Samsung HC9247BX User's manual

Samsung HC9247BX User's manual
MODEL:
HC6247BX
HC9247BX
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso
DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung
CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización
HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation
COOKER HOOD - User instructions
AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing
COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА - Руководство пользователя
OKAP ZASYSAJACY - instrukcja obslugi
PÁRAELSZÍVÓ - Használati útmutató
ODSÁVAČ PÁR - Návod na použitie
ODSAVAČ PAR - Návod k použití
A
B
Fig.1
Fig.3
Fig.2
-3-
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9
-4-
Műszaki leírás
PÁRAELSZÍVÓ
HC6247BX
HC9247BX
MAGYAR
LÉGELVEZETŐ
CSŐ BURKOLAT
KÉSZÜLÉKTEST
VEZÉRLŐ GOMBOK
ALUMÍNIUM
PANELEK
VILÁGÍTÁS
HC6247BX - HC9247BX
Szívási teljesítmény (m3/óra): 470
Hálózati feszültség: 220-240V, 50 Hz
A motor teljesítményfelvétele: 1 x 230 W
Légelvezető cső átmérője (mm): 150
Égők: 2 x 20 W
- 32 -
MAGYAR
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Kérjük, olvassa át a készülék használatára és
karbantartására vonatkozó tudnivalókat és a biztonsági
előírásokat. Tartsa meg ezt az útmutatót, később is
szüksége lehet rá. Ezt a páraelszívót úgy terveztük,
hogy beköthető legyen szellőző kürtőbe (légkivezetés
a szabadba - 1B ábra), használható legyen szűrővel
(légkeringtetés a helyiségen belül - 1A ábra), és legyen
külső motoros változata is (1C ábra).
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. Legyen nagyon óvatos, ha a páraelszívót nyílt lángú
(nem elektromos) tűzhellyel használja együtt. Az
égéshez levegő kell, és a páraelszívó elszívja a levegőt
a belső térből. A használat helyén a nyomáscsökkenés
nem haladhatja meg a 4 Pascal (4x10-5 bar) értéket. A
helyiség szellőzésének megfelelőnek kell lennie az elszívó
biztonságos működtetéséhez. Tartsa be a helyi előírásokat
arra vonatkozóan is, hogy megengedett-e a szabadba
történő légkivezetés.
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz
csatlakoztatná:
- ellenőrizze az adattáblán (melyet a készülék belsejében
talál), hogy a készülék működtetéséhez szükséges
feszültség megegyezik-e a működtetés helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültség értékével, valamint
ellenőrizze a csatlakozó típusát is. Kétség esetén forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ha sérült a hálózati vezeték, ki kell cserélni. A cseréhez
kizárólag gyári kábelt használjon. Az ügyfélszolgálatnál
érdeklődhet, hogy a cseréhez a kábel hol szerezhető
be.
2. FIGYELMEZTETÉS!
Bizonyos körülmények között minden elektromos
berendezés veszély forrása lehet.
A) Ne ellenőrizze a szűrő állapotát használat közben.
B) Ne érintse meg az égőket és az égők környezetét
akkor, amikor használja a világítást, és még egy jó
ideig utána se.
C) Nem szabad flambírozni olyan tűzhelyen, amely
fölött páraelszívó van.
D) Kerülje el a nyílt láng használatát, mert károsítja a
szűrőket, emellett tűzveszélyt is jelent.
E) Sütéskor folyamatosan ellenőrizze a sütés
folyamatát, nehogy az olaj túlhevüljön, mert a túlhevült
olaj könnyen tüzet foghat.
F) Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból, mielőtt bármiféle karbantartási
műveletet végezne rajta.
G) Kisgyermekek, és a tetteikért nem felelős felnőttek
ne használják a készüléket felügyelet nélkül.
H) Vigyázzon, hogy gyerekek ne játsszanak a
készülékkel.
I) Ha a páraelszívót nyílt lángú (gáz vagy egyéb)
tűzhellyel használja, gondoskodjon a helyiség
H
megfelelő szellőzéséről.
L) Tűzveszélyt idézhet elő, ha a tisztítást nem a
megfelelő módon, az útmutatás szerint végzi.
M) A készüléket külön konnektorhoz csatlakoztassa,
ne használjon elosztót a csatlakoztatáshoz, mert
tűzveszélyt okozhat.
N) Ne használja az elszívót, ha az edényben lángot
használ, mert tüzet okozhat.
O) Ne működtesse, és ne érintse meg a készüléket
nedves, vizes kézzel, mert áramütés érheti.
P) Ne használjon vegyszereket a készülék
tisztításához.
Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus
eszközök hulladékkezeléséről szóló EC/2002/96 európai
irányelvnek (WEEE). Ha az élettartama végén a készüléket
a megfelelő módon dobja ki, óvhatja környezetét és ezzel
az emberek egészségét.
és a használati útmutatóban feltüntetett
A készüléken
áthúzott kerekes kuka azt jelenti, hogy a készüléket az
élettartama végén nem szabad a háztartási szemétbe
dobni, hanem az elektronikus hulladékok legközelebbi
gyűjtőhelyén kell leadni. Kérjük, kövesse a helyi előírásokat,
amikor az elhasználódott készüléket kidobja. Lépjen
kapcsolatba a termék forgalmazójával, vagy az illetékes
állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a
terméket leadni újrahasznosításra.
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÁS
A készülék elektromos csatlakoztatását és üzembe
helyezését szakember végezze.
• Elektromos csatlakoztatás
A készülék besorolása II. osztályú elektromos berendezés,
ezért nincs szükség földelésre.
A hálózati csatlakoztatást a következők szerint kell
végezni:
Barna = fázis
Kék = nulla
A készüléket szabványos, a készüléken feltüntetett
értékeknek megfelelő konnektorhoz kell csatlakoztatni. A
konnektor könnyen megközelíthető legyen.
Ha a készüléket közvetlenül, csatlakozó dugó nélkül
köti a hálózatra, a készülék és a csatlakoztatási pont
közé az elektromos terhelésnek és a helyi előírásoknak
megfelelő, min. 3mm-es légréssel megszakító kapcsolót
kell beiktatni
• Az elszívó helyének kijelölésekor ügyeljen arra, hogy a
tűzhely főzőfelülete és az elszívó legalacsonyabb pontja
között legalább 65 cm legyen a távolság. Ha a légelvezető
csövet két darabból kell összeállítani, a felső részt úgy
húzza rá az alsóra, hogy a felső rész legyen kívül. Ne
kösse a páraelszívót olyan szellőző kürtőbe, amelybe más
készüléktől származó meleg levegő is beleáramlik, vagy
olyan kémény kürtőbe, amely nem elektromos készüléktől
származó füst elvezetésére szolgál. A felszerelés előtt
- 33 -
vegye ki a készülékből a zsírszűrőket (5. ábra), hogy
könnyebb legyen felszerelni a készüléket.
Ha a légkivezetéses változatot vásárolta meg, készítse
elő a légelvezetés helyét.
• Azt ajánljuk, hogy a légelvezető cső átmérője legalább
150 mm legyen. Ha ennél kisebb átmérőjű a cső,
csökkenhet a készülék hatékonysága, és zajosabbá
válhat a működése.
• FELSZERELÉS A FALRA
A 2. ábrán jelölt távolságra fúrjon lyukakat a falba. Erősítse
az elszívót a falhoz, állítsa vízszintesre, és igazítsa a
szomszédos konyhaszekrény elemekhez. Ha pontos
az illesztés, húzza meg erősen a „A” jelű csavarokat (4.
ábra). A rögzítéshez használt csavarokat és dübeleket a
fal anyagának (vasbeton, gipszkarton, stb) megfelelően
válassza meg. Ha a készülékkel együtt csavarok és
dübelek is vannak a csomagban, felhasználás előtt
ellenőrizze, hogy megfelelőek-e ahhoz a falhoz, amire a
készüléket fel kívánja szerelni.
• AZ ESZTÉTIKUS TELESZKÓP RENDSZERŰ
CSŐBURKOLAT FELSZERELÉSE
Óvatosan fogja meg a burkolólemezt, nehogy megkarcolja.
Használjon kesztyűt a védőfólia lehúzásához (7. ábra).
Vezesse az elektromos vezetéket a burkolaton belül. Ha
légkivezetéses vagy külső motoros páraelszívót vásárolt,
készítse elő a légelvezetésre szolgáló nyílást. Állítsa be
a felső burkoló elem rögzítő keretének a szélességét (3.
ábra). Erősítse a keretet a falhoz az „A” jelű csavarokkal
(3. ábra) oly módon, hogy a megfelelő távolságra legyen
a plafontól (2. ábra), és pontosan az elszívó közepéhez
igazodjon. Csatlakoztassa a „C” jelű karimát a készülék
légelvezető nyílásához egy csatlakoztató csődarabbal
(4. ábra).
Illessze a felső csövet az alsó csőre. Erősítse az alsó
csövet a készülékhez a „B” jelű csavarokkal (4. ábra),
és húzza fel a felső csövet egészen a rögzítő keretig, és
rögzítse a „B” jelű csavarokkal (3. ábra).
Ha át akarja alakítani az elszívót kéménybe köthető
típusból szűrős típussá, szerezzen be a márkakereskedőtől
aktívszén-szűrőt, majd kövesse az alábbi útmutatást.
• SZŰRŐS VÁLTOZAT
Ugyanúgy szerelje fel a készüléket és a csőburkolatot,
mint az előzőekben leírt légelvezető kürtőbe köthető
változatnál. A szűrő beszereléséhez olvassa el a
beszerelési egységhez mellékelt útmutatást. Ha a készülék
nem rendelkezik beszerelési egységgel a szénszűrős
működtetéshez, rendelje meg a márkakereskedőtől. A
szénszűrőket az elszívó belsejében az elszívó egységnél
kell beszerelni (6. ábra).
• A zsírszűrők fogják fel a levegőbe kerülő zsírrészecskéket,
ezért a használat gyakoriságától függően egy idő után
eltömődhetnek.
A tűzveszély elkerülésére legalább 2 havonta tisztítsa meg
a zsírszűrőket az alábbi módon:
- Vegye ki a szűrőket az elszívóból, és áztassa jól ki, majd
mossa ki semleges mosószeres vízben.
- Öblítse ki alaposan meleg vízzel, és hagyja
megszáradni.
- A szűrőket mosogatógéppel is ki lehet mosni.
A szűrők alumínium kerete több mosás után elszíneződhet.
Ez a normális használat következménye, és nem ok a
keret cseréjére.
• Az aktívszén-szűrők megtisztítják a környezetbe
visszakerülő levegőt. Ezeket a szűrőket nem lehet kimosni,
és nem lehet újra felhasználni, és maximum négyhavonta
ki kell cserélni őket. Az aktívszén-szűrő telítődési ideje függ
a készülék használati gyakoriságától, a főzési szokásoktól,
és attól, hogy a zsírszűrőket milyen gyakran tisztítja.
A ventillátort, és az elszívó egyéb részeit és felületeit
denaturált szesszel megnedvesített ronggyal vagy nem
karcoló tisztítószerrel tisztítsa.
A beépített világítás a főzés segítésére szolgál, és nem
az egész helyiség általános megvilágítására. A hosszabb
folyamatos használat jelentősen csökkenti az égők
élettartamát.
• A halogén égők cseréje (8. ábra)
A „B” jelű halogén égők cseréjéhez távolítsa el a „C”
jelű takaróüveget, és cserélje ki az égőket, az eredetivel
megegyező típusúakra.
Figyelem: Ne fogja meg az égőket csupasz kézzel!
• A 9. ábra jelzéseinek magyarázata:
A = Világítás
B = Kikapcsolva
C = I-es fokozat
D = II-es fokozat
E = III-as fokozat
G = MŰKÖDÉS kijelzés
A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET OLYAN
KÁRÉRT, AMIT A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE
NEM TARTÁSA OKOZ.
HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
• Azt ajánljuk, hogy az elszívót már a főzés elkezdése
előtt kapcsolja be.
A főzés befejezése után ajánlott még legalább 15 percig
működtetni az elszívót, a szagok és a pára tökéletes
eltávolításához.
Az elszívó csak rendszeres karbantartás mellett működik
megfelelően, különös tekintettel az aktívszén-szűrőkre.
- 34 -
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)
GERMANY
01805 - 121213 (0,15 Min)
www.samsung.de
HUNGARY
6 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881 / 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 - 400 200
www.samsung.com/se
U.K.
0870-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
Republic of Ireland
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800- SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.: DE68-
3LIK0488
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement