Samsung | HT-C330 | Felhasználói kézikönyv | Samsung HT-C330 Používateľská príručka

Samsung HT-C330 Používateľská príručka
HT-C330
Digitális házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket
választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd Sec1:1
2010-05-07
11:11:39
Biztonsági információk
Biztonsági figyelmeztetések
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely áramütést
és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
(1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS).
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 2
2010-05-07
11:11:53
Óvintézkedések
• Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
• Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
• Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
• A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
• A lejátszó áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem használja.
• Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
• Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő eszközöktől (pl.
hangszórók).
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
• A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2
órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
• A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Videókábel
FM antenna
Használati útmutató
Távirányító / Elemek (AAA
méretű)
Scart dugó
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 3
3
2010-05-27
6:07:30
Biztonsági információk
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang és
kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják..
A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne karcolja
meg a felületet.
A lemezek megfelelő kezelése
• Ne érjen a lemez lejátszható oldalához.
• A lemezt az élénél fogva tartsa, hogy ne
kerülhessen ujjlenyomat a felületére.
• Ne ragasszon semmit a lemezre.
A lemezek tárolása
• Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
• Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
• Tartsa tiszta lemeztartó tokban
Tárolja függőlegesen.
✎ MEGJEGYZÉS


Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek.
Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.
A lemezek kezelése és tárolása
Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
• Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól kifelé.
Licenc
• DIVX VIDEÓK: A DivX® egy digitális videó formátum,
amelyet a DivX,Inc hozott létre. Ez egy hivatalosan DivXtanúsított készülék, amely képes DivX videók lejátszására.
A www.divx.com honlapon további információkat és szoftvereket találhat
a fájlok DivX formátumra történő konvertálásához. A DIVX VIDEO-ONDEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket
regisztrálni kell, ha DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmakat szeretne
lejátszani vele. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX
VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A vod.divx.com oldalon
végezze el a regisztrációt ezzel a kóddal, és ugyanott többet is megtudhat
a DivX VOD-ról.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett
védjegyei.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog
fenntartva.
Másolásvédelem
• A DVD-k nagy része másolásvédelemmel van ellátva. Ezért a
készüléket közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa, és ne
videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a másolásvédett
DVD-lemezek lejátszásakor a kép torzított lesz.
• „A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation más szellemi
tulajdonjogai által védett másolásvédelmi technológiát tartalmaz.
Visszafejteni vagy dekódolni tilos.”
✎ MEGJEGYZÉS

4
Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a
készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha
páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog
megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és
hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 4
2010-05-27
6:07:36
Tartalom
BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK
2
ELŐKÉSZÜLETEK
7
CSATLAKOZTATÁS
15
21
4
4
4
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Tartozékok
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
Licenc
Copyright
Másolásvédelem
7
7
11
11
12
13
Az útmutatóban használt ikonok
Lemeztípusok és jellemzőik
Leírás
Az elülső panel
A hátsó panel
Távirányító
15
17
19
20
A hangszórók csatlakoztatása
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Az FM antenna csatlakoztatása
Külső eszközök audió csatlakoztatása
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
A használat előtt (kezdő beállítások)
A Beállítás menü használata
Kijelző
TV képarány
Audió
Hangszóró beállítások
DRC (Dinamikus tartomány kompresszió)
AV-SYNC
EQ Optimalizáló
Rendszer
Kezdő beállítások
DivX(R) regisztráció
Nyelv
Biztonság
Korhatáros filmek
Jelszó megváltoztatása
Támogatás
Termékinformációk
MAGYAR
BEÁLLÍTÁSOK
2
3
3
4
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 5
5
2010-05-27
6:07:36
Tartalom
ALAPFUNKCIÓK
26
TOVÁBBI FUNKCIÓK
26
26
27
27
32
33
Lemez lejátszása
Audió CD(CD-DA)/MP3/WMA lejátszása
JPEG fájlok megjelenítése
A lejátszás funkció használata
Hang mód
Rádió hallgatása
34
34
USB funkció
CD-beolvasás
35
36
37
Hibaelhárítás
Nyelvi kódok listája
Műszaki adatok
34
EGYÉB INFORMÁCIÓK
35
•
Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges
megjelenésétől.
•
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
a. szerelőt hív, de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót)
b. szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
6
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-1026.indd 6
2010-10-26
10:42:15
Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása
előtt.
Ikon
Kifejezés
Meghatározás
d
DVD
Videó módban lezárt DVDVideo vagy DVD±R/±RW
lemezekkel kapcsolatos
funkciót jelöl.
B
CD
Adat CD lemezekkel (CD
DA, CD-R/-RW)
kapcsolatos funkciót jelöl.
A
MP3
CD-R/-RW lemezekkel
kapcsolatos funkciót jelöl.
G
JPEG
CD-R/-RW lemezekkel
kapcsolatos funkciót jelöl.
D
DivX
MPEG4 lemezekkel
kapcsolatos funkciót jelöl.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW))
FIGYELEM
Olyan helyzet, ahol egy funkció
nem működik, vagy a
beállítások törlődnek.
Lemeztípusok és jellemzőik
Régiókód
A készülék és a lemezek régiókra vannak osztva. A
régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához. Ha a
kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.
Lemeztípus Régiókód
!
✎
MEGJEGYZÉS
Tippek vagy javaslatok a
funkciók használatához.
Gyorsbillentyűk
Közvetlen és gyors hozzáférés
a funkciókhoz a távirányító
egyes gombjaival.
DVD-VIDEO
Terület
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 7
Előkészületek
Az útmutatóban használt ikonok
01
Előkészületek
7
2010-05-27
6:07:37
Előkészületek
CD-R MP3 lemezek
Lejátszható lemeztípusok
Lemeztípus és
jelölés
(embléma)
Rögzített Lemez
Max. lejátszási idő
jel
mérete
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Kb. 240 perc
(egyoldalas)
Kb. 480 perc
(kétoldalas)
Kb. 80 perc
(egyoldalas)
VIDEO
8 cm
AKb. 160 perc.
(kétoldalas)
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Ne használja a következő típusú lemezeket!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM és DVD-RAM
lemezek nem játszhatók le a készüléken.
Ilyen lemezek lejátszásánál a <WRONG DISC
FORMAT (HIBÁS LEMEZFORMÁTUM> üzenet
jelenik meg a TV képernyőn.
• Nem minden külföldön kapható DVD lemez játszható
le a készüléken.
Ha ilyen lemezt játszik le, a <Wrong Region. Please
Check Disc.(Nem megfelelő régió. Ellenőrizze a
lemezt.) üzenet jelenik meg a TV képernyőn.
Lemeztípusok és formátumok
Ez a termék nem támogatja a Secure (DRM) Media fájlokat.
CD-R lemezek
• Egyes CD-R lemezek nem játszhatók le a felvételt
rögzítő eszköztől (CD-író vagy PC) és a lemez
állapotától függően.
• Használjon 650MB/74 perces CD-R lemezt.
Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású
CD-lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
• Előfordulhat, hogy egyes CD-RW (újraírható) lemezek
nem játszhatók le.
• Csak a megfelelően lezárt CD-R lemezek játszhatók le.
Ha a munkamenetet lezárja, de a lemezt nem, akkor az
egész lemez nem lesz lejátszható.
8
• Csak ISO 9660 vagy Joliet formátumú MP3
fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
• Az MP3 fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt
vagy speciális karaktereket (. / = +).
• 128Kbps-nál nagyobb tömörítési/kibontási
adatsebességgel rögzített lemezeket használjon.
• Csak ".mp3" és ".MP3" kiterjesztésű fájlok
játszhatók le.
• Csak konszekutívan írt multisession lemezek
játszhatók le. Ha üres szegmens van a
multisession lemezen, a lemez csak az üres
szegmensig lesz lejátszható.
• Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás
elkezdése, és nem feltétlenül minden fájl lesz lejátszható.
• A változó bitsebességű (VBR) formátumban, azaz
alacsony és magas bitsebességgel (pl. 32Kbps ~
320Kbps) kódolt fájlok esetén a hang
szakadozhat lejátszás közben.
• CD lemezenként maximum 500 sáv játszható le.
• CD lemezenként maximum 300 mappa játszható
le.
CD-R JPEG lemezek
• Csak ".jpg" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
• Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a
lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül minden fájl
lesz lejátszható.
• Csak ISO 9660 vagy Joliet formátumú JPEG
fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
• A JPEG fájlnevek maximum 8 karakter hosszúak
lehetnek, és nem tartalmazhatnak szóközt vagy
speciális karaktereket (. / = +).
• Csak konszekutívan írt multisession lemezek
játszhatók le. Ha üres szegmens van a
multisession lemezen, a lemez csak az üres
szegmensig lesz lejátszható.
• Egy mappában maximum 999 kép tárolható.
• Kodak/Fuji Picture CD lejátszásakor csak a kép
mappában tárolt JPEG fájlok jeleníthetők meg.
• Nem Kodak/Fuji Picture CD lemezek
lejátszásának elkezdése hosszabb ideig tarthat,
illetve ezek nem feltétlenül lejátszhatók.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 8
2010-05-27
6:07:37
01
• Inkompatibilis formátumok szoftverfrissítései nem
támogatottak.
(Példa: QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél nagyobb
felbontások, stb.)
• A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/RW lemezek nem játszhatók le.
• Mivel a készülék csak a DivX Networks, Inc. által
jóváhagyott kódolási formátumokat alkalmazza,
előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott
DivX fájlt nem tudja lejátszani.
Előkészületek
DVD±R/±RW, CD-R/RW lemezek
DivX (Digital internet video express)
A DivX videó fájlformátumot a Microsoft fejlesztette ki,
és az MPEG4 tömörítési technológiával valós időben
biztosít audió és videó jeleket az interneten.
Az MPEG4 videó kódolására, az MP3 pedig audió
kódolására alkalmas, amelyekkel a felhasználók közel
DVD minőségben élvezhetik a képet és a hangot is.
Támogatott formátumok (DivX)
Ez a készülék csak a következő média formátumokat
támogatja. Ha nem támogatott az audió és a videó
formátum is, a kép vagy a hang szaggatott lehet.
Támogatott videó formátumok
Formátum
AVI
WMV
Támogatott verziók
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Támogatott audió formátumok
Formátum
Bitsebesség
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Mintavételi
frekvencia
44.1khz
44.1/48khz
• Képarány: Bár az alapértelmezett DivX felbontás
640x480 pixel, a készülék 720x480 pixelt is
támogat. A 800-nál nagyobb TV felbontások nem
támogatottak.
• A 48khz vagy 320kbps-nál nagyobb mintavételi
frekvenciájú lemezek lejátszásakor a kép remeghet a
képernyőn.
• Előfordulhat, hogy DixvX fájlok nagyobb képfrissítési
sebességű részeit nem játssza le a készülék.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 9
9
2010-05-27
6:07:37
Előkészületek
Megjegyzések az USB
csatlakozással kapcsolatban
Támogatott eszközök: USB adathordozók, MP3
lejátszók, digitális fényképezőgépek, USB
kártyaolvasók
1) Ha a mappa vagy fájl neve 10 karakternél
hosszabb, előfordulhat, hogy nem jeleníthető
meg.
2) 148KB-nál nagyobb feliratfájlok nem jelennek
meg megfelelően.
3) Egyes USB/digitális fényképezőgépek, USB
kártyaolvasók nem kompatibilisek a termékkel.
4) A FAT16 és FAT32 fájlrendszerek támogatottak.
• (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.)
5) A fotó (JPEG), zene (MP3, WMA) és videófájlok
neve koreai vagy angol lehet. Ellenkező esetben
a fájl nem játszható le.
6) Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB
portjához. Más kábellel történő csatlakozáskor
az USB kompatibilitással probléma lehet.
7) Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
8) A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél
nem támogatott.
9) Ne húzza ki az USB eszközt a “beolvasási”
folyamat alatt.
10) Minél nagyobb a kép mérete, annál hosszabb a
megjelenítési idő.
11) A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el
ellátott MP3/WMA vagy videó fájlok nem
játszhatók le.
12) Külső HDD eszközöket a készülék nem
támogat.
13) Támogatott fájlformátumok
Formátum
Állókép
Zene
Videó
Fájl neve
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Fájl
kiterjesztése
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitsebesség
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Verzió
–
Pixel
640x480
–
–
720x480
Mintavételi
frekvencia
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
10
–
V8
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 10
2010-05-27
6:07:37
01
Előkészületek
Leírás
Az elülső panel
1
2
3 4 5 6 7 8 9
1
LEMEZ TÁLCA
Ide kell behelyezni a lemezeket.
2
KIJELZŐ
A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
3
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
4
NYITÁS / ZÁRÁS GOMB (
5
FUNKCIÓ GOMB (
6
HANGOLÁS LEFELÉ ÉS UGRÁS GOMB (
7
STOP GOMB (
8
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB (
9
HANGOLÁS FELFELÉ ÉS UGRÁS GOMB (
10
11 12
A lemeztálcát nyitja és csukja.
)
A kiválasztható módok a következők :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
Ugrás az előző címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása lefelé.
)
)
A lejátszás megállítása.
10
HANGERŐSZABÁLYOZÓ GOMBOK (
11
POWER GOMB (
12
USB PORT
)
)
Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
,
)
)
Ugrás a következő címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása felfelé.
Hangerő beállítása.
A készülék be- és kikapcsolása.
Fájlok lejátszása az ide csatlakoztatott USB adathordozókról, pl. MP3
lejátszókról, USB memóriáról stb.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 11
11
2010-05-27
6:07:37
Előkészületek
A hátsó panel
1
2
3
4
VIDEO
OUT
5 6
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
2
5.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI
ALJZATOK
EXTERNAL DIGITAL OPTICAL IN ALJZAT
(DIGITAL AUDIO IN)
3
AUX IN ALJZATOK
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének
csatlakoztatásához.
4
VIDEO OUT ALJZAT
Ezt a kimenetet csatlakoztassa a TV videó bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
5
KOMPONENS VIDEÓ KIMENETI ALJZATOK
Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót csatlakoztathat.
6
FM ANTENNA ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
1
12
Az első, középső, hátsó és subwoofer hangszórók csatlakoztatásához.
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 12
2010-05-27
6:07:37
01
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
A lemez/főcím menü megjelenítése.
Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
A készülék be- és kikapcsolása.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
Gyakran használt funkciók elérése,
mint például a Fotólista.
A
Ugrás hátra.
/Csatorna hangolás lefelé.
TUNER
MEMORY
C
D
DSP / EQ
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
PL
A számgombokkal opciók választhatók ki.
vagy
4. REPEAT gomb : Cím, fejezet, műsorszám
vagy lemez ismétlése.
5. CD RIPPING gomb: CD beolvasása.
6. DIMMER gomb: A kijelző fényerejének
beállítása.
7. INFO gomb
Hangerő csökkentése.
P.SCAN
B
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
A P.SCAN (progresszív
letapogatási) mód használatához.
FM csatornák programozása.
A számgombokkal opciók választhatók ki.
vagy
1. PLII gomb : A kívánt Dolby Pro Logic II
audió mód, P.Bass vagy MP3 Javítás
funkció kiválasztása.
2. DSP /EQ gomb: A kívánt DSP/EQ audió
mód kiválasztása.
3. MO/ST gomb: FM módban Monó vagy
Sztereó kiválasztása.
Hangerő növelése.
Hang ideiglenes némítása.
MUTE
Ugrás előre/Csatorna hangolás felfelé.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez lejátszása/leállítása.
Keresés előre vagy hátra.
Megnyomásával a főmenübe
léphet.
Visszatérés az előző menüpontba.
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
Kilépés a menüből.
O
TO
LS
Audió/felirat nyelvének, vagy a szögnek
módosítása stb.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
A DVD erősítő mód kiválasztása.
SELECT
SAMSUNG
TV kiválasztása.
Elemek behelyezése a távirányítóba
* Elem mérete: AAA
✎ MEGJEGYZÉS




Az elemek behelyezésekor figyeljen a polaritásra : a (+)
pólust a (+) jelhez, és a (–) pólust a (–) jelhez.
Mindig egyszerre cserélje a két elemet.
Ne tegye ki az elemeket hő vagy láng hatásának.
A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes
vonalban.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 13
13
2010-05-27
6:07:38
Előkészületek
A távirányító beállítása
A távvezérlővel a televíziókészülék bizonyos funkcióit
is irányíthatja.
A TV vezérlése a távirányítóval
TV márkák és kódok listája
Márka
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
1. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
2. Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3. A POWER gomb lenyomva tartása mellett írja be
a TV márkájának megfelelő kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként, hogy
kiderüljön, melyik jó.
• Például : Samsung TV esetén
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a
szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40
számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV POWER,
VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).
✎ MEGJEGYZÉS


A távirányító nem minden márkájú TV-vel működik.
Előfordulhat az is, hogy az adott TV nem minden
funkcióját működteti.
Ha nem változtatja meg a távirányító kódját az adott
TV-hez, alapértelmezésben Samsung TV-hez lesz
használható.
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Márka
MTC
Kód
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Kód
56, 57, 58
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 14
2010-05-27
6:07:38
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
SW
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
A hallgatási pozíció kiválasztása
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
Első hangszórók ei
Középső hangszóró
f
hj
Hátsó hangszóróks
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV képernyő
átmérőjének 2,5-3-szorosának megfelelő
távolságra.
Példa: : 32”-os TV esetén 2-2,4 m
55”-os TV esetén 3,5-4 m
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva (kb.
45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek fülmagasságban legyenek. Az
első hangszórókat helyezze egy vonalba a középsővel, vagy egy kicsivel előrébb.
A legjobb ugyanolyan magasságba helyezni, mint az első hangszórókat.
Elhelyezheti közvetlenül a TV fölött vagy alatt is.
Ezeket helyezze a hallgatási pozíció két oldalára. Ha nincs elég hely, helyezze
el őket egymással szemben. Helyezze őket fülmagasság fölé kb. 60-90 cm-re
úgy, hogy enyhén lefelé nézzenek.
első és középső hangszórókkal ellentétben a hátsó hangszórók főleg
* Az
hangeffektusokat bocsátanak ki, és ezért nem mindig hallatszik belőlük hang.
Subwoofer
g
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
! FIGYELEM



Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.

Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
✎ MEGJEGYZÉS

Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses mező
miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 15
15
2010-05-27
6:07:39
Csatlakoztatás
A hangszórók csatlakoztatása
A hangszóró részei
(L)
(R)
ELSŐ
(L)
(R)
KÖZÉPSŐ
HÁTSÓ
SUBWOOFER
HANGSZÓRÓKÁBEL
A hangszórók csatlakoztatása
1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros
vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a gombot.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék
hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.
Fekete
Piros
HT-C330
Középső hangszóró
Első hangszóró (L)
Első hangszóró (R)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
COM
Hátsó hangszóró (L)
Hátsó hangszóró (R)
Subwoofer
16
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 16
2010-05-27
6:07:39
02
Csatlakoztatás
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
A TV-hez történő csatlakoztatásnak három módja lehetséges.
2.MÓDSZER
SCART IN
3. MÓDSZER (mellékelve)
VIDEO
OUT
FM ANT .
zöld
kék
piros
AUX IN
COMPONENT
OUT
1.MÓDSZER
1. MÓDSZER: Komponens (progresszív letapogatás) Videó
Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenetekkel, csatlakoztassa a komponens videókábelt (nem
tartozék) a készülék hátulján a COMPONENT OUT (Pr, Pb és Y) aljzatokba, majd a TV megfelelő komponens
videó bemeneti aljzataiba.
2. MÓDSZER: Scart
Ha a televízión van SCART bemenet, csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT
aljzatba és a Scart adapter VIDEO aljzatába, majd csatlakoztassa a SCART adapter dugóját a televízió SCART
IN aljzatába.
3. MÓDSZER: Kompozit videó
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN
aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS



Ha a Progresszív letapogatási módot választja, a VIDEO kimeneten nem jelenik meg jel.
A készülék a komponens/kompozit kimeneten váltottsoros 480i(576i) letapogatási módban működik.
A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetének megfelelően.
Kapcsolja be a készüléket, mielőtt beállítja a TV bemeneti jelforrását. A TV bemeneti jelforrásának
kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
! FIGYELEM

Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket
befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 17
17
2010-05-27
6:07:42
Csatlakoztatás
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
A P.SCAN (PROGRESSZÍV LETAPOGATÁS) FUNKCIÓ
A Váltottsoros letapogatással ellentétben, ahol a kép két váltogatott részből tevődik össze (páros sorok, majd
páratlan sorok), a progresszív letapogatás egy menetben létrehozza a teljes képet (az összes sort), amelynek
eredménye a tiszta, éles kép látható sorváltások nélkül.
1. Nyomja meg a STOP gombot.
• Lemez lejátszása közben nyomja meg kétszer a STOP gombot, és megjelenik a “STOP” felirat a
kijelzőn.
P.SCAN
2. Nyomja le a távirányítón a P.SCAN gombot 5 másodpercre.
C
• Az 5 másodpercig tartó lenyomással kiválaszthatja a "P.SCAN", illetve az
"I.SCAN" módot.
• A P.SCAN mód kiválasztásakor megjelenik a "P.SCAN" felirat.
• A P.Scan mód kiválasztásához DivX lemezek esetén nyomja le a
távirányítón a P.SCAN gombot 5 másodpercre behelyezett lemez nélkül (a “'NO DISC" felirat legyen a
kijelzőn), majd helyezze be a DivX lemezt és játssza le.
Mi a Progresszív (nem váltottsoros) letapogatás?
Váltottsoros letapogatás (1 KÉP = 2 MEZŐ)
A váltottsoros videóknál a kép két váltogatott
mezőből áll (páros és páratlan), ahol az egyes
mezők vízszintes képsorokat tartalmaznak.
Először a páratlan sorokat tartalmazó mező jelenik
meg, majd a hiányzó sorokat kitölti a megjelenő,
páros sorokat tartalmazó mező.
Az egy 30-ad másodpercenként megjelenő képek
két egymásba épülő mezőből állnak, így
másodpercenként összesen 60 képmező jelenik
meg.
Progresszív letapogatás (TELJES KÉP)
A progresszív letapogatási mód a kép
minden egyes sorát egymás után
letapogatja. A teljes képet egy menetben
jeleníti meg, ellentétben a váltottsoros
móddal, ahol ez több menetben történik.
A progresszív letapogatási mód a mozgó
tárgyak rögzítésére alkalmas.
A váltottsoros letapogatás álló alanyok rögzítésére
alkalmas.
✎ MEGJEGYZÉS

A TV képességeitől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
18
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 18
2010-05-27
6:07:43
02
Csatlakoztatás
Az FM antenna csatlakoztatása
FM antenna (tartozék)
VIDEO
OUT
FM ANT .
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM Antenna aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz
vagy stabil felülethez.
✎ MEGJEGYZÉS

A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 19
19
2010-05-27
6:07:43
Csatlakoztatás
Külső eszközök audió csatlakoztatása
VIDEO
OUT
FM ANT .
Fehér
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
Optikai kábel
(nem tartozék)
Piros
COMPONENT
OUT
Audió kábel (nem tartozék)
Ha a külső analóg eszköznek
csak egy audió kimenete van,
csatlakoztassa a bal vagy a jobb
aljzathoz.
Beltéri egység
VCR
OPTIKAI
AUX
AUX : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Analóg jelforrások, mint például videómagnó.
1. Csatlakoztassa a készülék elején lévő AUX IN (Audió) aljzatot a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
• Figyeljen a csatlakozó dugók és aljzatok színegyezőségére.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az AUX bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ MEGJEGYZÉS

A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a
készülékhez.
OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).
1. Csatlakoztassa a készülék hátulján lévő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) aljzatot a külső digitális eszköz
digitális kimenetéhez.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a D.IN lehetőséget.
• A kiválasztható módok a következők :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 20
2010-05-27
6:07:44
03
Beállítás
1. Nyomja meg a POWER gombot a TV-hez
történő csatlakoztatás után.
Megjelenik a Kezdeti beállítások képernyő.
A Beállítás menü használata
Az egyes menüpontok elérése és használata eltérő
lehet. Az útmutatóban illusztrált grafikus felhasználói
felület az eszközszoftver verziójától függően eltérhet a
ténylegestől.
Beállítás
A használat előtt (kezdő beállítások)
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
3
1
English
Korean
Dutch
2
French
German
Italian
Return
LS
Select
4
O
TO
Move
TUNING V
TV
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
3. Az BELÉPÉS gomb megnyomásával válassza ki a
Start gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV képarányt,
majd nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
5. Az BELÉPÉS gomb megnyomásával válassza ki
a Start gombot.
1
MENU GOMB : A FŐMENÜ MEGJELENÍTÉSE.
2
BELÉPÉS / DIRECTION GOMB
Kurzor mozgatása és elem kiválasztása.
Kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
3
RETURN GOMB : VISSZATÉRÉS AZ ELŐZŐ
MENÜPONTBA.
✎ MEGJEGYZÉS
4
EXIT GOMB KILÉPÉS A BEÁLLÍTÁS
MENÜBŐL.



A korábbi képernyőre a RETURN gombbal léphet vissza.
A nyelv beállítása után módosítani úgy lehet, ha lenyomja
a távirányító STOP () gombját legalább 5 másodpercre,
amikor nincs lemez a lejátszóban.
A Kezdeti beállítások képernyő megjelenésekor járjon el a
megfelelő leírás szerint. (Lásd: 24. oldal)
Settings
A Videóformátum kiválasztása
Az egyes országoknak eltérő lehet a szabványos
videóformátumuk. NTSC és PAL videórendszer
közül lehet választani. Tartsa lenyomva a távirányító
7-es számgombját 5 másodpercig a készülék
kikapcsolt állapotában
• Megjelenik az "NTSC" vagy a "PAL" felirat. Ekkor a
7-es számgombbal válassza ki az "NTSC" vagy a
"PAL" rendszert.
• A lemez videóformátumának egyeznie kell a TV
videóformátumával.
Function
DVD/CD
1. Nyomja meg a POWER gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Settings pontot,
majd nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
menüpontot, majd nyomja meg az BELÉPÉS
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüpontot, majd nyomja meg az BELÉPÉS
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt elemet,
majd nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
6. A beállítás menüből az EXIT gombbal léphet ki.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0527.indd 21
21
2010-05-27
6:07:46
Beállítás
Kijelző
Beállíthatja az egyes megjelenítési opciókat, pl. TV
képarány, felbontás stb.
Audió
Hangszóró beállítások
Hangszóró méret
TV képarány
A televíziótól függően előfordulhat, hogy a képarányt
módosítani kell.
Beállítható a középső és a hátsó hangszórók mérete, és a
teszthang is.
• 4:3 Pan-Scan
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Akkor válassza, ha a DVD által adott
16:9 képet fekete csíkok nélkül szeretné
látni 4:3 képarányú TV-n (a kép bal és
jobb oldalát a készülék levágja).
Delay Time
Test Tone
• 4:3 Letter Box
Move
Akkor válassza, ha a DVD által adott
16:9 képet teljes méretben szeretné
látni 4:3 képarányú TV-n. A képernyő
felső és alsó részén fekete csíkok
lesznek láthatók.
• 16:9 Wide
A teljes 16:9 kép megtekintése
szélesvásznú TV-n.
►
Sound Edit
: Off
Select
Return
Select
Return
• Az Első hangszórókhoz a beállított mód a Kicsi.
• A Subwoofer hangszóróhoz a beállított mód a
Jelenlegi.
• A középső és hátsó hangszórók esetén a mód
átváltható Kicsi-re vagy Nincs-re.
- Kicsi : A hangszórók használata esetén.
- Nincs : Akkor válassza, ha nincs csatlakoztatva
hangszóró.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS


Ha a DVD képaránya 4:3, nem tekinthető meg szélesvásznú
formában.
Mivel a DVD lemezek különböző képformátumban kerülnek
rögzítésre, a kép a szoftvertől, a TV típusától, és a TV
képarányától függően eltérően fog megjelenni.

A hangszóró mód a Dolby Pro Logic és Stereo
beállításoktól függően eltérő lehet.
Hangszerkesztés
Beállíthatók a hangszórók hangerői és egyensúlya.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt hangszórót.
A ◄► gombokkal módosítsa a beállítást.
22
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 22
2010-06-14
4:39:00
03
Beállítás
Első/hátsó hangszórók egyensúlyának beállítása
 Választhat 0 és -6 között.
 A hangerő a –6 felé csökken.
Középső hangszóró
ideális elhelyezése
Középső/Hátsó/Subwoofer hangfalak hangerejének
beállítása
 A hangerő +6dB és –6dB között állítható be
lépésekben.
 A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB felé
pedig kisebb.
Hátsó hangszóró
ideális elhelyezése
Késleltetési idő
Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma távolságra
a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a késleltetési időt a
középső és hátsó hangfalakhoz.
Ebben a módban beállítható a teszthang is.
Javasolt az összes hangszórót ezen a körön belül elhelyezni.
Df: Távolság az első hangszórótól
Dc: Távolság a középső hangszórótól
Dr: Távolság a hátsó hangszórótól
A hangszóró késleltetési idő beállítása
5.1 csatornás surround hang hallgatásakor a
hangminőség akkor a legjobb, ha minden
hangszórótól mért távolság egyezik.
Mivel a hang a különböző hangszórókból eltérő
időkben ér a hallgatóhoz az elhelyezéstől függően,
az eltérés korrigálható kis késleltetések
hozzáadásával a középső és hátsó hangszórók
esetén.
A középső hangszóró beállítása
Ha a Dc távolság egyenlő vagy nagyobb, mint a Df
távolság az ábrán, állítsa a késleltetést 0ms-ra.
Ellenkező esetben módosítsa a beállítást a táblázat
szerint.
Távolság Df és
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
Dc között
Késleltetési idő 00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Settings
Delay Time
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
Change
Move
: Off
A hátsó hangszóró beállítása
Ha a Dc távolság egyenlő vagy nagyobb, mint a Dr
távolság az ábrán, állítsa a késleltetést 0ms-ra.
Ellenkező esetben módosítsa a beállítást a táblázat
szerint.
Select
Return
Select
Return
Távolság Dr és
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
Dc között
✎ MEGJEGYZÉS

A Késleltetési menü csak 5.1 csatornás hang
lejátszásakor lesz aktív.

A középső és hátsó hangszórók nem állíthatók be, ha a
középső vagy hátsó hangszóróméret Nincs-re van
állítva.
Késleltetési
idő
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ MEGJEGYZÉS



A PL II (Dolby Pro Logic II) esetén a
késleltetési idő különbözhet az egyes módokban.
Az AC-3 esetén a késleltetési idő 00 és 15mSEC
között állítható be.
A középső csatorna csak 5.1 csatornás lemezek
esetén állítható be.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 23
23
2010-06-14
4:39:06
Beállítás
Teszthang
Rendszer
Kezdeti beállítások
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
A Kezdeti beállítások során megadhatja a nyelvet és a TV
képarányt.
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: On
►
DivX(R) regisztráció
Move
Select
Return
Select
Return
DivX(R) VOD tartalmak vásárlásához és lejátszásához
használja a DivX(R) VOD regisztrációs kódot.
A Teszthang funkcióval a hangszórók csatlakozásait
lehet ellenőrizni.
• A ◄► gombokkal válassza ki az ON lehetőséget.
• A teszthangot a készülék a következő sorrendben
küldi ki Bal első ➞ Középső ➞ Jobb első ➞
Jobb hátsó ➞ Bal hátsó ➞ Subwoofer.
A teszthang kikapcsolásához nyomja meg az
BELÉPÉS gombot.
DRC (Dinamikus tartomány kompresszió)
Ez a funkció egyensúlyt teremt a leghangosabb és
leghalkabb hangok között. Ezzel a funkcióval éjjel is
megtekintheti a Dolby Digital filmeket alacsony
hangerővel.
• A választható lehetőségek: off, 2/8, 4/8, 6/8, Full
AV-SYNC
Előfordulhat, hogy a videó és az audió szinkronja
nem illeszkedik a digitális TV-hez. Ilyenkor állítson be
audió késleltetést a videóképhez képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 ms és 300 ms között
állítható be. Állítsa be optimális értékre.
EQ Optimalizáló
Optimális EQ beállítása automatikusan a régiótól
függően.
• Off: EQ optimalizáló kikapcsolva.
• On: EQ optimalizáló bekapcsolva.
24
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 24
2010-06-14
4:39:07
03
Kiválasztható a menü, lemezmenü stb. nyelve.
OSD
Language
Kiválaszthatja a kijelzőüzenetek
nyelvét.
Disc Menu
Kiválaszthatja a lemezmenük nyelvét.
Biztonság
A Szülői felügyelet funkció olyan DVD-k esetén működik,
amelyek korhatárosak, ezzel befolyásolható a
családtagok által megtekinthető DVD-k köre.
Egy adott lemez 8-féle korhatár egyikét tartalmazhatja.
Beállítás
Nyelv
Korhatáros filmek
Audio
Subtitle
A lemez audió nyelvének
kiválasztása.
A filmfeliratok nyelvének kiválasztása.
a A nyelv módosításához válassza ki az OTHERS
pontot a lemez, audió vagy vagy felirat almenüből,
és írja be az országa nyelvkódját (lásd a 36. oldalon.)
a A kijelzőüzenetek menüjében nem választható ki az
OTHERS menüpont.
✎ MEGJEGYZÉS

A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemez támogatja.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
A nagyobb számok szülői felügyeletet jelentenek. Ha
például a 6. szintet választja, a 7. és 8. szintű lemezeket
a készülék nem játssza le.
Írja be a jelszót, és nyomja meg az Belépés gombot.
- Az alapértelmezett jelszó a "7890".
- A beállítás végeztével visszatér az előző képernyő.
Jelszó megváltoztatása
Válassza ki a Módosítás pontot, majd írja be a 4 jegyű
jelszót a távirányító számgombjai segítségével a
zároláshoz.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Tartsa lenyomva a távirányító STOP ()
gombját legalább 5 másodpercig. Minden
beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Támogatás
Termékinformációk
Modellinformációk megjelenítése, például modellkód,
szoftververzió stb.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 25
25
2010-06-14
4:39:07
Alapfunkciók
Audió CD(CD-DA)/MP3/WMA lejátszása
Lemez lejátszása
1. Nyomja meg az NYITÁS/ZÁRÁS() gombot.
BA
2. Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a
feliratos felével felfelé.
3. Csukja be a tálcát a NYITÁS/ZÁRÁS ()
gombbal.
Track01
1/17
✎ MEGJEGYZÉS

Folytatás funkció: Ha leállítja a lejátszást, a
készülék megjegyzi, hogy hol maradt abba, így
amikor újra megnyomja a LEJÁTSZÁS gombot,
onnan folytatja, ahol abbamaradt. (Ez a funkció
csak DVD-k esetén működik).
A Folytatás funkció elkerüléséhez nyomja meg a
STOP gombot kétszer lejátszás közben.

Ha 3 percig nem nyom meg gombot a
készüléken vagy a távirányítón Szünet módban, a
készülék lekapcsol STOP módba.

A kezdőképernyő a lemez tartalmától függően
eltérő lehet.

A kalózmásolatok nem játszhatók le a
készülékkel, mert megsértik a CSS (Content
Scrambling System : másolásvédelmi rendszer)
ajánlásait.
* Érvénytelen gomb megnyomásakor a
ikon
jelenik meg.
TV képernyővédő/Energiatakarékos funkció
• Ha a készülék 5 percnél többet van stop módban
és nem történik művelet, képernyővédő jelenik
meg a TV képernyőn.
• Ha a készüléket több, mint 25 percig
képernyővédő módban hagyja, automatikusan
kikapcsol.
26
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy MP3
lemezt a tálcára.
• Audió CD esetén automatikusan elindul az
első szám lejátszása.
- A #$ gombokkal az előző / következő
számra léphet.
• MP3/WMA lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja meg
az BELÉPÉS gombot.
- A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
fájlt, majd nyomja meg az BELÉPÉS
gombot.
- A  gombokkal az előző / következő
oldalra léphet.
2. A lejátszás a STOP () gombbal szakítható félbe.
✎ MEGJEGYZÉS




Előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD-k nem
játszhatók le a rögzítési módtól függően.
A MP3-CD-k tartalomjegyzéke a lemezre rögzített
MP3/WMA sávformátumtól függ.
A WMA-DRM fájlok és DTS CD nem játszhatók le.
MP3/WMA/CD lejátszásakor a számgombok nem
működnek.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 26
2010-06-14
4:39:07
04
A lejátszás funkció használata
A CD-re írt, digitális fényképezőgéppel vagy kamerával
rögzített képek, illetve számítógépes JPEG fájlok
lejátszhatók a készülékkel.
Keresés előre/hátra
dBAD
1. Helyezzen be egy JPEG lemezt a tálcára.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Fotó pontot,
majd nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
A keresés a  gombokkal lehetséges.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt
mappát, majd nyomja meg az BELÉPÉS
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a megjeleníteni
kívánt fotót, majd nyomja meg az BELÉPÉS
gombot.
• A kiválasztott fájl megjelenik, illetve elkezdődik
a diavetítés.
• A diavetítés a SZÜNET () gombbal
szüneteltethető.
• Az előző/következő fájlra a ◄,► gombokkal
léphet diavetítés módban.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Alapfunkciók
JPEG fájlok megjelenítése
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ MEGJEGYZÉS

Kereső módban nem hallatszik hang.
Jelenetek/számok átugrása
dBAD
Használja a #$ gombokat.
• Lejátszás közben a gomb többszöri lenyomásával
az előző/következő fejezetre, számra vagy
mappára (fájlra) léphet.
• Több fejezetet nem lehet átugrani.
Lassú lejátszás
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
dD
Return
Nyomja meg a SZÜNET () gombot, majd a
gombokat a Lassú lejátszáshoz.
Elforgatás funkció
G
Nyomja meg a ZÖLD(B) vagy a SÁRGA(C) gombot a
SZÜNET módban.
• ZÖLD(B) gomb : Elforgatás 90°-al óramutató
járásával ellentétes irányba.
• SÁRGA(C) gomb : Elforgatás 90°- al óramutató
járásával egyező irányba.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ MEGJEGYZÉS


Lassú lejátszás közben nem hallható hang.
A lassú hátrafelé lejátszás nem működik.
✎ MEGJEGYZÉS

A készülék által támogatott maximális felbontás
5120 x 3480 (vagy 19,0 MPixel) standard JPEG
fájlok esetén, illetve 2048 x 1536 (vagy 3,0
MPixel) progresszív képfájlok esetén.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 27
27
2010-06-14
4:39:07
Alapfunkciók
Lejátszás léptetéssel
A főcím-menü használata
dD
Nyomja meg a SZÜNET gombot többször.
• A gomb minden egyes lenyomásával egy
képkockával léptetheti a felvételt lejátszás közben.
✎ MEGJEGYZÉS

Léptető lejátszás közben nem hallható hang.
D
5 perces léptetés funkció
Lejátszás közben nyomja meg a ◄,► gombokat.
• A ► gombbal a felvétel 5 perccel előre léptethető.
• A ◄ gombbal a felvétel 5 perccel hátrafelé
léptethető.
d
A több főcímet tartalmazó DVD-k esetén
megjeleníthetők az egyes filmek címei.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
távirányító TITLE gombját.
DISC MENU
TITLE
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt pontot, majd nyomja meg az
BELÉPÉS gombot.
✎ MEGJEGYZÉS

A lemeztől függően a menüpontok eltérőek lehetnek,
és előfordulhat, hogy ez a menü nem elérhető.
✎ MEGJEGYZÉS

Ez a funkció csak DivX esetén használható.
A lemezmenü használata
d
A lemezmenüben elérheti az audió nyelv, felirat
nyelv, profil stb. beállításokat.
1. Lejátszás közben nyomja meg és
tartsa lenyomva a távirányító DISC
MENU gombját.
DISC MENU
TITLE
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt pontot, majd nyomja meg az
BELÉPÉS gombot.
✎ MEGJEGYZÉS

A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és előfordulhat, hogy ez a menü nem
elérhető.
28
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 28
2010-06-14
4:39:07
04
A-B ismétléses lejátszás
dBAD
dB
DVD/DivX ismétlés
Adott DVD vagy CD egy szakasza ismételten
visszajátszható.
A DVD/DivX lemez esetén ismételhető a cím, a
fejezet vagy a szakasz lejátszása (A-B ismétlés).
1. DVD vagy CD lejátszás közben nyomja meg a
távirányító REPEAT gombját.
Repeat
Alapfunkciók
Lejátszás ismétléssel
2. DVD esetén a ▲▼ gombokkal válassza ki az Apontot.
CD esetén a REPEAT gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg a
ikont.
OFF
3. Nyomja meg az BELÉPÉS gombot azon a
ponton, ahonnan az ismétlést el szeretné
kezdeni (A).
1. DVD/DivX lejátszás közben nyomja
meg a távirányító REPEAT gombját.
2. A ▲▼gombokkal válassza ki a
kívánt ismétlési módot, majd nyomja
meg az BELÉPÉS gombot.
REPEAT
㪋
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki az OFF pontot a
normál lejátszáshoz való visszatéréshez, majd
nyomja meg az BELÉPÉS gombot.
Z
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
4. Nyomja meg az BELÉPÉS gombot azon a
ponton, ahol az ismétlést abba szeretné hagyni
(B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez,
DVD esetén a ▲▼ gombokkal válassza ki az OFF
pontot. CD esetén a REPEAT gombbal válassza ki
a
pontot.
✎ MEGJEGYZÉS

Az A-B ismétlés funkció DivX, MP3 és JPEG
lemezek esetén nem működik.
Track ➞ Dir (Directory) ➞ Disc ➞ Off
CD/MP3 ismétlés
1. CD/ MP3 lejátszás közben a REPEAT gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt
ismétlési módot.
B
A
(Normal Repeat Track Repeat All Random Repeat Section A-B)
(Normal Repeat Track
Repeat Dir (Directory) Repeat All Random)
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 29
29
2010-06-14
4:39:08
Alapfunkciók
Lemezinformációk megjelenítése
 Audio(
): A film hangsávjának nyelve.
Egy DVD lemezen legfeljebb 8 audió
nyelv lehet.
 Subtitle(
): A lemezen található
feliratok nyelve. Kiválaszthatja a
kívánt nyelvet, illetve kikapcsolhatja a
feliratokat. Egy DVD lemezen legfeljebb
32 feliratnyelv lehet.
): Ha a DVD-n egy adott
 Angle(
jelenet több szögből is megtekinthető,
akkor használhatja a Szög funkciót.
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Az audió nyelv kiválasztása
dD
O
TO
LS
1. Lejátszás közben nyomja
meg a távirányító TOOLS gombját.
2. A ▲▼gombokkal válassza
ki a kívánt pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a
kívánt beállítást, majd nyomja meg az
BELÉPÉS gombot.
- Egyes elemek beállításához használhatók a
távirányító számgombjai.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az AUDIO (
pontot.
)
4. A lemezinformációk eltüntetéséhez nyomja meg
újra a TOOLS gombot.
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal
válassza ki a kívánt audió nyelvet.
• A DVD lemezen található nyelvek számától
függően a gomb többszöri megnyomásával
különböző nyelvek választhatók ki.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS



Ha az eszközök menüből jelenít meg tartalmakat, a
lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók
nem működnek.
A lemeztől függően kiválasztható a Dolby Digital vagy
Pro Logic lehetőség.
Az egyes eszköz menük a lemeztől és a fájloktól függően
eltérőek lehetnek.

DTS AUDIO nem támogatott.
A TOOLS menü
 Title(
) : A kívánt cím megjelenítése
a lemezen található több cím közül.
Ha például a DVD-n több film található,
minden filmhez tartozik egy Cím.
 Chapter(
) :A legtöbb DVD
fejezetekre van osztva, így gyorsan
megtalálható a kívánt szakasz..
 Playing time( ) : Filmek lejátszása a
kívánt időponttól kezdve. Referenciaként
be kell írni a kezdőidőt.
Az időkeresési funkció nem működik
egyes lemezeken.
30
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 30
2010-06-14
4:39:09
04
Szög funkció
d
dD
1. Nyomja meg a TOOLS gombot.
Ez a funkció lehetővé teszi ugyanazon jelenet
különböző szögekből történő megtekintését.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
SUBTITLE (
) pontot.
1. Nyomja meg a TOOLS gombot.
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal
válassza ki a kívánt feliratnyelvet.
• A DVD lemezen található nyelvek számától
függően a gomb többszöri megnyomásával
különböző feliratnyelvek választhatók ki.

2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az ANGLE (
pontot.
)
3. A ◄► gombokkal vagy a számgombokkal
válassza ki a kívánt szöget.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS

Alapfunkciók
A feliratnyelv kiválasztása
A Felirat és Audió nyelv funkciók nem minden
lemez esetén elérhetők.
A DivX fájlformátum esetén előfordulhat, hogy a
feliratnyelveket csak számok képviselik.

A Szög funkció csak olyan lemezek esetén
működik, amelyen a jelenetet több szögből is
rögzítették.
Címfelirat funkció
D
• A funkció megfelelő használatához tapasztalattal
kell rendelkeznie a videóvágás és szerkesztés
területén.
• A címfelirat funkció használatához mentse el a
címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a
DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
Példa: Gyökérmappa Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből vagy
30 kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos karakterek, pl.
koreai és kínai) állhat.
• DivX fájlok esetén az *.smi, *.sub, *.srt 148 kbyte
feletti feliratok nem támogatottak.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 31
31
2010-06-14
4:39:11
Alapfunkciók
Dolby Pro Logic II mód
Hang mód
DSP (Digitális jelfeldolgozás)/EQ
• DSP (Digitális jelfeldolgozás): A DSP módokkal
különböző akusztikai környezetek szimulálhatók.
• EQ : A lejátszott zene műfajához történő
optimalizációhoz választhat ROCK, POP, vagy
CLASSIC stb. beállításokat.
Kiválasztható a kívánt Dolby Pro Logic II audió mód,
P.Bass vagy MP3 Javítás funkció.
PL
Nyomja meg a
PL II gombot.
㪈
DSP / EQ
㪉
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
MUSIC
Zenehallgatáskor a tényleges
előadáshoz hasonló hangeffektusok
élvezhetők.
CINEMA
Valósághű hangzást ad a videófilmek
hangjának.
POPS,
JAZZ,
ROCK
A zenei műfajnak megfelelően
választhat a POP, JAZZ, és ROCK
lehetőségek közül.
STUDIO
Stúdió környezet hatását kelti.
CLUB
Diszkóhangulatot kelt a
basszushangok kiemelésével.
HALL
A vokális hangokat emeli ki,
koncertteremhez hasonlóan.
MATRIX
Többcsatornás surround hang hallható.
MOVIE
Mozi hangulatát kelti.
STEREO
A hang csak a bal és jobb első
hangszórókból és a subwoofer
hangszóróból lesz hallható.
MP3ENH
Segítségével az MP3 szintű hang (24
kHz, 8bit) feljavítható CD szintű
hangra (44.1 kHz, 16bit).
Az MP3 Javítás funkció csak MP3
fájlok esetén használható.
POWER
BASS ON
A funkció az alacsony frekvenciájú
hangokat emeli ki, mély hangzást
kölcsönözve ezzel.
POWER
BASS
OFF
A POWER BASS kikapcsol.
CHURCH
PASS
PROLOG
- A bemenő jeltől függően nem minden
hangszóró lesz hallható.
Nagy templom hangulatát kelti.
Normál zenehallgatáshoz.
2 csatornás hangforrás lejátszása
5.1CH térhatású hangként az összes
hangszóró használatával.
✎ MEGJEGYZÉS



32
A Pro Logic II mód kiválasztásakor
csatlakoztassa a külső készüléket a készülék
AUDIO INPUT aljzataihoz (L és R). Ha csak az
egyik bemenetre (L vagy R) csatlakoztat, a
hang nem lesz térhatású.
A Pro Logic II funkció csak Stereo módban
működik.
A P.BASS funkció csak 2 csatornás LPCM
jelforrásokkal, például MP3, Divx, CD és WMA
lejátszókkal működik.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0614.indd 32
2010-06-14
4:39:11
04
A távirányító gombjaivall
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : A # $ gombok
megnyomásával kiválasztható egy programozott
csatorna.
• Automatikus hangolás 2 : A TUNING (
)
gomb lenyomva tartásával automatikusan
kikeresheti az aktív rádiócsatornákat.
• Manuális hangolás : A TUNING (
)
gombokkal a frekvencia növelhető vagy
csökkenthető.
A készülék gombjainak használatával
1. A FUNCTION (
lehetőséget.
Alapfunkciók
Csatornák programozása
Rádió hallgatása
)gombbal válassza ki az FM
2. Válassza ki a kívánt csatornát.
Példa: Az FM 89.10 csatorna programozása a
memóriába
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. A TUNING (
) gombokkal válassza ki a
<89.10> frekvenciát.
TUNER
3. Nyomja meg a TUNER MEMORY
MEMORY
D
gombot.
• A szám villog a kijelzőn.
4. A # $ gombokkal válasszon ki egy
programozott számot.
• Választhat 1 és 15 között.
5. Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a szám eltűnik a kijelzőről.
• A szám eltűnik, a csatornát pedig a készülék
eltárolja.
6. További csatornák programozásához ismételje a
2-5 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja a
távirányító # $ gombjait.
• Automatikus hangolás 1 : A STOP (  )
gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd a
# $ gombokkal válassza ki a programozott
csatornát.
• Automatikus hangolás 2 : A STOP (  )
gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd a
# $gombokkal automatikusan keresse ki a
csatornát.
• Manuális hangolás : A STOP (  ) gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a # $
gombokkal hangoljon be alacsonyabb vagy
magasabb frekvenciára.
Mono/sztereó kiválasztása
Nyomja meg a MO/ST gombot.
MO / ST
㪊
• A gomb többszöri megnyomásával a
STEREO és MONO lehetőségek közül
választhat.
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a MONO
lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 33
33
2010-05-07
11:12:10
További funkciók
CD-beolvasás
USB funkció
Médiafájlok lejátszása az USB
host funkcióval
Ha MP3 lejátszón, USB-memórián vagy digitális
fényképezőgépen található képeket, videókat és
hangfájlokat szeretne lejátszani kiváló minőségben és
5.1 hanggal, csatlakoztassa az eszközt a
készülékhez az USB-csatlakozón keresztül.
1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék
elején lévő USB csatlakozóba.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az USB
lehetőséget.
• A képernyőn megjelenik az USB felirat, majd
eltűnik.
3. A ◄► gombokkal válasszon a Videó , Zene
vagy Fotó lehetőségek közül.
- Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
USB biztonságos eltávolítása
Az USB eszköz memóriája sérülésének elkerülésére
távolítsa el biztonságosan az eszközt az USB kábel
kihúzása előtt.
• Nyomja meg a SÁRGA(C) gombot.
- A kijelzőn megjelenik a REMOVE üzenet.
• Húzza ki az USB kábelt.
✎ MEGJEGYZÉS

Ha 5.1 csatornás hanggal szeretné hallgatni a
zenét, állítsa a Dolby Pro Logic II módot
Matrix-ra. (Lásd: 32. oldal)

Lassan húzza ki az USB-kábelt az USB
csatlakozóból. Ellenkező esetben ugyanis kárt
tehet az USB csatlakozóban.
34
B
A CDDA lemezről (Kompakt digitális audió lemezről)
beolvasott zenét MP3 formátumba alakítja, és az
USB adathordozóra menti.
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékhez.
2. Helyezze rá a CDDA lemezt a CD tálcára.
3. Nyomja meg a CD RIPPING gombot. CD RIPPING
• Az aktuális sáv beolvasásához
㪌
nyomja meg a távirányító CD
RIPPING gombját akkor, amikor a
rendszer éppen a kívánt számot
játssza le, vagy a lejátszás szünetel.
• A teljes CD beolvasásához nyomja le hosszan
a távirányító CD RIPPING gombját.
- A kijelzőn megjelenik a "FULL CD RIPPING"
felirat, és elindul a beolvasás.
4. A beolvasás a STOP () gombbal szakítható
félbe.
• A CD beolvasás végén létrejön egy
"RIPPING" nevű mappa az USB eszközön,
és a beolvasott fájlok "SAM_XXXX”.MP3"
névvel kerülnek az eszközre.
✎ MEGJEGYZÉS










A CD beolvasás közben ne bontsa az USB-csatlakozást
és ne húzza ki a tápkábelt. Ezzel ugyanis kárt tehet az
adatokban. A CD beolvasás félbeszakításához nyomja
meg a STOP gombot, majd húzza ki az USB-kábelt a
CD lejátszás leállítása után.
Ha a CD beolvasás közben bontja az USB-csatlakozást,
a rendszer kikapcsol, és a beolvasott fájl nem lesz
törölhető.
Ha az USB-eszközt a készülékhez CD lejátszása közben
csatlakoztatja, a rendszer pillanatra megáll, majd
folytatja a lejátszást.
DTS-CD-k nem olvashatók be.
Ha a beolvasás kevesebb, mint 5 másodpercig tart, a
beolvasott fájl nem jön létre.
A CD beolvasás csak akkor működik, ha az USB
eszközt FAT fájlrendszerben formázták meg. (Az NTFS
fájlrendszer nem támogatott.)
A kompatibilis eszközök listáját az USB gazdaeszköz
műszaki adataiban találja meg.
A beolvasás normál 3-szeres sebességen történik. A
beolvasás egyes USB-eszközök esetén hosszabb lehet.
A CD beolvasása közben nem hallható hang.
CD beolvasás közben bánjon óvatosan a készülékkel.
Ha a HDMI AUDIO beállítása On (Be), a CD Beolvasás
funkció nem használható.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 34
2010-05-07
11:12:11
06
Egyéb információk
Egyéb információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a DVD régiószámát.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt DVD-k nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a
LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb
megnyomásakor.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.
• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások
megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik hangszóróból
hallható, nem mind a 6-ból.
• Egyes DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Állítsa be a hangerőt.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.Válassza ki a "PROLOG" pontot a
PL II (Dolby Pro Logic II) gombjával mind a hat hangszóró
távirányító
használatához.
Nem hallható a Dolby Digital 5.1 CH
térhatású hangzás.
• Van "Dolby Digital 5.1 CH" jelzés a lemezen? Dolby Digital 5.1 CH térhatású hang
csak akkor állítható elő, ha a lemezt 5.1 csatornás hanggal vették fel.
• Az audió nyelv Dolby Digital 5.1-CH-ra van beállítva az információk között?
A távirányító nem működik.
• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító megfelelő funkcióját (DVD RECEIVER/TV)?
• A lemez forog, ne nincs kép.
• A képminőség rossz és remeg a
kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
Nem működik az audió nyelv és a felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A Lemez/Cím menü nem jelenik meg,
pedig a Lemez/Cím funkciót
választottam ki.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
A képarány nem módosítható.
• 6:9 DVD-k 16:9 WIDE módban, 4:3 LETTER BOX módban, és 4:3 PAN SCAN
módban játszhatók le, de 4:3 DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le. Tekintse
meg a DVD borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 35
35
2010-05-07
11:12:12
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
• A készülék nem működik.
(Példa: A készülék kikapcsol, a
gombok nem működnek, vagy
furcsa zajt ad ki).
• A készülék nem működik
normálisan.
A korhatáros jelszót elfelejtettem.
Nem fogható rádióadás.
• Tartsa lenyomva a távirányító STOP () gombját legalább 5 másodpercig (reset
funkció).
A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Ha a “NO DISC” üzenet látszik a kijelzőn, nyomja le a távirányító STOP () gombját
legalább 5 másodpercre. Megjelenik az “INIT” felirat a kijelzőn, és a beállítások
visszaállnak gyári alapértékre.
Ezután nyomja meg a POWER gombot.
A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre..
Nyelvi kódok listája
Írja be a megfelelő kódot a Lemez, Audió és Felirat menük OTHERS pontjában. (Lásd: 25. oldal)
Kód
Nyelv
Kód
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Nyelv
Kód
Nyelv
Greek
1239
Interlingue
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
Nyelv
Tajik
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 36
2010-05-07
11:12:12
06
Egyéb információk
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-C330 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
FM rádió
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Videó kimenet
Komponens videó
Erősítő
Első hangszóró kimenet
Középső hangszóró kimenet
Hátsó hangszóró kimenet
Subwoofer kimenet
Frekvenciatartomány
Jel/zaj arány
Csatona szétválasztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvenciatartomány
Kimeneti hangnyomás
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek (SzéxMaxMé)
Tömegek
2,6 kg
430,0 (szé) x 60,0 (ma) x 290,0 (mé) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Olvasás sebessége : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
480i(576i)
1 csatornás: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés)
55W x 2(3Ω)
55W(3Ω)
55W x 2(3Ω)
55W(3Ω)
20Hz~20KHz
60dB
60dB
(AUX)400mV
5.1 csatornás hangszóró rendszer
Középső
Első/Hátsó
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
55W
55W
55W
110W
110W
110W
Első/Hátsó : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Középső : 84 x 104,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm
Első/Hátsó : 0,4 Kg, Középső : 0,4 kg
Subwoofer : 3,8 kg
Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu
- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
Magyar
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 37
37
2010-05-07
11:12:12
Kapcsolatfelvétel : SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszol
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
11:12:13
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék megfelelő újrahasznosítása
(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok
negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-C330-XEO_HUN-0507.indd 39
2010-05-07
11:12:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising