Samsung HT-D4500 Používateľská príručka

Samsung HT-D4500 Používateľská príručka
HT-D4500
HT-D4550
5.1CH Blu-ray™
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a
terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 1
2011-12-23
4:59:40
Biztonsági információk
Biztonsági figyelmeztetések
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ
FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely
áramütést és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. OSZTALYU LEZERBERENDEZES
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 2
2011-12-23
4:59:48
Óvintézkedések
• Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
• Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a
szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
• Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
• A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
• A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
• Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a
készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
vezethet.
• Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő
eszközöktől (pl. hangszórók).
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
• A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket,
várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
• A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 3
3
2011-12-23
4:59:48
Biztonsági információk
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang
és kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják.
A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne
karcolja meg a felületet.
A lemezek megfelelő kezelése
• Ne érjen a lemez lejátszható
oldalához.
• A lemezt az élénél fogva tartsa,
hogy ne kerülhessen
ujjlenyomat a felületére.
• Ne ragasszon semmit a lemezre.
A lemezek tárolása
• Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
• Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
• Tartsa tiszta lemeztartó tokban.
Tárolja függőlegesen.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ne hagyja, hogy a lemezek
beszennyeződjenek.
 Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.
A lemezek kezelése és tárolása
Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
• Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé
✎ MEGJEGYZÉS
 Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a
készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha
páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog
megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és
hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.
4
Licenc
• A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett
védjegyei.
• "A DIVX VIDEÓRÓL : A DivX® egy digitális videó
formátum, amelyet a DivX,Inc. hozott létre. Ez egy
hivatalosan DivX-tanúsított® készülék, amely képes DivX videók
lejátszására. A www.divx.com honlapon további információkat és
szoftvereket találhat a fájlok DivX formátumra történő konvertálásához.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified®
készüléket regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD)
filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód beszerzéséhez
keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A
regisztrációról a vod.divx.com oldalon olvashat.
DivX tanúsított® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium
tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc.
védjegyei és használatuk licenc alapján történik."
A készüléket a következő USA szabadalmak védik : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• A HDMI, a HDMI embléma, és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az USÁban és más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.
• A készülék szerzői jogi védelmi technológiát tartalmaz, amelyet USA
szabadalmak és egyéb, a Rovi Corporation tulajdonában álló szellemi
tulajdonjogok védenek. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc
Association védjegyei.
• Az iPod az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban. Az iPhone az
Apple Inc. védjegye.
• < megjegyzés a nyíl forráskódú licencről >
Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú
Licenc a termék menüjében elérhető.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog
fenntartva.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 4
2011-12-23
4:59:48
Tartalom
ELŐKÉSZÜLETEK
7
8
12
13
13
14
15
Az útmutatóban használt ikonok
Lemeztípusok és jellemzőik
Tartozékok
Leírás
Az elülső panel
A hátsó panel
Távirányító
CSATLAKOZTATÁS
17
20
22
23
24
A hangszórók csatlakoztatása
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztatás a hálózathoz
Az FM antenna csatlakoztatása
BEÁLLÍTÁS
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Kezdeti beállítás
Belépés a Beállítások menübe
Megjelen.
TV képaránya
Smart Hub képernyőmérete
BD Wise (csak Samsung termékeken)
Felbontás
HDMI-színformátum
Filmkocka (24Fs)
HDMI mély színek
Állókép mód
Progresszív mód
Hang
Hangszóró-beállítás
Felh. EQ
HDMI Audio
Visszirányú hangcs.
Digitális kimenet
Dinamikus tartomány szabályozása
Hang szinkr.
Hálózat
Hálózatbeállítás
Hálózat állapota
BD-LIVE internetkapcsolat
Rendszer
Kezdeti beállítás
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-adatkezelés
Időzóna
DivX® Video On Demand
Vissza
Nyelv
2
7
17
25
2
3
4
MAGYAR
4
4
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
Licenc
Copyright
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 5
5
2011-12-23
4:59:48
Tartalom
BEÁLLÍTÁS
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Biztonság
BD szülői besorolása
DVD szülői besorolása
Jelszó megvált.
Általános
Elülső kijelző
Hálózati távvezérlő
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
Samsung ügyfélszolgálat
ALAPFUNKCIÓK
41
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
Videó lejátszása
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata
A Címlista lejátszása
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Lassú lejátszás/Léptetés
Lejátszás ismétléssel
A TOOLS gomb használata
Zenehallgatás
Hang mód
Kép lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Rádió hallgatása
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz az USB kábellel
A készülékkel használható iPod/iPhone modellek
HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK
54
61
63
63
63
A Smart Hub használata
Samsung Apps
A vTuner funkció használata
BD-LIVE™
Az AllShare funkció használata
EGYÉB INFORMÁCIÓK
64
67
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
38
41
54
64
•
Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges
megjelenésétől.
•
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
a. szerelőt hív, de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót)
b. szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
6
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 6
2011-12-23
4:59:49
01
Előkészületek
Előkészületek
Az útmutatóban használt ikonok
Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása előtt.
Rövidítés
Embléma
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Meghatározás
BD-ROM lemezeken elérhető funkciót jelöl.
BD-RE formátumban rögzített BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-VIDEO lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Rögzített és lezárt DVD+RW vagy DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken
elérhető funkciót jelöl.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USB
adathordozó
-
FIGYELEM
-
MEGJEGYZÉS
-
Gyorsbillentyűk
-
F
!
✎
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
DivX felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
USB adathordozó esetén elérhető funkciót jelöl.
Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.
Közvetlen és gyors hozzáférés a funkciókhoz a távirányító egyes
gombjaival.
• A készülék csak a PAL színrendszerrel kompatibilis.
• NTSC lemezek nem játszhatók le.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 7
7
2011-12-23
4:59:49
Előkészületek
Lemeztípusok és jellemzőik
A lejátszható lemezeket jelölő
emblémák
Blu-ray lemez kompatibilitás
A Blu-ray egy új, fejlődő formátum. Ezért problémák is
lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem minden
lemez kompatibilis és nem minden lemez lejátszható.
További információkat a jelen Útmutató Lemeztípusok és
jellemzők című részében talál.
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
PAL műsorszórási
rendszer, U.K,
Franciaország,
Németország stb.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa
el, ha szükséges.
 Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek
vagy megkarcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
 BD-Java lemez lejátszása esetén a betöltés
hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók
lassabbak lehetnek.
Nem lejátszható lemeztípusok
•
•
•
•
•
•
HD DVD Disc
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R lemez tartalomkészítéshez.
DVD-RW(VR módban)
Super Audio CD(kivéve a CD réteg)
DVD-ROM/PD/MV-Disc, stb. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• A CDG-k esetén csak auidó játszható le,
grafika nem.
✎ MEGJEGYZÉS
 Nem minden, régión kívül kapható kereskedelmi és
DVD lemez játszható le a készüléken.
 A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/RW lemezek nem játszhatók le.
8
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 8
2011-12-23
4:59:51
01
BD-RE/-R
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
Ez a Blu-ray lemez írható és lejátszható is.
A készülékkel más, kompatibilis Blu-ray írókkal
rögzített BD-RE/-R lemezek is lejátszhatók.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
Terület
Előkészületek
Régiókódok
DVD-VIDEO
• A készülékkel lejátszhatók az előre rögzített, filmet
tartalmazó, kereskedelmi DVD lemezek (DVD-VIDEO
lemezek).
• Kétrétegű DVD-VIDEO lemezek lejátszása során
az első rétegről a másodikra történő átváltáskor a
hang és a kép pillanatra megszakadhat. Ez nem
jelent hibás működést.
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített és lezárt DVD-RW/-R/+R lemezeket. A
lejátszási lehetőség az írási módszertől is függ.
C
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
DVD+RW
1
USA, USA területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
DVD-RW/-R/+R
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített DVD+RW lemezeket. A lejátszási
lehetőség az írási módszertől is függ.
Audió CD (CD-DA)
DVD-VIDEO
Lemeztípusok
• A készülékkel CD-DA formátumú audió CD-RW/-R
lemezek játszhatók le.
• Előforudlhat, hogy a rögzítés módjától függően
egyes CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
CD-RW/-R
• Használjon 700MB-os (80 perces) CD-RW/-R
lemezt.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os (90 perces)
vagy nagyobb lemezeket, mert előfordulhat, hogy
nem lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-RW/-R lemezt nem zárta le, a lejátszás
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy
egyes fájlok nem lesznek lejátszhatók.
• Egyes CD-RW/-R lemezek nem játszhatók le a
felvételt rögzítő eszköztől függően. A CD-ről
készített CD-RW/-R adathordozók
lejátszhatósága a tartalomtól és a lemeztől függ.
BD-ROM
Ez a Blu-ray lemez csak lejátszható.
A készülékkel az előre rögzített gyári BD-ROM
lemezek lejátszhatók.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 9
9
2011-12-23
4:59:52
Előkészületek
Lemezformátumok
JPEG lemezek használata
• UDF, vagy JOLIET formátumban rögzített CD-R/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak ".jpg", ".JPG", ".jpeg" vagy "JPEG" kiterjesztésű JPEG fájlok jeleníthetők meg.
• A progresszív JPEG formátum támogatott.
DVD-RW/-R (V)
• Ez az a formátum, amit a DVD-RW vagy DVD-R lemezre történő adatrögzítéshez használnak. A készülék lezárt lemezeket
játszik le.
• Ha Videó módban készített, más gyártmányú készülékkel írt és nem lezárt lemez nem játszható le a készülékkel.
Támogatott fájlformátumok
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 10
2011-12-23
4:59:53
01
*.vro
Konténer
VRO
VOB
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
352x288
H.264
TS
VC1
Előkészületek
Fájl kiterjesztése
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Korlátozások
•
•
•
•
•
A fenti kodekek nem mindegyike támogatott, ha probléma adódik a tartalommal.
A helytelen vagy hibás konténer információkkal rendelkező videó jelforrások nem játszhatók le.
A szabványosnál nagyobb bitsebességű vagy képfrissítési sebességű AV jelforrások nem játszhatók le.
Ha az indextáblázat hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem működik.
Ha hálózaton keresztül játszik le videót, a hálózati állapottól függően előfordulhat, hogy nem lehet
lejátszani.
Videó dekóder
• H.264 Level 4.1 támogatott.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nem támogatott.
• MPEG4 SP, ASP :
- 1280 x 720 alatt: 60 kép max.
- 1280 x 720 felett: 30 kép max.
• GMC 2 vagy nagyobb nem támogatott.
Audió dekóder
•
•
•
•
WMA 7,8,9 támogatott.
WMA 9 PRO kettőnél több csatornával (többcsatornás) nem támogatott.
WMA 9 Veszteség nélküli, Hang nem támogatott.
WMA mintavételezési frekvencia 22050Hz mono nem támogatott.
Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
WMA 10-es verzióval kompatibilis
* Mintavételezési frekvenciák (kHz-ben)- 8,
11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek – Összes bitsebesség 5kbps
és 384kbps között
*.wma
WMA
Támogatott tartomány
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 11
11
2011-12-23
4:59:53
Előkészületek
Megjegyzések az USB
csatlakozással kapcsolatban
Támogatott eszközök:
USB adathordozók, MP3 lejátszók, digitális
fényképezőgépek, USB kártyaolvasók
1) A 125 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
2) 300 KB-nál nagyobb feliratfájlok nem jelennek
meg megfelelően.
3) Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
4) A FAT16 és FAT32 fájlrendszerek
támogatottak.
5) A fotó (JPEG), zene (MP3) és videófájlok neve
koreai vagy angol lehet. Ellenkező esetben a
fájl nem játszható le.
6) Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB
portjához. Más kábellel történő
csatlakozáskor az USB kompatibilitással
probléma lehet.
7) Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
8) A PTP protokoll a digitális
fényképezőgépeknél nem támogatott.
9) Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
10) Minél nagyobb a kép mérete, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
11) A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el
ellátott MP3 fájlok nem játszhatók le.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
3
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Videókábel
12
FM antenna
Használati útmutató
MO/ST
vTuner
Távirányító / Elemek (AAA
méretű)
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 12
2011-12-23
4:59:53
01
Előkészületek
Leírás
Az elülső panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
2
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
LEMEZ TÁLCA
Ide kell behelyezni a lemezt.
3
KIJELZŐ
A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
4
NYITÁS / ZÁRÁS GOMB
A lemeztálcát nyitja és csukja.
5
FUNKCIÓ GOMB
A kiválasztható módok a következők:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
STOP GOMB
A lejátszás megállítása.
7
8
9
10
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
ENTER GOMB
Menüpontok kiválasztása vagy Blu-ray lemez lejátszása. (DVD lemezt nem indít el.)
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
Hangerő beállítása.
11
USB PORT
Ide csatlakoztathat USB adathordozót, amelyet adatok tárolására használhat a BD-LIVE
használata során. Az USB Hoszt használható eszközszoftver-frissítésekhez, MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4 lejátszáshoz. iPod csatlakoztatásakor lehetséges az R. IPOD használata.
BEKAPCSOLÓ GOMB (
)
A készülék be- és kikapcsolása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítéseket az USB Port aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
 Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található LEJÁTSZÁS gombbal nem indítható el a
lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell
nyomnia az ENTER gombot.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 13
13
2011-12-23
4:59:54
Előkészületek
A hátsó panel
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
HŰTŐVENTILÁTOR
A hűtőventilátor hideg levegőt biztosít a készüléknek a túlhevülés
elkerülésére és a bekapcsolás után folyamatosan működik.
2
5.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI
ALJZATOK
Csatlakoztassa az első, középső, surround és mélynyomó
hangfalakat.
3
KÜLSŐ DIGITÁLIS AUDIÓ BEMENETI ALJZAT
(OPTIKAI)
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
4
VEZETÉK NÉLKÜLI LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (Lásd: 54-63. oldal), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható vezeték nélküli LAN adapterrel.
5
LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (Lásd: 54-63. oldal), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható hálózati kapcsolattal.
6
AUX IN ALJZATOK
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének
csatlakoztatásához.
7
COMPONENT VIDEO OUT ALJZATOK
Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót
csatlakoztathat.
8
VIDEO OUT ALJZAT
A készülék VIDEO OUT kimenetét csatlakoztassa a TV videó
bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
9
HDMI OUT ALJZAT
Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a TV
HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb minőségben
nézheti meg.
10
FM ANTENNA ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
! FIGYELEM
 A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés
biztosításához.
 Ne takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
14
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 14
2011-12-23
4:59:54
01
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
TV módba a TV gombbal kapcsolhat
át.
Házimozi módba a BD gombbal
kapcsolhat át.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Cím, fejezet, műsorszám vagy
lemez ismétlése.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Lemez lejátszása/leállítása.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Hang ideiglenes némítása.
MUTE
Hangerő beállítása.
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
A lemezmenü megjelenítése.
TOOLS
EXIT
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
TUNER
MEMORY
A
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
MO/ST
Tartalmak kereséséhez.
A kívánt Dolby Pro Logic II audió mód
kiválasztása.
A subwoofer hangerejének beállítása.
Belépés a helyi/főcím menübe.
Kilépés a menüből.
RETURN
SMART
Ez a gomb nem használható.
A hallgatott zenéhez legjobban illő
Hangtér-effektus (SFE) beállítása.
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
esetén.
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
A Smart Hub megjelenítése.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
INFO
Az Eszköz menü megjelenítése.
A készülék menüje és néhány
Blu-ray funkció használható ezekkel a
gombokkal.
RDS funkció használata FM
csatornák hallgatásához.
REPEAT
Teljes képernyő megjelenítése TV-n.
Visszatérés az előző menüpontba.
Az automatikus kikapcsolás
idejének beállítása.
9
FULL SCREEN
Megnyomásával a főmenübe léphet.
Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
A lemeztálca nyitása és becsukása.
vTuner
Hangerő szabályozása és
stabilizálása. (Digitális jelfeldolgozó
processzor)
A vTuner használata.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 15
15
2011-12-23
4:59:55
Előkészületek
Elemek behelyezése a távirányítóba
* Elem mérete: AAA
TV márkák és kódok listája
Márka
Kód
Márka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ MEGJEGYZÉS
 Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő
helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.
 Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy
évig tartanak.
 A távirányító kb. 7 méter távolságról működik
egyenes vonalban.
A távirányító beállítása
A távirányítóval a televíziókészülék bizonyos
funkcióit is irányíthatja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
✎ MEGJEGYZÉS
 A távirányító nem minden márkájú TV-vel
működik. Előfordulhat az is, hogy az adott TV
nem minden funkcióját működteti.
 A távirányító alapértelmezésben Samsung TVkhez használható.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
A TV vezérlése a távirányítóval
1. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
2. Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3. A POWER gomb lenyomva tartása mellett írja
be a TV márkájának megfelelő kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként,
hogy kiderüljön, melyik jó.
• Például : Samsung TV esetén
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a
szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy
40 számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV POWER,
VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 16
2011-12-23
4:59:56
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
SW
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV
képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának
megfelelő távolságra.
Példa: : 32”-os TV esetén 2-2,4 m
55”-os TV esetén 3,5-4 m
Első hangszórók ei
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé fordítva
(kb. 45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek fülmagasságban legyenek.
Az első hangszórókat helyezze egy vonalba a középsővel, vagy egy kicsivel
előrébb.
Középső hangszóró f
A legjobb ugyanolyan magasságba helyezni, mint az első hangszórókat.
Elhelyezheti közvetlenül a TV fölött vagy alatt is.
Hátsó surround hangszórók
hj
Subwoofer g
Ezeket helyezze a hallgatási pozíció két oldalára. Ha nincs elég hely, helyezze
el őket egymással szemben. Helyezze őket fülmagasság fölé kb. 60-90 cm-re
úgy, hogy enyhén lefelé nézzenek.
első hangszórókat helyezze egy vonalba a középsővel, vagy egy kicsivel
* Az
előrébb.
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
! FIGYELEM
 Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
 A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
 Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat
helyezzenek el benne.
 Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses
mező miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 17
17
2011-12-23
4:59:57
Csatlakoztatás
A hangszóró részei
HT-D4500
(L)
(R)
(L)
(R)
KÖZÉPSŐ
SURROUND
ELSŐ
A hangszóró részei
SUBWOOFER
Összeállított hangszórók
HT-D4550
HT-D4550
(L) (R)
CSAVAR (5X15): 4 DB
CSAVAR (4X20): 16 DB
ELSŐ
ÁLLVÁNY
(L) (R)
HANGSZÓRÓKÁBEL
KÖZÉPSŐ
HANGSZÓRÓ

KÖZÉPSŐ
SURROUND SUBWOOFER
ÁLLVÁNYTALP
SUBWOOFER
SURROUND
ELSŐ
HANGSZÓRÓ HANGSZÓRÓ
Hangszórók felszerelése a Tallboy Stand állványra
Csak HT-D4550 esetén
1. Fordítsa meg az állványtalpat, és csatlakoztassa az
állványhoz.
2. Csavarja be a kis csavarokat (4x20, az állvány és a
talp rögzítésére) óramutató irányában a jelölt négy
furatba egy csavarhúzóval az ábra szerint.
! FIGYELEM
1
2
Állványtalp
Állvány
3
Hangszóró
4
 Ha motoros csavarhúzót használ, vigyázzon, ne húzza túl a
csavarokat. Ellenkező esetben túlszaladhat, vagy sérülést
okozhat. (motoros csavarhúzó 15 kg.f.cm alatt)
3. Szerelje fel a felső hangszórót az összeállított állványra.
4. Csavarjon be mégegy nagyméretű csavart (5x15, az állvány
és a talp rögzítésére) a hangszóró hátulján levő furatba egy
csavarhúzóval.
5. Az ábra a felszerelt hangszórót mutatja. További hangszóró
felszereléséhez hajtsa végre ezeket a lépéseket.
18
Állvány
5
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 18
2011-12-23
4:59:57
02
HT-D4500
1. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék hátulján található, megfelelő
színű aljzatokba.
Csatlakoztatás
A hangszórók csatlakoztatása
Surround hangszóró (L)
Első hangszóró (L)
SPEAKERS OUT
CENTER
Középső
hangszóró
FRONT
SURROUND
Első hangszóró (R)
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surround hangszóró (R)
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját a hátulján.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros
vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a
gombot.
Fekete
Piros
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék
hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.
Első hangszóró (L)
Surround hangszóró (L)
Első hangszóró (R)
Középső hangszóró
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Surround hangszóró (R)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_0911.indd 19
19
2013-09-11 ¿ÀÀü 10:32:03
Csatlakoztatás
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
A TV-hez történő csatlakoztatásnak három módja lehetséges.
1.
1. MÓDSZER
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI IN
MÓDSZER: HDMI (LEGJOBB MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE gombot, és
válassza ki a HDMI-t a TV külső jelforrásának.
HDMI Auto felismerés
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.
2. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
A használható HDMI felbontásokat a 27. oldalon találja meg.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy kábelen keresztül oldja meg.
A HDMI használatával a készülék képes a videó és audió jeleket HDMI-bemenettel rendelkező televízióra átvinni, és a
lejátszott felvételt a lehető legjobb minőségben megjeleníteni.
• A HDMI csatlakozás leírása
- A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
- Ha a TV nem támogatja a HDCP-t, zaj jelenik meg a képernyőn.
• Mi a HDCP?
A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely a HDMI-kábelen küldött BD/DVD videók
digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális kapcsolatot nyújt a videó jelforrás (számítógép, DVD stb.) és a
megjelenítő eszköz (TV, projektor) között. A tartalmat a jelforrást biztosító eszköz kódolja, így megakadályozza az illegális
másolatok készítését.
20
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 20
2011-12-23
5:00:18
02
Csatlakoztatás
Piros
Zöld
Kék
2. MÓDSZER
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Sárga
AN
mA
AUX IN
3. MÓDSZER
VIDEO OUT
2. MÓDSZER: Komponens Videó (JOBB MINŐSÉG)
Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a Komponens videókábelt
(nem tartozék) a készülék hátulján a Komponens videó kimenetre (PR, PB és Y) valamint a TV
Komponens videó bemenetére.
✎ MEGJEGYZÉS
 Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p/480p és 576i/480i a lemeztípustól függően.
(Lásd: 27. oldal)
 A tényleges felbontás eltérhet a Beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is csatlakoztatja. A
felbontás a lemeztől függően is eltérő lehet (Lásd: 27. oldal).
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE gombot, és
válassza ki a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i, 720p vagy 576p/480p módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p,
1080i, 720p vagy 576p/480p lesz. A tényleges felbontás 576i/480i.
3. MÓDSZER: Kompozit videó (JÓ MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN
aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A VIDEO jelforrás kimenete mindig 576i/480i felbontású lesz a Beállítás menüben megadott értéktől
függetlenül. (Lásd: 27. oldal)
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.
! FIGYELEM
 Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket
befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 21
21
2011-12-23
5:00:19
Csatlakoztatás
Külső digitális eszköz csatlakoztatása
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Piros
AUX IN
VIDEO OUT
Fehér
Optikai kábel
(nem tartozék)
Audió kábel
(nem tartozék)
Ha a külső analóg
eszköznek csak egy
audió kimenete van,
csatlakoztassa a bal vagy
a jobb aljzathoz.
VCR
Beltéri egység
OPTIKAI
AUX
OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).
1. Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát (OPTICAL) a külső digitális eszköz Digitális
kimeneti aljzatával.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a D. IN bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell
csatlakoztatni.
 A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
 A készülék csak a DTS és Dolby digitális audiót támogatja; a bitstream típusú MPEG audiót nem támogatja.
AUX : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Analóg jelforrások, mint például videómagnó.
1. Csatlakoztassa a készülék AUX IN (Audio) aljzatát a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
• A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az AUX bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a
készülékhez.
22
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 22
2011-12-23
5:00:20
02
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (Lásd: 54-63. oldal) igénybevételét,
mint a Smart Hub és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések letöltését a hálózatról. A
csatlakoztatáshoz javasoljuk Vezeték nélküli router vagy IP router használatát.
Az útválasztóhoz történő csatlakozásról továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve
forduljon a gyártójához.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a hálózathoz
Kábeles hálózati csatlakozás
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem LAN
aljzatába.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (Lásd: 33. oldal)
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Router
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Vagy
Szélessávú modem
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC
for AllShare funkcióval
(Lásd: 63. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További tudnivalókért forduljon Internetszolgáltatójához.
 DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
 Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 23
23
2011-12-23
5:00:21
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozhat a hálózathoz vezeték nélküli IP megosztóval is.
1. Vezeték nélküli kapcsolathoz vezeték nélküli AP/IP útválasztóra van szükség. Csatlakoztassa a
vezeték nélküli LAN adaptert a készülék hátulján lévő Wireless LAN Adapter csatlakozóhoz.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (Lásd: 33. oldal)
Szélessávú
szolgáltatás
COMPONENT OUT
LAN
Vezeték nélküli IP megosztó
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
PC
Hálózati kapcsolat PC
for AllShare funkcióval
(Lásd: 63. oldal)
Vezeték nélküli LAN
adapter
(nem tartozék)
✎ MEGJEGYZÉS
 A készülék csak a Samsung gyártmányú vezeték nélküli LAN adaptereket támogatja. (nem tartozék) (Modellnév:




WIS09ABGN).
- A Samsung vezeték nélküli LAN adapter külön megvásárolható. Vásárláshoz forduljon a Samsung Electronics
kereskedőhöz.
Olyan vezeték nélküli IP megosztót használjon, amely támogatja az IEEE 802.11 a/b/g/n szabványt. (a vezeték nélküli
hálózat stabil működéséhez az n javasolt.)
A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően.
(AP teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.)
A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
A készülék az AP (vezeték nélküli IP megosztó) biztonsági kulcsának alkalmazásakor a következő vezeték nélküli biztonsági
protokollokat támogatja.
1) Hitelesítési mód : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítási típus : WEP, AES
 Az AllShare funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
Az FM antenna csatlakoztatása
FM antenna (tartozék)
FM ANT
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
ANTENNA aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan
helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz
vagy stabil felülethez.
✎ MEGJEGYZÉS
HDMI OUT
 A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
24
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 24
2011-12-23
5:00:23
03
Beállítás
1. Kapcsolja be a készüléket, majd a TV-t.
Amikor először csatlakoztatja, a készülék
bekapcsol, és megjelenik a Kezdeti beállítások
képernyő.
Beállítás
Kezdeti beállítás
• Főmenü
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ MEGJEGYZÉS
 A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti
beállítások nincsenek megadva, kivéve az
alábbiak szerint.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
 Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a Hálózati
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Indítás
gombot.
 Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER
gombot. (Lásd: 27. oldal)
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt Hálózati
beállításokat : Vezetékes, Vez.
nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One Foot
Connection, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ha nem ismeri a Hálózati
beállításokat, nyomja meg a távirányító KÉK
(D) gombját a Hálózati beállításokra való
lépéshez, adja meg a beállításokat, majd
lépjen a főmenüre.
A Hálózati beállításokról további részleteket a
33-36. oldalon talál, ha szükséges. Ha
elkészült, folytassa a 6. lépéssel.
beállításokban, beléphet a főmenübe anélkül,
hogy a hálózati beállításokat elvégezte volna.
beállítások képernyőt, válassza a Visszaállítás
opciót. (Lásd: 36. oldal)
 Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung
TV-hez és 1.) Az Anynet+ (HDMI-CEC)
funkciót Be értékre állította a TV-n és a
készüléken is és 2.) A TV-t a készülék által is
támogatott nyelvre állította, a készülék
automatikusan kiválasztja az adott nyelvet
elsődleges nyelvnek.
 Ha a készülék 5 percnél többet van stop
módban és nem történik művelet,
képernyővédő jelenik meg a TV képernyőn. Ha
a készüléket több, mint 20 percig
képernyővédő módban hagyja, automatikusan
kikapcsol.
6. Megjelenik a Főmenü. (A Főmenüről további
információkat a 26. oldalon talál.)
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 25
25
2011-12-23
5:00:26
Beállítás
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Belépés a Beállítások menübe
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3
2
RETURN
4
EXIT
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
TUNER
1
MENU gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
ENTER / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
4
✎ MEGJEGYZÉS
 Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz,
válassza ki az Internet pontot a Főmenüből.
Töltse le a kívánt tartalmakat az Samsung Apps
szerverről. (Lásd: 61-63. oldal)
 Az egyes menüpontok elérése és használata
eltérő lehet.
 A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
változhatnak.
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
• Főmenü
Saját tart.
Videók
3
Fényképek
Zene
4
1
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
2
5
d WPS(PBC)
1
Saját eszköz kiválasztása.
2
Funkció kiválasztása.
3
Saját tart kiválasztása.
4
Internet kiválasztása.
5
Beállítások kiválasztása.
6
A használható gombok megjelenítése.
26
6
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 26
2011-12-23
5:00:28
03
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
TV képaránya
A televíziótól függően előfordulhat, hogy a
képarányt módosítani kell.
• 16:9 eredeti : A készülék 16:9 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az
eredeti képaránnyal jeleníti meg.
A 4:3 formátumú tartalmak megjelenítésekor a bal
és jobb oldalon fekete sávok jelennek meg.
• 16:9 teljes : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való
csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti a
képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat
megnyújtja.
• 4:3 Letter Box : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az
eredeti képaránnyal jeleníti meg.
A 16:9 formátumú tartalmak megjelenítésekor a
felső és alsó szélen fekete sávok jelennek meg.
• 4:3 Pan-Scan : A készülék 4:3 TV képernyőhöz
való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak
esetén a kép bal és jobb szélét a készülék levágja.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztípustól függően egyes képarányok
nem elérhetők.
 Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
 A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3
Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a
kép két oldalán).
Smart Hub képernyőmérete
A Smart Hub képernyő optimális méretének
beállítása.
• 1. méret : A Smart Hub képernyőméret kisebb,
mint az alapértelmezett. A képernyő szélén
fekete csíkok jelenhetnek meg.
• 2. méret : Ez a Smart Hub alapértelmezett
beállítása. A normál Smart Hub képernyőméret.
• 3. méret : Nagyobb Smart Hub képernyőméret. A
kép túl nagy lehet a TV képernyőhöz képest.
BD Wise (csak Samsung termékeken)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket
és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és
a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és a
TV-n is, akkor a készülék a BD/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja
használni.
• Ki : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás
menüben beállított felbontás lesz, a lemez
felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást
alább.
• Be : A készülék a BD/DVD lemez
videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BD Wise be van kapcsolva, a
Felbontás beállítása automatikusan a BD
Wise lesz, és a BD Wise jelenik meg a
Felbontás menüpontban.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a készüléket, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
 A BD Wise funkció megfelelő működéséhez
be kell kapcsolnia a BD Wise menüt a
készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A komponens és HDMI videójel kimeneti
felbontását Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p, vagy 576i/480i értékre állítja.
A szám a képkockánkénti videósorok számát
adja meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve
a progesszív letapogatást jelentik. A több sor
nagyobb felbontást jelent.
• Auto. : A kimeneti felbontást automatikusan a
TV maximális felbontására állítja.
• BD Wise : A felbontást automatikusan a BD/
DVD lemez felbontására állítja, ha a készüléket
HDMI kábellel BD Wise kompatibilis TV-hez
csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont csak
akkor jelenik meg, ha a BD Wise pont be van
kapcsolva. Lásd a BD Wise pontot fent.)
• 1080p : 1080 soros progresszív videó. (csak
HDMI)
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó.
• 720p : 720 soros progresszív videó.
• 576p/480p : 576/480 soros progresszív videó.
• 576i/480i : 576/480 váltottsoros videó. (csak
VIDEO)
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 27
Beállítás
Megjelen.
27
2011-12-23
5:00:30
Beállítás
Felbontás a kimeneti mód szerint
• Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
HDMI / csatlakoztatás nélkül
HDMI mód
Kimenet
Komponens mód
Blu-ray Disc
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
Komponens/
VIDEO Mód
Blu-ray Disc
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
VIDEO mód
BD Wise
Blu-ray lemez
felbontása
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Automatikus
TV max.
bemeneti
felbontása
TV max.
bemeneti
felbontása
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Videó
képfrissítés :
Auto (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
Beállítás
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• DVD lejátszás
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
HDMI mód
Komponens mód
VIDEO mód
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Automatikus
TV max. bemeneti
felbontása
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Beállítás
28
HDMI / csatlakoztatás nélkül
Komponens/VIDEO
Mód
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 28
2011-12-23
5:00:31
03
 Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az “Ha
a beállítás után nem jelenik meg kép, várjon 15
másodpercet. Ezután a felbontás automatikusan
visszaáll a korábbi értékre.
Megjelenik a „Szeretne választani?” kérdés. Ha a
Igen pontot választja, a TV képernyő 15
másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
 Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a STOP ()
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A
beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Az
egyes módok eléréséhez kövesse az előző
oldal utasításait, és válassza ki a TV által is
támogatott Képernyőbeállítást.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód
használatához.
 Ha a HDMI és a komponens aljzat is
csatlakoztatva van, és a komponens kimenetet
használja, a felbontás 576i/480i lesz.
Filmkocka (24Fs)
Ha a Filmkocka (24Fs) funkciót Auto értékre állítja,
akkor a készülék HDMI kimenete 24 képkocka/
másodperces lesz, és ezzel jobb képminőség
érhető el.
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató
TV-ken használható. A Movie Frame opció csak
akkor választható ki, ha a készülék HDMI 1080i
vagy 1080p felbontásban van.
• Auto. : A Filmkocka (24Fs) funkciók
használhatók.
• Ki : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem
használhatók.
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Color
lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto.: A HDMI Mély színek funkciót támogató
TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
• Ki : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.
Állókép mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
HDMI-színformátum
• Auto.: A tartalomtól függő legjobb állókép
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
• Képkocka : Akciódúsabb jelenet
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.) való
illesztés érdekében.
• Mező : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.
• Auto. : Automatikusan beállítja a készülék által
támogatott optimális formátumot.
• YCbCr(4:4:4) : Ha a TV támogatja az YCbCr
színteret HDMI-n keresztül, válassza ki a normál
YCbCr színtér használatához.
• RGB (szabványos) : A normál RGB színtér
használata.
• RGB (bővített) : Ha a készüléket DVI
megjelenítőhöz, pl. monitorhoz csatlakoztatta,
válassza ki ezt a pontot a bővített RGB színtér
használatához.
automatikus beállítása.
kimerevítésekor.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
• Auto. : A készülék automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
• Videó : A legjobb képet adja koncert vagy TV
műsoros DVD-k esetén.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 29
Beállítás
✎ MEGJEGYZÉS
29
2011-12-23
5:00:31
Beállítás
Hang
Hangszóró-beállítás
Beállítások
Hangszóró-beállítás
Megjelen.
Hang
|
Szint
Hálózat
Rendszer
Távolság
Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma
távolságra a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a
késleltetési időt az első, középső, surround és
mélynyomó hangfalakhoz.
• A hangszórótávolság 0,3m és 9,0m között
állítható be.
Távolság
Teszthang
: Ki
Nyelv
Beállítások
Biztonság
Megjelen.
Általános
Hang
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Szint
Távolság
Elülső bal
Elülső jobb
Középső
Térhatású bal
Térhatású jobb
Mélysugárzó
Teszthang
◄
:
:
:
:
:
:
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Ki
Terméktámogatás
> Mozgat < Vált ' Vissza
Beállíthatók a hangszórók hangerői és
egyensúlya.
Teszthang
Első/Középső/Surround/Mélynyomó
hangfalak hangerejének beállítása
• A hangerő -6dB és +6dB között állítható be
lépésekben.
• A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB
felé pedig kisebb.
Beállítások
Szint
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Elülső bal
Elülső jobb
Középső
Térhatású bal
Térhatású jobb
Mélysugárzó
Teszthang
Terméktámogatás
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Ki
A Teszthang funkcióval a hangszórók
csatlakozásait lehet ellenőrizni.
A ◄, ► gombokkal válassza ki az Be
lehetőséget.
• A teszthang a Elülső bal Középső Elülső jobb Térhatású jobb Térhatású
bal Mélysugárzó sorrendben fog
felhangzani, így ellenőrizhető a hangszórók
beállítása.
A teszthang kikapcsolásához a ◄, ► gombokkal
válassza ki az Ki lehetőséget.
> Mozgat < Vált ' Vissza
Beállítások
Hangszóró-beállítás
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Szint
Távolság
Teszthang
◄
Nyelv
Be |
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a HDMI Audio beállítása Be (a hang a
TV hangszórókból hallatszik), a Teszthang
funkció nem használható.
30
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 30
2011-12-23
5:00:31
03
Digitális kimenet
A hangszínszabályozó saját preferencia szerint
kézzel beállítható.
A készülék digitális kimenetének illesztése a
csatlakoztatott AV erősítőhöz :
• PCM : HDMI kompatibilis AV erősítő
csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (feldolgozatlan) : Dolby TrueHD
Beállítások
Felh. EQ
Megjelen.
Hang
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Terméktámogatás
A
Vissza > Beállítás < Mozgat ' Vissza
HDMI Audio
A HDMI kábelen továbbított audiójelek be- és
kikapcsolhatók.
• Ki : Csak videójel érkezik a HDMI kábelen
keresztül, a hang pedig csak a készülék
hangszóróin lesz hallható.
• Be : A HDMI kábelen videó és audió jelek is
továbbításra kerülnek, és a hang csak a TV
hangszóróin keresztül hallatszik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A HDMI Audiót a készülék automatikusan
lekeveri 2 csatornára a TV hangszórói
számára.
Visszirányú hangcs.
A TV hangját a Házimozi hangszóróin is hallgathatja
egy HDMI kábel használatával.
• Auto. : TV hang hallgatása a Házimozi
hangszóróiból, ha a TV kompatibilis az Audió
visszatérő csatorna funkcióval.
• Ki : Audió visszatérő csatorna funkció
kikapcsolva.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció
és DTS-HD Master Audio dekódolásra is képes
HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (DTS újrakódolt) : DTS dekódolására
alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV
erősítő csatlakoztatásakor.
• Bitfolyam (Dolby D. újrakódolt) : Akkor
válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis
AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására
alkalmas AV erősítője.
További részletek a digitális bemenetek kiválasztási
táblázatában. (Lásd: 32. oldal)
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv,
például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok
Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
✎ MEGJEGYZÉS
 Aktiválható, ha a HDMI Audio beállítása Be.
 A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert




beállítása Off (Ki), az Audió visszatérő
csatorna funkció nem használható.
 Ha nem ARC (Audio Return Channel)
kompatibilis HDMI kábelt használ,
kompatibilitási problémák léphetnek fel.
 Az ARC funkció csak ARC-kompatibilis TV
Beállítás
Felh. EQ

ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy
zaj keletkezik.
Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül
a csatlakozóra.
A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI
audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja
AV erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
használata esetén elérhető.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 31
31
2011-12-23
5:00:34
Beállítás
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
PCM
Csatlakoztatás
Bitfolyam
Bitfolyam (DTS Bitfolyam (Dolby D
(feldolgozatlan)
újrakódolt)
újrakódolt)
HDMIHDMIHDMIHDMI-kompatibilis
kompatibilis AV kompatibilis AV kompatibilis AV
AV erősítő
erősítő
erősítő
erősítő
PCM
7.1 csatornáig
PCM
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby Digital
7.1 csatornáig
Dolby Digital
DTS újrakódolt
Re-encoded
Dolby Digital *
Dolby Digital Plus
7.1 csatornáig
Dolby Digital Plus
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Dolby TrueHD
7.1 csatornáig
Dolby TrueHD
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS
6.1 csatornáig
DTS
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD HRA
7.1 csatornáig
DTS-HD HRA
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS-HD MA
7.1 csatornáig
DTS-HD MA
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
Audió jelfolyam
Blu-ray lemezen
Audió jelfolyam
DVD-n
Definíció Blu-ray
lemezhez
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
5.1 csatornáig
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
6.1 csatornáig
DTS
DTS
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját és
BONUSVIEW audió
jelfolyamát PCM
audióra és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót DTS
bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra és
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat, majd
újrakódolja a PCM
audiót Dolby digital
bitfolyammá vagy
PCM-re.
Bármelyik
Csak a fő műsor
audiófolyamát
Dekódolja a fő
biztosítja az AV
műsor audióját
erősítő számára
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát az audió bitfolyam
dekódolásához.
PCM audióra
és hozzáadja
BONUSVIEW
a navigációs
audió és navigációs
hangeffektusokat.
hangeffektusok
nem hallhatók..
* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az “Újrakódolt Dolby D” beállítás nem használható. A kimenet LPCM 2ch
lesz.
Dinamikus tartomány szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Auto. : A Dinamikus tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv
információi alapján.
32
• Ki : Normál Dinamikai tartomány alkalmazása.
• Be : Ha alacsony hangerővel vagy kis
hangszórókkal játszik le film hangsávot, a
rendszer megfelelő tömörítéssel hallgatóvá
tudja tenni az alacsony hangerejű tartalmakat,
és megakadályozza a drámaibb részek túl nagy
hangerejét.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 32
2011-12-23
5:00:35
03
Wired Network (Vezetékes hálózat)
A videókép késhet az audióhoz képest, ha a
készülék digitális TV-hez csatlakozik. Ilyenkor
állítson be audió késleltetést a videóképhez
képest.
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 300 msec
között állítható be. Állítsa be optimális értékre.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vezetékes
kiválasztásához.
Beállítások
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és
vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ,
javasoljuk az Auto módszer használatát. Ha vezeték
nélküli kapcsolatot használ, és a routere alkalmas
rá, használhatja a WPS(PBC) vagy One Foot
Connection (Egylábas kapcsolat) eljárásokat.
Ha az IP címe statikus, a manuális beállítási
módszert kell használnia a vezetékes és vezeték
nélküli kapcsolatokhoz is.
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Hang
Hálózat
Beállítás
Hang szinkr.
Rendszer
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Vezetékes
Nyelv
Vez.nélk.
(általános)
Biztonság
WPS(PBC)
Általános
One Foot
Connection
Terméktámogatás
Kapcsolódás a hálózathoz LAN-kábellel. Gondoskodjon
róla, hogy a LAN-kábel csatlakoztatva legyen.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Manuális
Hálózatbeállítás
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Beállítások pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat,
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Hálózatbeállítás pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes,
Vez.nélk.(általános), WPS(PBC) vagy One Foot
Connection, pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
5. Ha vezetékes hálózattal rendelkezik, ugorjon
az alábbi Vezetékes hálózat című részre. Ha
vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, ugorjon
a Vezeték nélküli hálózat című részre a 3436. oldalon.
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Auto beállítás nem működik, akkor manuálisan kell
megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
1. Kattintson a jobb gombbal a Windows asztal
jobb alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 33
33
2011-12-23
5:00:36
Beállítás
Vezeték nélküli hálózat beállítása - Auto.
Beállítások
IP-beáll.
Megjelen.
Hang
IP-mód
Kézi
Hálózat
IP-cím
Rendszer
Alhálózati maszk
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Átjáró
Nyelv
Biztonság
DNS-mód
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
DNS szerver
Általános
OK
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
3. Az ENTER gombbal válassza ki az IP-mód
IP-mód gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manuális
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy
a hozzáféréshez először egy Hozzáférési vagy
Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági kódot
kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a Jelszón
alapul, amely általában egy szó vagy betűk és
számok sorozata, amelyet a vezeték nélküli hálózat
biztonsági beállításainak kellett megadni. Ha
ezen a módon állítja be a hálózati kapcsolatot, és
rendelkezik Biztonsági kulccsal a hálózathoz, akkor
az Auto beállítási folyamat során be kell írnia a
Jelszót.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Vez.
nélk.(általános) kiválasztásához.
Beállítások
5. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
6. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
Hálózat
7. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
8. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Gateway értékeket.
9. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
10. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
11. Az ENTER gombbal válassza ki az OK
gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Vezetékes
Rendszer
Vez.nélk.
(általános)
BiztonságWPS(PBC)
Nyelv
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Allítsa be a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli
router kiválasztásával. A vezeték nélküli router
beállításától függően lehet, hogy meg kell adnia a
biztonsági kulcsot.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
A végén megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
hálózatot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a Biztonság képernyő.
4. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót. Írja be a számokat a távirányítóról.
Betű kiválasztásához vigye a kurzort a
▲▼◄► gombokkal a betűre, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható
be:
• Vezeték nélküli (általános)
• WPS(PBC) használatával.
• One Foot Connection (Egylábas kapcsolat)
segítségével
A Vezeték nélküli (általános) tartalmazza az
Automatikus és a Manuális beállítási módokat.
34
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 34
2011-12-23
5:00:37
03
Beállítások
Megjelen.
Hang
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
IP-beáll.
Megjelen.
Hálózatbeállítás
Adja meg a bizt. kulcsot.
0 beírva
Hang
IP-mód
a
b
g
h
i
j
m
n
o
p
s
t
a/A
c
u
*
d
v
e
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
w
Törlés
x
y
Terület
z
0
Kész
a Előző m Mozgat " Belépés ' Vissza
✎ MEGJEGYZÉS
 A Jelszót a router vagy modem beállításánál
használt beállítóképernyőkön találja meg.
5. WHa kész, a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész gombra, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Alhálózati maszk
Rendszer
Átjáró
Nyelv
Biztonság
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP-cím
Hálózat
Hálózat
Rendszer
Beállítás
Beállítások
DNS-mód
Kézi
0 . 0 . 0 . 0
DNS szerver
Általános
OK
Terméktámogatás
> Mozgat " Belépés ' Vissza
3. A Hálózati állapot képernyőn válassza a
Mégse gombot, majd nyomja meg az Entert.
4. A ◄► gombokkal válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az ENTER gombbal válassza ki az IP mód
gombot.
6. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manuális
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Vezeték nélküli hálózat beállítása – Manuális
7. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
8. A számgombokkal írja be a számokat.
1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
9. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
10. Írja be az IP-cím, Alhálózati maszk, és
Átjáró értékeket.
11. A ▼ gombbal lépjen a DNS-mód pontra.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a Hálózati beállítások.
12. A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
13. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A
készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
WPS(PBC)
1. Végezze el a ‘Vezeték nélküli hálózat
beállítása - Auto.’ eljárás 1-5 lépéseit.
2. Ha kész, a ▲▼◄► gombokkal vigye a
kurzort a Kész gombra, és nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Hálózati
állapot képernyő.
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
WPS(PBC) funkcióval vagy a One Foot Connection
(Egylábas kapcsolat) funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router WPS(PBC) gombbal
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a WPS(PBC)
kiválasztásához.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 35
35
2011-12-23
5:00:39
Beállítás
Hálózat állapota
Beállítások
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Hálózat
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
Vezetékes
Rendszer
Vez.nélk.
(általános)
Nyelv
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
A WPS(PBC) gomb megnyomásával könnyen
kapcsolódhat a hozzáférési ponthoz. Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha a hozzáférési pont támogatja a
gombnyomásos konfigurálást (PBC).
Beállítások
Hálózat állapota
Megjelen.
MAC-cím
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-cím
0.0.0.0
Alhálózati maszk
0.0.0.0
Átjáró
0.0.0.0
DNS szerver
0.0.0.0
Hang
> Mozgat " Belépés ' Vissza
Hálózat
KT_WLAN
Rendszer
Nyelv Sikeresen kapcsolódott az internethez.
Ha az internetszolgáltatás használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon
az internetszolgáltatóhoz.
Biztonság
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Két percen belül nyomja meg a routeren a
WPS(PBC) gombot. A készüléken
megjelenik a Hálózatkiválasztás képernyő,
automatikusan beszerzi a szükséges hálózati
beállítási értékeket, és csatlakozik a
hálózathoz. Végezetül megjelenik egy OK
gomb. Nyomja meg a távirányító ENTER
gombját.
One Foot Connection
A vezeték nélküli kapcsolat automatikusan is
létrehozható, ha rendelkezik One Foot Connection
kompatibilis Samsung vezeték nélküli útválasztóval.
A One Foot Connection (Egylábas kapcsolat)
funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az One Foot
Connection kiválasztásához.
Beállítások
Hálózatbeállítás
Megjelen.
Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
Hang
Hálózat
Vezetékes
Rendszer
Nyelv
Vez.nélk.
(általános)
BiztonságWPS(PBC)
Általános One Foot
Connection
Terméktámogatás
Aut. kapcs. a vez. nélk. hál.hoz, ha a vez. nélk. router
támog. a One Foot Connection funkciót. Mielőtt kivál. ezt
a kapcs.típust, helyezze a routert max. 25 cm-re a
Samsung vez. nélk. LAN adaptertől.
> Mozgat " Belépés ' Vissza
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Helyezze a Samsung vezeték nélküli
útválasztót a Samsung vezeték nélküli LAN
adaptertől max. 25 cm-es távolságra.
4. Várja meg, amíg a kapcsolat felépül.
36
Általános
Terméktámogatás
Hálózati beállítások
IP-beáll.
Újra
OK
< Mozgat " Belépés ' Vissza
BD-LIVE internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a
BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Eng. (mind) : Internet kapcsolat engedélyezése
minden BD-LIVE tartalom esetén.
• Eng. (csak érv.) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Tiltás : Internet kapcsolat tiltása minden BD-LIVE
tartalom esetén.
✎ MEGJEGYZÉS
 Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE segítségével
elküldi a lemez adatait, és a szervertől igényli a
lemez tanúsítását, a szerver az átküldött
adatok alapján megállapítja, hogy a lemez
érvényes-e, majd átküldi a tanúsítványt a
készüléknek.
 A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
Rendszer
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv,
a hálózati beállítások stb.
A Kezdeti beállításokról a felhasználói kézikönyv
Kezdeti beállítások című részében olvashat.
(Lásd: 25. oldal)
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 36
2011-12-23
5:00:40
03
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi a készülék közös használatát egyéb
Anynet+ funkcióval ellátott Samsung
készülékekkel.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
Az Anynet+ funkcióval a készülék a Samsung TV
távirányítójával vezérelhető, és a lejátszás
elindítható a TV távirányítóján a LEJÁTSZÁS (►)
gomb lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Ki : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• Be : Anynet+ funkciók használhatók.
 Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
 A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Beállítások
✎ MEGJEGYZÉS
BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk, például
kapacitás, törölhetők a BD adatok, és cserélhető
a Flash memória eszköz.
A BD adatkezelés képernyőn megjelenő
információk:
• Jelenlegi eszköz : A kiválasztott készülék
megjelenítése.
• Teljes méret : Az adathordozó teljes
kapacitása.
• Rendelkezésre álló méret : A készülékben
elérhető memória.
• BD-adatok törlése : Összes BD adat törlése
az adathordozón.
• Eszközválasztás : A BD adatok tárolására való
memóriahely megváltoztatása.
Időzóna
Megjelen
Hang
 A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
 Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma
látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információk a TV használati
útmutatójában találhatók.
Beállítás
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hálózat
Rendszer
Nyelv
Biztonság
Általános
Terméktámogatás
GMT + 00:00
London, Lisszabon, Casablanca
< Vált " Ment ' Vissza
DivX® Video On Demand
A termék regisztrációs kódjának megjelenítése. Ha
csatlakozik a DivX webhelyhez, és regisztrál a kód
használatával, letöltheti a VOD regisztrációs fájlt.
Ha a VOD regisztrációt a Saját tartalmak
segítségével aktiválja, a regisztráció befejeződik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A DivX(R) VOD-ról további információkat a
http://vod.divx.com címen talál.
Vissza
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre,
kivéve a hálózati és a Smart Hub beállításokat. A
funkcióhoz be kell írnia a jelszót.
✎ MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett jelszó a 0000.
✎ MEGJEGYZÉS
 Külső memória módban a lemez lejátszása megáll,
ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 37
37
2011-12-23
5:00:44
Beállítás
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• Képernyőmenü : A képernyőmenü nyelvének
kiválasztása.
Jelszó megvált.
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
Ha elfelejtette a jelszót
• Lemezmenü : A lemezmenü nyelvének
1. Vegye ki a lemezt.
kiválasztása.
• Hang : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
• Feliratok : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP ()
gombot az első panelen legalább 5
másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha
a lemezen is szerepel.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok
is törlődnek.
Biztonság
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető,
hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/
DVD lemezeket tekinthetnek meg.
A funkció első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő. Írja be a 4
jegyű jelszót a számgombokkal. (Az alapértelmezett
jelszó a 0000.)
A jelszó beállítása után válassza ki a kívánt BD
szülői felügyeleti korhatárt és a DVD szülői
felügyeleti korhatárszintet. A készülék csak a
korhatár-beállítás alatti Blu-ray lemezeket, illetve a
korhatárszint alatti DVD lemezeket fogja
lejátszani, kivéve, ha beírja a jelszót.
A magasabb számok felnőtt tartalmakat jeleznek.
BD szülői besorolása
Ez megakadályozza a korhatáros Blu-ray lemezek
lejátszását.
DVD szülői besorolása
Korhatáros DVD lemezek lejátszásának
korlátozása a jelszó beírásáig.
38
Általános
Elülső kijelző
Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
• Auto : Lejátszás közben lesötétítés.
• Sötét : A kijelző lesötétítése.
• Világos : A kijelző kivilágosítása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Power gombbal és a Funkció gombbal
nem lehet a fényerőt módosítani.
Hálózati távvezérlő
A Hálózati távvezérlés funkcióval a Blu-ray
lejátszó egy távoli készülékről, például intelligens
mobiltelefonról vezérelhető vezetékes kapcsolattal
a helyi hálózaton keresztül.
A Hálózati távvezérlés funkció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki a Be pontot a Hálózati
távvezérlés menüből.
2. Telepítse a Samsung hálózati távvezérlő
alkalmazást a készülék vezérléséhez a
kompatibilis hordozható eszközről.
3. Győződjön meg róla, hogy a hordozható
eszköz és a készülék ugyanarra a vezeték
nélküli útválasztóra van kötve.
4. Indítsa el az alkalmazást a hordozható
eszközön. Az alkalmazás megkeresi a
készüléket és megjeleníti a listában.
5. Válassza ki a készüléket.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 38
2011-12-23
5:00:45
03
7. Kövesse a készülék vezérlésére használt
alkalmazás utasításait.
✎ MEGJEGYZÉS
Beállítás
6. Ha most először használja a funkciót,
rákérdez a készülék távvezérlésének
engedélyezésére vagy letiltására. Válassza ki
az Engedélyezés pontot.
 A készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie az Internetről funkció
használatához.
 A frissítés befejeződött, ha a készülék
lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
 Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és további
szolgáltatások igénybevételéhez. A frissítés
négyféle módon végezhető el:
•
•
•
•
Interneten
USB-n
Lemezről
Letöltéssel (fájlból)
Az alábbiakban a négy módszert tárgyaljuk.
Interneten
Az internetről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Válassza az Interneten pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a
Letöltés ablak egy folyamatjelzővel és elindul
a letöltés.
3. A letöltés végén megjelenik az Upgrade
Query (Frissítési kérdés) ablak három
választási lehetőséggel: Frissítés most,
Frissítés később, és Nincs frissítés.
4. Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a
készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd
automatikusan bekapcsol.
5. Ha nem választ ki semmit egy percen belül,
vagy a Frissítés később lehetőséget választja,
a készülék tárolja az új frissítést. A szoftver
később frissíthető a Letöltéssel funkcióval.
6. Ha a Nincs frissítés pontot választja, a
készülék elhalasztja a frissítést.
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
 Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a
frissítőszoftver futása közben, nyomja meg az
ENTER gombot.
USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési zip
fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen
mappának kell megjelennie a zip fájllal
megegyező névvel.
4. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres,
és csatlakoztassa az USB flash eszközt a
készülék USB portjába.
6. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
7. Válassza ki a USB-n pontot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
host csatlakozóról történő frissítéskor.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver
részleteit a szoftver Frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a
szoftverfrissítés közben. A készülék
meghibásodhat.
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB memória eszközzel
hajtsa végre.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 39
39
2011-12-23
5:00:45
Beállítás
Lemezről
✎ MEGJEGYZÉS
A lemezről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
2. Töltse le a legújabb lemezes szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
 A Letöltéssel funkció használatához
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen mappának kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Írja ki a mappát lemezre. CD-R vagy DVD-R
lemez használatát javasoljuk.
5. Zárja le a lemezt a számítógépből való kivétel
előtt.
6. Helyezze be a lemezt a készülékbe.
7. A készülék menüjében lépjen a Beállítások >
Terméktámogatás > Szoftverfrissítés pontra.
8. Válassza ki a Lemezről pontot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a
szoftver frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
Letöltéssel
A Letöltéssel opció lehetővé teszi a frissítést egy
korábban letöltött fájl segítségével, amelyet akkor
nem telepített, illetve a készülék által Készenléti
módban letöltött fájl segítségével (lásd a Letöltés a
készenléti módban című részt alább).
A Letöltéssel történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Ha frissítőszoftvert töltött le, megjelenik a
szoftver verziószáma a Letöltéssel felirat
mellett jobbra.
2. Válassza a Letöltéssel pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
3. TA készülék megkérdezi, hogy szeretne-e
frissíteni. Válassza a Igen pontot. A készülék
elkezdi a frissítést.
a szoftver frissítés menüben.
 Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
internetkapcsolatra van szükség.
Letöltés készenl. módban
A Letöltés készenléti módban funkció beállítható
úgy, hogy a készülék Készenléti módban letöltse a
frissítéseket. Készenléti módban a készülék ki van
kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék
így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket,
amikor épp nem használják.
A Letöltés készenléti módban opció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Letöltés
készenl. módban pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
2. Válassza ki az Be vagy Ki pontot.
• Ki : Ha az Ki lehetőséget választja, a
készülék üzenet formájában értesíti, ha új
frissítés elérhető.
• Be : Ha az Be lehetőséget választja, a
készülék automatikusan letölti a frissítést,
amikor Készenléti módban van és ki van
kapcsolva. Ha új frissítést töltött le, a
készülék megkérdezi, hogy szeretné-e
telepíteni a bekapcsoláskor.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Letöltés készenléti módban funkció
használatához internetkapcsolatra van
szükség.
Samsung ügyfélszolgálat
Termékinformációkat nyújt a termékkel
kapcsolatos segítséghez.
4. A frissítés végén automatikusan kikapcsol,
majd újra bekapcsol.
40
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 40
2011-12-23
5:00:45
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő módon van
strukturálva.
Lejátszás
1. Nyissa ki a tálcát a NYITÁS/ZÁRÁS ( )
gombbal.
2. Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a
feliratos felével felfelé.
Alapfunkciók
Videó lejátszása
04
Alapfunkciók
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
Cím 1
Fejezet 1 Fejezet 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
Szám 3
Szám 4
Szám 5
• Audio CD (CD-DA)
Szám 1
3. Zárja be a tálcát a NYITÁS/ZÁRÁS ( )
gombbal.
4. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS (►) gombot.
Szám 2
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
LEJÁTSZÁS ( ►) Lejátszás indítása.
STOP (  )
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása: A
leállítás helyét megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása: A
leállítás helyét nem jegyzi meg.
SZÜNET (  ) Lejátszás szüneteltetése.
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes lemezek esetén a STOP (  ) gomb
egyszeri megnyomása nem tárolja a lejátszási
pozíciót.
 A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok meghaladhatják a készülék
képességeit, és a lejátszás megállhat.
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü
használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 41
DISC MENU
41
2011-12-23
5:00:45
Alapfunkciók
A főcím-menü használata
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
távirányító TITLE MENU gombját.
2. A ▲▼◄ ► gombokkal válassza ki
a kívánt pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
TITLE MENU
POPUP
Adott jelenet keresése
hzZyx
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 A Főcím menü csak akkor jelenik meg, ha
legalább két főcím van a lemezen.
A helyi menü használata
h
1. Lejátszás közben nyomja meg a
POPUP gombot a távirányítón.
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
TITLE MENU
• Lejátszás közben nyomja meg a SEARCH
() gombot.
A SEARCH () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
POPUP
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (►) gombot.
2. A ▲▼◄ ► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
✎ MEGJEGYZÉS
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 Keresés közben nem hallható hang.
 Ha túl gyorsan nyomja meg a  vagy 
gombot, a készülék úgy érzékelheti, mintha
folyamatosan nyomva tartaná. Ez helytelen
művelethez vezethet, ezért ne nyomja meg a
gombokat túl gyorsan egymás után.
A Címlista lejátszása
z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
DISC MENU vagy a TITLE
MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához
a Címlistából, majd nyomja le az
ENTER gombot.
42
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
Fejezetek átugrása
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a SKIP (#$)
gombot.
Ha megnyomja az SKIP (#) gombot, a
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja a SKIP ($) gombot, az előző
fejezetre ugorhat. Még egy gombnyomással az
előző fejezet elejére léphet.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 42
2011-12-23
5:00:47
04
Ismétlés
Alapfunkciók
Lassú lejátszás/Léptetés
> Ki
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet () módban nyomja meg a SEARCH
() gombot.
A SEARCH () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS (► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Ki pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
Szakasz ismétlése
 Lassú módban nem hallható hang.
 A lassú mód csak előre lejátszáskor működik.
Lejátszás léptetéssel
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (  )
gombot.
A SZÜNET (  ) gomb minden megnyomásával
a felvétel egy képkockával előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a LEJÁTSZÁS ( ► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
hzZy
REPEAT
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a A–B
ismétlés pontot.
Ismétlés
> A–B ismétlés : Ki
" A jel
3. Nyomja meg az ENTER gombot azon a
ponton, ahonnan az ismétlést el szeretné
kezdeni (A).
 Léptetés közben nem hallható hang.
 A léptetés mód csak előre lejátszáskor
4. Nyomja meg az ENTER gombot azon a
ponton, ahol az ismétlést abba szeretné
hagyni (B).
működik.
Lejátszás ismétléssel
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
Cím vagy fejezet ismétlése
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
hzZyx ✎ MEGJEGYZÉS
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
REPEAT
 Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Fejezet vagy a Cím pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 43
43
2011-12-23
5:00:49
Alapfunkciók
 Ha a Blu-ray lemez BONUSVIEW funkcióval
A TOOLS gomb használata
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
TOOLS
• A Eszkozok menü képernyője
Eszközök
Tételkeresés
Fejezetkeresés
Időkeresés
Képbeállítás
Hang
Felh. EQ
Feliratok
Látószög
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normál
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Ki
1/1
rendelkezik, megjelennek az elsődleges/
másodlagos módról szóló információk is.
Az elsődleges és másodlagos audió módok
között a ◄► gombbal válthat.
 A funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt
nyelvek választékától függnek, és előfordulhat,
hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem
lesznek elérhetők.
 Egyes Blu-ray lemezeken többcsatornás
LPCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is
lehet angol nyelven.
< Vált " Belépés ' Vissza
A feliratnyelv kiválasztása
✎ MEGJEGYZÉS
▪ A lemeztől függően a Eszkozok menü eltérő
lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Tételkeresés,
Fejezetkeresés vagy Időkeresés.
3. A szám gombokkal írja be a Cím, Fejezet vagy
Időt majd nyomja meg az ENTER gombot.
hZx
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Feliratok
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt

Az audió nyelv kiválasztása
hzZx
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Hang pontot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt audió
nyelvet.



felirat megváltoztatható a Disc Menu
(Lemezmenüben).
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
Ha a Blu-ray lemez BONUSVIEW funkcióval
rendelkezik, megjelennek az elsődleges/
másodlagos módról szóló információk is.
A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
✎ MEGJEGYZÉS
 A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha
a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
44
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 44
2011-12-23
5:00:54
04
x
• A funkció megfelelő használatához
tapasztalattal kell rendelkeznie a videóvágás és
szerkesztés területén.
• A címfelirat funkció használatához mentse el a
címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a
DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
Példa: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből vagy 30
kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos karakterek, pl. koreai
és kínai) állhat.
A kamera látószög váltása
hZ
• Felhasználó : A felhasználó beállíthatja a
képkeménység, zajcsökkentés, Kontraszt,
Fényerő, Szín, Árnyalat funkciókat.
✎ MEGJEGYZÉS
Alapfunkciók
Címfelirat funkció
 Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez van
csatlakoztatva, a képbeállítási menü nem jelenik
meg.
A BONUSVIEW beállítása
h
A BONUSVIEW funkcióval lehetővé válik további
tartalmak (például kommentárok) megjelenítése
egy kisebb ablakban a videó lejátszása közben.
A funkció akkor használható, ha a lemezen van
bonusview funkció.
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja az
ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Látószög pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt Látószöget.
Képbeállítások kiválasztása
Elsődleges audió/videó
Másodlagos audió/videó
hzZy
A funkcióval beállítható a videó képminőség.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEWvideó vagy a BONUSVIEW-audió pontot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Képbeállítás,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Üzemmód.
• Kiemelt : A képkeménység növelése.
• Normál : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
• Film : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BONUSVIEW-videó átváltja, a
BONUSVIEW-audió automatikusan vált a
BONUSVIEW-videó együtt.
Eszközök
BONUSVIEW-videó
Ki
BONUSVIEW-audió :
0/1 Ki
Képbeállítás
< Vált
" Belépés
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 45
45
2011-12-23
5:00:56
Alapfunkciók
Zenehallgatás
7
ENTER gomb : Kijelölt szám lejátszása.
8
► gomb : Lejátszáskor a Zenelista következő
oldalára, vagy a Lejátszólista következő számára
lép.
◄ gomb : Lejátszáskor a Zenelista előző
oldalára, vagy a Lejátszólista előző számára lép.
9
STOP gomb : Lejátszás leállítása.
0
$ gomb : Következő szám lejátszása.
!
# gomb : Előző szám lejátszása.
Ha a Lejátszólistában a lejátszás kezdete után
min. 3 másodperccel megnyomja, visszaugrik
a szám elejére. Ha azonban a Lejátszólistában
a lejátszás kezdete után 3 másodpercen belül
megnyomja, az előző számra ugrik.
@
SZÁM gombok : A Lejátszólistában a kívánt
szám kiválasztása. Elkezdődik a kiválasztott
szám lejátszása. (csak Audio CD (CD-DA))
ow
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
REPEAT gomb : A lejátszási mód kiválasztása a
Lejátszólistában.
2
SEARCH gombok :
Audió CD (CD-DA) – Gyors lejátszás.
MP3 - Ugrás. (10 másodperc)
3
SZÜNET gomb : Lejátszás szüneteltetése.
4
LEJÁTSZÁS gomb : Kijelölt szám lejátszása.
5
▲▼ gombok: Szám kiválasztása a Zenelistából
vagy a Lejátszólistából.
6
SÁRGA(C) gomb: Válassza ki a Szerkesztési
módot vagy a Lejátszási módot.
46
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 46
2011-12-23
5:00:57
04
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy
MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a REPEAT gombot.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő elemei
1
2
3
Zene
1/13
Sáv 001
Sáv 001
Sáv 002
03:56
04:41
Audio CD
04:02
" Belépés < Oldal
5
A lemezen található
Audió CD
számokat a rögzítési
(CD-DA)/MP3
sorrendben játssza le.
( ) Egy
szám
Audió CD
Az aktuális szám ismétlése.
(CD-DA)/MP3
( )
Összes
Audió CD
(CD-DA)/
MP3
Az összes sávot ismétli.
gombot, és állítsa Be értékűre a Keverés
módot. A számokat véletlenszerűen játssza le.
Sáv 004
00:13 / 00:43
Ki
 Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
Sáv 003
+
2. A lejátszási módot a REPEAT gomb
többszöri lenyomásával választhatja ki.
✎ MEGJEGYZÉS
00:43
7
6
REPEAT
Alapfunkciók
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
Eszközök ' Vissza
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális számot/összes számot mutatja.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy Audió CD-t (CD-DA) vagy
MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Zene pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
3. A SÁRGA(C) gombbal kapcsoljon át Szerk.
mód.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot.
Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
További számok kiválasztásához ismételje a
fenti lépéseket.
• A kiválasztott fájlt kijelöli.
• A szám kijelölésének törléséhez nyomja
meg az ENTER gombot.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 47
47
2011-12-23
5:00:58
Alapfunkciók
Audio CD | Zene
1/2 Oldal
Kijelölt elemek : 3
Sáv 001
Sáv 002
00:43
03:56
Sáv 003
Sáv 004
04:41
04:02
Sáv 005
Sáv 006
03:43
03:40
Sáv 007
Sáv 008
04:06
03:52
Szerk. mód bezár. ( ) Oldal
Eszközök
" Kiválasztás ' Vissza
5. Válassza ki a kívánt számot és nyomja meg a
TOOLS gombot.
6. A kijelölt szám(ok) lejátszásához válassza ki a
Play Selected (Kijelöltek lej.) pontot az
Eszközök menüben és nyomja meg az
ENTER gombot.
Zene
1/3
Sáv 001
Sáv 001
• SMART SOUND : Ez stabilizálja a hangerőt olyan
drasztikus hangerőváltások esetén, mint például
csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.
• MP3 ENHANCER : Ez a funkció is a
hangminőség javításában segít (pl. MP3 zene
lejátszásakor). Segítségével az MP3 szintű
hang (24 kHz, 8bit) feljavítható CD szintű
hangra (44.1 kHz, 16bit).
• POWER BASS : A funkció az alacsony
frekvenciájú hangokat emeli ki, mély hangzást
kölcsönözve ezzel.
• VIRTUAL 7.1 : 7.1 csatornás hangeffektus
alkalmazása az 5.1 hangszóró rendszeren.
• USER EQ : A hangszínszabályozó saját
preferencia szerint kézzel beállítható.
Az SFE(Sound Field Effect) mód beállítása
SFE MODE
A hallgatott zenéhez legjobban illő SFE
mód beállítása.
Nyomja meg az SFE MODE gombot.
00:43
Sáv 002
03:56
Bostoni
A vokális hangokat emeli ki,
Symphony
koncertteremhez hasonlóan.
Hall (1. terem)
Sáv 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Belépés
Eszközök
' Vissza
7. A Szerk. mód a STOP vagy a RETURN
gombbal térhet vissza.
8. A Szerk. mód való kilépéshez nyomja meg a
SÁRGA(C) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Audió CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
Hang mód
DSP (Digitális jelfeldolgozás) funkció
Pozsonyi
Filharmónia
koncertterme
(2. terem)
Szintén a vokális hangokat emeli
ki, koncertteremhez hasonlóan,
de kevésbé, mint a HALL1.
Szöuli
dzsesszklub
B
Ajánlott beállítás jazz zenéhez.
Szöuli
templom
Nagy templom hangulatát kelti.
Amfiteátrum
(rock)
Ajánlott beállítás rockzenéhez.
Ki
Normál zenehallgatáshoz.
A mód kiválasztásával optimalizálhatja a hangot
az igényeknek megfelelően.
Nyomja meg a DSP gombot.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
48
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 48
2011-12-23
5:00:59
04
Kép lejátszása
G
A kívánt Dolby Pro Logic II audió
mód kiválasztása.
Nyomja meg a
Fotó fájlok megtekintése
PL II gombot.
MUSIC
Zenehallgatáskor a tényleges
előadáshoz hasonló hangeffektusok
élvezhetők.
MOVIE
Valósághű hangzást ad a videófilmek
hangjának.
PROLOGIC
2 csatornás hangforrás lejátszása
5.1CH térhatású hangként az összes
hangszóró használatával.
- A bemenő jeltől függően nem
minden hangszóró lesz hallható.
MATRIX
Többcsatornás surround hang
hallható.
STEREO
A hang csak a bal és jobb első
hangszórókból és a subwoofer
hangszóróból lesz hallható.
1. Csatlakoztassa a JPEG fájlokat tartalmazó
USB eszközt, vagy helyezze be a JPEG
fájlokat tartalmazó lemezt.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Saját tart.
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot,
majd a ▲▼ gombokkal válassza ki a
Fényképek pontot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
megjeleníteni kívánt fotót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
✎ MEGJEGYZÉS
A TOOLS gomb használata
 A Dolby Pro Logic II mód kiválasztásakor
csatlakoztassa a külső készüléket a készülék
AUDIO INPUT aljzataihoz (L és R). Ha csak az
egyik bemenetre (L vagy R) csatlakoztat, a hang
nem lesz térhatású.
S/W LEVEL
A subwoofer hangerejének beállítása.
Alapfunkciók
Dolby Pro Logic II Mód
A diavetítés közben különböző
funkciók érhetők el a TOOLS
gombbal.
TOOLS
Eszközök
S/W LEVEL
Diavetítés szünet.
Diavetítés seb.
:
Képváltás hatás
:
Háttérzene
:
Háttérzene beállítása
Nagyítás
Forgatás
Képbeállítás
Információ
Normál
1.úszt.
Ki
" Belépés ' Vissza
• Diavetítés szünet. : A diavetítés
szüneteltetéséhez.
• Diavetítés seb. : A diavetítés sebességének
beállítása.
• Képváltás hatás : A diavetítés effektusának
beállítása.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 49
49
2011-12-23
5:01:03
Alapfunkciók
• Háttérzene : Kép megjelenítése közben zene
meghallgatása.
• Háttérzene beállítása : A háttérzene
beállításához használható.
• Nagyítás : Az aktuális kép kinagyítása. (Max.
4-szeresére)
• Forgatás : A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba.)
• Képbeállítás : A képminőség beállítása.
• Információ : Képinformációk, pl. név, méret
stb. megjelenítése.
2.
Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Saját tart.
Videók
Új csatl.tott eszköz
Photos
USB
Funkció
My Devices
✎ MEGJEGYZÉS
Internet
Beállítások
" Belépés ' Vissza
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
 Ha a készülék BD Wise-kompatibilis TV-hez
van csatlakoztatva, a Képbeállítás menü nem
jelenik meg.
3.
Nyomja meg az ENTER gombot.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
videókat, zenét vagy fotókat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5.
A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a
41-50. oldalon olvashat.
 A háttérzene funkció engedélyezése előtt a
fotófájlnak a zenefájllal egy mappában kell
lennie az adathordozón. A hangminőséget
azonban befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége,
a fotó mérete és a kódolási mód.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az USB adathordozót biztonságosan el kell
 A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű
videófájlok lejátszása megállhat.
Lejátszás USB adathordozóról
F
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
1.
Music
távolítani (az “USB meghajtó biztonságos
eltávolítása” funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében. A MENU gombbal lépjen be a
Főmenübe, válassza ki a SÁRGA(C) gombot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
 Ha USB adathordozó lejátszása közben nyitja ki a
tálcát, a lejátszási mód automatikusan átvált “BD/
DVD”-re.
Lépjen a főmenübe.
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
d WPS(PBC)
50
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 50
2011-12-23
5:01:07
04
A távirányító gombjaival
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : Először be kell
állítania a kívánt frekvenciát. A STOP ()
gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd
) gombokkal válassza ki
a TUNING/CH (
a programozott csatornát.
• Manuális hangolás : A STOP () gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a
TUNING/CH (
) gombokkal hangoljon be
alacsonyabb vagy magasabb frekvenciára.
• Automatikus hangolás: A STOP ()
gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd
) gombokkal
a TUNING/CH (
automatikusan keresse ki a csatornát.
Mono/sztereó kiválasztása
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a
STEREO és MONO lehetőségek közül
választhat.
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a
MONO lehetőséget az interferencia
kiszűréséhez.
Csatornák programozása
Példa: Az FM 89.10 beprogramozása a
memóriába
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
) gombokkal válassza ki a
2. A TUNING/CH (
<89.10> frekvenciát.
TUNER
3. Nyomja meg a TUNER MEMORY
MEMORY
gombot.
C
• A SZÁM villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg a TUNER MEMORY
gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a készülék
eltárolja.
5. További csatornák programozásához ismételje
a 2-4 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja
) gombjait.
a távirányító TUNING/CH (
Az RDS szolgáltatásról
Az RDS (Radio Data System) használata
FM csatornák vételéhez
Az RDS segítségével a FM csatornák a normál
programjel mellett további adatjeleket is
adhatnak.
Elküldhetik például állomásnevüket, információkat
a sugárzott programról, például sport vagy zenei
program stb.
RDS szolgáltatást nyújtó FM rádióállomás
behangolásánál az RDS jelzés kigyullad a kijelzőn.
Az RDS funkció vétele
• PTY (Program típus) : Az éppen sugárzott
műsor típusának megjelenítése.
• PS NAME (Program szolgáltatás neve) : A
műsorszóró 8 karakterből álló nevének
kijelzése.
• RT (Rádió szöveg) : Állomás által sugárzott
szöveg dekódolása (ha van), amely maximum
64 karakterből áll.
• CT (Idő) : Dekódolja az FM frekvencián érkező
időjelet. Nem minden állomás sugároz PTY, RT
és CT információkat, ezért nem minden
esetben jeleníthetők meg.
• TA (Forgalmi információk) : A TA Be/Ki jelzi,
hogy a forgalmi információk fogadása történik.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az RDS nem működik megfelelően, ha a
behangolt állomás nem adja megfelelően
az RDS jelet, vagy a jel gyenge.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 51
Alapfunkciók
Rádió hallgatása
51
2011-12-23
5:01:11
Alapfunkciók
RDS jelek megjelenítése
Csatorna keresése PTY kódokkal
A sugárzott RDS jelek megjeleníthetők a kijelzőn.
Nyomja meg az RDS DISPLAY gombot
FM csatorna hallgatása közben.
RDS DISPLAY
1
• A gomb többszöri megnyomásával a
kijelzőn a következő információk
váltogathatók: PS NAME RT CT
Frekvencia
PS (Program
szolgáltatás)
Keresés közben a <PS NAME>
felirat jelenik meg, majd a
csatorna neve. Ha nincs jel, a
<NO PS> felirat jelenik meg.
RT(Rádió
szöveg)
Keresés közben az <RT> felirat
jelenik meg, majd megjelennek a
csatorna által küldött szövegek.
Ha nincs jel, a <NO RT> felirat
jelenik meg..
Frekvencia
Mielőtt elkezdené!
• A PTY keresés csak programozott csatornák
esetén használható.
• A folyamat közben a keresés a STOP ()
gombbal szakítható félbe.
• A következő lépésekre korlátozott idő áll
rendelkezésre.
Ha a beállítás törlődik még a befejezés előtt,
kezdje újra az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távirányító gombjait használja,
az FM csatornát is az elsődleges távirányítóval
válassza ki.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
Az állomás frekvenciája (nem
RDS szolgáltatás)
A kijelzőn megjelenő karakterekről
Amikor a kijelzőn PS vagy RT jelek jelennek meg,
a következő karakterek használatosak.
• A kijelző nem tesz különbséget a nagybetűk
és a kisbetűk között, és mindig nagybetűk
jelennek meg.
• A kijelzőn nem jeleníthetők meg ékezetes
karakterek, az <A,> jelenik meg például az
ékezetes <A-k>, például <À, Â, Ä, Á, Å és Ã.>
helyett.
1. Nyomja meg az PTY SEARCH gombot FM
csatorna hallgatása közben.
2. Nyomja addig a PTY- és PTY+ gombokat,
amíg a kívánt PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelzőn az itt leírt PTY kódok jelenhetnek
meg.
3. Nyomja meg újra a PTY SEARCH gombot,
amíg az előző lépésben kiválasztott PTY kód
még látszik a kijelzőn.
• A készülék 15 programozott FM állomást
keres ki, megáll, ha megtalálta a
kiválasztottat, és behangolja.
PTY (Program típus) kijelzés és PTYSEARCH funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy PTY
kódokkal kikereshető egy adott csatorna a tárolt
csatornák közül.
52
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 52
2011-12-23
5:01:13
04
Ha a készüléket iPod/iPhone-hoz csatlakoztatja,
akkor a készülék segítségével lejátszhatók az
iPod/iPhone-on található zenék.





iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod nano (1. generáció)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Alapfunkciók
Csatlakoztatás iPod/iPhone-hoz az USB
kábellel
✎ MEGJEGYZÉS
5V 500mA
1. Csatlakoztassa az iPod/iPhone-t az USB
kábellel az elülső USB porthoz.
• Az iPod automatikusan bekapcsol.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod”
üzenet.
2. Nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a LEJÁTSZÁS, SZÜNET,
STOP, # /$ és  /. (Lásd: 15. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha vissza szeretne lépni az iPod menübe, amikor
az iPod lejátszó csatlakoztatva van az USB
kábellel, nyomja meg a távirányító FUNCTION
gombját, vagy a készülék elején a gombot, és
válassza ki az R. IPOD pontot. A kiválasztható
FUNCTION módok a következők: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
A készülékkel használható iPod/iPhone
modellek
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod touch (1. generáció)
 iPod classic
 iPod videóva
 A “Made for iPod”
jelölés azt jelenti,
hogy egy külön
elektronikus eszköz
csatlakozik az iPod készülékhez, amely a
fejlesztő tanúsítása szerint megfelel az Apple
működési szabványainak.
 A “Made for iPhone” jelölés azt jelenti, hogy
egy külön elektronikus eszköz csatlakozik az
iPhone készülékhez, amely a fejlesztő
tanúsítása szerint megfelel az Apple
működési szabványainak.
 Az Apple nem vállalja a felelősséget a
készülék működéséért, vagy a biztonsági és
jogszabályi megfelelőségéért.
 A hangerőszabályozás csak a hivatkozott
iPod és iPhone modellek esetén működik.
Ha a fenti modellek esetén probléma merül
fel, frissítse az iPod/iPhone szoftvert a
legújabb verzióra.
 Az iPod szoftververziójától függően vezérlési
problémák merülhetnek fel. Ez nem jelenti a
Házimozi hibáját.
 Az iPod szoftververziótól függően a
műveletek eltérőek lehetnek. Telepítse a
legújabb iPod szoftvert. (ajánlott)
 Az alkalmazások tartalmának lejátszása a
készülékkel nem garantált. Javasoljuk a
tartalmakat az iPod-ra letöltve lejátszani.
 Ha probléma van az iPod használatával,
látogasson el az www.apple.com/support/
ipod honlapra.
 iPod dokkoló csatlakozóval
 iPod kattintó vezérlőtárcsával
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 53
53
2011-12-23
5:01:14
Hálózati szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Smart Hub és BD-LIVE.
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
1. Csatlakoztassa a készüléket a
hálózathoz.
(Lásd: 23-24. oldal)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd: 33-36. oldal)
3. Megjelenik a Smart Hub képernyő.
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes alkalmazások csak bizonyos
országokban érhetők el.
4. Megjelenik a Szolgáltatási szerződés feltételei
képernyő.
Ha egyetért, a ◄► gombokkal válassza ki az
Egyetért pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
A Smart Hub használata
 A képernyők megjelenítése pár másodpercig
eltarthat.
A Smart Hub funkcióval jelfolyamként letölthet
filmeket, videókat és zenéket az internetről,
elérhet különböző fizetős vagy ingyenes
alkalmazásokat és megjelenítheti őket a TV-n. Az
alkalmazások lehetnek hírek, sport, időjárásjelentés, tőzsdei hírek, térképek, fotók és játékok.
Ezt a funkciót a távirányító
SMART HUB gombjával is elindíthatja.
5. Megjelenik a Szolgáltatás frissítési képernyő,
és feltelepít néhány szolgáltatást és
alkalmazást. A végén az ablak bezáródik. A
letöltött alkalmazások és szolgáltatások a
Smart Hub képernyőn jelennek meg. Ez egy
ideig eltarthat.
✎ MEGJEGYZÉS
 A telepítés során a Smart Hub rövid időre
bezáródhat.
 A telepítés után több képernyő is megjelenhet.
Ezek az ENTER gombbal bezárhatók, vagy
megvárhatja, amíg bezáródnak.
A Smart Hub első indítása
A Smart Hub első indításához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Lépjen a Főmenübe.
6. Alkalmazás elindításához a ▲▼◄►
gombbal válassza ki a kívánt minialkalmazást,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Saját tart.
Videók
Fényképek
Zene
Funkció
Saját eszköz
Internet
Beállítások
USB bizt. eltávolítása d WPS(PBC)
2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
54
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 54
2011-12-23
5:01:15
05
1
2
3
4
6
7
Saját alkalmazások : Személyes galéria
megjelenítése, hozzáadással, módosítással és
törlési lehetőséggel.
5
Search
Your Video
Navigációs súgó : A Smart Hub navigálására
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS (A) : Bejelentkezés a Smart Hub-ra.
• ZÖLD (B) : Alkalmazások rendezése.
• SÁRGA (C) : Alkalmazások szerkesztése.
• KÉK (D) : A Smart Hub beállítások
módosítása.
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Ajánlottak
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel. b Rendez. Alapja Szerk. mód d Beállítások
7
6
1
Reklám : Itt jelenik meg a Smart Hub útmutató,
a készülék bemutatása, és az új alkalmazások
bemutatása.
2
Your Video : Videóajánlások a személyes ízlés
figyelembe vételével.
• A korábbi preferenciák alapján jelenít meg
filmajánlásokat.
• Videó kiválasztása, a videóval rendelkező
VOD (Video on Demand) szolgáltatók
listájának megjelenítése, és szolgáltató
kiválasztása a letöltéshez. (A streaming
letöltés nem mindenhol elérhető.)
• A Saját videó funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.
• Ez a funkció nem minden régióban
elérhető.
3
Search : Videó szolgáltatók és csatlakoztatott
AllShare eszközök integrált keresése.
• A Smart Hub használata során (kivéve Bluray lemez megtekintése közben).
• A hozzáféréshez használja a távirányító
SEARCH gombját.
• A keresés funkció használatáról a www.
samsung.com oldalon olvashat.
4
Samsung Apps : Hálózati kapcsolaton
keresztül letölthetők különböző fizetős vagy
díjmentes alkalmazások.
5
Ajánlottak : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Samsung Electronics nem vállalja a
felelősséget a Smart Hub szolgáltatás
megszakadásáért az internetszolgáltató
hibájából.
 A Smart Hub szolgáltatás az internetről tölti le
és dolgozza fel az adatokat, így az Interneten
található tartalmakat a TV képernyőn tekintheti
meg.
Ha az Internet-kapcsolat instabil, a szolgáltatás
csúszhat vagy megszakadhat.
A készülék automatikusan kikapcsolhat az
Internetkapcsolat aktuális állapotától függően.
Ha ez történik, ellenőrizze az
Internetcsatlakozást, és próbálja meg újra.
 Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven
elérhető, és a tartalmak elérhetősége a régiótól
függően eltérő lehet.
 A Smart Hub szolgбltatбsrуl tovбbbi
informбciуk a szolgбltatу honlapjбn talбlhatуk.
 A szolgáltatások a Smart Hub szolgáltatótól
függően megváltozhatnak.
 A Smart Hub szolgáltatás tartalma a készülék
eszközszoftverének verziójától függően eltérő
lehet.
 Díjas, másolásvédett DivX tartalmak csak
HDMI-kábellel játszhatók le.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 55
Hálózati Szolgáltatások
A Smart Hub bemutatása
55
2011-12-23
5:01:17
Hálózati szolgáltatások
A képernyőgombok használata
Fiók létrehozása
A távirányítóval a képernyőgombok segítségével
betűket, számokat és szimbólumokat írhat be.
A Smart Hub saját, egyénre szabott
konfigurációjához hozza létre saját Smart TV fiókját.
A fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
1
2
3
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
mno
ghi
jkl
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
Search
0
Váltás
Nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a bejelentkező
képernyő.
Törlés
Your Video
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Bejel.
T9
ab
Ab
AB
1
Recommended

Smart Hub-azonos.
Nyom. [Enter]-t
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Jelszó
Nyom.
[Enter]-t
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
b Beviteli módszer
/ Nyelv: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Intelligens TV-azonosító és -jelszó megjegyzése.
4
1
2
Nyomja meg a FULL SCREEN gombot a
távirányítón a beviteli mód eltolásához.
: ab, Ab, AB, számok vagy ikonok.
3
Az aktuális beviteli mód.
4
Nyomja meg a ZÖLD (B) gombot a távirányítón a
beviteli mód váltásához. (T9 vagy ABC)
5
6
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Bejel.
xxxxxxxx
Fiók létreh.
5
Az aktuális billentyűzet.
Betűk, számok és szimbólumok beírásához.
Contents 1
Contents 4
Mégse
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Elfelejtett jsz
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Bejel.z b Rendez. Alapja Szerk. mód d Beállítások
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Fiók
létreh., pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A következő képernyőn válassza ki a Smart
Hub-azonos.-t, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik egy beviteli képernyő és egy
billentyűzet.
A nyelv váltásához használja a távirányító TOOLS
gombját.
4.
A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ez
lesz a felhasználói azonosítója.
Karakter törléséhez használja a távirányító
REPEAT gombját.
✎ MEGJEGYZÉS
 A billentyűzet a mobiltelefonok billentyűzetéhez
Szöveg, számok és szimbólumok
beírása
Szöveg beírásához nyomja meg a távirányítón a
betűnek megfelelő számgombot. Nyomja meg
többször gyorsan egymás után, ha a beírni kívánt
betű nem az első a képernyőgombon. Ha például
a b betűt szeretné beírni, nyomja meg kétszer
egymás után a 2 gombot. A gombon elsőként
megjelenített betű beírásához nyomja meg a
gombot, majd engedje el és várjon.
A szövegen belül a nyíl gombokkal mozoghat.
Szöveg törléséhez vigye a kurzort a törölni kívánt
karaktertől jobbra, majd nyomja meg az REPEAT
gombot. Nagybetűkhöz, számokhoz vagy
írásjelekhez nyomja meg a FULL SCREEN
gombot.
56
hasonlít.
5.
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot az
OK kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik újra a Fiók
létrehozása képernyő.
6.
Válassza ki a Jelszó pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a Jelszó
képernyő és a billentyűzet.
7.
A billentyűzettel írja be a jelszót.
A jelszó betűkből, számokból és
szimbólumokból állhat.
✎ MEGJEGYZÉS
 A PIROS (A) gomb megnyomásával elrejtheti
vagy megjelenítheti a jelszót a beírás közben.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 56
2011-12-23
5:01:18
05
Ha kész, nyomja meg az ENTER gombot az
OK kiválasztásához, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a bejelentkező
képernyő újra.
9.
Válassza ki a Jelszó újra, pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
10. Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket.
11. A Bejelentkezés képernyő újra
megjelenésekor válassza ki a Fiók létreh.
pontot, és nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Jóváhagyás ablak.
12. Válassza ki az OK pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik a
Szolgáltatás előfizetés folytatása ablak.
13. Válassza ki a Regisztrálás pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Válassza ki a Lefelé nyilat a Smart Hubazonos. mező mellett, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3.
Válassza ki az ID-jét a listából, és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a
bejelentkező képernyő újra.
4.
Válassza ki a Jelszó, pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a Jelszó
képernyő és a billentyűzet.
5.
A billentyűzet és a távirányító segítségével írja
be a jelszót. Ha kész, nyomja meg az
ENTER gombot az OK kiválasztásához,
majd nyomja meg újra az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha azt szeretné, hogy a Smart Hub
automatikusan írja be a jelszót, jelölje be a
Intelligens TV-azonosító és -jelszó
megjegyzése négyzetet a jelszó beírása után,
és nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
egy bejelölés. A Smart Hub mostantól
automatikusan kitölti a jelszó mezőt a
felhasználónév kiválasztásakor.
14. Megjelenik a Szolgáltatás fiók regisztrációja
ablak.
• Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél, akkor hozzárendelheti a
szolgáltatói fiókot és a jelszót a Smart TV
fiókhoz. A regisztrációval könnyebb elérni
a szolgáltató webhelyét. A regisztrációs
utasításokhoz lépjen a Fiókkezelés 2. lépésére
a Beállítás menüben.
• Ha nincs létező szolgáltatási fiókja vagy most
nem szeretne meglévő fiókot regisztrálni,
válassza az Reg. később pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Az ablak magától is
bezáródik egy perc után.
✎ MEGJEGYZÉS
 Azonosítóként e-mail címet kell használni.
 Legfeljebb 10 fióknév regisztrálható.
 A Smart Hub használatához nincs szükség a
fiókra.
Bejelentkezés a fiókba
A Smart TV fiókba való bejelentkezéshez kövesse
az alábbi lépéseket:
1.
A Smart Hub képernyő megjelenítésekor
nyomja meg a PIROS (A) gombot a
távirányítón. Megjelenik a bejelentkező
képernyő.
A Beállítás menü - KÉK (D)
A Beállítás menüben a fiókkezelés, fiók törlés és
fiók tulajdonságok funkciók érhetők el.
A Beállítás menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító KÉK (D) gombját.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A Beállítás menü pontjait az alábbiakban mutatjuk
be.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Beállítás menü Szolgáltatáskezelője a Blu-ray
lejátszóknál nem érhető el.
Account Management
A Fiók kezelése menü a szolgáltatói fiókok
regisztrációját, a Smart Hub jelszó módosítását,
valamint a Smart TV fiók törlését vagy
inaktiválását tartalmazza.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 57
Hálózati Szolgáltatások
8.
57
2011-12-23
5:01:21
Hálózati szolgáltatások
Szolgáltatási fiók regisztrációja
Jelszó megvált.
Ha már van fiókja a megjelenő szolgáltatók
valamelyikénél a Szolgáltatási fiók regisztrációja
funkcióban, akkor hozzárendelheti a szolgáltatói
fiókot és a jelszót a Smart TV fiókhoz. A fiók
hozzárendelésével könnyen bejelentkezhet a
fiókba a Smart Hub-on keresztül a felhasználónév
vagy a jelszó beírása nélkül.
A Jelszó módosítása funkcióval a Smart Hub
jelszó módosítható. A jelszó módosításához
kövesse az alábbi lépéseket:
A Szolgáltatási fiók regisztrációja funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
✎
A Beállítás menüben válassza ki a
Szolgáltatási fiók regisztrációja pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Szolgáltatás fiók regisztrációja ablak.
A ▲▼ nyíl gombokkal válassza ki a Smart
TV fiókhoz hozzárendelni kívánt Szolgáltatót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
 Ha rendelkezik Samsung fiókkal, és szeretné
használni a Samsung Apps funkciót a Smart
Hub-ban, itt kell regisztrálnia a Samsung Apps
fiókot. További információk a 61. oldalon.
1.
Válassza ki a Jelszó megvált. pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
2.
Írja be a jelenlegi jelszót. Megjelenik a
következő képernyő.
3.
A következő képernyőn írja be az új jelszót
az első sorba. Írja be újra a második sorba
is.
4.
Megjelenik a Jelszó módosítása kész üzenet.
Nyomja meg az ENTER gombot, vagy várja
meg a képernyő bezárását - kb. 5
másodperc.
Eltáv. a TV fióklistájáról
A TV szolgáltatási fiókok törlése funkció törli az
összes regisztrált Szolgáltatási fiókot, amelyet a
Szolgáltatási fiók regisztrációja képernyőn
regisztrált.
Fiók inaktiválása
3.
A távirányító és a képernyőbillentyűzet
segítségével írja be a felhasználónevet és
jelszót. Ha kész, nyomja meg az ENTER
gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ez az a felhasználónév és jelszó, amellyel
normál esetben hozzáfér a fiókhoz ezen a
helyen.
4.
Ha jól írta be az ID-t és a jelszót, megjelenik
a Regisztráció sikeres üzenet.
5.
Ha az ENTER gombot nyomta meg,
ismételje a 2-4 lépéseket a további
Szolgáltatók hozzárendeléséhez.
6.
Ha kész, nyomja meg a RETURN gombot.
58
A Fiók inaktiválása funkció inaktiválja a Smart TV
fiókot és törli a fiókot és beállításait a Smart Hubból.
Szolgáltatáskezelő
Ebben a menüben a speciális alkalmazások
szolgáltatásai állíthatók be. (Alkalmazásfüggő,
például AP New,Ticker stb.)
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció csak telepített speciális alkalmazás
esetén használható.
Visszaáll.
A Visszaállítás funkció inicializálja az összes
letöltött alkalmazást, törli a felhasználói fiókokat
és beállításokat, és visszaállítja a Smart Hub
beállításokat a gyári alapértékre. Ezután újraindítja
a Smart Hub-ot, mint első indításkor. A fiók
azonban a Smart Hub szerveren marad. A fiókba
bejelentkezéshez írja be a felhasználónevet és
jelszót a Fiók létrehozása képernyőn.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 58
2011-12-23
5:01:21
05
1.
A Fiókkezelés menüben válassza ki a
Visszaállítás pontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a Visszaállítás képernyő.
2.
Írja be a Biztonsági jelszót. Ez az a jelszó,
amelyet a BD vagy DVD korhatár
létrehozásakor adott meg (38. oldal). Ha
nem volt ilyen, írjon be 0000-t.
3.
Pár pillanat múlva a Smart Hub automatikusan
visszaáll. A képernyő elsötétül, majd újra
megjelenik a Smart Hub. Pár pillanat múlva
elkezdi az újrainicializálási eljárást.
4.
Az újrainicializálás befejezéséhez ugorjon a
Smart Hub első indítása című rész 4. lépésére.
(lásd az 54. oldalt)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha elfelejtette a jelszót, nyomja le a készülék
elején a STOP ( ) gombot 5 másodpercre
lemez nélkül.
Szerkesztési menü - SÁRGA (C)
A Szerkesztési mód menü funkcióival
manipulálhatja a Smart Hub képernyő Saját
alkalmazások részén megjelenő alkalmazásokat.
A funkciókkal zárolhat vagy feloldhat egyes
alkalmazásokat, létrehozhat Új mappát és
áthelyezhet bele alkalmazásokat, mappákat
nevezhet át, alkalmazásokat törölhet, és
megváltoztathatja a sorrendjüket a képernyőn.
A Szerkesztés menü eléréséhez és menüpont
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját. Megjelenik a Szerkesztés menü
sávja a képernyő alján.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Szerkesztés menü sávjának funkciói az alábbiak.
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy nem minden menüpont
jelenik meg a képernyőn. A menüpontok
megjelenítéséhez a ◄► gombokkal lépjen a
képernyő szélére, és nyomja meg a gombot
mégegyszer a hiányzó elem megjelenítéséhez.
Tulajdonságok
A Tulajdonságok menüben három funkció látható,
amelyekkel információk jeleníthetők meg a Smart
Hub-ról:
Több
Smart Hub információk, verziószám, telepített
szolgáltatások száma, memória kihasználtság, és
egyedi termék azonosító.
Szolgáltatási szerződés feltételei
Megjeleníti a Szolgáltatási szerződés feltételeit.
 A sáv bezárható a jobb alul látható X-re
kattintással, majd az ENTER gomb
megnyomásával.
Mozgat
Az Áthelyezés funkcióval az alkalmazások sorrendje
változtatható meg. Az Áthelyezés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik egy jelölés az
alkalmazáson.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
Mozgat pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a pozíció
módosítás ikon az alkalmazáson.
4.
A ▲▼◄► gombokkal mozgathatja az ikont.
Nyomja meg az ENTER gombot, amikor az
ikon a kívánt pozícióban van. Az alkalmazás az
új helyére kerül.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 59
Hálózati Szolgáltatások
A Visszaállítás funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
59
2011-12-23
5:01:22
Hálózati szolgáltatások
Új mappa
Az Új mappa funkcióval új mappák hozhatók létre.
Az új mappába a létrehozása után alkalmazások
helyezhetők. Az Új mappa funkció használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az Új
mappa pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik az Új mappa ablak és a
billentyűzet.
3.
Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Az Új mappa képernyő bezáródik, és az új
mappa megjelenik a Smart Hub képernyőn.
Mappa tartalmának szerkesztése
Válassza ki a mappát, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
Megjelenik a Szerkesztés gomb a képernyő alján.
A gombok a Szerkesztés mód menügombjaihoz
hasonlóan használhatók. Például egy alkalmazás
visszahelyezése a Saját alkalmazások
főképernyőjére:
1.
Válassza ki az alkalmazást.
2.
Válassza ki az Áthelyezés mappába pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezés mappába ablak.
3.
Válassza ki a Saját alkalmazások pontot, és
nyomja meg az ENTER gombot. Az Áthelyezés
mappába ablak bezáródik, és az alkalmazás
visszakerül a Saját alkalmazások képernyőre.
Áthely. mappába
Az Áthelyezés mappába funkcióval egy alkalmazás
áthelyezhető egy mappába. Az Áthelyezés
mappába funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
Áthelyezés mappába pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Megjelenik az Áthelyezés
mappába ablak.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a mappát,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Áthelyezve a mappába üzenet,
majd eltűnik. Az alkalmazás átkerült a
mappába.
Alkalmazások elérése mappából
1.
Zárja be a Szerkesztés menüt.
2.
A Saját alkalmazások részben a ▲▼◄►
gombokkal válassza ki a mappát, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megnyílik a mappa.
3.
Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Elindul az alkalmazás vagy
szolgáltatás.
60
Mappa átnev.
A Mappa átnevezése funkcióval mappák
nevezhetők át. A Mappa átnevezése funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
mappát, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Mappa
átnevezése pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Mappa
átnevezése ablak és a billentyűzet.
4.
Írja be a mappa új nevét, és nyomja meg az
ENTER gombot. A Mappa átnevezése ablak
bezáródik, és az új név jelenik meg a mappa
alatt.
Gyermekzár be
A Zárolás funkcióval a kívánt alkalmazások
zárolhatók a Saját alkalmazásokban, így nem
nyithatók meg a Korhatáros jelszó beírása nélkül.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 60
2011-12-23
5:01:22
05
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ha az alkalmazás zárolható, a
Zárolás menüpont elérhető.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Zárolás
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik a Biztonsági ablak.
4.
Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 38.
oldalon). Ha nem adott meg korhatáros
jelszót, írjon be 0000-t.
5.
Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik
a Zárolási szolgáltatás, majd bezáródik. Az
alkalmazás mellett megjelenik a zárolás
ikonja.
Gyermekzár ki
1.
Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C) gombját.
2.
A ▲▼◄► gombokkal válasszon ki egy zárolt
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Kioldás
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a Biztonsági ablak.
4.
Írja be a korhatáros jelszót (lásd a 38. oldalon).
Ha nem adott meg korhatáros jelszót, írjon be
0000-t.
5.
Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a
Zárolás kioldása szolgáltatási ablak, jelzi a
kioldást, majd bezáródik.
Törlés
A Törlés funkcióval alkalmazások törölhetők a
Saját alkalmazásokból. A Törlés funkció
használatához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a távirányító SÁRGA (C)
gombját.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Törlés
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik a „Törli a kijelölt
elem(ek)et?” üzenet.
4.
Válassza ki az Igen pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot. Az alkalmazás törlődik.
A Rendezés menü - ZÖLD (B)
Hálózati Szolgáltatások
A Zárolás funkció használatához kövesse az
alábbi lépéseket:
A Rendezés menüben az alkalmazások
rendezhetők a Saját alkalmazásokban
alapértelmezés, név, dátum, (használati)
gyakoriság, kategória és felhasználói beállítás
szerint. Ha kézzel módosítja egy alkalmazás
helyét, a Rendezés menü automatikusan
megjeleníti a Felhasználói pontot az elindításakor.
Az alkalmazások rendezéséhez a Saját
alkalmazásokban kövesse az alábbi lépéseket:
1.
Nyomja meg a távirányító ZÖLD (B) gombját.
2.
A ◄► gombokkal válassza ki a rendezési
módot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A Smart Hub a kiválasztott elv szerint rendezi
az alkalmazásokat.
Samsung Apps
A Samsung Apps funkcióval fizetős vagy
ingyenes tartalmakat és szolgáltatásokat tölthet le
a Blu-ray lejátszóra és a TV-n megtekintheti vagy
használhatja őket.
Az alkalmazások lehetnek videók, zenék, fotók,
játékok, hírek, sport, stb. Az új alkalmazások
megjelennek a Saját alkalmazásokban.
Rendszeresen kerülnek fel új alkalmazások és
szolgáltatások.
Fizetős alkalmazások
Fizetős alkalmazások letöltéséhez létre kell hoznia
egy Samsung fiókot és hozzá kell rendelnie egy
hitelkártyát a fiókhoz.
Samsung fiók létrehozásához látogasson el a
www.samsung.com oldalra.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szolgáltatás nem minden országban
elérhető.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 61
61
2011-12-23
5:01:22
Hálózati szolgáltatások
A Samsung Apps képernyő megjelenítése
A Samsung Apps eléréséhez a ▲▼◄►
gombokkal lépjen a Samsung Apps területre a
Smart Hub főképernyőjén, és nyomja meg az
ENTER gombot. Megjelenik a Samsung Apps
képernyő.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha most először nyitja meg a képernyőt,
megjelenik a szolgáltatási feltételek ablak.
Válassza ki a Beleegyezés gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Samsung Apps képernyő használata
Rendezés gombok
A Rendezés gombok a képernyő tetején a
▲▼◄► gombokkal érhetők el. Az egyes
gombokkal az alkalmazások az adott gomb
szerint rendezhetők, a felirat szerint (Ajánlott,
legtöbbször letöltött, legújabb, név).
A Rendezés gombokat a távirányító KÉK (D)
gombjával is elérheti. A KÉK (D) gomb többszöri
megnyomásával tovább léphet az egyik gombról
a másikra.
Samsung Apps kategória szerint
A következő kategóriák használhatók:
• Újdonságok : Újonnan regisztrált alkalmazások.
A Samsung Apps képernyő használatához
kövesse az alábbi lépéseket:
• Videó : Videó médiák, pl. filmek, TV műsorok, és
rövid videók.
1.
A ◄► gombokkal lépjen a bal oldali
kategórialistára.
• Játék : Játékok, például sudoku és sakk.
2.
A ▲▼ gombokkal jelöljön ki egy kategóriát.
Pár másodperc múlva a Samsung Apps
képernyőn megjelennek a kategóriába
tartozó alkalmazások. A Rendezés ikonok
megjelennek a képernyő tetején.
• Életmód : Életmód média szolgáltatások, például
zene, személyes fotóalbumkezelők, közösségi
hálózatok pl. Facebook és Twitter.
3.
A ► gombbal lépjen a megjelenített
szolgáltatásokra.
4.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki az
alkalmazást vagy szolgáltatást, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik az
Alkalmazások adatai képernyő az alkalmazás
adataival.
5.
Válassza a Letöltés most pontot, és nyomja
meg az ENTER gombot. Ha az alkalmazás
ingyenes, letöltődik és elindul. Ha nem, és
fizetni kell, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a letöltéshez.
• Sport : Sport média szolgáltatások, például
meccsadatok, képek, rövid videók.
• Információ : Információs szolgáltatások, pl. hírek,
tőzsde és időjárás.
• Egyéb : Egyéb szolgáltatások.
Saját fiók
A Saját fiókban a Samsung Apps sorrendje és
letöltési előzményei, valamint a My Apps Cash
képernyő érhetők el. Az információk eléréséhez
rendelkeznie kell Samsung Apps fiókkal.
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes alkalmazások ingyenesen letölthetők, de
regisztrálni kell a szolgáltatónál vagy egy
fizetett fióknál.
 A Samsung Apps-ból letöltött alkalmazások és
szolgáltatások a Saját alkalmazások között
jelennek meg.
62
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 62
2011-12-23
5:01:22
05
BD-LIVE™
Ha kérdése van a Samsung Apps-szal kapcsolatban,
forduljon a Súgóhoz. Ha nem talál segítséget,
látogasson el a www.samsung.com honlapra.
A Súgó funkció használatához kövesse az alábbi
lépéseket:
1.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Súgó
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2.
A ◄► gombokkal lépjen be a Súgóba a
megjelenés után.
3.
A ▲▼ gombokkal görgetheti a Súgó szöveget.
4.
A ◄ gombbal kiléphet a Súgóból.
A távirányító színes gombjainak
használata a Samsung Apps-hoz
• PIROS (A) (Bejelentkezés) : Bejelentkezés a
Smart TV fiókba.
• ZÖLD (B) (Index/lista nézet) : Alkalmazásnézet
átváltása Indexképes és Lista között.
• KÉK (D) (Rendezés) : Alkalmazások rendezése
Ajánlott, legtöbbször letöltött, legújabb, név
kategóriák szerint.
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót a
készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
gyártótól függően.
✎ MEGJEGYZÉS
 A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
Az AllShare funkció használata
• Vissza : Vissza az előző menübe.
Az AllShare szolgáltatással zenéket, videókat és
fotókat játszhat le a PC-ről vagy DLNA kompatibilis
mobiltelefonról vagy NAS-ról.
✎ MEGJEGYZÉS
Az AllShare használatához csatlakoztatnia kell a
lejátszót a hálózathoz (lásd 23-24. oldalon).
 Az Internetes szolgáltatásokat a szolgáltatók
külön figyelmeztetés nélkül adhatják hozzá
vagy törölhetik.
A Saját videó vagy a Keresés funkció
használatáról a www.samsung.com oldalon
olvashat.
Hálózati Szolgáltatások
Súgó
Az AllShare használatához a PC-vel telepítenie kell
az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik DLNA kompatibilis mobiltelefonnal
vagy NAS-szal, az AllShare további szoftverek nélkül
használható.
A PC szoftver letölthető és részletes utasítások
találhatók az AllShare használatáról a Samsung.com
webhelyen.
A vTuner funkció használata
A vTunder funkcióval rádió hallgatható.
A vTuner gomb megnyomására a
vTuner minialkalmazás jelenik meg.
Nyomja meg a vTuner gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A vTuner funkció a vTuner alkalmazás
Samsung Apps webhelyről történő letöltése
után használható.
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 63
63
2011-12-23
5:01:23
Egyéb információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Az iPod csatlakoztatása nem
sikerül.
• Ellenőrizze az iPod csatlakoztatását.
• Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a BD/DVD régiószámát.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt BD/DVD-k nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a
Play/Pause gomb megnyomásakor.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.
• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik
hangszóróból hallható, nem mind
a 6-ból.
• Egyes BD/DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Állítsa be a hangerőt.
• CD, rádió vagy TV hallgatása közben hang csak az első hangszórókból lesz
PL II (Dolby Pro
hallható. Válassza ki a "PRO LOGIC II" pontot a távirányító
Logic II) gombjával mind a hat hangszóró használatához.
Nem hallható a Dolby Digital 5.1
CH térhatású hangzás.
• Van "Dolby Digital 5.1 CH" jelzés a lemezen? Dolby Digital 5.1 CH térhatású
hang csak akkor állítható elő, ha a lemezt 5.1 csatornás hanggal vették fel.
• Az audió nyelv Dolby Digital 5.1-CH-ra van beállítva az információk között?
A távirányító nem működik.
• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító (TV vagy BD) megfelelő funkcióját (TV/BD)?
• A lemez forog, ne nincs kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
• A képminőség rossz és remeg
a kép.
Nem működik az audió nyelv és a
felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem jelenik meg a
menü kiválasztásakor sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
64
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 64
2011-12-23
5:01:23
06
Ellenőrizni/Megoldás
A képarány nem módosítható.
• 16:9 BD/DVD-k 16:9 Wide módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan - Scan
módban játszhatók le, de 4:3 BD/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le.
Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
• A készülék nem működik.
(Példa: A készülék kikapcsol
vagy furcsa zaj hallatszik.)
• Tartsa lenyomva a távirányító STOP ( ) gombját 5 másodpercig STANDBY
módban.
• A készülék nem működik
normálisan.
A korhatáros jelszót elfelejtettem.
Egyéb információk
Jelenség
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Megjelenik az INIT felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári
alapértékre.
Ezután nyomja meg a POWER gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb
helyre.
A TV hangjának hallgatása során
nem hallatszik hang a
készülékből.
• Ha megnyomja az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombot a TV hang hallgatása közben a
D. IN vagy AUX funkció segítségével, a BD/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV
hangja elnémul.
A képernyőn a "Not Available"
felirat jelenik meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A BD/DVD szoftvere korlátozta.
2. A BD/DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. kameraszög)
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem
jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 65
65
2011-12-23
5:01:23
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
PC Share Manager funkció
Látom a PC Share Manager-ben a
megosztott mappákat, de a fájlokat
nem.
• Mivel csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg, a nem ebbe a
kategóriába tartozó fájlok nem fognak megjelenni.
AllShare funkció
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a szerver és a készülék között instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a TV és a
PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie, ellenkező
esetben IP cím ütközés léphet fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Test (Hálózati teszt) menüben.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 37. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng. (összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 37. oldal)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
66
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 66
2011-12-23
5:01:24
06
Egyéb információk
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-D4500/HT-D4550 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
FM rádió
Tömeg
3,15 kg
Méretek
430,0 (szé) x 60,0 (ma) x 279,1 (mé) mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
Jel/zaj arány
55 dB
Érzékenység
12 dB
Teljes harmonikus torzítás
0.5 %
BD (Blu-ray lemez)
Olvasás sebessége : 9,834 m/sec
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Olvasás sebessége : 6,98 ~ 7,68 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
1 csatornás: 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Videó kimenet
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Komponens videó
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Videó/Audió
HDMI
Első hangszóró kimenet
Erősítő
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
167W x 2(3Ω)
Középső hangszóró kimenet
167W(3Ω)
Surround hangszóró kimenet
166W x 2(3Ω)
Subwoofer hangszóró kimenet
167W(3Ω)
Frekvenciaválasz
Analóg bemenet
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitális bemenet
20Hz~40kHz (±-4dB)
Jel/zaj arány
70dB
Csatona szétválasztás
60dB
Bemeneti érzékenység
(AUX)500mV
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 67
67
2011-12-23
5:01:24
Egyéb információk
HT-D4500
5.1 csatornás hangszóró rendszer
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Első
Surround
Középső
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Frekvenciatartomány
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Kimeneti hangnyomás
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Névleges bemenet
167W
166W
167W
167W
Maximum bemenet
334W
332W
334W
334W
Méretek (SzéxMaxMé)
Első : 90 x 139 x 70 mm
Surround : 77 x 107 x 70 mm
Középső : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Tömegek
Első : 0,42 kg, Surround : 0,33 kg
Középső : 0,48 kg, Subwoofer : 3,62 kg
HT-D4550
5.1 csatornás hangszóró rendszer
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Első
Surround
Középső
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Frekvenciatartomány
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Kimeneti hangnyomás
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Névleges bemenet
167W
166W
167W
167W
Maximum bemenet
334W
332W
334W
334W
Méretek (SzéxMaxMé)
Első : 90 x 1200 x 119 mm
Surround : 90 x 1200 x 119 mm
Középső : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Tömegek
Első : 3,69 kg, Surround : 3,69 kg
Középső : 0,96 kg, Subwoofer : 3,60 kg
Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu
- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
68
Magyar
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 68
2011-12-23
5:01:24
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 69
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
5:01:24
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék megfelelő újrahasznosítása
(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok
negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-D4500_XEO_HUN_1223.indd 70
2011-12-23
5:01:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement