Samsung HT-DS400 Používateľská príručka

Samsung HT-DS400 Používateľská príručka
DIGITÁLIS HÁZIMOZI
RENDSZER
HT-DS400
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
VOLUME
TUNING/CH
U
MEN
INFO
PL II
EFFECT
E
UT
M
RE
TU
RN
PL II
MODE
ENTER
RDS DISPLAY
PTY–
PTY SEARCH
TA
TEST TONE
PTY+
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
P. SCAN
SLEEP
CANCEL
ZOOM
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
REMAIN
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01490H
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Biztonsági elôírások
A készüléken figyelmeztetô tábla található,
az alábbi felirattal:
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne javítani. A készülék javítását bízza szakemberre.
A készülék besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
Elôkészületek
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
1. osztályú lézerberendezés
Figyelmeztetések
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBÔL. NE TEGYE KI MAGÁT A
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadéknak, nedvességnek.
A készülék használatbavétele elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a
készülék üzemi feszültségével (mely a készülék hátlapján van feltüntetve). A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, és a
készülék körül megfelelô hely (kb. 7-10 cm) legyen a szellôzéshez. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellôzônyílásokat. Ne tegyen
nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Ne tegye a lejátszót erôsítô vagy más olyan berendezés tetejére, amelyik használat közben
felmelegszik. A készülék szállítása elôtt ellenôrizze, hogy ne legyen a készülékben lemez. A készüléket hosszantartó, folyamatos lejátszásra tervezték. A készülék kikapcsolásával nem feszültségmentesíti a készüléket. A készülék teljes feszültségmentesítéséhez húzza
ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, különösen akkor, ha hosszú idôn keresztül nem szándékozik használni a készüléket.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA
BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját
az aljzatból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a
készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az károsíthatja
a készüléket.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtôl (ne tegyen a készülékre folyadékkal
teli edényt, nehogy kiömöljön), hôtôl (pl. hôsugárzó), erôs mágneses
hatástól (ne tegye hangsugárzók közelébe). Hibás mûködés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját az aljzatból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Ha a készüléket
hideg helyen tárolta (vagy pl. télen szállította), várjon kb. 2 órát, amíg
felveszi a szoba hômérsékletét, és csak azután kapcsolja be.
1
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat
tartalmaznak. Ne dobja a háztartási szemét közé.
2
Jellemzôk
A HT-DS400 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele a DVD,
VCD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DVD-R és DVD-RW lemezeket is. A készülék
szolgáltatásainak körét tovább bôvíti a beépített AM/FM rádió.
DVD-Audio kompatibilitás
Próbálja ki, micsoda fantasztikus hangminôségre képes a DVD-Audio. Az on-board 24
bit/192 kHz DAC-nak köszönhetôen a készülék kivételes hangminôség létrehozására
képes, mind a dinamikatartomány, mind a mély és magas frekvenciatartomány
reprodukálásának tekintetében.
5.1 csatornás erôsítô
A HT-DS400 beépített 5.1 csatornás erôsítôvel rendelkezik, mellyel dinamikus, életszerû
hangteret állíthat elô.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II egy újfajta többcsatornás audio jel dekódoló technológia, mely
számos elônnyel bír a Dolby Pro Logic-kal szemben.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett jeltömörítési formátum, mely
teljes frekvenciatartományú 5.1 csatornás hangot állít elô.
Képernyôkímélô üzemmód
A HT-DS400 automatikusan sötétíti a tv-képernyôt, ha a készülék 2 percen keresztül Állj
vagy 3 percen keresztül Pillanat állj üzemmódban van, 20 perc után pedig a készülék
automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Energiatakarékos üzemmód
Ha a készülék Állj vagy Pillanat állj (Pause) üzemmódban van, 20 perc elteltével
automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Beállítható háttér
Kiválaszthatja kedvenc képét JPEG, DVD vagy VCD lejátszás alatt, és ez a kép jelenik
meg mint képernyô háttér.
Az audio-videó készülékek kényelmes vezérlése az Anynet vezérlési
rendszer segítségével
Kényelmesen vezérelheti a DVD házimozi rendszert és a többi Samsung audio-video
készüléket egy Samsung tv távvezérlôjével, az Anynet rendszer segítségével
3
Elôkészületek
Többfajta lemez lejátszása, AM/FM rádió
Tartalom
ELÔKÉSZÜLETEK
Biztonsági elôírások............................................................................................................................................................1
Figyelmeztetések ................................................................................................................................................................2
Jellemzôk ............................................................................................................................................................................3
Tudnivalók a lemezekrôl .....................................................................................................................................................5
A készülék leírása...............................................................................................................................................................7
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakozatása .........................................................................................................................................11
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez.......................................................................................................................13
P.SCAN (Progresszív képalkotás) ......................................................................................................................................14
Külsô berendezések csatlakoztatása .................................................................................................................................15
Az Anynet vezérlési rendszer csatlakoztatása ...................................................................................................................17
Az FM és AM antennák csatlakoztatása ............................................................................................................................18
A DVD lejátszó használata elôtt ........................................................................................................................................19
MÛKÖDTETÉS
DVD lemez lejátszása.........................................................................................................................................................21
A hátralevô idô ellenôrzése ................................................................................................................................................23
MP3-CD lemez lejátszása ..................................................................................................................................................24
JPEG fájlok lejátszása ........................................................................................................................................................25
DivX lemezek lejátszása.....................................................................................................................................................27
A lemezre vonatkozó információk megjelenítése ...............................................................................................................29
Gyorsított / lassított lejátszás..............................................................................................................................................30
Jelenetek/mûsorszámok átugrása ......................................................................................................................................31
Ismételt lejátszás ................................................................................................................................................................32
A-B szakaszismétlés...........................................................................................................................................................33
A kameraállás kiválasztása.................................................................................................................................................34
ZOOM (Nagyítás) ..............................................................................................................................................................35
Bónusz dalok / Navigációs oldalak .....................................................................................................................................36
A hang és a felirat nyelvének kiválasztása.........................................................................................................................37
Jelenet vagy mûsorszám közvetlen kiválasztása ...............................................................................................................38
A lemezmenü használata....................................................................................................................................................39
A fôcím menü használata ...................................................................................................................................................40
BEÁLLÍTÁSOK
A nyelv kiválasztása............................................................................................................................................................41
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása..........................................................................................................................43
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet) .................................................................................................45
A jelszó beírása ..................................................................................................................................................................47
A háttérkép beállítása .........................................................................................................................................................49
DVD lejátszási üzemmódok................................................................................................................................................51
Hangsugárzó beállítások ....................................................................................................................................................53
A teszthang .........................................................................................................................................................................54
A késleltetési idô beállítása ................................................................................................................................................55
A hangjellemzôk beállítása .................................................................................................................................................57
A DRC üzemmód beállítása (dinamikatartomány csökkentése) ........................................................................................59
DSP akusztikus környezet / EQ hangzásképek .................................................................................................................60
Dolby Pro Logic II üzemmódok...........................................................................................................................................61
Dolby Pro Logic II hangeffektusok......................................................................................................................................62
A RÁDIÓ
Rádióhallgatás ....................................................................................................................................................................63
Rádióállomások tárolása ....................................................................................................................................................64
RDS adások vétele .............................................................................................................................................................65
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
További szolgáltatások........................................................................................................................................................67
A tv vezérlése a távvezérlôvel ............................................................................................................................................69
Hibaelhárítá.........................................................................................................................................................................71
Elôírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban..........................................................................................73
Minôségtanúsítás................................................................................................................................................................74
Szótár..................................................................................................................................................................................75
Feljegyzések .......................................................................................................................................................................76
4
Tudnivalók a lemezekrôl
1
~ 6
Területi kód Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett területi kóddal van
ellátva. A lejátszó csak olyan lemezt tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos kód
szerepel. Más kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a területi kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
Elôkészületek
VIDEO
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az MPEG-2
video tömörítési technológiának köszönhetôen fantasztikus hang és kép élményt biztosít.
Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
Lemez felvételi formátumok
A CD-R lemezekrôl
• A felvételi eszköztôl (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függôen elôfordulhat, hogy
egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon. Lehetôség szerint azonban inkább kerülje a CD-R lemezek használatát,
mert lejátszásuk esetenként problémába ütközhet.
• Lehetôleg ne használjon CD-RW (újraírható) lemezeket, mert ezeknek a lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelôen lezárt (véglegesített) lemezeket lehet lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de magát a lemezt
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
Használható lemezek
nem, elôfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
A CD-R MP3 lemezekrôl
Lemez fajtája
Embléma
Felvétel típusa
12 cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8 cm
COMPACT
VIDEO-CD
Lemezméret
DIGITAL VIDEO
Audio + Video
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Max. lejátszási idô
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
12 cm
74 perc
8 cm
20 perc
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, amelyre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
formátumnak megfelelôen rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
• Csak 128Kbps-nél nagyobb bitsebességû lemezeket játsszon le.
• A készülék csak az „.mp3” és „.MP3” kiterjesztésû fájlokat tudja lejátszani.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres
szegmens van, a lejátszás csak eddig a szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megindításához hosszabb idô kell, és nem az összes rögzített fájlt játssza le a
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel.
•
Ha ilyen lemezt tesz a készülékbe, a tv-képernyôn a „WRONG DISC FORMAT”
(Nem a megfelelô lemez formátum) üzenet jelenik meg.
Elôfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le.
Ha ilyen lemezt helyez be a készülékbe, a tv-képernyôn a következô felirat jelenik meg:
„WRONG REGION CODE” (Nem megfelelô területi kód).
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv•
5
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation
engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik,
hacsak a Macrovision Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
készülék.
• A változó bitsebességû (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kb/s-320Kb/s vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (mûsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300-at, csak 300 mappát lehet lejátszani.
A CD-R JPEG lemezekrôl
• Csak a „.jpeg” és „.JPEG” kiterjesztésû fájlok játszhatók le.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl az összes
rögzített fájlt lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekrôl a mappákból csak a JPEG fájlokat lehet lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
6
A készülék leírása
— Hátlap —
Lejátszás/pillanat állj (
Üzemi kapcsoló (
Nyitás/zárás Stop (
)
Komponens video kimeneti csatlakozók
Külsô digitális eszköz bemeneti csatlakozó
)
Ide csatlakoztassa a külsô digitális berendezés digitális kimenetét
) Üzemmód választó
Csatlakoztassa a komponens bemenetekkel
rendelkezô tv-t ezekhez az aljzatokhoz.
SCART aljzat
Fejhallgató csatlakozó aljzat
Külsô hangbemenet
Csatlakoztassa SCART bemeneti
aljzattal rendelkezô televízióhoz.
AM antenna csatlakozó
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
CENTER
SUBWOOFER
Hangerôszabályzó
Hangolás/léptetés felfelé (
Hangolás/léptetés lefelé (
Lemezfiók
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
5.1 csatornás hangsugárzó
kimeneti aljzatok
) gomb
) gomb
ANYNET
bemeneti/kimeneti
csatlakozó
FM antenna
csatlakozó
Videó kimenet választó kapcsoló
Használja a kapcsolót a kimenet kiválasztásához
Videó kimeneti csatlakozóaljzat
CCsatlakoztassa a tv videó bemenetét
(VIDEO IN) a VIDEO OUT aljzathoz.
— A kijelzô —
Fejezet jelzés
Mûsorszám jelzés
Lineáris PCM jelzés
Program jelzés
DSP jelzés
RDS jelzés
Dolby Digital
RT TA jelzés
Fôcím
jelzés
jelzés
Ismételt lejátszás
GROUP
P.SCAN jelzés
jelzés
Sztereo jelzés
„Behangolva” jelzés
P.SCAN
L
C
LINEAR PCM
DSP
TITLE GRP CHAP TRK PRGM RDS RT TA REP.1
S
RS
DVD AUDIO MPEG
Hangsugárzók jelzése
DVD-AUDIO jelzés
Audio kábel
Video kábel
FM antenna
Anynet kábel
TUNED
kHz
MHz
DTS lemez jelzése
MPEG jelzés
Pro Logic jelzés
7
Távvezérlô
R
RL SW RR
LS
ST
Tartozékok
AM antenna
Rendszerállapotok
jelzése
Rádiófrekvencia
jelzése
Használati útmutató
8
Elôkészületek
— Az elôlap —
A készülék leírása
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
TV üzemmód jelzô
Üzemi kapcsoló TV/DVD
TV/VIDEO, kijelzô sötétítése
Lemezfiók nyitás/zárás
EZ VIEW, NTSC/PAL gomb
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUBTITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
Léptetés (STEP) gomb
DSP/EQ gomb
DVD/
AUX üzemmód választás
TUNER/hullámsáv választás
Felirat (SUBTITLE)
Lassítás (SLOW), Mono/sztereo üzemmód
Ismétlés (REPEAT)
PL II
EFFECT
PL II üzemmód gomb
INFO
Diavetítés (SLIDE MODE)
Tegyen az elemtartó
rekeszbe két 1,5 V-os,
AAA méretû elemet,
ügyelve a helyes
polaritásra (+ és –).
3
Tegye vissza az
elemtartó rekesz
tetejét.
Állj
Tárolt állomások keresése/CD léptetés
INFO gomb
E
UT
M
RE
TU
RN
U
MEN
ENTER
Számgombok (0-9)
Automatikus kikapcsolás
(SLEEP)
Háttérkép (LOGO COPY)
2
PL II EFFECT gomb
Hangolás/csatorna választás
Hangerôszabályzás
RDS választás gomb
A nyíl irányában
elcsúsztatva vegye
le az elemtartó
rekesz tetejét a
távvezérlô
hátoldalán.
TUNING/CH
PL II
MODE
Visszatérés (RETURN)
1
DVD üzemmód jelzô
Üzemmód választás (MODE)
Lejátszás/Pillanat állj
VOLUME
Menü (MENU)
Elôkészületek
— A távvezérlô —
Nyílgombok/Beírás
RDS DISPLAY
TA
TEST TONE
PTY–
PTY+
SOUND EDIT
PTY SEARCH
TUNER
MEMORY
P. SCAN
SLEEP
LOGO
Némítás (MUTE)
CANCEL
SLIDE MODE DIGEST
ZOOM
REMAIN
Teszthang (TEST TONE)
Hangszerkesztés (SOUND EDIT)
Rádióállomások tárolása/P.SCAN)
Nagyítás (ZOOM)
Törlés (CANCEL)
Hátralevô idô ellenôrzése (REMAIN)
Figyelem
Tartsa be az alábbi biztonsági elôírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta
meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést
illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–)
jelzéshez.
• Megfelelô elemeket használjon. Még az azonos méretû elemek is eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hôtôl, nyílt lángtól.
A távvezérlô mûködési tartománya
A távvezérlô a készüléktôl egyenes vonalban mérve
körülbelül 7 méter távolságig használható.
A távvezérlô érzékelôhöz képest 30°-os vízszintes
szögtartományban mozoghat vele.
A távvezérlô takarófedelének levételéhez
nyomja meg a fedelet a jelzésnél, majd
csúsztassa lefelé.
Képbemutató (DIGEST) gomb
9
10
A hangsugárzók csatlakoztatása
A készülék üzembe helyezése elôtt vagy mozgatásakor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatból.
C
L
R
Csatlakoztatások
Bal elsô hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
SW
Középsugárzó
A TV méretének 2-3-szorosa
kék
fehér
zöld
LS
RS
IMPEDANCE SUBWOOFER : 4Ω
FRONT / CENTER / REAR : 4Ω
CENTER
lila
SUBWOOFER
REAR
L
FRONT
L
REAR
R
FRONT
R
Mélyhangsugárzó
szürke
A DVD lejátszó elhelyezése
• A DVD lejátszót helyezze külön állványra,
polcra, vagy a tv-állvány alsó polcára.
Az elsô hangsugárzók elhelyezése L R
(Bal, Jobb)
• Az elsô hangsugárzókat úgy helyezze el, hogy kb. 45
fokos szöget zárjanak be a hallgatási hellyel.
• A hangsugárzókat olyan magasra helyezze, hogy
•
magas-sugárzójuk fülmagasságban legyen.
Az elsô hangsugárzók egy síkban legyenek a
középsugárzóval, vagy attól egy kissé a hallgatási
hely felé.
A középsugárzó elhelyezése C
• Az ideális az, ha a középsugárzó ugyanolyan
•
magasságban van, mint az elsô hangsugárzók.
A középsugárzót elhelyezheti a tv tetején is, vagy a tv
alatt is.
piros
A hallgatási hely kiválasztása
A hallgatási helyet úgy válassza meg, hogy annak
távolsága a tv-tôl a tv-készülék méretének 2,5–3-szorosa
legyen. Pl. 32”-os készüléknél 2–2,4 m.
55”-os készüléknél 3,5–4 m.
Hátsó hangsugárzók LS,RS LS RS
(Bal hátsó, Jobb hátsó)
• A hátsó hangsugárzókat a hallgatási hely mögött helyezze el.
• Ha nem áll rendelkezésre elegendô hely a hátsó hangsugárzók
•
elhelyezésére, helyezze a hátsó hangsugárzókat egymással
szembe.
A hátsó hangsugárzókat 60-90 cm-rel a hallgatási hely
(fülmagasság) fölött helyezze el, kissé lefelé döntve.
elsô és középsô hangsugárzókkal szemben a hátsó
* Az
hangsugárzók fôleg a hangeffektusok létrehozásában vesznek
részt, így a hang nem folyamatosan hallható belôlük.
A mélyhangsugárzó elhelyezése SW
• A mélyhangsugárzót a hallgatási környezeten belül bárhol
Jobb hátsó
hangsugárzó
Jobb elsô
hangsugárzó
A hangsugárzó hátlapján
1 Nyomja le és tartsa
2 Dugja be a csatlakozóvezelenyomva az aljzat fülét.
téket az aljzatba, és engedje
el a fület.
• Csatlakoztassa a szürke vezetéket
•
(+) a szürke (+) aljzathoz, és a
fekete vezetéket (–) a fekete (–)
aljzathoz.
Ellenôrizze a csatlakoztatás
megfelelô polaritását (+ és –).
fekete
A készülék hátlapján
3 Csatlakoztassa a vezetékeket a készülék
hátlapján a csatlakozó aljzatokhoz.
• A csatlakozókat az azonos színû aljzatokhoz
csatlakoztassa.
• Ellenôrizze a csatlakoztatás megfelelô
polaritását (+ és –).
szürke
elhelyezheti.
• A mélyhangsugárzót általában az elsô hangsugárzók
mellett helyezik el.
11
12
A lejátszó csatlakoztatása a tvkészülékhez
P.SCAN (Progresszív képalkotás)
Ellentétben a hagyományos váltottsoros formátummal (Interlace Scan), mely felváltva jeleníti
meg egy adott képkocka (keret) két mezejét (páros és páratlan sorait), a progresszív formátum
a teljes képet egyetlen képkockaként képezi le. Ennek köszönhetôen az általános képminôség
javul, az állóképek, a szöveg és a vízszintes vonalak élesebben láthatók.
A készülék mozgatása vagy a csatlakoztatás végrehajtása elôtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozót az aljzatból. A tv-készülékhez háromféle módon csatlakoztathatja a DVD lejátszót.
Válasszon a három módszer közül.
2. módszer
1. módszer
3. módszer
•
között.
A kijelzôn elôször az elôzôleg érvényben levô, majd egy másodperc múlva a jelenleg kiválasztott
üzemmód jelzése látható.
TV
VIDEO
IN
1. módszer:
COMPONENT
IN
A progresszív képalkotásról
SCART
IN
Váltottsoros (interlace) formátum (1 keret = 2 mezô)
Összetett video ............... Jó minôség
Progresszív képalkotás (teljes keret)
Csatlakoztassa a mellékelt video csatlakozóvezetéket a készülék hátoldalán található
VIDEO OUT aljzathoz, majd a televízió VIDEO IN aljzatához.
2. módszer:
Scart ............... Legjobb minôség
Amennyiben televízióját SCART bemenettel látták el, csatlakoztasson egy SCART
csatlakozóvezetéket (nem tartozék) a készülék hátoldalán található AV OUT aljzathoz, majd
a televízió SCART IN bemenetéhez.
Ha SCART kábelt használ
• Ha a tv-készülék rendelkezik SCART aljzattal, állítsa az RGBCOMPOSITE kapcsolót RGB állásba.
A SCART beállítással érhetô el a lehetô legjobb kép.
• Ha a tv nem rendelkezik SCART bemenettel, állítsa a készülék
hátoldalán az RGB-COMPOSITE kapcsolót COMPOSITE állásba.
3. módszer:
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
Ellentétben a váltottsoros formátummal, mely felváltva
jeleníti meg egy adott képkocka (keret) két félképét
(mezô), a progresszív formátum a teljes képet egyetlen
képkockaként, sorról-sorra képezi le.
A progresszív képalkotási módszer kiváló a mozgóképek
megjelenítésére.
Komponens video (P.SCAN) ............... Legjobb minôség
Amennyiben a televízió rendelkezik komponens video bemenettel, csatlakoztassa a DVD
lejátszó Pr, Pb és Y kimeneteit a televízió megfelelô aljzataihoz komponens video
csatlakozóvezetékkel (nem tartozék).
Megjegyzés
Ez a formátum a kép minden második sorát külön
mezôként (félkép) jeleníti meg. A páros számú mezôk a
kép páros sorait, a páratlan mezôk a kép páratlan sorait
jelenítik meg.
A páros és páratlan sorokból álló két félkép (mezô)
felváltva jelenik meg).
A váltottsoros (interlace) formátum az állóképek megjelenítésének a legmegfelelôbb módszere.
• Amikor kiválasztja a Progresszív képalkotás (Progressive Scan) üzemmódot, a VIDEO
Megjegyzés
• Ez csak olyan tv-készülékekkel mûködik, melyek rendelkeznek a progresszív videojelek
•
vételére alkalmas komponens video bemenetekkel (Y, Pr, Pb). Nem lehet használni
azonban az interlace formátumot támogató, hagyományos komponens bemenettel
rendelkezô tv-készülékekkel.
A csatlakoztatott tv-készüléktôl függôen elôfordulhat, hogy az üzemmód nem mûködik.
és SCART aljzatokon nem jelenik meg kimenô jel. A Progresszív üzemmódról
részletesen olvashat a 14. oldalon.
13
14
Csatlakoztatások
Amikor a készüléken a lejátszás le van állítva (Állj üzemmód), nyomja meg és
tartsa lenyomva a P.SCAN gombot 5 másodpercnél tovább.
• A gomb minden egyes lenyomva tartásakor a készülék átvált a „P.SCAN” és „I.SCAN” üzemmódok
Külsô berendezések
csatlakoztatása
Külsô analóg berendezés csatlakoztatása
Pl.: Digitális berendezés, pl. Set-Top Box vagy CD-író csatlakoztatása
Pl.: Analóg berendezés, pl. VCR, kamera vagy tv csatlakoztatása
Csatlakoztatások
Külsô digitális berendezés csatlakoztatása
Audio csatlakozókábel
Ha a külsô analóg berendezés
csak egy kimeneti aljzattal
rendelkezik, akkor azt
csatlakoztathatja akár az L (bal),
akár az R (jobb) aljzathoz.
Optikai kábel
(nem tartozék)
DIGITAL OUT
1
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a
külsô digitális berendezés Digital Output kimenetéhez.
1
Csatlakoztassa a DVD lejátszó Audio In bemenetét a külsô analóg berendezés Audio Out
kimenetéhez.
• A csatlakozókat a megfelelô színû aljzatokhoz csatlakoztassa.
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot a DIGITAL IN bemenet
kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖ AUX 1 ❖ AUX 2.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DVD/CD ❖ DIGITAL IN ❖
AUX1 ❖ AUX2 ❖ FM ❖ AM.
15
2
Nyomja meg a távvezérlôn a Külsô bemenet választó (AUX) gombot az AUX 1 vagy AUX 2
bemenet kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DIGITAL IN ❖ AUX 1 ❖ AUX 2.
• A bemenet kiválasztásához a készüléken az Üzemmód választó (Function) gombot is használhatja.
A gomb minden egyes megnyomására a kijelzés az alábbiak szerint kapcsol át: DVD/CD ❖ DIGITAL IN ❖
AUX1 ❖ AUX2 ❖ FM ❖ AM.
16
Az Anynet vezérlési rendszer
csatlakoztatása
Az Anynet funkció használatával a DVD házimozi rendszert a tv-készüléken keresztül lehet
vezérelni. Ha a DVD házimozi rendszer Anynet kimenetét csatlakoztatja egy Anynet
csatlakozóval rendelkezô Samsung berendezéshez, az adott berendezést is vezérelheti a tvkészüléken keresztül. A csatlakoztatás pontos részleteirôl az Anynet-tel rendelkezô tv-készülék
használati útmutatójában olvashat.
Az FM és AM antennák csatlakoztatása
Ha az AM vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri AM antennát (nem tartozék).
Az Anynet rendszerrôl
távvezérlôjével és a tv-készülék menüjének segítségével vezérelje.
AM keretantenna
(tartozék)
• Ez csak akkor használható, ha az összes berendezés támogatja az Anynet rendszert.
VIDEO IN
Egyéb
AVAV
berendezések
Other
devices
ANYNET
TERMINAL
DVD lejátszó
player
Samsung DVD
FM antenna (tartozék)
VCR
Samsung videomagnó
Állítsa össze az AM keretantennát.
Nyomja a keret füleit az antenna
talpába.
Samsung
Box
Samsung Set-Top
set-top box
Ide csatlakoztassa az Anynettel
kompatibilis Samsung berendezéseket.
Az FM antenna csatlakoztatása
1
Csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátlapján található Anynet bemenetet a Samsung tvkészülék Anynet kimenetéhez.
2
Csatlakoztasson a DVD-lejátszó hátoldalán található Anynet kimenethez bármely más,
Anynet bemenettel rendelkezô Samsung A/V berendezést.
3
Az Anynet kimenettel rendelkezô tv-készülék használati útmutatójában olvassa el, hogyan
kell mûködtetni az Anynet üzemmódot.
*
Az Anynet csak olyan tv-készülékekkel használható, melyek támogatják az Anynet rendszert.
Figyelem
• Ha felcseréli az Anynet kimenetet és bemenetet, megszakad a kommunikáció a tv-vel, és az
Anynet üzemmód nem használható.
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
75Ω COAXIAL aljzathoz .
2. Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító helyzetet talál, majd
erôsítse a falhoz.
• Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
Szüntesse meg a mellékelt FM antenna csatlakoztatását, majd csatlakoztassa a 75 ohmos koaxiális kábelt
szabványos csatlakozó dugóval.
Az AM antenna csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát az AM és
aljzatokhoz.
2. Ha a vétel gyenge, csatlakoztasson
kültéri, mûanyag szigetelésû vezetéket
az AM aljzathoz. (Az AM keretantenna
csatlakozását ne szüntesse meg.)
A hûtôventillátorról A készülék hátoldalán hûtôventillátor található, mely megakadályozza a túl magas
hômérséklet kialakulását a készülék belsejében, és így biztosítja a készülék megfelelô
mûködését. A hûtôventillátor automatikusan elindul, amikor a belsô hômérséklet elér egy
adott értéket, hogy további hûtést biztosítson a készülék számára.
A biztonság érdekében ellenôrizze a következôket:
• Ellenôrizze, hogy megfelelô legyen a szellôzés a készülék körül. A nem megfelelô szellôzés túlmelegedést
okozhat, és meghibásodhat a készülék.
• Ne takarja el a hûtôventillátort és a szellôzônyílásokat, valamint lyukakat. (Ha letakarja újsággal, terítôvel, stb.,
17
Csatlakoztatások
• Az Anynet rendszer lehetôvé teszi, hogy az összes csatlakoztatott audio-video berendezést a tv-készülék
a hô nem tud eltávozni a készülékbôl, és a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
18
A DVD lejátszó használata elôtt
A DVD lejátszó alkalmas a DVD, VCD, CD, MP3 és JPEG lemezek lejátszására.
A készülék kezelése a lejátszott lemez típusától függôen eltérô lehet.
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a használatba vétel elôtt.
2
Nyomja meg az Üzemmód
választó gombot (MODE),
hogy a távvezérlôn a TV
jelzô villogjon.
TV
4
Válassza ki a VIDEO
üzemmódot a TV/VIDEO
gomb megnyomásával.
5
A színrendszer kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NTSC/PAL gombot, és
tartsa lenyomva 5 másodpercnél tovább.
•
• Az NTSC/PAL gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a két
A készülék alapbeállítása a „PAL” video formátum.
formátum („NTSC” és „PAL”) között.
• Az egyes országok különféle színrendszereket alkalmaznak.
• Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tvnek azonos rendszerûnek kell lennie.
19
6
Nyomja meg a DVD gombot
a DVD/CD üzemmód
kiválasztásához.
DVD RECEIVER
Nyomja meg az Üzemmód
választó gombot (MODE), hogy
a távvezérlôn a DVD
RECEIVER jelzô villogjon.
TV
3
Az Üzemi kapcsolóval
(POWER) kapcsolja be a tvkészüléket.
DVD RECEIVER
A tv és a DVD lejátszó vezérlése ugyanazzal a távvezérlôvel
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a TV jelzô (piros) és DVD Receiver jelzô (zöld) villog felváltva.
• A tv-t akkor tudja vezérelni, ha a TV jelzô villog, a DVD lejátszót pedig akkor, ha a DVD jelzô villog.
• A tv vezérlésére alkalmas gombok: Üzemi kapcsoló (POWER), Csatornaválasztás (CHANNEL), Hangerô (VOLUME),
TV/VIDEO Üzemmód választás, és a Számgombok (0-9).
• Alapbeállítás szerint a távvezérlô a Samsung tv-k vezérlésére alkalmas.
A 69. oldalon további információkat olvashat a távvezérlô mûködtetésérôl.
20
Csatlakoztatások
1
Csatlakoztassa a DVD
lejátszó hálózati
csatlakozóját, a hálózati
aljzathoz.
DVD lemez lejátszása
1
Nyomja meg a Lemezfiók
nyitás/zárás (Open/Close)
gombot a lemezfiók kinyitásához.
A lemezekkel kapcsolatos kifejezések magyarázata
Csoportok és mûsorszámok (DVD-AUDIO)
Csatlakoztatások
• A DVD-audio lemezek több nagy egységre, azaz „csoportra” vannak felosztva,
2
melyek még további kisebb egységeket, azaz „mûsorszámokat” tartalmaznak.
A csoportok és mûsorszámok sorszámmal rendelkeznek.
Helyezzen be egy lemezt.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
• A lemezt pontosan helyezze a lemeztálcára,
a feliratos oldallal felfelé.
3
Nyomja meg a Lemezfiók
nyitás/zárás (Open/Close)
gombot a lemezfiók bezárásához.
DVD
VCD
Fôcímek és fejezetek (DVD-VIDEO)
• A DVD-Video lemezek több nagy egységre, azaz „fôcímekre” vannak felosztva,
melyek még további kisebb egységeket, azaz „fejezeteket” tartalmaznak.
A fôcímek és fejezetek sorszámmal rendelkeznek.
CD
• A lejátszás automatikusan elindul.
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Megjegyzés
• Az egyes lemezeknél a képernyô más formában is
megjelenhet.
• A felvételi módtól függôen elôfordulhat, hogy egyes
•
Mûsorszámok (video és zenei CD-k)
MP3-CD lemezeket nem lehet lejátszani.
Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az
MP3 fájl felvételi formátumától függôen.
• A videó és zenei CD lemezek kisebb egységekre, azaz „mûsorszámokra” vannak felosztva.
A mûsorszámok sorszámmal rendelkeznek.
A lejátszás leállításához nyomja meg az
Állj (Stop) gombot lejátszás közben.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
• Ha lejátszás közben egyszer megnyomja az Állj (Stop)
•
gombot, megjelenik a „PRESS PLAY” (Nyomja meg a
lejátszás folytatásához) felirat, és a hely tárolásra kerül
a memóriában. Ha ezt követôen megnyomja a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause (
)) vagy a Beírás
(ENTER) gombot, akkor a lejátszás a megállítás helyétôl
folytatódik. (Ez csak a DVD lemezeknél mûködik.)
Ha kétszer nyomja meg az Állj (Stop) gombot, a kijelzôn
a „STOP” felirat jelenik meg, és a Lejátszás/pillanat állj
(Play/Pause (
)) gomb megnyomására a lejátszás a
lemez elejétôl indul.
21
A lejátszás ideiglenes leállításához
nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj
(Play/Pause) gombot lejátszás
közben.
• A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
Lejátszás/pillanat állj (Play/Pause (
)) gombot.
Megjegyzés
• A jelen használati útmutatóban a
DVD
jelzés egyaránt vonatkozik a
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO és DVD-R/RW lemezekre. Ha az adott DVD
lemez fajtája különös jelentôséggel bír, arra külön felhívjuk a figyelmet.
• A lemez tartalmától függôen a kezdeti képernyô más formában is megjelenhet.
22
A hátralevô idô ellenôrzése
MP3-CD lemez lejátszása
A készülékkel lejátszhat MP3 kódolású adat CD lemezeket (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Nyomja meg a Hátralévô játékidô (REMAIN) gombot
hátralévô játékidejét.
1
A Hátralévô játékidô (Remain) gomb megnyomására a
kijelzés a következôk szerint változik:
DVDVIDEO
TITLE ELAPSED
(Fôcímbôl eltelt
lejátszási idô)
TITLE REMAIN
(A fôcímbôl hátralevô lejátszási idô)
• Megjelenik az MP3 lemez
DVDAUDIO
GROUP ELAPSED
(A csoportból eltelt lejátszási idô)
GROUP REMAIN
TRACK ELAPSED
(Fejezetbôl eltelt lejátszási idô)
(A mûsorszámból eltelt játékidô)
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
(A fejezetbôl hátralevô lejátszási idô)
(A mûsorszámból hátralevô játékidô)
CD
TRACK ELAPSED
(A mûsorszámból eltelt lejátszási idô)
TRACK REMAIN
(A mûsorszámból hátralevô lejátszási idô)
TOTAL ELAPSED
(A teljes eltelt
•
menüképernyôje, és megkezdôdik a
lemez lejátszása.
Az egyes lemezeknél a menü más
formában is megjelenhet.
(A csoportból hátralevô lejátszási idô)
CHAPTER ELAPSED
VCD
2
Állj üzemmódban a
, , , , gombokkal
válassza ki a kívánt
albumot, és nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
Csatlakoztatások
• Ellenôrizheti az éppen lejátszott fôcím vagy fejezet teljes és
Nyomja meg a
Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gombot a
lemezfiók kinyitásához,
és helyezzen be egy
MP3 lemezt.
MP3
TRACK REMAIN
(A mûsorszámból hátralevô lejátszási idô)
TOTAL ELAPSED
(A teljes eltelt
játékidô)
3
Albumok váltásához Állj
üzemmódban válassza
ki a kívánt albumot a ,
, , , gombokkal,
és nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
4
A lejátszás
leállításához
nyomja meg az Állj
(STOP) gombot.
• Másik album vagy mûsorszám
kiválasztásához ismételje meg a 2.
és 3. lépést.
játékidô)
TOTAL REMAIN
(A teljes hátralevô
játékidô)
Megjegyzés
• A felvételi módtól függôen elôfordulhat, hogy egyes MP3-CD lemezeket nem
lehet lejátszani.
• Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3 mûsorszám
formátumtól függôen.
23
24
JPEG fájlok lejátszása
JPEG
A digitális fényképezôgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt
JPEG fájlokat írja CD lemezre, és a lemezrôl a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
Állóképek folyamatos lejátszása (Slide (Diavetítés) üzemmód)
Képbemutató (DIGEST)
A tv-képernyôn egyszerre 9 kisképet (JPEG) nézhet meg.
1
1
Tegye a JPEG lemezt a lemeztálcára.
Lejátszás közben
nyomja meg a
Bemutató
(DIGEST) gombot.
• A tv-képernyôn 9 ablakban
megjelennek a JPEG képek.
megjelenik a következô kép.
Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(OPEN/CLOSE) gombot.
• Playback starts automatically.
Nyomja
a Diavetítés
is shownmeg
for 5 seconds
before another image is displayed.
• Each image
3
• A kiválasztott kép 5 másodpercig látható a képernyôn, majd
Mûködtetés
2
2
A , , , gombokkal válassza
ki a megtekinteni kívánt képet, és
nyomja meg a Beírás (ENTER)
gombot.
Az elôzô vagy a következô 9 képet tartalmazó képernyôre a
gomb megnyomásával léphet.
(SLIDE MODE) gombot.
Képek forgatása
• A lejátszás automatikusan elindul.
• A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja, hogy a képek váltása hogyan történjen:
Felülrôl lefelé
Lejátszás közben nyomja meg a
,
,
,
gombokat.
Lentrôl felfelé
Négyszögletes formában középrôl
a kép megfordítása függôlegesen
Függôlegesen, függönyszerûen
a kép elfor-gatása
90°-kal balra
Minden új képnél a készülék véletlenszerûen választ a
fenti (1-11) módszerek közül.
a kép elforgatása 90°-kal jobbra
Az eredeti kép
A Diavetítés (Slide mode) üzemmód kikapcsolása
a kép megfordítása vízszintesen
25
Az elôzô vagy következô képre a
megnyomásával léphet.
gomb
• A gomb minden egyes megnyomására az elôzô vagy a következô kép
jelenik meg.
26
DivX lemez lejátszása
„5 perc átugrása” üzemmód
Lejátszás alatt nyomja meg a
•A
•A
Léptetés elôre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a
,
gombot.
gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel késôbbi jelenettel folytatódik.
gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel korábbi jelenettel folytatódik.
gombot.
•A
•
gomb megnyomására a lejátszás a következô fájllal folytatódik (ha a
lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
A
gomb megnyomására a lejátszás az elôzô fájllal folytatódik (ha a
lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
Felirat
Nyomja meg a Felirat (SUBTITLE) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a „SUBTITLE ON” (Felirat bekapcsolva) (1/1, 1/2 ...)
Gyorsított lejátszás
gombot.
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik:
Mûködtetés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
és a „SUBTITLE OFF” (Felirat kikapcsolva) beállítás között.
• Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék automatikusan ezt a fájlt játssza le.
• A készülék a feliratozást max. 8 nyelven teszi lehetôvé.
Ha a lemez egynél több nyelven tartalmazza a feliratozást
Ha a lemez egynél több nyelven tartalmazza a feliratozást, és az alapbeállításként megjelenô nyelv nem
megfelelô, az alábbiak szerint válasszon másik nyelvet:
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot, válassza ki a kívánt
nyelvet a tv-képernyôrôl ( ), majd nyomja meg újból a Beírás (ENTER) gombot.
Miután kiválasztotta a kívánt DivX fájlt a tv-képernyôrôl, a készülék
folytatja a film lejátszását.
DivX jellemzôk táblázata
Zoom (Képrészlet nagyítás)
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
A , , , ,
gombokkal válassza
ki a kinagyítandó
képrészletet.
A támogatott DivX változatok
Az Avi fájlok együtt tartalmazzák az audio és video adatokat, ezeket ISO 9660 formátumban kell tárolni a CD lemezen.
Támogatottság
Video kompatibilitás
DivX3.11
WMV
WMV V1/V2/V3/V7
Audio kompatibilitás
MP3
CBR: 80kb/s-320kb/s
AC3
CBR: 128kb/s-448kb/s
WMA
CBR: 56kb/s-160kb/s
• A gomb minden egyes megnyomására
a készülék átkapcsol a „ZOOM X2”
(Kétszeres nagyítás) és „ZOOM OFF”
(Nagyítás kikapcsolva) beállítások
között.
27
Megjegyzés
Megjegyzés
• A DivX fájlok csak kétszeres
nagyításban játszhatók le.
A legújabb verzióig
A DivX fájlokat tartalmazó MPEG lemez audio és video adatokat
tartalmaz.MPEGs containing DivX can be divided into Video and
Audio.
• Videó kompatibilitás: A DivX 3.11 verzióját követô összes változatot
támogatja (a legutolsó 5.1 verziót is). Ezen felül támogatja a XviD-t is.
WMV fájloknál a V1, V2, V3 és V7 formátumok a megfelelôk.
• Audio kompatibilitás: : MP3 (80kb/s-320kb/s-ig), AC3 (128kb/s448kb/s-ig), WMA (56kb/s-160kb/s-ig).
• Feliratozáskor a készülék a Text formátumot (SMI) támogatja.
• DivX lemezrôl a készülék csak az AVI fájlokat játssza le.
• A DivX audio formátumok közül a DTS AUDIO lejátszása nem lehetséges.
• A WMV fájl formátumok közül a V8 formátum nem támogatott.
• Ha a személyi számítógépével írja fel a feliratot a CD-ROM-ra, ügyeljen arra, hogy SMI fájlként írja fel.
• A készülék nem játssza le a DivX lemezt, ha a mintavételezési frekvenciája 32kHz-nél alacsonyabb.
28
A lemezre vonatkozó adatok
megjelenítése
Gyorsított/lassított lejátszás
A lemezre vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyôn is.
Gyorsított lejátszás
DVD
VCD
CD
MP3
Nyomja meg az INFO gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
• A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben követik egymást:
gombot.
• Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
JPEG
DVD RECEIVER
egyes megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
SMART NAVI
A kijelzés eltûnik.
• Ha a
Mûködtetés
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
A kijelzés eltûnik.
szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tv-képernyôn,
azt jelenti, hogy az adott mûveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
Lassított lejátszás
A kijelzés eltûnik.
• Mi a csoport (Group)?
Nyomja meg a Lassított lejátszás (SLOW) gombot.
A DVD-Audio lemezen található film.
• Mi a fôcím (Title)?
Megjegyzés
• A lemeztôl függôen a lemez információs
képernyô más formában is megjelenhet.
•
• A lemeztôl függôen kiválaszthatja a DTS,
DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
•
A DVD-Video lemezen található film.
Mi a fejezet (Chapter)?
A DVD lemez minden egyes fôcíme számos kisebb részre osztható, melyeket
"fejezetnek" nevezünk.
Mi a mûsorszám (fájl)?
A DVD-AUDIO, CD vagy MP3-CD lemezen rögzített kép vagy zene egy részlete.
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DVD
VCD
DivX
A képernyôn megjelenô kijelzések
DVD kijelzés
VCD kijelzés
CD kijelzés
MP3CD kijelzés
29
DivX kijelzés
DVD DVD-AUDIO kijelzés
AUDIO
Fôcím kijelzés
Csoport kijelzés
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
Mûsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Dolby Digital kijelzés
Eltelt lejátszási idô
Feliratozás
Kameraállás kijelzés
LR Sztereo (Bal/Jobb)
Megjegyzés
• VCD és DivX lemezeket
nem lehet lejátszani
hátrafelé lassított
lejátszással.
30
Jelenetek/mûsorszámok
átugrása
DVD
VCD
MP3
Ismételt lejátszás
Az ismétlési üzemmóddal ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy
fôcímet, egy kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
DVD
Nyomja meg röviden a
gombot.
• Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következô vagy
az elôzô fejezetre, mûsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
VCD
CD
MP3
JPEG
Nyomja meg az Ismételt lejátszás (Repeat) gombot.
• Az Ismételt lejátszás (Repeat) gomb többszöri megnyomásával az alábbi ismétlési módok közül választhat:
• Nem lehet azonban sorban egymás után következô fejezeteket átugrani.
DVD
DVD
VCD
MP3
JPEG
MP3
CHAPTER
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fejezetet.
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
TITLE
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
fôcímet.
RANDOM
A készülék véletlenszerû sorrendben lejátssza a
lemezre rögzített mûsorszámokat (a már
lejátszott mûsorszám ismét a mûsorba kerülhet).
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
VCD
TRACK
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mûsorszámot.
CD
DIR
A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott
mappában levô mûsorszámokat.
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DISC
A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF
Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
• Ha a videó CD lemezrôl egy 15
percnél hosszabb mûsorszámot
játszik le, a
gomb
megnyomására a készülék 5
perccel hátrébb/elôbbre lép.
Képkockánkénti lejátszás
DVD
VCD
Nyomja meg a Léptetés (Step) gombot.
• A kép egy képkockával továbblép minden egyes
Megjegyzés
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyôrôl
1
2
Nyomja meg kétszer az
INFO gombot.
3
A
gombbal válassza ki
a kívánt ismétlési módot.
4
Nyomja meg az ENTER
gombot.
gombnyomásra.
DVD
A
gombbal válassza ki
az ismételt lejátszási
ikont.
VCD
CD
Megjegyzés
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres
31
•
gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
Nem hallható hang lassított lejátszás és képkockánkénti léptetés közben.
és JPEG lemezeknél az ismételt lejátszás nem
* MP3
választható ki a lemez információs képernyôrôl.
• Az ismételt lejátszás nem
lehetséges 2.0 verziójú videoCD lemezek esetén, ha a
lejátszási vezérlôjel (PBC) be
van kapcsolva. Az ismételt
lejátszás használatához a
lemezmenüben válassza a
PBC „OFF” (PBC vezérlôjel
kikapcsolva) lehetôséget
(lásd a 39. oldalon).
32
Mûködtetés
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
Ismételt lejátszáskor az alábbi
ismétlési lehetôségek közül választhat
A-B szakaszismétlés
A kameraállás kiválasztása
Ezzel egy adott jelenetet több, különbözô kameraállásból rögzítve is megnézhet.
DVD
1
VCD
DVD
CD
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
A
gombbal
válassza ki az
Ismételt lejátszás
ikont.
1
2
Nyomja meg az
INFO gombot.
A
gombbal
válassza ki a
Kameraállás
ikont.
1/3
• A készülék tárolja azt a helyet, ahol
az ENTER gombot megnyomta.
4
A szakasz végpontjánál nyomja meg
ismét az ENTER
gombot.
• A készülék ismételten lejátssza a
3
Mûködtetés
3
Válassza ki az „A-” betût a ,
gombokkal, és az ismételni
kívánt szakasz kezdôpontjánál
nyomja meg a Beírás (ENTER)
gombot.
1/3
Válassza ki a kívánt kameraállást a ,
gombokkal, vagy a Számgombokkal.
megjelölt szakaszt.
A-
A-B
• A gomb minden egyes megnyomására a következô kameraállás kerül
kiválasztásra, az alábbi sorrendben:
REPEAT : A–B
1/3
2/3
A -?
3/3
REPEAT : A–
Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a
gombokkal válassza ki az
ikont.
,
Megjegyzés
• MP3 és JPEG lemezeknél az A-B szakaszismétlés nem mûködik.
33
Megjegyzés
• Ez csak azokkal a lemezekkel használható, amelyek több
kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
34
Zoom (nagyítás)
Bónusz dalok / Navigációs oldal
A Zoom üzemmóddal kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
Zoom (Képrészlet nagyítás)
1
Nyomja meg a
ZOOM gombot.
2
A , , ,
gombokkal válassza
ki a kinagyítandó
képrészletet.
DVD
3
Bónusz dalok
VCD
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
DVDAUDIO
Egyes DVD-Audio lemezek extra bónusz dalokat tartalmaznak, melyeket csak
egy 4 számjegyû kóddal lehet meghallgatni. A lemez borítóján keresse meg a
részleteket és a 4 számjegyû kódot.
Ha olyan DVD-Audio lemezt játszik le, amelyik
bónusz dalokat tartalmaz, automatikusan
megjelenik a képernyô a kód beírásához.
SELECT ZOOM POSITION
Mûködtetés
KEY NUMBER :
Nagyítás
kikapcsolva
Képarány módosítása
DVD
Megjegyzés
• Ha kiveszi a lemezt, kikapcsolja a készüléket vagy kihúzza a lejátszót a hálózati
csatlakozó aljzatból, újból be kell írnia a kódszámot.
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására az üzemmód be majd kikapcsol.
• A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyô alján és
Navigációs oldalak
DVDAUDIO
tetején. Ezek a fekete sávok eltûnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
Lejátszás alatt nyomja meg a
távvezérlôn.
gombot a
• Kiválaszthatja a kívánt képet az állóképeket tartalmazó DVD-Audio lemezrôl.
• Egyes lemezeknél elôfordulhat, hogy nem lehet a képeket kiválasztani
(a lemez elôállítási módjától függôen).
Megjegyzés
• Ez nem mûködik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függôleges képarány kötött, ezeknél a filmeknél a fekete sáv nem tüntethetô el.
35
36
Jelenet vagy mûsorszám
közvetlen kiválasztása
A hang és a felirat nyelvének
kiválasztása
A lejátszás nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
2
DVD
DVD
A , gombokkal
vagy a Számgombokkal
válassza ki a kívánt
nyelvet.
1
VCD
Fôcím/mûsorszám
közvetlen kiválasztása
CD
Nyomja meg az
INFO gombot.
2
• Attól függôen, hogy a DVD lemezen a hangot
hány nyelven rögzítették, a gomb minden
egyes megnyomására egy másik nyelv kerül
kiválasztásra (Angol, Spanyol, Francia stb.).
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Jelenet közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal vagy a
Számgombokkal válassza ki
a kívánt fôcímet/mûsorszámot,
majd nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
03/05
001/002
0:00:01
3
A , gombokkal
válassza ki a
Fejezet ikont.
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
Mûködtetés
SP 2/3
Jelenet közvetlen
kiválasztása
FR 3/3
A felirat nyelvének kiválasztása
1
Nyomja meg
kétszer az INFO
gombot.
3
Válassza ki a kívánt
nyelvet a
gombbal vagy a
Számgombokkal.
2
DVD
4
A
gombbal
válassza ki a
Felirat ikont.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
37
025/040
0:00:01
5
1/1
OFF
Megjegyzés
• A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
• Az MP3 vagy JPEG lemez tartalmát nem
• A feliratozás nyelvét a távvezérlô
• MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben
lehet eltüntetni az információs képernyôrôl.
•
Felirat (SUBTITLE) gombjával is
kiválaszthatja.
A lemeztôl függôen elôfordulhat,
hogy a lejátszás hang és a feliratozás nyelve nem választható ki.
Idôpont közvetlen
kiválasztása
A , gombokkal
válassza ki az
Idôpont ikont.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
A Számgombokkal írja
be a kívánt idôpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Használja a
számgombokat.
FR 03/ 03
OFF / 03
A , gombokkal vagy a
Számgombokkal válassza
ki a kívánt jelenetet, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
01/05
MP3
Idôpont közvetlen
kiválasztása
a , gombokkal nem lehet mappát
váltani. Ha új mappát akar választani,
állítsa le a lejátszást az Állj (STOP ( ))
gombbal, és ezután válasszon a ,
gombokkal.
Megjegyzés
• A kívánt fôcímet, fejezetet vagy
•
mûsorszámot kiválaszthatja a
távvezérlô
gombjaival is.
A lemeztôl függôen elôfordulhat,
hogy a fôcím vagy idô kiválasztás
nem mûködik.
38
A lemezmenü használata
A Fôcím menü használata
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen nyelvû legyen
a felirat, a profil, stb.
Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
A több fôcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán nem mûködik, vagy lemezenként
eltérôen mûködik.
DVD
1
DVD
Nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
• 2.0 verziójú video-CD lemez
2
• A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a
3
lemez tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem
támogatja a lemezmenü megjelenítését, a ”This
menu is not supported” felirat jelenik meg.
4
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A , gombokkal
válassza ki a
Fôcím menü
(TITLE MENU)
menüpontot.
3
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Megjelenik a fôcím menü.
Mûködtetés
lejátszása esetén a PBC vezérlôjel
be- és kikapcsolásával mûködtetheti
ezt a funkciót.
A , , ,
gombokkal
válassza ki a
kívánt opciót.
A , gombokkal válassza
ki a Lemezmenü (DISC
MENU) menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
A menü eltüntetéséhez nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
Megjegyzés
A PBC (lejátszás vezérlôjel) üzemmód
A 2.0 verziójú CD lemezek lejátszásakor a menüképernyô segítségével választhat a jelenetek közül.
Lejátszási vezérlôjel bekapcsolva (PBC ON): Az éppen játszott VCD lemez 2.0 verziójú. A lejátszás a lemezmenü
szerint történik. Bekapcsolt vezérlôjelnél (PBC ON) egyes üzemmódok nem mûködnek. Ha ezeket
használni kívánja, kapcsolja ki a PBC-t (PBC OFF).
Lejátszási vezérlôjel kikapcsolva (PBC OFF): Az éppen játszott VCD lemez 1.1 verziójú. A lemezt ugyanúgy lehet
lejátszani, mint a normál zenei CD lemezeket.
39
40
A nyelv kiválasztása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyôkijelzések angol nyelven jelennek meg.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
3
Nyomja meg a
Beírás (Enter)
gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a beállítandó menüpontot,
és nyomja meg a
Beírás (Enter) gombot.
5
A , gombokkal válassza
ki a kívánt nyelvet, és
nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
• Ha a Beállítás menüben egyszer már
kiválasztotta az angol nyelvet, a készülék
további bekapcsolásakor a képernyôkijelzések
angol nyelven jelennek meg.
Beállítások
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a menübôl.
A képernyômenü
nyelvének kiválasztása
A lejátszás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A feliratozás nyelvének
kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül)
A menü nyelvének kiválasztása
(a lemezen rögzített nyelvek közül)
a lemez nem tartalmazza a
* Ha
menüt a kiválasztott nyelven, a
menü az eredeti nyelven jelenik
meg, hiába választott másik
nyelvet.
41
42
A tv-képarány (képernyôméret)
beállítása
Válassza ki a lejátszón a csatlakoztatott tv-típusnak
(normál 4:3 vagy szélesvásznú) megfelelô tv-képernyô méretarányt.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
A tv-képarány (képernyôméret) beállítása
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás menüt
(Setup), majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
A hagyományos tv-készülékeknél a képernyô szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyôvel rendelkezô tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván
nézni, amelyet a tv-tôl eltérô képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyônek megfelelô
beállítást.
Q Hagyományos tv-készülék esetén válassza a „4:3LB” vagy „4:3PS”
beállítást tetszése szerint. Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a „WIDE”
beállítást válassza.
: Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú
(szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú tvkészüléken néz meg.
WIDE
4
A , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, és nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• Miután elvégezte a beállítást, a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
: Ennél a beállításnál a teljes 16:9 arányú kép
látható a hagyományos képarányú tv-képernyôn,
de fekete sávok jelennek meg a képernyô alsó és
felsô részén.
4:3PS
: Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a
középsô része látható a hagyományos képernyôn,
mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra
kerül.
(4:3 Letterbox)
(4:3 Pan&Scan)
Beállítások
3
A gombbal válassza
ki a tv-képernyô (TV
DISPLAY)
menüpontot.
4:3LB
Megjegyzés • Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem
tekintheti meg a filmet 16:9 képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertôl, a
tv-készüléktôl, és a tv-képarány beállítástól függôen más és más a lejátszott kép.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
43
44
A készülék használatának korlátozása
(Szülôi felügyelet)
Ezzel letilthatja az olyan jelenetek (erôszakos vagy csak felnôtteknek való) lejátszását, melyek a
gyermekek számára károsak.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás (Setup)
menüt, majd nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Szülôi felügyelet
(PARENTAL) menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
4
A , gombokkal
válassza ki a korlátozási
szintet, majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• Ha a 6. korlátozási szintet választja ki,
•
nem lehet lejátszani a 7-es, és az e
feletti korlátozási szintû lemezeket.
Minél alacsonyabb korlátozási szint
értéket állít be, annál szigorúbb a
korlátozás. Magasabb korlátozási
szintnél a filmben benne maradnak az
erôszakos és a gyermekek számára
nem kívánatos jelenetek.
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
• A beállítás végeztével a készülék
visszakapcsol az elôzô képernyôre.
• A Szülôi felügyelet (PARENTAL CONTROL) üzemmód olyan
DVD lemezek esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez
lejátszásának korlátozásához a megfelelô információkat.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
45
46
Beállítások
Megjegyzés
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
1
Nyomja meg a
MENU gombot.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás (Setup)
menüt, majd nyomja
meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza ki
a Jelszó (PASSWORD)
menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás (ENTER)
gombot.
4
Nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
5
Írja be a jelszót,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER)
gombot.
• Írja be a régi jelszót, majd az új
jelszót, és erôsítse meg az új jelszót.
• Ezzel elkészült a beállítással.
Beállítások
Megjegyzés
• Alapbeállítás szerint a jelszó „7890”.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
47
48
A háttérkép beállítása
JPEG
DVD
VCD
DVD, VCD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyô háttérként fog
megjelenni.
A háttérkép beállítása
1
Lejátszás közben nyomja
meg a Lejátszás/pillanat állj
(PLAY/PAUSE) gombot
akkor, amikor egy háttérképnek alkalmas képet lát.
A háttérkép megváltoztatása
2
Nyomja meg a
LOGO gombot.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (Menu)
gombot.
4
A gombbal válassza ki
a „USER” (Felhasználó)
menüpontot, és nyomja
meg a Beírás (Enter)
gombot.
2
A gombbal válassza ki
a Beállítás menüt (Setup),
majd nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
5
A Menü (Menu)
gomb megnyomásával lépjen ki a
menübôl.
3
A gombbal válassza ki
a „LOGO” menüpontot,
és nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• A képernyôn megjelenik a „LOGO COPY
DATA” (Logó másolása) felirat.
COPY LOGO DATA
PAUSE
• A képernyôn megjelenik a
kiválasztott háttérkép.
4
Zárja be a lemezfiókot a
Lemezfiók nyitás/zárás
(Open/Close) gomb
megnyomásával.
Beállítások
3
A készülék automatikusan kikapcsol, majd
bekapcsol, és a lemezfiók kinyílik.
• Az 1. és a 2. lépés megismétlésével
összesen 3 háttérképet választhat
ki.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
Ezt a beállítást válassza,
ha a Samsung Logót
kívánja használni
háttérképként.
49
Ezt a beállítást válassza, ha
az Ön által kiválasztott képet
kívánja használni
háttérképnek.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
menübôl.
50
DVD lejátszási üzemmódok
Egyes DVD-Audio lemezek egyaránt tartalmaznak DVD-Video és DVD-Audio részeket. Ha a DVDAudio lemezrôl a DVD-Video részeket kívánja lejátszani, kapcsolja a készüléket DVD-Video
üzemmódba.
1
Nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot, mialatt a
lemezfiók ki van
nyitva.
2
A gombbal válassza
ki a Beállítás (Setup)
menüpontot, és nyomja
meg a beírás (ENTER)
gombot.
3
A gombbal válassza
ki a DVD fajta (DVD
TYPE) menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
4
A , gombbal
válassza ki a DVD
VIDEO menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
• Ha vissza kíván kapcsolni a DVD
AUDIO lejátszási üzemmódra, az
1_4. lépések szerint végezze el a
beállítást.
A DVD lejátszási üzemmódokról:
Beállítások
• DVD VIDEO : Ezt a beállítást válassza, ha a
•
DVD-Audio lemezrôl a videó
anyagot kívánja lejátszani.
DVD AUDIO : Ezt a beállítást válassza, ha
a DVD-Audio lemezt az
alapbeállítás szerint kívánja
lejátszani.
Megjegyzés
• A gyári beállítás a DVD AUDIO.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával visszatérhet az
elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a menübôl.
51
52
1
Hangsugárzó beállítások
A teszthang
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia-jellemzôket a
hangsugárzó elrendezésnek megfelelôen, függetlenül attól, hogy használja-e az összes
hangsugárzót, vagy nem.
A teszthang segítségével ellenôrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal
válassza ki az
„Audio” menüpontot,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio”
menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Teszthang (TEST
TONE) menüpontot,
majd nyomja meg a
Beírás (ENTER) gombot.
• A teszthang a bal elsô, közép, jobb elsô,
jobb hátsó, bal hátsó hangsugárzókból,
majd a mélysugárzóból hallható, ebben a
sorrendben. Ha ekkor ismételten
megnyomja a gombot, a teszthang
kikapcsol.
4
A , , , gombokkal
válassza ki a beállítandó
hangsugárzót, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
• A C (Középsugárzó), LS (Bal hátsó) és RS (Jobb
•
hátsó) hangsugárzóknál két beállítás között
választhat: SMALL (Van) ❖ NONE (Nincs).
A bal és jobb elsô hangsugárzóknál az
alapbeállítás a SMALL.
SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
A teszthang bekapcsolása a Teszthang (TEST TONE) gombbal
• Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál.
53
Többcsatornás Pro Logic üzemmód
Nyomja meg a Teszthang (TEST TONE) gombot.
• DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj (STOP)
Megjegyzés
Beállítások
3
Válassza ki a Hangsugárzó beállítás (Speaker
Setup) menüpontot, és
nyomja meg a Beírás
(ENTER) gombot.
•
Start
üzemmódban hallható.
Ezzel a funkcióval ellenôrizheti, hogy minden
csatlakoztatott hangsugárzó megfelelôen mûködik-e.
A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a
Teszthang (TEST TONE) gombot.
L: Bal elsô hangsugárzó
C: Középsugárzó
R: Jobb elsô hangsugárzó LS: Bal hátsó hangsugárzó
SW: Mélysugárzó
RS: Jobb hátsó hangsugárzó
54
A késleltetési idô beállítása
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási helytôl egyenlô távolságra elhelyezni, a hátsó
hangsugárzóktól és a középsugárzótól érkezô audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3
A gombbal válassza
ki a Késleltetési idô
(DELAY TIME) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
A , , , gombokkal
válassza ki a beállítandó hangsugárzót,
majd nyomja meg az
ENTER gombot.
5
A , gombokkal
válassza ki a
késleltetési idôt.
• A késleltetési idôt a középsugárzóra 00 és 05 msec között,
a hátsó hangsugárzókra 00 és
15 msec között lehet beállítani.
Beállítások
A késleltetési idô beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás,
ha a hangsugárzók egyenlô távolságban vannak Öntôl. Ha ezt a szoba
berendezése nem teszi lehetôvé, a késleltetési idô beállításával érheti el
ugyanezt a hatást. A késleltetési idô a közép és a hátsó hangsugárzókra
állítható be.
Megjegyzés
• Bekapcsolt
Dolby Pro Logic II üzemmódoknál a késleltetési idô más és
más lehet az egyes üzemmódokban.
• AC-3 és DTS beállításnál a késleltetési idô 00 és 15 msec között választható ki.
55
• Késleltetési idô beállítása a közép hangsugárzóhoz
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál
nagyobb (lásd az ábrán), válassza a 0 ms beállítást.
Egyéb esetben azonban végezze el a beállítást az alábbi
táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Késleltetési idô beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd az
ábrát), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján
Df és Dc távolsága
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
A középhangsugárzó
ideális helye
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
IA hátsó
hangsugárzók
ideális helye
A hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az ábrán is látható.
Df: Az elsô hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytôl mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytôl mért távolsága.
56
A hangjellemzôk beállítása
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerôt.
1. módszer:
1
Beállítás a Beállítás menüben
Állj üzemmódban
nyomja meg a
Menü (MENU)
gombot.
2
A gombbal válassza
ki az „Audio” menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. módszer:
Beállítás a Hangszerkesztés (SOUND EDIT) gombbal
Az elsô hangsugárzók közötti
hangegyensúly (balansz) beállítása
1
TITLE
Nyomja meg a Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd
a , gombokkal
végezze el a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
A hátsó hangsugárzók közötti
Hangegyensúly (balansz) beállítása
Nyomja meg a Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd
a , gombokkal
végezze el a beállítást.
2
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
A , , , gombokkal
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A hátsó hangsugárzók
jelszintjének a beállítása
4
TITLE
Nyomja meg a Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd
a , gombokkal
végezze el a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
3
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
TUNED
kHz
MHz
A mélyhangsugárzó jelszintjének a
beállítása
5
TITLE
Beállítások
3
A gombbal válassza
ki a Hangszerkesztés
(SOUND EDIT) menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
TUNED
A középhangsugárzó jelszintjének a
beállítása
Nyomja meg a Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd
a , gombokkal
végezze el a beállítást.
Nyomja meg a Hangszerkesztés (SOUND
EDIT) gombot, majd
a , gombokkal
végezze el a beállítást.
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Megjegyzés
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki
a Beállítás menübôl.
57
Az elsô/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -06 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerô beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban megközelíti
a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
58
A DRC üzemmód beállítása
(dinamikatartomány csökkentése)
DSP akusztikus környezet/
EQ hangzásképek
A DSP (digitális jelfeldolgozás) üzemmódok (hangeffektusok) célja a különféle akusztikus környezetek
szimulálása.
EQ: A hallgatott zene jellegének megfelelôen válasszon a POP, JAZZ, ROCK hangzásképek közül.
Akkor használja ezt , ha a Dolby Digital hang minden elônyét szeretné élvezni
alacsony hangerô mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
Állj üzemmódban
nyomja meg a Menü
(MENU) gombot.
2
A gombbal válassza ki
az „AUDIO” menüpontot,
és nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
• A kijelzôn a „DSP” jelzés jelenik meg.
• A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják
egymást:
4
A , gombokkal állítsa
be a „DRC” üzemmódot.
Beállítások
3
A gombbal válassza ki a
„DRC” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER
gombot.
• Minél tovább tartja lenyomva a
gombot, annál jobban
érvényesül a hatása, és minél tovább tartja lenyomva a
gombot, annál kevésbé.
Megjegyzés
• Ez az üzemmód a CD, MP3-CD és a 2 csatornás DVDAudio és Dolby Digital lemezekkel mûködik.
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le,
DSP/EQ funkció nem mûködik, hanem a készülék
automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
Megjegyzés
A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával
visszatérhet az elôzô menü képernyôhöz.
A Menü (MENU) gomb megnyomásával léphet ki a
Beállítás menübôl.
59
POP, JAZZ, ROCK: Válasszon a hangzásképek közül a hallgatott zene jellegének megfelelôen.
STUDIO : Kis belmagasságú klubhelyiség, élô zenével.
CLUB : Táncklub hangterének létrehozása, dübörgô mélyhang effektussal.
HALL : Tiszta énekhang, és egy koncertterem érzetének létrehozása.
MOVIE: Egy filmszínház akusztikus terének létrehozása.
CHURCH: Nagy belmagasságú templom tágasságának szimulálása.
PASS: Ezt a beállítást válassza a normál zenehallgatáshoz.
60
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Dolby Pro Logic II
hangeffektusok
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Ez a funkció csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
Nyomja meg a
PL II MODE gombot.
• A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi
sorrendben váltják egymást:
Nyomja meg a Pro Logic II
üzemmód választó ( PL II
MODE) gombot a MUSIC
üzemmód kiválasztásához.
1
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd , gombokkal
végezze el a beállítást.
2
• 0 és 1 között választhat.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal végezze el a beállítást.
3
LINEAR PCM
L
CMX
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
Nyomja meg a PL II effektus
választó ( PL II EFFECT)
gombot, majd a , gombokkal végezze el a beállítást.
4
• A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban
végezheti.
LINEAR PCM
L
C
LS
Megjegyzés
TA
ST
TUNED
RS
LINEAR PCM
L
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
C
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
SW
RS
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
• Ha külsô berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a
Pro Logic II üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio
csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind a bal AUDIO INPUT
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy csak a
jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet hallgatni az 5.1 csatornás
térhatású hangot.
Pro Logic II üzemmódok:
• MUSIC: Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA: A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághû lesz.
• PRO LOGIC: Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott csak az elsô két hangsugárzót
használja.
• MATRIX: Az 5.1 csatornás surround hang elôállítása
STEREO: Válassza ezt a beállítást, ha a hang elôállításához csak az elsô két hangsugárzót és a mélysugárzót
kívánja használni.
61
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
R
SW
Megjegyzés
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a
(Dolby Pro Logic II) gomb
nem mûködik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
• Panoráma (Panorama) mód Ezzel a beállítással az elsô hangsugárzók által sugárzott sztereo hangzásnak a háttér
•
•
hangsugárzókra történô kiterjesztésével kitágíthatja a hangteret, azt a hatást keltve,
mintha körbevenné a zene.
Középcsatorna beállítás (Center Width) A hangot csak a középsugárzó közvetíti. A jobb és bal elsô hangsugárzók
csak fantom hangot állítanak elô.
Dimenzió (Dimension) A hangtér fokozatos eltolása az elsô vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
62
Beállítások
• A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban végezheti.
C
SW
LS
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása
Maximálisan a következô számú állomások tárolhatók:
Hangolja be a kívánt állomást (az FM, AM hullámsávokon) az automatikus vagy
manuális hangolási mód segítségével.
A távvezérlôvel
Nyomja meg a
Rádió/hullámsáv
választó (TUNER/
BAND) gombot.
1
• A Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gomb
megnyomásával átkapcsolhat
az FM ❖ AM hullámsávok
között.
• FM
• AM
15 FM állomás
15 AM állomás
Ultrarövidhullám
Középhullám
Példa: Az FM 89,1 tárolása a memóriában.
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
1
Automatic Tuning 1
Automatikus hangolás 1
Nyomja meg a
gombot,
ha a korábban tárolt állomások
közül kíván választani.
Automatic Tuning 2
Automatikus hangolás 2
Tartsa lenyomva a gombot
az automatikus hangolás
elindításához.
Manual Tuning
Kézi hangolás
Nyomja meg a Rádió/ hullámsáv választó (TUNER/
BAND) gombot, és válaszsza ki az FM hullámsávot.
• A Rádió/hullámsáv választó
(TUNER/BAND) gomb minden
egyes megnyomására a
készülék átvált az FM és AM
hullámsávok között.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
2
Hangolja be a
gombbal a 89,1
frekvenciaértéket.
• Olvassa el a rádióállomások
automatikus vagy kézi
behangolásáról olvasottakat a 63.
oldal 2. lépésben.
TUNED
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
Nyomja meg röviden a
gombot ismételten. Minden
egyes gombnyomásra a
frekvencia újból változni kezd
a megnyomott gombnak
megfelelô irányban.
TUNED
3
Nyomja meg a
Tárolás (TUNER
MEMORY) gombot.
• A kijelzôn villog a „PRGM”
jelzés.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
A készülék gombjaival
1
Nyomja meg az
Üzemmód választó
(Function) gombot a
kívánt hullámsáv (FM,
AM) kiválasztásához.
2
Hangolja be a
hallgatni kívánt
állomást.
meg az Állj (Stop) (
Automatikus hangolás 1 Nyomja
gombot a „PRESET” (Tárolt
4
)
• 1–15 között választhat.
5
RDS RT
ST
6
További állomások
tárolásához hajtsa
végre újból a 2–5.
lépéseket.
• A TUNER MEMORY gombot az alatt az
•
TITLE
Nyomja meg a Tárolás
(TUNER MEMORY)
gombot az állomás
tárolásához.
TUNED
kHz
MHz
idô alatt nyomja meg, amikor a „PRGM”
jelzés villog a kijelzôn.
A „PRGM” jelzés eltûnik a kijelzôrôl, és a
készülék tárolja az állomást.
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
A rádió
állomások behívása) üzemmód kiválasztásához.
Válasszon a
gombokkal a korábban
tárolt állomások közül.
meg az Állj (Stop) ( )
Automatikus hangolás 2 Nyomja
gombot az „MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához.
Tartsa nyomva a
gombot az automatikus
keresés elindításához.
meg az Állj (Stop) ( )
Kézi hangolás Nyomja
gombot a „MANUAL” (Kézi)
üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot ismételten.
Minden egyes gombnyomásra a frekvencia újból változni
kezd a megnyomott gombnak megfelelô irányban.
Válassza ki a
kívánt memóriahelyet a
gombokkal.
TUNED
kHz
MHz
Nyomja meg a Mono/sztereo (MO/ST) gombot a Mono/Sztereo üzemmód kiválasztásához.
(Csak az FM hullámsávon.)
• A Mono/sztereo (MO/ST) gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a „STEREO” (Sztereo)
és „MONO” (Mono) üzemmódok között.
63
• Gyenge vétel esetén válassza a mono üzemmódot a tiszta, zavarmentes rádióhallgatás érdekében.
A tárolt állomások elôhívásához nyomja meg a
távvezérlôn.
gombokat a
64
RDS adások vétele
PTY (mûsortípus) kijelzés és Mûsortípus szerinti keresés (PTY-SEARCH)
FM állomások behangolása az RDS szolgáltatással
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt,
hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a
hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, mûsortípus azonosítók (sport, zene, stb.)
Ha olyan állomást hangol be, amely RDS információkat is sugároz, a kijelzôn világít
az RDS jelzô.
• Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY (Mûsortípus) : Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (Állomásnév) : Az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter
hosszúságú neve.
3. RT (Rádiós szöveg) : Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max. 64 karakteres
szöveges információt.
4. CT (Pontos idô) : Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.
• Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a
jelzések nem jelennek meg.
5. TA (Közlekedési információk beolvasása) : Ez a jelzés akkor villog, amikor a
közlekedési információk beolvasása történik.
Megjegyzés • Az AM adók nem sugároznak RDS jeleket.
• Ha az adó nem megfelelôen sugározza az RDS jelet vagy
gyenge a vétel, az RDS szolgáltatások mûködése nem lesz
megfelelô.
Az RDS szolgáltatás egyik elônye, hogy megkereshet egy bizonyos típusú mûsort sugárzó állomást a
tárolt állomások között úgy, hogy megadja a mûsortípus azonosítóját (PTY).
Rádiómûsor keresése a PTY (mûsortípus) azonosító segítségével
A keresés elôtt vegye figyelembe a következôket:
• A mûsortípus azonosító (PTY) szerinti keresés
csak a tárolt adók között lehetséges.
• A keresés bármikor megállítható, ha keresés
•
•
közben megnyomja a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY-SEARCH) gombot.
A következô lépések elvégzésének ideje idôben
korlátozva van. Ha a beállítás törlôdik, mielôtt
befejezné a beállítási mûveletet, kezdje újra az
1-es lépéstôl.
Amikor a távvezérlôn megnyomja a gombokat,
ellenôrizze, hogy a távvezérlôvel FM adót választott-e.
1
Amikor FM rádióadó mûsorát hallgatja,
nyomja meg a Mûsortípus szerinti keresés
(PTY SEARCH) gombot.
Az RDS szolgáltatásokról
2
A kijelzôn látható, ha az adó sugároz RDS jeleket.
Az RDS információk megjelenítése
FM adás hallgatásakor nyomja meg az RDS kijelzések megjelenítése (RDS DISPLAY) gombot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzôn a következô információk jelennek meg:
Frekvencia
A kijelzôn megjelenô karakterek
Amikor a kijelzôn PS vagy RT jelek láthatók, a következô karakterek fordulhatnak elô.
• A kijelzô nem tesz különbséget a kis és nagybetû között, és mindig nagybetû jelenik
meg.
• Nem jelennek meg ékezetes betûk. Például „A” jelenik meg a különbözô nyelvekben
elôforduló változatok helyett (Á, Ä).
Megjegyzés
3
Mialatt az elôzô lépésben választott PTY
azonosító látható a kijelzôn, újra nyomja
meg a Mûsortípus szerinti keresés (PTY
SEARCH) gombot.
• A készülék végigkeresi mind a 15 tárolt
FM állomást, és ha talál egyet, ami
megfelel a kívánságnak, akkor megáll a
keresés, és a készülék behangolja az
adott állomást.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Mûsortípus
• Hírek, pl. a közlemények és riportok
• Különbözô témák, pl. pillanatnyi események,
ismeretterjesztés, párbeszédek és elemzések
• Információk, a vásárlókat érdeklô kérdések,
orvosi témák, stb.
• Sport
• Oktatás
• Rádiójátékok, sorozatok, stb.
CULTURE
• Nemzeti vagy helyi kulturális témák, pl. vallási
és szociális kérdések, nyelvek, színház, stb.
SCIENCE
• Természettudomány és technológia
VARIED
• Egyéb prózai, szórakoztató programok
(vetélkedôk, játékok), interjúk, vígjátékok,
szatirikus darabok, stb.
POP M
• Popzene
ROCK M
• Rockzene
M.O.R.M
• Mai „könnyûzene”
LIGHT M
• Könnyû klasszikus zene, hangszeres és
kórusmûvek
CLASSIC
• Komoly klasszikus zene, zenekari darabok,
szimfóniák, kamarazene, operák
OTHER M
• Egyéb zene, jazz, R&B, pop, country, rap
WEATHER
• Idôjárás
FINANCE
• Pénzügy
CHILDREN
• Gyermekprogramok
SOCIAL A
• Társadalmi ügyek
RELIGION
• Vallás
PHONE IN
• Betelefonálás
TRAVEL
• Utazás
LEISURE
• Szabadidô
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATION M
• Nemzetek zenéje
OLDIES
• Régi zene
FOLK M
• Népzene
DOCUMENT
A rádió
PS (Program Service = Rádióadó neve) :Keresés közben megjelenik a „PS” jelzés, és
az adó neve kijelzésre kerül. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO PS”
jelzés jelenik meg.
RT(Radio Text = Rádiós szöveg) : Keresés közben megjelenik az „RT”jelzés, és az
adó által küldött üzenetek. Ha az adó nem sugároz ilyen információt, akkor a „NO RT”
jelzés jelenik meg.
Frekvencia: Az adó frekvenciája (nem RDS szolgáltatás).
Tartsa nyomva addig a PTY- vagy PTY+
gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a
kívánt PTY azonosító.
• A kijelzôn a táblázatban látható PTY azonosítók
jelennek meg.
Kijelzés
• Ismeretterjesztés
• Ha a keresés igen gyorsan befejezôdik, a PS és RT jelzés nem
jelenik meg a kijelzôn.
65
66
További szolgáltatások
Automatikus kikapcsolás (Sleep)
A kijelzô fényerejének beállítása
A készülék némítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy
automatikusan kikapcsoljon a kiválasztott idôtartam eltelte után.
A DVD lejátszó kijelzôjének a fényereje módosítható,
hogy TV nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerô.
A némítás üzemmóddal a hangerôt veheti le egy
gombnyomással, ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
Nyomja meg az Automatikus
kikapcsolás (Sleep) gombot.
•A kijelzôn megjelenik a „SLEEP” jelzés. A gomb minden egyes
megnyomására a kiválasztás a következôk szerint változik:
10 → 20 →30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (Kikapcsolva).
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Nyomja meg a Kijelzô sötétítése
(DIMMER) gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a kijelzô
fényereje az alábbiak szerint kapcsol át:
Közepes fényerô, sötétített kijelzô, fényes kijelzô.
Nyomja meg a Némítás
(MUTE) gombot.
• ‘A kijelzôn megjelenik a „MUTE ON” (Némítás)
kijelzés.
• A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a
gombot, hogy a „MUTE OFF” (Némítás kikapcsolva)
jelzés legyen látható.
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Fejhallgató csatlakoztatása
Ha mások zavarása nélkül kívánja nézni a filmet, csatlakoztasson fejhallgatót (nem
tartozék) a készülékhez.
Elalváskapcsoló beállításának ellenôrzéséhez nyomja
meg a SLEEP gombot
Csatlakoztassa a fejhallgatót a PHONES aljzathoz.
•A kijelzôn látható a kikapcsolásig hátralevô idô.
•A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az elalváskapcsoló
utolsó beállítását.
Az idôzített kikapcsolási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor, hogy a
kijelzôn az OFF (Kikapcsolva) jelzés legyen látható.
További tudnivaók
Figyelem
• A halláskárosodás megelôzésére azt tanácsoljuk,
hogy ne hallgassa a készüléket túlzottan nagy
hangerôvel akkor, ha fejhallgatót használ.
67
68
A tv vezérlése a távvezérlôvel
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlôjével szeretné mûködtetni:
1
2
3
4
Nyomja meg az Üzemmód választó (MODE)
gombot a távvezérlôn, hogy a tvTVjelzô
DVD RECEIVER
villogjon.
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval
(POWER).
Irányítsa a távvezérlôt a tv-készülék felé.
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja
be a tv-jének megfelelô kódot.
• Ha megfelelô kódot írt be, a tv kikapcsol.
• Ha az elsô kód nem megfelelô, próbálja meg az ugyanazon
gyártmányhoz tartozó következô kódot beírni.
Például Samsung tv-nél:
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja be a 00, 01, 02, 03, 04
vagy 05 kódot.
Sorszám
Gyártmány
Kód
Sorszám
Gyártmány
Kód
1
SAMSUNG
00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
24
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
További tudnivaók
5
Irányítsa a távvezérlôt a tv készülék felé, és
nyomja meg a POWER gombot. Ha a tv be vagy
kikapcsol, a beállítás megtörtént.
Tv kódok listája
• A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás), VOLUME
Megjegyzés
(Hangerô), CHANNEL (Csatornaválasztás) gombokat, valamint a
Számgombokat (0-9).
• Elôfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlôje nem mindegyik tv típust tudja vezérelni a
69
•
listából, vagy egyes funkciók nem mûködnek.
Ha nem állítja be a tv-nek megfelelô kódot, a készülék alapbeállítás szerint Samsung tvkészülékekkel mûködik.
70
Hibaelhárítás
Ha a készülék mûködésében hibát észlel, ellenôrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelô
magyarázatot, és nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a kábelt az aljzatból, és hívja fel a márkaszervizt.
Probléma
Nem nyílik ki a lemezfiók.
Ellenôrzés
• A készüléket megfelelôen csatlakoztatta a hálózatra?
• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
• Ellenôrizze a DVD lemez területi kódját. Elôfordulhat, hogy a
A készülék nem játssza a
lemezt.
külföldön vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
• A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a
•
A lejátszás nem indul el azonnal,
amikor megnyomja a Lejátszás/
pillanat állj (Play/Pause) gombot.
Nem hallható a hang.
készülék.
Ellenôrizze a korlátozási szintet.
• Ellenôrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
• Tisztítsa meg a lemezt.
• Nagy sebességû, lassított és képkockánkénti lejátszásnál nincs
hang.
• Megfelelôen csatlakoztatta a hangsugárzókat? Megfelelôen
végezte el a hangsugárzók beállítását?
Sérült a lemez?
A hang csak néhány
hangsugárzóból hallható,
és nem mind a hatból.
Dolby Digital 5.1 csatornás
surround hang nem kerül
reprodukálásra.
71
•
•
hangsugárzókra kerül. Kapcsolja be a PRO LOGIC II üzemmódot a
távvezérlô
(Dolby Pro Logic II) gombjának megnyomásával,
hogy mind a hat hangsugárzót használja.
Ellenôrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
Ha az alapbeállítási menü audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a „NONE” beállítást választotta ki, nem szól a
középsugárzó, valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók.
Válassza a „SMALL” beállítást.
• Hideg helyrôl hirtelen meleg helyiségbe vitte a készüléket? Ha
páralecsapódás következik be a készülék belsejében, távolítsa el a
lemezt, és hagyja a készüléket 1-2 órán át kiszáradni, bekapcsolt
állapotban. (A lejátszó a nedvesség elpárolgása után használható.)
• Megtalálható a lejátszott lemezen a „Dolby Digital 5.1CH”
•
jelzés? 5.1 csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1
csatornás hanggal rögzítették a lemez tartalmát.
Az információs képernyô audio menüpontjában kiválasztotta a
DOLBY DIGITAL 5.1-CH beállítást?
Ellenôrzés
• A lemez forog, de nincs kép.
• A képen interferencia
látható, és gyenge a
minôség.
• Be van kapcsolva a tv?
• A videokábel megfelelôen van csatlakoztatva?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Egyes DVD lemezeket a gyenge gyártási minôség miatt nem lehet
Nem mûködik a távvezérlô.
• Megfelelô távolságból és szögbôl mûködteti a távvezérlôt?
• Kimerültek az elemek?
• Kiválasztotta a vezérelni kívánt készüléket (TV/DVD)?
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet
átkapcsolni másik nyelvre.
A menü kiválasztásakor
nem jelenik meg a menü.
lejátszani.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven
hang és felirat, nem mûködik ez a szolgáltatás. A lemeztôl függôen
ezek a szolgáltatások nem egyformán mûködnek.
• Tartalmaz a lemez menüt?
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD mûsoranyag a lejátszásnál megjelenhet
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
• Megfelelôen csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendô, a jó vétel érdekében
16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX
vagy PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban
készült DVD mûsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg.
Nézze meg a DVD lemez tokján található információt, és annak
megfelelôen végezze el a beállítást.
szereltessen fel külsô FM antennát.
• Meghibásodott a készülék (nem • Kapcsolja ki a készüléket, és tartsa nyomva a készüléken az Állj
(Stop) ( ) gombot legalább 5 mp-ig.
mûködik, vagy furcsa zaj hallható).
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja
• A DVD lejátszó hibásan
ezt az üzemmódot.
mûködik.
• Mialatt a kijelzôn a „NO DISC” (Nincs lemezt) felirat látható,
Elfelejtette a korlátozási
szint beállításához a jelszót.
tartsa
lenyomva a készüléken lévô Állj (Stop) ( ) gombot legalább 5 mp-ig.
A kijelzôn megjelenik az „INITIALIZE” (Kezdeti) felirat, és minden
beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja .
72
További tudnivaók
Nem látható kép; nem hallható
hang; a lemezfiók csak 2-5
másodperc múlva nyílik ki.
•
• CD vagy rádió hallgatása esetén a hang csak az elsô (bal/jobb)
Probléma
Elôírások a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
A lemez felületén lévô apró karcok csökkenthetik a hang és képminôséget vagy a
lejátszás megszakadását okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a
lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes)
oldalát. A lemezt a szélénél fogja meg, így nem
szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Figyelmeztetés
Minôségtanúsítás
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy
a Samsung gyártmányú, HT-DS400 típusú készülék megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Á
l
t
a
l
á
n
o
s
r
F á
d
M i
ó
r
MW á
d
/LW i
ó
Összetett video
Hûvös, jól szellôzô
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függôleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyezôdjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
k
i
m
e
n
e
t
V
i
d
e
o
E
r
ô
s
í
t
ô
A lemezek kezelése és tárolása
• Tisztításkor a középrôl kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
Megjegyzés
• Amikor a készüléket hideg helyrôl meleg helyiségbe viszi, a készülék
belsejében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben elôfordulhat,
hogy a DVD lejátszó nem mûködik megfelelôen. Ha ez elôfordul, vegye
ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja állni a készüléket 1 vagy 2
órán keresztül.
H
a
n
g
s
u
g
á
r
z
ó
SCART csatlakozó aljzat
Komponens video
Elsô hangsugárzó kimenet
Középsugárzó kimenet
Hátsó hangsugárzó kimenet
Mélysugárzó kimenet
Frekvencia átviteli sáv
Jel/zaj arány
Áthallási csillapítás
Érzékenység
Hangsugárzó rendszer
Impedancia
Frekvenciaátviteli sáv
Érzékenység
Névleges bemeneti teljesítmény
Maximális bemeneti teljesítmény
Méretek
Tömeg
90 W
4kg
360 x 65 x 394 mm
+5°C – +35°C
10%-75%
10 dB
55 dB
0.8%
60 dB
35 dB
2%
1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Összetett video: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Fényességjel: 1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Színjel: 0,286 Vp-p (75 Ω terhelés)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
60 W x 2 (4Ω)
60 W (4Ω)
60 W x 2 (4Ω)
100 W (4Ω)
20Hz-20kHz
70 dB
60 dB
(AUX)400 mV
5.1 csatornás hangsugárzó rendszer
Elsô/Közép /Hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
4Ω x 5
4Ω
150Hz-20kHz
30Hz-150Hz
85dB/W/M
86dB/W/M
60 W
100 W
120 W
200 W
85 x 131 x 93,2 mm
180 x 409 x 380 mm
0,7 kg
7,0 kg
74
További tudnivaók
Amikor ujjlenyomat vagy szennyezôdés van a
lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres
vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
73
Teljesítményfelvétel
Tömeg
Méretek
Üzemi hômérséklet tartomány
Megengedett páratartalom üzemi környezetben
Hasznos érzékenység
Jel/zaj arány
Torzítás
Hasznos érzékenység
Jel/zaj arány
Torzítás
SZÓTÁR
Kameraállás
Fejezet sorszám
DVD
PCM
Vannak olyan DVD lemezek, amelyeknél egyes jelenetek különbözô látószögbôl is rögzítették
(ugyanaz a jelenet elölrôl, balról, jobbról, stb.). Ezeknél a jeleneteknél a Kameraállás (Angle)
gomb megnyomásával lehet átkapcsolni egy másik látószögre.
Ezeket a számokat a DVD lemezeken rögzítik. Egy-egy fôcím részekre van
felosztva, a részek sorszámot kapnak, s e számok segítségével az egyes részek
gyorsan megkereshetôk.
Nagy tömörítésû optikai lemez, melyre digitális jelek segítségével kiváló minôségû kép és
hanganyag kerül felvételre. Az új mozgókép tömörítô (MPEG-2) és a nagy sûrûségû felvételi
technológiának köszönhetôen a DVD lemez két 0,6 mm vastagságú lemezt foglal magába.
A PCM a Pulse Code Modulation (Impulzus kód moduláció) rövidítése, a digitális
hang másik elnevezése.
PBC
(lejátszás vezérlés)
A 2.0 verziójú Video CD-lemezekre lejátszási vezérlôjelet vesznek fel. A jelenetek
vagy más információk kiválasztása a tv-készüléken megjelenô menük
segítségével történik.
Területi kód
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemezek kóddal vannak ellátva. Ha a lemezen
szereplô kód nem egyezik a készülék területi kódjával, a készülék nem játssza le
a lemezt.
Felirat
A képernyô alján a szöveg írott formában jelenik meg. A DVD lemezen max. 32
nyelven szerepelhet a felirat.
Fôcím sorszám
Feljegyzések
Ezeket a számokat a lemezen rögzítik. Ha a lemez kettônél több filmet
tartalmaz, az egyes filmek címei (Fôcím 1, Fôcím 2, stb.) sorszámot kapnak.
Mûsorszám sorszám
A videó és audio CD-lemezeken az egyes mûsorszámok meg vannak számozva.
E számok ismeretében az egyes mûsorszámok gyorsan megkereshetôk.
Video CD
Kép és hangfelvételeket tartalmaz, melynek minôsége megközelítôleg a
videokazettákéval azonos. A készülék lejátssza a lejátszási vezérlôjelet
tartalmazó (2.0 verziójú) Video CD lemezeket.
További tudnivaók
A különbözô hangforrásokról, mint a DVD- és CD-lemezek, 5.1-csatornás (vagy
6-csatornás) Hi-Fi minôségû digitális hangot hallgathat. A DTS valósághû,
tiszta, térhatású hangzást biztosít, melyet a korábbi, hagyományos
rendszerekkel nem lehetett elérni.
A jelzés az 5.1 (vagy 6)-csatornás digitális surround hangot jelöli, melyet digitális jelként
vettek fel DVD- és LD lemezekre (
jelzés a lemezen). Az ilyen lemezrôl valósághû,
dinamikus hangzás élvezhetô, melynek jobb a hangminôsége, dinamikatartománya és
irányítottsága, mint a hagyományos Dolby Surround technológiával készült lemeznek.
A jelzés a 4-csatornás analóg hangot jelöli, ami olyan mûsorforrásról érkezik, mint a
II jelzéssel ellátott videokazetta vagy lézerlemez. Ilyen lemezekrôl sokkal élethûbb,
erôteljesebb hangzás élvezhetô, mint a hagyományos sztereó hangforrások esetében.
75
76
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement