Samsung HT-TX35 User manual

Samsung HT-TX35 User manual
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DIGITÁLIS
HÁZIMOZI RENDSZER
HT-X30
HT-TX35
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
COMPACT
AH68-01937G
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL AUDIO
PREPARATION
Biztonsági előírások
FIGYELEM
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet
házilag lehetne javítani.
A készülék javítását bízza szakemberre.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
HU
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi
a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézerberendezés).
A készüléken figyelmeztető tábla található, az alábbi feliratta:
A készülék besorolása CLASS 1 ASER PRODUCT
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM : A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI
A KÉSZÜLÉKBŐL. NE TEGYE KI MAGÁT A
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megegyezzen a lejátszó hátoldalán található azonosító címkével.
Lejátszóját vízszintesen állítsa fel, alkalmas alapon (bútor), a készülék körül megfelelő hely legyen a szellőzéshez
(7,5~10cm). Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőző nyílásokat. Ne tegyen semmit a lejátszó tetejére.
Ne helyezze a lejátszót erősítő vagy más olyan berendezés tetejére, amely felmelegedhet. Mielőtt a lejátszót
elmozdítja, győződjön meg róla, hogy nincs benne lemez. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD
lejátszó készenléti állapotba kapcsolása nem feszültségmentesíti a készüléket. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen
lekapcsolja az áramellátásról, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból, különösen, ha hosszú ideig nem
szándékozik használni a készüléket.
ELŐKÉSZÜLETEK
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
Figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak,
nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
• Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
Ez a jelzés, amely a terméken vagy annak leírásában látható, azt jelzi, hogy nem szabad
más házi szeméttel együtt kitenni használati élettartama után.
Az ellenőrizetlen szemétlerakás által okozott esetleges környezeti károsodások vagy az
emberi egészség károsodásának elkerülés érdekében, kérjük válassza el ezt a többi
szeméttől és felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagok
újrahasznosítását. Háztartási felhasználók érdeklődjenek kereskedőjüknél vagy a helyi
önkormányzatnál a részletekről, hogy hogyan tudják ezt a terméket környezetvédelmileg
biztonságosan elhelyezni újrahasznosításra. Üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és ellenőrizzék a szállítási szerződés feltételeit.
Ezt a terméket nem szabad kereskedelmi szeméttel összekeverni hulladékeltávolításnál.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját a konnektorból. A villámlás miatt fellépő
feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
A főcsatlakozó szétkapcsolási berendezésként használható, és
bármikor használatra készen kell állnia.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hőforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az
a készüléket károsíthatja.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtől (ne tegyen a
készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön),
hőtől (pl. hősugárzó), erős mágneses hatástól (ne tegye
hangsugárzók közelébe). Hibás működés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen
szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba
hőmérsékletét, és csak azután vegye használatba.
2
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat
tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
3
Jellemzők
Többfajta lemez lejátszása és FM rádió
DVD-Audio kompatibilitás
Próbálja ki, micsoda fantasztikus hangminőségre képes a DVD-Audio. A 24 bit/192 kHz DAC-nak köszönhetően a
készülék kivételes hangminőség létrehozására képes, mind a dinamikatartomány, mind a mély és magas
frekvenciatartomány reprodukálásának tekintetében.
USB HOST támogatás
Az USB HOST funkció segítségével a készülékhez csatlakoztathat külső USB tárolóeszközöket, pl. MP3 lejátszót,
USB flash memóriát, és az azon tárolt fájlokat lejátszhatja.
Dolby Pro Logic II
ELŐKÉSZÜLETEK
BEÁLLÍTÁSOK
Biztonsági előírások ............................................2
Figyelmeztetések.................................................3
Jellemzők.............................................................4
Tudnivalók a lemezekről ......................................6
A készülék leírása................................................8
Beállítások .........................................................42
A nyelvi jellemzők beállítása ..........................42
A tv-képarány beállítása ................................43
A készülék használatának korlátozása
(Szülői felügyelet) ..........................................44
A jelszó beírása .............................................44
A háttérkép beállítása ....................................45
Választás a három saját háttérkép közül .......45
A DVD-Audio lemezek lejátszási üzemmódjai .......46
DivX regisztráció ............................................46
Hangsugárzó beállítások ...............................46
A késleltetési idő beállítása............................47
A teszthang ....................................................48
A hangjellemzők beállítása ............................49
A DRC beállítása
(dinamikatartomány csökkentése) .................50
Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron) ........50
A HDMI Audio beállítása ................................51
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek ..........52
Dolby Pro Logic II üzemmódok..........................53
Dolby Pro Logic II hangeffektusok .....................54
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakoztatása .......................12
Hangsugárzó felállítása .....................................14
Akülön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.) ........15
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez......18
HDMI funkció .....................................................19
Audio csatlakoztatása külső komponensekről ...20
Az FM antenna csatlakoztatása ........................22
A Dolby Pro Logic II több csatornás hangjel dekódoló technológia, amely jobb, mint a már meglevő Dolby Pro Logic.
MŰKÖDTETÉS
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett jeltömörítési formátum, mely teljes frekvenciatartományú 5.1
csatornás hangot állít elő.
Képernyőkímélő funkció
Ha a vevőegység stop (állj) üzemmódban van 3 percig, a Samsung logó jelenik meg a TV képernyőn.
A HT-X30/HT-TX35 20 percnyi Képernyőkímélő üzemmód után pedig a készülék automatikusan Energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Energiatakarékos üzemmód
Ha a készülék Állj vagy Pillanat állj üzemmódban van, 20 perc elteltével automatikusan energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Személyre szabott képernyő háttér
A HT-X30/HT-TX35 lehetővé teszi, hogy kiválassza kedvenc képét JPEG, DVD lejátszás közben és ezt háttérképként
beállítsa.
Anynet+ (HDMI-CEC) funkció
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a vevőegység működtetésére lehet használni,
ha a házimozit a HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel. (Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél
lehetséges, amely támogatja az Anynet+ funkciót.)
4
HU
A használati utasítás elolvasása előtt ................23
A DVD lejátszó használata előtt ........................24
Lemezek lejátszása ...........................................25
MP3/WMA-CD lemez lejátszása .......................26
JPEG lemez lejátszása......................................27
DivX lemez lejátszása .......................................28
Lejátszás funkció használata.............................30
A lemez-információk megjelenítése ...............30
A hátralevő idő ellenőrzése............................31
Gyorsított lejátszás ........................................31
Lassított lejátszás ..........................................31
Jelenetek/műsorszámok átugrása .................32
Ismételt lejátszás ...........................................33
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása
a lemez információs képernyőről ...................33
A-B szakaszismétlés......................................34
Léptetés .........................................................34
A kameraállás kiválasztása............................35
Zoom (Nagyítás) ............................................35
Képarány módosítása (EZ VIEW)..................36
Bónusz csoport ..............................................36
Navigációs oldalak .........................................36
A lejátszás nyelvének kiválasztása ................37
A feliratozás nyelvének kiválasztása .............37
Jelenet vagy műsorszám közvetlen
kiválasztása ...................................................38
A lemezmenü használata...............................39
A Főcím menü használata .............................39
Média fájlok lejátszása az
USB Host funkcióval ..........................................40
ELŐKÉSZÜLETEK
A HT-X30/HT-TX35 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele a DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW és DVD R/RW lemezeket is. A készülék szolgáltatásainak körét tovább
bővíti a beépített FM rádió.
Tartalom
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Rádióhallgatás ...................................................55
Az RDS rádióadásról .........................................57
További szolgáltatások ......................................59
A tv vezérlése a távvezérlővel ...........................60
Hibaelhárítás .....................................................62
Előírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban ...................................64
A választható nyelvek kódlistája ........................65
Az USB Host funkciót támogató
termékek listája..................................................66
Minőségtanúsítás ..............................................67
5
Tudnivalók a lemezekről
~ 6
Ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani a Secure (DRM) Media fájlokat.
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett régió kóddal van ellátva. A
lejátszó csak olyan lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos régió
kód szerepel. Más régió kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a régió kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
• A felvételi eszköztől (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függően előfordulhat, hogy egyes
CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 7000MB/80 perces CD-R lemezt használjon. Ne használjon 700 MB/80 perc feletti lemezeket, mert lejátszásuk
esetenként problémába ütközhet.
• A CD-RW (újraírható) lemezek lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelően lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet végig lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de magát
a lemezt nem, előfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
Embléma
Felvétel típusa
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Lemezméret
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Max. lejátszási idő
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ha ilyen lemezt tesz
a készülékbe, a tv-képernyőn a <WRONG DISC FORMAT> (Nem a megfelelő lemez formátum) üzenet
jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt helyez be a
készülékbe, a tv-képernyőn a <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> üzenet jelenik
meg.
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz
csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok
szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation engedélyével
lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision
Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
6
A CD-R lemezekről
A CD-R MP3 lemezekről
Használható lemezek
Lemez fajtája
Lemez felvételi formátumok
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az
MPEG-2 videó tömörítési technológiának köszönhetően fantasztikus hang és kép
élményt biztosít. Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
ELŐKÉSZÜLETEK
1
HU
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, melyekre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumnak
megfelelően rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
• 128 Kbps-nél nagyobb bitsebességgel rögzített lemezeket játsszon le.
• Csak <mp3> formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres szegmens
van, a lejátszás csak az üres szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem az összes rögzített fájlt játssza le a
készülék.
• A változó bitsebességű (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (műsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levő mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappát lehet lejátszani.
A CD-R JPEG lemezekről
• Csak <jpg> formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem lehet a lemezről az összes képet
lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekről csak a képmappákból lehet a JPEG fájlokat lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX lemezek
• Mivel ez a termék csak a DivX Networks, Inc. által jóváhagyott kódolási formátumokat támogatja, előfordulhat, hogy a
felhasználó által létrehozott DivX fájlokat nem lehet lejátszani.
• A nem támogatott formátumokhoz nincs szoftver frissítési lehetőség. (pl. QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél nagyob felbontás).
• A DivX fájlokból nem lehet lejátszani a nagy keretsebességű részeket.
• Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a DivX Networks, Inc. mely formátumokat támogatja, látogasson el a
www.divxnetworks.net honlapra.
7
A készülék leírása
HU
Az előlap
Oldallap
7
1.
2.
3.
4.
5.
8
9
3
4
10
6
5
1
11
Lemezfiók
Open/Close (Nyitás/zárás) gomb
Function (Funkció) gomb
Stop () (Állj) gomb
Play/Pause ( )
(lejátszás/szünet) gomb
6. Hangerő beállítás
7. Power (
) (üzemi kapcsoló) gomb
8. Standby (készenléti állapot)
kijelző
9. AUX IN 1 aljzat
10. USB aljzat
5
11. Tuning Up & Skip ( )
(hangolás fel & léptetés) gomb
Tuning Down & Skip ( )
(hangolás le & léptetés) gomb
6
Csatlakoztassa a TV video bemenetét (VIDEO IN) a
VIDEO OUT aljzathoz.
2. Külső komponens digitális optikai bemenet
Ide csatlakoztassa a külső berendezés digitális kimenetét
A komponens videó bemenettel rendelkező tv-t
csatlakoztassa ezekhez az aljzatokhoz.
Hátlap
4. FM 75ΩCOAXIAL Jack
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
3
9
4
10
5. 5.1 csatornás hangsugárzó kimenetek
1. Videokimeneti csatlakozó
3. Komponens videó kimenet aljzatok
1
7
21
ELŐKÉSZÜLETEK
2
1
6. Hűtőventillátor
7. TX kártya csatlakozás (WIRELESS) (vezeték nélküli)
8. AUX IN 2 aljzat
9. HDMI kimeneti aljzat
10. SCART Jack
Csatlakoztassa egy scart jack bemenettel rendelkező
tv-hez.
11 12 13
Tartozékok
14
8
15
16
17
18
19
20
1. DOLBY DIGITAL kijelző
8. PROGRAM (program) kijelző
15. DVD AUDIO kijelző
2. DTS lemez kijelző
9. REPEAT (ismétlés) kijelző
16. MPEG kijelző
3. LINEAR PCM (lineáris PCM)
kijelző
4. TITLE (főcím) kijelző
10. TUNER (rádió üzemmód választó) 17. DSP kijelző
kijelző
18. System Status Display
(rendszer állapot kijelző)
11. STEREO (sztereó) kijelző
5. GROUP (csoport) kijelző
12. RTA kijelző
6. CHAPTER (fejezet) kijelző
13. RDS kijelző
19. RADIO FREQUENCY
(rádió frekvencia) kijelző
7. TRACK (műsorszám) kijelző
14. PRO LOGIC kijelző
20. SPEAKER (hangsugárzó) kijelző
Távvezérlő
Videokábel
FM antenna
Használati útmutató
9
A készülék leírása (folyt.)
HU
A távvezérlő
2
19
3
20
4
21
22
5
23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
30
29
31
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
32
11
12
13
33
34
35
28.
14
36
15
37
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
16
10
38
17
39
18
40
DVD üzemmód választó gomb
TV üzemmód választó gomb
TV/VIDEO választás gomb
Be-/kikapcsolás (POWER) gomb
Számgombok (0-9)
Hátralevő idő ellenőrzése (REMAIN) gomb
Léptetés (STEP) gomb
Tárolt állomások keresése/CD léptetés gomb
Hangerő szabályzás gomb
Menü behívás (MENU) gomb
Nyelvkiválasztás (AUDIO)
PL II effektus gomb
PL II üzemmód gomb
TUNER MEMORY (tárolás), SD(Standard
Definition) (alap felbontóképesség)/HD(High
Definition) (magas felbontóképesség) gomb
Kinagyítás (ZOOM) gomb
Automatikus kikapcsolás (SLEEP) gomb
Lassítás (SLOW)/ Mono/
sztereo (MO/ST) gomb
EZ VIEW, NT/PAL gomb
DVD gomb
TUNER gomb
USB, AUX gomb
OPEN/CLOSE gomb
Kijelző sötétítése (DIMMER) gomb
RDS Selection (RDS kiválasztás)
gombok.
COMPONENT SEL. (komponens
kiválasztás) gomb
VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gomb
Törlés (CANCEL) gomb
Ismétlés (REPEAT) gomb
Lejátszás/Pillanat állj gomb
Állj gomb
Keresés (SEARCH) gomb
Hangolás/csatorna választás
(TUNING/CH) gomb
Némítás (MUTE) gomb
Visszatérés (RETURN) gomb
Nyílgombok/Beírás (ENTER) gomb
Feliratozás (SUBTITLE) gomb
EXIT (kilépés) gomb
DSP/EQ gomb
Lemez-információk (INFO) gomb
Hangszerkesztés (SOUND EDIT) gomb
DIGEST gomb
Teszthang (TEST TONE) gomb
SLIDE MODE gomb
Háttérkép (LOGO) gomb
1
2
3
A nyíl irányába vegye le az elem borítását.
Tegyen az elemtartó rekeszbe két 1,5 V-os, AAA méretű elemet, ügyelve
a helyes polaritásra (+ és –).
Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, így elkerülheti a szivárgó
elektrolit okozta meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen
feltüntetett (+) jelzést illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+)
jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–) jelzéshez.
• Megfelelő elemeket használjon. Még az azonos méretű elemek is
eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hőtől, nyílt lángtól.
ELŐKÉSZÜLETEK
1
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
A távvezérlő működési tartománya
A távvezérlő a készüléktől egyenes vonalban mérve körülbelül 7 méter távolságig használható.
A távvezérlő érzékelőhöz képest 30°-os vízszintes szögtartományban mozoghat vele.
11
CONNECTIONS
A hangsugárzók csatlakoztatása
HU
A termék mozgatása vagy felállítása előtt, győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta azt, és húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt.
HT-X30
HT-TX35
Középsugárzó
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
CSATLAKOZTATÁSOK
Jobb hátsó hangsugárzó
Középsugárzó
Mélysugárzó
A DVD lejátszó elhelyezése
Hallgatási helyzet megválasztása
• Helyezze egy állványra vagy szekrény polcára, vagy a tv
állvány alá.
A hallgatás helyének körülbelül 2,5 - 3-szor annyinak
kell lenni, mint amennyi a tv képernyőjének távolsága
a tv-től.
Példa : 32" tv készülékeknél 2~2,4m (6~8 láb)
55" tv készülékeknél 3,5~4m (11~13 láb)
Első hangsugárzók ei
• Ezeket a hangsugárzókat az Ön hallgatási helye elé
helyezze, Ön felé befelé fordítva (körülbelül 45°).
• Úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy a magas hangú
hangsugárzók az Ön fülmagasságában legyenek.
• Az első hangsugárzók első oldalát igazítsa egy vonalba
a középső hangsugárzó első oldalával vagy helyezze
őket egy kicsivel a középső hangsugárzók elé.
Középső hangsugárzó f
• Legjobb az első hangsugárzókkal egy magasságban
elhelyezni.
• Közvetlenül a tv fölé vagy alá is felállíthatja.
A hangsugárzók csatlakoztatása
1
2
fekete
1
Nyomja le és tartsa lenyomva az aljzat fülét a hangsugárzó
hátoldalán.
2
Csatlakoztassa a piros vezetéket (+) a piros (+) aljzathoz,
és a fekete vezetéket (–) a fekete (–) aljzathoz, majd
engedje el az aljzat fülét.
piros
Hátsó hangsugárzók hj
• Helyezze ezeket a hangsugárzókat a hallgatási hely
mögé.
• Ha nincs elég hely, helyezze ezeket a hangsugárzókat
egymással szembe.
• Fülmagasság fölött körülbelül 60 - 90cm-re (2 - 3láb)
helyezze el úgy, hogy kicsit lefelé nézzenek.
* Az első és a középső hangsugárzóktól eltérően,
a hátsó hangsugárzók leginkább hang effektusokat
közvetítenek és nem adnak folyamatosan hangot.
Mélyhangsugárzó g
• A mélyhangsugárzó helyzete nem lényeges. Helyezze
oda, ahova szeretné.
3
Csatlakoztassa a csatlakozó dugókat a házimozi hátuljához.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó kimeneteinek színe
megegyezik a csatlakozó dugók színeivel.
• Ne engedje, hogy a gyermekek a hangsugárzók közelében, vagy a hangsugárzókkal játszanak. Ha a
hangsugárzó leesik, sérülést okozhat.
• Minden esetben ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelő polaritását (+ és –).
• A mélyhangsugárzót gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani, annak megakadályozására, hogy a
gyermekek kezüket, vagy idegen tárgyakat tegyenek a mélyhangsugárzó csatornájába (lyukba).
• Ne akassza fel a mélyhangsugárzót a falra a csatornán (lyukon) keresztül.
• Ha egy hangsugárzót a tv közelébe tesz, a mágneses tér miatt a tv kép torzulhat. Ha ez előfordul, tegye a
hangsugárzót messzebb a tv-készüléktől.
12
13
Hangsugárzó felállítása
A külön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.)
Hogyan állítsuk fel a hangsugárzót és az állványt (fél tallboy típus)
1
5
4
1
Fordítsa az ÁLLVÁNYT fejjel lefelé és csatlakoztassa a
TALPHOZ.
2
A csavart (A) forgassa el az óra járásával megegyezően,
erősítse a két nyíllal megjelőlt lyukhoz egy csavarhúzó
segítségével, az ábrán látható módon.
3
A mellékelt csavart (B) csavarja az óra járásával
megegyezően, erősítse a hangsugárzó ÁLLVÁNY hátulján
lévő lyukhoz.
4
Csatlakoztassa az összeszerelt állványt a
HANGSUGÁRZÓHOZ.
5
A csavart (B) forgassa el az óra járásával megegyezően,
erősítse egy lyukhoz a hangsugárzó hátulján egy
csavarhúzó segítségével, az ábrán látható módon.
6
Ez a sikeresen összeszerelt hangsugárzó.
6
Ha nem akarja, hogy a hátsó hangsugárzókhoz futó csatlakozó vezetékek az útjában legyenek, vásároljon a
készülékhez vezeték nélküli vevőegységet, valamit TX kártyát. Ezekkel a külön megvásárolható kiegészítő
egységekkel a hátsó hangsugárzókat úgy használhatja, hogy nem csatlakoztatja vezetékkel a készülékhez.
Miután megvásárolta a vezeték nélküli vevő modult (SWA-3000)
HT-X30
Középsugárzó
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
CSATLAKOZTATÁSOK
3
2
HU
Mélysugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó sima és stabil
felületen legyen felállítva. Különben könnyen felborulhat.
Vezeték nélküli vevőegység
Hogyan állítsuk fel a hangsugárzót és az állványt (fél tallboy típus)
HT-TX35
Jobb első hangsugárzó
1
2
1
2
3
Bal első hangsugárzó
Erősítse a HANGSUGÁRZÓT a TALPHOZ.
Középsugárzó
A csavart (B) forgassa el az óra járásával megegyezően,
erősítse egy lyukhoz a hangsugárzó hátulján egy
csavarhúzó segítségével, az ábrán látható módon.
Ez a sikeresen összeszerelt HANGSUGÁRZÓ.
Tartozék
TALP
HANGSUGÁRZÓ ÁLLVÁNY
Csavar (A)
Csavar (B)
Mélysugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Vezeték nélküli vevőegység
14
15
A külön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.) (folyt.)
HU
A vezeték nélküli vevő modul visszaállítása
Ha nincs kapcsolat a készülék és a vevőegység között, vagy ha nem világít a kék LED kijelző a vevőegységen, és a
<REAR CHECK> (Ellenőrizze a hátsó hangsugárzókat) felirat villog a készülék kijelzőjén, állítsa vissza a készüléket és
a vevőegységet (SWA-3000) a gyári beállítási értékekre. A RESET gombot akkor használja, amikor mind a készülék,
mind a vevőegység készenléti üzemmódban van.
1
 A STANDBY LED (készenléti LED) a vezeték nélküli vevő modul
első oldalán villog.
Ferde oldal lefelé
2
1
2
Csatlakoztassa az első, középső hangsugárzókat és a
mélyhangsugárzót a vevőegységhez, lásd a 12~14 oldalt.
Kikapcsolt vevőegység mellett, helyezze be a TX kártyát a TX kártya
csatlakozásba WIRELESS (vezeték nélküli) a vevőegység hátulján.
• Úgy tartsa a TX kártyát, hogy a ferde oldala lefelé legyen, és helyezze be
a kártyát a nyílásba.
• A TX kártya lehetővé teszi a készülék és a vezeték nélküli vevőegység
közötti kommunikációt.
3
Csatlakoztassa a két hátsó hangsugárzót (bal és jobb) a
vevőegységhez.
4
Csatlakoztassa a vevőegység hálózati csatlakozóját a fali
aljzathoz, majd kapcsolja be a vevőegységet az előlapján
található Bekapcsoló POWER gombbal.
• Kizárólag a készülékhez tervezett TX kártyát használja. Ha más kártyát próbál meg használni a készülékkel, a kártya megsérülhet, vagy
problémába ütközhet az eltávolítása.
• Vigyázzon, nehogy a kártyát fejjel lefelé vagy fordítva próbálja meg
behelyezni.
• A TX kártya csatlakoztatásához kapcsolja ki a készüléket. Ha a
kártyát úgy próbálja meg csatlakoztatni, hogy a készülék be van
kapcsolva, hibás működést idézhet elő.
• Ha TX kártyát behelyezte, hang nem jön ki a vevőegység hátsó
hangsugárzójából.
16
Bekapcsolt vezeték nélküli vevő modul mellett, használjon
egy golyóstollat vagy fogvájót a RESET (visszaállítás) gomb
megnyomásához az egység hátulján.
 A STANDBY LED (készenléti LED) a vezeték nélküli vevő modul első
oldalán 2-szer villog.
3
CSATLAKOZTATÁSOK
TX kártya
Kapcsolja ki a lejátszót, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a távvezérlő REMAIN gombját 5 másodpercig.
Kapcsolja be a lejátszót.
 Világítani kezd a vevőegységen a kapcsolatot jelző LED kijelző.
 Ha a készülék nem kapcsol be, ismételje meg az 1–3.
lépéseket.
• A vevőegység üzembe helyezése után a készülék hátsó hangsugárzó kimenetén (Rear Speaker OUT) nem
jelenik meg audio jel.
• A vezeték nélküli vevőantenna a vevőegységbe van beépítve. Óvja a vevőegységet víztől, nedvességtől.
• Az optimális hangzás érdekében vigyázzon arra, hogy az erősítő közelében ne legyenek zavaró tárgyak.
• A hátsó hangsugárzókból csak 5.1 csatornás vagy Dolby Pro Logic II kódolású DVD-k lejátszásakor hallható
hang.
• 2 csatornás hang esetén a hátsó hangsugárzókból nem hallható hang.
• A vevőegységet a hallgatási pozíció mögött helyezze el. Ha a vevőegység túl közel van a készülékhez,
interferencia miatt hangkiesés léphet fel.
• Ha mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN kártya, Bluetooth vagy egyéb, a 2,4 GHz frekvenciát használó
berendezés mellett használja a készüléket, interferencia miatt hangkiesés léphet fel.
• A rádióhullámok átviteli távolsága kb. 10 m, a környezettől függően. Ha a készülék és a vevőegység között fém
vagy vasbeton fal van, a hangsugárzók nem fognak szólni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
17
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez
HDMI funkció
HU
Válassza a négy módszer egyikét a tv csatlakoztatásához.
Felbontás kiválasztása
A választó kapcsolóval kiválaszthatja, hogy a HDMI kimenten megjelenő jel milyen felbontású legyen.
Állj üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az SD/HD (Standard
felbontás/Nagy felbontás) gombot a távvezérlőn.
1.
4. módszer
(tartozék)
3.1.módszer
módszer
3. módszer
2. módszer
 A HDMI kimeneten a felbontás választható értékei (576p)480p, 720p és 1080i.
 SD beállításnál a felbontás 576p(480p), HD beállításnál pedig 720p/1080i.
Csatlakoztassa a mellékelt HDMI kábelt a vevőegység hátoldalán lévő HDMI OUT kimeneti aljzathoz és a tv
készülék HDMI IN aljzatához.
2. módszer: Komponens videó .... Jobb minőség
Ha az Ön televíziója rendelkezik komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a komponens videó kábelt (nem
tartozék) a Pr, Pb és Y aljzatokhoz a mélyhangsugárzó hátulján és a megfelelő aljzathoz a tv készüléken.
COMPONENT SELECT (komponens kiválasztási) funkció
1. Kikapcsolt vevőegység mellett, nyomja le és tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a
COMPONENT SEL. (komponens kiválasztás) gombot a távvezérlőn.
• <RGB> fog megjelenni a kijelzőn.
2. Nyomja meg röviden a COMPONENT SEL. (komponens kiválasztási) gombot, hogy a
vevőegységet COMPONENT (komponens) üzemmódba állítsa.
3. módszer: Scart ....... Jobb minőség
Ha a televíziója SCART bemenettel rendelkezik, csatlakoztassa a scart csatlakozót (nem tartozék) a
vevőegység hátulján lévő AV OUT kimenethez és a televízió készüléken lévő SCART IN bemenethez.
VIDEO SELECT (VIDEÓ KIVÁLASZTÁSI) funkció
Nyomja le és tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gombot a távvezérlőn.
• <COMPOSITE> vagy <RGB> fog megjelenni a kijelzőn. Ekkor röviden nyomja meg a VIDEO SEL. (videó
kiválasztás) gombot, hogy választhasson a <COMPOSITE> és <RGB> között.
• Ha a scart (RGB bemenet) megfelel a tv-nek, nyomja meg a VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gombot az
RGB üzemmód kiválasztásához. A scart beállítás használatával jobb képminőséget érhet el.
Anynet+(HDMI-CEC) használata
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a vevőegység működtetésére lehet használni, ha a
házimozit a HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel. Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges,
amely támogatja az Anynet+ funkciót.
1
Anynet+ funkcióval
Ezt az egységet a tv b
ekapcsolásával vagy a
Samsung tv távvezérlésén a Play
(lejátszás) gomb
megnyomásával egy film
megnézésével tudja működtetni.
18
 A házimozit a tv távvezérlését használva tudja kezelni.
(Rendelkezésre álló tv gombok :
, , ,
, ▲, ▼ és ►,◄ gombok,
~
gomb)
Állítsa be az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót <On> (be) állásra a tv készüléken.
 <Receiver (vevő) : On> (be) : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
 <Receiver (vevő) : Off> (ki) : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
Ha a HÁZIMOZIT választja
MOVE
ENTER
EXIT
4. módszer: Kompozit videó ....... Jó minőség
• Ez a termék Interlace scan üzemmódban (576i, 480i) működik a komponens kimenetnél.
• Amennyiben HDMI kábelt használ a Samsung tv és a vevőegység összekapcsolásához, akkor a házimozit a
tv távvezérlő segítségével tudja irányítani. Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges, amely támogatja az
Anynet+(HDMI-CEC) funkciót.
• Kérjük ellenőrizze a
logót. Ha a tv készüléken van
logó, akkor ez támogatja az Anynet+ funkciót.
2
Kapcsolja össze a házimozi vevőegységét a Samsung tv-vel egy HDMI kábel
segítségével. (lásd 18. oldal)
Állítsa be az Anynet+ funkciót a tv készüléken.
(Lásd a tv használati utasítását további információért.)
Ha a TV-t választja
• Ha a scart (RGB bemenet) megfelel a tv-nek, nyomja meg a VIDEO SEL. (videó kiválasztás)
gombot az RGB üzemmód kiválasztásához.
Csatlakoztassa a mellékelt videó kábelt a VIDEO OUT aljzathoz a vevőegység hátoldalán és a VIDEO IN
aljzathoz a tv készüléken.
• Ha a televízió nem támogatja az adott felbontást, nem jelenik meg
megfelelő kép.
• A HDMI kábelen továbbított audio jelet automatikusan kétcsatornássá keveri le
a készülék a tv hangsugárzói számára.
• Ha a készüléket kikapcsolja majd újból bekapcsolja, vagy üzemmódot vált, a
beállítás automatikusan Video-ra (Kikapcsolva) vált.
CSATLAKOZTATÁSOK
1. módszer: HDMI ....... Legjobb minőség
Mi a HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Ez a lejátszó a DVD videó
és audio jeleket digitálisan
közvetíti, anélkül, hogy analóg
jellé alakítaná azokat. Jobb lesz
a digitális kép minősége, ha a
lejátszó és a tv csatlakoztatását
HDMI kábellel végzi.
MOVE
ENTER
EXIT
Válassza a <THEATER to connector> (házimozi csatlakozáshoz) és állítsa be az
opciót a következő elemekhez.
 <View TV> (Tv nézés) : Csatlakoztassa a mellékelt HDMI kábelt a vevőegység
hátoldalán lévő HDMI OUT kimeneti aljzathoz a tv készülék HDMI IN aljzatához.
 <THEATER Menu> (házimozi menü): A házimozi menüt érheti el.
 <THEATER Operation> (házimozi menü): A házimozi lemez lejátszási információ
fog megjelenni.
 <Receiver (vevő) : On> (be) : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
 <Receiver (vevő) : Off> (ki) : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
• Ha tv-t nézés közben, a tv hangját a házimozin keresztül akarja hallgatni, az
optikai kábelt kell csatlakoztatni.
• Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) be van kapcsolva és kikapcsolja a vevőegységet, a
tv is automatikusan kikapcsol.
• Az Anynet+ (HDMI-CEC) csak DVD üzemmód alatt működik.
19
Audio csatlakoztatása külső komponensekről
AUX1 : Első borítólemez
OPTICAL (optikai) : Hátsó borítólemez
AUX2 : Hátsó borítólemez
Audio csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
Ha a külső analóg berendezés csak
egy kimeneti aljzattal rendelkezik,
akkor azt csatlakoztathatja akár az L
(bal), ak ár az R (jobb) aljzathoz.
Optikai kábel
(nem tartozék)
CSATLAKOZTATÁSOK
Audio csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
HU
AUX1 : Külső analóg komponens csatlakoztatása
OPTICAL (optikai) : Külső digitális komponens csatlakoztatása
Analóg jelű komponensek, mint az MP3 lejátszó
1
2
Csatlakoztassa a házimozi az AUX IN 1 (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső analóg
komponensen.
Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az <AUX1> bemenet kiválasztásához.
• Használhatja a FUNCTION (funkció) gombot is a vevőegységen.
Az üzemmód a következőképpen kapcsol : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
AUX2 : Külső analóg komponens csatlakoztatása
Digitális berendezés, pl. Set-Top Box vagy CD-író csatlakoztatása.
1
Csatlakoztassa a lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a külső digitális berendezés digitális kimenetéhez.
2
Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen a <DIGITAL IN> bemenet kiválasztásához.
• Használhatja a FUNCTION (funkció) gombot is a vevőegységen.
Az üzemmód a következőképpen kapcsol : DVD/CD DIGITAL IN AUX 1 AUX 2 USB FM
Analóg jelű komponensek, mint a videólejátszó.
1
Csatlakoztassa a házimozi az AUX IN 2 (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső analóg
komponensen.
• Ügyeljen a csatlakozók színének párosítására.
2
Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az <AUX2> bemenet kiválasztásához.
• Használhatja a FUNCTION (funkció) gombot is a vevőegységen.
Az üzemmód a következőképpen kapcsol : DVD/CD DIGITAL IN AUX1 AUX2 USB FM
• Csatlakoztathatja a videó kimenet aljzatot a videólejátszón a tv-hez és videólejátszó aljzatait ezen termék audio
kimenet aljzataihoz.
20
21
OPERATION
Az FM antenna csatlakoztatása
A használati utasítás elolvasása előtt
HU
A használati utasítás elolvasása előtt ellenőrizze a következő kifejezéseket.
Az utasításban használt ikonok
Ikon
DVD
FM antenna (tartozék)
CD
MP3
JPEG
DivX
Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL aljzathoz.
Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító pozíciót talál, majd erősítse a
falhoz.
DVD
CD
Meghatározás
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely olyan DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezeken elérhető,
amelyeket videó módban vettek fel és lezártak.
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely adat cd-n áll rendelkezésre. (CD-R vagy CD-RW).
MP3
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
JPEG
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
DivX
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely MPEG4 lemezeken elérhető.
(DVD R/RW, CD-R vagy CD-RW)
FIGYELMEZTETÉS
Ez olyan esetet jelent, amikor egy funkció nem működik vagy a beállítások törlődtek.
MEGJEGYZÉS
Ez tippeket vagy utasításokat jelent az oldalon, amelyek az egyes funkciók működtetését
segítik.
MŰKÖDTETÉS
1
2
Kifejezés
• Ebben a kézikönyvben a <DVD ( DVD )> jelőléssel megjelőlt utasítások olyan DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO és DVD-R/-RW lemezekre vonatkoznak, amelyeket videó módban vettek fel és utána
lezárták. Ahol egy bizonyos DVD fajtát említenek, az külön meg van jelőlve.
• Ha a DVD-R/-RW lemezeket nem vették fel helyesen DVD videó formátumban, akkor ezeket nem lehet
lejátszani.
• Ezzel a készülékkel az AM (középhullámú) adások vétele nem lehetséges.
A hűtőventillátorról
A készülék hátoldalán hűtőventillátor található, mely megakadályozza a túl magas hőmérséklet kialakulását a készülék
belsejében.
A biztonság érdekében ellenőrizze a következőket:
 Ellenőrizze, hogy megfelelő legyen a szellőzés a készülék körül.
A nem megfelelő szellőzés túlmelegedést okozhat, és elromolhat a készülék.
 Ne takarja el a hűtőventillátort és a szellőzőnyílásokat, valamint lyukakat.
(Ha letakarja újsággal, terítővel, stb., a hő nem tud eltávozni a készülékből, és
a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
22
23
A DVD lejátszó használata előtt
A tv és a házimozi rendszer vezérlése a lejátszó távvezérlőjével HT-X30/HT-X35
Lemezek lejátszása
Nyomja meg az OPEN/CLOSE (nyitás/zárás) gombot a lemezfiók
kinyitásához.
2
Helyezzen be egy lemezt.
2
3
4
 Helyezzen be egy lemezt óvatosan a fiókba, a lemez feiratos oldala
felfelé legyen.
Csatlakoztassa a lejátszó hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
• Mielőtt a rendszert egy konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizni kell a feszültség
beállítását (OPCIONÁLIS). Ha a konnektor feszültsége nem egyezik meg az
egység hátulján található beállítással, ez súlyosan károsíthatja a rendszert.
Nyomja meg a TV gombot, ezzel a távvezérlőt tv vezérlési módba kapcsolja.
CD
1
A DVD házimozi távvezérlője használható Samsung tv-k irányítására.
1
HU
DVD
3
Zárja be a rekeszt az OPEN/CLOSE (nyitás/zárás) gomb ismételt
megnyomásával.
 A lejátszás automatikusan elindul.
A távvezérlő Be-/kikapcsoló POWER gombjával kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a TV/VIDEO gombot, ezzel a tv-t VIDEO üzemmódba kapcsolja.
VIDEO
5
Nyomja meg a DVD RECEIVER (DVD vevő) gombot, hogy DVD RECEIVER
(DVD vevő) üzemmódba kapcsoljon a DVD házimozi működtetéséhez.
6
Nyomja meg az Üzemmód választó FUNCTION gombot a készüléken vagy
a DVD gombot a távvezérlőn a DVD/CD üzemmód kiválasztásához.
 Ha egyszer nyomja meg, a <PRESS PLAY> (nyomja meg a lejátszást) jelenik meg a kijelzőn és a leállítási helyet
tárolja a memóriában.
Ha a PLAY/PAUSE (
) (lejátszás/szünet) gombot vagy az ENTER (beírás) gombot nyomja meg, a lejátszás a
leállítás helyétől indul újra. (Ez a funkció csak DVD-kel működik.)
 Ha kétszer nyomja meg a <STOP> (Állj) jelenik meg, és ha a PLAY/PAUSE (
meg, a lejátszás előlről kezdődik.
d A lejátszás időleges megállításához nyomja meg a PLAY/PAUSE(
a lejátszás alatt.
A videó formátum kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NT/PAL gombot a
távvezérlőn, és tartsa lenyomva 5 másodpercnél tovább.
 A készülék alapbeállítása a <PAL> formátum.
 A kijelzőn az <NTSC> vagy <PAL> jelzés jelenik meg. Az NT/PAL gomb minden
egyes megnyomására a készülék átkapcsol a két formátum <NTSC> és <PAL>
között.
 A lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a PLAY/PAUSE(
MŰKÖDTETÉS
d A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP (Állj) gombot a lejátszás alatt.
) (lejátszás/szünet) gombot nyomja
) (lejátszás/szünet) gombot
) (lejátszás/szünet) gombot.
• Az egyes lemezeknél a kezdeti képernyő különböző formában jelenhet meg.
• Kalóz lemezek nem játszhatók le. Különben megsérti a CSS (Content Scrambling System : másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.
 Az egyes országok különféle videó formátumokat alkalmaznak.
 Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tv-nek azonos
rendszerűnek kell lennie.
24
25
MP3/WMA-CD lemez lejátszása
MP3
Adat CD-k (CD-R, CD-RW), amelyeket MP3/WMA formátumban kódoltak lejátszhatók.
1
Állóképek folyamatos lejátszása (Slide (Diavetítés) üzemmód)
Helyezze be az MP3/WMA lemezt.
1
Helyezze a JPEG lemezt a lemezfiókra.
 A lejátszás automatikusan elindul. Minden képet 5 másodpercig jelenít
meg és azután a következő képet mutatja.
 Az egyes lemezeknél a menü más formában is megjelenhet.
 Nem lehet lejátszani a WMA-DRM fájlokat.
2
Állj üzemmódban a ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kívánt albumot, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a Diavetítés SLIDE MODE gombot.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, a kép a következőképpen változik :
DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : 1~11 DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : VÉTELTLEN  Válassza ki a kívánt műsorszámot a ▲,▼gombokkal.
3
DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : NINCS
Albumok váltásához Állj üzemmódban válassza ki a kívánt albumot a
▲,▼,◄,► gombokkal, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Másik album vagy műsorszám kiválasztásához ismételje meg a 2. és 3.
lépést.
4
JPEG
A digitális fényképezőgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat írja CD
lemezre, és a lemezről a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
 Megjelenik az MP3/WMA lemez menüképernyője, és megkezdődik a lemez
lejátszása.
2
HU
JPEG lemez lejátszása
A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj STOP () gombot.
d Az előző vagy következő képre a #,$ gomb megnyomásával léphet.
 A gomb minden egyes megnyomására az előző vagy a következő kép jelenik meg.
Képbemutató (DIGEST)
A tv-képernyőn egyszerre 9 kisképet (JPEG) nézhet meg.
1
Lejátszás közben nyomja meg a Bemutató DIGEST gombot.
 A tv-képernyőn 9 ablakban megjelennek a JPEG képek.
2
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt képet, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A kiválasztott kép 5 másodpercig látható a képernyőn, majd megjelenik a
következő kép.
d Az előző vagy a következő 9 képet tartalmazó képernyőre a #,$
gomb megnyomásával léphet.
d Fájlok lejátszása a képernyőn látható ikonok segítségével
 Amikor a lejátszás le van állítva, ▲,▼,◄,► a gombokkal válassza ki a kívánt ikont a menü felső részén.
Zenei fájl ikon : Csak zenei fájlok lejátszásához válassza az
Kép fájl ikon : Csak képfájlok lejátszásához válassza az
Csak film fájlok lejátszásához válassza az
Az összes fájl lejátszásához válassza az
ikont.
ikont.
MŰKÖDTETÉS
• A felvételi módtól függően előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD lemezeket
nem lehet lejátszani.
• Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3/WMA
műsorszám formátumtól függően.
ikont.
ikont.
A képek forgatása
Lejátszás közben nyomja meg a
▲,▼,◄,► gombokat.
▲ A kép megfordítása függőlegesen
◄ A kép elforgatása
Eredeti kép
90°-kal balra
► A kép elforgatása
90°-kal jobbra
▼ A kép megfordítása vízszintesen
• A maximális felbontás szabványos JPEG képek esetén 5120 x 3840 (vagy 19,0 MPixel), vagy 2048 x 1536 (3,0 Mpixel)
progresszív képek esetén.
• Ha JPEG fájlt játszik le, amikor a HDMI kimenet felbontása 720p/1080i, az üzemmód automatikusan átalakul 576p (480p) üzemmódra.
26
27
DivX lemez lejátszása
HU
DivX
Az ezen az oldalon leírt műveletek csak DivX lemezek lejátszásakor alkalmazhatók.
Feliratozás
Léptetés előre/hátra
Nyomja meg a Feliratozás SUBTITLE gombot.
Lejátszás közben nyomja meg a #,$ gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a <SUBTITLE
(1/N, 2/N ...)> és a <SUBTITLE OFF> (Feliratozás kikapcsolva) beállítás között.
 Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék automatikusan ezt a
fájlt játssza le.
 Olvassa el az alábbi 2. fejezetet, mely a DivX fájlok feliratozásáról szól.
 A $ gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal folytatódik (ha a lemez 2-nél
több fájlt tartalmaz).
 A # gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal folytatódik (ha a lemez 2-nél
több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van
Nyomja meg és tartsa lenyomva a ,gombot lejátszás közben.
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van, a felirat alapbeállítása nem biztos
hogy megegyezik a filmmel és Önnek a következőképpen kell kiválasztani a
felirat nyelvét:
 Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik:
2x 4x 8x 32x normál lejátszás.
1
2
Lejátszás alatt nyomja meg a ◄,► gombot.
 A ► gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel későbbi jelenettel folytatódik.
Zoom (Képrészlet nagyítás)
1
Nyomja meg a ZOOM gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a <ZOOM X2>
(Kétszeres nagyítás) és <ZOOM OFF> (Nagyítás kikapcsolva) beállítások
között.
2
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kinagyítandó képrészletet.
• A DivX fájlok csak kétszeres nagyításban játszhatók le.
• A DivX fájlok .Avi kiterjesztéssel rendelkeznek, de nem minden .Avi fájl DivX, így
előfordulhat, hogy egy .Avi kiterjesztésű fájl nem játszható le a készülékkel.
A DivX egy videó fájlformátum, melyet a Microsoft az MPEG4 tömörítési technológián alapulva fejlesztett ki az audio és
videó adatok Interneten keresztül történő valósidejű továbbításához. A videó jelek kódolása az MPEG4, az audio jeleké
az MP3 technológiával történik, ezért a néző közel DVD minőségben nézheti és hallgathatja a DivX fájlokat.
1. A támogatott formátumok
Ez a készülék csak az alábbi média formátumokat támogatja. Ha a kép vagy a hang formátum támogatottsága hiányzik, a
kép töredezett lehet, és előfordulhat, hogy nincs hang.
Videó kompatibilitás
Formátum
AVI
Támogatott verziók
DivX3.11~DivX5.1, XviD
 Ha lemez több nyelven tartalmazza a hangot, átkapcsolhat az egyes nyelvek
között.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol az egyes nyelvek
között, <AUDIO (1/N, 2/N ...)> vagy a <
> szimbólum jelenik meg.
• A<
> szimbólum akkor jelenik meg, ha a hangot csak egy nyelven
rögzítették a lemezen.
28
WMV
V1/V2/V3/V7
Audio kompatibilitás
Bitsebesség
Mintavételi frekvencia
Nyomja meg az AUDIO gombot.
Ha a kívánt DivX fájlt kiválasztja a tv képernyőjén, a filmet normál módon
fogja lejátszani.
DivX(Digital internet video eXpress)
Formátum
Nyelv kiválasztás
) a képernyőjén, és azután nyomja meg az ENTER (beírás)
MŰKÖDTETÉS
feliratozást (
gombot.
<5 perc átugrása> funkció
 A ◄ gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel korábbi jelenettel folytatódik.
Stop üzemmódban nyomja meg a ▲,▼ gombot, válassza ki a kívánt
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• A DTS formátumban készült DivX fájlokat, beleértve az audio és a videó fájlokat, csak 6Mbps-ig támogatja.
• Képarány: Bár az alap DivX felbontás 640 x 480 pixel (4:3), a készülék támogatja a 800 x 600 pixel (16:9) felbontást
is. A 800-nál nagyobb képfelbontás nem támogatott.
• Ha a 48 khz-nél vagy 320 kbps-nél magasabb mintavételi frekvenciájú lemezt játszik le, lejátszás közben a kép
remeghet.
2. Képfeliratozás funkció
• Ezt a funkciót azok a felhasználók tudják alkalmazni, akik tapasztalattal rendelkeznek a képszerkesztés területén.
• A képfeliratozás funkció használatához a felirat fájlt (*.smi) ugyanolyan fájlnéven mentse el, mint a DivX média fájlt
(*.avi), ugyanabba a mappába.
Példa: Gyökér
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Egy fájlnév maximum 60 alfanumerikus karaktert tartalmazhat.
29
HU
Lejátszás funkció használata
A lemez-információk megjelenítése
DVD
CD
MP3
JPEG
A hátralevő idő ellenőrzése
DivX
DVD
CD
MP3
A lemez lejátszására vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyőn is.
Nyomja meg a Hátralévő játékidő REMAIN gombot.
Nyomja meg az INFO gombot.
 A gomb többszöri megnyomására az alábbi kijelzések jelennek meg:
 Ellenőrizheti az éppen lejátszott főcím vagy fejezet teljes és hátralévő játékidejét.
A Hátralévő játékidő (Remain) gomb megnyomására a kijelzés a
következők szerint változik:
DVD
A kijelzés eltűnik.
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
CD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
Gyorsított lejátszás
DVD
CD
MP3
DivX
Nyomja meg az , gombot.
MP3
JPEG
 Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
meg- nyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DivX
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
A kijelzés eltűnik.
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres gyorsí-
• Egyes lemezeknél a lemez-információs képernyő más formában is megjelenhet.
• A lemeztöl függően kiválaszthatja a DTS, DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
Ha a
DVD
DivX
Nyomja meg a Lassított lejátszás SLOW gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes megnyomására a
lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
A képernyőn megjelenő kijelzések
30
tásnál hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
Lassított lejátszás
szimbólum jelenik meg a tv-képernyőn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tvképernyőn,
azt jelenti, hogy az adott műveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
DVD
AUDIO
MŰKÖDTETÉS
A kijelzés eltűnik.
DVD kijelzés
Főcím kijelzés
Eltelt lejátszási idő
LR Sztereo (bal/jobb)
DVD
DVD-AUDIO
kijelzés
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
Dolby Digital kijelzés
DivX
CD kijel
Műsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Kameraállás kijelzés
GROUP kijelzés
Feliratozás nyelve
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Lassított lejátszás és léptetés alatt hang nem hallható.
• DivX lemezeket nem lehet lejátszani hátrafelé lassított lejátszással.
31
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Jelenetek/műsorszámok átugrása
DVD
CD
Ismételt lejátszás
MP3
CD
MP3
JPEG
DivX
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen műsorszámát, egy fejezetet, egy főcímet, egy
kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
Nyomja meg az #,$ gombot.
 Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következő
vagy az előző fejezetre, műsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
 Nem lehet azonban sorban egymás után következő fejezeteket átugrani.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD
Nyomja meg az Ismételt lejátszás REPEAT gombot.
 Az Ismételt lejátszás REPEAT gomb többszöri megnyomásával az alábbi
ismétlési módok közül választhat:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CD
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
MP3
MŰKÖDTETÉS
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési lehetőségek közül választhat
CHAPTER : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fejezetet.
TITLE : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott főcímet.
GROUP : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott csoportot.
RANDOM : A készülék véletlenszerű sorrendben lejátssza a lemezre rögzített műsorszámokat
(a már lejátszott műsorszám ismét a műsorba kerülhet).
TRACK : Akészülék ismételten lejátssza a kiválasztott műsorszámot.
DIR : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mappában levő műsorszámokat.
DISC : A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF : Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyőről
1
2
3
DVD
CD
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki az ismételt lejátszási ( ) ikont .
A ▼ gombbal válassza ki a kívánt ismétlési módot.
 Másik album és műsorszám kiválasztásához ismételje meg a fenti 2. és 3. lépést.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
CD
• DivX, MP3 és JPEG lemezeknél, nem tudja a Repeat Play (ismételt lejátszás)-t
kiválasztani a kijelzőn lévő információból.
32
33
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
A-B szakaszismétlés
A kameraállás kiválasztása
DVD
Ezzel a funkcióval ismételten lejátszhatja a DVD lemezről a kijelőlt részletet.
1
2
3
Ezzel a funkcióval egy adott jelenetet több, különböző kameraállásból rögzítve is megnézhet.
1
2
3
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki az ismételt lejátszási
DVD
ikont .
Válassza ki az <A-> kijelzést a ▲,▼ gombokkal, és az ismételni kívánt
szakasz kezdőpontjánál nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a INFO gombot.
A ► válassza ki a Kameraállás ANGLE (
) ikont.
Válassza ki a kívánt kameraállást a ▲,▼ gombokkal, vagy a Számgombokkal.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja a szög a következőképpen változik:
 A készülék tárolja azt a helyet, ahol az ENTER gombot megnyomta.
4
A szakasz végpontjánál nyomja meg ismét az ENTER gombot.
 A készülék ismételten lejátssza a megjelőlt szakaszt.
A-B
d Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a ▲,▼ gombokkal válassza ki
az
ikont.
• Az A-B ismétlés funkció nem működik DivX, MP3 vagy JPEG lemezeknél.
Zoom (Nagyítás)
DVD
DivX
MŰKÖDTETÉS
• Ez a funkció csak azoknál a lemezeknél használható, amelyek több
|kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
A Zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
Léptetés
DVD
1
2
3
DivX
Nyomja meg a STEP gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja a STEP gombot, a készülék a következő képkockára
lép.
Nyomja meg a ZOOM gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza kia kinagyítandó képrészletet.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Nem hallatszik hang a lassított lejátszásban.
SELECT ZOOM POSITION
• Ha DivX lemezt játszik le, a képernyőt a normál méret kétszeresére nagyíthatja.
34
35
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Képarány módosítása (EZ VIEW)
DVD
A lejátszás nyelvének kiválasztása
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a funkció be majd kikapcsol.
 A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyő alján és tetején.
Ezek a fekete sávok eltűnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW
1
2
DVD
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ▲,▼ gombokkal vagy a Számgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
 Attól függően, hogy a DVD lemezen a hangot hány nyelven rögzítették, a
gomb minden egyes megnyomására egy másik nyelv kerül kiválasztásra
(angol, spanyol, francia, stb.).
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Bónusz csoport
DVD-AUDIO
Egyes DVD-Audio lemezek extra bónusz dalokat tartalmaznak, melyeket csak egy 4 számjegyű kóddal lehet
meghallgatni. A lemez borítóján keresse meg a részleteket és a 4 számjegyű kódot.
A feliratozás nyelvének kiválasztása
1
2
3
DVD
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki a Feliratozás SUBTITLE (
) ikont.
Válassza ki a kívánt nyelvet a ▼ gombbal vagy a számgombokkal.
EN 1/3
EN 01/ 03
Ha olyan DVD-Audio lemezt játszik le, amelyik bónusz dalokat
SP 02/ 03
tartalmaz, automatikusan megjelenik a képernyő a kód beírásához.
FR 03/ 03
MŰKÖDTETÉS
• Ez a funkció nem működik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt
tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függőleges képarány kötött, ezeknél a
filmeknél a fekete sáv nem tüntethető el.
• Ez a funkció DivX lemezekkel nem használható.
• Az EZ nézet alatt, a bal és a jobb széleket egy kicsit levághatja.
OFF
OFF / 03
BONUS GROUP
• Ha kiveszi a lemezt, kikapcsolja a készüléket vagy kihúzza a lejátszót a hálózati
csatlakozó aljzatból, a következő bekapcsoláskor újból be kell írnia a kódszámot.
KEY NUMBER :
• A nyelvet kiválaszthatja a távvezérlő AUDIO és SUBTITLE gombjával is.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a lejátszás és feliratozás nyelve
nemválasztható ki.
Navigációs oldalak
DVD-AUDIO
d Lejátszás alatt nyomja meg a Hangolás/csatorna választás ,,.
gombot a távvezérlőn.
 Kiválaszthatja a kívánt képet az állóképeket tartalmazó DVD-Audio
lemezről.
 Egyes lemezeknél előfordulhat, hogy nem lehet a képeket kiválasztani
(a lemez előállítási módjától függően).
36
37
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása
DVD
CD
MP3
JPEG
A lemezmenü használata
DVD
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen nyelvű legyen a felirat, a profil, stb.
Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
DVD
1
2
3
4
5
6
CD
1
2
Nyomja meg az INFO gombot.
A ▲,▼ gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt
Föcímet/műsorszámot ( ), majd nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
A ◄,► gombokkal válassza ki a fejezet (
) ikont.
3
4
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
) ikont.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
A Számgombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
ENTER
EXIT
JPEG
• Az egyes lemezeknél a menüképernyő eltérő lehet.
Használja a számgombokat.
MŰKÖDTETÉS
MOVE
MP3
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Lemezmenü <Disc Menu> menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez tartalmazza a menüt.
Ha a lejátszó nem támogatja a lemezmenü megjelenítését, a <This menu
is not supported> felirat jelenik meg.
A ▲,▼ gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt
jelenetet, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ◄,► gombokkal válassza ki az időpont (
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
 A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
 MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a ▲,▼ gombokkal nem lehet
mappát váltani. Ha új mappát akar választani, állítsa le a lejátszást az Állj
STOP () gombbal, és ezután válasszon a ▲,▼ gombokkal.
A Főcím menü használata
A több főcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán nem működik, vagy lemezenként eltérően működik.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Főcím menü <Title Menu> menüpontot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Megjelenik a főcím menü.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
• A kívánt Főcímet, Fejezetet vagy Műsorszámot kiválaszthatja a távvezérlő
#,$ gombjaival is.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a Föcím vagy Idő kiválasztási funkció
nem működik.
• Az egyes lemezeknél a Főcím menü képernyő eltérő lehet.
MOVE
38
DVD
ENTER
EXIT
39
SETUP
HU
Média fájlok lejátszása az USB Host funkcióval
A készülék USB portjához külső USB tárolóeszközt, pl. MP3 lejátszót, USB memóriát, digitális kamerát, stb.
csatlakoztathat, és a rajtuk tárolt média fájlokat (pl. filmet, képet, zenét) lejátszhatja a készülékkel, az USB HOST
funkció segítségével, kiváló minőségű házimozi hanggal.
1
Csatlakoztassa az USB készüléket az USB aljzathoz az egység elején.
Kompatibilis eszközök
1. USB eszközök, melyek támogatják az USB Mass Storage 1.0 verziót. (Azok az USB eszközök, melyek
cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt, további meghajtó telepítése
nélkül.)
2. MP3 lejátszó : HDD és flash típusú MP3 lejátszók.
3. Digitális kamera: Kamerák, amelyek USB Mass Storage v1.0-t támogatnak.
• (Azok a kamerák, melyek cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt, további
meghajtó telepítése nélkül.)
4. USB HDD és USB Flash Drive: az USB2.0 vagy USB1.1 verziót támogató eszközök.
• USB1.1 eszköznél a lejátszási minőség gyengébb lehet.
2
5. USB kártyaolvasó: egy vagy többkártyás USB kártyaolvasó.
 A gomb megnyomására a képernyőn előbb megjelenik, majd eltűnik az <USB> felirat.
• Egyes gyártók kártyaolvasóit a készülék nem támogatja.
 A tv-képernyőn megjelenik az USB MENU képernyő, és elkezdödik a lejátszás.
• Ha egy több kártyahelyes olvasóba többféle eszközt helyez, a lejátszás problémába ütközhet.
Alejátszás leállításához nyomja meg a STOP () gombot.
d Az USB kábel biztonságos kihúzása
Az USB kábel kihúzása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket, ezzel
elkerülheti, hogy az USB eszköz memóriájában tárolt adatok
megsérüljenek.
1) Nyomja meg kétszer egymás után a STOP () gombot. A kijelzőn megjelenik a
REMOVE USB felirat.
2) Húzza ki az USB kábelt.
Léptetés előre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a # $ gombot.
 A $ gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal folytatódik
(ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
 A # gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal folytatódik
(ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a   gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja bármelyiket a két gomb közül, a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik:
2x 4x 8x 32x Normál lejátszás
40
• SB HDD eszköz használatánál a megfelelő működés érdekében az USB HDD-hez saját tápkábelt csatlakoztasson.
6. Ha USB hosszabbító kábelt használ, előfordulhat, hogy az USB eszközt nem ismeri fel a készülék.
Támogatott formátumok
Állókép
Zene
Film
Fájlnév
Fájl kiterjesztés
Bitsebesség
Verzió
Pixel
Mintavételezési
frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
MŰKÖDTETÉS
3
A készülék FUNCTION (Üzemmód választó) gombjával vagy a távvezérlő
USB gombjával válassza ki az USB üzemmódot.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
• Digitális kamera: A PTP protokol nem támogatott. Nem támogatottak olyan kamerák, melyek esetén a
csatlakoztatva további program telepítésére van szükség.
• Nem támogatott az NTFS fájlrendszert alkalmazó eszköz. (Csak a FAT 16/32 fájlrendszer támogatott.)
• Előfordulhat, hogy egyes MP3 lejátszók ehhez a készülékhez csatlakoztatva nem működnek, a fájlrendszerük
szektorméretétől függően.
• Nem támogatott az USB HOST funkció, ha olyan terméket csatlakoztat, amely a média fájlokat gyártó-specifikus
programmal tölti le.
• Nem lehet használni a Janusra épülő MTP (Media Transfer Protocol) berendezésekkel.
• Ennek a készüléknek az USB host funkciója nem támogatja az összes USB eszközt. A támogatott eszközökről
további információkért lapozzon a 66. oldalra.
41
Beállítások
HU
A nyelvi jellemzők beállítása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyőkijelzések (OSD) angol nyelven jelennek meg.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
MOVE
ENTER
RETURN
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
Válassza ki a Nyelv <LANGUAGE> menüpontot, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Képernyőmenü nyelve <OSD LANGUAGE>
menüpontot, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
ENTER
RETURN
EXIT
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
OSD LANGUAGE : A képernyőmenü nyelvének kiválasztása
AUDIO : A lejátszás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
SUBTITLE : A feliratozás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
DISC MENU : A menü nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
a Ha a lemez nem tartalmazza a menüt a kiválasztott nyelven, a menü az eredeti
nyelven jelenik meg, hiába választott másik nyelvet.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a tv-képernyő <TV DISPLAY> menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
 Miután elvégezte a beállítást, a készülék visszakapcsol az előző
képernyőre.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
A tv-képarány (képernyőméret) beállítása
A hagyományos tv- készülékeknél a képernyő szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez az arány a
szélesvásznú képernyővel rendelkező tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván nézni, amelyet a tv-től eltérő
képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyőnek megfelelő beállítást.
Hagyományos tv-készülék esetén válassza a <4:3PS> vagy <4:3LB> beállítást tetszése szerint.
Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a <WIDE/HDTV> beállítást válassza.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a középső része látható a
hagyományos képernyőn, mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra kerül.
 You can see the central portion of the screen only (with the sides of the 16:9
picture cut off).
BEÁLLÍTÁSOK
MOVE
1
2
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
•
•
•
•
Válassza ki a lejátszón a csatlakoztatott tv-típusnak (normál 4:3 vagy szélesvásznú) megfelelő tv-képernyő méretarányt.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
 Ha az alapbeállítási menüben egyszer már kiválasztotta az angol nyelvet, a
készül-ék további bekapcsolásakor a képernyőkijelzések angol nyelven jelennek meg.
EXIT
A tv-képarány beállítása
4:3LB (4:3 Letterbox)
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
 Black bars will appear at the top and bottom of the screen.
• OTHER : További nyelvek kiválasztásához válassza ki az OTHER menüpontot, és írja
be a kívánt nyelvnek megfelelő kódot (lásd a választható nyelvek kódlistáját a
63. oldalon). Kiválaszthatja, hogy milyen nyelvű legyen a hang és a
feliratozás, valamint hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
MOVE
42
SELECT
RETURN
EXIT
WIDE/HDTV
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
 You can enjoy the widescreen aspect.
• Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem tekintheti meg a filmet 16:9
képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertől, a tv-készüléktől, és a
tv-képarány beállítástól függően más és más a lejátszott kép.
• HDMI működéskor, a képernyőt automatikusan átkapcsolja széles üzemmódba.
43
Beállítások (folyt.)
HU
A készülék használatának korlátozása (Szülői felügyelet)
Ezzel a funkcióval letilthatja az olyan jelenetek (erőszakos vagy csak felnőtteknek való) lejátszását, melyek a
gyermekek számára károsak.
1
2
3
MOVE
MOVE
ENTER
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A gombbal válassza ki a Beállítás <Setup> menüt, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A gombbal válassza ki a Szülői felügyelet <PARENTAL> menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A , gombokkal válassza ki a korlátozási szintet, majd nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
 Ha a 6. korlátozási szintet választja ki, nem lehet lejátszani a 7-es, és az e feletti
korlátozási szintű lemezeket.
 Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket állít be, annál szigorúbb a korlátozás.
Magasabb korlátozási szintnél a filmben benne maradnak az erőszakos és a
gyermekek számára nem kívánatos jelenetek.
A háttérkép beállítása
DVD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyő háttérként fog megjelenni.
1
COPY LOGO DATA
2
Lejátszás közben nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE) gombot
akkor, amikor egy háttérképnek alkalmas képet lát.
Nyomja meg a LOGO gombot.
3
A készülék automatikusan kikapcsol, majd bekapcsol.
 A képernyőn megjelenik a „COPY LOGO DATA” (Logó másolása) felirat.
 A képernyőn megjelenik a kiválasztott háttérkép.
 Összesen 3 háttérképet választhat ki.
• Ez a funkció nem fog működni, ha a HDMI kimenet 720p vagy 1080i.
 Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
 A beállítás végeztével a készülék visszakapcsol az előző képernyőre.
Választás a három saját háttérkép közül
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás <Setup> menüt, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Jelszó <PASSWORD> menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Írja be a régi jelszót, majd az új jelszót, és erősítse meg az új jelszót.
 Ezzel elkészült a beállítással.
• Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
MOVE
SELECT
RETURN
5
MOVE
SELECT
RETURN
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg
a Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a <LOGO> menüpontot, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a kurzor ▲,▼ gombot a kívánt <USER> (felhasználó)
kiválasztásához, és ezután nyomja meg az ENTER (beírás) gombot.
 Ezzel kiválasztja a három eltárolt háttérkép közül a megfelelőt.
BEÁLLÍTÁSOK
• A Szülői felügyelet <PARENTAL CONTROL> funkció olyan DVD lemezek
esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának
korlátozásához a megfelelő információkat.
3
JPEG
Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
1
2
DVD
Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
EXIT
• ORIGINAL : Ezt a beállítást válassza, ha a Samsung Logót kívánja használni
háttérképként.
• USER : Ezt a beállítást válassza, ha az Ön által kiválasztott képet kívánja
használni háttérképnek.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
EXIT
Ha elfelejtette a korlátozási szint beállításához a jelszót:
• Állj üzemmódban tartsa lenyomva a készüléken lévő Állj STOP ()gombot legalább 5 mp-ig. A kijelzőn megjelenik az
<INITIAL> (Kezdeti) felirat, és minden beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
44
45
Beállítások (folyt.)
A DVD-Audio lemezek lejátszási üzemmódjai
Egyes DVD-Audio lemezek egyaránt tartalmaznak DVD-Video és DVD-Audio részeket.
Ha a DVD-Audio lemezről a DVD-Video részeket kívánja lejátszani, kapcsolja a készüléket DVD-Video üzemmódba.
1
2
ENTER
RETURN
A késleltetési idő beállítása
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási pozíciótól egyenlő távolságra elhelyezni, a hátsó hangsugárzóktól és
a középsugárzótól érkező audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
Nyomja meg az MENU (menü) gombot, amíg a lemezfiók nyitva van.
A ▼ gombbal válasszaki a Beállítás <Setup> menüpontot, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a DVD fajta <DVD TYPE> menüpontot, és nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼ gombbal válassza ki a <DVD VIDEO> menüpontot, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
3
MOVE
HU
EXIT
4
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• DVD VIDEO : Ezt a beállítást válassza, ha a DVD-Audio lemezről a videó anyagotkívánja lejátszani.
• DVD AUDIO : Ezt a beállítást válassza, ha a DVD-Audio lemezt az alapbeállítás szerint kívánja lejátszani.
• Tryb odtwarzania DVD jest ustawiony fabrycznie w opcji DVD Audio.
• Wyłączenie zasilania jednostki głównej spowoduje automatyczne przełączenie w
tryb DVD Audio.
DivX regisztráció
Hangsugárzó beállítások
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia-jellemzőket a hangsugárzó elrendezésnek
megfelelően, függetlenül attól, hogy használja-e az összes hangsugárzót, vagy nem.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
Válassza ki a Hangsugárzó beállítás <Speaker Setup> menüpontot, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
 A C (Középsugárzó), SL (Bal hátsó) és SR (Jobb hátsó) hangsugárzóknál két beállítás
között választhat: SMALL NONE.
 A bal és jobb első hangsugárzóknál az alapbeállítás a SMALL.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
• NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
• Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál
(lásd a 53. oldalon).
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
46
Beírás ENTER gombot.
A gombbal válassza ki a Késleltetési idő <DELAY TIME> menüpontot, majd
4
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
5
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
A ◄,► gombokkal válassza ki a késleltetési időt.
 A késleltetési időt a középsugárzóra 00 és 05 msec között, a hátsó hangsugárzókra
00 és 15 msec között lehet beállítani.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
A késleltetési idő beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás, ha a hangsugárzók egyenlö távolságban
vannak Öntöl. Ha ezt a szoba berendezése nem teszi lehetövé, a késleltetési idő beállításával érheti el ugyanezt a
hatást. A késleltetési idő a középsö és a hátsó hangsugárzókra állítható be.
A középshangsugárzó
ideális helye
A hátsó
hangsugárzók
ideális helye
A hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az ábrán
is látható.
Késleltetési idő beállítása a középső hangsugárzóhoz
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál nagyobb
(lásd az ábrán), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben azonban
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
BEÁLLÍTÁSOK
Szükség esetén a regisztrációs kóddal regisztrálja a készüléket a DivX (R) menüsorban. További információkért keresse fel
a www.divx.com/vod honlapot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a
3
EXIT
 Ha vissza kíván kapcsolni a DVD AUDIO lejátszási üzemmódra, az 1–4. lépések
szerint végezze el ismét a beállítást.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
Késleltetési idő beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd az ábrát),
válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben végezze el a beállítást
az alábbi táblázat alapján
Df és Dc távolsága
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Df: Az első hangsugárzóknak a hallgatási helytől mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytől mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytől mért távolsága.
• A
(Dolby Pro Logic II) esetén, a késleltetési idő minden üzemmódban más lehet.
• AC-3 és DTS esetén, a késleltetési időt 00 és 15mSEC (millimásodperc)-re lehet beállítani.
• A középső csatornát csak 5.1 csatornás lemezeken lehet állítani.
47
Beállítások (folyt.)
A hangjellemzők beállítása
A teszthang
A teszthang segítségével ellenőrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
MOVE
ENTER
RETURN
HU
EXIT
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
3
A ▼ gombbal válassza ki a Teszthang <TEST TONE> menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerőt.
1
2
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 A teszt hangot a következő sorrendben küldi L C R SR SL SW.
Ha ismét megnyomja az ENTER (beírás) gombot, a teszt hang leáll.
STOP
EXIT
4
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Hangszerkesztés <SOUND EDIT> menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzőt, és a ◄,► gombokkal
végezze el a kívánt beállítást.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
A teszthang bekapcsolásának másik módja
Nyomja meg a Teszthang TEST TONE gombot.
Nyomja meg a Hangszerkesztés SOUND EDIT gombot, majd a ◄,► gombokkal
végezze el a beállítást.
 DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj STOP
üzemmódban hallható.
Start
 Ezzel a funkcióval ellenőrizheti, hogy minden csatlakoztatott hangsugárzó
megfelelően működik-e.
BEÁLLÍTÁSOK
Multi-Channel Pro Logic Mode
A hangsugárzó hangerő és balansz manuális beállítása a SOUND EDIT (hangszerkesztés) gombbal.
 Ha a HDMI AUDIO be van kapcsolva (a hang a TV hangsugárzóin
keresztül jön ki), a TEST TONE (teszt hang) funkció nem elérhető.
L: Bal első hangsugárzó C: Középsugárzó SW: Mélysugárzó
R: Jobb első hangsugárzó
SL: Bal hátsó hangsugárzó SR: Jobb hátsó hangsugárzó
d A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a Teszthang
TEST TONE gombot.
Az első/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -06 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a
Kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerő beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél
jobban megközelíti a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
48
49
Beállítások (folyt.)
A DRC beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Ezzel a funkcióval a leghalkabb és legmagasabb hangok közötti balanszot állíthatja elő. Akkor használja ezt a funkciót,
ha a Dolby Digital hang minden előnyét szeretné élvezni alacsony hangerő mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
HU
A HDMI Audio beállítása
A HDMI kábelen továbbított audio jelek be és kikapcsolhatók.
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a <DRC> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal állítsa be a DRC funkciót.
MOVE
ENTER
RETURN
CHANGE
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
Ha a készüléket digitális tv-hez csatlakoztatja, a kép késhet a hanghoz képest. Ha ezt a jelenséget tapasztalja, a hang késleltetésével hozza
szinkronba a képet és a hangot.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, és nyomja meg az Beírás
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <AV-SYNC> menüpontot, és nyomja meg az
Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a kurzor ▲,▼ gombot az AV-SYNC (hang-kép szinkron)
késleltetési idejének kiválasztásához, és ezután nyomja meg az ENTER
(beírás) gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a <HDMI AUDIO> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Nyomja meg a ▲,▼ kurzor gombokat az <ON> (be) vagy <OFF> (ki)
kiválasztásához, azután nyomja meg az ENTER (beírás) gombot.
• ON : A HDMI kábel mind az audio, mind a videó jeleket továbbítja, a hang csak a tv
hangsugárzóiból hallható.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : A HDMI kábel csak a videó jelet továbbítja. A hang a házimozi hangsugárzókon keresztül hallható.
• A gyári beállítás a HDMI AUDIO OFF.
• A HDMI kábelen továbbított audio jelet automatikusan kétcsatornássá keveri
le a készülék a tv hangsugárzói számára.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
BEÁLLÍTÁSOK
Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
3
EXIT
 Minél tovább tartja lenyomva a ▲ gombot, annál jobban érvényesül a funkció
hatása, és minél tovább tartja lenyomva a ▼ gombot, annál kevésbé.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
 A hang késleltetési idejét 0 ms és 300 ms között választhatja ki. Végezze el úgy a
beállítást, hogy a kép és a hang szinkronban legyenek.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
50
51
Beállítások (folyt.)
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek
DSP(Digital Signal Processor) (digitális jel processzor) : DSP üzemmódokat különböző akusztikai környezetek
képzésére fejlesztették ki.
EQ : Választhat ROCK, POP, vagy CLASSIC (klasszikus) közül a lejátszott zene műfajához illő hang
optimalizálásához.
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
HU
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a 2 PL II MODE gombot.
 A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi sorrendben váltják
egymást :
 A kijelzőn a <DSP> jelzés jelenik meg.
 A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják
egymást:
Pro Logic II üzemmódok :
• MUSIC : Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA : A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághű lesz.
• MATRIX : Az 5.1 csatornás surround hang előállítása.
STEREO : Válassza ezt a beállítást, ha a hang előállításához csak az első két
hangsugárzót és a mélysugárzót kívánja használni.
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : Válasszon a hangzásképek közül a hallgatott zene jellegének megfelelően.
STUDIO : Kis belmagasságú klubhelyiség, élő zenével.
CLUB : Táncklub hangterének létrehozása, dübörgő mélyhang effektussal.
HALL : Tiszta énekhang, és egy koncertterem érzetének létrehozása.
MOVIE: Egy filmszínház akusztikus terének létrehozása.
CHURCH: Nagy belmagasságú templom tágasságának szimulálása.
PASS: Ezt a beállítást válassza a normál zenehallgatáshoz.
• Ha külső berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a Pro Logic II
üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind
a bal AUDIO INPUT bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy
csak a jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet hallgatni a térhatású hangot.
BEÁLLÍTÁSOK
• PRO LOGIC : Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott
csak az első két hangsugárzót használja.
• A DSP/EQ funkció csak sztereo üzemmódban működik.
Nyomja meg a 2 PLII üzemmód választó gombot, hogy a kijelzőn a STEREO
jelzés legyen látható.
• Ez a tulajdonság CD-kel, MP3-CD-kel, 2-csatornás DVD-Audio-val, DivX-el és
Dolby Digital lemezekkel működik.
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a DSP/EQ funkció nem
működik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
52
53
Beállítások (folyt.)
Rádióhallgatás
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez a funkció csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
1
Nyomja meg a 2 Pro Logic II üzemmód választó PL II MODE gombot a
<MUSIC> üzemmód kiválasztásához.
HU
A távvezérlővel
1
2
A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
 Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg a # $ gombot, ha a korábban tárolt
állomások közül kíván választani.
2
 Automatikus hangolás 2 : Tartsa lenyomva a Hangolás/ csatorna választás (.,,)
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<PANORAMA> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
gombot az automatikus hangolás elindításához.
 Kézi hangolás : Nyomja meg többször egymás után a .,, gombot a kiválasztott
 0 és 1 között választhat.
állomás behangolásához.
 Ezzel a beállítással az első hangsugárzók által sugárzott sztereo
hangzásnak a háttér hangsugárzókra történő kiterjesztésével kitágíthatja a
hangteret, azt a hatást keltve, mintha körbevenné a zene.
3
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<C-WIDTH> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
 A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban végezheti.
 A középsugárzó által előállított hangtér szélességének beállítása. Minél
magasabb értéket állít be, annál kevesebb hangot közvetít a
középsugárzó.
A készülék gombjaival
1
2
A FUNCTION üzemmód választó gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
 Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg az Állj Stop () gombot a
<PRESET> (Tárolt állomások behívása) üzemmód kiválasztásához.
Válasszon a # $ gombbal a korábban tárolt állomások közül.
 Automatikus hangolás 2 : Nyomja meg az Álj Stop () gombot a <MANUAL>
(Kézi) üzemmód kiválasztásához. Tartsa lenyomva a # $ gombot az automatikus
keresés elindításához.
4
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<DIMENS> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
 A hangtér fokozatos eltolása az első vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg többször egymás után a # $ gombot a
kiválasztott állomás behangolásához.
d Nyomja meg a Mono/sztereó MO/ST gombot a Mono/Sztereo üzemmód
kiválasztására.
 A Mono/sztereó MO/ST gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a
<STEREO> (Sztereó) és <MONO> (Mono) üzemmódok között.
 Gyenge vételi helyen, válassza a <MONO> -t a tiszta, zavarmentes vétel
érdekében.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
 A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban végezheti.
 Kézi hangolás : Nyomja meg az Állj Stop () gombot a <MANUAL> (Kézi)
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a 2 PLII (Dolby Pro
Logic II) gomb nem működik, hanem a készülék automatikusan a
többcsatornás üzemmódra vált.
54
55
Rádióhallgatás (folyt.)
Rádióállomások tárolása
Példa: Az FM 89,10 tárolása a memóriában.
1
2
A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
3
Nyomja meg a Tárolás TUNER MEMORY gombot.
Hangolja be a .,, gombbal a 89,10 frekvenciaértéket.
Válassza ki a kívánt memóriahelyet a # $ gombokkal.
 1–15 között választhat.
5
Nyomja meg ismét a TUNER MEMORY (tárolás) gombot.
 Nyomja meg a TUNER MEMORY (tárolás) gombot mielőtt a <PRGM> eltűnik a
kijelzőröl.
 <PRGM> eltűnik a kijelzőröl és az állomást elmentette a memóriába.
6
HU
FM állomások hallgatása az RDS (Radio Data System) használatával
Az RDS lehetővé teszi az FM állomások számára, hogy további jeleket küldjenek a szokásos programjeleken túl. Például az állomások
elküldik a nevüket, valamint információt arról, hogy milyen típusú programot sugároznak, mint például sport vagy zene, stb.
Ha olyan FM állomást állít be, amelyik RDS szolgáltatást nyújt, az RDS
kijelző világít a kijelzőn.
Az RDS funkció leírása
 A kijelzőn villog az <PRGM> szám.
4
Az RDS rádióadásról
További állomások tárolásához hajtsa végre újból a 2–5. lépéseket.
d A tárolt állomások előhívásához nyomja meg a # $ gombokat a
távvezérlőn.
• Az RDS nem működik rendesen, ha a beállított rádióállomás nem közvetít
RDS jeleket rendesen vagy ha a jelküldés erőssége gyenge.
Az RDS jelek megmutatása
Az RDS jeleket láthatja a kijelzőn, amelyeket a rádióállomás küld.
Nyomja meg az RDS DISPLAY (RDS kijelzése) gombot, az FM rádióállomás
hallgatása közben.
 Minden alkalommal, ha megnyomja a gombot a kijelző megváltozik, hogy a következő
információt megmutassa :
PS NAME RT CT Frekvencia
• PS (Program Service) (program szolgáltatás) : Keresés alatt, <PS> jelenik meg és
azután a rádióállomások neveit jelzi ki. <NO PS> jelenik meg, ha nincs küldött jel.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : keresés alatt, <RT> jelenik meg és azután a
rádióállomások által küldött szöveges üzeneteket jelzi ki. <NO RT> jelenik meg, ha
nincs küldött jel.
• Frekvencia : rádióállomás frekvenciája (RDS szolgáltatás nélkül)
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
• Ezzel a készülékkel nem foghatók az AM (középhullámú) rádióadások.
• PTY (program típus) : Kijelzi az aktuálisan sugárzott program típusát
• PS NAME (Program Service Name) (program szolgáltatás neve) : A sugárzó
rádióállomás nevét jelzi és 8 karakterből áll.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : Dekódolja a rádióállomás által sugárzott szöveget
(ha van) és maximum 64 karakterből áll.
• CT (Clock Time) (óra szerinti idő) : Az FM frekvenciáról dekódolja a valós időt
mutató órát. Néhány rádióállomás nem továbbít PTY, RT vagy CT információt ezért,
ezt nem minden esetben jelzi ki.
• TA (Traffic Announcement) (közlekedési jelentés) : Ha ez a szimbólum villog, ez azt
jelzi, hogy közlekedési jelentés van folyamatban.
A kijelzőn mutatott karakterekről
Ha a kijelző PS,vagy RT jelet mutat, a következő karaktereket használja.
• A kijelző ablaka nem tud különbséget tenni kis és nagybetű között és mindig
nagybetűket mutat.
• A kijelző ablak nem tud ékezetes betűket mutatni, az <A,> például állhat ékezetes
<A-k> , mint <À, Â, Ä, Á, Å és Ã> helyett.
• Ha a keresés azonnal befejezödik, <PS>, és <RT> nem fog megjelenni a
kijelzőn.
56
57
További szolgáltatások
A RDS sugárzásról (folyt.)
PTY (Program Type) (program típus) kijelzése és PTY-SEARCH (PTY-keresés) funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy egy bizonyos programot tud bekeresni a beállított csatornák közül a PTY kódok
meghatározásával.
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon a kiválasztott időtartam eltelte után.
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás SLEEP gombot.
Program keresése a PTY kódok használatával
 <SLEEP> (automatikus kikapcsolás) jelenik meg. Minden alkalommal, ha megnyomja
Mielőtt elkezdi, emlékezzen...
a gombot, a beállított idő a következőképpen változik :
• A PTY keresés csak a tárolt állomásokra alkalmazható.
• A folyamat alatt a keresés bármikori leállításához, nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot a
keresés alatt.
• Időkorlát van a következő lépések elvégzéséhez. Ha a beállítás törlődött a befejezés előtt, akkor kezdje
ismét az 1. lépéstöl.
• Ha az elsődleges távvezérlőn nyomja a gombokat, győződjön meg róla, hogy az FM állomást kiválasztotta az
elsődleges távvezérlőn.
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
1
2
HU
Nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot az FM állomás
hallgatása közben.
Nyomja a PTY- vagy PTY+ -t amíg az Ön által kívánt PTY kód megjelenik
a kijelzőn.
d Az automatikus kikapcsolás beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a
SLEEP gombot.
 A kijelzőn látható a kikapcsolásig hátralevö idő.
 A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az Automatikus kikapcsolás
beállítását.
d Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor,
hogy a kijelzőn az OFF (Kikapcsolva) jelzés legyen látható.
 A kijelző a jobb oldalon leírt PTY kódokat adja meg.
3
Nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot ismét, amíg a PTY
kódot kiválasztja az előző lépést még mindig mutatja a kijelző.
 A vevőegység 15 tárolt állomás között keres, leáll, ha talál egyet, amelyiket Ön
kiválasztotta és arra a csatornára hangol.
Kijelző
Hírek beleértve a közölt véleményt és
riportot
AFFAIRS
Többféle dolog, beleértve a jelenlegi
eseményeket, ismereterjesztést, vitákat és
elemzéseket.
Információk beleértve a súlyokat és méreteket,
beszámolókat és előrejelzéseket, fogyasztók
számára érdekes dolgokat, orvosi információkat,
stb.
SPORT
Sportok
EDUCATE
Oktatás
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Dráma-rádiós sorozatok, stb.
Kultúra-nemzeti vagy helyi kultúra beleértve
a vallási problémákat, társadalomtudományt,
nyelveket, színházat, stb.
Természettudomány és technológia
VARIED
Más- beszédek, szórakoztató programok (kvíz,
játék), interjú, vígjáték és szatirikus játékok, stb.
POP aM
Pop zene
ROCK M
Rock zene
M.O.R.M
Mai zene <könnyen hallgathatónak> minősített
zene.
Kijelző
LIGHT M
Program típus
Könnyű klasszikus zene- klasszikus zene,
hangszerekkel és kórus zene
CLASSICS
Komolyzene-zenekari zene, szimfónia, kamarazene és opera
OTHER M
Más zene - dzsessz, R&B country zene
WEATHER
Időjárás
FINANCE
Pénzügy
CHILDREN
Gyerekprogramok
SOCIAL A
Társadalmi ügyek
RELIGION
Vallás
PHONE IN
Hallgatói vélemények
TRAVEL
Utazás
LEISURE
Szabadidő
JAZZ
Dzsessz zene
COUNTRY
Country zene
NATION M
Nemzeti zene
OLDIES
Örökzöld zene
FOLK M
Népzene
DOCUMENT
A DVD lejátszó kijelzőjének a fényereje módosítható, hogy tv-nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerő.
Nyomja meg a Kijelző sötétítése DIMMER gombot.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, beállítja az elsö kijelző
világosságát.
A készülék némítása
A némítás funkcióval a hangerőt veheti le egy gombnyomással, ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
TOVÁBBI
MISCELLANEOUS
TUDNIVALÓK
NEWS
INFO
58
Program típus
A kijelző fényerejének beállítása
Nyomja meg a Némítás MUTE gombot.
 A kijelzőn megjelenik a <MUTE> kijelzés.
 A hang visszaállításához, nyomja meg ismét a gombot.
Ismeretterjesztő
59
A tv vezérlése a távvezérlővel
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlőjével szeretné működtetni:
1
2
3
4
Nyomja meg a TV gombot a távvezérlőn a TV üzemmód kiválasztásához.
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval (POWER).
A POWER (üzemi kapcsoló) gomb lenyomása közben, adja meg a tv
TV kódok listája
Sorszám
Gyártmány
Kód
Sorszám
Gyártmány
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
Kód
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
készülék típusához tartozó kódot.
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
 Ha az elsö kód nem megfelelő, próbálja meg az ugyanazon gyártmányhoz
tartozó következő kódot beírni.
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Például Samsung tv-nél:
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40
kódot.
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
Ha a tv kikapcsol, a beállítás kész.
 A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás), VOLUME
(Hangerőszabályzó), CHANNEL (Csatornaválasztás) gombokat, valamint a
Számgombokat (0-9).
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
• Előfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlője nem mindegyik tv típust tudja
vezérelni a listából, vagy egyes funkciók nem működnek.
• Ha nem állítja be a tv-nek megfelelő kódot, a készülék alapbeállítás szerint
Samsung tvkészülékekkel működik.
60
HU
61
Hibaelhárítás
HU
Ha a készülék működésében hibát észlel, ellenőrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelő magyarázatot, és nem
segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és lépjen kapcsolatba
a szervizzel.
Probléma
A lemezfiók nem nyílik ki.
A készülék nem játssza a zlemezt.
Ellenőrzés
 A készüléket megfelelően csatlakoztatta a hálózatra?
 Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
 A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a készülék.
Nem hallható a hang.
A hang csak néhány hangsugárzóból
hallható, és nem mind a hatból.
Nem működik a távvezérlő.
62
•
•
•
•
Be van kapcsolva a tv?
A videokábel megfelelően van csatlakoztatva?
Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
Gyenge minőségű lemezt nem biztos, hogy le lehet játszani.
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet átkapcsolni
másik nyelvre.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven hang
és felirat, nem működik ez a szolgáltatás. A lemeztöl függően ezek a
szolgáltatások nem egyformán működnek.
A menü funkció kiválasztásakor nem
jelenik meg a menü.
• Tartalmaz a lemez menüt?
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD műsoranyag a lejátszásnál megjelenhet 16:9
ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX vagy
PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban készült DVD
műsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg. Nézze meg a DVD
lemez tokján található információt, és annak megfelelően végezze el
a beállítást.
 Ellenőrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
 Tisztítsa meg a lemezt.
 Gyorsított és lassított lejátszás alatt valamint léptetés közben a hang
nem hallható.
 Megfelelően csatlakoznak a hangsugárzók?
 Sérült a lemez?
 CD lemez és rádió hallgatásakor csak a bal és jobb első
hangsugárzókra kerül a hang. Kapcsolja be a PRO LOGIC II
üzemmódot a távvezérlő 2 PL II (Dolby Pro Logic II) gombjának
megnyomásával, hogy mind a hat hangsugárzót használja.
 Ellenőrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
 Ha az alapbeállítási menü Audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a <NONE> beállítást választotta ki, nem szól a középsugárzó,
valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók. Válassza a <SMALL>
beállítást.
 Megtalálható a lejátszott lemezen a <Dolby Digital 5.1CH> jelzés? 5.1
csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1 csatornás hanggal
rögzítették a lemez tartalmát.
 Meghibásodott a készülék (nem
működik, vagy furcsa zaj hallható)
 A DVD lejátszó hibásan működik.
Elfelejtette a korlátozási szint
beállításához a jelszót.
 Az információs képernyő Audio menüpontjában kiválasztotta a DOLBY
DIGITAL 5.1-CH beállítást?
• Megfelelő távolságból és szögböl működteti a távvezérlőt?
• Kimerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távvezérlés (TV vagy DVD) üzemmód
(TV/DVD) funkcióit?
• Kapcsolja ki a készüléket és 5 másodpercnél tovább tartsa nyomva a
STOP () (állj) gombot a vevőegységen.
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség esetén
használja ezt a funkciót.
• Mialatt a <NO DISC> (nincs lemez) üzenet jelenik meg a vevőegység
kijelzőjén, tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a vevöegység
STOP () (állj) gombját. <INITIAL> (kezdeti) jelenik meg a kijelzőn és
a beállítások visszaállnak a kiinduló értékekre.
• Nyomja meg a POWER gombot.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Dolby Digital 5.1 csatornás surround
hang nem kerül reprodukálásra.
Ellenőrzés
 A lemez forog, de nincs kép.
 A képen interferencia látható, és
gyenge a minőség.
 Ellenőrizze a DVD lemez régiókódját. Előfordulhat, hogy a külföldön
vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
 Ellenőrizze a korlátozási szintet.
A lejátszás nem indul el azonnal,
amikor megnyomja a Lejátszás/
pillanat állj (Play/Pause) gombot.
Probléma
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja
ezt a funkciót.
A kívánt rádióadó nem hangolható be.
• Megfelelően csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendő, a jó vétel érdekében szereltessen
fel külső FM antennát.
63
Előírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemez felületén lévő apró karcok csökkenthetik a hang és képminőséget vagy a lejátszás megszakadását
okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes) oldalát.
A lemezt a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal
a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Hűvös, jól szellőző
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függőleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyeződjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
Amikor ujjlenyomat vagy szennyeződés van a lemezen, törölje át a
felületét enyhe tisztítószeres vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
• Tisztításkor a középről kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
• Amikor a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, a készülék
belse- jében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy
nem működik megfelelően a DVD lejátszó. Ha ez előfordul, vegye ki a lemezt,
és bekapcsolt állapotban hagyja állni 1 vagy 2 órán keresztül.
64
HU
Írja be a kívánt nyelvnek megfelelő kódot a hang, a feliratozás és a lemezmenü nyelvének kezdeti
beállításakor (lásd a 42. oldalon).
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A lemezek kezelése és tárolása
A választható nyelvek kódlistája
65
Az USB Host funkciót támogató
termékek listája:
Minőségtanúsítás
HU
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. egyűttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
Digitális kamera
hogy a HT-X30, HT-TX35 típusú készűlék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Termék
Cég
Típus
Termék
Cég
Típus
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Termék
Cég
Típus
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Általános
FM rádió
MP3 lejátszó
Teljesítményfelvétel
80W
Tömeg
4 kg
Méretek (szé x ma x mé)
430 x 65 x 351,5 mm
Üzemi hömérséklet tartomány
+5°C ~ +35°C
Megengedett páratartalom üzemi
környezetben
10% ~ 75%
Hasznos érzékenység
10dB
Jel/zaj arány
60dB
Torzítás
0,5%
Kompozit video
1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Scart csatlakozó
Komponens videó : 1.0Vp-p(75Ω terhelés)
RGB jel : 0.714Vp-p(75Ω terhelés)
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Videó kimenet
Komponens videó
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
HDMI
Impedancia : 85-115 Ω
Első hangsugárzó kimenet
133W x 2(3Ω)
MP3 Player
Középsugárzó kimenet
133W
MP3 Player
Hátsó hangsugárzó kimenet
133W x 2(3Ω)
Mélysugárzó kimenet
135W(3Ω)
Frekvenciaátviteli sáv
20Hz~20KHz
Erősítő
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
Jel/zaj arány
75dB
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Áthallási csillapítás
60dB
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Érzékenység
(AUX) 400mV
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
USB külső HDD
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Termék
Cég
Típus
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
Ügyfélszolgálat : 06-40-985-985
Honlap : www.samsung.com/hu
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
66
USB Flash Disk
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Lépjen kapcsolatba a SAMSUNG-GAL VILÁGSZERTE)
Minőségtanúsítás (folyt.)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba a SAMSUNG vevőszolgálati központtal.
HT-X30
Region
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó
5.1 csatornás hangsugárzó rendszer
Első/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenciaátviteli sáv
145Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Érzékenység
86dB/W/M
86dB/W/M
Névleges bemeneti teljesítmény
133W
135W
Maximális bemeneti teljesítmény
266W
270W
Méretek
Tömeg
Első/hátsó 90 x 168 x 95 mm
Közép
250 x 90 x 95 mm
Első/hátsó 0,6 kg / 0,5 kg
Közép
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
5,5 kg
HT-TX35
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó
Első/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenciaátviteli sáv
140Hz~20kHz
35Hz~160Hz
Érzékenység
82dB/W/M
85dB/W/M
Névleges bemeneti teljesítmény
133W
135W
Maximális bemeneti teljesítmény
Méretek
Tömeg
68
5.1 csatornás hangsugárzó rendszer
266W
270W
Első
90 x 1045 x 90 mm
hátsó
90 x 1045 x 90 mm
Közép
250 x 90 x 95 mm
Első/hátsó 3,5 kg/ 3,2 kg
Közép
0,5 kg
180 x 320 x 390 mm
5,1 kg
Country
Customer Care Center
Web Site
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement