Samsung HT-TZ222 Používateľská príručka

Samsung HT-TZ222 Používateľská príručka
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitális
Házimozi Rendszer
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register oldalon.
HT-Z220_HUN_02.indd
1
2009-3-14
11:26:46
Jellemzők
A használható lemeztípusok
A Házimozi-rendszerrel sokféle lemez lejátszható, többek között: DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW, és DVD±R/RW.
USB HOST támogatás
Az USB HOST funkció segítségével a készülékhez csatlakoztathat külső USB tárolóeszközöket, pl. MP3
lejátszót, USB flash memóriát, és az azon tárolt fájlokat lejátszhatja.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II több csatornás hangjel dekódoló technológia, amely jobb, mint a már meglevő Dolby
Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett jeltömörítési formátum, mely teljes
frekvenciatartományú 5.1 csatornás hangot állít elő.
Képernyőkímélő funkció
Ha a vevőegység stop (állj) üzemmódban van 5 percig, a Samsung logó jelenik meg a TV képernyőn.
A lejátszó Képernyővédő módban 20 perc inaktivitás után átkapcsol energiatakarékos módba.
Energiatakarékos üzemmód
Stop módban pedig 20 inaktivitás után kikapcsol.
Személyre szabott képernyő háttér
JPEG képek vagy DVD lejátszásakor kiválaszthatja kedvenc képét, és beállíthatja háttérképnek.
Anynet+ (HDMI-CEC) funkció
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a vevőegység működtetésére lehet használni,
ha a házimozit a HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel. (Ez csak olyan SAMSUNG
tv-nél lehetséges, amely támogatja az Anynet+ funkciót.)
AV SYNC funkció
Előfordulhat, hogy a kép késik a hanghoz képest, ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja.
Ennek kompenzálására beállíthatja a hang késleltetését úgy, hogy a képpel szinkronba kerüljön.
A CSOMAG TARTALMA
Ellenőrizze az alábbi mellékelt tartozékokat.
Videokábel
FM-antenna
Használati útmutató
Távvezérlő
/ Elemek (AAA méret)
2
HT-Z220_HUN_02.indd
2
2009-3-14
11:26:47
HUN
biztonsági óvintézkedések
Biztonsági előírások
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK
BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
A villám szimbólum olyan feszültség
jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely
áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési
és karbantartási tudnivalókra hívja fel a
figyelmét.
CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézerberendezés).
Ez a CD lejátszó az ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER termékkel
CLASS 1 LASER PRODUCT
kapcsolatos minősítésnek felel meg.
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM : A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL. NE TEGYE KI
MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
FIGYELMEZTETÉS : A
tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
•E
zt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
FIGYELEM
•A
készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
• A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie.
3
HT-Z220_HUN_02.indd
3
2009-3-14
11:26:47
biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEZTETÉSEK
Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megegyezzen a lejátszó hátoldalán található azonosító
címkével. Lejátszóját vízszintesen állítsa fel, alkalmas alapon (bútor), a készülék körül megfelelő hely
legyen a szellőzéshez (7.5~10cm). Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőző nyílásokat. Ne tegyen
semmit a lejátszó tetejére. Ne helyezze a lejátszót erősítő vagy más olyan berendezés tetejére, amely
felmelegedhet. Mielőtt a lejátszót elmozdítja, győződjön meg róla, hogy nincs benne lemez. Ezt a lejátszót
folyamatos használatra tervezték. A DVD lejátszó készenléti állapotba kapcsolása nem feszültségmentesíti
a készüléket. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen lekapcsolja az áramellátásról, húzza ki a hálózati csatlakozót
a konnektorból, különösen, ha hosszú ideig nem szándékozik használni a készüléket.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját a konnektorból. A villámlás miatt fellépő
feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hőforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az
a készüléket károsíthatja.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtől (ne tegyen a
készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön),
hőtől (pl. hősugárzó), erős mágneses hatástól (ne tegye
hangsugárzók közelébe). Hibás működés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen
szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba
hőmérsékletét, és csak azután vegye használatba.
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat
tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
4
HT-Z220_HUN_02.indd
4
2009-3-14
11:26:49
HUN
tartalomjegyzék
Jellemzők
2
A Csomag Tartalma
biztonsági óvintézkedések
3
4
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉSEK
az első lépések
7
8
8
A használati kézikönyv elolvasása előtt
Használható lemezek
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú
lemezeket
Másolás elleni védelem
Lemez típus és tulajdonságok
2
3
7
leírás
10
12
16
távvezérlő
csatlakoztatás
A DVD lejátszó használata
előtt
27
28
visszajátszás
8
9
10 Az előlap
10 Hátlap
11 Oldallap
12 A távirányító használata
14 Távvezérlő beállítása
16 A hangsugárzók csatlakoztatása
20 A VEZETÉK NÉLKÜLI VEVŐERŐSÍTŐ
CSATLAKOZTATÁSA
22 A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez
23 HDMI automatikus észlelési funkció
23 HDMI funkció
24 BD Wise funkció (csak Samsung
termékeken)
25 Audio csatlakoztatása külső
komponensekről
26 Az FM antenna csatlakoztatása
27 A DVD lejátszó használata előtt
28
29
30
31
33
41
Lemezek lejátszása
MP3/WMA-CD lemez lejátszása
JPEG lemez lejátszása
DivX lemez lejátszása
Lejátszás funkció használata
Média fájlok lejátszása az USB Host
funkcióval
5
HT-Z220_HUN_02.indd
5
2009-3-14
11:26:50
tartalomjegyzék
rendszer beállítás
43
rádió
54
További szolgáltatások
57
Hibaelhárítás
59
61
62
nyelvi kódok listája
függelék
43 A nyelvi jellemzők beállítása
43 A HDMI VIDEÓ KIMENETI MÓD
BEÁLLÍTÁSA
44 A tv-képarány beállítása
45 A készülék használatának korlátozása
(KORHATÁR)
45 A jelszó beírása
46 A háttérkép beállítása
46 Választás a három saját háttérkép közül
47 Hangsugárzó beállítások
47 A késleltetési idő beállítása
48 A késleltetési idő beállítása a hangsugárzókhoz
49 A teszthang
49 A hangjellemzők beállítása
50 A DRC beállítása (dinamikatartomány
csökkentése)
51 Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)
51 A HDMI Audio beállítása
52 DSP akusztikus környezet/EQ
hangzásképek
52 Dolby Pro Logic II üzemmódok
53 Dolby Pro Logic II hangeffektusok
53 P.BASS
54 Rádióhallgatás
54 Rádióállomások tárolása
55 Az RDS rádióadásról
57
57
57
58
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
A kijelző fényerejének beállítása
Némítás funkció
CD RIPPING
59 Hibaelhárítás
61 Nyelvi kódok listája
62 Előírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
63 Műszaki adatok
6
HT-Z220_HUN_02.indd
6
2009-3-14
11:26:50
HUN
A használati kézikönyv elolvasása elött
Ellenőrizze a következő kifejezéseket, mielőtt elolvassa a használati kézikönyvet.
Piktogramok a menüben
Piktogram
Meghatározás
d
DVD
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely olyan DVD vagy DVD-R/DVD-RW
lemezeken elérhető, amelyeket videó módban vettek fel és lezártak.
CD
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely adat cd-n áll rendelkezésre. (CD-R vagy
CD-RW).
MP3
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
JPEG
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
DivX
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely MPEG4 lemezeken elérhető.
(DVD±R/RW, CD-R vagy CD-RW)
Figyelmeztetés
Ez olyan esetet jelent, amikor egy funkció nem működik vagy a beállítások
törlődtek.
Megjegyzés
Ez olyan tippekre, vagy utasításokra utal egy adott oldalon, mely segíthet a
funkció működtetésében.
B
A
G
D
M
MM `` Ebben a kézikönyvben a "DVD (
DVD
● az első lépések
Piktogram
)" jelőléssel megjelölt utasítások olyan
DVD-VIDEO és DVD-R/-RW lemezekre vonatkoznak, amelyeket videó módban
vettek fel és utána lezárták. Ahol egy bizonyos DVD fajtát említenek, az külön meg
van jelölve.
`` Ha a DVD-R/-RW lemezeket nem vették fel helyesen DVD videó formátumban, akkor
ezeket nem lehet lejátszani.
A használati kézikönyv használatáról
1) Győződjön meg arról, hogy tisztában van a biztonsági előírásokkal, mielőtt használná a terméket.
(lásd a 4. oldalt)
2) Amennyiben probléma merül fel, nézzen utána a hibakeresésben. (lásd a 59-60. oldalt)
Szerzői jog
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Ezen használati kézikönyv egészének, illetve részeinek a Samsung Electronics
Co., Ltd. előzetes, írásbeli engedélye nélküli másolása, továbbítása minden formában szigorúan tilos.
7
HT-Z220_HUN_02.indd
7
2009-3-14
11:26:50
az első lépések
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az MPEG-2 videó tömörítési
technológiának köszönhetően fantasztikus hang és kép élményt biztosít. Otthonába varázsolja a
filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
~ 6
1
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett régió kóddal van ellátva. A lejátszó csak olyan
lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos régió kód szerepel. Más régió kóddal ellátott lemezt
a készülék nem tud lejátszani. Ennek a lejátszónak a régió kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
Használható lemezek
Lemez fajtája
Embléma
Felvétel típusa
Lemezméret
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
DivX
Max. lejátszási idő
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM és DVD-RAM lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ha ilyen lemezt tesz a
készülékbe, a tv-képernyőn a <WRONG DISC FORMAT> (Nem a megfelelő lemez formátum) üzenet jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt helyez be a
készülékbe, a tv-képernyőn a <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> üzenet jelenik meg.
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz
csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok
szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation engedélyével lehet
használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
8
HT-Z220_HUN_02.indd
8
2009-3-14
11:26:51
HUN
Lemez típus és tulajdonságok
Ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani a Secure (DRM) Media fájlokat.
❖❖ A CD-R lemezekről
❖❖ A CD-R MP3 lemezekről
•A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, melyekre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
formátumnak megfelelően rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
• 128 Kbps-nél nagyobb bitsebességgel rögzített lemezeket játsszon le.
• Csak az ".mp3" és ".MP3" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres
szegmens van, a lejátszás csak az üres szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem az összes rögzített fájlt játssza
le a készülék.
• A változó bitsebességű (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (műsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levő mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappát lehet lejátszani.
● az első lépések
• A felvételi eszköztől (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függően előfordulhat, hogy
egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon
Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású CD-lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
• A CD-RW (újraírható) lemezek lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelően lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet végig lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de
magát a lemezt nem, előfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
❖❖ A CD-R JPEG lemezekről
• Csak "jpg" formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem lehet a lemezről az összes
képet lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekről csak a képmappákból lehet a JPEG fájlokat lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
❖❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX lemezek
• A nem támogatott formátumokhoz nincs szoftver frissítési lehetőség. (pl. QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél
nagyob felbontás).
• A DivX fájlokból nem lehet lejátszani a nagy keretsebességű részeket.
• A DivX® a DivX vállalat által kifejlesztett digitális videó formátum. Ez a berendezés hivatalos DivX, vagy DivX
Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik és lejátssza a DivX videókat.
9
HT-Z220_HUN_02.indd
9
2009-3-14
11:26:51
leírás
Az előlap
10
FUNC.
POWER(
) (ÜZEMI KAPCSOLÓ) GOMB
FUNCTION (FUNKCIÓ) GOMB
LEMEZFIÓK
TUNING DOWN & SKIP ( )
(HANGOLÁS LE & LÉPTETÉS) GOMB
USB ALJZAT
STOP (
OPEN/CLOSE (NYITÁS/ZÁRÁS)
GOMB
PLAY/PAUSE ( ) (LEJÁTSZÁS/
SZÜNET) GOMB
TUNING UP & SKIP ( ) (HANGOLÁS
FEL & LÉPTETÉS) GOMB
10
HANGERŐ BEÁLLÍTÁS
) (ÁLLJ) GOMB
Hátlap
RÁDIÓ PROGRAM KIJELZÉS
RENDSZER ÁLLAPOT JELZŐ
RÁDIÓ FREKVENCIA JELZŐ
10
HT-Z220_HUN_02.indd
10
2009-3-14
11:26:53
HUN
Oldallap
1
2
3
4
5
6
7
● leírás
FM ANT
FM ANT
8
9
10
9
10
TX KÁRTYA CSATLAKOZÁS (WIRELESS)
(VEZETÉK NÉLKÜLI)
A TX kártya lehetővé teszi a készülék és a vezeték nélküli
erősítő közötti kommunikációt.
HDMI OUT JACK-DUGÓ
Használja a HDMI kábelt, csatlakoztassa ezt a HDMI kimeneti
terminált a HDMI bementi terminálhoz a TV-n a legjobb
képminőség elérése érdekében.
Külső komponens digitális optikai
bemenet
Ide csatlakoztassa a külső berendezés digitális kimenetét
VIDEOKIMENETI CSATLAKOZÓ
Csatlakoztassa a TV video bemenetét (VIDEO IN) a VIDEO
OUT aljzathoz.
AUX IN ALJZAT
Csatlakoztassa a 2CH analóg bemenethez egy A/V erősítőn
SCART JACK
Csatlakoztassa egy scart jack bemenettel rendelkező tv-hez
FM 75Ω KOAX JACK-DUGÓ
Csatlakoztassa az FM antennát.
HŰTŐ VENTILÁTOR
A ventilátor akkor működik, ha a készülék be van kapcsolva.
A készülék elhelyezésekor győződjön meg róla, hogy
leglalább 4 inch üres hely van a ventilátor minden oldalán.
HANGSZÓRÓ KIMENETI CSATLAKOZÓK
Az első, középső, hátsó, és subwoofer hangszórók
csatlakoztatásához.
KÁBELBILINCS
A hangszóróvezetékek rögzítéséhez.
11
HT-Z220_HUN_02.indd
11
2009-3-14
11:27:02
távvezérlő
A távirányító használata
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
34
35
36
37
38
39
40
12
HT-Z220_HUN_02.indd
12
2009-3-14
11:27:04
21
POWER gomb
DVD RECEIVER gomb
3
TV gomb
4
(0~9) számgombok
5
AUDIO gomb
6
STEP gomb
7
Tuning Preset/CD Skip gomb
8
VOLUME gomb
9
MENU gomb
10
Nyílgombok/Beírás (ENTER) gomb
11
INFO gomb
DVD
22
23
24
25
26
DVD
DVD gomb
TUNER gomb
AUX gomb
PORt gomb
RDS Selection (RDS kiválasztás) gombok.
SUBTITLE gomb
PAUSE gomb
PLAY gomb
27
STOP gomb
SEARCH gomb
28
MUTE gomb
29
TUNING/CH gomb
30
REMAIN gomb
31
RETURN gomb
12
PL II MODE gomb
13
TUNER MEMORY (tárolás)
32
EXIT gomb
14
SD(Standard Definition) (alap felbontóképesség)/
HD(High Definition) (magas felbontóképesség) gomb
33
CANCEL gomb
15
ZOOM gomb
34
SOUND EDIT gomb
16
LOGO gomb
35
REPEAT gomb
17
CD RIPPING gomb
SLEEP gomb
18
MO/ST gomb
36
37
38
39
P.BASS gomb
40
SLOW gomb
19
PL II EFFECT gomb
SOURCE gomb
20
● távvezérlő
2
OPEN/CLOSE gomb
DVD
HUN
1
DSP/EQ gomb
DIMMER gomb
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
1.A nyíl irányába vegye
le az elem borítását.
2. Tegyen az elemtartó rekeszbe két 1,5
V-os, AAA méretű elemet, ügyelve a
helyes polaritásra (+ és –).
3. Tegye vissza az
elemtartó rekesz
tetejét.
MM Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, így elkerülheti a szivárgó elektrolit okozta meghibásodásokat:
`` Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést illessze az
elemtartó rekesz belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–) jelzéshez.
`` Megfelelő elemeket használjon. Még az azonos méretű elemek is eltérhetnek teljesítményben.
`` A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
`` Óvja az elemeket hőtől, nyílt lángtól.
13
HT-Z220_HUN_02.indd
13
2009-3-14
11:27:05
Távvezérlő beállítása
Ezzel a távirányítóval más gyártó TV-jén lévő bizonyos funkciókat is tud kezelni.
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlőjével szeretné működtetni:
1. Nyomja meg a TV gombot a távvezérlőn a TV üzemmód kiválasztásához.
2. K
apcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval (POWER).
3. A POWER (üzemi kapcsoló) gomb lenyomása közben, adja meg a tv készülék típusához tartozó kódot.
•Ha az első kód nem megfelelő, próbálja meg az
ugyanazon gyártmányhoz tartozó következő kódot
beírni.
Például Samsung tv-nél:
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a szám
gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40 számot.
4. Ha a tv kikapcsol, a beállítás kész.
•A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás), VOLUME (Hangerőszabályzó), CHANNEL
(Csatornaválasztás) gombokat, valamint a Számgombokat (0-9).
MM `` Előfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlője nem mindegyik tv típust tudja vezérelni a
listából, vagy egyes funkciók nem működnek.
``Ha nem állítja be a tv-nek megfelelő kódot, a készülék alapbeállítás szerint Samsung
tvkészülékekkel működik.
A távvezérlő működési tartománya
A távvezérlőt kb. 23 láb (7méter) távolságból lehet egyenes vonalban használni. Akár 30°-os vízszintes
szögben is tarthatja a távvezérlő szenzorától számítva.
FUNC.
14
HT-Z220_HUN_02.indd
14
2009-3-14
11:27:08
Sorszám
Gyártmány
Sorszám
Gyártmány
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
HUN
TV kódok listája
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● távvezérlő
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-Z220_HUN_02.indd
15
2009-3-14
11:27:08
csatlakoztatás
Ez a fejezet számtalan módszert tartalmaz a Digitális Házimozi egyéb külső eszközökhöz csatlakoztatásához.
A termék mozgatása vagy felállítása előtt, győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta azt, és húzza ki a hálózati
csatlakozó kábelt.
A hangsugárzók csatlakoztatása
A TV képernyő 2.5 - 3 szorosa
A DVD lejátszó elhelyezése
Helyezze azt állványra vagy szekrény polcára.
A hallgatói pozíció kiválasztása
A hallgatói pozíció távolsága legyen a TV képernyő méretének kb. 2.5 - 3 szorosa a TV képernyő méretének a TV-től.
Például : 32" TV esetén 2~2.4m (6~8láb)
55" Tv esetén 3.5~4m (11~13láb)
Elülső hangszórókei
Helyezze ezeket a hangszórókat a hallgató pozíció elé, hogy azok befelé, Ön felé nézzenek (kb. 45°).
Helyezze el úgy a hangszórókat, hogy azok magas hangú hangszórói olyan magasságban legyenek, mint a füle.
Igazítsa az elülső hangszórók elülső felét a középső hangszórók elülső felével vagy helyezze azokat kissé a középső
hangszórók elé.
Középső hangszóró
f
A legjobb, ha ezeket az elülső hangszóró magasságában helyezi el. Teheti azt közvetlenül a TV alá vagy fölé.
hj
Helyezze ezeket a hangsugárzókat a hallgatási hely mögé. Ha nincs elég hely a szobában, helyezze el úgy a
Hátsó hangsugárzók
hangszórókat, hogy azok egymás felé nézzenek. Helyezze azokat 60-90cm-re (2-3 láb) a füle fölé, enyhén lefelé nézve.
ltérően az elülső és középső hangszórókkal, a hátsó hangszórók legfőképpen a hangeffekteket és hangokat kezelik,
* Eazokból
nem jön mindig hang.
Mélyhangsugárzó
A mélyhangsugárzó elhelyezése nem olyan nehéz feladat. Tegye oda, ahova csak szeretné.
16
HT-Z220_HUN_02.indd
16
2009-3-14
11:27:09
HUN
A hangszóró részei
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
Előre
(R)
Középre
Hátra
Mélysugárzó
● csatlakoztatás
HT-TZ222
CSAVAR (kicsi): 10EA
Középre
(L) (R)
(L)
Előre
CSAVAR (nagy): 2EA
(R)
Hátra
ÁLLVÁNY
Hangsugárzó kábel Mélysugárzó
TALP
HT-TZ225
CSAVAR (kicsi): 20EA
Középre
(L) (R)
(L) (R)
Előre
Hátra
ÁLLVÁNY
Hangsugárzó kábel Mélysugárzó
CSAVAR (nagy): 4EA
TALP
Első/hátsó Tallboy állvány
A hangszóró felszerelése az állványra
HT-TZ222 – Első hangszórók
HT-TZ225 – Első/hátsó hangszórók
1. F
ordítsa meg az ÁLLVÁNYT, és
csatlakoztassa az ÁLLVÁNY TALPHOZ.
1
ÁLLVÁNY
STAND
2. Csavarja be az öt kis CSAVART a nyíllal jelölt
furatokba csavarhúzóval, az ábrán jelölt módon
3. Csatlakoztassa az összeállított állványt a
HANGSZÓRÓHOZ.
4. Csavarjon be egy másik nagyobb CSAVART
a hangszóró hátulján levő furatba
csavarhúzóval, az ábrán jelölt módon.
2
TALP
STAND BASE
3
4
HANGSUGÁRZÓ
ÁLLVÁNY
17
HT-Z220_HUN_02.indd
17
2009-3-14
11:27:47
csatlakoztatás
Az első, középső, hátsó, és subwoofer hangszórók csatlakoztatása
1. Nyomja le és tartsa lenyomva az aljzat fülét a hangsugárzó
hátoldalán.
2. Csatlakoztassa a piros vezetéket (+) a piros (+) aljzathoz, és a fekete
vezetéket (–) a fekete (–) aljzathoz, majd engedje el az aljzat fülét.
fekete piros
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezetékek másik végét a készülék és a vezeték nélküli modul aljzataiba.
• Győződjön meg róla, hogy a megfelelő színű dugókat csatlakoztatja a
megfelelő aljzatokba.
HT-Z220
Jobb első hangsugárzó
Középsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
ipod
AUX IN 2
Bal első hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
HT-TZ222
Középsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Jobb első hangsugárzó
ipod
Bal első hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
18
HT-Z220_HUN_02.indd
18
2009-3-14
11:27:57
HUN
Az első, középső, hátsó, és subwoofer hangszórók csatlakoztatása
HT-TZ225
Középsugárzó
● csatlakoztatás
Jobb első hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
ipod
AUX IN 2
Bal első hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
`` Ne engedje, hogy a gyermekek a hangsugárzók közelében, vagy a hangsugárzókkal
játszanak. Ha a hangsugárzó leesik, sérülést okozhat.
`` Minden esetben ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelő polaritását (+ és –).
`` A mélyhangsugárzót gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani, annak
megakadályozására, hogy a gyermekek kezüket, vagy idegen tárgyakat tegyenek a
mélyhangsugárzó csatornájába (lyukba).
`` Ne akassza fel a mélyhangsugárzót a falra a csatornán (lyukon) keresztül.
MM `` Ha egy hangsugárzót a tv közelébe tesz, a mágneses tér miatt a tv kép torzulhat. Ha ez
előfordul, tegye a hangsugárzót messzebb a tv-készüléktől.
19
HT-Z220_HUN_02.indd
19
2009-3-14
11:28:02
csatlakoztatás
A VEZETÉK NÉLKÜLI VEVŐERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA
Vezeték nélküli erősítő (SWA-4000/4100)
Középsugárzó
Jobb első hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
ipod
Mélysugárzó
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Bal hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Vezeték nélküli vevőegység
Vezeték nélküli vevőegység
MM `` A HT-Z220/TZ222/TZ225 hátsó hangszórói is csatlakoztathatók a vezeték nélküli modulhoz (SWA4000/4100), ha külön megvásárolja..
20
HT-Z220_HUN_02.indd
20
2009-3-14
11:28:08
HUN
1. Csatlakoztassa az első, középső hangsugárzókat és a
mélyhangsugárzót a vevőegységhez, lásd a 18~19 oldalt.
2. Kikapcsolt vevőegység mellett, helyezze be a TX kártyát a TX
kártya csatlakozásba WIRELESS (vezeték nélküli) a
vevőegység hátulján.
• Fogja meg a TX kártyát úgy, hogy a ferde éle balra nézzen, és
helyezze be az aljzatba.
• A TX kártya lehetővé teszi a készülék és a vezeték nélküli
vevőegység közötti kommunikációt.
A ferde él balra nézzen
● csatlakoztatás
3. Csatlakoztassa a két hátsó hangsugárzót (bal és jobb) a
vevőegységhez.
AUX IN 2
TX kártya
4. Csatlakoztassa a vezeték nélküli modul tápkábelét a konnektorba.
MM `` A vevőegységet a hallgatási pozíció mögött helyezze el. Ha a vevőegység túl közel van a
készülékhez, interferencia miatt hangkiesés léphet fel.
`` Ha mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN kártya, Bluetooth vagy egyéb, a 5,8/2,4 GHz
frekvenciát használó berendezés mellett használja a készüléket, interferencia miatt
hangkiesés léphet fel.
`` A vevőerősítő távolsága a készüléktől kb. 10 m lehet, de ez függ a környezettől. Ha a
készülék és a vevőegység között fém vagy vasbeton fal van, a hangsugárzók nem fognak
szólni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
`` Ha a készüléknek nem sikerül kapcsolatot létesíteni a vezeték nélküli vevővel, akkor be kell
állítani a készülék és a vevőegység között használandó azonosítót. Kapcsolja ki a
készüléket, nyomja meg atávvezérlő "0" ➞"1" ➞"3" ➞"5" gombjait, majd kapcsolja be a
készüléket. Kapcsolja be a vezetéknélküli vevőt, és nyomja le a hátulján található “ID SET”
gombot 5 másodpercre.
`` Semmilyen más kártyát ne használjon a termékhez szánt TX kártyán kívül.
Ha eltérő TX kártyát használ, az a készülék meghibásodásához vezethet, illetve
elképzelhető, hogy nem lehet majd kivenni a kártyát.
`` Vigyázzon, nehogy a kártyát fejjel lefelé vagy fordítva próbálja meg behelyezni.
`` A TX kártya csatlakoztatásához kapcsolja ki a készüléket. Ha a kártyát úgy próbálja meg
csatlakoztatni, hogy a készülék be van kapcsolva, hibás működést idézhet elő.
`` Ha behelyezte a TX kártyát, és a vezeték nélküli erősítő beállítása elkészült, akkor a
készülék hátsó hangszóróin már nem hallható hang.
`` A vezeték nélküli vevőantenna a vevőegységbe van beépítve. Óvja a vevőegységet víztől,
nedvességtől.
`` Az optimális hangzás érdekében vigyázzon arra, hogy az erősítő közelében ne legyenek
zavaró tárgyak.
`` Ha nem hallatszik hang a vezeték nélküli hangszórókból, váltson át DVD 5.1 vagy
Dolby ProLogic II módba.
`` 2 csatornás hang esetén a hátsó hangsugárzókból nem hallható hang.
21
HT-Z220_HUN_02.indd
21
2009-3-14
11:28:10
csatlakoztatás
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez
Válassza a három módszer egyikét a tv csatlakoztatásához.
FM ANT
AUX IN
2. módszer
(tartozék)
1. módszer
3. módszer
1. módszer: HDMI
Csatlakoztassa a mellékelt HDMI kábelt a vevőegység hátoldalán lévő HDMI OUT kimeneti aljzathoz és a
tv készülék HDMI IN aljzatához.A HDMI segítségével a videók megtekinthetők nagyfelbontásban HDTV-n
2. módszer: Komponens videó
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a DVD lejátszó VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN aljzatába.
3. módszer: Scart
Ha a televíziója SCART bemenettel rendelkezik, csatlakoztassa a scart csatlakozót (nem tartozék) a
vevőegység hátulján lévő AV OUT kimenethez és a televízió készüléken lévő SCART IN bemenethez.
VIDEO SELECT (VIDEÓ KIVÁLASZTÁSI) funkció
Tartsa lenyomva a távvezérlő 0-s (VIDEO SEL.) gombját több, mint 5 másodpercig.
• Megjelenik a <COMPOSITE> vagy az <RGB> felirat. Most nyomja le a 0-s (VIDEO SEL.) gombot a
<COMPOSITE> vagy <RGB> kiválasztásához.
• Ha a TV-n van Scart (RGB bemeneti) csatlakozó, a 0-s (VIDEO SEL.) gomb lenyomásával válassza ki
az RGB módot.
A scart beállítás használatával jobb képminőséget érhet el.
• Ha a TV-n nincs Scart (RGB bemeneti) csatlakozó, a 0-s (VIDEO SEL.) gomb lenyomásával válassza
ki a COMPOSITE módot.
MM `` A HDMI kimenet felbontása 480p( 576p), 720p, vagy 1080i/1080p lehet.
`` Ez a termék Interlace scan üzemmódban 576i (480i) működik a komponens kimenetnél.
`` Amennyiben HDMI kábelt használ a Samsung tv és a vevőegység összekapcsolásához, akkor a
házimozit a tv távvezérlő segítségével tudja irányítani. Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges,
amely támogatja az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót.
`` Ha a Samsung TV-n egy
logó látható, akkor az támogatja az Anynet+ funkciót
22
HT-Z220_HUN_02.indd
22
2009-3-14
11:28:14
A lejátszó video kimenete automatikusan átvált HDMI módra, ha aközben csatlakoztat egy HDMI kábelt,
miközben a készülék be van kapcsolva.
● csatlakoztatás
• HDMI (High Definition Multimedia Interface, nagyfelbontású multimédia interfész)
A HDMI egy interfész, mely lehetővé teszi a digitális video és audio adatok átvitelét egy egyszerű csatlakozóval.
A HDMI használatával a DVD Házimozi képes a videó és audió jeleket HDMI-bemenettel rendelkező televízióra
átvinni, és a lejátszott felvételt a lehető legjobb minőségben megjeleníteni.
• HDMI csatlakozás leírása
HDMI csatlakozó - Video és digitális audio adatokat támogat.
- A HDMI kimenetek csak egy tiszta digitális jelek a TV-hez.
- Amennyiben a TV nem támogatja a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection), rendszertelen kép jelenik meg a képernyőn.
• Miért használ a Samsung HDMI-t?
Az analóg TV-khez analóg video/audio jelek szükségesek. Ugyanakkor, ha DVD-t játszik le, a TV-re
továbbított adat digitális. Ezért vagy egy digitális-analóg átalakítóra (a DVD Házimozi ezt használja),
vagy egy analóg-digitális átalakítóra van szükség (a TV készülékben). A HDMI technológia magasabb
szintű, mivel nincs szükség D/A konvertálásra és egy tiszta digitális jelet küld a felvevőről a TV-re.
• Mi a HDCP?
A HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection- szélessávú digitális tartalom védelem) egy olyan
rendszer, ami megvédi a HDMI kábelen keresztül másolt DVD tartalmát. Egy biztonságos digitális
kapcsolatot hoz létre a video forrás (PC, DVD, stb) és a kijelző eszköz (TV, projektor, stb.) között. A
tartalom kódolt a forrás eszközön, hogy ezáltal megelőzze az illetéktelen másolatok létrehozását.
• Mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy olyan funkció, amely a készülék összekapcsolt működtetését teszi lehetővé a
Samsung TV és az Anynet+ funkción keresztül.
- Ha a Samsung TV-n egy
logó látható, akkor az támogatja az Anynet+ funkciót.
-Ha bekapcsolja a lejátszót, és beteszi a lemezt, a lejátszó elkezdi lejátszani a lemezt, és a TV automatikusan bekapcsol, és HDMI módba kapcsol.
- Ha bekapcsolja a lejátszót, és megnyomja a Play gombot, ha már berakta a lemezt, a tV azonnal bekapcsol, és HDMI módra vált át.
HUN
HDMI automatikus észlelési funkció
HDMI funkció
Felbontás kiválasztása
A választó kapcsolóval kiválaszthatja, hogy a HDMI kimenten
megjelenő jel milyen felbontású legyen.
Állj üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az SD/
HD (Standard felbontás/Nagy felbontás) gombot a
távvezérlőn.
• A HDMI kimeneten a felbontás választható értékei
576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD beállításnál a felbontás 576p(480p) HD beállításnál
pedig 720p, 1080i/1080p.
MM `` Ha a televízió nem támogatja az adott felbontást, nem
jelenik meg megfelelő kép.
`` HDMI kábel csatlakoztatása esetén a kompozit (videó)
és komponens videó kimeneteken nem jelenik meg jel.
`` A TV-készülék videobemeneti forrásának
kiválasztásához tekintse meg a
TV-készülék leírását.
Mi a HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Ez a lejátszó a DVD videó és audio
jeleket digitálisan közvetíti, anélkül,
hogy analóg jellé alakítaná azokat.
Jobb lesz a digitális kép minősége,
ha a lejátszó és a tv csatlakoztatását
HDMI kábellel végzi.
23
HT-Z220_HUN_02.indd
23
2009-3-14
11:28:16
csatlakoztatás
HDMI funkció
Anynet+(HDMI-CEC) használata
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a
vevőegység működtetésére lehet használni. Ha a házimozit a
Anynet+ funkcióval
HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel.
Ezt az egységet a tv b
Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges, amely támogatja az
ekapcsolásával vagy a
Anynet+ funkciót.
Samsung tv távvezérlésén a Play
(lejátszás) gomb
1. Kapcsolja össze a házimozi vevőegységét a Samsung tv-vel
megnyomásával egy film
egy HDMI kábel segítségével. (lásd 22. oldal)
megnézésével tudja működtetni.
2. Állítsa be az Anynet+ funkciót a tv készüléken.
(Lásd a tv használati utasítását további információért.)
• A házimozit a tv távvezérlését használva tudja kezelni.
(Rendelkezésre álló tv gombok : ,
,
,
, , és ,
gombok, ~
gomb)
Ha a TV-t választja
Kapcsolja be (On) az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót a TV távirányító Anynet+
gombjával.
• Receiver : On : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
• Receiver : Off : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Ha a THEATER választja
Válassza ki a THEATER to connect pontot, és állítsa be az alábbi
paramétereket.
• View TV : Ha bekapcsolja az Anynet+(HDMI CEC) funkciót,
és kiválasztja a View TV módot, a készülék
automatikusan digitális bemeneti módba kapcsol.
MOVE ENTER
EXIT
• Theater Menu : A Házimozi menü paraméterei beállíthatók.
• Theater Operation : A házimozi lemez lejátszási információ fog
megjelenni.A Házimozi menü Lemezműveletek pontjában beállíthatja a címet, a
fejezeteket és a feliratozást.
• Receiver : On : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
• Receiver : Off : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
MM `` A 'View TV' kiválasztása esetén, ha a Digitális bemeneten szeretné hallgatni a TV-t,
csatlakoztassa az optikai kábelt a TV-hez és a Házimozihoz.
BD Wise funkció (csak Samsung termékeken)
A BD Wise menü csak akkor használható, ha a Samsung házimozit olyan Samsung televízióhoz
csatlakoztatja HDMI kábellel, amely támogatja a BD Wise funkciót.
• Mi a BD Wise funkció?
A BD Wise automatikusan meghatározza az optimális beállításokat a BD Wise kompatibilis Samsung
készülékeken.
A funkció csak akkor működik, ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készülékeket HDMI kábellel köti össze.
• A BD Wise használata
1.Csatlakoztassa a Samsung házimozit a BD Wise-kompatibilis Samsung televízióhoz HDMI kábellel.
2.Kapcsolja be a Samsung házimozi és a Samsung televízió BD Wise menüjét.
- A funkció optimalizálja a képminőség-beállításokat a lejátszani kívánt tartalomnak (lemez, DVD stb.) megfelelően.
- A funkció optimalizálja a képminőséget a házimozi és a BD Wise-kompatibilis Samsung TV között is.
MM `` Ha be szeretné állítani a képfelbontást, amikor a BD Wise mód be
van kapcsolva, akkor először ki kell kapcsolnia a BD mód funkciót.
LANGUAGE
`` Amikor kikapcsolja a BD Wise funkciót, a csatlakoztatott televízió
BD WISE
felbontása automatikusan a maximális lesz.
`` A BD Wise funkció kikapcsol, ha a lejátszót nem BD Wisekompatibilis készülékhez csatlakoztatja.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
24
HT-Z220_HUN_02.indd
24
2009-3-14
11:28:20
AUX : Hátsó borítólemez
HUN
Audio csatlakoztatása külső komponensekről
OPTICAL (optikai) : Hátsó borítólemez
● csatlakoztatás
FM ANT
Optikai kábel
(nem tartozék)
Audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
Ha a külső analóg berendezés csak egy
kimeneti aljzattal rendelkezik, akkor azt
csatlakoztathatja akár az L (bal), ak ár az R
(jobb) aljzathoz.
Külső analóg komponens
FM ANT
Külső digitális komponens
AUX : Külső analóg komponens csatlakoztatása
Analóg jel komponens, mint pl. a VCR.
1. Csatlakoztassa a házimozi az AUX IN (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső analóg komponensen.
• Győződjön meg róla, hogy egyeztette a csatlakozók színeit.
2. N
yomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az AUX bemenet kiválasztásához.
• A főegységen található FUNCTION gombot is használhatja.
A mód a következők között kapcsol :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Csatlakoztathatja a VCR video kimeneti jack-dugóját a TV-hez, és csatlakoztassa a VCR
kimeneti jack-dugóját a készülékhez.
OPTIKAI : Egy külső digitális komponens csatlakoztatása
Digitális jelkomponens mint pl. kábeldoboz/műhold vevő (set-top box).
1. Csatlakoztassa a lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a külső digitális berendezés digitális kimenetéhez.
2. Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen a DIGITAL IN bemenet kiválasztásához.
• A D-IN kiválasztásához használhatja a FUNCTION gombot is a főegységen.
A mód a következők között kapcsol :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
HT-Z220_HUN_02.indd
25
2009-3-14
11:28:23
csatlakoztatás
Az FM antenna csatlakoztatása
1. C
satlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL csatlakozóhoz.
2. M
ozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító pozíciót talál, majd erősítse a falhoz.
FM ANT
FM ANT
FM antenna
(tartozék)
MM ``
Ezzel a készülékkel az AM (középhullámú) adások vétele nem lehetséges.
A hűtőventillátorról
A készülék hátoldalán hűtőventillátor található, mely megakadályozza a túl magas hőmérséklet
kialakulását a készülék belsejében.
Kérjük, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket az Ön biztonsága érdekében.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő legyen a szellőzés a készülék körül.
A nem megfelelő szellőzés túlmelegedést okozhat, és elromolhat a készülék.
• Ne takarja el a hűtőventillátort és a szellőzőnyílásokat, valamint lyukakat.
(Ha letakarja újsággal, terítővel, stb., a hő nem tud eltávozni a készülékből, és a túlzott felmelegedés tüzet
okozhat.)
FM ANT
26
HT-Z220_HUN_02.indd
26
2009-3-14
11:28:25
HUN
A DVD lejátszó használata előtt
A DVD házimozi távvezérlője használható Samsung tv-k irányítására.
1. Csatlakoztassa a lejátszó hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
FUNC.
2. A DVD RECEIVER gomb megnyomásával hozhatja
működésbe a DVD Házimozit.
3. Nyomja meg az Üzemmód választó FUNCTION gombot a
készüléken vagy a DVD gombot a távvezérlőn a DVD/CD
üzemmód kiválasztásához.
4. Nyomja meg a TV gombot, ezzel a távvezérlőt tv vezérlési
módba kapcsolja.
5. A távvezérlő Be-/kikapcsoló POWER gombjával kapcsolja be a
tv-készüléket.
VIDEO
6. Nyomja meg a SOURCE gombot, ezzel a tv-t VIDEO
üzemmódba kapcsolja.
A videó formátum kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az "7" számgomb a távvezérlőn, és tartsa
lenyomva 5 másodpercnél tovább.
• A készülék alapbeállítása a "PAL" formátum.
• A kijelzőn az "NTSC" vagy "PAL" jelzés jelenik meg. Az
"7" számgomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol a két formátum "NTSC" és "PAL" között.
• Az egyes országok különféle videó formátumokat alkalmaznak.
• Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD
lemeznek és a tv-nek azonos rendszerűnek kell lennie.
27
HT-Z220_HUN_02.indd
27
2009-3-14
11:28:29
visszajátszás
Lemezek lejátszása
dB
1. Nyomja meg az OPEN/CLOSE (
kinyitásához.
) gombot a lemezfiók
FUNC.
STANDBY
2. Helyezzen be egy lemezt.
• Helyezzen be egy lemezt óvatosan a fiókba, a lemez
feiratos oldala felfelé legyen.
3. Zárja be a rekeszt az OPEN/CLOSE (
megnyomásával.
• A lejátszás automatikusan elindul.
) gomb ismételt
A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP ( ) gombot a lejátszás alatt.
• Ha egyszer nyomja meg, a PRESS PLAY (nyomja meg a lejátszást) jelenik meg a kijelzőn és a leállítási
helyet tárolja a memóriában.
Ha a PLAY ( ) gombot vagy az ENTER gombot nyomja meg, a lejátszás a leállítás helyétől indul újra.
(Ez a funkció csak DVD-kel működik.)
• Ha kétszer nyomja meg a STOP jelenik meg, és ha a PLAY ( ) gombot nyomja meg, a lejátszás
előlről kezdődik.
A lejátszás időleges megállításához nyomja meg a PAUSE ( ) gombot a lejátszás alatt.
• A lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a PLAY ( ) gombot.
MM `` Az egyes lemezeknél a kezdeti képernyő különböző formában jelenhet meg.
`` Kalóz lemezek nem játszhatók le. Különben megsérti a CSS (Content Scrambling System :
másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.
28
HT-Z220_HUN_02.indd
28
2009-3-14
11:28:31
HUN
MP3/WMA-CD lemez lejátszása
Adat CD-k (CD-R, CD-RW), amelyeket MP3/WMA formátumban kódoltak lejátszhatók.
A
● visszajátszás
1. Helyezze be az MP3/WMA lemezt.
• Megjelenik az MP3/WMA lemez menüképernyője,
és megkezdődik a lemez lejátszása.
•Az egyes lemezeknél a menü más formában is
megjelenhet.
•Nem lehet lejátszani a WMA-DRM fájlokat.
2. Állj üzemmódban a ,,, gombokkal válassza ki a
kívánt albumot, és nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
• Válassza ki a kívánt műsorszámot a , gombokkal.
3. Albumok váltásához Állj üzemmódban válassza ki a kívánt
albumot a ,,, gombokkal, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj STOP (@)
gombot
MM `` A felvételi módtól függően előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD lemezeket
nem lehet lejátszani.
`` Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3/WMA műsorszám
formátumtól függően.
Fájlok lejátszása a képernyőn látható ikonok segítségével
• Amikor a lejátszás le van állítva ,,, a gombokkal válassza ki a kívánt ikont a menü felső
részén.
Zenei fájl ikon : Csak zenei fájlok lejátszásához válassza az
Kép fájl ikon : Csak képfájlok lejátszásához válassza az
Csak film fájlok lejátszásához válassza az
ikont.
ikont.
ikont.
Minden fájl ikon : A fájlok megtekintéséhez válassza ki a
ikont.
29
HT-Z220_HUN_02.indd
29
2009-3-14
11:28:34
visszajátszás
JPEG lemez lejátszása
A digitális fényképezőgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat írja CD
lemezre, és a lemezről a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
Állóképek folyamatos lejátszása (Slide (Diavetítés) üzemmód)
G
Helyezze a JPEG lemezt a lemezfiókra.
• A lejátszás automatikusan elindul. Minden képet 5 másodpercig jelenít meg és azután a következő
képet mutatja.
Az előző vagy következő képre a [,] gomb megnyomásával léphet.
• A gomb minden egyes megnyomására az előző vagy a következő kép jelenik meg.
G
A képek forgatása
Lejátszás közben nyomja meg a ,,, gombokat
A kép megfordítása függőlegesen
A kép elforgatása
90°-kal balra
A kép elforgatása 90°-kal jobbra
Eredeti kép
A kép megfordítása vízszintesen
MM `` A maximális felbontás szabványos JPEG képek esetén 5120 x 3480 (vagy 19,0 MPixel),
ENTER SELECT
vagy 2048 x 1536 (3,0 Mpixel) progresszív képek esetén.
30
HT-Z220_HUN_02.indd
30
2009-3-14
11:28:37
HUN
DivX lemez lejátszása
Az oldalon látható funkciók a DivX lemezek lejátszására vonatkoznak.
D
Léptetés előre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a [,] gombot.
Keresés előre/hátra
D
Nyomja meg és tartsa lenyomva a (, ) gombot lejátszás közben.
• a lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes megnyomására a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
● visszajátszás
• A ] gomb megnyomására a lejátszás a következő
fájllal folytatódik (ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
• A [ gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal
folytatódik (ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
D
<5 perc átugrása> funkció
Lejátszás alatt nyomja meg a , gombot.
• A  gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel
későbbi jelenettel folytatódik.
• A  gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel
korábbi jelenettel folytatódik.
Nyelv kiválasztás
D
Nyomja meg az AUDIO gombot.
• Ha több nyelven érhető el a hang a lemezen, akkor itt
átválthat közöttük.
• A gomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol az egyes nyelvek között, AUDIO (1/N, 2/N
...) vagy a . szimbólum jelenik meg.
MM `` A
szimbólum akkor jelenik meg, ha a hangot csak egy nyelven
rögzítették a lemezen.
Feliratozás
D
Nyomja meg a Feliratozás SUBTITLE gombot.
• A gomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol a SUBTITLE (1/N, 2/N ...) és a SUBTITLE
OFF (Feliratozás kikapcsolva) beállítás között.
• Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék
automatikusan ezt a fájlt játssza le.
• A DivX lemezek felirataival kapcsolatban további
részleteket a következő oldal 2. pontjában olvashat.
31
HT-Z220_HUN_02.indd
31
2009-3-14
11:28:42
visszajátszás
D
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van Ha a lemezen egynél több felirat fájl van, a felirat
alapbeállítása nem biztos hogy megegyezik a filmmel
és Önnek a következőképpen kell kiválasztani a felirat
nyelvét :
1. Stop üzemmódban nyomja meg a , gombot,
válassza ki a kívánt feliratozást ( ) a képernyőjén, és
azután nyomja meg az ENTER gombot.
2. Ha a kívánt DivX fájlt kiválasztja a tv képernyőjén, a
filmet normál módon fogja lejátszani.
DivX(Digital internet video eXpress) A DivX egy videó fájlformátum, melyet a Microsoft az MPEG4 tömörítési technológián alapulva fejlesztett
ki az audio és videó adatok Interneten keresztül történő valósidejű továbbításához. A videó jelek
kódolása az MPEG4, az audio jeleké az MP3 technológiával történik, ezért a néző közel DVD
minőségben nézheti és hallgathatja a DivX fájlokat.
1. A támogatott formátumok
a készülék csak az alábbi média formátumokat támogatja. Ha a kép vagy a hang formátum
Ez
támogatottsága hiányzik, a kép töredezett lehet, és előfordulhat, hogy nincs hang.
Videó kompatibilitás
Formátum
AVI
WMV
Támogatott verziók
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
Formátum
MP3
WMA
AC3
DTS
Bitsebesség
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Mintavételi frekvencia
44.1khz
• A DTS formátumban készült DivX fájlokat, beleértve az audio és a videó fájlokat, csak 6Mbps-ig
támogatja.
• Képarány: Bár az alap DivX felbontás 640 x 480 pixel , a készülék támogatja a 800 x 600 pixel
felbontást is. A 800-nál nagyobb képfelbontás nem támogatott.
• Ha a 48 khz-nél vagy 320 kbps-nél magasabb mintavételi frekvenciájú lemezt játszik le, lejátszás
közben a kép remeghet.
2. K
épfeliratozás funkció
• Ezt a funkciót azok a felhasználók tudják alkalmazni, akik tapasztalattal rendelkeznek a
képszerkesztés területén.
• A képfeliratozás funkció használatához a felirat fájlt (*.smi) ugyanolyan fájlnéven mentse el, mint a
DivX média fájlt (*.avi), ugyanabba a mappába.
Példa: GyökérSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Egy fájlnév maximum 60 alfanumerikus karaktert tartalmazhat.
32
HT-Z220_HUN_02.indd
32
2009-3-14
11:28:44
HUN
Lejátszás funkció használata
A lemez-információk megjelenítése
dBAGD
● visszajátszás
A lemez lejátszására vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyőn is.
Nyomja meg az INFO gombot.
MM `` Egyes lemezeknél a lemez-információs képernyő
más formában is megjelenhet.
`` A lemeztöl függően kiválaszthatja a DTS, DOLBY
DIGITAL vagy PRO LOGIC üzemmódot is.
Ha a
szimbólum jelenik meg a tv-képernyőn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg
a tv képernyőn, azt jelenti, hogy az adott műveletet nem lehet
elvégezni az éppen játszott lemezzel.
A hátralevő idő ellenőrzése
dBA
Nyomja meg a Hátralévő játékidő REMAIN gombot.
• Ellenőrizheti az éppen lejátszott főcím vagy fejezet teljes és
hátralévő játékidejét.
A Hátralévő játékidő (Remain) gomb megnyomására a kijelzés a következők szerint változik:
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
HT-Z220_HUN_02.indd
33
2009-3-14
11:28:47
visszajátszás
Keresés előre/hátra
dBAD
Nyomja meg az (,) gombot.
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes megnyomására a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik.
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres gyorsításnál
hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
Lassított lejátszás
dD
Nyomja meg a Lassított lejátszás SLOW gombot.
• Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes megnyomására a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik.
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Lassított lejátszás és léptetés alatt hang nem hallható.
`` A lassú hátrafelé lejátszás nem működik DivX esetén.
Jelenetek/műsorszámok átugrása
dA
Nyomja meg az [,] gombot.
• Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következő vagy az előző
fejezetre, műsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza
azt.
• Nem lehet azonban sorban egymás után következő
fejezeteket átugrani.
34
HT-Z220_HUN_02.indd
34
2009-3-14
11:28:52
HUN
Lejátszás funkció használata
dBAGD
Ismételt lejátszás
● visszajátszás
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen
műsorszámát, egy fejezetet, egy főcímet, egy
kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
Nyomja meg az Ismételt lejátszás REPEAT gombot.
• Az Ismételt lejátszás REPEAT gomb többszöri
megnyomásával az alábbi ismétlési módok közül választhat:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési lehetőségek közül választhat
CHAPTER : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fejezetet.
TITLE : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott főcímet.
RANDOM : A készülék véletlenszerű sorrendben lejátssza a lemezre rögzített műsorszámokat
(a már lejátszott műsorszám ismét a műsorba kerülhet).
TRACK : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott műsorszámot.
DIR : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mappában levő műsorszámokat.
DISC : A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF : Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyőről
dB
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
2. A  gombbal válassza ki az ismételt lejátszási (
) ikont.
3. A  gombbal válassza ki a kívánt ismétlési módot.
• Másik album és műsorszám kiválasztásához ismételje
meg a fenti 2. és 3. lépést.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` DivX, MP3 és JPEG lemezeknél, nem tudja a Repeat Play (ismételt lejátszás)-t kiválasztani
a kijelzőn lévő információból.
35
HT-Z220_HUN_02.indd
35
2009-3-14
11:28:55
visszajátszás
d
A-B szakaszismétlés
Adott DVD vagy CD egy szakasza ismételten visszajátszható.
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
2. A  gombbal válassza ki az ismételt lejátszási (
ikont.
A-
)
3. Válassza ki az A- kijelzést a , gombokkal, és az
ismételni kívánt szakasz kezdőpontjánál nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
• A készülék tárolja azt a helyet, aholA az
ENTER
-?
gombot
megnyomta.
REPEAT : AÐ
4. A szakasz végpontjánál nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
• A készülék ismételten lejátssza a megjelölt szakaszt.
A-B
dHa vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a , gombokkal válassza ki az
ikont.
MM `` Az A-B ismétlés funkció nem működik DivX, MP3 vagy JPEG lemezeknél.
A TO B REPEAT ON
Léptetés
dD
Nyomja meg a STEP gombot.
• Ha lejátszás közben megnyomja a STEP gombot, a készülék
a következő képkockára lép.
MM `` Nem hallatszik hang a lassított lejátszásban.
36
HT-Z220_HUN_02.indd
36
2009-3-14
11:28:59
HUN
Lejátszás funkció használata
d
A kameraállás kiválasztása
Ezzel a funkcióval egy adott jelenetet több, különböző kameraállásból rögzítve is megnézhet.
2. A  válassza ki a Kameraállás ANGLE (
● visszajátszás
1. Nyomja meg a INFO gombot.
) ikont.
3. Válassza ki a kívánt kameraállást a ,gombokkal, vagy a
Számgombokkal.
• Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja a szög
a következőképpen változik :
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Ez a funkció csak azoknál a lemezeknél használható, amelyek több
|kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
d
Zoom (Nagyítás)
A Zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
1. Nyomja meg a ZOOM gombot.
2. A ,,, gombokkal válassza ki a kinagyítandó
képrészletet.
3. Nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja a
nagyítás mértékét :
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
HT-Z220_HUN_02.indd
37
2009-3-14
11:29:02
visszajátszás
d
A lejátszás nyelvének kiválasztása
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
2. A , gombokkal vagy a Számgombokkal válassza ki
a kívánt nyelvet.
• Attól függően, hogy a DVD lemezen a hangot hány
nyelven rögzítették, a gomb minden egyes
megnyomására egy másik nyelv kerül kiválasztásra
(angol, spanyol, francia, stb.).
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
A feliratozás nyelvének kiválasztása
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
2. A  gombbal válassza ki a Feliratozás SUBTITLE (
ikont.
)
3. Válassza ki a kívánt nyelvet a  gombbal vagy a
számgombokkal.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` A nyelvet kiválaszthatja a távvezérlő AUDIO és SUBTITLE gombjával is.
`` A lemeztől függően előfordulhat, hogy a lejátszás és feliratozás nyelve nem választható ki.
Jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása
dBAG
dB
1. Nyomja meg az INFO gombot.
2. A , gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt Föcímet/műsorszámot (
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
3. A , gombokkal válassza ki a fejezet (
) majd
) ikont.
4. A , gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a
kívánt jelenetet, majd nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
5. A , gombokkal válassza ki az időpont (
) ikont.
6. A Számgombokkal írja be a kívánt időpontot, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
38
HT-Z220_HUN_02.indd
38
2009-3-14
11:29:07
HUN
Lejátszás funkció használata
dBAG
Jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása
● visszajátszás
AG
Használja a számgombokat.
• A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
• MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a ,
gombokkal nem lehet mappát váltani. Ha új mappát akar
választani, állítsa le a lejátszást az Állj STOP (@) gombbal,
és ezután válasszon a , gombokkal.
MM `` A kívánt Főcímet, Fejezetet vagy Műsorszámot kiválaszthatja a távvezérlő [,]
gombjaival is.
`` A lemeztől függően előfordulhat, hogy a Főcím vagy Idő kiválasztási funkció nem működik.
d
A lemezmenü használata
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen nyelvű legyen a
felirat, a profil, stb. Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A , kurzor gombokkal válassza ki a Disc Menu pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem támogatja a
lemezmenü megjelenítését, a This menu is not
supported felirat jelenik meg.
3. A ,,, gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
4. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőböl való kilépéshez.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Az egyes lemezeknél a menüképernyő eltérő lehet.
39
HT-Z220_HUN_02.indd
39
2009-3-14
11:29:09
visszajátszás
d
A Főcím menü használata
A több főcímet tartalmazó DVD lemezek esetében
megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán
nem működik, vagy lemezenként eltérően működik.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A , gombokkal válassza ki a Főcím menü Title Menu
menüpontot.
3. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
• Megjelenik a főmenü.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőből való kilépéshez.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Az egyes lemezeknél a Főcím menü képernyő eltérő lehet.
40
HT-Z220_HUN_02.indd
40
2009-3-14
11:29:11
Ha MP3 lejátszón, USB-memórián vagy digitális fényképezőgépen található képeket, videókat és hangfájlokat szeretne
lejátszani kiváló minőségben és 5.1 hanggal, csatlakoztassa az eszközt a Házimozihoz az USB-csatlakozón keresztül.
HUN
Média fájlok lejátszása az USB Host funkcióval
1. Csatlakoztassa az USB készüléket az USB aljzathoz az egység elején.
FUNC.
● visszajátszás
2. Az USB mód kiválasztásához nyomja meg a DVD
lejátszó FUNCTION gombját, illetve a távvezérlő PORT
gombját.
• A gomb megnyomására a képernyőn előbb
megjelenik, majd eltűnik az USB felirat.
• A tv-képernyőn megjelenik az USB MENU képernyő,
és elkezdődik a lejátszás.
3. A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP (@)
gombot.
A PORT kapcsolat biztonságos bontása
Az USB kábel kihúzása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket,
ezzel elkerülheti, hogy az USB eszköz memóriájában tárolt
adatok megsérüljenek.
• Nyomja meg kétszer egymás után a STOP (@) gombot.
A kijelzőn megjelenik a REMOVE USB felirat.
• Húzza ki az USB kábelt.
MM `` Ha 5.1 csatornás házimozi hanggal szeretné meghallgatni lemezét, állítsa a Dolby Pro
Logic II módot Matrix-ra (Lásd: 52. oldal).
`` USB módban nem módosíthatja a felbontást, illetve nem használhatja a SETUP menüt, ha nincs USB-eszköz csatlakoztatva a porthoz.
Léptetés előre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a [,] gombot.
• A ] gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal
folytatódik (ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
• A [ gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal
folytatódik (ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a (,)
gombot.
• Ha lejátszás közben megnyomja bármelyiket a két gomb
közül, a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
HT-Z220_HUN_02.indd
41
2009-3-14
11:29:15
visszajátszás
USB Host specifikációk USB Host specifikációk
A nem támogatott
eszközök
Működési korlátok
• USB 1.1 és USB 2.0 kompatibilis eszközök támogatása.
• Az USB A típusú kábellel csatlakoztatott eszközök támogatása.
• UMS (USB Mass Storage Device) V1.0 kompatibilis eszközök támogatása.
• FAT(FAT, FAT16, FAT32) fájlrendszerben formázott eszközök támogatása.
• Nem támogatja azokat az eszközöket, amelyekhez külön illesztőprogram szükséges a
PC-n (Windows).
• Nem támogatja az USB hub csatlakozást.
• E lőfordulhat, hogy az USB hosszabbítókábellel csatlakoztatott USB eszközöket nem
ismeri fel.
• A külön tápfeszültséget igénylő USB eszközökhöz külön tápkábelt kell
használni a lejátszóhoz való csatlakoztatás során.
• Ha a csatlakoztatott eszközön több meghajtó (vagy partíció) van, akkor ezek közül
csak egy csatlakoztatható.
•A csak USB 1.1 kompatibilis eszközök esetén gyengébb képminőség is
előfordulhat a típustól függően.
Kompatibilis eszközök
1. USB adattárolók
2. MP3 lejátszók
3. Digitális fényképezőgépek
4. Cserélhető merevlemezek (HDD)
• A 160GB-nál kisebb cserélhető merevlemezek használhatók. Előfordulhat, hogy a 160 gigabytenál nagyobb cserélhető merevlemezeket nem ismeri fel..
• Ha a csatlakoztatott eszköz nem működik a tápellátás hiánya miatt, akkor használjon külön
tápkábelt az eszköz energiaellátására. Az USB kábel csatlakozója az USB eszköz gyártmányától
függően eltérő lehet..
5. USB kártyaolvasó: egy vagy többkártyás USB kártyaolvasó.
• Egyes gyártók kártyaolvasóit a készülék nem támogatja.
• Ha egy több kártyahelyes olvasóba többféle eszközt helyez, a lejátszás problémába ütközhet.
Támogatott formátumok
Formátum
Fájlnév
Fájl kiterjesztés
Bitsebesség
Verzió
Pixel
Mintavételezési
frekvencia
Állókép
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Zene
Film
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
• Digitális kamera: A PTP protokol nem támogatott. Nem támogatottak olyan kamerák, melyek esetén a
csatlakoztatva további program telepítésére van szükség.
• Nem támogatott az NTFS fájlrendszert alkalmazó eszköz. (Csak a FAT 16/32 (File Allocation Table
16/32) fájlrendszert használó eszközök támogatottak.)
• Nem lehet használni a Janusra épülő MTP (Media Transfer Protocol) berendezésekkel.
42
HT-Z220_HUN_02.indd
42
2009-3-14
11:29:16
HUN
rendszer beállítás
Az Ön kényelme érdekében, a DVD Házimozi funkcióit beállíthatja az Ön otthoni környezetének megfelelően.
A nyelvi jellemzők beállítása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyőkijelzések (OSD) angol nyelven jelennek meg.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
LANGUAGE
BD WISE
3. Válassza ki a Nyelv LANGUAGE menüpontot, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
4. A $,% gombokkal válassza ki a Képernyőmenü nyelve OSD LANGUAGE .
● rendszer beállítás
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás menüt Setup, majd nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. A $,% gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
• Ha az alapbeállítási menüben egyszer már kiválasztotta az angol nyelvet, a
készül-ék további bekapcsolásakor a képernyőkijelzések angol nyelven
jelennek meg.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
• OSD LANGUAGE : A képernyőmenü nyelvének kiválasztása
• AUDIO : A lejátszás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
• SUBTITLE : A feliratozás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített
nyelvek közül).
• DISC MENU : A menü nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
a Ha a lemez nem tartalmazza a menüt a kiválasztott nyelven, a menü az
eredeti nyelven jelenik meg, hiába választott másik nyelvet.
• OTHERS : További nyelvek kiválasztásához válassza ki az OTHERS
menüpontot, és írja be a kívánt nyelvnek megfelelő
kódot (Lásd:61. oldal).
Kiválasztható az AUDIO, SUBTITLE és DISC MENU nyelve.
A HDMI VIDEÓ KIMENETI MÓD BEÁLLÍTÁSA
Kiválasztható a HDMI/OUT aljzaton megjelenő jel típusa.
• YCbCr : Általában ezt válassza HDMI eszköz csatlakoztatása esetén.
• RGB : Élénkebb színeket és mélyebb fekete színt eredményez. Válassza
ezt, ha a színek halványak.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás menüt Setup, majd nyomja meg a Beírás ENTER
gombot..
LANGUAGE
BD WISE
3. A % kurzor gombbal válassza ki a HDMI VIDEO OUT pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A $,% gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
• Miután elvégezte a beállítást, a készülék visszakapcsol az előző képernyőre.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
43
HT-Z220_HUN_02.indd
43
2009-3-14
11:29:18
rendszer beállítás
A tv-képarány beállítása
A TV típusától függően (szélesvásznú vagy hagyományos 4:3) kiválasztható a képarány.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás menüt Setup, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
LANGUAGE
BD WISE
3. A % gombbal válassza ki a tv-képernyő TV DISPLAY menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. A $,% gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
• Miután elvégezte a beállítást, a készülék visszakapcsol az előző
képernyőre.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
A tv-képarány (képernyőméret) beállítása
A hagyományos tv- készülékeknél a képernyő szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyővel rendelkező tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván nézni,
amelyet a tv-től eltérő képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyőnek megfelelő beállítást.
Hagyományos tv-készülék esetén válassza a 4:3PS vagy 4:3LB beállítást tetszése szerint.
Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a WIDE/HDTV beállítást válassza.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a középső része látható a
hagyományos képernyőn, mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra kerül.
• Csak a képernyő középső része látható (a 16:9-es képek oldalait a
rendszer levágja).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
• A kép alatt és fölött fekete csíkok lesznek láthatók.
WIDE/HDTV
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tv készüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
• Széles képernyős műsort tekinthet meg.
MM `` Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem
tekintheti meg a filmet 16:9 képaránnyal.
`` Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertől, a
tv-készüléktől, és a tv-képarány beállítástól függően más és más a lejátszott kép.
`` HDMI működéskor, a képernyőt automatikusan átkapcsolja széles üzemmódba.
44
HT-Z220_HUN_02.indd
44
2009-3-14
11:29:19
HUN
A készülék használatának korlátozása (KORHATÁR)
Ezzel a funkcióval letilthatja az olyan jelenetek (erőszakos vagy csak felnőtteknek való) lejátszását,
melyek a gyermekek számára károsak.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
LANGUAGE
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás Setup menüt, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. A $,% gombokkal válassza ki a korlátozási szintet, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
• Ha a 6. korlátozási szintet választja ki, nem lehet lejátszani a
7-es, és az e feletti korlátozási szintű lemezeket.
• Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás. Magasabb korlátozási szintnél a
filmben benne maradnak az erőszakos és a gyermekek
számára nem kívánatos jelenetek.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
PASSWORD
● rendszer beállítás
3. A % gombbal válassza ki a Szülői felügyelet PARENTAL
menüpontot, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
5. Írja
be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
• Alapbeállítás szerint a jelszó "7890".
• A beállítás végeztével a készülék visszakapcsol az előző képernyőre.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
MM `` A Szülői felügyelet PARENTAL CONTROL funkció olyan DVD lemezek
esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának korlátozásához a
megfelelő információkat.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
LANGUAGE
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
BD WISE
3. A % gombbal válassza ki a Jelszó PASSWORD menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás Setup menüt, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
5. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
• Írja be a régi jelszót, majd az új jelszót, és erősítse meg az új
jelszót.
• Ezzel elkészült a beállítással.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
Ha elfelejtette a korlátozási szint beállításához a jelszót :
• Ha a lejátszóban nincs lemez, nyomja le a távirányító STOP ( @) gombját 5 másodpercre. Megjelenik az INITIAL
felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári alapértékre.
• Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
45
HT-Z220_HUN_02.indd
45
2009-3-14
11:29:21
rendszer beállítás
A háttérkép beállítása
dG
DVD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyő háttérként fog
megjelenni.
1. A lejátszás során nyomja meg a PAUSE gombot, amikor
megjelenik egy Önnek tetsző kép.
2. Nyomja meg a LOGO gombot.
• A COPY LOGO DATA megjelenik a TV-képernyőn.
3. Az áramellátás ki- majd bekapcsol.
• A kiválasztott háttérkép megjelenik.
• Legfeljebb 3 háttérkép beállítást adhat meg.
COPY LOGO DATA
Választás a három saját háttérkép közül
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki a Beállítás menüt Setup, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
3. A % gombbal válassza ki a LOGO menüpontot, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
4. Nyomja meg a kurzor $,% gombot a kívánt USER (felhasználó) kiválasztásához, és ezután nyomja
meg az ENTER gombot.
• Ezzel kiválasztja a három eltárolt háttérkép közül a megfelelőt.
5. Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőből való kilépéshez.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
• ORIGINAL : Ezt a beállítást válassza, ha a Samsung Logót
kívánja használni háttérképként.
• USER : Ezt a beállítást válassza, ha az Ön által kiválasztott
képet kívánja használni háttérképnek.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
46
HT-Z220_HUN_02.indd
46
2009-3-14
11:29:24
HUN
DivX regisztráció
Szükség esetén a regisztrációs kóddal regisztrálja a készüléket a DivX (R) menüsorban. További
információkért keresse fel a www.divx.com/vod honlapot.
Hangsugárzó beállítások
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
3. Válassza ki a Hangsugárzó beállítás Speaker Setup
menüpontot, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
4. A ,,, gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
● rendszer beállítás
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia-jellemzőket a
hangsugárzó elrendezésnek megfelelően, függetlenül attól, hogy használja-e az összes hangsugárzót,
vagy nem.
• A C (Középsugárzó), SL (Bal hátsó) és SR (Jobb hátsó)
hangsugárzóknál két beállítás között választhat : SMALL ➞ NONE.
• A bal és jobb első hangsugárzóknál az alapbeállítás a SMALL.
• SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott
hangsugárzót.
• NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
MM `` Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál
(lásd a 52. oldalon).
A késleltetési idő beállítása
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási pozíciótól egyenlő távolságra elhelyezni, a hátsó
hangsugárzóktól és a középsugárzótól érkező audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
3. A % gombbal válassza ki a Késleltetési idő DELAY TIME menüpontot, majd nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
4. A ,,, gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
5. A
, gombokkal válassza ki a késleltetési időt.
• A késleltetési időt a középsugárzóra 00 és 05 msec között, a hátsó hangsugárzókra 00 és 15 msec között
lehet beállítani.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
47
HT-Z220_HUN_02.indd
47
2009-3-14
11:29:24
rendszer beállítás
A késleltetési idő beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás, ha a hangsugárzók egyenlő távolságban
vannak Öntöl.
Mivel a hangok a hallgatási pozícióban különböző időkben érkeznek a hangszórók elhelyezésétől függően, állíthat
ezen az eltérésen a Központi és Hátsó hangszórók hangzásának késleltetésével.
Késleltetési idő beállítása a középső hangsugárzóhoz
A középshangsugárzó
ideális helye
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál nagyobb
(lásd az ábrán), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben azonban
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc
távolsága
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
A HÁTSÓ
HANGSZÓRÓ ideális
elhelyezése
Késleltetési idő beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Dr távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd az ábrát),
válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben végezze el a beállítást
az alábbi táblázat alapján
Df és Dc
távolsága
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` A
hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az
A
ábrán is látható.
Df: Az első hangsugárzóknak a hallgatási helytől mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytől mért távolsága.
Dr: A távolság a HÁTSÓ HANGSZÓRÓTÓL
PL II (Dolby Pro Logic II), esetén, a késleltetési idő minden üzemmódban más lehet.
`` AC-3 és DTS esetén, a késleltetési időt 00 és 15mSEC (millimásodperc)-re lehet beállítani.
`` A középső csatornát csak 5.1 csatornás lemezeken lehet állítani.
48
HT-Z220_HUN_02.indd
48
2009-3-14
11:29:25
HUN
A teszthang
A teszthang segítségével ellenőrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● rendszer beállítás
3. A % gombbal válassza ki a Teszthang TEST TONE menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
• A teszt hangot a következő sorrendben küldi L ➞ C ➞ R ➞ SR
➞ SL ➞ SW.
Ha ismét megnyomja az ENTER gombot, a teszt hang leáll.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
STOP
EXIT
A hangjellemzők beállítása
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerőt.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3. A % gombbal válassza ki a Hangszerkesztés SOUND EDIT
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. A , kurzor gombbal válassza ki és állítsa be a kívánt pontot.
A , kurzor gombbal módosítsa a beállítást.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
49
HT-Z220_HUN_02.indd
49
2009-3-14
11:29:25
rendszer beállítás
A hangjellemzők beállítása
A hangsugárzó hangerő és balansz manuális beállítása a SOUND EDIT (hangszerkesztés) gombbal.
Nyomja meg a Hangszerkesztés SOUND EDIT gombot, majd a, gombokkal végezze el a beállítást.
Az első/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
`` A beállítást a 0 és -6 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a
Kikapcsolva (OFF) beállítást.
`` Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
`` A hangerő beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
`` Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban
megközelíti a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
A DRC beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Ezzel a funkcióval a leghalkabb és legmagasabb hangok közötti balanszot állíthatja elő. Akkor használja ezt a funkciót,
ha a Dolby Digital hang minden előnyét szeretné élvezni alacsony hangerő mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
3. A % gombbal válassza ki a DRC menüpontot, és nyomja meg
az
ENTER gombot.
4. A , gombokkal állítsa be a DRC funkciót.
• Minél tovább tartja lenyomva a  gombot, annál jobban
érvényesül a funkció hatása, és minél tovább tartja lenyomva a
 gombot, annál kevésbé.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
MOVE
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
50
HT-Z220_HUN_02.indd
50
2009-3-14
11:29:27
HUN
Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)
Ha a készüléket digitális tv-hez csatlakoztatja, a kép késhet a hanghoz képest. Ha ezt a jelenséget tapasztalja, a
hang késleltetésével hozza szinkronba a képet és a hangot.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A % gombbal válassza ki az Audio menüpontot, és nyomja
meg az Beírás ENTER gombot.
4. Nyomja meg a kurzor , gombot az AV-SYNC (hang-kép
szinkron) késleltetési idejének kiválasztásához, és ezután
nyomja meg az ENTER (beírás) gombot.
• A hang késleltetési idejét 0 ms és 300 ms között választhatja
ki. Végezze el úgy a beállítást, hogy a kép és a hang
szinkronban legyenek.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
● rendszer beállítás
3. A % gombbal válassza ki az AV-SYNC menüpontot, és
nyomja meg az Beírás ENTER gombot.
EXIT
A HDMI Audio beállítása
A HDMI kábelen továbbított audio jelek be és kikapcsolhatók.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
2. A  gombbal válassza ki az Audio menüpontot, és nyomja
meg az ENTER gombot.
3. A  gombbal válassza ki a HDMI AUDIO menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
4. Nyomja meg a , kurzor gombokat az ON vagy OFF
kiválasztásához, azután nyomja meg az ENTER gombot.
• ON : A HDMI kábel mind az audio, mind a videó jeleket továbbítja, a hang csak a tv hangsugárzóiból hallható.
• OFF : A HDMI kábel csak a videó jelet továbbítja. A hang a
házimozi hangsugárzókon keresztül hallható.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
RETURN
EXIT
MM `` A gyári beállítás a HDMI AUDIO OFF.
`` A HDMI kábelen továbbított audio jelet automatikusan kétcsatornássá keveri le a készülék
a tv hangsugárzói számára.
`` Ha a HDMI AUDIO be van kapcsolva, a PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS nem működik
51
HT-Z220_HUN_02.indd
51
2009-3-14
11:29:30
rendszer beállítás
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek
DSP(Digital Signal Processor) (digitális jel processzor) : DSP üzemmódokat különböző akusztikai környezetek
képzésére fejlesztették ki.
EQ : Választhat ROCK, POPS közül a lejátszott zene műfajához illő
hang optimalizálásához.
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
• A kijelzőn a DSP jelzés jelenik meg.
A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : Válasszon a hangzásképek közül a hallgatott zene jellegének megfelelően.
• STUDIO : Kis belmagasságú klubhelyiség, élő zenével.
• CLUB : Táncklub hangterének létrehozása, dübörgő mélyhang effektussal.
• HALL : Tiszta énekhang, és egy koncertterem érzetének létrehozása.
• MOVIE : Egy filmszínház akusztikus terének létrehozása.
• CHURCH : Nagy belmagasságú templom tágasságának szimulálása.
• PASS : Ezt a beállítást válassza a normál zenehallgatáshoz.
A DSP/EQ funkció csak sztereo üzemmódban működik. Nyomja meg a PL II mode
MM `` üzemmód
választó gombot, hogy a kijelzőn a STEREO jelzés legyen látható.
`` A funkció CD-k, MP3 CD-k, , DivX, rádió és Dolby Digital lemezek esetén használható.
`` Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a DSP/EQ funkció nem működik, hanem
a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a
PL II MODE gombot.
• A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi
sorrendben váltják egymást :
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
• CINEMA : A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághű lesz.
• PRO LOGIC : T
öbbcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott csak az első két
hangsugárzót használja.
• MATRIX : Az 5.1 csatornás surround hang előállítása.
• STEREO : Válassza ezt a beállítást, ha a hang előállításához csak az első két hangsugárzót és a
mélysugárzót kívánja használni.
MM `` Ha külső berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a Pro Logic II üzemmódot,
ügyeljen rá, hogy az audio csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind a bal AUDIO INPUT
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy csak a jobb aljzathoz
csatlakoztat, nem lehet hallgatni a térhatású hangot.
`` A PRO LOGIC II funkció csak STEREO módban működik
52
HT-Z220_HUN_02.indd
52
2009-3-14
11:29:33
HUN
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez a funkció csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
1. Nyomja meg a
kiválasztásához.
PL II MODE gombot a MUSIC mód
2. Nyomja meg a
PL II EFFECT gombot.
● rendszer beállítás
3. Nyomja meg a , gombokat a kívánt effekt beállítás
kiválasztásához.
• PANORAMA : A beállítás lehet 0 vagy 1.
• C- WIDTH : Választhat a 0 és 7 között.
• DIMENS : Választhat a 0 és 6 között.
P.BASS
A P.BASS funkció kiemeli a mélyebb frekvenciákat.
1. Nyomja meg a P.BASS gombot a P.BASS mód
kiválasztásához.
2. A P.BASS gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a
P.BASS módot.
MM `` A P.BASS funkció csak 2-csatornás LPCM jelforrásokkal, például mp3,Divx,cd és wma
lejátszókkal működik. A P.BASS gomb megnyomásakor a "POWER BASS ON" felirat
jelenik meg.
`` A P.BASS funkció nem működik DSP/EQ és DOLBY PRO LOGIC 2 módban.
Ha a P.BASS gombot DSP/EQ módban nyomja meg, a DSP/EQ mód automatikusan
kikapcsol, és bekapcsol a P. BASS funkció.
53
HT-Z220_HUN_02.indd
53
2009-3-14
11:29:36
rádió
Rádióhallgatás
A távvezérlővel
1. A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal
kapcsoljon az FM hullámsávra.
2. Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
• Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg a [,]
gombot, ha a korábban tárolt
állomások közül kíván választani.
• Automatikus hangolás 2 : Tartsa lenyomva a
Hangolás/ csatorna választás ,,. gombot az
automatikus hangolás elindításához.
• Kézi hangolás : Nyomja meg többször egymás
után a ,,. gombot a kiválasztott állomás
behangolásához.
A készülék gombjaival
1. A FUNCTION üzemmód választó gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
2. Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
• Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg az Állj STOP (@) gombot a PRESET (Tárolt állomások
behívása) üzemmód kiválasztásához. Válasszon a [,] gombbal a korábban tárolt állomások közül.
• Automatikus hangolás 2 : Nyomja meg az Álj STOP (@) gombot a MANUAL üzemmód
kiválasztásához. Tartsa lenyomva a [,] gombot az automatikus keresés elindításához.
• Kézi hangolás : Nyomja meg az Állj STOP (@) gombot a MANUAL üzemmód kiválasztásához.
gombot a kiválasztott állomás behangolásához.
Nyomja meg többször egymás után a
Nyomja meg a Mono/sztereó MO/ST gombot a Mono/Sztereo üzemmód kiválasztására.
• A Mono/sztereó MO/ST gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a STEREO és MONO üzemmódok között.
• Gyenge vételi helyen, válassza a MONO -t a tiszta, zavarmentes vétel érdekében.
Rádióállomások tárolása
Példa: Az FM 89,10 tárolása a memóriában.
1. A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal
kapcsoljon az FM hullámsávra.
2. Hangolja be a ,,. gombbal a 89,10
frekvenciaértéket.
3. Nyomja meg a Tárolás TUNER MEMORY gombot.
4. Válassza ki a kívánt memóriahelyet a [,]
gombokkal.
• 1–15 között választhat.
5. N
yomja meg ismét a TUNER MEMORY gombot.
6. További állomások tárolásához hajtsa végre újból a 2–5. épéseket.
• A tárolt állomások előhívásához nyomja meg
a [,] gombokat a távvezérlőn.
54
HT-Z220_HUN_02.indd
54
2009-3-14
11:29:41
FM állomások hallgatása az RDS (Radio Data System) használatáva
HUN
Az RDS rádióadásról
Az RDS lehetővé teszi az FM állomások számára, hogy további
jeleket küldjenek a szokásos programjeleken túl. Például az
állomások elküldik a nevüket, valamint információt arról, hogy
milyen típusú programot sugároznak, mint például sport vagy
zene, stb.
Az RDS funkció leírása
• PTY (program típus) : Kijelzi az aktuálisan sugárzott program típusát
• PS NAME (Program Service Name) (program szolgáltatás neve) : A sugárzó rádióállomás nevét jelzi és 8 karakterből áll.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : D
ekódolja a rádióállomás által sugárzott szöveget (ha van) és maximum 64 karakterből áll.
• CT (Clock Time) (óra szerinti idő) : A
z FM frekvenciáról dekódolja a valós időt mutató órát.
• TA (Traffic Announcement) (közlekedési jelentés) : A "TA ON" a közlekedési híreket jelzi.
MM `` Az RDS nem működik rendesen, ha a beállított rádióállomás nem közvetít RDS jeleket
rendesen vagy ha a jelküldés erőssége gyenge.
`` Néhány rádióállomás nem továbbít PTY, RT vagy CT információt ezért, ezt nem minden
esetben jelzi ki.
Az RDS jelek megmutatása
Az RDS jeleket láthatja a kijelzőn, amelyeket a rádióállomás
küld.
Nyomja meg az RDS DISPLAY (RDS kijelzése)
gombot, az FM rádióállomás hallgatása közben.
`` M
inden alkalommal, ha megnyomja a gombot a
kijelző megváltozik, hogy a következő információt
megmutassa : PS NAME ; RT ; CT ; Frekvencia
• PS (Program Service) (program szolgáltatás) : Keresés alatt, <PS> jelenik meg és azután a rádióállomások neveit jelzi
ki. <NO PS> jelenik meg, ha nincs küldött jel.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : keresés alatt, <RT> jelenik meg és azután a rádióállomások által küldött szöveges
üzeneteket jelzi ki. <NO RT> jelenik meg, ha nincs küldött jel.
• Frekvencia : rádióállomás frekvenciája (RDS szolgáltatás nélkül)
A kijelzőn mutatott karakterekről
Ha a kijelzőn a PS vagy RT jelek láthatók, a rendszer a következő karaktereket használja.
• A
kijelző ablaka nem tud különbséget tenni kis- és nagybetű között és mindig nagybetűket mutat.
• A kijelző ablak nem tud ékezetes betűket mutatni, az <A,> például állhat ékezetes <A-k> ,
mint <À, Â, Ä, Á, Å és Ã> helyett.
55
HT-Z220_HUN_02.indd
55
2009-3-14
11:29:44
rádió
PTY (Program Type) (program típus) kijelzése és PTY-SEARCH
(PTY-keresés) funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy egy bizonyos programot tud bekeresni a beállított csatornák
közül a PTY kódok meghatározásával.
Program keresése a PTY kódok használatával
Mielőtt elkezdi, emlékezzen...
• A PTY keresés csak a tárolt állomásokra alkalmazható.
• A folyamat alatt a keresés bármikori leállításához, nyomja meg a PTY SEARCH gombot a keresés alatt.
• Időkorlát van a következő lépések elvégzéséhez. Ha a beállítás törlődött a befejezés előtt, akkor
kezdje ismét az 1. lépéstől.
• Ha az elsődleges távvezérlőn nyomja a gombokat, győződjön meg róla, hogy az FM állomást
kiválasztotta az elsődleges távvezérlőn.
1. Nyomja meg a PTY SEARCH gombot az FM állomás
hallgatása közben.
2. Nyomja a PTY- vagy PTY+ -t amíg az Ön által kívánt
PTY kód megjelenik a kijelzőn.
• A kijelző a jobb oldalon leírt PTY kódokat adja meg.
3. Nyomja meg a PTY SEARCH gombot ismét, amíg a PTY
kódot kiválasztja az előző lépést még mindig mutatja a
kijelző.
• A vevőegység 15 tárolt állomás között keres, leáll, ha talál
egyet, amelyiket Ön kiválasztotta és arra a csatornára hangol.
Kijelző
Program típus
NEWS
Hírek beleértve a közölt véleményt és riportot
AFFAIRS
Többféle dolog, beleértve a jelenlegi eseményeket,
ismeretterjesztést, vitákat és elemzéseket.
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Információk beleértve a súlyokat és
méreteket, beszámolókat és előrejelzéseket,
fogyasztók számára érdekes dolgokat,
orvosi információkat, stb.
Sportok
Oktatás
Dráma-rádiós sorozatok, stb.
CULTURE
Kultúra-nemzeti vagy helyi kultúra
beleértve a vallási problémákat,
társadalomtudományt, nyelveket,
színházat, stb.
SCIENCE
Természettudomány és technológia
Kijelző
Program típus
LIGHT M
Könnyű klasszikus zene- klasszikus
zene, hangszerekkel és kórus zene
CLASSICS
Komolyzene-zenekari zene, szimfónia,
kamarazene és opera
OTHER M
Más zene - dzsessz, R&B country zene
WEATHER
Időjárás
FINANCE
Pénzügy
CHILDREN
Gyerekprogramok
SOCIAL A
Társadalmi ügyek
RELIGION
Vallás
PHONE IN
Hallgatói vélemények
TRAVEL
Utazás
LEISURE
Szabadidő
JAZZ
Dzsessz zene
COUNTRY
Country zene
VARIED
Más- beszédek, szórakoztató
programok (kvíz, játék), interjú, vígjáték
és szatirikus játékok, stb.
NATION M
Nemzeti zene
POP M
Pop zene
OLDIES
Örökzöld zene
ROCK M
Rock zene
FOLK M
Népzene
M.O.R.M
Mai zene <könnyen hallgathatónak>
minősített zene.
DOCUMENT
Ismeretterjesztő
56
HT-Z220_HUN_02.indd
56
2009-3-14
11:29:46
HUN
További szolgáltatások
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon a kiválasztott időtartam eltelte után.
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás SLEEP gombot.
Az automatikus kikapcsolás beállításának ellenőrzéséhez
nyomja meg a SLEEP gombot.
• A kijelzőn látható a kikapcsolásig hátralevö idő.
• A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az
Automatikus kikapcsolás beállítását.
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor, hogy a kijelzőn az OFF jelzés
legyen látható.
● TOVáBBI SZOLGáLTATáSOK
• SLEEP jelenik meg. Minden alkalommal, ha megnyomja a
gombot, a beállított idő a következőképpen változik :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
A kijelző fényerejének beállítása
A DVD lejátszó kijelzőjének a fényereje módosítható, hogy tv-nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerő.
Nyomja meg a Kijelző sötétítése DIMMER gombot.
• Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, beállítja az
első kijelző világosságát.
A készülék némítása
A némítás funkcióval a hangerőt veheti le egy gombnyomással, ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
Nyomja meg a Némítás MUTE gombot.
• A kijelzőn megjelenik a MUTE kijelzés.
• A hang visszaállításához, nyomja meg ismét a gombot.
57
HT-Z220_HUN_02.indd
57
2009-3-14
11:29:50
További szolgáltatások
CD rIPPING
A CD-ről beolvasott zenét MP3 formátumba alakítja, és az USB adathordozóra menti.
B
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt.
FUNC.
2. Helyezze rá az audió CD-t a CD tálcára.
3. Nyomja meg a CD RIPPING gombot .
• Az aktuális sáv beolvasásához nyomja meg a
távirányító CD RIPPING gombját akkor, amikor a
rendszer éppen a kívánt számot játssza le, vagy a
lejátszás szünetel.
• Az összes sáv beolvasásához nyomja le hosszan a
távirányító CD RIPPING gombját.
-A kijelzőn megjelenik a "FULL CD RIPPING" felirat,
és elkezdődik a beolvasás.
4. A (@) gombbal a beolvasás félbeszakítható
• A CD beolvasás végén létrejön egy "RIPPING" nevű
mappa az USB eszközön, és a beolvasott fájlok
"SAM_XXXX”.mp3" névvel kerülnek az eszközre.
MM `` A CD beolvasás közben ne bontsa az USB-csatlakozást és ne húzza ki a tápkábelt. Ezzel
``
``
``
``
``
``
``
``
ugyanis kárt tehet az adatokban. A CD beolvasás félbeszakításához nyomja meg a STOP
gombot, majd húzza ki az USB-kábelt a CD lejátszás leállítása után.
Ha a CD beolvasás közben bontja az USB-csatlakozást, a rendszer kikapcsol, és a beolvasott fájl
nem lesz törölhető.Ilyenkor csatlakoztassa a készüléket számítógéphez az USB kábellel, mentse el
az adatokat, majd formázza meg az USB-eszközt.
Ha az USB-eszközt olyankor csatlakoztatja, amikor a rendszer CD-t játszik le, akkor a lejátszás
megáll, majd az USB-kapcsolat inicializálása után folytatódik.(Az inicializálás ideje az USB-eszköz
típusától függően eltérő lehet.)
A CD RIPPING művelet DTS-CD-kre nem alkalmazható.
Ha a beolvasás kevesebb, mint 5 másodpercig tart, a beolvasott fájl nem jön létre.
CD beolvasás csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközre vagy merevlemezre
történhet. (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.)A kompatibilis eszközök listáját az USB
gazdaeszköz műszaki adataiban találja meg.
A beolvasás a normál, 1-szeres sebességen történik, és egyes USB eszközök esetén a
beolvasási idő hosszabb is lehet.
A CD beolvasása közben nem hallható hang.
CD beolvasás közben bánjon óvatosan a készülékkel.
58
HT-Z220_HUN_02.indd
58
2009-3-14
11:29:52
HUN
Hibaelhárítás
Ha a készülék működésében hibát észlel, ellenőrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelő magyarázatot, és
nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és lépjen
kapcsolatba a szervizzel.
Probléma
Ellenőrzés
● Hibaelhárítás
A lemezfiók nem nyílik ki.
• A készüléket megfelelően csatlakoztatta a hálózatra?
• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
A lejátszás nem indul el azonnal,
amikor megnyomja a Lejátszás/
pillanat állj (Play/Pause) gombot.
• Ellenőrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nem hallható a hang.
• Gyorsított és lassított lejátszás alatt valamint léptetés közben
a hang nem hallható.
• Megfelelően csatlakoznak a hangsugárzók?
• Sérült a lemez?
A hang csak néhány
hangsugárzóból hallható, és nem
mind a hatból.
• CD lemez és rádió hallgatásakor csak a bal és jobb első
hangsugárzókra kerül a hang. Kapcsolja be a PRO LOGIC II
üzemmódot a távvezérlő PL II (Dolby Pro Logic II)
gombjának megnyomásával, hogy mind a hat hangsugárzót
használja.
• Ellenőrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
• Ha az alapbeállítási menü Audio menüpontjában a C, SL, és
SR opciókra a "NONE" beállítást választotta ki, nem szól a
középsugárzó, valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók.
Válassza a "SMALL" beállítást.
Dolby Digital 5.1 csatornás
surround hang nem kerül
reprodukálásra.
• Megtalálható a lejátszott lemezen a "Dolby Digital 5.1CH"
jelzés? 5.1 csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha
5.1 csatornás hanggal rögzítették a lemez tartalmát.
• Az információs képernyő Audio menüpontjában kiválasztotta
a DOLBY DIGITAL 5.1-CH beállítást?
Nem működik a távvezérlő.
• Megfelelő távolságból és szögböl működteti a távvezérlőt?
• Kimerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távvezérlés (TV vagy DVD)
üzemmód (TV/DVD) funkcióit?
• A lemez forog, de nincs kép.
• A képen interferencia látható,
és gyenge a minőség.
• Be van kapcsolva a tv?
• A videokábel megfelelően van csatlakoztatva?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Gyenge minőségű lemezt nem biztos, hogy le lehet játszani.
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet
átkapcsolni másik nyelvre.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több
nyelven hang és felirat, nem működik ez a szolgáltatás. A
lemeztöl függően ezek a szolgáltatások nem egyformán
működnek.
59
HT-Z220_HUN_02.indd
59
2009-3-14
11:29:53
Hibaelhárítás
Probléma
Ellenőrzés
A menü funkció kiválasztásakor
nem jelenik meg a menü.
• Tartalmaz a lemez menüt?
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD műsoranyag a lejátszásnál
megjelenhet 16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3
képarányú LETTER BOX vagy PAN-SCAN formátumban.
Azonban a 4:3 képarányban készült DVD műsoranyag csak
4:3 formátumban jelenhet meg. Nézze meg a DVD lemez
tokján található információt, és annak megfelelően végezze el
a beállítást.
• A főegység nem működik.
• (Példa: A főegység kikapcsol, a
gombok nem működnek, vagy
furcsa zajt ad ki).
• A DVD lejátszó hibásan
működik.
• Kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a STOP (
gombot több, mint 5 másodpercig (reset funkció).
Elfelejtette a korlátozási szint
beállításához a jelszót.
•Mialatt a "NO DISC" (nincs lemez) üzenet jelenik meg a
vevőegység kijelzőjén, tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a
vevöegység STOP ( ) gombját. "INITIAL" jelenik meg a
kijelzőn és a beállítások visszaállnak a kiinduló értékekre.
• Nyomja meg a POWER gombot.
)
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség
esetén használja ezt a funkciót.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén
használja ezt a funkciót.
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
• Megfelelően csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendő, a jó vétel érdekében
szereltessen fel külső FM antennát.
60
HT-Z220_HUN_02.indd
60
2009-3-14
11:29:53
HUN
Nyelvi kódok listája
Írja be a megfelelő kódszámot a “Disc Audio”, “Disc Subtitle” és/vagy “Disc Menu” alapbeállításokhoz (lásd: 43. oldal).
Kód
Nyelv
1027
Afar
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
Kód
Nyelv
1506
Slovenian
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● NYELVI KóDOK LISTáJA
1028
1032
61
HT-Z220_HUN_02.indd
61
2009-3-14
11:29:54
függelék
Előírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban
A lemez felületén lévő apró karcok csökkenthetik a hang és képminőséget vagy a lejátszás megszakadását
okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes) oldalát.
A lemezt a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen napfénynek
kitett
helyen a lemezeket.
Hűvös, jól szellőző helyen
tárolja a lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függőleges
helyzetben tárolja.
MM `` Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyeződjön.
`` Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
A lemezek kezelése és tárolása
Amikor ujjlenyomat vagy szennyeződés van a lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres vízzel, majd
puha ronggyal törölje szárazra.
• Tisztításkor a középről kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
MM `` Amikor a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, a készülék belsejében
páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem működik megfelelően a
DVD lejátszó. Ha ez előfordul, vegye ki a lemezt, és bekapcsolt állapotban hagyja állni 1
vagy 2 órán keresztül.
62
HT-Z220_HUN_02.indd
62
2009-3-14
11:29:54
HUN
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. egyűttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
hogy a HT-Z220/TZ222/TZ225 típusú készűlék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
70 W
3,0 kg
Méretek
Működési hőmérséklet
tartománya
Működési páratartalom
tartománya
430 (W) x 70 (H) x 260 (D) mm
● függelék
Általános
Teljesítményfelvétel
Tömeg
+5°C tól +35°C
10 % tól 75 %
Beviteli sebesség : 3,49 ~ 4,06 m/mp.
DVD (Digitális sokoldalú lemez)
Lemez
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Összetett videojel
Hozzávetőleges lejátszási idő (egyoldalú, egyrétegű lemez) :
135 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idő: 74 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idő: 20 perc
576i/480i
1 csatorna : 1,0 Vp-p (75 Ω load)
576i/480i
Videoki menet
Komponens video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Video/Audio
Erősítő
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Elülső hangszóró kimenet
141W x 2(3Ω)
Középső hangszóró kimenet
141W(3Ω)
Hátsó hangszóró kimenet
141W x 2(3Ω)
Mélyhangsugárzó hangszóró kimenet
145W(3Ω)
Frekvencia tartomány
20Hz~20KHz
S / N ráta
70dB
Csatornakiosztás
60dB
Bemeneti érzékenység
(AUX)400mV
63
HT-Z220_HUN_02.indd
63
2009-3-14
11:29:55
HT-Z220
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvencia tartomány
Kimeneti hangnyomás szint
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek
(Sz x Magasság x Mélység)
Tömeg
5,1ch hangszóró rendszer
Első/hátsó
Középső
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
282W
282W
Első : 100 x 150 x 89 mm
hátsó : 100 x 100 x 93 mm
Középső : 300 x 59 x 50 mm
mélyhangsugárzó : 180 x 320 x 380 mm
mélyhangsugárzó
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
Első : 1,0 kg, Középső : 0,3 kg hátsó : 0,6 kg, mélyhangsugárzó : 4,5 kg
HT-TZ222
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvencia tartomány
Kimeneti hangnyomás szint
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek
(Sz x Magasság x Mélység)
Tömeg
5,1ch hangszóró rendszer
Első/hátsó
Középső
mélyhangsugárzó
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Első : 240 x 1020 x 240 mm (állvány alap : 240 x 240)
hátsó : 100 x 100 x 93 mm
Középső : 300 x 59 x 50 mm
mélyhangsugárzó : 180 x 320 x 380 mm
Első : 3,6 kg, Középső : 0,3 kg hátsó : 0,5 kg, mélyhangsugárzó : 4,5 kg
HT-TZ225
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvencia tartomány
Kimeneti hangnyomás szint
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek
(Sz x Magasság x Mélység)
Tömeg
5,1ch hangszóró rendszer
Első/hátsó
Középső
mélyhangsugárzó
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Első/hátsó : 240 x 1020 x 240 mm (állvány alap : 240 x 240)
Középső : 300 x 59 x 50 mm
mélyhangsugárzó : 180 x 320 x 380 mm
Első : 3,6 kg, Középső : 0,3 kg hátsó : 3,6 kg, mélyhangsugárzó : 4,5 kg
*: Névleges specifikáció
Ügyfélszolgálat : 06-40-985-985
Honlap : www.samsung.com/hu
64
HT-Z220_HUN_02.indd
64
2009-3-14
11:29:55
Kapcsolatfelvétel:SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele,vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-Z220_HUN_02.indd
65
Country
Customer Care Centre 
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
030-6227 515
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
2009-3-14
11:29:56
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok
területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel
a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az
egészségre vagy a környezetre
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
Ez a jelzés, amely a terméken vagy annak leírásában látható, azt jelzi, hogy nem szabad más házi
szeméttel együtt kitenni használati élettartama után.
Az ellenőrizetlen szemétlerakás által okozott esetleges környezeti károsodások vagy az
emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében, kérjük válassza el ezt a többi szeméttől
és felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagok
újrahasznosítását. Háztartási felhasználók érdeklődjenek kereskedőjüknél vagy a helyi
önkormányzatnál a részletekről, hogy hogyan tudják ezt a terméket környezetvédelmileg
biztonságosan elhelyezni újrahasznosításra. Üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és ellenőrizzék a szállítási szerződés feltételeit.
Ezt a terméket nem szabad kereskedelmi szeméttel összekeverni hulladékeltávolításnál.
Code No. AH68-02161G(0.0)
HT-Z220_HUN_02.indd
66
2009-3-14
11:29:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement