Samsung HT-X20 User manual

Samsung HT-X20 User manual
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DIGITÁLIS
HÁZIMOZI RENDSZER
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
AH68-01964G
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
ELŐKÉSZÜLETEK
Biztonsági előírások
FIGYELEM
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet
házilag lehetne javítani.
A készülék javítását bízza szakemberre.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
HU
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi
a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézerberendezés).
Ez a CD lejátszó az ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER termékkel
kapcsolatos minősítésnek felel meg.
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM : A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI
A KÉSZÜLÉKBŐL. NE TEGYE KI MAGÁT A
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megegyezzen a lejátszó hátoldalán található azonosító címkével.
Lejátszóját vízszintesen állítsa fel, alkalmas alapon (bútor), a készülék körül megfelelő hely legyen a szellőzéshez
(7,5~10cm). Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőző nyílásokat. Ne tegyen semmit a lejátszó tetejére.
Ne helyezze a lejátszót erősítő vagy más olyan berendezés tetejére, amely felmelegedhet. Mielőtt a lejátszót
elmozdítja, győződjön meg róla, hogy nincs benne lemez. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD
lejátszó készenléti állapotba kapcsolása nem feszültségmentesíti a készüléket. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen
lekapcsolja az áramellátásról, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból, különösen, ha hosszú ideig nem
szándékozik használni a készüléket.
ELŐKÉSZÜLETEK
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
Figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak,
nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
• Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
Ez a jelzés, amely a terméken vagy annak leírásában látható, azt jelzi, hogy nem szabad
más házi szeméttel együtt kitenni használati élettartama után.
Az ellenőrizetlen szemétlerakás által okozott esetleges környezeti károsodások vagy az
emberi egészség károsodásának elkerülés érdekében, kérjük válassza el ezt a többi
szeméttől és felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagok
újrahasznosítását. Háztartási felhasználók érdeklődjenek kereskedőjüknél vagy a helyi
önkormányzatnál a részletekről, hogy hogyan tudják ezt a terméket környezetvédelmileg
biztonságosan elhelyezni újrahasznosításra. Üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és ellenőrizzék a szállítási szerződés feltételeit.
Ezt a terméket nem szabad kereskedelmi szeméttel összekeverni hulladékeltávolításnál.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját a konnektorból. A villámlás miatt fellépő
feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
A főcsatlakozó szétkapcsolási berendezésként használható, és
bármikor használatra készen kell állnia.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hőforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az
a készüléket károsíthatja.
Phones
Óvja a készüléket nedvességtől (ne tegyen a
készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön),
hőtől (pl. hősugárzó), erős mágneses hatástól (ne tegye
hangsugárzók közelébe). Hibás működés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen
szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba
hőmérsékletét, és csak azután vegye használatba.
2
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat
tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
3
Jellemzők
HU
ELŐKÉSZÜLETEK
BEÁLLÍTÁSOK
A HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 lejátszó többfajta lemez lejátszására alkalmas, így lejátszhat vele a DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW és DVD R/RW lemezeket is. A készülék szolgáltatásainak körét tovább bővíti a
beépített FM rádió.
Biztonsági előírások ............................................2
Figyelmeztetések.................................................3
Jellemzők.............................................................4
Tudnivalók a lemezekről ......................................6
A készülék leírása................................................8
Beállítások .........................................................42
A nyelvi jellemzők beállítása .........................42
A tv-képarány beállítása ................................43
A készülék használatának korlátozása
(Szülői felügyelet) .........................................44
A jelszó beírása .............................................44
A háttérkép beállítása ...................................45
Választás a három saját háttérkép közül ......45
DivX regisztráció ...........................................46
Hangsugárzó beállítások ..............................46
A késleltetési idő beállítása ...........................47
A teszthang ...................................................48
A hangjellemzők beállítása ...........................49
A DRC beállítása (dinamikatartomány
csökkentése) .................................................50
Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)....50
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek ..........51
Dolby Pro Logic II üzemmódok..........................52
Dolby Pro Logic II hangeffektusok .....................53
Az USB HOST funkció segítségével a készülékhez csatlakoztathat külső USB tárolóeszközöket, pl. MP3 lejátszót,
USB flash memóriát, és az azon tárolt fájlokat lejátszhatja.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II több csatornás hangjel dekódoló technológia, amely jobb, mint a már meglevő Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
A DTS a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett jeltömörítési formátum, mely teljes frekvenciatartományú 5.1
csatornás hangot állít elő.
Képernyőkímélő funkció
A HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automatikusan sötétíti a tv-képernyőt a lejátszás leállítása után 3 perccel (állj üzemmód).
A HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 percnyi Képernyőkímélő üzemmód után pedig a készülék automatikusan Energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Energiatakarékos üzemmód
A HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 ha a készülék Állj vagy Pillanat állj üzemmódban van, 20 perc elteltével automatikusan
energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
Személyre szabott képernyő háttér
A HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 lehetővé teszi, hogy kiválassza kedvenc képét JPEG, DVD lejátszás közben és ezt
háttérképként beállítsa.
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakoztatása .......................12
Hangsugárzó felállítása .....................................15
A külön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.)................16
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez......19
P.SCAN (folyamatos szkennelés) Funkció ........20
Audio csatlakoztatása külső komponensekről ...21
Az FM antenna csatlakoztatása ........................22
MŰKÖDTETÉS
A használati utasítás elolvasása előtt ................23
A DVD lejátszó használata előtt ........................24
Lemezek lejátszása ...........................................25
MP3/WMA-CD lemez lejátszása .......................26
JPEG lemez lejátszása......................................27
DivX lemez lejátszása .......................................28
Lejátszás funkció használata.............................30
A lemez-információk megjelenítése ...............30
A hátralevő idő ellenőrzése ...........................31
Gyorsított lejátszás ........................................31
Lassított lejátszás ..........................................31
Jelenetek/műsorszámok átugrása .................32
Ismételt lejátszás ...........................................33
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása
a lemez információs képernyőről ........................33
A-B szakaszismétlés .....................................34
Léptetés .........................................................34
A kameraállás kiválasztása ...........................35
Zoom (Nagyítás) ............................................35
Képarány módosítása (EZ VIEW) .................36
A lejátszás nyelvének kiválasztása................37
A feliratozás nyelvének kiválasztása .............37
Jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása ..38
A lemezmenü használata ..............................39
A Főcím menü használata .............................39
Média fájlok lejátszása az USB Host funkcióval ........40
ELŐKÉSZÜLETEK
Többfajta lemez lejátszása és FM rádió
USB HOST támogatás
4
Tartalom
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Rádióhallgatás ...................................................54
Az RDS rádióadásról .........................................56
További szolgáltatások ......................................58
A tv vezérlése a távvezérlővel ...........................59
Hibaelhárítás .....................................................61
Előírások a lemezek kezelésével és..................63
A választható nyelvek kódlistája ........................64
Az USB Host funkciót támogató ........................65
Minőségtanúsítás ..............................................66
5
Tudnivalók a lemezekről
~ 6
Ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani a Secure (DRM) Media fájlokat.
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett régió kóddal van ellátva. A
lejátszó csak olyan lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos régió
kód szerepel. Más régió kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.
Ennek a lejátszónak a régió kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
• A felvételi eszköztől (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függően előfordulhat, hogy egyes
CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
• 7000MB/80 perces CD-R lemezt használjon. Ne használjon 700 MB/80 perc feletti lemezeket, mert lejátszásuk
esetenként problémába ütközhet.
• A CD-RW (újraírható) lemezek lejátszása problémába ütközhet.
• Csak a megfelelően lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet végig lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de magát
a lemezt nem, előfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
Embléma
Felvétel típusa
Lemezméret
12cm
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Max. lejátszási idő
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ha ilyen lemezt tesz
a készülékbe, a tv-képernyőn a <WRONG DISC FORMAT> (Nem a megfelelő lemez formátum) üzenet
jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt helyez be a
készülékbe, a tv-képernyőn a <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> üzenet jelenik
meg.
Másolás elleni védelem
• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz
csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok
szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation engedélyével
lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision
Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
6
A CD-R lemezekről
A CD-R MP3 lemezekről
Használható lemezek
Lemez fajtája
Lemez felvételi formátumok
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az
MPEG-2 videó tömörítési technológiának köszönhetően fantasztikus hang és kép
élményt biztosít. Otthonába varázsolja a filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
ELŐKÉSZÜLETEK
1
HU
• A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, melyekre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumnak
megfelelően rögzítettek.
• Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
• 128 Kbps-nél nagyobb bitsebességgel rögzített lemezeket játsszon le.
• Csak <mp3> formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
• A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres szegmens
van, a lejátszás csak az üres szegmensig történik.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem az összes rögzített fájlt játssza le a
készülék.
• A változó bitsebességű (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
• Ha egy lemez 500-nál több fájlt (műsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
• Ha a lemezen levő mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappát lehet lejátszani.
A CD-R JPEG lemezekről
• Csak <jpg> formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem lehet a lemezről az összes képet
lejátszani.
• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
• Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
• A Kodak/Fuji Picture CD lemezekről csak a képmappákból lehet a JPEG fájlokat lejátszani.
• A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX lemezek
• Mivel ez a termék csak a DivX Networks, Inc. által jóváhagyott kódolási formátumokat támogatja, előfordulhat, hogy a
felhasználó által létrehozott DivX fájlokat nem lehet lejátszani.
• A nem támogatott formátumokhoz nincs szoftver frissítési lehetőség. (pl. QPEL, GMC, 720X480 pixelnél nagyob felbontás).
• A DivX fájlokból nem lehet lejátszani a nagy keretsebességű részeket.
• Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a DivX Networks, Inc. mely formátumokat támogatja, látogasson el a
www.divxnetworks.net honlapra.
7
A készülék leírása
HU
Az előlap
Oldallap
7
2
8
5
6
1
10
9
5. Hangerő beállítás
1. Lemezfiók
3 4
4
9. Open/Close (Nyitás/zárás) gomb
2. Function (Funkció) gomb
6. USB aljzat
3. Stop () (Állj) gomb
7. Power (
4. Play/Pause ( )
(lejátszás/szünet) gomb
8. Standby (készenléti állapot)
kijelző
) (üzemi kapcsoló) gomb
10. Tuning Up & Skip ( ) (hangolás fel
& léptetés) gomb
Tuning Down & Skip ( ) (hangolás
le & léptetés) gomb
5
6
7
2
3
ELŐKÉSZÜLETEK
1
8
5. Hűtőventillátor
1. Videokimeneti csatlakozó
Csatlakoztassa a TV video bemenetét (VIDEO IN) a VIDEO
OUT aljzathoz.
2. Komponens videó kimenet aljzatok
A komponens videó bemenettel rendelkező tv-t
csatlakoztassa ezekhez az aljzatokhoz.
6. TX kártya csatlakozás (WIRELESS)
(vezeték nélküli)
7. AUX IN aljzat
8. SCART aljzat
Csatlakoztassa egy scart jack bemenettel rendelkező
tv-hez.
3. FM 75ΩCOAXIAL aljzat
4. 5.1 csatornás hangsugárzó kimenetek
Hátlap
1
14
2
3
4
15
16
5
1. P.SCAN kijelző
2. DOLBY DIGITAL kijelző
3. DTS lemez kijelző
4. LINEAR PCM (lineáris PCM)
kijelző
8
6
7
9
8
17
10
Tartozékok
11 12 13
18
19
17. System Status Display
(rendszer állapot kijelző)
10. TUNER (rádió üzemmód választó)
18. RADIO FREQUENCY
kijelző
(rádió frekvencia) kijelző
11. STEREO (sztereó) kijelző
9. REPEAT (ismétlés) kijelző
12. RTA kijelző
5. TITLE (főcím) kijelző
13. RDS kijelző
6. CHAPTER (fejezet) kijelző
14. PRO LOGIC kijelző
7. TRACK (műsorszám) kijelző
15. MPEG kijelző
8. PROGRAM (program) kijelző
16. DSP kijelző
Távvezérlő
Videokábel
FM antenna
Használati útmutató
19. SPEAKER (hangsugárzó) kijelző
9
A készülék leírása (folyt.)
HU
A távvezérlő
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
7
25
8
26
19.
20.
21.
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
DVD üzemmód választó gomb
TV üzemmód választó gomb
Be-/kikapcsolás (POWER) gomb
Számgombok (0-9)
Hátralevő idő ellenőrzése (REMAIN) gomb
Léptetés (STEP) gomb
Tárolt állomások keresése/CD léptetés gomb
Hangerő szabályzás gomb
Menü behívás (MENU) gomb
Lemez-információk (INFO) gomb
PL II effektus gomb
PL II üzemmód gomb
TUNER MEMORY (tárolás), P.SCAN gomb
Kinagyítás (ZOOM) gomb
Automatikus kikapcsolás (SLEEP) gomb
Lassítás (SLOW)/ Mono/
sztereo (MO/ST) gomb
Kijelző sötétítése (DIMMER) gomb
DVD gomb
TUNER gomb
AUX gomb
USB gomb
OPEN/CLOSE gomb
TV/VIDEO választás gomb
RDS Selection (RDS kiválasztás)
gombok.
VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gomb
Törlés (CANCEL) gomb
Ismétlés (REPEAT) gomb
Lejátszás/Pillanat állj gomb
Állj gomb
Keresés (SEARCH) gomb
Hangolás/csatorna választás
(TUNING/CH) gomb
Némítás (MUTE) gomb
Visszatérés (RETURN) gomb
Nyílgombok/Beírás (ENTER) gomb
Nyelvkiválasztás (AUDIO) gomb
Feliratozás (SUBTITLE) gomb
DSP/EQ gomb
Teszthang (TEST TONE) gomb
Hangszerkesztés (SOUND EDIT) gomb
DIGEST gomb
Háttérkép (LOGO) gomb
SLIDE MODE gomb
EZ VIEW, NT/PAL gomb
1
2
A nyíl irányába vegye le az elem borítását.
3
Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.
Tegyen az elemtartó rekeszbe két 1,5 V-os, AAA méretű elemet, ügyelve
a helyes polaritásra (+ és –).
Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, így elkerülheti a szivárgó
elektrolit okozta meghibásodásokat:
• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen
feltüntetett (+) jelzést illessze az elemtartó rekesz belsejében látható (+)
jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–) jelzéshez.
• Megfelelő elemeket használjon. Még az azonos méretű elemek is
eltérhetnek teljesítményben.
• A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
• Óvja az elemeket hőtől, nyílt lángtól.
ELŐKÉSZÜLETEK
1
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
A távvezérlő működési tartománya
A távvezérlő a készüléktől egyenes vonalban mérve körülbelül 7 méter távolságig használható.
A távvezérlő érzékelőhöz képest 30°-os vízszintes szögtartományban mozoghat vele.
11
CSATLAKOZTATÁSOK
A hangsugárzók csatlakoztatása
HU
A termék mozgatása vagy felállítása előtt, győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta azt, és húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt.
HT-X20
Középsugárzó
C
L
SW
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
R
CSATLAKOZTATÁSOK
SL
SR
Mélysugárzó
A DVD lejátszó elhelyezése
Hallgatási helyzet megválasztása
• Helyezze egy állványra vagy szekrény polcára, vagy a tv
állvány alá.
A hallgatás helyének körülbelül 2,5 - 3-szor annyinak
kell lenni, mint amennyi a tv képernyőjének távolsága
a tv-től.
Példa : 32" tv készülékeknél 2~2,4m (6~8 láb)
55" tv készülékeknél 3,5~4m (11~13 láb)
Első hangsugárzók ei
• Ezeket a hangsugárzókat az Ön hallgatási helye elé
helyezze, Ön felé befelé fordítva (körülbelül 45°).
• Úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy a magas hangú
hangsugárzók az Ön fülmagasságában legyenek.
• Az első hangsugárzók első oldalát igazítsa egy vonalba
a középső hangsugárzó első oldalával vagy helyezze
őket egy kicsivel a középső hangsugárzók elé.
Középső hangsugárzó f
• Legjobb az első hangsugárzókkal egy magasságban
elhelyezni.
• Közvetlenül a tv fölé vagy alá is felállíthatja.
Hátsó hangsugárzók hj
• Helyezze ezeket a hangsugárzókat a hallgatási hely
mögé.
• Ha nincs elég hely, helyezze ezeket a hangsugárzókat
egymással szembe.
• Fülmagasság fölött körülbelül 60 - 90cm-re (2 - 3láb)
helyezze el úgy, hogy kicsit lefelé nézzenek.
* Az első és a középső hangsugárzóktól eltérően,
a hátsó hangsugárzók leginkább hang effektusokat
közvetítenek és nem adnak folyamatosan hangot.
Mélyhangsugárzó g
• A mélyhangsugárzó helyzete nem lényeges. Helyezze
oda, ahova szeretné.
12
A hangsugárzók csatlakoztatása
1
2
fekete
1
Nyomja le és tartsa lenyomva az aljzat fülét a hangsugárzó
hátoldalán.
2
Csatlakoztassa a piros vezetéket (+) a piros (+) aljzathoz,
és a fekete vezetéket (–) a fekete (–) aljzathoz, majd
engedje el az aljzat fülét.
piros
3
Csatlakoztassa a csatlakozó dugókat a házimozi hátuljához.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó kimeneteinek színe
megegyezik a csatlakozó dugók színeivel.
• Ne engedje, hogy a gyermekek a hangsugárzók közelében, vagy a hangsugárzókkal játszanak. Ha a
hangsugárzó leesik, sérülést okozhat.
• Minden esetben ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelő polaritását (+ és –).
• A mélyhangsugárzót gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani, annak megakadályozására, hogy a
gyermekek kezüket, vagy idegen tárgyakat tegyenek a mélyhangsugárzó csatornájába (lyukba).
• Ne akassza fel a mélyhangsugárzót a falra a csatornán (lyukon) keresztül.
• Ha egy hangsugárzót a tv közelébe tesz, a mágneses tér miatt a tv kép torzulhat. Ha ez előfordul, tegye a
hangsugárzót messzebb a tv-készüléktől.
13
A hangsugárzók csatlakoztatása (folyt.)
Hangsugárzó felállítása
HU
A HT-TX22 első hangsugárzók és a HT-TX25 első/hátsó hangsugárzók esetén lehetőség van a hangsugárzókat állványra vagy
közvetlenül az állvány aljára szerelni.
HT-TX22
Hangsugárzó komponens (HT-TX22/HT-TX25)
Középsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Jobb első hangsugárzó
ÁLLVÁNY
TALP
Csavar (A)
Csavar (B)
Hogyan állítsa fel a hangsugárzót az állványon
1
Bal első hangsugárzó
2
1
Fordítsa az ÁLLVÁNYT fejjel lefelé és csatlakoztassa a
TALPHOZ.
2
Helyezzen be két csavart (A) a két nyíllal megjelölt lyukba
egy csavarhúzó segítségével, az ábrán látható módon.
3
Helyezzen be egy csavart (B), a hangsugárzó ÁLLVÁNY
hátulján lévő lyukba.
4
Csatlakoztassa az összeszerelt állványt a
HANGSUGÁRZÓHOZ.
5
Helyezzen be még egy csavart (B) a hangsugárzó
hátulján lévő lyukba egy csavarhúzó segítségével, az
ábrán látható módon.
6
Ez az állvánnyal sikeresen összeszerelt HANGSUGÁRZÓ.
Bal hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
3
4
HT-TX25
5
6
Középsugárzó
CSATLAKOZTATÁSOK
HANGSUGÁRZÓ
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó sima és stabil
felületen legyen felállítva. Különben könnyen felborulhat.
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Hogyan állítsa fel a hangsugárzót az állvány alján
1
2
1
2
3
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Erősítse a HANGSUGÁRZÓT a TALPHOZ.
Helyezze be a csavarokat (B) a hangsugárzó hátulján lévő
lyukba egy csavarhúzó segítségével, az ábrán látható
módon.
Ez az állvány aljával sikeresen összeszerelt HANGSUGÁRZÓ.
3
Mélysugárzó
14
15
A külön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.)
Ha nem akarja, hogy a hátsó hangsugárzókhoz futó csatlakozó vezetékek az útjában legyenek, vásároljon a
készülékhez vezeték nélküli vevőegységet, valamit TX kártyát. Ezekkel a külön megvásárolható kiegészítő
egységekkel a hátsó hangsugárzókat úgy használhatja, hogy nem csatlakoztatja vezetékkel a készülékhez.
HU
HT-TX25
Miután megvásárolta a vezeték nélküli vevő modult (SWA-3000)
Középsugárzó
HT-X20
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Középsugárzó
CSATLAKOZTATÁSOK
Mélysugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
Vezeték nélküli vevőegység
Bal hátsó hangsugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
1
Csatlakoztassa az első, középső hangsugárzókat és a
mélyhangsugárzót a vevőegységhez, lásd a 13~15 oldalt.
2
Kikapcsolt vevőegység mellett, helyezze be a TX kártyát a TX kártya
csatlakozásba WIRELESS (vezeték nélküli) a vevőegység hátulján.
Vezeték nélküli vevőegység
HT-TX22
Jobb első hangsugárzó
Úgy tartsa a TX kártyát, hogy a ferde oldala lefelé legyen, és helyezze be
a kártyát a nyílásba.
Bal első hangsugárzó
Középsugárzó
A TX kártya lehetővé teszi a készülék és a vezeték nélküli vevőegység
közötti kommunikációt.
TX kártya
3
Csatlakoztassa a két hátsó hangsugárzót (bal és jobb) a
vevőegységhez.
4
Csatlakoztassa a vevőegység hálózati csatlakozóját a fali
aljzathoz, majd kapcsolja be a vevőegységet az előlapján
található Bekapcsoló POWER gombbal.
Ferde oldal lefelé
Mélysugárzó
Jobb hátsó hangsugárzó
Bal hátsó hangsugárzó
• Kizárólag a készülékhez tervezett TX kártyát használja. Ha más kártyát
próbál meg használni a készülékkel, a kártya megsérülhet, vagy problémába ütközhet az eltávolítása.
• Vigyázzon, nehogy a kártyát fejjel lefelé vagy fordítva próbálja meg
behelyezni.
• A TX kártya csatlakoztatásához kapcsolja ki a készüléket. Ha a kártyát
úgy próbálja meg csatlakoztatni, hogy a készülék be van kapcsolva,
hibás működést idézhet elő.
• Ha TX kártyát behelyezte, hang nem jön ki a vevőegység hátsó
hangsugárzójából.
Vezeték nélküli vevőegység
16
17
A külön megvásárolható vezeték nélküli erősítő
csatlakoztatása (Csak egyes típusokhoz.) (folyt.)
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez
HU
Válassza a három módszer egyikét a tv csatlakoztatásához.
A vezeték nélküli vevő modul visszaállítása
Ha nincs kapcsolat a készülék és a vevőegység között, vagy ha nem világít a kék LED kijelző a vevőegységen, és a
<REAR CHECK> (Ellenőrizze a hátsó hangsugárzókat) felirat villog a készülék kijelzőjén, állítsa vissza a készüléket és
a vevőegységet (SWA-3000) a gyári beállítási értékekre. A RESET gombot akkor használja, amikor mind a készülék,
mind a vevőegység készenléti üzemmódban van.
MÓDSZER 2
MÓDSZER 1
(tartozék)
CSATLAKOZTATÁSOK
1
MÓDSZER 3
Kapcsolja ki a lejátszót, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a távvezérlő REMAIN gombját 5 másodpercig.
 A STANDBY LED (készenléti LED) a vezeték nélküli vevő modul
első oldalán villog.
2
3
Bekapcsolt vezeték nélküli vevő modul mellett, használjon
egy golyóstollat vagy fogvájót a RESET (visszaállítás) gomb
megnyomásához az egység hátulján.
 A STANDBY LED (készenléti LED) a vezeték nélküli vevő modul első
oldalán 2-szer villog.
1. MÓDSZER : Progressive scan (folyamatos szkennelés) komponens videó .... (Legjobb minőség)
Kapcsolja be a lejátszót.
Ha az Ön televíziója rendelkezik komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a komponens videó kábelt (nem
tartozék) a Pr, Pb és Y aljzatokhoz a mélyhangsugárzó hátulján és a megfelelő aljzathoz a tv készüléken.
 Világítani kezd a vevőegységen a kapcsolatot jelző LED kijelző.
 Ha a készülék nem kapcsol be, ismételje meg az 1–3.
lépéseket.
2. MÓDSZER : Scart ....... (Jobb minőség)
Ha a televíziója SCART bemenettel rendelkezik, csatlakoztassa a scart csatlakozót (nem tartozék) a
vevőegység hátulján lévő AV OUT kimenethez és a televízió készüléken lévő SCART IN bemenethez.
• A vevőegység üzembe helyezése után a készülék hátsó hangsugárzó kimenetén (Rear Speaker OUT) nem
jelenik meg audio jel.
• A vezeték nélküli vevőantenna a vevőegységbe van beépítve. Óvja a vevőegységet víztől, nedvességtől.
• Az optimális hangzás érdekében vigyázzon arra, hogy az erősítő közelében ne legyenek zavaró tárgyak.
• A hátsó hangsugárzókból csak 5.1 csatornás vagy Dolby Pro Logic II kódolású DVD-k
lejátszásakor hallható hang.
• 2 csatornás hang esetén a hátsó hangsugárzókból nem hallható hang.
• A vevőegységet a hallgatási pozíció mögött helyezze el. Ha a vevőegység túl közel van a készülékhez,
interferencia miatt hangkiesés léphet fel.
• Ha mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN kártya, Bluetooth vagy egyéb, a 2,4 GHz frekvenciát használó
berendezés mellett használja a készüléket, interferencia miatt hangkiesés léphet fel.
• A rádióhullámok átviteli távolsága kb. 10 m, a környezettől függően. Ha a készülék és a vevőegység között fém
vagy vasbeton fal van, a hangsugárzók nem fognak szólni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
18
VIDEO SELECT (VIDEÓ KIVÁLASZTÁSI) funkció
Nyomja le és tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gombot a távvezérlőn.
• <COMPOSITE> vagy <RGB> fog megjelenni a kijelzőn. Ekkor röviden nyomja meg a VIDEO SEL. (videó
kiválasztás) gombot, hogy választhasson a <COMPOSITE> és <RGB> között.
• Ha a scart (RGB bemenet) megfelel a tv-nek, nyomja meg a VIDEO SEL. (videó kiválasztás) gombot az
RGB üzemmód kiválasztásához. A scart beállítás használatával jobb képminőséget érhet el.
• Ha a scart (RGB bemenet) megfelel a tv-nek, nyomja meg a VIDEO SEL. (videó kiválasztás)
gombot az RGB üzemmód kiválasztásához.
3. MÓDSZER : Kompozit videó ....... (Jó minőség)
Csatlakoztassa a mellékelt videó kábelt a VIDEO OUT aljzathoz a vevőegység hátoldalán és a VIDEO IN
aljzathoz a tv készüléken.
• Ha a Progressive scan (folyamatos szkennelés) módot választotta ki, a VIDEO kimenet (sárga) és a SCART
kimenet nem bocsát ki jelet.
19
P.SCAN (folyamatos szkennelés) Funkció
Audio csatlakoztatása külső komponensekről
A szabványos Interlace Scan-től (váltott soros szkennelés) eltérően, amelynél a kép információ két mezője váltakozik,
hogy egy teljes képet alkossanak (páratlan szkennelési sorok, azután páros szkennelési sorok), a Progresszív Scan
(folyamatos szkennelés) egy információs mezőt használ (minden sort egy műveletben kijelez) a tiszta és részletes kép
megjelenítéséhez, látható szkennelési sorok nélkül.
HU
Külső analóg komponens csatlakoztatása
Analóg jelű komponensek, mint a videólejátszó.
1
Nyomja meg a STOP() gombot.
 Ha lemezt játszik le, nyomja meg a STOP () gombot kétszer,
hogy a <STOP> felirat jelenjen meg a kijelzőn.
2
Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercnél tovább a
P.SCAN (folyamatos szkennelés) gombot a távvezérlőn.
 Ha P.SCAN-t választja , <P.SCAN> fog megjelenni a kijelzőn.
Audio csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
 A P.SCAN (folyamatos szkennelés) mód DivX lemezekhez
történő beállításához nyomja meg a P.SCAN (folyamatos
szkennelés) gombot a távvezérlőn 5 másodpercnél tovább,
lemez nélküli állapotban ("NO DISC" (nincs lemez) a kijelzőn),
azután helyezze be a DivX lemezt és játsza le.
Ha a külső analóg berendezés
csak egy kimeneti aljzattal
rendelkezik, akkor azt csatlakoztathatja akár az L (bal), ak ár az R
(jobb) aljzathoz.
CSATLAKOZTATÁSOK
 A gomb megnyomása és 5 másodpercnél további nyomva
tartása a <Progressive Scan> (folyamatos szkennelés) és
<Interlace Scan> (váltott soros szkennelés) módokat választja
ki felváltva.
Mi a Progressive (folyamatos) (vagy nem-Interlaced) szkennelés?
Interlaced Scan (Váltott soros szkennelés) (1 KÉPKOCKA = 2 MEZŐ)
Progressive Scan (Folyamatos szkennelés) (TELJES KÉPMÉRET)
1
Csatlakoztassa a házimozi az AUX IN (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső analóg
komponensen.
• Ügyeljen a csatlakozók színének párosítására.
Váltott soros szkennelés videó módban egy képkocka két váltott
soros mezőből áll (páros és páratlan), ahol minden mezőben a
képkocka minden második vízszintes sora található. A váltakozó
sorok páratlan mezője jelenik meg először, és ezután jelennek
meg a páros mezők, hogy kitöltsék a váltakozó helyeket,
amelyeket a páratlan mezők hagytak, ezáltal alakítva ki egy
képkockát. Egy képkocka, amely minden 1/30-ad
másodpercben jelenik meg, két váltakozó mezőből áll, tehát
összesen 60 mezőt jelenít meg minden 1/60-ad másodpercben.
A váltott soros szkennelési eljárást álló tárgyak megörökítésére
tervezték.
A folyamatos szkennelési eljárás egy teljes videó
képkockát tapogat le egymás után a képernyőn lefelé,
sorról sorra.
Egy teljes képet rajzol meg egyszerre, szemben a váltott
soros szkennelési eljárással, amelynél a videóképet
műveletek sorozata által rajzolja meg.
A folyamatos szkennelési eljárás mozgó tárgyak esetén
kívánatos.
2
Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az <AUX> bemenet kiválasztásához.
• Használhatja a FUNCTION (funkció) gombot is a vevőegységen.
Az üzemmód a következőképpen kapcsol : DVD/CD AUX USB FM
• Csatlakoztathatja a videó kimenet aljzatot a videólejátszón a tv-hez és videólejátszó aljzatait ezen termék audio
kimenet aljzataihoz.
• Ez a funkció csak olyan komponens videó bemenettel (Y, Pr, Pb) rendelkező tv készülékek esetén működik,
amelyek támogatják a progressive (folyamatos) videót. (Nem mûködik hagyományos komponens bemenettel
rendelkezõ tv készüléken, azaz non-progressive scan tv készüléken.)
• Az Ön tv készülékének képességétől függően ez a funkció nem biztos, hogy működik.
20
21
MŰKÖDTETÉS
Az FM antenna csatlakoztatása
A használati utasítás elolvasása előtt
HU
A használati utasítás elolvasása előtt ellenőrizze a következő kifejezéseket.
Az utasításban használt ikonok
Ikon
DVD
FM antenna (tartozék)
CD
MP3
JPEG
DivX
Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL aljzathoz.
Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító pozíciót talál, majd erősítse a
falhoz.
DVD
CD
Meghatározás
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely olyan DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezeken elérhető,
amelyeket videó módban vettek fel és lezártak.
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely adat cd-n áll rendelkezésre. (CD-R vagy CD-RW).
MP3
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
JPEG
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
DivX
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely MPEG4 lemezeken elérhető.
(DVD R/RW, CD-R vagy CD-RW)
FIGYELMEZTETÉS
Ez olyan esetet jelent, amikor egy funkció nem működik vagy a beállítások törlődtek.
MEGJEGYZÉS
Ez tippeket vagy utasításokat jelent az oldalon, amelyek az egyes funkciók működtetését
segítik.
MŰKÖDTETÉS
1
2
Kifejezés
• Ebben a kézikönyvben a <DVD ( DVD )> jelőléssel megjelőlt utasítások olyan DVD-VIDEO és
DVD-R/-RW lemezekre vonatkoznak, amelyeket videó módban vettek fel és utána lezárták. Ahol
egy bizonyos DVD fajtát említenek, az külön meg van jelőlve.
• Ha a DVD-R/-RW lemezeket nem vették fel helyesen DVD videó formátumban, akkor ezeket nem lehet
lejátszani.
• Ezzel a készülékkel az AM (középhullámú) adások vétele nem lehetséges.
A hűtőventillátorról
A készülék hátoldalán hűtőventillátor található, mely megakadályozza a túl magas hőmérséklet kialakulását a készülék
belsejében.
A biztonság érdekében ellenőrizze a következőket:
 Ellenőrizze, hogy megfelelő legyen a szellőzés a készülék körül.
A nem megfelelő szellőzés túlmelegedést okozhat, és elromolhat a készülék.
 Ne takarja el a hűtőventillátort és a szellőzőnyílásokat, valamint lyukakat.
(Ha letakarja újsággal, terítővel, stb., a hő nem tud eltávozni a készülékből, és
a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
22
23
A DVD lejátszó használata előtt
A tv és a házimozi rendszer vezérlése a lejátszó távvezérlőjével HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Lemezek lejátszása
2
3
4
Csatlakoztassa a lejátszó hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
• Mielőtt a rendszert egy konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizni kell a
feszültség beállítását (OPCIONÁLIS). Ha a konnektor feszültsége nem
egyezik meg az egység hátulján található beállítással, ez súlyosan
károsíthatja a rendszert.
CD
1
Nyomja meg az OPEN/CLOSE (nyitás/zárás) gombot a lemezfiók
kinyitásához.
2
Helyezzen be egy lemezt.
A DVD házimozi távvezérlője használható Samsung tv-k irányítására.
1
HU
DVD
 Helyezzen be egy lemezt óvatosan a fiókba, a lemez feiratos oldala
felfelé legyen.
3
Zárja be a rekeszt az OPEN/CLOSE (nyitás/zárás) gomb ismételt
megnyomásával.
 A lejátszás automatikusan elindul.
Nyomja meg a TV gombot, ezzel a távvezérlőt tv vezérlési módba kapcsolja.
A távvezérlő Be-/kikapcsoló POWER gombjával kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a TV/VIDEO gombot, ezzel a tv-t VIDEO üzemmódba kapcsolja.
VIDEO
5
Nyomja meg a DVD RECEIVER (DVD vevő) gombot, hogy DVD RECEIVER
(DVD vevő) üzemmódba kapcsoljon a DVD házimozi működtetéséhez.
6
Nyomja meg az Üzemmód választó FUNCTION gombot a készüléken vagy
a DVD gombot a távvezérlőn a DVD/CD üzemmód kiválasztásához.
 Ha egyszer nyomja meg, a <PRESS PLAY> (nyomja meg a lejátszást) jelenik meg a kijelzőn és a leállítási helyet
tárolja a memóriában.
Ha a PLAY/PAUSE (
) (lejátszás/szünet) gombot vagy az ENTER (beírás) gombot nyomja meg, a lejátszás a
leállítás helyétől indul újra. (Ez a funkció csak DVD-kel működik.)
 Ha kétszer nyomja meg a <STOP> (Állj) jelenik meg, és ha a PLAY/PAUSE (
meg, a lejátszás előlről kezdődik.
d A lejátszás időleges megállításához nyomja meg a PLAY/PAUSE(
a lejátszás alatt.
 A lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a PLAY/PAUSE(
MŰKÖDTETÉS
d A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP (Állj) gombot a lejátszás alatt.
) (lejátszás/szünet) gombot nyomja
) (lejátszás/szünet) gombot
) (lejátszás/szünet) gombot.
A videó formátum kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az NT/PAL gombot a
távvezérlőn, és tartsa lenyomva 5 másodpercnél tovább.
 A készülék alapbeállítása a <PAL> formátum.
• Az egyes lemezeknél a kezdeti képernyő különböző formában jelenhet meg.
• Kalóz lemezek nem játszhatók le. Különben megsérti a CSS (Content Scrambling System : másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.
 A kijelzőn az <NTSC> vagy <PAL> jelzés jelenik meg. Az NT/PAL gomb minden
egyes megnyomására a készülék átkapcsol a két formátum <NTSC> és <PAL>
között.
 Az egyes országok különféle videó formátumokat alkalmaznak.
 Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tv-nek azonos
rendszerűnek kell lennie.
24
25
MP3/WMA-CD lemez lejátszása
MP3
Adat CD-k (CD-R, CD-RW), amelyeket MP3/WMA formátumban kódoltak lejátszhatók.
1
Állóképek folyamatos lejátszása (Slide (Diavetítés) üzemmód)
Helyezze be az MP3/WMA lemezt.
1
Helyezze a JPEG lemezt a lemezfiókra.
 A lejátszás automatikusan elindul. Minden képet 5 másodpercig jelenít
meg és azután a következő képet mutatja.
 Az egyes lemezeknél a menü más formában is megjelenhet.
 Nem lehet lejátszani a WMA-DRM fájlokat.
2
Állj üzemmódban a ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kívánt albumot, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a Diavetítés SLIDE MODE gombot.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, a kép a következőképpen változik :
DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : 1~11 DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : VÉTELTLEN  Válassza ki a kívánt műsorszámot a ▲,▼gombokkal.
3
DIAVETÍTÉS ÜZEMMÓD : NINCS
Albumok váltásához Állj üzemmódban válassza ki a kívánt albumot a
▲,▼,◄,► gombokkal, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
d Az előző vagy következő képre a #,$ gomb megnyomásával léphet.
 A gomb minden egyes megnyomására az előző vagy a következő kép jelenik meg.
 Másik album vagy műsorszám kiválasztásához ismételje meg a 2. és 3.
lépést.
4
JPEG
A digitális fényképezőgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat írja CD
lemezre, és a lemezről a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
 Megjelenik az MP3/WMA lemez menüképernyője, és megkezdődik a lemez
lejátszása.
2
HU
JPEG lemez lejátszása
A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj STOP () gombot.
Képbemutató (DIGEST)
A tv-képernyőn egyszerre 9 kisképet (JPEG) nézhet meg.
1
Lejátszás közben nyomja meg a Bemutató DIGEST gombot.
 A tv-képernyőn 9 ablakban megjelennek a JPEG képek.
2
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt képet, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A kiválasztott kép 5 másodpercig látható a képernyőn, majd megjelenik a
következő kép.
d Az előző vagy a következő 9 képet tartalmazó képernyőre a #,$
gomb megnyomásával léphet.
d Fájlok lejátszása a képernyőn látható ikonok segítségével
 Amikor a lejátszás le van állítva, ▲,▼,◄,► a gombokkal válassza ki a kívánt ikont a menü felső részén.
Zenei fájl ikon : Csak zenei fájlok lejátszásához válassza az
Kép fájl ikon : Csak képfájlok lejátszásához válassza az
Csak film fájlok lejátszásához válassza az
Az összes fájl lejátszásához válassza az
ikont.
ikont.
MŰKÖDTETÉS
• A felvételi módtól függően előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD lemezeket
nem lehet lejátszani.
• Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3/WMA
műsorszám formátumtól függően.
ikont.
ikont.
A képek forgatása
Lejátszás közben nyomja meg a
▲,▼,◄,► gombokat.
▲ A kép megfordítása függőlegesen
◄ A kép elforgatása
Eredeti kép
90°-kal balra
► A kép elforgatása
90°-kal jobbra
▼ A kép megfordítása vízszintesen
• A maximális felbontás szabványos JPEG képek esetén 5120 x 3840 (vagy 19,0 MPixel), vagy 2048 x 1536 (3,0
Mpixel) progresszív képek esetén.
26
27
DivX lemez lejátszása
HU
DivX
Az ezen az oldalon leírt műveletek csak DivX lemezek lejátszásakor alkalmazhatók.
Feliratozás
Léptetés előre/hátra
Nyomja meg a Feliratozás SUBTITLE gombot.
Lejátszás közben nyomja meg a #,$ gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a <SUBTITLE
(1/N, 2/N ...)> és a <SUBTITLE OFF> (Feliratozás kikapcsolva) beállítás között.
 Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék automatikusan ezt a
fájlt játssza le.
 Olvassa el az alábbi 2. fejezetet, mely a DivX fájlok feliratozásáról szól.
 A $ gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal folytatódik (ha a lemez 2-nél
több fájlt tartalmaz).
 A # gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal folytatódik (ha a lemez 2-nél
több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van
Nyomja meg és tartsa lenyomva a ,gombot lejátszás közben.
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van, a felirat alapbeállítása nem biztos
hogy megegyezik a filmmel és Önnek a következőképpen kell kiválasztani a
felirat nyelvét:
 Ha lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik:
2x 4x 8x 32x normál lejátszás.
1
2
Lejátszás alatt nyomja meg a ◄,► gombot.
 A ► gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel későbbi jelenettel folytatódik.
Zoom (Képrészlet nagyítás)
1
Nyomja meg a ZOOM gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol a <ZOOM X2>
(Kétszeres nagyítás) és <ZOOM OFF> (Nagyítás kikapcsolva) beállítások
között.
2
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kinagyítandó képrészletet.
• A DivX fájlok csak kétszeres nagyításban játszhatók le.
• A DivX fájlok .Avi kiterjesztéssel rendelkeznek, de nem minden .Avi fájl DivX, így
előfordulhat, hogy egy .Avi kiterjesztésű fájl nem játszható le a készülékkel.
A DivX egy videó fájlformátum, melyet a Microsoft az MPEG4 tömörítési technológián alapulva fejlesztett ki az audio és
videó adatok Interneten keresztül történő valósidejű továbbításához. A videó jelek kódolása az MPEG4, az audio jeleké
az MP3 technológiával történik, ezért a néző közel DVD minőségben nézheti és hallgathatja a DivX fájlokat.
1. A támogatott formátumok
Ez a készülék csak az alábbi média formátumokat támogatja. Ha a kép vagy a hang formátum támogatottsága hiányzik, a
kép töredezett lehet, és előfordulhat, hogy nincs hang.
Videó kompatibilitás
Formátum
AVI
Támogatott verziók
DivX3.11~DivX5.1, XviD
 Ha lemez több nyelven tartalmazza a hangot, átkapcsolhat az egyes nyelvek
között.
 A gomb minden egyes megnyomására a készülék átkapcsol az egyes nyelvek
között, <AUDIO (1/N, 2/N ...)> vagy a <
> szimbólum jelenik meg.
• A<
> szimbólum akkor jelenik meg, ha a hangot csak egy nyelven
rögzítették a lemezen.
28
WMV
V1/V2/V3/V7
Audio kompatibilitás
Bitsebesség
Mintavételi frekvencia
Nyomja meg az AUDIO gombot.
Ha a kívánt DivX fájlt kiválasztja a tv képernyőjén, a filmet normál módon
fogja lejátszani.
DivX(Digital internet video eXpress)
Formátum
Nyelv kiválasztás
) a képernyőjén, és azután nyomja meg az ENTER (beírás)
MŰKÖDTETÉS
feliratozást (
gombot.
<5 perc átugrása> funkció
 A ◄ gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel korábbi jelenettel folytatódik.
Stop üzemmódban nyomja meg a ▲,▼ gombot, válassza ki a kívánt
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• A DTS formátumban készült DivX fájlokat, beleértve az audio és a videó fájlokat, csak 6Mbps-ig támogatja.
• Képarány: Bár az alap DivX felbontás 640 x 480 pixel (4:3), a készülék támogatja a 720x480 pixel (16:9) felbontást
is. A 800-nál nagyobb képfelbontás nem támogatott.
• Ha a 48 khz-nél vagy 320 kbps-nél magasabb mintavételi frekvenciájú lemezt játszik le, lejátszás közben a kép
remeghet.
2. Képfeliratozás funkció
• Ezt a funkciót azok a felhasználók tudják alkalmazni, akik tapasztalattal rendelkeznek a képszerkesztés területén.
• A képfeliratozás funkció használatához a felirat fájlt (*.smi) ugyanolyan fájlnéven mentse el, mint a DivX média fájlt
(*.avi), ugyanabba a mappába.
Példa: Gyökér
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Egy fájlnév maximum 60 alfanumerikus karaktert tartalmazhat.
29
HU
Lejátszás funkció használata
A lemez-információk megjelenítése
DVD
CD
MP3
JPEG
A hátralevő idő ellenőrzése
DivX
DVD
CD
MP3
A lemez lejátszására vonatkozó információkat megtekintheti a tv-képernyőn is.
Nyomja meg a Hátralévő játékidő REMAIN gombot.
Nyomja meg az INFO gombot.
 A gomb többszöri megnyomására az alábbi kijelzések jelennek meg:
 Ellenőrizheti az éppen lejátszott főcím vagy fejezet teljes és hátralévő játékidejét.
A Hátralévő játékidő (Remain) gomb megnyomására a kijelzés a
következők szerint változik:
DVD
A kijelzés eltűnik.
DVD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Gyorsított lejátszás
DVD
CD
MP3
DivX
Nyomja meg az , gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes
meg- nyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
MŰKÖDTETÉS
A kijelzés eltűnik.
A kijelzés eltűnik.
• CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8-szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
• Egyes lemezeknél a lemez-információs képernyő más formában is megjelenhet.
• A lemeztöl függően kiválaszthatja a DTS, DOLBY DIGITAL vagy PRO LOGIC
üzemmódot is.
Ha a
DVD
DivX
szimbólum jelenik meg a tv-képernyőn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik meg a tvképernyőn,
azt jelenti, hogy az adott műveletet nem lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
Nyomja meg a Lassított lejátszás SLOW gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden egyes megnyomására a
lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik.
DVD
A képernyőn megjelenő kijelzések
30
Lassított lejátszás
DVD kijelzés
Főcím kijelzés
Eltelt lejátszási idő
LR Sztereo (bal/jobb)
CD kijel
Fejezet kijelzés
Ismételt lejátszás
Dolby Digital kijelzés
Feliratozás
nyelve
Műsorszám (fájl)
Lejátszás nyelve
Kameraállás kijelzés
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Lassított lejátszás és léptetés alatt hang nem hallható.
• DivX lemezeket nem lehet lejátszani hátrafelé lassított lejátszással.
31
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Jelenetek/műsorszámok átugrása
DVD
Ismételt lejátszás
MP3
DVD
CD
MP3
DivX
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen műsorszámát, egy fejezetet, egy főcímet, egy
kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
Nyomja meg az #,$ gombot.
 Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a készülék a következő
vagy az előző fejezetre, műsorszámra, könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
 Nem lehet azonban sorban egymás után következő fejezeteket átugrani.
Nyomja meg az Ismételt lejátszás REPEAT gombot.
 Az Ismételt lejátszás REPEAT gomb többszöri megnyomásával az alábbi
ismétlési módok közül választhat:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
DVD
CD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
JPEG
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Ismételt lejátszáskor az alábbi ismétlési lehetőségek közül választhat
MŰKÖDTETÉS
MP3
CHAPTER : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fejezetet.
TITLE : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott főcímet.
RANDOM : A készülék véletlenszerű sorrendben lejátssza a lemezre rögzített műsorszámokat
(a már lejátszott műsorszám ismét a műsorba kerülhet).
TRACK : Akészülék ismételten lejátssza a kiválasztott műsorszámot.
DIR : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mappában levő műsorszámokat.
DISC : A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF : Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyőről
1
2
3
DVD
CD
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki az ismételt lejátszási ( ) ikont .
A ▼ gombbal válassza ki a kívánt ismétlési módot.
 Másik album és műsorszám kiválasztásához ismételje meg a fenti 2. és 3. lépést.
4
Nyomja meg az ENTER gombot.
DVD
CD
• DivX, MP3 és JPEG lemezeknél, nem tudja a Repeat Play (ismételt lejátszás)-t
kiválasztani a kijelzőn lévő információból.
32
33
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
A-B szakaszismétlés
A kameraállás kiválasztása
DVD
Ezzel a funkcióval ismételten lejátszhatja a DVD lemezről a kijelőlt részletet.
1
2
3
Ezzel a funkcióval egy adott jelenetet több, különböző kameraállásból rögzítve is megnézhet.
1
2
3
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki az ismételt lejátszási
ikont .
Válassza ki az <A-> kijelzést a ▲,▼ gombokkal, és az ismételni kívánt
szakasz kezdőpontjánál nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A készülék tárolja azt a helyet, ahol az ENTER gombot megnyomta.
4
DVD
Nyomja meg a INFO gombot.
A ► válassza ki a Kameraállás ANGLE (
) ikont.
Válassza ki a kívánt kameraállást a ▲,▼ gombokkal, vagy a Számgombokkal.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja a szög a következőképpen változik:
A szakasz végpontjánál nyomja meg ismét az ENTER gombot.
 A készülék ismételten lejátssza a megjelőlt szakaszt.
A-B
• Az A-B ismétlés funkció nem működik DivX, MP3 vagy JPEG lemezeknél.
Zoom (Nagyítás)
Léptetés
DVD
DivX
MŰKÖDTETÉS
• HEz a funkció csak azoknál a lemezeknél használható, amelyek több
|kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
d Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a ▲,▼ gombokkal válassza ki
az
ikont.
A Zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
DVD
DivX
1
2
3
Nyomja meg a STEP gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja a STEP gombot, a készülék a következő képkockára
lép.
Nyomja meg a ZOOM gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza kia kinagyítandó képrészletet.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja a nagyítás mértékét:
• Nem hallatszik hang a lassított lejátszásban.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Ha DivX lemezt játszik le, a képernyőt a normál méret kétszeresére nagyíthatja.
34
35
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Képarány módosítása (EZ VIEW)
DVD
A lejátszás nyelvének kiválasztása
DVD
Nyomja meg az EZ VIEW gombot.
 A gomb minden egyes megnyomására a funkció be majd kikapcsol.
 A szélesvásznú filmek lejátszásakor fekete sáv látható a képernyő alján és tetején.
1
2
A ▲,▼ gombokkal vagy a Számgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
 Attól függően, hogy a DVD lemezen a hangot hány nyelven rögzítették, a
gomb minden egyes megnyomására egy másik nyelv kerül kiválasztásra
(angol, spanyol, francia, stb.).
Ezek a fekete sávok eltűnnek az EZ VIEW gomb megnyomására.
EZ VIEW
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
SP 2/3
EZ VIEW OFF
FR 3/3
• Ez a funkció nem működik, ha a DVD lemez több kameraállásból készült felvételt
tartalmaz.
• Egyes DVD lemezeknél a vízszintes - függőleges képarány kötött, ezeknél a
filmeknél a fekete sáv nem tüntethető el.
• Ez a funkció DivX lemezekkel nem használható.
• Az EZ nézet alatt, a bal és a jobb széleket egy kicsit levághatja.
1
2
3
DVD
Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
A ► gombbal válassza ki a Feliratozás SUBTITLE (
) ikont.
Válassza ki a kívánt nyelvet a ▼ gombbal vagy a számgombokkal.
EN 1/3
EN 01/ 03
MŰKÖDTETÉS
A feliratozás nyelvének kiválasztása
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• A nyelvet kiválaszthatja a távvezérlő AUDIO és SUBTITLE gombjával is.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a lejátszás és feliratozás nyelve
nemválasztható ki.
36
37
HU
Lejátszás funkció használata (folyt.)
Jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása
DVD
CD
MP3
JPEG
A lemezmenü használata
DVD
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven szóljon a hang, milyen nyelvű legyen a felirat, a profil, stb.
Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
DVD
1
2
3
4
5
6
CD
Nyomja meg az INFO gombot.
A ▲,▼ gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt
Föcímet/műsorszámot ( ), majd nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
A ◄,► gombokkal válassza ki a fejezet (
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Lemezmenü <Disc Menu> menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez tartalmazza a menüt.
Ha a lejátszó nem támogatja a lemezmenü megjelenítését, a <This menu
is not supported> felirat jelenik meg.
) ikont.
A ▲,▼ gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt
jelenetet, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ◄,► gombokkal válassza ki az időpont (
1
2
3
4
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
) ikont.
A Számgombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőböl való kilépéshez.
MP3
JPEG
Használja a számgombokat.
 A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
 MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a ▲,▼ gombokkal nem lehet
mappát váltani. Ha új mappát akar választani, állítsa le a lejátszást az Állj
STOP () gombbal, és ezután válasszon a ▲,▼ gombokkal.
A Főcím menü használata
MŰKÖDTETÉS
• Az egyes lemezeknél a menüképernyő eltérő lehet.
DVD
A több főcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti az egyes filmek címeit.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán nem működik, vagy lemezenként eltérően működik.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Főcím menü <Title Menu> menüpontot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Megjelenik a főcím menü.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
• A kívánt Főcímet, Fejezetet vagy Műsorszámot kiválaszthatja a távvezérlő
#,$ gombjaival is.
• A lemeztöl függően előfordulhat, hogy a Föcím vagy Idő kiválasztási funkció
nem működik.
38
• Az egyes lemezeknél a Főcím menü képernyő eltérő lehet.
39
HU
Média fájlok lejátszása az USB Host funkcióval
A készülék USB portjához külső USB tárolóeszközt, pl. MP3 lejátszót, USB memóriát, digitális kamerát, stb.
csatlakoztathat, és a rajtuk tárolt média fájlokat (pl. filmet, képet, zenét) lejátszhatja a készülékkel, az USB HOST
funkció segítségével, kiváló minőségű házimozi hanggal.
1
Csatlakoztassa az USB készüléket az USB aljzathoz az egység elején.
Kompatibilis eszközök
1. USB eszközök, melyek támogatják az USB Mass Storage 1.0 verziót. (Azok az USB eszközök, melyek
cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt, további meghajtó telepítése
nélkül.)
2. MP3 lejátszó : HDD és flash típusú MP3 lejátszók.
3. Digitális kamera: Kamerák, amelyek USB Mass Storage v1.0-t támogatnak.
• (Azok a kamerák, melyek cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt, további
meghajtó telepítése nélkül.)
4. USB HDD és USB Flash Drive: az USB2.0 vagy USB1.1 verziót támogató eszközök.
• USB1.1 eszköznél a lejátszási minőség gyengébb lehet.
• SB HDD eszköz használatánál a megfelelő működés érdekében az USB HDD-hez saját tápkábelt csatlakoztasson.
2
A készülék FUNCTION (Üzemmód választó) gombjával vagy a távvezérlő
USB gombjával válassza ki az USB üzemmódot.
 A tv-képernyőn megjelenik az USB MENU képernyő, és elkezdődik a lejátszás.
3
• Egyes gyártók kártyaolvasóit a készülék nem támogatja.
• Ha egy több kártyahelyes olvasóba többféle eszközt helyez, a lejátszás problémába ütközhet.
6. Ha USB hosszabbító kábelt használ, előfordulhat, hogy az USB eszközt nem ismeri fel a készülék.
Alejátszás leállításához nyomja meg a STOP () gombot.
d Az USB kábel biztonságos kihúzása
Az USB kábel kihúzása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket, ezzel
elkerülheti, hogy az USB eszköz memóriájában tárolt adatok
megsérüljenek.
1) Nyomja meg kétszer egymás után a STOP () gombot. A kijelzőn megjelenik a
REMOVE USB felirat.
2) Húzza ki az USB kábelt.
Léptetés előre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a # $ gombot.
 A $ gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal folytatódik
(ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
 A # gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal folytatódik
(ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
Támogatott formátumok
Állókép
Zene
Film
Mintavételezési
Fájlnév
Fájl kiterjesztés
Bitsebesség
Verzió
Pixel
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
frekvencia
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
MŰKÖDTETÉS
 A gomb megnyomására a képernyőn előbb megjelenik, majd eltűnik az „USB” felirat.
5. USB kártyaolvasó: egy vagy többkártyás USB kártyaolvasó.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
• Digitális kamera: A PTP protokol nem támogatott. Nem támogatottak olyan kamerák, melyek esetén a
csatlakoztatva további program telepítésére van szükség.
• Nem támogatott az NTFS fájlrendszert alkalmazó eszköz. (Csak a FAT 16/32 fájlrendszer támogatott.)
• Előfordulhat, hogy egyes MP3 lejátszók ehhez a készülékhez csatlakoztatva nem működnek, a fájlrendszerük
szektorméretétől függően.
• Nem támogatott az USB HOST funkció, ha olyan terméket csatlakoztat, amely a média fájlokat gyártó-specifikus
programmal tölti le.
• Nem lehet használni a Janusra épülő MTP (Media Transfer Protocol) berendezésekkel.
• Ennek a készüléknek az USB host funkciója nem támogatja az összes USB eszközt. A támogatott eszközökről
további információkért lapozzon a 65. oldalra.
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a   gombot.
 Ha lejátszás közben megnyomja bármelyiket a két gomb közül, a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik:
2x 4x 8x 32x Normál lejátszás
40
41
BEÁLLÍTÁSOK
Beállítások
HU
A nyelvi jellemzők beállítása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyőkijelzések (OSD) angol nyelven jelennek meg.
1
2
3
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
Válassza ki a Nyelv <LANGUAGE> menüpontot, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a Képernyőmenü nyelve <OSD LANGUAGE>
menüpontot, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
 Ha az alapbeállítási menüben egyszer már kiválasztotta az angol nyelvet, a
készül-ék további bekapcsolásakor a képernyőkijelzések angol nyelven jelennek meg.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
OSD LANGUAGE : A képernyőmenü nyelvének kiválasztása
AUDIO : A lejátszás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
SUBTITLE : A feliratozás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
DISC MENU : A menü nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek közül).
a Ha a lemez nem tartalmazza a menüt a kiválasztott nyelven, a menü az eredeti
nyelven jelenik meg, hiába választott másik nyelvet.
Válassza ki a lejátszón a csatlakoztatott tv-típusnak (normál 4:3 vagy szélesvásznú) megfelelő tv-képernyő méretarányt.
1
2
3
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a tv-képernyő <TV DISPLAY> menüpontot,
majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
 Miután elvégezte a beállítást, a készülék visszakapcsol az előző
képernyőre.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
A tv-képarány (képernyőméret) beállítása
A hagyományos tv- készülékeknél a képernyő szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez az arány a
szélesvásznú képernyővel rendelkező tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván nézni, amelyet a tv-től eltérő
képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyőnek megfelelő beállítást.
Hagyományos tv-készülék esetén válassza a <4:3PS> vagy <4:3LB> beállítást tetszése szerint.
Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a <WIDE/HDTV> beállítást válassza.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a középső része látható a
hagyományos képernyőn, mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra kerül.
 Csak a képernyő középső része látható (a 16:9-es képek oldalait a rendszer
levágja).
BEÁLLÍTÁSOK
•
•
•
•
A tv-képarány beállítása
4:3LB (4:3 Letterbox)
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
 A kép alatt és fölött fekete csíkok lesznek láthatók.
• OTHERS : További nyelvek kiválasztásához válassza ki az OTHERS menüpontot, és
írja be a kívánt nyelvnek megfelelő kódot (lásd a választható nyelvek kódlistáját a 64. oldalon). Kiválaszthatja, hogy milyen nyelvű legyen a hang és a
feliratozás, valamint hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
WIDE/HDTV
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
 Széles képernyős műsort tekinthet meg.
• Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem tekintheti meg a filmet 16:9
képaránnyal.
• Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertől, a tv-készüléktől, és a
tv-képarány beállítástól függően más és más a lejátszott kép.
42
43
Beállítások (folyt.)
HU
A készülék használatának korlátozása (Szülői felügyelet)
Ezzel a funkcióval letilthatja az olyan jelenetek (erőszakos vagy csak felnőtteknek való) lejátszását, melyek a
gyermekek számára károsak.
1
2
3
4
5
A háttérkép beállítása
1
COPY LOGO DATA
2
A lejátszás során nyomja meg a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gombot, amikor
megjelenik egy Önnek tetsző kép.
Nyomja meg a LOGO gombot.
3
Az áramellátás ki- majd bekapcsol.
 A <COPY LOGO DATA> megjelenik a TV-képernyőn.
 A kiválasztott háttérkép megjelenik.
 Legfeljebb 3 háttérkép beállítást adhat meg.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
 A beállítás végeztével a készülék visszakapcsol az előző képernyőre.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
Választás a három saját háttérkép közül
1
2
3
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
3
4
5
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás <Setup> menüt, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Jelszó <PASSWORD> menüpontot, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 Írja be a régi jelszót, majd az új jelszót, és erősítse meg az új jelszót.
5
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Beállítás menüt <Setup>, majd nyomja meg
a Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a <LOGO> menüpontot, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a kurzor ▲,▼ gombot a kívánt <USER> (felhasználó)
kiválasztásához, és ezután nyomja meg az ENTER (beírás) gombot.
 Ezzel kiválasztja a három eltárolt háttérkép közül a megfelelőt.
BEÁLLÍTÁSOK
• A Szülői felügyelet <PARENTAL CONTROL> funkció olyan DVD lemezek
esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának
korlátozásához a megfelelő információkat.
1
2
JPEG
DVD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet, mely képernyő háttérként fog megjelenni.
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A gombbal válassza ki a Beállítás <Setup> menüt, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A gombbal válassza ki a Szülői felügyelet <PARENTAL> menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A , gombokkal válassza ki a korlátozási szintet, majd nyomja meg a Beírás
ENTER gombot.
 Ha a 6. korlátozási szintet választja ki, nem lehet lejátszani a 7-es, és az e feletti
korlátozási szintű lemezeket.
 Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket állít be, annál szigorúbb a korlátozás.
Magasabb korlátozási szintnél a filmben benne maradnak az erőszakos és a
gyermekek számára nem kívánatos jelenetek.
DVD
Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
• ORIGINAL : Ezt a beállítást válassza, ha a Samsung Logót kívánja használni
háttérképként.
• USER : Ezt a beállítást válassza, ha az Ön által kiválasztott képet kívánja
használni háttérképnek.
 Ezzel elkészült a beállítással.
• Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
Ha elfelejtette a korlátozási szint beállításához a jelszót:
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
• Állj üzemmódban tartsa lenyomva a készüléken lévő Állj STOP ()gombot legalább 5 mp-ig. A kijelzőn megjelenik az
<INITIAL> (Kezdeti) felirat, és minden beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
• Kapcsolja be a készüléket.
44
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
45
Beállítások (folyt.)
A késleltetési idő beállítása
DivX regisztráció
Szükség esetén a regisztrációs kóddal regisztrálja a készüléket a DivX (R) menüsorban. További információkért keresse fel
a www.divx.com/vod honlapot.
Hangsugárzó beállítások
A készülék automatikusan beállítja az egyes hangsugárzókra a jel és frekvencia-jellemzőket a hangsugárzó
elrendezésnek megfelelően, függetlenül attól, hogy használja-e az összes hangsugárzót, vagy nem.
1
2
3
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
Válassza ki a Hangsugárzó beállítás <Speaker Setup> menüpontot, és
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A C (Középsugárzó), SL (Bal hátsó) és SR (Jobb hátsó) hangsugárzóknál két
beállítás között választhat: SMALL NONE.
 A bal és jobb első hangsugárzóknál az alapbeállítás a SMALL.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
HU
• Más a hangsugárzó beállítás a PRO LOGIC és a STEREO üzemmódoknál
(lásd a 52. oldalon).
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
1
2
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a
3
Beírás ENTER gombot.
A gombbal válassza ki a Késleltetési idő <DELAY TIME> menüpontot, majd
4
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
A ▲,▼,◄,► gombokkal válassza ki a beállítandó hangsugárzót, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
5
A ◄,► gombokkal válassza ki a késleltetési időt.
 A késleltetési időt a középsugárzóra 00 és 05 msec között, a hátsó hangsugárzókra
00 és 15 msec között lehet beállítani.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőböl való kilépéshez.
A késleltetési idő beállítása a hangsugárzókhoz
Ha 5.1 csatornás térhatású hanggal játszik le, akkor a legjobb a térhatás, ha a hangsugárzók egyenlö távolságban
vannak Öntöl. Ha ezt a szoba berendezése nem teszi lehetövé, a késleltetési idő beállításával érheti el ugyanezt a
hatást. A késleltetési idő a középsö és a hátsó hangsugárzókra állítható be.
A középshangsugárzó
ideális helye
A hátsó
hangsugárzók
ideális helye
A hangsugárzókat a körön belül helyezze el, ahogyan az ábrán
is látható.
Df: Az első hangsugárzóknak a hallgatási helytől mért távolsága.
Dc: A középsugárzónak a hallgatási helytől mért távolsága.
Ds: A hátsó hangsugárzóknak a hallgatási helytől mért távolsága.
Késleltetési idő beállítása a középső hangsugárzóhoz
BEÁLLÍTÁSOK
• SMALL : Ezt a beállítást válassza, ha használja az adott hangsugárzót.
• NONE : Ezt a beállítást válassza, ha nem csatlakoztatta az adott hangsugárzót.
Ha a hangsugárzókat nem lehet a hallgatási pozíciótól egyenlő távolságra elhelyezni, a hátsó hangsugárzóktól és
a középsugárzótól érkező audio jel késleltetésével érheti el a kívánt hatást.
Ha a Dc távolság megegyezik a Df távolsággal vagy annál nagyobb
(lásd az ábrán), válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben azonban
végezze el a beállítást az alábbi táblázat alapján.
Df és Dc távolsága
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Érték (ms)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Késleltetési idő beállítása a hátsó hangsugárzókhoz
Ha a Df távolság megegyezik a Ds távolsággal (lásd az ábrát),
válassza a 0 ms beállítást. Egyéb esetben végezze el a beállítást
az alábbi táblázat alapján
Df és Dc távolsága
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Érték (ms)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• A
(Dolby Pro Logic II) esetén, a késleltetési idő minden üzemmódban más lehet.
• AC-3 és DTS esetén, a késleltetési időt 00 és 15mSEC (millimásodperc)-re lehet beállítani.
• A középső csatornát csak 5.1 csatornás lemezeken lehet állítani.
46
47
Beállítások (folyt.)
HU
A hangjellemzők beállítása
A teszthang
A teszthang segítségével ellenőrizheti a hangsugárzók csatlakoztatását és hangerejét.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Teszthang <TEST TONE> menüpontot, majd
nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
 A teszt hangot a következő sorrendben küldi L C R SR SL SW.
Ha ismét megnyomja az ENTER (beírás) gombot, a teszt hang leáll.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőböl való
kilépéshez.
Minden egyes hangsugárzóra beállíthatja a balanszot és a hangerőt.
1
2
3
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a Hangszerkesztés <SOUND EDIT> menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal válassza ki a beállítandó jellemzőt, és a ◄,► gombokkal
végezze el a kívánt beállítást.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
A teszthang bekapcsolásának másik módja
Multi-Channel Pro Logic Mode
Nyomja meg a Teszthang TEST TONE gombot.
 DVD és CD lemezeknél a teszthang csak Állj STOP üzemmódban
hallható.
Start
Nyomja meg a Hangszerkesztés SOUND EDIT gombot, majd a ◄,► gombokkal
végezze el a beállítást.
 Ezzel a funkcióval ellenőrizheti, hogy minden csatlakoztatott hangsugárzó
megfelelően működik-e.
BEÁLLÍTÁSOK
A hangsugárzó hangerő és balansz manuális beállítása a SOUND EDIT (hangszerkesztés) gombbal.
d A teszthang kikapcsolásához nyomja meg ismét a Teszthang
TEST TONE gombot.
L: Bal első hangsugárzó C: Középsugárzó SW: Mélysugárzó
R: Jobb első hangsugárzó
SL: Bal hátsó hangsugárzó SR: Jobb hátsó hangsugárzó
Az első/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
• A beállítást a 00 és -06 közötti tartományban végezheti el, vagy választhatja a
Kikapcsolva (OFF) beállítást.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó hangerejének beállítása
• A hangerő beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
• Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél
jobban megközelíti a +6 értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
48
49
Beállítások (folyt.)
A DRC beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Ezzel a funkcióval a leghalkabb és legmagasabb hangok közötti balanszot állíthatja elő. Akkor használja ezt a funkciót,
ha a Dolby Digital hang minden előnyét szeretné élvezni alacsony hangerő mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1
2
3
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki a <DRC> menüpontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A ▲,▼ gombokkal állítsa be a DRC funkciót.
HU
DSP akusztikus környezet/EQ hangzásképek
DSP(Digital Signal Processor) (digitális jel processzor) : DSP üzemmódokat különböző akusztikai környezetek
képzésére fejlesztették ki.
EQ : Választhat ROCK, POP, vagy CLASSIC (klasszikus) közül a lejátszott zene műfajához illő hang
optimalizálásához.
Nyomja meg a DSP/EQ gombot.
 A kijelzőn a <DSP> jelzés jelenik meg.
 A gomb ismételt megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják
egymást:
 Minél tovább tartja lenyomva a ▲ gombot, annál jobban érvényesül a funkció
hatása, és minél tovább tartja lenyomva a ▼ gombot, annál kevésbé.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző
menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
BEÁLLÍTÁSOK
Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)
Ha a készüléket digitális tv-hez csatlakoztatja, a kép késhet a hanghoz képest. Ha ezt a jelenséget tapasztalja, a hang késleltetésével hozza
szinkronba a képet és a hangot.
1
2
3
4
Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <Audio> menüpontot, és nyomja meg az Beírás
ENTER gombot.
A ▼ gombbal válassza ki az <AV-SYNC> menüpontot, és nyomja meg az
Beírás ENTER gombot.
Nyomja meg a kurzor ▲,▼ gombot az AV-SYNC (hang-kép szinkron)
késleltetési idejének kiválasztásához, és ezután nyomja meg az ENTER
(beírás) gombot.
 A hang késleltetési idejét 0 ms és 300 ms között választhatja ki. Végezze el úgy a
beállítást, hogy a kép és a hang szinkronban legyenek.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü
képernyőhöz.
d Nyomja meg az MENU gombot a beállítási képernyőből való kilé- péshez.
50
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : Válasszon a hangzásképek közül a hallgatott zene jellegének megfelelően.
STUDIO : Kis belmagasságú klubhelyiség, élő zenével.
CLUB : Táncklub hangterének létrehozása, dübörgő mélyhang effektussal.
HALL : Tiszta énekhang, és egy koncertterem érzetének létrehozása.
MOVIE: Egy filmszínház akusztikus terének létrehozása.
CHURCH: Nagy belmagasságú templom tágasságának szimulálása.
PASS: Ezt a beállítást válassza a normál zenehallgatáshoz.
• A DSP/EQ funkció csak sztereo üzemmódban működik.
Nyomja meg a 2 PLII üzemmód választó gombot, hogy a kijelzőn a STEREO
jelzés legyen látható.
• Ez a tulajdonság CD-kel, MP3-CD-kel, DivX-el és Dolby Digital lemezekkel
működik.
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a DSP/EQ funkció nem
működik, hanem a készülék automatikusan a többcsatornás üzemmódra vált.
51
Beállítások (folyt.)
Dolby Pro Logic II üzemmódok
Válassza ki a használni kívánt Dolby Pro Logic II üzemmódot.
Nyomja meg a 2 PL II MODE gombot.
HU
Dolby Pro Logic II hangeffektusok
Ez a funkció csak a Dolby Pro Logic MUSIC üzemmódban használható.
1
Nyomja meg a 2 Pro Logic II üzemmód választó PL II MODE gombot a
<MUSIC> üzemmód kiválasztásához.
2
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<PANORAMA> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
 A gomb ismételt megnyomására az üzemmódok az alábbi sorrendben váltják
egymást :
 0 és 1 között választhat.
 Ezzel a beállítással az első hangsugárzók által sugárzott sztereo
hangzásnak a háttér hangsugárzókra történő kiterjesztésével kitágíthatja a
hangteret, azt a hatást keltve, mintha körbevenné a zene.
Pro Logic II üzemmódok :
• MUSIC : Zenehallgatás közben a jelenlét érzetét kelti.
3
• CINEMA : A mozifilm hangja a megtévesztésig valósághű lesz.
 A beállítást a 0 és 7 közötti tartományban végezheti.
 A középsugárzó által előállított hangtér szélességének beállítása. Minél
magasabb értéket állít be, annál kevesebb hangot közvetít a
középsugárzó.
• MATRIX : Az 5.1 csatornás surround hang előállítása.
• Ha külső berendezést csatlakoztat a készülékhez, és kiválasztja a Pro Logic II
üzemmódot, ügyeljen rá, hogy az audio csatlakozóvezetékeket mind a jobb, mind
a bal AUDIO INPUT bemeneti aljzatokhoz csatlakoztassa. Ha csak a bal, vagy
csak a jobb aljzathoz csatlakoztat, nem lehet hallgatni a térhatású hangot.
4
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<DIMENS> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
BEÁLLÍTÁSOK
• PRO LOGIC : Többcsatornás hangeffektus, mely 5 hangsugárzó érzetét kelti, holott
csak az első két hangsugárzót használja.
STEREO : Válassza ezt a beállítást, ha a hang előállításához csak az első két
hangsugárzót és a mélysugárzót kívánja használni.
A 2 PL II effektus választó PL II EFFECT gombbal válassza ki a
<C-WIDTH> effektust, majd a ◄,► gombokkal végezze el a beállítást.
 A beállítást a 0 és 6 közötti tartományban végezheti.
 A hangtér fokozatos eltolása az első vagy a hátsó hangsugárzók irányában.
• Ha két vagy többcsatornás kódolású DVD-t játszik le, a 2 PLII (Dolby Pro
Logic II) gomb nem működik, hanem a készülék automatikusan a
többcsatornás üzemmódra vált.
52
53
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Rádióhallgatás
A távvezérlővel
1
2
HU
Rádióállomások tárolása
A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
Példa: Az FM 89,10 tárolása a memóriában.
Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
1
2
A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
3
Nyomja meg a Tárolás TUNER MEMORY gombot.
 Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg a # $ gombot, ha a korábban tárolt
állomások közül kíván választani.
Hangolja be a .,, gombbal a 89,10 frekvenciaértéket.
 Automatikus hangolás 2 : Tartsa lenyomva a Hangolás/ csatorna választás (.,,)
gombot az automatikus hangolás elindításához.
 Kézi hangolás : Nyomja meg többször egymás után a .,, gombot a kiválasztott
 A kijelzőn villog az <PRGM> szám.
állomás behangolásához.
A készülék gombjaival
1
2
4
Válassza ki a kívánt memóriahelyet a # $ gombokkal.
 1–15 között választhat.
A FUNCTION üzemmód választó gombbal kapcsoljon az FM hullámsávra.
Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
 Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg az Állj Stop () gombot a
5
<PRESET> (Tárolt állomások behívása) üzemmód kiválasztásához.
Válasszon a # $ gombbal a korábban tárolt állomások közül.
 Automatikus hangolás 2 : Nyomja meg az Álj Stop () gombot a <MANUAL>
(Kézi) üzemmód kiválasztásához. Tartsa lenyomva a # $ gombot az automatikus
keresés elindításához.
 Kézi hangolás : Nyomja meg az Állj Stop () gombot a <MANUAL> (Kézi)
üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg többször egymás után a # $ gombot a
kiválasztott állomás behangolásához.
kiválasztására.
 A Mono/sztereó MO/ST gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a
<STEREO> (Sztereó) és <MONO> (Mono) üzemmódok között.
 Gyenge vételi helyen, válassza a <MONO> -t a tiszta, zavarmentes vétel
érdekében.
6
További állomások tárolásához hajtsa végre újból a 2–5. lépéseket.
d A tárolt állomások előhívásához nyomja meg a # $ gombokat a
távvezérlőn.
• Ezzel a készülékkel nem foghatók az AM (középhullámú) rádióadások.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
d Nyomja meg a Mono/sztereó MO/ST gombot a Mono/Sztereo üzemmód
Nyomja meg ismét a TUNER MEMORY (tárolás) gombot.
 Nyomja meg a TUNER MEMORY (tárolás) gombot mielőtt a <PRGM> eltűnik a
kijelzőröl.
 <PRGM> eltűnik a kijelzőröl és az állomást elmentette a memóriába.
55
Az RDS rádióadásról
FM állomások hallgatása az RDS (Radio Data System) használatával
Az RDS lehetővé teszi az FM állomások számára, hogy további jeleket küldjenek a szokásos programjeleken túl. Például az állomások
elküldik a nevüket, valamint információt arról, hogy milyen típusú programot sugároznak, mint például sport vagy zene, stb.
HU
PTY (Program Type) (program típus) kijelzése és PTY-SEARCH (PTY-keresés) funkció
Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy egy bizonyos programot tud bekeresni a beállított csatornák közül a PTY kódok
meghatározásával.
Ha olyan FM állomást állít be, amelyik RDS szolgáltatást nyújt, az RDS
kijelző világít a kijelzőn.
Program keresése a PTY kódok használatával
Az RDS funkció leírása
• A PTY keresés csak a tárolt állomásokra alkalmazható.
• A folyamat alatt a keresés bármikori leállításához, nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot a
keresés alatt.
• Időkorlát van a következő lépések elvégzéséhez. Ha a beállítás törlődött a befejezés előtt, akkor kezdje
ismét az 1. lépéstöl.
• Ha az elsődleges távvezérlőn nyomja a gombokat, győződjön meg róla, hogy az FM állomást kiválasztotta az
elsődleges távvezérlőn.
• PTY (program típus) : Kijelzi az aktuálisan sugárzott program típusát
• PS NAME (Program Service Name) (program szolgáltatás neve) : A sugárzó
rádióállomás nevét jelzi és 8 karakterből áll.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : Dekódolja a rádióállomás által sugárzott szöveget
(ha van) és maximum 64 karakterből áll.
• CT (Clock Time) (óra szerinti idő) : Az FM frekvenciáról dekódolja a valós időt
mutató órát. Néhány rádióállomás nem továbbít PTY, RT vagy CT információt ezért,
ezt nem minden esetben jelzi ki.
• TA (Traffic Announcement) (közlekedési jelentés) : Ha ez a szimbólum villog, ez azt
jelzi, hogy közlekedési jelentés van folyamatban.
Mielőtt elkezdi, emlékezzen...
1
2
 A kijelző a jobb oldalon leírt PTY kódokat adja meg.
• Az RDS nem működik rendesen, ha a beállított rádióállomás nem közvetít
RDS jeleket rendesen vagy ha a jelküldés erőssége gyenge.
3
Nyomja meg az RDS DISPLAY (RDS kijelzése) gombot, az FM rádióállomás
hallgatása közben.
Kijelző
A kijelzőn mutatott karakterekről
Ha a kijelzőn a PS vagy RT jelek láthatók, a rendszer a következő karaktereket használja.
• A kijelző ablaka nem tud különbséget tenni kis és nagybetű között és mindig
nagybetűket mutat.
• A kijelző ablak nem tud ékezetes betűket mutatni, az <A,> például állhat ékezetes
<A-k> , mint <À, Â, Ä, Á, Å és Ã> helyett.
• Ha a keresés azonnal befejezödik, <PS>, és <RT> nem fog megjelenni a
kijelzőn.
56
Kijelző
Program típus
NEWS
Hírek beleértve a közölt véleményt és
riportot
LIGHT M
AFFAIRS
Többféle dolog, beleértve a jelenlegi
eseményeket, ismereterjesztést, vitákat és
elemzéseket.
CLASSICS
Komolyzene-zenekari zene, szimfónia, kamarazene és opera
OTHER M
Más zene - dzsessz, R&B country zene
PS NAME RT CT Frekvencia
• PS (Program Service) (program szolgáltatás) : Keresés alatt, <PS> jelenik meg és
azután a rádióállomások neveit jelzi ki. <NO PS> jelenik meg, ha nincs küldött jel.
• RT (Radio Text) (rádió szöveg) : keresés alatt, <RT> jelenik meg és azután a
rádióállomások által küldött szöveges üzeneteket jelzi ki. <NO RT> jelenik meg, ha
nincs küldött jel.
• Frekvencia : rádióállomás frekvenciája (RDS szolgáltatás nélkül)
Program típus
INFO
Információk beleértve a súlyokat és méreteket,
beszámolókat és előrejelzéseket, fogyasztók
számára érdekes dolgokat, orvosi információkat,
stb.
SPORT
Sportok
EDUCATE
Oktatás
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Dráma-rádiós sorozatok, stb.
Kultúra-nemzeti vagy helyi kultúra beleértve
a vallási problémákat, társadalomtudományt,
nyelveket, színházat, stb.
Természettudomány és technológia
VARIED
Más- beszédek, szórakoztató programok (kvíz,
játék), interjú, vígjáték és szatirikus játékok, stb.
POP aM
Pop zene
ROCK M
Rock zene
M.O.R.M
Mai zene <könnyen hallgathatónak> minősített
zene.
Könnyű klasszikus zene- klasszikus zene,
hangszerekkel és kórus zene
WEATHER
Időjárás
FINANCE
Pénzügy
CHILDREN
Gyerekprogramok
SOCIAL A
Társadalmi ügyek
RELIGION
Vallás
PHONE IN
Hallgatói vélemények
TRAVEL
Utazás
LEISURE
Szabadidő
JAZZ
Dzsessz zene
COUNTRY
Country zene
NATION M
Nemzeti zene
OLDIES
Örökzöld zene
FOLK M
Népzene
DOCUMENT
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
 Minden alkalommal, ha megnyomja a gombot a kijelző megváltozik, hogy a következő
információt megmutassa :
Nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot ismét, amíg a PTY
kódot kiválasztja az előző lépést még mindig mutatja a kijelző.
 A vevőegység 15 tárolt állomás között keres, leáll, ha talál egyet, amelyiket Ön
kiválasztotta és arra a csatornára hangol.
Az RDS jelek megmutatása
Az RDS jeleket láthatja a kijelzőn, amelyeket a rádióállomás küld.
Nyomja meg a PTY SEARCH (PTY keresés) gombot az FM állomás
hallgatása közben.
Nyomja a PTY- vagy PTY+ -t amíg az Ön által kívánt PTY kód megjelenik
a kijelzőn.
Ismeretterjesztő
57
További szolgáltatások
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
A tv vezérlése a távvezérlővel
HU
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlőjével szeretné működtetni:
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan kikapcsoljon a kiválasztott időtartam eltelte után.
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás SLEEP gombot.
 <SLEEP> (automatikus kikapcsolás) jelenik meg. Minden alkalommal, ha megnyomja
a gombot, a beállított idő a következőképpen változik :
1
2
3
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
Például Samsung tv-nél:
 A kijelzőn látható a kikapcsolásig hátralevö idő.
Mialatt lenyomva tartja a POWER gombot, írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40
kódot.
 A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az Automatikus kikapcsolás
hogy a kijelzőn az OFF (Kikapcsolva) jelzés legyen látható.
A POWER (üzemi kapcsoló) gomb lenyomása közben, adja meg a tv
 Ha az elsö kód nem megfelelő, próbálja meg az ugyanazon gyártmányhoz
tartozó következő kódot beírni.
SLEEP gombot.
d Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor,
Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval (POWER).
készülék típusához tartozó kódot.
d Az automatikus kikapcsolás beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a
beállítását.
Nyomja meg a TV gombot a távvezérlőn a TV üzemmód kiválasztásához.
4
Ha a tv kikapcsol, a beállítás kész.
 A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás), VOLUME
(Hangerőszabályzó), CHANNEL (Csatornaválasztás) gombokat, valamint a
Számgombokat (0-9).
A kijelző fényerejének beállítása
A DVD lejátszó kijelzőjének a fényereje módosítható, hogy tv-nézés közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerő.
Nyomja meg a Kijelző sötétítése DIMMER gombot.
• Előfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlője nem mindegyik tv típust tudja
vezérelni a listából, vagy egyes funkciók nem működnek.
• Ha nem állítja be a tv-nek megfelelő kódot, a készülék alapbeállítás szerint
Samsung tvkészülékekkel működik.
 Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, beállítja az elsö kijelző
világosságát.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A készülék némítása
A némítás funkcióval a hangerőt veheti le egy gombnyomással, ha pl. csöng a telefon vagy csengetnek.
Nyomja meg a Némítás MUTE gombot.
 A kijelzőn megjelenik a <MUTE> kijelzés.
 A hang visszaállításához, nyomja meg ismét a MUTE gombot .
58
59
A tv vezérlése a távvezérlővel (folyt.)
Hibaelhárítás
Ha a készülék működésében hibát észlel, ellenőrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelő magyarázatot, és nem
segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és lépjen kapcsolatba
a szervizzel.
TV kódok listája
Sorszám
Gyártmány
Kód
Sorszám
Gyártmány
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
Daewoo
62
Sanyo
19, 61, 65
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
MGA
18, 40
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A készülék nem játssza a zlemezt.
Ellenőrzés
 A készüléket megfelelően csatlakoztatta a hálózatra?
 Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
 Ellenőrizze a DVD lemez régiókódját. Előfordulhat, hogy a külföldön
vásárolt lemezt nem lehet lejátszani.
 A CD-ROM és DVD-ROM lemezeket nem játssza le a készülék.
 Ellenőrizze a korlátozási szintet.
A lejátszás nem indul el azonnal,
amikor megnyomja a Lejátszás/
pillanat állj (Play/Pause) gombot.
Nem hallható a hang.
60, 98
03
43
A lemezfiók nem nyílik ki.
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
42
Probléma
A hang csak néhány hangsugárzóból
hallható, és nem mind a hatból.
Dolby Digital 5.1 csatornás surround
hang nem kerül reprodukálásra.
Nem működik a távvezérlő.
 Ellenőrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
 Tisztítsa meg a lemezt.
 Gyorsított és lassított lejátszás alatt valamint léptetés közben a hang
nem hallható.
 Megfelelően csatlakoznak a hangsugárzók?
 Sérült a lemez?
 CD lemez és rádió hallgatásakor csak a bal és jobb első
hangsugárzókra kerül a hang. Kapcsolja be a PRO LOGIC II
üzemmódot a távvezérlő 2 PL II (Dolby Pro Logic II) gombjának
megnyomásával, hogy mind a hat hangsugárzót használja.
 Ellenőrizze, hogy a DVD lemez 5.1 csatornás kódolású-e.
 Ha az alapbeállítási menü Audio menüpontjában a C, SL, és SR
opciókra a <NONE> beállítást választotta ki, nem szól a középsugárzó,
valamint a jobb és bal hátsó hangsugárzók. Válassza a <SMALL>
beállítást.
 Megtalálható a lejátszott lemezen a <Dolby Digital 5.1CH> jelzés? 5.1
csatornás hang csak akkor reprodukálható, ha 5.1 csatornás hanggal
rögzítették a lemez tartalmát.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
60
Kód
4
20
HU
 Az információs képernyő Audio menüpontjában kiválasztotta a DOLBY
DIGITAL 5.1-CH beállítást?
• Megfelelő távolságból és szögböl működteti a távvezérlőt?
• Kimerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távvezérlés (TV vagy DVD) üzemmód
(TV/DVD) funkcióit?
61
Hibaelhárítás (folyt.)
Probléma
Előírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
Ellenőrzés
HU
A lemez felületén lévő apró karcok csökkenthetik a hang és képminőséget vagy a lejátszás megszakadását
okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
 A lemez forog, de nincs kép.
 A képen interferencia látható, és
gyenge a minőség.
•
•
•
•
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet átkapcsolni
másik nyelvre.
• Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több nyelven hang
és felirat, nem működik ez a szolgáltatás. A lemeztöl függően ezek a
szolgáltatások nem egyformán működnek.
A menü funkció kiválasztásakor nem
jelenik meg a menü.
• Tartalmaz a lemez menüt?
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
• A 16:9 képarányú DVD műsoranyag a lejátszásnál megjelenhet 16:9
ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3 képarányú LETTER BOX vagy
PAN-SCAN formátumban. Azonban a 4:3 képarányban készült DVD
műsoranyag csak 4:3 formátumban jelenhet meg. Nézze meg a DVD
lemez tokján található információt, és annak megfelelően végezze el
a beállítást.
• Kapcsolja ki a készüléket és 5 másodpercnél tovább tartsa nyomva a
STOP () (állj) gombot a vevőegységen.
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes) oldalát.
A lemezt a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal
a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen
napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
Hűvös, jól szellőző
helyen tárolja a
lemezeket.
A lemezeket a saját
dobozukban, függőleges
helyzetben tárolja.
• Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyeződjön.
• Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség esetén
használja ezt a funkciót.
A lemezek kezelése és tárolása
Elfelejtette a korlátozási szint
beállításához a jelszót.
• Mialatt a <NO DISC> (nincs lemez) üzenet jelenik meg a vevőegység
kijelzőjén, tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva a vevöegység
STOP () (állj) gombját. <INITIAL> (kezdeti) jelenik meg a kijelzőn és
a beállítások visszaállnak a kiinduló értékekre.
• Nyomja meg a POWER gombot.
Amikor ujjlenyomat vagy szennyeződés van a lemezen, törölje át a
felületét enyhe tisztítószeres vízzel, majd puha ronggyal törölje szárazra.
• Tisztításkor a középről kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
 Meghibásodott a készülék (nem
működik, vagy furcsa zaj hallható)
 A DVD lejátszó hibásan működik.
Be van kapcsolva a tv?
A videokábel megfelelően van csatlakoztatva?
Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
Gyenge minőségű lemezt nem biztos, hogy le lehet játszani.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja
ezt a funkciót.
A kívánt rádióadó nem hangolható be.
62
• Megfelelően csatlakozik az antenna a készülékhez?
• Ahol az antenna jele nem elegendő, a jó vétel érdekében szereltessen
fel külső FM antennát.
• Amikor a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, a készülék
belse- jében páralecsapódás keletkezhet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy
nem működik megfelelően a DVD lejátszó. Ha ez előfordul, vegye ki a lemezt,
és bekapcsolt állapotban hagyja állni 1 vagy 2 órán keresztül.
63
A választható nyelvek kódlistája
Az USB Host funkciót támogató
termékek listája:
Írja be a kívánt nyelvnek megfelelő kódot a hang, a feliratozás és a lemezmenü nyelvének kezdeti
beállításakor (lásd a 42. oldalon).
Digitális kamera
USB Flash Disk
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Termék
Cég
Típus
Termék
Cég
Típus
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
MP3 lejátszó
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Termék
Cég
Típus
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Tatar
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
1149
Spanish
1301
Korean
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1151
Basque
1307
1157
Persian
1311
1489
Russian
1491
Kinyarwanda
Kurdish
1495
Kirghiz
1498
1572
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Urdu
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
Uzbek
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Digital Camera
1581
Vietnamese
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio 33LF
Pentax
Sindhi
1613
Wolof
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
USB külső HDD
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Termék
Cég
Típus
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Chinese
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Zulu
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
1067
1130
64
HU
65
Minőségtanúsítás
HU
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. egyűttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
HT-X20
hogy a HT-X20, HT-TX22, HT-TX25 típusú készűlék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Hangsugárzó rendszer
Általános
FM rádió
Teljesítményfelvétel
80W
Tömeg
3,3kg
Méretek (szé x ma x mé)
430 x 65 x 351,5 mm
Üzemi hömérséklet tartomány
+5°C ~ +35°C
Első/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenciaátviteli sáv
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Érzékenység
86dB/W/M
86dB/W/M
Névleges bemeneti teljesítmény
100W
100W
200W
200W
Megengedett páratartalom üzemi
környezetben
10% ~ 75%
Maximális bemeneti teljesítmény
Hasznos érzékenység
10dB
Méretek
Jel/zaj arány
60dB
Torzítás
0,5%
Kompozit video
1,0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Scart csatlakozó
Videó kimenet
Komponens videó : 1,0Vp-p(75Ω terhelés)
RGB jel : 0,714Vp-p(75Ω terhelés)
Tömeg
90 x 168 x 95 mm
Közép
250 x 90 x 95 mm
Első/hátsó
0,6 kg/0,5 kg
Közép
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX22
5,1 csatornás hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó rendszer
Első/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Frekvenciaátviteli sáv
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Első hangsugárzó kimenet
100W x 2(3Ω)
Érzékenység
86dB/W/M
86dB/W/M
Középsugárzó kimenet
100W (3Ω)
Névleges bemeneti teljesítmény
100W
100W
Hátsó hangsugárzó kimenet
100W x 2(3Ω)
Maximális bemeneti teljesítmény
200W
200W
Mélysugárzó kimenet
100W (3Ω)
20Hz~20kHz
Jel/zaj arány
75dB
Áthallási csillapítás
60dB
Érzékenység
(AUX) 400mV
Hangsugárzó
Méretek
Tömeg
Első
90 x 1045 x 95 mm
hátsó
90 x 168 x 95 mm
Közép
250 x 90 x 95 mm
Első/hátsó
3,25 kg/0,5 kg
Közép
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX25
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó
5,1 csatornás hangsugárzó rendszer
Első/közép/hátsó hangsugárzó
Mélysugárzó
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenciaátviteli sáv
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Érzékenység
86dB/W/M
86dB/W/M
Névleges bemeneti teljesítmény
100W
100W
Maximális bemeneti teljesítmény
200W
200W
Méretek
Tömeg
Első
90 x 1045 x 95 mm
hátsó
90 x 1045 x 95 mm
Közép
250 x 90 x 95 mm
Első/hátsó
3,25 kg/3,0 kg
Közép
0,7 kg
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
Frekvenciaátviteli sáv
Ügyfélszolgálat : 06-40-985-985
Honlap : www.samsung.com/hu
66
Első/hátsó
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω terhelésnél)
Komponens videó
Erősítő
Hangsugárzó
5,1 csatornás hangsugárzó rendszer
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Lépjen kapcsolatba a SAMSUNG-GAL VILÁGSZERTE)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, kérjük lépjen
kapcsolatba a SAMSUNG vevőszolgálati központtal.
Region
Country
Customer Care Center
Web Site
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement