Samsung HT-X710 Používateľská príručka

Samsung HT-X710 Používateľská príručka
HT-X710
Digitális
Házimozi Rendszer
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/global/register
oldalon.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 1
2008-04-21 �� 2:29:05
jellemzők
A használható lemeztípusok
A Házimozi-rendszerrel sokféle lemez lejátszható, többek között: DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW, és DVD±R/RW.
DVD-Audió kompatibilitás
A készülék képes a kiváló minőségű DVD-Audió felvételek lejátszására. A beépített 24 bites/192kHz-es DAC átalakítónak
köszönhetően a lejátszó kivételes minőségű hang visszaadására képes a dinamika, a felbontás és a magas frekvenciák terén.
USB Host támogatás
A készülék az USB HOST funkció segítségével képes lejátszani hangfájlokat a csatlakoztatható külső USB
háttértárakról, például MP3 lejászóról, USB flash memóriáról stb.
Képernyőkímélő funkció
Ha a készülék stop (állj) üzemmódban van 3 percig, a Samsung logó jelenik meg a TV képernyőn.
A HT-X710 képernyővédő módban 20 perc inaktivitás után automatikusan átkapcsol energiatakarékos módba.
Energiatakarékos üzemmód
Ha a készülék Állj vagy Pillanat állj üzemmódban van, 20 perc elteltével automatikusan energiatakarékos
üzemmódba kapcsol.
Személyre szabott képernyő háttér
A HT-X710 lehetővé teszi, hogy kiválassza kedvenc képét JPEG, DVD lejátszás közben és ezt háttérképként
beállítsa.
HDMI
A HDMI csatlakozón keresztül a készülék a DVD kép és hangjeleit párhuzamosan továbbítja, és ezáltal, tisztább
képet állít elő.
AV SYNC funkció
Előfordulhat, hogy a kép késik a hanghoz képest, ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja.
Ennek kompenzálására beállíthatja a hang késleltetését úgy, hogy a képpel szinkronba kerüljön.
Anynet+ (HDMI-CEC) funkció
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a vevőegység működtetésére lehet használni,
ha a házimozit a HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel. (Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél
lehetséges, amely támogatja az Anynet+ funkciót.)
Bluetooth funkció
Használhat Bluetooth eszközt is a zene kiváló sztereo minőségben történő hallgatásához, és mindezt vezetékek nélkül!
A CSOMAG TARTALMA
Ellenőrizze az alábbi mellékelt tartozékok meglétét.
Videokábel
FM-antenna
HDMI kábel
Használati útmutató
Távvezérlő
/ Elemek (AAA méret)
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 2
2008-04-21 �� 2:29:06
HUN
biztonsági óvintézkedések
Biztonsági előírások
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK
BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
A villám szimbólum olyan feszültség
jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely
áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési
és karbantartási tudnivalókra hívja fel a
figyelmét.
CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézerberendezés).
Ez a CD lejátszó az ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER termékkel
CLASS 1 LASER PRODUCT
kapcsolatos minősítésnek felel meg.
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
FIGYELEM : A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL. NE TEGYE KI
MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
FIGYELMEZTETÉS : A
tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A
CSATLAKOZÓALJZATBA.
•E
zt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
FIGYELEM
•A
készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
• A fő csatlakozó dugó a készülék leválasztására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie.
Ez a jelzés, amely a terméken vagy annak leírásában látható, azt jelzi, hogy nem szabad más házi
szeméttel együtt kitenni használati élettartama után.
Az ellenőrizetlen szemétlerakás által okozott esetleges környezeti károsodások vagy az
emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében, kérjük válassza el ezt a többi szeméttől
és felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az anyagok
újrahasznosítását. Háztartási felhasználók érdeklődjenek kereskedőjüknél vagy a helyi
önkormányzatnál a részletekről, hogy hogyan tudják ezt a terméket környezetvédelmileg
biztonságosan elhelyezni újrahasznosításra. Üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és ellenőrizzék a szállítási szerződés feltételeit.
Ezt a terméket nem szabad kereskedelmi szeméttel összekeverni hulladékeltávolításnál.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 3
2008-04-21 �� 2:29:06
biztonsági óvintézkedések
FIGYELMEzTETÉSEK
Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megegyezzen a lejátszó hátoldalán található azonosító címkével. Lejátszóját vízszintesen állítsa
fel, alkalmas alapon (bútor), a készülék körül megfelelő hely legyen a szellőzéshez (7.5~10cm). Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőző
nyílásokat. Ne tegyen semmit a lejátszó tetejére. Ne helyezze a lejátszót erősítő vagy más olyan berendezés tetejére, amely felmelegedhet. Mielőtt a lejátszót elmozdítja, győződjön meg róla, hogy nincs benne lemez. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD
lejátszó készenléti állapotba kapcsolása nem feszültségmentesíti a készüléket. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen lekapcsolja az áramellátásról, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, különösen, ha hosszú ideig nem szándékozik használni a készüléket.
Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját a konnektorból. A villámlás miatt fellépő
feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól,
hőforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az a készüléket
károsíthatja.
Óvja a készüléket nedvességtől (ne tegyen a
készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön), hőtől (pl. hősugárzó),
erős mágneses hatástól (ne tegye
hangsugárzók közelébe). Hibás működés esetén
azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a
konnektorból.
A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen szállította), várjon kb. 2
órát, amíg felveszi a szoba
hőmérsékletét, és csak azután vegye használatba.
Az elemek a környezetet károsító vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja a háztartási szemét közé.
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 4
2008-04-21 �� 2:29:08
HUN
tartalomjegyzék
Jellemzők
2
A Csomag Tartalma
biztonsági óvintézkedések
3
4
3
4
Biztonsági előírások
Figyelmeztetések
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉSEK
az első lépések
7
8
8
A használati kézikönyv elolvasása előtt
Használható lemezek
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú
lemezeket
Másolás elleni védelem
Lemez típus és tulajdonságok
2
3
7
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
10
12
távvezérlő
csatlakoztatás
16
A DVD lejátszó használata
előtt
8
9
10 Elölnézet
11 Hátulnézet
12 A távirányító használata
14 Távvezérlő beállítása
16
18
20
21
23
A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása
A lejátszó csatlakoztatása a tv-készülékhez
HDMI funkció
Audio csatlakoztatása külső komponensekről
Az FM antenna csatlakoztatása
24 A DVD lejátszó használata előtt
24
visszajátszás
25
25
26
27
28
30
38
40
Lemezek lejátszása
MP3/WMA-CD lemez lejátszása
JPEG lemez lejátszása
DivX lemez lejátszása
Lejátszás funkció használata
A BLUETOOTH használata
Média fájlok lejátszása az USB Host
funkcióval
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 5
2008-04-21 �� 2:29:08
tartalomjegyzék
rendszer beállítás
42
rádió
48
További szolgáltatások
49
Hibaelhárítás
52
nyelvi kódok listája
54
Az USB Host funkciót támogató
termékek listája:
55
függelék
56
42 A nyelvi jellemzők beállítása
43 A tv-képarány beállítása
44 A készülék használatának korlátozása
(KORHATÁR)
44 A jelszó beírása
45 A háttérkép beállítása
45 Választás a három saját háttérkép közül
46 A DVD-Audio lemezek lejátszási üzemmódjai
46 A DRC beállítása (dinamikatartomány
csökkentése)
47 Az AV SYNC beállítása (Kép-hang szinkron)
47 A HDMI Audio beállítása
47 A hangjellemzők beállítása
48 Rádióhallgatás
48 Rádióállomások tárolása
49
49
49
49
50
51
51
A készülék némítása
Automatikus kikapcsolás (SLEEP)
A kijelző fényerejének beállítása
V-SOUND (VIRTUÁLIS HANG)
Virtuális Fejhallgató Funkció
S.VOL (Smart hangerő)
P.BASS/AUDIO UPSCALING
52 Hibaelhárítás
54 Nyelvi kódok listája
55 Digitális kamera
55 USB Flash Disk
55 MP3 lejátszó
56 Előírások a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
57 Műszaki adatok
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 6
2008-04-21 �� 2:29:08
HUN
az első lépések
A használati UTASÍTÁS elolvasása elŐtt
Ellenőrizze a következő kifejezéseket, mielőtt elolvassa a használati utasítást.
Piktogramok a menüben
Piktogram
Piktogram
Meghatározás
d
DVD
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely olyan DVD vagy DVD-R/DVD-RW
lemezeken elérhető, amelyeket videó módban vettek fel és lezártak.
CD
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely adat cd-n áll rendelkezésre. (CD-R vagy
CD-RW).
MP3
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
JPEG
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely CD-R/-RW lemezeken elérhető.
DivX
Ez olyan funkciót tartalmaz, amely MPEG4 lemezeken elérhető.
(DVD±R/RW, CD-R vagy CD-RW)
Figyelmeztetés
Ez olyan esetet jelent, amikor egy funkció nem működik vagy a beállítások
törlődtek.
Megjegyzés
Ez olyan tippekre, vagy utasításokra utal egy adott oldalon, mely segíthet a
funkció működtetésében.
B
A
G
D
M
M
` Ebben a kézikönyvben a "DVD (
DVD
)" jelöléssel megjelölt utasítások olyan
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO és DVD-R/-RW lemezekre vonatkoznak, amelyeket videó
módban vettek fel és utána lezárták. Ahol egy bizonyos DVD fajtát említenek, az
külön meg van jelölve.
` Ha a DVD-R/-RW lemezeket nem vették fel helyesen DVD videó formátumban, akkor ezeket nem lehet
lejátszani.
A használati kézikönyv használatáról
1) Győződjön meg arról, hogy tisztában van a biztonsági előírásokkal, mielőtt használná a terméket.
(lásd a 3-4. oldalt)
2) Amennyiben probléma merül fel, nézzen utána a hibakeresésben. (lásd a 52-53. oldalt)
Szerzői jog
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Ezen használati kézikönyv egészének, illetve részeinek a Samsung Electronics
Co., Ltd. előzetes, írásbeli engedélye nélküli másolása, továbbítása minden formában szigorúan tilos.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 7
2008-04-21 �� 2:29:08
az első lépések
A DVD (Digital Versatile Disc) lemez a Dolby Digital surround hangnak és az MPEG-2 videó tömörítési
technológiának köszönhetően fantasztikus hang és kép élményt biztosít. Otthonába varázsolja a
filmszínházakban vagy koncerttermekben tapasztalt élményt.
1
~ 6
Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez úgynevezett régió kóddal van ellátva. A lejátszó csak olyan
lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos régió kód szerepel. Más régió kóddal ellátott lemezt
a készülék nem tud lejátszani. Ennek a lejátszónak a régió kódja a készülék hátlapján van feltüntetve.
(A készülék csak az ugyanezzel a kóddal ellátott DVD lemezeket tudja lejátszani.)
Használható lemezek
Lemez fajtája
Embléma
Felvétel típusa
Lemezméret
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Max. lejátszási idő
Kb. 240 perc (Egyoldalas)
Kb. 480 perc (Kétoldalas)
Kb. 80 perc (Egyoldalas)
Kb. 160 perc (Kétoldalas)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Ne tegye a készülékbe az alábbi típusú lemezeket:
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM és DVD-RAM lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ha ilyen lemezt tesz a
készülékbe, a tv-képernyőn a <WRONG DISC FORMAT> (Nem a megfelelő lemez formátum) üzenet jelenik meg.
~ Előfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemez nem játszható le. Ha ilyen lemezt helyez be a
készülékbe, a tv-képernyőn a <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> üzenet jelenik meg.
Másolás elleni védelem
~ A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv
készülékhez csatlakoztassa, és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz
csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.
~ Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az
Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok
szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation engedélyével lehet
használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation
másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 8
2008-04-21 �� 2:29:09
HUN
Lemez típus és tulajdonságok
Ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani a Secure (DRM) Media fájlokat.
❖ A CD-R lemezekről
❖ A CD-R MP3 lemezekről
~ A készülék csak azokat a CD-R lemezeket tudja lejátszani, melyekre az MP3 fájlokat ISO 9660 vagy Joliet
formátumnak megfelelően rögzítettek.
~ Az MP3 fájl neve nem lehet több 8 karakternél, és nem tartalmazhat szóköz karaktereket, vagy speciális karaktereket
(. / = +).
~ 128 Kbps-nél nagyobb bitsebességgel rögzített lemezeket játsszon le.
~ Csak az ".mp3" és ".MP3" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
~ A készülék lejátssza a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket. Ha azonban a többmenetes lemezen üres
szegmens van, a lejátszás csak az üres szegmensig történik.
~ Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem az összes rögzített fájlt játssza
le a készülék.
~ A változó bitsebességű (VBR) formátumú fájlok (melyeket több bitsebességgel, pl. 32Kbps-320Kbps vettek fel)
lejátszásakor hangkiesés léphet fel.
~ Ha egy lemez 500-nál több fájlt (műsorszámot) tartalmaz, csak 500 fájl lejátszása lehetséges.
~ Ha a lemezen levő mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappát lehet lejátszani.
● az első lépések
~ A felvételi eszköztől (CD-író vagy személyi számítógép), valamint a lemez állapotától függően előfordulhat, hogy
egyes CD-R lemezeket nem lehet lejátszani.
~ 650MB/74 perces CD-R lemezt használjon
Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású CD-lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
~ A CD-RW (újraírható) lemezek lejátszása problémába ütközhet.
~ Csak a megfelelően lezárt (véglegesített) CD-R lemezeket lehet végig lejátszani. Ha egy adott menetet lezárt, de
magát a lemezt nem, előfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani.
❖ A CD-R JPEG lemezekről
~ Csak "jpg" formátumban lévő fájlokat tud lejátszani.
~ Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és előfordulhat, hogy nem lehet a lemezről az összes
képet lejátszani.
~ Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban
tartalmazzák.
~ A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket (. / = +).
~ Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen,
a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.
~ Egy CD lemezre maximum 9999 képet lehet rögzíteni.
~ A Kodak/Fuji Picture CD lemezekről csak a képmappákból lehet a JPEG fájlokat lejátszani.
~ A nem Kodak/Fuji Picture CD, hanem más típusú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás
lassabban indul el.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX lemezek
~ Mivel ez a termék csak a DivX Networks, Inc. által jóváhagyott kódolási formátumokat támogatja, előfordulhat,
hogy a felhasználó által létrehozott DivX fájlokat nem lehet lejátszani.
~ A nem támogatott formátumokhoz nincs szoftver frissítési lehetőség. (pl. QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél
nagyob felbontás).
~ A DivX fájlokból nem lehet lejátszani a nagy keretsebességű részeket.
~ Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a DivX Networks, Inc. mely formátumokat támogatja, látogasson el a
www.divxnetworks.net honlapra.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 9
2008-04-21 �� 2:29:09
a készülék részei
ELöLNÉzET
8
9
10
11
7
POWER ( ) GOMB
LEJÁTSZÁS/SZÜNET (
) GOMB
AUX IN1 ALJZAT
FUNKCIÓ GOMB
HANGOLÁS FELFELÉ ÉS
UGRÁS ( ) GOMB
10
FEJHALLGATÓ ALJZAT
HANGOLÁS LEFELÉ ÉS
UGRÁS ( ) GOMB
HANGERŐ SZABÁLYZÁS
11
USB PORT
STOP (T) GOMB
LEMEZ TÁLCA
10
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 10
2008-04-21 �� 2:29:11
HUN
HáTULNÉzET
1
4 ● A KÉSzÜLÉK RÉSzEI
HANGSZÓRÓ KIMENETI CSATLAKOZÓK
A bal, jobb és subwoofer hangszórók csatlakoztatásához.
VIDEÓ KIMENETI ALJZAT
Ezt a kimenetet csatlakoztassa a TV videó bemeneti
aljzatához (VIDEO IN).
AUX IN ALJZATOK (2)
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg
kimenetének csatlakoztatásához.
VIDEÓ KIMENETI ALJZAT
Ezt a kimenetet csatlakoztassa a TV videó bemeneti
aljzatához (VIDEO IN).
KÜLSŐ DIGITÁLIS OPTIKAI BEMENETI ALJZAT
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök
csatlakoztatására.
FM 75Ω KOAX ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
HŰTŐVENTILÁTOR
A ventilátor bekapcsolás után folyamatosan működik. A
termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet
minden oldalon a megfelelő hűtés biztosításához.
HDMI OUT ALJZAT
Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a
TV HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb
minőségben nézheti meg.
11
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 11
2008-04-21 �� 2:29:15
távvezérlő
A TÁVVEZÉRLŐ használata
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 12
2008-04-21 �� 2:29:16
DVD RECEIVER gomb
18
TV/VIDEO gomb
2
TV gomb
19
LEMEZ KIADÁS gomb
3
POWER gomb
20
CANCEL gomb
4
(0~9) számgombok
21
PAUSE gomb
5
REMAIN gomb
6
STEP gomb
7
Tuning Preset/CD Skip gomb
23
TUNING/CH gomb
8
VOLUME gomb
24
MUTE gomb
9
MENU gomb
25
RETURN gomb
10
AUDIO gomb
26
Nyílgombok/Beírás (ENTER) gomb
11
TUNER MEMORY (tárolás), SD(Standard
Definition) (alap felbontóképesség)/
HD(High Definition) (magas
felbontóképesség) gomb
27
SUBTITLE gomb
28
EXIT gomb
12
LOGO gomb
29
INFO gomb
13
V-SOUND(Virtuális hang),
V-H/P(Virtuális fejhallgató) gomb
30
REPEAT gomb
14
31
SOUND EDIT gomb
AUDIO UPSCALE/P.BASS gomb
15
32
ZOOM gomb
SLEEP gomb
16
33
DIMMER gomb
SLOW, MO/ST gomb
34
S.VOL (SMART hangerő) gomb
DVD
17
DVD
DVD gomb
TUNER gomb
AUX gomb
PLAY gomb
STOP gomb
SEARCH gomb
22
● távvezérlő
DVD
HUN
1
PORt gomb
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
1. A nyíl irányába vegye
le az elem borítását.
M
2. Tegyen az elemtartó rekeszbe két
1,5 V-os, AAA méretű elemet,
ügyelve a helyes polaritásra (+ és –).
3. Tegye vissza az
elemtartó rekesz
tetejét.
Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, így elkerülheti a szivárgó
elektrolit okozta meghibásodásokat:
` Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra: az elemen feltüntetett (+) jelzést illessze az elemtartó rekesz
belsejében látható (+) jelzéshez, a (–) jelzést pedig a (–) jelzéshez.
` Megfelelő elemeket használjon. Még az azonos méretű elemek is eltérhetnek teljesítményben.
` A két elemet mindig egyszerre cserélje ki.
` Óvja az elemeket hőtől, nyílt lángtól.
13
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 13
2008-04-21 �� 2:29:17
távvezérlő
TáVVEzÉRLő BEáLLíTáSA
Ezzel a távirányítóval más gyártó TV-jén lévő bizonyos funkciókat is tud kezelni.
Ha a tv-készüléket is a DVD lejátszó távvezérlőjével szeretné működtetni:
1. Nyomja meg a TV gombot a távvezérlőn a TV üzemmód
kiválasztásához.
2. Kapcsolja be a tv-t az Üzemi kapcsolóval (POWER).
3. A POWER (üzemi kapcsoló) gomb lenyomása közben, adja
meg a tv készülék típusához tartozó kódot.
~ Ha az első kód nem megfelelő, próbálja meg az
ugyanazon gyártmányhoz tartozó következő kódot beírni.
Például Samsung tv-nél:
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a szám
gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy 40 számot.
4. Ha a tv kikapcsol, a beállítás kész.
~ A tv vezérléséhez használja a TV POWER (Bekapcsolás), VOLUME (Hangerőszabályzó), CHANNEL
(Csatornaválasztás) gombokat, valamint a Számgombokat (0-9).
M
` Előfordulhat, hogy a DVD lejátszó távvezérlője nem mindegyik tv típust tudja vezérelni a listából, vagy egyes
funkciók nem működnek.
` Ha nem állítja be a tv-nek megfelelő kódot, a készülék alapbeállítás szerint Samsung tvkészülékekkel működik.
A távvezérlő működési tartománya
A távvezérlőt kb. 23 láb (7méter) távolságból lehet egyenes vonalban
használni. Akár 30°-os vízszintes szögben is tarthatja a távvezérlő
szenzorától számítva.
14
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 14
2008-04-21 �� 2:29:17
Sorszám
Gyártmány
Sorszám
Gyártmány
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
HUN
TV kódok listája
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● távvezérlő
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 15
2008-04-21 �� 2:29:18
csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a Digitális házimozi különböző egyéb eszközökhöz történő csatlakoztatását.
A termék mozgatása vagy felállítása előtt, győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta azt, és húzza ki a hálózati
csatlakozó kábelt.
hangsugárzók csatlakoztatása
L
SW
R
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
Digitális házimozi elhelyezése
Helyezze egy állványra vagy szekrény polcára, vagy a tv állvány alá.
Hallgatási helyzet megválasztása
A hallgatás helyének körülbelül 2,5 - 3-szor annyinak kell lenni, mint amennyi a tv képernyőjének
távolsága a tv-től.
Példa : 32" tv készülékeknél 2~2,4m (6~8 láb)
55" tv készülékeknél 3,5~4m (11~13 láb)
Első hangsugárzók ei
zeket a hangsugárzókat az Ön hallgatási helye elé helyezze, Ön felé befelé fordítva (körülbelül 45°).
E
Úgy helyezze el a hangsugárzókat, hogy a magas hangú hangsugárzók az Ön fülmagasságában
legyenek.
Az első hangsugárzók első oldalát igazítsa egy vonalba a középső hangsugárzó első oldalával vagy
helyezze őket egy kicsivel a középső hangsugárzók elé.
Mélyhangsugárzó g
A mélyhangsugárzó helyzete nem lényeges. Helyezze oda, ahova szeretné.
16
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 16
2008-04-21 �� 2:29:18
HUN
A hangsugárzók csatlakoztatása
1. Nyomja le és tartsa lenyomva az aljzat fülét a hangsugárzó
hátoldalán.
. Csatlakoztassa a piros vezetéket (+) a piros (+) aljzathoz, és a fekete
vezetéket (–) a fekete (–) aljzathoz, majd engedje el az aljzat fülét.
. Csatlakoztassa a csatlakozó dugókat a házimozi hátuljához.
~ Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó kimeneteinek színe
megegyezik a csatlakozó dugók színeivel.
fekete
piros
● CSATLAKOzTATáS
Jobb első hangsugárzó
Bal első hangsugárzó
Mélysugárzó
` Ne engedje, hogy a gyermekek a hangsugárzók közelében, vagy a hangsugárzókkal játszanak. Ha a
hangsugárzó leesik, sérülést okozhat.
` Minden esetben ellenőrizze a csatlakoztatás megfelelő polaritását (+ és –).
` A mélyhangsugárzót gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani, annak megakadályozására, hogy a
gyermekek kezüket, vagy idegen tárgyakat tegyenek a mélyhangsugárzó csatornájába (lyukba).
` Ne akassza fel a mélyhangsugárzót a falra a csatornán (lyukon) keresztül.
M
` Ha egy hangsugárzót a tv közelébe tesz, a mágneses tér miatt a tv kép torzulhat. Ha ez előfordul, tegye a
hangsugárzót messzebb a tv-készüléktől.
1
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 17
2008-04-21 �� 2:29:20
csatlakoztatás
A LEjáTSzó CSATLAKOzTATáSA A TV-KÉSzÜLÉKHEz
Válassza a három módszer egyikét a tv csatlakoztatásához.
1. módszer
(tartozék)
2. módszer
3. módszer
(tartozék)
1. módszer: HDMI
Csatlakoztassa a mellékelt HDMI kábelt a vevőegység hátoldalán lévő HDMI OUT kimeneti aljzathoz
és a tv készülék HDMI IN aljzatához.
2. módszer: Komponens videó
Ha az Ön televíziója rendelkezik komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a komponens videó
kábelt (nem tartozék) a (PR, PB és Y) aljzatokhoz a mélyhangsugárzó hátulján és a megfelelő aljzathoz
a tv készüléken.
3. módszer: Kompozit videó
Csatlakoztassa a mellékelt videó kábelt a VIDEO OUT aljzathoz a vevőegység hátoldalán és a VIDEO
IN aljzathoz a tv készüléken.
M
` Ez a termék Interlace scan üzemmódban 576i (480i) működik a komponens kimenetnél.
` Amennyiben HDMI kábelt használ a Samsung tv és a vevőegység összekapcsolásához, akkor a házimozit a tv távvezérlő
segítségével tudja irányítani.
Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges, amely támogatja az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót.
` Kérjük ellenőrizze a ' logót. Ha a tv készüléken van ' logó, akkor ez támogatja az Anynet+ funkciót.
1
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 18
2008-04-21 �� 2:29:22
HUN
HDMI Auto felismerés
A lejátszó videókimenete automatikusan átvált HDMI módba, ha bekapcsolt állapotban HDMI kábelt
csatlakoztat hozzá.
~ A HDMI csatlakozás
A HDMI csatlakozó digitális videó és audió jeleket bocsát ki.
- A HDMI egy tisztán digitális videójel.
- Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor
véletlenszerű képzaj jelenik meg.
~ Miért alkalmazza a Samsung a HDMI-t?
Az analóg TV-k analóg videó/audió jelekkel működnek. DVD lemez lejátszásakor azonban a TV felé
küldött jel digitális. Ezért vagy egy digitális-analóg átalakítóra (a DVD Házimozi ezt használja), vagy egy
analóg-digitális átalakítóra van szükség (a TV készülékben). Az átalakítás során a kép minősége romlik
a zaj és a jelveszteségek miatt. A HDMI technológia azért jelent minőségi előrelépést, mert nincs
szüksége digitális-analóg átalakításra, hanem a tiszta digitális jelet küldi el a televíziónak.
● csatlakoztatás
~ HDMI (Nagyfelbontású multimédia interfész)
A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy kábelen keresztül
oldja meg.
A HDMI használatával a DVD Házimozi képes a videó és audió jeleket HDMI-bemenettel rendelkező
televízióra átvinni, és a lejátszott felvételt a lehető legjobb minőségben megjeleníteni.
~ Mi a HDCP?
A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely
a HDMI-kábelen küldött DVD videók digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális
kapcsolatot nyújt a videó jelforrás (számítógép, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz között
(TV, projektor. stb). A tartalmat a jelforrást biztosító eszköz kódolja, így megakadályozza az illegális
másolatok készítését.
~ Mi az Anynet+?
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi a készülék használatát az Anynet+ funkcióval
ellátott Samsung tévékészülékeken keresztül.
- If your Samsung TV has an ' logo, then it supports the Anynet+ function.
- Ha a Samsung TV-n látható az ' embléma, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.
- Ha bekapcsolja a lejátszót, és behelyez egy lemezt, a készülék elkezdi lejátszani, a TV
automatikusan bekapcsol, és átvált HDMI módba.
- Ha bekapcsolja a lejátszót, és a lemez behelyezése után megnyomja a Lejátszás gombot, a TV
szintén bekapcsol és átvált HDMI módba.
19
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 19
2008-04-21 �� 2:29:22
csatlakoztatás
HDMI FUNKCIó
Felbontás kiválasztása
A választó kapcsolóval kiválaszthatja, hogy a HDMI kimenten
megjelenő jel milyen felbontású legyen.
Állj üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az
SD/HD (Standard felbontás/Nagy felbontás) gombot a
távvezérlőn.
~ A HDMI kimeneten a felbontás választható értékei
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
~ SD beállításnál a felbontás 576p (480p), HD beállításnál pedig
720p, 1080i/1080p.
A HDMI kimenet alapbeállítása 576p (480p).
M
` Ha a televízió nem támogatja az adott felbontást, nem jelenik meg
megfelelő kép.
` HDMI TV csatlakoztatásakor a rendszer a kompozit és komponens
Mi a HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Ez a lejátszó a DVD videó és audio jeleket
digitálisan közvetíti, anélkül, hogy analóg
jellé alakítaná azokat. Jobb lesz a digitális
kép minősége, ha a lejátszó és a tv csatlakoztatását HDMI kábellel végzi.
videojeleket nem viszi ki.
` A TV-készülék videobemeneti forrásának kiválasztásához tekintse meg a TV-készülék leírását.
Anynet+(HDMI-CEC) használata
Az Anynet+ olyan funkció, amelyet a Samsung tv távvezérlőjével a vevőegység működtetésére lehet használni.
Ha a házimozit a HDMI kábel segítségével kapcsolja össze a SAMSUNG tv-vel.
Ez csak olyan SAMSUNG tv-nél lehetséges, amely támogatja az Anynet+ funkciót.
1. Kapcsolja össze a házimozi vevőegységét a Samsung tv-vel
Az Anynet+ funkció
egy HDMI kábel segítségével. (lásd 18. oldal)
A készülék bekapcsol, ha filmet
. Állítsa be az Anynet+ funkciót a tv készüléken.
szeretne megtekinteni, és az Anynet(Lásd a tv használati utasítását további információért.)
kompatibilis Samsung TV távirányítóján
~ A házimozit a tv távvezérlését használva tudja kezelni.
megnyomja a Play (Lejátszás) gombot.
(Rendelkezésre álló tv gombok : ,
,
,
, ,
és , gombok, ~
gomb)
THEATER
View
THE
Ha a TV-t választja
Kapcsolja be (On) az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót a TV távirányító
Anynet+ gombjával.
• Receiver : On : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
• Receiver : Off : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
Ha a THEATER opciót választja
Válassza ki a THEATER to connect pontot, és állítsa be az alábbi
paramétereket.
• View TV : Ha bekapcsolja az Anynet+(HDMI CEC) funkciót,
és kiválasztja a View TV módot, a készülék
automatikusan digitális bemeneti módba kapcsol.
• Theater Menu : A Házimozi menü paraméterei beállíthatók.
• Theater Operation : A házimozi lemez lejátszási információ
fog megjelenni.
A Házimozi menü Lemezműveletek pontjában beállíthatja a
címet, a fejezeteket és a feliratozást.
• Receiver : On : A hangot a tv készüléken keresztül hallgathatja.
• Receiver : Off : A hangot a házimozin keresztül hallgathatja.
M
0
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 20
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
THEATER
View
THE
MOVE
ENTER
EXIT
` A Színház funkció csak akkor használható, ha a hangot a Házimozin keresztül hallgatja a digitális optikai kábel
csatlakoztatásával.
Exit
Move
Enter
Exit
2008-04-21 �� 2:29:25
HUN
Audio csatlakoztatása külső komponensekről
AUX1 : Külső digitális komponens/MP3 lejátszó csatlakoztatása
MP3 lejátszó
● csatlakoztatás
Audio
csatlakozóvezeték
(nem tartozék)
Audio KI
1. Csatlakoztassa a házimozi AUX IN 1 (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső
komponensen/MP3 lejátszón.
. Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az AUX1 bemenet kiválasztásához.
~ Használhatja a FUNCTION (funkció) gombot is a vevőegységen.
Az üzemmód a következőképpen kapcsol :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 21
2008-04-21 �� 2:29:25
csatlakoztatás
AUX2 : Hátsó borítólemez
OPTICAL (optikai) : Hátsó borítólemez
Audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
Ha a külső analóg berendezés csak egy
kimeneti aljzattal rendelkezik, akkor azt
csatlakoztathatja akár az L (bal), ak ár az R
(jobb) aljzathoz.
Külső analóg komponens
Optikai kábel
(nem tartozék)
Külső digitális komponens
AUX2 : Külső analóg komponens csatlakoztatása
Analóg jelforrás, mint pl. videómagnó.
1. Csatlakoztassa a házimozi az AUX IN 2 (Audio) bemenetét az Audio Out-hoz (audio kimenet) a külső
analóg komponensen.
~ Győződjön meg róla, hogy egyeztette a csatlakozók színeit.
. Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen az AUX2 bemenet kiválasztásához.
~ A főegységen található FUNCTION gombot is használhatja.
A mód a következők között kapcsol :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Csatlakoztathatja a VCR video kimeneti jack-dugóját a TV-hez, és csatlakoztassa a VCR kimeneti jack-dugóját
a készülékhez.
OPTIKAI : Egy külső digitális komponens csatlakoztatása
Digitális jelkomponens mint pl. kábeles beltéri egység/műhold vevő (set-top box).
1. Csatlakoztassa a lejátszó Digital Input (OPTICAL) bemenetét a külső digitális berendezés digitális
kimenetéhez.
. Nyomja meg az AUX gombot a távvezérlésen a DIGITAL IN bemenet kiválasztásához.
~ A főegységen található FUNCTION gombot is használhatja.
A mód a következők között kapcsol :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 22
2008-04-21 �� 2:29:27
HUN
Az FM ANTENNA CSATLAKOzTATáSA
1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL csatlakozóhoz.
. Mozgassa körbe az antennavezetéket mindaddig, amíg jó vételt biztosító pozíciót talál, majd erősítse
a falhoz.
M
● CSATLAKOzTATáS
FM antenna
(tartozék)
` Ezzel a készülékkel az AM (középhullámú) adások vétele nem lehetséges.
A hűtőventillátorról
A készülék hátoldalán hűtőventillátor található, mely megakadályozza a túl magas hőmérséklet
kialakulását a készülék belsejében.
A biztonság érdekében ellenőrizze a következőket:
~ Ellenőrizze, hogy megfelelő legyen a szellőzés a készülék körül. A nem megfelelő szellőzés
túlmelegedést okozhat, és elromolhat a készülék.
~ Ne takarja el a hűtőventillátort és a szellőzőnyílásokat, valamint lyukakat. (Ha letakarja újsággal,
terítővel, stb., a hő nem tud eltávozni a készülékből, és a túlzott felmelegedés tüzet okozhat.)
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 23
2008-04-21 �� 2:29:28
a DVD lejátszó használata előtt
A DVD házimozi távvezérlője használható Samsung tv-k irányítására.
1. Csatlakoztassa a lejátszó hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
. A DVD RECEIVER gomb megnyomásával hozhatja
működésbe a DVD Házimozit.
. Nyomja meg az Üzemmód választó FUNCTION gombot a
készüléken vagy a DVD gombot a távvezérlőn a DVD/CD
üzemmód kiválasztásához.
4. Nyomja meg a TV gombot, ezzel a távvezérlőt tv vezérlési
módba kapcsolja.
. A távvezérlő Be-/kikapcsoló POWER gombjával kapcsolja be a
tv-készüléket.
VIDEO
. Nyomja meg a TV/VIDEO gombot, ezzel a tv-t VIDEO
üzemmódba kapcsolja.
A videó formátum kiválasztása
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az "7"
számgombot a távvezérlőn, és tartsa lenyomva 5
másodpercnél tovább.
~ A készülék alapbeállítása a "PAL" formátum.
~ A kijelzőn az "NTSC" vagy "PAL" jelzés jelenik meg. Az
"7" számgomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol a két formátum "NTSC" és "PAL" között.
~ Az egyes országok különféle videó formátumokat
alkalmaznak.
~ Ahhoz, hogy a készülék le tudja játszani a lemezt, a DVD lemeznek és a tv-nek azonos rendszerűnek kell
lennie.
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 24
2008-04-21 �� 2:29:29
HUN
visszajátszás
LEMEZEK LEJÁTSZÁSA
B
● VISSzAjáTSzáS
1. Helyezzen be egy lemezt függőlegesen a Lemezfogadó
nyílásba.
~ Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a feliratos felével
felfelé.
2. Csukja be a tálcát a PLAY ( ) gomb megnyomásával.
~ A lejátszás automatikusan elkezdődik.
A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP (@) gombot a lejátszás alatt.
~ Ha egyszer nyomja meg, a PRESS PLAY (nyomja meg a lejátszást) jelenik meg a kijelzőn és a leállítási
helyet tárolja a memóriában.
Ha a PLAY ( ) gombot vagy az ENTER gombot nyomja meg, a lejátszás a leállítás helyétől indul újra.
(Ez a funkció csak DVD-kel működik.)
~ Ha kétszer nyomja meg a STOP jelenik meg, és ha a PLAY ( ) gombot nyomja meg, a lejátszás
előlről kezdődik.
A lejátszás időleges megállításához nyomja meg a PAUSE ( ) (lejátszás/szünet) gombot a
lejátszás alatt.
~ A lejátszás visszaállításához nyomja meg ismét a PLAY ( ) (lejátszás/szünet) gombot.
M
` Az erősítő vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető. A vízszintes/függőleges pozíció kiválasztása után a [ és ]
gombok (vissza / előre) funkciói automatikusan a pozíciónak megfelelőek lesznek.
` Az egyes lemezeknél a kezdeti képernyő különböző formában jelenhet meg.
` Kalóz lemezek nem játszhatók le. Különben megsérti a CSS (Content Scrambling System : másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 25
2008-04-21 �� 2:29:30
visszajátszás
MP3/WMA-CD LEMEz LEjáTSzáSA
Adat CD-k (CD-R, CD-RW), amelyeket MP3/WMA formátumban kódoltak lejátszhatók.
A
1. Helyezze be az MP3/WMA lemezt.
~ Megjelenik az MP3/WMA lemez menüképernyője, és
megkezdődik a lemez lejátszása.
~ Az egyes lemezeknél a menü más formában is
megjelenhet.
~ Nem lehet lejátszani a WMA-DRM fájlokat.
. Állj üzemmódban a ,,, gombokkal válassza ki a
kívánt albumot, és nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ Válassza ki a kívánt műsorszámot a , gombokkal.
. Albumok váltásához Állj üzemmódban válassza ki a kívánt
albumot a ,,, gombokkal, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj STOP (T)
gombot
M
` A felvételi módtól függően előfordulhat, hogy egyes MP3/WMA-CD lemezeket nem lehet lejátszani.
` Az MP3/WMA-CD lemezek tartalomjegyzéke különféle lehet az MP3/WMA műsorszám formátumtól
függően.
Fájlok lejátszása a képernyőn látható ikonok segítségével
~ Amikor a lejátszás le van állítva ,,, a gombokkal válassza ki a kívánt ikont a menü felső
részén.
zenei fájl ikon : Csak zenei fájlok lejátszásához válassza az
Kép fájl ikon : Csak képfájlok lejátszásához válassza az
Csak film fájlok lejátszásához válassza az
ikont.
ikont.
ikont.
Minden fájl ikon : A fájlok megtekintéséhez válassza ki a
ikont.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 26
2008-04-21 �� 2:29:31
HUN
jPEG LEMEz LEjáTSzáSA
A digitális fényképezőgéppel vagy kamerával rögzített, vagy a személyi számítógépen tárolt JPEG fájlokat írja CD
lemezre, és a lemezről a képeket lejátszhatja ezzel a DVD lejátszóval.
G
A képek forgatása
Lejátszás közben nyomja meg a ,,, gombokat
● VISSzAjáTSzáS
A kép megfordítása függőlegesen
A kép elforgatása
90°-kal balra
A kép elforgatása 90°-kal jobbra
Eredeti kép
A kép megfordítása vízszintesen
ENTER SELECT
M
` A maximális felbontás szabványos JPEG képek esetén 5120 x 3840 (vagy 19,0 MPixel), vagy 2048 x 1536
(3,0 Mpixel) progresszív képek esetén.
` Ha JPEG fájlt játszik le, amikor a HDMI kimenet felbontása 720p/1080i/1080p, az üzemmód automatikusan
átalakul 576p/480p üzemmódra.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 27
2008-04-21 �� 2:29:32
visszajátszás
DIVX LEMEz LEjáTSzáSA
Az oldalon látható funkciók csak a DivX lemezek lejátszására vonatkoznak.
Léptetés előre/hátra
D
Lejátszás közben nyomja meg a [,] gombot.
~ A ] gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal
folytatódik (ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
~ A [ gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal
folytatódik (ha a lemez 2-nél több fájlt tartalmaz).
Gyorsított lejátszás
D
Lejátszás közben nyomja meg a (,) gombok egyikét.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a (, ) gombot
lejátszás közben.
~ a lejátszás közben hosszan megnyomja a gombot, a
gomb minden egyes megnyomására a lejátszási
sebesség az alábbiak szerint változik:
2x  4x  8x  32x  Normal.
<5 perc átugrása> funkció
D
Lejátszás alatt nyomja meg a , gombot.
~ A  gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel későbbi jelenettel folytatódik.
~ A  gomb megnyomására a lejátszás az 5 perccel korábbi jelenettel folytatódik.
Nyelv kiválasztás
D
Nyomja meg az AUDIO gombot.
~ Ha több nyelven érhető el a hang a lemezen, akkor itt
átválthat közöttük.
~ A gomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol az egyes nyelvek között, AUDIO (1/N, 2/N ...)
vagy a . szimbólum jelenik meg.
M`
A
szimbólum akkor jelenik meg, ha a hangot csak egy nyelven rögzítették a lemezen.
Feliratok
D
Nyomja meg a Feliratozás SUBTITLE gombot.
~ A gomb minden egyes megnyomására a készülék
átkapcsol a SUBTITLE (1/N, 2/N ...) és a SUBTITLE
OFF (Feliratozás kikapcsolva) beállítás között.
~ Ha a készülék csak egy felirat fájlt tartalmaz, a készülék
automatikusan ezt a fájlt játssza le.
~ A DivX lemezek felirataival kapcsolatban további
részleteket a következő oldal 2. pontjában olvashat.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 28
2008-04-21 �� 2:29:34
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van, a felirat
alapbeállítása nem biztos hogy megegyezik a filmmel
és Önnek a következőképpen kell kiválasztani a felirat
nyelvét :
. Ha a kívánt DivX fájlt kiválasztja a tv képernyőjén, a
filmet normál módon fogja lejátszani.
DivX(Digital internet video eXpress)
A DivX egy videó fájlformátum, melyet a Microsoft az MPEG4 tömörítési technológián alapulva fejlesztett
ki az audio és videó adatok Interneten keresztül történő valósidejű továbbításához. A videó jelek
kódolása az MPEG4, az audio jeleké az MP3 technológiával történik, ezért a néző közel DVD
minőségben nézheti és hallgathatja a DivX fájlokat.
● VISSzAjáTSzáS
1. Stop üzemmódban nyomja meg a , gombot,
válassza ki a kívánt feliratozást ( ) a képernyőjén, és
azután nyomja meg az ENTER gombot.
HUN
D
Ha a lemezen egynél több felirat fájl van
1. A támogatott formátumok
Ez a készülék csak az alábbi média formátumokat támogatja. Ha a kép vagy a hang formátum
támogatottsága hiányzik, a kép töredezett lehet, és előfordulhat, hogy nincs hang.
Videó kompatibilitás
Formátum
AVI
WMV
Támogatott verziók
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Támogatott audió formátumok
Formátum
MP3
WMA
AC3
Bitsebesség
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Mintavételi frekvencia
44.1khz
44.1/48khz
~ Képarány: Bár az alap DivX felbontás 640 x 480 pixel (4:3), a készülék támogatja a 800 x 600 pixel
(16:9) felbontást is. A 800-nál nagyobb képfelbontás nem támogatott.
~ Ha a 48 khz-nél vagy 320 kbps-nél magasabb mintavételi frekvenciájú lemezt játszik le, lejátszás
közben a kép remeghet.
. Képfeliratozás funkció
~ Ezt a funkciót azok a felhasználók tudják alkalmazni, akik tapasztalattal rendelkeznek a
képszerkesztés területén.
~ A képfeliratozás funkció használatához a felirat fájlt (*.smi) ugyanolyan fájlnéven mentse el, mint a
DivX média fájlt (*.avi), ugyanabba a mappába.
Példa: Gyökér
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Egy fájlnév maximum 60 alfanumerikus karaktert tartalmazhat.
~ Hivatalos DivX® tanúsított termék
~ Minden verziójú DivX® videót lejátszik (beleértve a DivX® 6-ot) a DivX® médiafájlok hagyományos
lejátszása mellett.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 29
2008-04-21 �� 2:29:34
visszajátszás
LEjáTSzáS FUNKCIó HASzNáLATA
A lemez-információk megjelenítése
dBAGD
A lemez lejátszására vonatkozó információkat megtekintheti a
tv-képernyőn is.
Nyomja meg az INFO gombot.
M
` Egyes lemezeknél a lemez-információs képernyő más
formában is megjelenhet.
` A lemeztöl függően kiválaszthatja a DOLBY DIGITAL vagy PRO
LOGIC üzemmódot is.
Ha a
szimbólum jelenik meg a tv-képernyőn:
Ha a gombok megnyomásakor a fenti kéz szimbólum jelenik
meg a tv képernyőn, azt jelenti, hogy az adott műveletet nem
lehet elvégezni az éppen játszott lemezzel.
A hátralevő idő ellenőrzése
dBA
Nyomja meg a Hátralévő játékidő REMAIN gombot.
~ Ellenőrizheti az éppen lejátszott főcím vagy fejezet teljes és
hátralévő játékidejét.
A Hátralévő játékidő (Remain) gomb megnyomására a kijelzés a következők szerint változik:
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
0
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 30
2008-04-21 �� 2:29:35
dBAD
Nyomja meg az (,) gombot.
~ Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb minden
egyes megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak
szerint változik.
HUN
Gyorsított lejátszás
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
● VISSzAjáTSzáS
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
M
` CD és MP3-CD lemezek gyorsított lejátszásakor a hang csak a 2-szeres gyorsításnál hallható, 4-szeres, 8szoros és 32-szeres gyorsításnál nem.
Lassított lejátszás
dD
Nyomja meg a Lassított lejátszás SLOW gombot.
~ Ha lejátszás közben megnyomja a gombot, a gomb
minden egyes megnyomására a lejátszási sebesség az
alábbiak szerint változik.
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Lassított lejátszás és léptetés alatt hang nem hallható.
` A lassú hátrafelé lejátszás nem működik DivX esetén.
jelenetek/műsorszámok átugrása
dA
Nyomja meg az [,] gombot.
~ Lejátszás közben a gomb minden egyes megnyomására a
készülék a következő vagy az előző fejezetre, műsorszámra,
könyvtárra (fájl) lép, és lejátssza azt.
~ Nem lehet azonban sorban egymás után következő
fejezeteket átugrani.
1
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 31
2008-04-21 �� 2:29:36
visszajátszás
dBAGD
Ismételt lejátszás
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen
műsorszámát, egy fejezetet, egy főcímet, egy
kiválasztott könyvtárat (MP3 fájlok), vagy az egész lemezt.
Nyomja meg az Ismételt lejátszás REPEAT gombot.
~ Az Ismételt lejátszás REPEAT gomb többszöri
megnyomásával az alábbi ismétlési módok közül választhat:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK  REPEAT : GROUP  REPEAT : OFF
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
CHAPTER : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott fejezetet.
TITLE : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott főcímet.
GROUP : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott csoportot.
RANDOM : A készülék véletlenszerű sorrendben lejátssza a lemezre rögzített műsorszámokat
(a már lejátszott műsorszám ismét a műsorba kerülhet).
TRACK : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott műsorszámot.
DIR : A készülék ismételten lejátssza a kiválasztott mappában levő műsorszámokat.
DISC : A készülék ismételten lejátssza az egész lemezt.
OFF : Az ismételt lejátszás kikapcsolása.
Az Ismételt lejátszás üzemmód kiválasztása a lemez információs képernyőről
dB
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
. A  gombbal válassza ki az ismételt lejátszási (
) ikont.
. A  gombbal válassza ki a kívánt ismétlési módot.
~ Másik album és műsorszám kiválasztásához ismételje
meg a fenti 2. és 3. lépést.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` DivX, MP3 és JPEG lemezeknél, nem tudja a Repeat Play (ismételt lejátszás)-t kiválasztani a kijelzőn lévő
információból.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 32
2008-04-21 �� 2:29:37
Ezzel a funkcióval ismételten lejátszhatja a DVD lemezről a
HUN
d
A-B szakaszismétlés
kijelölt részletet.
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
. A  gombbal válassza ki az ismételt lejátszási (
) ikont.
A-
● VISSzAjáTSzáS
. Válassza ki az A- kijelzést a , gombokkal, és az ismételni
kívánt szakasz kezdőpontjánál nyomja meg a Beírás ENTER
gombot.
~ A készülék tárolja azt a helyet, ahol az ENTER gombot
A -?
megnyomta.
REPEAT : AÐ
4. A szakasz végpontjánál nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
~ A készülék ismételten lejátssza a megjelölt szakaszt.
A-B
d Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz, a , gombokkal válassza ki az
M
ikont.
B REPEAT ON
` Az A-B ismétlés funkció nem működik DivX, MP3A TO
vagy JPEG lemezeknél.
Léptetés
dD
Nyomja meg a STEP gombot.
~ Ha lejátszás közben megnyomja a STEP gombot, a készülék
a következő képkockára lép.
M
` Nem hallatszik hang a lassított lejátszásban.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 33
2008-04-21 �� 2:29:39
visszajátszás
d
A kameraállás kiválasztása
Ezzel a funkcióval egy adott jelenetet több, különböző
kameraállásból rögzítve is megnézhet.
1. Nyomja meg a INFO gombot.
. A  válassza ki a Kameraállás ANGLE (
) ikont.
. Válassza ki a kívánt kameraállást a ,gombokkal, vagy a
Számgombokkal.
~ Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja a szög
a következőképpen változik :
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Ez a funkció csak azoknál a lemezeknél használható, amelyek több
|kameraállásból rögzítve tartalmazzák a felvételeket.
d
zoom (Nagyítás)
A Zoom funkcióval kinagyíthatja a kép egy kiválasztott részletét.
1. Nyomja meg a zOOM gombot.
. A ,,, gombokkal válassza ki a kinagyítandó
képrészletet.
. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthatja a
nagyítás mértékét
zOOM X 1.5 zOOM X 2 zOOM X 3
zOOM OFF
SELECT zOOM POSITION
ENTER SELECT
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 34
2008-04-21 �� 2:29:40
DVD-AUDIO
Egyes DVD-Audio lemezek extra bónusz dalokat tartalmaznak,
melyeket csak egy 4 számjegyű kóddal lehet meghallgatni. A
lemez borítóján keresse meg a részleteket és a 4 számjegyű
kódot.
M
● VISSzAjáTSzáS
Ha olyan DVD-Audio lemezt játszik le, amelyik bónusz dalokat
tartalmaz, automatikusan megjelenik a képernyő a kód
beírásához.
` Ha kiveszi a lemezt, kikapcsolja a készüléket vagy kihúzza a lejátszót a hálózati csatlakozó aljzatból, a
következő bekapcsoláskor újból be kell írnia a kódszámot.
Navigációs oldalak
HUN
Bónusz csoport
DVD-AUDIO
Lejátszás alatt nyomja meg a Hangolás/csatorna választás .,,
gombot a távvezérlőn.
~ Kiválaszthatja a kívánt képet az állóképeket tartalmazó
DVD-Audio lemezről.
~ Egyes lemezeknél előfordulhat, hogy nem lehet a képeket
kiválasztani
(a lemez előállítási módjától függően).
A lejátszás nyelvének kiválasztása
d
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
. A , gombokkal vagy a Számgombokkal válassza ki a
kívánt nyelvet.
~ Attól függően, hogy a DVD lemezen a hangot hány
nyelven rögzítették, a gomb minden egyes
megnyomására egy másik nyelv kerül kiválasztásra
(angol, spanyol, francia, stb.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` A funkciót a távvezérlő AUDIO gombjaival is használhatja.
` Az Audió nyelv funkciók nem minden lemez esetén elérhetők.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 35
2008-04-21 �� 2:29:41
visszajátszás
d
A feliratozás nyelvének kiválasztása
1. Nyomja meg kétszer az INFO gombot.
. A  gombbal válassza ki a Feliratozás SUBTITLE (
) ikont.
. Válassza ki a kívánt nyelvet a  gombbal vagy a
számgombokkal.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` A funkciót a távvezérlő SUBTITLE gombjaival is használhatja.
` Az Idegen nyelvű felirat funkciók nem minden lemez esetén elérhetők.
jelenet vagy műsorszám közvetlen kiválasztása
dBAG
dB
1. Nyomja meg az INFO gombot.
. A , gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a
kívánt Föcímet/műsorszámot ( ) majd nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
. A , gombokkal válassza ki a fejezet (
) ikont.
4. A , gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a
kívánt jelenetet, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
. A , gombokkal válassza ki az időpont (
) ikont.
. A Számgombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
AG
Használja a számgombokat.
~ A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
~ MP3 vagy JPEG lemez lejátszása közben a , gombokkal nem lehet
mappát váltani. Ha új mappát akar választani, állítsa le a lejátszást az Állj
STOP (T) gombbal, és ezután válasszon a , gombokkal.
M
` A kívánt Főcímet, Fejezetet vagy Műsorszámot kiválaszthatja a távvezérlő [,] gombjaival is.
` A lemeztől függően előfordulhat, hogy a Főcím vagy Idő kiválasztási funkció nem működik.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 36
2008-04-21 �� 2:29:42
A lemezmenük segítségével kiválaszthatja, hogy milyen nyelven
szóljon a hang, milyen nyelvű legyen a felirat, a profil, stb.
Lemezenként más és más DVD menü jelenik meg.
HUN
d
A lemezmenü használata
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
● VISSzAjáTSzáS
. A , gombokkal válassza ki a Lemezmenü Disc Menu
menüpontot, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ A lemezmenü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
tartalmazza a menüt. Ha a lejátszó nem támogatja a
lemezmenü megjelenítését, a This menu is not
supported felirat jelenik meg.
. A ,,, gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
4. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőböl való kilépéshez.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Az egyes lemezeknél a menüképernyő eltérő lehet.
d
A Főcím menü használata
A több főcímet tartalmazó DVD lemezek esetében megtekintheti
az egyes filmek címeit.
A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció egyáltalán
nem működik, vagy lemezenként eltérően működik.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A , gombokkal válassza ki a Főcím menü Title Menu
menüpontot.
. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ Megjelenik a főmenü.
d Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőből való kilépéshez.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Az egyes lemezeknél a Főcím menü képernyő eltérő lehet.
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 37
2008-04-21 �� 2:29:44
visszajátszás
A BLUETOOTH használata
Használhat Bluetooth eszközt is a zene kiváló sztereo minőségben történő hallgatásához, és mindezt vezetékek nélkül!
Mi az a Bluetooth?
A Bluetooth egy távközlési ipari szabvány vezetéknélküli adatátvitelre, melynek segítségével
Bluetooth-kompatibilis készülékek között létesíthetünk kis hatótávolságú rádiós kapcsolatot.
~ A Bluetooth eszköz okozhat zajt, vagy meghibásodást a használati feltételektől függően.
~ Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy a Házimozi rendszer adó/vevő rendszeréhez.
~ Elektromos ingadozás a fal, sarok, vagy irodai elválasztó paravánok okozta interferenciától.
~ Elektromos interferencia ugyanazt a frekvenciasávot használó eszközök által, beleértve orvosi
eszközöket, mikrohullámú sütőt, vagy vezetéknélküli LAN hálózatot.
~ Ha a Házimozi rendszert Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, helyezze olyan közel, amennyire csak lehetséges.
~ Minél nagyobb a Házimozi rendszer és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a
kapcsolat. Ha a távolság meghaladja a korlátot, a kommunikáció megszakad.
~ Gyenge vételi érzékenységű területeken a Bluetooth kapcsolat elképzelhető, hogy nem fog megfelelően működni.
~ A Házimozi rendszer effektív vételi távolsága 10 méter minden irányban, ha nincs akadály. A kapcsolat
automatikusan megszakad, ha a távolság túllép ezen a tartományon. Ugyanakkor a hangminőség még
ezen tartományon belül is romolhat, ha akadályok állják a kapcsolat útját, mint például falak vagy ajtók.
A Házimozi rendszer csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereo fejhallgató
funkciót.
1. Nyomja meg többször a FUNCTION gombot a házimozi rendszer előlapján, amíg a "BT AUDIO" felirat
jelenik meg.
~ A mód a következők között kapcsol :
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ A “WAIT” felirat lesz látható 2 másodpercig, majd
megjelenik a “READY” felirat a kijelzőn.
. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszköz Bluetooth
menüjébe.
(nézze meg a bluetooth eszköz használati utasítását)
. Válassza ki a Bluetooth eszköz Sztereó fejhallgató menüjét.
~ Látni fogja az észlelt eszközök listáját.
Csatlakoztatás
4. Válassza a "Samsung Home Theater" elemet a listáról.
~ Amikor a készüléket Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, akkor
megjelenik a "CONNECT" felirat a kijelzőn, majd a csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz neve.
Bluetooth
~ Ezzel a kapcsolat sikeresen létrejött.
eszköz
. Játssza le a zenét a csatlakoztatott eszközön.
~ A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a házimozi rendszeren keresztül hallgatható.
M
` Elképzelhető, hogy szükség lesz PIN kódra (jelszóra), amikor a Bluetooth-eszközt csatlakoztatja a házimozi
rendszerhez. Ha megjelenik a PIN kód bekérő ablak, írjon be <0000>-t.
` A Házimozi rendszerrel a lejátszási funkciók használata csak akkor lehetséges, ha a csatlakoztatott eszköz is
támogatja ezeket.
` Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogat egy adott funkciót, akkor a Házimozi sem fogja tudni azt biztosítani az
eszközön keresztül.
` A Házimozi rendszer csak a közepes felbontású SBC adatokat támogatja (237kbps-ig 48kHz-en), viszont nem
38
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 38
támogatja a nagyobb felbontású SBC adatokat (328kbps-ig 44.1kHz-en).
2008-04-21 �� 2:29:44
HUN
A Bluetooth-eszköz és a Házimozi csatlakoztatásának bontása
A Házimozi és a Bluetooth-eszköz közötti csatlakozás bontható.
(erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában
olvashat)
~ A Házimozi csatlakoztatása ezzel megszűnik.
~ Amint a Házimozi és a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása
megszűnik, a "DISCONNECT" felirat jelenik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a FUNCTION gombot a házimozi rendszer előlapján a "BT AUDIO" módból való
elkapcsoláshoz.
~ A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár a házimozitól, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A
bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
~ A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat megszűnik.
M
● visszajátszás
A Bluetooth-eszköz és a Házimozi csatlakoztatásának bontása
` Bluetooth-módban a kapcsolat megszakadhat, ha a Házimozi rendszer és a Bluetooth-eszköz közötti távolság
10 méternél nagyobb lesz.
Ha a távolság újra a maximális érték alá csökken, vagy újraindítja a Bluetooth-eszközt, akkor a kapcsolat újra
létrejön.
` Nem minden Bluetooth-eszköznél működik az összes funkció.
39
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 39
2008-04-21 �� 2:29:44
visszajátszás
MÉDIA FájLOK LEjáTSzáSA Az USB HOST FUNKCIóVAL
Ha MP3 lejátszón, USB-memórián vagy digitális fényképezőgépen található képeket, videókat és hangfájlokat szeretne
lejátszani kiváló minőségben, csatlakoztassa az eszközt a Házimozihoz az USB-csatlakozón keresztül.
1. Csatlakoztassa az USB készüléket az USB aljzathoz az egység elején.
. Az USB mód kiválasztásához nyomja meg a DVD
lejátszó FUNCTION gombját, illetve a távvezérlő PORT
gombját.
~ A gomb megnyomására a képernyőn előbb
megjelenik, majd eltűnik az USB felirat.
~ A tv-képernyőn megjelenik az USB MENU képernyő,
és elkezdődik a lejátszás.
. A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP (T)
gombot.
A PORT kapcsolat biztonságos bontása
Az USB kábel kihúzása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket,
ezzel elkerülheti, hogy az USB eszköz memóriájában tárolt adatok
megsérüljenek.
~ Nyomja meg kétszer egymás után a STOP (T) gombot.
A kijelzőn megjelenik a REMOVE USB felirat.
~ Húzza ki az USB kábelt.
Léptetés előre/hátra
Lejátszás közben nyomja meg a [,] gombot.
~ A ] gomb megnyomására a lejátszás a következő fájllal
folytatódik (ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
~ A [ gomb megnyomására a lejátszás az előző fájllal
folytatódik (ha a lemez egynél több fájlt tartalmaz).
40
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 40
2008-04-21 �� 2:29:45
HUN
Gyorsított lejátszás
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a (,)
gombot.
~ Ha lejátszás közben megnyomja bármelyiket a két gomb
közül, a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik :
2x 4x 8x 32x Normal.
1. USB eszközök, melyek támogatják az USB Mass Storage 1.0 verziót. (Azok az USB eszközök,
melyek cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt, további
meghajtó telepítése nélkül.)
. MP3 lejátszó : HDD és flash típusú MP3 lejátszók.
. Digitális kamera: Kamerák, amelyek USB Mass Storage v1.0-t támogatnak.
~ (Azok a kamerák, melyek cserélhető lemezként működnek a Windows 2000 vagy későbbi verzió alatt,
további meghajtó telepítése nélkül.)
4. USB HDD és USB Flash Drive: az USB2.0 vagy USB1.1 verziót támogató eszközök.
~ USB1.1 eszköznél a lejátszási minőség gyengébb lehet.
~ SB HDD eszköz használatánál a megfelelő működés érdekében az USB HDD-hez saját tápkábelt
csatlakoztasson.
. USB kártyaolvasó: egy vagy többkártyás USB kártyaolvasó.
~ Egyes gyártók kártyaolvasóit a készülék nem támogatja.
~ Ha egy több kártyahelyes olvasóba többféle eszközt helyez, a lejátszás problémába ütközhet.
. Ha USB hosszabbító kábelt használ, előfordulhat, hogy az USB eszközt nem ismeri fel a készülék.
● VISSzAjáTSzáS
Kompatibilis eszközök
Támogatott formátumok
Formátum
Fájlnév
Fájl kiterjesztés
Bitsebesség
Verzió
Pixel
Mintavételezési
frekvencia
állókép
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
zene
Film
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
~ Digitális kamera: A PTP protokol nem támogatott. Nem támogatottak olyan kamerák, melyek esetén a
csatlakoztatva további program telepítésére van szükség.
~ Nem támogatott az NTFS fájlrendszert alkalmazó eszköz. (Csak FAT 16/32 (File Allocation Table
16/32) rendszerű fájlok jászhatók le.)
~ Előfordulhat, hogy egyes MP3 lejátszók ehhez a készülékhez csatlakoztatva nem működnek, a
fájlrendszerük szektorméretétől függően.
~ Nem támogatott az USB HOST funkció, ha olyan terméket csatlakoztat, amely a média fájlokat
gyártó-specifikus programmal tölti le.
~ Nem lehet használni a Janusra épülő MTP (Media Transfer Protocol) berendezésekkel.
~ Ennek a készüléknek az USB host funkciója nem támogatja az összes USB eszközt. A
támogatott eszközökről további információkért lapozzon a 55. oldalra.
41
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 41
2008-04-21 �� 2:29:45
rendszer beállítás
Az Ön kényelme érdekében, a DVD Házimozi funkcióit beállíthatja az Ön otthoni környezetének megfelelően.
A nyelvi jellemzők beállítása
A DVD lejátszó alapbeállítása szerint a képernyőkijelzések (OSD) angol nyelven jelennek meg.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. Válassza ki a Language pontot, majd nyomja meg az ENTER vagy a
+ gombot.
4. A $,% kurzor gombokkal válassza ki az OSD Language pontot,
majd nyomja meg az ENTER vagy a + gombot.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. A $,% gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg
a Beírás ENTER gombot.
~ Ha az alapbeállítási menüben egyszer már kiválasztotta az
angol nyelvet, a készül-ék további bekapcsolásakor
a képernyőkijelzések angol nyelven jelennek meg.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet
az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
~ OSD LANGUAGE : A képernyőmenü nyelvének kiválasztása
~ AUDIO : A lejátszás nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített
nyelvek közül).
~ SUBTITLE : A feliratozás nyelvének kiválasztása (a lemezen
rögzített nyelvek közül).
~ DISC MENU : A menü nyelvének kiválasztása (a lemezen rögzített nyelvek
közül).
a Ha a lemez nem tartalmazza a menüt a kiválasztott nyelven, a menü az
eredeti nyelven jelenik meg, hiába választott másik nyelvet.
~ OTHERS : További nyelvek kiválasztásához válassza ki az OTHERS
menüpontot, és írja be a kívánt nyelvnek megfelelő
kódot (Lásd: 54. oldal).
Kiválasztható az AUDIO, SUBTITLE és DISC MENU
nyelve.
42
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 42
2008-04-21 �� 2:29:46
HUN
A tv-képarány beállítása
A TV típusától függően (szélesvásznú vagy hagyományos 4:3) kiválasztható a képarány.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a TV DISPLAY pontra, majd nyomja
meg az ENTER vagy a + gombot.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● rendszer beállítás
4. A $,% gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a
Beírás ENTER gombot.
~ Miután elvégezte a beállítást, a készülék visszakapcsol az előző
képernyőre.
A tv-képarány (képernyőméret) beállítása
A hagyományos tv- készülékeknél a képernyő szélességének és magasságának az aránya 4:3. Ugyanez
az arány a szélesvásznú képernyővel rendelkező tv-készülékeknél 16:9. Ha olyan DVD filmet kíván nézni,
amelyet a tv-től eltérő képaránnyal rögzítettek, ki kell választani a képernyőnek megfelelő beállítást.
Hagyományos tv-készülék esetén válassza a 4:3PS vagy 4:3LB beállítást tetszése szerint.
Ha viszont szélesvásznú tv-t használ, a WIDE/HDTV beállítást válassza.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Ennél a beállításnál a 16:9 arányú képnek csak a középső része látható a
hagyományos képernyőn, mert a 16:9 arányú filmnek a két széle levágásra
kerül.
~ Csak a képernyő középső része látható (a 16:9-es képek oldalait a
rendszer levágja).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9
képarányú tvkészüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt
betölti.
~ A kép alatt és fölött fekete csíkok lesznek láthatók.
WIDE/HDTV
Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú (szélesvásznú) filmet 16:9 képarányú
tv készüléken néz meg. A 16:9 képarányú film a teljes képernyőt betölti.
~ Széles képernyős műsort tekinthet meg.
M
` Ha azonban a film 4:3 képarányban került felvételre, akkor a fenti beállításokkal sem tekintheti meg a filmet
16:9 képaránnyal.
` Mivel a DVD filmeket általában többféle formátumban rögzítik, a használt szoftvertől, a tv-készüléktől, és a tvképarány beállítástól függően más és más a lejátszott kép.
` HDMI működéskor, a képernyőt automatikusan átkapcsolja széles üzemmódba.
43
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 43
2008-04-21 �� 2:29:46
rendszer beállítás
A készülék használatának korlátozása (KORHATÁR)
Ezzel a funkcióval letilthatja az olyan jelenetek (erőszakos vagy csak
felnőtteknek való) lejátszását, melyek a gyermekek számára károsak.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a PARENTAL pontra, majd nyomja
meg az ENTER vagy a + gombot.
4. A $,% gombokkal válassza ki a korlátozási szintet, majd nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
~ Ha a 6. korlátozási szintet választja ki, nem lehet lejátszani a 7-es,
és az e feletti korlátozási szintű lemezeket.
~ Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás. Magasabb korlátozási szintnél a filmben
benne maradnak az erőszakos és a gyermekek számára nem
kívánatos jelenetek.
5. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ Alapbeállítás szerint a jelszó "7890".
~ A beállítás végeztével a készülék visszakapcsol az előző képernyőre.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
M
` A Szülői felügyelet PARENTAL CONTROL funkció olyan DVD lemezek
esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának korlátozásához a megfelelő információkat.
A jelszó beírása
A korlátozási szint megadásához jelszót kell beírnia.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a PASSWORD pontra, majd nyomja
meg az ENTER vagy a + gombot.
4. Nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Beírás ENTER gombot.
~ Írja be a régi jelszót, majd az új jelszót, és erősítse meg az új jelszót.
~ Ezzel elkészült a beállítással.
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
` Alapbeállítás szerint a jelszó <7890>.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ha elfelejtette a korlátozási szint beállításához a jelszót :
~ Állj üzemmódban tartsa lenyomva a készüléken lévő Állj STOP (T) gombot legalább 5 mp-ig. A
kijelzőn megjelenik az INITIAL (Kezdeti) felirat, és minden beállítás visszatér az eredeti gyári beállításra.
~ Kapcsolja be a készüléket.
A RESET minden beállítást töröl; csak szükség esetén használja ezt a funkciót.
44
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 44
2008-04-21 �� 2:29:47
dG
HUN
A HáTTÉRKÉP BEáLLíTáSA
DVD vagy JPEG CD lemez lejátszásakor kiválaszthat egy képet,
mely képernyő háttérként fog megjelenni.
1. A lejátszás során nyomja meg a PAUSE (
megjelenik egy Önnek tetsző kép.
) gombot, amikor
● RENDSzER BEáLLíTáS
. Nyomja meg a LOGO gombot.
~ A COPY LOGO DATA megjelenik a TV-képernyőn.
. Az áramellátás ki- majd bekapcsol.
~ A kiválasztott háttérkép megjelenik.
~ Legfeljebb 3 háttérkép beállítást
adhat meg.
M
COPY LOGO DATA
II PAUSE
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Ez a funkció nem működik, ha a HDMI kimenet 720p, 1080i vagy 1080p.
VáLASzTáS A HáROM SAjáT HáTTÉRKÉP KözÜL
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen a LOGO pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Nyomja meg a kurzor $,% gombot a kívánt USER (felhasználó)
kiválasztásához, és ezután nyomja meg az ENTER gombot.
~ Ezzel kiválasztja a három eltárolt háttérkép közül a megfelelőt.
. Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot a beállítási
képernyőből való kilépéshez.
~ ORIGINAL : Ezt a beállítást válassza, ha a Samsung Logót
kívánja használni háttérképként.
~ USER : Ezt a beállítást válassza, ha az Ön által kiválasztott
képet kívánja használni háttérképnek.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 45
2008-04-21 �� 2:29:47
rendszer beállítás
A DVD-Audio lemezek lejátszási üzemmódjai
Egyes DVD-Audio lemezek egyaránt tartalmaznak DVD-Video és
DVD-Audio részeket.
Ha a DVD-Audio lemezről a DVD-Video részeket kívánja lejátszani,
kapcsolja a készüléket DVD-Video üzemmódba.
1. Nyomja meg az MENU gombot, amíg a lemezfiók nyitva van.
. A % kurzor gombbal lépjen a Setup pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. A % kurzor gombbal lépjen a DVD TYPE pontra, majd nyomja meg
az ENTER vagy a + gombot.
4. A $,% gombbal válassza ki a DVD VIDEO menüpontot, és nyomja
meg a Beírás ENTER gombot.
~ Ha vissza kíván kapcsolni a DVD AUDIO lejátszási üzemmódra, az 1–4.
lépések szerint végezze el ismét a beállítást.
~ DVD VIDEO : Ezt a beállítást válassza, ha a DVD-Audio lemezről a
videó anyagot kívánja lejátszani.
~ DVD AUDIO : Ezt a beállítást válassza, ha a DVD-Audio lemezt az
alapbeállítás szerint kívánja lejátszani.
M
` A DVD lejátszás mód gyári beállítás szerint a DVD audio.
` A fő egység kikapcsolásával automatikusan DVD audio módra vált
DivX regisztráció
Szükség esetén a regisztrációs kóddal regisztrálja a készüléket a DivX (R) menüsorban. További
információkért keresse fel a www.divx.com/vod honlapot.
A DRC beállítása (dinamikatartomány csökkentése)
Ezzel a funkcióval a leghalkabb és legmagasabb hangok közötti balanszot állíthatja elő.
Akkor használja ezt a funkciót, ha a Dolby Digital hang minden előnyét szeretné élvezni
alacsony hangerő mellett is (pl. amikor éjszaka filmet néz).
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen az Audio pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
. A % kurzor gombbal lépjen a DRC pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
4. A , gombokkal állítsa be a DRC funkciót.
~ Minél tovább tartja lenyomva a  gombot, annál jobban
érvényesül a funkció hatása, és minél tovább tartja lenyomva
a  gombot, annál kevésbé.
CHANGE
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
46
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 46
2008-04-21 �� 2:29:48
HUN
Az AV SYNC BEáLLíTáSA (KÉP-HANG SzINKRON)
Ha a készüléket digitális tv-hez csatlakoztatja, a kép késhet a hanghoz képest. Ha ezt
a jelenséget tapasztalja, a hang késleltetésével hozza szinkronba a képet és a hangot.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● RENDSzER BEáLLíTáS
. A % kurzor gombbal lépjen az Audio pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen az AV-SYNC pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
4. Nyomja meg a kurzor , gombot az AV-SYNC (hang-kép szinkron)
késleltetési idejének kiválasztásához, és ezután nyomja meg az
ENTER (beírás) gombot.
~ A hang késleltetési idejét 0 ms és 300 ms között választhatja ki.
Végezze el úgy a beállítást, hogy a kép és a hang szinkronban legyenek.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való
kilépéshez.
EXIT
RETURN
A HDMI AUDIO BEáLLíTáSA
A HDMI kábelen továbbított audio jelek be és kikapcsolhatók.
1. Állj üzemmódban nyomja meg a Menü MENU gombot.
. A % kurzor gombbal lépjen az Audio pontra, majd nyomja meg az
ENTER vagy a + gombot.
. A  kurzor gombbal lépjen a HDMI AUDIO pontra, majd nyomja meg
az ENTER vagy a + gombot.
4. Nyomja meg a , kurzor gombokat az ON vagy OFF
kiválasztásához, azután nyomja meg az ENTER gombot.
• ON : A HDMI kábel mind az audio, mind a videó jeleket továbbítja, a
hang csak a tv hangsugárzóiból hallható.
• OFF : A HDMI kábel csak a videó jelet továbbítja. A hang a
házimozi hangsugárzókon keresztül hallható.
d A Visszatérés RETURN gomb megnyomásával visszatérhet az
előző menü képernyőhöz.
d Nyomja meg az EXIT gombot a beállítási képernyőből való kilépéshez.
M
RETURN
EXIT
EXIT
RETURN
` A gyári beállítás a HDMI AUDIO OFF.
` A HDMI kábelen továbbított audio jelet automatikusan kétcsatornássá keveri le a készülék a tv hangsugárzói számára.
A HANGjELLEMzőK BEáLLíTáSA
A hangsugárzó hangerő és balansz manuális beállítása a SOUND EDIT (hangszerkesztés) gombbal.
Nyomja meg a Hangszerkesztés SOUND EDIT gombot, majd a, gombokkal végezze el a beállítást.
Az első/hátsó hangsugárzók hangegyensúlyának beállítása
` A beállítást a 00 és -06 közötti tartományban végezheti el, vagy
választhatja a
Kikapcsolva (OFF) beállítást.
` Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a
hangsugárzó hangereje.
A közép/hátsó hangsugárzók és a mélyhangsugárzó
hangerejének beállítása
` A hangerő beállítást a +6 dB és –6 dB közötti tartományban végezheti el.
` Minél jobban megközelíti a -6 értéket, annál kisebb a hangsugárzó hangereje, és minél jobban megközelíti a +6
értéket, annál nagyobb a hangsugárzó hangereje.
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 47
2008-04-21 �� 2:29:50
rádió
RáDIóHALLGATáS
A távvezérlővel
1. A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal
kapcsoljon az FM hullámsávra.
. Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
~ Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg a [,]
gombot, ha a korábban tárolt
állomások közül kíván választani.
~ Automatikus hangolás 2 : Tartsa lenyomva a
Hangolás/ csatorna választás ,,. gombot az
automatikus hangolás elindításához.
~ Kézi hangolás : Nyomja meg többször egymás
után a ,,. gombot a kiválasztott állomás
behangolásához.
A készülék gombjaival
1. A FUNCTION üzemmód választó gombbal
kapcsoljon az FM hullámsávra.
. Hangolja be a hallgatni kívánt állomást.
~ Automatikus hangolás 1 : Nyomja meg az Állj STOP
(T) gombot a PRESET (Tárolt állomások behívása)
üzemmód kiválasztásához. Válasszon a [,]
gombbal a korábban tárolt állomások közül.
~ Automatikus hangolás 2 : Nyomja meg az Álj STOP
(T) gombot a MANUAL üzemmód kiválasztásához.
Tartsa lenyomva a [,] gombot az automatikus
keresés elindításához.
~ Kézi hangolás : Nyomja meg az Állj STOP (T) gombot a MANUAL üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg többször egymás után a
gombot a kiválasztott állomás behangolásához.
Nyomja meg a Mono/sztereó MO/ST gombot a Mono/Sztereo üzemmód kiválasztására.
• A Mono/sztereó MO/ST gomb minden egyes megnyomásával átkapcsolhat a STEREO és MONO üzemmódok között.
• Gyenge vételi helyen, válassza a MONO -t a tiszta, zavarmentes vétel érdekében.
RáDIóáLLOMáSOK TáROLáSA
Példa: Az FM 89,10 tárolása a memóriában.
1. A Rádió üzemmód választó TUNER gombbal
kapcsoljon az FM hullámsávra.
. Hangolja be a ,,. gombbal a 89,10 frekvenciaértéket.
. Nyomja meg a Tárolás TUNER MEMORY gombot.
~ A 01 szám villog a kijelzőn.
4. Válassza ki a kívánt memóriahelyet a [,] gombokkal.
~ 1–15 között választhat.
. Nyomja meg ismét a TUNER MEMORY gombot.
~ Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot, mielőtt a
szám eltűnik a kijelzőről.
~ A szám eltűnik, az állomást pedig a készülék eltárolja.
. További állomások tárolásához hajtsa végre újból a
2–5. épéseket.
~ A tárolt állomások előhívásához nyomja meg a [,] gombokat a távvezérlőn.
M
` Ez a készülék AM csatornák vételére nem alkalmas.
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 48
2008-04-21 �� 2:29:52
HUN
további szolgáltatások
A KÉSzÜLÉK NÉMíTáSA
A némítás funkcióval a hangerőt veheti le egy gombnyomással, ha pl.
csöng a telefon vagy csengetnek.
● TOVáBBI SzOLGáLTATáSOK
Nyomja meg a Némítás MUTE gombot.
~ A kijelzőn megjelenik a MUTE kijelzés.
~ A hang visszaállításához, nyomja meg ismét a gombot.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLáS (SLEEP)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a készüléket úgy, hogy automatikusan
kikapcsoljon a kiválasztott időtartam eltelte után.
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás SLEEP gombot.
~ SLEEP jelenik meg. Minden alkalommal, ha megnyomja a gombot, a
beállított idő a következőképpen változik :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Az automatikus kikapcsolás beállításának ellenőrzéséhez
nyomja meg a SLEEP gombot.
~ A kijelzőn látható a kikapcsolásig hátralevö idő.
~ A gomb ismételt megnyomásával megváltoztathatja az Automatikus kikapcsolás beállítását.
Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a SLEEP gombot annyiszor, hogy a kijelzőn az OFF jelzés
legyen látható.
A KIjELző FÉNYEREjÉNEK BEáLLíTáSA
A DVD lejátszó kijelzőjének a fényereje módosítható, hogy tv-nézés
közben ne zavarja Önt a túl nagy fényerő.
Nyomja meg a Kijelző sötétítése DIMMER gombot.
~ Minden alkalommal, amikor a gombot megnyomja, beállítja az első
kijelző világosságát.
V-SOUND (VIRTUáLIS HANG)
A funkció virtuális surround hangzást biztosít a 2.1 hangszórókon keresztül.
Nyomja meg a V-SOUND gombot.
~ A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül
választhat :
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 49
2008-04-21 �� 2:29:54
további szolgáltatások
VIRTUáLIS FEjHALLGATó FUNKCIó
A fejhallható (3.5 ) (nem tartozék) segítségével mások zavarása nélkül hallgathatja a hangot. A hagyományos
fejhallgató használatával az 5.1 csatornás surround hangzáshoz hasonló dinamikus hatásokat is élvezheti.
1. Csatlakoztassa a fejhallgatót az aljzatba.
~ Fejhallgatót bármelyik hi-fi üzletben vásárolhat.
. Nyomja meg a V-H/P gombot.
~ A gomb többszöri megnyomásával a V.HP:ON és
az V.HP:OFF beállítások között válthat.
• V.HP:ON : Ezzel az 5.1-es surround hangzást
olyan effektussal hallgathatja, mintha
futball stadionban vagy
koncertteremben tartózkodna.
• V.HP:OFF : Normál 2 csatornás sztereó hang.
AUX
M
IN1
` Fejhallgató használatakor ne állítsa túl magasra a hangerőt.
Ha hosszabb ideig hallgatja a hangot magas hangerővel, az halláskárosodáshoz vezethet.
0
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 50
2008-04-21 �� 2:29:54
HUN
S.VOL (SMART HANGERő)
Ez a funkció stabilizálja és moderálja a hangerőt arra az esetre, ha
csatornaváltáskor vagy egyéb átmenetkor túl nagy lenne a
hangerőváltozás.
Nyomja meg az S.VOL gombot.
~ A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek
közül választhat :
S.VOL ON  S.VOL OFF
● TOVáBBI SzOLGáLTATáSOK
P.BASS/AUDIO UPSCALING
P.BASS
A P.BASS funkció a mély hangokat emeli ki.
Nyomja meg a P.BASS/AUDIO UPSCALE gombot a
P.BASS mód kiválasztásához.
~ A gomb többszöri megnyomásával a következő
lehetőségek közül választhat :
P BAS ON  UPSC ON  OFF
AUDIó FELjAVíTáS
Növeli a hallgatott hang minőségét (pl. mp3 zene
hallgatása esetén).
Az MP3 minőségű hangot (24 kHz, 8bit) ezzel a funkcióval
CD minőségűre javíthatja (44.1 kHz, 16bit).
A P.BASS/AUDIO UPSCALE gombbal válassza ki az
AUDIO UPSCALE módot.
~ A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek
közül választhat :
P BAS ON  UPSC ON  OFF
M
` A P.BASS funkció csak 2-csatornás LPCM jelforrásokkal, például mp3,Divx,cd és wma lejátszókkal működik. A
P.BASS gomb megnyomásakor a "POWER BASS ON" felirat jelenik meg.
1
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 51
2008-04-21 �� 2:29:55
hibaelhárítás
Ha a készülék működésében hibát észlel, ellenőrizze az alábbi hibalistát. Ha nem talál megfelelő magyarázatot, és
nem segít a használati útmutató a hiba megoldásában, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és lépjen
kapcsolatba a szervizzel.
Probléma
Ellenőrzés
Nem tudom kivenni a lemezt.
~ A készüléket megfelelően csatlakoztatta a hálózatra?
~ Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra vissza.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a DVD régiókódját.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt DVD-ket nem tud
lejátszani ezzel a készülékkel.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le ezzel a
DVD-lejátszóval.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal,
amikor megnyomja a Lejátszás/
pillanat állj (Play/Pause) gombot.
~ Ellenőrizze, hogy nem karcos-e vagy deformált a lemez.
~ Tisztítsa meg a lemezt.
Nem hallható a hang.
~ Gyorsított és lassított lejátszás alatt valamint léptetés közben
a hang nem hallható.
~ Megfelelően csatlakoznak a hangsugárzók?
~ Sérült a lemez?
Nem működik a távvezérlő.
~ Megfelelő távolságból és szögböl működteti a távvezérlőt?
~ Kimerültek az elemek?
~ Helyesen választotta ki a távvezérlés (TV vagy DVD)
üzemmód (TV/DVD) funkcióit?
~ A lemez forog, de nincs kép.
~ A képen interferencia látható,
és gyenge a minőség.
~ Be van kapcsolva a tv?
~ A videokábel megfelelően van csatlakoztatva?
~ Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
~ Gyenge minőségű lemezt nem biztos, hogy le lehet játszani.
A szinkronhangnál vagy a
szinkronfeliratnál nem lehet
átkapcsolni másik nyelvre.
~ Azoknál a lemezeknél, amelyekre nem lett felvéve több
nyelven hang és felirat, nem működik ez a szolgáltatás. A
lemeztöl függően ezek a szolgáltatások nem egyformán
működnek.
A menü funkció kiválasztásakor
nem jelenik meg a menü.
~ Tartalmaz a lemez menüt?
52
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 52
2008-04-21 �� 2:29:55
Ellenőrzés
~ A 16:9 képarányú DVD műsoranyag a lejátszásnál
megjelenhet 16:9 ún. szélesvásznú formában, ill. 4:3
képarányú LETTER BOX vagy PAN-SCAN formátumban.
Azonban a 4:3 képarányban készült DVD műsoranyag csak
4:3 formátumban jelenhet meg. Nézze meg a DVD lemez
tokján található információt, és annak megfelelően végezze el
a beállítást.
~ Meghibásodott a készülék
(nem működik, vagy furcsa zaj
hallható)
~ A DVD lejátszó hibásan
működik.
• Kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a STOP (T)
gombot több, mint 5 másodpercig (reset funkció).
Elfelejtette a korlátozási szint
beállításához a jelszót.
• Mialatt a "NO DISC" (nincs lemez) üzenet jelenik meg a
vevőegység kijelzőjén, tartsa 5 másodpercnél tovább nyomva
a vevöegység STOP (T) gombját. "INITIAL" jelenik meg a
kijelzőn és a beállítások visszaállnak a kiinduló értékekre.
• Nyomja meg a POWER gombot.
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség
esetén használja ezt a funkciót.
● hibaelhárítás
Nem lehet megváltoztatni a
képarányt.
HUN
Probléma
A RESET funkcióval minden beállítást töröl; csak szükség
esetén használja ezt a funkciót.
A kívánt rádióadó nem
hangolható be.
~ Megfelelően csatlakozik az antenna a készülékhez?
~ Ahol az antenna jele nem elegendő, a jó vétel érdekében
szereltessen fel külső FM antennát.
53
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 53
2008-04-21 �� 2:29:55
nyelvi kódok listája
Írja be a megfelelő kódszámot a “Disc Audio”, “Disc Subtitle” és/vagy “Disc Menu” alapbeállításokhoz (lásd: 42. oldal).
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
Kód
Nyelv
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 54
2008-04-21 �� 2:29:56
HUN
az USB Host funkciót támogató termékek listája:
Digitális kamera
Cég
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Típus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Termék
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Cég
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Típus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● az USB Host funkciót támogató termékek listája:
Termék
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB Flash Disk
Termék
Cég
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Típus
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Termék
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Cég
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Típus
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 lejátszó
Termék
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Cég
Típus
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Termék
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Cég
Típus
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 55
2008-04-21 �� 2:32:53
függelék
Előírások a lemezek kezelésével és tárolásával kapcsolatban
A lemez felületén lévő apró karcok csökkenthetik a hang és képminőséget vagy a lejátszás megszakadását
okozhatják. Különösen figyeljen oda, hogy ne karcolja meg a lemezeket kezelésük közben.
A lemezek kezelése
Ne fogja meg a lemez adathordozó (fényes) oldalát.
A lemezt a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a felületet.
Ne ragasszon matricát a lemezre.
A lemezek tárolása
Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett
helyen a lemezeket.
M
Hűvös, jól szellőző helyen
tárolja a lemezeket.
A lemezeket a saját dobozukban,
függőleges helyzetben tárolja.
` Vigyázzon arra, hogy a lemezek felülete ne szennyeződjön.
` Repedt vagy karcos lemezt ne tegyen a készülékbe.
A lemezek kezelése és tárolása
Amikor ujjlenyomat vagy szennyeződés van a lemezen, törölje át a felületét enyhe tisztítószeres vízzel, majd
puha ronggyal törölje szárazra.
~ Tisztításkor a középről kifelé haladva, óvatosan törölje át a felületet.
M
` Amikor a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, a készülék belsejében páralecsapódás keletkezhet.
Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem működik megfelelően a DVD lejátszó. Ha ez előfordul, vegye ki a lemezt,
és bekapcsolt állapotban hagyja állni 1 vagy 2 órán keresztül.
56
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 56
2008-04-21 �� 2:29:56
HUN
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk,
hogy a HT-X710 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Általános
DVD (Digitális sokoldalú lemez)
Lemez
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Összetett videojel
Videókimenet
Komponens video
HDMI
Erősítő
Elülső hangszóró kimenet
Mélyhangsugárzó hangszóró kimenet
Frekvencia tartomány
S / N ráta
Csatornakiosztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
90 W
4,2 kg
449,6 (Sz) x 251,5 (Mélység) x 99,1 (Magasság) mm
+5°C tól +35°C
10 % tól 75 %
Beviteli sebesség : 3,49 ~ 4,06 m/mp.
Hozzávetőleges lejátszási idő (egyoldalú, egyrétegű lemez) : 135 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idő: 74 perc
Beviteli sebesség : 4,8 - 5,6 m/mp.
Maximum lejátszási idő: 20 perc
1,0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1,0 Vp-p (75 load)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω load)
Impedancia: 85~115 Ω
133 W x 2(3Ω)
135 W(3Ω)
● függelék
Teljesítményfelvétel
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet tartománya
Működési páratartalom tartománya
20 Hz~20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX)400 mV
2.1 csatornás hangszórórendszer
mélyhangsugárzó
3Ω
35 Hz~160 Hz
86 dB
135 W
270 W
Impedancia
Frekvencia tartomány
Kimeneti hangnyomás szint
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Első
3Ω
140 Hz~20 KHz
86 dB
133 W
266 W
Méretek (Sz x Magasság x Mélység)
Első : 96x537x102 mm (állvány talp: Ø 190)
mélyhangsugárzó : 217x363.2x413.7 mm
Tömeg
Első : 2.2 kg
mélyhangsugárzó : 6.7 kg
*: Névleges specifikáció
Ügyfélszolgálat : 06-40-985-985
Honlap : www.samsung.com/hu
57
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 57
2008-04-21 �� 2:29:56
Kapcsolatfelvétel:SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele,vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Régió
North America
Latin America
Ország
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 58
Weboldal
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
FRANCE
Europe
Vevőszolgálat 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-21 �� 2:29:56
AH68-02061G
HT-X710_XEO_HUN_0407.indd 59
2008-04-21 �� 2:29:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement