Samsung | HMX-F90WP | Felhasználói kézikönyv | Samsung HMX-F90WP Felhasználói kézikönyv

Használati Utasítás
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Digitális kamera
www.samsung.com/register
Filmfelvételhez, használjon olyan memóriakártyát, ami támogatja a gyors
írási sebességet.
- Ajánlott memóriakártya: 6MB/s (6-es osztály) vagy jobb.
Az útmutató elolvasása előtt
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az ikonok és jelek jelentése ebben az útmutatóban:
Biztonsági
Jelentés
ikon
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
A használati útmutatóról
Ez azt jelenti, hogy halál, vagy súlyos sérülés veszélye
áll fenn.
Köszönjük, hogy ezt a Samsung kamerát választotta! A kamera
használata előtt olvassa el gondosan az útmutatót, és tartsa
elérhető helyen. Ha a kamera használata közben hiba történik,
lapozzon a Hibaelhárításhoz. 93~102 oldal
Ez azt jelenti, hogy személyes sérülés, vagy anyagi kár
keletkezésének potenciális veszélye áll fenn.
Ez az útmutató a HMX-F90, HMX-F91, HMX-F900, HMX-F910 és
HMX-F920 modellekre vonatkozik.
Tűz, robbanás, elektromos áramütés, vagy személyes
sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be a
következő biztonsági óvintézkedéseket.
Javaslatokat vagy referencia oldalakat jelent, amelyek
segítségére lehetnek a kamera használatában.
A beállítást a funkciók használata előtt el kell végezni.
Ezek a figyelmeztető jelek azért kerültek kihelyezésre, hogy segítségükkel
elkerülje a saját, vagy mások sérülését.
Kérjük, különösen ügyeljen ezek betartására. A fejezet elolvasása után őrizze
meg biztonságos helyen jövőbeli referencia céljából.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Figyelmeztetés!
• A kamerát mindig földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
• Ne tegye ki az akkumulátort magas hő hatásának, mint pl.
napsugárzás, nyílt láng és hasonlók.
Figyelem
A nem megfelelő csereakkumulátor robbanásveszélyes. Kizárólag
azonos vagy egyenértékű akkumulátort használjon a cseréhez.
2
FONTOS HASZNÁLATI INFORMÁCIÓK
A készülék hálózati feszültségről történő leválasztásához ki kell húznia
a dugót a fali konnektorból, ezért a dugónak minden körülmények
között hozzáférhetőnek kell lennie.
• A használati útmutató illusztrációin a HMX-F90 modell látható.
• Az ebben a használati utasításban alkalmazott kijelző képek
eltérhetnek attól a képtől, amit Ön lát az LCD-kijelzőn.
• A kamera és a tartozékok külalakja és műszaki adatai előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
• A használat előtt olvassa el a ‘Biztonsági információkat’, és
használja rendeltetésszerűen a készüléket.
• A Samsung nem vállal felelősséget a használati utasítások nem
betartásából eredő sérülésekért vagy károkért.
• Az útmutatóban a ‘memóriakártya (kártya)’ SD, SDHC vagy SDXC
kártyát jelent.
• Ebben a kézikönyvben a menüpontok mellett zárójelben feltüntetjük
azokat az ikonokat vagy szimbólumokat, amelyek az adott menüpont
kiválasztásakor megjelennek.
Példa) 720X576/50p (16:9) - Video Resolution (Videófelbontás)
menü alpontja 53 oldal
Beállítás
Tartalom
720X576/50p
(16:9)
Felvétel 720x576 (50p) felbontással,
16:9 oldalaránnyal.
Képernyő ikon
A 720X576/50p (16:9) beállításakor a megfelelő ikon ( a képernyőn.
) megjelenik
Az útmutató elolvasása előtt
Az útmutatóban szereplő következő kifejezések magyarázata:
• A “Jelenet” a felvétel egy szakasza, amely a [Felvétel indító/
leállító] gomb megnyomásától az újbóli megnyomásáig tart.
• A “fotó” és az “állókép” kifejezések ugyanazt jelentik.
A kamera használata előtt
• A készülék H.264 (MPEG4/AVC) formátumban rögzíti a
felvételeket.
• A kamerába épített szoftver segítségével a rögzített videók
lejátszhatók és szerkeszthetők számítógépen.
• A videokamera nem kompatibilis más digitális videó
formátumokkal.
• Mielőtt fontos videókat rögzítene, csináljon egy
próbafelvételt.
Játssza le a rögzített próbafelvételt, és győződjön meg a videó
és a hang megfelelő rögzítéséről.
• A rögzített tartalom elveszhet a videokamera vagy a
memóriakártya nem megfelelő kezelésének következtében.
A Samsung nem vonható felelősségre a rögzített tartalom
elvesztéséből eredő károkért.
• Készítsen biztonsági másolatot a fontosabb felvételekről.
Készítsen biztonsági másolatot a felvételekről számítógépre.
Ezután a számítógépről ajánlott egy másik adathordozóra
másolni a felvételeket. Tekintse meg a szoftver telepítésére és
az USB csatlakozásra vonatkozó útmutatót.
• Szerzői jogvédelem: Fontos, hogy a videokamera
személyes használatra készült.
A videokamerával rögzített felvételek szerzői jogvédelem alatt
állnak, és nem lehet azokat egyéb digitális/analóg médiával
vagy eszközzel lejátszani a szerzői jog tulajdonosának
engedélye nélkül, hacsak nem személyes használatra
használja fel a felvételeket. Ha csak egy olyan eseményt rögzít
is, mint egy műsor, egy előadás vagy egy kiállítás, és mindezt
személyes szórakoztatására teszi, akkor is erősen ajánlott
előzetes engedélyt kérni.
Megjegyzések a védjegyekről
• A jelen útmutatóban vagy a Samsung termékhez mellékelt
más dokumentációban említett összes kereskedelmi név és
bejegyzett védjegy azok tulajdonosainak márkaneve, illetve
bejegyzett védjegye. Kézikönyvünkben nem minden esetben
tüntetjük fel a “™” és “®” jelet.
• Az SD, SDHC és SDXC logók az SD-3C, LLC. védjegyei.
• A Microsoft®, Windows®, a Windows Vista®, Windows® 7, és a
DirectX® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.
• Az Intel®, Core™, Core 2 Duo®, és a Pentium® az Intel
Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• Az AMD és az Athlon™ az AMD védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• A Macintosh, Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A YouTube a Google Inc. védjegye.
• A Flickr a Yahoo védjegye.
• A Facebook a Facebook Inc. védjegye.
• A Twitter a Twitter Inc. védjegye.
• A Picasa a Google Inc. védjegye.
• Az Adobe, az Adobe embléma, és az Adobe Acrobat az Adobe
Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A HDMI márkanév, a HDMI embléma
és a „High-Definition Multimedia
Interface” (Nagyfelbontású
multimédiás felület) kifejezés a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Felvételi etikett
• Ne készítsen felvételt és fotókat személyekről a tudomásuk és
hozzájárulásuk nélkül.
• Ne készítsen videókat és fotókat olyan helyen, ahol ez tilos.
• Ne készítsen videókat és fotókat magántulajdonú helyeken.
3
Biztonsági információk
Az alábbi biztonsági óvintézkedések a személyi sérülések és anyagi károk megakadályozását célozzák. Tartsa be ezen utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez azt jelenti, hogy halál, vagy
súlyos sérülés lehetősége áll
fenn.
Tiltott művelet.
Ne nyúljon a készülékhez.
FIGYELEM
Ez azt jelenti, hogy személyi
sérülés, vagy anyagi kár
keletkezésének potenciális
esélye áll fenn.
Ne szedje szét az eszközt.
Húzza ki a konnektorból.
Tartsa be ezt az óvintézkedést.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a kamerát 60°C hőmérséklet
felett használja, tűz keletkezhet. Ha
az akkumulátor magas hőmérsékletű
helyen van, tűz keletkezhet.
Nem kerülhet víz, fém, vagy
gyúlékony anyag a kamera vagy az
adapter belsejébe. Ez ugyanis tűzhöz
vezethet.
Kerülje a homokot és a port! A
kamerába vagy a hálózati adapterbe
bekerülő finom homok- vagy
porszemek rendellenes működést
vagy hibát okozhatnak.
Ne irányítsa az LCD képernyőt
közvetlenül a nap felé. Ez
szemsérüléshez vezethet, illetve
meghibásodhat a kamera.
Ne törje meg az USB kábelt és ne
tegye tönkre a hálózati adaptert egy
nehéz tárgy ráhelyezésével. Ezzel
ugyanis tűz vagy áramütés veszélye
állhat fenn.
Ne húzza ki az adaptert a tápkábelnél
fogva, mert ezzel károsodhat a
tápkábel.
OI
L
Ne terhelje túl a konnektort vagy a
hosszabbítót, mert ez tűzhöz vagy
szokatlan hőtermeléshez vezethet.
4
Kerülje az olajat! A kamerába vagy
a hálózati adapterbe bekerülő olaj
áramütést, rendellenes működést
vagy hibát okozhat.
Biztonsági információk
ng
ani
cle
d
flui
Ne használja az adaptert, ha
megsérült, szétvált, vagy megtört a
tápkábel. Ezzel ugyanis tüzet vagy
áramütést okozhat.
Az adapter dugóját teljes egészében
illessze be a konnektorba úgy,
hogy az érintkezőkhöz ne lehessen
hozzáérni.
Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert
felrobbanhat.
Ne használjon tisztítószert vagy
hasonló vegyszereket. Ne juttasson
tisztítószert a kamera burkolatára.
Óvja meg a kamerát a víztől, ha
medence, vízpart közelében,
vagy esőben használja. A víz
meghibásodást vagy elektromos
áramütést okozhat.
A használt lítiumelemet és
memóriakártyákat ne engedje
gyermek kezébe. Ha a lítiumelemet
vagy a memóriakártyát lenyeli a
gyermek, azonnal forduljon orvoshoz.
Ne csatlakoztassa és ne húzza ki
az adapter kábelét vizes kézzel.
Elektromos áramütést szenvedhet.
Húzza ki az adapterkábelt vihar
idején, vagy ha nem használja
a kamerát. Ellenkező esetben
tűzveszély állhat fenn.
A hálózati adapter tisztításakor húzza
ki az adapter dugóját a konnektorból.
Ellenkező esetben meghibásodás
vagy elektromos áramütés léphet fel.
Ha a kamera szokatlan hangot vagy
szagot bocsát ki, azonnal húzza ki az
adaptert a konnektorból, és keresse
fel a Samsung szervizt. Tűz vagy
személyi sérülés veszélye áll fenn.
Ha a kamera nem megfelelően
működik, azonnal húzza ki a
hálózati adaptert vagy vegye ki az
akkumulátort. Tűz vagy személyi
sérülés veszélye áll fenn.
Ne szedje szét, ne javítsa meg, és ne
módosítsa a kamerát és az adaptert,
a tűz és az áramütés elkerülése
érdekében.
5
Biztonsági információk
FIGYELEM
A kamerát, az akkumulátort, az adaptert
vagy egyéb tartozékokat ne ejtse le, és ne
tegye ki erős ütéseknek vagy rezgéseknek.
Ez meghibásodást vagy sérülést okozhat.
Ne használjon állványt a videokamerához
(nem gyári tartozék) olyan helyen, ahol az
erős rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
Ne használja a kamerát közvetlen
napfényben vagy fűtőtesthez közel. Ez
meghibásodást vagy sérülést okozhat.
Ne hagyja a kamerát zárt járműben, ahol a
hőmérséklet hosszabb ideig magas.
Ne tegye ki a kamerát füst vagy gőz
hatásának. A vastag korom vagy a gőz
kárt okozhat a kamera burkolatában, vagy
meghibásodást okozhat.
Ne használja a kamerát dízel vagy
benzinmotorok által kibocsátott sűrű
kipufogógázban, vagy olyan korrozív
gázban, mint pl. hidrogén-szulfid. Ezek
ugyanis korrodálhatják a külső és belső
érintkezőket, akadályozva a normál
működést.
Ne tegye ki a kamerát rovarirtószer
hatásának. A kamerába kerülő rovarirtó
ugyanis kárt tehet a kamera belső részeinek
működésében. Rovarirtó használata előtt
kapcsolja ki a kamerát, és takarja be
műanyag fóliával, stb.
Ne tegye ki a kamerát hirtelen
hőmérsékletváltozások vagy páratartalomváltozások hatásának. Viharban, kültéren való
használat során fennáll a meghibásodás és az
elektromos áramütés veszélye is.
A kamerát ne helyezze a kinyitott LCD
képernyővel lefelé.
Ne használjon benzint vagy higítót a kamera
tisztításához. A burkolat leválhat, vagy a
felülete eldeformálódhat.
Ha a kamerát nem használja, hajtsa be az
LCD képernyőt.
ICIDE
INSECT
Ne nyomja meg az LCD képernyő felületét
túl erősen, ne üsse meg és ne karcolja
meg egy éles tárggyal. Az LCD felületének
megnyomásakor a megjelenített kép
egyenetlenné válhat.
6
Biztonsági információk
Ne tartsa az LCD képernyőnél
fogva a felemelésekor. Az LCD
képernyő leválhat és a videokamera
lezuhanhat.
Ne használja a kamerát TV vagy
rádió közelében: Ez ugyanis zavart
okozhat a TV-képernyőn vagy a
rádióadásban.
Ne használja a kamerát erős
elektromágneses térben, például
hangszórók vagy nagyobb motorok
közelében. Zaj kerülhet a kép- vagy
hangfelvételre.
Csak a Samsung által jóváhagyott
tartozékokat használja. Más
gyártmányú tartozékok használata
túlmelegedést, tüzet, robbanást,
elektromos áramütést, vagy személyi
sérüléseket okozhat.
Helyezze a kamerát stabil és jól
szellőző felületre.
Gondoskodjon a fontos felvételek
biztonságáról. A Samsung nem
vállal felelősséget esetleges
adatvesztésért.
A hálózati adaptert könnyen
hozzáférhető aljzatba csatlakoztassa.
Ha probléma adódik a termékkel,
a dugót ki kell húzni a teljes
áramtalanításhoz. A kikapcsológomb
használatával a kamera nem
áramtalanítható teljesen.
A kamerához használható egyéb
opcionális tartozékok gyártói
felelősek a saját termékeikért. Az
opcionális tartozékokat használja
a biztonsági óvintézkedéseknek
megfelelően. A Samsung nem vállalja
a felelősséget a nem engedélyezett
tartozékok használatából eredő
meghibásodásért, tűzveszélyekért,
elektromos áramütésért és károkért.
7
Tartalomjegyzék
Az útmutató elolvasása előtt...................................................2
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK............................................... 2
ÓVINTÉZKEDÉSEK...................................................................... 2
FONTOS HASZNÁLATI INFORMÁCIÓK...................................... 2
Biztonsági információk................................................................4
Gyors útmutató............................................................................10
A kamera bemutatása..............................................................13
KICSOMAGOLÁS....................................................................... 13
A KAMERA RÉSZEI ÉS KEZELŐSZERVEI................................ 14
A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ KIJELZÉSEK............................. 16
Kezdő lépések................................................................................19
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE....................... 19
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE................................................... 20
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE...... 21
Alapműveletek a kamerával..................................................24
A KAMERA BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA......................................... 24
ÁTKAPCSOLÁS ENERGIATAKARÉKOS MÓDBA..................... 24
AZ A DÁTUM/IDŐ BEÁLLÍTÁSA ELSŐ ALKALOMMAL.............. 25
A MŰKÖDÉSI MÓDOK KIVÁLASZTÁSA.................................... 26
VÁLTÁS AZ INFORMÁCIÓ-MEGJELENÍTÉSI MÓDOK KÖZÖTT.... 26
A GYORSMENÜ (OK SEGÉD) HASZNÁLATA............................ 27
A NYELV KIVÁLASZTÁSA.......................................................... 29
Előkészületek a felvételkészítéshez..................................30
8
A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE / KIVÉTELE
(NEM TARTOZÉK)...................................................................... 30
MEGFELELŐ MEMÓRIAKÁRTYA KIVÁLASZTÁSA
(NEM TARTOZÉK)...................................................................... 31
FELVÉTELI IDŐK ÉS KAPACITÁSOK........................................ 33
CSUKLÓSZÍJ FELSZERELÉSE................................................. 34
AZ LCD KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA............................................ 34
Felvételkészítés.............................................................................35
VIDEÓFELVÉTEL........................................................................ 35
FELVÉTEL SZÜNET/FOLYTATÁS.............................................. 36
NAGYSZERŰ PILLANATOK FOTÓZÁSA ÉS CÍMKÉZÉSE
FELVÉTEL KÖZBEN (A MY CLIP FUNKCIÓ)............................. 37
FOTÓK KÉSZÍTÉSE .................................................................. 38
EGYSZERŰ FELVÉTEL KEZDŐK SZÁMÁRA
(SMART AUTO ÜZEMMÓD)....................................................... 39
ZOOM NAGYÍTÁS / KICSINYÍTÉS............................................. 40
A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS ÉRINTŐGOMB HASZNÁLATA............... 41
Lejátszási funkciók.......................................................................42
A LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD MEGVÁLTOZTATÁSA..................... 42
VIDEÓK LEJÁTSZÁSA............................................................... 43
MY CLIP JELÖLÉSŰ FELVÉTELEK LEJÁTSZÁSA.................... 45
A SMART BGM (SMART HÁTTÉRZENE) FUNKCIÓ
HASZNÁLATA.............................................................................. 45
NAGYSZERŰ PILLANATOK FOTÓZÁSA ÉS CÍMKÉZÉSE
LEJÁTSZÁS KÖZBEN................................................................ 46
FOTÓK MEGTEKINTÉSE........................................................... 47
NAGYÍTÁS FOTÓK LEJÁTSZÁSA KÖZBEN.............................. 48
A menüelemek használata....................................................49
A MENÜK HASZNÁLATA............................................................ 49
MENÜPONTOK........................................................................... 50
További felvételi funkciók.......................................................52
iSCENE....................................................................................... 52
Video Resolution (Videófelbontás).............................................. 53
Tartalomjegyzék
Photo Resolution (Fotó felbontás)............................................... 54
White Balance (Fehér egyensúly)............................................... 54
Face Detection (Arcfelismerés)................................................... 56
EV (Expozíciós érték).................................................................. 57
C.Nite.......................................................................................... 58
Focus (Fókusz)............................................................................ 58
Anti-Shake(HDIS) (Rázk.ment(HDIS))........................................ 60
Digital Special Effect (Digitális speciális effektus)....................... 61
Zoom Type (Zoom típus)............................................................. 62
Cont. Shot (Sorozatfelvétel)........................................................ 63
Time Lapse REC (H.Időközű)...................................................... 64
Guideline (Segédvonalak)........................................................... 66
További lejátszási funkciók....................................................67
Thumbnail View Option (Indexkép. néz. opció)........................... 67
PlayOption (Lejátszási beáll)....................................................... 68
Smart BGM Option (Intell. BGM opció)....................................... 68
Delete (Törlés)............................................................................. 70
Delete My Clip (My Clip törlése).................................................. 71
Protect (Védelem)....................................................................... 72
Share Mark (Megosztás jel) ....................................................... 73
Slide Show (Diavetítés)............................................................... 74
File Info (Fájladatok).................................................................... 74
Egyéb beállítások.........................................................................75
Storage Info (Adathord. info)....................................................... 75
File No. (Fájl száma)................................................................... 75
Date/Time Set (Dátum/idő beáll.)................................................ 76
Date/Time Display (Dátum/idő megj.).......................................... 76
LCD Brightness (LCD fényerő).................................................... 77
Auto LCD Off (LCD auto kikapcs)................................................ 77
Beep Sound (Hangjelzés)........................................................... 78
Shutter Sound (Zárhang)............................................................. 78
Auto Power Off (Auto kikapcs.)................................................... 79
PC Software (PC szoftver).......................................................... 79
Format (Formázás)...................................................................... 80
Default Set (Alapbeállítás)........................................................... 80
Language.................................................................................... 80
Open source licences (Nyílt f.kód licencek)................................ 80
Csatlakoztatás TV-hez...............................................................81
CSATLAKOZTATÁS NAGYFELBONTÁSÚ TV-HEZ................... 81
CSATLAKOZTATÁS NORMÁL TV-HEZ...................................... 82
MEGTEKINTÉS TV KÉPERNYŐN.............................................. 83
Videók másolása...........................................................................84
VIDEÓK ÁTÍRÁSA EGYÉB AV ESZKÖZÖKRE.......................... 84
Használat Windows számítógéppel.................................85
A WINDOWS SZÁMÍTÓGÉPEN ELVÉGEZHETŐ FELADATOK.... 85
A Intelli-studio PROGRAM HASZNÁLATA................................... 86
VIDEÓK KÖZVETLEN FELTÖLTÉSE A YouTube-RA!................ 90
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA HÁTTÉRTÁROLÓKÉNT............... 91
Hibaelhárítás...................................................................................93
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK ÉS ÜZENETEK......................... 93
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK.............................................. 96
Karbantartás és egyéb információk.............................. 103
KARBANTARTÁS...................................................................... 103
A KAMERA HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN................................. 104
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA............................................... 105
Műszaki adatok.......................................................................... 106
9
Gyors útmutató
Ez az útmutató a kamera alapvető működését és használatát mutatja be. További információk a hivatkozott oldalakon.
LÉPÉS 1: Előkészületek
LÉPÉS 2: Kezdje el a felvételt.
1
Helyezze be az akkumulátort a foglalatba. 19 oldal
1
Nyissa ki az LCD képernyőt, és kapcsolja be a kamerát a
[Főkapcsoló ( )] gomb.
• Állítsa az [Objektív záró/nyitó] kapcsolót nyitott állásba
( ). 15 oldal
2
Töltse fel teljesen az akkumulátort. 20 oldal
3
Helyezze be a memóriakártyát. 30 oldal
2
Videó rögzítéséhez nyomja meg a [Felvétel indító/leállító]
gombot, illetve fotók készítéséhez nyomja meg a [PHOTO]
gombot. 35, 38 oldalon
CAR
D
[Felvétel indító/
leállító] gomb
CAR
D
[Felvétel indító/
leállító] gomb
10
Gyors útmutató
LÉPÉS 3: Videók vagy fotók lejátszása
Lejátszás TV-képernyőn
Videók és fotók megtekintése az LCD képernyőn
A felvételek kiváló minőségben lejátszhatók a csatlakoztatott
TV-n. 81~83 oldalon
Könnyen megtalálhatja a kívánt felvételt az indexképes
nézetben.
CARD
CARD
1
A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás módot ( 2
Válassza ki a videó vagy fotó indexképes nézetet a [Zoom]
karral.
3
Használja a [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)] botkormány a
kívánt videó vagy fotó kiválasztásához, majd nyomja meg a
[Vezérlő (OK)] gombot.
).
LÉPÉS 4: A videók / fotók mentése
A kamerába épített Intelli-studio programmal a videók/fotók
átmásolhatók a számítógépre, ott szerkeszthetők, majd
megoszthatók a barátokkal és családtagokkal. További részletek:
86~89 oldalon.
Normal
0:00:55
1/10
CARD
Photo
Move
Play
11
Gyors útmutató
Videók/fotók importálása és megtekintése a
számítógépen
1
2
Indítsa el az Intelli-studio programot a kamerának USBkábellel a számítógéphez történő csatlakoztatásával.
• Egy új fájl mentési képernyő jelenik meg az Intelli-studio
főablakában. A Yes (lgen) gombra kattintás után a feltöltés
megtörténik
Az új fájlok a számítógépen a Contents Manager mappában
találhatók az Intelli-studio programban.
• A fájlok különböző kritériumok, pl. Arc, Dátum, stb. szerint
rendezhetők sorba.
Contents Manager
A számítógépre mentett fájlok
Videók/fotók megosztása webhelyeken
Töltse fel a fotókat és videókat közvetlenül az Internetre egy
kattintással!
Kattintson a Share ( ) Upload (Feltöltés) gombra. 89 oldal
Az Intelli-studio automatikusan elindul a Windows
számítógépen, amint a kamerát csatlakoztatta (ha a
PC Software: On (PC szoftver: Be) lehetőség be van
kapcsolva). 79 oldal
LÉPÉS 5: Videók és fotók törlése
Ha az adathordozó megtelt, nem rögzíthető több videó és
fotó. Törölje azokat a videókat és fotókat az adathordozóról,
amelyeket már átmásolt a számítógépre. Ezután már rögzíthet
újab b felvételeket az adathordozón felszabadult helyre.
[MODE] gomb  a lejátszás ( Delete (Törlés) 70 oldal
Számítógépen található mappa
12
3
Kattintson duplán a lejátszani kívánt fájlra.
) mód  [MENU] gomb 
A kamera bemutatása
A tartozékok ellenőrzése
KICSOMAGOLÁS
Az Ön kamerája a következő tartozékokkal rendelkezik.
Amennyiben a következő elemek közül bármelyik hiányozna a
dobozból, hívja a Samsung ügyfélszolgálati központját.
Típus
Memóriakártya
Objektív
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
-
52x (optikai),
70x (Intelli),
130x (digitális)
• Az alakja minden modell esetén ugyanaz. Csak a szín eltérő.
• Az egyes elemek konkrét külalakja eltérő lehet az egyes
modelleknél.
• A tartalom változhat az értékesítési régiótól függően.
• Alkatrészeket és tartozékokat a helyi Samsung kereskedőnél
vásárolhat. A SAMSUNG nem vállal felelősséget az AC hálózati
adapter és az akkumulátorok nem rendeltetésszerű használatából
eredő akkumulátor-üzemidő csökkenésért és esetleges
meghibásodásokért.
• Memóriakártya nincs mellékelve. A kamerához használható
memóriakártyákról a 31. oldalon olvashat.
Akkumulátor
Hálózati adapter
Audio/Video kábel
Gyors útmutató
USB-kábel
Opcionális tartozékok
Mikro HDMI kábel
Hordtáska
Töltő
Memóriakártya/
Memória kártya adapter
13
A kamera bemutatása
A KAMERA RÉSZEI ÉS KEZELŐSZERVEI
Elölnézet És Bal Oldalnézet
1
8
9
10 11
1
Objektív
2
MENU gomb
3
Vezérlő botkormány (Fel/Le/Bal/Jobb/OK) /
Zoom (T/W) botkormány
4
Felvétel indító/leállító gomb
5
LCD kijelző
6
Memóriakártya/csatlakozófedél
ⓐ USB por ( )
ⓑ Memóriakártya foglalat ( )
ⓒ AV csatlakozó aljzat ( )
ⓓ CHG (töltés) jelző
)
ⓔ HDMI aljzat (
7
Beépített hangszóró
8
Megjelenítés (
9
Felvétel szünet/folytatás (
10
Háttérvil (
11
SMART AUTO ( 12
Főkapcsoló ( ) gomb
12
2
3
4
5
6
7
) gomb
) gomb
CA
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
) gomb / SMART BGM gomb
) gomb / Megosztás ( ) gomb
A kamera bemutatása
Jobb Oldali & Felülnézet & Alulnézet
Hátul
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Módjelző
: Felvételi mód (Videó/Fotó)
: Lejátszás mód
PHOTO gomb / My Clip gomb
2
Felvétel indító/leállító gomb
4
Csuklószíj
3
Akkumulátor nyílás
5
Csuklószíj kampó
6
Objektív nyitó (
7
Belső mikrofon
8
Akkumulátor kioldó kapcsoló (BATT.)
9
Állvány foglalat
1
MODE gomb
2
Zoom kar (T/W)
3
)/záró (
) kapcsoló
Ügyeljen rá, hogy ne takarja le a belső mikrofont és az objektívet
felvétel közben.
15
A kamera bemutatása
A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ KIJELZÉSEK
A rendelkezésre álló funkciók függnek a kiválasztott működési módtól, és az egyes kijelzések a beállított értékek függvényében jelennek meg.
• Ez a kijelzés csak Felvételi (
) módban jelenik meg.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
) módot. 26 oldal
Videó és fotó rögzítési mód
STBY
0:00:00
[220Min]
1 Sec/ 24 Hr
9999
Az LCD képernyő bal oldala
Kijelzés
/
1/50
+0.3
01/JAN/2013 00:00
• A kamera felvételi módja videók és fotók
készítésére is alkalmas. A videók és a fotók
ugyanabban a módban rögzíthetők, nincs
szükség az üzemmód átváltására.
• A képernyő kijelzések 16 GB-os
memóriakapacitáson alapulnak (SDHC
memóriakártya).
• A -gal jelölt funkciók beállításai törlődnek, ha
újraindítja a kamerát.
• A képernyőn megjelenő kijelzések és
elrendezésük előzetes bejelentés nélkül
változhat.
• A rögzíthető felvételek száma az adathordozón
levő szabad hely nagyságából adódik.
• A kártyára rögzíthető fotók maximális száma
9999.
16
STBY /  / / 0:00:00 [220Min]
/
9999
Jelentés
Kijelzés
Jelentés
Felvételi mód (Videó/Fotó)
Adathordozó (memóriakártya)
Működési állapot (készenlét/
felvétel/szünet/fotókészítés)
Time counter (video recording
time, remaining recordable time)
Akkumulátor info.
(Hátralévő akku szint)
,
Fotó felbontás, Videó képfelbontás
iSCENE / Smart Auto
Anti-Shake(HDIS)
(Rázk.ment(HDIS))
Time Lapse REC (H.Időközű)
Back Light (Háttérvil)
My Clip
Continuous shot (Sorozatfelvétel)
Képszámláló
(A rögzíthető fotók száma)
White Balance
(Fehér egyensúly)
Manual Focus (Kézi fókusz)
1/50
C.Nite
+0.3
EV (Exposure Value)
Zoom (Optikai zoom / Intelli
zoom / Digitális zoom)
01/JAN/2013 00:00
Az LCD képernyő jobb oldala
Digital Special Effect
(Digitális speciális effektus)
Date/Time Display
(Dátum/idő megj.)
Face Detection (Arcfelismerés)
A kamera bemutatása
• Ez a kijelzés csak Fotó rögzítési (
) módban jelenik meg.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot. 26 oldal
Lejátszás mód: Indexképes Nézet
Az LCD képernyő felső része
Normal
0:00:55
1/10
Kijelzés
Jelentés
Az LCD képernyő közepe
Kijelzés
0:00:55
Rögzített idő
Adathordozó (memóriakártya)
1/10
Aktuális kép / rögzített képek
száma
Védelem
Akku info. (töltöttségi szint)
Photo
Move
Play
Share Mark (Megosztás jel)
My Clip
Az LCD képernyő alsó része
Kijelzés
Jelentés
Lejátszás mód
Hibafájl
Jelentés
Görgetősáv
Gomb útmutató
Lejátszás mód: Egyképes nézet
Az LCD képernyő felső része
0:00:00/0:00:55
Kijelzés
Kijelzés
Share Mark (Megosztás jel)
Lejátszás mód
Védelem
Lejátszási állapot (Lejátszás/
/ / / Szünet/Gyorskeresés)
Időkód (Eltelt idő/
0:00:00/0:00:55
Teljes felvételi idő)
Thumbnail View
100-0001
Adathordozó (memóriakártya)
Akku info. (töltöttségi szint)
Lejátszási beáll
Felvételi minőség
Jelentés
My Clip
Jelentés
Gyorsmenü
Az LCD képernyő alsó része
Kijelzés
Jelentés
Gomb útmutató
100-0001
Fájlnév (Fájlszám)
17
A kamera bemutatása
• Ez a kijelzés csak Fotó lejátszási (
) módban jelenik meg.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot. 26 oldal
Fotó lejátszás mód: Indexképes nézet
Az LCD képernyő felső része
Normal
1/10
Kijelzés
Jelentés
Fotó lejátszás mód
Az LCD képernyő közepe
Kijelzés
1/10
Adathordozó (memóriakártya)
Védelem
Akku info. (töltöttségi szint)
Movie
Move
Play
Az LCD képernyő alsó része
Kijelzés
Jelentés
Aktuális kép/rögzített képek
száma
Hibafájl
Jelentés
Görgetősáv
Gomb útmutató
Fotó lejátszás mód: Egyképes nézet
Az LCD képernyő felső része
1/10
Kijelzés
1/10
Thumbnail View
100-0001
Jelentés
Kijelzés
Védelem
Diabemutató
Gyorsmenü
Aktuális kép / rögzített képek
száma
Adathordozó (memóriakártya)
Az LCD képernyő alsó része
Kijelzés
Akku info. (töltöttségi szint)
18
Jelentés
Fotó lejátszás mód
Fotó Képfelbontása
Jelentés
Gomb útmutató
100-0001
Fájlnév (Fájlszám)
Kezdő lépések
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/KIVÉTELE
Az akkumulátor behelyezése
Tolja be az akkumulátort az akkumulátornyílásba, amíg halk
kattanást nem hall.
• Győződjön meg róla, hogy a SAMSUNG logo előrefelé néz,
miközben az ábrán látható módon leteszi a kamerát.
Az akkumulátor kivétele
1
Óvatosan nyomja az [Akkumulátor kioldó (BATT.)] gombot
az ábrán látható irányba az akkumulátor kioldásához.
2
Nyomja le, majd emelje meg az akkumulátort, és vegye az
ábrán jelzett irányban.
[Akkumulátor kioldó (BATT.)]
gombot
• Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon. Ne használjon más gyártóktól származó akkumulátorokat. Ellenkező esetben az
akkumulátor túlmelegedhet, tüzet vagy robbanást okozhat.
• A Samsung nem vállal felelősséget a jóvá nem hagyott akkumulátorok okozta problémákért.
• Ha nem használja, vegye le az akkumulátort a kameráról, és tárolja külön.
• A kamera folyamatos használatához célszerű egy, vagy több pótakkumulátort vásárolni.
19
Kezdő lépések
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
1
Helyezze be az akkumulátort a kamerába. 19 oldal
Az akkumulátor az USB-kábellel és a hálózati adapterrel is
feltölthető.
2
Nyissa fel a készülék csatlakozófedelét.
3
Az akkumulátor az USB-kábellel és a hálózati adapterrel is
feltölthető.
• Kigyullad a CHG (töltésjelző) lámpa, és elkezdődik a töltés.
A feltöltés befejeztével a töltésjelző (CHG) lámpa zöldre
vált. 21 oldal
Az akkumulátort a mellékelt USB kábellel vagy hálózati adapterrel
töltse fel. Ha más hálózati adaptert használ a kamerához, nem fog
megfelelően működni, illetve az akkumulátor nem fog feltöltődni.
Elektromos áramütéshez vagy tűzhöz is vezethet.
Az akkumulátor feltöltése a hálózati adapterrel
CARD
Feltöltés számítógéphez való csatlakoztatással
CARD
20
• Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor feltöltése hosszabb időt
vesz igénybe (a zöld töltésjelző nem gyullad ki).
• Ellenőrizze a dugó és az aljzat tisztaságát, amikor a hálózati
adaptert a kamerához csatlakoztatja.
• A hálózati adaptert tegye közel a konnektorhoz. Ha probléma
merül fel a kamera használata során, húzza ki azonnal az adaptert
a konnektorból.
• Ne használja az adaptert szűk helyen, például bútorok között.
• A hálózati adapter kihúzása előtt kapcsolja ki a kamerát. Ellenkező
esetben az adathordozó vagy az adatok megsérülhetnek.
• Ha beltéri helyiségben használja a kamerát, és rendelkezésre áll
konnektor, érdemes a hálózati adaptert használni az akkumulátor
helyett.
• Az akkumulátort javasolt 10°C ~ 30°C között feltölteni.
• Az akkumulátor a kamera bekapcsolt állapotában is töltődik, ha
csatlakoztatva van a hálózati adapter vagy az USB-kábel.
Bekapcsolt állapotban azonban a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
• A kamera nem működik kizárólag az USB-csatlakozóról. Hálózati
adaptert vagy akkumulátort használjon.
• Ha az akkumulátor töltése alatt használja a kamerát, a töltés hosszabb
ideig tart.
• Néhány külföldi országban átalakítót kell használni a hálózati
adapterhez. Ilyen átalakítót a kereskedőtől vásárolhat.
Kezdő lépések
Akkumulátor töltés kijelzése
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGÉNEK
ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizheti a töltési állapotot és a hátralevő töltöttséget.
Az akkumulátor töltés kijelzője az akkumulátorban levő energia
mennyiségét mutatja.
STBY
A töltési állapot ellenőrzése
[220Min]
9999
A CHG töltésjelző lámpa színe az áramellátást, vagy a töltés
állapotát jelzi.
Akkumulátor
töltés kijelzés
Állapot
Üzenet
Teljesen feltöltött
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
5%~nál kisebb
-
Lemerült (villog): A készülék hamarosan
kikapcsol.
Mielőbb cserélje ki az akkumulátort.
-
A készülék 3 másodperc múlva kikapcsol.
Low battery
(Akkumulátor
merül)
CAR
D
Töltésjelző (CHG) lámpa
Töltés
állapota
A LED színe
Töltés
(Narancs)
Teljesen feltöltve
(Zöld)
Hiba
(Narancssárgán villog)
-
A fenti értékek teljesen feltöltött akkumulátor mellett értendők normál
hőmérsékleten. Az alacsony hőmérséklet befolyásolhatja a lehetséges
üzemidőt.
21
Kezdő lépések
Az akkumulátor üzemideje
Akkumulátor típusa
IA-BP105R
IA-BP210R
Az akkumulátor feltöltése a hálózati adapterrel
kb. 160 min.
kb. 300 min.
Feltöltés számítógéphez való csatlakoztatással
kb. 160 min.
kb. 300 min.
Feltöltési idő
Felbontás
HD
SD
HD
SD
Folyamatos felvételi idő
kb. 100 min.
kb. 80 min.
kb. 200 min.
kb. 160 min.
Lejátszási idő
kb. 200 min.
kb. 400 min.
• Feltöltési idő: A teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő percekben.
• Felvételi idő/lejátszási idő: Körülbelüli üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral.
• A megadott idő csak tájékoztató jellegű. A fent említett adatokat a Samsung tesztkörnyezetében mérték, ezért ezek felhasználóktól és
a környezeti állapotoktól függően eltérhetnek.
• Ha a kamerát alacsony hőmérsékletű helyen használja, a felvételi és lejátszási üzemidők rövidebbek lesznek.
• Javasolt a hálózati adapter használata a Hosszú Időközű Videó funkció alkalmazása esetén.
Folyamatos felvétel (zoom nélkül)
A táblázatban szereplő folyamatos felvételi idő olyankor értendő,
ha a kamera felvételi módban van, és a felvétel elkezdése után
nem használ semmilyen egyéb funkciót.
Az akkumulátor 1,5-ször gyorsabban merülhet le, ha használja a
Felvétel indító/leállító, zoom és lejátszás funkciókat.
Készítsen elő további akkumulátorokat, ha várható, hogy a
tényleges felvételi idő a fenti idők 60%-át meghaladja.
22
Hálózati adapter használata
Javasoljuk, hogy használja a hálózati adaptert a kamerához
és csatlakoztassa a háztartási konnektorba, ha beltéren rögzít
és játszik le felvételt. A csatlakoztatási mód ugyanaz, mint az
akkumulátor töltése esetén. 20 oldal
• A töltési idő változhat az aktuális töltöttségi szinttől függően.
• A PC specifikációktól függően a töltési idő hosszabb lehet.
Kezdő lépések
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor jellemzői
A lítium-ion akkumulátor kis méretű és nagy kapacitású. Az
alacsonyabb környezeti hőmérséklet (10ºC alatt) csökkentheti
az üzemidőt és akadályozhatja a megfelelő működést. Ilyenkor
melegítse fel az akkumulátort a zsebében a használat előtt.
• Tárolja külön az akkumulátort a használat után.
- A kamera kis mennyiségű energiát akkor is használ, ha ki
van kapcsolva.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig a kamerán hagyja,
lemerül. Ezután az akkumulátor feltöltés után sem
használható.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, töltse
fel teljesen, és 3 havonta egyszer merítse le a kamerával az
élettartama megőrzése érdekében.
• Kültéri használat esetén készítsen elő egy további
akkumulátort.
- Hideg környezetben az üzemidő csökken.
- Utazáskor vigye magával a mellékelt USB kábelt és a
hálózati adaptert is a töltéshez.
• Ha az akkumulátor leesik, ellenőrizze az érintkezőit.
- Ha hibás érintkezővel szereli fel az akkumulátort a kamerára,
az megsérülhet.
• Használat után vegye ki az akkumulátort, és vegye ki a
memóriakártyát a kamerából, valamint húzza ki a hálózati
adaptert.
- Ezután az akkumulátort tárolja hűvös és száraz helyen.
(Ajánlott hőmérséklet : 15ºC~ 25ºC, ajánlott páratartalom:
40%~ 60%)
- A túl magas vagy alacsony hőmérséklet rövidíti az
akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor érintkezői rozsdásodhatnak, ha füstös vagy
poros helyen tárolja.
• A régi akkumulátort újra kell hasznosítani.
• Az akkumulátor élettartama korlátozott.
- Ha a teljes feltöltéssel is rövidül az üzemidő, az akkumulátor
elérte élettartama végét. Cserélje ki újra.
- Az akkumulátor élettartama a tárolástól, és a használati
körülményektől függ.
23
Alapműveletek a kamerával
A KAMERA BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
ÁTKAPCSOLÁS ENERGIATAKARÉKOS MÓDBA
1
Ha hosszabb ideig szeretné használni a kamerát, a következő
funkciók lehetővé teszik az energiafogyasztás csökkentését, és
ugyanakkor a kamera gyors bekapcsolását szükség esetén.
2
Nyissa ki az LCD képernyőt, és kapcsolja be a kamerát a
[Főkapcsoló ( )] gombbal.
• Állítsa az [Objektív záró/nyitó] kapcsolót nyitott állásba
( ).
A [Főkapcsoló ( )] gombbal kapcsolja ki a kamerát.
Alvó mód
A kamera alvó módba kapcsol, ha behajtja az LCD-képernyőt,
és ha 20 percig nem történik művelet, kikapcsol. Azonban, ha
beállítja az Auto Power Off: 5 Min (Auto kikapcs.: 5 perc) értéket,
a kamera 5 perc után kikapcsol.
Ha alvó módban kinyitja az LCD képernyőt, a kamera kilép az alvó
módból, és visszatér a legutóbb használt módba.
LCD képernyő behajtva
<Alvó mód>
LCD képernyő
<Automatikus
kikapcsolás>
Főkapcsoló ( ) gomb
A kamera bekapcsoláskor diagnosztikai önellenőrzést hajt végre.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, lapozzon a “Figyelmeztető
jelzések és üzenetek” című fejezethez (93~95 oldal) és tegye meg a
szükséges lépéseket.
A kamera első használata
24
20 perc után
Ha először használja a készüléket, vagy visszaállította gyári
értékekre, bekapcsoláskor megjelenik a dátum és idő beállító
képernyő. Állítsa be a dátumot és az időt. 25 oldal
• A kamera nem kapcsol energiatakarékos módba a következő
helyzetekben:
- Felvétel, lejátszás vagy diavetítés közben.
- Ha az LCD képernyő ki van nyitva.
• A kamera energiatakarékos módban kevesebbet fogyaszt. Ha
azonban hosszabb ideig tervezi használni a kamerát, javasolt
kikapcsolni a [Főkapcsoló ( )] gombbal, amikor nem használja.
Alapműveletek a kamerával
AZ A DÁTUM/IDŐ BEÁLLÍTÁSA ELSŐ
ALKALOMMAL
Beépített újratölthető elem
A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a régió szerinti
dátumot és időt.
• A kamera rendelkezik egy beépített újratölthető elemmel, amely
megtartja a dátum, az idő és egyéb beállítások értékeit a kamera
kikapcsolása után is.
• Ha az elem lemerül, a dátum és idő visszaáll gyári alapértékre, és
újra fel kell tölteni az elemet. Ezután újra be kell állítani a dátumot és
az időt.
A beépített elem újratöltése
• A beépített elem mindig töltődik, ha a kamera csatlakoztatva van a
hálózati adapterrel, vagy ha az akkumulátor fel van szerelve.
• Ha a kamera 48 óráig van hálózati adapter vagy akkumulátor nélkül, a
beépített elem lemerül. Ilyenkor töltse fel az elemet a hálózati adapter
vagy az USB kábel legalább 12 órára történő csatlakoztatásával.
1
Nyissa ki az LCD képernyőt,
és kapcsolja be a kamerát a
[Főkapcsoló ( )] gombbal.
• Megjelenik a Date/Time Set
(Dátum/idő beáll.) képernyő.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
2
Válassza ki a dátum és idő
információkat, és állítsa be az
értékeket a botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)].
3
Ellenőrizze az óra beállítását, majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
• Az év 2037-ig állítható be.
• Állítsa a Date/Time Display (Dátum/idő megj.) menüpontot On
(Be) értékre. 76 oldal
• Ha a dátum és az idő be van állítva, a készülék automatikusan
rögzíti az adattárolón.
25
Alapműveletek a kamerával
A MŰKÖDÉSI MÓDOK KIVÁLASZTÁSA
A működési módot a [MODE] gomb megnyomásával választhatja
ki a következő sorrendben.
)  Lejátszás mód ( ).
Felvételi mód (
• A kiválasztott működési módot a mód kijelző jelzi.
VÁLTÁS AZ INFORMÁCIÓ-MEGJELENÍTÉSI MÓDOK
KÖZÖTT
A képernyő információ-megjelenítési módjai között a következők
szerint válthat.
Érintse meg a [Megjelenítés (
)] érintőgombot.
• A kamera vált a teljes és a minimális megjelenítési módok
között.
Üzemmód
Ikon
Funkciók
Felvételi mód
Videók vagy fotók rögzítése.
Lejátszás
mód
Videók vagy fotók lejátszása.
A kamera felvételi módja videók és fotók készítésére is alkalmas.
A videók és a fotók ugyanabban a módban rögzíthetők, nincs szükség
az üzemmód átváltására.
26
STBY
[220Min]
STBY
9999
<Teljes megjelenítési
mód>
<Minimális
megjelenítési mód>
• A felvételi körülményektől függően megjelenhetnek figyelmeztető
jelzések és üzenetek.
• A menü képernyőn a [Megjelenítés (
)] érintő gomb nem
működik.
Alapműveletek a kamerával
A GYORSMENÜ (OK SEGÉD) HASZNÁLATA
2
A gyorsmenü (OK segéd) a kiválasztott módhoz leggyakrabban
használt funkciókat tartalmazza. A [Vezérlő (OK)] gomb
megnyomására megjelenik a gyakran használt funkciókat
tartalmazó gyorsmenü az LCD képernyőn.
Példa: Az EV (Expozíciós Érték) beállítása Videó felvételi módban
a Gyorsmenü segítségével (OK segéd).
3
1
Nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot STBY módban.
• A gyorsmenü megjelenik a
képernyőn.
STBY
[220Min]
9999
A [Vezérlő (Bal)] botkormány
segítségével válassza ki az EV
módot.
• A botkormány [Vezérlő
(Bal/Jobb)] segítségével adja
meg az expozíciót, miközben
követi az LCD képernyőn a kép
változását.
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
Nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
STBY
[220Min]
9999
gombot, hogy jóváhagyja a
beállításokat.
• Nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
+1.0
gombot a gyorsmenüből való
kilépéshez.
• A kamera alkalmazza az
expozíciós értéket, és megjelenik a ( ) ikon és a
beállított érték.
• A gyorsmenü nem használható az SMART AUTO módban.
• A fenti példa az EV mód beállítását mutatja be Felvétel módban.
A beállítás módja a menüponttól függően eltérő lehet.
• Rövid időre megjelenik a Gyorsmenü. A Gyorsmenü újra
megjeleníthető a [Vezérlő (OK)] gombbal.
27
Alapműveletek a kamerával
Gyors funkciók a vezérlő botkormány segítségével
Gomb
Felvételi mód (
)
Lejátszás (
Videó lejátszás (
) mód
) mód
Menüvá- lasztás
Fotó lejátszás ( ) mód
Kijelölés megerősítése
OK
- A gyorsmenü elérése
- Kijelölés jóváhagyása
- Kilép a gyorsmenüből
- A gyorsmenü elérése
- Lejátszás/Szünet
- A gyorsmenü elérése
- Nagyítás
- iSCENE
- Zoom (tele)
Hangerő növelése
-
Kurzor mozgatása
felfelé
- Focus (Fókusz)
- Zoom (nagylátószögű)
Hangerő csökkentése
-
Kurzor mozgatása
lefelé
EV
Előző kép
Visszalépés az előző
menüre
BAL
- Keresés lejátszás közben
RPS (Keresés a felvételben
hátrafelé) sebessége:
x2→x4→x8→x16
- Ugrás hátrafelé
Face Detection (Arcfelismerés)
Következő kép
Lépés a következő
menüre
JOBB
- Keresés lejátszás közben
FPS (Keresés a felvételben
előrefelé) sebessége:
x2→x4→x8→x16
- Lassított lejátszás
FEL
LE
28
Alapműveletek a kamerával
A NYELV KIVÁLASZTÁSA
Kiválasztható a menüképernyők nyelve.
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Settings (Beállítás).
STBY
[220Min]
Settings
Format
2
3
4
A botkormánnyal [Vezérlő
(Fel/Le)] válassza ki a Language
pontot, majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
Default Set
A botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)] válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
Settings
Language
Exit
STBY
Format
Default Set
Language
[220Min]
English
한국어
Français
Exit
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
• A menük ezentúl a kiválasztott nyelven jelennek meg.
• A beállítható Language lehetőségek előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• A kiválasztott nyelv az akkumulátor nélkül is megőrződik.
• A dátum és az idő formátuma a nyelvtől függően eltérő lesz.
29
Előkészületek a felvételkészítéshez
A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE / KIVÉTELE (NEM TARTOZÉK)
CAR
D
CAR
D
Memóriakártya behelyezése
Memóriakártya kivétele
1
Kapcsolja ki a kamerát.
1
Kapcsolja ki a kamerát.
2
Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét az ábra szerint.
2
Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét az ábra szerint.
3
Tolja be a memóriakártyát a kártyafoglalatba, amíg egy halk
kattanást nem hall.
• Győződjön meg róla, hogy az érintkező rész felfelé néz, és
a kamera az ábrán látható módon áll.
3
Óvatosan nyomja be a memóriakártyát, majd engedje el.
4
Húzza ki a memóriakártyát a memóriakártya nyílásból, és
csukja vissza a fedelet.
4
Zárja vissza a fedelet.
• Az adatvesztés elkerülése érdekében kapcsolja ki a kamerát a [Főkapcsoló ( )] gomb megnyomásával a memóriakártya behelyezése vagy kivétele
előtt.
• Ne erőltesse a kártyát. A memóriakártya magától ugrik ki.
• Ha a memóriakártyát a kamera bekapcsolt állapotában veszi ki, a kamera kikapcsol.
30
A kamera az SD, SDHC, és SDXC kártyákat támogatja.
A kompatibilitás függ a gyártótól és a típustól is.
Előkészületek a felvételkészítéshez
MEGFELELŐ MEMÓRIAKÁRTYA KIVÁLASZTÁSA
(NEM TARTOZÉK)
Kompatibilis memóriakártyák
• A kamerában SD, SDHC és SDXC típusú kártyákat használhat.
Ajánlott az SDHC kártyák használata. Maximum 2GB-os
SD kártyák használhatók. A 2GB-nál nagyobb SD kártyák
működése nem garantált a kamerában.
• Az MMC (Multi Media Card) és MMC Plus kártyák nem
használhatók.
• Kompatibilis memóriakártya-kapacitások:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: ~ legfeljebb 64GB
• Ha nem megfelelő memóriakártyát használ, a készülék
nem lesz képes megfelelően videót rögzíteni és a felvételek
elveszhetnek.
• A később megjelenő memóriakártya-típusokat a készülék nem
fogja támogatni.
• Ha a kamera 6MB/s-os (6-es osztályú) vagy jobb
memóriakártyát használ, stabilabb lesz a működése.
• Az SD/SDHC/SDXC memóriakártyák mechanikus írásvédelmi
kapcsolóval rendelkeznek. A kapcsoló beállítása megvédi
a memóriakártyára rögzített fájlokat a véletlen törléstől. Az
írás engedélyezéséhez állítsa a kapcsolót felső állásba, az
érintkezők irányába. Az írásvédelem bekapcsolásához pedig
tolja az alsó állásba a kapcsolót.
• Az SDHC/SDXC kártyák az SD kártyák újabb verziói, amelyek
az SD kártyákénál nagyobb kapacitással rendelkeznek.
• Az SD kártyák használhatók a jelenlegi SD-kompatibilis
gazdaeszközökkel.
Felhasználható memóriakártyák
Érintkezők
Írásvédő
kapcsoló
SD
(1GB ~ 2GB)
SDHC
(4GB ~ 32GB)
SDXC
(legfeljebb 64GB)
A memóriakártya adapter használata
A mikro memóriakártyát adapterbe kell helyezni
a számítógépen vagy kártyaolvasóban történő
használat előtt.
31
Előkészületek a felvételkészítéshez
Általános elővigyázatossági tanácsok
amemóriakártyákkal kapcsolatban
32
• A sérült adatok nem állíthatók helyre. A fontos adatokról készítsen
biztonsági mentést a számítógép merevlemezére.
• A készülék kikapcsolása vagy a memóriakártya eltávolítása
a formázás, törlés, felvétel vagy lejátszás folyamata közben
adatvesztéssel járhat.
• Ha a memóriakártyán tárolt fájl vagy mappa nevét számítógépen
változtatja meg, lehet, hogy a kamera nem ismeri fel a módosított
fájlt.
• A memóriakártyán nem lehet visszaállítani az adatokat. Ezért
gondosan kell eljárni, nehogy a memóriakártya megsérüljön felvétel
közben.
• Formázza meg a memóriakártyát a készülékkel. Ha a
memóriakártyát számítógépen vagy másik készüléken formázta
meg, és ebben a készülékben formázás nélkül használja, probléma
adódhat a rögzítéssel és/vagy lejátszással. A Samsung nem vállal
felelősséget a rögzített tartalmak ilyen okokból történő sérüléséért.
• A memóriakártyákat formázni kell, ha újonnan vette azt, ha már
van rajta adat, amelyet a készülék nem ismer fel, vagy ha másik
készülékkel lettek elmentve rá az adatok. A formázás minden adatot
töröl a memóriakártyáról, és az adatok nem állíthatók vissza.
• A memóriakártyák bizonyos élettartammal rendelkeznek. Ha
már nem tud újabb adatot rögzíteni, akkor le kell cserélnie a
memóriakártyát.
• A memóriakártya precíziós elektronikus adathordozó. Ne hajlítsa
meg, ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütéseknek.
• Ne helyezzen idegen anyagot a memóriakártya érintkezőire. Az
érintkezőket puha, száraz kendővel tisztítsa, ha szükséges.
• Ne ragasszon a kártyára mást, mint a kártya saját címkéjét, az erre
a célra fenntartott részre.
• Ne használjon sérült memóriakártyát.
• A memóriakártya gyermekektől távol tartandó, mivel kis mérete miatt
azt a gyermek lenyelheti.
A kamera támogatja az SD, SDHC, és SDXC
memóriakártyákat is, ezért széles választék használható!
Az adattárolási sebesség a gyártótól és a gyártási eljárástól
függően eltérhet.
• SLC(egyszintes cella) rendszer: gyorsabb írási sebességet
tesz lehetővé.
• MLC (többszintes cella) rendszer: csak alacsony írási
sebességet támogat.
A legjobb eredmény eléréséhez használjon olyan
memóriakártyát, amely támogatja a gyorsabb írási sebességet.
Videó felvétele esetén egy alacsonyabb írási sebességű
memóriakártya használata nehézséget okozhat a videó
memóriakártyára történő rögzítése során.
A felvétel során a képadatok el is veszhetnek. A rögzített
videó minden bitjének védelme érdekében a kamera a
memóriakártyán tárolja a filmet, és a következő figyelmeztetést
jeleníti meg:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Alacsony seb. kártya. Haszn. kisebb felbontást.)
Ha elkerülhetetlen, hogy alacsony sebességű memóriakártyát
használjon, a felvétel felbontása és képminősége kisebb lehet,
mint a beállított érték. 53 oldal
Ugyanakkor minél jobb a felbontás és a minőség, annál több
memóriára van szükség.
• A Samsung nem vállalja a felelősséget a nem rendeltetésszerű
használatból eredő adatvesztésekért, beleértve a PC vírus által
okozottakat is.
• A mozgásból és statikus elektromosságból eredő adatvesztés
elkerülése érdekében javasolt a memóriakártyát tokban tárolni.
• Használat közben a kártya felmelegedhet. Ez normális jelenség,
nem működési hiba.
Előkészületek a felvételkészítéshez
FELVÉTELI IDŐK ÉS KAPACITÁSOK
Rögzíthető videóhosszak
Kapacitás
Felbontás
1GB
2GB
4GB
8GB
1280X720/25p
13
27
55
110
16GB 32GB 64GB
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Mértékegység: rögzíthető percek körülbelüli száma)
Rögzíthető fotók száma
• A táblázatban található értékek a rögzítési körülményektől és a
témától függően eltérhetnek.
• Minél jobb a képminőség és nagyobb a felbontás, annál több
memóriára van szükség.
• A kisebb felbontás és rosszabb képminőség növeli a tömörítési
arányt és a rögzíthető időt, de a kép minősége rosszabb lesz.
• A bitsebesség automatikusan alkalmazkodik a felvételhez. Ennek
megfelelően változhat a rögzíthető idő is.
• A 64GB-nál nagyobb memóriakártyák működése nem garantált.
• A Hosszú időközű videó rögzíthető hossza a beállításoktól függ.
• A film tárolására használt memóriakártyán létrejöhet egy nem
írható terület, amely a felvételi időt és a szabad tárhelyet csökkenti.
• A maximum folyamatos rögzítési idő 20 perc. A maximális videó
fájlméret 1,8GB. Ha a videó rögzítési idő meghaladja a 20 percet
vagy a videófájl túllépi az 1,8GB-ot, egy új videófájl jön létre
automatikusan.
• A maximálisan rögzíthető fotók és videók száma 9,999.
• A jelzett felbontások a rögzített fotók felbontásai, ha a
videófelbontás 720X576/50p (4:3).
Kapacitás
Felbontás
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1,650 3,290 6,630 9,999 9,999 9,999 9,999
1280x720 (16:9)
2,270 4,550 9,160 9,999 9,999 9,999 9,999
1600x1200 (4:3)
1,520 3,030 6,110 9,999 9,999 9,999 9,999
800x600 (4:3)
2,990 5,970 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999
(Mértékegység: képek körülbelüli száma)
1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : A valós formázás utáni
kapacitás ennél kevesebb lehet, mivel a belső szoftver elfoglal
valamennyi helyet a memóriából.
33
Előkészületek a felvételkészítéshez
CSUKLÓSZÍJ FELSZERELÉSE
AZ LCD KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be és rögzítse a csuklószíjat úgy, hogy a videokamera
stabil maradjon akkor is, amikor Ön megnyomja a [Felvétel
indító/leállító] gombot a hüvelykujjával.
A széles formátumú LCD képernyő kiváló minőségű képet ad a
felvételek megtekintésénél.
Ha túl szorosra állítja a pántot, és beleerőlteti a kezét, a pánt rögzítési
pontja a kamerán megsérülhet.
1
2
1
Az ujjával nyissa ki az LCD képernyőt.
• A képernyő 90°-ra nyílik ki.
2
Forgassa el az LCD-t az objektív felé.
• Az LCD az objektív felé 180°-ban, hátrafelé pedig 90°-ban
forgatható. A kényelmesebb használathoz fordítsa át a
képernyőt 180°-ban az objektív felé, majd hajtsa vissza a
kamerába.
A túlzott forgatás tönkreteheti a képernyő rögzítőpántját.
34
• Ha az LCD képernyőt 150°~180°-ban elforgatja, a kép bal és jobb
oldala felcserélődik, azaz vízszintes irányban tükröződik.
• A képernyőről az ujjlenyomatok és szennyeződések tiszta ruhával
távolíthatók el.
• Az LCD fényerő beállításáról a 77. oldalon olvashat.
Felvételkészítés
VIDEÓFELVÉTEL
1
Állítsa be a kívánt felbontást a felvétel megkezdése előtt.
53 oldal
• Tegyen be egy memóriakártyát. 30 oldal
• Nyissa ki az objektívfedelet az [Objektív nyitás/zárás]
kapcsolóval. 15 oldal
• Nyomja meg a [Főkapcsoló ( )] gombot a fényképezőgép
bekapcsolásához.
• Válassza ki a Felvétel (
) módot a [MODE] gomb
megnyomásával. 26 oldal
A kamerán kétféle [Felvétel indító/leállító] gomb található. Egy a
kamera hátsó oldalán, és egy az LCD panelen.
Azt a Felvétel indító/leállító gombot használja, amelyik a felvétel
körülményeinek jobban megfelel.
Állítsa be a rögzíteni kívánt témát.
• Használja az LCD képernyőt.
• A [Zoom] karral vagy a
[Zoom] gombokkal állítsa be a
nagyítást. 40 oldal
0:00:00
[220Min]
0005
2
Nyomja meg a [Felvétel indító/
leállító] gombot.
• Megjelenik a felvétel jelzés (), és leindul a felvétel.
3
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a [Felvétel indító/
leállító] gombot.
• Ha az áramellátás megszakad a felvétel közben, előfordulhat,
hogy a videó rögzítése nem sikerül, vagy nem lehet szerkeszteni.
• A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártya hibájából
eredő károkért normál felvétel vagy lejátszás közben.
• A sérült adatok nem állíthatók vissza.
• Ne kapcsolja ki a kamerát, és ne távolítsa el a memóriakártyát,
amíg írás történik az adathordozóra. Ellenkező esetben
tönkremehet az adathordozó, vagy az azon található adatok.
35
Felvételkészítés
• Információk megjelenítése. 16~18 oldalon
• A körülbelüli felvételi időket a 33. oldal mutatjuk be.
• A fölösleges energiafogyasztás megelőzése érdekében a felvétel
befejezése után vegye ki az akku-mulátort.
• Felvétel közben használható funkciók. 52~66 oldalon
• Felvétel közben egyes gombok nem működnek ([MODE] gomb,
[MENU] gomb, stb.).
• A hangot a kamera elülső, felső részébe beépített belső, sztereó
mikrofon rögzíti, hogy a mikrofon ne legyen letakarva.
• Mielőtt egy fontosabb felvételt készít, ellenőrizze a felvétel funkciót,
és győződjön meg arról, hogy nincsen semmilyen probléma a hang
és a kép rögzítésével.
• Az LCD képernyő fényereje a menüben beállítható. Az LCD
fényerő módosítása nincs hatással a felvételekre. 77 oldal
• Írásvédett memóriakártyára nem lehet rögzíteni. Ha mégis
megpróbálja, egy üzenet jelenik meg arról, hogy a kártya
írásvédett, és nem lehet rá felvenni.
• Ha csendes környezetben készít videót, a mikrofon érzékenysége
megnő, ezért több környezeti zajt fog rögzíteni. A megnövekedett
mikrofon érzékenység a zoom működésének zaját is rögzítheti (a
zoom mechanizmusét stb.).
• Ha beltérben vagy sötét helyeken készít felvételt, az ISO
érzékenységet a készülék automatikusan beállítja. Interferenciaeffektust hozhat létre a képen és előfordulhat, hogy nem lehet
megjeleníteni a sötét helyeken készült felvételeket megfelelően.
Javasoljuk az éjszakai felvételekhez professzionális készülékek,
például infravörös készülék használatát.
• A kép remeghet, ha a Anti-Shake(HDIS) (Rázk.ment(HDIS))
funkció be van kapcsolva, és a készülék állványra vagy fix helyre
van rögzítve. Kapcsolja ki a Anti-Shake(HDIS) (Rázk.ment(HDIS))
funkciót, ha a készüléket állványra rögzíti.
36
FELVÉTEL SZÜNET/FOLYTATÁS
A készüléken lehetséges videófelvétel közben pillanatnyi szünetet
tartani. Ezzel a funkcióval külön jeleneteket egyetlen videóban
rögzíthet.
1
2
Nyomja meg a [Felvétel indító/
leállító] gombot.
• Megjelenik a felvétel jelzés (),
és leindul a felvétel.
0:01:24
[220Min]
0005
Nyomja meg a [Felvétel szünet/
Stop
Resume
folytatás ( )] gombot.
• A felvétel megáll, és megjelenik a ( ) ikon.
• A felvétel folytatásához nyomja meg újra a [Felvétel
szünet/folytatás ( )] gombot.
• Ha a kamerát az USB-vel szünet módban csatlakoztatja a
számítógéphez, akkor a kamera először elmenti a szünetig
felvett fájlt.
• Ha kiveszi a memóriakártyát Szünet módban, a kamera kikapcsol
és nem menti el a videófelvételt.
Felvételkészítés
NAGYSZERŰ PILLANATOK FOTÓZÁSA ÉS
CÍMKÉZÉSE FELVÉTEL KÖZBEN
(A MY CLIP FUNKCIÓ)
A My Clip funkció működése
Az elkészített képek a fotó indexképes nézetben rögzíthetők.
Mi a My Clip funkció? Felvétel közben a jól sikerült jelenetek
megjelölhetők, és a lejátszás során a ‘My Clip’ ( ) jelölésű
részek külön lejátszhatók a videóból.
A kamerával felvétel közben fotók is készíthetők és címkézhetők.
A My Clip funkció a [PHOTO] gomb megnyomásával használható.
Videófelvétel
közben
A ‘My Clip’ ( ) jelölésű jelenetek kivághatók és
lejátszhatók a videóból. 45 oldal
1
Nyomja meg a [Felvétel indító/leállító] gombot.
• Megjelenik a felvétel jelzés (), és leindul a felvétel.
2
Nyomja meg a [PHOTO] gombot
a kedvenc pillanatánál a felvétel
közben.
• A jelenetek a My Clip ( )
funkcióval címkézhetők, és
egyidejűleg fotók is készíthetők.
3
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a
[Felvétel indító/leállító] gombot.
[220Min]
0005
• A kamerával legfeljebb 5 jelenet címkézhető a ‘My Clip’ funkcióval
és 5 fotó készíthető videófelvétel közben.
• A kamera a jelenetnek a [PHOTO] gomb megnyomása előtti 3.
másodperctől a megnyomása utáni 5. másodpercig terjedő részét
jelöli be felvétel közben.
• A fotókat a videók felbontásával készíti el a készülék.
• Hosszú időközű videó felvételekor a My Clip funkció nem működik.
• A videófelvétel bármely részét megjelölheti a [PHOTO] gomb
megnyomásával lejátszás közben is. 46 oldal
• A fotókat nem rögzíti, ha hiba történik videófelvétel közben, vagy
ha nem sikerül befejezni a felvételt.
37
Felvételkészítés
FOTÓK KÉSZÍTÉSE
2
A felvételkészítés előtt állítsa be a kívánt felbontást és
képminőséget. 54 oldal
Igazítsa a témát az LCD képernyő
közepére.
3
Nyomja le teljesen a [PHOTO]
gombot.
• Felhangzik a zárhang. (ha
a Shutter Sound (Zárhang)
beállítása On (Be)).
• A felvétel folytatásához várja meg, amíg a kamera rögzíti a
fotót az adathordozóra.
• Tegyen be egy memóriakártyát. 30 oldal
• Nyissa ki az objektívfedelet az [Objektív nyitás/zárás]
kapcsolóval. 15 oldal
• Nyomja meg a [Főkapcsoló ( )] gombot a fényképezőgép
bekapcsolásához.
• Válassza ki a Felvétel (
) módot a [MODE] gomb
megnyomásával. 26 oldal
Ne kapcsolja ki a kamerát, és ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg
írás történik az adathordozóra.
1
38
Állítsa be a rögzíteni kívánt témát.
• Használja az LCD képernyőt.
• A [Zoom] karral vagy a [Zoom] gombokkal állítsa be a
nagyítást. 40 oldal
• A kamera felvételi módja videók és fotók készítésére is
alkalmas. A videók és a fotók ugyanabban a módban
rögzíthetők, nincs szükség az üzemmód átváltására.
• A rögzíthető fotók száma a felvételi körülményektől és a
felbontástól függ. 33 oldal
• Fotók készítése során hangrögzítés nem történik.
• A képernyőn megjelenő információkról a 16~18. oldalon olvashat.
• Az LCD képernyő fényereje a menüben beállítható. Az LCD
fényerő módosítása nincs hatással a felvételekre. 77 oldal
• A felvétel közben használható funkciókról a 52~66 oldalakon
olvashat.
• A képfájlok megfelelnek a DCF (Design rule for Camera File
system) szabványnak, amelyet a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association) szövetség hozott
létre.
Felvételkészítés
EGYSZERŰ FELVÉTEL KEZDŐK SZÁMÁRA (SMART
AUTO ÜZEMMÓD)
Jelenet
ikonok
A felhasználóbarát INTELLIGENS AUTO funkció automatikusan
végzi el a felvételhez szükséges beállításokat, így ez a kezdők
számára legjobban használható mód.
Jelentés
Éjszakai felvétel készítésekor jelenik meg.
Nagy világos háttérrel készített felvételek esetén jelenik meg.
Beltéri felvétel készítésekor jelenik meg.
Közeli felvételek készítésekor jelenik meg.
Tájképek készítésekor jelenik meg.
Portré készítésekor jelenik meg.
Kültéri, éjszakai portré készítésekor jelenik meg.
1
2
Érintse meg az [SMART AUTO]
érintőgombot.
• A SMART AUTO ( ) és
Anti-Shake(HDIS) (Rázk.
ment(HDIS)) (
) ikonok
egyidőben jelennek meg a
képernyőn.
STBY
[220Min]
9999
Állítsa be a témát az LCD képernyőn.
• A kamera automatikusan felismeri a témát az élesség
beállításakor.
• Az LCD képernyőn megjelenik a témának megfelelő ikon.
3
Nyomja meg a [Felvétel indító/leállító] gombot vagy a
[PHOTO] gombot.  35, 38 oldalon
4
Az SMART AUTO mód kikapcsolásához érintse meg az
[SMART AUTO] érintőgombot újra.
• A SMART AUTO ( ) és a Anti-Shake(HDIS) (Rázk.
ment(HDIS)) (
) ikon eltűnik a képernyőről.
• Ha nincs felismerhető téma, a ( ) ikon jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel a Portré módot arc
felvételekor, az arc pozíciójától vagy a világosságtól függően.
• Azonos témákat eltérő módon is felismerhet a kamera az
olyan körülményektől függően, mint megvilágítás, a kamera
bemozdulása, vagy a téma távolsága.
• A Portré és az Éjszakai porter üzemmódok csak akkor jelennek
meg, ha az Face Detection (Arcfelismerés) opció On (Be) értékre
van állítva. 56 oldal
• A gombok, melyek nem használhatóak SMART AUTOüzemmódban:
[MENU] gomb, [Vezérlő (OK)] gomb, stb. A beállításokat az
SMART AUTO mód automatikusan elvégzi.A saját beállítások
megadása előtt lépjen ki az SMART AUTO módból.
• A SMART AUTO módot a felvétel előtt kell beállítani.
39
Felvételkészítés
ZOOM NAGYÍTÁS / KICSINYÍTÉS
W: Nagylátószög
T: Telefotó
Használja a zoom funkciót ráközelítéshez vagy nagylátószögű
felvételhez.A kamerán 52-szeres optikai zoom, 70-szörös Intellizoom és 130-szoros digitális zoom használható.
Közelítéshez (T)
Tolja a [Zoom] kart [T] irányba (telefotó).
(Vagy mozgassa a botkormányt [Vezérlő (Fel)] az LCD kijelzőn.)
• A távoli téma fokozatosan közelebb kerül, és rögzíthető.
Távolításhoz (W)
Tolja a [Zoom] kart [W] irányba (nagylátószög).
(Vagy mozgassa a botkormányt [Vezérlő (Le)] az LCD kijelzőn.)
• A téma távolodik.
• A legkisebb zoom arány a téma eredeti mérete zoom ki
állásban.
40
• A 70x-es zoom-on felül a zoom digitális képfeldolgozással történik,
ezért hívják digitális zoom-nak. A digitális zoom 130x-os nagyítást
tesz lehetővé. 62 oldal
• A legkisebb távolság a kamera és a tárgy között az éles fókuszt
megtartva kb. 1 cm nagy-látószögnél (W) és 1 m telefotónál (T).
• Az optikai zoom jó minőségű felvételt eredményez, a digitális zoom
azonban ronthat rajta.
• A gyors zoomolás vagy a távoli témára történő ráközelítés lassú
élességállítást eredményezhet. Ilyenkor használja a Focus:
Manual (Fókusz: Kézi) funkciót. 58 oldal
• Kézi felvétel során javasolt a Anti-Shake(HDIS) (Rázk.
ment(HDIS)) funkció használata a témára való ráközelítéskor.
• A gyakori zoomolás gyorsabban fogyasztja az akkumulátor
energiáját.
• Ha felvétel közben használja a zoomot, a [Zoom] kar vagy a
[Zoom] gomb hangja is megjelenhet a felvételen.
• A zoom működése lassítható a [Zoom (T/W)] kar lassú
mozgatásával. Gyors mozgatással a zoom sebessége növelhető.
A kijelzőn levő [Zoom (T/W)] gombok használatával azonban a
zoom sebessége nem szabályozható.
• Ha a Videó felbontás beállítása 1280x720/25p, az Intelli Zoom
funkció nem működik.
Felvételkészítés
A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS ÉRINTŐGOMB HASZNÁLATA
Ha a téma hátulról van megvilágítva, ez a funkció kompenzálja a
fényt, hogy a téma ne legyen túl sötét.
Nyomja meg a [Háttérvilágítás (
)] gombot a háttérvilágítás
mód be (On) és kikapcsolása (Off) közötti átváltáshoz.
Az ellenfény olyan esetekben lehet zavaró, ha a téma
sötétebb a háttérnél:
Ha az alany ablak előtt áll.
Ha az alany havas háttér előtt van.
Ha a téma a szabadban van és a háttér borús.
Ha a fényforrás túl erős.
A felvenni kívánt személy fehér, vagy csillogó ruházatot visel és
világos háttér előtt áll.
• A személy arca túl sötét ahhoz, hogy a vonásait meg lehessen
különböztetni.
•
•
•
•
•
<BLC kikapcsolva>
<BLC bekapcsolva>
41
Lejátszási funkciók
A LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD MEGVÁLTOZTATÁSA
• A [MODE] gomb megnyomásával átkapcsolhat a lejátszási módba.
• A rögzített videók és fotók indexképes nézetben jelennek meg, és a legutóbb létrehozott fájl kiemelten jelenik meg az indexképes
nézetben.
• A kamera a legutóbb használt készenléti mód alapján választja ki az indexképes megjelenítési opciókat. Azonban a videó vagy fotó
indexképes megjelenítési opciók a [Zoom] karral kiválaszthatók.
A működési módok váltása
A lejátszási mód az alábbi ábrákon látható gombok segítségével választható ki:
<Váltás készenléti módba
videófelvétel után>
STBY
[220Min]
9999
<Videó lejátszás mód>
Normal
0:00:55
Photo
<Váltás készenléti módba
fotó rögzítése után>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Fotó lejátszás mód>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Lejátszási funkciók
VIDEÓK LEJÁTSZÁSA
2
Használja a [Vezérlő (Fel/Le/
0:00:00/0:00:55
Bal/Jobb)] botkormány a kívánt
videók kiválasztásához, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot.
Thumbnail View
100-0001
• A kamera lejátssza a
kiválasztott videót és
megjelenik a lejátszási gyorsmenü egy rövid időre.
• A kamera lejátssza a kiválasztott videót a lejátszási
PlayOption (Lejátszási beáll) beállítások szerint. 68 oldal
• Ha My Clip jelölésű videót játszik le, megjelenik a My Clip
( ) ikon az LCD kijelzőn. A My Clip ikon színe sárgára vált
a My Clip jelölésű jeleneteknél (8 másodpercre).
3
A lejátszás megállításához és az indexképes nézethez való
visszatéréshez használja a [Zoom] kart.
A rögzített videók megjeleníthetők indexképes nézetben. Itt
gyorsan megkeresheti a lejátszani kívánt videót, és elindíthatja a
lejátszást.
• Tegyen be egy memóriakártyát. 30 oldal
• Nyissa ki az LCD képernyőt, és kapcsolja be a kamerát a
[Főkapcsoló ( )] gomb.
• A funkció csak videó lejátszás (
) üzemmódban működik.
26 oldal
Fotó lejátszás közben ne kapcsolja ki a kamerát, és ne vegye ki a
memóriakártyát. Ezzel sérülhetnek az adatok.
1
Válassza ki a Videó indexképes
megjelenítést.
• A videó és fotó indexképes
megjelenítések között a [Zoom]
karral egyszerűen átválthat.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
• A lejátszani kívánt videó betöltési ideje hosszabb is lehet a videó
felbontásától függően.
• A videók nem játszhatók le a kamerán a következő esetekben:
- Egyéb eszközökön rögzített videók.
- A kamera által nem felismerhető formátumú videófájlok.
• A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol, ha az audió/
videó kábelt csatlakoztatja a kame-rához. (Külső eszközhöz való
csatlakoztatás során a hangerőt a külső eszközön kell beállítani).
• Ha a kamerát tv-hez csatlakoztatja, a mozgóképet tv képernyőn is
nézheti. 81, 86 oldalon
• A lejátszás alatt használható funkciókról tekintse meg a “lejátszási
opciók” fejezetet. 44 oldal
My Clip Play
43
Lejátszási funkciók
Különböző lejátszási műveletek
3
A normális lejátszás folytatásához, nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
Felvétel átugrása
[Vezérlő (Fel/Le/Bal/
Jobb/OK)] gomb
• Lejátszás közben érintse meg a botkormányt [Vezérlő (Jobb)]
a következő fájl kezdőpontjának meghatározásához. A
botkormány [Vezérlő (Jobb)] ismételt megnyomásával átugorja
a fájlokat előre felé.
• Lejátszás közben nyomja meg a botkormányt [Vezérlő (Bal)] az
aktuális fájl kezdőpontjának meghatározásához. A botkormány
[Vezérlő (Bal)] ismételt megnyomásával átugorja a fájlokat
hátrafelé.
• A botkormány [Vezérlő (Bal)] megnyomásával az aktuális fájl
lejátszástól számított 3 másodpercen belüli megnyomásával az
előző fájlra ugorhat.
Lejátszás / Szünet / Stop
1
2
A lejátszás és szünet között
a [Vezérlő (OK)] gomb
megnyomásával válthat lejátszás
közben.
A [Zoom] kar használatával
leállíthatja a lejátszást és
visszatérhet az indexképes nézethez.
0:00:00/0:00:55
Hangerő beállítása videó lejátszása alatt
Thumbnail View
100-0001
Gyorskeresés
1
2
44
Lejátszás közben nyomja le a
[Vezérlő (bal/jobb)] gombot a
gyors hátra/előre tekeréshez.
0:00:00/0:00:55
A botkormány bal vagy jobb
[Vezérlő (Bal/Jobb)] többszöri
megnyomásával a tekerési
sebesség növelhető vagy csökkenthető.
• RPS (Keresés a felvételben hátrafelé) sebesség:
x2  x4  x8  x16
• FPS (Keresés a felvételben előrefelé) sebesség:
x2  x4  x8  x16
Nyomja meg a botkormányt [Vezérlő
(Fel/Le)] a hangerő növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
• A hang a beépített hangszórón
keresztül hallható.
• A szintet tetszőlegesen megadhatja
0 és 10 között.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
• Ha lejátszás közben behajtja
az LCD képernyőt, akkor a
hangszóró elnémul.
• Hang csak normál sebességű
lejátszáskor hallható.
• A My Clip jelölésű felvételek
lejátszásakor a keresési funkció
nem működik.
100-0001
Lejátszási funkciók
MY CLIP JELÖLÉSŰ FELVÉTELEK LEJÁTSZÁSA
A ‘My Clip’ jelölésű jelenetek kivághatók és lejátszhatók a videóból.
A SMART BGM (SMART HÁTTÉRZENE) FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
A videó lejátszása közben zene hallgatható. Ha a hangfájl
hangereje túl nagy, a BGM zene hangerejét csökkenti. Ha viszont
a hangfájl hangereje túl alacsony, a BGM zene hangerejét növeli.
Ez a funkció csak Videó (
26 oldal
1
2
3
Válassza ki a Videó indexképes
megjelenítést.
A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gombokkal válasszon ki egy
My Clip ( ) jelölésű videót, majd
nyomja meg a [PHOTO] gombot.
• A kamera sorrendben lejátssza
a megjelölt jeleneteket.
A lejátszás megállításához és
az indexképes nézethez való
visszatéréshez használja a
[Zoom] kart.
) lejátszás módban működik.
Normal
0:00:55
Photo
5/10
Move
My Clip Play
Válassza ki a lejátszani kívánt videót és nyomja meg a [SMART
BGM] gombot a megjelenítéshez.
• A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a [SMART BGM] gombot.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0005
A BGM (Háttérzene) a Smart BGM option (Intell. BGM opció)
pontban módosítható. 68 oldal
45
Lejátszási funkciók
NAGYSZERŰ PILLANATOK FOTÓZÁSA ÉS
CÍMKÉZÉSE LEJÁTSZÁS KÖZBEN
3
Irányítsa a kamerát a kívánt
jelenetre, és nyomja meg a
[PHOTO] gombot.
• A jelenetek a My Clip ( )
funkcióval címkézhetők, és
egyidejűleg fotók is készíthetők.
4
A lejátszás megállításához és az
indexképes nézethez való visszatéréshez használja a
[Zoom] kart.
A nagyszerű pillanatok lejátszás közben is megjelölhetők a
‘My Clip’ ( ) funkcióval, így ezek külön megtekinthetők, s fotók is
készíthetők.
• Videó lejátszása közben 20 jelenet címkézhető a ‘My Clip’
funkcióval, és fotók készíthetők az adathordozó szabad kapacitása
erejéig.
• A fotókat a videók felbontásával készíti el a készülék.
• Ha megnyomja a [PHOTO] gombot a My Clip jelölésű jelenetek
kivágása és lejátszása közben, a kamera átvált STBY módba.
46
1
Válassza ki a Videó indexképes
megjelenítést.
2
Használja a [Vezérlő (Fel/Le/
Bal/Jobb)] botkormány a kívánt
videók kiválasztásához, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
Thumbnail View
100-0001
gombot.
• A kamera lejátssza a kiválasztott videót és megjelenik a
lejátszási gyorsmenü egy rövid időre.
0:00:00/0:00:55
Lejátszási funkciók
FOTÓK MEGTEKINTÉSE
2
Használja a [Vezérlő (Fel/Le/Bal/
1/10
Jobb)] botkormányt a kívánt fotók
kiválasztásához, majd nyomja
meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
• A kamera megjeleníti a
kiválasztott fotót teljes
Thumbnail View
100-0001
képernyős módban, és rövid
időre megjelenik a lejátszási gyorsmenü.
• Az előző/következő fotó megjelenítéséhez használja a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] botkormányt.
3
Az indexképes nézethez való visszatéréshez használja a
[Zoom] kart.
A rögzített fotók megtekintése során különböző műveletek
végezhetők.
• Tegyen be egy memóriakártyát. 30 oldal
• Nyissa ki az LCD képernyőt, és kapcsolja be a kamerát a
[Főkapcsoló ( )] gomb.
• A funkció csak fotó lejátszás ( ) üzemmódban működik.
26 oldal
Lejátszás közben ne kapcsolja ki a kamerát, és ne vegye ki a
memóriakártyát. Ezzel sérülhetnek az adatok.
• A fotó betöltése a mérettől és a képminőségtől függően eltérő ideig
tarthat.
• A kamera nem feltétlenül jeleníti meg a következő fotófájálokat:
- Egyéb eszközökön rögzített fotók.
- A kamera által nem felismerhető fájlformátumú
(nem DCF-kompatibilis) fotók.
1
Válassza ki a Fotó indexképes
megjelenítést.
• A videó és fotó indexképes
megjelenítések között a [Zoom]
karral egyszerűen átválthat.
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Lejátszási funkciók
NAGYÍTÁS FOTÓK LEJÁTSZÁSA KÖZBEN
3
A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gomb megnyomásával a kép
eltolható a középponthoz képest.
4
A kilépéshez használja a [Zoom]
kart.
A megjelenített kép kinagyítható.
x1.5
Exit
1/10
100-0001
• Egyéb eszközökön rögzített, vagy számítógépen szerkesztett fotók
nem nagyíthatók.
• A lejátszás közbeni nagyításnál nem választható ki másik kép.
48
1
Érintse meg a kinagyítani kívánt
fotót. 47 oldal
2
Állítsa be a nagyítást az [Vezérlő
(OK)] gombbal.
• A látómező elhelyezése és a
Thumbnail View
kép nagyítása a kép közepétől
indul.
• A zoom x1.3 és x2.0 között használható.
1/10
100-0001
A menüelemek használata
A MENÜK HASZNÁLATA
3
Az alábbi utasítások példát mutatnak a menük használatára a
[MENU] gombbal. Egyéb menüpontok használatához használja az
alábbiakat útmutatóként.
A [Vezérlő (Fel/Le)] gombokkal válassza ki a kívánt
almenüpontot, majd nyomja meg a [Vezérlő (OK)] gombot.
4
A kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
Nyomja meg a [MENU] gombot.
• Megjelenik a menü képernyő.
A [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokkal
válassza ki a Video Resolution
(Videófelbontás) pontot.
• A példában a Videófelbontás
funkciót használjuk.
) módot.
STBY
• A Menü pontjaiból nem mindegyik használható egy időben,
illetve némelyik szürkítve jelenhet meg. A szürkítve megjelenő
menüpontokról a Hibaelhárítás című részben olvashat a 102 oldal.
• A könnyű érthetőség kedvéért a fenti példa menübeállításait a
legegyszerűbb eljárással mutatjuk be. A menübeállítási módok a
kiválasztott menüponttól függően eltérőek lehetnek.
• A gyorsmenüt az [Vezérlő (OK)] gomb megnyomásával nyithatja
meg. 27 oldal
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
Exit
49
A menüelemek használata
MENÜPONTOK
• A menüben elérhető elemek az üzemmódtól függnek.
• A menüpontok használatához lapozzon a megfelelő oldalakra.
A Felvétel menü pontjai
A lejátszása közben menü pontjai
● : Elérhető
✕ : Nem elérhető
50
Elemek
Videó
lejátszás
)
mód (
Fotó
lejátszás
)
mód (
Alapértelmezett
érték
Oldal
Thumbnail View
Option (Indexkép.
néz. opció)
(Csak indexképes
nézetben)
●
●
Normal (Normál)
67
54
PlayOption
(Lejátszási beáll)
●
✕
Play All
(Össz lejátsz)
68
Smart BGM Option
(Intell. BGM opció)
(csak egyszeres
nézet)
●
✕
The Flea Waltz
(Szamárinduló)
68
Elemek
Alapértelmezett érték
Oldal
iSCENE
Auto
52
Video Resolution
(Videófelbontás)
1280X720/25p
53
Photo Resolution
(Fotó felbontás)
1696x954 (16:9)
54
White Balance
(Fehér egyensúly)
Auto
Face Detection
(Arcfelismerés)
Off (Ki)
56
EV
-
57
C.Nite
-
58
Focus (Fókusz)
Auto
58
Anti-Shake(HDIS)
(Rázk.ment(HDIS))
Digital Special Effect
(Digitális speciális effektus)
Off (Ki)
60
Off (Ki)
61
Zoom Type (Zoom típus)
Optical Zoom (Optikai zoom)
62
Delete (Törlés)
●
●
-
70
Delete My Clip
(My Clip törlése)
●
✕
-
71
Protect (Védelem)
●
●
-
72
Share Mark
(Megosztás jel)
●
✕
-
73
Slide Show
(Diavetítés)
✕
●
-
74
●
●
-
74
●
●
-
75
Cont. Shot (Sorozatfelvétel)
Off (Ki)
63
Time Lapse REC (H.Időközű)
Off (Ki)
64
Guideline (Sorvezető)
Off (Ki)
66
File Info
(Fájladatok)
Settings (Beállítás)
-
75
Settings (Beállítás)
A menüelemek használata
● : Elérhető
✕ : Nem elérhető
A Beállítás menü elemei
Elemek
Felvételi mód
(
)
Lejátszás mód
(Indexképes nézet)
Lejátszás mód
(Egyképes nézet)
Videó
Fotó
Videó
Fotó
Alapértelmezett érték
Oldal
75
Storage Info (Memó info)
●
●
●
●
●
-
File No. (Fájl száma)
●
●
●
●
●
Series (Sorozat)
75
Date/Time Set (Dátum/idő beáll.)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display (Dátum/idő megj.)
●
●
●
●
●
Off (Ki)
76
LCD Brightness (LCD fényerő)
●
●
●
●
●
Normal (Normál)
77
Auto LCD Off (LCD auto kikapcs.)
●
●
●
●
●
On (Be)
77
Beep Sound (Hangjelzés)
●
●
●
●
●
On (Be)
78
Shutter Sound (zárhang)
●
●
●
●
●
On (Be)
78
Auto Power Off (Auto kikapcs.)
●
●
●
●
●
5 Min (5 perc)
79
PC Software (PC szoftver)
●
●
●
●
●
On (Be)
79
Format (Formázás)
●
●
●
●
●
-
80
Default Set (Alapbeállítás)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences (Nyílt f.kód licencek)
●
●
●
●
●
-
80
•
•
•
•
Ezek az elemek és alapértelmezett értékek külön értesítés nélkül változhatnak.
Van néhány funkció, ami nem használható egyidejűleg. A szürkített menüelemek nem választhatók ki.
Általában az indexképes és az egyképes nézet ugyanolyan funkcióbeállításokkal rendelkezik, bár a részletes opciók eltérhetnek.
A -gal jelölt elemek csak akkor elérhetők, ha a kamerához az akkumulátort használja.
51
További felvételi funkciók
iSCENE
Az almenük pontjai
A kamera automatikusan beállítja a záridőt és a blendét a témának
megfelelően, és ezzel az optimális fényerőt a felvételhez.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 iSCENE.
STBY
Beállítás
) módot.
Auto
[220Min]
iSCENE
Sports (Sport)
Auto
Sports
Válassza ki a kívánt almenüPortrait
Exit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Portrait (Portré)
Spotlight
(Szpotfény)
Beach & Snow
(Vízpart & Hó)
Food (Étel)
Waterfall
(Vízesés)
Tartalom
A beállítást normál felvételi
körülmények között használja. A
kamera automatikusan beállítja a
rekeszt és a záridőt az optimális
rögzítéshez.
Csökkenti a gyorsan mozgó témák,
például golf és tenisz felvételekor az
elmosódást.
Mozdulatlan személyről vagy tájról
készíthető felvétel.
Erős fénnyel megvilágított témák
esetén. Például színházi reflektorral
megvilágított színpad felvétele.
Akkor használja, ha a napfény vagy a
visszavert fény túlságosan erős. Például:
vízparton vagy havas tájon.
Közeli témák felvétele nagy
telítettséggel.
Felvételkészítés vízesésről vagy
szökőkútról.
A gyorsmenüben beállítható az iSCENE is. 27 oldal
52
Képernyő
ikon
-
További felvételi funkciók
Video Resolution (Videófelbontás)
Válasszon képminőséget a készítendő felvételhez.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Video Resolution
(Videófelbontás).
) módot.
STBY
[220Min]
• A 50p beállítás esetén a készülék progresszív letapogatási
módban rögzít 50 képkocka/másodperces sebességgel.
• A 25p beállítás esetén a készülék progresszív letapogatási
módban rögzít 25 képkocka/másodperces sebességgel.
• A rögzített fájlok változó bitsűrűséggel (VBR) kerülnek tömörítésre.
A VBR egy olyan tömörítési rendszer, amely a bitsűrűséget
automatikusan a felvett képhez igazítja.
• A nagy felbontású képek több memóriahelyet foglalnak, mint a kis
felbontásúak. Ha a nagyobb felbontást választja, kevesebb hely
marad a memórián a mozgóképek felvételére.
• A felvételi idők a képminőségtől függnek. 33 oldal
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
2
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
Beállítás
Tartalom
1280x720/25p
Felvétel 1280x720 (25p) felbontással.
720x576/50p
(16:9)
Felvétel 720x576 (50p) felbontással,
16:9 oldalaránnyal.
720x576/50p(4:3)
Felvétel 720x576 (50p) felbontással,
4:3 oldalaránnyal.
Képernyő
ikon
53
További felvételi funkciók
Photo Resolution (Fotó felbontás)
White Balance (Fehér egyensúly)
Kiválaszthatja a rögzíteni kívánt fotó képek felbontását.
A Fehér-egyensúly funkcióval kiválaszthat olyan beállítást, amely
az éppen rögzített téma megvilágítását (napfény, fluoreszcens
stb.) veszi figyelembe, illetve választhat automatikus beállítást
is. A választás alapján a kamera automatikusan beállítja a téma
színét úgy, hogy a felvétel színei természetesek legyenek.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Photo Resolution (Fotó
felbontás).
) módot.
STBY
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
[220Min]
Photo Resolution
1696X954(16:9)
1
1280X720(16:9)
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Beállítás
Tartalom
1696x954(16:9)
Felvételek 1696x954 felbontásban.
1280x720(16:9)
Felvételek 1280x720 felbontásban.
1600x1200(4:3)
Felvételek 1600x1200 felbontásban.
54
Képernyő
ikon
Felvételek 800x600 felbontásban.
• A kamerával rögzített fotók nem jelennek meg más készülékeken, ha az nem
támogatja a nagyfelbontású módot.
• A fényképkidolgozás szempontjából minél nagyobb a felbontás, annál finomabb
a képminőség.
• A rögzíthető képek száma a felvételi környezettől függ. 33 oldal
• A nagy felbontású képek több memóriahelyet foglalnak, mint a kis felbontásúak.
Ha a nagyobb felbontást választja, kevesebb hely marad a memórián fotók
felvételére.
• A jelzett felbontások a rögzített fotók felbontásai, ha a videófelbontás
720X576/50p (4:3).
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  White Balance (Fehér
egyensúly).
STBY
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
2
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
800x600(4:3)
) módot.
A fehéregyensúlyról
A fehéregyensúly beállításával természetes színek érhetők el,
így a valóságban fehér tárgyak fehérek lesznek a felvételen
is. A fehéregyensúly beállításakor figyelembe kell venni a
fényforrás “színhőmérsékletét”, amely alatt a megvilágítás relatív
hőmérséklete értendő.
További felvételi funkciók
A fehéregyensúly kézi beállítása
Az almenük pontjai
Beállítás
Auto
Daylight (Napfény)
Cloudy (Felhős)
Tartalom
A fehérgyensúlyt automatikusan
a felvétel környezetének
körülményeitől függően állítja be.
A kültéri fényviszonyoknak
megfelelően állítja be a
fehéregyensúlyt.
Képernyő
ikon
1
-
2
Felvétel árnyékban vagy felhős
időben.
Fluorescent
(Fénycső)
Felvétel fluoreszcens megvilágítás
esetén.
Tungsten
(Izzólámpa)
Felvétel halogén és izzólámpás
megvilágítás esetén.
Custom WB
(Egyedi FE)
Manuálisan beállíthatja a
fehéregyensúlyt a fényforrásnak
vagy a körülményeknek
megfelelően.
Válassza ki az Custom WB
(Egyedi WB) pontot.
• Megjelenik az (
) ikon, és
a Set White Balance (Fehér
egyensúly) üzenet.
Irányítsa a készüléket egy fehér
tárgyra, mint például egy
papírlap,úgy, hogy az kitöltse
az egész képet. Olyan tárgyat
használjon, ami nem átlátszó.
• Ha a kamera automatikusan
nem tud fókuszálni a
képernyőt kitöltő tárgyra,
javítsa a fókuszt a Focus
(Fókusz): Manual (Kézi)
segítségével. 58 oldal
STBY
[220Min]
9999
Set White Balance
Exit
OK
Vastag fehér papír
3
Nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
• A kamera a legközelebbi felvételkor a beállított fehéregyensúlyt alkalmazza.
4
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
• Egy témát különböző típusú fényviszonyok között lehet felvenni beltéren
(természetes, fénycső, gyertyafény, stb.). Mivel a színhőmérséklet
különbözik a fényforrástól függően, a téma színárnyalata is eltérhet
a fehéregyensúly beállításától függően. Ezen funkció használatával
természetesebb képet kaphat.
• A fehéregyensúly kézi beállításakor használjon a képet betöltő fehér
tárgyat, ellenkező esetben a rögzített érték nem lesz megfelelő.
• A megadott beállítás a legközelebbi módosításig érvényben marad.
• Normál kültéri felvételkészítés során az Auto beállítás jobb eredményt
biztosíthat.
• A tiszta és precíz beállításhoz kapcsolja ki a digitális zoom funkciót.
• Állítsa vissza alapértékre a fehéregyensúlyt, ha a fényviszonyok
változnak.
55
További felvételi funkciók
Face Detection (Arcfelismerés)
Példa az Arcfelismerés funkcióra
Felismeri az archoz hasonló képi elemeket és az élességet,
színeket és expozíciót automatikusan ezekre állítja be. A felvételi
körülményeket is a rögzíteni kívánt archoz optimalizálja.
Ha bekapcsolja az Face Detection (Arcfelismerés) módot,
megjelenik az arcfelismerés keret az arcok rögzítésekor az alábbi
ábra szerint. A készülék három arc felismerésére képes.
STBY
[220Min]
9999
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Face Detection
(Arcfelismerés).
STBY
) módot.
[220Min]
Face Detection
Off
On
2
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
Beállítás
56
Tartalom
Off (Ki)
Letiltja a funkciót.
On (Be)
Arcok automatikus felismerése optimális
felvételi körülményekhez.
Képernyő
ikon
-
• Az Arcérzékelés jelzése ( ) és az Arcérzékelés keret (
) nem
kerülnek a felvételre.
• Az Arcérzékelés funkció nem minden felvételi környezetben
működik jól. Például az Arcérzékelés kerete olyan képi elemen
is megjelenhet, amelyik nem emberi arc, csak hasonlít rá. Ha ez
történik, kapcsolja ki az Arcérzékelés funkciót.
• Az Arcfelismerés funkció nem működik, ha az arc oldalról látszik,
vagy nincs eléggé megvilágítva. Az arcnak a kamerával szembe
kell néznie, vagy meg kell lennie világítva.
• A gyorsmenüben beállítható az arcérzékelés is. 27 oldal
További felvételi funkciók
EV (Expozíciós érték)
A kamera általában automatikusan állítja be az expozíciót.
Kézzel is beállíthatja az expozíciót a felvételi körülményeknek
megfelelően.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
3
4
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 EV.
Nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot.
A botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)] segítségével adja meg az
expozíciót, miközben követi az
LCD képernyőn a kép változását.
• EV értékek ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
Az EV (Expozíciós érték) magyarázata
Az expozíciós érték az a fénymennyiség, amely a fényérzékeny
hordozóra (képérzékelőre) kerül a fotó vagy videó felvétel
készítése során. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az
expozíció. Például a + 0.3 több fényt enged be, mint a +0.3.
) módot.
STBY
[220Min]
EV
Sötétebb (-)
Adjust
Világosabb (+)
0.0
Exit
STBY
[220Min]
9999
A gyorsmenüben beállítható az expozíciós érték is. 27 oldal
EV
0.0
Az [Vezérlő (OK)] gombbal hagyja jóvá a változtatást.
• A kamera alkalmazza az expozíciós értéket, és megjelenik
a ( ) ikon és a beállított érték.
• A manuálisan beállított expozíciós érték kikapcsolásához
állítsa azt 0 értékre a 3. lépésben.
57
További felvételi funkciók
C.Nite
Focus (Fókusz)
Készíthet felvételt egy témáról lassított felvételben a záridő
beállításával, vagy készíthet világosabb felvételt sötétebb
környezetben, a valódi színek megtartásával.
Amikor a kamerát bekapcsolja, alapértelmezésben az autofókusz
lesz aktív. Manuálisan is beállíthatja az élességet a felvételi
körülményektől függően.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 C.Nite.
STBY
) módot.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
[220Min]
C.Nite
Off
On
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Focus (Fókusz).
STBY
[220Min]
Focus
Auto
2
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
2
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
Exit
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
Beállítás
58
1
) módot.
Manual
Az almenük pontjai
Tartalom
Off (Ki)
Letiltja a funkciót.
On (Be)
Világosabb felvétel rögzítése a záridő
1/50-ra vagy 1/25-re bővítésével.
Képernyő
ikon
-
• A C.Nite funkció használatakor a képen lassú mozgásszerű hatás
jelentkezik. Ilyen mód használatakor az élességállítás lassan
reagál, és fehér pontok jelenhetnek meg a képernyőn, de ez nem
jelent hibát.
• Ha a Videó felbontás beállítása 1280x720/25p, a C.Nite funkció
nem működik.
Beállítás
Auto
Manual
(Kézi)
Tartalom
A kamera automatikusan beállítja a kép
fényerejét.
Kézi fókuszállításra akkor lehet szükség,
amikor az automatikus fókuszállítás nehézkes,
illetve nem megbízható.
Képernyő
ikon
-
További felvételi funkciók
A fókusztávolság kézi beállítása
A kamera automatikusan fókuszál a témára, a közelitől egészen
a végtelen távolságig.Ugyanakkor a helyes fókusz beállítás
lehet, hogy nem tud megvalósulni a felvételi körülmények, vagy
fényviszonyok miatt. Ilyenkor a kézi fókuszt kell alkalmazni a
felvételhez.
1
2
A botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)] segítségével válassza ki a
Manual (Kézi) pontot.
• A kézi fókusz ikonja megjelenik.
STBY
[220Min]
9999
Manual
A botkormánnyal [Vezérlő (Bal/
Jobb)] segítségével válassza ki a
témának megfelelő ikont a fókusz beállításához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
• Ha alkalmazza a manuális fókusz beállítást, megjelenik
annak ikonja ( ).
Példák manuális fókusz módra
•
•
•
•
•
•
•
•
A téma sötét.
Ha a háttér túl világos.
Felvétel piszkos vagy vizes ablakon keresztül.
Sűrű vízszintes vagy ferde csíkokkal ellátott téma felvétele.
Távoli téma közeli drótkerítés mögött.
Falak, égbolt, vagy más, alacsony kontrasztú témák.
Erős fényt kibocsátó, vagy visszaverő tárgyak.
A kép széléhez közel eső témára való fókuszálás.
• A gyorsmenüben beállítható a fókusz is. 27 oldal
• A kézi fókusz a keretben levő témára fókuszál, míg az autofókusz
automatikusan a középső területre.
• Az autofókusz (AF) a zoom használatakor segíthet, mert
előfordulhat, hogy nehezen található meg a pontos fókuszpont, ha
megváltozik a zoom nagyítási arány.
• Ha a Zoom Type (Zoom típus) beállítás értéke Digital Zoom
(Digitális zoom), a manuális élességállítás nem lesz pontos. Mielőtt
kézzel beállítaná az élességet, ellenőrizze, hogy a Digital Zoom
(Digitális zoom) ki van-e kapcsolva. 62 oldal
Fókuszálás közelebbi vagy távolabbi témára
Egy közelebbi témára való fókuszáláshoz használja a botkormányt
[Vezérlő (Bal)].
Egy közelebbi témára való fókuszáláshoz használja a botkormányt
[Vezérlő (Jobb)].
• A két beállító ikon ( / ) között középen megjelenik a kiválasztott
beállítás ikonja. A kamera alkalmazza a kiválasztott beállítást.
• A módosított értékű fókusz azonnal életbe lép, amikor a
botkormánnyal [Vezérlő (Bal/Jobb)] módosítja azt.
<Közelebbi téma >
<Távolabbi téma >
59
További felvételi funkciók
Anti-Shake(HDIS) (Rázk.ment(HDIS))
Az Anti-Shake (HDIS: elektronikus képstabilizátor) funkcióval a
kamera mozgásából adódó elmosódás csökkenthető.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Anti-Shake(HDIS) (Rázk.
ment(HDIS)).
) módot.
STBY
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
60
• Felvétel a zoom gyakori használatával.
• Kis tárgyról készített közeli felvétel esetén.
• Séta vagy autózás közben készített felvételeknél.
[220Min]
2
Beállítás
Az Anti-Shake (Rázkódás védelem) funkciót a következő
esetekben használja:
Tartalom
Off (Ki)
Letiltja a funkciót.
On (Be)
Bekapcsol a Anti-Shake(HDIS) (Razk.
ment(HDIS)) funkció az elmosódás
elkerülésére.
Képernyő
ikon
-
• SMART AUTO módban a képstabilizátor automatikusan bekapcsol.
• Az erős kamera-rázkódás akkor sem korrigálódik teljes mértékben,
ha a Anti-Shake(HDIS): On (Rázk.ment(HDIS): Be) funkció be
van kapcsolva. Fogja erősen a kamerát mindkét kézzel.
• Ha ezt a funkciót On (Be) értékre állítja, a téma tényleges mozgása
és a képernyőn látható mozgása között kis késés mutatkozhat.
• Ha sötétben készít felvételt erős nagyítással, és ez a funkció On
(Be) van kapcsolva, a felvétel szellemképes lehet. Ilyen esetben
ajánlott az állvány használata (nem tartozék),és javasolt az AntiShake(HDIS) (Rázk.ment(HDIS)) funkció Off (Ki) értékre állítani.
További felvételi funkciók
Digital Special Effect (Digitális speciális effektus)
A digitális effektusokkal kreatív hatásokkal teheti gazdagabbá a
felvételeket.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Digital Special Effect (Digitális
speciális effektus).
) módot.
STBY
Példa 7 digitális effektus alkalmazására
Off (Ki)
A funkció kikapcsolása.
BLK&WHT (FEKETE-FEHÉR) ( )
Fekete-fehérre alakítja a képeket.
[220Min]
Digital Special Effect
Off
Blk&Wht
Sepia
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Sepia (Szépia) ( )
Ez a mód vörösesbarna színezetű képet
eredményez.
Negative (Negatív) ( )
Invertálja a színeket, azaz negatív képet hoz
létre.
Dazzle (Rejtvény) ( )
Világosítja a képet a színtelítettség növelésével.
Noir ( )
Élesíti a képet a kontraszt növelésével.
Western ( )
Ez a mód fakult és régi film hatását kelti.
61
További felvételi funkciók
Zoom Type (Zoom típus)
A kamerán háromféle zoom típus használható: optikai, intelligens
és digitális zoom.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Zoom Type (Zoom típus).
STBY
STBY
[220Min]
9999
) módot.
[220Min]
Zoom Type
A digitális zoom mértékét a zoom skála jobb széle mutatja. A zoom
skála a [Zoom] kar vagy [Zoom] gomb használatakor jelenik meg.
Optical Zoom
Intelli Zoom
2
Válassza ki a kívánt almenüDigital Zoom
pontot és beállítást a
Exit
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
Beállítás
Optical Zoom
(Optikai zoom)
Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
Digital Zoom
(Digitális zoom)
62
Digitális zoom tartománya
Tartalom
Az optikai zoom 52-szeres.
• A kamera a képérzékelő teljes szélességében
nagyít, így erősebb nagyítást ér el a
képminőség romlása nélkül.
• Az Intelli-zoom 70-szörös nagyításra képes.
• Az opció használatakor a kamera
automatikusan átvált a digitális zoom-ra,
ha túllépi az optikai zoom határait.
• A digitális zoom 130-szoros nagyításra képes.
• A digitális zoom a digitális képfeldolgozással erősebb nagyítást ad,
mint az intelli és az optikai zoom, de a képminőség romlik. A kép
minősége a zoomolás mértékétől függően romlik.
• A zoom tartomány a videó képarányának megfelelően változhat.
További felvételi funkciók
Cont. Shot (Sorozatfelvétel)
Az almenük pontjai
A Sorozatfelvétel funkcióval lehetővé válik sorozatfelvételek
készítése, amely a mozgó témák rögzítésénél hasznos.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Cont. Shot (Sorozatfelvétel).
STBY
) módot.
Beállítás
Tartalom
Off (Ki)
Csak egyetlen fénykép készítéséhez.
On (Be)
A [PHOTO] gomb nyomva tartása mellett
a kamera 30 felvételt képes készíteni egy
sorozatban.
Képernyő
ikon
-
[220Min]
Cont. Shot
Off
On
2
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
• A rögzíthető fotók száma a felbontástól és a szabad tárhelytől
függ.
• Ha hiba történik (pl. elfogy a tárhely a kártyán) sorozatfelvétel
közben, a felvétel leáll és hibaüzenet jelenik meg.
63
További felvételi funkciók
Time Lapse REC (H.Időközű)
A Hosszú időközű felvétellel a kamera hosszabb időn keresztül
rögzít felvételeket egymás után, adott időközzel két felvétel között.
Ezzel hosszú ideig tartó folyamatokról, például nyíló virágokról
vagy hasonlókról készíthetők felvételek.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
) módot.
26 oldal
• A Hosszú időközű videó mód használatához be kell állítani a
felvételi időközt (intervallumot) a menüben.
1
2
3
64
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Cont. Shot (H.Időközű).
STBY
Off
A botkormánnyal [Vezérlő
(Fel/Le)] válassza ki az On (Be)
pontot, majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
• Megjelenik a felvételi időköz és
a teljes rögzítési idő.
Állítsa be a kívánt időközt (Sec
(Mp)) a joystick [Vezérlő (Fel/Le)].
On
Lépjen a következő, (Hr (Ó)) értékre a botkormánnyal [Vezérlő
(Bal/Jobb)], és állítsa be a kívánt rögzítési időt ugyanígy.
5
Nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot a befejezéshez, majd
lépjen ki a menüből a [MENU] gombbal.
6
A Hosszú időközű videó beállítása után nyomja meg a [Felvétel
indító/leállító] gombot.
• Elkezdődik a felvétel.
Az almenük pontjai
Beállítás
[220Min]
Time Lapse REC
On
4
Off (Ki)
Letiltja a funkciót.
On (Be)
• Felvételi időköz (Sec (Mp)): A témáról a
megadott időközönként készül felvétel.
1  3  5  10  15  30 (mp)
• Teljes rögzítési idő (Hr (Ó)): A felvétel
kezdetétől a végéig eltelő idő.
24  48  72  ∞ (óra)
: 1 Sec
24 Hr
Exit
STBY
[220Min]
Tartalom
Képernyő
ikon
Time Lapse REC
Off
1
Sec /
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
Move
OK
Hosszú időközű video esetén a C.Nite funkció nem működik.
-
További felvételi funkciók
Példa a hosszú időközű videóra
Teljes rögzítési idő
Felvételi időköz
Idősor
A Hosszú időközű felvételi mód meghatározott időközönként
rögzít egy képet a teljes rögzítési idő folyamán, amelyet
azután gyorsítva le lehet játszani.
A Hosszú időközű videó mód például hasznos lehet a
következők rögzítésénél:
- Virág kinyílásának rögzítése
- Fészekrakó madár tevékenységének rögzítése
- Felhők áramlásának rögzítése
Az adathordozón tárolt
videó hossza (a hosszú
időközű videó hossza)
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• A felvétel végén a kamera kilép a Hosszú időközű videó módból. Újabb felvétel kezdéséhez ismételje meg az 1-6 lépéseket.
• A videófelbontástól függően 50 vagy 25 rögzített kép alkot egy 1 másodperces videót. Mivel a kamera által rögzíthető legrövidebb videó egy másodperces, a
felvételi időköz meghatározza, milyen hosszú legyen a felvétel. Ha például az intervallumot 30 mp-re állítja, a Hosszú időközű videó felvételi idejét legalább 13
vagy 25 percre kell állítania minimum 1 másodpercnyi videó rögzítéséhez (50 vagy 25 kép).
• A felvétel félbeszakításához nyomja meg a [Felvétel indító/leállító] gombot.
• A Hosszú időközű videó nem támogatja a hangbemenetet. (néma felvétel).
• A maximum folyamatos rögzítési idő 20 perc. A maximális videó fájlméret 1,8GB. Ha a videó rögzítési idő meghaladja a 20 percet vagy a videófájl túllépi az 1,8GB-ot,
egy új videófájl jön létre automatikusan.
• Ha lemerül az akkumulátor a hosszú időközű videó rögzítése alatt, akkor a kamera elmenti az addigi felvételt, és készenléti módba kapcsol. Egy rövid idő után
megjelenik a merülő akkumulátorra vonatkozó üzenet, majd a kamera kikapcsol.
• Ha nincs elég hely az adathordozón a felvétel rögzítéséhez, a maximális kapacitás elérésekor a kamera készenléti módba kapcsol.
• Javasolt a hálózati adapter használata a Hosszú Időközű Videó funkció alkalmazása esetén az akkumulátor helyett.
• A hosszú időközű videó felvételének elkezdésekor villog a Hosszú időközű videó üzenet akkor is, ha az információ megjelenítési módot minimumra állította.
Ez normális jelenség, és ne szakítsa meg az áramellátást, és ne vegye ki a memóriakártyát.
65
További felvételi funkciók
Guideline (Segédvonalak)
Az almenük pontjai
A kamerán 3 féle segédvonal-típus használható a kompozíció
kiegyensúlyozására.
A [MODE] gombbal válassza ki a Felvétel (
26 oldal
1
2
3
66
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Guideline (Segédvonalak).
STBY
) módot.
[220Min]
Guideline
Off
Cross
Válassza ki a kívánt almenüGrid
pontot és beállítást a
Exit
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Beállítás
Tartalom
Off (Ki)
Kikapcsolja a segédvonalakat.
Akkor hasznos, ha a témát középre
szeretné állítani.
Akkor hasznos, ha vízszintes vagy
függőleges igazítással készíti el a
kompozíciót, vagy ha tele makró funkciót
használ.
Cross (Kereszt)
Grid (Rács)
Safety Zone
(Biztonsági
zóna)
Képernyő
ikon
-
A Biztonsági zónába helyezett téma
felvétele biztosan jó minőségű lesz.
• Állítsa a témát a vonalak metszéspontjába az egyensúly
megteremtéséhez.
• A segédvonalak a felvételen nem jelennek meg.
További lejátszási funkciók
Thumbnail View Option (Indexkép. néz. opció)
A Többképes nézetben a rögzített videók és fotók indexképei
különböző opciók szerint jeleníthetők meg.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó vagy Fotó indexképes megjelenítést.
42 oldal
1
2
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Thumbnail View Option
(Indexkép. néz. opció).
Normal
Normal (Normál)
Date (Dátum)
Normal
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Ez a funkció csak az indexképes megjelenítés képernyőn érhető el.
Thumbnail View Option
Normal
Date
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
Az almenük pontjai
Beállítás
Normal
(Normál)
Date (Dátum)
Tartalom
Fájlok indexképeinek megjelenítése a rögzítés
sorrendjében.
A legutóbb létrehozott vagy lejátszott felvétel
indexképe ki van jelölve.
67
További lejátszási funkciók
PlayOption (Lejátszási beáll)
Smart BGM Option (Intell. BGM opció)
Kiválasztható a kívánt lejátszási stílus.
A videókhoz háttérzene is adható. Válassza ki a kívánt BGM
lejátszást.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó indexképes megjelenítést. 42 oldal
1
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 PlayOption (Lejátszási beáll).
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Ez a funkció csak az egyszeres videó nézetben működik.
1
Normal
PlayOption
Play All
Play One
2
Válassza ki a kívánt almenüRepeat All
pontot és beállítást a
Exit
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)],
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
A
2
Az almenük pontjai
Beállítás
Play All
(Össz lejátsz)
Play One
(Egy lejátsz)
Repeat All
(Mindet ismétel)
Repeat One
(Egy ismétlése)
68
Tartalom
Képernyő
ikon
A kiválasztott videótól az utolsóig az
összesfelvétel lejátszása.
Az almenük pontjai
Beállítás
A kiválasztott felvétel lejátszása.
Az összes felvételt ismétli.
A kiválasztott felvétel ismételt lejátszása.
3
0:00:01/ 0:00:06
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
Smart BGM Option
 Smart BGM Option
The Flea Waltz
Canon in D
(Intell. BGM opció).
Cello Suite No.1
Válassza ki a kívánt almenüExit
pontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
• A kiválasztott háttérzene lejátszásához a kijelölt videón a
videó lejátszásakor nyomja meg a [SMART BGM] gombot.
A háttérzene leállításához nyomja meg újra a [SMART
BGM] gombot.
A
Tartalom
The Flea Waltz (Szamárinduló)
Szamárinduló lejátszása.
Canon in D (Kánon D dúrban)
Kánon lejátszása D dúrban.
Cello Suite No.1
(1. cselló szvitt)
1. cselló szvitt lejátszása.
Nocturne (Noktürn)
Noktürn lejátszása.
Random (Véletlen)
Szamárinduló – Noktürn lejátszása véletlenszerűen.
Ha megváltoztatja a háttérzenét a [MENU] gomb megnyomásával videólejátszás
közben, a lejátszás szünetelni fog. A [Vezérlő (OK)] gombbal játssza le újra a
szüneteltetett videót a módosított háttérzenével.
További lejátszási funkciók
Külső számok használata háttérzeneként (Smart BGM II)
Külső számok elmenthetők memóriakártyára, valamint hangok
használhatók a kamera Smart BGM beállításában.
• Tegyen be egy memóriakártyát.
• Készítse elő a külső számokat háttérzenének.
Külső szám törlése a memóriakártyáról
A külső számok a Manage BGM
menüponttal törölhetők a Smart BGM
képernyőn vagy a memóriakártya BGM
mappájából.
Külső számok beállítása háttérzeneként
A számokat konvertálja olyan kompatibilis formátumba a kamerába
épített Intelli-studio programmal, amelyet a kamera ismer.
1 Csatlakoztassa a kamerát PC-hez az USB kábellel, és futtassa
az Intelli-studio programot. 85 oldal
2
Kattintson a Tool pontra az Intellistudio képernyőjén  Sending
song for Smart BGM (Szám
küldése Smart BGM-nek).
3
Kattintson a Browse (Tallózás)
gombra a Smart BGM képernyőn
a kívánt szám kiválasztásához.
4
Változtassa meg a szám címét a kamera
által felismerhetőre, és kattintson a
Send (Küldés)  Yes (Igen) pontra.
Válasszon ki egy helyet a
mentéshez  kattintson a Convert
 Yes (Igen) gombra.
3 Csatlakoztasson egy
• A számot a rendszer m4a fájllá
memóriakártyát a PC-hez  másolja át a BGM mappát
(a konvertált külső számokkal) a PC-ről a memóriakártyára
 vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be a kamerába.
4 A Smart BGM Option (Intell. BGM opció) menüben videó
lejátszás módban válasszon ki egy külső számot háttérzenének.
Az átvitel végén kattintson az
OK gombra.
Külső szám törlése a memóriakártyáról
1 Vegye ki a memóriakártyát a kamerából, és csatlakoztassa
a PC-hez.
2 Válassza ki a kívánt külső számokat a BGM mappából.
• Legfeljebb 5 konvertált szám másolható
át a memóriakártyára a kamerában.
6
1 Kövesse az 1-3 lépéseket a bal oldali ábra szerint.
2 Módosítsa a külső szám címét 
• A BGM mappa automatikusan
létrejön a kiválasztott helyen,
majd a készülék konvertálja a
külső számot m4a fájlba, és
elmenti a BGM mappába.
konvertálja, és átküldi a kamerában
található memóriakártyára.
5
Európában vásárolt kamera esetén a számokat a következők
szerint mentheti el.
A memóriakártyán található szám
a Smart BGM Option (Intell. BGM
opció) menüben jelenik meg videó
lejátszás módban. 68 oldal
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
• A kamera csak az Intelli-studio programmal konvertált számokat ismeri fel.
• Az Intelli-studio program mp3 és m4a formátumú számokat képes
konvertálni.
• A külső számokat a memóriakártyán a BGM mappába menti.
• Ha a konvertált m4a fájlokat átmásolja a memóriakártya BGM
mappájába, akkor használhatók lesznek Smart BGM-ként.
69
További lejátszási funkciók
Delete (Törlés)
4
A felvételek egyenként vagy egyszerre is törölhetők.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó vagy Fotó indexképes megjelenítést.
42 oldal
1
2
3
70
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Delete (Törlés).
A gombokkal [Vezérlő (Fel/Le)]
válassza ki a kívánt pontot, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot.
Ha az All Files (Összes fájl) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Az almenük pontjai
Beállítás
Select Files
(Fájlok kiválaszt)
Tartalom
A kiválasztott videó vagy fotó felvételt törli.
Normal
Delete
Select Files
All Files
(Minden fájl)
Az összes videó és fotó törléséhez, kivéve a
védett fájlokat.
All Files
Exit
Ha a Select Files (Fájlok
Delete
kiválaszt.) lehetőséget választja,
0:00:55
1/10
megjelenik az indexképes kijelzés.
ⓐ A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gombokkal léphet a törölni
kívánt fotóra vagy videóra.
Delete
Move
Cancel
ⓑ A [Vezérlő (OK)] gombbal
jelölheti be a képeket törlésre.
A szemétkuka ikon ( ) megjelenik a fotón vagy videón.
ⓒ Ismételje meg az ⓐ és ⓑ lépéseket a többi törölni kívánt
fotó vagy videó esetén is.
ⓓ Nyomja meg a [MENU] gombot a fotók vagy videók
törléséhez.
ⓔ A kiválasztott opciónak megfelelő üzenet jelenik meg a
képernyőn. Nyomja meg a [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat
a Yes (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
• A törölt felvételek nem állíthatók vissza.
• Fájlok törlése közben ne húzza ki a tápkábelt, és ne vegye ki a
memóriakártyát, mert az adathordozó megsérülhet.
• A felvételek törölhetők is az egyszeres nézetben.
• Fontos képeket megvédheti a véletlen törlés ellen a képvédelem
aktiválásával. 72 oldal
• Védett képeket nem lehet törölni. Védett kép törléséhez először
oldja fel a védelmet. 72 oldal
• Ha a memóriakártyán lévő írásvédő fület lezárta, akkor nem fog
tudni törölni.
• A médiatárolót formatálhazja is, ekkor egyszerre törli az összes
képet. Ügyeljen rá, hogy ebben az esetben minden adat eltűnik,
beleértve a védett fájlokat is. 80 oldal
• A Törlés nem működik, ha az akkumulátor merülőben van. Törlés
közben javasolt a hálózati adapter használata az energiaellátás
megszűnésének elkerülésére.
További lejátszási funkciók
Delete My Clip (My Clip törlése)
4
A ‘My Clip’ jelölés törölhető is a videókról.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó indexképes megjelenítést. 42 oldal
Ha az All Files (Összes fájl) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Az almenük pontjai
Beállítás
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Delete My Clip
(My Clip törlése).
Normal
Select Files
(Fájlok kiválaszt)
Tartalom
My Clip címke törlése a kiválasztott videókról.
Delete My Clip
Select Files
All Files
A gombokkal [Vezérlő (Fel/Le)]
válassza ki a kívánt pontot, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
All Files
(Minden fájl)
My Clip címke törlése az összes videóról.
Exit
Ha a Select Files (Fájlok
Delete My Clip
0:00:55
1/10
kiválaszt.) lehetőséget választja,
megjelenik az indexképes kijelzés.
ⓐ A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gombbal lépjen a My Clip ( )
Delete
Move
Cancel
jelölésű videóra.
ⓑ Nyomja meg a [Vezérlő (OK)]
gombot. A szemétkuka ikon ( ) megjelenik a fotón vagy
videón.
ⓒ Ismételje meg az ⓐ és ⓑ lépést minden My Clip ( )
jelölésű videóra.
ⓓ A [MENU] gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott
videókról a jelölést.
ⓔ A kiválasztott opciónak megfelelő üzenet jelenik meg a
képernyőn. Nyomja meg a [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat
a Yes (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
A törölt My Clip címkék nem állíthatók vissza.
A My Clip címkék egyképes nézetben is törölhetők a videókról.
71
További lejátszási funkciók
Protect (Védelem)
A fontos, elmentett videók vagy fotók védhetők a véletlen törlés
ellen. A védett képek nem kerülnek törlésre egészen addig, amíg
fel nem oldja őket a védelem alól, vagy nem formázza a memóriát.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó vagy Fotó indexképes megjelenítést.
42 oldal
1
2
3
72
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Protect (Védelem).
A gombokkal [Vezérlő (Fel/Le)]
válassza ki a kívánt pontot, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot.
Normal
Protect
ⓔ A kiválasztott opciónak megfelelő üzenet jelenik meg a
képernyőn. Nyomja meg a [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat
a Yes (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
4
Ha az All On (Össz. be) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
5
Ha az All Off (Össz. ki) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Select Files
All On
All Off
Exit
Ha a Select Files (Fájlok
Protect
kiválaszt.) lehetőséget választja,
0:00:55
1/10
megjelenik az indexképes kijelzés.
ⓐ A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gombokkal léphet a védeni
kívánt fotóra vagy videóra.
Protect
Move
Cancel
ⓑ A [Vezérlő (OK)] gombbal
)
jelölheti be a képeket védelemre. A kulcs ikon ( megjelenik a fotón vagy videón.
ⓒ Ismételje meg az ⓐ és ⓑ lépéseket a többi védeni kívánt
fotó vagy videó esetén is.
ⓓ Nyomja meg a [MENU] gombot a fotók vagy videók
levédéséhez.
Az almenük pontjai
Beállítás
Select Files
(Fájlok kiválaszt)
Tartalom
A kiválasztott videókat vagy fotókat védi a
törléstől.
All On (Össz. be)
Az összes videó vagy fotó védelme.
All Off (Össz. ki)
Feloldja valamennyi képre vonatkozólag a
védelmet.
• A felvételek védhetők is az egyszeres nézetben.
• Ha a memóriakártyán lévő írásvédő kapcsolót lezárásra állította, a
védelmet nem állíthatja be. 31 oldal
További lejátszási funkciók
Share Mark (Megosztás jel)
4
Ha az All On (Össz. be) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
5
Ha az All Off (Össz. ki) beállítást választja, megjelenik
a kiválasztott opciónak megfelelő üzenet. Nyomja meg a
[Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat a Yes (Igen) kiválasztásához,
majd nyomja meg az [Vezérlő (OK)] gombot.
Elhelyezheti a Share jelet a videón. Ezután a jelölt fájl közvetlenül
feltölthető a YouTube-ra.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Videó indexképes megjelenítést. 42 oldal
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Share Mark (Megosztás jel).
A gombokkal [Vezérlő (Fel/Le)]
válassza ki a kívánt pontot, majd
nyomja meg az [Vezérlő (OK)]
gombot.
Normal
Az almenük pontjai
Share Mark
Beállítás
Select Files
Select Files
(Fájlok kiválaszt)
All On
All Off
Exit
Ha a Select Files (Fájlok
Share Mark
kiválaszt.) lehetőséget választja,
0:00:55
1/10
megjelenik az indexképes kijelzés.
ⓐ A [Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)]
gombbal lépjen a megosztani
kívánt videóra.
Mark
Move
Cancel
ⓑ A [Vezérlő (OK)] gombbal
válassza ki a megosztani kívánt videót. A videón megjelenik
a megosztás ( ) ikon.
ⓒ Ismételje meg az ⓐ és ⓑ lépést minden megosztani kívánt
videóra.
ⓓ A [MENU] gombbal jelölje meg a megosztani kívánt
videókat.
ⓔ A kiválasztott opciónak megfelelő üzenet jelenik meg a
képernyőn. Nyomja meg a [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombokat
a Yes (Igen) kiválasztásához, majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
Tartalom
Kiválasztott videók megjelölése.
All On (Össz. be)
Összes videó megjelölése.
All Off (Össz. ki)
Megosztás jelölés törlése az összes videóról
egyszerre.
• A funkció a teljes egyképes megjelenítési módban is használható.
• A készülékbe épített Intelli-studio szoftverrel a Megosztásra jelölt
videók könnyen feltölthetők az internetre. 90 oldal
• Ha videót tölt fel webhelyre, például a YouTube-ra, a maximálisan
feltölthető hossz 14 perc 59 mp.
A Megosztás (   ) gomb használata
A megosztás jel a videóra elhelyezhető a [Megosztás
(   )] gomb megnyomásával.
73
További lejátszási funkciók
Slide Show (Diavetítés)
File Info (Fájladatok)
Diavetítés indítható különböző effektusok használatával.
A kamera megjeleníti a rögzített képek adatait.
• A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
) módot.
26 oldal
• Válassza ki a Fotó indexképes megjelenítést. 42 oldal
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot 
botkormány [Vezérlő (Bal/Jobb)]
 Slide Show (Diavetítés).
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
A [MODE] gombbal válassza ki a Lejátszás (
26 oldal
1
Normal
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
2
1/10
100-0001
Az almenük pontjai
Start
(Indítás)
Interval
(Időköz)
74
Music
(Zene)
Normal
File Info
Select Files
Exit
Exit
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Beállítás
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  File Info (Fájladatok) 
botkormány [Vezérlő (OK)]
• Megjelennek a kiválasztott fájl
adatai.
) módot.
Tartalom
Diabemutató kezdése az aktuális képpel.
- Megjelenik a ( ) ikon.
- A diabemutató leállításához nyomja meg újra a [Vezérlő
(OK)] gombot.
- Az indexképes nézethez való visszatéréshez használja
a [Zoom] kart.
A kamera folyamatosan megjeleníti a fotókat egymás után a
beállított időközönként 1sec (1 mp) vagy 3sec (3 mp).
A háttérzene be- és kikapcsolható. A kamerán
alapértelmezésben 4 zeneszám található a flash
memóriában. A diavetítés elindítása után a 4 zene egymás
után ismétlődik véletlenszerű sorrendben.
3
File Info
Jelölje ki a kívánt videót vagy fotót
100VIDEO
a [Vezérlő (Fel/Le/Balra/Jobbra)]
Date
gombbal, majd nyomja meg a
Duration
Size
[Vezérlő (OK)] gombot.
Resolution
• Megjelennek a kiválasztott fájl
Exit
adatai, az alábbiak szerint.
- Date (Dátum)
- Duration (Lejátszási idő) (csak videó)
- Size (Méret)
- Resolution (Felbontás)
HDV_0001.MP4
:01/JAN/2013
:0:00:20
:22.6 MB
:1280X720/25p
OK
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
Egyéb beállítások
Storage Info (Adathord. info)
File No. (Fájl száma)
Megjeleníti a tároló eszköz adatait.
A rögzített fájlokat a készülék a felvétel sorrendjében számozza.
1
2
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
Storage Info (Adathord. info) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
• A botkormány [Vezérlő (Fel/
Le)] segítségével válassza ki a
kívánt információt.
• Ellenőrizheti a felhasznált
memóriát, szabad memóriát,
és a hátralévő rögzítési időt
minden felbontás esetén.
1
Storage Info
Exit
Storage
:Card
Used
:190MB
Free
:14.6GB
Move
Back
Nyomja meg a [MENU] gombot a menüből való kilépéshez.
2
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás)
 botkormány [Vezérlő (Fel/
Le)]  File No. (Fájl száma) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
File No.
:
Date/Time Set
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
Exit
3
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Az almenük pontjai
• Ha nincs behelyezve adathordozó, akkor nem válaszható ki. A
menüpont szürkítve jelenik meg.
• A tényleges kapacitás kevesebb lehet, mint az LCD képernyőn
megjelenő kapacitás, mivel a kamerarendszer is elfoglalja a
kapacitás egy részét.
Beállítás
Tartalom
Series
(Sorozat)
A fájlszámok egymás után kerülnek kiosztásra, még akkor
is, ha a memóriakártyát kicseréli, ha a memóriakártyát
megformázza, vagy ha az összes fájlt törli. A fájlok
számozása új mappa létrehozásakor elölről kezdődik.
Reset
(Visszaáll.)
A fájlok számozása ismét 0001-től kezdődik.
Ha a File No. (Fájl száma) beállítás a Series (Sorozat), akkor minden
fájl külön sorszámot kap, így elkerülhető a fájlnevek ismétlődése. Ezt
a beállítást célszerű választani, ha a fájlokat számítógépen akarja
kezelni.
75
Egyéb beállítások
Date/Time Set (Dátum/idő beáll.)
Date/Time Display (Dátum/idő megj.)
A felvétel rögzítésének idejét a kamera tárolja, ha beállítja a
pontos dátumot és időt. Ajánlott a megvásárlás után beállítani a
dátumot és az időt.
Beállítható az LCD képernyőn megjelenítendő dátum és idő.
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
Date/Time Set (Dátum/idő beáll.)
 botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a dátum és idő
információkat, és állítsa be az
értékeket a botkormánnyal
[Vezérlő (Fel/Le/Bal/Jobb)].
Ellenőrizze az óra beállítását,
majd nyomja meg az [Vezérlő
(OK)] gombot.
Az év 2037-ig állítható be.
STBY
1
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
2
Exit
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Cancel
3
Move
OK
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
Date/Time Display (Dátum/idő
megj.)  botkormány [Vezérlő
(OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
[220Min]
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Off
Date/Time Display
Date :
Time
LCD Brightness
12
OFF
12
OFF
Exit
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
• Az LCD képernyőn megjelenik a beállított dátum és idő.
Az almenük pontjai
Beállítás
Date (Dátum)
Tartalom
Az aktuális dátum és idő nem
jelenik meg.
Megjeleníti az aktuális dátumot.
Time (Idő)
Date & Time
(Dátum/Idő)
Megjeleníti az aktuális időt.
Megjeleníti az aktuális dátumot és
időt.
Off (Ki)
76
STBY
Settings
Képernyő ikon
01/JAN/2013
00:00
01/JAN/2013
00:00
A belső elem lemerülésekor a dátum/idő értéke 01/JAN/2013 00:00
lesz.
Egyéb beállítások
LCD Brightness (LCD fényerő)
Auto LCD Off (LCD auto kikapcs)
Itt a környezet fényerejéhez igazíthatja az LCD képernyő
fényerejét.
Az energiatakarékosság érdekében az LCD képernyő fényereje 2
perc után lecsökken, ha addig nem történik művelet.
1
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
LCD Brightness (LCD fényerő)
 botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
LCD Brightness
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Exit
3
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
Shutter Sound
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Exit
Az almenük pontjai
Az almenük pontjai
Beállítás
Normal
(Normál)
Bright
OFF
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
Auto LCD Off (LCD auto kikapcs)
 botkormány [Vezérlő (OK)].
Tartalom
Standard fényerő.
Az LCD képernyő fényerejének növelése.
• Ha a környezeti megvilágítás túl erős, módosítsa az LCD
fényerejét.
• Az LCD fényerő módosítása nincs hatással a felvételekre.
• A világosabb LCD több energiát fogyaszt.
Beállítás
Off (Ki)
On (Be)
Tartalom
Kikapcsolja a funkciót.
Ha a kamera 2 percig inaktív Videó vagy Fotó STBY
módban, vagy 5 percig videó felvétel közben, akkor az
energiatakarékos mód lekapcsolja az LCD képernyőt.
• Ha az Auto LCD Off (LCD auto kikapcs) funkció bekapcsolt, az
LCD bármelyik gomb megnyomásával visszakapcsolható.
• Az Auto LCD Off a következő esetekben nem működik:
- A tápkábel (hálózati adapter, USB kábel) csatlakoztatásakor.
77
Egyéb beállítások
Beep Sound (Hangjelzés)
Shutter Sound (Zárhang)
Ez a beállítás lehetővé teszi a gombok megnyomásakor hallható
hangok bekapcsolását.
Be- vagy kikapcsolhatja a [PHOTO] gomb lenyomásakor hallható
hangjelzést.
1
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)]
 Beep Sound (Hangjelzés) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Exit
Off (Ki)
On (Be)
Tartalom
Kikapcsolja a funkciót.
Bekapcsolás után minden gombnyomáskor hangjelzés
hallható.
A Hangjelzés kikapcsol a következő esetekben:
- Felvétel, lejátszás
- Szünet felvétel közben
- Ha kábel van csatlakoztatva hozzá (AV kábel, Mikro HDMI kábel,
stb.)
78
3
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Exit
Az almenük pontjai
Az almenük pontjai
Beállítás
2
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)]
 Shutter Sound (Zárhang) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
Beállítás
Off (Ki)
On (Be)
Tartalom
Kikapcsolja a funkciót.
A [PHOTO] gomb megnyomásakor felhangzik a zárhang.
Egyéb beállítások
Auto Power Off (Auto kikapcs.)
PC Software (PC szoftver)
Beállítható, hogy a kamera automatikusan kikapcsoljon 5 perc
inaktivitás után. Ezzel elkerülhető a felesleges energiafogyasztás.
Ha bekapcsolja a PC szoftver menüpontot, a számítógépen a
program azonnal elindul az USB kábellel való csatlakoztatás
után. A programmal az elkészített videók és fotók letölthetők
a számítógép merevlemezére. A PC software (PC szoftver)
segítségével lehetséges a videó/fotó fájlok szerkesztése is.
1
2
3
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)] 
Auto Power Off (Auto kikapcs.)
 botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
PC Software
Off
5 Min
Exit
3
Az almenük pontjai
Off (Ki)
5 Min
(5 perc)
2
Format
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Beállítás
1
Format
Tartalom
Kikapcsolja a funkciót.
A kamera 5 perc inaktivitás után kikapcsol.
• A kamera nem kapcsol energiatakarékos módba a következő
helyzetekben:
- A tápkábel (hálózati adapter, USB kábel) csatlakoztatásakor.
- A következő funkciók használatakor; Delete: All Files (Törlés:
Minden fájl), Protect: All On (Védelem: Össz. be).
- Felvétel, lejátszás (kivéve szünet), vagy fotó diavetítés közben.
• A kamera visszakapcsolásához nyomja meg a [Főkapcsoló ( )]
gombot.
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)]
 PC Software (PC szoftver) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
Válassza ki a kívánt almenüpontot és beállítást a
botkormánnyal [Vezérlő (Fel/
Le)], majd nyomja meg az
[Vezérlő (OK)] gombot.
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
Nyomja meg a [MENU] gombot a
menüből való kilépéshez.
Exit
Az almenük pontjai
Beállítás
Tartalom
Off (Ki)
Kikapcsolja a funkciót.
On (Be)
A beépített szoftver elindul, ha a kamerát PC-hez csatlakoztatja.
A PC szoftver csak Windows számítógépen működik.
79
Egyéb beállítások
Format (Formázás)
Default Set (Alapbeállítás)
A funkcióval minden adatot törölhet a kártyáról, és kijavíthatja az
esetleges hibákat.
A menübeállítások visszaállíthatók gyári alapértelmezésre.
1
Tegyen be egy memóriakártyát. 30 oldal
1
2
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás)
 botkormány [Vezérlő (Fel/
Le)]  Format (Formázás) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
Válassza a Yes (Igen) lehetőséget
a [Vezérlő (Bal/Jobb)] gombbal,
majd nyomja meg a [Vezérlő (OK)] gombot.
• Ne távolítsa el az adathordozót, és ne végezzen más műveletet
(például ne kapcsolja ki a készüléket) formázás közben. Használja a
mellékelt hálózati adaptert, mert az adathordozó meghibásodhat, ha
az akkumulátor lemerül, és a készülék kikapcsol formázás közben.
• Ha az adathordozó meghibásodna, formázza újra.
80
• Ne formázza meg az adathordozót PC-n vagy más eszközön.
Az adathordozót ezen a kamerán formázza meg.
• A memóriakártyát a következő esetekben formázza meg:
- Új memóriakártya használata előtt
- Egyéb eszközökön formázott memóriakártyák esetén
- Egyéb eszközökön használt memóriakártyák esetén
- Ha a kamera nem ismeri fel a memóriakártyát
• A memóriakártya nem formázható, ha írásvédő kapcsolója lezárt
állásban van.
• Ha nincs behelyezve adathordozó, akkor nem választható ki.
Ilyenkor a menüben is szürkítve jelenik meg.
• Nem végezhető formázás, ha az akkumulátor töltöttsége
nem megfelelő. Formázás közben javasolt a hálózati adapter
használata az energiaellátás megszűnésének elkerülésére.
2
Nyomja meg a [MENU] gombot
 botkormány [Vezérlő (Bal/
Jobb)]  Settings (Beállítás) 
botkormány [Vezérlő (Fel/Le)]
 Default Set (Alapbeállítás) 
botkormány [Vezérlő (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
Ha szeretné visszaállítani a beállításokat alapértékre, érintse
meg a Yes (Igen) pontot.
• A funkció használata közben ne kapcsolja ki a kamerát.
• A kamera visszaállítása után állítsa vissza a Date/Time Set
(Dátum idő beáll) beállítást. 25 oldal
• A Default Set funkció nem befolyásolja az adathordozóra rögzített
fájlokat.
Language
Kiválaszthatja a menü és az üzenetek megjelenítésének nyelvét.
29 oldal
Open source licences (Nyílt f.kód licencek)
Nyílt forráskódú licenc információk megjelenítése.
Csatlakoztatás TV-hez
CSATLAKOZTATÁS NAGYFELBONTÁSÚ TV-HEZ
A nagyfelbontású (HD) videókat HDTV-n tekintheti meg. A kamera
HDMI kimenettel rendelkezik a nagyfelbontású videók átviteléhez.
HDTV
Kamera
CARD
Jelfolyam
Mikro HDMI kábel
Mikro HDMI kábellel
1
Kapcsolja be a videokamerát.
• Ha nem a kamerát kapcsolja be először, előfordulhat, hogy
nem ismeri fel a csatlakoztatott TV-t.
2
Csatlakoztassa a kamerát a TV-hez a mikro HDMI-kábellel.
3
Állítsa be a TV bemenetét úgy, hogy a TV észlelhesse a
csatlakoztatott kamerát.
• A TV-bemenet váltását illetően tekintse meg a TV használati
útmutatóját.
4
Kezdje el a képek lejátszását. 42 oldal
A HDMI magyarázata
A HDMI (nagyfelbontású multimédia interfész) egy
kompakt audió/videó interfész, amellyel tömörítetlen
digitális adatok továbbíthatók.
• Csak D-A típusú mikro HDMI kábel használható a kamerához.
• A kamera HDMI aljzata csak kimenetre használható.
• A kamera HDMI aljzatának használatakor kizárólag HDMI 1.3
kábelt használjon. Ha más HDMI kábellel csatlakoztatja a kamerát,
előfordulhat, hogy nem fog működni.
81
Csatlakoztatás TV-hez
CSATLAKOZTATÁS NORMÁL TV-HEZ
Sztereo típus
A kamerával rögzített felvételek megtekinthetők normál felbontású
TV-vel is. A kamera kompozit kimenettel rendelkezik a standard
felbontású videók átviteléhez.
Sárga
Sárga
Normál TV
Mono típus
Fehér
Vörös
Fehér
Kamera
CARD
Jelfolyam
Audio/Videó kábel
Audió/Videó kábel csatlakoztatása a kompozit
kimenethez
82
1
Kapcsolja össze a kamerát és a TV-t az audio/video kábellel.
• Kapcsolja be a videokamerát. Ha nem a kamerát
kapcsolja be először, előfordulhat, hogy nem ismeri fel a
csatlakoztatott TV-t.
2
Állítsa be a TV bemenetét úgy, hogy a TV észlelhesse a
csatlakoztatott kamerát.
• A TV-bemenet váltását illetően tekintse meg a TV használati
útmutatóját.
3
Kezdje el a képek lejátszását. 42 oldal
• Ha a kamerát TV-hez csatlakoztatja, a kamera LCD képernyője
automatikusan kikapcsol.
• Ellenőrizze a csatlakoztatást a kamera és a TV között, ha nem jól
csatlakoztatta a két eszközt, a TV képernyőn nem megfelelő kép
fog megjelenni.
• A kábel csatlakoztatásánál/kihúzásánál ne erőltesse a kábelt.
• Javasolt a hálózati adapter használata áramforrásként.
• Ha az Audió/Videó kábellel csatlakozik a TV-hez, csatlakoztassa a
megfelelő színű dugókat a megfelelő aljzatokba.
• A videóbemenet zöld színű is lehet a TV típusától függően.
Ilyenkor az Audió/Videó kábel sárga dugóját csatlakoztassa a TV
zöld bemenetére.
• Ha a TV egy audió (mono) bemenettel rendelkezik, csatlakoztassa
az Audió/videó kábel sárga dugóját a videó aljzatba, a fehér dugót
az audió aljzatba, a piros dugót pedig ne csatlakoztassa.
• A nagyfelbontásban (1280x720/25p) rögzített felvételeket normál
felbontásban fogja lejátszani.
• Ha a kamerát egyszerre több kábellel is csatlakoztatta a TV-hez, a
kimenő jel a következő prioritások szerint fog megjelenni:
- HDMI  Audió/Videó (kompozit) kimenet
Csatlakoztatás TV-hez
MEGTEKINTÉS TV KÉPERNYŐN
Kép megjelenítése az LCD-n vagy a tv-n a képarány
beállítás függvényében
Felvétel
képaránya
Megjelenés széles
(16:9) TV-n
Megjelenés (4:3) TV-n
16:9 képarányban
rögzített felvételek
CARD
4:3 képarányban
rögzített felvételek
A mikrofon hangerejét állítsa közepesre. Ha túl hangosra állítja, a
képjel zajos lehet.
83
Videók másolása
VIDEÓK ÁTÍRÁSA EGYÉB AV ESZKÖZÖKRE
1
Helyezze be az adathordozót a felvevő eszközbe.
A kamerával lejátszott felvételeket rögzítheti más eszközökön, pl.
videómagnón vagy DVD/HDD felvevőkön.
2
Csatlakoztassa a kamerát a felvevő eszközhöz (videómagnó
vagy DVD/HDD felvevő) a mellékelt /AV kábellel.
3
Indítsa el a lejátszást a kamerán, majd a felvételt a felvevő
eszközön.
• További részleteket a felvevő eszköz használati
útmutatójában talál.
4
A másolás befejezésekor állítsa le a felvevő eszközt, majd a
kamerát.
• A videók átmásolása analóg adatátvitellel történik. (kompozit
csatlakozással) Használja a mellékelt Audió/ Videó kábelt.
• Használja a hálózati adaptert videómagnóra vagy DVD/HDD
felvevőre való másoláskor.
Videómagnók vagy DVD/HDD felvevők
Kamera
CARD
Jelfolyam
Audió/Videó kábel
84
• A kamerával rögzített felvételek a mellékelt Audió/Videó
kábellel másolhatók át. Minden felvétel SD (normál felbontású)
képminőségben kerül másolásra, függetlenül az eredeti
felbontástól (HD/SD).
• A HD (nagyfelbontású) minőségben készített felvételeket a
beépített szofter segítségével másolhatja át a számítógépre.
86 oldal
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, a képminőség
romolhat.
• A dátum/idő rögzítéséhez jelenítse meg őket a képernyőn.
76 oldal
Használat Windows számítógéppel
A WINDOWS SZÁMÍTÓGÉPEN ELVÉGEZHETŐ
FELADATOK
Ha a kamerát USB-kábellel Windows számítógéphez
csatlakoztatta, a következő műveletek végezhetők el.
Fő Funkciók
• A kamerába épített ‘Intelli-studio’ videószerkesztő szoftver
segítségével a következő műveletek végezhetők el.
- Videók és fotók lejátszása.
- A rögzített videók vagy fotók szerkesztése.
- A rögzített videók és fotók feltöltése a YouTube, Flickr-ra,
Facebook.
• Az adathordozón levő fájlok (videók és fotók) áthelyezhetők
vagy átmásolhatók a számítógépre.
Rendszerkövetelmények
A beépített szoftver (Intelli-studio) használatához a következő
követelmények teljesítése szükséges:
Tétel
Követelmény
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Window 7 vagy
újabb
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz vagy jobb ajánlott
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz vagy jobb ajánlott
(Notebook: Intel Core2 Duo 2.2GHz vagy AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6GHz vagy jobb ajánlott)
RAM
1 GB vagy több ajánlott
Videokártya
NVIDIA GeForce 8500 GT vagy újabb,
ATI Radeon HD 2600 sorozat vagy újabb
Megjelenítés
1024 x 768, 16 bites szín vagy jobb
(1280 x 1024, 32 bites szín ajánlott)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c vagy újabb
Ajánlott
memóriakártya
6MB/s (6-es osztály) vagy jobb
• A fent említett rendszerkövetelmények javaslatok. Még olyan
rendszeren sem garantált a tökéletes működés, amely teljesíti
ezeket a követelményeket.
• Az ajánlottnál lassúbb számítógépeken kimaradhatnak képkockák,
vagy más zavarok jelentkezhetnek.
• Ha a számítógépre telepített DirectX verzió 9.0c alatti, telepítse a
9.0c verziót vagy újabbat.
• Ajánlott a rögzített felvételeket lejátszás vagy szerkesztés előtt
átmásolni a számítógépre.
• Ehhez egy laptop számítógépnek komolyabb
rendszerkövetelményeknek kell megfelelnie, mint egy asztali
PC-nek.
• Az Intelli-studio nem Mac OS kompatibilis.
• 64 bites Windows XP, Windows Vista, és Windows 7 rendszerben
az Intelli-studio 32 bites programként is telepíthető és futtatható.
85
Használat Windows számítógéppel
A Intelli-studio PROGRAM HASZNÁLATA
Az Intelli-studio egy beépített program, amellyel fájlok játszhatók
le és szerkeszthetők. Fájlokat tölthet fel a webhelyekre, például a
YouTube-ra vagy a Flickr-re.
3
A Yes (Igen) gombra kattintás után a feltöltés megtörténik, és
a következő párbeszédablak jelenik meg. Kattintson az Yes
(Igen) gombra a jóváhagyáshoz.
• Ha nem szeretne új fájlt menteni, kattitnson a No (Nem)
gombra.
1. lépés Az USB kábel csatlakoztatása
1
Állítsa a PC Software: On (PC szoftver: Be) értékre.
• Az alapértelmezett menübeállítások a fentiek lesznek.
2
Csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB kábellel.
• Egy új fájl mentési képernyő jelenik meg az Intelli-studio
főablakában. Ha a kamerán nincs új fájl, nem jelenik meg
az új fájlok mentésére szolgáló előugró ablak.
• Megjelenik a számítógéptípusnak megfelelő cserélhető
lemez ablak.
CARD
86
Az USB-kábel kihúzása
Az adatátvitel befejeztével a következő módon bonthatja a kapcsolatot:
1. Kattintson a Hardver biztonságos eltávolítása ikonra a tálcán.
2. Válassza ki az USB háttértár menüpontot, és kattintson a Leállítás
gombra.
3. Ha megjelenik a Hardvereszköz leállítása ablak, kattintson az OK
gombra.
4. Húzza ki az USB kábelt a kamerából és a számítógépből.
• Használja a mellékelt USB-kábelt. (Samsung gyártmányú kábel)
• Az USB-kábel csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg annak helyes
irányáról.
• Ha csatlakoztatva van az USB-kábel, a kamera be- vagy kikapcsolása a
számítógép üzemzavarát okozhatja.
• Ha az adatok áttöltése közben húzza ki az USB-kábelt a számítógépből
vagy a kamerából, az adatátvitel leáll és az adatok megsérülhetnek.
• Ha USB hubon keresztül vagy más eszközökkel egyidejűleg
csatlakoztatja a számítógéphez a kamera USB-kábelét, előfordulhat,
hogy a kamera nem fog helyesen működni. Ilyen esetekben távolítsa el
az összes USB-eszközt, és csak a videokamerát csatlakoztassa újra.
• A számítógéptípustól függően előfordulhat, hogy az Intelli-studio program
nem indul el automatikusan. Ilyenkor nyissa meg a CD-ROM lemezt,
amelyen az Intelli-studio program található, és futtassa az iStudio.exe
programot.
Használat Windows számítógéppel
2. lépés Az Intelli-studio fő képernyőről
További részletek: Help (Súgó)  Help
(Súgó) az Intelli-studio képernyőjén.
Az Intelli-studio elindulása után megjelennek a videók és fotók
indexképei a fő képernyőn.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
• Ha az Intelli-studio programot telepíti a PC-re, a program
gyorsabban elindul. A program telepítéséhez válassza ki a Tool
(Eszközök)  Install Intelli-studio on PC (Intelli-studio telepítése
PC-re).
• Az Intelli-studio szoftver lefrissebb verziója telepíthető a Web
Support → Update Intelli-studio → Start Update pontra
kattintással.
• A készülék beépített Intelli-studio szoftvere otthoni használatra
készült. Precíziós vagy ipari alkalmazásra nem használható.
Ilyen alkalmazásokhoz javasoljuk a professzionális szerkesztő
szoftverek használatát.
Sz.
Leírás
1
A menüpontok
2
Fájlok megjelenítése a kijelölt mappában.
3
Átkapcsol Fotószerkesztő üzemmódba.
4
Átkapcsol Videószerkesztő üzemmódba.
5
Átkapcsol Megosztás módba.
6
Indexképek nagyítás vagy kicsinyítése a listában.
7
Fájltípus kiválasztása.
8
Kijelölt mappában lévő videók és fotók megjelenítése a
számítógépen.
9
Csatlakoztatott eszköz videóinak és fotóinak mutatása vagy
elrejtése.
0
Kijelölt mappában lévő videók és fotók megjelenítése a
készüléken.
!
Fájlok megtekintése indexképként vagy térképen
@
Mappák böngészése a csatlakoztatott eszközön.
#
Mappák böngészése a számítógépen
$
Előző vagy következő mappára ugrás
%
Fájlok nyomtatása, fájlok megtekintése térképen, fájlok tárolása
a Tartalomkezelőben, arcok regisztrálása.
87
Használat Windows számítógéppel
3. lépés Videók vagy fotók lejátszása
Az Intelli-studio alkalmazással a felvételek kényelmesen
lejátszhatók.
1
2
3
Az Intelli-studioban kattintson a kívánt mappára a felvételek
megjelenítéséhez.
• Megjelennek a videók vagy fotók indexképei, a kiválasztott
helynek megfelelően.
Válassza ki a lejátszani kívánt videót vagy fotót.
• A fájlinformációk megjeleníthetők, ha az egeret a fájl fölé
húzza.
• Ha egyszer kattint a videó indexképére, a lejátszás az
indexkép keretében indul el, így könnyebb megtalálni a
kívánt videót.
Válassza ki a lejátszani kívánt videót vagy fotók, és kattintson
rá duplán a lejátszáshoz.
• Elindul a lejátszás, és megjelennek a vezérlőelemek.
Az Intelli-studio a következő fájlformátumokat támogatja:
-Videóformátumok: MP4 (Videó: H.264, Audió : AAC), WMV (WMV
7/8/9)
-Fotó formátumok: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFFS
88
4. lépés Videók vagy fotók szerkesztése
Az Intelli-studio programmal a videók és fotók többféleképpen
szerkeszhetők. (Change Size (Méret változtatása), Fine-Tuning
(Finomhangolás), Image Effect (Képeffektus), Insert Frame
(Szegély), stb.)
1
Válassza ki a szerkeszteni kívánt videókat és fotókat.
2
Kattintson a Movie Edit (Videó szerkesztése) ( ) vagy
Photo Edit (Fotó szerkesztése) ( ) gombra a kijelölt fájlnak
megfelelően az Intelli-studio böngészőben.
• A kiválasztott fájl megjelenik a szerkesztési ablakban.
3
Videó vagy fotó szerkesztése különböző funkciókkal.
Használat Windows számítógéppel
5. lépés Videók/fotók megosztása az Interneten
4
A feltöltés elkezdéséhez kattintson az Upload lehetőségre.
• Megjelenik egy előugró ablak a kijelölt webhely
megnyitására vagy egy ablak, amelyben be kell írnia az
azonosítót és a jelszót.
5
Írja be az azonosítót és a jelszót.
• A webhely tartalmának hozzáférése korlátozott lehet a
hálózati hozzáférési környezettől függően.
Töltse fel a fotókat és videókat közvetlenül az Internetre egy
kattintással.
1
Válassza ki a megosztani kívánt videót vagy fotót.
2
Kattintson a böngészőben a Share (Megosztás) ( )
lehetőségre.
• A kiválasztott fájl megjelenik a megosztási ablakban.
3
Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat, majd kattintson az “
Open” gombra.
• Kiválaszthatja a YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, Email, vagy egyéb olyan webhelyet, ahová a
fájlokat fel szeretné tölteni.
A feltölthető videók hosszúsága és mérete az adott webhely
szabályaitól függ.
89
Használat Windows számítógéppel
VIDEÓK KÖZVETLEN FELTÖLTÉSE A YouTube-RA!
A [Megosztás ( )] gombbal közvetlenül feltölthetők és megoszthatók a videók a YouTube-on. Nyomja meg a [Megosztás ( gombot, ha a készülék Windows számítógéphez van csatlakoztatva az USB-kábellel.
)]
LÉPÉS 1
LÉPÉS 3
A készüléken válassza ki a feltölteni kívánt videót az indexképes
nézetben, majd nyomja meg a [Megosztás ( )] gombot.
Ismételje meg minden feltölteni kívánt videóra. 73 oldal
Nyomja meg a [Megosztás ( )] gombot, ha a készülék
számítógéphez van csatlakoztatva.
• A kiválasztott videón megjelenik a Share mark ( ) jel.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
• A Megosztás jellel ellátott videók
megjelennek a Megosztás képernyőn.
• A feltöltés elkezdéséhez kattintson az
Yes (Igen) lehetőségre.
• Ha közvetlenül szeretne feltölteni
a felugró megosztási ablak nélkül,
tekintse meg “Az Intelli-studio nem
jeleníti meg a csatlakoztatott eszközön
lévő, megosztásra jelölt fájlok listáját” című részt.
• A [Megosztás ( )] gomb csak az Intelli-studio futása közben
használható.
LÉPÉS 2
Csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB kábellel.
• Az Intelli-studio automatikusan elindul a Windows számítógépen, amint
a készüléket csatlakoztatta ha a PC Software: On (PC szoftver: Be),
lehetőséget választotta.
•
CARD
•
•
•
•
90
•
A YouTube-ra való feltöltés során a videókat olyan formátumúra konvertálja, amely már
lejátszható a YouTube-on. A feltöltéshez szükséges idő a körülményektől függ, például a
számítógép és a hálózat teljesítményétől.
Nincs garancia arra, hogy a feltöltés bármilyen körülmények között sikerül, és a YouTube esetén
a szerver oldali változtatások során előfordulhat, hogy a funkció a jövőben nem fog működni.
A YouTube-ról további információkat a YouTube webhelyén talál: http://www.youtube.com/
A termék YouTube-feltöltési funkciója a YouTube LLC engedélyével működik. A YouTubefeltöltési funkcióval a YouTube LLC nem támogatja és nem ajánlja a terméket.
Ha nincs felhasználói azonosítója az adott webhelyhez, először regisztrálnia kell a bejelentkezés
előtt.
A YouTube házirendje szerint előfordulhat, hogy az adott országban/régióban nem lehet
közvetlenül videókat feltölteni.
Használat Windows számítógéppel
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA HÁTTÉRTÁROLÓKÉNT
4
A felvételeket az USB-kábel segítségével másolhatja át a
Windows számítógépre.
Megjelennek az adathordozón levő mappák.
• Minden fájltípus külön mappában helyezkedik el.
5
Másolja át vagy húzza át a fájlokat az adathordozóról a
számítógépre.
Lépés Az adathordozó tartalmának megtekintése
1
Ellenőrizze a PC Software:
Off (PC szoftver: Ki)
beállítást. 79 oldal
2
Helyezze be a
memóriakártyát. 30 oldal
3
Csatlakoztassa a kamerát
a számítógéphez az USBkábellel. 86 oldal
• Megjelenik a Cserélhető
lemez vagy a Samsung
ablak a számítógép
képernyőjén rövid idő
múlva.
• Válassza a Mappa
nyitása a fájlok Windows
Intéző segítségével
történő megtekintéséhez
opciót, majd kattintson az
OK gombra.
• Ha a Removable Disk (Cserélhető lemez) ablak nem jelenik
meg, ellenőrizze a csatlakozást (86 oldal), vagy ismételje meg
az 1. és 3. lépést. Ha a Cserélhető lemez ablak nem jelenik meg
automatikusan, nyissa meg a cserélhető lemez mappát a Sajátgép
alatt.
• Ha a csatlakoztatott kamera lemez ikonja nem jelenik meg, vagy a
jobb egérgomb megnyomására megjelenő helyi menü (megnyitás
vagy keresés) nem működik, lehet, hogy a számítógépet Autorun
vírus fertőzte meg. Javasolt a víruskereső szoftvert frissíteni.
Fotók Videók
Rendszermappa
Mappa beállítása
91
Használat Windows számítógéppel
A mappák és fájlok szerkezete az adathordozón
• Az adathordozón a mappák és fájlok szerkezete a következő.
• Ne változtassa meg, és ne távolítsa el a mappákat és a
fájlneveket. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy azok nem
lesznek megjeleníthetők.
Videófájl (H.264) ①
• A HD formátumú videók neve HDV_####.MP4 alakú.
• Az SD formátumú videók neve SDV_####.MP4 alakú.
• A fájlszám automatikusan növekszik az új videófájl
létrehozásakor.
• Egy mappában legfeljebb 9,999 fájl lehet. Ha a fájlok száma
átlépi a 9,999-et, akkor egy új mappa jön létre.
• A mappnevek a 100VIDEO, 101VIDEO szerint követik egymást.
A mappák maximális száma 999.
• A készülékkel maximum 9,999 fájl hozható létre az
adathordozón.
Fotó képfájl ②
• A videófájlokhoz hasonlóan a fájlszám új képfájl létrehozásakor
automatikusan eggyel nő.
• A fotók neve a SAM_####.JPG formátumot követi. Az új
mappákban az első fájl neve SAM_0001.JPG.
• A mappanév 100PHOTO  101PHOTO formátumban
növekszik stb.
Fájlformátum
Videók fájlok
• A videók H.264 formátumban vannak tömörítve. A fájlok
kiterjesztése “.MP4”.
• A videó felbontásokról a 53. oldalon olvashat.
Fotó fájlok
• A fotók tömörített JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumúak. A fájlok kiterjesztése “.JPG”.
• A fotó felbontásokról a 54. oldalon olvashat.
A kamerával rögzített videófájlok nevét nem szabad megváltoztatni,
mert a kamerán csak az eredeti mappa és fájlnevek használatával
játszhatók le.
92
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK ÉS ÜZENETEK
Kérjük, végezze el a következő egyszerű ellenőrzéseket, mielőtt a Samsung márkaszerviz központhoz fordulna. Az ellenőrzéssel időt és
telefonköltséget takaríthat meg.
Áramforrás
Üzenet
Ikon
Teendő
Ezt jelenti
Low Battery
(Akkumulátor merül!)
-
Az akkumulátor csaknem lemerült.
• Cserélje ki egy feltöltött akkumulátorra, vagy csatlakoztassa a hálózati
adaptert.
• Töltse fel az akkumulátort.
Check authenticity of the
battery.
(Ellenőrizze az akkumulátort.)
-
Az akkumulátor hitelesítése nem
sikerült.
• Ellenőrizze az akkumulátor eredetiségét, és cserélje újra.
• A kamerához csak eredeti Samsung akkumulátorok használata javasolt.
This is not a rated adaptor.
Use only the rated adaptor
that we provided.
(Ez nem gyári adapter.
Csak a mellékelt gyári adaptert
használja.)
-
A hálózati adapter hitelesítése nem
sikerült.
• Ellenőrizze a hálózati adapter megfelelőségét.
• Javasoljuk, hogy csak Samsung gyári adaptert használjon a
kamerához.
Adathordozó
Üzenet
Ikon
Teendő
Ezt jelenti
Insert Card
(Helyezzen be kártyát)
A kártyafoglalatba nincs
memóriakártya helyezve.
• Tegyen be egy memóriakártyát.
Card Full
(Kártya megtelt)
Nincs elég szabad terület a
memóriakártyán.
• Mentse el a fontosabb fájlokat számítógépre vagy más adathordozóra,
és törölje a felesleges fájlokat a memóriakártyáról.
Card Error (Kártyahiba)
A memóriakártyával gond van és
nem ismerhető fel.
• Formázza meg vagy cserélje ki a memóriakártyát.
Card Locked
(A memória védett!)
A memóriakártya írásvédő kapcsolója
• Oldja fel az irásvédelmet.
aktiválva van.
93
Hibaelhárítás
Adathordozó
Üzenet
Ikon
Ezt jelenti
Teendő
Not Supported Card
(Nem támogatott kártya)
A memóriakártyát nem támogatja a
kamera.
Please format!
(Kérjük formázzon!)
A memóriakártya nincs megformázva. • Formázza meg a memóriakártyát a menü használatával.
Low speed card. Please
record a lower resolution.
(Alacsony seb. kártya. Haszn.
kisebb felbontást.)
-
A memóriakártya teljesítménye nem
elég a felvétel elkészítéséhez.
• Használjon kompatibilis memóriakártyát.
• Alacsonyabb minőségben vegye fel a filmet.
• Váltson gyorsabb memóriakártyára. 32 oldal
Felvétel készítése
Üzenet
Ezt jelenti
-
Valamilyen hiba történt az adatoknak
az adahordozóra történő írásakor.
• Formázza meg az adathordozót az adatok számítógépre vagy egyéb
adathordozóra történő mentése után.
Release the Smart Auto
(Intelligens automata kiold)
-
Ha az SMART AUTO-t bekapcsolta,
egyes funkciókat nem használhat.
• Kapcsolja ki az SMART AUTO funkciót.
-
A tárolható videófájlok maximális
száma 9,999.
• Törölje a felesleges fájlokat az adathordozóról.
• Mentse le a fájlokat egy számítógépre vagy egyéb adathordozóra, majd
törölje a fájlokat.
• Tegyen be olyan kártyát, amelyen van elég szabad hely.
• Állítsa a File No. (Fájl száma) pontot Reset (Visszaáll.) értékre.
• Formázza meg az adathordozót.
-
A tárolható képfájlok maximális
száma 9,999.
• Törölje a felesleges fájlokat az adathordozóról.
• Mentse le a fájlokat egy számítógépre vagy egyéb adathordozóra, majd
törölje a fájlokat.
• Tegyen be olyan kártyát, amelyen van elég szabad hely.
• Állítsa a File No. (Fájl száma) pontot Reset (Visszaáll.) értékre.
• Formázza meg az adathordozót.
The number of video files
is full. Cannot record video.
(Túl sok videófájl. Nem lehet
videót rögzíteni.)
The number of photo
files is full. Cannot take a
photo. (Nincs több hely fotók
számára. Nem lehet fotókat
készíteni.)
94
Teendő
Ikon
Write Error (Írási hiba)
Hibaelhárítás
Felvétel készítése
Üzenet
File number is full.
Cannot record video.
(A fájlszámozás betelt. Nem
lehet videót rögzíteni.)
File number is full.
Cannot take a photo.
(A fájlszámozás betelt.
Nem lehet fotót rögzíteni.)
Ikon
Ezt jelenti
Teendő
-
A mappa és fájlszám elérte a
maximumot, és ezért nem készíthet
több felvételt.
• Ilyenkor állítsa a File No. (Fájl száma) pontot Reset (Visszaáll.)
értékre, és formázza meg az adathordozót. Formázás előtt mentse el a
fontosabb fájlokat.
-
A mappa és fájlszám elérte a
maximumot, és ezért nem készíthet
több felvételt.
• Ilyenkor állítsa a File No. (Fájl száma) pontot Reset (Visszaáll.)
értékre, és formázza meg az adathordozót. Formázás előtt mentse el a
fontosabb fájlokat.
Objektív védőfedél le van zárva.
• Nyissa ki az objektív védőfedelet.
Check the lens cover
(Ellenőrizze az
objektívfedelet)
Lejátszás
Üzenet
Teendő
Ikon
Ezt jelenti
Read Error (Olvasási hiba)
-
Valamilyen hiba történt az
adatoknak az adahordozóról történő
beolvasásakor.
• Formázza meg az adathordozót az adatok számítógépre vagy egyéb
adathordozóra történő mentése után.
Corrupted file (Hibás fájl)
-
Ez a fájl nem olvasható be.
• Formázza meg az adathordozót a menüpont használatával, miután
elmentette a fontosabb fájlokat számítógépre, vagy más adathordozóra.
95
Hibaelhárítás
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK
Ha a fenti módon nem sikerül elhárítani a problémát, forduljon a legközelebbi Samsung márkaszervizhez.
Tápellátás
Probléma
Magyarázat és megoldás
A kamera nem kapcsol be.
• Elképzelhető, hogy nincs akkumulátor a kamerában. Helyezzen be egy akkumulátort.
• Lehet, hogy a behelyezett akkumulátor lemerült. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort egy
feltöltöttre.
• Ha hálózati adaptert használ, győződjön meg róla, hogy megfelelően van csatlakoztatva a
konnektorba.
• Távolítsa el az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa az áramforrást
ismételten a kamerához, mielőtt bekapcsolja.
A kamera automatikusan kikapcsol.
• Ha nem nyom meg gombot legalább 5 percig, a kamera automatikusan kikapcsol (Auto power Off
(Auto kikapcs.)). Ezen funkció kikapcsolásához válassza az Auto power Off (Auto kikapcs.) funkció
Off (Ki) beállítását.
• Használja a hálózati adaptert.
A kamera nem kapcsol be.
• Távolítsa el az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa az áramforrást
ismételten a kamerához, mielőtt bekapcsolja.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl alacsony a környezeti hőmérséklet.
• Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Töltse fel újra az akkumulátort.
• Az akkumulátor elérte élettartama végét és már nem lehet feltölteni. Használjon másik akkumulátort.
Kép
Probléma
Magyarázat és megoldás
A TV vagy LCD képernyőjén torz képek jelennek
• Ez akkor következhet be, ha 16:9-es képarányú felvételt készít, vagy tekint meg 4:3-képarányú TV-n,
meg, vagy csíkok jelennek meg a kép tetején/alján,
vagy fordítva. További részletekhez lásd a megfelelő oldalakat. 83 oldal
vagy jobb/ bal oldalon.
96
Hibaelhárítás
Kép
Probléma
Magyarázat és megoldás
Az LCD képernyőn ismeretlen kijelzés jelenik meg.
• Egy figyelmeztető jelzés vagy üzenet jelenik meg a képernyőn. 93~95 oldalon
Utókép jelenik meg az LCD kijelzőn.
• Ez akkor következik be, ha a kikapcsolás előtt húzza ki a hálózati adaptert, vagy veszi ki az
akkumulátort.
A kép sötétnek tűnik az LCD kijelzőn.
• A környezet túl világos. Állítsa be az LCD fényerejét és szögét.
Adathordozó
Probléma
Magyarázat és megoldás
A memóriakártya funkciói nem elérhetőek.
• Helyezzen be megfelelően egy memóriakártyát a kamerába. 30 oldal
• Ha a memóriakártyát a számítógépen formázta meg, for-mázza meg újra közvetlenül a kamerával.
80 oldal
Nem lehet törölni a videót.
• Nem törölhet más eszközön védett felvételeket.Oldja fel a felvételek védelmét a másik eszközön.
72 oldal
• Oldja ki a memóriakártya írásvédő kapcsolóját. (SDHC memóriakártya, stb.), ha van ilyen. 31 oldal
Nem lehet formázni a memóriakártyát.
• Oldja ki a memóriakártya írásvédő kapcsolóját, (SDHC memóriakártya, stb.), ha van ilyen. 31 oldal
• A memóriakártyát nem ismeri fel a készülék, vagy a kártya hibás.
Az adatfájl neve nem megfelelő.
• A fájl valószínűleg sérült.
• A fájl formátumát nem támogatja a kamera.
• Csak a név jelenik meg, ha a mappaszerkezet nem felel meg a nemzetközi szabványnak.
A számítógép nem ismeri fel az SDXC
memóriakártyát.
• Az SDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert használnak. Amennyiben Windows XP számítógépen
szeretné használni az SDXC memóriakártyát, a Microsoft honlapjáról töltse le és frissítse az exFAT
fájlrendszer illesztőprogramját .
A számítógép nem tudja megjeleníteni az SDXC
memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.
• Az SDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert használnak. Mielőtt csatlakoztatná az eszközt egy
másik eszközhöz, győződjön meg róla, hogy az adott eszköz kompatibilis az exFAT fájlrendszerrel.
97
Hibaelhárítás
Felvétel készítése
Probléma
98
Magyarázat és megoldás
A felvétel indítása nem lehetséges a [Felvétel
indító/leállító] gomb megnyomásával.
• Az adathordozón nincs elég hely a további felvételhez.
• Ellenőrizze, hogy van-e behelyezve memóriakártya, és hogy az írásvédő-fül nincs-e lezárva.
• A kamera hőmérséklete szokatlanul magas.
Kapcsolja ki a kamerát és hagyja egy időre hűvösebb helyen.
• A kamera párás és nyirkos belül (lecsapódás).
Kapcsolja ki a kamerát és hagyja úgy egy órára egy hűvösebb helyen.
A tényleges felvételi idő kevesebb, mint a becsült
idő.
• A becsült idő a tartalomtól és a funkcióktól függően változhat.
• Gyors témák rögzítése növeli a bitsebességet, és a felvétel rögzítéséhez szükséges tárhelyet is, így
a hátralevő rögzíthető idő csökken.
A felvétel automatikusan leáll.
• Az adathordozón nincs elég hely a további felvételhez.
Mentse el a fontos fájlokat a számítógépre és a fölösleges fájlok eltávolításához formázza meg az
adathordozót.
• Ha nagy gyakorisággal rögzít vagy töröl fájlokat az adathordozóról, annak teljesítménye idővel
csökken. Ebben az esetben formázza ismét az adathordozót.
• Ha alacsony írási sebességű memóriakártyát használ, akkor a kamera automatikusan leállítja a
rögzítést, és a megfelelő üzenet megjelenik az LCD képernyőn.
Ha erős fény világítja meg a témát, egy függőleges
vonal jelenik meg.
• A kamera nem képes a túl fényes részek rögzítésére.
Hibaelhárítás
Felvétel készítése
Probléma
Magyarázat és megoldás
Amikor a képernyőt közvetlen napfény éri felvétel
közben, a képernyő piros vagy fekete lesz egy
időre.
• Ne tegye ki a kamera LCD képernyőjét közvetlen napfény hatásának.
Felvétel közben a dátum/idő nem jelenik meg.
• Állítsa a Date/Time Display (Dátum/idő megj.)-t On állásba. 76 oldal
A hangjelzések nem hallatók.
• Állítsa a Beep Sound (Hangjelzés) beállítást On (Be) értékre.
• A hangjelzések ideiglenesen ki vannak kapcsolva filmfelvé-tel közben.
• Ha Audió/Videó kábel vagy mikro HDMI kábel van a kamerához csatlakoztatva, a hangjelzések
automatikusan kikapcsolnak.
Van egy rövid időkülönbség a [Felvétel indító/
leállító] gomb megnyomása és a filmfelvétel
elindulása/leállása között.
• Lehet egy rövid időkülönbség a [Felvétel indító/leállító] gomb megnyomása és a filmfelvétel
elindulása/leállása között. Ez nem hiba.
Nem lehet fotót készíteni.
• Állítsa a kamerát Felvétel módba. 26 oldal
• Nyissa ki a memóriakártya írásvédő zárját, ha van ilyen. 31 oldal
• Az adathordozó megtelt.
Helyezzen be új memóriakártyát, vagy formázza meg a régit. 80 oldal
Vagy törölje a felesleges fájlokat. 70 oldal
99
Hibaelhárítás
A kép állítása felvétel közben
Probléma
Magyarázat és megoldás
A fókusz nem áll be automatikusan.
• Állítsa a Focus (Fókusz) beállítást Auto-ra. 58 oldal
• A felvételi körülmények nem megfelelők az autofókusz számára.
Állítsa be a fókuszt manuálisan. 58 oldal
• Szennyezett az objektív felülete. Tisztítsa meg az objektívet, és ellenőrizze a fókuszt.
• A felvételt sötét helyen készítette. Világítsa ki a helyszínt.
A kép túl világos, vagy vibrál, vagy változtatja a
színét.
• Ez akkor történik, amikor a képeket fénycső, nátrium vagy higanygőz lámpa fényében készíti.
Kapcsolja ki az iSCENE funkciót a jelenség megszüntetéséhez. 52 oldal
Lejátszás a kamerán
Probléma
Magyarázat és megoldás
A videó nem játszható le.
• A Lejátszás mód beállításához nyomja meg a [MODE] gombot.
• A más készülékekkel rögzített videókat nem feltétlenül lehet lejátszani a kamerával.
• Ellenőrizze a memóriakártya kompatibilitást. 31 oldal
Az Ugrás vagy Keresés funkció nem működik.
• Ha a kamera belső hőmérséklete túl magas, nem működik megfelelően.
Kapcsolja ki a kamerát, várjon pár percet, majd kapcsolja vissza újra.
A lejátszás hirtelen megszakadt.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van-e.
Hosszú időközű videóklejátszásánál hang nem
hallatszik.
• A Hosszú időközű videó nem támogatja a hangbemenetet. (néma felvétel)
Az adathordozón lévő fotók nem a valódi
méretükben jelennek meg.
• Előfordulhat, hogy a más eszközön rögzített fotók nem a valódi méretükben jelennek meg. Ez nem
jelent hibát.
Lejátszás egyéb eszközökön (TV, stb.)
Probléma
100
Magyarázat és megoldás
Nem látja a képet, vagy hallja a hangot a
csatlakoztatott eszközön.
• Csatlakoztassa az AV kábelt a kamerához, és a csatlakoztatni kívánt eszközhöz (tv, DVD-felvevő,
stb.) (Piros színű- jobb oldali, fehér színű- bal csatlakozó)
• Az Audió/Videó kábel vagy mikro HDMI kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Győződjön meg róla,
hogy az Audió/Videó kábel vagy mikro HDMI kábel megfelelően csatlakoztatva van az aljzatba. 82 oldal
Nem lehet megfelelően átjátszani a HDMI kábellel.
• Nem lehet képeket átjátszani a HDMI kábellel.
Hibaelhárítás
Csatlakoztatás számítógéphez
Probléma
Magyarázat és megoldás
Amikor videót szeretne átvenni, a számítógép nem
ismeri fel a kamerát.
• Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből és a kamerából, és indítsa újra a számítógépet. Ezután
csatlakoztassa újra megfelelően.
Nem lehet megfelelően videót lejátszani a PC-n.
• Videó kodeket kell telepíteni a PC-re a kamera által rögzített fájlok lejátszásához. Telepítse vagy
futtassa a beépített (Intelli-studio) szoftvert.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozót megfelelő irányban helyezte-e be, majd csatlakoztassa az
USB kábelt a kamera USB-aljzatába. Húzza ki a kábelt a számítógépből és a kamerából, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa a kamerát újra megfelelően.
• Lehet, hogy a számítógép nem elég nagy teljesítményű a videófájlok lejátszásához.
Az Intelli-studio nem működik megfelelően.
• Lépjen ki az Intelli-studio alkalmazásból, és indítsa újra a Windows számítógépet.
• Az Intelli-studio nem Mac OS kompatibilis.
• Állítsa a PC Software (PC szoftver) pontot a Beállítás menüben On (Be) értékre.
A kamera által rögzített kép vagy hangfájl nem
játszható le megfelelően a számítógépen.
• A kép vagy hangfájl lejátszása megszakadhat a számítógépes adatátvitel sebességétől függően.
Másolja át a videófájlt a számítógépre, és játssza le ott.
• Ha a kamerát egy olyan számítógéphez csatlakoztatta, mely nem támogatja a nagysebességű USB
(USB2.0)-t, a felvett hang- és képanyag lejátszása problémás lehet.
Ez nem érinti a számítógépre másolt kép- vagy hanganyagot.
A lejátszás megállt, és a kép torz.
• Ellenőrizze a film lejátszásához szükséges rendszerkövetelményeket. 85 oldal
• Lépjen ki minden más, a számítógépen futó alkalmazásból.
• Ha egy, a kamerán lévő videót játszik le a csatlakoztatott számítógépen, akkor az átviteli sebességtől
függően előfordulhat, hogy a kép szaggatott lesz. Másolja át a fájlt a számítógépre, majd ezután
játssza le.
101
Hibaelhárítás
Átjátszás más eszközre
Probléma
Nem lehet megfelelően szinkronizálni az AV
kábellel.
Magyarázat és megoldás
• Az AV kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy az AV csatlakozó kábel a
megfelelő aljzathoz van-e csatlakoztat-va, azaz a másoláshoz a másik eszköz bemeneti aljzatához.
84 oldal
Műveletek
Probléma
Magyarázat és megoldás
A dátum és idő nem helyes.
• Nem hagyta a kamerát hosszabb ideig használaton kívül?
Lehet, hogy lemerült a beépített gombelem. 25 oldal
A kamera nem kapcsol be, és a gombok
megnyomása esetén sem működik.
• Távolítsa el az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa az áramforrást
ismételten a kamerához, mielőtt bekapcsolja.
Egyidejűleg nem használható menüpontok
Probléma
Magyarázat és megoldás
• A szürkített elemeket nem választhatja az adott felvételi/lejátszási szituációban.
Ha nem helyezett be memóriakártyát a készülékbe, a memóriakártyát igénylő funkciók (Storage Info
(Adathord. info), Format (Formázás), stb.) halványan jelennek meg és nem lehet őket kiválasztani a
menüből. Helyezzen be memóriát a funkciók beállításához.
A menüelemek ki vannak szürkítve.
Nem használható
Anti-Shake(HDIS)
(Rázk.ment(HDIS))
Face Detection (Arcfelismerés)
Háttérvil
A következő beállítások miatt
Digital Special Effect (Digitális speciális effektus)
C.Nite, Intelli Zoom (Intelli-Zoom) Video Resolution (Videófelbontás) : 1280x720/25p
102
Karbantartás és egyéb információk
KARBANTARTÁS
Amire a tároláskor figyelni kell
• A kamerát tárolja kikapcsolt állapotban.
- Húzza ki a hálózati adaptert és vegye ki az akkumulátort.
- Vegye ki a memóriakártyát.
• Az objektív tisztítása
Egy légfúvós ecsettel távolítsa el a port az objektívről, és törölje
át puha ruhával.
Szükség esetén törölje át óvatosan lencsetisztító papírral.
- Ha a lencsét szennyezetten hagyja, akkor penész képződhet
rajta.
- Ha homályosnak tűnik az objektív, kapcsolja ki és hagyja
kikapcsolva kb. 1 órán át a kamerát.
A kamera tisztítása
Tisztítás előtt kapcsolja ki a kamerát, és távolítsa el az
akkumulátort és a hálózati adaptert.
• A külső burkolat tisztítása
- Finoman törölje le puha száraz ruhával. Ne dörzsölje erővel,
csak finoman törölje át a felületet.
- A kamera tisztításához ne használjon benzint vagy higítót. A
külső rész borítása leválhat, vagy a váz eldeformálódhat.
• Az LCD képernyő tisztítása
Finoman törölje le puha száraz ruhával. Legyen óvatos, hogy
ne okozzon kárt a képernyőben.
LCD képernyő
• Az élettartam meghosszabbítása érdekében kerülje a durva
törlőruhák használatát.
• Figyeljen az LCD képernyő következő jelenségeire
használat közben. Ezek nem hibák.
- A kamera használata közben az LCD képernyő körüli felület
felmelegedhet.
- Ha sokáig bekapcsolva hagyja az LCD képernyőt, akkor az
LCD képernyő körüli felület felforrósodhat.
- Ha hideg környezetben használja a kamerát, szellemkép
jelenhet meg az LCD képernyőn.
• Az LCD képernyőt nagy pontosságú technológiával gyártották,
és képpontjainak több, mint 99,99%-a működik. Ennek ellenére
elképzelhető, hogy apró pöttyök (piros, kék vagy fehér színben)
jelenhetnek meg középen egy pontban, körülötte pedig akár
kettő is. Ezek a pöttyök normális jelenségek, és semmilyen
módon nem befolyásolják a rögzített kép minőségét.
103
Karbantartás és egyéb információk
Páralecsapódás esetén pihentesse a kamerát egy rövid
időre használat előtt.
• Mit jelent a páralecsapódás?
Páralecsapódás akkor következhet be, ha a kamerát egy
olyan helyre viszi át, ahol jelentősen hidegebb vagy melegebb
van, mint az előző helyen. Pára csapódik le a kamera külső
vagy belső részein, és a reflexiós lencsén. Ez a kamera
működésének hibáját vagy károsodását okozhatja, ha be van
kapcsolva.
• Mikor következik be páralecsapódás?
Mikor az eszközt olyan helyre viszi át, ahol a hőmérséklet
magasabb, mint az előző helyen, vagy amikor hirtelen meleg
helyen használja.
-Például mikor télen, hideg időben használja odakint, majd
beviszi azt a belső térbe.
-Mikor meleg időjárásban kezdi használni azt követően,
hogy egy olyan helyen volt a kamera, ahol ment a
légkondicionáló.
• Mit tehetek?
-Kapcsolja ki a kamerát, majd vegye le az akkumulátort, és
hagyja száraz helyen pihenni a használat előtt 1~2 órát.
• A kamerát csak a páralecsapódás eltűnése után kezdje használni.
• A kamerához mellékelt tartozékokat használja. Javítással
kapcsolatban forduljon a legközelebbi Samsung
szervizcentrumhoz.
A KAMERA HASZNÁLATA KÜLFÖLDÖN
• A hálózati feszültség és a video színrendszer országonként eltérő lehet.
• Mielőtt a kamerát külföldön használná, ellenőrizze a következőket.
Hálózati feszültség
A mellékelt hálózati adapterrel a kamera áramellátása, töltése és használata
biztosítható bármilyen országban régióban, ahol a hálózati feszültség 100
V - 240 V, 50/60 Hz. Szükség esetén használjon kereskedelmi forgalomban
kapható átalakítót, a fali csatlakozó aljzatok kialakításától függően.
A TV színrendszerek
Az Ön kamerája egy PAL-rendszerű videokamera. Ha felvételeit TV-n
szeretné megtekinteni, vagy egy külső eszközre szeretné másolni, akkor
annak egy PAL rendszerű TV-nek vagy külső eszköznek kell lennie, és
rendelkeznie kell a megfelelő Audio/Video bemenetekkel. Ellenkező esetben
lehet, hogy külön videoformátum-átkódolót (PAL-NTSC formátum konvertert)
kell használnia.
A formátum átalakítót a Samsung nem mellékeli.
PAL-kompatibilis országok/régiók
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kína, FÁK, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország,
Görögország, Nagy-Britannia, Hollandia, Hongkong, Magyarország,
India, Irán, Irak, Kuvait, Líbia, Malajzia, Mauritius, Norvégia, Románia,
Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Szíria, Thaiföld, Tunézia stb.
NTSC-kompatibilis országok/régiók
Bahama-szigetek, Kanada, Közép-Amerika, Japán, Korea, Mexikó,
Fülöp-szigetek, Tajvan, Amerikai Egyesült Államok stb.
104
A kamerával a világ bármely táján készíthet felvételt, és a
felvételeket a beépített LCD képernyőn bárhol meg is nézheti.
Karbantartás és egyéb információk
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
AF (Auto fókusz)
A fókuszrendszer automatikusan fókuszálja az objektívet a témára. A
készülék a kontrasztot használja az automatikus élességállításhoz.
Rekesz
A rekesz határozza meg, hogy mennyi fény éri a képérzékelőt.
Kamera bemozdulása (Elmosódás)
Ha a készüléket elmozdítja, miközben a rekesz nyitva van, a kép
elmosódhat. Ez gyakrabban fordul elő hosszú záridők használatakor. Az
elmosódás elkerülhető az érzékenység növelésével és rövidebb záridő
használatával. Vagy használjon állványt, és a DIS vagy az OIS funkciót a kép
stabilizálásához.
Kompozíció
A kompozíció során a fotós elrendezi a témát a fotón. Általában az
egyharmados szabály használata jó eredményt ad.
Komplementer fém-oxidos félvezető (CMOS)
A CMOS képérzékelő a CCD képérzékelőkét elérő minőségű képet állít elő.
Kevesebb energiát fogyaszt, ezért hosszabb üzemidőket biztosít a készülék
számára.
Fókusztávolság (f)
Az objektív közepének távolsága a fókuszpontjától (milliméterben). A
hosszabb fókusztávolságok szűkebb látómezőt és erősebb nagyítást
eredményeznek. A rövidebb fókusztávolság nagyobb látómezőhöz vezet.
F-szám
Az F-szám az objektív fényerejét adja meg. A kisebb érték általában nagyobb
fényerőt jelent. Az F-szám egyenesen arányos a fókusztávolsággal és
fordítottan arányos az objektív átmérőjével.
*F-szám=fókusztávolság/rekesz átmérője
MPEG-4 AVC/H.264
Az MPEG-4 AVC/H.264 az ISO-IEC és az ITU-T által 2003-ban
szabványosított legújabb videó kódolási formátum. A hagyományos MPEG-2
formátummal összehasonlítva az MPEG-4 AVC/H.264 kétszer akkora
hatásfokú. A készülék az MPEG-4 AVC/H.264 szabvány szerint kódolja a
nagyfelbontású videókat.
Optikai zoom
Az általános zoom, amely az objektív segítségével nagyítja a képet, és nem
rontja a kép minőségét.
Minőség
A digitális képek tömörítési fokának kifejezésére használatos leírás. A jobb
minőségű képek tömörítése kisebb, azonban ez nagyobb fájlméretet jelent.
Digitális zoom
Felbontás
Ez a funkció mesterségesen növeli az objektívvel elérhető zoom nagyítást
(optikai zoom). A digitális zoom használatakor a kép minősége romlik a
nagyítás növelésével.
A digitális képet alkotó képpontok száma. A nagyfelbontású képek több
képpontból állnak, és általában részletesebbek, mint az alacsony felbontású
képek.
Hasznos pixelszám
Záridő
A teljes pixelszámmal ellentétben ez a képalkotásra ténylegesen felhasznált
pixelek száma.
A záridő a zár nyitása és zárása között eltelő időt jelzi, és fontos tényező
egy fotó fényerejének meghatározásában, hiszen meghatározza a rekeszen
átjutó és a képérzékelőre vetülő fény mennyiségét. A rövid záridő kevesebb
fényt enged be, így a fotó sötétebb lesz, és kimerevíti az alany mozgását.
Az EV (Expozíciós érték)
A készülék záridőinek és rekeszértékeinek kombinációi, amelyek azonos
expozíciót eredményeznek.
Expozíció
A képérzékelőre jutó fény mennyisége. Az expozíciót a záridő, a rekeszérték
és az ISO érzékenység kombinációja adja.
Fehér-egyensúly (színegyensúly)
A színek intenzitásának beállítása (általában az elsődleges színek: piros, zöld
és kék) a képen. A fehér-egyensúly vagy színegyensúly beállításának célja a
kép színhűségének biztosítása.
105
Műszaki adatok
Típus neve
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Videojel
Rendszer
LCD képernyő
Csatlakozók
Általános
106
PAL
Képtömörítési formátum
H.264/AVC
Hangtömörítési formátum
AAC (Advanced Audio Coding)
Képalkotó eszköz
1/3.2” CMOS
Érvényes pixelek
Kb. 920 000 pixel
Teljes pixelszám
Kb. 5 megapixel
Objektív
1.8 a 4.9, 52x (optikai), 70x (Intelli), 130x (digitális) elektronikus zoom objektív
Fókusztávolság
2.1mm ~ 109.2mm
Méret / képpontok száma
6,8 cm széles, 230k
Az LCD-képernyő kivitele
TFT aktív matrix rendszer
Composite video kimenet
1.0V (p_p), 75Ω, analóg
Audio kimenet
-7.5dBm 47KΩ, analóg, sztereo
HDMI kimenet
D típusú csatlakozó (Mikro HDMI)
USB kimenet
mini USB-B típusú (nagy sebességű USB 2.0)
Feszültség
5.0V (A hálózati adapter használata), 3.7V (lítium-ion akkumulátor használatával)
Az áramforrás típusa
Áramellátás (100V~240V) 50/60Hz, lítium-ion akkumulátor
Fogyasztás
2.4W (bekapcsolt LCD képernyővel)
Üzemi hőmérséklet
0˚C~ 40˚C
Üzemi páratartalom
10% ~ 80%
Tárolási hőmérséklet
-20˚C ~ 60˚C
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Kb. 53.9mm×56.4mm×119.0mm
Tömeg
Kb. 222g (Akkumulátor és memóriakártya nélkül)
Belsõ mikrofon
Minden irányból egyformán érzékeny sztereó mikrofon
※A fenti műszaki adatok és kiviteli jellemzők külön értesítés nélkül változhatnak.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező
országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a
csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú
irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő
kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt
jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az
anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye
vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező
országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy
dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB
kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi
hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon
az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától
vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és
hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba
beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait
nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
“RoHS” kompatibilis
A termékünk megfelel a “The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment” (“Bizonyos veszélyes anyagok használatának tiltása elektomos és elektronikus eszközökben”) elõírásainak
és nem alkalmazzuk a 6 veszélyes anyagot, Kadmium(Cd), Ólom (Pb), Higany (Hg), hexavalent krómium (Cr+6),
polibrominált bifenilek (PBB), polibrominált difenil éterek (PBDE) termékeinkben.
Download PDF

advertising