Samsung BD-J5900 Felhasználói kézikönyv

Samsung BD-J5900 Felhasználói kézikönyv
BD-J5900
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
Magyar
Biztonsági információk
Yelmeztetés
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE
A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET.
A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE !
• A burkolaton, az alján és a hátulján található
nyílások és rések a szellőzést szolgálják. A
készülék megbízható működése, illetve a
túlmelegedéstől való védelme érdekében
soha ne takarja el a nyílásokat és réseket.
-- Ne helyezze a készüléket zárt térbe,
például szekrénybe vagy tárolóba, kivéve,
ha megfelelő szellőzés biztosított.
-- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy
radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen
napfénynek van kitéve.
-- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó
edényeket (vázát stb.) a készülékre. A víz
kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek, és
ne helyezze víz közelébe (pl. fürdőkád,
mosdókagyló, mosogató, medence stb.). Ha
a készülék nedves lesz, húzza ki azonnal, és
forduljon hivatalos szervizhez.
• A készülék elemeket használ. Az adott
országban érvényes környezetvédelmi
jogszabályok előírhatják, hogy az
akkumulátorokat megfelelően kell
ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy
újrahasznosítással kapcsolatos információkért
forduljon a helyi hatóságokhoz.
2
A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség
van jelen a készülék belsejében. Veszélyes
hozzáérni a készülék belsejének bármely
részéhez.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékhez a
kezelésre és karbantartásra vonatkozó fontos
dokumentációkat mellékeltünk.
• Ne terhelje túl a konnektorokat,
hosszabbítókat vagy adaptereket, mert ez
tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
• Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne
lehessen rálépni, és ne tegye tönkre
ráhelyezett tárgy. Figyeljen különösen a
kábelekre a dugónál, a konnektornál és ott,
ahol az kilép a készülékből.
• A készülék vihartól való védelméhez,
vagy ha felügyelet nélkül hagyja hosszabb
ideig, húzza ki a dugót a konnektorból,
és húzza ki az antennát vagy a kábelt.
Ezzel megakadályozható a készülék
meghibásodása villámcsapás vagy
feszültséglökés miatt.
• Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez
csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a
DC adapter névleges feszültsége megfelel a
hálózati feszültségnek.
• Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék
nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét
jelentheti.
• Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg
a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő
nyithatja ki a készüléket.
• A tápkábel dugóját mindig megfelelően
csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál
fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne
a kábelt fogja a kihúzáskor. Ne nyúljon a
tápkábelhez vizes kézzel.
• Ha a készülék nem működik normálisan különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot
bocsát ki – húzza ki azonnal a konnektorból,
és forduljon a hivatalos szervizhez.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja
otthon felügyelet nélkül (különösen ha
gyermekek, idősebbek vagy mozgássérültek
vannak a lakásban).
-- Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot
vagy tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik,
hőt fejleszt vagy a szigetelése tönkremegy.
• Forduljon a szervizhez információért, ha
a készüléket erősen poros, magas vagy
alacsony hőmérsékletű, nagy páratartalmú,
vegyi anyagokat tartalmazó helyre szeretné
telepíteni, vagy olyan helyre, ahol 24 órán
át fog működni, például reptérre vagy
vonatállomásra stb. Ellenkező esetben a
készülék súlyosan megsérülhet.
• Megfelelően földelt dugót és konnektort
használjon.
-- A helytelen földelés áramütést vagy
tönkremenetelt okozhat. (Csak I. osztályú
berendezés.)
• A készülék áramtalanításához húzza ki a
konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a
készülékhez.
• A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja
gyermekektől elzárt helyen.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre,
például instabil polcra, ferde talajra vagy
rezgésnek kitett helyre.
• Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a
készüléket. Ha a készülék megsérül, húzza ki
a tápkábelt és forduljon a szervizközponthoz.
• A készülék tisztításához húzza ki a dugót
a konnektorból, és törölje le a készüléket
puha, száraz ruhával. Ne használjon vegy
anyagokat, például waxot, benzint, alkoholt,
hígítót, rovarirtót, légtisztítót, kenőanyagokat
vagy tisztítószereket. Ezek a vegyszerek
tönkretehetik a készülék külsejét, vagy a rajta
lévő feliratokat.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel
teli edényeket, például vázát a készülékre.
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
• Ne csatlakoztasson több készüléket
ugyanabba a konnektorba. A konnektor
túlterhelése túlmelegedéshez és tűzhöz
vezethet.
• Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú
elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos
vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.
• FIGYELEM – A TŰZ
TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA
TARTSON TÁVOL
GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT
LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.
• FIGYELEM – A készülék olyan vegyszereket
tartalmaz, amelyeket Kalifornia állam
rákkeltőnek és reprodukció szempontjából
mérgezőnek nyilvánított.
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAT
HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES
SUGÁRZÁSI KITETTSÉGET OKOZHAT. A
KÉSZÜLÉKET RENDELTETÉSSZERŰEN, AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL
HASZNÁLNI.
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE !.
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csaktlakoztatja a
készüléket más eszközökhöz. Az elektromos
eszközök közötti elektromágneses interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók,
használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha a Blu-ray lemez/DVD lemez régiókódja nem
felel meg a lejátszó régiókódjának, a lejátszó
nem tudja lejátszani a lemezt.
FONTOS MEGJEGYZÉS
A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték
van beépítve. A biztosíték értéke a dugó
felületén van feltüntetve. Ha cserélni kell,
BS1362-nek megfelelő biztosítékot kell
használni. Soha ne használja a dugót nyitott
biztosítékfedéllel. Ha a fedél leszerelhető, és
cserélni kell, ugyanolyan színűre kell cserélni,
mint a dugóban lévő biztosíték. Új fedelek
a kereskedőtől kaphatók. Ha a dugó nem
illeszkedik a házban található konnektorokba,
vagy a kábel nem elég hosszú, hogy elérjen
a konnektorig, szerezzen be megfelelő
hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon
a kereskedőhöz.Azonban, ha nincs más
megoldás, mint levágni a dugót, vegye ki
a biztosítékot, és gondoskodjon a dugó
hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt a
konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn
a csupasz vezetékvég miatt.
A készülék áramtalanításához a tápkábel
dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért
a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek
kell lennie. Az útmutatóhoz tartozó termék
harmadik felek szellemi tulajdonjogaira
vonatozó engedélyeket tartalmaz.
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A gyártói utasításoknak megfelelően
telepítse.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
11.Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12.Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha
a kocsit használja,
figyeljen, amikor áthelyezi a kocsit/
készülék kombinációt, hogy elkerülje
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13.Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14.Minden javítási munkát bízzon
szakemberre. A készüléket javíttatni
kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy
a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy
került a készülékbe, eső vagy nedvesség
hatásának volt kitéve, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált
dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik
szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint
egy harmadik földelőérintkezőt. A széles
érintkező vagy harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt
dugó nem illeszkedik a konnektorba,
cseréltesse ki a konnektort.
10.Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és
ne kösse azt különösen dugaszokba,
megfelelő csatlakozóaljzatokba, és azokba
a pontokba, amelyek a készülékekből
jönnek ki.
3
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget,
szédülést, hányingert vagy fejfájást
tapasztalhatnak a 3D felvételek
megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba
a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív
szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű
megtekintése terhelheti a szemet. Ha
a szem fáradását észleli, hagyja abba
a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív
szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra,
fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre
panaszkodnak, hagyhassa abba velük a 3D
TV nézését, és hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célokra (például általános szemüvegként,
napszemüvegként, védőszemüvegként
stb.).
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben. Ha a 3D funkciót
vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben
történő séta vagy járkálás közben használja,
beleütközhet tárgyakba, megbotolhat és/
vagy eleshet, és megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez
csatlakoztassa a 3D eszközt
(3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a
készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
4
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen
továbbítja a készülék a HDMI OUT porton
keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása
nem működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a
3D jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra
a TV-től 3D felvételek megtekintésekor.
Például 46 colos képernyő esetén
maradjon 138 col távolságra a képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez
helyezze a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz
esetén működik megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat
3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák
a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Hang.......................................................... 12
Óvintézkedések............................................ 3
Rendszer.................................................... 16
Yelmeztetés.................................................. 2
A 3D funkció használata............................... 4
Előkészületek
A használati útmutató elolvasása előtt.......... 5
A készülék által ismert lemeztípusok logói..... 5
Tartozékok.................................................... 7
Az elülső panel............................................. 7
A hátsó panel............................................... 7
Távirányító.................................................... 8
Csatlakoztatás
Hálózat....................................................... 13
Nyelv.......................................................... 16
Biztonság................................................... 16
Általános.................................................... 17
Terméktámogatás....................................... 17
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása.................................................... 18
USB eszközön található fájlok
lejátszása.................................................... 18
Csatlakoztatás TV-hez.................................. 8
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása.................................................... 18
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz........... 9
A videólejátszás vezérlése........................... 19
Csatlakoztatás Audió rendszerhez................ 9
Beállítások
A beállítás menete...................................... 10
DLNA használata........................................ 19
A Zenelejátszás vezérlése........................... 19
Fotó tartalmak lejátszása............................ 21
Menü navigáció.......................................... 10
Függelék
Kép. .......................................................... 11
Műszaki adatok.......................................... 23
Belépés a Beállítások menübe.................... 11
Hibaelhárítás............................................... 21
Előkészületek
Régiókód
A használati útmutató elolvasása előtt
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
VIDEÓk
ZENE
FÉNYKÉPEK
Lemeztípus
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
A készülék és a lemezek is régiókódokkal
vannak ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez
nem lesz lejátszható.
A lejátszó Régiószáma a készülék hátsó
burkolatán látható.
Lemez
típus
Blu-ray
lemez
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• Super Audio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
(kivéve CD réteg)
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható le,
a grafika nem.)
Terület
a
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és DélKelet Ázsia.
b
c
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
`` Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési
mód miatt.
`` A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
`` A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
`` A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
`` Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás
nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
`` BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
Régiókód
DVDVIDEO
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
India, Kína, Oroszország,
Közép- és Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek,
Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
Blu-ray lemez
BD-LIVE
3D Blu-ray lemez
DivX
PAL műsorszórási rendszer: UK, Franciaország,
Németország stb.
Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat, digitális
fényképezőgépeket és USB kártyaolvasókat.
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/Külső HDD/digitális
fényképezőgépek nem kompatibilisek a
termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához.
USB kábellel történő csatlakoztatás
kompatibilitási problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem
fog megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
5
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési" folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC) eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a készülékkel.
• Ha egyes USB készülékek túl sok energiát vennének fel, az eszköz működését
behatárolhatja az áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba
való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az USB HDD gyártóhoz..
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF tömörített fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok
használatát.
• Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható és formázható. (csak MS-Windows OS esetén)
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
Konténer
AVI
Videó kodek
Audió kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
6
MKV
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
MPEG
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Felbontás
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem
játszhatók le, ha a tartalmuk hibás vagy korrupt.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képfrissítési sebességgel kódolt fájlok
hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
•• Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
-- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS és VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
-- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt : 60 kép max
1280 x 720 felett : 30 kép max
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
•• Audió dekóder
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
-- AAC: Max. mintavételi sebesség: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max. bitsebesség: 320kbps
„„
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
Támogatott zenefájlok
Fájl
kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Támogatott tartomány
-
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 355kbps között minden
bitsebesség.
Az elülső panel
Támogatott képfájlok
Fájl kiterjesztése
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Típus
Felbontás
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
POWER GOMB
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az
"x.v.Color" formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegyei.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
LEMEZTÁLCA
USB HOST
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
`` Kérjük, nyissa ki és húzza ki az USB port fedelét az USB-eszköz csatlakoztatása előtt.
A hátsó panel
`` Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
`` Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
AUDIO
BONUS
VIEW
Elemek a távirányítóhoz
(AAA méret)
Használati útmutató
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Távirányító
7
Csatlakoztatás
Távirányító
A távirányító bemutatása
Csatlakoztatás TV-hez
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A TV be- és kikapcsolása.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
TV hangerő beállítása.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV
HDMI IN aljzatába.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Lemezmenübe való belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Lemez leállítása.
Lemez lejátszása.
Különböző audió funkciók elérése lemezen
(Blu-ray/DVD).
Lemez lejátszás szüneteltetése.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Az Eszköz menü használata.
Kilépés a menüből.
Visszatérés az előző menüpontba.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Az A-B szakaz ismételt lejátszására szolgál.
Elemek behelyezése
!!
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
8
`` Ha a távirányító nem működik megfelelően:
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Lejátszási információk megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
A Bonusview funkció használatához.
Hang
Videó
Főmenübe való belépés.
FULL
SCREEN
A teljes képernyő funkció használatához.
Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb
nem használható.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását
ismételheti meg.
• Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
FIGYELEM
`` Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
`` Az elemeket ne dobja tűzbe.
`` Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne
okozzon bennük rövidzárlatot.
`` Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást
okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out
kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
`` A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
`` Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első
alkalommal bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb
felbontásra áll be.
`` A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki értékre.
`` Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű HDMI
kábelt kell használni.
`` A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor véletlenszerű
képzaj jelenik meg.
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerek egyikével.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Módszer 1 Csatlakoztatás HDMI kompatibilis AV erősítőhöz
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.
A DLNA hálózati funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli.
Vezetékes hálózat
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és
az erősítő HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott).
Módszer 2 Csatlakoztatás AV erősítőhöz Digitális koaxiális kábellel
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
• Csatlakoztassa a koax kábelt (nem tartozék) a készülék koax digitális audió kimeneti
csatlakozójára és az erősítő digitális koax bemenetére.
• Jó minőség
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
Szélessávú szolgáltatás
Vagy
Router
Szélessávú szolgáltatás
Módszer 1
Hang
Szélessávú
modem
Módszer 2
Hang
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
`` DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati kapcsolathoz.
9
Beállítások
Vezeték nélküli hálózat
A beállítás menete
Vezeték nélküli útválasztó
Szélessávú szolgáltatás
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték
nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
`` Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
`` A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs protokollokat támogatja:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó
számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
`` Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIPAES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási
specifikációk szerint.
`` A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően
(útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
10
• A Főmenü képernyő nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
• Miután a beállítások befejeződtek használhatók
a panelgombok és a távirányító.
Miután a beállítások befejeződtek, a HDMICEC funkció használható. Amikor először
kapcsolja be a készüléket, a készülék
Setup (Beállítások) képernyője jelenik meg
a TV-n. A Beállítási eljárással beállíthatja a
képernyőüzenetek nyelvét, a menünyelvet, a
képarányt (képméretet), a hálózat típusát, majd
csatlakoztathatja a készüléket a hálózathoz.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A Főmenü nem jelenik meg, ha a beállítások
nincsenek megadva, kivéve az alábbiak
szerint..
`` Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a Főmenühöz
még a hálózati beállítások előtt.
`` A Főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
`` Ha szeretné újra megjeleníteni a Setup
(Beállítások) képernyőt a módosításhoz, tartsa
lenyomva a ^ gombot a lejátszó első paneljén
5 másodpercig behelyezett lemez nélkül. Ez
visszaállítja a lejátszót az alapértelmezett
beállításokra.
`` Miután a beállítások befejeződtek, a HDMI-CEC
funkció használható.
`` Ha szeretné használni az Anynet+(HDMI-CEC)
funkciót a kezdeti beállítások során, kövesse az
alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMICEC)-kompatibilis Samsung TV-hez HDMI
kábellel.
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót On (Be)
értékre állította a TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a beállítások eljárással.
`` Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig
hagyja stop módban, képernyővédő jelenik
meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban,
automatikusan kikapcsol.
Menü navigáció
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
VIEW
A-B
SCREEN
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
v (Belépés) / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Kiválasztott elem aktiválása.
Beállítás jóváhagyása.
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
• Főmenü
6
1
LEMEZ LEJÁTSZÁSA
FÉNYKÉPEK
VIDEÓK
ZENE
2
7
Nincs lemez
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
App 6
Screen Mirroring Eszközváltás
1
VIDEÓK kiválasztása.
2
ZENE kiválasztása.
3
Beállítások kiválasztása.
4
Eszközváltás kiválasztása.
5
Screen Mirroring kiválasztása.
6
FÉNYKÉPEK kiválasztása.
7
LEMEZ LEJÁTSZÁSA kiválasztása.
8
Alkalmazások kiválasztása.
Beállítások
3
4
5
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A Videók, Fotók és Zene opciókhoz szükséges,
hogy egy megfelelő lemez legyen a lejátszóban,
vagy egy USB-eszköz legyen csatlakoztatva.
Belépés a Beállítások menübe
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
2. ▲▼ ◄► gombokkal válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg az
v gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az v gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A menüpontok elérése különböző
lehet. A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
Kép
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képaránya, Felbontás stb.
3D beállítások
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező
Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a
készülék.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás
megállításához egyszer meg kell nyomnia a
5 gombot. A film lejátszása megáll, és a 3D
mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közben a 3D
opcióválasztást a 5 gomb egyszeri
megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a
Blu-ray menü. Nyomja meg újra a 5 gombot,
és válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray
menüből.
`` A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és
pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek
meg a bal, jobb vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy meg kell adni a képernyőméretet.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A lemeztípustól függően egyes képarányok
nem elérhetők.
`` Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
BD Wise (csak Samsung TV-k
esetén)
BD Wise funkció (csak Samsung TV-k
esetén) A BD Wise a Samsung legújabb
csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung
készüléket és egy Samsung TV-t HDMI-vel
csatlakoztatja, és a BD Wise be van kapcsolva
a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a
Blu-ray Disc/DVD lemez videófelbontását és
képfrissítési sebességét fogja használni.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz,
és a BD Wise jelenik meg a Felbontás
menüpontban.
`` Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD.
`` A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja
Be a BD Wise menüt a készüléken és a TV-n
is.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto,
1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti videósorok
számát adja meg. Az i és a p betűk a
váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást
jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.
Felbontás a kimeneti mód szerint
• Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális
tartalmak lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
HDMI mód
Blu-ray
lemez
Beállítás
BD Wise
Auto.
1080p@60F
(Filmkocka : Ki)
Blu-ray lemez
felbontása
E-tartalmak/
digitális
tartalmak
1080p
TV max. bemeneti TV max. bemeneti
felbontása
felbontása
1080p@60F
1080p@60F
Filmkocka : Auto.
(24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
BD Wise
720p
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
576i/480i
Auto.
TV max. bemeneti felbontása
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
11
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a
Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az
"Ha az “Igen“ gomb megnyomása után nem
jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy
visszaálljon az előző felbontás." üzenet jelenik
meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő
15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
`` Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a ^ gombot a
készülék elején 5 másodpercig. A beállítások
visszaállnak gyári alapértékre. Az egyes módok
eléréséhez kövesse az előző oldal utasításait,
és válassza ki a TV által is támogatott Display
Setup (Képernyőbeállítást).
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
`` A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Filmkocka (24 fps) mód
használatához.
Filmkocka (24 fps)
Ha a Filmkocka (24 fps) funkciót Auto értékre
állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24
képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb
képminőség érhető el.
A Filmkocka (24 fps) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
A Filmkocka opció csak akkor választható ki,
ha a készülék HDMI 1080p felbontásban van.
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében.
HDMI Mély Színek
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Hang
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Digitális kimenet
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való
digitális audió kimeneti opciót. További
részletek a Digitális kimenetek kiválasztási
táblázatában.
Audió
jelfolyam
DVD-n
Definíció
Blu-ray
lemezhez
Bitfolyam
(DTS újrakódolt)
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
HDMI-támogatás
AV erősítő vagy
koax
HDMI
Erősítő
Koax
HDMI Erősítő
Koax
HDMI erősítő
vagy koax
PCM
7.1
csatornáig
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
Újrakódolt DTS
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby TrueHD Dolby Digital
Újrakódolt DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
Újrakódolt DTS
DTS-HD Nagy
felbontású audió
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt
Dolby Digital *
DTS-HD Master
Hang
DTS-HD Nagy
felbontású
audió
Újrakódolt
Dolby Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt DTS
Újrakódolt
Dolby Digital *
Dolby Digital
PCM 2ch
Csatlakoztatás
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep
Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
Bitfolyam
(Feldolgozatlan)
PCM
PCM
DTS
Bármelyik
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-HD
Master Hang
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
Újrakódolt
Dolby Digital *
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Dekódolja a fő
Dekódolja a fő
műsor audióját
műsor audióját és
és BONUSVIEW
Csak a fő műsor
BONUSVIEW audió
Dekódolja a fő műsor
audió jelfolyamát
audiófolyamát biztosítja az
jelfolyamát PCM
audióját és BONUSVIEW
PCM audióra
AV erősítő számára az audió
PCM audióra és
audió jelfolyamát
és hozzáadja
bitfolyam dekódolásához.
hozzáadja a navigációs
PCM audióra és
a navigációs
BONUSVIEW audió és
hangeffektusokat,
hozzáadja a navigációs
hangeffektusokat,
navigációs hangeffektusok
majd újrakódolja
hangeffektusokat.
majd újrakódolja a
nem hallhatók.
a PCM audiót DTS
PCM audiót Dolby
bitfolyammá.
Digital jelfolyammá
** Ha a forrás jelfolyam 2ch, az “Re-encoded Dolby D” beállítás nem használható.
12
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál
hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
`` Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
Digital, DTS), az audió jel PCM formátumban
kerül a csatlakozóra.
`` A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
`` Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
`` Ha MPEG audio hangsávokat játszik le,
az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
`` Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót
adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy
Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
`` Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM
mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz
lekonvertált PCM audiót biztosít, még a PCM
alulmintavételezés Ki beállítása mellett is.
PCM-alulmintavételezés
Megválaszthatja, hogy a 96Khz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48KHz-re, mielőtt az erősítőre
kerülnek. Válassza a Be lehetőséget, ha az
erősítő nem kompatibilis a 96KHz-es jelekkel.
Dinamikus tartomány szabályozása
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital,
Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.
• Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus
tartomány szabályozása automatikus lesz, a
Dolby TrueHD hangsáv információi alapján.
Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital
Plus esetén is.
• Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen
marad, így az eredeti hang hallgatható.
• Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy
erejű hangokat pedig halkítja.
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású
sztereó hangra konvertálhat.
Hálózat
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ▲▼ ◄► gombokkal
válassza ki a Beállítások pontot, majd
nyomja meg az v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózati
Beállítások pontot, majd nyomja meg az
v gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Hálózat
típusa pontot, majd nyomja meg az v
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Vezetékes
vagy Vezeték nélküli lehetőséget, majd
nyomja meg az v gombot.
6. Folytasssa a következő szakasszal.
A hálózati kapcsolat konfigurációja
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus,
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot
használ, javasoljuk az Automatikus
konfigurációs módszer alább leírt használatát.
Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz
egy LAN kábellel, mielőtt elkezdi a
konfigurációt.
Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik,
bontsa a vezetékes hálózati csatlakozást a
kezdés előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
Vezetékes hálózat
ĞĞ
Vezetékes - Automatikus
1. A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Vezetékes pontot, majd nyomja meg
a v gombot.
5. Válassza ki a Kapcsolás gombot, majd
nyomja meg a v gombot. A készülék
észleli a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi
a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a
hálózathoz.
ĞĞ
Vezetékes - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy
ha az Automatikus beállítás nem működik,
akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati
beállításokat.
Kövesse a Vezetékes - Automatikus 1. és 2.
lépését, majd a következő lépéseket:
1. Válassza ki a Hálózat állapota pontot.
A készülék megkeresi a hálózatot, majd
megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen
üzenetet.
2. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az IP beállítások képernyő.
3. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP
Beállítások mezőben, majd nyomja meg a
v gombot.
5. Válassza ki a megadni kívánt értéket
(például IP-cím), majd nyomja meg a v
gombot. A távirányító számgombjaival
írja be az értékeket. A távirányító ◄►
gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha
megadta az értéket, nyomja meg a v
gombot.
6. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik
értékre, majd írja be az adott számot az 5.
lépésben leírtak szerint.
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az
összes értéket meg nem adta.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
szerezhetők be.
8. Ha megadta az értékeket, és nyomja
meg a RETURN vagy EXIT gombot. A
készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot,
és csatlakozik a hálózathoz.
13
Vezeték nélküli hálózat
Vezeték nélküli hálózat négyféle módon
állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat
konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolata,
illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen,
megszakad.
ĞĞ
Vezeték nélküli - Automatikus
1. A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja
meg a v gombot. A készülék megkeresi
és megjeleníti az elérhető hálózatokat.
Hálózati beállítások
Válassza ki a hálózat típusát.
Hálózat típusá
Vez. nélküli hálózat
Vezeték nélküli
Hálózat hozzáadása
WPS(PBC)
A(z) Blu-ray lejátszó
csatlakoztatható az.
internethez. Válassza ki a
használni kívánt vez. nélküli
hálózatot.
Keresés
m Mozgat " Kiválasztás ' Vissza
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd
nyomja meg a v gombot.
14
6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot.
A távirányító számgombjai segítségével
írja be a számokat. Betűk beírásához
válasszon ki betűket a nyíl gombokkal,
majd nyomja meg a v gombot.
7. Ha kész, jelölje ki a Kész pontot, és
nyomja meg a v gombot. A készülék
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
8. Ha az ellenőrzés kész, jelölje ki az OK
pontot, és nyomja meg a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A Jelszót vagy Jelmondatot az útválasztó
vagy modem beállításánál használt
beállítóképernyőkön találja meg.
ĞĞ
Vezeték nélküli - Manuális
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy
ha az Automatikus beállítás nem működik,
akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati
beállításokat.
1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus
fejezet lépéseit az 5. lépésig.
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd
megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen
üzenetet.
3. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik az IP beállítások képernyő.
4. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd
nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP
Beállítások mezőben, majd nyomja meg a
v gombot.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például
IP-cím, majd nyomja meg a v gombot.
A távirányító számgombjaival írja be az
értéket.
A távirányító ◄► gombjaival léphet
mezőről mezőre. Ha megadta az értéket,
nyomja meg a v gombot.
7. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik
értékre, majd írja be az adott számot az 6.
lépésben leírtak szerint.
8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az
összes értéket meg nem adta.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól
szerezhetők be.
9. Ha kész, és nyomja meg a RETURN vagy
EXIT gombot. Megjelenik a Biztonsági
képernyő.
10.A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a
számokat. Betűk beírásához válasszon
ki betűket a ▲▼◄► gombokkal, majd
nyomja meg a v gombot.
11.Ha kész, lépjen a Kész pontra a képernyő
jobb oldalán, és nyomja meg a v
gombot.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot,
és csatlakozik a hálózathoz.
12.Miután a készülék ellenőrizte a hálózatot,
válassza ki az OK pontot, és nyomja meg
a v gombot.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
5. Nyomja meg a ▲▼ gombot a távirányítón,
majd nyomja meg a ◄► gombot a
WPS(PBC) kiválasztásához.
6. Nyomja meg a távirányító v gombját.
Megjelenik a "Nyomja meg a PBC
gombot" üzenet.
7. Két percen belül nyomja meg az
útválasztón a WPS(PBC) gombot.
A készülék automatikusan betölti a
szükséges hálózati beállításokat és
csatlakozik a hálózathoz.
Megjelenik a Hálózati állapot képernyő.
A készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
ĞĞ
WPS(PIN)
A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó
beállítás menüjét a PC-n és lépjen a WPN PIN
beviteli mezőt tartalmazó képernyőre.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot,
és nyomja meg a v gombot..
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza
ki a Vezeték nélküli pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd
nyomja meg a ► gombot.
6. Válassza ki a WPS(PIN) pontot, majd
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
PIN ablak.
7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN
beviteli mezőbe az útválasztó Beállítás
képernyőjén, és mentse el az adatokat.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Az útválasztó Beállítás képernyőjére való
belépésről részleteket az útválasztó gyártójától
vagy a használati útmutatójából szerezhet be.
`` WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli
útválasztó titkosítását AES-re. WPS kapcsolat
esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó
titkosítását AES-re.
Hálózat tesztelése
Ebben a menüpontban a hálózati kapcsolat
működését ellenőrizheti.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
Wi-Fi Direct
A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi
Direct eszköz csatlakoztatását a készülékhez
és egymáshoz peer-to-peer hálózattal,
vezeték nélküli útválasztó nélkül.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják
az DLNA funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct.
Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati
kapcsolat típusának megváltoztatása.
`` A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct
jeleket. A Wi-Fi Direct funkció használata előtt
ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót
az aktív mobilkészülékeken.
1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyő válassza ki a
Beállítások pontot, majd nyomja meg a
v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a Wi-Fi Direct pontot, és
nyomja meg a v gombot.
Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct
készülékek.
5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három
módszer létezik:
• A Wi-Fi eszközön keresztül.
• A készüléken PBC-vel.
• A készüléken PIN kóddal.
Az alábbiakban részletezzük ezeket.
A Wi-Fi eszközön keresztül
1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik
Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz
szükséges lépéseket. Továbbiakat az
eszköz útmutatójában talál.
2. A művelet végén megjelenik egy előugró
üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy
Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni.
Válassza ki az OK pontot, majd nyomja
meg a v gombot az elfogadáshoz.
3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn
a listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PBC-vel.
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a
v gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PBC pontot, majd nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a PBC
ablak.
3. Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct
eszközön 2 percen belül.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn
a listában csatlakoztatottként jelenik meg.
A készüléken PIN kóddal
1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet
csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a
v gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a PIN pontot, majd nyomja
meg a v gombot. Megjelenik a PIN
ablak.
3. Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból,
majd írja be a megfelelő mezőbe
a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi Direct
eszközön.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak,
majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez
bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn
a listában csatlakoztatottként jelenik meg.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Az aktuális vezetékes vagy vezeték nélküli
kapcsolat megszakad a Wi-Fi Direct funkció
használatakor.
`` A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC
kiterjesztésűek, nem játszhatók le a Wifi Direct
funkcióval.
Screen Mirroring
A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon
vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető
a Blu-ray lejátszóhoz csatlakoztatott TV-n.
1. A Főmenüben a ▲▼ ◄► gombokkal
válassza ki a Screen Mirroring pontot,
majd nyomja meg az v gombot.
Megjelenik a Screen Mirroring ablak.
3. A készüléken keresse meg a Blu-ray
lejátszó nevét az elérhető eszközök
listájában, és válassza ki.
4. A TV-n megjelenik a PIN-kód. Írja be a
PIN-kódot a készülékbe.
5. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet
(például Android_92gb csatlakoztatása...)
majd a csatlakoztatva üzenetet.
6. Kis idő múlva a készülék képernyője
megjelenik a TV képernyőjén.
7. A Screen Mirroring leállításához nyomja
meg az EXIT vagy a RETURN gombot a
távirányítón, vagy tiltsa le az okostelefon
Képernyőtükrözés funkcióját.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Csatlakozhat DLNA Cast funkciót támogató
készülékhez. Fontos, hogy az ilyen készülékhez
való csatlakozás nem biztos, hogy támogatott,
a gyártótól függően. A mobilkapcsolat
támogatásáról további információkat a gyártó
webhelyén talál.
`` Ha a Screen Mirroring funkciót használja,
a videókép vagy a hang szaggathat, a
környezettől függően.
`` A Bluetooth jelek zavarhatják a Screen
Mirroring jeleit. A Screen Mirroring function
használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki
a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy
egyéb smart készüléken (táblagép stb.).
Eszköz neve
Az Eszköznév funkció lehetővé teszi a
lejátszó nevének módosítását az eszköznév
listamezőből való kiválasztásával.
2. DLNA Cast indítása a készüléken.
15
BD-Live Internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy
letiltása a BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Eng. (mind) : Internetkapcsolat
engedélyezése minden BD-LIVE tartalom
esetén.
• Eng. (csak érv.) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Tiltás : Internet kapcsolat tiltása minden
BD-LIVE tartalom esetén.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
`` A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
A BD-LIVE™ használata
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék elején az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis
Blu-ray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást
a gyártótól függően.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
16
A DLNA funkció
A DLNA szolgáltatással zenéket, videókat és
fotókat játszhat le a PC-ről.
A DLNA funkció használatához csatlakoztassa
a készüléket a hálózathoz. (Lásd: 13 - 16. oldal)
A DLNA használatához PC-n először telepíteni
kell a DLNA szoftvert a PC-re.
Rendszer
Beállítás
A Beállítások funkcióval beállíthatja a nyelvet, a
Hálózati beállításokat stb. A Beállítások funkcióról
további információkat a felhasználói útmutató
Beállítások részében olvashat (10. oldal).
Gyorsindítás
A készülék gyorsan is bekapcsolható
várakozási idő nélkül.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a
készenléti energiafogyasztás nő.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely
lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis
Samsung készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMIkábellel.
Bekapcsolt Anynet+ funkcióval a készülék a
Samsung TV távirányítójával vezérelhető, és a
lemez lejátszása a TV távirányítójának PLAY
(
) gombjával kezdhető el.
További információk a TV használati
útmutatójában
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ez a funkció nem használható, ha a HDMI
kábel nem támogatja a CEC szabványt.
`` Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információ a TV használati
útmutatójában található.
`` Bekapcsolt Anynet+ funkcióval ha kikapcsolja a
készüléket, kihúzza, majd újra csatlakoztatja a
tápkábelt, a készülék automatikusan bekapcsol
és létrehozza az Anynet+ kapcsolatot. 15
másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
`` Egyes Samsung TV-ken, ha a készülékhez
az Anynet+ funkcióval csatlakoznak és
bekapcsolja, megjelenik egy üzenet, hogy nem
található kapcsolat. Az Anynet+ kapcsolat ettől
függetlenül létrejön és használható.
BD Adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk,
például kapacitás, törölhetők a BD adatok, és
cserélhető a Flash memória eszköz.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
`` A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja. Ajánlott USB
2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/
írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
`` Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
`` A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése,
és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható a Képernyőmenü, lemezmenü,
hang, feliratok nyelve.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha
a lemez támogatja.
Biztonság
A funkció első alkalommal történő
használatakor megjelenik a PIN beállítási
képernyő. Írja be az alapértelmezett PIN
kódot - 0000 - a szám gombokkal. A
PIN módosításához használja a PIN-kód
módosítása funkciót (17. oldal). A Biztonsági
beállítások eléréséhez ezután be kell írnia ezt
a négy számjegyet. Ha nem módosítja a PINkódot, használja az alapértelmezett PIN-kódot.
BD szülői besorolása
Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának
korlátozása a 4 jegyű PIN-kód beírásáig.
DVD szülői besorolása
Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek
esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy
a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
Ha például a 6. szintet választja, a 6 feletti
(7. és 8. szintű) lemezek nem lesznek
lejátszhatók.
A magasabb számok felnőtt tartalmakat
jeleznek. Ha bekapcsolja a DVD Korhatár
funkciót, be kell írnia a 4 jegyű PIN-kódot a
korhatáros lemezek lejátszásához.
PIN módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű jelszó
módosítása.
A PIN-kód módosításához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Válassza a PIN módosítása pontot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Régi PIN-kód beírása képernyő.
2. Írja be a régi PIN-kódot. Ha még nem
változtatta meg a PIN-kódot, írja be az
alapértelmezettet: 0000. Megjelenik az Új
PIN-kód beírása képernyő.
3. Írja be az új PIN-kódot az Új PIN-kód
mezőbe.
4. Írja be újra az új PIN-kódot az Új PIN-kód
mégegyszer mezőbe. Megjelenik a " A
PIN megváltoztatása sikeres volt." üzenet.
5. Nyomja meg a v gombot.
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Tartsa lenyomva a ^ gombot az elülső
panelen 5 másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Általános
Időzóna
Beállítható a helyi időzóna.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
Interneten
Az Online frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
2. Válassza ki az Interneten pontot, és
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Csatlakozás a szerverhez üzenet.
3. Előugró üzenet jelenik meg, ha van
elérhető frissítés.
4. Ha az OK-t választja, a lejátszó
automatikusan kikapcsol az újraindítás
előtt. (Soha ne kapcsolja ki manuálisan a
lejátszót a frissítés alatt.)
5. A frissítés végén a lejátszó automatikusan
bekapcsol.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A frissítés befejeződött, ha a készülék
lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
`` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
`` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
`` A lemeztálcának üresnek kell lennie
az interneten csatlakozóról történő
szoftverfrissítéskor.
USB-n
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a zip
fájllal megegyező névvel.
4. Másolja a RUF fájlt egy USB
memóriaeszközre.
5. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez
a lejátszóban, és csatlakoztassa az USB
eszközt a készülék USB portjába..
6. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
7. Válassza ki az USB-n pontra.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
host csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
1. Válassza ki az Automatikus frissítési
értesítés pontot, és nyomja meg az v
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Be, pontot,
majd nyomja meg az v gombot.
Ha van elérhető szoftververzió, a lejátszó
előugró üzenetben értesít.
1. Az eszközszoftver frissítéséhez válassza
az OK-t az ablakban. A készülék
automatikusan kikapcsol, majd újraindul,
és elkezdi a letöltést. (Soha ne kapcsolja
ki manuálisan a lejátszót a frissítés alatt.)
2. Megjelenik a frissítési folyamatjelző ablak.
3. A frissítés végén a lejátszó automatikusan
bekapcsol.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A frissítés befejeződött, ha a készülék
lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
`` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
`` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
`` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
a szoftver Frissítés menüben.
Samsung ügyfélszolgálat
`` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB flash memória eszközzel
hajtsa végre.
Szolg. feltételek - szerződés
`` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
Automatikus frissítési értesítés
Ha csatlakoztatta a lejátszót a hálózathoz,
és bekapcsolja az Auto értesítés frissítésről
funkciót, a lejátszó automatikusan értesíti, ha
új szoftververzió érhető el a lejátszóhoz.
Az Auto értesítés frissítésről bekapcsolásához
kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban
Általános korlátozás megtekintése a külső
tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozóan.
Visszaállítás
Összes beállítás visszaállítása gyári értékre,
kivéve a hálózati beállításokat.
17
5
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása
1. A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába
a feliratos felével felfelé.
3. A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát. A
lejátszás automatikusan elkezdődik.
USB eszközön található fájlok
lejátszása
Az USB-n található multimédia fájlok kétféle
módon jeleníthetők meg vagy játszhatók le a
készülékkel.
1. módszer
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a
készülék elején lévő USB csatlakozóba.
Megjelenik az Új eszköz csatlakoztatva
ablak.
LEMEZ LEJÁTSZÁSA
FÉNYKÉPEK
VIDEÓK
Új eszköz csatlakoztatva.
Fényképek
ZENE
123
Videók
Nincs lemez
Zene
> Mozgat " Enter ' Vissza
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
App 6
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
Screen Mirroring Eszközváltás
Beállítások
`` Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2.
módszerre.
18
LEMEZ LEJÁTSZÁSA
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Fényképek, Videók, vagy Zene almenüt,
majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Fényképek, videók és zene
képernyő az eszközön található fájlokkal.
A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3.
lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg. Ha például a Zenét választja, akkor
csak zenefájlok jelennek meg. Ez a választás
módosítható a Fényképek, videók és zene
képernyőre való visszatéréssel és az alábbi 2.
módszer 3. lépésével.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja meg
a v gombot.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd
nyomja meg a v gombot.
FÉNYKÉPEK
VIDEÓK
ZENE
Eszközváltás
Nincs lemez
123
a
Nincs lemez
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Egyebek
Bezárás
Screen Mirroring Eszközváltás
Beállítások
3. A ▲▼ ◄► gombokkal válassza ki a
FÉNYKÉPEK, VIDEÓK, vagy ZENE
lehetőséget a Főmenü képernyőn, majd
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Fényképek, videók és zene képernyő az
eszközön található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3.
lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak
zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás
módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók
és zene képernyőre és megismétli a 3. lépést.
6. A RETURN gombbal kiléphet a mappából,
vagy a EXIT gombbal visszatérhet a
Főmenü képernyőre.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja meg
a v gombot.
2. módszer
6. A RETURN gombbal kiléphet a mappából,
vagy a EXIT gombbal visszatérhet a
Főmenü képernyőre.
7. A 19~21. oldalakon részleteket találhat
arról, hogyan lehet vezérelni az USB
eszközön található videók, zenék és
képek lejátszását.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a
készülék elején lévő USB csatlakozóba.
Válassza ki az Eszközváltás lehetőséget,
majd nyomja meg a ▲▼ gombokat az
USB kiválasztásához. A 8 gombbal.
5. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a
v gombot.
7. A 19~21. oldalakon részleteket találhat
arról, hogyan lehet vezérelni az USB
eszközön található videók, zenék és
képek lejátszását.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan
átvált “Lemez”-re.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD
lemezekre rögzített multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói
lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé,
és csukja be a tálcát.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - FÉNYKÉPEK,
VIDEÓK, vagy ZENE - és nyomja meg a
v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 2.
lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak
zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás
módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók
és zene képernyőre és megismétli a 2. lépést.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat, fájlokat
vagy mindkettőt láthat.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, majd nyomja
meg a v gombot.
5. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a
v gombot.
6. Nyomja meg a RETURN gombot egyszer
vagy többször a képernyőről vagy
mappából való kilépéshez, vagy a Főmenü
képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza közvetlenül
a Főmenü képernyőre.
7. A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérléséről leírás a 19~21. oldalon
található.
DLNA használata
PC
Blu-ray lejátszó
PC fájlok lejátszása
DLNA kapcsolat
1. Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót, PC-t
és/vagy DLNA kompatibilis eszközt a
vezeték nélküli hálózathoz.
2. Kövesse az DLNA szoftver telepítési/
használati útmutató utasításait az
eszközök és fájlok beállításához
lejátszáshoz vagy megtekintéshez.
3. Válassza ki az Eszközváltás pontot a
Főmenü képernyőn, és nyomja meg a
v gombot. A megjelenő csatlakoztatott
DLNA eszközök listájából válassza ki
a PC-t vagy más DLNA kompatibilis
eszközt, és nyomja meg a v gombot.
4. A ◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - FÉNYKÉPEK,
VIDEÓK, vagy ZENE - és nyomja meg a
v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 4.
lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak
zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás
módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók
és zene képernyőre és megismétli a 4. lépést.
5. Megjelenik egy képernyő a PC-n vagy
az DLNA-eszközön található fájlokkal.
A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
6. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, majd nyomja
meg a v gombot.
7. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a
v gombot.
8. Nyomja meg a RETURN gombot egyszer
vagy többször a képernyőről vagy
mappából való kilépéshez, vagy a Főmenü
képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza közvetlenül
a Főmenü képernyőre.
9. A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérléséről leírás a 19~21. oldalon
található.
A videólejátszás vezérlése
A Blu-ray lemezen, DVD-n, USB eszközön
vagy számítógépen található videó tartalmak
lejátszása vezérelhető. Az adathordozótól
függően az itt leírt egyes funkciók nem
feltétlenül érhetők el.
Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb
nem használható.
A távirányító videolejátszásra
használható gombjai
2
A lemez menü, cím menü, helyi
menü és címlista használata
DISC MENU
gomb
Lejátszás közben a lemez menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
POPUP MENU
gomb
Lejátszás közben a helyi menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
TITLE MENU
gomb
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés
módban nem játszik le hangot.
• A normál lejátszási sebességhez a 6
gombbal térhet vissza.
6 gomb
5 gomb
7 gomb
BONUS
REPEAT
REPEAT
FULL
Lejátszás indítása.
VIEW
A-B
SCREEN
Lejátszás megállítása.
Lejátszás szüneteltetése.
Lejátszás közben nyomja meg a
3 vagy a 4 gombot.
Gyors lejátszás A lejátszási sebességek a
3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával váltogathatók.
Szünet módban nyomja meg a 4
gombot.
Lassú lejátszás A lejátszási sebességek a 4
gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
Lejátszás
léptetéssel
Szünet módban nyomja meg a 7
gombot.
A 7 gomb többszöri megnyomására
mindig új képkocka jelenik meg.
Lejátszás
ugrással
Lejátszás közben nyomja meg a
1 vagy a 2 gombot.
A 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez a következő
vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.
Lejátszás közben a cím menü funkciói
ezzel a gombbal indíthatók el.
A Zenelejátszás vezérlése
A Blu-ray lemezen, DVD-n, CD-n, USB
eszközön vagy számítógépen található zene
tartalmak lejátszása vezérelhető.
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
1
4
2
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
SZÁM gombok (csak Audio CD (CD-DA)) : A
Lejátszólistában nyomja meg a kívánt sáv
sorszámát.
A készülék lejátssza a kívánt sávot.
2
Kihagyás : Lejátszás közben nyomja meg
a 1 vagy 2 gombot a lejátszólista előző
vagy következő fájljára ugráshoz.
3
5 gomb : Szám leállítása.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
4
5
6
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA)
esetén))
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy a
4 gombot.
A lejátszási sebességek a 3 vagy
4 gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Szünet c Kiválasztás
02:38
TRACK 006
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
02:38
02:38
Ki
1/6
\05:57
04:27
04:07
03:41
03:17
03:35
Eszközök ' Vissza
3. Nyomja meg a v gombot.
A számokat a rögzítésük
sorrendjében fogja lejátszani.
Ki
(
) Sáv
Az aktuális szám ismétlése.
)Kevert
A Véletlen funkció véletlen
sorrendben játssza le a
számokat.
20
TRACK 004
02:38
TRACK 009
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Sáv,
Összes, Kevert vagy Ki lehetőséget.
) Összes
02:38
TRACK 005
> Mozgat < Beállítás ' Vissza
TRACK 003
+
TRACK 002
02:38
02:38
Lejátszási lista
Eszközök
TRACK 001
Ismétlés mód
?
Rip TRACK 002
1/2 Oldal
TRACK 001
TRACK 001
6 gomb : Lejátssza a kiválasztott számot.
TRACK 001
(
Zene
TRACK 003
1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja
meg a TOOLS gombot.
(
1. A Zenelistára a 5 vagy RETURN
gombbal léphet.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
Szünet : Szám szüneteltetése.
Audio CD (CD-DA)/MP3
ismétlése
Lejátszólista
Az összes szám ismétlődik.
CD
a Eszközváltás
c Kiválasztás
Eszközök ( ) O.ra ugrás ' Vissza
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
számot, majd nyomja meg a SÁRGA (C)
gombot. Megjelenik egy jelölés a számon.
Ismételje a lépést további számok
kiválasztásához.
3. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a SÁRGA
(C) gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
4. Ha kész, nyomja meg az v gombot.
A kiválasztott számok a képernyő jobb
oldalán jelennek meg. A lejátszó elkezdi
lejátszani az első számot.
5. A lejátszólista módosításához nyomja
meg a 5 vagy a RETURN gombot a
Zenelistához való visszatéréshez. Ismételje
meg a 2., 3. és 4. lépéseket.
6. A lejátszólista befejezéséhez és a Főmenü
képernyőre való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN vagy a EXIT gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
`` Ha törli az összes számot a lejátszólistából,
majd megnyomja a v gombot, a lejátszó
megjeleníti és lejátssza a lemezen található
összes számot.
Beolvasás
Audiofájlok másolása Audió CD-ről (CD-DA)
USB/HDD eszközre.
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze az audio
(CD-DA) lemezt a tálcára, és csukja be a
tálcát. Csatlakoztasson egy USB-eszközt
a készülék elején lévő USB portba.
2. Stop módban a ▲▼◄► gombokkal
válassza ki a kívánt számot, majd nyomja
meg a SÁRGA (C) gombot. Megjelenik
egy jelölés a számon.
Ismételje a lépést további számok
kiválasztásához.
3. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a SÁRGA
(C) gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
4. Amikor kész, nyomja meg a TOOLS
gombot, és válassza a Rip lehetőséget a
▲▼ gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a Rip ablak.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt,
amelyen a beolvasott fájlokat tárolni
szeretné, és nyomja meg a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A beolvasás közben ne bontsa az eszköz
csatlakozását.
6. Ha félbe szeretné szakítani a beolvasást,
nyomja meg a v gombot, és válassza
az Igen lehetőséget. A folytatáshoz
nyomja meg a Nem gombot.
7. Ha elkészült, megjelenik a “A rippelés
kész.” üzenet. Nyomja meg a v
gombot a Lejátszás képernyőre való
visszatéréshez.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
`` A Beolvasás képernyőn választhatja az Mind
kiválasztása és az Összes kijel. visszav.
lehetőséget is.
-- Az Mind kiválasztása gombbal
kiválaszthatja az összes számot. Ez törli a
számok kijelölését.
-- Az Összes kijel. visszav. gombbal törölheti
az összes szám jelölését egyszerre.
Lemez Másolás USB-eszközre
Video/fotó/zenefájlok másolása adatlemezről
USB/HDD eszközre.
1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a
lemezt a tálcára, és csukja be a tálcát.
Csatlakoztasson egy USB-eszközt
a készülék elején lévő USB portba.
Megjelenik az új eszköz ablak.
2. Nyomja le a ▲ gombot, majd a ◄►
gombokkal válassza ki a Blu-ray, DVD
vagy CD lehetőséget.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Fényképek, Videók, vagy Zene almenüt,
majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Fényképek, videók és zene
képernyő az eszközön található fájlokkal.
A tartalom elrendezésétől függően
mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Bár a lejátszó minden tartalomtípusra
megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3.
lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti
meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak
zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás
módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók
és zene képernyőre és megismétli a 3. lépést.
4. Stop módban a ▲▼ ◄► gombokkal
válassza ki a VIDEÓK, FÉNYKÉPEK vagy
ZENE, lehetőséget, majd nyomja meg a
SÁRGA (C) gombot. A kívánt elemtől balra
megjelenik egy jelölés.
5. Ismételje a 4. lépést további elemek
kijelöléséhez.
6. A kívánt elem törléséhez a listából nyomja
meg a SÁRGA (C) gombot újra.
Ezzel törli a kívánt elem jelölését.
7. Amikor kész, nyomja meg a TOOLS
gombot, és válassza ki a Másolás USBeszközre lehetőséget a ▲▼ gombokkal,
majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Másolás USB-re ablak.
8. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt,
amelyre a másolt fájlokat tárolni szeretné,
és nyomja meg a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A másolás közben ne bontsa az eszköz
csatlakozását.
9. A másolás félbeszakításához nyomja
meg a v gombot, és válassza az Igen
lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a
Nem gombot.
10.A másolás befejezésekor megjelenik a
"másolás kész." üzenet. A v gombbal
visszatérhet a Lejátszás képernyőhöz.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
`` A Másolás képernyőn választhatja az Mind
kiválasztása és az Összes kijel. visszav.
lehetőséget is.
-- Az Mind kiválasztása használja az
Összes kijelölése pontot. Ez törli az elemek
kijelölését.
-- Az összes elem kijelölésének törlése
az Összes kijel. visszav. lehetőséggel
történhet.
Fotó tartalmak lejátszása
A Blu-ray lemezen, DVD-n, CD-n, USB
eszközön vagy számítógépen található fotó
tartalmak lejátszása vezérelhető.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Diavetítés
indítása/
Diavetítés
leállítása
A diavetítés elkezdése vagy
befejezése.
Diavetítés seb.
A diavetítés sebességének
beállítása.
Háttérzene
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Nagyítás
Az aktuális kép kinagyítása.
(Nagyítás max. 4-szeresére)
Forgatás
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy
ellentétes irányba).
Információ
Képinformációk megjelenítése.
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools
menü eltérő lehet.
`` A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón
kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3
fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási
mód.
`` Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
Függelék
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik
meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a
képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem
egyezik meg a Beállítási
menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő sötét.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Tartsa lenyomva a ^ gombot (az elülső panelen) több, mint 5 másodpercig
lemez nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
21
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Elfelejtett PIN-kód
• Tartsa lenyomva a ^ gombot (az elülső panelen) több, mint 5 másodpercig
lemez nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre.
Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Nem lehet csatlakozni a BDLIVE szerverhez.
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és 1080p
HDMI felbontásokat.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat menü beállítása Engedélyezett
(Összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával
foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizhez.
DLNA funkció
✎✎ MEGJEGYZÉSEK
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
Látom a DLNA-val
megosztott mappákat, de a
fájlokat nem.
• A DLNA csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem
ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a hálózat túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat az DLNA kompatibilis eszköz és a lejátszó között
instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
A DLNA kapcsolat a lejátszó
és a PC között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
22
BD-LIVE
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com
oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
Műszaki adatok
Általános
USB
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
-----
Tömeg
1.0 Kg
Méretek
290 (Szé) X 221 (Mé) X 39 (Ma) mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
A típus
USB 2.0
DC kimenet
5V 0.5A Max.
Videók
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Hang
PCM, Bitfolyam
Digitális Audio Kimenet
Koax
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Vezeték nélküli LAN
Beépített
Biztonság
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Támogatott
10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Megfelelőség és kompatibilitás
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató
Lemeztípusok és jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők:
előre rögzített, kereskedelmi BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BDRE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt,
előfordulhat, hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden
lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási
problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray
funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása
óta új funkciókat adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később
válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják
és/vagy kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat
tartalmazzanak;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
vagy CD-RW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem
lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/
vagy a lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett
és értesített hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat
információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat
talál az Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők
és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
23
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK
FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK
TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN.
PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN
JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A
KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System)
tartalomvédelmi rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System)
rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak
lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek
lehetnek, és a készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen
korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+
jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/
vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat az AACS,
BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál
kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok,
videókazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése,
használata, megjelenítése, terjesztése, és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi
következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi
forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad. A Cinavia technológiáról további
információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://www.cinavia.com címen.
További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a
következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer
visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői
jogok, szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen
tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják.
Nem használhatja ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve,
ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel
megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja,
töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott
termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL
KIADÁSRA. A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY
A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT,
SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT
CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.
A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES
TEVÉKENYSÉG, GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK
A TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN,
SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS
KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung
semmilyen kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy
szolgáltatások bármeddig is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik
felek biztosítják olyan hálózatokon és módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs
irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a
felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetetlenségére
vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az
adott tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Licenc
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a
DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum és a DTS és
a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
2.0+Digital Out
• DivX
-- DIVX VIDEÓK: A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a Rovi
Corporation leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified®
tanúsított készülék, amely szigorú teszten esett át, amely igazolta, hogy képes a DivX
videók lejátszására. A divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel a fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL : Ezt a DivX Certified® készüléket
regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele.
A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási
menüben. A regisztrációról a vod.divx.com oldalon olvashat.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a
HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban
és más országokban.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében
elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
• A DLNA®, a DLNA Logó és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living
Network Alliance védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsítójegyei.
Ajánlás - csak az EU-ban
• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy jelen BD Player megfelel az
1999/5/ EK irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen található meg:
http://www.samsung.com, a Support > Search Product Support menüpontban, a típus nevének
beírása után.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.
Correct
disposal
of batteries
in this product
A termékhez
tartozó
akkumulátorok
megfelelő
ártalmatlanítása
(Applicable
in the European Union and other European countries with separate
Contact
SAMSUNGSAMSUNG
WORLD WIDE
Kapcsolatfelvétel:
WORLD WIDE
IfBármilyen
you haveészrevétele,
any questions
or kérdése
comments
to Samsung
products,
please contact
thea
vagy
vanrelating
Samsung
termékekkel
kapcsolatban,
forduljon
SAMSUNG
care centre.
SAMSUNG customer
ügyfélszolgálathoz.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
battery return systems.)
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this
európai országok területén alkalmazandó.)
product should not be disposed of with other household waste at the end of their
Az akkumulátoron,
a kézikönyvön
vagy asymbols
csomagoláson
jelzés that
arrathe
utal,
working
life. Where marked,
the chemical
Hg, Cd szereplő
or Pb indicate
hogy hasznos
végén aor
terméket
nemthe
szabad
egyéb
háztartási
battery
containsélettartama
mercury, cadmium
lead above
reference
levels
in EC
hulladékkal
együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
Directive
2006/66.
arraproperly
utalnak,disposed
hogy az akkumulátor
az EK 2006/66.
számú
If elemjelölések
batteries are not
of, these substances
can cause
harmirányelvben
to
rögzített
referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
human
health
or the environment.
Az akkumulátorok
nem
megfelelőmaterial
kezelése
esetén
ezekseparate
az anyagok
Totartalmaz.
protect natural
resources and
to promote
reuse,
please
veszélytfrom
jelenthetnek
az egészségre
vagy
a környezetre.
batteries
other types
of waste and
recycle
them through your local, free
A természeti
erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának
battery
return system.
ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól
és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
A termék
hulladékba
helyezésének
(Applicable
in the European
Union and other
European countries módszere
with separate
collection
(WEEEsystems)
– Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product
Ez aitsjelzés
a terméken,
tartozékain
vagy dokumentációján
arra utal,
hogy
and
electronic
accessories
(e.g. charger,
headset, USB cable)
should
nothasznos
be
élettartama
végén
a terméket
és waste
elektronikus
tartozékait
töltőegység,
disposed
of with
other
household
at the end
of their(pl.
working
life.
USB kábel)
szabad
a háztartási
hulladékkal
kidobni.
Tofejhallgató,
prevent possible
harmnem
to the
environment
or human
health együtt
from uncontrolled
A szabálytalan
hulladékba
helyezés
okozott
környezetegészségkárosodás
waste
disposal, please
separate
theseáltal
items
from other
types és
of waste
and recycle
megelőzése
érdekében
ezeket
tárgyakat különítse
el a többiresources.
hulladéktól, és
them
responsibly
to promote
the asustainable
reuse of material
felelősségteljesen
gondoskodjon
az újrahasznosításukról
az anyagi
erőforrások
Household
users should
contact either
the retailer where they
purchased
this
fenntartható
újrafelhasználásának
elősegítése
érdekében.
product,
or their
local government office,
for details
of where and how they can
take
these items
for environmentally
safe recycling. vagy a helyi önkormányzati
A háztartási
felhasználók
a termék forgalmazójától
szervektől
kérjenek
tanácsot
hová és
el az
Business
users
should
contactarra
theirvonatkozóan,
supplier and check
thehogyan
terms vihetik
and conditions
of
elhasznált
termékeket
the
purchase
contract. a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás
céljából.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial
wastes for disposal.
Az üzleti felhasználók
lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt
kezelni.
AK68-00000A
AK68-01995T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement