Samsung | BD-J7500 | Felhasználói kézikönyv | Samsung J7500 Blu-ray lejátszó Felhasználói kézikönyv

BD-J7500
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI
A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség
van jelen a készülék belsejében. Veszélyes
hozzáérni a készülék belsejének bármely
részéhez.
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM
TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A
JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
készülékhez a kezelésre és karbantartásra
vonatkozó fontos dokumentációkat
mellékeltünk.
• A burkolaton, az alján és a hátulján található
nyílások és rések a szellőzést szolgálják.
A készülék megbízható működése, illetve a
túlmelegedéstől való védelme érdekében soha
ne takarja el a nyílásokat és réseket.
-- Ne helyezze a készüléket zárt térbe, például
szekrénybe vagy tárolóba, kivéve, ha
megfelelő szellőzés biztosított.
-- Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy
radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen
napfénynek van kitéve.
-- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket
(vázát stb.) a készülékre. A víz kiömlése tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne helyezze
víz közelébe (pl. fürdőkád, mosdókagyló,
mosogató, medence stb.). Ha a készülék
nedves lesz, húzza ki azonnal, és forduljon
hivatalos szervizhez.
• A készülék elemeket használ. Az adott
országban érvényes környezetvédelmi
jogszabályok előírhatják, hogy az
akkumulátorokat megfelelően kell
ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy
újrahasznosítással kapcsolatos információkért
forduljon a helyi hatóságokhoz.
• Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókat
vagy adaptereket, mert ez tűzhöz vagy
áramütéshez vezethet.
• Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne lehessen
rálépni, és ne tegye tönkre ráhelyezett tárgy.
Figyeljen különösen a kábelekre a dugónál, a
konnektornál és ott, ahol az kilép a készülékből.
2
• A készülék vihartól való védelméhez, vagy ha
felügyelet nélkül hagyja hosszabb ideig, húzza ki
a dugót a konnektorból, és húzza ki az antennát
vagy a kábelt. Ezzel megakadályozható a
készülék meghibásodása villámcsapás vagy
feszültséglökés miatt.
• Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez
csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a DC
adapter névleges feszültsége megfelel a hálózati
feszültségnek.
• Soha ne illesszen fémtárgyakat a készülék
nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét
jelentheti.
• Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg
a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő
nyithatja ki a készüléket.
• A tápkábel dugóját mindig megfelelően
csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál
fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt
fogja a kihúzáskor. Ne nyúljon a tápkábelhez
vizes kézzel.
• Ha a készülék nem működik normálisan különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot
bocsát ki – húzza ki azonnal a konnektorból, és
forduljon a hivatalos szervizhez.
Magyar
1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
VIGYÁZAT :
• A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAT
HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES SUGÁRZÁSI
KITETTSÉGET OKOZHAT. A KÉSZÜLÉKET
RENDELTETÉSSZERŰEN, AZ UTASÍTÁSOKNAK
MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI.
Magyar
Biztonsági információk
3
• A készülék tisztításához húzza ki a dugót a
konnektorból, és törölje le a készüléket puha,
száraz ruhával. Ne használjon vegy anyagokat,
például waxot, benzint, alkoholt, hígítót,
rovarirtót, légtisztítót, kenőanyagokat vagy
tisztítószereket. Ezek a vegyszerek tönkretehetik
a készülék külsejét, vagy a rajta lévő feliratokat.
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú
elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos
vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.
• FIGYELEM – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSON
TÁVOL GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT
LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.
• FIGYELEM – A készülék olyan vegyszereket
tartalmaz, amelyeket Kalifornia állam rákkeltőnek
és reprodukció szempontjából mérgezőnek
nyilvánított.
01
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem
használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja otthon
felügyelet nélkül (különösen ha gyermekek,
idősebbek vagy mozgássérültek vannak a
lakásban).
-- Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot
vagy tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik,
hőt fejleszt vagy a szigetelése tönkremegy.
• Forduljon a szervizhez információért, ha a
készüléket erősen poros, magas vagy alacsony
hőmérsékletű, nagy páratartalmú, vegyi
anyagokat tartalmazó helyre szeretné telepíteni,
vagy olyan helyre, ahol 24 órán át fog működni,
például reptérre vagy vonatállomásra stb.
Ellenkező esetben a készülék súlyosan
megsérülhet.
• Megfelelően földelt dugót és konnektort
használjon.
-- A helytelen földelés áramütést vagy
tönkremenetelt okozhat. (Csak 1. osztályú
berendezés.)
• A készülék áramtalanításához húzza ki a
konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a
készülékhez.
• A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja
gyermekektől elzárt helyen.
• Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például
instabil polcra, ferde talajra vagy rezgésnek kitett
helyre.
• Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a készüléket.
Ha a készülék megsérül, húzza ki a tápkábelt és
forduljon a szervizközponthoz.
Biztonsági információk
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak,
ha árnyékolt kábellel vagy csatlakozóval
csaktlakoztatja a készüléket más
eszközökhöz. Az elektromos eszközök közötti
elektromágneses interferencia kiküszöbölésére,
mint például a rádiók és televíziók, használjon
árnyékolt kábelt és csatlakozót.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját
ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
Az útmutatóhoz tartozó termék harmadik felek
szellemi tulajdonjogaira vonatozó engedélyeket
tartalmaz.
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a Blu-ray lemez/DVD lemez régiókódja nem felel meg
a lejátszó régiókódjának, a lejátszó nem tudja lejátszani a
lemezt.
FONTOS MEGJEGYZÉS
A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték van
beépítve. A biztosíték értéke a dugó felületén van
feltüntetve.
Ha cserélni kell, BS1362-nek megfelelő biztosítékot
kell használni.
Soha ne használja a dugót nyitott biztosítékfedéllel.
Ha a fedél leszerelhető, és cserélni kell, ugyanolyan
színűre kell cserélni, mint a dugóban lévő
biztosíték. Új fedelek a kereskedőtől kaphatók.
Ha a dugó nem illeszkedik a házban található
konnektorokba, vagy a kábel nem elég hosszú,
hogy elérjen a konnektorig, szerezzen be
megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy
forduljon a kereskedőhöz.
Azonban, ha nincs más megoldás, mint levágni a
dugót, vegye ki a biztosítékot, és gondoskodjon a
dugó hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt
a konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn a
csupasz vezetékvég miatt.
4
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói
utasításoknak megfelelően installálja.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb,
mint a másik. A földelt típusú dugó két
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
Magyar
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a
kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy
nedvesség hatásának volt kitéve, nem
működik rendesen, vagy leejtették.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra,
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak,
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és
hagyja őket pihenni.
5
Magyar
Biztonsági információk
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célra. (például általános szemüvegnek,
napszemüvegnek, védőszemüvegnek stb.)
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D
Aktív szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben használja, beleütközhet
tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és
megsérülhet.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa
a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy
TV-t) a készülék HDMI OUT portjához egy
nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D
szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a
készülék a HDMI OUT porton keresztül.
• A videofelbontást 3D lejátszás módban az
eredeti 3D videó felbontása határozza meg.
A felbontás nem módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása nem
működik 3D lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D
jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség
háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től
3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos
képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a
képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze
a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén
működik megfelelően.
• A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a
Blu-ray Disc Association védjegyei.
01
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba,
amelyek a készülékekből jönnek ki.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
2
4
4
5
Beállítások
Figyelmeztetés
Óvintézkedések
A 3D funkció használata
9
A hátsó panel
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Belépés a Beállítások képernyőre
18
A Főmenü képernyő
A távirányító gombjai a Beállítások menü
használatához
A Beállítási menü funkciói
18Kép
19Hang
20Hálózat
Az elülső panel
20
Smart Hub
20Rendszer
Távirányító
22Terméktámogatás
A távirányító bemutatása
22
22
25
Csatlakoztatás
11
17
17
Előkészületek
Tartozékok
A kezdő beállítási műveletek
16
Fontos biztonsági utasítások
8
16
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Wi-Fi Direct
Szoftverfrissítés
26
Aut. frissítés
1. módszer Csatlakoztatás egy HDMIkompatibilis AV erősítőhöz, amely
támogatja a jel átengedését
2. módszer Csatlakoztatás egy HDMIkompatibilis AV erősítőhöz, amely nem
támogatja a jel átengedését
3. módszer Csatlakoztatás audió
rendszerhez (7.1 csatornás erősítő)
4. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz
Digitális optikai kábellel
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli hálózat
6
A hálózati kapcsolat konfigurációja
26
26
Csatlakoztatás TV-hez
Hálózatok és az Internet
Magyar
Most frissít
Média lejátszás
Hálózati szolgáltatások
Kereskedelmi lemezek lejátszása
39
Samsung fiók létrehozása
28
Fotók, videók és zene (multimédia)
lejátszása
40
A Samsung Apps használata
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
40
A lemezek tárolása és kezelése
40
USB eszközön tárolt médiatartalom
lejátszása
41
42
Számítógépen / mobileszközön tárolt
médiatartalom lejátszása
43
43
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
43
A Videólejátszás vezérlése
A távirányító videolejátszásra használható
gombjai
A Beállítások menü használata a lejátszás
alatt
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
45
46
46
A Beállítások menü használata a lejátszás
alatt
A Rendezés és a Beállítások menük
használata a Fájl képernyőn
47
49
50
54
Audió CD-n lévő számok keverése
54
Lejátszólista készítése Audio CD-ről
Alkalmazás elindítása
Screen Mirroring
A Webböngésző használata
Hivatkozás böngészés és mutató
böngészés
A vezérlőpanel áttekintése
A Beállítás menü használata
Az internetszolgáltatási fiók
hozzákapcsolása a készülékhez
BD-LIVE™
További információk
47Megjegyzések
51
Számok ismétlése Audió CD-n
A Samsung Apps képernyő áttekintése
Függelék
A Zenelejátszás vezérlése
A távirányító zenehallgatásra használható
gombjai
A Samsung Apps használata előtt
Felbontás a tartalomtípustól függően
Digitális kimenet kiválasztása
Hibaelhárítás
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és
tartalmak
36Rippelés
54
37
55Régiókód
37
37
38
38
38
Fotótartalmak lejátszása
Az Eszközök menü használata a lejátszás
alatt
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
55
56
Fájlok küldése
Küldés funkció használata
Támogatott formátumok
Megfelelőség és kompatibilitás
60
Hálózati szolgáltatás felelősségének
kizárása
61
63
7
A készülék által ismert lemeztípusok
logói
59
60
Videók, zenék vagy fotók másolása
A készülékkel nem lejátszható
lemeztípusok
Magyar
Másolásvédelem
Licenc
Műszaki adatok
Tartalomjegyzék
28
Előkészületek
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Használati útmutató
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Távirányító
8
Magyar
Az elülső panel
Előkészületek
STOP GOMB
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
LEMEZTÁLCA
KÉPERNYŐ
USB HOST
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB HOST aljzathoz.
\\ Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem indítható el a lejátszás.
A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a lemezmenüből, és meg kell nyomnia az v
gombot.
\\ Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használatához csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI 1 csatlakozóhoz.
A HDMI 2 csatlakozó használatakor az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció nem használható.
A hátsó panel
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
HDMI 1 kimenet audió és video
HDMI 2 kimenet csak audió
9
02
POWER GOMB
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Magyar
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
SOURCE
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
Lemezmenübe való belépés.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
Keresés előre vagy hátra.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Az Eszköz menü használata.
Visszatérés az előző menüpontba.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
Tartalmak kereséséhez.
Helyi menübe/főcím menübe való belépés.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez leállítása.
Főmenübe való belépés.
TV hangerő beállítása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
9
TITLE MENU
Léptetés előre vagy hátra.
Alkalmazások használata.
A TV be- és kikapcsolása.
(Ez a gomb csak Samsung TV-n elérhető.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Lemez lejátszása.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását
ismételheti meg.
Lejátszási információk megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
Kilépés a menüből.
D
FULL
SCREEN
INPUT
A teljes képernyő funkció használatához.
Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb
nem használható.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
A gomb használatával számos audio
funkciót érhet el.
Elemek behelyezése
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a távirányító nem működik megfelelően:
-- Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
-- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
-- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
-- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
||FIGYELEM |
\\ Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
10
Magyar
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció használatához csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI 1 csatlakozóhoz.
A HDMI 2 csatlakozó használatakor az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció nem használható.
-- A HDMI 2 csatlakozó nem ad ki videojelet.
\\ Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a DIGITAL AUDIO OUT kimeneteket is az audió
rendszerhez a hang hallgatásához.
\\ A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
\\ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában
található.
\\ Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első alkalommal bekapcsolja, a
HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
\\ A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI mély színek menüpontot Ki értékre.
\\ Ha a videót HDMI 720p, 1080i, 1080p vagy 2160p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2-es
kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
\\ A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), akkor véletlenszerű képzaj jelenik meg.
11
Magyar
Csatlakoztatás
Audió
Videó
03
Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján lévő HDMI OUT aljzattól a TV-n lévő
HDMI IN aljzatig.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerrel.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
1. módszer Csatlakoztatás egy HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz, amely támogatja a jel
átengedését
• Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT 1 aljzatba, és az
erősítő HDMI IN aljzatába. Csatlakoztasson egy másik HDMI-kábelt az erősítő HDMI OUT aljzatába,
és a TV HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott)
-- Az erősítőnek rendelkeznie kell UHD jelátengedés funkcióval az UHD videotartalom átengedéséhez.
Audió/Videó
HDMIkompatibilis AV
erősítő
Videó
12
Magyar
2. módszer Csatlakoztatás egy HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz, amely nem támogatja a jel
átengedését
Videó
AV Erősítő
||FIGYELEM |
\\ Ne kösse össze HDMI-kábellel a készülék HDMI OUT 1 és HDMI OUT 2 aljzatait.
13
Magyar
Csatlakoztatás
Audió
03
• Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT 1 aljzatba, és a TV
HDMI IN aljzatába. Csatlakoztasson egy másik HDMI-kábelt a készülék HDMI OUT 2 aljzatába, és az
erősítő HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott)
Csatlakoztatás
3. módszer Csatlakoztatás audió rendszerhez (7.1 csatornás erősítő)
• A 7.1CH audiókábel használatával (nem tartozék) csatlakoztassa a Lejátszó hátulján lévő 7.1CH
ANALOG AUDIO OUT csatlakozókat az erősítő 7.1CH ANALOG AUDIO IN csatlakozóihoz.
• Jobb minőségű
4. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz Digitális optikai kábellel
• Csatlakoztassa az optikai kábelt (nem tartozék) a készülék OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
csatlakozójára és az erősítő DIGITAL OPTICAL IN bemenetére.
• Jó minőség
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a Digitális kimenet beállítása PCM.
Audio
7.1 csatornás
erősítő
3. módszer
4. módszer
||MEGJEGYZÉSEK |
SURR. : SURROUND
\\ A lejátszó bal és jobb első kimeneteit a 7.1
csatornás erősítőhöz kell csatlakoztatni a lemezmenü audió hallgatásához egyes
SURROUND BACK
Blu-ray lemezeken.
\\ Ha 5.1 csatornás házimozihoz vagy erősítőhöz csatlakozik, csatlakoztassa a lejátszó összes Analóg Audio kimenetét, kivéve a
Surround bal hátsó és Surround jobb hátsó kimeneteket.
\\ Ha egy erősítőt csatlakoztat a lejátszó OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT portjára, előfordulhat, hogy az erősítő hangvisszaadása
nem szinkronizál a TV hasonló funkciójával.
14
Magyar
Csatlakoztatás hálózati
útválasztóhoz
Vezeték nélküli hálózat
03
A készülék hálózati útválasztóhoz is
csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.
A DLNA hálózati funkció használatához
csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
Vezeték nélküli
útválasztó
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a
készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a
vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba.
Az ad-hoc mód nem használható.
Router
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az útválasztó vagy az internetszolgáltató szabályzata
megakadályozhatja, hogy a készülék hozzáférjen a
Samsung szoftverfrissítési szerveréhez. Ilyenkor forduljon
az internetszolgáltatóhoz további információkért.
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
15
\\ A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs
protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték
nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó
számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja,
az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot
választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIPAES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék
nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási
specifikációk szerint.
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan
interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok,
egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
Magyar
Csatlakoztatás
Vezetékes hálózat
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
A Főmenü képernyő
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a
kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a OSD (képernyőüzenetek)
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
Miután csatlakoztatta a készüléket a TV-hez,
kapcsolja be a TV-t és a készüléket. Amikor először
kapcsolja be a készüléket, a készülék Kezdeti
beállítások képernyője jelenik meg a TV-n. A Kezdeti
beállításokkal beállíthatja a képernyőüzenetek
nyelvét, a menünyelvet, a képarányt (képméretet),
a hálózat konfigurációját, majd csatlakoztathatja
a készüléket az internethez. Kövesse a megjelenő
utasításokat.
A kezdeti beállítások végén megjelenik a Home
menüt bemutató súgóképernyő. A képernyőről
való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot a
távirányítón.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha kihagyja a Hálózati beállítást a Kezdeti beállítások
során, a hálózati beállítások később is konfigurálhatók.
Lásd a "A hálózati kapcsolat konfigurációja" című
fejezetet a 22~25. oldalakon.
\\ Ha szeretné újra megjeleníteni a Kezdeti beállításokat
és módosításokat végezni, válassza a Beállítások >
Rendszer > Beállítás lehetőséget a Főmenü képernyőn,
vagy válassza a Visszaállítás opciót. (Lásd a 22.
oldalakat)
\\ Anynet+ (HDMI-CEC) funkciók használatához kövesse az
alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+ (HDMI-CEC)kompatibilis Samsung TV-hez HDMI kábellel.
2) Állítsa az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót Be értékre a
TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások eljárással.
16
3 4 5
1
6
2
LEMEZ LEJÁTSZÁSA
MULTIMÉDIA
SAMSUNG APPS
Nincs lemez
AJÁNLOTTAK
1
SAJÁT APP-EK
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Magyar
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Beállítások
0
LEMEZ LEJÁTSZÁSA : Lejátszhat fotókat, videókat
vagy zenéket a lemezről.
MULTIMÉDIA : Fotók, videók és zenék lejátszása
USB-ről, mobileszközökről vagy PC-ről.
Bejelentkezik : Bejelentkezés a Samsung-fiókba.
Keresés : Lehetővé teszi a tartalmak keresését az
Alkalmazások között és a YouTube-on a megfelelő
keresőszavak beírásával.
Súgó : Megjelenik egy súgóképernyő, amely
elmagyarázza a Főmenü használatát.
SAMSUNG APPS : Hozzáférés különböző letölthető
alkalmazásokhoz.
AJÁNLOTTAK : Közvetlen hozzáférés az ajánlott
alkalmazásokhoz.
SAJÁT APP-EK : Megjelennek a SAJÁT APP-EK
helyről letöltött alkalmazások megjelennek.
Screen Mirroring : Lehetővé teszi az okostelefon
vagy Android táblagép képernyőjének megjelenítését
TV-n, amelyet a készülékhez csatlakoztatott.
Beállítások : Megnyitja a készülék menüjét.
A menüben megadhatja a kívánt beállításokat.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||MEGJEGYZÉS |
Terméktámogatás
5
6
7
8
SMART
TV képaránya
16:9 eredeti
3D beállítások
BD Wise
Felbontás
Filmkocka (24 fps)
DVD 24 fps átalakítás
2
Ki
3
Auto.
Ki
4
2. A Beállítások menük, almenük és opciók
eléréséhez lásd a távirányító illusztrációját a
következő oszlopban.
17
INFO
3
2
Auto.
APPS
TOOLS
1
Auto.
REPEAT
HUB
RETURN
A
UHD-kimenet
HOME
HOME
SEARCH
Kép
9
TITLE MENU
Beállítások
Rendszer
4
1
Beállítások
Smart Hub
3
04
1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Beállítások képernyő.
Hálózat
2
A távirányító gombjai
Beállítások
0 aPOPUP
menü használatához
Belépés a Beállítások képernyőre
Hang
1
DISC MENU
\\ Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja stop
módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n. Ha a készüléket
20 percnél hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban,
automatikusan kikapcsol.
Kép
SAMSUNG TV
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
HOME Gomb : Főmenübe való belépés.
PANDORA
SCREEN
INPUT
RETURN Gomb : Visszatérés az előző menüpontba.
v (Belépés) / IRÁNY Gombok :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
• A v gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet
vagy jóváhagyhat egy beállítást
EXIT Gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Részletes funkció információk
A Beállítási funkciókról, menüelemekről és
egyedi opciókról részletes magyarázatot jelenít
meg. Magyarázat megtekintéséhez a ▲▼◄►
gombokkal jelölje ki a funkciót, a menüelemet
vagy opciót. A magyarázat általában a képernyő
jobb oldalán jelenik meg. A Beállítási funkciók
rövid leírása kezdődik a következő oldalon.
A funkciókhoz további információk állnak
rendelkezésre az útmutató Függelékében.
Magyar
Beállítások
A Beállítási menü funkciói
A szám a képkockánkénti videósorok számát adja
meg.
Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve a progesszív
letapogatást jelentik. A több sor általában nagyobb
felbontást jelent.
Kép
UHD-kimenet
Ezzel a beállítással a HDMI videót UHD
felbontásban adja ki. Ez csak akkor elérhető, ha a
Filmkocka beállítás Auto. van kapcsolva.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A funkció használatához UHD felbontást támogató
eszközhöz kell csatlakoztatni a készüléket, és
rendelkeznie kell 24 fps (filmsebesség) sebességgel
lejátszható tartalommal.
\\ A készülék nem tud UHD tartalmakat lejátszani.
Azonban Full HD alatti felbontású tartalmak
felkonvertálhatók UHD-re.
\\ Ha az UHD-kimenet lehetőséget választja, csak 2160
x 3840 felbontású, 24 képfrissítési sebességű kimenet
érhető el.
3D beállítások
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Bluray lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.
Ha 3D módban belép a Home vagy a SAMSUNG
APPS képernyőre, a készülék automatikusan
átkapcsol 2D-be.
TV képaránya
A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő
méretéhez és formátumához.
BD Wise
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket
és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja,
és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és
a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray Disc/DVD
lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét
fogja használni.
Felbontás
Filmkocka (24 fps)
Ha a készülék 24fps-kompatibilis TV-hez
csatlakozik, és az Auto. értékre állítja a Filmkocka
(24 fps) funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
• A Filmkocka (24 fps) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható.
• A Filmkocka opció csak akkor választható
ki, ha a készülék HDMI 1080i vagy 1080p
felbontásban van.
DVD 24 fps átalakítás
DVD lejátszás konvertálása 24 képkocka/mpre és jelkimenet HDMI-n. Ez az opció csak akkor
elérhető, ha a Filmkocka (24 fps) Be módba van
kapcsolva.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ez a funkció csak az NTSC lemezekre vonatkozik.
Képernyőméret igazítása
A képernyő optimális méretének beállítása. (Csak
a Smart Hub és a Screen Mirroring esetén
érhető el)
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében. A képernyő rövid időre
elsötétedik a formátum kiválasztása után.
HDMI mély színek
Beállítható, hogy a készülék kimenete HDMI
videó legyen Mély színekkel. A Mély színek
beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb
színmélységet eredményez.
Progresszív mód
A HDMI videójel kimeneti felbontását BD Wise,
Auto., 1080p, 1080i, 720p Vagy 576p/480p.
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
18
Magyar
Hang
Dinamikus tartomány szabályozása
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A funkció használatához csatlakoztatnia kell legalább
egy Multiroom Link hangszórót.
\\ A hangminőséget befolyásolhatja a vezeték nélküli
hálózat állapota is.
\\ A hálózati kapcsolatot negatívan befolyásolhatja, és
meg is szűnhet, ha a hálózati körülmények idővel
romolnak.
\\ A Screen Mirroring bekapcsolása kikapcsolja a
Multiroom Link funkciót. .
\\ További részletekért olvassa el a Multiroom Link
útmutatóját a Samsung webhelyéről: www.samsung.
; Terméknév keresése:
com ;
BD-J7500 ; Útmutatók ; Multiroom Link ; PDF
letöltése
\\ Az egyes csatlakoztatott készülékek hangja késhet a
forrástartalmat lejátszó eszköz képe és hangja mögött.
Digitális kimenet
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való digitális
audió kimeneti opciót. További részleteket az 50.
oldalon a digitális kimenetről szóló részben talál.
PCM-alulmintavételezés
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású
sztereó hangra konvertálhat.
DTS Neo:6 mód
Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2
csatornás audió jelforrás esetén.
Hang szinkr.
Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez
képest, ha a készüléket digitális TV-hez
csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést
a videójelhez képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 ms és 250 ms
között állítható be. Állítsa be az optimális
értéket.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz pontos
a lejátszott tartalomtól függően.
Megválaszthatja, hogy a 96kHz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48kHz-re, mielőtt az erősítőre
kerülnek.
Válassza a Be lehetőséget, ha az erősítő nem
kompatibilis a 96kHz-es jelekkel
19
Magyar
Beállítások
Beállíthatja a terméket, hogy az vezeték nélkül
csatlakozzon egy Multiroom Link-kompatibilis
hangszóróhoz, majd élvezheti annak gazdag
hangzását.
Beállítások : Beállíthatja a csatlakoztatott
termék hangerejét és távolságát.
Hangszóró-beállítás : Beállíthatja a hálózathoz
csatlakoztatott hangszórókat.
Dinamikai tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.
Auto. : A Dolby TrueHD dinamikus tartomány
szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD
hangsáv információi alapján. Bekapcsolja a
dinamikus tartomány szabályozását Dolby
Digital és Dolby Digital Plus esetén is.
Ki : A dinamikus tartomány tömörítetlen marad,
így az eredeti hang hallgatható.
Be : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy erejű
hangokat pedig halkítja.
04
Hangszóró-beállítás
Beállítások
HDMI-audiokimenet
A HDMI audió beállítása HDMI1-re vagy HDMI2-re.
Auto. : Az audio kimenet automatikusan a
HDMI1 és HDMI2-re csatlakoztatott eszközökön
alapul.
HDMI1 : A hangot a HDMI1-re csatlakoztatott
eszköz biztosítja.
HDMI2 : A hangot a HDMI2-re csatlakoztatott
eszköz biztosítja.
BD-Live beállításai
Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live
lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető extra
funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.
BD-Live Internetkapcsolat : BD-Live
Internetkapcsolat engedélyezése egészben,
részben, illetve tiltása.
BD-adatkezelés : BD-Live szolgáltatásból Blu-ray
lemezre letöltött BD adatok kezelése.
Smart Hub
Hálózat
Feltételek és adatvédelem
Hálózat állapota
Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.
Hálózati beállítások
A szolgáltatások használatához el kell olvasnia
és jóvá kell hagynia az alkalmazások használati
feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.
Smart Hub visszaállítása
Konfigurálja a hálózati kapcsolatot, hogy
használhassa a különböző funkciókat, például
internetszolgáltatásokat, DLNA funkciókat, és
szoftverfrissítéseket.
A Smart Hub visszaállítása az alapértelmezett
beállításokra. A használatához be kell írnia egy
biztonsági PIN-kódot.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatása a készülékhez
peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó
nélkül. Ha a készülék a vezeték nélküli hálózathoz
kapcsolódik, előfordulhat, hogy szétkapcsolódik a
Wi-Fi Direct használata közben.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC kiterjesztésűek,
nem játszhatók le a Wi-Fi Direct funkcióval.
Multimédiás eszközök beállításai
Rendszer
Beállítás
Újra futtatható a Kezdeti beállítások eljárás.
Gyorsindítás
Beállítható, hogy a készülék gyorsan bekapcsoljon
a betöltési idő csökkentésével.
||MEGJEGYZÉS |
Vezérli, hogy a hálózaton mely eszközök, mint
például az okostelefonok vagy táblagépek,
oszthatnak meg tartalmat a készülékkel.
\\ Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a készenléti
energiafogyasztás nő.
Eszköz neve
Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a
hálózaton.
20
Magyar
Nyelv
Vezeték nélküli USB billentyűzet vagy egér
csatlakoztatása a készülék elején lévő USB
porthoz.
Billentyűzet beá. : Vezeték nélküli USB
billentyűzet konfigurálása a készülékhez.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY
billentyűzet képernyő vagy ablak megjelenik a
webböngészőben.
Egér beállításai : Vezeték nélküli USB
egér konfigurálása a készülékhez. Az
egér segítségével a készülék menüje és a
webböngésző egy PC képernyőhöz hasonlóan
használható.
`` A készülék menüjének használata egérrel:
1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2. Kattintson az Egér beállításai elsődlegesen
kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű
menü.
3. Kattintson a kívánt menüpontokra.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Egyes USB HID billentyűzetek és egerek nem
kompatibilisek a készülékkel.
\\ Nem minden HID billentyű működik.
\\ Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.
\\ Nem minden alkalmazás támogatott.
\\ Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia
miatt nem működik, vigye közelebb a billentyűzetet a
készülékhez.
21
`` Ha elfelejtette a PIN-kódot:
1. Távolítsa el a lemezt vagy az USB meghajtót.
2. Tartsa lenyomva a @ gombot a felső panelen
5 másodpercre.
A képernyőn megjelenik az inicializálási
üzenet, és a készülék automatikusan
kikapcsol.
Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden
beállítás törlődik.
Általános
Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.
Elülső kijelző : Az elülső kijelző fényerejének
beállítása.
Időzóna : Válassza ki a lakóhelye szerinti
időzónát.
Menü átlátszósága : Menüablak
átlátszóságának beállítása.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung
készülékek funkcióinak használatát és vezérlésüket
egy Samsung TV távirányítóval.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMIkábellel.
Magyar
Beállítások
Eszközkezelő
Az alapértelmezett PIN-kód a 0000. Írja be az
alapértelmezett PIN-kódot a biztonsági funkciók
eléréséhez, ha nem hozott létre saját PIN-kódot.
Miután először megnyitotta a biztonsági funkciót,
módosítsa a PIN-kódot a PIN módosítása
funkcióval.
BD szülői besorolása : Megakadályozza
a megadott korhatárral rendelkező Blu-ray
lemezek lejátszását, amíg be nem írja a PINkódot.
DVD szülői besorolása : Megakadályozza a
megadott korhatárral rendelkező DVD-lemezek
lejátszását, amíg be nem írja a PIN-kódot.
PIN módosítása : A biztonsági funkciókhoz
történő hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PINkód módosítása.
04
Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü, audió,
feliratok stb. nyelve.
• A lemezmenü, lemez audió vagy feliratok nyelve
csak akkor jelenik meg, ha a lemezen definiálva
van.
Biztonság
Beállítások
Hálózatok és az Internet
DivX® Video On Demand
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú
szolgáltatások igénybevételét, mint a Smart
Hub és a BD-LIVE, valamint a készülék szoftverfrissítéseinek beszerzését a hálózatról. Az
internetszolgáltatások eléréséről és használatáról
továbbiakat a kézikönyv 39~46. oldalán a Hálózati
szolgáltatások fejezetében talál. Alább a hálózati
kapcsolat konfigurációját mutatjuk be.
DivX VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX® VOD tartalmak lejátszása.
®
Terméktámogatás
Távkezelés
Aktiválás esetén a Samsung ügyfélszolgálat
diagnosztizálhatja és kijavíthatja a problémákat
távolról. Aktív internetkapcsolatot igényel.
A hálózati kapcsolat konfigurációja
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A Távoli kezelés szolgáltatás nem minden országban
elérhető.
\\ Távoli kezelés használata:
1) Hívja a Samsung ügyfélszolgálatot és kérje a távoli
támogatást.
2) Nyissa meg a lejátszó menüjét a TV-n és lépjen a
Támogatás részre.
3) Válassza ki a Távkezelés, és olvassa el és hagyja
jóvá a szolgáltatási szerződést. Amikor megjelenik
a PIN képernyő, adja meg a PIN-kódját az
ügyintézőnek.
4) Az ügyintéző eléri a lejátszót.
Szoftverfrissítés
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez.
Samsung ügyfélszolgálat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus,
és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot
használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs
módszer alább leírt használatát.
Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik,
csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy
LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációt.
Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa
a vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt.
A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel
konfigurálhatja:
Vezetékes hálózat
ĞĞ
Vezetékes – Automatikus
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki
a Vezetékes pontot, majd nyomja meg a v
gombot.
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
Visszaállítás
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre,
kivéve a hálózati és a Smart Hub beállításokat,
majd elindul a Beállítás funkció. A használatához
be kell írnia egy biztonsági PIN-kódot. Az
alapértelmezett PIN-kód a 0000.
22
5. Válassza ki a Kapcsolás gombot, majd
nyomja meg a v gombot. A készülék észleli
a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati
kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.
Magyar
ĞĞ
Vezetékes – Kézi
2. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Az IP-beáll. képernyő megjelenik.
Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be:
-- Vezeték nélküli automatikus
-- Vezeték nélküli manuális
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat
konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott
vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a
vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.
ĞĞ
3. Válassza ki az IP-beáll. mezőt, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP-beáll.
mezőben, majd nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például IPcím), majd nyomja meg a v gombot.
A távirányító számgombjaival írja be az
értéket. Számok a ▲▼ gombokkal is
beírhatók. A távirányító ◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre. Ha megadta az
értéket, nyomja meg a v gombot.
6. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre,
majd írja be az adott számot az 5. lépésben
leírtak szerint.
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az
összes értéket meg nem adta.
Vezeték nélküli – Automatikus
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza a Hálózat lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózati beállítások menüben, majd nyomja
meg a v gombot. A készülék megkeresi és
megjeleníti az elérhető hálózatokat.
Hálózati beállítások
Válassza ki a hálózat típusát.
Hálózat típusa
Vezeték nélküli
Vez. nélküli hálózat
A Blu-ray lejátszó
csatlakoztathaó az
internethez. Válassza ki a
használni kívánt vez. nélküli
hálózatot.
iptime23
||MEGJEGYZÉS |
iptime
\\ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be.
8. Ha megadta az értékeket, válassza az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
23
solugen_edu#2
Frissítés
WPS(PBC)
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot.
A távirányító számgombjai segítségével írja be
a számokat. Betűk beírásához válasszon ki
betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg
a v gombot.
Magyar
Beállítások
1. Kiválasztás Hálózat állapota. A készülék
megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a
csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
Vezeték nélküli hálózat
04
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a
Hálózati beállítások beállításait manuálisan kell
megadnia.
Kövesse a Vezetékes hálózat 1. és 2. lépését,
majd a következő lépéseket:
Beállítások
||MEGJEGYZÉS |
\\ A jelszó megtekintéséhez beírás közben a nyíl gombokkal
válassza ki a Jelszó megjel. pontot a jobb oldalon, majd
nyomja meg a v gombot.
7. Ha befejezte, válassza a Kész lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. A készülék
ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik
a hálózathoz.
8. Ha az ellenőrzés kész, válassza az OK
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Jelszót vagy Jelmondatot az útválasztó vagy modem
beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.
ĞĞ
Vezeték nélküli – Kézi
Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az
Automatikus beállítás nem működik, akkor a
Hálózati beállítások beállításait manuálisan kell
megadnia.
1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus
fejezet lépéseit az 5. lépésig.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők
be.
9. Ha befejezte, válassza az OK lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot. Megjelenik
a Biztonsági képernyő.
10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító
számgombjai segítségével írja be a számokat.
Betűk beírásához válasszon ki betűket a
▲▼◄► gombokkal, majd nyomja meg a v
gombot.
11. Ha befejezte, válassza a Kész a képernyő
jobb oldalán, majd nyomja meg a v
gombot.
A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és
csatlakozik a hálózathoz.
12. Miután a termék ellenőrizte a hálózatot,
válassza az OK lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot.
ĞĞ
WPS(PBC)
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd
megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen
üzenetet.
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki az IP-beáll. mezőt, majd nyomja
meg a v gombot.
5. Válassza ki a Kézi bevitel pontot az IP-beáll.
mezőben, majd nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózati beállítások menüben, majd nyomja
meg a v gombot.
3. A képernyő alján válassza ki az IP-beáll.
lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot. Az IP-beáll. képernyő megjelenik.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például IPcím), majd nyomja meg a v gombot.
A távirányító számgombjaival írja be az
értéket. Számok a ▲▼ gombokkal is
beírhatók. A távirányító ◄► gombjaival
léphet mezőről mezőre. Ha megadta az
értéket, nyomja meg a v gombot.
7. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre,
majd írja be az adott számot az 6. lépésben
leírtak szerint.
8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az
összes értéket meg nem adta.
24
2. Válassza a Hálózat lehetőséget, majd nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
5. Nyomja meg a ▲ gombot a távirányítón,
majd nyomja meg a ► gombot a WPS(PBC)
kiválasztásához.
6. Nyomja le a v gombot a távirányítón.
Megjelenik a „Két percen belül nyomja meg a
vezeték nélküli router PBC gombját.” üzenet.
7. Két percen belül nyomja meg a routeren
a WPS(PBC) gombot. A készülék
automatikusan betölti a szükséges hálózati
beállításokat és csatlakozik a hálózathoz.
A Hálózat állapota képernyő megjelenik.
A készülék csatlakozik a hálózathoz a
kapcsolat hitelesítése után.
Magyar
ĞĞ
WPS PIN
1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és
aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózati beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v
gombot.
||MEGJEGYZÉSEK |
2. Válassza ki a Hálózat lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
4. Válassza ki a Vezeték nélküli lehetőséget a
Hálózati beállítások menüben, majd nyomja
meg a v gombot.
A készülék megkeresi és megjeleníti az
elérhető hálózatokat.
4. Válassza ki a Wi-Fi Direct lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct
készülékek.
\\ Az aktuális vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat
megszakad a Wi-Fi Direct funkció használatakor.
\\ A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC kiterjesztésűek,
nem játszhatók le a Wi-Fi Direct funkcióval.
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg a v gombot.
6. Válassza ki a WPS PIN lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a PIN
ablak.
7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli
mezőbe az útválasztó beállítási képernyőjén,
és mentse el az adatokat.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Az útválasztó Beállítás képernyőjére való belépésről
részleteket az útválasztó gyártójától vagy a használati
útmutatójából szerezhet be.
\\ A WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli
útválasztó biztonsági titkosítását AES-re. A WPS kapcsolat
nem támogatja a WEP biztonsági titkosítást.
Wi-Fi Direct
A funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct eszköz
csatlakoztatását a készülékhez és egymáshoz peerto-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct jeleket.
A Wi-Fi Direct funkció használata előtt ajánljuk,
hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktív
mobilkészülékeken
25
Magyar
Beállítások
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Beállítások
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
04
A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó beállítás
menüjét a PC-n és lépjen a WPS PIN beviteli
mezőt tartalmazó képernyőre.
Beállítások
Szoftverfrissítés
Most frissít
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez.
• Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan
a frissítési folyamat közben.
1. A Főmenü képernyő válassza ki a Beállítások
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
2. Válassza ki a Terméktámogatás pontot,
majd nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Szoftverfrissítés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
4. A frissítő szoftver letöltéséhez és a frissítéshez
válassza az Most frissít lehetőséget, és
nyomja meg a v gombot.
5. Ha azt szeretné, hogy a készülék
automatikusan letöltse a frissítést, amikor
elérhető, válassza az Aut. frissítés
lehetőséget, és nyomja meg a v gombot.
Részleteket lásd az „Aut. frissítés” című
részben a 26. oldalon.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd
újra bekapcsol automatikusan.
\\ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil
internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni
hanyagságából eredő meghibásodásokért.
1. Válassza az Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés > Most frissít.
2. A készülék online frissítési funkciója
közvetlenül az internetről letölti, majd telepíti a
frissítést.
-- Ez a funkció internetkapcsolatot igényel.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a
Contact Samsung képernyő Termékinformációs részén.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
Aut. frissítés
Az Automatikus frissítés funkció beállítható úgy,
hogy a készülék az Automatikus frissítés módban
letöltse az új szoftverfrissítéseket.
A készülék így automatikusan letöltheti a
frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.
1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a Aut. frissítés
kiválasztásához, majd nyomja meg a v
gombot.
2. Válassza az Be / Ki lehetőséget.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Az Aut. frissítés funkció használatához internetkapcsolatra
van szükség.
\\ Ha szeretné félbeszakítani a frissítést a frissítőszoftver
futása közben, nyomja meg a v gombot.
\\ A rendszer frissítése közben az "UPDATE" szó jelenik meg
az első kijelzőn.
26
Magyar
Frissítés USB-ről
04
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi
lépéseket:
Beállítások
1. Látogasson el egy számítógépen a Samsung
webhelyére, és töltse le a frissítőcsomagot
egy USB-eszközre.
2. Mentse a frissítőcsomagot az USB-eszköz
legfelső szintű mappájába.
-- Ellenkező esetben a készülék nem fogja
megtalálni a frissítő csomagot.
3. Csatlakoztassa a frissítő csomagot tartalmazó
USB-eszközt a készülékhez.
4. Válassza az Terméktámogatás >
Szoftverfrissítés > Most frissít.
5. A készülék szoftvere frissül az USB-eszközre
mentett frissítőcsomaggal.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB csatlakozóról
történő szoftverfrissítéskor.
\\ A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a
Contact Samsung képernyő Termékinformációs részén.
\\ Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben.
A készülék meghibásodhat.
\\ A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak
USB flash memória eszközzel hajtsa végre.
27
Magyar
Média lejátszás
A Blu-ray készülék lejátszik tartalmakat Blu-ray/
DVD/CD lemezekről, USB eszközökről, PC-ről
okostelefonról, táblagépről és az Internetről.
A PC-n vagy mobileszközön található tartalmak
lejátszásához a PC-t vagy mobileszközt és a
készüléket a hálózathoz kell kapcsolnia. A PC-n
található tartalmak lejátszásához telepítenie kell a
DLNA szoftvert vagy rendelkeznie kell korábban
már telepített DLNA szoftverrel a PC-n és hálózat
segítségével a PC-hez kell csatlakoztatnia a BDlejátszót.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Windows 7 és Windows 8 rendszert futtató PC-k
rendelkeznek beépített DLNA szoftverrel (Play To).
Kereskedelmi lemezek lejátszása
1. A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be a lemezt óvatosan a címkével
felfelé.
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres
vízzel, és törölje tisztára puha
ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Fotók, videók és zene (multimédia)
lejátszása
A készülékkel lejátszhat USB-eszközre, okostelefonra,
fényképezőgépre vagy számítógépre mentett
médiatartalmat.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Nem lehet lejátszani a médiatartalmat, ha a készülék nem
támogatja a tartalmat vagy a tárolóeszközt.
\\ Készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról az USBeszköz csatlakoztatása előtt. A Samsung nem vállal
felelősséget semmilyen adatvesztésért.
USB eszközön tárolt médiatartalom
lejátszása
1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülékhez.
3. A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
4. Ha a lejátszás nem kezdődik el automatikusan,
nyomja meg a 6 gombot a távirányítón.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen rontják
a hang és a kép minőségét és
szakadozást okozhatnak.
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
2. Nyomja meg a HOME gombot, és válassza
ki a Tárhely lehetőséget a MULTIMÉDIA
panelben. A készülékhez csatlakoztatott USB
eszközök listája megjelenik.
3. Válassza ki azt az eszközt, amelyhez
csatlakozni kíván. A kiválasztott USB
eszközön tárolt mappák és fájlok listája
megjelenik.
4. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat,
amelyet le kíván játszani. A médiatartalom
lejátszása elkezdődik.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Illetve válassza ki a lejátszani kívánt média típust (például
a videókat), majd majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt
és nyomja meg a 6 gombot a tartalom lejátszásához.
28
Magyar
Mobileszközzel való kapcsolódás
engedélyezése
5. A kilépéshez nyomja meg a 5 vagy a
RETURN gombot.
Számítógépen / mobileszközön tárolt
médiatartalom lejátszása
A készülékkel le tud játszani médiatartalmat olyan
számítógépről, vagy mobileszközről, amely a
készülékkel azonos hálózathoz van csatlakoztatva.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Csak a DLNA funkciót támogató Samsung telefonokról
érhető el.
\\ Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál
médiafájlokat lejátszani külső DLNA-szerveren keresztül.
\\ A számítógép vagy mobileszköz által megosztott tartalom
nem feltétlenül játszható le, a kódolás típusától és a
tartalom fájlformátumától függően. Ezenkívül nem minden
funkció lesz elérhető.
\\ A médiatartalom lejátszása nem feltétlenül
akadozásmentes a hálózati állapottól függően. Amennyiben
a tartalom nem játszható le akadozásmentesen, használjon
USB-tárolóeszközt.
1. Csatlakoztassa az okos eszközt és a
terméket.
2. Nyomja meg a HOME gombot, és válassza
ki a Hálózati eszköz lehetőséget a
MULTIMÉDIA panelben. A készülékkel közös
hálózathoz csatlakoztatott tárolóeszközök
listája megjelenik.
3. Válassza ki a használni kívánt tárolóeszközt.
A kiválasztott tárolóeszközön tárolt mappák
és fájlok listája megjelenik.
4. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat,
amelyet le kíván játszani. A médiatartalom
lejátszása elkezdődik.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Illetve válassza ki a lejátszani kívánt média típust (például
a videókat), majd majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt
és nyomja meg a 6 gombot a tartalom lejátszásához.
5. A kilépéshez nyomja meg a 5 vagy a
RETURN gombot.
29
(HOME → Beállítások → Hálózat → Multimédiás
eszközök beállításai)
Egy mobileszközön tárolt médiatartalom
lejátszásához engedélyeznie kell a kapcsolatot a
mobileszköz és a termék között.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Csatlakozhat mobileszközhöz bármilyen DLNA DMC
eszközön. A DLNA DMC funkció lehetővé teszi a
felhasználóknak, hogy mobileszközt csatlakoztassanak a
készülékhez, médiatartalmakat keressenek, és lejátszási
műveleteket vezéreljenek.
1. Naivgáljon a Beállítások > Hálózat menühöz,
és válassza ki a Multimédiás eszközök
beállításai lehetőséget. A készülékkel közös
hálózathoz csatlakoztatott mobileszközök
listája megjelenik.
2. Engedélyezze a kapcsolatot azzal az
eszközzel, amellyel össze szeretné kapcsolni
a terméket. Csak olyan eszközökről tud
lejátszani médiafájlokat, amelyeknek a
csatlakozását az eszközzel engedélyezte.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Amennyiben egy mobileszköz kér engedélyt médiatartalom
lejátszásához, a csatlakozás visszaigazolása ablak
jelenik meg a készülékhez csatlakoztatott TV-n, hogy a
mobileszköz egyszerűen csatlakoztatható legyen.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD lemezekre
rögzített multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói lemezt a
tálcára a feliratos felével felfelé, és csukja be
a tálcát. Megjelenik az Eszköz csatlakoztatva
ablak.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - Mind, Fényképek,
Videók vagy Zene - és nyomja meg a v
gombot.
Magyar
Média lejátszás
\\ Ha USB eszközt csatlakoztat a készülékhez, egy előugró
ablak jelenik meg a képernyőn, így könnyen navigálhat az
USB eszköz mappáiban és fájljai között.
05
||MEGJEGYZÉS |
Média lejátszás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti a
mappákat, a fájlokat csak a 2. lépésben kiválasztott
tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét
választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a
kiválasztás módosítható, ha visszatér a MULTIMÉDIA
képernyőre és megismétli a 2. lépést.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől
függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt
láthat.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a
v gombot.
5. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt fájlt, majd nyomja meg a v gombot.
6. Nyomja meg a RETURN gombot egyszer
vagy többször a képernyőről vagy mappából
való kilépéshez, vagy a Főmenü képernyőre
való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza közvetlenül a
Főmenü képernyőre.
7. A videók, zenék és képek lejátszásának
vezérléséről leírás a 31~38. oldalon található.
30
Magyar
SOURCE
A Videólejátszás vezérlése
1
2
3
4
5
6
7
8
A távirányító videolejátszásra használható gombjai
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
A lemez menü, cím menü, helyi menü és
címlista használata
DISC MENU
gomb
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLSkapcsolódó
INFO gombok
A lejátszáshoz
A készülék nem játszik le hangot Keresés, Lassú
vagy Léptetés módban.
• A normál lejátszási
a 6 gombbal
RETURN sebességhez
EXIT
térhet vissza.
6 gomb
5 gomb
7 gomb
Gyors
lejátszás
Lassú
lejátszás
Léptető
lejátszás
Ugrás
lejátszás
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Lejátszás közben a főcímmenü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
• Ha a lemezen van lejátszólista, nyomja
meg a Megnéz gombot a lejátszólistára
ugráshoz.
POPUP MENU Lejátszás közben a Popup menü ezzel a
gomb
gombbal jeleníthető meg.
A Beállítások menü használata a
lejátszás alatt
Lejátszás
indítása.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
TITLE MENU
gomb
Lejátszás közben a lemezmenü ezzel a
gombbal jeleníthető meg.
Lejátszás megállítása.
Lejátszás szüneteltetése.
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
4 gombot.
A lejátszási sebességek a 3 vagy
4 gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
Szünet módban nyomja meg a 4
gombot. A lejátszási sebességek a
4 gomb többszöri megnyomásával
váltogathatók.
Lejátszás közben vagy szünet módban nyomja
meg az TOOLS gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lehetőséget,
majd nyomja meg a E gombot.
A film elejére való visszatéréshez
Lejátszás elölről válassza ezt, majd nyomja meg a v
gombot.
-- Címkeresés : Ha egynél több film
vagy a lemezen vagy az eszközön,
elkezdhet egy másik címet is.
Szünet módban nyomja meg a 7
gombot. A 7 gomb többszöri
megnyomására mindig új képkocka
jelenik meg.
Lejátszás közben nyomja meg a 1 vagy
2 gombot.
A 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez a következő vagy
előző fejezetre vagy fájlra ugrik.
31
Jelenet
kiválasztása
1. Válassza ki a Címkeresés
lehetőséget, majd nyomja meg a
v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
kívánt címet, és nyomja meg a
v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a DVD címét keresi, stop
módban nyomja meg az INFO
gombot és a kívánt cím számát
(01,02,...).
Magyar
Média lejátszás
VOL
05
VOL
– + VOL
+–
VOL
A lemezen, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található videotartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől
TV
vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
Média lejátszás
-- Fejezetkeresés : A kívánt fejezet
kiválasztása.
A 3D menü használata egy 3D fájl
lejátszása közben.
1. Válassza ki a Fejezetkeresés
lehetőséget, majd nyomja meg a
v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
kívánt fejezetet, és nyomja meg a
v gombot.
-- Keresés az idősávon : A film
lejátszása a kiválasztott időponttól
kezdve.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A 3D menü csak akkor válik
elérhetővé, amikor egy 3D videofájlt
játszik le.
3D
1. Válassza ki a Keresés az
idősávon lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Jelenet
kiválasztása
\\ Ha 3D módban belép a Főmenübe
vagy a Smart Hub Főmenübe,
automatikusan átkapcsol 2D-be.
2. A szám gombokkal írja be a kívánt
időpontot, majd nyomja meg az
v gombot.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A film előre és hátra tekeréséhez
használhatja a ◄► gombokat
is. A film a ◄► gombok minden
megnyomása során 1 percet ugrik
előre vagy hátra.
\\ Ha a fájl index információi sérültek,
vagy a fájl nem támogatja az
indexálást, a Jelenet kivalászt
funkció nem használható.
\\ Ha fájlokat futtat a hálózati
eszközön, miután csatlakoztatta
a lejátszót egy számítógéphez a
hálózaton, a Jelenet kivalászt
funkció nem fog működni.
32
\\ A 3D videó lejátszásakor állítsa
a készülék 3D beállításait
Egymás melletti, vagy Felül és
alul lehetőségre, hogy a készülék
beállításai megegyezzenek a 3D
tartalom formátumával.
Keresés
Feliratok
beállítása
Ismétlés mód
-- Jelenetkeresés : A Jelenet
keresés funkcióval lejátszás közben
megjeleníthet vagy elindíthat egy
filmet a kiválasztott jelenettől.
-- Címkeresés : Ha egynél több film
vagy a lemezen vagy az eszközön,
elkezdhet egy másik címet is.
-- Keresés az idősávon : A film
lejátszása a kiválasztott időponttól
kezdve.
A kívánt felirat opció beállítása.
Cím, fejezet vagy adott szakasz
ismétlése.
Teljes képernyő A videokép méretének beállítása.
Magyar
\\ A BD wise funkció használatakor ez
a menü nem jelenik meg.
Multiroom Link
Válassza ki a hangerő beállításához.
-- Hangerő : A hangerőt állítja be.
Nyomja meg a ◄► gombokat a
távirányítón.
-- Némítás : Elnémítja a lejátszó
hangját. Újbóli megnyomására a
hang a korábbi szintre áll vissza.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ez a menü csak akkor érhető el, ha
csatlakoztat egy Multiroom Linkkompatibilis hangszórót.
Hang
Az audió kívánt nyelvének beállítása.
Feliratok
A felirat kívánt nyelvének beállítása.
Hang szinkr.
Látószög
Információ
BONUSVIEWvideó
BONUSVIEWaudió
Az audió szinkron beállítása.
Jelenet megtekintése egy másik szögből.
A Szög opcióval megjeleníthetők a
megtekintéshez használható látószögek.
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott
jelenetet több látószögben is tartalmaz,
módosíthatja a szöget.
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
\\ A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videofájlok
meghaladhatják a készülék képességeit, és a lejátszás
megállhat.
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
A Rendezés menü használata
A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza
ki a , majd nyomja meg a v gombot
Dátum
Cím
Mappa
33
Az adathordozón vagy tárolón lévő összes
videofájl megjelenítése címek szerint.
Az adathordozón vagy -tárolón
lévő összes mappa megjelenítése,
betűrendben.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
Az Opciók menü használata
A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza
ki a , majd nyomja meg a v gombot.
Kijelöltek
lejátszása
A videófájl információinak megtekintése.
A kívánt bónuszvideó opció beállítása.
Az adathordozón vagy tárolón lévő összes
fotófájl csoportosítása dátum szerint. Egy
csoportra való kattintással megjelenítheti
a csoportba tartozó videókat.
Küld
Magyar
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
fájlokat. Lényegében minden médiatípus
esetén ugyanúgy használható.
A menüvel feltöltheti a kiválasztott
fájlokat egy online weboldalra (Picasa,
Facebook, stb.) vagy eszközökre. A
menü használatához létre kell hozni
egy fiókot az online oldalon, és be kell
jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.
Lásd a „Küldés funkció használata”
című fejezetet a 38. oldalon.
Média lejátszás
||MEGJEGYZÉS |
||MEGJEGYZÉSEK |
05
Képmód
A képmód beállítása.
-- Dinamikus : Növeli az élességet és
a fényerőt.
-- Normál : A legtöbb megtekintéshez
alkalmas beállítás.
-- Film : A legjobb beállítás videók
nézéséhez.
-- Felhasználó : Az élesség és a
zajcsökkentés funkció beállítása.
Média lejátszás
A Zenelejátszás vezérlése
A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n
található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.
A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt
egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.
SOURCE
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
SMART
3
TV
6
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
HUB
APPS
2
3
5
6
Rippelés
5
6
Információ
INFO
||MEGJEGYZÉS |
RETURN
EXIT
5 gomb : Szám leállítása.
B
C
D
Gyors lejátszás
(csak audio CD (CD-DA) esetén))
SEARCH AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
Lejátszás közben
nyomja meg a 3 vagy 4
gombot.
A lejátszási sebességek a 3 4 gomb többszöri
megnyomásával váltogathatók.
7 gomb : Szám szüneteltetése.
6 gomb : Lejátssza a kiválasztott számot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Amennyiben az Audio CD behelyezése után 5
másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a
képernyő Teljes képernyős módan jelenik meg.
A Lejátszási lista képernyőhöz való visszatéréshez nyomja
meg a RETURN gombot a távirányítón.
34
Kiválasztott lejátszása pontban
kijelölheti a lejátszani kívánt sávokat.
Lényegében minden médiatípus
esetén ugyanúgy használható. Lásd a
„Lejátszólista készítése Audio CD-ről”
című fejezetet a 35-36. oldalon.
A funkció a CD audiót MP3 formátumra
konvertálja és elmenti a készülékhez
csatlakoztatott USB-eszközre vagy
mobileszközre. Lásd a „Rippelés”
funkciót a 36. oldalon.
A (Tartalom) információk megjelenítése.
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
12 gomb : Az előző/következő sávra lép.
A
4
4
SZÁM gombok : Nyomja meg a sávnak megfelelő
számot. A készülék lejátssza a kívánt sávot.
TOOLS
1
Kijelöltek lej.
3
HOME
HOME
A zenelejátszás képernyőn a ▲▼◄► gombokkal
lehetőséget, és nyomja meg a v
válassza ki a
gombot.
VOL
0
2
A Beállítások menü használata a
lejátszás alatt
Magyar
A Rendezés és a Beállítások menük
használata a Fájl képernyőn
Számok ismétlése Audió CD-n
A zenei fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Szám
Album
Előadó
Műfaj
Mappa
Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes
zenesáv megjelenítése, betűrendben.
Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes
zeneszám megjelenítése album szerint.
1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◄► gombokkal
gombot a képernyő bal
válassza ki a
sarkában, majd nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt
ismétlési módot – Ki, Egy dal vagy Összes –
majd nyomja meg a v gombot.
TRACK 001
Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes
zenefájl megjelenítése előadó szerint.
Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes
zeneszám megjelenítése műfaj szerint.
Az adathordozón vagy -tárolón lévő
összes mappa megjelenítése.
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 001
Az Opciók menü használata
A zenei fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
az
Kijelöltek
lejátszása
Küld
Kódolás
Lejátszási
listára
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
számokat. Lényegében minden
médiatípus esetén ugyanúgy
használható.
A „Számok ismétléséről Audió CD-n” a
35. oldalon olvashat.
A kijelölt fájl küldése más eszközökre.
Lásd a „Küldés funkció használata”
című fejezetet a 38. oldalon.
A szöveg kódolási opciók kezelése.
Válassza ki egy lejátszási lista
létrehozásához.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
35
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
TRACK 006
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Audió CD-n lévő számok keverése
Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása
audió CD-n (CD-DA/MP3).
1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◄► gombokkal
gombot a képernyő bal
válassza ki a
sarkában, majd nyomja meg a v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot
Be vagy Ki értékre, majd nyomja meg a v
gombot.
Lejátszólista készítése Audio CD-ről
1. A Lejátszás képernyőn válassza a
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Beállítások menü.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Kijelöltek lej.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
számot, és nyomja meg a v gombot.
A számtól balra megjelenik egy jelölés.
Magyar
Média lejátszás
A Rendezés menü használata
05
Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CDDA/MP3).
Média lejátszás
4. Ismételje a 3. lépést a további számok
kijelöléséhez.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
számot, és nyomja meg a v gombot.
A számtól balra megjelenik egy jelölés.
5. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a v gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
5. Ismételje a 4. lépést a további számok
kijelöléséhez.
||MEGJEGYZÉSEK |
7. Ha kész, válassza a Rip lehetőséget a ▲▼
gombokkal, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Rip ablak.
6. Ha kész, a ▲▼ gombokkal válassza ki a Lej.
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik újra a Zenelejátszás képernyő,
a bejelölt számokkal. A kiválasztott számok
lejátszása automatikusan elkezdődik.
\\ Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99
számot tartalmazhat.
\\ A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az Ö. kijel.,
Összes törl. és a Mégse lehetőséget.
-- A Ö. kijel. ponttal kiválaszthatja az összes számot.
Ez törli a számok kijelölését. Ha megnyomja a RETURN
gombot a távirányítón vagy kiválasztja a Lej. gombot,
majd megnyomja a v gombot, az összes szám
megjelenik a Zenelejátszás képernyőn, és a készülék
elkezdi az összes szám lejátszását az 1. számtól
kezdve.
-- A Összes törl. gombbal törölheti az összes szám
jelölését egyszerre. Válasszon ki egyedi számokat, vagy
a Ö. kijel. gombbal jelölje ki az összes számot, majd
nyomja meg a RETURN gombot a távirányítón. Ha nem
használja a Ö. kijel. pontot vagy nem jelöl ki számokat,
a Lejátszólista nem változik.
-- A Mégse gombbal törölhetők a Kijelölt lejátszása
képernyő változtatásai. A Lejátszás képernyőre való
visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.
Rippelés
1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék
elején lévő USB portba.
2. A Lejátszás képernyőn válassza a
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Beállítások menü.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Rippelés
pontot, majd nyomja meg a v gombot.
36
6. A szám listából való törléséhez lépjen a
számra, majd nyomja meg újra a v gombot.
Ezzel törli a szám jelölését.
8. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt,
amelyre a beolvasott fájlt tárolni szeretné, és
nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A beolvasás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.
9. Ha félbe szeretné szakítani a szám
beolvasását, nyomja meg a v gombot, és
válassza a Igen lehetőséget. A folytatáshoz
nyomja meg a Nem gombot.
10. Amikor a beolvasás megtörtént, a „A rippelés
sikeres volt.” üzenet jelenik meg. Nyomja meg
a v gombot.
11. Nyomja meg a RETURN gombot, vagy
válassza ki a Mégse gombot, majd nyomja
meg a v gombot a Lejátszás képernyőre
való visszatéréshez.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ez a funkció nem érhető el DTS Audió CD esetén.
\\ Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
\\ Ennek a funkciónak a kódolása mp3 formátumba
történik,192kbps sebességgel.
\\ A Beolvasás képernyőn választhatja a Ö. kijel. és a
Összes törl. lehetőséget is.
\\ A Ö. kijel. gombbal kiválaszthatja az összes számot, majd
nyomja meg a v gombot. Ez törli a számok kijelölését.
\\ Az összes szám kijelölésének törlése a Összes törl.
paranccsal lehetséges.
Magyar
Fotótartalmak lejátszása
Lejátszás közben vagy szünet módban nyomja
meg az TOOLS gombot.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lehetőséget,
majd nyomja meg a v gombot.
Diavetítés
beállításai
Elforgat
Zoom
Képmód
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ez a menü csak akkor érhető el, ha
csatlakoztat egy Multiroom Linkkompatibilis hangszórót.
A diavetítés beállításainak módosítása.
-- Sebesség : A diavetítés
sebességének beállítása.
-- Effektusok : A diavetítés
effektusának beállítása.
||MEGJEGYZÉSEK |
Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás
max. 4-szeresére)
\\ A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük.
Vegye figyelembe, hogy a hangminőséget befolyásolja az
MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba.)
A kívánt kép mód beállítása.
-- Dinamikus : Az élesség
növeléséhez.
-- Normál : A legtöbb megtekintéshez
alkalmas beállítás.
-- Film : A legjobb beállítás videók
nézéséhez.
-- Felhasználó : Az élesség és a
zajcsökkentés funkció beállítása.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ez a menü nem jeleníthető meg a
BD Wise funkció használatakor.
Diavetítés megjelenítése közben
zenehallgatás.
Háttérzene
Multiroom Link
||MEGJEGYZÉS |
Küld
Információ
A (Tartalom) információk megjelenítése.
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
\\ Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem
nagyítható fel.
A Rendezés és a Beállítások menük
használata
A Rendezés menü használata
A zenei fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Dátum
Cím
\\ A külső eszközön keresett
zenefájlok száma eszközönként
eltérő lehet.
A kijelölt fájl küldése más eszközökre.
Mappa
||MEGJEGYZÉS |
Az adathordozón vagy tárolón lévő
összes fotófájl csoportosítása dátum
szerint. Egy csoportra való kattintással
megjelenítheti a csoportba tartozó
fotókat.
Az adathordozón vagy tárolón lévő
összes fotófájl megjelenítése címek
szerint.
Az adathordozón vagy tárolón lévő
összes mappa megjelenítése.
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
37
Magyar
Média lejátszás
Az Eszközök menü használata a
lejátszás alatt
05
Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön
vagy PC-n található fotó tartalmak.
Válassza ki a hangerő beállításához.
-- Hangerő : A hangerőt állítja be.
Nyomja meg a ◄► gombokat a
távirányítón.
-- Némítás : Elnémítja a lejátszó
hangját. Újbóli megnyomására a
hang a korábbi szintre áll vissza.
Média lejátszás
Az Opciók menü használata
A fényképfájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza
lehetőséget, majd nyomja meg a v
az
gombot.
Diavetítés
Kijelöltek
lejátszása
Küldés
Elindítja a diavetítést. Megjeleníti az
összes fájlt az aktuális mappában
egymás után. Ha diavetítést szeretne
létrehozni a fotók kiválasztott
csoportjával, lásd a Kiválasztott
lejátszása című részt alább.
Kijelölheti vele a lejátszani kívánt
képeket. Lényegében minden médiatípus
esetén ugyanúgy használható.
Lásd a „Lejátszólista készítése Audio
CD-ről” című fejezetet a 35-36. oldalon.
A menüvel feltöltheti a kiválasztott
fájlokat egy online weboldalra (Picasa,
Facebook, stb.) vagy eszközökre. A
menü használatához létre kell hozni
egy fiókot az online oldalon, és be kell
jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.
Lásd a „Küldés funkció használata”
című fejezetet a 38. oldalon.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a menü eltérő
lehet.
DISC/Hálózati
eszköz  USB
DISC/USB 
Hálózati eszköz
Fényképek
Támogatott
Támogatott
Videók
Támogatott
Támogatott
Támogatott
1. A Videók, Zene vagy Fotók képernyőn nyomja
lehetőséget. Megjelenik az Opciók
meg a
menü.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Küldés
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a fájlt, majd
nyomja meg a v gombot. A fájltól balra
megjelenik egy jelölés.
4. Ismételje a 3. lépést a további fájlok
kijelöléséhez.
5. Adott fájl listából való törléséhez lépjen a
fájlra, majd nyomja meg újra a v gombot.
A fájl kijelölése eltűnik.
6. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a Küldés
pontot, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a Küldés ablak, felsorolva az
online weboldalakat (Picasa, Facebook, stb.)
vagy eszközöket, amelyekre elküldhetők a
fájlok.
7. Válassza ki a célhelyet, és nyomja meg a v
gombot.
8. Ha online weboldalra küld fájlokat, megnyílik
a weboldal. Jelentkezzen be, és kövesse a
megjelenő utasításokat.
\\ Ha online weboldalra szeretne fájlokat küldeni, rendelkeznie
kell egy fiókkal az adott weboldalon.
Videók, zenék vagy fotók másolása
Zene
A funkcióval feltölthet fájlokat egy hálózati eszközre
vagy eszközre.
||MEGJEGYZÉS |
Fájlok küldése
Tartalomjegyzék
Küldés funkció használata
Támogatott
• Lemez (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Lezárás)/
DVD+RW/DVD-RW(Lezárás))  USB
• PTP USB nem használható USB-re másoláskor.
38
Magyar
Hálózati szolgáltatások
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
(Lásd: 15. oldal)
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd az 22~25. oldalt)
8. Válassza ki a Születési dátum mezőt, majd
válasszon ki számokat a fel-le nyíl gombokkal,
vagy a távirányító számgombjaival. Nyomja
meg a v gombot, ha kész.
9. Ha kitöltötte az összes mezőt, nyomja meg a
► gombot, majd a v gombot.
Megjelenik a csatlakozás, majd a fiók
visszaigazoló üzenete.
10. Nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Profilkép beállítása képernyő.
Samsung fiók létrehozása
Hozzon létre Samsung fiókot, hogy kihasználhassa a
Samsung online ajánlatait.
Hozzon létre fiókot a háztartás minden tagjának, hogy
létrehozhassák fiókjaikat a Facebookon, Twitteren
stb. Samsung fiókra van szüksége akkor is, ha fizetős
alkalmazásokat és videókat szeretne letölteni.
1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a
lehetőséget. Megjelenik a Bejelentkezik
képernyő.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Samsung küld egy visszaigazoló e-mailt a beírt
címre. Nyissa meg az e-mailt és válaszoljon a fiók
véglegesítéséhez.
11. Válasszon ki egy képet a fiók azonosításához,
majd nyomja meg a v gombot. Megjelenik
a Fiók létrehozva képernyő.
12. Nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Főképernyő.
2. Válassza a Fiók létreh. lehetőséget a
képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a v
gombot.
Megjelenik a Samsung-fiók Feltételek,
Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazó
képernyő.
3. Nyomja meg a v gombot a beleegyezéshez,
nyomja meg a ► gombot, majd nyomja meg
az v gombot.
Megjelenik a Fiók létreh. képernyő.
4. Válassza ki az ID mezőt, és nyomja meg a v
gombot. Megjelenik a Képernyőbillentyűzet
ablak.
5. Írja be az e-mail címét a billentyűzettel. A nyíl
gombokkal léphet karakterről karakterre.
Nyomja meg a v gombot karakter
kiválasztásához.
Nyomja meg a v lehetőséget egy karakter
kiválasztásához.
Válassza a Caps lehetőséget a bal oldalon
a nagybetűk beírásához. Válassza a 123#&
lehetőséget további szimbólumok beírásához.
6. Ha kész, válassza ki a Kész lehetőséget a
billentyűzeten, majd nyomja meg a v gombot.
Megjelenik újra a Fiók létreh. képernyő.
39
Magyar
Hálózati szolgáltatások
A hálózati szolgáltatások használatához először
a következőket kell tennie:
7. Írja be a jelszót, a keresztnevét és a
vezetéknevét hasonló módon.
06
A lejátszó hálózathoz csatlakoztatásával különböző
szolgáltatások vehetők igénybe, például videó
jelfolyam vagy online alkalmazások.
Hálózati szolgáltatások
A Samsung Apps használata előtt
Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást,
alkalmazások használata előtt a készülék megkéri,
hogy végezze el a Smart Hub beállítását.
1. A Főmenü képernyőn válassza ki vagy a
SAMSUNG APPS pontot, és nyomja meg a
v gombot.
2. Amennyiben a Smart Hub még nincs
beállítva, akkor megjelenik a Smart Hub ablak
és megkérdezi, hogy be akarja-e állítani a
Smart Hub szolgáltatást. Válassza ki az Igen
pontot, és nyomja meg a v gombot
3. Válassza ki a Indítás lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Feltételek és adatvédelem képernyő.
4. A További szolgáltatások használatára
vonatkozó feltételeket és lehetőségeket
tartalmazó képernyőn át kell néznie és el kell
fogadnia mind a Smart Hub használatára
vonatkozó Feltételeket, mind az Adatvédelmi
szabályzatot a Smart Hub használatához.
5. A teljes dokumentum megtekintéséhez
görgessen le és kattintson a Részletek
lehetőségre.
||MEGJEGYZÉS |
A Samsung Apps használata
Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet
különböző alkalmazásokat, és megjelenítheti őket
a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsungfiókkal kell rendelkeznie.
A Samsung Apps képernyő áttekintése
1
SAMSUNG APPS
AJÁNLOTTAK
1
6. Válassza ki az Mind elfogadom lehetőséget,
és nyomja meg a v gombot. Megjelenik a
Beállítás befejezése képernyő. Nyomja meg a
v gombot.
40
2
3
4
5
2
3
4
5
SAJÁT APP-EK
WebBrowser
Legnépszerűbb
6
Újdonságok
7
8
9
10
Kategóriák
3
1
2
\\ Nem kell hozzájárulnia a Kiegészítő Adatvédelmi
értesítéshez, de lehetséges, hogy néhány Smart TV
funkció nem lesz elérhető ha nem teszi meg.
2
3
AJÁNLOTTAK : A Samsung által ajánlott tartalmak
kezelése. Az ajánlott alkalmazások törlése nem
lehetséges.
SAJÁT APP-EK : A SAJÁT APP-EK képernyőn a
személyes alkalmazások módosítható galériája
jelenik meg.
Legnépszerűbb, Újdonságok és Kategóriák :
További alkalmazások megtekintése és letöltése.
Amikor először megnyitja a SAMSUNG APPS
képernyőt, a Blu-ray lejátszó automatikusan letölti
az ingyenes alkalmazások egy csoportját. Amint
letöltötte az alkalmazásokat, azok megjelennek a
SAMSUNG APPS képernyőn.
A további alkalmazások megjelenítéséhez válassza
ki a Legnépszerűbb, az Újdonságok vagy a
Kategóriák lehetőséget a képernyő alján, és
nyomja meg a v gombot.
A Legnépszerűbb lehetőség megjeleníti a
legnépszerűbb, az Újdonságok lehetőség pedig a
legújabb alkalmazásokat. A Kategóriák lehetőség
megjeleníti a kategóriákat reprezentáló ikonokat,
mint például a Videók, a Játékok és a Sportok.
Válasszon ki egy kategória ikont, és nyomja meg
a v gombot. A Blu-ray lejátszó megjeleníti a
kategóriában lévő alkalmazásokat.
Magyar
Alkalmazás letöltése
\\ A Legnépszerűbb, Újdonságok, és Kategóriák
képernyőkön egy zöld nyíl jelzi azokat az alkalmazásokat,
amelyeket már letöltött.
3. Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást, és
nyomja meg a v gombot. Az Alkalmazásra
vonatkozó Részletek képernyő megjelenik.
4. A képernyőn válassza ki a Letöltés
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Töltse le a törölni kívánt módosításokat, majd
az alkalmazás letöltése megkezdődik.
5. Ha szeretné félbeszakítani a letöltést, válassza
ki a Mégse lehetőséget, majd nyomja meg a
v gombot.
6. A letöltés befejezése után a Mégse átvált
Lejátszás lehetőségre. Válassza ki a
Lejátszás lehetőséget és nyomja meg a v
gombot az alkalmazás elindításához.
Illetve nyomja meg a RETURN gombot, amíg
a SAMSUNG APPS képernyő újra megjelenik.
A letöltött alkalmazás megjelenik a SAMSUNG
APPS képernyőn a SAJÁT APP-EK alatt.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha az alkalmazás nem tölthető le memóriahiány miatt,
csatlakoztasson egy USB eszközt és próbálja meg újra.
Alkalmazás elindítása
1. Válassza az SAMSUNG APPS pontot a
Főmenü képernyőn, és nyomja meg a v
gombot.
2. Az SAMSUNG APPS képernyőn a ▲▼◄►
gombokkal válasszon ki egy alkalmazást, és
nyomja meg a v gombot. Az alkalmazás
elindul.
41
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válassza ki
az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd tartsa
lenyomva a v gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki a Mozgat lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
3. A ▲▼◄► gombok segítségével helyezze át
az alkalmazást.
4. Amikor az alkalmazás a kívánt pozícióban
van, nyomja meg a v vagy EXIT gombot.
Törlés
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válassza ki
a törölni kívánt alkalmazást, majd tartsa
lenyomva a v gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki a Törlés pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki az Igen
lehetőséget, majd nyomja meg a v gombot.
Több törlése
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válassza ki
a törölni kívánt alkalmazást, majd tartsa
lenyomva a v gombot 3 másodpercig.
2. Válassza ki a Több törlése pontot, majd
nyomja meg a v gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a törölni
kívánt alkalmazásokat, és nyomja meg a v
gombot. Egy pipa jel jelenik meg minden
egyes kiválasztott alkalmazás mellett.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Törölheti a kiválasztást, ha ismét kijelöli az alkalmazást és
megnyomja a v gombot.
4. A ▼ gombbal válassza ki a Törlés lehetőséget
a képernyő alján, és nyomja meg a v
gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Mégse, a Mind kijelöli vagy a Nincs kijelölés
pontokat is kiválaszthatja a képernyő alján.
Magyar
Hálózati szolgáltatások
||MEGJEGYZÉS |
Mozgat
06
1. Válasszon a Legnépszerűbb, Újdonságok,
vagy a Kategóriák lehetőségek közül, majd
nyomja meg a v gombot.
2. Amennyiben a Kategóriák lehetőséget
választotta, válasszon ki egy kategóriaikont,
majd nyomja meg a v gombot. Egyéb
esetben ugorjon a 3. lépésre.
Az Opciók menü
Hálózati szolgáltatások
Részletek
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válassza ki azt
az alkalmazást, amelynek a részleteit látni
szeretné, majd tartsa lenyomva a v gombot
3 másodpercig.
2. Válassza ki a Részletek gombot, és nyomja
meg a v gombot.
Nézetváltás
A funkcióval válthat az Alkalmazások képernyő a
Leggyakrabban lejátszott nézete és Egyedi nézete
között, amely lehetővé teszi az alkalmazások
tetszőleges elrendezését.
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válasszon ki
egy alkalmazást, majd nyomja le a gombot 3
másodpercre.
2. Válassza ki a Nézetváltás pontot, és nyomja
meg a v gombot.
3. Válassza az Igen lehetőséget, ha meg
kívánja változtatni a nézetet. Válassza a Nem
lehetőséget, ha a jelenlegi nézetnél szeretne
maradni.
4. Nyomja meg a v gombot.
Lezárás/feloldás
A funkció zárol egy alkalmazást, kivéve, ha
megadja a PIN-kódot. A Feloldás törli a zárolást.
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válassza ki a
zárolni kívánt alkalmazást, majd nyomja le a
v gombot 3 másodpercre.
2. Válassza ki a Lezárás/feloldás pontot, majd
nyomja meg a v gombot. Írja be a PINkódot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a zárolni
kívánt alkalmazást.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Mégse, a Mind kijelöli vagy a Nincs kijelölés
pontokat is kiválaszthatja a képernyő alján.
Az alkalmazások zárolásának feloldásához
lényegében ugyanezek a lépések szükségesek,
csak a zárolt alkalmazásokat kell kijelölni. Amint
kiválasztja a Mentés pontot és megnyomja a v
gombot, eltünnek a zár ikonok.
Alk. friss.
1. A SAJÁT APP-EK képernyőn válasszon ki
egy alkalmazást, majd tartsa lenyomva a v
gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opció
menü.
2. Válassza ki az Alk. friss. pontot, és nyomja
meg a v gombot.
3. Az Alkalmazások frissítése képernyőn
megjelenik minden olyan alkalmazás, amelyhez
frissítés érhető el. Válassza ki a frissíteni
kívánt alkalmazásokat, és nyomja meg a v
gombot. A Mind kijelöli lehetőséggel minden
felsorolt alkalmazás frissítésre kerül.
4. Válassza ki az Frissít. lehetőséget, majd
nyomja meg a v gombot.
Screen Mirroring
A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon
vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető a
készülékhez csatlakoztatott TV-n.
1. A Főmenü képernyőn válassza ki a Screen
Mirroring pontot, majd nyomja meg a v
gombot.
2. Indítsa el az AllShare Cast vagy Screen
Mirroring szolgáltatást a készüléken.
4. Nyomja meg a v gombot. Az alkalmazás
mellett megjelenik egy pipa.
3. A készüléken keresse meg a készülék nevét
az elérhető eszközök listájában, és válassza
ki.
6. Miután kiválasztotta az összes, zárolni kívánt
alkalmazást, válassza ki a Mentés pontot
a képernyő alján, és nyomja meg a v
gombot. Az összes kiválasztott alkalmazás
mellett megjelenik a zár ikon.
5. Kis idő múlva a készülék képernyője
megjelenik a TV képernyőjén.
5. Az alkalmazás kijelölésének törléséhez jelölje
ki azt, majd nyomja meg a v gombot.
42
4. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet
(például Android_92gb csatlakoztatása...)
majd a csatlakoztatva üzenetet.
6. A Screen Mirroring leállításához nyomja
meg az EXIT vagy a RETURN gombot a
távirányítón, vagy lépjen ki az okostelefon
Screen Mirroring funkciójából.
Magyar
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ A Bluetooth jelek zavarhatják a Képernyő tükrözés jeleit. A
Screen Mirroring function használata előtt ajánljuk, hogy
kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy
egyéb smart készüléken (táblagép stb.).
A Webböngésző használata
Az internet elérhető a webböngésző
alkalmazással.
Válassza a WebBrowser pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha elindítja a webböngészőt a készüléken, amelyet HDMIvel a BD Wise kompatibilis TV-hez csatlakoztatott, és a BD
Wise be van kapcsolva, a böngészőt maximális méretűre
nagyítja, és a TV felbontását automatikusan az optimálisra
állítja.
\\ A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
\\ Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető
el, hibaüzenet jelenik meg.
\\ Az E-kereskedelem (a termékek online vásárlása) nem
támogatott.
\\ Az ActiveX nem támogatott.
\\ Egyes szolgáltatók által üzemeltetett webhelyek
elérhetősége korlátozott lehet.
A webböngésző kétféle böngészést tesz
lehetővé, a mutató böngészést és a hivatkozás
böngészést. Amikor először indítja el a böngészőt,
a mutató böngészés aktív. Ha egeret használ a
webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk,
hogy hagyja aktívan a mutató böngészést. Ha
távirányítót használ a webböngészőben való
navigáláshoz, ajánljuk, hogy cserélje le a mutató
böngészést hivatkozás böngészésre.
A hivatkozás böngészés a kiemelést mozgatja az
egyik hivatkozásról a másikra a webböngészőben,
és sokkal gyorsabb, mint a mutató böngészés a
távirányítóval.
A hivatkozás böngészés aktiválásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A távirányító ▲▼◄► gombjaival vigye a
mutatót a képernyő jobb felső sarkában a
Link Browser ikonra.
A Link Browser ikon jobbról a harmadik. A
mutató a megfelelő helyen van, ha az ikon
kékre vált és megjelenik a „Link Browsing”
üzenet.
2. Nyomja meg a v gombot. A Link Browsing
aktiválódik, és aktív marad amikor megnyitja
a webböngészőt.
A vezérlőpanel áttekintése
A képernyő tetején lévő vezérlőpanel olyan
ikonokat tartalmaz, amelyekkel hasznos funkciók
érhetők el. Az alábbiakban leírjuk ezeket az
ikonokat a bal szélsővel kezdve.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ A Flash videók lejátszása nem támogatott.
43
Magyar
New
NewTab
Tab
100%
Hálózati szolgáltatások
\\ Ha a Screen Mirroring funkciót használja, a videókép
vagy a hang szaggathat, a környezettől függően.
Hivatkozás böngészés és mutató
böngészés
06
\\ Csatlakozhat AllShare Cast funkciót támogató
készülékhez. Fontos, hogy nem minden AllShare Cast
szolgáltatással rendelkező készülék támogatott, a
gyártótól függően. A mobilkapcsolat támogatásáról
további információkat a gyártó webhelyén talál.
Hálózati szolgáltatások
: Az előző oldalra lép.
: A következő oldalra lép.
: Megjeleníti a Könyvjelző és előzmények
képernyőt. Megjelölheti az aktuális oldalt,
kiválaszthat meglévő könyvjelzőt, és szerkesztheti
és törölheti a könyvjelzőket. Megtekintheti a
böngészési előzményeket és kiválaszthat újra
oldalakat.
• : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
•
: Manuálisan beírhat
oldalcímet a billentyűzet segítségével.
• : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
• : Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzőkhöz.
•
: Információk keresése a szavak
vagy karakterek beírásával a billentyűzeten.
Lásd a „A Képernyőbillentyűzet használata” című
részt az alábbiakban.
•
: A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése
adott százalékkal.
• / : Átváltás a mutató és a hivatkozás
böngészés között.
• : A Böngésző beállításainak konfigurálása.
Lásd a „A Beállítás menü használata” című
fejezetet a 45-46. oldalon.
• : A webböngésző bezárása.
• http://www.samsung.com
: Megnyit egy új
webböngésző-lapot.
•
•
•
1
A Képernyőbillentyűzet használata
Ha a
gombra, a
kattint, vagy az adat- vagy szövegbeviteli mező
elérésekor, a v gomb megnyomására megjelenik
a képernyő-billentyűzet.
A képernyő-billentyűzet távirányítóval való
használatához tegye meg a következő lépéseket:
http://www.samsung.com
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. A távirányító ▲▼◄► gombjaival a kijelölést a
kívánt betűre vagy számra viheti.
2. A v gombbal beírhatja a betűt vagy számot
a beviteli mezőbe.
3. Nagybetűk beírásához vigye a kijelölést a
Caps gombra bal oldalt fent, és nyomja meg
a v gombot. Nyomja meg a v gombot
újra a Caps gomb kijelölésével a kisbetűkhöz
való visszatéréshez.
4. A szimbólumok és további írásjelek
eléréséhez jelölje ki az 123#& lehetőséget bal
oldalt fent, majd nyomja meg a v gombot.
5. A beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést
a : lehetőségre, majd nyomja meg a v
gombot.
6. Az összes beírt karakter törléséhez vigye a
kijelölést a Törlés lehetőségre, majd nyomja
meg a v gombot.
7. A befejezéshez vigye a kijelölést a Kész
gombra, és nyomja meg a v gombot.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatott a
termékhez, a billentyűzettel beírhat betűket, számokat,
szimbólumokat és írásjeleket. Fontos, hogy a vezeték
nélküli billentyűzet csak akkor működik, amikor a
képernyőbillentyűzet látható, és csak betűk, számok,
szimbólumok és írásjelek beírására használható.
A Képernyőbillentyűzet ablak opciói
A Képernyőbillentyűzet ablak opcióinak eléréséhez
jelölje ki a
lehetőséget a billentyűzet alján bal
oldalt, és nyomja meg a v gombot.
Nyelv
A szöveg beírása közben a billentyűzet
Javasolt szöveg javasolt szavakat jelenít meg. A funkció
Be és Ki állapotba kapcsolható.
A karakterek beírása közben megjelenik a javasolt szöveg.
Caps 1234567890 :Törlés
qw e r t z u i o p^ *
yxcvbnm, . ?-$Mégse
123#&
+
a
+
s
A billentyűzet nyelvének kiválasztása.
Kiválasztható az angol, francia, orosz
stb.
d
+
f
g
h
j
+
k
+
l
HUN www..com /
~ @
!

Kész
_+%
44
Magyar
Ékezetes
karakterek
megjelenítése
Írásjelekkel ellátott betűk beírása.
Jóváhagyott
w.helyek
A Beállítás menü használata
A Beállítás menü funkcióival beállítható a
Böngésző működése és a biztonsági funkciók.
A Beállítás menü megnyitásához jelölje ki a
ikont a Vezérlőpanelen, majd nyomja meg a
v gombot. A beállítás menü egy opciójának
kiválasztásához jelölje ki az opciót, majd nyomja
meg a v gombot.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New
NewTab
Tab
Megragadás eng.
Jóváhagyott w.helyek
Privát böngészés be
Kereső beállítása
Webböngésző beá.
Privát
böngészés ki /
Privát
böngészés be
Súgó
Bezárás
Megragadás
eng. /
Megragadás
letiltása
A Megfogás funkció be- és
kikapcsolása. Ha a Megfogás funkció
be van kapcsolva, a weboldal a csúszka
nélkül is mozgatható fel-le. A Megfogás
funkció csak mutató böngészés esetén
elérhető.
45
Kereső
beállítása
Magyar
A Privát böngészés be- és
kikapcsolása. A Privát böngészéssel
a böngésző nem őrzi meg a
meglátogatott oldalak URL-címeit. Ha
engedélyezni szeretné a Privát módot,
válassza az Igen lehetőséget.
Ha a Privát módban van, a "Stop" ikon
jelenik meg az URL előtt a képernyő
tetején. A Privát mód kikapcsolásához
válassza ki újra a menüpontot, amikor
be van kapcsolva.
A kívánt keresőmotor beállítása.
Hálózati szolgáltatások
A billentyűzet előrejelzi a következő
betűt a beírás folyamán. Az
előrejelzéseket az éppen beírt betű
Következő betű
körüli karikával jelzi. Az előrejelzett betű
megjóslása
kiválasztható, vagy kiválasztható másik
betű is. A funkció Be és Ki állapotba
kapcsolható.
Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését
helytelen weboldalakhoz csak a
regisztrált oldalakhoz való hozzáférés
engedélyezésével.
A funkció elérésekor megjelenik a
PIN-ód beíró képernyő. A funkció első
elérésekor írja be az alapértelmezett
PIN-kódot, a 0000-t a távirányító
számgombjaival.
A PIN-kód a Visszaállítás jelszóval
módosítható a Jóváhagyott w.helyek
funkcióban. Lásd alább.
Jóváhagyott webhelyek funkció :
A Jóváhagyott w.helyek funkció beés kikapcsolása.
Jóváh. webhelyek jelsz. alaph.
állítása : A Jóváhagyott webhelyek
jelszavának módosítása.
Akt. hely h.adása : Az aktuálisan
látható weboldal hozzáadása a
Jóváhagyott webhelyek listájához.
Jóváhagyott webhelyek kezelése
: Beírhat URL-eket, hozzáadhatja a
Jóváhagyott webhelyek listájához, vagy
törölhet webhelyeket a listáról.
Ha bekapcsolja a funkciót és nem
adott hozzá webhelyeket a Jóváhagyott
webhelyek listájához, nem lesz elérhető
weboldal.
06
A Samsung billentyűzet memóriájának
törlése. Válassza a visszaállítás
lehetőséget, ha azt szeretné, hogy
Szövegjavaslási
a Samsung billentyűzet törölje a
adatok töriése
memóriájából az Ön írási stílusát,
beleértve az Ön által használt új
szavakat.
Hálózati szolgáltatások
Webböngésző
beállításai
Súgó
Beá. kezdőlapként : Beállíthatja a
böngésző kezdőlapját.
Popupblokkoló : Az Előugró ablakok
blokkolásának be- és kikapcsolása.
Oldalblokkoló : Blokkolhatók a
hirdetések, és kiválaszthatók az URLcímek, amelyeknél a hirdetések
blokkolva lesznek.
Általános : Törölhetők az olyan
személyes adatok, mint a webhely
előzmények és a böngészési
adatok (cookie fájlok stb.), és a
böngésző beállításai visszaállíthatók
alaphelyzetbe. Beállíthatja a Biztonsági
módot is.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Security Mode beállítását tegye
Be pozícióba, hogy elkerülje
a rosszindulatú/adathalász
webhelyeket, valamint a
rosszindulatú kódok futtatását.
Kódolás : Beállítható a weboldalak
kódolása Automatikus-ra, vagy
kiválasztható a kódolási formátum
manuálisan egy listából.
Mutató : Beállítható a mutató
sebessége, amikor Mutató beállítást
használ, a Smart kurzor funkció pedig
Be és Ki állapotba tehető.
Böngésző adatai : Megjeleníti a
böngésző verziószámát és szerzői jogi
információit.
Alapvető információk a webböngésző
működéséről.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A webhelytől függően a Webböngésző beállításai
beállításainak egy része nem aktiválódik. A nem
aktiválható funkciók szürkítve jelennek meg és nem
használhatók.
Az internetszolgáltatási fiók
hozzákapcsolása a készülékhez
A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása funkcióval
hozzákapcsolható a termék az internetszolgáltatási
fiókhoz, amelybe a termék automatikusan
bejelentkezik a szolgáltatás alkalmazásának
elindításakor.
Regisztrálja a fiókját a HOME  Bejelentkezik 
Létrehozás Facebookkal pontban.
BD-LIVE™
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB flash memóriát
a lejátszó elején lévő USB-aljzatba, majd
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BDLIVE szolgáltatások használatához.
2. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
3. Válassza ki a Hálózat pontot, majd nyomja
meg a v gombot.
4. Válassza ki a BD-Live beállításai pontot, és
nyomja meg a v gombot.
5. Válassza ki a BD-adatkezelés pontot, és
nyomja meg a v gombot.
6. Válassza ki a Eszközválasztás pontot, és
nyomja meg a v gombot.
7. Válassza ki az USB eszközt, majd nyomja
meg a v gombot.
8. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
9. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
lemez gyártójától függően.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően
eltérő lehet.
46
Magyar
Függelék
További információk
07
Megjegyzések
• Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a 5 (STOP)
gombot. A lejátszás leáll és a 3D mód kikapcsol.
3D videó lejátszása közb0en a 3D opcióválasztást a 5 (STOP) gomb egyszeri megnyomásával
módosíthatja. Megjelenik a Főmenü képernyő. Nyomja meg újra a 5 (STOP) gombot, és
válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray menüből.
• A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal,
jobb vagy mindkét oldalon.
TV képaránya
• A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
• Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.
• A 16:9 eredeti kiválasztásakor előfordulhat, hogy a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum látható (fekete
sávval a kép két oldalán).
BD Wise (csak Samsung termékek esetén)
Beállítások
• Ha a BD Wise Be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD
Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
• Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók
nem használhatók.
• A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Digitális kimenet
• A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj
keletkezik.
• Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital,
DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
• A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
• A Digitális kimenet beállítás nincs hatással a TV-re jutó HDMI audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
• Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
PCM-alulmintavételezés
• Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a
PCM-alulmintavételezés beállítása Ki.
• HDMI
-- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék
PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy Feldolgozatlan)
beállítása esetén is.
-- Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz
audiót biztosít.
47
Magyar
Függelék
3D beállítások
Függelék
BD-Live internetkapcsolat
• Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd egy
tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
• A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.
BD-adatkezelés
Beállítások
• Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
• Csak FAT fájlrendszerben formázott USB-eszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak.
Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
• Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
• A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV
használati útmutatójában található.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
Az audió nyelv kiválasztása
• A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
• Az Audió nyelv funkcióval elérhető nyelvek a lemezen kódolt nyelvek választékától függnek.
Előfordulhat, hogy a funkció vagy egyes nyelvek nem lesznek elérhetők.
• Egyes Blu-ray lemezeken PCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is lehet angol nyelven.
A feliratnyelv kiválasztása
Média lejátszás
• A Blu-ray/DVD lemeztől függően a kívánt feliratnyelv megváltoztatható a Lemezmenüben.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
• A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
• A fő műsor/BONUSVIEW módról is jelennek meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
• A funkció az elsődleges és a másodlagos feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
• Megjelennek az elsődleges és másodlagos feliratok.
• A távirányító SUBTITLE gombjával megjeleníthető a felirat vezérlősáv.
Nyomja meg a RETURN gombot a felirat vezérlősáv eltüntetéséhez.
48
Magyar
Felbontás a tartalomtípustól függően
UHD-kimenet : Auto.
Filmkocka : Auto.
UHD-kimenet : Ki
Filmkocka : Ki
Filmkocka : Auto. (24Fs)
※ Csak 1080p és 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Auto.
Blu-ray lemez felbontása
2160p@24F
1080p@24F
TV max. bemeneti felbontása
1080p
2160p@24F
1080p@24F
TV max. bemeneti felbontása
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Tartalomtípus
Beállítás
E-tartalmak/
digitális tartalmak
BD Wise
UHD-kimenet : Auto.
DVD 24Fs átalakítás : Auto.
Filmkocka : Auto.
UHD-kimenet : Ki
DVD 24Fs átalakítás : Ki
Filmkocka : Ki
Filmkocka : Auto. (DVD 24Fs átalakítás : Auto.)
※ Csak 1080p és 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
TV max. bemeneti felbontása
TV max. bemeneti felbontása
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az "Ha az „Igen“ gomb megnyomása után
nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás. Szeretné megváltoztatni a felbontást"
üzenet jelenik meg. Ha a Igen pontot választja, a TV képernyő 15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan
visszaáll a korábbi értékre.
\\ Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa lenyomva a @
gombot a készülék elején 5 másodpercig. A képernyőn megjelenik az inicializálási üzenet, és a készülék automatikusan
kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden beállítás törlődik. Futtassa újra a Kezdeti beállítások eljárást. Ezután
lépjen a Beállítások > Kép > Felbontás pontra a Menüben, és válassza ki a megfelelő felbontást a TVhez.
\\ A Kezdeti beállítások eljárás során válassza ki újra a nyelvet és a képarányt (képernyőméretet és formátumot). A visszaállítás
nem befolyásolja a hálózati beállításokat, így a Hálózati beállítás és a Szoftverfrissítés kihagyható.
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
\\ A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24 fps) mód használatához.
49
Magyar
Függelék
Auto.
BD Wise
Blu-ray lemez
07
Tartalomtípus
Beállítás
Függelék
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
Csatlakoztatás
PCM
Dolby Digital
Audió
jelfolyam
Blu-ray
lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
Definíció
Blu-ray
lemezhez
Bitfolyam
(feldolgozatlan)
PCM
Dolby Digital
Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Dolby Digital
DTS
Bármelyik
HDMIkompatibilis
AV erősítő
PCM 7.1
csatornáig
PCM 7.1
csatornáig
PCM 7.1
csatornáig
PCM 7.1
csatornáig
PCM 6.1
csatornáig
PCM 7.1
csatornáig
PCM 7.1
csatornáig
PCM 2ch
PCM 5.1
csatornáig
PCM 6.1
csatornáig
Optikai
HDMIkompatibilis
AV erősítő
Optikai
PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
Bitfolyam
(DTS
újrakódolt)
Bitfolyam
(Dolby D
újrakódolt)
HDMIHDMIkompatibilis AV kompatibilis
erősítő vagy AV erősítő vagy
optikai
optikai
Újrakódolt DTS
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
Újrakódolt DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Újrakódolt DTS
PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
DTS
Újrakódolt DTS
DTS
Újrakódolt DTS
DTS
Újrakódolt DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja
a PCM audiót
DTS bitfolyammá.
Dekódolja a fő
műsor audióját
és BONUSVIEW
audió jelfolyamát
PCM audióra
és hozzáadja
a navigációs
hangeffektusokat,
majd újrakódolja a
PCM audiót Dolby
Digital bitfolyammá
vagy PCM-re.
PCM 2ch
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
PCM 2ch
Master Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2ch
DTS
DTS
Csak a fő műsor
Dekódolja a fő műsor
audiófolyamát biztosítja az
audióját és BONUSVIEW
AV erősítő számára az audió
audió jelfolyamát
bitfolyam dekódolásához.
PCM audióra és
BONUSVIEW audió és
hozzáadja a navigációs
navigációs hangeffektusok
hangeffektusokat.
nem hallhatók.
Újrakódolt Dolby
Digital *
* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet
PCM 2ch lesz.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :
-- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak
fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.
50
Magyar
Hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a
mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és
próbálja újra.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a
megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő sötét.
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a @ gombot (a felső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
A képernyőn megjelenik az inicializálási üzenet, és a készülék
automatikusan kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden
beállítás törlődik.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
51
Magyar
Függelék
PROBLÉMA
07
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
Függelék
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
Elfelejtett jelszó.
• Nyomja le a @ gombot (a felső panelen) 5 másodpercre lemez nélkül.
A képernyőn megjelenik az inicializálási üzenet, és a készülék
automatikusan kikapcsol. Ha újra bekapcsolja a készüléket, minden
beállítás törlődik.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
A kép zajos vagy torz.
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és 1080p
HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV
nem támogatja a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Egyéb problémák.
• Lépjen a tartalomjegyzékhez, válassza ki az útmutató azon fejezetét,
amelyben a problémás funkció leírása található, majd hajtsa végre az ott
leírt eljárást.
• Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Samsung
szervizközponthoz.
Multimédia lejátszása hálózati
eszközökön.
A hálózati eszközön a megosztott mappák
láthatók, de a fájlok nem.
• A multimédia lista csak Videó, Fotó és Zene fájlokat jelenít meg. Más típusú
fájlokat nem jelenít meg.
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között
instabil.
Ellenőrizze a kapcsolatot.
A hálózati kapcsolat a lejátszó és a PC között • Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie.
instabil.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
52
Magyar
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A BD-LIVE használata közben hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD-adatkezelés pontban ellenőrizhető. (Lásd: 20. oldal)
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
53
Magyar
Függelék
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE szerverhez. • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval. (Lásd: 20. oldal)
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (Lásd: 20. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE internetkapcsolat beállítása Eng. (mind) legyen.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
07
BD-LIVE
Függelék
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
VIDEÓ
ZENE
FOTÓ
||MEGJEGYZÉSEK |
Lemeztípus
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken, vagy
DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve MP3 vagy WMA
felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve JPEG felvételeket
tartalmazó USB adathordozók.
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás nem
működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
54
Magyar
Régiókód
Blu-ray
lemez
a
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
b
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
c
DVD-VIDEO
Terület
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa, India,
Észak-Korea, Mongólia
6
Kína
55
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
BD-LIVE
DivX
PAL műsorszórási rendszer: UK,
Franciaország, Németország stb.
Magyar
Függelék
Lemeztípus Régiókód
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
07
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
Függelék
Támogatott formátumok
Támogatott videófájlok
Fájl
kiterjesztése
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Konténer
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Videó kodek
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Felbontás
1920x1080
Képfrissítési
sebesség
(kép/mp)
24/25/30
Bitsebesség
(Mbps)
Audió kodek
30
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
1280x720
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a Támogatott videofájlok táblázatában leírt támogatott
kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A Támogatott videofájlok táblázatban jelzett nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt
fájlok hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
-- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat
sebességétől függően.
-- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.
-- Az RMVB formátum csak a Kínába és Hongkongba szánt modellekben támogatott.
-- Az AVS kodek csak a Kína számára létrehozott modellek esetében támogatott.
-- A *.ps fájlkiterjesztés csak a Kína számára létrehozott modellek esetében támogatott.
-- A DivX kodek az Egyesült Államok számára létrehozott modellek esetében nem támogatott.
56
Magyar
Támogatott DivX feliratfájl-formátumok
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||MEGJEGYZÉS |
\\ Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása
sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési
sebességtől függően.
Támogatott filmfelirat fájlformátumok
Név
Fájl kiterjesztése
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
SubViewer
Külső
.ttxt
Belső
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Típus
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Akár két csatorna
támogatása.
*.ogg
OGG
Vorbis
Akár két csatorna
támogatása.
Támogatott
tartomány
-
*.wma
WMA
WMA
WMA-hoz. Akár 10
Pro 5.1 csatorna
támogatása.
A WMA veszteség
nélküli audió nem
támogatott.
Akár M2 profil
támogatása.
wav
wav
-
midi
0. típus, 1. típus
és a Keresés nem
támogatott.
Csak USB-vel érhető
el.
Advanced SubStation
Alpha
.ass
*.mid
*.midi
.xml
57
MP4
Fájl
kiterjesztése
.sub
.psb
MKV
TTML folytonos
streamingben
.srt
.ssa
AVI
Támogatott zenefájl-formátumok
*.wav
Powerdivx
MKV
SMPTE-TT TEXT
.sub vagy .txt
SMPTE-TT Text
MKV
Advanced SubStation
Alpha
Micro DVD
SubStation Alpha
SubStation Alpha
Függelék
ĞĞ
Fájl kiterjesztése
Xsub
`` Audió dekóder
-- WMA 10 Pro (5.1-ig) támogatása.
-- Nem támogatja a WMA veszteség nélküli audiót.
-- Az M2 profil is támogatott.
-- A Kína és Hong Kong számára létrehozott
modellek nem támogatják a RealAudio 10
veszteség nélküli formátumot.
-- Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB-t.
-- Vorbis támogatása (2 csatornáig).
-- DD+ támogatása (7.1 csatornáig)
-- A DTS LBR kodek csak az MKV/MP4/TS
tárolókban támogatott.
Név
07
`` Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 támogatása (FMO/ASO/RS
nem támogatott)
-- Nem támogatja a VC1/AP/L4-et.
-- CODEC-ek kivéve WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)1280 x 720 alatt: 60 képkocka max
2)1280 x 720 felett: 30 képkocka max
-- Nem támogatja a GMC 2-t vagy újabbat.
-- Támogatja az SVAF felső/alsó, egymás mellett,
jobb/bal nézet szekvenciatípust (2 ES)
-- Támogatja a BD MVC Spec.-et.
Magyar
midi
Függelék
Fájl
kiterjesztése
Típus
Kodek
*.ape
ape
ape
A NonSmart nem
támogatott
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Támogatott
tartomány
Támogatott képfájl-formátumok
Fájl kiterjesztése
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Típus
Felbontás
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB adathordozókat,
az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket
és USB kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési"
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
58
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive és
USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a
konnektorba való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
USB HDD gyártóhoz.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF tömörített
fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok
használatát.
-- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható
és formázható. (csak MS-Windows OS
esetén)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú
lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális
videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a
hagyományos képtömörítési formátumnál
nagyobb hatékonysággal tömöríti a
képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color"
formátumot használják. A készülékkel
lejátszhatók az "x.v.Color" formátumot használó
AVCHD lemezek is.
• Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
• Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a
Sony Corporation védjegyei.
||MEGJEGYZÉSEK |
\\ Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem
játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
\\ Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb
színtartományt biztosít.
Magyar
Megfelelőség és kompatibilitás
Magyar
Függelék
59
07
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és
jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi
BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R
lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük ilyen
használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+R és CD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem
reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő
lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót
képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat
adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy
kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
-- egyes funkciók opcionálisak lehetnek, egyes funkciókat a készülék gyártása után adhattak a
lemezhez, vagy egyes funkciók csak később lesznek elérhetők;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R vagy CD-RW/-R
emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet
lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a
lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített
hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az
Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás
előtt című fejezetekben.
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT,
HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A
TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYÕN. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ
KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD
FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A KÉSZÜLÉK TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS
KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Függelék
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások
lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a
készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray
lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely
korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban.
További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG
ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez csatlakoztassa,
és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédett Blu-ray/DVD
lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videókazetták, Blu-ray
lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése,
és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban
lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen
másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://
www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és
az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és
szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket
a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem
jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató
erre felhatalmazást adott, a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja,
másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre
származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
60
Magyar
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegyei.
• A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS
Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a DTS-HD, a Szimbólum és a DTS
és a Szimbólum együtt, valamint a DTS-HD Master Audio a DTS, Inc. © DTS, Inc.
bejegyzett védjegye illetve védjegye. Minden jog fenntartva.
• DivX
-- Ez a DivX Certified® tanúsított készülék szigorú tesztelésen esett át, hogy képes-e a
DivX® videók lejátszására.
-- A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja a készüléket a vod.divx.com címen. A
regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjében a DivX VOD pontban találja.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
-- A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, az LLC. védjegyei és használatuk licenc
alapján történik.
-- A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274.
-- Ez az eszköz támogatja a DivX Plus Streaming® formátumot a HD filmek és TV-műsorok
megtekintéséhez fejlett funkciókkal (feliratok több nyelven, több hangsáv, fejezet, folyamatos előre/
hátratekerés stb.) az eszközön.
61
Magyar
Függelék
Licenc
07
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A
SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT
VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK,
BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT,
ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL
ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY
ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen
kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig
is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és
módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása
nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy
szolgáltatás elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A
tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Függelék
• A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más
országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi név az
adott tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az
1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.
com címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a
modell nevét.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető. A készülék csak beltérben üzemeltethető.
62
Magyar
Műszaki adatok
USB
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
1,7 kg
430 (Szé) X 201 (Mé) X 46 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitfolyam
Bal első/jobb első, Középső, Subwoofer, Surround bal/
Surround jobb, Surround bal hátsó/Surround jobb hátsó
Optikai
100BASE - TX Terminal
Beépített
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Támogatott
Videó
Hang
7.1 csatorna
Digitális Audio Kimenet
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Biztonság
WPS(PBC)
• 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
• A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
• A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
• A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a. mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén)
b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén)
• A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
63
Magyar
Függelék
Általános
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
A típus
DC kimenet
07
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a BD-J7500
típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot
tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Download PDF

advertising