Samsung RSJ1KERS, RSJ1ZERS User's manual

Samsung RSJ1KERS, RSJ1ZERS User's manual
Hűtőszekrény
Használati útmutató
HUNGARUY
Képzelje el a
lehetőségeket
Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:
Az új hűtőszekrény jellemzői
AZ ÚJ HŰTŐSZEKRÉNY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
A Samsung Side-by-Side hűtőszekrény sok helytakarékos és újító jellegű tároló hellyel és energiatakarékos
funkciókkal rendelkezik.
• Kettős hűtéses TDM
A mélyhűtő és a hűtőszekrény állapotának valós idejű figyelemmel kísérésével egyrészt
optimális körülmények között működik a párologtató, másrészt lehetővé teszi a 71%-os
páratartalom fenntartását a hűtőszekrényben, és ezzel megnöveli a frissen tartó tárolási időt.
• CoolSelect Zone™(OPCIONÁLIS)
Ezzel a csúcstechnológiájú funkció esetében a Quick Cool (Gyorshűtés), Thaw (kiolvasztás)
és (Select (Kiválasztás) gombok kiválasztásával gyorsan lefagyaszthatja, kiolvaszthatja és
lehűtheti a CoolSelect fiókban lévő dolgokat. A fiók hőmérséklete a Soft Freeze (Kíméletes
fagyasztás), Cool (Hűtés) és 0 Zone gombokkal szabályozható.
• KÖNNYŰ NYITÁS(OPCIONÁLIS)
Ezzel a könnyű fogantyúval megelégedésére könnyedén és simán nyithatja az ajtókat.
• DUPLA KIJELZŐ(OPCIONÁLIS)
Az olvashatóbb és láthatóbb, futurisztikus formatervű kettős kijelzőn közvetlenül jelennek
meg a kettős rendszer adatai a fokozottabb kényelem és megelégedés érdekében.
• ÉDESSÉGTARTÓ REKESZ(OPCIONÁLIS)
Új tervezésű rekesz a hűtőszekrény ajtaján az összes élelmiszerfajta hatékony tárolása és
kényelmes elkülönítése érdekében.
• KÖNNYEN MOZGATHATÓ TÁLCA (OPCIONÁLIS)
Az új tervezésű tálca fokozza az élelmiszer egyidejű mozgathatóságát. Hasznos a
desszertek, torták stb. tárolására.
A jövőbeni hivatkozás megkönnyítése érdekében írja
le a modellszámot és a gyári számot. A modellszám
a hűtőszekrény bal oldalán található.
_ az új hűtőszekrény jellemzői
Modellszám: Gyári szám: Biztonsági információ
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELMEZTETÉS
• A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is szüksége lehet rá.
FIGYELMEZTETÉS
• Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb
mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól.
ALKALMAZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI / FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK
FIGYELMEZTETÉS
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.
Személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkeztének veszélyére
figyelmeztet.
ALKALMAZOTT EGYÉB ÁBRÁK
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megtennie.
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD szétszerelnie.
Azt jelöli, hogy valamit NEM SZABAD megérintenie.
Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást követnie kell.
Azt jelöli, hogy ki kell húznia a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatból.
Azt jelöli, hogy földelt csatlakozót kell használni az áramütés elkerülése érdekében.
Azt jelöli, hogy szervizközpont szolgáltatását kell igénybe venni.
E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését.
Kérjük, feltétlenül tartsa be őket.
Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, később még szükség lehet rá.
• E
zt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell
telepíteni és üzembe helyezni.
• A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint
használja.
• Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
• Alkalmazható hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét
a készülék hátulján vagy a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen
megtudhatja, hogy az Ön készüléke milyen hűtőközeggel működik.
• A
z R600a hűtőközeg környezetbarát földgáz, amely azonban éghető. A készülék
szállítása és telepítése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
• A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat, vagy szemsérülést okozhat. Ha
szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát,
és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
biztonsági információ_
Biztonsági információ
• A
nnak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes
gáz-levegő keverék kialakulását, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az
FIGYELMEZTETÉS
alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.
• Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség
esetén kérje kereskedője tanácsát.
• A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1m3 légtérre van
szükség.
• Az Ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található azonosító
tábla mutatja.
• Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
• Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Másként áramütés veszélye fenyeget.
SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK
FIGYELMEZTETÉS
• Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai
fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
• A hűtőszekrényt - elegendő teret hagyva - sima felületre telepítse.
- Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer
nem működik megfelelően.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt
mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége
egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését,
ami tűzveszélyes lehet.
• Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva. Határozottan fogja meg a
csatlakozódugót, és azt húzza ki az aljzatból.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
• Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati
csatlakozódugóját.
• Ne törje meg a csatlakozókábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ez tűzveszélyes lehet.
• Ha a csatlakozókábel kikopott vagy sérült, a gyártóval vagy a szervizzel azonnal javítassa
meg vagy cseréltesse ki.
• Ne használjon megrepedt vagy kikopott hálózati csatlakozókábelt.
• Ha a csatlakozókábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a javításra feljogosított
szakszervizzel.
• A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne kerülhessen a
készülék alá.
• Nedves kézzel soha ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
• Tisztítás vagy javítás elõtt húzza ki a hűtõszekrény kábelét a csatlakozó aljzatból.
• A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
• Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
- Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
• Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt
a készüléket újra csatlakoztatná.
• Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozó dugót.
- Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.
• A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó aljzat a telepítés után is
hozzáférhető legyen.
_ biztonsági információ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hûtõszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő
alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.
• A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más lehetséges
kisfeszültségű vezetéket.
- A földelt csatlakozó nem rendeltetésszerű használata áramütést okozhat.
A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja saját maga megjavítani.
- Ezzel tüzet, működési hibát és/vagy személyi sérülést okozhat.
Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen
kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő telepítésével vagy
beépítő szerkezetek alkalmazásával.
A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne
használjon mechanikus vagy más eszközöket.
Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe/fagyasztóba, illetve abban ne
használjon ilyeneket, kivéve, ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
A belső világítás égőjének cseréje előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózati aljzatból.
Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A készüléket gyermekek és betegek ne használják felügyelet nélkül.
A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
N
e hagyja, hogy kisgyermekek az ajtajára kapaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.
Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
- Fagyási sérülést szenvedhet.
Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
Ne tároljon a készülék tetején semmilyen tárgyat.
- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi
kárt okozhatnak.
ELŐVIGYÁZATOSSÁGI JELZÉSEK
• A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG • Be kell tartani a gyártó által ajánlott tárolási időket. Lásd a megfelelő utasításokat
• A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe.
• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerekkel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• Ne tegyen üvegpalackot vagy üvegedényt a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést okozhat.
• Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz veszélye állhat fenn.
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
• Ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
-B
enzol, hígító, alkohol, éter, cseppfolyós PB-gáz vagy más hasonló termék tárolása
robbanást okozhat.
• Ha hosszú vakációt tervez, ürítse ki és kapcsolja ki a hűtőszekrényt.
• A már kiolvadt élelmiszert ne fagyassza újra.
• Gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletérzékeny
termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
- Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
• Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
biztonsági információ _
Biztonsági információ
FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ
• Ne nyúljon kézzel a készülék alatti területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégadagolóba.
- Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.
• A csatlakozódugó tisztításához ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden
idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozódugó villáiról.
- Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
• Ha a hűtőszekrény kábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból, várjon legalább öt percig, mielőtt
a készüléket újra csatlakoztatná.
FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ
• E hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az
ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne.
• A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
• Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék
hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az
ön készüléke milyen hűtőközeggel mûködik. Amikor a termék tűzveszélyes gázt (R600a
hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése
érdekében.
• A ciklopentánt a szigetelés kifúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok
esetében is különleges hulladékkezelési eljárásra van szükség.
Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére
vonatkozóan. Hulladékkezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő
csövek egyike sem sérült. A csövek kültérben eltörnek.
Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig
ELŐVIGYÁ- fog tartani.
ZATOSSÁG Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre.
Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítson el minden fagyasztott élelmiszert.
A zárral és kulccsal ellátott ajtók és fedelek esetében a kulcsokat kisgyermekek számára
elérhetetlen helyen és a hűtőszekrénytől távol kell tartani, nehogy a kisgyermekek bezárják
magukat.
_ biztonsági információ
Biztonsági információ
TOVÁBBI ÖTLETEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ
• Üzembe helyezés után hagyja a készüléket két órán át állni.
• A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
-N
e helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel
akadályozhatja a levegő szabad keringését a mélyhűtőben.
- Az élelmiszert, mielőtt a mélyhűtőbe vagy a hűtőszekrénybe tenné, csomagolja be vagy
helyezze légmentesen záró tartóedénybe.
- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már megfagyott mellé.
• Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe.
• Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk minőségmegőrzési idejét.
• Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha csak három hétnél
rövidebb ideig lesz távol.
Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a
hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a
hűtőszekrényt.
• Az egy-két órás áramszünet nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre.
Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat. Ha az
áramkimaradás 24 óránál tovább tart, távolítson el minden fagyasztott élelmiszert.
• Ha a hűtőszekrényt kulccsal látták el, azt tartsa távol a gyermekektől, és ne a készülék
közelében helyezze el.
• A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő a
hőmérséklet a fagyasztórekeszben) ha a külső hõmérséklet túl hosszú ideig a hűtõszekrény
tervezési hõmérséklettartománya fölé emelkedik.
• Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hõmérsékleten könnyen
károsodnak, például banánt, dinnyét.
• Az optimális jégkészítés érdekében a jégkészítõ edényt helyezze a gyártó által meghatározott
helyre.
• A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér
leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
• A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha
nem szeretné hogy a készülék jégtelenítése során a fagyasztott élelmiszer hőmérséklete
emelkedjen, akkor az élelmiszert csavarja több réteg papírba, pl. újságpapírba.
• A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése
lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.
biztonsági információ _
TARTALOM
A SIdE-bY-SIdE ELrEndEZéSű
hűTŐSZEKrénY TELEpíTéSE
9
10
13 16
A SIdE-bY-SIdE ELrEndEZéSű
hűTŐSZEKrénY TELEpíTéSE
17 Az ajtók kisebb utánállítása
18A vízadagoló vezeték ellenőrzése
9
17
A SAMSUnG „SIdE-bY-SIdE”
hűTŐSZEKrénY hASZnÁLATA
21
Felkészülés a hűtőszekrény telepítésére
A hűtőszekrény ajtóinak eltávolítása
A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése
A hűtőszekrény szintezése
(OPCIONÁLIS)
19 A vízadagoló vezeték felszerelése
21 A hűtőszekrény telepítése
22 A hűtőszekrény használata
23 A digitális kijelző használata
24 A hőmérséklet szabályozása
25 A jég- és hidegvíz-adagoló használata
26 Polcok és rekeszek
27 Élelmiszer tárolása
29A CoolSelect Zone™ fiók használata
(OPCIONÁLIS)
31 A mélyhűtő tartozékainak eltávolítása
32A hűtőszekrény tartozékainak eltávolítása
33 A hűtőszekrény tisztítása
35 A belső világítás cseréje
36 A vízszűrő cseréje
37 Az ajtók használata
HIBAELHÁRÍTÁS
38
_ tartalom
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
Gratulálunk, hogy a Samsung Side-by-Side hűtőszekrényét választotta. Reméljük élvezni fogja az új
készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyagát.
A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára
•
•
•
•
•
Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
OIyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
A hutoszekrényt - elegendo teret hagyva - sima felületre telepítse.
- H
a a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer
nem működik megfelelően.
- A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.
25mm
legalább 50mm
legalább 50mm
25mm
• T
elepítéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít
csökkenteni az áramfogyasztást és az energiaszámláit.
• Ne telepítse a hűtőszekrény olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
• A mélyhűtő ajtajának eltávolítása ELŐTT feltétlenül válassza le a vízellátás vezetékét. A kár
elkerülése érdekében lásd „A vízvezeték leválasztása” című következő részt.
telepítése _
01 TELEpíTéSE
FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK ELTÁVOLÍTÁSA
Ha nem lehet egyben bevinni a hűtőszekrényt a bejárati ajtón, akkor leveheti az ajtókat.
1. Az első lábak burkolatának eltávolítása
Először nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtóit, majd távolítsa el az elülső láb
burkolatát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a három csavart.
A vízellátás vezetékének leválasztása a hűtőszekrényről.
Távolítsa el a vízcsövet úgy, hogy összenyomja a csatlakozást, és kihúzza a vízcsövet 2 .
1
2
Ne vágja el a vízcsövet. Óvatosan válassza le a csatlakozásról.
10_ telepítése
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
Először meg kell említeni néhány dolgot.
• Ellenőrizze, hogy egyenesen emelje fel az ajtót úgy, hogy a zsanérok ne hajoljanak el, és ne
törjenek meg.
• Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelköteget ne sértse meg.
• Helyezze az ajtókat védett felületre, hogy megelőzze a megkarcolódást vagy a sérülést.
1. A mélyhűtő becsukott ajtaja mellett távolítsa el a felső pánt burkolatát 1 csavarhúzóval,
majd válassza le a vezetékeket úgy, hogy óvatosan széthúzza őket 2 .
2
1
2. Távolítsa el a pánt csavarjait 3 és a földelő csavart 4 úgy, hogy elforgatja az óramutató
járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról 5 . Legyen óvatos,fall on you as you
nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót.
4
3
5
3. Ezt követően vegye le az ajtót az alsó pántról 6 úgy, hogy óvatosan felemeli egyenesen az
ajtót 7 .
7
6
Vigyázzon, hogy a
vízcsöveket és az ajtón lévő
kábelköteget ne sértse meg.
4. Hatlapú csavarkulccsal szerelje le az
alsó forgópántot 8 .
telepítése _11
01 TELEpíTéSE
2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése
A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása
1. Csukja be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér fedelét 1 .
1
2. T
ávolítsa el a pánt csavarjait 2 és a földelő csavart 3 úgy, hogy elforgatja az óramutató
járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról 4 . Legyen óvatos, nehogy eltávolítás
közben magára ejtse az ajtót.
2
3
4
3. Vegye le az ajtót az alsó pántról 5 úgy, hogy felemeli egyenesen az ajtót 6 .
4. T
ávolítsa el az ajtó pántját 7 a 8 ban lévő
tartóelemből úgy, hogy óvatosan felemeli az alsó
pántról.
12_ telepítése
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
01 TELEpíTéSE
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE
Amint biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt oda, ahová tervezte, visszaszerelheti rá az ajtókat.
A fagyasztó ajtajának visszaszerelése
1. A mélyhűtő ajtajának visszaszerelésekor helyezze vissza a tömlőt 1
az ajtó alsó sarkába, majd az alsó pántban 2 lévő lyukba. Óvatosan
húzza hátra a tömlőt úgy, hogy egyenesen haladjon, megtörés és
elhajlás nélkül.
2. Helyezze be a felső pánt tengelyét 3 a mélyhűtő ajtajának
sarkában lévő lyukba 4 . Ellenőrizze, hogy a pánt egy szintben
van-e a felső pánt lyukával 5 és a hűtőszekrény házának
lyukával 7 , és csatlakoztassa vissza a pánt csavarjait 8 és a
földelő csavarokat
1
2
8
7
5
3
6
4
3. Csatlakoztassa vissza a vezetékeket.
4. Helyezze a felső pánt fedelének 9 első szélét a
felső pánt 10 elülső részére, és rögzítse vissza egy
csavarral.
10
9
telepítése _13
A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése
1. Helyezze vissza az alsó pántot 1 az alsó pánt tartójába 2 .
1
2
2. Illessze a hűtőszekrény ajtajának sarkában lévő lyukat 3 az alsó pánt 4 fölé..
3
4
3. H
elyezze be a felső pánt tengelyét 5 a pántban lévő
lyukba 6 . Ellenőrizze, hogy a pánt a felső pánt lyuka 7
és a hűtőszekrény házának tetején lévő lyuk 8 között
legyen. Ezek után hajtsa vissza a pánt csavarjait 9 és a
földelő csavarokat 10 úgy, hogy az óramutató járásával
egyező irányba hajtja őket.
4. Helyezze a felső pánt fedelének 11 elülső részét a felső pánt 12 elülső részére, és
rögzítse vissza egy csavarral.
12
11
14_ telepítése
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
01 TELEpíTéSE
A vízadagoló vezeték visszaszerelése
1. Helyezze be a vízvezetéket 1 a csatlakozóba 2
.
2
1
Az elülső láb burkolatának visszaszerelése
A burkolat visszaszerelése után ellenőrizze a vízcsatlakozó szivárgását.
Az első láb burkolatának visszaszereléséhez húzza meg a három csavart az óramutató
járásával egyező irányba az ábrán jelzett módon.
Az első láb burkolata
Csavar
telepítése _15
A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE
Most, hogy az ajtók újból a hűtőszekrényen vannak, lehet, hogy ellenőrizni szeretné, hogy a hűtőszekrény
szintben van-e, hogy megtehesse a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nincs szintben, nem biztos,
hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat.
A hűtőszekrény első része is állítható.
Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény
A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzót és a készülék szintezéséhez forgassa a
talpat jobbra vagy balra.
Láb
Csavarhúzó
Amikor a mélyhűtő alja magasabban van,mint a hűtőszekrény
A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzót és a készülék szintezéséhez forgassa a
talpat jobbra vagy balra.
Láb
Csavarhúzó
Ehelyett olvassa el a következő részt arról, hogy mi a legjobb módja az ajtók kisebb
mértékű beállításának.
16_ telepítése
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
Ne feledje, hogy a hűtőszekrénynek szintben kell állnia ahhoz, hogy az ajtók tökéletesen síkban legyenek.
Ha segítségre van szüksége, olvassa el az előző részt a hűtőszekrény szintezéséről.
Amikor a mélyhűtő alja
magasabban van, mint a
hűtőszekrény
Állítható rész
Mindkét esetben ugyanolyan módon lehet kijavítani a kiegyensúlyozatlanságot. Nyissa ki az
ajtókat, és állítsa be őket egyenként az alábbiak szerint:
1. Hajtsa le az anyát 1 az alsó pántról, amíg el nem éri a csavar 2 felső végét.
3
Csavarkulcs
1
Anya
2
Csavar
Az 1 , anya lecsavarásakor a 3 csavart a mellékelt imbuszkulccsal 2 forgassa balra. Ezek
után képesnek kell lennie kézzel lehajtani az anyát 1 .
2. Az ajtók közötti magasságkülönbség beállításához hajtsa a csavart 2 az óramutató járásával
egyező
vagy ellentétes
irányba.
Az óramutató járásával egyező
3
Csavarkulcs
2
Csavar
irányba hajtva az ajtó felfelé mozdul.
telepítése _17
01 TELEpíTéSE
AZ AJTÓK KISEBB UTÁNÁLLÍTÁSA
3. A
z ajtók beállítása után hajtsa az anyát 1 az óramutató járásával egyező
irányba,amíg
el nem éri a csavar alsó végét, majd húzza meg ismét a csavart a csavarkulccsal 3 az anya
rögzítéséhez 1 .
3
Csavarkulcs
1
Anya
2
Csavar
Ha nem húzza meg erősen az anyát, a csavar elengedhet.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)
A vízadagoló csak egy az új Samsung hűtőszekrény hasznos funkciói közül. A jobb egészség érdekében
a Samsung vízszűrője eltávolítja a nem kívánatos részecskéket a vízből. Viszont nem sterilizál, és nem
pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia. A jégkészítő megfelelő
működéséhez 138~862 Kpa nyomásra van szükség. Normál körülmények között az 1,7 deciliteres
papírpohár 10 másodperc alatt tölthető tele. Ha a hűtőszekrény alacsony (138 Kpa) víznyomással
rendelkező helyen van telepítve, beszerelhet egy nyomásfokozó szivattyút az alacsony nyomás
kiegyenlítésére. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő víztartály megfelelően feltöltődött-e. Ehhez
nyomja le a vízadagoló karját, amíg víz nem folyik ki a vízadagoló nyílásából.
A vízcsatlakoztató készlet a készülék tartozéka. A fagyasztófiókban találhatja meg.
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK FELSZERELÉSE
A víz csatlakozatásához szükséges alkatrészek
1
Vízcső-rögzítő
és csavarok
2
Csőcsatlakozó
Csatlakoztatás a vízadagoló vezetékhez
3
1. Első lépésként zárja el a vezetékes vizet.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegvíz-vezetéket.
3. Kövesse a vízvezeték telepítési utasításait, amely a
szerelőkészletben található.
V
ízbezeték
4
Vízszűrő
FIGYELMEZTETÉS
A bekötést a hidegvizes csőrendszerhez kell
csatlakoztatni. Amennyiben a melegvizes
csőrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító
meghibásodását okozhatja.
Zárja el a fő
vízvezetéket
Zárja el a fő
vízvezetéket
nincs
rés
4. A vízellátás vízszűrőre csatlakoztatása után nyissa ki a vezetékes vízellátást, majd a vízszűrő
tisztítása és üzembe helyezés céljából adagoljon ki kb. 1 l vizet.
18_ telepítése
A Side-by-Side elrendezésű
hűtőszekrény telepítése
1. Távolítsa el a készüléken lévő vízvezetéken lévő sapkát, és helyezze be a hollandi anyát a
készüléken lévő vízvezetékre, miután leszerelte azt a mellékelt vízvezetékről.
2. Csatlakoztassa mind a készülék vízvezetékét, mind a készletben lévő vízvezetéket.
3. H
úzza rá a hollandi anyát a menetes szerelvényre. Vigyázzon, hogy ne legyen rés a két elem között.
4. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
A készülék
vízvezetéke
Lazítsa meg
az „a”-t
Távolítsa
el a sapkát
A készlet
vízvezetéke
nincs rés
Csak ivóvízvezetékhez csatlakoztassa a vízvezetéket. Ha meg kell javítania, vagy
szét kell szerelnie a vízvezetéket, vágjon le egy 6.5mm hosszú műanyag csövet, hogy
biztosan pontosan illeszkedő és szivárgásmentes csatlakozást kapjon.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
A használat megkezdése előtt vizsgálja meg, hogy ezeken a helyeken
nincs-e vízszivárgás.
• A Samsung garanciája a
VÍZSZERELÉSRE nem vonatkozik!
• Ezt a felhasználó költségére kell
elvégezni, kivéve, ha a viszonteladói
ár tartalmazza a beszerelés költségét.
• Szükség esetén a szerelést
szakemberrel végeztesse el.
• Ha a helytelen szerelés miatt vízszivárgást tapasztal, értesítse a beszerelést végző szakembert.
A vízszűrő behelyezése.
1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen el a
vízszűrőn egy matricát a csere idejével.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát
a szűrőre. Például ha márciusban szereli be a vízszűrőt,
helyezze a „SEP” feliratú matricát a szűrőre, amely emlékeztet
arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. Így tudni fogja, mikor
kell kicserélni a szűrőt. A szűrő normál élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Tegye
biztonságos helyre a sapkát arra az esetre, ha úgy dönt, hogy
nem használja a szűrőt.
4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját, majd helyezze
el, és nyomja be a szűrőt a szűrőházba.
5. Lassan forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy
vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és
a szűrő a helyére rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a
jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne feledje,
hogy ne húzza túl.
A sárga
Ha az Ön készülékében van bortároló polc,
akkor a vízszűrők beszerelése előtt vegye ki a
bortároló polcot.
sapka
eltávolítása
1
2
3
Matrica
(hónapjelzéssel)
Fedje le a
szűrőt
Állítsa egy vonalba a jelzést a rögzítési pozícióval
telepítése _19
01 TELEpíTéSE
A vízvezeték csatlakoztatása a hűtőszekrényhez.
A vízvezetékben lerakódott anyagmaradványok eltávolítása a szűrő
beszerelése után.
1. Nyissa ki a fő vízvezeték csapját, és zárja el a vízcső szelepét.
2. Hagyja, hogy a víz átöblítse az adagolót, amíg tiszta víz
nem folyik belőle (approx. 1L). Ezzel megtisztítja a vízellátó
rendszert, és eltávolítja a levegőt a csövekből.
3. Néhány háztartásban további átöblítésre is szükség lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e a víz a vízszűrőből.
Jég
Víz
Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a
víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben
összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat
során.
A jégtartó edénybe szállított vízmennyiség ellenőrzése. (OPCIONÁLIS)
1. Emelje fel a jégkészítő vödröt, és óvatosan húzza ki a mélyhűtőből.
2. A Test (Próba) gomb lenyomásakor a jégkocka-tartály feltöltődik vízzel a vízadagoló csapból.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víz mennysége (lásd az alábbi ábrát).
H
a túl alacsony a víz szintje, a jégkockák kicsik lesznek. Ez a fővezeték víznyomásának
problémája, nem a hűtőszekrényé.
1
Érzékelő kar
Ellenőrizze a víz szintjét.
Jégkészítő
20_ telepítése
2
Próba gomb
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
Most, hogy a helyén van a hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes
funkcióját.
Az alábbi lépések megtételével a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz. Ha mégsem, ellenőrizze az
áramellátást és a hálózatot, vagy próbálja ki a jelen használati utasítás végén lévő hibakeresési részt.
Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon a fal és a készülék között kellő
távolságot Lásd az útmutató telepítésre vonatkozó részét.
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozója be van dugva, az ajtó nyitásakor működik a belső
világítás.
3. A hőmérséklet-szabályozót állítsa a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát.
A fagyasztónak kissé le kell hűlnie, és a motornak zavarmentesen kell működnie.
4. A megfelelő hőmérséklet eléréséhez néhány órára van szükség hűtőszekrény áram alá
helyezése után. Amikor a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelően hideg, élelmiszert és
innivalót tárolhat benne.
használata _21
02 hASZnÁLATA
A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE
A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA
A kezelőpanel használata
Mélyhűtő
3
2
4
1
Hűtőszekrény (RSJ1F***)
6
5
7
Hűtőszekrény (RSJ1K/J***)
1
“pOWEr FrEEZE”
(GYOrSFAGYASZTÁS)
GOMb
Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt. Ez akkor
hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy ha a
mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták az ajtót).
2
“Temp.”
(MéLYhűTŐ) GOMb
A Temp. gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a mélyhűtő.
A hőmérséklet -14 és -25 °C között állítható.
3
“ICE TYpE”
(JéG TípUSA) GOMb
Ezzel a gombbal lehet választani a jégkocka (Cubed), jégkása (Crushed)
és a jégkészítés kikapcsolása között.
4
“FILTEr ChAnGE”
(SZűrŐCSErE)GOMb
Amikor szűrőt cserél, nyomja le ezt a gombot 3 másodpercig a szűrő
ütemezésének visszaállításához.
5
“VACATIOn”
(VAKÁCIÓ) GOMb
Ha szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a
hűtőszekrényt, nyomja meg a “Vacation” (Vakáció) gombot. A hűtőgép hőmérséklete
kb. 15 °C és a fagyasztó normálisan működik.
6
GYErMEKZÁr
FUnKCIÓ
Ha 3 másodpercig egyszerre lenyomja a Child Lock gombot, egyik
nyomógomb sem használható. Sem az Ice Type (jégtípus) gomb, sem a
vízadagoló kar, sem a jégadagoló kar nem működik. A funkció törléséhez
nyomja le ismét együtt a Child Lock gombot.
Temp.
(hűTŐSZEKrénY)
GOMb
A Temp. (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt
hőmérséklet. A hőmérséklet 1 és 7°C között állítható.
7
22_ használata
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
“88” a mélyhűtőn lévő szám jelzi a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
“88” a hűtőszekrényen lévő szám jelzi a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.
A Quick Cool (Gyorshűtés), a Thaw (Kiolvasztás), a Soft Freeze (Kíméletes fagyasztás) és a 0 Zone a
CoolSelect Zone™ fiók állapotát jelzi.
Mélyhűtő
Hűtőszekrény (RSJ1F***)
Hűtőszekrény (RSJ1K/J***)
Power Freeze (Gyorsfagyasztás)
Ez az ikon a gyorsfagyasztási funkció aktiválásakor világít. A gyorsfagyasztás akkor hasznos,
ha sok jégre van szüksége. A Power Freeze(Gyorsfagyasztás) gomb lenyomása fokozza a
jégtermelést. Amikor már elég, nyomja meg újból a gombot a gyorsfagyasztási üzemmód
törléséhez.
E funkció használata növeli a hűtőszekrény energiafogyasztását. Ha már nincs
rá szüksége, ne feledje kikapcsolni és visszaállítani a hűtőszekrényt az eredeti
hőmérsékletére.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kell lefagyasztania, a gyorsfagyasztó gomb megnyomása
előtt állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletét a leghidegebbre.
használata _23
02 hASZnÁLATA
A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA
A szűrő visszajelzője
Amikor világít a szűrő visszajelző lámpája, ideje kicserélni a szűrőt. Ez jellemzően 6 havonta
történik. A régi vízszűrő és az új beszerelése után (ennek módja a 36. oldalon lévő
utasításokban található) állítsa vissza a visszajelző lámpát úgy, hogy körülbelül 3 másodpercig
nyomva tartja az Ice Ice Type gombot. A visszajelző ismét körülbelül 6 hónap múlva világít, és
így tudatja, hogy ideje kicserélni a vízszűrőt.
Ha nem használja a vízszűrőt, nyomja le az Ice Type (Jég ki/be) gombot 5 másodpercnél
hosszabb ideig, és kialszik a szűrő visszajelző lámpája és a „Filter Change” (Szűrőcsere) felirat.
Gyermekzár
Ez az ikon akkor világít, ha aktiválja a gyermekzár funkciót a Child Lock (Gyermekzár) gomb 3
másodpercig tartó lenyomásával. Az ismételt bekapcsoláshoz ezt a gombot ismét tartsa nyomva
3 mp-ig. E funkció segítségével megakadályozza, hogy a kisgyermekek elállítsák a hőmérséklet
és a szűrő beállításait.
Amennyiben 3 másodpercig lenyomva tartja, (a gyermekzár jele kigyullad), a jégréteg
eltávolítását szolgáló fűtőtestek egyidejűleg ki lesznek kapcsolva. Abban az esetben, ha e
funkció aktivitásának ideje alatt az adagoló teteje körül vagy a palacktároló körül jég keletkezik,
ùjból nyomja meg a billentyűt, és tartsa nyomva 3 másodpercig. A gyermekzár jelzése ezután
lekapcsolódik, a jégeltávolító funkció m¦ködésbe lép, és egyidejűleg minden gomb blokkolása
megszűnik.
Jégkocka, jégkása és a jégkészítő kikapcsolása.
A kívánt jégtípus a digitális kezelőegységről választható ki.
Ha nincs szüksége jégre, kapcsolja ki ezt a funkciót a vízés energiatakarékosság érdekében. Az Ice type (Jégtípus)
jelzi a kiválasztott jégtípust (vagy a funkció kikapcsolását).
Ice type
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása
A mélyhűtő hőmérséklete -14 és -25°C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten
nyomja meg a Temp. gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik
meg. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a jégkrém, -16 °C-on olvadnak.A hőmérséklet
kijelzője folyamatosan mozog -14 és -25°C között. Amikor a kijelző eléri a -14°C-t, újrakezdődik
-25°C-on.
Öt másodperccel az új hőmérséklet beállítását követően a kijelzőn ismét a mélyhűtő aktuális
hőmérséklete jelenik meg. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyhűtő átáll az új
hőmérsékletre.
A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérséklete 7 és 1°C között állítható az egyéni igényeknek megfelelően.
Ismételten nyomja meg a Temp. (Hűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt
hőmérséklet jelenik meg.
A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása ugyanúgy történik, mint a mélyhűtőé. A Temp.
(Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet. Néhány másodperc
elteltével a hűtőszekrény elkezd átállni az újonnan beállított hőmérsékletre. Ez a digitális kijelzőn
is követhető.
Az ajtók túl gyakori kinyitása megemelheti a mélyhűtő vagy a hűtőszekrény hőmérsékletét,
vagy ha nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek el bennük. Emiatt a digitális kijelző
villoghat. Amint a mélyhűtő és a hűtőszekrény visszatér a normál beállított hőmérsékletre, a
villogás megszűnik.
Ha a villogás folytatódik, lehet, hogy „vissza kell állítani” a hűtőszekrényt. Húzza ki a
készüléket a hálózatból, várjon 10 percig, majd dugja vissza.
24_ használata
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
02 hASZnÁLATA
A JÉG- ÉS HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA
Nyomja le az Ice Type (Jégtípus) gombot a kívánt jégtípus kiválasztásához
nincs jég
Válassza ezt, ha ki szeretné
kapcsolni a jégkészítőt
A jég jégkockaként jön létre. Ha a „Crushed” (Jégkása) lehetőséget választja, a jégkészítő
kásává zúzza össze a jégkockákat.
A jég adagolása
Helyezze a poharat a jégadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan
a jégadagoló karjának.
Ügyeljen rá, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagoló
nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.
nyomja
meg
A vízadagoló használata
Helyezze az üveget a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan
a vízadagoló karjának.
Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló
nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.
FIGYELMEZTETÉS
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
nyomja
meg
• N
e tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más oda nem illő tárgyat az adagoló
tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe.
- Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Soha ne dugja be az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba.
- Ez sérülést okozhat.
• Csak a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítőt használja.
• A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti /
csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
• A jégkészítő helyes működése érdekében a víznyomásnak 138 ~ 862 Kpa között
kell lennie.
• Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a
jég-, illetve a vízadagolót, zárja el a vízszelepet.
- Ellenkező esetben a víz szivárgása fordulhat elő.
• A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
- Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
használata _25
POLCOK ÉS REKESZEK
Mélyhűtő
Jégkészítő
(OPCIONÁLIS)
Jégadagoló tölcsér
A lámpa burkolata
Üvegpolcok
Ajtórekeszek
Műanyag polcok
Fiókok
Az első láb burkolata
Hűtőszekrény
Vízszűrő
(OPCIONÁLIS)
A lámpa burkolata
Üvegpolc
Bortartó polc
édESSéGTArTÓ
(OpCIOnÁLIS)
(OPCIONÁLIS)
Z-polc
(OPCIONÁLIS)
Mozgó polc
(OPCIONÁLIS)
CoolSelect Zone polc
(OPCIONÁLIS)
Gyümölcs-és
zöldségtároló fiókok
26_ használata
TOJÁSTÁLCA
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
A Samsung Side-By-Side hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat
nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig
frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a jég átvegye az
élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.
Ha több helyet szeretne, kiveheti a mélyhűtő legfelső fiókjait, mivel az nem érinti a termikus
és mechanikai jellemzőket. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekesz űrtartalma
eltávolított fiókok mellett van megadva.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Amennyiben a modell rendelkezik Cool Select Zone-nal, ne helyezze be a dobozt a
sínbe, különben a polc összeütközhet az italtartó fedelével, és az eltörhet.
12
5
6
1
8
2
7
9
10
3
11
4
13
használata _27
02 hASZnÁLATA
ÉLELMISZER TÁROLÁSA
Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben
Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat a
tölcsérbe vagy a jégkészítő edényébe. Személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
1
JéGAdAGOLÓ
TÖLCSér
2
pOLCOK
Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására
használható.
3
AJTÓrEKESZEK
Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer
tárolására használhatók.
FIÓKOK
A legalkalmasabbak húsok és száraz élelmiszerek
tárolására. A tárolt élelmiszert
biztonságosan csomagolja be fóliába vagy
más alkalmas csomagolóanyagba, vagy tegye zárt tartóba.
4
FIGYELMEZTETÉS
Élelmiszer tárolása a hűtőszekrénybe
5
pOLCOK
Repedésálló konstrukció. Bármilyen
élelmiszer és ital tárolására használhatók.
Az üveg felületén lévő körkörös nyomok
keletkezése normális jelenség, és általában
letörölhetők nedves ruhával.
6
bOrTArTÓ pOLC
(OpCIOnÁLIS)
Segít megőrizni a bor ízét azáltal, hogy optimális helyet
biztosít a borospalackok tárolására.
7
MOZGÓ pOLC
(OpCIOnÁLIS)
Úgy tervezték, hogy könnyen mozgatható legyen az
élelmiszerrel. Használható minden olyan élelmiszer és ital
tárolására, amelyet gyakran kell mozgatni.
8
Z-pOLC (OpCIOnÁLIS)
Maximalizálja a tér hatékony kihasználását.
Nem csak borospalackok, hanem 2 liter tejes
doboz tárolására is alkalmas.
9
TOJÁSTÁLCA
A legjobb hely a tojások tárolására.
Helyezze a TOJÁSTÁLCÁT a fiókra, hogy
könnyen elérhető legyen.
CoolSelect Zone polc
10
(opcionális)
Segít megőrizni az élelmiszer ízét
és meghosszabbítani a frissességét.
Használható sajt, hús, baromfi, hal vagy
bármilyen más rendszeresen fogyasztott
élelmiszer tárolására.
11
GYÜMÖLCS- éS
ZÖLdSéGTArTÓ FIÓK
Segít megőrizni a benn tárolt zöldségek és
gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy
tervezték, hogy a fiókon belül szabályozott
legyen a páratartalom.
12
TEJTErMéK-TArTÓ
Használható kisebb kiszerelésű tejtermékek,
például vaj, margarin, joghurt vagy
ömlesztett sajtkocka tárolására.
13
AJTÓrEKESZEK
Úgy tervezték, hogy elférjenek benne nagy,
terjedelmes tárgyak, például több liter tej
vagy más nagyméretű palackok és tartályok.
A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény
ajtajának kinyitásakor.
• Ha hosszabb távollétet tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a
készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen szag és a penész
FIGYELMEZTETÉS kialakulását.
• ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A szigetelés károsodása tüzet okozhat.
28_ használata
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A Cool Select Zone fiók az Ön elfoglalt életét könnyíti meg.
Quick Cool (Gyorshűtés) gomb
A CoolSelect Zone™ fiók „Quick Cool”
(gyorshűtés) üzemmódjával körülbelül egy óra
alatt gyorsan le tud hűteni 1-3 italos dobozt.
A gyorshűtés végén a CoolSelect Zone™ fiók
automatikusan visszaáll a korábban beállított
hőmérsékletre. A művelet törléséhez nyomja le ismét a Quick Cool (Gyorshűtés) gombot, és a
CoolSelect Zone™ fiók visszaáll a korábban beállított hőmérsékletre.
A hűtési idő az italtól függően változhat.
A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet NEM
akar így lehűteni.
Thaw (kiolvasztás) gomb
A kiolvasztás kiválasztásakor a hűtőszekrény felváltva hideg és meleg levegőt fúj a CoolSelect
Zone™ fiókba. A fagyott élelmiszer súlyától függően 4, 6, 10 és 12 óra kiolvasztási idő között
lehet választani. A kiolvasztás végén az élelmiszer félig fagyott állapotban van, ami megkönnyíti
a főzéshez való felvágását. Emellett a kiolvasztás végén CoolSelect Zone™ fiók visszatér az
eredeti hűtési állapotba. A funkció menet
közbeni törléséhez nyomja meg a Thaw
(Kiolvasztás) melletti gombot. Az alábbiakban
megadjuk a hús és a hal körülbelüli
kiolvasztási időit súly szerint (25,4 mm
vastagság alapján). A táblázat a CoolSelect
Zone™ fiókban lévő élelmiszer teljes súlyát
veszi alapul.
KIOLVASZTÁSI IDŐ
4 óra
6 óra
10 óra
12 óra
TÖMEG
363g
590g
771g
1000g
A kiolvasztási idők eltérők lehetnek a hús vagy a hal méretétől függően.
A gyorshűtési üzemmódban ki kell venni a fiókból az összes olyan élelmiszert, amelyet
NEM akar így lehűteni.
használata _29
02 hASZnÁLATA
A COOLSELECT ZONE™ FIÓK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
Select (Kiválasztás) gomb
1. Ha a CoolSelect Zone™ fiók esetében
a „Soft Freeze” (Kíméletes fagyasztás)
funkciót választja ki, a fiók digitális kijelzője
-5°C hőmérsékletet jelez, tekintet nélkül
a hűtőszekrény általánosan beállított
hőmérsékletére. Ez a funkció segít
hosszabb ideig frissen tartani a húst és a
halat.
2. A “0 Zone” funkció kiválasztásakor a
CoolSelect Zone™ fiókban állandóan
0°C hőmérséklet van, tekintet nélkül
a hűtőszekrény általánosan beállított
hőmérsékletére. Ez a funkció is segít
hosszabb ideig frissen tartani a húst és a
halat.
3. A „Cool” (Hűtés) funkció kiválasztásakor
a CoolSelect Zone™ fiókban a hőmérséklet megegyezik a hűtőszekrény általánosan beállított
hőmérsékletével. A fiók digitális kijelzője ugyanazt a hőmérsékletet fogja mutatni, mint a
hűtőszekrény kijelzője. Mivel a „Cool” (Hűtés) funkció átveszi a hűtőszekrény hőmérsékletét, több
általános tároló hely van.
30_ használata
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
02 hASZnÁLATA
A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA
A mélyhűtő belseje gyorsan tisztítható és átrendezhető.
1. Ha el szeretné távolítani az üvegpolcot, húzza ki, ameddig
csak lehet.
Ezek után emelje meg, és távolítsa el.
2. Ha el szeretné távolítani az ajtórekeszt, fogja meg két kézzel,
és óvatosan emelje meg.
3. Ha el szeretné távolítani a műanyag fiókot, húzza felfelé, és
kissé emelje meg.
4. Ha el szeretné távolítani a jégkészítő edényét, emelje meg
és húzza ki.
5. Ha el szeretné távolítani az első láb burkolatát, nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény
ajtaját, és hajtsa ki a három csavart. Amint a csavarok
szabadok, leveheti a burkolatot. Az elülső láb burkolatának
visszaszerelésekor helyezze azt vissza az eredeti helyére, és
húzza meg a három csavart.
A burkolat eltávolításakor ne fejtsen ki nagy erőt, Eltörhet a
burkolat, és sérülést okozhat.
használata _31
A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA
1. Ha el szeretné távolítani az fröccsenésvédő üvegpolcot,
húzza ki, ameddig csak lehet. Ezek után emelje meg, és
óvatosan távolítsa el.
2. Ha el szeretné távolítani a zöldség- és gyümölcstartó fiókot,
nyomja meg a zöldségdoboz/száraz doboz jobb és bal
oldalán belül lévő mélyedéseket, és távolítsa el úgy, hogy
előrehúzza. A fiókot egy kézzel tartva emelje föl egy kissé,
miközben előrehúzza, és kiveszi a hűtőszekrényből.
3. Ha el szeretné távolítani a gallonos ajtórekeszt, fogja meg
két kézzel a rekeszt, és óvatosan emelje fel.
4. AZ-pOLCa készülékház falához van rögzítve. Ha el
szeretné távolítani a bortartó polcot, csúsztassa felfelé, és
óvatosan emelje le a polcot a tartóiról.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Ü
gyeljen arra, hogy a a Z polc felszerelésekor ne
cserélje fel a fel-le és jobb-bal irányt.
A tartozékok eltávolítása előtt ellenőrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak
lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében.
32_ használata
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
A Samsung Side-By-Side hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol
tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.
A hűtőszekrény belsejének tisztítása
A belső falakat és a tartozékokat enyhe tisztítószerrel tisztítsa
meg, majd törölje szárazra azokat egy puha ruhával. Az
alaposabb tisztításhoz eltávolíthatja a fiókokat és a polcokat.
Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.
A burkolat tisztítása
Tiszta, puha ruhával törölje át a digitális kijelzőt. A vizet a tisztító
ruhára permetezze ahelyett, hogy közvetlenül a hűtőszekrény
külsejére permetezné azt. Ez segít abban, hogy a nedvesség
egyenletesen oszoljon el a felületen. Az ajtókat, fogantyúkat és
a szekrényfelületeket enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg, majd törölje szárazra azokat egy puha ruhával. A készülék
jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente
egyszer vagy kétszer át kell polírozni.
FIGYELMEZTETÉS
A tisztításhoz NE használjon benzolt, hígítót vagy
Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.
Az érintésre nyíló házibár tisztítása
Tisztítsa meg nedves ruhával a jég- és vízadagolót.
Ezt követően törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.
A házibárt a következőképpen kell használni:
- A házibárt úgy lehet kinyitni, hogy az ajtó felső részét
enyhén, kattanásig be kell nyomni.
- Az ajtó zárásakor kattanásig nyomja be az ajtó felső részét.
Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.
Ha az ajtók gumitömítései szennyezettek, nem biztos, hogy az ajtó
megfelelően záródik, és így a hűtőszekrény nem fog hatékonyan
működni. Enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tartsa távol a
szemcséket és a szennyeződést az ajtók tömítéseitől. Törölje
szárazra egy tiszta, puha ruhával.
ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen
rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon
benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.
használata _33
02 hASZnÁLATA
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
Az ikerszagtalanító tisztítása (OPCIONÁLIS)
Az ikerszagtalanító tisztításához távolítsa el a fedelét egy lapos fejű csavarhúzóval. Távolítsa
el a szagtalanító betétet a burkolatról, és áztassa legalább 4 órára tiszta, meleg vízbe.
Ezt követően hagyja teljesen megszáradni a betétet, mielőtt visszatenné a tartójába. Jól
szellőzött helyen ez legalább 8 óráig tart. A legjobb eredmények érdekében évente
egyszer vagy kétszer ismételje meg az eljárást.
Betét
Ha a betét zárt (vagy párás) térben szárad meg, kellemetlen szaga lehet. Ha ez történik,
tisztítsa meg újból, és hagyja megszáradni egy jól szellőzött helyen.
Takarítás a hűtőszekrény mögött
Évente egyszer vagy kétszer porszívózzon ki a készülék mögött, hogy távol tartsa a vezetékeket
és a szabadon lévő alkatrészeket a portól és a szennyeződéstől.
FIGYELMEZTETÉS
34_ használata
Ne távolítsa el a hátsó burkolatot. Áramütés veszélye állhat fenn.
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Másként áramütés veszélye lehetséges.
Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a
szervizközponttal.
A hűtőszekrényhez és a mélyhűtőhöz való csereizzók a legtöbb kiskereskedelmi
üzletben kaphatók.
A hűtőrészben E17 típusú, legfeljebb 30 Wattos, a fagyasztórészben E26 típusú,
legfeljebb 40 Wattos izzót használjon.
A hűtőszekrény belső világításának cseréje
FELSŐ LÁMPA
1. A lámpa burkolatának eltávolításához húzza ki azt a nyilak irányában.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.
OPCIONÁLIS
SENSOR
SENSOR
SENSOR
ALSÓ(OPCIONÁLIS)
1. Cserélje ki az égőt.
2. Az égő cseréje után helyezze vissza a búrát.
használata _35
02 hASZnÁLATA
A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE
A mélyhűtő belső világításának cseréje
A mélyhűtőben a világítás a kompresszormotor házának alsó részén található.
1. Kézzel emelje fel a búrát és a nyilak irányában húzza ki.
2. Cserélje ki az égőt.
3. Helyezze vissza a lámpa burkolatát.
1
2
3
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
A vízszűrő állapotjelzője figyelmeztet, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőbetétet. Annak érdekében, hogy
legyen ideje új szűrőt beszerezni, a lámpa akkor gyullad fel, mielőtt véget érne az aktuális szűrő kapacitása.
A szűrő időben történő cseréje biztosítja, hogy a hűtőszekrény vize a legfrissebb és a legtisztább legyen.
1. Távolítsa el a vízszűrőt a dobozából, és helyezzen el a vízszűrőn egy matricát a hónap
jelzéséve.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát a szűrőre. Például ha márciusban
cseréli ki a vízszűrőt, helyezze a „SEP” (szeptember) feliratú matricát a szűrőre, amely
emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. A szűrő normál élettartama 6 hónap.
3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatja.
4. Távolítsa el z új szűrő védősapkáját, és vegye ki a régi szűrőt.
5. Helyezze el, és nyomja be az új szűrőt a szűrő házába.
L
assan forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy
vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön. Ügyeljen rá,
hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne húzza túl.
Fedje le a szűrőt
1
2
Matrica
(hónapjelzéssel)
4
3
5
36_ használata
Állítsa egy
vonalba a jelzést
a rögzítési
pozícióval
A SAMSUNG Side-by-Side
hűtőszekrény használata
Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból.
Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat során.
Cserélhető szűrőbetétek megrendelése
Ha több vízszűrő betétet szeretne rendelni, forduljon hivatalos Samsung forgalmazóhoz.
AZ AJTÓK HASZNÁLATA
A hűtőszekrény ajtói egy nyitó-záró szerkezettel készülnek, amely biztosítja, hogy az ajtók teljesen
bezáródjanak, és biztonságosan szigeteljenek.
Egy bizonyos pont után az ajtó „beragad”, és nyitva marad. Ha az ajtó az azt nyitva tartó beragadási pont
előtt van nyitva, akkor automatikusan becsukódik.
használata _37
02 hASZnÁLATA
6. A
mint befejezte az eljárást, tartsa lenyomva 3
másodpercig az Ice Type(Jég be/ki) gombot a
szűrő ütemezésének visszaállításához.
7. Végül adagoljon ki 1 l vizet és öntse ki. Ivás
előtt ellenőrizze, hogy tiszta víz folyik-e.
Hibaelhárítás
prObLéMA
MEGOLdÁS
Nem működik, vagy nem
hűt rendesen a
hűtőszekrény.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva.
• A helyes hőmérsékletre van beállítva a kezelőegységen lévő hőmérsékletszabályozó?
Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani a készüléket.
• A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van
valamilyen hőforráshoz?
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza alevegő
keringését?
A hűtőszekrényben lévő
élelmiszer megfagyott.
• A
helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő hőmérsékletszabályozó?
Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre állítani.
• Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete?
• E
lhelyezett nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény leghidegebb részében?
Próbálja az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény fő rekeszében, nem pedig a
CoolSelect Zone™ fiókban tárolni.
Szokatlan hangok vagy
zajok hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e.
• Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő
keringését?
• Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá?
• K
attogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért van, mert
a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a hűtőszekrény belső
hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai
és oldalai melegek, és
pára csapódik le.
Nincs jégadagolás.
Bugyborékoló
hang hallatszik a
hűtőszekrényből.
Kellemetlen szag van a
hűtőszekrény belsejében.
Jég képződik a mélyhűtő
falán.
Nem működik a vízadagoló.
38_ hibaelhárítás
• V
alamennyi hő normális, mivel a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő csöveket
építettek be a páralecsapódás megelőzése érdekében.
• N
incs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? A páralecsapódás fordulhat elő, ha sokáig nyitva
hagyja az ajtót.
• Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített volna?
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• N
em állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? Ellenőrizze, hogy az Ice Type
(Jégtípus) beállítása Cubed (Jégkocka) vagy Crushed (Jégkása).
• Nem akadt el a jég a jégtárolóban?
• N
em túl magas a mélyhűtő hőmérséklete? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő
hőmérsékletét.
• Ez normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a hűtőszekrényben.
• Nem romlott meg az élelmiszer?
• Ü
gyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen
becsomagolva.
• R
endszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy
gyanús élelmiszert.
• N
em záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a levegő
szabadon keringhessen.
• B
iztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon
keringhessen.
• Megfelelően be van csukva van a mélyhűtő ajtaja?
• Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van?
• Nem nyomódott össze, és nem tört meg a vízadagoló cső?
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csővezetékben.
• N
em azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény
hőmérsékletét?
Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kezelőegységen.
hungary
A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás
által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez
elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás
céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,
Szépvölgyi ùt 35-37
06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement