Samsung | NX1000 | מדריך למשתמש | Samsung NX1000 מדריך למשתמש

Samsung NX1000 מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫מדריך זה למשתמש מכיל הוראות מפורטות לשימוש במצלמה שלך‪ .‬קרא בעיון מדריך זה‪.‬‬
‫‪HEB‬‬
‫מידע על זכויות יוצרים‬
‫ ‪ Microsoft Windows‬והלוגו של ‪ Windows‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Microsoft Corporation‬‬
‫ ‪ Mac‬ו‪ Apple App Store-‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Apple‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫ ‪ Google Play Store‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪.Google, Inc.‬‬
‫ ™‪ microSDHC™ ,microSD‬ו‪ microSDXC™-‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.SD Association‬‬
‫ ‪ ,HDMI‬הלוגו של ‪ HDMI‬והמונח '‪High Definition‬‬
‫‪ 'Multimedia Interface‬הם סימנים מסחריים‬
‫או סימנים מסחריים רשומים של ‪HDMI Licensing‬‬
‫‪.LLC‬‬
‫ ®‪ ,Wi-Fi‬הלוגו ‪ Wi-Fi CERTIFIED‬והלוגו ‪ Wi-Fi‬הם סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫ סימנים מסחריים ושמות מסחריים הם רכוש בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫ מפרט המצלמה או התוכן במדריך זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‬
‫עקב שדרוג פונקציות המצלמה‪.‬‬
‫ אין לבצע שימוש חוזר בחלק כלשהו של מדריך זה או להפיץ אותו ללא‬
‫אישור מראש‪.‬‬
‫ מומלץ להשתמש במצלמה בארץ שבה היא נרכשה‪.‬‬
‫ יש להשתמש במצלמה זו באופן אחראי ולציית לכל החוקים והתקנות‬
‫הנוגעים לשימוש בה‪.‬‬
‫ למידע על רישיון קוד פתוח‪ ,‬עיין ב‪ OpenSourceInfo.pdf-‬בתקליטור‬
‫המצורף‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬מייצגת את מחויבותה של ‪Samsung Electronics‬‬
‫לפיתוח בר‪-‬קיימא ואחריות חברתית באמצעות פעילות עסקית‬
‫וניהולית ממוקדת‪-‬סביבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מידע בטיחות וגיהות‬
‫יש לציית תמיד לאמצעי הזהירות ולעצות לשימוש‪ ,‬על‪-‬מנת להימנע ממצבים‬
‫מסוכנים וכדי להבטיח ביצועים מיטביים של המצלמה‪.‬‬
‫  אזהרה ‪ -‬מצבים שעלולים לגרום לפציעה שלך או של‬
‫הזולת‬
‫אין לפרק או לנסות לתקן את המצלמה‪.‬‬
‫פעולה זו עלול לגרום להתחשמלות או לנזק למצלמה‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה בקרבת גזים ונוזלים דליקים או נפיצים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫מניעת נזק לראייה של המצולם‪.‬‬
‫אין להשתמש במבזק בסמוך (פחות ממטר אחד) לאנשים או לבעלי‪-‬חיים‪ .‬השימוש‬
‫במבזק מטווח קרוב מדי לעיני המצולם עלול לגרום נזק זמני או תמידי לעיניים‪.‬‬
‫יש להרחיק את המצלמה מילדים קטנים וחיות מחמד‪.‬‬
‫יש לשמור את המצלמה ואת כל האביזרים הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי‪-‬חיים‪.‬‬
‫חלקים קטנים עלולים לגרום לחנק או לפציעה חמורה במקרה של בליעה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫חלקים נעים ואביזרים עלולים להוות סכנה פיזית‪.‬‬
‫אין לחשוף את המצלמה לאור שמש ישיר או לטמפרטורה‬
‫גבוהה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫חשיפה ממושכת לאור שמש או לטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום נזק קבוע‬
‫לרכיבים הפנימיים של המצלמה‪.‬‬
‫אין להכניס חומרים דליקים לתוך המצלמה או לאחסן חומרים‬
‫אלה בקרבת המצלמה‪.‬‬
‫המצלמה עלולה להתחמם‪ ,‬דבר שעלול לגרום לעיוות של המצלמה או לשריפה‪.‬‬
‫אין לגעת במצלמה בידיים רטובות‪.‬‬
‫אין להתעסק בכבל החשמלי או להתקרב למטען במהלך סופת‬
‫ברקים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫יש להימנע מכיסוי המצלמה בשמיכות או בגדים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תוהיגו תוחיטב עדימ‬
‫אם נוזל או אובייקט זר חודר למצלמה‪ ,‬נתק מיד את כל מקורות‬
‫החשמל‪ ,‬כגון הסוללה‪ ,‬ולאחר מכן פנה למרכז השירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫יש לציית לכל התקנות המגבילות את השימוש במצלמה‬
‫באזורים מסוימים‪.‬‬
‫•יש להימנע מהפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫•יש לכבות את המצלמה בעת שהות בכלי טיס‪ .‬המצלמה עלולה לגרום הפרעה‬
‫לציוד כלי הטיס‪ .‬יש לציית לכל תקנות חברת התעופה ולכבות את המצלמה‬
‫בעת הנחיה לעשות כן על‪-‬ידי צוות חברת התעופה‪.‬‬
‫•יש לכבות את המצלמה בקרבת ציוד רפואי‪ .‬המצלמה עלולה להפריע לציוד‬
‫הרפואי בבתי חולים או במתקני שירותי בריאות‪ .‬יש לציית לכל התקנות‪,‬‬
‫האזהרות המוצגות וההנחיות מצד הצוות הרפואי‪.‬‬
‫יש להימנע מהפרעה לקוצבי‪-‬לב‪.‬‬
‫יש לשמור על מרחק מינימום בן ‪ 15‬ס"מ בין מצלמה זו לבין קוצב‪-‬לב מכל סוג שהוא‬
‫כדי למנוע הפרעה אפשרית‪ ,‬בהתאם להמלצת היצרן וקבוצת המחקר העצמאית‬
‫‪ .Wireless Technology Research‬במקרה של חשד שהמצלמה מפריעה‬
‫לפעולתו של קוצב‪-‬לב או מכשיר רפואי אחר‪ ,‬יש לכבות את המצלמה מיד ולפנות‬
‫ליצרן קוצב‪-‬הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות‪.‬‬
‫  זהירות ‪ -‬מצבים שעלולים לגרום נזק למצלמה או לציוד‬
‫אחר‬
‫יש להסיר את הסוללות מהמצלמה בעת אחסון למשך פרק זמן‬
‫ממושך‪.‬‬
‫סוללות מותקנות עלולות לדלוף או להיאכל (קורוזיה) ולגרום נזק חמור למצלמה‪.‬‬
‫יש להשתמש רק בסוללות ליתיום‪-‬יון מקוריות‪ ,‬המומלצות על‪-‬‬
‫ידי היצרן‪ .‬אין לגרום נזק לסוללה או לחמם אותה‪.‬‬
‫סוללות לא מקוריות‪ ,‬פגומות או מחוממות עלולות לגרום לשריפה או לפציעה‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים‬
‫שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫•השימוש בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים לא מורשים‪ ,‬עלול לגרום לסוללות‬
‫להתפוצץ‪ ,‬לגרום נזק למצלמה או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬לא תהיה אחראית לנזק או פציעה שנגרמו על‪-‬ידי סוללות מטענים‪,‬‬
‫כבלים או אביזרים לא מורשים‪.‬‬
‫יש להשתמש בסוללות לתכליתן המיועדת בלבד‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תוהיגו תוחיטב עדימ‬
‫אין לגעת במבזק בזמן שהוא פועל‪.‬‬
‫אין להשתמש במטען‪ ,‬סוללה או כרטיס זיכרון פגומים‪.‬‬
‫המבזק מתחמם מאוד בזמן הפעולה ועלול לגרום לכוויה‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה או לתקלה במצלמה‪.‬‬
‫אין להשתמש בכבל חשמלי או תקע פגום או בשקע בעל חיבור‬
‫רופף בעת טעינת הסוללות‪.‬‬
‫יש לבדוק שהמצלמה פועלת כראוי לפני השימוש‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין לדחוף בכוח את חלקי המצלמה ולא להפעיל כוח על‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫פעולה כזו עלולה לגרום לתקלה במצלמה‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת חיבור של כבלים או מתאמים‬
‫והכנסת סוללות וכרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫הפעלת כוח על המחברים‪ ,‬חיבור שגוי של כבלים או הכנסה שגויה של סוללות‬
‫וכרטיסי זיכרון עלולים לגרום נזק ליציאות‪ ,‬למחברים ולאביזרים‪.‬‬
‫יש להרחיק כרטיסים עם פסים מגנטיים מנרתיק המצלמה‪.‬‬
‫מידע השמור על הכרטיס עלול להינזק או להימחק‪.‬‬
‫היצרן לא יהיה אחראי לאובדן כלשהו של קבצים או לנזק כלשהו שעלול להיגרם‬
‫כתוצאה מתקלה או שימוש שגוי במצלמה‪.‬‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪.‬‬
‫חיבור הפוך של הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יהיה אחראי על אובדן‬
‫נתונים כלשהו‪.‬‬
‫יש להגן על עדשת המצלמה‪.‬‬
‫אין לחשוף את העדשה לאור שמש ישיר‪ .‬חשיפה זו עלולה לגרום עיוות צבעים או‬
‫תקלות בחיישן התמונה‪.‬‬
‫אם המצלמה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬יש להסיר את הסוללה‬
‫ולאפשר לה להתקרר‪.‬‬
‫•שימוש ממושך במצלמה עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללה ולעליית‬
‫הטמפרטורה הפנימית במצלמה‪ .‬אם המצלמה מפסיקה לפעול‪ ,‬יש להסיר את‬
‫הסוללה ולהניח לה להתקרר‪.‬‬
‫•טמפרטורה פנימית גבוהה עלולה לגרום להופעת רעש בתמונות‪ .‬תופעה זו‬
‫הינה נורמלית‪ ,‬ואינה משפיעה על הביצועים הכוללים של המצלמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תוהיגו תוחיטב עדימ‬
‫יש להימנע מהפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫המצלמה פולטת אותות תדר רדיו (‪ )RF‬שעלולים להפריע לציוד אלקטרוני בלתי‪-‬‬
‫מוגן או שאינו מוגן כראוי‪ ,‬כגון קוצבי‪-‬לב‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬מכשירים רפואיים‬
‫ומכשירים אלקטרוניים אחרים בבתים או בכלי רכב‪ .‬יש להתייעץ עם יצרני‬
‫המכשירים האלקטרוניים על‪-‬מנת לפתור בעיות הפרעה שנתקלת בהן‪ .‬כדי למנוע‬
‫הפרעות בלתי‪-‬רצויות‪ ,‬יש להשתמש אך ורק במכשירים או אביזרים שאושרו על‪-‬ידי‬
‫‪.Samsung‬‬
‫יש להשתמש במצלמה במצב הרגיל‪.‬‬
‫יש להימנע ממגע באנטנה הפנימית של המצלמה‪.‬‬
‫שידור נתונים ואחריות המשתמש‬
‫•נתונים המשודרים דרך ‪ WLAN‬עלולים לדלוף‪ ,‬ולכן יש להימנע משידור נתונים‬
‫רגישים באזורים ציבוריים או ברשתות פתוחות‪.‬‬
‫•יצרן המצלמה לא יהיה אחראי על שידורי נתונים כלשהם המפרים זכויות יוצרים‪,‬‬
‫סימנים מסחריים‪ ,‬דיני קניין רוחני או הוראות בנוגע לתוכן הולם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סימנים המשמשים במדריך זה‬
‫סמלים המופיעים במדריך זה‬
‫סמל‬
‫חיוויי מצב צילום‬
‫פונקציה‬
‫מצב צילום‬
‫חיווי‬
‫מידע נוסף‬
‫אוט‪-‬חכם‬
‫‪t‬‬
‫אזהרות בטיחות ואמצעי זהירות‬
‫תוכנית‬
‫‪P‬‬
‫[  ]‬
‫לחצני המצלמה‪ .‬לדוגמה‪[ ,‬לחצן הצילום] מייצג את לחצן הצילום‪.‬‬
‫עדיפות חשיפה‬
‫‪A‬‬
‫(  )‬
‫מספר העמוד של המידע הקשור‬
‫עדיפות צמצם‬
‫‪S‬‬
‫סדר האפשרויות או התפריטים שעליך לבחור כדי לבצע את‬
‫השלב; למשל‪ :‬בחר ‪ ← J‬איכות (מייצג בחירה ב‪,J -‬‬
‫ולאחר מכן באיכות)‪.‬‬
‫המספר שליד הסמל עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬אפשרויות מסוימות עשויות להימצא תחת ‪ K‬או‬
‫‪.L‬‬
‫מדריך זה מבוסס על מצב 'תוכנית'‪.‬‬
‫ידני‬
‫‪M‬‬
‫עדיפות עדשה‬
‫‪i‬‬
‫קסם‬
‫‪g‬‬
‫סצנה‬
‫‪s‬‬
‫סרט‬
‫‪v‬‬
‫ביאור‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪B‬‬
‫←‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫טיפים‬
‫פרק ‪1‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫המצלמה שלי‬
‫תנוחות צילום ‪13 ................................................................................‬‬
‫תחילת העבודה ‪27 .............................................................................‬‬
‫החזקת המצלמה ‪13.....................................................................................‬‬
‫צילום בעמידה ‪13.........................................................................................‬‬
‫צילום בכריעה‪14..........................................................................................‬‬
‫מפתח צמצם ‪14 .................................................................................‬‬
‫מפתח הצמצם ועומק שדה‪15.........................................................................‬‬
‫מהירות התריס ‪16 ..............................................................................‬‬
‫רגישות ‪17 ..................................................................................ISO‬‬
‫האופן שבו מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס ורגישות ה‪ ISO-‬שולטים‬
‫בחשיפה ‪18 .......................................................................................‬‬
‫התאמה בין אורך מוקד‪ ,‬זווית ופרספקטיבה ‪19 ......................................‬‬
‫עומק שדה ‪20 ....................................................................................‬‬
‫מה שולט באפקטים של חוסר מיקוד? ‪20..........................................................‬‬
‫תצוגה מקדימה של עומק השדה ‪22.................................................................‬‬
‫קומפוזיציה‪22 ....................................................................................‬‬
‫חוק השלישים‪22..........................................................................................‬‬
‫תמונות עם שני אובייקטים ‪23.........................................................................‬‬
‫מבזק‪24 ............................................................................................‬‬
‫מספר מנחה של מבזק ‪24..............................................................................‬‬
‫צילום החזרה ‪25..........................................................................................‬‬
‫הוצאה מהאריזה‪27 .....................................................................................‬‬
‫מבנה המצלמה‪28 ..............................................................................‬‬
‫שימוש בלחצן ‪30 ............................................................... SMART LINK‬‬
‫סמלי תצוגה ‪31 ..................................................................................‬‬
‫במצב צילום ‪31 ...........................................................................................‬‬
‫צילום תמונות ‪31 ......................................................................................‬‬
‫הקלטת וידאו ‪32 ......................................................................................‬‬
‫מידע על הפלס ‪32 ....................................................................................‬‬
‫במצב הצגה ‪33 ...........................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות‪33 ....................................................................................‬‬
‫הצגת וידאו ‪33 .........................................................................................‬‬
‫עדשות‪34 ..........................................................................................‬‬
‫מבנה העדשה ‪34 ........................................................................................‬‬
‫נעילה או ביטול נעילה של העדשה ‪35 ..........................................................‬‬
‫סימונים על העדשה ‪37 .................................................................................‬‬
‫אביזרים‪38 ........................................................................................‬‬
‫מבנה מבזק חיצוני‪38 ...................................................................................‬‬
‫חיבור המבזק ‪39 .........................................................................................‬‬
‫מבנה מודול ‪( GPS‬אופציונלי) ‪41 ...................................................................‬‬
‫חיבור מודול ה‪41 ............................................................................... GPS-‬‬
‫‪7‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מצבי צילום ‪43 ...................................................................................‬‬
‫‪ t‬מצב אוטומטי חכם‪43 ....................................................................‬‬
‫‪ P‬מצב תוכנית‪44 ........................................................................................‬‬
‫הזזת תוכנית‪44 .......................................................................................‬‬
‫‪ A‬מצב עדיפות צמצם‪45 ..............................................................................‬‬
‫‪ S‬מצב עדיפות תריס ‪45 ...............................................................................‬‬
‫‪ M‬מצב ידני ‪46 ...........................................................................................‬‬
‫מצב מסגור ‪46 .........................................................................................‬‬
‫השימוש ב‪46 ..................................................................................Bulb-‬‬
‫‪ i‬מצב עדיפות עדשה ‪47 ............................................................................‬‬
‫השימוש במצב ‪47 ...................................................................... E‬‬
‫שימוש ב‪ i-Function-‬במצבים ‪48 .................................................. MSAP‬‬
‫שימוש ‪49 .................................................................................. Z‬‬
‫‪ g‬מצב קסם ‪50 ........................................................................................‬‬
‫‪ s‬מצב סצנה‪51 .....................................................................................‬‬
‫‪ v‬מצב סרט ‪54 ........................................................................................‬‬
‫פונקציות זמינות לפי מצב צילום ‪55 .................................................................‬‬
‫רגישות ‪60 ..................................................................................ISO‬‬
‫איזון ללבן (מקור אור)‪61 .....................................................................‬‬
‫אפשרויות איזון ללבן‪61 ................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של אפשרויות מוגדרות מראש ‪62 ..........................................‬‬
‫אשף תמונות (סגנונות צילום) ‪64 ..........................................................‬‬
‫מצב ‪65 ....................................................................................... AF‬‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד‪65 .................................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי רציף ‪66 ................................................................................‬‬
‫מיקוד ידני‪66 ..............................................................................................‬‬
‫אזור מיקוד אוטומטי‪67 .......................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי באזור נבחר ‪67 ......................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי מרובה‪68 ..............................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי על זיהוי פנים‪68 .....................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי לדיוקן עצמי‪69 .......................................................................‬‬
‫סיוע במיקוד ידני‪70 ............................................................................‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪71 ............................................................... )OIS‬‬
‫אפשרויות ‪71 ....................................................................................... OIS‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫גודל ‪57 .............................................................................................‬‬
‫אפשרויות גודל תמונה‪57 ..............................................................................‬‬
‫אפשרויות גודל וידאו‪58 ................................................................................‬‬
‫איכות ‪59 ...........................................................................................‬‬
‫אפשרויות איכות תמונה‪59 ............................................................................‬‬
‫אפשרויות איכות וידאו‪59 ..............................................................................‬‬
‫הנעה (שיטת צילום) ‪72 .......................................................................‬‬
‫יחיד‪72 ......................................................................................................‬‬
‫רצוף ‪72 .....................................................................................................‬‬
‫צילום ברצף‪73 ............................................................................................‬‬
‫שעון עצר‪73 ...............................................................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי (‪ AE‬תחום)‪74 ..............................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה באיזון ללבן (‪ WB‬תחום)‪74 .........................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה של אשף התמונות (‪ P Wiz‬תחום) ‪75 ...........................................‬‬
‫הגדרת פיצוי חשיפה‪75 ................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מבזק‪76 ............................................................................................‬‬
‫אפשרויות מבזק‪76 ......................................................................................‬‬
‫תיקון תופעת העיניים האדומות‪77 ..................................................................‬‬
‫כוונון עצמת המבזק ‪77 .................................................................................‬‬
‫מדידה ‪79 ..........................................................................................‬‬
‫ריבוי ‪79 .....................................................................................................‬‬
‫מרכזי משוקלל‪80 ........................................................................................‬‬
‫נקודתי ‪80 ..................................................................................................‬‬
‫מדידת ערך החשיפה של אזור המיקוד ‪81 ...................................................‬‬
‫טווח חכם‪82 ......................................................................................‬‬
‫צבע סלקטיבי ‪83 ................................................................................‬‬
‫מרחב צבעים ‪84 .................................................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה‪/‬נעילת חשיפה‪85 .............................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה ‪85 ..........................................................................................‬‬
‫נעילת חשיפה‪86 .........................................................................................‬‬
‫פונקציות וידאו‪87 ...............................................................................‬‬
‫מצב סרט ‪87 .........................................................................................AE‬‬
‫ריבוי תנועה ‪87 ...........................................................................................‬‬
‫מעמעם ‪88 .................................................................................................‬‬
‫קול ‪88 .......................................................................................................‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫חיפוש וניהול קבצים ‪90 .......................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות ‪90 .......................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות ממוזערות‪90 .........................................................................‬‬
‫צפייה בקבצים לפי קטגוריה ‪91 ......................................................................‬‬
‫צפייה בקבצים כתיקייה ‪91 ............................................................................‬‬
‫הגנה על קבצים ‪92 ......................................................................................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪92 ........................................................................................‬‬
‫מחיקת קובץ בודד‪92 ................................................................................‬‬
‫מחיקת מספר קבצים ‪93 ............................................................................‬‬
‫מחיקת כל הקבצים‪93 ...............................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות‪94 ..............................................................................‬‬
‫הגדלת תמונה ‪94 ........................................................................................‬‬
‫צפייה במצגת שקופיות‪94 .............................................................................‬‬
‫סיבוב אוטומטי‪95 ........................................................................................‬‬
‫הגדרת מצב תמונות ממוזערות‪95 ..................................................................‬‬
‫הצגת וידאו ‪96 ...................................................................................‬‬
‫חיתוך וידאו במהלך הצגה‪96 .........................................................................‬‬
‫צילום תמונה במהלך הצגה ‪97 .......................................................................‬‬
‫עריכת תמונות ‪98 ...............................................................................‬‬
‫אפשרויות ‪98 ..............................................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫פרק ‪4‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת ‪101 ..............................‬‬
‫התחברות ל‪101 ..............................................................................WLAN-‬‬
‫הגדרת אפשרויות רשת‪102 .......................................................................‬‬
‫הגדרת כתובת ‪ IP‬באופן ידני‪102 ................................................................‬‬
‫שימוש בדפדפן הכניסה‪103 ..........................................................................‬‬
‫עצות לחיבור לרשת ‪104 ...............................................................................‬‬
‫הזנת טקסט ‪105 .........................................................................................‬‬
‫שימוש בגיבוי אוטומטי לשליחת תמונות או קובצי וידאו ‪117 . ...................‬‬
‫התקנת התוכנה לגיבוי אוטומטי במחשב ‪117 . ..................................................‬‬
‫שליחת תמונות או וידאו למחשב ‪117 . .............................................................‬‬
‫הצגת תמונות ווידאו בטלוויזיה התומכת ב‪119 . .......................TV Link-‬‬
‫שליחת תמונות באמצעות ‪121 ........................................ Wi-Fi Direct‬‬
‫על התכונה ‪Wake on LAN‬‏(‪122 ..............................................)WOL‬‬
‫הגדרת המחשב להתעוררות ממצב שינה ‪122...................................................‬‬
‫הגדרת המחשב להפעלה ‪123........................................................................‬‬
‫שמירה אוטומטית של קבצים בטלפון חכם ‪106 ......................................‬‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו לטלפון חכם‪107 .....................................‬‬
‫שימוש בטלפון החכם להפעלת התריס מרחוק ‪109 .................................‬‬
‫שימוש באתרים לשיתוף קובצי תמונות או סרטוני וידאו ‪111 .....................‬‬
‫גישה לאתר‪111 ...........................................................................................‬‬
‫העלאת תמונות או וידאו ‪112 . ........................................................................‬‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‪113 . ..............................‬‬
‫שינוי הגדרות דוא"ל‪113 . ..............................................................................‬‬
‫אחסון מידע ‪113 . .....................................................................................‬‬
‫הגדרה של סיסמת דוא"ל ‪114 . ...................................................................‬‬
‫שינוי סיסמת הדוא"ל ‪114 . .........................................................................‬‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‪115 . ..........................................‬‬
‫‪10‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫פרק ‪5‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫הגדרות משתמש ‪125 .........................................................................‬‬
‫צפייה בקבצים בטלוויזיית ‪ HD‬או בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪135 ....................‬‬
‫התאמה אישית של ‪125 .........................................................................ISO‬‬
‫צעד ‪125 ..........................................................................................ISO‬‬
‫טווח ‪ ISO‬אוטומטי‪125 .............................................................................‬‬
‫הפחתת רעש ‪125 .......................................................................................‬‬
‫‪( DMF‬מיקוד ידני ישיר)‪125 ..........................................................................‬‬
‫עדיפות מיקוד אוטומטי (‪126 ...................................................................)AF‬‬
‫תיקון עיוותים‪126 ........................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של ‪126 ..........................................................................iFn‬‬
‫תצוגת משתמש ‪127 ....................................................................................‬‬
‫מיפוי מקשים ‪128 ........................................................................................‬‬
‫קווי רשת ‪128 .............................................................................................‬‬
‫מנורת מיקוד אוטומטי ‪128 ............................................................................‬‬
‫הגדרה ‪129 .................................................................................... 1‬‬
‫הגדרה ‪131 .................................................................................... 2‬‬
‫הגדרה ‪132 .................................................................................... 3‬‬
‫‪133 ..........................................................................................GPS‬‬
‫צפייה בקבצים ב‪135 ........................................................................ HDTV-‬‬
‫צפייה בקבצים בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪136 .........................................................‬‬
‫הדפסת תמונות ‪137 ...........................................................................‬‬
‫הדפסת תמונות באמצעות מדפסת תמונות ‪137 ...............................PictBridge‬‬
‫קביעת הגדרות הדפסה‪138 .......................................................................‬‬
‫יצירת הוראת הדפסה (‪138 ............................................................... )DPOF‬‬
‫אפשרויות ‪139 .............................................................................. DPOF‬‬
‫העברת קבצים למחשב‪140 .................................................................‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪140 ...........................................................Windows‬‬
‫חיבור המצלמה כדיסק נשלף‪140 ................................................................‬‬
‫ניתוק המצלמה (מיועד ל‪141 ...............................................)Windows XP-‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪141 .................................................................. Mac‬‬
‫שימוש בתוכנות במחשב‪142 ...............................................................‬‬
‫התקנת התוכנה ‪142 ....................................................................................‬‬
‫התוכניות הכלולות בתקליטור ‪142 ...............................................................‬‬
‫השימוש ב‪143 ....................................................................... Intelli-studio-‬‬
‫דרישות ‪143 ............................................................................................‬‬
‫שימוש בממשק של ‪144 ........................................................ Intelli-studio‬‬
‫העברת קבצים באמצעות ‪145 ................................................ Intelli-studio‬‬
‫השימוש ב‪146 ................................................. Samsung RAW Converter-‬‬
‫דרישות עבור ‪146 .....................................................................Windows‬‬
‫דרישות עבור ‪146 .............................................................................Mac‬‬
‫השימוש בממשק של ‪147 ................................ Samsung RAW Converter‬‬
‫עריכת קבצים בתבנית ‪147 ............................................................... RAW‬‬
‫‪11‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫פרק ‪7‬‬
‫נספח‬
‫הודעות שגיאה ‪150 ............................................................................‬‬
‫תחזוקת המצלמה ‪151 ........................................................................‬‬
‫ניקוי המצלמה ‪151 ......................................................................................‬‬
‫עדשת המצלמה והתצוגה ‪151 ....................................................................‬‬
‫חיישן תמונה ‪151 .....................................................................................‬‬
‫גוף המצלמה‪151 .....................................................................................‬‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה ‪152 .....................................................................‬‬
‫מקומות לא ראויים לשימוש במצלמה ולאחסונה ‪152 .......................................‬‬
‫שימוש במצלמה בים או בחוף‪152 ...............................................................‬‬
‫אחסון המצלמה לתקופה ממושכת ‪152 ........................................................‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במצלמה בסביבה לחה ‪153 ...................‬‬
‫אמצעי זהירות נוספים‪153 .........................................................................‬‬
‫על כרטיסי זיכרון‪154 ...................................................................................‬‬
‫כרטיס זיכרון נתמך‪154 .............................................................................‬‬
‫קיבולת כרטיס זיכרון ‪154 ..........................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי זיכרון‪156 ...................................................‬‬
‫על הסוללה ‪157 ..........................................................................................‬‬
‫מפרטי סוללה‪157 ....................................................................................‬‬
‫חיי סוללה‪158 .........................................................................................‬‬
‫הודעה המעידה על סוללה חלשה‪158 ..........................................................‬‬
‫הערות על השימוש בסוללה ‪158 .................................................................‬‬
‫הערות על טעינת הסוללה ‪158 ...................................................................‬‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות ‪159 ..........................................................‬‬
‫מפרטי מצלמה‪162 .............................................................................‬‬
‫מילון מונחים ‪167 ...............................................................................‬‬
‫אביזרים אופציונליים ‪173 ....................................................................‬‬
‫אינדקס‪175 .......................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫תנוחות צילום‬
‫דרושה תנוחה נכונה לייצוב המצלמה כדי לצלם תמונה טובה‪ .‬גם אם תחזיק נכון‬
‫את המצלמה‪ ,‬תנוחה לא מתאימה עלולה לגרום למצלמה לרעוד‪ .‬עמוד ישר וללא‬
‫תזוזה כדי לשמור על בסיס יציב עבור המצלמה‪ .‬כאשר אתה מצלם במהירות תריס‬
‫נמוכה‪ ,‬עצור את נשימתך כדי למזער את תזוזת הגוף‪.‬‬
‫צילום בעמידה‬
‫בצע קומפוזיציה של הצילום‪ ,‬עמוד ישר בפישוק ברוחב הכתפיים ושמור את‬
‫המרפקים פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫החזקת המצלמה‬
‫החזק את המצלמה ביד ימין‪ ,‬והנח את האצבע המורה של יד ימין על לחצן הצילום‪.‬‬
‫הצב את יד שמאל מתחת לעדשה‪ ,‬לתמיכה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫צילום בכריעה‬
‫בצע קומפוזיציה של הצילום; כרעו כאשר ברך אחת נוגעת בקרקע‪ ,‬ושמור על יציבה‬
‫ישרה‪.‬‬
‫מפתח צמצם‬
‫מפתח הצמצם‪ ,‬פתח ששולט בכמות האור הנכנסת למצלמה‪ ,‬הוא אחד משלושת‬
‫הגורמים שקובעים את החשיפה‪ .‬מעטפת מפתח הצמצם מכילה לוחיות מתכת‬
‫דקיקות שנפתחות ונסגרות כדי לאפשר כניסת אור דרך הפתח אל המצלמה‪ .‬גודל‬
‫הפתח קשור באופן הדוק לבהירות התמונה‪ :‬ככל שהפתח גדול יותר כך התמונה‬
‫תהיה בהירה יותר; ככל שהפתח קטן יותר כך התמונה תהיה כהה יותר‪.‬‬
‫גודל מפתח צמצם‬
‫מפתח מינימלי‬
‫תמונה כהה יותר (מפתח קטן)‬
‫מפתח בינוני‬
‫מפתח מרבי‬
‫תמונה בהירה יותר (מפתח גדול)‬
‫‪14‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫גודל מפתח הצמצם מיוצג על‪-‬ידי ערך שנקרא 'מספר ‪ .'F‬מספר ‪ F‬מייצג את אורך‬
‫המוקד מחולק בקוטר העדשה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם לעדשה עם אורך מוקד של ‪ 50‬מ"מ‬
‫יש מספר ‪ F‬בערך ‪ ,F2‬קוטר המפתח הוא ‪ 25‬מ"מ (‪ 50‬מ"מ ‪ 25 /‬מ"מ = ‪ .)F2‬ככל‬
‫שמספר ‪ F‬קטן יותר‪ ,‬כך המפתח גדול יותר‪.‬‬
‫מפתח הצמצם ועומק שדה‬
‫ניתן לטשטש או לחדד את הרקע של תמונה על‪-‬ידי שליטה במפתח הצמצם‪ .‬נתון‬
‫זה קשור באופן הדוק לעומק השדה (‪ ,)DOF‬שיכול להיות קטן או גדול‪.‬‬
‫הפתח במפתח הצמצם מתואר כערך חשיפה (‪ .)EV‬הגדלת ערך החשיפה‬
‫(‪ )+1 EV‬משמעותה הכפלת כמות האור‪ .‬הקטנת ערך החשיפה (‪)-1 EV‬‬
‫משמעותה מחצית מכמות האור‪ .‬ניתן גם להשתמש בתכונת פיצוי חשיפה לכוונון‬
‫עדין של כמות האור על‪-‬ידי חלוקת משנה של ערכי חשיפה ב‪ 1/3 EV ,1/2-‬וכן‬
‫הלאה‪.‬‬
‫‪+1 EV‬‬
‫‪-1 EV‬‬
‫תמונה עם עומק שדה גדול‬
‫‪F8‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫צעדים של ערך החשיפה‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1.4‬‬
‫תמונה עם עומק שדה קטן‬
‫מעטפת מפתח הצמצם מכילה מספר להבים‪ .‬להבים אלה נעים יחד ושולטים בכמות‬
‫האור שעוברת דרך מרכז המפתח‪ .‬מספר הלהבים גם משפיע על צורת האור בעת‬
‫צילום בלילה‪ .‬אם יש למפתח הצמצם מספר זוגי של להבים‪ ,‬האור מתחלק למספר‬
‫זהה של מקטעים‪ .‬אם מספר הלהבים אי‪-‬זוגי‪ ,‬מספר המקטעים כפול ממספר‬
‫הלהבים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬מפתח צמצם עם ‪ 8‬להבים מחלק את האור ל‪ 8-‬מקטעים ומפתח צמצם עם‬
‫‪ 7‬להבים מחלק ל‪ 14-‬מקטעים‪.‬‬
‫‪ 7‬להבים‬
‫‪ 8‬להבים‬
‫‪15‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מהירות התריס‬
‫לכן‪ ,‬ככל שמהירות התריס מהירה יותר‪ ,‬כך ייכנס פחות אור‪ .‬באופן דומה‪ ,‬ככל‬
‫שמהירות התריס איטית יותר‪ ,‬כך ייכנס יותר אור‪.‬‬
‫מהירות התריס מתייחסת לזמן שלוקח לפתוח ולסגור את התריס‪ ,‬והיא מהווה‬
‫מרכיב חשוב בבהירות התמונה‪ ,‬מכיוון שהיא שולטת על כמות האור שנכנסת דרך‬
‫מפתח הצמצם ומגיעה אל חיישן התמונה‪.‬‬
‫בדרך כלל מהירות התריס ניתנת לכוונון ידני‪ .‬מדידת מהירות התריס ידועה כ'ערך‬
‫החשיפה' (‪ ,)EV‬ומסומנת במרווחים של ‪ 1‬שנייה‪ 1/2 ,‬שנייה‪ 1/4 ,‬שנייה‪,‬‬
‫‪ 1/8‬שנייה‪ 1/15 ,‬שנייה‪ 1/1,000 ,‬שנייה‪ 1/2,000 ,‬שנייה‪ ,‬וכן הלאה‪.‬‬
‫כפי שניתן לראות בתמונות הבאות‪ ,‬מהירות תריס איטית מאפשרת כניסת אור‬
‫למשך זמן רב יותר‪ ,‬ולכן התמונה בהירה יותר‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬מהירות תריס גבוהה‬
‫מאפשרת פחות זמן לכניסה של אור אל תוך התמונה‪ ,‬והתמונה הופכת לכהה יותר‬
‫ומאפשרת 'להקפיא' אובייקטים בתנועה ביתר קלות‪.‬‬
‫‪+1 EV‬‬
‫חשיפה‬
‫‪-1 EV‬‬
‫‪ 0.8‬שנייה‬
‫‪ 1/30‬שנייה ‪ 1/15‬שנייה‬
‫‪ 1/8‬שנייה‬
‫‪ 1/4‬שנייה‬
‫‪ 1/2‬שנייה‬
‫‪ 0.004‬שנייה‬
‫‪ 1‬שנייה‬
‫מהירות תריס‬
‫‪16‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫החשיפה של תמונה נקבעת לפי רגישות המצלמה‪ .‬הרגישות הזו מבוססת על‬
‫תקנים בינלאומיים של סרטי צילום‪ ,‬הנקראים תקני ‪ .ISO‬במצלמות דיגיטליות‪,‬‬
‫דירוג רגישות זה משמש לייצג את הרגישות של המנגנון הדיגיטלי הלוכד את‬
‫התמונה‪.‬‬
‫מכיוון שהמשמעות של רגישות ‪ ISO‬נמוכה היא שהמצלמה תהיה רגישה פחות‬
‫לאור‪ ,‬נדרש יותר אור כדי להגיע לחשיפה אופטימלית‪ .‬בעת שימוש ברגישות ‪ISO‬‬
‫נמוכה‪ ,‬פתח את הצמצם יותר או הפחת את מהירות התריס כדי לאפשר כניסה‬
‫של יותר אור למצלמה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ביום שמש ובאור מלא‪ ,‬רגישות ‪ ISO‬נמוכה אינה‬
‫מחייבת מהירות תריס נמוכה‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקומות חשוכים או בשעות הלילה‪,‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬נמוכה ומהירות תריס גבוהה יובילו לתמונה מטושטשת‪.‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬מוכפלת כאשר המספר מוכפל‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הגדרה של ‪ISO 200‬‬
‫מאפשרת לכידת תמונות במהירות כפולה מהגדרה של ‪ .ISO 100‬עם זאת‪,‬‬
‫הגדרות ‪ ISO‬גבוהות יותר יכולות לגרום ל'רעש' ‪ -‬נקודות קטנות‪ ,‬כתמים ותופעות‬
‫נוספות בתמונות שגורמות לתמונה להיראות רועשת או מלוכלכת‪ .‬ככלל‪ ,‬עדיף‬
‫להשתמש בהגדרת ‪ ISO‬נמוכה כדי למנוע רעש בתמונות‪ ,‬אלא אם אתה מצלם‬
‫בסביבות חשוכות או בלילה‪.‬‬
‫תמונה שצולמה תוך שימוש בחצובה וברגישות‬
‫גבוהה‬
‫תמונה מטושטשת עם רגישות ‪ ISO‬נמוכה‬
‫שינויים באיכות ובבהירות בהתאם לרגישות ‪ISO‬‬
‫‪17‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫האופן שבו מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס‬
‫ורגישות ה‪ ISO-‬שולטים בחשיפה‬
‫הגדרות‬
‫הגדרת מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס ורגישות ה‪ ISO-‬קשורות באופן הדוק זו‬
‫לזו בצילום‪ .‬הגדרת מפתח הצמצם קובעת את הפתח שמווסת את האור שנכנס‬
‫למצלמה‪ ,‬ואילו מהירות התריס קובעת את משך הזמן שבו ניתן לאור להיכנס‪.‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬קובעת את המהירות שבה סרט הצילום מגיב לאור‪ .‬ביחד‪ ,‬שלושת‬
‫ההיבטים האלה מתוארים כמשולש החשיפה‪.‬‬
‫מהירות גבוהה‬
‫= פחות אור‬
‫מהירות נמוכה‬
‫= יותר אור‬
‫מהירות התריס‬
‫מהיר = חד‬
‫איטי = מטושטש‬
‫שינוי במהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם או רגישות ‪ ISO‬ניתן לביטול על ידי כוונון של‬
‫הערכים האחרים לשמירה על כמות האור‪ .‬התוצאות‪ ,‬עם זאת‪ ,‬משתנות בהתאם‬
‫להגדרות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מהירות התריס שימושית לביטוי תנועה‪ ,‬מפתח צמצם יכול‬
‫לשלוט בעומק השדה‪ ,‬ורגישות ‪ ISO‬יכולה לשלוט בגרעיניות של התמונה‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תוצאה‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫פתח‬
‫מפתח צמצם רחב‬
‫= יותר אור‬
‫מפתח צמצם צר‬
‫= פחות אור‬
‫תוצאה‬
‫רגישות גבוהה‬
‫= רגיש יותר לאור‬
‫רגישות נמוכה‬
‫= פחות רגיש לאור‬
‫גבוהה = גרעיני יותר‬
‫נמוכה = פחות גרעיני‬
‫רחב = עומק שדה קטן‬
‫צר = עומק שדה גדול‬
‫‪18‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫התאמה בין אורך מוקד‪ ,‬זווית ופרספקטיבה‬
‫אורך מוקד ארוך‬
‫אורך מוקד‪ ,‬הנמדד במילימטרים‪ ,‬הוא המרחק בין אמצע העדשה לנקודת המוקד‬
‫שלה‪ .‬הוא משפיע על הזווית ועל הפרספקטיבה של התמונות המצולמות‪ .‬אורך‬
‫מוקד קצר מתורגם לזווית רחבה‪ ,‬המאפשרת לצלם תמונה רחבה‪ .‬אורך מוקד ארוך‬
‫מתורגם לזווית צרה‪ ,‬המאפשרת לצלם תמונות מרחוק‪.‬‬
‫אורך מוקד קצר‬
‫עדשת טלפוטו‬
‫צילום מרחוק‬
‫זווית צרה‬
‫עדשת זווית רחבה‬
‫השווה בין התמונות למטה וראה את ההבדלים‪.‬‬
‫תמונה רחבה‬
‫זווית רחבה‬
‫זווית ‪ 20‬מ"מ‬
‫זווית ‪ 50‬מ"מ‬
‫זווית ‪ 200‬מ"מ‬
‫בדרך כלל‪ ,‬עדשה עם זווית רחבה מתאימה לצילום נופים ועדשה עם זווית צרה‬
‫מומלצת לצילום אירועי ספורט או דיוקנאות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫עומק שדה‬
‫מה שולט באפקטים של חוסר מיקוד?‬
‫דיוקנאות או תמונות של טבע דומם שזוכות לשבחים בדרך ככל הן אלה שבהן‬
‫הרקע אינו ממוקד כך שנושא התמונה מודגש‪ .‬בהתאם לאזורי המיקוד‪ ,‬התמונה‬
‫יכולה להיות מטושטשת או חדה‪ .‬הדבר נקרא עומק שדה נמוך או עומק שדה גבוה‪.‬‬
‫עומק השדה הוא האזור הממוקד מסביב לנושא התמונה‪ .‬לכן‪ ,‬עומק שדה קטן מציין‬
‫שהאזור הממוקד צד ועומק שדה גדול מציין שהאזור הממוקד רחב‪.‬‬
‫עומק השדה תלוי במפתח הצמצם‬
‫ככל שמפתח הצמצם רחב יותר (כלומר ערך מפתח הצמצם נמוך יותר)‪ ,‬כך עומק‬
‫השדה קטן יותר‪ .‬במצב שבו הערכים האחרים כולל מהירות התריס ורגישות ‪ISO‬‬
‫אינם משתנים‪ ,‬מפתח צמצם נמוך מוביל לתמונה עם עומק שדה קטן‪.‬‬
‫תמונה עם עומק שדה קטן‪ ,‬המדגישה את נושא התמונה ומטשטשת את השאר‪,‬‬
‫ניתן לקבל באמצעות עדשה טלסקופית או בחירה במפתח צמצם קטן‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬
‫תמונה עם עומק שדה גדול‪ ,‬המראה את כל רכיבי התמונה ממוקדים וחדים‪ ,‬ניתן‬
‫לקבל עם עדשה רחבה או על‪-‬ידי בחירה במפתח צמצם גדול‪.‬‬
‫‪ 20‬מ"מ ‪F5.7‬‬
‫עומק שדה קטן‬
‫‪ 50‬מ"מ ‪F22‬‬
‫עומק שדה גדול‬
‫‪20‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫עומק השדה תלוי באורך המוקד‬
‫עומק השדה תלוי במרחק בין האובייקט לבין המצלמה‬
‫ככל שאורך המוקד ארוך יותר‪ ,‬כך עומק השדה קטן יותר‪ .‬עדשה טלסקופית עם‬
‫אורך מוקד גדול יותר מתאימה יותר מעדשה טלסקופית בעלת אורך מוקד קצר‬
‫יותר‪ ,‬לצילום תמונה עם עומק שדה קטן‪.‬‬
‫ככל שהמרחק בין המצלמה לאובייקט המצולם קטן יותר‪ ,‬כך עומק השדה קטן יותר‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬צילום אובייקט מקרוב עשוי להוביל לתמונה עם עומק שדה קטן‪.‬‬
‫תמונה שצולמה באמצעות עדשה טלסקופית ‪ 100‬מ"מ‬
‫תמונה שצולמה באמצעות עדשה טלסקופית‬
‫‪ 20‬מ"מ‬
‫תמונה שצולמה באמצעות עדשה טלסקופית‬
‫‪ 100‬מ"מ‬
‫תמונה שצולמה במרחק קטן מהאובייקט‬
‫‪21‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫תצוגה מקדימה של עומק השדה‬
‫ניתן להשתמש בלחצן המותאם אישית כדי לקבל מושג על הצילום שיתקבל לפני‬
‫ביצוע הצילום‪ .‬כשאתה לוחץ על לחצן זה‪ ,‬המצלמה מכווננת את מפתח הצמצם‬
‫לערכים שהוגדרו מראש ומראה את התוצאות על המסך‪ .‬הגדר את הפונקציה של‬
‫הלחצן המותאם אישית לתצוגה מקדימה אופטית‪( .‬עמ' ‪)128‬‬
‫קומפוזיציה‬
‫כיף לצלם את העולם המרהיב סביבנו בעזרת מצלמה‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא משנה כמה‬
‫העולם יפה‪ ,‬קומפוזיציה לא מוצלחת לא תצליח לבטא את היופי הזה‪.‬‬
‫כאשר עוסקים בקומפוזיציה‪ ,‬חשוב מאוד לתעדף אובייקטים מצולמים‪.‬‬
‫מושג ה'קומפוזיציה' בתחום הצילום‪ ,‬משמעו ארגון האובייקטים בתוך התמונה‪.‬‬
‫בדרך כלל ציות לחוק השלישים מוביל לקומפוזיציה טובה‪.‬‬
‫חוק השלישים‬
‫כדי להשתמש בחוק השלישים‪ ,‬חלק את התמונה לתבנית ‪ 3X3‬של מלבנים זהים‬
‫בגודלם‪.‬‬
‫כדי להרכיב תמונות המדגישות בצורה הטובה ביותר את האובייקט‪ ,‬ודא שהוא‬
‫ממוקם באחת הפינות של המלבן המרכזי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫שימוש בחוק השלישים יוביל לתמונות עם קומפוזיציה יציבה ומושכת‪ .‬להלן מספר‬
‫דוגמאות‪.‬‬
‫תמונות עם שני אובייקטים‬
‫אם האובייקט נמצא בפינה אחת של התמונה‪ ,‬הדבר יוצר קומפוזיציה לא מאוזנת‪.‬‬
‫ניתן לייצב את התמונה על‪-‬ידי צילום אובייקט נוסף בפינה הנגדית לאיזון משקל‬
‫התמונה‪.‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫לא יציב‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫יציב‬
‫בעת צילום תמונות נוף‪ ,‬מרכוז האופק ייצור אפקט של חוסר איזון‪ .‬הענק משקל רב‬
‫יותר לתמונה על‪-‬ידי הזזת האופק כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫לא יציב‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫יציב‬
‫‪23‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מבזק‬
‫מספר מנחה של מבזק‬
‫אור הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בצילום‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא קל למצוא מספיק‬
‫אור בכל שעה ובכל מקום‪ .‬שימוש במבזק מאפשר למטב את הגדרות האור וליצור‬
‫מגוון אפקטים‪.‬‬
‫מבזק‪ ,‬שנקרא גם סטרוב או אור מהיר‪ ,‬עוזר ליצור חשיפה מספקת בתנאי תאורה‬
‫חלשה‪ .‬הוא גם שימושי בתנאים שבהם לא חסר אור‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫במבזק לפיצוי החשיפה של צללית של אובייקט או צילום ברור הן של האובייקט והן‬
‫של הרקע בתנאי תאורה אחורית‪.‬‬
‫מספר הדגם של מבזק מתייחס לעוצמת המבזק‪ ,‬וכמות האור המרבית שהוא מפיק‬
‫מיוצגת בעזרת ערך שנקרא 'מספר מנחה'‪ .‬ככל שהמספר המנחה גדול יותר‪ ,‬כך‬
‫המבזק מפיק יותר אור‪ .‬המספר המנחה מתקבל מהכפלת המרחק בין המבזק‬
‫לאובייקט במפתח הצמצם כאשר רגישות ‪ ISO‬מוגדרת ל‪.100-‬‬
‫מספר מנחה = מרחק בין מבזק לאובייקט ‪ X‬מפתח צמצם‬
‫מפתח צמצם = מספר מנחה ‪ /‬מרחק בין מבזק לאובייקט‬
‫מרחק בין מבזק לאובייקט = מספר מנחה ‪ /‬מפתח צמצם‬
‫לכן‪ ,‬אם אתה יודע את המספר המנחה של מבזק‪ ,‬תוכל להעריך את המרחק‬
‫האופטימלי בין המבזק לאובייקט בעת הגדרה ידנית של המבזק‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫אם המספר המנחה של מבזק הוא ‪ GN 20‬והוא נמצא במרחק של ‪ 4‬מטרים‬
‫מהאובייקט‪ ,‬מפתח הצמצם האופטימלי הוא ‪.F5.0‬‬
‫לפני התיקון‬
‫לאחר התיקון‬
‫‪24‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫צילום החזרה‬
‫צילום החזרה מתייחס לשיטה של החזרת האור מהתקרה או מהקירות כדי שהאור‬
‫יתפזר באחידות על האובייקט‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬תמונות המצולמות עם מבזק עשויות‬
‫להיראות לא טבעיות ועם צלליות‪ .‬אובייקטים בתמונות שבהן נעשה שימוש בהחזרה‬
‫אינן מטילות צלליות ונראות חלקות יותר בזכות הפיזור האחיד של האור‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫פרק ‪1‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫למד על מבנה המצלמה‪ ,‬הסמלים בתצוגה‪ ,‬הפונקציות הבסיסיות‪ ,‬העדשה המצורפת והאביזרים האופציונליים‪.‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫תחילת העבודה‬
‫הוצאה מהאריזה‬
‫בדוק את אריזת המוצר וזהה את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫מצלמה‬
‫(כולל מכסה גוף המצלמה ומכסה החיבור‬
‫הישיר למבזק החיצוני)‬
‫מבזק חיצוני‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫עמדת סוללה‪/‬כבל מתח ‪AC‬‬
‫תקליטור תוכנה‬
‫(כולל המדריך למשתמש)‬
‫מדריך למשתמש ‪ -‬הפעלה בסיסית‬
‫רצועה‬
‫ האיורים עשויים להיות שונים מהפריטים בפועל‪.‬‬
‫ ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים בחנות קמעונאית או במרכז שירות של ‪ Samsung .Samsung‬אינה אחראית לאף בעיה‬
‫הנגרמת כתוצאה משימוש באביזרים בלתי‪-‬מורשים‪ .‬לקבלת מידע לגבי אביזרים‪ ,‬עיין בעמוד ‪.173‬‬
‫‪27‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫מבנה המצלמה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫חוגת מצבים‬
‫ ‪ :t‬מצב אוטומטי חכם (עמ' ‪)43‬‬
‫ ‪ :P‬מצב תוכנית (עמ' ‪)44‬‬
‫ ‪ :A‬מצב עדיפות צמצם (עמ' ‪)45‬‬
‫ ‪ :S‬מצב עדיפות תריס (עמ' ‪)45‬‬
‫ ‪ :M‬מצב ידני (עמ' ‪)46‬‬
‫ ‪ :i‬מצב קדימות עדשה (עמ' ‪)47‬‬
‫ ‪ :g‬מצב קסם (עמ' ‪)50‬‬
‫ ‪ :s‬מצב סצינה (עמ' ‪)51‬‬
‫ ‪ :v‬מצב סרט (עמ' ‪)54‬‬
‫ ‪( Wi-Fi :B‬עמ' ‪)100‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצן ‪SMART LINK‬‬
‫הפעל פונקציית ‪ Wi-Fi‬מבוקשת‪( .‬עמ' ‪)30‬‬
‫‪3‬‬
‫מיקרופון‬
‫‪4‬‬
‫לולאה לרצועה של המצלמה‬
‫‪5‬‬
‫רמקול‬
‫‪6‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫שם‬
‫‪9‬‬
‫מס'‬
‫שם‬
‫‪7‬‬
‫לחצן שחרור עדשה‬
‫‪8‬‬
‫טבעת חיבור העדשה‬
‫‪9‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪10‬‬
‫תאורת סיוע למיקוד אוטומטי‪/‬נורת שעון‬
‫עצר‬
‫‪11‬‬
‫מתג הפעלה‬
‫‪12‬‬
‫לחצן הצילום‬
‫‪28‬‬
‫המצלמה שלי > מבנה המצלמה‬
‫‪3‬‬
‫‪1 2‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫מכסה חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪2‬‬
‫מנעל חם‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11 10‬‬
‫‪9‬‬
‫שם‬
‫‪8‬‬
‫אנטנה פנימית‬
‫* הימנע ממגע עם האנטנה הפנימית בעת שימוש‬
‫ברשת האלחוטית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לחצן ‪Fn‬‬
‫גש לפונקציות החשובות וכוונון מההגדרות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצן ‪o‬‬
‫ במסך התפריטים‪ :‬שמירת האפשרויות‬
‫שנבחרו‪.‬‬
‫ במצב צילום‪ :‬מאפשר לבחור ידנית אזור‬
‫מיקוד בחלק ממצבי הצילום‪.‬‬
‫לחצן מחיקה‪/‬מותאם אישית‬
‫ במצב צילום‪ :‬ביצוע פונקציה שנבחרה‪.‬‬
‫(עמ' ‪)128‬‬
‫ במצב הצגה‪ :‬מחיקת קבצים‪.‬‬
‫לחצן ניווט (חוגה חכמה)‬
‫ במצב צילום‬
‫לחצן צילום וידאו‬
‫התחל הקלטת וידאו‪.‬‬
‫נורת סטטוס‬
‫חיווי למצב המצלמה‪.‬‬
‫ מהבהבת‪ :‬בעת שמירת תמונה‪ ,‬צילום‬
‫וידאו‪ ,‬שליחת נתונים למחשב או‬
‫למדפסת‪ ,‬או התחברות ל‪ WLAN-‬או‬
‫שליחת תמונה‪.‬‬
‫ רציפה‪ :‬כאשר אין נתונים להעברה‪ ,‬או‬
‫כאשר הושלמה העברת נתונים למחשב‬
‫או למדפסת‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מס'‬
‫שם‬
‫‪9‬‬
‫ ‪ :D‬הצגת הגדרות המצלמה ושינוי‬‫אפשרויות‬
‫ ‪ :I‬כוונון ערך החשיפה‪/‬במצב‬‫‪ ,M‬בחירת מפתח הצמצם או מהירות‬
‫התריס‬
‫ ‪ :C‬בחירת אפשרות הינע‬‫ ‪ :F‬בחירת מצב מיקוד אוטומטי‬‫ במצבים אחרים‬
‫תנועה למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‬
‫בהתאמה‪( .‬ניתן גם לסובב את לחצן‬
‫הניווט כדי לעבור בין מסכים או לגלול בין‬
‫קבצים)‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לחצן הצגה‬
‫כניסה למצב הצגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לחצן ‪MENU‬‬
‫גישה לאפשרויות או לתפריטים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תצוגה‬
‫‪29‬‬
‫המצלמה שלי > מבנה המצלמה‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫יציאת ‪ USB‬ושחרור תריס‬
‫חבר את המצלמה למחשב או לשחרור תריס‪ .‬השתמש בכבל שחרור תריס עם חצובה למזעור תזוזת‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫‪3‬‬
‫מכסה תא סוללה‪/‬כרטיס זיכרון‬
‫הכנס כרטיס זיכרון וסוללה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חיבור לחצובה‬
‫‪3‬‬
‫שימוש בלחצן ‪SMART LINK‬‬
‫ניתן להפעיל את תכונת ה‪ Wi-Fi-‬בנוחות באמצעות הלחצן ‪.SMART LINK‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ SMART LINK‬כדי להפעיל את פונקציית ה‪ Wi-Fi-‬שהגדרת‪ .‬הטבעת סביב‬
‫הלחצן תאיר והמצלמה תפעיל את הפונקציה שהגדרת‪.‬‬
‫הגדרת אפשרות ‪SMART LINK‬‬
‫ניתן לבחור פונקציית ‪ Wi-Fi‬שתופעל בעת לחיצה על הלחצן ‪.SMART LINK‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫‪,SMART LINK‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← X ← ]m‬מיפוי מפתח ← ‪ ← SMART LINK‬אפשרות‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫סמלי תצוגה‬
‫במצב צילום‬
‫סמל‬
‫צילום תמונות‬
‫‪1‬‬
‫‪London‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬אפשרויות צילום (שמאל)‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫גודל תמונה‬
‫איכות תמונה‬
‫אזור מיקוד‬
‫זיהוי פנים‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (עמ' ‪)65‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫אפשרות מבזק‬
‫סולם מרחקים (עמ' ‪)127‬‬
‫עוצמת מבזק‬
‫פלס (עמ' ‪)32‬‬
‫מדידה (עמ' ‪)79‬‬
‫רעידת מצלמה‬
‫איזון ללבן (עמ' ‪)61‬‬
‫היסטוגרמה (עמ' ‪)127‬‬
‫מיקרו‪-‬כוונון של איזון ללבן‬
‫מצב צילום‬
‫גוון פנים‬
‫מיקוד‬
‫ריטוש פנים‬
‫מחוון מבזק‬
‫אשף התמונות (עמ' ‪)64‬‬
‫מהירות התריס‬
‫מסנן חכם (עמ' ‪)50‬‬
‫מפתח הצמצם‬
‫מסגרת קסם (עמ' ‪)50‬‬
‫ערך חשיפה‬
‫צבע סלקטיבי (עמ' ‪)83‬‬
‫רגישות ‪( ISO‬עמ' ‪)60‬‬
‫נעילת חשיפה אוטומטית (עמ' ‪)86‬‬
‫‪ .3‬פרטי צילום‬
‫סמל‬
‫לא הוכנס כרטיס זיכרון***‬
‫תיאור‬
‫מספר תמונות זמין‬
‫‪ Z‬פועל‬
‫‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫‬
‫‪ :‬טעינה חלקית‬
‫‬
‫(אדום)‪ :‬ריק (יש לטעון‬
‫‬
‫מחדש את הסוללה)‬
‫‪ Z‬יחס‬
‫‪ AutoShare‬מופעל‬
‫‪ GPS‬מופעל*‬
‫מרחב צבעים‬
‫תאריך‬
‫טווח חכם (עמ' ‪)82‬‬
‫שעה‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪( )OIS‬עמ' ‪)71‬‬
‫פרטי מיקום*‬
‫פס סיוע למיקוד (עמ' ‪**)70‬‬
‫‪ .2‬אפשרויות צילום (ימין)‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מצב הנעה‬
‫תיאור‬
‫מסגרת מיקוד אוטומטי‬
‫* סמלים אלה מופיעים בעת חיבור מודול ‪ GPS‬אופציונלי‪.‬‬
‫** סמל זה מופיע כשבוחרים באפשרות ‪ FA‬של פונקציית הסיוע‬
‫במיקוד ידני‪.‬‬
‫*** תמונות שצולמו בלי להכניס כרטיס זיכרון לא ניתן להדפיס ולא‬
‫להעביר לכרטיס זיכרון או אל המחשב‪.‬‬
‫הסמלים המוצגים ישתנו בהתאם למצב הנבחר או‬
‫לאפשרויות המוגדרות‪.‬‬
‫אזור מדידה נקודתית‬
‫‪31‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫הקלטת וידאו‬
‫‪ .2‬אפשרויות צילום (ימין)‬
‫סמל‬
‫‪1‬‬
‫תיאור‬
‫הזמן שנותר להקלטה‬
‫שעון עצר‬
‫‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫‬
‫‪ :‬טעינה חלקית‬
‫‬
‫(אדום)‪ :‬ריק (יש לטעון מחדש‬
‫‬
‫את הסוללה)‬
‫מדידה (עמ' ‪)79‬‬
‫איזון ללבן (עמ' ‪)61‬‬
‫אשף התמונות (עמ' ‪)64‬‬
‫‪2‬‬
‫צבע סלקטיבי (עמ' ‪)83‬‬
‫הסמלים המוצגים ישתנו בהתאם למצב הנבחר או‬
‫לאפשרויות המוגדרות‪.‬‬
‫‪ .3‬פרטי צילום‬
‫‪3‬‬
‫סמל‬
‫‪ .1‬אפשרויות צילום (שמאל)‬
‫סמל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תיאור‬
‫מסגרת מיקוד אוטומטי מופעלת‬
‫גודל וידאו‬
‫איכות וידאו‬
‫ריבוי תנועה‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (עמ' ‪)65‬‬
‫מעמעם (עמ' ‪)88‬‬
‫הקלטת קול מופעלת (עמ' ‪)88‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪( )OIS‬עמ' ‪)71‬‬
‫תיאור‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫היסטוגרמה (עמ' ‪)127‬‬
‫מצב סרט ‪AE‬‬
‫מידע על הפלס‬
‫הפלס עוזר ליישר את המצלמה עם הקווים האופקיים‬
‫והאנכיים בתצוגה‪ .‬אם הפלס אינו מאוזן‪ ,‬כייל אותו עם‬
‫פונקציית הכיול האופקי‪( .‬עמ' ‪)131‬‬
‫מהירות התריס‬
‫אנכי‬
‫מפתח הצמצם‬
‫ערך חשיפה‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫נעילת חשיפה אוטומטית (עמ' ‪)86‬‬
‫לא הוכנס כרטיס זיכרון‬
‫אופקי‬
‫▲ לא מאוזן‬
‫▲ מאוזן‬
‫‪32‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫במצב הצגה‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הצגת וידאו‬
‫‪1‬‬
‫‪London‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Metering‬‬
‫‪Flash‬‬
‫‪Focal Length‬‬
‫‪White Balance‬‬
‫‪EV‬‬
‫‪Picture Wizard‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Date‬‬
‫מידע‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪2‬‬
‫גודל סרטון‬
‫תאריך‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫עצור‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫הפסק‬
‫תיאור‬
‫עוצמת קול‬
‫‪1‬‬
‫התמונה שצולמה‬
‫מהירות הפעלה‬
‫קובץ בצילום רציף‬
‫‪2‬‬
‫היסטוגרמת ‪( RGB‬עמ' ‪)127‬‬
‫עוצמת קול‬
‫קובץ ‪RAW‬‬
‫‪3‬‬
‫מצב צילום‪ ,‬מדידה‪ ,‬מבזק‪ ,‬איזון ללבן‪ ,‬אשף‬
‫התמונות‪ ,‬טווח מיקוד‪ ,‬ערך חשיפה‪ ,‬גודל‬
‫תמונה‪ ,‬תאריך‬
‫מספר תיקייה ‪ -‬מספר קובץ‬
‫‪4‬‬
‫מהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם‪ ,‬ערך ‪,ISO‬‬
‫מספר הקבצים הכולל‪/‬קובץ נוכחי‬
‫פרטי מיקום‬
‫קובץ תלת‪-‬ממד‬
‫לקובץ נוספו פרטי הדפסה (עמ' ‪)138‬‬
‫קובץ מוגן‬
‫ריבוי תנועה‬
‫זמן הצגה נוכחי‬
‫אורך וידאו‬
‫מספר תיקייה ‪ -‬מספר קובץ‬
‫פרטי מיקום‬
‫מהירות התריס‬
‫מפתח הצמצם‬
‫ערך ‪ISO‬‬
‫קובץ נוכחי‪/‬מספר קבצים כולל‬
‫‪33‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫עדשות‬
‫ניתן לרכוש עדשות נוספות שיוצרו במיוחד עבור מצלמת סדרת ‪ NX‬שלך‪ .‬למד עוד‬
‫על הפונקציות של כל עדשה ובחר אחת שמתאימה לצרכים ולהעדפות שלך‪.‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪2‬‬
‫מתג נעילת זום‬
‫מבנה העדשה‬
‫‪3‬‬
‫עדשה‬
‫‪4‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ' ‪)66‬‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II‬דוגמה)‬
‫‪5‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ' ‪)48‬‬
‫‪6‬‬
‫טבעת זום‬
‫‪7‬‬
‫מגעי העדשה‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כאשר אינך משתמש בעדשה‪ ,‬חבר את מכסה העדשה ואת מכסה טבעת חיבור‬
‫העדשה כדי למנוע לכלוך ושריטות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪34‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫נעילה או ביטול נעילה של העדשה‬
‫כדי לנעול את העדשה‪ ,‬משוך והחזק את מתג נעילת הזום הרחק מגוף המצלמה‪,‬‬
‫וסובב את טבעת הזום בכיוון השעון‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת העדשה‪ ,‬סובב את טבעת הזום נגד כיוון השעון עד להישמע‬
‫קליק‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונות כאשר העדשה נעולה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 16 mm F2.4‬דוגמה)‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III‬דוגמה)‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ' ‪)48‬‬
‫תיאור‬
‫‪2‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪1‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪3‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ' ‪)66‬‬
‫‪2‬‬
‫טבעת זום‬
‫‪4‬‬
‫עדשה‬
‫‪3‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ' ‪)66‬‬
‫‪5‬‬
‫מגעי העדשה‬
‫‪4‬‬
‫נקודת סימון לחיבור מגן עדשה‬
‫‪5‬‬
‫עדשה‬
‫‪6‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ' ‪)48‬‬
‫‪7‬‬
‫מתג ‪( MF/AF‬עמ' ‪)65‬‬
‫‪8‬‬
‫מגעי העדשה‬
‫מס'‬
‫‪36‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫סימונים על העדשה‬
‫גלה את המשמעות של המספרים על העדשה‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS‬דוגמה)‬
‫‪3 4 5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫תיאור‬
‫מפתח הצמצם‬
‫מגוון מפתחי צמצם נתמכים‪ .‬לדוגמה‪ 6.3–1:3.5 ,‬פירושו שערך מפתח הצמצם‬
‫המרבי נע בין ‪ 3.5‬ל‪.6.3-‬‬
‫‪2‬‬
‫אורך מוקד‬
‫המרחק בין אמצע העדשה לנקודת המיקוד (במילימטרים)‪ .‬המספר הזה מבוטא‬
‫בתחום‪ :‬אורך מוקד מינימלי לאורך מוקד מקסימלי של העדשה‪.‬‬
‫אורכי מוקד ארוכים יותר באים לידי ביטוי בזויות ראייה צרות יותר‪ ,‬ואובייקט‬
‫צילום מוגדל‪ .‬אורכי מוקד קצרים יותר באים לידי ביטוי בזויות ראייה רחבות‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪ ED‬משמעותו פיזור נמוך במיוחד (‪ .)Extra-low Dispersion‬זכוכית עם פיזור‬
‫נמוך במיוחד יעילה במזעור התאבכויות כרומטיות (עיוות שמתרחש כאשר‬
‫עדשה אינה ממקדת את כל הצבעים לאותה נקודת התכנסות)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (עמ' ‪)71‬‬
‫ייצוב תמונה אופטית‪ .‬עדשות עם התכונה הזו יכולות לזהות רעידות של‬
‫המצלמה ולבטל ביעילות את התנועה בתוך המצלמה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Ø‬‬
‫קוטר העדשה‪ .‬כאשר אתה מחבר מסנן לעדשה‪ ,‬ודא שקוטר העדשה זהה‬
‫לקוטר המסנן‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫אביזרים‬
‫ניתן להשתמש באביזרים כולל מבזק חיצוני ומודול ‪ GPS‬שיכולים לעזור לך לצלם‬
‫תמונות טובות ונוחות יותר‪.‬‬
‫מבנה מבזק חיצוני‬
‫למידע נוסף על אביזרים אופציונליים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש עבור כל אביזר‪.‬‬
‫‪( SEF220A‬דוגמה) (אופציונלי)‬
‫‪7‬‬
‫ האיורים עשויים להיות שונים מהפריטים בפועל‪.‬‬
‫ ניתן לרכוש אביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ Samsung‬בחנות קמעונאית או במרכז‬
‫שירות של ‪ Samsung .Samsung‬אינה אחראית לנזק כתוצאה משימוש‬
‫באביזרים של יצרן אחר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫‪9‬‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫סמלי תצוגה‬
‫‪2‬‬
‫נורית מוכן‪/‬לחצן בדיקה‬
‫‪3‬‬
‫לחצן מצב‬
‫‪4‬‬
‫לחצן שחרור מבזק‬
‫‪5‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪6‬‬
‫כיסוי תא הסוללה‬
‫‪7‬‬
‫‪Bulb‬‬
‫‪8‬‬
‫מצג מצב ‪WIDE/TELE‬‬
‫‪9‬‬
‫חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪38‬‬
‫המצלמה שלי > אביזרים‬
‫‪( SEF8A‬דוגמה)‬
‫חיבור המבזק‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר מהמצלמה את כיסוי החיבור הישיר למבזק החיצוני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫‪Bulb‬‬
‫‪2‬‬
‫חוגה להידוק חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪3‬‬
‫חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪2‬‬
‫התקן את המבזק על‪-‬ידי החלקתו על החיבור‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫המצלמה שלי > אביזרים‬
‫‪3‬‬
‫נעל את המבזק במקומו על‪-‬ידי סיבוב חוגת החיבור הישיר בכיוון‬
‫השעון‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הרם את המבזק לשימוש‪.‬‬
‫ ניתן לצלם תמונות עם מבזק שאינו טעון במלואו‪ ,‬אך מומלץ להשתמש במבזק‬
‫טעון במלואו‪.‬‬
‫ עיין בדף אביזרים אופציונליים לפרטים על מבזקים חיצוניים זמינים‪( .‬עמ' ‪)173‬‬
‫ האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫ ישנו מרווח זמן בין שני פרצי המבזק‪ .‬אין לזוז לפני הפעלת המבזק השני‪.‬‬
‫ ‪ SEF8A‬עשוי שלא להתאים למצלמות אחרות מסדרת ‪.NX‬‬
‫ לפרטים נוספים על מבזק אופציונלי‪ ,‬עיין במדריך למשתמש עבור אותו מבזק‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק במבזקים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש במבזקים שאינם‬
‫תואמים עלול להזיק למצלמה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫המצלמה שלי > אביזרים‬
‫מבנה מודול ‪( GPS‬אופציונלי)‬
‫‪1‬‬
‫חיבור מודול ה‪GPS-‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר מהמצלמה את כיסוי החיבור הישיר למבזק החיצוני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫נורת סטטוס‬
‫‪2‬‬
‫לחצן הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪3‬‬
‫חוגה להידוק חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪4‬‬
‫חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪5‬‬
‫כיסוי תא הסוללה‬
‫‪2‬‬
‫התקן את מודול ה‪ GPS-‬על‪-‬ידי החלקתו על החיבור‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫המצלמה שלי > אביזרים‬
‫‪3‬‬
‫נעל את מודול ה‪ GPS-‬במקומו על‪-‬ידי סיבוב חוגת החיבור הישיר‬
‫בכיוון ‪( LOCK‬נעילה)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה של מודול ה‪.GPS-‬‬
‫‪42‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫מצבי צילום‬
‫שני מצבי צילום פשוטים ‪ -‬אוטומטי חכם ומצב סצנה ‪ -‬עוזרים לצלם תמונות עם‬
‫מגוון הגדרות אוטומטיות‪ .‬מצבים נוספים מאפשרים התאמה אישית רחבה יותר של‬
‫ההגדרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪t‬‬
‫מצב אוטומטי חכם (עמ' ‪)43‬‬
‫‪P‬‬
‫מצב תוכנית (עמ' ‪)44‬‬
‫‪A‬‬
‫מצב עדיפות צמצם (עמ' ‪)45‬‬
‫‪S‬‬
‫מצב עדיפות תריס (עמ' ‪)45‬‬
‫‪M‬‬
‫מצב ידני (עמ' ‪)46‬‬
‫‪i‬‬
‫מצב קדימות עדשה (עמ' ‪)47‬‬
‫‪g‬‬
‫מצב קסם (עמ' ‪)50‬‬
‫‪s‬‬
‫מצב סצינה (עמ' ‪)51‬‬
‫‪v‬‬
‫‪( Movie mode‬עמ' ‪)54‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ t‬מצב אוטומטי חכם‬
‫במצב אוטומטי חכם‪ ,‬המצלמה מזהה את תנאי הסביבה ומכווננת באופן אוטומטי‬
‫גורמים שתורמים לחשיפה‪ ,‬כולל מהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם‪ ,‬מדידה‪ ,‬איזון‬
‫ללבן ופיצוי חשיפה‪ .‬מכיוון שהמצלמה שולטת במרבית הפונקציות‪ ,‬חלק מפונקציות‬
‫הצילום מוגבלות‪ .‬מצב זה שימושי לצילום מהיר עם מיעוט כוונונים‪.‬‬
‫המצלמה עשויה לזהות סצנות שונות‪ ,‬גם עם אובייקטים זהים‪ ,‬בהתאם לגורמים‬
‫חיצוניים כגון רעידת המצלמה‪ ,‬תאורה ומרחק מהאובייקט‪.‬‬
‫‪( Wi-Fi‬עמ' ‪)100‬‬
‫‪43‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ P‬מצב תוכנית‬
‫המצלמה מתאימה באופן אוטומטי את מהירות התריס ואת מפתח הצמצם‪ ,‬כך‬
‫שיתקבל ערך חשיפה אופטימלי‪.‬‬
‫מצב זה שימושי כאשר אתה רוצה לצלם תמונות בחשיפה קבועה תוך יכולת לכוונן‬
‫הגדרות אחרות‪.‬‬
‫הזזת תוכנית‬
‫הפונקציה הזזת תוכנית מאפשרת לכוונן את מהירות התריס ואת מפתח הצמצם‪,‬‬
‫תוך שהמצלמה שומרת על אותה חשיפה‪ .‬כאשר אתה מסובב את לחצן הניווט נגד‬
‫כיוון השעון‪ ,‬מהירות התריס קטנה‪ ,‬ומפתח הצמצם גדל‪ .‬כאשר אתה מסובב את‬
‫לחצן הניווט עם כיוון השעון‪ ,‬מהירות התריס גדלה‪ ,‬ומפתח הצמצם קטן‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ A‬מצב עדיפות צמצם‬
‫‪ S‬מצב עדיפות תריס‬
‫במצב עדיפות צמצם‪ ,‬המצלמה מחשבת באופן אוטומטי את מהירות התריס בהתאם‬
‫למפתח הצמצם שבחרת‪ .‬ניתן לכוונן את עומק השדה (‪ )DOF‬על‪-‬ידי שינוי ערך‬
‫מפתח הצמצם‪ .‬מצב זה שימושי לצילום דיוקנאות ותמונות נוף‪.‬‬
‫במצב עדיפות תריס‪ ,‬המצלמה מחשבת באופן אוטומטי את ערך מפתח הצמצם‬
‫בהתאם למהירות התריס שבחרת‪ .‬מצב זה שימושי לצילום תמונות של אובייקטים‬
‫בתנועה מהירה או ליצירת אפקטים של מעקב בתמונה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬קבע מהירות תריס של יותר מ‪ 1/500-‬שניות כדי להקפיא את האובייקט‪.‬‬
‫כדי שהאובייקט ייראה מטושטש‪ ,‬קבע את מהירות התריס לערך קטן‬
‫מ‪ 1/30-‬שניות‪.‬‬
‫עומק שדה גדול‬
‫עומק שדה קטן‬
‫בתנאי תאורה חלשה‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך להגדיר את רגישות ‪ ISO‬כדי למנוע תמונות‬
‫מטושטשות‪.‬‬
‫מהירות תריס איטית‬
‫מהירות תריס מהירה‬
‫כדי לפצות על כמות האור הפחותה שיכולה להיכנס במהירויות תריס גבוהות‪ ,‬פתח‬
‫את הצמצם והכנס יותר אור‪ .‬אם התמונות עדיין כהות מדי‪ ,‬הגדל את ערך ‪.ISO‬‬
‫‪45‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ M‬מצב ידני‬
‫השימוש ב‪Bulb-‬‬
‫מצב ידני מאפשר לך לכוונן את מהירות התריס ואת ערך מפתח הצמצם באופן ידני‪.‬‬
‫במצב זה‪ ,‬תוכל לשלוט באופן מלא בחשיפה של התמונות‪.‬‬
‫המצב הזה שימושי בסביבות צילום מבוקרות‪ ,‬כמו סטודיו‪ ,‬או כאשר נדרש כוונון עדין‬
‫של הגדרות המצלמה‪ .‬המצב הידני מומלץ גם לצילום סצנות בלילה או זיקוקים‪.‬‬
‫מצב מסגור‬
‫כאשר אתה מכוונן את ערך מפתח הצמצם או את מהירות התריס‪ ,‬החשיפה משתנה‬
‫בהתאם להגדרות‪ ,‬לכן התצוגה עשויה להיות כהה יותר‪ .‬כאשר פונקציה זו פועלת‪,‬‬
‫בהירות התצוגה תישאר קבועה‪ ,‬ללא קשר להגדרות‪ ,‬כך שתוכל למסגר טוב יותר‬
‫את הצילום‪.‬‬
‫כדי להשתמש במצב‬
‫מסגור‪,‬‬
‫השתמש ב‪ Bulb-‬לצילום סצנות של לילה או את השמיים בלילה‪ .‬בתע לחיצה על‬
‫[לחצן הצילום]‪ ,‬התריס נשאר פתוח כך שתוכל ליצור אפקטים של תאורה בתנועה‪.‬‬
‫כדי להשתמש‬
‫ב‪,Bulb-‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור מהירות תריס‪ ,‬ולאחר מכן סובב את‬
‫לחצן הניווט נגד כיוון השעון עד ‪ ← Bulb‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫[לחצן הצילום] למשך הזמן הרצוי‪.‬‬
‫ אם תגדיר ערך ‪ ISO‬גבוה או שתפתח את הצמצם לפרק זמן ארוך‪ ,‬הרעש‬
‫בתמונה עשוי להיות מוגבר‪.‬‬
‫ לא ניתן להשתמש בפונקציית הצילום הרציף יחד עם הפונקציה ‪.Bulb‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← K ← ]m‬מצב מסגור ←‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ i‬מצב עדיפות עדשה‬
‫‪3‬‬
‫כוונן את טבעת המיקוד כדי לבחור סצנה או אפקט מסנן‪.‬‬
‫ אם לחצת על [‪ ]f‬כדי לבחור את ‪ ,E‬לחץ על [‪ ,]o‬ולאחר מכן‬
‫סובב את לחצן הניווט או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור אפשרות‪.‬‬
‫השימוש במצב ‪E‬‬
‫ניתן לבחור סצנה (‪ )i-Scene‬או אפקט מסנן מתאימים לעדשה שחיברת‪ .‬הסצנות‬
‫ואפקטי המסנן הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לעדשה המחוברת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.i‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬על העדשה כדי לבחור ‪.E‬‬
‫תאורה אחורית‬
‫ ניתן להשתמש בפונקציה זו גם על‪-‬ידי לחיצה על [‪.]f‬‬
‫‪E‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה מלאה על [לחצן הצילום] כדי לצלם את התמונה‪.‬‬
‫מצבי הסצנה ואפקטי המסנן הזמינים (לעדשת ‪SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6‬‬
‫‪ :)ED II‬צילום יופי‪ ,‬דיוקן‪ ,‬ילדים‪ ,‬תאורה אחורית‪ ,‬נוף‪ ,‬שקיעה‪ ,‬שחר‪ ,‬חוף ושלג‪,‬‬
‫לילה‪ ,‬גבול דקורטיבי‪ ,‬ממוזער‪ ,‬עין דג‪ ,‬רישום‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬נקודות חצי‪-‬צליל‬
‫‪47‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫שימוש ב‪ i-Function-‬במצבים ‪MSAP‬‬
‫‪3‬‬
‫כוונן את טבעת המיקוד כדי לבחור אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש בלחצן ‪ i-Function‬בעדשת ‪ ,i-Function‬ניתן לבחור ולכוונן‬
‫ידנית את מהירות התריס‪ ,‬ערך מפתח הצמצם‪ ,‬ערך החשיפה‪ ,‬רגישות ‪ ISO‬והאיזון‬
‫ללבן על העדשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ S ,A ,P‬או ‪.M‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬בעדשה כדי לבחור הגדרה‪.‬‬
‫אוטומטי‬
‫ ניתן גם לסובב את לחצן הניווט או ללחוץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור‬
‫הגדרה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ לחיצה מלאה על [לחצן הצילום] כדי לצלם את התמונה‪.‬‬
‫אוטומטי‬
‫‪48‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫אפשרויות זמינות‬
‫‪3‬‬
‫מצב צילום‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪M‬‬
‫מפתח הצמצם‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫מהירות התריס‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫ערך חשיפה‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫איזון ללבן‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫ רזולוציית התמונה משתנה בהתאם לדרגת הזום אם אתה משתמש ב‪-‬‬
‫‪.Z‬‬
‫כדי לבחור פריטים שיוצגו כאשר אתה לוחץ על [‪ ]i-Function‬על העדשה במצב‬
‫צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← X ← ]m‬התאמת ‪ ← iFn‬אפשרות ← [‪.]m‬‬
‫‪ Z‬מאפשר לך לבצע זום על אובייקט תוך פגיעה פחותה באיכות התמונה‬
‫בהשוואה לזום דיגיטלי‪ .‬עם זאת‪ ,‬רזולוציית התמונה עשויה להשתנות בהשוואה‬
‫לזום באמצעות סיבוב טבעת הזום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ M ,S ,A ,P‬או ‪.i‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬על העדשה כדי לבחור ‪.Z‬‬
‫‪3:2‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪1:1‬‬
‫‪x1.2‬‬
‫‪4560X3040‬‬
‫(‪)13.9M‬‬
‫‪4560X2568‬‬
‫(‪)11.7M‬‬
‫‪3040X3040‬‬
‫(‪)9.2M‬‬
‫‪x1.4‬‬
‫‪3888X2592‬‬
‫(‪)10.1M‬‬
‫‪3888X2184‬‬
‫(‪)8.5M‬‬
‫‪2592X2592‬‬
‫(‪)6.7M‬‬
‫‪x1.7‬‬
‫‪3264X2176‬‬
‫(‪)7.1M‬‬
‫‪3264X1840‬‬
‫(‪)6.0M‬‬
‫‪2176X2176‬‬
‫(‪)4.7M‬‬
‫‪x2‬‬
‫‪2736X1824‬‬
‫(‪)5.0M‬‬
‫‪2736X1536‬‬
‫(‪)4.2M‬‬
‫‪1824X1824‬‬
‫(‪)3.3M‬‬
‫המספרים האלה מבוססים על הרזולוציה המרבית בכל יחס תמונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שימוש ‪Z‬‬
‫כוונן את טבעת המיקוד כדי לבחור אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫לחץ לחיצה מלאה על [לחצן הצילום] כדי לצלם את התמונה‪.‬‬
‫ ‪ Z‬לא זמין בעת צילום תמונות מתפרצות‪.‬‬
‫ ‪ Z‬לא זמין בעת צילום תמונות בתבנית הקובץ ‪.RAW‬‬
‫ ‪ Z‬לא מופעל בעת הקלטת וידאו על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הקלטת הווידאו‪.‬‬
‫ ניתן גם לסובב את לחצן הניווט או ללחוץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור‬
‫הגדרה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ g‬מצב קסם‬
‫ניתן להפעיל מגוון אפקטי מסנן ואפקטי מסגרת על התמונות והווידאו לקבלת‬
‫תוצאות ייחודיות‪ .‬הצורה והאווירה בתמונות ובווידאו ישתנו בהתאם לאפקט‬
‫שתבחר‪.‬‬
‫כדי לבחור אפקט‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬מצב קסם ← מסגרת קסם או‬
‫מסנן חכם ← האפקט הרצוי‪.‬‬
‫ אם תכלול רישום באפקטי המסנן הנבחרים‪ ,‬גודל התמונה ישתנה אוטומטית‬
‫ל‪ 5.9M-‬ומטה‪.‬‬
‫ אם תגדיר אפקט מסגרת‪ ,‬גודל התמונה ייקבע אוטומטית להיות ‪.2M‬‬
‫ לא ניתן להקליט וידאו עם אפקט מסגרת‪.‬‬
‫ אם תקבל אפקט מסנן‪ ,‬גודל הווידאו יהיה ‪ 640X480‬ומטה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ s‬מצב סצנה‬
‫במצב סצנה‪ ,‬המצלמה בוחרת את ההגדרות המתאימות ביותר לכל סוג סצנה‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הסצנה המבוקשת על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ]f‬במצב צילום‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫פנורמה‪ :‬צלם תמונות פנורמה בדו‪-‬ממד או‬
‫תלת‪-‬ממד‪ .‬תמונות פנורמה שצולמו בתלת‪-‬‬
‫ממד ניתן להציג רק בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫ הגודל המקסימלי לתמונת פנורמה דו‪-‬ממדית הוא ‪8000 X 1152‬‬
‫(אופקי) ו‪( 1728 X 4752-‬אנכי)‪.‬‬
‫ הגודל המקסימלי לתמונת פנורמה תלת‪-‬ממדית הוא ‪3300 X 768‬‬
‫(אופקי)‪.‬‬
‫ במצב פנורמה‪ ,‬אפשרויות צילום מסוימות אינן זמינות‪.‬‬
‫ המצלמה עשויה להפסיק לצלם כתוצאה מהקומפוזיציה של‬
‫התמונה או תנועה של האובייקט המצולם‪.‬‬
‫ במצב פנורמה‪ ,‬המצלמה עשויה שלא לצלם את כל הסצנה‬
‫האחרונה אם תפסיק להזיז את המצלמה‪ ,‬וזאת לשיפור איכות‬
‫התמונה‪ .‬כאשר אתה מצלם את הסצנה המלאה‪ ,‬הזז את המצלמה‬
‫מעט מעבר לנקודה שבה אתה רוצה שהסצנה תסתיים‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫ במצב פנורמה תלת ממדית‪ ,‬המצלמה עשויה שלא לצלם את‬
‫תחילת הסצנה או את סופה‪ ,‬בגלל האופי של אפקט התלת ממד‪.‬‬
‫כדי לצלם את הסצנה המלאה‪ ,‬זוז מעט מעבר לנקודות ההתחלה‬
‫והסיום שאתה רוצה לצלם‪.‬‬
‫ במצב פנורמה תלת‪-‬ממדית‪ ,‬התמונות מצולמות בשתי תבניות‬
‫הקובץ ‪ JPEG‬ו‪.MPO-‬‬
‫ ניתן להציג קובץ ‪ MPO‬התומך באפקט התלת‪-‬ממד רק בתצוגה‬
‫תואמת ‪ ,MPO‬כגון טלוויזיית תלת‪-‬ממד או צג תלת‪-‬ממד‪ .‬בתצוגת‬
‫המצלמה ניתן לראות רק קובצי ‪.JPEG‬‬
‫ השתמש במשקפי תלת‪-‬ממד מתאימים בעת הצפייה בקובץ ‪MPO‬‬
‫בטלוויזיית תלת‪-‬ממד או בצג תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫צילום יופי‪ :‬הסתר פגמים בפנים‪.‬‬
‫לילה‪ :‬צלם בלילה או בתאורה חלשה‪.‬‬
‫השתמש בחצובה כדי למנוע רעידה של‬
‫המצלמה בגלל מהירות התריס הנמוכה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫נוף‪ :‬צלם טבע דומם ונופים‪.‬‬
‫תקריב‪ :‬צלם פרטים קטנים באובייקט או‬
‫אובייקטים קטנים‪ ,‬כגון פרחים או חרקים‪.‬‬
‫דיוקן‪ :‬אתר פנים של אנשים והתמקד בהם‬
‫אוטומטית כדי להשיג דיוקנאות ברורים‬
‫ונעימים‪.‬‬
‫טקסט‪ :‬צלם תמונות ברורות של טקסטים‬
‫ממסמכים מודפסים או אלקטרוניים‪.‬‬
‫ילדים‪ :‬חזק את הנוכחות של הילדים‬
‫באמצעות צילום המדגיש את הבגדים והרקע‬
‫שלהם‪.‬‬
‫שקיעה‪ :‬צלם סצנות בשקיעה‪ ,‬עם צהובים‬
‫ואדומים במראה טבעי‪.‬‬
‫ספורט‪ :‬צלם אובייקטים בתנועה מהירה‪.‬‬
‫שחר‪ :‬צלם סצנות בזריחה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תאורה אחורית‪ :‬צלם אובייקטים מוארים‬
‫מאחור‪.‬‬
‫זיקוקים‪ :‬צלם זיקוקים צבעוניים בלילה‪.‬‬
‫השתמש בחצובה למניעת רעידות של‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫חוף ושלג‪ :‬הימנע מתת‪-‬חשיפה בגלל אור‬
‫השמש המוחזר מהמים או מהשלג‪.‬‬
‫צילום תלת‪-‬ממדי‪ :‬ניתן להציג תמונות‬
‫שצולמו בתלת‪-‬ממד בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫(עמ' ‪)136‬‬
‫‪53‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ v‬מצב סרט‬
‫במצב סרט‪ ,‬ניתן לצלם וידאו ב‪ )1920X1080( Full High Definition-‬ולהקליט קול‬
‫דרך המיקרופון של המצלמה‪.‬‬
‫כדי לכוונן את רמת החשיפה‪ ,‬ניתן לבחור באפשרות תוכנית בתפריט מצב סרט‬
‫‪ AE‬כדי שמפתח הצמצם ומהירות התריס ייקבעו אוטומטית‪ ,‬או לבחור בעדיפות‬
‫חשיפה כדי לקבוע את מפתח הצמצם ידנית‪ .‬ניתן גם לבחור באפשרות עדיפות‬
‫צמצם כדי לקבוע את מהירות התריס ידנית‪ ,‬או לבחור באפשרות ידני כדי לקבוע‬
‫ידנית גם את מפתח הצמצם וגם את מהירות התריס‪ .‬במהלך צילום וידאו‪ ,‬לחץ על‬
‫[‪ ]F‬כדי להפעיל או להפסיק את פונקציית המיקוד האוטומטי‪.‬‬
‫בחר עמעם למעבר מדורג לתוך סצנה או החוצה ממנה‪ .‬ניתן גם לבחור באפשרות‬
‫קול להשתקה או לביטול ההשתקה של הקול‪.‬‬
‫המצלמה מאפשרת להקליט קובצי וידאו באורך של עד ‪ 25‬דקות בקצב של‬
‫‪ 24 fps‬או ‪ ,30 fps‬והקבצים נשמרים בתבנית ‪ .)H.264( MP4‬הקצב ‪ 24 fps‬זמין‬
‫רק ב‪.1920X810-‬‬
‫ ‪ )MPEG-4 part10/AVC( H.264‬היא תבנית קידוד הווידאו העדכנית ביותר‪,‬‬
‫והיא נוצרה בשנת ‪ 2003‬בשיתוף פעולה בין ‪ ISO-IEC‬ו‪ .ITU-T-‬מכיוון שתבנית‬
‫זו משתמשת בדחיסה חזקה יותר‪ ,‬ניתן לשמור יותר נתונים בפחות נפח זיכרון‪.‬‬
‫ אם תפעיל את אפשרות ייצוב התמונה בעת צילום סרט‪ ,‬המצלמה עלולה‬
‫להקליט את הקולות של מייצב התמונה‪.‬‬
‫ ייתכן שצליל הזום או צלילי עדשה אחרים יוקלטו אם תכוונן את העדשה בעת‬
‫הקלטת וידאו‪.‬‬
‫ בעת שימוש בעדשת וידאו אופציונלית‪ ,‬רעש המיקוד האוטומטי אינו מוקלט‪.‬‬
‫ אם תנתק את עדשת המצלמה במהלך צילום סרט‪ ,‬הצילום יופסק‪ .‬אין להחליף‬
‫עדשה במהלך הקלטה‪.‬‬
‫ אם תחבר מיקרופון חיצוני במהלך צילום סרט‪ ,‬הקול לא יוקלט דרך המיקרופון‬
‫החיצוני‪( .‬ההגדרות הקודמות יישמרו)‪ .‬אם תנתק את המיקרופון החיצוני במהלך‬
‫צילום סרט‪ ,‬הקול לא יוקלט‪ .‬לפני חיבור או ניתוק מיקרופון חיצוני‪ ,‬יש לכבות את‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫ אם תשנה את זווית הצילום של המצלמה בפתאומיות תוך כדי צילום סרט‪,‬‬
‫המצלמה עשויה שלא להקליט דמויות בצורה מדויקת‪ .‬השתמש בחצובה‬
‫להפחתת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫ במצב סרט המצלמה תומכת רק בפונקציית המיקוד האוטומטי המרובה‪ .‬לא‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות אחרות של הגדרות אזור המיקוד‪ ,‬כמו למשל מיקוד‬
‫אוטומטי לזיהוי פנים‪.‬‬
‫ כשהגודל של קובץ הסרט חורג מ‪ ,GB 4-‬הצילום מופסק אוטומטית‪ .‬במקרה‬
‫כזה‪ ,‬המשך לצלם על‪-‬ידי התחלה של קובץ סרט חדש‪.‬‬
‫ אם תשתמש בכרטיס זיכרון עם קצב כתיבה איטי‪ ,‬הקלטת הסרט עלולה להיעצר‬
‫כי הכרטיס אינו יכול לעבד נתונים בקצב שהווידאו מוקלט‪ .‬במקרה זה‪ ,‬החלף‬
‫את הכרטיס בכרטיס זיכרון מהיר יותר או הקטן את גודל התמונה (לדוגמה‬
‫מ‪ 1280X720-‬ל‪.)640X480-‬‬
‫ בעת אתחול (פרמוט) כרטיס זיכרון‪ ,‬בצע את האתחול תמיד בעזרת המצלמה‪.‬‬
‫אם תאתחל על מצלמה אחרת או מחשב‪ ,‬אתה עלול לאבד קבצים הנמצאים‬
‫בכרטיס או לגרום לשינוי בקיבולת הכרטיס‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫פונקציות זמינות לפי מצב צילום‬
‫לפרטים על פונקציות צילום‪ ,‬ראה פרק ‪.2‬‬
‫פונקציה‬
‫זמן ב‪-‬‬
‫גודל (עמ' ‪)57‬‬
‫‪t/v/*s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫איכות (עמ' ‪)59‬‬
‫‪v/*s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫‪( ISO‬עמ' ‪)60‬‬
‫‪*v/*M/S/A/P‬‬
‫איזון צבעים (עמ' ‪)61‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫אשף תמונה (עמ' ‪)64‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫צבע סלקטיבי (עמ' ‪)83‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (‪)AF‬‬
‫(עמ' ‪)65‬‬
‫‪*v/*s/*g/*i/M/S/A/P‬‬
‫אזור מיקוד אוטומטי (‪)AF‬‬
‫(עמ' ‪)67‬‬
‫‪*s/*i/M/S/A/P‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל (עמ' ‪)70‬‬
‫‪t/v/s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (עמ' ‪)71‬‬
‫‪t/v/s/g/i/M/S/A/P‬‬
‫פונקציה‬
‫זמן ב‪-‬‬
‫מדידה (עמ' ‪)79‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫טווח חכם (עמ' ‪)82‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫מרחב צבע (עמ' ‪)84‬‬
‫‪t/s/g/i/M/S/A/P‬‬
‫פלאש (עמ' ‪)76‬‬
‫‪*t/*s/*g/*M/*S/*A/*P‬‬
‫פיצוי חשיפה (עמ' ‪)85‬‬
‫‪v/s/g/i/S/A/P‬‬
‫נעילת חשיפה (עמ' ‪)86‬‬
‫‪*v/S/A/P‬‬
‫הפחתת רעש (עמ' ‪)125‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫* חלק מהפונקציות מוגבלות במצבים האלה‪.‬‬
‫תנועה מהירה (מתמשכת‪/‬‬
‫התפרצות‪/‬קוצב זמן‪/‬פיצוי חשיפה) ‪*t/*v/*s/*g/*i/M/S/A/P‬‬
‫(עמ' ‪)72‬‬
‫‪55‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫למד על הפונקציות שניתן להגדיר במצב צילום‪ .‬ניתן ליהנות מתמונות וקטעי וידאו מותאמים אישית על‪-‬ידי שימוש‬
‫בפונקציות הצילום‪.‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫גודל‬
‫כאשר אתה מגדיל את הרזולוציה‪ ,‬התמונה או הווידאו יכללו יותר פיקסלים‪ ,‬כך‬
‫שניתן יהיה להדפיס אותם על נייר גדול יותר או להציגם על מסך גדול יותר‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים ברזולוציה גבוהה‪ ,‬גם גודל הקובץ יגדל‪ .‬בחר רזולוציה נמוכה לתמונות‬
‫שיוצגו במסגרת תמונות דיגיטלית או יועלו לאינטרנט‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫הגודל‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬גודל צילום או גודל סרטון ←‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫אפשרויות גודל תמונה‬
‫סמל‬
‫גודל‬
‫מומלץ עבור‬
‫(‪20.0M )5472X3648( )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A1‬‬
‫(‪10.1M )3888X2592( )3:2‬‬
‫הדפסה על ‪.A2‬‬
‫(‪5.9M )2976X1984( )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A3‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152( )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A5‬‬
‫(‪16.9M )5472X3080( )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A1‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪7.8M )3712X2088( )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A3‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪4.9M )2944X1656( )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A4‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080( )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A5‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪13.3M )3648X3648( )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A1‬‬
‫(‪7.0M )2640X2640( )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A3‬‬
‫(‪4.0M )2000X2000( )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A4‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024( )1:1‬‬
‫צירוף לדוא"ל‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫פונקציות צילום > גודל‬
‫אפשרויות גודל וידאו‬
‫סמל‬
‫גודל‬
‫מומלץ עבור‬
‫(‪1920X1080 )30 fps( )16:9‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪ HD‬מלא‪.‬‬
‫(בערך ‪1920X810 )24 fps( )2.35:1‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪1280X720 )30 fps( )16:9‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪640X480 )30 fps( )4:3‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪320X240 )30 fps( )4:3‬‬
‫פרסום באתר אינטרנט באמצעות‬
‫הרשת האלחוטית (‪ 30‬שניות לכל‬
‫היותר)‪.‬‬
‫אם תגדיר את האפשרות 'יציאת וידאו' ל‪ ,PAL-‬קצב הפריימים ירד‬
‫מ‪ 30 fps-‬ל‪.25 fps-‬‬
‫‪58‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫איכות‬
‫המצלמה שומרת תמונות בתבנית ‪ JPEG‬או ‪.RAW‬‬
‫סמל‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬תמונות שצולמו על‪-‬ידי מצלמה מומרות לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנות‬
‫בכרטיס הזיכרון בהתאם להגדרות של המצלמה בזמן הצילום‪ .‬קובצי ‪ RAW‬לא‬
‫מומרים לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנים בזיכרון ללא שינויים‪.‬‬
‫קובצי ‪ RAW‬נשמרים עם סיומת קובץ ‪ .SRW‬כדי לכוונן ולכייל חשיפה‪ ,‬איזון ללבן‪,‬‬
‫גוונים‪ ,‬ניגודיות וצבעים של קובצי ‪ ,RAW‬או כדי להמיר אותם לתבנית ‪ JPEG‬או‬
‫‪ ,TIFF‬השתמש בתוכנית ‪ Samsung RAW Converter‬המצורפת בתקליטור‪ .‬ודא‬
‫שיש לך מספיק זיכרון פנוי לצילום תמונות בתבנית ‪.RAW‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫האיכות‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬איכות ← אפשרות‪.‬‬
‫אפשרויות איכות תמונה‬
‫סמל‬
‫תבנית‬
‫תיאור‬
‫‪JPEG‬‬
‫מעודן מאוד‪:‬‬
‫ דחיסה לאיכות הטובה ביותר‪.‬‬
‫ מומלץ להדפסה בגדלים גדולים‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫מעודן‪:‬‬
‫ דחיסה לאיכות טובה יותר‪.‬‬
‫ מומלץ להדפסה בגדלים רגילים‪.‬‬
‫תבנית‬
‫תיאור‬
‫‪JPEG‬‬
‫רגיל‪:‬‬
‫ דחיסה לאיכות רגילה‪.‬‬
‫ מומלץ להדפסה בגדלים קטנים או להעלאה לאינטרנט‪.‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪:RAW‬‬
‫ שמירת תמונה ללא אובדן נתונים‪.‬‬
‫ מומלץ לעריכה לאחר צילום‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ RAW‬מעודן מאוד‪ :‬שמור תמונה הן בתבנית ‪JPEG‬‬
‫(באיכות גבוהה מאוד) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ RAW‬מעודן‪ :‬שמור תמונה הן בתבנית ‪( JPEG‬באיכות‬
‫גבוהה) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ RAW‬רגיל‪ :‬שמור תמונה הן בתבנית ‪( JPEG‬באיכות‬
‫רגילה) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫אפשרויות איכות וידאו‬
‫סמל‬
‫סיומת‬
‫תיאור‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫רגיל‪ :‬צילום וידאו באיכות רגילה‪.‬‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫‪ :HQ‬צילום וידאו באיכות גבוהה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫ערך רגישות ‪ ISO‬מייצג את הרגישות של המצלמה לאור‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫ככל שערך ‪ ISO‬גבוה יותר‪ ,‬כך המצלמה רגישה יותר לאור‪ .‬לכן‪ ,‬על‪-‬ידי בחירה‬
‫ברגישות ‪ ISO‬גבוהה יותר‪ ,‬תוכל לצלם תמונות בתאורה עמומה או בחושך‬
‫במהירויות תריס גבוהות יותר‪ .‬עם זאת‪ ,‬הדבר עלול להגדיל את הרעש ולגרום‬
‫לתמונה גרעינית‪.‬‬
‫כדי להגדיר רגישות ‪,ISO‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ISO ← ]f‬אפשרות‪.‬‬
‫‪ISO 100‬‬
‫‪ISO 400‬‬
‫‪ISO 800‬‬
‫‪ISO 3200‬‬
‫ הגדל את ערך ה‪ ISO-‬במקומות שבהם אסור להשתמש במבזק‪ .‬ניתן לצלם‬
‫תמונה ברורה על‪-‬ידי הגדרת ערך ‪ ISO‬בלי שיהיה צורך להבטיח יותר אור‪.‬‬
‫ השתמש בפונקציית הפחתת הרעשים ב‪ ISO-‬גבוה כדי להפחית את הרעש‬
‫החזותי שעשוי להופיע בתמונות שצולמו עם ערך ‪ ISO‬גבוה‪( .‬עמ' ‪)125‬‬
‫‪60‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫איזון ללבן (מקור אור)‬
‫הצבע של התמונה תלוי בסוג של מקור האור ובאיכותו‪ .‬אם אתה רוצה תמונה‬
‫בצבעים מציאותיים‪ ,‬בחר מצב תאורה מתאים לכיול האיזון ללבן‪ ,‬כמו למשל‬
‫אוטומטי‪ ,‬אור יום‪ ,‬מעונן‪ ,‬טונגסטן‪ ,‬או כוונן ידנית את טמפרטורת הצבע‪ .‬ניתן‬
‫גם לכוונן את הצבע עבור המקורות המוגדרים מראש כדי שהצבעים של התמונה‬
‫יתאימו לסצנה המסוימת בתנאי תאורה מעורבים‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫האיזון ללבן‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬איזון צבעים ← אפשרות‪.‬‬
‫אפשרויות איזון ללבן‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫אוטומטי*‪ :‬השתמש בהגדרות אוטומטיות בהתאם לתנאי התאורה‪.‬‬
‫אור יום*‪ :‬בחר בעת צילום תמונות בחוץ ביום בהיר‪ .‬האפשרות הזו מפיקה‬
‫תמונות קרוב ככל שניתן לצבעים הטבעיים של הסצנה‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫פלואורסנט ‪ :*NW‬בחר בעת צילום בתאורה פלורסצנטית המדמה אור יום‪.‬‬
‫במיוחד עבור תאורה פלורסצנטית בגוונים לבנים במיוחד עם טמפרטורת צבע‬
‫של כ‪.5,000K-‬‬
‫פלואורסנט אור יום*‪ :‬בחר בעת צילום בתאורה פלורסצנטית המדמה אור‬
‫יום‪ .‬במיוחד עבור תאורה פלורסצנטית בגוונים מעט כחולים עם טמפרטורת‬
‫צבע של כ‪.6,500K-‬‬
‫טונגסטן*‪ :‬בחר בעת צילום בפנים תחת נורות להט או מנורות הלוגן‪ .‬נורות‬
‫ליבון נוטות להיות בעלות גוון אדמדם‪ .‬האפשרות הזו מבטלת את האפקט‬
‫הזה‪.‬‬
‫פלאש ‪ :*WB‬בחר בעת שימוש במבזק‪.‬‬
‫הגדרה מותאמת‪ :‬השתמש בהגדרות שהגדרת מראש‪ .‬ניתן להגדיר ידנית‬
‫את האיזון ללבן על‪-‬ידי צילום גיליון נייר לבן‪ .‬מלא את מעגל המדידה בנייר‬
‫והגדר את האיזון ללבן‪.‬‬
‫* אפשרויות אלה ניתנות להתאמה אישית‪.‬‬
‫מעונן*‪ :‬בחר בעת צילום תמונות בחוץ ביום מעונן או בצללים‪ .‬תמונות שצולמו‬
‫בימים מעוננים נוטות להיות כחולות יותר בהשוואה לימים בהירים‪ .‬האפשרות‬
‫הזו מבטלת את האפקט הזה‪.‬‬
‫לבן פלואורסנטי*‪ :‬בחר בעת צילום בתאורה פלורסצנטית המדמה אור יום‪.‬‬
‫במיוחד עבור תאורה פלורסצנטית עם טמפרטורת צבע של כ‪.4,200K-‬‬
‫‪61‬‬
‫פונקציות צילום > איזון ללבן (מקור אור)‬
‫אפשרות‬
‫התאמה אישית של אפשרויות מוגדרות מראש‬
‫תיאור‬
‫טמפרטורת צבע‪ :‬כוונן ידנית את טמפרטורת הצבע של מקור האור‪.‬‬
‫טמפרטורת צבע היא ערך במעלות קלווין המציין את הסוג המסוים של‬
‫מקור האור‪ .‬ככל שטמפרטורת הצבע עולה‪ ,‬פיזור הצבע נעשה קריר יותר‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬ככל שטמפרטורת הצבע יורדת‪ ,‬פיזור הצבע נעשה חם יותר‪.‬‬
‫שמיים בהירים‬
‫ניתן גם להתאים אישית את האפשרויות המוגדרות מראש לאיזון צבעים‪.‬‬
‫כדי להתאים אישית‬
‫אפשרויות מוגדרות‬
‫מראש‪,‬‬
‫פלורסצנט ‪H‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬איזון צבעים ← אפשרות ←‬
‫[‪ ← ]D‬סובב את לחצן הניווט או לחץ על [‪.]F/C/I/D‬‬
‫אור יום ‪ :‬איזון צבעים‬
‫מעונן‬
‫אור יום‬
‫אור יום‬
‫פלורסצנט ‪L‬‬
‫מנורת הלוגן‬
‫נורת ליבון‬
‫אור נרות‬
‫איפוס‬
‫חזרה‬
‫‪62‬‬
‫פונקציות צילום > איזון ללבן (מקור אור)‬
‫דוגמאות‬
‫אוטומטי‬
‫אור יום‬
‫פלואורסנט אור יום‬
‫טונגסטן‬
‫‪63‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫אשף תמונות (סגנונות צילום)‬
‫אשף תמונות מאפשר לך להחיל סגנונות צילום שונים על התמונות שלך כדי ליצור‬
‫מגוון מראות ולהביע מצבי רוח ורגשות‪ .‬ניתן גם ליצור ולשמור סגנונות צילום שלך‬
‫על‪-‬ידי כוונון צבע‪ ,‬רוויה‪ ,‬חדות וניגודיות עבור כל סגנון‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫אם תבחר אפשרות‪ ,‬המצלמה תכוונן את התמונה בהתאם לאפשרות באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬התנסה בסגנונות השונים ומצא את ההגדרות המתאימות לך‪.‬‬
‫כדי להגדיר סגנון‬
‫צילום‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬אשף תמונה ← אפשרות‪.‬‬
‫רגילה‬
‫נמרץ‬
‫דיוקן‬
‫נוף‬
‫יער‬
‫מן העבר‬
‫קר‬
‫שלו‬
‫קלאסי‬
‫ניתן גם לכוונן את הערך של הגדרות הסגנון המוגדרות מראש‪ .‬בחר אפשרות‬
‫באשף תמונה‪ ,‬לחץ על [‪ ]D‬ואז כוונן את הצבע‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות או הניגודיות‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מצב ‪AF‬‬
‫למד כיצד לכוונן את המיקוד של המצלמה בהתאם לאובייקט‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד‬
‫ניתן לבחור מצב מיקוד המתאים לאובייקט‪ ,‬האפשרויות הן 'מיקוד אוטומטי יחיד'‪,‬‬
‫'מיקוד אוטומטי רציף' ו'מיקוד ידני'‪ .‬פונקציית המיקוד האוטומטי (‪ )AF‬מופעלת‬
‫כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ .‬במצב ‪ ,MF‬עליך לסובב את את‬
‫טבעת המיקוד על העדשה למיקוד ידני‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד מתאים לצילום אובייקט דומם‪ .‬כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה‬
‫על [לחצן הצילום]‪ ,‬המיקוד נקבע באזור המיקוד‪ .‬האזור מתחלף לצבע ירוק כאשר‬
‫מושג מיקוד‪.‬‬
‫במרבית המקרים ניתן להגיע למיקוד על‪-‬ידי בחירה ב מיקוד אוטומטי יחיד‪ .‬קשה‬
‫להתמקד באובייקטים הנמצאים בתנועה מהירה או שצבעם דומה לצבע הרקע‪ .‬בחר‬
‫מצב מיקוד מתאים למצבים מסוג זה‪.‬‬
‫אם לעדשה יש מתג ‪ ,MF/AF‬יש להזיז את המתג כדי לבחור מצב מיקוד‪ .‬הזז את‬
‫המתג ל‪ AF-‬כאשר אתה בוחר במיקוד אוטומטי יחיד או מיקוד אוטומטי רציף‪ .‬הזז‬
‫את המתג ל‪ MF-‬כדי לכוונן את המיקוד ידנית‪.‬‬
‫אם לעדשה אין מתג ‪ ,MF/AF‬לחץ על [‪ ]F‬כדי לבחור את מצב המיקוד האוטומטי‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫כדי להגדיר את מצב‬
‫המיקוד הידני‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]F‬אפשרות‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫פונקציות צילום > מצב ‪AF‬‬
‫מיקוד אוטומטי רציף‬
‫מיקוד ידני‬
‫במהלך חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה ממשיכה לבצע מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫ברגע שאזור המיקוד נקבע על האובייקט‪ ,‬האובייקט יישאר ממוקד גם בתנועה‪.‬‬
‫המצב הזה מומלץ לצילום רוכב אופניים‪ ,‬כלב רץ או סצנה של מרוץ מכוניות‪.‬‬
‫ניתן להתמקד באופן ידני על אובייקט על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד שעל העדשה‪.‬‬
‫פונקציית העזרה למיקוד ידני מאפשרת להגיע בקלות למיקוד‪ .‬תוך כדי סיבוב טבעת‬
‫המיקוד‪ ,‬אזור המיקוד מוגדל או שפס הסיוע למיקוד מוצג כדי לעזור לך להשיג‬
‫מיקוד ברור‪ .‬מצב זה מומלץ לצילום של אובייקט שצבעו דומה לצבע הרקע‪ ,‬סצנה‬
‫בלילה‪ ,‬או זיקוקים‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫אזור מיקוד אוטומטי‬
‫הפונקציה אזור מיקוד אוטומטי משנה את המיקומים של אזור המיקוד‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי באזור נבחר‬
‫בדרך כלל‪ ,‬מצלמות מתמקדות באובייקט הקרוב ביותר‪ .‬עם זאת‪ ,‬כאשר יש‬
‫אובייקטים רבים‪ ,‬יכול להיות שאובייקטים לא רצויים יהיו אלה שבמיקוד‪ .‬כדי למנוע‬
‫מיקוד על אובייקטים לא רצויים‪ ,‬שנה את אזור המיקוד כך שיתאים לאובייקטים‬
‫הרצויים‪ .‬ניתן לקבל תמונה ברורה וחדה יותר על‪-‬ידי בחירת אזור מיקוד מתאים‪.‬‬
‫ניתן להגדיר מיקוד על כל אזור שתרצה‪ .‬החל אפקט של חוסר מיקוד כדי שניתן יהיה‬
‫להבחין בקלות רבה יותר באובייקט‪.‬‬
‫כדי להגדיר את אזור‬
‫המיקוד האוטומטי‪,‬‬
‫המיקוד בתמונה למטה מוקם מחדש וגודלו השתנה כדי שיתאים לפנים של נושא‬
‫הצילום‪.‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬אזור מיקוד אוטומטי (‪← )AF‬‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫הזז‬
‫מיקוד ‪AF‬‬
‫כדי לשנות את גודל אזור המיקוד או כדי להזיז אותו‪ ,‬לחץ במצב צילום על [‪.]o‬‬
‫לחץ על [‪ ]F/C/I/D‬כדי לכוונן את מיקום אזור המיקוד‪ .‬סובב את לחצן‬
‫הניווט כדי לכוונן את גודל אזור המיקוד‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫פונקציות צילום > אזור מיקוד אוטומטי‬
‫מיקוד אוטומטי מרובה‬
‫מיקוד אוטומטי על זיהוי פנים‬
‫המצלמה מראה מלבן ירוק במקומות שבהם המיקוד נכון‪ .‬התמונה מחולקת למספר‬
‫אזורים‪ ,‬והמצלמה מוצאת נקודות מיקוד בכל אזור‪ .‬מומלץ לתמונות נוף‪.‬‬
‫המצלמה מתמקדת בפנים של אנשים בעדיפות גבוהה‪ .‬ניתן לזהות פנים של‬
‫עד ‪ 10‬אנשים‪ .‬ההגדרה הזו מומלצת לצילום קבוצת אנשים‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מציגה את אזורי המיקוד‬
‫בצבע ירוק כפי שניתן לראות בתמונה למטה‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מתמקדת בפנים כפי‬
‫שניתן לראות בתמונה למטה‪ .‬במקרים של צילום קבוצת אנשים‪ ,‬המצלמה מציגה‬
‫את המיקוד על הפנים של האדם הקרוב ביותר בצבע לבן ואת הפנים של אנשים‬
‫אחרים בצבע אפור‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫פונקציות צילום > אזור מיקוד אוטומטי‬
‫מיקוד אוטומטי לדיוקן עצמי‬
‫עשוי להיות קשה לבדוק אם הפנים שלך במיקוד כאשר אתה מצלם דיוקן עצמי‪.‬‬
‫כאשר הפונקציה הזו פועלת‪ ,‬הצפצוף מהמצלמה נשמע מהיר יותר כאשר הפנים‬
‫שלך נמצאים באמצע הקומפוזיציה‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫סיוע במיקוד ידני‬
‫במצב מיקוד ידני (‪ ,)MF‬עליך לסובב את את טבעת המיקוד על העדשה למיקוד‬
‫ידני‪ .‬כאשר משתמשים בפונקציה 'סיוע במיקוד ידני'‪ ,‬ניתן להגיע למיקוד ברור יותר‪.‬‬
‫הפונקציה הזו זמינה רק עם עדשות שתומכות במיקוד ידני‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫אזור המיקוד מוגדל פי ‪ 8‬כאשר אתה מסובב את טבעת המיקוד‪.‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ K ← ]m‬או ‪← k‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל ← אפשרות‪.‬‬
‫כדי להגדיר סיוע‬
‫במיקוד ידני‪,‬‬
‫הגדלה ‪8x‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫כבוי‬
‫אין להשתמש בפונקציית הסיוע במיקוד ידני‪.‬‬
‫אזור המיקוד מוגדל פי ‪ 5‬כאשר אתה מסובב את טבעת המיקוד‪.‬‬
‫הגדלה ‪*5x‬‬
‫פס הסיוע למיקוד עולה ככל שהמיקוד משתפר כשאתה מסובב את‬
‫טבעת המיקוד‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫(פס סיוע‬
‫למיקוד)‬
‫‪70‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪)OIS‬‬
‫השתמש בפונקציית ייצוב תמונה אופטי (‪ )OIS‬למזעור הרעידות של המצלמה‪ .‬ייתכן‬
‫שתכונת ‪ OIS‬לא תהיה זמינה עם עדשות מסוימות‪.‬‬
‫רעידות מצלמה נוטות להשפיע בעת צילום במקומות חשוכים או בצילום בתוך‬
‫מבנים‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬המצלמה משתמשת במהירויות תריס נמוכות יותר כדי‬
‫להגדיל את כמות האור הנכנסת‪ ,‬והדבר עלול לגרום לתמונה מטושטשת‪ .‬ניתן למנוע‬
‫מצב זה בעזרת הפונקציה ‪.OIS‬‬
‫אם לעדשה יש מתג ‪ ,OIS‬יש להסיט את המתג למצב ‪ ON‬כדי להשתמש‬
‫בפונקציית ‪.OIS‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות ‪,OIS‬‬
‫אפשרויות ‪OIS‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מצב ‪ :*1‬פונקציית ‪ OIS‬מוחלת רק כאשר אתה לוחץ לחיצה מלאה או חצי‬
‫לחיצה על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫מצב ‪ :2‬פונקציית ‪ OIS‬מופעלת‪.‬‬
‫כבוי‪ :‬פונקציית ‪ OIS‬כבויה‪.‬‬
‫(ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה עם עדשות מסוימות)‪.‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ K ← ]m‬או ‪← k‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי ← אפשרות‪.‬‬
‫ללא תיקון ‪OIS‬‬
‫עם תיקון ‪OIS‬‬
‫‪71‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫הנעה (שיטת צילום)‬
‫ניתן להגדיר שיטת צילום כגון רציף‪ ,‬מתפרץ‪ ,‬שעון עצר ועוד‪.‬‬
‫רצוף‬
‫בחר יחיד כדי לצלם תמונה אחת בכל פעם‪ .‬בחר מתמשכת או התפרצות כדי לצלם‬
‫אובייקטים שנעים במהירות‪ .‬בחר ‪ AE‬תחום‪ WB ,‬תחום‪ ,‬או ‪ P Wiz‬תחום כדי‬
‫לכוונן חשיפה או איזון ללבן או להחיל אפקטים של אשף התמונות‪ .‬ניתן גם לבחור‬
‫קוצב זמן כדי לצלם תמונה של עצמך‪.‬‬
‫צילום רציף של תמונות כל עוד אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ .‬ניתן לצלם‬
‫עד ‪ 3‬תמונות (נמוך מתמשך (‪ ))3fps‬או ‪ 8‬תמונות (גבוה מתמשך (‪.))8fps‬‬
‫כדי להגדיר את שיטת‬
‫הצילום‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]C‬אפשרות‪.‬‬
‫יחיד‬
‫צלם תמונה אחת בכל לחיצה על [לחצן הצילום]‪ .‬מומלץ לתנאים כלליים‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫פונקציות צילום > הנעה (שיטת צילום)‬
‫צילום ברצף‬
‫שעון עצר‬
‫צלם בזו אחר זו עד עשר תמונות לשנייה (שלוש שניות)‪ 15 ,‬תמונות לשנייה‬
‫(שתי שניות) או ‪ 30‬תמונות לשנייה (שנייה אחת) בעת לחיצה על [לחצן הצילום]‬
‫פעם אחת‪ .‬מומלץ לצילום התנועה המהירה של אובייקטים מהירים כמו מכוניות‬
‫מרוץ‪.‬‬
‫צלם תמונה בהשהיה של ‪ 2‬עד ‪ 30‬שניות‪ .‬ההשהיה ניתנת לכוונון בצעדים של שנייה‬
‫אחת‪.‬‬
‫כדי לקבוע את מספר הצילומים‪ ,‬לחץ במצב צילום על [‪ ← ]C‬התפרצות‪,‬‬
‫ואז לחץ על [‪.]D‬‬
‫כדי לקבוע את ההשהיה‪ ,‬לחץ במצב צילום על [‪ ← ]C‬קוצב זמן‪,‬‬
‫ואז לחץ על [‪.]D‬‬
‫‪73‬‬
‫פונקציות צילום > הנעה (שיטת צילום)‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי (‪ AE‬תחום)‬
‫פיצוי חשיפה באיזון ללבן (‪ WB‬תחום)‬
‫כאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות רצופות‪ :‬המקור‪,‬‬
‫דרגה אחת כהה יותר ודרגה אחת בהירה יותר‪ .‬השתמש בחצובה כדי למנוע תמונות‬
‫מטושטשות בעת שהמצלמה מצלמת את שלוש התמונות האלה ברצף‪ .‬ניתן לכוונן‬
‫את ההגדרות בתפריט הגדרת תחום‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות רצופות‪ :‬המקור‬
‫ושתיים נוספות עם הגדרות שונות של איזון ללבן‪ .‬התמונה המקורית מצולמת‬
‫ככאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ .‬השתיים הנוספות מכווננות באופן אוטומטי‬
‫בהתאם להגדרה שבחרת עבור איזון ללבן‪ .‬ניתן לכוונן את ההגדרות בתפריט‬
‫הגדרת תחום‪.‬‬
‫חשיפה ‪+2‬‬
‫חשיפה ‪-2‬‬
‫מקור‬
‫‪WB+2‬‬
‫‪WB-2‬‬
‫מקור‬
‫‪74‬‬
‫פונקציות צילום > הנעה (שיטת צילום)‬
‫פיצוי חשיפה של אשף התמונות (‪ P Wiz‬תחום)‬
‫הגדרת פיצוי חשיפה‬
‫כשאתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות רצופות‪ ,‬כל אחת‬
‫בהגדרה אחרת של אשף התמונות‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה ומחילה את שלוש‬
‫אפשרויות אשף התמונות שבחרת להפעיל על התמונה המצולמת‪ .‬ניתן לבחור את‬
‫שלוש ההגדרות השונות בתפריט הגדרת תחום‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את האפשרויות עבור ‪ AE‬תחום‪ WB ,‬תחום‪ ,‬ו ‪ P Wiz‬תחום‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫פיצוי חשיפה‪,‬‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫‪ AE‬תחום‬
‫הגדר את הסדר ואת האזור של פיצוי החשיפה‪.‬‬
‫ פקודת תחום‪ :‬קבע את הסדר שבו המצלמה תצלם‬
‫את התמונה המקורית‪ ,‬את התמונה הבהירה ואת‬
‫התמונה הכהה (מיוצגות על‪-‬ידי ‪.)- ,+ ,0‬‬
‫ אזור תחום‪ :‬קבע את טווח החשיפה של ‪ 3‬התמונות‬
‫של הפיצוי‪.‬‬
‫‪ WB‬תחום‬
‫כוונן את טווח מרווחי האיזון ללבן עבור ‪ 3‬התמונות של‬
‫הפיצוי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ AB-/+3 ,‬מכוונן את ערך 'ענבר' ועוד או פחות‬
‫שלושה שלבים‪ MG-/+3 .‬מכוונן את הערך של 'מגנטה'‬
‫באותה כמות‪.‬‬
‫‪ P Wiz‬תחום‬
‫בחר ‪ 3‬הגדרות של אשף התמונות שבהן המצלמה‬
‫תשתמש לצילום ‪ 3‬התמונות לפיצוי חשיפה‪.‬‬
‫מן העבר‬
‫נמרץ‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← L ← ]m‬הגדרת תחום ←‬
‫רגילה‬
‫‪75‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מבזק‬
‫כדי לצלם תמונה מציאותית של אובייקט‪ ,‬כמות האור צריכה להיות קבועה‪ .‬כאשר‬
‫מקור האור משתנה‪ ,‬ניתן להשתמש במבזק ולספק כמות אור קבועה‪ .‬בחר את‬
‫ההגדרות המתאימות בהתאם למקור האור ולנושא המצולם‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫מבזק‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬פלאש ← אפשרות‪.‬‬
‫אפשרויות מבזק‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬ללא שימוש במבזק‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מסך ראשון‪ :‬המבזק מופעל מיד לאחר‬
‫פתיחת התריס‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה‬
‫ברורה של האובייקט בשלב מוקדם של‬
‫רצף תנועה‪.‬‬
‫מסך שני‪ :‬המבזק מופעל רגע לפני‬
‫סגירת התריס‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה‬
‫ברורה של האובייקט בשלב מאוחר של‬
‫רצף תנועה‪.‬‬
‫כיוון תנועת הכדור‬
‫כיוון תנועת הכדור‬
‫פלאש חכם‪ :‬המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את בהירות המבזק בהתאם‬
‫לכמות האור בסביבה‪.‬‬
‫אוטומטי‪ :‬המבזק מופעל באופן אוטומטי באזורים חשוכים‪.‬‬
‫הפחתת עיניים אדומות אוטומטית‪ :‬המבזק מופעל באופן אוטומטי ומונע‬
‫עיניים אדומות‪.‬‬
‫מילוי‪ :‬המבזק מופעל בכל צילום של תמונה‪.‬‬
‫מילוי אדום‪ :‬המבזק מופעל בכל צילום של תמונה ומונע עיניים אדומות‪.‬‬
‫ האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫ ישנו מרווח זמן בין שני פרצי המבזק‪ .‬אין לזוז לפני הפעלת המבזק השני‪.‬‬
‫ אפשרויות המבזק וכוונון עוצמת המבזק זמינים רק כשמשתמשים במבזק‬
‫החיצוני הייחודי של ‪.NX‬‬
‫ ניתן לצלם תמונות עם מבזק שאינו טעון במלואו‪ ,‬אך מומלץ להשתמש במבזק‬
‫טעון במלואו‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק במבזקים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש במבזקים שאינם‬
‫תואמים עלול להזיק למצלמה‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫תיקון תופעת העיניים האדומות‬
‫כוונון עצמת המבזק‬
‫אם המבזק מופעל כאשר אתה מצלם אדם בחושך‪ ,‬עלולה להופיע אדמומיות בעיניים‬
‫של אותו אדם‪ .‬כדי לתקן את תופעת העיניים האדומות‪ ,‬בחר הפחתת עיניים אדומות‬
‫אוטומטית או מילוי אדום‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת המבזק כדי למנוע חשיפת יתר או תת‪-‬חשיפה‪ .‬ניתן לכוונן עד ‪±2‬‬
‫שתי רמות‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫עוצמת המבזק‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬פלאש ← אפשרות ← [‪← ]D‬‬
‫סובב את לחצן הניווט או לחץ על [‪.]F/C‬‬
‫מילוי ‪ :‬פלאש‬
‫ללא תיקון עיניים אדומות‬
‫אפשרות פלאש‬
‫עם תיקון עיניים אדומות‬
‫אם נושא הצילום רחוק מדי מהמצלמה או נע בעת הפעלת המבזק בפעם הראשונה‪,‬‬
‫ייתכן שתופעת העיניים האדומות לא תופחת‪.‬‬
‫איפוס‬
‫חזרה‬
‫‪77‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫ כוונון עצמת המבזק עשוי שלא להיות יעיל כאשר‪:‬‬
‫ נושא הצילום קרוב מדי למצלמה‬‫ הגדרת רגישות ‪ ISO‬גבוהה‬‫ ערך החשיפה גבוהה מדי או נמוך מדי‬‫ בחלק ממצבי הצילום לא ניתן להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫ אם תחבר למצלמה מבזק עם אפשרות כוונון עוצמה‪ ,‬יופעלו הגדרות העוצמה‬
‫שעל המבזק‪.‬‬
‫ אם הנושא המצולם קרוב מדי בעת שימוש במבזק‪ ,‬חלק מהאור עלול להיחסם‬
‫והתוצאה תהיה תמונה חשוכה‪ .‬ודא שנושא הצילום נמצא בטווח המומלץ‪ ,‬התלוי‬
‫בעדשה‪.‬‬
‫ כאשר מחובר כיסוי מבזק‪ ,‬האור מהמבזק עלול להיחסם על‪-‬ידי הכיסוי‪ .‬הסר את‬
‫הכיסוי כדי להשתמש במבזק‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מדידה‬
‫מצב המדידה מתייחס לאופן שבו מצלמה מודדת את כמות האור‪.‬‬
‫ריבוי‬
‫המצלמה מודדת את כמות האור בסצנה‪ ,‬ובמצבים רבים משתמשת במדידה‬
‫זו לכוונון ערכים שונים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אובייקט נראה כהה יותר מצבעו האמיתי‪,‬‬
‫המצלמה תצלם תמונה שלו עם חשיפת יתר‪ .‬אם אובייקט נראה בהיר יותר מצבעו‬
‫האמיתי‪ ,‬המצלמה תצלם תמונה שלו עם תת‪-‬חשיפה‪.‬‬
‫מצב ריבוי מחשב את כמות האור במספר אזורים‪ .‬כאשר האור מספיק או שאינו‬
‫מספיק‪ ,‬המצלמה מכווננת את החשיפה בעזרת ממוצע של הבהירות הכוללת של‬
‫הסצנה‪ .‬המצב הזה מתאים לתמונות כלליות‪.‬‬
‫הבהירות והאווירה הכללית של התמונה עשויים אף הם להיות מושפעים מהאופן‬
‫שבו המצלמה מודדת את כמות האור‪ .‬בחר הגדרה מתאימה לתנאי הצילום‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫מדידה‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬מדידה ← אפשרות‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫פונקציות צילום > מדידה‬
‫מרכזי משוקלל‬
‫נקודתי‬
‫מצב מרכזי משוקלל מחשב אזור נרחב יותר מאשר מצב נקודתי‪ .‬הוא מסכם את‬
‫כמות האור בחלק המרכזי של התמונה (‪ )60% - 80%‬ובשאר חלקי התמונה‬
‫(‪ .)20% - 40%‬מצב זה מומלץ כאשר יש הבדלים קלים בבהירות בין הנושא‬
‫המצולם לבין הרקע או שאזור הנושא המצולם גדול בהשוואה לקומפוזיציה הכוללת‬
‫של התמונה‪.‬‬
‫מצב נקודתי מחשב את כמות האור במרכז‪ .‬כאשר אתה מצלם תמונה בתנאים‬
‫שבהם יש תאורה אחורית חזקה מאחורי הנושא המצולם‪ ,‬המצלמה מכווננת את‬
‫החשיפה כך שהנושא יצולם נכון‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם תבחר במצב ריבוי בתאורה אחורית‬
‫חזקה‪ ,‬המצלמה תחשב את כמות האור הכללית כתאורה שופעת‪ ,‬והתוצאה תהיה‬
‫תמונה כהה יותר‪ .‬מצב 'נקודתי' יכול למנוע זאת כי חישוב כמות האור מתבצע באזור‬
‫מסוים‪.‬‬
‫הנושא המצולם יהיה בהיר כאשר הרקע כהה‪ .‬מצב נקודתי מומלץ למקרים כגון זה‬
‫כאשר יש הבדל גדול בחשיפה בין הנושא המצולם לבין הרקע‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫פונקציות צילום > מדידה‬
‫מדידת ערך החשיפה של אזור המיקוד ‬
‫כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬המצלמה מגדירה באופן אוטומטי חשיפה מיטבית על‪-‬ידי‬
‫חישוב הבהירות של אזור המיקוד‪ .‬פונקציה זו זמינה רק כאשר אתה בוחר במדידה‬
‫נקודה או מדידת מרובה‪ ,‬וכן מיקוד אוט בורר‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫הפונקציה הזו‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← K ← ]m‬קשר בין חשיפה‬
‫אוטומטית לנקודת מיקוד אוטומטית ← אפשרות‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫טווח חכם‬
‫פונקציה זו מתקנת באופן אוטומטי את אובדן הפרטים הבהירים שעשוי להתרחש‬
‫עקב ניגודיות גבוהה בתנאי התאורה בתמונה‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫טווח חכם‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬טווח חכם ← אפשרות‪.‬‬
‫ללא אפקט טווח חכם‬
‫עם אפקט טווח חכם‬
‫‪82‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫צבע סלקטיבי‬
‫פונקציה זו מאפשרת לך לבחור צבע שברצונך להדגיש‪ ,‬ומפחיתה את הרוויה‬
‫בצבעים האחרים‪ .‬ניתן לבחור אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול או צהוב מהתפריט‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫צבע סלקטיבי‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬צבע סלקטיבי ← אפשרות‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫מקור‬
‫כשבוחרים אדום‬
‫‪83‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מרחב צבעים‬
‫התקני הדמיה דיגיטלית כמו מצלמות דיגיטליות‪ ,‬צגים ומדפסות משתמשים בשיטות‬
‫שונות לייצוג צבעים‪ .‬אלה נקראות מרחבי צבעים‪.‬‬
‫המצלמה מאפשרת לבחור שני מרחבי צבעים‪ sRGB :‬או ‪.Adobe RGB‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪ sRGB‬משמש ליצירת צבעים בצגי מחשבים והוא גם מרחב הצבעים התקני עבור‬
‫‪ sRGB .Exif‬מומלץ לתמונות רגילות ולתמונות שבכוונתך לפרסם באינטרנט‪.‬‬
‫‪ Adobe RGB‬משמש להדפסה מסחרית‪ ,‬וטווח הצבעים שלו רחב יותר מזה של‬
‫‪ .sRGB‬טווח הצבעים הרחב יותר מאפשר לערוך בקלות תמונות במחשב‪ .‬שים לב‬
‫שתוכניות שונות בדרך כלל תואמות למספר מוגבל של מרחבי צבעים‪ .‬אם תפתח‬
‫תמונה באמצעות תוכנית שאינה תואמת למרחב הצבעים של התמונה‪ ,‬הצבעים‬
‫ייראו בהירים יותר‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫מרחב הצבעים‪,‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ ← L ← ]m‬מרחב צבע ←‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫פיצוי חשיפה‪/‬נעילת חשיפה‬
‫פיצוי חשיפה‬
‫המצלמה קובעת באופן אוטומטי את החשיפה על‪-‬ידי מדידת רמות האור‬
‫בקומפוזיציה של התמונה והמיקום של נושא הצילום‪ .‬אם החשיפה שנקבעה על‪-‬‬
‫ידי המצלמה גבוהה או נמוכה יותר מהצפוי‪ ,‬תוכל לכוונן את החשיפה ידנית‪ .‬ערך‬
‫החשיפה ניתן לכוונון בצעדים של ‪ .±3‬המצלמה מציגה אזהרת חשיפה באדום עבור‬
‫כל צעד מעבר לטווח של ‪.±3‬‬
‫לכוונון ערך החשיפה‪ ,‬לחץ על [‪ ,]I‬ואז סובב את לחצן הניווט‪ .‬ניתן גם לכוונן‬
‫את ערך החשיפה על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]f‬ואז בחירה ב‪-‬פיצוי ערך חשיפה‪.‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫מקור‬
‫ניתן לבדוק את ערך החשיפה לפי מיקום מחוון רמת החשיפה‪.‬‬
‫אינדקס חשיפה רגילה‬
‫אזהרת חשיפה‬
‫מחוון רמת החשיפה‬
‫חשיפה מוגברת‬
‫(בהיר יותר)‬
‫חשיפה מופחתת‬
‫(כהה יותר)‬
‫‪85‬‬
‫פונקציות צילום > פיצוי חשיפה‪/‬נעילת חשיפה‬
‫נעילת חשיפה‬
‫כאשר לא ניתן להגיע לחשיפה מתאימה בגלל ניגודיות גבוהה של צבעים‪ ,‬נעל את‬
‫החשיפה ואז צלם את התמונה‪.‬‬
‫לאחר נעילת החשיפה‪ ,‬כוונן את העדשה למקום הרצוי ולחץ על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫כדי לנעול את החשיפה‪ ,‬כוונן את קומפוזיציית התמונה שאתה מעוניין לכוון לפיה את‬
‫החשיפה‪ ,‬ואז לחץ על לחצן ההתאמה האישית‪( .‬עמ' ‪)128‬‬
‫‪86‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫פונקציות וידאו‬
‫ריבוי תנועה‬
‫הפונקציות הזמינות עבור וידאו מתוארות להלן‪.‬‬
‫הגדר את מהירות ההצגה של וידאו‪.‬‬
‫מצב סרט ‪AE‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות מהירות‬
‫הקלטה‪,‬‬
‫הגדר את מצב החשיפה להקלטת וידאו‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫מצב סרט ‪,AE‬‬
‫במצב צילום וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬מצב סרט ‪ ← AE‬אפשרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫במצב צילום וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ← l ← ]m‬מולטי תזוזה‬
‫← אפשרות‪.‬‬
‫תיאור‬
‫‪ :x0.25‬הקלט וידאו והקרן אותו ב‪ 1/4-‬מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תוכנית*‪ :‬מפתח הצמצם ומהירות התריס מתכווננים אוטומטית‪.‬‬
‫‪ :x0.5‬הקלט וידאו והקרן אותו ב‪ 1/2-‬מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫‪ :x1‬הקלט וידאו והקרן אותו במהירות הרגילה‪.‬‬
‫‪ :x5‬הקלט וידאו והקרן אותו ‪ X5‬מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫עדיפות חשיפה‪ :‬קבע את מפתח הצמצם ידנית לפני הקלטת הווידאו‪ .‬סובב‬
‫את לחצן הניווט כדי לכוונן את מפתח הצמצם‪.‬‬
‫‪ :x10‬הקלט וידאו והקרן אותו ‪ X10‬מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫עדיפות צמצם‪ :‬קבע את מהירות התריס ידנית לפני הקלטת הווידאו‪ .‬סובב‬
‫את לחצן הניווט כדי לכוונן את מהירות התריס‪.‬‬
‫‪ :x20‬הקלט וידאו והקרן אותו ‪ X20‬מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫ידני‪ :‬כוונן ידנית גם את מפתח הצמצם וגם את מהירות התריס לפני הקלטת‬
‫הווידאו‪ .‬לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור מפתח צמצם או מהירות תריס ואז‬
‫סובב את לחצן הניווט כדי לכוונן את הערך‪.‬‬
‫ אם תבחרו באפשרות שאינה ‪ ,x1‬לא יוקלט צליל‪.‬‬
‫ האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לגודל הווידאו‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫מעמעם‬
‫קול‬
‫ניתן לעבור בעמעום בין סצנות בעזרת המצלמה בלי צורך בעריכה במחשב‪.‬‬
‫השתמש בפונקציה במקומות המתאימים והוסף אפקטים דרמתיים לקטעי הווידאו‬
‫שלך‪.‬‬
‫לעתים וידאו מושתק מתאים יותר מווידאו עם קול‪ .‬כבה את הקול כדי להקליט וידאו‬
‫מושתק‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות עמעום‪,‬‬
‫סמל‬
‫במצב צילום וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬עמעם ← אפשרות‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות קול‪,‬‬
‫במצב צילום וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬קול ← אפשרות‪.‬‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬ללא שימוש בעמעום‪.‬‬
‫בכניסה‪ :‬סצנה מתחילה בהדרגה‪.‬‬
‫ביציאה‪ :‬סצנה מסתיימת בהדרגה‪.‬‬
‫כניסה יציאה‪ :‬העמעום מופעל בהתחלה ובסוף של הסצנה‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫למד כיצד להציג ולערוך תמונות ווידאו‪ .‬עיין בפרק ‪ 6‬לעריכת קבצים במחשב אישי‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫חיפוש וניהול קבצים‬
‫למד כיצד לחפש תמונות ווידאו במהירות באמצעות תצוגת התמונות הממוזערות‬
‫וכיצד להגן על קבצים ולמחוק אותם‪.‬‬
‫צפייה בתמונות ממוזערות‬
‫צפייה בתמונות‬
‫כדי לחפש תמונות וקטעי וידאו רצויים‪ ,‬עבור לתצוגת תמונות ממוזערות‪ .‬תצוגת‬
‫תמונות ממוזערות מציגה מספר תמונות בו‪-‬זמנית כדי שתוכל לחפש בקלות את‬
‫התמונות הרצויות‪ .‬ניתן גם לסווג ולהציג קבצים לפי סוג‪ ,‬יום ההקלטה ושבוע‬
‫ההקלטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪.]y‬‬
‫ יוצג הקובץ האחרון שצילמת‪.‬‬
‫תפריט‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי להציג קבצים כתמונות ממוזערות‪.‬‬
‫ לחץ פעם אחת להצגת ‪ 3‬תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את לחצן הניווט או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לגלול לעיון‬
‫בקבצים‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל לערוך או לנגן קבצים שצולמו במצלמות אחרות‪ ,‬עקב גדלים או‬
‫מקודדים שלא נתמכים על‪-‬ידי המצלמה‪ .‬השתמש במחשב או במכשיר אחר כדי‬
‫לערוך או לנגן את הקבצים הללו‪.‬‬
‫ לחץ פעמיים להצגת ‪ 15‬או ‪ 40‬תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫(בתצוגת תמונה בודדת‪ ,‬לחץ על [‪ ← x ← ]m‬מצב תמונות‬
‫ממוזערות כדי לבחור את מספר הקבצים להצגה‪( .‬עמ' ‪))95‬‬
‫לחלופין‪ ,‬בתצוגת תמונה בודדת‪ ,‬לחץ על [‪ ← x ← ]m‬תצוגה ←‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫צפייה בקבצים לפי קטגוריה‬
‫‪1‬‬
‫בתצוגת תמונות ממוזערות‪ ,‬לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר מסנן ← קטגוריה‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫צפייה בקבצים כתיקייה‬
‫צילומים ברצף או בפרץ (רצף מהיר) מופיעים כתיקייה‪ .‬מחיקת תיקייה תמחק את‬
‫כל התמונות שבתיקייה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫טיפוס‬
‫צפייה בקבצים לפי סוג הקובץ‪ ,‬כגון תמונה או וידאו‪.‬‬
‫תאריך*‬
‫צפייה בקבצים לפי תאריך השמירה שלהם‪.‬‬
‫שבוע‬
‫צפייה בקבצים לפי היום בשבוע שבו הם נשמרו‪.‬‬
‫מיקום‬
‫צפייה בקבצים לפי המיקום שבו הם נשמרו‪( .‬רק תמונות‬
‫שצולמו עם מודול ‪ GPS‬כוללות מידע על מיקום)‪.‬‬
‫תצוגה יחידה‪:‬‬
‫אם תלחץ על [‪ ]I‬בתצוגת התיקייה‪ ,‬הקבצים בתיקייה הנוכחית יופיעו כתמונות‬
‫ממוזערות‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫הגנה על קבצים‬
‫מחיקת קבצים‬
‫הגן על הקבצים מפני מחיקה בשוגג‪.‬‬
‫מחק קבצים במצב הצגה ופנה מקום אחסון בכרטיס הזיכרון שלך‪ .‬קבצים מוגנים לא‬
‫יימחקו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬הגנה ← אפשרות‪.‬‬
‫(יחיד‪ ,‬בחר‪ ,‬הכל)‬
‫‪2‬‬
‫סובב את לחצן הניווט או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור קובץ‪,‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪.]f‬‬
‫מחיקת קובץ בודד‬
‫ניתן לבחור קובץ אחד ולמחוק אותו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬בחר קובץ ולאחר מכן לחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫ לחלופין‪ ,‬במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מחק ← יחיד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫מחיקת כל הקבצים‬
‫מחיקת מספר קבצים‬
‫ניתן לבחור מספר קבצים ולמחוק אותם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‬
‫] ← מחיקה מרובה‪.‬‬
‫ לחלופין‪ ,‬במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מחק ← בחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר את הקבצים שברצונך למחוק על‪-‬ידי סיבוב לחצן הניווט או‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]F/C‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫ניתן למחוק את כל הקבצים מכרטיס הזיכרון בבת אחת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר ‪ ← z‬מחק ← הכל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫ לחץ על [‪ ]o‬שוב כדי לבטל את הבחירה‪.‬‬
‫]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‬
‫‪4‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הגדלת תמונה‬
‫צפייה במצגת שקופיות‬
‫ניתן להגדיל תמונות בעת צפייה בהן במצב הצגה‪ .‬ניתן גם להזיז את האזור המוגדל‬
‫ולהשתמש בפונקציה 'קצץ' כדי לחתוך את חלק התמונה המוצג על המסך ולשמור‬
‫אותו כקובץ חדש‪.‬‬
‫ניתן לצפות בתמונות במצגת שקופיות‪ ,‬להחיל אפקטים שונים על המצגת‪ ,‬ולהשמיע‬
‫מוסיקת רקע‪.‬‬
‫אזור מוגדל‬
‫הגדלה (ההגדלה המרבית עשויה‬
‫להשתנות בהתאם לרזולוציה)‬
‫חתוך‬
‫‪1‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫בחר אפשרות של אפקט מצגת שקופיות‪.‬‬
‫ דלג לשלב ‪ 4‬כדי להתחיל במצגת שקופיות ללא אפקטים‪.‬‬
‫תמונה מלאה‬
‫לחץ על [‪ ,]o‬ולאחר מכן סובב את לחצן הניווט עם כיוון השעון כדי‬
‫להגדיל את התמונה‪.‬‬
‫(סובב את לחצן הניווט נגד כיוון השעון כדי להקטין את התמונה)‪.‬‬
‫לשם‬
‫בצע את הפעולות הבאות‬
‫הזזת אזור מוגדל‬
‫לחץ על [‪.]F/C/I/D‬‬
‫חיתוך התמונה המוגדלת‬
‫לחץ על [‪( .]f‬נשמר כקובץ חדש)‬
‫חזרה לתמונה המקורית‬
‫לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תמונות‬
‫קבע אילו תמונות ברצונך להציג במצגת שקופיות‪.‬‬
‫ הכל‪ :‬הצג את כל התמונות במצגת שקופיות‪.‬‬
‫ תאריך‪ :‬הצג את כל התמונות שצולמו בתאריך מסוים‬
‫במצגת שקופיות‪.‬‬
‫ בחר‪ :‬הצג תמונות נבחרות במצגת שקופיות‪.‬‬
‫אפקט‬
‫בחר אפקט מעבר‪ .‬בחר כבוי לוויתור על אפקטים‪.‬‬
‫מרווח‬
‫בחר את משך הזמן להצגת כל תמונה‪.‬‬
‫מוזיקה‬
‫נגן מוסיקת רקע‪.‬‬
‫בחר מצגת שקופיות ← הקרנה או חזור שנית‪.‬‬
‫ מצגת השקופיות מתחילה מיד‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > צפייה בתמונות‬
‫סיבוב אוטומטי‬
‫כאשר מופעל סיבוב אוטומטי‪ ,‬המצלמה מסובבת באופן אוטומטי תמונות שצילמת‬
‫במצב מאונך כך שיתאימו באופן אופקי למסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות סיבוב‬
‫אוטומטי‪,‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← x ← ]m‬סיבוב אוט ←‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫הגדרת מצב תמונות ממוזערות‬
‫ניתן לבחור מספר קבצים להצגה במצב תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות מצב‬
‫תמונות ממוזערות‪,‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← x ← ]m‬מצב תמונות‬
‫ממוזערות ← אפשרות‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫הצגת וידאו‬
‫ניתן להציג סרטון וידאו‪ ,‬לצלם תמונה מסרטון וידאו‪ ,‬או לחתוך סרטון ולשמור אותו‬
‫כקובץ חדש‪.‬‬
‫הפסק‬
‫עצור‬
‫בקרות לצפייה בווידאו‬
‫לשם‬
‫בצע את הפעולות הבאות‬
‫הזזה לאחור‬
‫לחץ על [‪.]C‬‬
‫סרוק אחורנית בקפיצות של ‪ 4X ,2X‬ו‪ 8X-‬עם כל לחיצה‬
‫על [‪.]C‬‬
‫השהיה‪/‬הפעלה‬
‫לחץ על [‪.]o‬‬
‫הזזה מהירה קדימה‬
‫לחץ על [‪.]F‬‬
‫סרוק קדימה בקפיצות של ‪ 4X ,2X‬ו‪ 8X-‬עם כל לחיצה על‬
‫[‪.]F‬‬
‫שליטה בעוצמת הקול‬
‫סובב את לחצן הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫עצור‬
‫לחץ על [‪.]D‬‬
‫חיתוך וידאו במהלך הצגה‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬בנקודה שבה אתה רוצה שהווידאו החדש יתחיל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫במהלך ההשהיה‪ ,‬לחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬בנקודה שבה אתה רוצה שהווידאו החדש יסתיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫במהלך ההשהיה‪ ,‬לחץ על [‬
‫]‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫כשההודעה המוקפצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫הקובץ החתוך נשמר כקובץ נפרד תחת שם חדש‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > הצגת וידאו‬
‫צילום תמונה במהלך הצגה‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬בנקודה שאתה רוצה לשמור כתמונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪.]I‬‬
‫ הרזולוציה של התמונה שצולמה זהה לרזולוציה של הווידאו‪.‬‬
‫ הקובץ שצולם נשמר כקובץ נפרד תחת שם חדש‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫עריכת תמונות‬
‫בצע פעולות עריכה של תמונות‪ ,‬כמו שינוי גודל‪ ,‬סיבוב או ביטול עיניים אדומות‪.‬‬
‫קבצים ערוכים נשמרים כקבצים חדשים בשמות שונים‪ .‬לא ניתן לערוך תמונות תלת‪-‬‬
‫ממדיות‪ ,‬תמונות פנורמה ותמונות פנורמה תלת‪-‬ממדיות באמצעות פונקציית עריכת‬
‫התמונה‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות עריכת‬
‫תמונה‪,‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫תאורה אחורית‪ :‬תקן את הבהירות של תמונה שצולמה בתת‪-‬חשיפה‪.‬‬
‫(כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]f‬אפשרות‪.‬‬
‫אפשרויות‬
‫לפני התיקון‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫* ברירת מחדל‬
‫תיאור‬
‫מסנן חכם‪ :‬הפעל אפקטי מגוונים של סינון ליצירת תמונות ייחודיות‪.‬‬
‫(כבוי*‪ ,‬ממוזער‪ ,‬מוקד רך‪ ,‬סרט ישן‪ ,1‬סרט ישן‪ ,2‬נקודות חצי‪-‬צליל‪,‬‬
‫רישום‪ ,‬עין דג‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬תשליל)‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫תיקון עיניים אדומות‪ :‬הסר את העיניים האדומות שבתמונה‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫אחרי התיקון‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫שינוי גודל‪ :‬שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫הרזולוציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לגודל התמונה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫סובב‪ :‬סובב תמונה‪( .‬כבוי*‪ ,‬ימינה ‪ ,90°‬שמאלה ‪ ,180˚ ,90°‬אופקי‪ ,‬אנכי)‬
‫לא ניתן לסובב קבצים מוגנים וקובצי ‪.RAW‬‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > עריכת תמונות‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫ריטוש פנים‪ :‬הסתר פגמים בפנים‪.‬‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התמונה‪.‬‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫ניגוד‪ :‬כוונן את חדות התמונה‪.‬‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫גבול דקורטיבי‪ :‬החל צבעי רטרו‪ ,‬ניגודיות גבוהה ואפקט עמעום שוליים‬
‫חזק של מצלמות ‪.Lomo‬‬
‫ייתכן שהקובץ החדש יהיה קטן יותר מהמקורי‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫למד כיצד להתחבר לרשתות אלחוטיות מקומיות (רשתות ‪ )WLAN‬ולהשתמש בתכונותיהן‪.‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת‬
‫למד להתחבר דרך נקודת גישה (‪ )AP‬כאשר אתה נמצא בטווח של רשת ‪.WLAN‬‬
‫ניתן גם לקבוע הגדרות רשת‪.‬‬
‫סמל‪/‬אפשרות‬
‫רענן‬
‫תיאור‬
‫רענן נקודות גישה להתחברות‪.‬‬
‫נקודת גישה אד הוק‬
‫נקודת גישה מאובטחת‬
‫התחברות ל‪WLAN-‬‬
‫נקודת גישה ‪WPS‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫או‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬ואז בחר הגדרת ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫ במצבים מסוימים יש ללחוץ על [‪ ]m‬או לפעול על פי ההוראות שעל‬
‫המסך עד להופעת המסך הגדרת ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪4‬‬
‫עוצמת אות‬
‫חיבור לחצן ‪WPS‬‬
‫התחבר לנקודת גישה ‪.WPS‬‬
‫הוספת רשת אלחוטית‬
‫הוסף נקודת גישה באופן ידני‪.‬‬
‫ לחץ על [‪ ]f‬כדי לפתוח את אפשרויות הגדרות הרשת‪.‬‬
‫ כאשר אתה בוחר בנקודת גישה מאובטחת‪ ,‬מופיע חלון מוקפץ‪.‬‬
‫הזן את הסיסמאות הדרושות לשם חיבור ל‪ .WLAN-‬למידע על הזנת‬
‫טקסט‪ ,‬עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ' ‪)105‬‬
‫ המצלמה מחפשת באופן אוטומטי אחר התקני נקודת גישה זמינים‪.‬‬
‫ כשמופיע דף הכניסה‪ ,‬עיין בפרק 'שימוש בדפדפן הכניסה'‪( .‬עמ' ‪)103‬‬
‫בחר נקודת גישה‪.‬‬
‫ כאשר אתה בוחר בנקודת גישה לא מאובטחת‪ ,‬המצלמה תתחבר‬
‫ל‪.WLAN-‬‬
‫הגדרת ‪Wi-Fi‬‬
‫רענן‬
‫‪Samsung 1‬‬
‫ אם תבחר בנקודת גישה עם תמיכה בפרופיל ‪ ,WPS‬בחר חיבור ‪WPS‬‬
‫‪ ,PIN‬ואז הזן קוד ‪ PIN‬בהתקן נקודת הגישה‪ .‬ניתן גם להתחבר לנקודת‬
‫גישה עם תמיכה בפרופיל ‪ WPS‬על‪-‬ידי בחירה ב‪-‬חיבור לחצן ‪WPS‬‬
‫במצלמה‪ ,‬ואז לחיצה על הלחצן ‪ WPS‬בהתקן נקודת הגישה‪.‬‬
‫‪Samsung 2‬‬
‫‪Samsung 3‬‬
‫‪Samsung 4‬‬
‫ידני‬
‫צא‬
‫‪101‬‬
‫רשת אלחוטית > התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת‬
‫הגדרת כתובת ‪ IP‬באופן ידני‬
‫הגדרת אפשרויות רשת‬
‫‪1‬‬
‫במסך הגדרת ‪ ,Wi-Fi‬עבור לנקודת גישה ואז לחץ על [‪.]f‬‬
‫‪1‬‬
‫במסך הגדרת ‪ ,Wi-Fi‬עבור לנקודת גישה ואז לחץ על [‪.]f‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר בכל אחת מהאפשרויות והזן את המידע הדרוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר הגדרת ‪ ← IP‬ידני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר בכל אחת מהאפשרויות‪ ,‬והזן את המידע הדרוש‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫אימות זהות‬
‫בחר את סוג אימות הרשת‪.‬‬
‫הצפנת נתונים‬
‫בחר סוג הצפנה‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫סיסמת רשת‬
‫הזן את סיסמת הרשת‪.‬‬
‫‪IP‬‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬הסטטית‪.‬‬
‫הגדרת ‪IP‬‬
‫הגדר את כתובת ה‪ IP-‬באופן ידני‪.‬‬
‫מסכת רשת משנה‬
‫הזן את מסכת רשת המשנה‪.‬‬
‫שער‬
‫הזן את השער‪.‬‬
‫שרת שמות (‪)DNS‬‬
‫הזן את כתובת ‪.DNS‬‬
‫‪102‬‬
‫רשת אלחוטית > התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת‬
‫שימוש בדפדפן הכניסה‬
‫ניתן להזין את פרטי הכניסה באמצעות דפדפן הכניסה בעת התחברות לנקודות‬
‫גישה‪ ,‬לאתרי שיתוף או לשרתי ענן מסוימים‪.‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫[‪]F/C/I/D‬‬
‫עבור לפריט או גלול לאורך העמוד‪.‬‬
‫[‪]o‬‬
‫בחר פריט‪.‬‬
‫[‪]m‬‬
‫גש לאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫ הדף הקודם‪ :‬עבור לדף הקודם‪.‬‬
‫ הדף הבא‪ :‬עבור לדף הבא‪.‬‬
‫ טען מחדש‪ :‬טען את הדף מחדש‪.‬‬
‫ עצור‪ :‬עצור את טעינת הדף‪.‬‬
‫ צא‪ :‬סגור את דפדפן הכניסה‪.‬‬
‫[‬
‫]‬
‫סגור את דפדפן הכניסה‪.‬‬
‫ לא תוכל לבחור בפריטים מסוימים בהתאם לדף שאליו אתה מחובר‪ .‬הדבר אינו‬
‫מעיד על תקלה‪.‬‬
‫ דפדפן הכניסה עלול שלא להיסגר באופן אוטומטי לאחר שנכנסת לדפים‬
‫מסוימים‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬סגור את דפדפן הכניסה על‪-‬ידי לחיצה על [ ] ואז‬
‫המשך לפעולה המבוקשת‪.‬‬
‫ ייתכן שטעינת דף הכניסה תארך זמן רב יותר עקב גודל הדף או מהירות הרשת‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬המתן עד להופעת החלון להזנת פרטי הכניסה‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫רשת אלחוטית > התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת‬
‫עצות לחיבור לרשת‬
‫ יש להכניס כרטיס זיכרון כדי להשתמש בתכונות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫ איכות החיבור לרשת תיקבע לפי נקודת הגישה‪.‬‬
‫ ככל שהמרחק בין המצלמה לנקודת הגישה גדול יותר‪ ,‬כך ייקח זמן רב יותר‬
‫להתחבר לרשת‪.‬‬
‫ אם מכשיר סמוך משתמש באותו אות תדר רדיו של המצלמה‪ ,‬הוא עלול להפריע‬
‫לחיבור‪.‬‬
‫ אם שם נקודת הגישה אינו מצוין באנגלית‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תצליח למצוא‬
‫את ההתקן‪ ,‬או שהשם יופיע באופן שגוי‪.‬‬
‫ התחברות לרשת עשויה לגרור חיובים נוספים‪ .‬העלויות ישתנו בהתאם לתנאי‬
‫החוזה שלך‪.‬‬
‫ אם לא ניתן להתחבר ל‪ ,WLAN-‬נסה נקודת גישה אחרת מרשימת נקודות‬
‫הגישה הזמינות‪.‬‬
‫ במדינות מסוימות ניתן להתחבר גם לרשתות ‪ WLAN‬ללא תשלום‪.‬‬
‫ דף כניסה עשוי להופיע בעת בחירה ב‪ WLAN-‬ללא תשלום המסופק על‪-‬ידי‬
‫ספקי שירותי רשת מסוימים‪ .‬הזן את המזהה והסיסמה שלך כדי להתחבר‬
‫ל‪ .WLAN-‬למידע בנוגע לרישום או לשירות‪ ,‬פנה אל ספק שירותי הרשת‪.‬‬
‫ יש לנקוט משנה זהירות בעת הזנת מידע אישי עבור חיבור לנקודת גישה‪.‬‬
‫אין להזין במצלמה שום מידע לגבי תשלום או כרטיס אשראי‪ .‬היצרן לא יישא‬
‫באחריות בגין בעיה כלשהי שתיגרם כתוצאה מהזנת מידע כזה‪.‬‬
‫ לקבלת הגדרות רשת או סיסמה‪ ,‬פנה אל מנהל הרשת או אל ספק שירותי‬
‫הרשת‪.‬‬
‫ חיבורי הרשת הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לארץ‪.‬‬
‫ אם ל‪ WLAN-‬דרוש אימות מספק השירות‪ ,‬ייתכן שלא תוכל להתחבר אליו‪ .‬כדי‬
‫להתחבר ל‪ ,WLAN-‬פנה אל ספק שירותי הרשת‪.‬‬
‫ התכונה ‪ WLAN‬של המצלמה חייבת לעמוד בחוקי שידורי הרדיו באזורך‪ .‬כדי‬
‫להבטיח עמידה בדרישות‪ ,‬יש להשתמש בתכונה ‪ WLAN‬אך ורק בארץ שבה‬
‫רכשת את המצלמה‪.‬‬
‫ בהתאם לסוג ההצפנה‪ ,‬מספר הספרות בסיסמה עשוי להשתנות‪.‬‬
‫ ייתכן שלא תהיה אפשרות ליצור חיבור ‪ WLAN‬בכל סביבה‪.‬‬
‫ תהליך הכוונון של הגדרות הרשת עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫ אין לגשת לרשת שאינך מורשה להשתמש בה‪.‬‬
‫ המצלמה עשויה להציג מדפסת תומכת‪ WLAN-‬ברשימת נקודות הגישה‪ .‬לא‬
‫ניתן להתחבר לרשת דרך מדפסת‪.‬‬
‫ לפני ההתחברות לרשת‪ ,‬ודא כי הסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫ לא ניתן לחבר את המצלמה לרשת ולטלוויזיה בו‪-‬זמנית‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא ניתן להציג‬
‫תמונות ווידאו בטלוויזיה כשמחוברים לרשת‪.‬‬
‫ כששרת ‪ DHCP‬אינו זמין יש ליצור קובץ ‪ autoip.txt‬ולהעתיק אותו לכרטיס‬
‫הזיכרון המוכנס‪ ,‬כדי להתחבר לרשת באמצעות ‪.Auto IP‬‬
‫‪104‬‬
‫רשת אלחוטית > התחברות לרשת ‪ WLAN‬וקביעת הגדרות רשת‬
‫הזנת טקסט‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מחק את האות האחרונה‪.‬‬
‫למד כיצד להזין טקסט‪ .‬הסמלים בטבלה להלן מאפשרים לך להזיז את הסמן‪ ,‬לעבור‬
‫בין אותיות גדולות וקטנות וכדומה‪ .‬השתמש בלחצן הניווט כדי לגלול אל המקש‬
‫המבוקש ולאחר מכן לחץ על [‪ ]o‬כדי להזין את המקש‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫במצב אותיות‪ ,‬עבור בין אותיות גדולות וקטנות‪.‬‬
‫הזן '‪.'.com‬‬
‫החלפה בין מצב סמלים למצב אותיות‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫בוצע‬
‫שמור את הטקסט שמוצג‪.‬‬
‫הצג את מדריך הזנת הטקסט‪.‬‬
‫בוצע‬
‫‪Backspace‬‬
‫חזרה‬
‫ ניתן להזין אותיות באנגלית בלבד‪ ,‬ללא קשר לשפת התצוגה‪.‬‬
‫ כדי לעבור ישירות לבוצע‪ ,‬לחץ על [‪.]y‬‬
‫ ניתן להזין עד ‪ 64‬תווים‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫שמירה אוטומטית של קבצים בטלפון חכם‬
‫המצלמה מתחברת לטלפון חכם התומך בתכונה ‪ AutoShare‬דרך ‪.WLAN‬‬
‫כשמצלמים תמונה באמצעות המצלמה‪ ,‬היא תישמר באופן אוטומטי בטלפון החכם‪.‬‬
‫ התכונה ‪ AutoShare‬נתמכת בטלפונים חכמים מסדרת ‪ ,Galaxy‬בדגמי‬
‫‪ Galaxy Tab‬המצוידים במערכת ההפעלה ‪ Android 2.2‬ומעלה או במכשירי‬
‫‪ iOS‬המצוידים במערכת ההפעלה ‪ iOS 4.3‬ומעלה‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪,‬‬
‫בדוק את הקושחה של המכשיר ועדכן אותה במידת הצורך‪.‬‬
‫ יש להתקין את היישום ‪ Samsung SMART CAMERA App‬בטלפון או‬
‫במכשיר לפני השימוש בתכונה זו‪ .‬ניתן להוריד את היישום מ‪,Samsung Apps-‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬או מ‪.Apple App Store-‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את המצלמה מהרשימה וחבר את הטלפון החכם למצלמה‪.‬‬
‫ ניתן לחבר את הטלפון החכם למצלמה אחת בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במצלמה‪ ,‬אפשר לטלפון החכם להתחבר למצלמה‪.‬‬
‫ אם הטלפון החכם חובר בעבר למצלמה הוא יתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ סמל המציג את מצב החיבור (‬
‫‪6‬‬
‫) יופיע על המסך של המצלמה‪.‬‬
‫במצלמה‪ ,‬צלם תמונה‪.‬‬
‫ התמונה שצולמה תישמר במצלמה‪ ,‬ואחר כך תועבר לטלפון החכם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצלמה‪ ,‬סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫במצלמה‪ ,‬בחר‬
‫ לא ניתן להקליט וידאו כשתכונת ‪ AutoShare‬מופעלת‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪ ,‬בחר‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung SMART CAMERA App‬‬
‫ בהתקני ‪ ,iOS‬הפעל את תכונת ה‪ Wi-Fi-‬לפני הפעלת היישום‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫תירוחלא תשר‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו לטלפון חכם‬
‫המצלמהומראבתרולתלפ ןואכםוהר מךוברכ נהו‪MobileLink‬ודתךו‪.WLAN‬ונשרןו‬
‫ליל אובקל רורמ נ רוח ו שדח ולתלפ ןוהאכם‪.‬‬
‫והרכ נהו‪MobileLink‬ונרמכרועל‪-‬שדשותלפ נשםואכמשםומסדתרו‪,Galaxy‬ועל‪-‬שדשו‬
‫דגמשו‪Tab‬ו‪Galaxy‬והמצ שדשםובמעתכרוההפעלהו‪2.2‬ו‪Android‬ו מעלהו על‪-‬שדשו‬
‫מכישתשו‪iOS‬והמצ שדשםובמעתכרוההפעלהו‪4.3‬ו‪iOS‬ו מעלה‪.‬ולפנשוהישמ יו‬
‫ברכ נהוז ‪,‬ובד קוחרוהק יאהוילוהמכישתו עדכןוח רהובמשדרוהצ תך‪.‬‬
‫ושיולהרקשןוחרוהששי םו‪App‬ו‪CAMERA‬ו‪SMART‬ו‪Samsung‬ובתלפ ןוח ו‬
‫במכישתולפנשוהישמ יוברכ נהוז ‪.‬ונשרןולה תשדוחרוהששי םומ‪Apps-‬ו‪,Samsung‬ו‬
‫מ‪Store-‬ו‪Play‬ו‪Google‬וח ומ‪Store-‬ו‪App‬ו‪.Apple‬‬
‫וכחיתוחשןוקבצשםובזשכת ןוהמצלמה‪,‬ולחונשרןולהירמיוברכ נהוז ‪.‬‬
‫וחםורבאתוקבצשםומהתלפ ןוהאכם‪,‬ור כלולהצשגועדו‪1,000‬וקבצשםוחאת נשםו‬
‫ליל אועדו‪150‬וקבצשםובכלופעם‪.‬וחםורבאתוקבצשםומהמצלמה‪,‬ור כלולהצשגו‬
‫קבצשםוינבאת ומהמצלמה‪.‬ומספתוהקבצשםוהמתבשוינשרןוליל אומירנהועלופשו‬
‫יתאוהחאס ןובתלפ ןוהאכם‪.‬‬
‫ולחונשרןוליל אוק בצשו‪.RAW‬‬
‫‪1‬‬
‫במצלמה‪,‬וס בבוחרוא גרוהמצבשםולמצבו‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫במצלמה‪,‬ובאתו‬
‫‪.‬‬
‫ וחםומ פשעהוהה דעהוהמ קפצרוהמבקירוממךולה תשדוחרוהששי ם‪,‬ובאתו‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫במצלמה‪,‬ובאתוחפית רוילשאה‪.‬‬
‫ וחםובאתרובחר 'קבצים' מ‪' -‬טלפון חכם'‪,‬ור כלולהירמיובתלפ ןוהאכםו‬
‫להצגהו לישר ףוילוקבצשםוהימ תשםובמצלמה‪.‬‬
‫ וחםובאתרובחר 'קבצים' מ‪' -‬מצלמה'‪,‬ור כלולבא תוקבצשםולילשאהו‬
‫מהמצלמה‪.‬ו‬
‫‪4‬‬
‫בתלפ ןוהאכם‪,‬והפעלוחרו‪App‬ו‪CAMERA‬ו‪SMART‬ו‪.Samsung‬‬
‫ ובהרקנשו‪,iOS‬והפעלוחרורכ נרוה‪Wi-Fi-‬ולפנשוהפעלרוהששי ם‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫תירוחלא תשרו>וילשארורמ נ רוח וק בצשו שדח ולתלפ ןואכם‬
‫‪5‬‬
‫באתוחרוהמצלמהומהתישמהו אבתוחרוהתלפ ןוהאכםולמצלמה‪.‬‬
‫ ונשרןולאבתוחרוהתלפ ןוהאכםולמצלמהוחארובלבדובכלופעם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫במצלמה‪,‬וחפיתולתלפ ןוהאכםולהראבתולמצלמה‪.‬‬
‫ וחםוהתלפ ןוהאכםוא בתובעבתולמצלמהוה חושראבתובח פןוח ת מתש‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בתלפ ןוהאכםוח ובמצלמה‪,‬ובאתוקבצשםולהעבתהומהמצלמה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫געובלאצןוההערקהובתלפ ןוהאכם‪,‬וח ובאתושיתוףובמצלמה‪.‬‬
‫ והמצלמהורילאוחרוהקבצשם‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫תירוחלא תשר‬
‫שימוש בטלפון החכם להפעלת התריס מרחוק‬
‫המצלמהומראבתרולתלפ ןואכםודתךו‪.WLAN‬והירמיובתלפ ןוהאכםוכמיאתתו‬
‫רתשסומתא קובחמצע רוהרכ נהו‪Viewfinder‬ו‪.Remote‬והרמ נהויצ למהור צגו‬
‫בתלפ ןוהאכם‪.‬‬
‫והרכ נהו‪Viewfinder‬ו‪Remote‬ונרמכרועל‪-‬שדשותלפ נשםואכמשםומסדתרו‪,Galaxy‬ו‬
‫על‪-‬שדשודגמשו‪Tab‬ו‪Galaxy‬והמצ שדשםובמעתכרוההפעלהו‪2.2‬ו‪Android‬ו מעלהו‬
‫על‪-‬שדשומכישתשו‪iOS‬והמצ שדשםובמעתכרוההפעלהו‪4.3‬ו‪iOS‬ו מעלה‪.‬ולפנשו‬
‫הישמ יוברכ נהוז ‪,‬ובד קוחרוהק יאהוילוהמכישתו עדכןוח רהובמשדרוהצ תך‪.‬‬
‫ושיולהרקשןוחרוהששי םו‪App‬ו‪CAMERA‬ו‪SMART‬ו‪Samsung‬ובתלפ ןוח ו‬
‫במכישתולפנשוהישמ יוברכ נהוז ‪.‬ונשרןולה תשדוחרוהששי םומ‪Apps-‬ו‪,Samsung‬ו‬
‫מ‪Store-‬ו‪Play‬ו‪Google‬וח ומ‪Store-‬ו‪App‬ו‪.Apple‬‬
‫‪1‬‬
‫במצלמה‪,‬וס בבוחרוא גרוהמצבשםולמצבו‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫במצלמה‪,‬ובאתו‬
‫‪3‬‬
‫בתלפ ןוהאכם‪,‬והפעלוחרו‪App‬ו‪CAMERA‬ו‪SMART‬ו‪.Samsung‬‬
‫ ובהרקנשו‪,iOS‬והפעלוחרורכ נרוה‪Wi-Fi-‬ולפנשוהפעלרוהששי ם‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫באתוחרוהמצלמהומהתישמהו אבתוחרוהתלפ ןוהאכםולמצלמה‪.‬‬
‫ ונשרןולאבתוחרוהתלפ ןוהאכםולמצלמהוחארובלבדובכלופעם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במצלמה‪,‬וחפיתולתלפ ןוהאכםולהראבתולמצלמה‪.‬‬
‫ וחםוהתלפ ןוהאכםוא בתובעבתולמצלמהוה חושראבתובח פןוח ת מתש‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ וחםומ פשעהוהה דעהוהמ קפצרוהמבקירוממךולה תשדוחרוהששי ם‪,‬ובאתו‬
‫כן‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תירוחלא תשרו>וישמ יובתלפ ןוהאכםולהפעלרוהרתשסומתא ק‬
‫‪6‬‬
‫בתלפ ןוהאכם‪,‬והגדתוחרוחפית ש רוהצשל םוהבח ר‪.‬‬
‫סמל‬
‫‪7‬‬
‫בתלפ ןוהאכם‪,‬וגעו האזקוחרו‬
‫וכדשולמקד‪.‬‬
‫ והמשק דומ גדתובח פןוח ת מתשולמשק דוח ת מתשומת בה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫חפית רומבזק‬
‫‪8‬‬
‫חפית רויע ןועצת‬
‫יאתתוחרו‬
‫וכדשולצלםורמ נה‪.‬‬
‫ והג דלוילורמ נ רוהנימת רובתלפ ןוהאכםושירנהול‪640X424-‬ובערו‬
‫צשל םובתז ל צשהו ו ל‪640X360-‬ובערוצשל םובתז ל צשהו ‪.‬‬
‫ג דלורמ נה‬
‫משק םוימשתה‬
‫ ובערוהישמ יוברכ נהוז ‪,‬ואלקומהלאצנשםולחושהש וזמשנשםובמצלמה‪.‬‬
‫ ולאצןוהז םו לאצןוהרתשסובתלפ ןוהאכםולחושפעל ובערוהישמ יוברכ נהו‬
‫ז‪.‬‬
‫ ומצבו‪Viewfinder‬ו‪Remote‬ור מךובגדלשורמ נ רו‬
‫ו‪-‬‬
‫ובלבד‪.‬‬
‫ובערוהישמ יוברכ נהוז ‪,‬והמתאקוהחשדשחלשובשןוהמצלמהולתלפ ןוהאכםועי שו‬
‫להירנ ר‪,‬ובהרחםולסבשבה‪.‬‬
‫והתלפ ןוהאכםואששבולהשמצחובת אוילו‪7‬ומ'ומהמצלמהוכדשולהירמיוברכ נהו‬
‫ז‪.‬‬
‫וששדתיוזמןומס שםולצשל םוהרמ נהולחאתויריאתתוחרו ובתלפ ןוהאכם‪.‬‬
‫והרכ נהו‪Viewfinder‬ו‪Remote‬ורכבהוכחית‪:‬‬
‫ וקששמרוישאהונכנסרובתלפ ןוהאכם‬‫ והמצלמהוח והתלפ ןוהאכםוכבשם‬‫ והזשכת ןומלח‬‫ וחאדוההרקנשםומחבדוחרוהאשב תול‪WLAN-‬‬‫‪ -‬ואשב תוה‪Wi-Fi-‬ולק שוח ובלרש‪-‬שצשב‬
‫‪110‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫שימוש באתרים לשיתוף קובצי תמונות או סרטוני וידאו‬
‫העלה את התמונות או קובצי הווידאו שלך לאתרים לשיתוף קבצים‪ .‬אתרים זמינים‬
‫יוצגו במצלמה‪ .‬כדי להעלות קבצים לאתרי אינטרנט מסוימים‪ ,‬יש לבקר באתר‬
‫האינטרנט ולהירשם לפי חיבור המצלמה‪.‬‬
‫גישה לאתר‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫בחר אתר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הזן את המזהה והסיסמה שלך‪ ,‬ובחר התחברות‪.‬‬
‫ למידע על הזנת טקסט‪ ,‬עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ' ‪)105‬‬
‫ אם התחברת ל‪ ,SkyDrive-‬עיין בפרק 'שימוש בדפדפן הכניסה'‪.‬‬
‫(עמ' ‪)103‬‬
‫ כדי לבחור מזהה מהרשימה‪ ,‬בחר‬
‫← מזהה‪.‬‬
‫ אם כבר נכנסת בעבר לאתר זה‪ ,‬ייתכן שתחובר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬חייב להיות לך חשבון קיים באתר לשיתוף קבצים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ אם מוצגת הודעה קופצת המבקשת ממך ליצור חשבון‪ ,‬בחר ‪.OK‬‬
‫ המצלמה תנסה באופן אוטומטי להתחבר ל‪ WLAN-‬באמצעות התקן‬
‫נקודת הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫ אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ' ‪)101‬‬
‫‪111‬‬
‫רשת אלחוטית > שימוש באתרים לשיתוף קובצי תמונות או סרטוני וידאו‬
‫העלאת תמונות או וידאו‬
‫‪1‬‬
‫גש לאתר באמצעות המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫גלול אל הקבצים שברצונך להעלות‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫ ניתן לבחור עד ‪ 20‬קבצים‪ .‬על הגודל הכולל להיות ‪ MB 10‬לכל היותר‪.‬‬
‫(בחלק מהאתרים‪ ,‬הגודל הכולל או מספר הקבצים עשויים להיות שונים)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר העלאה‪.‬‬
‫ אם התחברת ל‪ ,Facebook-‬בחר העלאה ← העלאה‪.‬‬
‫ אם התחברת ל‪ ,Facebook-‬תוכל להזין הערות על‪-‬ידי בחירה בתיבה‬
‫הערה‪ .‬למידע על הזנת טקסט‪ ,‬עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ' ‪)105‬‬
‫ לא ניתן להעלות קובצי ‪.RAW‬‬
‫ ניתן להעלות עד ‪ 20‬קבצים בכל פעם‪.‬‬
‫ לא ניתן להעלות קבצים אם גודלם חורג מהמגבלה‪ .‬הרזולוציה המרבית‬
‫להעלאת תמונות היא ‪ ,2M‬והווידאו הארוך ביותר שניתן להעלות הוא וידאו‬
‫‪ .‬אם הרזולוציה של התמונה שנבחרה גבוהה מ‪,2M-‬‬
‫שהוקלט באמצעות‬
‫גודל התמונה ישונה באופן אוטומטי לרזולוציה נמוכה יותר‪ .‬אם התחברת‬
‫ל‪ ,Facebook-‬רזולוציית התמונה תתחלף ל‪.1M-‬‬
‫ השיטה להעלאת התמונות או הווידאו עשויה להשתנות בהתאם לאתר הנבחר‪.‬‬
‫ אם לא ניתן לגשת לאתר עקב חומת אש או הגדרות לאימות משתמש‪ ,‬יש לפנות‬
‫למנהל הרשת או לספק שירותי הרשת‪.‬‬
‫ ייתכן שתמונות ווידאו יסומנו באופן אוטומטי בתאריך הצילום לאחר ההעלאה‪.‬‬
‫ מהירות החיבור לאינטרנט עשויה להשפיע על מהירות ההעלאה של תמונות או‬
‫פתיחה של דפי אינטרנט‪.‬‬
‫ כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪ ,‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫ ניתן גם להעלות תמונות ווידאו לאתרי אינטרנט לשיתוף תמונות במצב הצגה‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]m‬ואז לחיצה על ‪ ← z‬שתף (‪ ← )Wi-Fi‬אתר‬
‫האינטרנט המבוקש‪.‬‬
‫ כשמעלים תמונות ל‪ ,SkyDrive-‬גודל התמונות ישתנה ל‪ 2M-‬תוך שמירה על‬
‫יחס הגובה‪-‬רוחב שלהן‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‬
‫ניתן לשנות הגדרות בתפריט הדוא"ל ולשלוח תמונות או קובצי וידאו ששמורים‬
‫במצלמה באמצעות דוא"ל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר את התיבה שם‪ ,‬הזן את שמך‪ ,‬ואז בחר ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫הגדרת שולח‬
‫שם‬
‫שינוי הגדרות דוא"ל‬
‫דוא"ל‬
‫בתפריט הדוא"ל‪ ,‬ניתן לשנות הגדרות עבור אחסון מידע‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לקבוע או‬
‫לשנות את הסיסמה של הדוא"ל‪ .‬למידע על הזנת טקסט‪ ,‬עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪.‬‬
‫(עמ' ‪)105‬‬
‫איפוס‬
‫חזרה‬
‫אחסון מידע‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר‬
‫‪.‬‬
‫שמירה‬
‫‪6‬‬
‫בחר את התיבה דוא"ל‪ ,‬הזן את כתובת הדוא"ל שלך‪ ,‬ואז בחר‬
‫ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר שמירה כדי לשמור את השינויים‪.‬‬
‫ למחיקת המידע שלך‪ ,‬בחר איפוס‪.‬‬
‫← הגדרת שולח‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫רשת אלחוטית > שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‬
‫הגדרה של סיסמת דוא"ל‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪.]m‬‬
‫← הגדרת סיסמה ← פעיל‪.‬‬
‫ לכיבוי הסיסמה‪ ,‬בחר כבוי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שינוי סיסמת הדוא"ל‬
‫כשהחלון המוקפץ מופיע‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪.‬‬
‫← שינוי סיסמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר‬
‫‪5‬‬
‫הזן את הסיסמה הנוכחית בת ‪ 4‬הספרות‪.‬‬
‫ החלון המוקפץ נסגר אוטומטית גם אם אינך לוחץ על [‪.]o‬‬
‫‪6‬‬
‫הזן סיסמה חדשה בת ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הזן סיסמה בת ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הזן שוב את הסיסמה החדשה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הזן שוב את הסיסמה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כשהחלון המוקפץ מופיע‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪8‬‬
‫כשהחלון המוקפץ מופיע‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫ החלון המוקפץ נסגר אוטומטית גם אם אינך לוחץ על [‪.]o‬‬
‫ החלון המוקפץ נסגר אוטומטית גם אם אינך לוחץ על [‪.]o‬‬
‫אם איבדת את הסיסמה שלך‪ ,‬תוכל לאפס אותה על‪-‬ידי בחירת איפוס במסך הגדרת‬
‫הסיסמה‪ .‬בעת איפוס המידע יימחקו פרטי הגדרות המשתמש שנשמרו קודם לכן‪,‬‬
‫כתובת הדוא"ל ורשימת הודעות הדוא"ל האחרונות שנשלחו‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫רשת אלחוטית > שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‬
‫שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‬
‫ניתן לשלוח תמונות או קבצי וידאו המאוחסנים במצלמה באמצעות דוא"ל‪ .‬למידע על‬
‫הזנת טקסט‪ ,‬עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ' ‪)105‬‬
‫‪6‬‬
‫גלול אל הקבצים שברצונך לשלוח‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫ ניתן לבחור עד ‪ 20‬קבצים‪ .‬על הגודל הכולל להיות ‪ MB 7‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר שליחה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר את התיבה הערה‪ ,‬הזן את הערותיך‪ ,‬ואז בחר ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בחר שליחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪3‬‬
‫בחר את התיבה שולח‪ ,‬הזן את כתובת הדוא"ל שלך‪ ,‬ואז בחר‬
‫ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫ המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬באמצעות התקן נקודת הגישה‬
‫האחרון שהתחברת אליו ולשלוח את הדוא"ל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ אם שמרת בעבר את המידע שלך‪ ,‬הוא יוכנס באופן אוטומטי‪( .‬עמ' ‪)113‬‬
‫ אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ' ‪)101‬‬
‫‪.‬‬
‫ כדי להשתמש בכתובת מרשימת הנמענים הקודמים‪ ,‬בחר‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את התיבה מקבל‪ ,‬הזן כתובת דוא"ל‪ ,‬ואז בחר ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫ כדי להשתמש בכתובת מרשימת הנמענים הקודמים‪ ,‬בחר‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫← כתובת‬
‫ בחר‬
‫כדי להוסיף עוד נמענים‪ .‬ניתן להזין עד ‪ 30‬נמענים‪.‬‬
‫ בחר‬
‫כדי למחוק כתובת מהרשימה‪.‬‬
‫← כתובת‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫רשת אלחוטית > שליחת תמונות או קובצי וידאו באמצעות דוא"ל‬
‫ לא ניתן לשלוח קובצי ‪.RAW‬‬
‫ ניתן לשלוח עד ‪ 20‬קבצים בכל פעם‪.‬‬
‫ גם אם נראה שהתמונה הועברה בהצלחה‪ ,‬שגיאות בחשבון הדוא"ל של הנמען‬
‫עלולות לגרום לדחייה של התמונה או לזיהוי שלה כדואר זבל‪.‬‬
‫ ייתכן שלא תוכל לשלוח דוא"ל אם אין חיבור רשת זמין או אם ההגדרות של‬
‫חשבון הדוא"ל שגויות‪.‬‬
‫ לא ניתן לשלוח דוא"ל אם גודל הקבצים חורג מהמגבלה‪ .‬הרזולוציה המרבית‬
‫לשליחת תמונות היא ‪ ,2M‬והווידאו הארוך ביותר שניתן לשלוח הוא וידאו‬
‫‪ .‬אם הרזולוציה של התמונה שנבחרה גבוהה מ‪,2M-‬‬
‫שהוקלט באמצעות‬
‫גודל התמונה ישונה באופן אוטומטי לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫ אם לא ניתן לשלוח דוא"ל עקב חומת אש או הגדרות לאימות משתמש‪ ,‬יש לפנות‬
‫למנהל הרשת או לספק שירותי הרשת‪.‬‬
‫ כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪ ,‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫ ניתן לשלוח דוא"ל גם במצב הצגה על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]m‬ואז לחיצה על‬
‫‪ ← z‬שתף (‪ ← )Wi-Fi‬דוא"ל‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫שימוש בגיבוי אוטומטי לשליחת תמונות או קובצי וידאו‬
‫ניתן לשלוח באופן אלחוטי למחשב אישי תמונות או וידאו שצילמת באמצעות‬
‫המצלמה‪ .‬תכונת הגיבוי האוטומטי עובדת רק עם מערכת ההפעלה ‪.Windows‬‬
‫התקנת התוכנה לגיבוי אוטומטי במחשב‬
‫‪1‬‬
‫התקן את ‪ Intelli-studio‬במחשב‪( .‬עמ' ‪)142‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על ‪ OK‬בחלון המוקפץ‪.‬‬
‫שליחת תמונות או וידאו למחשב‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫ עליך להגדיר את פרטי הגיבוי במחשב כדי להשתמש בתכונה גיבוי‬
‫אוטומטי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בפרק 'התקנת התוכנה לגיבוי אוטומטי‬
‫במחשב'‪( .‬עמ' ‪)117‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חבר שוב את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫ המצלמה שומרת מידע על המחשב כדי שתוכל לשלוח קבצים אל‬
‫המחשב‪.‬‬
‫לפני התקנת התוכנית‪ ,‬ודא שהמחשב מחובר לרשת‪ .‬אם אין חיבור אינטרנט זמין‪ ,‬יש‬
‫להתקין את התכנית מהתקליטור המצורף‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬כדי להגדיר אפשרויות‪.‬‬
‫ כדי לכבות את המחשב באופן אוטומטי בסיום ההעברה‪ ,‬בחר‬
‫כבה מחשב אחרי הגיבוי ← פעיל‪.‬‬
‫ התוכנית גיבוי אוטומטי מותקנת במחשב‪ .‬בצע את ההוראות המופיעות‬
‫על‪-‬גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה‪.‬‬
‫נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪.‬‬
‫ להצגת עזרה בנושא הפונקציה גיבוי אוטומטי‪ ,‬בחר‬
‫‪4‬‬
‫←‬
‫← מדריך‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬כדי להתחיל את הגיבוי‪.‬‬
‫ לביטול השליחה‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫ לא ניתן לבחור קבצים בודדים לגיבוי‪ .‬פונקציה זו מגבה קבצים חדשים‬
‫בלבד במצלמה‪.‬‬
‫ התקדמות תהליך הגיבוי תוצג במסך של המחשב‪.‬‬
‫ המצלמה תכבה באופן אוטומטי כ‪ 30-‬שניות לאחר השלמת ההעברה‪.‬‬
‫בחר ביטול כדי לחזור למסך הקודם ולמנוע מהמצלמה לכבות באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫רשת אלחוטית > שימוש בגיבוי אוטומטי לשליחת תמונות או קובצי וידאו‬
‫ אם המחשב תומך בתכונה ‪ ,)WOL( Wake on LAN‬ניתן להפעיל את המחשב‬
‫אוטומטית כשמחפשים אותו במצלמה‪( .‬עמ' ‪)122‬‬
‫ בעת חיבור המצלמה ל‪ ,WLAN-‬בחר את נקודת הגישה המחוברת למחשב‪.‬‬
‫ המצלמה תחפש נקודות גישה זמינות‪ ,‬גם אם אתה מתחבר שוב לאותה נקודת‬
‫גישה‪.‬‬
‫ אם תכבה את המצלמה או תוציא את הסוללה במהלך שליחת קבצים‪ ,‬העברת‬
‫הקבצים תיפסק‪.‬‬
‫ במהלך השימוש בתכונה זו‪ ,‬רק הלחצן [ההפעלה] זמין במצלמה‪.‬‬
‫ בכל רגע נתון‪ ,‬ניתן לחבר למחשב מצלמה אחת בלבד לשליחת קבצים‪.‬‬
‫ ייתכן שהגיבוי יבוטל עקב בעיות ברשת‪.‬‬
‫ ניתן לשלוח תמונות ווידאו למחשב פעם אחת בלבד‪ .‬לא ניתן לשלוח שוב את‬
‫אותם קבצים‪ ,‬גם אם תחבר מחדש את המצלמה למחשב אחר‪.‬‬
‫ כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪ ,‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫ יש לכבות את חומת האש של ‪ Windows‬וכל חומת אש אחרת לפני השימוש‬
‫בתכונה זו‪.‬‬
‫ ניתן לשלוח עד ‪ 1,000‬קבצים‪.‬‬
‫ בתוכנת המחשב‪ ,‬יש להזין את שם השרת באותיות לטיניות‪ ,‬וניתן לכלול בו‬
‫‪ 48‬תווים לכל היותר‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫הצגת תמונות ווידאו בטלוויזיה התומכת ב‪TV Link-‬‬
‫‪ TV Link‬היא טכנולוגיה לשיתוף קובצי מדיה בין מצלמה וטלוויזיה המחוברות לאותו‬
‫התקן נקודת גישה‪ .‬באמצעות טכנולוגיה זו ניתן להציג תמונות ווידאו בטלוויזיה עם‬
‫מסך רחב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.B‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חפש את המצלמה בטלוויזיה ועיין בתמונות ובווידאו ששותפו‪.‬‬
‫ למידע על חיפוש המצלמה ועיון בתמונות או וידאו בטלוויזיה‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של הטלוויזיה‪.‬‬
‫ ייתכן שהווידאו לא יוצג באופן חלק בגלל סוג הטלוויזיה או בגלל מצב‬
‫או‬
‫הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הקלט את הווידאו שוב באיכות‬
‫והצג‬
‫אותו שוב‪ .‬אם הטלוויזיה אינה מצליחה להציג באופן חלק וידאו בחיבור‬
‫אלחוטי‪ ,‬נסה לחבר את המצלמה לטלוויזיה באמצעות כבל ה‪.HDMI-‬‬
‫ אם מופיעה הודעת ההדרכה‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫ המצלמה תנסה באופן אוטומטי להתחבר ל‪ WLAN-‬באמצעות התקן‬
‫נקודת הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫ אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ' ‪)101‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת אלחוטית דרך התקן נקודת גישה‪.‬‬
‫ עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה למידע נוסף‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫‪119‬‬
‫רשת אלחוטית > הצגת תמונות ווידאו בטלוויזיה התומכת ב‪TV Link-‬‬
‫ לא ניתן לשתף קובצי ‪.RAW‬‬
‫ ניתן לשתף עד ‪ 1,000‬קובצי תמונות או וידאו‪.‬‬
‫ ניתן להציג על מסך הטלוויזיה רק תמונות או וידאו שצולמו באמצעות המצלמה‬
‫שלך‪.‬‬
‫ טווח החיבור האלחוטי בין המצלמה לטלוויזיה עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי‬
‫נקודת הגישה‪.‬‬
‫ אם המצלמה מחוברת לשתי טלוויזיות‪ ,‬ייתכן שההצגה תהיה איטית יותר‪.‬‬
‫ ניתן להשתמש בתכונה זו רק עם טלוויזיה התומכת ב‪.TV Link-‬‬
‫ תמונות ווידאו ישותפו בגודלם המקורי‪.‬‬
‫ מהירות המעבר לחוצץ עשויה להשתנות מווידאו לווידאו‪.‬‬
‫ תמונות ווידאו משותפים לא יאוחסנו בטלוויזיה‪ ,‬אך ניתן לאחסן אותם במצלמה‬
‫בהתאם למפרטי הטלוויזיה‪.‬‬
‫ העברת תמונות או וידאו לטלוויזיה עשויה לארוך זמן מה‪ ,‬בהתאם לחיבור‬
‫לרשת‪ ,‬למספר הקבצים לשיתוף ולגודל הקבצים‪.‬‬
‫ אם תכבה את המצלמה באופן לא מסודר במהלך הצפייה בתמונות או וידאו‬
‫בטלוויזיה (לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי הוצאת הסוללה)‪ ,‬הטלוויזיה תמשיך לזהות את‬
‫המצלמה כמחוברת‪.‬‬
‫ סדר התמונות או הווידאו במצלמה עשוי להיות שונה מזה שבטלוויזיה‪.‬‬
‫ בהתאם למספר התמונות או קטעי הווידאו שברצונך לשתף‪ ,‬ייתכן שיידרש זמן‬
‫מה להעלאת התמונות והווידאו ולהשלמת תהליך ההגדרה הראשוני‪.‬‬
‫ בעת צפייה בתמונות או וידאו בטלוויזיה‪ ,‬שימוש רצוף בשלט הרחוק של‬
‫הטלוויזיה או ביצוע פעולות נוספות בטלוויזיה עשויים למנוע פעולה תקינה של‬
‫תכונה זו‪.‬‬
‫ אם תשנה את סדר הקבצים במצלמה או תמיין אותם במהלך הצגתם בטלוויזיה‪,‬‬
‫יהיה עליך לחזור על תהליך ההגדרה הראשונית כדי לעדכן את רשימת הקבצים‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫ כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪ ,‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫ מומלץ להשתמש בכבל רשת לחיבור הטלוויזיה לנקודת הגישה‪ .‬פעולה זו‬
‫תצמצם "גמגום" בווידאו בעת הזרמת תוכן‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫שליחת תמונות באמצעות ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫כשהמצלמה מתחברת דרך ‪ WLAN‬להתקן התומך בפונקציה ‪ ,Wi-Fi Direct‬ניתן‬
‫לשלוח תמונות להתקן‪ .‬ייתכן כי תכונה זו אינה נתמכת בחלק מההתקנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בהתקן‪ ,‬הפעל את האפשרות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪2‬‬
‫במצלמה‪ ,‬במצב הצגה‪ ,‬גלול אל תמונה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ,]m‬ואז בחר ‪ ← z‬שתף (‪)Wi-Fi‬‬
‫‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את ההתקן מרשימת התקני ה‪ Wi-Fi Direct -‬במצלמה‪.‬‬
‫ ודא שהאפשרות ‪ Wi-Fi Direct‬של ההתקן מופעלת‪.‬‬
‫ ניתן גם לבחור את המצלמה מרשימת התקני ה‪ Wi-Fi Direct -‬בהתקן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בהתקן‪ ,‬אפשר למצלמה להתחבר להתקן‪.‬‬
‫ התמונה תשלח להתקן‪.‬‬
‫←‬
‫ בתצוגת תמונה בודדת‪ ,‬ניתן לשלוח רק תמונה אחת בכל פעם‪.‬‬
‫ בתצוגת תמונות ממוזערות ניתן לבחור מספר תמונות על‪-‬ידי גלילה עד‬
‫התמונות הממוזערות ולחיצה על [‪ .]o‬לאחר בחירת התמונות‪ ,‬בחר‬
‫שליחה‪.‬‬
‫ ניתן לשלוח עד ‪ 20‬קבצים בכל פעם‪.‬‬
‫ כאשר אין תמונות בזיכרון המצלמה‪ ,‬לא ניתן להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫ אם תבטל את ניסיון החיבור לפני השלמתו‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תוכל להתחבר‬
‫להתקן‪ .‬במקרה כזה יש לבצע עדכון של הקושחה בהתקן‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫תיטוחלא תשר‬
‫על התכונה ‪Wake on LAN‬‏(‪)WOL‬‬
‫באמצעות התכונה ‪ WOL‬תוכל להפעיל את המחשב אוטומטית מהמצלמה‪ .‬תכונה זו זמינה במחשבי ‪ Samsung‬השולחניים מזה חמש שנים (לא זמינה במחשבי "הכל באחד")‪.‬‬
‫כל שינוי בהגדרות ה‪ BIOS-‬של המחשב מלבד השינויים המתוארים להלן‪ ,‬עשוי להזיק למחשב‪ .‬היצרן אינו אחראי לנזק עקב שינויים שתערוך בהגדרות ה‪.BIOS-‬‬
‫הגדרת המחשב להתעוררות ממצב שינה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על ‪( Start‬התחל) ואז פתח את ‪( Control Panel‬לוח‬
‫הבקרה)‪.‬‬
‫‪22‬הגדר את חיבור הרשת‪.‬‬
‫ •‪:Windows 7‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet‬רשת ואינטרנט) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת והשיתוף) ←‬
‫‪( Change adapter settings‬שנה הגדרות מתאם)‪.‬‬
‫ •‪:Windows Vista‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet‬רשת ואינטרנט) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת והשיתוף) ←‬
‫‪( Manage network connections‬נהל חיבורי רשת)‪.‬‬
‫‪33‬לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ‪( Local Area‬תקשורת‬
‫מקומית) ואז לחץ על ‪( Properties‬מאפיינים)‪.‬‬
‫‪44‬לחץ על ‪( Configure‬קבע תצורה) ← הלשונית ‪Power‬‬
‫‪( manage‬ניהול צריכת חשמל) ←‬
‫‪Allow this device to wake the computer‬‬
‫(אפשר להתקן זה להעיר את המחשב)‪.‬‬
‫‪55‬לחץ על ‪.OK‬‬
‫‪6 6‬הפעל את המחשב מחדש‪.‬‬
‫ •‪:Windows XP‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet Connection‬חיבור לרשת‬
‫ולאינטרנט) ← ‪( Network Connection‬חיבור רשת)‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫תיטוחלא תשר > הנוכתה לע‪ W‬הנוכתה לעלע לעע‬
‫הגדרת המחשב להפעלה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הפעל את המחשב ואז לחץ על ‪ F2‬תוך כדי האתחול‪.‬‬
‫ •תפריט הגדרות ה‪ BIOS-‬יופיע‪.‬‬
‫‪22‬בחר בלשונית ‪( Advanced‬מתקדם)‬
‫‪( Power management Setup‬ניהול צריכת חשמל)‪.‬‬
‫←‬
‫‪33‬בחר ‪( Resume on PME‬המשך בעקבות ‪Enabled ← )PME‬‬
‫(מופעל)‪.‬‬
‫‪44‬לחץ על ‪ F10‬לשמירת השינויים והמשך באתחול‪.‬‬
‫‪55‬לחץ על ‪( Start‬התחל) ואז פתח את ‪Control Panel‬‬
‫(לוח הבקרה)‪.‬‬
‫‪7 7‬בחר מנהלי התקן הקשורים למתאם הרשת‪.‬‬
‫‪8 8‬לחץ על הלשונית ‪( Advanced‬מתקדם) ולאחר מכן הגדר תפריטי‬
‫‪.WOL‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בתכונה זו דרך חומת אש או כשמותקנת תוכנית אבטחה‪.‬‬
‫•כדי להפעיל את המחשב באמצעות תכונת ה‪ ,WOL-‬במחשב חייב להיות חיבור‬
‫פעיל ל‪ .LAN-‬בדוק שנורית החיווי ביציאת ה‪ LAN-‬של המחשב דולקת ומעידה‬
‫על כך שחיבור ה‪ LAN-‬פעיל‪.‬‬
‫•בהתאם לדגם המחשב‪ ,‬ייתכן שהמצלמה תוכל רק להעיר את המחשב‪.‬‬
‫•השמות של הגדרות ה‪ WOL-‬עשויות להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה או‬
‫מנהלי ההתקן שבמחשב‪.‬‬
‫‪-‬דוגמאות לשמות בתפריט ההגדרות‪ :‬הפוך את ‪ PME‬לזמין‪Wake on LAN ,‬‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫‪-‬דוגמאות לערכים בתפריט ההגדרות‪ :‬הפוך לזמין‪ ,‬מנת קסם וכדומה‪.‬‬
‫‪6 6‬הגדר את חיבור הרשת‪.‬‬
‫ •‪:Windows 7‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet‬רשת ואינטרנט) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת והשיתוף) ←‬
‫‪( Change adapter settings‬שנה הגדרות מתאם)‪.‬‬
‫ •‪:Windows Vista‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet‬רשת ואינטרנט) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬מרכז הרשת והשיתוף) ←‬
‫‪( Manage network connections‬נהל חיבורי רשת)‪.‬‬
‫ •‪:Windows XP‬‬
‫לחץ על ‪( Network and Internet Connection‬חיבור לרשת‬
‫ולאינטרנט) ← ‪( Network Connection‬חיבור רשת)‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫למד על הגדרות המשתמש ותפריט ההגדרות הכלליות‪ .‬ניתן להתאים את ההגדרות כך שהן יתאימו לצרכיך‬
‫ולהעדפותיך‪.‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫הגדרות משתמש‬
‫הפחתת רעש‬
‫ההגדרות האלו משמשות להגדרת סביבת המשתמש‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות משתמש‪,‬‬
‫במצב צילום‪ ,‬לחץ על [‪ u ← ]m‬או ‪ ← X‬אפשרות‪.‬‬
‫השתמש בהפחתת רעש להפחתת הרעשים החזותיים בתמונות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫הפריטים הזמינים וסדר הפריטים עשויים להשתנות בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫התאמה אישית של ‪ISO‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫הפחתת רעשים‬
‫הפונקציה הזו מפחיתה רעשים שעשויים להתרחש בעת הגדרת‬
‫רגישות ‪ ISO‬גבוהה‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫‪ NR‬לטווח ארוך‬
‫הפונקציה הזו מפחיתה רעשים כאשר המצלמה מוגדרת‬
‫לחשיפה ארוכה‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫‪( DMF‬מיקוד ידני ישיר)‬
‫צעד ‪ISO‬‬
‫ניתן לכוונן את המיקוד באופן ידני על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד לאחר השגת מיקוד‬
‫באמצעות חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ .‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה עם‬
‫עדשות מסוימות‪.‬‬
‫ניתן לקבוע את הערך של רגישות ‪ ISO‬בצעדים של ‪ 1/3‬או ‪.1‬‬
‫טווח ‪ ISO‬אוטומטי‬
‫ניתן להגדיר ערך ‪ ISO‬מרבי שמתחתיו נבחרת כל דרגת פיצוי חשיפה כאשר אתה‬
‫מגדיר ‪ ISO‬אוטומטי‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫ערך‬
‫צעד חשיפה ‪1‬‬
‫‪ISO 3200 ,ISO 1600 ,*ISO 800 ,ISO 400 ,ISO 200‬‬
‫צעד חשיפה ‪1/3‬‬
‫‪,ISO 320 ,ISO 250 ,ISO 200 ,ISO 160 ,ISO 125‬‬
‫‪,ISO 1000 ,*ISO 800 ,ISO 640 ,ISO 500 ,ISO 400‬‬
‫‪ISO 3200 ,ISO 2500 ,ISO 2000 ,ISO 1600 ,ISO 1250‬‬
‫‪125‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה > הגדרות משתמש‬
‫עדיפות מיקוד אוטומטי (‪)AF‬‬
‫התאמה אישית של ‪iFn‬‬
‫ניתן לכוון את המצלמה לצלם תמונות רק כשהאובייקט ממוקד‪.‬‬
‫ניתן לבחור אפשרויות ניתנות לכוונון בעת לחיצה על [‪ ]i-Function‬בעדשת‬
‫‪.i-Function‬‬
‫כשאתה מצלם ברצף או בפרץ (רצף מהיר)‪ ,‬המצלמה תצלם תמונות גם אם פונקציית‬
‫עדיפות המיקוד האוטומטי מופעלת והאובייקט אינו ממוקד‪.‬‬
‫תיקון עיוותים‬
‫ניתן לתקן את העיוותים העשויים להיגרם מעדשות‪ .‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה‬
‫זמינה עם עדשות מסוימות‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫פתיחה‬
‫הגדר כדי לכוונן את מפתח הצמצם‪.‬‬
‫מהירות צמצם‬
‫הגדר כדי לכוונן את מהירות התריס‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫הגדר כדי לכוונן את ערך החשיפה‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫הגדר כדי לכוונן את רגישות ‪.ISO‬‬
‫‪WB‬‬
‫הגדר כלי לכוונן את איזון הלבן‪.‬‬
‫‪Z‬‬
‫הגדר כדי לכוונן את יחס הזום‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה > הגדרות משתמש‬
‫תצוגת משתמש‬
‫מס'‬
‫היסטוגרם‬
‫הפעל או כבה את תצוגת ההיסטוגרמה‪.‬‬
‫ניתן להוסיף או להסיר נתוני צילום מהתצוגה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫איקונים בשמאל‬
‫הגדר כדי להציג סמלים בצד שמאל במצב צילום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫הגדר כדי להציג את התאריך והשעה‪.‬‬
‫אודות היסטוגרמה‬
‫היסטוגרמה היא גרף שמראה את פיזור הבהירות של תמונה‪ .‬היסטוגרמה‬
‫עם נטייה שמאלה מציינת תמונה כהה‪ .‬היסטוגרמה עם נטייה ימינה מציינת‬
‫תמונה בהירה‪ .‬גובה הגרף קשור למידע לגבי הצבע‪ .‬הגרף נעשה גבוה יותר‬
‫אם צבע מסוים נפוץ יותר‪.‬‬
‫אין מספיק חשיפה‬
‫תיאור‬
‫איקונים בימין‬
‫הגדר כדי להציג סמלים בצד ימין במצב צילום‪.‬‬
‫תיאור‬
‫‪5‬‬
‫חשיפה מאוזנת‬
‫חשיפת יתר‬
‫סולם מרחק‬
‫הגדר כדי להציג את המרחק בין האובייקט למצלמה כשאתה מחבר עדשה‬
‫התומכת בפונקציה סולם מרחק‪( .‬כבוי‪ ,‬רגל‪ ,‬מ'*)‬
‫תכונה זו זמינה רק כשאתה מחבר עדשה התומכת בפונקציה‬
‫סולם מרחק‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה > הגדרות משתמש‬
‫מיפוי מקשים‬
‫קווי רשת‬
‫ניתן לשנות את הפונקציה המשויכת ללחצן המותאם אישית או ללחצן‬
‫‪.SMART LINK‬‬
‫בחר קווי הנחיה לסיוע בקומפוזיציה של סצנה‪.‬‬
‫(כבוי*‪ ,2 X 2 ,3 X 3 ,‬סריג‪ ,‬אלכסון)‬
‫* ברירת מחדל‬
‫לחצן‬
‫פונקציה‬
‫מותאם‬
‫הגדר פונקציה עבור הלחצן המותאם אישית‪.‬‬
‫ תצוגה מקדימה אופטית*‪ ,‬לביצוע פונקציית התצוגה‬
‫המקדימה של עומק השדה עם ערך מפתח הצמצם‬
‫הנוכחי‪( .‬עמ' ‪)22‬‬
‫ ‪ WB‬בלחיצה אחת (איזון לבן)‪ ,‬לביצוע פונקציית איזון ללבן‬
‫בהתאמה אישית‪.‬‬
‫ ‪ RAW‬במגע אחד ‪ ,+‬להפעלת התכונה ‪ RAW+JPEG‬או‬
‫לביטולה‪.‬‬
‫ איפוס‪ ,‬לאיפוס הגדרות מסוימות‪.‬‬
‫ ‪ ,AEL‬לביצוע פונקציית נעילת החשיפה האוטומטית‪.‬‬
‫‪SMART LINK‬‬
‫הגדר פונקציה עבור לחצן ‪.SMART LINK‬‬
‫(‪,Remote Viewfinder ,MobileLink ,*AutoShare‬‬
‫‪ ,SNS & Cloud‬דוא"ל‪ ,‬גיבוי אוטומטי‪ ,‬קישור טלוויזיה)‬
‫מנורת מיקוד אוטומטי‬
‫בעת צילום במקומות חשוכים‪ ,‬הפעל את מנורת המיקוד האוטומטי כדי לקבל מיקוד‬
‫אוטומטי טוב יותר‪ .‬המיקוד האוטומטי פועל טוב יותר במקומות חשוכים כאשר‬
‫מנורת המיקוד האוטומטי מופעלת‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫הגדרה ‪1‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫למד על פריטי התפריט של הגדרה ‪.1‬‬
‫כדי לקבוע אפשרויות‬
‫של הגדרה ‪,1‬‬
‫יציאה‬
‫קבע את השיטה למספור קבצים ותיקיות‪.‬‬
‫ איפוס‪ :‬לאחר שימוש בלחצן האיפוס‪ ,‬שם הקובץ הבא יתחיל‬
‫ב‪.0001-‬‬
‫ סדרה*‪ :‬מספרי קבצים חדשים ממשיכים את רצף המספרים‬
‫הקיים‪ ,‬גם אם התקנת כרטיס זיכרון חדש‪ ,‬ביצעת פרמוט של‬
‫הכרטיס או מחקת את כל התמונות‪.‬‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← q ← ]m‬אפשרות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את השפה שתופיע בתצוגת המצלמה‪.‬‬
‫שם קובץ‬
‫קבע את השיטה ליצירת שמות קבצים‪.‬‬
‫ רגילה*‪/SAM_XXXX.JPG )sRGB( :‬‬
‫(‪_SAMXXXX.JPG )Adobe RGB‬‬
‫ תאריך‪:‬‬
‫ קובצי ‪ .MMDDXXXX.JPG - sRGB‬לדוגמה‪ ,‬עבור תמונה‬‫שצולמה ב‪ 01-‬בינואר‪ ,‬שם הקובץ יהיה ‪.0101XXXX.jpg‬‬
‫ קובצי ‪ _MDDXXXX.JPG - Adobe RGB‬עבור החודשים‬‫ינואר עד ספטמבר‪ .‬עבור החודשים אוקטובר עד דצמבר‪,‬‬
‫מספר החודש יוחלף באותיות ‪( A‬אוקטובר)‪( B ,‬נובמבר)‬
‫ו‪( C-‬דצמבר)‪ .‬לדוגמה‪ ,‬עבור תמונה שצולמה ב‪ 03-‬בפברואר‪,‬‬
‫שם הקובץ יהיה ‪ ._203XXXX.jpg‬עבור תמונה שצולמה‬
‫ב‪ 05-‬באוקטובר‪ ,‬שם הקובץ יהיה ‪._A05XXXX.jpg‬‬
‫תיאור‬
‫מספר קובץ‬
‫ שם התיקייה הראשונה הוא ‪ ,100PHOTO‬אם בחרת‬
‫מרחב צבעים ‪ sRGB‬ותבנית שמות סטנדרטית‪ ,‬שם‬
‫הקובץ הראשון יהיה ‪.SAM_0001‬‬
‫ מספרי קבצים גדלים ב‪ 1-‬מ‪ SAM_0001-‬עד‬
‫‪.SAM_9999‬‬
‫ מספרי תיקיות גדלים ב‪ 1-‬מ‪ 100PHOTO-‬עד‬
‫‪.999PHOTO‬‬
‫ מספר הקבצים המרבי שניתן לשמור בתיקייה אחת הוא‬
‫‪.9,999‬‬
‫ מספרי קבצים מוקצים לפי מפרטי ‪DCF‬‬
‫(‪.)Design rule for Camera File system‬‬
‫ אם תשנה שם של קובץ (לדוגמה‪ ,‬במחשב)‪,‬‬
‫המצלמה לא תוכל להציג את הקובץ‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה > הגדרה ‪1‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫סוג ספריה‬
‫קבע את סוג התיקייה‪.‬‬
‫ רגילה*‪XXXPHOTO :‬‬
‫ תאריך‪XXX_MMDD :‬‬
‫בצע אתחול (פרמוט) של כרטיס הזיכרון‪ .‬האתחול מכין את כרטיס‬
‫הזיכרון לשימוש במצלמה ומוחק את כל הקבצים הקיימים‪ ,‬כולל‬
‫קבצים מוגנים‪( .‬כן‪ ,‬לא)‬
‫מבנה‬
‫איפוס‬
‫שימוש בכרטיס זיכרון שאותחל בעזרת מצלמה של יצרן‬
‫אחר‪ ,‬קורא כרטיסי זיכרון או מחשב עלול לגרום לשגיאות‪.‬‬
‫יש לאתחל את כרטיסי הזיכרון במצלמה לפני השימוש בהם‬
‫לצילום תמונות‪.‬‬
‫אפס את תפריט ההגדרות ואת אפשרויות הצילום לערכי ברירת‬
‫המחדל של היצרן‪( .‬תאריך‪ ,‬שעה‪ ,‬שפה ופלט וידאו לא ישתנו)‪.‬‬
‫(כן‪ ,‬לא)‬
‫‪130‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫הגדרה ‪2‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫למד על פריטי התפריט של הגדרה ‪.2‬‬
‫כדי לקבוע‬
‫אפשרויות של‬
‫הגדרה ‪,2‬‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← w ← ]m‬אפשרות‪.‬‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫כיבוי תצוגה‬
‫אוטומטי‬
‫הגדר את הזמן לכיבוי התצוגה‪ .‬התצוגה תכבה אם לא תעשה שימוש‬
‫כלשהו במצלמה למשך פרק הזמן שקבעת‪.‬‬
‫(כבוי‪ 30 ,‬שניות*‪ 1 ,‬דקה‪ 3 ,‬דקות‪ 5 ,‬דקות‪ 10 ,‬דקות)‬
‫הגדר את הזמן לכיבוי המצלמה‪ .‬המצלמה תכבה אם לא תעשה בה‬
‫שימוש כלשהו למשך פרק הזמן שקבעת‪.‬‬
‫(‪ 30‬שניות‪ 1 ,‬דקה*‪ 3 ,‬דקות‪ 5 ,‬דקות‪ 10 ,‬דקות‪ 30 ,‬דקות)‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫הגדר את משך הזמן של 'תצוגה מהירה' ‪ -‬משך הזמן שהמצלמה‬
‫תצוגה מקדימה מציגה את התמונה מיד לאחר הצילום‪.‬‬
‫(כבוי‪ 1 ,‬שניות*‪ 3 ,‬שניות‪ 5 ,‬שניות‪ ,‬החזק)‬
‫כוונן את בהירות התצוגה‪ ,‬הגדת בהירות אוטומטית‪ ,‬צבע התצוגה‪,‬‬
‫או הפלס‪.‬‬
‫ בהירות תצוגה‪ :‬ניתן לכוונן ידנית את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫ בהירות אוטומטית‪ :‬הפעל או כבה את הבהירות האוטומטית‪.‬‬
‫(כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫ צבע מסך‪ :‬ניתן לכוונן ידנית את צבע התצוגה‪.‬‬
‫התאמת תצוגה כיול אופקי‪ :‬כייל את הפלס‪ .‬אם הפלס אינו מאוזן‪ ,‬מקם את‬
‫המצלמה על משטח מפולס‪ ,‬ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫ לא ניתן לגשת לאפשרות כיול אופקי במצב הצגה‪.‬‬
‫ לא ניתן לכייל את הפלס בכיוון אנכי‪.‬‬
‫חסכון בחשמל‬
‫ המצלמה שומרת את ההגדרה לזמן כיבוי גם לאחר‬
‫החלפת הסוללה‪.‬‬
‫ מצב חיסכון באנרגיה עשוי שלא לפעול אם המצלמה‬
‫מחוברת למחשב‪ ,‬לטלוויזיה או למדפסת באמצע הצגה‬
‫של מצגת שקופיות או סרט‪.‬‬
‫הגדר תאריך‪ ,‬שעה‪ ,‬תבנית תאריך‪ ,‬אזור זמן והאם להטביע את‬
‫התאריך על תמונות‪( .‬אזור זמן‪ ,‬תאריך‪ ,‬שעה‪ ,‬טיפוס‪ ,‬סימון)‬
‫תאריך ושעה‬
‫ התאריך מופיע בצד הימני התחתון של התמונה‪.‬‬
‫ כאשר אתה מדפיס תמונה‪ ,‬חלק מהמדפסות אינן בהכרח‬
‫מדפיסות את התאריך כראוי‪.‬‬
‫הגדר כדי להציג טקסט עזרה על תפריטים ופונקציות‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫הצגת מדריך‬
‫העזרה‬
‫לחץ על [‬
‫] כדי להסתיר את טקסט העזרה‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫הגדרה ‪3‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫למד על פריטי התפריט של הגדרה ‪.3‬‬
‫כדי לקבוע‬
‫אפשרויות של‬
‫הגדרה ‪,3‬‬
‫יציאה‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← e ← ]m‬אפשרות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫צליל‬
‫ עוצמת מערכת‪ :‬קבע את עוצמת הקול או כבה לחלוטין את כל‬
‫הצלילים‪( .‬כבוי‪ ,‬נמוך‪ ,‬בינוני*‪ ,‬גבוהה)‬
‫ צליל פוקוס אוט‪ :‬הפעל או כבה את הצליל שהמצלמה משמיעה‬
‫במצב מיקוד אוטומטי‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫ קול כפתור‪ :‬הפעל או כבר את הצליל שהמצלמה משמיעה‬
‫כשאתה לוחץ על לחצנים‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫כאשר אתה מחבר את המצלמה לטלוויזיית ‪ HD‬התומכת‬
‫ב‪ ,Anynet+ )HDMI-CEC(-‬ניתן לשלוט בפונקציית ההצגה של‬
‫המצלמה בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫ כבוי‪ :‬לא ניתן לשלוט בפונקציית ההצגה של המצלמה בעזרת‬
‫(‪)HDMI-CEC‬‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫ פעיל*‪ :‬ניתן לשלוט בפונקציית ההצגה של המצלמה בעזרת‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫הצג את גרסת הקושחה של גוף המצלמה ושל העדשה‪ ,‬כתובת ‪MAC‬‬
‫של ‪ Wi-Fi‬ומספר אישור רשת‪ ,‬או עדכן את הקושחה‪.‬‬
‫ עדכון קושחה‪ :‬עדכן את הקושחה של גוף המצלמה או העדשה‪.‬‬
‫(קושחה למצלמה‪ ,‬קושחה לעדשה)‬
‫מכיוון שהמוצר הזה משתמש בעדשות שניתנות להחלפה‪,‬‬
‫החיישן עשוי להתלכלך באבק בעת החלפת עדשות‪ .‬הדבר‬
‫עלול לגרום להופעת חלקיקי אבק בתמונות שאתה מצלם‪.‬‬
‫מומלץ לא להחליף עדשות בסביבה מאובקת במיוחד‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫הקפד להרכיב את מכסה העדשה כאשר היא אינה בשימוש‪.‬‬
‫נתוני התקן‬
‫פלט וידיאו‬
‫קבע את יציאת אות הווידאו המתאימה למדינה שלך כאשר אתה‬
‫מחבר את המצלמה להתקן וידאו חיצוני כמו צג או טלוויזיה‪.‬‬
‫ ‪ :*NTSC‬ארה"ב‪ ,‬קנדה‪ ,‬יפן‪ ,‬קוריאה‪ ,‬טייוואן‪ ,‬מקסיקו וכו'‬
‫ ‪( PAL‬תמיכה ב‪ PAL-‬מסוג ‪ H ,G ,D ,B‬או ‪ I‬בלבד)‪ :‬אוסטרליה‪,‬‬
‫אוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬סין‪ ,‬דנמרק‪ ,‬פינלנד‪ ,‬צרפת‪ ,‬גרמניה‪ ,‬אנגליה‪,‬‬
‫איטליה‪ ,‬כוויית‪ ,‬מלזיה‪ ,‬ניו זילנד‪ ,‬סינגפור‪ ,‬ספרד‪ ,‬שוודיה‪ ,‬שווייץ‪,‬‬
‫תאילנד‪ ,‬נורווגיה וכו'‬
‫כאשר אתה מחבר את המצלמה לטלוויזיית ‪ HD‬עם כבל ‪ ,HDMI‬ניתן‬
‫לשנות את הרזולוציה של התמונה‪.‬‬
‫ ‪ :NTSC‬אוטומטי*‪576p ,480p ,720p ,1080i ,‬‬
‫(מופעל רק כאשר נבחר ‪)PAL‬‬
‫אם טלוויזיית ‪ HD‬המחוברת אינה תומכת ברזולוציה שבחרת‪,‬‬
‫המצלמה תקבע רזולוציה אחת נמוכה יותר‪.‬‬
‫ ניקוי חיישן‪ :‬הסר אבק מהחיישן‪.‬‬
‫ התחל פעולה‪ :‬כאשר הפונקציה הזו פועלת‪ ,‬המצלמה מבצעת‬
‫ניקוי חיישן בכל פעם שאתה מפעיל את המצלמה‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫ניקוי חיישן‬
‫תיאור‬
‫ ניתן להוריד שדרוגי קושחה מ‪.www.samsung.com-‬‬
‫ לא ניתן להפעיל שדרוג קושחה כשהסוללה אינה טעונה‬
‫לגמרי‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת שדרוג‬
‫קושחה‪.‬‬
‫ אם תעדכן את הקושחה‪ ,‬ערכי הגדרות המשתמש יתאפסו‪.‬‬
‫(תאריך‪ ,‬שעה‪ ,‬שפה‪ ,‬יציאת וידאו לא ישתנו)‪.‬‬
‫ אין לכבות את המצלמה בעת ביצוע העדכון‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫תפריט הגדרות מצלמה‬
‫‪GPS‬‬
‫למד על פריטי התפריט של הגדרת ה‪ .GPS-‬כדי להשתמש בפונקציית ה‪ GPS-‬יש‬
‫לרכוש אביזר ‪ GPS‬אופציונלי‪.‬‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות ‪,GPS‬‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← U ← ]m‬אפשרות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫תיוג גיאוגרפי‬
‫הגדר כדי לצלם תמונות עם פרטי מיקום בעזרת מערכת‬
‫‪ .)Global Positioning System( GPS‬פרטי המיקום נוספים‬
‫לנתוני ‪ Exif‬המשויכים לתמונה‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫הגדרת זמן‬
‫‪ GPS‬תקף‬
‫הגדר את משך הזמן לשימוש בפרטי המיקום האחרונים כאשר‬
‫המצלמה אינה מקבלת אותות ‪ .GPS‬אם המצלמה לא מצליחה‬
‫לקבל אותות ‪ GPS‬לאחר פרק הזמן שצוין‪ ,‬פרטי המיקום לא‬
‫יתועדו בתמונות‪ 15( .‬שניות*‪ 30 ,‬שניות‪ 1 ,‬דקה‪ 3 ,‬דקות‪,‬‬
‫‪ 10‬דקות‪ 30 ,‬דקות)‬
‫תצוגת מיקום‬
‫הגדר כדי להציג את פרטי המיקום על המסך במצב צילום‪ .‬פרטי‬
‫המיקום יופיעו בעברית רק כאשר אתה נמצא בישראל ושפת‬
‫התצוגה מוגדרת כעברית‪ .‬כאשר מוגדרת שפה אחרת‪ ,‬פרטי‬
‫המיקום יופיעו באנגלית‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫איפוס ‪GPS‬‬
‫הגדר כדי לחפש לווייני ‪ GPS‬הקרובים ביותר למיקום הנוכחי שלך‪.‬‬
‫(כן‪ ,‬לא)‬
‫‪133‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫הפק את המרב מהמצלמה על‪-‬ידי חיבור שלה להתקנים חיצוניים כגון מחשב‪ ,‬טלוויזיית ‪ HD‬או מדפסת תמונות‪.‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫צפייה בקבצים בטלוויזיית ‪ HD‬או בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‬
‫הצגת תמונות או סרטי וידאו על‪-‬ידי חיבור המצלמה לטלוויזיית ‪( HD‬תלת‪-‬ממד)‬
‫בעזרת כבל ‪ HDMI‬אופציונלי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫צפייה בקבצים ב‪HDTV-‬‬
‫‪5‬‬
‫ודא שטלוויזיית ה‪ HD-‬והמצלמה מופעלים ולאחר מכן בחר את‬
‫מצב ה‪ HDMI-‬בטלוויזיית ה‪.HD-‬‬
‫ מסך טלוויזיית ה‪ HD-‬משקף את מסך המצלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪e ← ]m‬‬
‫יציאת ‪ ← HDMI‬אפשרות‪( .‬עמ' ‪)132‬‬
‫‪2‬‬
‫כבה את המצלמה ואת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את טלוויזיית ה‪ HD-‬ואת המצלמה באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‬
‫האופציונלי‪.‬‬
‫←‬
‫הצג את הווידאו והתמונות באמצעות הלחצנים במצלמה‪.‬‬
‫ בעת שימוש בכבל ‪ ,HDMI‬ניתן לחבר את המצלמה לטלוויזיה באמצעות שיטת‬
‫(‪.Anynet+)CEC‬‬
‫ פונקציות (‪ Anynet+)CEC‬מאפשרות לך לשלוט בהתקנים מחוברים באמצעות‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫ אם הטלוויזיה תומכת ב‪ ,Anynet+)CEC(-‬היא מופעלת באופן אוטומטי כאשר‬
‫משתמשים בה בשילוב עם המצלמה‪ .‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק‬
‫מטלוויזיות ‪.HD‬‬
‫ בעת חיבור לטלוויזיית ‪ HD‬בעזרת כבל ‪ ,HDMI‬המצלמה אינה יכולה לצלם‬
‫תמונות או וידאו‪.‬‬
‫ בעת חיבור לטלוויזיית ‪ HD‬חלק מפונקציות ההצגה של המצלמה עשויות שלא‬
‫להיות זמינות‪.‬‬
‫ משך הזמן שלאחריו המצלמה והטלוויזיה מחוברות עשוי להשתנות בהתאם‬
‫לכרטיס הזיכרון שבשימוש‪.‬‬
‫ התכונה העיקרית של כרטיס הזיכרון היא הגדלת מהירות ההעברה‪ ,‬אין זה‬
‫בהכרח נכון לומר שכרטיס זיכרון עם מהירות העברה גבוהה יותר הוא גם מהיר‬
‫בשימוש בפונקציית ה‪.HDMI-‬‬
‫‪135‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > צפייה בקבצים בטלוויזיית ‪ HD‬או בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‬
‫צפייה בקבצים בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‬
‫‪5‬‬
‫ניתן לצפות בתמונות שצולמו במצב תלת‪-‬ממד או במצב פנורמה תלת‪-‬ממדית‬
‫בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב צילום או הצגה‪ ,‬לחץ על [‪e ← ]m‬‬
‫יציאת ‪ ← HDMI‬אפשרות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כבה את המצלמה ואת טלוויזיית התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את המצלמה לטלוויזיית התלת‪-‬ממד באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‬
‫האופציונלי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫←‬
‫ אם הטלוויזיה שברשותך היא טלוויזיית תלת‪-‬ממד של ‪Samsung‬‬
‫התומכת ב‪ Anynet+-‬והפעלת את פונקציית ‪ Anynet+‬במצלמה‪,‬‬
‫טלוויזיית התלת‪-‬ממד תופעל אוטומטית ותציג את מסך המצלמה‪,‬‬
‫והמצלמה תיכנס אוטומטית למצב הצגה‪.‬‬
‫ אם תכבה את ‪ Anynet+‬במצלמה‪ ,‬טלוויזיית התלת‪-‬ממד לא תופעל‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬במצלמה או על לחצן החלפת המצבים בטלוויזיה‬
‫כדי לעבור ל מצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫ לחץ על [‪ ]I‬או על לחצן החלפת המצבים פעם נוספת כדי לעבור ל‬
‫מצב דו‪-‬ממד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הפעל את פונקציית התלת‪-‬ממד של הטלוויזיה‪.‬‬
‫ עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה לפרטים נוספים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הצג תמונות תלת‪-‬ממד באמצעות לחצני השלט רחוק של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫ לא ניתן להציג קובץ ‪ MPO‬באפקט תלת‪-‬ממד במכשירי טלוויזיה שאינם‬
‫תומכים בתבנית הקובץ‪.‬‬
‫ השתמש במשקפי תלת‪-‬ממד מתאימים בעת הצפייה בקובץ ‪MPO‬‬
‫בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫אין להציג את תמונות התלת‪-‬ממד שצולמו במצלמה שלך במשך זמן רב‬
‫בטלוויזיית תלת‪-‬ממד או בצג תלת‪-‬ממד‪ .‬הדבר עלול לגרום לתסמינים בלתי‪-‬‬
‫נעימים‪ ,‬כגון מאמץ בעיניים‪ ,‬תשישות‪ ,‬בחילה ואחרים‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫הדפסת תמונות‬
‫הדפס תמונות מהמצלמה על‪-‬ידי חיבור ישיר למדפסות או על‪-‬ידי שמירה של מידע‬
‫‪ )DPOF( Digital Print Order Format‬בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫הדפסת תמונות באמצעות מדפסת תמונות‬
‫‪PictBridge‬‬
‫ניתן להדפיס תמונות עם מדפסת תואמת ‪ PictBridge‬על‪-‬ידי חיבור ישיר למדפסת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫ כשההודעה המוקפצת תופיע במסך המצלמה‪ ,‬בחר מדפסת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור תמונה‪.‬‬
‫ לחץ על [‪ ]m‬כדי להגדיר אפשרויות הדפסה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬כדי להדפיס‪.‬‬
‫כשהמדפסת מופעלת‪ ,‬חבר את המצלמה למדפסת באמצעות כבל‬
‫ה‪.USB-‬‬
‫‪137‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > הדפסת תמונות‬
‫יצירת הוראת הדפסה (‪)DPOF‬‬
‫קביעת הגדרות הדפסה‬
‫תמונות‬
‫צילום אחד‬
‫גודל‬
‫פריסה‬
‫‪ )Digital Print Order Format( DPOF‬מאפשר לך לקבוע את גודל התמונה ואת‬
‫מספר העותקים להדפסה‪ .‬המצלמה שומרת פרטי ‪ DPOF‬בתיקייה ‪ MISC‬בכרטיס‬
‫הזיכרון‪ .‬המצלמה מציגה חיווי ‪ DPOF‬כשהיא מציגה תמונה עם פרטי ‪.DPOF‬‬
‫אם הגדרת פרטי ‪ DPOF‬עבור התמונות‪ ,‬תוכל לקחת את כרטיס הזיכרון לחנות‬
‫להדפסה דיגיטלית כדי להדפיס את התמונות‪.‬‬
‫טיפוס‬
‫איכות‬
‫תאריך‬
‫הדפסה‬
‫כדי להגדיר‬
‫אפשרויות ‪DPOF,‬‬
‫במצב הצגה‪ ,‬לחץ על [‪ ← DPOF ← x ← ]m‬פריט‪.‬‬
‫צא‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תמונות‬
‫בחר אם להדפיס את התמונה הנוכחית או את כל התמונות‪.‬‬
‫גודל‬
‫ציין את גודל ההדפסה‪.‬‬
‫פריסה‬
‫רבע את מספר התמונות בדף‪.‬‬
‫טיפוס‬
‫בחר את סוג הדף‪.‬‬
‫איכות‬
‫קבע את איכות ההדפסה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫בחר אם להדפיס את התאריך‪.‬‬
‫שם קובץ‬
‫בחר אם להדפיס את שם הקובץ‪.‬‬
‫איפוס‬
‫אפס את ההגדרות לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫ייתכן כי חלק מהתכונות אינן נתמכות בחלק מהמדפסות‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > הדפסת תמונות‬
‫אפשרויות ‪DPOF‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫רגילה‬
‫ניתן לבחור תמונות להדפסה ואת מספר העותקים מכל תמונה‪.‬‬
‫ בחר‪ :‬בחר את מספר העותקים מהתמונות הנבחרות‪( .‬גלול עד‬
‫התמונות שברצונך להדפיס ← בחר את מספר העותקים על‪-‬ידי‬
‫סיבוב לחצן הניווט ולאחר מכן לחיצה על [‪).]f‬‬
‫ הכל‪ :‬בחר את מספר העותקים מכל התמונות‪( .‬בחר את מספר‬
‫העותקים על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]I/D‬ואז לחיצה על [‪).]o‬‬
‫ איפוס‪ :‬בטל את כל בחירות הכמויות להדפסת ‪.DPOF‬‬
‫אינדקס‬
‫אפשרות זו מאפשרת לך להדפיס את כל התמונות המיועדות‬
‫להדפסה כתמונות ממוזערות בדף אחד‪ .‬גודל ההדפסה שבחרת זמין‬
‫במדפסות תואמות ‪ DPOF 1.1‬בלבד‪.‬‬
‫גודל‬
‫ניתן לציין את גודל ההדפסה‪.‬‬
‫ בחר‪ :‬בחר את גודל ההדפסה של התמונות הנבחרות‪( .‬גלול עד‬
‫התמונות שברצונך להדפיס ← בחר את גודל ההדפסה על‪-‬ידי‬
‫סיבוב לחצן הניווט ולאחר מכן לחיצה על [‪).]f‬‬
‫ הכל‪ :‬בחר את גודל ההדפסה לכל התמונות השמורות‬
‫בכרטיס הזיכרון‪( .‬בחר את גודל ההדפסה על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫[‪ ,]I/D‬ואז לחיצה על [‪).]o‬‬
‫ איפוס‪ :‬בטל את גודל ההדפסה ‪ DPOF‬לכל התמונות‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫העברת קבצים למחשב‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫העבר את הקבצים מכרטיס זיכרון אל המחשב שלך על‪-‬ידי חיבור המצלמה למחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪Windows‬‬
‫‪4‬‬
‫במחשב‪ ,‬בחר את ‪( My Computer‬מחשב של י) ←‬
‫‪( Removable Disk‬דיסק נשלף) ← ‪ XXXPHOTO ← DCIM‬או‬
‫‪.XXX_MMDD‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר את הקבצים הרצויים וגרור או שמור אותם במחשב‪.‬‬
‫ כשההודעה המוקפצת תופיע במסך המצלמה‪ ,‬בחר מחשב‪.‬‬
‫חיבור המצלמה כדיסק נשלף‬
‫ניתן לחבר את המצלמה למחשב כדיסק נשלף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫אם סוג ספריה מוגדר כ תאריך‪ ,‬שם התיקייה יוצג כ‪ .'XXX_MMDD'-‬לדוגמה‪ ,‬אם‬
‫תצלם תמונה ב‪ 1-‬בינואר‪ ,‬שם התיקייה יהיה '‪.'101_0101‬‬
‫ יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של‬
‫הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יהיה אחראי על אובדן נתונים‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫ אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את המצלמה מחדש‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > העברת קבצים למחשב‬
‫ניתוק המצלמה (מיועד ל‪)Windows XP-‬‬
‫במערכות ההפעלה ‪ Windows Vista‬ו‪ ,Windows 7-‬השיטות לניתוק המצלמה‬
‫דומות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ודא שלא מועברים נתונים כלשהם בין המצלמה לבין המחשב‪.‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪Mac‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב ה‪ Macintosh-‬באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫ אם נורת הסטטוס של המצלמה מהבהבת‪ ,‬מתבצעת העברת נתונים‪.‬‬
‫המתן עד שנורת הסטטוס תפסיק להבהב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על ההודעה המוקפצת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על תיבת ההודעה המציינת הסרה בטוחה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫גרסת מערכת ההפעלה הנתמכת היא ‪ Mac OS 10.4‬ומעלה‪.‬‬
‫בסרגל הכלים‪ ,‬בצד ימין למטה במסך המחשב‪.‬‬
‫ יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של‬
‫הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יהיה אחראי על אובדן נתונים‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫ אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את המצלמה מחדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫ כשההודעה המוקפצת תופיע במסך המצלמה‪ ,‬בחר מחשב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הדיסק הנשלף‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫העבר תמונות או וידאו למחשב‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים‬
‫שימוש בתוכנות במחשב‬
‫ניתן לערוך תמונות דיגיטליות במגוון דרכים באמצעות תוכניות לעריכת תמונות‪ .‬למד‬
‫לערוך תמונות באמצעות התוכניות המסופקות לעריכת תמונות‪.‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪1‬‬
‫הכנס את התקליטור למחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כשיופיע אשף ההגדרות‪ ,‬לחץ על ‪Samsung Digital Camera‬‬
‫‪.Installer‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר בתוכנית שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על 'התקן'‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עקוב אחר ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בתום ההתקנה לחץ על ‪.Exit‬‬
‫התוכניות הכלולות בתקליטור‬
‫תכנית‬
‫שימוש‬
‫‪Intelli-studio‬‬
‫עריכת תמונות ווידאו‪.‬‬
‫‪Samsung RAW‬‬
‫‪Converter‬‬
‫המרת קובצי ‪ RAW‬לתבנית הקובץ הרצויה‪.‬‬
‫‪PC Auto Backup‬‬
‫שליחת הקבצים המוקלטים למחשב מחובר‬
‫באמצעות ‪.Wi-Fi‬‬
‫ אם המחשב אינו עומד בדרישות‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יוצג כראוי או שעריכת‬
‫הווידאו תארך זמן רב מהרגיל‪.‬‬
‫ לפני השימוש בתוכנית‪ ,‬התקן את ‪ DirectX 9.0c‬או גרסה מתקדמת יותר‪.‬‬
‫ כדי להתחבר למצלמה כמו לדיסק נשלף‪ ,‬יש להשתמש במערכות ההפעלה‬
‫‪ 7/Vista/Windows XP‬או ‪ Mac OS 10.4‬ואילך‪.‬‬
‫שימוש במחשב שהורכב עצמאית או במחשב ומערכת הפעלה שאינם נתמכים עשוי‬
‫לבטל את תוקף האחריות‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫השימוש ב‪Intelli-studio-‬‬
‫‪ Intelli-studio‬היא תוכנית מובנית המאפשרת לך להציג ולערוך קבצים‪ .‬ניתן גם‬
‫להעלות קבצים לאתרי האינטרנט האהובים עליך‪ .‬לפרטים‪ ,‬בחר עזרה ← עזרה‬
‫בתוכנית‪.‬‬
‫דרישות‬
‫יציאה‬
‫דרישות‬
‫‪*OS‬‬
‫‪ ,Windows Vista ,Windows XP SP2‬או ‪Windows 7‬‬
‫(מהדורות ‪ 32‬סיביות)‬
‫‪CPU‬‬
‫‪ Intel® Core 2 Duo 1.66 GHz‬או יותר‪/‬‬
‫‪ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz‬או יותר‬
‫‪RAM‬‬
‫מינימום ‪( RAM MB 512‬מומלץ ‪ GB 1‬או יותר)‬
‫קיבולת הכונן הקשיח‬
‫‪ MB 250‬או יותר (מומלץ ‪ GB 1‬או יותר)‬
‫אחרים‬
‫ כונן בתקליטור‬
‫ צג צבעוני ‪-16‬סיביות תואם ברזולוציה של ‪1024x768‬‬
‫פיקסלים (מומלץ להשתמש בצג צבעוני ‪-32‬סיביות‬
‫ברזולוציה של ‪)1280x1024‬‬
‫ יציאת ‪USB 2.0‬‬
‫ ‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬ומעלה‪/‬‬
‫סדרת ‪ ATI X1600‬ומעלה‬
‫ ‪ Microsoft DirectX 9.0c‬ואילך‬
‫ הדרישות הן המלצות בלבד‪ .‬ייתכן שהתוכנית לא תעבוד כראוי גם אם המחשב‬
‫עומד בדרישות‪ ,‬בהתאם למצב המחשב‪.‬‬
‫ ‪ Intelli-studio‬תואמת ל‪ Windows-‬בלבד‪.‬‬
‫ ‪ Intelli-studio‬תומכת בתבניות הקובץ הבאות‪:‬‬
‫ וידאו‪( MP4 :‬וידאו‪ ,H.264 :‬שמע‪,)WMV 7/8/9( WMV ,)AAC :‬‬‫‪)MJPEG( AVI‬‬
‫ תמונות‪TIFF ,PNG ,BMP ,GIF ,JPG :‬‬‫ לא ניתן לפתוח קבצים בתבנית ‪ RAW‬באמצעות התוכנית ‪.Intelli-studio‬‬
‫ לא ניתן לערוך קבצים ישירות במצלמה‪ .‬העבר את הקבצים לתיקייה במחשב‪,‬‬
‫ושם תוכל לערוך אותם‪.‬‬
‫*תותקן גרסת ‪ 32‬סיביות של ‪ – Intelli-studio‬גם במהדורות ‪ 64‬סיביות של ‪,Windows XP‬‬
‫‪ Windows Vista‬ו‪.Windows 7-‬‬
‫‪143‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫שימוש בממשק של ‪Intelli-studio‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫תיאור‬
‫‪8‬‬
‫הצג קבצים מהתיקייה הנבחרת במחשב‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הצג או הסתר קבצים מהמצלמה המחוברת‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הצג קבצים מהתיקייה הנבחרת במצלמה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הצג קבצים כתמונות ממוזערות או על מפה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫דפדף בתיקיות בהתקן המחובר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫דפדף בתיקיות במחשב‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫עבור לתיקייה הקודמת או הבאה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הדפס קבצים‪ ,‬הצג קבצים על מפה‪ ,‬שמור קבצים בתיקייה שלי או תייג פנים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫פתח תפריטים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הצג קבצים מהתיקייה שנבחרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עבור למצב עריכת התמונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עבור למצב עריכת הווידאו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫עבור למצב השיתוף‪( .‬אפשר לשלוח קבצים בדוא"ל או להעלות קבצים לאתרי‬
‫אינטרנט‪ ,‬כגון‪ Flickr ,‬או ‪.)YouTube‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדל או הקטן את התמונות הממוזערות שברשימה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר סוג קובץ‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫העברת קבצים באמצעות ‪Intelli-studio‬‬
‫באמצעות ‪ Intelli-studio‬ניתן להעביר קבצים מהמצלמה למחשב בקלות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את ‪ Intelli-studio‬במחשב‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫ כשההודעה המוקפצת תופיע במסך המצלמה‪ ,‬בחר מחשב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר תיקייה במחשב לשמירת הקבצים החדשים ובחר כן‪.‬‬
‫ הקבצים החדשים יועברו למחשב‪.‬‬
‫ אם אין במצלמה קבצים חדשים‪ ,‬החלון המוקפץ לשמירת קבצים חדשים‬
‫לא יוצג‪.‬‬
‫ יש לחבר למצלמה את קצה הכבל בעל התקע המתאים‪ .‬חיבור הפוך של‬
‫הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יהיה אחראי על אובדן נתונים‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫ אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את המצלמה מחדש‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫השימוש ב‪Samsung RAW Converter-‬‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬תמונות שצולמו על‪-‬ידי מצלמה מומרות לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנות‬
‫בכרטיס הזיכרון בהתאם להגדרות של המצלמה בזמן הצילום‪ .‬קובצי ‪ RAW‬לא‬
‫מומרים לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנים בזיכרון ללא שינויים‪ .‬בעזרת ‪Samsung RAW‬‬
‫‪ Converter‬ניתן לכייל חשיפות‪ ,‬איזון ללבן‪ ,‬גוונים‪ ,‬ניגודיות וצבעים בתמונות‪.‬‬
‫דרישות עבור ‪Windows‬‬
‫יציאה‬
‫יציאה‬
‫דרישות‬
‫‪OS‬‬
‫‪v10.6/v10.5/v10.4 Apple Mac OS X‬‬
‫‪CPU‬‬
‫מחשב מבוסס מעבד ‪ Intel‬או תואם‬
‫(מומלץ ‪ Core 2 Quad‬ואילך) ‪PowerPC /‬‬
‫‪RAM‬‬
‫מומלץ ‪ GB 1‬או יותר‬
‫קיבולת הכונן הקשיח‬
‫שמור שטח בגודל ‪ MB 100‬לפחות‪ .‬הקצה מספיק שטח דיסק‬
‫לאחסון התמונות‪( .‬תמונה אחת עשויה לתפוס יותר מ‪MB 10-‬‬
‫משטח הדיסק‪).‬‬
‫אחרים‬
‫ ‪ 24( Full Color ,)1024x768( XGA‬סיביות ומעלה)‬
‫ מקלדת‪ ,‬עכבר או התקנים מקבילים‬
‫דרישות‬
‫‪ ,Windows Vista ,Microsoft Windows XP‬או ‪Windows 7‬‬
‫‪OS‬‬
‫דרישות עבור ‪Mac‬‬
‫* להתקנה נדרשות הרשאות מנהל מערכת‪.‬‬
‫* התוכנית מופעלת כיישום ‪ 32‬סיביות במערכות ההפעלה ‪ 64‬סיביות‪.‬‬
‫‪CPU‬‬
‫®‪ AMD Athlon™ ,Intel Pentium‬מחשב מבוסס מעבד‬
‫או מחשב תואם (‪ Pentium4‬ואילך או ‪ Athlon XP‬ואילך‬
‫מומלצים)‬
‫‪RAM‬‬
‫מומלץ ‪ GB 1‬או יותר‬
‫קיבולת הכונן‬
‫הקשיח‬
‫שמור שטח בגודל ‪ MB 100‬לפחות‪ .‬הקצה מספיק שטח דיסק‬
‫לאחסון התמונות‪( .‬תמונה אחת עשויה לתפוס יותר מ‪MB 10-‬‬
‫משטח הדיסק)‪.‬‬
‫אחרים‬
‫ ‪ 24( Full Color ,)1024x768( XGA‬סיביות ומעלה)‬
‫ מקלדת‪ ,‬עכבר או התקנים מקבילים‬
‫* הכנה למעבד מרובה ליבות (‪,Core 2 Quad ,Intel Core i7‬‬
‫‪ Phenom X4 ,AMD phenom IIX4 ,Core 2 Duo‬וכו')‬
‫®‬
‫®‬
‫ ייתכן ש‪ Samsung RAW Converter-‬לא יפעל כהלכה במחשבים מסוימים‪ ,‬גם‬
‫אם הם עומדים בדרישות‪.‬‬
‫ תוכנית ההתקנה של ‪ Mac‬לא תופעל אוטומטית‪ .‬הפעל ידנית קובץ ההתקנה‬
‫מהתקליטור המצורף‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫עריכת קבצים בתבנית ‪RAW‬‬
‫השימוש בממשק של ‪Samsung RAW Converter‬‬
‫לפרטים על השימוש ב‪ ,Samsung RAW Converter-‬לחץ על ‪← Help‬‬
‫‪.Open software manual‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫עריכת קבצים בתבנית ‪ RAW‬באמצעות ‪ Samsung RAW Converter‬שומרת על‬
‫איכות התמונה הגבוהה‪ .‬ניתן לערוך גם קבצים בתבנית ‪ JPEG‬ו‪.TIFF-‬‬
‫כדי לכוונן את החשיפה בתמונה‬
‫‪1‬‬
‫בחר ‪ Open file ← File‬ופתח קובץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בכלי העריכה‪ ,‬בחר ‪.W‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫תפריט‬
‫‪2‬‬
‫סרגל כלים‬
‫‪3‬‬
‫כלי עריכה‬
‫‪4‬‬
‫פתח‪/‬סגור את חלון הכוונון העדין של כלי העריכה‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫התחברות להתקנים חיצוניים > שימוש בתוכנות במחשב‬
‫‪3‬‬
‫כדי לכוונן את הניגודיות בתמונה‬
‫כוונן את החשיפה באמצעות פס הגלילה‪.‬‬
‫התמונה המקורית‬
‫מצב ‪ ,P‬מפתח הצמצם‪ ,f=8 :‬מהירות‬
‫התריס‪ 1/15 :‬ש'‪ISO=100 ,‬‬
‫התמונה הערוכה‬
‫התמונה המקורית‬
‫התמונה הערוכה‬
‫‪1‬‬
‫בחר ‪ Open file ← File‬ופתח קובץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בכלי העריכה‪ ,‬בחר‬
‫‪3‬‬
‫כוונן את הגוון באמצעות פס הגלילה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫התמונה המקורית‬
‫התמונה הערוכה‬
‫לשמירת קובצי ‪ RAW‬בתבנית ‪ JPEG‬או ‪TIFF‬‬
‫‪1‬‬
‫בחר ‪ Open file ← File‬ופתח קובץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר ‪.Development ← File‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר תבנית קובץ (‪ JPEG‬או ‪ )TIFF‬ובחר ‪.Save‬‬
‫‪148‬‬
‫פרק ‪7‬‬
‫נספח‬
‫קבל מידע על הודעות שגיאה‪ ,‬תחזוקת המצלמה‪ ,‬עצות לפתרון בעיות‪ ,‬מפרטים‪ ,‬ואביזרים אופציונליים‪.‬‬
‫נספח‬
‫הודעות שגיאה‬
‫כאשר מופיעות הודעות השגיאה הבאות‪ ,‬נסה את הפתרונות האלה‪.‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫העדשה נעולה‬
‫העדשה נעולה‪ .‬סובב את העדשה נגד כיוון השעון‪ ,‬עד‬
‫לשמיעת נקישה‪( .‬עמ' ‪)35‬‬
‫שגיאת כרטיס‬
‫ כבה את המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעל אותה שוב‪.‬‬
‫ הוצא את כרטיס הזיכרון‪ ,‬והכנס אותו שוב‪.‬‬
‫ בצע אתחול (פרמוט) של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫סוללה חלשה‬
‫הכנס סוללה טעונה או טען מחדש את הסוללה‪.‬‬
‫אין קובץ תמונה‬
‫צלם תמונות או הכנס כרטיס זיכרון המכיל תמונות‪.‬‬
‫שגיאת קובץ‬
‫מחק את הקובץ הפגום או פנה למרכז השירות‪.‬‬
‫זיכרון מלא‬
‫מחק קבצים לא‪-‬נחוצים‪ ,‬או הכנס כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫כרטיס נעול‬
‫ניתן לנעול כרטיס ‪ SDHC ,SD‬או ‪ SDXC‬כדי למנוע מחיקת‬
‫קבצים‪ .‬בטל את נעילת הכרטיס בעת הצילום‪( .‬עמ' ‪)154‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫מספר ספריות‬
‫וקבצים הם ערכים‬
‫מקסימליים‪ .‬החלף‬
‫את הכרטיס‪.‬‬
‫שמות הקבצים אינם תואמים לתקן ‪ .DCF‬העבר את הקבצים‬
‫שבכרטיס הזיכרון למחשב‪ ,‬ובצע אתחול (פרמוט) של‬
‫הכרטיס‪( .‬עמ' ‪)130‬‬
‫‪Error 00‬‬
‫כבה את המצלמה והרכב מחדש את העדשה‪ .‬אם ההודעה‬
‫ממשיכה להופיע‪ ,‬פנה למרכז השירות‪.‬‬
‫‪Error 01/02‬‬
‫כבה את המצלמה‪ ,‬הוצא את הסוללה‪ ,‬והכנס אותה שוב‪ .‬אם‬
‫ההודעה ממשיכה להופיע‪ ,‬פנה למרכז השירות‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫נספח‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫ניקוי המצלמה‬
‫עדשת המצלמה והתצוגה‬
‫השתמש במברשת ומפוח כדי להסיר אבק מהעדשה ונגב בעדינות את העדשה עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם נשאר אבק על העדשה‪ ,‬יש לשים נוזל לניקוי עדשות על ניר לניקוי‬
‫עדשות ולנגב בעדינות‪.‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫בהתאם לתנאי הצילום השונים‪ ,‬עלול להופיע אבק בתמונות כי חיישן הצילום חשוף‬
‫לסביבה‪ .‬בעיה זו רגילה‪ ,‬והחשיפה לאבק מתרחשת בשימוש יומיומי במצלמה‪.‬‬
‫ניתן להסיר אבק מהחיישן על‪-‬ידי הפעלת פונקציית ניקוי החיישן‪( .‬עמ' ‪ )132‬אם‬
‫נותר אבק לאחר ניקוי החיישן‪ ,‬פנה למרכז שירות‪ .‬אין להכניס את המפוח לפתח‬
‫ההרכבה של העדשה‪.‬‬
‫גוף המצלמה‬
‫נגב בעדינות עם מטלית רכה ויבשה‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בבנזין‪ ,‬במדללים או באלכוהול כדי לנקות את המכשיר‪ .‬חומרים‬
‫אלה עלולים לגרום נזק למצלמה או לגרום לה לתפקוד לקוי‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה‬
‫מקומות לא ראויים לשימוש במצלמה ולאחסונה‬
‫ יש להימנע מחשיפת המצלמה לטמפרטורה קרה מאוד או חמה מאוד‪.‬‬
‫ יש להימנע משימוש במצלמה באזורים עם לחות גבוהה מאוד‪ ,‬או באזורים בהם‬
‫הלחות משתנה באופן קיצוני‪.‬‬
‫ יש להימנע מחשיפת המצלמה לאור שמש ישיר ומאחסונה במקומות חמים וללא‬
‫אוורור‪ ,‬כמו למשל בתוך מכונית בתקופת הקיץ‪.‬‬
‫ יש להגן על המצלמה מפני מכות‪ ,‬טיפול לא זהיר ורעידות חריגות‪ ,‬על מנת‬
‫למנוע נזק חמור‪.‬‬
‫ יש להימנע משימוש במצלמה או אחסונה בסביבה מאובקת‪ ,‬מלוכלכת‪ ,‬לחה או‬
‫נעדרת אוורור ראוי‪ ,‬על מנת למנוע נזק לחלקים נעים ורכיבים פנימיים‪.‬‬
‫שימוש במצלמה בים או בחוף‬
‫ יש להגן על המצלמה מחול ומלכלוך כשהיא בשימוש בחוף ים או באזורים דומים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ המצלמה איננה חסינה בפני מים‪ .‬אין לגעת בסוללה או בכרטיס הזיכרון בידיים‬
‫רטובות‪ .‬הפעלת המצלמה בידיים רטובות עלולה לגרום לנזק למצלמה‪.‬‬
‫אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‬
‫ בעת אחסון המצלמה לתקופה ממושכת יש לשמור אותה במיכל אטום עם חומר‬
‫בעל כושר ספיגה‪ ,‬כגון סיליקה ג'ל‪.‬‬
‫ יש להסיר את הסוללות מהמצלמה בעת אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‪.‬‬
‫סוללות מותקנות עלולות לדלוף או להיאכל (קורוזיה) ולגרום נזק חמור למצלמה‪.‬‬
‫ לאורך זמן‪ ,‬סוללות שאינן בשימוש ייפרקו‪ ,‬ויש לטעון אותן מחדש לפני השימוש‪.‬‬
‫ אין להשתמש במצלמה בסמוך לדלקים או חומרים‪/‬כימיקלים דליקים‪ .‬אין לאחסן‬
‫או לשאת נוזלים או גזים דליקים או חומרים נפיצים ביחד עם המצלמה או‬
‫אביזריה‪.‬‬
‫ אין לאחסן את המצלמה במקום בו יש כדורי נפטלין‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במצלמה בסביבה לחה‬
‫בעת העברת המצלמה מסביבה קרה לסביבה חמה ולחה‪ ,‬עשוי להיווצר עיבוי על‪-‬‬
‫גבי העדשה או על גבי החלקים הפנימיים של המצלמה‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬יש לכבות את‬
‫המצלמה ולהמתין לפחות שעה אחת‪ .‬במידה ונוצר עיבוי על כרטיס הזיכרון‪ ,‬הוצא‬
‫את כרטיס הזיכרון והמתן עד שהלחות תתאדה‪ ,‬לפני הכנסת כרטיס הזיכרון מחדש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות נוספים‬
‫ אין לטלטל את המצלמה מהרצועה‪ .‬פעולה זו עלולה לפצוע אותך או את הזולת‪,‬‬
‫או לגרום נזק למצלמה‪.‬‬
‫ אין לצבוע את המצלמה‪ ,‬משום שצבע עלול לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה‬
‫תקינה‪.‬‬
‫ יש לכבות את המצלמה כאשר היא אינה בשימוש‪.‬‬
‫ המצלמה מכילה חלקים עדינים‪ .‬יש להימנע מהפעלת כח ולחץ חזק על‬
‫המצלמה‪ ,‬ולשמור עליה מפני מכות‪.‬‬
‫ יש להגן על מסך התצוגה מנזקים חיצוניים על‪-‬ידי שמירת המצלמה בנרתיק‬
‫כאשר היא אינה בשימוש‪ .‬יש להגן על המצלמה משריטות על‪-‬ידי הרחקתה‬
‫מחול וממכשירים חדים‪.‬‬
‫ אין להניח מצלמות‪ ,‬סוללות‪ ,‬מטענים או אביזרי צילום נוספים על‪-‬גבי או‬
‫בתוך מכשירי חימום‪ ,‬כגון מיקרוגל‪ ,‬תנור או רדיאטור‪ .‬מכשירים אלה עלולים‬
‫להתעוות‪ ,‬להתחמם יתר על המידה‪ ,‬ולגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫ אין לחשוף את העדשה לאור שמש ישיר‪ .‬חשיפה זו עלולה לגרום עיוות צבעים‬
‫או תקלות בחיישן התמונה‪.‬‬
‫ יש להגן על העדשה מטביעות אצבע ושריטות‪ .‬יש לנקות את העדשה באמצעות‬
‫מטלית עדשות רכה ונקייה‪.‬‬
‫ המצלמה עלולה לכבות במידה והיא מקבלת מכה‪ .‬הדבר נועד להגן על כרטיס‬
‫הזיכרון‪ .‬יש להפעיל מחדש את המצלמה על מנת להשתמש בה שנית‪.‬‬
‫ בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה זו נורמלית‪ ,‬ואינה אמורה‬
‫להשפיע על משך חיי המצלמה או על ביצועיה‪.‬‬
‫ בעת השימוש במצלמה בסביבות בעלות טמפרטורה נמוכה‪ ,‬ייתכן כי ייקח‬
‫למצלמה זמן מה להתחיל לפעול‪ .‬בנוסף‪ ,‬ייתכן כי הצבע של התצוגה ישתנה‬
‫באופן זמני‪ ,‬או כי שיופיעו תמונות שיוריות‪ .‬תופעות אלה אינן סימן לתפקוד לקוי‪,‬‬
‫והן ייעלמו כאשר המצלמה תחזור לטמפרטורות הרגילות‪.‬‬
‫ צבע או מתכת בחלקה החיצוני של המצלמה עלולים לגרום לאלרגיה‪ ,‬גירוד‬
‫בעור‪ ,‬אקזמה או נפיחות אצל אנשים עם עור רגיש‪ .‬במקרה של תסמינים כאלה‪,‬‬
‫יש להפסיק את השימוש במצלמה מיד ולהתייעץ ברופא‪.‬‬
‫ אין להשתמש במצלמה במידה והמסך סדוק או שבור‪ .‬זכוכית שבורה או חומר‬
‫אקרילי שבורי עלולים לגרום נזק לידיים ולפנים שלך‪ .‬יש לקחת את המצלמה‬
‫למרכז שירות של ‪ Samsung‬על מנת לתקן אותה‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫על כרטיסי זיכרון‬
‫כרטיס זיכרון נתמך‬
‫קיבולת כרטיס זיכרון‬
‫קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לסצינות הצילום או לתנאי הצילום‪.‬‬
‫קיבולות אלה מבוססות על כרטיס ‪ SD‬בנפח ‪:GB 2‬‬
‫מוצר זה תומך בכרטיסי זיכרון מסוג ‪Secure( SDHC ,)Secure Digital( SD‬‬
‫‪,)Secure Digital eXtended Capacity( SDXC ,)Digital High Capacity‬‬
‫‪ microSDHC ,microSD‬או ‪.microSDXC‬‬
‫גודל‬
‫חיבור‬
‫מתג הגנה מפני כתיבה‬
‫תווית (חזית)‬
‫וידאו*‬
‫ניתן למנוע מחיקת קבצים באמצעות מתג ההגנה מפני כתיבה בכרטיס ‪,SD‬‬
‫‪ SDHC‬או ‪ .SDXC‬החלק את המתג כלפי מטה כדי לנעול‪ ,‬או כלפי מעלה כדי‬
‫לבטל את הנעילה‪ .‬בטל את נעילת הכרטיס בעת צילום תמונות ווידאו‪.‬‬
‫מתאם כרטיס זיכרון‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫איכות‬
‫‪HQ‬‬
‫רגיל‬
‫‪1920X1080‬‬
‫(‪)30 fps‬‬
‫בערך "‪17' 35‬‬
‫בערך "‪21' 56‬‬
‫‪1920X810‬‬
‫(‪)24 fps‬‬
‫בערך "‪19' 00‬‬
‫בערך "‪23' 43‬‬
‫‪1280X720‬‬
‫(‪)30 fps‬‬
‫בערך "‪29' 10‬‬
‫בערך "‪36' 20‬‬
‫‪640X480‬‬
‫(‪)30 fps‬‬
‫בערך "‪73' 26‬‬
‫בערך "‪91' 00‬‬
‫לשיתוף‬
‫(‪)30 fps‬‬
‫בערך "‪236' 16‬‬
‫בערך "‪287' 12‬‬
‫* אם משתמשים בזום‪ ,‬הזמן להקלטה עשוי להשתנות‪ .‬כמה קטעי וידאו הוקלטו בזה אחר זה‪ ,‬על מנת‬
‫לקבוע את זמן ההקלטה הכולל‪.‬‬
‫כדי להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג מיקרו במוצר זה‪ ,‬במחשב או בקורא כרטיסי‬
‫זיכרון‪ ,‬יש להכניס את הכרטיס למתאם‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫איכות‬
‫גודל‬
‫תמונה‬
‫מעודן מאוד‬
‫מעודן‬
‫רגיל‬
‫‪RAW‬‬
‫‪ RAW‬מעודן‬
‫מאוד‬
‫‪ RAW‬מעודן‬
‫‪ RAW‬רגיל‬
‫(‪20.0M )5472X3648‬‬
‫‪186‬‬
‫‪364‬‬
‫‪535‬‬
‫‪53‬‬
‫‪37‬‬
‫‪46‬‬
‫‪51‬‬
‫(‪10.1M )3888X2592‬‬
‫‪378‬‬
‫‪724‬‬
‫‪1,043‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫(‪5.9M )2976X1984‬‬
‫‪626‬‬
‫‪1,168‬‬
‫‪1,642‬‬
‫‪-‬‬
‫‪52‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫‪1,627‬‬
‫‪2,742‬‬
‫‪3,553‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫התפרצות‬
‫‪731‬‬
‫‪1,349‬‬
‫‪1,878‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪16.9M )5472X3080‬‬
‫‪230‬‬
‫‪448‬‬
‫‪655‬‬
‫‪-‬‬
‫‪40‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫(‪7.8M )3712X2088‬‬
‫‪485‬‬
‫‪919‬‬
‫‪1,310‬‬
‫‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫‪55‬‬
‫‪57‬‬
‫(‪4.9M )2944X1656‬‬
‫‪747‬‬
‫‪1,376‬‬
‫‪1,912‬‬
‫‪-‬‬
‫‪54‬‬
‫‪57‬‬
‫‪59‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫‪1,573‬‬
‫‪2,666‬‬
‫‪3,468‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫(‪13.3M )3648X3648‬‬
‫‪289‬‬
‫‪560‬‬
‫‪814‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪51‬‬
‫‪54‬‬
‫(‪7.0M )2640X2640‬‬
‫‪536‬‬
‫‪1,010‬‬
‫‪1,432‬‬
‫‪-‬‬
‫‪51‬‬
‫‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫(‪4.0M )2000X2000‬‬
‫‪893‬‬
‫‪1,621‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪-‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫‪2,645‬‬
‫‪4,057‬‬
‫‪4,936‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫‪155‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי זיכרון‬
‫ יש למנוע מגע של כרטיסי זיכרון בנוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים‪ .‬אם כרטיס‬
‫הזיכרון מלוכלך‪ ,‬נקה אותו על‪-‬ידי ניגוב עם בד רך לפני הכנסתו למצלמה‪.‬‬
‫ יש להימנע מחשיפה של כרטיסי זיכרון לטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד‬
‫(מתח ל‪ 0 °C/32 °F-‬או מעל ‪ .)40 °C/104 °F‬טמפרטורות קיצוניות עלולות‬
‫לגרום לתפקוד לקוי של כרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫ אין לאפשר מגע של נוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים בכרטיס הזיכרון ובחריץ‬
‫כרטיס הזיכרון‪ .‬מגע כזה עלול לגרום תקלות במצלמה או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ יש להכניס את כרטיס הזיכרון בכיוון הנכון‪ .‬הכנסת כרטיס הזיכרון בכיוון שגוי‬
‫עלולה להזיק למצלמה ולכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ בעת נשיאת כרטיס זיכרון‪ ,‬יש להשתמש בנרתיק נשיאה על מנת להגן על‬
‫הכרטיס מפריקה אלקטרוסטטית‪.‬‬
‫ אין להשתמש בכרטיסי זיכרון שעברו אתחול (פרמוט) באמצעות מצלמות‬
‫אחרות או באמצעות מחשב‪ .‬יש לבצע אתחול (פרמוט) מחדש של כרטיס‬
‫הזיכרון באמצעות המצלמה שלך‪.‬‬
‫ גבה את המידה החשוב במדיה נוספת כגון כונן קשיח חיצוני‪ ,CD ,‬או ‪.DVD‬‬
‫ כבה את המצלמה כשאתה מכניס או מוציא את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ אין להוציא את כרטיס הזיכרון או לכבות את המצלמה בזמן שהנורה מהבהבת‪,‬‬
‫הדבר עלול להזיק לנתונים השמורים‪.‬‬
‫ כאשר חולף משך חיי כרטיס הזיכרון‪ ,‬לא ניתן לשמור עוד תמונות על הכרטיס‪.‬‬
‫יש להשתמש בכרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫ בעת שימוש ממושך במצלמה‪ ,‬כרטיסי הזיכרון עלול להתחמם‪ .‬מדובר בתופעה‬
‫רגילה‪ ,‬והיא אינה סימן לתקלה‪.‬‬
‫ יש להשתמש בכרטיס זיכרון העומד בדרישות התקן‪.‬‬
‫היצרן לא יהיה אחראי על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫ אין לכופף או להפיל את כרטיס הזיכרון או להפעיל עליו כוח או לחץ חזק‪.‬‬
‫ יש להימנע משימוש ומאחסון של כרטיסי זיכרון בסמוך לשדות מגנטיים חזקים‪.‬‬
‫ יש להימנע משימוש ומאחסון של כרטיסי זיכרון באזורים בעלי טמפרטורה‬
‫גבוהה‪ ,‬לחות גבוהה‪ ,‬או בסמוך לחומרים הגורמים לקורוזיה‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫על הסוללה‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫מפרטי סוללה‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫דגם‬
‫‪BP1030‬‬
‫סוג‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון‬
‫קיבולת תא‬
‫‪ 1,030‬מילי‪-‬אמפר שעה‬
‫מתח‬
‫‪ 7.4‬וולט‬
‫זמן הטעינה‬
‫(כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין)‬
‫בערך ‪ 140‬דקות‬
‫שימוש באופן בלתי נאות או בצורה חסרת זהירות בסוללות עלול לגרום לפציעה‬
‫גופנית או מוות‪ .‬למען ביטחונך האישי‪ ,‬עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי להשתמש‬
‫בסוללות בצורה נאותה‪:‬‬
‫ הסוללה עשויה להתלקח או להתפוצץ במידה ולא משתמשים בה כראוי‪ .‬במידה‬
‫ואתה מבחינים בעיוותים כלשהם‪ ,‬בסדקים‪ ,‬או בתופעות לא נורמליות אחרות‬
‫בסוללה‪ ,‬הפסק את השימוש בסוללה מיד וצור קשר עם מרכז השירות‪.‬‬
‫ השתמש אך ורק במטעני סוללות ומתאמים מהימנים‪ ,‬המומלצים על‪-‬ידי היצרן‪,‬‬
‫וטען את הסוללות רק בהתאם להוראות במדריך זה‪.‬‬
‫ אין להניח את הסוללה סמוך למכשירי חימום או לחשוף אותה לסביבות חמות‬
‫באופן קיצוני‪ ,‬כמו למשל פנים מכונית סגורה בזמן הקיץ‪.‬‬
‫ אין להכניס את הסוללה לתנור המיקרוגל‪.‬‬
‫ יש להימנע מאחסון הסוללה במקומות חמים ולחים‪ ,‬כמו למשל בריכת ספא או‬
‫תאי מקלחות‪.‬‬
‫ אין להניח את המכשיר על משטחים דליקים‪ ,‬כמו מצעים‪ ,‬שטיחים‪ ,‬או שמיכות‬
‫חשמליות לתקופה ארוכה‪.‬‬
‫ כאשר המכשיר פועל‪ ,‬אין להשאירו בחלל קטן ודחוס למשך תקופה ארוכה‪.‬‬
‫ אין לאפשר מגע בין המגעים האלקטרוניים של הסוללה לבין חפצים ממתכת‪,‬‬
‫כגון שרשראות‪ ,‬מטבעות‪ ,‬מפתחות או שעונים‪.‬‬
‫ יש להשתמש רק בסוללות ליתיום‪-‬יון מקוריות‪ ,‬המומלצות על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫ אין לפרק או לנקב את הסוללה עם חפץ חד‪.‬‬
‫ יש להימנע מחשיפת הסוללה ללחצים גבוהים או לכוחות מעיכה‪.‬‬
‫ יש להימנע מחשיפת הסוללה להשפעות קיצוניות‪ ,‬כגון השלכתה ממקומות‬
‫גבוהים‪.‬‬
‫ אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות של (‪ 60 °C )140 °F‬ומעלה‪.‬‬
‫ אין לאפשר לסוללה לבוא במגע עם לחות או נוזלים‪.‬‬
‫ אין לחשוף את הסוללה למקורות חום קיצוני‪ ,‬כגון שמש חזקה‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫קווים מנחים להשלכה‬
‫ השלך את הסוללה בזהירות‪.‬‬
‫ אין להשליך סוללות לאש‪.‬‬
‫ תקנות ההשלכה עשויות להשתנות בין ארצות או אזורים‪ .‬השלך את הסוללה‬
‫בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫קווים מנחים לטעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה אך ורק בהתאם להוראות המתוארות במדריך זה‪ .‬הסוללה עשויה‬
‫להתלקח או להתפוצץ במידה ולא טוענים אותה כראוי‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫הערות על השימוש בסוללה‬
‫חיי סוללה‬
‫מצב צילום‬
‫זמן צילום‪/‬מספר תמונות ממוצע‬
‫תמונות‬
‫בערך ‪ 160‬דקות‪/‬בערך ‪ 320‬תמונות‬
‫ בטמפרטורות הנמוכות מ‪ ,0 °C/32 °F-‬קיבולת הסוללה עלולה להיות פחותה‬
‫ואורך חייה עלול להתקצר‪.‬‬
‫קטעי וידאו‬
‫בערך ‪ 110‬דקות (הקלט וידאו ברזולוציה של‬
‫‪ 1920X1080‬ו‪).30 fps-‬‬
‫ קיבולת הסוללה עלולה להיות פחותה בטמפרטורות נמוכות‪ ,‬אך היא תחזור‬
‫למצבה הנורמלי בטמפרטורות מתונות‪.‬‬
‫ הנתונים שלעיל מבוססים על תקני הבדיקות של ‪ .Samsung‬התוצאות עשויות‬
‫להשתנות‪ ,‬בהתאם לשימוש בפועל‪.‬‬
‫ זמן הצילום הזמין משתנה בהתאם לרקע‪ ,‬למרווח הזמן בין צילומים ולתנאי‬
‫השימוש‪.‬‬
‫ כמה קטעי וידאו הוקלטו בזה אחר זה‪ ,‬על מנת לקבוע את זמן ההקלטה הכולל‪.‬‬
‫הודעה המעידה על סוללה חלשה‬
‫לאחר פריקה מלאה של הסוללה‪ ,‬סמלה הסוללה יהפוך לאדום ותוצג ההודעה‬
‫'סוללה חלשה'‪.‬‬
‫ במהלך שימוש ממושך במצלמה האזור מסביב לתא הסוללות עלול להתחמם‪.‬‬
‫הדבר אינו משפיע על השימוש הרגיל במצלמה‪.‬‬
‫הערות על טעינת הסוללה‬
‫ אם נורית החיווי כבויה‪ ,‬יש לוודא כי הסוללה מורכבת באופן נכון‪.‬‬
‫ אין למשוך בכבל כדי לנתק את התקע משקע החשמל‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום‬
‫לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫ כשהסוללה ריקה לגמרי‪ ,‬טען אותה לפחות ‪ 10‬דקות ורק לאחר מכן השתמש‬
‫בה במצלמה‪.‬‬
‫ אם נורית החיווי מהבהבת בצבע כתום או כבויה‪ ,‬חבר מחדש את הכבל‪ ,‬או‬
‫הוצא את הסוללה והכנס אותה מחדש‪.‬‬
‫ אם טענת את הסוללה כאשר הכבל חם מדי או כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי‪,‬‬
‫ייתכן שצבע נורית החיווי יהפוך להיות כתום‪ .‬הטעינה תתחיל כאשר הסוללה‬
‫תתקרר‪.‬‬
‫ אין לכופף את כבל ה‪ ,AC-‬או להניח עליו עצמים כבדים‪ .‬הדבר עלול לפגום‬
‫בכבל‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫נספח‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫אם תקלת בבעיות עם ההתקן‪ ,‬נסה פתרונות אלה לפני הפנייה לצוות השירות‪.‬‬
‫מצב‬
‫לא ניתן לצלם תמונות‬
‫ אין במקום בכרטיס הזיכרון‪ .‬מחק קבצים לא נחוצים‪,‬‬
‫או הכנס כרטיס חדש‪.‬‬
‫ כשהפונקציה קדימות מיקוד אוטומטי מופעלת‪ ,‬לא‬
‫ניתן לצלם תמונות אלא אם כן המיקוד מכוון כראוי‪.‬‬
‫העבר את קדימות מיקוד אוטומטי למצב כבוי או‬
‫התמקד על האובייקט‪( .‬עמ' ‪)126‬‬
‫ בצע אתחול (פרמוט) של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ כרטיס הזיכרון פגום‪ .‬השג כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫ כרטיס הזיכרון נעול‪ .‬בטל את נעילת הכרטיס‪.‬‬
‫(עמ' ‪)154‬‬
‫ ודא שהמצלמה מופעלת‪.‬‬
‫ טען את הסוללה‪.‬‬
‫ ודא שהסוללה הוכנסה כראוי‪.‬‬
‫המצלמה נתקעת‬
‫הוצא את הסוללה והכנס אותה שוב‪.‬‬
‫המצלמה מתחממת‬
‫בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה זו‬
‫נורמלית‪ ,‬ואינה אמורה להשפיע על משך חיי המצלמה או‬
‫על ביצועיה‪.‬‬
‫המבזק מופעל באופן‬
‫בלתי‪-‬צפוי‬
‫ייתכן שהמבזק מופעל כתוצאה מחשמל סטטי‪ .‬לא מדובר‬
‫בתקלה במצלמה‪.‬‬
‫המבזק לא פועל‬
‫ ייתכן שהמבזק כבוי‪( .‬עמ' ‪)76‬‬
‫ לא ניתן להשתמש במבזק במצבים מסוימים‪.‬‬
‫התאריך והשעה שגויים‬
‫הגדר את התאריך והשעה תחת התפריט ‪.w‬‬
‫(עמ' ‪)131‬‬
‫כאשר אתה משאיר את המצלמה במרכז שירות‪ ,‬הקפד גם להשאיר את שאר‬
‫הרכיבים שייתכן שקשורים לתקלה‪ ,‬כגון כרטיס הזיכרון והסוללה‪.‬‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫לא ניתן להפעיל את‬
‫המצלמה‬
‫ ודא שהסוללה בפנים‪.‬‬
‫ ודא שהסוללה הוכנסה כראוי‪.‬‬
‫ טען את הסוללה‪.‬‬
‫המצלמה כובה‬
‫בפתאומיות‬
‫ טען את הסוללה‪.‬‬
‫ ייתכן שהמצלמה נמצאת במצב חיסכון באנרגיה‪ ,‬או‬
‫שהתצוגה כובה באופן אוטומטי‪( .‬עמ' ‪)131‬‬
‫ ייתכן שהמצלמה כובה באופן אוטומטי כדי למנוע‬
‫נזק לכרטיס הזיכרון עקב חום חריג‪ .‬הפעל שוב את‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫המצלמה מאבדת‬
‫אנרגיית סוללה במהירות‬
‫ הסוללה עשויה לאבד אנרגיה מהר יותר בטמפרטורה‬
‫נמוכה (מתחת ל‪ .)0 °C/32 °F-‬שמור על חום‬
‫הסוללה על‪-‬ידי הכנסתה לכיס‪.‬‬
‫ שימוש במבזק או הקלטת וידאו מרוקנים את הסוללה‬
‫במהירות‪ .‬טען את הסוללה מחדש לפי הצורך‪.‬‬
‫ סוללות הן חלק מתכלה‪ ,‬ויש להחליף אותן כעבור זמן‬
‫מה‪ .‬אם אורך חיי הסוללה מתקצר במהירות‪ ,‬השג‬
‫סוללה חדשה‪.‬‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫‪159‬‬
‫נספח > לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫התצוגה או הלחצנים‬
‫אינם פועלים‬
‫הוצא את הסוללה והכנס אותה שוב‪.‬‬
‫שגיאה בכרטיס הזיכרון‬
‫ כבה את המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעל אותה שוב‪.‬‬
‫ הוצא את כרטיס הזיכרון‪ ,‬ולאחר מכן הכנס אותו‬
‫שוב‪.‬‬
‫ בצע אתחול (פרמוט) של כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראה "אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי‬
‫זיכרון"‪( .‬עמ' ‪)156‬‬
‫הטלוויזיה או המחשב‬
‫אינם מצליחים‬
‫להציג תמונות ווידאו‬
‫המאוחסנים בכרטיס‬
‫זיכרון ‪.SDXC‬‬
‫כרטיסי זיכרון מסוג ‪ SDXC‬משתמשים במערכת‬
‫הקבצים ‪ .exFAT‬לפני חיבור המצלמה להתקן החיצוני‪,‬‬
‫ודא שההתקן תואם למערכת הקבצים ‪.exFAT‬‬
‫המחשב אינו מזהה‬
‫כרטיס זיכרון מסוג‬
‫‪.SDXC‬‬
‫כרטיסי זיכרון מסוג ‪ SDXC‬משתמשים במערכת‬
‫הקבצים ‪ .exFAT‬כדי שתוכל להשתמש בכרטיסי זיכרון‬
‫מסוג ‪ SDXC‬במחשב ‪ ,Windows XP‬הורד עדכון של‬
‫מנהל התקן מערכת הקבצים ‪ exFAT‬מאתר האינטרנט‬
‫של ‪ Microsoft‬והתקן אותו‪.‬‬
‫לא ניתן להציג קבצים‬
‫אם תשנה את שם הקובץ‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תציג את‬
‫הקובץ (שם הקובץ צריך לעמוד בתקן ‪ .)DCF‬אם נתקלת‬
‫בבעיה זו‪ ,‬הצג את הקבצים במחשב‪.‬‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫התמונה מטושטשת‬
‫ ודא שאפשרות המיקוד שהגדרת מתאימה לסוג‬
‫הצילום‪.‬‬
‫ השתמש בחצובה למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫ ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אם לא‪ ,‬נקה את העדשה‪.‬‬
‫(עמ' ‪)151‬‬
‫הצבעים בתמונה אינם‬
‫תואמים לסצנה במציאות‪.‬‬
‫איזון ללבן שגוי עלול ליצור צבעים לא‪-‬מציאותיים‪ .‬בחר‬
‫את האפשרות המתאימה לאיזון ללבן בהתאם למקור‬
‫האור‪( .‬עמ' ‪)61‬‬
‫התמונה בהירה מדי‬
‫התמונה כהה מדי‬
‫התמונה צולמה בחשיפת יתר‪.‬‬
‫ כוונן את מפתח הצמצם או את מהירות הצמצם‪.‬‬
‫ כוונן את רגישות ה‪( .ISO-‬עמ' ‪)60‬‬
‫ כבה את המבזק‪( .‬עמ' ‪)76‬‬
‫ כוונן את ערך החשיפה‪( .‬עמ' ‪)85‬‬
‫התמונה צולמה בתת‪-‬חשיפה‪.‬‬
‫ כוונן את מפתח הצמצם או את מהירות הצמצם‪.‬‬
‫ כוונן את רגישות ה‪( .ISO-‬עמ' ‪)60‬‬
‫ הפעל את המבזק‪( .‬עמ' ‪)76‬‬
‫ כוונן את ערך החשיפה‪( .‬עמ' ‪)85‬‬
‫‪160‬‬
‫נספח > לפני הפנייה למרכז השירות‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫התמונות מעוותות‬
‫המצלמה עלולה ליצור עיוות בעת השימוש בעדשה‬
‫רחבה המאפשרת צילום עם זווית ראייה רחבה‪ .‬מדובר‬
‫בתופעה רגילה‪ ,‬שאינה אמורה לגרום לתקלות‪.‬‬
‫לא ניתן להגדיר ‪DPOF‬‬
‫עבור קובצי ‪RAW‬‬
‫לא ניתן להגדיר ‪ DPOF‬עבור קובצי ‪.RAW‬‬
‫מסך ההצגה אינו מופיע‬
‫בהתקן החיצוני המחובר‬
‫ ודא שכבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי לצג החיצוני‪.‬‬
‫ ודא שכרטיס הזיכרון רשום כראוי‪.‬‬
‫המחשב לא מזהה את‬
‫המצלמה‬
‫ ודא שכבל ה‪ USB-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫ ודא שהמצלמה מופעלת‪.‬‬
‫ ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת‪.‬‬
‫המחשב מנתק את‬
‫המצלמה בעת העברת‬
‫קבצים‬
‫ייתכן שהעברת הקבצים תופסק עקב חשמל סטטי‪ .‬נתק‬
‫את כבל ה‪ USB-‬וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫המחשב אינו מצליח‬
‫להפעיל וידאו‬
‫ייתכן שלא ניתן להציג קובצי וידאו בתוכנה שאתה‬
‫מפעיל‪ .‬כדי להציג קובצי וידאו שצולמו במצלמה שלך‪,‬‬
‫התקן את התוכנית ‪ Intelli-studio‬במחשב והשתמש‬
‫בה‪( .‬עמ' ‪)142‬‬
‫‪ Intelli-studio‬אינה‬
‫פועלת באופן תקין‬
‫ סגור את התוכנית ‪ Intelli-studio‬והפעל אותה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫ לא ניתן להפעיל את ‪ Intelli-studio‬במחשבי‬
‫‪.Macintosh‬‬
‫המיקוד האוטומטי לא‬
‫פועל‬
‫ נושא הצילום אינו ממוקד‪ .‬כאשר נושא הצילום נמצא‬
‫מחוץ לאזור המיקוד האוטומטי‪ ,‬צלם על‪-‬ידי הזזת‬
‫נושא הצילום אל אזור המיקוד האוטומטי ולחיצה‬
‫למחצה על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫ נושא הצילום קרוב מדי‪ .‬התרחק מנושא הצילום‪,‬‬
‫וצלם‪.‬‬
‫ מצב המיקוד מוגדר כ‪( MF-‬מיקוד ידני)‪ .‬עבור למצב‬
‫‪( AF‬מיקוד אוטומטי)‪.‬‬
‫תכונת ‪ AEL‬לא פועלת‬
‫תכונת ‪ AEL‬אינה פועלת במצבים ‪,i ,M ,t‬‬
‫‪ g‬ו‪ .s-‬בחר מצב אחר כדי להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫העדשה אינה פועלת‬
‫ ודא שהעדשה מורכבת כראוי‪.‬‬
‫ הסר את העדשה מהמצלמה והרכב אותה מחדש‪.‬‬
‫מבזק חיצוני או ‪GPS‬‬
‫אינם פועלים‬
‫ודא שההתקן החיצוני מורכב כראוי ומופעל‪.‬‬
‫מסך הגדרות התאריך‬
‫והשעה מופיע בעת‬
‫הפעלת המצלמה‪.‬‬
‫ הגדר שוב תאריך ושעה‪.‬‬
‫ מסך זה מופיע בעת פריקה מלאה של מקור‬
‫האנרגיה הפנימי של המצלמה‪ .‬הכנס סוללה טעונה‬
‫במלואה והמתן לפחות ‪ 72‬שעות במצב כבוי לטעינה‬
‫מחדש של מקור האנרגיה הפנימי‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫נספח‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫תצוגה‬
‫חיישן תמונה‬
‫סוג‬
‫‪CMOS‬‬
‫סוג‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫גודל חיישן‬
‫‪ 15.7 X 23.5‬מ"מ‬
‫גודל‬
‫‪ 3.0‬אינץ' (בערך ‪ 7.6‬ס"מ)‬
‫פיקסלים אפקטיביים‬
‫כ‪ 20.3-‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫רזולוציה‬
‫‪ )640X480( VGA‬בערך ‪ 921 k‬נקודות‬
‫סה"כ פיקסלים‬
‫כ‪ 21.6-‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫שדה ראייה‬
‫כ‪100 %-‬‬
‫מסנן צבע‬
‫מסנן צבע עיקרי ‪RGB‬‬
‫תצוגת משתמש‬
‫קו רשת‪ ,‬סמלים‪ ,‬היסטוגרם‪ ,‬סולם מרחק‪ ,‬פלס‬
‫מיקוד‬
‫טבעת חיבור העדשה‬
‫סוג‬
‫חיבור ‪Samsung NX‬‬
‫עדשות זמינות‬
‫עדשות ‪Samsung‬‬
‫ייצוב תמונה‬
‫סוג‬
‫מצב‬
‫הסחת עדשה (בהתאם לעדשה)‬
‫מצב ‪/1‬מצב ‪/2‬כבוי‬
‫תיקון עיוותים‬
‫תיקון עיוותי עדשה מופעל‪/‬כבוי (תלוי בעדשה)‬
‫‪i-Function‬‬
‫סוג‬
‫מיקוד אוטומטי לפי ניגודיות‬
‫נקודת מיקוד‬
‫ בחירה‪ :‬נקודה ‪( 1‬בחירה חופשית)‬
‫ ריבוי‪ :‬רגיל ‪ 15‬נקודות‪ ,‬תקריב ‪ 35‬נקודות‬
‫ זיהוי פנים‪ :‬מקסימום ‪ 10‬פנים‬
‫מצב‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד‪ AF ,‬רצוף‪ ,‬מיקוד ידני‬
‫נורת סיוע במיקוד אוטומטי כלול (נורית ‪ LED‬ירוקה)‬
‫לחצן הצילום‬
‫סוג‬
‫‪( E‬תלוי בעדשה)‪)X1.2, 1.4, 1.7, 2.0( Z ,‬‬
‫מהירות‬
‫הפחתת אבק‬
‫סוג‬
‫הנעה על‪-‬קולית‬
‫תריס מישור מיקוד בפעולה אנכית עם בקרה אלקטרונית‬
‫ אוטומטי‪ 30–1/4,000 :‬שניות‪.‬‬
‫ ידני‪ 30–1/4,000 :‬שניות‪.‬‬
‫(‪ 1/3‬מרווח של ערך חשיפה)‬
‫ ‪( Bulb‬הגבלת זמן‪ 4 :‬דקות)‬
‫‪162‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫חשיפה‬
‫מקטע חסימה ‪)17 X 13( TTL 221‬‬
‫שיטת מדידה‬
‫מדידה‪ :‬מרובה‪ ,‬משוקללת למרכז‪ ,‬נקודה‬
‫טווח מדידה‪)F2 ,ISO100 · 30 mm( EV 0–18 :‬‬
‫פיצוי‬
‫‪ 1/3( ±3 EV‬מרווח של ערך חשיפה)‬
‫נעילת חשיפה אוטומטית‬
‫לחצן מותאם אישית‬
‫שווה ערך ‪ISO‬‬
‫ צעד חשיפה ‪ :1‬אוטומטי‪,ISO 200 ,ISO 100 ,‬‬
‫‪,ISO 3200 ,ISO 1600 ,ISO 800 ,ISO 400‬‬
‫‪ISO 12800 ,ISO 6400‬‬
‫ צעד חשיפה ‪ :1/3‬אוטומטי‪,ISO 100 ,‬‬
‫‪,ISO 250 ,ISO 200 ,ISO 160 ,ISO 125‬‬
‫‪,ISO 640 ,ISO 500 ,ISO 400 ,ISO 320‬‬
‫‪,ISO 1600 ,ISO 1250 ,ISO 1000 ,ISO 800‬‬
‫‪,ISO 4000 ,ISO 3200 ,ISO 2500 ,ISO 2000‬‬
‫‪,ISO 10000 ,ISO 8000 ,ISO 6400 ,ISO 5000‬‬
‫‪ISO 12800‬‬
‫מצב הנעה‬
‫מצב‬
‫יחיד‪ ,‬מתמשכת‪ ,‬התפרצות (‪ 5M‬בלבד)‪ ,‬קוצב זמן‪,‬‬
‫לכלול (חשיפה אוטומטית‪ ,‬איזון צבעים‪ ,‬אשף תמונה)‬
‫צילום רציף‬
‫ ‪JPEG‬‬
‫ גבוה (‪ :)8 fps‬ניתן לצלם עד ‪ 11‬תמונות‬‫ נמוך (‪ :)3 fps‬ניתן לצלם עד ‪ 15‬תמונות‬‫ ‪RAW‬‬
‫ גבוה (‪ ,)8 fps‬נמוך (‪ :)3 fps‬ניתן לצלם עד‬‫‪ 8‬תמונות‬
‫צילום מתפרץ‬
‫ ‪ ,15 ,10‬או ‪ 30‬מסגרות לשנייה‬
‫ עד ‪ 30‬תמונות ללחיצה על לחצן הצילום‬
‫צילום עם פיצוי חשיפה‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי (‪ ,)±3 EV‬פיצוי חשיפה עם איזון‬
‫ללבן‪ ,‬פיצוי חשיפה עם אשף תמונות‬
‫שעון עצר לצילום עצמי‬
‫‪ 30–2‬שניות (במרווחים של שנייה ‪)1‬‬
‫שחרור תריס‬
‫‪( SR2NX02‬דרך יציאת מיקרו ‪( )USB‬אופציונלי)‬
‫מבזק‬
‫סוג‬
‫מבזק חיצוני בלבד (בערכה עם ‪)SEF8A‬‬
‫מצב‬
‫פלאש חכם‪ ,‬אוטומטי‪ ,‬הפחתת עיניים אדומות אוטומטית‪,‬‬
‫מילוי‪ ,‬מילוי אדום‪ ,‬מסך ראשון‪ ,‬מסך שני‪ ,‬כבוי‬
‫מספר הנחיה‬
‫‪( 8‬לפי ‪)ISO 100‬‬
‫זווית ראייה‬
‫‪ 28‬מ"מ (מקביל לסרט צילום ‪ 35‬מ"מ)‬
‫מהירות סינכרון‬
‫פחות מ‪ 1/180-‬שניות‪.‬‬
‫ערך חשיפה למבזק‬
‫‪ 0.5( EV +2–-2‬בכל מרווח של ערך חשיפה)‬
‫מבזק חיצוני‬
‫מבזקים חיצוניים אופציונליים של ‪:Samsung‬‬
‫‪SEF220A ,SEF42A‬‬
‫חיבור סנכרון‬
‫מנעל חם‬
‫איזון ללבן‬
‫מצב‬
‫אוטומטי‪ ,‬אור יום‪ ,‬מעונן‪ ,‬לבן פלואורסנטי‪,‬‬
‫פלואורסנט ‪ ,NW‬פלואורסנט אור יום‪ ,‬טונגסטן‪,‬‬
‫פלאש ‪ ,WB‬הגדרה מותאמת‪ ,‬טמפרטורת צבע (ידני)‬
‫מיקרו‪-‬כוונון‬
‫‪ 7‬שלבים של כתום‪/‬כחול‪/‬ירוק‪/‬מג'נטה בהתאמה‬
‫‪163‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫טווח חכם‬
‫גודל‬
‫ ‪,20.0M )5472X3648( :)3:2( JPEG‬‬
‫(‪,5.9M )2976X1984( ,10.1M )3888X2592‬‬
‫(‪( 5.0M )2736X1824‬צילום מתפרץ בלבד)‪,‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫ ‪,16.9M )5472X3080( :)16:9( JPEG‬‬
‫(‪,4.9M )2944X1656( ,7.8M )3712X2088‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫ ‪,13.3M )3648X3648( :)1:1( JPEG‬‬
‫(‪,4.0M )2000X2000( ,7.0M )2640X2640‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫ ‪20.0M )5472X3648( :RAW‬‬
‫איכות‬
‫מעודן מאוד‪ ,‬מעודן‪ ,‬רגיל‬
‫‪ RAW‬רגיל‬
‫‪SRW‬‬
‫מרחב צבעים‬
‫‪Adobe RGB ,sRGB‬‬
‫טווח חכם פעיל‪/‬כבוי‬
‫אשף התמונות‬
‫מצב‬
‫רגילה‪ ,‬נמרץ‪ ,‬דיוקן‪ ,‬נוף‪ ,‬יער‪ ,‬מן העבר‪ ,‬קר‪ ,‬שלו‪ ,‬קלאסי‪,‬‬
‫אישי‪ ,1‬אישי‪ ,2‬אישי‪3‬‬
‫פרמטר‬
‫ניגוד‪ ,‬חדות‪ ,‬רוויה‪ ,‬צבע‬
‫צילום‬
‫מצב‬
‫אוט‪-‬חכם‪ ,‬תוכנית‪ ,‬עדיפות חשיפה‪ ,‬עדיפות צמצם‪ ,‬ידני‪,‬‬
‫עדיפות עדשה‪ ,‬קסם‪ ,‬סצנה‪ ,‬סרט‪Wi-Fi ,‬‬
‫מצב סצנה‬
‫פנורמה (פנורמה חיה‪ ,‬תלת‪-‬ממד)‪ ,‬צילום יופי‪ ,‬לילה‪,‬‬
‫נוף‪ ,‬דיוקן‪ ,‬ילדים‪ ,‬ספורט‪ ,‬תקריב‪ ,‬טקסט‪ ,‬שקיעה‪ ,‬שחר‪,‬‬
‫תאורה אחורית‪ ,‬זיקוקים‪ ,‬חוף ושלג‪ ,‬צילום תלת‪-‬ממדי‬
‫מסנן חכם‬
‫גבול דקורטיבי‪ ,‬ממוזער‪ ,‬עין דג‪ ,‬רישום‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪,‬‬
‫נקודות חצי‪-‬צליל‪ ,‬מוקד רך‪ ,‬סרט ישן ‪ ,1‬סרט ישן ‪,2‬‬
‫תשליל‬
‫מסגרת קסם‬
‫אלבום ישן‪ ,‬סרט ישן‪ ,‬גל‪ ,‬ירח מלא‪ ,‬תיעוד ישן‪ ,‬כתב עת‪,‬‬
‫עיתון‪ ,‬יום בהיר‪ ,‬טלויזיה קלאסית‪ ,‬ציור קיר‪ ,‬חופשה‪,‬‬
‫לוח מודעות ‪ ,1‬לוח מודעות ‪2‬‬
‫צבע סלקטיבי‬
‫אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול‪ ,‬צהוב‬
‫מאקרו‬
‫סוג‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫תבנית‬
‫סרט‪ ,H.264 :‬צליל‪AAC :‬‬
‫מצב סרט ‪AE‬‬
‫תוכנית‪ ,‬עדיפות חשיפה‪ ,‬עדיפות צמצם‪ ,‬ידני‬
‫‪164‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫סרטון‬
‫קול פועל‪/‬כבוי (זמן צילום‪ :‬עד ‪ 25‬דקות)‬
‫מסנן חכם‬
‫גבול דקורטיבי‪ ,‬ממוזער‪ ,‬עין דג‪ ,‬רישום‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪,‬‬
‫נקודות חצי‪-‬צליל‪ ,‬מוקד רך‪ ,‬סרט ישן ‪ ,1‬סרט ישן ‪,2‬‬
‫תשליל‬
‫גודל‬
‫‪,640X480 ,1280X720 ,1920X810 ,1920X1080‬‬
‫‪( 320X240‬לשיתוף)‬
‫קצב מסגרות‬
‫‪ 24‬או ‪ 30‬פריימים לשנייה (‪ 24 fps‬זמין רק עם‬
‫‪.)1920X810‬‬
‫ריבוי תנועה‬
‫‪ 320X240 ,640X480( x0.25‬בלבד)‪,‬‬
‫‪ 320X240 ,640X480 ,1280X720( x0.5‬בלבד)‪,‬‬
‫‪x20 ,x10 ,x5 ,x1‬‬
‫איכות‬
‫איכות גבוהה‪ ,‬רגיל‬
‫צליל‬
‫סטריאו‬
‫עריכה‬
‫צילום תמונת סטילס‪ ,‬חיתוך זמן‬
‫הצגה‬
‫סוג‬
‫תמונה בודדת‪ ,‬תמונות ממוזערות (‪,)3/15/40‬‬
‫מצגת שקפים‪ ,‬סרט‬
‫עריכה‬
‫מסנן חכם‪ ,‬תיקון עיניים אדומות‪ ,‬תאורה אחורית‪,‬‬
‫שינוי גודל‪ ,‬סובב‪ ,‬ריטוש פנים‪ ,‬בהירות‪ ,‬ניגוד‪,‬‬
‫גבול דקורטיבי‬
‫מסנן חכם‬
‫גודל מסנן חכם‬
‫ממוזער‪ ,‬מוקד רך‪ ,‬סרט ישן ‪ ,1‬סרט ישן ‪,2‬‬
‫נקודות חצי‪-‬צליל‪ ,‬רישום‪ ,‬עין דג‪ ,‬אל‪-‬ערפל‪ ,‬תשליל‬
‫ ‪,5.9M )2976X1984( :)3:2( JPEG‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152( ,5.0M )2736X1824‬‬
‫ ‪,6.2M )3328X1872( :)16:9( JPEG‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080( ,4.9M )2944X1656‬‬
‫ ‪,6.0M )2448X2448( :)1:1( JPEG‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024( ,4.0M )2000X2000‬‬
‫אחסון‬
‫מדיה‬
‫זיכרון חיצוני (אופציונלי)‪:‬‬
‫כרטיס ‪( SD‬עד ‪ GB 2–1‬מובטח)‪,‬‬
‫כרטיס ‪( SDHC‬עד ‪ GB 32‬מובטח)‪,‬‬
‫כרטיס ‪( SDXC‬עד ‪ GB 128‬מובטח)‬
‫תבנית קבצים‬
‫‪,DCF ,)EXIF 2.21( JPEG ,)SRW( RAW‬‬
‫‪PictBridge 1.0 ,DPOF 1.1‬‬
‫הדפסה ישירה‬
‫‪PictBridge‬‬
‫‪GPS‬‬
‫סוג‬
‫תיוג גאוגרפי עם מודול ‪ GPS‬אופציונלי (‪)WGS 84‬‬
‫תכונה‬
‫ שם מיקום (אנגלית ועברית בלבד)‬
‫ קישור ‪( Google Map‬עם ‪)Intelli-studio‬‬
‫‪165‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫מידות (ר' ‪ X‬ג' ‪ X‬ע')‬
‫רשת אלחוטית‬
‫סוג‬
‫תמיכה ב‪IEEE 802.11n-‬‬
‫‪ 37.5 X 62.5 X 114‬מ"מ (ללא בליטות)‬
‫פונקציה‬
‫‪ ,SNS & Cloud‬דוא"ל‪,MobileLink ,‬‬
‫‪ ,Remote Viewfinder‬גיבוי אוטומטי‪ ,‬קישור טלוויזיה‪,‬‬
‫‪AutoShare ,Wi-Fi Direct‬‬
‫משקל‬
‫ממשק‬
‫יציאה דיגיטלית‬
‫‪( USB 2.0‬מהיר) (תקע מיקרו ‪)USB‬‬
‫יציאת וידאו‬
‫‪( PAL ,NTSC‬ניתן לבחירה)‬
‫‪)576p/480p ,720p ,1080i( :HDMI 1.4b‬‬
‫שחרור חיצוני‬
‫כן (מיקרו ‪)USB‬‬
‫מיקרופון חיצוני‬
‫כן‬
‫מקור חשמל‬
‫סוג‬
‫‪ 222‬גרם (ללא סוללה וכרטיס זיכרון)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪0–40 °C‬‬
‫לחות הפעלה‬
‫‪5–85 %‬‬
‫תוכנה‬
‫‪PC Auto Backup ,Samsung RAW Converter ,Intelli-studio‬‬
‫* מפרט זה עשוי להשתנות ללא הודעה לצורך שדרוג ביצועים‪.‬‬
‫* שמות מותגים ומוצרים אחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫ סוללה נטענת‪)mAh 1,030( BP1030 :‬‬
‫ מטען‪BC1030 :‬‬
‫* מקור החשמל עשוי להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫נספח‬
‫מילון מונחים‬
‫‪( AP‬נקודת גישה)‬
‫‪( AEL‬נעילת חשיפה אוטומטית)‬
‫נקודת גישה היא התקן שמאפשר להתקנים אלחוטיים להתקשר לרשת קווית‪.‬‬
‫תכונה זו עוזרת לך לנעול את החשיפה שבחרת לחישוב החשיפה‪.‬‬
‫רשת אד‪-‬הוק‬
‫‪( AF‬מיקוד אוטומטי)‬
‫רשת אד‪-‬הוק היא חיבור זמני לשיתוף קבצים או חיבור אינטרנט בין מחשבים‬
‫להתקנים‪.‬‬
‫מערכת שמבצעת מיקוד באופן אוטומטי של עדשת המצלמה על אובייקט הצילום‪.‬‬
‫המצלמה משתמשת בניגודיות למיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫‪AdobeRGB‬‬
‫‪)Active-matrix organic light-emitting diode( AMOLED‬‬
‫‪)Liquid Crystal Display( LCD /‬‬
‫‪ Adobe RGB‬משמש להדפסה מסחרית וטווח הצבעים שלו רחב יותר מזה של‬
‫‪ .sRGB‬טווח הצבעים הרחב יותר מאפשר לערוך בקלות תמונות במחשב‪.‬‬
‫‪( AEB‬פיצוי חשיפה אוטומטי)‬
‫פונקציה זו מצלמת באופן אוטומטי מספר תמונות בחשיפות שונות כדי לעזור לצלם‬
‫תמונה בחשיפה נכונה‪.‬‬
‫‪ AMOLED‬הוא צג חזותי דק וקל משקל שאינו מצריך תאורה אחורית‪ LCD .‬הוא‬
‫צג חזותי נפוץ במכשירים אלקטרוניים‪ .‬תצוגה זו זקוקה לתאורה אחורית נפרדת‪,‬‬
‫כגון ‪ CCFL‬או ‪ ,LED‬כדי להפיק צבעים‪.‬‬
‫מפתח צמצם‬
‫מפתח הצמצם שולט על כמות האור שמגיעה לחיישן המצלמה‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫רעידת מצלמה (טשטוש)‬
‫קומפוזיציה‬
‫אם מזיזים את המצלמה בזמן שהתריס פתוח‪ ,‬התמונה עלולה לצאת מטושטשת‪.‬‬
‫הדבר קורה לעיתים קרובות יותר כאשר מהירות התריס נמוכה‪ .‬ניתן למנוע את‬
‫רעידת המצלמה על‪-‬ידי הגברת רגישות ה‪ ,ISO-‬שימוש במבזק או שימוש במהירות‬
‫תריס גבוהה יותר‪ .‬לחלופין ניתן להשתמש בחצובה או בפונקצית ה‪ OIS-‬כדי לייצב‬
‫את המצלמה‪.‬‬
‫מושג ה'קומפוזיציה' בתחום הצילום‪ ,‬משמעו ארגון האובייקטים בתוך התמונה‪.‬‬
‫בדרך כלל ציות לחוק השלישים מוביל לקומפוזיציה טובה‪.‬‬
‫מחשוב ענן‬
‫מחשוב ענן היא טכנולוגיה שמאפשרת לאחסן נתונים על שרתים מרוחקים‬
‫ולהשתמש בהם בהתקן עם גישה דרך האינטרנט‪.‬‬
‫מרחב צבעים‬
‫מגוון הצבעים שהמצלמה יכולה לראות‪.‬‬
‫טמפרטורת צבעים‬
‫טמפרטורת צבעים היא ערך במעלות קלווין (‪ )K‬המציין את הגוון של מקור אור‬
‫מסוים‪ .‬ככלש טמפרטורת הצבעים עולה‪ ,‬צבע מקור האור הוא בעל גוון כחול יותר‪.‬‬
‫ככלש טמפרטורת הצבעים יורדת‪ ,‬צבע מקור האור הוא בעל גוון אדמדם יותר‪.‬‬
‫ב‪ 5,500-‬מעלות קלווין‪ ,‬צבע מקור האור דומה לשמש באמצע היום‪.‬‬
‫‪( DCF‬חוק עיצוב למערכת קובצי המצלמה)‬
‫מפרט שנועד להגדיר את תבנית הקבצים ואת מערכת הקבצים עבור מצלמות‬
‫דיגטליות‪ .‬המפרט נקבע על‪-‬ידי ‪Japan Electronics and Information‬‬
‫‪.)JEITA( Technology Industries Association‬‬
‫עומק שדה‬
‫המרחק בין הנקודה הקרובה ביותר והנקודה הרחוקה ביותר שיכולות להיות במיקוד‬
‫סביר בתוך התמונה‪ .‬עומק השדה משתנה בהתאם לעדשה‪ ,‬אורך המוקד‪ ,‬והמרחק‬
‫בין המצלמה לאובייקט‪ .‬בחירה במפתח צמצם קטן יותר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬תגדיל את עומק‬
‫השדה ותטשטש את הרקע של הקומפוזיציה‪.‬‬
‫‪)Digital Print Order Format( DPOF‬‬
‫תבנית לכתיבת פרטי הדפסה‪ ,‬כגון תמונות נבחרות ומספר הדפסות‪ ,‬על גבי כרטיס‬
‫הזיכרון‪ .‬מדפסות המתואמות ל‪ ,DPOF-‬הזמינות בחלק מחנויות הצילום‪ ,‬יכולות‬
‫לקרוא את המידע מכרטיס הזיכרון ולהדפיסו בצורה נוחה‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫‪( EV‬ערך חשיפה)‬
‫מבזק‬
‫כל השילובים בין מהירות התריס ומפתח הצמצם במצלמה המובילים לאותה‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫נורה שעוזרת ליצור חשיפה נאותה בתנאים של תאורה חלשה‪.‬‬
‫פיצוי ערך חשיפה‬
‫אורך מוקד‬
‫תכונה זו מאפשרת להתאים את ערך החשיפה הנמדד על‪-‬ידי המצלמה במהירות‪,‬‬
‫בצעדים מדודים לשיפור החשיפה של התמונות‪.‬‬
‫המרחק בין אמצע העדשה לנקודת המוקד (במילימטרים)‪ .‬אורכי מוקד ארוכים יותר‬
‫באים לידי ביטוי בזויות ראייה צרות יותר‪ ,‬ואובייקט צילום מוגדל‪ .‬אורכי מוקד קצרים‬
‫יותר באים לידי ביטוי בזויות ראייה רחבות יותר‪.‬‬
‫‪)Exchangeable Image File Format( Exif‬‬
‫היסטוגרמה‬
‫מפרט שנועד להגדיר את תבנית קובץ התמונה עבור מצלמות דיגיטליות‪ .‬המפרט‬
‫נקבע על‪-‬ידי ‪Japan Electronic Industries Development Association‬‬
‫(‪.)JEIDA‬‬
‫ייצוג גרפי של בהירות התמונה‪ .‬הציר האופקי מייצג את הבהירות‪ ,‬והציר האנכי‬
‫מייצג את מספר הפיקסלים‪ .‬נקודות גבוהות שבשמאל ההיסטוגרמה (כהה מדי)‬
‫ובימין ההיסטוגרמה (בהיר מדי)‪ ,‬מייצגות תמונה עם חשיפה לקויה‪.‬‬
‫חשיפה‬
‫כמות האור אשר מגיעה לחיישן המצלמה‪ .‬החשיפה נשלטת על‪-‬ידי השילוב בין‬
‫מהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם‪ ,‬ורגישות ‪.ISO‬‬
‫‪169‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫‪)Joint Photographic Experts Group( JPEG‬‬
‫תבנית וידאו לדחיסה גבוהה בהגדרת ארגוני התקינה הבינלאומיים ‪ISO-IEC‬‬
‫ו‪ .ITU-T-‬ממיר זה מסוגל לספק איכות וידאו טובה בקצבי נתונים איטיים‪ ,‬ופותח‬
‫על‪-‬ידי ה‪.)JVT( Joint Video Team-‬‬
‫שיטת דחיסה מאבדת נתונים עבור תמונות דיגטליות‪ .‬תמונות ‪ JPEG‬נדחסות כדי‬
‫להקטין את גודל הקובץ הכולל עם מינימום פגיעה ברזולוציית התמונה‪.‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫מדידה‬
‫המדידה מתייחסת לצורה שבה המצלמה מודדת את כמות האור כדי לקבוע את‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫החלק הפיסי של מצלמה דיגיטלית שמכיל מיקום אופטי לכל פיקסל של התמונה‪.‬‬
‫כל מיקום אופטי רושם את בהירות האור שמכה בו בזמן החשיפה‪ .‬סוגי החיישנים‬
‫הנפוצים הם ‪ )Charge-coupled Device( CCD‬ו‪Complementary( CMOS-‬‬
‫‪.)Metal Oxide Semiconductor‬‬
‫‪( MF‬מיקוד ידני)‬
‫כתובת ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‬
‫מערכת שמבצעת מיקוד באופן ידני של עדשת המצלמה על אובייקט הצילום‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בטבעת המיקוד למיקוד על האובייקט‪.‬‬
‫כתובת ‪ IP‬היא מספר ייחודי המשויך לכל התקן המחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫רגישות המצלמה לאור‪ ,‬המבוססת על מהירות סרט הצילום המקבילה במצלמות‬
‫עם סרט צילום‪ .‬בהגדרות ‪ ISO‬גבוהות יותר‪ ,‬המצלמה משתמשת במהירות תריס‬
‫גבוהה יותר‪ ,‬דבר שעשוי להפחית את הטשטוש של תמונות שנובע מרעידות‬
‫במצלמה ואור חלש‪ .‬עם זאת‪ ,‬תמונות עם רגישות ‪ ISO‬גבוהה‪ ,‬רגישות יותר‬
‫ל"רעש" בתמונה‪.‬‬
‫‪)Motion JPEG( MJPEG‬‬
‫תבנית וידאו הדחוסה כמו תמונת ‪.JPEG‬‬
‫‪)Multi Picture Object( MPO‬‬
‫תבנית של קובץ תמונה אשר כוללת מספר תמונות בקובץ אחד‪ .‬קובץ ‪ MPO‬מספק‬
‫אפקט תלת ממד בתצוגות המתאימות ל‪ ,MPO-‬כגון טלוויזיות תלת ממד או צגים‬
‫המתאימים לתלת ממד‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫רעש‬
‫איכות‬
‫פיקסלים המפורשים שלא כהלכה בתמונה דיגיטלית ועשויים להיראות כפיקסלים‬
‫בהירים‪ ,‬אקראיים או שאינם במקומם‪ .‬תופעת ה'רעש' מתרחשת בדרך כלל כאשר‬
‫התמונות מצולמות עם רגישות גבוהה או כאשר הרגישות מכוונת באופן אוטומטי‬
‫במקומות חשוכים‪.‬‬
‫ביטוי של יחס הדחיסה שמשתמשים בו לתמונה דיגיטלית‪ .‬לתמונות באיכות גבוהה‬
‫יותר יש יחס דחיסה נמוך יותר‪ ,‬שבדרך כלל בא לידי ביטוי בגודל קובץ גדול יותר‪.‬‬
‫‪)National Television System Committee( NTSC‬‬
‫תקן קידוד צבעים בווידאו המשמש בעיקר ביפן‪ ,‬צפון אמריקה‪ ,‬הפיליפינים‪ ,‬דרום‬
‫אמריקה‪ ,‬דרום קוריא וטייוואן‪.‬‬
‫זום אופטי‬
‫זהו זום כללי שיכול להגדיל את התמונות באמצעות העדשה ואינו מפחית מאיכות‬
‫התמונות‪.‬‬
‫‪( RAW‬נתוני חיישן גולמיים)‬
‫הנתונים המקוריים שאינם מעובדים‪ ,‬שנאספו ישירות מחיישן התמונה של המצלמה‪.‬‬
‫ניתן לשנות את האיזון ללבן‪ ,‬הניגודיות‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות ונתונים אחרים בעזרת‬
‫תוכנת עריכה לפני דחיסת התמונה לתבנית קובץ סטנדרטית‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫מספר הפיקסלים הקיימים בתמונה דיגיטלית‪ .‬תמונות ברזולוציה גבוהה יותר‬
‫מכילות יותר פיקסלים ומראות יותר פרטים מאשר תמונות ברזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪)Phase Alternate Line( PAL‬‬
‫תקן קידוד צבעים בווידאו המשמש במדינות רבות ברחבי אפריקה‪ ,‬אסיה‪ ,‬אירופה‬
‫והמזרח התיכון‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫מהירות התריס‬
‫איזון ללבן (איזון צבע)‬
‫מהירות התריס מתייחסת לזמן שלוקח לפתוח ולסגור את התריס‪ ,‬והיא מהווה‬
‫מרכיב חשוב בבהירות התמונה‪ ,‬מכיוון שהיא שולטת על כמות האור שנכנסת דרך‬
‫מפתח הצמצם ומגיעה אל חיישן התמונה‪ .‬מהירות תריס גבוהה מאפשרת פחות‬
‫זמן לכניסה של אור והתמונה הופכת לכהה יותר ומאפשרת "להקפיא" אובייקטים‬
‫בתנועה ביתר קלות‪.‬‬
‫התאמה של עוצמת הצבעים (בדרך כלל צבעי היסוד אדום‪ ,‬ירוק וכחול)‪ ,‬בתוך‬
‫התמונה‪ .‬המטרה של כוונון האיזון ללבן‪ ,‬או איזון הצבע‪ ,‬היא לעבד בצורה נכונה את‬
‫הצבעים בתוך התמונה‪.‬‬
‫‪)Standard RGB( sRGB‬‬
‫תקן בינלאומי למרחב צבעים שנקבע על‪-‬ידי ה‪International( IEC-‬‬
‫‪ .)Electrotechnical Commission‬הוא מוגדר ממרחב הצבעים של צגי מחשבים‬
‫ומשמש גם כמרחב הצבעים התקני עבור ‪.Exif‬‬
‫‪( Vignetting‬עמעום שוליים)‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Wi-Fi‬היא טכנולוגיה המאפשרת להתקנים אלקטרוניים להחליף ביניהם נתונים‬
‫באופן אלחוטי על פני רשת‪.‬‬
‫‪)Wi-Fi Protected Setup( WPS‬‬
‫‪ WPS‬היא טכנולוגיה המאבטחת רשתות ביתיות אלחוטיות‪.‬‬
‫הפחתת הבהירות או הרוויה של תמונות בגבולות החיצוניים‪ ,‬בהשוואה למרכז‬
‫התמונה‪ .‬שימוש בעמעום שוליים יכול ליצור עניין באובייקטים הממוקמים במרכז‬
‫התמונה‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫נספח‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫עדשה‬
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
‫עדשה‬
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 16 mm F2.4
SEF42A
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
‫מבזק חיצוני‬
SEF220A
GPS
GPS10
173
‫נספח > אביזרים אופציונליים‬
‫אביזרים נוספים‬
‫אביזרים נוספים‬
‫תיק למצלמה‬
‫ניתן לרכוש את התיק למצלמה בנפרד‪.‬‬
‫שחרור תריס (מיקרו ‪)USB‬‬
‫שחרור התריס מקטין רעידות‪ .‬לשימוש עם חצובה‪.‬‬
‫נרתיק למצלמה‬
‫ניתן לרכוש את הנרתיק למצלמה בנפרד‪.‬‬
‫מיקרופון‬
‫המיקרופון קולט את הקול של האובייקט ביתר בירור בעת‬
‫הקלטת וידאו עם פונקציית זום‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫מוצר זה תומך בכרטיסי זיכרון מסוג ‪Secure( SD‬‬
‫‪,)Secure Digital High Capacity( SDHC ,)Digital‬‬
‫‪,)Secure Digital eXtended Capacity( SDXC‬‬
‫‪ microSDHC ,microSD‬או ‪.microSDXC‬‬
‫מסנן‬
‫ניתן ליצור אפקטי צבע שונים על‪-‬ידי חיבור מסננים‬
‫לעדשה‪.‬‬
‫כבל ‪USB‬‬
‫ניתן לרכוש כבלי ‪ USB‬נוספים‪.‬‬
‫כבל ‪HDMI‬‬
‫ניתן להציג תמונות ווידאו ב‪ high-definition-‬על‪-‬ידי חיבור‬
‫המצלמה לצג תואם ‪ HDMI‬באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‬
‫(‪ HDMI‬מסוג ‪.)D‬‬
‫רצועה‬
‫ניתן לרכוש את הרצועות בנפרד‪.‬‬
‫סוללות‬
‫ניתן לרכוש מארזי סוללות נוספים‪.‬‬
‫מטען סוללות מהיר‬
‫ניתן לרכוש מטען סוללות מהיר אופציונלי‪.‬‬
‫ האיורים עשויים להיות שונים מהפריטים בפועל‪ .‬עיין במדריכים למשתמש של‬
‫אביזרים אופציונליים אלה לקבלת פרטים‪.‬‬
‫ יש להשתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ Samsung. Samsung‬אינה‬
‫אחראית לנזק כתוצאה משימוש באביזרים של יצרן אחר‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫נספח‬
‫אינדקס‬
‫ט‬
‫א‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫חיבור מודול ‪41 GPS‬‬
‫מבנה המבזק ‪38‬‬
‫מבנה מודול ‪41 GPS‬‬
‫אורך מוקד ‪19‬‬
‫אפקט עיניים אדומות ‪77‬‬
‫אשף התמונות ‪64‬‬
‫ג‬
‫רשת אלחוטית ‪101‬‬
‫ד‬
‫דוא"ל ‪113‬‬
‫ה‬
‫הינע (ראה שיטת צילום) ‪72‬‬
‫חוק השלישים ‪22‬‬
‫טווח חכם ‪82‬‬
‫מדידה ‪79‬‬
‫מהירות תריס ‪18 ,16‬‬
‫מילון מונחים ‪167‬‬
‫מיקוד אוטומטי ‪65‬‬
‫י‬
‫מספר ‪15 F‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪71 )OIS‬‬
‫מעמעם ‪88‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪154‬‬
‫ל‬
‫לחצן מותאם אישית ‪128‬‬
‫לחצן קישור חכם ‪30‬‬
‫מ‬
‫מבזק‬
‫אפשרויות מבזק ‪76‬‬
‫מספר מנחה ‪24‬‬
‫עוצמה ‪77‬‬
‫צילום עם החזרה ‪25‬‬
‫סגנונות תמונה ‪64‬‬
‫סוללה‬
‫אורך חיים ‪158‬‬
‫מפרט ‪157‬‬
‫סיוע במיקוד ידני ‪70‬‬
‫מפתח צמצם ‪18 ,14‬‬
‫מצבי צילום‬
‫כ‬
‫ס‬
‫אוטומטי חכם ‪43‬‬
‫ידני ‪46‬‬
‫סצנה ‪51‬‬
‫סרט ‪54‬‬
‫עדיפות עדשה ‪47‬‬
‫עדיפות צמצם ‪45‬‬
‫עדיפות תריס ‪45‬‬
‫תוכנית ‪44‬‬
‫ע‬
‫עדשות‬
‫ביטול נעילה ‪35‬‬
‫נעילה ‪35‬‬
‫סימונים ‪37‬‬
‫עומק שדה (‪20 ,15 )DOF‬‬
‫ערך חשיפה (‪85 ,15 )EV‬‬
‫מצגת שקופיות ‪94‬‬
‫מצלמה‬
‫חיבור ככונן נשלף ‪140‬‬
‫חיבור למחשב אישי ‪140‬‬
‫מבנה ‪28‬‬
‫ניתוק (‪141 )Windows‬‬
‫מרחב צבעים ‪84‬‬
‫פ‬
‫פיצוי חשיפה ‪74 ,72‬‬
‫צ‬
‫צילום תלת‪-‬ממד ‪53‬‬
‫‪175‬‬
‫נספח > אינדקס‬
‫ק‬
‫קבצים‬
‫הגנה ‪92‬‬
‫העברה ל‪141 Mac-‬‬
‫העברה למחשב אישי ‪140‬‬
‫מחיקה ‪92‬‬
‫עריכה בתבנית ‪147 RAW‬‬
‫תבנית וידאו ‪59‬‬
‫תבנית תמונה ‪59‬‬
‫קטעי וידאו‬
‫אפשרויות ‪87‬‬
‫צפייה ‪96‬‬
‫ר‬
‫רגישות ‪60 ,18 ,17 ISO‬‬
‫רשת אלחוטית ‪101‬‬
‫ש‬
‫‪A‬‬
‫‪R‬‬
‫שיטת צילום ‪72‬‬
‫‪106 AutoShare‬‬
‫‪109 Remote Viewfinder‬‬
‫שעון עצר ‪73‬‬
‫ת‬
‫תחזוקה ‪151‬‬
‫‪D‬‬
‫‪S‬‬
‫‪Digital Print Order Format‬‬
‫(‪138 )DPOF‬‬
‫‪146 Samsung RAW Converter‬‬
‫תמונות‬
‫אפשרויות צילום ‪57‬‬
‫הגדלה ‪94‬‬
‫הצגה בטלוויזיית ‪135 HD‬‬
‫הצגה בטלוויזיית תלת‪-‬ממד ‪136‬‬
‫הצגה במצלמה ‪90‬‬
‫כוונון גוון ‪148‬‬
‫עריכה ‪98‬‬
‫תנוחה ‪13‬‬
‫‪I‬‬
‫‪48 i-Function‬‬
‫‪T‬‬
‫‪119 TV Link‬‬
‫‪143 Intelli-Studio‬‬
‫‪49 i-Zoom‬‬
‫‪P‬‬
‫‪137 PictBridge‬‬
‫‪176‬‬
‫נספח‬
‫השלכה נאותה של מוצר זה‬
‫(‪)Waste Electrical & Electronic Equipment‬‬
‫השלכה נכונה של סוללות ממוצר זה‬
‫(ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות)‬
‫(ישים במדינות עם מערכות איסוף נפרדות)‬
‫סימון זה על המוצר‪ ,‬על האביזרים או על הספרות מעיד כי אין להשליך את המוצר‬
‫ואביזריו האלקטרוניים (לדוגמה‪ :‬מטען‪ ,‬אוזניות‪ ,‬כבל ‪ )USB‬יחד עם הפסולת‬
‫הביתית‪ ,‬בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬כדי למנוע נזק לסביבה ולבריאות האוכלוסיה‬
‫כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת‪ ,‬יש להפריד מוצרים אלו מסוגים אחרים‬
‫של פסולת ולמחזר אותם בצורה אחראית‪ ,‬כדי לקדם את השימוש החוזר בחומרים‪.‬‬
‫סימון זה על הסוללה‪ ,‬על המדריך למשתמש או על האריזה‪ ,‬מעיד כי אין להשליך‬
‫את הסוללות של המוצר יחד עם הפסולת הביתית‪ ,‬בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬ציון‬
‫הסמלים הכימיים ‪ Cd ,Hg‬או ‪ Pb‬מעיד על כך שהסוללה מכילה כספית‪ ,‬קדמיום‬
‫או עופרת מעל לרמות הייחוס שבהנחיות האיחוד האירופי ‪ .2006/66‬בהשלכה לא‬
‫נאותה של סוללות‪ ,‬חומרים אלו עלולים להזיק לבריאות האדם או לסביבה‪.‬‬
‫משתמשים ביתיים צריכים לפנות לחנות בה הם רכשו את המוצר‪ ,‬או למשרד‬
‫הממשלתי המקומי‪ ,‬לקבלת פרטים על המיקום והאופן שבהם ניתן לקחת מוצרים‬
‫אלו למחזור בטוח לסביבה‪.‬‬
‫כדי להגן על המשאבים הטבעיים ולקדם שימוש חוזר בחומרים יש להפריד סוללות‬
‫מסוגים אחרים של פסולת‪ ,‬ולמחזר אותן במערכת החזרת הסוללות המקומית‪.‬‬
‫משתמשים עסקיים צריכים לפנות לספקים שלהם ולבדוק את התנאים שבחוזה‬
‫הקנייה‪ .‬אין להשליך את המוצר ואביזריו האלקטרוניים יחד עם פסולת מסחרית‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫זהירות‬
‫סכנת התפוצצות במקרה של החלפת הסוללה בסוללה מסוג לא מתאים‪.‬‬
‫השלך סוללות משומשות בהתאם להנחיות‬
‫‪178‬‬
‫עיין בכתב האחריות שהגיע עם המוצר‪ ,‬או בקר אותנו באתר‬
‫‪ website www.samsung.com‬לשירות או לבירורים לאחר הקנייה‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising