Samsung NP300E5ZI, NP300E5ZH, NP305E5ZH, NP300E5X User manual

Samsung NP300E5ZI, NP300E5ZH, NP305E5ZH, NP300E5X User manual
300E4Z/300E5Z/300E7Z/
305E4Z/305E5Z/305E7Z/
300E4X/300E5X/300E7X
USER GUIDE
‫מדריך למשתמש‬
ENG
HEB
Thank you for purchasing a Samsung Computer
www.samsungcomputer.com
BA68-07938D13
BA6 8 - 0 7 9 3 8 D1 3
120315
2
Contents
‫תוכן עניינים‬
1. Basic Items.........................................................................................4
‫פריטים בסיסיים‬
2. Overview...........................................................................................5
‫סקירה‬
3. Turn on the computer.......................................................................8
‫הפעלת המחשב‬
4. Product Specifications......................................................................9
‫מפרטי המוצר‬
For more information, please refer to a PDF manual by DVD.
You need to install Adobe Reader to read the user manual.
The items included in the package may vary depending on your selection of the optional items.
The appearance, color and locations of the port in the pictures may differ from those of your computer.
Charge the battery fully when using the computer for the first time.
.DVD-‫ שבתקליטור ה‬PDF-‫ עיין במדריך למשתמש ב‬,‫לקבלת מידע נוסף‬
.‫ כדי לקרוא את המדריך למשתמש‬Adobe Reader ‫עליך להתקין את‬
‫ חלק מהפריטים ניתנים להחלפה במוצרים דומים‬.‫הפריטים הכלולים בחבילה עשויים להשתנות בהתאם לפריטים האופציונליים שבחרת‬
.‫והצבע של פריטים מסוימים עשוי להיות שונה מהצבע שמופיע במסמך זה‬
.‫ הצבע והמיקומים של היציאה בתמונות עשויים להיות שונים מאלה שבמחשב שלך‬,‫המראה‬
.‫טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה‬
3
Basic Items
‫פריטים בסיסיים‬
20%
40%
60%
80%
100%
PUSH
Computer
‫מחשב‬
Standard Battery
‫סוללה רגילה‬
AC Adapter
Power Cable
AC ‫מתאם‬
‫כבל מתח‬
4
Overview
‫סקירה‬
Front View
‫מבט חזיתי‬
z Camera (Optional)
x Power Button
c Speaker
v Touchpad/Touchpad buttons
b Microphone
n Multi Card Slot (Optional)
m Status Indicators
z
Camera (Optional)
)‫מצלמה (אופציונלי‬
x
Power Button
)‫ (הפעלה‬Power ‫לחצן‬
c
Speaker
v
Touchpad/Touchpad buttons
b
Microphone
n
Multi Card Slot (Optional)
m
Status Indicators
‫מחווני מצב‬
‫רמקול‬
‫ לחצני לוח מגע‬/‫לוח מגע‬
‫מיקרופון‬
)‫ (אופציונלי‬Multi Card ‫חריץ‬
5
Left View
‫מבט על צד שמאל‬
x Wired LAN Port
z DC Jack
v Monitor Port
c Fan Vents
n USB Port
b Digital Video/Audio Port
(HDMI) (Optional)
z
DC Jack
DC ‫שקע‬
x
Wired LAN Port
‫ קווי‬LAN ‫יציאת‬
c
Fan Vents
‫פתחי אוורור של המאוורר‬
v
Monitor Port
‫יציאת צג‬
b
Digital Video, Audio Port (HDMI) (Optional)
)‫) (אופציונלי‬HDMI( ‫שמע דיגיטלי‬/‫יציאת וידאו‬
n
USB Port (Optional)
)‫ (אופציונלי‬USB ‫יציאת‬
m
Microphone Jack
‫שקע מיקרופון‬
,
Headphone Jack
‫שקע אוזניות‬
6
(Optional)
, Headphone Jack
m Microphone Jack
Right View
‫מבט על צד ימין‬
c Security Slot
z CD Drive (ODD) (Optional)
z
CD Drive (ODD) (Optional)
)‫כונן תקליטורים (כונן דיסק אופטי) (אופציונלי‬
x
USB Port (Optional)
)‫ (אופציונלי‬USB ‫יציאת‬
c
Security Slot
‫חריץ אבטחה‬
7
x USB Port
(Optional)
Turn on the computer
‫הפעלת המחשב‬
Connect the AC adapter
AC-‫חבר את מתאם ה‬
DC Jack
x Power Cable
‫כבל מתח‬
AC Adapter
AC ‫מתאם‬
DC ‫שקע‬
z
Turn on the computer
‫הפעלת המחשב‬
x
z
8
Product Specifications
Product Specifications
ENG
The system specifications may differ depending on the derived models. For detailed system specifications, refer to the product catalogue.
CPU (Optional)
Intel Core i3/i5 Processor
Intel Pentium/Celeron Processor
AMD Dual-Core Processor
AMD Quad-Core Processor
Main Memory
Main Chipset (Optional)
Memory type: DDR3 SODIMM
Intel HM65 / Intel HM70 / Intel HM75
AMD A60M
9.5mmH SATA HDD
Intel HD Graphics (Internal)
Nvidia Geforce 315M (Optimus)
Nvidia Geforce GT 520MX (Optimus)
NVIDIA GT620M (Optimus)
NVIDIA 610M (Optimus)
AMD Radeon HD 6470M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 7450M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress)
AMD Dual Radeon HD 6380G/6480G/6520G/6620G (PowerXpress)
AMD Radeon HD 6380G/6480G/6520G/6620G (Internal)
Hard Disk Drive
Graphics (Optional)
Operating Environment
AC/DC Rating
PC Rating
Temperature : -5~40°C for storage, 10~32°C when operating
Humidity : 5~90% for storage, 20~80% when operating
Input: 100-240VAC, 50/60Hz,
Output: 19VDC 3.16A
19VDC 3.16A (60W)
●● Optional components may not be provided or different components may be provided depending on the computer model.
●● The system specifications are subject to change without notice.
‫מפרטי המוצר‬
HEB
.‫ עיין בקטלוג המוצרים‬,‫ לקבלת מפרטי מערכת מפורטים‬.‫מפרטי המערכת עשויים להשתנות בהתאם למודלים הנגזרים‬
Intel Core i3/i5 ‫מעבד‬
)‫ (אופציונלי‬CPU
Intel Pentium/Celeron ‫מעבד‬
AMD Dual-Core ‫מעבד‬
AMD Quad-Core ‫מעבד‬
DDR3 SODIMM :‫סוג זיכרון‬
Intel HM65 / Intel HM70 / Intel HM75
‫זיכרון ראשי‬
)‫קבוצת שבבים ראשית (אופציונלי‬
AMD A60M
9.5mmH SATA HDD
)‫ (פנימי‬Intel HD Graphics
‫כונן דיסק קשיח‬
)‫כרטיס גרפי (אופציונלי‬
Nvidia Geforce 315M (Optimus(
Nvidia Geforce GT 520MX (Optimus(
NVIDIA GT620M (Optimus(
NVIDIA 610M (Optimus(
AMD Radeon HD 6470M (PowerXpress(
AMD Radeon HD 7450M (PowerXpress(
AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress(
AMD Dual Radeon HD 6380G/6480G/6520G/6620G (PowerXpress(
)‫ (פנימי‬AMD Radeon HD 6380G/6480G/6520G/6620G
‫ צלזיוס בעת הפעלה‬‎10~‎32° ,‫ צלזיוס בעת אחסון‬‎- 5~40° :‫טמפרטורה‬
‫סביבת הפעלה‬
‫ בעת הפעלה‬20‎~ 80% ,‫ בעת אחסון‬5‎~‎9 0% :‫לחות‬
‫ הרץ‬50/60 , AC ‫ וולט‬‎‎100 - 240 : ‫קלט‬
AC/DC ‫דירוג‬
19VDC 3.16A : ‫פלט‬
19VDC 3.16A (60W(
PC ‫דירוג‬
.‫●● ייתכן שרכיבים אופציונליים לא יסופקו או שרכיבים שונים יסופקו בהתאם לדגם המחשב‬
.‫●● מפרטי המערכת נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‬
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement