Samsung CTR264KC01 Руководство пользователя

Samsung CTR264KC01 Руководство пользователя
‫‪CTR264KC01‬‬
‫כיריים מזכוכית קרמית‬
‫מדריך למשתמש ומדריך התקנה‬
‫דמיין את האפשרויות‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫‪11:10:19‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 1‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫השימוש במדריך זה‬
‫‪4‬‬
‫סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪5‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫הוראות השלכה‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫השלכת חומרי האריזה‬
‫השלכה נאותה של המכשיר החשמלי הישן‬
‫התקנת הכיריים‬
‫‪1 0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫הוראות בטיחות עבור המתקין‬
‫חיבור לרשת החשמל‬
‫התקנה במשטח הדלפק‬
‫חלקים ומאפיינים‬
‫‪1 5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫אזורי הבישול‬
‫לוח בקרה‬
‫רכיבים‬
‫המאפיינים העיקריים של המכשיר החשמלי‬
‫כיבוי בטיחותי‬
‫מחוון שאריות חום‬
‫זיהוי טמפרטורות‬
‫לפני תחילת העבודה‬
‫‪19‬‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫‪11:10:19‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 2‬‬
‫שימוש בכיריים‬
‫‪2 0‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫שימוש בכלי בישול מתאימים‬
‫שימוש בחיישני בקרת המגע‬
‫הפעלת המכשיר החשמלי‬
‫בחירה של אזור הבישול והגדרת החום‬
‫כיבוי המכשיר החשמלי‬
‫כיבוי אזור הבישול‬
‫שימוש בנעילה לבטיחות ילדים‬
‫שעון עצר‬
‫הגדרות מוצעות לבישול מזונות ספציפיים‬
‫חימום אוטומטי‬
‫ניקוי וטיפול‬
‫‪3 0‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫הכיריים‬
‫מסגרת הכיריים (אפשרות)‬
‫כדי שלא לגרום נזק למכשיר החשמלי‬
‫אחריות ושירות‬
‫‪3 3‬‬
‫‪35‬‬
‫שאלות נפוצות ופתרון בעיות‬
‫שירות‬
‫נתונים טכניים‬
‫‪3 6‬‬
‫‪36‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫טבעות בישול‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪36‬‬
‫עברית ‪3 -‬‬
‫‪11:10:19‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 3‬‬
‫השימוש במדריך זה‬
‫הקדש זמן לקריאת מדריך זה לבעלים‪ ,‬ושים לב במיוחד למידע על הבטיחות בסעיף הבא לפני השימוש במכשיר‬
‫החשמלי שלך‪ .‬שמור מדריך זה לעיון נוסף בעתיד‪ .‬אם תעביר את הבעלות על מכשיר חשמלי זה למישהו אחר‪,‬‬
‫זכור לתת את המדריך לבעלים החדשים‪.‬‬
‫סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים‬
‫הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בטקסט של המדריך לבעלים‪:‬‬
‫אזהרה‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה‬
‫או למוות‪.‬‬
‫זהירות‬
‫סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או‬
‫לנזק לרכוש‪.‬‬
‫זהירות‬
‫כדי להפחית את הסיכון לשריפה‪ ,‬פיצוץ‪ ,‬התחשמלות או פציעה בעת‬
‫השימוש בכיריים‪ ,‬פעל לפי אמצעי זהירות בסיסיים אלה‬
‫אל תנסה לבצע‪.‬‬
‫אל תפרק‪.‬‬
‫אל תיגע‪.‬‬
‫ציית להוראות בקפידה‪.‬‬
‫נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר‪.‬‬
‫ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות‪.‬‬
‫פנה למרכז השירות לקבלת עזרה‪.‬‬
‫הערה‬
‫חשוב‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫‪11:10:20‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 4‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫היבטי הבטיחות של מכשיר חשמלי זה תואמים לכל התקנים המקובלים מבחינה טכנית ובטיחותית‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫בתור יצרנים‪ ,‬אנחנו מאמינים שזו האחריות שלנו ליידע אותך לגבי הנחיות הבטיחות הבאות‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו אצל היצרן‪ ,‬סוכן השירות או אדם אחר המוסמך‬
‫לכך כדי למנוע סכנה‪.‬‬
‫יש להקפיד למקם את המכשיר כך שניתן יהיה לנתקו מהחשמל לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫הניתוק יכול להתבצע באמצעות תקע נגיש או באמצעות התקנת מפסק בחיווט‬
‫הקבוע בהתאם לכללי החיווט‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם המשטח סדוק‪ ,‬כבה את המכשיר החשמלי כדי למנוע אפשרות של‬
‫התחשמלות‪.‬‬
‫במהלך השימוש המכשיר מתחמם‪ .‬יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי החימום בתוך‬
‫הכיריים‪.‬‬
‫‪ 01‬שימוש במדריך זה והוראות בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות‬
‫גופנית‪ ,‬חושית או שכלית‪ ,‬או שאין להם די ניסיון או ידע‪ ,‬אלא אם הם נמצאים תחת‬
‫פיקוח של אדם שאחראי לבטיחותם‪ ,‬או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור המכשיר‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש‪ .‬יש להרחיק ילדים קטנים‪.‬‬
‫אין להשתמש בניקוי בקיטור לניקוי המוצר‪.‬‬
‫אין להניח חפצים ממתכת‪ ,‬כגון סכינים‪ ,‬מזלגות‪ ,‬כפות ומכסי סירים‪ ,‬על משטח‬
‫הכיריים משום שהם עלולים להתחמם‪.‬‬
‫לאחר השימוש‪ ,‬כבה את רכיבי הכיריים באמצעות לוח הבקרה ואל תסמוך על מחוון זיהוי‬
‫כלי הבישול‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי משטח‬
‫הזכוכית של הכיריים מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח וכתוצאה מכך אף‬
‫לנפץ את הזכוכית‪.‬‬
‫המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה‬
‫מרחוק נפרדת‪.‬‬
‫עברית ‪5 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 5‬‬
‫אזהרה‪ :‬המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש‪.‬‬
‫יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי החימום בתוך הכיריים‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל ‪ 8‬אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה‬
‫מתמדת‪.‬‬
‫מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ושל אנשים עם יכולות‬
‫גופניות‪ ,‬חושיות או שכליות מוגבלות‪ ,‬או היעדר ניסיון וידע‪ ,‬רק אם הם נמצאים תחת‬
‫השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה ומבינים‬
‫את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות‪ .‬אין לאפשר לילדים לשחק עם‬
‫המכשיר‪ .‬אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬בישול ללא השגחה על גבי כיריים‪ ,‬הכולל שומן או שמן‪ ,‬עלול להיות מסוכן‬
‫ולגרום לשריפה‪.‬‬
‫לעולם אל תנסה לכבות שריפה במים‪ .‬במקום זאת‪ ,‬כבה את המכשיר וכסה את‬
‫הלהבה‪ ,‬לדוגמה באמצעות מכסה של סיר אן שמיכת כיבוי אש‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬סכנת שריפה‪ :‬אל תאחסן פריטים על גבי משטחי הבישול‪.‬‬
‫הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כשאר המכשיר פועל‪.‬‬
‫הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים צעירים מגיל ‪.8‬‬
‫אזהרה‪ :‬השתמש אך ורק במגני כיריים שיוצרו על‪-‬ידי היצרן של מכשיר הבישול‪.‬‬
‫השימוש במגנים לא מתאימים עלול לגרום לתאונות‪.‬‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 6‬‬
‫זהירות‬
‫ודא שהמכשיר החשמלי מותקן ומוארק כראוי על‪-‬ידי טכנאי מוסמך‪.‬‬
‫‪ 01‬שימוש במדריך זה והוראות בטיחות‬
‫הטיפול במכשיר החשמלי צריך להתבצע על‪-‬ידי איש מקצוע מוסמך בלבד‪ .‬תיקונים‬
‫המבוצעים על‪-‬ידי אנשים שאינם מוסמכים לכך עלולים לגרום לפציעה או לתקלות‬
‫חמורות‪ .‬אם המכשיר החשמלי זקוק לתיקון‪ ,‬פנה למרכז השירות המקומי‪ .‬אי ציות‬
‫להנחיות עלול לגרום נזק ולבטל את תוקף האחריות‪.‬‬
‫שטח ‪ -‬ניתן להפעיל מכשירי חשמל התלויים בקו אחד עם הקיר רק לאחר שהם הותקנו‬
‫בארונות ובמקומות עבודה התואמים לתקנים הרלוונטיים‪ .‬הדבר מבטיח הגנה מספקת‬
‫מפני מגע עם יחידות חשמל כפי שנדרש בתקני הבטיחות העיקריים‪.‬‬
‫אם המכשיר החשמלי אינו פועל כשורה או אם מופיעים בו סדקים‪ ,‬שברים או בקעים‪:‬‬
‫ כיבוי כל אזורי הבישול;‬‫ נתק את הכיריים מאספקת החשמל; וכן‬‫ פנה למרכז השירות המקומי‪.‬‬‫אם משטח הבישול סדק‪ ,‬כבה את המכשיר החשמלי כדי למנוע אפשרות של התחשמלות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכיריים עד להחלפת משטח הזכוכית‪.‬‬
‫אל תשתמש בכיריים לחימום נייר אלומיניום‪ ,‬מוצרים העטופים בנייר אלומיניום או‬
‫אריזות מזון קפוא בכלי חימום מאלומיניום‪.‬‬
‫נוזלים בין התחתית של כלי הבישול לכיריים עלולים לגרום ללחץ אדים‪ .‬שעלול לגרום‬
‫לקפיצה של כלי הבישול באוויר‪.‬‬
‫ודא שפלטת הבישול ובסיס כלי הבישול יבשים‪.‬‬
‫אזורי הבישול יתחממו במהלך הבישול‪ .‬הרחק תמיד ילדים קטנים מהמכשיר החשמלי‪.‬‬
‫הרחק את חומרי האריזה מילדים משום שהחומרים עלולים להיות מסוכנים‪.‬‬
‫יש להשתמש במכשיר חשמלי זה לבישול וטיגון רגילים בבית‪ .‬הוא אינו מיועד‬
‫לשימוש מסחרי או תעשייתי‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בכיריים לחימום החדר‪.‬‬
‫חבר מכשירים חשמליים לשקעי חשמל ליד הכיריים בזהירות‪ .‬יש לוודא שתקעי‬
‫החשמל לא יבואו במגע עם משטח הבישול‪.‬‬
‫שומן ושמן חמים מדי עלולים לעלות באש במהירות‪ .‬לעולם אין להשאיר את המשטח‬
‫ללא השגחה בעת הכנת אוכל בשומן או בשמן‪ ,‬כגון בעת הכנת טוגנים‪.‬‬
‫כבה את אזורי הבישול לאחר השימוש‪.‬‬
‫ודא שלוח הבקרה נשאר נקי ויבש‪.‬‬
‫עברית ‪7 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 7‬‬
‫לעולם אין להניח חפצים דליקים על הכיריים‪ ,‬הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫שימוש בלתי זהיר במכשיר החשמלי עלול להוביל לכוויות‪.‬‬
‫ודא שכבלים של מכשירים חשמליים לא יבואו במגע עם המשטח החם או עם כלי‬
‫בישול חמים‪.‬‬
‫אל תשתמש בכיריים לייבוש בגדים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬משתמשים עם קוצבי לב ושתלים פעילים בלב חייבים לשמור על מרחק של‬
‫‪ 30‬ס"מ לפחות בין פלג גופם העליון לאזורי הבישול באינדוקציה כשאלה מופעלים‪.‬‬
‫אם אינך בטוח מה לעשות‪ ,‬פנה ליצרן המכשיר הרפואי או לרופא שלך‪( .‬דגם כיריים‬
‫מסוג אינדוקציה בלבד)‬
‫אל תנסה לתקן‪ ,‬לפרק או לשנות את המכשיר החשמלי בעצמך‪.‬‬
‫כבה תמיד את המכשיר החשמלי לפני הניקוי‪.‬‬
‫נקה את הכיריים בהתאם להוראות הניקוי והטיפול שבמדריך זה‪.‬‬
‫על המוצר או על האריזה פירושו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫הסמל‬
‫במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים‬
‫והאלקטרוניים‪ .‬הקפדה על הוראות המחזור יבטיחו את שמירת איכות הסביבה‪ .‬אי‬
‫הקפדה על מילוי ההוראות יפגע בסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר‪.‬‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 8‬‬
‫הוראות השלכה‬
‫אזהרה‬
‫השלכת חומרי האריזה‬
‫כל החומרים המשמשים לאריזת המכשיר החשמלי ניתנים למיחזור באופן מלא‪ .‬חלקי משטחים וגומאוויר מסומנים בהתאם‪ .‬השלך חומרי אריזה‬
‫ומכשירים חשמליים ישנים בהתחשב בהוראות הבטיחות ובסביבה‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני השלכת המכשיר החשמלי הישן‪ ,‬השבת את פעולתו באופן שלא יהווה סכנה‪.‬‬
‫לשם כך‪ ,‬בקש מטכנאי מוסמך לנתק את המכשיר החשמלי מרשת החשמל ולהסיר את חוטי החשמל‪.‬‬
‫אין להשליך את המכשיר החשמלי יחד עם האשפה הביתית‪.‬‬
‫מידע על תאריכי איסוף פסולת ואתרי פסולת ציבוריים זמין במחלקת התברואה או במועצה המקומית‪.‬‬
‫‪ 02‬הוראות לגבי השלכת המוצר‬
‫אזהרה‬
‫השלכה נאותה של המכשיר החשמלי הישן‬
‫עברית ‪9 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 9‬‬
‫התקנת הכיריים‬
‫אזהרה‬
‫ודא שהמכשיר החשמלי החדש מותקן ומוארק על‪-‬ידי איש מקצוע מוסמך בלבד‪.‬‬
‫הישמע להנחיה זו‪ .‬האחריות לא תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה בלתי נאותה‪.‬‬
‫נתונים טכניים מופיעים בסוף מדריך זה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות עבור המתקין‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בהתקנה על‪-‬ידי חשמלאי חייבים לספק לך התקן שמאפשר לנתק את המכשיר החשמלי מרשת החשמל‬
‫בכל הקטבים עם מרווחי ניתוק של ‪ 3‬מ"מ לפחות‪ .‬מכשירי בידוד מתאימים כוללים מפסקי ניתוק זינה‪,‬‬
‫נתיכים (יש להסיר את הנתיכים הבורגיים מהמחזיק)‪ ,‬זליגות חשמל לאדמה ומגעים‪.‬‬
‫באשר להגנה מפני שריפה‪ ,‬מכשיר חשמלי זה תואם לתקן ‪ .EN 60335 - 2 - 6‬ניתן להתקין סוג זה של‬
‫מכשיר חשמלי בארון גבוה או על הקיר בצד אחד‪.‬‬
‫ייתכן שהמגירות לא יתאימו לאזור שמתחת לכיריים‪.‬‬
‫ההתקנה חייבת להבטיח הגנה מפני זעזועים‪.‬‬
‫יחידת המטבח שבה מותקן מכשיר חשמל זה חייבת לעמוד בדרישות היציבות של ‪.DIN 68930‬‬
‫להגנה מפני לחות‪ ,‬יש לאטום את כל המשטחים החתוכים באמצעות חומר איטום מתאים‪.‬‬
‫במשטחי עבודה מרוצפים‪ ,‬יש למלא את החיבורים באזור של חיבור הכיריים באמצעות חומר איטום‪.‬‬
‫על משטחים עשויים מאבנים טבעיות‪ ,‬מלאכותיות או משטחי קרמיקה‪ ,‬יש לקבע את התפסים הקפיציים‬
‫במקום באמצעות שרף מלאכותי מתאים או נייר דבק מעורב‪.‬‬
‫ודא שמשטח העבודה אטום כראוי בעזרת חומר האיטום ללא רווחים כלשהם‪ .‬אין להשתמש בחומרי‬
‫איטום נוספים מסיליון; הדבר יקשה על ההסרה בעת פעולות תחזוקה‪.‬‬
‫בעת הסרת הכיריים‪ ,‬יש ללחוץ עליהם מלמטה כלפי חוץ‪.‬‬
‫יש להתקין לוח עץ מתחת לכיריים‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫‪11:10:21‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 10‬‬
‫חיבור לרשת החשמל‬
‫לפני החיבור‪ ,‬בדוק שהמתח הנומינלי של המכשיר החשמלי‪ ,‬כלומר המתח שמצוין על‪-‬גבי לוחית הדירוג‪,‬‬
‫תואם למתח הזמין המסופק‪ .‬לוחית הדירוג ממוקמת במסגרת התחתונה של הכיריים‪.‬‬
‫כבה את המעגל החשמלי לפני חיבור החוטים אליו‪.‬‬
‫מתח מרכיב החימום הוא‪ .AC 230 V~‎‬המכשיר החשמלי עובד באופן מושלם גם ברשתות עם‬
‫‪ AC 220 V~‎‬או‪.AC 240 V~‎‬‬
‫יש לחבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות מכשיר המאפשר את ניתוק המכשיר החשמלי מרשת‬
‫החשמל בכל הקטבים עם מרווחי ניתוק של ‪ 3‬מ"מ לפחות‪ ,‬כגון מפסק ניתוק זינה אוטומטי‪ ,‬זליגות‬
‫חשמל לאדמה או נתיך‪.‬‬
‫יש להשתמש בכבל מסוג ‪ H05RN - F‬או בכבל מדרגה גבוהה יותר ככבל החיבור לרשת החשמל‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫‪1N~‎‬‬
‫> ‪ 25‬ו‪32 ≥ -‬‬
‫≥ ‪2.5‬‬
‫‪2N~‎‬‬
‫> ‪ 10‬ו‪16 ≥ -‬‬
‫≥ ‪1.5‬‬
‫‪ 03‬התקנת הכיריים‬
‫הזרם הנומינלי של מכשיר החשמל (‪)A‬‬
‫אזור חיתוך נומינלי (מ"מ‪)‎2‬‬
‫יש לבצע את החיבור כפי שמוצג בתרשים‪ .‬יש להתאים את חוליות החיבור לפי תרשים החיבור המתאים‪.‬‬
‫מוליך ההארקה מחובר לנקודת החיבור‪ .‬על מוליך ההארקה להיות אורך יותר ממוליכים להעברת זרם‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫יש לחבר את הכבל בהתאם לתקנות ויש להדק היטב את ברגי נקודת החיבור‪.‬‬
‫יש להדק את כבל החיבור לזיז כבל רשת החשמל ויש לסגור את המכסה על‪-‬ידי לחיצה חזקה‬
‫(נעילה במקום)‪ .‬לפני ההפעלה הראשונה‪ ,‬יש להסיר סרטי מגן או מדבקות ממשטח הזכוכית הקרמית‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫עברית ‪11 -‬‬
‫‪11:10:22‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 11‬‬
‫אזהרה‬
‫לאחר חיבור הכיריים לרשת החשמל‪ ,‬ודא שכל אזורי הבישול מוכנים לשימוש על‪-‬ידי הפעלה‬
‫קצרה של כל חלק בעוצמה המרבית עם כלי בישול מתאימים‪.‬‬
‫בעת הפעלת הכיריים בפעם הראשונה‪ ,‬כל התצוגה נדלקת והנעילה לבטיחות ילדים מופעלת‪.‬‬
‫> ~ ‪< 1N‬‬
‫מחבר מתכתי‬
‫חיבור חוט חשמל‬
‫קוטב מס'‬
‫> ~ ‪< 2N‬‬
‫כבל חשמל‬
‫מחבר מתכתי‬
‫קוטב מס'‬
‫אזהרה‬
‫אזהרה‬
‫חיבור חוט חשמל‬
‫‪1‬‬
‫‪L‬‬
‫‪1‬‬
‫‪L-1‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר עם קוטב ‪ 1‬על‪-‬ידי המחבר המתכתי‬
‫‪2‬‬
‫‪L-2‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר עם קוטב ‪ 2‬על‪-‬ידי המחבר המתכתי‬
‫‪3‬‬
‫חבר עם קוטב ‪ 2‬על‪-‬ידי המחבר המתכתי‬
‫‪4‬‬
‫‪N‬‬
‫‪4‬‬
‫‪N‬‬
‫הארקה‬
‫כבל חשמל‬
‫הארקה‬
‫שים לב (תאימות) להקצאת המכשירים החשמליים הביתיים לחיבורי פאזה ואפס (סכימות חיבור);‬
‫אחרת‪ ,‬הרכיבים עלולים להיפגע‪.‬‬
‫האחריות לא תכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה בלתי נאותה‪.‬‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו בכבל או במכלול מיוחד הזמין מהיצרן או מסוכן שירות‪.‬‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫‪11:10:22‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 12‬‬
‫התקנה במשטח הדלפק‬
‫‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪ 03‬התקנת הכיריים‬
‫לפני ההתקנה‪ ,‬רשום את המספר הסידורי המצוין על משטח הדירוג של המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫תזדקק למספר זה במקרה של פניה לקבלת שירות והוא לא יהיה נגיש לאחר ההתקנה‪ ,‬מכיוון‬
‫שהוא מופיע על משטח הדירוג המקורי בחלק תחתון של המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫הקדש תשומת לב מיוחדת לדרישות המינימום של השטח והמרווחים‪.‬‬
‫הדק את המסגרות בשני הצדדים באמצעות הברגים המסופקים לפני הנחת הכיריים על‬
‫המסגרות‪.‬‬
‫‪‎ø 6‬‬
‫‪x4‬‬
‫‪‎90 °‎‬‬
‫‪ 20‬לפחות‬
‫‪50‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪±1‬‬
‫‪‎560‬‬
‫‪‎490±1‬‬
‫‪600‬‬
‫עברית ‪13 -‬‬
‫‪11:10:22‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 13‬‬
‎90 °‎
x4
‎ø 2
=
490±1
100
100
=
14 - ‫עברית‬
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 14
2015-04-07
11:10:23
‫חלקים ומאפיינים‬
‫אזורי הבישול‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1200 -‬וואט‬
‫משטח בישול לקדירה ‪ 2400 -‬וואט‬
‫‪ 265‬מ"מ‬
‫‪ 170‬מ"מ‬
‫‪148‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5/2‬‬
‫מ"מ‬
‫‪/17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪‎12‬‬
‫‪ 04‬חלקים ומאפיינים‬
‫‪148‬‬
‫מ"מ‬
‫מ"מ‬
‫לוח בקרה‬
‫אזור בישול משולש ‪ 2300 -‬וואט‬
‫משטח בישול אחד ‪ 1200 -‬וואט‬
‫לוח בקרה‬
‫חיישן בקרת הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫שמירה על חום‬
‫חימום אוטומטי‬
‫חיישן בקרה של אזור קדירה‬
‫הגדרת חיישן הבקרה (מסוג מחוון)‬
‫חיישן בקרת נעילה‬
‫מחוונים להגדרות חום ושאריות חום‬
‫בוררי אזור הבישול‬
‫חיישן בקרה של אזור בישול משולש‬
‫מחוון שעון העצר וחיישן הבקרה‬
‫עברית ‪15 -‬‬
‫‪11:10:23‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 15‬‬
‫רכיבים‬
‫כיריים מזכוכית קרמית‬
‫מסגרות התקנה‬
‫ברגים‬
‫המאפיינים העיקריים של המכשיר החשמלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫משטח בישול מזכוכית קרמית‪ :‬למכשיר יש משטח בישול מזכוכית קרמית וארבעה אזורי בישול‬
‫עם תגובה מהירה‪ .‬רכיבי גוף החימום העוצמתיים של הכיריים מקצרים באופן ניכר את כמות הזמן‬
‫הדרושה להתחממות אזורי הבישול‪.‬‬
‫חיישני בקרת מגע‪ :‬המכשיר החשמלי מופעל באמצעות חיישני בקרת מגע‪.‬‬
‫ניקוי קל‪ :‬היתרון הטמון במשטח הבישול מזכוכית קרמית וחיישני הבקרה הוא קלות הניקוי‪ .‬המשטח‬
‫החלק והשטוח קל ביותר לניקוי‪.‬‬
‫חיישן הפעלה‪/‬כיבוי‪ :‬חיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי מספק למכשיר מתג נפרד לחיבור לרשת החשמל‪.‬‬
‫הנגיעה בחיישן זה מפעילה או מכבה את אספקת החשמל למכשיר באופן מלא‪.‬‬
‫מחווני בקרה ופונקציות‪ :‬תצוגות דיגיטליות ונורות מחוון מספקות מידע על הגדרות ופונקציות‬
‫מופעלות‪ ,‬וכן על שאריות חום באזורי החימום השונים‪.‬‬
‫כיבוי בטיחותי‪ :‬הכיבוי הבטיחותי מבטיח שאזורי הבישול ייכבו באופן אוטומטי לאחר זמן מה אם‬
‫ההגדרה לא השתנתה‪.‬‬
‫מחוון שאריות חום‪ :‬סמל של שאריות חום מופיע בתצוגה אם אזור הבישול חם כל כך עד שהוא עלול‬
‫לגרום לכוויות‪.‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫‪11:10:24‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 16‬‬
‫• שמירה על חום‬
‫(בתצוגה יופיע ‘ ’‪).‬‬
‫‪ :‬השתמש בפונקציה זו כדי לחמם את הכיריים באופן אוטומטי לעוצמה הגבוהה‬
‫• חימום אוטומטי‬
‫ביותר‪( .‬בתצוגה יופיע ‘ ’‪).‬‬
‫לאחר סיום הפעולה של הפונקציה‪ ,‬רמת החימום של אזור הבישול תפחת באופן אוטומטי לעוצמה‬
‫נמוכה יותר‪.‬‬
‫השתמש בפונקציה ‪( Auto heat up‬חימום אוטומטי) רק כדי לחמם מים‪.‬‬
‫הקפד לא להשאיר את הכיריים ללא השגחה בעת השימוש‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫‪ :‬השתמש בפונקציה זו כדי לשמור על החום של מזון מבושל‪.‬‬
‫‪ 04‬חלקים ומאפיינים‬
‫• תצוגות דיגיטליות‪ :‬ארבעת שדות התצוגה מוקצים לארבעת אזורי הבישול‪.‬‬
‫הם מציגים את המידע הבא‪:‬‬
‫המכשיר החשמלי הופעל‪,‬‬
‫‬‫עד הגדרות חימום שנבחרו‪,‬‬
‫‬‫שאריות חום‪,‬‬
‫‬‫נעילת ילדים מופעלת‬
‫‬‫‪ ,‬החיישן נלחץ למשך יותר מ‪ 60-‬שניות‪.‬‬
‫ הודעת שגיאה‬‫‪ ,‬כשהכיריים התחממו יותר מדי עקב פעולה לא רגילה‪.‬‬
‫ הודעת שגיאה‬‫(לדוגמה‪ ,‬הפעלה עם כלי בישול ריקים)‬
‫אזהרה‬
‫עברית ‪17 -‬‬
‫‪11:10:25‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 17‬‬
‫כיבוי בטיחותי‬
‫אם אחד מאזורי הבישול אינו מכובה או שהגדרת החום אינה משתנה לאחר פרק זמן ממושך‪ ,‬אזור‬
‫הבישול הספציפי מכבה את עצמו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫שאריות חום יצוינו באמצעות (לציון חום) בתצוגות הדיגיטליות התואמות לאזורי הבישול הספציפיים‪.‬‬
‫כיבוי עצמי של אזורי הבישול מתבצע בפרקי הזמן הבאים‪.‬‬
‫הגדרת חום‬
‫כיבוי‬
‫‪3-1‬‬
‫לאחר ‪ 6‬שעות‬
‫‪6-4‬‬
‫לאחר ‪ 5‬שעות‬
‫‪9-7‬‬
‫לאחר ‪ 3‬שעות‬
‫‪15-10‬‬
‫לאחר ‪ 1‬שעות‬
‫אם הכיריים מחוממות יתר על המידה בשל פעולה לא רגילה‪ ,‬יוצג‬
‫והכיריים ייכבו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אם אזורי בישול אחד או יותר נכבים לפני שהזמן המצוין חלף‪ ,‬עיין בסעיף "פתרון בעיות"‪.‬‬
‫סיבות אחרות לכיבוי עצמי של אזור הבישול‬
‫כל אזורי הבישול יכבו את עצמם באופן מיידי אם נוזלים יגלשו מעבר לכלי הבישול ויגיעו ללוח‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫הכיבוי האוטומטי יופעל גם אם תניח מטלית לחה על לוח הבקרה‪ .‬בשני המקרים‪ ,‬יהיה עליך‬
‫להפעיל שוב את המכשיר החשמלי באמצעות חיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי לאחר ניקוי הנוזל‬
‫או הסרת המטלית‪.‬‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫‪11:10:26‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 18‬‬
‫מחוון שאריות חום‬
‫בעת כיבוי של אזור בישול בודד או של הכיריים‪ ,‬נוכחות שאריות חום מצוינת באמצעות (לציון חום)‬
‫בתצוגה הדיגיטלית של אזורי הבישול המתאימים‪ .‬גם לאחר כיבוי אזור הבישול‪ ,‬מחוון שאריות החום‬
‫נכבה רק לאחר שאזור הבישול התקרר‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בשאריות החום להפשרה או לשמירה על החום של המזון‪.‬‬
‫כך עוד מחוון שאריות החום מואר‪ ,‬קיימת סכנת כוויות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫זיהוי טמפרטורות‬
‫אם‪ ,‬מסיבה כלשהי‪ ,‬הטמפרטורות באחד מאזורי הבישול חורגות מהרמות הבטוחות‪ ,‬אזור הבישול‬
‫יפחית אותן באופן אוטומטי לעוצמה נמוכה יותר‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫אזהרה‬
‫אם אספקת החשמל נקטעת‪ ,‬הסמל נכבה ומידע על שאריות חום אינו זמין עוד‪ .‬עם זאת‪ ,‬עדיין‬
‫קיימת אפשרות לכוויה‪ .‬ניתן להימנע מכך על‪-‬ידי נקיטת זהירות בקרבת הכיריים בכל עת‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫נקה את משטח הזכוכית הקרמית בעזרת מטלית לחה וחומר ניקוי למכסי זכוכית קרמיים‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אל תשתמש בתכשירי ניקוי חריפים או גסים‪ .‬אתה עלול לגרום נזק למשטח‪.‬‬
‫עברית ‪19 -‬‬
‫‪11:10:26‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 19‬‬
‫שימוש בכיריים‬
‫שימוש בכלי בישול מתאימים‬
‫כלי בישול טובים יותר מספקים תוצאות טובות יותר‪.‬‬
‫• ניתן לזהות כלי בישול טובים לפי הבסיס שלהם‪ .‬הבסיס צריך להיות עבה ושטוח ככל האפשר‪.‬‬
‫• בעת קניית כלי בישול חדשים‪ ,‬שים לב במיוחד לקוטר הבסיס‪ .‬היצרנים מציינים לעתים קרובות רק‬
‫את קוטר השוליים העליונים‪.‬‬
‫• שימוש בסירים עם בסיס אלומיניום או נחושת יכול לגרום להופעת כתמים מטאליים על משטח‬
‫הזכוכית הקרמית‪ .‬כתמים אלה קשים מאוד להסרה או בלתי ניתנים להסרה‪.‬‬
‫• אל תשתמש בכלי בישול בעלי בסיס פגום‪ ,‬עם קצוות מחוספסים או גסים‪ .‬אם תגרור את כלי הבישול‬
‫על‪-‬פני המשטח‪ ,‬עלולות להיווצר שריטות בלתי הפיכות‪.‬‬
‫• כשהם קרים‪ ,‬כלי בישול נוטים מעט פנימה (קעורים)‪ .‬הם אינם אמורים ליטות החוצה (קמורים)‪.‬‬
‫• אם ברצונך להשתמש בכלי בישול מיוחד‪ ,‬כגון סיר לחץ‪ ,‬מחבת בישול או ווק‪ ,‬הישמע להוראות היצרן‪.‬‬
‫עברית ‪20 -‬‬
‫‪11:10:26‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 20‬‬
‫עצות לחיסכון באנרגיה‬
‫באפשרותך לחסוך אנרגיה יקרה אם תפעל לפי ההנחיות הבאות‪.‬‬
‫• הנח תמיד את הסירים והמחבתות במקומם‬
‫לפני הפעלת אזור הבישול‪.‬‬
‫• אם ניתן‪ ,‬כסה את הסירים והמחבתות‬
‫באופן מלא‪.‬‬
‫• כבה את אזורי הבישול לפני סיום הבישול‬
‫כדי להשתמש בשאריות החום לשמירה על‬
‫חום המזון או להפשרה‪.‬‬
‫לא נכון!‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫• לכלוך באזורי הבישול ובבסיסי כלי הבישול‬
‫מגביר את צריכת החשמל‪.‬‬
‫נכון!‬
‫• על בסיס כלי הבישול להיות בגודל הזהה‬
‫לזה של אזור הבישול‪.‬‬
‫• שימוש בסיר לחץ מפחית את זמני הבישול‬
‫בעד ‪.% 50‬‬
‫עברית ‪21 -‬‬
‫‪11:10:26‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 21‬‬
‫שימוש בחיישני בקרת המגע‬
‫כדי להפעיל את חיישני בקרת המגע‪ ,‬גע בלוח הרצוי עם קצה האצבע עד שהתצוגות המתאימות ידלקו‬
‫או יכבו‪ ,‬או עד להפעלת הפונקציה הרצויה‪.‬‬
‫הקפד לגעת בלוח חיישנים אחד בלבד בעת הפעלת המכשיר החשמלי‪ .‬אם תניח את מלוא האצבע על‬
‫הלוח‪ ,‬אתה עלול להפעיל גם את החיישן הסמוך‪.‬‬
‫הפעלת המכשיר החשמלי‬
‫‪ .1‬גע בחיישן בקרת הנעילה‬
‫למשך כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫‪ .2‬המכשיר החשמלי מופעל באמצעות חיישן‬
‫בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי ‪.‬‬
‫גע בחיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי למשך שנייה אחת‪.‬‬
‫בתצוגות הדיגיטליות יופיע ‪.‬‬
‫כשנייה אחת‪.‬‬
‫לאחר ההפעלה של חיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי במכשיר החשמלי‪ ,‬יש לבחור‬
‫הגדרת חום תוך כ‪ 10-‬שניות‪ .‬אחרת‪ ,‬המכשיר החשמלי יכבה את עצמו מטעמי‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫עברית ‪22 -‬‬
‫‪11:10:27‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 22‬‬
‫בחירה של אזור הבישול והגדרת החום‬
‫‪ .1‬לבחירת אזור הבישול‪ ,‬גע במקש של אזור הבישול‬
‫המתאים‪.‬‬
‫יוצג בתצוגת‬
‫אם תלחץ על יותר מחיישן אחד למשך יותר מ‪ 60-‬שניות‪,‬‬
‫הגדרת החום‪ .‬כדי לאפס אותו‪ ,‬לחץ על חיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי ‪.‬‬
‫באמצעות האזור המשולש‪ ,‬האזור הכפול או אזור הקדירה‪ ,‬גע בכל אחד מחיישני‬
‫הבקרה של האזורים‪.‬‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫‪ .2‬להגדרה ולשינוי של דרגת עוצמת הבישול‪ ,‬גע בבוררי‬
‫הגדרות החום‪.‬‬
‫עברית ‪23 -‬‬
‫‪11:10:27‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 23‬‬
‫כיבוי המכשיר החשמלי‬
‫כדי לכבות את המכשיר החשמלי לגמרי‪ ,‬השתמש בחיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי‬
‫גע בחיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לאחר כיבוי של אזור בישול אחד או של‬
‫משטח הבישול במלואו‪ ,‬נוכחות שאריות‬
‫החום תצוין בתצוגות הדיגיטליות של אזורי‬
‫הבישול המתאימים בצורת (לציון חום)‪.‬‬
‫כיבוי אזור הבישול‬
‫כדי לכבות אזור בישול‪ ,‬החזר את ההגדרה ל‪-‬‬
‫הגדרת החום בלוח הבקרה‪.‬‬
‫באמצעות‬
‫לכיבוי מהיר יותר‪ ,‬גע פעמיים במקש של אזור הבישול‬
‫המתאים‪.‬‬
‫עברית ‪24 -‬‬
‫‪11:10:28‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 24‬‬
‫שימוש בנעילה לבטיחות ילדים‬
‫באפשרותך להשתמש בנעילה לבטיחות ילדים כדי להגן מפני הפעלה לא מכוונת של אזור‬
‫הבישול ומשטח הבישול‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן לנעול את לוח הבקרה‪ ,‬פרט לחיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי ‪ ,‬כדי למנוע שינוי לא‬
‫מכוון של ההגדרות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי ניגוב הלוח במטלית‪.‬‬
‫‪ .1‬גע בחיישן בקרת הנעילה למשך כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫אות קולי יישמע לצורך אישור‪.‬‬
‫כ‪ 3-‬שניות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע באחד מחיישני הבקרה‪.‬‬
‫יופיע התצוגות‪ ,‬ויציין שהנעילה לבטיחות ילדים‬
‫הופעלה‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי לכבות את הנעילה‪ ,‬גע שוב בחיישן בקרת הנעילה‬
‫לצורך אישור‪.‬‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫הפעלה ‪ /‬כיבוי של הנעילה לבטיחות ילדים‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪ .‬אות קולי יישמע‬
‫לאחר כיבוי המכשיר‪ ,‬הנעילה לבטיחות ילדים תופעל באופן אוטומטי תוך מספר‬
‫דקות מסיבות בטיחות‪.‬‬
‫עברית ‪25 -‬‬
‫‪11:10:28‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 25‬‬
‫שעון עצר‬
‫יש שתי דרכים לשימוש בשעון העצר‪:‬‬
‫שימוש בשעון העצר לכיבוי בטיחותי‪:‬‬
‫אם נקבע משך זמן ספציפי עבור אזור הבישול‪ ,‬אזור הבישול יכבה את עצמו לאחר שמשך זמן זה חלף‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו לאזורי בישול מרובים בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫שימוש בשעון העצר לספירה לאחור‪:‬‬
‫לא ניתן להשתמש בשעון העצר לספירה לאחור אם אזור בישול כלשהו הופעל‪.‬‬
‫הגדרת הכיבוי הבטיחותי‬
‫אזורי הבישול שבהם ברצונך להחיל כיבוי בטיחותי חייבים להיות מופעלים‪.‬‬
‫‪ .1‬באמצעות חיישן הבקרה של שעון העצר ‪ ,‬בחר‬
‫באזור הבישול שעבורו תוגדר שעת הכיבוי הבטיחותי‪.‬‬
‫לאחר בחירת אזור הבישול הפעיל הראשון‪ ,‬נגיעה‬
‫בחיישן הבקרה של שעון העצר תגרום למחוון המתאים‬
‫להבהב באיטיות‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬המחוון השמאלי הקדמי מתאים לאזור הבישול‬
‫יופיע בתצוגת שעון העצר‪.‬‬
‫השמאלי הקדמי‪.‬‬
‫ניתן לבחור באזור הבישול הפעיל הבא על‪-‬ידי נגיעה חוזרת בחיישן בקרת שעון העצר‬
‫‪.‬‬
‫עברית ‪26 -‬‬
‫‪11:10:28‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 26‬‬
‫‪ .2‬השתמש בבוררי הגדרות שעון העצר‬
‫( או ) כדי להגדיר את כמות הזמן‬
‫הרצויה‪ ,‬לדוגמה‪ 15 ,‬דקות‪ ,‬שלאחריה אזור‬
‫הבישול יכבה את עצמו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הכיבוי הבטיחותי מופעל כעת‪.‬‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫כדי להציג את הזמן הנותר עבור אזורי הבישול‪ ,‬השתמש בחיישן בקרת שעון העצר‬
‫מחוון הבקרה המתאים יתחיל להבהב באיטיות‪.‬‬
‫ניתן לאפס את ההגדרות באמצעות בוררי הגדרות שעון העצר ( או )‪ .‬בתום פרק הזמן‬
‫המוגדר‪ ,‬אזור הבישול יכבה את עצמו באופן אוטומטי‪ ,‬אות קולי יישמע לצורך אישור ותצוגת‬
‫שעון העצר תציג נתונים‪.‬‬
‫לקביעת ההגדרות במהירות רבה יותר‪ ,‬גע באחד מחיישני הבקרה או ‪,‬‬
‫עד שתגיע לערך הרצוי‪.‬‬
‫אם נגעת תחילה בחיישן הבקרה ‪ ,‬הגדרת הזמן תחל מדקה ‪;99‬‬
‫אם נגעת תחילה בחיישן הבקרה ‪ ,‬הגדרת הזמן תחל מדקה ‪.1‬‬
‫‪.‬‬
‫שעון עצר לספירה לאחור‬
‫כדי להשתמש בשעון העצר לספירה לאחור‪ ,‬המכשיר חייב להיות מופעל אך אזורי הבישול‬
‫חייבים להיות כבויים‪.‬‬
‫‪ .1‬גע בחיישן בקרת שעון העצר ‪.‬‬
‫יופיע בתצוגת שעון העצר‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדר את פרק הזמן הרצוי באמצעות בוררי הגדרות שעון העצר ( או )‪.‬‬
‫פונקציית שעון העצר לספירה לאחור מופעלת כעת והזמן הנותר מופיע בתצוגת שעון‬
‫העצר‪.‬‬
‫כדי לשנות את הזמן הנותר‪ ,‬גע בחיישן בקרת שעון העצר ושנה את ההגדרה באמצעות‬
‫בוררי הגדרות שעון העצר ( או )‪.‬‬
‫עברית ‪27 -‬‬
‫‪11:10:29‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 27‬‬
‫הגדרות מוצעות לבישול מזונות ספציפיים‬
‫הנתונים בטבלה להלן מהווים קווים מנחים‪ .‬הגדרות החום הדרושות לשיטות בישול שונות תלויות בכמה‬
‫משתנים‪ ,‬כולל איכות כלי הבישול שבשימוש והסוג והכמות של המזון שמבושל‪.‬‬
‫הגדרת מתג‬
‫שיטת בישול‬
‫‪15-14‬‬
‫חימום‬
‫טיגון קל‬
‫טיגון‬
‫‪13-10‬‬
‫עמוק‬
‫טיגון‬
‫‪9-8‬‬
‫טיגון‬
‫‪7-6‬‬
‫הרתחה‬
‫‪5-3‬‬
‫אידוי‬
‫בישול ממושך‬
‫הרתחה‬
‫‪2-1‬‬
‫המסה‬
‫דוגמאות לשימוש‬
‫חימום כמויות גדולות של נוזלים‪ ,‬בישול אטריות‪ ,‬צריבת בשר (השחמת גולאש‪,‬‬
‫טיגון איטי של בשר)‬
‫סטייק‪ ,‬סירלוין‪ ,‬לביבות‪ ,‬נקניקיות‪ ,‬פנקייק‬
‫שניצל‪/‬צלעות‪ ,‬כבד‪ ,‬דגים‪ ,‬קציצות‪ ,‬חביתות‬
‫בישול עד ליטר וחצי של נוזלים‪ ,‬תפוחי אדמה‪ ,‬ירקות‬
‫אידוי ובישול ממושך של כמויות קטנות של ירקות‪ ,‬הרתחת אורז ומנות העשויות‬
‫מחלב‬
‫המסת חמאה‪ ,‬המסת ג'לטין‪ ,‬המסת שוקולד‬
‫הערה‬
‫• הגדרות החום הכלולות בטבלה מהוות קווים מנחים בלבד לעיון‪.‬‬
‫• יהיה עליך לשנות את הגדרות החום בהתאם לכלי הבישול והמזונות הספציפיים‪.‬‬
‫חימום אוטומטי‬
‫‪ .1‬גע במקש של אזור הבישול המתאים‪.‬‬
‫עברית ‪28 -‬‬
‫‪11:10:29‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 28‬‬
‫‪ .2‬גע בחיישן חימום אוטומטי‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫זמן חימום אוטומטי‬
‫(בערך) [דק' ‪ :‬שנ']‬
‫‪1‬‬
‫‪‎2 :‎00‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‎2 :‎50‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‎2 :‎25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪‎2 :‎50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‎4 :‎00‬‬
‫‪11‬‬
‫‪‎2 :‎50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‎4 :‎25‬‬
‫‪12‬‬
‫‪‎2 :‎50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪‎5 :‎00‬‬
‫‪13‬‬
‫‪‎3 :‎20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‎6 :‎00‬‬
‫‪14‬‬
‫‪‎3 :‎20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‎7 :‎40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪‎2 :‎50‬‬
‫‪ 05‬לפני תחילת העבודה והשימוש בכיריים‬
‫‪ .3‬הגדר את דרגת העוצמה הרצויה שתהיה בשימוש לאחר‬
‫החימום האוטומטי‪.‬‬
‫אזור הבישול מופעל באופן אוטומטי בדרגת העוצמה‬
‫המרבית ולאחר מכן עובר לדרגת העוצמה להמשך‪,‬‬
‫שבחרת קודם לכן‪ .‬זמן החימום האוטומטי תלוי בדרגת‬
‫העוצמה להמשך שנבחרה‪.‬‬
‫דרגת עוצמה‬
‫זמן חימום אוטומטי‬
‫דרגת עוצמה‬
‫להמשך‬
‫(בערך) [דק' ‪ :‬שנ']‬
‫להמשך‬
‫הקפד לא להשאיר את הכיריים ללא השגחה בעת השימוש‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( Auto heat up‬חימום אוטומטי) מיועדת לבישול בכמויות קטנות של מים לשמירה על‬
‫הערך התזונתי‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( Auto heat up‬חימום אוטומטי) אינה מתאימה למזון המבושל בכמויות גדולות של‬
‫מים‪.‬‬
‫עברית ‪29 -‬‬
‫‪11:10:29‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 29‬‬
‫ניקוי וטיפול‬
‫הכיריים‬
‫אזהרה‬
‫אסור שתכשירי הניקוי יבואו במגע עם משטח הזכוכית הקרמית כשהוא חם‪ .‬יש להסיר את כל‬
‫תכשירי הניקוי בעזרת כמות נאותה של מים נקיים לאחר פעולת הניקוי משום שהם עלולים‬
‫להשאיר סימני צריבה כשהמשטח מתחמם‪ .‬אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון תרסיסים‬
‫לגריל או לתנור‪ ,‬צמר פלדה או חומרי ניקוי חריפים לסירים‪.‬‬
‫נקה את משטח הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש כשהוא עדיין חם למגע‪ .‬הדבר ימנע הידבקות‬
‫של שאריות מזון למשטח‪ .‬הסר קשקשים‪ ,‬סימני מים‪ ,‬שאריות שומן וכתמים מטאליים בעזרת‬
‫חומר ניקוי מסחרי לזכוכית קרמית או לפלדת אל‪-‬חלד‪.‬‬
‫לכלוך קל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נגב את משטח הזכוכית הקרמית בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫ייבש בעזרת מטלית נקייה‪ .‬אין להשאיר שאריות של תכשיר הניקוי על המשטח‪.‬‬
‫נקה היטב את משטח הבישול כולו העשוי מזכוכית קרמית‬
‫פעם בשבוע‪ ,‬בעזרת חומר ניקוי מסחרי לזכוכית קרמית או‬
‫לפלדת אל‪-‬חלד‪.‬‬
‫נגב את משטח הזכוכית הקרמית באמצעות כמויות נאותות‬
‫של מים נקיים וייבש בעזרת מטלית נקייה ונטולת מוך‪.‬‬
‫לכלוך קשה‬
‫‪ . 1‬כדי להסיר מזון שגלש וכתמים עקשניים‪ ,‬השתמש במגרדת זכוכית‪.‬‬
‫‪ . 2‬הנח את מגרדת הזכוכית בזווית ביחס למשטח הזכוכית הקרמית‪.‬‬
‫‪ . 3‬הסר לכלוך על‪-‬ידי גירוד באמצעות הלהב‪.‬‬
‫מגרדות זכוכית וחומרי ניקוי לזכוכית קרמית זמינים בחנויות מיוחדות‪.‬‬
‫עברית ‪30 -‬‬
‫‪11:10:29‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 30‬‬
‫לכלוך בעייתי‬
‫‪ .1‬הסר סוכר שרוף‪ ,‬פלסטיק שנמס‪ ,‬נייר אלומיניום או חומרים אחרים בעזרת מגרדת זכוכית‬
‫במהירות וכשהמשטח עדיין חם‪.‬‬
‫קיימת סכנת כוויה בעת השימוש במגרדת הזכוכית כשאזור הבישול חם‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫‪ 06‬ניקוי וטיפול‬
‫‪ .2‬נקה את הכיריים כרגיל לאחר שיתקררו‪.‬‬
‫אם אזור הבישול שעליו נמס חומר כלשהו התקרר‪ ,‬חמם אותו‬
‫שוב לצורך הניקוי‪.‬‬
‫לא ניתן להסיר שריטות או כתמים כהים ממשטח הזכוכית‬
‫הקרמית אשר נגרמו‪ ,‬למשל‪ ,‬על‪-‬ידי מחבת עם שוליים חדים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הם אינם פוגעים בתפקוד הכיריים‪.‬‬
‫עברית ‪31 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 31‬‬
‫מסגרת הכיריים (אפשרות)‬
‫אין להשתמש בחומץ‪ ,‬במיץ לימון ובחומרים להסרת קשקשים על מסגרת הכיריים; אחרת יופיעו‬
‫כתמים דהויים‪.‬‬
‫‪ . 1‬נגב את המסגרת בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫‪ . 2‬הרטב את הלכלוך שנקרש בעזרת מטלית רטובה‪ .‬נגב וייבש‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי שלא לגרום נזק למכשיר החשמלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תשתמש בכיריים בתור משטח עבודה או לצורך אחסון‪.‬‬
‫אל תפעיל שום אזור בישול אם אין כלי בישול על הכיריים או אם כלי הבישול ריק‪.‬‬
‫הזכוכית הקרמית חזקה מאוד ועמידה בפני שינויים קיצוניים בטמפרטורות‪ ,‬אך היא אינה‬
‫בלתי שבירה‪.‬‬
‫אם יפלו חפצים חדים או כבדים במיוחד על הכיריים‪ ,‬היא עלולה להינזק‪.‬‬
‫אל תניח כלי בישול על מסגרת הכיריים‪ .‬הדבר עלול לגרום שריטות ונזק לגימור‪.‬‬
‫אל תשפוך נוזלים חומצתיים‪ ,‬כגון חומץ‪ ,‬מיץ לימון וחומרים להסרת קשקשים על מסגרת‬
‫הכיריים‪ ,‬משום שהם עלולים לגרום לכתמים דהויים‪.‬‬
‫אם סוכר או חומר המכיל סוכר בא במגע עם אזור בישול חם ונמס‪ ,‬יש לנקות אותו מיד‬
‫בעזרת מגרדת למטבח כל עוד הוא חם‪ .‬אם הוא יתקרר‪ ,‬הסרתו עלולה לגרום נזק למשטח‪.‬‬
‫הרחק חומרים שעלולים להינמס‪ ,‬כגון כלי פלסטיק‪ ,‬נייר אלומיניום ואפילו נייר אפייה‪,‬‬
‫ממשטח הזכוכית הקרמית‪ .‬אם חומר שכזה יימס על הכיריים‪ ,‬יש להסיר אותו מיד בעזרת‬
‫מגרדת‪.‬‬
‫עברית ‪32 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 32‬‬
‫אחריות ושירות‬
‫שאלות נפוצות ופתרון בעיות‬
‫אזהרה‬
‫‪ 07‬אחריות ושירות‬
‫תקלות עשויות להיות תוצאה של שגיאות קטנות שתוכל לתקן בעצמך בעזרת ההוראות הבאות‪ .‬אל‬
‫תנסה לבצע תיקונים נוספים אם ההוראות הבאות אינן עוזרות בכל מקרה ספציפי‪.‬‬
‫רק טכנאי שירות מוסמכים רשאים לבצע תיקונים במכשיר החשמלי‪ .‬תיקונים בלתי הולמים‬
‫עלולים להוות סכנה משמעותית למשתמש‪ .‬אם המכשיר החשמלי שלך זקוק לתיקון‪ ,‬פנה למרכז‬
‫שירות הלקוחות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם אזורי הבישול אינם מתפקדים?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• הנתיך בחיווט הביתי (ארון החשמל) תקין‪ .‬אם הנתיך קופץ כמה פעמים‪ ,‬פנה לחשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫• המכשיר החשמלי מופעל כראוי‪.‬‬
‫• מחווני הבקרה בלוח הבקרה דלוקים‪.‬‬
‫• אזור הבישול מופעל‪.‬‬
‫• אזורי הבישול נקבעים בהתאם להגדרות החום הרצויות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לא ניתן להפעיל את אזורי הבישול?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• פרק זמן בן יותר מ‪ 10-‬שניות חלף בין הפעלת לחצן ההפעלה‪/‬כיבוי להפעלת אזור הבישול‬
‫הרצוי (עיין בסעיף "הפעלת המכשיר החשמלי")‪.‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התצוגה‪ ,‬פרט למחוון שאריות החום‬
‫נעלמת לפתע?‬
‫זו עשויה להיות תוצאה של אחת מבין שתי אפשרויות‪:‬‬
‫• חיישן ההפעלה‪/‬כיבוי הופעל בטעות‪.‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫עברית ‪33 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 33‬‬
‫מה עליי לעשות אם לאחר כיבוי אזורי הבישול‪ ,‬המכשיר אינו מציין שאריות חום בתצוגה?‬
‫בדוק את האפשרות הבאה‪:‬‬
‫• אזור הבישול היה בשימוש לזמן קצר ולכן לא התחמם מספיק‪ .‬אם אזור הבישול חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות הלקוחות‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לא ניתן להפעיל או לכבות את אזור הבישול?‬
‫זו עשויה להיות תוצאה של אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪.‬‬
‫• הנעילה לבטיחות ילדים מופעלת‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התצוגה‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• לוח הבקרה מכוסה חלקית במטלית לחה או נוזל‪ .‬כדי לאפס אותו‪ ,‬לחץ על חיישן בקרת‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫דלוקה?‬
‫המבער אינו דולק באדום ‪ -‬מה פירוש הדבר?‬
‫• הטמפרטורה שנבחרה של אזור הבישול מנוהלת על‪-‬ידי חיישן שמפעיל ומכבה את האזור‪,‬‬
‫כך שאזור הבישול של המשטח לא תמיד דולק באדום‪ .‬אם תבחר בהגדרת חום נמוכה‪,‬‬
‫ההפעלה והכיבוי של דרגת החום יתבצעו בתדירות גבוהה יותר מאשר בהגדרות גבוהות‬
‫יותר‪ .‬החום מופעל ונכבה גם בהגדרה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התצוגה‬
‫דלוקה?‬
‫בדוק את האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• הכיריים התחממו יותר מדי עקב פעולה לא רגילה‪.‬‬
‫• לאחר שהכיריים יתקררו‪ ,‬לחץ על חיישן בקרת ההפעלה‪/‬כיבוי לאיפוס‪.‬‬
‫אם אתה מבקש שירות עקב שגיאה בהפעלת המכשיר החשמלי‪ ,‬הביקור מטכנאי שירות‬
‫הלקוחות עשוי להיות בתשלום‪ ,‬גם במהלך תקופת האחריות‪.‬‬
‫עברית ‪34 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 34‬‬
‫שירות‬
‫לפני בקשת סיוע או שירות‪ ,‬עיין בסעיף "פתרון בעיות"‪.‬‬
‫אם אתה עדיין זקוק לעזרה‪ ,‬פעל לפי ההוראות להלן‪.‬‬
‫האם זו תקלה טכנית?‬
‫‪ 07‬אחריות ושירות‬
‫אם כן‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות‪.‬‬
‫התכונן תמיד מראש לשיחה‪ .‬זה יקל על התהליך של אבחון הבעיה ויקל על קבלת ההחלטה אם‬
‫יש צורך בביקור של טכנאי שירות לקוחות‪.‬‬
‫שים לב למידע הבא‪.‬‬
‫• מה אופי הבעיה?‬
‫• באילו נסיבות הבעיה מתרחשת?‬
‫לפני השיחה‪ ,‬ברר את הדגם והמספר הסידורי של המכשיר החשמלי‪ .‬מידע זה מופיע על‪-‬גבי‬
‫לוחית הדירוג כך‪:‬‬
‫• תיאור הדגם‬
‫• מספר סידורי (‪ 15‬ספרות)‬
‫מומלץ לרשום את המידע כאן לעיון נוח‪.‬‬
‫דגם‪:‬‬
‫מספר סידורי‪:‬‬
‫מתי תחויב גם במהלך תקופת האחריות?‬
‫• אם היית יכול לפתור את הבעיה בעצמך על‪-‬ידי שימוש באחד מהפתרונות המופיעים בסעיף‬
‫"פתרון בעיות"‪.‬‬
‫• אם טכנאי שירות הלקוחות חייב לבצע כמה קריאות שירות משום שלא סופק כל המידע‬
‫הדרוש לפני הביקור וכתוצאה מכך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬עליו לבצע ביקור חוזר לצורך הבאת חלקי‬
‫חילוף‪ .‬הכנה מראש לשיחת הטלפון‪ ,‬כפי שתואר לעיל‪ ,‬תחסוך לך את עלות הביקורים הללו‪.‬‬
‫עברית ‪35 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 35‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫נתונים טכניים‬
‫ממדי המכשיר החשמלי‬
‫מידות לחיתוך משטח העבודה‬
‫מתח חיבור‬
‫הספק טעינה מחובר מקסימלי‬
‫משקל‬
‫רוחב‬
‫עומק‬
‫גובה‬
‫רוחב‬
‫עומק‬
‫רדיוס הפינה‬
‫נטו‬
‫ברוטו‬
‫‪ 590‬מ"מ‬
‫‪ 505‬מ"מ‬
‫‪ 52‬מ"מ‬
‫‪ 560‬מ"מ‬
‫‪ 490‬מ"מ‬
‫‪ 3‬מ"מ‬
‫‪Hz 60/50 ~ V 240-‎220‬‬
‫‪kW 7.1‎‬‬
‫‪ 8.2‬ק"ג‬
‫‪ 10.7‬ק"ג‬
‫טבעות בישול‬
‫מיקום‬
‫חזית ‪ -‬צד שמאל‬
‫חלק אחורי ‪ -‬צד משאל‬
‫חלק אחורי ‪ -‬צד ימין‬
‫חזית ‪ -‬צד ימין‬
‫קוטר‬
‫עוצמה‬
‫‪ 215 / 175 / 120‬מ"מ‬
‫‪ 2300 / 1600 / 800‬וואט‬
‫‪ 148‬מ"מ‬
‫‪ 1‎ 200‬וואט‬
‫‪ 265 / 170‬מ"מ‬
‫‪ 2400 / 1500‬וואט‬
‫‪ 148‬מ"מ‬
‫‪ 1‎ 200‬וואט‬
‫עברית ‪36 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 36‬‬
‫הערה‬
‫‪ 08‬נתונים טכניים‬
‫עברית ‪37 -‬‬
‫‪11:10:30‬‬
‫‪2015-04-07‬‬
‫‪CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 37‬‬
‫הערה‬
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 38
2015-04-07
11:10:30
‫הערה‬
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 39
2015-04-07
11:10:30
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
DG68-00674A-00
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_HE.indd 40
2015-04-07
11:10:30
CTR264KC01
Стеклокерамическая
варочная панель
руководство по использованию
и установке
удивительные возможности
Благодарим за приобретение данного
устройства компании Samsung.
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 1
2015-04-03
6:47:50
содержание
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
4
Важные метки безопасности и меры
предосторожности
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
5
Инструкции по технике безопасности
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
9
9
Утилизация упаковочных материалов
Утилизация отслужившего устройства
10
11
Инструкции по безопасной установке
Подключение к сетевому источнику
питания
Установка в кухонную столешницу
4
5
9
УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
10
ДЕТАЛИ И ИХ ФУНКЦИИ
15
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
19
13
15Конфорки
15 Панель управления
16Компоненты
16 Ключевые характеристики устройства
18 Автоматическое выключение
19 Индикатор остаточного тепла
19 Определение температуры
19
Первая чистка
Русский - 2
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 2
2015-04-03
6:47:50
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ
20
ЧИСТКА И УХОД
30
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
36
20 Использование подходящей посуды
22 Использование сенсорных кнопок
22 Включение устройства
23 Выбор конфорки и степени нагрева
24 Выключение устройства
24 Выключение конфорки
25 Использование блокировки от детей
26Таймер
28 Рекомендуемые настройки для
приготовления определенных блюд
28 Автоматический нагрев
30Панель
32 Рама панели (приобретается
дополнительно)
32 Во избежание повреждения устройства
33
Часто задаваемые вопросы и устранение
неисправностей
35Обслуживание
36 Технические параметры
36Конфорки
Русский - 3
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 3
2015-04-03
6:47:50
использование руководства
Прежде чем приступить к использованию варочной панели, прочтите
данное руководство, обращая особое внимание на меры предосторожности,
перечисленные ниже. Сохраните это руководство для использования в
дальнейшем. В случае передачи устройства не забудьте отдать это руководство
новому пользователю.
ВАЖНЫЕ МЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В тексте руководства используются следующие обозначения.
Несоблюдение или пренебрежение мерами
безопасности может стать причиной серьезной
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травмы или смерти.
Несоблюдение или пренебрежение мерами
безопасности может привести к получению
незначительной травмы или повреждению
ВНИМАНИЕ
имущества.
Чтобы уменьшить риск возникновения пожара,
взрыва, поражения электрическим током
или получения травмы при использовании
ВНИМАНИЕ
варочной панели, соблюдайте следующие меры
предосторожности.
НЕ следует.
НЕ разбирать.
НЕ прикасаться.
Строго следуйте указаниям.
Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
Во избежание поражения электрическим током
убедитесь, что устройство заземлено.
Обратитесь в сервисный центр за помощью.
Примечание
Важная информация
Русский - 4
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 4
2015-04-03
6:47:51
инструкции по технике
безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного
опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством,
если их действия не контролируются или если они предварительно
не проинструктированы о правилах использования лицом,
отвечающим за их безопасность.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля
питания должна производиться изготовителем, сотрудником
сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
После установки необходимо обеспечить доступ к розетке на случай
необходимости выключения питания устройства. Для удобства
отключения устройство необходимо установить так, чтобы сетевая
вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель
в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки
электропроводки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При появлении трещин на варочной
поверхности отключите устройство, чтобы избежать поражения
электрическим током.
Во время использования микроволновая печь нагревается. Будьте
осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами
внутри варочной панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно
нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра
рядом с прибором.
01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное устройство соответствует всем принятым техническим стандартам и
требованиям по безопасности. Однако считаем необходимым привести здесь
основные инструкции по технике безопасности для ознакомления пользователей.
Русский - 5
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 5
2015-04-03
6:47:51
Не допускается использование паровых очистителей для данного
устройства.
Не следует помещать на варочную панель металлические предметы
(ножи, вилки, ложки, крышки), поскольку они могут сильно нагреться.
После использования выключайте варочную панель с помощью
выключателя, не полагаясь на детектор посуды.
Не используйте абразивные очистители, химически активные
вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной
поверхности варочной панели, так как это может стать причиной
царапин и трещин на стекле.
Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта
дистанционного управления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно
нагреваться при использовании.
Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными
элементами внутри варочной панели. Не оставляйте детей до 8 лет
без постоянного присмотра рядом с прибором.
Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и
взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо
умственными способностями или лица, у которых отсутствуют
необходимые знания или опыт, если их действия контролируются
или если они проинструктированы относительно безопасного
использования прибора и осознают возможные риски. Детям не
следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства
могут выполняться детьми только под присмотром.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Невнимательность при приготовлении пищи
с использованием жира или масла опасна и может привести к
возгоранию. НИКОГДА не пытайтесь тушить огонь водой. Выключите
устройство и накройте пламя крышкой или пожарным покрывалом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность пожара: не храните предметы на
варочной поверхности.
При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно
нагреваться.
Устройство и кабель должны быть недоступны для детей младше 8 лет.
Русский - 6
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 6
2015-04-03
6:47:51
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте для варочной панели только
защитные ограничители, разработанные изготовителем устройства.
При использовании ненадлежащих ограничителей появляется риск
несчастных случаев.
01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ
Проследите, чтобы подключением и заземлением устройства
занимался квалифицированный специалист.
Обслуживание должно выполняться квалифицированными
специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести
к травме или серьезной поломке. Если потребуются ремонтные
услуги, обращайтесь в местный сервисный центр. Несоблюдение
данных инструкций может привести к поломке устройства и к
аннулированию гарантии.
Встраиваемое устройство можно использовать только после
установки в соответствующий корпус или в рабочую поверхность.
Это позволит защитить электрические детали от нежелательных
контактов, как того требуют основные правила техники безопасности.
При появлении неисправностей, трещин или сколов:
- отключите все конфорки;
- отсоедините варочную панель от сетевого питания;
- обратитесь в местный сервисный центр.
При появлении трещин на варочной панели отключите устройство,
чтобы избежать поражения электрическим током. Не используйте
варочную панель, пока стеклянная поверхность не будет заменена.
Не используйте варочную панель для разогрева или
размораживания продуктов, завернутых в алюминиевую фольгу или
помещенных в алюминиевую посуду.
Если между варочной панелью и дном посуды попадет жидкость,
то при ее испарении может возникнуть давление пара. Из-за этого
посуда может подскочить на месте.
Всегда следите за тем, чтобы плита и дно посуды были сухими.
Во время приготовления пищи конфорки нагреваются. Не
подпускайте маленьких детей к варочной панели.
Русский - 7
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 7
2015-04-03
6:47:51
Упаковочные материалы могут быть опасными для детей: храните
все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
Данное устройство предназначено только для обычного
приготовления пищи в домашних условиях. Оно не подходит для
коммерческого или промышленного использования.
Никогда не используйте варочную панель для обогрева помещения.
Будьте осторожны, подключая электрические устройства к сетевым
розеткам, расположенным рядом с варочной панелью. Сетевые
провода не должны соприкасаться с варочной панелью.
При чрезмерном нагреве жир или масло легко воспламеняются.
Готовя во фритюре (например, чипсы), следите за процессом
приготовления.
Завершив приготовление пищи, отключите конфорки.
Следите за тем, чтобы панель управления всегда была чистой и сухой.
Никогда не ставьте на варочную панель легковоспламеняющиеся
предметы, это может привести к пожару.
При неосторожном обращении высок риск возгорания.
Проводка электроприборов не должна соприкасаться с горячей
варочной поверхностью или горячей посудой.
Не используйте варочную панель для сушки одежды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Пользователи с электронными
стимуляторами сердца и сердечными имплантатами должны
находиться на безопасном расстоянии от включенных индукционных
конфорок (не менее 30 см). При возникновении сомнений следует
проконсультироваться с производителем медицинского прибора или
врачом. (только для моделей с индукционной варочной панелью)
Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать или
вносить изменения в устройство.
Прежде чем приступить к очистке, отключите прибор.
При очистке варочной панели соблюдайте все инструкции по
очистке и эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве.
Русский - 8
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 8
2015-04-03
6:47:51
инструкции по утилизации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Все упаковочные материалы могут быть полностью переработаны. Фольга и пенопласт
имеют необходимую маркировку. Соблюдайте нормы безопасности и защиты
окружающей среды при утилизации упаковочных материалов и отслуживших устройств.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО УСТРОЙСТВА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед утилизацией старого устройства приведите его в
неработоспособное состояние, чтобы оно не могло служить источником опасности.
Обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы отключить прибор от
электросети и отсоединить шнур питания.
Данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.
Сведения о датах приема подобного мусора и о местах его утилизации можно получить в
местной службе коммунального хозяйства или в районной администрации.
02 ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Русский - 9
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 9
2015-04-03
6:47:51
установка варочной панели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проследите, чтобы подключением и заземлением устройства
занимался квалифицированный специалист. Руководствуйтесь
следующими инструкциями. Гарантия не распространяется на
повреждения, вызванные неправильной установкой. Технические
параметры приведены в конце данного руководства.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКЕ
• При электроустановке необходимо предусмотреть прибор для
отключения варочной панели от источника питания с шириной
размыкания контактов не менее 3 мм по всем полюсам. Для
этой цели подходят такие изолирующие приборы, как аварийные
выключатели, предохранители (винтовые предохранители необходимо
извлечь из патрона), реле утечки на землю и замыкатели.
• Пожаробезопасность устройства соответствует стандарту EN 603352-6. Одна сторона устройств этого класса может примыкать к
высокому шкафу или стене.
• Под варочной панелью нельзя устанавливать выдвижные ящики.
• Установленная варочная панель должна быть защищена от ударов.
• Кухонная мебель, в которую предполагается встроить варочную
панель, должна соответствовать требованиям к устойчивости
DIN 68930.
• Для защиты от влаги все спилы должны быть обработаны
подходящим герметиком.
• Если варочная панель встраивается в поверхность, покрытую
кафельной плиткой, то все стыки следует залить раствором.
• Если варочная панель встраивается в поверхность из природных
материалов, искусственного камня или керамики, то для закрепления
следует использовать самофиксирующиеся пружины в сочетании с
синтетической смолой или комбинированным клеем.
• Убедитесь, что герметизация рабочей поверхности выполнена
правильно, без зазоров. Дополнительный силиконовый герметик
наносить не нужно, иначе будет очень сложно размонтировать
устройство для обслуживания.
• При демонтаже следует надавить на варочную панель снизу.
• Под варочной панелью необходимо установить доску.
Русский - 10
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 10
2015-04-03
6:47:51
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЕВОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение
сети номинальному напряжению устройства, указанному в таблице
технических данных. Таблица технических данных наклеена на днище
варочной панели.
Отключите сетевое питание и только потом приступайте к
подключению проводки.
Напряжение нагревательного элемента – 230 В перем. тока. Устройство
нормально работает от сети с напряжением от 220 до 240 В перем. тока.
В сетевой проводке следует установить прибор для отключения
варочной панели от источника питания с шириной размыкания контактов
не менее 3 мм по всем полюсам, например автоматический аварийный
выключатель, реле утечки на землю или предохранитель.
В качестве кабеля для подключения к сети следует использовать кабель
типа H05RN– F или более высокого класса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Номинальная площадь поперечного сечения (мм 2)
1N~
> 25 и ≤ 32
≥ 2,5
2N~
> 10 и ≤ 16
≥ 1,5
При подключении следует руководствоваться приведенной схемой.
Соединения следует устанавливать в соответствии с подходящими
схемами подключения.
Заземляющий провод подключается к выводу. Заземляющий провод
должен быть длиннее электропроводов.
При соединении кабелей следует соблюдать все применимые
нормы и надежно закручивать контактные винты.
Соединительный кабель должен быть закреплен с помощью сетевой
клеммы, а его обкладка надежно зафиксирована. Перед первым
включением устройства необходимо снять со стеклокерамической
поверхности защитную фольгу и наклейки.
03 УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Номинальный ток устройства (А)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Русский - 11
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 11
2015-04-03
6:47:51
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После подключения варочной панели к сетевому источнику
питания проверьте все конфорки, по очереди ненадолго включая
их на максимальную мощность с подходящей посудой.
При первом включении варочной панели активируются все
индикаторы и блокировка от детей.
< 1N ~ >
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
< 2N ~ >
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
№ полюса
Подключение кабелей
№ полюса
Подключение кабелей
1
2
3
4
L
Соединить с металлическим контактом полюса 1
Соединить с металлическим контактом полюса 2
N
Заземление
1
2
3
4
L-1
L-2
Соединить с металлическим контактом полюса 2
N
Заземление
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте, соответствует ли размещение фазовых и нейтральных
проводов в домашней сети и в устройстве (схемы подключения).
Если нет, компоненты могут быть повреждены.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные
неправильной установкой.
Если сетевой шнур устройства поврежден, его необходимо
заменить на специальный шнур или кабельный узел, который
можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по
обслуживанию.
Русский - 12
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 12
2015-04-03
6:47:51
УСТАНОВКА В КУХОННУЮ СТОЛЕШНИЦУ
мин. 50 мм
03 УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Перед установкой найдите серийный номер устройства в таблице
технических данных.
Этот номер может потребоваться при запросе на обслуживание,
однако после установки его уже нельзя будет прочитать, поскольку
таблица технических данных находится на нижней стороне
устройства.
Особенно внимательно отнеситесь к требованиям, предъявляемым
к допустимому расстоянию и пространству.
Прежде чем установить варочную панель на кронштейны,
закрепите их с обеих сторон прилагаемыми винтами.
ø6
x4
90 °
R3
мин. 20
560±1
490±1
600
50
Русский - 13
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 13
2015-04-03
6:47:51
90 °
x4
ø2
=
490±1
100
100
=
Русский - 14
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 14
2015-04-03
6:47:52
детали и их функции
КОНФОРКИ
Конфорка для кастрюль 2400 Вт
Одинарная конфорка 1200 Вт
04 ДЕТАЛИ И ИХ ФУНКЦИИ
148
265 мм
мм
170 мм
м
м
15
/2
75
м
8м
14
/1
0
12
Панель управления
Тройная конфорка 2300 Вт
Одинарная конфорка 1200 Вт
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Индикаторы степени нагрева
и остаточного тепла
Датчик управления зоной тройной конфорки
Индикатор и сенсорная
кнопка таймера
Сохранение тепла
Автоматический нагрев
Сенсорная кнопка включения/выключения
Датчик управления
зоной для кастрюлей
Селекторы конфорок
Датчик управления настройками
(управляется посредством перемещения пальца)
Сенсорная кнопка блокировки
Русский - 15
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 15
2015-04-03
6:47:52
КОМПОНЕНТЫ
Стеклокерамическая
варочная панель
Монтажные
кронштейны
Винты
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
• Стеклокерамическая варочная поверхность. Устройство
оснащено стеклокерамической варочной поверхностью и четырьмя
быстро нагревающимися конфорками. Мощные теплоизлучающие
нагревательные элементы варочной панели значительно экономят время,
необходимое для нагрева конфорок.
• Сенсорные кнопки. Управление устройством осуществляется с помощью
сенсорных кнопок.
• Простота чистки. Преимуществом стеклокерамической поверхности
и сенсорных кнопок является простота их чистки. Гладкая плоская
поверхность легко очищается.
• Сенсорная кнопка включения/выключения. Сенсорная кнопка
включения/выключения выполняет функцию отдельного сетевого
выключателя. Прикосновение к ней приводит к полному включению или
выключению питания устройства.
• Управление и индикаторы функций. Цифровые дисплеи и индикаторы
содержат информацию о настройках и используемых функциях, а также о
наличии остаточного тепла на различных конфорках.
• Автоматическое выключение. Функция автоматического выключения
обеспечивает автоматическое выключение устройства по прошествии
определенного периода времени, если не задана другая настройка.
• Индикатор остаточного тепла. Значок остаточного тепла отображается
на дисплее в том случае, когда конфорка нагрета до такой температуры,
при которой можно получить ожог.
Русский - 16
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 16
2015-04-03
6:47:52
• Сохранение тепла : эта функция используется для сохранения тепла
приготовленного блюда. (На дисплее отобразится индикация " ".)
• Автоматический нагрев : эта функция позволяет автоматически
нагревать конфорку на самой высокой мощности. (На дисплее
отобразится индикация " ".)
Когда вода закипит, конфорка автоматически перейдет в режим менее
интенсивного нагрева.
Используйте функцию автоматического нагрева только для нагрева
воды. Никогда не оставляйте включенную варочную панель без
присмотра. Это может привести к возгоранию.
04 ДЕТАЛИ И ИХ ФУНКЦИИ
• Цифровые дисплеи. Четыре сектора на дисплее соответствуют четырем
конфоркам.
На них отображаются следующие сведения:
- — устройство включено,
- от до — выбранная степень нагрева,
- — остаточное тепло,
- — включена блокировка от детей,
— сообщение об ошибке; отображается, если сенсорная
-
кнопка удерживалась более 60 секунд,
— сообщение об ошибке; отображается, когда панель
-
перегревается при неправильной эксплуатации (например, когда на
включенной конфорке находится пустая посуда).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Русский - 17
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 17
2015-04-03
6:47:53
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Если в течение долгого периода времени одна из конфорок остается
включенной или если степень нагрева не выбрана, эта конфорка будет
автоматически выключена.
Остаточное тепло будет обозначено индикацией (что значит "горячо")
на соответствующем секторе цифрового дисплея.
Конфорки отключаются по прошествии следующих периодов времени.
Степень нагрева
Выключение
1-3
По прошествии 6 часов
4-6
По прошествии 5 часов
7-9
По прошествии 3 часов
10-15
По прошествии 1 часа
Если панель перегрелась из-за неправильной эксплуатации, на
дисплее отобразится индикация
.
Панель будет выключена.
Если одна или несколько конфорок отключатся до истечения
указанного времени, обратитесь к разделу "Устранение
неисправностей".
Другие условия, при которых конфорка может отключиться.
Все конфорки немедленно отключатся в случае выкипания воды и
попадания ее на панель управления.
Функция автоматического выключения также сработает при
соприкосновении панели управления с мокрой тряпкой. В обоих
случаях устройство необходимо будет включить повторно,
используя сенсорную кнопку включения/выключения . Перед
этим следует убрать воду или тряпку с панели.
Русский - 18
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 18
2015-04-03
6:47:53
ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При выключении питания символ и информация об остаточном
тепле исчезнут. При этом опасность получения ожога сохранится.
Поэтому всегда следует соблюдать осторожность, находясь рядом
с панелью.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Если по какой-либо причине температура на одной из конфорок
превысит безопасный уровень, для соответствующей конфорки
автоматически включится режим менее интенсивного нагрева.
перед началом работы
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
При выключении отдельной конфорки или всей панели наличие
остаточного тепла будет показано на соответствующем секторе
цифрового дисплея с помощью индикации (что значит "горячо").
После выключения конфорки индикатор остаточного тепла будет
отображаться до тех пор, пока конфорка не остынет.
Остаточное тепло можно использовать для размораживания или
сохранения тепла пищи.
Горящий индикатор остаточного тепла указывает на возможность
получения ожога.
ПЕРВАЯ ЧИСТКА
Протрите стеклокерамическую поверхность тряпкой, смоченной
специальным чистящим средством для стеклокерамических кухонных
поверхностей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Они
могут повредить поверхность.
Русский - 19
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 19
2015-04-03
6:47:53
использование панели
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ
Чем качественнее посуда, тем лучше результаты.
• Качество посуды можно определить по ее основанию. Чем толще и
ровнее основание, тем лучше.
• При покупке новой посуды обращайте особое внимание на диаметр
ее основания. Производители часто пишут только диаметр верхнего
обода.
• Использование кастрюль с медным или алюминиевым основанием
может привести к появлению пятен на стеклокерамической
поверхности. Такие пятна очень сложно или невозможно удалить.
• Не используйте посуду с поврежденным основанием, которое имеет
неровные края или грат. Такая посуда может оставить на поверхности
панели царапины.
• Основание холодной посуды обычно вогнуто немного внутрь. При
этом выпуклость недопустима.
• Перед использованием специальной посуды, например скороварки,
сотейника или посуды вок, изучите инструкцию производителя.
Русский - 20
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 20
2015-04-03
6:47:53
Советы по экономии энергии
Соблюдение следующих правил позволит вам снизить
потребление энергии.
• Грязь на конфорках и
основании посуды повышает
потребление энергии.
• По возможности плотно
закрывайте посуду
крышками.
Правильно!
Неправильно!
• Выключайте конфорки
за некоторое время до
окончания приготовления
пищи, чтобы использовать
остаточное тепло для
сохранения температуры
пищи или размораживания.
• Размер основания сковороды должен соответствовать размеру
конфорки.
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
• Всегда включайте конфорку
тогда, когда на ней уже стоит
посуда.
• Использование скороварки позволяет сократить время
приготовления до 50 %.
Русский - 21
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 21
2015-04-03
6:47:53
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ КНОПОК
Кончиком подушечки указательного пальца прикоснитесь к нужной
области сенсорной панели и удерживайте, пока соответствующий
дисплей не загорится или не погаснет, или пока не будет включена
необходимая функция.
Одновременно можно прикасаться только к одной сенсорной кнопке,
когда устройство работает. Если коснуться панели всей подушечкой
пальца, соседняя сенсорная кнопка может также активироваться.
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке блокировки
отпускайте ее в течение 3 секунд.
2. Включение прибора осуществляется
путем нажатия сенсорной кнопки
включения/выключения .
Коснитесь и удерживайте сенсорную
кнопку включения/выключения
в течение 1 секунды. На дисплее
отобразится индикация .
и не
примерно 1 сек.
После включения устройства нажатием сенсорной кнопки
включения/выключения в течение 10 секунд необходимо
выбрать степень нагрева. В противном случае в целях
безопасности устройство выключится автоматически.
Русский - 22
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 22
2015-04-03
6:47:53
ВЫБОР КОНФОРКИ И СТЕПЕНИ НАГРЕВА
1. Для выбора конфорки прикоснитесь к
соответствующей кнопке.
Если несколько сенсорных кнопок удерживаются более
60 секунд, на дисплее степени нагрева отобразится индикация
. Для сброса настройки прикоснитесь к сенсорной кнопке
включения/выключения .
Для использования тройной зоны, двойной зоны или зоны
для кастрюль коснитесь сенсорной кнопки соответствующей
выбранной зоны.
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
2. Чтобы выбрать и отрегулировать
уровень мощности для приготовления,
коснитесь нужного селектора степени
нагрева.
Русский - 23
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 23
2015-04-03
6:47:54
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Полное выключение прибора осуществляется нажатием сенсорной
кнопки включения/выключения .
Коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения .
После выключения конфорки
или всей панели наличие
остаточного тепла будет
показано на соответствующих
секторах цифрового дисплея
индикацией (что значит
"горячо").
ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ
Для выключения конфорки установите
значение с помощью селектора
степени нагрева на панели управления.
Для быстрого выключения
конфорки прикоснитесь два раза к
соответствующей кнопке.
Русский - 24
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 24
2015-04-03
6:47:54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке
блокировки и не отпускайте ее в
течение 3 секунд.
В качестве подтверждения раздастся
звуковой сигнал.
примерно 3 сек.
2. Прикоснитесь к любой сенсорной
кнопке.
На дисплее отобразится индикация ,
сигнализируя, что блокировка от детей
включена.
3. Для выключения блокировки от детей снова коснитесь и
удерживайте сенсорную кнопку блокировки в течение
3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой
сигнал.
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
Блокировку от детей можно использовать для предотвращения
случайного включения конфорки и варочной поверхности.
Кроме того, панель управления, за исключением сенсорной
кнопки включения/выключения , можно заблокировать для
предотвращения случайного изменения настроек, например при
протирании панели тряпкой.
Включение/выключение блокировки от детей
После выключения устройства через несколько минут в целях
безопасности автоматически активируется блокировка от
детей.
Русский - 25
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 25
2015-04-03
6:47:54
ТАЙМЕР
Таймер можно использовать двумя способами.
Использование таймера для автоматического выключения
Если установить определенное время для конфорки, она отключится
по прошествии указанного времени. Эту функцию можно использовать
одновременно для нескольких конфорок.
Использование таймера для отложенного старта
Таймер отложенного старта нельзя использовать при включенной
конфорке.
Установка автоматического выключения
Функцию автоматического выключения можно устанавливать
только для включенных конфорок.
1. С помощью сенсорной кнопки
таймера выберите конфорку, для
которой необходимо задать время
автоматического отключения.
После выбора первой активной
конфорки при прикосновении к
сенсорной кнопке таймера соответствующий индикатор начнет
медленно мигать.
Например, передний индикатор слева соответствует передней
левой конфорке. На дисплее таймера появится индикация
.
Для выбора второй активной конфорки прикоснитесь к
еще раз.
сенсорной кнопке таймера
Русский - 26
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 26
2015-04-03
6:47:54
Для отображения времени, оставшегося для приготовления пищи на
какой-либо из конфорок, используйте сенсорную кнопку таймера .
Соответствующий индикатор начнет медленно мигать.
Для изменения настройки используются селекторы настроек
таймера ( или ). По прошествии установленного периода времени
конфорка автоматически выключится, в качестве подтверждения
прозвучит звуковой сигнал и отобразится индикатор таймера.
Для быстрой смены настроек нажмите и удерживайте сенсорные
кнопки или , пока не отобразится нужное значение.
Если сначала прикоснуться к сенсорной кнопке , настройка
начнется со значения 99 минут; если сначала прикоснуться к
сенсорной кнопке , настройка начнется со значения 1 минута.
Таймер отложенного старта
Для использования таймера отложенного старта устройство
должно быть включено, но при этом все конфорки отключены.
1. Коснитесь сенсорной кнопки таймера .
На дисплее таймера появится индикация
.
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
2. С помощью селектора
настроек таймера ( или
) установите необходимое
значение времени, например
15 минут, по прошествии
которого конфорка
автоматически выключится.
Функция автоматического выключения установлена.
2. Установите необходимый период времени с помощью
соответствующего селектора настроек таймера ( или ).
Функция таймера отложенного старта теперь включена,
оставшееся время отображается на дисплее.
Для настройки оставшегося времени прикоснитесь к сенсорной
кнопке таймера и измените настройку с помощью
соответствующего селектора настроек таймера ( или ).
Русский - 27
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 27
2015-04-03
6:47:55
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ БЛЮД
Цифры в таблице ниже приведены в качестве ориентира. Настройки
нагрева для различных способов приготовления пищи зависят от
нескольких условий, включая качество используемой посуды и
количество приготавливаемой пищи.
Настройка
Способ
приготовления
Примеры использования
14-15
Нагрев
Пассировка
Жарка
Нагрев большого объема жидкости, варка макарон,
обжарка мяса (обжарка мяса для гуляша, тушение мяса)
10-13
Интенсивный
Жарка
Стейк, филей, картофельные оладьи, колбаса, блины/
лепешки
8-9
Жарка
6-7
Кипячение
3-5
Приготовление на пару
Тушение
Кипячение
1-2
Растапливание
Шницель/отбивные, печень, рыба, котлеты, яичница
Кипячение до 1,5 л жидкости, варка картофеля, овощей
Приготовление пищи на пару и тушение небольшого
количества овощей, варка риса и приготовление
молочных блюд
Растапливание масла, растворение желатина,
растапливание шоколада
Примечание
• Значения степени нагрева в таблице выше приведены только для
справки.
• Корректировка этих настроек зависит от конкретной посуды и
приготавливаемой пищи.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ
1. Для выбора конфорки
прикоснитесь к соответствующей
кнопке.
Русский - 28
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 28
2015-04-03
6:47:55
2. Коснитесь сенсорной кнопки
автоматического нагрева.
Время
Постоянный
автоматического
уровень
нагрева (прибл.)
мощности
[мин. : сек.]
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Время
Постоянный
автоматического
уровень
нагрева (прибл.)
мощности
[мин. : сек.]
1
2 : 00
9
2 : 50
2
2 : 25
10
2 : 50
3
4 : 00
11
2 : 50
4
4 : 25
12
2 : 50
5
5 : 00
13
3 : 20
6
6 : 00
14
3 : 20
7
7 : 40
15
-
8
2 : 50
05 ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
3. Задайте температуру, которую следует
поддерживать после автоматического
нагрева.
Конфорка автоматически включается
на самый высокий уровень
мощности, а затем переключается на
предварительно выбранный постоянный уровень мощности.
Время автоматического нагрева зависит от выбранного
постоянного уровня мощности.
Никогда не оставляйте включенную варочную панель без присмотра.
Это может привести к возгоранию.
Функция автоматического нагрева предназначена для приготовления
пищи с использованием небольшого количества воды для
сохранения питательных веществ.
Функция автоматического нагрева не предназначена для
приготовления блюд с использованием большого количества воды.
Русский - 29
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 29
2015-04-03
6:47:55
чистка и уход
ПАНЕЛЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чистящее средство не должно соприкасаться с нагретой
стеклокерамической поверхностью. Чистящее средство необходимо смыть
чистой водой перед нагреванием, поскольку оно может разъесть горячую
поверхность. Не используйте такие интенсивные чистящие средства,
как аэрозоли для чистки решетки для гриля и духовки, губки с грубыми
волокнами или шлифующие чистящие средства для кухонной посуды.
Очищайте стеклокерамическую поверхность после каждого использования,
пока она сохраняет тепло. Это предотвратит засыхание на поверхности
пролитой жидкости. Удаляйте осадок, следы воды, капли жира и пятна
на металле с помощью имеющегося в продаже средства для чистки
стеклокерамики или нержавеющей стали.
Легкие загрязнения
1. Протирайте стеклокерамическую поверхность влажной тряпкой.
2. Затем следует протереть ее чистой сухой тряпкой. Чистящее средство не
должно остаться на поверхности.
3. Раз в неделю следует тщательно очищать
стеклокерамическую варочную поверхность с
помощью имеющегося в продаже средства для
чистки стеклокерамики или нержавеющей стали.
4. После использования средства протирайте
стеклокерамическую поверхность тряпкой,
смоченной достаточным количеством чистой
воды, а затем – сухой чистой тканью без ворса.
Въевшиеся загрязнения
1. Для удаления остатков пищи и брызг, въевшихся в поверхность,
используйте специальный скребок для стекла.
2. Расположите скребок под углом к керамической поверхности.
3. Удалите загрязнение, соскоблив его заостренным концом скребка.
Скребки для стекла и чистящие средства для стеклокерамической
поверхности можно приобрести в специализированных розничных
магазинах.
Русский - 30
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 30
2015-04-03
6:47:55
Проблемные загрязнения
1. Удаляйте пригоревший сахар, расплавленный пластик,
алюминиевую фольгу и другие подобные материалы скребком
для стекла сразу, пока они горячие.
При очистке скребком для стекла горячей конфорки есть
риск получения ожога.
2. Очищайте панель как обычно, когда она
охлаждена.
Если конфорка, на которой пригорело какоелибо вещество, совсем остыла, нагрейте ее
для очистки.
Царапины и темные пятна на
стеклокерамической поверхности,
появившиеся в результате использования
посуды с острыми краями, например, удалить нельзя. Однако
они не влияют на работу панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
06 ЧИСТКА И УХОД
Русский - 31
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 31
2015-04-03
6:47:55
РАМА ПАНЕЛИ (ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Не чистите раму панели уксусом, лимонным соком или средствами
для чистки от накипи. Это может привести к появлению на ней
мутных пятен.
1. Протрите раму влажной тряпкой.
2. Смочите засохшую грязь мокрой тряпкой. Затем вытрите насухо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА
• Не используйте панель в качестве рабочей поверхности или
для хранения вещей.
• Не включайте конфорку, если на ней нет посуды или если
посуда пустая.
• Стеклокерамика очень надежна и устойчива к температурным
воздействиям, однако она не является небьющейся.
Она может разбиться в результате падения на нее острого или
тяжелого предмета.
• Не ставьте посуду на раму панели. Это может привести к
появлению царапин и повреждению покрытия.
• Старайтесь не капать кислыми жидкостями, такими как уксус,
лимонный сок или средства от накипи, на раму панели: от них
остаются мутные пятна.
• Если на горячую конфорку попадет и расплавится сахар или
продукт, содержащий сахар, то его нужно удалить скребком
сразу, еще горячим. Если такая масса остынет, то при ее
удалении можно повредить поверхность.
• Не кладите на стеклокерамическую поверхность легкоплавкие
предметы и материалы, такие как пластик, алюминиевая
фольга, фольга для выпечки. Если на панели расплавилось чтото подобное, немедленно удалите это скребком.
Русский - 32
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 32
2015-04-03
6:47:55
гарантия и обслуживание
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Что делать, если конфорки не работают?
Возможные причины
• Предохранитель во внутренней проводке (закрытый плавкий
предохранитель) поврежден. Если предохранители срабатывают
несколько раз, вызовите уполномоченного электрика.
• Устройство включено неправильно.
• Индикаторы на панели управления не светятся.
• Конфорка не включена.
• Для конфорок выбрана неподходящая степень нагрева.
07 ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Незначительные неполадки можно устранить самостоятельно,
руководствуясь следующими инструкциями. Если советы, приведенные ниже,
не помогают, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
Ремонт может осуществлять только квалифицированный
технический специалист. Неквалифицированный ремонт
способен подвергнуть пользователя существенной опасности.
Если потребуются ремонтные услуги, обращайтесь в местный
сервисный центр.
Что делать, если конфорки не включаются?
Возможные причины
• С момента нажатия сенсорной кнопки включения/выключения
прошло более 10 секунд (см. раздел "Включение устройства").
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита
жидкостью.
Что делать, если на панели управления погасли все индикаторы, кроме
индикатора остаточного тепла ?
Это может быть вызвано одной из двух причин.
• Случайно нажата сенсорная кнопка включения/выключения.
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита
жидкостью.
Русский - 33
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 33
2015-04-03
6:47:56
Что делать, если индикатор остаточного тепла не отображается на
панели управления после выключения конфорок?
Проверьте следующие причины:
• Конфорка была включена ненадолго и не успела сильно
нагреться. Если конфорка успела нагреться, обратитесь в
местный сервисный центр.
Что делать, если конфорка не включается или не выключается?
Это может быть вызвано несколькими причинами.
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита
жидкостью.
• Включена блокировка от детей.
Что делать, если на панели управления отображается индикация
?
Проверьте следующее:
• Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита
жидкостью. Для сброса настройки нажмите сенсорную кнопку
включения/выключения.
Какие действия необходимо предпринять, если конфорка не горит
красным?
• Выбранная температура конфорок поддерживается датчиком,
осуществляющим включение и выключение конфорок. Таким
образом, конфорки не всегда должны гореть красным. Если
выбран режим медленного огня, конфорка будет выключаться
и включаться чаще, чем при высокой мощности. При высокой
мощности конфорки также будут периодически включаться и
выключаться.
Что делать, если на панели управления отображается индикация
?
Проверьте следующее:
• Варочная панель перегрелась из-за неправильной
эксплуатации.
• После того как панель остынет, коснитесь сенсорной кнопки
включения/выключения для сброса настройки.
Если неисправность будет вызвана неправильной эксплуатацией
устройства, то услуги по ее устранению (в том числе и вызов
технического специалиста сервисного центра) придется оплатить
даже в рамках гарантийного срока.
Русский - 34
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 34
2015-04-03
6:47:56
ОБСЛУЖИВАНИЕ
07 ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
При возникновении неисправности сначала попробуйте устранить
ее самостоятельно, следуя инструкциям в разделе "Устранение
неисправностей".
Если своими силами справиться не удалось, руководствуйтесь
следующими инструкциями.
Неисправность вызвана техническим дефектом?
Если да, обратитесь в местный сервисный центр.
Подготовьтесь к разговору заранее. Это упростит процесс
диагностики и позволит быстро решить, нужен ли визит
специалиста.
Будьте готовы ответить на следующие вопросы.
• В чем заключается проблема?
• При каких условиях наблюдается неисправность?
Готовясь к разговору, спишите модель и серийный номер
устройства. Эти сведения приведены в таблице технических
данных.
• Описание модели
• Серийный номер (15 знаков)
Для удобства рекомендуем сразу записать эти сведения здесь.
Модель:
Серийный номер:
В каких случаях с пользователя взимается плата даже в рамках
гарантийного периода?
• Если окажется, что пользователь мог самостоятельно устранить
неисправность с помощью советов из раздела "Устранение
неисправностей".
• Если сотруднику сервисного центра пришлось сделать
несколько выездов на место из-за того, что он не получил
сразу всю необходимую информацию и, например, вынужден
был возвращаться за запасными деталями. Чтобы не
нести дополнительные расходы, заранее подготовьтесь к
телефонному разговору со специалистом, как описано выше.
Русский - 35
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 35
2015-04-03
6:47:56
технические параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Ширина
Глубина
Высота
Размеры монтажного Ширина
проема
Глубина
Радиус
закругления
угла
Напряжение для подключения
Максимальная полезная выходная
мощность
Вес
Нетто
Брутто
Размеры устройства
590 мм
505 мм
52 мм
560 мм
490 мм
3 мм
220-240 В ~ 50/60 Гц
7,1 кВт
8,2 кг
10,7 кг
КОНФОРКИ
Положение
Передняя левая
Диаметр
Мощность
120 / 175 / 215 мм
800 / 1600 / 2300 Вт
Задняя левая
148 мм
1200 Вт
Задняя правая
170/265 мм
1500/2400 Вт
148 мм
1200 Вт
Передняя правая
Русский - 36
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 36
2015-04-03
6:47:56
заметки
08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Русский - 37
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 37
2015-04-03
6:47:56
заметки
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 38
2015-04-03
6:47:56
заметки
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 39
2015-04-03
6:47:56
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00674A-00
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_RU.indd 40
2015-04-03
6:47:56
CTR264KC01
Ceramic Glass Hob
user & installation manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 1
2015-04-03
6:49:04
contents
USING THIS MANUAL
4
Important safety symbols and
precautions
SAFETY INSTRUCTIONS
5
Safety instructions
DISPOSAL INSTRUCTIONS
9
9
Disposing of the packaging material
Proper disposal of your old appliance
4
5
9
INSTALLING THE HOB
10
PARTS AND FEATURES
15
BEFORE YOU BEGIN
19
10 Safety instructions for the installer
11 Connecting to the mains power supply
13 Installing into the countertop
15 Cooking zones
15 Control panel
16Components
16 The key features of your appliance
18 Safety shutoff
19 Residual heat indicator
19 Temperature detection
19 Initial cleaning
English - 2
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 2
2015-04-03
6:49:04
HOB USE
20
CLEANING AND CARE
30
WARRANTY AND SERVICE
33
TECHNICAL DATA
36
20 Using suitable cookware
22 Using the touch control sensors
22 Switching the appliance on
23 Select cooking zone and heat setting
24 Switching the appliance off
24 Switching a cooking zone off
25 Using the child safety lock
26Timer
28 Suggested settings for cooking
specific foods
28 Auto heat up
30Hob
32 Hob frame (option)
32 To avoid damaging your appliance
33 FAQs and troubleshooting
35Service
36 Technical data
36 Cooking rings
English - 3
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 3
2015-04-03
6:49:04
using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention
to the safety information contained in the following section, before using
your appliance. Keep this manual for future reference. If transferring
ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to
the new owner.
IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
Hazards or unsafe practices that may result in
WARNING severe personal injury or death.
Hazards or unsafe practices that may result in
CAUTION minor personal injury or property damage.
To reduce the risk of fire, explosion, electric
shock, or personal injury when using your hob,
CAUTION follow these basic safety precaution
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent
electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
English - 4
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 4
2015-04-03
6:49:05
safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical
and safety standards. However, as manufacturers we also believe it is our
responsibility to familiarize you with the following safety instructions.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Appliance should allow the disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
WARNING: If the surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the hob.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used to clean the product.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
English - 5
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 5
2015-04-03
6:49:05
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the hob glass since they can scratch
the surface, which may result in shattering of the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance. The use of
inappropriate guards can cause accidents.
English - 6
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 6
2015-04-03
6:49:05
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and
grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified
service personnel. Repairs carried out by unqualified
individuals may cause injury or serious malfunction. If
your appliance is in need of repair, contact your local
service centre. Failure to follow these instructions may
result in damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after
they have been installed in cabinets and workplaces that
conform to the relevant standards. This ensures sufficient
protection against contact for electrical units as required
by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or
splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the
possibility of electric shock. Do not use your hob until the
glass surface has been replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products
wrapped in aluminium foil or frozen foods packaged in
aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can
produce steam pressure. Which may cause the pan to
jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan
are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
English - 7
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 7
2015-04-03
6:49:05
This appliance is to be used only for normal cooking
and frying in the home. It is not designed for
commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into
mains sockets near the hob. Mains leads must not
come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never
leave surface units unattended when preparing foods
in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may
cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used
carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the
hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
WARNING : Users with Pacemakers and Active Heart
Implants must keep their upper body at a minimum
distance of 30 cm from induction cooking zones
when turned on. If in doubt, you should consult the
manufacturer of your device or your doctor. (Induction
hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and
care instructions contained in this manual.
English - 8
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 8
2015-04-03
6:49:05
disposal instructions
WARNING
DISPOSING OF THE PACKAGING MATERIAL
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam parts
are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a
source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and
remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your local
refuse department or council.
02 DISPOSAL INSTRUCTIONS
WARNING
English - 9
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 9
2015-04-03
6:49:05
installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by
qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not
cover any damage that may occur as a result of improper
installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
• A device must be provided in the electrical installation that allows
the appliance to be disconnected from the mains at all poles with a
contact opening width of at least 3 mm. Suitable isolation devices
include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to be
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN
60335 - 2 - 6. This type of appliance may be installed with a high
cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the
stability requirements of DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed
with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits
must be completely filled with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs
must be bonded in place with a suitable artificial resin or mixed
adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface
without any gaps. Additional silicon sealant must not be applied;
this would make removal more difficult when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
• A board is to be installed underneath the hob.
English - 10
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 10
2015-04-03
6:49:05
CONNECTING TO THE MAINS POWER SUPPLY
Before connecting, check that the nominal voltage of the
appliance, that is, the voltage stated on the rating plate,
corresponds to the available supply voltage. The rating plate is
located on the lower casing of the hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to
circuit.
The heating element voltage is AC 230 V~. The appliance also
works perfectly on networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that
allows the appliance to be disconnected from the mains at
all poles with a contact opening width of at least 3 mm, eg.
automatic line protecting cut - out, earth leakage trips or fuse.
A type H05RN - F cable or one of a higher grade must be used as
the mains connecting cable.
WARNING
Nominal cross-sectional area (mm2)
1N~
> 25 and ≤ 32
≥ 2.5
2N~
> 10 and ≤ 16
≥ 1.5
03 INSTALLING THE HOB
Rated current of appliance (A)
The connection must be carried out as shown in the diagram.
The connecting links should be fitted according to the appropriate
connection diagram.
The earth lead is connected to terminal. The earth lead must be
longer than leads carrying electric current.
The cable connections must be made in accordance
with regulations and the terminal screws tightened
securely.
The connecting cable is to be secured with the mains cable cleat
and the covering closed by pressing firmly (locking into place).
Before switching on for the first time, any protective foil or stickers
must be removed from the ceramic glass surface.
WARNING
English - 11
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 11
2015-04-03
6:49:05
Once the hob is connected to the mains supply, check that all
cooking zones are ready for use by briefly switching each on
in turn at the maximum setting with suit- able cookware.
WARNING
When the hob is powered on for the first time, all displays light
and the child safety lock is activated.
< 1N ~ >
POWER CABLE
Pole No.
1
2
3
4
WARNING
WARNING
< 2N ~ >
METAL CONNECTOR
Wire Connection
POWER CABLE
L
Connect with Pole-1 by metal connector
Connect with Pole-2 by metal connector
N
Ground
Pole No.
1
2
3
4
METAL CONNECTOR
Wire Connection
L-1
L-2
Connect with Pole-2 by metal connector
N
Ground
Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation
of house connection and appliance (connection schemes);
otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper
installation.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
its service agent.
English - 12
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 12
2015-04-03
6:49:06
INSTALLING INTO THE COUNTERTOP
Min. 50 mm
03 INSTALLING THE HOB
Make a note of the serial number on the appliance rating plate
prior to installation.
This number will be required in the case of requests for
service and is no longer accessible after installation, as it is on
the original rating plate on the underside of the appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance
requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws
before mounting the hob onto the brackets.
ø6
x4
90 °
R3
560±1
490±1
600
min. 20
50
English - 13
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 13
2015-04-03
6:49:06
90 °
x4
ø2
=
490±1
100
100
=
English - 14
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 14
2015-04-03
6:49:06
parts and features
COOKING ZONES
Single cooking zone 1200 W
mm
04 PARTS AND FEATURES
148
Casserole cooking zone 2400 W
265 mm
170 mm
5
m
m
m
8m
5
17
/
20
1
/2
14
1
Control panel
Triple cooking zone 2300 W
Single cooking zone 1200 W
CONTROL PANEL
Indicators for Heat settings and
residual heat
Casserole zone
control sensor
Triple cooking zone control sensor
Timer indicator and
control sensor
Cooking zone selectors
Keep warm
Auto heat up
On/Off control sensor
Setting control sensor (Slide control)
Lock control sensor
English - 15
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 15
2015-04-03
6:49:06
COMPONENTS
Ceramic Glass
Hob
Installation
Brackets
Screws
THE KEY FEATURES OF YOUR APPLIANCE
• Ceramic glass cooking surface: The appliance has a ceramic
glass cooking surface and four rapid - response cooking zones.
The hob’s powerful radiant heater elements significantly shorten
the amount of time required for the zones to heat up.
• Touch control sensors: Your appliance is operated using
touch control sensors.
• Easy cleaning: The advantage of the ceramic glass cooking
surface and the control sensors is their accessibility for
cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
• On/Off sensor: The “On/Off” control sensor provides the
appliance with a separate mains switch. Touching this sensor
switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators: Digital displays and indicator
lights provide information about settings and activated
functions, as well as the presence of residual heat in the various
cooking zones.
• Safety shutoff: A safety shutoff ensures that cooking zones
switch off automatically after a period of time if the setting has
not been changed.
• Residual heat indicator: An icon for residual heat appears in
the display if the cooking zone is so hot that there is a risk of
burning.
English - 16
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 16
2015-04-03
6:49:06
• Keep warm
: Use this function to keep warm cooked food.
(The display will show ‘ ’.)
• Auto heat up
: Use this function to heat automatically at the
highest power level. (The display will show ‘ ’.)
After completion, cooking zone will automatically reduce to a
lower power level.
Use Auto heat up function only to heat water.
Never leave the hob unattended when in use.
This may result in fire.
04 PARTS AND FEATURES
• Digital displays: The four display fields are assigned to the four
cooking zones.
They show the following information:
-
the appliance has been switched on,
to selected heat settings,
-
residual heat,
-
-
the child lock is activated
-
error message, the sensor has been touched for
longer than 60 seconds.
-
error message, when the hob is overheated because
of abnormal operation. (example : operation with empty
cookware)
WARNING
English - 17
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 17
2015-04-03
6:49:07
SAFETY SHUTOFF
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting
is not adjusted after an extended period of time, that particular
cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with (for “hot”) in the
digital displays corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 3 hours
10-15
After 1 hours
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
will be displayed.
And the Hob will be switched off.
Should one or more of the cooking zones switch off
before the indicated time has elapsed, see the section
“Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if
liquid boils over and lands on the control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a
damp cloth on the control panel. In both of these instances,
the appliance will need to be switched on again using the
main On/Off control sensor after the liquid or the cloth
has been removed.
English - 18
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 18
2015-04-03
6:49:07
RESIDUAL HEAT INDICATOR
WARNING
WARNING
If the power supply is interrupted, the symbol will go out
and information about residual heat will no longer be available.
However, it may still be possible to burn yourself. This can be
avoided by always taking care when near the hob
TEMPERATURE DETECTION
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones
were to exceed the safety levels, should this happen then the
cooking zone will automatically reduce to a lower power level.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the
presence of residual heat is shown with an (for “hot”) in the
digital display of the appropriate cooking zones. Even after the
cooking zone has been switched off, the residual heat indicator
goes out only after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a
risk of burns.
before you begin
INITIAL CLEANING
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic
cooktop glass cleaner.
WARNING
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be
damaged.
English - 19
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 19
2015-04-03
6:49:07
hob use
USING SUITABLE COOKWARE
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should
be as thick and flat as possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter
of the base. Manufacturers often give only the diameter of the
upper rim.
• Pots with aluminium or copper bases can cause metallic
discolouration on the ceramic glass surface. The discolouration
is very difficult or impossible to remove.
• Do not use pans which have damaged bases with rough edges
or burrs. Permanent scratching can occur if these pan are slid
across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards
(concave). They should never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure
cooker, a simmering pan, or a wok, please observe the
manufacturer’s instructions.
English - 20
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 20
2015-04-03
6:49:07
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following
points.
• Dirty cooking zones and
pan bases increase power
consumption.
• When possible, position
the lids firmly on the
pots and pans to cover
completely.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
• Always position pots and
pans before switching on
the cooking zone.
Right!
Wrong!
• Switch the cooking
zones off before the end
of the cooking time to
use the residual heat for
keeping foods warm or for
thawing.
• The base of the pan should be the same size as the
cooking zone.
• Using a pressure cooker reduces cooking times by up to
50%.
English - 21
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 21
2015-04-03
6:49:08
USING THE TOUCH CONTROL SENSORS
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with
the tip of your pointed finger until the relevant displays illuminate or
go out, or until the desired function is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when
operating the appliance. If your finger is too flat on the panel, an
adjacent sensor may be actuated as well.
SWITCHING THE APPLIANCE ON
1.Touch the Lock control
seconds.
sensor for approximately 3
2.The appliance is switched on using
the On/Off control sensor.
Touch the On/Off control
sensor for 1 second. The digital
displays will show .
approx. 1 sec.
After the On/Off control sensor has been actuated
to switch on your appliance, a heat setting must be
selected within approximately 10 seconds. Otherwise,
the appliance will switch itself off for safety reasons.
English - 22
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 22
2015-04-03
6:49:08
SELECT COOKING ZONE AND HEAT SETTING
1.For selecting the cooking zone,
touch the corresponding cooking
zone’s key.
If more than one sensor is pressed for longer than 60
seconds,
will show in the heat setting display. To
reset, touch the On/Off control sensor.
By using the triple zone, double zone or casserole zone,
touch the each zone control sensor.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.For setting and adjusting the power
level for cooking, touch the Heat
setting selectors.
English - 23
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 23
2015-04-03
6:49:08
SWITCHING THE APPLIANCE OFF
To completely switch off the appliance, use the On/Off
control sensor.
Touch the On/Off control sensor.
After switching off a single
cooking zone or the
entire cooking surface,
the presence of residual
heat will be indicated in
the digital displays of the
corresponding cooking
zones in the form of an
(for “hot”).
SWITCHING A COOKING ZONE OFF
To switch off a cooking zone, return
the setting to by using the control
panel’s heat setting.
To switch off more quickly, touch
the corresponding cooking zone’s
key twice.
English - 24
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 24
2015-04-03
6:49:08
USING THE CHILD SAFETY LOCK
1.Touch the Lock control sensor
for approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as
confirmation.
approx 3 sec.
2.Touch any control sensor.
will appear in the displays,
indicating the child safety lock has
been activated.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
You can use the child safety lock to safeguard against
unintentionally turning on a cooking zone and activating the
cooking surface.
Also the control panel, with the exception of the On/Off
control sensor, can be locked in order to prevent the
settings from being changed unintentionally, for example, by
wiping over the panel with a cloth.
Switching the child safety lock on / off
3.For switching the child safety lock off, touch the Lock
control sensor again for 3 seconds. An acoustic signal
will sound as confirmation.
After switching off the appliance, child safety lock will be
activated automatically within some minutes for safety
reasons.
English - 25
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 25
2015-04-03
6:49:09
TIMER
There are two ways to use the timer:
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will
shut itself off once this period of time has elapsed. This function
can be used for multiple cooking zones simultaneously.
Using the timer to count down:
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been
switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety
shutoff must be switched on.
1.Using the Timer control
sensor, select the cooking zone for
which the safety shutoff time is to
be set.
After the first active cooking zone
is selected, touching the timer’s
control sensor will cause the corresponding indicator to
flash slowly.
For example, the front left indicator corresponds to the
will appear in the timer display.
front left cooking zone.
The next active cooking zone is selected by touching the
Timer control
sensor again.
English - 26
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 26
2015-04-03
6:49:09
To display the time remaining for any of the cooking zones,
use the Timer control
sensor.
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
The settings are reset using the Timer setting selectors (
or ). After the set period of time has elapsed, the cooking
zone automatically switches itself off, an acoustic signal
sounds as confirmation and the timer display indicates.
To make the settings more quickly, touch any of the
or
control sensors until the desired value is reached.
If the
control sensor is touched first, the time setting
will begin at 99 minutes; if the
control sensor is
touched first, the time setting will begin at 1 minute.
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
2.Use the Timer setting
selectors ( or ) to set
the desired amount of time,
for example, 15 minutes,
after which the cooking zone
will automatically switch itself
off.
The safety shutoff is now activated.
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be
switched on but all the cooking zones must be switched off.
1.Touch the Timer control
sensor.
will appear in the timer display.
2.Set the desired period of time using the Timer setting
selectors ( or ).
The countdown timer function is now activated and the
remaining time appears in the timer display.
To adjust the remaining time, touch the Timer control
sensor. and change the setting using the Timer setting
selectors ( or ).
English - 27
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 27
2015-04-03
6:49:09
SUGGESTED SETTINGS FOR COOKING SPECIFIC
FOODS
The figures in the table below are guidelines. The heat settings
required for various cooking methods depend on a number of
variables, including the quality of the cookware being used and the
type and amount of food being cooked.
Switch
Setting
Cooking
method
14-15
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
10-13
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
Examples for Use
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
1-2
Melting
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
Note
• The heat settings indicated in the table above are provided only
as guidelines for your reference.
• You will need to adjust the heat settings according to specific
cookware and foods.
AUTO HEAT UP
1.Touch the corresponding cooking
zone’s key.
English - 28
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 28
2015-04-03
6:49:09
2.Touch the Auto heat up
sensor.
Continued Auto heat up
power
time (approx.)
level
[min : sec]
WARNING
Auto heat
Continued up time
power level (approx.)
[min : sec]
1
2 : 00
9
2 : 50
2
2 : 25
10
2 : 50
3
4 : 00
11
2 : 50
4
4 : 25
12
2 : 50
5
5 : 00
13
3 : 20
6
6 : 00
14
3 : 20
7
7 : 40
15
-
8
2 : 50
05 BEFORE YOU BEGIN & HOB USE
3.Set the desired power level which
will be used after Auto heat up.
The cooking zone switches on
automatically at the highest power
level and then switches to the
continued power level which you
have previously selected. Auto heat up time depends on
which continued power level has been chosen.
Never leave the hob unattended when in use.
This may result in fire.
The Auto heat up function is designed for cooking using small
quantities of water to preserve nutrients.
The Auto heat up function is not suitable for food which is
cooked in large quantities of water.
English - 29
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 29
2015-04-03
6:49:10
cleaning and care
HOB
WARNING
Cleaning agents must not come into contact with a heated
ceramic glass surface: All cleaning agents must be removed
with adequate amounts of clean water after cleaning because
they can have a caustic effect when the surface becomes
hot. Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven
sprays, scouring pads or abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still
warm to the touch. This will prevent spillage from becoming
burnt onto the surface. Remove scales, watermarks, fat
drippings and metallic discolouration with the use of a
commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
Light Soiling
1.Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2.Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent
must not be left on the surface.
3.Thoroughly clean the entire ceramic
glass cooking surface once a week
with a commercially available ceramic
glass or stainless steel cleaner.
4.Wipe the ceramic glass surface using
adequate amounts of clean water and
rub dry with a clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1.To remove food that has boiled over and stubborn
splashes, use a glass scraper.
2.Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass
surface.
3.Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are available
from specialty retailers.
English - 30
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 30
2015-04-03
6:49:10
Problem Dirt
1.Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or
other materials with a glass scraper immediately and while
still hot.
There is a risk of burning yourself when the glass scraper
is used on a hot cooking zone:
2.Clean the hob as normal when it has
cooled down.
If the cooking zone on which something
has melted has been allowed to cool,
warm it up again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the
ceramic glass surface, caused, for
example, by a pan with sharp edges,
cannot be removed. However, they do not impair the
function of the hob.
WARNING
06 CLEANING AND CARE
English - 31
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 31
2015-04-03
6:49:10
HOB FRAME (OPTION)
Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob
frame; otherwise dull blemishes will appear.
1.Wipe the frame with a damp cloth.
2.Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
WARNING
TO AVOID DAMAGING YOUR APPLIANCE
• Do not use the hob as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the
hob or if the pan is empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature
shock, but it is not unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object
dropping onto the hob.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and
damage to the finish may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon
juice and descaling agents, onto the hob frame, since
such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into
contact with a hot cooking zone and melts, it should be
cleaned off immediately with a kitchen scraper while it
is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface
when removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example,
plastics, aluminium foil and oven foils, away from the
ceramic glass surface. If something of this nature melts
onto the hob, it must be removed immediately with a
scraper.
English - 32
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 32
2015-04-03
6:49:10
warranty and service
FAQS AND TROUBLESHOOTING
WARNING
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the
fuses trip a number of times, call an authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
07 WARRANTY AND SERVICE
A fault may result from a minor error that you can correct yourself
with the help of the following instructions. Do not attempt any
further repairs if the following instructions do not help in each
specific case.
Repairs to the appliance are to be performed only by a
qualified service technician. Improperly effected repairs may
result in considerable risk to the user. If your appliance needs
repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between
when the On/Off button was actuated and the desired
cooking zone switches on (see the section “Switching the
appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or
liquid.
What should I do if the display except for
indicator suddenly disappears?
the residual warmth
This could be a result of one of two possibilities:
• The On/Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or
liquid.
English - 33
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 33
2015-04-03
6:49:10
What should I do if, after the cooking zones have been switched
off, residual warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did
not become hot enough. If the cooking zone is hot, please
call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or
liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or
liquid. To reset, press the “On/Off” control sensor.
What does it mean when the burner does not glow red?
• The selected temperature of the cooking zone is
maintained by a sensor that cycles the zone on and off,
so the surface cooking area will not always glow red. If
you select a low heat setting, the heat will cycle on and
off more frequently than at higher settings. The heat also
cycles on and off at the highest setting.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The hob is overheated because of abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the “On/Off” control
sensor for resetting.
If you request a service call because of an error made in
operating the appliance, the visit from the customer service
technician may incur a charge even during the warranty
period.
English - 34
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 34
2015-04-03
6:49:10
SERVICE
07 WARRANTY AND SERVICE
Before calling for assistance or service, please check the section
“Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease
the process of diagnosing the problem and also make it
easier to decide if a customer service visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of
your appliance. This information is provided on the rating
plate as follows:
• Model description
• S / N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy
reference.
Model:
Serial
number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by
applying one of the solutions provided in the section
“Troubleshooting”.
• if the customer service technician has to make several
service calls because he was not provided with all of the
relevant information before his visit and as a result, for
example, has to make additional trips for parts. Preparing
for your phone call as described above will save you the
cost of these trips.
English - 35
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 35
2015-04-03
6:49:10
technical data
TECHNICAL DATA
Appliance
dimensions
Worktop cut - out
dimensions
Width
Depth
Height
Width
Depth
Corner radius
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight
Net
Gross
590 mm
505 mm
52 mm
560 mm
490 mm
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
7.1 kW
8.2 kg
10.7 kg
COOKING RINGS
Position
Front left
Rear left
Diameter
Power
120 / 175 / 215 mm
800 / 1600 / 2300 W
148 mm
1200 W
Rear right
170 / 265 mm
1500 / 2400 W
Front right
148 mm
1200 W
English - 36
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 36
2015-04-03
6:49:10
memo
08 TECHNICAL DATA
English - 37
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 37
2015-04-03
6:49:10
memo
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 38
2015-04-03
6:49:10
memo
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 39
2015-04-03
6:49:10
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00674A-00
CTR264KC01_ML_DG68-00674A-00_EN.indd 40
2015-04-03
6:49:10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement