Samsung NV70F7796ES Руководство пользователя

Samsung NV70F7796ES Руководство пользователя
‫‪NV70F7796ES‬‬
‫תנור מובנה‬
‫מדריך למשתמש ומדריך התקנה‬
‫דמיין את האפשרויות‬
‫תודה שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 1‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫השימוש במדריך זה‬
‫‪4‬‬
‫השימוש במדריך זה‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫החלפת נורה‬
‫הסרת הדלת‬
‫הסרת משטח הזכוכית של הדלת‬
‫פונקציה לחיסכון אוטומטי באנרגיה‬
‫התקנה‬
‫‪10‬‬
‫התקנה‬
‫בקרות התנור‬
‫‪11‬‬
‫בקרות התנור‬
‫אביזרים‬
‫‪11‬‬
‫אביזרים‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫‪13‬‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫שימוש בתנור‬
‫‪1 3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫שימוש בחללים‬
‫הגדרת פונקציית הבישול‬
‫הגדר טמפרטורה‬
‫שימוש במצב כפול‬
‫מצב כפול שימושי‬
‫חימום מהיר מראש אוטומטי שימושי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫עברית ‪2 -‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 2‬‬
‫הגדרת שעה‬
‫‪1 5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫הגדרת שעה‬
‫הגדרת קוצב זמן בישול‬
‫הגדרת קוצב זמן סיום‬
‫הגדרת התחלה מושהית‬
‫הגדרת קוצב זמן למטבח‬
‫הגדרות אחרות‬
‫‪1 6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫צליל‬
‫נורת תנור‬
‫נעילת ילדים‬
‫כיבוי‬
‫פונקציית הבישול‬
‫‪17‬‬
‫פונקציית הבישול‬
‫בישול אוטומטי‬
‫‪1 9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב בודד‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב עליון‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב תחתון‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב כפול‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫מדריך בישול‬
‫‪23‬‬
‫ניקוי וטיפול‬
‫‪29‬‬
‫גריל גדול‬
‫‪23‬‬
‫גריל חיסכון‬
‫‪23‬‬
‫רגיל‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬היצקוונוק ‪ +‬ןותחת םומיחאנו ממליצים לחמם את התנור‬
‫מראש במצב חימום תחתון ‪ +‬קונווקציה‪.‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪25‬‬
‫היצקוונוק ‪ +‬ןוילע םומיח‬
‫‪26‬‬
‫קונווקציה חיסכון‬
‫‪26‬‬
‫מצב כפול‬
‫‪27‬‬
‫מנות לניסיון‬
‫‪28‬‬
‫‪2 9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫ניקוי עצמי‬
‫ניקוי בקיטור (בהתאם לדגם)‬
‫משטח אמייל מזרז (בהתאם לדגם)‬
‫ניקוי ידני‬
‫ניקוי קולט המים‬
‫ניתוק המסילות הצדדיות (בהתאם לדגם)‬
‫ניקוי התקרה (בהתאם לדגם)‬
‫פתרון בעיות‬
‫קודי מידע‬
‫עברית ‪3 -‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 3‬‬
‫השימוש במדריך זה‬
‫תודה שבחרת בתנור מובנה מתוצרת ‪.SAMSUNG‬‬
‫מדריך זה למשתמש מכיל מידע חשוב על בטיחות והוראות המיועדות לסייע לך בהפעלה ובתחזוקה של המכשיר החשמלי שברשותך‪.‬‬
‫הקדש זמן מה לקריאת מדריך זה לבעלים לפני השימוש בתנור‪ ,‬ושמור חוברת זו לעיון בעתיד‪.‬‬
‫הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בטקסט של המדריך לבעלים‪:‬‬
‫חשוב‬
‫אזהרה או זהירות‬
‫הערה‬
‫הוראות בטיחות‬
‫ההתקנה של תנור זה חייבת להתבצע על ‪ -‬ידי חשמלאי מורשה‪ .‬המתקין אחראי לחיבור המכשיר החשמלי לרשת החשמל תוך הקפדה על המלצות הבטיחות‬
‫המתאימות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות גופנית‪,‬‬
‫חושית או שכלית‪ ,‬או שאין להם די ניסיון או ידע‪ ,‬אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם‬
‫שאחראי לבטיחותם‪ ,‬או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫אם כבל החשמל פגום‪ ,‬יש להחליפו בכבל או מכלול מיוחד הזמין מהיצרן או מסוכן שירות‬
‫מורשה‪( .‬דגם מסוג חיווט קבוע בלבד)‬
‫אם כבל החשמל ניזוק‪ ,‬יש להחליפו אצל היצרן‪ ,‬סוכן השירות או אדם אחר המוסמך לכך‬
‫כדי למנוע סכנה‪( .‬דגם מסוג כבל חשמל בלבד)‬
‫יש להקפיד למקם את המכשיר כך שניתן יהיה לנתקו בקלות מהחשמל לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫הניתוק יכול להתבצע באמצעות תקע נגיש או באמצעות התקנת מפסק בחיווט הקבוע‬
‫בהתאם לכללי החיווט‪.‬‬
‫במהלך השימוש המכשיר מתחמם‪ .‬יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי המכשיר החמים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש‪ .‬יש להרחיק ילדים קטנים‪.‬‬
‫אם מכשיר חשמלי זה כולל פונקציית ניקוי בקיטור או פונקציה לניקוי עצמי‪ ,‬יש לנגב נוזלים‬
‫שנשפכו ואת כל הכלים לפני השימוש באפשרויות הניקוי או הניקוי העצמי‪.‬‬
‫עברית ‪4 -‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 4‬‬
‫אם מכשיר חשמלי זה כולל פונקציה לניקוי עצמי‪ ,‬המשטחים עלולים להתחמם יותר‬
‫מהרגיל במהלך הניקוי ויש להרחיק ילדים מן המכשיר‪( .‬דגם עם פונקציית ניקוי בלבד)‬
‫השתמש בגשש הטמפרטורה המומלץ לתנור זה בלבד‪.‬‬
‫(בדגם גשש המשמש חיישן טמפרטורה בלבד)‬
‫אין להשתמש בניקוי בקיטור‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי דלת הזכוכית של‬
‫התנור מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח‪ ,‬וכתוצאה מכך אף לנפץ את הזכוכית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש‪.‬‬
‫יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבים שהתחממו‪.‬‬
‫יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל ‪ 8‬אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה‬
‫מתמדת‪.‬‬
‫‪ 01‬שימוש במדריך זה והוראות בטיחות‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של‬
‫התחשמלות‪.‬‬
‫מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל ‪ 8‬ומעלה ושל אנשים עם יכולות גופניות‪,‬‬
‫חושיות או שכליות מוגבלות‪ ,‬או היעדר ניסיון וידע‪ ,‬רק אם הם נמצאים תחת השגחה‬
‫או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות‬
‫הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות‪ .‬אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר‪ .‬אין לאפשר‬
‫לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה‪.‬‬
‫הטמפרטורה של המשטחים החיצוניים עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל‪.‬‬
‫הדלת של המשטח החיצוני עלולה להתחמם כאשר המכשיר פועל‪.‬‬
‫הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים צעירים מגיל ‪.8‬‬
‫המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק‬
‫נפרדת‪.‬‬
‫הנח את הצד המכופף מעלה של המסגרת מאחור‪ ,‬כדי לתמוך במצב‬
‫מנוחה בבישולים בעומסים מרובים‪( .‬בהתאם לדגם)‬
‫עברית ‪5 -‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 5‬‬
‫זהירות‬
‫אם התנור ניזוק בעת ההובלה‪ ,‬אל תחבר אותו‪.‬‬
‫רק חשמלאי מורשה מיוחד רשאי לחבר מכשיר חשמלי זה לרשת החשמל‪.‬‬
‫במקרה של תקלה או נזק למכשיר החשמלי‪ ,‬אל תנסה להפעיל אותו‪.‬‬
‫רק טכנאי מורשה רשאי לבצע תיקונים במכשיר‪ .‬תיקון בלתי הולם עלול לסכן אותך ואנשים אחרים‪ .‬אם התנור דורש תיקון‪ ,‬פנה למרכז השירות של‬
‫‪ Samsung‬או למשווק‪.‬‬
‫חוטי חשמל וכבלי חשמל אינם אמורים לבוא במגע עם התנור‪.‬‬
‫יש לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות מפסק אוטומטי או נתיך מאושר לשימוש‪ .‬אין להשתמש במתאם שקע או בכבל מאריך‪.‬‬
‫יש לנתק את המכשיר החשמלי מרשת החשמל בעת התיקון או הניקוי שלו‪.‬‬
‫יש להיזהר בעת חיבור מכשירים חשמליים לשקעים בקרבת התנור‪.‬‬
‫אם מכשיר חשמלי זה כולל פונקציית אידוי‪ ,‬אל תפעיל מכשיר זה כאשר מחסנית אספקת המים פגומה‪( .‬דגם עם פונקציית אידוי בלבד)‬
‫כאשר המחסנית סדוקה או שבורה‪ ,‬אל תשתמש בה‪ ,‬ופנה למרכז השירות הקרוב‪( .‬דגם עם פונקציית אידוי בלבד)‬
‫תנור זה נועד להכנת מזון ביתי בלבד‪.‬‬
‫במהלך השימוש‪ ,‬המשטחים הפנימיים של התנור מתחממים ועלולים לגרום לכוויות‪ .‬אל תיגע ברכיבי החימום או במשטחים הפנימיים של התנור לפני‬
‫שהיה להם זמן להתקרר‪.‬‬
‫לעולם אין לאחסן חומרים דליקים בתוך התנור‪.‬‬
‫משטחי התנור מתחממים כאשר המכשיר החשמלי מופעל בטמפרטורה גבוהה למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫בעת הבישול‪ ,‬היזהר בעת פתיחת דלת התנור משום שאוויר חם ואדים עלולים לצאת ממנו במהירות‪.‬‬
‫בעת הכנת מנות המכילות אלכוהול‪ ,‬האלכוהול עשוי להתאדות בשל הטמפרטורות הגבוהות והאדים עלולים לעלות באש אם יבואו במגע עם חלק חם של‬
‫התנור‪.‬‬
‫למען בטיחותך‪ ,‬אל תשתמש במכשירי ניקוי המופעלים בהתזה של מים או קיטור בלחץ גבוה‪.‬‬
‫יש להרחיק ילדים עד למרחק בטוח מהתנור כאשר הוא נמצא בשימוש‪.‬‬
‫יש להכין מזון קפוא כגון פיצה על הרשת הגדולה‪ .‬אם תבנית האפייה נמצאת בשימוש‪ ,‬היא עלולה להתעוות בשל השינוי הגדול בטמפרטורות‪.‬‬
‫אל תשפוך מים על תחתית התנור כאשר התנור חם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למשטח האמייל‪.‬‬
‫דלת התנור חייבת להישאר סגורה במהלך הבישול‪.‬‬
‫אל תכסה את תחתית התנור בנייר אלומיניום ואל תניח עליה תבניות אפייה או מגשים‪ .‬נייר האלומיניום חוסם את החום‪ ,‬מה שעלול לגרום נזק למשטחי‬
‫האמייל ולהוביל לפגיעה באיכות הבישול‪.‬‬
‫מיצי פירות יותירו כתמים שייתכן שלא ניתן יהיה להסיר ממשטחי האמייל של התנור‪ .‬בעת אפיית עוגות לחות במיוחד‪ ,‬השתמש בתבנית העמוקה‪.‬‬
‫אל תניח כלי אפייה על דלת התנור הפתוחה‪.‬‬
‫עברית ‪6 -‬‬
‫‪5:58:34‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 6‬‬
‫יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר החשמלי‪.‬‬
‫בעת פתיחה וסגירה של הדלת‪ ,‬יש להרחיק ילדים מהאזור‪ ,‬אחרת הם עלולים להיתקל בדלת או אצבעותיהם יכולות להיתפס בה‪.‬‬
‫אל תדרוך ואל תשב על הדלת‪ ,‬אל תישען עליה ואל תניח עליה פריטים כבדים‪.‬‬
‫אל תפתח את הדלת בכוח רב מדי‪ ,‬שלא לצורך‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תנתק את המכשיר מרשת החשמל גם לאחר שסיימת את הבישול‪.‬‬
‫‪ 01‬שימוש במדריך זה והוראות בטיחות‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשאיר דלת פתוחה בזמן שהתנור פועל‪.‬‬
‫החלפת נורה‬
‫סכנת התחשמלות!‬
‫לפני החלפת אחת מנורות התנור‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כבה את התנור‪.‬‬
‫נתק את התנור מרשת החשמל‪.‬‬
‫הגן על נורת התנור ומכסה הזכוכית על ‪ -‬ידי הנחת מטלית בתחתית תא התנור‪.‬‬
‫ניתן לרכוש נורות ממרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫על המוצר או על האריזה פירושו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫הסמל‬
‫במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים‬
‫והאלקטרוניים‪ .‬הקפדה על הוראות המחזור יבטיחו את שמירת איכות הסביבה‪ .‬אי‬
‫הקפדה על מילוי ההוראות יפגע בסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר‪.‬‬
‫עברית ‪7 -‬‬
‫‪5:58:35‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 7‬‬
‫נורת התנור האחורית‬
‫‪ .1‬הסר את המכסה על ‪ -‬ידי סיבוב נגד כיוון השעון והוצא את טבעת‬
‫המתכת וטבעת הציפוי‪ ,‬ולאחר מכן נקה את מכסה הזכוכית‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬החלף את הנורה בנורת תנור עמידה בחום של‬
‫‪ 25‬ואט‪.‎300 °C ,‬‬
‫‪ .2‬נקה את מכסה הזכוכית‪ ,‬את טבעת המתכת ואת טבעת הציפוי‬
‫במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .3‬הרכב את טבעת המתכת וטבעת הציפוי על מכסה הזכוכית‪.‬‬
‫‪ .4‬החזר את מכסה הזכוכית למקום שממנו הסרת אותו בשלב ‪ 1‬וסובב אותו בכיוון השעון‬
‫כדי לקבע אותו במקומו‪.‬‬
‫נורת התנור הצדדית (בהתאם לדגם)‬
‫‪ .1‬כדי להסיר את מכסה הזכוכית‪ ,‬החזק את‬
‫הקצה התחתון ביד אחת והחדר מכשיר‬
‫חד ושטוח כגון סכין מטבח בין הזכוכית‬
‫והמסגרת‪.‬‬
‫‪ .2‬הוצא את המכסה‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך‪ ,‬החלף את נורת ההלוגן בנורת הלוגן לתנור עמידה בחום של ‪ 40 - 25‬ואט‪,‬‬
‫‪.‎300 °C‬‬
‫עצה‪ :‬השתמש תמיד במטלית יבשה בעת הטיפול בנורת ההלוגן על מנת שלא להשאיר‬
‫על משטח הנורה זיעה שמקורה באצבעות‪ .‬זה מאריך את חיי הנורה לאחר החלפתה‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר מחדש את מכסה הזכוכית‪.‬‬
‫עברית ‪8 -‬‬
‫‪5:58:35‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 8‬‬
‫הסרת הדלת‬
‫במהלך השימוש הרגיל אין להסיר את דלת התנור‪ ,‬אך אם יש צורך להסיר אותה‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬למטרות ניקוי‪ ,‬פעל לפי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬דלת התנור כבדה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ . 1‬פתח את הדלת והפוך את התפסים בשני‬
‫הצירים‪.‬‬
‫‪ .2‬סגור את הדלת בזווית של כ ‪ .‎70°‎-‬עם‬
‫שתי הידיים‪ ,‬תפוס את צידי דלת התנור‬
‫באמצע הדפנות‪ ,‬הרם ומשוך כלפי מעלה עד‬
‫שניתן יהיה להוציא את הצירים‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר הניקוי‪ ,‬כדי לחבר את הדלת‪,‬‬
‫חזור על שלבים ‪ 1‬ו ‪ 2 -‬בסדר הפוך‪.‬‬
‫התפס שעל הציר צריך להיות סגור בשני‬
‫הצדדים‪.‬‬
‫‪ 01‬שימוש במדריך זה והוראות בטיחות‬
‫‪70‬‬
‫הסרת משטח הזכוכית של הדלת‬
‫משטח הזכוכית של הדלת מצויד בארבע שכבות של זכוכית המונחות זו על ‪ -‬גבי זו‪ .‬ניתן להסיר שכבות זכוכית אלה לצורך ניקוי‪.‬‬
‫זכוכית ‪1‬‬
‫זכוכית ‪2‬‬
‫‪ 2‬מכווני גומי‬
‫‪ .1‬הוצא ‪ 2‬ברגים בצד השמאלי והימני של‬
‫הדלת‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את הכיסוי והוצא את משטחי‬
‫הזכוכית ‪ 2 ,1‬ו ‪ 3 -‬ואת ‪ 2‬מכווני הגומי‬
‫מהדלת‪.‬‬
‫‪-SW-M‬‬
‫‪Pyro‬‬
‫‪-SW‬‬
‫‪-M‬‬
‫‪Pyro‬‬
‫זכוכית ‪3‬‬
‫‪ . 3‬לאחר ניקוי משטחי הזכוכית של הדלת‪,‬‬
‫חבר אותם מחדש תוך חזרה על שלבים ‪1‬‬
‫ו ‪ 2 -‬בסדר הפוך‪ .‬בדוק מה המיקום הנכון‬
‫של משטח זכוכית ‪ 2‬ו ‪ 3 -‬בעזרת התמונה‬
‫שלעיל‬
‫חיבור‪:‬משטח הזכוכית של הדלת משתנה מ ‪ ‎2 EA -‬ל ‪ ‎4 EA -‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫בעת הרכבת משטח הזכוכית הפנימי ‪ ,1‬ודא שהכיתוב נמצא בחלק התחתון‪.‬‬
‫פונקציה לחיסכון אוטומטי באנרגיה‬
‫•‬
‫•‬
‫אם לא תבחר פונקציה כלשהי כאשר המכשיר נמצא במהלך הגדרה או הפעלה עם מצב עצירה זמנית‪ ,‬הפונקציה תבוטל ו ‪( Clock -‬שעון) יוצג לאחר‬
‫‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫תאורה ‪ :‬במהלך הבישול‪ ,‬ניתן לכבות את נורת התנור על ‪ -‬ידי לחיצה על לחצן '‪( 'Oven lamp‬נורת תנור)‪ .‬לחיסכון באנרגיה‪ ,‬התאורה בתנור נכבית‬
‫כמה דקות לאחר תחילת תוכנית הבישול‪.‬‬
‫עברית ‪9 -‬‬
‫‪5:58:35‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 9‬‬
‫התקנה‬
‫הוראות בטיחות עבור ההתקנה‬
‫רק חשמלאי מורשה רשאי להתקין תנור זה‪ .‬המתקין אחראי לחיבור המכשיר החשמלי לרשת החשמל‪ ,‬תוך הקפדה על תקנות הבטיחות המתאימות‪.‬‬
‫• הקפד להגן על עצמך מפני החלקים החשמליים בעת התקנת התנור‪.‬‬
‫חיבור לחשמל‬
‫אם המכשיר החשמלי אינו מחובר לרשת החשמל באמצעות תקע‪ ,‬יש לספק מתג בידוד רב ‪ -‬קוטבי (עם ריווח מגע של ‪ 3‬מ"מ לפחות)‬
‫כדי לעמוד בתקנות הבטיחות‪ .‬כבל החשמל (‪ H05 RR - F‬או ‪,H05 VV - F‬‏‪ 2.5‬ממ"ר לפחות) חייב להיות מספיק ארוך כדי להתחבר‬
‫לתנור‪ ,‬גם אם התנור מוצב על הרצפה לפני הארון המובנה‪ .‬פתח את מכסה החיבור האחורי של התנור באמצעות מברג ושחרר את‬
‫הברגים של מצמד הכבל לפני שתחבר את כבלי החשמל לנקודות החיבור המתאימות‪ .‬התנור מוארק באמצעות נקודת החיבור‬
‫( )‪ .‬יש לחבר תחילה את הכבל הצהוב והירוק (חיבור הארקה) ועליהם להיות ארוכים מהכבלים האחרים‪ .‬אם התנור מחובר לרשת‬
‫החשמל באמצעות תקע‪ ,‬תקע זה חייב להישאר נגיש גם לאחר התקנת התנור‪ Samsung .‬אינה אחראית לתאונות הנובעות מחיבור‬
‫הארקה חסר או פגום‪.‬‬
‫צהוב או ירוק‬
‫חום או שחור‬
‫כחול או לבן‬
‫אזהרה‪ :‬ודא שכבל החיבור לא נלכד במהלך ההתקנה‪ ,‬ומנע מגע שלו עם חלקים חמים של התנור‪.‬‬
‫התקנה בארון‬
‫כאשר מדובר ברהיטים מובנים‪ ,‬משטחי הפלסטיק וחומרי ההדבקה של התנור צריכים להיות עמידים בחום של ‪ ‎90 °C‬בתוך הרהיט ובחום של ‪ ‎75 °C‬ברהיט הסמוך‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לנזק שייגרם למשטחי הפלסטיק או לחומרי הדבק עקב החום‪.‬‬
‫בבסיס ארון המטבח‪ ,‬היכן שימוקם התנור‪ ,‬יש להקפיד על רווח לאוורור‪.‬‬
‫יש להשאיר רווח של כ ‪ 50 -‬מ"מ בין המדף התחתון לקיר התומך‪ ,‬לצורך אוורור‪.‬‬
‫אם אתה מתכונן להתקין את התנור מתחת לכיריים‪ ,‬יש למלא אחר הוראות ההתקנה של הכיריים‪.‬‬
‫מינ' ‪560‬‬
‫מינ' ‪560‬‬
‫מינ' ‪550‬‬
‫‪560‬‬
‫מינ' ‪50‬‬
‫מינ' ‪600‬‬
‫‪370‬‬
‫‪560‬‬
‫מינ' ‪ ~ 590‬מקס' ‪600‬‬
‫מקס' ‪50‬‬
‫‪595‬‬
‫‪‎572 550‬‬
‫‪545‬‬
‫מינ' ‪ x 460‬מינ' ‪50‬‬
‫מינ' ‪550‬‬
‫‪21‬‬
‫מינ' ‪ x 460‬מינ' ‪50‬‬
‫בנוי מתחת‬
‫‪175‬‬
‫‪370‬‬
‫‪85‬‬
‫‪595‬‬
‫‪ 572 550‬מקס' ‪506‬‬
‫‪545‬‬
‫מקס' ‪494‬‬
‫‪21‬‬
‫‪595‬‬
‫‪595‬‬
‫מובנה ‪ +‬בנוי מתחת‬
‫מובנה‬
‫דחף את המכשיר החשמלי עד הסוף לתוך הארון וקבע אותו היטב משני הצדדים‪ ,‬באמצעות ‪ 2‬ברגים‪.‬‬
‫הקפד להשאיר רווח של לפחות ‪ 5‬מ"מ בין המכשיר החשמלי לארון הסמוך‪.‬‬
‫לאחר ההתקנה‪ ,‬הסר את ציפוי הפלסטיק‪ ,‬את הרצועה ואת אביזרי הנייר מהדלת ומהמשטחים הפנימיים של התנור‪ .‬לפני הסרת ההתקנה של התנור מהרהיט‪ ,‬נתק את‬
‫התנור מהחשמל ושחרר את ‪ 2‬הברגים משני צידי התנור‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הרהיט המובנה חייב לכלול פתח אוורור מינימלי לזרימת אוויר‪ ,‬כמתואר בתמונה‪ .‬אין לכסות את הפתח בפיסות עץ‪ ,‬משום שהוא משמש‬
‫לאוורור‪.‬‬
‫החלק החיצוני הקדמי של התנור‪ ,‬למשל הידית‪ ,‬משתנה בהתאם לדגם‪ .‬אולם גודל התנור שבתמונה זהה‪.‬‬
‫עברית ‪10 -‬‬
‫‪5:58:36‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 10‬‬
‫בקרות התנור‬
‫מחוון חימום מראש‬
‫שעה‬
‫תצוגה‬
‫בורר רב ‪ -‬פונקציונלי‬
‫קוצב זמן סיום‬
‫קוצב זמן למטבח‬
‫בורר חללים‬
‫קוצב זמן בישול‬
‫טמפרטורה‬
‫בורר מצבים‬
‫‪ 02‬התקנה‪ ,‬ובקרות ואביזרים של התנור‬
‫נעילת ילדים‬
‫נורת תנור‬
‫עיצוב קדמי‬
‫הלוח הקדמי זמין במגוון חומרים וצבעים‪ ,‬לרבות פלדת אל ‪ -‬חלד‪ ,‬לבן‪ ,‬שחור וזכוכית‪ .‬למען שיפור האיכות‪ ,‬ייתכנו שינויים במראה‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫התנור החדש מתוצרת ‪ Samsung‬כולל כמה אביזרים שעשויים לעזור במידה רבה בעת הכנת ארוחות שונות‪.‬‬
‫אספקת האביזרים הבאים משתנה בהתאם לדגם‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬הקפד לחבר את האביזר ישירות לגובה המדף בתוך התנור‪ .‬יש להקפיד על מרחק של ‪ 1‬ס"מ לפחות בין התבניות לבין תחתית התנור‪,‬‬
‫אחרת עלול להיגרם נזק למשטח האמייל‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬נקוט זהירות בעת ניקוי שאריות של ארוחות ו‪/‬או אביזרים אל מחוץ לתנור‪.‬‬
‫אתה עלול להיכוות מארוחות‪ ,‬מאביזרים וממשטחים חמים!‬
‫האביזרים עלולים להתעוות אם הם מתחממים‪ .‬לאחר שהם מתקררים‪ ,‬העיוות נעלם ללא כל השפעה על התפקוד‪.‬‬
‫מחיצה‬
‫יש להשתמש במחיצה אם ברצונך להשתמש בתנור העליון ובתנור התחתון בנפרד‪ ,‬כל אחד לבד‪ ,‬או יחד‪ ,‬לטמפרטורות‬
‫שונות של בישול‪ .‬היא מפרידה בין התא העליון והתחתון ויש להשתמש בה במדף ‪ 3‬בלבד‪.‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫יש להשתמש בתבנית המתכת לצלייה ולקלייה של ארוחות‪ .‬ניתן להשתמש בה יחד עם תבניות וכלי אפייה שונים‪.‬‬
‫הנח את הצד המכופף כלפי מעלה של המסגרת מאחור‪ ,‬כדי לתמוך בפריטים כאשר התנור עמוס במיוחד‪.‬‬
‫רשת מתכת נשלפת (בהתאם לדגם)‬
‫יש להשתמש ברשת המתכת הנשלפת לצלייה ולקלייה של ארוחות‪ .‬ניתן להשתמש בה יחד עם התבנית כדי למנוע‬
‫טפטוף של נוזלים על תחתית התנור‪.‬‬
‫עברית ‪11 -‬‬
‫‪5:58:37‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 11‬‬
‫תבנית אפייה (בהתאם לדגם)‬
‫ניתן להשתמש בתבנית האפייה (עומק ‪ 20 :‬מ"מ) להכנת עוגות‪ ,‬עוגיות ומאפים אחרים‪ .‬הנח את הצד המשופע לפנים‪.‬‬
‫תבנית אוניברסלית (בהתאם לדגם)‬
‫ניתן להשתמש בתבנית האוניברסלית (עומק ‪ 30 :‬מ"מ) להכנת עוגות‪ ,‬עוגיות ומאפים אחרים‪ .‬והיא מתאימה גם לקלייה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בה יחד עם רשת המתכת הנשלפת כדי למנוע טפטוף של נוזלים על תחתית התנור‪.‬‬
‫הנח את הצד המשופע לפנים‪.‬‬
‫תבנית עמוקה במיוחד (בהתאם לדגם)‬
‫התבנית העמוקה במיוחד (עומק ‪ 50 :‬מ"מ) מתאימה אף היא לקלייה‪ .‬ניתן להשתמש בה יחד עם רשת המתכת הנשלפת‬
‫כדי למנוע טפטוף של נוזלים על תחתית התנור‪ .‬הנח את הצד המשופע לפנים‪.‬‬
‫שיפוד מסתובב (בהתאם לדגם)‬
‫ניתן להשתמש בשיפוד המסתובב כדי לצלות מזונות‪ ,‬למשל עוף‪ .‬ניתן להשתמש בשיפוד המסתובב במצב בודד בלבד‬
‫במדף ‪ ,3‬משום שיש לחברו למתאם במשטח האחורי‪ .‬הסר את ידית הפלסטיק השחורה בעת הבישול‪.‬‬
‫שיפוד מסתובב ושישליק (בהתאם לדגם)‬
‫כדי להשתמש בו‪:‬‬
‫• הנח את התבנית (ללא חצובה) במדף ‪ 1‬כדי לאסוף את מיצי הבישול‪ ,‬או על ‪ -‬גבי תחתית התנור אם נתח הבשר‬
‫לצלייה גדול מדי‪.‬‬
‫• הכנס את אחד מהמזלגות לתוך השיפוד; מקם את נתח הבשר לצלייה על השיפוד;‬
‫• ניתן להניח תפוחי אדמה וירקות מבושלים למחצה בקצות התבנית לצלייה באותו הזמן‪.‬‬
‫• מקם את העריסה במדף האמצעי כאשר צורת ‪ V‬פונה לחזית‪.‬‬
‫• כדי לסייע בהכנסת השיפוד‪ ,‬ניתן להבריג את הידית בצד הקהה‪.‬‬
‫• הנח את השיפוד על העריסה כאשר הקצה המחודד פונה לחלק האחורי ודחף בעדינות עד שקצה השיפוד ייכנס‬
‫לתוך מנגנון הסיבוב בחלק האחורי של התנור‪ .‬הקצה הקהה של השיפוד אמור לנוח על צורת ה ‪.V -‬‬
‫(השיפוד כולל שני זיזים שאמורים להיות קרובים לדלת התנור כדי למנוע מהשיפוד לנוע קדימה‪.‬‬
‫הזיזים גם משמשים לאחיזת הידית‪).‬‬
‫• הברג החוצה את הידית לפני הבישול‪ .‬לאחר הבישול‪ ,‬הברג את הידית בחזרה כדי לסייע בהוצאת השיפוד‬
‫מהעריסה‪.‬‬
‫מסילות טלסקופיות (בהתאם לדגם)‬
‫• כדי להכניס את רשת המתכת או את תבנית התכת‪ ,‬הוצא תחילה את המסילות הטלסקופיות של מדף כלשהו‪.‬‬
‫• הנח את רשת המתכת או את תבנית המתכת על המסילות ודחף אותן לאחור עד הסוף לתוך התנור‪.‬‬
‫סגור את דלת התנור רק לאחר דחיפת המסילות הטלסקופיות לתוך התנור‪.‬‬
‫מסנן שומנים (בהתאם לדגם)‬
‫מסנן השומנים המותקן בדופן האחורי הפנימי של התנור מגן על המאוורר‪ ,‬על גוף החימום העגול ועל התנור מפני לכלוך‪,‬‬
‫בעיקר מפני התזות שומן‪ .‬בזמן בישול בשר‪ ,‬מומלץ להשתמש במסנן השומנים‪ .‬בזמן אפייה‪ ,‬הסר תמיד את המסנן!‬
‫אם המסנן מותקן בזמן אפיית מאפים או עוגות‪ ,‬תוצאות האפייה עלולות להיפגע‪.‬‬
‫עברית ‪12 -‬‬
‫‪5:58:38‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 12‬‬
‫ניקוי ראשוני‬
‫לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה‪ ,‬יש לנקות את התנור ניקוי ראשוני כדי לסלק את הריח של תנור חדש‪.‬‬
‫‪ .1‬הוצא את כל האביזרים מהתנור‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את התנור במצב קונווקציה בטמפרטורה של ‪ ‎200 °C‬או במצב רגיל בטמפרטורה של ‪ ‎200 °C‬למשך שעה‪ .‬הליך זה ישרוף חומרי ייצור נותרים‬
‫בתנור‪.‬‬
‫‪ .3‬כבה את התנור לאחר שעה‪.‬‬
‫לפני שימוש ראשון באביזרים‪ ,‬נקה אותם ביסודיות במים חמימים‪ ,‬בנוזל ניקוי ובמטלית נקייה ורכה‪.‬‬
‫‪ 03‬ניקוי ראשוני ושימוש בתנור‬
‫שימוש בתנור‬
‫להלן השלבים הבסיסיים לבישול בתנור החדש שלך‪.‬‬
‫בורר רב ‪ -‬פונקציונלי‬
‫טמפרטורה‬
‫שלב ‪3‬‬
‫הגדר טמפרטורה‬
‫בורר חללים‬
‫שלב ‪2‬‬
‫הגדר את פונקציית הבישול‬
‫בורר מצבים‬
‫שלב ‪1‬‬
‫בחר תחילה את החלל‬
‫שימוש בחללים‬
‫מצב עליון‬
‫החלל העליון בלבד משמש לבישול‪ .‬המחיצה‬
‫נחוצה כדי להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫מצב כפול‬
‫מצב כפול מאפשר לך לבשל שתי ארוחות עם הגדרות‬
‫שונות של פונקציות וטמפרטורה בו ‪ -‬זמנית‪ .‬המחיצה‬
‫נחוצה כדי להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫מצב בודד‬
‫החלל הכולל משמש לבישול‪.‬‬
‫הסר את המחיצה‪.‬‬
‫מצב בודד‬
‫מצב עליון‬
‫מצב תחתון‬
‫מצב כפול‬
‫מצב תחתון‬
‫החלל התחתון בלבד משמש לבישול‪ .‬המחיצה נחוצה כדי‬
‫להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫במצב בודד‪ ,‬התנור מתפקד בצורה מסורתית‪ .‬השתמש במצב זה עבור כמויות גדולות של מזון‪ ,‬או אם עליך‬
‫להשתמש באביזרים מיוחדים כגון השיפוד‪ .‬הוצא את המחיצה מהתנור כדי להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫החלל העליון או החלל התחתון בלבד משמשים לבישול‪ .‬מצבים אלה חוסכים זמן לחימום מראש ואנרגיה במהלך בישול‬
‫כמויות קטנות יותר של מזון‪ .‬הכנס את המחיצה למדף ‪ 3‬כדי להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫כאשר אתה בוחר לבשל במצב חצי חלל (מצב עליון או תחתון)‪ ,‬ייתכנו אדים במשטח הזכוכית בדלת‬
‫של החלל שאינו מנוצל‪.‬‬
‫במצב כפול‪ ,‬החלל העליון והחלל התחתון יכולים לפעול בפונקציות ובטמפרטורות שונות זה מזה‪.‬‬
‫הגדרות קוצב זמן הבישול וקוצב זמן הסיום זמינות גם עבור כל אחד מהם‪.‬‬
‫הכנס את המחיצה למדף ‪ 3‬כדי להשתמש במצב זה‪.‬‬
‫עברית ‪13 -‬‬
‫‪5:58:39‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 13‬‬
‫הגדרת פונקציית הבישול‬
‫ניתן להגדיר את פונקציית הבישול לאחר בחירה בחלל‪ .‬תנור זה מציע אפשרויות בישול שונות‪ ,‬עיין בחלק העוסק בפונקציית הבישול במדריך זה‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ,‬ואיור פונקציית הבישול יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להגדיר את פונקציית הבישול הרצויה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫במהלך הבישול ניתן לשנות את פונקציית הבישול בסדר שצוין לעיל‪.‬‬
‫הגדר טמפרטורה‬
‫ניתן להגדיר את הטמפרטורה לאחר הגדרת פונקציית הבישול‪ .‬כל אחת מפונקציות הבישול כוללת טווח אחר של טמפרטורות‪ ,‬עיין בחלק העוסק‬
‫בפונקציית הבישול במדריך זה‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן ‪ ,‬ואיור הטמפרטורה יהבהב‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן שוב‪.‬‬
‫במהלך הבישול ניתן לשנות את הטמפרטורה בסדר שצוין לעיל‪.‬‬
‫שימוש במצב כפול‬
‫לשימוש במצב כפול נדרשים המצב העליון והמצב התחתון‪ ,‬כדי להגדיר בנפרד פונקציה וטמפרטורה‪.‬‬
‫בחר במצב ‪( Twin‬כפול)‬
‫‪ . 1‬בחר את מצב ‪( Twin‬כפול) על ‪ -‬ידי סיבוב בורר המצבים‪.‬‬
‫הגדרת מצב עליון‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן‬
‫וסובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את פונקציית הבישול העליון הרצויה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן וסובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את הטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫הגדרת מצב תחתון‬
‫‪ .4‬לחץ על לחצן‬
‫וסובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את פונקציית הבישול התחתון הרצויה‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן וסובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את הטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫כדי לשנות את פונקציית הבישול או הטמפרטורה באמצעות המצב הכפול‪ ,‬עליך לבחור תחילה את החלל (עליון או תחתון)‪ .‬אם תלחץ על‬
‫או על לחצן פעמיים‪,‬‬
‫או על לחצן פעם אחת‪ ,‬תוכל לבחור את החלל העליון ולשנות את ההגדרה‪ .‬אם תלחץ על לחצן‬
‫לחצן‬
‫תוכל לבחור את החלל התחתון ולשנות את ההגדרה‪.‬‬
‫מצב כפול שימושי‬
‫בזמן בישול במצב כפול‪ ,‬חלל אחד עשוי לסיים את הבישול ראשון‪ .‬אם זהו המקרה‪ ,‬תוכל לבחור שתא בישול אחד ישתמש בחצי תא‪.‬‬
‫כאשר תסובב את בורר המצבים ממצב ‪( Twin‬כפול) למצב ‪( Upper‬עליון) או למצב ‪( Lower‬תחתון)‪ ,‬המצב שנבחר ישמור את ההגדרה הקיימת‪.‬‬
‫חימום מהיר מראש אוטומטי שימושי‬
‫התנור שברשותך מציע פונקציות בישול‪ ,‬הכוללות שלב של חימום מהיר מראש‪ .‬שלב זה יצוין לצד הגדרת הטמפרטורה בתצוגה‪ .‬במהלך שלב‬
‫החימום מראש נעשה שימוש ברכיבי חימום שונים כדי להאיץ את חימום התנור‪ .‬על אף שאתה משנה את הטמפרטורה לטמפרטורה גבוהה‬
‫יותר‪ ,‬התנור משנה באופן אוטומטי את טמפרטורת היעד ומשתמש בחימום המהיר מראש האוטומטי‪ .‬גם אם תגביר את הטמפרטורה‪ ,‬התנור‬
‫ישנה באופן אוטומטי את הטמפרטורה וישתמש בחימום המהיר מראש האוטומטי‪.‬‬
‫עברית ‪14 -‬‬
‫‪5:58:39‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 14‬‬
‫הגדרת שעה‬
‫מצב בישול כפול מאפשר לך להשתמש בהגדרות שונות של קוצב זמן בישול או קוצב זמן סיום עבור כל מחצית חלל‪ .‬כדי להחיל או לשנות את קוצב זמן‬
‫פעם אחת לחלל העליון ופעמיים לחלל התחתון‪.‬‬
‫הבישול או קוצב זמן הסיום‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ 04‬הגדרת שעה‬
‫בורר רב ‪ -‬פונקציונלי‬
‫שעה‬
‫קוצב זמן סיום‬
‫קוצב זמן בישול‬
‫קוצב זמן למטבח‬
‫הגדרת שעה‬
‫לשימוש ראשון בתנור או לאחר הפסקת חשמל‪ ,‬נדרשת הגדרת שעה‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ,‬ואיור השעות יהבהב‪.‬‬
‫‪ . 2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להגדיר את השעות‪.‬‬
‫‪ . 3‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ,‬ואיור הדקות יהבהב‪.‬‬
‫‪ . 4‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להגדיר את הדקות‪.‬‬
‫‪ . 5‬לחץ על לחצן‬
‫פעם נוספת כדי להגדיר את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫ניתן לאפס את השעה הרצויה באותו סדר שצוין לעיל‪.‬‬
‫במהלך הבישול‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫כדי לראות את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫הגדרת קוצב זמן בישול‬
‫לאחר שהגדרת את פונקציית הבישול‪ ,‬תוכל לבחור את זמן הבישול‪ .‬לאחר שזמן הבישול הסתיים‪ ,‬רכיבי החימום ייכבו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן‬
‫‪ ,‬ואיור קוצב זמן הבישול יהבהב‪.‬‬
‫‪ . 2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להשתמש בזמן הרצוי עבור קוצב זמן הבישול‪.‬‬
‫‪ . 3‬לחץ על לחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫ניתן לאפס את קוצב זמן הבישול באותו סדר שצוין לעיל‪ .‬לאחר שהזמן שהוגדר הסתיים‪ ,‬התצוגה מציגה את הכיתוב “‪ ”0:00‬מהבהב‪ ,‬בליווי צפצוף‪.‬‬
‫תוכל להגדיר קוצב זמן בישול חדש או לכבות את התנור‪.‬‬
‫כדי לבטל את קוצב זמן הבישול‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫והגדר את קוצב זמן הבישול לאפס‪.‬‬
‫הגדרת קוצב זמן סיום‬
‫לאחר שהגדרת את פונקציית הבישול‪ ,‬תוכל להגדיר מתי יסתיים זמן הבישול‪ .‬לאחר שזמן הבישול הסתיים‪ ,‬רכיבי חימום נכבים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן ‪ ,‬ואיור קוצב זמן הסיום יהבהב‪.‬‬
‫‪ . 2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להשתמש בזמן עבור קוצב זמן הסיום‪.‬‬
‫‪ . 3‬לחץ על לחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫ניתן לאפס את קוצב זמן הסיום באותו סדר שצוין לעיל וכאשר הזמן הקצוב יסתיים‪ ,‬התצוגה תציג את הכיתוב “‪ ”0:00‬מהבהב‪ ,‬בליווי צפצוף‪.‬‬
‫כדי לבטל את קוצב זמן הסיום‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫והגדר את קוצב זמן הסיום לשעה הנוכחית‪.‬‬
‫עברית ‪15 -‬‬
‫‪5:58:39‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 15‬‬
‫הגדרת התחלה מושהית‬
‫אם קוצב זמן הסיום מוזן לאחר שקוצב זמן הבישול כבר הוגדר‪ ,‬קוצב זמן הבישול וקוצב זמן הסיום יחושבו‪ ,‬ובמידת הצורך‪ ,‬התנור יגדיר נקודת התחלה‬
‫מושהית‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אל תשאיר מזון בתנור לפרק זמן ממושך‪ ,‬מאחר שהמזון עלול להתקלקל‪.‬‬
‫‪. 1‬‬
‫‪. 2‬‬
‫‪. 3‬‬
‫‪. 4‬‬
‫‪. 5‬‬
‫‪ ,‬ואיור קוצב זמן הבישול יהבהב‪.‬‬
‫לחץ על לחצן‬
‫סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להשתמש בזמן עבור קוצב זמן הבישול‪.‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ ,‬ואיור קוצב זמן הסיום יהבהב‪.‬‬
‫סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להשתמש בזמן עבור קוצב זמן הסיום‪.‬‬
‫נקודת ההתחלה המושהית מחושבת באופן אוטומטי והתנור ממתין עד לנקודת ההתחלה המושהית‪.‬‬
‫התחלה מושהית לא תוגדר במצב כפול‪.‬‬
‫קוצב זמן הבישול‪ ,‬קוצב זמן הסיום וההתחלה המושהית ניתנים להגדרה לאחר הגדרת פונקציית הבישול‪.‬‬
‫הגדרת קוצב זמן למטבח‬
‫ניתן להגדיר את קוצב הזמן למטבח באופן נפרד מפונקציית התנור ולהשתמש בו עם קוצב זמן הבישול או קוצב זמן הסיום בו ‪ -‬זמנית‪.‬‬
‫קוצב הזמן למטבח כולל צפצוף משלו כדי שתוכל להבחין בינו ובין הצפצופים האחרים‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן ‪ ,‬ואיור קוצב הזמן למטבח יהבהב‪.‬‬
‫‪ . 2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להשתמש בזמן הרצוי עבור קוצב הזמן למטבח‪.‬‬
‫‪ . 3‬לחץ על לחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫למשך שתי שניות‪.‬‬
‫כדי לבטל את קוצב הזמן למטבח‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן‬
‫ניתן לאפס את קוצב הזמן למטבח באותו סדר שצוין לעיל וכאשר הזמן הקצוב יסתיים‪ ,‬התצוגה תציג את הכיתוב “‪ ”0:00‬מהבהב‪ ,‬בליווי צפצוף‪.‬‬
‫הגדרות אחרות‬
‫צליל‬
‫‪+‬‬
‫כדי להפעיל או להשבית את הצליל‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן‬
‫ועל לחצן‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫נורת תנור‬
‫להפעלה ולכיבוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן‬
‫לחיסכון באנרגיה‪ ,‬התאורה בתנור נכבית תוך כמה דקות לאחר תחילת הבישול‪.‬‬
‫דגמים מסוימים כוללים ‪ 2‬נורות תנור בחלק העליון והתחתון של התנור‪.‬‬
‫נעילת ילדים‬
‫כדי להפעיל או להשבית את פונקציית נעילת הילדים‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫התצוגה תציג את בעת הפעלה של פונקציית נעילת הילדים‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציית נעילת הילדים גם במהלך בישול‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬כל הלחצנים והבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי לא יפעלו אך תוכל לבצע כיבוי על ‪ -‬ידי כיבוי בורר המצבים‪.‬‬
‫כיבוי‬
‫לאחר כיבוי התנור‪ ,‬כל רכיבי החימום מפסיקים לפעול‪.‬‬
‫מאוורר הקירור ימשיך לפעול לפרק זמן קצר לאחר כיבוי התנור‪ ,‬מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫עברית ‪16 -‬‬
‫‪5:58:40‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 16‬‬
‫פונקציית הבישול‬
‫תנור זה מציע את הפונקציות הבאות‪.‬‬
‫סמל‬
‫פונקציה‬
‫בודד‬
‫שימוש‬
‫טווח טמפרטורות (‪)‎°C‬‬
‫קונווקציה‬
‫החום שנוצר באמצעות קונווקציה מתפזר בצורה שווה‬
‫בתנור באמצעות מאווררים‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה זו‬
‫למזון קפוא ולאפייה‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪170 °C :‬‬
‫החום שנוצר במערכת החימום העליונה ובאמצעות‬
‫קונווקציה מתפזר בצורה שווה בתנור באמצעות‬
‫מאווררים‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה זו לצלייה של‬
‫מזונות הדורשים ציפוי פריך‪ ,‬לדוגמה בשר או לזניה‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪190 °C :‬‬
‫החום שנוצר במערכת החימום התחתונה ובאמצעות‬
‫קונווקציה מתפזר בצורה שווה בתנור באמצעות‬
‫תחתון ‪ +‬קונווקציה מאווררים‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה זו להכנת פיצה‪,‬‬
‫לחם ועוגות‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪190 °C :‬‬
‫גריל חיסכון‬
‫חום נפלט מאזור הצלייה הקטנה‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בפונקציה זו למנות קטנות יותר שאינן דורשות חום רב‪,‬‬
‫כגון דגים וכריכים ממולאים‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪240 °C :‬‬
‫גריל גדול‬
‫חום נפלט מאזור הגריל הגדול‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה‬
‫זו להשחמת החלק העליון של מזונות‪ ,‬לדוגמה בשר‪,‬‬
‫לזניה‪ ,‬גרטן‬
‫טמפרטורה מוצעת‪240 °C :‬‬
‫גריל מאוורר‬
‫החום שנוצר בשתי מערכות החימום העליונות מתפזר‬
‫באמצעות המאוורר‪ .‬ניתן להשתמש במצב זה לצלייה‬
‫של בשר ודגים‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪240 °C :‬‬
‫מצב זה מפעיל את כל רכיבי החימום‪ ,‬כגון המאוורר‬
‫העליון‪ ,‬התחתון ומאוורר קונווקציה לסירוגין‪ .‬החום‬
‫מתפזר בצורה שווה בתנור‪ .‬מצב זה מתאים לכמויות‬
‫בישול חזק במיוחד‬
‫גדולות של מזון‪ ,‬הדורשות חום‪ ,‬כגון מנות גדולות של‬
‫גרטן ועוגות פאי‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪170 °C :‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫עליון תחתון‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪250 - 170‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫עליון‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250 - 170‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫תחתון‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪250 - 170‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫עליון‬
‫‪270 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250 - 200‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫עליון‬
‫‪270 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250 - 200‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫עליון‬
‫‪270 - 40‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250 - 200‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 05‬הגדרות אחרות ופונקציית בישול‬
‫רגיל‬
‫חום נפלט ממערכת החימום העליונה והתחתונה‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בפונקציה זו לאפייה ולצלייה רגילה של כל‬
‫סוג מזון כמעט‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪200 °C :‬‬
‫עליון ‪ +‬קונווקציה‬
‫עליון‬
‫תחתון‬
‫כפול‬
‫עברית ‪17 -‬‬
‫‪5:58:41‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 17‬‬
‫סמל‬
‫בודד‬
‫פונקציה‬
‫שימוש‬
‫צלייה מסוג‬
‫‪ProRoasting‬‬
‫מצב זה כולל מחזור אוטומטי של חימום מראש עד‬
‫‪ .‎220 °C‬מערכת החימום העליונה ומאוורר הקונווקציה‬
‫פועלים במהלך צריבת הבשר‪ .‬לאחר שלב זה‪ ,‬המזון‬
‫מתבשל בעדינות בטמפרטורה הנמוכה שבחרת‪ .‬שתי‬
‫מערכות החימום ‪ -‬העליונה והתחתונה ‪ -‬מופעלות‬
‫במחזור זה‪ .‬מצב זה מתאים לצליית בשר‪ ,‬עופות ודגים‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪100 °C :‬‬
‫שמירה על חום‬
‫מצב זה מפעיל את מערכת החימום התחתונה‪ .‬מצב זה‬
‫מתאים לשמירה על החום של המזון‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪80 °C :‬‬
‫חימום צלחת‬
‫מצב זה מפעיל את מערכת החימום התחתונה ואת‬
‫מאוורר הקונווקציה‪ .‬מצב זה מתאים לחימום של קערות‪,‬‬
‫צלחות וכוסות מקרמיקה‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪60 °C :‬‬
‫קונווקציה חיסכון‬
‫עליון‬
‫תחתון‬
‫כפול‬
‫טווח טמפרטורות (‪)‎°C‬‬
‫מצב זה משתמש במערכת החימום היעילה ביותר כדי‬
‫לחסוך באנרגיה במהלך בישול המנות‪.‬‬
‫טמפרטורה מוצעת‪170 °C :‬‬
‫מצב קונווקציה חיסכון של החימום משמש‬
‫לקבוע את דרגת החיסכון באנרגיה בהתאם‬
‫לתקן ‪.EN50304‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪150 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪100 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪80 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪250 - 40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫בישול אוטומטי‬
‫בורר רב ‪ -‬פונקציונלי‬
‫בורר חללים‬
‫מס' פריט מזון‪/‬משקל‬
‫עם פונקציית הבישול האוטומטי ניתן לבחור תוכניות אוטומטיות לבישול‪ ,‬לצלייה ולאפייה‪.‬‬
‫‪. 1‬‬
‫‪. 2‬‬
‫‪. 3‬‬
‫‪. 4‬‬
‫‪. 5‬‬
‫סובב את בורר המצבים למצב ‪( Auto cook‬בישול אוטומטי)‪.‬‬
‫לחץ על לחצן‬
‫כדי לבחור את החלל הרצוי‪.‬‬
‫סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את מס' פריט המזון הרצוי והמתן ‪ 5 - 4‬שניות‪.‬‬
‫סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי להזין את המשקל הרצוי והמתן ‪ 5 - 4‬שניות‪.‬‬
‫לאחר ‪ 5 - 4‬שניות‪ ,‬תוכניות הבישול האוטומטי יתחילו לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש בבישול אוטומטי בתנור הכפול‪ ,‬לאחר בחירה במס' פריט המזון הרצוי‪ ,‬בחר את המשקל הרצוי עבור כל אחד מהחללים ‪-‬‬
‫העליון והתחתון‪.‬‬
‫עברית ‪18 -‬‬
‫‪5:58:41‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 18‬‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב בודד‬
‫הטבלה הבאה מציגה ‪ 25‬תוכניות אוטומטיות לבישול‪ ,‬לצלייה ולאפייה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בהן בחלל בודד בתנור‪ .‬יש להקפיד על הוצאת המחיצה‪.‬‬
‫הטבלה כוללת כמויות‪ ,‬טווחי משקל והמלצות מתאימות‪.‬‬
‫מצבי הבישול והזמנים תוכנתו מראש לנוחיותך‪.‬‬
‫באפשרותך להיעזר בהנחיות אלה לצורך הבישול‪ .‬תמיד יש להכניס מזון לתנור קר‪.‬‬
‫משקל בק"ג‬
‫אביזרים‬
‫רמת‬
‫מדף‬
‫‪ A-01‬פיצה קפואה‬
‫‪0.6 - 0.3‬‬
‫‪1.0 - 0.7‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את הפיצה הקפואה במרכז תבנית המתכת‪.‬‬
‫‪ A-02‬צ'יפס קפוא‬
‫‪( 0.5 - 0.3‬דק)‬
‫‪( 0.8 - 0.6‬עבה)‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪2‬‬
‫פזר את הצ'יפס הקפוא באופן שווה על ‪ -‬גבי תבנית האפייה‪.‬‬
‫ההגדרה הראשונה נועדה לצ'יפס דק וההגדרה השנייה נועדה‬
‫לצ'יפס עבה‪.‬‬
‫‪ A-03‬קציצות קפואות‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪2‬‬
‫הנח את קציצות תפוחי האדמה הקפואות בתבנית‪.‬‬
‫‪ A-04‬לזניה ביתית‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪3‬‬
‫הכן לזניה טרייה או השתמש במוצר מוכן מראש והכנס לכלי‬
‫מתאים לתנור‪ .‬הנח את הכלי במרכז התנור‪.‬‬
‫‪ A-05‬סטייק‬
‫‪0.6 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫הנח סטייקים שהושרו ברוטב זה לצד זה על ‪ -‬גבי רשת המתכת‬
‫הנשלפת‪ .‬הפוך כשהתנור מצפצף‪ .‬ההגדרה הראשונה נועדה‬
‫לסטייקים דקים וההגדרה השנייה נועדה לסטייקים עבים‪.‬‬
‫‪ A-06‬בשר בקר צלוי‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫‪1.1 - 0.9‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪2‬‬
‫הנח בשר בקר שהושרה ברוטב על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪.‬‬
‫הפוך כשהתנור מצפצף‪.‬‬
‫‪ A-07‬צלי חזיר‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫‪1.1 - 0.9‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪2‬‬
‫הנח בשר חזיר שהושרה ברוטב על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪,‬‬
‫עם העור כלפי מטה‪ .‬הפוך כשהתנור מצפצף‪.‬‬
‫‪ A-08‬צלעות כבש‬
‫‪0.4 - 0.3‬‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫השרה צלעות כבש ברוטב‪ .‬הנח את צלעות הכבש על ‪ -‬גבי רשת‬
‫המתכת הנשלפת‪ .‬הפוך כשהתנור מצפצף‪ .‬ההגדרה הראשונה‬
‫נועדה לצלעות דקות וההגדרה השנייה נועדה לצלעות עבות‪.‬‬
‫‪ A-09‬חלקי עוף‬
‫‪0.7 - 0.5‬‬
‫‪1.2 - 1.0‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫מרח על חלקי העוף שמן ותבלינים‪ .‬הנח את חלקי העוף זה לצד‬
‫זה על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪.‬‬
‫‪ A-10‬עוף שלם‬
‫‪1.1 - 1.0‬‬
‫‪1.3 - 1.2‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪2‬‬
‫מרח עוף שלם בשמן ותבלינים‪ .‬הנח את העוף על ‪ -‬גבי רשת‬
‫המתכת הנשלפת‪ ,‬עם הצד של החזה כלפי מטה‪ .‬הפוך כשהתנור‬
‫מצפצף‪.‬‬
‫‪ A-11‬חזה ברווז‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫הכן חזה ברווז והנח על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪ ,‬עם השומן‬
‫כלפי מעלה‪ .‬ההגדרה הראשונה נועדה לחזה ברווז אחד‪ ,‬וההגדרה‬
‫השנייה נועדה ל ‪ 2 -‬חזות ברווז עבים‪.‬‬
‫‪ A-12‬רולדת הודו‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫‪1.1 - 0.9‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את רולדת ההודו על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪ .‬הפוך‬
‫כשהתנור מצפצף‪.‬‬
‫לא‬
‫פריט מזון‬
‫המלצה‬
‫‪ 06‬בישול אוטומטי‬
‫עברית ‪19 -‬‬
‫‪5:58:41‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 19‬‬
‫משקל בק"ג‬
‫אביזרים‬
‫רמת‬
‫מדף‬
‫‪ A-13‬דג מאודה‬
‫‪0.7 - 0.5‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫שטוף ונקה את הדגים‪ ,‬כגון פורל‪ ,‬נסיכת הנילוס או סיבס‪ .‬הנח‬
‫את הדגים ראש מול זנב‪ ,‬בכלי זכוכית אובלי עמיד לחום‪ .‬הוסף‬
‫‪ 3 - 2‬כפות של מיץ לימון‪ .‬כסה במכסה‪.‬‬
‫‪ A-14‬דג צלוי‬
‫‪0.7 - 0.5‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫הנח את הדגים ראש מול זנב על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪.‬‬
‫ההגדרה הראשונה נועדה לשני דגים וההגדרה השנייה נועדה‬
‫לארבעה דגים‪ .‬התוכנית מתאימה לדגים שלמים כגון פורל‪,‬‬
‫אמנון וקרפיון‪.‬‬
‫‪ A-15‬פרוסות סלמון‬
‫‪0.4 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת‬
‫מתכת נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫הנח את פרוסות הסלמון על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪ .‬הפוך‬
‫כשהתנור מצפצף‪.‬‬
‫‪ A-16‬תפוח אדמה בתנור‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪2‬‬
‫שטוף את תפוחי האדמה וחתוך אותם לחצאים‪ .‬מרח אותם‬
‫בשמן זית‪ ,‬עשבי תיבול ותבלינים‪ .‬פזר באופן שווה על גבי‬
‫התבנית‪ .‬ההגדרה הראשונה נועדה לתפו"א קטנים‬
‫(‪ 100‬גר' כל אחד מהם)‪ ,‬וההגדרה השנייה נועדה לתפו"א גדולים‬
‫לתנור (‪ 200‬גר' כל אחד מהם)‪.‬‬
‫‪ A-17‬ירקות צלויים‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪4‬‬
‫הנח ירקות כגון פרוסות קישואים‪ ,‬פלפלים‪ ,‬חצילים‪ ,‬פטריות‬
‫ועגבניות שרי בתבנית האוניברסלית‪ .‬מרח אותם בתערובת של‬
‫שמן זית‪ ,‬עשבי תיבול ותבלינים‪.‬‬
‫‪ A-18‬גרטן ירקות‬
‫‪0.6 - 0.4‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הכן גרטן ירקות בכלי עגול עמיד לחום‪ .‬הנח את הכלי במרכז‬
‫התנור‪.‬‬
‫‪ A-19‬עוגת שיש‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫‪1.0 - 0.9‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את התערובת בכלי אפייה או בתבנית אפייה משומנים‪.‬‬
‫‪( 0.4 - 0.3‬גדול)‬
‫‪( 0.3 - 0.2‬עוגות אישיות)‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את התערובת בכלי אפייה או בטבעת אפייה משומנים‪.‬‬
‫ההגדרה הראשונה נועדה לבסיס אחד של פלאן פירות וההגדרה‬
‫השנייה נועדה ל ‪ 6 - 5 -‬עוגות אישיות קטנות‪.‬‬
‫‪( 0.5 - 0.4‬בינוני)‬
‫‪( 0.3 - 0.2‬קטן)‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את התערובת בתבנית אפייה עגולה עשויה מתכת‪ .‬ההגדרה‬
‫הראשונה נועדה לתבנית אפייה בקוטר ‪Ø‬‏ ‪ 26‬ס"מ וההגדרה‬
‫‪ 18 Ø‬ס"מ‪.‬‬
‫השנייה נועדה לתבנית אפייה קטנה בקוטר ‏‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הנח את התערובת בתבנית אפייה מתכתית המכילה ‪ 12‬עוגות‬
‫מאפינס‪ .‬ההגדרה הראשונה נועדה לעוגות מאפינס קטנות‬
‫וההגדרה השנייה נועדה לעוגות מאפינס גדולות‪.‬‬
‫‪( 0.8 - 0.7‬לבן)‬
‫‪( 0.9 - 0.8‬קמח מלא)‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫הכן את הבצק על ‪ -‬פי הוראות היצרן והנח בתבנית אפייה‬
‫מלבנית עשויה מתכת (אורך ‪ 25‬ס"מ)‪ .‬ההגדרה הראשונה נועדה‬
‫ללחם לבן (‪ 0.8 - 0.7‬ק"ג) וההגדרה השנייה (‪ 0.9 - 0.8‬ק"ג)‬
‫נועדה ללחם מקמח מלא‪.‬‬
‫‪ A-24‬פיצה ביתית‬
‫‪1.2 - 1.0‬‬
‫‪1.5 - 1.3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪2‬‬
‫הנח את הפיצה בתבנית‪ .‬טווחי המשקל כוללים תוספות כגון‬
‫רוטב‪ ,‬ירקות‪ ,‬נקניק וגבינה‪ .‬הגדרה ‪ 1.2 - 1.0( 1‬ק"ג) נועדה‬
‫לפיצה דקה והגדרה ‪ 1.5 - 1.3( 2‬ק"ג) נועדה לפיצה עם תוספות‬
‫רבות‪.‬‬
‫‪ A-25‬התפחה של בצק‬
‫שמרים‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪2‬‬
‫ההגדרה הראשונה מומלצת להתפחה של בצק פיצה‪ .‬ההגדרה‬
‫השנייה מומלצת להתפחת בצק של לחם‪ .‬הנח בכלי עגול גדול‬
‫ועמיד חום‪ ,‬וכסה עם ניילון נצמד‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫לא‬
‫‪ A-20‬בסיס לפלאן פירות‬
‫‪ A-21‬עוגת ספוג‬
‫‪ A-22‬מאפינס‬
‫‪ A-23‬לחם‬
‫המלצה‬
‫עברית ‪20 -‬‬
‫‪5:58:41‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 20‬‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב עליון‬
‫הטבלה הבאה מציגה ‪ 5‬תוכניות אוטומטיות לבישול‪ ,‬לצלייה ולאפייה‪ .‬הטבלה כוללת כמויות‪ ,‬טווחי משקל והמלצות מתאימות‪ .‬הכנס את המחיצה כדי‬
‫להשתמש בה‪ .‬מצבי הבישול והזמנים תוכנתו מראש לנוחיותך‪ .‬באפשרותך להיעזר בהנחיות אלה לצורך הבישול‪ .‬תמיד יש להכניס מזון לתנור קר‪.‬‬
‫לא‬
‫המלצה‬
‫‪ A-01‬לחמניות קפואות‬
‫‪0.3 - 0.2‬‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪4‬‬
‫פזר את הלחמניות הקפואות באופן שווה על ‪ -‬גבי‬
‫תבנית המתכת‪.‬‬
‫‪ A-02‬פיצה קפואה‬
‫‪0.2 - 0.1‬‬
‫‪0.4 - 0.3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪5‬‬
‫הנח את הפיצה הקפואה במרכז תבנית המתכת‪.‬‬
‫‪ A-03‬חטיפי פיצה קפואים‬
‫‪0.3 - 0.2‬‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪5‬‬
‫הנח את חטיפי הפיצה הקפואים‪ ,‬זה לצד זה‪ ,‬על ‪ -‬גבי‬
‫תבנית המתכת‪.‬‬
‫‪ A-04‬אצבעות דגים קפואות‬
‫‪0.3 - 0.2‬‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪5‬‬
‫פזר את אצבעות הדגים הקפואות באופן שווה על ‪ -‬גבי‬
‫תבנית האפייה‪ .‬טווח המשקל ‪ 0.3 - 0.2‬ק"ג מומלץ‬
‫עבור ‪ 10‬יחידות‪ 0.5 - 0.4 ,‬ק"ג עבור ‪ 15‬יחידות‪.‬‬
‫הפוך לאחר הישמע הצפצוף‪.‬‬
‫‪ A-05‬צ'יפס קפוא‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫‪0.7 - 0.6‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪5‬‬
‫פזר את הצ'יפס הקפוא על ‪ -‬גבי תבנית האפייה‪.‬‬
‫ההגדרה הראשונה מומלצת לצ'יפס דק‪ ,‬וההגדרה‬
‫השנייה מומלצת לצ'יפס עבה‪ .‬השתמש בנייר אפייה‪.‬‬
‫הפוך לאחר הישמע הצפצוף‪.‬‬
‫‪ 06‬בישול אוטומטי‬
‫פריט מזון‬
‫משקל בק"ג‬
‫אביזרים‬
‫רמת מדף‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב תחתון‬
‫הטבלה הבאה מציגה ‪ 5‬תוכניות אוטומטיות לבישול‪ ,‬לצלייה ולאפייה‪ .‬הטבלה כוללת כמויות‪ ,‬טווחי משקל והמלצות מתאימות‪ .‬הכנס את המחיצה כדי‬
‫להשתמש בה‪ .‬מצבי הבישול והזמנים תוכנתו מראש לנוחיותך‪ .‬באפשרותך להיעזר בהנחיות אלה לצורך הבישול‪.‬‬
‫הכנס מזון לתנור קר‪ ,‬אלא אם הונחית לחמם את התנור מראש‪.‬‬
‫משקל בק"ג‬
‫אביזרים‬
‫רמת מדף‬
‫המלצה‬
‫לא‬
‫פריט מזון‬
‫‪0.3 - 0.2‬‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫השתמש בנייר אפייה‪ .‬הנח ‪ 2‬יחידות (‪ 0.3 - 0.2‬ק"ג)‪,‬‬
‫זו לצד זו‪ ,‬או ‪ 4‬יחידות (‪ 0.6 - 0.5‬ק"ג) של מאפה בצק‬
‫עלים בשתי שורות‪ ,‬על ‪ -‬גבי תבנית האפייה‪.‬‬
‫‪( 0.6 - 0.5‬קטן)‬
‫‪( 1.0 - 0.9‬גדול)‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪1‬‬
‫מומלץ לחמם מראש את התנור התחתון ל ‪‎210 °C -‬‬
‫במצב חימום תחתון ‪ +‬קונווקציה עד להישמע הצפצוף‪.‬‬
‫השתמש בתבנית אפייה שחורה מתכתית‪ .‬לאחר‬
‫החימום מראש הנח במרכז תבנית המתכת‪ .‬להגדרה‬
‫הראשונה השתמש בתבנית בקוטר ‪Ø‬‏ ‪ 18‬ס"מ‪,‬‬
‫ולהגדרה השנייה השתמש בתבנית בקוטר ‪Ø‬‏ ‪ 26‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ A-03‬פיצה ביתית‬
‫‪0.6 - 0.2‬‬
‫‪1.2 - 0.8‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫השתמש בנייר אפייה‪ .‬הנח ‪ 0.6 - 0.2‬ק"ג בתבנית‬
‫פיצה עגולה‪ ,‬הנח ‪ 1.2 - 0.8‬ק"ג בתבנית אפייה‬
‫מרובעת‪.‬‬
‫‪ A-04‬מאפינס‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪1‬‬
‫הנח בצק בתבנית אפייה מתכתית שחורה המכילה‬
‫‪ 12‬עוגות מאפינס‪.‬‬
‫‪ A-05‬מאפה עלים ממולא‬
‫פירות‬
‫‪0.3 - 0.2‬‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫הנח ‪ 4‬יחידות של מאפה בצק עלים בשתי שורות‪ ,‬על ‪-‬‬
‫גבי תבנית האפייה‪ .‬השתמש בנייר אפייה‪.‬‬
‫השתמש בהגדרה הראשונה ל ‪ 4 -‬יחידות קטנות של‬
‫מאפה בצק עלים (‪ 0.3 - 0.2‬ק"ג) ובהגדרה השנייה‬
‫ל ‪ 4 -‬יחידות גדולות של מאפה בצק עלים‬
‫(‪ 0.5 - 0.4‬ק"ג)‪.‬‬
‫‪ A-01‬סלמון קפוא במאפה‬
‫בצק עלים‬
‫‪ A-02‬קיש ביתי‬
‫עברית ‪21 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 21‬‬
‫תוכניות בישול אוטומטי לתנור במצב כפול‬
‫לפני השימוש בפונקציית הבישול האוטומטי הכפול‪ ,‬הכנס את המחיצה לתנור‪.‬‬
‫הטבלה הבאה מציגה ‪ 5‬תוכניות בישול אוטומטיות במצב כפול לבישול‪ ,‬לצלייה ולאפייה‪.‬‬
‫באמצעות תוכניות אלה תוכל לבשל מנה עיקרית ותוספת או מנה עיקרית וקינוח בו זמנית‪ .‬טבלה זו כוללת כמויות‪ ,‬טווחי משקל והמלצות מתאימות‪ .‬מצבי‬
‫הבישול והזמנים תוכנתו מראש לנוחיותך‪ .‬עיין בהנחיות אלה לצורך הבישול‪ .‬תמיד יש להכניס מזון לתנור קר‪.‬‬
‫לא‬
‫חלל‬
‫‪A-01‬‬
‫עליון‬
‫‪A-02‬‬
‫‪A-03‬‬
‫‪A-04‬‬
‫‪A-05‬‬
‫משקל בק"ג‬
‫אביזרים‬
‫רמת מדף‬
‫חלקי עוף‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת מתכת‬
‫נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫מרח על חלקי העוף שמן ותבלינים‪ .‬הנח את חלקי‬
‫העוף‪ ,‬עם העור כלפי מעלה‪ ,‬על ‪ -‬גבי רשת המתכת‬
‫הנשלפת‪.‬‬
‫תחתון גרטן תפוחי אדמה‬
‫‪0.6 - 0.4‬‬
‫‪1.0 - 0.8‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪1‬‬
‫השתמש בכלי אפייה עמיד לחום‪ .‬הנח במרכז תבנית‬
‫המתכת‪.‬‬
‫ירקות צלויים‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪4‬‬
‫פזר ירקות חתוכים‪ ,‬כגון קישואים‪ ,‬פלפלים‪,‬‬
‫בצלים‪ ,‬פטריות‪ ,‬שומר‪ ,‬חצילים ועגבניות בתבנית‬
‫האוניברסלית‪ .‬מרח על הטריזים שמן זית ותבלינים‪.‬‬
‫תחתון פיצה על לחם‬
‫‪0.2 - 0.1‬‬
‫‪0.4 - 0.3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫הנח את הפיצה על לחם על ‪ -‬גבי נייר אפייה בתבנית‪.‬‬
‫דג צלוי‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת מתכת‬
‫נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫שטוף והכן דגים שלמים‪ ,‬כגון פורל‪ ,‬אברומה‪ ,‬זנדר‬
‫(זאב מים) או דניס‪ ,‬הוסף מיץ לימון‪ ,‬עשבי תיבול‬
‫ותבלינים‪ .‬מרח על העור שמן זית ותבלינים‪ .‬הנח את‬
‫הדג על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪.‬‬
‫תחתון טריזי תפוח אדמה‬
‫‪0.4 - 0.3‬‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫שטוף ונקה את תפוחי האדמה‪ .‬חתוך אותם לטריזים או‬
‫חתוך תפוחי אדמה קטנים לחצאים‪.‬‬
‫מרח על הטריזים שמן זית ותבלינים‪.‬‬
‫‪0.5 - 0.3‬‬
‫(‪ 2 - 1‬דק)‬
‫‪0.8 - 0.6‬‬
‫(‪ 2‬עבה)‬
‫תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה) עם רשת מתכת‬
‫נשלפת‬
‫‪4‬‬
‫הנח את חזות הברווז שהושרו ברוטב‪ ,‬עם השומן כלפי‬
‫מעלה‪ ,‬על ‪ -‬גבי רשת המתכת הנשלפת‪.‬‬
‫ההגדרה הראשונה נועדה לחזות ברווז בגודל רגיל‬
‫(‪ 0.3‬ק"ג) וההגדרה השנייה נועדה ל ‪ 2 -‬חזות ברווז‬
‫(שכל אחד מהם שוקל ‪ 0.4‬ק"ג)‪.‬‬
‫תחתון תפוחי עץ אפויים‬
‫‪0.5 - 0.4‬‬
‫‪1.0 - 0.9‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪1‬‬
‫שטוף את התפוחים‪ ,‬הוצא את הליבה ומלא במרציפן או‬
‫בצימוקים‪ .‬הנח בכלי עגול עמיד לחום‪.‬‬
‫מאפינס‬
‫‪0.6 - 0.5‬‬
‫‪0.8 - 0.7‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪4‬‬
‫הנח בצק בתבנית אפייה מתכתית שחורה המכילה ‪12‬‬
‫עוגות מאפינס‪.‬‬
‫‪0.6 - 0.2‬‬
‫‪1.2 - 0.8‬‬
‫תבנית (אוניברסלית)‬
‫לאפייה‬
‫‪1‬‬
‫הנח ‪ 0.6 - 0.2‬ק"ג בתבנית אפייה עגולה לפיצה‪ ,‬עשויה‬
‫מתכת‪ ,‬הנח ‪ 1.2 - 0.8‬ק"ג בתבנית האפייה‪.‬‬
‫השתמש בנייר אפייה‪.‬‬
‫עליון‬
‫עליון‬
‫עליון‬
‫עליון‬
‫פריט מזון‬
‫חזה ברווז צלוי‬
‫תחתון פיצה ביתית‬
‫המלצה‬
‫עברית ‪22 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 22‬‬
‫מדריך בישול‬
‫גריל גדול‬
‫אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב גריל גדול‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪220‬‬
‫צד ראשון ‪8 - 5 :‬‬
‫צד שני‪8 - 5 :‬‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪220‬‬
‫צד ראשון ‪6 - 4 :‬‬
‫צד שני ‪6 - 4 :‬‬
‫‪5‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪240‬‬
‫צד ראשון ‪2 - 1 :‬‬
‫צד שני ‪2 - 1 :‬‬
‫‪ 6 - 4‬פרוסות טוסט גבינה‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אפייה (אוניברסלית)‬
‫‪200‬‬
‫‪8-4‬‬
‫פנקייקים קפואים ממולאים "בסגנון רוסי"‬
‫(‪ 500 - 200‬גר')‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫סטייקים מבשר בקר‬
‫(‪ 800 - 400‬גר')‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪240‬‬
‫צד ראשון ‪10 - 8 :‬‬
‫צד שני ‪7 - 5 :‬‬
‫נקניקיות (עבה) ‪ 10 - 5‬יחידות‬
‫נקניקיות (דק) ‪ 12 - 8‬יחידות‬
‫‪ 10 - 5‬פרוסות טוסט‬
‫‪ 07‬מדריך בישול‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫זמן (דקות)‬
‫גריל חיסכון‬
‫אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב גריל חיסכון‪ .‬הנח את המזון במרכז האביזר‪.‬‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫זמן (דקות)‬
‫פריט מזון‬
‫גבינת קממברט קפואה‬
‫(‪ 4 - 2‬יחידות‪ ,‬כל אחת מהן ‪ 75 ‬גר')‬
‫הנח בתנור קר (לפני החימום מראש)‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200‬‬
‫‪12 - 10‬‬
‫באגטים קפואים עם תוספות‬
‫(מוצרלה ‪ -‬עגבניות או שינקן וגבינה)‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אפייה (אוניברסלית)‬
‫‪200‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫אצבעות דגים קפואות (‪ 700 - 300‬גר')‬
‫הנח בתנור קר (לפני החימום מראש)‬
‫הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אפייה (אוניברסלית)‬
‫‪200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫המבורגר דגים קפוא (‪ 600 - 300‬גר')‬
‫הנח בתנור קר‪ ,‬הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫פיצה קפואה (‪ 500 - 300‬גר')‬
‫הנח בתנור קר (לפני החימום מראש)‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אפייה (אוניברסלית)‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 23‬‬
‫עברית ‪23 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 23‬‬
‫רגיל‬
‫אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב רגיל‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן (דקות)‬
‫עוף שלם (‪ 1300 - 800‬גר')‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫הנח עם החזה כלפי מטה והפוך כל חצי שעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪70 - 50‬‬
‫נתח חזיר עם נגיסים פריכים (‪ 2000 - 1500‬גר')‬
‫הנח עם העור כלפי מטה והפוך כל חצי שעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪150 - 120‬‬
‫לזניה קפואה (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫דג שלם (לדוגמה‪ ,‬דניס) (‪ 1000 - 300‬גר')‬
‫בצע ‪ 4 - 3‬חיתוכים בכל צד‪ ,‬הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪240‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫נתחי פילה של דג (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫בצע ‪ 4 - 3‬חיתוכים בכל צד‪ ,‬הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200‬‬
‫‪20 - 13‬‬
‫קציצות קפואות (‪ 1000 - 350‬גר')‬
‫בשר טחון במילוי שנקין‪ ,‬גבינה או פטריות‪ ,‬הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫קציצות קפואות מבשר טחון‪ ,‬גזר‪ ,‬סלק או תפוחי אדמה‬
‫(‪ 1000 - 350‬גר') הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫קציצות נתח חזיר עם עצם (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫הוסף שמן‪ ,‬מלח ופלפל‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫(עמוקה)‬
‫‪200‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫תפוח אדמה אפוי (חתוך לחצי) (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪45 - 30‬‬
‫רולדת בשר קפואה במילוי פטריות (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫עוגת ספוג (‪ 500 - 250‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫עוגת שיש (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫עוגת שמרים עם ציפוי פירות ופירורים (‪ 1500 - 1000‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫עוגות מאפינס (‪ 800 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪30 - 25‬‬
‫עברית ‪24 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 24‬‬
‫היצקוונוק ‪ +‬ןותחת םומיחאנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב חימום תחתון ‪ +‬קונווקציה‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫פאי תפוחים מבצק שמרים‪ ,‬קפוא (‪ 700 - 350‬גר')‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫עוגות פאי קטנות מבצק עלים עם מלית‪ ,‬קפוא (‪ 600 - 300‬גר')‬
‫מרח חלמון ביצה‪ ,‬הנח בתנור קר (לפני החימום מראש)‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫כדורי בשר ברוטב (‪ 500 - 250‬גר')‬
‫השתמש בכלי עמיד לחום‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫מאפה בצק עלים מתוק (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫מרח חלמון ביצה‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪180‬‬
‫‪23 - 15‬‬
‫קנלוני ברוטב (‪ 500 - 250‬גר')‬
‫השתמש בכלי עמיד לחום‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪180‬‬
‫‪30 - 22‬‬
‫עוגות פאי מבצק שמרים עם מלית (‪ 1000 - 600‬גר')‬
‫מרח חלמון ביצה‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫פיצה ביתית (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫לחם ביתי (‪ 900 - 700‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪180 - 170‬‬
‫‪55 - 45‬‬
‫‪ 07‬מדריך בישול‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫זמן (דקות)‬
‫קונווקציה‬
‫אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב קונווקציה‪.‬‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫זמן (דקות)‬
‫פריט מזון‬
‫צלעות כבש (‪ 700 - 350‬גר')‪,‬‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪+‬‬
‫תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫בננות אפויות (‪ 5 - 3‬יחידות)‪ ,‬חתוך את חלקה העליון של הבננה‬
‫בסכין‪ ,‬הוסף ‪ 15 - 10‬גר' שוקולד‪ 10 - 5 ,‬גר' אגוזים לבננה החצויה‪,‬‬
‫פזר מי סוכר‪ ,‬ועטוף בנייר אלומיניום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪240 - 220‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫תפוחים אפויים ‪ 8 - 5‬יחידות‪ ,‬כל אחת מהן ‪ 200 - 150‬גר'‬
‫הוצא את הליבה‪ ,‬הוסף צימוקים וריבה‪ .‬השתמש בכלי עמיד לחום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫קציצות בשר טחון (‪ 600 - 300‬גר')‬
‫הוסף שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪25 - 18‬‬
‫רולדת בשר טחון ממולאת "בסגנון רוסי" (‪ 500‬גר' ‪ 1000 -‬גר')‬
‫מרח שמן‬
‫‪3‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪65 - 50‬‬
‫קציצות קפואות (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫צ'יפס קפוא (‪ 700 - 300‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫פיצה קפואה (‪ 1000 - 300‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫עוגת תפוחים ושקדים (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫קרואסון טרי (‪ 400 - 200‬גר')‬
‫(בצק מוכן)‬
‫‪3‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫עברית ‪25 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 25‬‬
‫היצקוונוק ‪ +‬ןוילע םומיח‬
‫אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב היצקוונוק ‪ +‬ןוילע םומיח‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן (דקות)‬
‫נתח חזיר עם העצם (‪ 1000‬גר')‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪65 - 50‬‬
‫כתף חזיר בנייר אלומיניום (‪ 1500 - 1000‬גר')‬
‫השרה במרינדה‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪230 - 180‬‬
‫‪120 - 80‬‬
‫עוף שלם (‪ 1300 - 800‬גר')‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫הנח עם החזה כלפי מטה והפוך כל חצי שעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪220 - 190‬‬
‫‪65 - 45‬‬
‫סטייקים של בשר או דג (‪ 800 - 400‬גר')‬
‫הוסף שמן‪ ,‬מלח ופלפל‬
‫‪3‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 15‬‬
‫נתחי עוף (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫דג צלוי (‪ 500‬גר' ‪ 1000 -‬גר')‬
‫השתמש בכלי עמיד לחום‬
‫מרח שמן‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫צלי בקר (‪ 1200 - 800‬גר')‬
‫מרח שמן ותבלינים‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‪,‬‬
‫הוסף ‪ 1‬כוס מים‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪60 - 45‬‬
‫‪4‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית (עמוקה)‪,‬‬
‫הוסף ‪ 1‬כוס מים‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫חזה ברווז (‪ 500 - 300‬גר')‬
‫קונווקציה חיסכון‬
‫מצב זה משתמש במערכת החימום היעילה ביותר כדי לחסוך באנרגיה במהלך בישול המנות‪ .‬אנו ממליצים לחמם את התנור מראש במצב קונווקציה חיסכון‪.‬‬
‫עצה לחיסכון באנרגיה‬
‫• במהלך הבישול‪ ,‬הקפד לסגור את דלת התנור למעט בזמן הפיכת המזון‪.‬‬
‫אל תפתח את הדלת לעתים קרובות במהלך הבישול כדי לשמור על הטמפרטורה בחלל התנור‪ ,‬כך תחסוך אנרגיה וזמן‪.‬‬
‫• אם הבישול אורך יותר מ ‪ 30 -‬דקות‪ ,‬ניתן לכבות את התנור ‪ 10 - 5‬דקות לפני סיום זמן הבישול לחיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫החום השיורי ישלים את תהליך הבישול‪.‬‬
‫• לאחר סיימת לבשל מנה אחת‪ ,‬אם תמשיך לבשל מנה אחרת לפני שהתנור מתקרר‪ ,‬תוכל לחסוך אנרגיה וזמן הכרוכים בחימום התנור‬
‫מראש‪.‬‬
‫פריט מזון‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן (דקות)‬
‫עוגת ספוג (‪ 500 - 250‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪160 - 150‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫עוגת מאפינס (‪ 800 - 500‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית עמוקה במיוחד‪,‬‬
‫הוסף ‪ 1‬כוס מים‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪55 - 40‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית עמוקה במיוחד‪,‬‬
‫הוסף ‪ 1‬כוס מים‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪100 - 70‬‬
‫צלי בקר (‪ 1200 - 800‬גר')‬
‫צלי חזיר (‪ 1200 - 800‬גר')‬
‫עברית ‪26 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 26‬‬
‫פריט מזון‬
‫רמת מדף‬
‫אביזרים‬
‫טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן (דקות)‬
‫צ'יפס קפוא (‪ 700 - 300‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫פיצה קפואה (‪ 500 - 300‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪15 - 8‬‬
‫מיני פאי (‪ 400 - 200‬גר')‬
‫‪2‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪15 - 8‬‬
‫מצב כפול‬
‫‪ 07‬מדריך בישול‬
‫בעזרת המצב הכפול תוכל לבשל שני פריטי מזון שונים בתנור‪ .‬בבישול בחלל העליון והתחתון‪ ,‬באפשרותך להשתמש בטמפרטורות‬
‫שונות‪ ,‬במצבי בישול שונים ובזמני בישול שונים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תוכל לצלות סטייקים ולאפות גרטן בו זמנית‪.‬‬
‫בעזרת המחיצה‪ ,‬תוכל לבשל את הגרטן בתא התחתון ואת הסטייקים בתא העליון של התנור‪.‬‬
‫הכנס תמיד את המחיצה למדף ‪ 3‬לפני תחילת הבישול‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הכנס מזון לתנור קר‪.‬‬
‫הצעה ‪ :1‬בישול בטמפטורות שונות‬
‫פריט מזון‬
‫רמת מדף‬
‫מצב בישול‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫אביזרים‬
‫זמן (דקות)‬
‫חלל‬
‫עליון‬
‫פיצה קפואה (‪ 400 - 300‬גר')‬
‫‪4‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪220 - 200‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪25 - 15‬‬
‫תחתון‬
‫עוגת שיש (‪ 700 - 500‬גר')‬
‫‪1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪180 - 160‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪60 - 50‬‬
‫הצעה ‪ :2‬בישול במצבי בישול שונים‬
‫רמת מדף‬
‫מצב בישול‬
‫טמפרטורה (‪)‎°C‬‬
‫אביזרים‬
‫זמן (דקות)‬
‫חלל‬
‫פריט מזון‬
‫עליון‬
‫נתחי עוף (‪ 600 - 400‬גר')‬
‫‪4‬‬
‫חימום עליון ‪+‬‬
‫פיזור אוויר‬
‫‪220 - 200‬‬
‫תבנית אוניברסלית ‪ +‬רשת מתכת נשלפת‬
‫‪35 - 25‬‬
‫תחתון‬
‫גרטן תפו"א (‪ 1000 - 500‬גר')‬
‫‪1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪180 - 160‬‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪40 - 30‬‬
‫עברית ‪27 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 27‬‬
‫מנות לניסיון‬
‫בהתאם לתקן ‪EN 60350‬‬
‫‪ .1‬אפייה‬
‫המלצות האפייה מתייחסות לתנור שחומם מראש‪.‬‬
‫הנח תמיד את התבניות כאשר הצד המשופע שלהן נוטה לפנים‪ ,‬לכיוון הדלת‪.‬‬
‫סוג מזון‬
‫עוגיות חמאה‬
‫עוגות קטנות‬
‫עוגת ספוג נטולת שומן‬
‫רמת מדף מצב בישול טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן בישול (בדקות)‬
‫מנה והערות‬
‫‪3‬‬
‫רגיל‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫‪2‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫תבנית אפייה ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫‪‎1 + 4‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה ‪ +‬תבנית עמוקה במיוחד‬
‫‪‎2 + 5‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪3‬‬
‫רגיל‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫‪2‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫תבנית אפייה ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫‪4+1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה ‪ +‬תבנית עמוקה במיוחד‬
‫‪‎2 + 5‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫‪2‬‬
‫רגיל‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫‪4+1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫‪3‬‬
‫רגיל‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪75 - 65‬‬
‫‪2‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪80 - 70‬‬
‫תבנית אפייה ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫‪4+1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪85 - 75‬‬
‫תבנית (אוניברסלית) לאפייה ‪ +‬תבנית עמוקה במיוחד‬
‫‪‎2 + 5‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪85 - 75‬‬
‫תבנית מתכת ‪ 2 +‬תבניות עוגה קפיציות *‬
‫(ציפוי כהה‪ø ,‬‏‪ 20‬ס"מ)‬
‫‪ 1‬באלכסון‬
‫רגיל‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪90 - 70‬‬
‫תבנית מתכת ‪ 2 +‬תבניות עוגה קפיציות **‬
‫(ציפוי כהה‪ø ,‬‏‪ 20‬ס"מ)‬
‫‪3+1‬‬
‫קונווקציה‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪100 - 80‬‬
‫תבנית אפייה‬
‫תבנית עוגה קפיצית (בציפוי כהה‪ø ,‬‏ ‪ 26‬ס"מ)‬
‫בתבנית המתכת‬
‫תבנית עוגה קפיצית (בציפוי כהה‪ø ,‬‏ ‪ 26‬ס"מ)‬
‫בתבנית אפייה ‪ +‬תבנית מתכת‬
‫עוגת שמרים במילוי תפוחים תבנית (אוניברסלית) לאפייה‬
‫פאי תפוחים‬
‫* שתי עוגות מסודרות על גבי הרשת בחלק השמאלי מאחור ובחלק הימני מלפנים‪.‬‬
‫** שתי עוגות מסודרות במרכז זו על גבי זו‪.‬‬
‫‪ .2‬גריל‬
‫חמם מראש את התנור הריק למשך ‪ 5‬דקות באמצעות הפונקציה גריל גדול‪.‬‬
‫סוג מזון‬
‫רמת מדף מצב בישול טמפרטורה (‪ )‎°C‬זמן בישול (בדקות)‬
‫מנה והערות‬
‫פרוסות טוסט מלחם לבן‬
‫תבנית מתכת‬
‫‪5‬‬
‫גריל גדול‬
‫‪270‬‬
‫ראשון ‪2 - 1‬‬
‫שני‪‎1.5 - 1‎‬‬
‫המבורגרים מבשר בקר *‬
‫(‪ 12‬כל אחד)‬
‫רשת מתכת נשלפת ‪ +‬תבנית אוניברסלית‬
‫(לאיסוף הנוזלים)‬
‫‪4‬‬
‫גריל גדול‬
‫‪270‬‬
‫ראשון ‪16 - 14‬‬
‫שני ‪7 - 5‬‬
‫* המבורגרים מבשר בקר‪ :‬חמם מראש את התנור הריק למשך ‪ 15‬דקות באמצעות הפונקציה גריל גדול‪.‬‬
‫עברית ‪28 -‬‬
‫‪5:58:42‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 28‬‬
‫ניקוי וטיפול‬
‫ניקוי עצמי‬
‫מצב זה נועד לניקוי אוטומטי של התנור‪.‬‬
‫מצב זה שורף שאריות‪ ,‬כגון השומן שבתוך התנור‪ ,‬עם טמפרטורה גבוהה מ ‪.‎400 °C -‬‬
‫מומלץ להשתמש במצב ניקוי עצמי כל ‪ 3 - 2‬חודשים לניקוי‪ ,‬אך ניתן להשתמש בו לעתים תכופות יותר‪.‬‬
‫במהלך הניקוי העצמי‪ ,‬דלת התנור ננעלת אוטומטית מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫נעילת הדלת (‬
‫)‬
‫ביטול נעילה‬
‫‪ 08‬ניקוי וטיפול‬
‫הקפד לנקות את הזכוכית הפנימית של הדלת באופן שוטף לאחר השימוש בתנור‪ ,‬אחרת פונקציות הניקוי העצמי לא יהיו יעילות ללכלוך שהצטבר‬
‫על גבי הזכוכית‪.‬‬
‫כאשר הטמפרטורה בתנור מתחממת עד לדרגה של ‪ ,‎300 °C‬הדלת ננעלת באופן אוטומטי מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫כאשר הטמפרטורה בתנור יורדת אל מתחת ל ‪ ,‎200 °C -‬נעילת הדלת מבוטלת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לפני תחילת הניקוי העצמי‬
‫•‬
‫•‬
‫יש להוציא את כל חלקי האביזרים‪ ,‬כולל רשתות המתכת‪ ,‬התבניות והמסילות הצדדיות (בהתאם לדגם)‪.‬‬
‫הטמפרטורה הגבוהה מעל ‪ 4‎ 00 °C‬תגרום נזק לאביזרים‪.‬‬
‫הסר ביד חלקים גדולים של לכלוך שנמצאים בתוך התנור‪.‬‬
‫מאחר ששאריות מזון עבות‪ ,‬שומן ומיצי פירות עלולים להתלקח‪ ,‬עלולה לפרוץ שריפה בתנור במהלך הניקוי העצמי‪.‬‬
‫הגדרות ניקוי עצמי‬
‫‪ . 1‬סובב את בורר המצבים ל ‪. -‬‬
‫‪ . 2‬סובב את הבורר הרב ‪ -‬פונקציונלי כדי לבחור את רמת הניקוי העצמי מבין ‪ 3‬הרמות הבאות‪.‬‬
‫אם תבחר רמת ניקוי עצמי כלשהי‪ ,‬הניקוי העצמי יתחיל לפעול באופן אוטומטי לאחר כמה שניות ולא תוכל לשנות את רמת הניקוי העצמי לאחר‬
‫שהניקוי החל‪.‬‬
‫רמה‬
‫משך זמן‬
‫‪P1‬‬
‫נמוכה‬
‫כ ‪ 120 -‬דקות‬
‫‪P2‬‬
‫בינונית‬
‫כ ‪ 150 -‬דקות‬
‫‪P3‬‬
‫גבוהה‬
‫כ ‪ 180 -‬דקות‬
‫‪ . 3‬כאשר התצוגה מתחילה להבהב ונשמע צפצוף‪ ,‬הניקוי העצמי הסתיים‪ .‬הגדר את בורר המצבים למצב ‪( Off‬כבוי) כדי לסיים את הניקוי העצמי‪.‬‬
‫‪ . 4‬לאחר שהתנור התקרר‪ ,‬נקה את פנים התנור בעזרת מטלית לחה והסר את האפר שנותר בתוך התנור‪.‬‬
‫ניתן להפסיק את הפונקציה במהלך הניקוי העצמי על ‪ -‬ידי סיבוב בורר המצבים למצב ‪( Off‬כיבוי)‪.‬‬
‫אם הטמפרטורה בתוך התנור גבוהה מדי‪ ,‬לא תוכל לפתוח את הדלת עד לביטול הנעילה האוטומטית של הדלת מטעמי בטיחות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫• במהלך הניקוי העצמי‪ ,‬משטחי התנור מתחממים יותר מאשר במצב בישול רגיל‪.‬‬
‫• יש להשגיח על ילדים ולוודא שהם אינם נוגעים במשטח התנור במהלך הניקוי העצמי‪.‬‬
‫עברית ‪29 -‬‬
‫‪5:58:43‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 29‬‬
‫ניקוי בקיטור (בהתאם לדגם)‬
‫אם התנור מלוכלך יש לנקותו‪ .‬לשם כך השתמש באפשרות של ניקוי בקיטור‪ .‬אפשרות זו תסייע לך לנקות את פנים התנור ביתר קלות‪.‬‬
‫‪ .1‬הוצא את כל האביזרים מהתנור לפני השימוש בפונקציית הניקוי בקיטור‪.‬‬
‫‪ .2‬שפוך ‪ 400‬מ"ל מים על תחתית התנור וסגור את דלת התנור‪.‬‬
‫‪ .3‬סובב את בורר המצבים ל ‪ . -‬אם תבחר בפונקציית הניקוי בקיטור‪ ,‬הניקוי בקיטור יתחיל לפעול באופן‬
‫אוטומטי לאחר כמה שניות‪.‬‬
‫‪ .4‬כאשר התצוגה מתחילה להבהב ונשמע צפצוף‪ ,‬הניקוי בקיטור הסתיים‪ .‬הגדר את בורר המצבים למצב ‪Off‬‬
‫(כבוי) כדי לסיים את הניקוי בקיטור‪.‬‬
‫‪ .5‬נקה את פנים התנור בעזרת מטלית רכה ונקייה‪ ,‬והסר את המים שנותרו בתחתית התנור בעזרת ספוג‪.‬‬
‫הערות לגבי ניקוי בקיטור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫היזהר בעת פתיחת הדלת לפני סיום הליך הניקוי בקיטור; המים המצטברים בתחתית חמים מאוד‪.‬‬
‫לעולם אין להשאיר את המים הנותרים בתנור לזמן רב‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬למשך הלילה‪.‬‬
‫אם התנור מלוכלך במיוחד‪ ,‬ניתן לחזור על הליך זה לאחר שהתנור התקרר‪.‬‬
‫אם התנור התלכלך מאוד בשומן‪ ,‬למשל‪ ,‬לאחר צלייה או קלייה‪ ,‬מומלץ למרוח חומר ניקוי על ‪ -‬גבי הכתמים הקשים ביותר לפני הפעלת‬
‫הפונקציה של ניקוי התנור‪.‬‬
‫השאר את דלת התנור פתוחה במקצת לאחר הניקוי כדי לאפשר למשטח האמייל הפנימי להתייבש לחלוטין‪.‬‬
‫•‬
‫משטח אמייל מזרז (בהתאם לדגם)‬
‫מסגרת המכסה הנשלפת מצופה באמייל מזרז אפור כהה והוא עשוי להתכסות בשמן ושומן כתוצאה מפיזור האוויר במהלך החימום‪.‬‬
‫משקעים אלה יישרפו בטמפרטורת תנור של ‪ ‎200 °C‬ומעלה‪.‬‬
‫‪ .1‬הוצא את כל האביזרים מהתנור‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר ניקוי כל משטחי התנור הפנימיים‪ ,‬הגדר את התנור למצב קונווקציה ב ‪.‎250 °C -‬‬
‫ניקוי ידני‬
‫זהירות‪ :‬ודא שהתנור והאביזרים התקררו לפני הניקוי‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים‪ ,‬מברשות קשות‪ ,‬ספוגים גסים‪ ,‬צמר פלדה‪ ,‬סכינים או חומרים קשיחים אחרים‪.‬‬
‫פנים התנור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לנקות את פנים התנור‪ ,‬השתמש במטלית נקייה ובחומר ניקוי עדין או מים חמימים עם סבון‪.‬‬
‫אל תנקה את איטום הדלת באופן ידני‪.‬‬
‫כדי למנוע נזק למשטחי התנור המצופים אמייל‪ ,‬השתמש בחומרי ניקוי מקובלים לתנורים בלבד‪.‬‬
‫כדי להסיר לכלוך שנדבק‪ ,‬השתמש בחומר ניקוי מיוחד לתנורים‪.‬‬
‫החלק החיצוני של התנור‬
‫כדי לנקות את החלק החיצוני של התנור‪ ,‬כגון דלת התנור‪ ,‬הידית והתצוגה‪ ,‬השתמש במטלית נקייה ובחומר ניקוי עדין או מים חמימים עם סבון‪ ,‬ונגב‬
‫באמצעות מגבת נייר או מגבת בד יבשה‪.‬‬
‫בשל האוויר החם המגיע מן התנור עלול להצטבר שומן ולכלוך‪ ,‬בפרט באזור הידית או המקשים‪ .‬לכן‪ ,‬הקפד לנקות את הידית והמקשים לאחר השימוש‬
‫בתנור‪.‬‬
‫אביזרים‬
‫שטוף את האביזרים לאחר כל שימוש וייבש אותו בעזרת מגבת כלים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬טבול את המגבת במים עם סבון למשך ‪ 30‬דקות לניקוי קל יותר‪.‬‬
‫עברית ‪30 -‬‬
‫‪5:58:43‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 30‬‬
‫ניקוי קולט המים‬
‫קולט המים קולט את כל הלחות העודפת בזמן הפעלת התנור‪ .‬שאריות מזון עלולות להצטבר על גבי קולט‬
‫המים‪ .‬נקה את קולט המים באופן שוטף כדי להגן על יחידות המטבח ולמנוע נזק שעלול להיגרם להן לאחר‬
‫הבישול‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם נתקלת בנזילת מים מקולט המים לאחר הבישול‪ ,‬צור עמנו קשר דרך מרכז השירות‪.‬‬
‫ניתוק המסילות הצדדיות (בהתאם לדגם)‬
‫‪ .1‬לחץ על החלק המרכזי העליון של‬
‫המסילה הצדדית‪.‬‬
‫‪ .2‬סובב את המסילה בזווית של ‪‎45°‬בערך‪.‬‬
‫‪ 08‬ניקוי וטיפול‬
‫קולט המים‬
‫‪ .3‬משוך החוצה את המסילה משני החורים‬
‫התחתונים‪.‬‬
‫התנור פועל גם כאשר המסילות הצדדיות ורשתות המתכת אינן במקומן‪.‬‬
‫ניקוי התקרה (בהתאם לדגם)‬
‫‪ .1‬שחרור גוף החימום של הגריל יסייע לך לנקות את תקרת התנור‪.‬‬
‫הסר את האום העגול על ‪ -‬ידי סיבובו נגד כיוון השעון תוך אחיזת גוף החימום של הגריל‪.‬‬
‫‪ .2‬החלק הקדמי של גוף החימום ייטה כלפי מטה‪ ,‬אך לא ניתן להוציא את גוף החימום של‬
‫הגריל מהתנור‪ .‬אל תלחץ את גוף החימום כלפי מטה‪ ,‬הוא עלול להתעוות‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר סיום הניקוי‪ ,‬הרם את גוף החימום של הגריל חזרה למקומו המקורי וסובב את האום‬
‫עם כיוון השעון‪.‬‬
‫עברית ‪31 -‬‬
‫‪5:58:43‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 31‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫פתרון‬
‫בעיה‬
‫מה עלי לעשות אם התנור אינו מתחמם?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ייתכן שהתנור אינו מופעל‪ .‬הפעל את התנור‪.‬‬
‫בדוק אם ההגדרות הדרושות הוחלו‪.‬‬
‫ייתכן שקפץ נתיך או מפסק אוטומטי בבית‪ .‬החלף את הנתיך או החזר את המפסק‬
‫למקומו‪ .‬אם בעיה זו נמשכת‪ ,‬פנה לחשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם התנור אינו מתחמם גם לאחר שהגדרתי‬
‫את הפונקציה והטמפרטורה?‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תשאיר את דלת התנור פתוחה בזמן שהתנור פועל‪.‬‬
‫אם אינך משאיר את דלת התנור פתוחה‪ ,‬ייתכן שיש בעיה בחיבורים החשמליים‬
‫הפנימיים‪ .‬פנה למרכז השירות המקומי‪.‬‬
‫מה עלי לעשות אם נורת התנור אינה נדלקת?‬
‫•‬
‫•‬
‫ייתכן שנורת התנור נשרפה‪ .‬החלף את הנורה‪.‬‬
‫אם התנור אינו פועל לאחר החלפת נורת התנור‪ ,‬פנה למרכז השירות המקומי‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם מאוורר הקירור פועל לאחר כיבוי התנור?‬
‫•‬
‫לאחר השימוש‪ ,‬מאוורר הקירור פועל כדי להגן על התנור מהחימום עד לקירור‬
‫התנור‪ .‬פנה למרכז השירות המקומי אם מאוורר הקירור ממשיך לפעול גם לאחר‬
‫שהתנור התקרר‪.‬‬
‫מה עליי לעשות אם לא ניתן ללחוץ על אף אחד מהמקשים?‬
‫•‬
‫בדוק אם פונקציית נעילת הילדים פועלת או לא‪ .‬אם פונקציית נעילת הילדים אינה‬
‫פועלת‪ ,‬פנה למרכז השירות המקומי‪.‬‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫קודי מידע‬
‫כל קודי המידע אינם קשורים לתקלה בתנור‪.‬‬
‫עיין ברשימת הפתרונות הבאה‪ ,‬אם קודי המידע ממשיכים להופיע‪ ,‬התקשר למרכז שירות הלקוחות המקומי של ‪.SAMSUNG‬‬
‫קוד‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫**‬
‫)‪1‬‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫פתרון‬
‫בעיה‬
‫כיבוי בטיחותי‬
‫התנור המשיך לפעול בטמפרטורה המוגדרת למשך זמן רב‪.‬‬
‫‏‪ 16‬שעות‬
‫• מתחת ל ‪1‎ 05 °C -‬‬
‫• בין ‪ ‎105 °C‬ל ‪‎240 °C -‬‏‪ 8‬שעות‬
‫• בין ‪ ‎245 °C‬למקס'‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫כבה את התנור והוצא את המזון‪.‬‬
‫אפשר לתנור להתקרר לפני שתשתמש בו שוב‪ .‬מאחר שלא מדובר‬
‫בתקלה בתנור‪ ,‬השתמש בתנור שוב לאחר כיבוי התנור וקירורו‪.‬‬
‫שגיאת מקש‬
‫שגיאה זו מתרחקת כאשר לוחצים על המקש ומחזיקים אותו‬
‫לזמן ממושך‪.‬‬
‫נקה את המקשים ובדוק אם יש מים בשטח סביב המקשים‪ .‬כבה‬
‫את התנור ונסה להפעילו שוב‪ .‬אם הבעיה חוזרת‪ ,‬התקשר למרכז‬
‫שירות הלקוחות המקומי של ‪.SAMSUNG‬‬
‫שימוש שגוי במחיצה‪.‬‬
‫הכנס את המחיצה עבור מצב עליון‪ ,‬כפול או תחתון‪ .‬הוצא את‬
‫המחיצה עבור מצב בודד‪ .‬אם זה קורה שוב למרות שהשתמשת נכון‬
‫במחיצה‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות המקומי של ‪.SAMSUNG‬‬
‫שגיאת בטיחות‬
‫שגיאה בתנור עלולה לגרום לביצועים ירודים ולבעיות בטיחות‪.‬‬
‫הפסק להשתמש בתנור מיד וכבה אותו‪.‬‬
‫התקשר לנציג ‪ SAMSUNG‬המקומי‪.‬‬
‫‪ ** )1‬מתייחס לכל המספרים‪.‬‬
‫עברית ‪32 -‬‬
‫‪5:58:44‬‬
‫‪2015-03-26‬‬
‫‪NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 32‬‬
‫ ניקוי וטיפול‬08
‫תזכיר‬
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 33
2015-03-26
5:58:44
‫תזכיר‬
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 34
2015-03-26
5:58:44
‫תזכיר‬
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 35
2015-03-26
5:58:44
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900 / 0800 755 755
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
GHANA
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
DG68-00668A-00
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_HE.indd 36
2015-03-26
5:58:44
NV70F7796ES
Встраиваемый
духовой шкаф
руководство по использованию и
установке
удивительные возможности
Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 1
2015-03-27
11:23:14
содержание
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
4
4
Использование руководства
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
7
9
9
9
Замена ламп
Снятие дверцы
Снятие стекол дверцы
Функция автоматической экономии энергии
4
УСТАНОВКА
10
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
11
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
11
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЧИСТКА
13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО
ШКАФА
13
10Установка
11 Элементы управления
11Принадлежности
13 Первоначальная чистка
13
14
14
14
14
14
Использование камеры
Выбор функции
Установка температуры
Режим двойного приготовления
Полезный режим двойного приготовления
Автоматический быстрый предварительный
разогрев
Русский - 2
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 2
2015-03-27
11:23:14
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
15
ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ
16
17
ФУНКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
18
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИГОТОВЛЕНИЮ
23
ЧИСТКА И УХОД
29
15 Установка времени
15 Установка таймера приготовления
15 Установка таймера окончания
приготовления
16 Установка отложенного запуска
16 Установка кухонного таймера
16 Звуковой сигнал
16 Внутреннее освещение
16 Блокировка от детей
16Выключение
17 Функции духового шкафа
19 Отдельные программы автоматического
приготовления
21 Программы автоматического приготовления
для верхней камеры духового шкафа
21 Программы автоматического приготовления
для нижней камеры духового шкафа
22 Программы автоматического приготовления
для режима двойного приготовления
23 Большой гриль
23 Гриль с функцией Эко
24Стандартный
25 Нижний нагрев + конвекция
25Конвекция
26 Верхний нагрев + конвекция
26 Конвекция Эко
27 Режим двойного приготовления
28 Контрольные блюда
29Самоочистка
30 Очистка паром (не во всех моделях)
30 Поверхность, покрытая каталитической
эмалью (не во всех моделях)
30 Ручная очистка
31 Чистка водосборника
31 Снятие боковых направляющих (не во всех
моделях)
31 Очистка верхней стенки камеры (не во всех
моделях)
32 Устранение неисправностей
32 Информационные коды
Русский - 3
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 3
2015-03-27
11:23:14
использование руководства
Благодарим за выбор встроенного духового шкафа SAMSUNG.
Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности, а также
инструкции по эксплуатации и обслуживанию устройства.
Перед началом эксплуатации духового шкафа прочитайте это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.
В тексте данного руководства используются следующие обозначения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Важная информация
Примечание
инструкции по технике безопасности
Установка данного духового шкафа должна выполняться только квалифицированным
электриком. Специалист по установке отвечает за подключение прибора к сетевому источнику
питания с учетом соответствующих рекомендаций по технике безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями (включая детей) и лица,
не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться
данным устройством, если их действия не контролируются или
если они предварительно не проинструктированы о правилах
использования лицом, отвечающим за их безопасность.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Если сетевой шнур данного прибора имеет дефект, его необходимо
заменить на специальный шнур или кабель, который можно
приобрести у фирмы-изготовителя или авторизованного агента по
обслуживанию.
(Только для моделей со стационарной проводкой.)
Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля
питания должна производиться изготовителем, сотрудником
сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
(только для моделей с кабелями питания)
После установки необходимо обеспечить свободный доступ к
розетке на случай необходимости выключения питания устройства.
Для удобства отключения устройство необходимо установить так,
чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить
выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами
прокладки электропроводки.
Русский - 4
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 4
2015-03-27
11:23:15
Русский - 5
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 5
2015-03-27
11:23:15
01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования микроволновая печь нагревается. Будьте
осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами
внутри печи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно
нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без
присмотра рядом с прибором.
Если устройство оборудовано функциями очистки паром или
самоочистки, перед использованием этих функций следует удалить
чрезмерные загрязнения и дополнительные принадлежности.
Если устройство имеет функцию самоочистки, во время самоочистки
поверхности устройства могут нагреваться, поэтому не следует
допускать к устройству детей.
(только для моделей с функцией самоочистки)
Используйте только термодатчики, рекомендованные для данного
духового шкафа. (только для моделей с термодатчиком)
Не допускается использование паровых очистителей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим
током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.
Не используйте абразивные очистители, химически активные
вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной
дверцы духового шкафа, так как на стекле могут появиться царапины
и трещины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно
нагреваться при использовании.
Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными
элементами.
Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с
прибором.
Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые
люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными
способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые
знания или опыт, если их действия контролируются или если они
проинструктированы относительно безопасного использования
прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с
устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться
детьми только под присмотром.
При работе устройства внешние поверхности могут сильно
нагреваться.
При работе устройства дверца или наружная поверхность
могут нагреваться.
Устройство и кабель должны быть недоступны для детей
младше 8 лет.
Данное устройство не оснащено внешним таймером или
пультом дистанционного управления.
Решетка устанавливается приподнятой
частью к задней стенке устройства. Это
позволяет ей оставаться в нейтральном
положении во время приготовления больших
блюд. (Не во всех моделях)
ВНИМАНИЕ
Не следует выполнять подключение духового шкафа, если он был поврежден при
транспортировке.
Подключение данного устройства к основному источнику питания должно выполняться только
квалифицированным электриком.
В случае неисправности или поломки прибора его эксплуатацию следует прекратить.
Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным техническим
специалистом. Неправильно выполненный ремонт может подвергнуть пользователя
существенной опасности. При поломке духового шкафа обращайтесь в сервисный центр или к
торговому представителю компании SAMSUNG.
Не допускайте контакта электропроводов и кабелей с духовым шкафом.
Для подключения духового шкафа к основному источнику питания следует использовать
одобренный автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не используйте
несколько штепсельных адаптеров или удлинительных шнуров.
Перед проведением ремонта или очистки следует отключать прибор от сети.
Соблюдайте осторожность при подключении электроприборов к сетевым розеткам,
расположенным рядом с духовым шкафом.
Если устройство имеет функцию приготовления пищи на пару, не пользуйтесь им при
поврежденном картридже подачи воды. (Только для моделей с функцией приготовления на
пару)
При повреждении или неисправности картриджа не используйте устройство и отнесите его в
ближайший сервисный центр. (Только для моделей с функцией приготовления на пару)
Данная модель духового шкафа предназначена только для приготовления пищи в домашних
условиях.
Во время работы внутренние стенки духового шкафа сильно нагреваются, и при
соприкосновении с ними можно получить ожоги. Не дотрагивайтесь до нагревательных
элементов или внутренних стенок духового шкафа, пока они не остынут.
Никогда не храните легковоспламеняющиеся материалы в духовом шкафу.
Поверхности духового шкафа нагреваются, когда он используется при высокой температуре в
течение продолжительного периода времени.
Открывая дверцу во время приготовления пищи, соблюдайте осторожность, так как может
произойти внезапный выброс горячего воздуха и пара.
Русский - 6
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 6
2015-03-27
11:23:15
В процессе приготовления блюд, содержащих алкоголь, из-за высоких температур алкоголь
может испаряться и воспламеняться в случае контакта с горячими компонентами духового
шкафа.
В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким
давлением.
Во время работы духового шкафа не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
Замороженные блюда (например, пиццу) следует готовить на большой решетке. При
использовании противня для выпекания может произойти его деформация из-за большой
разницы температур.
В процессе приготовления блюда дверца духового шкафа должна быть закрыта.
Не выстилайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой и не помещайте на него противни
или формы. Алюминиевая фольга блокирует жар, что может привести к повреждению
поверхности эмали и может негативно отразиться на вкусовых качествах блюда.
Фруктовые соки оставляют пятна на эмалированных поверхностях духового шкафа, вывести
которые затруднительно. Для приготовления влажных пирогов используйте глубокую
сковороду.
Не ставьте посуду на открытую дверцу духового шкафа.
Следите за маленькими детьми и не давайте им играть с прибором.
Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить
пальцы.
Не наступайте, не опирайтесь, не садитесь и не ставьте тяжелые предметы на дверцу духового
шкафа.
Не прилагайте излишних усилий, открывая дверцу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не отключайте устройство от основного источника питания даже
после завершения процесса приготовления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В процессе приготовления не оставляйте дверцу открытой.
ЗАМЕНА ЛАМП
Опасность поражения электрическим током!
Перед заменой любой лампы духового шкафа
выполните следующие действия.
• Выключите духовой шкаф.
• Отключите духовой шкаф от сетевой розетки.
• Постелите ткань на дно духового шкафа, чтобы защитить
лампу и стеклянный колпачок от повреждения в случае их
падения.
• Лампы можно приобрести в сервисном центре SAMSUNG.
Русский - 7
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 7
2015-03-27
11:23:15
01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Не проливайте воду на нижнюю часть духового шкафа, когда он горячий. Это может привести к
повреждению поверхности эмали.
Лампа на задней стенке духового шкафа
1.Снимите колпачок, вращая его против
часовой стрелки, затем снимите
металлическое кольцо и плоское кольцо
и очистите стеклянный колпачок. При
необходимости замените лампу на новую
лампу мощностью 25 Вт, способную
выдерживать температуру до 300 °С.
2.Очистите стеклянный колпачок, металлическое кольцо и
плоское кольцо при необходимости.
3.Установите металлическое кольцо и плоское кольцо на
стеклянный колпачок.
4.Установите стеклянный колпачок на то место, откуда
он был снят при выполнении шага 1, и вращайте его по
часовой стрелке до полной фиксации.
Лампа на боковой стенке камеры (не во всех моделях)
1.Чтобы снять стеклянную
крышку, удерживая ее
одной рукой за нижнюю
часть, вставьте плоский
острый предмет, например,
нож, между стеклом и рамой.
2.Снимите крышку.
3.При необходимости замените галогеновую лампу на новую
галогеновую лампу мощностью 25-40 Вт, способную
выдерживать температуру до 300 °С.
Совет. При замене галогеновой лампы не касайтесь
лампы пальцами (используйте сухую ткань), чтобы
на поверхности лампы не остались следы пота
с ваших пальцев. Это позволяет повысить срок
службы лампы при замене.
4.Установите стеклянную крышку на место.
Русский - 8
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 8
2015-03-27
11:23:15
СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ
При использовании в обычном режиме дверцу духового шкафа снимать не следует, но при
необходимости, например, если требуется очистка, дверцу можно снять, следуя указанным
ниже инструкциям.
ВНИМАНИЕ! Дверца духового шкафа тяжелая.
2
1
1. Откройте дверцу и затем
полностью откройте
зажимы на обеих петлях
дверцы.
2. Прикройте дверцу на угол
примерно 70°. Двумя
руками возьмитесь за
обе стороны дверцы
посередине и поднимите и
тяните дверцу вверх до тех
пор, пока петли полностью
не выйдут из отверстий.
3. После очистки повторите
шаги 1 и 2 в обратном
порядке и установите
дверь на место. Зажимы
на обеих петлях должны
быть закрыты.
СНЯТИЕ СТЕКОЛ ДВЕРЦЫ
Конструкция дверцы духового шкафа включает в себя четыре листа стекла, расположенных
один за другим. Эти стекла можно снять для чистки.
Стекло 1
Стекло 2
Стекло 3
-SW-M
1. Выкрутите 2 винта с левой
и правой сторон дверцы.
Pyro
-SW
-M
Pyro
2 резиновые
направляющие
2. Снимите крышку, затем
3. После очистки стекол
снимите стекла
установите их на место,
1, 2, 3, а также 2 резиновые
повторив шаги 1 и 2 в
направляющие с дверцы.
обратном порядке.
Проверьте правильность
расположения стекол 2 и
3, сверившись с рисунком
выше.
УСТАНОВКА. В разных моделях духовых шкафов количество стекол в дверце может
варьироваться от 2 до 4. Закрепите внутреннее стекло № 1 так, чтобы
отметка на стекле была направлена вниз.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
• Если во время настройки или временной остановки устройства не выбрано никакой
функции, через 10 минут действие отменяется и будут отображены часы.
• Освещение. Во время приготовления можно выключить освещение духового шкафа кнопкой
Oven light (Освещение духового шкафа). В целях экономии энергии лампа духового шкафа
отключается через несколько минут после запуска программы приготовления.
Русский - 9
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 9
2015-03-27
11:23:16
01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
70
установка
Инструкции по безопасной установке
Установку данного духового шкафа может выполнять только квалифицированный электрик.
Он несет ответственность за подключение устройства к основному источнику питания и за соблюдение соответствующих правил
техники безопасности.
• При установке необходимо обеспечить защиту от соприкосновения с деталями духового шкафа, находящимися под
напряжением.
Подключение к источнику питания
Если духовой шкаф не подключается к основному источнику питания с помощью
вилки, в соответствии с требованиями техники безопасности необходимо установить
разъединительный выключатель, у которого размыкаются все полюса (с расстоянием
между контактами не менее 3 мм). Кабель питания (H05 RR-F или H05 VV-F с площадью
поперечного сечения не менее 2,5 мм²) должен быть достаточно длинным, чтобы его
можно было подключить к духовому шкафу, стоящему на полу перед предметом кухонной КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ
мебели, в который он встраивается. Откройте крышку клемм на задней стенке духового
или
или ЧЕРНЫЙ
или
ЗЕЛЕНЫЙ
шкафа с помощью отвертки и отверните винты хомута кабеля перед подключением
БЕЛЫЙ
электрических проводов к соответствующим клеммам. Кабель заземления должен
подключаться к клемме духового шкафа, обозначенной символом ( ). Сначала необходимо
подсоединить желтый и зеленый кабели (кабели заземления), эти кабели должны быть длиннее остальных. Если духовой шкаф
подключается к электросети с помощью вилки, она должна оставаться доступной после установки духового шкафа. Компания
Samsung не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие из-за отсутствия или неисправности заземления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте застревания соединительного кабеля во время установки и его соприкосновения с
горячими деталями духового шкафа.
Установка в шкаф
При установке во встроенный шкаф пластиковые поверхности и клей, используемый для крепления, должны выдерживать
температуру 90 °C внутри шкафа; пластиковые поверхности и клей смежного шкафа должны выдерживать температуру до 75 °C.
Компания Samsung не несет ответственности за повреждение пластиковых поверхностей или клея в результате нагрева.
В основании кухонного шкафа, предназначенного для установки духового шкафа, должен иметься вентиляционный зазор.
Необходимо оставить зазор (примерно 50 мм) между нижней полкой и стенкой шкафа для обеспечения вентиляции.
Если требуется установить духовой шкаф под варочной панелью, необходимо следовать инструкциям по установке для варочной
панели.
Мин. 550
Мин. 550
Мин. 560
370 175
Мин. 50
595
370
Макс. 50
595
572 550
595
21
560
85
Макс. 506 572 550
560
Мин. 590–
макс. 600
Мин. 560
595 Макс. 494
21
545
Мин. 600
Мин. 460 x мин. 50
Установка снизу
545
Мин. 460 x
мин. 50
Установка сверху +
установка снизу
Встроенный
Полностью задвиньте устройство в шкаф и надежно зафиксируйте с обеих сторон двумя винтами.
Необходимо оставить зазор (не менее 5 мм) между устройством и смежным шкафом.
После установки удалите защитную виниловую пленку, защитную ленту, бумагу и принадлежности с дверцы и внутренних
поверхностей духового шкафа. Перед демонтажем духового шкафа отключите его от источника питания и отвинтите два винта с
обеих сторон шкафа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Встроенный шкаф должен иметь минимальный вентиляционный зазор для поступления воздушного
потока, как показано на рисунке. Не закрывайте это отверстие деревянными планками, поскольку оно предназначено для
обеспечения вентиляции.
Внешний вид деталей передней панели духового шкафа, например ручки дверцы, может меняться в зависимости от
модели. Но размер духового шкафа соответствует размеру модели, изображенной на рисунке.
Русский - 10
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 10
2015-03-27
11:23:17
элементы управления
Индикатор предварительного разогрева
Внутреннее освещение
Дисплей
Время
Дизайн передней панели
Передняя панель может быть изготовлена из разных материалов, включая нержавеющую сталь и стекло,
она также может быть черного или белого цвета. В целях повышения качества устройства внешний вид
передней панели может меняться.
принадлежности
В комплект поставки нового духового шкафа Samsung входит несколько принадлежностей, которые будут очень
полезны во время приготовления различных блюд. Наличие следующих принадлежностей зависит от модели.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте правильность установки принадлежностей в направляющие, расположенные
внутри духового шкафа. Противни необходимо устанавливать так, чтобы между ними и дном духового
шкафа имелся зазор не менее 1 см, иначе возможно повреждение эмалированной поверхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте предельно осторожны, вынимая приготовленные блюда и/или
принадлежности из духового шкафа. При соприкосновении с горячими блюдами, принадлежностями или
поверхностями можно получить ожог.
Горячие принадлежности могут деформироваться. После охлаждения деформация исчезает без ущерба
функциональности.
Разделитель
Разделитель необходимо установить, если вы хотите использовать верхнюю и нижнюю камеры
по отдельности (только одну из них или сразу обе с различными настройками температуры). Он
разделяет верхнюю и нижнюю камеры духового шкафа, и его необходимо устанавливать только
на уровне 3.
Большая решетка
Большую решетку следует использовать для приготовления блюд на гриле и для жаренья.
На нее можно ставить кастрюли из керамики или жаропрочного стекла и формы для
выпекания. Решетка устанавливается приподнятой частью к задней стенке духового
шкафа. Это позволяет ей оставаться в нейтральном положении во время приготовления
тяжелых блюд.
Малая решетка (не во всех моделях)
Малую решетку следует использовать для приготовления блюд на гриле и для жаренья.
Ее можно использовать совместно с глубоким противнем, чтобы выделяющиеся при
приготовлении жидкости не капали на дно духового шкафа.
Русский - 11
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 11
2015-03-27
11:23:17
02 УСТАНОВКА, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДУХОВОГО ШКАФА
Кухонный таймер
Блокировка от детей
Таймер
Выбор камеры
Многофункциональный
приготовления
Переключатель режима
переключатель
Температура
Таймер окончания приготовления
Противень для выпекания (не во всех моделях)
Противень для выпекания (глубина: 20 мм) можно использовать для приготовления
пирогов, печенья и другой выпечки. Устанавливайте противень в духовой шкаф
наклонным краем к дверце.
Универсальный противень (не во всех моделях)
Универсальный противень (глубина: 30 мм) можно использовать для приготовления
пирогов, печенья и другой выпечки. Он также хорошо подходит для жаренья. Его можно
использовать совместно с малой решеткой, чтобы выделяющиеся при приготовлении
жидкости не капали на дно духового шкафа. Устанавливайте противень в духовой шкаф
наклонным краем к дверце.
Глубокий противень (не во всех моделях)
Глубокий противень (глубина: 50 мм) также хорошо подходит для жаренья. Его можно
использовать совместно с малой решеткой, чтобы выделяющиеся при приготовлении
жидкости не капали на дно духового шкафа. Устанавливайте противень в духовой шкаф
наклонным краем к дверце.
Устройство для жаренья на вертеле (не во всех моделях)
Это устройство может использоваться для приготовления блюд на гриле, например
курицы. Устройство для жаренья на вертеле можно использовать только в режиме
единой камеры на уровне 3, поскольку вертел необходимо вставлять в переходник
вращающего механизма на задней стенке камеры. На время приготовления снимите
черную пластиковую ручку.
Устройство для жаренья на вертеле и приготовления шашлыка (не во всех
моделях)
Устройство используется следующим образом.
• Установите противень (не подставку) на уровень 1 для сбора капающих соков или
поставьте его на дно духового шкафа, если приготавливаемый кусок мяса очень
большой.
• Наденьте на вертел одну вилку, а затем кусок мяса для жарки.
• По краям можно положить слегка отваренный картофель и овощи, чтобы готовить их
одновременно с мясом.
• Установите подставку на средний уровень V-образным выступом вперед.
• Чтобы вертел было легче вставить, на его тупой конец можно навинтить ручку.
• Установите вертел на подставку острым концом к задней стенке камеры духового
шкафа и осторожно двигайте его вперед до тех пор, пока он не войдет во
вращающий механизм на задней стенке камеры. Тупой конец должен располагаться
на V-образном выступе. (На вертеле есть два выступа, которые должны
располагаться ближе к дверце духового шкафа, предотвращая выдвижение вертела
вперед. Выступы также служат фиксаторами для ручки.)
• Перед началом приготовления отвинтите ручку. После приготовления навинтите
ручку обратно, чтобы облегчить снятие вертела с подставки.
Телескопические направляющие (не во всех моделях)
• Чтобы установить решетку или противень, сначала выдвиньте телескопические
направляющие на нужном уровне.
• Установите противень или решетку на направляющие и задвиньте направляющие в
камеру духового шкафа до упора. Дверцу духового шкафа можно закрыть только
после того, как телескопические направляющие будут полностью задвинуты в камеру
духового шкафа.
Жировой фильтр (не во всех моделях)
Жировой фильтр, установленный на задней стенке камеры духового шкафа, защищает
вентилятор, круглый нагреватель и духовой шкаф от загрязнений и жира. Жировой
фильтр рекомендуется использовать во время приготовления мясных блюд. Во время
приготовления выпечки фильтр необходимо снять. Приготовление пирогов или другой
выпечки при неснятом фильтре может дать плохие результаты.
Русский - 12
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 12
2015-03-27
11:23:19
первоначальная чистка
Перед тем как использовать духовой шкаф в первый раз, его следует тщательно очистить, чтобы устранить
запах, свойственный новому прибору.
1. Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
2. Включите режим конвекции или стандартный режим, установив температуру 200 °С, на один час.
Благодаря этой процедуре сгорят все вещества, оставшиеся в процессе производства духового шкафа.
3. Выключите прибор спустя час работы.
Перед первым использованием принадлежностей вымойте их в теплой воде с моющим средством и протрите
чистой мягкой тканью.
Для приготовления блюда в новом духовом шкафу выполните указанные ниже действия.
Переключатель режима Выбор камеры
ШАГ 1
СНАЧАЛА
ВЫБЕРИТЕ КАМЕРУ
ШАГ 2
ВЫБОР
ФУНКЦИИ
Температура
ШАГ 3
УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
Многофункциональный
переключатель
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ
Режим двойного приготовления
В режиме двойного приготовления можно
готовить два разных блюда одновременно с
использованием разных функций и при разной
температуре. Для этого режима необходимо
установить разделитель.
Режим верхней камеры
Используется только верхняя
камера. Для этого режима
необходимо установить
разделитель.
Режим одинарной печи
Используется вся камера духового
шкафа. Выньте разделитель.
Режим нижней камеры
Используется только нижняя камера. Для
этого режима необходимо установить
разделитель.
РЕЖИМ ЕДИНОЙ
КАМЕРЫ
РЕЖИМ ВЕРХНЕЙ
КАМЕРЫ
В режиме единой камеры духовой шкаф работает обычным образом.
Этот режим подходит для приготовления больших порций блюд, или если необходимо
использовать специальные принадлежности, такие как вертел.
Для использования этого режима извлеките разделитель из духового шкафа.
Для приготовления используется только верхняя или нижняя камера.
Использование этих режимов позволяет сократить время предварительного разогрева
и сэкономить электроэнергию во время приготовления небольших порций блюд. Для
использования этого режима установите разделитель на уровень 3.
РЕЖИМ НИЖНЕЙ
КАМЕРЫ
При выборе режима половинной загрузки (режим верхней
или нижней камеры) на дверце неиспользуемой камеры
может появиться конденсат.
РЕЖИМ
ДВОЙНОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В режиме двойного приготовления для нижней и верхней камер духового шкафа можно
задать разные функции и температуру. Кроме того, для каждой камеры можно установить
таймер приготовления и таймер окончания приготовления. Для использования этого
режима установите разделитель на уровень 3.
Русский - 13
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 13
2015-03-27
11:23:19
03 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЧИСТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА
использование духового шкафа
ВЫБОР ФУНКЦИИ
Функцию приготовления можно задать после выбора камеры. Этот духовой шкаф предоставляет множество
различных функций (см. раздел "Функции духового шкафа" данного руководства).
1. Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать индикация функции.
2. С помощью многофункционального переключателя выберите нужную функцию.
3. Нажмите кнопку
еще раз.
Во время приготовления можно изменить функцию, выполнив действия, описанные
выше.
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Температуру можно установить после выбора функции. Каждая функция имеет определенный температурный
диапазон (см. раздел "Функции духового шкафа" данного руководства).
1. Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать индикация термометра.
2. С помощью многофункционального переключателя выберите нужную температуру.
3. Нажмите кнопку
еще раз.
Во время приготовления можно изменить температуру, выполнив действия, описанные
выше.
РЕЖИМ ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В режиме двойного приготовления необходимо отдельно задать функцию и температуру для верхней и
нижней камер духового шкафа.
Выбор режима двойного приготовления
1. Выберите режим двойного приготовления с помощью переключателя режима.
Режим верхней камеры
и с помощью многофункционального переключателя выберите функцию
2. Нажмите кнопку
приготовления в верхней камере.
3. Нажмите кнопку и с помощью многофункционального переключателя выберите нужную температуру.
Режим нижней камеры
4. Нажмите кнопку
и с помощью многофункционального переключателя выберите функцию
приготовления в нижней камере.
5. Нажмите кнопку и с помощью многофункционального переключателя выберите нужную температуру.
Чтобы изменить функцию или температуру в режиме двойного приготовления, необходимо
сначала выбрать камеру (верхнюю или нижнюю). Чтобы выбрать верхнюю камеру и изменить
установку, нажмите кнопку
или ОДИН РАЗ. Чтобы выбрать нижнюю камеру и изменить
установку, нажмите кнопку
или ДВА РАЗА.
ПОЛЕЗНЫЙ РЕЖИМ ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
При использовании режима двойного приготовления в одной из камер процесс может завершиться раньше,
чем в другой. В этом случае можно использовать режим половинной загрузки, выбрав одну из камер духового
шкафа. При переключении из режима двойного приготовления в режим верхней или нижней камеры с
помощью переключателя режима для выбранного режима сохранятся существующие настройки.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЫСТРЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ
Данный духовой шкаф имеет функцию быстрого предварительного разогрева. Значение этой функции
указывается на дисплее рядом со значением температуры. Для данной функции предварительного разогрева
используются различные нагревательные элементы, и нагрев духового шкафа ускоряется. Даже если
повысить температуру, заданное значение температуры автоматически изменится, и будет применена
функция ускоренного автоматического разогрева. Даже если повысить температуру, значение температуры
автоматически изменится, и будет применена функция ускоренного автоматического разогрева.
Русский - 14
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 14
2015-03-27
11:23:20
установка времени
Для использования режима двойного приготовления необходимо установить таймер приготовления и таймер
окончания приготовления для каждой камеры в отдельности. Чтобы применить или изменить настройки таймера
приготовления или таймера окончания приготовления, нажмите кнопку
ОДИН РАЗ для верхней камеры духового
шкафа и ДВА РАЗА – для нижней.
Таймер Таймер окончания Время
приготовления приготовления
04 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
Кухонный таймер
Многофункциональный
переключатель
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
При первом использовании духового шкафа или после сбоя электропитания требуется установить время.
1. Нажмите кнопку
, на дисплее начнет мигать индикация часов.
2. С помощью многофункционального переключателя установите часы.
3. Нажмите кнопку
, на дисплее начнет мигать индикация минут.
4. С помощью многофункционального переключателя установите минуты.
5. Нажмите кнопку
еще раз, чтобы установить текущее время.
Чтобы сбросить выбранное значение времени, выполните действия, описанные выше.
Чтобы увидеть значение текущего времени, нажмите кнопку
в процессе приготовления.
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
После выбора функции можно установить время приготовления. По завершении времени
приготовления происходит отключение нагревательных элементов.
1. Нажмите кнопку
, на дисплее начнет мигать индикация таймера приготовления.
2. Поверните многофункциональный переключатель, чтобы установить таймер
приготовления на нужное время.
3. Нажмите кнопку
еще раз.
Чтобы сбросить настройки таймера, выполните действия, описанные выше. По истечении
заданного времени на дисплее замигает индикация "0:00", и прозвучит звуковой сигнал. Можно
снова установить таймер или выключить духовой шкаф. Для отключения таймера приготовления
нажмите кнопку
и задайте для таймера значение "0".
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
После выбора функции можно задать время окончания приготовления. По завершении
времени приготовления происходит отключение нагревательных элементов.
1. Нажмите кнопку
, на дисплее начнет мигать индикация таймера окончания.
2. Поверните многофункциональный переключатель, чтобы установить таймер окончания
приготовления на нужное время.
3. Нажмите кнопку
еще раз.
Чтобы сбросить настройки таймера окончания приготовления, выполните действия, описанные
выше. По истечении заданного времени на дисплее отобразится индикация "0:00", и прозвучит
звуковой сигнал. Для отключения таймера окончания приготовления нажмите кнопку
и
задайте для таймера значение текущего времени.
Русский - 15
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 15
2015-03-27
11:23:20
УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА
Если значение таймера окончания приготовления введено после того, как был настроен таймер приготовления, выполняется
расчет времени срабатывания для каждого таймера, и при необходимости для духового шкафа устанавливается время
отложенного запуска.
1.
2.
3.
4.
5.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не оставляйте продукты в духовом шкафу на длительное время, поскольку они могут
испортиться.
Нажмите кнопку
, на дисплее начнет мигать индикация таймера приготовления.
Поверните многофункциональный переключатель, чтобы установить таймер приготовления на нужное время.
Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать индикация таймера окончания.
Поверните многофункциональный переключатель, чтобы установить таймер окончания приготовления на нужное время.
Будет выполнен автоматический расчет времени отложенного запуска, и запуск духового шкафа будет отложен до
наступления указанного времени.
Отложенный запуск невозможно установить в режиме двойного приготовления. Таймер приготовления, таймер
окончания приготовления и время отложенного запуска можно настроить после выбора функции духового шкафа.
УСТАНОВКА КУХОННОГО ТАЙМЕРА
Кухонный таймер работает независимо от духового шкафа и может использоваться одновременно с таймером
приготовления и таймером окончания приготовления. Кухонный таймер имеет собственный звуковой сигнал, и вы не
спутаете его с сигналами остальных таймеров.
1. Нажмите кнопку , на дисплее начнет мигать индикация кухонного таймера.
2. Поверните многофункциональный переключатель, чтобы установить кухонный таймер на нужное время.
еще раз.
3. Нажмите кнопку
Для отключения кухонного таймера нажмите и удерживайте кнопку
в течение двух секунд. Чтобы сбросить
настройки кухонного таймера, выполните действия, описанные выше. По истечении заданного времени на дисплее
отобразится индикация "0:00", и прозвучит звуковой сигнал.
другие настройки
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
+
Чтобы включить или выключить звуковой сигнал, нажмите и удерживайте кнопки
3 секунд.
и
в течение
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Чтобы включить или выключить освещение, нажмите кнопку
.
В целях экономии электроэнергии через несколько минут после начала приготовления освещение
духового шкафа выключается.
Некоторые модели оснащены двумя лампами в верхней и нижней камерах духового шкафа.
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Чтобы включить или выключить функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку
течение 3 секунд.
в
. Во время
Когда включена функция блокировки от детей, на дисплее отображается индикация
приготовления функцию блокировки от детей также можно использовать. В этом случае все кнопки и
многофункциональный переключатель не будут реагировать на изменение настроек, но вы сможете
отключить функцию блокировки, установив переключатель режима в положение выключения.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
При выключении духового шкафа прекращается работа всех нагревательных элементов. После
выключения духового шкафа охлаждающий вентилятор будет продолжать работать в течение некоторого
времени в целях безопасности.
Русский - 16
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 16
2015-03-27
11:23:21
функции духового шкафа
Функции и режимы данного духового шкафа описаны ниже.
Обозначение
Функция
Стандартный
Верхний нагрев +
конвекция
Нижний нагрев +
конвекция
Гриль с функцией
Эко
Большой гриль
Гриль с
вентилятором
Интенсивное
выпекание
Тепло выделяют верхние и нижние
нагревательные элементы. Эту функцию можно
использовать для обычного выпекания и
жаренья при приготовлении практически всех
типов блюд.
Рекомендуемая температура: 200 °C
Тепло, выделяемое в режиме конвекции,
вентиляторы равномерно распределяют по всей
камере духового шкафа. Эту функцию можно
использовать для приготовления замороженных
блюд и выпекания.
Рекомендуемая температура: 170 °C
Тепло, выделяемое верхними нагревательными
элементами и за счет конвекции, вентиляторы
равномерно распределяют по всей камере. Эту
функцию можно использовать для запекания
блюд с хрустящей корочкой, например мяса
или лазаньи.
Рекомендуемая температура: 190 °C
Тепло, выделяемое нижними нагревательными
элементами и за счет конвекции, вентиляторы
равномерно распределяют по всей камере.
Эту функцию можно использовать для
приготовления пиццы, хлеба и пирогов.
Рекомендуемая температура: 190 °C
Тепло выделает нагревательный элемент гриля,
имеющий небольшую площадь. Эту функцию
можно использовать для приготовления
небольших порций блюд, требующих меньше
тепла, например, рыбы и багетов с начинкой.
Рекомендуемая температура: 240 °C
Тепло выделяет нагревательный элемент гриля,
имеющий большую площадь. Данную функцию
можно использовать для подрумянивания
верхней части блюда, например мяса, лазаньи
или гратена.
Рекомендуемая температура: 240 °C
Тепло, выделяемое двумя верхними
нагревательными элементами, распределяется
вентилятором по всей камере духового
шкафа. Этот режим можно использовать для
приготовления мяса и рыбы на гриле.
Рекомендуемая температура: 240 °C
В этом режиме поочередно активируются все
нагревательные элементы (верхние и нижние) и
конвекционный вентилятор. Тепло равномерно
распределяется по камере духового шкафа.
Этот режим подходит для приготовления
больших порций блюд, требующих больше
тепла, например блюд в панировке и пирогов.
Рекомендуемая температура: 170 °C
Единая Верхняя Нижняя
Двойное
камера камера камера
Температурный диапазон (°C)
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Верхняя
камера
Нижняя
камера
40-250 40-250
O
O
40-250 40-250
O
X
40-250
-
O
O
40-270 40-250
O
O
40-270 40-250
O
O
40-270 40-250
40-250 170-250
X
Верхняя
камера
-
170-250
O
Нижняя
камера
40-250 170-250
X
Верхняя
камера
-
200-250
X
Верхняя
камера
-
200-250
X
Верхняя
камера
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
Русский - 17
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 17
2015-03-27
11:23:21
05 ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ И ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Конвекция
Использование.
Обозначение
Функция
Использование.
Единая Верхняя Нижняя
Двойное
камера камера камера
Температурный диапазон (°C)
O
X
X
X
Этот режим предусматривает цикл
автоматического предварительного нагрева до
температуры 220 °C. Во время подрумянивания
мяса работают верхний нагревательный элемент
и конвекционный вентилятор. Затем продукт
Профессиональное пропекается при более низкой температуре,
обжаривание
установленной предварительно. В этом режиме 40-150
работают верхний и нижний нагревательный
элементы. Этот режим подходит для
приготовления жареного мяса, птицы или рыбы.
Рекомендуемая температура: 100 °C
В этом режиме активируется нижний
X
нагревательный элемент. Это режим позволяет
Сохранение тепла сохранить блюдо теплым.
Рекомендуемая температура: 80 °C
В этом режиме активируются нижний
X
нагревательный элемент и конвекционный
вентилятор. Этот режим подходит для
Подогрев посуды подогревания блюд в керамических мисках,
тарелках и чашках.
Рекомендуемая температура: 60 °C
В этом режиме используется оптимизированная
O
система нагрева, позволяющая более
экономично расходовать электроэнергию во
время приготовления пищи.
Рекомендуемая температура: 170 °C
Конвекция Эко
Режим нагрева "Конвекция ЭКО"
используется для определения
класса энергоэффективности
согласно стандарту EN50304.
40-250
-
-
-
X
O
X
-
40-100
-
X
O
X
-
40-80
-
X
X
X
-
-
-
автоматическое приготовление пищи
Функция автоматического приготовления позволяет выбрать автоматические программы, позволяющие готовить,
жарить и выпекать различные блюда.
Выбор камеры
1.
2.
3.
4.
5.
№ блюда/Вес
Многофункциональный
переключатель
С помощью переключателя режима выберите режим Auto (Авто).
для выбора нужной камеры.
Нажмите кнопку
С помощью многофункционального переключателя выберите номер блюда и подождите 4-5 секунд.
С помощью многофункционального переключателя выберите вес и подождите 4-5 секунд.
Через 4-5 секунд будут запущены программы автоматического приготовления.
При использовании функции автоматического приготовления в режиме двойного приготовления после выбора номера
блюда следует выбрать вес блюда отдельно для верхней и нижней камеры.
Русский - 18
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 18
2015-03-27
11:23:22
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В следующей таблице представлено 25 автоматических программ для готовки, жарки и выпечки.
Их можно использовать в одном отсеке духового шкафа. Всегда извлекайте разделитель.
Здесь указаны порции продуктов, весовые диапазоны и даны соответствующие рекомендации.
Режимы и время приготовления блюд предварительно запрограммированы для удобства использования.
В процессе готовки можно обращаться к этим указаниям. Всегда кладите продукты в неразогретую духовку.
№
Продукт
Вес/кг
Принадлежности Уровень
Рекомендации
0,3-0,6
0,7-1,0
Большая решетка
2
Поместите замороженную пиццу в центр большой
решетки.
A-02 Замороженный
картофель для
приготовления
в печи
0,3-0,5
(тонкий)
0,6-0,8
(толстый)
Противень
для выпекания
(универсальный)
2
Равномерно разложите замороженные ломтики
картофеля на противне. Первый параметр
предназначен для картофеля фри, второй — для
толстых ломтиков.
A-03 Замороженные
крокеты
0,3-0,5
0,6-0,8
Противень
для выпекания
(универсальный)
2
Выложите замороженные картофельные крокеты на
противень.
A-04 Домашняя
лазанья
0,3-0,5
0,8-1,0
Большая решетка
3
Приготовьте свежую лазанью или используйте
готовый к употреблению продукт и положите его
в жаростойкую форму для выпечки подходящего
размера. Поставьте форму в центр духового шкафа.
A-05 Бифштексы
0,3-0,6
0,6-0,8
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Поместите маринованные бифштексы рядом друг с
другом на малую решетку. После того как духовой
шкаф подаст звуковой сигнал, переверните на
другую сторону. Первый параметр предназначен для
тонких бифштексов, второй — для толстых.
A-06 Ростбиф
0,6-0,8
0,9-1,1
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
2
Поместите маринованный ростбиф на малую
решетку. После того как духовой шкаф подаст
звуковой сигнал, переверните на другую сторону.
A-07 Жареная
свинина
0,6-0,8
0,9-1,1
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
2
Поместите маринованную свинину на малую решетку
шкуркой вниз. После того как устройство подаст
звуковой сигнал, переверните на другую сторону.
A-08 Бараньи
котлеты
0,3-0,4
0,5-0,6
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Замаринуйте бараньи котлеты. Поместите бараньи
котлеты на малую решетку. После того как духовой
шкаф подаст звуковой сигнал, переверните на
другую сторону. Первый параметр предназначен для
тонких котлет, второй — для толстых.
A-09 Кусочки
курицы
0,5-0,7
1,0-1,2
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Смажьте куски курицы маслом и посыпьте специями.
Выложите куски курицы рядом друг с другом на
малой решетке.
A-10 Целая курица
1,0-1,1
1,2-1,3
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
2
Смажьте курицу растительным маслом и посыпьте
специями. Поместите курицу на малую решетку
грудкой вниз. После того как духовой шкаф подаст
звуковой сигнал, переверните на другую сторону.
A-11 Утиная грудка
0,3-0,5
0,6-0,8
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Подготовленную утиную грудку выложите на малую
решетку жирной стороной вверх. Первый параметр
предназначен для одной утиной грудки, второй — для
2 толстых утиных грудок.
A-12 Рулет из
индейки
0,6-0,8
0,9-1,1
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
2
Поместите рулет из индейки на малую решетку.
После того как духовой шкаф подаст звуковой
сигнал, переверните на другую сторону.
Русский - 19
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 19
2015-03-27
11:23:22
06 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
A-01 Замороженная
пицца
№
Продукт
Вес/кг
Принадлежности Уровень
Рекомендации
A-13 Рыба на пару
0,5-0,7
0,8-1,0
Большая решетка
2
Промойте и почистите рыбу, например целую форель,
окуня или лаврака. Поочередно выложите рыбу в
овальную жаростойкую стеклянную форму. Добавьте
2–3 ст. л. лимонного сока. Закройте крышкой.
A-14 Жареная рыба
0,5-0,7
0,8-1,0
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Выложите рыбу головой к хвосту на малую решетку.
Первый параметр предназначен для 2 рыб, второй —
для 4 рыб. Эта программа подходит для целых рыб,
таких как форель, судак или карась.
A-15 Стейки из
семги
0,3-0,4
0,7-0,8
Универсальный
(глубокий)
противень с малой
решеткой
4
Выложите стейки из семги на малую решетку. После
того как духовой шкаф подаст звуковой сигнал,
переверните на другую сторону.
A-16 Печеный
картофель
0,4-0,5
0,8-1,0
Противень
для выпекания
(универсальный)
2
Помойте картофель, разрежьте картофелины
пополам. Смажьте оливковым маслом и посыпьте
травами и специями. Равномерно распределите
ломтики на противне. Первый параметр
предназначен для небольших картофелин (по 100 г),
второй — для больших (по 200 г).
A-17 Жареные
овощи
0,4-0,5
0,8-1,0
Универсальный
(глубокий)
противень
4
Положите овощи, например ломтики баклажанов
и цукини, кусочки перца, грибы и томаты черри,
в универсальный противень. Смажьте смесью
оливкового масла, зелени и специй.
A-18 Овощной
гратен
0,4-0,6
0,8-1,0
Большая решетка
2
Приготовьте овощи в панировке в жаростойкой
круглой форме. Поставьте форму в центр духового
шкафа.
A-19 "Мраморный"
пирог
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Большая решетка
2
Выложите смесь в подходящую по размеру форму
для выпечки, смазанную маслом.
A-20 Фруктовый
открытый
пирог
0,3–0,4
(большой)
0,2–0,3
(тарталетки)
Большая решетка
2
Выложите смесь в смазанную маслом форму для
выпекания. Первый параметр предназначен для
одного открытого фруктового пирога, второй — для
5–6 небольших тарталеток.
A-21 Бисквитный
торт
0,4-0,5
(среднего
размера)
0,2–0,3
(небольшой)
Большая решетка
2
Выложите смесь в круглую металлическую форму
для выпечки. Первый режим предназначен для
формы диаметром 26 см, второй режим – для формы
диаметром 18 см.
0,5-0,6
0,7-0,8
Большая решетка
2
Выложите смесь в металлическую форму на
12 маффинов. Первый параметр предназначен для
небольших маффинов, второй — для крупных.
0,7-0,8
(белый)
0,8-0,9
(из
непросеянной
муки)
Большая решетка
2
Приготовьте тесто согласно инструкциям
производителей и выложите его в прямоугольную
металлическую форму для выпечки (длиной 25 см).
Первый режим предназначен для выпекания
пшеничного хлеба (0,7-0,8 кг), второй режим – для
выпекания хлеба из непросеянной муки (0,8-0,9 кг).
A-24 Домашняя
пицца
1,0-1,2
1,3-1,5
Противень
для выпекания
(универсальный)
2
Поместите пиццу на противень. В весовых
диапазонах учитывается начинка: соус, овощи,
ветчина и сыр. Параметр 1 предназначен для тонкой
пиццы (1,0–1,2 кг), параметр 2 — для пиццы с
большим количеством начинки (1,3–1,5 кг).
A-25 Ферментация
в дрожжевом
тесте
0,3-0,5
0,6-0,8
Большая решетка
2
Первый параметр рекомендуется для пиццы из
поднимающегося дрожжевого теста. Второй
параметр подходит для теста для хлеба. Положите
тесто в большую круглую жаропрочную форму и
накройте липкой пищевой пленкой.
A-22 Маффины
A-23 Хлеб
Русский - 20
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 20
2015-03-27
11:23:22
ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ КАМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА
В следующей таблице представлено 5 автоматических программ для готовки, жарки и выпечки. Здесь указаны порции продуктов,
весовые диапазоны и даны соответствующие рекомендации. Установите разделитель. Режимы и время приготовления блюд
предварительно запрограммированы для удобства использования. В процессе готовки можно обращаться к этим указаниям. Всегда
кладите продукты в неразогретую духовку.
Вес/кг
0,2-0,3
0,4-0,5
0,1-0,2
0,3-0,4
0,2-0,3
0,4-0,5
0,2-0,3
0,4-0,5
Принадлежности
Большая решетка
A-05 Замороженный
картофель для
приготовления
в печи
0,4-0,5
0,6-0,7
Противень
для выпекания
(универсальный)
Большая решетка
Большая решетка
Противень
для выпекания
(универсальный)
Уровень
Рекомендации
4
Равномерно распределите замороженные рогалики на
большой решетке.
5
Поместите замороженную пиццу в центр большой
решетки.
5
Выложите мини-пиццы рядом друг с другом на большой
решетке.
5
Равномерно разложите рыбные палочки на противне
для выпекания. Рекомендуемый вес на 10 шт. – 0,20,3 кг, 15 шт. – 0,4-0,5 кг. Переверните после звукового
сигнала.
5
Разложите замороженные ломтики картофеля
на противне для выпекания. Первый параметр
рекомендуется для картофеля фри, второй —
для толстых ломтиков. Используйте бумагу для выпечки.
Переверните после звукового сигнала.
ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ НИЖНЕЙ КАМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА
В следующей таблице представлено 5 автоматических программ для готовки, жарки и выпечки. Здесь указаны порции продуктов,
весовые диапазоны и даны соответствующие рекомендации. Установите разделитель. Режимы и время приготовления блюд
предварительно запрограммированы для удобства использования. В процессе готовки можно обращаться к этим указаниям. Если
не рекомендуется предварительно разогревать духовой шкаф, помещайте продукты в холодный духовой шкаф.
№
Продукт
A-01 Замороженная
семга в слоеном
тесте
Вес/кг
0,2-0,3
0,5-0,6
Принадлежности
Противень
для выпекания
(универсальный)
A-02 Домашний киш
0,5-0,6
(небольшие
клубни)
0,9-1,0
(большой)
Большая решетка
A-03 Домашняя пицца
0,2-0,6
0,8-1,2
A-04 Маффины
0,5-0,6
0,7-0,8
0,2-0,3
0,4-0,5
Противень
для выпекания
(универсальный)
Большая решетка
A-05 Фрукты в слоеном
тесте
Противень
для выпекания
(универсальный)
Уровень
Рекомендации
1
Используйте бумагу для выпечки. Выложите
2 кусочка семги в слоеном тесте (0,2-0,3 кг) рядом
друг с другом или 4 кусочка (0,5-0,6 кг) в два ряда
на противень для выпекания.
1
Рекомендуется предварительно разогревать
нижнюю камеру духового шкафа до температуры
210 °C в режиме “Нижний нагрев + конвекция”, пока
не прозвучит звуковой сигнал. Используйте черную
металлическую форму для выпекания. Разогрев
духовой шкаф, выложите пирог в центр большой
решетки. Для первого режима используйте форму
диаметром 18 см, для второго режима – форму
диаметром 26 см.
1
Используйте бумагу для выпечки. Выложите 0,2-0,6
кг пиццы на круглый противень для пиццы, 0,8-1,2 кг
– на прямоугольный противень для выпекания.
1
Положите тесто в черную металлическую форму для
выпечки на 12 маффинов.
1
Выложите 4 порции фруктов в слоеном тесте на
противень для выпекания в два ряда. Используйте
бумагу для выпекания. Первый режим предназначен
для выпекания 4 маленьких порций фруктов в
слоеном тесте (0,2-0,3 кг), второй режим – для
выпекания 4 больших порций (0,4-0,5 кг).
Русский - 21
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 21
2015-03-27
11:23:22
06 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
№
Продукт
A-01 Замороженные
булочки
A-02 Замороженная
пицца
A-03 Замороженные
мини-пиццы
A-04 Замороженные
рыбные палочки
ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ РЕЖИМА ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Перед использованием функции автоматического приготовления в режиме двойного приготовления установите
разделитель. В следующей таблице представлено 5 программ автоматического приготовления в режиме двойного
приготовления, позволяющих готовить, жарить и выпекать различные блюда. Благодаря использованию этих
программ вы сможете одновременно готовить основное блюдо и гарнир или основное блюдо и десерт. В таблице
указаны количества продуктов, веса и соответствующие рекомендации. Режимы и время приготовления блюд
предварительно запрограммированы для удобства использования. Следуйте приведенным в таблице указаниям.
Всегда кладите продукты в неразогретую духовку.
№
камера
Продукт
Вес/кг
Принадлежности
Уровень
0,3-0,5
0,8-1,0
Универсальный
(глубокий) противень
с малой решеткой
Большая решетка
4
0,4-0,5
0,7-0,8
Универсальный
(глубокий) противень
4
нижняя Хлебная
камера пицца
0,1-0,2
0,3-0,4
1
A-03 верхняя Жареная
камера рыба
0,3-0,5
0,6-0,8
Противень
для выпекания
(универсальный)
Универсальный
(глубокий) противень
с малой решеткой
A-01 верхняя Кусочки
камера курицы
нижняя Картофель
камера с сыром
A-02 верхняя Жареные
камера овощи
нижняя Дольки
камера картофеля
A-04 верхняя Жареная
камера утиная
грудка
нижняя Печеные
камера яблоки
A-05 верхняя Маффины
камера
нижняя Домашняя
камера пицца
0,4-0,6
0,8-1,0
0,3-0,4
0,5-0,6
Противень
для выпекания
(универсальный)
0,3-0,5
Универсальный
(1-2 тонких) (глубокий) противень
0,6-0,8
с малой решеткой
(2 толстых)
1
4
1
4
0,4-0,5
0,9-1,0
Большая решетка
1
0,5-0,6
0,7-0,8
0,2-0,6
0,8-1,2
Большая решетка
4
Противень
для выпекания
(универсальный)
1
Рекомендации
Смажьте куски курицы маслом и
посыпьте специями. Выложите куски
курицы на малую решетку кожей вверх.
Используйте жаропрочную посуду.
Выложите в центр большой решетки.
Выложите нарезанные ломтиками
овощи (кабачки, сладкий перец, лук,
укроп, баклажаны, помидоры) и грибы
на универсальный противень. Смажьте
оливковым маслом и посыпьте специями.
Выложите хлебную пиццу на противень,
покрытый бумагой для выпекания.
Ополосните и подготовьте целую рыбу
(такую как форель, лещ, судак или
дорада), добавьте лимонный сок, травы
и специи. Смажьте кожуру оливковым
маслом и посыпьте специями. Поместите
на малую решетку.
Промойте и очистите картофель.
Порежьте дольками, крупный картофель
порежьте на половинки. Смажьте
оливковым маслом и посыпьте специями.
Выложите маринованные утиные грудки
на малую решетку жирной стороной
вверх. Первый параметр предназначен
для запекания утиных грудок обычного
размера (0,3 кг), второй параметр – для
запекания 2 утиных грудок (каждая весом
0,4 кг).
Порежьте яблоки, выньте из них
сердцевину и наполните их марципаном
и изюмом. Поместите в круглую
жаропрочную посуду.
Положите тесто в черную металлическую
форму для выпечки на 12 маффинов.
Выложите 0,2-0,6 кг пиццы на круглое
металлическое блюдо для пиццы,
0,8-1,2 кг — на противень для
выпекания. Используйте бумагу для
выпечки.
Русский - 22
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 22
2015-03-27
11:23:22
рекомендации по приготовлению
БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ
Рекомендуется предварительно разогреть духовой шкаф в режиме большого гриля.
Продукт
Время (мин.)
220
1-я сторона: 5-8
2-я сторона: 5-8
универсальный (глубокий)
противень
220
1-я сторона: 4-6
2-я сторона: 4-6
5
Большая решетка
240
1-я сторона: 1-2
2-я сторона: 1-2
4
противень для выпекания
(универсальный)
200
4-8
200
20-30
240
1-я сторона: 8-10
2-я сторона: 5-7
Принадлежности
4
универсальный (глубокий)
противень
4
Сосиски (толстые) 5-10 шт.
Сосиски (тонкие) 8-12 шт.
Тосты (5–10 шт.)
Сырные тосты 4-6 шт.
Замороженные блинчики с начинкой
в "русском стиле" (200-500 г)
Бифштексы (400-800 г)
Малая решетка +
Малая решетка +
Малая решетка +
Противень для выпекания
(универсальный)
3
Малая решетка +
4
универсальный (глубокий)
противень
ГРИЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ЭКО
Рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф в режиме гриля с функцией Эко.
Выложите продукты по центру используемой для приготовления принадлежности.
Продукт
Замороженный сыр камамбер для приготовления
в печи (2-4 шт. по 75 г)
ПОМЕСТИТЕ В НЕРАЗОГРЕТУЮ ДУХОВКУ
(без предварительного прогрева)
Замороженные багеты с начинкой
(помидоры и моцарелла/ветчина и сыр)
Замороженные рыбные палочки (300-700 г)
ПОМЕСТИТЕ В ХОЛОДНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
(без предварительного разогрева),
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Замороженный фишбургер (300-600 г)
ПОМЕСТИТЕ В НЕРАЗОГРЕТУЮ ДУХОВКУ,
СБРЫЗНИТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Замороженная пицца (300-500 г)
ПОМЕСТИТЕ В НЕРАЗОГРЕТУЮ ДУХОВКУ
(без предварительного прогрева)
Уровень
Принадлежности
Температура
(°C)
Время
(мин.)
3
Большая решетка
200
10-12
200
15-20
200
15-25
180-200
20-35
180-200
23-30
3
3
3
3
Малая решетка
+ противень
для выпекания
(универсальный)
Малая решетка
+ противень
для выпекания
(универсальный)
Противень
для выпекания
(универсальный)
Малая решетка
+ противень
для выпекания
(универсальный)
Русский - 23
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 23
2015-03-27
11:23:22
07 РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
Температура
(°C)
Уровень
СТАНДАРТНЫЙ
Рекомендуется предварительно разогреть духовой шкаф в стандартном режиме.
Продукт
Уровень
Принадлежности
Температура
(°C)
Время
(мин.)
Целая курица (800–1300 г)
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И ДОБАВЬТЕ
СПЕЦИИ
Выложите грудкой вниз, по прошествии половины
времени приготовления переверните.
2
Малая решетка
+ универсальный
(глубокий) противень
200-220
50-70
Запеченная свинина с хрустящей корочкой
(1500-2000 г)
Выложите шкуркой вниз, по прошествии половины
времени приготовления переверните.
2
Малая решетка
+ универсальный
(глубокий) противень
190-200
120-150
Замороженная лазанья (500-1000 г)
3
Большая решетка
180-200
40-50
Рыба целиком (например, дорада) (300-1000 г)
Сделайте по 3-4 надреза с каждой стороны.
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
3
Малая решетка
+ универсальный
(глубокий) противень
240
15-20
Рыбное филе (500-1000 г)
Сделайте по 3-4 надреза с каждой стороны.
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
200
13-20
Замороженные котлеты (350-1000 г)
Приготовьте мясной фарс с начинкой из ветчины,
сыра или грибов. СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ
МАСЛОМ
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
200
25-35
Замороженные котлеты из фарша с морковью,
свеклой или картофелем (350-1000 г)
СБРЫЗНИТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
200
20-30
Свиные отбивные на косточке (500-1000 г)
СБРЫЗНИТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ,
ДОБАВЬТЕ СОЛЬ И ПЕРЕЦ
3
Малая решетка
+ универсальный
(глубокий) противень
200
40-50
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
180-200
30-45
Замороженный мясной рулет с грибной начинкой
(500– 1000 г)
СБРЫЗНИТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
180-200
40-50
Бисквитный торт (250-500 г)
2
Большая решетка
160-180
20-30
"Мраморный" пирог (500-1000 г)
Печеный картофель (разрезанный пополам)
(500-1000 г)
2
Большая решетка
170-190
40-50
Торт из дрожжевого теста с фруктовой начинкой,
посыпанный бисквитной крошкой (1000-1500 г)
2
Противень
для выпекания
(универсальный)
160-180
25-35
Маффины (500-800 г)
2
Большая решетка
190-200
25-30
Русский - 24
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 24
2015-03-27
11:23:23
НИЖНИЙ НАГРЕВ + КОНВЕКЦИЯ
Рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф в режиме "Нижний нагрев + конвекция".
Продукт
Уровень Принадлежности
3
3
3
3
Каннеллони в соусе (250-500 г)
используйте термостойкую посуду
Пирог из дрожжевого теста с начинкой (600– 1000 г)
СМАЖЬТЕ ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ
3
3
Домашняя пицца (500-1000 г)
2
2
Домашний хлеб (700-900 г)
Большая решетка
Противень
для выпекания
(универсальный)
Большая решетка
Противень
для выпекания
(универсальный)
180-200
15-20
180-200
20-25
180-200
25-35
180
15-23
180
22-30
180-200
20-30
200-220
15-25
170-180
45-55
Большая решетка
Противень
для выпекания
(универсальный)
Противень
для выпекания
(универсальный)
Большая решетка
КОНВЕКЦИЯ
Рекомендуется предварительно разогреть духовой шкаф в режиме конвекции.
Температура Время
(°C)
(мин.)
Продукт
Уровень
Принадлежности
Бараний бок (350-700 г).
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И ДОБАВЬТЕ СПЕЦИИ
3
Малая решетка
+ универсальный
(глубокий) противень
190-200
40-50
3
Большая решетка
220-240
15-25
3
Большая решетка
200-220
15-25
190-200
18-25
180-200
50-65
180-200
25-35
180-200
20-30
200-220
170-190
180-200
15-25
35-45
15-25
Печеные бананы (3-5 шт.), надрежьте сверху ножом, положите
в надрез 10–15 г шоколада и 5–10 г орехов, добавьте немного
подслащенной воды, оберните в алюминиевую фольгу.
Печеные яблоки 5–8 шт. по 150–200 г каждое
Удалите сердцевину, добавьте изюм и джем. Используйте
термостойкую посуду.
Котлеты из рубленого мяса
(300-600 г) СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Рулет из рубленого мяса с начинкой в "русском стиле"
(500-1000 г)СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Замороженные крокеты (500-1000 г)
3
3
2
Замороженный картофель для приготовления в печи
(300-700 г)
2
Замороженная пицца (300-1000 г)
Яблочный пирог с миндалем (500-1000 г)
Свежий круассан (200– 400 г) (готовое тесто)
2
2
3
Противень
для выпекания
(универсальный)
Противень
для выпекания
(универсальный)
Противень
для выпекания
(универсальный)
Противень
для выпекания
(универсальный)
Большая решетка
Большая решетка
Большая решетка
Русский - 25
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 25
2015-03-27
11:23:23
07 РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
Пирог из дрожжевого теста с яблоками (замороженный)
(350-700 г)
Пирожки из слоеного теста с начинкой (замороженные)
(300– 600 г) СМАЖЬТЕ ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ, ПОМЕСТИТЕ В
НЕРАЗОГРЕТУЮ ДУХОВКУ (без предварительного прогрева)
Тефтели в соусе (250-500 г) используйте термостойкую посуду
Вертуты из слоеного теста (500-1000 г)
СМАЖЬТЕ ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ
Температура Время
(°C)
(мин.)
ВЕРХНИЙ НАГРЕВ + КОНВЕКЦИЯ
Рекомендуется предварительно прогреть духовой шкаф в режиме “Верхний нагрев +
конвекция”.
Продукт
Свинина на косточке (1000 г)
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И
ДОБАВЬТЕ СПЕЦИИ
Свиная лопатка в фольге (1000-1500 г)
ЗАМАРИНУЙТЕ
Целая курица (800– 1300 г)
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И
ДОБАВЬТЕ СПЕЦИИ
Выложите грудкой вниз, по прошествии
половины времени приготовления
переверните.
Мясные или рыбные стейки (400-800 г)
СБРЫЗНИТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ,
ДОБАВЬТЕ СОЛЬ И ПЕРЕЦ
Кусочки курицы (500– 1000 г)
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И
ДОБАВЬТЕ СПЕЦИИ
Жареная рыба (500-1000 г)
используйте термостойкую посуду
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Ростбиф (800-1200 г)
СМАЖЬТЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ И
ДОБАВЬТЕ СПЕЦИИ
Уровень
3
2
2
3
4
2
2
Утиная грудка (300-500 г)
4
Принадлежности
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень
Противень для выпекания
(универсальный)
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень
Большая решетка
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень Добавьте 1 чашку
воды
Малая решетка +
универсальный (глубокий)
противень Добавьте 1 чашку
воды
Температура
(°C)
Время
(мин.)
180-200
50-65
180-230
80-120
190-220
45-65
180-200
15-35
200-220
25-35
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
КОНВЕКЦИЯ ЭКО
В этом режиме используется оптимизированная система нагрева, позволяющая более
экономично расходовать электроэнергию во время приготовления пищи. Рекомендуется
предварительно разогреть духовой шкаф в режиме конвекции Эко.
Совет по экономии электроэнергии
• В процессе приготовления дверца духового шкафа должна быть закрыта. Ее можно открывать только для
того, чтобы перевернуть пищу. Во время приготовления открывайте дверцу как можно реже, чтобы сохранить
температуру внутри духового шкафа, сэкономить время и электроэнергию.
• Если время приготовления составляет более 30 минут, в целях экономии энергии можно выключить духовой
шкаф за 5-10 минут до окончания времени приготовления. Процесс приготовления завершится за счет
остаточного тепла.
• Завершив приготовление одного блюда, вы можете сразу же приступить к приготовлению следующего, до
того как духовой шкаф успеет остыть. Таким образом можно сэкономить время и энергию, затрачиваемые на
повторный разогрев устройства.
Русский - 26
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 26
2015-03-27
11:23:23
Продукт
Уровень
Принадлежности
2
2
Большая решетка
Большая решетка
Малая решетка + глубокий
противень Добавьте 1 чашку
воды
Бисквитный торт (250-500 г)
Маффины (500-800 г)
Ростбиф (800-1200 г)
2
Температура
(°C)
150-160
180-200
Время
(мин.)
30-40
15-25
200-220
40-55
Малая решетка + глубокий
противень Добавьте 1 чашку
воды
150-170
70-100
Замороженный картофель для
приготовления в печи (300-700 г)
2
Противень для выпекания
(универсальный)
180-200
20-30
Замороженная пицца (300–500 г)
2
Большая решетка
200-220
8-15
2
Противень для выпекания
(универсальный)
180-200
8-15
Мини-пирог (200-400 г)
РЕЖИМ ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В режиме двойного приготовления в духовке можно готовить два блюда одновременно. Во время
приготовления в верхнем и нижнем отсеках можно установить различные температуры, режимы и
время приготовления. Например, можно одновременно жарить стейки на гриле и запекать другое
блюдо с сыром. Используя разделитель можно готовить блюдо с сыром в нижнем отсеке, а стейки
в верхнем отсеке духовки. Перед началом готовки не забудьте вставить разделитель на уровне полки 3.
Примечание. Кладите продукты в неразогретую духовку.
Предложение 1. Приготовление при различных температурах
Камера
Продукт
Уровень
Режим
приготовления
Температура
(°C)
Принадлежности
Время
(мин.)
ВЕРХНИЙ
Замороженная
пицца (300-400 г)
4
Конвекция
200-220
Большая решетка
15-25
НИЖНИЙ
"Мраморный" пирог
(500-700 г)
1
Конвекция
160-180
Противень
для выпекания
(универсальный)
50-60
Предложение 2. Приготовление в различных режимах
Камера
Продукт
ВЕРХНИЙ
Кусочки курицы
(400-600 г)
НИЖНИЙ
Картофель с сыром
(500-1000 г)
Режим
приготовления
Температура
(°C)
4
Верхний нагрев
+ конвекция
200-220
Универсальный
противень + малая
решетка
25-35
1
Конвекция
160-180
Большая решетка
30-40
Уровень
Принадлежности
Время
(мин.)
Русский - 27
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 27
2015-03-27
11:23:23
07 РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
2
Жареная свинина (800-1200 г)
КОНТРОЛЬНЫЕ БЛЮДА
В соответствии со стандартом EN 60350
1. Выпечка
Рекомендации для выпечки приведены с учетом предварительного разогрева.
Всегда устанавливайте противень в духовой шкаф наклонным краем к дверце.
Тип продуктов
Посуда и примечания
Уровень
Песочное
печенье
Противень для выпекания
(универсальный)
Пирожки
Противень для выпекания +
универсальный противень
Противень для выпекания
(универсальный) + глубокий противень
Противень для выпекания
3
2
1+4
Время
Режим
Температура
приготовления
приготовления
(˚C)
(мин.)
Стандартный
150-170
25-35
Конвекция
150-170
20-30
Конвекция
150-170
20-30
2+5
Конвекция
150-170
20-30
3
2
1+4
Стандартный
Конвекция
Конвекция
160-180
150-170
150-170
25-35
25-35
25-35
Конвекция
150-170
25-35
Стандартный
Конвекция
160-180
150-170
20-30
35-45
Конвекция
150-170
35-45
Стандартный
Конвекция
150-170
150-170
65-75
70-80
Конвекция
150-170
75-85
Конвекция
150-170
75-85
Стандартный
170-190
70-90
Конвекция
170-190
80-100
Противень для выпекания +
универсальный противень
Противень для выпекания
2+5
(универсальный) + глубокий противень
Низкокалорийный Форма для выпечки с защелкой
2
бисквитный торт (с темным покрытием, диаметр 26 см),
2
установленная на большой решетке
Форма для выпечки с защелкой
1+4
(с темным покрытием, диаметр 26 см),
установленная на противне +
большая решетка
Пирог из
Противень для выпекания
3
дрожжевого
(универсальный)
2
теста с яблоками,
на противне
Противень для выпекания +
1+4
универсальный противень
Противень для выпекания
2+5
(универсальный) + глубокий противень
Яблочный пирог Большая решетка + 2 формы для
1
выпечки с защелкой *
расположенный
(с темным покрытием,
по диагонали
диаметр – 20 см)
Противень для выпекания
1+3
(универсальный) + большая решетка
+ 2 формы для выпечки с защелкой **
(с темным покрытием,
диаметр – 20 см)
* Две формы с пирогами размещают слева в задней части решетки и справа в передней ее части.
** Две формы с пирогами размещают по центру решетки одна над другой.
2. Приготовление в режиме гриля
Предварительно разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут в режиме большого гриля.
Тип продуктов
Посуда и примечания
Уровень
Тосты из белого
Большая решетка
хлеба
Гамбургеры с
Малая решетка + универсальный
говядиной * (12 шт.) противень (для стекающей жидкости)
5
4
Режим
Температура
Время
приготовления
(˚C)
приготовления (мин.)
Большой гриль
270 °C
1-й: 1-2
2-й: 1-1½
Большой гриль
270 °C
1-й: 14-16
2-й: 5-7
* Гамбургеры с говядиной: Предварительно разогревайте пустой духовой шкаф в течение 15 минут в режиме большого гриля.
Русский - 28
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 28
2015-03-27
11:23:23
чистка и уход
САМООЧИСТКА
Данный режим используется для автоматической очистки духового шкафа. В этом режиме при высокой
температуре (более 400 °C) сжигаются остаточные загрязнения, например жир, внутри камеры духового шкафа.
Рекомендуется использовать режим самоочистки каждые 2–3 месяца, допускается более частое использование.
В режиме самоочистки дверца духового шкафа автоматически блокируется для обеспечения безопасности.
Блокировка дверцы (
Разблокировка
)
Если температура в духовом шкафу составляет более 300 °C, дверца блокируется
автоматически в целях безопасности.
Если температура в духовом шкафу составляет менее 200 °C, дверца будет
автоматически разблокирована.
Перед выполнением самоочистки
• Из духового шкафа необходимо вытащить все дополнительные принадлежности, включая решетку, противень
и боковые направляющие (в зависимости от модели).
При высокой температуре (более 400 °C) принадлежности могут деформироваться.
• Предварительно вручную удалите крупные загрязнения внутри духового шкафа.
Плотные остатки пищи, жир и мясной сок легко воспламеняются, и в духовом шкафу во время процедуры
самоочистки может произойти возгорание.
Настройки самоочистки
1. Установите переключатель режима в положение
.
2. Поверните многофункциональный переключатель, чтобы выбрать уровень самоочистки из 3 уровней,
указанных ниже. Самоочистка автоматически начнется спустя несколько секунд после установки уровня; в
процессе работы уровень самоочистки изменить нельзя.
Уровень
P1
P2
P3
Низкий
Средний
Высокий
Продолжительность
прибл. 120 минут
прибл. 150 минут
прибл. 180 минут
3. Когда дисплей начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал, самоочистка будет завершена. Установите
переключатель выбора режима в положение выключения, чтобы завершить самоочистку.
4. Дайте устройству охладиться, затем протрите внутреннюю камеру духового шкафа влажной тканью, чтобы
удалить остатки сгоревших загрязнений.
Процесс самоочистки можно прервать, повернув переключатель режима в положение выключения.
Если температура внутри духового шкафа слишком высокая, дверца не откроется, пока автоматическая
блокировка не будет отменена.
Предупреждение
• В процессе самоочистки поверхность духового шкафа нагревается гораздо сильнее, чем в обычном
режиме приготовления.
• Следите за детьми и не давайте им прикасаться к духовому шкафу в процессе самоочистки.
Русский - 29
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 29
2015-03-27
11:23:23
08 ЧИСТКА И УХОД
Регулярно очищайте внутреннее стекло после использования духового шкафа, иначе функция самоочистки
будет работать неэффективно из-за загрязнений, скопившихся на стекле.
ОЧИСТКА ПАРОМ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
Если камера духового шкафа загрязнена и ее необходимо очистить, можно использовать функцию очистки паром. Она
поможет легко очистить камеру духового шкафа.
1. Перед использованием функции очистки паром извлеките все принадлежности из
духового шкафа.
2. Налейте примерно 400 мл воды на дно духового шкафа и закройте дверцу.
3. Установите переключатель режима в положение . При выборе функции очистки
паром через несколько секунд запустится автоматический цикл очистки паром.
4. Когда на дисплей начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал, операция будет завершена. Установите переключатель
режима в положение выключения, чтобы завершить очистку паром.
5. Протрите камеру духового шкафа мягкой тканью и удалите оставшуюся на дне воду с помощью губки.
Примечания
• Соблюдайте осторожность при открытии дверцы до окончания процедуры очистки паром: вода, скапливающаяся на
дне, имеет высокую температуру.
• Никогда не оставляйте воду в духовом шкафу на длительное время, например на ночь.
• Если духовой шкаф сильно загрязнен, процедуру можно повторить, когда прибор остынет.
• Если в духовом шкафу скопилось большое количество жира, например после запекания или обжаривания на гриле,
перед включением функции очистки духового шкафа рекомендуется втереть моющее средство во въевшиеся
загрязнения.
• После очистки оставьте дверцу духового шкафа открытой, чтобы эмалированная поверхность камеры полностью
высохла.
ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКРЫТАЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ЭМАЛЬЮ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
Съемный кожух покрыт темно-серой каталитической эмалью, на которую могут попасть брызги масла и жира,
разлетающиеся под действием циркулирующего воздуха в режиме конвекции.
При температуре 200 °C и выше эти отложения сгорают.
1. Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
2. Очистив все внутренние поверхности духового шкафа, включите режим конвекции при температуре 250 °C.
РУЧНАЯ ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! Перед очисткой убедитесь, что духовой шкаф и принадлежности остыли. Не используйте
абразивные чистящие средства, жесткие щетки, ткани или губки с грубыми волокнами, металлические
мочалки, ножи или другие абразивные материалы.
Внутренние поверхности духового шкафа
• Для очистки внутренних поверхностей духового шкафа используйте чистую ткань и мягкое чистящее средство или
теплую мыльную воду.
• Не чистите уплотнение дверцы вручную.
• Чтобы избежать повреждения эмалированных поверхностей духового шкафа, используйте только стандартные
чистящие средства для духовых шкафов.
• Для удаления въевшихся загрязнений используйте специальное средство для чистки духового шкафа.
Внешняя поверхность духового шкафа
Для чистки внешних поверхностей духового шкафа (дверцы, ручки и дисплея) используйте чистую ткань и мягкое моющее
средство или теплую мыльную воду. Вытирайте поверхности бумажным полотенцем или сухим полотенцем.
Вокруг ручки и кнопок могут появиться пятна жира и грязи, это происходит под действием горячего воздуха, поступающего
из духового шкафа. Поэтому рекомендуется очищать ручку и кнопки после использования духового шкафа.
Принадлежности
Мойте принадлежности после каждого использования и вытирайте их насухо полотенцем.
Для облегчения очистки можно замочить их в теплой мыльной воде на 30 минут.
Русский - 30
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 30
2015-03-27
11:23:23
ЧИСТКА ВОДОСБОРНИКА
Водосборник предназначен для сбора воды, образующейся во время приготовления
в духовом шкафу. Остатки продуктов могут попадать в водосборник. Выполняйте
регулярную очистку водосборника, чтобы предотвратить повреждение кухонной
мебели после приготовления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае утечки воды из водосборника после
приготовления, обратитесь в сервисный центр.
08 ЧИСТКА И УХОД
Водосборник
СНЯТИЕ БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
1. Нажмите в середине верхней
боковой направляющей.
2. Поверните боковую
направляющую на угол
примерно 45°.
3. Потяните и извлеките боковую
направляющую из двух
отверстий в нижней части
стенки камеры.
Духовой шкаф работает без установки боковых направляющих и решеток в нужное положение.
ОЧИСТКА ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ КАМЕРЫ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
1. Для удобства очистки верхней стенки камеры духового шкафа
нагревательный элемент гриля можно опустить.
Отверните круглую гайку, вращая ее против часовой стрелки,
удерживая нагревательный элемент гриля.
2. Передняя часть нагревательного элемента гриля опускается, и
нагревательный элемент невозможно извлечь из духового шкафа.
Не давите на нагревательный элемент гриля, это может привести к
деформации.
3. После завершения очистки поднимите нагревательный элемент в
исходное положение и заверните гайку в направлении по часовой
стрелке.
Русский - 31
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 31
2015-03-27
11:23:24
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Что делать, если духовой шкаф
не нагревается?
• Духовой шкаф может быть выключен. Включите духовой шкаф.
• Проверьте, применены ли все необходимые установки.
• В доме мог перегореть плавкий предохранитель или сработать
автоматический выключатель. Замените предохранители или включите
автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите
квалифицированного электрика.
Что делать, если функция
духового шкафа и температура
установлены, но духовой шкаф не
нагревается?
• В процессе приготовления не оставляйте дверцу духового шкафа открытой.
• Если дверца закрыта, то, возможно, возникли неполадки с внутренними
электрическими соединениями. Обратитесь в местный сервисный центр.
Что делать, если не работает
освещение духового шкафа?
• Возможно, перегорела лампочка в духовом шкафу. Замените лампочку.
• Если освещение не работает после замены лампочки, обратитесь в местный
сервисный центр.
Что делать, если охлаждающий
вентилятор продолжает работать
после выключения духового
шкафа?
• После использования духового шкафа охлаждающий вентилятор продолжает
работать, обеспечивая защиту от высокой температуры, пока духовой шкаф
не остынет. Если охлаждающий вентилятор продолжает работать после
охлаждения духового шкафа, обратитесь в местный сервисный центр.
Что делать, если все кнопки
духового шкафа не реагируют на
нажатие?1)
• Проверьте, активна ли функция блокировки от детей. Если функция
блокировки от детей не активирована, обратитесь в местный сервисный
центр.
**
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ
Информационные коды сообщают о неполадках, которые не связаны с поломкой духового шкафа.
Для устранения неисправности см. список ниже. Если информационный код отобразится снова, обратитесь в
местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.
КОД
1)
**
1)
**
1)
**
НЕИСПРАВНОСТЬ
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Автоматическое выключение
Духовой шкаф работал в соответствии
с заданной температурой в течение
длительного времени.
16 часов
• Ниже 105 °C
8 часов
• От 105 °C до 240 °C
• От 245 °C до макс.
4 часа
Выключите духовой шкаф и извлеките продукты.
Дайте духовому шкафу остыть перед дальнейшим
использованием. Автоматическое выключение не
является неполадкой, поэтому вы можете использовать
шкаф снова после выключения и охлаждения.
Ошибка кнопки
Данная ошибка возникает, когда кнопка
удерживается в течение промежутка времени.
Очистите кнопки и проверьте, нет ли вокруг них воды.
Выключите духовой шкаф и повторите попытку. Если
код отобразится снова, обратитесь в местный центр
обслуживания клиентов SAMSUNG.
Разделитель используется неправильно.
Установите разделитель для использования режимов
верхней камеры, нижней камеры и двойного
приготовления. Для использования режима единой
камеры извлеките разделитель. Если при правильном
использовании разделителя неполадка возникает
повторно, обратитесь в местный сервисный центр
SAMSUNG.
Ошибка безопасности
Ошибки функционирования духового
шкафа могут негативно отразиться на его
производительности и безопасности.
Незамедлительно прекратите использование духового
шкафа и отключите его. Обратитесь в местный центр
SAMSUNG.
1) ** для всех номеров.
Русский - 32
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 32
2015-03-27
11:23:24
заметки
08 ЧИСТКА И УХОД
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 33
2015-03-27
11:23:24
заметки
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 34
2015-03-27
11:23:24
заметки
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 35
2015-03-27
11:23:24
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00668A-00
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_RU.indd 36
2015-03-27
11:23:25
NV70F7796ES
Built-in Oven
user & installation manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 1
2015-03-26
5:51:49
contents
USING THIS MANUAL
4
SAFETY INSTRUCTIONS
4
INSTALLATION
10
OVEN CONTROLS
11
ACCESSORIES
11
INITIAL CLEANING
13
USING THE OVEN
13
4 Using this manual
7
9
9
9
Bulb exchange
Door removal
Door glass removal
Auto energy saving function
10Installation
11 Oven controls
11Accessories
13 Initial cleaning
13
14
14
14
14
14
Use of cavity
Set cooking function
Set temperature
Using the twin mode
Useful twin mode
Useful auto speed preheating
English - 2
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 2
2015-03-26
5:51:49
TIME SETTING
15
15
15
15
16
16
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
16
16
16
16
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
16
COOKING FUNCTION
17
17 Cooking function
AUTOMATIC COOKING
18
19
21
21
22
Single oven auto cook programmes
Upper oven auto cook programmes
Lower oven auto cook programmes
Twin oven auto cook programmes
COOKING GUIDE
23
23
24
25
25
26
26
27
28
Large grill
Eco grill
Conventional
Bottom + Convection
Convection
Top + Convection
Eco convection
Twin mode
Test dishes
23
CLEANING AND CARES
29
29 Self cleaning
30 Steam cleaning (depending on model)
30 Catalytic enamel surface (depending on
model)
30 Hand cleaning
31 Water collector cleaning
31 Detaching the side runners (depending on
model)
31 Cleaning the ceiling (depending on model)
32Troubleshooting
32 Information codes
English - 3
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 3
2015-03-26
5:51:49
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (power cord type
model only)
Appliance should allow easy disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring
in accordance with the wiring rules.
English - 4
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 4
2015-03-26
5:51:49
English - 5
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 5
2015-03-26
5:51:49
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage and all utensils must be removed before
using the cleaning or self cleaning options.
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven.
(temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in the glass shattering.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
The temperature of external surfaces may be high when
the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the rest position
when cooking big loads. (Depending on
model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply
cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
English - 6
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 6
2015-03-26
5:51:49
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
The oven door must be closed during cooking.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.
The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause
poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
•Switch oven Off.
•Disconnect the oven from the mains.
•Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
English - 7
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 7
2015-03-26
5:51:49
Rear oven light
1.Remove cap by turning anticlockwise and
remove the metal ring, the sheet ring and
clean the glass cap. If necessary, replace
the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
Oven side light (Depending on model)
1.To remove the glass cover,
hold the lower end with
one hand, insert a flat
sharp implement such as
a table knife between the
glass and the frame.
2.Pop out the cover.
3.If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,
300 °C heat resistant halogen oven light bulb.
Tip: Always use a dry cloth when handling a halogen
bulb to prevent sweat from fingers being deposited on
the bulb surface. It increases the life of the bulb when
you exchange the bulb.
4.Reattach the glass cover.
English - 8
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 8
2015-03-26
5:51:49
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
2
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at
its middle and lift and pull
upwards until the hinges can
be taken out.
3. After cleaning, to attach
the door repeat steps 1
and 2 in reverse order.
The clip on the hinge
should be closed on both
side.
DOOR GLASS REMOVAL
Glass Door Removal is equipped with four sheets of glass placed against each other. These sheets
can be removed for cleaning.
Glass 1
Glass 2
Glass 3
-SW-M
1. Remove 2 screws on the
left and right sides of the
door.
Pyro
-SW
-M
Pyro
2 Guide
rubbers
2. Detach the covering and
remove glass 1, 2, 3 and
2 guide rubbers from the
door.
3. After cleaning the door
glasses, reassemble and
repeat steps 1 and 2 in
reverse order. Check the
correct position of glass 2
and 3 with above picture
ATTACHING: The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
When assembling the inner glass 1, put printing to direction below.
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is cancelled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
English - 9
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 9
2015-03-26
5:51:50
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
70
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
Power connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
BROWN
BLUE or YELLOW
)-terminal. The yellow and green cable (earth connection)
earthed via the (
or BLACK
WHITE
and GREEN
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is
installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
There should be a ventilation gap in the base of the kitchen cabinet where the oven is to be placed.
For ventilation, a gap of about 50 mm should be left between the lower shelf and the supporting wall.
If the oven is to be installed below a hob, the hob’s installation instructions should be followed.
Min.550
Min.550
Min.560
370 175
Min.50
560
85
595
370
Max. 506 572 550
560
Min.560
Min.600
Min.590 ~ Max.600
Max.50
595
595
572 550
595
21
Max.
494 21
545
Min.460 x Min.50
Built-under
545
Min.460 x Min.50
Built-in + Built-under
Built-in
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws.
Make sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
English - 10
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 10
2015-03-26
5:51:51
oven controls
Preheating indicator
Oven light
Display
Cook timer
Temperature
Mode selector
Child lock
End timer
Multi function selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject
to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with several accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories supplied depend on the
model.
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven.
Trays need to have at least 1 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the
enamel surface could be damaged.
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Divider
The divider needs to be applied if you want to use the upper and
lower ovens separately, on their own or together for different cooking
temperatures. It separates the upper and lower compartment and must only
be used on shelf level 3.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the items when cooking big loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
English - 11
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 11
2015-03-26
5:51:51
02 INSTALLATION & OVEN CONTROLS & ACCESSORIES
Kitchen timer
Cavity selector
Time
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20 mm) can be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30 mm) can be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50 mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit can be used for grilling foods such as chicken. The
rotisserie spit can only be used in single mode on shelf level 3, because
its spit has to be attached to an adapter on the back plane. Remove black
plastic handle while cooking.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the
tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door to stop
the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
English - 12
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 12
2015-03-26
5:51:53
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven after an hour.
Before using the accessories for the first time, clean them thoroughly with warm water, detergent
and soft clean cloth.
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Cavity selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
CAVITY FIRST
STEP 2
SET COOKING
FUNCTION
STEP 3
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
USE OF CAVITY
Upper mode
The uppper cavity only is used
for cooking. The divider is
required to use this mode.
Single Mode
The total cavity is used for
cooking.
Remove the divider.
Twin mode
The twin mode allows you to cook two
meals with different functions and different
temperature settings at the same time.
The divider is required to use this mode.
Lower mode
The lower cavity only is used for cooking.
The divider is required to use this mode.
SINGLE MODE
UPPER MODE
LOWER MODE
TWIN MODE
In single mode, the oven operates like a traditional oven.
Use this mode for large amounts of food or if you need special
accessories such as the spit.
Remove divider from the oven to use this mode.
Only upper cavity or lower cavity used for cooking.
These modes save time for pre-heating and energy while cooking
smaller amounts of food. Insert divider into shelf level 3 to use this mode.
When you choose to cook in half cavity mode (upper or lower
mode), the door glass of unused cavity might show signs of
condensation.
In twin mode, the upper cavity and lower cavity can operate with
different functions and temperature from each other. The cook timer
and end timer settings are also available for each. Insert divider into
shelf level 3 to use this mode.
English - 13
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 13
2015-03-26
5:51:53
03 INITIAL CLEANING & USING THE OVEN
using the oven
SET COOKING FUNCTION
The cooking function can be set after cavity selection. This oven offers various cooking options,
refer to the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, cooking function figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired cooking function.
3. Press the
key again.
During cooking, you can change the cooking function in the same order as above.
SET TEMPERATURE
The temperature can be set after setting the cooking function. Each cooking function has
different temperature range, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the
key again.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USING THE TWIN MODE
For twin mode, the upper mode and lower mode are required to set function and temperature separetely.
Select the Twin mode
1. Select the Twin mode by turning the mode selector.
Upper Mode setting
2. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired upper cooking function.
3. Press the key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
Lower Mode setting
4. Press the
5. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired lower cooking function.
key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
To change the cooking function or temperature with the twin mode, you should choose the cavity(upper
or lower) first. If you press
key or key ONCE, you can choose the upper cavity and change the
setting. If you press
key or key TWICE, you can choose the lower cavity and change the setting.
USEFUL TWIN MODE
When you cook with twin mode, one cavity might finish cooking first. In this case, you can
choose one cooking compartment to use half compartment.
When you turn the mode selector from Twin mode to Upper mode or Lower mode, the selected
mode keeps the existing setting.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage. This stage will
be indicated beside the temperature setting in the display. During this preheating stage
various heating elements are applied to speed up heating of the oven. Even though you
change temperature to higher, the oven automatically change target temperature and
auto speed preheating will be applied. Even if you increase the temperature, the oven will
automatically change the temperature and auto speed preheating will be applied.
English - 14
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 14
2015-03-26
5:51:54
time setting
The twin cooking mode allows to use different cook timer or end timer settings for each half cavity.
key ONCE for Upper cavity and TWICE for
To apply or modify cook timer or end timer, press the
Lower cavity.
Cook timer
End timer
Time
04 TIME SETTING
Kitchen timer
Multi function selector
SET TIME
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
key, hours figure will blink.
1. Press the
2. Turn the Multi function selector to set hours.
key, minutes figure will blink.
3. Press the
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
key again to set the current time.
5. Press the
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you set cooking function, you can select the cooking time. After the cooking time is over, the
heating elements automatically turn off.
key, cook timer figure will blink.
1. Press
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
key again.
3. Press
The cook timer can be reset in the same order as above. When the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you set cooking function, you can set when the cooking time ends. After the cooking time is
over, heating elements automatically turn off.
key, end timer figure will blink.
1. Press
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
key again.
3. Press
The end timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
English - 15
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 15
2015-03-26
5:51:54
SET DELAY START
If the end timer is entered after the cook timer has already been set, the cook timer and the end
timer are calculated and if necessary the oven sets a delay start point.
WARNING: Do not leave the food for too long time in the oven as food may spoil.
1.
2.
3.
4.
5.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
key, end timer figure will blink.
Press
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
Delay start will not be set in twin mode.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. The kitchen timer has it’s own signal so you can recognise it from the
others.
key, kitchen timer figure will blink.
1. Press
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
key again.
3. Press
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
+
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
and
key for 3 seconds.
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.
Some model has 2 oven light on the upper and lower side in the oven.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use
the child lock function during cooking also. In this case all keys and multi function
selector will not operate but you can switch off by turning the mode selector to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating element stops operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
English - 16
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 16
2015-03-26
5:51:55
cooking function
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Use
Convection
Top +
Convectoin
Bottom +
Convectoin
Eco grill
The heat generated by the convection is evenly
distributed in the oven by fans. This function
can be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature : 170 °C
The heat generated by the top heating system
and the convection is evenly distributed in the
oven by fans. This function can be used for
roasting dishes that require a crispy topping
eg. meat or lasagne.
Suggested temperature : 190 °C
The heat generated by the bottom heating
system and the convection is evenly distributed
in the oven by fans. This function can be used
for pizzas, bread and cakes.
Suggested temperature : 190 °C
Heat is emitted from the small area grill. This
function can be used for smaller dishes that
need less heat, like fish and filled baguettes.
Suggested temperature : 240 °C
Heat is emitted from the large area grill. This
function can be used for browning the tops of
Large grill
food eg. meat, lasagne, gratin dishes
Suggested temperature : 240 °C
The heat generated by the two top heating
elements is distributed by the fan. This mode
Fan grill
can be used for grilling meat and fish.
Suggested temperature : 240 °C
This mode activates all heating elements such
as top, bottom and convection fan alternately.
The heat is distributed evenly in the oven. This
Intensive cook mode is suitable for big quantities of food,
which need heat , such as large gratins and
pies.
Suggested temperature : 170 °C
This mode includes an automatic pre-heat
cycle up to 220 °C. The top heater and the
convection fan is operating during the process
of searing the meat. After this stage the food is
ProRoasting cooked gently by the low temperature selected.
The top and bottom heaters are operating
on this cycle. This mode is suitable for meat
roasts, poultry and fish.
Suggested temperature : 100 °C
O
Upper
Lower
Twin
Temperature Range (°C)
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Upper
Lower
40-250
40-250
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Lower
40-250
-
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
X
X
X
40-150
-
-
-
English - 17
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 17
2015-03-26
5:51:55
05 OTHER SETTINGS & COOKING FUNCTION
Heat is emitted from the top and bottom
heating system. This function can be used for
Conventional standard baking and roasting of almost any
dish.
Suggested temperature : 200 °C
Single
Symbol
Function
Keep warm
Single
Use
This mode activates bottom the heating
element. This mode is suitable for keeping
food warm.
Suggested temperature : 80 °C
This mode activates bottom heating element
and convection fan. This mode is suitable for
Plate warming
warming Ceramic bowls, plates and cups.
Suggested temperature : 60 °C
This mode uses the optimized heating system
so that you save the energy during cooking
your dishes.
Suggested temperature : 170 °C
Eco
ECO Convection mode of heating
convection
used to determine the energy
efficiency class in accordance
with EN50304.
X
Upper
Lower
Twin
Temperature Range (°C)
X
O
X
-
-
40-100
-
X
X
O
X
-
-
40-80
-
O
X
X
X
40-250
-
-
-
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
Cavity selector
1.
2.
3.
4.
5.
Food item No./Weight
Multi function
selector
Turn the Mode selector to Auto cook mode.
key to select desired cavity.
Press the
Turn the Multi function selector to choose the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the Multi function selector to enter the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
When you use the twin oven auto cook, after selecting the Food item No, select the desired
weight for upper and lower cavity each.
English - 18
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 18
2015-03-26
5:51:56
SINGLE OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Those can be used in the single cavity of your oven. Always remove the divider.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
0.3-0.6
0.7-1.0
A-02 Frozen Oven 0.3-0.5 (thin)
Chips
0.6-0.8 (thick)
Wire shelf
Baking
(universal) tray
Shelf
Recommendation
level
2
Put frozen pizza in the middle of the Wire
shelf.
Distribute frozen oven chips evenly on the
2
baking tray. First setting is for thin French fries,
the second setting is for thick oven chips.
2
Put frozen potato croquettes on the tray.
A-03 Frozen
Croquettes
A-04 Homemade
Lasagne
0.3-0.5
0.6-0.8
0.3-0.5
0.8-1.0
Baking
(universal) tray
Wire shelf
A-05 Beef Steaks
0.3-0.6
0.6-0.8
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
4
A-06 Roast Beef
0.6-0.8
0.9-1.1
2
A-07 Roast Pork
0.6-0.8
0.9-1.1
A-08 Lamb Chops
0.3-0.4
0.5-0.6
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
A-09 Chicken
pieces
0.5-0.7
1.0-1.2
4
A-10 Whole
Chicken
1.0-1.1
1.2-1.3
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
A-11 Duck breast
0.3-0.5
0.6-0.8
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
4
A-12 Roll of
Turkey
0.6-0.8
0.9-1.1
2
A-13 Steamed
Fish
0.5-0.7
0.8-1.0
Universal
(deep) tray with
Wire tray insert
Wire shelf
3
2
4
2
2
Prepare fresh lasagne or use ready prepared
product and put into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish in the centre of oven.
Put marinated beef steaks side by side on
the Wire tray insert. Turn over, as soon as
the oven beeps. The first setting is for thin
beef steaks, the second setting is for thick
beef steaks.
Put marinated roast beef on Wire tray insert.
Turn over, as soon as the oven beeps.
Put marinated roast pork on Wire tray insert
with the rind side down. Turn over as soon
as the oven beeps.
Marinate lamb chops. Put lamp chops
on Wire tray insert. Turn over, as soon as
the oven beeps. The first setting is for thin
chops, the second setting is for thick chops.
Brush chicken pieces with oil and spices.
Put chicken pieces side by side on the Wire
tray insert.
Brush whole chicken with oil and spices.
Put chicken on the Wire tray insert with the
breast side down. Turn over, as soon as the
oven beeps.
Prepare duck breast, put on the Wire tray
insert with the fat-side up. First setting is for
one duck breast, the second setting is for 2
thick duck breasts.
Put roll of turkey on the Wire tray insert.
Turn over, as soon as the oven beeps.
Rinse and clean fishes, such as whole
trout, perch or sea bass. Put head to
tail in an oval ovenproof glass dish. Add
2-3 tablespoon lemon juice. Cover with lid.
English - 19
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 19
2015-03-26
5:51:56
06 AUTOMATIC COOKING
A-01 Frozen Pizza
Accessory
No
Food item
Weight/kg
A-14 Roast Fish
0.5-0.7
0.8-1.0
A-15 Salmon
Steaks
0.3-0.4
0.7-0.8
A-16 Oven
Potatoes
0.4-0.5
0.8-1.0
A-17 Roast
Vegetables
0.4-0.5
0.8-1.0
A-18 Vegetable
Gratin
A-19 Marble Cake
A-20 Fruit Flan
Base
0.4-0.6
0.8-1.0
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
0.3-0.4 (large)
0.2-0.3
(tartlets)
0.4-0.5
(midsize)
0.2-0.3 (small)
0.5-0.6
0.7-0.8
Shelf
Recommendation
level
Universal
4
Put fishes head to tail on the Wire
(deep) tray with
tray insert. First setting is for 2 fishes,
Wire tray insert
the second setting is for 4 fishes. The
programme is suitable for whole fishes, like
trout, pikeperch or gilthead.
Universal
4
Put salmon steaks on the Wire tray insert.
(deep) tray with
Turn over, as soon as the oven beeps.
Wire tray insert
Baking
2
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
(universal) tray
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the tray evenly. The first setting
is for small potatoes (each 100 g), the
second setting is for large oven potatoes
(each 200 g).
Universal
4
Put vegetables, such as sliced courgette,
(deep) tray
pieces of pepper, sliced aubergine,
mushrooms and cherry tomatoes into
Universal tray. Brush with a mixture of olive
oil, herbs and spices.
Wire shelf
2
Prepare vegetable gratin using an ovenproof
round dish. Put dish in the centre of oven.
Wire shelf
2
Put mixture into a suitable sized buttered
baking dish or tin.
Accessory
Wire shelf
2
Wire shelf
2
Wire shelf
2
0.7-0.8 (white)
0.8-0.9
(wholemeal)
Wire shelf
2
A-24 Homemade
Pizza
1.0-1.2
1.3-1.5
Baking
(universal) tray
2
A-25 Yeast Dough
Fermentation
0.3-0.5
0.6-0.8
Wire shelf
2
A-21 Sponge
Cake
A-22 Muffins
A-23 Bread
Put mixture into buttered baking dish or flan
ring. First setting is for one fruit flan base,
the second setting is for 5-6 small tartlets.
Put mixture into a round metal baking tin.
First setting is for Ø 26 cm and the second
setting is for small Ø 18 cm baking tin.
Put mixture into metal baking dish for 12
muffins. First setting is for small muffins, the
second setting is for large muffins.
Prepare dough according to manufacturers
instructions and put into a metal rectangular
baking dish (length 25 cm). The first setting is
for white bread (0.7-0.8 kg) and the second
setting (0.8-0.9 kg) is for wholemeal bread.
Put pizza on the tray. The weight ranges
include topping such as sauce, vegetables,
ham and cheese. Setting 1 (1.0-1.2 kg) is
for thin pizzas and setting 2 (1.3-1.5 kg) is
for pizza with much topping.
The first setting is recommended for rising
pizza yeast dough. The second setting is
suitable for bread dough. Put into a large
round heat-resistant dish and cover with
cling film.
English - 20
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 20
2015-03-26
5:51:56
UPPER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
Accessory
Wire shelf
Wire shelf
5
A-03 Frozen Pizza
Snacks
A-04 Frozen Fish
fingers
0.2-0.3
0.4-0.5
0.1-0.2
0.3-0.4
0.2-0.3
0.4-0.5
0.2-0.3
0.4-0.5
Shelf
level
4
Wire shelf
5
Baking
(universal)
tray
5
A-05 Frozen Oven
Chips
0.4-0.5
0.6-0.7
Baking
(universal)
tray
5
Food item
A-01 Frozen
Bread Rolls
A-02 Frozen Pizza
Recommendation
Distribute frozen bread rolls evenly on Wire
shelf.
Put frozen pizza in the centre of Wire shelf.
06 AUTOMATIC COOKING
Weight/kg
No
Distribute pizza snacks side by side on the
Wire shelf.
Distribute fish fingers evenly on baking tray.
0.2-0.3 kg weight range is suggested for
10 pcs, 0.4-0.5 kg for 15 pcs. Turn over
after beep sounds.
Distribute frozen oven chips on baking tray.
The first setting is recommended for
thin French fries, the second setting is
recommended for thick oven chips. Use
baking paper.
Turn over after beep sounds.
LOWER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking.
Insert food in cold oven, unless it is recommended to preheat the oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
A-01 Frozen
Salmon in
puff pastry
A-02 Homemade
Quiche
0.2-0.3
0.5-0.6
Baking
(universal)
tray
Wire shelf
A-03 Homemade
Pizza
0.2-0.6
0.8-1.2
A-04 Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
0.2-0.3
0.4-0.5
A-05 Puff Pastry
in Fruit
0.5-0.6
(small)
0.9-1.0
(large)
Baking
(universal)
tray
Wire shelf
Baking
(universal)
tray
Shelf
level
1
1
1
1
1
Recommendation
Use baking paper. Put 2 pcs (0.2-0.3 kg)
side by side or 4 pcs (0.5-0.6 kg) puff
pastries in two rows on the baking tray.
We recommend to preheat the lower oven to
210 °C with Bottom + convection mode until
beep sounds. Use black metal baking tin.
After preheating put in the centre of Wire shelf.
For first setting use Ø 18 cm tin, for second
setting use Ø 26 cm tin.
Use baking paper. Put 0.2-0.6 kg on a
round pizza tray, put 0.8-1.2 kg on the
square baking tray.
Put dough into black metal baking dish for
12 muffins.
Put 4 puff pastries in two rows on the baking
tray using baking paper. Use first setting for
4 small puff pastries (0.2-0.3 kg) and second
setting for 4 large puff pastries (0.4-0.5 kg).
English - 21
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 21
2015-03-26
5:51:56
TWIN OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
Before using twin auto cook function, insert the divider into the oven.
The following table presents 5 Twin Auto Cook Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Using those programmes you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert
simultaneously. This table contains quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. Please refer to those
guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
cavity
Food item
A-01 upper Chicken Pieces
lower Potato Gratin
A-02 upper Roast
Vegetables
lower Pizza Bread
A-03 upper Roast Fish
lower Potato wedges
A-04 upper Roast Duck
Breast
lower Baked Apples
A-05 upper Muffins
lower Homemade
Pizza
Weight/
kg
0.3-0.5
0.8-1.0
0.4-0.6
0.8-1.0
Accessory
Universal
(deep) tray
with Wire tray
insert
Wire shelf
Shelf
level
4
1
0.4-0.5
0.7-0.8
Universal
(deep) tray
4
0.1-0.2
0.3-0.4
0.3-0.5
0.6-0.8
Baking
(universal) tray
Universal
(deep) tray
with Wire tray
insert
1
0.3-0.4
0.5-0.6
Baking
(universal) tray
1
0.3-0.5
( 1-2 thin)
0.6-0.8
( 2 thick)
Universal
(deep) tray
with Wire tray
insert
4
0.4-0.5
0.9-1.0
Wire shelf
1
0.5-0.6
0.7-0.8
0.2-0.6
0.8-1.2
Wire shelf
4
Baking
(universal) tray
1
4
Recommendation
Brush chicken pieces with oil
and spices. Put pieces with the
skin side up on the Wire tray
insert.
Use ovenproof baking dish.
Place in the centre of the Wire
shelf.
Distribute sliced vegetables,
such as courgettes, pepper,
onions, mushrooms, fennel,
egg plants and tomatoes on the
Universal tray. Brush with olive oil
and spices.
Put pizza bread on baking paper
on tray.
Rinse and prepare whole fishes,
such as trout, bream, pike-perch
or gilthead, add lemon juice,
herbs and spices. Brush skin
with olive oil and spices. Put on
Wire tray insert.
Rinse and clean potatoes. Cut
them into wedges or cut small
potatoes into halves. Brush with
olive oil and spices.
Put marinated duck breasts with
the fat side up on the Wire tray
insert.
The first setting is for normal
sized duck breasts (0.3 kg), the
second setting is for 2 duck
breasts (each 0.4 kg).
Rinse and core apples and fill
with marzipan or raisins. Put into
a round ovenproof dish.
Put dough into black metal
baking dish for 12 muffins.
Put 0.2-0.6 kg on a round metal
pizza baking dish, put 0.8-1.2 kg
on the baking tray. Use baking
paper.
English - 22
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 22
2015-03-26
5:51:56
cooking guide
LARGE GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Large Grill mode.
Food item
Sausages (thin) 8-12 pcs
Toasts 5-10 pcs
Cheese Toasts 4-6 pcs
Frozen Pancakes with filling ‘Russian
Style’ (200-500 g)
Beef Steaks (400-800 g)
4
4
5
4
3
4
Accessory
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Wire shelf
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
Baking (universal) tray
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Temperature
(°C)
220
220
240
Time (min.)
1st side : 5-8
2nd side : 5-8
1st side : 4-6
2st side : 4-6
1st side : 1-2
2st side : 1-2
200
4-8
200
20-30
240
1st side : 8-10
2st side : 5-7
07 COOKING GUIDE
Sausages (thick) 5-10 pcs
Shelf
level
ECO GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Eco grill mode.
Put food in the centre of accessory.
Food item
Frozen Oven Camembert
(2 – 4 each 75 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
Frozen Baguettes with topping
(Tomato-Mozzarella or Ham & Cheese)
Frozen Fish fingers (300-700 g)
PUT IN COLD OVEN, (before preheat)
DROP OIL
Frozen Fish burger (300- 600 g)
PUT IN COLD OVEN, DROP OIL
Frozen Pizza (300-500 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min.)
3
Wire shelf
200
10-12
200
15-20
200
15-25
180-200
20-35
180-200
23-30
3
3
3
3
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
Baking (universal) tray
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
English - 23
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 23
2015-03-26
5:51:56
CONVENTIONAL
We recommend to pre-heat the oven in conventional mode.
Food item
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and turn over
at half time.
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
200-220
50-70
Pork joint with crackling (1500-2000 g)
Place with the rind side down and turn over at
half time.
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190-200
120-150
Frozen Lasagne (500-1000 g)
3
Wire shelf
180-200
40-50
Whole Fish (e.g. Dorade)
(300-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
240
15-20
Fish filets (500-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Baking (universal)
tray
200
13-20
Frozen cutlets (350-1000 g)
minced meat & with ham, cheese or
mushroom filing DROP OIL
3
Baking (universal)
tray
200
25-35
Frozen cutlets from minced, carrot,
beetroot or potato
(350-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (universal)
tray
200
20-30
Pork on bone cutlets (500-1000 g)
DROP OIL, ADD SALT & PEPPER
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
200
40-50
Baked potato (cut in half)
(500-1000 g)
3
Baking (universal)
tray
180-200
30-45
Frozen Meat roll with mushrooms filing
(500-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (universal)
tray
180-200
40-50
Sponge Cake (250-500 g)
2
Wire shelf
160-180
20-30
Marble Cake (500-1000 g)
2
Wire shelf
170-190
40-50
Yeast Cake on Tray with fruit & crumbles
topping (1000-1500 g)
2
Baking (universal)
tray
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Wire shelf
190-200
25-30
English - 24
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 24
2015-03-26
5:51:56
BOTTOM + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in Bottom + Convection mode.
Food item
Accessory
Wire shelf
Time
(min.)
15-20
3
Baking (universal)
tray
180-200
20-25
3
Wire shelf
180-200
25-35
3
Baking (universal)
tray
180
15-23
3
Wire shelf
180
22-30
180-200
20-30
200-220
15-25
170-180
45-55
Baking (universal)
tray
Baking (universal)
tray
Wire shelf
3
2
2
Homemade Bread (700-900 g)
Temperature
(°C)
180-200
07 COOKING GUIDE
Yeast dough pie with apple frozen (350-700 g)
Puff pastry small pies with filling frozen (300600 g)
BRUSH EGG YOLK, PUT IN COLD OVEN (before
preheat)
Meat balls in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Puff pastry fans (500-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Cannelloni in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Yeast dough pies with filling (600-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Homemade Pizza (500-1000 g)
Shelf
level
3
CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in convection mode.
Food item
Lamb rack (350-700 g),
BRUSH WITH OIL & SPICES
Baked Bananas (3-5 pcs), cut with knife on top,
add10-15 g chocolate, 5-10 g nuts into cuts,
drop sugar water, wrap in aluminium foil.
Baked apples 5-8 pcs each 150-200 g
Take out the hearts, add raisins and jam. Use
ovenproof dish.
Cutlets from minced meat
(300-600 g) DROP OIL
Minced Meat roll with filling ‘Russian style’
(500 g-1000 g)
BRUSH WITH OIL
Frozen Croquettes (500-1000 g)
Frozen Oven Chips (300-700 g)
Frozen Pizza (300-1000 g)
Apple & Almond Cake (500-1000 g)
Fresh Croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190-200
40-50
3
Wire shelf
220-240
15-25
3
Wire shelf
200-220
15-25
3
Baking (universal)
tray
190-200
18-25
3
Baking (universal)
tray
180-200
50-65
180-200
25-35
180-200
20-30
2
2
Baking (universal)
tray
Baking (universal)
tray
Wire shelf
Wire shelf
200-220
170-190
15-25
35-45
3
Wire shelf
180-200
15-25
2
2
English - 25
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 25
2015-03-26
5:51:56
TOP + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven with Top + Convection mode.
Food item
Pork on bone (1000 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Pork shoulder in foil (1000-1500 g)
MARINATE
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and
turn over at half time.
Meat or fish steaks (400-800 g)
DROP OIL, ADD SALT & PEPPER
Chicken Pieces (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Roast Fish (500 g-1000 g)
use ovenproof dish
BRUSH WITH OIL
Roast Beef (800-1200 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Duck Breast (300-500 g)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
3
Wire tray insert + Universal
(deep) tray
180-200
50-65
2
Baking (universal) tray
180-230
80-120
2
Wire tray insert + Universal
(deep) tray
190-220
45-65
180-200
15-35
200-220
25-35
180-200
30-40
200-220
45-60
180-200
25-35
Wire tray insert + Universal
(deep) tray
Wire tray insert + Universal
(deep) tray
3
4
2
Wire shelf
Wire tray insert + Universal
(deep) tray Add 1 cup water
Wire tray insert + Universal
(deep) tray Add 1 cup water
2
4
ECO CONVECTION
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during cooking your
dishes. We recommend to pre-heat the oven in Eco convection mode.
Energy saving tip
• During cooking, the oven door should be closed except for turning food over. Please do
not open the door frequently during cooking to keep the temperature in cavity and it will
save the energy and time.
• If cooking time is more than 30 minutes, you can switch off the oven 5-10 minutes before
the end of the cooking time for energy saving. The residual heat will complete the cooking
process.
• After completing one cooking, if you succeed to another cooking before oven cools off,
you can reduce energy and time for re-heating the oven.
Food item
Sponge cake (250-500 g)
Muffin (500-800 g)
Roast beef (800-1200 g)
Roast pork (800-1200 g)
Frozen oven chips (300-700 g)
Shelf
level
2
2
2
Accessory
Wire shelf
Wire shelf
Wire tray insert + Extra
deep tray Add 1 cup water
Temperature
(°C)
150-160
180-200
Time
(min.)
30-40
15-25
200-220
40-55
2
Wire tray insert + Extra
deep tray Add 1 cup water
150-170
70-100
2
Baking (universal) tray
180-200
20-30
English - 26
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 26
2015-03-26
5:51:57
Shelf
level
Food item
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Frozen pizza (300-500 g)
2
Wire shelf
200-220
8-15
Mini pie (200-400 g)
2
Baking (universal) tray
180-200
8-15
TWIN MODE
07 COOKING GUIDE
Using twin mode you can cook two different food items in your oven. When cooking in
upper and lower cavity you can use different temperatures, cooking modes and cooking
times. For example, you can grill steaks and bake gratin simultaneously. Using the
divider, you can cook gratin in the lower and steaks in the upper part of the oven.
Always insert divider into shelf level 3 before you start cooking.
Notice: Put food in cold oven.
Suggest 1: Cooking at different temperatures
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min.)
UPPER
Frozen Pizza (300-400 g)
4
Convection
200-220
Wire shelf
15-25
LOWER
Marble Cake (500-700 g)
1
Convection
160-180
Baking (universal)
tray
50-60
Suggest 2: Cooking at different cooking modes
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
UPPER
Chicken Pieces (400-600 g)
4
Top Heat +
Convection
200-220
Universal pan +
Wire tray insert
25-35
LOWER
Potato Gratin (500-1000 g)
1
Convection
160-180
Wire shelf
30-40
Accessory
Time
(min.)
English - 27
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 27
2015-03-26
5:51:57
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.
Type of food
Shortbread
Small Cakes
Dish & Notes
Baking (universal) tray
Temp.
(°C)
Cooking time
(min.)
3
Conventional
150-170
25-35
2
Convection
150-170
20-30
1+4
Convection
150-170
20-30
Baking (universal) tray + Extra
deep tray
2+5
Convection
150-170
20-30
3
Conventional
160-180
25-35
2
Convection
150-170
25-35
Baking tray + Universal tray
1+4
Convection
150-170
25-35
Baking (universal) tray + Extra
deep tray
2+5
Convection
150-170
25-35
2
Conventional
160-180
20-30
Baking tray
2
Convection
150-170
35-45
1+4
Convection
150-170
35-45
3
Conventional
150-170
65-75
2
Convection
150-170
70-80
Baking tray + Universal tray
1+4
Convection
150-170
75-85
Baking (universal) tray + Extra
deep tray
2+5
Convection
150-170
75-85
Wire shelf + 2 Springform cake
tins * (Dark coated, ø 20 cm)
1 Placed
diagonally
Conventional
170-190
70-90
Baking (universal) tray + Wire
shelf + 2 Springform cake tins
** (Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Cooking time
(min.)
1st 1-2
2nd 1-1½
1st 14-16
2nd 5-7
Springform cake tin (Dark
coated, ø 26 cm) on baking
tray + Wire shelf
Apple Pie
Cooking
mode
Baking tray + Universal tray
Fatless Sponge Springform cake tin (Dark
Cake
coated, ø 26 cm) on Wire shelf
Apple Yeast
Tray Cake
Shelf
level
Baking (universal) tray
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Type of food
White Bread
Toasts
Beef Burgers *
(12 ea)
Dish & Notes
Wire shelf
Wire tray insert + Universal tray
(to catch drippings)
Shelf
level
5
Cooking
mode
Large Grill
Temp.
(°C)
270 °C
4
Large Grill
270 °C
* Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.
English - 28
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 28
2015-03-26
5:51:57
cleaning and cares
SELF CLEANING
This mode for cleaning the oven automatically.
This mode burns off the residues like the grease inside of the oven with temperature over 400 °C.
It is recommended to use self cleaning every 2 to 3 months for cleaning, but it can be used more often.
During the self cleaning, oven door is locked automatically for your safety.
Door locking (
Unlocking
)
When the oven temperature heats up to 300 °C, the door will be locked
automatically for safety.
When the oven temperature is falls below 200 °C, the door will be
unlocked automatically.
Before starting the self cleaning
• All accessory parts including the wire, tray and side runners(depends on model) should be taken
out of the oven.
The high temperature over 400 °C will damage the accessories.
• Remove any large pieces of dirt by hand inside of the oven.
Because thick food residue, grease and meat juices are flamable, a fire may happen in the oven
during the self cleaning.
Self cleaning settings
1. Turn the mode selector to
.
2. Turn the multi function selector to choose the self-cleaning level among the 3 levels below.
When you choose self-cleaning level, self-cleaning is automatically started after a few seconds
and it is not possible to change the self cleaning level if it is already started.
Level
P1
P2
P3
Low
Medium
High
Duration
approx. 120 minutes
approx. 150 minutes
approx. 180 minutes
3. When the display starts to blink with a signal, the self-cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the self-cleaning.
4. After the oven has cooled down, clean the oven interior with a damp cloth and remove the
remaining ash inside of the oven.
It is possible to stop the function during the self cleaning by turning the mode selector to Off.
If the temperature inside of the oven is too high, you can not open the door until the door is
unlocked automatically for safety.
Warning
• During self cleaning process, the oven surface becomes hotter than normal cooking
mode.
• Children should be supervised to ensure that they do not touch the oven surface during
self cleaning process.
English - 29
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 29
2015-03-26
5:51:57
08 CLEANING AND CARES
Please clean inner glass of the door regularly after you use the oven, otherwise self cleaning
functions cannot be effective for accumulated dirt on the glass.
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam
cleaning option. It helps you clean the inside of the oven more easily.
1. Remove all accessories from the oven before using the steam
cleaning function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
Steam cleaning notes
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the water
on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommend
that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven cleaning function.
• Leave the oven door ajar after cleaning to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off
at oven temperatures of 200 °C and above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces, set the oven to convection 250 °C.
HAND CLEANING
CAUTION: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy
water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, only use customary oven cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Grease and dirt can remain around handle or keys because of hot air coming from oven, so please
clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessories after every use and dry it with a tea towel. If necessary, soak in warm soapy water
for about 30 minutes for easier cleaning.
English - 30
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 30
2015-03-26
5:51:57
WATER COLLECTOR CLEANING
The water collector collects any excess moisture when oven is
operating. Food residue can collect on the water collector. Clean the
water collector regularly to protect avoid any damage to your kitchen
units after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
08 CLEANING AND CARES
Water collector
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two holes.
The oven operates without the side runners and racks in position.
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater to help when cleaning
the ceiling of the oven.
Remove the circular nut by turning it anti-clockwise while
holding the grill heater.
2. The front of the grill heater moves down and the grill
heater can not be removed from the oven. Do not force
the grill heater down, or it may become deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater back to
its original level and turn the circular nut clockwise.
English - 31
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 31
2015-03-26
5:51:58
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
SOLUTION
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call a qualified electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• Do not leave the oven door open while oven is cooking.
• If you don’t leave the oven door open, there may be
problems with the internal electrical connections. Call
your local service centre.
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light may have failed. Replace the oven light.
• If the oven light doesn’t work after changing the oven
light, call your local service centre.
What should I do if the cooling
fan is running after the oven has
been switched off?
• After use, the cooling fan runs to protect your oven from
the heat until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the cooling fan continues to run after the
oven has cooled down.
What should I do if the all keys
are not 1)pressed?
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
**
INFORMATION CODES
All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the
information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.
CODE
1)
**
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety Shutoff
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
• Under 105 °C
16 hours
• From 105 °C to 240 °C 8 hours
• From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using again.
As it is not the error of oven, please use
the oven again after turning oven off and
cool down.
Key Error
It occurs when the key is pressed and
held for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Divider use is incorrect.
Insert divider for upper, twin and lower
mode. Remove divider for single mode.
If it occurs again even though you use
the divider with right way, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Safety Error
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately and
turn oven off.
Call your local SAMSUNG.
1) ** refers to all numbers.
English - 32
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 32
2015-03-26
5:51:58
memo
08 CLEANING AND CARES
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 33
2015-03-26
5:51:58
memo
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 34
2015-03-26
5:51:58
memo
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 35
2015-03-26
5:51:58
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
8002474357
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00668A-00
NV70F7796ES_ML_DG68-00668A-00_EN.indd 36
2015-03-26
5:51:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement