Bosch | NurseCall Main Unit | NurseCall Relay Plus Unit

Care Solutions | NurseCall Relay Plus Unit
NurseCall Relay Plus Unit
▶ Fullständigt trådlöst larmsystem med låg
installationskostnad
▶ Enkelt att uppgradera eller utöka befintliga NurseCallsystem
▶ Ökat täckningsområde utanför vanliga vårdinrättningar
▶ Snabb och exakt personalrespons tack vare
signallokaliseringen
▶ Rörelsefrihet för personalen tack vare integrering med
DECT-kommunikationssystem
Bosch NurseCall Relay Plus Unit är en trådlös lösning som
är lätt att installera och som är framtagen för vårdhem,
äldreboenden och andra specialiserade vårdinstitutioner.
Vårdtagaren kan omedelbart kontakta vårdpersonal genom
att trycka på en larmknapp som hänger runt halsen, sitter
på handleden eller på en rumsenhet i vårdtagarens rum.
Med en Relay Plus Unit förbättras mottagningsområdet och
en fjärrkontrollpanel (display och tangentbord) kan
användas. Den fungerar tillsammans med Main Unit via
RS485-datakommunikation. Förutom Relay Unit-enheten
kan du ansluta en skrivare. Den kombinerar alla
standardfunktioner i NurseCall Relay Unit med möjligheten
att ansluta en skrivare/display till NurseCall-systemet utan
extra enhet.
Funktioner
Det dynamiska och trådlösa NurseCall-systemet består av
en vägg-, handleds- eller hängande sändare, en trådlös,
utdragbar sladd, en tryckknapp och en rökdetektor. Alla
systemtillbehör fungerar på samma radiofrekvens, vilket ger
en fullständigt trådlös lösning.
Det trådlösa systemet gör det även möjligt att utöka
täckningsområdet till att sträcka sig utanför
vårdinrättningen till privata boenden i närheten av
huvudbyggnaden. Det utökade täckningsområdet som
sträcker sig utanför den vanliga interna lösningen ger större
flexibilitet och mer privatliv åt de boende samt ökad
nåbarhet för vårdgivaren.
Signallokaliseringen förser personalen med exakt
larmposition för snabb och noggrann respons. En induktiv
sändare kan monteras på dörrkarmen medan vårdtagaren
kan använda en portabel hängande konstruktion. Systemet
är flexibelt och kan utökas upp till 500 sändare.
Bosch NurseCall-system är enkelt att ansluta till DECTkommunikationssystemet så att personalen får full
rörelsefrihet samtidigt som den håller en hög beredskap
ifall ett larm genereras. DECT är ett system av bärbara
telefoner med höga prestanda, utformade för användning i
hela byggnaden. Systemet överför påringningen till skärmen
på en bärbar telefon och ger också en visuell indikering om
vilken typ av larm det rör sig om samt källan till den.
Med en Relay Plus Unit förbättras mottagningsområdet och
en fjärrkontrollpanel (display och tangentbord) kan
användas. Den fungerar tillsammans med Main Unit via
RS485-datakommunikation.
www.boschsecurity.se
2 | NurseCall Relay Plus Unit
Relay Plus Unit-skrivargränssnittet som är anslutet till
RS485-bussen kan användas för att ansluta en extra skrivare
eller en korridordisplay. I en sådan konfiguration kan det
interna personsökningssystemet kombineras med skrivare
utan dator.
Tekniska specifikationer
Driftsspänning:
230 V AC/10 V AC 280 mA
110 V AC/10 V AC 280 mA
Genomsnittlig strömförbrukning:
2,5 W
Reservbatteri:
uppladdningsbart, 6 V, 1 250 mAh
Reservströmsdrift:
Upp till 24 timmar
Certifikat och godkännanden
Programmering:
CE
Knappsats med 21 knappar på enheten
Indikatorlampa:
Två färger
Display:
LCD-display med 2 rader x 20 tecken
Radiomottagare:
434 MHz
Utgång:
Relä 1 A/30 V DC
Volym:
Kan justeras till 1 W (max.)
Programvaruuppgradering:
via PC (seriell RS232-kabel eller
USB-programmeringsgränssnitt)
Storlek:
190 x 180 x 40 mm
Programspråk:
Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Nederländska, Svenska
EN 61000-4-3: 1996, A1: 1998, A2: 2001
Antal larmsändare:
Upp till 500
EN 61000-4-4: 1995, A1: 2001, A2: 2001
Antal meddelandesändare:
Upp till 32
EN 61000-4-5: 1995, A1: 2001
Antal händelser:
Upp till 18
EN 61000-4-6: 1996, A1: 2001
Universellt NurseCall-system:
Programmerbart
EN 61000-4-11: 1994, A1: 2001
Av/på-brytare
Ja
Installations-/konfigurationsanteckningar
Beställningsinformation
EMC-direktiv: 89/336/EG
Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EG
R&TTE (enligt bilaga V): 1999/5/EG
EN 60950-1: 2001, A11: 2004
EN 55022: 1998, A1: 2000, A2: 2003
EN 300220-1: 2000
EN 50130-4: 1995, A1: 1998, A2: 2003
EN 301489-3: 2002
EN 61000-4-2: 1995, A1: 1998, A2: 2001
Det är mycket lätt att installera NurseCall Relay Plus Unit
med hjälp av det inbyggda tangentbordet.
Delar som medföljer
Ant.
Komponenter
1
NurseCall Relay Plus Unit
1
Strömförsörjningsadapter
1
Antenn 434 MHz
1
Adapter för rätvinklig antenn
1
Användarhandbok
Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se
© Bosch Security Systems AB 2008 |
T5681517067 | Cur: sv-SE, V1, 11 Nov 2008 | Src: en-US, V1, 20 Oct 2008
CRS‑NC022-FIEU NurseCall Relay Plus Unit
NC.022.FI.EU NurseCall Relay Plus Unit (434)
– 230 V AC EU
CRS‑NC022-FIEU
CRS‑NC022-FIUK NurseCall Relay Plus Unit
NC.022.FI.UK NurseCall Relay Plus Unit (434)
– 230 V AC Storbritannien
CRS‑NC022-FIUK
CRS‑NC022-FIUS NurseCall Relay Plus Unit
NC.022.FI.US NurseCall Relay Plus Unit (434)
– 115 V AC US
CRS‑NC022-FIUS
Represented by
Download PDF

advertising