Samsung SL-M2026 Lietotāja rokasgrāmata

Samsung SL-M2026 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
PAMATA
PAMATA
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu,
galvenajām darbībām un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.
PAPILDU
Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu, darbību un
problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams.
PAMATA
1. Ievads
Tonera kasetnes uzglabāšana
42
Tonera atkārtota izkliedēšana
44
Galvenās priekšrocības
Tonera kasetnes maiņa
4
45
Atsevišķu modeļu funkcijas
Ierīces tīrīšana
6
47
Noderīga informācija
Padomi ierīces pārvietošanā un
8
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
uzglabāšanā
9
Drošības informācija
10
Ierīces pārskats
17
Vadības paneļa pārskats
20
Ierīces ieslēgšana
Padomi, kā izvairīties no papīra
22
Draivera lokāla instalēšana
iestrēgšanas
23
Draivera pārinstalēšana
25
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā 54
2. Vienkārša lietošana
51
4. Problēmu novēršana
Informācija par statusa LED
53
57
5. Pielikums
Papīrs un tekne
27
Parastā drukāšana
Specifikācijas
36
61
Normatīvā informācija
71
Autortiesības
82
3. Apkope
Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
40
Pieejamie patērējamie materiāli
41
2
1. Ievads
Šajā nodaļā ir sniegta informācija, kas jāzina pirms ierīces lietošanas.
• Galvenās priekšrocības
4
• Atsevišķu modeļu funkcijas
6
• Noderīga informācija
8
• Par šo lietotāja rokasgrāmatu
9
• Drošības informācija
10
• Ierīces pārskats
17
• Vadības paneļa pārskats
20
• Ierīces ieslēgšana
22
• Draivera lokāla instalēšana
23
• Draivera pārinstalēšana
25
Galvenās priekšrocības
Videi draudzīga
Drukājiet ar izcilu kvalitāti un ātrumu
• Lai ietaupītu toneri un papīru, šī ierīce atbalsta ekoloģisko funkciju (sk.
"Easy Eco Driver" 152. lpp).
• Varat drukāt ar maks. 1200 x 1200 dpi lielu faktisko izšķirtspēju.
• Ātra drukāšana pēc pieprasījuma.
• Lai ietaupītu papīru, uz vienas papīra loksnes var izdrukāt vairākas
lapas (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 137. lpp).
- M202x series/M202xW series
• Lai ietaupītu papīru, varat drukāt uz abām papīra pusēm (manuāla
abpusējā drukāšana) (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana"
137. lpp).
- SL-M2024 series/SL-M2024W series
• Šī ierīce automātiski taupa elektrību, ievērojami samazinot enerģijas
patēriņu, kad tā netiek lietota.
▪ Vienpusējai drukāšanai, 20 lpp./min. (A4) vai 21 lpp./min. (Letter).
▪ Vienpusējai drukāšanai, 18 lpp./min. (A4) vai 19 lpp./min. (Letter).
Ērtības
• Enerģijas taupīšanas nolūkos ieteicams izmantot otrreizēji pārstrādātu
papīru.
• Vienkārši pieskarieties ar mobilo tālruni printera NFC atzīmei, lai veiktu
drukāšanu (sk. "Funkcija Using the NFC" 126. lpp).
• Samsung Easy Printer Manager ir programma, kas pārrauga un
informē par ierīces statusu, kā arī ļauj pielāgot ierīces iestatījumus (sk.
"Samsung Easy Printer Manager lietošana" 156. lpp).
• Smart Update ļauj pārbaudīt jaunāko programmatūru un instalēt
jaunāko versiju printera draivera instalēšanas laikā. Tas ir pieejams
tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem.
Galvenās priekšrocības
• Ja jums ir piekļuve internetam, varat saņemt palīdzību,
lietojumprogrammu atbalstu, ierīces draiverus, rokasgrāmatas, kā arī
pasūtīt informāciju no Samsung vietnes www.samsung.com > atrast
savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.
Atbalsta dažādas bezvadu tīkla iestatīšanas
metodes
Plašs funkciju klāsts un lietojumprogrammu
atbalsts
Atkarībā no modeļa bezvadu tīkls var nebūt pieejams (sk.
"Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
• Atbalsta dažādus papīra izmērus (sk. "Drukas materiāla specifikācijas"
63. lpp).
• WPS (Wi-Fi Protected Setup™) pogas izmantošana
- Varat ērti izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot ierīces
un piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja) WPS pogu.
• Ūdenszīmju drukāšana: Dokumentus var pielāgot, izmantojot dažādas
norādes, piemēram, “Konfidenciāli” (sk. "Papildu drukāšanas funkciju
izmantošana" 137. lpp).
• USB kabeļa izmantošana
• Plakātu drukāšana: Katras dokumenta lapas teksts un attēli tiek
palielināti un drukāti vairākās papīra lapās, un var tikt savienoti kopā,
veidojot plakātu (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 137.
lpp).
• Funkcijas Wi-Fi Direct lietošana
- Varat izveidot savienojumu un iestatīt dažādus bezvadu tīklus,
izmantojot USB kabeli.
- Lietojot Wi-Fi vai funkciju Wi-Fi Direct, varat ērti veikt drukāšanu no
savas mobilās ierīces.
• Var drukāt dažādās operētājsistēmās (sk. "Sistēmas prasības" 67. lpp).
• Ierīce ir aprīkota ar USB interfeisu.
Sk. "Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem"
97. lpp.
Atsevišķu modeļu funkcijas
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas un papildiespējas var nebūt pieejamas.
Operētājsistēma
Operētājsistēma
M202x series
M202xW series
Windows
●
●
Sistēmā Mac
●
●
Linux
●
●
M202x series
M202xW series
●
●
●
●
Unix
Programmatūra
Programmatūra
PCL printera draiveris
SPL printera draiveris
PS printera draiveris
XPS printera draiverisa
Samsung Easy Printer Manager
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru™ Web Admin Service
●
Atsevišķu modeļu funkcijas
Programmatūra
M202x series
M202xW series
Samsung Printer Status
●
●
Easy Eco Driver Anyweb Print
●
●
Easy Capture Manager
●
●
M202x series
M202xW series
●
●
a. XPS draiveris tiek atbalstīts tikai operētājsistēmā Windows, izmantojot Samsung vietni (www.samsung.com)
Iespēju daudzveidība
Iespējas
Ātrdarbīgs USB 2.0
Tīkla interfeiss Ethernet 10/100 Base TX, vadu lokālais tīkls
Tīkla interfeiss, bezvadu lokālais tīkls 802.11 b/g/n
●
NFC drukāšana
●
IPv6
●
Ekoloģiskā drukāšana (Easy Eco Driver)a
●
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Manuāla abpusējā drukāšana
●
●
●
●
AirPrint
●
Google Cloud Print™
●
a. Ekoloģiskā režīma iestatījumu iestatīšana ir pieejama, izmantojot Windows draiveri.
(●: iekļauts, tukšs: nav pieejams)
Noderīga informācija
Kur var lejupielādēt ierīces draiveri?
Ir iestrēdzis papīrs
• Apmeklējiet www.samsung.com, lai lejupielādētu ierīces
jaunāko draiveri, un instalējiet to savā sistēmā.
• Atveriet un aizveriet augšējo pārsegu (sk. "Skats no
priekšpuses" 18. lpp).
Kur var iegādāties piederumus vai
izejmateriālus?
• Skatiet šajā rokasgrāmatā iekļautās instrukcijas par
iestrēguša papīra izņemšanu un novērsiet attiecīgās
problēmas (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā"
54. lpp).
• Jautājiet Samsung izplatītājam vai mazumtirgotājam.
• Apmeklējiet www.samsung.com/supplies. Lai skatītu
informāciju par izstrādājumu apkopi, atlasiet savu valsti/
reģionu.
Statusa gaismas diode mirgo vai ir pastāvīgi
ieslēgta.
• Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
• Skatiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās gaismas diožu
norāžu nozīmes un novērsiet attiecīgās problēmas (sk.
"Informācija par statusa LED" 57. lpp).
Izdrukas ir izplūdušas.
• Iespējams, tonera līmenis ir zems vai nevienmērīgs.
Sakratiet tonera kasetni.
• Izmēģiniet citu drukas izšķirtspējas iestatījumu.
• Nomainiet tonera kasetni.
Ierīce nedrukā.
• Atveriet drukas rindas sarakstu un noņemiet dokumentu no
saraksta (sk. "Drukas darba atcelšana" 37. lpp).
• Noņemiet draiveri un instalējiet to vēlreiz (sk. "Draivera
lokāla instalēšana" 23. lpp).
• Atlasiet ierīci kā noklusējuma ierīci savā Windows
operētājsistēmā.
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir pamatinformācija par ierīci, kā arī detalizēti
darbību skaidrojumi par ierīces lietošanu.
•
Pirms ierīces izmantošanas izlasiet drošības informāciju.
•
Ja, lietojot ierīci, rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu
novēršanu.
•
Šajā lietotāja rokasgrāmatā izmantotie termini ir izskaidroti glosārijā.
•
Visi šīs rokasgrāmatas attēli var atšķirties no jūsu iegādātās ierīces
atkarībā no tās opcijām un modeļa.
•
Atkarībā no ierīces programmaparatūras/draivera versijas
ekrānuzņēmumi šajā lietotāja rokasgrāmatā var atšķirties no jūsu
ierīces.
•
Šajā lietotāja rokasgrāmatā izklāstītās procedūras galvenokārt attiecas
uz operētājsistēmu Windows 7.
2
Vispārīgas ikonas
Ikona
Teksts
Apraksts
Sniedz informāciju lietotājiem, lai pasargātu ierīci
Uzmanību no potenciāliem mehāniskiem bojājumiem vai
kļūmēm.
Piezīme
Sniedz papildinformāciju vai detalizētākus datus
par ierīces funkciju vai iespēju.
1
Nosacījumi
Daži šajā rokasgrāmatā lietotie termini aizstāj cits citu, kā izskaidrots tālāk:
•
Termins “dokuments” ir sinonīms terminam “oriģināls”.
•
Termins “papīrs” ir sinonīms terminam “materiāls” vai “drukas
materiāls”.
•
Ierīce attiecas uz printeri vai MFP.
1. Ievads
9
Drošības informācija
Šie brīdinājumi un piesardzības pasākumi ir aprakstīti tādēļ, lai ne jūs, ne
citas personas negūtu savainojumus, kā arī netiktu bojāta pati ierīce. Pirms
ierīces lietošanas noteikti izlasiet un izprotiet visas šīs instrukcijas. Pēc šīs
sadaļas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā, lai varētu tajā turpmāk
ieskatīties.
4
Darba vide
Brīdinājums
3
Svarīgi drošības simboli
Visu šajā nodaļā izmantoto ikonu un zīmju
skaidrojums
Neizmantojiet, ja ir bojāts strāvas vads vai nav iezemēta
elektrības kontaktligzda.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (trauku ar ūdeni,
nelielus metāla priekšmetus vai smagus priekšmetus, sveces,
aizdegtas cigaretes u.c.).
Brīdinājums
Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt
fiziskas traumas vai nāvi.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Uzmanību
Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt
vieglas fiziskas traumas vai materiālus
zaudējumus.
• Ja ierīce pārkarst, no tās izplūst dūmi vai savāda smarža vai
ja tā rada dīvainus trokšņus, nekavējoties izslēdziet strāvas
slēdzi un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
Nemēģiniet!
• Lietotājam ir jāspēj piekļūt kontaktligzdai ārkārtas
gadījumos, kad, iespējams, lietotājam jāizrauj kontaktdakša.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
1. Ievads
10
Drošības informācija
Nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus
priekšmetus.
Uzkāpjot uz strāvas vada vai saspiežot to zem smaga
priekšmeta, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Neatvienojiet kontaktdakšu, velkot to aiz vada; neaiztieciet
kontaktdakšu ar slapjām rokām.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Uzmanību
Ja pēc visu instrukciju ievērošanas un izpildīšanas ierīce
nedarbojas pareizi, atvienojiet visus ierīces interfeisa
savienojumus un lūdziet kvalificētu apkopes darbinieku
palīdzību.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Ja kontaktdakšu nevar viegli ievietot elektrības kontaktligzdā,
nemēģiniet to ievietot ar spēku.
Izsauciet elektriķi, lai nomainītu elektrības kontaktligzdu;
pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Neļaujiet mājdzīvniekiem sabojāt maiņstrāvas, tālruņa līnijas
vai datora interfeisa vadus.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos un/vai mājdzīvnieks var gūt savainojumus.
Pērkona negaisa laikā vai tad, kad nelietojat ierīci, atvienojiet
kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Esiet uzmanīgi, papīra izvades zona ir karsta.
Var rasties apdegumi.
Ja ierīce ir nokritusi zemē vai tās korpuss ir bojāts, atvienojiet
visus ierīces interfeisa savienojumus un lūdziet kvalificētu
apkopes darbinieku palīdzību.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
1. Ievads
11
Drošības informācija
5
Lietošanas veids
Izņemot iestrēgušu papīru, nelietojiet pinceti vai asus metāla
priekšmetus.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
Uzmanību
Papīra izvades teknē neļaujiet sakrāties pārāk daudz papīra
loksnēm.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
Drukāšanas laikā nevelciet ārā papīru ar spēku.
Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.
Neaizsprostojiet ventilācijas atveri un neievietojiet tajā
priekšmetus.
Nelieciet roku starp ierīci un papīra tekni.
Tādējādi var paaugstināties komponentu temperatūra, izraisot
bojājumus vai aizdegšanos.
Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
Šīs ierīces barošanu nodrošina strāvas vads.
Izmantojot tādus vadības elementus vai veicot tādus
pielāgojumus vai procedūras, kas nav šeit aprakstītas, var radīt
bīstamu radiācijas iedarbību.
Lai atslēgtu barošanas padevi, atvienojiet strāvas vadu no
elektrības kontaktligzdas.
Rīkojieties piesardzīgi, mainot papīru un izņemot iestrēgušas
loksnes.
Jaunam papīram ir asas malas, kas var radīt sāpīgus
ievainojumus.
Drukājot lielu apjomu, papīra izvades zonas apakšdaļa var kļūt
karsta. Neļaujiet bērniem tai pieskarties.
Var rasties apdegumi.
1. Ievads
12
Drošības informācija
6
Uzstādīšana / Pārvietošana
Brīdinājums
Nenovietojiet ierīci putekļainā vai mitrā vietā vai vietā, kur ir
ūdens noplūdes.
Uzmanību
Pirms ierīces pārvietošanas izslēdziet barošanas padevi un
atvienojiet visus vadus. Tālāk minētā informācija ir tikai
ieteikumi, kuru pamatā ir ierīces svars. Ja veselības stāvokļa
dēļ nevar celt ierīci, nedariet to. Lai droši pārvietotu ierīci,
izmantojiet atbilstošu palīgu skaitu.
Pēc tam paceliet ierīci:
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Ja ierīce sver mazāk par 20 kg (44,09 mārciņas), to var celt
1 persona.
Novietojiet ierīci vietā, kas piemērota ierīces darba
temperatūras un mitruma parametriem.
• Ja ierīce sver 20 kg (44,09 mārciņas) – 40 kg
(88,18 mārciņas), tā jāceļ 2 personām.
Pretējā gadījumā var tikt izraisītas drukāšanas kvalitātes
problēmas un ierīces bojājumi.
Sk. "Vispārīgas specifikācijas" 61. lpp.
• Ja ierīce sver vairāk nekā 40 kg (88,18 mārciņas), tā jāceļ
4 vai vairāk personām.
Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.
Printera novietojumam izvēlieties plakanu virsmu ar
pietiekamu vietu ventilācijai. Ņemiet vērā arī vietu, kas
nepieciešama pārsega un tekņu atvēršanai.
Vietai jābūt ar atbilstošu ventilāciju, tādai, kura nav pakļauta
tiešu saules staru, karstuma un mitruma iedarbībai.
Ilgstoši lietojot ierīci vai drukājot lielu daudzumu dokumentu
vietā, kurā nav ventilācijas, var rasties gaisa piesārņojums un
apdraudēta jūsu veselība. Novietojiet ierīci vietā ar piemērotu
ventilāciju vai atveriet logu, lai nodrošinātu periodisku gaisa
cirkulāciju.
1. Ievads
13
Drošības informācija
7
Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas.
Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.
Izmantojiet tikai Nr. 26 AWGa vai lielāku tālruņa līnijas vadu, ja
nepieciešams.
Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.
Apkope / Pārbaude
Uzmanību
Lai ierīces izmantošana būtu droša, izmantojiet piegādes
komplektā esošo strāvas vadu. Ja 110 V ierīcei izmantojat
vadu, kas ir garāks par 2 metriem (6 pēdām), tā izmēram jābūt
vismaz 16 AWG vai lielākam.
Pirms ierīces iekšpuses tīrīšanas atvienojiet ierīci no
kontaktligzdas. Netīriet ierīci ar benzolu, krāsas šķīdinātāju
vai spirtu, nesmidziniet ūdeni tieši ierīcē.
Pretējā gadījumā var tikt sabojāta ierīce, izraisīts elektriskās
strāvas trieciens vai aizdegšanās.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Strāvas vadu pievienojiet iezemētā elektrības kontaktligzdā.
Nedarbiniet ierīci, ja ierīces iekšpusē maināt izejmateriālus
vai tīrāt ierīces iekšpusi.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
Nepārslogojiet kontaktligzdas un pagarinātājus.
Tīrīšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Tas var samazināt veiktspēju, izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai aizdegšanos.
Bērni var gūt savainojumus.
Neapklājiet ierīci ar pārklāju un nenovietojiet to vietā ar
nepietiekamu gaisa cirkulāciju, piemēram, skapī.
Neizjauciet, neremontējiet un nepārbūvējiet ierīci pats.
Ja ierīce netiek pietiekami labi ventilēta, tā var aizdegties.
Tādējādi var sabojāt ierīci. Ja ierīce jāremontē, izsauciet
sertificētu tehniķi.
Ierīce jāsavieno ar atbilstošas jaudas enerģijas avotu, kā
norādīts uzlīmē.
Ja neesat pārliecināts un vēlaties pārbaudīt, kādu jaudas
līmeni izmantojat, sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu.
a. AWG: Amerikas vadu standartmērs
1. Ievads
14
Drošības informācija
8
• Nenoņemiet pārsegus vai aizsargus, kas piestiprināti ar
skrūvēm.
• Termofiksēšanas bloku remontu drīkst veikt tikai sertificēts
apkopes tehniķis. Ja to veic nesertificēti tehniķi, var rasties
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Rezerves daļu lietošana
Uzmanību
• Ierīces remontu drīkst veikt tikai Samsung apkopes
tehniķis.
Lai tīrītu vai darbinātu ierīci, precīzi ievērojiet lietotāja
rokasgrāmatas instrukcijas.
Neizjauciet tonera kasetni.
Pretējā gadījumā var tikt sabojāta ierīce.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Strāvas vadam un kontaktdakšas saskares virsmai jābūt tīrai
no putekļiem un ūdens.
Nededziniet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes vai
fiksēšanas blokus.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Tas var izraisīt sprādzienu vai nekontrolējamu aizdegšanos.
Glabājiet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes,
bērniem nepieejamā vietā.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Mainot tonera kasetni vai izņemot iestrēgušu papīru,
rīkojieties uzmanīgi, lai tonera putekļi neskartu jūsu ķermeni
vai apģērbu.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Ja toneris nokļūst uz drēbēm, nelietojiet karstu ūdeni, lai to
nomazgātu.
Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā. Izmantojiet
aukstu ūdeni.
1. Ievads
15
Drošības informācija
Izmantojot otrreizēji pārstrādātas rezerves daļas, piemēram,
toneri, var sabojāt ierīci.
Ja otrreizēji pārstrādātu rezerves daļu lietošanas dēļ ierīce
tiek bojāta, apkope tiek veikta par maksu.
Turpmāk minēti norādījumi par materiāliem, kuros ir tonera
putekļi (tonera kasetne, izlietotā tonera tvertne,
attēlveidošanas modulis, u.c.).
• Atbrīvojoties no materiāliem, ievērojiet izmešanas
norādījumus. Lai uzzinātu par pareizas izmešanas
norādījumiem, sazinieties ar tālākpārdevēju.
• Nemazgājiet materiālus.
• Pēc izlietotā tonera tvertnes iztukšošanas neizmantojiet to
atkārtoti.
Ja neievērosit iepriekš minētos norādījumus, ierīce var
nedarboties pareizi, kā arī rasties apkārtējās vides
piesārņojums. Garantija nesedz izdevumus par bojājumiem,
kas radušies paviršas lietošanas dēļ.
1. Ievads
16
Ierīces pārskats
9
Komponenti
Faktiskais komponents var atšķirties no tā, kas redzams tālāk attēlā. Daži komponenti var tikt mainīti atkarībā no apstākļiem.
Strāvas vads
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata
Programmatūras kompaktdisksa
Dažādi piederumib
a. Programmatūras kompaktdiskā ir printera draiveri un programmatūras lietojumprogrammas.
b. Atkarībā no iegādes valsts un konkrētā modeļa jūsu ierīces komplektācijā iekļautie dažādie piederumi var atšķirties.
1. Ievads
17
Ierīces pārskats
10
Skats no priekšpuses
• Šajā attēlā redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
1
5
6
4
2
7
8
3
1
Izvades tekne
5
NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka
sakaru) atzīme
2
Vadības panelis
6
Augšējais pārsegs
3
Tekne
7
Tonera kasetne
4
Izvades atbalsts
8
Papīra platuma vadotne
1. Ievads
18
Ierīces pārskats
11
Skats no aizmugures
• Šajā attēlā redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
1
2
1
USB ports
2
Barošanas ligzda
1. Ievads
19
Vadības paneļa pārskats
2
Viegli konfigurē bezvadu tīkla savienojumu bez
datora palīdzības (sk. "Bezvadu tīkla uzstādīšana"
96. lpp).
Attēlā redzamais vadības panelis var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā
no modeļa. Ir dažādu veidu vadības paneļi.
• Konfigurācijas lapa
1
WPSa
2
• Manuālā drukāšana
- Nospiediet šo pogu, ja katru reizi teknē
ielādējat papīra loksni un printera draiverī
opcijai Source atlasījāt Manual Feeder.
4
Tonera
indikators
• Izdrukā piegādes informācijas ziņojumu/
lietošanas intensitātes ziņojumu
- Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni
15 sekundes, līdz iedegas zaļās krāsas
gaismas diode, un pēc tam atlaidiet to.
3
1
- Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 10
sekundes, līdz lēni sāk mirgot zaļās krāsas
diode, un pēc tam atlaidiet to.
Rāda tonera statusu (sk. "stāvokļa indikators" 58.
lpp).
1. Ievads
20
Vadības paneļa pārskats
2
• Izdrukā ekrāna informāciju
- Nospiediet šo pogu, un sāks mirgot zaļš
indikators. Ja vēlaties drukāt tikai aktīvo
ekrānu, atlaidiet pogu, kad zaļais indikators
pārstāj mirgot. Ja vēlaties drukāt visu ekrānu,
atlaidiet pogu, kamēr tā mirgo.
Ekrāndruk
āšanab
3
Ieslēgšana/ Ar šo pogu var izslēgt barošanu vai aktivizēt ierīci
izslēgšana no miega režīma.
4
statusa
indikators
Rāda ierīces statusu (sk. "stāvokļa indikators" 58.
lpp).
a. Tikai M202xW.
b. Tikai M202x.
• Funkciju Ekrāndrukāšana var lietot tikai
operētājsistēmā Windows un Mac.
• Šo funkciju var lietot tikai ierīcē, kurā ir
USB savienojums.
• Kad drukājat aktīvo logu/visu monitora
ekrānu, izmantojot ekrāndrukāšanas
pogu, ierīce var patērēt vairāk tonera
atkarībā no tā, kas tiek drukāts.
• Varat izmantot šo funkciju tikai tad, ja ir
instalēta ierīces programma Easy Printer
Manager; ja esat Mac OS lietotājs, lai
izmantotu funkciju Print Screen, jums
jāiespējo Screen Print Settings
programmā Easy Printer Manager.
• Konfigurācijas lapa
- Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni 10
sekundes, līdz lēni sāk mirgot zaļās krāsas
diode, un pēc tam atlaidiet to.
• Izdruku piegādes informācijas ziņojums/
kļūdas ziņojums
- Nospiediet un turiet šo pogu aptuveni
15 sekundes, līdz iedegas zaļās krāsas
gaismas diode, un pēc tam atlaidiet to.
• Manuālā drukāšana
- Nospiediet šo pogu, ja katru reizi teknē
ielādējat papīra loksni un printera draiverī
opcijai Source atlasījāt Manual Feeder.
1. Ievads
21
Ierīces ieslēgšana
1
Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
1
2
2
Vadības panelī nospiediet pogu
(ieslēgšana).
Ja vēlaties izslēgt ierīci, nospiediet vadības paneļa pogu
(ieslēgšana)
1. Ievads
22
Draivera lokāla instalēšana
Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot
kabeli.
• Ja esat operētājsistēmas Mac vai Linux lietotājs, skatiet
"Programmatūras instalēšana" 86. lpp.
• Instalācijas logs šajā Lietotāja rokasgrāmata var atšķirties atkarībā
no izmantotās ierīces un interfeisa.
2
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Tad noklikšķiniet uz Next.
3
Ekrānā Printer Connection Type atlasiet USB connection. Tad
noklikšķiniet uz Next.
4
Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
• Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118
collām).
12
Windows
1
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
•
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā Viedpogas atlasiet
Meklēt > Lietojumprogrammas un meklējiet Palaist. Ierakstiet
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, tad noklikšķiniet uz Labi. Ja parādās uznirstošais logs
“Pieskarieties, lai izvēlētos, kas notiek ar šo disku.”,
noklikšķiniet uz šī loga un atlasiet Palaist Setup.exe.
1. Ievads
23
Draivera lokāla instalēšana
Windows 8 ekrānā Sākt
• Draiveris V4 tiek automātiski lejupielādēts, izmantojot Windows
Update, ja jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja tā nenotiek, varat
manuāli lejupielādēt draiveri V4 Samsung tīmekļa vietnē
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un
lejupielādes.
• Varat lejupielādēt lietojumprogrammu Samsung Printer Experience
no Windows veikals. Lai lietotu pakalpojumu
WindowsStore(Veikals), jums jābūt Microsoft kontam.
1 Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt.
2 Noklikšķiniet uz Store(Veikals).
3 Atrodiet un noklikšķiniet uz Samsung Printer Experience.
4 Noklikšķiniet uz Instalēt.
• Ja instalējat draiveri, izmantojot komplektācijā iekļauto
programmatūras kompaktdisku, draiveris V4 netiek instalēts. Ja
vēlaties lietot draiveri V4 ekrānā Darbvirsma, varat lejupielādēt to
Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu
> Atbalsts un lejupielādes.
• Ja vēlaties instalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, tie jāinstalē,
izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku.
1
2
3
Pārliecinieties, ka dators savienots ar internetu un ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai ir ieslēgts printeris.
Savienojiet datoru un printeri, izmantojot USB kabeli.
Draiveris tiks automātiski instalēts no Windows Update.
1. Ievads
24
Draivera pārinstalēšana
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, veiciet tālāk minētās darbības, lai
pārinstalētu draiveri.
13
Windows
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
Operētājsistēmai Windows 8
1 Sadaļā Viedpogas atlasiet Meklēt > Apps(Lietotne).
2 Meklējiet un noklikšķiniet uz Vadības panelis.
3 Noklikšķiniet uz Programmas un līdzekļi.
Windows 8 ekrānā Sākt
1
2
3
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ekrānā Sākt noklikšķiniet uz rūts Sākt.
Izpildiet logā norādītās instrukcijas.
• Ja nevarat atrast rūti Samsung printera programmatūra, veiciet
atinstalēšanu darbvirsmas ekrāna režīmā.
• Ja vēlaties atinstalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, ekrānā
Sākt ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lietojumprogrammas >
Atinstalēt > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz
lietojumprogrammas, kas jāizdzēš > Atinstalēt un izpildiet logā
redzamos norādījumus.
4 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atinstalējamā draivera un
atlasiet Atinstalēt.
5 Izpildiet logā norādītās instrukcijas.
3
4
Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.
Ievietojiet programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un
instalējiet draiveri atkārtoti (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 23. lpp).
1. Ievads
25
2. Vienkārša lietošana
Kad ierīces uzstādīšana ir pabeigta, iespējams, vēlēsieties iestatīt ierīces noklusējuma iestatījumus. Skatiet
nākamo sadaļu, ja vēlaties iestatīt vai mainīt vērtības.
• Papīrs un tekne
27
• Parastā drukāšana
36
Papīrs un tekne
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, kā ierīcē ievietot apdrukājamo
materiālu.
• Izmantojot apdrukājamo materiālu, kas neatbilst šīm specifikācijām,
var rasties problēmas vai nepieciešamība veikt remontu. Uz šādu
remontu neattiecas Samsung garantija vai apkopes vienošanās.
1
Tekņu pārskats
Lai mainītu papīra formātu, jāpielāgo papīra vadotne.
• Nekādā gadījumā nelietojiet šajā ierīcē tintes printeru fotopapīru.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
• Izmantojot ugunsnedrošu apdrukājamo materiālu, var izraisīt
ugunsgrēku.
• Izmantojiet lietošanai paredzēto apdrukājamo materiālu (sk. "Drukas
materiāla specifikācijas" 63. lpp).
2
Ugunsnedrošu apdrukājamo materiālu vai printerī atstāti svešas
izcelsmes materiāli var izraisīt ierīces pārkaršanu un retos gadījumos
arī ugunsgrēku.
1
1 Papīra platuma vadotne
2 Tekne
Ja nenoregulēsit vadotni, tas var izraisīt nepareizu papīra reģistrēšanu,
attēla nobīdi vai papīra iestrēgšanu.
2. Vienkārša lietošana
27
Papīrs un tekne
2
Papīra ievietošana teknē
1
3
Pielāgojiet teknes lielumu ievietojamā apdrukājamā materiāla
formātam (sk. "Tekņu pārskats" 27. lpp). Tad ievietojiet papīru ar
apdrukājamo pusi uz augšu un atveriet izvades tekni.
Atveriet tekni.
3
1
4
2
4
2
Piespiediet papīra platuma vadotni un bīdiet to līdz papīra kaudzes
galam, izvairoties no tās saliekšanas.
Pirms papīra ievietošanas izlokiet vai pāršķirstiet papīra kaudzi, lai
atdalītu lapas.
2. Vienkārša lietošana
28
Papīrs un tekne
• Nespiediet papīra platuma vadotni pārāk stipri, lai neieliektu papīru.
• Ja nepielāgojat papīra platuma vadotni, var rasties papīra
sastrēgumi.
• Neizmantojiet papīru ar priekšējās malas locījumu, jo tas var izraisīt
lapas iestrēgšanu vai arī saburzīt papīru.
5
Kad drukājat dokumentu, iestatiet papīra veidu un teknes lielumu
(sk. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 35. lpp).
2. Vienkārša lietošana
29
Papīrs un tekne
• Drukājot uz īpaša apdrukājamā materiāla, ir jāievēro ievietošanas
norādījumi (sk. "Drukāšana uz speciāla materiāla" 31. lpp).
3
Manuālā padeve teknē
Manuālajā padevējā var ievietot īpaša formāta un veida apdrukājamos
materiālus, piemēram, pastkartes, kartotēkas kartītes un aploksnes
(sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 63. lpp).
• Kad ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā, ierīce nepadod papīru no
manuālā padevēja. Pirms manuālā padevēja izmantošanas
aktivizējiet ierīci, nospiežot barošanas pogu.
Padomi par manuālā padevēja lietošanu
• Manuālajā padevējā ir jāievieto tikai viena tipa, formāta un svara
apdrukājamais materiāls.
• Ja savā programmatūras lietojumprogrammā kā papīra avotu atlasāt
Paper > Source > Manual Feeder, tad, katru reizi, kad drukājat
lapu, ir jānospiež poga
(Print screen) vai
(WPS) un
manuālajā teknē vienlaikus jāievieto tikai viena tipa, formāta un
svara apdrukājamais materiāls.
• Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nepievienojiet papīru drukāšanas
laikā, ja manuālajā padevējā vēl ir papīrs.
• Apdrukājamais materiāls manuālajā padevējā ir jāievieto ar
apdrukājamo pusi uz augšu, un tā augšējā mala ir jāievieto teknes
centrā.
• Lai nodrošinātu drukāšanas kvalitāti un novērstu papīra iestrēgšanu,
ievietojiet tikai pieejamus papīra formātus (sk. "Drukas materiāla
specifikācijas" 63. lpp).
• Izlīdziniet locījumus uz pastkartēm, aploksnēm un uzlīmēm pirms to
ievietošanas manuālajā padevējā.
2. Vienkārša lietošana
30
Papīrs un tekne
4
Drukāšana uz speciāla materiāla
Lai uzzinātu, kādi ir katras loksnes papīra svari, skatiet "Drukas materiāla
specifikācijas" 63. lpp.
Tālāk tabulā ir parādīti teknē izmantojamie īpašie apdrukājamie materiāli.
Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, logā Drukāšanas preferences >
cilnē Paper > Paper Type (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
Lietojot īpašu apdrukājamo materiālu, loksnes ieteicams ievietot pa
vienai (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 63. lpp).
Tipi
Teknea
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
a. Teknes manuālai padevei pieejamie papīra tipi:
(●: atbalstīta)
2. Vienkārša lietošana
31
Papīrs un tekne
Aploksne
•
Izmantojiet tikai labi veidotas aploksnes ar asām un labi salocītām
locījumu vietām.
Veiksmīga drukāšana uz aploksnēm ir atkarīga no aplokšņu kvalitātes.
•
Neizmantojiet aploksnes, uz kurām ir pastmarkas.
Lai drukātu aploksni, novietojiet to tā, kā parādīts šajā attēlā.
•
Neizmantojiet aploksnes ar saspraudēm, klipšiem, logiem,
pārklājumiem, pašlīmējošiem aizdares elementiem vai citiem
sintētiskiem materiāliem.
•
Neizmantojiet bojātas vai sliktas kvalitātes aploksnes.
•
Pārliecinieties, vai pārloki abos aploksnes galos stiepjas visā garumā
līdz aploksnes stūriem.
2
1
Ja logā Drukāšanas preferences esat atlasījis Envelope, bet bet
izdrukātos attēlus var viegli nodzēst, atlasiet Thick Envelope un mēģiniet
vēlreiz. Tomēr drukājot tas var radīt troksni.
•
1 Pieņemams
2 Nepieņemams
•
Aploksnēm ar atlokāmajām lipīgajām strēmelēm vai ar vairāk nekā
vienu pārloku, kas tiek atlocīts virspusē, lai aizdarītu aploksni, jālieto
līmes, kas savietojamas ar ierīces termofiksēšanas temperatūru uz
0,1 sekundi (aptuveni 170°C (338°F)). Papildu pārloki un lentes var
izraisīt krunkošanos, rievošanos vai sastrēgumus un pat sabojāt
fiksēšanas bloku.
•
Lai iegūtu vislabāko drukāšanas kvalitāti, novietojiet apmales ne tuvāk
par 15 mm no aploksnes malām.
•
Izvairieties no uzdrukas vietā, kurā saskaras aploksnes šuves.
Izvēloties aploksnes, ņemiet vērā šādus faktorus:
-
Svars: nedrīkst pārsniegt 90 g/m2; pretējā gadījumā var iestrēgt
papīrs.
-
Struktūra: aploksnēm jābūt plakanām ar izliekumu mazāku par 6
mm, un tajās nedrīkst būt gaiss.
-
Stāvoklis: aploksnes nedrīkst būt saburzītas, ar spraugām vai
sabojātas.
-
Temperatūra: aploksnēm jāiztur ierīces karstums un spiediens
drukāšanas laikā.
2. Vienkārša lietošana
32
Papīrs un tekne
Uzlīmes
•
Pārliecinieties, vai starp uzlīmēm nav atklātas līmvielas. Atklātās vietas
var izraisīt uzlīmju atdalīšanos drukāšanas laikā, tādējādi radot papīra
sastrēgumus. Atklāta līmviela var arī izraisīt ierīces sastāvdaļu
bojājumus.
•
Nelaidiet uzlīmju loksni caur ierīci vairāk kā vienu reizi. Ar līmvielu
apstrādātā atbalsta loksne ir paredzēta tikai vienreizējai izlaišanai caur
ierīci.
•
Nelietojiet uzlīmes, kas atdalās no pamatnes loksnes vai ir saburzītas,
ar burbuļiem vai citādi bojātas.
Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, izmantojiet tikai tādas uzlīmes, kas ir
paredzētas lietošanai lāzerprinteros.
Kartīšu/pielāgota formāta papīrs
•
Izvēloties uzlīmes, ņemiet vērā šādus faktorus:
-
Līmvielas: Jābūt noturīgām ierīces termofiksēšanas temperatūrā.
Lai uzzinātu, kāda ir termofiksēšanas temperatūra, skatiet ierīces
specifikācijas (aptuveni 170°C (338°F)).
-
Izvietojums: izmantojiet tikai tādas uzlīmes, starp kurām nav
redzama atklāta pamatne. Uzlīmes var atdalīties no loksnēm, ja
starp tām ir spraugas, tādējādi izraisot būtiskus sastrēgumus.
-
Izliekums: Uzlīmēm jābūt plakanām, un to izliekums jebkurā
virzienā nedrīkst pārsniegt 13 mm.
-
Stāvoklis: nelietojiet uzlīmes ar saburzītām vietām, gaisa
burbuļiem vai jebkādām citām atdalīšanās pazīmēm.
•
Programmatūras lietojumprogrammā iestatiet apmales vismaz 6,4 mm
attālumā no materiāla malām.
2. Vienkārša lietošana
33
Papīrs un tekne
Iepriekš apdrukāts papīrs
Ievietojot iepriekš apdrukātu papīru, tā apdrukātajai pusei jābūt vērstai uz
augšu, bet lokšņu priekšējā mala nedrīkst būt salocīta. Ja rodas problēmas
ar papīra padevi, apgrieziet papīru uz otru pusi. Ņemiet vērā, ka izdrukas
kvalitāte netiek garantēta.
•
Jāapdrukā ar karstumizturīgu tinti, kas nekūst, neizgaro un nerada
bīstamas emisijas, kad 0,1 sekundi tiek pakļauta ierīces
termofiksēšanas temperatūrai (aptuveni170°C (338°F)).
•
Iepriekš apdrukāta papīra tintei ir jābūt ugunsdrošai un tā nedrīkst
nelabvēlīgi ietekmēt ierīces rullīšus.
•
Pirms ievietojat iepriekš apdrukātu papīru, pārbaudiet, vai tinte uz
papīra ir sausa. Fiksēšanas procesā slapjā tinte var sasmērēt iepriekš
apdrukātu papīru, tādējādi pasliktinot izdrukas kvalitāti.
2. Vienkārša lietošana
34
Papīrs un tekne
5
Papīra izmēra un tipa iestatīšana
Pēc papīra ielādes papīra teknē iestatiet papīra izmēru un tipu.
Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, logā Drukāšanas preferences >
cilnē Paper > Paper Type (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
Ja vēlaties izmantot īpaša formāta papīru, piemēram, preču
pavadzīmju-rēķinu papīru, loga Printing Preferences cilnē Paper
izvēlieties Custom (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
2. Vienkārša lietošana
35
Parastā drukāšana
Lai iegūtu informāciju par īpašajām drukāšanas funkcijām, skatiet
papildu rokasgrāmatu (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana"
137. lpp).
3
Sarakstā Printera atlasīšana izvēlieties savu ierīci.
4
Drukāšanas pamatiestatījumus, tostarp eksemplāru skaitu un
drukāšanas diapazonu, var atlasīt logā Drukāt.
6
Drukāšana
Ja izmantojat operētājsistēmu Mac vai Linux, skatiet "Drukāšana,
izmantojot Mac" 144. lpp vai "Drukāšana, izmantojot Linux" 146. lpp.
Tālāk redzamais logs Drukāšanas preferences ir programmai Notepad
operētājsistēmā Windows 7.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
Izvēlnē Drukāt atlasiet Drukāt.
Lai izmantotu drukāšanas papildu funkcijas, logā Drukāt noklikšķiniet
uz Rekvizīti vai Preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana"
37. lpp).
5
Lai sāktu drukāšanas darbu, logā Drukāt noklikšķiniet uz OK vai
Drukāt.
2. Vienkārša lietošana
36
Parastā drukāšana
7
Drukas darba atcelšana
4
Noklikšķiniet uz Rekvizīti vai Preferences.
Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu
šādā veidā:
•
Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas
(
) operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
8
Drukāšanas preferenču atvēršana
• Atkarībā no izmantotās ierīces logs Drukāšanas preferences var
atšķirties no šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā. Taču loga
Drukāšanas preferences struktūra ir līdzīga.
• Kad atlasāt kādu opciju izvēlnē Drukāšanas preferences,
iespējams, ieraudzīsit brīdinājuma zīmi
vai
. Izsaukuma zīme
nozīmē, ka varat izvēlēties attiecīgo opciju, bet tas nav ieteicams,
un
zīme nozīmē, ka nevarat izvēlēties attiecīgo opciju ierīces
iestatījumu vai vides dēļ.
1
2
3
Ierīces pašreizējo statusu var pārbaudīt, izmantojot pogu Printer
Status (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 159. lpp).
Atveriet drukājamo dokumentu.
Faila izvēlnē izvēlieties Drukāt.
Sarakstā Printera atlasīšana izvēlieties savu ierīci.
2. Vienkārša lietošana
37
Parastā drukāšana
Izlases iestatījuma izmantošana
Lai izmantotu saglabātu iestatījumu, atlasiet to cilnē Favorites. Ierīce
tagad ir iestatīta, lai drukātu atbilstoi jūsu izvēlētajiem iestatījumiem.
Opcija Favorites, kas redzama katrā preferenču cilnē, izņemot cilni
Samsung, ļauj saglabāt pašreizējās preferences turpmākai lietošanai.
Lai dzēstu saglabātos iestatījumus, atlasiet tos cilnē Favorites un
noklikšķiniet uz Delete.
Lai saglabātu vienumu Favorites, rīkojieties šādi:
1
2
Pēc vajadzības mainiet iestatījumus katrā cilnē.
9
Palīdzības izmantošana
Ievades lodziņā Favorites ievadiet vienuma nosaukumu.
Logā Drukāšanas preferences noklikšķiniet uz tās opcijas, par kuru
vēlaties iegūt informāciju, un nospiediet tastatūras taustiņu F1.
10
Ekoloģiskā drukāšana
3
4
5
Noklikšķiniet uz Save.
Ievadiet nosaukumu un aprakstu un tad atlasiet vajadzīgo ikonu.
Noklikšķiniet uz OK. Saglabājot Favorites, tiek saglabāti visi
pašreizējie draivera iestatījumi.
Funkcija Eko samazina tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu.
Funkcija Eko ļauj ietaupīt drukāšanas resursus un drukāt videi draudzīgā
veidā.
Lai veiktu ekoloģisko drukāšanu, noklikšķiniet tālāk:
Sk. "Easy Eco Driver" 152. lpp.
2. Vienkārša lietošana
38
3. Apkope
Šajā nodaļā sniegta informācija par ierīcei pieejamo patērējamo materiālu, piederumu un rezerves daļu iegādi.
• Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
40
• Pieejamie patērējamie materiāli
41
• Tonera kasetnes uzglabāšana
42
• Tonera atkārtota izkliedēšana
44
• Tonera kasetnes maiņa
45
• Ierīces tīrīšana
47
• Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā
51
Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
Pieejamie piederumi dažādās valstīs var būt atšķirīgi. Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvjiem, lai saņemtu pieejamo izejmateriālu un rezerves daļu
sarakstu.
Lai pasūtītu Samsung apstiprinātas rezerves daļas, piederumus un apkopes detaļas, sazinieties ar vietējo Samsung izplatītāju vai mazumtirgotāju, pie kura
iegādājāties savu ierīci. Varat arī apmeklēt vietni www.samsung.com/supplies, pēc tam atlasīt savu valsti/reģionu un iegūt apkopes kontaktinformāciju.
3. Apkope
40
Pieejamie patērējamie materiāli
Kad ir beidzies izejmateriālu darbmūžs, varat pasūtīt šādus ierīces izejmateriālu tipus:
Tips
Tonera kasetne
Vidējais rādītājsa
Aptuveni 1000 lapas
Detaļas nosaukums
MLT-D111S
a. Deklarētā rezultāta vērtība saskaņā ar ISO/IEC 19752.
Atkarībā no lietotajām opcijām, attēlu laukuma procentuālās attiecības un darba režīma tonera kasetnes darbmūža ilgums var atšķirties.
Iegādājoties jaunas tonera kasetnes vai citus patērējamos materiālus, tie ir jāpērk tajā pašā valstī, kur tika pirkta ierīce. Citādi jaunās tonera kasetnes vai
citi patērējamie materiāli nebūs saderīgi ar ierīci, jo tonera kasetnes un citi patērējamie materiāli var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts apstākļiem.
Samsung neiesaka izmantot tādas tonera kasetnes, kas navSamsung oriģinālās kasetnes, piemēram, uzpildītas vai pārstrādātas tonera kasetnes.
Samsung nevar garantēt neoriģinālas Samsung tonera kasetnes kvalitāti. Ierīces garantija neattiecas uz apkopi vai remontu, kas jāveic tādu tonera
kasetņu izmantošanas dēļ, kas nav oriģinālās Samsung kasetnes.
3. Apkope
41
Tonera kasetnes uzglabāšana
Tonera kasetnes satur komponentus, kas ir jutīgi pret gaismu, temperatūru un mitrumu. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, labāko kvalitāti un ilgāku
jaunās Samsung tonera kasetnes ekspluatācijas laiku, Samsung iesaka ievērot šos padomus.
Glabājiet šo kasetni tādā pašā vidē, kādā tiks izmantots printeris. Tiem ir jābūt regulētiem biroja temperatūras un mitruma apstākļiem. Tonera kasetni
uzglabājiet tās oriģinālajā, neatvērtajā iepakojumā līdz ievietošanai ierīcē. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, pārklājiet kasetnes augšējo atveri ar
papīru un uzglabājiet to tumšā vietā.
Atverot kasetnes iepakojumu pirms izmantošanas, tiek būtiski samazināts tās derīgais glabāšanas un izmantošanas laiks. Neglabājiet uz grīdas. Ja tonera
kasetne tiek izņemta no printera, izpildiet tālāk aprakstītās instrukcijas, lai pareizi uzglabātu tonera kasetni.
•
Uzglabājiet kasetni oriģinālā iepakojuma aizsargmaisiņā.
•
Uzglabājiet to horizontāli (nevis vertikāli) ar to pašu pusi uz augšu kā tad, ja tā būtu uzstādīta ierīcē.
•
Neuzglabājiet izlietojamos materiālus šādos apstākļos:
-
Temperatūrā virs 40°C (104°F).
-
Mitruma līmenī zem 20% vai lielākā par 80%.
-
Vidē ar krasām mitruma vai temperatūras izmaiņām.
-
Tiešā saules gaismā vai telpas apgaismojumā.
-
Putekļainās vietās.
-
Automobilī ilgu laika periodu.
-
Vidē, kurā ir kodīgas gāzes.
-
Vidē ar sāļu gaisu.
3. Apkope
42
Tonera kasetnes uzglabāšana
1
3
Instrukcijas par apiešanos ar kasetnēm
•
Nepieskarieties kasetnes gaismjutīgā cilindra virsmai.
•
Nepakļaujiet kasetni nevajadzīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei.
•
Nekad manuāli nepagrieziet veltni, it īpaši pretējā virzienā; tas var
izraisīt iekšēju bojājumu un tonera izbiršanu.
2
Paredzētais kasetnes izmantošanas termiņš
Paredzētais tonera kasetnes (vai attēlveidošanas moduļa) izmantošanas
ilgums ir atkarīgs no tonera daudzuma, kāds nepieciešams drukāšanas
darbiem. Faktiskais izdruku skaits var atšķirties atkarībā no lapu apdrukas
blīvuma, darba vides, attēlu laukuma procentuālās attiecības, drukāšanas
intervāla, apdrukājamo materiālu tipa un/vai apdrukājamo materiālu
formāta. Piemēram, ja drukājat daudz attēlu, tonera patēriņš ir lielāks un
kasetni var būt nepieciešams mainīt daudz biežāk.
Tonera kasetnes izmantošana
Samsung Electronics neiesaka un neatzīst, ka šajā printerī tiek lietotas citu
ražotāju, nevis Samsung, tonera kasetnes, tostarp universālās, veikala
zīmolu, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas kasetnes.
Samsung printera garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas
radušies atkārtoti uzpildītu, pārstrādātu vai cita, nevis Samsung zīmola
tonera kasetņu izmantošanas dēļ.
3. Apkope
43
Tonera atkārtota izkliedēšana
Kad tuvojas tonera kasetnes izmantošanas laika beigas:
•
Baltas svītras vai pārāk gaišas izdrukas un/vai pārmaiņus dažāds apdrukas blīvums.
•
Opcijas Toneris gaismas diode mirgo oranžā krāsā.
Ja tā notiek, varat īslaicīgi uzlabot drukāšanas kvalitāti, no jauna izlīdzinot kasetnē atlikušo toneri. Dažkārt baltas svītras vai gaiša druka var būt arī pēc
tonera atkārtotas izlīdzināšanas.
• Pirms augšējā pārsega atvēršanas aizveriet izvades paliktni.
• Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.
2
1
3
3. Apkope
44
Tonera kasetnes maiņa
4
Tonera kasetne
• Pirms augšējā pārsega atvēršanas aizveriet izvades paliktni.
• Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, nazi vai šķēres, lai atvērtu tonera kasetnes iepakojumu. Tie var saskrāpēt kasetnes cilindru.
• Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.
• Kārtīgi sakratiet kasetni — šādi tiks palielināta sākotnējā izdrukas kvalitāte.
• Neskariet tonera kasetnes zaļo apakšpusi. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
3. Apkope
45
Tonera kasetnes maiņa
Kad būs beidzies tonera kasetnes darbmūžs, ierīce beigs drukāt.
2
1
3. Apkope
46
Ierīces tīrīšana
Ja rodas drukāšanas kvalitātes problēmas vai ja lietojat ierīci putekļainā vidē, tā ir regulāri jātīra, lai saglabātu vislabākos drukāšanas apstākļus un ilgāk
lietotu ierīci.
• Tīrot ierīces korpusu ar līdzekli, kas satur lielu daudzumu spirta, šķīdinātājus vai citas spēcīgas vielas, var notikt korpusa krāsas maiņa vai deformācija.
• Ja ierīce vai vieta ap to ir notraipīta ar toneri, tīrīšanai ieteicams izmantot ūdenī samērcētu drānu vai papīra salveti. Izmantojot putekļsūcēju, toneris tiek
izpūsts gaisā un var būt kaitīgs jūsu veselībai.
• Drukāšanas procesa laikā ierīcē var uzkrāties papīra gabaliņi, toneris un putekļi. Šāda uzkrāšanās var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas,
piemēram, tonera traipus vai izsmērējumus. Ierīces iekšpuses tīrīšana novērš un samazina šīs problēmas.
5
Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīces korpusu ar mīkstu, bezplūksnu drānu. Nedaudz samitriniet drānu ar ūdeni, bet uzmanieties, lai neviens ūdens piliens neiekļūtu ierīcē vai uz tās.
3. Apkope
47
Ierīces tīrīšana
6
Iekšpuses tīrīšana
Drukāšanas procesa laikā ierīcē var uzkrāties papīra gabaliņi, toneris un putekļi. Šāda uzkrāšanās var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas, piemēram,
tonera traipus vai izsmērējumus. Ierīces iekšpuses tīrīšana novērš un samazina šīs problēmas.
• Lai tīrītu ierīci, izmantojiet sausu drānu bez plūksnām.
• Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošana slēdzi.
• Pirms augšējā pārsega atvēršanas aizveriet izvades paliktni.
3. Apkope
48
Ierīces tīrīšana
2
1
2
3
1
1
2
2
3. Apkope
49
Ierīces tīrīšana
7
Papīra padeves rullīša tīrīšana
• Lai tīrītu ierīci, izmantojiet sausu drānu bez plūksnām.
• Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošana slēdzi.
2
12
1
2
3. Apkope
50
Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā
•
Pārvietojot ierīci, nesagāziet to vai neapgrieziet otrādi. Pretējā gadījumā ierīces iekšpuse var tikt notraipīta ar toneri, kas var izraisīt ierīces bojājumus
vai samazināt drukāšanas kvalitāti.
•
Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka vismaz divi cilvēki ir droši satvēruši ierīci.
3. Apkope
51
4. Problēmu novēršana
Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.
• Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas
53
• Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
54
• Informācija par statusa LED
57
Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, ko darīt kļūdu gadījumā. Ja ierīcei ir
displeja ekrāns, lai atrisinātu problēmu, vispirms apskatiet ziņojumu displeja ekrānā. Ja
šajā nodaļā nevarat atrast risinājumu šai problēmai, skatiet nodaļu Problēmu novēršana
sadaļā Papildu Lietotāja rokasgrāmata (sk. "Traucējummeklēšana" 167. lpp). Ja nevarat
atrast risinājumu sadaļā Lietotāja rokasgrāmata vai, ja problēma nav novērsta, sazinieties
ar klientu apkalpošanas centru.
Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas
Atlasot pareizos materiāla tipus, var novērst vairumu papīra iesprūšanas gadījumu. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, ievērojiet šādus norādījums:
•
Nodrošiniet, lai pielāgojamās vadotnes būtu pareizā pozīcijā (sk. "Tekņu pārskats" 27. lpp).
•
Neievietojiet teknē pārāk daudz papīra. Nodrošiniet, lai papīra līmenis būtu zem papīra daudzuma atzīmes teknes sānos.
•
Neizņemiet papīru no teknes, kamēr ierīce drukā.
•
Pirms ievietošanas teknē, pārliecinieties, vai papīrs ir atbilstošā stāvoklī, nav salipis un deformēts.
•
Neizmantojiet saburzītu, mitru vai izliektu papīru.
•
Nelieciet teknē kopā vairākus papīra tipus.
•
Izmantojiet tikai ieteicamo apdrukājamo materiālu (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 63. lpp).
4. Problēmu novēršana
53
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Lai papīru nesaplēstu, velciet iesprūdušo papīru ārā lēnām un uzmanīgi.
1
Teknē
1
2
2
1
3
4. Problēmu novēršana
54
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
2
Ierīces iekšpuse
• Fiksēšanas bloka zona ir karsta. Esiet uzmanīgs, izņemot papīru no ierīces.
• Pirms augšējā pārsega atvēršanas aizveriet izvades paliktni.
1
2
4. Problēmu novēršana
55
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:
2
1
2
1
4. Problēmu novēršana
56
Informācija par statusa LED
Indikatora krāsa norāda uz ierīces pašreizējo statusu.
• Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams.
• Lai novērstu šo kļūdu, apskatiet kļūdas ziņojumu un izpildiet ar to saistītās instrukcijas problēmu novēršanas daļā.
• Problēmu var arī novērst, ņemot vērā norādes programmas logā Samsung Printer Status vai Smart Panel.
• Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
4. Problēmu novēršana
57
Informācija par statusa LED
3
stāvokļa indikators
Statuss
Apraksts
Izsl.
Zaļš
(stāvokļa
indikators)
Ierīce ir bezsaistē vai saglabāšanas režīmā.
Mirgo
• Kad ierīce saņem datus un drukāšanas datus.
• Ja fona apgaismojums mirgo ātri, ierīce drukā datus.
Iesl.
Ierīce ir tiešsaistē, un to var izmantot.
Mirgo
Gaida, kad tiks nospiesta poga
(Ekrāndrukāšana) vai
(WPS) manuālai drukāšanai.
• Ir atvērts pārsegs. Aizveriet to.
Sarkans
Iesl.
• Saņemot vai drukājot datus, teknē nav papīra. Ievietojiet teknē papīru ("Papīra ievietošana teknē" 28. lpp).
• Ierīce ir pārtraukusi darboties, jo radusies nopietna kļūda.
• Kad ierīce atrodas manuālās un manuālās abpusējās drukas režīmā.
Oranžs
Mirgo
Jaunina programmaparatūru.
Iesl.
Iesprūdis papīrs (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā" 54. lpp).
4. Problēmu novēršana
58
Informācija par statusa LED
4
Tonera indikators/WPS indikators/Leslēgšana indikators
Statuss
(Tonera
indikators)
(WPS
indikators)b
(Leslēgšana
indikators)
Apraksts
Mirgo
Kasetnē ir atlicis mazs daudzums tonera. Tuvojas tonera kasetnes paredzētā izmantošanas termiņa beigas.
Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri (sk.
"Tonera atkārtota izkliedēšana" 44. lpp).
Iesl.
Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies ekspluatācijas laiks a. Ieteicams nomainīt tonera kasetni (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 45. lpp).
Izsl.
Visās tonera kasetnēs ir pietiekams tonera daudzums.
Mirgo
Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
Iesl.
Ierīce ir pievienota bezvadu tīklam (sk. "WPS pogas izmantošana" 99. lpp).
Izsl.
Ir pārtraukts ierīces savienojums ar bezvadu tīklu.
Iesl.
Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izsl.
Ierīce ir gatavības režīmā vai ierīces barošana ir izslēgta.
Oranžs
Zils
Zils
a. Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu, un ir izstrādāts atbilstoši
standartam ISO/IEC 19752. Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, drukāšanas intervāli, grafika, materiālu tips un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera
pat tad, ja iedegas sarkans indikators un printeris pārstāj drukāt.
b. Tikai bezvadu modelim (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
4. Problēmu novēršana
59
5. Pielikums
Šajā nodaļā ir norādītas produkta specifikācijas un informācija saistībā ar piemērojamajiem noteikumiem.
• Specifikācijas
61
• Normatīvā informācija
71
• Autortiesības
82
Specifikācijas
1
Vispārīgas specifikācijas
Zemāk uzskaitītās specifikāciju vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām informācijā, apmeklējiet vietni
www.samsung.com.
Vienumi
Apraksts
Izmēri
Platums x garums x augstums
332 x 215 x 178 mm (13,07 x 8,46 x 7,01 collas)
Svars
Ierīce kopā ar patērējamiem
materiāliem
3,97 kg (8,75 mārciņas)
Gatavības režīms
Mazāk par 26 dB (A)
Drukāšanas režīms
Mazāk par 50 dB (A)
Ekspluatācija
No 10 līdz 30 °C (no 50 līdz 86 °F)
Glabāšana (iepakots)
No -20 līdz 40 °C (no -4 līdz 104 °F)
Ekspluatācija
20–80% RH
Glabāšana (iepakots)
no 10 līdz 90% RH
110 voltu modeļi
AC 110 - 127 V
Trokšņu līmenisa
Temperatūra
Mitrums
Maksimāli pieļaujamā
jaudab
220 voltu modeļi
AC 220 - 240 V
5. Pielikums
61
Specifikācijas
Vienumi
Elektroenerģijas patēriņš
Apraksts
Vidējais ekspluatācijas režīms
Mazāk nekā 310 W
Gatavības režīms
Mazāk nekā 30 W
• M202x series: Mazāk nekā 1,1 W
Enerģijas taupīšanas režīmā c
• M202xW series: Mazāk kā 1,9 W (Wi-Fi Direct izslēgts: mazāk kā 1,5 W)
• M2020W/M2021W/M2024W: Mazāk nekā 1,5 W
Bezvadu tīklsf
Izslēgtā režīmā d
Mazāk par 0,45 W (0,1 We)
Modulis
SPW-B4319S
a. Skaņas spiediena līmenis, ISO 7779. Testētā konfigurācija: ierīces pamatuzstādījums, A4 papīrs, vienpusējā drukāšana. Informācija, kas attiecas tikai uz Ķīnu Ja iekārtas trokšņu
līmenis ir lielāks par 63 db (A), iekārta jānovieto relatīvi neatkarīga atzinuma reģionā.
b. Lai uzzinātu pareizo spriegumu (V), frekvenci (hercos) un strāvas veidu (A), skatiet tehnisko parametru uzlīmi uz ierīces.
c. Enerģijas patēriņu enerģijas taupīšanas režīmā var ietekmēt printera statuss, iestatījumu stāvoklis, darba vide.
d. Enerģija netiek patērēta tikai tad, ja nav pievienots strāvas vads:
e. Ierīcei ar strāvas slēdzi.
f. Tikai bezvadu modelim (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
5. Pielikums
62
Specifikācijas
2
Drukas materiāla specifikācijas
Tips
Lielums
Apdrukājamo materiālu svars/ietilpībaa
Izmēri
Tekne
Parasts
Aploksne
Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11,00 collas)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13,00 collas)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 collas)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,50 collas)
B5(JIS)
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 collas)
B5(ISO)
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 collas)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 collas)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 collas)
Monarch Aploksne
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 collas)
No 10 Aploksne
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
DL Aploksne
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 collas)
C5 Aploksne
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 collas)
No 71 līdz 85 g/m2 (no 19 līdz
23 mārciņas dokumentu
papīrs)
Manuālā padeve teknēb
No 71 līdz 85 g/m2 (no 19 līdz
23 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 150 loksnes, 80 g/m2
(21 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 10 loksnes
5. Pielikums
63
Specifikācijas
Tips
Lielums
Izmēri
Apdrukājamo materiālu svars/ietilpībaa
Manuālā padeve teknēb
Tekne
Sk. sadaļu Parasts
Biezs
Sk. sadaļu Parasts
No 86 līdz 120 g/m2 (no 23 līdz
32 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 86 līdz 120 g/m2 (no 23 līdz
32 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
g/m2
• 50 loksnes, 120
(32 mārciņas dokumentu
papīrs)
Sk. sadaļu Parasts
Plāns
Sk. sadaļu Parasts
Sk. sadaļu Parasts
No 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz
19 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 160 loksnes, 60 g/m2
(16 mārciņas dokumentu
papīrs)
Sk. sadaļu Parasts
Katūna
No 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz
19 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņām)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 150 loksnes, 80 g/m2
(21 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 1 loksne
5. Pielikums
64
Specifikācijas
Tips
Lielums
Apdrukājamo materiālu svars/ietilpībaa
Izmēri
Manuālā padeve teknēb
Tekne
Sk. sadaļu Parasts
Krāsā
Sk. sadaļu Parasts
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
g/m2
• 150 loksnes, 80
(21 mārciņas dokumentu
papīrs)
Sk. sadaļu Parasts
Iepriekš
apdrukāts
Sk. sadaļu Parasts
Sk. sadaļu Parasts
Uzlīmes c
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 150 loksnes, 80 g/m2
(21 mārciņas dokumentu
papīrs)
Sk. sadaļu Parasts
otrreiz
pārstrādāts
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 60 līdz 90 g/m2 (no 16 līdz
24 mārciņas dokumentu
papīrs)
No 60 līdz 90 g/m2 (no 16 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 150 loksnes, 80 g/m2
(21 mārciņas dokumentu
papīrs)
Sk. sadaļu Parasts
No 120 līdz 150 g/m2 (no
32 līdz 40 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 120 līdz 150 g/m2 (no 32 līdz
40 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 10 loksnes
5. Pielikums
65
Specifikācijas
Tips
Lielums
Apdrukājamo materiālu svars/ietilpībaa
Izmēri
Tekne
Kartīšu
Letter, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5,
Sk. sadaļu Parasts
No 121 līdz 163 g/m2 (no 32
līdz 43 mārciņas dokumentu
papīrs)
Manuālā padeve teknēb
No 121 līdz 163 g/m2 (no 32 līdz
43 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1 loksne
• 10 loksnes
Postcard 4x6
Bond
Sk. sadaļu Parasts
Sk. sadaļu Parasts
• 10 loksnes
• 1 loksne
Arhīva
Sk. sadaļu Parasts
Sk. sadaļu Parasts
• 100 loksnes
• 1 loksne
Minimālais izmērs (parastais)
76 x 127 mm (3 x 5 collas)
No 60 līdz 163 g/m2 (no 16 līdz 43 mārciņas dokumentu papīrs)
Maksimālais izmērs (parastais)
216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
a. Maksimālā jauda var atšķirties atkarībā no materiāla svara, biezuma un apkārtējās vides apstākļiem.
b. Ievietojiet loksnes pa vienai.
c. Šajā ierīcē izmantojamo uzlīmju gludums ir no 100 līdz 250 (sheffield). Tas nozīmē skaitlisko gluduma līmeni.
5. Pielikums
66
Specifikācijas
3
Sistēmas prasības
Microsoft® Windows®
Prasības (ieteicamās)
Operētājsistēma
CPU
RAM
Brīva vieta cietajā
diskā
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
No 1,25 GB līdz 2
GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks
1 GB (2 GB)
16 GB
• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).
• DVD-R/W diskdzini
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).
• DVD-R/W diskdzini
5. Pielikums
67
Specifikācijas
Prasības (ieteicamās)
Operētājsistēma
Windows Server® 2012
CPU
Brīva vieta cietajā
diskā
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 vai jaunāka versija ir minimālā prasība visām Windows operētājsistēmām.
• Programmatūru var instalēt lietotāji, kuriem ir administratora tiesības.
• Šī ierīce ir saderīga ar Windows Terminal Services.
Sistēmā Mac
Operētājsistēma
Prasības (ieteicams)
CPU
• Intel® procesori
RAM
Brīva HDD vieta
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz vai ātrāks Power PC G4/
G5
Mac OS X 10.6
• Intel® procesori
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 ~ 10.9
• Intel® procesori
2 GB
4 GB
5. Pielikums
68
Specifikācijas
Linux
Vienumi
Prasības
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Operētājsistēma
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Brīva HDD vieta
1 GB (2 GB)
5. Pielikums
69
Specifikācijas
4
Tīkla vide
Tikai bezvadu sistēmas modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
Lai ierīci lietotu kā tīkla ierīci, tajā ir jāiestata tīkla protokoli. Tālāk esošajā tabulā ir redzamas ierīces atbalstītās tīkla vides.
Vienumi
Tīkla interfeiss
Specifikācijas
• 802.11b/g/n bezvadu LAN ( tikai M202xW)
• Windows Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/8/Server 2008 R2
Tīkla operētājsistēma
• Dažādas Linux OS
• Mac OS X 10.5 ~ 10.9
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Tīkla protokoli
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standarta TCP/IP drukāšana (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Bezvadu drošība
• Autentifikācija: atvērta sistēma, Koplietota atslēga, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Šifrēšana: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Pielikums
70
Normatīvā informācija
Šī ierīce ir konstruēta parastai darba videi un licencēta ar vairākiem
normatīvajiem paziņojumiem.
Izmantojot šo produktu, vienmēr jāievēro tālāk izklāstītie galvenie
piesardzības pasākumi, lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un
ievainojumu gūšanas risku.
5
Paziņojums par lāzera drošību
Printeris ir licencēts ASV saskaņā ar Veselības un sociālo lietu ministrijas
21. federālo noteikumu kodeksa 1. punkta J apakšpunktā I (1) klases lāzera
izstrādājumiem noteiktajām prasībām, un citās vietās tas ir licencēts kā I
klases lāzera izstrādājums saskaņā ar IEC 60825-1: 2007
I klases lāzera produkti netiek uzskatīti par kaitīgiem. Lāzera sistēma un
printeris ir izstrādāta, lai pilnībā novērstu cilvēka piekļuvi radiācijas
starojumam, kas pārsniedz I klases līmeni, normālas darbības, lietotāja
veiktas tehniskās apkopes vai noteiktās apkalpošanas laikā.
Brīdinājums
Nekad nelietojiet printeri, kā arī neveiciet tā apkopi, ja no lāzera/skenera
ierīces ir noņemts aizsargvāks. Atstarotais stars, lai arī neredzams, var
kaitēt acīm.
6
Ozona nekaitīgums
Šī izstrādājuma ozona emisijas rādītājs ir zem 0,1
miljondaļām. Tā kā ozons ir smagāks par gaisu, glabājiet
produktu labi ventilētā vietā.
5. Pielikums
71
Normatīvā informācija
7
9
Enerģijas taupītājs
Tikai Ķīnu
Šajā printerī ir iestrādāta uzlabota enerģijas taupīšanas
tehnoloģija, kas mazina enerģijas patēriņu, kad printeris
netiek izmantots aktīvas ekspluatācijas režīmā.
Ja printeris nesaņem datus ilgāku laiku, enerģijas patēriņš
tiek automātiski samazināts.
ENERGY STAR un ENERGY STAR preču zīme ir ASV
reģistrētas zīmes.
Tīmekļa vietne: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Plašāku informāciju par ENERGY STAR programmu sk.
http://www.energystar.gov
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
ENERGY STAR sertificētiem modeļiem uz ierīces būs
ENERGY STAR uzlīme. Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir
ENERGY STAR sertificēta.
;SUHVV0
;SUHVV0:
賉帞
賉帞
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
蜷筨愤竖爮襔*%
8
Otrreizējā pārstrāde
Veiciet šī izstrādājuma iepakojuma otrreizējo pārstrādi vai
utilizāciju videi nekaitīgā veidā.
5. Pielikums
72
Normatīvā informācija
Informācija, kas attiecas tikai uz ASV
10
Šī izstrādājuma pareiza utilizācija (Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu direktīva)
(Attiecas uz valstīm, kurās tiek izmantotas
atkritumu šķirošanas sistēmas)
Utilizējiet nevajadzīgo elektroniku, nododot to otrreizējās pārstrādes
uzņēmumā. Lai atrastu tuvāko otrreizējās pārstrādes punktu, dodieties uz
mūsu tīmekļa vietni:www.samsung.com/recyclingdirect vai zvaniet (877)
278 - 0799
11
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas
liecina, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram,
lādētāju, austiņas, USB vadu) pēc to kalpošanas laika beigām
nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu
iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada
nekontrolēta atkritumu utilizācija, lūdzu, nošķiriet minētos
priekšmetus no cita veida atkritumiem un nodrošiniet to otrreizējo
pārstrādi atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu
otrreizējo izmantošanu.
Kalifornijas štata 65. ierosinājuma brīdinājums
(tikai ASV)
Lietotājiem, kas šo ierīci izmanto mājsaimniecībā, jāsazinās ar savu
mazumtirgotāju, no kura tie iegādājušies šo izstrādājumu, vai vietējo
pašvaldību, lai uzzinātu, kur un kā šos priekšmetus var nogādāt
otrreizējai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.
Biznesa lietotājiem jāsazinās ar savu piegādātāju un jāpārlasa
pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem otrreizējai
pārstrādei paredzētiem rūpnieciskajiem atkritumiem.
5. Pielikums
73
Normatīvā informācija
12
•
Pieslēdzot iekārtu rozetei, kurā strāva atšķiras no strāvas rozetē, kam
pieslēgts uztvērējs.
•
Lūdzot palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio un TV tehniķim.
Radioviļņu starojums
ASV Federālās komunikāciju komisijas (FCC)
informācija lietotājam
Izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav skaidri apstiprinājis par atbilstību
atbildīgais ražotājs, var liegt lietotājam tiesības ekspluatēt iekārtu.
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ekspluatācijā jāievēro tālāk
minētie divi nosacījumi:
•
Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
•
Šai ierīcei jāpieņem jebkurš traucējums, tostarp traucējums, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
Šis aprīkojums ir testēts un ir atzīts par tādu, kas atbilst robežvērtībām,
kuras noteiktas attiecībā uz B klases digitālajām ierīcēm, atbilstoši FCC
noteikumu 15. daļai. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu
pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā vidē. Šis
aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas
nav uzstādīts un netiek lietots saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus
traucējumus radiokomunikācijā. Tomēr nav garantijas, ka šādi traucējumi
neradīsies attiecīgajā vidē. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus traucējumus radio
vai televīzijas uztveršanā (to var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu),
lietotājs var mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākus
no tālāk minētajiem pasākumiem:
•
Mainot antenas virzienu un atrašanās vietu.
•
Palielinot attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
Kanādas noteikumi par radio traucējumiem
Šī digitālā ierīce nepārsniedz B klasei noteiktos ierobežojumus attiecībā uz
radio trokšņu emisiju no digitālām ierīcēm, ko paredz Kanādas ražošanas
un zinātnes standarts ICES-003 traucējumus radošām ierīcēm “Digitālās
ierīces”.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Pielikums
74
Normatīvā informācija
13
Amerikas Savienotās Valstis
Federālā komunikāciju komisija (FCC)
Šīs ierīces ekspluatācijā jāievēro divi tālāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce
nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkurš
saņemtais traucējums, tostarp traucējums, kas var izraisīt nevēlamu ierīces
darbību.
Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas šo
ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks zaudētas
tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar ražotāju.
Apzināta starojuma avotu izmantošana atbilstoši
Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. nodaļai
Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa
ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas
2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas
ierīces. Lai pārbaudītu, vai sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas
marķējumu.
FCC Paziņojums par bezvadu LAN izmantošanu:
Uzstādot un ekspluatējot šo raidītāja un antenas kombināciju,
uzstādītās antenas tuvumā var tikt pārsniegta radiofrekvences
iedarbības robežvērtība 1m W/cm2. Tāpēc lietotājam vienmēr jāievēro
minimālais 20 cm attālums no antenas. Šo ierīci nedrīkst novietot
blakus citam raidītājam un raidošai antenai.
Bezvadu ierīces, kas var būt iebūvētas sistēmā, ir kvalificētas lietošanai
tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, ja uz sistēmas marķējuma ir FCC ID
numurs.
FCC ir noteikusi vispārīgas pamatnostādnes, kas paredz, ka ir jābūt 20 cm
attālumam starp ierīci un cilvēka ķermeni, lai bezvadu ierīci varētu izmantot
cilvēku tuvumā (tas neietver ekstremitātes). Šī ierīce jāizmanto vairāk nekā
20 cm attālumā no cilvēka ķermeņa, kad bezvadu ierīces ir ieslēgtas. Jauda
bezvadu ierīcei (vai ierīcēm), kas var būt iegulta(-s) printerī, ir daudz
zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi FCC.
14
Tikai Krieviju/Kazahstāna/Baltkrievija
Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai
ekspluatēt kopā ar to.
5. Pielikums
75
Normatīvā informācija
15
18
Tikai Vāciju
Atbilstošas kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotai Karalistei)
Svarīgi
16
Tikai Turcijai
Šīs ierīces strāvas kabelis ir aprīkots ar standarta (BS 1363) 13 amp
kontaktdakšu, un tai ir 13 amp drošinātājs. Kad nomaināt vai pārbaudāt
drošinātāju, jāuzliek atpakaļ pareizais 13 amp drošinātājs. Pēc tam
jānomaina drošinātāja pārsegs. Ja esat pazaudējis drošinātāja pārsegu,
neizmantojiet kontaktdakšu, kamēr neesat sagādājis citu drošinātāja
pārsegu.
Sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci.
17
Tikai taizemiešu
13 amp kontaktdakša ir Apvienotajā Karalistē visplašāk izmantotais
kontaktdakšu tips, un tai vajadzētu būt piemērotai. Tomēr dažās ēkās
(pārsvarā vecajās) nav parasto 13 amp kontaktligzdu. Jāiegādājas
piemērots kontaktdakšas adapteris. Nenoņemiet sakusušu kontaktdakšu.
Ja nogriežat sakusušu kontaktdakšu, nekavējoties atbrīvojieties no tās.
Nevar mainīt kontaktdakšas vadus un ir risks saņemt elektrošoku, ja
spraudīsiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
5. Pielikums
76
Normatīvā informācija
Svarīgs brīdinājums:
Ierīce ir jāzemē.
Strāvas kabeļa vadiem ir šāds krāsu kods:
19
Atbilstības deklarācija (Eiropas valstis)
Apstiprinājumi un sertifikāti
• Zaļš un dzeltens: zemējums
• Zils: neitrāls
• Brūns: zemspriegums
Ja strāvas kabeļa vadi neatbilst kontaktdakšā atzīmētajām krāsām,
rīkojieties šādi:
Pievienojiet zaļo un dzelteno vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “E” jeb
drošības zemējuma simbolu vai nokrāsota zaļa un dzeltena vai zaļa.
Pievienojiet zilo vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “N” vai nokrāsota
melna.
Pievienojiet brūno vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “L” vai nokrāsota
sarkana.
Kontaktdakšā, adapterī vai sadales skapī jābūt 13 amp drošinātājam.
• Ar šo Samsung Electronics paziņo, ka tā izstrādājums [M202x
series] atbilst Zemsprieguma direktīvas (2006/95/EK) un
EMS direktīvas (2004/108/EK) galvenajām prasībām un
citiem attiecīgiem noteikumiem.
• Ar šo Samsung Electronics paziņo, ka šis [M202xW series]
atbilst Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu
direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem atbilstošajiem
noteikumiem.
Paziņojumu par atbilstību var izlasīt vietnē
www.samsung.com; dodieties uz Support > Download center
un ievadiet printera (MFP) nosaukumu, lai pārlūkotu EuDoC.
1995. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva Nr. 2006/95/EC par
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas
paredzētas lietošanai zema sprieguma robežās.
1996. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva 2004/108/EC par dalībvalstu
tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.
1999. gada 9. marts: Padomes Direktīva Nr. 1999/5/EC par radioiekārtām
un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo
atzīšanu. Paziņojuma pilnu tekstu, kurā minētas atbilstošās direktīvas un
atsauces standarti, varat saņemt no sava Samsung Electronics Co., Ltd.
pārstāvja.
5. Pielikums
77
Normatīvā informācija
EK sertifikācija
Sertifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC par radioiekārtām un
telekomunikāciju termināla iekārtām (FAX)
Šo Samsung izstrādājumu Samsung ir sertificējis Viseiropas vienoto gala
iekārtu pieslēgumu publiskajam komutācijas telefonu tīklam (PSTN)
saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC. Šis izstrādājums ir konstruēts tā, lai
darbotos valstu PSTN tīklos un būtu savietojams ar Eiropas valstu PBX:
Ja radušās problēmas, iesākumā sazinieties ar Samsung Electronics Co.,
Ltd. Euro QA Lab laboratoriju.
Šis izstrādājums ir testēts atbilstīgi standartam TBR21. Lai palīdzēt
izmantot un pielietot gala iekārtu, kas atbilst šim standartam, Eiropas
Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI) ir sagatavojis ieteikumu (EG
201 121), kurā ir ietvertas piezīmes un papildu prasības, lai nodrošinātu
TBR21 gala iekārtu savietojamību ar tīklu. Šis izstrādājums ir konstruēts
saskaņā ar visām attiecīgajām šajā dokumentā ietvertajām piezīmēm un
tām pilnībā atbilst.
Eiropas radioierīču apstiprināšanas informācija
(izstrādājumiem, kas aprīkoti ar ES apstiprinātām
radioierīcēm)
Printera sistēmā, kas ir paredzēta lietošanai mājās vai birojā, var būt
iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa ierīces (radiofrekvences
(RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas 2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa
ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas ierīces. Lai pārbaudītu, vai
sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas marķējumu.
Bezvadu ierīces, kas var tikt ietvertas jūsu sistēmā, kvalificētas
izmantošanai tikai Eiropas Savienībā vai saistītajos apgabalos,
ja uz sistēmas etiķetes atrodams CE apzīmējums.
Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas printerī, ir daudz
zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi Eiropas Komisija
R&TTE direktīvā.
Eiropas valstis, kas kvalificētas saskaņā ar bezvadu
ierīču apstiprinājumiem:
ES valstis
Eiropas valstis, kurās noteikti lietošanas ierobežojumi:
ES
EEZ/EBTA valstis
Pašlaik nav ierobežojumu
5. Pielikums
78
Normatīvā informācija
20
Paziņojumi par atbilstību normatīvajiem aktiem
Ieteikumi par bezvadu ierīču lietošanu
Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa
ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas
2,4 GHz/5 GHz joslā. Šajā sadaļā ir sniegts vispārīgs pārskats par
nosacījumiem, kas jāņem vērā bezvadu ierīces ekspluatācijā.
Papildu ierobežojumi, brīdinājumi un svarīga informācija, kas attiecas uz
atsevišķām valstīm, ir uzskaitīta konkrēto valstu (vai valstu grupu) sadaļās.
Šajā sistēmā iekļautās bezvadu ierīces ir kvalificētas izmantošanai tikai
tajās valstīs, kas identificētas ar radioierīču apstiprinājuma apzīmējumiem
uz sistēmas novērtējuma marķējuma. Ja valsts, kurā izmantosit bezvadu
ierīci, nav iekļauta sarakstā, sazinieties ar vietējo radioierīču
apstiprināšanas aģentūru, lai uzzinātu, kādas ir prasības. Bezvadu ierīces
tiek stingri reglamentētas, un to izmantošana var nebūt atļauta.
Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas šajā printerī, ir daudz
zemāka par pašlaik zināmajām RF iedarbības robežvērtībām. Tā kā
bezvadu ierīces (kas var būt iegultas šajā printerī) izstaro mazāk enerģijas,
nekā ir atļauts radiofrekvenču drošības standartos un ieteikumos, ražotājs
uzskata, ka šo ierīču izmantošana ir droša. Neatkarīgi no jaudas līmeņa
jāuzmanās, lai pēc iespējas mazinātu cilvēku saskari ar šīm ierīcēm to
parastās darbības laikā.
Atbilstoši vispārējiem norādījumiem parastais attālums starp ierīci un
ķermeni, izmantojot ierīci ķermeņa tuvumā, ir 20 cm (tas neietver
ekstremitātes). Kad ir ieslēgtas bezvadu ierīces un notiek pārraide, šī ierīce
ir jāizmanto vairāk nekā 20 cm attālumā no ķermeņa.
Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai
ekspluatēt kopā ar to.
Dažos apstākļos ir vajadzīgi bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi.
Visbiežāko ierobežojumu piemēri ir minēti tālāk.
Radiofrekvenču bezvadu sakari var radīt traucējumus komerciālo
gaisa kuģu iekārtu darbībā. Pašreizējie aviācijas noteikumi
paredz, ka bezvadu ierīcēm lidojuma laikā ir jābūt izslēgtām. IEEE
802.11 (zināms arī kā bezvadu tīkls Ethernet) un Bluetooth sakaru
ierīces ir tādu ierīču piemēri, kuras nodrošina bezvadu sakarus.
Vidēs, kur bezvadu ierīču darbība var radīt citu ierīču vai dienestu
darbības traucējumus, būt kaitīga vai tiek uzskatīta par kaitīgu, to
izmantošana var būt ierobežota vai aizliegta. Lidostas, slimnīcas
un ar skābekli vai uzliesmojošu gāzi pildīta atmosfēra ir tikai daži
no piemēriem, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota vai
aizliegta. Kad atrodaties vidē, kurā neesat pārliecināts par
bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumiem, pirms bezvadu
ierīces izmantošanas vai ieslēgšanas prasiet atļauju attiecīgajai
iestādei.
5. Pielikums
79
Normatīvā informācija
Katrā valstī ir atšķirīgi bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumi.
Tā kā sistēma ir aprīkota ar bezvadu ierīci, tad, ieceļojot no vienas
valsts citā, ja līdzi pārvadājat sistēmu, pirms jebkuras
pārvietošanās vai ceļojuma prasiet vietējām radioierīču
apstiprināšanas iestādēm, lai tās informē par jebkādiem bezvadu
ierīču izmantošanas ierobežojumiem galamērķa valstī.
Ja iegādātā sistēma ir aprīkota ar iekšējo iegulto bezvadu ierīci,
neekspluatējiet to, līdz visi pārsegi un vāki neatrodas savā vietā un
sistēma nav pilnībā nokomplektēta.
Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas
šo ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks
zaudētas tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar
ražotāju.
Izmantojiet tikai tos draiverus, kas apstiprināti valstij, kurā ierīce
tiks izmantota. Izskatiet ražotāja nodrošināto sistēmas
atjaunošanas komplektu, vai arī sazinieties ar tehniskā atbalsta
dienestu, lai iegūtu papildinformāciju.
21
Tikai Izraēla
5. Pielikums
80
Normatīvā informācija
22
Tikai Ķīnu
5. Pielikums
81
Autortiesības
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.
Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem. Visa šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez paziņojuma.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas radušies šīs lietotāja rokasgrāmatas izmantošanas dēļ
vai saistībā ar to.
•
Samsung un Samsung logotips ir Samsung Electronics Co., Ltd. preču zīmes.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 un Windows Server 2008 R2 ir Microsoft Corporation reģistrētas prečzīmes vai prečzīmes.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android un Gmail ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai Google Inc preču zīmes.
•
Google Cloud Print ir Google Inc preču zīme.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
AirPrint un AirPrint logotips ir Apple Inc preču zīmes.
•
Visi pārējie zīmolu vai izstrādājumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku — uzņēmumu vai organizāciju — preču zīmes.
Lai iegūtu informāciju par atvērtā pirmkoda licencēm, skatiet kompaktdiskā iekļauto failu “LICENSE.txt”.
REV. 4.00
5. Pielikums
82
Lietotāja rokasgrāmata
PAPILDU
PAPILDU
Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu,
darbību un problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams.
PAMATA
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu, galvenajām darbībām
un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.
PAPILDU
1. Programmatūras instalēšana
3. Īpašas iespējas
Instalēšana sistēmā Mac
87
Augstuma pielāgošana
Pārinstalēšana sistēmā Mac
88
Drukāšanas noklusējuma iestatījumu
Instalēšana operētājsistēmā Linux
89
maiņa
Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
90
Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci 136
134
135
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana 137
2. Tīklam pievienotas ierīces
izmantošana
Drukāšana, izmantojot Mac
144
Drukāšana, izmantojot Linux
146
Noderīgas tīkla programmas
92
Vadu tīkla uzstādīšana
93
IPv6 konfigurācija
94
Piekļūšana pārvaldības rīkiem
149
Bezvadu tīkla uzstādīšana
96
Easy Capture Manager
150
Samsung Mobile Print
125
Samsung AnyWeb Print
151
Funkcija Using the NFC
126
Easy Eco Driver
152
Google Cloud Print™
128
SyncThru™ Web Service lietošana
153
AirPrint
131
Samsung Easy Printer Manager lietošana 156
4. Noderīgi pārvaldības rīki
Samsung Printer Status lietošana
159
Samsung Printer Experience izmantošana 161
84
PAPILDU
5. Traucējummeklēšana
Papīra padeves problēmas
168
Ar barošanu un kabeļa pievienošanu
saistītas problēmas
169
Drukāšanas problēmas
170
Drukāšanas kvalitātes problēmas
174
Operētājsistēmas problēmas
182
85
1. Programmatūras
instalēšana
Šajā nodaļā ir sniegtas instrukcijas, kā instalēt svarīgu un noderīgu programmatūru, ko izmantot tādā vidē, kurā
ierīce ir pievienota, izmantojot kabeli. Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot
kabeli.
• Instalēšana sistēmā Mac
87
• Pārinstalēšana sistēmā Mac
88
• Instalēšana operētājsistēmā Linux
89
• Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
90
• Ja lietojat operētājsistēmu Windows, informāciju par ierīces draivera instalēšanu
skatiet "Draivera lokāla instalēšana" 23. lpp.
• Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118 collām).
Instalēšana sistēmā Mac
1
2
3
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
9
10
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
11
Noklikšķiniet uz pogas Add Printer, lai izvēlētos printeri, un
pievienojiet to savam printeru sarakstam.
12
Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
Atlasiet USB Connected Printer, kas atrodams Printer
Connection Type, un noklikšķiniet uz Continue.
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
1. Programmatūras instalēšana
87
Pārinstalēšana sistēmā Mac
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet
atkārtoti.
1
Atveriet mapi Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Lai atinstalētu printera programmatūru, noklikšķiniet uz Continue.
Pārbaudiet izdzēšamo programmu un noklikšķiniet uz Uninstall.
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
Kad atinstalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
Ja ierīce jau ir pievienota, dzēsiet to programmā Print Setup Utility vai
Print & Fax.
1. Programmatūras instalēšana
88
Instalēšana operētājsistēmā Linux
Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē
Linux programmatūras pakotnes (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
1
Vienotā Linux draivera instalēšana
8
9
10
11
Kad instalēšana pabeigta, palaidiet drukāšanas utilītu (atveriet
System > Administration > Printing vai programmā Terminal
izpildiet komandu “system-config-printer”).
Noklikšķiniet uz pogas Add.
Atlasiet savu printeri.
Noklikšķiniet uz pogas Forward un pievienojiet to savai sistēmai.
Lai instalētu ierīces programmatūru, jāpiesakās kā galvenajam
lietotājam (root). Ja neesat galvenais lietotājs, sazinieties ar sistēmas
administratoru.
1
2
3
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
4
5
6
Izvelciet pakotnes saturu.
7
Turpiniet ar instalēšanu.
Iekopējiet Unified Linux Driver pakotni savā sistēmā.
Atveriet programmu Terminal, tad atveriet mapi, kurā iekopējāt
pakotni.
Pārvietojiet uz mapi uld.
Izpildiet komandu “./install.sh” (ja neesat pieteicies saknes līmenī,
izpildiet komandu ar “sudo” kā “sudo ./install.sh”)
1. Programmatūras instalēšana
89
Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet
atkārtoti.
1
2
3
4
Atveriet programmu Terminal.
Atveriet mapi uld, kas izvilkta no Unified Linux Driver pakotnes.
Izpildiet komandu “./uninstall.sh” (ja neesat pieteicies saknes
līmenī, izpildiet komandu ar “sudo” kā “sudo ./uninstall.sh”)
Turpiniet ar instalēšanu.
1. Programmatūras instalēšana
90
2. Tīklam pievienotas
ierīces izmantošana
Šajā nodaļā ir sniegtas detalizētas instrukcijas, kā iestatīt tīklam pievienotu ierīci un tās programmatūru.
• Noderīgas tīkla programmas
92
• Vadu tīkla uzstādīšana
93
• IPv6 konfigurācija
94
• Bezvadu tīkla uzstādīšana
96
• Samsung Mobile Print
125
• Funkcija Using the NFC
126
• Google Cloud Print™
128
• AirPrint
131
Atbalstītās papildu ierīces un funkcijas var būt atkarīgas no modeļa (sk. "Atsevišķu
modeļu funkcijas" 6. lpp).
Noderīgas tīkla programmas
Ir pieejamas vairākas programmas, kas ļauj tīkla vidē viegli uzstādīt tīkla
iestatījumus. Ir iespējams pārvaldīt vairākas ierīces tīklā, it īpaši tīkla
administratoram.
• Pirms izmantojat tālāk minētās programmas, iestatiet IP adresi.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6. lpp).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Šis ir tīmeklī pieejams ierīces pārvaldības risinājums tīklu administratoriem.
SyncThru™ Web Admin Service nodrošina efektīvu tīkla ierīču pārvaldību
un ļauj attāli pārraudzīt tīkla ierīces un novērst ar tām saistītās problēmas
no jebkuras vietas, kur ir uzņēmuma piekļuve internetam.
•
Lejupielādējiet šo programmu no vietnes http://
solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Web Service
Tīkla ierīcē iegultais tīmekļa serveris ļauj veikt šādus uzdevumus (sk. "IPv6
adreses konfigurēšana" 95. lpp):
•
Skatīt informāciju par izejmateriāliem un to statusu.
•
Pielāgot ierīces iestatījumus.
•
konfigurēt tīkla parametrus, kas nepieciešami, lai ierīce izveidotu
savienojumu ar dažādām tīkla vidēm;
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
92
Vadu tīkla uzstādīšana
3
Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana
Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt tīkla konfigurācijas
atskaiti, kurā redzami ierīces pašreizējie tīkla iestatījumi. Tas palīdz iestatīt
tīklu.
•
Turiet nospiestu vadības paneļa pogu
10 sekundēm.
(WPS) ilgāk par
Izmantojot šo tīkla konfigurācijas atskaiti, var uzzināt ierīces MAC adresi
un IP adresi.
Piemēram:
•
MAC adrese: 00:15:99:41:A2:78
•
IP adrese: 165.254.192.192
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
93
IPv6 konfigurācija
IPv6 tiek pareizi atbalstīts tikai operētājsistēmā Windows Vista vai
jaunākā versijā.
IPv6 tīkla vidē izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai izmantotu IPv6 adresi.
4
5
6
7
Vietnes kreisajā rūtī noklikšķiniet uz TCP/IPv6.
Lai aktivizētu IPv6, atzīmējiet izvēles rūtiņu IPv6 Protocol.
Noklikšķiniet uz pogas Apply.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.
4
No programmas SyncThru™ Web Service
IPv6 aktivizēšana
1
Sistēmā Windows piekļūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram,
Internet Explorer. Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz
Aiziet.
2
Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi,
jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk
redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
3
•
ID: admin
•
Password: sec00000
• Varat iestatīt arī DHCPv6.
• Lai iestatītu IPv6 adresi manuāli:
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Manual Address. Pēc tam tiek aktivizēts
tekstlodziņš Address/Prefix. Ievadiet pārējo adreses daļu
(piemēram, 3FFE:10:88:194::AAAA. “A” ir heksadecimālais cipars
no 0 līdz 9 un no A līdz F).
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, augšējā izvēļņu
joslā novietojiet kursoru virs Settings un pēc tam noklikšķiniet uz
Network Settings.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
94
IPv6 konfigurācija
IPv6 adreses konfigurēšana
1
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, kas
atbalsta IPv6 adresēšanu kā vietrādi URL.
2
Tīkla konfigurācijas atskaitē atlasiet kādu no IPv6 adresēm (Linklocal Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual
Address) (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 93. lpp).
3
•
Link-local Address: paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese
sākas ar FE80).
•
Stateless Address: tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta
IPv6 adrese.
•
Stateful Address: DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.
•
Manual Address: lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.
Ievadiet IPv6 adreses (piemēram: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresēm ir jābūt kvadrātiekavās [ ].
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
95
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta bezvadu tīklu. Atkarībā no modeļa
bezvadu tīkls var nebūt pieejams (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 6.
lpp).
Belaidžio tinklo pavadinimas ir tinklo slaptažodis
Bezvadu tīkliem ir nepieciešama lielāka drošība, tāpēc, pirmoreiz iestatot
piekļuves punktu, tīklam tiek izveidots tīkla nosaukums (SSID), izmantotās
drošības veids un tīkla parole. Pirms turpināt ierīces uzstādīšanu
sazinieties ar savu tīkla administratoru par šo informāciju.
5
Darba sākšana
Informācija par tīkla tipu
Parasti starp datoru un ierīci vienlaicīgi var būt tikai viens savienojums.
Infrastruktūras režīms
Šī ir vide, kuru galvenokārt izmanto mājās un mājas vai
mazu uzņēmumu birojos. Šis režīms izmanto piekļuves
punktu, lai sazinātos ar bezvadu ierīci.
Ekspromta režīms
Šis režīms neizmanto piekļuves punktu. Bezvadu dators
un bezvadu ierīce lieto tiešās saziņas režīmu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
96
Bezvadu tīkla uzstādīšana
6
Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem
Varat iestatīt bezvadu sistēmas iestatījumus, izmantojot ierīci vai datoru. Tālāk redzamajā tabulā izvēlieties iestatīšanas paņēmienu.
Atkarībā no modeļa vai valsts atsevišķi bezvadu tīkla instalēšanas veidi var nebūt pieejami.
Iestatīšanas paņēmiens
Savienošanas metode
No datora
Apraksts un atsauces
Operētājsistēmas Windows lietotājiem — skat. "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli" 102.
lpp.
Operētājsistēmas Windows lietotājiem — skat. "Piekļuves punkts bez USB kabeļa (ieteicams)"
105. lpp.
Ar piekļuves punktu
• Sistēmas Mac lietotājiem jāskata "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli" 111. lpp.
• Sistēmas Mac lietotājiem jāskata "Piekļuves punkts bez USB kabeļa (ieteicams)" 114. lpp
Ierīces vadības panelī
• Sk. "Savienojuma izveide PBC režīmā" 100. lpp.
• Sk. "Savienojuma izveide PIN režīmā" 100. lpp.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
97
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Iestatīšanas paņēmiens
Bez piekļuves punkta
Savienošanas metode
No datora
Apraksts un atsauces
Operētājsistēmas Windows lietotājiem — skat. "Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli" 108.
lpp.
Sistēmas Mac lietotājiem jāskata "Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli" 116. lpp.
Wi-Fi Direct iestatīšana
Sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 120. lpp.
• Ja bezvadu sistēmas iestatīšanas vai draiveru instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu novēršanu (sk. "Problēmu novēršana"
121. lpp).
• Noteikti iestatiet piekļuves punktu paroli. Ja neiestatīsit piekļuves punktu paroli, šie punkti var tikt pakļauti nelegālai piekļuvei no nezināmām ierīcēm,
tostarp datoriem, viedtālruņiem un printeriem. Paroles iestatījumus skatiet piekļuves punktu lietotāja norādījumos.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
98
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Sava savienojuma veida izvēle
7
WPS pogas izmantošana
Pastāv divas metodes, kā izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu
Ja jūsu ierīce un piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta WiFi Protected Setup™(WPS), bezvadu tīkla iestatījumus var ērti konfigurēt,
uz vadības paneļa nospiežot pogu
(WPS) un neizmantojot datoru.
• Ja vēlaties izmantot bezvadu tīklu infrastruktūras režīmā, atvienojiet
no ierīces tīkla kabeli. Pogas WPS (PBC) izmantošana vai PIN koda
ievadīšana datorā, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu (vai
bezvadu maršrutētāju), atšķiras atkarībā no izmantotā piekļuves
punkta (vai bezvadu maršrutētāja). Skatiet lietotā piekļuves punkta
(vai bezvadu maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
• Lietojot WPS pogu bezvadu tīkla iestatīšanai, iespējams, tiks mainīti
drošības iestatījumi. Lai nepieļautu to, bloķējiet WPS opciju
pašreizējiem bezvadu drošības iestatījumiem. Opcijas nosaukums
var atšķirties atkarībā no lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu
maršrutētāja).
tīklu, izmantojot vadības paneļa pogu
(WPS).
Metode Push Button Configuration (PBC) ļauj izveidot savienojumu starp
ierīci un bezvadu tīklu, nospiežot vai nu ierīces vadības paneļa pogu
(WPS), vai arī Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) iespējotā piekļuves punkta
(vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).
Metode Personal Identification Number (PIN) palīdz izveidot
savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) ievadot sniegto PIN
informāciju.
Ierīces rūpnīcas noklusējuma režīms ir PBC , kuru ieteicams izmantot
parastai bezvadu tīkla videi.
Sagatavojamie elementi
•
Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Tīkla dators (tikai PIN režīmā)
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
99
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Savienojuma izveide PBC režīmā
1
Nospiediet un 2–4 sekundes turiet vadības paneļa pogu
līdz gaismas diode sāk ātri mirgot.
Savienojuma izveide PIN režīmā
(WPS),
1
Gatavības režīmā vairāk nekā desmit sekundes turiet nospiestu
Ierīce sāk savienojuma izveidi ar bezvadu tīklu. Gaismas diode lēni
mirgos aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsit piekļuves punkta (vai
bezvadu maršrutētāja) PBC pogu.
2
Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS
(PBC).
vadības paneļa pogu
3
(WPS).
Varat atrast savas ierīces PIN kodu.
2
a WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).
b Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots,
WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
Ir jāizdrukā tīkla konfigurācijas atskaite kopā ar PIN kodu (sk. "Tīkla
konfigurācijas atskaites drukāšana" 93. lpp).
Nospiediet un turiet uz vadības paneļa pogu
(WPS) vairāk nekā
četras sekundes, līdz statusa gaismas diode paliek ieslēgta.
Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu
maršrutētāju).
3
Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku
CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu
bezvadu tīklu.
Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu
ciparu PIN kods.
Aptuveni divas minūtes indikators mirgos lēni, līdz ievadīsit astoņu
ciparu PIN kodu.
WPS gaismas diode mirgo tālāk norādītajā secībā:
a WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).
b Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots,
WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
4
Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku
CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu
bezvadu tīklu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
100
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Savienojuma atkārtota izveide ar tīklu
Tīkla savienojuma pārtraukšana
Kad bezvadu funkcija ir deaktivizēta, ierīce vēlreiz automātiski mēģinās
izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju),
izmantojot iepriekš lietotos bezvadu savienojuma iestatījumus un adresi.
Lai pārtrauktu bezvadu tīkla savienojumu, nospiediet un vairāk nekā divas
Šādos gadījumos ierīce automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar
bezvadu tīklu.
• Ierīce izslēgsies un vēlreiz ieslēgsies.
sekundes turiet vadības paneļa pogu
(WPS).
•
Ja Wi-Fi tīkls ir dīkstāves režīmā: Ierīce tiek uzreiz atvienota no
bezvadu tīkla, un WPS gaismas diode vairs nedeg.
•
Ja Wi-Fi tīkls tiek lietots: Kamēr ierīce gaida pašreizējā darba
pabeigšanu, WPS gaismas diode mirgo ātri. Tad bezvadu tīkls tiek
automātiski atvienots un WPS gaismas diode izslēdzas.
• Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) tiks izslēgts un vēlreiz
ieslēgts.
Savienojuma izveides procesa atcelšana
Lai atceltu bezvadu tīkla savienojuma izveides funkciju, ja ierīcei ir izveidots
savienojums ar bezvadu tīklu, nospiediet un atlaidiet vadības paneļa pogu
(Ieslēgšana/izslēgšana). Lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar
bezvadu tīklu, uzgaidiet 2 minūtes.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
101
Bezvadu tīkla uzstādīšana
8
Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu
Windows
3
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Saīsne uz programmu Samsung Easy Wireless Setup bez
kompaktdiska: Ja esat vienreiz instalējis printera diskdzini, varat piekļūt
programmai Samsung Easy Wireless Setup, neizmantojot
kompaktdisku (skatiet "Piekļūšana pārvaldības rīkiem" 149. lpp).
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli
•
Sagatavojamie elementi
•
Piekļuves punkts
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
Infrastruktūras tīkla izveide
1
2
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā
Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt >
Lietojumprogrammas un meklējiet Palaist. Ierakstiet
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet Run
Setup.exe.
4
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.
Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.
Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
102
Bezvadu tīkla uzstādīšana
5
6
Atlasiet Wireless network connection ekrānā Printer Connection
Type. Tad noklikšķiniet uz Next.
Ekrānā Are you setting up your printer for the first time? atlasiet
Yes, I will set up my printer's wireless network. Pēc tam
noklikšķiniet uz Next.
7
Ekrānā Select the Wireless Setup Method atlasiet Using a USB
cable. Tad noklikšķiniet uz Next.
8
Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties
izmantojamā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet Next.
Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet No, My printer is
already connected to my network.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
103
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ja nevarat atrast vajadzīgā tīkla nosaukumu, vai arī, ja vēlaties manuāli
iestatīt bezvadu konfigurāciju, noklikšķiniet uz Advanced Setting.
Ja piekļuves punktam ir drošības iestatījumi, tiek parādīts bezvadu tīkla
drošības logs.
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID
(SSID ir reģistrjutīgs).
Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network
Password).
• Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai
autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš
koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga
(parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura
tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
9
Ja printeris atbalsta Wi-Fi Direct, parādīsies šāds ekrāns.
Noklikšķiniet uz Next.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
104
Bezvadu tīkla uzstādīšana
• Opcija Wi-Fi Direct parādās ekrānā tikai tad, ja jūsu printeris atbalsta
šo funkciju.
• Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt
iestatīt Wi-Fi Direct (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 120. lpp).
• Wi-Fi Direct Name: Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces
modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes.
• Password setting ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64
rakstzīmes.
10
Kad bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta, atvienojiet USB kabeli no
datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.
11
12
Atlasiet instalējamos komponentus.
Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
Piekļuves punkts bez USB kabeļa (ieteicams)
Sagatavojamie elementi
•
Datorā, kurā instalēta operētājsistēma Windows 7 vai jaunāka versija,
darbojas Wi-Fi un piekļuves punkts (maršrutētājs).
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
Bezvadu tīkla iestatīšanas laikā ierīce izmanto datora bezvadu LAN.
Savienojuma izveide ar internetu var nebūt iespējama.
Infrastruktūras tīkla izveide
1
2
Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
105
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
4
Atlasiet Wireless network connection ekrānā Printer Connection
Type. Tad noklikšķiniet uz Next.
5
Ekrānā Are you setting up your printer for the first time? atlasiet
Yes, I will set up my printer's wireless network. Pēc tam
noklikšķiniet uz Next.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
•
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā
Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt >
Lietojumprogrammas un meklējiet Palaist. Ierakstiet
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet Run
Setup.exe.
3
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Tad noklikšķiniet uz Next.
Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet No, my printer is
already connected tomy network.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
106
Bezvadu tīkla uzstādīšana
6
Ekrānā Select the Wireless Setup Method atlasiet Using a direct
wireless connection. Tad noklikšķiniet uz Next.
Pat ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai tās jaunāka
versija, nevarēsit izmantot šo funkciju, ja dators neatbalsta bezvadu
tīklu. Iestatiet bezvadu tīklu, izmantojot USB kabeli (sk. "Piekļuves
punkts, izmantojot USB kabeli" 102. lpp).
Ja parādās turpmāk redzamais ekrāns
vadības paneļa pogu (WPS).
7
8
2 minūšu laikā nospiediet
Kad pabeigta bezvadu tīkla iestatīšana, noklikšķiniet uz Next.
Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
107
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu
savienojumu starp ierīci un datoru, ja, iestatīsit ekspromta bezvadu tīklu,
izpildot tālāk aprakstītās vienkāršās darbības.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
•
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā
Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt >
Lietojumprogrammas un meklējiet Palaist. Ierakstiet
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Sagatavojamie elementi
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Windows
1
2
Operētājsistēmai Windows 8
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet Run
Setup.exe.
3
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.
Ieslēdziet datoru un bezvadu tīkla ierīci.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
108
Bezvadu tīkla uzstādīšana
4
Atlasiet Wireless network connection ekrānā Printer Connection
Type. Tad noklikšķiniet uz Next.
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet vajadzīgo SSID
nosaukumu (SSID ir reģistrjutīgs).
• Operation Mode: izvēlieties Ad-hoc.
• Channel: Atlasiet kanālu (Auto Setting vai no 2412 MHz līdz
2467 MHz).
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
5
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
Ekrānā Are you setting up your printer for the first time? atlasiet
Yes, I will set up my printer's wireless network. Pēc tam
noklikšķiniet uz Next.
Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet No, my printer is
already connected tomy network.
6
Ekrānā Select the Wireless Setup Method atlasiet Using a USB
cable. Tad noklikšķiniet uz Next.
7
Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu
tīklu saraksts. Spiediet Advanced Setting.
Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla
drošības logs.
Autentifikācijai atlasiet Open System vai Shared Key un noklikšķiniet
uz Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir
drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam.
WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes
datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
109
Bezvadu tīkla uzstādīšana
8
Tiek parādīts logs, kurā ir redzams bezvadu tīkla iestatījums.
Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz Next.
Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla
konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā
DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā,
ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla
iestatījumam arī ir jābūt Static.
Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla
iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu
statisko IP adresi.
• DHCP metodei
Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā
Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda
Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas
metodi uz Receive IP address automatically (DHCP).
- IP adrese: 169.254.133.43
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla
masku).
- Vārteja: 169.254.133.1
9
Tiek parādīts logs Wireless Network Setting Complete.
Noklikšķiniet uz Next.
10
Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no
datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.
11
Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.
• Static metodei
Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā
Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts Static. Ja tas rāda
DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un
citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.
Piemēram:
Ja datora tīkla informācija ir šāda:
- IP adrese: 169.254.133.42
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0
Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
110
Bezvadu tīkla uzstādīšana
9
Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Mac
3
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Sagatavojamie elementi
•
Piekļuves punkts
•
Tīklam pievienots printeris
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
111
Bezvadu tīkla uzstādīšana
10
Atlasiet Configuration of Wireless network sadaļā Printer
Connection Type un noklikšķiniet uz Continue.
11
Ja parādās ekrāns Wireless Settings, izvēlieties Using a USB
cable un noklikšķiniet uz Next.
Ja ekrāns neparādās, dodieties uz 15. soli.
12
Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties
izmantojamā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet Next.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
112
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ja bezvadu tīkla konfigurāciju iestatāt manuāli, noklikšķiniet uz
Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID
(SSID ir reģistrjutīgs).
• Opcija Wi-Fi Direct parādās ekrānā tikai tad, ja jūsu printeris atbalsta
šo funkciju.
• Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai
autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš
koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga
(parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura
tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
Tiek parādīts logs, kurā ir redzams bezvadu tīkla iestatījums.
Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz Next.
• Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt
iestatīt Wi-Fi Direct (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 120. lpp).
• Wi-Fi Direct Name: Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces
modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes.
• Password setting ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64
rakstzīmes.
14
Tiek parādīts logs Wireless Network Setting Complete.
Noklikšķiniet uz Next.
15
Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no
datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
Ja piekļuves punktam ir aktivizēta drošība, tiek parādīts bezvadu tīkla
drošības logs.
Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network
Password).
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
113
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Piekļuves punkts bez USB kabeļa (ieteicams)
Sagatavojamie elementi
•
Mac datorā, kurā instalēta operētājsistēma Mac OS 10.7 vai jaunāka
versija, darbojas Wi-Fi un piekļuves punkts (maršrutētājs).
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
3
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
•
4
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
114
Bezvadu tīkla uzstādīšana
10
Atlasiet Configuration of Wireless network sadaļā Printer
Connection Type un noklikšķiniet uz Continue.
11
Ja parādās ekrāns Wireless Settings, izvēlieties Using a direct
wireless connection un noklikšķiniet uz Next.
Ja ekrāns neparādās, dodieties uz 13. soli.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
115
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli
Ja parādās turpmāk redzamais ekrāns
2 minūšu laikā nospiediet
vadības paneļa pogu (WPS).
Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu
savienojumu starp ierīci un datoru, ja iestatīsit ekspromta bezvadu tīklu,
izpildot zemāk aprakstītās vienkāršās darbības.
Sagatavojamie elementi
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Mac
1
2
12
13
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Kad pabeigta bezvadu tīkla iestatīšana, noklikšķiniet uz Next.
Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
116
Bezvadu tīkla uzstādīšana
3
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Atlasiet Configuration of Wireless network sadaļā Printer
Connection Type un noklikšķiniet uz Continue.
11
Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu
tīklu saraksts. Spiediet Advanced Setting.
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
10
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
117
Bezvadu tīkla uzstādīšana
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet SSID nosaukumu
(SSID ir reģistrjutīgs).
• Operation Mode: izvēlieties Ad-hoc.
• Channel: Izvēlieties kanālu (Auto Setting vai no 2412 MHz līdz
2467 MHz).
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla
drošības logs.
Autentifikācijai atlasiet Open System vai Shared Key un noklikšķiniet
uz Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir
drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam.
WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes
datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.
12
Tiek parādīts logs, kurā ir redzami bezvadu tīkla iestatījumi.
Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz Next.
Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla
konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā
DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā,
ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla
iestatījumam arī ir jābūt Static.
Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla
iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu
statisko IP adresi.
• DHCP metodei
Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā
Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda
Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas
metodi uz Receive IP address automatically (DHCP).
• Static metodei
Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā
Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts Static. Ja tas rāda
DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un
citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.
Piemēram,
Ja datora tīkla informācija ir šāda:
- IP adrese: 169.254.133.42
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0
Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
118
Bezvadu tīkla uzstādīšana
- IP adrese: 169.254.133.43
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla
masku).
- Vārteja: 169.254.133.1
13
Kad parādās logs, kurā tiek apstiprināts tīkla kabeļa savienojums,
atvienojiet tīkla kabeli un noklikšķiniet uz Next.
10
Wi-Fi tīkla aktivizēšana/deaktivizēšana
1
Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet
ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.
2
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer,
Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces
jauno IP adresi.
Ja tīkla kabelis pievienots, konfigurējot bezvadu tīklu, ierīce,
iespējams, netiks atpazīta.
14
15
Piemēram,
Bezvadu tīkls izveido savienojumu atbilstoši tīkla konfigurācijai.
Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta,
noklikšķiniet uz Quit.
Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces
draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. "Instalēšana
sistēmā Mac" 87. lpp).
3
SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet
uz Login.
4
Ierakstiet ID un Password, tad noklikšķiniet uz Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Network Settings.
6
Noklikšķiniet uz Wireless > Custom.
Varat arī aktivizēt/deaktivizēt Wi-Fi tīklu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
119
Bezvadu tīkla uzstādīšana
11
Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai
No datora, kurš pievienots ar USB kabeli (ieteicams)
•
Kad draivera instalēšana pabeigta, var iestatīt programmu Samsung
Easy Printer Manager un veikt funkcijas Wi-Fi Direct režīma maiņu.
„Wi-Fi Direct“ – tai paprastai nustatomas tiesioginio spausdintuvo ir „Wi-Fi
Direct“ atpažįstančio mobiliojo prietaiso, kuris užtikrina gerą ryšį ir geresnį
duomenų pralaidumą negu specialiojo tinklo režimas, prijungimo būdas.
Naudodami „Wi-Fi Direct“ prie „Wi-Fi Direct“ tinklo galite prijungti savo
spausdintuvą, tuo pat metu prijungdami prie prieigos taško, taip pat galite
naudoti laidinį tinklą ir „Wi-Fi Direct“ tinklą vienu metu, kad skirtingi
naudotojai galėtų spausdinti dokumentus tiek laidiniame, tiek ir „Wi-Fi
Direct“ tinkle.
• Per mobilųjį prietaisą, naudojantį „Wi-Fi Direct“, prie interneto jungtis
negalite.
• Atbalstīto protokolu saraksts var būt atšķirīgs no ierīcei pieejamā;
Wi-Fi Direct tīkli NEATBALSTA IPv6, tīkla filtrēšanu, IPSec, WINS
un SLP pakalpojumu.
Programma Samsung Easy Printer Manager pieejama tikai
operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem.
-
Izvēlnē Sākt izvēlieties Programmas vai Visas programmas >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
▪
Wi-Fi Direct On/Off: lai iespējotu, izvēlieties On.
▪
Device Name: ievadiet printera nosaukumu, lai bezvadu tīklā
atrastu savu printeri. Pēc noklusējuma ierīces nosaukums ir
modeļa nosaukums.
▪
IP Address: ievadiet printera IP adresi. Šī IP adrese tiek
izmantota tikai lokālajam tīklam, nevis infrastruktūras vadu vai
bezvadu tīklam. Ieteicams lietot noklusējuma lokālo IP adresi
(funkcijai Wi-Fi Direct paredzētā printera noklusējuma lokālā IP
adrese ir 192.168.3.1).
▪
Group Owner: aktivizējiet šo opciju, lai piešķirtu printeri Wi-Fi
Direct grupas īpašniekam. Opcija Group Owner darbojas tāpat
kā bezvadu piekļuves punkts. Ieteicams aktivizēt šo opciju.
• Vienu metu prie „Wi-Fi Direct“ galima prijungti iki keturių mobiliųjų
prietaisų.
Wi-Fi Direct iestatīšana
Varat iespējot funkciju Wi-Fi Direct kādā no tālāk minētajiem veidiem.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
120
Bezvadu tīkla uzstādīšana
▪
Network Password: Ja printerim ir izvēlēta opcija Group
Owner, citu mobilo ierīču pievienošanai printerim ir
nepieciešama Network Password. Tinklo slaptažodį galite
konfigūruoti ir patys arba įsiminkite esamą tinklo slaptažodį,
kuris buvo generuotas pagal numatytąją nuostatą.
12
Problēmu novēršana
Problēmas uzstādīšanas vai draivera
instalēšanas laikā
Mobilās ierīces iestatīšana
•
Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas printerī, skatiet savas mobilās ierīces
lietotāja rokasgrāmatu, lai iestatītu tās funkciju Wi-Fi Direct.
•
Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas nepieciešams lejupielādēt mobilās
drukāšanas lietojumprogrammu (piemēram: Samsung Mobile printer),
lai drukātu no sava viedtālruņa.
• Kad esat atradis printeri, kam vēlaties pievienoties no mobilās
ierīces, atlasiet to, un sāks mirgot printera gaismas diode.
Nospiediet printera WPS pogu, un printeris tiks pievienots mobilajai
ierīcei.
• Jeigu mobilusis prietaisas neatpažįsta WPS, turite ne spausti WSP
mygtuką, o įvesti spausdintuvo tinklo slaptažodį.
Printers Not Found
•
Iespējams, ierīce nav ieslēgta. Ieslēdziet datoru un ierīci.
•
Ierīce un dators nav savienoti ar USB kabeli. Savienojiet ierīci un
datoru, izmantojot USB kabeli.
•
Įrenginys nepalaiko belaidžio tinklo. Pārbaudiet komplektācijā
iekļautajā programmatūras kompaktdiskā pieejamo ierīces lietotāja
rokasgrāmatu un sagatavojiet bezvadu tīkla ierīci.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Ierīce nevar atrast jūsu izvēlēto vai ievadīto tīkla nosaukumu (SSID).
Pārbaudiet tīkla nosaukumu (SSID) piekļuves punktā un mēģiniet
vēlreiz izveidot savienojumu.
•
Piekļuves punkts nav ieslēgts. Ieslēdziet piekļuves punktu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
121
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Connecting Failure - Invalid Security
•
Nav pareizi konfigurēta drošība. Pārbaudiet piekļuves punktā un ierīcē
konfigurētos drošības iestatījumus.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Dators nesaņem signālu no ierīces. Pārbaudiet USB kabeli un ierīces
barošanu.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Ierīce ir pievienota, izmantojot vadu tīkla kabeli. Atvienojiet no ierīces
vadu tīkla kabeli.
Ja drukāšana DHCP režīmā nenotiek, problēmu, iespējams, rada
automātiski nomainītā IP adrese. Salīdziniet ierīces un printera porta IP
adresi.
Kā salīdzināt:
1 Izdrukājiet sava printera tīkla informācijas pārskatu un tad
pārbaudiet IP adresi (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana"
93. lpp).
2 Pārbaudiet printera porta adresi no sava datora.
a Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
• Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju)
atlasiet Meklēt > Iestatījumi.
b Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
Connecting Failure - Assigning the IP address
• Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
• Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai
bezvadu maršrutētājam) un ierīcei.
PC Connection Error
•
Konfigurētā tīkla adrese nevar izveidot savienojumu starp datoru un
ierīci.
-
c
d
DHCP tīkla videi
Ierīce automātiski saņem IP adresi (DHCP), ja datoram ir
konfigurēts DHCP.
e
f
• Izmantojot Windows 7/ Windows 8, atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
Operētājsistēmā Windows XP/2003/2008/Vista noklikšķiniet uz
Rekvizīti.
Izmantojot Windows 7/ Windows 8 vai Windows Server 2008 R2,
konteksta izvēlnēs atlasiet Printer properties.
Ja vienumam Printera rekvizīti ir pievienota zīme ►, varat
izvēlēties citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
Noklikšķiniet uz cilnes Ports.
Noklikšķiniet uz pogas Konfigurēt portu...
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
122
Bezvadu tīkla uzstādīšana
g Pārbaudiet, vai Printera nosaukums vai IP adrese: ir tīkla
konfigurācijas lapā iekļautā IP adrese.
3 Ja printera porta IP adrese nesakrīt ar tīkla informācijas pārskatā
norādīto, nomainiet to.
Ja porta IP nomaiņai vēlaties izmantot programmatūras
instalēšanas kompaktdisku, izveidojiet savienojumu ar tīkla printeri.
Tad atkārtoti pievienojiet IP adresi.
-
Static tīkla videi
Ierīce izmanto statisko adresi, ja dators ir konfigurēts statiskas
adreses izmantošanai.
Citas problēmas
Ja problēmas rodas ierīces lietošanas laikā tīklā, pārbaudiet tālāk minēto:
Lai iegūtu informāciju par piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju),
skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
•
Jūs nevarat vienlaicīgi iespējot vadu un bezvadu tīklus.
•
Iespējams, ka nav ieslēgts dators, piekļuves punkts (vai bezvadu
maršrutētājs) vai ierīce.
•
Pārbaudiet bezvadu sakaru uztveramību ap ierīci. Ja maršrutētājs
atrodas tālu no ierīces vai ir kāds šķērslis, var būt problēmas ar signāla
saņemšanu.
•
Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai
bezvadu maršrutētājam), ierīcei un datoram. Dažreiz strāvas
izslēgšana un atkārtota ieslēgšana var atjaunot tīkla sakarus.
•
Pārbaudiet, vai ugunsmūra programmatūra (V3 vai Norton) nebloķē
sakarus.
Piemēram:
Ja datora tīkla informācija ir šāda:
▪
IP adrese: 169.254.133.42
▪
Apakštīkla maska: 255.255.0.0
Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:
▪
IP adrese: 169.254.133.43
▪
Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla
masku).
▪
Vārteja: 169.254.133.1
Ja dators un ierīce ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam, kur to
meklējot nevar atrast, iespējams, sakarus bloķē ugunsmūra
programmatūra. Skatiet programmatūras lietotāja rokasgrāmatu, lai
uzzinātu, kā to izslēgt, un vēlreiz mēģiniet meklēt ierīci.
•
Pārbaudiet, vai ierīces IP adrese ir piešķirta pareizi. IP adresi var
pārbaudīt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
123
Bezvadu tīkla uzstādīšana
•
•
Pārbaudiet, vai piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir
konfigurēti drošības iestatījumi (parole). Ja tam ir parole, sazinieties ar
piekļuves punkta (vai bezvadu tīkla) administratoru.
Pārbaudiet ierīces IP adresi. Instalējiet ierīces draiveri un mainiet
iestatījumus, lai savienotu ierīci ar tīklu. DHCP raksturlielumu dēļ
piešķirtā IP adrese var mainīties, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu
vai ja piekļuves punkts tiek atiestatīts.
Kai prieigos taške (arba belaidžiame maršrutizatoriuje) konfigūruojate
DHCP serverį. užregistruokite gaminio MAC adresą. Tad varēsit
vienmēr izmantot IP adresi, kas iestatīta kopā ar MAC adresi. Jūs galite
identifikuoti įrenginio MAC adresą, atspausdinę tinklo konfigūracijos
ataskaitą (žr. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 93. lpp).
•
Pārbaudiet bezvadu tīkla vidi. Iespējams, savienojumu ar tīklu nevar
izveidot infrastruktūras vidē, kurā pirms savienojuma izveides ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) ir jāievada lietotāja
informācija.
•
Šī ierīce atbalsta tikai IEEE 802.11 b/g/n un Wi-Fi. Citi bezvadu
savienojumi (piemēram, Bluetooth) netiek atbalstīti.
•
Kad lietojat ekspromta režīmu tādās operētājsistēmās kā Windows
Vista, iespējams, bezvadu savienojuma iestatījums ir jāiestata katru
reizi, kad lietojat bezvadu ierīci.
•
Samsung bezvadu tīkla ierīcēs infrastruktūras režīmu un ekspromta
režīmu nevar lietot vienlaicīgi.
•
Ierīce atrodas bezvadu tīkla darbības diapazonā.
•
Ierīce ir jānovieto vietā, kur bezvadu signālu nebloķē priekšmeti.
Noņemiet starp bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju)
un ierīci esošus lielus metāla priekšmetus.
Pārbaudiet, vai starp ierīci un bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu
maršrutētāju) neatrodas stabi, sienas vai atbalsta kolonnas, kurās ir
metāls vai betons.
•
Nenovietojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, jo tās var traucēt
bezvadu signāla uztveršanu.
Bezvadu signālam var traucēt daudzas ierīces, tostarp mikroviļņu
krāsnis un dažas Bluetooth ierīces.
•
Mainot piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) konfigurāciju,
vēlreiz jāiestata bezvadu tīkls.
•
Caur Wi-Fi Direct var pieslēgt maksimāli 3 ierīces.
•
Ja Wi-Fi Direct ON, šis printeris atbalstīs tikai IEEE 802.11 b/g.
•
Ja piekļuves punkts iestatīts tikai darbam ar standartu 802.11n,
savienojums ar jūsu printeri, iespējams, netiks izveidots.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
124
Samsung Mobile Print
13
14
Lietojumprogrammas Samsung Mobile Print
lejupielāde
Kas ir Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print ir bezmaksas lietojumprogramma, kas ļauj
lietotājiem izdrukāt fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas tieši no
viedtālruņa vai planšetdatora. Lietojumprogramma Samsung Mobile Print
ir saderīga gan ar viedtālruņiem, kuros instalēta operētājsistēma Android
un iOS, gan ar iPod Touch un planšetdatoru. Šī lietojumprogramma izveido
savienojumu starp mobilo ierīci un tīklam pieslēgtu Samsung printeri vai
bezvadu printeri, izmantojot Wi-Fi piekļuves punktu. Jauna draivera
instalēšana vai tīkla konfigurācijas iestatījumu maiņa nav nepieciešama —
instalējiet lietojumprogrammu Samsung Mobile Print un tā automātiski
noteiks saderīgus Samsung printerus. Bez fotoattēlu, tīmekļa lapu un PDF
failu izdrukāšanas tiek atbalstīta arī skenēšana. Jeigu turite „Samsung“
daugiafunkcį spausdintuvą, nuskaitykite bet kurį dokumentą JPG, PDF arba
PNG formatu greitai ir paprastai dokumento peržiūrai savo mobiliajame
prietaise.
Lai lejupielādētu Samsung Mobile Print, savā mobilajā ierīcē dodieties uz
lietojumprogrammu veikalu (Samsung Apps, Play Store, App Store) un
meklējiet “Samsung Mobile Print.” Lai atrastu Apple ierīces datorā, varat
apmeklēt arī iTunes.
15
Atbalstītās mobilās operētājsistēmas
•
Android OS 2.1 vai jaunāka
•
iOS 4.0 vai jaunāka
16
Atbalstītās ierīces
•
iOS 4.0 vai jaunāka: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 vai jaunāka: Galaxy sērija un Android mobilās ierīces
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
125
Funkcija Using the NFC
Ar NFC (Near Field Communication) printeri varat drukāt/skenēt tieši no
mobilā tālruņa, vienkārši turot savu mobilo tālruni virs printera NFC
atzīmes. Nav nepiecieams instalēt printera draiveri vai izveidot
savienojumu ar piekļuves punktu. Jums vajadzīgs tikai mobilais tālrunis,
kas atbalsta NFC. Lai varētu izmantot šo funkciju, mobilajā tālrunī jābūt
instalētai lietojumprogrammai Samsung Mobile Print.
• Atkarībā no mobilā tālruņa pārsega materiāla NFC atpazīšana var
nenotikt pareizi.
• Atkarībā no lietotā mobilā tālruņa pārraides ātrums var būt atšķirīgs.
18
Drukāšana
1
Pārbaudiet, vai mobilajā tālrunī ir iespējota NFC funkcija NFC un WiFi Direct, bet printerī — Wi-Fi Direct (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana"
120. lpp).
2
Turiet mobilā tālruņa NFC antenu (parasti atrodas mobilā tālruņa
aizmugurē) virs printera NFC (
) atzīmes.
Uzgaidiet dažas sekundes, līdz tiek palaista lietojumprogramma
Samsung Mobile Print.
17
Prasības
•
Jābūt ieslēgtai funkcijai NFC un Wi-Fi Direct, mobilajā tālrunī, kurā
darbojas operētājsistēma Android OS 4.0 vai jaunāka, jābūt instalētai
lietojumprogrammai Mobile Print.
Tikai tad, ja mobilajā tālrunī instalēta operētājsistēma Android OS 4.1
vai jaunāka versija, aktivizējot NFC funkciju, tiks automātiski iespējota
arī funkcija Wi-Fi Direct. Lai izmantotu NFC funkciju, ieteicams
atjaunināt tālruņa operētājsistēmu uz Android OS 4.1 vai jaunāku
versiju.
•
Printeris ar iespējotu Wi-Fi Direct funkciju. Wi-Fi Direct funkcija ir
iespējota pēc noklusējuma.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
126
Funkcija Using the NFC
• Dažos mobilajos tālruņos NFC antena var neatrasties tālruņa
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet uz mobilā tālruņa
esošās NFC antenas atrašanās vietu.
4
Turiet mobilā tālruņa NFC antenu (parasti atrodas mobilā tālruņa
aizmugurē) virs printera NFC (
) atzīmes.
Uzgaidiet dažas sekundes, līdz mobilais tālrunis izveido
savienojumu ar printeri.
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
• Ja jūsu mobilajā tālrunī nav instalēta lietojumprogramma Samsung
Mobile Print, tiks automātiski izveidots savienojums ar
lietojumprogrammas Samsung Mobile Print lejupielādes lapu.
Lejupielādējiet lietojumprogrammu un mēģiniet vēlreiz.
3
Atlasiet drukājamo materiālu.
Ja nepieciešams, mainiet drukāšanas opciju, nospiežot
.
• Dažos mobilajos tālruņos NFC antena var neatrasties tālruņa
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet uz mobilā tālruņa
esošās NFC antenas atrašanās vietu.
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
5
Printeris sāk drukāt.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
127
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ ir pakalpojums, kas ļauj drukāt, izmantojot viedtālruni,
planšetdatoru vai jebkuru citu tīmeklim pievienotu ierīci. Vienkārši
reģistrējiet printerī Google kontu un varēsit sākt izmantot pakalpojumu
Google Cloud Print™. Varat drukāt dokumentu vai e-pasta ziņojumu,
izmantojot operētājsistēmu Chrome, Chrome pārlūkprogrammu vai savas
mobilās ierīces lietojumprogrammu Gmail™/Google Docs™, tādējādi jums
nevajadzēs mobilajā ierīcē instalēt printera draiveri. Papildinformāciju par
Google Cloud Print™ skatiet Google vietnē http://www.google.com/
cloudprint/learn/ vai http://support.google.com/cloudprint.
5
Noklikšķiniet uz Login vietnes SyncThru™ Web Service augšējā
labajā stūrī.
6
Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi,
jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk
redzamo noklusējuma ID un Password. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
19
Ja tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā Settings > Network
Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting jākonfigurē
starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoru.
Google konta reģistrēšana printerī
• Pārliecinieties, ka ierīce ieslēgta un pievienota vadu vai bezvadu
tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
• Vispirms jau laikus jāizveido Google konts.
1
2
3
4
Atveriet Chrome pārlūkprogrammu.
Apmeklējiet www.google.com.
7
Kad atveras logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
Noklikšķiniet uz Register.
Tiks parādīts uznirstošs apstiprinājuma logs.
Pierakstieties Google vietnē, izmantojot savu Gmail™ adresi.
Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi un nospiediet taustiņu Enter
vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
128
Google Cloud Print™
20
Ja pārlūkprogrammā iestatīta uznirstošo paziņojumu bloķēšana,
apstiprinājuma logs netiks parādīts. Iestatiet, lai vietnē tiktu rādīti
uznirstošie paziņojumi.
10
11
Noklikšķiniet uz Finish printer registration.
Drukāšana, izmantojot Google Cloud Print™
Drukāšana atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas vai izmantotās
ierīces. Varat redzēt to lietojumprogrammu sarakstu, kas atbalsta
pakalpojumu Google Cloud Print™.
Noklikšķiniet uz Manage your printers.
Pārliecinieties, ka printeris ieslēgts un pievienots vadu vai bezvadu
tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
Sarakstā parādīsies ierīces, kas piemērotas Google Cloud Print™
izmantošanai.
Drukāšana, izmantojot mobilās ierīces
lietojumprogrammu
Turpmāk aprakstītās darbības ir Android mobilajā tālrunī instalētās
lietojumprogrammas Google Docs™ lietošanas paraugs.
1
Instalējiet savā mobilajā ierīcē lietojumprogrammu Cloud Print.
Ja jums nav šīs lietojumprogrammas, lejupielādējiet to no
lietojumprogrammu veikala, piemēram, Android Market vai App Store.
2
3
Mobilajā ierīcē atveriet lietojumprogrammu Google Docs™.
Pieskarieties izdrukājamā dokumenta opciju pogai
.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
129
Google Cloud Print™
4
5
6
7
Pieskarieties sūtīšanas pogai
Pieskarieties pogai Cloud Print
.
.
Ja vēlaties, iestatiet drukāšanas opcijas.
Pieskarieties Click here to Print.
Drukāšana, izmantojot Chrome
pārlūkprogrammu
Turpmāk aprakstītās darbības ir Chrome pārlūkprogrammas izmantošanas
piemērs.
1
2
3
Palaidiet Chrome.
4
5
6
Noklikšķiniet uz Drukāt. Tiek parādīta jauna drukāšanas cilne.
Atveriet izdrukājamo dokumentu vai e-pasta ziņojumu.
Pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz
uzgriežņatslēgas ikonas
.
Atlasiet Print with Google Cloud Print.
Noklikšķiniet uz pogas Drukāt.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
130
AirPrint
AirPrint funkciju var izmantot tikai AirPrint sertificētas ierīces. Lai to
uzzinātu, apskatiet, vai uz ierīces iesaiņojuma kastes ir Air-Print
sertificēta zīme.
AirPrint ļauj drukāt bezvadu režīmā tieši no iPhone, iPad un iPod
touch, kurā darbojas iOS jaunākā versija.
21
AirPrint iestatīšana
4
Ierakstiet ID un Password, tad noklikšķiniet uz Login. Ierakstiet
tālāk redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Settings > Network Settings.
6
Noklikšķiniet uz Raw TCP/IP, LPR, IPP vai mDNS .
Varat iespējot IPP vai mDNS protokolu.
Lai izmantotu funkciju AirPrint, jūsu ierīcē nepieciešams Bonjour(mDNS)
un IPP protokols. Funkciju AirPrint varat iespējot, izmantojot kādu no tālāk
norādītajiem paņēmieniem.
1
2
Pārbaudiet, vai ierīcei pievienota tīklam.
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer,
Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces
jauno IP adresi.
Piemēram:
3
Noklikšķiniet uz Login vietnes SyncThru™ Web Service augšējā
labajā stūrī.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
131
AirPrint
22
Drukāšana, izmantojot AirPrint
Piemēram, iPad rokasgrāmatā ir šādi norādījumi:
1
Atveriet izdrukājamo e-pasta ziņojumu, fotoattēlu, tīmekļa lapu vai
dokumentu.
2
3
Pieskarieties darbības ikonai (
4
Pieskarieties pogai Drukāt. Veiciet drukāšanu.
).
Atlasiet sava printera draivera nosaukumu un opciju izvēlni, lai
veiktu iestatījumus.
Drukāšanas darba atcelšana: Lai atceltu drukāšanas darbu vai
skatītu drukāšanas kopsavilkumu, vairākuzdevumu apgabalā
noklikšķiniet uz izdrukas centra ikonas (
). Varat izdrukas centrā
noklikšķināt uz Cancel.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
132
3. Īpašas iespējas
Šajā nodaļā ir izskaidrotas īpašas drukāšanas funkcijas.
• Augstuma pielāgošana
134
• Drukāšanas noklusējuma iestatījumu maiņa
135
• Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci
136
• Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
137
• Drukāšana, izmantojot Mac
144
• Drukāšana, izmantojot Linux
146
Šajā nodaļā izklāstītās procedūras galvenokārt attiecas uz operētājsistēmu Windows 7.
Augstuma pielāgošana
Drukāšanas kvalitāti ietekmē atmosfēras spiediens, kas tiek noteikts,
izmantojot ierīces atrašanās vietas augstumu virs jūras līmeņa. Tālāk
sniegtā informācija ietver padomus par ierīces iestatīšanu, lai nodrošinātu
labāko iespējamo drukāšanas kvalitāti.
Pirms iestatāt augstuma vērtību, nosakiet augstumu virs jūras līmeņa
ierīces atrašanās vietā.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
•
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
Operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem — sk. "Device Settings"
158. lpp.
Ja ierīce ir savienota ar tīklu, augstumu var iestatīt, izmantojot
SyncThru™ Web Service (sk. "SyncThru™ Web Service lietošana"
153. lpp).
3. Īpašas iespējas
134
Drukāšanas noklusējuma iestatījumu maiņa
1
Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
•
2
3
4
Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Iestatījumi.
Ja vēlaties mainīt katra drukāšanas darba iestatījumus, dariet to logā
Drukāšanas preferences.
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
•
Izmantojot Windows 7/ Windows 8, atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
atlasiet Drukāšanas preferences.
Izmantojot Windows 7/ Windows 8 vai Windows Server 2008 R2,
konteksta izvēlnēs atlasiet Drukāšanas preferences.
Ja sadaļai Drukāšanas preferences ir pievienota zīme ►, var atlasīt
citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
5
6
Mainiet iestatījumus katrā cilnē.
Noklikšķiniet uz OK.
3. Īpašas iespējas
135
Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci
1
Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
•
2
3
4
Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Iestatījumi.
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
•
Izmantojot Windows 7/ Windows 8, atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
Atlasiet savu ierīci.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces ikonas un atlasiet
Iestatīt kā noklusējuma printeri.
Izmantojot Windows 7/ Windows 8 vai Windows Server 2008 R2, ja
Iestatīt kā noklusējuma printeri ir ►, varat atlasīt citus printera
draiverus, kas pievienoti atlasītajam printerim.
3. Īpašas iespējas
136
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
• XPS printera draiveris: tiek izmantots, lai drukātu XPS faila
formātu.
1
Logā Drukāt atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt failā.
2
3
Noklikšķiniet uz Drukāt.
- XPS printera draiveri var instalēt tikai Windows Vista vai jaunākā
operētājsistēmā.
- Ja XPS darbs netiek drukāt, jo printerim trūkst atmiņas, uzstādiet
papildu atmiņu.
- Modeļiem, kas nodrošina XPS draiveri Samsung vietnē http://
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un
lejupielādes.
1
Drukāšana failā (PRN)
Dažreiz drukas dati būs jāsaglabā kā fails.
Ievadiet mērķa ceļu un faila nosaukumu, pēc tam noklikšķiniet uz
OK.
Piemēram, c:\Temp\file name.
Ja ierakstīsiet tikai faila nosaukumu, fails tiks automātiski saglabāts
mapē Mani dokumenti, Dokumenti un iestatījumi vai Lietotāji.
Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai
lietojumprogrammas, kuru lietojat.
3. Īpašas iespējas
137
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
2
Informācija par īpašām printera funkcijām
Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.
Lai izmantotu printera draivera nodrošināto funkciju priekšrocības, noklikšķiniet uz Rekvizīti vai uz Preferences lietojumprogrammas logā Drukāt, lai
mainītu drukāšanas iestatījumus. Ierīces nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces.
• Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
• Atlasiet Help vai logā noklikšķiniet uz pogas
"Palīdzības izmantošana" 38. lpp).
Elements
Multiple Pages per Side
, vai arī nospiediet tastatūras pogu F1 un noklikšķiniet uz opcijas, par kur vēlaties iegūt informāciju (skat.
Apraksts
Atlasa lappušu skaitu, ko drukāt uz vienas papīra loksnes. Lai uz vienas loksnes drukātu vairāk nekā vienu lapu, tiek samazināts
lapu lielums un tās tiek izkārtotas jūsu norādītajā secībā. Varat izdrukāt līdz pat 16 lappusēm uz vienas lapas.
3. Īpašas iespējas
138
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Elements
Poster Printing
Apraksts
Drukā vienas lapas dokumentu uz 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) vai 16 (Poster 4x4) papīra loksnēm ar mērķi salīmēt tās kopā
un izveidot vienu plakāta formāta dokumentu.
Atlasiet vērtību Poster Overlap. Norādiet Poster Overlap milimetros vai collās, atlasot radiopogu cilnes Basic augšējā labajā
stūrī, lai atvieglotu lapu salīmēšanu.
Drukā dokumentu uz abām papīra loksnes pusēm un izkārto lapas tā, lai pēc izdrukas papīru varētu salocīt uz pusēm un izveidot
brošūru.
Booklet Printinga
8
9
Ja vēlaties izveidot brošūru, jādrukā uz Letter, Legal, A4, US Folio vai Oficio formāta apdrukājamā materiāla.
Booklet Printing opcija nav pieejama visiem papīra izmēriem. Lai skatītu pieejamos papīra formātus, cilnē Paper atlasiet
pieejamo papīra formāta opciju Size.
Ja atlasīsiet nepieejamu papīra izmēru, šī opcija var tikt automātiski atcelta. Atlasiet tikai pieejamu papīru (papīru bez
zīmes
vai ).
3. Īpašas iespējas
139
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Elements
Apraksts
Drukā uz abām papīra loksnes pusēm (abpusējā drukāšana).
• Šo funkciju var lietot ar Letter, Legal, A4, US Folio vai Oficio formāta papīru.
• Ja ierīcei nav divpusējās drukāšanas bloka, drukas darbs jāveic manuāli. Ierīce vispirms izdrukā katru otro dokumenta
lapu. Pēc tam datorā parādās ziņojums.
• Ieteicams drukāt uz abām īpašā apdrukājamā materiāla pusēm, piemēram, uzlīmēm, aploksnēm vai bieza papīra. Tas
var radīt papīra iestrēgšanu vai sabojāt ierīci.
Double-sided Printing
(Manual)a
• Long Edge: Šis režīms ir parastais izkārtojums, kas tiek izmantots grāmatu iesiešanai.
• Short Edge: Šis režīms ir parastais izkārtojums, kas tiek izmantots kalendāriem.
Paper Options
Maina dokumenta lielumu, lai tas uz drukātās lapas būtu lielāks vai mazāks, ievadot procentuālu attiecību, pār kādu palielināt vai
samazināt dokumentu.
3. Īpašas iespējas
140
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Elements
Apraksts
Watermark
Ūdenszīmju opcija ļauj drukāt tekstu pāri esošam dokumentam. To var izmantot, ja vēlaties, piemēram, pāri pirmajai lapai vai
visām dokumenta lapām diagonāli uzdrukāt lielus pelēkus burtus, kas veido uzrakstu “MELNRAKSTS” vai “KONFIDENCIĀLS”.
Watermark
a Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
c Ievadiet teksta ziņojumu lodziņā Watermark Message.
Varat ievadīt līdz pat 256 rakstzīmēm. Ziņojums parādās priekšskatījuma logā.
(Ūdenszīmes izveide)
Watermark
(Ūdenszīmes rediģēšana)
Watermark
(Ūdenszīmes dzēšana)
a
b
c
d
e
Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
Atlasiet rediģējamo ūdenszīmi sarakstā Current Watermarks un mainiet ūdenszīmes ziņojumu un opcijas.
Noklikšķiniet uz Update, lai saglabātu izmaiņas.
Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
a
b
c
d
Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
Atlasiet dzēšamo ūdenszīmi Current Watermarks sarakstā un noklikšķiniet uz Delete.
Noklikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
3. Īpašas iespējas
141
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Elements
Apraksts
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izmantojat PCL/XPS printera draiveri (sk. "Programmatūra" 6. lpp).
Overlaya
Pārklājums ir teksts un/vai attēli, kas tiek glabāti datora cietajā diskā (HDD) īpašā failu formātā un ko var drukāt uz jebkura
dokumenta. Pārklājumus bieži izmanto veidlapu papīra vietā. Tā vietā, lai izmantotu, iepriekš apdrukātu veidlapu, varat izveidot
pārklājumu, kas ietver precīzi to pašu informāciju, kas norādīta veidlapā. Lai izdrukātu vēstuli ar uzņēmuma iespiedveidlapu,
ierīcē nav jāievieto iepriekš izdrukātas iespiedveidlapas loksne — vienkārši drukājiet iespiedveidlapas pārklājumu uz sava
dokumenta.
Lai izmantotu lappuses pārklājumu, jāizveido jauns lappuses pārklājums ar jūsu logotipu vai attēlu.
• Pārklājuma dokumenta izmēram jābūt tādam pašam kā ar pārklājumu apdrukājamā dokumenta izmēram. Neizveidojiet
pārklājumu ar ūdenszīmi.
• Pārklājuma dokumenta izšķirtspējai ir jābūt tādai pašai kā dokumentam, kuru drukāsit ar pārklājumu.
Overlay
(Jauna lappuses
pārklājuma izveide)
a
b
c
d
Lai saglabātu dokumentu kā pārklājumu, atveriet Drukāšanas preferences
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced un atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Text. Parādās logs Edit Overlay.
Logā Edit Overlay noklikšķiniet uz Create.
Loga Saglabāt kā lodziņā File name ievadiet nosaukumu, kurā ir līdz astoņām rakstzīmēm. Vajadzības gadījumā atlasiet
galamērķa ceļu (noklusējums ir C:\Formover).
e Noklikšķiniet uz Save. Nosaukums parādās sarakstā Overlay List.
f Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
Fails netiek drukāts. Tas tiek saglabāts datora cietajā diskā.
3. Īpašas iespējas
142
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Elements
Overlay
(Lappuses pārklājuma
lietošana)
Overlay
(Lappuses pārklājuma
dzēšana)
Apraksts
a Noklikšķiniet uz cilnes Advanced.
b Atlasiet vēlamo pārklājumu nolaižamajā sarakstā Text.
c Ja vajadzīgais pārklājuma fails neparādās nolaižamajā sarakstā Text, sarakstā izvēlieties Edit... un noklikšķiniet uz Load.
Atlasiet pārklājuma failu, ko vēlaties izmantot.
Ja vajadzīgo pārklājuma failu esat saglabājis ārējā avotā, varat arī ielādēt failu, kad piekļūstat logam Atvērt.
Kad esat izvēlējies failu, noklikšķiniet uz Atvērt. Fails parādās lodziņā Overlay List un ir pieejams drukāšanai. Atlasiet
pārklājumu lodziņā Overlay List.
d Vajadzības gadījumā atzīmējiet lodziņu Confirm Page Overlay When Printing. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, katru reizi, kad
iesniedzat dokumentu drukāšanai, parādās paziņojuma logs, kurā tiek prasīts apstiprināt pārklājuma drukāšanu uz šī
dokumenta.
Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta un ir izvēlēts pārklājums, tas automātiski tiek drukāts ar dokumentu.
e Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Drukāt tiek aizvērts.
a
b
c
d
e
f
Logā Printing Preferences noklikšķiniet uz cilnes Advanced.
Atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Text.
Atlasiet dzēšamo pārklājumu lodziņā Overlay List.
Noklikšķiniet uz Delete.
Kad parādās apstiprinājuma ziņojuma logs, noklikšķiniet uz Yes.
Noklikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts. Varat dzēst lappušu pārklājumus, ko vairs neizmantojat.
a. Šī opcija nav pieejama, izmantojot XPS draiveri.
3. Īpašas iespējas
143
Drukāšana, izmantojot Mac
4
Printera iestatījumu maiņa
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.
3
Dokumenta drukāšana
Ja drukājat, izmantojot sistēmu Mac, jāpārbauda printera draivera
iestatījumi katrā izmantotajā lietojumprogrammā. Lai veiktu drukāšanu,
izmantojot sistēmu Mac, veiciet tālāk minētās darbības:
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra formātu, orientāciju, mērogu un citas opcijas, un
pārliecinieties, vai ir izvēlēta jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz OK.
4
5
6
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (dažās
lietojumprogrammās Document Setup).
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File. Ierīces
nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā
no lietotās ierīces. Izņemot nosaukumu, printera rekvizītu loga struktūra ir
līdzīga tālāk parādītajai.
5
Drukāšana vairākas lappuses uz vienas loksnes
Varat izdrukāt vairāk nekā vienu lappusi uz vienas papīra lapas. Šī funkcija
nodrošina izdevīgu veidu, kā drukāt melnraksta kopijas.
1
2
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File.
3
4
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Noklikšķiniet uz Print.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Nolaižamajā sarakstā Pages per Sheet atlasiet lappušu skaitu, ko
vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
Noklikšķiniet uz Print.
Ierīce drukā izvēlēto drukājamo lappušu skaitu uz vienas papīra
loksnes.
3. Īpašas iespējas
144
Drukāšana, izmantojot Mac
6
Drukāšana uz abām papīra pusēm
Ja drukājat vairāk kā 2 kopijas, iespējams, pirmā un otrā kopija tiks
izdrukāta uz vienas papīra loksnes. Ja drukājat vairāk kā 1 kopiju,
nedrukājiet uz abām papīra lapas pusēm.
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
7
Pirms drukāšanas abpusējās drukāšanas režīmā izvēlieties, kura beigu
dokumenta mala būs paredzēta iesiešanai. Ir pieejamas šādas iesiešanas
opcijas:
•
Long-Edge Binding: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto
grāmatu iesiešanai.
•
Short-Edge Binding: šī opcija ir tips, ko bieži izmanto kalendāros.
1
2
3
4
5
Palīdzības izmantošana
Noklikšķiniet uz jautājuma zīmes loga apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam uz
jebkuras tēmas, par kuru vēlaties saņemt informāciju. Tiek parādīts
uznirstošs logs ar informāciju par tās opcijas funkcijām, ko nodrošina
draiveris.
Mac lietojumprogrammas izvēlnē File atlasiet Print.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Opcijā Two-Sided atlasiet iesiešanas orientāciju.
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Noklikšķiniet uz Print, un ierīce drukās uz abām papīra pusēm.
3. Īpašas iespējas
145
Drukāšana, izmantojot Linux
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt
pieejama. Lai veiktu pāra-nepāra lappušu drukāšanu, varat arī izmantot
lp vai lpr drukāšanas sistēmu vai citas lietojumprogrammas.
8
Drukāšana no lietojumprogrammām
Ir daudzas sistēmas Linux lietojumprogrammas, kas ļauj drukāt, izmantojot
kopējo UNIX drukāšanas sistēmu (CUPS). Varat drukāt no jebkuras šādas
lietojumprogrammas.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra formātu, orientāciju un pārliecinieties, ka ir izvēlēta
jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz Apply.
4
5
6
7
8
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (dažās
lietojumprogrammās Print Setup).
9
Datņu drukāšana
Izmantojot standarta CUPS, ierīce var izdrukāt tekstu, attēlu, PDF failus
tieši no komandrindas interfeisa. Šo iespēju nodrošina CUPS lp vai lpr
utilīta. Varat izdrukāt šo failus, izmantojot turpmāk norādīto komandas
formātu.
"lp -d <printera nosaukums> -o <opcija> <faila nosaukums>"
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet savas sistēmas lp vai lpr norādījumu
lapā.
Lai drukātu, izvēlieties savu ierīci.
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Ja nepieciešams, katrā cilnē mainiet drukas opcijas.
Noklikšķiniet uz Print.
3. Īpašas iespējas
146
Drukāšana, izmantojot Linux
10
Printera rekvizītu konfigurēšana
Ir iespējams mainīt noklusējuma drukāšanas iespējas vai savienojuma
veidu, izmantojot operētājsistēmas nodrošināto drukāšanas utilītu.
1
Palaidiet drukāšanas utilītu (atveriet System > Administration >
Printing izvēlni vai programmā Terminal izpildiet komandu
“system-config-printer”).
2
3
Izvēlieties savu printeri un veiciet dubultklikšķi uz tā.
4
Noklikšķiniet uz Apply.
Mainiet noklusējuma drukāšanas iestatījumus vai savienojuma
veidu.
3. Īpašas iespējas
147
4. Noderīgi pārvaldības
rīki
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par pārvaldības rīkiem, kas nodrošināti, lai palīdzētu pilnībā izmantot visas
ierīces funkcijas.
• Piekļūšana pārvaldības rīkiem
149
• Samsung AnyWeb Print
151
• Easy Eco Driver
152
• SyncThru™ Web Service lietošana
153
• Samsung Easy Printer Manager lietošana
156
• Samsung Printer Status lietošana
159
• Samsung Printer Experience izmantošana
161
Piekļūšana pārvaldības rīkiem
Samsung nodrošina dažādus Samsung printeriem paredzētus pārvaldības
rīkus.
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas.
•
3
4
5
Sistēmā Windows 8: sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Apps(Lietotne).
Atrodiet Samsung Printers.
Sadaļā Samsung Printers varēsit redzēt instalētos pārvaldības
rīkus.
Noklikšķiniet uz izmantojamā pārvaldības rīka.
• Pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības rīkiem varat piekļūt
tieši no ekrāna Sākt, noklikšķinot uz attiecīgās rūts.
• Sistēmā Windows 8: pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības
rīkiem varat piekļūt tieši no ekrāna Sākt, noklikšķinot uz attiecīgās
rūts.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
149
Easy Capture Manager
Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
Veiciet ekrānuzņēmumu un palaidiet Easy Capture Manager, vienkārši nospiežot taustiņu Print Screen. Tagad jūs varat viegli izdrukāt savu
ekrānuzņēmumu tvertā vai rediģētā veidā.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
150
Samsung AnyWeb Print
Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
Ar šo rīku var tvert ekrānu, priekšskatīt, izgriezt un izdrukāt Windows Internet Explorer lapas daudz vieglāk nekā ar parastu programmu.
Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
4. Noderīgi pārvaldības rīki
151
Easy Eco Driver
Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk. "Programmatūra" 6. lpp).
Ar Easy Eco Driver var izmantot ekoloģiskā režīma funkcijas, lai pirms drukāšanas ietaupītu papīru un toneri.
Easy Eco Driver arī ļauj veikt vienkāršu rediģēšanu, piemēram, noņemt attēlus un tekstu, kā arī veikt citas darbības. Bieži lietotus iestatījumus var saglabāt
kā sākotnējos iestatījumus.
Kā lietot:
1 Atveriet drukājamo dokumentu.
2 Atveriet logu Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
3 Cilnē Favorites atlasiet Eco Printing Preview.
4 Logā noklikšķiniet uz OK > Print. Parādās priekšskatījuma logs.
5 Atlasiet opcijas, kuras vēlaties lietot dokumentā.
Lietotās funkcijas var redzēt priekšskatījumā.
6 Noklikšķiniet uz Drukāt.
Ja vēlaties palaist Easy Eco Driver katru reizi, kad veicat drukāšanu, atķeksējiet Start Easy Eco Driver before printing job izvēles rūtiņu, kas atrodas
drukāšanas iestatījumu loga Basic cilnē.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
152
SyncThru™ Web Service lietošana
• Lai lietotu pakalpojumu SyncThru™ Web Service, minimālā prasība
ir programma Internet Explorer 6,0 vai jaunāka versija.
• SyncThru™ Web Service skaidrojums šajā lietotāja rokasgrāmatā
var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
• Tikai tīkla modelim.
1
SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet
uz Login.
2
Ievadiet ID un Password, pēc tam noklikšķiniet uz Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Piekļuve programmai SyncThru™ Web Service
1
Sistēmā Windows piekļūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram,
Internet Explorer.
Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un
nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2
Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
Pieteikšanās pakalpojumā SyncThru™ Web
Service.
Pirms opciju konfigurēšanas pakalpojumā SyncThru™ Web Service jums
jāpiesakās kā administratoram. Varat lietot pakalpojumu SyncThru™ Web
Service arī nepiesakoties, taču tādā gadījumā netiks nodrošināta piekļuve
cilnei Settings un Security.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
153
SyncThru™ Web Service lietošana
2
SyncThru™ Web Service pārskats
Cilne Settings
Šī cilne ļauj iestatīt konfigurācijas, ko nodrošina ierīce un tīkls. Lai skatītu
šo cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.
•
Cilne Machine Settings: Iestata opcijas, ko nodrošina ierīce.
•
Cilne Network Settings: Parāda tīkla vides opcijas. Iestata tādas
opcijas kā TCP/IP un tīkla protokolus.
Atkarībā no ierīces modeļa dažas cilnes, iespējams, netiks parādītas.
Cilne Security
Cilne Information
Šī cilne sniedz vispārīgu informāciju par ierīci. Varat pārbaudīt ierīces
parametrus, piemēram, atlikušo tonera līmeni. Varat arī drukāt atskaites,
piemēram, kļūdu atskaites.
Šī cilne ļauj iestatīt sistēmas un tīkla drošības informāciju. Lai skatītu šo
cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.
•
System Security: Iestata sistēmas administratora informāciju, kā arī
iespējo vai atspējo ierīces funkcijas.
Network Security: Iestata IPSec un IPv4/IPv6 filtrēšanas iestatījumus.
•
Active Alerts: Parāda ierīces brīdinājumus un to nopietnību.
•
•
Supplies: Parāda izdrukāto lapu skaitu un kasetnē atlikušo tonera
daudzumu.
Cilne Maintenance
•
Usage Counters: Parāda lietošanas intensitāti pēc drukas veidiem
•
Current Settings: Parāda informāciju par ierīci un par tīklu.
Šī cilne ļauj uzturēt ierīci, jauninot programmaparatūru un iestatot e-pasta
ziņojumu sūtīšanai paredzētu kontaktinformāciju. Varat arī apmeklēt
Samsung vietni vai, atlasot izvēlni Link, lejupielādēt draiverus.
•
Print information: Izdrukā atskaites, piemēram, ar sistēmu saistītas
atskaites un atskaites par fontiem.
•
Firmware Upgrade: Jaunina ierīces programmaparatūru.
•
Contact Information: Parāda kontaktinformāciju.
•
Link: Parāda saites uz noderīgām vietnēm, kur var lejupielādēt vai
skatīt informāciju.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
154
SyncThru™ Web Service lietošana
3
Sistēmas administratora informācijas iestatīšana
Šis iestatījums ir nepieciešams, lai lietotu e-pasta paziņojumu opciju.
1
Sistēmā Windows startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram,
Internet Explorer.
Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un
nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2
3
4
Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
5
Noklikšķiniet uz Apply.
Cilnē Security atlasiet System Security > System Administrator.
Ievadiet administratora vārdu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un epasta adresi.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
155
Samsung Easy Printer Manager lietošana
4
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai
papildiespējām (sk. "Programmatūra" 6. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem (sk.
"Programmatūra" 6. lpp).
• Operētājsistēmā Windows pārlūkprogramma Internet Explorer 6.0
vai jaunāka versija ir minimālā prasība programmas Samsung Easy
Printer Manager lietošanai.
Samsung Easy Printer Manager ir lietojumprogramma, kurā vienuviet ir
apvienoti Samsung ierīces iestatījumi. Samsung Easy Printer Manager
apvieno ierīces iestatījumus, kā arī drukāšanas vides, iestatījumus/
darbības un palaišanu. Visas šīs funkcijas nodrošina iespējas ērti izmantot
savu Samsung ierīci. Samsung Easy Printer Manager nodrošina iespēju
izvēlēties divus dažādus lietotāja interfeisus: pamata lietotāja interfeisu un
papildu lietotāja interfeisu. Pārslēgties starp abiem interfeisiem ir vienkārši:
vienkārši noklikšķiniet pogu.
Informācija par Samsung Easy Printer Manager
Programmas atvēršana:
Sistēmā Windows:
Atlasiet Sākt > Programmas vai Visas programmas > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager .
•
Operētājsistēmā Windows 8: sadaļā Viedpogas atlasiet Meklēt >
Lietojumprogrammas> Samsung Printers > Samsung Easy Printer
Manager.
Sistēmā Mac
Atveriet mapi Applications > mapi Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Samsung Easy Printer Manager interfeisu veido dažādas pamatsadaļas,
kas aprakstītas turpmākajā tabulā:
4. Noderīgi pārvaldības rīki
156
Samsung Easy Printer Manager lietošana
Informācija par
printeri
Atkarībā no izmantotās operētājsistēmas ekrānuzņēmums var
atšķirties.
Šajā apgabalā ir sniegta vispārīga informācija par ierīci.
Šeit var pārbaudīt informāciju par ierīci, piemēram,
modeļa nosaukumu, IP adresi (vai porta nosaukumu),
kā arī ierīces statusu.
Varat skatīt tiešsaistes User’s Guide.
2
Poga Troubleshooting: Ja rodas kļūda, šī
poga atver problēmu novēršanas rokasgrāmatu
Troubleshooting Guide. Tādējādi lietotāja
rokasgrāmatā var tieši atvērt nepieciešamo
sadaļu.
Informācija par
lietojumprogra
mmu
Ietver saites uz papildu iestatījumiem (lietotāja
interfeisa pārslēgšana), atsvaidzināšanu, preferences
iestatījumiem, kopsavilkumu, palīdzību un
papildinformāciju.
3
1
Printeru
saraksts
Printeru saraksts parāda datorā instalētos printerus un
ar tīkla meklēšanas funkciju atrastos tīkla printerus
(tikai sistēmā Windows).
Poga
tiek izmantota, lai mainītu lietotāja
interfeisu uz papildu iestatījumu lietotāja
interfeisu (sk. "Papildu iestatījumu lietotāja
interfeisa pārskats" 158. lpp).
4. Noderīgi pārvaldības rīki
157
Samsung Easy Printer Manager lietošana
5
Ātrās saites
Parāda ātrās saites (Quick links) uz ierīces funkcijām.
Šajā sadaļā ir arī ietvertas saites uz
lietojumprogrammām papildu iestatījumos.
4
Pievienojot ierīci tīklam, tiek iespējota
programmas SyncThru™ Web Service ikona.
5
6
Satura
apgabals
Izejmateriālu
pasūtīšana
Parāda informāciju par atlasīto ierīci, atlikušo tonera
līmeni un papīru. Šī informācija atšķirsies atkarībā no
atlasītās ierīces. Dažām ierīcēm šī iespēja nav
pieejama.
Izejmateriālu pasūtīšanas logā noklikšķiniet uz pogas
Order. Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es)
tiešsaistē.
Izvēlnē atlasiet Help vai logā noklikšķiniet uz
opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.
Papildu iestatījumu lietotāja interfeisa pārskats
Papildu lietotāja interfeisu ir paredzēts izmantot personai, kas ir atbildīga
par tīkla un ierīču pārvaldību.
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
Device Settings
Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces
iestatījumus, papīra, izkārtojuma, emulācijas, tīkla un drukāšanas
informāciju.
, un tad noklikšķiniet uz
Alert Settings (tikai Windows)
Šajā izvēlnē ir iekļauti iestatījumi, kas saistīti ar brīdinājumiem par kļūdām.
•
Printer Alert: Nodrošina iestatījumus saistībā ar to, kad saņemt
brīdinājumus.
•
Email Alert: Nodrošina opcijas saistībā ar brīdinājumu saņemšanu pa
e-pastu.
•
Alert History: Parāda ar ierīci un toneri saistītu brīdinājumu vēsturi.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
158
Samsung Printer Status lietošana
Samsung Printer Status ir programma, kas pārrauga ierīces statusu un
informē par to.
Ikona
Nozīme
parastajā
• Pieejama tikai Windows lietotājiem.
Apraksts
Ierīce ir gatavības režīmā, un tai nav kļūdu vai
brīdinājumu.
• Samsung Printer Status logs un tā saturs, kas norādīts šajā lietotāja
rokasgrāmatā, var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces vai
operētājsistēmas.
Brīdinājums Ierīce ir tādā stāvoklī, kas rada kļūdas iespēju
turpmāk. Piemēram, tai var būt nepietiekama tonera
statuss, kas var izraisīt tukša tonera statusu.
• Uzziniet, kāda(-s) operētājsistēma(-s) ir saderīga(-s) ar jūsu ierīci
(sk. "Sistēmas prasības" 67. lpp).
Kļūda
Ierīce ir vismaz viena kļūda.
6
Samsung Printer Status pārskats
Ja darbības laikā rodas kļūda, to var pārbaudīt programmā Samsung
Printer Status. Instalējot ierīces programmatūru, programma Samsung
Printer Status tiek instalēta automātiski.
Programmu Samsung Printer Status var palaist arī manuāli. Dodieties uz
Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Basic > pogas Printer
Status.
Windows uzdevumjoslā parādās šādas ikonas:
Tonera līmenis
Varat skatīt atlikušā tonera līmeni tonera
kasetnē(-s). Iepriekšējā logā norādītā ierīce un
tonera kasetnes(-ņu) numuri var atšķirties
atkarībā no izmantotās ierīces. Dažām ierīcēm šī
iespēja nav pieejama.
Option
Varat iestatīt ar drukāšanas darba brīdinājumu
saistītus iestatījumus.
1
2
4. Noderīgi pārvaldības rīki
159
Samsung Printer Status lietošana
3
Order Supplies
Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es)
tiešsaistē.
User’s Guide
Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.
Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu
novēršanas rokasgrāmatu
Troubleshooting Guide. Tādējādi
lietotāja rokasgrāmatā var tieši atvērt
problēmu novēršanas sadaļu.
4
5
Close
Aizveriet logu.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
160
Samsung Printer Experience izmantošana
Samsung Printer Experience ir Samsung lietojumprogramma, kas
apvieno Samsung ierīces iestatījumus un ierīces pārvaldību vienā vietā.
Varat veikt ierīces iestatīšanu, pasūtīt materiālus, atvērt problēmu
novēršanas pamācības, apmeklēt Samsung tīmekļa vietni un apskatīt
informāciju par pieslēgto ierīci. Šī lietojumprogramma tiks automātiski
lejupielādēta no pakalpojuma Windows Store(Veikals), ja ierīce pievienota
datoram, kurā ir interneta pieslēgums.
Atkarībā no izmantotā modeļa ekrānuzņēmums var atšķirties.
7
Kas ir Samsung Printer Experience
Lai atvērtu lietojumprogrammu
Ekrānā Sākt atlasiet rūti Samsung Printer Experience (
).
Samsung Printer Experience interfeisā ir dažādas noderīgas funkcijas,
kas aprakstītas šajā tabulā:
1
Informācija par
printeri
Šajā apgabalā ir sniegta vispārīga informācija par
ierīci. Šeit var apskatīt informāciju par ierīci,
piemēram, ierīces statusu, atrašanās vietu, IP adresi,
kā arī atlikušā tonera līmeni.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
161
Samsung Printer Experience izmantošana
8
2
User Guide
Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata. Lai
lietotu šo funkciju, nepieciešams interneta
pieslēgums.
Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu
novēršanas rokasgrāmatu Troubleshooting
Guide. Tādējādi lietotāja rokasgrāmatā var
tieši atvērt problēmu novēršanas sadaļu.
Order Supplies
3
4
5
6
Visit Samsung
Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai tiešsaistē pasūtītu
jaunas tonera kasetnes. Lai lietotu šo funkciju,
nepieciešams interneta pieslēgums.
Atver Samsung printera tīmekļa vietni. Lai lietotu šo
funkciju, nepieciešams interneta pieslēgums.
Printer Settings Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus,
piemēram, ierīces iestatījumus, papīra, izkārtojuma,
emulācijas, tīkla un drukāšanas informāciju,
izmantojot SyncThru™ Web Service. Ierīcei jābūt
pieslēgtai internetam. Ja ierīce pieslēgta, izmantojot
USB kabeli, šī poga tiks atspējota.
Ierīču saraksts Skenēšanas saraksts parāda ierīces, kas atbalsta
un Pēdējais
Samsung Printer Experience. Ierīces izvēlnē varat
skenētais attēls redzēt pēdējos skenētos attēlus. Lai skenētu šeit,
ierīcei jābūt pieslēgtai internetam. Šī sadaļa
paredzēta lietotājiem, kuriem ir daudzfunkcionāli
printeri.
Printeru pievienošana/dzēšana
Ja lietojumprogrammā Samsung Printer Experience neesat pievienojis
nevienu printeri vai arī vēlaties pievienot vai dzēst printeri, izpildiet tālāk
minētos norādījumus.
Varat pievienot/dzēst tikai tīklā pievienotus printerus.
Printera pievienošana
1
Sadaļā Charms (Pamatfunkcija) atlasiet Iestatījumi.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet Samsung Printer
Experience lapā un atlasiet Iestatījumi.
2
3
Atlasiet Pievienot printeri.
Atlasiet printeri, kas jāpievieno.
Tiks parādīts pievienotais printeris.
Ja redzēsit atzīmi
, varat noklikšķināt arī uz atzīmes
pievienotu printerus.
, lai
4. Noderīgi pārvaldības rīki
162
Samsung Printer Experience izmantošana
Printera dzēšana
1
Drukāšana, izmantojot Windows 8
Sadaļā Charms (Pamatfunkcija) atlasiet Iestatījumi.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet Samsung Printer
Experience lapā un atlasiet Iestatījumi.
2
3
4
9
Atlasiet Noņemt printeri.
Atlasiet printeri, kas jāizdzēš.
Noklikšķiniet uz Jā.
Varēsit redzēt, ka izdzēstais printeris noņemts no ekrāna.
Šajā sadaļā izskaidroti parastie drukāšanas uzdevumi ekrānā Sākt.
Parastā drukāšana
1
2
3
4
Atveriet drukājamo dokumentu.
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Ierīce.
Sarakstā atlasiet savu printeri.
Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un
orientāciju.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
163
Samsung Printer Experience izmantošana
5
Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz Drukāt.
Drukas darba atcelšana
Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu
šādi:
•
Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas
(
) operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
Papildu iestatījumu atvēršana
Ekrāns var būt atšķirīgs atkarībā no ierīces modeļa vai opcijām.
Varat iestatīt papildu drukas parametrus.
1
2
3
4
Atveriet drukājamo dokumentu.
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Ierīce.
Sarakstā atlasiet savu printeri.
Noklikšķiniet uz Citi iestatījumi.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
164
Samsung Printer Experience izmantošana
Cilne Basic
Cilne Advanced
Basic
Paper settings
Šī opcija ļauj izvēlēties drukāt vairākas lapas vienā lappusē, ietaupot
materiālu.
Šī opcija ļauj iestatīt papīra izmantošanas pamata parametrus.
Eco settings
Šī opcija nodrošina dažādas dokumentu izkārtojuma izveides iespējas.
Layout settings
Šī opcija ļauj izvēlēties vairākas lapas vienā pusē, ietaupot materiālu.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
165
Samsung Printer Experience izmantošana
Cilne Security
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Ja šī cilne nav redzama vai ir atspējota, tas nozīmē, ka
funkcijas netiek atbalstītas.
Kopīgošanas funkcijas izmantošana
Samsung Printer Experience ļauj drukāt ar citām datorā instalētām
lietojumprogrammām, izmantojot kopīgošanas funkciju.
Šī funkcija ir pieejama, tikai drukājot failus šādos formātos: peg, bmp,
tiff, gif un png.
1
2
Atlasiet citā lietojumprogrammā saturu, kas jādrukā.
Sadaļā Charms (Pamatfunkcija) atlasiet Koplietot > Samsung
Printer Experience.
3
Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un
orientāciju.
4
Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz Drukāt.
Job Accounting
Šī opcija ļauj drukāt, izmantojot piešķirto atļauju.
Confidential Printing
Šī opcija tiek izmantota, lai drukātu konfidenciālus dokumentus. Lai
drukātu, lietojot šo opciju, ir jāievada parole.
4. Noderīgi pārvaldības rīki
166
5. Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.
• Papīra padeves problēmas
168
• Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas
problēmas
169
• Drukāšanas problēmas
170
• Drukāšanas kvalitātes problēmas
174
• Operētājsistēmas problēmas
182
Papīra padeves problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Papīrs iesprūst drukāšanas laikā.
Izņemiet iestrēgušo papīru.
Papīrs līp kopā.
• Pārbaudiet papīra maksimālo ietilpību teknē.
• Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo papīra tipu.
• Izņemiet papīru no teknes un pārbaudiet, vai tas ir atbilstošā stāvoklī un nav salipis.
• Mitri apstākļi var izraisīt papīra salipšanu.
Netiek padotas vairākas papīra loksnes. Teknē, iespējams, ir ievietots dažāda tipa papīrs. Ievietojiet tikai viena tipa, formāta un svara papīru.
Papīrs netiek padots iekšā ierīcē.
• Izņemiet šķēršļus no ierīces iekšpuses.
• Papīrs nav ievietots pareizi. Izņemiet papīru no teknes un ievietojiet to pareizi.
• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru.
• Papīrs ir pārāk biezs. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.
Papīrs joprojām iestrēgst.
• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru. Ja drukājat uz īpašiem materiāliem, ievietojiet tos
teknē manuāli.
• Tiek izmantots nepareizs papīra tips. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.
• Ierīces iekšpusē var būt gruži. Atveriet augšējo pārsegu un izņemiet gružus.
Aploksnes sagriežas šķībi vai netiek
padotas pareizi.
Nodrošiniet, ka papīra vadotnes ir pretim abām aploksnes malām.
5. Traucējummeklēšana
168
Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas problēmas
1
Ieslēgšana/izslēgšana
Stāvoklis
Ierīce nesaņem strāvu,
vai arī datora un ierīces savienojuma
kabelis nav savienots pareizi.
Ieteiktie risinājumi
• Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam un nospiediet vadības paneļa pogu
(Ieslēgšana/izslēgšana).
• Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna.
5. Traucējummeklēšana
169
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā.
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Ierīce nesaņem strāvu.
Pārbaudiet elektrības vada savienojumus. Pārbaudiet strāvas slēdzi un enerģijas
avotu.
Ierīce netiek atlasīta kā noklusējuma ierīce.
Atlasiet savu ierīci kā noklusējuma ierīci operētājsistēmā Windows.
Pārbaudiet, vai ierīcē:
• Nav aizvērts augšējais pārsegs. Aizveriet augšējo pārsegu.
• Iesprūdis papīrs. Atbrīvojiet iesprūdušo papīru (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā" 54. lpp).
• Nav ievietots papīrs. Ievietojiet papīru (sk. "Papīra ievietošana teknē" 28. lpp).
• Nav uzstādīta tonera kasetne. Ievietojiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Pārliecinieties, ka no tonera kasetnes ir noņemts aizsargpārsegs un loksnes (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
Ja rodas sistēmas kļūda, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Datora un ierīces savienojuma kabelis nav
savienots pareizi.
Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna (sk. "Skats no aizmugures" 19.
lpp).
Datora un ierīces savienojuma kabelis ir
bojāts.
Ja iespējams, pievienojiet kabeli citam datoram, kas darbojas pareizi, un izdrukājiet
darbu. Varat arī pamēģināt izmantot citu ierīces kabeli.
Porta iestatījums ir nepareizs.
Pārbaudiet Windows printera iestatījumus, lai pārliecinātos, ka drukāšanas darbs
tiek nosūtīts uz pareizo portu. Ja datoram ir vairāk nekā viens ports, pārliecinieties,
vai ierīce ir pievienota pareizajam portam.
Ierīce var būt konfigurēta nepareizi.
Pārbaudiet Drukāšanas preferences, lai pārliecinātos, vai visi drukāšanas
iestatījumi ir pareizi.
5. Traucējummeklēšana
170
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā.
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Printera draiveris, iespējams, nav pareizi
instalēts.
Atinstalējiet un pārinstalējiet ierīces draiveri.
Ierīce nedarbojas pareizi.
Pārbaudiet displeja ziņojumu vadības panelī, lai uzzinātu, vai ierīce uzrāda
sistēmas kļūdu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Dokuments ir tik liels, ka datora cietajā diskā
nepietiek vietas, lai piekļūtu drukāšanas
darbam.
Nodrošiniet vairāk vietas cietajā diskā un drukājiet dokumentu vēlreiz.
Izvades tekne ir pilna.
Kad papīrs ir izņemts no izvades teknes, ierīce atsāk drukāšanu.
Ierīce izvēlas
drukāšanas materiālus
no nepareiza papīra
avota.
Iespējams, logā Drukāšanas preferences
nav izvēlēta pareiza papīra opcija.
Daudzās lietojumprogrammās papīra avota izvēle ir atrodama loga Drukāšanas
preferences cilnē Paper (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp). Atlasiet
pareizo papīra avotu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības
izmantošana" 38. lpp).
Drukas darbs norit ļoti
lēni.
Darbs, iespējams, ir ļoti sarežģīts.
Samaziniet sarežģītību vai pamēģiniet pielāgot drukāšanas kvalitātes iestatījumus.
Puse lapas ir tukša.
Lapas orientācijas iestatījums, iespējams, ir
nepareizs.
Mainiet lapas orientāciju savā lietojumprogrammā (sk. "Drukāšanas preferenču
atvēršana" 37. lpp). Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības
izmantošana" 38. lpp).
Papīra izmērs neatbilst papīra izmēra
iestatījumiem.
Pārliecinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos atbilst papīram
paplātē. Tāpat pārliecinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos
atbilst papīra izvēlei jūsu lietotās lietojumprogrammas iestatījumos (sk.
"Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
5. Traucējummeklēšana
171
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce drukā, bet teksts
ir nepareizs, izkropļots
vai nepilnīgs.
Lapas tiek drukātas,
taču ir tukšas.
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Ierīces kabelis ir vaļīgs vai bojāts.
Atvienojiet un no jauna pievienojiet ierīces kabeli. Mēģiniet drukas darbu, ko esat
jau sekmīgi izdrukājis. Ja iespējams, pievienojiet kabeli un ierīci citam datoram, par
kuru zināt, ka tas darbojas, un pamēģiniet izpildīt drukāšanas darbu. Visbeidzot,
izmēģiniet jaunu ierīces kabeli.
Tika atlasīts nepareizs printera draiveris.
Pārbaudiet lietojumprogrammas printera atlases izvēlni, lai pārliecinātos, vai ir
atlasīta jūsu ierīce.
Lietojumprogramma nedarbojas pareizi.
Mēģiniet drukāšanas darbu, izmantojot citu lietojumprogrammu.
Operētājsistēma nedarbojas pareizi.
Izejiet no Windows un atsāknējiet datoru. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
Tonera kasetne ir bojāta vai arī izbeidzies
toneris.
Ja nepieciešams, atkārtoti izkliedējiet toneri. Ja nepieciešams, nomainiet tonera
kasetni.
• Sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 44. lpp.
• Sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp.
Ierīce nedrukā pareizi
PDF failus. Trūkst
grafikas, teksta vai
ilustrāciju daļu.
Failā var būt tukšas lapas.
Pārbaudiet, vai fails nesatur tukšas lapas.
Dažas daļas, piemēram, vadības ierīce vai
panelis, iespējams, ir bojātas.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Nesaderība starp PDF failu un Acrobat
izstrādājumiem.
Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas
Acrobat drukāšanas opcijās izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu.
Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.
5. Traucējummeklēšana
172
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Fotoattēlu drukāšanas
kvalitāte nav laba. Attēli
nav skaidri.
Fotoattēla izšķirtspēja ir ļoti zema.
Samaziniet fotoattēla izmēru. Lietojumprogrammā palielinot fotoattēlu lielumu, tiek
samazināta izšķirtspēja.
Pirms drukāšanas
izvades teknes tuvumā
no ierīces izdalās
tvaiks.
Tvaika [baltu dūmu] izdalīšanos drukāšanas
laikā var izraisīt mitra papīra izmantošana.
Tā nav kļūme. Turpiniet drukāšanu. Ja vēlaties turpināt drukāšanu bez dūmu
[tvaiku] parādīšanās, nomainiet papīru per jaunu no vēl neatvērtas pakas.
Ierīce nedrukā uz
speciāla formāta papīra,
piemēra, pavadzīmjurēķinu papīra.
Neatbilst papīra formāts un papīra formāta
iestatījumi.
Iestatiet pareizo papīra formātu, izmantojot Custom sadaļu Paper cilnē logā
Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
Izdrukātais rēķinu
papīrs ir salocījies.
Neatbilst papīra tipa iestatījums.
Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences,
noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet tipu Thick (sk. "Drukāšanas preferenču
atvēršana" 37. lpp).
5. Traucējummeklēšana
173
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Ja ierīces iekšpuse ir netīra vai papīrs nav pareizi ievietots, var pasliktināties drukāšanas kvalitāte. Skatiet tālāk esošo tabulu, lai atrisinātu problēmu.
Stāvoklis
Gaiša vai pabalējusi druka
Ieteiktie risinājumi
• Ja lapā redzamas vertikālas baltas svītras vai blāvi apgabali, kasetnē ir maz tonera. Ievietojiet jaunu tonera kasetni (sk.
"Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Papīrs, iespējams, neatbilst papīra specifikācijām; piemēram, papīrs var būt pārāk mitrs vai raupjš.
• Ja visa lapa ir gaiša, ir pārāk zems drukāšanas izšķirtspējas iestatījums vai ir ieslēgts tonera taupīšanas režīms. Pielāgojiet
drukāšanas izšķirtspēju un izslēdziet tonera taupīšanas režīmu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu.
• Pabalējumu un izsmērējumu defektu kombinācija var norādīt, ka nepieciešams tīrīt tonera kasetni. Iztīriet ierīces iekšpusi
(sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
• LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp). Ja ar šīm darbībām
problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Papīra augšpuse ir izdrukāta
gaišāka nekā pārējā papīra
daļa
Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
5. Traucējummeklēšana
174
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tonera plankumi
Ieteiktie risinājumi
• Papīrs, iespējams, neatbilst specifikācijām; piemēram, tas var būt pārāk mitrs vai raupjš.
• Pārneses rullītis, iespējams, ir netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Iespējams, ir jātīra papīra ceļš. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi (sk."Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
Iztrūkstošās vietas
Ja lapai ik pa laikam ir pabalējušas, parasti apaļas, zonas:
• Var būt bojāta atsevišķa papīra lapa. Pamēģiniet vēlreiz izdrukāt darbu.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Papīra mitrums ir nevienmērīgs vai uz papīra virsmas ir mitras vietas. Pamēģiniet citu papīra marku.
• Papīra partijai ir slikta kvalitāte. Ražošanas procesu dēļ uz dažiem laukumiem var netikt uzklāts toneris. Izmēģiniet cita
veida vai zīmola papīru.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
tipu Thick vai Thicker (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Balti punkti
Ja uz lapas parādās balti punkti:
• Papīrs ir pārāk raupjš un no papīra krīt pārāk daudz netīrumu uz ierīces iekšējiem komponentiem, tāpēc attēla pārneses
rullītis var būt netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
• Iespējams, jātīra papīra ceļš. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
5. Traucējummeklēšana
175
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Vertikālas līnijas
Ieteiktie risinājumi
Ja uz lapas parādās melnas vertikālas svītras:
• Tonera kasetnes virsma (cilindra daļa) ierīces iekšpusē, iespējams, ir saskrāpēta. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet
jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
Ja uz lapas parādās baltas vertikālas svītras:
• LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp). Ja ar šīm darbībām
problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Melns fons
Ja fona ēnojuma apjoms kļūst nepieņemams:
• Lietojiet vieglāku papīru.
• Pārbaudiet vides apstākļus: ļoti sausa vai ļoti mitra vide (vairāk par 80% RH) var palielināt fona ēnojuma apjomu.
• Izņemiet veco tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Rūpīgi izkliedējiet toneri (sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 44. lpp).
Tonera traipi
• Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
5. Traucējummeklēšana
176
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Vertikāli periodiski defekti
Ieteiktie risinājumi
Ja uz lapas apdrukātās puses atkārtoti, vienādos intervālos parādās zīmes:
• Var būt bojāta tonera kasetne. Ja problēma joprojām atkārtojas, izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Uz noteiktām ierīces daļām var būt toneris. Ja defekti parādās lapas aizmugurē, problēma, visticamāk, izzudīs pēc pāris
lapu izdrukāšanas.
• Var būt bojāts fiksēšanas bloks. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Fona izkliede
A
Fona izkliede rodas no tonera druskām, kas tiek nejauši sadalītas pa drukāto lapu.
• Iespējams, papīrs, ir pārāk mitrs. Mēģiniet drukāt, izmantojot citu papīra partiju. Neatveriet papīra iepakojumu, līdz tas nav
nepieciešams, tādējādi neļaujot papīram uzsūkt pārāk daudz mitruma.
• Ja daļiņu izkliede fonā parādās uz aploksnes, mainiet drukāšanas izkārtojumu, lai izvairītos no drukāšanas uz apgabaliem,
kas sakrīt ar savienojuma vietām otrā pusē. Drukāšana uz savienojuma vietām var radīt problēmas.
Var arī logā Drukāšanas preferences atlasiet Thick Envelope (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
• Ja daļiņu izkliede fonā noklāj visu drukātās lapas virsmu, pielāgojiet drukāšanas izšķirtspēju, izmantojot
lietojumprogrammatūru vai logu Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp). Nodrošiniet,
lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīta opcija Thicker Paper, bet faktiski tiek izmantota iespēja Plain,
var rasties pārslodze, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.
• Ja tiek izmantota jauna tonera kasetne, vispirms veiciet tonera izkliedēšanu (sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 44. lpp).
5. Traucējummeklēšana
177
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tonera daļiņas ir redzamas
apkārt rakstzīmēm
treknrakstā vai attēliem
Ieteiktie risinājumi
Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
• Nodrošiniet, lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīta opcija Thicker Paper, bet faktiski tiek izmantota
iespēja Plain, var rasties pārslodze, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.
Kropļotas rakstzīmes
• Ja rakstzīmju forma ir kropļota un tiek veidoti attēli ar tukšu vidu, papīra veids var būt pārāk slidens. Pamēģiniet citu papīru.
Lapa sagriežas šķībi
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Pārliecinieties, vai vadotnes nav pārāk cieši pie papīra kaudzes vai pārāk tālu no tās.
5. Traucējummeklēšana
178
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Izliekums vai viļņveidīgs
raksts
Ieteiktie risinājumi
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti. Gan augsta temperatūra, gan mitrums var likt lapai izliekties.
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
Nelīdzenumi un krokas
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
Izdruku mugurpuse ir netīra
• Pārbaudiet, vai nav tonera noplūdes. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
5. Traucējummeklēšana
179
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tīrtoņa krāsu vai melnas
lapas
Ieteiktie risinājumi
• Tonera kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.
• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
• Iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
A
Izplūdis toneris
• Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 47. lpp).
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Izņemiet tonera kasetni un uzstādiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
Ja problēmu neizdodas novērst, ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra
pārstāvi.
Rakstzīmju tukšumi
Tukšas vietas rakstzīmēs ir balti apgabali rakstzīmju daļās, kurām vajadzētu būt melnā krāsā:
• Iespējams, jūs drukājat uz nepareizās papīra virsmas. Izņemiet papīru un apgrieziet to otrādi.
A
• Iespējams, papīrs neatbilst papīra specifikācijām.
5. Traucējummeklēšana
180
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Horizontālās svītras
Ieteiktie risinājumi
Ja parādās horizontālas melnas svītras vai smērējumi:
• Tonera kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.
• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 45. lpp).
Ja problēma joprojām pastāv, iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Izliekums
Ja drukātais papīrs ir saliecies vai papīrs netiek padots iekšā ierīcē:
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
• Nomainiet printera papīra opcijas un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper
un iestatiet tipu Thin (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 37. lpp).
• Uz vairākām lapām
atkārtoti parādās
nezināms attēls
Iespējams, ierīce tiek izmantota 1 000 m (3 281 pēdu) vai lielākā augstumā virs jūras līmeņa. Lielais augstums virs jūras
līmeņa var ietekmēt drukāšanas kvalitāti, piemēram, izraisīt tonera noplūdes vai gaišus attēlus. Mainiet ierīces augstuma
iestatījumus (sk. "Augstuma pielāgošana" 134. lpp).
• Izplūdis toneris
• Izdrukas ir gaišas vai ar
traipiem
5. Traucējummeklēšana
181
Operētājsistēmas problēmas
2
Visbiežāk izplatītās Windows problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Instalēšanas laikā tiek
parādīts paziņojums “File in
Use”.
Izejiet no visām lietojumprogrammām. Noņemiet visu programmatūru no startēšanas grupas un restartējiet operētājsistēmu
Windows. Atkārtoti instalējiet printera draiveri.
Tiek parādīti paziņojumi
“General Protection Fault”,
“Exception OE”, “Spool 32”
vai “Illegal Operation”.
Aizveriet visas lietojumprogrammas, atsāknējiet operētājsistēmu Windows un vēlreiz mēģiniet drukāt.
Tiek parādīti paziņojumi “Fail
To Print”, “A printer timeout
error occurred”.
Šie ziņojumi var parādīties drukāšanas laikā. Vienkārši gaidiet, līdz ierīce pabeidz drukāšanu. Ja paziņojums parādās
gatavības režīmā vai pēc drukāšanas pabeigšanas, pārbaudiet savienojumu un vai nav radusies kāda kļūda.
Noklikšķinot uz Citi iestatījumi,
netiek parādīta
lietojumprogramma Samsung
Printer Experience.
Lietojumprogramma Samsung Printer Experience nav instalēta. Lejupielādējiet lietojumprogrammu no Windows
Store(Veikals) un instalējiet to.
Sadaļā Ierīces un printeri
noklikšķinot uz ierīces, netiek
parādīta informācija par ierīci.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Printera rekvizīti. Noklikšķiniet uz cilnes Ports.
(Vadības panelis > Ierīces un printeri > Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un atlasiet Printer properties)
Ja ports iestatīts uz Fails vai LPT, noņemiet no šīm opcijām atzīmes un atlasiet TCP/IP, USB vai WSD.
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Windows kļūdu paziņojumiem, skatiet Microsoft Windows lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu
datora komplektācijā.
5. Traucējummeklēšana
182
Operētājsistēmas problēmas
3
Parastās sistēmas Mac problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā pareizi PDF failus.
Trūkst grafikas, teksta vai ilustrāciju
daļu.
Ieteiktie risinājumi
Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas Acrobat drukāšanas opcijās
izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu.
Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.
Parasti titullapas drukāšanas laikā
netiek normāli parādīti daži burti.
Operētājsistēma Mac OS nevar izveidot fontu titullapas drukāšanas laikā. Parasti uz titullapas tiek parādīts angļu
alfabēts un cipari.
Drukājot dokumentu operētājsistēmā
Mac ar programmu Acrobat
Reader 6.0 vai jaunāku tās versiju,
krāsas netiek drukātas pareizi.
Pārliecinieties, ka ierīces draivera izšķirtspējas iestatījums atbilst Acrobat Reader iestatījumam.
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Mac kļūdu paziņojumiem, skatiet Mac lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta datora komplektācijā.
5. Traucējummeklēšana
183
Operētājsistēmas problēmas
4
Visbiežāk izplatītās Linux problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Nevar izdrukāt vairāk par
2 kopijām.
Problēma rodas sistēmā Ubuntu 12.04, standarta CUPS filtra “pdftops” dēļ (faktiskā druka uz to precīzi norāda); tagad šī
problēma ir novērsta. Pakotnes “cups-filters” atjaunināšana no versijas 1.0.17 uz 1.0.18 novērš problēmu (“pdftops” ir pakotnes
“cups-filters” daļa).
PDF failu drukāšana
neizdodas.
Problēma rodas sistēmā openSUSE 12.3; tā saistīta ar standarta CUPS filtra “pdftops”, kas var ietekmēt noteiktus PDF
dokumentus (iespējams, šī problēma saistās ar PDF failā izmantotajiem fontiem). Šīs problēmas dēļ tiek ģenerēta nepareiza
valoda PostScript, tādēļ ierīce nedrukā. Tiek gaidīts ielāps.
Dialoglodziņā Print
(Drukāšana) nevar noņemt
atzīmi no opcijas Collate
(Sašķirot).
Dažās ierīcēs drukāšanas dialoglodziņam GNOME rodas sašķirošanas opcijas problēma. Risinājums: iestatiet sašķirošanas
opcijas noklusējuma vērtību uz “False” (Aplama), izmantojot sistēmas drukāšanas utilītu (programmā Terminal izpildiet
komandu “system-config-printer”).
Veicot drukāšanu, vienmēr
tiek izmantots divpusējās
drukas režīms.
Šīs divkāršās drukas problēma radās sistēmas Ubuntu 9.10 CUPS pakotnē un tika novērsta drošības atjauninājumos, kas
paredzēti šai pakotnei, sākot no CUPS versijas 1.4.1-5ubuntu2.2
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Linux kļūdu paziņojumiem, skatiet Linux lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu datora
komplektācijā.
5. Traucējummeklēšana
184
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BRAZIL
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Customer Care Center
0800-124-421
WebSite
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
CHILE
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
CHINA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
COLOMBIA
BAHRAIN
BELARUS
CANADA
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
BELGIUM
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
0-800-507-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
185
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
1-800-751-2676
DOMINICA
Country/Region
ECUADOR
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180
5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GHANA
0800-10077
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
WebSite
FRANCE
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
Customer Care Center
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
186
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
Customer Care Center
WebSite
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
LUXEMBURG
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
065777444
Customer Care Center
WebSite
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
021-5699-7777
IRAN
JORDAN
Country/Region
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
187
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
800-7267
PANAMA
PARAGUAY
PERU
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com/ae
(English)
0 801-1SAMSUNG(172-678)
* lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
Country/Region
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
WebSite
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ph
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
SENEGAL
8-800-555-55-55
www.samsung.com
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899 (old
number still active 0700
7267864)
SAUDI ARABIA
Contact SAMSUNG worldwide
188
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com/th
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
189
Glosārijs
Šis glosārijs palīdzēs iepazīt izstrādājumu, jo tajā iekļauta
terminoloģija, kas saistīta ar drukāšanu un lietota šajā lietotāja
rokasgrāmatā.
802.11
802.11 ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN) sakaru standartu kopa, ko
izstrādājusi IEEE LAN/MAN standartu komiteja (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n tehnoloģijā var izmantot vienu un to pašu aparatūru un lietot
2,4 GHz frekvences joslu. 802.11b atbalsta līdz pat 11 Mb/s lielu joslas
platumu, bet 802.11n atbalsta līdz pat 150 Mb/s lielu joslas platumu.
802.11b/g/n ierīcēs reizēm var rasties traucējumi, ko rada mikroviļņu
krāsnis, bezvadu tālruņi un Bluetooth ierīces.
Piekļuves punkts
Piekļuves punkts (AP) vai bezvadu piekļuves punkts (WAP) ir ierīce, kas
bezvadu lokālajā tīklā (WLAN) savieno bezvadu sakaru ierīces un ir
centrālais WLAN radio signālu pārraidītājs un uztvērējs.
ADF
Automātiskais dokumentu padevējs (ADF) ir skenēšanas iekārta, kas
automātiski padod jaunu papīra loksni, lai ierīce uzreiz varētu noskenēt
noteiktu dokumentu daudzumu.
AppleTalk
AppleTalk ir patentēts protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis
uzņēmums Apple, Inc. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984); šobrīd
tā vietā Apple lieto TCP/IP tīklošanu.
Bitu Dziļums
Datorgrafikas termins, ar ko apzīmē bitu skaitu, kas lietots, lai bitkartētā
attēlā attēlotu viena pikseļa krāsu. Jo lielāks krāsu dziļums, jo plašāks
dažādu krāsu klāsts. Palielinoties bitu skaitam, iespējamo krāsu skaits
krāsu kartei kļūst nepraktiski liels. 1 bita krāsa parasti tiek dēvēta par
vienkrāsainu jeb melnbaltu.
BMP
Bitkartēts grafikas formāts, ko iekšēji lieto Microsoft Windows grafikas
apakšsistēma (GDI) un ko šajā platformā parasti lieto kā vienkāršu grafikas
faila formātu.
Glosārijs
190
Glosārijs
BOOTP
Aizpildījums
Sāknēšanas Protokols. Tīkla protokols, ko lieto tīkla klients, lai automātiski
iegūtu IP adresi. To parasti veic datora vai tajā darbojošās
operētājsistēmas sāknēšanas procesā. BOOTP serveri katram klientam
piešķir IP adresi no adrešu pūla. BOOTP ļauj darbstaciju datoriem bez
diska iegūt IP adresi pirms operētājsistēmas ielādēšanas.
Tas ir drukāšanas termins, ko izmanto kā tonera izlietojuma mērvienību
drukājot. Piemēram, 5% aizpildījums nozīmē, ka 5% no A4 formāta papīra
aizņem attēls vai teksts. Tādēļ, ja uz papīra vai oriģināla ir sarežģīti attēli vai
daudz teksta, aizpildījums ir lielāks, un tonera izlietojums ir tikpat liels, cik
aizpildījums.
CCD
CSV
Lādiņsaistes matrice (CCD) ir aparatūra, kas ļauj veikt skenēšanu. CCD
fiksēšanas mehānismu izmanto arī, lai fiksētu CCD moduli un nepieļautu
bojājumu rašanos ierīces pārvietošanas laikā.
Komatatdalītās vērtības (CSV). CSV ir faila formāta tips, ko lieto datu
apmaiņā starp atšķirīgām lietojumprogrammām. Tā kā šis faila formāts tiek
lietots programmā Microsoft Excel, tas ir kļuvis par sava veida nozares
standartu, arī platformās, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft.
Komplektēšana
Komplektēšana ir process, kurā vairāku kopiju drukas darbi tiek drukāti
komplektos. Ja ir atlasīta komplektēšana, pirms papildu kopiju drukāšanas
ierīce izdrukā pilnu komplektu.
Vadības Panelis
Vadības panelis ir līdzena, parasti vertikāla zona, kurā izkārtoti vadības vai
pārraudzības instrumenti. Tie parasti novietoti ierīces priekšpusē.
DADF
Abpusējās drukas automātiskais dokumentu padevējs (ADF) ir skenēšanas
iekārta, kas automātiski padod un apvērš jaunu papīra loksni, lai ierīce
varētu noskenēt abas papīra puses.
Noklusējums
Vērtība vai iestatījums, kas ir spēkā, kad printeris ir tikko izņemts no
iepakojuma, tiek atiestatīts vai inicializēts.
Glosārijs
191
Glosārijs
DHCP
Punktmatricas Printeris
Dinamiskais resursdatora konfigurācijas protokols (DHCP) ir klientservera
tīklošanas protokols. DHCP serveris nodrošina konfigurācijas parametrus,
kas raksturīgi DHCP klienta resursdatoram, parasti pieprasot informāciju,
kas nepieciešama, lai klienta resursdators varētu piedalīties IP tīklā. DHCP
nodrošina arī mehānismu, ar ko klienta resursdatoriem piešķir IP adreses.
Punktmatrices printeris ir datora printera tips ar drukas galviņu, kas virzās
pa lapu uz priekšu un atpakaļ un drukā ar triecienu, sitot ar tinti samitrinātu
auduma lenti pret papīru, līdzīgi kā rakstāmmašīnā.
DIMM
Punkti collā (DPI) ir izšķirtspējas mērvienība, ko lieto skenēšanā un
drukāšanā. Parasti lielāks DPI nozīmē lielāku izšķirtspēju, labāk
saskatāmas attēla detaļas un lielāku faila lielumu.
Divrindu atmiņas modulis (DIMM) ir neliela shēmas plate, kurā ievietota
atmiņa. DIMM tiek glabāti visi ierīces dati, piemēram, drukāšanas dati un
saņemtā faksa dati.
DLNA
Mājas tīkliem paredzēta ciparu tīklu alianse (DLNA) ir standarts, kas ļauj
mājas tīklā esošām ierīcēm koplietot informāciju tīklā vienai ar otru.
DNS
Domēna nosaukumu serveris (DNS) ir sistēma, kurā tiek glabāta
informācija, kas saistīta ar domēnu nosaukumiem dalītā datu bāzē tīklos,
piemēram, internetā.
DPI
DRPD
Atšķirīgu Zvanu Noteikšana. Atšķirīgu Zvanu noteikšana ir tālruņa sakaru
uzņēmuma pakalpojums, kas lietotājam ļauj vienā tālruņa līnijā izmantot
vairākus atšķirīgus tālruņa numurus.
Abpusēja druka
Mehānisms, kas automātiski apvērš papīra loksni, lai ierīce varētu apdrukāt
(vai skenēt) abas papīra puses. Printeris, kurā ir Abpusējās drukas
mehānisms, viena drukāšanas cikla laikā var drukāt uz abām papīra
pusēm.
Glosārijs
192
Glosārijs
Noslodzes Cikls
Ethernet
Noslodzes cikls ir lapu skaits mēnesī, kas neietekmē printera veiktspēju.
Parasti printeriem ir darbmūža ilguma ierobežojums, piemēram, lapas
gadā. Darbmūža ilgums nozīmē vidējo izdruku kapacitāti, parasti garantijas
perioda laikā. Piemēram, ja noslodzes cikls ir 48 000 lapas mēnesī, tad,
pieņemot, ka mēnesī ir 20 darba dienas, printera ierobežojums ir 2
400 lapas dienā.
Ethernet ir kadru struktūras datoru tīklošanas tehnoloģija lokālajiem tīkliem
(LAN). Tā nosaka OSI modeļa fiziskā slāņa vadojumu un signalizēšanu un
multivides piekļuves vadības (MAC)/datu posma slāņa kadru formātus un
protokolus. Ethernet lielākoties ir standartizēts kā IEEE 802.3. Kopš 1990
gadiem tas kļuvis par visvairāk lietoto LAN tehnoloģiju.
ECM
Kļūdu labošanas režīms (ECM) ir neobligāts pārsūtīšanas režīms, kas
iebūvēts 1 klases faksa aparātos vai faksa modemos. Tas automātiski
nosaka un izlabo kļūdas faksa pārsūtīšanas procesā, ko reizēm rada
tālruņa līnijas traucējumi.
Emulācija
Emulācija ir tehnisks paņēmiens, kurā ar vienu ierīci iegūst tādus pašus
rezultātus kā ar citu ierīci.
Emulators imitē vienas sistēmas funkcijas citā sistēmā, lai šī otra sistēma
darbotos tāpat kā pirmā sistēma. Emulācijas mērķis ir precīza ārējas
uzvedības atveide, tā atšķiras no simulācijas, kurā tiek simulēts abstrakts
sistēmas modelis, bieži ņemot vērā tā iekšējo stāvokli.
EtherTalk
Protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis uzņēmums Apple
Computer. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984); šobrīd tā vietā
Apple lieto TCP/IP tīklošanu.
FDI
Ārējo ierīču interfeiss (FDI) ir ierīcē iebūvēta karte, kas ļauj pievienot trešās
puses ierīces, piemēram, ierīces ar monētu mehānismu vai karšu lasītājus.
Tādējādi ar printeri var sniegt drukāšanas pakalpojumus par maksu.
FTP
Failu pārsūtīšanas protokols (FTP) ir bieži lietots failu apmaiņas protokols
jebkurā tīklā, kas atbalsta TCP/IP protokolu (piemēram, internetā vai
iekštīklā).
Glosārijs
193
Glosārijs
Termofiksēšanas Bloks
IEEE
Lāzerprintera daļa, kas uzkausē toneri uz apdrukājamā materiāla. To veido
karsts rullītis un spiediena rullītis. Kad toneris ir pārnests uz papīra,
termofiksēšanas bloks ar karstumu un spiedienu to nofiksē uz papīra, tādēļ
no lāzerprintera izvadītais papīrs ir silts.
Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts (IEEE) ir starptautiska
profesionāla bezpeļņas organizācija, kas darbojas elektrotehnoloģiju
attīstības jomā.
Vārteja
Savienojums starp datortīkliem vai starp datortīklu un tālruņa līniju. Tas ir
ļoti izplatīts, jo pieeju citam datoram vai tīklam sniedz dators vai tīkls.
Pelēkuma skala
Pelēkie toņi, kas attēlo gaišās un tumšās daļas attēlā, ja krāsaini attēli tiek
pārvērsti pelēkajos toņos. Krāsas tiek attēlotas kā dažādi pelēkie toņi.
Pustoņi
Attēla tips, kas līdzinās pelēko toņu attēlam, jo tajā izmantots dažāds
punktu skaits. Intensīvu krāsu zonas veido liels punktu skaits, gaišākas
zonas veido mazāks punktu skaits.
HDD
IEEE 1284
Paralēlā porta standartu 1284 izstrādāja Elektronikas un elektrotehnikas
inženieru institūts (IEEE). Ar terminu “1284-B” apzīmē īpašu savienotāja
tipu paralēlā kabeļa galā, kas tiek savienots ar perifērijas ierīci (piemēram,
printeri).
Iekštīkls
Privāts tīkls, kurā izmantoti Interneta Protokoli, tīkla savienojamība un,
iespējams, publiskā telekomunikāciju sistēma, lai organizācijas darbinieki
varētu droši koplietot daļu no organizācijas informācijas vai darbībām.
Reizēm šis termins attiecas tikai uz visredzamāko pakalpojumu — iekšējo
vietni.
IP adrese
Interneta protokola (IP) adrese ir unikāls numurs, ar ko ierīces cita citu
identificē un sazinās tīklā, kurā izmantots interneta protokola standarts.
Cietā diska diskdzinis (HDD), bieži dēvēts arī par cieto disku, ir
energoneatkarīga atmiņas ierīce, kurā ātri rotējošās platēs ar magnētisku
virsmu tiek glabāti digitāli kodēti dati.
Glosārijs
194
Glosārijs
IPM
ITU-T
Attēli minūtē (IPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas veids. IPM ātrums
norāda, cik daudz vienpusēju lokšņu printeris var izdrukāt vienā minūtē.
Starptautiskā telekomunikāciju savienība ir starptautiska organizācija, kas
nodibināta, lai standartizētu un regulētu starptautisko radiokomunikāciju un
telekomunikāciju. Tās galvenajos pienākumos ietilpst standartu
izstrādāšana, radiofrekvenču spektra piešķiršana un starpsavienojumu
pasākumu organizēšana starp dažādām valstīm, lai varētu veikt
starptautiskus tālruņa zvanus. Nosaukuma ITU-T daļa “-T” nozīmē
telekomunikāciju.
IPP
Interneta drukāšanas protokols (IPP) ir drukāšanas, drukas darbu
pārvaldīšanas, apdrukājamā papīra lieluma, izšķirtspējas un citu vienumu
standarta protokols. IPP var lietot lokāli vai internetā simtiem printeru. Tas
atbalsta piekļuves vadību, autentifikāciju un šifrēšanu, tādēļ tas ir plašāk
izmantojams un drošāks drukāšanas risinājums nekā vecāki protokoli.
IPX/SPX
Ar IPX/SPX apzīmē Intertīkla Pakešu Apmaiņu/Secīgo Pakešu Apmaiņu.
Tas ir tīklošanas protokols, ko lieto operētājsistēmās Novell NetWare. IPX
un SPX nodrošina savienojuma pakalpojumus līdzīgi kā TCP/IP; IPX
protokols ir līdzīgs IP protokolam, bet SPX — TCP protokolam. IPX/SPX
galvenokārt tika izstrādāts lokālajiem tīkliem (LAN), tas ir ļoti efektīvs
protokols šim nolūkam (parasti tā veiktspēja lokālajā tīklā ir lielāka nekā
TCP/IP veiktspēja).
ISO
Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir starptautiska standartu
izstrādāšanas institūcija, ko veido valstu standartu institūciju pārstāvji. Tā
izstrādā vispasaules rūpniecības un komerciālos standartus.
ITU-T diagramma Nr. 1
ITU-T izdota standartizēta pārbaudes diagramma par dokumentu faksimilu
pārsūtīšanu.
JBIG
Apvienotās divlīmeņu attēlu ekspertu grupas standarts (JBIG) ir attēlu
saspiešanas standarts, kurā attēls tiek saspiests, nezaudējot precizitāti un
kvalitāti. Standarts izstrādāts bināro attēlu, īpaši faksu, saspiešanai, bet to
var lietot arī citiem attēliem.
JPEG
Apvienotās fotoekspertu grupas standarts (JPEG) ir visbiežāk lietotā
fotoattēlu zudumradošās saspiešanas standarta metode. Tas ir formāts, ko
lieto fotoattēlu glabāšanai un pārsūtīšanai globālajā tīmeklī.
Glosārijs
195
Glosārijs
LDAP
MH
Direktoriju vieglpiekļuves protokols (LDAP) ir tīklošanas protokols, kas
paredzēts TCP/IP vidē darbojošos direktoriju pakalpojumu vaicājumiem un
modificēšanai.
Modificētā Hafmana kodēšana (MH) ir saspiešanas metode, ar kuru tiek
samazināts datu apjoms, kas jāpārsūta starp faksa aparātiem, lai pārsūtītu
attēlu atbilstoši ITU-T standartam T.4. MH ir simbolu secības kodēšanas
shēma, kas balstīta uz kodu grāmatu, un optimizēta, lai efektīvi saspiestu
tukšo vietu. Tā kā vairumu faksu veido tukšas vietas, tādējādi tiek
minimizēts lielākās daļas faksu pārsūtīšanas laiks.
LED
Gaismas diode (LED) ir pusvadītāja ierīce, kas norāda ierīces statusu.
MMR
MAC adrese
Vides piekļuves vadības (MAC) adrese ir unikāls identifikators, kas saistīts
ar tīkla adapteri. MAC adrese ir unikāls 48 bitu identifikators, ko parasti
pieraksta ar 12 heksadecimālām rakstzīmēm, kas sagrupētas pāros
(piemēram, 00-00-0c-34-11-4e). Šo adresi aparatūras ražotājs parasti
iekodē tīkla interfeisa kartē (NIC), un maršrutētāji to lieto kā iekārtu
atrašanās vietas noteikšanas palīglīdzekli lielos tīklos.
Modificēta modificētā lasīšanas kodēšana (MMR) ir saspiešanas metode,
kas ieteikta ITU-T standartā T.6.
Modems
Ierīce, kas modulē nesēja signālu, lai kodētu ciparu informāciju, un
demodulē nesēja signālu, lai atkodētu pārraidīto informāciju.
MFP
MR
Daudzfunkcionāla perifērijas ierīce (MFP) ir biroja iekārta, kurā apvienotas
printera, kopētāja, faksa aparāta, skenētāja un citas funkcijas.
Modificētā lasīšanas kodēšana (MR) ir saspiešanas metode, kas ieteikta
ITU-T standartā T.4. MR kodē pirmo noskenēto rindiņu, izmantojot MH
metodi. Nākamā rindiņa tiek salīdzināta ar pirmo, tiek noteiktas atšķirības,
kas pēc tam tiek kodētas un pārraidītas.
Glosārijs
196
Glosārijs
NetWare
OSI
Tīkla operētājsistēma, ko izstrādājis uzņēmums Novell, Inc. Sākotnēji tajā
tika lietots kooperatīvais vairākuzdevumu režīms, lai datorā darbinātu
dažādus pakalpojumus, bet tīkla protokolu pamatā tika izmantots prototipa
Xerox XNS steks. Pašlaik NetWare atbalsta gan TCP/IP, gan IPX/SPX
protokolus.
Atvērto sistēmu starpsavienojums (OSI) ir komunikāciju modelis, ko
izstrādājusi Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (ISO). OSI piedāvā
standarta modulāru pieeju tīkla izveidei, sadalot nepieciešamo sarežģīto
funkciju komplektu atsevišķos pārvaldāmos funkcionālajos slāņos. Šie slāņi
ir šādi (no augšējā slāņa līdz apakšējam): lietojumslānis, attēlošanas,
sesijas, transporta, tīkla, datu posma un fiziskais slānis.
OPC
Organiskais fotovadītājs (OPC) ir mehānisms, kas drukai izveido virtuālu
attēlu, izmantojot lāzerprintera izstaroto lāzera staru; parasti tas ir zaļā vai
rūsas krāsā un cilindriskas formas.
Attēlu apstrādes ierīce, kuras cilindra virsma ar laiku, printerim darbojoties,
nolietojas, tādēļ cilindrs ir pareizi jānomaina, jo, saskaroties ar kasetnes
attīstītājsuku, tīrīšanas mehānismu un papīru, cilindrs sāk nolietoties.
Oriģināls
Pirmais eksemplārs, piemēram, dokumenta, fotogrāfijas, teksta un cita
materiāla pirmais eksemplārs, kas tiek kopēts, reproducēts vai pārveidots,
lai izgatavotu citus eksemplārus, bet kas pats nav kopēts vai atvasināts no
cita materiāla.
PABX
Privātā automātiskā atzara centrāle (PABX) ir automātiska tālruņu
komutācijas sistēma privātā uzņēmumā.
PCL
Printera komandvaloda (PCL) ir lappuses aprakstvaloda (PDL), kuru kā
printera protokolu izstrādājis uzņēmums HP un kura kļuvusi par nozares
standartu. PCL sākotnēji tika izstrādāta pirmajiem strūklprinteriem, taču
tagad tā ir izlaista dažādos līmeņos termoprinteriem, punktmatrices
printeriem un lāzera printeriem.
PDF
Portatīvā Dokumenta Formāts (PDF) ir patentēts faila formāts, ko
izstrādājis uzņēmums Adobe Systems, lai attēlotu divdimensiju
dokumentus formātā, kas nav atkarīgs no ierīces un izšķirtspējas.
Glosārijs
197
Glosārijs
PostScript
Protokols
PostScript (PS) ir lappuses aprakstvaloda un programmēšanas valoda, ko
galvenokārt izmanto elektronikas un datorizdevniecības jomās. Tā tiek
izmantota interpretatorā, lai ģenerētu attēlu.
Standartu kopums, kas vada vai iespējo savienojumu, komunikāciju un
datu pārraidi starp diviem skaitļošanas galapunktiem.
Printera draiveris
Programma, ko lieto, lai no datora nosūtītu komandas un pārsūtītu datus uz
printeri.
Apdrukājamais Materiāls
Materiāli, piemēram, papīrs, aploksnes, etiķetes un transparenti, ko var
lietot printerī, skenerī, faksa aparātā vai kopētājā.
PPM
Lapas minūtē (PPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas metode, t.i. lapu
skaits, ko printeris var izdrukāt vienā minūtē.
PRN fails
Ierīces draivera interfeiss, kas programmatūrai ļauj sadarboties ar ierīces
draiveri, izmantojot standarta ievadizvades sistēmas izsaukumus, kas
vienkāršo daudzus uzdevumus.
PS
Sk. PostScript.
PSTN
Publiskais komutējamais tālruņu tīkls (PSTN) ir pasaules publiskais ķēžu
komutācijas tālruņu tīkls, kas ražošanas telpās parasti tiek maršrutēts ar
komutatoru.
RADIUS
Iezvanes lietotāju attālās autentifikācijas pakalpojums (RADIUS) ir attālās
lietotāju autentifikācijas un uzskaites protokols. Izmantojot protokolu
RADIUS, iespējams centralizēti pārvaldīt autentifikācijas datus, piemēram,
lietotājvārdus un paroles, lietojot koncepciju AAA (autentifikācija,
autorizācija un uzskaite), lai pārvaldītu piekļuvi tīklam.
Izšķirtspēja
Attēla asums, ko mēra punktos collā (DPI). Jo lielāks DPI, jo lielāka
izšķirtspēja.
Glosārijs
198
Glosārijs
SMB
TCP/IP
Servera ziņojumu bloks (SMB) ir tīkla protokols, ko galvenokārt lieto failu,
printeru, seriālo portu un dažāda veida komunikācijas koplietošanai starp
tīkla mezgliem. Tas nodrošina arī autentificētu starpprocesu komunikācijas
mehānismu.
Pārraides vadības protokols (TCP) un Interneta Protokols (IP);
komunikācijas protokolu kopa, kurā ieviests protokolu steks, saskaņā ar
kuru darbojas internets un lielākā daļa komerctīklu.
SMTP
Vienkāršais pasta pārsūtīšanas protokols (SMTP) ir e-pasta pārsūtīšanas
standarts internetā. SMTP ir samērā vienkāršs teksta bāzes protokols, kurā
tiek norādīts viens vai vairāki ziņojuma saņēmēji, pēc tam ziņojuma teksts
tiek pārsūtīts. Tas ir klientservera protokols, kurā klients nosūta e-pasta
ziņojumu serverim.
SSID
Pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN)
nosaukums. Visas bezvadu ierīces WLAN tīklā lieto vienu un to pašu SSID
identifikatoru, lai sazinātos cita ar citu. SSID identifikatori ir reģistrjutīgi un
to maksimālais garums ir 32 rakstzīmes.
Apakštīkla Maska
Apakštīkla masku lieto kopā ar tīkla adresi, lai noteiktu, kura adreses daļa
ir tīkla adrese, bet kura — resursdatora adrese.
TCR
Pārraides apstiprināšanas atskaitē (TCR) ir iekļauta detalizēta informācija
par katru pārraides notikumu, piemēram, darba statusu, pārraides rezultātu
un nosūtīto lappušu skaitu. Var iestatīt, lai šo atskaiti izdrukā pēc katra
drukas darba vai tikai pēc kļūdainām pārraidēm.
TIFF
Tagu attēlu faila formāts (TIFF) ir dažādas izšķirtspējas bitkartēta attēla
formāts. TIFF parasti ir skenēta attēla dati. TIFF attēlos tiek izmantoti tagi,
atslēgvārdi, kas apzīmē attēla pazīmes, kas iekļautas failā. Šo ērti
pielāgojamo un no platformām neatkarīgo formātu var lietot attēliem, kas
izveidoti dažādās attēlu apstrādes lietojumprogrammās.
Tonera Kasetne
Sava veida pudele vai nodalījums ierīcē, piemēram, printerī, kurā ir toneris.
Toneris ir pulveris, ko lieto lāzerprinteros un fotokopētājos un kas uz
izdrukātā papīra veido tekstu un attēlus. Termofiksēšanas bloka radītajā
karstumā un spiedienā toneris tiek izkausēts un uzklāts papīra šķiedrām.
Glosārijs
199
Glosārijs
TWAIN
Ūdenszīme
Skeneru un programmatūru nozares standarts. Izmantojot ar TWAIN
saderīgu skeneri kopā ar TWAIN saderīgu programmu, skenēšanu var sākt
programmā. Tā ir attēlu tveršanas lietojumprogrammu saskarne
operētājsistēmām Microsoft Windows un Apple Mac.
Ūdenszīme ir atpazīstams attēls vai raksts papīrā, kas redzams gaišāks,
skatoties pret gaismu. Ūdenszīmes pirmoreiz tika ieviestas 1282 gadā
Boloņā, Itālijā; papīra izgatavotāji to lietoja, lai apzīmētu savu izstrādājumu;
tās tiek lietotas arī pastmarkās, naudas zīmēs un citos valsts dokumentos,
lai aizsargātu pret viltošanu.
UNC Ceļš
Universālā Nosaukumdošanas Metode (UNC) ir standarta veids, kā piekļūt
tīkla koplietojumiem operētājsistēmās Windows NT un citos Microsoft
produktos. UNC ceļa formāts ir šāds: \\<servera
nosaukums>\<koplietojuma nosaukums>\<papildu direktorijs>
URL
Vienotais resursu vietrādis (URL) ir globāla dokumentu un resursu adrese
Internetā. Pirmā adreses daļa norāda, kuru protokolu lietot, otrajā daļā
norādīta IP adrese vai domēna nosaukums, kurā atrodas resurss.
USB
Universālā seriālā kopne (USB) ir standarts, ko izstrādājis uzņēmums USB
Implementers Forum, Inc., lai perifērijas ierīces savienotu ar datoru.
Atšķirībā no paralēlajiem portiem USB ir izstrādāts, lai vienlaicīgi savienotu
vienu datora USB portu ar vairākām perifērijas ierīcēm.
WEP
Vadu ekvivalentais privātums (WEP) ir drošības protokols, kas noteikts
standartā IEEE 802.11 un paredzēts tam, lai nodrošinātu to pašu drošības
līmeni kā vadu lokālajā tīklā. WEP nodrošina drošību, šifrējot
radiofrekvencē pārraidāmos datus, lai pārraides laikā tie būtu aizsargāti.
WIA
Windows attēlveidošanas arhitektūra (WIA) ir attēlveidošanas arhitektūra,
kas sākotnēji tika ieviesta operētājsistēmā Windows Me un Windows XP.
Šajās operētājsistēmās skenēšanu var sākt, izmantojot ar WIA saderīgu
skeneri.
WPA
Wi-Fi aizsargātā pieeja (WPA) ir bezvadu (Wi-Fi) datortīklu nodrošināšanas
sistēmu klase, kas tika izstrādāta, lai uzlabotu WEP drošības līdzekļus.
Glosārijs
200
Glosārijs
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Iepriekš Koplietotā Atslēga) ir īpašs WPA režīms
nelieliem uzņēmumiem vai mājas lietotājiem. Koplietota atslēga vai parole
tiek konfigurēta bezvadu piekļuves punktā (WAP) un visos klēpjdatoros vai
galddatoros. Lai uzlabotu drošību, WPA-PSK ģenerē unikālu atslēgu katrai
sesijai, kas notiek starp bezvadu klientu un saistīto WAP.
WPS
Wi-Fi aizsargātā uzstādīšana (WPS) ir standarts bezvadu mājas tīkla
uzstādīšanai. Ja jūsu bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS, varat ērti
konfigurēt bezvadu tīkla savienojumu, neizmantojot datoru.
XPS
XML Papīra Specifikācija (XPS) ir Lappušu Aprakstvalodas (PDL)
specifikācija un jauns dokumenta formāts, kas sniedz priekšrocības
portatīviem un elektroniskiem dokumentiem. Izstrādāts korporācijā
Microsoft. Tā ir XML formāta specifikācija, kas balstīta uz jaunu drukāšanas
ceļu un no ierīces neatkarīgu vektorveida dokumentu formātu.
Glosārijs
201
Indekss
A
AirPrint
131
AnyWeb Print
151
apturēšanas poga
21
Infrastruktūras režīms
96
USB kabelis
100
speciāls materiāls
31
speciāls materiāls
uzlīmes
33
ierīces novietošana
dokumenta drukāšana
Linux
146
Mac
144
drošības
informācija
10
simboli
10
146
Mac
144
drukāt
aploksne
iepriekš apdrukāts papīrs
32
34, 63
125
E
ekoloģiskā drukāšana
38
drukas materiāla iespēja
31
134
47
4
63
iesprūšana
padomi lai novērstu papīra iesprūšanu
53,
54
informācija par statusa LED
57
izlases iestatījumi drukāšanai
38
izlietojamie materiāli
tonera kasetnes maiņa
45
īpašas drukāšanas funkcijas
133
L
glosārijs
190
google cloud printing
128
ielāde
iespējas
28, 30
Ī
G
I
drukas materiāls
36
145
Linux
mobilā operētājsistēma
36
ierīces tīrīšana
vairākas lappuses uz vienas papīra lapas
144
Mac
D
Druk
augstuma pielāgošana
137, 135
102, 105
WPS ierīcei nav displeja ekrāna
PBC
papīrs 1teknē
dokumenta drukāšana
Windows
Mac
bezvadu
96
33
drukāšana
B
ekspromta režīms
kartīšu papīrs
Linux
draivera instalēšana ar USB kabeli
pievienotā datorā
89, 90, 146
printera rekvizīti
147
visbiežāk izplatītās Linux problēmas 184
Indekss 202
Indekss
lokāla
draivera instalēšana
patērējamie materiāli
23, 25
M
paredzētais tonera kasetnes
izmantošanas termiņš
43, 41
pārklājuma drukāšana
Mac
draivera instalēšana ar USB kabeli
pievienotā datorā
87, 88, 144
Macintosh
drukāt
143
izveidot
142
pārvaldības rīki
68
manuālais padevējsuniversālā tekne
Linux
149
147
30
ar barošanu saistītas problēmas
169
speciāla materiāla izmantošana
31
drukāšanas kvalitātes problēmas
170
174,
papīra padeves problēmas
168
9
N
Mac
normatīvā informācija
144
71
P
Printera statuss
vispārīga informācija
palīdzības izmantošana
159
38, 145
27
tīkls
bezvadu tīkla uzstādīšana
96
IPv6 konfigurācija
94
tīrīšana
ārpuse
47
iekšpuse
48
papīra padeves rullītis
50
tonera kasetne
S
Nup drukāšana
30, 27
iepazīšanās ar tīkla programmām 92, 70
problēmas
lietošanas padomi
metodika
papīra ievietošana manuālajā
padevējāuniversālajā teknē
teknes izmēra maiņa
printera preferences
sistēmas prasības
T
tekne
piekļūšana
visbiežāk izplatītās Mac problēmas 183
63
drukas materiāls
atkārtoti uzpildīta kasetne kas nav
Samsung ražojums
43, 45
SyncThru Web Service
vispārīga informācija
153
samsung printer experience
161
service contact numbers
185
skats no aizmugures
19
skats no priekšpuses
18
specifikācijas
61
instrukcijas par apiešanos ar kasetnēm
43
kasetnes maiņa
45
paredzētais izmantošanas termiņš
43
tonera atkārtota izlīdzināšana
44
uzglabāšana
42
Indekss 203
Indekss
U
Unix
sistēmas prasības
69
USB kabelis
draivera instalēšana
87, 89, 88, 90
Ū
ūdenszīme
dzēst
141
izveidot
141
rediģēt
141
V
vadības panelis
vispārīgas ikonas
20
9
W
Windows
draivera instalēšana ar USB kabeli
23, 25
pievienotā datorā
sistēmas prasības
67
visbiežāk izplatītās Windows problēmas
182
Indekss 204
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement