Samsung SL-C2620DW Lietotāja rokasgrāmata

Samsung SL-C2620DW Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
PAMATA
PAMATA
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu,
galvenajām darbībām un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.
PAPILDU
Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu, darbību un
problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams.
PAMATA
1. Ievads
3. Apkope
Galvenās priekšrocības
5
Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
57
Atsevišķu modeļu funkcijas
8
Pieejamie izlietojamie materiāli
58
Noderīga informācija
10
Pieejamie piederumi
59
Par lietotāja rokasgrāmatu
11
Pieejamās apkopes detaļas
60
Drošības informācija
12
Tonera kasetnes uzglabāšana
61
Ierīces pārskats
18
Tonera atkārtota izkliedēšana
63
Vadības paneļa pārskats
22
Tonera kasetnes maiņa
65
Ierīces ieslēgšana
23
Izlietotā tonera tvertnes nomaiņa
68
Draivera lokāla instalēšana
24
Piederumu uzstādīšana
71
Draivera pārinstalēšana
27
Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība 75
Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni
iestatīšana
76
2. Izvēļņu pārskats un galvenie
iestatījumi
Ierīces tīrīšana
77
Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā
81
Izvēļņu pārskats
29
Ierīces pamatiestatījumi
33
Papīrs un tekne
34
Parastā drukāšana
46
Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas 83
USB atmiņas ierīces izmantošana
51
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā 84
4. Problēmu novēršana
Informācija par statusa LED
92
Displeja ziņojumu nozīme
95
2
PAMATA
5. Pielikums
Specifikācijas
103
Normatīvā informācija
118
Autortiesības
129
3
1. Ievads
Šajā nodaļā ir sniegta informācija, kas jāzina pirms ierīces lietošanas.
• Galvenās priekšrocības
5
• Atsevišķu modeļu funkcijas
8
• Noderīga informācija
10
• Par lietotāja rokasgrāmatu
11
• Drošības informācija
12
• Ierīces pārskats
18
• Vadības paneļa pārskats
21
• Ierīces ieslēgšana
22
• Draivera lokāla instalēšana
23
• Draivera pārinstalēšana
26
Galvenās priekšrocības
Videi draudzīga
• Ātra drukāšana pēc pieprasījuma.
- Vienpusējai drukāšanai, līdz 26 lpp./min. (A4) vai līdz 27 lpp./min.
(Letter).
Ērtības
• Lai ietaupītu toneri un papīru, šī ierīce atbalsta ekoloģisko funkciju (sk.
"Ekoloģiskā drukāšana" 49. lpp).
• Lai ietaupītu papīru, uz vienas papīra loksnes var izdrukāt vairākas
lapas (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 210. lpp).
• Lai ietaupītu papīru, varat drukāt uz abām papīra pusēm (abpusējā
drukāšana) (skat. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 210. lpp).
• Vienkārši pieskarieties ar mobilo ierīci printera NFC atzīmei, lai veiktu
drukāšanu (sk. "NFC funkcijas izmantošana" 177. lpp).
• Šī ierīce automātiski taupa elektrību, ievērojami samazinot enerģijas
patēriņu, kad tā netiek lietota.
• Varat drukāt tūlītēji, izmantojot savu viedtālruni vai datoru, kurā
iespējotas pakalpojuma Google Cloud Print™ lietojumprogrammas (sk.
"Google Cloud Print™" 183. lpp).
• Enerģijas taupīšanas nolūkos ieteicams izmantot otrreizēji pārstrādātu
papīru.
Ātra augstas izšķirtspējas drukāšana
• Easy Capture Manager ļauj viegli rediģēt un drukāt visus
ekrānuzņēmumus, kas veikti izmantojot tastatūras taustiņu Print
Screen (sk. "Easy Capture Manager" 237. lpp).
• Samsung Easy Printer Manager un Printing Status ir programmas, kas
pārrauga un informē par ierīces statusu, kā arī ļauj pielāgot ierīces
iestatījumus (sk. "Samsung Easy Printer Manager lietošana" 245. lpp
vai "Samsung Printer Status lietošana" 248. lpp).
• Varat drukāt, izmantojot pilnu krāsu diapazonu —
ciānfuksīndzeltenmelno krāsu modeli
• Varat drukāt līdz pat 9 600 x 600 dpi lielā faktiskajā izšķirtspējā (600 x
600 x 4 biti).
• Samsung funkcija AnyWeb Print palīdz vieglāk tvert, priekšskatīt,
izgriezt un izdrukāt Windows Internet Explorer ekrānu, nekā lietojot
parasto programmu (skat. "Samsung AnyWeb Print" 238. lpp).
• Smart Update ļauj pārbaudīt jaunāko programmatūru un instalēt
jaunāko versiju printera draivera instalēšanas laikā. Tā ir pieejama tikai
operētājsistēmā Windows.
Galvenās priekšrocības
• Ja jums ir piekļuve internetam, varat saņemt palīdzību,
lietojumprogrammu atbalstu, ierīces draiverus, rokasgrāmatas, kā arī
pasūtīt informāciju no Samsung vietnes www.samsung.com > atrast
savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.
Atbalsta dažādas bezvadu tīkla iestatīšanas
metodes
Plašs funkciju klāsts un lietojumprogrammu
atbalsts
• WPS (Wi-Fi Protected Setup™) lietošana
- Varat ērti izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot ierīces
un piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja) WPS iespēju.
• USB kabeļa vai tīkla kabeļa izmantošana
• Atbalsta dažādus papīra izmērus (sk. "Drukas materiāla specifikācijas"
105. lpp).
• Ūdenszīmju drukāšana: Dokumentus var pielāgot, izmantojot tādus
vārdus kā “CONFIDENTIAL” (sk. "Papildu drukāšanas funkciju
izmantošana" 210. lpp).
• Plakātu drukāšana: Katras dokumenta lapas teksts un attēli tiek
palielināti un drukāti vairākās papīra lapās, un var tikt savienoti kopā,
veidojot plakātu (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 210.
lpp).
• Var drukāt dažādās operētājsistēmās (sk. "Sistēmas prasības" 109.
lpp).
• Ierīce ir aprīkota ar USB interfeisu un/vai tīkla interfeisu.
- Varat izveidot savienojumu un iestatīt dažādus bezvadu tīklus,
izmantojot USB kabeli vai tīkla kabeli.
• Wi-Fi Direct lietošana
- Lietojot funkciju Wi-Fi Direct, varat ērti veikt drukāšanu no savas
mobilās ierīces.
Sk. "Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem"
158. lpp.
Galvenās priekšrocības
XOA lietojumprogrammas atbalsts
Ierīce atbalsta XOA pielāgotas lietojumprogrammas.
• Lai uzzinātu par XOA pielāgotajām lietojumprogrammām, lūdzu,
sazinieties ar XOA pielāgoto lietojumprogrammu nodrošinātāju.
Atsevišķu modeļu funkcijas
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas un papildiespējas
var nebūt pieejamas.
Operētājsistēma
Operētājsistēma
C262x series
Windows
●
Sistēma Mac
●
Linux
●
Unix
●
Programmatūra
SPL printera draiveris
●
PCL printera draiveris
●
PS printera draiverisa
●
XPS printera draiverisa
●
Samsung Easy Printer
Manager
Device Settings
Printera draiveri un programmatūru varat instalēt, ievietojot
programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.
Ja lietojat operētājsistēmu Windows, printera draiveri un
programmatūru varat atlasīt logā Select Software to Install.
●
Samsung Printer Status
●
Direct Printing Utilitya
●
Samsung AnyWeb Printa
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Easy Capture Manager
●
Samsung Easy Color Managera
●
(●: tiek atbalstīts, tukšs: netiek atbalstīts)
Programmatūra
C262x series
a. Lejupielādējiet programmatūru vietnē Samsung un instalējiet to: (http://
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes). Pirms
instalēšanas pārbaudiet, vai datora operētājsistēma atbalsta šo programmatūru.
(●: tiek atbalstīts, tukšs: netiek atbalstīts)
Atsevišķu modeļu funkcijas
Iespēju daudzveidība
Iespējas
b. Atkarībā no valsts bezvadu lokāla tīkla karte var nebūt pieejama. Dažās valstīs
attiecināms tikai 802,11 b/g. Sazinieties ar vietējo Samsung izplatītāju vai
mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci.
C262x series
Ātrdarbīgs USB 2.0
●
IEEE 1284B paralēlais savienotājsa
○
Tīkla interfeiss Ethernet 10/100/1000
Base TX, vadu LAN
●
Tīkla interfeiss, bezvadu lokālais tīkls
●
802.11 b/g/nb
NFC (Near Field Communication – tuva
darbības lauka sakaru) drukāšana
●
Ekoloģiskā drukāšana
●
Abpusējā drukāšana
●
USB atmiņas interfeiss
●
Atmiņas modulis
○
Papildu tekne (2. tekne)
○
Lielapjoma atmiņas ierīce (SD)
●
AirPrint
●
Google Cloud Print™
●
a. Ja izmantojat paralēlo portu, USB kabeli nevar izmantot.
(●: tiek atbalstīts, ○: Papildaprīkojums, Tukšs lauks: netiek atbalstīts)
Noderīga informācija
Ierīce nedrukā.
Ir iestrēdzis papīrs
• Atveriet drukas rindas sarakstu un noņemiet dokumentu no
saraksta (sk. "Drukas darba atcelšana" 47. lpp).
• Atveriet un aizveriet durtiņas (sk. "Skats no priekšpuses"
19. lpp).
• Noņemiet draiveri un instalējiet to vēlreiz (sk. "Draivera
lokāla instalēšana" 23. lpp).
• Skatiet šajā rokasgrāmatā iekļautās instrukcijas par
iestrēguša papīra izņemšanu un novērsiet attiecīgās
problēmas (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā"
84. lpp).
• Izvēlieties savu ierīci par noklusējuma ierīci
operētājsistēmā Windows (sk. "Ierīces iestatīšana par
noklusējuma ierīci" 210. lpp).
Izdrukas ir izplūdušas.
Kur var iegādāties piederumus vai
izejmateriālus?
• Jautājiet Samsung izplatītājam vai mazumtirgotājam.
• Apmeklējiet www.samsung.com/supplies. Lai skatītu
informāciju par izstrādājumu apkopi, atlasiet savu valsti/
reģionu.
Statusa gaismas diode mirgo vai ir pastāvīgi
ieslēgta.
• Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
• Skatiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās gaismas diožu
norāžu nozīmes un novērsiet attiecīgās problēmas (sk.
"Informācija par statusa LED" 93. lpp).
• Iespējams, tonera līmenis ir zems vai nevienmērīgs.
Sakratiet tonera kasetni (sk. "Tonera atkārtota
izkliedēšana" 62. lpp).
• Izmēģiniet citu drukas izšķirtspējas iestatījumu (sk.
"Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
• Nomainiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64.
lpp).
Kur var lejupielādēt ierīces draiveri?
• Varat saņemt palīdzību, lietojumprogrammu atbalstu,
ierīces draiverus, rokasgrāmatas, kā arī pasūtīt informāciju
no Samsung vietnē www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes.
Par lietotāja rokasgrāmatu
Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir pamatinformācija par ierīci, kā arī detalizēti
darbību skaidrojumi par ierīces lietošanu.
•
Neizmetiet šo rokasgrāmatu un paturiet to turpmākai uzziņai.
•
Pirms ierīces izmantošanas izlasiet drošības informāciju.
•
Ja, lietojot ierīci, rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu
novēršanu.
•
Šajā lietotāja rokasgrāmatā izmantotie termini ir izskaidroti glosārijā.
•
Visi šīs rokasgrāmatas attēli var atšķirties no jūsu iegādātās ierīces
atkarībā no tās opcijām un modeļa.
•
Atkarībā no ierīces programmaparatūras/draivera versijas
ekrānuzņēmumi šajā lietotāja rokasgrāmatā var atšķirties no jūsu
ierīces.
•
2
Vispārīgas ikonas
Ikona
Teksts
Apraksts
Uzmanību
Sniedz informāciju lietotājiem, lai pasargātu ierīci
no potenciāliem mehāniskiem bojājumiem vai
kļūmēm.
Brīdinājums
Piezīme
Tiek lietots, lai brīdinātu lietotājus par miesas
bojājumu iespējamību.
Sniedz papildinformāciju vai detalizētākus datus
par ierīces funkciju vai iespēju.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā izklāstītās procedūras galvenokārt attiecas
uz operētājsistēmu Windows 7.
1
Nosacījumi
Daži šajā rokasgrāmatā lietotie termini aizstāj cits citu, kā izskaidrots tālāk:
•
Termins “dokuments” ir sinonīms terminam “oriģināls”.
•
Termins “papīrs” ir sinonīms terminam “materiāls” vai “drukas
materiāls”.
•
Ierīce attiecas uz printeri vai MFP.
1. Ievads
11
Drošības informācija
Šie brīdinājumi un piesardzības pasākumi ir aprakstīti tādēļ, lai ne jūs, ne
citas personas negūtu savainojumus, kā arī netiktu bojāta pati ierīce. Pirms
ierīces lietošanas noteikti izlasiet un izprotiet visas šīs instrukcijas. Pēc šīs
sadaļas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā, lai varētu tajā turpmāk
ieskatīties.
4
Darba vide
Brīdinājums
3
Svarīgi drošības simboli
Visu šajā nodaļā izmantoto ikonu un zīmju
skaidrojums
Neizmantojiet, ja ir bojāts strāvas vads vai nav iezemēta
elektrības kontaktligzda.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (trauku ar ūdeni,
nelielus metāla priekšmetus vai smagus priekšmetus, sveces,
aizdegtas cigaretes u.c.).
Brīdinājums
Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt
fiziskas traumas vai nāvi.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Uzmanību
Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt
vieglas fiziskas traumas vai materiālus
zaudējumus.
• Ja ierīce pārkarst, no tās izplūst dūmi vai savāda smarža vai
ja tā rada dīvainus trokšņus, nekavējoties izslēdziet strāvas
slēdzi un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
Nemēģiniet!
• Lietotājam ir jāspēj piekļūt kontaktligzdai ārkārtas
gadījumos, kad, iespējams, lietotājam jāizrauj kontaktdakša.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
1. Ievads
12
Drošības informācija
Nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus
priekšmetus.
Ja pēc visu instrukciju ievērošanas un izpildīšanas ierīce
nedarbojas pareizi, atvienojiet visus ierīces interfeisa
savienojumus un lūdziet kvalificētu apkopes darbinieku
palīdzību.
Uzkāpjot uz strāvas vada vai saspiežot to zem smaga
priekšmeta, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Neatvienojiet kontaktdakšu, velkot to aiz vada; neaiztieciet
kontaktdakšu ar slapjām rokām.
Ja kontaktdakšu nevar viegli ievietot elektrības kontaktligzdā,
nemēģiniet to ievietot ar spēku.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Izsauciet elektriķi, lai nomainītu elektrības kontaktligzdu;
pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Neļaujiet mājdzīvniekiem sabojāt maiņstrāvas, tālruņa līnijas
vai datora interfeisa vadus.
Uzmanību
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos un/vai mājdzīvnieks var gūt savainojumus.
Pērkona negaisa laikā vai tad, kad nelietojat ierīci, atvienojiet
kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas.
5
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Lietošanas veids
Esiet uzmanīgi, papīra izvades zona ir karsta.
Var rasties apdegumi.
Ja ierīce ir nokritusi zemē vai tās korpuss ir bojāts, atvienojiet
visus ierīces interfeisa savienojumus un lūdziet kvalificētu
apkopes darbinieku palīdzību.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Uzmanību
Drukāšanas laikā nevelciet ārā papīru ar spēku.
Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.
1. Ievads
13
Drošības informācija
Nelieciet roku starp ierīci un papīra tekni.
Šīs ierīces barošanu nodrošina strāvas vads.
Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
Lai atslēgtu barošanas padevi, atvienojiet strāvas vadu no
elektrības kontaktligzdas.
Rīkojieties piesardzīgi, mainot papīru un izņemot iestrēgušas
loksnes.
Jaunam papīram ir asas malas, kas var radīt sāpīgus
ievainojumus.
Drukājot lielu apjomu, papīra izvades zonas apakšdaļa var kļūt
karsta. Neļaujiet bērniem tai pieskarties.
6
Uzstādīšana / Pārvietošana
Brīdinājums
Var rasties apdegumi.
Izņemot iestrēgušu papīru, nelietojiet pinceti vai asus metāla
priekšmetus.
Nenovietojiet ierīci putekļainā vai mitrā vietā vai vietā, kur ir
ūdens noplūdes.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Papīra izvades teknē neļaujiet sakrāties pārāk daudz papīra
loksnēm.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
Novietojiet ierīci vietā, kas piemērota ierīces darba
temperatūras un mitruma parametriem.
Neaizsprostojiet ventilācijas atveri un neievietojiet tajā
priekšmetus.
Pretējā gadījumā var tikt izraisītas drukāšanas kvalitātes
problēmas un ierīces bojājumi.
Tādējādi var paaugstināties komponentu temperatūra, izraisot
bojājumus vai aizdegšanos.
Sk. "Vispārīgas specifikācijas" 103. lpp.
Izmantojot tādus vadības elementus vai veicot tādus
pielāgojumus vai procedūras, kas nav šeit aprakstītas, var radīt
bīstamu radiācijas iedarbību.
1. Ievads
14
Drošības informācija
Uzmanību
Izmantojiet tikai Nr. 26 AWGa vai lielāku tālruņa līnijas vadu, ja
nepieciešams.
Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.
Pirms ierīces pārvietošanas izslēdziet barošanas padevi un
atvienojiet visus vadus. Tālāk minētā informācija ir tikai
ieteikumi, kuru pamatā ir ierīces svars. Ja veselības stāvokļa
dēļ nevar celt ierīci, nedariet to. Lai droši pārvietotu ierīci,
izmantojiet atbilstošu palīgu skaitu.
Strāvas vadu pievienojiet iezemētā elektrības kontaktligzdā.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Pēc tam paceliet ierīci:
Lai ierīces izmantošana būtu droša, izmantojiet piegādes
komplektā esošo strāvas vadu. Ja 110 V ierīcei izmantojat
vadu, kas ir garāks par 2 metriem (6 pēdām), tā izmēram jābūt
vismaz 16 AWG vai lielākam.
• Ja ierīce sver mazāk par 20 kg (44,09 mārciņas), to var celt
1 persona.
Pretējā gadījumā var tikt sabojāta ierīce, izraisīts elektriskās
strāvas trieciens vai aizdegšanās.
• Ja ierīce sver 20 kg (44,09 mārciņas) – 40 kg
(88,18 mārciņas), tā jāceļ 2 personām.
Neapklājiet ierīci ar pārklāju un nenovietojiet to vietā ar
nepietiekamu gaisa cirkulāciju, piemēram, skapī.
• Ja ierīce sver vairāk nekā 40 kg (88,18 mārciņas), tā jāceļ
4 vai vairāk personām.
Ja ierīce netiek pietiekami labi ventilēta, tā var aizdegties.
Printera novietojumam izvēlieties plakanu virsmu ar
pietiekamu vietu ventilācijai. Ņemiet vērā arī vietu, kas
nepieciešama pārsega un tekņu atvēršanai.
Tas var samazināt veiktspēju, izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai aizdegšanos.
Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.
Vietai jābūt ar atbilstošu ventilāciju, tādai, kura nav pakļauta
tiešu saules staru, karstuma un mitruma iedarbībai.
Ilgstoši lietojot ierīci vai drukājot lielu daudzumu dokumentu
vietā, kurā nav ventilācijas, var rasties gaisa piesārņojums un
apdraudēta jūsu veselība. Novietojiet ierīci vietā ar piemērotu
ventilāciju vai atveriet logu, lai nodrošinātu periodisku gaisa
cirkulāciju.
Nepārslogojiet kontaktligzdas un pagarinātājus.
Ierīce jāsavieno ar atbilstošas jaudas enerģijas avotu, kā
norādīts uzlīmē.
Ja neesat pārliecināts un vēlaties pārbaudīt, kādu jaudas
līmeni izmantojat, sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu.
a. AWG: Amerikas vadu standartmērs
Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas.
Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.
1. Ievads
15
Drošības informācija
7
Strāvas vadam un kontaktdakšas saskares virsmai jābūt tīrai
no putekļiem un ūdens.
Apkope / Pārbaude
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Uzmanību
• Nenoņemiet pārsegus vai aizsargus, kas piestiprināti ar
skrūvēm.
• Termofiksēšanas bloku remontu drīkst veikt tikai sertificēts
apkopes tehniķis. Ja to veic nesertificēti tehniķi, var rasties
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Pirms ierīces iekšpuses tīrīšanas atvienojiet ierīci no
kontaktligzdas. Netīriet ierīci ar benzolu, krāsas šķīdinātāju
vai spirtu, nesmidziniet ūdeni tieši ierīcē.
• Ierīces remontu drīkst veikt tikai Samsung apkopes
tehniķis.
Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Nedarbiniet ierīci, ja ierīces iekšpusē maināt izejmateriālus
vai tīrāt ierīces iekšpusi.
Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.
8
Rezerves daļu lietošana
Tīrīšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Bērni var gūt savainojumus.
Neizjauciet, neremontējiet un nepārbūvējiet ierīci pats.
Tādējādi var sabojāt ierīci. Ja ierīce jāremontē, izsauciet
sertificētu tehniķi.
Lai tīrītu vai darbinātu ierīci, precīzi ievērojiet lietotāja
rokasgrāmatas instrukcijas.
Pretējā gadījumā var tikt sabojāta ierīce.
Uzmanību
Neizjauciet tonera kasetni.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Nededziniet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes vai
fiksēšanas blokus.
Tas var izraisīt sprādzienu vai nekontrolējamu aizdegšanos.
1. Ievads
16
Drošības informācija
Glabājiet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes,
bērniem nepieejamā vietā.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Izmantojot otrreizēji pārstrādātas rezerves daļas, piemēram,
toneri, var sabojāt ierīci.
Mainot tonera kasetni vai izņemot iestrēgušu papīru,
rīkojieties uzmanīgi, lai tonera putekļi neskartu jūsu ķermeni
vai apģērbu.
Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst
cilvēka organismā.
Ja otrreizēji pārstrādātu rezerves daļu lietošanas dēļ ierīce
tiek bojāta, apkope tiek veikta par maksu.
Turpmāk minēti norādījumi par materiāliem, kuros ir tonera
putekļi (tonera kasetne, izlietotā tonera tvertne,
attēlveidošanas modulis, u.c.).
• Atbrīvojoties no materiāliem, ievērojiet izmešanas
norādījumus. Lai uzzinātu par pareizas izmešanas
norādījumiem, sazinieties ar tālākpārdevēju.
• Nemazgājiet materiālus.
• Pēc izlietotā tonera tvertnes iztukšošanas neizmantojiet to
atkārtoti.
Ja neievērosit iepriekš minētos norādījumus, ierīce var
nedarboties pareizi, kā arī rasties apkārtējās vides
piesārņojums. Garantija nesedz izdevumus par bojājumiem,
kas radušies paviršas lietošanas dēļ.
Ja toneris nokļūst uz drēbēm, nelietojiet karstu ūdeni, lai to
nomazgātu.
Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā. Izmantojiet
aukstu ūdeni.
1. Ievads
17
Ierīces pārskats
9
Komponenti
Faktiskais komponents var atšķirties no tā, kas redzams tālāk attēlā. Daži komponenti var tikt mainīti atkarībā no apstākļiem.
Ierīce
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata
Strāvas vads
Programmatūras kompaktdisksa
Dažādi piederumib
a. Programmatūras kompaktdiskā ir printera draiveri, lietotāja rokasgrāmata un programmatūras lietojumprogrammas.
b. Atkarībā no iegādes valsts un konkrētā modeļa jūsu ierīces komplektācijā iekļautie dažādie piederumi var atšķirties.
1. Ievads
18
Ierīces pārskats
10
Skats no priekšpuses
• Šis attēls var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu
veidu ierīces.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
1
2
13
14
12
11
10
9
3
8
4
15
16
17
7
6
5
1
Izvades atbalsts
2
izvades tekne
3
Vadības panelis
4
Vadības paneļa pārsegs
5
USB atmiņas ports
6
Papildu teknea
7
1. tekne
8
Universālās teknes atbrīvošanas ierīce
9
Universālā tekne
10
Priekšējais pārsegs
11
NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakaru) atzīme
12
Priekšējā pārsega atbloķēšanas poga
13
Tonera kasetnes
14
Tonera kasetnes rokturis
15
Starppārneses lente (ITB — Intermediate Transfer Belt)
16
Papīra platuma vadotnes universālajā teknē
17
Universālās teknes balsts
a. Tā ir papildfunkcija.
1. Ievads
19
Ierīces pārskats
11
Skats no aizmugures
• Šis attēls var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu
veidu ierīces.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
8
1
Pārpalikušā tonera konteiners
2
Aizmugurējais pārsegs
3
Aizmugurējā pārsega rokturis
4
Barošanas ligzda
5
Strāvas slēdzis
6
USB portsa
7
Tīkla ports
8
5 V izejas ports IEEE 1284B portama b
a. Papildu IEEE 1284B paralēlo savienotāju var izmantot iespraušanai gan USB portā,
gan 5 V izejas portā.
b. Tā ir papildfunkcija.
7
6
5
1
4
3
2
1. Ievads
20
Vadības paneļa pārskats
• Attēlā redzamais vadības panelis var atšķirties no jūsu ierīces
atkarībā no modeļa. Ir dažādu veidu vadības paneļi.
apturē
šana
Aptur pašreizējo darbību.
2
3
Leslēg
šanas/
Izslēg
šanas
Ar šo pogu var ieslēgt un izslēgt strāvas padevi.
Ar to var arī ieslēgt no enerģijas taupīšanas
režīma.
4
LED
Norāda ierīces statusu (sk. "Informācija par
statusa LED" 93. lpp).
5
LED
Norāda ierīces bezvadu režīma statusu (sk.
"Informācija par statusa LED" 93. lpp).
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
• Pieskarieties skārienekrānam tikai ar pirkstu. Asi priekšmeti var
sabojāt ekrānu.
1
2
3
4
5
1
Skārienekrāns
Parāda pašreizējo stāvokli un ļauj piekļūt
pieejamām izvēlnēm.
1. Ievads
21
Ierīces ieslēgšana
1
Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, ieslēdziet to.
2
1
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu
ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu
(sk. "Skats no priekšpuses" 19. lpp).
2
Barošana tiek ieslēgta automātiski.
Ja vēlaties izslēgt barošanu, nospiediet pogu
(Leslēgšanas/
Izslēgšanas).
1. Ievads
22
Draivera lokāla instalēšana
Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot
kabeli. Ja ierīce ir savienota ar tīklu, izlaidiet tālāk minētās darbības un
pārejiet pie tīklam pievienotās ierīces draivera instalēšanas (sk. "Draivera
instalēšana no tīkla" 145. lpp).
• Ja esat operētājsistēmas Mac, Linux vai UNIX lietotājs, skatiet
"Instalēšana sistēmā Mac" 134. lpp, "Instalēšana operētājsistēmā
Linux" 136. lpp vai "UNIX printera draivera pakotnes instalēšana"
151. lpp.
• Instalācijas logs šajā Lietotāja rokasgrāmata var atšķirties atkarībā
no izmantotās ierīces un interfeisa.
• Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118
collām).
1. Ievads
23
Draivera lokāla instalēšana
3
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Tad noklikšķiniet uz Next.
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
4
Ekrānā Printer Connection Type atlasiet USB. Tad noklikšķiniet uz
Next.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
5
Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
12
Windows
1
2
Jūs varat atlasīt lietojumprogrammas logā Select Software to Install.
Windows 8 ekrānā Sākt
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
•
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā Charms atlasiet
Search > Apps un meklējiet Run. Ierakstiet X:\Setup.exe,
aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un
noklikšķiniet uz OK.
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šī loga un atlasiet Run
Setup.exe.
• Draiveris V4 tiek automātiski lejupielādēts, izmantojot Windows
Update, ja jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja tā nenotiek, varat
manuāli lejupielādēt draiveri V4 Samsung tīmekļa vietnē
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un
lejupielādes.
• Varat lejupielādēt lietojumprogrammu Samsung Printer Experience
no Windows Store. Lai lietotu pakalpojumu Windows Store, jums
jābūt Microsoft kontam.
1 Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt.
2 Noklikšķiniet uz Store.
3 Atrodiet un noklikšķiniet uz Samsung Printer Experience.
4 Noklikšķiniet uz Instalēt.
1. Ievads
24
Draivera lokāla instalēšana
• Ja instalējat draiveri, izmantojot komplektācijā iekļauto
programmatūras kompaktdisku, draiveris V4 netiek instalēts. Ja
vēlaties lietot draiveri V4 ekrānā Darbvirsma, varat lejupielādēt to
Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu
> Atbalsts un lejupielādes.
• Ja vēlaties instalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, tie jāinstalē,
izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku.
1
2
3
Pārliecinieties, ka dators savienots ar internetu un ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai ir ieslēgts printeris.
Savienojiet datoru un printeri, izmantojot USB kabeli.
Draiveris tiks automātiski instalēts no Windows Update.
1. Ievads
25
Draivera pārinstalēšana
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, veiciet tālāk minētās darbības, lai
pārinstalētu draiveri.
4
Ievietojiet programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un
instalējiet draiveri atkārtoti (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 23. lpp).
13
Windows
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
1 Sadaļā Viedpogas atlasiet Meklēt > Apps(Lietotne).
2 Meklējiet un noklikšķiniet uz Vadības panelis.
3 Noklikšķiniet uz Programmas un līdzekļi.
4 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atinstalējamā draivera un
atlasiet Atinstalēt.
5 Izpildiet logā norādītās instrukcijas.
3
Windows 8 ekrānā Sākt
Operētājsistēmai Windows 8
Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
3
Izpildiet logā norādītās instrukcijas.
Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz Uninstall Samsung Printer
Software.
• Ja nevarat atrast Samsung printera programmatūras elementu,
veiciet atinstalēšanu darbvirsmas ekrāna režīmā
• Ja vēlaties atinstalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, ekrānā
Sākt ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lietojumprogrammas >
Atinstalēt > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz
lietojumprogrammas, kas jāizdzēš > Atinstalēt un izpildiet logā
redzamos norādījumus.
1. Ievads
26
2. Izvēļņu pārskats un
galvenie iestatījumi
Šajā nodaļa ir sniegta informācija par izvēlnes vispārējo struktūru un galveno iestatījumu opcijām.
• Izvēļņu pārskats
29
• Ierīces pamatiestatījumi
33
• Papīrs un tekne
34
• Parastā drukāšana
46
• USB atmiņas ierīces izmantošana
51
Izvēļņu pārskats
Vadības panelis sniedz piekļuvi vairākām izvēlnēm, lai iestatītu ierīci vai
izmantotu ierīces funkcijas.
Ikona
Nosaukums
Apraksts
Information
Izdrukā dažādu ierīces informāciju un
pārskatus.
Eco
Parāda opcijas Eco iestatījumus.
• Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes ir neaktīvas
(pelēkā krāsā).
Direct USB
Atver USB izvēlni, kad ierīces USB atmiņas
portā tiek ievietota USB atmiņa.
• Informācija par izvēlnēm ir papildu rokasgrāmatā (sk. "Noderīgu
iestatījumu izvēlnes" 188. lpp).
Setup
Pārlūkojiet pašreizējos ierīces iestatījumus vai
mainiet ierīces vērtības.
Job Status
Parāda pašreiz izpildāmos, pabeigtos vai
rindā esošos darbus.
Counter
Parāda kopējo izdrukāto lapu skaitu.
Help
Skatiet palīdzības un problēmu novēršanas
informāciju.
Tonera
stāvoklis
Ir iespējams redzēt tonera stāvokli.
Izvēlne
Ir iespējams atlasīt šķidro kristālu displeja
spilgtumu, valodu un rediģēt sākuma izvēlnes.
Izvēlnes var viegli iestatīt, izmantojot skārienekrānu.
• Vadības paneļa skārienekrānā tiek rādīts galvenais ekrāns.
1
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
29
Izvēļņu pārskats
Information
(skat. "Information" 189.
lpp)
Configuration
Eco
(skat. "Eco" 201. lpp)
Eco-On
Demo Page
Off
Help List
On
Network Configuration
Supplies Information
Job Reports
Usage Counter
Font List
Direct USB
Iestatīšana
(skat. "Direct USB" 202. lpp)
Print From
(skat. "System Setup" 193. lpp)
System
Date & Time
Job Timeout
Copies
Date Format
File Policy
Auto Fit
Clock Mode
Held Job Timeout
Duplex
Language
Import Setting
Off
Paper Source
Maintenance
Export Setting
On
Color Mode
Default Paper Size
Settings
Default Mode
On-Forceda
Feature Configuration
(Options)
File Manage
(Options)
Skip Blank Pages
Power Save
Default
Delete
Wakeup Event
Custom
Format
Auto Power Off
Show Space
Altitude Adjustment
Vapor Mode
Paper Stacking
Humidity
a. Iestatot ekonomisko režīmu ar ieejas kodu programmā SyncThru™ Web Service (cilne Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) vai Samsung Easy Printer Manager
(Device Settings > Eco), parādīsies ziņojums On-Forced. Lai mainītu ekonomiskā režīma statusu, jāievada ieejas kods.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
30
Izvēļņu pārskats
Setup
(skat. "System Setup" 193. lpp)
Admin Setupa
User Access Control
Network
TCP/IP (IPv4)
Layout
Protocol Management
Graphic
Orientation
Resolution
TCP/IP (IPv6)
HTTP
Margin
Clear Text
Ethernet
WINS
Duplex
Edge Enhance
Stamp Activate
802.1x
SNMPv1/v2
Item
Wi-Fi
UPnP(SSDP)
Copies
Screen
Auto CR
Authentication
Stamp
Paper
Trapping
Opacity
Wi-Fi On/Off
mDNS
MP Tray
Position
Wi-Fi Settings
SetIP
Tray X
Change Admin Password
WPS
SLP
Paper Source
Emulation Type
Firmware Upgrade
Wi-Fi Direct
Tray Confirmation
Setup
Image Overwrite
Wi-Fi Signal
Network
Configuration
Clear Wi-Fi Settings
Clear Settings
Manual
Emulation
Tray Behavior
Auto Continue
Overwrite Method
Auto Tray Switch
Overwrite Times
Paper Substitution
Application
Application
Management
Tray Protection
Tray Mode
Install New Application
BYOD Connection
a. Lai atvērtu šo izvēlni, jāievada parole. Noklusējuma parole ir sec00000.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
31
Izvēļņu pārskats
Job Status
(skat. "Job Status" 203. lpp)
Current Job
Counter
(skat. "Counter" 204. lpp)
Total Printed
Help
(skat. "Help" 205. lpp)
Basic Taskflow
Secure Job
Information
Stored Job
Eco
Complete Job
Direct USB
Setup
Troubleshooting
Paper jam in MP Tray
Paper jam in Tray 1
Paper jam in Tray 2
Jam inside machine
Jam in exit area
Jam inside of duplex
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
32
Ierīces pamatiestatījumi
• Stunda = no 01 līdz 12
Modeļiem, kas vadības panelī neatbalsta displeju, varat iestatīt ierīces
iestatījumus, izmantojot opciju Device Settings programmā Samsung
Easy Printer Manager.
• Minūte = no 00 līdz 59
•
Clock Mode: Izmantojot 12 vai 24 stundu laika formātu, varat
iestatīt ierīcē pašreizējo laiku.
•
Power Save: Ja kādu brīdi neizmantojat ierīci, izmantojiet šo
iespēju, lai taupītu enerģiju.
Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: Samsung Easy
Printer Manager >
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu) > Device
Settings, skat. "Device Settings" 247. lpp.
Kad instalēšana ir pabeigta, varat iestatīt ierīces noklusējuma iestatījumus.
• Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākot drukāšanu, ierīce
izies no enerģijas taupīšanas režīma.
Lai mainītu ierīces noklusējuma iestatījumus, rīkojieties šādi:
1
2
Skārienekrānā atlasiet
• nospiežot jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu,
ierīce pamostas no enerģijas taupīšanas režīma. Skārienekrānā
(Setup) > System > Next.
atlasiet
(Setup) > System > Next > Wakeup Event > On.
Atlasiet vajadzīgo opciju.
•
Language: Mainiet vadības panelī parādītās informācijas
valodu.
•
Date & Time: Varat iestatīt laiku un datumu. Laiks un datums
tiek drukāts atskaitēs. Ja laiks un datums nav pareizs, tas
jāmaina un jāiestata precīzas vērtības.
•
3
Altitude Adjustment: Drukāšanas kvalitāti ietekmē atmosfēras
spiediens, kas tiek noteikts, izmantojot ierīces atrašanās vietas
augstumu virs jūras līmeņa. Pirms iestatīt augstuma (virs jūras
līmeņa) vērtību, nosakiet jūsu atrašanās vietas augstumu (virs
jūras līmeņa) (sk. "Augstuma pielāgošana" 207. lpp).
Nospiediet
(apturēšana) vai sākuma ikonu (
gatavības režīmā.
), lai atgrieztos
Izmantojot bultiņas vai cipartastatūru, ievadiet pareizo laiku un datumu
(skat. "Izpratne par uznirstošo tastatūru" 208. lpp).
• Mēnesis = no 01 līdz 12
• Diena = no 01 līdz 31
• Gads = jāievada četri cipari
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
33
Papīrs un tekne
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, kā ierīcē ievietot apdrukājamo
materiālu.
• Izmantojot apdrukājamo materiālu, kas neatbilst šīm specifikācijām,
var rasties problēmas vai nepieciešamība veikt remontu. Uz šādu
remontu neattiecas Samsung garantija vai apkopes vienošanās.
2
Tekņu pārskats
Lai mainītu papīra formātu, jāpielāgo papīra vadotnes.
2
1
• Nekādā gadījumā nelietojiet šajā ierīcē tintes printeru fotopapīru.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
• Izmantojot ugunsnedrošu apdrukājamo materiālu, var rasties
aizdegšanās.
• Izmantojiet lietošanai paredzēto apdrukājamo materiālu (sk. "Drukas
materiāla specifikācijas" 105. lpp).
• Nekādā gadījumā nelietojiet šajā ierīcē tintes printeru fotopapīru.
Tādējādi var sabojāt ierīci.
3
1 Teknes pagarināšanas svira
Ugunsnedrošu materiālu izmantošana vai nevajadzīgu materiālu
atstāšana printerī var izraisīt ierīces pārkaršanu un dažos gadījumos
pat aizdegšanos.
2 Papīra garuma vadotne
3 Papīra platuma vadotne
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
34
Papīrs un tekne
3
Legal formāta papīram:
Papīra ievietošana teknē
nospiediet pogu, kā parādīts attēlā, un izvelciet tekni.
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu
ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu
(sk. "Skats no priekšpuses" 19. lpp).
1. tekne/papildu tekne
1
Izvelciet papīra tekni.
LGL
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu
ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu
(sk. "Tekņu pārskats" 34. lpp).
Ja nenoregulēsit vadotni, tas var izraisīt nepareizu papīra reģistrēšanu,
attēla nobīdi vai papīra iestrēgšanu.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
35
Papīrs un tekne
2
Lai pielāgotu izmēru, saspiediet papīra platuma vadotni un papīra
garuma sviru, lai tās novietotu pareizā papīra formāta rievā, kas
atzīmēta teknes apakšpusē (sk. "Tekņu pārskats" 34. lpp).
4
Pēc papīra ievietošanas teknē saspiediet papīra platuma un garuma
vadotnes.
2
1
3
Pirms papīra ievietošanas izlokiet vai pāršķirstiet papīra kaudzi, lai
atdalītu lapas.
1 Papīra garuma vadotne
2 Papīra platuma vadotne
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
36
Papīrs un tekne
• Nespiediet papīra platuma vadotni pārāk stipri, lai neieliektu papīru.
5
Ievietojiet tekni atpakaļ ierīcē.
6
Kad drukājat dokumentu, iestatiet papīra veidu un teknes lielumu
(sk. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 44. lpp).
• Ja nepielāgojat papīra platuma vadotni, var rasties papīra
sastrēgumi.
• Neizmantojiet papīru ar priekšējās malas locījumu, jo tas var izraisīt
lapas iestrēgšanu vai arī saburzīt papīru.
Universālā tekne
Universālajā teknē var ievietot īpašus apdrukājamā materiāla formātus un
veidus, piemēram, pastkartes, piezīmju kartes un aploksnes (skat. "Drukas
materiāla specifikācijas" 105. lpp).
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
37
Papīrs un tekne
Universālās teknes lietošanas padomi
•
Ievietojiet universālajā teknē tikai viena veida, formāta un svara
apdrukājamo materiālu.
•
Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nepievienojiet papīru drukāšanas
laikā, ja universālajā teknē vēl ir papīrs. Tas attiecas arī uz citiem
apdrukājamā materiāla tipiem.
•
Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas un drukāšanas kvalitātes
problēmām, vienmēr ievietojiet tikai norādīto apdrukājamo materiālo
(sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 105. lpp).
•
Izlīdziniet jebkādus locījumus uz pastkartēm, aploksnēm un uzlīmēm
pirms to ievietošanas universālajā teknē.
1
Nospiediet universālās teknes atbrīvošanas ierīci, lai atvērtu tekni.
2
Ievietojiet papīru.
3
Saspiediet papīru universālajā teknē ar platuma vadotnēm un
pielāgojiet tās papīra platumam. Nesaspiediet tās pārāk stipri, jo tad
papīrs salieksies un var iestrēgt vai sašķiebties.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
38
Papīrs un tekne
4
• Ja drukājat uz īpaša apdrukājamā materiāla, jāievēro ievietošanas
norādījumi (sk. "Drukāšana uz speciāla materiāla" 39. lpp).
• Lietojot īpašu apdrukājamo materiālu, loksnes ieteicams ievietot pa
vienai (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 105. lpp).
• Ja, drukājot no universālās teknes, lapas pārklājas, atveriet 1. tekni,
izņemiet ?šīs lapas un pēc tam mēģiniet drukāt vēlreiz.
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no
jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces
veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 19. lpp).
Kad drukājat dokumentu, iestatiet papīra veidu un universālās
teknes lielumu (skat. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 44. lpp).
Lai uzzinātu, kādi ir katras loksnes papīra svari, skatiet "Drukas materiāla
specifikācijas" 105. lpp.
4
Tipi
1. tekne
Papildu tekne
Universālā tekne
Plain
●
●
●
Thick
●
●
●
Thicker
●
Thin
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
> izvēlieties tekni > Paper Size vai Paper Type.
Recycled
●
Tad iestatiet papīra veidu logā Drukāšanas preferences > cilnē Paper >
Paper Type (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
Envelope
●
●
Transparency
●
●
Piemēram, ja vēlaties drukāt uzlīmi, izvēlnē Labels atlasiet Paper Type.
Labels
●
●
Drukāšana uz speciāla materiāla
Tālāk tabulā ir parādīti teknē izmantojamie īpašie apdrukājamie materiāli.
Ierīces papīra iestatījumam un draiverim jāsakrīt, lai drukātu bez papīra
neatbilstības kļūdas.
Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, programmā Samsung Easy
Printer Manager atlasiet
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu) >
Device Settings.
Ja varat, iestatiet to skārienekrānā, izmantojot
(Setup) > Paper > Next
●
●
●
●
●
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
39
Papīrs un tekne
Tipi
1. tekne
Papildu tekne
Universālā tekne
CardStock
●
●
●
Bond
●
●
●
Archive
●
●
●
Letterhead
●
Punched
●
Glossy Photo
●
●
Lai drukātu aploksni, novietojiet to tā, kā parādīts šajā attēlā.
●
(●: tiek atbalstīts, tukšs: netiek atbalstīts)
Aploksne
•
Veiksmīga drukāšana uz aploksnēm ir atkarīga no aplokšņu kvalitātes.
Izvēloties aploksnes, ņemiet vērā šādus faktorus:
-
Svars: nedrīkst pārsniegt 90 g/m2; pretējā gadījumā var iestrēgt
papīrs.
-
Struktūra: aploksnēm jābūt plakanām ar izliekumu mazāku par 6
mm, un tajās nedrīkst būt gaiss.
-
Stāvoklis: aploksnes nedrīkst būt saburzītas, ar spraugām vai
sabojātas.
-
Temperatūra: aploksnēm jāiztur ierīces karstums un spiediens
drukāšanas laikā.
•
Izmantojiet tikai labi veidotas aploksnes ar asām un labi salocītām
locījumu vietām.
•
Neizmantojiet aploksnes, uz kurām ir pastmarkas.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
40
Papīrs un tekne
•
Neizmantojiet aploksnes ar saspraudēm, klipšiem, logiem,
pārklājumiem, pašlīmējošiem aizdares elementiem vai citiem
sintētiskiem materiāliem.
•
Neizmantojiet bojātas vai sliktas kvalitātes aploksnes.
•
Pārliecinieties, vai pārloki abos aploksnes galos stiepjas visā garumā
līdz aploksnes stūriem.
1 Pieņemams
2 Nepieņemams
•
Aploksnēm ar atlokāmajām lipīgajām strēmelēm vai ar vairāk nekā
vienu pārloku, kas tiek atlocīts pa virsu, lai aizdarītu aploksni, jālieto
līmes, kas savietojamas ar ierīces termofiksēšanas temperatūru
0,1 sekundi aptuveni 170 °C (338 °F). Papildu pārloki un lentes var
izraisīt krunkošanos, rievošanos vai sastrēgumus un pat sabojāt
fiksēšanas bloku.
•
Lai iegūtu vislabāko drukāšanas kvalitāti, novietojiet apmales ne tuvāk
par 15 mm no aploksnes malām.
•
Izvairieties no uzdrukas vietā, kurā saskaras aploksnes šuves.
Caurspīdīgā plēve
• Krāsu drukas režīmā lietojot transparentus, attēla kvalitāte būs
zemāka nekā melnbaltās drukas režīmā, ja izdrukas tiek lietotas
kodoskopā.
• Uz caurspīdīgas plēves veikta druka šajā ierīcē nav saderīga ar
projektoriem; projicējot, šī izdruka var būt redzama kā melnbalts
attēls.
Lai novērstu ierīces bojājumu rašanos, izmantojiet tikai lāzerprinteriem
paredzētus transparentus.
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Jāspēj izturēt ierīces termofiksēšanas temperatūru.
•
Pēc izņemšanas no ierīces novietojiet tās uz līdzenas virsmas.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
41
Papīrs un tekne
•
Neatstājiet neizlietotos transparentus papīra teknē ilgu laiku. Uz tiem
var uzkrāties putekļi un netīrumi, kā rezultātā izdruka būs plankumaina.
Uzlīmes
•
Lai novērstu pirkstu nospiedumu izraisītus smērējumus, satveriet
transparentus uzmanīgi.
Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, izmantojiet tikai tādas uzlīmes, kas ir
paredzētas lietošanai lāzerprinteros.
•
Lai izvairītos no izbalēšanas, nepakļaujiet izdrukātās caurspīdīgās
plēves ilgstošai saules staru iedarbībai.
•
Pārliecinieties, vai caurspīdīgās plēves nav saburzījušās, salocījušās
un vai tām nav ieplīsušas malas.
•
Nelietojiet caurspīdīgās plēves, kas atdalās no pamatnes.
•
Lai novērstu transparentu salipšanu, neļaujiet drukāšanas laikā tiem
uzkrāties kaudzē.
•
Ieteicamais materiāls: Xerox transparenti krāsainajam lāzerprinterim,
piemēram, 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Izvēloties uzlīmes, ņemiet vērā šādus faktorus:
-
Līmvielas: Jābūt noturīgām ierīces termofiksēšanas temperatūrā
170 °C (338 °F).
-
Izvietojums: izmantojiet tikai tādas uzlīmes, starp kurām nav
redzama atklāta pamatne. Uzlīmes var atdalīties no loksnēm, ja
starp tām ir spraugas, tādējādi izraisot būtiskus sastrēgumus.
-
Izliekums: Uzlīmēm jābūt plakanām, un to izliekums jebkurā
virzienā nedrīkst pārsniegt 13 mm.
-
Stāvoklis: nelietojiet uzlīmes ar saburzītām vietām, gaisa
burbuļiem vai jebkādām citām atdalīšanās pazīmēm.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
42
Papīrs un tekne
•
Pārliecinieties, vai starp uzlīmēm nav atklātas līmvielas. Atklātās vietas
var izraisīt uzlīmju atdalīšanos drukāšanas laikā, tādējādi radot papīra
sastrēgumus. Atklāta līmviela var arī izraisīt ierīces sastāvdaļu
bojājumus.
•
Nelaidiet uzlīmju loksni caur ierīci vairāk kā vienu reizi. Ar līmvielu
apstrādātā atbalsta loksne ir paredzēta tikai vienreizējai izlaišanai caur
ierīci.
•
Nelietojiet uzlīmes, kas atdalās no pamatnes loksnes vai ir saburzītas,
ar burbuļiem vai citādi bojātas.
Iepriekš apdrukāts papīrs
Ievietojot iepriekš apdrukātu papīru, tā apdrukātajai pusei jābūt vērstai uz
augšu, bet lokšņu priekšējā mala nedrīkst būt salocīta. Ja rodas problēmas
ar papīra padevi, apgrieziet papīru uz otru pusi. Ņemiet vērā, ka izdrukas
kvalitāte netiek garantēta.
Kartīšu/pielāgota formāta papīrs
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
•
Jāapdrukā ar karstumizturīgu tinti, kas nekūst, neizgaro un nerada
bīstamas emisijas, kad 0,1 sekundi tiek pakļauta ierīces
termofiksēšanas temperatūrai (aptuveni 170 °C (338 °F)).
•
Iepriekš apdrukāta papīra tintei ir jābūt ugunsdrošai un tā nedrīkst
nelabvēlīgi ietekmēt ierīces rullīšus.
Programmatūras lietojumprogrammā iestatiet apmales vismaz 6,4 mm
attālumā no materiāla malām.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
43
Papīrs un tekne
•
Pirms ievietojat iepriekš apdrukātu papīru, pārbaudiet, vai tinte uz
papīra ir sausa. Fiksēšanas procesā slapjā tinte var sasmērēt iepriekš
apdrukātu papīru, tādējādi pasliktinot izdrukas kvalitāti.
Glancēts fotoattēls
Ieteicamais materiāls: šai ierīcei paredzēts glancētais papīrs (A4/Letter)
HP Professional Laser Paper 150.
5
Papīra izmēra un tipa iestatīšana
1
Skārienekrānā atlasiet
(Setup) > Paper > Next > izvēlieties
tekni > Paper Size vai Paper Type.
2
3
Atlasiet tekni un vajadzīgo opciju.
Nospiediet pogu
(apturēšana) vai sākuma ikonu (
atgrieztos gatavības režīmā.
), lai
Ja vēlaties izmantot speciāla izmēra papīru, piemēram, rēķinu papīru,
atlasiet cilni Paper > Size > Edit... un iestatiet Custom Paper Size
Settings sadaļā Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas
preferenču atvēršana" 47. lpp).
Kad papīra teknē ir ievietots papīrs, ar vadības paneļa pogām iestatiet
papīra formātu un veidu.
Ierīces papīra iestatījumam un draiverim jāsakrīt, lai drukātu bez papīra
neatbilstības kļūdas.
Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, programmā Samsung Easy
Printer Manager atlasiet
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu) >
Device Settings.
Ja varat, iestatiet to skārienekrānā, izmantojot
(Setup) > Paper > Next
> izvēlieties tekni > Paper Size vai Paper Type.
Tad iestatiet papīra veidu logā Drukāšanas preferences > cilnē Paper >
Paper Type (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
44
Papīrs un tekne
6
Izvades paliktņa izmantošana
Izvades teknes virsma var sakarst, ja vienā reizē tiek apdrukāts liels
daudzums lapu. Uzmanieties, lai nepieskartos virsmai, un neļaujiet tās
tuvumā atrasties bērniem.
Drukātās lapas tiek novietotas kaudzē uz izvades paliktņa, un tas palīdz
izlīdzināt izdrukātās lapas. Atlociet izvades atbalstu.
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu
ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu
(sk. "Skats no priekšpuses" 19. lpp).
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
45
Parastā drukāšana
Lai iegūtu informāciju par īpašajām drukāšanas funkcijām, skatiet
papildu rokasgrāmatu (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana"
210. lpp).
3
Sarakstā Printera atlasīšana izvēlieties savu ierīci.
4
Drukāšanas pamatiestatījumus, tostarp eksemplāru skaitu un
drukāšanas diapazonu, var atlasīt logā Drukāt.
7
Drukāšana
Ja esat operētājsistēmas Mac, Linux vai Unix lietotājs, skatiet Papildu
rokasgrāmatu (skat. "Drukāšana sistēmā Mac" 220. lpp, "Drukāšana,
izmantojot Linux" 222. lpp vai "Drukāšana operētājsistēmā Unix" 223.
lpp).
Tālāk redzamais logs Drukāšanas preferences ir programmai Notepad
operētājsistēmā Windows 7.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
Izvēlnē Drukāt atlasiet Drukāt.
Lai izmantotu drukāšanas papildu funkcijas, logā Drukāt noklikšķiniet
uz Rekvizīti vai Preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana"
47. lpp).
5
Lai sāktu drukāšanas darbu, logā Drukāt noklikšķiniet uz OK vai
Drukāt.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
46
Parastā drukāšana
8
Drukas darba atcelšana
Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu
šādā veidā:
•
Sarakstā Printera atlasīšana izvēlieties savu ierīci.
Noklikšķiniet uz Rekvizīti vai Preferences.
Atkarībā no modeļa ekrānuzņēmums var atšķirties.
Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas
(
•
3
4
) operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
Varat arī atcelt pašreizējo darbu, uz vadības paneļa nospiežot pogu
(apturēšana).
9
Drukāšanas preferenču atvēršana
• Atkarībā no izmantotās ierīces logs Drukāšanas preferences var
atšķirties no šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā.
• Kad atlasāt kādu opciju izvēlnē Drukāšanas preferences,
iespējams, ieraudzīsit brīdinājuma zīmi
vai
. Izsaukuma zīme
nozīmē, ka varat izvēlēties attiecīgo opciju, bet tas nav ieteicams,
un
zīme nozīmē, ka nevarat izvēlēties attiecīgo opciju ierīces
iestatījumu vai vides dēļ.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
Faila izvēlnē izvēlieties Drukāt. Tiek parādīts logs Drukāt.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
47
Parastā drukāšana
3
4
5
• Ar Eco var izmantot ekoloģiskā režīma funkcijas, lai pirms
drukā?šanas ietaupītu papīru un toneri (sk. "Easy Eco Driver" 240.
lpp).
• Ierīces pašreizējo statusu var pārbaudīt, nospiežot pogu Printer
Status (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 248. lpp).
Noklikšķiniet uz Save.
Ievadiet nosaukumu un aprakstu un tad atlasiet vajadzīgo ikonu.
Noklik?šķiniet uz OK. Saglabājot Favorites, tiek saglabāti visi
pašreizējie draivera iestatījumi.
Lai izmantotu saglabātu iestatījumu, atlasiet to cilnē Favorites. Ierīce
tagad ir iestatīta, lai drukātu saskaņā ar atlasītajiem iestatījumiem. Lai
dzēstu saglabātos iestatījumus, izvēlieties tos cilnē Favorites un tad
noklikšķiniet uz Delete.
Izlases iestatījuma izmantošana
Opcija Favorites, kas redzama katrā preferenču cilnē, izņemot cilni
Favorites un cilni Samsung, ļauj saglabāt pašreizējās preferences
turpmākai lietošanai.
10
Lai saglabātu vienumu Favorites, rīkojieties šādi:
1
2
Palīdzības izmantošana
Pēc vajadzības mainiet iestatījumus katrā cilnē.
Ievades lodziņā Favorites ievadiet vienuma nosaukumu.
Logā Drukāšanas preferences noklikšķiniet uz tās opcijas, par kuru
vēlaties iegūt informāciju, un nospiediet tastatūras taustiņu F1.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
48
Parastā drukāšana
11
Ekoloģiskā drukāšana
Ja programmā SyncThru™ Web Service esat iestatījis ekonomisko
režīmu ar paroli (cilne Settings > Machine Settings > System > Eco
Settings) vai Samsung Easy Printer Manager (Device Settings >
Eco), parādīsies ziņojums On-forced. Lai mainītu ekonomiskā režīma
statusu, būs jāievada parole.
Funkcija Eko samazina tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu.
Funkcija Eko ļauj ietaupīt drukāšanas resursus un drukāt videi draudzīgā
veidā.
•
Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā Device Settings
varat iestatīt ierīces iestatījumus.
• Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: Samsung
Easy Printer Manager >
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu)
> Device Settings, skat. "Device Settings" 247. lpp.
Ekoloģiskā režīma iestatīšana vadības panelī
1
2
Skārienekrānā atlasiet
-
Default: ierīce ir iestatīta režīmā Default.
-
Custom: maniet nepieciešamās vērtības.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
Setting eco mode on the driver
(Eco) > Settings > Next.
Atlasiet vajadzīgo opciju.
•
3
Feature Configuration: iestatiet ekonomiskajā režīmā
izmantojamās funkcijas.
Default Mode: Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekonomisko
režīmu.
Lai izmantotu drukāšanas papildu funkcijas, logā Drukāt noklikšķiniet
uz Rekvizīti vai Preferences(sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana"
47. lpp).
-
Off: Iestatiet Eco režīma izslēgšanu.
Lai iestatītu ekoloģisko režīmu, atveriet cilni Eco. Ja redzat ekonomiskā
-
On: Iestatiet Eco režīma ieslēgšanu.
režīma attēlu (
), tas nozīmē, ka pašlaik ir iespējots ekonomiskais
režīms.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
49
Parastā drukāšana
Ekoloģiskās opcijas
•
Printer Default: Izmanto ierīces vadības paneļa iestatījumus.
•
None: Atspējo ekoloģisko režīmu.
•
Eco Printing: Iespējo ekoloģisko režīmu. Aktivizē dažādus ekoloģiskos
elementus, ko vēlaties izmantot.
•
Passcode: Ja administrators ir noteicis ekoloģiskā režīma
izmantošanu, lai mainītu status, jums jāievada parole.
•
Enerģijas patēriņš drukāšanas režīmā ir šīs ierīces drukāšanas vidējais
enerģijas patēriņš.
•
Faktiskais parādītais daudzums var atšķirties atkarībā no izmantotās
operētājsistēmas, datora veiktspējas, lietojumprogrammatūras,
savienojuma metodes, apdrukājamā materiāla veida [biezums],
apdrukājamā materiāla formāta, darba sarežģītības u.c.
Poga Passcode: Programmā SyncThru™ Web Service varat iestatīt
(cilne Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) vai
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco); tiek
aktivizēta paroles poga. Lai mainītu drukas iestatījumus, noklikšķiniet
uz šīs pogas, ievadiet paroli vai sazinieties ar administratoru.
Rezultātu simulators
Result Simulator tiek rādīti samazināta oglekļa dioksīda emisijas rezultāti,
izlietotā elektroenerģija un ietaupītā papīra daudzums saskaņā ar
izvēlētajiem iestatījumiem.
•
Rezultāti tiek aprēķināti, pieņemot, ka tiek izdrukātas simts apdrukātas
lapas ar atspējotu ekoloģisko režīmu.
•
Skatiet Japānas Iekšlietu un sakaru ministrijas izstrādātā indeksa IEA
aprēķina koeficientu par CO2, enerģiju un papīru, kā arī
www.remanufacturing.org.uk. Katram modelim ir atšķirīgs indekss.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
50
USB atmiņas ierīces izmantošana
Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
12
Par USB atmiņas ierīci
USB atmiņas ierīcēs ir pieejama dažāda atmiņas kapacitāte, lai nodrošinātu
vairāk vietas, kur glabāt dokumentus, prezentācijas, mūziku un video,
augstas izšķirtspējas fotoattēlus un citus glabājamos vai pārvietojamos
failus.
Ierīce atbalsta USB atmiņas ierīces ar failu sistēmu FAT16/FAT32 un 512
baitu lielu sektoru.
Informāciju par USB atmiņas ierīces failu sistēmu jautājiet savam
izplatītājam.
Drīkst izmantot tikai apstiprinātu USB atmiņas ierīci ar A tipa spraudņa
savienojumu.
A
B
Izmantojiet tikai tādu USB atmiņas ierīci, kuras savienotāja ir metāla
aptinums.
• Neizraujiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek lietota. Ierīces garantija
nesedz zaudējumus, kas radušies nepareizu lietotāja darbību dēļ.
• Ja USB atmiņas ierīcei ir noteiktas funkcijas, piemēram, drošības
iestatījumi un paroles iestatījumi, ierīce var tās automātiski
nenoteikt. Papildinformāciju par šīm funkcijām skatiet USB atmiņas
ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Izmantojiet tikai tādu USB atmiņas ierīci, kurai ir piešķirts atbilstības
sertifikāts; pretējā gadījumā ierīce to var neatpazīt.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
51
USB atmiņas ierīces izmantošana
6
13
Drukāšana no USB atmiņas ierīces
Varat tieši izdrukāt failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē.
Failu tipi, ko atbalsta tiešās drukāšanas opcija:
•
PRN: Saderīgi ir tikai tie faili, kas izveidoti, izmantojot ierīces
nodrošināto draiveri.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
14
Datu dublēšana
Ierīces atmiņā esošie dati var tikt nejauši izdzēsti strāvas padeves
traucējumu vai atmiņas kļūmes dēļ. Dublēšana palīdz aizsargāt sistēmas
iestatījumus, saglabājot tos USB atmiņas ierīcē kā dublējumfailus.
Ja drukājat PRN failus, kas izveidoti citā ierīcē, izdruka var atšķirties.
Datu dublēšana
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1.7 vai vecāka versija
Lai izdrukātu dokumentu no USB atmiņas ierīces
1
2
3
4
5
Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
Skārienekrānā atlasiet
(Direct USB) > Print From > Next.
Izvēlieties vajadzīgo mapi vai failu.
Atlasiet vajadzīgo drukājamo kopiju skaitu vai ievadiet skaitli.
1
2
Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB atmiņas portā.
3
4
5
6
Izvēlieties Setup Data.
Skārienekrānā atlasiet
Setting.
(Setup) > System > Next > Export
Atlasiet failu, ko vēlaties dublēt.
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties Yes.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
Skārienekrānā pieskarieties Print.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
52
USB atmiņas ierīces izmantošana
Datu atjaunošana
1
2
3
4
5
6
Attēlu faila dzēšana
Ievietojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāti dublējuma dati, USB
atmiņas portā.
Skārienekrānā atlasiet
Setting.
(Setup) > System > Next > Export
1
2
3
4
Izvēlieties Setup Data.
Atlasiet failu, ko vēlaties atjaunot.
Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
Skārienekrānā atlasiet
(Direct USB) > File Manage > Next >
atrodiet vajadzīgo mapi vai failu >
(Options) > Delete.
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties Yes.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties Yes.
USB atmiņas ierīces formatēšana
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
15
USB atmiņas pārvaldīšana
USB atmiņas ierīcē saglabātos attēlu failus var dzēst pa vienam vai visus
reizē, formatējot ierīci.
1
2
3
4
Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
Skārienekrānā atlasiet
(Direct USB) > File Manage > Next >
atrodiet vajadzīgo mapi vai failu >
(Options) > Format.
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties Yes.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
Pēc failu dzēšanas vai USB atmiņas ierīces formatēšanas failus nevar
atjaunot. Tādēļ pirms datu dzēšanas pārliecinieties, vai tie vairs nav
vajadzīgi.
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
53
USB atmiņas ierīces izmantošana
USB atmiņas statusa skatīšana
Varat pārbaudīt skenēšanai un dokumentu saglabāšanai pieejamās
atmiņas apjomu.
1
2
3
4
Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
Skārienekrānā atlasiet
(Direct USB) > Show Space > Next.
Displejā tiek parādīta pieejamā atmiņas vieta.
Nospiediet pogu
gatavības režīmā.
(Stop) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos
2. Izvēļņu pārskats un galvenie iestatījumi
54
3. Apkope
Šajā nodaļā sniegta informācija par ierīcei pieejamo patērējamo materiālu, piederumu un rezerves daļu iegādi.
• Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
56
• Pieejamie izlietojamie materiāli
57
• Pieejamie piederumi
58
• Pieejamās apkopes detaļas
59
• Tonera kasetnes uzglabāšana
60
• Tonera atkārtota izkliedēšana
62
• Tonera kasetnes maiņa
64
• Izlietotā tonera tvertnes nomaiņa
67
• Piederumu uzstādīšana
69
• Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība
73
• Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana
74
• Ierīces tīrīšana
75
• Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā
79
Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
Pieejamie piederumi dažādās valstīs var būt atšķirīgi. Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvjiem, lai saņemtu pieejamo izejmateriālu un rezerves daļu
sarakstu.
Lai pasūtītu Samsung apstiprinātas rezerves daļas, piederumus un apkopes detaļas, sazinieties ar vietējo Samsung izplatītāju vai mazumtirgotāju, pie kura
iegādājāties savu ierīci. Varat arī apmeklēt vietni www.samsung.com/supplies, pēc tam atlasīt savu valsti/reģionu un iegūt apkopes kontaktinformāciju.
3. Apkope
56
Pieejamie izlietojamie materiāli
Kad ir beidzies izejmateriālu darbmūžs, varat pasūtīt šādus ierīces izlietojamos materiālus.
Vidējais rādītājsa
Tips
Tonera kasetne
Detaļas nosaukums
• Vidējais nepārtrauktais melnās krāsas kasetnes rādītājs: Aptuveni 6000 standarta lapas (melna) • CLT-K505L: melna
• Vidējais nepārtrauktais krāsu kasetnes rādītājs: Aptuveni 3500 standarta lapas (dzeltena/
fuksīna/ciāna)
• CLT-Y505L: dzeltena
• CLT-M505L: fuksīna
• CLT-C505L: ciāna
Pārpalikušā tonera
tvertne
• Aptuveni 14 000 lapas (mono)
CLT-W506
• Aptuveni 3500 lapas (krāsu)
a. Deklarētā produktivitātes vērtība atbilst ISO/IEC 19798. Lapu skaitu var ietekmēt ekspluatācijas vide, drukāšanas intervāli, materiālu veids un materiālu formāts.
Atkarībā no lietotajām opcijām, attēlu laukuma procentuālās attiecības un darba režīma tonera kasetnes darbmūža ilgums var atšķirties.
Iegādājoties jaunas tonera kasetnes vai citus izlietojamos materiālus, tie jāpērk tajā pašā valstī, kur tika pirkta ierīce. Pretējā gadījumā jaunās tonera
kasetnes vai citi izlietojamie materiāli nebūs saderīgi ar ierīci, jo tonera kasetnes un citi izlietojamie materiāli var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts
apstākļiem.
Samsung neiesaka izmantot tādas tonera kasetnes, kas nav Samsung oriģinālās kasetnes, piemēram, uzpildītas vai pārstrādātas tonera kasetnes.
Samsung nevar garantēt neoriģinālas Samsung tonera kasetnes kvalitāti. Ierīces garantija neattiecas uz apkopi vai remontu, kas jāveic tādu tonera
kasetņu izmantošanas dēļ, kas nav oriģinālās Samsung kasetnes.
3. Apkope
57
Pieejamie piederumi
Varat iegādāties un uzstādīt piederumus, lai uzlabotu ierīces veiktspēju un ietilpību.
Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
Piederums
Atmiņas modulis
IEEE 1284B paralēlais
savienotājs
Funkcija
Detaļas nosaukums
Paplašina ierīces atmiņas ietilpību.
ML-MEM370 : 512 MB
Ļauj izmantot dažādus interfeisus.
ML-PAR100
• Instalējot printera draiveri ar IEEE1284B paralēlo savienotāju, iespējams, ierīce
netiks atrasta, un pēc printera draivera instalēšanas būs pieejamas tikai
drukāšanas pamatfunkcijas.
• Ja vēlaties pārbaudīt ierīces statusu vai iestatīt iestatījumus, pievienojiet ierīci
datoram ar USB kabeli vai izmantojot tīklu.
• Ja izmantojat IEEE 1284B paralēlo savienotāju, USB kabeli nevar izmantot.
Papildu tekne
Ja bieži rodas problēmas ar papīra padevi, varat pievienot papildu 520alokšņu tekni.
CLP-S680A
a. Parasts papīrs 80 g/m2 (20 mārciņas dokumentu papīrs).
3. Apkope
58
Pieejamās apkopes detaļas
Lai uzturētu ierīci nevainojamā darba kārtībā, saglabātu drukas kvalitāti un izvairītos no papīra padeves problēmām, kas rodas nodilušu detaļu dēļ, apkopes
detaļas ir jāmaina, ievērojot noteiktos intervālus. Apkopes detaļas ir galvenokārt rullīši, lentes un gumijas paliktņi. Tas, kuras detaļas un cik bieži ir jāmaina,
ir atkarīgs no ierīces modeļa. Apkopes detaļu maiņu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa sniedzējs, izplatītājs vai mazumtirgotājs, pie kura iegādājāties ierīci.
Lai iegādātos apkopes detaļas, sazinieties ar mazumtirgotāju, kurš jums pārdeva ierīci. Apkopes detaļu maiņas intervālus norāda programma ''Samsung
Printer Status''. Savukārt, ja ierīce ir aprīkota ar displeju, tā ekrānā parādās ziņojums. Maiņas intervālus ietekmē vairāki faktori – izmantotā operētājsistēma,
datora veiktspēja, lietojumprogrammatūra, savienojuma metode, papīra veids un izmērs, kā arī drukas darbu sarežģītība.
3. Apkope
59
Tonera kasetnes uzglabāšana
Tonera kasetnes satur komponentus, kas ir jutīgi pret gaismu, temperatūru
un mitrumu. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, labāko kvalitāti un ilgāku
jaunās Samsung tonera kasetnes ekspluatācijas laiku, Samsung iesaka
ievērot šos padomus.
Glabājiet šo kasetni tādā pašā vidē, kādā tiks izmantots printeris. Tiem ir
jābūt regulētiem biroja temperatūras un mitruma apstākļiem. Tonera
kasetni uzglabājiet tās oriģinālajā, neatvērtajā iepakojumā līdz ievietošanai
ierīcē. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, pārklājiet kasetnes augšējo
atveri ar papīru un uzglabājiet to tumšā vietā.
Atverot kasetnes iepakojumu pirms izmantošanas, tiek būtiski samazināts
tās derīgais glabāšanas un izmantošanas laiks. Neglabājiet uz grīdas. Ja
tonera kasetne tiek izņemta no printera, izpildiet tālāk aprakstītās
instrukcijas, lai pareizi uzglabātu tonera kasetni.
•
Uzglabājiet kasetni oriģinālā iepakojuma aizsargmaisiņā.
•
Uzglabājiet to horizontāli (nevis vertikāli) ar to pašu pusi uz augšu kā
tad, ja tā būtu uzstādīta ierīcē.
•
Neuzglabājiet izlietojamos materiālus šādos apstākļos:
-
Temperatūrā virs 40 °C.
-
Mitruma līmenī zem 20% vai lielākā par 80%.
-
Vidē ar krasām mitruma vai temperatūras izmaiņām.
-
Tiešā saules gaismā vai telpas apgaismojumā.
-
Putekļainās vietās.
-
Automobilī ilgu laika periodu.
-
Vidē, kurā ir kodīgas gāzes.
-
Vidē ar sāļu gaisu.
1
Instrukcijas par apiešanos ar kasetnēm
•
Nepieskarieties kasetnes gaismjutīgā cilindra virsmai.
•
Nepakļaujiet kasetni nevajadzīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei.
•
Nekad manuāli nepagrieziet veltni, it īpaši pretējā virzienā; tas var
izraisīt iekšēju bojājumu un tonera izbiršanu.
2
Tonera kasetnes izmantošana
Samsung Electronics neiesaka un neatzīst, ka šajā printerī tiek lietotas citu
ražotāju, nevis Samsung, tonera kasetnes, tostarp universālās, veikala
zīmolu, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas kasetnes.
Samsung printera garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas
radušies atkārtoti uzpildītu, pārstrādātu vai cita, nevis Samsung zīmola
tonera kasetņu izmantošanas dēļ.
3. Apkope
60
Tonera kasetnes uzglabāšana
3
Paredzētais kasetnes izmantošanas termiņš
Paredzētais kasetnes izmantošanas termiņš (tonera kasetnes
produktivitātes termiņš) ir atkarīgs no tonera daudzuma, kāds
nepieciešamas drukāšanas darbiem. Faktiskais izdruku skaits var atšķirties
atkarībā no lapu apdrukas blīvuma, darba vides, attēlu laukuma
procentuālās attiecības, drukāšanas intervāla, apdrukājamo materiālu tipa
un/vai apdrukājamo materiālu formāta. Piemēram, ja drukājat daudz attēlu,
tonera patēriņš ir lielāks un kasetni var būt nepieciešams mainīt daudz
biežāk.
3. Apkope
61
Tonera atkārtota izkliedēšana
Kad tuvojas tonera kasetnes izmantošanas laika beigas:
•
Baltas svītras vai pārāk gaišas izdrukas un/vai pārmaiņus dažāds apdrukas blīvums.
•
statusa gaismas diode mirgo sarkanā krāsā. Displejā var tikt parādīts paziņojums, ka palicis maz tonera.
•
Datora ekrānā tiek parādīts programmas Samsung Printing Status logs, kas informē, kurā tonera kasetnē ir palicis maz tonera (sk. "Samsung Printer
Status lietošana" 248. lpp).
Ja tā notiek, varat īslaicīgi uzlabot drukāšanas kvalitāti, no jauna izlīdzinot kasetnē atlikušo toneri. Dažkārt baltas svītras vai gaiša druka var būt arī pēc
tonera atkārtotas izlīdzināšanas. Noskaidrojiet jūsu ierīcei piemērotas tonera kasetnes veidu (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 57. lpp).
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats
no priekšpuses" 19. lpp).
• Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
• Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
• Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, nazi vai šķēres, lai atvērtu tonera kasetnes iepakojumu. Tie var saskrāpēt kasetnes cilindru.
• Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.
3. Apkope
62
Tonera atkārtota izkliedēšana
3. Apkope
63
Tonera kasetnes maiņa
Ierīce izmanto četras krāsas, un katrai no tām ir atsevi?šķa tonera kasetne: dzeltena (Y), fuksīna (M), ciāna (C) un melna (K).
•
Stāvokļa indikators un ar toneri saistīts ziņojums displejā norāda, kura konkrētā tonera kasetne ir jānomaina.
•
Datora ekrānā tiek parādīts programmas Samsung Printing Status logs, kas informē, kura tonera kasetne ir tukša (sk. "Samsung Printer Status
lietošana" 248. lpp).
Noskaidrojiet jūsu ierīcei piemērotas tonera kasetnes veidu (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 57. lpp).
• Kārtīgi sakratiet kasetni — šādi tiks palielināta sākotnējā izdrukas kvalitāte.
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk.
"Skats no priekšpuses" 19. lpp).
• Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
• Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
• Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, nazi vai šķēres, lai atvērtu tonera kasetnes iepakojumu. Tie var saskrāpēt kasetnes cilindru.
• Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.
3. Apkope
64
Tonera kasetnes maiņa
3. Apkope
65
Tonera kasetnes maiņa
3. Apkope
66
Izlietotā tonera tvertnes nomaiņa
Kad beidzies izlietotā tonera tvertnes darbmūžs, vadības paneļa ekrānā tiek parādīts attiecīgs paziņojums, kas norāda, ka jānomaina izlietotā tonera
tvertne. Uzziniet jūsu ierīcei piemērotas izlietotā tonera tvertnes veidu (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 57. lpp).
• Tonera daļiņas var iekļūt ierīcē, taču tas neliecina par printera bojājumiem. Ja pazeminās drukas kvalitāte, sazinieties ar apkopes pārstāvi.
• Kad izbīdāt izlietotā tonera tvertni no ierīces, dariet to uzmanīgi, lai tā nenokrīt.
• Novietojiet izlietotā tonera tvertni uz līdzenas virsmas, lai tonera saturs neizšļakstītos.
Nesasveriet un neapgrieziet konteineru otrādi.
3. Apkope
67
Izlietotā tonera tvertnes nomaiņa
1
2
1
2
2
1
3. Apkope
68
Piederumu uzstādīšana
4
5
Piesardzības pasākumi
•
Atvienojiet strāvas vadu
Nekad nenoņemiet vadības paneļa pārsegu, kamēr ir ieslēgta strāvas
padeve.
Lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena iespējamības, atvienojiet
strāvas vadu, kad uzstādāt vai noņemat JEBKURU iekšēju vai ārēju
piederumu.
•
Funkcijas Device Options iestatīšana
Uzstādot papildu ierīces, piemēram, tekni, atmiņu un citas, šī ierīce
automātiski nosaka un iestata tās. Ja nevarat izmantot šajā draiverī
instalētās papildu ierīces, tās jāiestata, izmantojot Device Options.
1
Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
•
Statiskās elektrības izlāde
Vadības panelis un iekšējie piederumi (atmiņas modulis) ir jutīgi pret
statisko elektrību. Pirms jebkura iekšējā piederuma uzstādīšanas vai
izņemšanas, izlādējiet ķermeņa statisko elektrību, pieskaroties
metālam, piemēram, tādas ierīces aizmugurējai metāla plāksnei, kas
pievienota zemētam strāvas avotam. Ja pirms uzstādīšanas
pabeigšanas pārvietojaties, atkārtojiet šo procedūru, lai vēlreiz izlādētu
statisko elektrību.
Uzstādot piederumus, ņemiet vērā, ka ierīces akumulators jānomaina
apkopes centrā. Nemainiet to pats. Ja akumulators tiek nomainīts pret
nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādzienbīstamība. Jūsu
pakalpojumu sniedzējam jāizņem vecais akumulators no ierīces un
jāatbrīvojas no tā saskaņā ar attiecīgiem valsts normatīviem.
2
3
Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Iestatījumi.
Operētājsistēmā Windows XP/2003 izvēlieties Printeri un faksa
aparāti.
•
Operētājsistēmā Windows 2008/Vista izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
Operētājsistēmā Windows 7 izvēlieties Vadības panelis >
Aparatūra un skaņa > Ierīces un printeri.
•
Operētājsistēmā Windows 8 meklējiet Ierīces un printeri.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
3. Apkope
69
Piederumu uzstādīšana
4
Operētājsistēmā Windows XP/2003/2008/Vista noklikšķiniet uz
Rekvizīti.
•
Administrator Settings: Varat atlasīt opciju Printer Status un
EMF Spooling.
Operētājsistēmas Windows 7, Windows 8 un Windows
Server 2008 R2 kontekstizvēlnēs izvēlieties Printer properties.
•
Admin Job Accounting: Ļauj katram izdrukājamam
dokumentam piesaistīt lietotāja un skaita identifikācijas
informāciju.
Ja vienumam Printera rekvizīti ir pievienota zīme ?, varat izvēlēties
citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
5
User permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu
varēs veikt tikai lietotāji ar lietotāja atļaujām.
-
Group permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu
varēs veikt tikai lietotāju grupas ar grupu atļaujām.
Atlasiet Device Options.
Ja vēlaties šifrēt darbu uzskaites paroli, atzīmējiet Job Accounting
Password Encryption.
Logs Rekvizīti var atšķirties atkarībā no draivera vai izmantotās
operētājsistēmas.
•
6
-
Atlasiet piemērotu opciju.
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
•
Tray Options: Atlasiet instalēto papildu tekni. Varat izvēlēties
tekni.
•
Storage Options: Atlasiet instalēto papildu atmiņu. Ja šī
funkcija atzīmēta, printera draiverī varat atlasīt Print Mode.
•
Printer Configuration: Atlasiet drukāšanas darbam paredzēto
printera valodu.
7
Custom Paper Size Settings: Varat norādīt atšķirīgu papīra
izmēru.
Noklikšķiniet uz OK, līdz tiek aizvērts logs Rekvizīti vai Printera
rekvizīti.
3. Apkope
70
Piederumu uzstādīšana
6
Atmiņas moduļa jaunināšana
Ierīcē ir neliels duālās ieejas atmiņas modulis (DIMM — Dual in-line memory module). Izmantojiet ?šo atmiņas moduļa ligzdu, lai uzstādītu papildu atmiņu.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālus Samsung DIMM. Ja tiks noteikts, ka ierīces problēmu radīja trešās puses DIMM, ierīces garantija var tikt anulēta.
Ir pieejama informācija par papildu atmiņas moduļa pasūtīšanu (sk. "Pieejamie piederumi" 58. lpp).
1
2
2
1
3. Apkope
71
Piederumu uzstādīšana
2
2
1
1
3. Apkope
72
Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība
Ja bieži iestrēgst papīrs vai rodas drukāšanas problēmas, pārbaudiet ar ierīci izdrukāto lapu skaitu. Nomainiet attiecīgās daļas, ja nepieciešams.
1
Skārienekrānā atlasiet
(Setup) > System > Next > Maintenance > Supplies Info..
Vai
Skārienekrānā izvēlieties
2
3
Pieskarieties
Nospiediet pogu
(Information) > Supplies Information.
(atpakaļ), lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.
(apturēšana) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos gatavības režīmā.
3. Apkope
73
Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana
Ja tonera daudzums kasetnē ir nepietiekams, parādās ziņojums vai iedegas gaismas diode, informējot lietotāju, ka jānomaina tonera kasetne. Varat iestatīt
šo opciju, lai rādītu vai nerādītu šo ziņojumu vai gaismas diodi.
Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā Device Settings varat iestatīt ierīces iestatījumus.
• Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: Samsung Easy Printer Manager >
skat. "Device Settings" 247. lpp.
1
2
3
4
Skārienekrānā atlasiet
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu) > Device Settings,
(Setup) > System > Next > Maintenance > Toner Low Alert.
Atlasiet vajadzīgo opciju.
Pieskarieties
Nospiediet pogu
(atpakaļ), lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.
(apturēšana) vai sākuma ikonu (
), lai atgrieztos gatavības režīmā.
3. Apkope
74
Ierīces tīrīšana
Ja rodas drukāšanas kvalitātes problēmas vai lietojat ierīci putekļainā vidē, tā regulāri jātīra, lai saglabātu labākos drukāšanas apstākļus un paildzinātu
ierīces darbmūžu.
• Tīrot ierīces korpusu ar līdzekli, kas satur lielu daudzumu spirta, šķīdinātājus vai citas spēcīgas vielas, var notikt korpusa krāsas maiņa vai deformācija.
• Ja ierīce vai vieta ap to ir notraipīta ar toneri, tīrīšanai ieteicams izmantot ūdenī samērcētu drānu vai papīra salveti. Izmantojot putekļsūcēju, toneris tiek
izpūsts gaisā un var būt kaitīgs jūsu veselībai.
7
Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīces korpusu ar mīkstu, bezplūksnu drānu. Nedaudz samitriniet drānu ar ūdeni, bet uzmanieties, lai neviens ūdens piliens neiekļūtu ierīcē vai uz tās.
3. Apkope
75
Ierīces tīrīšana
8
Iekšpuses tīrīšana
Drukāšanas procesa laikā ierīcē var uzkrāties papīra gabaliņi, toneris un putekļi. Šāda uzkrāšanās var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas, piemēram,
tonera traipus vai izsmērējumus. Ierīces iekšpuses tīrīšana novērš un samazina šīs problēmas.
• Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
• Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
• Ierīces iekšpusi tīriet ar sausu drānu bez plūksnām un uzmanieties, lai nesabojātu pārneses rullīti vai citas iekšējās detaļas. Nelietojiet tādus
šķīdinātājus kā benzolu vai atšķaidītāju. Pretējā gadījumā tas var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas un ierīces bojājumus.
• Lai tīrītu ierīci, izmantojiet sausu drānu bez plūksnām.
• Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas
izslēdziet barošana slēdzi.
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk.
"Skats no priekšpuses" 19. lpp).
3. Apkope
76
Ierīces tīrīšana
3. Apkope
77
Ierīces tīrīšana
9
Papīra padeves rullīša tīrīšana
• Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas
izslēdziet barošana slēdzi.
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk.
"Skats no priekšpuses" 19. lpp).
3. Apkope
78
Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā
•
Pārvietojot ierīci, nesagāziet to vai neapgrieziet otrādi. Pretējā gadījumā ierīces iekšpuse var tikt notraipīta ar toneri, kas var izraisīt ierīces bojājumus
vai samazināt drukāšanas kvalitāti.
•
Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka vismaz divi cilvēki ir droši satvēruši ierīci.
3. Apkope
79
4. Problēmu novēršana
Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.
• Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas
83
• Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
84
• Informācija par statusa LED
93
• Displeja ziņojumu nozīme
95
• Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā. Ja ierīcei
ir displeja ekrāns, vispirms apskatiet, kāds ziņojums rādās displeja ekrānā.
• Ja neatrodat problēmas risinājumu šajā nodaļā, skatiet nodaļu Problēmu novēršana
Papildu rokasgrāmatā (skat. "Traucējummeklēšana" 257. lpp).
• Ja nevarat atrast risinājumu rokasgrāmatā Lietotāja rokasgrāmata vai problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas
Izvēloties pareizus apdrukājamos materiālus, var izvairīties no gandrīz visiem papīra iestrēgšanas gadījumiem. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas,
ievērojiet šādus norādījums:
•
Nodrošiniet, lai pielāgojamās vadotnes būtu pareizā pozīcijā (sk. "Tekņu pārskats" 34. lpp).
•
Neizņemiet papīru no teknes, kamēr ierīce drukā.
•
Pirms ievietošanas teknē, pārliecinieties, vai papīrs ir atbilstošā stāvoklī, nav salipis un deformēts.
•
Neizmantojiet saburzītu, mitru vai izliektu papīru.
•
Nelieciet teknē kopā vairākus papīra tipus.
•
Izmantojiet tikai ieteicamo apdrukājamo materiālu (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 105. lpp).
4. Problēmu novēršana
83
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Lai papīru nesaplēstu, velciet iesprūdušo papīru ārā lēnām un uzmanīgi.
1
1. teknē
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats
no priekšpuses" 19. lpp).
4. Problēmu novēršana
84
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
2
Papildu teknē
4. Problēmu novēršana
85
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:
4. Problēmu novēršana
86
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
3
Universālajā teknē
4. Problēmu novēršana
87
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:
1
2
3
4. Problēmu novēršana
88
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
4
Ierīces iekšpuse
Fiksēšanas bloka zona ir karsta. Pirms papīra izņemšanas no fiksēšanas bloka zonas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist. Neuzmanīgi izņemot papīru no
šīs zonas, var rasties traumas.
Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats
no priekšpuses" 19. lpp).
4. Problēmu novēršana
89
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
5
Izvades nodalījumā
Fiksēšanas bloka zona ir karsta. Esiet uzmanīgs, izņemot papīru no ierīces.
4. Problēmu novēršana
90
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:
4. Problēmu novēršana
91
Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā
6
Abpusējās drukāšanas mehānisma nodalījumā
4. Problēmu novēršana
92
Informācija par statusa LED
Indikatora krāsa norāda uz ierīces pašreizējo statusu.
• Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams (sk. "Vadības paneļa pārskats" 21. lpp).
• Lai novērstu šo kļūdu, apskatiet kļūdas ziņojumu un izpildiet ar to saistītās instrukcijas problēmu novēršanas daļā m(sk. "Displeja ziņojumu nozīme" 95.
lpp).
• Kļūdu var arī novērst, ņemot vērā norādes datora programmas Samsung Printing Status logā (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 248. lpp).
• Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
LED
Zaļš
Statuss
Izsl.
Mirgo
Iesl.
Mirgo
(
) statusa
Apraksts
Ierīce ir bezsaistē.
Ja fona apgaismojums mirgo, ierīce saņem vai drukā datus.
• Ierīce ir tiešsaistē, un to var izmantot.
• Ir radusies neliela kļūda, un ierīce gaida, kamēr kļūda tiks novērsta. Pārbaudiet displeja ziņojumu. Kad
problēma ir novērsta, ierīce atsāk darbību.
• Kasetnē ir atlicis mazs daudzums tonera. Aptuvenais tonera kasetnes ekspluatācijas laiksa drīz beigsies.
Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri
(skat. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 62. lpp).
• Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies ekspluatācijas laiks a. Ieteicams nomainīt tonera kasetni (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 64. lpp).
Sarkans
• Ir atvērts pārsegs. Aizveriet to.
Iesl.
• Saņemot vai drukājot datus, teknē nav papīra. Ievietojiet teknē papīru.
• Ierīce ir pārtraukusi darboties, jo radusies nopietna kļūda. Pārbaudiet displeja ziņojumu (sk. "Displeja
ziņojumu nozīme" 95. lpp).
(
) bezvadu
Zils
Mirgo
Iesl.
Izsl.
• Iesprūdis papīrs (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā" 84. lpp).
Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
Ierīce ir pievienota bezvadu tīklam (sk. "Bezvadu tīkla uzstādīšana" 157. lpp).
Ir pārtraukts ierīces savienojums ar bezvadu tīklu.
4. Problēmu novēršana
93
Informācija par statusa LED
LED
(
)
Leslēgšanas/
Izslēgšanas
Statuss
Iesl.
Zils
Apraksts
Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Ierīce ir gatavības režīmā vai ierīces barošana ir izslēgta.
Izsl.
a. Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu, un ir izstrādāts atbilstoši
standartam ISO/IEC 19798. Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, attēlu laukuma procentuālā attiecība, drukāšanas intervāli, grafika, materiālu veida un materiālu formāts.
Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera pat tad, ja iedegas sarkans indikators un printeris pārstāj drukāt.
4. Problēmu novēršana
94
Displeja ziņojumu nozīme
Paziņojumi vadības paneļa displejā tiek parādīti, lai sniegtu informāciju par
ierīces statusu vai kļūdām. Tālāk redzamajās tabulās skatiet informāciju par
paziņojumiem, to nozīmi un veidu, un kā nepieciešamības gadījumā
novērst problēmu.
• Kļūdu var novērst, ņemot vērā arī norādes datora programmas
Printing Status logā (skat. "Samsung Printer Status lietošana" 248.
lpp).
7
Ar papīra iestrēgšanu saistīti ziņojumi
Ziņojums
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Jam inside of duplex
Veicot abpusējo
drukāšanu, ir iestrēdzis
papīrs. Tas attiecas tikai
uz ierīcēm ar abpusējās
drukāšanas funkciju.
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (skat.
"Abpusējās
drukāšanas
mehānisma
nodalījumā" 92. lpp).
Jam in exit area
Papīrs ir iestrēdzis
izvades daļā.
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (sk. "Izvades
nodalījumā" 90. lpp).
Jam inside of
machine
Papīrs ir iestrēdzis ierīces
iekšpusē.
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (sk. "Ierīces
iekšpuse" 89. lpp).
Paper jam in tray 1
Teknē iestrēdzis papīrs.
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (sk. "1. teknē"
84. lpp).
Paper jam in tray 2
Papīrs ir iestrēdzis
papildu teknē.
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (sk. "Papildu
teknē" 85. lpp).
• Ja ziņojuma tabulā nav, izslēdziet un ieslēdziet no jauna barošanu
un mēģiniet drukāšanas darbu no jauna. Ja problēmu neizdodas
novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
• Kad izsaucat servisa personālu, nodrošiniet servisa pārstāvim
displeja ziņojuma satura pieejamību.
• Atkarībā no opcijām vai modeļiem daži ziņojumi, iespējams, displejā
netiek parādīti.
• [kļūdas numurs] norāda kļūdas numuru.
• [teknes tips] norāda teknes numuru.
• [krāsa] norāda tonera krāsu.
4. Problēmu novēršana
95
Displeja ziņojumu nozīme
Ziņojums
Paper jam in MP tray
Nozīme
Papīrs ir iestrēdzis
universālajā teknē.
Ieteiktie risinājumi
Atbrīvojiet iestrēgušo
papīru (skat.
"Universālajā teknē"
87. lpp).
4. Problēmu novēršana
96
Displeja ziņojumu nozīme
8
Ziņojums
Ar toneri saistītie ziņojumi
Prepare new
[color] toner
Ziņojums
[color] toner
not installed
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Nav ievietota tonera
kasetne.
Atkārtoti ievietojiet tonera kasetni.
Netiek noteikta
tonera kasetne
Ievietojiet tonera kasetni atkārtoti
divas vai trīs reizes, lai
pārliecinātos, ka tā pareizi
nofiksējas. Ja problēmu neizdodas
novērst, lūdzu, sazinieties ar
apkopes centru.
No tonera nav
noņemta
aizsargplēve.
Noņemiet tonera kasetnes
aizsargplēvi. Skatiet ierīces
komplektācijā iekļauto Ātrās
uzstādīšanas rokasgrāmata.
[color] toner
not compatible
Norādītā tonera
kasetne ierīcei nav
piemērota.
Ievietojiet oriģinālo Samsung
tonera kasetni (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 64. lpp).
Error: [kļūdas
numurs]
Norādītā tonera
kasetne uzstādīta
nepareizi vai arī
savienotājs ir netīrs.
Atkārtoti ievietojiet oriģinālo
Samsung tonera kasetni divas vai
trīs reizes, lai pārliecinātos, ka tā
atrodas pareizā stāvoklī. Ja
problēmu neizdodas novērst,
lūdzu, sazinieties ar apkopes
centru.
[color] Toner
Failure:[error
number].Install
[color] toner
again
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Norādītajā kasetnē
ir atlicis neliels
daudzums tonera.
Aptuvenais tonera
kasetnes
Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni.
Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi
palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri
(sk. "Tonera atkārtota
izkliedēšana" 62. lpp).
ekspluatācijas laiksa
drīz beigsies.
Replace new
[color] toner
Replace with
new [color]
toner cartridge
Norādītajai tonera
kasetnei gandrīz
beidzies
paredzētais
izmantošanas
laiksa.
• Varat izvēlēties iespēju Stop vai
Continue, kā tas redzams
vadības panelī. Ja izvēlaties
Stop, printeris pārtrauc
drukāšanu. Ja izvēlēsities
Continue, printeris turpinās
drukāt, bet nevarēs garantēt
drukāšanas kvalitāti.
• Kad parādās šis ziņojums,
nomainiet tonera kasetni, lai
nodrošinātu iespējami labu
drukāšanas kvalitāti. Ja
turpināsit lietot kasetni pēc šī
paziņojuma parādīšanas, var
rasties ar drukāšanas kvalitāti
saistītas problēmas (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 64. lpp).
4. Problēmu novēršana
97
Displeja ziņojumu nozīme
9
Ziņojums
Replace new
[color] toner
End of life,
Replace with
new [color]
toner cartridge
Nozīme
Norādītajai tonera
kasetnei ir beidzies
paredzētais
izmantošanas
Ieteiktie risinājumi
Nomainiet tonera kasetni
(sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64.
lpp).
laiksa.
a. Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera
kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu un ir izstrādāts
atbilstoši standartam ISO/IEC 19798 (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 57. lpp).
Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, drukāšanas intervāli, materiāls, attēlu
laukuma procentuālā attiecība un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet
tonera pat tad, ja tiek parādīts paziņojums par nepieciešamību ievietot jaunu kasetni un
ierīce pārstāj drukāt.
Samsung neiesaka izmantot neoriģinālas Samsung tonera kasetnes,
piemēram, no jauna uzpildītas vai pārstrādātas. Samsung nevar
garantēt neoriģinālo Samsung tonera kasetņu kvalitāti. Servisu vai
remontu, kas nepieciešams neoriģinālo Samsung tonera kasetņu
izmantošanas dēļ, nesedz ierīces garantija.
Ar tekni saistītie ziņojumi
Ziņojums
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Output bin is full
Izvades tekne ir pilna. Izņemiet papīrus no
izvades teknes; ierīce
atsāk drukāšanu. Ja
problēmu nevar novērst,
sazinieties ar apkalpes
centru.
Paper empty in tray
[tray type]
Norādītajā teknē nav
papīra.
Ievietojiet teknē papīru
(sk. "Papīra ievietošana
teknē" 35. lpp).
Paper empty in all tray Teknē nav papīra.
Ievietojiet teknē papīru
(sk. "Papīra ievietošana
teknē" 35. lpp).
Paper empty in MP
tray
Ievietojiet papīru
universālajā teknē
(skat. "Universālā tekne"
37. lpp).
Universālajā teknē
nav papīra.
4. Problēmu novēršana
98
Displeja ziņojumu nozīme
11
Ziņojums
Tray 2 cassette Out
Nozīme
Nav uzstādīta 2.
papildu tekne.
Ieteiktie risinājumi
Uzstādiet 2. papildu tekni.
Ja 2. papildu tekne ir
uzstādīta, pārbaudiet
vadu, kas savieno ierīci ar
2. papildu tekni. Ja
problēmu neizdodas
novērst, sazinieties ar
klientu apkalpošanas
centru.
Dažādi ziņojumi
Ziņojums
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Not proper room temp
Ierīce ir telpā ar
nepiemērotu
temperatūru.
Pārvietojiet ierīci uz
telpu ar atbilstošu
temperatūru (sk.
"Specifikācijas" 103.
lpp).
Door is open.Close it
Nav kārtīgi aizvērts
pārsegs.
Aizveriet pārsegu tā, lai
tas nofiksētos savā
vietā.
Error: [kļūdas numurs]
Radusies problēma
motora sistēmā.
Atvienojiet un atkal
pievienojiet ierīci
elektrotīklam. Ja
tādējādi problēmu
neizdodas novērst,
sazinieties ar apkopes
centru.
Radusies problēma
lietotāja interfeisa (UI)
sistēmā.
Atvienojiet un atkal
pievienojiet ierīci
elektrotīklam. Ja
tādējādi problēmu
neizdodas novērst,
sazinieties ar apkopes
centru.
10
Ar tīklu saistītie ziņojumi
Ziņojums
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
IP Conflict
IP adrese jau tiek
lietota citur.
Pārbaudiet IP adresi vai
iegūstiet jaunu.
802.1x Network Error
Neizdevās
autentifikācija.
Pārbaudiet tīkla
autentifikācijas protokolu.
Ja problēmu neizdodas
novērst, sazinieties ar tīkla
administratoru.
Engine System
Failure:[error
number].Call for
service
Error: [kļūdas numurs]
UI System
Failure:[error
number].Call for
service
4. Problēmu novēršana
99
Displeja ziņojumu nozīme
Ziņojums
Error: [kļūdas numurs]
Fuser Unit
Failure:[error
number].Turn off then
on
Error: [kļūdas numurs]
Motor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [kļūdas numurs]
LSU Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [kļūdas numurs]
Fan Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Ziņojums
Radusies problēma
termofiksēšanas
blokā.
Atsāknējiet ierīci. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Error: [kļūdas numurs]
Radusies kļūme
motora sistēmā.
Atsāknējiet ierīci. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Install TR.belt unit
Radusies problēma
LSU.
Radusies kļūme
ventilatora sistēmā.
Atsāknējiet ierīci. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Atsāknējiet ierīci. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Sensor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Radusies sensora
kļūme.
Atsāknējiet ierīci. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Nav uzstādīta
pārneses lente.
Uzstādiet oriģinālo
Samsung pārneses
lenti.
TR.belt Not compatible Pārneses lente nav
paredzēta jūsu ierīcei.
Uzstādiet jūsu ierīcei
piemērotu oriģinālo
Samsung detaļu.
Prepare TR.belt
Drīz beigsies pārneses
lentes kalpošanas
laiks.
Replace TR.belt
Beidzies pārneses
lentes ekspluatācijas
laiks.
Nomainiet pārneses
lenti pret jaunu. Ja
problēmu neizdodas
novērst, lūdzu,
sazinieties ar apkopes
centru.
Prepare fuser unit
Drīz beigsies
paredzētais
fiksēšanas bloka
izmantošanas laiks.
Sagatavojiet jaunu
termofiksēšanas bloku
nomaiņai; sazinieties ar
klientu apkalpošanas
centru.
4. Problēmu novēršana
100
Displeja ziņojumu nozīme
Ziņojums
Replace fuser unit
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Beidzies
termofiksēšanas bloka
kalpošanas laiks.
Nomainiet
termofiksēšanas bloku
pret jaunu. Ja problēmu
neizdodas novērst,
lūdzu, sazinieties ar
apkopes centru.
• Replace retard roller Beidzies ievilcējruļļa
kalpošanas laiks.
• Replace pickup
roller
Nomainiet ievilcējrulli
pret jaunu. Ja problēmu
neizdodas novērst,
lūdzu, sazinieties ar
apkopes centru.
Waste toner near full
Izlietotā tonera
konteiners ir gandrīz
pilns.
Nomaiņai sagatavojiet
jaunu izlietotā tonera
tvertni.
Waste tank full
Izlietotā tonera
konteiners ir pilns.
Nomainiet izlietotā
tonera tvertni pret
oriģinālu Samsung
tvertni (sk. "Izlietotā
tonera tvertnes
nomaiņa" 67. lpp).
Ziņojums
Waste Not Installed
Nozīme
Ieteiktie risinājumi
Nav uzstādīta izlietotā
tonera tvertne.
Uzstādiet izlietotā
tonera tvertni. Ja tā jau
ir ievietota, mēģiniet to
ievietot atkārtoti. Ja
problēmu nevar novērst,
sazinieties ar apkalpes
centru.
4. Problēmu novēršana
101
5. Pielikums
Šajā nodaļā ir norādītas produkta specifikācijas un informācija saistībā ar piemērojamajiem noteikumiem.
• Specifikācijas
103
• Normatīvā informācija
114
• Autortiesības
125
Specifikācijas
1
Vispārīgas specifikācijas
Zemāk uzskaitītās specifikāciju vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām informācijā, apmeklējiet vietni
www.samsung.com.
Vienumi
Apraksts
Izmēria
Platums x garums x augstums
420 x 452,5 x 353,3 mm (16,54 x 17,81 x 13,90 collas)
Svarsa
Ierīce kopā ar patērējamiem materiāliem
20,13 Kg (44,38 mārciņas)
Trokšņu līmenisb c
Gatavības režīms
Mazāk par 37 dB (A)
Drukāšanas režīms
Mazāk par 54 dB (A)
Ekspluatācija
No 10 līdz 30 °C (no 50 līdz 86 °F)
Glabāšana (iepakots)
No -20 līdz 40 °C (no -4 līdz 104 °F)
Ekspluatācija
20–80% RH
Glabāšana (iepakots)
10–90% RH
110 voltu modeļi
AC 110 - 127 V
220 voltu modeļi
AC 220 - 240 V
Temperatūra
Mitrums
Maksimāli pieļaujamā
jaudad
5. Pielikums
103
Specifikācijas
Vienumi
Elektroenerģijas
patēriņše
Bezvadu tīklsg
Apraksts
Vidējais ekspluatācijas režīms
Mazāk nekā 450 W
Gatavības režīms
Mazāk nekā 14 W
Enerģijas taupīšanas režīms
Mazāk nekā 2,5 W
Izslēgtā režīmāf
Mazāk nekā 0,1 W
Tīkla gaidstāves režīms (visu pieslēgvietu
aktivizācija)
Mazāk nekā 2,1 W
Modulis
SPW-B43143U
a. Izmēri un svars noteikts bez piederumiem.
b. Skaņas spiediena līmenis, ISO 7779. Testētā konfigurācija: ierīces pamatuzstādījums, A4 papīrs, vienpusējā drukāšana.
c. Informācija, kas attiecas tikai uz Ķīnu Ja iekārtas trokšņu līmenis ir lielāks par 63 db (A), iekārta jānovieto relatīvi neatkarīga atzinuma reģionā.
d. Lai uzzinātu pareizo spriegumu (V), frekvenci (hercos) un strāvas stiprumu (A), skatiet tehnisko parametru uzlīmi uz ierīces.
e. Enerģijas patēriņu var ietekmēt ierīces statuss, iestatījumi un darba vide, kā arī tas, kādu aprīkojumu un kādu metodi attiecīgajā valstī izmanto enerģijas patēriņa noteikšanai.
f. Enerģija netiek patērēta tikai tad, ja nav pievienots strāvas vads,
g. Tikai bezvadu sistēmas modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
5. Pielikums
104
Specifikācijas
2
Drukas materiāla specifikācijas
Tips
Parasts papīrs
bc
Lielums
Letter
Legal
US Folio
A4
Oficio
JIS B5
ISO B5
Executive
Paziņojums
A5
A6
Izmēri
216 x 279 mm (8,5 x 11,00
collas)
216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
216 x 330 mm (8,5 x 13,00 collas)
210 x 297 mm (8,27 x
11,69 collas)
216 x 343 mm (8,5 x 13,50 collas)
182 x 257 mm (7,17 x
10,12 collas)
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 collas)
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 collas)
140 x 216 mm (5,5 x 8,5 collas)
148 x 210 mm (5,83 x
8,27 collas)
105 x 148 mm (4,13 x
5,83 collas)
Svars/ietilpībaa
1. tekne/papildu tekne
Universālā tekne
No 70 līdz 90 g/m2 (no 19 līdz 24 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 70 līdz 90 g/m2 (no 19 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1. tekne: 250 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas
dokumentu papīrs)
• 50 loksnes
• Papildu tekne: 520 loksnes, 80 g/m2
(20 mārciņas dokumentu papīrs)
No 70 līdz 90 g/m2 (no 19 līdz 24 mārciņas
dokumentu papīrs)
• 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas dokumentu
papīrs)
Nav pieejams papildu teknē.
5. Pielikums
105
Specifikācijas
Tips
Aploksne
Lielums
Aploksne
Monarch
Aploksne No.
10
Aploksne No.
9
Aploksne DL
Aploksne C5
Aploksne C6
Biezs papīrs b c Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Biezāks
papīrsb c
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Izmēri
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 collas)
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
Svars/ietilpībaa
1. tekne/papildu tekne
Universālā tekne
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 20 loksnes
• 5 loksnes
98 x 225 mm (3,87 x 8,87 collas) Nav pieejams papildu teknē.
110 x 220 mm (4,33 x
8,66 collas)
162 x 229 mm (6,38 x
9,02 collas)
114 x 162 mm (4,49 x
6,38 collas)
Skatiet sadaļu par parasto papīru
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 91 līdz 105 g/m2 (no 24 līdz 28 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 91 līdz 105 g/m2 (no 24 līdz
28 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes, 105 g/m2 (28 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 10 loksnes
No 164 līdz 220 g/m2 (no 43 līdz 59 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 164 līdz 220 g/m2 (no 43 līdz
59 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes, 220 g/m2 (59 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 10 loksnes
Nav pieejams papildu teknē.
Plāns papīrs
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz 19 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz
19 mārciņas dokumentu papīrs)
• 250 loksnes, 70 g/m2 (19 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 50 loksnes
5. Pielikums
106
Specifikācijas
Tips
Lielums
Katūna,
krāsains,
iepriekš
apdrukāts
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Izmēri
Skatiet sadaļu par parasto papīru
Svars/ietilpībaa
1. tekne/papildu tekne
Universālā tekne
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 250 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 50 loksnes
Nav pieejams papildu teknē.
Otrreizējā
pārstrāde
Caurspīdīgā
plēve
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Skatiet sadaļu par parasto papīru
Letter, A4
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 70 līdz 90 g/m2 (no 19 līdz 24 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 70 līdz 90 g/m2 (no 19 līdz
24 mārciņas dokumentu papīrs)
• 250 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas dokumentu
papīrs)
• 50 loksnes
No 138 līdz 146 g/m2 (no 35 līdz 39 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 138 līdz 146 g/m2 (no 35 līdz
39 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes
• 10 loksnes
Nav pieejams papildu teknē.
Uzlīmes
d
Kartīšu papīrs
bc
Letter, Legal, Skatiet sadaļu par parasto papīru
US Folio, A4,
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
Letter, Legal, Skatiet sadaļu par parasto papīru
US Folio, A4,
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
No 120 līdz 150 g/m2 (no 32 līdz 40 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 120 līdz 150 g/m2 (no 32 līdz
40 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes
• 10 loksnes
Nav pieejams papildu teknē.
No 121 līdz 163 g/m2 (no 32 līdz 43 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 121 līdz 163 g/m2 (no 32 līdz
43 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes
• 10 loksnes
Tiek atbalstīts indeksa
kartītes formāts 3 x 5
5. Pielikums
107
Specifikācijas
Tips
Dokumentu
papīrs
Arhīva,
caurumots
papīrs,
iespiedveidlap
a
Glancēts
fotoattēlsb
Lielums
Izmēri
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Skatiet
sadaļu par
parasto
papīru
Skatiet sadaļu par parasto papīru
Letter, A4,
Postcard 4x6
Svars/ietilpībaa
1. tekne/papildu tekne
Universālā tekne
No 105 līdz 120 g/m2 (no 28 līdz 32 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 105 līdz 120 g/m2 (no 28 līdz
32 mārciņas dokumentu papīrs)
• 50 loksnes
• 10 loksnes
Skatiet sadaļu par parasto papīru
• 250 loksnes
• 50 loksnes
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 111 līdz 130 g/m2 (no 30 līdz 35 mārciņām) uz
tekni
No 111 līdz 130 g/m2 (no 30 līdz
35 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1. tekne: 30 loksnes
• 5 loksnes
• Papildu tekne: 50 loksnes
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 131 līdz 175 g/m2 (no 35 līdz 47 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 131 līdz 175 g/m2 (no 35 līdz
47 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1. tekne: 30 loksnes
• 5 loksnes
• Papildu tekne: 50 loksnes
Skatiet sadaļu par parasto papīru
No 176 līdz 220 g/m2 (no 47 līdz 59 mārciņas
dokumentu papīrs)
No 176 līdz 220 g/m2 (no 47 līdz
59 mārciņas dokumentu papīrs)
• 1. tekne: 30 loksnes
• 5 loksnes
• Papildu tekne: 50 loksnes
5. Pielikums
108
Specifikācijas
Tips
Lielums
Svars/ietilpībaa
1. tekne/papildu tekne
Izmēri
Minimālais izmērs (parastais)
• 1. tekne: 98 x 127 mm (3,86 x
5 collas)
• No 60 līdz 220 g/m2 (no 16 līdz 59 mārciņām)
1. teknei.
• Papildu tekne: 148,5 x
210 mm (5,85 x 8,27 collas)
• No 60 līdz 163 g/m2 (no 16 to 43 mārciņām
dokumentu papīrs) papildu teknei
Universālā tekne
No 60 līdz 220 g/m2 (no 16 līdz
59 mārciņas dokumentu papīrs)
• Daudzfunkcionālā tekne: 76
x 127 mm (3 x 5 collas)
Maksimālais izmērs (parastais) 216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
a. Maksimālā jauda var atšķirties atkarībā no materiāla svara, biezuma un apkārtējās vides apstākļiem.
b. 4 x 6 collu pastkartes formāts izmantojams 1. teknē, daudzfunkcionālajā teknē.
c. Indeksa kartītes (3 x 5) formāts izmantojams daudzfunkcionālajā teknē.
d. Šajā ierīcē izmantojamo uzlīmju gludums ir no 100 līdz 250 (sheffield). Tas nozīmē skaitlisko gluduma līmeni.
3
Sistēmas prasības
Microsoft® Windows®
Prasības (ieteicamās)
Operētājsistēma
CPU
RAM
Brīva vieta cietajā
diskā
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
No 1,25 GB līdz 2
GB
5. Pielikums
109
Specifikācijas
Prasības (ieteicamās)
Operētājsistēma
CPU
RAM
Brīva vieta cietajā
diskā
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks
1 GB (2 GB)
16 GB
• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).
• DVD-R/W diskdzini
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) vai 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).
512 MB (2 GB)
32 GB
• DVD-R/W diskdzini
Windows Server® 2012
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) vai 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki)
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 vai jaunāka versija ir minimālā prasība visām Windows operētājsistēmām.
• Programmatūru var instalēt lietotāji, kuriem ir administratora tiesības.
• Šī ierīce ir saderīga ar Windows Terminal Services.
5. Pielikums
110
Specifikācijas
Sistēmai Mac
Prasības (ieteicams)
Operētājsistēma
CPU
Mac OS X 10.5
• Intel® procesori
RAM
Brīva HDD vieta
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz vai ātrāks Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® procesori
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7–10.9
• Intel® procesori
2 GB
4 GB
Linux
Vienumi
Prasības
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Operētājsistēma
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14, 15
CPU
Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
5. Pielikums
111
Specifikācijas
Vienumi
Prasības
RAM
512 MB (1 GB)
Brīva HDD vieta
1 GB (2 GB)
Unix
Vienumi
Prasības
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operētājsistēma
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Brīva HDD vieta
Līdz 100 MB
5. Pielikums
112
Specifikācijas
4
Tīkla vide
Tikai tīkla un bezvadu modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
Lai ierīci lietotu kā tīkla ierīci, tajā ir jāiestata tīkla protokoli. Tālāk esošajā tabulā ir redzamas ierīces atbalstītās tīkla vides.
Vienumi
Tīkla interfeiss
Specifikācijas
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX vadu LAN
Tīkla operētājsistēma
• 802.11 b/g/n bezvadu LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7,
Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
• Dažādas Linux OS
• Mac OS x 10.5-10.9
Tīkla protokoli
• UNIX OS
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standarta TCP/IP drukāšana (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
Bezvadu drošība
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, standarta TCP/IP drukāšana, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
• Autentifikācija: Atvērta sistēma, Koplietota atslēga, WPA-Enterprise/Personal, WPA2Enterprise/Personal
• Šifrēšana: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Pielikums
113
Normatīvā informācija
Šī ierīce ir konstruēta parastai darba videi un licencēta ar vairākiem
normatīvajiem paziņojumiem.
Izmantojot šo produktu, vienmēr jāievēro tālāk izklāstītie galvenie
piesardzības pasākumi, lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un
ievainojumu gūšanas risku.
5
Paziņojums par lāzera drošību
Printeris ir licencēts ASV saskaņā ar Veselības un sociālo lietu ministrijas
21. federālo noteikumu kodeksa 1. punkta J apakšpunktā I (1) klases lāzera
izstrādājumiem noteiktajām prasībām, un citās vietās tas ir licencēts kā I
klases lāzera izstrādājums saskaņā ar IEC 60825-1: 2007
I klases lāzera produkti netiek uzskatīti par kaitīgiem. Lāzera sistēma un
printeris ir izstrādāta, lai pilnībā novērstu cilvēka piekļuvi radiācijas
starojumam, kas pārsniedz I klases līmeni, normālas darbības, lietotāja
veiktas tehniskās apkopes vai noteiktās apkalpošanas laikā.
Brīdinājums
Nekad nelietojiet printeri, kā arī neveiciet tā apkopi, ja no lāzera/skenera
ierīces ir noņemts aizsargvāks. Atstarotais stars, lai arī neredzams, var
kaitēt acīm.
5. Pielikums
114
Normatīvā informācija
6
8
Ozona nekaitīgums
Otrreizējā pārstrāde
Šī izstrādājuma ozona emisijas rādītājs ir zem 0,1
miljondaļām. Tā kā ozons ir smagāks par gaisu, glabājiet
produktu labi ventilētā vietā.
Veiciet šī izstrādājuma iepakojuma otrreizējo pārstrādi vai
utilizāciju videi nekaitīgā veidā.
7
9
Enerģijas taupītājs
Tikai Ķīnu
Šajā printerī ir iestrādāta uzlabota enerģijas taupīšanas
tehnoloģija, kas mazina enerģijas patēriņu, kad printeris netiek
izmantots aktīvas ekspluatācijas režīmā.
Ja printeris nesaņem datus ilgāku laiku, enerģijas patēriņš tiek
automātiski samazināts.
ENERGY STAR un ENERGY STAR preču zīme ir ASV
reģistrētas zīmes.
Tīmekļa vietne: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Papildinformācija par programmu ENERGY STAR ir pieejama
vietnē http://www.energystar.gov
ENERGY STAR sertificētiem modeļiem uz ierīces būs
ENERGY STAR uzlīme. Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir ENERGY
STAR sertificēta.
5. Pielikums
115
Normatīvā informācija
10
Šī izstrādājuma pareiza utilizācija (Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu direktīva)
(Attiecas uz valstīm, kurās tiek izmantotas
atkritumu šķirošanas sistēmas)
(Tikai ASV)
Utilizējiet nevajadzīgo elektroniku, nododot to otrreizējās pārstrādes
uzņēmumā. Lai atrastu tuvāko otrreizējās pārstrādes punktu, dodieties uz
mūsu tīmekļa vietni: www.samsung.com/recyclingdirect vai zvaniet (877)
278 - 0799
11
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas
liecina, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram,
lādētāju, austiņas, USB vadu) pēc to kalpošanas laika beigām
nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu
iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada
nekontrolēta atkritumu utilizācija, lūdzu, nošķiriet minētos
priekšmetus no cita veida atkritumiem un nodrošiniet to otrreizējo
pārstrādi atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu
otrreizējo izmantošanu.
Kalifornijas štata 65. ierosinājuma brīdinājums
(tikai ASV)
Lietotājiem, kas šo ierīci izmanto mājsaimniecībā, jāsazinās ar savu
mazumtirgotāju, no kura tie iegādājušies šo izstrādājumu, vai vietējo
pašvaldību, lai uzzinātu, kur un kā šos priekšmetus var nogādāt
otrreizējai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.
Biznesa lietotājiem jāsazinās ar savu piegādātāju un jāpārlasa
pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem otrreizējai
pārstrādei paredzētiem rūpnieciskajiem atkritumiem.
5. Pielikums
116
Normatīvā informācija
12
•
Pieslēdzot iekārtu rozetei, kurā strāva atšķiras no strāvas rozetē, kam
pieslēgts uztvērējs.
•
Lūdzot palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio un TV tehniķim.
Radioviļņu starojums
ASV Federālās komunikāciju komisijas (FCC)
informācija lietotājam
Izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav skaidri apstiprinājis par atbilstību
atbildīgais ražotājs, var liegt lietotājam tiesības ekspluatēt iekārtu.
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ekspluatācijā jāievēro tālāk
minētie divi nosacījumi:
•
Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
•
Šai ierīcei jāpieņem jebkurš traucējums, tostarp traucējums, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
Šis aprīkojums ir testēts un ir atzīts par tādu, kas atbilst robežvērtībām,
kuras noteiktas attiecībā uz B klases digitālajām ierīcēm, atbilstoši FCC
noteikumu 15. daļai. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu
pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā vidē. Šis
aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas
nav uzstādīts un netiek lietots saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus
traucējumus radiokomunikācijā. Tomēr nav garantijas, ka šādi traucējumi
neradīsies attiecīgajā vidē. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus traucējumus radio
vai televīzijas uztveršanā (to var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu),
lietotājs var mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākus
no tālāk minētajiem pasākumiem:
•
Mainot antenas virzienu un atrašanās vietu.
•
Palielinot attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
Kanādas noteikumi par radio traucējumiem
Šī digitālā ierīce nepārsniedz B klasei noteiktos ierobežojumus attiecībā uz
radio trokšņu emisiju no digitālām ierīcēm, ko paredz Kanādas ražošanas
un zinātnes standarts ICES-003 traucējumus radošām ierīcēm “Digitālās
ierīces”.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Pielikums
117
Normatīvā informācija
13
Amerikas Savienotās Valstis
Šīs ierīces ekspluatācijā jāievēro divi tālāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce
nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkurš
saņemtais traucējums, tostarp traucējums, kas var izraisīt nevēlamu ierīces
darbību.
Federālo sakaru komisija (FCC)
Apzināta starojuma avotu izmantošana atbilstoši
Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. nodaļai
Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa
ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas
2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas
ierīces. Lai pārbaudītu, vai sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas
marķējumu.
Bezvadu ierīces, kas var būt iebūvētas sistēmā, ir kvalificētas lietošanai
tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, ja uz sistēmas marķējuma ir FCC ID
numurs.
FCC ir noteikusi vispārīgas pamatnostādnes, kas paredz, ka ir jābūt 20 cm
attālumam starp ierīci un cilvēka ķermeni, lai bezvadu ierīci varētu izmantot
cilvēku tuvumā (tas neietver ekstremitātes). Šī ierīce jāizmanto vairāk nekā
20 cm attālumā no cilvēka ķermeņa, kad bezvadu ierīces ir ieslēgtas. Jauda
bezvadu ierīcei (vai ierīcēm), kas var būt iegulta(-s) printerī, ir daudz
zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi FCC.
Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas šo
ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks zaudētas
tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar ražotāju.
FCC paziņojums par bezvadu LAN izmantošanu:
Uzstādot un ekspluatējot šo raidītāja un antenas kombināciju,
uzstādītās antenas tuvumā var tikt pārsniegta radiofrekvences
iedarbības robežvērtība 1m W/cm2 apmērā. Tāpēc lietotājam vienmēr
jāievēro minimālais 20 cm attālums no antenas. Šo ierīci nedrīkst
novietot blakus citam raidītājam un raidošai antenai.
Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai
ekspluatēt kopā ar to.
5. Pielikums
118
Normatīvā informācija
14
17
Tikai Krievija/Kazahstāna/Baltkrievija
Tikai Taizemē
Šis telekomunikāciju aprīkojums atbilst NTC tehniskajām prasībām.
18
Aprīkojumā iekļautās kontaktdakšas nomaiņa
(attiecas tikai uz Apvienoto Karalisti)
Svarīgi
15
Tikai Vāciju
Šīs ierīces strāvas kabelis ir aprīkots ar standarta (BS 1363) 13 amp
kontaktdakšu, un tai ir 13 amp drošinātājs. Kad nomaināt vai pārbaudāt
drošinātāju, jāuzliek atpakaļ pareizais 13 amp drošinātājs. Pēc tam
jānomaina drošinātāja pārsegs. Ja esat pazaudējis drošinātāja pārsegu,
neizmantojiet kontaktdakšu, kamēr neesat sagādājis citu drošinātāja
pārsegu.
Sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci.
16
Tikai Turcijai
Apvienotajā Karalistē visvairāk tiek izmantotas 13 amp kontaktdakšas, un
tām vajadzētu derēt. Tomēr dažās ēkās (pārsvarā vecajās) nav parasto 13
amp kontaktligzdu. Jāiegādājas piemērots kontaktdakšas adapteris.
Nenoņemiet sakusušu kontaktdakšu.
5. Pielikums
119
Normatīvā informācija
19
Ja nogriežat sakusušu kontaktdakšu, nekavējoties atbrīvojieties no tās.
Nevar mainīt kontaktdakšas vadus un ir risks saņemt elektrošoku, ja
spraudīsiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Atbilstības deklarācija (Eiropas valstis)
Apstiprinājumi un sertifikāti
Svarīgs brīdinājums:
Ierīce ir jāzemē.
Strāvas kabeļa vadiem ir šāds krāsu kods:
• Zaļš un dzeltens: zemējums
• Zils: neitrāls
• Brūns: zemspriegums
Ar šo Samsung Electronics paziņo, ka šis [C2620x series] atbilst
Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu direktīvas
1999/5/EK pamatprasībām un citiem atbilstošajiem
noteikumiem.
Paziņojumu par atbilstību var izlasīt vietnē www.samsung.com;
dodieties uz Support > Download center un ievadiet printera
(MFP) nosaukumu, lai pārlūkotu EuDoC.
Ja strāvas kabeļa vadi neatbilst kontaktdakšā atzīmētajām krāsām,
rīkojieties šādi:
1995. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva Nr. 2006/95/EC par
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas
paredzētas lietošanai zema sprieguma robežās.
Pievienojiet zaļo un dzelteno vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “E” jeb
drošības zemējuma simbolu vai nokrāsota zaļa un dzeltena vai zaļa.
1996. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva 2004/108/EC par dalībvalstu
tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.
Pievienojiet zilo vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “N” vai nokrāsota
melna.
1999. gada 9. marts: Padomes Direktīva Nr. 1999/5/EC par radioiekārtām
un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo
atzīšanu. Paziņojuma pilnu tekstu, kurā minētas atbilstošās direktīvas un
atsauces standarti, varat saņemt no sava Samsung Electronics Co., Ltd.
pārstāvja.
Pievienojiet brūno vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “L” vai nokrāsota
sarkana.
Kontaktdakšā, adapterī vai sadales skapī jābūt 13 amp drošinātājam.
5. Pielikums
120
Normatīvā informācija
EK sertifikācija
Sertifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC par radioiekārtām un
telekomunikāciju termināla iekārtām (FAX)
Šo Samsung izstrādājumu Samsung ir sertificējis Viseiropas vienoto gala
iekārtu pieslēgumu publiskajam komutācijas telefonu tīklam (PSTN)
saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC. Šis izstrādājums ir konstruēts tā, lai
darbotos valstu PSTN tīklos un būtu savietojams ar Eiropas valstu PBX:
Ja radušās problēmas, iesākumā sazinieties ar Samsung Electronics Co.,
Ltd. Euro QA Lab laboratoriju.
Šis izstrādājums ir testēts atbilstīgi standartam TBR21. Lai palīdzēt
izmantot un pielietot gala iekārtu, kas atbilst šim standartam, Eiropas
Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI) ir sagatavojis ieteikumu (EG
201 121), kurā ir ietvertas piezīmes un papildu prasības, lai nodrošinātu
TBR21 gala iekārtu savietojamību ar tīklu. Šis izstrādājums ir konstruēts
saskaņā ar visām attiecīgajām šajā dokumentā ietvertajām piezīmēm un
tām pilnībā atbilst.
Eiropas radioierīču apstiprināšanas informācija
(izstrādājumiem, kas aprīkoti ar ES apstiprinātām
radioierīcēm)
Printera sistēmā, kas ir paredzēta lietošanai mājās vai birojā, var būt
iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa ierīces (radiofrekvences
(RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas 2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa
ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas ierīces. Lai pārbaudītu, vai
sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas marķējumu.
Bezvadu ierīces, kas var tikt ietvertas jūsu sistēmā, kvalificētas
izmantošanai tikai Eiropas Savienībā vai saistītajos apgabalos,
ja uz sistēmas etiķetes atrodams CE apzīmējums.
Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas printerī, ir daudz
zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi Eiropas Komisija
R&TTE direktīvā.
Eiropas valstis, kas kvalificētas saskaņā ar bezvadu
ierīču apstiprinājumiem:
ES valstis
Eiropas valstis, kurās noteikti lietošanas ierobežojumi:
ES
EEZ/EBTA valstis
Pašlaik nav ierobežojumu
5. Pielikums
121
Normatīvā informācija
20
Paziņojumi par atbilstību normatīvajiem aktiem
Ieteikumi par bezvadu ierīču lietošanu
Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa
ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas
2,4 GHz/5 GHz joslā. Šajā sadaļā ir sniegts vispārīgs pārskats par
nosacījumiem, kas jāņem vērā bezvadu ierīces ekspluatācijā.
Papildu ierobežojumi, brīdinājumi un svarīga informācija, kas attiecas uz
atsevišķām valstīm, ir uzskaitīta konkrēto valstu (vai valstu grupu) sadaļās.
Šajā sistēmā iekļautās bezvadu ierīces ir kvalificētas izmantošanai tikai
tajās valstīs, kas identificētas ar radioierīču apstiprinājuma apzīmējumiem
uz sistēmas novērtējuma marķējuma. Ja valsts, kurā izmantosit bezvadu
ierīci, nav iekļauta sarakstā, sazinieties ar vietējo radioierīču
apstiprināšanas aģentūru, lai uzzinātu, kādas ir prasības. Bezvadu ierīces
tiek stingri reglamentētas, un to izmantošana var nebūt atļauta.
Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas šajā printerī, ir daudz
zemāka par pašlaik zināmajām RF iedarbības robežvērtībām. Tā kā
bezvadu ierīces (kas var būt iegultas šajā printerī) izstaro mazāk enerģijas,
nekā ir atļauts radiofrekvenču drošības standartos un ieteikumos, ražotājs
uzskata, ka šo ierīču izmantošana ir droša. Neatkarīgi no jaudas līmeņa
jāuzmanās, lai pēc iespējas mazinātu cilvēku saskari ar šīm ierīcēm to
parastās darbības laikā.
Atbilstoši vispārējiem norādījumiem parastais attālums starp ierīci un
ķermeni, izmantojot ierīci ķermeņa tuvumā, ir 20 cm (tas neietver
ekstremitātes). Kad ir ieslēgtas bezvadu ierīces un notiek pārraide, šī ierīce
ir jāizmanto vairāk nekā 20 cm attālumā no ķermeņa.
Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai
ekspluatēt kopā ar to.
Dažos apstākļos ir vajadzīgi bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi.
Visbiežāko ierobežojumu piemēri ir minēti tālāk.
Radiofrekvenču bezvadu sakari var radīt traucējumus komerciālo
gaisa kuģu iekārtu darbībā. Pašreizējie aviācijas noteikumi
paredz, ka bezvadu ierīcēm lidojuma laikā ir jābūt izslēgtām. IEEE
802.11 (zināms arī kā bezvadu tīkls Ethernet) un Bluetooth sakaru
ierīces ir tādu ierīču piemēri, kuras nodrošina bezvadu sakarus.
Vidēs, kur bezvadu ierīču darbība var radīt citu ierīču vai dienestu
darbības traucējumus, būt kaitīga vai tiek uzskatīta par kaitīgu, to
izmantošana var būt ierobežota vai aizliegta. Lidostas, slimnīcas
un ar skābekli vai uzliesmojošu gāzi pildīta atmosfēra ir tikai daži
no piemēriem, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota vai
aizliegta. Kad atrodaties vidē, kurā neesat pārliecināts par
bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumiem, pirms bezvadu
ierīces izmantošanas vai ieslēgšanas prasiet atļauju attiecīgajai
iestādei.
5. Pielikums
122
Normatīvā informācija
Katrā valstī ir atšķirīgi bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumi.
Tā kā sistēma ir aprīkota ar bezvadu ierīci, tad, ieceļojot no vienas
valsts citā, ja līdzi pārvadājat sistēmu, pirms jebkuras
pārvietošanās vai ceļojuma prasiet vietējām radioierīču
apstiprināšanas iestādēm, lai tās informē par jebkādiem bezvadu
ierīču izmantošanas ierobežojumiem galamērķa valstī.
Ja iegādātā sistēma ir aprīkota ar iekšējo iegulto bezvadu ierīci,
neekspluatējiet to, līdz visi pārsegi un vāki neatrodas savā vietā un
sistēma nav pilnībā nokomplektēta.
Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas
šo ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks
zaudētas tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar
ražotāju.
Izmantojiet tikai tos draiverus, kas apstiprināti valstij, kurā ierīce
tiks izmantota. Izskatiet ražotāja nodrošināto sistēmas
atjaunošanas komplektu, vai arī sazinieties ar tehniskā atbalsta
dienestu, lai iegūtu papildinformāciju.
5. Pielikums
123
Normatīvā informācija
21
Tikai Ķīnu
5. Pielikums
124
Autortiesības
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.
Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem. Visa šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez paziņojuma.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas radušies šīs lietotāja rokasgrāmatas izmantošanas dēļ
vai saistībā ar to.
•
Samsung un Samsung logotips ir Samsung Electronics Co., Ltd. preču zīmes.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 un Windows Server 2008 R2 ir Microsoft Corporation reģistrētas prečzīmes vai prečzīmes.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android un Gmail ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai Google Inc preču zīmes.
•
Google Cloud Print ir Google Inc preču zīme.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. AirPrint un AirPrint logotips ir Apple Inc preču
zīmes.
•
Visi pārējie zīmolu vai izstrādājumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku — uzņēmumu vai organizāciju — preču zīmes.
Lai iegūtu informāciju par atvērtā pirmkoda licencēm, skatiet kompaktdiskā iekļauto failu “LICENSE.txt”.
REV. 1.00
5. Pielikums
125
Lietotāja rokasgrāmata
PAPILDU
PAPILDU
Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu,
darbību un problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.
Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams.
PAMATA
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu, galvenajām darbībām
un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.
PAPILDU
1. Programmatūras instalēšana
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
Instalēšana sistēmā Mac
134
Information
189
Pārinstalēšana sistēmā Mac
135
Layout
190
Instalēšana operētājsistēmā Linux
136
Paper
191
Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
137
Graphic
192
System Setup
193
Emulation
196
Network
197
Admin Setup
199
2. Tīklam pievienotas ierīces
izmantošana
Noderīgas tīkla programmas
139
Eco
201
Vadu tīkla uzstādīšana
141
Direct USB
202
Draivera instalēšana no tīkla
145
Job Status
203
IPv6 konfigurācija
154
Counter
204
Bezvadu tīkla uzstādīšana
157
Help
205
Samsung Mobile Print
176
NFC funkcijas izmantošana
177
AirPrint
181
Google Cloud Print™
183
4. Īpašas iespējas
Augstuma pielāgošana
207
Izpratne par uznirstošo tastatūru
208
Drukāšanas funkcijas
209
Direct Printing Utility izmantošana
226
131
PAPILDU
Drukāšana sistēmā Mac
228
Drukāšanas kvalitātes problēmas
264
Drukāšana, izmantojot Linux
230
Operētājsistēmas problēmas
272
Drukāšana operētājsistēmā Unix
232
Ierīces papildfunkciju izmantošana
234
5. Noderīgi pārvaldības rīki
Piekļūšana pārvaldības rīkiem
236
Easy Capture Manager
237
Samsung AnyWeb Print
238
Samsung Easy Color Manager
239
Easy Eco Driver
240
SyncThru™ Web Service lietošana
241
Samsung Easy Printer Manager lietošana 245
Samsung Printer Status lietošana
248
Samsung Printer Experience izmantošana 250
6. Traucējummeklēšana
Papīra padeves problēmas
258
Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas
problēmas
259
Drukāšanas problēmas
260
132
1. Programmatūras
instalēšana
Šajā nodaļā ir sniegtas instrukcijas, kā instalēt svarīgu un noderīgu programmatūru, ko izmantot tādā vidē, kurā
ierīce ir pievienota, izmantojot kabeli. Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot
kabeli. Ja ierīce ir savienota ar tīklu, izlaidiet tālāk minētās darbības un pārejiet pie tīklam pievienotās
ierīces draivera instalēšanas (sk. "Draivera instalēšana no tīkla" 145. lpp).
• Instalēšana sistēmā Mac
134
• Pārinstalēšana sistēmā Mac
135
• Instalēšana operētājsistēmā Linux
136
• Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
137
• Ja lietojat operētājsistēmu Windows, informāciju par ierīces draivera instalēšanu
skatiet Pamata rokasgrāmatā (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 23. lpp).
• Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118 collām).
Instalēšana sistēmā Mac
1
2
3
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
9
10
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK (vai Install Software).
11
Noklikšķiniet uz pogas Add Printer, lai izvēlētos printeri, un
pievienojiet to savam printeru sarakstam.
12
13
Noklikšķiniet uz Continue.
Atlasiet USB Connected Printer, kas atrodams Printer
Connection Type, un noklikšķiniet uz Continue.
Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
1. Programmatūras instalēšana
134
Pārinstalēšana sistēmā Mac
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet
atkārtoti.
1
Atveriet mapi Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Lai atinstalētu printera programmatūru, noklikšķiniet uz Continue.
Pārbaudiet izdzēšamo programmu un noklikšķiniet uz Uninstall.
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.
Kad atinstalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
Ja ierīce jau ir pievienota, dzēsiet to programmā Print Setup Utility vai
Print & Fax.
1. Programmatūras instalēšana
135
Instalēšana operētājsistēmā Linux
Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē
Linux programmatūras pakotnes (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
1
Vienotā Linux draivera instalēšana
8
9
10
11
Kad instalēšana pabeigta, palaidiet drukāšanas utilītu (atveriet
System > Administration > Printing vai programmā Terminal
izpildiet komandu “system-config-printer”).
Noklikšķiniet uz pogas Add.
Atlasiet savu printeri.
Noklikšķiniet uz pogas Forward un pievienojiet to savai sistēmai.
Lai instalētu ierīces programmatūru, jāpiesakās kā galvenajam
lietotājam (root). Ja neesat galvenais lietotājs, sazinieties ar sistēmas
administratoru.
1
2
3
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
4
5
6
Izvelciet pakotnes saturu.
7
Turpiniet ar instalēšanu.
Iekopējiet Unified Linux Driver pakotni savā sistēmā.
Atveriet programmu Terminal, tad atveriet mapi, kurā iekopējāt
pakotni.
Pārvietojiet uz mapi uld.
Izpildiet komandu “./install.sh” (ja neesat pieteicies saknes līmenī,
izpildiet komandu ar “sudo” kā “sudo ./install.sh”)
1. Programmatūras instalēšana
136
Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux
Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet
atkārtoti.
1
2
3
Atveriet programmu Terminal.
4
Turpiniet ar instalēšanu.
Atveriet mapi uld, kas izvilkta no Unified Linux Driver pakotnes.
Izpildiet komandu “./uninstall.sh” (ja neesat pieteicies saknes
līmenī, izpildiet komandu ar “sudo” kā “sudo ./uninstall.sh”)
1. Programmatūras instalēšana
137
2. Tīklam pievienotas
ierīces izmantošana
Šajā nodaļā ir sniegtas detalizētas instrukcijas, kā iestatīt tīklam pievienotu ierīci un tās programmatūru.
• Noderīgas tīkla programmas
139
• Vadu tīkla uzstādīšana
141
• Draivera instalēšana no tīkla
145
• IPv6 konfigurācija
154
• Bezvadu tīkla uzstādīšana
157
• Samsung Mobile Print
176
• NFC funkcijas izmantošana
177
• AirPrint
181
• Google Cloud Print™
183
Noderīgas tīkla programmas
Ir pieejamas vairākas programmas, kas ļauj tīkla vidē viegli uzstādīt tīkla
iestatījumus. Ir iespējams pārvaldīt vairākas ierīces tīklā, it īpaši tīkla
administratoram.
• Pirms izmantojat tālāk minētās programmas, iestatiet IP adresi.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Šis ir tīmeklī pieejams ierīces pārvaldības risinājums tīklu administratoriem.
SyncThru™ Web Admin Service nodrošina efektīvu tīkla ierīču pārvaldību
un ļauj attāli pārraudzīt tīkla ierīces un novērst ar tām saistītās problēmas
no jebkuras vietas, kur ir uzņēmuma piekļuve internetam.
•
1
Programmu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (dodieties
uzhttp://www.samsung.com > atrodiet savu izstrādājumu > atlasiet
Support vai Downloads).
SyncThru™ Web Service
3
Tīkla ierīcē iegultais tīmekļa serveris ļauj veikt šādus uzdevumus (sk.
"SyncThru™ Web Service lietošana" 241. lpp).
•
Skatīt informāciju par izejmateriāliem un to statusu.
•
Pielāgot ierīces iestatījumus.
•
Iestatīt e-pasta paziņojumu sūtīšanas opciju. Iestatot šo opciju, ierīces
statusa informācija (nepietiekams tonera daudzums kasetnē vai ierīces
kļūda) tiks automātiski nosūtīta un noteiktas personas e-pastu.
•
konfigurēt tīkla parametrus, kas nepieciešami, lai ierīce izveidotu
savienojumu ar dažādām tīkla vidēm;
SetIP vadu tīkla uzstādīšana
Izmantojot šo utilītprogrammu, var izvēlēties tīkla interfeisu un manuāli
konfigurēt ar TCP/IP protokolu lietojamās IP adreses.
•
Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Windows)" 141.
lpp.
•
Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (sistēmā Mac)"
142. lpp.
•
Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Linux)" 143. lpp.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
139
Noderīgas tīkla programmas
• Ierīcē, kas neatbalsta tīkla portu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk.
"Skats no aizmugures" 20. lpp).
• Šī programma neatbalsta TCP/IPv6.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
140
Vadu tīkla uzstādīšana
4
5
Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana
Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt tīkla konfigurācijas
atskaiti, kurā redzami ierīces pašreizējie tīkla iestatījumi. Tas palīdz iestatīt
tīklu.
IP adreses iestatīšana
• Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju
(sk. "Skats no aizmugures" 20. lpp).
• Šī programma neatbalsta TCP/IPv6.
Lai tīklā veiktu drukāšanu un pārvaldību, vispirms ir jāiestata IP adrese.
Vairumā gadījumu jaunu adresi automātiski piešķirs tīklā esošais DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol — dinamiskā resursdatora
konfigurācijas protokols) serveris.
IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP
(Windows)
Skārienekrānā pieskarieties
(Setup) un atlasiet Network > Network
Configuration.
Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri:
Vadības panelis > Drošības centrs > Windows ugunsmūris.
Izmantojot šo tīkla konfigurācijas atskaiti, var uzzināt ierīces MAC adresi
un IP adresi.
Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
Piemēram:
•
MAC adrese: 00:15:99:41:A2:78
•
IP adrese: 169.254.192.192
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
141
Vadu tīkla uzstādīšana
1
Lejupielādējiet programmatūru vietnē Samsung, pēc tam atveriet tās
pakotni un instalējiet programmatūru: (http://www.samsung.com >
atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).
IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP
(sistēmā Mac)
2
3
4
5
Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
Pirms programmas SetIP izmantošanas atspējojiet datora ugunsmūri:
System Preferences > Security (vai Security & Privacy) > Firewall.
6
Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas SetIP
logā noklikšķiniet uz
ikonas (trešā no kreisās puses).
7
Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma
iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo
informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.
Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.
Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
Ieslēdziet ierīci.
Operētājsistēmas Windows izvēlnē Sākt atlasiet Visas
programmas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. "Tīkla
konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp) un ievadiet to bez koliem.
Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.
1
2
Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.
3
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
•
8
Noklikšķiniet uz Apply un pēc tam noklikšķiniet uz OK. Ierīce
automātiski izdrukās Tīkla konfigurācijas atskaiti. Apstipriniet, vai
visi iestatījumi ir pareizi.
4
Sistēmā Mac OS X 10.8: veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM, kas
parādās opcijā Finder.
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
142
Vadu tīkla uzstādīšana
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. "Tīkla
konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp) un ievadiet to bez koliem.
Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
14
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
10
11
12
13
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK (vai Install Software).
Kad tiek parādīts paziņojums, kas brīdina, ka datorā tiks aizvērtas
visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Apply un pēc tam noklikšķiniet uz OK. Ierīce
automātiski izdrukās Tīkla konfigurācijas atskaiti. Apstipriniet, vai
visi iestatījumi ir pareizi.
IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP
(Linux)
Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri šeit:
System Preferences vai Administrator.
Atlasiet Network Connected Printer (Wired vai Wireless), kas
atrodas Printer Connection Type, un noklikšķiniet uz pogas Set IP
Address.
Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa
vai operētājsistēmas.
Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas SetIP
logā noklikšķiniet uz
ikonas (trešā no kreisās puses).
Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma
iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo
informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.
1
Lejupielādējiet programmu SetIP no Samsung tīmekļa vietnes un
izvelciet pakotnes saturu.
2
Veiciet dubultklikšķi uz SetIPApplet.html, kas atrodas mapē
cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils.
3
Noklikšķiniet, lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurēšanas logu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
143
Vadu tīkla uzstādīšana
4
Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma
iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo
informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.
Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. "Tīkla
konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp) un ievadiet to bez koliem.
Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.
5
Ierīce automātiski izdrukās Tīkla konfigurācijas atskaiti.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
144
Draivera instalēšana no tīkla
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
• Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju
(sk. "Skats no aizmugures" 20. lpp).
1
Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ieslēgta. Ir arī jābūt
iestatītai ierīces IP adresei (sk. "IP adreses iestatīšana" 141. lpp).
2
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
• Printera draiveri un programmatūru varat instalēt, ievietojot
programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Ja lietojat
Windows operētājsistēmu, printera draiveri un programmatūru varat
atlasīt logā Select Software to Install.
6
Windows
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Ugunsmūra programmatūra var bloķēt tīkla savienojumu. Pirms ierīces
pieslēgšanas tīklam ir jāatspējo datora ugunsmūris.
•
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā
Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt >
Lietojumprogrammas un meklējiet Palaist. Ierakstiet
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šī loga un atlasiet Run
Setup.exe.
3
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
145
Draivera instalēšana no tīkla
4
Ekrānā Printer Connection Type atlasiet Network. Tad
noklikšķiniet uz Next.
1
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta. Ir jābūt
iestatītai arī ierīces IP adresei (sk. "IP adreses iestatīšana" 141. lpp).
5
Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
2
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Iestatījumi > Mainīt
datora iestatījumus > Ierīce.
3
Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
Windows 8 ekrānā Sākt
Atrastās ierīces tiks parādītas ekrānā.
• Draiveris V4 tiek automātiski lejupielādēts, izmantojot Windows
Update, ja jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja tā nenotiek, varat
manuāli lejupielādēt draiveri V4 Samsung tīmekļa vietnē Samsung,
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un
lejupielādes.
• Varat lejupielādēt lietojumprogrammu Samsung Printer
Experience opcijā Windows Store. Lai lietotu pakalpojumu
Windows Store, jums jābūt Microsoft kontam.
a Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Meklēt.
b Noklikšķiniet uz Store.
c Atrodiet un noklikšķiniet uz Samsung Printer Experience.
d Noklikšķiniet uz Instalēt.
• Ja instalējat draiveri, izmantojot komplektācijā iekļauto
programmatūras kompaktdisku, draiveris V4 netiek instalēts. Ja
vēlaties lietot draiveri V4 ekrānā Darbvirsma, varat lejupielādēt to
Samsung tīmekļa vietnē Samsung, www.samsung.com >atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes.
4
Noklikšķiniet uz izmantojamā modeļa vai resursdatora nosaukuma.
Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt tīkla konfigurācijas
atskaiti, kurā redzams pašreizējais ierīces resursdatora nosaukums
(sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp).
5
Draiveris tiks automātiski instalēts no Windows Update.
Klusās instalēšanas režīms
Klusās instalēšanas režīms ir instalācijas metode, kurai nav nepieciešama
nekāda lietotāja iejaukšanās. Palaižot instalāciju, ierīces draiveris un
programmatūra tiek automātiski instalēti datorā. Kluso instalēšanu var
palaist, komandu logā ievadot /s vai /S.
• Ja vēlaties instalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, tie jāinstalē,
izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku.
Komandu līnijas parametri
Nākamajā tabulā ir parādītas komandas, ko var izmantot komandu logā.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
146
Draivera instalēšana no tīkla
Tālāk esošās komandu līnijas ir efektīvas un darbojas, ja komanda tiek
lietota ar parametru /s vai /S. Bet /h, /H vai /? ir izņēmuma komandas,
kuras var izpildīt atsevišķi.
Komandrinda
/s vai /S
Definīcija
Sāk kluso instalēšanu.
Apraksts
Instalē ierīces draiverus
bez jebkādu lietotāju
interfeisu piedāvāšanas vai
lietotāja iejaukšanās.
Komandrinda
/p”<porta
nosaukums>” vai /
P”<porta
nosaukums>”
Definīcija
Norāda printera portu.
Izmantojot standarta
TCP/IP porta
pārraugu, tiks
izveidots tīkla ports.
Izmantojot lokālu
portu, šim portam ir
jābūt sistēmā pirms
norādīšanas ar
komandu.
Apraksts
Printera porta nosaukumu var
norādīt kā IP adresi,
resursdatora nosaukumu,
USB lokālā porta nosaukumu,
IEEE1284 porta nosaukumu
vai tīkla ceļu.
Piemēram:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, kur
“xxx.xxx.xxx.xxx” nozīmē
tīkla printera IP adresi. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
p”resursdatora
nosaukums”
• /
p“\\computer_name\share
d_printer” vai
“\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_
printer” kur
“\\computer_name\shared
_printer” vai
“\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_
printer” nozīmē tīkla ceļu
uz printeri, ievadot divas
slīpsvītras, datora
nosaukumu, datora
koplietojamā printera
lokālo IP adresi, un tad
koplietojot printera
nosaukumu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
147
Draivera instalēšana no tīkla
Komandrinda
/a”<galamērķa
ceļš>” vai /
A”<galamērķa
ceļš>”
Definīcija
Norāda instalēšanas
galamērķa ceļu.
Galamērķa ceļam
ir jābūt pilnam
ceļam.
Apraksts
Tā kā ierīces draiveri ir
jāinstalē operētājsistēmas
norādītajā vietā, šī
komanda attiecas tikai uz
lietojumprogrammām.
/n”<Printera
nosaukums>” vai /
N”<Printera
nosaukums>”
Norāda printera
nosaukumu. Ir jāizveido
printera instance, kas ir
tāda pati kā norādītā
printera nosaukums.
Izmantojot šo parametru,
varat pievienot printeru
instances pēc saviem
ieskatiem.
/nd vai /ND
Dod komandu neiestatīt
instalēto draiveri kā
ierīces noklusējuma
draiveri.
Tas nozīmē, ka instalētais
ierīces draiveris nebūs
noklusējuma ierīces
draiveris jūsu sistēmā, ja
tajā ir viens vai vairāki
instalēti printeru draiveri.
Ja sistēmā nav neviena
instalēta ierīces draivera, šī
opcija netiks lietota, jo
operētājsistēma Windows
iestatīs instalēto draiveri kā
noklusējuma ierīces
draiveri.
Komandrinda
Definīcija
Apraksts
/x vai /X
Izmanto esošos ierīces
draivera failus, lai
izveidotu printera
instanci, ja tas jau ir
instalēts.
Šī komanda nodrošina
veidu, kā instalēt printera
instanci, kas izmanto
instalētā printera draivera
failus, neinstalējot papildu
draiveri.
/up”<printera
nosaukums>” vai /
UP”<printera
nosaukums>”
Noņem tikai norādīto
printera instanci un
nenoņem draivera failus.
Šī komanda nodrošina
veidu, kā noņemt no
sistēmas tikai norādīto
printera instanci,
neietekmējot citus printeru
draiverus. Tā noņem
printera draivera failus no
sistēmas.
/d vai /D
Atinstalē no sistēmas
visus ierīces draiverus un
lietojumprogrammas.
Šī komanda noņem visus
instalētos ierīces draiverus
un lietojumprogrammas no
sistēmas.
/v”<koplietojuma
nosaukums>” vai /
V”<koplietojuma
nosaukums>”
Koplieto instalēto ierīci un
pievieno līdzeklim Point &
Print citus pieejamos
platformas draiverus.
Šī komanda instalēs
sistēmā visus atbalstītos
operētājsistēmas Windows
platformas ierīces
draiverus un koplietos
norādīto <koplietojuma
nosaukumu> norādīšanai
un drukāšanai.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
148
Draivera instalēšana no tīkla
Komandrinda
Definīcija
Apraksts
/o vai /O
Pēc instalēšanas atver
mapi Printeri un faksa
aparāti.
/h, /H vai /?
Parāda komandrindas lietojumu.
Šī komanda pēc klusās
instalēšanas atvērs mapi
Printeri un faksa aparāti.
7
Sistēmā Mac
1
2
3
Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Sistēmā Mac OS X 10.8: veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM, kas
parādās opcijā Finder.
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
10
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK (vai Install Software).
11
Noklikšķiniet uz pogas Add Printer, lai izvēlētos printeri, un
pievienojiet to savam printeru sarakstam.
12
13
Noklikšķiniet uz IP un protokolā izvēlieties HP Jetdirect - Socket.
Atlasiet Network Connected Printer (Wired vai Wireless), kas
atrodas Printer Connection Type, un noklikšķiniet uz Continue.
Ievades laukā Address (Adrese) ievadiet ierīces IP adresi.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
149
Draivera instalēšana no tīkla
14
15
16
17
18
Ievades laukā Queue (Rinda) ievadiet rindas nosaukumu. Ja
nevarat noteikt ierīces servera rindas nosaukumu, vispirms
pamēģiniet izmantot noklusējuma rindu.
Ja opcija Auto Select (Automātiskā izvēles) nedarbojas pareizi,
izvēlieties Select Printer Software (Izvēlēties printera
programmatūru) un sadaļā Print Using (Drukāt, izmantojot) atlasiet
savas ierīces nosaukumu.
Noklikšķiniet uz Add.
4
5
6
Izvelciet pakotnes saturu.
7
8
Turpiniet ar instalēšanu.
Noklikšķiniet uz Continue.
Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Close.
8
1
2
3
Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta. Tāpat ir
jābūt iestatītai ierīces IP adresei.
Iekopējiet Unified Linux Driver pakotni savā sistēmā.
Atveriet programmu Terminal, tad atveriet mapi, kurā iekopējāt
pakotni.
Izpildiet komandu “./install.sh” (ja neesat pieteicies saknes līmenī,
izpildiet komandu ar “sudo” kā “sudo ./install.sh”).
Kad instalēšana pabeigta, palaidiet utilītu Printing (atveriet System
> Administration > Printing vai programmā Terminal izpildiet
komandu “system-config-printer”).
9
10
Noklikšķiniet uz pogas Add.
11
Noklikšķiniet uz pogas Forward un pievienojiet to savai sistēmai.
Linux
Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē
Linux programmatūras pakotnes (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
Pārvietojiet uz mapi uld.
Atlasiet AppSocket/HP JetDirect un ievadiet savas ierīces IP
adresi.
Tīkla printera pievienošana
1
2
3
4
Veiciet dubultklikšķi uz Unified Driver Configurator.
Noklikšķiniet uz Add Printer.
Tiek atvērts logs Add printer wizard. Noklikšķiniet uz Next.
Atlasiet Network printer un noklikšķiniet uz pogas Search.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
150
Draivera instalēšana no tīkla
5
6
7
8
Saraksta laukā parādās printera IP adrese un modeļa nosaukums.
1
No Samsung vietnes lejupielādējiet datorā un atveriet UNIX printera
draivera pakotni.
2
Iegūstiet saknes privilēģijas.
Atlasiet savu ierīci un noklikšķiniet uz Next.
Ievadiet printera aprakstu un noklikšķiniet uz Next.
Kad ierīce ir pievienota, noklikšķiniet uz Finish.
“su -”
3
Kopējiet attiecīgo draivera arhīvu mērķa UNIX datorā.
9
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet savas UNIX operētājsistēmas
administrēšanas rokasgrāmatu.
UNIX
• Pirms UNIX printera draivera instalēšanas pārliecinieties, ka jūsu
ierīce atbalsta UNIX operētājsistēmu (sk. "Operētājsistēma" 8. lpp).
4
Izpakojiet UNIX printera draivera pakotni.
• Komandas ir atzīmētas ar “”; rakstot komandas, nerakstiet “”.
Piemēram, operētājsistēmā IBM AIX tiek izmantotas turpmāk
norādītās komandas.
• Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa vai valsts (sk. "Operētājsistēma" 8. lpp).
“gzip -d < ievadiet pakotnes nosaukumu | tar xf -”
Lai izmantotu UNIX printera draiveri, vispirms ir jāinstalē UNIX printera
draivera pakotne un pēc tam jāuzstāda printeris. UNIX printera draivera
pakotni var lejupielādēt Samsung vietnē (http://www.samsung.com > atrast
savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).
UNIX printera draivera pakotnes instalēšana
5
6
izpakoto direktoriju.
Palaidiet instalēšanas skriptu.
“./install –i”
install ir instalēšanas programmas skripta fails, kas tiek izmantots,
lai instalētu vai atinstalētu UNIX printera draivera pakotni.
Lai instalēšanas programmai dotu atļauju, izmantojiet komandu
“chmod 755 install”.
Instalēšanas procedūra ir kopīga visiem minētajiem UNIX operētājsistēmas
variantiem.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
151
Draivera instalēšana no tīkla
7
Izpildiet komandu “./install –c”, lai pārbaudītu instalēšanas
rezultātus.
Lai to atkārtoti instalētu, izpildiet komandu “./install –i”, tādējādi atkārtoti
instalējot bināros failus.
8
Komandrindā palaidiet “installprinter”. Ar šo komandu tiks izsaukts
logs Add Printer Wizard. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar
tālāk aprakstītajām procedūrām.
Printera iestatīšana
Iespējams, dažās UNIX operētājsistēmās, piemēram, Solaris 10, tikko
pievienotus printerus nevar iespējot un/vai tie nevar pieņemt darbus.
Šādā gadījumā saknes terminālī palaidiet šādas divas komandas:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Printera draivera pakotnes atinstalēšana
Lai printeri pievienotu savai UNIX sistēmai, komandrindā palaidiet
‘installprinter’. Ar šo komandu tiks izsaukts logs Printera pievienošanas
vednis. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar tālāk aprakstītajām
darbībām:
1
2
3
Ievadiet printera nosaukumu.
4
Laukā Description norādiet jebkādu printera aprakstu. Tas nav
obligāti.
5
6
Laukā Location norādiet printera atrašanās vietu.
Lai dzēstu sistēmā instalētu printeri, jāizmanto utilīta.
a Terminālī palaidiet komandu "uninstallprinter".
Tā atvērs printera atinstalēšanas vedni Uninstall Printer Wizard.
Nolaižamajā sarakstā ir uzskaitīti instalētie printeri.
b Atlasiet printeri, kas jādzēš.
c Lai printeri dzēstu no sistēmas, noklikšķiniet uz Delete.
d Izpildiet komandu “./install –d”, lai atinstalētu visu pakotni.
e Lai pārbaudītu noņemšanas rezultātus, izpildiet komandu “./install
–c”.
Modeļu sarakstā atlasiet attiecīgo printera modeli.
Laukā Type ievadiet jebkādu aprakstu, kas atbilst printera tipam.
Tas nav obligāti.
Tīklam pievienotiem printeriem tekstlodziņā Device ievadiet printera
IP adresi vai DNS nosaukumu. Operētājsistēmā IBM AIX ar
jetdirect Queue type ir iespējams ievadīt tikai DNS nosaukumu —
ciparu IP adrese nav atļauta.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
152
Draivera instalēšana no tīkla
7
Queue type parāda savienojumu kā lpd vai jetdirect attiecīgajā
sarakstlodziņā. Operētājsistēmā Sun Solaris ir arī pieejams usb
tips.
8
9
10
Lai iestatītu kopiju skaitu, atlasiet Copies.
11
Lai šo printeri iestatītu kā noklusējuma printeri, atzīmējiet opciju
Make Default.
12
Lai pievienotu printeri, noklikšķiniet uz OK.
Lai kopijas saņemtu jau kārtotā veidā, atzīmējiet opciju Collate.
Lai kopijas saņemtu apgrieztā secībā, atzīmējiet opciju Reverse
Order.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
153
IPv6 konfigurācija
10
IPv6 tiek pareizi atbalstīts tikai operētājsistēmā Windows Vista vai
jaunākā versijā.
No vadības paneļa
IPv6 aktivizēšana
Ja IPv6 tīkls nedarbojas, iestatiet visiem tīkla iestatījumiem rūpnīcas
noklusējuma vērtības un mēģiniet vēlreiz, izmantojot Clear Settings.
Skārienekrānā atlasiet
Piekļūšana izvēlnēm dažādiem modeļiem var būt atšķirīga
(skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
(Setup) > Network > Next > Clear
Settings.
Ierīce atbalsta tālāk uzskaitītās IPv6 adreses drukāšanai un pārvaldīšanai
tīklā.
•
•
Link-local Address: paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese sākas
ar FE80).
Stateless Address: tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta IPv6
adrese.
•
Stateful Address: DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.
•
Manual Address: lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.
IPv6 tīkla vidē izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai izmantotu IPv6 adresi.
1
Skārienekrānā atlasiet
(IPv6) > IPv6 Protocol.
(Setup) > Network > Next > TCP/IP
2
3
Izmantojot uz skārienekrāna esošās bultiņas, izvēlieties On.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.
Kad instalēsit printera draiveri, nekonfigurējiet vienlaikus IPv4 un IPv6.
Ieteicams konfigurēt IPv4 vai IPv6.
DHCPv6 adreses konfigurēšana
Ja tīklā ir DHCPv6 serveris, noklusētā dinamiskā resursdatora
konfigurācijai varat iestatīt kādu no šīm opcijām.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
154
IPv6 konfigurācija
1
Skārienekrānā atlasiet
(Setup) > Network > Next > TCP/IP
(IPv6) > DHCPv6 Config.
2
Izmantojot bultiņas, atlasiet vajadzīgo opciju un pieskarieties
(atpakaļ), lai saglabātu savu izvēli.
•
Router: izmanto DHCPv6 tikai tad, ja to pieprasa maršrutētājs.
•
Always Use: vienmēr izmanto DHCPv6 neatkarīgi no
maršrutētāja pieprasījuma.
•
Never Use: nekad neizmanto DHCPv6 neatkarīgi no
maršrutētāja pieprasījuma.
11
No programmas SyncThru™ Web Service
IPv6 aktivizēšana
1
Sistēmā Windows piekļūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram,
Internet Explorer. Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz
Aiziet.
2
Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi,
jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk
redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, augšējā izvēļņu
joslā novietojiet kursoru virs Settings un pēc tam noklikšķiniet uz
Network Settings.
4
5
6
7
Vietnes kreisajā rūtī noklikšķiniet uz TCP/IPv6.
Lai aktivizētu IPv6, atzīmējiet izvēles rūtiņu IPv6 Protocol.
Noklikšķiniet uz pogas Apply.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
155
IPv6 konfigurācija
• Varat iestatīt arī DHCPv6.
Adresēm ir jābūt kvadrātiekavās [ ].
• Lai iestatītu IPv6 adresi manuāli:
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Manual Address. Pēc tam tiek aktivizēts
tekstlodziņš Address/Prefix. Ievadiet pārējo adreses daļu
(piemēram, 3FFE:10:88:194::AAAA; “A” ir heksadecimālais cipars
no 0 līdz 9 un no A līdz F).
IPv6 adreses konfigurēšana
1
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, kas
atbalsta IPv6 adresēšanu kā vietrādi URL.
2
Tīkla konfigurācijas atskaitē atlasiet kādu no IPv6 adresēm (Linklocal Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual
Address) (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp).
3
•
Link-local Address: paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese
sākas ar FE80).
•
Stateless Address: tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta
IPv6 adrese.
•
Stateful Address: DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.
•
Manual Address: lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.
Ievadiet IPv6 adreses (piemēram: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
156
Bezvadu tīkla uzstādīšana
12
Darba sākšana
Informācija par tīkla tipu
Parasti starp datoru un ierīci vienlaicīgi var būt tikai viens savienojums.
Infrastruktūras režīms
Šī ir vide, kuru galvenokārt izmanto mājās un mājas vai
mazu uzņēmumu birojos. Šis režīms izmanto piekļuves
punktu, lai sazinātos ar bezvadu ierīci.
Ekspromta režīmsa
Šis režīms neizmanto piekļuves punktu. Bezvadu dators
un bezvadu ierīce lieto tiešās saziņas režīmu.
a. C2620 modelis neatbalsta ekspromta režīmu.
Bezvadu tīkla nosaukums un tīkla parole
Bezvadu tīkliem ir nepieciešama lielāka drošība, tāpēc, pirmoreiz iestatot
piekļuves punktu, tīklam tiek izveidots tīkla nosaukums (SSID), izmantotās
drošības veids un tīkla parole. Pirms turpināt ierīces uzstādīšanu
sazinieties ar savu tīkla administratoru par šo informāciju.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
157
Bezvadu tīkla uzstādīšana
13
Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem
Varat iestatīt bezvadu sistēmas iestatījumus, izmantojot ierīci vai datoru. Tālāk redzamajā tabulā izvēlieties iestatīšanas paņēmienu.
• Atkarībā no modeļa vai valsts atsevišķi bezvadu tīkla instalēšanas veidi var nebūt pieejami.
• Ja bezvadu sistēmas iestatīšanas vai draiveru instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu novēršanu (sk. "Bezvadu tīkla problēmu
novēršana" 172. lpp).
• Noteikti iestatiet piekļuves punktu paroli. Ja neiestatīsit piekļuves punktu paroli, šie punkti var tikt pakļauti nelegālai piekļuvei no nezināmām ierīcēm,
tostarp datoriem, viedtālruņiem un printeriem. Paroles iestatījumus skatiet piekļuves punktu lietotāja norādījumos.
Savienojuma veids
Ar piekļuves punktu
Apraksts un atsauces
• Skat. "Skārienekrāna iestatīšana" 159. lpp.
• Operētājsistēmas Windows lietotājiem — skat. "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)"
162. lpp.
• Operētājsistēmas Mac lietotājiem — skat. "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)" 164.
lpp.
• Sk. "Izmantojot tīkla kabeli" 167. lpp.
Bez piekļuves punkta
Ekspromta režīma
Nav pieejams
lietošanaa
Wi-Fi Direct lietošana
Sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai" 170. lpp.
a. C2620 modelis neatbalsta ekspromta režīmu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
158
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Atkārtota savienojuma izveidošana ar tīklu
14
Skārienekrāna iestatīšana
Pirms sākšanas jāzina bezvadu tīkla nosaukums (SSID) un tīkla atslēga, ja
tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts piekļuves punkts
(vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezināt par bezvadu tīkla vidi,
lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.
Savienojuma izveidošana ar tīklu
Kad ir zaudēts bezvadu savienojums, ierīce vēlreiz automātiski mēģinās
izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju),
izmantojot iepriekš lietotos bezvadu savienojuma iestatījumus un adresi.
Šādos gadījumos ierīce automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar
bezvadu tīklu.
• Ierīce izslēgsies un vēlreiz ieslēgsies.
• Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) tiks izslēgts un vēlreiz
ieslēgts.
Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces
draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (skat. "Draivera
instalēšana no tīkla" 145. lpp).
1
Skārienekrānā atlasiet
Fi Settings.
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-
2
Atlasiet vēlamo uzstādīšanas metodi.
Savienojuma izveides procesa atcelšana
Lai atceltu bezvadu tīkla savienojuma izveides funkciju, ja ierīce izveido
savienojumu ar bezvadu tīklu, nospiediet uz vadības paneļa pogu
(apturēšana). Lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu,
uzgaidiet 2 minūtes.
•
Search List (ieteicams): Ierīce parādīs pieejamo tīklu sarakstu.
Pēc tīkla izvēles printeris ieteiks ievadīt attiecīgo drošības
atslēgu.
•
Custom: Šajā režīmā lietotāji vai iesniegt vai manuāli rediģēt
savu SSID, kā arī izvēlēties drošības opciju.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
159
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Sava savienojuma veida izvēle
15
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) lietošana
Ja ierīce un piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), varat viegli izveidot drošu bezvadu savienojumu.
• Ja vēlaties izmantot bezvadu tīklu infrastruktūras režīmā, atvienojiet
no ierīces tīkla kabeli. Pogas WPS (PBC) izmantošana vai PIN koda
ievadīšana datorā, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu (vai
bezvadu maršrutētāju), atšķiras atkarībā no izmantotā piekļuves
punkta (vai bezvadu maršrutētāja). Skatiet lietotā piekļuves punkta
(vai bezvadu maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
• Lietojot WPS pogu bezvadu tīkla iestatīšanai, iespējams, tiks mainīti
drošības iestatījumi. Lai nepieļautu to, bloķējiet WPS opciju
pašreizējiem bezvadu drošības iestatījumiem. Opcijas nosaukums
var atšķirties atkarībā no lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu
maršrutētāja).
Sagatavojamie elementi
•
Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Tīkla dators (tikai PIN režīmā)
Ir pieejamas divas metodes, kā pieslēgt ierīci bezvadu tīklam, izmantojot
WPS.
•
Metode Pogas nospiešanas konfigurācija (Push Button
Configuration - PBC) ļauj izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un
bezvadu tīklu, iespējojot ierīcē WPS un nospiežot WPS piekļuves
punktā (vai bezvadu maršrutētājā) WPS (PBC) pogu.
•
Metode PIN (Personal Identification Number) palīdz izveidot
savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, WPS piekļuves punktā
(vai bezvadu maršrutētājā) ievadot sniegto PIN informāciju.
Ierīces rūpnīcas noklusējuma režīms ir PBC , kuru ieteicams izmantot
parastai bezvadu tīkla videi.
Savienojuma izveide PBC režīmā
1
2
3
Atlasiet
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Atlasiet Connect via PBC.
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties OK.
Tiek parādīts informācijas logs, kurā ir redzams 2 minūšu ilgs
savienojuma apstrādes laiks.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
160
Bezvadu tīkla uzstādīšana
4
Pieskarieties piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogai
WPS (PBC).
4
Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu
ciparu PIN kods.
Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:
a Connecting: Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai
bezvadu maršrutētāju).
Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:
b Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir
veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
a Connecting: Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
b Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir
veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
c AP SSID: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir
pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID
informācija.
5
Displejā tiek parādīts astoņu ciparu PIN kods.
c AP SSID: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir
pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID
informācija.
Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku
CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu
bezvadu tīklu.
5
Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku
CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu
bezvadu tīklu.
Savienojuma izveide PIN režīmā
16
1
2
3
Atlasiet
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Atlasiet Connect via PIN.
Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu
Windows
Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, pieskarieties OK.
Saīsne uz programmu Samsung Easy Wireless Setup bez
kompaktdiska: Ja esat vienreiz instalējis printera diskdzini, varat piekļūt
programmai Samsung Easy Wireless Setup, neizmantojot
kompaktdisku (skat. "Piekļūšana pārvaldības rīkiem" 236. lpp).
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
161
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli
(ieteicams)
3
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
Sagatavojamie elementi
•
Piekļuves punkts
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz Sākt >
Visas programmas > Piederumi > Palaist.
X:\Setup.exe, aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM
diskdzini, un noklikšķiniet uz OK.
Infrastruktūras tīkla izveide
1
2
•
Operētājsistēmai Windows 8
Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā Charms atlasiet
Search > Apps un meklējiet Run. Ierakstiet X:\Setup.exe,
aizstājot “X” ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un
noklikšķiniet uz OK.
Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.
Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.
Ja parādās uznirstošais logs “Pieskarieties, lai izvēlētos to,
kas notiek ar šo disku”, noklikšķiniet uz šī loga un atlasiet Run
Setup.exe.
4
Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas
līgumu. Tad noklikšķiniet uz Next.
5
Ekrānā Printer Connection Type atlasiet Wireless. Tad
noklikšķiniet uz Next.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
162
Bezvadu tīkla uzstādīšana
6
Ekrānā Are you setting up your printer for the first time? atlasiet
Yes, I will set up my printer's wireless network. Tad noklikšķiniet
uz Next.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet No, my printer is
already connected to my network.
7
Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties
izmantojamā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet Next.
Ja piekļuves punktam ir drošības iestatījumi, tiek parādīts bezvadu tīkla
drošības logs.
Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network
Password).
Ja nevarat atrast vajadzīgā tīkla nosaukumu, vai arī, ja vēlaties manuāli
iestatīt bezvadu konfigurāciju, noklikšķiniet uz Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID
(SSID ir reģistrjutīgs).
• Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.
8
Kad parādās tīkla savienojuma logs, atvienojiet tīkla kabeli. Tad
noklikšķiniet uz Next. Pieslēgts tkla kabelis var apgrūtināt bezvadu
ierīču meklēšanu.
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai
autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš
koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga
(parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura
tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
163
Bezvadu tīkla uzstādīšana
9
Ja printeris atbalsta Wi-Fi Direct un šī funkcija ir atspējota, tiks
parādīts attiecīgs ekrāns.
Ja vēlaties iespējot Wi-Fi Direct, atzīmējiet izvēles rūtiņu un
noklikšķiniet uz Next. Ja nē, noklikšķiniet uz Next.
17
Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Mac
Sagatavojamie elementi
•
Piekļuves punkts
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
USB kabelis
Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli
(ieteicams)
• Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt
iestatīt Wi-Fi Direct (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 170. lpp).
• Wi-Fi Direct Name: Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces
modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes.
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM
diskdzinī.
• Password setting ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64
rakstzīmes.
10
Kad bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta, atvienojiet USB kabeli no
datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.
11
Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
164
Bezvadu tīkla uzstādīšana
3
Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora
darbvirsmā.
•
Atlasiet Configuration of Wireless network sadaļā Printer
Connection Type un noklikšķiniet uz Continue.
11
Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties
izmantojamā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet Next.
Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas
parādās Finder.
4
Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS
X.
5
6
7
8
Noklikšķiniet uz Continue.
Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.
Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie
komponenti.
Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos
komponentus.
9
10
Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK (vai Install Software).
Ja bezvadu tīkla konfigurāciju iestatāt manuāli, noklikšķiniet uz
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID
(SSID ir reģistrjutīgs).
• Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
165
Bezvadu tīkla uzstādīšana
• Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai
netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar
pareizu WEP atslēgu.
WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai
autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš
koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga
(parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura
tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
12
Ja printeris atbalsta Wi-Fi Direct un šī funkcija ir atspējota, tiks
parādīts attiecīgs ekrāns.
Ja vēlaties iespējot Wi-Fi Direct, atzīmējiet izvēles rūtiņu un
noklikšķiniet uz Next. Ja nē, noklikšķiniet uz Next.
• Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP AES).
• Network Password: Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
• Confirm Network Password: Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles
vērtību.
• WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo
parametru WEP Key Index.
Ja piekļuves punktam ir aktivizēta drošība, tiek parādīts bezvadu tīkla
drošības logs.
• Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt
iestatīt Wi-Fi Direct (skat. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 170. lpp).
Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network
Password).
• Wi-Fi Direct Name: Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces
modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes.
• Password setting ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64
rakstzīmes.
13
Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no
datora un ierīces.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
166
Bezvadu tīkla uzstādīšana
14
Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta,
noklikšķiniet uz Quit.
Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces
draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (skat.
"Instalēšana sistēmā Mac" 134. lpp).
Sagatavojamie elementi
•
Piekļuves punkts
•
Tīklam pievienots dators
•
Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
•
Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
•
Tīkla kabelis
18
Izmantojot tīkla kabeli
Ierīces, kas neatbalsta tīkla portu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk.
"Skats no aizmugures" 20. lpp).
Ierīce ir saderīga ar tīklu. Lai iespējotu ierīces darbību tīklā, jāizpilda dažas
konfigurēšanas procedūras.
• Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces
draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (skat.
"Draivera instalēšana no tīkla" 145. lpp).
• Lai iegūtu informāciju par tīkla konfigurāciju, sazinieties ar tīkla
administratoru vai personu, kas iestatīja jūsu bezvadu tīklu.
Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana
Ierīces tīkla iestatījumus var noteikt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.
Sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp.
IP iestatīšana, izmantojot programmu SetIP
(sistēmā Windows)
Šī programma tiek izmantota, lai manuāli iestatītu jūsu ierīces IP adresi,
izmantojot tās MAC adresi, lai veiktu saziņu ar ierīci. MAC adrese ir tīkla
interfeisa aparatūras sērijas numurs un to var atrast tīkla konfigurācijas
atskaitē.
Sk. "IP adreses iestatīšana" 141. lpp.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
167
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Ierīces bezvadu tīkla konfigurēšana
Pirms sākšanas ir nepieciešams zināt bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un
tīkla atslēgu, ja tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts
piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezināt par
bezvadu tīkla vidi, lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.
Lai konfigurētu bezvadu tīkla parametrus, varat izmantot programmu
SyncThru™ Web Service.
4
2
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer,
Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces
jauno IP adresi.
Piemēram:
3
SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet
uz Login.
ID: admin
•
Password: sec00000
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Network Settings.
6
Noklikšķiniet uz Wireless > Wizard.
Programma Wizard palīdzēs iestatīt bezvadu tīkla konfigurāciju. Taču,
ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu tieši, atlasiet Custom.
Pirms sākat bezvadu tīkla parametru konfigurēšanu, pārbaudiet, kāds ir
kabeļa pievienošanas stāvoklis.
1
•
5
SyncThru™ Web Service lietošana
Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet
ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.
Ievadiet ID un Password, pēc tam noklikšķiniet uz Login. Drošības
apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
7
Atlasiet sarakstā pareizo parametru Network Name(SSID).
•
SSID: pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir nosaukums,
kas identificē bezvadu tīklu. Piekļuves punktiem un bezvadu
ierīcēm, kas mēģina izveidot savienojumu ar noteiktu bezvadu
tīklu, ir jāizmanto viens un tas pats SSID. SSID ir reģistrjutīgs.
•
Operation Mode: norāda bezvadu savienojuma veidu.
-
Ad-hoc: ļauj bezvadu ierīcēm tieši sazināties vienai ar otru
vienādranga vidē.
-
Infrastructure: ļauj bezvadu ierīcēm sazināties vienai ar
otru, izmantojot piekļuves punktu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
168
Bezvadu tīkla uzstādīšana
19
Ja tīkla opcija Operation Mode ir Infrastructure, atlasiet piekļuves
punkta SSID. Ja opcija Operation Mode ir Ad-hoc, atlasiet ierīces
SSID.
8
Ja jūsu ierīcē ir displejs, Wi-Fi var arī ieslēgt/izslēgt ierīces vadības
panelī, izmantojot izvēlni Network.
Noklikšķiniet uz Next.
Ja parādās bezvadu tīkla drošības iestatījumu logs, ievadiet
reģistrēto paroli (tīkla paroli) un spiediet Next.
9
Wi-Fi tīkla aktivizēšana/deaktivizēšana
Parādās apstiprinājuma logs. Lūdzu, pārbaudiet bezvadu tīkla
iestatījumus. Ja iestatījumi ir kārtībā, noklikšķiniet uz Apply.
1
Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet
ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.
2
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer,
Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces
jauno IP adresi.
Atvienojiet tīkla kabeli (standarta vai tīkla). Tad ierīcei vajadzētu uzsākt
bezvadu saziņu ar tīklu. Ekspromta režīmā varat izmantot bezvadu
LAN un vadu LAN vienlaicīgi.
10
Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku
CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu
bezvadu tīklu.
Piemēram:
3
SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet
uz Login.
4
Ierakstiet ID un Password, tad noklikšķiniet uz Login. Drošības
apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Network Settings.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
169
Bezvadu tīkla uzstādīšana
6
Noklikšķiniet uz Wireless > Custom.
No datora, kurš pievienots ar USB kabeli (ieteicams)
Varat arī aktivizēt/deaktivizēt Wi-Fi tīklu.
Kad draivera instalēšana pabeigta, var izmantot programmu Samsung
Easy Printer Manager un veikt funkcijas Wi-Fi Direct iestatījumu maiņu.
20
Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai
Wi-Fi Direct ir ērti iestatāma Wi-Fi Direct sertificēta printera un mobilās
ierīces vienādranga savienojuma metode, kas nodrošina drošu
savienojumu un ātrāku datu pārraidi nekā ekspromta režīms.
Izmantojot Wi-Fi Direct, varat pievienot printeri gan Wi-Fi Direct tīklam, gan
piekļuves punktam. Vienlaikus varat lietot vadu tīklu un Wi-Fi Direct tīklu, lai
vairāki lietotāji abos tīklos varētu piekļūt dokumentiem un tos izdrukātu.
• Mobilo ierīci nevar pieslēgt internetam, izmantojot printera funkciju
Wi-Fi Direct.
Programma Samsung Easy Printer Manager ir pieejama tikai
operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem.
Izvēlnē Start izvēlieties Programs or All Programs > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.
•
Wi-Fi Direct On/Off: lai iespējotu, izvēlieties On.
•
Device Name: ievadiet printera nosaukumu, lai bezvadu tīklā atrastu
savu printeri. Pēc noklusējuma ierīces nosaukums ir modeļa
nosaukums.
•
IP Address: ievadiet printera IP adresi. Šī IP adrese tiek izmantota tikai
lokālajam tīklam, nevis infrastruktūras vadu vai bezvadu tīklam.
Ieteicams lietot noklusējuma lokālo IP adresi (funkcijai Wi-Fi Direct
paredzētā printera noklusējuma lokālā IP adrese ir 192.168.3.1)
•
Group Owner: aktivizējiet šo opciju, lai piešķirtu printeri Wi-Fi Direct
grupas īpašniekam. Opcija Group Owner darbojas tāpat kā bezvadu
piekļuves punkts. Ieteicams aktivizēt šo opciju.
•
Network Password: Ja printerim ir izvēlēta opcija Group Owner, citu
mobilo ierīču pievienošanai printerim ir nepieciešama Network
Password. Varat pats konfigurēt opciju Network Password (Tīkla
parole) vai iegaumēt nodrošināto tīkla paroli, kas tiek nejaušā secībā
ģenerēta pēc noklusējuma.
• Atbalstīto protokolu saraksts var būt atšķirīgs no ierīcei pieejamā;
Wi-Fi Direct tīkli NEATBALSTA IPv6, tīkla filtrēšanu, IPSec, WINS
un SLP pakalpojumu.
• Caur Wi-Fi Direct var pieslēgt maksimāli 3 ierīces.
Wi-Fi Direct iestatīšana
Varat iespējot funkciju Wi-Fi Direct kādā no tālāk minētajiem veidiem.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
170
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Mobilās ierīces iestatīšana
Ierīcē
1
Skārienekrānā atlasiet
Fi Direct.
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-
2
lai iespējotu, izvēlieties On.
Tīklam pievienotā datorā
Ja printeris izmanto tīkla kabeli vai bezvadu tīkla piekļuves punktu, varat
iespējot un konfigurēt Wi-Fi Direct, lietojot SyncThru™ Web Service.
1
2
Piekļūstiet SyncThru™ Web Service un izvēlieties Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
Iespējojiet Wi-Fi Direct un iestatiet citas opcijas.
•
Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas printerī, skatiet savas mobilās ierīces
lietotāja rokasgrāmatu, lai iestatītu tās funkciju Wi-Fi Direct.
•
Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas nepieciešams lejupielādēt mobilās
drukāšanas lietojumprogrammu (piemēram: Samsung Mobile printer),
lai drukātu no sava viedtālruņa.
• Kad esat atradis printeri, kam vēlaties pievienoties no mobilās
ierīces, atlasiet to, un sāks mirgot printera gaismas diode.
Nospiediet printera WPS pogu, un printeris tiks pievienots mobilajai
ierīcei.
• Ja mobilā ierīce neatbalsta Wi-Fi Direct, nepieciešams nevis
nospiest WPS pogu, bet gan ievadīt printera "Network Key" (Tīkla
atslēga).
Operētājsistēmas Linux lietotājiem: izdrukājiet IP tīkla konfigurācijas
atskaiti, lai apskatītu informāciju (skat. "Tīkla konfigurācijas atskaites
drukāšana" 141. lpp).
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
171
Bezvadu tīkla uzstādīšana
21
Bezvadu tīkla problēmu novēršana
Problēmas uzstādīšanas vai draivera
instalēšanas laikā
Printers Not Found
•
Iespējams, ierīce nav ieslēgta. Ieslēdziet datoru un ierīci.
•
Ierīce un dators nav savienoti ar USB kabeli. Savienojiet ierīci un
datoru, izmantojot USB kabeli.
•
Įrenginys nepalaiko belaidžio tinklo. Pārbaudiet komplektācijā
iekļautajā programmatūras kompaktdiskā pieejamo ierīces lietotāja
rokasgrāmatu un sagatavojiet bezvadu tīkla ierīci.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Ierīce nevar atrast jūsu izvēlēto vai ievadīto tīkla nosaukumu (SSID).
Pārbaudiet tīkla nosaukumu (SSID) piekļuves punktā un mēģiniet
vēlreiz izveidot savienojumu.
•
Piekļuves punkts nav ieslēgts. Ieslēdziet piekļuves punktu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
172
Bezvadu tīkla uzstādīšana
Connecting Failure - Invalid Security
•
Nav pareizi konfigurēta drošība. Pārbaudiet piekļuves punktā un ierīcē
konfigurētos drošības iestatījumus.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Dators nesaņem signālu no ierīces. Pārbaudiet USB kabeli un ierīces
barošanu.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Ierīce ir pievienota, izmantojot vadu tīkla kabeli. Atvienojiet no ierīces
vadu tīkla kabeli.
Ja drukāšana DHCP režīmā nenotiek, problēmu, iespējams, rada
automātiski nomainītā IP adrese. Salīdziniet ierīces un printera porta IP
adresi.
Kā salīdzināt
1 Izdrukājiet sava printera tīkla informācijas pārskatu un tad
pārbaudiet IP adresi (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana"
141. lpp).
2 Pārbaudiet printera porta adresi no sava datora.
a Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Start.
• Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms atlasiet Search >
Settings.
b Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
Connecting Failure - Assigning the IP address
• Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
• Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai
bezvadu maršrutētājam) un ierīcei.
PC Connection Error
•
Konfigurētā tīkla adrese nevar izveidot savienojumu starp datoru un
ierīci.
-
c
d
DHCP tīkla videi
Ierīce automātiski saņem IP adresi (DHCP), ja datoram ir
konfigurēts DHCP.
e
f
• Izmantojot Windows 7/ Windows 8, atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
Operētājsistēmā Windows XP/2003/2008/Vista noklikšķiniet uz
Rekvizīti.
Izmantojot Windows 7/ Windows 8 vai Windows Server 2008 R2,
konteksta izvēlnēs atlasiet Printer properties.
Ja vienumam Printera rekvizīti ir pievienota zīme ►, varat
izvēlēties citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
Noklikšķiniet uz cilnes Ports.
Noklikšķiniet uz pogas Konfigurēt portu...
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
173
Bezvadu tīkla uzstādīšana
g Pārbaudiet, vai Printera nosaukums vai IP adrese: ir tīkla
konfigurācijas lapā iekļautā IP adrese.
3 Ja printera porta IP adrese nesakrīt ar tīkla informācijas pārskatā
norādīto, nomainiet to.
Ja porta IP nomaiņai vēlaties izmantot programmatūras
instalēšanas kompaktdisku, izveidojiet savienojumu ar tīkla printeri.
Tad atkārtoti pievienojiet IP adresi.
-
Lai iegūtu informāciju par piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju),
skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
•
Iespējams, ka nav ieslēgts dators, piekļuves punkts (vai bezvadu
maršrutētājs) vai ierīce.
•
Pārbaudiet bezvadu sakaru uztveramību ap ierīci. Ja maršrutētājs
atrodas tālu no ierīces vai ir kāds šķērslis, var būt problēmas ar signāla
saņemšanu.
•
Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai
bezvadu maršrutētājam), ierīcei un datoram. Dažreiz strāvas
izslēgšana un atkārtota ieslēgšana var atjaunot tīkla sakarus.
•
Pārbaudiet, vai ugunsmūra programmatūra (V3 vai Norton) nebloķē
sakarus.
Static tīkla videi
Ierīce izmanto statisko adresi, ja dators ir konfigurēts statiskas
adreses izmantošanai.
Piemēram:
Ja datora tīkla informācija ir šāda:
▪
IP adrese: 169.254.133.42
▪
Apakštīkla maska: 255.255.0.0
Ja dators un ierīce ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam, kur to
meklējot nevar atrast, iespējams, sakarus bloķē ugunsmūra
programmatūra. Skatiet programmatūras lietotāja rokasgrāmatu, lai
uzzinātu, kā to izslēgt, un vēlreiz mēģiniet meklēt ierīci.
Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:
▪
IP adrese: 169.254.133.43
▪
Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla
masku).
▪
•
Pārbaudiet, vai ierīces IP adrese ir piešķirta pareizi. IP adresi var
pārbaudīt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.
•
Pārbaudiet, vai piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir
konfigurēti drošības iestatījumi (parole). Ja tam ir parole, sazinieties ar
piekļuves punkta (vai bezvadu tīkla) administratoru.
Vārteja: 169.254.133.1
Citas problēmas
Ja problēmas rodas ierīces lietošanas laikā tīklā, pārbaudiet tālāk minēto:
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
174
Bezvadu tīkla uzstādīšana
•
Pārbaudiet ierīces IP adresi. Instalējiet ierīces draiveri un mainiet
iestatījumus, lai savienotu ierīci ar tīklu. DHCP raksturlielumu dēļ
piešķirtā IP adrese var mainīties, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu
vai ja piekļuves punkts tiek atiestatīts.
Kad konfigurējat piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) DHCP
serveri, reģistrējiet izstrādājuma MAC adresi. Tad varēsit vienmēr
izmantot IP adresi, kas iestatīta kopā ar MAC adresi. Jūs galite
identifikuoti įrenginio MAC adresą, atspausdinę tinklo konfigūracijos
ataskaitą (žr. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 141. lpp).
•
Pārbaudiet bezvadu tīkla vidi. Iespējams, savienojumu ar tīklu nevar
izveidot infrastruktūras vidē, kurā pirms savienojuma izveides ar
piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) ir jāievada lietotāja
informācija.
•
Šī ierīce atbalsta tikai IEEE 802.11 b/g/n un Wi-Fi. Citi bezvadu
savienojumi (piemēram, Bluetooth) netiek atbalstīti.
•
Kad lietojat ekspromta režīmu tādās operētājsistēmās kā Windows
Vista, iespējams, bezvadu savienojuma iestatījums ir jāiestata katru
reizi, kad lietojat bezvadu ierīci.
•
Samsung bezvadu tīkla ierīcēs infrastruktūras režīmu un ekspromta
režīmu nevar lietot vienlaicīgi.
•
Ierīce atrodas bezvadu tīkla darbības diapazonā.
•
Ierīce ir jānovieto vietā, kur bezvadu signālu nebloķē priekšmeti.
Noņemiet starp bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju)
un ierīci esošus lielus metāla priekšmetus.
Pārbaudiet, vai starp ierīci un bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu
maršrutētāju) neatrodas stabi, sienas vai atbalsta kolonnas, kurās ir
metāls vai betons.
•
Nenovietojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, jo tās var traucēt
bezvadu signāla uztveršanu.
Bezvadu signālam var traucēt daudzas ierīces, tostarp mikroviļņu
krāsnis un dažas Bluetooth ierīces.
•
Mainot piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) konfigurāciju,
vēlreiz jāiestata bezvadu tīkls.
•
Caur Wi-Fi Direct var pieslēgt maksimāli 4 ierīces.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
175
Samsung Mobile Print
22
23
Lietojumprogrammas Samsung Mobile Print
lejupielāde
Kas ir Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print ir bezmaksas lietojumprogramma, kas ļauj
lietotājiem izdrukāt fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas tieši no
viedtālruņa vai planšetdatora. Lietojumprogramma Samsung Mobile Print
ir saderīga gan ar viedtālruņiem, kuros instalēta operētājsistēma Android
un iOS, gan ar iPod Touch un planšetdatoru. Šī lietojumprogramma izveido
savienojumu starp mobilo ierīci un tīklam pieslēgtu Samsung printeri vai
bezvadu printeri, izmantojot Wi-Fi piekļuves punktu. Jauna draivera
instalēšana vai tīkla konfigurācijas iestatījumu maiņa nav nepieciešama —
instalējiet lietojumprogrammu Samsung Mobile Print un tā automātiski
noteiks saderīgus Samsung printerus. Bez fotoattēlu, tīmekļa lapu un PDF
failu izdrukāšanas tiek atbalstīta arī skenēšana. Ja Samsung ierīces
darbībā rodas kļūme, skenējiet dokumentus JPG, PDF vai PNG formātā un
ātri un ērti apskatiet tos savā mobilajā ierīcē.
Lai lejupielādētu Samsung Mobile Print, savā mobilajā ierīcē dodieties uz
lietojumprogrammu veikalu (Samsung Apps, Play Store, App Store) un
meklējiet “Samsung Mobile Print.” Lai atrastu Apple ierīces datorā, varat
apmeklēt arī iTunes.
24
Atbalstītās mobilās operētājsistēmas
•
Android OS 2.3 vai jaunāka
•
iOS 4.0 vai jaunāka
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
176
NFC funkcijas izmantošana
Ar NFC (Near Field Communication) printeri varat drukāt tieši no mobilā
tālruņa, vienkārši turot savu mobilo tālruni virs printera NFC cilnes. Nav
nepieciešams instalēt printera draiveri vai izveidot savienojumu ar
piekļuves punktu. Jums vajadzīgs tikai mobilais tālrunis, kas atbalsta NFC.
Lai varētu izmantot šo funkciju, mobilajā tālrunī jābūt instalētai
lietojumprogrammai Samsung Mobile Print.
25
Prasības
•
Tikai Android OS 4.1 vai jaunāka automātiski iespējos jūsu mobilajā
ierīcē Wi-Fi Direct funkciju, kad iespējosit NFC funkciju. Lai varētu
izmantot NFC funkciju, iesakām atjaunināt mobilo ierīci uz Android OS
4.1 vai jaunāku.
• Atkarībā no mobilās ierīces korpusa materiāla NFC atpazīšana var
nedarboties pareizi.
• Atkarībā no jūsu izmantotās mobilās ierīces var atšķirties
nosūtīšanas ātrums.
• Šī funkcija ir pieejama tikai modelim ar NFC simbolu (skat. "Ierīces
pārskats" 18. lpp).
Iespējota NFC un Wi-Fi Direct funkcija, instalēta lietojumprogramma
Samsung Mobile Print mobilajā ierīcē ar Android OS 4.0 vai jaunāku.
•
Printeris, kurā iespējota Wi-Fi Direct funkcija (skat. "Wi-Fi Direct
iestatīšana" 170. lpp).
• Funkcijas darbību var bloķēt uzlīme vai metāla korpuss. Tāpat
funkcija var nedarboties, ja izmantojat citu – sākotnējā mobilās
ierīces komplektācijā neiekļautu pārsegu vai akumulatoru.
• Ja NFC ierīces turpina nereaģēt:
- noņemiet mobilās ierīces vāciņu vai apvalku un pēc tam mēģiniet
vēlreiz;
- izņemiet un ielieciet atpakaļ mobilās ierīces akumulatoru, pēc tam
mēģiniet vēlreiz.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
177
NFC funkcijas izmantošana
26
• Dažām mobilajām ierīcēm NFC simbols var neatrasties ierīces
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet NFC antenas
atrašanās vietu uz mobilās ierīces.
Drukāšana
1
Pārbaudiet, vai mobilajā ierīcē ir iespējota NFC un Wi-Fi Direct
funkcija un vai Wi-Fi Direct funkcija ir iespējota arī printerī (skat. "WiFi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai" 170. lpp).
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
2
Novietojiet mobilās ierīces NFC simbolu (parasti atrodas ierīces
aizmugurē) virs printera NFC simbola (
).
• Ja jūsu mobilajā ierīcē nav instalēta Samsung Mobile Print
lietojumprogramma, tiek automātiski izveidots savienojums ar
Samsung Mobile Print lietojumprogrammas lejupielādes lapu.
Lejupielādējiet lietojumprogrammu un mēģiniet vēlreiz.
Dažas sekundes nogaidiet, līdz lietojumprogramma Samsung
Mobile Print tiek palaista.
3
4
Atlasiet drukāšanas režīmu.
Atlasiet drukājamo materiālu.
Ja nepieciešams, nomainiet drukāšanas opciju, nospiežot ikonu
.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
178
NFC funkcijas izmantošana
5
Novietojiet mobilās ierīces NFC simbolu (parasti atrodas ierīces
aizmugurē) virs printera NFC simbola (
).
27
Google Cloud printera reģistrēšana
Dažas sekundes nogaidiet, līdz mobilā ierīce savienojas ar printeri.
1
Pārbaudiet, vai mobilajā ierīcē ir iespējota NFC un Wi-Fi Direct
funkcija un vai Wi-Fi Direct funkcija ir iespējota arī printerī (skat. "WiFi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai" 170. lpp).
2
Novietojiet mobilās ierīces NFC simbolu (parasti atrodas ierīces
aizmugurē) virs printera NFC simbola (
).
Dažas sekundes nogaidiet, līdz lietojumprogramma Samsung
Mobile Print tiek palaista.
• Dažām mobilajām ierīcēm NFC simbols var neatrasties ierīces
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet NFC antenas
atrašanās vietu uz mobilās ierīces.
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
6
Printeris sāk drukāt.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
179
NFC funkcijas izmantošana
• Dažām mobilajām ierīcēm NFC simbols var neatrasties ierīces
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet NFC antenas
atrašanās vietu uz mobilās ierīces.
• Dažām mobilajām ierīcēm NFC simbols var neatrasties ierīces
aizmugurē. Pirms atzīmju savietošanas pārbaudiet NFC antenas
atrašanās vietu uz mobilās ierīces.
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
• Ja parādās kļūdas ziņojums par mainītu PIN kodu, ievadiet mainīto
PIN kodu un spiediet OK. Sekojiet lietojumprogrammas ekrānā
esošajām norādēm, lai atjaunotu PIN kodu.
• Ja jūsu mobilajā ierīcē nav instalēta Samsung Mobile Print
lietojumprogramma, tiek automātiski izveidots savienojums ar
Samsung Mobile Print lietojumprogrammas lejupielādes lapu.
Lejupielādējiet lietojumprogrammu un mēģiniet vēlreiz.
3
4
5
6
Apstipriniet printeri uznirstošajā logā.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
Atlasiet ierīces statusa ikonu.
Atlasiet Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer.
Novietojiet mobilās ierīces NFC simbolu (parasti atrodas ierīces
aizmugurē) virs printera NFC simbola (
).
Dažas sekundes nogaidiet, līdz mobilā ierīce savienojas ar printeri.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
180
AirPrint
4
AirPrint funkciju var izmantot tikai AirPrint sertificētas ierīces. Lai to
uzzinātu, apskatiet, vai uz ierīces iesaiņojuma kastes ir Air-Print
sertificēta zīme.
AirPrint ļauj drukāt bezvadu režīmā tieši no iPhone, iPad un iPod
touch, kurā darbojas iOS jaunākā versija.
28
Ierakstiet ID un Password, tad noklikšķiniet uz Login. Ierakstiet
tālāk redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Settings > Network Settings.
6
Noklikšķiniet uz Raw TCP/IP, LPR, IPP vai mDNS.
Varat iespējot IPP vai mDNS protokolu.
AirPrint iestatīšana
29
Lai izmantotu funkciju AirPrint, jūsu ierīcē nepieciešams Bonjour(mDNS)
un IPP protokols. Funkciju AirPrint varat iespējot, izmantojot kādu no tālāk
norādītajiem paņēmieniem.
Drukāšana, izmantojot AirPrint
Piemēram, iPad rokasgrāmatā ir šādi norādījumi:
1
2
Pārbaudiet, vai ierīcei pievienota tīklam.
Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer,
Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces
jauno IP adresi.
Piemēram:
3
Noklikšķiniet uz Login vietnes SyncThru™ Web Service augšējā
labajā stūrī.
1
Atveriet izdrukājamo e-pasta ziņojumu, fotoattēlu, tīmekļa lapu vai
dokumentu.
2
3
Pieskarieties darbības ikonai (
4
Pieskarieties pogai Drukāt. Veiciet drukāšanu.
).
Atlasiet sava printera draivera nosaukumu un opciju izvēlni, lai
veiktu iestatījumus.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
181
AirPrint
Drukāšanas darba atcelšana: Lai atceltu drukāšanas darbu vai
skatītu drukāšanas kopsavilkumu, vairākuzdevumu apgabalā
noklikšķiniet uz izdrukas centra ikonas (
). Varat izdrukas centrā
noklikšķināt uz Cancel.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
182
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ ir pakalpojums, kas ļauj drukāt, izmantojot viedtālruni,
planšetdatoru vai jebkuru citu tīmeklim pievienotu ierīci. Vienkārši
reģistrējiet printerī Google kontu un varēsit sākt izmantot pakalpojumu
Google Cloud Print™. Varat drukāt dokumentu vai e-pasta ziņojumu,
izmantojot operētājsistēmu Chrome, Chrome pārlūkprogrammu vai savas
mobilās ierīces lietojumprogrammu Gmail™/Google Docs™, tādējādi jums
nevajadzēs mobilajā ierīcē instalēt printera draiveri. Skatiet Google vietni
(http://www.google.com/cloudprint/learn/ vai http://support.google.com/
cloudprint), lai uzzinātu sīkāku informāciju par Google Cloud Print™.
Ja printera tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā Proxy Setting
jākonfigurē starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla
administratoru.
5
6
Noklikšķiniet uz Register.
Piesakieties kā administrators. Ierakstiet tālāk redzamo
noklusējuma ID un paroli.
30
Google konta reģistrēšana printerī
Reģistrēšanās, izmantojot Samsung Mobile Print
lietojumprogrammu
Lai varētu izmantot šo funkciju, mobilajā tālrunī jābūt instalētai
lietojumprogrammai Samsung Mobile Print.
1
2
3
4
7
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Apstipriniet printeri uznirstošajā logā.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
Reģistrēšanās, izmantojot Chrome
pārlūkprogrammu
Atveriet savā ierīcē Samsung Mobile Print lietojumprogrammu.
• Pārliecinieties, ka ierīce ieslēgta un pievienota vadu vai bezvadu
tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
Atlasiet ierīces iestatījumus.
• Vispirms jau laikus jāizveido Google konts.
Atlasiet Google Cloud Print.
Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
183
Google Cloud Print™
1
2
3
4
Atveriet Chrome pārlūkprogrammu.
9
Tiks parādīts uznirstošs apstiprinājuma logs.
Apmeklējiet www.google.com.
Pierakstieties Google vietnē, izmantojot savu Gmail™ adresi.
Ja pārlūkprogrammā iestatīta uznirstošo paziņojumu bloķēšana,
apstiprinājuma logs netiks parādīts. Iestatiet, lai vietnē tiktu rādīti
uznirstošie paziņojumi.
Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi un nospiediet taustiņu Enter
vai noklikšķiniet uz Aiziet.
5
Noklikšķiniet uz Login vietnes SyncThru™ Web Service augšējā
labajā stūrī.
6
Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi,
jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk
redzamo noklusējuma ID un Password. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Noklikšķiniet uz Register.
10
11
Noklikšķiniet uz Finish printer registration.
Noklikšķiniet uz Manage your printers.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
Sarakstā parādīsies ierīces, kas piemērotas Google Cloud Print™
izmantošanai.
31
Ja tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā Settings > Network
Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting jākonfigurē
starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoru.
7
Kad atveras logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
Google konta reģistrēšana printerī
Reģistrēšanās, izmantojot Samsung Mobile Print
lietojumprogrammu
Lai varētu izmantot šo funkciju, mobilajā tālrunī jābūt instalētai
lietojumprogrammai Samsung Mobile Print.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
184
Google Cloud Print™
1
2
3
4
Atveriet savā ierīcē Samsung Mobile Print lietojumprogrammu.
Atlasiet ierīces iestatījumus.
Atlasiet Google Cloud Print.
• Vispirms jau laikus jāizveido Google konts.
Noklikšķiniet uz Register.
Apstipriniet printeri uznirstošajā logā.
6
• Pārliecinieties, ka ierīce ieslēgta un pievienota vadu vai bezvadu
tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
Ja tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā Proxy Setting
jākonfigurē starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla
administratoru.
5
Reģistrēšanās, izmantojot Chrome
pārlūkprogrammu
Noklikšķiniet uz Finish.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
1
2
3
4
Atveriet Chrome pārlūkprogrammu.
5
Noklikšķiniet uz Login vietnes SyncThru™ Web Service augšējā
labajā stūrī.
6
Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi,
jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk
redzamo noklusējuma ID un Password. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
Apmeklējiet www.google.com.
Pierakstieties Google vietnē, izmantojot savu Gmail™ adresi.
Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi un nospiediet taustiņu Enter
vai noklikšķiniet uz Aiziet.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
185
Google Cloud Print™
32
Ja tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā Settings > Network
Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting jākonfigurē
starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoru.
7
8
9
Drukāšana atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas vai izmantotās
ierīces. Varat redzēt to lietojumprogrammu sarakstu, kas atbalsta
pakalpojumu Google Cloud Print™.
Kad atveras logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
Pārliecinieties, ka printeris ieslēgts un pievienots vadu vai bezvadu
tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
Noklikšķiniet uz Register.
Tiks parādīts uznirstošs apstiprinājuma logs.
Ja pārlūkprogrammā iestatīta uznirstošo paziņojumu bloķēšana,
apstiprinājuma logs netiks parādīts. Iestatiet, lai vietnē tiktu rādīti
uznirstošie paziņojumi.
10
11
Drukāšana, izmantojot Google Cloud Print™
Noklikšķiniet uz Finish printer registration.
Drukāšana, izmantojot mobilās ierīces
lietojumprogrammu
Turpmāk aprakstītās darbības ir Android mobilajā tālrunī instalētās
lietojumprogrammas Google Docs™ lietošanas paraugs.
1
Ja jums nav šīs lietojumprogrammas, lejupielādējiet to no
lietojumprogrammu veikala, piemēram, Android Market vai App Store.
Noklikšķiniet uz Manage your printers.
Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.
Sarakstā parādīsies ierīces, kas piemērotas Google Cloud Print™
izmantošanai.
Instalējiet savā mobilajā ierīcē lietojumprogrammu Cloud Print.
2
3
Mobilajā ierīcē atveriet lietojumprogrammu Google Docs™.
Pieskarieties izdrukājamā dokumenta opciju pogai (
).
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
186
Google Cloud Print™
4
5
6
7
Pieskarieties sūtīšanas pogai (
Pieskarieties pogai Cloud Print (
).
).
Ja vēlaties, iestatiet drukāšanas opcijas.
Pieskarieties Click here to Print.
Drukāšana, izmantojot Chrome
pārlūkprogrammu
Turpmāk aprakstītās darbības ir Chrome pārlūkprogrammas izmantošanas
piemērs.
1
2
3
Palaidiet Chrome.
4
5
6
Noklik?šķiniet uz Drukāt. Tiek parādīta jauna drukāšanas cilne.
Atveriet izdrukājamo dokumentu vai e-pasta ziņojumu.
Pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz
uzgriežņatslēgas ikonas (
).
Atlasiet Print with Google Cloud Print.
Noklikšķiniet uz pogas Drukāt.
2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana
187
3. Noderīgu iestatījumu
izvēlnes
Šajā nodaļā sniegta informācija par ierīces pašreizējā statusa apskatīšanu un ierīces papildu iestatīšanas
metodi.
• Information
189
• Layout
190
• Paper
191
• Graphic
192
• System Setup
193
• Emulation
196
• Network
197
• Admin Setup
199
• Eco
201
• Direct USB
202
• Job Status
203
• Counter
204
• Help
205
Information
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Skārienekrānā izvēlieties
Elements
(Information).
Apraksts
Configuration
Izdrukā atskaiti par ierīces vispārējo konfigurāciju.
Demo Page
Izdrukā demonstrācijas lapu, lai pārbaudītu, vai
ierīce drukā pareizi.
Help List
Izdrukā izvēlņu karti, kurā ir parādīta ierīces shēma
un pašreizējie iestatījumi.
Network
Configuration
Izdrukā atskaiti par ierīces pašreizējo tīkla
konfigurāciju.
Supplies
Information
Izdrukā informācijas lapu par izejmateriāliem.
Job Reports
Font List
Usage Counter: Izdrukā lietojuma lapu. Lietojuma
lapā ir norādīts kopējais izdrukāto lapu skaits.
• PCL Font: Izdrukā PCL fontu sarakstu.
• PS Font: Izdrukā PS fontu sarakstu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
189
Layout
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
Elements
• Common Margin: Iestata abām papīra pusēm
piemali.
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Margin
Skārienekrānā atlasiet
• MP Tray: Iestata papīra piemales universālajā teknē.
• Tray X: Iestata papīra piemales papīra teknēm.
• Emulation Margin: Iestata papīra piemales
emulācijas drukāšanas lapai.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Apraksts
(Setup) > Layout.
Elements
Lai drukātu uz abām papīra loksnes pusēm, izvēlieties
iesējuma malu.
• Off: atspējo šo funkciju.
Apraksts
• Long Edge
Atlasa virzienu, kādā uz lapas tiek drukāta informācija.
• Portrait
Duplex
• Short Edge
Orientation
• Landscape
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
190
Paper
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Skārienekrānā atlasiet
(Setup) > Paper.
Elements
Copies
Apraksts
Atlasa kopiju skaitu.
• Paper Size: atlasa noklusējuma papīra formātu.
MP Tray / Tray X
• Paper Type: atlasa pašlaik teknē ievietotā papīra
tipu.
Iestata izmantojamo noklusējuma papīra tekni.
Paper Source
Tray Confirmation
Auto: Automātiski atrod tekni ar tāda paša
izmēra papīru kāds ir oriģinālajam papīram.
Aktivizē teknes apstiprinājuma paziņojumu. Ja atverat
un aizverat tekni, parādās logs, kurā tiek prasīts, vai
iestatīt tikko atvērtās teknes papīra formātu un tipu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
191
Graphic
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Elements
Auto CR
Apraksts
Ļauj pievienot nepieciešamo rakstatgriezi katras
līnijas padevei, kas ir noderīgi Unix vai DOS
lietotājiem.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
(Setup) > Graphic.
Apraksts
Resolution
Norāda vienā collā izdrukāto punktu skaitu (dpi). Jo
augstāks iestatījums, jo lielāks izdrukāto zīmju un
grafikas asums.
Clear Text
Izdrukā melnāku tekstu nekā parastā dokumentā.
Edge Enhance
Lietotājs var uzlabot teksta un grafisko attēlu asumu
labākai informācijas salasāmībai.
Trapping
Šī funkcija samazina balto atstarpi, kas rodas krāsas
kanālu neprecīza regulējuma dēļ krāsu drukāšanas
režīmā. Uz citām krāsām tiks uzdrukāts arī teksts
melnā krāsā.
Screen
Šī opcija ļauj atlasīt opcijas, lai pārvērstu nepārtraukto
toņu attēlu izdrukājamā binārajā attēlā.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
192
System Setup
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
Elements
• CLR Empty Msg.: šī opcija tiek parādīta tikai tad,
kad tonera kasetne ir tukša.
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
• Supplies Info.: ļauj pārbaudīt, cik lapu ir
izdrukāts un cik daudz tonera atlicis kasetnē.
• Toner Low Alert: ja toneris kasetnē ir beidzies,
tiek parādīts paziņojums, informējot lietotāju, ka
jānomaina tonera kasetne. Varat iestatīt opciju,
lai šis ziņojums tiktu vai netiktu parādīts.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Skārienekrānā atlasiet
(Setup) > System vai Tray Behavior.
Maintenance
Elements
Apraksts
Date & Time
Iestata datumu un laiku.
Date Format
Tiek iestatīts datuma formāts.
Clock Mode
Atlasa laika parādīšanas formātu starp 12 un
24 stundu attēlojumu.
Language
Iestata vadības paneļa displejā redzamā teksta
valodu.
Apraksts
• Imaging Unit Low Alert: pielāgo līmeni
brīdinājumiem par zemu attēlveidošanas ierīces
līmeni vai tukšu attēlveidošanas ierīci.
• Toner Save: Aktivizējot šo režīmu, tiek
paildzināts tonera kasetnes lietošanas laiks un
samazinātas izmaksas par vienu lapu, salīdzinot
ar parasto režīmu, taču tiek arī samazināta
drukāšanas kvalitāte.
• Image Mgr.: Ļauj pielāgot blīvumu.
Default Paper Size
Varat iestatīt izmantojamo noklusējuma papīra
formātu.
Skip Blank Pages
Printeris no datora saņemtajos drukāšanas datos
nosaka, vai nav tukšu lapu. Varat iestatīt tukšas
lapas drukāšanu vai izlaišanu.
Power Save
Iestata, cik ilgi ierīce gaida, pirms tiek aktivizēts
enerģijas taupīšanas režīms.
Ja ierīce ilgāku laiku nesaņem datus, strāvas
patēriņš tiek automātiski samazināts.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
193
System Setup
Elements
Apraksts
Kad šī opcija atrodas pozīcijā On, varat atmodināt
ierīci no enerģijas taupīšanas režīma, veicot šādas
darbības:
Wakeup Event
Elements
Vapor Mode
• ievietojot papīru papīra teknē;
• Off: Atspējo tvaika režīmu.
• atverot vai nolaižot priekšējo vāku;
• Auto: Automātiski atver tvaika režīmu atbilstoši
laika apstākļiem ļoti mitrā vidē.
Automātiski izslēdz barošanu, ja ierīce ieslēgta
enerģijas taupīšanas režīmā uz laiku, kas iestatīts
opcijā Auto Power Off > On > Timeout.
Opcijas Vapor Mode iespējošana var
samazināt drukāšanas ātrumu.
• Nospiežot vadības paneļa pogu
(Leslēgšanas/Izslēgšanas), ieslēdziet
ierīci (pārliecinieties, ka strāvas slēdzis ir
ieslēgts).
Paper Stacking
• Palaižot printera draiveri vai programmu
Samsung Easy Printer Manager, laiks
automātiski paildzinās.
• Kamēr ierīce pievienota tīklam vai veic
drukāšanas darbu, funkcija Auto Power
Off nedarbojas.
Altitude Adjustment
Varat mazināt drukāšanas laikā radušos ūdens
tvaika daudzumu.
• On: Iespējo tvaika režīmu.
• izvelkot ārā vai iestumjot iekšā papīra tekni;
Auto Power Off
Apraksts
Optimizē drukāšanas kvalitāti atbilstoši ierīces
augstumam virs jūras līmeņa (sk. "Augstuma
pielāgošana" 207. lpp).
Humidity
Job Timeout
ja ierīci izmantojat mitros apstākļos vai ja
apdrukājamais materiāls apkārtējā mitruma dēļ ir
kļuvis mitrs, izdrukas izvades teknē, iespējams, būs
salocījušās un var nebūt kārtīgi sakārtotas. Šādā
gadījumā varat iestatīt ierīci šīs funkcijas
izmantošanai, lai izdrukas tiktu saspiestas kaudzē.
Taču šīs funkcijas izmantošana samazina
drukāšanas ātrumu.
Optimizē drukas kvalitāti atbilstoši apkārtējās vides
mitruma līmenim.
Ja noteiktu laika posmu nekas netiek ievadīts, ierīce
atceļ pašreizējo darbu. Varat iestatīt ierīces
gaidīšanas laiku pirms darba atcelšanas.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
194
System Setup
Elements
File Policy
Held Job Timeout
Apraksts
Ja, ievadot jauna faila nosaukumu, atmiņā jau ir fails
ar tādu pašu nosaukumu, to var pārdēvēt vai
pārrakstīt.
Varat iestatīt laiku, lai aizturētu īslaicīgi apturētu
darbu.
Import Setting
Ierīcē tiek importēti USB zibatmiņā saglabātie dati
(sk. "Datu dublēšana" 52. lpp).
Export Setting
Eksportē ierīcē saglabātus datus uz USB zibatmiņu
(sk. "Datu atjaunošana" 53. lpp).
Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad
tiek noteikts, ka papīrs neatbilst papīra
iestatījumiem.
Auto Continue
Elements
• 0 Sec: Šī opcija ļauj turpināt drukāšanu, ja
iestatītais papīra izmērs nesakrīt ar papīra teknē
esošā papīra izmēru.
• 30 Sec: Ja rodas papīra neatbilstība, tiek
parādīts kļūdas paziņojums. Ierīce gaida
aptuveni 30 sekundes, pēc tam automātiski
nodzēš paziņojumu un turpina drukāšanu.
• Off: Ja rodas papīra neatbilstība, ierīce gaida,
līdz tiek ievietots pareiza formāta papīrs.
Auto Tray Switch
Apraksts
Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad
tiek noteikta papīra neatbilstība. Piemēram, ja 1. un
2. teknē ir ievietots vienāda lieluma papīrs, ierīce
automātiski drukā no 2. teknes, kad 1. beidzies
papīrs.
Šī opcija neparādās, ja printera draiverī
funkcijai Paper Source izvēlējāties Auto.
Paper Substitution
Automātiski aizstāj printera draivera papīra izmēru,
lai novērstu Letter un A4 papīra formāta
neatbilstību. Piemēram, ja teknē ir A4 papīrs, taču
printera draiverī iestatāt papīra izmēru Letter
formātā, ierīce drukās uz A4 papīra un otrādi.
Tray Protection
Izlemj, vai konkrētai teknei lietot funkciju Auto Tray
Switch. Ja, piemēram, iestatāt 1. tekni, tā,
pārslēdzot teknes, netiek iekļauta.
Tray Mode
• Dynamic: Ja atverat un aizverat tekni papīra
nesaderības laikā, šīs teknes papīra iestatījumi
(izmērs un veids) tiks automātiski mainīti uz
darbam nepieciešamajiem iestatījumiem.
(Atverot un aizverot tekni režīmā Dynamic, ierīce
uzskatīs, ka papīrs teknē ir nomainīts ar darbam
nepieciešamā izmēra un veida papīru.)
• Static: Atverot un aizverot tekni, tās iestatījumi
netiek mainīti.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
195
Emulation
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
(Setup) > Emulation.
Apraksts
Emulation Type
Ierīces valoda definē, kā dators sazinās ar ierīci.
Setup
Iestata atlasītā emulācijas tipa detalizētos
iestatījumus.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
196
Network
Opcija
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
TCP/IP (IPv6)
Apraksts
Atlasiet šo opciju, lai lietotu tīkla vidi, izmantojot IPv6
(sk. "IPv6 konfigurācija" 154. lpp).
Konfigurējiet Ethernet portu un tīkla datu pārraides
ātrumu.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
Ethernet
•
Skārienekrānā atlasiet
Varat izmantot šo funkciju arī programmā SyncThru™ Web Service.
Atveriet tīklam pievienotā datora tīmekļa pārlūkprogrammu un ierakstiet
savas ierīces interneta protokola (IP) adresi. Atverot SyncThru™ Web
Service, noklikšķiniet uz Settings > Network Settings (skat.
"SyncThru™ Web Service lietošana" 241. lpp).
Opcija
Pēc šī opcijas nomaiņas izslēdziet un
ieslēdziet barošanu.
(Setup) > Network.
802.1x
Varat atlasīt lietotāja autentifikāciju sakariem tīklā. Lai
iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar tīkla
administratoru.
Wi-Fi
Atlasiet šo opciju, lai lietotu bezvadu tīklu (skat.
"Bezvadu tīkla uzstādīšana" 157. lpp).
Apraksts
Atlasa atbilstošu protokolu un konfigurē parametrus,
lai lietotu tīkla vidi (skat. "IP adreses iestatīšana" 141.
lpp).
TCP/IP (IPv4)
Jāiestata liels skaits parametru. Ja neesat
pārliecināts, nemainiet tos vai sazinieties ar
tīkla administratoru.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
197
Network
Opcija
Apraksts
Varat aktivizēt vai deaktivizēt šādus protokolus.
• HTTP: Varat iestatīt, vai izmantot programmu
SyncThru™ Web Service, vai ne.
• WINS: Varat konfigurēt WINS serveri. WINS
(Windows Internet Name Service — Windows
interneta nosaukumdošanas pakalpojums) tiek
izmantots operētājsistēmā Windows.
• SNMPv1/v2: Lai izmantotu SNMP V1/V2
protokolu, jāiespējo šī opcija. Administrators var
izmantot SNMP, lai pārraudzītu un pārvaldītu
ierīces tīklā.
Opcija
Network
Configuration
Apraksts
Šajā sarakstā ir redzama informācija par ierīces tīkla
savienojumu un konfigurāciju (skat. "Tīkla
konfigurācijas atskaites drukāšana" 167. lpp).
Tiek atjaunotas tīkla iestatījumu noklusējuma
vērtības.
Clear Settings
Izslēdziet un ieslēdziet barošanu.
• UPnP(SSDP): Lai izmantotu UPnP(SSDP)
protokolu, jāiespējo šī opcija.
Protocol
Management
• mDNS: Lai izmantotu MDNS (Multicast Domain
Name System — Multiraides domēna
nosaukumdošanas sistēma) protokolu, jāiespējo šī
opcija.
• SetIP: Lai izmantotu SetIP protokolu, jāiespējo šī
opcija.
• SLP: Varat konfigurēt SLP (Service Location
Protocol — Pakalpojumu atrašanas protokols)
iestatījumus. Šis protokols ļauj resursdatora
lietojumprogrammām atrast pakalpojumus
bezvadu lokālajā tīklā (LAN) bez iepriekšējas
konfigurēšanas.
Pēc šī opcijas nomaiņas izslēdziet un
ieslēdziet barošanu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
198
Admin Setup
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
Elements
Varat izmantot pastmarkas funkciju.
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
• Lai atvērtu šo izvēlni, jāievada parole. Noklusējuma parole ir
sec00000.
• Stamp Activate: varat ieslēgt pastmarkas funkciju.
Stamp
Skārienekrānā atlasiet
Elements
• Position: Iestata pastmarkas pozīciju.
(Setup) > Admin Setup.
Apraksts
Varat pārraudzīt lietotāju piekļuvi ierīcei. Varat katram
lietotājam piešķirt citāda līmeņa atļauju ierīces
izmantošanai.
User Access
Control
• Item: Ir iespējams atlasīt elementus uzdrukāšanai
uz izdrukas, piemēram, laiku, datumu u.c.
• Opacity: Varat izvēlēties pastmarkas
caurspīdīgumu.
Lai mainītu izvēlnes opcijas
•
Apraksts
Varat izmantot šo funkciju arī programmā
SyncThru™ Web Service. Atveriet tīklam
pievienotā datora tīmekļa pārlūkprogrammu un
ierakstiet savas ierīces interneta protokola (IP)
adresi. Atverot SyncThru™ Web Service,
noklikšķiniet uz cilnes Security > User Access
Control.
Change Admin
Password
Maina ierīces paroli, lai piekļūtu Admin Setup.
Firmware
Upgrade
Lai atjauninātu jaunāko programmaparatūras versiju,
ieslēdziet šo opciju pozīcijā "On" un lejupielādējiet
programmaparatūras failu.
Image Overwrite
Varat iestatīt, lai ierīce pārraksta atmiņā saglabātos
datus. Ierīce pārrakstīs datus dažādos veidos,
nepieļaujot datu atkopšanu.
Ir iespējams instalēt un atinstalēt lietojumprogrammas.
Application
• Application Management: Varat atinstalēt vai
iespējot/atspējot instalētās lietojumprogrammas.
• Install New Application: Iespējams instalēt jaunu
lietojumprogrammu, izmantojot USB.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
199
Admin Setup
Elements
BYOD
Connection
Apraksts
Nosaka, vai lietotāji var pievienot printerim savas
ierīces. Lai drukātu dokumentus, funkcija BYOD (Bring
You Own Device) ļauj lietotājiem pievienot printerim
savas ierīces, piemēram, klēpjdatorus, planšetdatorus
vai viedtālruņus.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
200
Eco
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas:
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
Eco-On/Eco-Off
(Eco).
Apraksts
Skatiet pašreizējo ekonomisko režīmu un mainiet
ieslēgšanas/izslēgšanas opciju.
Iestata ar ekoloģisko režīmu saistītos iestatījumus un
maina noklusējuma iestatījumus.
Settings
• Default Mode: Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu
noklusējuma režīmu.
• Feature Configuration: Atlasiet režīmu Default vai
Custom. Izvēloties režīmu Custom, varat iestatīt
iestatījumus, kas jālieto režīmā Eco (Ekonomiskais).
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
201
Direct USB
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas:
•
Skārienekrānā izvēlieties
(Direct USB).
Elements
Apraksts
Print From
Atlasiet drukājamo failu.
File Manage
Atlasiet dzēšamo failu. Varat formatēt USB ierīci.
Show Space
Parāda atlikušo vietu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
202
Job Status
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas:
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
(Job Status).
Apraksts
Current Job
Parāda pašreiz notiekošo un neizpildīto darbu
sarakstu.
Secure Job
Parāda diskā aizsargāto darbu sarakstu.
Stored Job
Parāda diskā saglabāto darbu sarakstu.
Complete Job
Parāda pabeigto darbu sarakstu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
203
Counter
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas:
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
Total Printed
(Counter).
Apraksts
Parāda izdrukāto lapu skaitu.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
204
Help
• Varat pārbaudīt katram modelim pieejamās funkcijas pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Izvēļņu pārskats" 29. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas.
Lai mainītu izvēlnes opcijas:
•
Skārienekrānā atlasiet
Elements
(Help).
Apraksts
Basic Taskflow
Parāda pamata metodi darba sākšanai.
Troubleshooting
Parāda problēmu novēršanas informāciju.
3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes
205
4. Īpašas iespējas
Šajā nodaļā ir izskaidrotas īpašas drukāšanas funkcijas.
• Augstuma pielāgošana
207
• Izpratne par uznirstošo tastatūru
208
• Drukāšanas funkcijas
209
• Direct Printing Utility izmantošana
226
• Drukāšana sistēmā Mac
228
• Drukāšana, izmantojot Linux
230
• Drukāšana operētājsistēmā Unix
232
• Ierīces papildfunkciju izmantošana
234
Šajā nodaļā izklāstītās procedūras galvenokārt attiecas uz operētājsistēmu Windows 7.
Augstuma pielāgošana
Drukāšanas kvalitāti ietekmē atmosfēras spiediens, kas tiek noteikts,
izmantojot ierīces atrašanās vietas augstumu virs jūras līmeņa. Tālāk
sniegtā informācija ietver padomus par ierīces iestatīšanu, lai nodrošinātu
labāko iespējamo drukāšanas kvalitāti.
Pirms iestatāt augstuma vērtību, nosakiet augstumu virs jūras līmeņa
ierīces atrašanās vietā.
• Ja ierīce ir savienota ar tīklu, augstumu var iestatīt, izmantojot
SyncThru™ Web Service (sk. "SyncThru™ Web Service lietošana"
241. lpp).
• Augstumu var iestatīt arī ierīces displeja opcijā System (skat.
"Ierīces pamatiestatījumi" 33. lpp).
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā Device Settings
varat iestatīt augstuma (virs jūras līmeņa) vērtību.
Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: Samsung Easy
Printer Manager >
(pārslēdzieties uz uzlaboto režīmu) > Device
Settings, skat. "Device Settings" 247. lpp.
4. Īpašas iespējas
207
Izpratne par uznirstošo tastatūru
• Šī funkcija ir pieejama tikai modeļos ar skārienekrānu.
Nr.
• Atkarībā no veicamā darba daži no tālāk minētajiem taustiņiem var
netikt parādīti.
1
Izmantojot tastatūru, sākuma ekrānā ir iespējams ievadīt alfabēta
rakstzīmes, ciparus, diakritiskās zīmes vai īpašos simbolus. Šī tastatūra ir
izkārtota kā parastā tastatūra, atvieglojot tās lietošanu.
2
3
Pieskarieties ievades zonai, kurā jāievada alfabēta rakstzīmes, cipari,
diakritiskās zīmes vai īpašie simboli, un ekrānā tiks parādīta tastatūra.
4
4
5
3
6
5
7
2
6
8
1
7
9
9
Taustiņ
š
Apraksts
Pārvieto kursoru starp ievades zonā esošām rakstzīmēm.
Pārslēdzas uz mazajiem vai lielajiem burtiem.
Pārslēdzas uz augšējo izvēlni.
Dzēš rakstzīmi ievades zonā.
Dzēš visas ievades zonas rakstzīmes.
Pārslēdzas no burtciparu tastatūras uz cipariem vai īpašo
simbolu tastatūru.
Saglabā un aizver ievades rezultātu.
Pārslēdzas un diakritiskajām rakstzīmēm.
Ievada atstarpi starp rakstzīmēm. Varat ievadīt arī pauzi.
8
4. Īpašas iespējas
208
Drukāšanas funkcijas
• Informāciju par drukāšanas pamatfunkcijām meklējiet pamatfunkciju
rokasgrāmatā Basic Guide (skat. "Parastā drukāšana" 46. lpp).
4
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
atlasiet Drukāšanas preferences.
Operētājsistēmas Windows 7/8 vai Windows Server 2008 R2
konteksta izvēlnēs atlasiet Drukāšanas preferences.
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai
papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
Ja sadaļai Drukāšanas preferences ir pievienota zīme ?, var atlasīt
citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
1
Drukāšanas noklusējuma iestatījumu maiņa
1
Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
•
2
3
Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Iestatījumi.
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
Operētājsistēmā Windows 7/8 atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
5
6
Mainiet iestatījumus katrā cilnē.
Noklikšķiniet uz OK.
Ja vēlaties mainīt katra drukāšanas darba iestatījumus, dariet to logā
Drukāšanas preferences.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
4. Īpašas iespējas
209
Drukāšanas funkcijas
2
3
Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci
1
Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes Sākt.
•
2
Izmantojot Windows 8, sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Iestatījumi.
Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet Printeri un
faksi.
•
3
4
Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet Vadības
panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri.
•
Operētājsistēmā Windows 7/8 atlasiet Vadības panelis >
Ierīces un printeri.
•
Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties Vadības
panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri.
Atlasiet savu ierīci.
XPS printera draiveris: tiek izmantots, lai drukātu XPS faila formātu.
• Sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp.
• XPS printera draiveri var instalēt tikai Windows Vista vai jaunākā
operētājsistēmā.
• Ja XPS darbs netiek drukāt, jo printerim trūkst atmiņas, uzstādiet
papildu atmiņu.
• Modeļiem, kas nodrošina XPS draiveri Samsung vietnē http://
www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un
lejupielādes.
Drukāšana failā (PRN)
Dažreiz drukas dati būs jāsaglabā kā fails.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces ikonas un atlasiet
Iestatīt kā noklusējuma printeri.
Ja operētājsistēmā Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
vienumam Iestatīt kā noklusējuma printeri ir pievienota zīme ►, var
atlasīt citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.
4. Īpašas iespējas
210
Drukāšanas funkcijas
1
Logā Drukāt atzīmējiet izvēles rūtiņu Drukāt failā.
2
3
Noklikšķiniet uz Drukāt.
Ievadiet mērķa ceļu un faila nosaukumu, pēc tam noklikšķiniet uz
OK.
Piemēram, c:\Temp\file name.
Ja ierakstīsiet tikai faila nosaukumu, fails tiks automātiski saglabāts
mapē Mani dokumenti, Dokumenti un iestatījumi vai Lietotāji.
Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai
lietojumprogrammas, kuru lietojat.
4. Īpašas iespējas
211
Drukāšanas funkcijas
Informācija par īpašām printera funkcijām
Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.
Lai izmantotu printera draivera nodrošināto funkciju priekšrocības, noklikšķiniet uz Rekvizīti vai uz Preferences lietojumprogrammas logā Drukāt, lai
mainītu drukāšanas iestatījumus. Ierīces nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā no lietotās ierīces.
• Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
• Atlasiet izvēlni Help vai logā noklikšķiniet uz pogas , vai arī nospiediet tastatūras pogu F1 un noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt
informāciju (skat. "Palīdzības izmantošana" 48. lpp).
Elements
Multiple Pages per
Side
Apraksts
Atlasa lappušu skaitu, ko drukāt uz vienas papīra loksnes. Lai uz vienas loksnes drukātu vairāk nekā vienu lapu, tiek samazināts lapu
lielums un tās tiek izkārtotas jūsu norādītajā secībā. Varat izdrukāt līdz pat 16 lappusēm uz vienas lapas.
4. Īpašas iespējas
212
Drukāšanas funkcijas
Elements
Poster Printing
Apraksts
Drukā vienas lapas dokumentu uz 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) vai 16 (Poster 4x4) papīra loksnēm ar mērķi salīmēt tās kopā un izveidot
vienu plakāta formāta dokumentu.
Atlasiet vērtību Poster Overlap. Norādiet Poster Overlap milimetros vai collās, atlasot radiopogu cilnes Basic augšējā labajā stūrī, lai
atvieglotu lapu salīmēšanu.
Drukā dokumentu uz abām papīra loksnes pusēm un izkārto lapas tā, lai pēc izdrukas papīru varētu salocīt uz pusēm un izveidot
brošūru.
Booklet Printinga
• Ja vēlaties izveidot brošūru, jādrukā uz Letter, Legal, A4, US Folio vai Oficio formāta apdrukājamā materiāla.
8
9
• Booklet Printing opcija nav pieejama visiem papīra izmēriem. Lai skatītu pieejamos papīra formātus, cilnē Paper atlasiet
pieejamo papīra formāta opciju Size.
• Ja atlasīsiet nepieejamu papīra izmēru, šī opcija var tikt automātiski atcelta. Atlasiet tikai pieejamu papīru (papīru bez zīmes
vai ).
4. Īpašas iespējas
213
Drukāšanas funkcijas
Elements
Apraksts
Drukā uz abām papīra loksnes pusēm (abpusējā drukāšana). Pirms drukāšanas izlemiet, kādu dokumenta izvietojumu vēlaties.
• Šo funkciju var lietot ar Letter, Legal, A4, US Folio vai Oficio formāta papīru.
• Ja ierīcei nav divpusējās drukāšanas bloka, drukas darbs jāveic manuāli. Ierīce vispirms izdrukā katru otro dokumenta lapu.
Pēc tam datorā parādās ziņojums.
• Funkcija Skip Blank Pages nedarbojas, ja atlasāt abpusējās drukas opciju.
• Ieteicams drukāt uz abām īpašā apdrukājamā materiāla pusēm, piemēram, uzlīmēm, aploksnēm vai bieza papīra. Tas var
radīt papīra iestrēgšanu vai sabojāt ierīci.
Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
Double-sided
Printing
• Printer Default: Ja ir izvēlēta šī opcija, funkcijas darbību nosaka ierīces vadības panelī atlasītie iestatījumi.
• None: šī funkcija tiek atspējota.
• Long Edge: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto grāmatu iesiešanai.
• Short Edge: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto kalendāriem.
• Reverse Double-Sided Printing: Kad drukājat uz abām pusēm, atzīmējiet šo opciju, lai drukātu apgrieztā secībā.
4. Īpašas iespējas
214
Drukāšanas funkcijas
Elements
Apraksts
Paper Options
Maina dokumenta lielumu, lai tas uz drukātās lapas būtu lielāks vai mazāks, ievadot procentuālu attiecību, pār kādu palielināt vai
samazināt dokumentu.
Watermark
Ūdenszīmju opcija ļauj drukāt tekstu pāri esošam dokumentam. Piemēram, izmantojiet to, kad vēlaties, lai uz dokumenta pirmās
lappuses vai uz visām lappusēm šķērsām pa diagonāli ar lieliem pelēkiem burtiem būtu uzdrukāts “DRAFT” (Melnraksts) vai
“CONFIDENTIAL” (Slepeni).
Watermark
(Ūdenszīmes
izveide)
Watermark
(Ūdenszīmes
rediģēšana)
Watermark
(Ūdenszīmes
dzēšana)
a Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
c Ievadiet teksta ziņojumu lodziņā Watermark Message.
Varat ievadīt līdz pat 256 rakstzīmēm. Ziņojums parādās priekšskatījuma logā.
a
b
c
d
e
Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
Atlasiet rediģējamo ūdenszīmi sarakstā Current Watermarks un mainiet ūdenszīmes ziņojumu un opcijas.
Noklikšķiniet uz Update, lai saglabātu izmaiņas.
Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
a
b
c
d
Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.
Atlasiet dzēšamo ūdenszīmi Current Watermarks sarakstā un noklikšķiniet uz Delete.
Noklikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
4. Īpašas iespējas
215
Drukāšanas funkcijas
Elements
Apraksts
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izmantojat PCL/XPS printera draiveri (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
Overlaya
Pārklājums ir teksts un/vai attēli, kas tiek glabāti datora cietajā diskā (HDD) īpašā failu formātā un ko var drukāt uz jebkura dokumenta.
Pārklājumus bieži izmanto veidlapu papīra vietā. Tā vietā, lai izmantotu, iepriekš apdrukātu veidlapu, varat izveidot pārklājumu, kas
ietver precīzi to pašu informāciju, kas norādīta veidlapā. Lai izdrukātu vēstuli ar uzņēmuma iespiedveidlapu, ierīcē nav jāievieto iepriekš
izdrukātas iespiedveidlapas loksne — vienkārši drukājiet iespiedveidlapas pārklājumu uz sava dokumenta.
Lai izmantotu lappuses pārklājumu, jāizveido jauns lappuses pārklājums ar jūsu logotipu vai attēlu.
• Pārklājuma dokumenta izmēram jābūt tādam pašam kā ar pārklājumu apdrukājamā dokumenta izmēram. Neizveidojiet
pārklājumu ar ūdenszīmi.
• Pārklājuma dokumenta izšķirtspējai ir jābūt tādai pašai kā dokumentam, kuru drukāsit ar pārklājumu.
Overlaya
(Jauna lappuses
pārklājuma izveide)
a
b
c
d
Lai saglabātu dokumentu kā pārklājumu, atveriet Drukāšanas preferences
Noklikšķiniet uz cilnes Advanced un atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Text. Parādās logs Edit Overlay.
Logā Edit Overlay noklikšķiniet uz Create.
Loga Saglabāt kā lodziņā File name ievadiet nosaukumu, kurā ir līdz astoņām rakstzīmēm. Vajadzības gadījumā atlasiet galamērķa
ceļu (noklusējums ir C:\Formover).
e Noklikšķiniet uz Save. Nosaukums parādās sarakstā Overlay List.
f Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
Fails netiek drukāts. Tas tiek saglabāts datora cietajā diskā.
4. Īpašas iespējas
216
Drukāšanas funkcijas
Elements
Overlaya
(Lappuses
pārklājuma
lietošana)
Apraksts
a Noklikšķiniet uz cilnes Advanced.
b Atlasiet vēlamo pārklājumu nolaižamajā sarakstā Text.
c Ja vajadzīgais pārklājuma fails neparādās nolaižamajā sarakstā Text, sarakstā izvēlieties Edit... un noklikšķiniet uz Load. Atlasiet
pārklājuma failu, ko vēlaties izmantot.
Ja vajadzīgo pārklājuma failu esat saglabājis ārējā avotā, varat arī ielādēt failu, kad piekļūstat logam Atvērt.
Kad esat izvēlējies failu, noklikšķiniet uz Atvērt. Fails parādās lodziņā Overlay List un ir pieejams drukāšanai. Atlasiet pārklājumu
lodziņā Overlay List.
d Vajadzības gadījumā atzīmējiet lodziņu Confirm Page Overlay When Printing. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, katru reizi, kad
iesniedzat dokumentu drukāšanai, parādās paziņojuma logs, kurā tiek prasīts apstiprināt pārklājuma drukāšanu uz šī dokumenta.
Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta un ir izvēlēts pārklājums, tas automātiski tiek drukāts ar dokumentu.
e Noklikšķiniet uz OK vai Print, līdz logs Print tiek aizvērts.
a
b
Overlaya
c
(Lappuses
d
pārklājuma dzēšana) e
f
Logā Printing Preferences noklikšķiniet uz cilnes Advanced.
Atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Text.
Atlasiet dzēšamo pārklājumu lodziņā Overlay List.
Noklikšķiniet uz Delete.
Kad parādās apstiprinājuma ziņojuma logs, noklikšķiniet uz Yes.
Noklikšķiniet uz OK vai Print, līdz logs Print tiek aizvērts. Varat dzēst lappušu pārklājumus, ko vairs neizmantojat.
4. Īpašas iespējas
217
Drukāšanas funkcijas
Elements
Apraksts
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat uzstādījis papildu atmiņu vai lielapjoma atmiņas ierīci (HDD) (sk. "Iespēju
daudzveidība" 9. lpp).
• Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
• Lai iespējotu šo funkciju, apskatiet Storage Options (sk. "Funkcijas Device Options iestatīšana" 69. lpp).
• Bez lielapjoma atmiņas ierīces (HDD) uzstādīšanas printerī, funkcija RAM disks nodrošina tikai 3 opcijas: Normal, Proof un
Confidential.
Noklusējuma drukāšanas režīms (Print Mode) ir Normal, kas ir paredzēts drukāšanai, nesaglabājot drukāšanas failu atmiņā.
Print Mode
• Normal: šis režīms drukā, nesaglabājot dokumentu papildu atmiņā.
• Proof: šis režīms ir noderīgs, ja tiek drukāta vairāk kā viena kopija. Vispirms var izdrukāt vienu kopiju pārbaudei un pēc tam var
izdrukāt pārējās kopijas.
• Confidential: šis režīms tiek izmantots, lai drukātu konfidenciālus dokumentus. Lai drukātu, ir jāievada parole.
• Store: Atlasiet šo iestatījumu, lai saglabātu dokumentu lielapjoma atmiņas ierīcē (HDD), to nedrukājot.
• Store and Print: Šis režīms tiek izmantots, kad dokuments tiek vienlaikus drukāts un saglabāts.
• Spool: šī opcija var būt noderīga, apstrādājot lielu datu daudzumu. Atlasot šo iestatījumu, printeris dokumenta spolēšanu veic
lielapjoma atmiņas ierīcē (HDD) un pēc tam to izdrukā no lielapjoma atmiņas ierīces (HDD) rindu, samazinot datora darba slodzi.
• Print Schedule: atlasiet šo iestatījumu, lai dokumentu drukātu noteiktā laikā.
• Job Name: Šī opcija tiek izmantota, kad nepieciešams atrast saglabātu failu, izmantojot vadības paneli.
• User ID: Šī opcija tiek izmantota, kad nepieciešams atrast saglabātu failu, izmantojot vadības paneli. Tiek automātiski
parādīts lietotājvārds, ar kuru piesakāties sistēmā Windows.
• Enter Password: Ja atlasītā dokumentu lodziņa opcija Property ir drošināta, lodziņā ir jāievada parole. Šī opcija tiek
izmantota saglabāta faila ielādēšanai, izmantojot vadības paneli.
• Confirm Password: Vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.
4. Īpašas iespējas
218
Drukāšanas funkcijas
Elements
Apraksts
Šī opcija ļauj drukāt, izmantojot piešķirto atļauju.
• User permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāji ar lietotāja atļaujām.
• Group permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāju grupas ar grupu atļaujām.
Job Accounting
• Loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz jautājuma zīmes (
informāciju.
) un tad uz jebkuras opcijas, par kuru vēlaties saņemt
• Administratori var iespējot darbu uzskaiti un konfigurēt atļaujas vadības panelī vai programmā SyncThru™ Web Admin
Service.
a. Šī opcija nav pieejama, izmantojot XPS draiveri.
4. Īpašas iespējas
219
Drukāšanas funkcijas
Printera iestatījumu maiņa
4
Drukāšana sistēmā Mac
Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
Dokumenta drukāšana
Ja drukājat, izmantojot sistēmu Mac, jāpārbauda printera draivera
iestatījumi katrā izmantotajā lietojumprogrammā. Lai veiktu drukāšanu,
izmantojot sistēmu Mac, veiciet tālāk minētās darbības:
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra formātu, orientāciju, mērogu un citas opcijas, un
pārliecinieties, vai ir izvēlēta jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz OK.
4
5
6
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (dažās
lietojumprogrammās Document Setup).
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File. Ierīces
nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā
no lietotās ierīces. Izņemot nosaukumu, printera rekvizītu loga struktūra ir
līdzīga tālāk parādītajai.
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes
Varat izdrukāt vairāk nekā vienu lappusi uz vienas papīra lapas. Šī funkcija
nodrošina izdevīgu veidu, kā drukāt melnraksta kopijas.
1
2
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File.
3
4
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Nolaižamajā sarakstā Pages per Sheet atlasiet lappušu skaitu, ko
vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
Noklikšķiniet uz Print.
Ierīce drukā izvēlēto drukājamo lappušu skaitu uz vienas papīra
loksnes.
Noklikšķiniet uz Print.
4. Īpašas iespējas
220
Drukāšanas funkcijas
Drukāšana uz abām papīra pusēm
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Iespēju
daudzveidība" 9. lpp).
Ja drukājat vairāk kā 2 kopijas, iespējams, pirmā un otrā kopija tiks
izdrukāta uz vienas papīra loksnes. Ja drukājat vairāk kā 1 kopiju,
nedrukājiet uz abām papīra lapas pusēm.
Palīdzības izmantošana
Pirms drukāšanas abpusējās drukāšanas režīmā izvēlieties, kura beigu
dokumenta mala būs paredzēta iesiešanai. Ir pieejamas šādas iesiešanas
opcijas:
•
Long-Edge Binding: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto
grāmatu iesiešanai.
•
Short-Edge Binding: šī opcija ir tips, ko bieži izmanto kalendāros.
1
2
3
4
5
Noklikšķiniet uz jautājuma zīmes loga apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam uz
jebkuras tēmas, par kuru vēlaties saņemt informāciju. Tiek parādīts
uznirstošs logs ar informāciju par tās opcijas funkcijām, ko nodrošina
draiveris.
Mac lietojumprogrammas izvēlnē File atlasiet Print.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Opcijā Two-Sided atlasiet iesiešanas orientāciju.
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Noklikšķiniet uz Print, un ierīce drukās uz abām papīra pusēm.
4. Īpašas iespējas
221
Drukāšanas funkcijas
5
Drukāšana, izmantojot Linux
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
8
Noklikšķiniet uz Print.
Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt
pieejama. Varat alternatīvi izmantot lpr drukas sistēmu vai citas
lietojumprogrammas pāra-nepāra drukāšanai (skatiet "Atsevišķu
modeļu funkcijas" 8. lpp).
Drukāšana no lietojumprogrammām
Datņu drukāšana
Ir daudzas sistēmas Linux lietojumprogrammas, kas ļauj drukāt, izmantojot
kopējo UNIX drukāšanas sistēmu (CUPS). Varat drukāt no jebkuras šādas
lietojumprogrammas.
Varat ar savu ierīci drukāt tekstu, attēlu, pdf failus, izmantojot
standardCUPS, tieši no komandu līnijas interfeisa. Šo iespēju nodrošina
CUPS lp vai lpr utilīta. Varat izdrukāt šo failus, izmantojot turpmāk norādīto
komandas formātu.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra izmēru, orientāciju un pārliecinieties, vai ir jūsu
atlasīta ierīce. Noklikšķiniet uz Apply.
4
5
6
7
"lp -d <printera nosaukums> -o <opcija> <faila nosaukums>"
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (Print Setup
dažām programmām).
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet savas sistēmas lp vai lpr norādījumu
lapā.
Printera rekvizītu konfigurēšana
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Lai drukātu, izvēlieties savu ierīci.
Izmantojot logu Printer Properties sadaļā Printers configuration, varat
mainīt dažādus sava printera rekvizītus.
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Ja nepieciešams, katrā cilnē mainiet drukas opcijas.
4. Īpašas iespējas
222
Drukāšanas funkcijas
1
Atveriet sadaļu Unified Driver Configurator.
Vajadzības gadījumā pārslēdzieties uz Printers configuration.
2
Pieejamo printeru sarakstā izvēlieties savu ierīci un noklikšķiniet uz
Properties.
3
Parādās logs Printer Properties.
6
Drukāšana operētājsistēmā Unix
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Atsevišķu
modeļu funkcijas" 8. lpp).
Loga augšējā daļā tiek parādītas šādas piecas cilnes:
•
•
Connection: ļauj skatīt vai izvēlēties citu portu. Ja maināt
ierīces portu no USB uz paralēlo vai otrādi, kad tas tiek lietots,
atkārtoti jākonfigurē ierīces ports šajā cilnē.
•
Driver: ļauj skatīt vai izvēlēties citas ierīces draiveri. Noklikšķinot
uz Options, var iestatīt noklusējuma ierīces opcijas.
•
Jobs: parāda drukas darbu sarakstu. Noklikšķiniet uz Cancel
job, lai atceltu izvēlēto darbu, un atzīmējiet izvēles rūtiņu Show
completed jobs, lai darbu sarakstā skatītu iepriekšējos darbus.
•
4
General: ļauj mainīt printera atrašanās vietu un nosaukumu.
Šajā cilnē ievadītais nosaukums parādās printeru sarakstā
izvēlnē Printers configuration.
Classes: parāda, pie kuras klases pieder jūsu ierīce.
Noklikšķiniet uz Add to Class, lai pievienotu savu ierīci noteiktai
klasei, vai noklikšķiniet uz Remove from Class, lai noņemtu
ierīci no atlasītās klases.
Noklikšķiniet uz OK, lai piemērotu izmaiņas, un aizveriet logu
Printer Properties.
Drukas darba izpilde
Pēc printera instalēšanas izvēlieties kādu attēla, teksta vai PS failu, kas
jādrukā.
1
Izpildiet komandu “printui <file_name_to_print>”.
Piemēram, ja drukājat “document1”
printui dokuments1
Tiks atvērts UNIX printeru draiveru pārvaldnieks Print Job
Manager, kurā lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas opcijas.
2
3
4
Atlasiet jau pievienotu printeri.
Logā atlasiet drukāšanas opcijas, piemēram Page Selection.
Sadaļā Number of Copies atlasiet, cik daudz kopiju nepieciešams.
4. Īpašas iespējas
223
Drukāšanas funkcijas
Lai izmantotu printera draivera nodrošinātās printera funkcijas,
nospiediet Properties.
5
Lai sāktu drukas darbu, nospiediet OK.
Ierīces iestatījumu maiņa
UNIX printeru draiveru pārvaldnieks Print Job Manager, kurā printera
rekvizītu sadaļā Properties lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas
opcijas.
Var arī izmantot šādus karstos taustiņus: “H”, lai atvērtu palīdzību (Help),
“O”, lai apstiprinātu (OK), “A”, lai lietotu (Apply), un “C”, lai atceltu (Cancel).
Cilne General
•
Paper Size: iestatiet nepieciešamo papīra formātu kā A4, Letter vai citu
papīra formātu.
•
Paper Type: izvēlieties papīra tipu. Sarakstlodziņā pieejamās opcijas ir
Printer Default, Plain un Thick.
•
Paper Source: atlasiet, no kuras teknes papīrs tiek izmantots. Pēc
noklusējuma ir atlasīts Auto Selection.
•
Orientation: atlasa virzienu, kādā uz lapas tiek drukāta informācija.
•
Duplex: lai ietaupītu papīru, drukājiet uz abām papīra pusēm.
Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt
pieejama. Lai veiktu pāra — nepāra lappušu drukāšanu, var arī
izmantot lpr drukāšanas sistēmu vai citas lietojumprogrammas.
•
Multiple pages: drukājiet vairākas lappuses uz vienas papīra lapas
puses.
•
Page Border: izvēlieties kādu no apmaļu stiliem (piemēram, Singleline hairline, Double-line hairline).
Cilne Image
Šajā cilnē var mainīt dokumenta spilgtumu, izšķirtspēju un vai attēla
novietojumu.
Cilne Text
Iestatiet faktiskās izdrukas rakstzīmju piemales, atstarpi starp rindiņām vai
kolonnām.
Cilne Margins
•
Use Margins: iestatiet dokumenta piemales. Pēc noklusējuma
piemales nav iespējotas. Lietotājs var mainīt piemaļu iestatījumus,
mainot vērtības attiecīgajos laukos. Šīs vērtības tiek iestatītas pēc
noklusējuma atkarībā no atlasītā lapas formāta.
•
Unit: mainiet mērvienības uz punktiem, collām vai centimetriem.
4. Īpašas iespējas
224
Drukāšanas funkcijas
Cilne Printer-Specific Settings
Lai pielāgotu dažādus iestatījumus, atlasiet dažādas opcijas rāmjos JCL un
General. Šīs opcijas attiecas uz printeri un ir atkarīgas no PPD faila.
4. Īpašas iespējas
225
Direct Printing Utility izmantošana
• Tas, vai PDF failu var vai nevar izdrukāt, izmantojot programmu
Direct Printing Utility ir atkarīgs no veida, kādā PDF fails ticis
izveidots.
• Iespēja Direct Printing Utility var nebūt pieejama atkarībā no modeļa
vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
• Programma Direct Printing Utility atbalsta PDF versiju 1.7 un
vecākas versijas. Lai izdrukātu jaunāku versiju failu, tas jāatver.
• Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
7
Informācija par utilītu Direct Printing Utility
Direct Printing Utility ir programma, kas nosūta PDF failus tieši uz ierīci, lai
veiktu drukāšanu, tos neatverot.
8
Drukāšana
Ir vairāki veidi, kā drukāt, izmantojot Direct Printing Utility.
Lai instalētu šo programmu:
Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās
pakotni un instalējiet programmatūru: (http://www.samsung.com > atrast
savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).
• Lai drukātu failus, izmantojot šo programmu, ierīcē vajadzētu būt
uzstādītai papildu atmiņai vai lielapjoma atmiņas ierīcei (HDD) (sk.
"Iespēju daudzveidība" 9. lpp).
• Nevar drukāt ierobežotas lietošanas PDF failus. Deaktivizējiet
drukāšanas ierobežojuma funkciju un atkārtojiet drukāšanu.
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Tiek atvērts logs Direct Printing Utility.
2
Nolaižamajā sarakstā Select Printer izvēlieties savu ierīci un
noklikšķiniet uz Browse.
3
Atlasiet jebkurus failus, kurus vēlaties izdrukāt, un noklikšķiniet uz
Open.
Fails tiek pievienots sadaļai Select Files.
• Jūs nevarat izdrukāt PDF failus, kuri ir aizsargāti ar paroli.
Deaktivizējiet paroles funkciju un atkārtojiet drukāšanu.
4
5
Pielāgojiet ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.
Noklikšķiniet uz Print. Izvēlētais PDF fails tiek nosūtīts uz ierīci.
4. Īpašas iespējas
226
Direct Printing Utility izmantošana
9
Kontekstizvēlnes lietošana
1
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz drukājamā PDF faila un
izvēlieties Direct Printing.
Tiek atvērts logs Direct Printing Utility, kurā ir pievienots PDF fails.
2
3
4
Atlasiet ierīci, kuru izmantot.
Pielāgojiet ierīces iestatījumus.
Noklikšķiniet uz Print. Izvēlētais PDF fails tiek nosūtīts uz ierīci.
4. Īpašas iespējas
227
Drukāšana sistēmā Mac
11
Printera iestatījumu maiņa
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.
10
Dokumenta drukāšana
Ja drukājat, izmantojot sistēmu Mac, jāpārbauda printera draivera
iestatījumi katrā izmantotajā lietojumprogrammā. Lai veiktu drukāšanu,
izmantojot sistēmu Mac, veiciet tālāk minētās darbības:
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File. Ierīces
nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā
no lietotās ierīces. Izņemot nosaukumu, printera rekvizītu loga struktūra ir
līdzīga tālāk parādītajai.
12
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra formātu, orientāciju, mērogu un citas opcijas, un
pārliecinieties, vai ir izvēlēta jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz OK.
4
5
6
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (dažās
lietojumprogrammās Document Setup).
Varat izdrukāt vairāk nekā vienu lappusi uz vienas papīra lapas. Šī funkcija
nodrošina izdevīgu veidu, kā drukāt melnraksta kopijas.
1
2
Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju Print izvēlnē File.
3
4
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Noklikšķiniet uz Print.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Nolaižamajā sarakstā Pages per Sheet atlasiet lappušu skaitu, ko
vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
Noklikšķiniet uz Print.
Ierīce drukā izvēlēto drukājamo lappušu skaitu uz vienas papīra
loksnes.
4. Īpašas iespējas
228
Drukāšana sistēmā Mac
13
Ja drukājat vairāk kā 2 kopijas, iespējams, pirmā un otrā kopija tiks
izdrukāta uz vienas papīra loksnes. Ja drukājat vairāk kā 1 kopiju,
nedrukājiet uz abām papīra lapas pusēm.
Drukāšana uz abām papīra pusēm
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Iespēju
daudzveidība" 9. lpp).
14
Palīdzības izmantošana
Pirms drukāšanas abpusējās drukāšanas režīmā izvēlieties, kura beigu
dokumenta mala būs paredzēta iesiešanai. Ir pieejamas šādas iesiešanas
opcijas:
•
Long-Edge Binding: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto
grāmatu iesiešanai.
•
Short-Edge Binding: šī opcija ir tips, ko bieži izmanto kalendāros.
1
2
3
4
5
Noklikšķiniet uz jautājuma zīmes loga apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam uz
jebkuras tēmas, par kuru vēlaties saņemt informāciju. Tiek parādīts
uznirstošs logs ar informāciju par tās opcijas funkcijām, ko nodrošina
draiveris.
Mac lietojumprogrammas izvēlnē File atlasiet Print.
Nolaižamajā sarakstā zem Orientation izvēlieties Layout.
Opcijā Two-Sided atlasiet iesiešanas orientāciju.
Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
Noklikšķiniet uz Print, un ierīce drukās uz abām papīra pusēm.
4. Īpašas iespējas
229
Drukāšana, izmantojot Linux
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejamas. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.
Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt
pieejama. Lai veiktu pāra-nepāra lappušu drukāšanu, varat arī izmantot
lp vai lpr drukāšanas sistēmu vai citas lietojumprogrammas.
15
Drukāšana no lietojumprogrammām
16
Datņu drukāšana
Ir daudzas sistēmas Linux lietojumprogrammas, kas ļauj drukāt, izmantojot
kopējo UNIX drukāšanas sistēmu (CUPS). Varat drukāt no jebkuras šādas
lietojumprogrammas.
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
3
Izvēlieties papīra formātu, orientāciju un pārliecinieties, ka ir izvēlēta
jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz Apply.
4
5
6
7
8
Izmantojot standarta CUPS, ierīce var izdrukāt tekstu, attēlu, PDF failus
tieši no komandrindas interfeisa. Šo iespēju nodrošina CUPS lp vai lpr
utilīta. Varat izdrukāt šo failus, izmantojot turpmāk norādīto komandas
formātu.
"lp -d <printera nosaukums> -o <opcija> <faila nosaukums>"
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Page Setup (dažās
lietojumprogrammās Print Setup).
Atveriet izvēlni File un noklikšķiniet uz Print.
Lai drukātu, izvēlieties savu ierīci.
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet savas sistēmas lp vai lpr norādījumu
lapā.
17
Printera rekvizītu konfigurēšana
Ir iespējams mainīt noklusējuma drukāšanas iespējas vai savienojuma
veidu, izmantojot operētājsistēmas nodrošināto drukāšanas utilītu.
Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
Ja nepieciešams, katrā cilnē mainiet drukas opcijas.
Noklikšķiniet uz Print.
4. Īpašas iespējas
230
Drukāšana, izmantojot Linux
1
Palaidiet drukāšanas utilītu (atveriet System > Administration >
Printing izvēlni vai programmā Terminal izpildiet komandu
“system-config-printer”).
2
3
Izvēlieties savu printeri un veiciet dubultklikšķi uz tā.
4
Noklikšķiniet uz Apply.
Mainiet noklusējuma drukāšanas iestatījumus vai savienojuma
veidu.
4. Īpašas iespējas
231
Drukāšana operētājsistēmā Unix
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejamas. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (skat.
"Iespēju daudzveidība" 9. lpp).
Lai izmantotu printera draivera nodrošinātās printera funkcijas,
nospiediet Properties.
5
Lai sāktu drukas darbu, nospiediet OK.
18
Drukas darba izpilde
19
Ierīces iestatījumu maiņa
Pēc printera instalēšanas izvēlieties kādu attēla, teksta vai PS failu, kas
jādrukā.
1
Izpildiet komandu “printui <file_name_to_print>”.
Piemēram, ja drukājat “document1”
printui dokuments1
2
3
4
UNIX printeru draiveru pārvaldnieks Print Job Manager, kurā printera
rekvizītu sadaļā Properties lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas
opcijas.
Var arī izmantot šādus karstos taustiņus: “H”, lai atvērtu palīdzību (Help),
“O”, lai apstiprinātu (OK), “A”, lai lietotu (Apply), un “C”, lai atceltu (Cancel).
Tiks atvērts UNIX printeru draiveru pārvaldnieks Print Job
Manager, kurā lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas opcijas.
Cilne General
Atlasiet jau pievienotu printeri.
•
Paper Size: iestatiet nepieciešamo papīra formātu kā A4, Letter vai citu
papīra formātu.
•
Paper Type: izvēlieties papīra tipu. Sarakstlodziņā pieejamās opcijas ir
Printer Default, Plain un Thick.
•
Paper Source: atlasiet, no kuras teknes papīrs tiek izmantots. Pēc
noklusējuma ir atlasīts Auto Selection.
•
Orientation: atlasa virzienu, kādā uz lapas tiek drukāta informācija.
Logā atlasiet drukāšanas opcijas, piemēram Page Selection.
Sadaļā Number of Copies atlasiet, cik daudz kopiju nepieciešams.
4. Īpašas iespējas
232
Drukāšana operētājsistēmā Unix
•
Duplex: lai ietaupītu papīru, drukājiet uz abām papīra pusēm.
Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt
pieejama. Lai veiktu pāra — nepāra lappušu drukāšanu, var arī
izmantot lpr drukāšanas sistēmu vai citas lietojumprogrammas.
Cilne Margins
•
Use Margins: iestatiet dokumenta piemales. Pēc noklusējuma
piemales nav iespējotas. Lietotājs var mainīt piemaļu iestatījumus,
mainot vērtības attiecīgajos laukos. Šīs vērtības tiek iestatītas pēc
noklusējuma atkarībā no atlasītā lapas formāta.
Unit: mainiet mērvienības uz punktiem, collām vai centimetriem.
•
Multiple pages: drukājiet vairākas lappuses uz vienas papīra lapas
puses.
•
•
Page Border: izvēlieties kādu no apmaļu stiliem (piemēram, Singleline hairline, Double-line hairline).
Cilne Printer-Specific Settings
Cilne Image
Lai pielāgotu dažādus iestatījumus, atlasiet dažādas opcijas rāmjos JCL un
General. Šīs opcijas attiecas uz printeri un ir atkarīgas no PPD faila.
Šajā cilnē var mainīt dokumenta spilgtumu, izšķirtspēju un vai attēla
novietojumu.
Cilne Text
Iestatiet faktiskās izdrukas rakstzīmju piemales, atstarpi starp rindiņām vai
kolonnām.
4. Īpašas iespējas
233
Ierīces papildfunkciju izmantošana
Atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai
papildiespējām (sk. "Iespēju daudzveidība" 9. lpp).
3
Sarakstā Printera atlasīšana atlasiet savu printeri.
4
5
6
Noklikšķiniet uz Rekvizīti vai Preferences.
20
No printera draivera
Ja pievienojat papildu ierīci, varat izmantot drukāšanas papildfunkcijas,
piemēram, darba pārbaudi un privāta darba drukāšanas norādīšanu logā
Drukāt. Sadaļā Device Options atzīmējiet lielapjoma atmiņas (HDD) vai
RAM diska opciju, un pēc tam opcijā Print Mode varēsit atlasīt dažādas
opcijas (sk. "Funkcijas Device Options iestatīšana" 69. lpp).
1
2
Atveriet drukājamo dokumentu.
Izvēlnē Drukāt atlasiet Drukāt. Tiek parādīts logs Drukāt.
Noklikšķiniet uz katras cilnes, tad atlasiet Print Mode.
Atlasiet vajadzīgo opciju (sk. "Informācija par īpašām printera
funkcijām" 212. lpp).
4. Īpašas iespējas
234
5. Noderīgi pārvaldības
rīki
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par pārvaldības rīkiem, kas nodrošināti, lai palīdzētu pilnībā izmantot visas
ierīces funkcijas.
• Piekļūšana pārvaldības rīkiem
236
• Easy Capture Manager
237
• Samsung AnyWeb Print
238
• Samsung Easy Color Manager
239
• Easy Eco Driver
240
• SyncThru™ Web Service lietošana
241
• Samsung Easy Printer Manager lietošana
245
• Samsung Printer Status lietošana
248
• Samsung Printer Experience izmantošana
250
Piekļūšana pārvaldības rīkiem
Samsung nodrošina dažādus Samsung printeriem paredzētus pārvaldības
rīkus.
1
2
Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas.
•
3
4
5
Sistēmā Windows 8: sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet
Meklēt > Apps(Lietotne).
Atrodiet Samsung Printers.
Sadaļā Samsung Printers varēsit redzēt instalētos pārvaldības
rīkus.
Noklikšķiniet uz izmantojamā pārvaldības rīka.
• Pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības rīkiem varat piekļūt
tieši no ekrāna Sākt, noklikšķinot uz attiecīgās rūts.
• Sistēmā Windows 8: pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības
rīkiem varat piekļūt tieši no ekrāna Sākt, noklikšķinot uz attiecīgās
rūts.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
236
Easy Capture Manager
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
Veiciet ekrānuzņēmumu un palaidiet Easy Capture Manager, nospiežot tastatūras taustiņu Print Screen. Tagad jūs varat viegli izdrukāt savu
ekrānuzņēmumu tvertā vai rediģētā veidā.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
237
Samsung AnyWeb Print
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
Ar šo rīku var tvert ekrānu, priekšskatīt, izgriezt un izdrukāt Windows Internet Explorer lapas daudz vieglāk nekā ar parastu programmu.
Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
5. Noderīgi pārvaldības rīki
238
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager ļauj regulēt datora monitorā redzamā attēla krāsu balansu, spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu. Šī programma nodrošina
arī papildu efektus, kas bez papildu zināšanām ļauj uzlabot attēlu pirms tā izdrukāšanas.
Lai izveidotu personalizētu krāsu profilu, varat izmantot arī Samsung Easy Color Manager. Šo krāsu profilu var pievienot printera draiverim kā krāsu iespēju
vai arī varat aizstāt noklusējuma krāsu profilu, pārsūtot uz ierīci jaunu krāsu profilu.
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (http://www.samsung.com > atrast savu
produktu > Atbalsts un lejupielādes).
5. Noderīgi pārvaldības rīki
239
Easy Eco Driver
Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
Ar Easy Eco Driver var izmantot ekoloģiskā režīma funkcijas, lai pirms drukāšanas ietaupītu papīru un toneri.
Easy Eco Driver arī ļauj veikt vienkāršu rediģēšanu, piemēram, noņemt attēlus un tekstu, kā arī veikt citas darbības. Bieži lietotus iestatījumus var saglabāt
kā sākotnējos iestatījumus.
Kā lietot:
1 Atveriet drukājamo dokumentu.
2 Atveriet drukāšanas preferenču logu (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
3 Cilnē Favorites atlasiet Eco Printing Preview.
4 Logā noklikšķiniet uz OK > Drukāt. Parādās priekšskatījuma logs.
5 Atlasiet opcijas, kuras vēlaties lietot dokumentā.
Lietotās funkcijas var redzēt priekšskatījumā.
6 Noklikšķiniet uz Drukāt.
Ja vēlaties palaist Easy Eco Driver katru reizi, kad veicat drukāšanu, atķeksējiet Start Easy Eco Driver before printing job izvēles rūtiņu, kas atrodas
drukāšanas iestatījumu loga Basic cilnē.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
240
SyncThru™ Web Service lietošana
• Lai lietotu pakalpojumu SyncThru™ Web Service, minimālā prasība
ir programma Internet Explorer 6.0 vai jaunāka versija.
• SyncThru™ Web Service skaidrojums šajā lietotāja rokasgrāmatā
var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
• Tikai tīkla modelim (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
1
Piekļuve programmai SyncThru™ Web Service
1
Sistēmā Windows piekļūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram,
Internet Explorer.
1
SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet
uz Login.
2
Ievadiet ID un Password, pēc tam noklikšķiniet uz Login. Ierakstiet
tālāk redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ
ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2
SyncThru™ Web Service pārskats
Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un
nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2
Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
Atkarībā no ierīces modeļa dažas cilnes, iespējams, netiks parādītas.
Pieteikšanās pakalpojumā SyncThru™ Web
Service.
Pirms opciju konfigurēšanas pakalpojumā SyncThru™ Web Service jums
jāpiesakās kā administratoram. Varat lietot pakalpojumu SyncThru™ Web
Service arī nepiesakoties, taču tādā gadījumā netiks nodrošināta piekļuve
cilnei Settings un Security.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
241
SyncThru™ Web Service lietošana
Cilne Information
Cilne Security
Šī cilne sniedz vispārīgu informāciju par ierīci. Varat pārbaudīt ierīces
parametrus, piemēram, atlikušo tonera līmeni. Varat arī drukāt atskaites,
piemēram, kļūdu atskaites.
Šī cilne ļauj iestatīt sistēmas un tīkla drošības informāciju. Lai skatītu šo
cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.
•
System Security: Iestata sistēmas administratora informāciju, kā arī
iespējo vai atspējo ierīces funkcijas.
•
Active Alerts: Parāda ierīces brīdinājumus un to nopietnību.
•
Supplies: Parāda izdrukāto lapu skaitu un kasetnē atlikušo tonera
daudzumu.
•
Network Security: Iestata HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 filtrēšanai, 802.1x
un autentifikācijas serveriem paredzētus iestatījumus.
•
Usage Counters: Parāda lietošanas intensitāti pēc drukas veidiem:
drukāšana no vienas puses, abpusējā drukāšana.
•
•
Current Settings: Parāda informāciju par ierīci un par tīklu.
User Access Control: Klasificē lietotājus vairākās grupās saskaņā ar
katra lietotāja lomu. Grupas lomas definīcija kontrolēs katra lietotāja
autorizāciju, autentifikāciju un uzskaiti.
•
Print information: Izdrukā atskaites, piemēram, ar sistēmu saistītas
atskaites, e-pasta adreses un atskaites par fontiem.
Cilne Maintenance
Cilne Settings
Šī cilne ļauj uzturēt ierīci, jauninot programmaparatūru un iestatot e-pasta
ziņojumu sūtīšanai paredzētu kontaktinformāciju. Varat arī apmeklēt
Samsung vietni vai, atlasot izvēlni Link, lejupielādēt draiverus.
Šī cilne ļauj iestatīt konfigurācijas, ko nodrošina ierīce un tīkls. Lai skatītu
šo cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.
•
Firmware Upgrade: Jaunina ierīces programmaparatūru.
•
Contact Information: Parāda kontaktinformāciju.
•
Link: Parāda saites uz noderīgām vietnēm, kur var lejupielādēt vai
skatīt informāciju.
•
License Management: Licences pārvaldība nodrošina instalēto
lietojumprogrammu un lietojumprogrammu licences iestatījumus.
•
Cilne Machine Settings: Iestata opcijas, ko nodrošina ierīce.
•
Cilne Network Settings: Parāda tīkla vides opcijas. Iestata tādas
opcijas kā TCP/IP un tīkla protokolus.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
242
SyncThru™ Web Service lietošana
•
Cloning: Varat importēt vai eksportēt (pārsūtīt) dažādus iestatījumus
(ierīces iestatījumus, tīkla informāciju, adrešu grāmatu, u.c.) uz ierīcēm,
kurām ir programmas SyncThru™ Web Service funkcija Cloning.
Ja neesat konfigurējis izejošā servera vidi, dodieties uz Settings >
Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP), lai pirms e-pasta
paziņojumu iestatīšanas konfigurētu tīkla vidi.
3
E-pasta paziņojumu iestatīšana
Iestatot šo opciju, varat saņemt e-pasta ziņojumus par ierīces statusu.
Iestatot, piemēram, IP adresi, resursdatora nosaukumu, e-pasta adresi un
SMTP servera informāciju, uz konkrētas personas e-pasta adresi tiks
automātiski nosūtīta informācija par ierīces statusu (tonera kasetnes
līmeņa nepietiekamību vai ierīces kļūdu). Šo opciju, iespējams, biežāk
lietos ierīces administrators.
Sistēmā Windows startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram,
Internet Explorer.
Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un
nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2
3
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Enable, lai lietotu opciju E-mail
Notification.
5
Lai pievienotu e-pasta paziņojumu lietotāju, noklikšķiniet uz Add.
Iestatiet adresāta vārdu un e-pasta adresi(-es), kā arī paziņojumus,
par kuriem vēlaties saņemt brīdinājumus.
6
Noklikšķiniet uz Apply.
Ja ir aktivizēts ugunsmūris, e-pasta ziņojums, iespējams, netiks
veiksmīgi nosūtīts. Šādā gadījumā sazinieties ar tīkla administratoru.
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
1
4
4
Sistēmas administratora informācijas iestatīšana
Šis iestatījums ir nepieciešams, lai lietotu e-pasta paziņojumu opciju.
Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
Cilnē Settings atlasiet Machine Settings > E-mail Notification.
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
243
SyncThru™ Web Service lietošana
1
Sistēmā Windows startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram,
Internet Explorer.
Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un
nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.
2
3
4
Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
5
Noklikšķiniet uz Apply.
Cilnē Security atlasiet System Security > System Administrator.
Ievadiet administratora vārdu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un epasta adresi.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
244
Samsung Easy Printer Manager lietošana
• Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai
papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem (sk.
"Programmatūra" 8. lpp).
Atveriet mapi Applications > mapi Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Samsung Easy Printer Manager interfeisu veido dažādas pamatsadaļas,
kas aprakstītas turpmākajā tabulā:
• Operētājsistēmā Windows pārlūkprogramma Internet Explorer 6.0
vai jaunāka versija ir minimālā prasība programmas Samsung Easy
Printer Manager lietošanai.
Atkarībā no izmantotās operētājsistēmas ekrānuzņēmums var
atšķirties.
Samsung Easy Printer Manager ir lietojumprogramma, kurā vienuviet ir
apvienoti Samsung ierīces iestatījumi. Samsung Easy Printer Manager
apvieno ierīces iestatījumus, kā arī drukāšanas vides, iestatījumus/
darbības un palaišanu. Visas šīs funkcijas nodrošina iespējas ērti izmantot
savu Samsung ierīci. Samsung Easy Printer Manager nodrošina iespēju
izvēlēties divus dažādus lietotāja interfeisus: pamata lietotāja interfeisu un
papildu lietotāja interfeisu. Pārslēgties starp abiem interfeisiem ir vienkārši:
vienkārši noklikšķiniet pogu.
5
Informācija par Samsung Easy Printer Manager
Programmas atvēršana:
Operētājsistēmai Windows:
Atlasiet Sākt > Programmas vai Visas programmas > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager .
1
Printeru
saraksts
Printeru saraksts parāda datorā instalētos printerus un ar
tīkla meklēšanas funkciju atrastos tīkla printerus (tikai
sistēmā Windows).
Sistēmā Mac
5. Noderīgi pārvaldības rīki
245
Samsung Easy Printer Manager lietošana
Informācija par
printeri
Ātrās saites
Šajā apgabalā ir sniegta vispārīga informācija par ierīci.
Šeit var pārbaudīt informāciju par ierīci, piemēram,
modeļa nosaukumu, IP adresi (vai porta nosaukumu), kā
arī ierīces statusu.
4
Pievienojot ierīci tīklam, tiek iespējota
pakalpojuma SyncThru™ Web Service ikona.
Varat skatīt tiešsaistes User’s Guide.
2
Poga Troubleshooting: Ja rodas kļūda, šī poga
atver problēmu novēršanas rokasgrāmatu
Troubleshooting Guide. Tādējādi lietotāja
rokasgrāmatā var tieši atvērt nepieciešamo
sadaļu.
Informācija par
lietojumprogra
mmu
Parāda ātrās saites (Quick links) uz ierīces funkcijām.
Šajā sadaļā ir arī ietvertas saites uz
lietojumprogrammām papildu iestatījumos.
Ietver saites uz papildu iestatījumiem (lietotāja interfeisa
pārslēgšana), atsvaidzināšanu, preferences
iestatījumiem, kopsavilkumu, palīdzību un
papildinformāciju.
5
Satura
apgabals
Parāda informāciju par atlasīto ierīci, atlikušo tonera
līmeni un papīru. Šī informācija atšķirsies atkarībā no
atlasītās ierīces. Dažām ierīcēm šī iespēja nav pieejama.
6
Izejmateriālu
pasūtīšana
Izejmateriālu pasūtīšanas logā noklikšķiniet uz pogas
Order. Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es)
tiešsaistē.
Izvēlnē atlasiet Help vai logā noklikšķiniet uz
opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.
, un tad noklikšķiniet uz
3
Poga
tiek izmantota, lai mainītu lietotāja
interfeisu uz papildu iestatījumu lietotāja
interfeisu (skat. "Papildu iestatījumu lietotāja
interfeisa pārskats" 246. lpp).
6
Papildu iestatījumu lietotāja interfeisa pārskats
Papildu lietotāja interfeisu ir paredzēts izmantot personai, kas ir atbildīga
par tīkla un ierīču pārvaldību.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
246
Samsung Easy Printer Manager lietošana
Job Accounting
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams,
displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
Device Settings
Nodrošina vaicājumu veikšanu par noteiktā darbu uzskaites lietotāja kvotas
informāciju. Šo kvotas informāciju var izveidot un lietot ierīcēm, izmantojot
darbu uzskaites programmatūru, piemēram, SyncThru™ vai CounThru™
administratora programmatūru.
Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces
iestatījumus, papīra, izkārtojuma, emulācijas, tīkla un drukāšanas
informāciju.
Alert Settings (tikai Windows)
Šajā izvēlnē ir iekļauti iestatījumi, kas saistīti ar brīdinājumiem par kļūdām.
•
Printer Alert: Nodrošina iestatījumus saistībā ar to, kad saņemt
brīdinājumus.
•
Email Alert: Nodrošina opcijas saistībā ar brīdinājumu saņemšanu pa
e-pastu.
•
Alert History: Parāda ar ierīci un toneri saistītu brīdinājumu vēsturi.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
247
Samsung Printer Status lietošana
Samsung Printer Status ir programma, kas pārrauga ierīces statusu un
informē par to.
Ikona
Nozīme
parastajā
• Samsung Printer Status logs un tā saturs, kas norādīts šajā lietotāja
rokasgrāmatā, var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces vai
operētājsistēmas.
Apraksts
Ierīce ir gatavības režīmā, un tai nav kļūdu vai
brīdinājumu.
Brīdinājums Ierīce ir tādā stāvoklī, kas rada kļūdas iespēju
turpmāk. Piemēram, tai var būt nepietiekama
tonera statuss, kas var izraisīt tukša tonera
statusu.
• Uzziniet, kāda(-s) operētājsistēma(-s) ir saderīga(-s) ar jūsu ierīci
(sk. "Specifikācijas" 103. lpp).
• Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk.
"Programmatūra" 8. lpp).
Kļūda
Ierīce ir vismaz viena kļūda.
7
Samsung Printer Status pārskats
Ja darbības laikā rodas kļūda, to var pārbaudīt programmā Samsung
Printer Status. Instalējot ierīces programmatūru, programma Samsung
Printer Status tiek instalēta automātiski.
Programmu Samsung Printer Status var palaist arī manuāli. Dodieties uz
Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Basic > pogas Printer
Status.
Windows uzdevumjoslā parādās šādas ikonas:
Tonera līmenis
1
Varat skatīt atlikušā tonera līmeni tonera
kasetnē(-s). Iepriekšējā logā norādītā ierīce un
tonera kasetnes(-ņu) numuri var atšķirties
atkarībā no izmantotās ierīces. Dažām ierīcēm šī
iespēja nav pieejama.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
248
Samsung Printer Status lietošana
2
3
Option
Varat iestatīt ar drukāšanas darba brīdinājumu
saistītus iestatījumus.
Order Supplies
Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es)
tiešsaistē.
User’s Guide
Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.
Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu
novēršanas rokasgrāmatu
Troubleshooting Guide. Tādējādi
lietotāja rokasgrāmatā var tieši atvērt
problēmu novēršanas sadaļu.
4
5
Close
Aizveriet logu.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
249
Samsung Printer Experience izmantošana
Samsung Printer Experience ir Samsung lietojumprogramma, kas
apvieno Samsung ierīces iestatījumus un ierīces pārvaldību vienā vietā.
Varat veikt ierīces iestatīšanu, pasūtīt materiālus, atvērt problēmu
novēršanas pamācības, apmeklēt Samsung tīmekļa vietni un apskatīt
informāciju par pieslēgto ierīci. Šī lietojumprogramma tiks automātiski
lejupielādēta no pakalpojuma Windows Store, ja ierīce pievienota datoram,
kurā ir interneta pieslēgums.
Atkarībā no izmantotā modeļa ekrānuzņēmums var atšķirties.
8
Kas ir Samsung Printer Experience
Lai atvērtu lietojumprogrammu
Sākuma ekrānā atlasiet rūti Samsung Printer Experience (
).
Samsung Printer Experience interfeisā ir dažādas noderīgas funkcijas,
kas aprakstītas šajā tabulā:
1
Informācija par
printeri
Š?ajā apgabalā ir sniegta vispārīga informācija par
ierīci. Šeit var apskatīt informāciju par ierīci,
piemēram, ierīces statusu, atrašanās vietu, IP adresi,
kā arī atlikušā tonera līmeni.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
250
Samsung Printer Experience izmantošana
9
2
User Guide
Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata. Lai
lietotu šo funkciju, nepieciešams interneta
pieslēgums.
Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu
novēršanas rokasgrāmatu Troubleshooting
Guide. Tādējādi lietotāja rokasgrāmatā var
tieši atvērt problēmu novēršanas sadaļu.
Order Supplies
3
4
5
Visit Samsung
Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai tiešsaistē pasūtītu
jaunas tonera kasetnes. Lai lietotu šo funkciju,
nepieciešams interneta pieslēgums.
Atver Samsung printera tīmekļa vietni. Lai lietotu šo
funkciju, nepieciešams interneta pieslēgums.
Printer Settings Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus,
piemēram, ierīces iestatījumus, papīra, izkārtojuma,
emulācijas, tīkla un drukāšanas informāciju,
izmantojot SyncThru™ Web Service. Ierīcei jābūt
pieslēgtai internetam. Ja ierīce pieslēgta, izmantojot
USB kabeli, šī poga tiks atspējota.
Printeru pievienošana/dzēšana
Ja lietojumprogrammā Samsung Printer Experience neesat pievienojis
nevienu printeri vai arī vēlaties pievienot vai dzēst printeri, izpildiet tālāk
minētos norādījumus.
Varat pievienot/dzēst tikai tīklā pievienotus printerus.
Printera pievienošana
1
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Iestatījumi.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet Samsung Printer
Experience lapā un atlasiet Iestatījumi.
2
3
Atlasiet Printera pievienošana.
Atlasiet printeri, kas jāpievieno.
Tiks parādīts pievienotais printeris.
6
Ierīču saraksts Skenēšanas saraksts parāda ierīces, kas atbalsta
un Pēdējais
Samsung Printer Experience. Ierīces izvēlnē varat
skenētais attēls redzēt pēdējos skenētos attēlus. Lai skenētu šeit,
ierīcei jābūt pieslēgtai internetam. Šī sadaļa
paredzēta lietotājiem, kuriem ir daudzfunkcionāli
printeri.
Ja redzēsit atzīmi , varat noklikšķināt arī uz atzīmes
pievienotu printerus.
, lai
5. Noderīgi pārvaldības rīki
251
Samsung Printer Experience izmantošana
Printera dzēšana
1
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Iestatījumi.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet Samsung Printer
Experience lapā un atlasiet Iestatījumi.
2
3
4
4
Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un
orientāciju.
5
Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz Drukāt.
Atlasiet Noņemt printeri.
Atlasiet printeri, kas jāizdzēš.
Noklikšķiniet uz Yes.
Varēsit redzēt, ka izvēlētais printeris noņemts no ekrāna.
10
Drukāšana, izmantojot Windows 8
Šajā sadaļā izskaidroti parastie drukāšanas uzdevumi ekrānā Sākt.
Parastā drukāšana
1
2
3
Atveriet drukājamo dokumentu.
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Ierīce.
Sarakstā atlasiet savu printeri.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
252
Samsung Printer Experience izmantošana
Drukas darba atcelšana
Cilne Basic
Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu
šādi:
•
Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas
(
•
) operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
Varat arī atcelt pašreizējo darbu, vadības panelī nospiežot pogu
(apturēšana).
Papildu iestatījumu atvēršana
Ekrāns var būt atšķirīgs atkarībā no ierīces modeļa vai opcijām.
Varat iestatīt papildu drukas parametrus.
Basic
Šī opcija ļauj izvēlēties drukāt vairākas lapas vienā lappusē, ietaupot
materiālu.
Eco settings
1
2
3
4
Atveriet drukājamo dokumentu.
Šī opcija ļauj izvēlēties vairākas lapas vienā pusē, ietaupot materiālu.
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Ierīce.
Sarakstā atlasiet savu printeri.
Noklikšķiniet uz Citi iestatījumi.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
253
Samsung Printer Experience izmantošana
Cilne Advanced
Cilne Security
Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs
pieejams. Ja šī cilne nav redzama vai ir atspējota, tas nozīmē, ka
funkcijas netiek atbalstītas.
Paper settings
Šī opcija ļauj iestatīt papīra izmantošanas pamata parametrus.
Layout settings
Šī opcija nodrošina dažādas dokumentu izkārtojuma izveides iespējas.
Job Accounting
Šī opcija ļauj drukāt, izmantojot piešķirto atļauju.
Confidential Printing
Šī opcija tiek izmantota, lai drukātu konfidenciālus dokumentus. Lai
drukātu, lietojot šo opciju, ir jāievada parole.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
254
Samsung Printer Experience izmantošana
Kopīgošanas funkcijas izmantošana
Samsung Printer Experience ļauj drukāt ar citām datorā instalētām
lietojumprogrammām, izmantojot kopīgošanas funkciju.
Šī funkcija ir pieejama, tikai drukājot failus šādos formātos: peg, bmp,
tiff, gif un png.
1
2
Atlasiet citā lietojumprogrammā saturu, kas jādrukā.
3
Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un
orientāciju.
4
Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz Drukāt.
Sadaļā Charms(Pamatfunkciju) atlasiet Koplietot > Samsung
Printer Experience.
11
Skenēšana, izmantojot Samsung Printer
Experience
Lai veiktu ātru drukāšanu, tiek parādītas biežāk izmantotās drukāšanas
izvēlnes.
1
Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz
dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar
apdrukāto pusi uz augšu.
2
3
4
Ekrānā Sākt noklikšķiniet uz rūts Samsung Printer Experience.
5
6
Noklikšķiniet uz Prescan (
7
Noklikšķiniet uz Scan (
Noklikšķiniet uz Scan (
).
Iestatiet skenēšanas parametrus, piemēram, attēla veids,
dokumenta lielums un izšķirtspēja.
), lai apskatītu attēlu.
Pielāgojiet priekšskenēto attēlu, izmantojot skenēšanas funkcijas,
piemēram, pagriešanu un apvēršanu (spoguļattēlu).
Skenēšana, izmantojot Windows 8
) un saglabājiet attēlu.
Šī sadaļa paredzēta lietotājiem, kuriem ir daudzfunkcionāli printeri.
Skenēšana, izmantojot šo ierīci, ļauj pārveidot attēlus un tekstu digitālos
failus, ko var saglabāt datorā.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
255
Samsung Printer Experience izmantošana
• Novietojot oriģinālus automātiskās dokumentu padeves ierīcē
(ADF — Automatic Document Feeder) (vai DADF), funkcija Prescan
(
) nav pieejama.
• Ja ir atlasīta priekšskenēšanas opcija, varat izlaist 5. darbību.
5. Noderīgi pārvaldības rīki
256
6. Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.
• Papīra padeves problēmas
258
• Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas
problēmas
259
• Drukāšanas problēmas
260
• Drukāšanas kvalitātes problēmas
264
• Operētājsistēmas problēmas
272
Lai saņemtu informāciju par kļūdām, kas rodas, instalējot un iestatot programmatūru
bezvadu režīmā, skatiet problēmu novēršanas sadaļu bezvadu režīma iestatījumu nodaļā
(sk. "Bezvadu tīkla problēmu novēršana" 172. lpp).
Papīra padeves problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Papīrs iesprūst drukāšanas laikā.
Izņemiet iestrēgušo papīru.
Papīrs līp kopā.
• Pārbaudiet papīra maksimālo ietilpību teknē
• Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo papīra tipu.
• Izņemiet papīru no teknes un pārbaudiet, vai tas ir atbilstošā stāvoklī un nav salipis.
• Mitri apstākļi var izraisīt papīra salipšanu.
Netiek padotas vairākas papīra loksnes. Teknē, iespējams, ir ievietots dažāda tipa papīrs. Ievietojiet tikai viena tipa, formāta un svara papīru.
Papīrs netiek padots iekšā ierīcē.
• Izņemiet šķēršļus no ierīces iekšpuses.
• Papīrs nav ievietots pareizi. Izņemiet papīru no teknes un ievietojiet to pareizi.
• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru.
• Papīrs ir pārāk biezs. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.
Papīrs joprojām iestrēgst.
• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru. Ja drukājat uz īpašiem materiāliem, izmantojiet
manuālās padeves tekni.
• Tiek izmantots nepareizs papīra tips. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.
• Ierīces iekšpusē var būt gruži. Atveriet priekšējo pārsegu un izņemiet jebkādus gružus.
Aploksnes sagriežas šķībi vai netiek
padotas pareizi.
Nodrošiniet, ka papīra vadotnes ir pretim abām aploksnes malām.
6. Traucējummeklēšana
258
Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas problēmas
Stāvoklis
Ierīce nesaņem strāvu,
vai arī datora un ierīces savienojuma
kabelis nav savienots pareizi.
Ieteiktie risinājumi
• Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ja uz ierīces vadības paneļa ir poga
(Leslēgšanas/Izslēgšanas),
nospiediet to.
• Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna.
6. Traucējummeklēšana
259
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā.
Iespējamais cēlonis
Ierīce nesaņem strāvu.
Ieteiktie risinājumi
Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ja uz ierīces vadības paneļa ir poga
(Leslēgšanas/Izslēgšanas), nospiediet to.
Ierīce netiek atlasīta kā noklusējuma ierīce.
Atlasiet savu ierīci kā noklusējuma ierīci operētājsistēmā Windows.
Pārbaudiet, vai ierīcē:
• Nav aizvērts pārsegs. Aizveriet to.
• Iesprūdis papīrs. Atbrīvojiet iesprūdušo papīru (sk. "Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā" 84. lpp).
• Nav ievietots papīrs. Ievietojiet papīru (sk. "Papīra ievietošana teknē" 35. lpp).
• Nav uzstādīta tonera kasetne. Ievietojiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
• Pārliecinieties, ka no tonera kasetnes ir noņemts aizsargpārsegs un loksnes (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
Ja rodas sistēmas kļūda, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Datora un ierīces savienojuma kabelis nav
savienots pareizi.
Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna (sk. "Skats no aizmugures" 20.
lpp).
Datora un ierīces savienojuma kabelis ir
bojāts.
Ja iespējams, pievienojiet kabeli citam datoram, kas darbojas pareizi, un izdrukājiet
darbu. Varat arī pamēģināt izmantot citu ierīces kabeli.
Porta iestatījums ir nepareizs.
Pārbaudiet Windows printera iestatījumus, lai pārliecinātos, ka drukāšanas darbs
tiek nosūtīts uz pareizo portu. Ja datoram ir vairāk nekā viens ports, pārliecinieties,
vai ierīce ir pievienota pareizajam portam.
6. Traucējummeklēšana
260
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā.
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Ierīce var būt konfigurēta nepareizi.
Pārbaudiet Drukāšanas preferences, lai pārliecinātos, vai visi drukāšanas
iestatījumi ir pareizi.
Printera draiveris, iespējams, nav pareizi
instalēts.
Atinstalējiet un pārinstalējiet ierīces draiveri.
Ierīce nedarbojas pareizi.
Pārbaudiet displeja ziņojumu vadības panelī, lai uzzinātu, vai ierīce uzrāda
sistēmas kļūdu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Dokuments ir tik liels, ka datora cietajā diskā
nepietiek vietas, lai piekļūtu drukāšanas
darbam.
Nodrošiniet vairāk vietas cietajā diskā un drukājiet dokumentu vēlreiz.
Izvades tekne ir pilna.
Kad papīrs ir izņemts no izvades teknes, ierīce atsāk drukāšanu.
Ierīce izvēlas
drukāšanas materiālus
no nepareiza papīra
avota.
Iespējams, logā Drukāšanas preferences
nav izvēlēta pareiza papīra opcija.
Daudzās lietojumprogrammās papīra avota izvēle ir atrodama loga Drukāšanas
preferences cilnē Paper (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp). Atlasiet
pareizo papīra avotu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības
izmantošana" 48. lpp).
Drukas darbs norit ļoti
lēni.
Darbs, iespējams, ir ļoti sarežģīts.
Samaziniet sarežģītību vai pamēģiniet pielāgot drukāšanas kvalitātes iestatījumus.
Puse lapas ir tukša.
Lapas orientācijas iestatījums, iespējams, ir
nepareizs.
Mainiet lapas orientāciju savā lietojumprogrammā (sk. "Drukāšanas preferenču
atvēršana" 47. lpp). Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības
izmantošana" 48. lpp).
Papīra izmērs neatbilst papīra izmēra
iestatījumiem.
Pārliecinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos atbilst papīram
paplātē. Tāpat pārliecinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos
atbilst papīra izvēlei jūsu lietotās lietojumprogrammas iestatījumos (sk.
"Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
6. Traucējummeklēšana
261
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Ierīce drukā, bet teksts
ir nepareizs, izkropļots
vai nepilnīgs.
Lapas tiek drukātas,
taču ir tukšas.
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Ierīces kabelis ir vaļīgs vai bojāts.
Atvienojiet un no jauna pievienojiet ierīces kabeli. Mēģiniet drukas darbu, ko esat
jau sekmīgi izdrukājis. Ja iespējams, pievienojiet kabeli un ierīci citam datoram, par
kuru zināt, ka tas darbojas, un pamēģiniet izpildīt drukāšanas darbu. Visbeidzot,
izmēģiniet jaunu ierīces kabeli.
Tika atlasīts nepareizs printera draiveris.
Pārbaudiet lietojumprogrammas printera izvēles izvēlni, lai pārliecinātos, vai ir
izvēlēta jūsu ierīce.
Lietojumprogramma nedarbojas pareizi.
Mēģiniet drukāšanas darbu, izmantojot citu lietojumprogrammu.
Operētājsistēma nedarbojas pareizi.
Izejiet no Windows un atsāknējiet datoru. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
Tonera kasetne ir bojāta vai arī izbeidzies
toneris.
Ja nepieciešams, atkārtoti izkliedējiet toneri. Ja nepieciešams, nomainiet tonera
kasetni.
• Sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 62. lpp.
• Sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp.
Ierīce nedrukā pareizi
PDF failus. Trūkst
grafikas, teksta vai
ilustrāciju daļu.
Failā var būt tukšas lapas.
Pārbaudiet, vai fails nesatur tukšas lapas.
Dažas daļas, piemēram, vadības ierīce vai
panelis, iespējams, ir bojātas.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Nesaderība starp PDF failu un Acrobat
izstrādājumiem.
Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas
Acrobat drukāšanas opcijās izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu.
Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.
6. Traucējummeklēšana
262
Drukāšanas problēmas
Stāvoklis
Iespējamais cēlonis
Ieteiktie risinājumi
Fotoattēlu drukāšanas
kvalitāte nav laba. Attēli
nav skaidri.
Fotoattēla izšķirtspēja ir ļoti zema.
Samaziniet fotoattēla izmēru. Lietojumprogrammā palielinot fotoattēlu lielumu, tiek
samazināta izšķirtspēja.
Pirms drukāšanas
izvades teknes tuvumā
no ierīces izdalās
tvaiks.
Tvaika izdalīšanos drukāšanas laikā var
izraisīt mitra papīra izmantošana.
Tas neliecina par ierīces nepareizu darbību. Turpiniet drukāt.
Ierīce nedrukā uz
pielāgota formāta
papīra, piemēram,
pavadzīmju-rēķinu
papīra.
Neatbilst papīra formāts un papīra formāta
iestatījumi.
Iestatiet pareizo papīra formātu, izmantojot loga Drukāšanas preferences cilnes
Paper sadaļu Custom (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
Izdrukātais rēķinu
papīrs ir salocījies.
Neatbilst papīra tipa iestatījums.
Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Dodieties uz Printing Preferences,
noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet tipu Thin (skat. "Drukāšanas preferenču
atvēršana" 47. lpp).
6. Traucējummeklēšana
263
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Ja ierīces iekšpuse ir netīra vai papīrs nav pareizi ievietots, var pasliktināties drukāšanas kvalitāte. Skatiet tālāk esošo tabulu, lai atrisinātu problēmu.
Stāvoklis
Gaiša vai pabalējusi druka
Ieteiktie risinājumi
• Ja lapā redzamas vertikālas baltas svītras vai blāvi apgabali, kasetnē ir maz tonera. Ievietojiet jaunu tonera kasetni (sk.
"Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
• Papīrs, iespējams, neatbilst papīra specifikācijām; piemēram, papīrs var būt pārāk mitrs vai raupjš.
• Ja visa lapa ir gaiša, ir pārāk zems drukāšanas izšķirtspējas iestatījums vai ir ieslēgts tonera taupīšanas režīms. Pielāgojiet
drukāšanas izšķirtspēju un izslēdziet tonera taupīšanas režīmu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu.
• Pabalējumu un izsmērējumu defektu kombinācija var norādīt, ka nepieciešams tīrīt tonera kasetni. Iztīriet ierīces iekšpusi
(sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
• LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp). Ja ar šīm darbībām
problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Papīra augšpuse ir izdrukāta
gaišāka nekā pārējā papīra
daļa
Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
6. Traucējummeklēšana
264
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tonera plankumi
Ieteiktie risinājumi
• Papīrs, iespējams, neatbilst specifikācijām; piemēram, tas var būt pārāk mitrs vai raupjš.
• Pārneses rullītis, iespējams, ir netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Iztrūkstošās vietas
• Iespējams, ir jātīra papīra ceļš. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi (sk."Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
Ja lapai ik pa laikam ir pabalējušas, parasti apaļas, zonas:
• Var būt bojāta atsevišķa papīra lapa. Pamēģiniet vēlreiz izdrukāt darbu.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Papīra mitrums ir nevienmērīgs vai uz papīra virsmas ir mitras vietas. Pamēģiniet citu papīra marku.
• Papīra partijai ir slikta kvalitāte. Ražošanas procesu dēļ uz dažiem laukumiem var netikt uzklāts toneris. Izmēģiniet cita
veida vai zīmola papīru.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
tipu Thick (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Balti punkti
Ja uz lapas parādās balti punkti:
• Papīrs ir pārāk raupjš un no papīra krīt pārāk daudz netīrumu uz ierīces iekšējiem komponentiem, tāpēc attēla pārneses
rullītis var būt netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
• Iespējams, jātīra papīra ceļš. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
6. Traucējummeklēšana
265
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Vertikālas līnijas
Ieteiktie risinājumi
Ja uz lapas parādās melnas vertikālas svītras:
• Tonera kasetnes virsma (cilindra daļa) ierīces iekšpusē, iespējams, ir saskrāpēta. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet
jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
Ja uz lapas parādās baltas vertikālas svītras:
• LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp). Ja ar šīm darbībām
problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Melns vai krāsains fons
Ja fona ēnojuma apjoms kļūst nepieņemams:
• Lietojiet vieglāku papīru.
• Pārbaudiet vides apstākļus: ļoti sausa vai ļoti mitra vide (vairāk par 80% RH) var palielināt fona ēnojuma apjomu.
• Izņemiet veco tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
• Rūpīgi izkliedējiet toneri (sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 62. lpp).
Tonera traipi
• Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
6. Traucējummeklēšana
266
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Vertikāli periodiski defekti
Ieteiktie risinājumi
Ja uz lapas apdrukātās puses atkārtoti, vienādos intervālos parādās zīmes:
• Var būt bojāta tonera kasetne. Ja problēma joprojām atkārtojas, izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera
kasetnes maiņa" 64. lpp).
• Uz noteiktām ierīces daļām var būt toneris. Ja defekti parādās lapas aizmugurē, problēma, visticamāk, izzudīs pēc pāris
lapu izdrukāšanas.
• Var būt bojāts fiksēšanas bloks. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Fona izkliede
A
Fona izkliede rodas no tonera druskām, kas tiek nejauši sadalītas pa drukāto lapu.
• Iespējams, papīrs, ir pārāk mitrs. Mēģiniet drukāt, izmantojot citu papīra partiju. Neatveriet papīra iepakojumu, līdz tas nav
nepieciešams, tādējādi neļaujot papīram uzsūkt pārāk daudz mitruma.
• Ja daļiņu izkliede fonā parādās uz aploksnes, mainiet drukāšanas izkārtojumu, lai izvairītos no drukāšanas uz apgabaliem,
kas sakrīt ar savienojuma vietām otrā pusē. Drukāšana uz savienojuma vietām var radīt problēmas.
Var arī logā Drukāšanas preferences atlasiet Thick (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
• Ja daļiņu izkliede fonā noklāj visu drukātās lapas virsmu, pielāgojiet drukāšanas izšķirtspēju, izmantojot
lietojumprogrammatūru vai logu Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp). Nodrošiniet,
lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīts biezāks papīrs (Thicker Paper), bet faktiski tiek izmantots
parastais papīrs (Plain Paper), var rasties pārlāde, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.
• Ja tiek izmantota jauna tonera kasetne, vispirms veiciet tonera izkliedēšanu (sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 62. lpp).
6. Traucējummeklēšana
267
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tonera daļiņas ir redzamas
apkārt rakstzīmēm
treknrakstā vai attēliem
Ieteiktie risinājumi
Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.
• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet
papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
• Nodrošiniet, lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīts biezāks papīrs (Thicker Paper), bet faktiski tiek
izmantots parastais papīrs (Plain Paper), var rasties pārlāde, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.
Kropļotas rakstzīmes
• Ja rakstzīmju forma ir kropļota un tiek veidoti attēli ar tukšu vidu, papīra veids var būt pārāk slidens. Pamēģiniet citu papīru.
Lapa sagriežas šķībi
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Pārliecinieties, vai vadotnes nav pārāk cieši pie papīra kaudzes vai pārāk tālu no tās.
6. Traucējummeklēšana
268
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Izliekums vai viļņveidīgs
raksts
Ieteiktie risinājumi
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti. Gan augsta temperatūra, gan mitrums var likt lapai izliekties.
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
Nelīdzenumi un krokas
• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.
• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
Izdruku mugurpuse ir netīra
• Pārbaudiet, vai nav tonera noplūdes. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
6. Traucējummeklēšana
269
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Tīrtoņa krāsu vai melnas
lapas
Ieteiktie risinājumi
• Tonera kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.
• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
• Iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
A
Izplūdis toneris
• Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 75. lpp).
• Pārbaudiet papīra veidu, biezumu un kvalitāti.
• Izņemiet tonera kasetni un uzstādiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
Ja problēmu neizdodas novērst, ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra
pārstāvi.
Rakstzīmju tukšumi
Tukšas vietas rakstzīmēs ir balti apgabali rakstzīmju daļās, kurām vajadzētu būt melnā krāsā:
• Iespējams, jūs drukājat uz nepareizās papīra virsmas. Izņemiet papīru un apgrieziet to otrādi.
A
• Iespējams, papīrs neatbilst papīra specifikācijām.
6. Traucējummeklēšana
270
Drukāšanas kvalitātes problēmas
Stāvoklis
Horizontālās svītras
Ieteiktie risinājumi
Ja parādās horizontālas melnas svītras vai smērējumi:
• Tonera kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.
• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 64. lpp).
Ja problēma joprojām pastāv, iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Izliekums
Ja drukātais papīrs ir saliecies vai papīrs netiek padots iekšā ierīcē:
• Apgrieziet papīra kaudzi teknē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru teknē par 180°.
• Nomainiet printera papīra opcijas un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper
un iestatiet tipu Thin (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 47. lpp).
• Uz vairākām lapām atkārtoti
parādās nezināms attēls
• Izplūdis toneris
Iespējams, ierīce tiek izmantota 1 000 m (3 281 pēdu) vai lielākā augstumā virs jūras līmeņa. Lielais augstums virs jūras
līmeņa var ietekmēt drukāšanas kvalitāti, piemēram, izraisīt tonera noplūdes vai gaišus attēlus. Mainiet ierīces augstuma
iestatījumus (sk. "Augstuma pielāgošana" 207. lpp).
• Izdrukas ir gaišas vai ar
traipiem
6. Traucējummeklēšana
271
Operētājsistēmas problēmas
1
Visbiežāk izplatītās Windows problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Instalēšanas laikā tiek parādīts
paziņojums “File in Use”.
Izejiet no visām lietojumprogrammām. Noņemiet visu programmatūru no startēšanas grupas un restartējiet
operētājsistēmu Windows. Atkārtoti instalējiet printera draiveri.
Tiek parādīti paziņojumi “General
Protection Fault”, “Exception OE”,
“Spool 32” vai “Illegal Operation”.
Aizveriet visas lietojumprogrammas, atsāknējiet operētājsistēmu Windows un vēlreiz mēģiniet drukāt.
Tiek parādīti paziņojumi “Fail To
Print”, “A printer timeout error
occurred”.
Šie ziņojumi var parādīties drukāšanas laikā. Vienkārši gaidiet, līdz ierīce pabeidz drukāšanu. Ja paziņojums parādās
gatavības režīmā vai pēc drukāšanas pabeigšanas, pārbaudiet savienojumu un vai nav radusies kāda kļūda.
Noklikšķinot uz Citi iestatījumi, netiek
parādīta lietojumprogramma
Samsung Printer Experience.
Lietojumprogramma Samsung Printer Experience nav instalēta. Lejupielādējiet lietojumprogrammu no Windows
Store (Windows veikals) un instalējiet to.
Sadaļā Ierīces un printeri noklikšķinot
uz ierīces, netiek parādīta informācija
par ierīci.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Printera rekvizīti. Noklikšķiniet uz cilnes Ports.
(Vadības panelis > Ierīces un printeri > Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un atlasiet Printer
properties)
Ja ports iestatīts uz Fails vai LPT, noņemiet no šīm opcijām atzīmes un atlasiet TCP/IP, USB vai WSD.
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Windows kļūdu paziņojumiem, skatiet Microsoft Windows lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu
datora komplektācijā.
6. Traucējummeklēšana
272
Operētājsistēmas problēmas
2
Parastās sistēmas Mac problēmas
Stāvoklis
Ierīce nedrukā pareizi PDF failus.
Trūkst grafikas, teksta vai ilustrāciju
daļu.
Ieteiktie risinājumi
Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas Acrobat drukāšanas opcijās
izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu.
Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.
Parasti titullapas drukāšanas laikā
netiek normāli parādīti daži burti.
Operētājsistēma Mac OS nevar izveidot fontu titullapas drukāšanas laikā. Parasti uz titullapas tiek parādīts angļu
alfabēts un cipari.
Drukājot dokumentu operētājsistēmā
Mac ar programmu Acrobat
Reader 6.0 vai jaunāku tās versiju,
krāsas netiek drukātas pareizi.
Pārliecinieties, ka ierīces draivera izšķirtspējas iestatījums atbilst Acrobat Reader iestatījumam.
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Mac kļūdu paziņojumiem, skatiet Mac lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta datora komplektācijā.
6. Traucējummeklēšana
273
Operētājsistēmas problēmas
3
Visbiežāk izplatītās Linux problēmas
Stāvoklis
Ieteiktie risinājumi
Drukājot vairāk par vienu kopiju,
izdrukāt otru kopiju neizdodas.
Problēma rodas sistēmā Ubuntu 12.04, standarta CUPS filtra “pdftops” dēļ. Atjauniniet pakotnes “cups-filters” saturu
uz versiju 1.0.18, lai novērstu problēmu (“pdftops” ir pakotnes “cups-filters” daļa).
Dialoglodziņā Print (Drukāšana) nevar
noņemt atzīmi no opcijas Collate
(Sašķirot).
Dažās ierīcēs drukāšanas dialoglodziņam GNOME rodas sašķirošanas opcijas problēma. Risinājums: iestatiet
sašķirošanas opcijas noklusējuma vērtību uz False (Aplama), izmantojot sistēmas drukāšanas utilītu (programmā
Terminal izpildiet komandu “system-config-printer”).
Veicot drukāšanu, vienmēr tiek
izmantots divpusējās drukas režīms.
Divkāršās drukas problēma radās sistēmas Ubuntu 9.10 CUPS pakotnē. Atjauniniet CUPS versiju uz 1.4.15ubuntu2.2.
Printeris netika pievienots, izmantojot
sistēmas drukāšanas utilītu.
Problēma rodas sistēmā Debian 7, jo tās pakotnē “system-config-printer” ir kļūda (sk http://bugs.debian.org/cgi-bin/
bugreport.cgi?bug=662813 Debian kļūmju izsekošanas sistēmā). Izmantojiet citu printera pievienošanas veidu
(piemēram, CUPS WebUI).
Papīra izmēra un lapas orientācijas
iestatījumi drukāšanas dialoglodziņā
ir atspējoti, ja teksta faili ir atvērti.
Problēma rodas sistēmā Fedora 19 un ir saistīta ar tās teksta redaktoru “leafpad”. Izmantojiet citu teksta redaktoru
(piemēram, “gedit”).
Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Linux kļūdu paziņojumiem, skatiet Linux lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu datora
komplektācijā.
6. Traucējummeklēšana
274
Operētājsistēmas problēmas
4
Visbiežāk izplatītās PostScript problēmas
Tālāk minētās problēmas ir raksturīgas PS valodai, un tās var rasties, ja printerī tiek lietotas vairākas valodas.
Problēma
Nevar izdrukāt PostScript
failu
Iespējamais cēlonis
Iespējams, PostScript draiveris ir instalēts
nepareizi.
Risinājums
• Instalējiet PostScript draiveri (sk. "Programmatūras instalēšana" 133. lpp).
• Izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet, vai PS versija ir pieejama
drukāšanai.
• Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra
pārstāvi.
Tiek izdrukāta atskaite
Ierobežojuma pārbaudes
kļūda
Drukāšanas darbs ir bijis par sarežģītu.
Iespējams, ir jāsamazina sarežģītības pakāpe vai jāpievieno papildu atmiņa.
Tiek izdrukāta PostScript
kļūdas lapa
Drukāšanas darbs, iespējams, nav PostScript. Pārbaudiet, vai drukāšanas darbs ir PostScript darbs. Pārbaudiet, vai
lietojumprogrammai bija vajadzīga iestatīšana vai arī uz ierīci bija jānosūta
PostScript iesākumfails.
Draiverī nav izvēlēta papildu
tekne
Printera draiveris nav konfigurēts, lai atpazītu
papildu tekni.
Atveriet draivera rekvizītus, atlasiet cilni Device Options un iestatiet teknes
opciju (sk. "Funkcijas Device Options iestatīšana" 69. lpp).
Drukājot dokumentu
operētājsistēmā Mac ar
programmu Acrobat
Reader 6.0 vai jaunāku tās
versiju, krāsas netiek
drukātas pareizi.
Printera draivera izšķirtspējas iestatījums,
iespējams, atšķiras no Acrobat Reader
iestatījuma.
Pārliecinieties, vai ierīces printera draivera izšķirtspējas iestatījums atbilst
Acrobat Reader iestatījumam.
6. Traucējummeklēšana
275
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BELARUS
Country/Region
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
Customer Care Center
BANGLADESH
021 36 11 00
www.samsung.com/
n_africa/support
91-726-7864
www.samsung.com/
support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
1300 362 603
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
088-55-55-555
www.samsung.com/
support
8000-4726
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
www.samsung.com/
support
09612300300 – non toll free
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
BELGIUM
BULGARIA
BURUNDI
WebSite
810-800-500-55-500
WebSite
BRAZIL
BAHRAIN
Customer Care Center
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
051 133 1999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
07001 33 11 ,sharing cost
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
276
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
CAMEROON
Customer Care Center
CHINA
COLOMBIA
Country/Region
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Cote D’ Ivoire
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
CANADA
CHILE
WebSite
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
DENMARK
COSTA RICA
CROATIA
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
062 726 786
www.samsung.com/
hr/support
www.samsung.com/
africa_fr/support
8009 4000 only from
landline,toll free
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
WebSite
8000 0077
DOMINICA
DRC
0-800-507-7267
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
Contact SAMSUNG worldwide
277
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EGYPT
EIRE
Customer Care Center
08000-726786
16580
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
800-7267
030-6227 515
01 48 63 00 00
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
www.samsung.com/
eg/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/
ie/support
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY
www.samsung.com/
de/support
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
GEORGIA
www.samsung.com/
ee/support
GHANA
www.samsung.com/
fi/support
WebSite
GREECE
www.samsung.com/
fr/support
8-800-555-555
www.samsung.com/
support
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-299-0033
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
278
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
0800112888 021-56997777
www.samsung.com/
id/support
INDONESIA
IRAN
ITALIA
021-8255
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
iran/support
www.samsung.com/
it/support
Country/Region
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
0120-327-527
www.samsung.com/
jp/support
800-22273
JORDAN
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799,VIP care 7700))
www.samsung.com/
support
0800 545 545
www.samsung.com/
support
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/
ae/support (English)
KENYA
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LATVIA
LITHUANIA
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
Contact SAMSUNG worldwide
279
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
LUXEMBURG
MACEDONIA
MALAYSIA
MEXICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NIGERIA
Customer Care Center
261 03 710
WebSite
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
Country/Region
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-800-555-55-55
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
WebSite
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com/
nl/support
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/
nz/support
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Customer Care Center
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815-56 480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
Contact SAMSUNG worldwide
280
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-7267
800-0101
PANAMA
PARAGUAY
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
POLAND
PORTUGAL
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0-800-777-08
PHILIPPINES
Country/Region
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
009-800-542-0001
PERU
WebSite
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com/
pe/support
Customer Care Center
WebSite
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-9333***(całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/
pl/support
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2255 (800-CALL)
QATAR
RWANDA
ROMANIA
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/
ro/support
Contact SAMSUNG worldwide
281
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
Customer Care Center
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SUDAN
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
011 321 6899
1800-SAMSUNG (726-7864)
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
rs/support
www.samsung.com/
sg/support
www.samsung.com/
rs/si
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
support
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
1969
www.samsung.com/
support
Country/Region
SWEDEN
Customer Care Center
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/
es/support
0848 726 78 64 (0848SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
18252273
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-32-9999
www.samsung.com/
tw/support
0685 88 99 00
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
TRINIDAD &
TOBAGO
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
282
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TURKEY
TUNISIA
Customer Care Center
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
U.K
U.S.A
WebSite
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
0-800-502-000
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
0800 300 300
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
www.samsung.com/
us/support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VIETNAM
ZAMBIA
WebSite
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
Customer Care Center
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
-Consummer
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
283
Glosārijs
ADF
Šis glosārijs palīdzēs iepazīt izstrādājumu, jo tajā iekļauta
terminoloģija, kas saistīta ar drukāšanu un lietota šajā lietotāja
rokasgrāmatā.
802.11
802.11 ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN) sakaru standartu kopa, ko
izstrādājusi IEEE LAN/MAN standartu komiteja (IEEE 802).
Automātiskais dokumentu padevējs (ADF) ir skenēšanas iekārta, kas
automātiski padod jaunu papīra loksni, lai ierīce uzreiz varētu noskenēt
noteiktu dokumentu daudzumu.
AppleTalk
AppleTalk ir patentēts protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis
uzņēmums Apple, Inc. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984. gadā);
šobrīd tā vietā Apple lieto TCP/IP tīklošanu.
802.11b/g/n
802.11b/g/n tehnoloģijā var izmantot vienu un to pašu aparatūru un lietot
2,4 GHz frekvences joslu. 802.11b atbalsta līdz pat 11 Mb/s lielu joslas
platumu, bet 802.11n atbalsta līdz pat 150 Mb/s lielu joslas platumu.
802.11b/g/n ierīcēs reizēm var rasties traucējumi, ko rada mikroviļņu
krāsnis, bezvadu tālruņi un Bluetooth ierīces.
Bitu Dziļums
Datorgrafikas termins, ar ko apzīmē bitu skaitu, kas lietots, lai bitkartētā
attēlā attēlotu viena pikseļa krāsu. Jo lielāks krāsu dziļums, jo plašāks
dažādu krāsu klāsts. Palielinoties bitu skaitam, iespējamo krāsu skaits
krāsu kartei kļūst nepraktiski liels. 1 bita krāsa parasti tiek dēvēta par
vienkrāsainu jeb melnbaltu.
Piekļuves punkts
Piekļuves punkts (AP) vai bezvadu piekļuves punkts (WAP) ir ierīce, kas
bezvadu lokālajā tīklā (WLAN) savieno bezvadu sakaru ierīces un ir
centrālais WLAN radio signālu pārraidītājs un uztvērējs.
BMP
Bitkartēts grafikas formāts, ko iekšēji lieto Microsoft Windows grafikas
apakšsistēma (GDI) un ko šajā platformā parasti lieto kā vienkāršu grafikas
faila formātu.
Glosārijs
284
Glosārijs
BOOTP
Aizpildījums
Sāknēšanas Protokols. Tīkla protokols, ko lieto tīkla klients, lai automātiski
iegūtu IP adresi. To parasti veic datora vai tajā darbojošās
operētājsistēmas sāknēšanas procesā. BOOTP serveri katram klientam
piešķir IP adresi no adrešu pūla. BOOTP ļauj darbstaciju datoriem bez
diska iegūt IP adresi pirms operētājsistēmas ielādēšanas.
Tas ir drukāšanas termins, ko izmanto kā tonera izlietojuma mērvienību
drukājot. Piemēram, 5% aizpildījums nozīmē, ka 5% no A4 formāta papīra
aizņem attēls vai teksts. Tādēļ, ja uz papīra vai oriģināla ir sarežģīti attēli vai
daudz teksta, aizpildījums ir lielāks, un tonera izlietojums ir tikpat liels, cik
aizpildījums.
CCD
CSV
Lādiņsaistes matrice (CCD) ir aparatūra, kas ļauj veikt skenēšanu. CCD
fiksēšanas mehānismu izmanto arī, lai fiksētu CCD moduli un nepieļautu
bojājumu rašanos ierīces pārvietošanas laikā.
Komatatdalītās vērtības (CSV). CSV ir faila formāta tips, ko lieto datu
apmaiņā starp atšķirīgām lietojumprogrammām. Tā kā šis faila formāts tiek
lietots programmā Microsoft Excel, tas ir kļuvis par sava veida nozares
standartu, arī platformās, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft.
Komplektēšana
DADF
Komplektēšana ir process, kurā vairāku kopiju drukas darbi tiek drukāti
komplektos. Ja ir atlasīta komplektēšana, pirms papildu kopiju drukāšanas
ierīce izdrukā pilnu komplektu.
Abpusējās drukas automātiskais dokumentu padevējs (ADF) ir skenēšanas
iekārta, kas automātiski padod un apvērš jaunu papīra loksni, lai ierīce
varētu noskenēt abas papīra puses.
Vadības Panelis
Noklusējums
Vadības panelis ir līdzena, parasti vertikāla zona, kurā izkārtoti vadības vai
pārraudzības instrumenti. Tie parasti novietoti ierīces priekšpusē.
Vērtība vai iestatījums, kas ir spēkā, kad printeris ir tikko izņemts no
iepakojuma, tiek atiestatīts vai inicializēts.
Glosārijs
285
Glosārijs
DHCP
Punktmatricas Printeris
Dinamiskais resursdatora konfigurācijas protokols (DHCP) ir klientservera
tīklošanas protokols. DHCP serveris nodrošina konfigurācijas parametrus,
kas raksturīgi DHCP klienta resursdatoram, parasti pieprasot informāciju,
kas nepieciešama, lai klienta resursdators varētu piedalīties IP tīklā. DHCP
nodrošina arī mehānismu, ar ko klienta resursdatoriem piešķir IP adreses.
Punktmatrices printeris ir datora printera tips ar drukas galviņu, kas virzās
pa lapu uz priekšu un atpakaļ un drukā ar triecienu, sitot ar tinti samitrinātu
auduma lenti pret papīru, līdzīgi kā rakstāmmašīnā.
DIMM
Punkti collā (DPI) ir izšķirtspējas mērvienība, ko lieto skenēšanā un
drukāšanā. Parasti lielāks DPI nozīmē lielāku izšķirtspēju, labāk
saskatāmas attēla detaļas un lielāku faila lielumu.
Divrindu atmiņas modulis (DIMM) ir neliela shēmas plate, kurā ievietota
atmiņa. DIMM tiek glabāti visi ierīces dati, piemēram, drukāšanas dati un
saņemtā faksa dati.
DLNA
Mājas tīkliem paredzēta ciparu tīklu alianse (DLNA) ir standarts, kas ļauj
mājas tīklā esošām ierīcēm koplietot informāciju tīklā vienai ar otru.
DPI
DRPD
Atšķirīgu Zvanu Noteikšana. Atšķirīgu Zvanu noteikšana ir tālruņa sakaru
uzņēmuma pakalpojums, kas lietotājam ļauj vienā tālruņa līnijā izmantot
vairākus atšķirīgus tālruņa numurus.
Abpusēja druka
DNS
Domēna nosaukumu serveris (DNS) ir sistēma, kurā tiek glabāta
informācija, kas saistīta ar domēnu nosaukumiem dalītā datu bāzē tīklos,
piemēram, internetā.
Mehānisms, kas automātiski apvērš papīra loksni, lai ierīce varētu apdrukāt
(vai skenēt) abas papīra puses. Printeris, kurā ir Abpusējās drukas
mehānisms, viena drukāšanas cikla laikā var drukāt uz abām papīra
pusēm.
Glosārijs
286
Glosārijs
Noslodzes Cikls
Ethernet
Noslodzes cikls ir lapu skaits mēnesī, kas neietekmē printera veiktspēju.
Parasti printeriem ir darbmūža ilguma ierobežojums, piemēram, lapas
gadā. Darbmūža ilgums nozīmē vidējo izdruku kapacitāti, parasti garantijas
perioda laikā. Piemēram, ja noslodzes cikls ir 48 000 lapas mēnesī, tad,
pieņemot, ka mēnesī ir 20 darba dienas, printera ierobežojums ir 2
400 lapas dienā.
Ethernet ir kadru struktūras datoru tīklošanas tehnoloģija lokālajiem tīkliem
(LAN). Tā nosaka OSI modeļa fiziskā slāņa vadojumu un signalizēšanu un
multivides piekļuves vadības (MAC)/datu posma slāņa kadru formātus un
protokolus. Ethernet lielākoties ir standartizēts kā IEEE 802.3. Kopš 1990
gadiem tas kļuvis par visvairāk lietoto LAN tehnoloģiju.
EtherTalk
ECM
Kļūdu labošanas režīms (ECM) ir neobligāts pārsūtīšanas režīms, kas
iebūvēts 1 klases faksa aparātos vai faksa modemos. Tas automātiski
nosaka un izlabo kļūdas faksa pārsūtīšanas procesā, ko reizēm rada
tālruņa līnijas traucējumi.
Emulācija
Emulācija ir tehnisks paņēmiens, kurā ar vienu ierīci iegūst tādus pašus
rezultātus kā ar citu ierīci.
Emulators imitē vienas sistēmas funkcijas citā sistēmā, lai šī otra sistēma
darbotos tāpat kā pirmā sistēma. Emulācijas mērķis ir precīza ārējas
uzvedības atveide, tā atšķiras no simulācijas, kurā tiek simulēts abstrakts
sistēmas modelis, bieži ņemot vērā tā iekšējo stāvokli.
Protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis uzņēmums Apple
Computer. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984. gadā); šobrīd tā
vietā Apple lieto TCP/IP tīklošanu.
FDI
Ārējo ierīču interfeiss (FDI) ir ierīcē iebūvēta karte, kas ļauj pievienot trešās
puses ierīces, piemēram, ierīces ar monētu mehānismu vai karšu lasītājus.
Tādējādi ar printeri var sniegt drukāšanas pakalpojumus par maksu.
FTP
Failu pārsūtīšanas protokols (FTP) ir bieži lietots failu apmaiņas protokols
jebkurā tīklā, kas atbalsta TCP/IP protokolu (piemēram, internetā vai
iekštīklā).
Glosārijs
287
Glosārijs
Termofiksēšanas Bloks
IEEE
Lāzerprintera daļa, kas uzkausē toneri uz apdrukājamā materiāla. To veido
karsts rullītis un spiediena rullītis. Kad toneris ir pārnests uz papīra,
termofiksēšanas bloks ar karstumu un spiedienu to nofiksē uz papīra, tādēļ
no lāzerprintera izvadītais papīrs ir silts.
Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts (IEEE) ir starptautiska
profesionāla bezpeļņas organizācija, kas darbojas elektrotehnoloģiju
attīstības jomā.
IEEE 1284
Vārteja
Savienojums starp datortīkliem vai starp datortīklu un tālruņa līniju. Tas ir
ļoti izplatīts, jo pieeju citam datoram vai tīklam sniedz dators vai tīkls.
Paralēlā porta standartu 1284 izstrādāja Elektronikas un elektrotehnikas
inženieru institūts (IEEE). Ar terminu “1284-B” apzīmē īpašu savienotāja
tipu paralēlā kabeļa galā, kas tiek savienots ar perifērijas ierīci (piemēram,
printeri).
Pelēkuma skala
Iekštīkls
Pelēkie toņi, kas attēlo gaišās un tumšās daļas attēlā, ja krāsaini attēli tiek
pārvērsti pelēkajos toņos. Krāsas tiek attēlotas kā dažādi pelēkie toņi.
Pustoņi
Attēla tips, kas līdzinās pelēko toņu attēlam, jo tajā izmantots dažāds
punktu skaits. Intensīvu krāsu zonas veido liels punktu skaits, gaišākas
zonas veido mazāks punktu skaits.
Lielapjoma atmiņas ierīce (HDD)
Privāts tīkls, kurā izmantoti Interneta Protokoli, tīkla savienojamība un,
iespējams, publiskā telekomunikāciju sistēma, lai organizācijas darbinieki
varētu droši koplietot daļu no organizācijas informācijas vai darbībām.
Reizēm šis termins attiecas tikai uz visredzamāko pakalpojumu — iekšējo
vietni.
IP adrese
Interneta protokola (IP) adrese ir unikāls numurs, ar ko ierīces cita citu
identificē un sazinās tīklā, kurā izmantots interneta protokola standarts.
Lielapjoma atmiņas ierīce (HDD), bieži dēvēta arī par cieto disku, ir
energoneatkarīga atmiņas ierīce, kurā ātri rotējošās platēs ar magnētisku
virsmu tiek glabāti digitāli kodēti dati.
Glosārijs
288
Glosārijs
IPM
ITU-T
Attēli minūtē (IPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas veids. IPM ātrums
norāda, cik daudz vienpusēju lokšņu printeris var izdrukāt vienā minūtē.
Starptautiskā telekomunikāciju savienība ir starptautiska organizācija, kas
nodibināta, lai standartizētu un regulētu starptautisko radiokomunikāciju un
telekomunikāciju. Tās galvenajos pienākumos ietilpst standartu
izstrādāšana, radiofrekvenču spektra piešķiršana un starpsavienojumu
pasākumu organizēšana starp dažādām valstīm, lai varētu veikt
starptautiskus tālruņa zvanus. Nosaukuma ITU-T daļa “-T” nozīmē
telekomunikāciju.
IPP
Interneta drukāšanas protokols (IPP) ir drukāšanas, drukas darbu
pārvaldīšanas, apdrukājamā papīra lieluma, izšķirtspējas un citu vienumu
standarta protokols. IPP var lietot lokāli vai internetā simtiem printeru. Tas
atbalsta piekļuves vadību, autentifikāciju un šifrēšanu, tādēļ tas ir plašāk
izmantojams un drošāks drukāšanas risinājums nekā vecāki protokoli.
IPX/SPX
Ar IPX/SPX apzīmē Intertīkla Pakešu Apmaiņu/Secīgo Pakešu Apmaiņu.
Tas ir tīklošanas protokols, ko lieto operētājsistēmās Novell NetWare. IPX
un SPX nodrošina savienojuma pakalpojumus līdzīgi kā TCP/IP; IPX
protokols ir līdzīgs IP protokolam, bet SPX — TCP protokolam. IPX/SPX
galvenokārt tika izstrādāts lokālajiem tīkliem (LAN), tas ir ļoti efektīvs
protokols šim nolūkam (parasti tā veiktspēja lokālajā tīklā ir lielāka nekā
TCP/IP veiktspēja).
ITU-T diagramma Nr. 1
ITU-T izdota standartizēta pārbaudes diagramma par dokumentu faksimilu
pārsūtīšanu.
JBIG
Apvienotās divlīmeņu attēlu ekspertu grupas standarts (JBIG) ir attēlu
saspiešanas standarts, kurā attēls tiek saspiests, nezaudējot precizitāti un
kvalitāti. Standarts izstrādāts bināro attēlu, īpaši faksu, saspiešanai, bet to
var lietot arī citiem attēliem.
JPEG
ISO
Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir starptautiska standartu
izstrādāšanas institūcija, ko veido valstu standartu institūciju pārstāvji. Tā
izstrādā vispasaules rūpniecības un komerciālos standartus.
Apvienotās fotoekspertu grupas standarts (JPEG) ir visbiežāk lietotā
fotoattēlu zudumradošās saspiešanas standarta metode. Tas ir formāts, ko
lieto fotoattēlu glabāšanai un pārsūtīšanai globālajā tīmeklī.
Glosārijs
289
Glosārijs
LDAP
MH
Direktoriju vieglpiekļuves protokols (LDAP) ir tīklošanas protokols, kas
paredzēts TCP/IP vidē darbojošos direktoriju pakalpojumu vaicājumiem un
modificēšanai.
Modificētā Hafmana kodēšana (MH) ir saspiešanas metode, ar kuru tiek
samazināts datu apjoms, kas jāpārsūta starp faksa aparātiem, lai pārsūtītu
attēlu atbilstoši ITU-T standartam T.4. MH ir simbolu secības kodēšanas
shēma, kas balstīta uz kodu grāmatu, un optimizēta, lai efektīvi saspiestu
tukšo vietu. Tā kā vairumu faksu veido tukšas vietas, tādējādi tiek
minimizēts lielākās daļas faksu pārsūtīšanas laiks.
LED
Gaismas diode (LED) ir pusvadītāja ierīce, kas norāda ierīces statusu.
MMR
MAC adrese
Vides piekļuves vadības (MAC) adrese ir unikāls identifikators, kas saistīts
ar tīkla adapteri. MAC adrese ir unikāls 48 bitu identifikators, ko parasti
pieraksta ar 12 heksadecimālām rakstzīmēm, kas sagrupētas pāros
(piemēram, 00-00-0c-34-11-4e). Šo adresi aparatūras ražotājs parasti
iekodē tīkla interfeisa kartē (NIC), un maršrutētāji to lieto kā iekārtu
atrašanās vietas noteikšanas palīglīdzekli lielos tīklos.
Modificēta modificētā lasīšanas kodēšana (MMR) ir saspiešanas metode,
kas ieteikta ITU-T standartā T.6.
Modems
Ierīce, kas modulē nesēja signālu, lai kodētu ciparu informāciju, un
demodulē nesēja signālu, lai atkodētu pārraidīto informāciju.
MFP
MR
Daudzfunkcionāla perifērijas ierīce (MFP) ir biroja iekārta, kurā apvienotas
printera, kopētāja, faksa aparāta, skenētāja un citas funkcijas.
Modificētā lasīšanas kodēšana (MR) ir saspiešanas metode, kas ieteikta
ITU-T standartā T.4. MR kodē pirmo noskenēto rindiņu, izmantojot MH
metodi. Nākamā rindiņa tiek salīdzināta ar pirmo, tiek noteiktas atšķirības,
kas pēc tam tiek kodētas un pārraidītas.
Glosārijs
290
Glosārijs
NetWare
OSI
Tīkla operētājsistēma, ko izstrādājis uzņēmums Novell, Inc. Sākotnēji tajā
tika lietots kooperatīvais vairākuzdevumu režīms, lai datorā darbinātu
dažādus pakalpojumus, bet tīkla protokolu pamatā tika izmantots prototipa
Xerox XNS steks. Pašlaik NetWare atbalsta gan TCP/IP, gan IPX/SPX
protokolus.
Atvērto sistēmu starpsavienojums (OSI) ir komunikāciju modelis, ko
izstrādājusi Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (ISO). OSI piedāvā
standarta modulāru pieeju tīkla izveidei, sadalot nepieciešamo sarežģīto
funkciju komplektu atsevišķos pārvaldāmos funkcionālajos slāņos. Šie slāņi
ir šādi (no augšējā slāņa līdz apakšējam): lietojumslānis, attēlošanas,
sesijas, transporta, tīkla, datu posma un fiziskais slānis.
OPC
PABX
Organiskais fotovadītājs (OPC) ir mehānisms, kas drukai izveido virtuālu
attēlu, izmantojot lāzerprintera izstaroto lāzera staru; parasti tas ir zaļā vai
rūsas krāsā un cilindriskas formas.
Attēlu apstrādes ierīce, kuras cilindra virsma ar laiku, printerim darbojoties,
nolietojas, tādēļ cilindrs ir pareizi jānomaina, jo, saskaroties ar kasetnes
attīstītājsuku, tīrīšanas mehānismu un papīru, cilindrs sāk nolietoties.
Oriģināls
Pirmais eksemplārs, piemēram, dokumenta, fotogrāfijas, teksta un cita
materiāla pirmais eksemplārs, kas tiek kopēts, reproducēts vai pārveidots,
lai izgatavotu citus eksemplārus, bet kas pats nav kopēts vai atvasināts no
cita materiāla.
Privātā automātiskā atzara centrāle (PABX) ir automātiska tālruņu
komutācijas sistēma privātā uzņēmumā.
PCL
Printera komandvaloda (PCL) ir lappuses aprakstvaloda (PDL), kuru kā
printera protokolu izstrādājis uzņēmums HP un kura kļuvusi par nozares
standartu. PCL sākotnēji tika izstrādāta pirmajiem strūklprinteriem, taču
tagad tā ir izlaista dažādos līmeņos termoprinteriem, punktmatrices
printeriem un lāzera printeriem.
PDF
Portatīvā Dokumenta Formāts (PDF) ir patentēts faila formāts, ko
izstrādājis uzņēmums Adobe Systems, lai attēlotu divdimensiju
dokumentus formātā, kas nav atkarīgs no ierīces un izšķirtspējas.
Glosārijs
291
Glosārijs
PostScript
Protokols
PostScript (PS) ir lappuses aprakstvaloda un programmēšanas valoda, ko
galvenokārt izmanto elektronikas un datorizdevniecības jomās. Tā tiek
izmantota interpretatorā, lai ģenerētu attēlu.
Standartu kopums, kas vada vai iespējo savienojumu, komunikāciju un
datu pārraidi starp diviem skaitļošanas galapunktiem.
PS
Printera draiveris
Sk. PostScript.
Programma, ko lieto, lai no datora nosūtītu komandas un pārsūtītu datus uz
printeri.
Apdrukājamais Materiāls
Materiāli, piemēram, papīrs, aploksnes, etiķetes un transparenti, ko var
lietot printerī, skenerī, faksa aparātā vai kopētājā.
PSTN
Publiskais komutējamais tālruņu tīkls (PSTN) ir pasaules publiskais ķēžu
komutācijas tālruņu tīkls, kas ražošanas telpās parasti tiek maršrutēts ar
komutatoru.
RADIUS
PPM
Lapas minūtē (PPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas metode, t.i. lapu
skaits, ko printeris var izdrukāt vienā minūtē.
PRN fails
Ierīces draivera interfeiss, kas programmatūrai ļauj sadarboties ar ierīces
draiveri, izmantojot standarta ievadizvades sistēmas izsaukumus, kas
vienkāršo daudzus uzdevumus.
Iezvanes lietotāju attālās autentifikācijas pakalpojums (RADIUS) ir attālās
lietotāju autentifikācijas un uzskaites protokols. Izmantojot protokolu
RADIUS, iespējams centralizēti pārvaldīt autentifikācijas datus, piemēram,
lietotājvārdus un paroles, lietojot koncepciju AAA (autentifikācija,
autorizācija un uzskaite), lai pārvaldītu piekļuvi tīklam.
Izšķirtspēja
Attēla asums, ko mēra punktos collā (DPI). Jo lielāks DPI, jo lielāka
izšķirtspēja.
Glosārijs
292
Glosārijs
SMB
TCP/IP
Servera ziņojumu bloks (SMB) ir tīkla protokols, ko galvenokārt lieto failu,
printeru, seriālo portu un dažāda veida komunikācijas koplietošanai starp
tīkla mezgliem. Tas nodrošina arī autentificētu starpprocesu komunikācijas
mehānismu.
Pārraides vadības protokols (TCP) un Interneta Protokols (IP);
komunikācijas protokolu kopa, kurā ieviests protokolu steks, saskaņā ar
kuru darbojas internets un lielākā daļa komerctīklu.
TCR
SMTP
Vienkāršais pasta pārsūtīšanas protokols (SMTP) ir e-pasta pārsūtīšanas
standarts internetā. SMTP ir samērā vienkāršs teksta bāzes protokols, kurā
tiek norādīts viens vai vairāki ziņojuma saņēmēji, pēc tam ziņojuma teksts
tiek pārsūtīts. Tas ir klientservera protokols, kurā klients nosūta e-pasta
ziņojumu serverim.
SSID
Pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN)
nosaukums. Visas bezvadu ierīces WLAN tīklā lieto vienu un to pašu SSID
identifikatoru, lai sazinātos cita ar citu. SSID identifikatori ir reģistrjutīgi un
to maksimālais garums ir 32 rakstzīmes.
Pārraides apstiprināšanas atskaitē (TCR) ir iekļauta detalizēta informācija
par katru pārraides notikumu, piemēram, darba statusu, pārraides rezultātu
un nosūtīto lappušu skaitu. Var iestatīt, lai šo atskaiti izdrukā pēc katra
drukas darba vai tikai pēc kļūdainām pārraidēm.
TIFF
Tagu attēlu faila formāts (TIFF) ir dažādas izšķirtspējas bitkartēta attēla
formāts. TIFF parasti ir skenēta attēla dati. TIFF attēlos tiek izmantoti tagi,
atslēgvārdi, kas apzīmē attēla pazīmes, kas iekļautas failā. Šo ērti
pielāgojamo un no platformām neatkarīgo formātu var lietot attēliem, kas
izveidoti dažādās attēlu apstrādes lietojumprogrammās.
Tonera Kasetne
Apakštīkla Maska
Apakštīkla masku lieto kopā ar tīkla adresi, lai noteiktu, kura adreses daļa
ir tīkla adrese, bet kura — resursdatora adrese.
Sava veida pudele vai nodalījums ierīcē, piemēram, printerī, kurā ir toneris.
Toneris ir pulveris, ko lieto lāzerprinteros un fotokopētājos un kas uz
izdrukātā papīra veido tekstu un attēlus. Termofiksēšanas bloka radītajā
karstumā un spiedienā toneris tiek izkausēts un uzklāts papīra šķiedrām.
Glosārijs
293
Glosārijs
TWAIN
Ūdenszīme
Skeneru un programmatūru nozares standarts. Izmantojot ar TWAIN
saderīgu skeneri kopā ar TWAIN saderīgu programmu, skenēšanu var sākt
programmā. Tā ir attēlu tveršanas lietojumprogrammu saskarne
operētājsistēmām Microsoft Windows un Apple Mac.
Ūdenszīme ir atpazīstams attēls vai raksts papīrā, kas redzams gaišāks,
skatoties pret gaismu. Ūdenszīmes pirmoreiz tika ieviestas 1282 gadā
Boloņā, Itālijā; papīra izgatavotāji to lietoja, lai apzīmētu savu izstrādājumu;
tās tiek lietotas arī pastmarkās, naudas zīmēs un citos valsts dokumentos,
lai aizsargātu pret viltošanu.
UNC Ceļš
WEP
Universālā Nosaukumdošanas Metode (UNC) ir standarta veids, kā piekļūt
tīkla koplietojumiem operētājsistēmās Windows NT un citos Microsoft
produktos. UNC ceļa formāts ir šāds: \\<servera
nosaukums>\<koplietojuma nosaukums>\<papildu direktorijs>
Vadu ekvivalentais privātums (WEP) ir drošības protokols, kas noteikts
standartā IEEE 802.11 un paredzēts tam, lai nodrošinātu to pašu drošības
līmeni kā vadu lokālajā tīklā. WEP nodrošina drošību, šifrējot
radiofrekvencē pārraidāmos datus, lai pārraides laikā tie būtu aizsargāti.
URL
WIA
Vienotais resursu vietrādis (URL) ir globāla dokumentu un resursu adrese
Internetā. Pirmā adreses daļa norāda, kuru protokolu lietot, otrajā daļā
norādīta IP adrese vai domēna nosaukums, kurā atrodas resurss.
USB
Universālā seriālā kopne (USB) ir standarts, ko izstrādājis uzņēmums USB
Implementers Forum, Inc., lai perifērijas ierīces savienotu ar datoru.
Atšķirībā no paralēlajiem portiem USB ir izstrādāts, lai vienlaicīgi savienotu
vienu datora USB portu ar vairākām perifērijas ierīcēm.
Windows attēlveidošanas arhitektūra (WIA) ir attēlveidošanas arhitektūra,
kas sākotnēji tika ieviesta operētājsistēmā Windows Me un Windows XP.
Šajās operētājsistēmās skenēšanu var sākt, izmantojot ar WIA saderīgu
skeneri.
WPA
Wi-Fi aizsargātā pieeja (WPA) ir bezvadu (Wi-Fi) datortīklu nodrošināšanas
sistēmu klase, kas tika izstrādāta, lai uzlabotu WEP drošības līdzekļus.
Glosārijs
294
Glosārijs
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Iepriekš Koplietotā Atslēga) ir īpašs WPA režīms
nelieliem uzņēmumiem vai mājas lietotājiem. Koplietota atslēga vai parole
tiek konfigurēta bezvadu piekļuves punktā (WAP) un visos klēpjdatoros vai
galddatoros. Lai uzlabotu drošību, WPA-PSK ģenerē unikālu atslēgu katrai
sesijai, kas notiek starp bezvadu klientu un saistīto WAP.
WPS
Wi-Fi aizsargātā uzstādīšana (WPS) ir standarts bezvadu mājas tīkla
uzstādīšanai. Ja jūsu bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS, varat ērti
konfigurēt bezvadu tīkla savienojumu, neizmantojot datoru.
XPS
XML Papīra Specifikācija (XPS) ir Lappušu Aprakstvalodas (PDL)
specifikācija un jauns dokumenta formāts, kas sniedz priekšrocības
portatīviem un elektroniskiem dokumentiem. Izstrādāts korporācijā
Microsoft. Tā ir XML formāta specifikācija, kas balstīta uz jaunu drukāšanas
ceļu un no ierīces neatkarīgu vektorveida dokumentu formātu.
Glosārijs
295
Indekss
A
droības
AirPrint
181
AnyWeb Print
238
atmiņa
atmiņas jaunināana
atmiņascietā diska funkcija
73
234
B
Infrastruktūras režīms
157
USB kabelis
162
WPS
atvienoana
160, 161
bezvadu tīkls
tīkla kabelis
167
D
dokumenta drukāana
Linux
222, 230
Sistēma Mac
228
Sistēmā Mac
220
UNIX
223, 232
draivera instalēana
Unix
12
tieās drukāanas utilītas izmantoana 226
simboli
12
UNIX
aploksne
40
vairākas lappuses uz vienas papīra lapas
220, 228
Sistēma Mac
caurspīdīgā plēve
41
drukāanas funkcija
glancēts papīrs
44
drukāt
iepriek apdrukāts papīrs
43
drukas materiāls
105
kartīu papīrs
43
papīra izmēra iestatīana
44
papīra tipa iestatīana
44
speciāls materiāls
39
uzlīmes
42
drukāana
dokumenta drukāana
Windows
46
drukāana uz abām papīra pusēm
221, 229
Sistēma Mac
drukāana uz failu
210
drukāanas noklusējuma iestatījumu
maiņa
209
īpaas printera funkcijas
Linux
151
220, 228
informācija
izvades atbalsts
bezvadu
Sistēma Mac
noklusējuma ierīces iestatīana
212
222, 230
223, 232
209
mobilā operētājsistēma
176
mobileprint
176
E
ekoloģiskā drukāana
49
G
general settings
193
glosārijs
284
google cloud printing
183
I
ielāde
papīrs 1teknē
35
papīrs 1teknēpapildu teknēs
35
speciāls materiāls
39
universālajā teknē
37
210
Indekss 296
Indekss
ierīces novietoana
augstuma pielāgoana
ierīces opcijas
207
71
ierīces pārskats
darba statuss
203
ierīcēm
eco
201
drukāana
222, 230
emulācija
196
printera rekvizīti
222, 230
grafika
192
SetIP lietoana
143
114
150
skats no aizmugures
20
informācija
189
sistēmas prasības
skats no priekpuses
19
izkārtojums
190
visbiežāk izplatītās Linux problēmas 274
77
palīdzība
205
papīrs
191
sistēmas iestatīana
193
tieais USB
202
izvēļņu pārskats
29
ierīces tīrīana
iespējas
5
drukas materiāla iespēja
105
ierīces iespējas
188
iesprūana
padomi lai novērstu papīra iesprūanu 83
papīra atbrīvoana
84
informācija par statusa LED
92
izlases iestatījumi drukāanai
48
izlietojamie materiāli
Ī
Īpaas funkcijas
75
tonera kasetnes maiņa
65
izlietotā tonera tvertne
68
izvades atbalsts
45
izvēlne
tastatūra
208
M
menu
counter
204
metodika
11
206
N
K
noklusējuma iestatījumi
kļūdas ziņojums
izlietojamo materiālu ekspluatācijas
ilguma pārraudzība
lietoana
95
L
44
normatīvā informācija
118
P
Linux
draivera instalēana ar USB kabeli
pievienotā datorā
teknes iestatīana
Paralēlais
136
administratora iestatījumi
199
draivera pārinstalēana ierīcei kas ir
pievienota ar USB kabeli
137
counter
204
draiveru instalēana tīklā pievienotām
pasūtīana
59
PostScript draiveris
problēmu novērana
275
Indekss 297
Indekss
palīdzības izmantoana
48, 221, 229
papildu tekne
pasūtīana
ar baroanu saistītas problēmas
259
59
drukāanas kvalitātes problēmas
264
samsung printer experience
250
59
drukāanas problēmas
260
service contact numbers
276
papīra padeves problēmas
258
skārienekrāns
patērējamie materiāli
paredzētais tonera kasetnes izmantoanas
termiņ
62
programma SetIP
pasūtīana
58
R
pieejamie patērējamie materiāli
58
rezerves daļas
pārklājuma drukāana
217
Samsung Printer Status
izveidot
216
Sistēma Mac
drukāana
uzstādī?ana
71
piekļūana
pārvaldības rīki
printera preferences
Linux
operētājsistēmas problēmas
problēmas
220, 228
Sistēmai Mac
sistēmas prasības
113
draivera instalēana ar USB kabeli
pievienotā datorā
134
222, 230
248
draiveru instalēana tīklā pievienotām
ierīcēm
149
problēma
272
208
specifikācijas
103
105
status
22
parastās sistēmas Mac problēmas
273
SetIP lietoana
142
SyncThru Web Service
tekne
papildu teknes pasūtīana
draivera pārinstalēana ierīcei kas ir
pievienota ar USB kabeli
135
printera statuss
vispārīga informācija
248
Sistēmā Mac
236
tastatūra
T
dzēst
59
60
S
217
pasūtīana
141, 167
drukas materiāls
drukāt
piederumi
241
vispārīga informācija
241
59
papīra ievietoana universālajā teknē 37
papīra izmēra un tipa iestatīana
44
platuma un garuma pielāgoana
34
teknes izmēra maiņa
34
tieās drukāanas utilīta
226
tīkls
bezvadu tīkla uzstādīana
157
draivera instalēana
Linux
Sistēmā Mac
UNIX
Windows
150
149
151
145
Indekss 298
Indekss
IPv6 konfigurācija
154
sistēmas prasības
iepazīanās ar tīkla programmām
139
USB atmiņas ierīce
instalēanas vide
116
programma SetIP
141, 142, 143, 167
52
USB kabelis
141
draivera instalēana
vispārīgā uzstādīana
197
draivera pārinstalēana
24, 27, 134, 136
135, 137
USB zibatmiņa
ārpuse
77
datu dublēana
52
iekpuse
78
pārvaldīana
53
papīra padeves rullītis
80
universālā tekne
tonera kasetne
ielāde
atkārtoti uzpildīta kasetne kas nav
Samsung ražojums
61
lietoanas padomi
38
speciāla materiāla izmantoana
39
kasetnes maiņa
65
paredzētais izmantoanas termiņ
62
Ū
tonera atkārtota izlīdzināana
63
uzglabāana
61
ūdenszīme
U
UNIX
draiveru instalēana tīklā pievienotām
ierīcēm
151
drukāana
Unix
223, 232
37
universālā tekne vai manuālais padevējs
instrukcijas par apieanos ar kasetnēm 61
vairāku lapu drukāana uz vienas loksnes
Sistēma Mac
drukāana
vadu tīkla uzstādīana
tīrīana
115
dzēst
215
izveidot
215
rediģēt
215
vispārīgas ikonas
220, 228
11
W
Windows
draivera instalēana ar USB kabeli
pievienotā datorā
24, 27
draiveru instalēana tīklā pievienotām
ierīcēm
145
SetIP lietoana
sistēmas prasības
141, 167
112
visbiežāk izplatītās Windows problēmas
272
V
vadības panelis
22
skārienekrāns
29
Indekss 299
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement