Samsung SL-M2026 Vartotojo vadovas

Samsung SL-M2026 Vartotojo vadovas
Naudotojo vadovas
PAGRINDINĖ
PAGRINDINĖ INFORMACIJA
INFORMACIJA
Šiame vadove pateikiama informacija apie įdiegimą, įprastą naudojimą ir
trikčių šalinimą „Windows“ sistemoje.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Šiame vadove pateikiama informacija apie įdiegimą, sudėtingesnę konfigūraciją,
naudojimą ir trikčių šalinimą įvairiose operacinėse sistemose.
Priklausomai nuo modelių arba šalių, kai kurių funkcijų gali nebūti.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA
1. Įvadas
Galimos susinaudojančios dalys
40
Dažų kasetės laikymas
41
Pagrindiniai privalumai
Dažų paskirstymas
4
43
Funkcijos pagal modelius
Dažų kasetės keitimas
6
44
Naudinga informacija
Įrenginio valymas
8
46
Apie šį naudotojo vadovą
Įrenginio perkėlimo ir laikymo patarimai
9
50
Saugumo informacija
10
Aparato apžvalga
16
Valdymo skydelio apžvalga
19
Įrenginio įjungimas
Patarimai, ką daryti, kad neįstrigtų
21
Vietinis tvarkyklės diegimas
popierius
22
52
Tvarkyklės diegimas iš naujo
Įstrigusio popieriaus ištraukimas
24
53
Būsenos šviesos diodo supratimas
56
2. Mokymasis naudoti įprastai
4. Trikčių šalinimas
5. Priedas
Terpė ir dėklas
26
Pagrindinis spausdinimas
Specifikacijos
35
60
Teisinė informacija
70
Autorių teisės
81
3. Techninė priežiūra
Eksploatacinių medžiagų ir priedų
užsakymas
39
2
1. Įvadas
Šiame skyriuje pateikiama informacija, kurią reikia žinoti prieš naudojant įrenginį.
• Pagrindiniai privalumai
4
• Funkcijos pagal modelius
6
• Naudinga informacija
8
• Apie šį naudotojo vadovą
9
• Saugumo informacija
10
• Aparato apžvalga
16
• Valdymo skydelio apžvalga
19
• Įrenginio įjungimas
21
• Vietinis tvarkyklės diegimas
22
• Tvarkyklės diegimas iš naujo
24
Pagrindiniai privalumai
Tausoja aplinką
Spausdinkite nuostabia kokybe ir sparta
• Įrenginys palaiko ekonomiško spausdinimo funkciją, kuri taupo dažus ir
popierių (žr. „Easy Eco Driver“ p. 151).
• Jūs galite spausdinti iki 1 200 x 1 200 dpi efektyviosios išvesties raiška.
• Norėdami sutaupyti popieriaus, galite spausdinti kelius lapus ant vieno
popieriaus lakšto (žr. „Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas“ p.
136).
• Norėdami taupyti popierių, galite spausdinti ant abiejų lapo pusių
(dvipusis spausdinimas) (žr. „Papildomų spausdinimo funkcijų
naudojimas“ p. 136).
• Taupydamas elektros energiją, šis įrenginys automatiškai gerokai
sumažina energijos sąnaudas, kai yra nenaudojamas.
• Spartus spausdinimas.
- M202x series/M202xW series
▪ Vienpusis spausdinimas, 20 ppm (A4) arba 21 ppm („Letter“).
- SL-M2024 series/SL-M2024W series
▪ Vienpusis spausdinimas, 18 ppm (A4) arba 19 ppm („Letter“).
Patogumas
• Energijos taupymo tikslais, rekomenduojame naudoti perdirbtą
popierių.
• Kad galėtumėte spausdinti, tiesiog paleiskite mobiliuoju telefonu
spausdintuvo NFC žymą (žr. „NFC funkcijos naudojimas“ p. 125).
• Samsung Easy Printer Manager – tai programa, kuri kontroliuoja ir
informuoja apie įrenginio būseną bei leidžia tinkinti įrenginio
nustatymus (žr. „„Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas“ p.
155).
Pagrindiniai privalumai
• Programa „Smart Update“ leidžia patikrinti naujausią programinę įrangą
ir įdiegti naujausią jos versiją diegiant spausdintuvo tvarkyklę. Gali
naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai.
Palaiko įvairius belaidžio tinklo nustatymo būdus
• Jei turite interneto ryšį, galite gauti pagalbos, techninės paramos,
aparato tvarkyklių, vadovų ir užsakymo informacijos iš „Samsung“
svetainės, www.samsung.com > raskite savo gaminį > Pagalba arba
Atsisiuntimai.
Didelis funkcijų pasirinkimas ir programų
palaikymas
Kai kurie modeliai nepalaiko belaidžio tinklo (žr. „Funkcijos pagal
modelius“ p. 6).
• Naudojant mygtuką WPS („Wi-Fi Protected Setup“™)
- Naudodami įrenginio ir prieigos taško (belaidžio kelvedžio) WPS
mygtuką galite lengvai prisijungti prie belaidžio tinklo.
• Naudojant USB kabelį
• Palaiko įvairų dydžių popierių (žr. „Spausdinimo terpės specifikacijos“
p. 62).
• Spausdinkite vandenženklius: Galite tinkinti dokumentus, naudodami
įvairius žodžius, pavyzdžiui, „Konfidencialu“ (žr. „Papildomų
spausdinimo funkcijų naudojimas“ p. 136).
• Spausdinkite plakatus: Kiekviename jūsų dokumento puslapyje esantis
tekstas ir nuotraukos yra padidinami ir spausdinami keliuose lapuose,
po to juos galima suklijuoti kartu, padarant plakatą (žr. „Papildomų
spausdinimo funkcijų naudojimas“ p. 136).
• Galite spausdinti įvairiose operacinėse sistemose (žr. „Reikalavimai
sistemai“ p. 66).
• Jūsų įrenginys turi USB sąsają.
- Galite prisijungti ir nustatyti įvairius belaidžio tinklo nustatymus
naudodami USB kabelį.
• Naudojant „Wi-Fi Direct“
- Naudojantis „Wi-Fi“ arba „Wi-Fi Direct“ funkcija, patogu spausdinti iš
mobiliojo prietaiso.
Žr. „Belaidžio tinklo sąrankos metodai“ p. 96.
Funkcijos pagal modelius
Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti. Tai priklauso nuo modelio ar šalies.
Operacinė sistema
Operacinė sistema
M202x series
M202xW series
„Windows“
●
●
„Mac“
●
●
„Linux“
●
●
M202x series
M202xW series
●
●
●
●
„Unix“
Programinė įranga
Programinė įranga
Spausdintuvo komandų kalbos (PCL) tvarkyklė
SPL spausdintuvo tvarkyklė
PS spausdintuvo tvarkyklė
XPS spausdintuvo tvarkyklėa
Samsung Easy Printer Manager
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru™ Web Admin Service
●
Funkcijos pagal modelius
Programinė įranga
M202x series
M202xW series
Samsung Printer Status
●
●
Easy Eco Driver Anyweb Print
●
●
Easy Capture Manager
●
●
a. XPS tvarkyklė, „Samsung“ tinklalapyje (www.samsung.com) yra palaikoma tik „Windows“ operacinei sistemai skirta versija
Įvairios savybės
Funkcijos
Didelės spartos USB 2.0
M202x series
M202xW series
●
●
Tinklo sąsaja „Ethernet 10/100 Base TX“ laidinis LAN
Tinklo sąsaja 802.11 b/g/n belaidis LAN
●
NFC spausdinimas
●
IPv6
●
Eco printing(Easy Eco Driver)a
●
„Wi-Fi Protected Setup“™ (WPS)
Rankinis dvipusis (2 pusių) spausdinimas
●
●
●
●
„AirPrint“
●
„Google Cloud Print“™
●
a. Nustatyti ECO nuostatas galima iš tvarkyklės langelio.
(●: palaikoma, tuščia: nėra)
Naudinga informacija
Kur galima atsisiųsti įrenginio tvarkyklę?
Įstrigo popierius.
• Jei norite atsisiųsti naujausią įrenginio tvarkyklę ir įdiegti ją
savo sistemoje, apsilankykite www.samsung.com.
• Atidarykite ir uždarykite viršutinį dangtelį (žr. „Vaizdas iš
priekio“ p. 17).
Kur galima įsigyti priedų arba eksploatacinių
medžiagų?
• Perskaitykite įstrigusio popieriaus išėmimo nurodymus
šiame vadove ir atitinkamai pašalinkite triktį (žr. „Įstrigusio
popieriaus ištraukimas“ p. 53).
• Teiraukitės „Samsung“ platintojo arba savo pardavėjo.
Spaudiniai neryškūs.
• Apsilankykite www.samsung.com/supplies. Pasirinkite
savo šalį / regioną ir peržiūrėkite produkto aptarnavimo
informaciją.
• Mažas arba netolygiai pasiskirstęs likęs dažų kiekis.
Papurtykite dažų kasetę.
• Pabandykite naudoti kitą spausdinimo raiškos nustatymą.
Būsenos šviesos diodas mirksi arba
pastoviai dega.
• Išjunkite ir vėl įjunkite produktą.
• Perskaitykite šviesos diodo parodymų aprašymus šiame
vadove ir atitinkamai pašalinkite triktį (žr. „Būsenos šviesos
diodo supratimas“ p. 56).
• Pakeiskite dažų kasetę.
Aparatas nespausdina.
• Atidarykite spausdinimo eilės sąrašą ir pašalinkite
dokumentą iš jo (žr. „Spausdinimo užduoties atšaukimas“
p. 36).
• Pašalinkite tvarkyklę ir įdiekite ją iš naujo (žr. „Vietinis
tvarkyklės diegimas“ p. 22).
• Pasirinkite savo aparatą numatytuoju „Windows“ aplinkoje.
Apie šį naudotojo vadovą
Šiame naudotojo vadove pateikiama bendra informacija apie įrenginį bei
išsamiai aprašyti naudojimo žingsniai.
•
Prieš naudodami aparatą perskaitykite saugumo informaciją.
•
Jei iškilo problemų dėl eksploatavimo, skaitykite skyrių apie veikimo
sutrikimus.
•
Šiame vadove naudojami terminai paaiškinti žodynėlio skyriuje.
•
Visi šiame naudotojo vadove pateikiami paveikslėliai gali skirtis nuo
jūsų įrenginio, priklausomai nuo jo priedų ar įsigyto modelio.
•
Šiame naudotojo vadove pateikiamos momentinės ekrano kopijos gali
skirtis nuo jūsų įrenginio, atsižvelgiant į jo programinės įrangos /
tvarkyklės versiją.
•
Šiame naudotojo vadove aprašytos procedūros daugiausiai paremtos
operacine sistema „Windows 7“.
2
Bendrosios piktogramos
Piktograma
Tekstas
Perspėjimas
Pastaba
Aprašymas
Čia naudotojams pateikiama informacija,
skirta apsaugoti aparatą nuo galimo
mechaninio sugadinimo arba veikimo
sutrikimo.
Joje pateikiama papildoma informacija arba
detalus aparato funkcijos ir ypatybės
aprašymas.
1
Susitarimai
Kai kurie terminai šiame vadove yra vartojami kaip sinonimai, kaip nurodyta
toliau:
•
dokumentas yra originalo sinonimas.
•
popierius yra terpės arba spausdinimo terpės sinonimas.
•
įrenginys reiškia spausdintuvą arba MFP (daugiafunkcinį įrenginį).
1. Įvadas
9
Saugumo informacija
Šie įspėjimai ir perspėjimai yra pridedami siekiant apsaugoti jus ir kitus
asmenis nuo sužalojimų bei nuo bet kokio galimo jūsų įrenginio gedimo.
Būtinai perskaitykite ir įsisąmoninkite visas šias instrukcijas prieš
naudodami įrenginį. Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad
prireikus galėtumėte pasiskaityti ateityje.
4
Darbo aplinka
Įspėjimas
3
Svarbūs saugumo simboliai
Visų piktogramų ir ženklų, pateikiamų šiame
skyriuje, paaiškinimas
Nenaudokite, jei maitinimo laidas pažeistas arba jei elektros
lizdas neįžemintas.
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Nestatykite nieko ant įrenginio (vandens, nedidelių metalinių ar
sunkių daiktų, žvakių, degančių cigarečių ir pan.).
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Įspėjimas
Pavojai ar nesaugus elgesys, dėl kurio asmuo
gali būti sunkiai sužalotas ar mirti.
Perspėjimas
Pavojai ar nesaugus elgesys, dėl kurio asmuo
gali būti lengvai sužalotas ar sugadinta
nuosavybė.
Nemėginkite.
• Jei įrenginys perkaista, skleidžia dūmus, girdimas keistas
triukšmas arba jaučiamas neįprastas kvapas, nedelsdami
išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite laidą nuo elektros
lizdo.
• Naudotojas turi visada sugebėti pasiekti elektros lizdą, kad
avariniu atveju galėtų ištraukti kištuką.
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Nesulenkite maitinimo laido ir nestatykite ant jo sunkių daiktų.
Vaikštant ant maitinimo laido arba jį suspaudus sunkiu daiktu
galimas elektros smūgis arba gaisras.
Netraukite kištuko suėmę už elektros laido ir neimkite kištuko
šlapiomis rankomis.
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
1. Įvadas
10
Saugumo informacija
5
Perspėjimas
Audros metu arba jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas,
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Darbo metodas
Perspėjimas
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Būkite atsargūs, popieriaus išvesties sritis yra įkaitusi.
Spausdinimo metu nemėginkite ištraukti popieriaus jėga.
Galimi nudegimai.
Galite sugadinti įrenginį.
Jei įrenginys nukrito arba jei matomas korpuso sugadinimas,
atjunkite nuo įrenginio visas sąsajos jungtis ir kreipkitės
pagalbos į kvalifikuotus aptarnavimo darbuotojus.
Saugokitės, kad neįkištumėte rankos tarp įrenginio ir
popieriaus dėklo.
Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.
Galite susižaloti.
Jei atlikus šiose instrukcijose nurodytus veiksmus įrenginys
veikia netinkamai, atjunkite nuo įrenginio visas sąsajos jungtis
ir kreipkitės pagalbos į kvalifikuotus aptarnavimo darbuotojus.
Šio įrenginio elektros pertraukimo įtaisas yra maitinimo laidas.
Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.
Norėdami atjungti jį nuo elektros srovės, atjunkite maitinimo
laidą nuo elektros lizdo.
Jei kištukas nelenda į elektros lizdą, nemėginkite jo kišti jėga.
Būkite atsargūs įdėdami popieriaus arba šalindami įstrigusį
popierių.
Kreipkitės į elektriką, kuris pakeis elektros lizdą, priešingu
atveju galimas elektros smūgis.
Naujo popieriaus lapų kraštai yra aštrūs, todėl galite įsipjauti.
Neleiskite gyvūnams apkramtyti kintamosios srovės, telefono
ar kompiuterio sąsajos laidų.
Galimas elektros smūgis arba gaisras, be to, gali susižaloti
gyvūnas.
Kai spausdinami dideli kiekiai, apatinė popieriaus išvesties
srities dalis gali įkaisti. Neleiskite vaikams jos liesti.
Galima nudegti.
Ištraukdami įstrigusį popierių, nenaudokite žnyplių ar aštrių
metalinių daiktų.
Taip galite pažeisti įrenginį.
1. Įvadas
11
Saugumo informacija
Neleiskite susikaupti per daug lapų popieriaus išvesties dėkle.
Perspėjimas
Taip galite pažeisti įrenginį.
Neuždenkite vėdinimo angos ir nekiškite į ją daiktų.
Gali įkaisti ir sugesti vidinės dalys ir kilti gaisras.
Naudojant kitokius nei čia aprašyti valdiklius, nustatymus arba
darbo procedūras, galima patirti pavojingą apšvitą.
Prieš perkeldami įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite visus laidus.
Informacija pateikta žemiau yra tik spėjimas paremtas
prietaiso svoriu. Jei dėl sveikatos negalite kelti sunkių daiktų,
nekelkite įrenginio. Paprašykite pagalbos ir visada naudokite
reikiamą žmonių kiekį, įrenginiui saugiai pakelti.
Tada pakelkite įrenginį:
6
Įrengimas/Perkėlimas
Įspėjimas
• jei jis sveria mažiau nei 20 kg (44,09 lb), jį gali perkelti 1
žmogus.
• jei įrenginys sveria 20 kg (44,09 lb)–40 kg (88,18 lb), jį reikia
kelti dviese.
• jei įrenginys sveria daugiau nei 40 kg (88,18 lb), kelkite jį
keturiese arba pakvieskite daugiau pagalbininkų.
Įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba sugesti.
Nestatykite įrenginio vietoje, kurioje yra daug dulkių, didelė
drėgmė ar vandens nuotėkis.
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Statykite įrenginį tokioje aplinkoje, kur darbinė temperatūra ir
drėgmė atitiktų specifikacijas.
Priešingu atveju gali iškilti kokybės problemų arba įrenginys
gali sugesti.
Žr. „Bendrieji techniniai duomenys“ p. 60.
Aparatui pastatyti parinkite plokščią paviršių, kad aplink būtų
pakankamai vietos ventiliacijai. Taip pat nepamirškite palikti
vietos dangčiams ir dėklams atidaryti.
Vieta turėtų būti gerai ventiliuojama ir atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, karščio bei drėgmės.
Jei aparatą ilgai naudosite ar spausdinsite didelės apimties
dokumentą neventiliuojamoje patalpoje, jis gali užteršti orą,
kuris taps kenksmingas jūsų sveikatai. Aparatą pastatykite
gerai ventiliuojamoje patalpoje, arba periodiškai atidarykite
langą ir išvėdinkite patalpą.
1. Įvadas
12
Saugumo informacija
7
Nestatykite įrenginio ant nestabilaus paviršiaus.
Įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba sugesti.
Naudokite tik Nr. 26 AWGa arba didesnį, jei reikia – telefono
linijos laidą.
Techninė priežiūra/Patikros
Perspėjimas
Priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.
Užtikrindami saugų veikimą naudokite su įrenginiu pateiktą
maitinimo laidą. Jei su 110 V įrenginiu naudojate ilgesnį kaip 2
metrų (6 ft), jo storis turi būti 16 AWG ar didesnis.
Priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas ir galimas
elektros smūgis arba gaisras.
Patikrinkite, ar jungiate maitinimo laidą į įžemintą elektros
lizdą.
Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.
Neprijunkite per daug prietaisų prie sieninių lizdų ir ilginamųjų
laidų.
Gali susilpnėti našumas ir kilti elektros smūgis arba gaisras.
Neuždenkite įrenginio ir nestatykite jo ankštoje vietoje, pvz.,
sieninėje spintoje.
Jei įrenginys nebus gerai vėdinamas, jis gali užsidegti.
Atjunkite šį gaminį nuo sieninio elektros lizdo prieš valydami
įrenginio vidų. Nevalykite aparato benzenu, dažų skiedikliu ar
spiritu; nepurkškite vandens tiesiai į aparatą.
Galimas elektros smūgis arba gaisras.
Kai dirbate įrenginio viduje ir keičiate dalis arba valote vidų,
nenaudokite įrenginio.
Galite susižaloti.
Laikykite valomąsias medžiagas vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Vaikai gali susižeisti.
Neišrinkite, netaisykite ir nekeiskite įrenginio konstrukcijos
patys.
Taip galite pažeisti įrenginį. Kai įrenginį reikia taisyti,
kreipkitės į sertifikuotą techniką.
Įrenginys turi būti prijungtas prie elektros tinklo, atitinkančio
etiketėje nurodytas specifikacijas.
Jei nesate tikri ir norite patikrinti, kokią elektros įtampą
naudojate, kreipkitės į elektros tiekimo bendrovę.
a. AWG: Amerikos laido kalibras
1. Įvadas
13
Saugumo informacija
8
• Nenuimkite gaubtų ar apsaugų, pritvirtintų varžtais.
• Kaitinimo bloką gali remontuoti tik atestuotas techninės
priežiūros specialistas. Jei remontuoti bandys
neatestuotas technikas, gali kilti gaisras arba jis gali patirti
elektros smūgį.
Papildomų medžiagų naudojimas
Perspėjimas
• Įrenginį gali remontuoti tik „Samsung“ techninės priežiūros
skyriaus technikas.
Norėdami išvalyti ir naudotis įrenginiu, griežtai laikykitės su
įrenginiu pateiktų naudojimo instrukcijų.
Neardykite dažų kasetės.
Dažų įkvėpti arba praryti gali būti pavojinga.
Kitaip galite sugadinti įrenginį.
Nuo maitinimo laido ir kontaktinio kištuko paviršiaus reikia
nuvalyti dulkes ar vandenį.
Nedeginkite eksploatacinių medžiagų, pvz., dažų kasetės ar
terminio įtaiso.
Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.
Tai gali sukelti sprogimą arba nevaldomą gaisrą.
Sandėliuodami eksploatacines medžiagas, pvz., dažų
kasetes, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Dažų įkvėpti arba praryti gali būti pavojinga.
Keičiant dažų kasetę arba ištraukiant įstrigusį popierių,
saugokitės, kad dažų dulkės neliestų jūsų kūno ar drabužių.
Dažų įkvėpti arba praryti gali būti pavojinga.
Dažams patekus ant drabužių, neplaukite jų karštu vandeniu.
Karštame vandenyje dažai prisitvirtina prie audinio. Skalbkite
šaltu vandeniu.
1. Įvadas
14
Saugumo informacija
Naudojant perdirbtas eksploatacines medžiagas, pvz.,
dažus, įrenginys gali būti sugadintas.
Jei pažeidimas įvyko naudojant perdirbtas papildomas
medžiagas, už remonto darbus reikės mokėti.
Dėl eksploatacinių medžiagų, kuriose yra daug dažų dulkių
(dažų kasetė, panaudotų dažų talpykla, vaizdų gavimo
blokas ir t.t.) vadovaukitės toliau nurodytomis instrukcijomis.
• Utilizuodami eksploatacines medžiagas, vadovaukitės
utilizavimo instrukcijomis. Dėl utilizavimo instrukcijų
teiraukitės perpardavėjo.
• Neplaukite eksploatacinių medžiagų.
• Nenaudokite pakartotinai panaudotų dažų butelio.
Jeigu nesivadovausite pirmiau nurodytomis instrukcijomis,
galite sugadinti aparatą ir padaryti žalos aplinkai. Ši garantija
neapima žalų, padarytų dėl naudotojo neatsargumo.
1. Įvadas
15
Aparato apžvalga
9
Komponentai
Tikrasis komponentas gali skirtis nuo pavaizduoto iliustracijoje. Kai kurie komponentai gali pasikeisti dėl tam tikrų priežasčių.
Maitinimo laidas
Trumpoji įrengimo instrukcija
Programinės įrangos kompaktinis diskasa
Įvairūs priedaib
a. Programinės įrangos kompaktiniame diske yra spausdintuvo tvarkyklės ir programos.
b. Įvairūs įrenginio komplekte pateikiami priedai gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje įsigijote spausdintuvą, arba jo modelio.
1. Įvadas
16
Aparato apžvalga
10
Vaizdas iš priekio
• Šis paveikslėlis gali skirtis nuo jūsų aparato, priklausomai nuo jo modelio.
• Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
1
5
6
4
2
7
8
3
1
Išvesties dėklas
5
NFC (artimojo ryšio) žyma
2
Valdymo skydelis
6
Viršutinis dangtelis
3
Dėklas
7
Dažų kasetė
4
Išvesties atrama
8
Popieriaus pločio kreiptuvas
1. Įvadas
17
Aparato apžvalga
11
Vaizdas iš galo
• Šis paveikslėlis gali skirtis nuo jūsų aparato, priklausomai nuo jo modelio.
• Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
1
2
1
USB prievadas
2
Elektros lizdas
1. Įvadas
18
Valdymo skydelio apžvalga
2
Lengvai sukonfigūruoja belaidžio tinklo ryšį be
kompiuterio (žr. „Belaidžio tinklo sąranka“ p. 95).
Šis valdymo skydelis gali skirtis nuo jūsų aparato, priklausomai nuo jo
modelio. Valdymo skydeliai būna įvairių tipų.
• Konfigūracijos lapas
- Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą
apie 10 sekundes, kol žalias šviesos diodas
pradės lėtai mirksėti, tuomet atleiskite.
1
WPSa
• Spausdina eksploatacinės informacijos
ataskaita / naudojimo apskaitos ataskaitą.
- Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą
apie 15 sekundes, kol žalias šviesos diodas
įsijungs, tuomet atleiskite.
2
• Rankinis spausdinimas
- Spauskite šį mygtuką kaskart, kai įdėsite
popieriaus lapą ant takelio, jeigu pasirinkote
Manual Feeder iš Source savo spausdintuvo
tvarkyklėje.
3
4
1
Dažų
šviesos
diodas
Parodo dažų būseną (žr. „Būsena šviesos diodas“ p.
57).
1. Įvadas
19
Valdymo skydelio apžvalga
2
• Spausdina ekrano vaizdą
- Paspauskite mygtuką, ir žalias šviesios diodas
pradės mirksėti. Jei norite spausdinti tik aktyvųjį
langą, mygtuką atleiskite nustojus mirksėti
žaliam šviesos diodui. Jei norite spausdinti visą
ekraną, mygtuką atleiskite jam dar mirksint.
Spausdin
ti ekranąb
• Spausdinti ekraną galima tik „Windows“ ir
„Mac“ operacinėse sistemose.
• Šią funkciją galima naudoti tik per USB
prijungtu aparatu.
• Spausdinant aktyvaus lango ar viso
monitoriaus ekrano vaizdą mygtuku
Spausdinti ekraną, priklausomai nuo to,
kas yra spausdinama, aparatas gali
sunaudoti daugiau dažų.
• Jeigu naudojate „Mac OS“ operacinę
sistemą, šia funkcija galite naudotis tik kai
įdiegta programa Easy Printer Manager,
turite aktyvuoti Screen Print Settings iš
Easy Printer Manager, kad naudotumėte
ekrano spausdinimo funkcija.
• Konfigūracijos lapas
- Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą
apie 10 sekundes, kol žalias šviesos diodas
pradės lėtai mirksėti, tuomet atleiskite.
• Spausdina eksploatacinės informacijos
ataskaita / klaidų ataskaitą.
- Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą
apie 15 sekundes, kol žalias šviesos diodas
įsijungs, tuomet atleiskite.
• Rankinis spausdinimas
- Spauskite šį mygtuką kaskart, kai įdėsite
popieriaus lapą ant takelio, jeigu pasirinkote
Manual Feeder iš Source savo spausdintuvo
tvarkyklėje.
3
Įjungti
Šiuo mygtuku galite išjungti maitinimą arba pažadinti
įrenginį iš miego režimo.
4
Būsena
šviesos
diodas
Rodo įrenginio būseną (žr. „Būsena šviesos diodas“
p. 57).
a. Tik M202xW.
b. Tik M202x.
1. Įvadas
20
Įrenginio įjungimas
1
Pirmiausia prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo.
1
2
2
Valdymo skydelyje spauskite
(maitinimas).
Jeigu norite išjungti maitinimą, valdymo skydelyje spauskite
(maitinimas).
1. Įvadas
21
Vietinis tvarkyklės diegimas
Vietoje prijungtas įrenginys yra įrenginys, tiesiogiai prijungtas prie
kompiuterio kabeliu.
• Jeigu naudojate operacinę sistemą „Mac“ arba „Linux“, žr.
„Programinės įrangos įdiegimas“ p. 85
• Šios Naudotojo vadovas diegimo langas gali skirtis priklausomai nuo
naudojamo aparato ir sąsajos.
2
Perskaitykite ir priimkite įdiegimo sutartis, pateiktas diegimo lange.
Tada spustelėkite Next.
3
Lange Printer Connection Type pasirinkite USB connection.
Tada spustelėkite Next.
4
Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.
• Naudokite tik ne ilgesnį nei 3 m (118 in) USB kabelį.
12
„Windows“
1
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
Jei įdiegimo langas nepasirodo, spustelėkite Pradėti > Visos
programos > Reikmenys > Vykdyti.
X:\Setup.exe, „X“ raidę pakeisdami CD_ROM diskų įrenginį
atitinkančia raide, ir spustelėkite OK.
•
„Windows 8“ naudotojams
Jei diegimo langas nepasirodo, meniu Charms(Pagrindiniai
mygtukai), pasirinkite Ieškoti > Apps(Programėlės) ir
suraskite Vykdyti. Surinkite „X:\Setup.exe“, pakeisdami „X“
raide, atitinkančia CD-ROM diskasukį ir spustelėkite Gerai. Jei
pasirodys langas „Tap to choose what happens with this
disc.“ (bakstelėkite, jei norite pasirinkti kas bus atliekama su
šiuo disku), spustelėkite langą ir pasirinkite Run Setup.exe
(paleisti Setup.exe).
1. Įvadas
22
Vietinis tvarkyklės diegimas
„Windows 8“ pradžios ekrane
3
Sujunkite kompiuterį ir įrenginį USB laidu.
Tvarkyklė automatiškai įdiegiama iš Windows Update.
• V4 tvarkyklė automatiškai atsisiunčiama iš „Windows Update“, jei
jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto. Jei taip nėra, V4 tvarkyklę
galite atsisiųsti iš „Samsung“ interneto svetainės,
www.samsung.com > raskite savo gaminį > Pagalba arba
Atsisiuntimai.
• Galite atsisiųsti „Samsung Printer Experience“ programą iš
Windows Parduotuvė. Norėdami naudoti
„Windows“Store(Parduotuvė), privalote turėti „Microsoft“ paskyrą.
1 Meniu Charms(Pagrindiniai mygtukai), pasirinkite Ieškoti.
2 Spustelėkite Store(Parduotuvė).
3 Suraskite ir spustelėkite Samsung Printer Experience.
4 Spustelėkite įdiegimo.
• Jei tvarkyklę diegsite naudodami komplekte esantį CD, V4 tvarkyklę
nebus įdiegta. Jei V4 tvarkyklę norite naudoti Darbalaukis ekrane,
galite atsisiųsti ją iš „Samsung“ interneto svetainės,
www.samsung.com >raskite savo gaminį > Pagalba arba
Atsisiuntimai.
• Jei norite įdiegti „Samsung“ spausdintuvo valdymo įrankius, tą
padaryti galėsite naudodami komplekte esantį CD.
1
Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto ir įjungtas jo
maitinimas.
2
Patikrinkite ar įrenginys įjungtas.
1. Įvadas
23
Tvarkyklės diegimas iš naujo
Jei spausdintuvo tvarkyklė neveikia kaip pridera, vykdykite toliau nurodytus
žingsnius ir įdiekite tvarkyklę iš naujo.
13
„Windows“
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo
maitinimas.
2
Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
„Windows 8“ naudotojams
1 „Charms“, pasirinkite Ieškoti > Apps(Programėlės).
2 Suraskite ir spustelėkite Valdymo skydas.
3 Spustelėkite Programos ir funkcijos.
„Windows 8“ ekrane Pradėti
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo
maitinimas.
2
Spustelėkite Pašalinti „Samsung“ spausdintuvo programinę
įrangą langelį, esantį Pradėti ekrane.
3
Laikykitės lange pateikiamų instrukcijų.
• Jei nepavyko surasti plytelės „Samsung Printer Software“,
pašalinkite tvarkyklę naudodami „Desktop“ ekrano režimą.
• Jei norite pašalinti „Samsung“ spausdintuvo valdymo įrankius,
Pradėti ekrane, dešiniu pelės klavišu spustelėkite programą >
Anuliuoti įdiegtį > dešiniu pelės klavišu spustelėkite programą >
Anuliuoti įdiegtį ir vykdykite lange pateiktas instrukcijas.
4 Dešiniu pelės klavišu spustelėkite norimą pašalinti tvarkyklę
ir pasirinkite Anuliuoti įdiegtį.
5 Laikykitės lange pateikiamų instrukcijų.
3
4
Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.
Įdėkite programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM įrenginį ir
dar kartą įdiekite tvarkyklę (žr. „Vietinis tvarkyklės diegimas“ p. 22).
1. Įvadas
24
2. Mokymasis naudoti
įprastai
Baigę diegti galbūt norėsite atlikti numatytuosius aparato nustatymus. Jei norite nustatyti arba pakeisti reikšmes,
skaitykite apie tai kitame skirsnyje.
• Terpė ir dėklas
26
• Pagrindinis spausdinimas
35
Terpė ir dėklas
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie spausdinimo medijos įdėjimą į
įrenginį.
• Naudojant spausdinimo mediją, kuri neatitinka šių specifikacijų, gali
kilti problemų ir prireikti įrenginio remonto. Tokiam remontui
„Samsung“ garantija ar techninės priežiūros sutartys negalioja.
1
Dėklo apžvalga
Norėdami pakeisti dydį turite sureguliuoti popieriaus kreipiamąjį.
• Patikrinkite ar su šia mašina nenaudojate rašaliniams
spausdintuvams skirto nuotraukų popieriaus. Taip galima sugadinti
įrenginį.
• Naudojant degią spausdinimo mediją gali kilti gaisras.
• Naudokite tik nurodytą spausdinimo mediją (žr. „Spausdinimo terpės
specifikacijos“ p. 62).
2
Naudojant degią mediją arba jei spausdintuve lieka pašalinių
medžiagų, įtaisas gali perkaisti ir, retais atvejais, gali kilti gaisras.
1
1 Popieriaus pločio
kreiptuvas
2 Dėklas
Jei nesureguliuosite kreiptuvo, gali užstrigti popierius arba išsikraipyti
vaizdas.
2. Mokymasis naudoti įprastai
26
Terpė ir dėklas
2
Popieriaus įdėjimas į dėklą
1
3
Sureguliuokite dėklo dydį pagal įdėtos laikmenos dydį (žr. „Dėklo
apžvalga“ p. 26). Tada popierių sudėkite norima spausdinti puse į
viršų ir atidarykite išvesties dėklą.
Atidarykite dėklą.
3
1
4
2
4
2
Prispauskite popierių kreiptuvu ir pastumkite jį iki popieriaus krūvos
krašto, tačiau popieriaus nesulenkdami.
Suėmę palenkite popieriaus lapus arba papūskite į jų kraštus, kad
atskirtumėte prieš juos įdėdami.
2. Mokymasis naudoti įprastai
27
Terpė ir dėklas
• Nespauskite popieriaus kreiptuvu per stipriai, kad terpė
nesideformuotų.
• Jei nesureguliuojate popieriaus kreiptuvu, popierius gali įstrigti.
• Nenaudokite popieriaus, kurio priekinis kraštas susiraitęs, nes
popierius gali užstrigti arba būti suraukšlėtas.
5
Kai spausdinate dokumentą, nustatykite popieriaus tipą ir dydį dėkle
(žr. „Popieriaus dydžio ir tipo nustatymas“ p. 34).
2. Mokymasis naudoti įprastai
28
Terpė ir dėklas
• Jei spausdinate ant specialios medijos, būtina vykdyti įdėjimo
nurodymus (žr. „Spausdinimas ant specialios terpės“ p. 30).
3
Rankinis tiektuvas Dėkle
Į rankinį tiektuvą galima dėti specialaus dydžio ir tipo spausdinimo
medžiagą, pavyzdžiui, atvirukus, korteles rašymui ir vokus (žr.
„Spausdinimo terpės specifikacijos“ p. 62).
• Kai įrenginys veikia energijos taupymo režimu, jis netiekia popieriaus
iš rankinio tiektuvo. Prieš naudodami rankinį tiektuvą, paspaudę
maitinimo mygtuką pažadinkite įrenginį.
Rankinio tiektuvo naudojimo patarimai
• Vienu kartu į rankinį tiektuvą įdėkite tik vieno tipo, dydžio ar svorio
spausdinimo mediją.
• Jei programoje pasirinksite popieriaus šaltinį Paper > Source >
Manual Feeder, kaskart spausdinant puslapį reikės paspausti
mygtuką
(Spausdinti ekraną) arba
(WPS) ir vienu kartu į
rankinį dėklą įdėti tik vieno tipo, dydžio ar svorio spausdinimo mediją.
• Kad popierius neįstrigtų, nedėkite jo spausdindami, kai rankiniame
tiektuve dar yra popieriaus.
• Spausdinimo medija turi būti dedama gerąja puse į viršų, pirmiausiai
į rankinį tiektuvą įdedant viršutinį kraštą, o po to įdedant dėklo centre.
• Siekdami užtikrinti spausdinimo kokybę ir išvengti popieriaus
strigimo, dėkite tik leidžiamą naudoti popierių (žr. „Spausdinimo
terpės specifikacijos“ p. 62).
• Prieš dėdami atvirukus, vokus ir etiketes į rankinį tiektuvą, išlyginkite
jų nelygumus.
2. Mokymasis naudoti įprastai
29
Terpė ir dėklas
4
Spausdinimas ant specialios terpės
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos specialios laikmenos, kurias galima
naudoti dėkle.
Kad pakeistumėte popieriaus nuostatą prietaise, lango Spausdinimo
nuostatos > kortelėje Paper > Paper Type (žr. „Spausdinimo nuostatų
atidarymas“ p. 36).
Kai naudojate specialią mediją, rekomenduojame dėti po vieną lapą (žr.
„Spausdinimo terpės specifikacijos“ p. 62).
Jei norite sužinoti kiekvieno popieriaus lapo svorį, žr. „Spausdinimo terpės
specifikacijos“ p. 62.
Dėklasa
Tipai
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
a. Popieriaus, kurį galima rankomis dėti į dėklą, tipai.
(●: Palaikoma)
2. Mokymasis naudoti įprastai
30
Terpė ir dėklas
vokas
Sėkminga spauda ant vokų priklauso nuo jų kokybės.
•
Naudokite tik nepriekaištingos formos vokus su tiksliais sulenkimais.
•
Nenaudokite vokų su pašto ženklais.
•
Nenaudokite vokų su užsegimais, užšovais, langais, padengtų
pamušalu, savaime prilimpančiais atspaudais ar kitomis sintetinėmis
medžiagomis.
•
Nenaudokite pažeistų arba prastai pagamintų vokų.
•
Įsitikinkite, kad užlankas abiejuose voko galuose eina iki voko kampo.
Jei norite spausdinti ant voko, įdėkite jį, kaip parodyta šioje iliustracijoje.
2
1
1 Priimtina
2 Nepriimtina
Jei lange Spausdinimo nuostatos pasirinkote Envelope, tačiau
išspausdinti paveikslėliai lengvai nusitrina, pasirinkite Thick Envelope ir
bandykite spausdinti dar kartą. Tačiau, pasirinkus šią nuostatą, gali būti
spausdinama triukšmingiau.
•
•
Vokuose su nulupama lipnia juostele arba daugiau nei vienu atlanku turi
būti naudojami klijai, kurie 0,1 sekundės galėtų atlaikyti įrenginio
kaitinimo temperatūrą (apie 170 °C (338 °F)). Dėl papildomų atlankų ir
juostelių vokai gali susisukti, susilankstyti arba įstrigti ir net sugadinti
terminį įtaisą.
•
Geriausiai spausdinimo kokybei užtikrinti paraštes nustatykite ne arčiau
nei 15 mm nuo voko kampų.
•
Venkite spausdinti per sritį, kurioje susikerta voko siūlės.
Pasirinkdami vokus įvertinkite šiuos faktorius:
-
Svoris: turi neviršyti 90 g/m2, priešingu atveju vokai gali užstrigti.
-
Padėjimas: turi gulėti su mažesniu nei 6 mm išlinkiu ir viduje neturi
būti oro.
-
Būklė: turi būti nesusiraitę, įplėšti ar pažeisti.
-
Temperatūra: turi būti atsparūs veikiančiame įrenginyje
susidarančiam karščiui ir spaudimui.
2. Mokymasis naudoti įprastai
31
Terpė ir dėklas
Etiketės
•
Patikrinkite, ar tarp etikečių nėra atviros lipniosios medžiagos. Dėl
neuždengtų lipnių sričių spausdinimo metu etiketės gali nusilupti ir dėl
to gali įstrigti popierius. Atvira lipnioji medžiaga taip pat gali sugadinti
aparato sudėtines dalis.
•
Spausdindami nenaudokite aparate lapo su etiketėmis daugiau kaip
vieną kartą. Lipnus pagrindas yra skirtas praeiti pro aparatą tik vieną
kartą.
•
Nenaudokite etikečių, kurios yra atsiskyrusios nuo pagrindo arba
susiraukšlėjusios, su pūslelėmis arba kitaip pažeistos.
Kad nesugestų įrenginys, naudokite tik lazeriniams spausdintuvams skirtas
etiketes.
Atvirukų žaliava/pritaikomo dydžio popierius
•
Pasirinkdami etiketes įvertinkite šiuos faktorius:
-
Klijai: turi būti atsparūs įrenginio kaitinimo temperatūrai. Kaitinimo
temperatūrą galite pažiūrėti įrenginio techninių duomenų apraše
(apie 170 °C (338 °F)).
-
Išdėstymas: naudokite etiketes, kurių pagrindas nėra pažeistas.
Etiketės gali atsilupti nuo lakštų, kuriuose tarp etikečių yra tarpai, ir
stipriai įstrigti.
-
Užsilenkimas: turi gulėti su mažesniu nei 13 mm išlinkiu bet kuria
kryptimi.
-
Būklė: nenaudokite etikečių su raukšlėmis, pūslelėmis ar kitais
išsiskyrimo požymiais.
•
Programoje nustatykite ne mažesnes kaip 6,4 mm paraštes nuo
medžiagos kraštų.
2. Mokymasis naudoti įprastai
32
Terpė ir dėklas
Jau spausdintas popierius
Kai dedate jau spausdintą popierių, spausdinta pusė turi būti nukreipta į
viršų, neužriestu kraštu į priekį. Jei iškils popieriaus tiekimo problemų,
apverskite popierių. Atminkite, kad spausdinimo kokybė negarantuojama.
•
Turi būti išspausdintas naudojant karščiui atsparų rašalą, kuris
neištirps, neišgaruos ir neskleis kenksmingų medžiagų, kai 0,1 sek. bus
veikiamas įrenginio kaitinimo temperatūros (apie 170 °C (338 °F)).
•
Jau spausdinto popieriaus rašalas turi būti nedegus ir nedaryti neigiamo
poveikio aparato voleliams.
•
Prieš įdėdami jau atspausdintą popierių, patikrinkite, ar rašalas ant
popieriaus išdžiuvęs. Kai vyksta kaitinimo procesas, drėgnas rašalas
gali atsiskirti nuo jau spausdinto popieriaus ir pabloginti spausdinimo
kokybę.
2. Mokymasis naudoti įprastai
33
Terpė ir dėklas
5
Popieriaus dydžio ir tipo nustatymas
Įdėję popierių į popieriaus dėklą, nustatykite popieriaus dydį ir tipą.
Kad pakeistumėte popieriaus nuostatą prietaise, lango Spausdinimo
nuostatos > kortelėje Paper > Paper Type (žr. „Spausdinimo nuostatų
atidarymas“ p. 36).
Jei norite naudoti specialaus dydžio popierių, pavyzdžiui, sąskaitų
popierių, pasirinkite Custom skirtuke Paper, lange Printing
Preferences (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
2. Mokymasis naudoti įprastai
34
Pagrindinis spausdinimas
Apie specialiąsias spausdinimo funkcijas skaitykite Papildomos
informacijos vadove (žr. „Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas“
p. 136).
3
Sąraše Pasirinktie spausdintuvą pasirinkite įrenginį.
4
Pagrindiniai spausdinimo nustatymai, įskaitant kopijų skaičių ir
spausdinimo intervalą, pasirenkami lange Spausdinti.
6
Spausdinimas
Jei naudojatės „Mac" arba „Linux" operacine sistema, žiūrėkite „„Mac“
spausdinimas“ p. 143 arba „„Linux“ spausdinimas“ p. 145.
Žemiau parodytas „Windows 7“ programos „Notepad“ langas
Spausdinimo nuostatos.
1
2
Atidarykite dokumentą, kurį norite spausdinti.
Pasirinkite Spausdinti iš meniu Failas.
Jei norite pasinaudoti papildomomis spausdinimo funkcijomis,
spustelėkite Ypatybės arba Nuostatos lange Spausdinti (žr.
„Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
5
Norėdami pradėti spausdinimo darbą, spustelėkite Gerai arba
Spausdinti lange Spausdinti.
2. Mokymasis naudoti įprastai
35
Pagrindinis spausdinimas
7
Spausdinimo užduoties atšaukimas
4
Spustelėkite Ypatybės arba Nuostatos.
Jei spausdinimo užduotis laukia spausdinimo eilėje arba spausdinimo
kaupos programoje, užduotį galima atšaukti taip:
•
Šį langą galite atverti du kartus spustelėdami įrenginio piktogramą
(
) „Windows“ užduočių juostoje.
8
Spausdinimo nuostatų atidarymas
• Naudotojo vadove pavaizduotas langas Spausdinimo nuostatos
gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio. Tačiau lango
Spausdinimo nuostatos sudėtis yra panaši.
• Kai pasirenkate parinktį Spausdinimo nuostatos, galite matyti
įspėjimo ženklą
arba
. Ženklas
reiškia, kad galite pasirinkti
tam tikrą parinktį, tačiau tai nėra rekomenduojama, o
ženklas
reiškia, kad negalite pasirinkti tos parinkties dėl įrenginio nustatymo
arba aplinkos.
1
2
3
Dabartinę įrenginio būseną galite patikrinti nuspausdami mygtuką
Printer Status (žr. „„Samsung Printer Status“ naudojimas“ p. 158).
Atidarykite dokumentą, kurį norite spausdinti.
Failo meniu pasirinkite Spausdinti.
Lange Pasirinkti spausdintuvą pasirinkite įrenginį.
2. Mokymasis naudoti įprastai
36
Pagrindinis spausdinimas
Parankinio nustatymo naudojimas
Norėdami panaudoti išsaugotus nustatymus, pasirinkite juos skirtuke
Favorites. Dabar įrenginys nustatytas spausdinti pagal pasirinktus
nustatymus.
Parinktis Favorites, kuri matoma kiekviename nuostatų skirtuke, išskyrus
skirtuką Samsung, leidžia išsaugoti dabartinius nuostatų nustatymus
vėlesniam panaudojimui.
Norėdami pašalinti įrašytą nuostatą, pasirinkite jį kortelėje Favorites ir
spustelėkite Delete.
Norėdami išsaugoti Favorites elementą, atlikite šiuos veiksmus:
1
2
Pagal poreikį pakeiskite nustatymus kiekviename skirtuke.
9
Žinyno naudojimas
Įveskite elemento pavadinimą Favorites įvesties laukelyje.
Spustelėkite parinktį, apie kurią norite sužinoti, lange Spausdinimo
nuostatos ir paspauskite klavišą F1 klaviatūroje.
10
Ekonomiškas spausdinimas
3
4
5
Spustelėkite Save.
Įveskite pavadinimą ir aprašymą ir pasirinkite norimą piktogramą.
Spustelėkite OK. Kai išsaugosite Favorites, bus išsaugoti esami
tvarkyklės nustatymai.
Funkcija Eko sumažina dažų ir popieriaus sąnaudas. Funkcija Eko leidžia
taupyti spaudos išteklius ir ekonomiškai spausdinti.
„Eco“ spausdinimui spustelėkite žemiau:
Žr. „Easy Eco Driver“ p. 151.
2. Mokymasis naudoti įprastai
37
3. Techninė priežiūra
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie įrenginiui skirtų priedų, reikmenų įsigijimą ir eksploatacines dalis.
• Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas
39
• Galimos susinaudojančios dalys
40
• Dažų kasetės laikymas
41
• Dažų paskirstymas
43
• Dažų kasetės keitimas
44
• Įrenginio valymas
46
• Įrenginio perkėlimo ir laikymo patarimai
50
Eksploatacinių medžiagų ir priedų užsakymas
Tinkami priedai įvairiose šalyse gali skirtis. Kreipkitės į pardavimų atstovą, kuris pateiks galimų eksploatacinių medžiagų ir dalių sąrašą.
Norėdami užsisakyti originalių Samsung dalių, priedų ir eksploatacinių dalių, kreipkitės į vietinį Samsung atstovą ar mažmenininką, iš kurio pirkote įrenginį.
Taip pat galite apsilankyti svetainėje www.samsung.com/supplies ir nurodyti savo šalį / regioną, kad gautumėte kontaktinę aptarnavimo tarnybos
informaciją.
3. Techninė priežiūra
39
Galimos susinaudojančios dalys
Pasibaigus eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmei, savo įrenginiui galite užsisakyti šių tipų eksploatacines medžiagas:
Tipas
Dažų kasetė
Vidutinė išeigaa
Maždaug 1000 puslapių
Dalies pavadinimas
MLT-D111S
a. Paskelbta išeiga pagal ISO/IEC 19752.
Atsižvelgiant į parinktis, paveikslėlių ploto procentinę dalį ir naudojamą darbo režimą, dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis.
Kai perkate naujas dažų kasetes ar kitas susinaudojančias dalis, jos turi būti perkamos toje pačioje šalyje, kur buvo pirktas naudojamas aparatas. Priešingu
atveju naujos dažų kasetės ar kitos susinaudojančios dalys bus nesuderinamos su aparatu dėl skirtingos dažų kasetės ir kitų susinaudojančių dalių
konfigūracijos, priklausančios nuo konkrečių šalies sąlygų.
„Samsung“ nerekomenduoja naudoti neoriginalių „Samsung“ dažų kasečių, pvz., užpildytų arba rekonstruotų. Samsung negali garantuoti neoriginalių
Samsung dažų kasečių kokybės. Jei dėl naudojamos ne originalios „Samsung“ dažų kasetės prireikia atlikti techninės priežiūros arba remonto darbus,
įrenginio garantija šiems darbams negalios.
3. Techninė priežiūra
40
Dažų kasetės laikymas
Dažų kasetėse yra dalių, kurios jautriai reaguoja į šviesą, temperatūrą ir drėgmę. „Samsung“ pataria naudotojams laikytis šių rekomendacijų, kad būtų
užtikrintas optimalus naujos „Samsung“ dažų kasetės veikimas, aukščiausia kokybė ir ilgiausia naudojimo trukmė.
Laikykite kasetę toje pat aplinkoje, kurioje bus naudojamas spausdintuvas. Ji turi atitikti reguliuojamas temperatūros ir drėgmės sąlygas. Dažų kasetė turi
likti savo originalioje ir neatidarytoje pakuotėje, kol ją prireiks įdėti – jei originalios pakuotės nėra, viršutinę kasetės angą uždenkite popieriumi ir laikykite
tamsioje vietoje.
Jei pakuotė bus atidaryta gerokai anksčiau, dėl to sutrumpės kasetės naudojimo trukmė. Nelaikykite ant grindų. Jei dažų kasetė išimta iš spausdintuvo,
laikykitės žemiau pateikiamų tinkamo dažų kasetės saugojimo instrukcijų.
•
Laikykite kasetę apsauginiame originalios pakuotės maišelyje.
•
Horizontalioje padėtyje (o ne vertikaliai), ta pačia puse į viršų, lyg būtų įdėta į spausdintuvą.
•
Nelaikykite eksploatacinių medžiagų, esant bet kuriai iš paminėtų sąlygų:
-
aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje;
-
Kai drėgnis mažesnis nei 20 % arba didesnis nei 80 %
-
aplinkoje, kurioje stipriai keičiasi drėgmė arba temperatūra;
-
tiesioginiuose saulės spinduliuose arba kambario apšvietime;
-
dulkėtose vietose;
-
ilgą laiką automobilyje;
-
aplinkoje, kurioje yra ėsdinančiųjų dujų;
-
aplinkoje, kurioje yra druskingas oras.
3. Techninė priežiūra
41
Dažų kasetės laikymas
1
3
Naudojimo instrukcijos
•
Nelieskite fotolaidaus būgno paviršiaus kasetėje.
•
Saugokite kasetę nuo nereikalingos vibracijos ar smūgių.
•
Niekada rankiniu būdu nesukite būgno, ypač priešinga kryptimi; dėl to
gali įvykti vidiniai pažeidimai ir išsilieti dažai.
Apytikris kasetės tinkamumo naudoti laikas
Apytikris dažų kasetės (arba vaizdų gavimo bloko) eksploatavimo laikas
priklauso nuo dažų kiekio, reikalingo spausdinimo užduotims. Tikroji
spaudinių išeiga gali skirtis atsižvelgiant į spausdinti naudojamų lapų tankį,
eksploatavimo aplinką, paveikslėlių ploto procentinę dalį, spausdinimo
intervalą, medijos tipą ir (arba) dydį. Pavyzdžiui, jei spausdinsite daug
paveikslėlių, dažų sąnaudos bus didesnės ir keisti kasetę turėsite dažniau.
2
Dažų kasetės naudojimas
„Samsung Electronics“ nerekomenduoja ir nepatvirtina neoriginalių ne
„Samsung“ prekės ženklo dažų kasečių naudojimo spausdintuve, įskaitant
bendrąsias, parduotuvės prekės ženklo, užpildytas arba rekonstruotas
dažų kasetes.
„Samsung“ spausdintuvo garantija netaikoma atsiradus įrenginio
pažeidimams dėl pakartotinai užpildytų, perdirbtų ar ne „Samsung“
gamintų dažų kasečių naudojimo.
3. Techninė priežiūra
42
Dažų paskirstymas
Kai dažų kasetė netrukus baigsis:
•
Atsiranda šviesios juostos, spausdinama šviesiau ir (arba) skiriasi tankis priešingose pusėse.
•
Šviesos diodas Dažų kasetė mirksi oranžine spalva.
Jei taip nutinka, galite laikinai pagerinti spausdinimo kokybę paskirstydami likusius dažus kasetėje. Kai kuriais atvejais net paskirsčius dažus baltos juostos
arba šviesus spausdinimas nepradingsta.
• Prieš atidarydami viršutinį dangtelį, pirma uždarykite išvesties atramą.
• Jei dažų patenka jums ant drabužių, nušluostykite juos sausu skudurėliu ir išskalbkite šaltu vandeniu. Karštame vandenyje dažai prisitvirtina prie
audinio.
2
1
3
3. Techninė priežiūra
43
Dažų kasetės keitimas
4
Dažų kasetė
• Prieš atidarydami viršutinį dangtelį, pirma uždarykite išvesties atramą.
• Nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui, peilio ar žirklių, dažų kasetės pakuotei atidaryti. Jie gali subraižyti kasetės būgną.
• Jei dažų patenka jums ant drabužių, nušluostykite juos sausu skudurėliu ir išskalbkite šaltu vandeniu. Karštame vandenyje dažai prisitvirtina prie
audinio.
• Gerai papurtykite dažų kasetę – taip pagerinsite pradinę spausdinimo kokybę.
• Nelieskite dažų kasetės apatinės žalios pusės. Kad neliestumėte šios srities naudokitės kasetės rankenėle.
3. Techninė priežiūra
44
Dažų kasetės keitimas
Kai baigiasi dažų kasetės eksploatavimo laikas, įrenginys nustoja spausdinti.
2
1
3. Techninė priežiūra
45
Įrenginio valymas
Jei iškilo spausdinimo kokybės problemų arba įrenginys eksploatuojamas dulkinoje aplinkoje, jį būtina reguliariai valyti, kad būtų užtikrinta geriausia
spausdinimo kokybė ir įrenginį galėtumėte eksploatuoti ilgiau.
• Jei įrenginio korpusui valyti naudosite medžiagas, kurių sudėtyje yra didelis kiekis alkoholio, tirpiklių ar kitų stiprių medžiagų, gali deformuotis korpusas
arba pasikeisti jo spalva.
• Jei įrenginys ar vieta apie jį užteršta dažais, rekomenduojama juos nuvalyti drėgnu skudurėliu ar servetėle. Jei naudojate dulkių siurblį, dažai pakyla į
orą ir gali būti žalingi jums.
• Spausdinant įrenginio viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių. Dėl šių sankaupų gali iškilti su spausdinimu susijusių problemų, pavyzdžiui,
atsirasti dažų taškelių ar dėmių. Išvalius aparato vidų šios problemos panaikinamos arba sumažėja.
5
Išorinių paviršių valymas
Įrenginio korpusą valykite minkštu medvilniniu audiniu. Šiek tiek sudrėkinkite skudurėlį vandenyje, bet saugokitės, kad vanduo nelašėtų ant aparato arba į jį.
3. Techninė priežiūra
46
Įrenginio valymas
6
Vidaus valymas
Spausdinant įrenginio viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių. Dėl šių sankaupų gali iškilti su spausdinimu susijusių problemų, pavyzdžiui,
atsirasti dažų taškelių ar dėmių. Išvalius aparato vidų šios problemos panaikinamos arba sumažėja.
• Aparatą valykite sausu nepūkuotu skudurėliu.
• Jei aparatas turi maitinimo jungiklį, prieš valydami aparatą, išjunkite maitinimą.
• Prieš atidarydami viršutinį dangtelį, pirma uždarykite išvesties atramą.
3. Techninė priežiūra
47
Įrenginio valymas
2
1
2
3
1
1
2
2
3. Techninė priežiūra
48
Įrenginio valymas
7
Paėmimo volelio valymas
• Aparatą valykite sausu nepūkuotu skudurėliu.
• Jei aparatas turi maitinimo jungiklį, prieš valydami aparatą, išjunkite maitinimą.
2
12
1
2
3. Techninė priežiūra
49
Įrenginio perkėlimo ir laikymo patarimai
•
Kai perkeliate aparatą jo nekelkite ir neapverskite. Kitu atveju įrenginio vidų gali užteršti dažai, kurie jį gali sugadinti arba dėl jų spausdinimo kokybė
gali tapti prastesnė.
•
Kai perkeliate aparatą įsitikinkite, kad jį tvirtai laiko bent du asmenys.
3. Techninė priežiūra
50
4. Trikčių šalinimas
Šiame skyriuje pateikiama naudinga informacija apie tai, ką daryti trikties atveju.
• Patarimai, ką daryti, kad neįstrigtų popierius
52
• Įstrigusio popieriaus ištraukimas
53
• Būsenos šviesos diodo supratimas
56
Šiame skyriuje pateikiama naudinga informacija apie tai, ką daryti trikties atveju. Jei
įrenginys turi ekraną, pirmiausia peržiūrėkite jame rodomą pranešimą, kad galėtumėte
išspręsti problemą. Jei nerasite problemos sprendimo šiame skyriuje, žr. skyrių
Troubleshooting, esantį Papildoma informacija Naudotojo vadovas (žr. „Trikčių
šalinimas“ p. 167). Jeigu nerandate sprendimo Naudotojo vadovas arba problema išliks,
kreipkitės į paslaugų centrą.
Patarimai, ką daryti, kad neįstrigtų popierius
Pasirinkus tinkamo tipo mediją, daugeliu atvejų galima išvengti situacijų, kai įstringa popierius. Jei norite išvengti popieriaus strigčių, vadovaukitės šiais
nurodymais:
•
Pasirūpinkite, kad reguliuojami kreiptuvai būtų tinkamose padėtyse (žr. „Dėklo apžvalga“ p. 26).
•
Neperkraukite dėklo. Įsitikinkite, kad popieriaus lygis yra žemiau popieriaus talpos žymos, esančios dėklo viduje.
•
Neišimkite popieriaus iš dėklo, kai aparatas spausdina.
•
Prieš įdėdami popierių jį sulenkite, pamosuokite ir ištiesinkite.
•
Nenaudokite suglamžyto, drėgno ar užlankstytais kampais popieriaus.
•
Nedėkite į dėklą skirtingo tipo popieriaus.
•
Naudokite tik rekomenduojamą spausdinimo mediją (žr. „Spausdinimo terpės specifikacijos“ p. 62).
4. Trikčių šalinimas
52
Įstrigusio popieriaus ištraukimas
Siekiant išvengti popieriaus plyšimo, traukite įstrigusį popierių lėtai ir atsargiai.
1
Dėkle
1
2
2
1
3
4. Trikčių šalinimas
53
Įstrigusio popieriaus ištraukimas
2
Aparato viduje
• Terminio įtaiso sritis yra įkaitusi. Išimdami popierių iš aparato būkite atsargūs.
• Prieš atidarydami viršutinį dangtelį, pirma uždarykite išvesties atramą.
1
2
4. Trikčių šalinimas
54
Įstrigusio popieriaus ištraukimas
Jei nematote popieriaus šioje srityje, sustokite ir pereikite prie kito veiksmo:
2
1
2
1
4. Trikčių šalinimas
55
Būsenos šviesos diodo supratimas
Šviesos diodo spalva nurodo esamąją įrenginio būseną.
• Priklausomai nuo modelio arba šalies, kai kurių šviesos diodų gali nebūti.
• Jei norite išspręsti problemą, pažvelkite į klaidos pranešimą ir jo instrukcijas trikčių šalinimo dalyje.
• Problemas taip pat galite spręsti vadovaudamiesi nurodymais, kurie pateikiami kompiuterio programos lange „Samsung Printer Status“ arba „Smart
Panel“.
• Jei ši problema nepašalinama, skambinkite techninės priežiūros skyriaus atstovui.
4. Trikčių šalinimas
56
Būsenos šviesos diodo supratimas
3
Būsena šviesos diodas
Būsena
Aprašymas
Išjungta
Žalias
(Būsenos
šviesos
diodas)
Aparatas yra išjungtas arba veikia energijos taupymo režimu.
Mirksi
• Kai įrenginys gauna ir spausdina duomenis.
• Kai foninis apšvietimas mirksi dažnai, įrenginys spausdina duomenis.
Šviečia
Aparatas veikia ir gali būti naudojamas.
Mirksi
Laukia, kol bus nuspaustas mygtukas
spausdinimą.
(Spausdinti ekraną) arba
(WPS), kad aktyvuotų rankinį
• Atidarytas dangtelis. Uždarykite dangtelį.
Raudonas
Šviečia
• Dėkle nėra popieriaus, kai gaunami arba spausdinami duomenys. Įdėkite popieriaus į dėklą („Popieriaus
įdėjimas į dėklą“ p. 27).
• Aparatas išsijungė dėl rimto sutrikimo.
• Kai įrenginys spausdina rankiniu arba rankiniu dvipusiu režimu.
Oranžinis
Mirksi
Naujinama įrenginio programinė įranga.
Šviečia
Įstrigo popierius (žr. „Įstrigusio popieriaus ištraukimas“ p. 53).
4. Trikčių šalinimas
57
Būsenos šviesos diodo supratimas
4
Dažų šviesos diodas/ WPS šviesos diodas/ Maitinimo šviesos diodas
Būsena
(Dažų šviesos
diodas)
(WPS šviesos
Aprašymas
Mirksi
Kasetėje liko nedaug dažų. Artėja teorinio kasetės tinkamumo naudoti laiko pabaiga. Paruoškite naują kasetę
pakeitimui. Pakartotinai paskirstydami dažus galite laikinai pagerinti spausdinimo kokybę (žr. „Dažų
paskirstymas“ p. 43).
Šviečia
Tuoj baigsis dažų kasetės eksploatavimo laikasa. Rekomenduojama pakeisti dažų kasetę (žr. „Dažų kasetės
keitimas“ p. 44).
Išjungta
Visos dažų kasetės yra normalios talpos.
Mirksi
Įrenginys jungiasi prie belaidžio tinklo.
Šviečia
Įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo (žr. „WPS mygtuko naudojimas“ p. 98).
Išjungta
Įrenginys atsijungė nuo belaidžio tinklo.
Šviečia
Įrenginys veikia energijos taupymo režimu.
Išjungta
Aparatas veikia parengties režimu arba jo maitinimas išjungtas.
Oranžinis
Mėlynas
b
diodas)
(Įjungti šviesos
diodas)
Mėlynas
a. Apskaičiuotas eksploatavimo laikas reiškia numatytą arba apskaičiuotą dažų kasetės eksploatavimo laiką, kurį nurodo vidutinis spaudinių skaičius ir atitikimas ISO/IEC 19752. Puslapių
skaičiui įtakos gali turėti eksploatavimo aplinka, spausdinimo intervalas, grafika, medijos tipas ir dydis. Šiek tiek dažų gali likti kasetėje, net jei šviesos diodas šviečia raudonai, o
spausdintuvas nustoja spausdinti.
b. Tik modelis su belaidžiu tinklu (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
4. Trikčių šalinimas
58
5. Priedas
Šiame skyriuje pateikiamos produkto specifikacijos ir informacija apie taikomas nuostatas.
• Specifikacijos
60
• Teisinė informacija
70
• Autorių teisės
81
Specifikacijos
1
Bendrieji techniniai duomenys
Toliau pateiktos techninių duomenų reikšmės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Dėl galimų informacijos pakeitimų žr. www.samsung.com.
Elementai
Aprašymas
Matmenys
Plotis x ilgis x aukštis
332 x 215 x 178 mm (13,07 x 8,46 x 7,01 col.)
Svoris
Įrenginys su vartojimo
reikmenimis
3,97 kg (8,75 lb)
Parengties režimas
Mažiau nei 26 dB (A)
Spausdinimo režimas
Mažiau nei 50 dB (A)
Veikimo
10–30 °C
Laikymo (supakuoto)
-20–40 °C
Veikimo
20–80% sant. drėgmė
Laikymo (supakuoto)
10–90% sant. drėgmė
110 voltų modeliai
Kintamoji srovė, 110–127 V
220 voltų modeliai
Kintamoji srovė, 220–240 V
Triukšmo lygisa
Temperatūra
Drėgmė
Maitinimo šaltinisb
5. Priedas
60
Specifikacijos
Elementai
Energijos suvartojimas
Aprašymas
Vidutiniškai darbo režimu
Mažiau nei 310 W
Parengties režimas
Mažiau nei 30 W
• M202x series: Mažiau nei 1,1 W
Energijos taupymo režimuc
• M202xW series: Mažiau nei 1,9 W (funkcija „Wi-Fi Direct“ išjungta: mažiau nei 1,5 W)
• M2020W/M2021W/M2024W: Mažiau nei 1,5 W
Belaidis f
Išjungusd
Mažiau nei 0,45 W (0,1 We)
Modulis
SPW-B4319S
a. Garso slėgio lygis, ISO 7779. Konfigūracija išbandyta: bazinė įrenginio konfigūracija, A4 popierius, vienpusis spausdinimas. Tik Kinijai Jei įrenginio skleidžiamas triukšmas yra garsesnis
nei 63 dB (A), įrenginį reikia statyti santykinai nepriklausomoje vietoje.
b. Tinkamos įtampos (V), dažnio (Hz) ir įrenginiui tiekiamos srovės (A) tipą rasite duomenų lentelėje.
c. Energijos sąnaudas energijos taupymo režimu gali įtakoti įrenginio būsena, nustatymų sąlygos, darbo aplinka.
d. Visiškai energijos sąnaudų išvengti galite tik atjungę maitinimo kabelį.
e. Įrenginio, kuris turi maitinimo jungiklį.
f. Tik modelis su belaidžiu tinklu (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
5. Priedas
61
Specifikacijos
2
Spausdinimo terpės specifikacijos
Tipas
Dydis
Spausdinimo medijos svoris / talpaa
Matmenys
Dėklas
Paprastas
vokas
Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11 col.)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 col.)
Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 col.)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 col.)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 col.)
B5(JIS)
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 in)
B5(ISO)
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 col.)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 col.)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 col.)
Vokas Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 col.)
Vokas Nr. 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 col.)
Vokas DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 col.)
Vokas C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 col.)
Dėjimas į dėklą rankomisb
71–85 g/m2 (19–23 lb
kopijavimo popierius)
71–85 g/m2 (19–23 lb kopijavimo
popierius)
• 150 lapų, kurių svoris 80 g/
• 1 lapas
m2 (21 lb kopijavimo
popierius)
75–90 g/m2 (20–24 lb
kopijavimo popierius)
75–90 g/m2 (20–24 lb kopijavimo
popierius)
• 10 lapų
• 1 lapas
5. Priedas
62
Specifikacijos
Tipas
Dydis
Spausdinimo medijos svoris / talpaa
Matmenys
Dėklas
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Storas
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
Dėjimas į dėklą rankomisb
86–120 g/m2 (23–32 lb
kopijavimo popierius)
86–120 g/m2 (23–32 lb kopijavimo
popierius)
• 50 lapų, kurių svoris 120 g/
• 1 lapas
2
m (32 lb kopijavimo
popierius)
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Plonas
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
60–70 g/m2 (16–19 lb
kopijavimo popierius)
60–70 g/m2 (16–19 lb kopijavimo
popierius)
• 160 lapų, kurių svoris 60 g/
• 1 lapas
2
m (16 lb kopijavimo
popierius)
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Medvilnė
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
75–90 g/m2 (20–24 lb kopijavimo
popierius)
• 150 lapų, kurių svoris 80 g/
• 1 lapas
m2 (21 lb kopijavimo
popierius)
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Spalvų
75–90 g/m2 (20–24 lb
kopijavimo popierius)
75–90 g/m2 (20–24 lb
kopijavimo popierius)
75–90 g/m2 (20–24 lb kopijavimo
popierius)
• 150 lapų, kurių svoris 80 g/
• 1 lapas
m2 (21 lb kopijavimo
popierius)
5. Priedas
63
Specifikacijos
Tipas
Dydis
Spausdinimo medijos svoris / talpaa
Matmenys
Dėklas
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Jau spausdintas
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
Dėjimas į dėklą rankomisb
75–90 g/m2 (20–24 lb
kopijavimo popierius)
75–90 g/m2 (20–24 lb kopijavimo
popierius)
• 150 lapų, kurių svoris 80 g/
• 1 lapas
2
m (21 lb kopijavimo
popierius)
Žr. paprasto popieriaus skyrių
Perdirbimas
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
60–90 g/m2 (16–24 lb
kopijavimo popierius)
60–90 g/m2 (16–24 lb kopijavimo
popierius)
• 150 lapų, kurių svoris 80 g/
• 1 lapas
2
m (21 lb kopijavimo
popierius)
Etiketėsc
Kartonas
„Letter“, „Legal“,
„Oficio“, „Folio“,
A4, B5(JIS),
B5(ISO),
„Executive“, A5
Žr. paprasto popieriaus skyrių
„Letter“, „Legal“,
„Oficio“, „Folio“,
A4, B5(JIS),
B5(ISO),
„Executive“, A5
Žr. paprasto popieriaus skyrių
120–150 g/m2 (32–40 lb
kopijavimo popierius)
120–150 g/m2 (32–40 lb kopijavimo
popierius)
• 10 lapų
• 1 lapas
121–163 g/m2 (32–43 lb
kopijavimo popierius)
121–163 g/m2 (32–43 lb kopijavimo
popierius)
• 10 lapų
• 1 lapas
• 10 lapų
• 1 lapas
Atvirukas 4x6
Kopijavimo
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
Žr. paprasto popieriaus skyrių
5. Priedas
64
Specifikacijos
Tipas
Dydis
Spausdinimo medijos svoris / talpaa
Matmenys
Dėklas
Žr. paprasto popieriaus skyrių
• 100 lapų
Mažiausias dydis (pritaikytas)
76 x 127 mm (3 x 5 col.)
60–163 g/m2 (16–43 lb kopijavimo popierius)
Didžiausias dydis (pritaikytas)
216 x 356 mm (8,5 x 14 col.)
Archyvinis
Žr. paprasto
popieriaus skyrių
Dėjimas į dėklą rankomisb
• 1 lapas
a. Didžiausia talpa gali skirtis atsižvelgiant į medijos svorį, storį ir aplinkos sąlygas.
b. Patiekite po vieną lapą vienu metu.
c. Šiame aparate naudojamų etikečių lygumas yra 100–250 (Šefildo). Tai nurodo skaitmeninį lygumo lygį.
5. Priedas
65
Specifikacijos
3
Reikalavimai sistemai
„Microsoft® Windows®“
Reikalavimas (rekomenduojama)
Operacinė sistema
CPU
RAM
laisva vieta
standžiajame
diske
„Windows® XP“
„Intel® Pentium® III“ 933 MHz („Pentium IV“ 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
„Windows Server® 2003“
„Intel® Pentium® III“ 933 MHz („Pentium IV“ 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25–2 GB
„Windows Server® 2008“
„Intel® Pentium® IV“ 1 GHz („Pentium IV“ 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
„Windows Vista®“
„Intel® Pentium® IV“ 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
„Windows® 7“
„Intel® Pentium® IV“ 1 GHz 32 bitų ar 64 bitų procesorius ar spartesnis
1 GB (2 GB)
16 GB
• Palaiko „DirectX® 9“ grafiką su 128 MB atmintimi (kad būtų galima įjungti „Aero“ temą).
• DVD-R/W diskų įrenginys
„Windows Server® 2008 R2“ „Intel® Pentium® IV“ 1,4 GHz (x64) procesoriai (2 GHz ar spartesni)
512 MB (2 GB)
10 GB
„Windows® 8“
„Intel® Pentium® IV“ 1 GHz 32 bitų ar 64 bitų procesorius ar spartesnis
2 GB
20 GB
„Windows® 8.1“
• Palaiko „DirectX® 9“ grafiką su 128 MB atmintimi (kad būtų galima įjungti „Aero“ temą).
• DVD-R/W diskų įrenginys
5. Priedas
66
Specifikacijos
Reikalavimas (rekomenduojama)
Operacinė sistema
„Windows Server® 2012“
CPU
laisva vieta
standžiajame
diske
RAM
512 MB (2 GB)
„Intel® Pentium® IV“ 1,4 GHz (x64) procesoriai (2 GHz ar spartesni)
32 GB
„Windows Server® 2012 R2“
• Visose „Windows“ operacinėse sistemose turi būti įdiegta „Internet Explorer 6.0“ arba naujesnės versijos naršyklė.
• Programinę įrangą gali įdiegti administratoriaus teises turintys naudotojai.
• Windows Terminal Services suderinama su jūsų įrenginiu.
„Mac“
Reikalavimai (rekomenduojami)
Operacinė sistema
CPU
• „Intel®“ procesoriai
RAM
Laisva vieta standžiajame
diske
512 MB (1 GB)
1 GB
„Mac OS“ X 10.5
• 867 MHz ar spartesnis „Power PC“
G4/G5
„Mac OS“ X 10.6
• „Intel®“ procesoriai
1 GB (2 GB)
1 GB
„Mac OS“ X 10.7 ~ 10.9
• „Intel®“ procesoriai
2 GB
4 GB
5. Priedas
67
Specifikacijos
„Linux“
Elementai
Reikalavimai
„Red Hat Enterprise Linux“ 5, 6
„Fedora“ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
„openSUSE“ 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Operacinė sistema
„Ubuntu“ 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
„SUSE Linux Enterprise Desktop“ 10, 11
„Debian“ 5.0, 6.0
„Mint“ 13, 14
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Laisva vieta standžiajame
diske
1 GB (2 GB)
5. Priedas
68
Specifikacijos
4
Tinklo aplinka
Tik modeliai su belaidžiu tinklu (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
Kad galėtumėte savo įrenginį naudoti kaip tinklo įrenginį, jame reikės sukonfigūruoti tinklo protokolus. Lentelėje nurodytos įrenginio palaikomos tinklo
aplinkos.
Elementai
Tinklo sąsaja
Tinklo operacinė sistema
Specifikacijos
• 802.11b/g/n belaidis LAN (tik M202xW)
• „Windows Server 2003“, „Windows Server 2008“, „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“,
„Windows Server 2008 R2“
• Įvairios „Linux“ operacinės sistemos
• „Mac OS“ X 10.5 ~ 10.9
• TCP/„IPv4“
• DHCP, BOOTP
Tinklo protokolai
• DNS, WINS, „Bonjour“, SLP, UPnP
• „Standard TCP“/„IP Printing“ (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Belaidžio tinklo sauga
• Autentifikavimas: atvira sistema, bendrinamas raktas, WPA asmeninis, WPA2 asmeninis (PSK)
• Šifravimas: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Priedas
69
Teisinė informacija
Šis aparatas skirtas įprastai darbinei aplinkai ir atitinka normatyvinius
dokumentus.
Kai naudojate šį gaminį, reikia visada laikytis šių pagrindinių saugumo
įspėjimų, siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo
pavojų:
5
Lazerio saugumo pareiškimas
JAV šis spausdintuvas yra sertifikuotas kaip atitinkantis DHHS 21 CFR 1
skyriaus J poskyrio 1 klasės lazeriniams gaminiams keliamus reikalavimus,
o kitose šalyse jis sertifikuotas kaip standarto IEC 60825-1 : 2007.
reikalavimus atitinkantis 1 klasės lazerinis gaminys.
I klasės lazeriniai produktai nėra laikomi pavojingais. Lazerinė sistema ir
spausdintuvas sukurti taip, kad įprasto veikimo, naudotojo atliekamos
techninės priežiūros arba skirto aptarnavimo metu žmonių jokiais būdais
nepasieks lazerinis spinduliavimas, viršijantis I klasės lygį.
Įspėjimas
Draudžiama naudoti spausdintuvą ar atlikti jo techninę priežiūrą nuėmus
lazerio / skaitytuvo komplekto dangtį. Atspindėtas spindulių srautas, nors ir
nematomas, gali sužaloti jūsų akis.
6
Ozono saugumas
Šio gaminio ozono emisija mažesnė nei 0,1 ppm. Ozonas
yra sunkesnis už orą, todėl gaminį laikykite gerai vėdinamoje
vietoje.
5. Priedas
70
Teisinė informacija
7
9
Energijos taupymo priemonė
Tik Kinijai
Šiame spausdintuve panaudota pažangi energijos saugojimo
technologija, sumažinanti galios sąnaudas, kai jis nėra
aktyviai naudojamas.
Kai spausdintuvas ilgą laiką negauna duomenų, galios
suvartojimas automatiškai sumažinamas.
ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV
registruoti ženklai.
Interneto svetainė: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Išsamesnės informacijos apie ENERGY STAR programą
ieškokite http://www.energystar.gov
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
Jei modelis atestuotas pagal ENERGY STAR, ant aparato
bus ENERGY STAR etiketė. Įsitikinkite, ar aparatas
atestuotas pagal ENERGY STAR.
;SUHVV0
;SUHVV0:
賉帞
賉帞
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
蜷筨愤竖爮襔*%
8
Perdirbimas
Perdirbkite arba išmeskite šio gaminio pakuotės medžiagą
aplinkai nekenksmingu būdu.
5. Priedas
71
Teisinė informacija
Taikoma tik Jungtinėms Amerikos Valstijoms
10
Tinkamas šio gaminio išmetimas (panaudota
elektros ir elektroninė įranga)
(Skirta šalims, kur naudojamos atskirtos
surinkimo sistemos)
Išmetamus elektroninius įrenginius šalinkite per atestuotą utilizavimo
centrą. Jei norite rasti artimiausią utilizavimo stotį, eikite į mūsų
svetainę:www.samsung.com/recyclingdirect. Taip pat galite skambinti
numeriu: (877) 278 - 0799.
11
Šis gaminio, priedų ar literatūros ženklinimas nurodo, kad
pasibaigus tinkamumo naudoti laikui gaminys ir jo elektroniniai
priedai (pvz., kroviklis, ausinės, USB laidas) neturi būti išmesti kartu
su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos žalos
aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurios galima padaryti netinkamai
utilizuojant atliekas, atskirkite šio tipo gaminius nuo kitų atliekų ir
protingai organizuokite jų perdirbimą – taip prisidėsite prie
medžiaginių išteklių pakartotinio panaudojimo propagavimo.
Kalifornijos valstijos 65 plano įspėjimas (tik JAV)
Individualūs naudotojai, norėdami gauti daugiau informacijos apie
tai, kur tokie gaminiai saugiai perdirbami, turėtų susisiekti su
gaminio pardavėju arba vietinės valdžios įstaiga.
Įmonės turi susisiekti su savo tiekėju ir sužinoti pirkimo sutarties
sąlygas. Šis gaminys ir jo elektroniniai priedai neturi būti išmetami
kartu su kitomis komercinės veiklos atliekomis.
5. Priedas
72
Teisinė informacija
12
•
Prijunkite įrangą prie sieninio lizdo, esančio kitoje grandinėje, nei
imtuvas.
•
Kreipkitės į platintoją arba patyrusį radijo ir televizorių meistrą pagalbos.
Elektromagnetinis spinduliavimas
FCC informacija naudotojui
Šis įtaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi
sąlygos:
•
Įrenginys negali kelti žalingų trikdžių;
•
Įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tuos, dėl kurių jis gali
veikti netinkamai.
Ši įranga buvo ištirta ir buvo nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio
įtaiso ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Šie apribojimai
nustatyti tam, kad gyvenamosiose patalpose esantys įrenginiai būtų
tinkamai apsaugoti žalingų trikdžių. Ši įranga skleidžia, naudoja ir gali
skleisti spindulių dažnių energiją ir, jei ji įrengiama ir naudojama nesilaikant
instrukcijų, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiams. Tačiau nėra
garantijos, kad trukdžiai neatsiras konkrečiu įrengimo atveju. Jei toks
įrenginys trikdo priimamą radijo ar televizijos signalą, o tai galima patikrinti
išjungus įrenginį ir vėl jį įjungus, naudotojas galėtų pabandyti pašalinti
trikdžius pasirinkdamas kurią nors iš toliau nurodytų priemonių:
•
Pakeiskite priimančios antenos padėtį arba vietą.
•
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Pakeitimai arba konstrukciniai modifikavimai, kurių aiškiai nepatvirtino
gamintojas, atsakingas už atitikimą, gali panaikinti naudotojo teisę
naudotis įrenginiu.
Kanados radijo trukdžių nuostatai
Šis skaitmeninis įrenginys neviršija B klasės įrenginių elektromagnetinio
spinduliavimo apribojimų, numatytų Kanados elektromagnetinio
spinduliavimo standarte ICES–003 (Skaitmeniniai įrengimai).
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Priedas
73
Teisinė informacija
13
JAV
Šio įtaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis įtaisas negali sukelti
žalingų trukdžių, ir (2) šis įtaisas turi būti atsparus bet kokiems gautiems
trukdžiams, įskaitant tuos, kurie gali netinkamai veikti įtaisą.
Federalinė ryšių komisija (FCC)
Naudotojai negali patys atlikti belaidžių įtaisų techninės priežiūros.
Nekeiskite jų jokiu būdu. Pakeitus belaidžio įtaiso konstrukciją, bus
atimta teisė jį naudoti. Dėl remonto kreipkitės į gamintoją.
Sąmoningas siųstuvas pagal FCC 15 dalį
Jūsų spausdinimo sistemoje gali būti (integruotų) mažos įtampos, radijo
bangų LAN tipo įtaisų (radijo bangų dažnio (RF) belaidžių ryšio prietaisų),
veikiančių 2,4–5 GHz diapazone. Šis skyrius taikomas tik tuo atveju, jei
tokių įtaisų yra. Patikrinkite sistemos etiketėje, ar yra belaidžio ryšio
prietaisų.
FCC pareiškimas dėl belaidžio LAN naudojimo:
Įrengiant ir naudojant šį siųstuvo ir antenos derinį gali būti viršyta 1 m
W/cm2 radijo bangų dažnio poveikio esant nedideliu atstumu įrengtos
antenos. Todėl naudotojas visada turi išlaikyti minimalų 20 cm
atstumą–antenos. Šis įtaisas negali būti naudojamas kartu su kitu
siųstuvu ir siunčiančia antena.
Belaidžio ryšio prietaisai, kurių gali būti jūsų sistemoje, gali būti naudojami
Jungtinėse Amerikos valstijose, jei sistemos etiketėje nurodytas FCC
identifikavimo numeris.
FCC nustatė bendrąjį 20 cm (8 in) atstumo įtaiso ir kūno nurodymą, taikomą
šalia kūno naudojamiems belaidžio ryšio įtaisams (neatsižvelgiant į
išsikišimus). Šis įtaisas turi būti naudojamas didesniu kaip 20 cm (8 in)
atstumu kūno, kai belaidžio ryšio įtaisai yra įjungti. Belaidžio ryšio įtaiso
(arba įtaisų), kurie gali būti integruoti jūsų spausdintuve, galios poveikis yra
daug mažesnis, nei nurodyta FCC nustatytose poveikio ribose.
14
Tik Rusijai/Kazachstanas/Baltarusija
Šis siųstuvas neturi būti sujungtas arba būti naudojamas kartu su kitomis
antenomis arba siųstuvais.
5. Priedas
74
Teisinė informacija
15
18
Tik Vokietijai
Uždėto kištuko keitimas (tik JK)
Svarbu
16
Tik Turkijoje
Ant pagrindinio šio aparato laido yra sumontuotas standartinis (BS 1363) 13
amp kištukas, kuriame yra 13 amp saugiklis. Kai keičiate arba apžiūrite
saugiklį, turite vėl uždėti tinkamą 13 amp saugiklį. Po to turite vėl uždaryti
saugiklio dangtelį. Jei saugiklio dangtelį pametėte, nenaudokite kištuko, kol
negausite naujo saugiklio dangtelio.
Kreipkitės į asmenis, iš kurių įsigijote aparatą.
17
Tik Tailando
13 amp kištukas yra plačiausiai JK naudojamas tipas, todėl turi tikti. Tačiau
kai kuriuose pastatuose (ypač senuose) nėra įprastų 13 amp kištukams
pritaikytų lizdų. Turėsite įsigyti tinkamą kištuko suderintuvą. Nenuimkite
lieto kištuko.
Jei nupjausite lietą kištuką, nedelsdami juo atsikratykite. Negalite
kištuko vėl prijungti ir galite patirti elektros smūgį, jei mėginsite jį įkišti į
lizdą.
5. Priedas
75
Teisinė informacija
Svarbus įspėjimas:
šį aparatą reikia įžeminti.
Pagrindinio kabelio laiduose naudojami šie spalvų kodai:
19
Atitikties deklaracija (Europos šalys)
Patvirtinimai ir sertifikavimai
• Žalias ir geltonas: įžeminimas
• Mėlynas: neutralus
• Rudas: srovė
Jei pagrindinio kabelio laidų spalvos neatitinka kištuke esančių spalvų,
atlikite šiuos veiksmus:
žalią ir geltoną laidelį turite jungti prie kontakto, pažymėto raide E, saugos
simboliu „Įžeminimo simbolis“, nudažyto žalia ir geltona arba tik žalia
spalva.
Mėlynąjį laidelį turite jungti prie kontakto, pažymėto raide N arba nudažyto
juoda spalva.
• „Samsung Electronics“ šiuo pareiškia, kad gaminys [M202x
series] atitinka Žemos įtampos direktyvos (2006/95/EC) bei
EMC direktyvos (2004/108/EC) esminius reikalavimus ir kitus
susijusius nuostatus.
• „Samsung Electronics“ šiuo dokumentu pareiškia, kad
gaminys [M202xW series] atitinka R&TTE direktyvos 1999/5/
EB esminius reikalavimus ir kitus susijusius nuostatus.
Atitikties deklaraciją galima pamatyti www.samsung.com,
eikite į Support (Pagalba) > Download center (Atsisiuntimų
centras) ir įveskite savo spausdintuvo (MFP) pavadinimą bei
susiraskite EuDoC.
Rudąjį laidelį turite jungti prie kontakto, pažymėto raide L arba nudažyto
raudona spalva.
1995 m. sausio 1 d.: Europos Tarybos direktyva 2006/95/EC Valstybių
narių įstatymų dėl žemos įtampos įrangos derinimas.
Kištuke, adapteryje ar paskirstymo plokštėje turi būti 13 amp saugiklis.
1996 m. sausio 1 d.: Europos Tarybos direktyva 2004/108/EC, valstybių
narių įstatymų dėl elektromagnetinio suderinamumo derinimas.
1999 m. kovo 9 d.: Europos Tarybos direktyva 1999/5/EC dėl radijo
įrangos ir telekomunikacijų galutinės įrangos ir jų suderinamumo tarpusavio
pripažinimo. Visą deklaracijos tekstą, kuriame apibrėžiamos susijusios
direktyvos ir nuorodiniai standartai, galima gauti iš „Samsung Electronics
Co., Ltd.“ atstovo.
5. Priedas
76
Teisinė informacija
ES sertifikavimas
Sertifikavimas pagal Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
direktyvą 1999/5/EC (FAX)
Šis „Samsung“ gaminys sertifikuotas „Samsung“ dėl visos Europos atskirų
galinių įrenginių jungimo prie viešojo komutuojamo telefono tinklo (PSTN)
pagal direktyvą 1999/5/EC. Gaminys sukurtas taip, kad veiktų su
nacionaliniais visų Europos šalių PSTN ir suderinamais PBX:
Jei kiltų problemų, visų pirma susisiekite su „Samsung Electronics Co.,
Ltd.“.
Gaminys išbandytas dėl TBR21 atitikimo. Siekiant padėti naudoti ir taikyti
galutinę šį standartą atitinkančią įrangą, Europos telekomunikacijų
standartų institutas (ETSI) išleido konsultacinį dokumentą (EG 201 121),
kuriame pateikiamos pastabos ir papildomi reikalavimai, skirti užtikrinti
TBR21 terminalų suderinamumą su tinklu. Gaminys sukurtas laikantis visų
susijusių patariamųjų pastabų, pateikiamų šiame dokumente, ir visas jas
atitinka.
Europos radijo bangų patvirtinimo informacija
(gaminiams, įtaisytiems ES patvirtintuose radijo
bangų įtaisuose)
Jūsų spausdinimo sistemoje, skirtoje naudoti namuose arba biure, gali būti
(integruotų) mažos įtampos, radijo bangų LAN tipo įtaisų (radijo bangų
dažnio (RF) belaidžių ryšio prietaisų), veikiančių 2,4–5 GHz diapazone. Šis
skyrius taikomas tik tuo atveju, jei tokių įtaisų yra. Patikrinkite sistemos
etiketėje, ar yra belaidžio ryšio prietaisų.
Belaidžiai įtaisai, kurių gali būti jūsų sistemoje, skirti naudoti tik
Europos Sąjungoje arba susijusiose srityse, jei sistemos
etiketėje pateikiamas CE ženklas.
Belaidžio ryšio įtaiso (arba įtaisų), kuris (-ie) gali būti integruoti
spausdintuve, galios poveikis yra daug mažesnis, nei nurodyta Europos
Komisijos R&TTE direktyvoje nustatytos poveikio ribos.
Europos valstybės, kuriose galioja belaidžių įtaisų
patvirtinimai:
ES šalys
Europos šalys, kuriose galioja naudojimo apribojimai:
ES
EEA/EFTA šalys
Šiuo metu apribojimų nėra
5. Priedas
77
Teisinė informacija
20
Teisiniai pareiškimai dėl atitikties
Belaidžio ryšio gairės
Jūsų spausdinimo sistemoje gali būti (integruotų) mažos įtampos, radijo
bangų LAN tipo įtaisų (radijo bangų dažnio (RF) belaidžių ryšio prietaisų),
veikiančių 2,4–5 GHz diapazone. Kitame skyriuje pateikiama bendroji
belaidžio įtaiso naudojimo teiginių apžvalga.
Papildomi konkrečiose šalyse galiojantys apribojimai, įspėjimai ir klausimai
išvardyti specifiniuose šalims (arba šalių grupėms) skirtuose skyriuose.
Jūsų sistemoje esančius belaidžius įtaisus leidžiama naudoti tik šalyse,
kurių sistemos įvertinimo etiketėje yra Radijo ryšių patvirtinimo ženklas. Jei
šalis, kurioje naudosite belaidžio ryšio įtaisą, nėra sąraše, kreipkitės į vietinį
radijo ryšių patvirtinimo agentūrą dėl reikalavimų. Belaidžių prietaisų
naudojimas yra griežtai reguliuojamas ir gali būti, kad jų naudoti negalima.
Belaidžio ryšio įtaiso (arba įtaisų), kurie gali būti integruoti jūsų
spausdintuve, galios poveikis yra daug mažesnis, nei žinoma šiuo metu.
Kadangi belaidžiai įtaisai (kurie gali būti integruoti jūsų spausdintuve)
skleidžia mažiau energijos, nei leidžiama radijo dažnių saugumo
standartuose ir rekomendacijose, gamintojas laiko juos saugiais naudoti.
Nepaisant energijos lygių, reikia pasirūpinti, kad žmonių kontaktas su
įtaisas įprasto veikimo metu būtų sumažintas–minimumo.
Galioja bendroji taisyklę, kad tarp belaidžio įtaiso ir kūno turi būti 20 cm (8
in) atstumas, kai belaidis įtaisas naudojamas šalia kūno (neatsižvelgiant į
išsikišimus). Šis įtaisas turi būti naudojamas didesniu kaip 20 cm (8 in)
atstumu kūno, kai belaidžio ryšio įtaisai yra įjungti ir kai jie siunčia radijo
bangas.
Šis siųstuvas neturi būti sujungtas arba būti naudojamas kartu su kitomis
antenomis arba siųstuvais.
Tam tikromis sąlygomis taikomi belaidžių įtaisų naudojimo apribojimai.
Dažniausiai naudojamų apribojimų sąrašas pateikiamas žemiau:
Radijo dažnių belaidis ryšys gali trukdyti komercinių orlaivių
įrangai. Šio metu galiojantys aviacijos nuostatai reikalauja, kad
keliaujant lėktuvu belaidžiai įtaisai būtų išjungti. IEEE 802.11 (taip
pat žinomas kaip belaidis eternetas) ir „Bluetooth“ ryšio prietaisai
– tai įtaisų, kurie teikia belaidį ryšį, pavyzdžiai.
Aplinkoje, kur trukdymas kitiems įtaisams arba tarnyboms yra
kenksmingas arba gali būti laikomas kenksmingu, galimybė
naudoti belaidį įtaisą gali būti apribota arba panaikinta. Oro uostai,
ligoninės ir deguonimi arba degiomis dujomis prisotinta aplinka yra
keli pavyzdžiai aplinkos, kurioje belaidžių įtaisų naudojimas gali
būti apribotas arba panaikintas. Būdami aplinkoje ir nežinodami, ar
joje taikomos sankcijos belaidžių įtaisų naudojimui, prieš
naudodami arba įjungdami belaidžio ryšio įtaisą kreipkitės į
atitinkamą vadovybę leidimo.
5. Priedas
78
Teisinė informacija
Kiekvienoje šalyje taikomi skirtingi belaidžių įtaisų naudojimo
apribojimai. Kadangi jūsų sistemoje yra įrengtas belaidis įtaisas,
keliaudami su sistema iš vienos šalies į kitą prieš kelionę vietinėje
radijo ryšių patvirtinimo reguliavimo institucijoje sužinokite, ar
šalyje, į kurią vykstate, nėra belaidžio įtaiso naudojimo apribojimų.
Jei jūsų sistemoje įrengtas vidinis belaidžio ryšio įtaisas,
nesinaudokite įtaisu be dangčių ir skydų ir jei sistema nėra–galo
surinkta.
Naudotojai negali patys atlikti belaidžių įtaisų techninės priežiūros.
Nekeiskite jų jokiu būdu. Pakeitus belaidžio įtaiso konstrukciją, bus
atimta teisė jį naudoti. Dėl remonto kreipkitės į gamintoją.
Naudokite tik šalyje, kurioje įtaisas bus naudojamas, patvirtintas
tvarkykles. Papildomos informacijos ieškokite gamintojo sistemos
atkūrimo rinkinyje arba susisiekite su gamintojo techninės
pagalbos skyriumi.
21
Tik Izraeliui
5. Priedas
79
Teisinė informacija
22
Tik Kinijai
5. Priedas
80
Autorių teisės
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd., Visos teisės saugomos.
Šis naudotojo vadovas pridedamas tik informaciniais tikslais. Visa joje pateikiama informacija gali būti pakeista be įspėjimo.
„Samsung Electronics“ neatsako už bet kokią patirtą tiesioginę ar netiesioginę žalą, susijusią su šio naudotojo vadovo naudojimu.
•
„Samsung“ ir „Samsung“ logotipai yra „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.
•
„Microsoft“, „Windows“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows Server 2008 R2“ yra registruotieji arba paprastieji „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai.
•
„Google“, „Picasa“, „Google Docs“, „Android“ ir „Gmail“ yra registruotieji „Google Inc.“ prekių ženklai.
•
„Google Cloud Print“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas
•
„iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekės ženklas
•
Visi kiti ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų kompanijų ar organizacijų prekių ženklai.
Žr. „LICENSE.txt“ failą pridedamame CD-ROM diske, ten pateikta informacija apie atvirojo kodo licencijų informaciją.
REV. 4.00
5. Priedas
81
Naudotojo vadovas
PAPILDOMA
PAPILDOMA INFORMACIJA
INFORMACIJA
Šiame vadove pateikiama informacija apie įdiegimą, sudėtingesnę
konfigūraciją, naudojimą ir trikčių šalinimą įvairiose operacinėse
sistemose.
Priklausomai nuo modelių arba šalių, kai kurių funkcijų gali nebūti.
PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Šiame vadove pateikiama informacija apie įdiegimą, įprastą naudojimą ir trikčių šalinimą
„Windows“ sistemoje.
PAPILDOMA INFORMACIJA
1. Programinės įrangos įdiegimas
3. Specialiosios funkcijos
Diegimas „Mac“
86
Aukščio reguliavimas
Pakartotinis diegimas „Mac“ sistemoje
87
Numatytųjų spausdinimo nustatymų
Įdiegimas „Linux“ sistemoje
88
keitimas
134
Pakartotinis diegimas „Linux“ sistemoje
89
Jūsų aparato nustatymas numatytuoju
135
133
Papildomų spausdinimo funkcijų
2. Prie tinklo prijungto įrenginio
naudojimas
naudojimas
136
„Mac“ spausdinimas
143
„Linux“ spausdinimas
145
Naudingos tinklo programos
91
Laidinio tinklo sąranka
92
„IPv6“ konfigūravimas
93
Belaidžio tinklo sąranka
95
Valdumo įrankių įjungimas
148
Samsung Mobile Print
124
Easy Capture Manager
149
NFC funkcijos naudojimas
125
Samsung AnyWeb Print
150
„Google Cloud Print“™
127
Easy Eco Driver
151
„AirPrint“
130
„SyncThru™ Web Service“ naudojimas
152
4. Naudingi valdymo įrankiai
„Samsung Easy Printer Manager“
naudojimas
155
„Samsung Printer Status“ naudojimas
158
„Samsung Printer Experience“ naudojimas 160
83
PAPILDOMA INFORMACIJA
5. Trikčių šalinimas
Popieriaus tiekimo problemos
168
Maitinimo ir kabelio prijungimo problemos 169
Spausdinimo problemos
170
Spausdinimo kokybės triktys
174
Operacinės sistemos problemos
182
84
1. Programinės įrangos
įdiegimas
Šiame skyriuje pateikiami būtinos ir naudingos programinės įrangos, skirtos naudoti aplinkoje, kurioje įrenginys
prijungtas kabeliu, įdiegimo nurodymai. Vietoje prijungtas įrenginys yra įrenginys, tiesiogiai prijungtas prie
kompiuterio kabeliu.
• Diegimas „Mac“
86
• Pakartotinis diegimas „Mac“ sistemoje
87
• Įdiegimas „Linux“ sistemoje
88
• Pakartotinis diegimas „Linux“ sistemoje
89
• Jei naudojate operacinę sistemą „Windows“, apie įrenginio tvarkyklės diegimą
skaitykite„Vietinis tvarkyklės diegimas“ p. 22.
• Naudokite tik ne ilgesnį nei 3 m (118 in) USB kabelį.
Diegimas „Mac“
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo
maitinimas.
2
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
3
Du kartus spragtelėkite CD-ROM piktogramą, atsiradusią jūsų „Mac“
darbastalyje.
•
8
Spustelėkite Install. Bus įdiegti visi komponentai, kurių reikia
aparatui veikti.
Jei spustelėjote Customize, galite nurodyti atskirus komponentus,
kuriuos norite įdiegti.
9
10
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.
11
Spausdintuvui pasirinkti ir įtraukti į spausdintuvų sąrašą spustelėkite
mygtuką Add Printer.
12
Baigę diegti spustelėkite Close.
Pasirinkite USB Connected Printer esantį Printer Connection
Type ir spustelėkite Continue.
Jei įdiegta „Mac OS X“ 10.8 versija, du kartus spustelėkite
programos Finder lange pasirodžiusią CD-ROM piktogramą.
4
Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą
Installer OS X.
5
6
7
Spustelėkite Continue.
Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.
Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.
1. Programinės įrangos įdiegimas
86
Pakartotinis diegimas „Mac“ sistemoje
Jei spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neveikia, pašalinkite ją ir įdiekite iš
naujo.
1
Atverkite aplanką Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
Kad pašalintumėte spausdintuvo programinę įrangą, spustelėkite
Continue.
3
Pažymėkite programą, kurią pageidaujate pašalinti, ir spustelėkite
Uninstall.
4
5
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.
Kai programa bus pašalinta, spustelėkite Close.
Jei įrenginys jau pridėtas, pašalinkite jį lange Print Setup Utility arba
Print & Fax.
1. Programinės įrangos įdiegimas
87
Įdiegimas „Linux“ sistemoje
Jūs turite atsisiųsti „Linux“ programinės įrangos pakuotes iš „Samsung“
žiniatinklio svetainės, kad įdiegtumėte spausdintuvo programinę įrangą
(http://www.samsung.com >raskite savo gaminį > Pagalba arba
Atsisiuntimai).
1
„Unified Linux Driver“ įdiegimas
Turite prisiregistruoti vyriausiojo (pagrindinio) naudotojo vardu, kad
galėtumėte diegti įrenginio programinę įrangą. Jei nesate vyriausiasis
naudotojas, paprašykite tai atlikti sistemos administratoriaus.
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo
maitinimas.
2
3
Nukopijuokite paketą Unified Linux Driver į savo sistemą.
4
5
6
Išskleiskite paketą.
7
8
9
10
11
Tęskite diegimą.
Užbaigę diegimą, paleiskite spausdinimo paslaugų programą
(Pereikite į System > Administration > Printing arba „Terminal“
programoje įvykdykite komandą „system-config-printer“).
Spustelėkite mygtuką Add.
Pasirinkite savo spausdintuvą.
Spustelėkite mygtuką Forward ir pridėkite jį prie savo sistemos.
Paleiskite programą „Terminal“ ir pereikite į aplanką, į kurį
nukopijavote paketą.
Pereikite į aplanką uld.
Įvykdykite komandą „./install.sh“ (Jei nesate prisijungęs kaip
pagrindinis naudotojas, komandą vykdykite su komanda „sudo“ –
„sudo ./install.sh“)
1. Programinės įrangos įdiegimas
88
Pakartotinis diegimas „Linux“ sistemoje
Jei spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neveikia, pašalinkite ją ir įdiekite iš
naujo.
1
2
3
Paleiskite programą Terminal.
4
Tęskite šalinimą.
Pereikite į aplanką uld, išskleistą iš paketo Unified Linux Driver.
Įvykdykite komandą „./uninstall.sh“ (Jei nesate prisijungęs kaip
pagrindinis naudotojas, komandą vykdykite su komanda „sudo“ –
„sudo ./uninstall.sh“)
1. Programinės įrangos įdiegimas
89
2. Prie tinklo prijungto
įrenginio naudojimas
Šiame skyriuje pateikiami nuoseklūs nurodymai, kaip nustatyti prie tinklo prijungtą įrenginį ir programinę įrangą.
• Naudingos tinklo programos
91
• Laidinio tinklo sąranka
92
• „IPv6“ konfigūravimas
93
• Belaidžio tinklo sąranka
95
• Samsung Mobile Print
124
• NFC funkcijos naudojimas
125
• „Google Cloud Print“™
127
• „AirPrint“
130
Palaikomi papildomi įtaisai ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į turimą modelį (žr.
„Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
Naudingos tinklo programos
Yra kelios programos, kuriomis naudojantis galima nesunkiai nustatyti
tinklo aplinkos nustatymus. Tinklo administratorius per tinklą gali valdyti
kelis įrenginius.
• Prieš naudodami toliau išvardytas programas, pirmiausia nustatykite
IP adresą.
• Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo
modelio arba šalies (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Tai žiniatinkliu paremtas valdymo sprendimas, skirtas tinklo
administratoriams. „SyncThru™ Web Admin Service“ pateikia efektyvų
tinklo įrenginių tvarkymo būdą ir leidžia jums nuotoliniu būdu stebėti ir
išspręsti tinklo įrenginių veikimo sutrikimo problemas iš bet kurios
svetainės, turinčios bendrą interneto prieigą.
•
Parsisiųskite šią programą iš http://solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Web Service
Prie tinklo jungiamas įrenginys turi įterptąjį žiniatinklio serverį, kuris leidžia
atlikti tokias užduotis (žr. „IPv6 adreso konfigūracija“ p. 94):
•
peržiūrėti eksploatacinių medžiagų informaciją ir būseną.
•
tinkinti įrenginio nustatymus.
•
konfigūruoti tinklo parametrus, kad įrenginį būtų galima prijungti prie
įvairių tinklo aplinkų.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
91
Laidinio tinklo sąranka
3
Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas
Galite atspausdinti Network Configuration Report iš įrenginio valdymo
skydelio, kuriame rodomi dabartiniai įrenginio tinklo nustatymai. Tai padės
sukonfigūruoti tinklą.
•
Spauskite
sekundžių.
(WPS) mygtuką esantį valdymo skyde ilgiau nei 10
Naudodami tinklo konfigūracijos ataskaitą galite sužinoti įrenginio MAC
ir IP adresą.
Pavyzdžiui:
•
MAC adresas: 00:15:99:41:A2:78
•
IP adresas: 165.254.192.192
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
92
„IPv6“ konfigūravimas
IPv6 tinkamai palaiko tik „Windows Vista“ arba naujesnė versija.
„IPv6“ tinklo aplinkoje vykdykite kitą procedūrą, kad galėtumėte naudoti
„IPv6“ adresą.
4
Programoje „SyncThru™ Web Service“
„IPv6“ suaktyvinimas
1
Pasirinkite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“ iš
„Windows“. Adreso laukelyje įveskite įrenginio IP adresą (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ir paspauskite klavišą Enter arba spustelėkite Eiti.
2
Jei prie programos „SyncThru™ Web Service“ jungiatės pirmą
kartą, reikia prisijungti administratoriaus teisėmis. Įveskite toliau
pateiktą numatytąjį ID ir slaptažodį. Saugumo sumetimais
rekomenduojame pakeisti numatytąjį slaptažodį.
3
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
5
Spustelėkite TCP/IPv6 kairiajame žiniatinklio svetainės polangyje.
6
7
Spustelėkite mygtuką Apply.
Pažymėkite žymimąjį langelį IPv6 Protocol, kad suaktyvintumėte
IPv6.
Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
• Taip pat galite nustatyti DHCPv6.
• Kad rankiniu būdu nustatytumėte IPv6 adresą:
Pažymėkite žymimąjį langelį Manual Address. Tada suaktyvinamas
Address/Prefix teksto laukelis. Įveskite likusią adreso dalį (pvz.,
:3FFE:10:88:194::AAAA. “A“ yra šešioliktainis simbolis, sudarytas iš
skaičių nuo 0 iki 9 ir raidžių nuo A iki F).
Kai bus atidarytas langas „SyncThru™ Web Service“, nuveskite
pelės žymeklį ant Settings viršutinėje meniu juostoje ir spustelėkite
Network Settings.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
93
„IPv6“ konfigūravimas
IPv6 adreso konfigūracija
1
Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, kuri
palaiko IPv6 adresus, kaip URL adresus.
2
Pasirinkite vieną iš IPv6 adresų (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) iš tinklo
konfigūracijos ataskaitos (žr. „Tinklo konfigūracijos ataskaitos
spausdinimas“ p. 92).
3
•
Link-local Address: automatiškai sukonfigūruojamas vietinis
„IPv6“ adresas (adresas prasideda FE80).
•
Stateless Address: tinklo kelvedžio automatiškai
sukonfigūruojamas „IPv6“ adresas.
•
Stateful Address: „DHCPv6“ serverio konfigūruojamas „IPv6“
adresas.
•
Manual Address: rankiniu būdu naudotojo konfigūruojamas
„IPv6“ adresas.
Įveskite IPv6 adresus (pvz., http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresas turi būti skliausteliuose „[ ]“.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
94
Belaidžio tinklo sąranka
Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko belaidį tinklą. Kai kurie modeliai
nepalaiko belaidžio tinklo (žr. „Funkcijos pagal modelius“ p. 6).
5
Belaidžio tinklo pavadinimas ir tinklo slaptažodis
Belaidžiam tinklui reikia didesnio saugumo, todėl pirmiausia nustatomas
prieigos taškas, tinklo pavadinimas (SSID), naudojamas saugos tipas ir
tinklui sukuriamas tinklo slaptažodis. Šios informacijos teiraukitės pas savo
tinklo administratorių, prieš įdiegdami įrenginį.
Darbo pradžia
Tinklo tipo supratimas
Paprastai galite užmegzti tik vieną ryšį tarp kompiuterio ir įrenginio.
Infrastruktūros režimas
Tai yra aplinka, dažniausiai naudojama namuose ir
mažose įstaigose SOHO (nedidelis biuras/namų biuras).
Šis režimas naudoja prieigos tašką, skirtą ryšiui su
belaidžiu įrenginiu užmegzti.
Specialusis režimas
Šis režimas nenaudoja prieigos taško. Belaidis
kompiuteris ir belaidis įrenginys susijungs tiesiogiai.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
95
Belaidžio tinklo sąranka
6
Belaidžio tinklo sąrankos metodai
Belaidį ryšį galite nustatyti arba iš įrenginio, arba iš kompiuterio. Toliau pateiktoje lentelėje pasirinkite nustatymo būdą.
Priklausomai nuo modelio ir šalies, kai kurių belaidžio tinklo įdiegimo tipų gali nebūti.
Sąrankos metodas
Prijungimo būdas
Iš kompiuterio
Aprašymas ir nuorodos
Jei naudojate „Windows“, žr. „Prieigos taškas per USB kabelį“ p. 101.
Jei naudojate „Windows“, žr. „Prieigos taškas be USB kabelio (rekomenduojama)“ p. 104.
• Jei esate „Mac“ naudotojas, žr. „Prieigos taškas per USB kabelį“ p. 110.
Su prieigos tašku
• Jei esate „Mac“ naudotojas, žr. „Prieigos taškas be USB kabelio (rekomenduojama)“ p. 113
Iš aparato valdymo skydo
• Žr. „Prijungimas PBC režimu“ p. 99.
• Žr. „Prijungimas PIN kodo režimu“ p. 99.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
96
Belaidžio tinklo sąranka
Sąrankos metodas
Be prieigos taško
Prijungimo būdas
Iš kompiuterio
Aprašymas ir nuorodos
Jei naudojate „Windows“, žr. „Specialusis tinklas per USB kabelį“ p. 107.
Jei esate „Mac“ naudotojas, žr. „Specialusis tinklas per USB kabelį“ p. 115.
„Wi-Fi Direct“ sąranka
Žr. „„Wi-Fi Direct“ nustatymas“ p. 119.
• Jeigu nustatant belaidį ryšį arba diegiant tvarkyklę kiltų sunkumų, pasiskaitykite trikčių šalinimo skyrių (žr. „Trikčių šalinimas“ p. 120).
• Primygtinai rekomenduojame nustatyti slaptažodžius prieigos taškuose. Jei prieigos taškuose nenustatysite slaptažodžių, jais neteisėtai gali pasinaudoti
nežinomi įrenginiai, įskaitant asmeninius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir spausdintuvus. Kaip nustatyti slaptažodį, žr. prieigos taško naudotojo
vadovą.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
97
Belaidžio tinklo sąranka
7
WPS mygtuko naudojimas
Jei jūsų įrenginys ir prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) palaiko „Wi-Fi
Protected Setup™“ (WPS), nesunkiai sukonfigūruosite belaidžio tinklo
nustatymus paspausdami
nereikės kompiuterio.
(WPS) mygtuką valdymo skydelyje – net
• Jei belaidį tinklą norite naudoti infrastruktūros režimu, įsitikinkite, kad
tinklo kabelis yra atjungtas nuo įrenginio. Prisijungti prie prieigos
taško (arba belaidžio kelvedžio) galima naudojant WPS (PBC)
mygtuką arba įvedant PIN kodą iš kompiuterio. Prisijungimo būdas
skiriasi priklausomai nuo naudojamo prieigos taško (ar belaidžio
kelvedžio). Daugiau informacijos ieškokite naudojamo prieigos taško
(ar belaidžio ryšio kelvedžio) naudotojo vadove.
• Belaidžiam tinklui nustatyti naudojant mygtuką WPS, gali pasikeisti
saugos nustatymai. Siekdami to išvengti, užblokuokite WPS
parinktis skirtas esamiems saugos nustatymams. Parinkties
pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo naudojamo prieigos taško
(arba belaidžio maršrutizatoriaus).
Tipo pasirinkimas
Naudodamiesi valdymo skydelyje esančiu
(WPS) mygtuku įrenginį prie
belaidžio tinklo galite prijungti dviem būdais.
Konfigūravimo paspaudžiant mygtuką (PBC) būdas suteikia galimybę
prijungti įrenginį prie belaidžio tinklo, paspaudžiant mygtuką
(WPS)
įrenginio valdymo skydelyje ir WPS (PBC) mygtuką, kuris yra „Wi-Fi
Protected Setup™“ WPS funkciją palaikančiame prieigos taške (ar
belaidžiame kelvedyje).
Asmeninio identifikacijos numerio (PIN) būdas padeda prijungti įrenginį
prie belaidžio tinklo, WPS („Wi-Fi Protected Setup™“) prieigos taške (ar
belaidžiame kelvedyje) įvedant pridedamą PIN informaciją.
Gamykloje jūsų įrenginiui nustatytas PBC režimas, kurį rekomenduojama
naudoti įprasto belaidžio tinklo aplinkoje.
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Patikrinkite, ar prieigos taškas (ar belaidžio ryšio kelvedis) palaiko WPS
(„Wi-Fi Protected Setup™“).
•
Patikrinkite, ar jūsų įrenginys palaiko „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS).
•
Tinklo kompiuteris (tik PIN režimas)
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
98
Belaidžio tinklo sąranka
Prijungimas PBC režimu
1
Paspauskite mygtuką
(WPS) valdymo skydelyje ir laikykite
paspaustą 2 – 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės
greitai mirksėti.
Prijungimas PIN kodo režimu
1
Parengties režime, paspauskite ir laikykite
(WPS) mygtuką,
esantį valdymo skydelyje, ilgiau nei dešimt sekundžių.
Įrenginys pradės jungtis prie belaidžio tinklo. Šviesos diodas lėtai
mirksės apie dvi minutes, kol paspausite PBC mygtuką prieigos
taške (arba belaidžiame kelvedyje).
2
Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame
kelvedyje).
Jūs galite sužinoti įrenginio PIN.
2
a WPS šviesos diodas mirksi greitai. įrenginys jungiasi prie
prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).
b Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS
šviesos diodas ima šviesti nuolatos.
3
Būtina atspausdinti tinklo konfigūracijos ataskaitą su PIN kodu (žr.
„Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas“ p. 92).
Paspauskite mygtuką
(WPS) valdymo skydelyje ir laikykite
paspaustą ilgiau nei 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės
šviesti nuolatos.
Įrenginys pradės jungtis prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).
3
Kompiuteryje, kuris prijungtas prie prieigos taško (ar belaidžio
kelvedžio), per dvi minutes turite įvesti aštuonženklį PIN kodą.
Šviesos diodas lėtai mirksės ne ilgiau nei dvi minutes, kol įvesite
aštuonženklį PIN kodą.
Kad nustatytumėte belaidį tinklą, įdėkite pridedamą programinės
įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį ir sekite lange
pateikiamas instrukcijas.
WPS šviesos diodas mirksės toliau nurodyta tvarka:
a WPS šviesos diodas mirksi greitai. įrenginys jungiasi prie
prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).
b Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS
šviesos diodas ima šviesti nuolatos.
4
Kad nustatytumėte belaidį tinklą, įdėkite pridedamą programinės
įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį ir sekite lange
pateikiamas instrukcijas.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
99
Belaidžio tinklo sąranka
Pakartotinis prisijungimas prie tinklo
Atsijungimas nuo tinklo
Kai belaidžio ryšio funkcija išjungta, įrenginys bandys automatiškai
prisijungti prie prieigos taško (arba belaidžio kelvedžio) naudodamas
ankstesnius belaidžio ryšio parametrus ir adresą.
Norėdami atsijungti nuo belaidžio tinklo, paspauskite
(WPS) mygtuką
valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą ilgiau nei dvi sekundes.
Nurodytais atvejais įrenginys bandys automatiškai prisijungti prie
belaidžio tinklo iš naujo:
• Įrenginys išsijungs ir vėl įsijungs.
•
Kai „Wi-Fi“ tinklas veikia laukimo režimu: įrenginys nedelsiant
atsijungs nuo belaidžio tinklo ir užges WPS šviesos diodas.
•
Kai „Wi-Fi“ tinklas naudojamas: kol įrenginys laukia dabartinės
užduoties pabaigos, WPS šviesos diodas dažnai mirksi. Tada belaidžio
tinklo jungtis automatiškai nutraukiama, o WPS šviesos diodas užgęsta.
• Prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) išsijungs ir vėl įsijungs.
Prisijungimo atšaukimas
Norėdami atšaukti belaidžio tinklo ryšį įrenginiui besijungiant prie belaidžio
tinklo, nuspauskite ir palaikykite
(Įjungti (maitinimo)) mygtuką, esantį
valdymo skydelyje. Norėdami iš naujo prisijungti prie belaidžio tinklo
turėsite palaukti 2 minutes.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
100
Belaidžio tinklo sąranka
8
Sąranka naudojant „Windows“
3
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
Programos Samsung Easy Wireless Setup paleidimas be
kompaktinio disko: jei įdiegėte spausdintuvo tvarkyklę, galite paleisti
programą Samsung Easy Wireless Setup be kompaktinio disko (žr.
„Valdumo įrankių įjungimas“ p. 148).
Jei įdiegimo langas nepasirodo, spustelėkite Pradėti > Visos
programos > Reikmenys > Vykdyti.
Prieigos taškas per USB kabelį
X:\Setup.exe, „X“ raidę pakeisdami CD_ROM diskų įrenginį
atitinkančia raide, ir spustelėkite OK.
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Prieigos taškas
•
Prie tinklo prijungtas kompiuteris
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
•
USB laidas
Tinklo infrastruktūros sukūrimas
1
2
•
„Windows 8“ naudotojams
Jei diegimo langas nepasirodo, meniu Charms(Pagrindiniai
mygtukai), pasirinkite Ieškoti > Apps(Programėlės) ir
suraskite Vykdyti. Įrašykite „X:\Setup.exe“, pakeisdami „X“ jūsų
CD-ROM diskasukį atitinkančia raide ir spustelėkite Gerai.
Jei pasirodys iššokantis langas „Bakstelėkite, kad
pasirinktumėte ką daryti su šiuo disku“, spustelėkite jį ir
pasirinkite Run Setup.exe.
4
Perskaitykite ir priimkite įdiegimo sutartis, pateiktas diegimo lange.
Tada spustelėkite Next.
Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas USB kabelis.
Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
101
Belaidžio tinklo sąranka
5
Lange Printer Connection Type pasirinkite Wireless network
connection. Tada spustelėkite Next.
6
Lange Are you setting up your printer for the first time? (Ar
nustatote spausdintuvą pirmą kartą?), pasirinkite Yes, I will set up
my printer's wireless network. (Taip nustatysiu spausdintuvo
beleidį tinklą). Tada spustelėkite Next (toliau).
7
Lange Select the Wireless Setup Method (Pasirinkite belaidės
sąrankos būdą) pasirinkite Using a USB cable (Naudojant USB
kabelį). Tada spustelėkite Next.
8
Suradę lange matysite belaidžio tinklo įrenginius. Pasirinkite
naudojamo prieigos taško pavadinimą (SSID) ir spustelėkite Next.
Jei spausdintuvas jau prijungtas prie tinklo, pasirinkite No, My
printer is already connected to my network.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
102
Belaidžio tinklo sąranka
Jei nerandate norimo pasirinkti tinklo pavadinimo arba jei belaidžio
ryšio konfigūraciją norite nustatyti rankiniu būdu, spustelėkite
Advanced Setting.
Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei prieigos taškas turi
saugumo nustatymus.
Įveskite prieigos taško (arba kelvedžio) tinklo slaptažodį.
• Enter the wireless Network Name: Įveskite prieigos taško SSID
(SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).
• Operation Mode: pasirinkite Infrastructure.
• Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.
Open System: autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali
būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.
Shared Key: autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo
suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.
WPA Personal arba WPA2 Personal: pasirinkite šią parinktį,
norėdami autentifikuoti spausdintuvo serverį pagal WPA iš anksto
bendrinamą raktą. Naudojamas bendrinamas slaptas raktas
(paprastai vadinamas iš anksto bendrinamu raktu), kurį rankiniu
būdu prieigos taške sukonfigūruoja kiekvienas klientas.
9
Jei jūsų spausdintuvas palaiko „Wi-Fi Direct“, pasirodys atitinkamas
langas.
Spustelėkite Next.
• Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Įveskite tinklo šifravimo slaptažodį.
• Confirm Network Password: Patvirtinkite tinklo šifravimo
slaptažodį.
• WEP Key Index: Jei naudote WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą
WEP Key Index.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
103
Belaidžio tinklo sąranka
• „Wi-Fi Direct“ funkcija ekrane pasirodo tik tada, jei spausdintuvas ją
atpažįsta.
• Galite pradėti „Wi-Fi Direct“ nustatymą naudodami Samsung Easy
Printer Manager (žr. „„Wi-Fi Direct“ nustatymas“ p. 119).
• Wi-Fi Direct Name: Numatytasis „Wi-Fi Direct“ pavadinimas yra
modelio pavadinimas, o maksimalus ilgis yra 22 simboliai.
• Password setting - tai skaitmenų seka, kurios ilgis yra 8–64
simboliai.
10
11
12
Prieigos taškas be USB kabelio
(rekomenduojama)
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Kompiuteris su operacine sistema „Windows 7“ arba naujesne, kuriame
įjungtas „Wi-Fi“ ryšys, ir prieigos taškas (kelvedis)
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir
įrenginio. Spustelėkite Next.
Kol diegiamas belaidis tinklas, įrenginys naudoja kompiuterio belaidį
LAN. Gali nepavykti prisijungti prie interneto.
Pasirinkite komponentus, kurie bus įdiegti.
Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.
Tinklo infrastruktūros sukūrimas
1
2
Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
104
Belaidžio tinklo sąranka
Jei įdiegimo langas nepasirodo, spustelėkite Pradėti > Visos
programos > Reikmenys > Vykdyti.
4
Lange Printer Connection Type pasirinkite Wireless network
connection. Tada spustelėkite Next.
5
Lange Are you setting up your printer for the first time? (Ar
nustatote spausdintuvą pirmą kartą?), pasirinkite Yes, I will set up
my printer's wireless network. (Taip nustatysiu spausdintuvo
belaidį tinklą). Tada spustelėkite Next (toliau).
X:\Setup.exe, „X“ raidę pakeisdami CD_ROM diskų įrenginį
atitinkančia raide, ir spustelėkite OK.
•
„Windows 8“ naudotojams
Jei diegimo langas nepasirodo, meniu Charms(Pagrindiniai
mygtukai), pasirinkite Ieškoti > Apps(Programėlės) ir
suraskite Vykdyti. Įrašykite „X:\Setup.exe“, pakeisdami „X“ jūsų
CD-ROM diskasukį atitinkančia raide ir spustelėkite Gerai.
Jei pasirodys iššokantis langas „Bakstelėkite, kad
pasirinktumėte ką daryti su šiuo disku“, spustelėkite jį ir
pasirinkite Run Setup.exe.
3
Perskaitykite ir priimkite įdiegimo sutartis, pateiktas diegimo lange.
Tada spustelėkite Next.
Jei spausdintuvas jau prijungtas prie tinklo, pasirinkite No, my
printer is already connected tomy network.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
105
Belaidžio tinklo sąranka
6
Lange Select the Wireless Setup Method (Pasirinkite belaidės
sąrankos būdą) pasirinkite Using a direct wireless connection
(Naudojant tiesioginį belaidį ryšį). Tada spustelėkite Next.
Net jei kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujesnė operacinė
sistema, šia funkcija naudotis negalėsite, jei kompiuteryje nebus
belaidžio ryšio įrangos. Įdiekite belaidį tinklą prijungę USB kabelį (žr
„Prieigos taškas per USB kabelį“ p. 101).
Jei atveriamas toliau parodytas langas, per dvi minutes paspauskite
valdymo skydelyje
7
8
esantį mygtuką WPS.
Baigę diegti belaidį tinklą spustelėkite Next.
Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
106
Belaidžio tinklo sąranka
Specialusis tinklas per USB kabelį
Jei įdiegimo langas nepasirodo, spustelėkite Pradėti > Visos
programos > Reikmenys > Vykdyti.
Jei neturite prieigos taško (AP), vis tiek galite prijungti įrenginį belaidžiu
būdu prie kompiuterio, vykdydami toliau pateikiamus veiksmus ir
nustatydami specialųjį belaidį tinklą.
X:\Setup.exe, „X“ raidę pakeisdami CD_ROM diskų įrenginį
atitinkančia raide, ir spustelėkite OK.
•
Jei diegimo langas nepasirodo, meniu Charms(Pagrindiniai
mygtukai), pasirinkite Ieškoti > Apps(Programėlės) ir
suraskite Vykdyti. Įrašykite „X:\Setup.exe“, pakeisdami „X“ jūsų
CD-ROM diskasukį atitinkančia raide ir spustelėkite Gerai.
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Prie tinklo prijungtas kompiuteris
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
•
USB laidas
Specialiojo tinklo sukūrimas „Windows“ aplinkoje
1
2
„Windows 8“ naudotojams
Jei pasirodys iššokantis langas „Bakstelėkite, kad
pasirinktumėte ką daryti su šiuo disku“, spustelėkite jį ir
pasirinkite Run Setup.exe.
3
Perskaitykite ir priimkite įdiegimo sutartis, pateiktas diegimo lange.
Tada spustelėkite Next.
Įjunkite kompiuterį ir belaidžio tinklo įrenginį.
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
107
Belaidžio tinklo sąranka
4
Lange Printer Connection Type pasirinkite Wireless network
connection. Tada spustelėkite Next.
7
Pasibaigus belaidžių tinklų paieškai, atsiras belaidžių tinklų jūsų
įrenginiui sąrašas. Spustelėkite Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Įveskite pageidaujamą SSID
pavadinimą (SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).
• Operation Mode: pasirinkite specialųjį tinklą.
• Channel: pasirinkite kanalą. (Auto Setting arba nuo 2412 MHz iki
2467 MHz).
• Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.
Open System: autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali
būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.
Shared Key: autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo
suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.
• Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128).
• Network Password: Įveskite tinklo šifravimo slaptažodį.
5
Lange Are you setting up your printer for the first time? (Ar
nustatote spausdintuvą pirmą kartą?), pasirinkite Yes, I will set up
my printer's wireless network. (Taip nustatysiu spausdintuvo
belaidį tinklą). Tada spustelėkite Next (toliau).
Jei spausdintuvas jau prijungtas prie tinklo, pasirinkite No, my
printer is already connected tomy network.
6
Lange Select the Wireless Setup Method (Pasirinkite belaidės
sąrankos būdą) pasirinkite Using a USB cable (Naudojant USB
kabelį). Tada spustelėkite Next.
• Confirm Network Password: Patvirtinkite tinklo šifravimo
slaptažodį.
• WEP Key Index: Jei naudote WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą
WEP Key Index.
Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei specialusis tinklas
turi įjungtą saugą.
Pasirinkite Open System arba Shared Key, kad galėtumėte
autentifikuoti, arba spustelėkite Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas,
apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP
šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų
dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
108
Belaidžio tinklo sąranka
8
Atsiras langas, kuriame matysite belaidžio tinklo nustatymus.
Patikrinkite nustatymus ir spustelėkite Next.
- Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio
šabloną)
- Šliuzas: 169.254.133.1
Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo
konfigūracijos informaciją. Jei kompiuterio tinklo konfigūracijai
nustatyta DHCP, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta DHCP. Ir
priešingai: jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta „Static“,
belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta „Static“.
Jei jūsų kompiuteriui nustatyta DHCP, o jūs norite naudoti „Static“
belaidžio tinklo nustatymą, susisiekite su tinklo administratoriumi ir
sužinokite statinį IP adresą.
9
Pasirodys Wireless Network Setting Complete langas.
Spustelėkite Next.
10
Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir
įrenginio. Spustelėkite Next.
11
Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.
• DHCP metodui
Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP
rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma
„Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo
metodą į Receive IP address automatically (DHCP).
• Statiniam metodui
Jei IP adreso priskyrimo būdas yra „Static“, patikrinkite, ar „Static“
rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma
DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir
kitas tinklo konfigūracijos reikšmes.
Pavyzdžiui,
Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:
- IP adresas: 169.254.133.42
- Potinklio šablonas: 255.255.0.0
Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:
- IP adresas: 169.254.133.43
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
109
Belaidžio tinklo sąranka
9
Sąranka naudojant „Mac“
3
Du kartus spragtelėkite CD-ROM piktogramą, atsiradusią jūsų „Mac“
darbastalyje.
•
Prieigos taškas per USB kabelį
4
Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą
Installer OS X.
5
6
7
8
Spustelėkite Continue.
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Prieigos taškas
•
Prie tinklo prijungtas spausdintuvas
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
•
USB laidas
1
Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo
prijungta elektros srovė.
2
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
Jei įdiegta „Mac OS X“ 10.8 versija, du kartus spustelėkite
programos Finder lange pasirodžiusią CD-ROM piktogramą.
Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.
Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.
Spustelėkite Install. Bus įdiegti visi komponentai, kurių reikia
aparatui veikti.
Jei spustelėjote Customize, galite nurodyti atskirus komponentus,
kuriuos norite įdiegti.
9
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
110
Belaidžio tinklo sąranka
10
Pasirinkite Configuration of Wireless network esantį Printer
Connection Type ir spustelėkite Continue.
11
Jei atveriamas langas Wireless Settings, pasirinkite Using a USB
cable ir spustelėkite Next.
Jei langas neatveriamas, pereikite prie 15 veiksmo.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
111
Belaidžio tinklo sąranka
12
Suradę lange matysite belaidžio tinklo įrenginius. Pasirinkite
naudojamo prieigos taško pavadinimą (SSID) ir spustelėkite Next.
Belaidžio tinklo saugumo langas atsiras, jei prieigos taškas turi įjungtą
saugą.
Įveskite prieigos taško (arba kelvedžio) tinklo slaptažodį.
Jei belaidžio tinklo konfigūraciją nustatote rankiniu būdu, spustelėkite
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Įveskite prieigos taško SSID
(SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).
13
• Operation Mode: pasirinkite Infrastructure.
• „Wi-Fi Direct“ funkcija ekrane pasirodo tik tada, jei spausdintuvas ją
atpažįsta.
• Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.
Open System: autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali
būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.
Shared Key: autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo
suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.
WPA Personal arba WPA2 Personal: pasirinkite šią parinktį,
norėdami autentifikuoti spausdintuvo serverį pagal WPA iš anksto
bendrinamą raktą. Naudojamas bendrinamas slaptas raktas
(paprastai vadinamas iš anksto bendrinamu raktu), kurį rankiniu
būdu prieigos taške sukonfigūruoja kiekvienas klientas.
• Encryption: pasirinkite šifravimą. (Jokio, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES)
• Network Password: Įveskite tinklo šifravimo slaptažodį.
• Confirm Network Password: Patvirtinkite tinklo šifravimo
slaptažodį.
Atsiras langas, kuriame matysite belaidžio tinklo nustatymus.
Patikrinkite nustatymus ir spustelėkite Next.
• Galite pradėti „Wi-Fi Direct“ nustatymą naudodami Samsung Easy
Printer Manager (žr. „„Wi-Fi Direct“ nustatymas“ p. 119).
• Wi-Fi Direct Name: Numatytasis „Wi-Fi Direct“ pavadinimas yra
modelio pavadinimas, o maksimalus ilgis yra 22 simboliai.
• Password setting - tai skaitmenų seka, kurios ilgis yra 8–64
simboliai.
14
Pasirodys Wireless Network Setting Complete langas.
Spustelėkite Next.
15
Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir
įrenginio. Spustelėkite Next.
• WEP Key Index: Jei naudote WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą
WEP Key Index.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
112
Belaidžio tinklo sąranka
Prieigos taškas be USB kabelio
(rekomenduojama)
3
Du kartus spragtelėkite CD-ROM piktogramą, atsiradusią jūsų „Mac“
darbastalyje.
•
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Kompiuteris su operacine sistema „Mac OS“ 10.7 arba naujesne,
kuriame įjungtas „Wi-Fi“ ryšys, ir prieigos taškas (kelvedis)
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
1
Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo
prijungta elektros srovė.
2
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
Jei įdiegta „Mac OS X“ 10.8 versija, du kartus spustelėkite
programos Finder lange pasirodžiusią CD-ROM piktogramą.
4
Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą
Installer OS X.
5
6
7
8
Spustelėkite Continue.
Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.
Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.
Spustelėkite Install. Bus įdiegti visi komponentai, kurių reikia
aparatui veikti.
Jei spustelėjote Customize, galite nurodyti atskirus komponentus,
kuriuos norite įdiegti.
9
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
113
Belaidžio tinklo sąranka
10
Pasirinkite Configuration of Wireless network esantį Printer
Connection Type ir spustelėkite Continue.
11
Jei atveriamas langas Wireless Settings, pasirinkite Using a direct
wireless connection ir spustelėkite Next.
Jei langas neatveriamas, pereikite prie 13 veiksmo.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
114
Belaidžio tinklo sąranka
Jei atveriamas toliau parodytas langas, per dvi minutes paspauskite
valdymo skydelyje
esantį mygtuką WPS.
Specialusis tinklas per USB kabelį
Jei neturite prieigos taško (AP), vis tiek galite prijungti įrenginį belaidžiu
būdu prie kompiuterio, vykdydami šiuos paprastus nurodymus ir
nustatydami specialųjį belaidį tinklą.
Elementai, kuriuos reikia paruošti
•
Prie tinklo prijungtas kompiuteris
•
Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu
•
Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja
•
USB laidas
Specialiojo tinklo sukūrimas „Mac“ aplinkoje
12
13
1
Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo
prijungta elektros srovė.
2
Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM
diskų įrenginį.
Baigę diegti belaidį tinklą spustelėkite Next.
Baigę diegti spustelėkite Close.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
115
Belaidžio tinklo sąranka
3
Du kartus spragtelėkite CD-ROM piktogramą, atsiradusią jūsų „Mac“
darbastalyje.
•
10
Pasirinkite Configuration of Wireless network esantį Printer
Connection Type ir spustelėkite Continue.
Jei įdiegta „Mac OS X“ 10.8 versija, du kartus spustelėkite
programos Finder lange pasirodžiusią CD-ROM piktogramą.
4
Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą
Installer OS X.
5
6
7
8
Spustelėkite Continue.
Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.
Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.
Spustelėkite Install. Bus įdiegti visi komponentai, kurių reikia
aparatui veikti.
Jei spustelėjote Customize, galite nurodyti atskirus komponentus,
kuriuos norite įdiegti.
9
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
116
Belaidžio tinklo sąranka
11
Pasibaigus belaidžių tinklų paieškai, atsiras belaidžių tinklų jūsų
įrenginiui sąrašas. Spustelėkite Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Įveskite SSID pavadinimą
(SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).
• Operation Mode: pasirinkite specialųjį tinklą.
• Channel: Pasirinkite kanalą (Auto Setting arba 2412–2467 MHz).
• Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.
Open System: autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali
būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.
Shared Key: autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo
suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.
• Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128).
• Network Password: Įveskite tinklo šifravimo slaptažodį.
• Confirm Network Password: Patvirtinkite tinklo šifravimo
slaptažodį.
• WEP Key Index: Jei naudote WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą
WEP Key Index.
Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei specialusis tinklas
turi saugumo nustatymą.
Pasirinkite Open System arba Shared Key, kad galėtumėte
autentifikuoti, arba spustelėkite Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas,
apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP
šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų
dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.
12
Bus parodytas langas, kuriame matysite belaidžio tinklo nustatymus.
Patikrinkite nustatymus ir spustelėkite Next.
Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo
konfigūracijos informaciją. Jei kompiuterio tinklo konfigūracijai
nustatyta DHCP, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta DHCP. Ir
priešingai: jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta „Static“,
belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta „Static“.
Jei jūsų kompiuteriui nustatyta DHCP, o jūs norite naudoti „Static“
belaidžio tinklo nustatymą, susisiekite su tinklo administratoriumi ir
sužinokite statinį IP adresą.
• DHCP metodui
Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP
rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma
„Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo
metodą į Receive IP address automatically (DHCP).
• Statiniam metodui
Jei IP adreso priskyrimo būdas yra „Static“, patikrinkite, ar „Static“
rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma
DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir
kitas tinklo konfigūracijos reikšmes.
Pavyzdžiui,
Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:
- IP adresas: 169.254.133.42
- Potinklio šablonas: 255.255.0.0
Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:
- IP adresas: 169.254.133.43
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
117
Belaidžio tinklo sąranka
- Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio
šabloną)
- Šliuzas: 169.254.133.1
13
Kai pasirodys langas patvirtinantis tinklo kabelio jungtį, atjunkite
tinklo kabelį ir spustelėkite Next.
Jei tinklo kabelis prijungtas, gali būti sudėtinga aptikti įrenginį
konfigūruojant belaidį tinklą.
14
15
10
„Wi-Fi“ tinklo įjungimas ir išjungimas
1
Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas tinklo kabelis. Jei ne, įrenginį
prijunkite standartiniu tinklo kabeliu.
2
Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“,
„Safari“ ar „Firefox“, ir naršyklės lange įveskite naują savo įrenginio
IP adresą.
Pavyzdžiui,
Belaidis tinklas yra prijungiamas pagal tinklo konfigūraciją.
Belaidžio tinklo sąranka baigta. Baigus diegti spustelėkite Quit.
Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų
galima spausdinti naudojant programą (žr. „Diegimas „Mac““ p. 86).
3
Spustelėkite Login viršutinėje dešinėje žiniatinklio svetainės
„SyncThru™ Web Service“ dalyje.
4
Įveskite ID ir Password, tada spustelėkite Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kai atsidarys langas „SyncThru™ Web Service“, spustelėkite
Network Settings.
6
Spustelėkite Wireless > Custom.
Jūs galite įjungti ir išjungti „Wi-Fi“ tinklą.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
118
Belaidžio tinklo sąranka
11
„Wi-Fi Direct“ nustatymas spausdinimui iš
mobiliųjų prietaisų
Iš USB kabeliu prijungto kompiuterio
(rekomenduojama)
•
Baigus diegti tvarkyklę, galima nustatyti „Samsung Easy Printer
Manager“ ir pakeisti „Wi-Fi Direct“ nustatymus.
„Wi-Fi Direct“ – tai paprastai nustatomas tiesioginio spausdintuvo ir „Wi-Fi
Direct“ atpažįstančio mobiliojo prietaiso, kuris užtikrina gerą ryšį ir geresnį
duomenų pralaidumą negu specialiojo tinklo režimas, prijungimo būdas.
Naudodami „Wi-Fi Direct“ prie „Wi-Fi Direct“ tinklo galite prijungti savo
spausdintuvą, tuo pat metu prijungdami prie prieigos taško, taip pat galite
naudoti laidinį tinklą ir „Wi-Fi Direct“ tinklą vienu metu, kad skirtingi
naudotojai galėtų spausdinti dokumentus tiek laidiniame, tiek ir „Wi-Fi
Direct“ tinkle.
• Per mobilųjį prietaisą, naudojantį „Wi-Fi Direct“, prie interneto jungtis
negalite.
• Palaikomų protokolų sąrašas gali skirtis nuo jūsų modelio protokolų
sąrašo, „Wi-Fi Direct“ tinklai NEPALAIKO „IPv6“, tinklo filtravimo,
„IPSec“, WINS ir SLP paslaugų.
Samsung Easy Printer Manager gali naudotis tik „Windows“ ir „Mac“
operacinių sistemų naudotojai.
-
Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
▪
Wi-Fi Direct On/Off: Pasirinkite ON, kad įjungtumėte.
▪
Device Name: įveskite spausdintuvo pavadinimą, kad
belaidžiame tinkle būtų ieškomas jūsų spausdintuvas. Pagal
numatytąją nuostatą, įrenginio pavadinimas yra modelio
pavadinimas.
▪
IP Address: įveskite spausdintuvo IP adresą. Šis IP adresas
naudojamas tik vietiniame tinkle, bet ne infrastruktūros
laidiniame arba belaidžiame tinkle. Rekomenduojame naudoti
numatytąjį vietinį IP adresą (numatytasis vietinis spausdintuvo
IP adresas, skirtas „Wi-Fi Direct“, yra 192.168.3.1 )
▪
Group Owner: aktyvinkite šią parinktį, kad priskirtumėte
spausdintuvą „Wi-Fi Direct“ grupės savininkui. Group Owner
veikia panašiai kaip ir belaidis prieigos taškas.
Rekomenduojame šią parinktį aktyvinti.
• Vienu metu prie „Wi-Fi Direct“ galima prijungti iki keturių mobiliųjų
prietaisų.
„Wi-Fi Direct“ nustatymas
„Wi-Fi Direct“ ypatybę galite įjungti vienu iš šių būdų.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
119
Belaidžio tinklo sąranka
▪
Network Password: Jeigu jūsų spausdintuvas yra Group
Owner, būtina įvesti Network Password, kad prie jūsų
spausdintuvo galėtų jungtis kiti mobilieji prietaisai. Tinklo
slaptažodį galite konfigūruoti ir patys arba įsiminkite esamą
tinklo slaptažodį, kuris buvo generuotas pagal numatytąją
nuostatą.
12
Trikčių šalinimas
Sąrankos arba tvarkyklės diegimo metu
iškylančios problemos
Mobiliojo įrenginio nustatymas
Printers Not Found
•
Kai spausdintuve nustatysite „Wi-Fi Direct“, mobiliojo prietaiso, kurį
naudojate, naudotojo vadove pasiskaitykite apie tai, kaip nustatyti jo
„Wi-Fi Direct“.
•
Jūsų įrenginys turi būti įjungtas. Įjunkite kompiuterį ir įrenginį.
•
Įrenginys ir kompiuteris nesujungti USB kabeliu. Prijunkite įrenginį prie
kompiuterio naudodami USB kabelį.
Kai nustatysite „Wi-Fi Direct“, turėsite atsisiųsti spausdinimo iš mobiliojo
prietaiso programą (pavyzdžiui: „Samsung Mobile printer“) kad
galėtumėte spausdinti iš savo išmaniojo telefono.
•
Įrenginys nepalaiko belaidžio tinklo. Skaitykite įrenginio naudotojo
vadovą, esantį programinės įrangos CD diske, kuris pridedamas su jūsų
įrenginiu, ir parenkite belaidžio tinklo įrenginį.
•
• Kai rasite spausdintuvą, prie kurio norite prisijungti iš mobiliojo
prietaiso, pasirinkite spausdintuvą ir šviesos diodas sumirksės.
Paspauskite spausdintuvo WSP mygtuką ir jis bus prijungtas prie
jūsų mobiliojo prietaiso.
• Jeigu mobilusis prietaisas neatpažįsta WPS, turite ne spausti WSP
mygtuką, o įvesti spausdintuvo tinklo slaptažodį.
Connecting Failure – SSID Not Found
•
Įrenginys negali rasti tinklo pavadinimo (SSID), kurį jūs pasirinkote arba
įrašėte. Patikrinkite tinklo pavadinimą (SSID) prieigos taške ir bandykite
prisijungti dar kartą.
•
Neįjungtas prieigos taškas. Įjunkite prieigos tašką.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
120
Belaidžio tinklo sąranka
Connecting Failure - Invalid Security
•
Sauga sukonfigūruota neteisingai. Patikrinkite prieigos taško ir įrenginio
saugumo konfigūraciją.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Jūsų kompiuteris nepriima signalo iš įrenginio. Patikrinkite USB kabelį
ir įrenginio maitinimą.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Jūsų įrenginys prijungtas laidinio tinklo kabeliu. Atjunkite laidinio tinklo
kabelį nuo įrenginio.
Jei spausdinti nepavyksta kai įjungtas DHCP režimas, problemų
priežastis gali būti automatiškai pakeistas IP adresas. Palyginkite
įrenginio IP adresą ir spausdintuvo prievado IP adresą.
Kaip palyginti:
1 Išspausdinkite spausdintuvo tinklo informaciją ir patikrinkite IP
adresą (žr. „Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas“ p. 92).
2 Kompiuteryje patikrinkite spausdintuvo prievado IP adresą.
a Spustelėkite „Windows“ meniu Pradėti.
• „Windows 8“ Charms(Pagrindiniai mygtukai) meniu
pasirinkite Ieškoti > Parametrai.
b „Windows XP/Server 2003“: pasirinkite Spausdintuvai ir faksai.
• „Windows Server 2008/Vista“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra ir garsas > Spausdintuvai.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Iš naujo įjunkite prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) ir įrenginio
maitinimą.
PC Connection Error
•
• „Windows Server 2008 R2“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra > Įrenginiai ir spausdintuvai.
c
d
Sukonfigūruotas tinklo adresas negali užmegzti ryšio tarp kompiuterio ir
įrenginio.
-
DHCP tinklo aplinkai
Spausdintuvas automatiškai (DHCP) priima IP adresą, kai
kompiuteris sukonfigūruojamas naudoti DHCP.
e
f
• „Windows 7“ / „Windows 8“: pasirinkite Valdymo skydas >
Įrenginiai ir spausdintuvai.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo įrenginį.
„Windows XP/2003/2008/Vista“: paspauskite Ypatybės.
„Windows 7“ / „Windows 8“ arba “Windows Server 2008 R2“:
kontekstiniame meniu pasirinkite Printer properties.
Jei elementas Spausdintuvo ypatybės turi ► ženklą, su
pasirinktu spausdintuvu jūs galite pasirinkti kitas spausdintuvo
tvarkykles.
Spustelėkite skirtuką Prievadas.
Spustelėkite mygtuką Konfigūruoti prievadą...
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
121
Belaidžio tinklo sąranka
g Patikrinkite ar elementas Spausdintuvo pavadinimas arba IP
adresas: yra toks pats kaip IP adresas esantis tinklo
konfigūracijoje.
3 Pakeiskite spausdintuvo prievado IP adresą, jei jis skiriasi nuo
esančio tinklo informacijos ataskaitoje.
Jei norite, IP prievadui pakeisti ir prijungti prie tinklo, galite naudoti
programinės įrangos diegimo CD. Tuomet iš naujo prijungti IP
adresą.
-
Statinio tinklo aplinkai
Įrenginys naudoja statinį adresą, kai kompiuteris
sukonfigūruojamas naudoti statinį adresą.
Kitos problemos
Jei problemos iškyla įrenginį naudojant tinkle, skaitykite toliau pateikiamą
informaciją:
Informacija apie prieigos tašką (ar belaidį kelvedį) pateikta atskirame
naudotojo vadove.
•
Vienu metu negalite įjungti laidinio ir belaidžio tinklu.
•
Jūsų kompiuteris, prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) ar įrenginys gali
būti neįjungtas.
•
Patikrinkite belaidžio priėmimo galimybes apie įrenginį. Jei kelvedis yra
toli nuo įrenginio arba yra kokia nors kliūtis, priimant signalą gali iškilti
sunkumų.
•
Iš naujo įjunkite prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio), įrenginio ir
kompiuterio maitinimą. Kartais pakartotinai įjungus maitinimą ryšys su
tinklu atsinaujina.
•
Patikrinkite, ar užkardos programinė įranga („V3“ ar „Norton“)
neblokuoja ryšio.
Pavyzdžiui,
Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:
▪
IP adresas: 169.254.133.42
▪
Potinklio šablonas: 255.255.0.0
Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:
▪
IP adresas: 169.254.133.43
▪
Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio
potinklio šabloną)
▪
Šliuzas: 169.254.133.1
Jei kompiuteris ir įrenginys prijungti prie to paties tinklo ir jų nepavyksta
rasti, užkardos programinė įranga gali blokuoti ryšį. Paskaitykite
naudotojo vadove, kaip išjungti programinę įrangą, ir pabandykite iš
naujo atlikti įrenginio paiešką.
•
Patikrinkite, ar įrenginio IP adresas nustatytas tinkamai. IP adresą galite
patikrinti atspausdinę tinklo konfigūracijos ataskaitą.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
122
Belaidžio tinklo sąranka
•
•
Patikrinkite, ar sukonfigūruotas prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio)
saugumas (slaptažodis). Jei jis turi slaptažodį, kreipkitės į prieigos taško
(ar belaidžio kelvedžio) administratorių.
Patikrinkite įrenginio IP adresą. Iš naujo įdiekite įrenginio tvarkyklę ir
pakeiskite nustatymus, naudojamus prijungiant įrenginį prie tinklo. Dėl
DHCP charakteristikų priskirtas IP adresas gali pasikeisti, jei įrenginys
nebus naudojamas ilgą laiką arba iš naujo nustatytas prieigos taškas.
Kai prieigos taške (arba belaidžiame maršrutizatoriuje) konfigūruojate
DHCP serverį. užregistruokite gaminio MAC adresą. Tada visada
galėsite naudoti IP adresą nustatytą su MAC adresu. Jūs galite
identifikuoti įrenginio MAC adresą, atspausdinę tinklo konfigūracijos
ataskaitą (žr. „Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas“ p. 92).
•
Apie įrenginį neturi būti kliūčių, kurios blokuotų belaidžio ryšio signalą.
Pašalinkite bet kokius didelius daiktus, esančius tarp prieigos taško (ar
belaidžio kelvedžio) ir įrenginio.
Patikrinkite, ar įrenginio ir belaidžio prieigos taško (ar belaidžio
kelvedžio) neskiria poliai, sienos ar atraminės kolonos, kuriuose yra
metalo ar betono.
•
Įrenginys turi būti atokiau nuo kitų elektros įrenginių, kurie gali trikdyti
belaidžio ryšio signalą.
Daugelis įrenginių gali trikdyti belaidžio ryšio signalą, įskaitant
mikrobangų krosneles ir kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius.
•
Patikrinkite belaidžio ryšio aplinką. Jums gali nepavykti prisijungti prie
tinklo infrastruktūros aplinkoje, jei prieš jungiantis prie prieigos taško (ar
belaidžio kelvedžio) reikia įvesti naudotojo informaciją.
Jei prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus) konfigūracija
pasikeičia, turite iš naujo atlikti gaminio belaidžio tinklo nustatymą.
•
Per Wi-Fi Direct daugiausiai galite prijungti 3 įrenginius.
•
Jei Wi-Fi Direct ON, šis įrenginys palaiko tik IEEE 802.11 b/g.
•
Šis įrenginys palaiko tik IEEE 802.11 b/g/n ir „Wi-Fi“. Kiti belaidžio ryšio
tipai (pvz., „Bluetooth“) nepalaikomi.
•
Jei prieigos taškas nustatytas veikti tik naudojant 802.11n standartą,
jam gali nepavykti susijungti su jūsų įrenginiu.
•
Kai naudojate specialiojo tinklo režimą tokiose operacinėse sistemose,
kaip „Windows Vista“, belaidį ryšį gali tekti konfigūruoti kaskart
naudojant belaidį įrenginį.
•
Su „Samsung“ belaidžio tinklo įrenginiais vienu metu negalima naudoti
infrastruktūros ir specialiojo tinklo režimo.
•
Įrenginys yra belaidžio tinklo veikimo ribose.
•
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
123
Samsung Mobile Print
13
14
Kas yra Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print yra nemokama programa, leidžianti naudotojams
spausdinti nuotraukas, dokumentus ir interneto svetainių puslapių tiesiai iš
išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Samsung Mobile Print
suderinama ne tik su išmaniaisiais telefonais, turinčiais „Android“ ir „iOS“
operacines sistemas, bet ir su Jūsų „iPod Touch“ bei planšetiniu
kompiuteriu. Ji jungia Jūsų mobilųjį prietaisą su tinkle esančiu Samsung
spausdintuvu arba prie bevielio spausdintuvo per „Wi-Fi“ prieigos tašką.
Nereikia nei diegti naujosios tvarkyklės, nei konfigūruoti tinklo nustatymų –
tiesiog įsidiekite Samsung Mobile Print programėlę ir ji automatiškai aptiks
suderinamus Samsung spausdintuvus. Galimas ne tik nuotraukų, svetainių
puslapių ir pdf dokumentų spausdinimas, bet ir nuskaitymas. Jeigu turite
„Samsung“ daugiafunkcį spausdintuvą, nuskaitykite bet kurį dokumentą
JPG, PDF arba PNG formatu greitai ir paprastai dokumento peržiūrai savo
mobiliajame prietaise.
Samsung Mobile Print parsisiuntimas
Norėdami parsisiųsti Samsung Mobile Print, nueikite į programų laikyklą
(„Samsung Apps“, „Play Store“, „App Store“) savo mobiliajame prietaise ir
tiesiog ieškokite Samsung Mobile Print. Taip pat kompiuteryje galite
aplankyti „iTunes“, skirtą „Apple“ įrenginiams.
15
Palaikomos mobiliosios OS
•
„Android OS 2.1“ ir vėlesnė
•
su „iOS 4.0“ arba vėlesne OS
16
Palaikomi prietaisai
•
su „iOS 4.0“ arba vėlesne OS: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“
•
su „Android 2.3“ arba vėlesne OS: „Galaxy“ serijų ir „Android“
mobilieji įrenginiai
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
124
NFC funkcijos naudojimas
NFC(šalia esančių prietaisų ryšys) spausdintuvas leidžia tiesiogiai
spausdinti / skenuoti iš mobiliojo telefono, laikant įrenginį virš spausdintuvo
NFC žymos. Tam nereikia įdiegti spausdintuvo tvarkyklės ar jungtis prie
prieigos taško. Tiesiog reikalingas NFC palaikantis mobilusis telefonas.
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, mobiliajame telefone turi būti įdiegta
programa Samsung Mobile Print.
• Priklausomai nuo mobiliojo telefono gaubto medžiagos, NFC
atpažinimas gali neveikti tinkamai.
• Priklausomai nuo naudojamo mobiliojo telefono, perdavimo greitis
gali skirtis.
18
Spausdinimas
1
Patikrinkite ar telefone įjungta NFC ir „Wi-Fi Direct“ funkcijos, o
spausdintuve įjungta „Wi-Fi Direct“ funkcija (žr. „„Wi-Fi Direct“
nustatymas“ p. 119).
2
Laikykite mobiliojo telefono NFC anteną (paprastai esančią
mobiliojo telefono nugarėlėje) virš spausdintuvo NFC žymos (
).
Palaukite kelias sekundes, kol pasileis programa Samsung Mobile
Print.
17
Reikalavimai
•
Įjungta NFC ir „Wi-Fi Direct“, Mobile Print programa įdiegta telefone su
„Android“ OS 4.0 ar naujesne versija.
Tik „Android“ OS 4.1 ar naujesnė versija mobiliajame telefone
automatiškai įjungia „Wi-Fi Direct“ funkciją, įjungus NFC funkciją. Jei
norite naudoti NFC funkciją, rekomenduojame atnaujinti mobiliojo
telefono operacinę sistemą į „Android“ OS 4.1 ar naujesnę versiją.
•
Spausdintuve turi būti įjungta funkcija „Wi-Fi Direct“. „Wi-Fi Direct“
funkcija yra įjungta kaip numatytoji.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
125
NFC funkcijos naudojimas
• Kai kuriuose telefonuose NFC antena gali būti telefono nugarinėje
dalyje. Prieš sujungdami įrenginius pasitikslinkite kur yra jūsų
mobiliojo telefono NFC antena.
4
Laikykite mobiliojo telefono NFC anteną (paprastai esančią
mobiliojo telefono nugarėlėje) virš spausdintuvo NFC žymos (
).
Palaukite kelias sekundes, kol mobilusis telefonas prisijungs prie
spausdintuvo.
• Jei pasirodo pranešimas apie pakeistą PIN kodą, įveskite pakeistą
PIN kodą ir spauskite OK (gerai). Vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, pakeiskite PIN kodą.
• Jei mobiliajame telefone neturite įdiegtos programos Samsung
Mobile Print, jis automatiškai jungiasi prie programos Samsung
Mobile Print atsisiuntimo puslapio. Atsisiųskite programą ir
bandykite dar kartą.
3
Pasirinkite norimą spausdinti turinį.
Jei reikia, paspaudę
pakeiskite spausdinimo parinktį.
• Kai kuriuose telefonuose NFC antena gali būti telefono nugarinėje
dalyje. Prieš sujungdami įrenginius pasitikslinkite kur yra jūsų
mobiliojo telefono NFC antena.
• Jei pasirodo pranešimas apie pakeistą PIN kodą, įveskite pakeistą
PIN kodą ir spauskite OK (gerai). Vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, pakeiskite PIN kodą.
5
Spausdintuvas pradeda spausdinti.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
126
„Google Cloud Print“™
Google Cloud Print™ yra paslauga, leidžianti spausdinti naudojant išmanųjį
telefoną, planšetinį kompiuterį ar bet kurį kitą prie tinklo prijungtą įrenginį..
Tiesiog užregistruokite savo Google paskyrą savo kompiuteryje, būsite
pasirengę naudotis Google Cloud Print™ paslauga. Galite spausdinti
dokumentą, ar el. paštą naudodami „ChromeOS“, naršyklę „Chrome“, arba
Gmail™/ Google Docs™ programa esančia jūsų mobiliajame įrenginyje, ir
jums net nereikės į mobilųjį įrenginį diegti spausdintuvo tvarkyklių. Daugiau
informacijos apie Google Cloud Print™ žr. „Google“ interneto svetainėje
(http://www.google.com/cloudprint/learn/ arba http://support.google.com/
cloudprint).
4
Į adreso lauką įrašykite savo spausdintuvo IP adresą ir spauskite
klavišą „Enter“ arba spustelėkite Eiti.
5
Viršutiniame dešiniame „SyncThru™ Web Service“ interneto
svetainės kampe spustelėkite Login.
6
Jei prie programos „SyncThru™ Web Service“ jungiatės pirmą
kartą, reikia prisijungti administratoriaus teisėmis. Įveskite toliau
pateiktą numatytąjį ID ir Password. Saugumo sumetimais
rekomenduojame pakeisti numatytąjį slaptažodį.
19
Jūsų „Google“ paskyros registravimas
spausdintuve
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Jei tinkle naudojamas tarpinis serveris, turite sukonfigūruoti tarpinio
serverio IP adresą ir prievado numerį Settings > Network Settings >
Google Cloud Print > Proxy Setting. Norėdami gauti daugiau
informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų tiekėją arba tinklo
administratorių.
• Įsitikinkite ar jūsų įrenginys įjungtas ir prijungtas prie laidinio ar
belaidžio tinklo, turinčio interneto prieigą.
• Prieš tai turite susikurti Google paskyrą.
1
2
3
7
Kai atsidarys langas SyncThru™ Web Service, spustelėkite
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Įveskite spausdintuvo pavadinimą ir aprašymą.
Atidarykite naršyklę Chrome.
Apsilankykite www.google.com.
Prisiregistruokite „Google“ interneto svetainėje naudodami savo
Gmail™ adresą.
Spustelėkite Register.
Atsidarys iššokantis patvirtinimo langas.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
127
„Google Cloud Print“™
20
Jei esate įjungę naršyklės apsaugą nuo iššokančių langų, patvirtinimo
langas neatsidarys. Leiskite svetainei rodyti iššokančius langus.
10
11
Spustelėkite Finish printer registration.
Spausdinimas naudojant Google Cloud Print™
Spausdinimo procedūra skiriasi priklausomai nuo naudojamo įrenginio ir
programos. Galite peržiūrėti programų, palaikančių Google Cloud Print™
paslaugą, sąrašą.
Spustelėkite Manage your printers.
Jūsų spausdintuvas užregistruotas Google Cloud Print™ paslaugai.
Įsitikinkite ar spausdintuvas įjungtas ir prijungtas prie laidinio ar
belaidžio tinklo, turinčio interneto prieigą.
Galimi Google Cloud Print™ įrenginiai rodomi sąraše.
Spausdinimas naudojant programą mobiliajame
įrenginyje
Toliau pateikiamas pavyzdys, naudojant programą Google Docs™
mobiliajame telefone su Android operacine sistema.
1
Į savo mobilųjį įrenginį įdiekite programą Cloud Print.
Jei neturite programos, atsisiųskite ją iš programų parduotuvės, pvz.,
„Android Market“ arba „App Store“.
2
3
Mobiliajame įrenginyje paleiskite programą Google Docs™.
Bakstelėkite norimo spausdinti dokumento parinkčių mygtuką
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
.
128
„Google Cloud Print“™
4
5
6
7
Bakstelėkite siuntimo mygtuką
Bakstelėkite mygtuką Cloud Print
.
.
Jei norite, nustatykite spausdinimo parinktis.
Bakstelėkite Click here to Print.
Spausdinimas naudojant naršyklę „Chrome“
Toliau pateikiamas pavyzdys, naudojant naršyklę Chrome.
1
2
3
Paleiskite Chrome.
4
5
6
Spustelėkite Spausdinti. Atsidaro naujas spausdinimo skirtukas.
Atidarykite dokumentą arba el. laišką, kurį norite spausdinti.
Paspauskite naršyklės viršutiniame dešiniame kampe esančią
veržliarakčio piktogramą
.
Pasirinkite Spausdinimas naudojant „Google Cloud Print“.
Spustelėkite mygtuką Spausdinti.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
129
„AirPrint“
Funkcija „AirPrint“ veikia tik „AirPrint“ patvirtintuose įrenginiuose.
Patikrinkite, ar ant įrenginio pakavimo dėžės yra „AirPrint“ patvirtinimo
ženklas.
AirPrint leidžia nenaudojant laidų spausdinti tiesiai iš „iPhone“,
„iPad“ ir „iPod touch“, naudojančių naujausią operacinės
sistemos „iOS“ versiją.
21
AirPrint nustatymas
4
Įveskite ID ir Password, tada spustelėkite Login. Įveskite toliau
pateiktą numatytąjį ID ir slaptažodį. Saugumo sumetimais
rekomenduojame pakeisti numatytąjį slaptažodį.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kai atsidarys langas „SyncThru™ Web Service“, spustelėkite
Settings > Network Settings.
6
Spustelėkite Raw TCP/IP, LPR, IPP arba mDNS .
Galite įjungti IPP arba mDNS protokolą.
AirPrint funkcijai jūsų įrenginyje reikalingi „Bonjour“ (mDNS) ir IPP
protokolai. AirPrint funkciją galite įjungti šiais būdais.
1
2
Patikrinkite ar įrenginys prijungtas prie tinklo.
Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“,
„Safari“ ar „Firefox“, ir naršyklės lange įveskite naują savo įrenginio
IP adresą.
Pavyzdžiui,
3
Spustelėkite Login viršutinėje dešinėje žiniatinklio svetainės
„SyncThru™ Web Service“ dalyje.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
130
„AirPrint“
22
Spausdinimas naudojant „AirPrint“
Pavyzdžiui, „iPad“ vadove pateikiamos šios instrukcijos:
1
Atidarykite el. paštą, nuotrauką, interneto puslapį ar dokumentą, kurį
norite spausdinti.
2
3
Palieskite veiksmo piktogramą (
4
Palieskite mygtuką Spausdinti. Išspausdinkite.
).
Pasirinkite savo spausdintuvo pavadinimą ir parinkčių meniu
nustatymui.
Spausdinimo atšaukimas: Norėdami atšaukti spausdinimą, ar
peržiūrėti spausdinimo santrauką, užduočių srityje spustelėkite
spausdinimo centro piktogramą (
). Spausdinimo centre galite
spustelėti „Cancel“.
2. Prie tinklo prijungto įrenginio naudojimas
131
3. Specialiosios funkcijos
Šiame skyriuje aiškinamos specialiosios spausdinimo funkcijos.
• Aukščio reguliavimas
133
• Numatytųjų spausdinimo nustatymų keitimas 134
• Jūsų aparato nustatymas numatytuoju
135
• Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas 136
• „Mac“ spausdinimas
143
• „Linux“ spausdinimas
145
Šiame skyriuje aprašytos procedūros daugiausiai paremtos operacine sistema „Windows
7“.
Aukščio reguliavimas
Spausdinimo kokybę įtakoja atmosferos slėgis, kurį lemia įrenginio aukštis
virš jūros lygio. Toliau pateikiama informacija padės jums nustatyti įrenginį
taip, kad būtų užtikrinta geriausia spausdinimo kokybė.
Prieš nustatydami aukščio reikšmę, nustatykite vietos, kurioje esate, aukštį
virš jūros lygio.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
•
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
Operacinių sistemų „Windows“ ir „Mac“ naudotojai žr. „Device Settings“
p. 157.
Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, aukštį galite nustatyti su programa
„SyncThru™ Web Service“ (žr. „„SyncThru™ Web Service“
naudojimas“ p. 152).
3. Specialiosios funkcijos
133
Numatytųjų spausdinimo nustatymų keitimas
1
Spustelėkite „Windows“ meniu Pradėti.
•
2
3
4
„Windows 8“ Charms(Pagrindiniai mygtukai) meniu pasirinkite
Ieškoti > Parametrai.
Jei nustatymus norite keisti kiekvienam spausdinimo darbui, pakeiskite
juos lange Spausdinimo nuostatos.
„Windows XP/Server 2003“: pasirinkite Spausdintuvai ir faksai.
•
„Windows Server 2008/Vista“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra ir garsas > Spausdintuvai.
•
„Windows Server 2008 R2“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra > Įrenginiai ir spausdintuvai.
•
„Windows 7“ / „Windows 8“: pasirinkite Valdymo skydas >
Įrenginiai ir spausdintuvai.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo įrenginį.
Jei naudojate „Windows XP“ / „Server 2003“ / „Server 2008“ / „Vista“,
pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
„Windows 7“ / „Windows 8“ ar „Windows Server 2008 R2“:
kontekstiniame meniu pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
Jei elementas Spausdinimo nuostatos turi ► ženklą, pasirinktam
spausdintuvui galite parinkti kitas prijungtų spausdintuvų tvarkykles.
5
6
Pakeiskite kiekvieno skirtuko nustatymus.
Spustelėkite Gerai.
3. Specialiosios funkcijos
134
Jūsų aparato nustatymas numatytuoju
1
Spustelėkite „Windows“ meniu Pradėti.
•
2
3
4
„Windows 8“ Charms(Pagrindiniai mygtukai) meniu pasirinkite
Ieškoti > Parametrai.
„Windows XP/Server 2003“: pasirinkite Spausdintuvai ir faksai.
•
„Windows Server 2008/Vista“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra ir garsas > Spausdintuvai.
•
„Windows Server 2008 R2“: pasirinkite Valdymo skydas >
Aparatūra > Įrenginiai ir spausdintuvai.
•
„Windows 7“ / „Windows 8“: pasirinkite Valdymo skydas >
Įrenginiai ir spausdintuvai.
Pasirinkite savo aparatą.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo įrenginį ir pasirinkite
Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.
„Windows 7“ / „Windows 8“ ar „Windows Server 2008 R2“: jei Nustatyti
kaip numatytąjį spausdintuvą turi ► ženklą, pasirinktam
spausdintuvui galite parinkti kitas prijungtų spausdintuvų tvarkykles.
3. Specialiosios funkcijos
135
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
• XPS spausdintuvo tvarkyklė: naudojama spausdinant XPS
formato failus.
1
Pažymėkite langelį Spausdinti į failą lange Spausdinti.
2
3
Spustelėkite Spausdinti.
- XPS spausdintuvo tvarkyklę galima įdiegti tik „Windows Vista“
arba naujesnėje „Windows“ operacinėje sistemoje.
- Jei nepavyksta spausdinti XPS užduoties, nes baigiasi
spausdintuvo atmintis, įdėkite papildomos atminties.
- Modeliams, kurių XPS tvarkyklę galima susirasti „Samsung“
svetainėje, http://www.samsung.com > raskite savo įrenginį >
Palaikymas ir atsisiuntimai.
1
Spausdinimas į failą (PRN)
Kartais jums reikia išsaugoti spausdinimo duomenis failo formatu.
Įveskite paskirties kelią ir failo pavadinimą, po to spustelėkite Gerai.
Pavyzdžiui, c:\Temp\failo pavadinimas.
Jei įvesite tik failo pavadinimą, failas automatiškai išsaugomas aplanke
Mano dokumentai, Dokumentai ir parametrai arba Vartotojai.
Išsaugotas aplankas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą operacinę
sistemą ar programą.
3. Specialiosios funkcijos
136
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
2
Specialiųjų spausdintuvo funkcijų supratimas
Jūs galite naudotis papildomomis įrenginio spausdinimo funkcijomis.
Jei norite pasinaudoti spausdintuvo funkcijomis, kurias teikia spausdintuvo tvarkyklė, spustelėkite Ypatybės ar Nuostatos programos lange Spausdinti ir
pakeiskite spausdinimo nustatymus. Įrenginio pavadinimas, rodomas spausdintuvo ypatybių lange, gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
• Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių meniu ekrane gali ir nebūti. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.
• Pasirinkite meniu Help, lange spustelėkite mygtuką
daugiau (žr. „Žinyno naudojimas“ p. 37).
Elementas
Multiple Pages per Side
arba spauskite klaviatūros klavišą F1 ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti
Aprašymas
Pasirenkamas viename popieriaus lape spausdinamų puslapių skaičius. Norint spausdinti lape daugiau nei vieną puslapį,
puslapiai bus sumažinti ir surikiuoti jūsų nurodyta eilės tvarka. Viename lape galite išspausdinti iki 16 puslapių.
3. Specialiosios funkcijos
137
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
Elementas
Poster Printing
Aprašymas
Spausdina vieno puslapio dokumentą ant 4 („Poster 2x2“), 9 („Poster 3x3“) arba 16 („Poster 4x4“) popieriaus lapų, kad po to
sujungę visus lapus kartu suformuotumėte vieną plakato dydžio dokumentą.
Pasirinkite Poster Overlap reikšmę. Nurodykite Poster Overlap milimetrais arba coliais pasirinkdami akutę viršutiniame
dešiniajame skirtuko Basic kampe, kad būtų lengviau suklijuoti lakštus kartu.
Dokumentas spausdinamas abiejose popieriaus lapo pusėse ir puslapiai išdėstomi taip, kad išspausdinus būtų galima perlenkti
lapą per pusę ir gauti lankstinuką.
Booklet Printinga
8
9
Jei norite padaryti bukletą, jums reikia spausdinti ant „Letter“, „Legal“, A4, „US Folio“ ar „Oficio“ dydžio spausdinimo laikmenos.
Kai kurių dydžių popieriui parinkties Booklet Printing naudoti negalima. Jei norite pamatyti galimus popieriaus dydžius,
skirtuke Paper pasirinkite galimo popieriaus parinktį Size.
Jei pasirenkate popieriaus dydį, kurio naudoti negalima ši parinktis gali būti automatiškai atšaukta. Pasirinkite tik galimą
popierių (popierių be
arba
ženklo).
3. Specialiosios funkcijos
138
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
Elementas
Aprašymas
Spausdina ant abiejų popieriaus lapo pusių (dvipusis spausdinimas).
• Šią funkciją galite naudoti su „Letter“, „Legal“, A4, „US Folio“ ar „Oficio“ dydžio popieriumi
• Jei jūsų įrenginyje nėra dvipusio spausdinimo įtaiso, turite atlikti spausdinimo užduotį rankiniu būdu. Iš pradžių aparatas
išspausdina kas antrą dokumento lapą. Po to kompiuteryje pasirodo pranešimas.
• Mes rekomenduojame nespausdinti ant specialių visuomenės ingormavimo priemonių, pavyzdžiui, etikečių, vokų ar
storo popieriaus abiejų pusių. Dėl to gali įstrigti popierius ar sugesti spausdintuvas.
Double-sided Printing
(Manual)a
• Long Edge: Tai yra įprastinio išdėstymo, naudojamo knygoms įrišti, režimas.
• Short Edge: Tai yra įprastinio išdėstymo, naudojamo kalendoriams, režimas.
Paper Options
Pakeičia dokumento dydį, kad spausdinamame lape jis būtų didesnis arba mažesnis. Dydis keičiamas įvedant procentinę
didinimo arba mažinimo reikšmę.
3. Specialiosios funkcijos
139
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
Elementas
Aprašymas
Watermark
Vandens ženklų parinktis leidžia jums spausdinti tekstą ant esamo dokumento. Pavyzdžiui, šią funkciją naudokite, kai ant pirmo
arba ant visų dokumento puslapių norite turėti didelėmis pilkomis raidėmis įstrižai atspausdintą DRAFT (juodraštis) ar
CONFIDENTIAL (konfidencialu) užrašą.
Watermark
a Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
b Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.
c Laukelyje Watermark Message įveskite tekstinį pranešimą.
Jūs galite įvesti iki 256 simbolių. Pranešimas rodomas peržiūros lange.
(Vandenženklio kūrimas)
Watermark
(Vandenženklio
redagavimas)
Watermark
(Vandenženklio trynimas)
a Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
b Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.
c Sąraše Current Watermarks pasirinkite vandens ženklą, kurį norite redaguoti ir pakeiskite vandens ženklo pranešimą ir
parinktis.
d Norėdami išsaugoti pakeitimus spustelėkite Update.
e Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.
a
b
c
d
Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.
Sąraše Current Watermarks pasirinkite vandens ženklą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite Delete.
Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.
3. Specialiosios funkcijos
140
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
Elementas
Aprašymas
Ši parinktis galima tik naudojant PCL/SPL spausdintuvo tvarkyklę (žr. „Programinė įranga“ p. 6).
Overlaya
Persidengimas – tai tekstas ir (arba) vaizdai, saugomi kompiuterio standžiajame diske (HDD) specialiu failo formatu, kurį galima
išspausdinti ant bet kurio dokumento. Persidengimai dažnai naudojami vietoje firminių blankų. Vietoje to, kad naudotumėte iš
anksto atspausdintus firminius blankus, galite sukurti persidengimą, kuriame bus tokia pati informacija, kaip ir šiuo metu esanti
jūsų firminiame blanke. Jei norite spausdinti laišką ant savo įmonės firminio blanko, jums nebereikia įdėti į įrenginį iš anksto
atspausdinto firminio blanko: tiesiog spausdinkite firminio blanko trafaretą dokumente.
Norėdami naudoti puslapio persidengimą, turite sukurti naują puslapio persidengimą su jūsų logotipu arba vaizdu.
• Persidengimo dokumento dydis turi atitikti dokumento, ant kurio spausdinsite persidengimą, dydį. Nekurkite
persidengimo naudodami vandens ženklą.
• trafareto dokumento raiška turi būti tokia pat kaip ir dokumento, kuris bus spausdinamas su trafaretu.
Overlay
(Naujo puslapio trafareto
sukūrimas)
a
b
c
d
Norėdami išsaugoti dokumentą kaip trafaretą, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.
Spustelėkite skirtuką Advanced ir išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite Edit. Pasirodo langas Edit Overlay.
Lange Edit Overlay spustelėkite Create.
Lango Įrašyti kaip lauke File name įveskite iki aštuonių simbolių ilgio pavadinimą. Jei reikia, pasirinkite paskirties kelią
(numatytasis yra C:\Formover).
e Spustelėkite Save. Pavadinimas pasirodo Overlay List.
f Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.
Failas nespausdinamas. Tačiau jis išsaugomas jūsų kompiuterio standžiajame diske.
3. Specialiosios funkcijos
141
Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas
Elementas
Overlay
(Puslapio trafareto
naudojimas)
Overlay
(Puslapio trafareto
trynimas)
Aprašymas
a Spustelėkite skirtuką Advanced.
b Išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite pageidaujamą persidengimą.
c Jei trafareto failas neatsiranda išplečiamajame sąraše Text, iš sąrašo pasirinkite Edit... ir spustelėkite Load. Pasirinkite
persidengimo failą, kurį norite naudoti.
Jei pageidaujamą naudoti trafareto failą esate išsaugoję išoriniame šaltinyje, failą įkelti galite, kai pasirenkate langą Atidaryti.
Pasirinkę failą spustelėkite Atidaryti. Failas pasirodo laukelyje Overlay List ir jis yra parengtas spausdinti. Laukelyje Overlay
List pasirinkite persidengimą.
d Jei reikia, pažymėkite laukelį Confirm Page Overlay When Printing. Jei šis langelis pažymėtas, kaskart, kai pateiksite
dokumentą spausdinti, bus parodytas pranešimo langas, kuriame bus klausiama, ar norite spausdinti trafaretą dokumente.
Jei šis laukelis nepažymėtas ir buvo pasirinktas persidengimas, pastarasis bus automatiškai spausdinamas jūsų dokumente.
e Spustelėkite Gerai arba Spausdinti, kol uždarysite langą Spausdinti.
a
b
c
d
e
f
Lange Printing Preferences spustelėkite skirtuką Advanced.
Išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite Edit.
Laukelyje Overlay List pasirinkite persidengimą, kurį norite ištrinti.
Spustelėkite Delete.
Kai pasirodo patvirtinimo pranešimo langas, spustelėkite Yes.
Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print. Galite ištrinti puslapio persidengimus, kurių nebenaudosite.
a. Ši parinktis negalima naudojant XPS spausdintuvo tvarkyklę.
3. Specialiosios funkcijos
142
„Mac“ spausdinimas
4
Spausdintuvo nustatymų keitimas
Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai
reiškia, jog funkcijos nepalaikomos.
Jūs galite naudotis papildomomis įrenginio spausdinimo funkcijomis.
3
Dokumento spausdinimas
Kai spausdinate operacinėje sistemoje „Mac“, turite pažymėti spausdintuvo
tvarkyklės nustatymus kiekvienoje naudojamoje programoje. Norėdami
spausdinti iš „Mac“ atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1
2
Atverkite norimą spausdinti dokumentą.
3
Pasirinkite popieriaus dydį, orientaciją, mastelį, kitas parinktis ir
patikrinkite, ar pasirinktas įrenginys. Spustelėkite OK.
Atverkite meniu File ir spustelėkite Page Setup (kai kuriose
programose Document Setup).
4
5
Atidarykite meniu File ir spustelėkite Print.
6
Spustelėkite Print.
Pasirinkite kopijų skaičių ir nurodykite, kuriuos puslapius norite
spausdinti.
Atidarykite programą ir pasirinkite Print iš meniu File. Įrenginio
pavadinimas, rodomas spausdintuvo ypatybių lange, gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo įrenginio. Išskyrus pavadinimą, spausdintuvo
savybių lango išvaizda yra panaši į pavaizduotą.
5
Spausdinimas keli puslapiai viename lape
Viename popieriaus lakšte galite spausdinti daugiau kaip vieną puslapį. Ši
funkcija leidžia ekonomiškai spausdinti juodraštines kopijas.
1
2
3
4
Atidarykite programą ir pasirinkite Print iš meniu File.
Pasirinkite Layout išplečiamame meniu po Orientation.
Išskleidžiamajame sąraše Pages per Sheet pasirinkite, kiek
puslapių norite spausdinti viename popieriaus lakšte.
Pasirinkite kitas parinktis, kurias norite naudoti.
Spustelėkite Print.
Įrenginys spausdins pasirinktą puslapių skaičių viename popieriaus
lape.
3. Specialiosios funkcijos
143
„Mac“ spausdinimas
6
Spausdinimas ant abiejų popieriaus lapo pusių
Jei spausdinsite daugiau nei 2 kopijas, abi kopijos gali būti
išspausdintos tame pačiame popieriaus lape. Jei spausdinate daugiau
nei 1 kopiją, nespausdinkite ant abiejų popieriaus lapo pusių.
Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai
reiškia, jog funkcijos nepalaikomos.
7
Prieš spausdindami dvipusiu režimu nuspręskite, kuris kraštas bus
siejamas su užbaigtu dokumentu. Galimos susegimo parinktys:
•
Long-Edge Binding: tai yra įprastinio išdėstymo, naudojamo knygoms
įrišti, parinktis.
•
Short-Edge Binding: tai yra parinktis, dažniausiai naudojama
spausdinant kalendorius.
1
2
3
4
5
Žinyno naudojimas
Spustelėkite klaustuko ženklą viršutiniame kairiajame lango kampe, tuomet
spustelėkite temą, apie kurią norite sužinoti daugiau. Bus parodytas
iškylantysis langas su informacija apie tvarkyklės parinkties ypatybes.
„Mac“ sistemos programos meniu File pasirinkite Print.
Pasirinkite Layout išplečiamame meniu po Orientation.
Parinktyje Two-Sided pasirinkite susegimo padėtį.
Pasirinkite kitas parinktis, kurias norite naudoti.
Spustelėkite Print. Įrenginys spausdins abiejose popieriaus lapo
pusėse.
3. Specialiosios funkcijos
144
„Linux“ spausdinimas
8
Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai
reiškia, jog funkcijos nepalaikomos.
Spustelėkite Print.
Atsižvelgiant į modelį, automatinis / rankinis dvipusis spausdinimas gali
būti nepalaikomas. Lyginiams ir nelyginiams puslapiams spausdinti
galite naudoti „lp“ arba „lpr“ spausdinimo sistemą arba kitas programas.
8
Spausdinimas iš programų
9
Yra daug „Linux“ programų, kuriose galite spausdinti naudodami bendrąją
UNIX spausdinimo sistemą (CUPS). Jūs galite spausdinti šiuo įrenginiu iš
bet kokios programos.
1
2
Atverkite norimą spausdinti dokumentą.
3
Pasirinkite popieriaus dydį, orientaciją ir patikrinkite, ar pasirinktas
įrenginys. Spustelėkite „Apply“.
4
5
6
Atverkite „File“ meniu ir spustelėkite Print.
7
Jei reikia, kiekvienoje kortelėje pakeiskite kitas spausdinimo
parinktis.
Atverkite meniu File ir spustelėkite Page Setup (kai kuriose
programose Print Setup).
Failų spausdinimas
Šiuo įrenginiu galite spausdinti tekstą, atvaizdus, PDF failus naudodami
standartinį CUPS būdą, tiesiai iš komandų eilutės sąsajos. CUPS „lp“ arba
„lpr“ paslaugų programa leidžia tai daryti. Tokius failus galite spausdinti
naudodami toliau nurodyto formato komandą.
„lp -d <spausdintuvo pavadinimas> -o <parinktis> <failo vardas>“
Daugiau informacijos ieškokite sistemoje esančio „lp“ arba „lpr“ žinyno
puslapyje.
Pasirinkite įrenginį, kuriuo spausdinsite.
Pasirinkite kopijų skaičių ir nurodykite, kuriuos puslapius norite
spausdinti.
3. Specialiosios funkcijos
145
„Linux“ spausdinimas
10
Spausdintuvo ypatybių konfigūravimas
Numatytąsias spausdinimo parinktis ar ryšio tipą galite pakeisti naudodami
operacinės sistemos spausdinimo paslaugų programą.
1
Paleiskite spausdinimo paslaugų programą (Pereikite į System >
Administration > Printing arba „Terminal“ programoje įvykdykite
komandą „system-config-printer“).
2
3
4
Pasirinkite spausdintuvą ir du kartus jį spustelėkite.
Pakeiskite numatytąsias spausdinimo parinktis ar ryšio tipą.
Spustelėkite mygtuką Apply.
3. Specialiosios funkcijos
146
4. Naudingi valdymo
įrankiai
Šiame skyriuje pristatomi valdymo įrankiai, skirti padėti jums visapusiškai pasinaudoti aparatu.
• Valdumo įrankių įjungimas
148
• Samsung AnyWeb Print
150
• Easy Eco Driver
151
• „SyncThru™ Web Service“ naudojimas
152
• „Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas 155
• „Samsung Printer Status“ naudojimas
158
• „Samsung Printer Experience“ naudojimas
160
Valdumo įrankių įjungimas
Samsung savo Samsung spausdintuvams tiekia daugybę valdymo įrankių.
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo
maitinimas.
2
Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos.
•
3
4
5
„Windows 8“ meniu Charms(Pagrindiniai mygtukai) pasirinkite
Ieškoti > Apps(Programėlės).
Suraskite Samsung Printers.
Po Samsung Printers, matysite įdiegtus valdymo įrankius.
Spustelėkite norimą naudoti įrankį.
• Įdiegę tvarkyklę, kai kuriuos įrankius galėsite įjungti Pradėti ekrane,
spustelėję atitinkamą langelį.
• Jei naudojatės „Windows 8“, įdiegę tvarkyklę kai kuriuos įrankius
galėsite įjungti ekrane Pradėti, spustelėję atitinkamą plytelę.
4. Naudingi valdymo įrankiai
148
Easy Capture Manager
Gali naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai.
Padarykite momentinę ekrano kopiją ir paleiskite „Easy Capture Manager“ tiesiog paspausdami klavišą „Spausdinti ekraną“. Dabar galite paprastai
spausdinti padarytas (ir redaguotas) ekrano kopijas.
4. Naudingi valdymo įrankiai
149
Samsung AnyWeb Print
Gali naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai.
Šis įrankis padeda nufotografuoti, peržiūrėti, iškirpti ir atspausdinti „Windows Internet Explorer“ langą daug lengviau nei naudojant įprastą programą.
Atsisiųskite programinę įrangą iš Samsung tinklalapio, tada ją išarchyvuokite ir įdiekite: (http://www.samsung.com > raskite savo gaminį > Pagalba arba
Atsisiuntimai).
4. Naudingi valdymo įrankiai
150
Easy Eco Driver
Gali naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai (žr. „Programinė įranga“ p. 6).
Naudodami programą „Easy Eco Driver“, prieš spausdinimą galite įjungti ekonomiško spausdinimo funkcijas, kad būtų taupomas popierius ir dažai.
Programa „Easy Eco Driver“ taip pat suteikia galimybę atlikti paprasto redagavimo užduotis, pvz., pašalinti vaizdus ir tekstą, ir kt. Dažnai naudojamus
nustatymus galite išsaugoti kaip išankstinių parinkčių rinkinį.
Naudojimas:
1 Atverkite norimą spausdinti dokumentą.
2 Atidarykite langą Spausdinimo nuostatos (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
3 Kortelėje Favorites, pasirinkite Eco Printing Preview.
4 Lange spustelėkite Gerai > Print. Bus parodytas peržiūros langas.
5 Pasirinkite parinktis, kurias norite taikyti dokumente.
Matysite taikomų funkcijų peržiūros vaizdą.
6 Spustelėkite Spausdinti.
Jei Easy Eco Driver norite paleisti kiekvieną kartą spausdindami, pažymėkite žymimąjį langelį Start Easy Eco Driver before printing job, esantį
spausdinimo nuostatų lango kortelėje Basic.
4. Naudingi valdymo įrankiai
151
„SyncThru™ Web Service“ naudojimas
• Mažiausias reikalavimas SyncThru™ Web Service yra „Internet
Explorer 6,0“ arba naujesnė versija.
• „SyncThru™ Web Service“ apibūdinimas šiame naudotojo vadove
gali skirtis nuo jūsų įrenginio. Tai priklauso nuo jo funkcijų ir modelio.
• Tik prie tinklo jungiamas modelis.
1
Spustelėkite Login viršutinėje dešinėje žiniatinklio svetainės
„SyncThru™ Web Service“ dalyje.
2
Įveskite ID ir Password, tada spustelėkite Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Prieiga prie „SyncThru™ Web Service“
1
Pasirinkite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“ iš
„Windows“.
Adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ir paspauskite klavišą Enter arba spustelėkite Eiti.
2
Atsidarys jūsų įrenginio svetainė.
Prisijungimas prie SyncThru™ Web Service.
Prieš konfigūruojant „SyncThru™ Web Service“ esančias parinktis, jums
reikės prisiregistruoti administratoriaus teisėmis. Jūs vis dar galite naudoti
SyncThru™ Web Service neprisijungę, tačiau negalėsite pasirinkti skirtukų
Settings ir Security.
4. Naudingi valdymo įrankiai
152
„SyncThru™ Web Service“ naudojimas
2
SyncThru™ Web Service apžvalga
Skirtukas Settings
Šis skirtukas suteikia galimybę nustatyti įrenginio ir tinklo konfigūracijas.
Jums reikia prisijungti kaip administratoriui, jei norite peržiūrėti šį skirtuką.
•
Skirtukas Machine Settings: nustatomos įrenginio parinktys.
•
Skirtukas Network Settings: rodo tinklo aplinkos parinktis. Nustatomos
tokios parinktys, kaip TCP/IP ir tinklo protokolai.
Kai kurių skirtukų gali nebūti. Tai priklauso nuo modelio.
Skirtukas Information
Šiame skirtuke pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie jūsų įrenginį.
Jūs galite patikrinti nustatymus, pavyzdžiui, likusį dažų kiekį. Taip pat galite
spausdinti ataskaitas, pavyzdžiui, klaidų ataskaitą.
•
Active Alerts: parodo įrenginio įspėjimus ir jų rimtumą.
•
Supplies: parodo išspausdintų lapų skaičių ir kasetėje likusį dažų kiekį.
•
Usage Counters: rodo naudojimo skaičių pagal spausdinimo tipus
•
Current Settings: rodo įrenginio ir tinklo informaciją.
•
Print information: spausdina ataskaitas, pavyzdžiui, susijusias su
sistema ir šrifto ataskaitas.
Skirtukas Security
Šis skirtukas suteikia galimybę nustatyti sistemos ir tinklo saugos
informaciją. Jums reikia prisijungti kaip administratoriui, jei norite peržiūrėti
šį skirtuką.
•
System Security: nustatoma sistemos administratoriaus informacija ir
įjungiamos arba išjungiamos įrenginio funkcijos.
•
Network Security: Nustato „IPSec“ ir IPv4/IPv6 filtravimo nustatymus.
4. Naudingi valdymo įrankiai
153
„SyncThru™ Web Service“ naudojimas
Skirtukas Maintenance
Šis skirtukas suteikia galimybę palaikyti įrenginį, atnaujinant programinę
įrangą ir nustatant kontaktinę informaciją el. laiškams siųsti. Taip pat jūs
galite prisijungti prie „Samsung“ svetainės ir atsisiųsti tvarkykles, pasirinkę
meniu Link.
•
Firmware Upgrade: naujina įrenginio programinę įrangą.
•
Contact Information: rodo kontaktinę informaciją.
•
Link: rodo nuorodas į naudingas svetaines, kuriose galite atsisiųsti ar
peržiūrėti informaciją.
3
Sistemos administratoriaus informacijos
nustatymas
Šis nustatymas būtinas, jei norite naudoti el. pašto pranešimo parinktį.
1
Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, iš
„Windows“.
Adreso laukelyje įveskite įrenginio IP adresą (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
ir paspauskite klavišą Enter arba spustelėkite Eiti.
2
3
Atsidarys jūsų įrenginio svetainė.
4
Įveskite administratoriaus vardą, telefono numerį, adresą ir el. pašto
adresą.
5
Spustelėkite Apply.
Skirtuke Security pasirinkite System Security > System
Administrator.
4. Naudingi valdymo įrankiai
154
„Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas
4
• Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų
priedų (žr. „Programinė įranga“ p. 6).
• Gali naudoti tik operacinių sistemų „Windows“ ir „Mac“ naudotojai
(žr. „Programinė įranga“ p. 6).
• Operacinėje sistemoje „Windows“ mažiausias reikalavimas
programai „Samsung Easy Printer Manager“ yra „Internet Explorer
6.0“ arba naujesnė versija.
„Samsung Easy Printer Manager“ – tai programa, kurioje vienoje vietoje
pateikiami „Samsung“ įrenginio nustatymai. Programoje „Samsung Easy
Printer Manager“ pateikiami ne tik įrenginio nustatymai, bet ir spausdinimo
aplinkų, nustatymų / veiksmų bei paleidimo funkcijos. Visos šios funkcijos
leidžia patogiai naudotis „Samsung“ įrenginiu. „Samsung Easy Printer
Manager“ turi dvi skirtingas naudotojo sąsajas, kurias galima pasirinkti:
pagrindinę ir papildomų nustatymų. Persijungti tarp dviejų sąsajų lengva: tik
spustelėkite mygtuką.
„Samsung Easy Printer Manager“ supratimas
Jei norite atidaryti programą:
Operacinėje sistemoje „Windows“
Pasirinkite Pradėti > Programos arba Visos programos > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager.
•
„Windows 8“: Charms(Pagrindiniai mygtukai) meniu pasirinkite
Ieškoti > Apps(Programėlės)> Samsung Printers > Samsung Easy
Printer Manager.
Operacinėje sistemoje „Mac“
Atverkite aplanką Applications > aplanką Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Programos „Samsung Easy Printer Manager“ sąsają sudaro įvairios
pagrindinės sekcijos, aprašytos toliau pateiktoje lentelėje:
4. Naudingi valdymo įrankiai
155
„Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas
Spausdintuvo
informacija
Momentinė ekrano kopija gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą
operacinę sistemą.
2
Šioje srityje pateikiama bendroji informacija apie
įrenginį. Galite peržiūrėti tokią informaciją, kaip
įrenginio modelio pavadinimas, IP adresas (arba
prievado pavadinimas) ir įrenginio būsena.
Galite peržiūrėti internetinį User’s Guide.
Trikčių šalinimo mygtukas: Įvykus klaidai, šis
mygtukas atidaro Troubleshooting Guide.
Galite tiesiogiai atidaryti reikiamą naudotojo
vadovo skyrių.
Programos
informacija
Pateikiamos papildomų nustatymų (NS perjungimas),
atnaujinimo, nuostatų, santraukos, žinyno ir
informacijos apie programą langų įjungimo nuorodos.
3
mygtuku įjungiama papildomų nustatymų
naudotojo sąsaja (žr. „Papildomų nustatymų
naudotojo sąsajos apžvalga“ p. 157).
1
Spausdintuvų
sąrašas
Spausdintuvų sąraše rodomi jūsų kompiuteryje įdiegti
spausdintuvai ir tinklo spausdintuvai, kurie buvo įtraukti
juos radus tinkle (tik „Windows“).
4. Naudingi valdymo įrankiai
156
„Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas
5
Sparčiosios
nuorodos
Rodomos specifinių įrenginio funkcijų Quick links
nuorodos. Įjungus papildomus nustatymus, šioje
sekcijoje taip pat pateikiamos nuorodos į programas.
4
Jei prijungsite įrenginį prie tinklo, bus įjungta
„SyncThru™ Web Service“ piktograma.
Turinio sritis
Rodo informaciją apie pasirinktą įrenginį, likusį dažų ir
popieriaus kiekį. Informacija skiriasi priklausomai nuo
pasirinkto įrenginio. Kai kuriuose aparatuose šios
funkcijos nėra.
Priedų
užsakymas
Spustelėkite Order mygtuką eksploatacinių medžiagų
užsakymo lange. Galite užsisakyti pakaitinę dažų
kasetę (-es) žiniatinklyje.
5
6
Pasirinkite meniu Help arba spustelėkite mygtuką
lange ir
spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau.
Papildomų nustatymų naudotojo sąsajos
apžvalga
Papildomų nustatymų naudotojo sąsaja skirta asmeniui, kuris yra
atsakingas už tinklo ir įrenginių tvarkymą.
Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių
ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.
Device Settings
Galite konfigūruoti įvairius aparato nustatymus, pvz., aparato sąranką,
popieriaus, išdėstymo, emuliacijos, tinklo ir spausdinimo informaciją.
Alert Settings (tik „Windows“)
Šiame meniu pateikiami su pranešimais apie klaidas susiję nustatymai.
•
Printer Alert: pateikiami įspėjimų rodymo nustatymai.
•
Email Alert: pateikiami įspėjimų siuntimo el. paštu nustatymai.
•
Alert History: pateikiama su įrenginiu ir dažais susijusių įspėjimų
retrospektyva.
4. Naudingi valdymo įrankiai
157
„Samsung Printer Status“ naudojimas
„Samsung Printer Status“ – tai yra programa, kuri stebi įrenginio būseną ir
informuoja apie ją.
Piktograma
• Gali naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai.
• Šiame naudotojo vadove pavaizduotas „Samsung Printer Status“
langas ir jo turinys gali skirtis priklausomai nuo įrenginio ir
naudojamos operacinės sistemos.
• Patikrinkite, kurios operacinės sistemos suderinamos su jūsų
įrenginiu (žr. „Reikalavimai sistemai“ p. 66).
Reikšmė
Aprašymas
Įprasta
būsena
Įrenginys veikia parengties režimu ir nėra jokių
klaidų ar įspėjimų.
Įspėjimas
Įrenginys yra tokios būsenos, kurioje esant gali
įvykti klaida. Pavyzdžiui, jis gali būti mažo dažų
kiekio būsenos, po kurios nustatoma
pasibaigusių dažų būsena.
Klaida
Įrenginyje įvyko mažiausiai viena klaida.
6
„Samsung Printer Status“ apžvalga
Jei darbo metu įvyksta klaida, galite ją patikrinti naudodami „Samsung
Printer Status“. Programa „Samsung Printer Status“ automatiškai įdiegiama
diegiant įrenginio programinę įrangą.
Paleisti „Samsung Printer Status“ galima ir rankiniu būdu. Eikite į
Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką Basic > Printer Status
mygtuką.
„Windows“ užduočių juostoje rodomos šios piktogramos:
Dažų lygis
Galite pamatyti kiekvienoje dažų kasetėje likusių
dažų kiekį. Aparatas ir dažų kasečių kiekis,
pavaizduotas aukščiau pateiktame lange, gali
skirtis priklausomai nuo naudojamo aparato. Kai
kuriuose aparatuose šios funkcijos nėra.
Option
Jūs galite nustatyti parametrus, susijusius su
spausdinamų darbų įspėjimais.
1
2
4. Naudingi valdymo įrankiai
158
„Samsung Printer Status“ naudojimas
3
Order Supplies
Galite užsisakyti pakaitinę dažų kasetę (-es)
žiniatinklyje.
User’s Guide
Galite peržiūrėti internetinį Naudotojo vadovas.
Įvykus klaidai, šis mygtukas atidaro
Troubleshooting Guide. Galite tiesiogiai
atidaryti naudotojo vadovo skyrių apie
veikimo sutrikimus.
4
5
Close
Uždaro langą.
4. Naudingi valdymo įrankiai
159
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
Samsung Printer Experience yra „Samsung“ programa, apjungianti
„Samsung“ įrenginio nuostatas ir įrenginio valdymą vienoje vietoje. Galite
nustatyti įrenginio nuostatas, užsakyti eksploatacines medžiagas, peržiūrėti
trikčių šalinimo gaires, apsilankyti „Samsung“ interneto svetainėje ir
peržiūrėti prijungto įrenginio informaciją. Prijungus įrenginį prie kompiuterio
turinčio interneto ryšį, ši programa bus automatiškai atsiųsta iš „Windows“
Store(Parduotuvė).
Momentinė ekrano kopija gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą modelį.
7
Samsung Printer Experience supratimas
Jei norite programą atidaryti,
Pradėti ekrane pasirinkite Samsung Printer Experience (
)
langelį.
Samsung Printer Experience sąsaja sudaryta iš įvairių naudingų funkcijų,
kurios aprašytos toliau pateiktoje lentelėje:
1
Spausdintuvo
informacija
Šioje srityje pateikiama bendroji informacija apie
įrenginį. Galite peržiūrėti tokią informaciją, kaip
įrenginio būsena, vieta, IP adresas ir dažų likutį.
4. Naudingi valdymo įrankiai
160
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
2
User Guide
Galite peržiūrėti internetinį Naudotojo vadovas.
Norėdami naudoti šią funkciją, turite būti prisijungę
prie interneto.
6
Įvykus klaidai, šis mygtukas atidaro
Troubleshooting Guide. Galite tiesiogiai
atidaryti naudotojo vadovo skyrių apie
veikimo sutrikimus.
Order Supplies
Šį mygtuką spustelėkite, jei norite internetu
užsisakyti naujas dažų kasetes. Norėdami naudoti
šią funkciją, turite būti prisijungę prie interneto.
Visit Samsung
Nuoroda į „Samsung“ spausdintuvo interneto
svetainę. Norėdami naudoti šią funkciją, turite būti
prisijungę prie interneto.
3
4
5
Įrenginių
sąrašas &
Paskutinis
nuskenuotas
vaizdas
Skenavimo sąraše rodomi įrenginiai palaikantys
Samsung Printer Experience. Po įrenginio
pavadinimu, galėsite peržiūrėti paskutinius
skenuotus vaizdus. Įrenginys turi būti prijungtas prie
tinklo, kad juo galėtumėte skenuoti. Šis skyrius yra
skirtas naudotojams, naudojantiems daugiafunkcius
spausdintuvus.
Printer Settings Naudodami SyncThru™ Web Service galite
konfigūruoti įvairius aparato nustatymus, pvz.,
aparato sąranką, popieriaus, išdėstymo, emuliacijos,
tinklo ir spausdinimo informaciją. Įrenginys turi būti
prijungtas prie tinklo. Šis mygtukas bus neveiksnus,
jei įrenginys bus prijungtas USB laidu.
4. Naudingi valdymo įrankiai
161
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
8
Spausdintuvų įtraukimas / pašalinimas
Jei į Samsung Printer Experience nesate įtrauką spausdintuvų, arba jei
norite įtraukti / pašalinti spausdintuvą, vadovaukitės toliau pateiktomis
instrukcijomis.
Galite įtraukti / pašalinti tik prie tinklo prijungtus spausdintuvus.
Spausdintuvo įtraukimas
1
Spausdintuvo šalinimas
1
Meniu Charms (Pagrindiniai mygtukai), pasirinkite Nuostatos.
Arba puslapyje Samsung Printer Experience spustelėkite dešinį
pelės klavišą ir pasirinkite Nuostatos.
2
3
4
Pasirinkite Pašalinti spausdintuvą
Pasirinkite norimą pašalinti spausdintuvą.
Spustelėkite Taip.
Pamatysite, kad pašalintasis spausdintuvas buvo pašalintas iš
lango.
Meniu Charms (Pagrindiniai mygtukai), pasirinkite Nuostatos.
Arba puslapyje Samsung Printer Experience spustelėkite dešinį
pelės klavišą ir pasirinkite Nuostatos.
2
3
Pasirinkite Įtraukti spausdintuvą
Pasirinkite norimą įtraukti spausdintuvą.
Galite matyti įtrauktą spausdintuvą.
Jei matote žymę
, galite spustelėję žymę
įtraukti spausdintuvą.
4. Naudingi valdymo įrankiai
162
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
9
Spausdinimas „Windows 8“
5
Spausdinimo užduočiai pradėti, spustelėkite mygtuką Spausdinti.
Šiame skyrelyje aprašytos bendros spausdinimo užduotys, atliekamos
Pradėti ekrane.
Pagrindinis spausdinimas
1
2
3
4
Atverkite norimą spausdinti dokumentą.
Meniu Charms(Pagrindiniai mygtukai), pasirinkite Įrenginys.
Iš sąrašo pasirinkite spausdintuvą
Pasirinkite spausdintuvo nuostatas, pvz., kopijų skaičių ir padėtį.
4. Naudingi valdymo įrankiai
163
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
Spausdinimo darbo atšaukimas
Skirtukas Basic
Jei spausdinimo darbas laukia spausdinimo eilėje, arba laikinoje
spausdinimo atmintyje, jį atšaukti galite taip:
•
Šį langą galite atverti du kartus spustelėdami įrenginio piktogramą
(
) „Windows“ užduočių juostoje.
Daugiau nuostatų naudojimas
Priklausomai nuo naudojamo modelio ar parinkčių, ekrane matomas
vaizdas gali skirtis.
Galite nustatyti daugiau spausdinimo parametrų.
1
2
3
4
Atidarykite dokumentą, kurį norite spausdinti.
Basic
Meniu Charms(Pagrindiniai mygtukai), pasirinkite Įrenginys.
Ši parinktis leidžia jums pasirinkti pagrindines spausdinimo nuostatas, pvz.,
kopijas, padėtį ir dokumento tipą.
Iš sąrašo pasirinkite spausdintuvą
Spustelėkite Daugiau parametrų.
Eco settings
Ši parinktis leidžia taupyti popierių, spausdinant kelis lapus viename.
4. Naudingi valdymo įrankiai
164
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
Skirtukas Advanced
Skirtukas Security
Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Jei šis
skirtukas nėra rodomas arba yra neveiksnus, tai reiškia kad šios
funkcijos nėra palaikomos.
Paper settings
Ši parinktis leidžia nustatyti pagrindines popieriaus specifikacijas.
Layout settings
Ši parinktis leidžia nustatyti įvairius dokumento išdėstymo būdus.
Job Accounting
Ši parinktis leidžia spausdinti su suteiktais leidimais.
Confidential Printing
Ši parinktis naudojama konfidencialiems dokumentams spausdinti. Norint
spausdinti, reikia įvesti slaptažodį.
4. Naudingi valdymo įrankiai
165
„Samsung Printer Experience“ naudojimas
Bendrinimo funkcijos naudojimas
Samsung Printer Experience leidžia spausdinti iš kitų programų, įdiegtų
kompiuteryje, naudojant bendrinimo funkciją.
Ši funkcija galima tik spausdinant „jpeg“, „bmp“, „tiff“, „gif“ ir „png“
formatų failus.
1
2
Pasirinkite turinį, kurį norite spausdinti iš kitų programų.
3
4
Pasirinkite spausdintuvo nuostatas, pvz., kopijų skaičių ir padėtį.
Meniu Charms(Pagrindiniai mygtukai) (Pagrindiniai mygtukai),
pasirinkite Bendrinti > Samsung Printer Experience .
Spausdinimo užduočiai pradėti, spustelėkite mygtuką Spausdinti.
4. Naudingi valdymo įrankiai
166
5. Trikčių šalinimas
Šiame skyriuje pateikiama naudinga informacija apie tai, ką daryti trikties atveju.
• Popieriaus tiekimo problemos
168
• Maitinimo ir kabelio prijungimo problemos
169
• Spausdinimo problemos
170
• Spausdinimo kokybės triktys
174
• Operacinės sistemos problemos
182
Popieriaus tiekimo problemos
Būsena
Siūlomi sprendimai
Popieriaus strigtys spausdinimo metu.
Išimkite įstrigusį popierių.
Popierius sulimpa.
• Patikrinkite didžiausią popieriaus lapų talpą dėkle.
• Patikrinkite, ar naudojate tinkamo tipo popierių.
• Išimkite popierių iš dėklo ir sulenkite arba pamosuokite juo.
• Esant drėgnoms sąlygoms popieriaus lapai gali sulipti tarpusavyje.
Neįtraukiami keli popieriaus lapai iš
eilės.
Dėkle gali būti sudėti skirtingų tipų popieriaus lapai. Įdėkite tik to paties tipo, dydžio ir svorio popierių.
Popieriaus lapai neįtraukiami į aparatą.
• Pašalinkite visus kliuvinius iš aparato vidaus.
• Popierius buvo įdėtas netinkamai. Išimkite popierių iš dėklo ir vėl tinkamai įdėkite.
• Dėkle yra per daug popieriaus. Išimkite popieriaus perteklių iš dėklo.
• Popierius yra per storas. Naudokite tik įrenginio techninius duomenis atitinkantį popierių.
Popierius vis tiek stringa.
• Dėkle yra per daug popieriaus. Išimkite popieriaus perteklių iš dėklo. Jei spausdinate ant specialios medžiagos,
naudokite rankinį tiekimą į dėklą.
• Naudojamas netinkamo tipo popierius. Naudokite tik įrenginio techninius duomenis atitinkantį popierių.
• Aparato viduje gali būti nuosėdų. Atidarykite viršutinį dangtelį ir pašalinkite nešvarumus.
Vokai spausdinami kreivai arba
įtraukiami netinkamai.
Patikrinkite, ar popieriaus kreiptuvai prigludę prie abiejų vokų kraštų.
5. Trikčių šalinimas
168
Maitinimo ir kabelio prijungimo problemos
1
Įjungti
Būsena
Aparato nepasiekia energija
arba jungiamasis kabelis tarp
kompiuterio ir aparato prijungtas
netinkamai.
Siūlomi sprendimai
• Pirmiausia prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo, tuomet paspauskite
(Įjungti) mygtuką valdymo skydelyje.
• Atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio kabelį.
5. Trikčių šalinimas
169
Spausdinimo problemos
Būsena
Aparatas nespausdina.
Galima priežastis
Siūlomi sprendimai
Aparato nepasiekia energija.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas. Patikrinkite maitinimo jungiklį
ir šaltinį.
Aparatas nepasirinktas numatytuoju.
Nustatykite savo įrenginį numatytuoju „Windows“ sistemoje.
Patikrinkite aparate šiuos dalykus:
• Neuždarytas dangtelis. Uždarykite viršutinį dangtelį.
• Įstrigo popierius. Išimkite įstrigusį popierių (žr. „Įstrigusio popieriaus ištraukimas“ p. 53).
• Neįdėta popieriaus. Įdėkite popieriaus (žr. „Popieriaus įdėjimas į dėklą“ p. 27).
• Neįdėta dažų kasetė. Įdėkite dažų kasetę (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
• Patikrinkite, ar nuo dažų kasetės nuimtas apsauginis dangtelis ir plėvelės (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
Jei įvyksta sistemos klaida, kreipkitės į paslaugų pardavimo vadybininką.
Jungiamasis kabelis tarp kompiuterio ir
aparato prijungtas netinkamai.
Atjunkite ir vėl prijunkite aparato kabelį (žr. „Vaizdas iš galo“ p. 18).
Jungiamasis kabelis tarp kompiuterio ir
aparato yra sugedęs.
Jei įmanoma, prijunkite kabelį prie kito tinkamai veikiančio kompiuterio ir
pamėginkite ką nors atspausdinti. Taip pat galite pamėginti naudotis kitu aparato
kabeliu.
Prievado nustatymas netinkamas.
Patikrinkite „Windows“ spausdintuvo nustatymą ir pasirūpinkite, kad spausdinimo
darbas būtų siunčiamas į tinkamą prievadą. Jei kompiuteryje yra daugiau kaip
vienas prievadas, patikrinkite, ar aparatas pritvirtintas prie tinkamo.
Aparatas gali būti sukonfigūruotas netinkamai.
Patikrinkite Spausdinimo nuostatos ir pasirūpinkite, kad visi spausdinimo
nustatymai būtų teisingi.
5. Trikčių šalinimas
170
Spausdinimo problemos
Būsena
Aparatas nespausdina.
Galima priežastis
Siūlomi sprendimai
Spausdintuvo tvarkyklė gali būti įdiegta
netinkamai.
Pašalinkite ir vėl įdiekite įrenginio tvarkyklę.
Aparatas veikia netinkamai.
Pasižiūrėkite, koks pranešimas rodomas valdymo skydelyje, kad įsitikintumėte, ar
aparatas rodo sistemos klaidą. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Dėl per didelio dokumento dydžio kompiuterio
kietajame diske nepakanka vietos pasirinkti
spausdinimo darbą.
Parūpinkite, kad diske būtų daugiau vietos, ir atspausdinkite dokumentą.
Išvesties dėklas užsipildė.
Spausdinimas tęsiamas, kai iš išvesties dėklo bus paimti popieriaus lapai.
Aparatas pasirenka
spausdinimo
medžiagas iš netinkamo
popieriaus šaltinio.
Spausdinimo nuostatos pasirinkta
popieriaus parinktis nebuvo teisinga.
Daugelyje programų popieriaus šaltinį galima pasirinkti lango Spausdinimo
nuostatos skirtuke Paper (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
Pasirinkite tinkamą popieriaus šaltinį. Žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyno ekraną
(žr. „Žinyno naudojimas“ p. 37).
Spausdinimas
vykdomas itin lėtai.
Darbas gali būti labai sudėtingas.
Sumažinkite puslapio sudėtingumą arba pamėginkite pakeisti spausdinimo
kokybės nustatymus.
Pusė puslapio yra
tuščia.
Gali būti neteisingas puslapio būsenos
nustatymas.
Pakeiskite puslapio būseną savo programoje (žr. „Spausdinimo nuostatų
atidarymas“ p. 36). Žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyno ekraną (žr. „Žinyno
naudojimas“ p. 37).
Popieriaus dydis ir popieriaus dydžio
nustatymai neatitinka.
Patikrinkite, ar popieriaus dydžio nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje atitinka
dėkle esantį popierių. Arba patikrinkite, ar popieriaus dydžio nustatymai
spausdintuvo tvarkyklėje atitinka naudojamos programos popieriaus pasirinkimą
(žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
5. Trikčių šalinimas
171
Spausdinimo problemos
Būsena
Įrenginys spausdina,
bet tekstas yra prastas,
iškraipytas ar ne visas.
Puslapiai spausdinami,
bet jie yra tušti.
Galima priežastis
Siūlomi sprendimai
Aparato kabelis atsilaisvino arba yra sugedęs. Atjunkite ir vėl prijunkite aparato kabelį. Pamėginkite spausdinti užduotį, kurią jau
buvote sėkmingai išspausdinę. Jei galima, įrenginį ir kompiuterį sujunkite kitu
veikiančiu kabeliu ir pakartokite spausdinimą. Galiausiai išbandykite naują
įrenginio kabelį.
Buvo pasirinkta netinkama spausdintuvo
tvarkyklė.
Pasižiūrėkite programoje esantį spausdintuvo pasirinkimo meniu ir įsitikinkite, kad
pasirinktas jūsų įrenginys.
Sutrikęs taikomosios programos veikimas.
Pabandykite darbą spausdinti kita programa.
Sutrikęs operacinės sistemos veikimas.
Uždarykite „Windows“ sistemą ir perkraukite kompiuterį. Išjunkite aparatą ir vėl
įjunkite.
Dažų kasetė sugedo arba joje nėra dažų.
Jei reikia, paskirstykite dažus kasetėje. Jei reikia, pakeiskite dažų kasetę.
• Žr. „Dažų paskirstymas“ p. 43.
• Žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44.
Aparatas tinkamai
nespausdina PDF failų.
Trūksta kai kurių
grafikos, teksto arba
paveikslėlių dalių.
Faile gali būti tuščių lapų.
Patikrinkite failą ir įsitikinkite, kad jame nėra tuščių puslapių.
Kai kurios dalys, pavyzdžiui, valdiklis arba
plokštė, gali būti pažeistos.
Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Nesuderinamumas tarp PDF failo ir „Acrobat“
produktų.
Spausdinant PDF failą kaip paveikslėlį, gali būti leista spausdinti failą. Įjunkite
Spausdinti kaip vaizdą „Acrobat“ spausdinimo parinktyse.
Spausdinimas užtruks ilgiau, kai spausdinsite PDF failą kaip paveikslėlį.
5. Trikčių šalinimas
172
Spausdinimo problemos
Būsena
Galima priežastis
Siūlomi sprendimai
Nuotraukų spausdinimo
kokybė yra prasta.
Vaizdai nėra aiškūs.
Nuotraukos raiška yra labai prasta.
Sumažinkite nuotraukos dydį. Jei padidinsite nuotraukos dydį taikomojoje
programoje, raiška sumažės.
Prieš spausdindamas
aparatas išleidžia garus
ties išvesties dėklu.
Jei naudojamas drėgnas / šlapias popierius,
spausdinimo metu gali atsirasti garų (baltų
dūmų).
Tai nėra gedimas, spausdinkite toliau. Jei dūmai (garai) jums trukdo, pakeiskite
popierių nauju.
Įrenginys nespausdina
ant specialaus dydžio
popieriaus, pavyzdžiui,
sąskaitų popieriaus.
Neatitinka popieriaus dydžio nustatymai.
Nustatykite tinkamą popieriaus dydį lango Spausdinimo nuostatos skirtuko
Paper lauke Custom (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
Išspausdintas popierius
sąskaitoms yra
užsilenkęs.
Neatitinka popieriaus tipo nustatymai.
Pakeiskite spausdintuvo parinktį ir pamėginkite iš naujo. Eikite į Spausdinimo
nuostatos, spustelėkite skirtuką Paper ir nustatykite Thick tipą (žr. „Spausdinimo
nuostatų atidarymas“ p. 36).
5. Trikčių šalinimas
173
Spausdinimo kokybės triktys
Jei įrenginio viduje yra nešvarumų arba popierius įdėtas netinkamai, gali pablogėti spausdinimo kokybė. Žr. lentelę toliau ir išspręskite problemą.
Būsena
Šviesus arba išblukęs
spaudinys
Siūlomi sprendimai
• Jei puslapyje matomi vertikalūs balti brūkšneliai arba nublukimas, tai reiškia, jog tiekiama per mažai dažų. Įdėkite naują
dažų kasetę (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
• Galbūt popierius neatitinka popieriui keliamų techninių reikalavimų, pavyzdžiui, gali būti per drėgnas arba per šiurkštus.
• Jei visas puslapis šviesus, spausdinimo raiškos nustatymas yra per mažas arba įjungtas dažų taupymo režimas.
Pareguliuokite spausdinimo raišką ir išjunkite dažų taupymo režimą. Pažiūrėkite spausdintuvo tvarkyklės pagalbos ekraną.
• Išblukusių arba suteptų defektų derinys gali reikšti, kad dažų kasetę reikia išvalyti. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio
valymas“ p. 46).
• LSU dalies paviršius aparato viduje gali būti užsiteršęs. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46). Jei šie
veiksmai problemos neištaiso, kreipkitės į techninės priežiūros skyriaus atstovą.
Viršutinė popieriaus dalis
atspausdinta šviesiau nei
likusi
Dažai gali tinkamai neprilipti prie šio tipo popieriaus.
• Pakeiskite spausdintuvo parinktį ir pamėginkite iš naujo. Eikite į Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką Paper ir
nustatykite popieriaus tipą Recycled (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
5. Trikčių šalinimas
174
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Dažų dėmelės
Siūlomi sprendimai
• Galbūt popierius neatitinka techninių reikalavimų, pavyzdžiui, gali būti per drėgnas arba per šiurkštus.
• Gali būti nešvarus perdavimo volelis. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Popieriaus kelią reikia išvalyti. Kreipkitės į paslaugų teikimo atstovą (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
Lašeliai
Jei išblukusios dalys, paprastai apskritos, atsitiktinai pasirodo puslapyje:
• Vienas popieriaus lapas gali būti sugadintas. Pamėginkite spausdinti užduotį iš naujo.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Popieriuje esamos drėgmės kiekis yra nevienodas arba ant popieriaus paviršiaus yra drėgnų taškų. Pabandykite naudoti
kito gamintojo popierių.
• Popieriaus partija yra bloga. Dėl gamybos procesų kai kurios sritys atstumia dažus. Pamėginkite naudoti kitokios rūšies
arba gamintojo popierių.
• Pakeiskite spausdintuvo parinktį ir pamėginkite iš naujo. Eikite į Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką Paper ir
nustatykite Thick arba Thicker tipą (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
Jei šie veiksmai problemos neištaiso, kreipkitės į techninės priežiūros skyriaus atstovą.
Balti taškai
Jei puslapyje pasirodo balti taškai:
• Popierius yra per šiurkštus arba nuo jo ant vidinių įrenginio komponentų patenka per daug nešvarumų, todėl perdavimo
volelis gali būti užterštas. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
• Popieriaus kelią reikia išvalyti. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
Jei šie veiksmai problemos neištaiso, kreipkitės į techninės priežiūros skyriaus atstovą.
5. Trikčių šalinimas
175
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Vertikalios linijos
Siūlomi sprendimai
Jei puslapyje pasirodo juodos vertikalios juostos:
• Tikriausiai dažų kasetės paviršius (būgno dalis) įrenginio viduje buvo subraižytas. Išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr.
„Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
Jei puslapyje pasirodo baltos vertikalios juostos:
• LSU dalies paviršius aparato viduje gali būti užsiteršęs. Išvalykite įrenginio vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46). Jei šie
veiksmai problemos neištaiso, kreipkitės į techninės priežiūros skyriaus atstovą.
Juodas fonas
Jei foninio šešėlio kiekis nėra tinkamas:
• Pakeiskite į lengvesnį popierių.
• Patikrinkite aplinkos sąlygas: dėl per sauso oro arba didelio drėgmės kiekio (daugiau nei 80% RH) gali padidėti šešėlių
kiekis fone.
• Išimkite seną dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
• Kruopščiai paskirstykite dažus (žr. „Dažų paskirstymas“ p. 43).
Dažų tepimas
• Išvalykite aparato vidų (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
• Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę.
• Išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
5. Trikčių šalinimas
176
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Vertikalūs pasikartojantys
defektai
Siūlomi sprendimai
Jei žymės nuolat pasirodo spausdintoje puslapio pusėje tolygiais intervalais:
• Dažų kasetė gali būti sugadinta. Jei problema neišnyksta, išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“
p. 44).
• Ant aparato dalių gali būtų užtiškę dažų. Jei defektai matomi kitoje lapo pusėje, triktis bus ištaisyta savaime išspausdinus
dar kelis lapus.
• Kaitintuvo mazgas gali būti sugadintas. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Fone išsibarstę taškeliai
A
Fone išsibarstę taškeliai gali atsirasti dėl dažų gabalėlių, atsitiktinai išsibarsčiusių ant išspausdinto puslapio.
• Popierius gali būti per drėgnas. Pamėginkite spausdinkite ant kitos popieriaus partijos. Neatidarykite popieriaus pakuočių,
kol to nereikia, kad į popierių neįsigertų per daug drėgmės.
• Jei foninis išsimėtymas pastebimas ant voko, pakeiskite spausdinimo maketą, kad išvengtumėte spausdinimo sričių, kurios
persidengia kitoje pusėje. Spausdinant ant užlankų gali kilti problemų.
Arba lange Spausdinimo nuostatos pasirinkite Thick Envelope (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
• Jei foninis išsimėtymas padengia visą spausdinamo puslapio paviršių, sureguliuokite spausdinimo raišką programinės
įrangos programoje arba lange Spausdinimo nuostatos (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36). Įsitikinkite, jog
pasirinktas tinkamas popieriaus tipas. Pavyzdžiui: Jei pasirinktas tipas Thicker Paper, o iš tikrųjų naudojamas Plain, gali
būti sudarytas per didelis krūvis ir pablogėti šios kopijos spausdinimo kokybė.
• Jei naudojate naują dažų kasetę, pirmiausia iš naujo paskirstykite dažus (žr. „Dažų paskirstymas“ p. 43).
5. Trikčių šalinimas
177
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Dažų dalelės aplink
pusjuodžius simbolius arba
paveikslėlius
Siūlomi sprendimai
Dažai gali tinkamai neprilipti prie šio tipo popieriaus.
• Pakeiskite spausdintuvo parinktį ir pamėginkite iš naujo. Eikite į Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką Paper ir
nustatykite popieriaus tipą Recycled (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
• Įsitikinkite, jog pasirinktas tinkamas popieriaus tipas. Pavyzdžiui: Jei pasirinktas tipas Thicker Paper, o iš tikrųjų
naudojamas Plain, gali būti sudarytas per didelis krūvis ir pablogėti šios kopijos spausdinimo kokybė.
Netinkamos formos simboliai • Jei simboliai yra netinkamos formos ir gaunami tuščiaviduriai vaizdai, gali būti, kad popierius yra per glotnus. Išbandykite
kitą popierių.
Kreivi puslapiai
• Patikrinkite, ar popierius įdėtas tinkamai.
• Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę.
• Patikrinkite, ar kreipiamosios nėra per arti ar per toli nuo popieriaus krūvos.
5. Trikčių šalinimas
178
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Užsilenkimai arba
bangavimas
Siūlomi sprendimai
• Patikrinkite, ar popierius įdėtas tinkamai.
• Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. Popierius gali susiraityti dėl aukštos temperatūros ir drėgmės.
• Apverskite dėkle esančią popieriaus krūvą. Taip pat pamėginkite apsukti dėkle esantį popierių 180° kampu.
Raukšlės arba sulankstymai
• Patikrinkite, ar popierius įdėtas tinkamai.
• Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę.
• Apverskite dėkle esančią popieriaus krūvą. Taip pat pamėginkite apsukti dėkle esantį popierių 180° kampu.
Spaudinių nugarėlės
nešvarios
• Patikrinkite, ar neteka dažai. Išvalykite aparato vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
5. Trikčių šalinimas
179
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Vientisa spalva arba juodi
puslapiai
Siūlomi sprendimai
• Dažų kasetė gali būti įdėta netinkamai. Išimkite kasetę ir vėl ją įdėkite.
• Gali būti pažeista dažų kasetė. Išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
• Įrenginį gali tekti remontuoti. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
A
Nepritvirtinti dažai
• Išvalykite aparato vidų (žr. „Įrenginio valymas“ p. 46).
• Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę.
• Išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
Jei triktis išlieka, gali būti, kad aparatą reikės remontuoti. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Tuščiaviduriai ženklai
Simbolių dalys, kurios turi būti juodos, paliekamos tuščios:
• Gali būti, kad spausdinate netinkamoje popieriaus pusėje. Išimkite popierių ir apverskite.
A
• Galbūt popierius neatitinka techninių reikalavimų.
5. Trikčių šalinimas
180
Spausdinimo kokybės triktys
Būsena
Horizontalūs dryželiai
Siūlomi sprendimai
Jei pasirodo horizontalų juodi dryželiai arba dėmės:
• Dažų kasetė gali būti įdėta netinkamai. Išimkite kasetę ir vėl ją įdėkite.
• Gali būti pažeista dažų kasetė. Išimkite dažų kasetę ir įdėkite naują (žr. „Dažų kasetės keitimas“ p. 44).
Jei problema išlieka, įrenginį gali tekti remontuoti. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Užsilenkimas
Jei išspausdintas popierius yra užsilenkęs arba neįtraukiamas į aparatą:
• Apverskite dėkle esančią popieriaus krūvą. Taip pat pamėginkite apsukti dėkle esantį popierių 180° kampu.
• Pakeiskite spausdintuvo popieriaus parinktį ir bandykite dar kartą. Eikite į Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką
Paper ir nustatykite Thin tipą (žr. „Spausdinimo nuostatų atidarymas“ p. 36).
• Nežinomas paveikslėlis
kartojasi keliuose lapuose
• Nepritvirtinti dažai
Tikriausiai įrenginį eksploatuojate 1000 m (3281 ft) ar didesniame aukštyje virš jūros lygio. Aukštis virš jūros lygio gali daryti
įtaką spausdinimo kokybei, taip pat gali atsirasti laisvų dažų ar šviesus vaizdas. Pakeiskite įrenginio aukščio virš jūros lygio
nustatymą (žr. „Aukščio reguliavimas“ p. 133).
• Šviesus ar užterštas
spaudinys
5. Trikčių šalinimas
181
Operacinės sistemos problemos
2
Bendrosios „Windows“ triktys
Būsena
Siūlomi sprendimai
Diegimo metu pasirodo
pranešimas „Naudojamas
failas“.
Uždarykite visas taikomąsias programas. Pašalinkite visą programinę įrangą iš paleisties grupės, o tada iš naujo paleiskite
Windows. Įdiekite iš naujo spausdintuvo tvarkyklę.
Atsiras pranešimai „General
Protection Fault“, „Exception
OE“, „Spool 32“ ar „Illegal
Operation“.
Uždarykite visas kitas programas, perkraukite „Windows“ ir bandykite spausdinti dar kartą.
Rodomi pranešimai „Fail To
Print“ ir „A printer timeout
error occurred“.
Šie pranešimai gali pasirodyti spausdinimo metu. Palaukite, kol aparatas baigs spausdinti. Jei pranešimas parodomas
parengties režimu arba baigus spausdinti, patikrinkite sujungimą ir (arba) ar neįvyko kokia nors klaida.
Samsung Printer Experience
nerodoma, kai spustelite
Daugiau nuostatų.
Samsung Printer Experience nėra įdiegta. Atsisiųskite programą iš „Windows“ Store(Parduotuvė) ir įdiekite ją.
Spustelėjus įrenginį Įrenginiai
ir spausdintuvai, nerodoma
įrenginio informacija.
Pažymėkite spausdintuvo ypatybės. Spustelėkite skirtuką „Prievadai“.
(Valdymo skydas > Įrenginiai ir spausdintuvai > Dešiniu pelės klavišu spustelėkite savo spausdintuvo piktogramą ir
pasirinkite Printer properties)
Jei prievadas nustatytas „File“, arba LPT, panaikinkite žymėjimą ir pasirinkite TCP/IP, USB arba WSD.
Jei reikia daugiau informacijos apie „Windows“ klaidų pranešimus, žr. „Microsoft Windows“ naudotojo vadovą, kuris pridedamas su jūsų kompiuteriu.
5. Trikčių šalinimas
182
Operacinės sistemos problemos
3
Bendros „Mac“ problemos
Būsena
Aparatas tinkamai nespausdina PDF
failų. Trūksta kai kurių grafikos, teksto
arba paveikslėlių dalių.
Siūlomi sprendimai
Spausdinant PDF failą kaip paveikslėlį, gali būti leista spausdinti failą. Įjunkite Spausdinti kaip vaizdą „Acrobat“
spausdinimo parinktyse.
Spausdinimas užtruks ilgiau, kai spausdinsite PDF failą kaip paveikslėlį.
Spausdinant titulinį puslapį kai kurios
raidės rodomos netinkamai.
„Mac“ sistema negali sukurti šrifto, kai spausdinamas titulinis puslapis. Angliškos abėcėlės raidės ir skaičiai
tituliniame puslapyje rodomi įprastai.
Kai dokumentas spausdinamas „Mac“
aplinkoje su „Acrobat Reader“ 6.0 ar
naujesne versija, spalvos
spausdinamos netinkamai.
Užtikrinkite, kad jūsų aparato tvarkyklės raiškos nustatymas atitiktų atitinkamą „Acrobat Reader“ nustatymą.
Jei reikia daugiau informacijos apie „Mac“ klaidų pranešimus, žr. „Mac“ naudotojo vadovą, kuris pridedamas su jūsų kompiuteriu.
5. Trikčių šalinimas
183
Operacinės sistemos problemos
4
Bendrosios „Linux“ triktys
Būklė
Siūlomi sprendimai
Nepavyksta atspausdinti
daugiau nei 2 kopijų.
Problema iškyla „Ubuntu“ 12.04 dėl problemų standartiniame CUPS filtre „pdftops“ (tikroji išvestis nurodyta tiksliai) ir ji jau
pataisyta. Atnaujinus „cups-filters“ paketą iš versijos 1.0.17 į versiją 1.0.18 išsprendžia problemą („pdftops“ yra paketo „cupsfilters“ dalis).
Nepavyksta spausdinti PDF
failų.
Problema kyla „openSUSE“ 12.3 ir yra susijusi su standartiniu CUPS filtru „pdftops“, turinčiu įtakos kai kuriems PDF
dokumentams (panašu kad problema kažkaip susijusi šriftais naudojamais PDF faile). Dėl šios problemos generuojamas
neteisingas „Postsript“ ir spausdinti nepavyksta. Laukiame pataisymo.
Neveikia grupavimo
parinkties žymėjimo
panaikinimas „Print“ dialogo
lange.
Kai kuriuose paketuose, GNOME spausdinimo dialogo lange yra problemų, susijusių su grupavimo parinktimi. Kaip pagalbinę
priemonę, galite nustatyti numatytąją grupavimo parinkties reikšmę „False“ (netiesa), naudodami sistemos spausdinimo
paslaugų programą („Terminal“ programoje įvykdykite komandą „system-config-printer“).
Visuomet spausdinama
dvipusiu režimu.
Ši dvipusio spausdinimo problema buvo „Ubuntu“ 9.10 CUPS pakete ir šiuo metu yra išspręsta šio paketo saugumo
atnaujinimuose, pradedant CUPS versija 1.4.1-5ubuntu2.2
Jei reikia daugiau informacijos apie „Linux“ klaidų pranešimus, žr. „Linux“ naudotojo vadovą, kuris pridedamas su jūsų kompiuteriu.
5. Trikčių šalinimas
184
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BRAZIL
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Customer Care Center
0800-124-421
WebSite
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
CHILE
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
CHINA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
COLOMBIA
BAHRAIN
BELARUS
CANADA
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
BELGIUM
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
0-800-507-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
185
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
1-800-751-2676
DOMINICA
Country/Region
ECUADOR
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180
5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GHANA
0800-10077
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
WebSite
FRANCE
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
Customer Care Center
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
186
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
Customer Care Center
WebSite
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
LUXEMBURG
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
065777444
Customer Care Center
WebSite
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
021-5699-7777
IRAN
JORDAN
Country/Region
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
187
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
800-7267
PANAMA
PARAGUAY
PERU
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com/ae
(English)
0 801-1SAMSUNG(172-678)
* lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
Country/Region
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
WebSite
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ph
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
SENEGAL
8-800-555-55-55
www.samsung.com
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899 (old
number still active 0700
7267864)
SAUDI ARABIA
Contact SAMSUNG worldwide
188
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com/th
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
189
Terminų žodynas
Šis terminų žodynas padės jums susipažinti su gaminiu, geriau
supratus spausdinimo srityje naudojamą ir šiame naudotojo vadove
minimą terminologiją.
802.11
802.11 yra standartų rinkinys, skirtas belaidžio vietinio tinklo (WLAN) ryšiui,
kurį parengė IEEE LAN/MAN standartų komitetas (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n gali dalytis ta pačia aparatine įranga ir naudoti 2.4 GHz juostą.
802.11b palaiko pralaidumą iki 11 Mbps, 802.11n palaiko pralaidumą iki
150 Mbps. 802.11b/g/n prietaisai kartais gali būti veikiami mikrobangų
krosnelių, belaidžių telefonų ir „Bluetooth“ įtaisų trukdžių.
Prieigos taškas
Prieigos taškas arba belaidis prieigos taškas (AP arba WAP) – tai
prietaisas, kuris sujungia belaidžio ryšio prietaisus belaidžiuose vietiniuose
tinkluose (WLAN) ir veikia kaip centrinis WLAN radijo signalų siųstuvas ir
imtuvas.
ADF
Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) – tai prietaisas, kuris automatiškai
tiekia iš anksto įdėtą popieriaus lapą, tokiu būdu aparatas gali nuskaityti
tam tikrą popieriaus kiekį vienu kartu.
„AppleTalk“
„AppleTalk“ – tai nuosavybės teisėmis saugomas protokolų rinkinys,
sukurtas „Apple, Inc“ kompiuterių tinklams. Jis buvo naudojamas
pirminiame „Mac“ (1984) ir dabar „Apple“ jį keičia TCP/IP tinklais.
BITŲ gylis
Tai kompiuterinės grafikos terminas, apibūdinantis bitų skaičių, naudojamų
vieno pikselio spalvai vaizduoti taškiniame paveiksle. Didesnis spalvos
gylis suteikia platesnį atskirų spalvų intervalą. Didėjant bitų skaičiui, galimų
spalvų kiekis spalvų paletėje tampa nerealiai dideliu. 1 bito spalva paprastai
vadinama monochromine arba nespalvota.
BMP
Taškinės grafikos formatas, naudojamas „Microsoft Windows“ grafinės
posistemės (GDI) viduje ir bendrai naudojamas kaip paprastas grafikos
failo formatas šioje platformoje.
Terminų žodynas
190
Terminų žodynas
BOOTP
Aprėptis
Pakopinis protokolas. Tinklo protokolas, kurį naudoja tinklo klientas, kad
automatiškai gautų savo IP adresą. Tai paprastai atliekama pakopinio
kompiuterių proceso metu arba juose veikiančiose operacinėse sistemose.
BOOTP serveriai priskiria kiekvienam klientui IP adresą iš adresų telkinio.
BOOTP leidžia „darbo stoties be disko“ kompiuteriams gauti IP adresą prieš
įkeliant bet kurią pažangią operacinę sistemą.
Tai spausdinimo terminas, naudojamas dažų naudojimui matuoti
spausdinant. Pavyzdžiui 5 % aprėptis reiškia, kad A4 vienpusiame
popieriaus lape yra maždaug 5% vaizdo arba teksto. Todėl jei popieriuje
arba originale yra sudėtingų vaizdų arba daug teksto, aprėptis bus didesnė
ir, tuo pačiu, dažų susinaudos atitinkamai pagal aprėptį.
CCD
CSV
Krūvio sąsajos įtaisas (CCD) – tai aparatinė įranga, kuri leidžia atlikti
nuskaitymo užduotį. CCD fiksavimo mechanizmas taip pat naudojamas
CCD moduliui laikyti, apsaugant nuo sugadinimų, kai perkeliate aparatą.
Kableliu atskirtos reikšmės (CSV). Failo formato tipas CSV yra naudojamas
keistis duomenimis tarp atskirų programų. Failo formatas, toks, koks
naudojamas „Microsoft Excel“, tampa pseudostandartu pramonėje, net ir ne
„Microsoft“ platformose.
Rikiavimas
DADF
Rikiavimas – tai kelių kopijavimo užduočių spausdinimo rinkiniais procesas.
Pasirinkus rikiavimą įtaisas spausdina visą rinkinį prieš spausdindamas
papildomas kopijas.
Dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas (DADF) – tai nuskaitymo
prietaisas, kuris automatiškai tiekia ir apverčia originalų popieriaus lapą,
tokiu būdu aparatas gali nuskaityti abi lapo puses.
Valdymo skydelis
Numatytasis
Valdymo skydelis – tai plokščia, paprastai vertikali sritis, kurioje rodomi
valdymo ar stebėjimo įrankiai. Paprastai jie būna priekinėje aparato dalyje.
Reikšmė arba nustatymas, kuris įsigalioja, kai spausdintuvas išimamas iš
dėžės, atstatomas ar inicijuojamas.
Terminų žodynas
191
Terminų žodynas
DHCP
Taškinės matricos spausdintuvas
Dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūravimo protokolas (DHCP) yra
klientą ir serverį jungiantis tinklo protokolas. DHCP serveris teikia
konfigūravimo parametrus, atitinkančius DHCP kliento pagrindinio
kompiuterio užklausą, paprastai tai būna informacija, kurios prašo kliento
pagrindinis kompiuteris, norėdamas prisijungti prie IP tinklo. DHCP taip
veikia kaip mechanizmas, priskiriantis IP adresus kliento pagrindiniams
kompiuteriams.
Taškinės matricos spausdintuvas nurodo kompiuterinių spausdintuvų tipą
su spausdinimo galvute, kuri važinėja puslapiu pirmyn ir atgal, ir spausdina
smūgiuodama, suduodama į rašalu išmirkytą medžiaginį kaspiną,
prisiglaudžiantį prie popieriaus, panašiai kaip rašomoji mašinėlė.
DPI
DIMM
Taškų kiekis colyje (DPI) – tai raiškos matavimo priemonė, naudojama
nuskaitant ir spausdinant. Iš esmės, kuo didesnis DPI, tuo didesnė raiška,
labiau matomos detalės vaizde ir didesnė failo apimtis.
Dvigubos jungties atminties modulis (DIMM) – tai nedidelė grandinės
plokštė, laikanti atmintį. DIMM saugomi visi aparato duomenys, pvz.,
spausdinimo, priimtų faksimilių duomenys.
DRPD
DLNA
Atskirto skambučio šablono aptikimas. Atskirtas skambutis – tai telefono
bendrovės paslauga, leidžianti naudotojui naudoti vieną telefono liniją
atsiliepti į kelis skirtingus telefono skambučius.
Skaitmeninio tiesioginio tinklo sąjunga (DLNA) – tai standartas suteikiantis
galimybę namų tinklo įrenginiams dalytis informacija vienam su kitu per
tinklą.
Dupleksas
DNS
Tai mechanizmas, automatiškai apverčiantis popieriaus lapą, tokiu būdu
aparatas gali spausdinti (arba nuskaityti) abi lapo puses. Spausdintuvas su
duplekso mechanizmu gali vienu kartu spausdinti ant abiejų lapo pusių.
Domenų vardų serveris (DNS) – tai sistema, kurioje išsaugota informacija,
susijusi su domenų vardais paskirstytoje duomenų bazėje, esančioje
tinkluose, tokiuose kaip internetas.
Terminų žodynas
192
Terminų žodynas
Darbo režimo ciklas
Eternetas
Darbo režimo ciklas – tai lapų kiekis, kuris nepaveikia spausdintuvo
našumo per mėnesį. Paprastai spausdintuvo tinkamumo naudoti laikas yra
apribotas puslapiais per metus. Tinkamumo naudoti laikas reiškia vidutinį
spaudinių kiekį, paprastai garantinio laikotarpio metu. Pavyzdžiui, jei darbo
ciklo režimas yra 48 000 puslapių per mėnesį, kai dirbama 20 dienų,
spausdintuvo riba yra 2 400 puslapių per dieną.
Eternetas yra rėminė kompiuterio tinklo technologija, skirta vietiniams
tinklams (LAN). Ji nustato fizinio lygmens sujungimą ir signalizavimą bei
rėminius formatus bei protokolus, skirtus OSI modelio prieigos prie terpės
valdymui (MAC) / duomenų siejimo lygmeniui. Eternetas dažniausiai
standartizuojamas kaip IEEE 802.3. Jis tapo plačiausiai paplitusia LAN
technologija, naudojama nuo 1990 m. iki dabarties.
ECM
„EtherTalk“
Klaidų ištaisymo režimas (ECM) – tai papildomas perdavimo režimas,
įrengtas 1 klasės faksimiliniuose aparatuose arba faksiniuose modemuose.
Jis automatiškai aptinka ir ištaiso faksimilių siuntimo proceso klaidas, kurias
kartais sukelia telefono linijos triukšmas.
Tai nuosavybės teisėmis saugomas protokolų rinkinys, sukurtas „Apple
Computer“ kompiuterių tinklams. Jis buvo naudojamas pirminiame „Mac“
(1984) ir dabar „Apple“ jį keičia TCP/IP tinklais.
Emuliacija
Emuliacija – tai technika, kurią naudodamas vienas aparatas pasiekia tų
pačių rezultatų, kaip ir kitas.
Emuliatorius nukopijuoja vienos sistemos funkcijas į kitą sistemą, tokiu
būdu antroji sistema veikia taip pat, kaip ir pirmoji. Emuliacija fokusuojasi į
tikslų išorinės veiksenos atkūrimą, o tai kontrastuoja su imitacija, kuri
susijusi su abstrakčiu imituojamos sistemos modeliu, dažnai įvertinant jos
vidinę būklę.
FDI
Svetimo įtaiso sąsaja (FDI) – tai kortelė, įrengta aparato viduje, skirta leisti
naudoti trečiosios šalies įtaisus, pvz., su monetomis veikiantį įtaisą arba
kortelių skaitytuvą. Šie įtaisai leidžia taikyti jūsų aparate mokėjimo už
spausdinimą paslaugą.
FTP
Failų perdavimo protokolas (FTP) – tai įprastai naudojamas protokolas,
skirtas keistis failais tinkle, palaikančiame TCP/IP protokolą (pvz.,
internetas arba intranetas).
Terminų žodynas
193
Terminų žodynas
Kaitinimo blokas
HDD
Tai lazerinio spausdintuvo dalis, kuris lydo dažus į spausdinimo terpę. Jį
sudaro karščio ir slėgio ritiniai. Perkėlus dažus ant popieriaus, terminio
tvirtinimo įtaisas kaitindamas ir spausdamas užtikrina, kad dažai liks ant
popieriaus visą laiką, todėl iš lazerinio spausdintuvo išstumiamas popierius
yra šiltas.
Standusis diskas (HDD), paprastai vadinamas standžiuoju disku arba
standžiuoju įtaisu, yra nekilnojamas saugojimo įtaisas, kuriuo greitai
besisukančiose plokštelėse su magnetiniais paviršiais išsaugomi
skaitmeniniu būdu koduoti duomenys.
Tinklų sietuvas
Ryšys tarp kompiuterinių tinklų arba tarp kompiuterinio tinklo ir telefono
linijos. Jis yra labai populiarus, nes kompiuteris arba tinklas leidžia užtikrinti
prieigą prie kito kompiuterio ar tinklo.
Pilki tonai
IEEE
Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (IEEE) – tai tarptautinė pelno
nesiekianti profesinė organizacija, skirta su elektra susijusiai technologijai
vystyti.
IEEE 1284
Pilkos spalvos atspalviai perteikia šviesias ir tamsiais vaizdo dalis, kai
spalviniai vaizdai paverčiami pilkais tonais; spalvos perteikiamos įvairiais
pilkos spalvos tonais.
1284 lygiagretaus prievado standartą sukūrė Elektros ir elektronikos
inžinierių institutas (IEEE). Terminas „1284-B“ taikomas specifinio tipo
jungtims, esančioms lygiagrečiojo kabelio gale, kuris tvirtinamas prie
periferinio įrenginio (pvz., spausdintuvo).
Pustonis
Intranetas
Vaizdo tipas, imituojantis pilkos spalvos tonus keisdamas taškų skaičių. Itin
spalvotas sritis sudaro didelis skaičius taškų, tuo tarpu šviesias sritis sudaro
mažesnis jų skaičius.
Privatus tinklas, naudojantis interneto protokolus, tinklo ryšį ir galimai
viešąją telekomunikacijų sistemą saugiai dalydamasis dalimi organizacijos
informacijos ar veiksmais su savo darbuotojais. Kartais šis terminas
taikoma tik labiausiai matomai paslaugai – vidinei interneto svetainei.
Terminų žodynas
194
Terminų žodynas
IP adresas
IPX/SPX
Interneto protokolo (IP) adresas – tai unikalus numeris, kurį taisai naudoja
identifikavimui ir tarpusavio ryšiui tinkle naudodami interneto protokolo
standartą.
IPX/SPX nurodo interneto paketinių mainų / nuosekliųjų paketinių mainų
protokolą. Tai tinklo protokolas, naudojamas „Novell NetWare“ operacinėse
sistemose. Tiek IPX, tiek SPX teikia ryšio paslaugas, panašias į TCP/IP, kai
IPX protokolas turi panašumų į IP, o SPX – į TCP. IPX/SPX visų pirma buvo
sukurtas vietiniams tinklams (LAN) ir yra labai efektyvus protokolas šiam
tikslui (paprastai jo našumas viršija TCP/IP našumą vietiniame tinkle).
IPM
Vaizdų kiekis per minutę (IPM) – tai spausdintuvo greičio matavimo būdas.
IPM reikšmė nurodo vienpusių lakštų skaičių, kurį spausdintuvas gali
išspausdinti per vieną minutę.
ISO
IPP
Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) yra tarptautinė standartų
nustatymo institucija, kurią sudaro nacionalinių standartų kūrimo institucijų
atstovai. Ji rengia pasaulinius pramonės ir komercijos standartus.
Interneto spausdinimo protokolas (IPP) nustato standartinį protokolą
spausdinimui ir spausdinimo užduotims, terpės dydžiui, raiškai ir pan.,
valdyti. IPP gali būti naudojamas vietoje arba internetu šimtuose
spausdintuvų, o taip pat palaiko prieigos valdymą, tapatumo nustatymą ir
kodavimą, dėl to jis tampa daug galingesniu ir saugesniu spausdinimo
sprendiniu, nei ankstesnieji.
ITU-T
Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga – tai tarptautinė organizacija, sukurta
standartizuoti ir tvarkyti tarptautinį radijo ir telekomunikacijų ryšį.
Pagrindinės jos užduotys apima standartizavimą, radijo bangų spektro
priskyrimą ir skirtingų šalių susitarimų dėl tarpusavio ryšių organizavimas,
kad būtų galima užtikrinti tarptautinius telefono skambučius. ITU-T A -T
išvadas nurodo telekomunikaciją.
ITU-T Nr. 1 grafikas
Standartizuota tyrimo grafikas, publikuojamas ITU-T dėl dokumentų
perdavimo faksimiliniu ryšiu.
Terminų žodynas
195
Terminų žodynas
JBIG
MAC adresas
Jungtinė dvilygio vaizdo ekspertų grupė (JBIG) – tai vaizdo suspaudimo
standartas neprarandant tikslumo ar kokybės, skirtas dvejetainių vaizdų
suspaudimui, ypač faksams, bet taip pat gali būti naudojama kitiems
vaizdams.
Prieigos prie terpės valdymo (MAC) adresas – tai unikalus identifikatorius,
susietas su tinklo adapteriu. MAC adresas yra unikalus 48 bitų
identifikatorius, paprastai parašytas kaip 12 šešioliktainių poromis
sugrupuotų ženklų (pvz., 00-00-0c-34-11-4e). Šį adresą paprastai
gamintojas sudėtingai integruoja į tinklo sąsajos kortelę (NIC) ir jis yra
naudojamas kaip pagalbinė priemonė maršruto parinktuvams,
mėginantiems surasti aparatus dideliuose tinkluose.
JPEG
Jungtinė fotografijos ekspertų grupė (JPEG) – dažniausiai naudojamas
standartinis fotografijos vaizdų suspaudimo patiriant nuostolius metodas.
Tai formatas, naudojamas nuotraukoms išsaugoti ir siųsti pasauliniame
žiniatinklyje.
LDAP
Supaprastintas kreipties į katalogus protokolas (LDAP) – tai tinklo
protokolas užklausoms pateikti ir per TCP/IP veikiančioms katalogų
tarnyboms keisti.
Šviesos diodas
Šviesą skleidžiantis diodas (LED) – tai puslaidininkinis prietaisas,
nurodantis aparato būseną.
MFP
Daugiafunkcis įrenginys (MFP) – tai biuro aparatas, apimantis kelias
funkcijas viename fiziniame korpuse, tokiu būdu jį galima naudoti
spausdinimui, kopijavimui, faksimilių siuntimui, nuskaitymui ir pan.
MH
„Modified Huffman“ (MH) – tai suspaudimo metodas, skirtas sumažinti
duomenų kiekį, kuris turi būti persiųstas iš vieno fakso aparato į kitą, kad
būtų perduotas ITU-T T.4 rekomenduojamas vaizdas. MH – tai nuoseklaus
kodavimo schema kodų knygos pagrindu, optimizuota, kad būtų galima
efektyviai suspausti tuščias vietas. Daugumą faksimilių daugiausiai sudaro
tušti tarpai, taip sumažinama daugelio faksimilių perdavimo trukmė.
Terminų žodynas
196
Terminų žodynas
MMR
OPC
„Modified Modified READ“ (MMR) – tai ITU-T T.6 rekomenduojamas
suspaudimo metodas.
Organiniai fotolaidininkai (OPC) – tai mechanizmas, kuris paruošia virtualų
vaizdą spausdinimui, naudodamas lazerio spindulį, kurį skleidžia lazerinis
spausdintuvas ir kuris paprastai yra žalias arba pilkas, o jo forma –
cilindrinė.
Modemas
Tai prietaisas, kuris moduliuoja nešėjo signalą, kad užkoduotų skaitmeninę
informaciją, o taip pat išmoduliuoja tokį nešėjo signalą, kad iškoduotų
perduotą informaciją.
MR
„Modified Read“ (MR) – tai ITU-T T.4 rekomenduojamas suspaudimo
metodas. MR koduoja pirmą nuskaitytą eilutę naudodamas MH. Kita eilutė
palyginama su pirmąja, nustatomi skirtumai, po to skirtumai užkoduojami ir
persiunčiami.
„NetWare“
Tai yra tinklo operacinė sistema, sukurta „Novell, Inc.“. Iš pradžių ji naudojo
kooperacinį daugiaprogramį apdorojimą, kad kompiuteryje veiktų įvairios
paslaugos, o tinklo protokolai buvo pagrįsti prototipine „Xerox XNS“
saugykla. Šiandien „NetWare“ palaiko TCP/IP, kaip ir IPX/SPX.
Naudojant spausdintuvą vaizdo gavimo prietaise esančio būgno paviršius
palaipsniui dėvisi, todėl jį prireikus turėtumėte pakeisti jam nusidėvėjus dėl
sąlyčio su kasetės šepetėliu, valomuoju mechanizmu ir popieriumi.
Originalai
Pirmasis ko nors pavyzdys, pvz., dokumentas, nuotrauka ar tekstas ir pan.,
kuris yra kopijuojamas, atkuriamas arba verčiamas, paruošiant kitus
dokumentus, bet kuris pats nėra nukopijuotas arba atkurtas iš ko nors.
OSI
Atvirų sistemų tarpusavio ryšys (OSI) – tai modelis, kurį ryšiams sukūrė
tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO). OSI siūlo standartinį,
modulinį požiūrį į tinklo konstrukciją, kuri padalija reikiamą sudėtinių
funkcijų komplektą į valdomus, savarankiškus, funkcinius lygmenis.
Lygmenys, nuo viršaus į apačią, yra tokie: programa, pateiktis, seansas,
gabenimas, tinklo duomenų saitas ir fizinis.
Terminų žodynas
197
Terminų žodynas
PABX
Spausdintuvo tvarkyklė
Žinybinė automatinė telefono ryšio stotelė (PABX) – tai automatinė telefonų
perjungimo sistema privačioje įmonėje.
Tai programa, naudojama komandoms siųsti ir duomenims perduoti iš
kompiuterio į spausdintuvą.
PCL
Spausdinimo medija
Spausdintuvo komandų kalba (PCL) – tai puslapio aprašymo kalba (PDL),
kurią sukūrė HP kaip spausdintuvo protokolą, ir kuri tapo pramonės
standartu. Iš pradžių sukurta pirmiesiems rašaliniams spausdintuvams,
PCL buvo išleistas keičiant terminių, taškinės matricos spausdintuvų ir
lazerinių spausdintuvų lygius.
Tai medija, pavyzdžiui, popierius, vokai, etiketės ir plėvelės, kuri gali būti
naudojama spausdintuve, skaitytuve, fakso ar kopijavimo aparate.
PPM
PDF
Puslapiai per minutę (PPM) – tai matavimo metodas, skirtas nustatyti, kaip
greitai veikia spausdintuvas, nurodant puslapių skaičių, kurį spausdintuvas
gali išspausdinti per vieną minutę.
Platinamų dokumentų formatas (PDF) – tai nuosavybės teisėmis saugomas
failo formatas, kurį sukūrė „Adobe Systems“ dviejų matmenų dokumentams
vaizduoti nuo įtaisų ir raiškos nepriklausančiu formatu.
PRN failas
„PostScript“
Prietaiso tvarkyklės sąsaja, leidžianti programinei įrangai sąveikauti su
prietaiso tvarkykle naudojant standartines įvesties / išvesties sistemų
iškvietas, kurios supaprastina daugelį užduočių.
„PostScript“ (PS) – tai puslapio aprašymo kalba ir programavimo kalba, iš
pradžių naudota elektroninės ir darbalaukio leidybos srityse. - kuri veikia
interpretatoriuje vaizdui generuoti.
Protokolas
Konvencija arba standartas, kontroliuojantis arba leidžiantis atlikti
sujungimą, užmegzti ryšį ir perduoti duomenis iš dviejų apdorojančių
galutinių taškų.
Terminų žodynas
198
Terminų žodynas
PS
SMB
Žr. „PostScript“.
Serverio pranešimų blokavimas (SMB) – tai tinklo protokolas, dažniausiai
taikomas bendrai naudojamiems failams, spausdintuvams, seriniams
prievadams ir įvairiems ryšiams tarp tinklo mazgų. Jis taip pat teikia
autentikuotą procesų ryšio mechanizmą.
PSTN
Bendrojo naudojimo komutuojamas telefono tinklas (PSTN) – tai pasaulinio
viešojo naudojimo telefono tinklai, kurie, pramoninėse patalpose, paprastai
būna nukreipiamos per skirstomąjį skydą.
RADIUS
Nuotolinės autentifikacijos rinkimo naudotojo paslauga (RADIUS) – tai
protokolas, skirtas nuotolinei naudotojo autentifikacijai ir apskaitai. RADIUS
leidžia centralizuotai valdyti autentifikacijos duomenis, pvz., vartotojo
vardus ir slaptažodžius naudojant AAA (autentikacijos, autorizavimo ir
apskaitos) koncepciją tinklo prieigai valdyti.
Raiška
Vaizdo ryškumas, išmatuota taškais colyje (DPI). Kuo didesnis dpi skaičius,
tuo didesnė raiška.
SMTP
Paprastas pašto perdavimo protokolas (SMTP) – tai el. pašto perdavimo
internetu standartas. SMTP yra santykinai paprastas, tekstu pagrįstas
protokolas, kai nurodytas vienas ar daugiau pranešimo gavėjų ir tada
perduodamas pranešimo tekstas. Tai kliento-serverio protokolas, kai
klientas perduoda el. pašto pranešimą į serverį.
SSID
Paslaugų rinkinio identifikacinis numeris (SSID) – tai belaidžio vietinio tinklo
pavadinimas (WLAN). Visi belaidžiai prietaisai vietiniame belaidžiame
tinkle naudoja tą patį SSID, kad galėtų užmegzti ryšį vienas su kitu. SSID
reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą ir maksimalus jų ilgis yra 32
simboliai.
Potinklio kaukė
Potinklio kaukė yra naudojama kartu su tinklo adresu, siekiant nustatyti, kuri
adreso dalis yra tinklo adresas, o kuri – pagrindinio kompiuterio adresas.
Terminų žodynas
199
Terminų žodynas
TCP/IP
Dažų kasetė
Perdavimo kontrolės protokolas (TCP) ir interneto protokolas (IP); ryšio
protokolų rinkinys, kuriame įdiegiamas protokolų paketas, kuriame veikia
internetas ir daugelis komercinių tinklų.
Tam tikras butelaitis arba talpykla, kuri naudojama tokiuose įrenginiuose
kaip spausdintuvas ir kuriame yra dažų. Dažai – tai milteliai, naudojami
lazeriniuose spausdintuvuose ir kopijavimo aparatuose, kurie suformuoja
tekstą ir vaizdus spausdinamame popieriuje. Dažai gali būti lydomi
naudojant šilumą ir slėgį, dėl to jie prisijungia prie popieriaus pluošto.
TCR
Perdavimo patvirtinimo ataskaita (TCR) teikia duomenis apie kiekvieną
perdavimą, tokius kaip užduoties būklė, perdavimo rezultatas ir išsiųstų
puslapių skaičius. Gali būti nustatyta, kad ši ataskaita būtų spausdinama po
kiekvienos užduoties arba tik po nepavykusių perdavimų.
TIFF
Žymėtasis atvaizdų failo formatas (TIFF) – tai kintamos raiškos taškinės
grafikos vaizdo formatas. TIFF aprašo vaizdo duomenis, kurie paprastai
gaunami iš skaitytuvų. TIFF vaizdai naudoja faile esančias žymas, raktinius
žodžius apibūdinančias vaizdo charakteristikas. Šis lankstus ir nuo
platformos nepriklausantis formatas gali būti naudojamas vaizdams, kurie
buvo parengti naudojant skirtingas vaizdo apdorojimo programas.
TWAIN
Pramonės standartas, skirtas skaitytuvams ir programinei įrangai.
Naudojant su TWAIN suderinamą skaitytuvą ir programą skaitytuvą galima
inicijuoti per programą. Tai vaizdo fiksavimo API, skirta operacinėms
sistemoms „Microsoft Windows“ ir „Apple Mac“.
UNC kelias
Universaliųjų vardų suteikimo konvencija (UNC) – tai standartinis būdas
pasiekti tinklo dalis „Window NT“ ir kituose „Microsoft“ produktuose. UNC
kelio formatas yra:
\\<serveriopavadinimas>\<serveriopavadinimas>\<Papildomas katalogas>
URL
Universali šaltinio nuoroda (URL) – tai pasaulinis dokumentų ir išteklių
adresas internete. Pirmoji adreso dalis nurodo, kuris protokolas turi būti
naudojamas, antroji dalis nurodo IP adresą ar srities pavadinimą, kurioje
patalpinti ištekliai.
Terminų žodynas
200
Terminų žodynas
USB
WIA
Universalioji magistralė (USB) – tai „USB Implementers Forum, Inc.“
sukurtas standartas, skirtas kompiuteriams ir papildomiems įrenginiams
prijungti. Ne taip kaip lygiagretusis prievadas, USB yra skirtas tuo pat metu
prijungti vieną kompiuterio USB prievadą prie kelių papildomų įrenginių.
„Windows“ vaizdų gavimo architektūra (WIA) – tai vaizdų gavimo
architektūra, kuri iš pradžių buvo pristatyta „Windows Me“ ir „Windows XP“.
Nuskaitymas gali būti pradedamas iš bet kurios šių operacinių sistemų
naudojant su WIA suderinamą skaitytuvą.
Vandenženklis
WPA
Vandens ženklas – tai atpažįstamas vaizdas ar šablonas popieriuje, kuris
matomas šviesesnis, kai žiūrima prieš šviesą. Vandenženkliai pirmą kartą
buvo pritaikyti 1282 m. Bolonijoje, Italijoje; juos naudojo spaustuvininkai,
kad galėtų identifikuoti savo produktą, taip pat pašto spauduose, valiutoje ir
kituose vyriausybiniuose dokumentuose siekiant apsisaugoti nuo klastočių.
„Wi-Fi“ apsaugota prieiga (WPA) – tai saugių belaidžių („Wi-Fi“) kompiuterio
tinklų sistemų klasė, kuri buvo sukurta siekiant pagerinti WEP saugumo
savybes.
WEP
WPA-PSK (WPA iš anksto padalytas raktas) – tai specialus WPA režimas,
skirtas nedidelėms įmonėms arba buitiniams naudotojams. Bendrai
naudojamas raktas arba slaptažodis yra konfigūruojamas belaidžiame
prieigos taške (WAP) ir bet kuriame belaidžiame nešiojamame
kompiuteryje arba darbalaukio įtaisuose. WPA-PSK sukuria unikalų raktą
kiekvienam seansui tarp belaidžio kliento ir susieto WAP, kad būtų
užtikrintas pažangesnis saugumas.
Laidinio ekvivalento privatumas (WEP) – tai saugumo protokolas,
nurodytas IEEE 802.11, siekiant užtikrinti tą patį saugumo lygį, kaip ir
laidinio vietinio tinklo. WEP užtikrina saugumą koduojant radijo bangomis
perduodamus duomenis taip, kad jie būtų apsaugoti, kaip perduodant iš
vieno galutinio taško į kitą.
WPA-PSK
WPS
„Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka (WPS) – tai standartas, skirtas belaidžiam
namų tinklui sukurti. Jei jūsų belaidžio tinklo prieigos taškas palaiko WPS,
belaidį ryšį galite nesunkiai sukonfigūruoti be kompiuterio.
Terminų žodynas
201
Terminų žodynas
XPS
XML popieriaus specifikacija (XPS) – tai puslapio aprašymo kalbos (PDL)
specifikacija ir naujas dokumento formatas, pranašesnis už nešiojamus ir
elektroninius dokumentus, sukurtas „Microsoft“. Tai specifikacija XML
pagrindu, pagrįsta nauju spausdinimo keliu ir nuo vektorinių prietaisų
nepriklausančiu dokumentų formatu.
Terminų žodynas
202
Rodyklė
A
AirPrint
130
AnyWeb Print
150
aparato pastatymas
aukščio reguliavimas
133
aparato valymas
46
42
dažų paskirstymas
43
kasetės keitimas
44
laikymas
41
naudojimo instrukcijos
Infrastruktūros režimas
95
specialusis režimas
95
101, 104
WPS įrenginys neturi ekrano
PBC
145
Mac
143
56
pločio ir ilgio reguliavimas
dažų kasetė
26
26, 29
37
Mac
bendrosios Mac problemos
183
dažų kasetės keitimas
44
spausdinimas
galimos susinaudojančios dalys
40
užsakymas
40
tvarkyklės diegimas prijungtiems USB
laidu
86
87
143
Macintosh
funkcijos
dėklo dydžio keitimas
tvarkyklės diegimas prijungtiems USB
laidu
88
pakartotinis USB kabeliu prijungto
įrenginio tvarkyklės diegimas
Dauginamasis spausdinimas
Dėklas
145, 146
apytikris dažų kasetės tinkamumo naudoti
laikas
42
F
143
89
M
D
Mac
184
pakartotinis USB kabeliu prijungto
įrenginio tvarkyklės diegimas
eksploatacinės medžiagos
9
būsenos šviesos diodo supratimas
bendrosios Linux triktys
spausdinimas
Linux
ekonomiškas spausdinimas
99
bendrosios piktogramos
Linux
42, 44
E
belaidis
L
dokumento spausdinimas
B
USB laidas
apytikris laikas
reikalavimai sistemai
spausdinimo terpės ypatybė
4
62
P
parankinių nustatymai spausdinimui 37
G
google cloud printing
67
persidengimo spausdinimas
127
kurti
141
spausdinti
142
Rodyklė 203
Rodyklė
trinti
142
Mac
143
numatytųjų spausdinimo nustatymų
keitimas
134
R
rankinis tiektuvas daugiafunkcinis dėklas
naudojimo patarimai
29
specialios terpės naudojimas
30
S
spausdinimas ant abiejų popieriaus lapo
pusių
Mac
144
136
sutartinis žymėjimas
T
teisinė informacija
terminų žodynas
SyncThru Web Service
bendroji informacija
Spausdinimas
152
35
Spausdintuvo būsena
bendroji informacija
samsung printer experience
158
160
saugumas
informacija
10
simboliai
10
service contact numbers
185
spausdinimas
dokumento spausdinimas
Windows
etiketės
32
išvesties atrama
62
jau spausdintas popierius
33
speciali terpė
30
vokas
31
mobiliosios OS
35
145
124
spausdintuvo nuostatos
Linux
146
specialiosios spausdinimo funkcijos 132
spausdinimo medija
60
62
strigtis
patarimai kaip išvengti popieriaus strigčių
52, 53
sustabdymo mygtukas
20
190
belaidžio tinklo sąranka
95
IPv6 konfigūravimas
93
įdiegimo aplinka
69
tinklo programų pristatymas
91
triktys
energijos triktys
169
popieriaus tiekimo problemos
168
spausdinimo kokybės triktys
spausdinti
specifikacijos
keli puslapiai viename popieriaus lakšte
Mac
143
Linux
32
70
tinklas
spausdinimo medija
atvirutė
9
174, 170
U
Unix
reikalavimai sistemai
68
USB laidas
Pakartotinis tvarkyklės diegimas 87, 89
tvarkyklės diegimas
86, 88
uždėjimas
į rankinį tiektuvą daugiafunkcinį dėklą 29
popierius dėkle 1
27
Rodyklė 204
Rodyklė
speciali terpė
laidu
30
V
22, 24
Ž
vaizdas iš galo
18
vaizdas iš priekio
17
žinyno naudojimas
37, 144
valdymo
įrankių įjungimas
148
valdymo skydelis
19
valymas
išorė
46
paėmimo volelis
49
vidus
47
vandenženklis
kurti
140
redaguoti
140
trinti
140
vietinis
tvarkyklės diegimas
22, 24
W
Windows
bendrosios Windows triktys
182
reikalavimai sistemai
66
tvarkyklės diegimas prijungtiems USB
Rodyklė 205
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement