Samsung SPF-72H Naudotojo gidas

Samsung SPF-72H Naudotojo gidas
|
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Saugos simboliai
Būtinai vykdykite žemiau pateikiamas instrukcijas: taip išvengsite nelaimingų atsitikimų ir nesugadinsite gaminio jį naudodami tinkamai.
Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite sunkiai susižeisti arba žūti.
Nevykdydami pateikiamų instrukcijų, galite nesunkiai susižeisti arba apgadinti turtą.
|
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
Maitinimas
Teisingai kiškite maitinimo kištuką, kol šis įsitvirtins lizde.
z
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, laido ar lizdo, nes tai gali būti elektros
smūgio ar gaisro priežastimi.
Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis, nes taip galite patirti elektros
smūgį.
|
Prie vieno lizdo neprijunkite daugiau nei vieno prietaiso, nes nuo perkaitusio lizdo
gali kilti gaisras.
Ištraukdami maitinimo laidą, nenaudokite jėgos. Ant maitinimo laido nedėkite
sunkių daiktų, nes dėl to galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Prieš perkeldami gaminį, būtinai išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo
kištuką iš lizdo. Taip pat būtinai atjunkite kitų prietaisų jungiamuosius kabelius.
z
Perkeliant gaminį prieš tai neatjungus maitinimo laido, jis gali būti sugadintas; galite
patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Išjungdami kištuką iš lizdo, laikykite jį už korpuso ir traukite į save; traukdami už
laido, galite jį pažeisti.
z
Nesilaikydami šio nurodymo, galite sukelti gaisrą arba gaminys gali nebeįsijungti
įprastai.
Būtinai atjunkite maitinimo kištuką prieš valydami gaminį.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Neleiskite vandeniui patekti ant maitinimo adapterio arba į jo vidų, nes dėl to
galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
z
Primygtinai rekomenduojama nesinaudoti gaminiu lauke sningant ar lyjant bei
netoliese esant vandens.
z
Valydami grindis vandeniu, stenkitės, kad vandens nepatektų ant maitinimo adapterio.
Nelaikykite maitinimo adapterio netoli šildytuvo, nes dėl to gali kilti gaisras.
|
Montavimas
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Montuodami gaminį ant spintelės ar lentynos, neleiskite gaminio kraštui atsidurti
už šių baldų priekinio krašto.
z
Nesilaikant šio nurodymo, gaminys gali nukristi ir dėl to sugesti arba ką nors sužaloti.
Nedėkite maitinimo laido netoli šildytuvo, nes laidas gali išsilydyti ir sukelti
elektros smūgį arba gaisrą.
Nemontuokite gaminio ten, kur jį galėtų veikti alyva, dūmai, drėgmė, vanduo,
lietus arba automobilyje.
z
Dėl gaminio sąlyčio su šiomis medžiagomis galite patirti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą.
Perkūnijos ar žaibavimo metu ištraukite maitinimo kištuką.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Montuodami gaminį, padėkite jį atsargiai.
z
Priešingu atveju galite sugadinti gaminį arba susižeisti.
Perkeldami gaminį, nenumeskite jo, nes taip galite jį sugadinti arba susižeisti.
Nemontuokite gaminio vaikams lengvai pasiekiamoje vietoje.
z
|
Naudojimas ir valymas
Kadangi gaminys gali lengvai nukristi ir ką nors sužeisti.
Saugos simboliai
| Maitinimas | Montavimas |
Naudojimas ir
valymas
|
Į gaminio galinėje dalyje esančias angas nekiškite jokių metalinių daiktų, pvz.,
šakučių, vielos, grąžtų, degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų, nes taip galite
patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
z
Jei į gaminį patenką pašalinių medžiagų, būtinai išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo
kištuką iš lizdo ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
Niekada patys neardykite, netaisykite ir neatlikite gaminio pakeitimų.
z
Jei jūsų gaminį būtina taisyti, kreikitės į techninės priežiūros centrą. Priešingu
atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Jei girdite keistą garsą, užuodžiate ką nors degant arba matote dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su techninės priežiūros centru.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Nuo maitinimo kištuko visada pašalinkite dulkes ir vandenį.
z
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Valydami gaminį, pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį minkšta,
sausa skepeta.
z
Nenaudokite cheminių med?iagų, pvz., benzeno, alkoholio, skiediklių, uodų repelento,
aromatinių med?iagų, tepalų, dezinfekavimo priemonių ar va?ko.
Kai nesinaudojate gaminiu ilgą laiką, būtinai ištraukite maitinimo kištuką.
z
Dėl didelio kiekio susikaupusių dulkių gali išsiskirti karštis arba susidaryti kibirkštis –
elektros smūgio ir gaisro pavojus.
Jei gaminį reikia montuoti tam tikroje vietoje, neįprastomis sąlygomis, būtinai
susisiekite ir dėl montavimo pasikonsultuokite su vienu iš mūsų techninės priežiūros
inžinierių, nes dėl aplinkos sąlygų gali kilti rimtų gaminio kokybės problemų.
z
Omenyje turimos vietos, kuriose esti sunkių smulkių dulkių, chemikalų, temperatūra yra
aukšta arba žema, yra drėgna arba kai gaminiu reikia naudotis ilgą laiką be pertraukos.
Jei gaminys nukrito arba jo korpusas yra pažeistas, išjunkite jį ir ištraukite maitinimo
kištuką.
z
Naudodamiesi gaminiu nepatikrinę, ar jis nebuvo sugadintas, galite patirti elektros smūgį
arba sukelti gaisrą. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
Tinkamas atsikratymas šiuo gaminiu
(nebetinkama naudoti elektrine ir elektronine įranga) – tik Europa
(Taikoma Europos Sąjungai ir kitoms Europos šalims, kuriose veikia atskiros
surinkimo sistemos)
Ši žyma, matoma ant gaminio ar literatūroje apie jį, rodo, jog jo išmesti su namų apyvokos
šiukšlėmis pasibaigus tarnavimo laikui negalima. Siekdami išvengti žalos gamtai ar sveikatai dėl
nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų tipų ir atsakingai
pasirūpinkite jo perdirbimu, taip skatindami neeikvojantį gamtos išteklių pakartotinį medžiagų
panaudojimą.
Išsamios informacijos apie tai, kur ir kaip pristatyti šį gaminį saugiam perdirbimui, naudotojai
namų ūkyje turėtų kreiptis arba į mažmeninės prekybos atstovą, iš kurio įsigijo gaminį, arba į
vietos valdžios biurą.
Naudotojai verslo tikslais turėtų kreiptis į tiekėją ir pasidomėti įsigijimo sąlygomis ir
nuostatomis. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekinė
dalis
|
Galinė
dalis
|
Šonas
(mygtukai)
|
Funkcijos
Praplėskite atminties didį atminties kortele. Iš karto gėrėkitės saugomomis nuotraukomis.
Prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio prijungdami savo skaitmeninio fotoaparato SD arba MMC / MS / XD atminties
kortelę, galite gėrėtis nuotraukomis greitai ir lengvai. Tai taip pat yra vienas būdų praplėsti rėmelio atminties dydį.
Stilingas dizainas
Tokio aptakaus ir dailaus, aukštos klasės dizaino skaitmeninių nuotraukų rėmelis yra dviguba jūsų stalo puošmena.
Su 90 laipsnių pasukamu stovu jį galima pastatyti ir horizontaliai, ir vertikaliai.
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekinė
dalis
|
Galinė
dalis
|
Šonas
(mygtukai)
Patikrinkite, ar pristatytoje pakuotėje yra visi komponentai.
Jei ko nors trūksta, susisiekite su vietiniu prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį. Dėl pasirenkamų priedų kreipkitės į techninės
priežiūros centrą.
Niekada nenaudokite kitokio nei prie gaminio pridedamas maitinimo adapteris.
Komponentai
|
Skaitmeninių nuotraukų rėmelis
(kiekvieno gaminio spalva gali būti kitokia)
Vadovai
Greito parengimo instrukcija
Garantija
Vartotojo vadovas
(pridedama ne visur)
Kabeliai
Maitinimo laidas
USB kabelis
Maitinimo adapteris
(A-B tipo)
| Funkcijos
| Komponentai |
| Funkcijos
| Komponentai |
Priekinė
dalis
|
Galinė
dalis
|
Šonas
(mygtukai)
|
Priekinė dalis
Galinė dalis
Priekinė
dalis
|
Galinė
dalis
|
Šonas
(mygtukai)
|
„Kensington“ užraktas – tai įtaisas, kuris fiziškai prirakina sistemą, kai ji naudojama
viešose vietose. (Užrakinimo įtaisas įsigyjamas atskirai.)
„Kensington“
Dėl užrakinimo įtaiso naudojimo kreipkitės į vietinį SAMSUNG mažmeninės
užraktas
prekybos atstovą.
Kompiuterį arba išorinį įrenginį prijunkite naudodami USB kabelį.
USB prijungimo
Išvesties
prievadas
prievadas
palaikančio atminties įrenginio.
Įvesties
Prijunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio
prievadas
USB prievado USB kabeliu.
Prijunkite savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie USB
Prijungdami savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per išvesties
prievadą, būtinai naudokite prie gaminio pridedamą USB kabelį (A-B tipo).
Maitinimo lizdas
Stovas
Į šį lizdą junkite maitinimo adapterį.
Junkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą, esantį maitinimo adapteryje.
Su 45 arba 90 laipsnių pasukamu stovu rėmelį galima pastatyti ir horizontaliai, ir
vertikaliai. Jei jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis stovi vertikaliai, galite pasukti
nuotraukas naudodami pasukimo funkciją: taip jos bus talpinamos vertikaliame ekrane.
Atminties kortelės
Išsaugotą SD ar MMC / MS / XD kortelėje turinį galite peržiūrėti įstatę ją į šį lizdą.
lizdas
Nuo slydimo
Prilaiko gaminį, kad šis tvirtai stovėtų ant slidžių paviršių.
saugantis laikiklis
| Funkcijos
Šonas (mygtukai)
| Komponentai |
Priekinė
dalis
|
Galinė
dalis
|
Šonas
(mygtukai)
|
[
] Maitinimo mygtukas
Įjungia arba išjungia gaminį.
Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, esantį gaminio dešinėje, maždaug 2
sekundes.
Maitinimo indikatorius
Rodo maitinimo būseną. Kai gaminys yra įjungiamas, maitinimo lemputė ima
šviesti.
[MENU] Meniu mygtukas
Parodo meniu apatiniame kairiajame ekrano kampe.
[ ] Viršutinysis krypties
mygtukas
Perkelia pasirinktą meniu rėmelį į viršų.
[ ] Kairysis krypties
mygtukas
Perkelia pasirinktą meniu rėmelį į kairę.
[ ] Dešinysis krypties
mygtukas
Perkelia pasirinktą meniu rėmelį į dešinę.
[ ] Apatinis krypties
mygtukas
Perkelia pasirinktą meniu rėmelį žemyn.
[ENTER( )] Įvedimo
mygtukas
Juo pasirenkamas norimas groti failas, meniu nustatymas arba meniu punktas.
[ ▶ll ] Paleidimo / pauzės
Paleidžia arba sustabdo atkūrimą.
mygtukas
[BACK] Grįžimo mygtukas
Juo grįžtama į ankstesnį meniu.
| Maitinimas |
USB
|
USB
|
Atminties
kortelė
|
Maitinimo prijungimas
Maitinimo adapterį prijunkite prie išvado
, esančio galinėje gaminio dalyje.
Maitinimo laidą prijunkite prie maitinimo adapterio.
Gaminio maitinimo laidą junkite į arti esantį el. tinklo lizdą.
Paspausdami gaminio šone esantį mygtuką
, įjunkite gaminį.
| Maitinimas |
Prijungimas per USB
Atminties
kortelė
|
Išvesties
Naudojamas prie jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelio prijungti išorinį USB palaikantį įrenginį.
prievadas
Šis gaminys nepalaiko USB kortelių skaitytuvų. Palaikoma tik USB atmintis.
Jūsų kompiuteris neatpažįsta prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio prijungtų išorinių įrenginių.
Jungdami išorinį įrenginį prie išvesties prievado, naudokitės prie išorinio įrenginio pridedamu USB
kabeliu.
„Samsung“ neprisiima atsakomybės už išorinio įrenginio gedimus, kuriuos sukeltų kiti nei standartinis,
nurodomas kiekvienam įrenginiui, kabelis.
Prie kai kurių gaminių pridedami kabeliai, kurie neatitinka USB standarto. Taigi jie gali sukelti gedimą.
Jei išorinis atminties įrenginys, prijungtas prie skaitmeninių nuotraukų rėmelio, tinkamai neveikia,
pamėginkite prijungti jį prie savo kompiuterio. Jei jis, prijungtas prie kompiuterio, vis tiek neveikia
tinkamai, susisiekite su kompiuterio arba išorinio įrenginio techninės priežiūros centru.
Įvesties
prievadas
Skirtas prijungti jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio.
Jungdami savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį prie kompiuterio per įvesties išvadą, būtinai naudokite
prie gaminio pridedamą USB kabelį.
Prijunkite prie savo skaitmeninių nuotraukų rėmelio įvesties lizdo.
Prijunkite prie savo kompiuterio USB išvado.
| Maitinimas |
Atminties kortelės prijungimas
USB
|
Atminties
kortelė
|
SD / MMC / MS / XD KORTELĖ Įstumkite kortelę jos viršuje pažymėta kryptimi.
Kai įjungsite maitinimą, meniu „Photo“ bus parodomas automatiškai ir
prasidės rėmelio atmintyje esančių nuotraukų demonstravimas. Jei yra
prijungta išorinė atmintis, pvz., atminties kortelė ar USB atmintinė, ji
pasirenkama pirmiausiai ir pradedamas ten atitinkamame šakniniame
kataloge esančių nuotraukų demonstravimas. Jei nuotraukų failų nėra,
parodomas aplankų sąrašas.
Įjungus maitinimą, pradedamas nuotraukų failų, saugomų įdiegto išorinio atminties įrenginio šakniniame kataloge, skaidrių
demonstravimas. Jei nuotraukų failų nėra arba neįdiegtas joks išorinis atminties įrenginys, rodomas „Photo“ meniu langas.
Jei penkias (5) minutes su klavišais neatliekami jokie veiksmai, dabartinis režimas pasikeičia į Clock režimą, kad būtų
saugomas ekranas. Jei Clock režimu paspaudžiamas mygtukas MENU, pasirodo papildomas meniu. Norėdami grįžti į pagrindinį
ekraną, paspauskite mygtuką BACK.
| Mygtukai
| Nuotraukos |
Laikrodis
|
Nustatymai
|
|
Nustatymai
|
Mygtukai
Tiesioginės funkcijos
OSD
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Aprašas
Atidaro bei uždaro ekrano meniu.
Šiais mygtukais galima rinktis meniu punktus.
Suaktyvina paryškintą meniu elementą.
Šį mygtuką naudokite norėdami pereiti vienu meniu punktu atgal.
| Mygtukai
Nuotraukos
Kai yra pasirinktas aplankas
Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.
| Nuotraukos |
Laikrodis
OSD
Aprašas
„Open“
Aplankas atidaromas.
„Copy“
Aplankas kopijuojamas.
„Delete“
Aplankas šalinamas.
Kai yra pasirinktas miniatiūrų sąrašas
Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.
OSD
„Start Slide Show“
„Copy“ / „Copy All files“
„Delete“ / „Delete All files“
Aprašas
Pradedamas skaidrių demonstravimas.
Failas kopijuojamas.
Failas šalinamas.
Skaidrių demonstravimas
Paspaudus MENU mygtuką, ekrane pasirodys ekrano meniu.
Ekrane gali būti rodomos tik mažesnės nei 8000 (plotis) * 8000 (aukštis) pikselių skiriamosios gebos nuotraukos.
Aukštesnysis OSD
lygmuo
Pradedamas skaidrių
demonstravimas
Žemesnysis OSD
Išsamusis OSD
lygmuo
Aprašas
„Start slideshow“
„Slide Show Effect“
„OFM“, „Ade“, „Shutter“, „Cross Comb“, „Mask“, „Brick“, „Dissolve“,
„Bar“, „Expansion“, „Silk“, „Random“
Pasirinkite ekrane rodomų vaizdų pateikimo efektą.
„Slide Show Speed“
„Slide Show Settings“
„Fast“, „Normal“, „Slow“
Pasirinkite vieną šių režimų: „Fast“, „Normal“ ir „Slow“.
„Slide Show Repeat“
„On“, „OFM“
Pasirinkite, jei pageidaujate, kad vaizdai būtų rodomi pakartotinai.
„Slide Show Shuffle“
„On“, „OFM“
Pasirinkite, kad failai būtų rodomi iš eilės arba atsitiktinės tvarkos režimu.
„Brightness“
0~100
Susiderinkite ryškumą – nuo 0 iki 100 lygmens.
„On“, „OFM“
„Auto Rotation“
Jei nuotrauką reikia žiūrėti vertikaliu režimu, o jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis yra padėtas
horizontaliai, ji yra automatiškai rodoma pasukta ir priderinta prie pločio.
„Original“, 90°, 180°, 270°
„Rotate“
Pasirinkti galite iš: „Original“, 90°, 180° ir 270°.
„Original“, x1, x2, x4
„Zoom“
Parinktį rinkitės, jei pageidaujate padidinti nuotrauką. Didinti galite iki x2 arba x4 dydžio.
x1 dydis atitinka nuotraukos pritaikymą prie pločio.
„Original“, „Fit To Width“, „Fit To Screen“
„Aspect Ratio“
Pasirinkite norimą rodomų vaizdų kraštinių santykį.
Tiesioginės funkcijos (skaidrių demonstracija)
Mygtukas
Būsena
Aprašas
Skaidrių demonstracija
>
sustabdoma
Skaidrių demonstracija
<
sustabdoma
Atidaromas kitas sąraše esantis failas. Parodoma informacija apie failą
Atidaromas pirmiau sąraše esantis failas. Parodoma informacija apie failą.
[ ▶ll ] Skaidrių
demonstracija pradedama.
Parodoma informacija apie failą.
[ ll ] Skaidrių demonstracija Skaidrių demonstracija sustabdoma. Skaidrių demonstracija pradedama.
sustabdoma.
Skaidrių demonstracija
MENU
Skaidrių demonstracija sustabdoma. Parodomas failo meniu.
pradedama
Skaidrių demonstracija
Išeinama iš meniu. Skaidrių demonstracija pradedama.
sustabdoma
| Mygtukai
| Nuotraukos |
Laikrodis
|
Nustatymai
Laikrodis
Paspaudus MENU, ekrane pasirodys ekrano meniu.
Aukštesnysis OSD
Išsamusis OSD
lygmuo
Aprašas
„Time Format“
„12 Hours“, „24 Hours“
Įveskite ir nustatykite 12 arba 24 valandas.
„Date Format“
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Pasirinkite datos formatą.
„Date and Time“
Nustatyta „12 Hours“
„Day“, „Month“, „Date“, „Year“, „Hour“, „Minute“, „am/pm“
Nustatyta „24 Hours“
„Day“, „Month“, „Date“, „Year“, „Hour“, „Minute“
Įveskite ir nustatykite mėnesį, dieną, metus, valandas, minutes ir prieš vidudienį arba po vidudienio
nustatymą. Kaskart ištraukus maitinimo kištuką, datos ir laiko informacija yra prarandama. Todėl jums
reikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti laiką.
„On Timer“
Nustatyta „12 Hours“
„Activation“, „Hour“, „Minute“, „am/pm“, „Repeat“
Nustatyta „24 Hours“
„Activation“, „Hour“, „Minute“, „Repeat“
|
Jūsų gaminys automatiškai įsijungs nurodytu laiku.
„OFM Timer“
Nustatyta „12 Hours“
„Activation“, „Hour“, „Minute“, „am/pm“, „Repeat“
Nustatyta „24 Hours“
„Activation“, „Hour“, „Minute“, „Repeat“
Jūsų gaminys automatiškai išsijungs nurodytu laiku.
| Mygtukai
| Nuotraukos |
Laikrodis
|
Nustatymai
Nustatymai
Aukštesnysis OSD
Išsamusis OSD
lygmuo
Aprašas
„English“, „Deutsch“, „Español“, „Français“, „Italiano“, „Nederlands“, „Polski“, „Português“,
„Language“
„???????“,
„????“, „????“
Pasirinkite norimą savo gaminyje vartoti kalbą.
„Auto Slide Show“
„Off“, „On“
Jei yra pasirinkta „On“, įjungus jūsų vaizduoklį, skaidrių demonstracija prasideda automatiškai.
„Brightness“
0~100
Susiderinkite ryškumą – nuo 0 iki 100 lygmens.
„Firmware Update“
„System Information“
Gaminys atnaujinamas naudojant išorinę atmintį (SD / MMC / MS / XD, USB).
Naujausių mikroprograminės įrangos naujinių ieškokite www.samsung.com.
„Model“, „Firmware Version“
Parodoma informacija apie gaminį.
„Reset Settings“
„Yes“, „No“
Grąžinami numatytieji gamykliniai gaminio nustatymai.
Pageidauju atnaujinti mikroprograminę įrangą.
Pasiruošimas
Skaitmeninių nuotraukų rėmelis
Mikroprograminės įrangos failas.
USB atminties kortelė arba išorinės atminties įrenginys (SD / MMC / MS / XD)
Naujausių mikroprograminės įrangos naujinių ieškokite www.samsung.com.
Prijunkite
USB
atminties
kortelę prie
Jei esate pasirengęs, prijunkite USB atminties kortelę prie savo kompiuterio.
Nukopijuokite atsisiųstą mikroprograminės įrangos naujinį į USB atminties kortelę.
(Būtinai kopijuokite mikroprograminės įrangos naujinį į šakninį katalogą.)
kompiuterio
Prijunkite
USB
atminties
kortelę prie
skaitmeninių
nuotraukų
rėmelio
Pašalinkite USB atminties kortelę iš savo kompiuterio ir prijunkite ją prie skaitmeninių nuotraukų
rėmelio.
Jei jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis išjungtas, įjunkite jį.
|
Pasirinkite
Iš Settings pasirinkite Firmware Update.
naujinį
Atnaujinimas
Kai atnaujinimas bus baigtas, saugumo sumetimais išjunkite Digital Photo Frame , išimkite USB
atminties kortelć ir v?l ?junkite Digital Photo Frame .
Neišimkite USB atminties kortelės atnaujinimo operacijos metu.
Atnaujinimo operacijos metu nespauskite klavišų.
Atnaujinimo operacijos metu neįdėkite jokios kitos kortelės.
Atnaujinimo operacijos metu neišjunkite skaitmeninių nuotraukų rėmelio.
Nustatyti, ar atnaujinimo operacija užbaigta sėkmingai ar ne, galite patikrindami, ar jūsų
skaitmeninių nuotraukų rėmelio mikroprograminės įrangos versija pasikeitė į mikroprograminės
įrangos naujinio versiją.
|
Specifikacijos
|
Palaikomi failų
formatai
Specifikacijos
Charakteristika
Modelio pavadinimas
Ekranas
SPF-72H
Tipas
7 col. TFT
Skiriamoji geba
800 x 480
Ryškumas
200 cd/m2
Kontrastingumo
santykis
Sąsaja
300 : 1
RGB, 6 bitų TTL
JPEG (RGB , mažesnė nei 8000x8000);
Palaikomi formatai
progresyvinis JPEG nepalaikomas.
„Windows 2000“ (SP2), „Windows XP“,
Operacinė sistema
„MAC OS X“ (10.x), „Linx OS“ (2.6.x)
Integruota atmintis
128 MB
Vienas įvesties prievadas (vykdantysis įrenginys 2.0) ir vienas išvesties
USB
prievadas (pagrindinis kompiuteris 1.1)
Atminties kortelė
SD / MMC / MS / XD
Rating
Maitinimas
Consumption
Turinio failai
Specifikacijos
Nuotraukų failai
Išorinis nuolat. srovės maitinimo adapteris (12V, 2A, 24W)
Normal mode : under 12W, power saving mode : under 5W,
Power off mode : under 1W
Skaidrių demonstracija / skaidrių demonstracijos efektai / pasukimas /
miniatiūrų rodinys
|
Reguliavimas
Įv./išv. įrenginys
Klavišai
Atminties kortelė
MPV pagrindu veikianti / su iš anksto nustatyta strategija
Failų tvarkymas
Nuotraukų failų kopijavimas
Matmenys
Bendri duomenys
(PxAxG)
Svoris
Maitinimas
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 col.
550 g / 1,21 svar.
AC 100 ~ 240 VAC ( ±10 %). 60/50 Hz ±3 Hz
Gaminio konstrukcija, priklausomai nuo modelio, gali skirtis – gaminio tobulinimo tikslu specifikacijos gali būti
keičiamos be įspėjimo.
B klasės įranga (informacijos perdavimo įranga, skirta buitiniam naudojimui)
Šis gaminys atitinka buitinio naudojimo elektromagnetinio suderinamumo direktyvas ir gali būti
naudojamas visose vietose, įskaitant įprastines gyvenamąsias vietas. (B klasės įranga mažiau veikia
elektromagnetiniu būdu nei A klasės įranga.)
|
Specifikacijos
Palaikomi failų formatai
Skiriamoji geba: mažesnė nei 8000x8000
Palaikomi nuotraukų formatai : JPEG (progresyvinis JPEG nepalaikomas)
|
Palaikomi failų
formatai
|
|
Trikčių
diagnostika
|
Terminologija |
Techninės
priežiūros centrai
|
Trikčių diagnostika
Šiame skyriuje pateikiamos įvairios problemos, su kuriomis susiduria skaitmeninių nuotraukų rėmelio naudotojai, ir jų sprendimo būdai. Jei
kyla problemų, pradžioje pasitikrinkite žemiau pateikiamame sąraše ir, jei yra problema atitinkanti jūsiškę, imkitės siūlomų priemonių. Jei
problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu techninės priežiūros centru arba apsilankykite jame.
Požymiai
Mano skaitmeninių nuotraukų
rėmelis neįsijungia.
Galimos priežastys ir siūlomos priemonės
Patikrinkite, ar gaminys sujungtas su maitinimo adapteriu.
Jei įjungimo ir išjungimo laikmačių nustatymai sutampa, jei neveikia.
Neveikia įjungimo ir išjungimo
Patikrinkite šiuos laikus. Jei ir įjungimo laikmatis, ir išjungimo laikmatis
laikmačiai.
nustatyti tam pačiam laikui, išjungimo laikmatis yra prioritetinis ir veikia
pirmas.
Po skaitmeninių nuotraukų rėmelio
įjungimo, vaizdas parodomas
praėjus šiek tiek laiko.
Ekrano kraštinių santykis atrodo
neįprastai.
Ekrano spalva yra blanki arba per
intensyvi.
Failo įkėlimas iš išorinės atminties kortelės gali trukti kelias sekundes.
(Tai priklauso nuo failo formato ir dydžio.)
Naudodamiesi dešinėje gaminio pusėje esančiais mygtukais, iš meniu
„Photo“>„Aspect Ratio“ pasirinkite vieną iš trijų verčių.
(Žr. Nuotraukos > „Aspect Ratio“)
Naudodamiesi dešinėje gaminio pusėje esančiais mygtukais, per meniu
„Settings“>„Brightness“ sureguliuokite ryškumą.
(Žr. Nustatymai >„Brightness“)
Patikrinkite, ar sujungtas gaminys ir išorinis įrenginys.
Prijungiau išorinį įtaisą (USB
atminties įtaisas), bet jis neveikia.
Patikrinkite, ar išorinis įrenginys veikia atskirai; patikrinkite jame saugomų failų
formatą.
Šiame gaminyje USB priimanti įranga veikia pagal USB 1.1 specifikacijas, o USB
įrenginiai veikia pagal USB 2.0 specifikacijas.
Kai išjungiu ir vėl įjungiu savo
skaitmeninių nuotraukų rėmelį,
pamatau, jog rodomas neteisingas
laikas.
Šiame gaminyje nėra integruoto akumuliatoriaus. Kai maitinimas išsijungia,
išnyksta laiko informacija. Todėl, kai tik įjungiamas skaitmeninių nuotraukų
rėmelis, reikia atstatyti laiką.
Paspaudus meniu mygtuką, meniu
Kai gaminys įkelia vaizdą, kuris bus rodomas ekrane, parodyti meniu ir atlikti
parodomas ne iš karto.
kitas operacijas gali prireikti šiek tiek laiko.
Nuotraukos automatiškai rodomos
kaip pasuktos.
Patikrinkite, ar „Auto Rotation“ funkcija nustatyta į „On“.
Skaidrių demonstracija
Patikrinkite, ar „Auto Slide Show“ nustatyta į „Off“.
nepradedama automatiškai.
Esu prijungęs atminties kortelę, bet
ji neveikia.
Patikrinkite atminties kortelės failų sistemą.
Esu prijungęs USB atminties
Patikrinkite USB atminties įrenginio tipą. Šis įrenginys gali nepalaikyti sudėtinių
įrenginį, bet jis neveikia.
USB įrenginių.
|
Trikčių
diagnostika
Terminologija |
|
Techninės
priežiūros centrai
Terminologija
Terminai
Aprašas
MPEG4 yra filmų glaudinimo technologija, skirta vaizdo perdavimui ir leidžianti
MPEG4
(„Motion Picture Expert Group 4“)
naudoti dvikryptę daugialypę terpę. Ji buvo sukurta siekiant padaryti įmanomą
filmų perdavimą mažo greičio linijomis internetu arba mobiliaisiais ryšiais.
Technologija plačiai naudojama kompiuteriuose, televizijoje ir mobiliuosiuose
telefonuose. MPEG4 formato filmai vadinami MPG arba MPEG failais.
WMV9
(„Window Media Video9“)
„Microsoft“ sukurta MPEG4 formato kodavimo priemonė
MP3 yra aukštos kokybės garso glaudinimo technologija. Su ja pasiekiamas 50
MP3
(„MPEG Audio Layer-3“)
kartų didesnis glaudinimas nei kompaktiniame diske. Kadangi yra pasiekiama
palyginti aukšta kokybė esant tokiam glaudinimo santykiui, ši technologija
dažnai naudojama internete ir FM radijo transliacijoms bei kitur. MP3 formatu
apdorotas garso failas yra vadinamas MP3 failu.
JPEG yra vaizdų glaudinimo technologija. Ja apdorojant vaizdus yra
JPEG
(„Joint Photographic Coding Expert
Group“)
prarandama mažiausiai informacijos. Ji plačiai naudojama perduodant
daugialypės terpės failus internetu ir kitiems tikslams. Vaizdas, apdorotas JPEG
formatu, yra vadinamas JPEG arba JPG failu. Paprastai JPEG failai sukuriami
fotografuojant skaitmeniniu fotoaparatu, piešiant kompiuteriu arba grafikos
komplektu ir paskui glaudinant grafikos vaizdą į JPEG formatą.
SD kortelė yra pašto ženklo dydžio „Flash“ atminties kortelė. Tai stabili ir talpi
kortelė. Jos plačiai naudojamos skaitmeniniuose gaminiuose, pvz., PDA,
„SD Card“
skaitmeniniuose fotoaparatuose, MP3 grotuvuose, mobiliuosiuose telefonuose
(„Secure Digital Card“)
ir nešiojamuose kompiuteriuose. Kortelė atrodo panašiai kaip ir MMC, tačiau
skiriasi kontaktų skaičius ir storis. Joje taip pat yra slaptažodžio nustatymo
funkcija, skirta duomenų apsaugai.
MMC yra išorinė „Flash“ atmintis, naudojama nedideliuose mobiliuose
MMC
įrenginiuose, kaip ir SD kortelė. Kadangi jos matmenys mažesni nei SD / MMC
(„Multi Media Card“)
kortelių, ji plačiai laikoma atminties kortelių standartu. Paprastai ji naudojama
filmams ir nuotraukoms išsaugoti.
Jungdami prie kompiuterio, naudokite įvesties prievadą. Šis įrenginys palaiko
USB 2.0. A-B tipo kabelis, kuriuo jūsų skaitmeninių nuotraukų rėmelis
USB kabelis
1) A-B TIPAS
jungiamas su kompiuteriu, yra pridedamas prie gaminio. A tipo USB jungtis
jungiama prie kompiuterio. B tipo USB jungtis jungiama prie išorinio įrenginio.
Prie kompiuterio prijungti savo skaitmeninių nuotraukų rėmelį galite
naudodami A-B tipo USB kabelį.
USB kabelis
Šio tipo kabelį naudokite su įvesties prievadu. Šis įrenginys palaiko USB 2.0.
2) Kitų įrenginių prijungimui skirtas
Jungdami išorinį įrenginį prie išvesties prievado, naudokitės prie išorinio
kabelis
įrenginio pridedamu USB kabeliu.
Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, dažnai girdite apie „kartotuvą“. Belaidžiame
AP
(prieigos taškas)
LAN AP atlieką tą patį vaidmenį kaip ir kartotuvas. Tai yra, šis įrenginys yra
tarpinė įranga, per kurį belaidžio LAN plokštės priima signalus. Kaip kad
mobiliojo telefono skambutis keliauja per kartotuvą, taip ir belaidžio LAN
plokštės siunčia ir priima duomenis per AP.
|
SSID – tai unikalus 32 bitų identifikatorius, kuris yra pridedamas prie kiekvieno
belaidžiame LAN siunčiamo paketo antraštės. Kai belaidis įrenginys jungiasi
prie „Basic Service Set“ (pagrindinių paslaugų rinkinys) (BBS), jis naudojamas
SSID
kaip slaptažodis. Kadangi SSID leidžia atskirti vieną belaidį LAN nuo kito, visi
(universalus prijungimas ir leidimas)
AP ir belaidžiai įrenginiai, norintys pasiekti belaidį LAN, turi naudoti tą patį
SSID. Jei įrenginys nežino konkretaus BBS SSID, jis negali prisijungti prie to
BSS.
|
Trikčių
diagnostika
|
Terminologija |
Techninės
priežiūros centrai
Techninės priežiūros centrai
Jei yra reikalinga techninė gaminio priežiūra, susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru arba apsilankykite jame.
Techninė ryšio su tinklu ir serveriu priežiūra:
Priežiūros centras
„Samsung Electronics“ žiniatinklio puslapis
Adresas
http://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
|
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
1300 362 603
800-810-5858
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement