Samsung HW-F355 User manual

Samsung HW-F355 User manual

HW-F350

HW-F355

„Crystal Surround Air Track“

(Aktyvi garsiakalbių sistema)

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.

Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje

www.samsung.com/register

2

Funkcijos

„SoundShare“

„SoundShare“ funkcija „Bluetooth“ ryšio pagalba sukuria ir kontroliuoja televizoriaus garsą jūsų garsiakalbių sistemoje.

„3D Sound Plus“

3D SOUND PLUS funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

Specialaus garso režimas

Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – MUSIC (Muzika), NEWS (Naujienos), DRAMA (Drama), CINEMA (Kinas),

SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimai), ir OFF (Išjungta. Originalus garsas) - priklausomai nuo naudojamo turinio.

Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pultelis gali būti naudojamas televizoriaus prijungto prie šio įrenginio valdymui. (Veikia tik su SAMSUNG televizoriais)

Nuotolinio valdymo pultelis turi televizoriaus spartųjį klavišą, kuris leidžia atlikti įvairias operacijas vieno mygtuko paspaudimu.

Aktyvi garsiakalbių sistema

Įrenginyje sumontuota aktyvi garsiakalbių sistema, kuri išgauna aukštos kokybės garsą viename plonyčiame įrenginyje.

Įrenginiui nereikalingi jokie palydoviniai garsiakalbiai ar garsiakalbių kabeliai, kurie dažniausiai yra neatsiejami nuo įprastų erdvinio garso sistemų.

„USB Host“ palaikymas

Naudodami „Air Track“ USB HOST funkciją, galite jungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.

„Bluetooth“ funkcija

Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

LICENCIJA

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.

Pagaminta naudojantis licenciją pagal JAV patentus Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ir kitus JAV bei pasaulinius galiojančius ir patvirtinimo laukiančius patentus. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc“ prekinis ženklas. Produktą sudaro programinė įranga. „© DTS, Inc“. Visos teisės saugomos.

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu

([email protected]).

Saugumo informacija

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

KAD NEKILTŲ ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ

TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio viduje yra įspėjamasis ženklas, pranešantis apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą.

DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS

ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO

(ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ,

KURIAS GALĖTŲ REMONTUOTI VARTOTOJAS.

REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

Šauktukas trikampio viduje yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS t Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus arba paveikti drėgmė.

t Norėdami išvengti sužeidimų, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.

DĖMESIO t Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.

t Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuo metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

Produktas atitinka FCC (Federalinės ryšių komisijos) taisykles, kuriose nurodoma, jog ekranuoti kabeliai bei jungtys turi būti naudojami, norint prijungti įrenginį prie kitų įrenginių. Norint išvengti elektromagnetinių trikdžių su elektros prietaisais, tokiais kaip radijo aparatai ar televizoriai, turi būti naudojami ekranuoti kabeliai bei jungtys.

FCC (FEDERALINĖS RYŠIŲ KOMISIJOS) PRANEŠIMAS (JAV vartotojams):

Šis įrenginys buvo patikrintas ir atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus ir FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, kurie gali atsirasti jį naudojant šalia kitų įrenginių.

Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl sumontuotas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau negalima garantuoti, kad trikdžių neatsiras naudojant jį konkrečioje vietoje.

Jei šis įrenginys sukelia radijo bangų ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti įrenginį išjungus ir vėl įjungus, vartotojas turėtų pabandyti trukdžius pašalinti vienu iš toliau aprašytų būdų: t pakeisti antenos kryptį ar vietą; t padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo; t įjungti įrenginį į skirtingą elektros lizdą nei radijas ar televizorius; t pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo/televizorių meistru.

DĖMESIO: FCC taisyklėse teigiama, kad neteisėti įrenginio pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti vartotojo teisę juo naudotis.

Svarbios saugumo instrukcijos

Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Laikykitės visų žemiau išvardintų saugumo instrukcijų. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas ateičiai.

1) Perskaitykite šias instrukcijas.

2) Išsaugokite šias instrukcijas.

3) Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.

4) Laikykitės visų nurodymų.

5) Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinio.

6) Valykite tik sausa šluoste.

7) Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite tik pagal gamintojo nurodymus.

8) Nenaudokite įrenginio šalia karščio šaltinių – radiatorių, vėdinimo grotelių, viryklių ar kitų karštį skleidžiančių įrenginių (įskaitant stiprintuvus).

9) Neignoruokite poliarizuoto kištuko ar kištuko su įžeminimu saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi dvi menteles, kurių viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvi menteles bei vieną įžeminimo šakutę. Plačioji mentelė arba įžeminimo šakutė skirti jūsų saugumui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų maitinimo lizdui, pasikonsultuokite su elektriku ir pakeiskite seną maitinimo lizdą.

10) Saugokite maitinimo laidą, kad neužliptumėte ar nesuspaustumėte jo ypač šalia kištuko,

šakotuvo ar iš įrenginio išeinančiose vietose.

11) Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.

12) Statykite tik ant gamintojo nurodyto arba kartu parduodamo stalelio su ratukais, stovo, trikojo, lentynos ar stalelio. Kai naudojamas stalelis ant ratukų, atsargiai jį/įrenginį stumkite, kad išvengtumėte sužeidimų, jei jis nuvirstų.

13) Audros metu ar jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.

14) Taisymą patikėkite tik kvalifikuotiems asmenims.

Įrenginio aptarnavimas reikalingas, jei jis buvo pažeistas bet kokiu būdu – pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo buvo išpiltas skystis, ar numestas koks nors daiktas, į renginį pateko vandens ar drėgmės, jei jis įprastai neveikia, ar buvo numestas.

3

ATSARGUMO PRIEMONĖS

68,6 mm

99,1 mm

99,1 mm 99,1 mm

Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.

Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo angų.

Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitu prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.

Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.

Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar

šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

Phones

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių

(pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite ji iš kintamosios sroves lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.

Produktas turi buti naudojamas tik asmeniniais tikslais.

Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.

4

Turinys

SAVYBĖS

2

SAUGUMO INFORMACIJA

3

PRADŽIA

6

APRAŠYMAI

7

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

9

JUNGTYS

11

FUNKCIJOS

13

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

21

PRIEDAS

22

2 Savybės

2 Licencija

3 Saugumo įspėjimai

4 Atsargumo priemonės

6 Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją

6 Komplekto sudėtis

7 Priekinis skydelis

8 Galinis skydelis

8 Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo kabelio

9 Nuotolinio valdymo pultelio aprašymas

11 Sieninio laikiklio tvirtinimas

11 Bevielio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas

12 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant audio

(analoginį) kabelį arba optinį (skaitmeninį) kabelį

13 Įvesties režimas

13 „Bluetooth“ (HW-F355)

15 „SoundShare“ (HW-F355)

16 USB

17 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

20 Programinės įrangos atnaujinimas

21 Sutikimų šalinimas

22 Specifikacijos

5

Pradžia

Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją

Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.

Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma Terminas

Aprašymas

Dėmesio Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.

Pastaba Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas

1) Prieš pradėdami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)

2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“. (Žr. 21 psl.)

Autorinės teisės

©

2013 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.

Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. sutikimo.

KOMPLEKTO SUDĖTIS

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

POWER TV POWER

SOURCE

AUTO

POWER SPEAKER TV SOURCE

SoundShare

REPEAT

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

DRC

AH59-02546B

(Veržlė:2EA)

(Varžtas:2EA)

Nuotolinio valdymo pultelis / baterijos (AAA dydžio)

(F350: AH59-02548A

F355: AH59-02532A/

4301-000116)

Naudojimo instrukcija

(AH68-02614A)

Sieninis laikiklis

(AH61-03627A)

Varžtas

(AH61-03342A/

6001-001961)

USB kabelis

(AH39-01178A)

6

Maitinimo laidas

(3903-000598)

Adapteris

(BN44-00639A)

AUX kabelis

(AH39-01077A)

Toroidinio ferito šerdis

(3301-001068)

USB konverteris

(AH59-02572A)

Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.

Naudokite tik nurodyto tipo USB kabelį išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

Aprašymai

APRAŠYMAI

1 2 3

4

MAITINIMO

MYGTUKAS

FUNKCIJOS

MYGTUKAS

GARSAS +/-

4

EKRANAS

Įjungia arba išjungia „Crystal Surround Air Track“ sistemą.

Parenka D.IN, AUX, BT, TV, USB įvestį.

- Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus ( ) mygtuką ilgiau kaip

3 sekundes, jis pradeda veikti kaip garso išjungimo (MUTE) mygtukas.

Norėdami atšaukti MUTE mygtuko nustatymą, dar kartą paspauskite ( ) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes.

Kontroliuoja garsumo lygį.

Rodo esamą režimą.

Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4 - 5 sekundėmis vėliau.

7

Aprašymai

GALINIS SKYDELIS

1

2

IN

5

AUX IN

AUX IN

OPTICAL IN

OPTICAL IN

3

4

OPTICAL

OUT

1

2

3

4

ŽEMŲ DAŽNIŲ

GARSIAKALBIO

White

MAITINIMO

ĮVESTIS

USB PRIEVADAS

R

Red

Naudojamas žemų dažnių garsiakalbio jungties lizdo prijungimui.

OPTICAL

OUT

Tinkamai prijunkite kintamosios srovės maitinimo adapterio lizdą prie maitinimo lizdo, tuomet įjunkite kintamosios srovės adapterio kištuką į elektros lizdą.

Į šį prievadą junkite USB įrenginius, tokius kaip MP3 grotuvai, ir leiskite juose esančius failus.

- Jeigu produktą montuojate ant sienos, naudokite komplekte esantį USB konverterį.

OPTINĖS ĮVESTIES

(OPTICAL IN) LIZDAS

Prijunkite išorinio įrenginio skaitmeninę (optinę) išvestį.

5

AUX IN LIZDAS

Prijunkite išorinio įrenginio analoginę išvestį.

OPTICAL

OUT

Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo kabelį iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už kabelio.

Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

AUDIO

OUT

White White

L

FERITO ŠERDIES MONTAVIMAS ANT ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO KABELIO

R

Red

Red

AUDIO

OUT

L

R

White

OPTICAL

OUT

AUDIO

OUT

L

R

AU

8

Kilstelkite užraktą ir atidarykite šerdį.

Apsukite maitinimo kabelio dvi kilpas apie šerdį. (Pradėkite vynioti

5-10cm (12,75 – 25,5 colio) nuo šerdies).

Uždarykite užraktą.

Nuotolinio valdymo pultelis

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS

HW-F350

MAITINIMO MYGTUKAS

Įjungia ir išjungia „Crystal Surround

Air Track“ sistemą.

AUX MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti AUX režimą.

OPTINIS MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti optinį

(OPTICAL) režimą.

KARTOJIMAS

Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“), viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“).

TV GARSAS

Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.

TV KANALAS, GARSO

SINCHRONIZAVIMAS

Perjungia transliuojamus televizoriaus kanalus.

Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, mygtukai padeda sinchronizuoti vaizdą su garsu.

TV GARSO IŠJUNGIMAS

Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

VALDYMO MYGTUKAS

Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos failo pirmyn arba atgal.

GARSO EFEKTAS

Parenka garso efektą:

(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS),

DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA),

SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME),

IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))

GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ

GARSIAKALBIO LYGIS

Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.

Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.

3D SOUND PLUS

Ši funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

POWER

OPTICAL AUX USB TV SOURCE

REPEAT

AUTO POWER

DIMMER

TV VOL

MUTE

VOL

AH59-02548A

TV POWER

TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH TV EXIT

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

DRC

TV MAITINIMO MYGTUKAS

Įjungia arba išjungia SAMSUNG televizorių.

USB MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti USB režimą.

TV ŠALTINIS

Spauskite, norėdami pasirinkti televizoriaus vaizdo šaltinį.

AUTO POWER

Sinchronizuoja „ Air Track“ sistemą su prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji automatiškai įsijungtų kai įjungiamas televizorius.

TV IŠĖJIMAS

Atjungia televizorių (veikia taip pat, kaip ir televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio

IŠĖJIMO (EXIT) mygtukas.

TV informacija, ankstesnis

TV kanalas

Rodo esamą televizoriaus būseną

Įjungia prieš tai buvusį kanalą.

IŠMANUSIS GARSAS

(SMART VOLUME)

Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu jis drastiškai kinta.

DRC

Šią funkciją galite naudoti, norėdami mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami filmus tyliai nakties metu (standartinis

(„Standard“), maksimalus (MAX), minimalus (MIN)).

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)

Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite

šį mygtuką dar kartą.

Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

1.

Atidarykite dangtelį, esantį apatinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje, kaip parodyta iliustracijoje.

2.

Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.

Pritaikykite baterijų “+” ir “–” galus su baterijų dėkle nurodyta diagrama.

3.

Uždarykite dangtelį.

Naudojant įprastai, baterijos galioja apie metus.

Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) tiesia linija nuo įrenginio. Taip pat nuotolinio valdymo pultelis veiks iki 30° horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo pultelio jutiklio.

9

10

Nuotolinio valdymo pultelis

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS

HW-F355

MAITINIMO MYGTUKAS

Įjungia ir išjungia „Crystal Surround

Air Track“ sistemą.

AUX MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti AUX režimą.

OPTINIS MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti optinį

(OPTICAL) režimą.

KARTOJIMAS

Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“), viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“).

TV GARSAS

Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.

TV KANALAS, GARSO

SINCHRONIZAVIMAS

Perjungia transliuojamus televizoriaus kanalus.

Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, mygtukai padeda sinchronizuoti vaizdą su garsu.

TV GARSO IŠJUNGIMAS

Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

VALDYMO MYGTUKAS

Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos failo pirmyn arba atgal.

GARSO EFEKTAS

Parenka garso efektą:

(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS),

DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA),

SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME),

IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))

GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ

GARSIAKALBIO LYGIS

Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.

Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.

3D SOUND PLUS

Ši funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

POWER

OPTICAL AUX

USB/

TV SOURCE

REPEAT

AUTO POWER SoundShare

TV VOL TV CH AUDIO SYNC

TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER

SOUND EFFECT

VOL

SMART VOLUME

MUTE

VOL

AH59-02532A

TV POWER

DRC

TV MAITINIMO MYGTUKAS

Įjungia arba išjungia SAMSUNG televizorių.

USB, BLUETOOTH MYGTUKAS

Spauskite, norėdami įjungti USB/

BLUETOOTH režimą.

TV ŠALTINIS

Spauskite, norėdami pasirinkti televizoriaus vaizdo šaltinį.

„Anynet+“, „SoundShare“

„Anynet+“ yra funkcija, leidžianti valdyti

SAMSUNG įrenginius su SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Tokiu būdu SAT įrenginyje „Bluetooth“ ryšiu generuojamas ir kontroliuojamas televizoriaus garsas.

AUTO POWER

Sinchronizuoja „ Air Track“ sistemą su prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji automatiškai įsijungtų kai įjungiamas televizorius.

TV IŠĖJIMAS

Atjungia televizorių (veikia taip pat, kaip ir televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio

IŠĖJIMO (EXIT) mygtukas.

DIMERIO MYGTUKAS

Šiuo mygtuku galite reguliuoti ekrano

šviesumą.

TV informacija, ankstesnis

TV kanalas

Rodo esamą televizoriaus būseną

Įjungia prieš tai buvusį kanalą.

IŠMANUSIS GARSAS

(SMART VOLUME)

Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu jis drastiškai kinta.

DRC

Šią funkciją galite naudoti, norėdami mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami filmus tyliai nakties metu (standartinis

(„Standard“), maksimalus (MAX), minimalus (MIN)).

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)

Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite

šį mygtuką dar kartą.

SAT reiškia „Surround Air Track“. Tai yra patentuotas SAMSUNG pavadinimas.

Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.

Priklausomai nuo naudojamo televizoriaus, šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti. Jeigu taip nutiko, valdykite televizorių, naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.

Jungtys

SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS

Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.

Atsargumo priemonės montuojant

Montuokite tik ant vertikalios sienos.

Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.

Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.

Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.

Prijunkite kabelius prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.

Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo.

Kitu atveju jis gali sukelti elektros šoką.

1. Pridėkite laikiklio kronšteiną prie sienos ir pritvirtinkite jį dviem varžtais.

Jeigu įrenginį montuojate po televizoriumi, būtinai tvirtinkite laikiklį taip, kad rodyklė ( ) būtų ties televizoriaus centru.

Taip pat pasirūpinkite, kad įrenginys būtų bent du colius

(5 cm) žemiau televizoriaus.

2. Pridėkite dvi veržles prie įsukimo angų kairėje ir dešinėje įrenginio pusėje ir pritvirtinkite jas prie įrenginio komplekte esančiais varžtais.

3. Prieš tvirtindami įrenginį prie sienos, prijunkite prie jo

USB konverterį.

4. Pritvirtinkite įrenginį prie atitinkamų sieninio laikiklio angų.

Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite, kad montavimo smeigės įsitvirtintų iki pat angų galo.

1 2

5. Montavimas baigtas.

2 coliai (5 cm) arba daugiau

Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio, venkite bet kokių smūgių.

Tvirtai užkabinkite įrenginį, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.

Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.

Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 2 colius (5 cm) po televizoriumi.

11

Jungtys

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUDIO

(ANALOGINĮ) KABELĮ ARBA OPTINĮ (SKAITMENINĮ) KABELĮ

Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas, kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.

AUX IN OPTICAL IN (optin vestis)

Raudonas

AUDIO

OUT

Baltas

L

R arba

Optinis kabelis

(parduodamas atskirai)

OPTICAL

OUT

BD/DVD grotuvas/ priedėlis/ žaidimo konsolė

AUX IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX IN (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.

arba

OPTICAL IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio skaitmeninę įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio optinės išvesties

(OPTICAL OUT).

Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.

Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

White

AUDIO

OUT

L

R

Red

12

Funkcijos

ĮVESTIES REŽIMAS

Galite rinktis šiuos įvesties režimus: D.IN, AUX, BT, TV arba USB.

Spauskite atitinkamą mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite norimą režimą, arba spauskite ( ) ir pasirinkite iš šių variantų: D.IN, AUX, BT, TV arba USB režimas.

Įvesties režimas Rodomas pranešimas

Optinė skaitmeninė įvestis

AUX įvestis

BLUETOOTH įvestis

TV įvestis

USB įvestis

D.IN

AUX

BT (tik modeliui HW-F355)

TV (tik modeliui HW-F355)

USB

HW-F350

AUX USB

Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:

BT/TV/USB/D.IN REŽIMUOSE

- Jeigu 20 minučių nėra jokio garso signalo.

AUX režime

- Jeigu 8 valandas esant prijungtam kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.

- Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 20 minučių.

POWER TV POWER

HW-F355

OPTICAL AUX

ARC funkcija aktyvuojama D.IN režime, jeigu įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.

Norėdami išjungti ARC funkciją, išjunkite „Anynet“.

MUTE

TV PRE-CH DIMMER

3D SOUND

PLUS

Jeigu neįmanoma prijungti USB įrenginio tiesiogiai prie įrenginio, naudokite komplekte esantį kabelį.

S/W

LEVEL

S/W

LEVEL

BLUETOOTH (tik modeliui HW-F355)

Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

3

PLUS

Kas yra „Bluetooth“?

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti „Bluetooth“ palaikantiems įrenginiams lengvai jungtis tarpusavyje, naudojant trumpą bevielį ryšį.

„Bluetooth“ įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:

- jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančia/priimančia „Bluetooth“ įrenginio sistema arba „Air

Track“ įrenginiu;

- tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros;

- tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.

Junkite „Air Track“ su „Bluetooth“ įrenginiu jiems esant arti vienas kito.

Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.

Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.

Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.

„Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti garsiakalbių sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu

„Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra sienų ar durų.

Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

13

Funkcijos

„Air Track“ sistemos prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Bluetooth“ stereo ausinių funkciją.

Jungiama

14

„Bluetooth“ įrenginys

1. Spauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką „AirTrack“ sistemos nuotolinio valdymo pultelyje ir įjunkite

BT pranešimą.

Priekiniame „Air Track“ sistemos ekrane pamatysite užrašą WAIT („Palaukite“) 4 sekundes, o tada

BT READY („BT paruošta“).

2. Pasirinkite „Bluetooth“ meniu „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai ieškokite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.)

3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset“) meniu „Bluetooth“ įrenginyje.

Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.

4. Pasirinkite „[Samsung] AirTrack".

Kai „Air Track“ yra prijungtas prie „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas

BT CONNECTED BT.

Jeigu „Bluetooth“ įrenginys nesusijungė su „Air Track“ sistema, ištrinkite prieš tai „Bluetooth“ įrenginio rastą

„[Samsung] AirTrack” ir ieškokite įrenginio dar kartą.

5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.

Galite klausytis „Bluetooth“ įrenginyje grojamos muzikos per „Crystal Surround Air Track“ sistemą.

BT režime atkūrimo („Play“)/kartojimo („Repeat“)/sustabdymo („Stop“)/sekantis („Next“)/ankstesnis

(„Prev“) funkcijos neveikia.

Jungiant sistemą su „Bluetooth“ įrenginiu, sistema gali reikalauti PIN kodo (slaptažodžio).

Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.

„Air Track“ sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).

AVRCP funkcija nepalaikoma.

Junkite tik prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.

Negalima jungtis prie „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.

Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.

Išjungus „Air Track“ sistemą, susijungimas nutrūks ir nebus automatiškai atstatytas.

Norėdami vėl sujungti įrenginius, atlikite sujungimo veiksmus iš naujo.

Paieška ir sujungimas „Air Track“ sistemoje gali blogai veikti šiais atvejais:

jeigu aplink sistemą yra stiprus elektros laukas;

jeigu prie jos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;

jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs;

taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai

LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“ įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Air Track“ sistemos

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Air Track“ sistemos.

Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.

„Air Track“ sistema bus atjungta.

Kai „Air Track“ sistema yra atjungta nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Air Track“ įrenginys rodys užrašą

BT DISCONNECTED („BT ATJUNGTAS“) priekiniame ekrane.

„Air Track“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Spauskite ( ) mygtuką priekiniame „Air Track“ sistemos skydelyje ir pakeiskite režimą iš BT į kitokį, arba tiesiog išjunkite „Air Track“ sistemą.

Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Air Track“ sistemos .

(Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio)

Prijungtas įrenginys bus atjungtas.

„Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Air Track“ ir „Bluetooth“ įrenginio bus didesnis nei 16,25 pėdos (5m).

Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Air

Track“ sistemą atstatysite ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Air Track“ sistema automatiškai išsijungia po 20 minučių pasiruošimo („Ready“) būsenoje.

SOUNDSHARE (tik modeliui HW-F355)

Šioje dalyje aprašoma, kaip sujungti „Crystal Surround Air Track“ sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu

SAMSUNG televizoriumi.

„Crystal Surround Air Track“ prijungimas prie „Bluetooth“ palaikančio

SAMSUNG televizoriaus

Jungiasi

Spauskite ( ) mygtuką ir pasirinkite televizoriaus režimą, o tada prijukite televizorių prie „Crystal Surround

Air Track“ sistemos.

Prijungtas prie televizoriaus Įrenginys atkurs jo garsą.

Jeigu pakeisite režimą, išskyrus televizoriaus „SoundShare“ režimą, arba išjungsite „Air Track“ įrenginį, garsas bus vėl girdimas iš televizoriaus.

<Sujungti su televizoriumi>

Tam, kad televizoriaus garsas „Bluetooth“ ryšio pagalba būtų perduodamas per „Air Track“ įrenginį, pirma turite sujungti sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu televizoriumi. Kai ryšys sukuriamas, sujungimo informacija įrašoma ir išsaugoma, todėl vėliau neatsiras „Bluetooth“ ryšio pranešimas. Prieš jungdami laikykite „Air Track“ įrenginį ir televizorių arti vieną kito.

15

Funkcijos

1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir „Air Track“ sistemą.

Televizoriaus „SoundShare“ meniu įjunkite („On“) punktą „Pridėti naują įrenginį“ („Add New Device“).

2. Kai „Air Track“ įrenginyje įjungiamas TV režimas, rodomas pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth“ sujungimą.

Televizoriaus ekrane atsiranda užrašas „[Samsung] AirTrack".

3. Televizoriaus ekrane pasirinkite <Yes> („Taip“). Sujungimas su „Air Track“ bus baigtas.

Kai ryšys sukurtas, pakeitus „Air Track“ režimą į TV režimą, jis automatiškai susijungs su televizoriumi.

Pakeitus „Air Track“ sistemos režimą iš TV į bet kurį kitą režimą, „SoundShare“ ryšys bus baigtas.

Jeigu norite atšaukti esamą SAT susijungimą su televizoriumi, ir sujungti SAT su kitu televizoriumi.

- spauskite atkūrimo/pauzės (PLAY /PAUSE) mygtuką SAT įrenginyje 5 sekundes televizoriaus įvesties režime ir atšaukite esamą sujungimą. Dabar galite sujungti su kitu televizoriumi.

„SoundShare“ režime galite reguliuoti garsą ir jį išjungti, naudodami televizoriaus arba SAT nuotolinio valdymo pultelį.

Televizoriaus „SoundShare“ veikimo diapazonas:

- rekomenduojamas sujungimo diapazonas: 20 colių (50cm);

- rekomenduojamas veikimo diapazonas: 16,25 pėdų (5m).

Jeigu atstumas tarp „Air Track“ sistemos ir SAMSUNG televizoriaus yra didesnis nei 16,25 pėdos (5m), ryšys arba garsas gali nutrūkti. Jeigu taip nutinka, prijunkite „Bluetooth“ įrenginį dar kartą, padėję jį veikimo diapazone.

Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad įjungtas SAMSUNG televizoriaus „SoundShare“ režimas.

Atkūrimo, sekantis, ankstesnis, sustabdymo (PLAY , NEXT, PREV, STOP) mygtukai „SoundShare“ režime neveiks.

„Bluetooth Standby On“ funkcija

- „Air Track“ sistema įsijungs automatiškai, kai įjungsite televizorių, jeigu juos sujungėte, naudodami

„SoundShare“ funkciją.

- Šią funkciją galite įjungti/išjungti („On/Off“) spausdami šaltinio (SOURCE) mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes, kai „AirTrack“ sistema yra išjungta. Jeigu funkcija išjungta („Off“), įrenginys išsijungs automatiškai, kai išjungsite televizorių, tačiau automatiškai neįsijungs.

„SoundShare“ funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų.

Prieš pradėdami, patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko „SoundShare“ funkciją.

(Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)

USB

1. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado įrenginio šone.

2. Pakartotinai spauskite ( ) mygtuką „Air Track“ sistemos priekiniame skydelyje, kol atsiras USB.

3. Ekrane atsiranda ir išnyksta užrašas USB.

„Crystal Surround Air Track“ ryšys sukurtas.

SAT įrenginys automatiškai išsijungs („Auto Power Off“), jeigu ilgiau kaip 20 minučių nebus prijungtas joks USB įrenginys.

Prieš prijungiant USB įrenginį

Įsidėmėkite šiuos dalykus: jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei

10 simbolių, jis nebus rodomas OLED ekrane.

Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.

„Air Track“ įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.

- NTFS failų sistema nepalaikoma.

16

USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą.

Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.

Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą.

Jis gali blogai veikti.

Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.

Neišimkite USB įrenginio, kol jis nuskaitomas.

DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių svetainių nebus atkuriami.

Išoriniai kietieji (HDD) diskai nepalaikomi.

Mobilieji įrenginiai nepalaikomi.

Failų formatų suderinamumo sąrašas:

Formatas

*.mp3

*.wma

*.aac

*.wav

*.Ogg

*.Flac

Kodekas

„MPEG 1 Layer2“

„MPEG 1 Layer3“

„MPEG 2 Layer3“

„Wave_Format_MSAudio1“

„Wave_Format_MSAudio2“

AAC

AAC-LC

HE-AAC

-

OGG 1.1.0

FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

Palaikomas diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS

HW-F350

HW-F355

HW-F350

HW-F355

HW-F350

HW-F355

3

TV MUTE

3D SOUND

PLUS

POWER

REPEAT

REPEAT

PLUS

LEVEL

3D SOUND

PLUS

TV PRE-CH TV EXIT

USB TV SOURCE

DRC

Atkūrimas/pauzė/sustabdymas

(„Play“/„Pause“/„Stop“)

Atkūrimo metu spauskite , mygtuką.

Spauskite mygtuką dar kartą, norėdami laikinai sustabdyti failo atkūrimą.

Spauskite mygtuką, norėdami pasirinkti failą atkūrimui.

Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite sustabdymo ( ) mygtuką atkūrimo metu.

Peršokti pirmyn/atgal („Skip Forward/Back“)

Atkūrimo metu spauskite , mygtuką.

Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate mygtuką, pasirenkamas sekantis failas.

Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate mygtuką, pasirenkamas ankstesnis failas.

Kartojimo (REPEAT) funkcija

Atkūrimo kartojimas leidžia pakartotinai atkurti failą, atkurti failus atsitiktine tvarka ar išjungti kartojimo funkciją.

Spauskite REPEAT mygtuką.

Kartojimas išjungtas (REPEAT OFF): atšaukia atkūrimo kartojimą.

Kartoti failą (REPEAT FILE): kartoja vieną įrašą.

Kartoti viską (REPEAT ALL): kartoja visų failų atkūrimą.

Kartoti atsitiktinai (REPEAT RANDOM): atkuria failus atsitiktine tvarka.

(Anksčiau grojęs failas gali vėl būti atkuriamas.)

Kartojimo funkciją galite nustatyti atkuriant muzikos failus iš

USB įrenginio.

17

18

Funkcijos

HW-F350

HW-F355

HW-F350

HW-F355

S/W

LEVEL

3 33D SOUND

POWER

HW-F350

HW-F355

S/W

LEVEL

AUX

HW-F350

HW-F355

SOUND EFFECT

3D SOUND

OPTICAL

MUTE

VOL

HW-F350

HW-F355

3D SOUND

PLUS

S/W

LEVEL

VOL

VOL

TV PRE-CH TV EXIT

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

DRC

TV POWER

TV POWER

S/W

LEVEL

3 33D SOUND

TV VOL

E O

DRC

AUDIO SYNC

CH T

T

S/W

LEVEL

Garso išjungimas

Tai naudinga funkcija einant atidaryti durų ar suskambus telefonui.

1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo (MUTE) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

2. Norėdami išjungti televizoriaus garsą, spauskite TV MUTE ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

3. Spauskite MUTE / TV MUTE ( ) nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą (arba spauskite garso (VOLUME +/–) mygtukus), norėdami vėl įjungti garsą.

3D SOUND PLUS funkcijos naudojimas

„3D Sound Plus“ funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.

Spauskite 3D SOUND PLUS nuotolinio valdymo pultelyje.

„3D Sound Plus“ išjungta (3D SOUND PLUS OFF) „3D Sound Plus“ muzika (3D SOUND PLUS) MUSIC) „3D Sound Plus“ filmai

(3D SOUND PLUS MOVIE)

Kai įjungiate „3D Sound Plus“ funkciją, garso efekto funkcija automatiškai išsijungia (OFF).

Išmanaus garso (SMART VOLUME) funkcijos naudojimas

Ši funkcija reguliuoja ir stabilizuoja garsumo lygį, atsiradus drastiškiems garso pasikeitimams, atsiradusiems dėl keičiamo kanalo ar scenos pasikeitimo.

Spauskite išmaniojo garso (SMART VOLUME) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:

Išmanusis garsas įjungtas (SMART VOLUME ON) Išmanusis garsas išjungtas (SMART VOLUME OFF)

Garso efekto („Sound effect“) funkcijos naudojimas

Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – muzikos (MUSIC), naujienų (NEWS), dramos (DRAMA), kino (CINEMA), sporto (SPORTS), žaidimų (GAME) ir išjungtos funkcijos (OFF) (originalaus garso) – priklausomai nuo turinio, kuriuo norite mėgautis. Spauskite garso efekto (SOUND EFFECT) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Pasirinkite OFF režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.

Rekomenduojame rinktis garso efektą pagal pasirinktą turinį ir savo asmeninį skonį.

Pasirinkus garso efekto („Sound Effect“) režimą (išskyrus OFF),

„3D Sound Plus“ automatiškai išsijungs.

S/W LEVEL (žemų dažnių garsiakalbio lygio) funkcijos naudojimas

Pagrindinį garsą galite kontroliuoti, naudodami „S/W Level“ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

1. Spauskite S/W LEVEL mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

2. Ekrane atsiras užrašas „SW 0“.

3. Spauskite < arba > mygtuką, jeigu norite padidinti ar sumažinti žemų dažnių garsiakalbio garsą. Garsas gali būti keičiamas nuo SW -6 iki SW +6.

HW-F350

REPEAT

POWER

HW-F355

HW-F350

HW-F355

S/W

LEVEL

3D SOUND

PLUS

S/W

LEVEL

3D SOUND

OPTICAL

S/W

LEVEL

HW-F350

HW-F355

S/W

LEVEL

3D SOUND

PLUS

S/W

LEVEL

S/W

LEVEL

DIMMER

DIMMER

HW-F350

HW-F355

S/W

LEVEL

S/W

LEVEL

3 33D SOUND

3D SOUND

PLUS

AUX

S/W

LEVEL

S/W

LEVEL

AUDIO SYNC

S/W

LEVEL

SMART VOLUME

S/W

LEVEL

AUTO POWER LINK (automatinio maitinimo ryšio) funkcijos naudojimas

„Crystal Surround Air Track“ sistema automatiškai įsijungia, kai įjungiamas televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu.

Spauskite AUTO POWER nuotolinio valdymo pultelyje.

„Auto power link“ funkcija įsijungs arba išsijungs kiekvieną kartą paspaudus

AUTO POWER mygtuką.

AUTO POWER LINK

Įjungtas („On“)

Išjungtas („Off“)

Rodomas pranešimas

POWER LINK ON

POWER LINK OFF

Jeigu televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie

„Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu yra išjungtas ir jame nėra jokios skaitmeninės įvesties, po 20 minučių „Air Track“ išsijungia.

PRITEMDYMO (DIMMER) funkcija

Spauskite pritemdymo (DIMMER) pritemdymo mygtuką, norėdami reguliuoti ekrano šviesumą. Laikant nuspaudus DIMMER (pritemdymo) mygtuką ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

AUDIO SYNC (garso sinchronizavimo) funkcija

Vaizdas gali nesutapti su garsu, kai „Air Track“ įrenginys sujungtas su skaitmeniniu televizoriumi. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso atidėjimo laiką, kad jis atitiktų vaizdą.

Spauskite AUDIO SYNC +/–. Įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

Galite naudoti + , - mygtukais, norėdami nustatyti garso atidėjimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms.

USB režime, TV režime arba BT režime, „Audio Sync“ funkcija gali neveikti.

DRC funkcijos naudojimas

Ši funkcija subalansuoja garsiausių ir tyliausių garsų diapazoną.

Šią funkciją galite naudoti, norėdami mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami filmus nedideliu garsu naktį.

Spauskite DRC įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

Kiekvieną kartą paspaudus, parinktys keičiasi tokia tvarka:

Standartinis DRC (DRC STANDARD) Maksimalus DRC (DRC MAX)

Minimalus DRX (DRC MIN)

19

20

Funkcijos

TV SOURCE

HW-F350

Televizoriaus funkcijų naudojimas

(tik SAMSUNG televizoriams)

HW-F355

TV VOL

POWER

S/W

LEVEL

TV VOL

TV CH

TV PRE-CH TV EXIT

TV CH

TV SOURCE

S/W

LEVEL

3 33D SOUND

TV INFO TV PRE-CH DIMMER

Spauskite televizoriaus šaltinio (TV SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį.

Spauskite TV INFO nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami peržiūrėti televizoriaus kanalo informaciją.

Spauskite TV CH nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite televizoriaus kanalą.

Spauskite TV VOL nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami sumažinti arba padidinti garsumo lygį.

Naudokite TV PRE-CH mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį kanalą televizoriaus režime.

Norėdami išeiti iš televizoriaus meniu, naudokite TV EXIT mygtuką. (Jis veikia taip pat, kaip ir išėjimo (EXIT) mygtukas televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.)

Paspaudus „SoundShare“ mygtuką, televizoriaus garsas perduodamas per „Air Track“ sistemą „Bluetooth“ ryšio pagalba.

„Air Track“ sistema taip pat kontroliuoja garsumą, garso kokybę ir kt.

S/W

LEVEL

Nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti tik SAMSUNG televizorius.

S/W

LEVEL

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

3

PLUS

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Crystal Surround Air Track“ sistemos atnaujinimų.

Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie „Air Track“ sistemos USB prievado.

Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com“ tinklapyje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.

Prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos naujiniu prie USB prievado pagrindiniame įrenginyje.

Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol vyksta atnaujinimas. Programinei įrangai atsinaujinus, pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs. Kai programinė įranga atnaujinama, visi nustatymai grįš įnumatytuosius

(gamyklinius) nustatymus. Tam kad atnaujinus galėtumėte lengvai susigrąžinti buvusius nustatymus, rekomenduojame prieš atnaujinimą juos užsirašyti.

Kai programinės įrangos atnaujinimas baigtas, išjunkite įrenginį ir palaikykite nuspaudę () mygtuką, kad perkrautumėte įrenginį.

Jeigu programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.

Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes sistema nepalaiko šio failų formato.

Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

Sutrikimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

P o ž y m i s P a it k ir n it

Įrenginys neįsijungia.

Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?

P ir e m o n ė

Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.

Nėra garso.

Pasirinkus funkciją televizoriuje neatsiranda vaizdas.

Gal ore yra statinės elektros?

Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Ar įrenginys tinkamai prijungtas prie televizoriaus?

Gal įjungta garso išjungimo

(„Mute“) funkcija?

Galbūt nustatytas minimalus garsas?

Prijunkite jį tinkamai.

Spauskite garso išjungimo

(„Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją.

Sureguliuokite garsą.

Ar televizorius tinkamai prijungtas?

Prijunkite jį tinkamai.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.

Kairiojo/dešiniojo kanalo garsas sumaišytas.

„SoundShare“ (televizoriaus prijungimas) neveikia.

Gal išsikrovė baterijos?

Ar tinkamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?

Ar tinkamai prijungti televizoriaus kairiosios/ dešiniosios garso išvesties kabeliai?

Ar jūsų televizorius palaiko

„SoundShare“ funkciją?

Ar televizoriaus programinė įranga atnaujinta?

Ar klaida atsiranda jungiantis?

Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą (TV MODE) ir prijunkite iš naujo.

Pakeiskite naujas baterijas.

Prieikite arčiau prie įrenginio.

Patikrinkite kairįjį/dešinįjį kanalą ir prijunkite juos teisingai.

„SoundShare“ funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų.

Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „SoundShare“ funkciją.

Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą.

Susisiekite su skambučių centru.

Spauskite mygtuką

5 sekundes ir perkraukite įrenginį.

21

Priedas

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas HW-F350/ HW-F355

BENDRO-

SIOS

AMPLIFIER

Maitinimo šaltinis

DC 24 V

Energijos suvartojimas parengties režime

Energijos suvartojimas

Pagrindinis įrenginys

USB

Svoris

0,45 W

23 W

Pagrindinis įrenginys

5 V/0,5 A

1,7 kg

Žemų dažnių garsiakalbis

(PS-EW1-2)

3 kg

94 x 4,9 x 6 cm

Išmatavimai

(W x H x D)

Pagrindinis įrenginys

Žemų dažnių garsiakalbis

(PS-EW1-2)

15 x 30 x 29 cm

Veikimo temperatūros diapazonas

Veikimo drėgmės diapazonas

Pagrindinis įrenginys

Nominali išvesties galia Žemų dažnių garsiakalbis

(PS-EW1-2)

Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“)

(analoginė įvestis)

Separacija (1kHz)

+5°C iki +35°C

Nuo 10 % iki 75 %

30 W/CH, 8 O HM, THD = 10%, 1 kHz

60 W, 3 O HM, THD = 10%, 100 Hz

60 dB

50 dB

* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal

AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

*: Nominali specifikacija

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.

22

Kaip ENERGY STAR partneris SAMSUNG nustatė, kad šis produktas arba produkto modelis atitinka

ENERGY STAR energetinio efektyvumo direktyvą.

GARANTIJA

PIRKĖJO RIBOTOJI GARANTIJA

Šiam SAMSUNG prekinio ženklo produktui, kuris yra tiekiamas ir platinamas kompanijos SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA,

INC. (SAMSUNG) bei pristatomas originalioje dėžėje jo pirminiam pirkėjui, teikiama SAMSUNG garantija gamybiniams dalių ir kokybiniams defektams ribotam laikotarpiui: vieneriems (1) metams produkto dalims ir darbui*

(*komercinio naudojimo atveju dalims ir darbui suteikiama 90 dienų garantija)

Ši garantija įsigalioja nuo pirmosios gaminio įsigijimo dienos ir galioja tik tiems produktams, kurie buvo pirkti Jungtinėse Valstijose.

Norėdamas pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, pirkėjas privalo susisiekti su SAMSUNG atstovybe, kad būtų nustatyta problema ir reikalingos aptarnavimo procedūros. Garantinį aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. SAMSUNG arba

SAMSUNG aptarnavimo centrui pareikalavus, turi būti pateiktas originalus pirkimo kvitas, įrodantis produkto pirkimą. Produkto transportavimą į ir iš aptarnavimo centro atlieka pirkėjas. SAMSUNG pataisys arba pakeis produktą savo sprendimu ir be jokio mokesčio, kaip nustatyta šiame dokumente, sugedusias dalis pakeis naujomis arba pataisytomis, arba pakeis visą produktą, jeigu jis suges ribotos garantijos galiojimo laikotarpiu, kuris nurodytas aukščiau. Visos pakeistos dalys ar produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir privalo būti grąžinti į SAMSUNG. Pakeistoms dalims arba produktams suteikiamas likęs ribotos garantijos laikas arba devyniasdešimt (90), priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis.

SAMSUNG įsipareigojimai, susiję su SAMSUNG platinama SAMSUNG prekinio ženklo programine įranga, yra išdėstyti taikomoje galutinio vartotojo licencinėje sutartyje. Ne SAMSUNG techninės ir programinės įrangos produktai, jeigu tokie yra, tiekiami „kaip yra“ pagrindu.

Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų tiekėjai gali teikti savo garantijas

Ši riboto laikotarpio garantija apima gamybinius dalių ir kokybės defektus, atsiradusius normalaus, išskyrus atvejus, numatytus šiame dokumente, nekomercinio šio produkto vartojimo metu, ir neturi būti taikoma toliau išdėstytiems atvejams, įskaitant, bet neapsiribojant: žala, atsiradusia produktų gabenimo, pristatymo ir montavimo metu, atvejais, jeigu produktas buvo taikomas ir naudojamas ne pagal paskirtį, produktas ar serijos numeris buvo perdirbtas, padaryta kosmetinė arba išorės žala, įvyko nelaimingas atsitikimas, produktas sugadintas dėl piktnaudžiavimo, aplaidumo, ugnies, vandens, žaibo arba kitų gamtos aktų; buvo naudojami produktai, įranga, sistemos, daiktai, paslaugos, dalys, reikmenys, aksesuarai, programos, įrenginiai, remontas, išoriniai laidai ar jungtys, kurios nėra tiekiamos ir patvirtintos SAMSUNG, arba kurios sugadino produktą ar sukėlė aptarnavimo problemų; neteisingos elektros linijos įtampos, svyravimų ir šuolių; pirkėjų reguliavimų ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo, valymo, techninės priežiūros ir aplinkos instrukcijų, išdėstytų ir aprašytų šioje instrukcijoje; produkto perkėlimo ir perinstaliavimo; signalo priėmimo it iškraipymų, susijusių su triukšmu, aidu, trikdžiais ar kitokiomis signalo perdavimo ir tiekimo problemomis. SAMSUNG negarantuoja nepertraukiamo ir negendančio gaminio veikimo.

PRODUKTUI NEGALIOJA JOKIOS KITOS SPECIALIOSIOS GARANTIJOS, TIK IŠDĖSTYTOS IR APRAŠYTOS AUKŠČIAU, JOKIOS

SPECIALIOSIOS AR TAIKOMOSIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM

TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS, NETURI BŪTI TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU APRAŠYTAM SPECIALIOSIOS GARANTIJOS

LAIKOTARPIUI, IR KOKIA KITA GARANTIJA, SUSIJUSI SU ŠIUO PRODUKTU, SUTEIKTA KOKIO NORS ASMENS, ĮMONĖS AR

KORPORACIJOS, NEĮPAREIGOJA SAMSUNG. SAMSUNG NEATSAKO UŽ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, SANTAUPŲ AR KITOKIO

TURTO PRARADIMĄ, AR BET KOKIĄ KITĄ SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL ŠIO PRODUKTO

NAUDOJIMO, NETEISINGO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JI NAUDOTI, NEPAISANT TEISINĖS TEORIJOS, KURIA TOKS

REIKALAVIMAS YRA GRINDŽIAMAS, NET IR TUO ATVEJU, JEIGU SAMSUNG BUVO ĮSPĖTAS DĖL TOKIŲ GEDIMŲ GALIMYBĖS. O TAIP

PAT, JOKS ATLYGINIMAS IŠ SAMSUNG NEGALI BŪTI DIDESNIS NEI PRODUKTO, PARDUODAMO SAMSUNG IR SUKĖLUSIO ŽALĄ,

PIRKIMO KAINA. NEAPSIRIBOJANT ŠIOMIS SĄLYGOMIS, PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ DĖL PIRKĖJUI, PIRKĖJO

NUOSAVYBEI IR KITIEMS ASMENIMS BEI JŲ NUOSAVYBEI SUKELTŲ NUOSTOLIŲ, ŽALOS IR SUŽALOJIMŲ, KILUSIŲ IŠ ŠIO PRODUKTO,

KURĮ PARDUODA SAMSUNG, NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JO NAUDOTI, KAI TOKIA ŽALA NEBUVO

PATIRTA DĖL SAMSUNG APLAIDUMO. ŠI RIBOTO LAIKOTARPIO GARANTIJA NEGALIOJA NIEKAM KITAM, TIK PIRMINIAM PRODUKTO

PIRKĖJUI, YRA NEPERDUODAMA IR APRAŠO IŠSKIRTINAI JUMS PRIKLAUSANČIAS TEISES.

Kai kuriose valstijose draudžiami apribojimai, susiję su garantijos laikotarpiu, ar išimtimis bei apribojimais dėl atsitiktinės ar išplaukiančios žalos, todėl aukščiau aprašyti apribojimai ar išskyrimai Jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia specialias jurigdines teises. Jūs taip pat galite turėti teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo valstijos.

Norėdami gauti garantinį techninės įrangos aptarnavimą, susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstyb ė

Latvijas Republika

Lietuvos Respublika

Eesti Vabariik

Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267

Informacinės linijos telefonas: 880077777

Informatsioonikeskus: 8007267

Tinklalapis www.samsung.lv www.samsung.lt www.samsung.ee

AH68-02614A-00

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement