Samsung HW-F450 Naudotojo gidas

Samsung HW-F450 Naudotojo gidas
HW-F450
„Crystal Surround Air Track“
(Aktyvi garsiakalbių sistema)
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register
Funkcijos
„SoundShare“
„SoundShare“ funkcija „Bluetooth“ ryšio pagalba sukuria ir kontroliuoja televizoriaus garsą jūsų garsiakalbių sistemoje.
HDMI
HDMI vienu metu perduoda vaizdo ir garso signalus bei leidžia matyti aiškesnį vaizdą. Įrenginys taip pat turi ARC funkciją, kuri
leidžia klausytis televizoriaus garso per „Crystal Surround Air Track“ sistemą HDMI kabelio pagalba. Ši funkcija veikia tik tuomet,
kai įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.
„3D Sound Plus“
3D SOUND PLUS funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.
Bevielis žemų dažnių garsiakalbis
Bevielis SAMSUNG modulis leidžia atsisakyti kabelių, jungiančių pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį.
Vietoje jų žemų dažnių garsiakalbis jungiamas prie kompaktiško bevielio modulio, kuris bendrauja su pagrindiniu įrenginiu.
Specialaus garso režimas
Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – MUSIC (Muzika), NEWS (Naujienos), DRAMA (Drama), CINEMA (Kinas),
SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimai), ir OFF (Išjungta. Originalus garsas) - priklausomai nuo naudojamo turinio.
Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pultelis gali būti naudojamas televizoriaus prijungto prie šio įrenginio valdymui. (Veikia tik su SAMSUNG televizoriais)
Nuotolinio valdymo pultelis turi televizoriaus spartųjį klavišą, kuris leidžia atlikti įvairias operacijas vieno mygtuko paspaudimu.
Aktyvi garsiakalbių sistema
Įrenginyje sumontuota aktyvi garsiakalbių sistema, kuri išgauna aukštos kokybės garsą viename plonyčiame įrenginyje.
Įrenginiui nereikalingi jokie palydoviniai garsiakalbiai ar garsiakalbių kabeliai, kurie dažniausiai yra neatsiejami nuo įprastų
erdvinio garso sistemų.
„USB Host“ palaikymas
Naudodami „Air Track“ USB HOST funkciją, galite jungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.
„Bluetooth“ funkcija
Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!
LICENCIJA
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.
Pagaminta naudojantis licenciją pagal JAV patentus Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ir kitus JAV bei pasaulinius
galiojančius ir patvirtinimo laukiančius patentus. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai,
o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc“ prekinis ženklas. Produktą sudaro programinė įranga. „© DTS, Inc“. Visos teisės saugomos.
Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose valstybėse.
- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu
([email protected]).
2
LT
Saugumo informacija
SAUGUMO ĮSPĖJIMAI
KAD NEKILTŲ ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ
TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio viduje
yra įspėjamasis ženklas, pranešantis apie
prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą.
Šauktukas trikampio viduje yra įspėjamasis
ženklas, įspėjantis apie svarbias prietaiso
naudojimo instrukcijas.
DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ
REMONTUOTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus arba paveikti drėgmė.
Norėdami išvengti sužeidimų, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.
DĖMESIO
Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuo metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.
3
ATSARGUMO PRIEMONĖS
68.6mm
72.7
mm
inch
10 inch
mm
3.9
10
3.9mm
inch
3.9mm
inch
10
Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.
Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo angų.
Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitu prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.
Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.
Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.
Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar
šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
Phones
Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių
(pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar
elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite ji iš kintamosios
sroves lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Produktas turi buti naudojamas tik asmeniniais tikslais.
Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali
susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos
metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks
kambario temperatūrą.
4
Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai
kenksmingų chemikalų. Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
LT
Turinys
SAVYBĖS
2
2
Savybės
Licencija
SAUGUMO INFORMACIJA
3
4
Saugumo įspėjimai
Atsargumo priemonės
PRADŽIA
6
6
Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
Komplekto sudėtis
APRAŠYMAI
7
Priekinis skydelis / Galinis skydelis
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
8
Nuotolinio valdymo pultelio aprašymas
9
10
11
Sieninio laikiklio tvirtinimas
Bevielio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų
dažnių garsiakalbio maitinimo kabelio
Maitinimo kabelio apsukimas apie toroidinę
šerdį
Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant
HDMI kabelį
Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant audio
(analoginį) kabelį arba optinį (skaitmeninį) kabelį
2
3
6
7
8
9
JUNGTYS
11
12
13
FUNKCIJOS
14
14
14
16
17
18
21
Įvesties režimas
„Bluetooth“
„SoundShare“
USB
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Programinės įrangos atnaujinimas
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
22
Sutikimų šalinimas
23
Specifikacijos
22
PRIEDAS
23
5
Pradžia
Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
Prieš skaitydami naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.
Instrukcijoje naudojamos piktogramos
Piktograma Terminas
Aprašymas
Dėmesio
Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
Pastaba
Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.
Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas
1) Prieš pradėdami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“. (Žr. 22 psl.)
Autorinės teisės
©2013
„SAMSUNG Electronics Co., Ltd”.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti
kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. sutikimo.
KOMPLEKTO SUDĖTIS
Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
AH59-02547B
Nuotolinio valdymo pultelis /
baterijos (AAA dydžio)
Sieninis laikiklis
Naudojimo instrukcija
(Žemų dažnių
garsiakalbio kabeliui 1EA)
AUX kabelis
USB kabelis
Toroidinio ferito šerdis
Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
Naudokite tik nurodyto tipo USB kabelį išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.
6
LT
Aprašymai
APRAŠYMAI
8
9
10
● APRAŠYMAI
7
AUX IN
5v 500mA
OPTICAL IN
3
HDMI IN
2
HDMI OUT
1
4
5
6
11
NUOTOLINIO
VALDYMO
PULTELIO
JUTIKLIS
Nuotolinio valdymo pulteliu galima
valdyti tik SAMSUNG pagamintas
„Air Track“ sistemas.
5
GARSAS +/-
6
USB
PRIEVADAS
EKRANAS
Rodo esamą režimą.
-Jeigu 15 sekundžių iš įrenginio ar
nuotolinio valdymo pultelio nėra jokios
įvesties, ekranas automatiškai išsijungs.
-Ekranas automatiškai neišsijungs BT
READY, TV READY ir „USB Playing“
režimuose.
MAITINIMO
MYGTUKAS
Įjungia arba išjungia „Crystal
Surround Air Track“ sistemą.
8
9
FUNKCIJOS
MYGTUKAS
Parenka D.IN, AUX, HDMI, BT, TV,
USB įvestį.
-Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus
mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes, jis
pradeda veikti kaip garso išjungimo
(MUTE) mygtukas.
Norėdami atšaukti MUTE mygtuko
nustatymą, dar kartą paspauskite
mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes.
7
10
11
OPTINĖS
ĮVESTIES
(OPTICAL IN)
LIZDAS
AUX IN
LIZDAS
HDMI OUT
(IŠVESTIES)
LIZDAS
HDMI IN
(ĮVESTIES)
LIZDAS
MAITINIMO
ĮVESTIS
Kontroliuoja garsumo lygį.
Priekinio skydelio ekrane atsiranda
skaitinė garsumo lygio reikšmė.
Į šį prievadą junkite USB įrenginius,
tokius kaip MP3 grotuvai, ir leiskite
juose esančius failus.
- Jeigu produktą montuojate ant
sienos, naudokite komplekte esantį
USB konverterį.
Prijunkite išorinio įrenginio
skaitmeninę (optinę) išvestį.
Prijunkite išorinio įrenginio
analoginę išvestį.
HDMI kabeliu tuo pat metu išveda
vaizdo ir garso signalus.
HDMI kabeliu tuo pat metu priima
vaizdo ir garso signalus iš išorinio
šaltinio.
Tinkamai prijunkite kintamosios srovės
maitinimo adapterio lizdą prie maitinimo
lizdo, tuomet įjunkite kintamosios
srovės adapterio kištuką į elektros lizdą.
Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4 - 5 sekundėmis vėliau.
Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo kabelį iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką.
Netraukite laikydami už kabelio.
Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų
komponentų.
7
Nuotolinio valdymo pultelis
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS
MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Crystal Surround
Air Track“ sistemą.
ŠALTINIS
Spauskite, norėdami pasirinkti SAT
šaltinį. („SAT:Surround Air Track“)
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
AUTO POWER
Sinchronizuoja „ Air Track“ sistemą su
prijungtu optiniu šaltiniu tam, kad ji
automatiškai įsijungtų kai įjungiamas
televizorius.
REPEAT
KARTOJIMAS
Pasirinkite kartoti failą („Repeat File“),
viską („All“), atsitiktine tvarka („Random“).
TV VOL
TV GARSAS
Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį.
TV GARSO IŠJUNGIMAS
Išjungia televizoriaus garsą. Norėdami
grąžinti garsą į prieš tai buvusį lygį,
paspauskite šį mygtuką dar kartą.
TV informacija, ankstesnis
TV kanalas
Rodo esamą televizoriaus būseną
Įjungia prieš tai buvusį kanalą.
SoundShare
GARSO EFEKTAS
Parenka garso efektą:
(MUZIKA (MUSIC), NAUJIENOS (NEWS),
DRAMA (DRAMA), KINAS (CINEMA),
SPORTAS (SPORTS), ŽAIDIMAS (GAME),
IŠJUNGTA (OFF) (originalus garsas))
GARSIAKALBIS
Šis mygtukas leidžia pasirinkti, ar garsą
klausyti iš „Air Track“ sistemos ar
televizoriaus.
TV ŠALTINIS
Spauskite, norėdami pasirinkti
televizoriaus vaizdo šaltinį.
„Anynet+“, „SoundShare“
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
VALDYMO MYGTUKAS
Paleisti muzikos failą, padaryti pauzę
arba sustabdyti, arba ieškoti muzikos
failo pirmyn arba atgal.
TV MAITINIMO MYGTUKAS
Įjungia arba išjungia SAMSUNG
televizorių.
3D SOUND
PLUS
VOL
DRC
„Anynet+“ yra funkcija, leidžianti valdyti
SAMSUNG įrenginius su SAMSUNG
televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.
Tokiu būdu SAT įrenginyje „Bluetooth“
ryšiu generuojamas ir kontroliuojamas
televizoriaus garsas.
TV KANALAS, GARSO
SINCHRONIZAVIMAS
Perjungia transliuojamus televizoriaus
kanalus.
Kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio
televizoriaus, mygtukai padeda
sinchronizuoti vaizdą su garsu.
RITEMDYMO (DIMMER)
Galite valdyti ekrano šviesumą.
IŠMANUSIS GARSAS
(SMART VOLUME)
Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, jeigu
jis drastiškai kinta.
GARSAS, ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO LYGIS
Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.
Pritaiko žemų dažnių garsiakalbio lygį.
AH59-02547B
3D SOUND PLUS
Ši funkcija priduoda garsui
intensyvumo ir erdvumo.
DRC
Šią funkciją galite naudoti, norėdami
mėgautis „Dolby Digital“ garsu, žiūrėdami
filmus tyliai nakties metu (standartinis
(„Standard“), maksimalus (MAX),
minimalus (MIN)).
GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Išjungia įrenginio garsą. Norėdami grąžinti
garsą į prieš tai buvusį lygį, paspauskite
šį mygtuką dar kartą.
SAT reiškia „Surround Air Track“. Tai yra patentuotas SAMSUNG pavadinimas.
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.
Priklausomai nuo naudojamo televizoriaus, šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti. Jeigu taip nutiko,
valdykite televizorių, naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį
1.
Atidarykite dangtelį, esantį
apatinėje nuotolinio valdymo
pultelio dalyje, kaip parodyta
iliustracijoje.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.
Pritaikykite baterijų “+” ir “–” galus su
baterijų dėkle nurodyta diagrama.
3. Uždarykite dangtelį.
Naudojant įprastai, baterijos
galioja apie metus.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti iki 23 pėdų (7 metrų) tiesia linija nuo įrenginio. Taip pat nuotolinio
valdymo pultelis veiks iki 30° horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo pultelio jutiklio.
8
LT
Jungtys
SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS
Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.
Atsargumo priemonės montuojant
● NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
Montuokite tik ant vertikalios sienos.
Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant
sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.
Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba
montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.
Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite
atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.
Prijunkite kabelius prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.
Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo.
Kitu atveju jis gali sukelti elektros šoką.
1. Pridėkite laikiklio kronšteiną prie sienos ir pritvirtinkite jį
dviem varžtais.
Jeigu įrenginį montuojate po televizoriumi, būtinai tvirtinkite
laikiklį taip, kad rodyklė ( ) būtų ties televizoriaus centru.
Taip pat pasirūpinkite, kad įrenginys būtų bent du colius
(5 cm) žemiau televizoriaus.
2. Pridėkite dvi veržles prie įsukimo angų kairėje ir dešinėje
įrenginio pusėje ir pritvirtinkite jas prie įrenginio komplekte
esančiais varžtais.
1
3. Pritvirtinkite įrenginį prie atitinkamų sieninio laikiklio angų.
Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite,
kad montavimo smeigės įsitvirtintų iki pat angų galo.
1
2
4. Montavimas baigtas.
2 coliai (5 cm) arba daugiau
Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio, venkite bet kokių smūgių.
Tvirtai užkabinkite įrenginį, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.
Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.
Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 2
colius (5 cm) po televizoriumi.
9
BEVIELIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS
Žemų dažnių garsiakalbio sujungimo ID yra iš anksto nustatytas gamykloje. Pagrindinis įrenginys ir žemų
dažnių garsiakalbis turi susijungti (bevieliu ryšiu) automatiškai, kai įrenginys įjungiamas. Jeigu ryšio (LINK)
indikatorius nedega, kai pagrindinis įrenginys ir garsiakalbis yra įjungti, nustatykite ID, atlikę toliau aprašytus
veiksmus.
1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus į kintamosios srovės lizdą.
2. Spauskite ID SET mygtuką žemų dažnių garsiakalbio gale nedideliu smailu daiktu 5 sekundes.
Parengties (STANDBY) indikatorius yra išjungtas, o ryšio (LINK) indikatorius (mėlyna LED lemputė)
greitai mirksi.
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
3. Kai pagrindinis įrenginys išjungtas (STANDBY režimas), spauskite
MUTE mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 5 sekundes.
POWER
SoundShare
REPEAT
TV VOL
4. Pagrindinio įrenginio VFD ekrane atsiranda ID SET pranešimas.
SOUND EFFECT
TV CH
VOL
AUDIO SYNC
SMART VOLUME
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
5. Norėdami sukurti ryšį, įjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą,
kol mirksi žemų dažnių garsiakalbio ryšio lemputė.
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
AH59-02547B
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
DRC
3D SOUND
PLUS
Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
Žemų dažnių garsiakalbyje dega ryšio (LINK) indikatorius (mėlyna LED lemputė).
Galite mėgautis geresniu garsu iš žemų dažnių garsiakalbio, pasirinkę garso efektą. (Žr. 19 psl.)
VOL
DRC
AH59-02547B
Prieš perkeldami ar montuodami produktą, visuomet išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo
šaltinio.
Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, bevielis žemų dažnių garsiakalbis yra parengties („Standby“)
režime, o parengties lemputė viršutinėje dalyje ims degti, ryšio indikatoriui (mėlynai LED lemputei)
sumirksėjus 30 sekundžių.
Jeigu naudojate įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz) netoli sistemos, dėl trikdžių gali
trūkinėti garsas.
Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra apie 33 pėdos,
Tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir
garsiakalbio yra metalo gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, kadangi
bevielis signalas nepereina metalo.
Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite aukščiau nurodytus žingsnius nuo
1 iki 5, ir pabandykite iš naujo sukurti ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.
Žemų dažnių garsiakalbyje yra įmontuota bevielė priimanti antena. Laikykite įrenginį toliau nuo
vandens ir drėgmės šaltinių.
Optimaliam klausymosi rezultatui, pasirūpinkite, kad plotas aplink bevielį žemų dažnių
garsiakalbį būtų be jokių kliūčių.
10
LT
Jungtys
TOROIDINIO FERITO ŠERDIES TVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIO MAITINIMO KABELIO
Toroidinio ferito šerdies tvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo kabelio
padeda išvengti radijo dažnio trukdžių iš radijo signalų.
● JUNGTYS
1. Patraukite Toroidinio ferito šerdies fiksatorių ir jį atidarykite.
2. Padarykite žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido dvi kilpas
apie šerdį.
3. Pritvirtinkite Toroidinio ferito šerdį prie garsiakalbio maitinimo laido
kaip parodyta iliustracijoje ir spauskite, kol užsifiksuos.
MAITINIMO KABELIO APSUKIMAS APIE TOROIDINĘ ŠERDĮ
Kilstelkite užraktą ir atidarykite šerdį.
Uždarykite užraktą.
Apsukite maitinimo kabelio dvi kilpas apie šerdį.
(Pradėkite vynioti 5-10cm
(12,75 – 25,5 colio) nuo šerdies).
11
IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT HDMI KABELĮ
HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja įrenginio prijungimui prie tokių prietaisų kaip televizoriai, projektoriai,
DVD grotuvai, „Blu-ray“ grotuvai, priedėliai ir kt.
HDMI IN
HDMI panaikina bet kokį analoginio signalo praradimą, leidžia jums mėgautis vaizdo ir garso kokybe, kokia ji
buvo sukurta skaitmeniniame šaltinyje.
HDMI IN ( vestis)
HDMI kabelis
HDMI OUT
Skaitmeniniai įrenginiai
HDMI OUT (išvestis)
HDMI kabelis
HDMI IN ĮVESTIS
Prijunkite HDMI kabelį (parduodamas atskirai) nuo HDMI IN lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI OUT lizdą
skaitmeniniame įrenginyje.
į,
HDMI OUT (HDMI) ĮVESTIS
Prijunkite HDMI kabelį nuo HDMI OUT lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI IN lizdą televizoriuje.
HDMI yra sąsaja, kuri leidžia perduoti skaitmeninius vaizdo irOPTICAL
garso duomenis vienintelės
jungties pagalba.
OUT
HDMI OUT (ARC) ĮVESTIS
ARC funkcija leidžia išvesti skaitmeninį garsą per HDMI OUT (ARC) prievadą.
Ši funkcija veikia tik tada, kai „Air Track“ sistema prijungta prie televizoriaus, palaikančio ARC funkciją.
„Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
Ši funkcija neveiks, jeigu HDMI kabelis nepalaiko ARC.
12
LT
Jungtys
IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT AUDIO
(ANALOGINĮ) KABELĮ ARBA OPTINĮ (SKAITMENINĮ) KABELĮ
Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas,
kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.
● JUNGTYS
OPTICAL IN
OPTICAL IN
(optin vestis)
Optinis kabelis
(parduodamas atskirai)
arba
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
BD/DVD grotuvas/
priedėlis/
žaidimo konsolė
AUDIO
OUT
arba
Audio kabelis
OPTICAL IN ĮVESTIS
Prijunkite pagrindinio įrenginio skaitmeninę įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio optinės išvesties
(OPTICAL OUT).
arba
AUX IN ĮVESTIS
Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX IN (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT
išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.
Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi
komponentai.
Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
13
Funkcijos
ĮVESTIES REŽIMAS
Galite rinktis šiuos įvesties režimus: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV arba USB.
Įvesties režimas
Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis
D.IN
AUX įvestis
AUX
HDMI įvestis
HDMI
BLUETOOTH įvestis
BT
TV įvestis
TV
USB įvestis
USB
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:
SOUND EFFECT
VOL
SoundShare
SMART VOLUME
REPEAT
BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN REŽIMUOSE
- Jeigu 20 minučių nėra jokio garso signalo.
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUX režime
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
- Jeigu 8 valandas esant prijungtam kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
- Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 20 minučių.
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
MUTE
VOL
S/W
LEVEL
DRC
AH59-02547B
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
ARC funkcija aktyvuojama D.IN režime, jeigu įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
televizoriaus.
Norėdami išjungti ARC funkciją, išjunkite „Anynet“.
VOL
Jeigu neįmanoma prijungti USB įrenginio tiesiogiai prie įrenginio, naudokite komplekte
3D SOUNDesantį kabelį.
DRC
PLUS
BLUETOOTH
AH59-02547B
Prie garsiakalbių sistemos galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika
be jokių laidų!
Kas yra „Bluetooth“?
„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti „Bluetooth“ palaikantiems įrenginiams lengvai jungtis tarpusavyje,
naudojant trumpą bevielį ryšį.
„Bluetooth“ įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
- jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančia/priimančia „Bluetooth“ įrenginio sistema arba „Air
Track“ įrenginiu;
- tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros;
- tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų
krosneles ir bevielius LAN tinklus.
Junkite „Air Track“ su „Bluetooth“ įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.
Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
„Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti garsiakalbių sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu
„Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta,
jeigu jame yra sienų ar durų.
Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.
14
LT
Funkcijos
„Air Track“ sistemos prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio
Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Bluetooth“ stereo ausinių funkciją.
● FUNKCIJOS
Jungiama
„Bluetooth“ įrenginys
1. Spauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką „AirTrack“ sistemos nuotolinio valdymo pultelyje ir įjunkite
BT pranešimą.
Priekiniame „Air Track“ sistemos ekrane pamatysite užrašą WAIT („Palaukite“) 4 sekundes, o tada
BT READY („BT paruošta“).
2. Pasirinkite „Bluetooth“ meniu „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai
ieškokite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset“) meniu „Bluetooth“ įrenginyje.
Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.
4. Pasirinkite „[Samsung] AirTrack".
Kai „Air Track“ yra prijungtas prie „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas
BT CONNECTED BT.
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys nesusijungė su „Air Track“ sistema, ištrinkite prieš tai „Bluetooth“ įrenginio rastą
„[Samsung] AirTrack” ir ieškokite įrenginio dar kartą.
5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
Galite klausytis „Bluetooth“ įrenginyje grojamos muzikos per „Crystal Surround Air Track“ sistemą.
BT režime atkūrimo („Play“)/kartojimo („Repeat“)/sustabdymo („Stop“)/sekantis („Next“)/ankstesnis
(„Prev“) funkcijos neveikia.
Jungiant sistemą su „Bluetooth“ įrenginiu, sistema gali reikalauti PIN kodo (slaptažodžio).
Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
„Air Track“ sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
AVRCP funkcija nepalaikoma.
Junkite tik prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
Negalima jungtis prie „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.
Išjungus „Air Track“ sistemą, susijungimas nutrūks ir nebus automatiškai atstatytas.
Norėdami vėl sujungti įrenginius, atlikite sujungimo veiksmus iš naujo.
Paieška ir sujungimas „Air Track“ sistemoje gali blogai veikti šiais atvejais:
- jeigu aplink sistemą yra stiprus elektros laukas;
- jeigu prie jos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
- jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs;
- taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai
LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną
kaip ir „Bluetooth“ įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.
15
„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Air Track“ sistemos
Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Air Track“ sistemos.
Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.
„Air Track“ sistema bus atjungta.
Kai „Air Track“ sistema yra atjungta nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Air Track“ įrenginys rodys užrašą
BT DISCONNECTED („BT ATJUNGTAS“) priekiniame ekrane.
„Air Track“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio
Spauskite
mygtuką priekiniame „Air Track“ sistemos skydelyje ir pakeiskite režimą iš BT į kitokį, arba
tiesiog išjunkite „Air Track“ sistemą.
Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Air Track“ sistemos .
(Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio)
Prijungtas įrenginys bus atjungtas.
„Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Air Track“ ir „Bluetooth“ įrenginio
bus didesnis nei 16,25 pėdos (5m).
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Air
Track“ sistemą atstatysite ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.
„Air Track“ sistema automatiškai išsijungia po 20 minučių pasiruošimo („Ready“) būsenoje.
SOUNDSHARE
Šioje dalyje aprašoma, kaip sujungti „Crystal Surround Air Track“ sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu
SAMSUNG televizoriumi.
„Crystal Surround Air Track“ prijungimas prie „Bluetooth“ palaikančio
SAMSUNG televizoriaus
Jungiasi
Spauskite
mygtuką ir pasirinkite televizoriaus režimą, o tada prijukite televizorių prie „Crystal Surround
Air Track“ sistemos.
Prijungtas prie televizoriaus Įrenginys atkurs jo garsą.
Jeigu pakeisite režimą, išskyrus televizoriaus „SoundShare“ režimą, arba išjungsite „Air Track“ įrenginį, garsas
bus vėl girdimas iš televizoriaus.
<Sujungti su televizoriumi>
Tam, kad televizoriaus garsas „Bluetooth“ ryšio pagalba būtų perduodamas per „Air Track“ įrenginį, pirma turite
sujungti sistemą su „Bluetooth“ palaikančiu televizoriumi. Kai ryšys sukuriamas, sujungimo informacija įrašoma ir
išsaugoma, todėl vėliau neatsiras „Bluetooth“ ryšio pranešimas. Prieš jungdami laikykite „Air Track“ įrenginį ir
televizorių arti vieną kito.
16
LT
Funkcijos
1. Įjunkite SAMSUNG televizorių ir „Air Track“ sistemą.
Televizoriaus „SoundShare“ meniu įjunkite („On“) punktą „Pridėti naują įrenginį“ („Add New Device“).
2. Kai „Air Track“ įrenginyje įjungiamas TV režimas, rodomas pranešimas, klausiantis, ar tęsti „Bluetooth“ sujungimą.
Televizoriaus ekrane atsiranda užrašas „[Samsung] AirTrack".
3. Televizoriaus ekrane pasirinkite <Yes> („Taip“). Sujungimas su „Air Track“ bus baigtas.
Kai ryšys sukurtas, pakeitus „Air Track“ režimą į TV režimą, jis automatiškai susijungs su televizoriumi.
Televizoriaus „SoundShare“ veikimo diapazonas:
- rekomenduojamas sujungimo diapazonas: 20 colių (50cm);
- rekomenduojamas veikimo diapazonas: 16,25 pėdų (5m).
Jeigu atstumas tarp „Air Track“ sistemos ir SAMSUNG televizoriaus yra didesnis nei 16,25 pėdos (5m),
ryšys arba garsas gali nutrūkti. Jeigu taip nutinka, prijunkite „Bluetooth“ įrenginį dar kartą, padėję jį veikimo
diapazone.
Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad įjungtas SAMSUNG televizoriaus „SoundShare“ režimas.
Atkūrimo, sekantis, ankstesnis, sustabdymo (PLAY , NEXT, PREV, STOP) mygtukai „SoundShare“ režime neveiks.
„Bluetooth Standby On“ funkcija
- „Air Track“ sistema įsijungs automatiškai, kai įjungsite televizorių, jeigu juos sujungėte, naudodami
„SoundShare“ funkciją.
- Šią funkciją galite įjungti/išjungti („On/Off“) spausdami šaltinio (SOURCE) mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes,
kai „AirTrack“ sistema yra išjungta. Jeigu funkcija išjungta („Off“), įrenginys išsijungs automatiškai, kai išjungsite
televizorių, tačiau automatiškai neįsijungs.
„SoundShare“ funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų.
Prieš pradėdami, patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko „SoundShare“ funkciją.
(Daugiau informacijos rasite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
USB
1. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado įrenginio šone.
mygtuką „Air Track“ sistemos priekiniame skydelyje, kol atsiras USB.
2. Pakartotinai spauskite
3. Ekrane atsiranda ir išnyksta užrašas USB.
„Crystal Surround Air Track“ ryšys sukurtas.
SAT įrenginys automatiškai išsijungs („Auto Power Off“), jeigu ilgiau kaip 20 minučių nebus prijungtas joks USB įrenginys.
Prieš prijungiant USB įrenginį
Įsidėmėkite šiuos dalykus:
jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei
10 simbolių, jis nebus rodomas VFD ekrane.
Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
„Air Track“ įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma.
17
● FUNKCIJOS
Pakeitus „Air Track“ sistemos režimą iš TV į bet kurį kitą režimą, „SoundShare“ ryšys bus baigtas.
Jeigu norite atšaukti esamą SAT susijungimą su televizoriumi, ir sujungti SAT su kitu televizoriumi.
- spauskite atkūrimo/pauzės (PLAY /PAUSE) mygtuką SAT įrenginyje 5 sekundes televizoriaus įvesties režime ir
atšaukite esamą sujungimą. Dabar galite sujungti su kitu televizoriumi.
„SoundShare“ režime galite reguliuoti garsą ir jį išjungti, naudodami televizoriaus arba SAT nuotolinio valdymo pultelį.
USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą.
Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą.
Jis gali blogai veikti.
Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
Neišimkite USB įrenginio, kol jis nuskaitomas.
DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių svetainių nebus atkuriami.
Išoriniai kietieji (HDD) diskai nepalaikomi.
Mobilieji įrenginiai nepalaikomi.
Failų formatų suderinamumo sąrašas:
Formatas
Kodekas
„MPEG 1 Layer2“
„MPEG 1 Layer3“
„MPEG 2 Layer3“
„Wave_Format_MSAudio1“
„Wave_Format_MSAudio2“
AAC
AAC-LC
HE-AAC
OGG 1.1.0
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
*.mp3
*.wma
*.aac
*.wav
*.Ogg
*.Flac
Palaikomas
diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz
POWER
TV POWER
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SMART VOLUME
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
S/W
LEVEL
DRC
SMART VOLUME
SOUND EFFECT AUTO
SPEAKER TV SOURCE
SOURCE POWERVOL
Atkūrimas/pauzė/sustabdymas
(„Play“/„Pause“/„Stop“)
Atkūrimo metu spauskite , mygtuką.
Spauskite mygtuką dar kartą, norėdami laikinai sustabdyti failo atkūrimą.
Spauskite mygtuką, norėdami pasirinkti failą atkūrimui.
Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite sustabdymo ( ) mygtuką atkūrimo metu.
AH59-02547B
SoundShare
POWER
TV POWER
S/W REPEAT
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
POWER
SOUND EFFECT
AH59-02547B
VOL
TV POWER
SMART VOLUME
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
AH59-02547B
POWER
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
VOL
33D
D SOUND
DRC
PLUS
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
SoundShare
REPEAT
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
VOL
33D
D SOUND
PLUS
TV VOL
VOL
TV CH
DRC
AUDIO SYNC
SMART VOLUME
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
MUTE
VOL
AH59-02547B
S/W
LEVEL
AH59-02547B
DRC
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
AH59-02547B
18
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
Peršokti pirmyn/atgal („Skip Forward/Back“)
Atkūrimo metu spauskite
,
mygtuką.
Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate
pasirenkamas sekantis failas.
Kai sąraše yra daugiau nei vienas failas ir paspaudžiate
pasirenkamas ankstesnis failas.
mygtuką,
mygtuką,
Kartojimo (REPEAT) funkcija
Atkūrimo kartojimas leidžia pakartotinai atkurti failą, atkurti failus atsitiktine
tvarka ar išjungti kartojimo funkciją.
Spauskite REPEAT mygtuką.
Kartojimas išjungtas (REPEAT OFF): atšaukia atkūrimo kartojimą.
Kartoti failą (REPEAT FILE): kartoja vieną įrašą.
Kartoti viską (REPEAT ALL): kartoja visų failų atkūrimą.
Kartoti atsitiktinai (REPEAT RANDOM): atkuria failus atsitiktine tvarka.
(Anksčiau grojęs failas gali vėl būti atkuriamas.)
Kartojimo funkciją galite nustatyti atkuriant muzikos failus iš
USB įrenginio.
POWER
TV POWER
Funkcijos
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
LT
SoundShare
REPEAT
POWER
TV POWER
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
SMART VOLUME
SOUND EFFECT
VOL
S/W
LEVEL
SMART VOLUME
POWER
3D SOUND
PLUS
VOL
TV POWER
DRC
S/W
MUTE
LEVEL
AUTO
POWER SPEAKER TV SOURCE
3D SOUND
REPEAT
PLUS
TV VOL
VOL
TV CH
SoundShare
DRC
AUDIO SYNC
Tai naudinga funkcija einant atidaryti durų ar suskambus telefonui.
1. Norėdami išjungti garsą, spauskite išjungimo (MUTE) mygtuką nuotolinio
valdymo pultelyje.
2. Norėdami išjungti televizoriaus garsą, spauskite TV MUTE (
)
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite MUTE / TV MUTE (
) nuotolinio valdymo pultelyje dar
kartą (arba spauskite garso (VOLUME +/–) mygtukus), norėdami vėl
įjungti garsą.
● FUNKCIJOS
S/W
LEVEL
SOURCE
AH59-02547B
Garso išjungimas
AH59-02547B
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
3D SOUND PLUS funkcijos naudojimas
TV POWER
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
POWER
TV POWER
DRC
AUTO VOL
3DSOURCE
SOUND POWER SPEAKER TV SOURCE
DRC
PLUS
AH59-02547B
„3D Sound Plus“ funkcija priduoda garsui intensyvumo ir erdvumo.
Spauskite 3D SOUND PLUS nuotolinio valdymo pultelyje.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
„3D Sound Plus“ išjungta (3D SOUND PLUS OFF) „3D Sound Plus“
muzika (3D SOUND PLUS) MUSIC) „3D Sound Plus“ filmai
(3D SOUND PLUS MOVIE)
SoundShare
REPEAT
AH59-02547B
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
Kai įjungiate „3D Sound Plus“ funkciją, garso efekto funkcija
automatiškai išsijungia (OFF).
Išmanaus garso (SMART VOLUME) funkcijos
naudojimas
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SOUND EFFECT
POWER
VOL
SMART VOLUME
TV POWER
AUDIO SYNC
SMART VOLUME
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
S/W
S/W
MUTE
LEVEL
LEVEL
SoundShare
S/W
LEVEL
DRC
REPEAT
3D SOUND
PLUS
AH59-02547B
TV VOL
VOL
TV CH
DRC
AUDIO SYNC
AH59-02547B
TV MUTE TV INFO
TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
DRC
3D SOUND
PLUS
AH59-02547B
POWER
VOL
DRC
SoundShare
REPEAT
TV VOL TV INFO
TV TV
CHPRE-CH
AUDIO
SYNC
DIMMER
TV MUTE
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
SOUND EFFECT
VOL
SMART VOLUME
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
AH59-02547B
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
DRC
3D SOUND
PLUS
Garso efekto („Sound effect“) funkcijos naudojimas
Galite rinktis iš 7 skirtingų garso režimų – muzikos (MUSIC), naujienų (NEWS),
dramos (DRAMA), kino (CINEMA), sporto (SPORTS), žaidimų (GAME) ir
išjungtos funkcijos (OFF) (originalaus garso) – priklausomai nuo turinio, kuriuo
norite mėgautis. Spauskite garso efekto (SOUND EFFECT) mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje.
Pasirinkite OFF režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.
TV POWER
AH59-02547B
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
POWER
Ši funkcija reguliuoja ir stabilizuoja garsumo lygį, atsiradus drastiškiems garso
pasikeitimams, atsiradusiems dėl keičiamo kanalo ar scenos pasikeitimo.
Spauskite išmaniojo garso (SMART VOLUME) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parinktys keičiasi tokia tvarka:
Išmanusis garsas įjungtas (SMART VOLUME ON) Išmanusis
garsas išjungtas (SMART VOLUME OFF)
VOL
DRC
Rekomenduojame rinktis garso efektą pagal pasirinktą turinį ir
savo asmeninį skonį.
Pasirinkus garso efekto („Sound Effect“) režimą (išskyrus OFF),
„3D Sound Plus“ automatiškai išsijungs.
S/W LEVEL (žemų dažnių garsiakalbio lygio)
funkcijos naudojimas
Pagrindinį garsą galite kontroliuoti, naudodami „S/W Level“ mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje.
1. Spauskite S/W LEVEL mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Ekrane atsiras užrašas „SW 0“.
3. Spauskite < arba > mygtuką, jeigu norite padidinti ar sumažinti žemų
dažnių garsiakalbio garsą. Garsas gali būti keičiamas nuo SW -6 iki SW +6.
AH59-02547B
19
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
AUTO POWER LINK (automatinio maitinimo
ryšio) funkcijos naudojimas
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
VOL
SoundShare
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
MUTE
VOL
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
AH59-02547B
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
POWER
SMART VOLUME
DRC
TV POWER
AH59-02547B
POWER
SoundShare
TV POWER
REPEAT
TV CH
TV VOL
POWER
VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV POWER
SMART VOLUME
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
MUTE
VOL
S/W
LEVEL
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
DRC
AH59-02547B
SOUND EFFECT
REPEAT
VOL
S/W TV VOL
LEVEL
TV CH
MUTE
SoundShare
SMART VOLUME
S/W
AUDIO SYNC
LEVEL
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
3D SOUND
PLUS
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
VOL
VOL
DRC
SMART VOLUME
SMART VOLUME
AH59-02547B
S/W
LEVEL
MUTE
S/W
LEVEL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
3D SOUND
PLUS
AH59-02547B
TV POWER
VOL
DRC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
POWER
Vaizdas gali nesutapti su garsu, kai „Air Track“ įrenginys sujungtas su
skaitmeniniu televizoriumi. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso atidėjimo
laiką, kad jis atitiktų vaizdą.
Spauskite AUDIO SYNC +/–. Įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
Galite naudoti + , - mygtukais, norėdami nustatyti garso atidėjimo laiką
nuo 0 ms iki 300 ms.
USB režime, TV režime arba BT režime, „Audio Sync“ funkcija
gali neveikti.
DRC funkcijos naudojimas
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
Jeigu televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie
„Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu yra išjungtas ir jame nėra jokios
skaitmeninės įvesties, po 20 minučių „Air Track“ išsijungia.
Šios funkcijos veikia tik tada, kai „Anynet+“ (HDMI-CEC) funkcija
yra išjungta.
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
Rodomas pranešimas
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
AUDIO SYNC (garso sinchronizavimo) funkcija
SoundShare
REPEAT
TV VOL
AUTO POWER LINK
Įjungtas („On“)
Išjungtas („Off“)
S/W
LEVEL
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
„Crystal Surround Air Track“ sistema automatiškai įsijungia, kai įjungiamas
televizorius arba bet kuris kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio
optiniu kabeliu.
Spauskite AUTO POWER nuotolinio valdymo pultelyje.
„Auto power link“ funkcija įsijungs arba išsijungs kiekvieną kartą paspaudus
AUTO POWER mygtuką.
TV POWER
REPEAT
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
AH59-02547B
SoundShare
Ši funkcija subalansuoja garsiausių ir tyliausių garsų diapazoną.
Šią funkciją galite naudoti, norėdami mėgautis „Dolby Digital“ garsu,
žiūrėdami filmus nedideliu garsu naktį.
Spauskite DRC įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
Kiekvieną kartą paspaudus, parinktys keičiasi tokia tvarka:
Standartinis DRC (DRC STANDARD)
Maksimalus DRC (DRC MAX)
Minimalus DRX (DRC MIN)
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
VOL
TV CH
AUDIO SYNC
SMART VOLUME
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
MUTE
VOL
S/W
LEVEL
DRC
SOUND EFFECT
AH59-02547B
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
POWER
S/W
LEVEL
VOL
MUTE
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
Spauskite pritemdymo (DIMMER) pritemdymo mygtuką, norėdami reguliuoti
ekrano šviesumą. Laikant nuspaudus DIMMER (pritemdymo) mygtuką
ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas DIMMER ON ➡ DIMMER OFF.
SMART VOLUME
Garsiakalbio (SPEAKER) mygtukas
TV POWER
S/W
LEVEL
SoundShare
REPEAT
PRITEMDYMO (DIMMER) funkcija
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
VOL
3D SOUND
DRC
PLUS
SoundShare
REPEAT
Jeigu televizorius su „Air Track“ įrenginiu sujungtas naudojant HDMI
jungtį, šis mygtukas leidžia rinktis, ar norite girdėti garsą per televizorių
ar per „Air Track“ įrenginį.
Spauskite garsiakalbio mygtuką (SPEAKER) įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
S/W
LEVEL
AH59-02547B
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
20
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
Rodomas slenkantis
pranešimas
Rodomas pranešimas
TV
TV SPEAKER
TV SPK
„Air Track“
AVR SPEAKER
HDMI
TV
TV SPEAKER
S MUTE
„Air Track“
AVR SPEAKER
TV ARC
GARSO REŽIMAS GARSIAKALBIS
AH59-02547B
HDMI įvestis
ARC
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
LT
Funkcijos
„Anynet+(HDMI-CEC)“ funkcijos naudojimas
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SoundShare
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
POWER
TV POWER
POWER
VOL
MUTE
VOL
AH59-02547B
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
TV POWER
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
SoundShare
REPEAT
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AUTO
SOURCE POWER SPEAKER TV SOURCE
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SoundShare
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
SMART VOLUME
REPEAT
S/W
LEVEL
DRC
TV VOL
TV CH
AUDIO SYNC
AH59-02547B
TV MUTE TV INFO TV PRE-CH DIMMER
SOUND EFFECT
S/W
LEVEL
3D SOUND
PLUS
VOL
MUTE
VOL
AH59-02547B
1. Prijunkite įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus HDMI kabeliu.
(Žr. 12 psl.)
2. Nustatykite „Anynet+“ funkciją televizoriuje ir SAT įrenginyje. (Daugiau
informacijos apie tai ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
● FUNKCIJOS
AH59-02547B
„Anynet+“ yra funkcija, kuri leidžia kontroliuoti SAMSUNG įrenginius
SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio pagalba.
„Anynet+“ funkcija įsijungia arba išsijungia kiekvieną kartą paspaudus
„Anynet+“ mygtuką.
SMART VOLUME
S/W
LEVEL
DRC
Priklausomai nuo televizoriaus, kai kurios HDMI išvesties raiškos
gali neveikti.
Daugiau informacijos apie tai ieškokite televizoriaus naudojimo
instrukcijoje ir ieškokite
logotipo (jeigu televizorius turi
logotipą, jis palaiko „Anynet+“ funkciją.)
Televizoriaus funkcijų naudojimas
(tik SAMSUNG televizoriams)
Spauskite televizoriaus šaltinio (TV SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje ir pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį.
Spauskite TV INFO nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami peržiūrėti
televizoriaus kanalo informaciją.
Spauskite TV CH nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite televizoriaus kanalą.
Spauskite TV VOL nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami sumažinti arba
padidinti garsumo lygį.
Naudokite TV PRE-CH mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį kanalą
televizoriaus režime.
Norėdami išeiti iš televizoriaus meniu, naudokite TV EXIT mygtuką. (Jis veikia
taip pat, kaip ir išėjimo (EXIT) mygtukas televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.)
Paspaudus „SoundShare“ mygtuką, televizoriaus garsas
perduodamas per „Air Track“ sistemą „Bluetooth“ ryšio pagalba.
„Air Track“ sistema taip pat kontroliuoja garsumą, garso kokybę ir kt.
Nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti tik SAMSUNG televizorius.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
5v 500mA
5v 500mA
Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Crystal Surround Air Track“
sistemos atnaujinimų.
Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB
atmintinę su programos naujiniu prie „Air Track“ sistemos USB prievado.
Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti
į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos
atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com“ tinklapyje arba
susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
Prijunkite USB atmintinę su programinės įrangos naujiniu prie USB prievado pagrindiniame įrenginyje.
Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol vyksta atnaujinimas. Programinei įrangai atsinaujinus,
pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs. Kai programinė įranga atnaujinama, visi nustatymai grįš įnumatytuosius
(gamyklinius) nustatymus. Tam kad atnaujinus galėtumėte lengvai susigrąžinti buvusius nustatymus, rekomenduojame
prieš atnaujinimą juos užsirašyti.
Kai programinės įrangos atnaujinimas baigtas, išjunkite įrenginį ir palaikykite nuspaudę () mygtuką, kad
perkrautumėte įrenginį.
Jeigu programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir
pabandyti dar kartą.
Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes sistema nepalaiko šio failų formato.
Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.
21
Sutrikimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.
Požymis
Patikrinti
Priemonė
Įrenginys neįsijungia.
Ar maitinimo laidas įjungtas į
elektros lizdą?
Įjunkite maitinimo laidą į
elektros lizdą.
Paspaudus mygtuką
funkcija neveikia.
Gal ore yra statinės elektros?
Atjunkite maitinimo laidą ir
vėl įjunkite.
Nėra garso.
Ar įrenginys tinkamai prijungtas
prie televizoriaus?
Prijunkite jį tinkamai.
Gal įjungta garso išjungimo
(„Mute“) funkcija?
Galbūt nustatytas minimalus
garsas?
Spauskite garso išjungimo
(„Mute“) mygtuką ir atšaukite
funkciją.
Sureguliuokite garsą.
Pasirinkus funkciją televizoriuje
neatsiranda vaizdas.
Ar televizorius tinkamai
prijungtas?
Prijunkite jį tinkamai.
Neveikia nuotolinio valdymo
pultelis.
Gal išsikrovė baterijos?
Pakeiskite naujas baterijas.
Ar tinkamas atstumas tarp
nuotolinio valdymo pultelio ir
pagrindinio įrenginio?
Prieikite arčiau prie įrenginio.
Kairiojo/dešiniojo kanalo
garsas sumaišytas.
Ar tinkamai prijungti
televizoriaus kairiosios/
dešiniosios garso išvesties
kabeliai?
Patikrinkite kairįjį/dešinįjį kanalą
ir prijunkite juos teisingai.
„SoundShare“ (televizoriaus
prijungimas) neveikia.
Ar jūsų televizorius palaiko
„SoundShare“ funkciją?
„SoundShare“ funkciją palaiko
kai kurie SAMSUNG televizoriai,
išleisti po 2012 metų.
Patikrinkite, ar Jūsų televizorius
palaiko „SoundShare“ funkciją.
Ar televizoriaus programinė
įranga atnaujinta?
Ar klaida atsiranda jungiantis?
Iš naujo įjunkite televizoriaus
režimą (TV MODE) ir prijunkite
iš naujo.
Atnaujinkite televizoriaus
programinę įrangą.
Susisiekite su skambučių
centru.
Spauskite
mygtuką
5 sekundes ir perkraukite
įrenginį.
22
Priedas
SPECIFIKACIJOS
Modelio
pavadinimas HW-F450
5 V/0,5 A
USB
Svoris
BENDROSIOS
Išmatavimai
(W x H x D)
AMPLIFIER
Pagrindinis įrenginys
1,92 kg
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-WF450)
5,4 kg
Pagrindinis įrenginys
906 x 45 x 70 mm
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-WF450)
175 x 350 x 295 mm
Veikimo temperatūros diapazonas
+5°C iki +35°C
Veikimo drėgmės diapazonas
Nuo 10 % iki 75 %
Nominali
išvesties galia
Pagrindinis įrenginys
80 W/CH, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz
Žemų dažnių garsiakalbis
(PS-WF450)
120 W, 4 OHM, THD = 10%, 70 Hz
Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“)
(analoginė įvestis)
65 dB
Separacija (1kHz)
65 dB
* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal
AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.
*: Nominali specifikacija
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
Kaip ENERGY STAR partneris SAMSUNG nustatė,
kad šis produktas arba produkto modelis atitinka
ENERGY STAR energetinio efektyvumo direktyvą.
23
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
AH68-02615N-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement