Samsung HT-D330 User manual

Samsung HT-D330 User manual
HT-D330
Skaitmeninė namų
pramogų sistema
Naudotojo vadovas
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite šį gaminį
www.samsung.com/register
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 1
Saugumo informacija
Įspėjimai dėl saugumo
NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES).
VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI REIKALINGŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo, kad prietaiso viduje yra
„pavojinga įtampa“, ir įspėja apie elektros
smūgio ar susižeidimo pavojų.
ATSARGIAI: kad išvengtumėte Šis simbolis parodo svarbius
elektros smūgio, kištuko plačiąją nurodymus dėl prietaiso naudojimo.
geležtę pilnai įkiškite į plačiąją
elektros lizdo angą.
ĮSPĖJIMAS
~ Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio
pavojų, nestatykite šio prietaiso drėgnose vietose
ar ten, kur ant jo gali užlyti.
ATSARGIAI
~ Stenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat nestatykite ant jo jokių
daiktų, pripildytų vandens, pvz., vazų.
~ Maitinimo kištukas skirtas atjungti prietaisą nuo maitinimo
tinklo, todėl jis visada turi būti lengvai pasiekiamas.
~ Šį prietaisą junkite į elektros lizdą, kuris turi apsauginę
įžeminimo jungtį.
~ Norint atjungti gaminį nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti
kištuką iš elektros lizdo, todėl maitinimo lizdo kištukas
visada turi būti pasiekiamas.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1 KLASĖS LAZERIO GAMINYS
Šis kompaktinis diskų grotuvas priskiriamas
1 KLASĖS LAZERIO gaminiams.
Šiame vartotojo vadove nepaminėti prietaiso
nustatymai, reguliavimai ar kitokie veiksmai bei
procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.
ATSARGIAI
~ ATIDARIUS IR UŽBLOKAVUS VIDINIUS UŽRAKTUS,
LAZERIS SPINDULIUOJA NEMATOMUS SPINDULIUS.
VENKITE TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO.
Maitinimo laido kištuko instaliacija (tik JK)
SVARBU ŽINOTI
Šio prietaiso maitinimo laidas turi kištuką su saugikliu. Saugiklio parametrai nurodyti ant kištuko kontakto pusės,
todėl keičiant kištuką, turi būti naudojamas tokių pačių parametrų saugiklis, patvirtintas pagal BS1362 .
Draudžiama naudoti kištuką, nuo kurio nuimtas saugiklio dangtelis. Jeigu dangtelis nuimamas ir jį reikia pakeisti,
jo spalva turi būti tokia pati, kaip kištuke esančio saugiklio spalva. Dangtelius galite įsigyti parduotuvėse.
Jeigu kištukas neatitinka jūsų namuose įrengtų elektros lizdų arba kabelis nėra pakankamai ilgas lizdui pasiekti,
turite įsigyti tinkamą, saugumo reikalavimus atitinkantį ilgintuvą arba kreiptis į pardavėją konsultacijos.
Tačiau jeigu negalima padaryti nieko kito, tik nupjauti kištuką, tuomet nuimkite saugiklį ir atsargiai nupjaukite kištuką.
Nejunkite šio kištuko į maitinimo lizdą, nes jus gali nutrenkti elektra nuo neapsaugoto laido.
Draudžiama jungti neapsaugotus laidus tiesiai į maitinimo lizdą. Visada kartu naudokite ir kištuką, ir saugiklį.
SVARBU
Maitinimo laide esantys laideliai yra nuspalvinti pagal tokią koduotę: – MĖLYNAS = NEUTRALUS RUDAS = ĮTAMPA
Kadangi šios spalvos gali neatitikti spalvotų žymėjimų ant jūsų kištuko, darykite taip: –
MĖLYNĄ laidelį junkite prie N raide pažymėto kontakto arba prie MĖLYNO ar JUODO kontakto.
RUDĄ laidelį prijunkite prie L raide pažymėto kontakto arba prie RUDO ar RAUDONO kontakto.
ĮSPĖJIMAS : NEJUNKITE JOKIO LAIDO PRIE ĮŽEMINIMO KONTAKTO, KURIS ŽYMIMAS RAIDE „E“ AR
ĮŽEMINIMO
SIMBOLIU ARBA PRIE ŽALIO AR ŽALIO IR GELTONO KONTAKTO.
2
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 2
Atsargumo priemonės
~ Patikrinkite, ar jūsų namo kintamosios srovės parametrai atitinka ant gaminio esančiame lipduke nurodytus parametrus.
~ Prietaisas turi būti įrengtas horizontaliai, ant stabilaus paviršiaus (baldo), kad aplink jį būtų pakankamai vietos vėdinimui (7,5~10 cm).
~ Nedėkite grotuvo ant stiprintuvų ar kito prietaiso, kuris gali įkaisti. Neuždenkite vėdinimo angų.
~ Nedėkite nieko ant grotuvo.
~ Prieš perkeldami prietaisą kitur, patikrinkite, ar jame nėra disko.
~ Norėdami visiškai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo kištuką iš sienos lizdo.
Ypač tai patartina daryti tais atvejais, kai neketinate prietaisu naudotis ilgą laiką.
~ Audros metu ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo. Dėl maksimalios įtampos, kurią gali sukelti žaibas,
prietaisas gali sugesti.
Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių, nes jis gali perkaisti ir sugesti.
Saugokite gaminį nuo drėgmės ir per didelio karščio ar stiprius magnetinius ar elektrinius laukus skleidžiančios įrangos (t.y. garsiakalbių).
Jeigu prietaiso veikimas sutrinka, ištraukite maitinimo kabelį iš kintamosios srovės lizdo.
Prietaisas nėra skirtas naudoti pramonėje. Naudokite jį tik asmeniniais tikslais.
Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomi šaltyje, ant jų gali atsirasti drėgmės. Jeigu pervežate prietaisą žiemos metu,
prieš juo naudodamiesi, palaukite maždaug 2 valandas, kol prietaiso temperatūra susilygins su kambario temperatūra.
~ Į kartu su šiuo prietaisu naudojamų elementų sudėtį įeina aplinkai pavojingos cheminės medžiagos.
Neišmeskite elementų kartu su paprastomis buitinėmis atliekomis.
~
~
~
~
~
Priedai
Patikrinkite, ar yra visi toliau nurodyti priedai.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
1
2
REPEAT
CD RIPPING
4
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
3
DIMMER
5
6
8
9
INFO
7
VOL
0
TV CH V
MUTE
LS
TOO
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Vaizdo kabelis
FM antena
Naudotojo vadovas
Nuotolinio valdymo pultas /
Elementai (AAA dydžio
Scart jungties adapteris
(pridedamas tik Europos šalims)
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 3
3
Saugumo informacija
Įspėjimai, kaip elgtis su diskais ir juos saugoti
Nedideli įbrėžimai ant disko gali pabloginti garso ir
vaizdo kokybę arba tapti vaizdo šokinėjimo
priežastimi.
Todėl elkitės su diskais ypač atsargiai ir jų
nesubraižykite.
Diskų laikymas
~ Nelieskite disko paviršiaus, į kurią įrašytas
atkuriamas garsas ir vaizdas.
~ Laikykite diską už kraštų, kad
neišteptumėte pirštais paviršiaus.
~ Ant diskų neklijuokite jokių lipdukų ir etikečių.
Diskų saugojimas
~ Nelaikykite diskų tiesioginėje saulės šviesoje.
~ Laikykite diskus vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
~ Laikykite diskus švariuose apsauginiuose dėkluose,
vertikalioje padėtyje.
✎ PASTABA


Neišpurvinkite diskų.
Nedėkite į prietaisą įskilusių ar subraižytų diskų.
Kaip elgtis su diskais ir juos saugoti
Jeigu ant disko liko jūsų pirštų antspaudai ar nešvarumai,
nuvalykite juos su švelniu plovikliu, atskiestu vandenyje,
ir nušluostykite su minkštu audeklu.
~ Valykite švelniais judesiais nuo disko vidurio
link krašto.
✎ PASTABA

4
Jeigu grotuvas buvo laikomas šaltyje, šiltoje aplinkoje
ant jo dalių gali atsirasti drėgmės, o prietaiso veikimas
gali sutrikti. Jeigu taip nutinka, išimkite diską ir,
įjungę grotuvą, palaukite maždaug 1 ar 2 valandas.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 4
Licencija
~ „Dolby” ir dvigubas „D“ simbolis yra registruoti bendrovės „Dolby
Laboratories“ prekiniai ženklai.
~ APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, kurį sukūrė bendrovė „DivX, Inc.“ Šis
prietaisas yra oficialus „DivX“ sertifikuotas gaminys, atkuriantis
DivX formato vaizdą. Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com
ir sužinokite daugiau informacijos ir susipažinkite su programinės
įrangos priemonėmis, kurios padės konvertuoti jūsų rinkmenas į DivX
formato vaizdą. APIE DIVX VAIZDO UŽSAKOMĄSIAS PASLAUGAS:
Norėdami peržiūrėti turinį su vaizdo užsakomosiomis paslaugomis
(„Video-on-Demand“ – VOD), turite užregistruoti DivX sertifikuotą
prietaisą®. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, prietaiso nustatymų
meniu raskite „DivX VOD“ skyrių. Gavę kodą, interneto svetainėje
vod.divx.com užbaikite registraciją ir sužinokite daugiau apie DivX VOD.
DivX sertifikuotas prietaisas® atkuria DivX® formato vaizdą
DivX®, DivX sertifikuotas prietaisas® ir susiję logotipai yra bendrovės
„ DivX, Inc.“ prekės ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Patentai Nr. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
~ Šioje prekėje įdiegta apsaugos nuo kopijavimo technologija, kurią saugo
JAV patentai ir kitos bendrovės „Rovi Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Draudžiama išrinkti gaminį ir vėl jį surinkti arba kitaip jį ardyti.
Autoriaus teisės
© 2011 „Samsung Electronics Co., Ltd.“ Visos
teisės saugomos
Apsauga nuo kopijavimo
~ Daugelis DVD diskų yra užkoduoti: juose įdiegta apsauga
nuo kopijavimo. Dėl to jūs turėtumėte prijungti šį prietaisą
tiesiai prie televizoriaus, o ne prie vaizdo magnetofono
(VCR). Prijungus grotuvą prie VCR, apsaugoti nuo
kopijavimo DVD diskai atkuria iškreiptą vaizdą.
Turinys
Saugumo informacija
Pagrindinės funkcijos
2
3
3
4
4
4
4
19
20
20
21
24
25
Įspėjimai dėl saugumo
Atsargumo priemonės
Priedai
Įspėjimai, kaip elgtis su diskais ir juos saugoti
Licencija
Autoriaus teisės
Apsauga nuo kopijavimo
Pradžia
6
6
9
9
9
10
Šiame vadove naudojami simboliai
Diskų rūšys ir savybės
Aprašymas
Priekinė pusė
Galinė pusė
Nuotolinio valdymo pultas
11
13
14
15
Garsiakalbių prijungimas
Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus
FM antenos prijungimas
Išorinių komponentų garso išvesties prijungimas
Nustatymas
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
Prieš pradedant (pradiniai nustatymai)
Nustatymų meniu
Vaizdas ekrane
Televizoriaus ekrano proporcijos
Vaizdo išvesties signalas
Garsas
Garsiakalbių nustatymas
DRC (Dinaminis diapazono glaudinimas)
Garso sinchronizavimo funkcija
Sistema
Pradiniai nustatymai
DivX(R) registracija
Kalba
Apsauga
Tėvų kontrolės funkcija
Slaptažodžio keitimas
Pagalba
Informacija apie gaminį
Išplėstinės funkcijos
26
26
USB funkcija
Įrašymas į USB atmintinę
Kita informacija
27
28
29
Trikčių šalinimas
Kalbos kodų sąrašas
Techninės savybės
• Šiame Vartotojo vadove pateikiamos iliustracijos ir
brėžiniai yra tik orientaciniai ir gali skirtis nuo faktinės
gaminio išvaizdos.
• Gali būti priskaičiuojami administraciniai mokesčiai, jeigu:
a. jūsų pageidavimu bus iškviestas meistras, tačiau jis
nustatys, jog prietaisas nėra sugedęs (t. y. jeigu jūs
neperskaitysite šio vartotojo vadovo)
b. jūs pristatysite prietaisą į remonto centrą, tačiau ten
bus nustatyta, jog prietaisas nėra sugedęs (t. y.
jeigu jūs neperskaitysite šio vartotojo vadovo)
• Jums bus pranešta apie šias administravimo
išlaidas prieš atliekant bet kokio pobūdžio darbus ar
atvykstant pas jus į namus.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 5
5
LIETUVIŲ
Sujungimai
Disko atkūrimas
Garso CD (CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
JPEG rinkmenų peržiūra
Atkūrimo funkcijos naudojimas
Garso režimas
Radijo klausymasis
Pradžia
Šiame vadove naudojami simboliai
Diskų rūšys ir savybės
Prieš skaitydami šį vadovą, susipažinkite su toliau
pateikiamomis reikšmėmis.
Diskai, kuriuos galima atkurti
Simbolis Reikšmė
d
DVD
Apibrėžimas
Reiškia funkciją, galimą su
DVD-Video arba DVD±R/±RW
diskais, kurie buvo įrašyti ir
užbaigti „Video“ režime.
Disko rūšys ir
ženklas
(logotipas)
VAIZDAS
B
Reiškia funkciją, galimą su CD
(CD DA, CD-R/-RW), kuriame
įrašyti duomenys.
DVD-VIDEO
A
MP3
Reiškia funkciją, galimą su
CD-R/-RW diskais.
AUDIO-CD
JPEG
Reiškia funkciją, galimą su
CD-R/-RW diskais.
D
DivX
Reiškia funkciją, galimą su
MPEG4 diskais (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW).
!
ATSARGIAI
Reiškia atvejį, kai funkcija neveikia
arba nustatymai turi būti atšaukti.
✎
PASTABA
Reiškia patarimus ar nurodymus
tam tikrame puslapyje, kurie
padės tinkamai įjungti konkrečią
funkciją.
Spartusis
klavišas
Šis klavišas, esantis nuotolinio
valdymo pulte, leidžia tiesiai ir
lengvai pasiekti norimą funkciją.
Regiono kodas
Tiek grotuvas, tiek ir diskai yra koduojami pagal regioną.
Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo
regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti negalima.
Ši sistema taip pat atkuria DVD diską, pažymėtą ALL ženklu.
6
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 6
Savybės
DVD vaizdas
CD
G
Įrašytas
signalas
DivX
DVD-R/DVD-RW diskas, kuriame
įrašytas DVD FORMATO vaizdas
DVD+R/DVD+RW diskas, kuriame
įrašytas DVD FORMATO vaizdas
GARSAS
GARSO CD
GARSAS
+
VAIZDAS
CD-R/CD-RW diskas, kuriame
įrašytas AUDIO CD FORMATO garsas
GARSO CD
CD-R/CD-RW diskas, kuriame
įrašyti DUOMENŲ CD FORMATO
duomenys – įvairių rūšių rinkmenos,
DUOMENŲ atitinkančios ISO 9660 LYGĮ
CD
1 / LYGĮ 2 ARBA „JOLIET“
(IŠPLĖSTINĮ FORMATĄ):
-MP3 rinkmenos
-JPEG vaizdų rinkmenos
-MPEG 4 VAIZDO rinkmenos
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW diskas,
kuriame įrašyti DVD FORMATO
duomenys – įvairių rūšių
DUOMENŲ rinkmenos, atitinkančios UDF
DVD
(*„Universal Disk Format“)
formatą:
-MP3 rinkmenos
-JPEG vaizdų rinkmenos
-MPEG 4 VAIZDO rinkmenos
USB
įrenginys
USB įrenginys, kuriame
įrašytos šių rūšių rinkmenos:
-MP3 ARBA WMA/WMV
rinkmenos
-JPEG vaizdų rinkmenos
-MPEG 4 VAIZDO rinkmenos
01
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ir DVD-RAM
diskų šis grotuvas neatkuria. Bandant atkurti tokius
diskus, televizoriaus ekrane pasirodo užrašas:
<WRONG DISC FORMAT> („NETINKAMAS DISKO
FORMATAS“)
~ Prietaisas gali neatkurti diskų, pirktų užsienyje. Tokiu
atveju televizoriaus ekrane pasirodo užrašas:
<Wrong Region. Please check Disc.> („Netinkamas
regionas. Patikrinkite diską“).
Diskų rūšys ir formatai
Šis prietaisas nepalaiko apsaugotų rinkmenų (DRM).
CD-R diskai
~ Kai kurių CD-R diskų prietaisas gali neatkurti priklausomai
nuo to, kokiu įrenginiu jis buvo įrašytas (CD įrašančiuoju
įrenginiu ar kompiuteriu), ir nuo disko būklės.
~ Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diskus.
Nenaudokite CD-R diskų, kurių talpa didesnė, negu
700MB/80 minučių, nes prietaisas jų gali neatkurti.
~ Grotuvas gali neatkurti kai kurių CD-RW (pakartotinai
įrašomų) laikmenų.
~ Galima atkurti tik tinkamai „užbaigtus“ CD-R diskus.
Jeigu įrašymo sesija užbaigta, bet diskas paliktas
atviras, tokio disko grotuvas gali neatkurti.
CD-R MP3 diskai
~ MP3 rinkmenos pavadinime neturi būti tuščių
tarpelių ir išskirtinių ženklų (. / = +).
~ Naudokite diskus, kurie įrašyti didesne negu 128
Kbps duomenų glaudinimo/išskleidimo sparta.
~ Jeigu diskas neužbaigtas, grotuvas ilgiau užtruks
jį paleisdamas, be to, gali būti atkurtos ne visos
įrašytos rinkmenos.
~ Atkuriant rinkmenas, kurios užkoduotos kintama
bitų perdavimo sparta (angl. „Variable Bit Rate“ VBR), t. y. ir aukšta, ir žema sparta (pvz., 32Kbps
~ 320Kbps), garsas gali šokinėti.
~ Viename CD galima atkurti daugiausia 500 garso takelių.
~ Viename CD galima atkurti daugiausia 300 aplankų.
CD-R JPEG diskai
~ Viename aplanke galima saugoti daugiausia 999 vaizdus.
~ Atkuriant Kodak/Fuji vaizdų CD, bus rodomos tik
JPEG rinkmenos, esančios aplanke.
~ Grotuvas ilgiau užtruks paleisdamas kitokius,
negu Kodak/Fuji, vaizdų diskus arba neatkurs jų visai.
DVD±R/±RW, CD-R/RW diskai
~ Prietaisas nepalaiko programinės įrangos
atnaujinimų nesuderinamiems formatams
(pvz., QPEL, GMC, didesnė negu 800 x 600
pikselių raiška ir pan.).
~ Jeigu DVD-R/-RW diskas DVD vaizdo
formatu buvo įrašytas netinkamai, jis nebus
atkurtas.
DivX („Digital internet video express“ –
skaitmeninis interneto vaizdo išreiškimas)
DivX® – tai vaizdo rinkmenos formatas, kurį sukūrė
bendrovė „ DivX, Inc.“ ir kuris paremtas MPEG4
glaudinimo technologija, siekiant perduoti garso ir
vaizdo duomenis internete realiuoju laiku.
Tam, kad jūs galėtumėte matyti filmą, kuris savo
kokybe beveik prilygtų DVD kokybei, naudojami
du formatai: MPEG4 vaizdui koduoti ir MP3
garsui koduoti.
Palaikomi formatai (DivX)
Šis prietaisas palaiko tik toliau nurodytus laikmenų
formatus. Jeigu nei vaizdo, nei garso formatas
nepalaikomas, žiūrovas matys iškraipytą vaizdą
arba negirdės garso.
Palaikomi vaizdo formatai
Formatas
AVI
WMV
Palaikomos versijos
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Palaikomi garso formatai
Formatas
Sparta bitais
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Atrankos dažnis
44.1khz
44.1/48khz
~ Ekrano proporcijos: Nors numatytoji DivX raiška yra
640x480 pikselių, šis grotuvas palaiko iki 720x480
pikselių raišką. Didesnė kaip 800 pikselių televizoriaus
ekrano raiška nebepalaikoma.
~ Kai atkuriate diską, kurio atrankos dažnis yra
aukštesnis negu 48khz arba 320kbps,
vaizdas ekrane gali drebėti.
~ Peržiūrint DivX rinkmeną, vietos, kuriose vaizdas
įrašytas dideliu kadrų dažniu, gali būti nerodomos.
~ Kadangi šis prietaisas atkoduoja tik bendrovės
„DivX Networks, Inc.“ leidžiamus formatus,
paties vartotojo sukurtos DivX rinkmenos jis gali
neatkurti.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 7
Pradžia
Nenaudokite šių rūšių diskų!
7
Pradžia
Pastabos dėl USB jungties
Palaikomi įrenginiai: USB laikmenos, MP3
grotuvas, skaitmeninis fotoaparatas.
1) Jeigu aplanko ar rinkmenos pavadinimą sudaro
daugiau negu 10 simbolių, jis gali būti atkuriamas
netinkamai.
2) Subtitrų rinkmena, kurios dydis viršija 300KB,
gali būti rodoma netinkamai.
3) Tam tikros USB laikmenos / skaitmeniniai
fotoaparatai, USB kortelių skaitytuvai gali būti
nepalaikomi.
4) FAT16 ir FAT32 rinkmenų sistemos palaikomos.
5) Nuotraukų (JPEG), muzikos (MP3, WMA) ir
vaizdo rinkmenų pavadinimai turi būti parašyti
korėjiečių arba anglų kalbomis. Kitu atveju jos
gali būti neatkurtos.
6) Prijunkite įrenginį tiesiai prie grotuvo USB jungties.
Jungiant per papildomą kabelį, gali kilti problemų
dėl USB suderinamumo.
7) Įdėjus daugiau negu vieną atminties įrenginį į kelių
kortelių skaitytuvą, jis gali veikti netinkamai.
8) Grotuvas nepalaiko PTP protokolo
skaitmeniniams fotoaparatams.
9) Neatjunkite USB įrenginio tuo metu,
kai jis yra nuskaitomas.
10) Kuo didesnė vaizdo raiška,
tuo ilgiau užtrunka jį atkurti.
11) Grotuvas neatkuria iš komercinių tinklapių
atsisiųstų MP3/WMA ar vaizdo rinkmenų,
kurioms taikomas DRM (t .y kurios yra
apsaugotos).
12) Išorinis HDD įrenginys nepalaikomas.
13) Didžiausia srovė, kurią palaiko USB prievadas
išoriniam įrenginiui, yra 500 mA (esant 5V
pastoviajai srovei).
8
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 8
14) Palaikomi rinkmenų formatai
Formatas
Nuotrauka
Rinkmenos
pavadinimas
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Rinkmenos
plėtinys
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Dažnis bitais
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versija
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
Pikseliai
640x480
–
–
720x480
Atrankos
dažnis
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
Muzika
Filmas
01
Pradžia
Aprašymas
Priekinė pusė
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
DISKO DĖKLAS
2
EKRANAS
4
ATIDARYMO/UŽDARYMO
MYGTUKAS ( )
5
FUNKCIJŲ
MYGTUKAS (
7
ATKŪRIMO/PAUZĖS
MYGTUKAS ( )
8
GARSUMO REGULIAVIMO
MYGTUKAS ( , )
10
)
3
USB JUNGTIS
6
SUSTABDYMO
MYGTUKAS (
)
9
ĮJUNGIMO
MYGTUKAS (
)
NUOTOLINIO VALDYMO
PULTO JUTIKLIS
Galinė pusė
1
2
3
4
SPEAKERS OUT
FRONT
5
6
7
COMPONENT OUT
CENTERFRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
1
GARSIAKALBIO
IŠVESČIŲ JUNGIKLIAI
2
TIK TECHNINEI PRIEŽIŪRAI
3
4
AUX IN LIZDAS
5
KOMPONENTINĖS VAIZDO
IŠVESTIES LIZDAI
IŠORINĖS SKAITMENINĖS
OPTINĖS ĮVESTIES LIZDAS
(SKAITMENINĖ GARSO ĮVESTIS)
6
FM antenos LIZDAS
7
VAIZDO IŠVESTIES
LIZDAS
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 9
9
Pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Įjungia ir išjungia grotuvą
Leidžia prieiti prie grotuvo bendrųjų
funkcijų, tokių, kaip Nuotraukų sąrašas.
A. ĮRAŠO (TITLE) mygtukas: Paspauskite
norėdami pamatyti įrašo meniu.
B. DISKO MENIU (DISC MENU) mygtukas:
Paspauskite norėdami peržiūrėti disko meniu.
Paspauskite skaičių mygtukus ir įjunkite
įvairias funkcijas arba 5. USB ĮRAŠYMO
(USB REC) mygtukas: Naudojamas įrašyti
į USB laikmeną.
6. PRITEMDYMO (DIMMER) mygtukas:
Reguliuoja ekrano apšvietimo lygį
7. INFO mygtukas: Rodo esamą disko
(rinkmenos) būseną.
8.GIGA mygtukas: Naudojamas
įjungti / išjungti GIGA garso funkciją.
9. PROGRESINĖS SKLEISTINĖS
(P.SCAN) mygtukas: Paspauskite
norėdami naudoti progresinės skleistinės režimą.
Paspauskite norėdami peršokti atgal.
/Perjungia kanalus mažėjimo tvarka.
Paspauskite norėdami
atlikti paiešką atgal arba pirmyn.
Paspauskite norėdami
sustabdyti /atkurti diską.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
DISC
MENU
MO/ST
A
B
C
PL
DSP / EQ
1
2
REPEAT
USB REC
TUNER
MEMORY
D
S/W LEVEL
3
DIMMER
4
5
6
INFO
GIGA
P.SCAN
8
9
7
VOL
0
TV CH V
Paspauskite ir pasirinkite televizoriaus
vaizdo režimą arba
Šiuo mygtuku pasirinkite norimą režimą.
FUNCTION
POWER
TV SOURCE
C. MO/ST mygtukas: Paspauskite jį, jei
norite klausytis Mono/Stereo garso FM režime.
D. IMTUVO ATMINTIES (TUNER MEMORY)
TUNER
mygtukas: Paspauskite norėdamiDISC
iš anksto
MO/ST
MENU
MEMORY
nustatyti FM stotis. TITLE
A
B
C
D
Paspauskite skaičių mygtukus ir įjunkite
įvairias funkcijas arba
PL
S/W LEVEL
DSP / EQ
1. PLII mygtukas: Pasirinkite norimą Dolby
Pro Logic II garso režimą, P.Bass ar MP3
pagerinimo funkciją. REPEAT
USB REC
DIMMER
2. DSP/EQ mygtukas: Pasirinkite norimą
DSP/EQ garso režimą.
3. ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖS
GARSUMO
INFO
GIGA
P.SCAN
LYGIO (S/W LEVEL) mygtukas: Naudojamas
koreguoti žemųjų dažnių kolonėlės garsumo lygį.
4. KARTOJIMO (REPEAT) mygtukas: Galima
pakartoti įrašą, jo skyrių, takelį ar diską.VOL
Reguliuoja garsumo lygį garsiau / tyliau.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Laikinai nutildo garsą.
MUTE
TV CH V
MUTE
Paspauskite norėdami peršokti pirmyn /
Perjungia kanalus didėjimo tvarka
Paspauskite, kai norite laikinai sustabdyti
disko atkūrimą.
Sugrįžta į ankstesnį meniu.
Paspauskite norėdami
sugrįžti į pradinį meniu.
LS
O
TO
Paspauskite norėdami pasirinkti DVD
IMTUVO (DVD RECEIVER) režimą.
Išėjimas iš meniu
S
OL
TO
Pasirinkite ekrane rodomo meniu
punktus ir keiskite meniu
parametrus.
Naudojamas pakeisti įgarsinimo/
subtitrų kalbą, kampą ir kt.
TUNING V
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
DVD RECEIVER
Paspauskite norėdami pasirinkti
SELECT
SAMSUNG
televizorių.
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
* Elementų dydis: AAA
✎ PASTABA





10
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 10
Įdėkite elementus į nuotolinio valdymo pultą taip, kad atitiktų
nurodyti polių ženklai: (+) prie (+) ir (–) prie (–).
Visuomet keiskite vienu metu abu elementus.
Nekaitinkite elementų ir nemeskite jų į ugnį.
Nuotolinio valdymo pultas veikia maždaug 7 metrų
atstumu tiesia linija.
Nuotolinio valdymo pultas tiks ir SAMSUNG televizoriui.
TV
02
Sujungimai
Garsiakalbių prijungimas
Prietaiso vieta
SW
Padėkite grotuvą ant stovo ar spintos lentynos
arba po televizoriaus stovu.
Klausymosi vietos parinkimas
Atstumas, lygus 2,5 – 3 televizoriaus ekrano įstrižainių ilgiams
Priekiniai
garsiakalbiai
Centrinis
garsiakalbis
ei
f
Erdvinio garso
garsiakalbiai
hj
Žemųjų dažnių
kolonėlė
!




Klausymosi vieta turi būti nutolusi nuo televizoriaus
atstumu, kuris lygus maždaug 2,5 – 3
televizoriaus ekrano įstrižainių ilgiams.
Pavyzdys: 32" įstrižainės televizoriui 2~2,4 m
55" įstrižainės televizoriui 3,5~4m
Šiuos garsiakalbius pastatykite prieš klausymosi vietą, nukreipdami juos į save
(apie 45° kampu). Pastatykite garsiakalbius taip, kad jų garso siųstuvai būtų
išdėstyti jūsų ausų lygyje. Sulygiuokite priekinių garsiakalbių priekį su centrinio
garsiakalbio priekiu arba padėkite juos šiek tiek priešais centrinį garsiakalbį.
Geriausia įrengti centrinį garsiakalbį tokiame pat aukštyje, kaip ir priekiniai
garsiakalbiai. Taip pat jį galima įrengti tiesiai virš ar po televizoriumi.
Padėkite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos šone. Jeigu nėra pakankamai
vietos, padėkite juos taip, kad jie būtų nukreipti vienas į kitą. Įrenkite juos
maždaug 60 – 90 cm virš ausų lygio, šiek tiek pakreipdami žemyn.
negu priekiniai ir centrinis garsiakalbiai, erdvinio garso garsiakalbiai skirti
* Kitaip,
daugiausia išgauti tam tikrus garso efektus, todėl garsas iš jų sklinda tik kartais.
g
Žemųjų dažnių kolonėlės padėtis nėra labai svarbi. Padėkite ją bet kurioje vietoje.
ATSARGIAI
Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais ar šalia jų. Krisdamas garsiakalbis gali juos susižeisti.
Jungdami garsiakalbių laidus prie garsiakalbių, žiūrėkite, kad atitiktų polių ženklai (+/–).
Laikykite garsiakalbius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie negalėtų įkišti rankų ar kitų pašalinių daiktų
į žemųjų dažnių kolonėlės kanalą (angą).
Nekabinkite žemųjų dažnių kolonėlės ant sienos už jo kanalo (angos).
✎ PASTABA

Jeigu pastatysite garsiakalbį šalia televizoriaus, garsiakalbio generuojami magnetiniai laukai gali iškraipyti
ekrano spalvas. Jei taip atsitinka, patraukite garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 11
11
Sujungimai
Šiame skyriuje aprašyti įvairūs prietaiso prijungimo prie išorinių komponentų būdai.
Prieš perkeldami prietaisą ar įrengdami jį kitoje vietoje, būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
Sujungimai
Garsiakalbių komponentai
(L)
(R)
PRIEKINIAI
(L)
(R)
ERDVINIO GARSO
CENTRINIS
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖ
Garsiakalbių prijungimas
1. Paspauskite žemyn gnybto fiksatorių, esantį garsiakalbio galinėje pusėje.
2. Įkiškite juodą laidelį į juodos spalvos gnybtą (–), o raudoną laidelį – į raudonos
spalvos gnybtą (+), ir atleiskite fiksatorių.
3. Prijunkite kištukus prie prietaiso galinės pusės pagal atitinkamas garsiakalbio
kištukų ir lizdų spalvas.
Juodas
Raudonas
Tvirtinimas prie sienos
1. Prijunkite garsiakalbio laidą su spalvotu
vamzdeliu prie (+), o garsiakalbio laidą be
spalvoto vamzdelio – prie (–).
2. Paruoškite varžtus (nepridedami), kurie tiktų
kiekvieno garsiakalbio galinėje pusėje
esančio laikiklio skylei. Žiūrėkite iliustracijas
žemiau.
Spalvotas vamzdelis
Priekinis kairysis garsiakalbis (L): Baltas
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): Raudonas
Centrinis garsiakalbis: Žalias
Erdvinio garso kairysis garsiakalbis (L): Mėlynas
Erdvinio garso dešinysis garsiakalbis (R): Pilkas
4 mm
30 mm
5 mm
10 mm
Laikiklis garsiakalbio galinėje pusėje
3. Įsukite varžtus į sieną ir pakabinkite garsiakalbį
ant sienos.
Nuo 8 iki 10 mm
Gylis, į kurį įsukamas varžtas
12
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 12
02
Sujungimai
Vaizdo išvesties prijungimas prie televizoriaus
Pasirinkite vieną iš trijų būdų, kaip prijungti grotuvą prie televizoriaus.
1 BŪDAS
Raudonas Mėlynas Žalias
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
3 BŪDAS
(pridedami
priedai)
VIDEO OUT
2 BŪDAS
(tik Europos šalyse)
SCART IN
1 BŪDAS : Komponentinis vaizdas (progresinė skleistinė)
Jeigu jūsų televizoriuje įrengtos komponentinio vaizdo įvestys, vieną komponentinio vaizdo kabelio
(nepridedamas) galą prijunkite prie komponentinių išvesčių (COMPONENT OUT) (PR , P B ir Y) lizdų, esančių
grotuvo galinėje pusėje, o kitą galą – prie televizoriaus komponentinio vaizdo įvesčių lizdų.
2 BŪDAS: Scart jungtis (tik Europos šalyse)
Jeigu jūsų televizoriuje įrengta SCART jungtis, prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie VIDEO OUT
lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje, o kitą – prie VIDEO lizdo, kuris yra Scart jungties adapteryje (pridedamas
tik Europos šalyse), tada įjunkite SCART adapterio lizdą į televizoriaus SCART IN lizdą.
3 BŪDAS: Kompozitinis vaizdas
Prijunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą prie VIDEO OUT lizdo, esančio grotuvo galinėje pusėje,
o kitą – prie televizoriaus VIDEO IN lizdo.
✎ PASTABA



!

Pasirinkus progresinės skleistinės režimą, VIDEO išvestis neišveda jokių signalų.
Šio prietaiso komponentinė/kompozitinė išvestis veikia pakaitinės skleistinės režimu 480i(576i).
Sujungę vaizdo kabelius, pasirinkite televizoriuje vaizdo įvesties šaltinį, atitinkantį grotuvo vaizdo išvesties
režimą. Prieš nustatydami vaizdo įvesties šaltinį televizoriuje, pirmiausia įjunkite grotuvą. Savo televizoriaus
instrukcijoje skaitykite plačiau apie tai, kaip pasirinkti televizoriaus vaizdo įvesties šaltinį.
Atsargiai
Nejunkite prietaiso per vaizdo magnetofoną (VCR). Vaizdo signalai, išvedami per VCR, gali būti veikiami
autoriaus teisių apsaugos sistemos, todėl televizoriuje matysite iškreiptą vaizdą.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 13
13
Sujungimai
PROGRESINĖS SKLEISTINĖS (P.SCAN) FUNKCIJA
Kitaip, negu įprastos pakaitinės skleistinės atveju, kuomet du vaizdo informacijos laukai kaitaliojasi tarpusavyje,
sukurdami pilną vaizdą (nelyginės skleistinės eilutės, tada lyginės eilutės), progresinė skleistinė naudoja vieną
informacijos lauką (vienu metu rodomos visos eilutės), sukurdama švarų ir aiškų vaizdą, kuriame nesimato
skleistinių eilučių.
1. Paspauskite sustabdymo mygtuką STOP.
~ Jeigu vyksta disko atkūrimas, paspauskite mygtuką STOP du kartus, kad grotuvo
ekrane pasirodytų užrašas „STOP“.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką P.SCAN ir palaikykite nuspaudę
ilgiau negu 5 sekundes.
~ Paspausdami ir palaikydami šį mygtuką ilgiau negu 5 sekundes, pakaitomis
pasirinksite „P.SCAN“ ir „I.SCAN“.
~ Pasirinkus P.SCAN, grotuvo ekrane pasirodo užrašas „P.SCAN“.
~ Norėdami nustatyti P.Scan režimą atkuriamiems DivX diskams, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką P.SCAN ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes tuo metu, kai grotuve nėra disko
(ekrane rodoma „NO DISC“), tada įdėkite DivX diską ir paleiskite.
FM antenos prijungimas
FM antena (pridedama)
KERS OUT
ENTER
WOOFER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
MPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie FM antenos lizdo.
2. Lėtai judinkite anteną aplink tol, kol rasite vietą, kur radijo signalai priimami geriausiai,
tada pritvirtinkite anteną prie sienos ar kito kieto paviršiaus.
✎ PASTABA

Šis prietaisas nepriima transliacijų AM bangomis.
14
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 14
02
Sujungimai
Išorinių komponentų garso išvesties prijungimas
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
COMPONENT OUT
FRONT
FM ANT
AUX IN
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ONLY
FOR SERVICE
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO OUT
Raudonas
Optinis kabelis
(nepridedamas)
Televizoriaus
priedėlis
OPTINIS
Baltas
Garso kabelis (nepridedamas)
Jeigu išorinis analoginis
komponentas turi tik vieną garso
išvestį, prijunkite arba kairę,
arba dešinę.
Vaizdo
magnetofonas
(VCR)
ANALOGINIS
ANALOGINIS : Išorinio analoginio komponento prijungimas
Analoginių signalų komponentai yra, pavyzdžiui, vaizdo magnetofonas (VCR).
1. Sujunkite AUX IN (garso įvestį), esančią grotuvo galinėje pusėje,
su išorinio komponento garso išvestimi (Audio Out).
~ Žiūrėkite, kad sutaptų jungiamųjų lizdų spalvos.
2. Paspauskite FUNKCIJŲ (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite AUX įvestį.
~ Režimas keičiasi taip:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎ PASTABA

Galite prijungti VCR vaizdo išvesties lizdą prie televizoriaus ir tada prijungti prie šio grotuvo VCR garso
išvesties lizdus.
OPTINIS : Išorinio skaitmeninio komponento prijungimas
Skaitmeninių signalų komponentai yra kabelinės /palydovinės televizijos imtuvas (televizoriaus priedėlis).
1. Sujunkite SKAITMENINIO GARSO ĮVESTĮ (OPTINĘ), esančią grotuvo galinėje pusėje,
su išorinio skaitmeninio komponento skaitmenine išvestimi.
2. Paspauskite FUNKCIJŲ (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite D.IN.
~ Režimas keičiasi taip:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 15
15
Nustatymas
PL
DSP / EQ
1
2
REPEAT
USB REC
S/W LEVEL
3
DIMMER
PL
1
REPEAT
4
5
6
4
INFO
GIGA
P.SCAN
INFO
8
9
7
7
VOL
Prieš pradedant (pradiniai nustatymai)
1. Pirmą kartą prijungę grotuvą prie televizoriaus,
paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką. Pasirodys
pradinių nustatymų ekranas.
0
Nustatymų meniu
TV CH V
MUTE
TV CH V
MU
Prieigos žingsniai gali būti kitokie, priklausomai nuo
pasirinktojo meniu. Grafinė vartotojo sąsaja šiame
vadove gali būti kitokia, priklausomai nuo
mikroprograminės įrangos versijos.
Initial settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Nederlands
Français
Deutsch
O
TO
LS
LS
O
TO
Italiano
Move
Select
TUNING V
Return
TV
DVD RECEIVER
2. Paspauskite mygtukus ▲▼ ir pasirinkite norimą
kalbą, tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką
3. Paspauskite ĮVESTIES mygtuką ir pasirinkite
pradžios mygtuką.
4. Paspauskite mygtukus ▲▼ ir pasirinkite norimas
televizoriaus ekrano proporcijas, tada paspauskite
ĮVESTIES mygtuką.
✎ PASTABA





Nepasirinkus pradiniuose nustatymuose kalbos,
kitą kartą, įjungus grotuvą, vėl bus rodomas
kalbos langas.
Kalbos pasirinkimas galioja visiems meniu:
ekrane rodomam meniu, disko meniu, įgarsinimo
ir subtitrų kalboms.
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite
mygtuką RETURN (GRĮŽTI).
Jei pasirinkote meniu kalbą, ją pakeisti galite paspaudę
sustabdymo mygtuką STOP (  ), esantį nuotolinio
valdymo pulte, ir palaikę ilgiau negu 5 sekundes,
kai grotuve nėra disko.
Jeigu nepasirodo pradinių nustatymų ekranas,
skaitykite skyrių apie pradinius nustatymus (18 psl.).
16
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 16
DVD RECEIVER
MENIU mygtukas: Rodo
pradinį meniu.
SELECT
SAMSUNG
ĮVESTIES / KRYPTIES mygtukas
Judina ekrane žymeklį ir pasirenka norimą punktą.
Pasirenka dabartinį punktą.
Patvirtina parametrą (nustatytą funkciją).
RETURN (GRĮŽIMO) mygtukas: Paspaudus
sugrįžtama į ankstesnįjį nustatymų meniu.
EXIT (IŠĖJIMO) mygtukas: Paspaudus išeinama
iš nustatymų meniu.
Settings
Function
DVD/CD
1. Paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
Nustatymų meniu („Settings“), tada
paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą meniu, tada paspauskite
ĮVESTIES mygtuką.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
norimą submeniu, tada paspauskite
ĮVESTIES mygtuką.
5. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
norimą punktą, tada paspauskite
ĮVESTIES mygtuką.
6. Paspauskite mygtuką EXIT ir išeikite iš
nustatymų meniu.
03
Nustatymas
Vaizdas ekrane
Jūs galite konfigūruoti įvairias vaizdo rodymo
ekrane parinktis, tokias kaip televizoriaus ekrano
proporcijos, raiška ir kt.
Televizoriaus ekrano proporcijos
Priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus,
gali reikėti sureguliuoti ekrano parametrus.
~ 4:3 „Pan-Scan“
Pasirinkite šį parametrą, jei norite matyti
16:9 vaizdą iš DVD diskų be viršuje ir
apačioje rodomų juodų juostų, net jeigu
jūsų televizorius palaiko tik 4:3 ekrano
formatą. Kairysis ir dešinysis vaizdo
kraštas bus nukirptas.
~ Priekiniams garsiakalbiams režimas turi būti
„Maži“ („Small“).
~ Žemųjų dažnių kolonėlei režimą nustatykite į
„Dabartinis“ („Present“).
~ Centriniam ir erdvinio garso garsiakalbiams galite
įjungti režimą „Maži“ („Small“) arba „Nėra“ („None“).
- Maži : Pasirinkite, jeigu garsiakalbiai yra prijungti.
- Nėra : Pasirinkite, jeigu garsiakalbiai neprijungti.
Pasirinkite šį parametrą, jeigu visame
ekrane norite matyti 16:9 santykio
vaizdą iš DVD diskų, net jeigu jūsų
televizorius palaiko tik 4:3 ekrano
kraštinių santykį. Ekrano vi šuje ir
apačioje bus matomos juodos juostos.
✎ PASTABA
~ 4:3 „Letter Box“
~ 16:9 Plačiaekranis („Wide“)
Plačiaekranis televizorius rodys pilną
16:9 formato vaizdą.

Garsiakalbių režimas gali būti kitoks, priklausomai
nuo „Dolby Pro Logic“ ir stereo garso nustatymų.
Garso reguliavimas
Galite nustatyti kiekvieno garsiakalbio balansą
garsumo lygį.
✎ PASTABA


Jeigu DVD įrašytas 4:3 formatu, negalėsite jo peržiūrėti
plačiaekraniame režime.
Kadangi DVD diskai įrašomi įvairaus vaizdo formatais, vaizdas
juose gali būti rodomas skirtingai, priklausomai nuo programinės
įrangos, televizoriaus tipo bei nustatytų ekrano proporcijų.
Vaizdo išvesties signalas
Skirtingos šalys taiko skirtingus televizorių vaizdo standartus.
Jūs galite pasirinkti standartą iš šių dviejų: NTSC arba PAL.
~ NTSC : Pasirenkamas NTSC vaizdo formatas.
~ PAL : Pasirenkamas PAL vaizdo formatas.
Garsas
Garsiakalbių nustatymas
Garsiakalbių dydis
Paspauskite mygtukus ir sureguliuokite
pageidaujamą garsiakalbį.
Paspauskite ◄► mygtukus ir pakoreguokite
parametrus.
Priekinių/Erdvinio garso garsiakalbių balanso
reguliavimas
 Galite pasirinkti parametrus nuo 0 iki -6.
 Kuo arčiau -6, tuo garsumo lygis mažėja.
Centrinio/Erdvinio garso garsiakalbių/Žemųjų dažnių
kolonėlės garsumo lygio reguliavimas
 Garsumo lygį galima reguliuoti palaipsniui
nuo +6dB iki –6dB.
 Kuo arčiau +6dB , tuo garsas didesnis,
ir kuo arčiau -6dB, tuo garsas tylesnis.
Šiame režime jūs galite nustatyti centrinio ir erdvinio garso
garsiakalbių dydžius bei bandomąjį toną.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 17
17
Nustatymas
Vėlavimo laikas
DRC (Dinaminis diapazono glaudinimas)
Jeigu neturite galimybės padėti garsiakalbių vienodu
atstumu nuo klausymosi vietos, galite sureguliuoti
garso vėlavimo laiką iš centrinio ir erdvinio garso
garsiakalbių. Taip pat šiame režime galite nustatyti
bandomąjį toną.
Ši funkcija subalansuoja diapazoną tarp garsiausių ir
tyliausių garsų. Naudokite šią funkciją, mėgaudamiesi
„Dolby skaitmeniniu garsu, kai žiūrite filmus naktį,
pritildę garsą.
Garsiakalbio vėlavimo laiko nustatymas
Kai perduodamas 5.1 kanalų erdvinis garsas,
geriausia garso kokybe galėsite mėgautis tik tuo
atveju, jeigu atstumas tarp jūsų ir kiekvieno
garsiakalbio bus toks pats. Jeigu klausymosi vietoje
garsas jus pasiekia skirtingu laiku dėl nevienodai
išdėstytų garsiakalbių, galite pakoreguoti šį skirtumą,
nustatydami vėlavimo laiką garsui, perduodamam
iš centrinio ir erdvinio garso garsiakalbių.
~ Galite pasirinkti Pilną („Full“), 6/8, 4/8, 2/8,
išjungtą režimą.
Garso sinchronizavimo funkcija
Vaizdas ir garsas skaitmeniniame televizoriuje gali
neatitikti. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso
vėlinimo laiką, kad garsas atitiktų rodomą vaizdą.
~ Galima nustatyti garso vėlavimo laiką nuo 0 ms
iki 300 ms. Pasirinkite optimaliausią variantą.
Sistema
Pradiniai nustatymai
Koreguodami pradinius nustatymus, galite pasirinkti kalbą
ir televizoriaus ekrano proporcijas.
DivX(R) registracija
Bandomasis tonas
Norėdami įsigyti ir peržiūrėti DivX(R) VOD turinį,
naudokite DivX(R) VOD registracijos kodą.
Kalba
Galite pasirinkti kalba, kuria bus rodomas ekrano
meniu, disko meniu ir kt.
Naudokite bandomojo tono funkciją norėdami
patikrinti, ar gerai sujungėte garsiakalbius.
~ Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
„Įjungta“ („On“).
~ Bandomasis tonas sklis į priekinį kairįjį ➞
Centrinį ➞ Priekinį dešinįjį ➞ Erdvinio garso
dešinįjį ➞ Erdvinio garso kairįjį garsiakalbį ➞
Žemųjų dažnių kolonėlę.
Norėdami sustabdyti bandomąjį toną,
paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
18
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 18
Ekrano (OSD)
kalba
Pasirinkite kalba, kuria bus rodomi
pranešimai ekrane.
Disko meniu
Pasirinkite kalba, kuria bus rodomi
disko meniu pranešimai.
Įgarsinimas
Pasirinkite diske esančią įgarsinimo
kalbą.
Subtitrai
Pasirinkite diske įrašytų subtitrų kalbą.
a Norėdami pasirinkti kalbą, kurios nėra meniu,
pasirinkite KITI („OTHERS“) iš disko meniu,
tada Įgarsinimą („Audio“), Subtitrus („Subtitle“)
ir įveskite savo šalies kalbos kodą (žr. 28 psl.).
1. Paspauskite ATIDARYMO/UŽDARYMO (  )
mygtuką.
✎ PASTABA

Disko atkūrimas
Pasirinktoji kalba galima tik tokiu atveju,
jeigu ji yra palaikoma diske.
Apsauga
Tėvų kontrolės funkcija veikia su tais DVD diskais,
kuriuose užkoduota informacija apie kategorijas,
padėsianti jums kontroliuoti DVD įrašus, kuriuos žiūri jūsų
šeima. Diską galima priskirti 8 kategorijoms.
2. Atsargiai padėkite diską į dėklą etikete į viršų.
3. Paspauskite ATIDARYMO/UŽDARYMO (  )
mygtuką – dėklas užsidarys.
✎ PASTABA

Tėvų kontrolės funkcija
Pasirinkite kontrolės lygį, kurį norite nustatyti.
Aukštesnis lygis (didesnis skaičius) rodo, kad filmas ar
programa skirti tik suaugusiems. Pavyzdžiui, jeigu
pasirinkote 6 lygį, diskai, turintys 7 ir 8 lygius, nebus
atkuriami.
Įveskite slaptažodį ir paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
- Numatytasis slaptažodis yra „0000“.
- Baigus nustatymą, įsijungs ankstesnysis ekranas.
Slaptažodžio keitimas
Pasirinkite „Pakeisti“ („Change“) ir įveskite 4 skaičių
tėvų kontrolės slaptažodį, naudodami nuotolinio
valdymo pulto skaičių mygtukus.
Jeigu užmiršote slaptažodį
1. Išimkite diską.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu
5 sekundes nuotolinio valdymo pulto STOP (  )
mygtuką. Visi nustatymai sugrįš į gamyklinius.



Tęsimo funkcija: Kai sustabdote diską, grotuvas
įsimena vietą, kur jį sustabdėte, todėl kai vėl
paspausite ATKŪRIMO mygtuką, grotuvas tęs
atkūrimą nuo buvusios vietos (ši funkcija veikia
tik atkuriant DVD diskus.)
Paspauskite mygtuką STOP du kartus, jei norite,
kad grotuvas vėliau netęstų peržiūros.
Jeigu, grotuvui esant Pauzės režime, ilgiau negu
3 minutes nenuspaudžiamas nė vienas grotuvo
ar nuotolinio valdymo pulto mygtukas, grotuvas
įsijungs į sustabdymo režimą.
Priklausomai nuo disko turinio, pradinis ekranas
gali būti kitoks.
Piratinių diskų šis grotuvas neatkurs, nes jie
pažeidžia apsaugos nuo kopijavimo
rekomendacijas.
a Paspaudus ne tą mygtuką, pasirodys
Televizoriaus ekrano užsklanda/
Energijos taupymo funkcija
~ Jeigu ilgiau kaip 5 minutes sustabdymo ar atkūrimo
režimuose nebus paspaustas joks mygtukas,
įsijungs ekrano užsklanda.
~ Jeigu grotuvas veiks ekrano užsklandos režime
ilgiau negu 25 minutes, po to jis automatiškai
išsijungs (išskyrus tuomet, kai groja muzika).
Pagalba
Informacija apie gaminį
Suteikiama informacija apie gaminį: modelio kodą,
programinės įrangos versiją ir kt.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 19
19
Pagrindinės funkcijos
a Negalima pasirinkti KITI Ekrano kalbos (OSD) meniu.
04
Pagrindinės funkcijos
Pagrindinės funkcijos
JPEG rinkmenų peržiūra
Garso CD(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
BA
Track01
Galite saugoti įrašę į CD vaizdus, kuriuos nufotografavote
skaitmeniniu fotoaparatu ar vaizdo kamera, arba padarytas
kompiuteryje JPEG rinkmenas, ir bet kada peržiūrėti šiuo
grotuvu.
1. Įdėkite JPEG diską į diskų dėklą.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Nuotraukos“
(„Photo“), tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
1/17
3. Paspauskite mygtukus ir pasirinkite, kurį aplanką
norite peržiūrėti, tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Įdėkite į diskų dėklą garso CD(CD-DA) arba
MP3 diską.
~ Įdėjus garso CD, pirmasis garso takelis ims
groti automatiškai.
- Paspauskite #$ mygtukus ir pereikite
prie ankstesnio/kito garso takelio.
~ Įdėjus MP3/WMA diską, paspauskite ◄►
mygtukus ir pasirinkite „Muzika“ („Music“),
tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir išsirinkite norimą
peržiūrėti nuotrauką, tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
~ Bus rodoma pasirinktoji rinkmena, ir prasidės
skaidrių demonstracija.
~ Norėdami sustabdyti skaidrių demonstraciją,
paspauskite PAUZĖS (  ) mygtuką.
~ Paspausdami ◄,► mygtukus skaidrių
demonstracijos režime, galite peržiūrėti
ankstesniąją/kitą nuotrauką.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
- Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
norimą rinkmeną, tada paspauskite
ĮVESTIES mygtuką.
- Paspauskite mygtukus ir pereikite
prie ankstesnio/kito puslapio.
2. Paspauskite mygtuką STOP (  ),
ir muzikos atkūrimas sustos.
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
✎ PASTABA




Priklausomai nuo įrašymo režimo,
kai kurie MP3/WMA-CD diskai gali negroti.
MP3 /CD turinys gali skirtis priklausomai
nuo MP3/WMA garso takelių, įrašytų diske, formato.
Negalima atkurti WMA-DRM rinkmenų
(apsaugotų nuo kopijavimo) bei DTS CD.
Atkuriant MP3/WMA/CD,
skaičių mygtukas neveikia.
Pasukimo funkcija
PAUZĖS režime paspauskite ŽALIĄ (B) arba
GELTONĄ (C) mygtuką.
G
~ ŽALIAS (B) mygtukas: Vaizdas pasukamas 90°
prieš laikrodžio rodyklę.
~ GELTONAS (C) mygtukas: Vaizdas pasukamas
90° pagal laikrodžio rodyklę.
✎ PASTABA

20
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 20
Didžiausia raiška, kurią palaiko šis prietaisas,
yra 5120 x 3480 (arba 19.0 MPikselių)
standartinėms JPEG rinkmenoms ir 2048 x 1536
(arba 3.0 MPikseliai) progresinio vaizdo rinkmenoms.
04
Peržiūra po kadrą
Paieška į priekį/atgal
dD
dBAD
Kelis kartus paspauskite PAUZĖS mygtuką.
~ Kaskart atkūrimo metu paspaudę šį mygtuką,
Norėdami įjungti paieškos funkciją, paspauskite 
matysite vaizdą po vieną kadrą.
mygtukus.
PASTABA
1➞2➞3➞4
 Peržiūros po kadrą režime nėra garso.
1➞2➞3➞4
✎
✎ PASTABA


5 minučių praleidimo funkcija
Paieškos režime nėra garso.
Atkūrimo metu įjungus paieškos funkciją, garsas
girdimas tik atliekant paiešką x1 ir x2 greičiu.
Scenų/Dainų praleidimas
dBAD
Paspauskite #$ mygtukus.
~ Kaskart atkūrimo metu paspaudę šį mygtuką,
pereisite prie ankstesniojo ar kito skyriaus,
garso takelio ar katalogo (rinkmenos).
~ Negalima praleisti skyrių iš eilės.
Peržiūros metu paspauskite ◄,► mygtuką.
~ Vaizdas peršoka 5 minutes į priekį, paspaudus
► mygtuką.
~ Vaizdas peršoka 5 minutes atgal, paspaudus
◄ mygtuką.
✎ PASTABA

Ši funkcija galima tik DivX diskuose,
kuriuose įrašyta laiko informacija.
Disko meniu naudojimas
Sulėtintas vaizdas
dD
Norėdami peržiūrėti sulėtintą vaizdą, paspauskite
PAUZĖS (  ) mygtuką ir tada (  ) mygtuką.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ PASTABA


Peržiūrint sulėtintą vaizdą, nėra garso.
Negalima peržiūrėti sulėtinto vaizdo atgal.
d
Jūs galite peržiūrėti įvairius meniu,
kurie skirti įgarsinimo kalbai, subtitrų kalbai,
profiliui ir kt.
1. Atkūrimo metu paspauskite ir
palaikykite nuotolinio valdymo pulto
DISKO MENIU (DISC MENU) mygtuką.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir
pasirinkite norimą variantą, tada
paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo
parametrai gali skirtis arba šio meniu gali visai
nebūti.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 21
D
21
Pagrindinės funkcijos
Atkūrimo funkcijos naudojimas
Pagrindinės funkcijos
Įrašo meniu naudojimas
CD/MP3 pakartojimas
1. CD/ MP3 atkūrimo metu kelis kartus paspauskite
PAKARTOJIMO (REPEAT) mygtuką ir pasirinkite
pageidaujamą pakartojimo režimą.
d
Jeigu DVD diske įrašyti keli filmai, jūs galite pamatyti
kiekvieno filmo (įrašo) pavadinimą.
B
1. Peržiūros metu paspauskite nuotolinio
valdymo pulto ĮRAŠO (TITLE) mygtuką.
2. Paspauskite ◄► mygtukus ir
pasirinkite norimą variantą, tada
paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
A
✎ PASTABA

(Pakartojimas išjungtas
Pakartoti diską
Pakartoti viską
Pakartoti atsitiktine tvarka
Pakartoti dalį (A-B)
(Pakartojimas išjungtas
Pakartoti garso takelį
Pakartoti katalogą
Pakartoti viską
Pakartoti atsitiktine tvarka)
Priklausomai nuo disko, meniu nustatymo
parametrai gali skirtis arba šio meniu gali
visai nebūti.
A-B dalies pakartotinis atkūrimas
Pakartotinis atkūrimas
dB
dBAD
Jūs galite pakartotinai atkurti tam tikrą DVD ar CD dalį.
DVD/DivX pakartojimas
1. Peržiūrėdami DVD įrašą ar klausydamiesi CD, paspauskite
nuotolinio valdymo pulto PAKARTOJIMO (REPEAT) mygtuką.
DVD/DivX diske jūs galite pakartotinai peržiūrėti
įrašą, skyrių ar dalį (A-B pakartojimas).
Repeat
2. Peržiūrėdami DVD, paspauskite mygtukus ir
pasirinkite tašką A-. Atkurdami CD, kelis kartus
paspauskite mygtuką REPEAT kol pamatysite
.
POWER
OFF
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
3. Paspauskite ĮVESTIES mygtuką tame taške,
kur norite pradėti pakartotinį atkūrimą (A).
TITLE
P.SCAN
A
PL
2
22
MO / ST
3
sugrįžti į įprastinio atkūrimo režimą:
5. Norėdami
DIMMER
peržiūrėdami DVD, paspauskite mygtukus ir
pasirinkite
„OFF“; CD atveju paspauskite REPEAT
6
mygtuką ir pasirinkite
CD RIPPING
5
8 ✎ PASTABA
9
VOL
0 
3. Norėdami sugrįžti į įprastinę peržiūrą, TV CH V MUTE
paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „OFF“,
tada paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
Z
D
kur norite užbaigti pakartotinį atkūrimą (B).
DSP / EQ
1
REPEAT
1. Peržiūrėdami DVD/DivX įrašą,
4
paspauskite nuotolinio valdymo
pulto PAKARTOJIMO (REPEAT) mygtuką. INFO
2. Paspauskite mygtukus ir pasirinkite 7
pageidaujamą pakartojimo režimą, tada
paspauskite ĮVESTIES mygtuką
TUNER
MEMORY
ĮVESTIES mygtuką tame taške,
C4. Paspauskite
D
B
A-B dalies pakartojimo funkcija neveikia DivX,
MP3 ir JPEG diskuose.
Įrašas ➞ Skyrius ➞ A - ➞ Išjungta
Įrašas ➞ Aplankas ➞ Visi ➞ Išjungta
LIETUVIŲ
LS
O
TO
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 22
TUNING V
DVD RECEIVER
TV
04
ĮRANKIŲ meniu
 Įrašas (
d
1/1
POWER
2/20
DISC MENU
0:05:21
TITLE
1/1 EN AC3 5.1
1/1 EN
P.SCAN
1/1
Change
Select
A
B
C
DSP / EQ
PL
1
2
REPEAT
CD RIPPING
4
5
INFO
7
D8
) : Įjungia pageidaujamą
įrašą, jeigu jų diske yra daugiau negu
vienas. Pavyzdžiui, jeigu DVD diske
įrašytas daugiau negu vienas filmas,
kiekvienas jų bus rodomas kaip Įrašas.
 Skyrius ( ): Daugelis DVD diskų
FUNCTION
TV SOURCE
įrašyti skyriais,todėl galima greitai
surasti konkretų skyrių.
TUNER
MEMORY
 Peržiūros laikas ( ): Įgalina filmo
D peržiūrą nuo pageidaujamo laiko
MO / STmomento. Būtina įvesti pradžios laiką.
3Laiko paieškos funkcija veikia ne
DIMMERvisuose diskuose.
6 Įgarsinimo kalba ( ): Nurodo kalbą,
kuria įgarsintas filmo takelis. DVD
9 diskuose būna iki 8 įgarsinimo kalbų.
 Subtitrai (
): Nurodo kalbą, kuria
įrašyti subtitrai. Subtitrų kalbą galima
pasirinkti arba, jei norite, visai išjungti
iš ekrano. DVD diskuose būna iki 32
subtitrų kalbų.
 Kampas ( ): Kai DVD diske būna
keliais kampais (rakursais) įrašytos tam
tikros scenos, galite jas peržiūrėti
naudodami šią Kampo funkciją.
VOL
0
TV CH V
1/6
MUTE
1/1
1/1 EN
Change
Select
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
LS
2. Paspauskite mygtukus ir
pasirinkite norimą parametrą.
TUNING V
4. Paspauskite ĮRANKIŲ (TOOLS) mygtuką dar
kartą, ir disko informacija dings.
✎ PASTABA


TV
DVD RECEIVER
3. Paspauskite ◄► mygtukus, kad pakeistumėte
parametrą pagal pageidavimą, tada
paspauskite ĮVESTIES mygtuką.
- Kai kuriuos parametrus galite valdyti su
nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais.

dD
O
TO
1. Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio
valdymo pulto ĮRANKIŲ (TOOLS) mygtuką.
Jeigu peržiūrite turinį iš įrankių meniu, priklausomai
nuo disko, kai kurios funkcijos gali neveikti.
Priklausomai nuo disko, taip pat galite pasirinkti
„Dolby Digital“ ar „Pro Logic“ režimus.
Priklausomai nuo disko ir jame įrašytų rinkmenų,
kai kurie įrankių meniu gali skirtis.
SELECT
SAMSUNG
1. Paspauskite ĮRANKIŲ (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite mygtukus ir pasirinkite
ĮGARSINIMO KALBŲ (
) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą įgarsinimo kalbą.
~ Priklausomai nuo to, kiek įgarsinimo kalbų
įrašyta DVD diske, kaskart spaudžiant
mygtuką pasirenkama vis kita įgarsinimo
kalba.
PASTABA
 DTS nepalaiko įgarsinimo kalbų funkcijos.
✎
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 23
23
Pagrindinės funkcijos
Disko informacijos rodymas
Pagrindinės funkcijos
✎ PASTABA
Subtitrų kalbos pasirinkimas
dD
1. Paspauskite ĮRANKIŲ (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite mygtukus ir pasirinkite
SUBTITRŲ (
) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą subtitrų kalbą.
~ Priklausomai nuo to, kiek subtitrų kalbų
įrašyta DVD diske, kaskart spaudžiant
mygtuką pasirenkama vis kita subtitrų kalba.
✎ PASTABA

Priklausomai nuo disko, subtitrų ir įgarsinimo
kalbų funkcijų gali nebūti.
Antraštės funkcija
D
~ Norėdami teisingai naudotis šią funkcija, jūs turite
bent šiek tiek išmanyti apie vaizdo medžiagą
ir jos redagavimą.
~ Norėdami įjungti antraštės funkciją, išsaugokite
antraštės rinkmeną (*.smi) tuo pačiu rinkmenos
pavadinimu, kaip ir DivX rinkmena (*.avi) tame
pačiame aplanke.
Pavyzdys. Pagrindinis: Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Rinkmenos pavadinimą gali sudaryti iki 100
raidinių skaitmeninių simbolių arba iki 50 Rytų
Azijos simbolių (2 baitai simbolių, tokių kaip
korėjiečių ar kiniečių).
~ DivX rinkmenų subtitrai yra *.smi, *.sub, *.srt ir
palaikomi tik iki 148 kbaitų.
Kampo funkcija

Kampo funkcija veikia tik tuose diskuose,
kuriuose įrašytos scenos, nufilmuotos keliais
kampais (rakursais).
PRITEMDYMAS
Jūs galite reguliuoti grotuvo ekrano apšvietimo
intensyvumą.
Paspauskite PRITEMDYMO (DIMMER)
mygtuką.
Garso režimas
GIGA
GIGA garso funkcija du kartus sustiprina žemuosius dažnius
ir pagerina jų skambesį, kad jūs galėtumėte mėgautis galingu
ir tikrovišku garsu. GIGA garso funkcija veikia
tik žemųjų dažnių kolonėlėje.
Paspauskite GIGA mygtuką.
✎ PASTABA



Jeigu įjungtas GIGA garsas (padėtis „ON“),
kiti garso efektai neveiks.
Jeigu įjungta DOLBY PLII funkcija (padėtis
„ON“), GIGA garso efektas neveiks.
GIGA garso funkcija veikia tik 2 kanalų
LPCM režime.
DSP (Skaitmeninis signalų procesorius) / EQ (Ekvalaizeris)
~ DSP (Skaitmeninis signalų procesorius): DSP režimai FUNCTION
POWER
DISC MENU TV SOURCE
leidžia dirbtinai sukurti įvairias akustines aplinkas.
TITLE
~ EQ: Galite pasirinkti tokias kategorijas, kaip POP,
P.SCAN
JAZZ ar ROCK ir tokiu būdu optimizuoti muzikos
A
B
C
žanro, kurio klausotės, skambesį.
PL
d
Galite peržiūrėti tam tikras filmo scenas skirtingais
kampais (rakursais).
1. Paspauskite ĮRANKIŲ (TOOLS) mygtuką.
2. Paspauskite mygtukus ir pasirinkite
KAMPO (
) režimą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą kampą.
24
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 24
Paspauskite DSP/EQ mygtuką.
DSP / EQ
1
2
REPEAT
CD RIPPING
4
5
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
3
DIMMER
6
INFO ROKAS) ➞
POPS, JAZZ, ROCK (POPSAS, DŽIAZAS,
STUDIO (STUDIJA) ➞ CLUB (KLUBAS)
7➞ HALL
8 (SALĖ)9
VOL OFF
➞ MOVIE (FILMAS) ➞ CHURCH (BAŽNYČIA) ➞
(IŠJUNGTA)
0
✎ PASTABA


TV CH V
MUTE
DSP/EQ funkcija veikia tik Stereo režime.
DSP/EQ funkcija neveikia, kai atkuriamas AC3
signalas 2.1 kanalų režime.
04
~ Automatinis derinimas: Paspauskite STOP (  )
mygtuką ir pasirinkite RANKINĮ (MANUAL)
režimą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę
DERINIMO (TUNING) (
) mygtuką.
Prietaisas automatiškai suras dažnių juostą.
Galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką
S/W LEVEL ir, naudodami ◄ arba ► mygtukus,
reguliuoti žemųjų dažnių kolonėlės
garsumo lygį.
Mono/Stereo režimo nustatymas
Paspauskite mygtuką S/W LEVEL
Paspauskite MO/ST mygtuką.
Dolby Pro Logic II režimas
~ Kaskart spaudžiant šį mygtuką, garsas
FUNCTION
perjungiamas
tarp STEREO ir MONO
TV SOURCE
režimų.
TITLE
kur radijo signalai priimami silpnai,
~ Vietose,
TUNER
MEMORY MONO režimą, kad transliacija būtų
P.SCANįjunkite
C aiškesnė
D
ir be trukdžių.
POWER
DISC MENU
Jūs galite pasirinkti pageidaujamą Dolby Pro Logic II
garso režimą, P.Bass ar MP3 pagerinimo funkciją.
A
B
DSP / EQ
PL
Paspauskite
PL II mygtuką.
1
REPEAT
CD RIPPING
Įjungtas MP3 pagerinimo efektas ➞ įjungti
4
galingi žemieji dažniai ➞ išjungti galingi
žemieji dažniai ➞ muzika ➞ filmas ➞ prolog INFO
režimas ➞ matricos režimas ➞ stereo režimas7
veikiančią radijo stotį
8
0
TV CH V

Jei pasirenkate Pro Logic II režimą, prijunkite
išorinį įrenginį prie grotuvo GARSO IŠVESTIES
lizdų (L ir R). Jei prijungsite tik vieną įvestį
(L arba R), negirdėsite erdvinio garso.

Pro Logic II funkcija veikia tik Stereo garso
režime.
Pro Logic II funkcija neveikia atkuriant AC3
signalus 2.1 kanalų režime.

MUTE
9
1. Paspauskite
FUNKCIJŲ (FUNCTION) mygtuką
ir pasirinkite FM.
2. Spausdami DERINIMO (TUNING) ( ,,. )
mygtukus, nustatykite <89.10>.
3. Paspauskite IMTUVO ATMINTIES
(TUNER MEMORY) mygtuką.
~ Ekrane ims mirgėti skaičius.
4. Spausdami DERINIMO (TUNING) ( ,,. )
mygtukus, pasirinkite norimą skaičių.
~ Galite iš anksto nustatyti
nuo 1 iki 15 stočių.
5. Dar kartą paspauskite IMTUVO ATMINTIES
(TUNER MEMORY) mygtuką.
LS
O
TO
Radijo klausymasis
DIMMER
5 Pavyzdys:
6 Kaip įrašyti į atmintį FM 89.10 dažniu
VOL
✎ PASTABA
MO / ST
2 Išankstinis
3
radijo stočių įrašymas į atmintį
TUNING V
DVD RECEIVER
Naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtukusSELECT
SAMSUNG
1. Paspauskite FUNKCIJŲ (FUNCTION) mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Nustatykite pageidaujamą stotį.
~ Išankstinis derinimas 1: Pirmiausia turite pridėti
pageidaujamą dažnį. Paspauskite STOP (  )
mygtuką ir pasirinkite IŠANKSTINĮ NUSTATYMĄ
(PRESET), tada paspauskite DERINIMO (TUNING)
(
) mygtuką ir pasirinkite iš anksto nustatytą
stotį.
~ Rankinis derinimas : Paspauskite STOP (  )
mygtuką ir pasirinkite RANKINĮ (MANUAL) režimą,
tada paspauskite DERINIMO (TUNING) (
)
mygtuką ir suderinkite aukštesniuosius arba
žemesniuosius dažnius.
~ IMTUVO ATMINTIES (TUNER MEMORY)
TV
mygtuką turite suspėti paspausti iki tol,
kol ekrane rodomas skaičius.
~ Skaičius ekrane dingsta – radijo stotis
išsaugota atmintyje.
6. Norėdami įrašyti kitą stotį, pakartokite
veiksmus nuo 2 iki 5.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 25
25
Pagrindinės funkcijos
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ KOLONĖLĖS GARSUMO LYGIS
Išplėstinės funkcijos
Įrašymas į USB atmintinę
USB funkcija
Medijos rinkmenų atkūrimas
naudojant USB prievadą
Prijungę USB laikmeną prie grotuvo USB jungties,
dabar galite mėgautis medijos rinkmenomis –
nuotraukomis, filmais ir muzika, kurie įrašyti į MP3
grotuvą, USB atmintinę ar skaitmeninį fotoaparatą.
Aukštos kokybės vaizdą papildys puikus 5.1 kanalų
garsas.
Jei klausotės CD-DA (angl. „Compact Disc Digital
Audio“ - Kompaktinio disko su skaitmeniniu garsu),
įrašymo į USB funkcija padės jums įrašyti garsą į
USB atmintinę.
1. Įjunkite USB atmintinę į grotuvo USB prievadą.
2. Įdėkite į diskų dėklą CD-DA diską.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką USB REC.
~ Norėdami perrašyti grojantį takelį,
paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką USB REC tuo metu, kai takelis
grojamas arba laikinai sustabdytas.
5V 500mA
~ Jei norite perrašyti visą CD, paspauskite ir
palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto
mygtuką USB REC, kol ekrane pasirodys
pranešimas „FULL CD RIPPING“ ir prasidės
perrašymas.
1. Įjunkite USB įrenginį į grotuvo priekinėje
pusėje esantį USB prievadą.
2. Paspauskite FUNKCIJŲ (FUNCTION)
mygtuką ir pasirinkite USB.
~ Grotuvo ekrane pasirodo užrašas „USB“
ir vėl dingsta.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite norimą
atkurti rinkmenų kategoriją: Filmuotą medžiagą,
Nuotraukas ar Muziką.
Pasirinkite rinkmeną, kurią norite atkurti.
Saugus USB atjungimas
Kad nesugadintumėte USB įrenginio atminties,
pirmiausia saugiai atjunkite patį įrenginį ir tik
tada – USB kabelį,
~ Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką.
- Ekrane pasirodys užrašas „ATJUNGTI“ (REMOVE).
~ Atjunkite USB kabelį.
✎ PASTABA

Norėdami klausytis muzikos 5.1 kanalų garsu,
turite nustatyti Dolby Pro Logic II režimą į
Matricos („Matrix“) (žr. 25 psl.).

Lėtai atjunkite USB kabelį nuo USB prievado,
kad jo nesugadintumėte.
26
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 26
4. Paspauskite STOP (  ) mygtuką, jei norite sustabdyti
perrašymą.
~ Pabaigus CD perrašymą į USB atmintinę, joje rasite
naują aplanką, pavadintą „RECORDING“. Šiame
aplanke CD turinys yra išsaugotas MP3 formatu.
✎ PASTABA







Įrašymo metu neatjunkite USB atmintinės ar maitinimo
laido, nes galite sugadinti duomenis. Norėdami sustabdyti
įrašymą į USB, paspauskite STOP mygtuką ir atjunkite
USB atmintinę tik tuomet, kai sistema baigs groti visą CD.
Jeigu atjungsite USB įrašymo metu, sistema išsijungs,
ir jūs negalėsite ištrinti įrašytos rinkmenos.
Jeigu jūs prijungėte USB atmintinę tuo metu, kai grojamas
CD, sistema trumpam sustos ir gros toliau.
Negalima perrašyti DTS CD diskų.
Jeigu įrašymo trukmė neviršija 5 sekundžių, įrašomoji
rinkmena nebus sukurta.
Įrašymo į USB atmintinę funkcija veikia tik tuo atveju,
jeigu USB atmintinė yra formatuota FAT rinkmenų
sistemoje (NTFS rinkmenų sistema nepalaikoma).
Įrašant į USB atmintinę, CD garsas nebus girdimas.
06
Kita informacija
Jeigu prietaiso veikimas sutrinka, peržiūrėkite toliau pateikiamą lentelę. Jeigu problema, su kuria susidūrėte,
čia neaprašyta arba pateikti nurodymai nepadėjo jos išspręsti, išjunkite grotuvą, atjunkite maitinimo laidą ir
kreipkitės į artimiausią „Samsung“ elektronikos prietaisų priežiūros centrą.
Problema
Ką turėtumėte patikrinti / Kokių priemonių imtis
Negaliu išimti disko.
• Ar maitinimo laidas gerai įkištas į elektros lizdą?
• Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Neprasideda atkūrimas.
• Patikrinkite DVD regiono numerį.
Prietaisas gali neatkurti diskų, pirktų užsienyje.
• Šis grotuvas neatkuria CD-ROM ir DVD-ROM diskų.
• Patikrinkite tėvų kontrolės lygį.
Paspaudus Atkūrimo / Pauzės
mygtuką, diskas nepasileidžia
• Gal diskas deformuotas ar subraižytas?
• Švariai nuvalykite diską.
Nesigirdi garso.
• Garso nesigirdi greitos ir sulėtintos peržiūros metu, taip par peržiūrint vaizdą po
vieną kadrą.
• Ar teisingai prijungėte garsiakalbius? Ar tinkamai juos sureguliavote?
• Galbūt diskas labai sugadintas?
• Kai kuriuose DVD diskuose garsas perduodamas tik pro priekinius garsiakalbius.
• Patikrinkite, ar teisingai prijungėte garsiakalbius.
• Pakoreguokite garsumą.
• Klausantis CD, radijo ar žiūrint televizorių, garsas perduodamas tik pro priekinius
garsiakalbius. Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką
, pasirinkite
„PROLOG“ režimą, jei norite girdėti garsą iš visų šešių garsiakalbių.
• Ar ant disko yra ženklas „Dolby Digital 5.1 CH“? „Dolby Digital 5.1 CH“ erdvinį garsą
atkuria tik diskai, kuriuose garsas įrašytas 5.1 kanalų režimu.
• Ar informacijos ekrane teisingai nustatyta įgarsinimo kalba (parametras „Dolby
Digital 5.1-CH“)?
• Ar nuotolinio valdymo pultą naudojate tinkamu veikimo kampu ir atstumu?
• Ar neišsieikvoję maitinimo elementai?
• Ar teisingai pasirinkote režimo (DVD IMTUVAS/TV) funkcijas nuotolinio valdymo pulte?
Garsas girdimas ne iš visų 6
garsiakalbių, o tik iš kelių.
Neveikia „Dolby Digital“ 5.1 kanalų
erdvinio garso funkcija
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
• Diskas sukasi, tačiau nėra vaizdo.
• Vaizdo kokybė bloga, vaizdas
ekrane dreba.
• Ar įjungtas televizorius?
• Ar teisingai sujungėte vaizdo kabelius?
• Galbūt diskas nešvarus ar sugadintas?
• Grotuvas gali neatkurti diskų, turinčių gamybos defektų.
Neveikia įgarsinimo kalbos ir
subtitrų funkcijos
• Įgarsinimo kalbos ir subtitrų funkcijos neveikia tuose diskuose, kuriuose jų nėra.
Pasirinkus Disko/Įrašo meniu,
ekrane neatsidaro disko/įrašo
langas
• Galbūt naudojate diską, kuris neturi meniu?
Neįmanoma pakeisti televizoriaus
ekrano proporcijų
• 16:9 formato DVD diskus galite peržiūrėti 16:9 PLAČIAEKRANIAME („WIDE“) režime,
4:3 „LETTER BOX“ režime arba 4:3 „PAN SCAN“ režime, tačiau 4:3 formato DVD
diskus galima žiūrėti tik esant ekrano proporcijoms 4:3. Žiūrėkite informaciją ant DVD
disko pakuotės ir pasirinkite atitinkamus ekrano parametrus.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 27
27
Kita informacija
Trikčių šalinimas
Kita informacija
Problema
Ką turėtumėte patikrinti / Kokių priemonių imtis
Prietaisas neveikia (Pavyzdys:
maitinimas išsijungia arba neveikia
priekinės pusės mygtukai arba
girdimas neįprastas triukšmas).
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką STOP (  ) ir palaikykite nuspaudę
ilgiau negu 5 sekundes, kai grotuve nėra disko (nustatymo iš naujo funkcija).
Prietaiso veikimas sutrikęs.
Nustatydami prietaisą iš naujo, ištrinsite visus esamus nustatymus ir parametrus.
Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nebūtina.
Kai grotuvo ekrane rodomas pranešimas „NO DISC”, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką STOP (  ) ir palaikykite nuspaudę ilgiau negu 5 sekundes. Ekrane pasirodo
užrašas „INIT“, ir visi nustatymai sugrąžinami į gamyklinius.
Tada paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką.
Užmiršote tėvų kontrolės lygio
slaptažodį
Nustatydami prietaisą iš naujo, ištrinsite visus esamus nustatymus ir parametrus.
Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nebūtina.
Prietaisas nepriima radijo transliacijų
Ar teisingai prijungėte anteną?
Jeigu antenos įvesties signalas pernelyg silpnas, toje vietoje, kur signalai priimami gerai,
įrenkite išorinę FM anteną.
Kalbų kodų sąrašas
Įveskite teisingą kodo numerį „OTHERS“ laukelyje disko meniu, garso ir subtitrų meniu. (žiūrėti psl.18).
Kodas
Kalba
Kodas
1027
Afarų
1142
1028
Abchazų
1032
Afrikiečių
Afrikkans
1039
1044
Kalba
Kodas
Graikų
1239
1144
Anglų
1145
Esperanto
Amcherų
1149
Aramų
1150
1045
Asemų
1051
Kalba
Kodas
Interlingue
1345
1245
Inupiakų
Inupiak
1248
Indoneziečių
Ispanų
1253
Estų
1254
1151
Baskų
Aimarų
1157
1052
Azerbaidžaniečių
1053
Biharų
Baškirų
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Malagasių
1482
Kirundi
1527
Tadžikų
1347
Maorių
1483
Rumunų
1528
Tajų
1349
Makedoniečių
1489
Rusų
152
Tingrinijos
Islandų
1350
Malajos
gyventojų
Malajalamų
1491
Kinjaruanda
1531
Turkmėnų
Italų
1352
Mongolų
1495
Sanskrito
1532
Tagalogų
1257
Hebrajų
1353
Moldavų
1498
Sindų
1534
Tsvanų
Persų
1261
Japonų
1356
Maratų
1501
Sangro
1535
Tongo
1165
Suomių
1269
Jidiš
1357
Malajiečių
1502
Serbų-kroatų
1538
Turkų
1166
Fidži
1283
Javiečių
1358
Maltiečių
1503
Sinhalų
1539
Tsonga
Totorių
1057
Baltarusių
1171
Fareriečių
1287
Gruzinų
1363
Birmos
1505
Slovakų
1540
1059
Bulgarų
1174
Prancūzų
1297
Kazachų
1365
Nauru
1506
Slovėnų
1543
Tvi
1060
Bihari
1181
Fryzų
1298
Grenlandų
1369
Nepalo
1507
Samoa
1557
Ukrainiečių
1069
Bislama
1183
Airių
1299
Kambodžos
1376
Olandų
1508
Šanų
1564
Urdu
1066
Bengalų
1186
Škotijos galų
1300
Kanadiečių
1379
Norvegų
1509
Somaliečių
1572
Uzbekų
1067
Tibetiečių
1194
Galisų
1301
Korėjiečių
1393
Oksitanų
Provansalų
1511
Albanų
1581
Vietnamiečių
1070
Bretanės
Bretonų
1196
Guarani
1305
Kašmirų
1403
Oromų
(Afan)
Oromo
1512
Serbų
1587
Volapukų
1079
Katalonų
1203
Gudžaratų
1307
Kurdų
1408
Orijų
1513
Svazių
Sisvati
1613
Volofų
1093
Korsikiečių
1209
Hausų
Hausa
1311
Kirgizų
1417
Pandžabų
1514
Šiaurės
SesotoSoto
1632
Kosų
Jorubų
1097
Čekų
1217
Hindi
1313
Lotynų
1428
Lenkų
1515
Sundų
1665
1103
Velsiečių
1226
Kroatų
1326
Lingala
1435
Puštūnų
Pušto
1516
Švedų
1684
Kinų
1105
Danų
1229
Vengrų
1327
Laosiečių
1436
Protugalų
Portugalų
1517
Swahili
1697
Zulų
1109
Vokiečių
1233
Armėnų
1332
Lietuvių
1463
Kečujų
1521
Tamilų
1130
Butano
1235
Interlingua
1334
Latvių
1481
RhaetoRetoromanų
1525
Tegulu
28
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 28
06
Bendrieji duomenys
FM imtuvas
Svoris
matmenys
Darbinės temperatūros diapazonas
Darbinės drėgmės diapazonas
Signalų/triukšmo santykis
Naudojamas jautris
Bendras harmoninis iškraipymas
DVD (angl. „Digital Versatile Disc“)
Diskai
CD: 12 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
CD: 8cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
Kompozitinis vaizdas
Vaizdo išvestis
Komponentinis vaizdas
Stiprintuvas
Priekinio garsiakalbio išvestis
51W x 2(3Ω )
Centrinio garsiakalbio išvestis
51W(3Ω )
Erdvinio garso garsiakalbio išvestis
51W x 2(3Ω )
Žemųjų dažnių kolonėlės išvestis
75W(3Ω )
Dažnių diapazonas
20Hz~20KHz
Signalo ir trukdžio santykis
65dB
Kanalų atskyrimas
60dB
Įvesties jautris
(AUX)800mV
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbiai
2,2 kg
430 (W) x 59 (H) x 249 (D) mm
+5°C~+35°C
Nuo 10 % iki 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Nuskaitymo greitis : 3,49 ~ 4,06 m/s
Apytikris atkūrimo laikas (Vienpusis, vieno sluoksnio diskas): 135 min.
Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
Didžiausias atkūrimo laikas: 74 min.
Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
Didžiausias atkūrimo laikas: 20 min.
480i(576i)
1 kanalas : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
480i(576i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω apkrova)
5.1 kanalų garsiakalbių sistema
Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis
Žemųjų dažnių kolonėlė
Tariamoji varža
3Ω
3Ω
Dažnių diapazonas
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
Išvesties garso suspaudimo lygis
86dB/W/M
88dB/W/M
Nominalioji įvesties galia
51W
75W
Didžiausia išvesties galia
102W
150W
Matmenys (P x A x G)
Priekiniai/ Erdvinio garso/ Centrinis: 77 x 107 x 70 mm
Žemųjų dažnių kolonėlė: 155 x 350 x 285 mm
Svoris
Priekinis : 0,29 Kg Erdvinio garso: 0,33 Kg
Centrinis: 0,31 Kg Žemųjų dažnių kolonėlė: 3,2 Kg
*: Nominalūs duomenys
- Bendrovė „Samsung Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis iš anksto neįspėjus.
- Svoris ir matmenys yra apytikriai.
- Dizainas ir techninės savybės gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Elektros energijos tiekimo ir suvartojimo duomenys nurodyti ant gaminio esančioje etiketėje.
LIETUVIŲ
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 29
29
Kita informacija
Techniniai duomenys
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 30
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
HT-D330-XU_ENG-0215.indd 31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement