Samsung | RSJ1FERS | Vartotojo vadovas | Samsung RSJ1FERS Vartotojo vadovas

ŠALDYTUVAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Lithuania
įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote Samsung produktą.
Norėdami daugiau sužinoti apie įsigytą prietaisą,
informaciją susirasite užsiregistravę mūsų
svetainėje
www.samsung.com/global/register
25mm
25mm
1
2
2
1
4
3
5
7
6
1
2
3
4
1
2
8
7
5
3
6
4
10
9
1
2
3
4
12
11
2
1
3
2
1
3
2
3
2
1
1
2
3
1
2
FREEZER
3
2
4
1
FRIDGE (RSJ1F***)
6
5
7
FRIDGE (RSJ1K/J***)
“Temp.” mygtukas
Paspauskite “Temp.” mygtuką, norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą
šaldiklyje. Galite pasirinkti temperatūrą nuo -14°C (8°F) iki -25.C (-14°F).
“Vacation”
mygtukas
Jeigu išvykstate atostogauti arba į verslo kelionę ir nenaudosite šaldytuvo
paspauskite “Vacation” mygtuką. Temperatūra šaldytuve bus apie 15°C (59°F), o
šaldiklis veiks normaliu režimu.
“Child Lock”
mygtukas
Nuspaudus “Child Lock” mygtuką ir palaikius ę sekundes, visi likusieji mygtukai bus
užblokuoti. Vandens tiekimo įtaiso stūmoklis ir ledukų stūmoklis taip pat neveiks.
Kad atšauktumėt šį režimą, vėl nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite 3 sekundes.
“Temp.” mygtukas
Kad nustatytumėt šaldytuve norimą temperatūrą, paspauskite “Temp.” mygtuką.
Galite pasirinkti temperatūrą nuo 1°C iki 7°C (34°F and 45°F).
FREEZER
FRIDGE (RSJ1F***)
FRIDGE (RSJ1K/J***)
Šis indikatorius užsižiebia, kai aktyvuojate “Child Lock” funkciją paspausdami “Child Lock” mygtuką ir
palaikote 3 sekundes. Norėdami išjungti šią funkciją vėl paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes.
Naudokite šią fukciją jei norite apsaugoti, kad vaikai nežaistų su temperatūros ir filtro nustatymais.
12
5
6
1
8
2
7
9
10
3
11
4
13
SENSOR
SENSOR
SENSOR
1
2
3
1
2
4
3
5
Lithuania
Tinkamas produkto atliekų tvarkymas
(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)
Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos
aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų
panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.
Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios
institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.
Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.lt
Code No. DA99-01581K REV(0.0)
Download PDF