Samsung SD-616Q User manual

Samsung SD-616Q User manual

Index

Hoofdpagina

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Set-up

Als u het apparaat aansluit

Overige

Inleiding

Voorkant

Achterkant

Set-up

Montage van de DVD-ROM Drive

Montage van kabels

Installatie van de Opnamesoftware

Installatie van de Device Driver

Set-up van de Device Driver

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Opslag en onderhoud van uw discs

Upgrading van de Firmware Flash Memory

Systeemeisen

Probleembehandeling

Verhelpen van opnameproblemen

Specificaties

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Let Op/ Waarschuwing

Let Op : Dit symbool geeft aan dat u te maken heeft met uitzonderlijk gevaarlijke zaken.

Als gebruikers dit symbool negeren en het apparaat verkeerd bedienen, kan dit resulteren in het optreden van een serieuze schade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Waarschuwing : Dit symbool geeft aan dat u te maken heeft met gevaarlijke zaken.

Als gebruikers dit symbool negeren en het apparaat verkeerd behandelen, kan dit resulteren in schade aan het apparaat.

Waarschuwingen

Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.

Verboden

Goed lezen

Niet demonteren

Iedere verandering of aanpassing die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door aangewezen gekwalificeerd personeel, kan uw toestemming om dit apparaat te bedienen teniet doen.

Zorg er voor dat de disk geen scheurtje heeft, voordat u hem gebruikt. Als de disk een scheurtje heeft

(met name in het midden), is het raadzaam gelijk een kopie hiervan te maken en deze kopie te gebruiken in plaats van het origineel. Als een disk een scheurtje heeft en voortdurend wordt gebruikt, is de kans groot dat dit scheurtje groter wordt. Hierdoor wordt de disk uiteindelijk zo beschadigd, dat hij niet meer gerepareerd kan worden.

Gebruik geen slechte disks (bijvoorbeeld: illegale producten, bekraste of beschadigde disks)

Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

- Als u dit niet doet, kan het apparaat op een harde ondergrond vallen. Het kan hierdoor beschadigen of defect raken.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Voorkom lage of hoge temperaturen.

Voorkom een hoge luchtvochtigheid.

Veiligheidsinstructies

Als u het apparaat aansluit

Behandel het apparaat voorzichtig om schade veroorzaakt door een externe shock te voorkomen.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen hevige schokken.

- Hierdoor kan er schade of storing ontstaan aan het apparaat.

Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik en probeer de schuiflade van de disk niet met geweld te openen.

Zorg er voor dat u alle lopende programma’s heeft afgesloten, voordat u probeert de lade te openen en maak hierbij altijd gebruik van de

Open/sluit-knop.

- Stop tijdens het gebruik van het apparaat, geen staafje in de noodopening.

Gebruik geen gescheurde, vervormde of beschadigde disks.

- Met name een disk met een scheurtje aan de binnenkant van de tracks kan breken tijdens het gebruik.

Veiligheidsinstructies

Overige

Voorkom dat er voedselrestanten of andere vreemde substanties terechtkomen in de behuizing van het apparaat.

Mors geen vloeibare middelen zoals alcohol of benzeen op het apparaat, om het risico op brand te voorkomen.

Ga het apparaat niet demonteren, proberen te repareren of aan te passen, als dit niet uitdrukkelijk staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

-

Om het risico op schade, een elektrische shock en brand te verminderen,

Inleiding

Voorkant

1. Aansluiting voor stereo hoofdtelefoon met een 3,6 mm stereo mini- stekker.

2. Hoofdtelefoon volumeregelaar.

3. Nood- ejectieopening. (indien de schuiflade niet opent bij het indrukken van de ejectieknop, zet de computer af, steek een speld of uitgevouwen paperclip in de opening en druk stevig)

4. Controle licht. (Als er een groen lichtje brandt, wordt de disk gelezen.)

5. Ejectieknop.

6. Disk schuiflade. (de lade opent en sluit automatisch wanneer u de ejectieknop indrukt)

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Inleiding

Achterkant

1. Twee- polige digitale audio uitgang voor gebruik met geluid of MPEG kaart. met support voor digitale audio eigenschappen.

2. Vier- polige geluidsuitgang voor gebruik met een geluidskaart. (zie geluidskaartdocumentatie voor meer bijzonderheden)

3. Master/ slave selectieterminal.

4. 40- polige host IDE Interface connectie.

5. 4- polige stroomterminal.

(A : +5V DC)

(B : +12V DC)

Set-up

Montage van de DVD-ROM drive

Monteer uw DVD-ROM drive _ als volgt:

Open de PC. Bevestig de kabels in de achterzijde van de drive.

Indien nodig, bevestig een horizontale rail aan beide zijden van de drive.

Verwijder het afdekplaatje, installeer de DVD-ROM zoals aangegeven op de illustratie.

Set-up

Montage van kabels

Connectie van de stroomkabel

De 4-polige stroomkabel van de interne stroomvoorziening van uw computer moet worden aangesloten op de stroomterminal aan de achterzijde van de DVD-ROM drive.

A - Cut Side

1 +5V DC

2 Ground

3 Ground

4 +12V DC

N.B.: Een op onjuiste wijze aangesloten stroomkabel kan problemen veroorzaken. Controleer de richting van de stroomaansluiting en de verhoogde zijde van de DVD-ROM drive alvorens aan te sluiten.

Aansluiten van de IDE kabel

Steek de IDE kabel (40-pin), die op de hard drive is aangesloten in de interface terminal.

(Plaats de rode lijn van de kabel nabij de pin 1.)

Wanneer één IDE kabel in gebruik

Sluit de kabel aan op de SL (Slave) van de Master/Slave Select Terminal aan de achterzijde van de

DVD-ROM drive.

a : DVD-ROM Drive (Kies de SL verbinding) b : HDD c : Motherboard

Wanneer twee IDE kabels worden gebruikt

Als er maar één DVD-ROM drive is, selecteer MA (Master).

Set-up a : DVD-ROM Drive (kies de MA verbinding) b : HDD c : Motherboard d : Primary 1 e : Secondly 1

Als er twee DVD-ROM drives zijn, selecteer MA (Master) / SL (Slave).

a : DVD-ROM Drive (Kies de MA verbinding) b : DVD-ROM Drive (Kies de SL verbinding)

c : HDD e : Primary 1 f d : Motherboard

: Secondly 1

Monteren van een verbinding naar de Master/Slave Select Terminal

Set-up

Sluit een verbinding aan op de achterzijde van de DVD-ROM.

Als de verbinding is aangesloten op de MA (Master), zal deze in de Master modus werken.

Als de verbinding is aangesloten op de SL (Slave), zal deze in de Slave modus werken.

Als de verbinding is aangesloten op de CS (CSEL), kunt u dit besturen door gebruik te maken van de host interface signal CSEL.(In het algemeen wordt verbinding op MA aanbevolen.)

Aansluiting van de audiokabel vanaf een geluidskaart

Sluit de 4-polige audiokabel aan tussen de geluidsuitgang terminal_van de DVD-ROM drive en de audioingang terminal_van de geluidskaart.

Voor een helderder geluid, maak gebruik van een digitale uitgang _.

(Alleen beschikbaar voor de CAID met digitale uitgang. Dit is wellicht niet beschikbaar voor geluidskaarten in het algemeen).

Set-up

Installatie van de Device Driver

Geen extra device driver is nodig voor Windows 98/2000/MEXP/NT4.0, omdat de default Widows device driver wordt gebruikt.

U kunt controleren of de device drive op de juiste wijze door Windows is gedetecteerd.

Dubbel- klik het My Computer ikoon van uw desktop.

Dubbel- klik de Control Panel folder.

Dubbel- klik het System ikoon.

Selecteer Hardware.

Dubbel-klik CD-ROM.

Het SAMSUNG DVD-ROM SD - *** device wordt getoond.

Set-up

Set-up van de Device Driver

Automatische set-up

Steek de set- up diskette in de diskette drive en verander de directory naar A:,

(indien A: de diskette drive is.)

Type hiervoor [C:\A:] en druk op [Enter].

Type CDSETUP en druk op [Enter].

Start na de installatie de computer opnieuw..

Handmatige set-up

Maak een C:\SAMSUNG directory.

Kopieer de bestanden van de diskette naar de C:\ SAMSUNG directory.

Om zulks te doen, Type hiervoor COPY D:\Ddriver*.*C:\SAMSUNG na de C:\ _ en druk op [Enter].

Edit het CONFIG. SYS bestand.

Type hiervoor DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS\D:SSCD000/V

Edit het AUTOEXEC.BAT bestand.

Type hiervoor C:\SAMSUNG\MSCDEX /D:SSCD000

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Om audio of video CD's in uw DVD-ROM drive te draaien, doe het volgende:

Druk op de "power" knop en start de computer.

Wanneer de computer gestart is, open de la de door de "Eject" knop in te drukken.

Leg de disc met het label naar boven in de lade en sluit deze door op de "Eject" knop te drukken.

The indicator light comes on. Het indicatorlichtje gaat aan.

Speel de disc.

Accessoires z

De accessoires zijn afhankelijk van het model.

Audiokabel.

Gebruikershandleiding & Setuphandleiding.

Software.

Schroeven.

Device Driver.

Afspelen van geluids-CD’s

Stel de CD speler in gebruik die geleverd is met Windows of met uw geluidskaart.

U kunt naar de CD luisteren door een hoofdtelefoon aan te sluiten op de hoofdtelefoonuitgang.

Spelen van DVD’s of Video CD’s

Installeer en stel het SOFT MPEG programma geleverd als een accessoire in gebruik.

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Opslag en onderhoud van uw discs

Volg de onderstaande aanwijzingen om een lang leven voor uw discs en drive te waarborgen:

Geen discs in direct zonlicht plaatsen.

Bewaar de disc verticaal op_een goed geventileerde en stabiele plaats.

Schrijf niet op een disc en plak er geen stickers op.

Laat een disc niet vallen en zet er niets zwaars op.

Raak het oppervlak van de disc niet aan. (vasthouden aan de rand.)

Om een disc schoon te maken poetst u deze licht vanuit het centrum van de disc naar de rand toe.

Laat het disc lade niet open staan wanneer u de drive niet gebruikt.

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Upgrading van de Firmware Flash Memory

The firmware van dit product kan vernieuwd worden door het downloaden van een update bestand via één van de volgende websites:

http://samsung-ODD.com

Http://samsung.com

Gebruik van de DVD-ROM Drive

Systeemeisen

Alvorens over te gaan tot installatie van de DVD-ROM drive, is het aanbevelenswaardig om te controleren of uw apparatuur tegemoet komt aan de systeemeisen zoals hieronder uiteengezet.

Item Beschrijving

Computer Intel Pentium II (of hoger), 128 MB of RAM (of hoger) met een IDE-interface

Ruimte vrij op hard drive 100 MB minimaal

Windows versie Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4.0 (of beter)

DVD Regionale Beschermingscodering (RPC):

De RPC eigenschap wordt door de DVD spelers benut en is in gebruik bij DVD-video disks (zoals films). De filmindustrie heeft daartoe momenteel de wereld in twee afzonderlijke regionen of zones verdeeld die overeenkomen met de regionale markten waarin de filmindustrie films distribueert. Eenvoudig gezegd komt dit erop neer dat er RPC coderingen worden aangebracht op films die op de wereldmarkt worden gebracht, gebaseerd op de regio van de wereld waar deze worden verkocht.

Deze RPC coderingen hebben als doel piraterij van nieuwe films te verhinderen en onder controle te houden voordat deze daadwerkelijk binnen andere regionen op de markt worden gebracht.

De SD-616 DVD-ROM drive werkt met RPC fase II. In RPC-2 modus kan de plaatselijke codering door gebruikers wordfen gewijzigd. RPC-2 is door de fabrikant ingesteld (default) voor de SD-616 DVD-ROM drive.

U kunt tot vijf maal van regionale codering verwisselen met gebruikmaking van een MPEG applicatie.

Gelieve contact op te nemen met uw dealer of plaatselijke SAMSUNG vertegenwoordiger indien u de plaatselijke codering meer dan vijfmaal wil wijzigen.

Probleembehandeling

Probleem

De DVD-ROM kan niet door de computer worden gedetecteerd.

Na installatie van de DVD-

ROM drive, werkt de PC langzamer.

Controleer of de stroom, audio en IDE kabels op de juiste manier op de computer zijn aangesloten.

Verwissel de IDE kabel en sluit deze nogmaals op de computer aan.

Sluit bij voorkeur een tweede IDE kabel op de DVD-ROM drive in master modus aan.

Controleer de positie van de startkabel in de master/slave selectie terminal.

De DVD-ROM drive wordt niet door MS-DOS herkend.

De DVD-ROM drivewordt niet door Windows gedetecteerd.

Er komt geen geluid van een audio CD.

-

Http://samsung.com

Betekenis / Oplossing

Herinstalleer de device driver of vernieuw deze met de recentste versie door deze van een Samsung website te downloaden.

-

Http://samsung-ODD.com

Dit kan gebeuren wanneer er een Windows installatie probleem is: herinstalleer Windows.

Controleer of de auto kabel op de juiste manier op de geluidsingang van de DVD-ROM aangesloten is.

Controleer of de geluidskaart werkt.

Controleer het volumeniveau.

Stel het weergaveprogramma behorend bij Windows of de geluidskaart in werking.

U kunt naar de CD luisteren door een hoofdtelefoon op desbetreffende uitgang aan te sluiten.

Indien u een programma zoals Microsoft Windows Media Player heeft geïnstalleerd, kunt u het volume bijstellen met de volumeregelaar aan de voorzijde van het paneel van de drive.

Indien u DIGITAL selecteert bij CD Audio Play in de Media Player van

Windows ME/XP, kunt u de hoofdtelefoon niet gebruiken.

Controleer of de kwaliteit van de CD en, indien nodig, maak deze schoon.

Een CD wordt niet, of te langzaam, gelezen.

De schuiflade opent niet.

Controller dat de stroomkabel op de juiste manier is aangesloten.

Sluit de stroom en de PC af en steek een pennetje of paperclip in het gaatje voor noodgevallen en druk stevig totdat de schuiflade zich opent.

Stel het formaat van het afspeelscherm bij.

Wanneer de MPEG software een video CD afsteelt, zijn de beelden niet normaal en is de snelheid te langzaam.

Stel, indien nodig, ook de scherm resolutie bij.

De woorden: "Disc not in" verschijnen op het scherm, ofschoon een disc in de lade werd gestopt.

De computer kan de disc wel eens niet herkennen, als u de playback te snel start na inbreng van de disc. Open en sluit de schuiflade en probeer het nogmaals.

Maak de disc schoon en probeer nogmaals.

De DVD-ROM drive wordt niet gedetecteerd nadat deze op een geluidskaart is aangesloten.

De interface modus van de geluidskaart is AT-BUS.

U dient derhalve de DVD-ROM drive op de IDE port van het moederbord aan te sluiten,i.p.v.op de eluidskaart, of een IDE compatibele geluidskaart te installeren.

Specificaties

SAMSUNG streeft voortdurend naar productverbetering. De ontwerpspecificaties alsmede deze gebruiksaanwijzingen zijn derhalve onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande opgave.

Specificaties

ITEM

Naam model

SD-616Q

DVD | CD

ITEM

Disc

Geschikte disc soorten in lees modus

DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-VIDEO, CD-DA(Audio), CD-ROM,

CD-ROM XA, CD-Plus, CD-Extra, Photo-CD (Single, Multi - session),

Video CD ready, Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-R, CD-RW, CD-TEXT

120mm of 80mm

Disc diameter

DRIVE PRESTATIE

Datatransmissiesnelheid

Aanhoudend Max. 21.600 KB/sec (16X) / Max. 7.200 KB/sec (48X)

PIO modus 4 16,6MB/sec

Multiword DMA modus 2 16,6MB/sec

UDMA modus 2 33MB/sec

Toegangssnelheid(typical)

Data-buffer

Laser

115ms | 100ms

512KB

Halfgeleider laser

Glijmechanisme

Asmotor

Lading mechanisme

FOUT RATIO

FOUT RATIO

Trapvormige motor

Borstelloze motor

Lade, DC motor (soft eject). H/V

10

-15

| Modus 1:10

-12

, Modus 2:10

-9

VOORPANEEL

Eject knop

Indicator

Vermogen hoofdtelefoon

Volumeregelaar

Auto eject of Auto inject

BUSY

Stereo-ministekker(Ø 3,6 mm) 0,60V ± 20% (rms) 33 ohm

Draai type

ACHTERPANEEL

Benodigde stroom

Interface aansluiting

+5VDC: 2,0A, +12VDC : 1,0A

ATAPI

Audio vermogen

Lijn uit 0,7V ± 20% (rms): 47Kohm

Doorverbindingsk abel blok

Molex 70203 or andere combineerbare modellen

WERKOMGEVING

In werking

In opslag

ALGEMEEN

Afmetingen

Netto gewicht

BETROUWBAARHEID

MTBF

Temperatuur: 5~45°C Vochtigheidsgraad: 10~80%

Temperatuur: -25~60°C Vochtigheidsgraad: 10~90%

148,2 (W) x 42 (H) x 184 (B) mm (sierring inbegrepen)

740 g

100,000 POH(Duty 25%)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement