Samsung CE2727N, CE2717N User manual

Samsung CE2727N, CE2717N User manual
CE2727N-NL.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
MAGNETRONOVEN
Gebruiksaanwijzing met handige kooktips
CE2727N / CE2727NT
Codice No. : DE68-01787A
Korte aanwijzingen voor direct gebruik ........................................... 2
Plaats van de onderdelen ............................................................... 2
Bedieningspaneel ........................................................................... 3
Accessoires ..................................................................................... 3
Indeling van deze handleiding......................................................... 4
Denk aan uw veiligheid ................................................................... 4
Magnetronoven installeren .............................................................. 6
Klok gelijkzetten .............................................................................. 6
De werking van uw magnetron........................................................ 7
Controleer of uw combi magnetron goed werkt .............................. 7
Suggesties voor het oplossen van problemen ................................ 8
Koken en opwarmen ....................................................................... 8
Vermogensstanden ......................................................................... 9
Stoppen met verhitten ..................................................................... 9
Resterende bereidingstijd bijstellen ................................................ 9
Handinstelling voor ontdooien....................................................... 10
Automatisch ontdooien.................................................................. 10
Instellingen voor automatisch ontdooien....................................... 10
Bruinplateau (CE2727NT)............................................................. 11
Instelling bruinplateau (CE2727NT) .............................................. 12
Positie van verwarmingselement .................................................. 13
Serviesgoed .................................................................................. 13
Grillen ............................................................................................ 14
Magnetron en grill tegelijk gebruiken ............................................ 14
Geschikt kookgerei........................................................................ 15
Kooktips......................................................................................... 16
Magnetronoven schoonmaken...................................................... 22
Magnetronoven opbergen en repareren ....................................... 23
Technische gegevens ................................................................... 23
CE2727N-NL.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Korte aanwijzingen voor direct gebruik
NL
Plaats van de onderdelen
Als u voedsel wilt bereiden
1. Plaats het gerecht in de magnetron.
Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste
stand.
VERLICHTING
VENTILATIEOPENINGEN
GRILLELEMENT
HANDGREEP
TIJD/GEWICHT
INSTELLING
2. Stel de kooktijd in door de draaiknop voor de tijd/gewicht
instelling (
) in de gewenste stand te zetten.
Na ongeveer 2 seconden begint de magnetron te werken.
Als u voedsel wilt Automatisch ontdooien
1. Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op
het symbool voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN (
).
LOOPRING
DEURVERGRENDELING
PLATEAU
Als u de ingestelde tijd wilt veranderen
Laat het gerecht in de magnetron zitten.
Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (
op de gewenste tijd.
Na ongeveer 2 seconden werkt de magnetr verder.
)
Als u voedsel wilt grillen
1. Zet de draaiknop voor het vermogen op grill (
KOPPELSTUK
DEUR
2. Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (
)
op het juiste gewicht.
Na ongeveer 2 seconden begint de magnetron te werken.
).
2. Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (
op de gewenste tijd.
Na ongeveer 2 seconden begint de grill te werken.
)
2
DRAAIKNOP
VERMOGEN
GRILL/MAGNETRON
OPENINGEN
VERGRENDELING/
BEVEILIGIN
CE2727N-NL.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Bedieningspaneel
Accessoires
Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw
magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.
1. Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de
magnetronoven moet worden gezet.
Doel: Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.
2. Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.
Doel: De loopring ondersteunt het plateau.
1
3. Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk
plaatst.
Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit de
oven te nemen om het te reinigen.
4. Metalen rooster, voor op het plateau.
Doel: Het metalen rooster kan bij grillen en
combinatieprogramma’s worden gebruikt.
6
2
5. Bruinplateau (alleen CE2727NT), zie pagina 11.
Doel: Dit plateau zorgt voor een knapperig gebruind
gerecht (b.v. bij gebak of pizza). Het kan worden
gebruikt bij de functies magnetron en grillen en
combinatieprogramma’s.
3
☛
7
4
8
5
1. DISPLAY
2. INSTELKNOP KLOK
3. HANDINSTELLING
ONTDOOIEN
4. DRAAIKNOP VERMOGEN
GRILL/MAGNETRON
5.
6.
7.
8.
COMBINATIE STANDEN
TIJD/GEWICHT INSTELLING
AUTOMATISCH ONTDOOIEN
GRILL
3
Gebruik de oven NOOIT als de loopring en het plateau niet zijn
geplaatst.
NL
CE2727N-NL.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Indeling van deze handleiding
Denk aan uw veiligheid
Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze
gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het
bereiden van maaltijden met uw magnetronoven.
• Maatregelen voor uw veiligheid
• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
• Handige tips
Belangrijke veiligheidsinstructies
Zorgvuldig doorlezen en bewaren.
Let bij het bereiden van voedsel of drank in de combi magnetron op het
volgende:
1. DOE GEEN metalen voorwerpen of materialen in de combi magnetron, zoals:
• Metaalhoudende verpakkingsmaterialen of bakvormen
• Borden of schalen met metaalhoudende sierranden
• Metalen vleespennen, vorken, etc.
Reden: Er kunnen elektrische ontladingen en vonken optreden, waardoor
de combi magnetron beschadigd raakt.
Vooraan in de handleiding vindt u beknopte instructies voor vier
basisfuncties:
• Koken
• Ontdooien (Handinstelling&Automatisch)
• Bereidingstijd verlengen
• Voedsel grillen
2. WARM het volgende NIET OP in de combi magnetron:
• Gesloten, luchtdichte of vacuüm verpakkingen, flessen of potten
Voorbeeld: Afgesloten potjes babyvoedsel
• Luchtdicht voedsel
Voorbeeld: Eieren, noten in de schil, tomaten
Reden: Door de toenemende druk binnenin spat dit voedsel uit elkaar.
Tip:
Verwijder doppen van flessen en potjes, en prik schillen en zakjes
etc. door.
Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het
bedienings-paneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.
In de stapsgewijs beschreven handelingen worden vier symbolen gebruikt.
☛
✉
✽
Let op
Opmerking
Opgepast
Draaien
3. Laat de combi magnetron NIET WERKEN als hij leeg is.
Reden: De binnenwand kan beschadigd raken.
Tip:
Zet een glas water in de combi magnetron wanneer u hem niet
gebruikt. Als de magnetron per ongeluk wordt aangezet, absorbeert
het water de microgolven.
VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN
STERKE STRALING TE VOORKOMEN
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke
microgolven te voorkomen.
(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander
nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de
openingen voor de deurvergrendeling.
(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat
afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de
deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met
een droge doek.
(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst
repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is
opgeleid.
Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de
volgende onderdelen is beschadigd:
(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
(3) Netkabel
(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde
technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van
magnetronovens.
4. De ventilatieopeningen in de achterwand NIET BEDEKKEN met papier of
ander materiaal.
Reden: Dit materiaal kan in brand vliegen door de hete lucht uit de combi
magnetron.
5. Gebruik ALTIJD ovenwanten als u iets uit de combi magnetron haalt.
Reden: Sommige schalen e.d. nemen zelf microgolven op. Verder gaat een
gedeelte van de warmte uit het voedsel naar de schaal of het bord,
die dus altijd heet worden.
6. RAAK NOOIT een verwarmingselement of de binnenwand van de combi
magnetron aan.
Reden: Het grill-element en de binnenwanden blijven ook nadat de combi
mag-netron is uitgeschakeld geruime tijd zo heet dat u zich eraan
kunt bran-den, ook al zien ze er koel uit. Voorkom dat brandbaar
materiaal in aan-raking kan komen met het inwendige van de
magnetron. Wacht tot de magnetron is afgekoeld.
4
CE2727N-NL.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Denk aan uw veiligheid (vervolg)
10. Houd altijd een armlengte afstand wanneer u de deur van de mag netron
opent.
Reden: Er kan hete lucht of stoom uit de magnetron komen, waaraan u zich
kunt branden.
7. Zo verkleint u het risico op brand in het inwendige van de combi magnetron:
• Doe nooit brandbare materialen in de combi magnetron, ook niet als hij uit
staat
• Verwijder de sluitingen van papieren of plastic zakjes.
• Gebruik uw combi magnetron niet voor het drogen van kranten e.d.
• Als u rook ziet, moet u de deur van de combi magnetron dicht laten en het
toestel uitzetten en zo mogelijk loskoppelen van het lichtnet, bijvoorbeeld
door de stekker uit het stopcontact te halen.
11. Houd de binnenkant van de combi magnetron schoon.
Reden: Stukjes voedsel of vet die aan de binnenwanden van de magnetron
kleven kunnen de lak beschadigen en ervoor zorgen dat de combi
magnetron minder efficiënt werkt.
8. Wees bijzonder voorzichtig met het opwarmen van vloeistoffen en
babyvoedsel.
• LAAT deze ALTIJD minstens 20 seconden staan nadat de combi
magnetron is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
• Roer zo nodig tussendoor af en toe. Roer ALTIJD na het opwar men.
• Wees na het opwarmen voorzichtig met de verpakking, fles e.d. Als deze
te heet is geworden, kunt u zichzelf branden.
• Het is mogelijk dat voedsel of vloeistoffen buiten de combi magnetron
alsnog plotseling aan de kook raken en naar buiten spatten.
• Om te voorkomen dat vloeistoffen na afloop van het opwarmen aan de
kook raken, met het risico op verbranding, moet u een plastic of glazen
lepeltje of stokje in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het
opwarmen voorzichtig omroeren.
Reden: Tijdens het opwarmen van vloeistoffen kan het kookpunt
tijdelijk wat hoger liggen. Hierdoor is het mogelijk dat de
vloeistof plotseling aan de kook raakt en naar buiten spat
wannneer u deze uit de magnetron haalt. U kunt zichzelf dan
branden.
• Volg bij verbranding eerst deze EERSTE HULP instructies:
* Houd het verbrande lichaamsdeel minstens 10 minuten onder koud
stromend water. Zet de kraan niet zo hard dat het water spettert.
* Dek de wond af met schoon, droog verband.
* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
• Vul flessen e.d. NOOIT tot de rand en maak gebruik van potjes e.d die
van boven wijder zijn dan van onderen, om overkoken te voorkomen.
Flessen met een smalle hals kunnen bovendien uit elkaar springen als ze
oververhit raken.
• Controleer ALTIJD de temperatuur van babyvoedsel of melk voordat u
het de baby geeft.
• Warm een babyfles NIET op met de speen of dop erop, omdat de fles
anders uit elkaar kan springen.
12. Soms hoort u klikgeluiden wanneer de combi magnetron in bedrijf is (vooral
tijdens ontdooien).
Reden: Dit geluid is normaal wanneer de magnetron op een ander
vermogen overschakelt.
13. Als de combi magnetron wordt gebruikt terwijl hij leeg is, wordt hij voor de
veiligheid automatisch uitgeschakeld. Wanneer dit is gebeurd, kunt u de
magnetron na 30 minuten weer normaal gebruiken.
BELANGRIJKE VEILGHEIDSINSTRUCTIES
Kijk tijdens het bereiden van voedsel regelmatig in de combi mag-netron. Dit is
vooral belangrijk wanneer het voedsel in plastic, papier of
ander brandbaar materiaal zit.
BELANGRIJK
Laat kleine kinderen NOOIT de combi magnetron gebruiken of ermee spelen. Ook
mogen kleine kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de magnetron komen
wanneer deze in gebruik is. Speelgoed en andere voor kindere aantrekkelijke
dingen mogen niet te dicht bij de magnetron worden bewaard of verstopt.
9. Zorg dat u het netsnoer niet beschadigt.
• Houd de kabel en de stekker uit de buurt van water en warm tebronnen.
• Gebruik dit toestel niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
5
NL
CE2727N-NL.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Magnetronoven installeren
Klok gelijkzetten
Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om
zijn gewicht te dragen.
Uw combi magnetron heeft een ingebouwde klok. De weergave kan
worden ingesteld op 12-uurs of 24-uurs aanduiding. U moet de klok
gelijkzetten:
• Wanneer de combi magnetron in gebruik wordt genomen
• Na stroomuitval
20cm aan
bovenzijde
85 cm vanaf
de vloer
10cm aan
acherzijde
10cm aan
weerszijde
1. Let er bij installatie van de magnetron op dat er aan alle
kanten voldoende ventilatieruimte overblijft. Aan de
achterkant en de zijkanten moet deze ruimte minstens 10
cm zijn, aan de bovenkant 20 cm en minimaal 85 cm
vanaf de vloer.
✉
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. Plaats
de loopring en het plateau.
Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.
1. Voor tijdweergave in ...
24-uurs aanduiding
12-uurs aanduiding
3. Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de
stekker bereikbaar blijft.
✽
✽
✽
✽
Vergeet niet om aan het begin en einde van de zomertijd de klok gelijk
te zetten.
Drukt u de (
Eenmaal in
Tweemaal in
) knop...
2. Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling (
de uren in te stellen.
Blokkeer NOOIT de ventilatieopeningen, want dan kan
oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en
doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.
3. Druk op de
Voor uw eigen veiligheid is het van belang dat u de kabel aansluit
op een geaard (3-polig) stopcontact van 230 Volt, 50 Hz
wisselstroom. Is de kabel van de magnetron beschadigd, laat
deze dan door uw fabrikant, service center of deskundige
monteur vervangen door een nieuwe kabel.
4. Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling (
de minuten in te stellen.
Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig
kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.
5. Druk op de
Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers
even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik
neemt.
6
) om
knop.
knop.
) om
CE2727N-NL.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
De werking van uw magnetron
Controleer of uw combi magnetron goed werkt
Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie.
De energie wordt door deze golven zo overgebracht dat het voedsel
wordt verwarmd zonder dat het van vorm of kleur verandert. U kunt
voedsel en dranken met uw combi magnetron:
• Ontdooien, (Handinstelling & Automatisch)
• Opwarmen
• Koken
Hieronder vindt u een eenvoudige manier om te kijken of uw
magnetron goed werkt.
Open de magnetron door aan de handgreep rechts op de deur te
trekken. Zet een glas water op het draaiplateau. Doe de deur weer
dicht.
1. Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand.
Zo werkt uw magnetron
1. De magnetron produceert microgolven die door de
beweging van het draaiplateau gelijkmatig op het
voedsel kunnen inwerken.
2. Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/
gewicht instelling (
).
De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.
1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en
laat hij vier keer een waarschuwing horen.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met
steeds een minuut pauze.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
2. Het voedsel neemt de microgolven op. De golven
dringen ongeveer 2,5 centimeter in het voedsel
door. De warmte verspreidt zich vanzelf verder door
het voedsel.
3. De bereidingstijd hangt af van de gebruikte schaal,
bord, etc. en van de eigenschappen van het
voedsel:
• Hoeveelheid en dichtheid
• Vochtgehalte
• Begintemperatuur (ingevroren, gekoeld,
kamertemperatuur)
☛
✉
Aangezien dieper gelegen gedeelten van het voedsel alleen door
het verspreiden van de warmte gaar worden, gaat het garen door
nadat het voedsel uit de magnetron is gehaald (“nagaren”). Laat
uw gerechten dan ook enige tijd staan, zoals aangegeven in
recepten en in dit boekje, zodat:
• Het voedsel tot in het midden gelijkmatig gaar wordt
• Het voedsel door en door dezelfde temperatuur heeft
7
De combi magnetron moet op een geschikt stopcontact worden
aangesloten. Het draaiplateau moet op zijn plaats zitten. Als u niet de
hoogste vermogensstand gebruikt, duurt het langer voor het water
kookt.
NL
CE2727N-NL.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Suggesties voor het oplossen van problemen
Koken en opwarmen
Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het
dan met de vermelde suggesties op te lossen.
Hieronder leest u hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen.
Controleer ALTIJD of u de magnetron goed hebt ingesteld voordat u
iets anders gaat doen. Kijk tussendoor regelmatig of alles goed gaat.
◆ Dit is normaal.
• Condensvorming in de oven
• Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing
• Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen
◆ De oven doet niets als u de knop tijd/gewicht instelling (
• Is de deur goed gesloten?
Zet het gerecht in het midden van het draaiplateau. Doe de deur dicht.
1. Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand.
(MAXIMAAL VERMOGEN: 850 W)
) verdraait.
2. Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/
gewicht instelling (
).
De verlichting gaat aan en het plateau begint te
draaien.
1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en
laat hij vier keer een waarschuwing horen.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een
minuut tussenruimte.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
◆ Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.
• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld ?
• Is de deur goed gesloten?
• Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is
doorgesmolten.
◆ Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.
• Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?
• Hebt u het juiste vermogen ingesteld?
☛
◆ In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.
• Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven
gezet?
• Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?
• Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte?
✉
◆ De oven stoort op de radio of de televisie.
• Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie
veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op
grotere afstand van televisies, radio’s of antennes op te stellen.
• Als de microprocessor in de oven storingen oppikt, dan verdwijnt soms de
informatie op het display. U lost dit probleem op door de netkabel uit het
stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw
in.
✉
Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem
dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van
SAMSUNG.
8
Zet de combi magnetron nooit aan terwijl hij leeg is.
U kunt de magnetron met de draaiknop voor het vermogen tijdens
het verwarmen op een andere stand zetten.
CE2727N-NL.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Vermogensstanden
Stoppen met verhitten
U kunt kiezen uit de hieronder aangegeven vermogensstanden
U kunt de magnetron altijd stoppen en het voedsel controleren
Stand
1. Tijdelijk stoppen:
Open de deur.
De magnetron stopt. Sluit de deur om verder te gaan.
Vermogen
Magnetron
HOOG
MIDDEL/HOOG
MIDDEL
MIDDEL/LAAG
HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (
AUTOMATISCH ONTDOOIEN (
)
LAAG/WARMHOUDEN
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
)
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
180 W
100 W
300 W (
450 W (
600 W (
Grill
2. Definitief stoppen:
Draai de knop tijd/gewicht instelling (
links.
“: 0 ” verschijnt in het display.
)
)
)
) geheel naar
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Resterende bereidingstijd bijstellen
✉
✉
Als u een hoger vermogen kiest, moet u een kortere bereidingstijd
instellen.
Als u het vermogen lager zet, moet u een langere bereidingstijd
kiezen.
U kunt terwijl de magnetron werkt, de resterende bereidingstijd
veranderen met de draaiknop tijd/gewicht instelling (
).
Voor een kortere bereidingstijd draait u de knop
naar links, voor een langere naar rechts.
9
NL
CE2727N-NL.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Handinstelling voor ontdooien
Automatisch ontdooien
In de stqnd Handinstelling voor Ontdooistand kunt u ingevroren vlees,
gevogelte of vis ontdooien.
In de stand Automatisch Ontdooistand kunt u ingevroren vlees,
gevogelte of vis ontdooien.
Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de
deur.
Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de
deur.
1. Draai de knop voor het vermogen op Automatisch
Ontdooien (
).
1. Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op
het symbool voor HANDINSTELLING VOOR
ONTDOOIEN(
).
2. Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (
)
op het juiste gewicht.
De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.
1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en
laat hij vier keer een waarschuwing horen.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een
minuut tussenruimte.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
2. Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/
gewicht instelling (
).
De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.
1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en
laat hij vier keer een waarschuwing horen.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een
minuut tussenruimte.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
✉
✉
✉
N.B. Gebruik uitsluitend magnetronbestendig serviesgoed.
Gebruik uitsluitend magnetronbestendig serviesgoed.
Wilt u voedsel handmatig ontdooien, kies dan de ontdooitfunctie en
een vermogen van 180 W. Voor meer informatie over handmatig
ontdooien en ontdooitijden, zie pagina 19.
Instellingen voor automatisch ontdooien
Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen. Leg het
bevroren product op het draaiplateau.
Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.
Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de
op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.
10
Product
Portie
Nagaartijd
Aanbeveling
Vlees
Gevogelte
Vis
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min
20-60 min
20-50 min
Scherm de randen af met
aluminiumfolie. Keer het gerecht
wanneer de oven een
waarschuwingssignaal geeft.
CE2727N-NL.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Bruinplateau (CE2727NT)
✉
Uw Samsung magnetronoven heeft een bruinplateau als extra
accessoire. Met dit bruinplateau kunt u niet alleen een bruin korstje
aan de bovenkant krijgen (met de grill), maar ook de onderkant van
het voedsel krijgt een knapperig bruin korstje door de hoge
temperatuur van het bruinplateau. De tabel op de volgende pagina
toont de gerechten die u op het bruinplateau kunt bereiden.
Maak het bruinplateau schoon met warm water en een
schoonmaakmiddel en spoel het af met schoon water.
Gebruik geen borstel of schuursponsje; de bovenste laag raakt
dan beschadigd.
✽
U kunt het bruinplateau ook gebruiken voor bacon, eieren, worstjes
etc.
Gebruik altijd ovenwanten als u het
bruinplateau uit de oven neemt: het wordt erg
heet.
2. Smeer het bruinplateau in met olie als u bacon of eieren
bakt. Zo krijgt uw gerecht een mooi bruin korstje.
✽
Het bruinplateau heeft een teflonlaag die niet
krasvast is. Gebruik geen scherpe voorwerpen,
zoals een mes, om te snijden op het plateau.
✽
Gebruik plastic kookgerei om krassen op het
plateau te voorkomen of haal het voedsel eerst
van de plaat af voordat u het gaat snijden.
3. Leg het voedsel op het bruinplateau.
☛
☛
Opmerking
Het bruinplateau is niet vaatwasmachinebestendig.
1. Zet het bruinplateau op het draaiplateau en ver warm het
voor met de hoogste temperatuurin stelling van de
combinatiefunctie [600W + Grill (
)]. Volg de tijden en
aanbevelingen in de tabel.
☛
Schoonmaken van bruinplateau
Leg geen voorwerpen op de plaat die niet
hittebestendig zijn, bijv. een plastic schaal.
Zet het bruinplateau niet in de oven zonder het
draaiplateau.
4. Zet het bruinplateau op het rooster (of draaiplateau) in de
magnetron.
5. Kies de gewenste bereidingstijd en het vermogen.
Kijk in onderstaande tabel.
11
NL
CE2727N-NL.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Instelling bruinplateau (CE2727NT)
NL
We raden u aan het bruinplateau direct op het draaiplateau voor te
verwarmen.
Bruinplateau voorverwarmen op 600 W + Grill-functie (
tijden en instructies in de tabel.
Gerecht
Bacon
Gegrilde
tomaten
Hamburger
(diepvries)
Baguettes
(diepvries)
Hoeveelheid Nawar- Vermo- Bereidingmtijd gen
stijd
), volg de
Aanbevelingen
80 g
(4 plakjes)
3 min 600W+
Grill
(
)
3-3½ min
200 g
(2 stuks)
3 min 450W+
Grill
(
)
4 -4½ min Bruinplateau
voorverwarmen. Snijd de
tomaten in tweeën.
Doe er kaas op. Leg in
een cirkel op het
bruinplateau.
Zet het bruinplateau op
het rooster.
3 min 600W+
Grill
(
)
6½-7 min
125 g
(2 stuks)
200 - 250 g 4 min 450W+
(2 stuks)
Grill
(
)
7-8 min
Pizza
(diepvries)
Gebakken
aardappels
Bruinplateau
voorverwarmen. Leg de
plakjes naast elkaar op
het bruinplateau. Zet het
bruinplateau op het
rooster.
300 - 350 g 4 min 600W+
Grill
(
)
250 g
500 g
Bruinplateau
voorverwarmen. Leg de
bevroren hamburgers in
een cirkel op het
bruinplateau. Zet het
bruinplateau op het
rooster. Draai na 4 - 5
min. om.
Bruinplateau
voorverwarmen. Leg één
baguette naast het
midden en 2 baguettes
naast elkaar op het
plateau.
Zet het bruinplateau op
het rooster.
Bruinplateau
voorverwarmen. Leg de
diepvries pizza op het
bruinplateau. Zet het
bruinplateau op het
rooster.
5-6 min
Bruinplateau
voorverwarmen. Snijd de
aardappels in tweeën.
Leg ze op het
bruinplateau met de
doorgesneden helft naar
beneden.
Leg ze in een cirkel. Zet
het bruinplateau op het
rooster.
8-9 min
Vis-sticks
(diepvries)
150 g
(5 stuks)
300 g
(10 stuks)
4 min 600W+
Grill
(
)
6½ -7 min Bruinplateau
voorverwarmen. Vet de
9-9½ min plaat in met 1 eetlepel
olie. Leg de vissticks in
een cirkel op het plateau.
Draai om na 3 1 /2 min (5
stuks) of na 5 min (10
stuks).
Kipnuggets
(diepvries)
125 g
250 g
4 min 600W+
Grill
(
)
4½-5 min
7-7½ min
Pizza
(koud)
12
3 min 600W+
Grill
(
)
8-9 min
300 - 350 g
4min
Bruinplateau
voorverwarmen. Vet de
plaat in met 1 eetlepel
olie.
Leg de kipnuggets op
het plateau. Zet het
bruinplateau op het
rooster. Draai na 3 min.
(125 g) of 5 min. (250 g)
om.
450W+ 5½-6½ min Bruinplateau
voorverwarmen. Leg de
Grill
koud pizza op het
(
)
bruinplateau. Zet het
bruinplateau op het
rooster.
CE2727N-NL.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Positie van verwarmingselement
Serviesgoed
Het verwarmingselement wordt gebruikt bij de functie grillen. Er zijn
twee mogelijke posities:
• horizontaal voor grillen of combinatiefunctie magnetron +
grill
• schuin (hoek van 45°) voor schoonmaken
Gebruik magnetronbestendige materialen; gebruik geen plastic
bakjes, borden, papieren bekers, papieren doekjes, etc.
☛
Gebruik bij gecombineerde bereiding (magnetron + grill) alleen
materiaal dat geschikt is voor een magnetronoven en een
gewone oven. Metalen voorwerpen, zoals pannen of bestek,
kunnen schade aan uw magnetron toebrengen.
Wijzig de stand van het element alleen als het afgekoeld is en
forceer niets als u het in de verticale stand wilt brengen.
U wilt het element
gebruiken...
Handelingen...
in horizontale positie
(grillen of
combinatiefunctie
magnetron+grill)
◆ Trek het element naar
voren.
◆ Druk het element naar
boven tot het evenwijdig
aan het plafond van de
oven hangt.
in schuine positie (alléén
voor schoonmaken)
◆ Zet het
verwarmingselement in
een hoek van 45°.
◆ Zet het na schoonmaken
weer terug in de
horizontale positie.
✉
13
Op pagina 15 vindt u meer informatie over geschikte materialen.
NL
CE2727N-NL.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Grillen
Magnetron en grill tegelijk gebruiken
Met de grill kunt u gerechten snel verhitten en bruineren, zonder
gebruik te maken van microgolven. Uw combi magnetron wordt
daarom geleverd met een grillrooster.
U kunt de magnetron en de grill ook combineren, zodat het gerecht
wordt gebruineerd en bovendien snel gaar is.
1. Voorverwarmen van de grill: zet de draaiknop voor het
vermogen op grill ( ) en stel de voorverwarmtijd in met
de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (
).
☛
Gebruik ALLEEN serviesgoed dat zowel magnetron- als
grillbestendig is. Glazen of keramische schalen zijn ideaal, omdat
ze microgolven gelijkmatig in het voedsel laten doordringen.
☛
Gebruik ALTIJD ovenwanten om schalen e.d. uit de magnetron te
halen, aangezien deze bijzonder heet kunnen worden.
2. Open nadat u de magnetron hebt voorverwarmd de deur.
Leg het gerecht op het rooster en zet het rooster op het
draaiplateau.
1. Zorg dat het verwarmingselement goed horizontaal zit.
Zie ook pagina 13.
3. Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/
gewicht instelling (
).
De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.
1) Na de ingestelde tijd gaat de grill uit en
hoort u vier keer een waarschuwing.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een
minuut tussenruimte.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
✉
☛
2. Open de deur van de magnetron. Leg het voed sel op het
rooster en plaats het rooster op het draaiplateau. Sluit de
deur.
3. Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste
grillstand(
,
,
).
Maakt u zich geen zorgen wanneer het verwarmingselement tijdens
het grillen aan of uit gaat. Zo wordt de temperatuur geregeld en wordt
oververhitting voorkomen.
4. Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/
gewicht instelling (
).
De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.
1) Na de ingestelde tijd gaat de grill uit en
hoort u vier keer een waarschuwing.
2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een
minuut tussenruimte.
3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
Gebruik altijd ovenwanten wanneer u schalen e.d. uit de combi
magnetron haalt. Deze kunnen bijzonder heet worden. Controleer of
het verwarmingselement goed horizontaal staat.
✉
14
Bij combinatie van magnetron en grill kan de magnetron maximaal op
600W worden gezet.
CE2727N-NL.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Geschikt kookgerei
De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen
doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden
weerkaatst of geabsorbeerd.
Glas
•
•
Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.
Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een
magnetron zijn probleemloos te gebruiken.
•
Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is
aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen
worden.
Materiaal
Opmerkingen
Geschikt
voor
magnetron
Aluminiumfolie
✓✗
Vuurvaste
ovenschalen
Dun glaswerk
✓
Glazen bekers of
kommen
✓
Metaal
• Schotels of
borden
• Sluitingen voor
diepvriesverpakki
ngen
Kan beperkt worden gebruikt als
bescherming tegen oververhitting. Als
veel folie wordt gebruikt of als het te
dicht bij de wanden komt, kunnen echter
vonken optreden.
Papier
• Borden, bekers,
zakdoekjes en
keukenrol
•
Recycle-papier
Plastic
• Bakjes
✓
✗
✓
Alleen voor opvangen van overmatig
vocht en voor korte bereidingstijd.
✗
Kan tot vonken leiden.
✓
Vooral hittebestendig thermoplastic.
Andere plastics kunnen bij hoge
temperaturen vervormen of van kleur
veranderen. Gebruik geen melamineplastics.
Bruikbaar om vocht vast te houden,
maar mag niet met voedsel in contact
komen. Verwijder deze folie voorzichtig,
want er kan stoom vrijkomen.
Alleen indien kookbestendig of
ovenbestendig. Mag niet luchtdicht
blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
✓
Niet langer dan 8 minuten
voorverwarmen.
Servies en aardewerk
✓
Porselein, aardewerk en glas zijn
meestal bruikbaar, behalve als het een
metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooiverpakkingen van
polyester en karton
✓
Sommige diepvriesmaaltijden zijn in
deze materialen verpakt.
•
Plasticfolie
✓
✓
•
Diepvrieszakken
✓✗
•
Papier of kranten
✗
Bruikbaar om een gerecht op te
warmen, maar polystyreen kan door
oververhitting smelten.
Kunnen in brand vliegen.
•
Recycle-papier of
metalen randjes
✗
Kan leiden tot vonkvorming.
Was- of vetvrij papier
15
Kunnen vonken of brand
veroorzaken.
✗
Bruinplateau
Verpakkingen van fast-food
• Polystyrenen
bekers en bakjes
NL
Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd
met metaalhoudende opdruk.
Bruikbaar voor opwarmen van voedsel
of dranken. Erg dun glas kan breken of
springen als het plotseling sterk wordt
verhit.
Deksel verwijderen. Alleen geschikt
voor opwarmen.
✓
Bruikbaar om vocht vast te houden
en spatten te verhinderen.
CE2727N-NL.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips
NL
MICROGOLVEN
Gerecht
Microgolven dringen in het voedsel door, waarbij ze hun energie overdragen aan
de moleculen in het voedsel. Microgolven worden vooral aangetrokken en
geabsorbeerd door water-, vet- en suikermoleculen. De microgolven brengen de
moleculen in het voedsel in snelle trilling, waardoor de temperatuur stijgt en het
voedsel gaar wordt.
KOKEN
Serviesgoed voor gebruik in de magnetron:
De gebruikte schalen e.d. moeten de microgolven ongehinderd doorlaten zodat
alle energie wordt gebruikt om het voedsel te verwarmen. Microgolven worden
teruggekaatst door metaal, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, terwijl ze
prob-leemloos door keramiek, glas, porcelein en plastic heen gaan, evenals door
papier en hout. U kunt in een magnetron dus beslist geen metalen pannen
gebruiken.
Voedsel dat kan worden bereid in een magnetron:
Allerlei soorten voedsel zijn geschikt om in de magnetron te worden bereid,
bijvoor-beeld verse of ingevroren groenten, fruit, deegwaren, rijst, graan, bonen,
vis en vlees. Ook sausjes, vla, soep, pudding en ingemaakt voedsel kunnen in een
combi mag-netron worden klaargemaakt. Koken met de magnetron is ideaal voor
veel gerechten die normaal gesproken op een kookplaat worden bereid. U kunt de
magnetron bijvoorbeeld ook gebruiken om boter of chocola te smelten.
Afdekken tijdens het verwarmen
Het is belangrijk dat u het voedsel tijdens het verwarmen afdekt, omdat er anders
water in de vorm van stoom uit het voedsel ontsnapt. De stoom blijft energie opnemen uit de microgolven, waardoor een gedeelte van de energie niet in het voedsel
terechtkomt. U kunt voedsel op diverse manieren afdekken, bijvoorbeeld met een
keramisch of plastic deksel of een magnetronbestendige plastic folie.
Wachttijd voor “nagaren”
Het is belangrijk dat u het voedsel na het verwarmen even laat staan, zodat de
tem-peratuur zich gelijkmatig door het voedsel kan verdelen.
300 g
600W
7½-8½
2-3
15 ml (1 eetlepel) koud
water toevoegen.
Sperciebonen
300 g
600W
8-9
2-3
30 ml (2 eetlepels)
koud water toevoegen.
Gemengde
groenten
(worteltjes/
erwten/maïs)
300 g
600W
7½-8½
2-3
15 ml (1 eetlepel) koud
water toevoegen.
Gemengde
groenten
(Chinees)
300 g
600W
8-9
2-3
15 ml (1 eetlepel) koud
water toevoegen.
GB
Bereidingstips voor rijst en pasta
Rijst:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens de
bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de rijst
afgedekt.
Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het nawarmen
en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe.
Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht
geabsorbeerd.
Pasta:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een snufje
zout toe en roer goed door. Roer af en toe tijdens het bereiden en
erna. Laat de pasta afgedekt nawarmen en laat het na daarna goed
uitlekken.
Gerecht
Gebruik een voor dit doel geschikte ovenvaste schaal met deksel. Kook de
groente met het deksel op de schaal gedurende de aangegeven minimum tijd (zie
onder-staande tabel). Ga door met koken tot u de groente gaar genoeg vindt.
Onderbreek het koken twee keer om te roeren, en roer ook na afloop. Zout,
kruiden en/of boter voegt u toe wanneer de groente gaar is. Houd tijdens het
nagaren het deksel op de schaal.
Hoeve- Vermogen Tijd
elheid
(min.)
Nawarmtijd Aanbevelingen
(min.)
Spinazie
150 g
600W
4½-5½
2-3
15 ml (1 eetlepel) koud
water toevoegen.
Broccoli
300 g
600W
9-10
2-3
30 ml (2 eetlepels)
koud water toevoegen.
Nawarmtijd Aanbevelingen
(min.)
Erwten
Aanwijzingen voor koken van ingevroren groenten
Gerecht
Hoeve- Vermogen Tijd
elheid
(min.)
16
Hoeveelheid
Vermogen Tijd (min.) Nawarm- Aanbevelingen
tijd (min.)
Witte rijst
(voorgekookt)
250g
850W
16-17
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Zilvervliesrijst
(voorgekookt)
250g
850W
21-22
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Gemengde
rijst (rijst +
wilde rijst)
250g
850W
17-18
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Gemengde
granen (rijst +
granen)
250g
850W
18-19
5
Voeg 400 ml koud
water toe.
Pasta
250g
850W
11-12
5
Voeg 1 liter heet
water toe.
CE2727N-NL.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips (vervolg)
Bereidingstips voor verse groenten
OPWARMEN
Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud
water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is
aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie
tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.
Roer één keer tijdens de bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout,
kruiden of boter toe. Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.
Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten.
Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als
richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur
van +18 tot +20 °C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7 °C.
Tip:
Plaatsen en afdekken
Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt het
voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden
opwarmen.
Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner
elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.
Vermogens en roeren
Soms kunt u voedsel verwarmen op 850 W terwijl ander voedsel verwarmd moet
worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W. Neem de tabellen als richtlijn. In het
algemeen is het beter voedsel op een lagere stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij
delicatessen, grote hoeveelheden of bij voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld
een pasteitje).
Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (850 W)
worden gekookt.
Gerecht
Hoeve- Tijd
elheid (min.)
Broccoli
250g
500g
Spruitjes
4-4½
8-8½
Nawarmt- Aanbevelingen
ijd (min.)
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte en leg
die met de stelen naar het midden.
250g 5½-6½
3
Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels) water
toe.
Worteltjes
250g
4½-5
3
Snijd de worteltjes in schijfjes van gelijke
grootte.
Bloemkool
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte.
Halveer grote roosjes en leg die met de
stelen naar het midden.
Courgettes
250g
3½-4
3
Snijd courgettes in schijfjes. Voeg 30 ml
(2 eetlepels) water of een klontje boter
toe. Verwarm tot ze beetgaar zijn.
Aubergines
250g
3½-4
3
Snijd de aubergines in schijfjes en
besprenkel ze met 1 eetlepel citroensap.
Prei
250g
4½-5
3
Snijd de prei in dikke schijven.
Champignons
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Bereid champignons in hun geheel of in
stukjes. Voeg geen water toe.
Besprenkel ze met citroensap. Kruiden
met zout en peper. Laten uitlekken voor
het serveren.
Uien
250g
5½-6
3
Snijd uien in schijfjes of halveer ze. Voeg
slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe.
Paprika
250g
4½-5
3
Snijd de paprika in kleine stukjes.
Aardappels
250g
4-5
500g 7½-8½
3
Weeg de geschilde aardappels en snijd
ze in stukken van gelijke grootte.
Koolrabi
250g
3
Snijd de koolrabi in kleine blokjes.
5-5½
Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u
het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het
te serveren.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt
nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te
roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een
plastic lepel of glazen staafje in de drank. Laat het voedsel niet te heet worden,
want dat bederft de smaak.
U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat
extra tijd toevoegen.
Tijden voor verwarmen en nawarmen
Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd
u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer. Controleer altijd of het
voedsel overal gelijkmatig is verhit.
Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig
wordt verdeeld.
De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de tabel
een andere tijd is aangegeven.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het
hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.
Dranken opwarmen
Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is
uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig
tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en
verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en
roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.
17
NL
CE2727N-NL.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips (vervolg)
NL
VERWARMEN VAN BABYVOEDING
Verwarmen van dranken en voedsel
Babyvoeding:
Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer
goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te
serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur
voor het serveren: tussen de 30 en 40 °C.
Babymelk:
Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm
een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of
oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden!
Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u de
baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.
Opmerking:
Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd
worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en
de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn voor
het verwarmen.
Gerecht
Hoeveelheid
Vermo Tijd
gen
(min.)
850W 1-1 ½
Nawarm- Aanbevelingen
tijd
(min.)
1-2
Doe de drank in een
ovenvaste kop of mok en dek
deze niet af. Plaats de kop
(150ml) of mok (250ml) in het
midden van het draaiplateau.
Voor en na het nagaren goed
roeren.
2-3
Schenk in een diep bord. Dek
af met een plastic deksel.
Roer goed door na het
opwarmen. Roer nogmaals
vóór het serveren.
600W 5½-6½
2-3
Doe de stoofschotel in een
diep bord. Dek af met een
plastic deksel. Roer af en toe
tijdens het opwarmen en
nogmaals vóór het
nawarmen en serveren.
350g
600W 4½-5½
3
Doe de pasta (bijv. spaghetti
of noedels)op een plat bord.
Dek af met magnetron-folie.
Roer vóór het serveren.
Gevulde
pasta met
saus (koud)
350g
600W
3
Doe de gevulde pasta (bijv.
ravioli, tortellini) in een diep
bord. Dek af met magnetronfolie. Roer af en toe tijdens
het opwarmen en nogmaals
vóór het nawarmen en
serveren.
Kant-enklaar
maaltijd
(koud)
350g
600W 5½-6½
3
Leg een maaltijd bestaande
uit 2 of 3 gekoelde gedeelten
op een ovenvast bord. Dek
dit af met magnetronfolie.
Dranken
(koffie,
melk, thee,
water op
kamertemperatuur)
150 ml
(1 kop)
250 ml
(1 mok)
Soep (koud)
250g
850W
Stoofschotel
(koud)
350g
Pasta met
saus
(koud)
1½-2
2½-3
Verwarmen babyvoeding en melk
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het
verwarmen.
Gerecht
Hoeve- Verm- Tijd
elheid ogen
Babyvoeding
(groente
en vlees)
190g 600W
Babypap
(granen +
melk +
fruit)
190g 600W
30sec
20sec
Babymelk 100ml 300W 30-40 sec
200ml
50 sec to
1min
Nawarmtijd
(min.)
2-3
Aanbevelingen
Doe de voeding in een diep bord.
Verwarm afgedekt. Roer na het
verwarmen. Laat de voeding 2 tot
3 minuten staan. Roer de voeding
vóór het voeden goed door en
controleer de temperatuur.
2-3
Doe de pap in een diep bord.
Verwarm afgedekt. Roer door na
het verwarmen. Laat de pap 2 tot
3 minuten staan. Roer de pap
vóór het voeden goed door en
controleer de temperatuur.
2-3
Roer de melk goed door en giet
hem in een gesteriliseerde glazen
fles. Zet de fles midden op het
plateau. Verwarm onafgedekt.
Schud goed en laat de melk
minstens 2 minuten staan. Schud
de fles goed vóór het voeden en
controleer de temperatuur.
18
5-6
CE2727N-NL.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips (vervolg)
HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN
NL
Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron
ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u
onverwacht gasten krijgt.
Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand
(180 W,
).
Gerecht
Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle
metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat
vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.
Vlees
Gehakt
Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de
ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.
Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt. Als kleine en dunne
stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen deze tijdens het
ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.
Draai
Varkenslapjes
Gevogelte
Stukjes kip
Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en
laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.
Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze
tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.
Tip:
Hele kip
Hoeveel- Tijd
heid
(min.)
250g
500g
6-7
13-14
250g
7½-8½
Nadooitijd Aanbevelingen
(min.)
5-25
Doe het vlees op een bord.
Bescherm de dunnere
randen met aluminiumfolie.
het vlees halverwege de
ontdooitijd om!
15-40
Stukjes kip legt u met het
vel naar beneden op een
plat bord. Een hele kip legt
u met de borst naar
beneden op een plat bord.
Bescherm de dunnere
delen, zoals de vleugels en
poten met alumi-niumfolie.
Draai de kip halverwege de
ontdooitijd om!
5-15
Leg de bevroren vis in het
midden van een plat bord.
Leg de dunne delen onder
de dikkere delen.
Bescherm de smalle
uiteinden met aluminiumfolie. Draai de vis halverwege de ontdooitijd om!
6-7
5-10
Verdeel het fruit over een
platte, ronde glazen schaal
(met een grote diameter).
½-1
2-2½
4½-5
8-10
5-20
Leg de broodjes in een
cirkel of het brood
horizontaal op
keukenpapier in het
midden van het plateau.
Draai het brood halverwege de ontdooitijd om!
500 g 14½-15½
(2 stuks)
900g
28-30
200 g
(2 stuks)
400 g
(4 stuks)
6-7
Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken
hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij het
invriezen en ontdooien van voedsel.
Vis
Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel
met een temperatuur tussen - 18 en - 20 °C.
Visfilet
Fruit
Bessen
250g
Brood
2 stuks
Broodjes
(ieder ca. 50 g) 4 stuks
Toast/Sandwich 250 g
500 g
Duits brood
(tarwe en rogge)
19
12-13
CE2727N-NL.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips (vervolg)
NL
GRILL
Aanwijzingen voor grillen van ingevroren etenswaren
Het verwarmingselement voor de grill zit tegen de bovenkant van de magnetron.
Het werkt als de deur dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau ronddraait
wordt het voedsel gelijkmatiger bruin. Als u de grill 4 minuten voorverwarmt, wordt
het voedsel sneller bruin.
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor vermogen en bereidingstijd.
Vers voedsel
Kookgerei voor grillen
Moet vuurvast zijn en mag van metaal zijn. Gebruik geen plastic kookgerei, dit kan
smelten.
Broodjes
(ca. 50 g per
stuk)
Voedsel dat u kunt grillen
Karbonade, worstjes, biefstuk, hamburgers, plakjes bacon en ham, plakjes vis,
sandwiches en alle soorten tosti’s.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Stokbroodjes
met vulling
(tomaat, kaas,
ham,
champignons)
Als alléén de grill wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het verwarmingselement
voor de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat en niet tegen de
achterwand in de verticale positie. Onthoud dat het voedsel op het bovenste
rooster geplaatst moet worden, tenzij dit anders wordt aangegeven.
Hoeveelheid
2 stuks
4 stuks
250-300 g
(2 stuks)
Vermogen
1. zijde 2. zijde Aanbevelingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
Magn- 300W
etron +grill
+ grill 1-1½
2-2½
450W
+grill
7-8
Alleen
grill
1-2
1-2
Leg de broodjes in een
kring met de onderkant
omhoog direct op het
draaiplateau. Grill de
broodjes tot ze knapperig
zijn. 2-5 minuten nagaren.
--
Leg 1 ingevroren
stokbroodje midden op
het rooster; leg 2 of 3
stokbroodjes naast elkaar
op het rooster. Na afloop
2-3 minuten laten
nagaren.
MAGNETRON + GRILL
Deze bereidingsinstelling combineert de stralingswarmte van de grill met de
snelheid van het koken met de magnetron. De instelling werkt alleen als de deur
dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau ronddraait, wordt het voedsel
gelijkmatig bruin. Op dit model zijn drie gecombineerde instellingen beschikbaar:
600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.
Kookgerei voor bereiding met magnetron + grill
Gebruik kookgerei waar de microgolven doorheen gaan. Het kookgerei moet
vuurvast zijn. Gebruik geen metalen kookgerei in de combinatiefunctie. Gebruik
geen plastic kookgerei, dit kan smelten.
Voedsel geschikt voor bereiding met magnetron + grill
Voedsel dat opgewarmd moet worden en een bruin korstje moet krijgen is
geschikt voor bereiding met de combinatiefunctie (bijv. pasta). Ook voedsel met
een korte bereidingstijd en dat een bruin korstje moet krijgen is geschikt voor de
combinatiefunctie. Deze functie kan ook gebruikt worden voor grotere
hoeveelheden voedsel met een bruin en knapperig laagje (bijv. stukjes kip, draai
deze halverwege de bereidingstijd om.) Kijk in de grill-tabel voor meer informatie.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Als u de combinatiefunctie (magnetron en grill) gebruikt, zorg er dan voor dat het
verwarmingselement van de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat
en niet tegen de achterwand in de verticale positie. Het voedsel moet op het
bovenste rooster worden geplaatst, tenzij een andere plaats wordt aangeraden.
Anders moet u het direct op het plateau zetten. Zie de instructies in de volgende
tabel.
U moet het voedsel omdraaien als u het aan beide zijden wilt bruinen.
20
Gegratineerde
groenten of
aardappels
400 g
450 W 13-14
+ grill
--
Leg het ingevroren
product op een kleine
ovenvaste schaal. Zet de
schaal op het rooster. Na
afloop 2-3 minuten laten
nagaren.
Deegwaren
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
400 g
600 W 14-15
+ Grill
--
Doe de ingevroren
deegwaren op een kleine,
lage ovenvaste schaal.
Zet de schaal direct op
het draaiplateau. Na
afloop 2-3 minuten laten
nagaren.
Kipnuggets
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
Leg de kipnuggets direct
op het draaiplateau.
Ovenpatat
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
Leg de patat verspreid
over bakpapier op het
draaiplateau.
CE2727N-NL.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Kooktips (vervolg)
Aanwijzingen voor grillen van verse etenswaren
Vers
voedsel
Zet de grill aan en verwarm de magnetron 4 minuten voor.
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor vermogen en bereidingstijd.
Vers
voedsel
Hoeveelheid
Vermogen
Geroosterd
4 stuks
Alleen 3½-4½
brood
(25g per stuk) grill
3-4
Leg de boterhammen
naast elkaar op het rooster.
Broodjes
(voorgebak
ken)
1-2
Leg de broodjes eerst met
de onderkant omhoog in
een kring direct op het
draaiplateau.
--
Snijd de tomaten
doormidden. Doe er wat
kaas op en leg ze in een
kring op een lage
ovenvaste schaal. Zet de
schaal op het rooster.
Gegrillde
tomaten
Toast
Hawaii
(ananas,
ham en
kaas in
plakjes)
2-4 stuks
200 g
(2 st.)
400 g
(4 st.)
2 stuks
(300 g)
Gepofte
aardappels
250 g
500 g
Stukjes kip
450-500 g
(2 stuks)
Alleen
grill
2-3
300 W 3½-4½
+ grill
6-7
450 W
+ grill
3½-4
600 W 4½-5½
+ grill
8-9
300 W
+ grill
Lamskotelet
(medium)
1. zijde 2. zijde Aanbevelingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
8-9
--
Rooster eerst de
boterhammen. Leg het
geroosterde brood met het
beleg op het rooster, 2
tegenover elkaar. 2-3
minuten laten nagaren.
--
Snijd de aardappels doormi
dden. Leg ze in een kring
op het rooster met de platte
kant naar de grill.
9-10
Smeer de stukjes kip in
met olie en kruiden. Leg ze
in een kring met de botjes
naar het midden. Leg geen
stukjes kip in het midden
van het rooster. 2-3
minuten laten nagaren.
Hoeveelheid
21
1. zijde 2. zijde Aanbevelingen
Tijd
Tijd
(min.) (min.)
400 g
(4 stuks)
Alleen
grill
250 g
(2 stuks)
Magn- (300W (Alleen Smeer de varkenslapjes in
etron +grill)
grill) met olie en kruiden. Leg ze
+ grill
in een kring op het rooster.
7-8
6-7 Na het grillen 2-3 minuten
laten nagaren.
Varkenslapjes
Gebakken
appels
Vermogen
1 appel
(ca. 200g)
2 appels
(ca. 400g)
300 W
+ grill
11-13
4-4½
6-7
8-9
--
Smeer de stukjes
lamsvlees in met olie en
kruiden. Leg ze in een
kring op het rooster. Na het
grillen 2-3 minuten laten
nagaren.
Boor de klokhuizen uit en
vul ze met rozijnen en jam.
Doe er wat
amandelsnippers op. Leg
de appels op een lage
ovenvasteschaal. Zet de
schaal rechtstreeks op het
draaiplateau.
NL
CE2727N-NL.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
NL
Kooktips (vervolg)
Magnetronoven schoonmaken
SPECIALE TIPS
De onderstaande onderdelen van uw combi magnetron moeten
regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat zich voedselresten
en vet verzamelen:
BOTER SMELTEN
Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic
deksel.
Verwarm 30 tot 40 seconden op 850 W, tot de boter gesmolten is.
•
•
•
CHOCOLADE SMELTEN
Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is.
Roer een paar keer tijdens het smelten.
☛
GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN
Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.
Binnen- en buitenwanden
Deur en afdichtingen
Draaitableau en geleidingsring
Zorg dat de afdichtingen van de deur ALTIJD schoon blijven en
dat de deur goed sluit.
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Nabehandelen
met schoon water en tenslotte afdrogen.
GELATINE SMELTEN
Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water.
Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas.
Verwarm 1 minuut op 300 W.
Roer door na het smelten.
2. Verwijder vlekken van de binnenwanden en de geleidingsring met een in een
warm sopje gedompelde doek. Nabehandelen met een vochtige doek en
tenslotte afdrogen.
GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)
Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water.
Verwarm onafgedekt 3½ tot 4½ minuten op 850 W in een schaal van
pyrexglas, tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het
verwarmen.
3. Om vastzittende voedselresten los te maken en geurtjes weg te krijgen, zet u
een kop verdund citroensap op het draaiplateau en verhit deze 10 minuten op
vol vermogen.
4. U kunt het plateau desgewenst in de afwasmachine schoonmaken.
JAM MAKEN
Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van
pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed. Verwarm 10 tot 12
minuten op 850 W.
Roer enkele keren tijdens het verwarmen. Doe de jam meteen in glazen jampotjes
met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten met de deksel erop staan.
✉
Zorg ervoor dat er GEEN water in de ventilatieopeningen terechtkomt.
Gebruik NOOIT agressieve schoonmaakmiddelen of chemische
oplosmiddelen. Let vooral op bij het reinigen van de afdichtingen van
de deur. Zorg dat:
•
•
PUDDING MAKEN
Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op
de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met
deksel. Verwarm afgedekt 6½ tot 7½ minuten op 850 W.
Roer enkele keren tijdens het verwarmen.
✉
AMANDELEN ROOSTEREN
Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord.
Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3½ tot 4½ minuten op 600 W.
Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord
uit de oven haalt!
Er zich geen voedselresten verzamelen
Er geen vuil of voedselresten achterblijven, waardoor de deur
niet meer goed sluit
REINIG de binnenkant van de combi magnetron na gebruik met een
mild sopje van een schoonmaakmiddel. Laat de magnetron eerst
afkoelen voordat u hem reinigt, om brandwonden te voorkomen.
We raden u aan om het verwarmingselement voor het gemak
omlaag te draaien voordat u de bovenwand in de magnetron
reinigt.
22
CE2727N-NL.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
Magnetronoven opbergen en repareren
Technische gegevens
Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele
simpele voorzorgsmaatregelen.
SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de
technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd
is:
• Gebroken scharnier
• Versleten afdichtingen
• Beschadigde of verbogen behuizing
Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde
technicus.
☛
✉
Verwijder NOOIT de behuizing van de magnetronoven. Bij een
defect of als u twijfelt aan de juiste werking:
• de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,
• en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.
Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en
stofvrije opbergruimte.
Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de
magnetronoven aantasten.
✉
Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.
23
Model
CE2727N / CE2727NT
Netspanning
230 V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen
Microgolffunctie
Grill
Combinatieprogramma
1300 W
1100 W
2400 W
Afgegeven vermogen
100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Koeling
Ventilator met motor
Afmetingen (B x D x H)
Buitenmaten
Ovenruimte
489 x 275 x 415 mm
306 x 211 x 320 mm
Inhoud
20 liter
Gewicht
Netto
ong. 15 kg
NL
CE2727N-NL.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 6:52 AM
CE2727N_F.fm Page 1 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
FOUR À MICRO-ONDES
Mode d’emploi et conseils de cuisson
CE2727N / CE2727NT
Aide-mémoire .................................................................................. 2
Four ................................................................................................. 2
Panneau de commande ................................................................. 3
Accessoires ..................................................................................... 3
Utilisez ce mode d’emploi................................................................ 4
Précautions d’emploi ....................................................................... 4
Installez votre four à micro-ondes ................................................... 6
Réglez l’horloge............................................................................... 6
Comment fonctionne un four à micro-ondes ................................... 7
Vérifiez que votre four fonctionne correctement ............................. 7
Problèmes et solutions .................................................................... 8
Cuisez et réchauffez un plat aux micro-ondes ................................ 8
Niveaux de puissance ..................................................................... 9
Arrêtez la cuisson............................................................................ 9
Ajustez le temps de cuisson............................................................ 9
Décongelez un plat manuellement................................................ 10
Décongelez un plat automatiquement........................................... 10
Temps pour la décongélation automatique ................................... 10
Utilisez un plat croustilleur (CE2727NT) ....................................... 11
Conseils de cuisson pour le plat croustilleur (CE2727NT)............ 12
Choisissez la position de l’élément chauffant ............................... 13
Choisissez les accessoires ........................................................... 13
Gril ................................................................................................. 14
Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril............................ 14
Guide des récipients...................................................................... 15
Conseils de cuisson ...................................................................... 16
Nettoyez votre four à micro-ondes ................................................ 22
Rangez ou réparez votre four à micro-ondes ............................... 23
Spécifications techniques.............................................................. 23
CE2727N_F.fm Page 2 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Aide-mémoire
F
Four
Si vous souhaitez cuire un plat
ORIFICES DE
VENTILATION
1. Mettez le plat dans le four.
Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le
bouton de sélection du niveau de puissance.
POIGNÉE
ÉLÉMENT
CHAUFFANT DU
GRIL (RÉSISTANCE)
BOUTON DE
SÉLECTION
TEMPS/POIDS
ÉCLAIRAGE
2. Choisissez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : La cuisson démarre au bout de deux
secondes.
Si vous souhaitez effectuer une décongelation automatique des
aliments
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône de décongélation
automatique(
).
COUPLEUR
ORIFICES DE
PORTE
VERROUILLAGE
CROCHETS DE
VERROUILLAGE PLATEAU
DE LA PORTE
ANNEAU DE
GUIDAGE
2. Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS(
) et
sélectionnez le poids correspondant à l’aliment.
Résultat : La décongélation démarre au bout de deux
secondes.
Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson
Laissez le plat dans le four.
Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Si vous souhaitez passer un plat au gril
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône gril(
).
2. Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : La cuisson démarre au bout de deux
secondes.
2
BOUTON DE
SÉLECTION
DU NIVEAU DE
PUISSANCE
CE2727N_F.fm Page 3 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Panneau de commande
Accessoires
Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de
plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.
1. Coupleur, déjà placé sur l’axe du moteur situé au centre
du plancher du four.
Objet :
Le coupleur fait tourner le plateau.
2. Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du
four.
L’anneau de guidage supporte le plateau.
Objet :
1
3. Plateau, à placer sur l’anneau de guidage en adaptant le
centre sur le coupleur.
Ce plateau constitue la principale surface de
Objet :
cuisson ; il est facile de le retirer pour le
nettoyer.
4. Grille métallique, à placer sur le plateau.
Objet :
La grille métallique peut être utilisée en mode
gril et en mode combiné (micro-ondes + gril).
6
2
5. Plat croustilleur (CE2727NT uniquement), voi page 11.
Le plat croustilleur permet de mieux faire dorer
Objet :
les aliments en mode combiné micro-ondes +
gril et d’obtenir des pâtes croustillantes (tartes,
quiches, pizzas ou feuilletés).
3
☛
7
4
8
5
1. AFFICHEUR
2. BOUTON DE RÉGLAGE DE
L’HEURE
3. DÉCONGÉLATION MANUELLE
4. BOUTON DE SÉLECTION DU
NIVEAU DE PUISSANCE
5. MODE COMBINÉ
(Micro-ondes + Gril)
6. BOUTON DE SÉLECTION
TEMPS/POIDS
7. DÉCONGÉLATION
AUTOMATIQUE
8. MODE GRIL
3
N’utilisez JAMAIS le four à micro-ondes sans l’anneau de guidage
et le plateau.
F
CE2727N_F.fm Page 4 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
F
Utilisez ce mode d’emploi
Précautions d’emploi
Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode
d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son
utilisation :
• précautions d’emploi,
• récipients et ustensiles recommandés,
• conseils utiles.
Précautions d'emploi.
Au début de ce mode d’emploi, vous trouverez un aide-mémoire qui
décrit les quatre opérations de base :
• cuire un plat (avec votre four à micro-ondes),
• décongeler un plat,
• griller un plat,
• augmenter le temps de cuisson.
1. N’utilisez AUCUN récipient ou ustensile métallique dans le four à microondes:
• plats métalliques,
• assiettes avec décorations dorées ou argentées,
• brochettes, fourchettes, etc.
Raison: ils provoquent des arc électriques ou étincelles qui pourraient
endommager les parois du four.
Au début du mode d’emploi, vous trouverez les illustrations des
modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande,
pour vous permettre de mieux localiser les boutons.
2. NE réchauffez JAMAIS :
• des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide.
Exemple : petits pots pour bébé.
• des aliments hermétiques.
Exemple : oeufs, noix en coquille, tomates.
Raison: l’augmentation de la pression pourrait les faire exploser.
Astuce: retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour
vous y reporter ultérieurement.
Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.
Les instructions pas-à-pas utilisent quatre symboles :
☛
✉
✽
Important
Remarque
Avertissement
Tourner
3. NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide :
Raison: cela pourrait endommager les parois du four.
Astuce: laissez un verre d’eau en permanence dans le four. Si vous
démarrez le four accidentellement, l’eau absorbera les microondes.
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L’EXPOSITION ÉVENTUELLE À
UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE
La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une
exposition dangereuse à l’énergie micro-ondes.
(a) N’essayez jamais d’utiliser le four avec la porte ouverte, d’intervenir sur les
verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d’obturer les orifices de
sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas
de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s’accumuler sur les joints
d’étanchéité. Maintenez la porte et les joints d’étanchéité propres, en les
essuyant, après usage, d’abord avec un chiffon humide et ensuite avec un
chiffon sec et doux.
(c) Si le four est endommagé, ne l’utilisez pas tant qu’il n’a pas été réparé par un
spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments
suivants ne soient pas endommagés :
(1) porte, joints de porte et joints d’étanchéité,
(2) charnières de porte (cassées ou lâches),
(3) cordon d’alimentation.
(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes
qualifié et formé par le fabricant.
4. NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l’arrière du four avec
des torchons ou des papiers.
Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de
l’évacuation de l’air chaud.
5. Utilisez TOUJOURS des gants isolants pour retirer un plat du four.
Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un
transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très
chauds.
6. NE touchez PAS les éléments chauffants ni les parois intérieures du four.
Raison: malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même
après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact
avec une zone intérieure du four. Laissez-le d’abord refroidir.
4
CE2727N_F.fm Page 5 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Précautions d’emploi (suite)
11. Conservez l’intérieur du four propre.
Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux
parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et
réduire son efficacité.
7. Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four :
• n’y rangez aucun produit inflammable,
• retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
• n’utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,
• en cas d’apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le
four ou débranchez-le de la prise électrique.
12. Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four,
et plus particulièrement pendant la décongélation.
Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est
normal.
8. Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des
aliments pour bébé.
• Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien
répartir la chaleur.
• Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.
• Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez
de vous brûler si le récipient est top chaud.
• Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température
longtemps après leur sortie du four et éviter de vous brûler, remuez avant,
pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une cuillère
en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser
plus rapidement et éviter les débordements.
Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l’ébullition peut être “à
retardement” ce qui signifie qu’elle peut être atteinte une fois le
récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par
inattention.
• Si vous vous ébouillantez :
* plongez la partie ébouillantée dans de l’eau froide au moins dix
minutes,
* couvrez avec un pansement sec et propre,
* n’appliquez aucune crème, huile ou lotion.
• NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un
récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles
à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
• Vérifiez TOUJOURS la température du lait ou des aliments pour bébé
avant de les servir.
• NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en
cas de surchauffe.
13. Lorsque le four fonctionne à vide, l’alimentation électrique du four est
automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période
d’attente d’environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le
four normalement.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pendant la cuisson, regardez de temps à autre dans le four lorsque les aliments
sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou
autres matériaux combustibles.
IMPORTANT
NE permettez JAMAIS aux jeunes enfants d’utiliser le four à micro-ondes ou de
jouer avec, et NE les laissez PAS sans surveillance à proximité du four en
fonctionnement. Des objets pouvant attitrer leur attention (bonbons, jouets, etc.)
NE doivent JAMAIS être rangés à l’intérieur ou au-dessus du four.
9. Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation.
• Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l’eau et tenez le cordon éloigné
des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
10. Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras.
Raison: l’air chaud ou la vapeur libérée pourrait vous brûler.
5
F
CE2727N_F.fm Page 6 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
F
Installez votre four à micro-ondes
Réglez l’horloge
Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment
solide pour supporter le poids du four.
Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge grâce à laquelle
vous pouvez afficher l’heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous
devez régler l’horloge :
• à l’installation initiale,
• après une coupure de courant.
20cm
au-dessus
85cm audessus du sol
10cm
derrière
10cm
sur le côté
1. Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du
four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.
Cet appareil doit être installé à une hauteur d'au moins
85 cm au-dessus du sol.
✉
2. Retirez tout élément d’emballage de l’intérieur du four.
Installez l’anneau de guidage et le plateau.
Vérifiez que le plateau est correctement installé.
N’oubliez pas de changer l’heure lors du passage de l’heure d’hiver à
celle d’été, et vice-versa.
1. Pour afficher l’heure
en mode...
24 heures
12 heures
3. Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir
accéder à la fiche d'alimentation.
appuyez sur le
bouton( )...
une fois
deux fois
2. Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS(
pour régler l’heure.
✽
N’obstruez jamais les orifices de ventilation, car le four risquerait
de surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez
alors attendre qu’il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.
3. Appuyez sur le bouton
✽
Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur
une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts
CA, 50 Hz avec mise à la terre. Si le cordon d'alimentation de
l'appareil est endommagé, contactez votre revendeur ou le
service-après vente SAMSUNG le plus proche.
4. Tournez de nouveau le bouton de sélection TEMPS/
POIDS(
) pour régler les minutes.
✽
N’installez pas le four dans un environnement chaud ou humide,
par exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel. Avant
d’utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces
intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon humide.
5. Appuyez sur le bouton
6
.
.
)
CE2727N_F.fm Page 7 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Comment fonctionne un four à micro-ondes
Vérifiez que votre four fonctionne correctement
Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute
fréquence, l’énergie dissipée permettant de cuire et de réchauffer des
aliments sans altérer ni leur couleur ni leur forme.
La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre
F
four fonctionne correctement.
Ouvrez la porte du four à l’aide de la poignée située sur le côté droit de
la porte. Mettez un verre d’eau sur le plateau. Fermez la porte.
À l’aide de votre four à micro-ondes, vous pouvez :
• décongélation (manuelle et automatique),
• cuire,
• réchauffer.
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.
Principe de cuisson
1. Les micro-ondes générées par le magnétron sont
réparties de façon homogène à l’aide du plateau
tournant. De cette manière, les aliments cuisent
uniformément.
2. Sélectionnez un temps de cuisson de 4 à 5 minutes en
tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : l’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de cuisson est
émis toutes les minutes pendant trois
minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
2. Les micro-ondes sont absorbées par les aliments
jusqu’à une profondeur d’environ 2,5 cm. La cuisson
se poursuit ensuite par diffusion de la chaleur à
l’intérieur des aliments.
3. Les temps de cuisson varient en fonction du
récipient utilisé et des propriétés des aliments :
• quantité et densité,
• contenu en eau,
• température initiale (ambiante ou réfrigérée).
☛
✉
Le centre des aliments étant cuit par diffusion de la chaleur, la
cuisson se poursuit même lorsque les aliments sont sortis du four.
Les temps de repos spécifiés dans les recettes et dans ce mode
d’emploi doivent donc être respectés pour assurer :
•
•
la cuisson homogène des aliments (jusqu’au centre),
une température uniforme.
7
Le four doit être correctement raccordé au secteur. Le plateau doit
être installé dans le four. Si vous sélectionnez un niveau de puissance
autre que le maximum, il faudra plus longtemps pour faire bouillir
l’eau.
CE2727N_F.fm Page 8 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
F
Problèmes et solutions
Cuisez et réchauffez un plat aux micro-ondes
Si vous êtes confronté à l’un des problèmes énumérés ci-dessous,
essayez les solutions correspondantes.
Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des
aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser
les aliments cuire sans surveillance.
◆ Ces phénomènes sont normaux.
• Condensation à l’intérieur du four.
• Flux d’air autour de la porte et du four.
• Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
• Vapeur s’échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
Posez le plat au centre du plateau. Fermez la porte.
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.
(PUISSANCE MAXIMALE : 850 W)
◆ Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection TEMPS/
POIDS(
).
• La porte est-elle bien fermée ?
2. Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de cuisson est
émis toutes les minutes pendant 3 minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
◆ Les aliments ne sont pas du tout cuits.
• Avez-vous programmé le minuteur correctement ?
• La porte est-elle bien fermée ?
• L’alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite
d’une surcharge de votre prise électrique?
◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
• Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type
d’aliments ?
• Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié ?
☛
✉
◆ Des étincelles et craquements se produisent à l’intérieur du four (arcs
électriques).
• Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques ?
• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à
l’intérieur du four ?
• Avez-vous mis du papier d’aluminium trop près des parois du four ?
◆ Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.
• Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une
radio lorsque le four fonctionne. C’est normal. Pour remédier à ce
problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.
• Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l’afficheur peut
être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon
d’alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l’horloge.
✉
Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions ci-dessus,
contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le
plus proche.
8
Ne mettez jamais le four en marche lorsqu’il est vide.
Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson, tournez le
bouton de sélection du niveau de puissance.
CE2727N_F.fm Page 9 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Niveaux de puissance
Arrêtez la cuisson
Vous pouvez choisir parmi les niveaux suivants :
Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les
aliments.
Niveau
Puissance
Micro-Ondes
ÉLEVÉ
MOYEN ÉLEVÉ
MOYEN
MOYEN-BAS
DÉCONGÉLATION MANUELLE(
)
DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE(
BAS/TIÈDE
GRIL
MODE COMBI I
MODE COMBI II
MODE COMBI III
✉
✉
)
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
180 W
100 W
300 W (
)
450 W (
)
600 W (
)
F
1. Pour arrêter la cuisson temporairement :
Ouvrez la porte.
Résultat : La cuisson s’arrête. Pour redémarrer la
cuisson, refermez la porte.
Gril
2. Pour arrêter la cuisson complètement :
Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS(
vers la gauche.
“:0” s’affiche.
)
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de
cuisson doit être réduit.
Ajustez le temps de cuisson
Si vous sélectionnez un niveau de puissance moins élevé, le temps
de cuisson doit être augmenté.
Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Pendant la cuisson, tournez le minuteur vers la droite ou vers
la gauche pour diminuer ou augmenter le temps de cuisson
restant.
9
CE2727N_F.fm Page 10 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
F
Décongelez un plat manuellement
Décongelez un plat automatiquement
La décongélation manuelle vous permet de décongeler tous types
d’aliments.
La décongélation automatique vous permet de décongeler de la viande,
de la volaille ou du poisson.
Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.
Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône de décongélation manuelle(
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône de décongélation
automatique(
).
).
2. Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS(
)
pour sélectionner le temps de décongélation approprié.
Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La décongélation démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de décongélation
est émis toutes les minutes pendant 3
minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
✉
✉
2. Tournez le bouton TEMPS/POIDS(
) pour
sélectionner le poids approprié de l’aliment.
Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La décongélation démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de décongélation
est émis toutes les minutes pendant 3
minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
✉
Pour décongeler un plat manuellement, positionnez le bouton de
sélection du niveau de puissance sur Décongélation Manuelle
(180W).
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
Temps pour la décongélation automatique
Pour plus de renseignements sur la décongélation manuelle et le
temps de décongélation, reportez-vous à la page 19.
Retirez les emballages des aliments avant de commencer la
décongélation.
Placez les aliments congelés sur le plateau.
Dès qu’un signal sonore retentit, retournez les aliments.
Après la phase de décongélation automatique, respectez les temps de
repos indiqués ci-dessous.
10
Aliment
Quantité
Temps de Repos
Recommandations
Viande
Volaille
Poisson
200 à 1500g
200 à 1500g
200 à 1500g
20-60 min.
20-60 min.
20-50 min.
Dès qu’un signal sonore
retentit, retournez les
aliments.
CE2727N_F.fm Page 11 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Utilisez un plat croustilleur (CE2727NT)
Votre four à micro-ondes SAMSUNG est fourni avec un plat
croustilleur (livré uniquement avec le modèle CE2727NT).
5. Sélectionnez le temps et la puissance de cuisson
appropriés.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau
page suivante.
Ce plat vous permet de faire dorer la partie supérieure des aliments à
l’aide du gril et de rendre la partie inférieure dorée et croustillante
grâce à la température élevée du plat croustilleur.
✉
Nettoyez le plat croustilleur avec de l’eau tiède et du liquide
vaisselle, puis rincez-le à l’eau claire.
Le plat croustilleur peut servir pour divers aliments. Pour plus de
renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.
Ce plat peut également servir pour le bacon, les oeufs, les saucisses,
etc.
✉
1. Posez le plat croustilleur directement sur le plateau et
préchauffez-le en choisissant le mode combiné microondes (puissance : 600 W) + gril (
).
Respectez les temps et les recommandations du tableau
de la page suivante.
☛
✽
✽
Utilisez toujours des gants isolants car le plat
croustilleur sera très chaud.
Votre plat croustilleur est recouvert d’un
revêtement anti-adhésif, matière très sensible
aux rayures. Ne coupez jamais la nourriture
directement dans le plat avec des objets
pointus comme un couteau.
Utilisez des accessoires en plastique pour
éviter de rayer le revêtement du plat croustilleur
ou sortez les aliments du plat avant de les
couper.
3. Disposez les aliments dans le plat croustilleur.
☛
☛
N’utilisez pas de brosse à récurer ou d’éponge à face grattante, sous
peine d’endommager le revêtement du plat.
Attention
Le plat croustilleur n’est pas garanti pour un lavage au lavevaisselle.
2. Pour donner un bel aspect doré aux aliments tels que le
bacon et les oeufs, enduisez le plat d’huile.
✽
Comment nettoyer le plat croustilleur
Ne mettez aucun récipient ou objet non
résistant à la chaleur sur le plat croustilleur (un
saladier en plastique, par exemple).
Ne mettez jamais le plat croustilleur dans le
four sans que le plateau soit installé.
4. Placez le plat croustilleur sur la grille métallique (ou sur le
plateau) dans le four.
11
F
CE2727N_F.fm Page 12 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson pour le plat croustilleur (CE2727NT)
F
Nous vous conseillons de préchauffer le plat croustilleur directement
sur le plateau du four en choisissant le mode combiné micro-ondes
(puissance de cuisson : 600 W) + gril ( ) et en respectant les temps et
recommandations du tableau ci-dessous.
Aliment
Quantité
Préchau- Puissa- Cuisson
ffage (en nce
(en
minutes)
minutes)
300 - 350 g
4 min.
600W
+Gril
(
)
8-9 min.
Préchauffez le plat
croustilleur. Mettez
la pizza congelée
dans le plat
croustilleur, puis
placez ce dernier
sur la grille.
Pommes au
four
250 g
3 min.
600W
+Gril
(
)
5-6 min.
Préchauffez le plat
croustilleur.
Coupez les
pommes de terre
en deux. Disposezles en cercle dans
le plat, côté coupé
vers le bas. Mettez
le plat sur la grille.
Recommandations
Bacon
4 tranches
(80g)
3 min.
600W
+Gril
(
)
3-3½ min. Préchauffez le plat
croustilleur.
Disposez les
tranches de bacon
l’une à côté de
l’autre dans le plat,
puis mettez ce
dernier sur la grille.
Tomates
gratinées
200 g
(2 tomates)
3 min.
450W
+Gril
(
)
4-4½ min. Préchauffez le plat
croustilleur.
Coupez les tomates
en deux.
Saupoudrez de
fromage. Disposez
les moitiés de
tomate en cercle
dans le plat. Mettez
le plat sur la grille.
Hamburgers
(congelées)
2 pièces
(125g)
3 min.
600W
+Gril
(
)
6½-7 min. Préchauffez le plat
croustilleur.
Disposez les
hamburgers
congelés en cercle
sur la grille.
Retournez après 45 min.
Baguettes
(congelées)
200-250 g
(2 bag.)
4 min.
450W
+Gril
(
)
7-8 min.
Pizza
(congelée)
500 g
Préchauffez le plat
croustilleur.
Disposez les
baguettes de la
façon suivante : au
centre du plat pour
une seule baguette,
côte à côte pour
deux. Mettez le plat
sur la grille.
12
8-9 min.
Bâtonnets
de poisson
pané
(congelés)
150 g
(5 bâtonnets)
300 g
(10 bâtonnets)
4 min.
600W
+Gril
(
)
6½-7 min. Préchauffez le plat
croustilleur.
9-9½ min. Enduisez le plat
d’huile (une cuillère
à soupe). Disposez
les bâtonnets en
cercle dans le plat.
Retournez-les
après 3½min (5
bâtonnets) ou
après 5 min (10
bâtonnets).
Nuggets de
poulet
(congelées)
125 g
250 g
4 min.
600W
+Gril
(
)
4½ -5 min. Préchauffez le plat
7-7½ min. croustilleur.
Enduisez le plat
d’huile (une cuillère
à soupe). Disposez
les nuggets dans le
plat, puis disposez
ce dernier sur la
grille. Retournez les
nuggets après 3
minutes de cuisson
(pour 125 g) ou
après 5 minutes
(pour 250 g).
Pizza
(refrigerées)
300 - 350 g
4 min.
450W 5½-6½ min. Préchauffez le plat
croustilleur. Mettez
+Gril
la pizza refrigerée
(
)
dans le plat
croustilleur, puis
placez ce dernier
sur la grille.
CE2727N_F.fm Page 13 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Choisissez la position de l’élément chauffant
Choisissez les accessoires
L’élément chauffant (ou résistance) est utilisé quand la cuisson
s’effectue à l’aide du gril. Vous avez le choix entre deux positions :
• horizontale pour le mode gril ou le mode combiné microondes + gril
Utilisez des récipients garantis micro-ondes. N’utilisez pas de
barquettes ou de plats en plastique, de gobelets en carton, de serviettes F
en papier, etc.
☛
Si vous souhaitez sélectionner le mode combiné micro-ondes
+ gril, utilisez uniquement des plats garantis à la fois microondes et four classique.
Des récipients ou ustensiles métalliques pourraient
endommager votre four.
Ne changez la position de l’élément chauffant que lorsqu’il est
froid et ne forcez pas excessivement pour le remettre en position
verticale.
Pour mettre l’élément
chauffant ...
alors…
en position horizontale,
(mode gril ou mode
combiné micro- ondes +
gril)
◆ Tirez l’élément chauffant
vers vous.
◆ Poussez-le vers le haut
jusqu’à ce qu’il soit
parallèle à la voûte du four.
✉
Pour faciliter le nettoyage de la voûte du four, faites pivoter
l’élément chauffant vers le bas à un angle de 45°.
13
Pour plus de renseignements sur les récipients et ustensiles garantis
micro-ondes, reportez-vous à la section “Guide des récipients”, page
15.
CE2727N_F.fm Page 14 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
F
Gril
Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril
Le gril vous permet de chauffer et de faire dorer des aliments
rapidement, sans utiliser les micro-ondes. À cet effet, une grille
métallique est fournie avec le four.
Vous pouvez également combiner la cuisson aux micro-ondes et le gril
pour cuire les aliments rapidement et les dorer en même temps.
☛
1. Préchauffez le gril à la température appropriée en
positionnant le bouton de sélection du niveau de
puissance sur l’icône gril ( ) et en sélectionnant le temps
de préchauffe à l’aide du bouton de sélection TEMPS/
POIDS(
).
☛
2. Ouvrez la porte du four. Placez la nourriture sur la grille.
Positionnez la grille sur le plateau. Fermez la porte.
1. Vérifiez que l’élément chauffant est en position horizontale.
Reportez-vous à la page 13 pour plus de détails.
3. Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de cuisson est
émis toutes les minutes pendant 3 minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
✉
2. Ouvrez la porte. Placez les aliments sur la grille et celle-ci
sur le plateau. Fermez la porte.
3. Sélectionnez le niveau de puissance approprié en tournant
le bouton de sélection du niveau de puissance(
,
,
).
4. Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection TEMPS/POIDS(
).
Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau
commence à tourner.
1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est
terminée, un signal sonore retentit quatre
fois.
2) Un signal de rappel de fin de cuisson est
émis toutes les minutes pendant 3 minutes.
3) L’heure s’affiche de nouveau.
Ne vous inquiétez pas si la résistance s’allume et s’éteint par
intermittence en mode gril.
Cela permet d’éviter la surchauffe du four.
☛
Utilisez TOUJOURS des récipients et ustensiles garantis à la fois
four à micro-ondes et four classique. Les plats en verre ou en
céramique sont les mieux adaptés à la cuisson en mode combiné,
car ils facilitent la pénétration uniforme des micro-ondes dans les
aliments.
Utilisez TOUJOURS des gants isolants car les plats sortant du
four sont très chauds.
Utilisez toujours des gants isolants lorsque vous manipulez des
plats sortant du four car ils sont très chauds.
Vérifiez que l’élément chauffant est en position horizontale.
✉
14
La puissance de cuisson maximale pour le mode combiné microondes + gril est de 600W.
CE2727N_F.fm Page 15 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Guide des récipients
Pour cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières
doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le
plat utilisé.
Verre
• Résistant à la
chaleur
• Verres de table
✓
✓
Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.
Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de
cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode
micro-ondes.
Récipients
Garantis
Commentaires
micro-ondes
Papier d’aluminium
✓✗
✓
Ne dépassez pas huit minutes de
préchauffe.
Céramique et porcelaine
✓
Les récipients en céramique, en terre
cuite et en porcelaine sont
habituellement adaptés à la cuisine au
four à micro-ondes, à condition de ne
pas présenter de décorations
métalliques.
Cartons plastifiés jetables
✓
Certains plats surgelés sont
conditionnés dans ce type
d’emballage.
✓
Permettent de réchauffer des aliments,
mais risquent de se déformer en cas de
surchauffe.
Risquent de brûler.
✗
✗
Bocaux
Métal
• Plats
• Attaches pour sacs
de congélation
Peut être utilisé en petites quantités
pour empêcher la surcuisson de
certaines parties. Risque de provoquer
des arcs électriques (étincelles) si
placé trop près des parois du four ou
utilisé en trop grande quantité.
Plat à brunir
Emballage “fast-food”
• Gobelets et
barquettes en
polystyrène
• Sachets en papier ou
journaux
• Papier recyclé ou
décorations
métalliques
•
Papier
• Assiettes, gobelets,
serviettes et papier
absorbant
•
Papier recyclé
Plastique
• Barquettes
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
✓
✗
✗
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles) ou du feu.
✓
Pour réchauffer ou cuire avec des
temps de cuisson courts.
Permet d’absorber un excès
d’humidité.
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
✗
✓
•
Film plastique
✓
•
Sacs de congélation
✓✗
Papier sulfurisé ou
paraffiné
✓
Remarque : Oui = ✓ / Non = ✗
15
Utilisable, à condition de ne pas
présenter de décorations métalliques.
Utilisables pour réchauffer des
aliments ou des liquides. Du verre fin
peut cependant être fêlé ou brisé par
un changement soudain de
température.
Retirez le couvercle et utilisez
uniquement pour réchauffer.
Surtout les thermoplastiques résistant
à la chaleur. D’autres plastiques
peuvent se déformer ou se décolorer à
hautes températures. N’utilisez pas de
plastique mélaminé.
Permet de conserver l’humidité. Ne doit
pas toucher les aliments. Faites
attention de ne pas vous faire brûler
par la vapeur lorsque vous retirez le
film.
Uniquement des sacs spéciaux pour
cuisson au bain-marie ou au four. Ne
doivent pas être fermés
hermétiquement. Piquez avec une
fourchette, si nécessaire.
Permet de conserver l’humidité et
d’éviter des éclaboussures
F
CE2727N_F.fm Page 16 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson
MICRO-ONDES
Aliment
F Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par leur contenance
en eau, matières grasses et sucre.
Les micro-ondes agissent sur les molécules qui se déplacent ensuite rapidement
dans les aliments. La circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et
la chaleur qui en résulte permet de cuire les aliments.
CUISSON
Récipients adaptés à la cuisson au micro-ondes
Les récipients utilisés doivent permettre à l’énergie des micro-ondes de les
traverser pour une efficacité optimale. Les micro-ondes sont réfléchies par les
métaux, tels que l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles
peuvent traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le
bois. Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients
métalliques.
Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes
Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les
légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le
poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres
condiments peuvent également être cuits dans un four à micro-ondes.
D’une façon générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux
aliments traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire
fondre du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de
renseignements, voir la section sur les astuces micro-ondes).
Couvrir les aliments pendant la cuisson
Couvrir les aliments pendant la cuisson permet à l’eau de se transformer en
vapeur, ce qui contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez couvrir les
aliments de différentes façons : à l’aide d’une assiette en céramique, d’un
couvercle en plastique ou d’un film plastique garanti micro-ondes.
Temps de repos
En laissant reposer vos aliments après la cuisson, vous permettez à la chaleur de
se répartir uniformément à l’intérieur.
Petits pois
300 g
600W
7½ à 8½
2à3
Ajoutez 15 ml (1 cuillère
à soupe) d’eau froide.
Haricots
verts
300 g
600W
8à9
2à3
Ajoutez 30 ml (2
cuillères à soupe) d’eau
froide.
Jardinière de
légumes
(carottes/
petits
pois/maïs)
300 g
600W
7½ à 8½
2à3
Ajoutez 15 ml (1 cuillère
à soupe) d’eau froide.
Jardinière de
légumes (à
la chinoise)
300 g
600W
8à9
2à3
Ajoutez 15 ml (1 cuillère
à soupe) d’eau froide.
Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes
Riz :
Utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l’eau
froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz
gonfle et double de volume pendant la cuisson.) Laissez le
couvercle pendant la cuisson. Lorsque la cuisson est terminée,
remuez avant de laissez reposer, puis ajoutez du sel, des fines
herbes et du beurre.
Remarque : le riz n’absorbe pas forcément toute l’eau pendant la
cuisson. N’hésitez pas à l’égoutter avant de servir.
Pâtes :
Utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l’eau bouillante, une
pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson.
Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez
reposer avec un couvercle, puis égouttez avant de servir .
Conseils de cuisson pour les légumes congelés
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson
minimum indiqué dans le tableau ci-dessous. Prolongez la cuisson selon vos
goûts. Remuez deux fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est
terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes ou du beurre lorsque la cuisson est
terminée. Laissez reposer avec un couvercle.
Aliment
Quantité Puissance Cuisson Repos
Recommandations
(minutes) (minutes)
Quantité Puissance Cuisson Repos
Recommandations
(minutes) (minutes)
Aliment
Quantité Puissance Cuisson Repos
Recommandations
(minutes) (minutes)
Riz blanc
(pré-cuit)
250g
850W
16 à 17
5
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
Riz brun
(pré-cuit)
250g
850W
21 à 22
5
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
17 à 18
5
150 g
600W
4½ à 5½
2à3
Ajoutez 15 ml (1 cuillère
à soupe) d’eau froide.
Mélange de 250g
riz (riz
ordinaire +
riz sauvage)
850W
Epinards
Ajoutez 500 ml d’eau
froide.
Brocoli
300 g
600W
9 à 10
2à3
Ajoutez 30 ml (2
cuillères à soupe) d’eau
froide.
Mélange de 250g
céréales (riz
+ blé)
850W
18 à 19
5
Ajoutez 400 ml d’eau
froide.
Pâtes
850W
11 à 12
5
Ajoutez 1 l d’eau
chaude.
16
250g
CE2727N_F.fm Page 17 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
Conseils de cuisson pour les légumes frais
RÉCHAUFFAGE
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d’eau froide (2 3
cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu’une autre quantité ne soit
spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum
indiqué dans le tableau ci-dessous. Prolongez la cuisson selon vos goûts.
Remuez une fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est
terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes ou du beurre lorsque la cuisson est
terminée. Laissez reposer avec le couvercle pendant trois minutes.
Astuce : Découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les
morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.
Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance élevée (850 W).
Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de
temps qu’un four traditionnel ou qu’une table de cuisson. Reportez-vous au
tableau de la page suivante pour plus de renseignements sur les niveaux de
puissance et les temps de réchauffage. Les temps du tableau sont fixés en
considérant que la température ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C
et que la température d’un aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.
Aliment
Préparer et recouvrir les aliments
Evitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car ce dernier aurait
tendance à trop cuire et à se dessécher à l’extérieur avant que son centre ne soit
bien chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs
morceaux ou tranches.
Quantité Cuisson Repos Recommandations
(minutes) (minutes)
Brocoli
250g
500g
4 à 4½
8 à 8½
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Placez les tiges vers le centre.
Choux de
Bruxelles
250g
5½ à 6½
3
Ajoutez 60~75 ml (5 à 6 cuillères à
soupe) d’eau.
Carottes
250g
4½ à 5
3
Coupez les carottes en rondelles de
taille similaire.
Chou-fleur
250g
500g
5 à 5½
8½ à 9
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Recoupez les gros bouquets
en deux. Placez les tiges vers le centre.
Courgettes
250g
3½ à 4
3
Coupez les courgettes en rondelles.
Ajoutez 30 ml d’eau (2 cuillères à soupe)
ou une noix de beurre. Cuisez jusqu’à ce
que les courgettes soient tendres.
Aubergines
250g
3½ à 4
3
Découpez les aubergines en petites
rondelles et arrosez d’une cuillère à
soupe de jus de citron.
Poireaux
250g
4½ à 5
3
Coupez les poireaux en rondelles
épaisses.
Champignons
125g
250g
1½ à 2
3 à 3½
3
Nettoyez les champignons. Laissez-les
en entiers si ils sont petits. S’ils sont
assez gros, découpez-les en lamelles.
N’ajoutez pas d’eau. Arrosez de jus de
citron. Ajoutez du sel et du poivre.
Egouttez.
Oignons
250g
5½ à 6
3
Emincez les oignons et coupez-les en
deux. Ajoutez uniquement 15 ml d’eau
(1 cuillère à soupe).
Poivrons
250g
4½ à 5
3
Coupez les poivrons en petits morceaux.
Pommes
de terre
250g
500g
4à5
7½ à 8½
3
Pesez les pommes de terre épluchées,
puis coupez-les en morceaux de taille
similaire.
Navets
250g
5 à 5½
3
Coupez les navets en petits cubes.
Régler le niveau de puissance et mélanger
Certains aliments peuvent être réchauffés à 850 W, tandis que d’autres
nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.
Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux de la page suivante.
Il est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance
relativement bas s’il s’agit d’un aliment délicat, de quantités importantes ou si
l’aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par
exemple).
Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage.
Si possible, remuez de nouveau avant de servir.
Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments
pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et
éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Laissez les
liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous conseillons de laisser
une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de
baisser plus rapidement et éviter les débordements.
Il est préférable de sous-estimer le temps de cuisson et d’ajouter ensuite du temps
de cuisson, si nécessaire.
Chauffer et laisser reposer
Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous
conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure.
Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l’extérieur et à
l’intérieur.
Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court
instant afin que la température se répartisse uniformément.
Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4
minutes, à moins qu’une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux de la
page suivante.
Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments
pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions d’emploi.
17
F
CE2727N_F.fm Page 18 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
RÉCHAUFFER DES LIQUIDES
Aliment
F Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour
bien répartir la chaleur. Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS
après.
Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de
vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de
laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température
de baisser plus rapidement et éviter les éclaboussures.
Quantité Puissance
Temps
Repos
Recommandations
(minutes) (minutes)
Ragoût
(réfrigéré)
350g
600W 5½ à 6½
2à3
Placez le ragoût dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez d’un
film ou d’un couvercle en
plastique. Remuez de
temps en temps pendant le
réchauffage, puis avant de
laisser reposer et de servir.
Pâtes avec
de la sauce
(réfrigérées)
350g
600W 4½ à 5½
3
Disposez les pâtes
(spaghetti ou coquillettes)
dans une assiette plate en
céramique. Recouvrez d’un
film plastique garanti microondes. Remuez avant de
servir.
Pâtes
fourrées
avec de la
sauce
(réfrigérées)
350g
600W
3
Disposez les pâtes
fourrées (ravioli ou tortellini)
dans une assiette creuse
en céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un couvercle
en plastique garanti microondes. Remuez de
nouveau avant de servir et
de temps en temps
pendant le réchauffage.
Assiette
garnie
(réfrigérée)
350g
600W 5½ à 6½
3
Mettez les aliments dans
une assiette en céramique
et recouvrez cette dernière
d'un film plastique garanti
micro-ondes.
RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ
Aliments pour bébé
Placez l’aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou
d’un couvercle en plastique garanti micro-ondes. Remuez après le réchauffage.
Laissez reposer 2 à 3 minutes avant de servir.
Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir.
La température recommandée pour les aliments est d’environ 30~40°C.
Lait pour bébé
Versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir. Ne chauffez
jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.
Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la température
du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir.
La température recommandée pour le lait est d’environ 37°C.
REMARQUE :
La température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les
servir afin d’éviter les brûlures. Reportez-vous aux tableaux suivants pour plus de
renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage.
Réchauffer des liquides et des aliments
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et
du temps de cuisson.
Aliment
Quantité Puissance
150 ml 850W
Boissons
(café, lait,
(1 tasse)
thé, eau à
250 ml
température (1 bol)
ambiante)
Soupe
(réfrigérée)
250g
850W
Temps
Repos
Recommandations
(minutes) (minutes)
1 à 1½
1à2
Versez la boisson dans une
tasse ou un bol en
céramique sans recouvrir.
Placez la tasse ou le bol au
centre du plateau. Remuez
avant et après le temps de
repos.
2à3
Versez la soupe dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez d’un
film ou d’un couvercle en
plastique. Remuez après le
réchauffage. Remuez de
nouveau avant de servir.
1½ à 2
2½ à 3
18
5à6
CE2727N_F.fm Page 19 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
Astuce :
Les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les
aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la
décongélation est rapide. N’oubliez pas cette astuce lorsque vous
décongelez des aliments.
Reportez-vous au tableau ci-après pour décongeler des aliments dont la
température est située entre -18°C et -20°C.
Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four
sur le niveau de puissance de décongélation (180 W,
).
Réchauffer des aliments pour bébé et du lait
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et
du temps de cuisson.
Aliment
Aliment
pour
bébé
(légumes
+ viande)
Quantité Puiss- Temps
Repos
Recommandations
ance (minutes) (minutes)
190g
Bouillie
pour
bébé
(céréales
+ lait +
fruit)
190g
Lait
100ml
200ml
600W
600W
300W
30sec.
20sec.
30 à 40
sec.
50 sec.
à 1min.
2à3
2à3
2à3
Placez la bouillie dans une
assiette creuse en céramique.
Laissez le couvercle pendant la
cuisson. Remuez après la
cuisson. Laissez reposer 2 à 3
minutes. Remuez et vérifiez la
température avant de servir.
Aliment
Viande
Viande
hachée
Placez la bouillie dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez pendant la cuisson.
Remuez après la cuisson.
Laissez reposer 2 à 3 minutes.
Remuez et vérifiez la
température avant de servir.
Pavés de
porc
Volaille
Morceaux de
poulet
Remuez ou agitez, puis versez
dans un biberon stérilisé.
Placez le biberon au centre du
plateau. Cuisez sans couvercle.
Remuez et laissez reposer
pendant au moins 2 minutes.
Remuez et vérifiez la
température avant de servir.
Poulet entier
Poisson
Filets de
poisson
DÉCONGÉLATION MANUELLE
Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des
aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous
à l’improviste.
La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson.
Retirez toute attache métallique et tout élément d’emballage pour permettre au jus
de décongélation de s’écouler.
Placez l’aliment congelé dans un plat sans couvercle. Retournez à mi-parcours,
videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.
Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu’elle
reste constante.
Si les parties les plus petites et les plus fines de l’aliment à décongeler
commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des
bandelettes de papier d’aluminium pendant la décongélation.
Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer
pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.
Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la
décongélation. Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Fruits
Baies
Quantité Temps
(minutes)
250g
500g
6à7
13 à 14
250g
7½ à 8½
500g 14½ à 15½
(2morc)
900g
28 à 30
200g
(2fil.)
400g
(4fil.)
6à7
250g
Pain
Petits pains
2 pains
(environ 50 g) 4 pains
Toast/
250 g
Sandwich
Pain noir (à
500 g
base de blé
et de seigle)
19
Repos
Recommandations
(minutes)
5 à 25
Placez la viande dans une
assiette plate en céramique.
Protégez les bords fins avec
du papier d’aluminium.
Retournez à mi-parcours.
Utilisez une assiette plate en
15 à 40 céramique. Disposez le
poulet côté peau vers le bas
s’il s’agit de morceaux
découpés,côté bréchet vers
le bas s’il s’agit d’un poulet
entier. Protégez les
extrémités des ailes et des
pattes avec du papier
d’aluminium. Retournez à
mi-parcours.
5 à 15
Placez les filets congelés au
centre d’une assiette plate
en céramique. Placez les
filets fins sous les filets
épais. Protégez les parties
très fines avec du papier
d’aluminium. Retournez à
mi-parcours.
6à7
5 à 10
Disposez les fruits dans un
grand plat rond en verre.
½à1
2 à 2½
4½ à 5
5 à 20
Placez les petits pains en
rond ou le pain entier
horizontalement sur du
papier absorbant, au centre
du plateau. Retournez à miparcours.
12 à 13
8 à 10
F
CE2727N_F.fm Page 20 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
Conseils pour faire griller des aliments congelés
GRIL
F L’élément chauffant du gril (ou résistance) se situe sous la voûte du four. Il
fonctionne lorsque la porte du four est fermée et que le plateau tourne. La rotation
du plateau permet de faire dorer les aliments uniformément. Pour faire dorer les
aliments plus rapidement, faites préchauffer le gril pendant quatre minutes.
Récipients adaptés au mode gril
Utilisez des plats résistant aux flammes. Les plats peuvent être métalliques ou
présenter des parties métalliques. N’utilisez pas de récipients ou de plats en
plastique, car ils se déforment à haute température.
Aliments adaptés au mode gril
Le mode gril convient à de nombreux aliments, parmi lesquels les côtelettes, les
saucisses, les steaks, les hamburgers, les tranches de bacon et de jambon fumé,
les portions de poisson, les sandwichs, et les amuse-bouche.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et
du temps de cuisson.
Aliments frais Quantité
Puissance 1er côté 2ène côté Recommandations
Temps
Temps
(minutes) (minutes)
Microondes
+Gril
Petits pains
(env. 50 g)
1 à 1½
2 à 2½
2 pains
4 pains
ATTENTION
Baguettes/
250 à 300 g 450 W +
bag. congel.
(2 bag.)
Gril
+garniture
(tomates,
fromage,
jambon,
champignons)
Lorsque vous utilisez uniquement le mode gril, assurez-vous que l’élément
chauffant est en position horizontale sous la voûte du four et non pas en position
verticale. Placez toujours les aliments sur la grille haute, sauf indication contraire.
MICRO-ONDES + GRIL
Ce mode de cuisson allie la chaleur par rayonnement du gril à la rapidité de la
cuisson par micro-ondes. Il fonctionne lorsque la porte du four est fermée et le
plateau tourne. La rotation du plateau permet de faire dorer les aliments
uniformément. Trois modes combinés sont disponibles avec ce four.
600 W + Gril, 450 W + Gril et 300 W + Gril.
Récipients adaptés au mode combiné micro-ondes + gril
Veillez à utiliser des récipients garantis micro-ondes. En outre, les plats doivent
résister aux flammes. N’utilisez pas de plats métalliques en mode combiné.
N’utilisez pas de récipients ou de plats en plastique, car ils se déforment à haute
température.
Aliments adaptés au mode combiné micro-ondes + gril
Le mode combiné micro-ondes + gril convient à tout type d’aliments cuits devant
être réchauffés et dorés ou gratinés (des pâtes au gratin, par exemple) ainsi
qu’aux aliments nécessitant un temps de cuisson très court pour les faire dorer sur
le dessus. Ce mode peut également servir pour des aliments plus gros
généralement appréciés lorsqu’ils sont dorés et croustillants sur le dessus (des
morceaux de poulet, par exemple). Dans ce cas, retournez les morceaux de
poulet à mi-cuisson. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux
des deux pages suivantes.
300W
+Gril
Gril seul Disposez les pains
en cercle sur la
grille. Cuisez-les au
1 à 2 gril pour rendre
1 à 2 croustillants.
Laissez les reposer
2 à 5 minutes.
7à8
--
Disposez une
baguette congelée
au centre de la
grille. Disposez 2 ou
3 baguettes côte à
côte sur la grille.
Laissez reposer 2 à
3 minutes après la
cuisson en mode
gril.
Gratin (de
légumes
pommes de
terre)
400 g
450 W +
Gril
13 à 14
--
Placez le gratin
congelé dans un
petit plat en verre.
Mettez le plat sur la
grille. Laissez
reposer 2 à 3
minutes après la
cuisson.
Pâtes
(cannelloni,
macaroni,
lasagnes)
400 g
600 W +
Gril
14 à 15
--
Placez les pâtes
congelées dans un
plat rectugulaires
en verre. Placez le
directement sur le
plateau. Laissez
reposer 2 à 3
minutes après la
cuisson.
Morceaux de
poulet
250 g
450 W +
Gril
5 à 5½
3 à 3½
Disposez les
nuggets de poulet
sur la grille.
Frites au four
250 g
450 W +
Gril
9 à 11
4à5
ATTENTION
Lorsque vous utilisez le mode combiné micro-ondes + gril, assurez-vous que
l’élément chauffant est en position horizontale sous la voûte du four et non pas en
position verticale. Placez les aliments sur la grille haute, à moins qu’il ne soit
recommandé de les placer directement sur le plateau. Pour plus de
renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.
Les aliments doivent être retournés si vous souhaitez les faire dorer des
deux côtés.
20
Répartissez les
frites sur du papier
sulfurisé
préalablement
disposé sur la grille.
CE2727N_F.fm Page 21 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
Conseils pour griller des aliments frais
F
Faites préchauffer le gril en activant le mode gril pendant quatre minutes.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et
du temps de cuisson.
Aliments
frais
Quantité
Aliments
frais
Morceaux
de poulet
450 à 500 g 300 W +
(2 morc.)
Gril
Toasts
Quantité
Puissance 1er côté 2ène côté Recommandations
Temps
Temps
(minutes) (minutes)
4 toasts
(25 g
chacun)
Gril seul
3½ à 4½
3à4
Disposez les toasts
l’un à côté de l’autre
sur la grille.
Petits pains
(précuits)
2 à 4 pains
Gril seul
2à3
1à2
Commencez la
cuisson en disposant
les petits pains sens
dessus dessous en
cercle sur le plateau.
Tomates
gratinées
200 g
(2 tomates)
400 g
(4 tomates)
300 W +
Gril
3½ à 4½
--
Coupez les tomates
en deux.
Saupoudrez de
fromage râpé.
Disposez les moitiés
de tomates en cercle
dans un plat en
verre, puis posez ce
dernier sur la grille.
Toasts
Hawaii
(tranches
de pain
garnies à
l’ananas,
jambon,
fromage)
Pommes de
terre au four
2 toasts
(300 g)
250 g
500 g
6à7
450 W +
Gril
600 W +
Gril
3½ à 4
4½ à 5½
7½ à 8½
--
--
Côtelettes
d’agneau
(taille
moyenne)
400 g
(4 côt.)
Pavés de
porc
Faites d’abord griller
les toasts. Placez les
toasts garnis sur la
grille. Disposez-les à
l’opposé l’un de
l’autre. Laissez
reposer 2 à 3
minutes.
Puissance 1er côté 2ène côté Recommandations
Temps
Temps
(minutes) (minutes)
8à9
9 à 10
Badigeonnez les
morceaux de poulet
d’huile, puis ajoutez
des épices. Disposez
les morceaux en
cercle, les ailes et les
pattes au centre. Ne
mettez pas de
morceaux de poulets
au centre de la grille.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
Gril seul
11 à 13
8à9
Badigeonnez les
côtelettes d’huile et
ajoutez des épices.
Disposezles en
cercle sur la grille.
Laissez reposer 2 à
3 minutes.
Microondes +
Gril
(300W+
Gril)
(Gril
seul)
7à8
6à7
Badigeonnez les
pavés d’huile et
d’épices. Disposezles en cercle sur la
grille. Laissez
reposer 2 à 3
minutes après la
cuisson en gril.
4 à 4½
--
250 g
(2 pav.)
Pommes
fruits au
four
Coupez les pommes
de terre en deux.
Disposez-les en
cercle sur la grille,
côté arrondi vers le
bas.
21
200 g
(1 pomme)
400 g
(2 pommes)
300 W +
Gril
6à7
Retirez le trognon,
puis garnissez
l’intérieur de raisins
secs et de confiture.
Mettez des amandes
effilées sur le
dessus. Disposez les
pommes dans un
plat en verre. Posez
ce dernier
directement sur le
plateau.
CE2727N_F.fm Page 22 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Conseils de cuisson (suite)
Nettoyez votre four à micro-ondes
Pour empêcher l’accumulation de graisses et de particules d’aliments,
vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à
micro-ondes :
• l’intérieur et l’extérieur,
• la porte et les joints d’étanchéité,
• le plateau et l’anneau de guidage.
F Astuces micro-ondes
FAIRE FONDRE DU BEURRE
Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Recouvrez d’un film ou
d’un couvercle en plastique garanti micro-ondes.
Faites chauffer pendant 30 à 40 sec. à 850 W jusqu’à ce que le beurre soit fondu.
FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT
Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 3 à 5 min. à 450 W jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.
Remuez une ou deux fois pendant l’opération.
FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ
Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 20 à 30 sec. à 300 W jusqu’à ce que le miel soit ramolli.
FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE
Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d’eau froide et laissez
tremper pendant cinq minutes.
Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.
Faites chauffer pendant une minute à 300 W.
Remuez après l’opération.
FAIRE UN GLACAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)
Mélangez la préparation pour glaçage (14 g environ) avec 40 g de sucre et 250 ml
d’eau froide.
Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 minutes ½ à 4
minutes ½ à 850 W jusqu’à ce que le glaçage ou le nappage soit transparent.
Remuez deux fois pendant l’opération.
FAIRE DE LA CONFITURE
Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un saladier
en verre de taille adéquate avec couvercle.
Ajoutez 300 g de sucre à confiture et remuez..
Faites cuire 10 à 12 minutes à 850 W en recouvrant.
Remuez souvent pendant la cuisson. Versez directement dans les pots en verre
avec couvercles qui se vissent. Laissez les pots retournés pendant 5 minutes.
FAIRE UN POUDING
Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant
les instructions.
Utilisez un saladier en verre avec couvercle.
Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 850 W.
Remuez souvent pendant la cuisson.
FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES
Etalez 30 g d’amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille moyenne.
Faites cuire pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 600 W en remuant plusieurs
fois pendant l’opération.
Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir
l’assiette du four.
☛
Veillez TOUJOURS à ce que les joints de la porte soient propres
et à ce que la porte ferme correctement.
1. Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède. Rincez
et séchez.
2. Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur
l’anneau de guidage à l’aide d’une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable s’en dégage, placez
une tasse d’eau citronnée sur le plateau tournant et faites-la chauffer pendant
dix minutes à puissance maximale.
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier étant garanti lave-vaisselle.
☛ Ne laissez JAMAIS couler d’eau dans les orifices de ventilation.
☛
N’utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants. Nettoyez
avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu’aucune
particule :
• ne s’accumule,
• ne nuise à l’étanchéité de la porte.
Nettoyez la cavité du four après chaque utilisation à l’aide d’une
solution savonneuse douce. Pour éviter tout risque de brûlures,
laissez le four refroidir avant de procéder à son nettoyage.
Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de tourner
la résistance vers le bas lorsque vous nettoyez la cavité du
four.
22
CE2727N_F.fm Page 23 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Rangez ou réparez votre four à micro-ondes
Spécifications techniques
Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous
devez respecter quelques précautions.
Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi
sont données à titre d’information et sans engagement.
N’utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés :
• charnière cassée,
• joints détériorés,
• châssis déformé ou embouti.
Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit
d’effectuer des modifications sans préavis.
Modèle
CE2727N / CE2727NT
Seul un technicien spécialisé en micro-ondes peut effectuer les
réparations.
Source d’alimentation
230V ~ 50 Hz
Consommation
Micro-ondes
Gril
Mode combiné
1300 W
1100 W
2400A W
☛
✉
Ne retirez JAMAIS le capot du four. Si le four est en panne ou
nécessite une intervention technique :
• débranchez-le de la prise de courant,
• appelez le service après-vente Samsung le plus proche.
Puissance restituée en micro-ondes 100 W / 850 W (IEC-705)
Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez un
endroit sec et non-poussiéreux.
Raison : La poussière et l’humidité risquent de détériorer certains
éléments du four.
✉
Ce four à micro-ondes n’est pas conçu pour une utilisation
commerciale.
23
Fréquence de fonctionnement
2450 MHz
Type de magnétron
OM75P(31)
Méthode de refroidissement
Moteur de ventilation
Méthode de refroidissement
Extérieures
Cavité du four
489 x 275 x 415 mm
306 x 211 x 320 mm
Capacité
20 litres
Poids
Net
15 kg environ
F
CE2727N_F.fm Page 24 Saturday, March 24, 2001 9:50 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement