Samsung CE2827N User manual

CE2827N-NL.fm Page 1 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Codice No. : DE68-01757C

MAGNETRONOVEN

Gebruiksaanwijzing met handige kooktips

CE2827N / CE2827NT

Korte aanwijzingen voor direct gebruik ........................................... 2

Plaats van de onderdelen ............................................................... 2

Bedieningspaneel ........................................................................... 3

Accessoires ..................................................................................... 3

Indeling van deze handleiding......................................................... 4

Denk aan uw veiligheid ................................................................... 4

Magnetronoven installeren .............................................................. 6

Klok gelijkzetten .............................................................................. 6

De werking van uw magnetron........................................................ 7

Controleer of uw combi magnetron goed werkt .............................. 7

Suggesties voor het oplossen van problemen ................................ 8

Koken en opwarmen ....................................................................... 8

Vermogensstanden ......................................................................... 9

Stoppen met verhitten ..................................................................... 9

Resterende bereidingstijd bijstellen ................................................ 9

Handinstelling voor ontdooien ....................................................... 10

Automatisch ontdooien.................................................................. 10

Instellingen voor automatisch ontdooien....................................... 10

Bruinplateau (CE2827NT) ............................................................. 11

Instelling bruinplateau (CE2827NT) .............................................. 12

Positie van verwarmingselement .................................................. 13

Serviesgoed .................................................................................. 13

Grillen ............................................................................................ 14

Magnetron en grill tegelijk gebruiken ............................................ 14

Geschikt kookgerei........................................................................ 15

Kooktips......................................................................................... 16

Magnetronoven schoonmaken...................................................... 22

Magnetronoven opbergen en repareren ....................................... 23

Technische gegevens ................................................................... 23

CE2827N-NL.fm Page 2 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Korte aanwijzingen voor direct gebruik

NL

Als u voedsel wilt bereiden

1.

Plaats het gerecht in de magnetron.

Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste stand.

2.

Stel de kooktijd in door de draaiknop voor de tijd/gewicht

instelling ( ) in de gewenste stand te zetten.

Na ongeveer 2 seconden begint de magnetron te werken.

Plaats van de onderdelen

VENTILATIEOPENINGEN

HANDGREEP

GRILL-

ELEMENT

VERLICHTING

TIJD/GEWICHT

INSTELLING

Als u voedsel wilt Automatisch ontdooien

1.

Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN ( ).

2.

Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( op het juiste gewicht.

)

Na ongeveer 2 seconden begint de magnetron te werken.

DEUR

DEURVERGRENDELING

KOPPELSTUK

PLATEAU

DRAAIKNOP

VERMOGEN

GRILL/MAGNETRON

LOOPRING

OPENINGEN

VERGRENDELING/

BEVEILIGIN

Als u de ingestelde tijd wilt veranderen

Laat het gerecht in de magnetron zitten.

Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( op de gewenste tijd.

Na ongeveer 2 seconden werkt de magnetr verder.

Als u voedsel wilt grillen

1.

Zet de draaiknop voor het vermogen op grill ( ).

)

2.

Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( op de gewenste tijd.

Na ongeveer 2 seconden begint de grill te werken.

)

2

CE2827N-NL.fm Page 3 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Bedieningspaneel

1

2

3

4

5

1.

DISPLAY

2.

INSTELKNOP KLOK

3.

HANDINSTELLING

ONTDOOIEN

4.

DRAAIKNOP VERMOGEN

GRILL/MAGNETRON

5.

COMBINATIE STANDEN

6.

TIJD/GEWICHT INSTELLING

7.

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

8.

GRILL

3

6

7

8

Accessoires

Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.

1.

Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de magnetronoven moet worden gezet.

Doel: Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.

2.

Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.

Doel: De loopring ondersteunt het plateau.

3.

Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk plaatst.

Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit de oven te nemen om het te reinigen.

4.

Metalen rooster, voor op het plateau.

Doel: Het metalen rooster kan bij grillen en combinatieprogramma’s worden gebruikt.

5.

Bruinplateau (alleen CE2827NT), zie pagina 11.

Doel: Dit plateau zorgt voor een knapperig gebruind gerecht (b.v. bij gebak of pizza). Het kan worden gebruikt bij de functies magnetron en grillen en combinatieprogramma’s.

Gebruik de oven

NOOIT

als de loopring en het plateau niet zijn geplaatst.

NL

CE2827N-NL.fm Page 4 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Indeling van deze handleiding

NL

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het bereiden van maaltijden met uw magnetronoven.

• Maatregelen voor uw veiligheid

• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed

• Handige tips

Vooraan in de handleiding vindt u beknopte instructies voor vier basisfuncties:

• Koken

• Ontdooien (Handinstelling&Automatisch)

• Bereidingstijd verlengen

• Voedsel grillen

Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het bedienings-paneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.

In de stapsgewijs beschreven handelingen worden vier symbolen gebruikt.

☛ ✉ ✽

Let op Opmerking Opgepast Draaien

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN

STERKE STRALING TE VOORKOMEN

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen.

(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling.

(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek.

(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid.

Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd:

(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers

(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)

(3) Netkabel

(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens.

Denk aan uw veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies.

Zorgvuldig doorlezen en bewaren.

Let bij het bereiden van voedsel of drank in de combi magnetron op het volgende:

1.

DOE GEEN metalen voorwerpen of materialen in de combi magnetron, zoals:

• Metaalhoudende verpakkingsmaterialen of bakvormen

• Borden of schalen met metaalhoudende sierranden

• Metalen vleespennen, vorken, etc.

Reden: Er kunnen elektrische ontladingen en vonken optreden, waardoor de combi magnetron beschadigd raakt.

2.

WARM het volgende NIET OP in de combi magnetron:

• Gesloten, luchtdichte of vacuüm verpakkingen, flessen of potten

Voorbeeld: Afgesloten potjes babyvoedsel

• Luchtdicht voedsel

Voorbeeld: Eieren, noten in de schil, tomaten

Reden: Door de toenemende druk binnenin spat dit voedsel uit elkaar.

Tip: Verwijder doppen van flessen en potjes, en prik schillen en zakjes etc. door.

3.

Laat de combi magnetron NIET WERKEN als hij leeg is.

Reden: De binnenwand kan beschadigd raken.

Tip: Zet een glas water in de combi magnetron wanneer u hem niet gebruikt. Als de magnetron per ongeluk wordt aangezet, absorbeert het water de microgolven.

4.

De ventilatieopeningen in de achterwand NIET BEDEKKEN met papier of ander materiaal.

Reden: Dit materiaal kan in brand vliegen door de hete lucht uit de combi magnetron.

5.

Gebruik ALTIJD ovenwanten als u iets uit de combi magnetron haalt.

Reden: Sommige schalen e.d. nemen zelf microgolven op. Verder gaat een gedeelte van de warmte uit het voedsel naar de schaal of het bord, die dus altijd heet worden.

6.

RAAK NOOIT een verwarmingselement of de binnenwand van de combi magnetron aan.

Reden:

Het grill-element en de binnenwanden blijven ook nadat de combi mag-netron is uitgeschakeld geruime tijd zo heet dat u zich eraan kunt bran-den, ook al zien ze er koel uit. Voorkom dat brandbaar materiaal in aan-raking kan komen met het inwendige van de magnetron. Wacht tot de magnetron is afgekoeld.

4

CE2827N-NL.fm Page 5 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Denk aan uw veiligheid (vervolg)

7.

Zo verkleint u het risico op brand in het inwendige van de combi magnetron:

• Doe nooit brandbare materialen in de combi magnetron, ook niet als hij uit staat

• Verwijder de sluitingen van papieren of plastic zakjes.

• Gebruik uw combi magnetron niet voor het drogen van kranten e.d.

• Als u rook ziet, moet u de deur van de combi magnetron dicht laten en het toestel uitzetten en zo mogelijk loskoppelen van het lichtnet, bijvoorbeeld door de stekker uit het stopcontact te halen.

8.

Wees bijzonder voorzichtig met het opwarmen van vloeistoffen en babyvoedsel.

LAAT deze ALTIJD minstens 20 seconden staan nadat de combi magnetron is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.

• Roer zo nodig tussendoor af en toe. Roer ALTIJD na het opwar men.

• Wees na het opwarmen voorzichtig met de verpakking, fles e.d. Als deze te heet is geworden, kunt u zichzelf branden.

• Het is mogelijk dat voedsel of vloeistoffen buiten de combi magnetron alsnog plotseling aan de kook raken en naar buiten spatten.

• Om te voorkomen dat vloeistoffen na afloop van het opwarmen aan de kook raken, met het risico op verbranding, moet u een plastic of glazen lepeltje of stokje in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het opwarmen voorzichtig omroeren.

Reden: Tijdens het opwarmen van vloeistoffen kan het kookpunt tijdelijk wat hoger liggen. Hierdoor is het mogelijk dat de vloeistof plotseling aan de kook raakt en naar buiten spat wannneer u deze uit de magnetron haalt. U kunt zichzelf dan branden.

• Volg bij verbranding eerst deze EERSTE HULP instructies:

* Houd het verbrande lichaamsdeel minstens 10 minuten onder koud stromend water. Zet de kraan niet zo hard dat het water spettert.

* Dek de wond af met schoon, droog verband.

* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.

• Vul flessen e.d. NOOIT tot de rand en maak gebruik van potjes e.d die van boven wijder zijn dan van onderen, om overkoken te voorkomen.

Flessen met een smalle hals kunnen bovendien uit elkaar springen als ze oververhit raken.

• Controleer ALTIJD de temperatuur van babyvoedsel of melk voordat u het de baby geeft.

• Warm een babyfles NIET op met de speen of dop erop, omdat de fles anders uit elkaar kan springen.

9.

Zorg dat u het netsnoer niet beschadigt.

• Houd de kabel en de stekker uit de buurt van water en warm tebronnen.

• Gebruik dit toestel niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.

10. Houd altijd een armlengte afstand wanneer u de deur van de mag netron opent.

Reden: Er kan hete lucht of stoom uit de magnetron komen, waaraan u zich kunt branden.

NL

11. Houd de binnenkant van de combi magnetron schoon.

Reden: Stukjes voedsel of vet die aan de binnenwanden van de magnetron kleven kunnen de lak beschadigen en ervoor zorgen dat de combi magnetron minder efficiënt werkt.

12. Soms hoort u klikgeluiden wanneer de combi magnetron in bedrijf is (vooral tijdens ontdooien).

Reden: Dit geluid is normaal wanneer de magnetron op een ander vermogen overschakelt.

13. Als de combi magnetron wordt gebruikt terwijl hij leeg is, wordt hij voor de veiligheid automatisch uitgeschakeld. Wanneer dit is gebeurd, kunt u de magnetron na 30 minuten weer normaal gebruiken.

BELANGRIJKE VEILGHEIDSINSTRUCTIES

Kijk tijdens het bereiden van voedsel regelmatig in de combi mag-netron. Dit is vooral belangrijk wanneer het voedsel in plastic, papier of ander brandbaar materiaal zit.

BELANGRIJK

Laat kleine kinderen NOOIT de combi magnetron gebruiken of ermee spelen. Ook mogen kleine kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de magnetron komen wanneer deze in gebruik is. Speelgoed en andere voor kindere aantrekkelijke dingen mogen niet te dicht bij de magnetron worden bewaard of verstopt.

5

CE2827N-NL.fm Page 6 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Magnetronoven installeren

NL

Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om zijn gewicht te dragen.

20cm aan bovenzijde

10cm aan acherzijde

85 cm vanaf de vloer

10cm aan weerszijde

1.

Let er bij installatie van de magnetron op dat er aan alle kanten voldoende ventilatieruimte overblijft. Aan de achterkant en de zijkanten moet deze ruimte minstens 10 cm zijn, aan de bovenkant 20 cm en minimaal 85 cm vanaf de vloer.

2.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. Plaats de loopring en het plateau.

Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.

3.

Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de stekker bereikbaar blijft.

Blokkeer

NOOIT

de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.

Voor uw eigen veiligheid is het van belang dat u de kabel aansluit op een geaard (3-polig) stopcontact van 230 Volt, 50 Hz wisselstroom. Is de kabel van de magnetron beschadigd, laat deze dan door uw fabrikant, service center of deskundige monteur vervangen door een nieuwe kabel.

Zet de magnetronoven

NIET

op een plek waar het heet of vochtig kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.

Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.

Klok gelijkzetten

Uw combi magnetron heeft een ingebouwde klok. De weergave kan worden ingesteld op 12-uurs of 24-uurs aanduiding. U moet de klok gelijkzetten:

• Wanneer de combi magnetron in gebruik wordt genomen

• Na stroomuitval

Vergeet niet om aan het begin en einde van de zomertijd de klok gelijk te zetten.

1.

Voor tijdweergave in ...

Drukt u de ( ) knop...

24-uurs aanduiding Eenmaal in

12-uurs aanduiding Tweemaal in

2.

Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling ( de uren in te stellen.

) om

3.

Druk op de knop.

4.

Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling ( de minuten in te stellen.

5.

Druk op de knop.

) om

6

CE2827N-NL.fm Page 7 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

De werking van uw magnetron

Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie.

De energie wordt door deze golven zo overgebracht dat het voedsel wordt verwarmd zonder dat het van vorm of kleur verandert. U kunt voedsel en dranken met uw combi magnetron:

• Ontdooien, (Handinstelling & Automatisch)

• Opwarmen

• Koken

Zo werkt uw magnetron

1.

De magnetron produceert microgolven die door de beweging van het draaiplateau gelijkmatig op het voedsel kunnen inwerken.

2.

Het voedsel neemt de microgolven op. De golven dringen ongeveer 2,5 centimeter in het voedsel door. De warmte verspreidt zich vanzelf verder door het voedsel.

3.

De bereidingstijd hangt af van de gebruikte schaal, bord, etc. en van de eigenschappen van het voedsel:

• Hoeveelheid en dichtheid

• Vochtgehalte

• Begintemperatuur (ingevroren, gekoeld, kamertemperatuur)

Aangezien dieper gelegen gedeelten van het voedsel alleen door het verspreiden van de warmte gaar worden, gaat het garen door nadat het voedsel uit de magnetron is gehaald (“nagaren”). Laat uw gerechten dan ook enige tijd staan, zoals aangegeven in recepten en in dit boekje, zodat:

• Het voedsel tot in het midden gelijkmatig gaar wordt

• Het voedsel door en door dezelfde temperatuur heeft

Controleer of uw combi magnetron goed werkt

Hieronder vindt u een eenvoudige manier om te kijken of uw magnetron goed werkt.

Open de magnetron door aan de handgreep rechts op de deur te trekken. Zet een glas water op het draaiplateau. Doe de deur weer dicht.

1.

Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand.

NL

2.

Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/

gewicht instelling ( ).

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met steeds een minuut pauze.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

De combi magnetron moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten. Het draaiplateau moet op zijn plaats zitten. Als u niet de hoogste vermogensstand gebruikt, duurt het langer voor het water kookt.

7

CE2827N-NL.fm Page 8 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Suggesties voor het oplossen van problemen

NL

Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het dan met de vermelde suggesties op te lossen.

Dit is normaal.

• Condensvorming in de oven

• Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing

• Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing

• Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen

De oven doet niets als u de knop tijd/gewicht instelling (

• Is de deur goed gesloten?

) verdraait.

Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.

• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld ?

• Is de deur goed gesloten?

• Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is doorgesmolten.

Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.

• Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?

• Hebt u het juiste vermogen ingesteld?

In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.

• Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven gezet?

• Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?

• Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte?

De oven stoort op de radio of de televisie.

• Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op grotere afstand van televisies, radio’s of antennes op te stellen.

• Als de microprocessor in de oven storingen oppikt, dan verdwijnt soms de informatie op het display. U lost dit probleem op door de netkabel uit het stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw in.

Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van

SAMSUNG.

Koken en opwarmen

Hieronder leest u hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen.

Controleer ALTIJD of u de magnetron goed hebt ingesteld voordat u iets anders gaat doen. Kijk tussendoor regelmatig of alles goed gaat.

Zet het gerecht in het midden van het draaiplateau. Doe de deur dicht.

1.

Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand.

(MAXIMAAL VERMOGEN: 850 W)

2.

Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/

gewicht instelling ( ).

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

Zet de combi magnetron

nooit

aan terwijl hij leeg is.

U kunt de magnetron met de draaiknop voor het vermogen tijdens het verwarmen op een andere stand zetten.

8

CE2827N-NL.fm Page 9 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Vermogensstanden

U kunt kiezen uit de hieronder aangegeven vermogensstanden

Stand

HOOG

MIDDEL/HOOG

MIDDEL

MIDDEL/LAAG

HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (

AUTOMATISCH ONTDOOIEN ( )

LAAG/WARMHOUDEN

GRILL

COMBI I

COMBI II

COMBI III

)

Vermogen

Magnetron Grill

850 W

600 W

450 W

300 W

180 W

180 W

100 W

-

300 W ( )

450 W ( )

600 W ( )

1100 W

1100 W

1100 W

1100 W

Als u een hoger vermogen kiest, moet u een kortere bereidingstijd instellen.

Als u het vermogen lager zet, moet u een langere bereidingstijd kiezen.

Stoppen met verhitten

U kunt de magnetron altijd stoppen en het voedsel controleren

1.

Tijdelijk stoppen:

Open de deur.

De magnetron stopt. Sluit de deur om verder te gaan.

2.

Definitief stoppen:

Draai de knop tijd/gewicht instelling ( links.

“: 0 ” verschijnt in het display.

) geheel naar

NL

Resterende bereidingstijd bijstellen

U kunt terwijl de magnetron werkt, de resterende bereidingstijd veranderen met de draaiknop tijd/gewicht instelling ( ).

Voor een kortere bereidingstijd draait u de knop naar links, voor een langere naar rechts.

9

CE2827N-NL.fm Page 10 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Handinstelling voor ontdooien

NL

In de stqnd Handinstelling voor Ontdooistand kunt u ingevroren vlees, gevogelte of vis ontdooien.

Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.

1.

Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor HANDINSTELLING VOOR

ONTDOOIEN( ).

2.

Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/

gewicht instelling ( ).

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

Gebruik uitsluitend magnetronbestendig serviesgoed.

Wilt u voedsel handmatig ontdooien, kies dan de ontdooitfunctie en een vermogen van 180 W. Voor meer informatie over handmatig ontdooien en ontdooitijden, zie pagina 19.

Automatisch ontdooien

In de stand Automatisch Ontdooistand kunt u ingevroren vlees, gevogelte of vis ontdooien.

Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.

1.

Draai de knop voor het vermogen op Automatisch

Ontdooien ( ).

2.

Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( op het juiste gewicht.

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

)

1) Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

N.B. Gebruik uitsluitend magnetronbestendig serviesgoed.

Instellingen voor automatisch ontdooien

Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen. Leg het bevroren product op het draaiplateau.

Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.

Product

Vlees

Gevogelte

Vis

Portie

200-1500g

200-1500g

200-1500g

Nagaartijd

20-60 min

20-60 min

20-50 min

Aanbeveling

Scherm de randen af met aluminiumfolie. Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

10

CE2827N-NL.fm Page 11 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Bruinplateau (CE2827NT)

Uw Samsung magnetronoven heeft een bruinplateau als extra accessoire. Met dit bruinplateau kunt u niet alleen een bruin korstje aan de bovenkant krijgen (met de grill), maar ook de onderkant van het voedsel krijgt een knapperig bruin korstje door de hoge temperatuur van het bruinplateau. De tabel op de volgende pagina toont de gerechten die u op het bruinplateau kunt bereiden.

U kunt het bruinplateau ook gebruiken voor bacon, eieren, worstjes etc.

1.

Zet het bruinplateau op het draaiplateau en ver warm het voor met de hoogste temperatuurin stelling van de combinatiefunctie [600W + Grill ( )]. Volg de tijden en aanbevelingen in de tabel.

Gebruik altijd ovenwanten als u het bruinplateau uit de oven neemt: het wordt erg heet.

2.

Smeer het bruinplateau in met olie als u bacon of eieren bakt. Zo krijgt uw gerecht een mooi bruin korstje.

Het bruinplateau heeft een teflonlaag die niet krasvast is. Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een mes, om te snijden op het plateau.

Gebruik plastic kookgerei om krassen op het plateau te voorkomen of haal het voedsel eerst van de plaat af voordat u het gaat snijden.

3.

Leg het voedsel op het bruinplateau.

Leg geen voorwerpen op de plaat die niet hittebestendig zijn, bijv. een plastic schaal.

Zet het bruinplateau niet in de oven zonder het draaiplateau.

4.

Zet het bruinplateau op het rooster (of draaiplateau) in de magnetron.

5.

Kies de gewenste bereidingstijd en het vermogen.

Kijk in onderstaande tabel.

Schoonmaken van bruinplateau

Maak het bruinplateau schoon met warm water en een schoonmaakmiddel en spoel het af met schoon water.

Gebruik geen borstel of schuursponsje; de bovenste laag raakt dan beschadigd.

Opmerking

Het bruinplateau is niet vaatwasmachinebestendig.

NL

11

CE2827N-NL.fm Page 12 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Instelling bruinplateau (CE2827NT)

NL

We raden u aan het bruinplateau direct op het draaiplateau voor te verwarmen.

Bruinplateau voorverwarmen op 600 W + Grill-functie ( ), volg de tijden en instructies in de tabel.

Gerecht

Bacon

Gegrilde tomaten

Hamburger

(diepvries)

Baguettes

(diepvries)

Hoeveelheid Nawarmtijd

Vermogen

Bereidingstijd

80 g

(4 plakjes)

3 min 600W+

Grill

( )

3½-4 min

200 g

(2 stuks)

125 g

(2 stuks)

200 - 250 g

(2 stuks)

3 min 450W+

(

(

Grill

Grill

)

3 min 600W+

)

4 min 450W+

Grill

( )

4½-5 min

7-7½ min

8-9 min

Aanbevelingen

Bruinplateau voorverwarmen. Leg de plakjes naast elkaar op het bruinplateau. Zet het bruinplateau op het rooster.

Bruinplateau voorverwarmen. Snijd de tomaten in tweeën.

Doe er kaas op. Leg in een cirkel op het bruinplateau.

Zet het bruinplateau op het rooster.

Bruinplateau voorverwarmen. Leg de bevroren hamburgers in een cirkel op het bruinplateau. Zet het bruinplateau op het rooster. Draai na 4 - 5 min. om.

Bruinplateau voorverwarmen. Leg één baguette naast het midden en 2 baguettes naast elkaar op het plateau.

Zet het bruinplateau op het rooster.

Pizza

(diepvries)

Gebakken aardappels

Vis-sticks

(diepvries)

Kipnuggets

(diepvries)

Pizza

(koud)

300 - 350 g 4 min 600W+

250 g

500 g

150 g

(5 stuks)

300 g

(10 stuks)

125 g

250 g

(

3 min 600W+

(

(

Grill

Grill

Grill

)

)

4 min 600W+

)

4 min 600W+

(

Grill

)

9-10 min

5-6 min

8-9 min

7-8 min

9-10 min

5-5½ min

7½-8 min

Bruinplateau voorverwarmen. Leg de diepvries pizza op het bruinplateau. Zet het bruinplateau op het rooster.

Bruinplateau voorverwarmen. Snijd de aardappels in tweeën.

Leg ze op het bruinplateau met de doorgesneden helft naar beneden.

Leg ze in een cirkel. Zet het bruinplateau op het rooster.

Bruinplateau voorverwarmen. Vet de plaat in met 1 eetlepel olie. Leg de vissticks in een cirkel op het plateau.

Draai om na 4 min (5 stuks) of na 6 min (10 stuks).

Bruinplateau voorverwarmen. Vet de plaat in met 1 eetlepel olie.

Leg de kipnuggets op het plateau. Zet het bruinplateau op het rooster. Draai na 3 min.

(125 g) of 5 min. (250 g) om.

300 - 350 g 4min 450W+

Grill

( )

6½-7½ min Bruinplateau voorverwarmen. Leg de koud pizza op het bruinplateau. Zet het bruinplateau op het rooster.

12

CE2827N-NL.fm Page 13 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Positie van verwarmingselement

Het verwarmingselement wordt gebruikt bij de functie grillen. Er zijn twee mogelijke posities:

• horizontaal voor grillen of combinatiefunctie magnetron + grill

• schuin (hoek van 45°) voor schoonmaken

Wijzig de stand van het element alleen als het afgekoeld is en forceer niets als u het in de verticale stand wilt brengen.

U wilt het element gebruiken...

in horizontale positie

(grillen of combinatiefunctie magnetron+grill) in schuine positie (alléén voor schoonmaken)

Handelingen...

Trek het element naar voren.

Druk het element naar boven tot het evenwijdig aan het plafond van de oven hangt.

Zet het verwarmingselement in een hoek van 45°.

Zet het na schoonmaken weer terug in de horizontale positie.

Serviesgoed

Gebruik magnetronbestendige materialen; gebruik geen plastic bakjes, borden, papieren bekers, papieren doekjes, etc.

Gebruik bij gecombineerde bereiding (magnetron + grill) alleen materiaal dat geschikt is voor een magnetronoven en een gewone oven. Metalen voorwerpen, zoals pannen of bestek, kunnen schade aan uw magnetron toebrengen.

Op pagina 15 vindt u meer informatie over geschikte materialen.

NL

13

CE2827N-NL.fm Page 14 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Grillen

NL

Met de grill kunt u gerechten snel verhitten en bruineren, zonder gebruik te maken van microgolven. Uw combi magnetron wordt daarom geleverd met een grillrooster.

1.

Voorverwarmen van de grill: zet de draaiknop voor het vermogen op grill ( ) en stel de voorverwarmtijd in met de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( ).

2.

Open nadat u de magnetron hebt voorverwarmd de deur.

Leg het gerecht op het rooster en zet het rooster op het draaiplateau.

3.

Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/

gewicht instelling ( ).

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

1) Na de ingestelde tijd gaat de grill uit en hoort u vier keer een waarschuwing.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

Maakt u zich geen zorgen wanneer het verwarmingselement tijdens het grillen aan of uit gaat. Zo wordt de temperatuur geregeld en wordt oververhitting voorkomen.

Gebruik altijd ovenwanten wanneer u schalen e.d. uit de combi magnetron haalt. Deze kunnen bijzonder heet worden. Controleer of het verwarmingselement goed horizontaal staat.

Magnetron en grill tegelijk gebruiken

U kunt de magnetron en de grill ook combineren, zodat het gerecht wordt gebruineerd en bovendien snel gaar is.

Gebruik ALLEEN serviesgoed dat zowel magnetron- als grillbestendig is. Glazen of keramische schalen zijn ideaal, omdat ze microgolven gelijkmatig in het voedsel laten doordringen.

Gebruik ALTIJD ovenwanten om schalen e.d. uit de magnetron te halen, aangezien deze bijzonder heet kunnen worden.

1.

Zorg dat het verwarmingselement goed horizontaal zit.

Zie ook pagina 13.

2.

Open de deur van de magnetron. Leg het voed sel op het rooster en plaats het rooster op het draaiplateau. Sluit de deur.

3.

Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste grillstand( , , ).

4.

Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/

gewicht instelling ( ).

De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

1) Na de ingestelde tijd gaat de grill uit en hoort u vier keer een waarschuwing.

2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.

3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

Bij combinatie van magnetron en grill kan de magnetron maximaal op

600W worden gezet.

14

CE2827N-NL.fm Page 15 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Geschikt kookgerei

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.

Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal

Aluminiumfolie

Bruinplateau

Servies en aardewerk

Weggooiverpakkingen van polyester en karton

Verpakkingen van fast-food

• Polystyrenen bekers en bakjes

• Papier of kranten

Geschikt voor magnetron

✓ ✗

Opmerkingen

Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.

Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.

Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.

Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.

Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.

Kunnen in brand vliegen.

• Recycle-papier of metalen randjes

Kan leiden tot vonkvorming.

Glas

• Vuurvaste ovenschalen

• Dun glaswerk

• Glazen bekers of kommen

Metaal

• Schotels of borden

• Sluitingen voor diepvriesverpakki ngen

Papier

• Borden, bekers,

• zakdoekjes en keukenrol

Recycle-papier

Plastic

• Bakjes

• Plasticfolie

• Diepvrieszakken

✓ ✗

Was- of vetvrij papier

:geschikt

:ongeschikt

✓✗

:onzeker

Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd met metaalhoudende opdruk.

Bruikbaar voor opwarmen van voedsel of dranken. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit.

Deksel verwijderen. Alleen geschikt voor opwarmen.

NL

Kunnen vonken of brand veroorzaken.

Alleen voor opvangen van overmatig vocht en voor korte bereidingstijd.

Kan tot vonken leiden.

Vooral hittebestendig thermoplastic.

Andere plastics kunnen bij hoge temperaturen vervormen of van kleur veranderen. Gebruik geen melamineplastics.

Bruikbaar om vocht vast te houden, maar mag niet met voedsel in contact komen. Verwijder deze folie voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.

Alleen indien kookbestendig of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.

Bruikbaar om vocht vast te houden en spatten te verhinderen.

15

CE2827N-NL.fm Page 16 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips

NL

MICROGOLVEN

Microgolven dringen in het voedsel door, waarbij ze hun energie overdragen aan de moleculen in het voedsel. Microgolven worden vooral aangetrokken en geabsorbeerd door water-, vet- en suikermoleculen. De microgolven brengen de moleculen in het voedsel in snelle trilling, waardoor de temperatuur stijgt en het voedsel gaar wordt.

KOKEN

Serviesgoed voor gebruik in de magnetron:

De gebruikte schalen e.d. moeten de microgolven ongehinderd doorlaten zodat alle energie wordt gebruikt om het voedsel te verwarmen. Microgolven worden teruggekaatst door metaal, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, terwijl ze prob-leemloos door keramiek, glas, porcelein en plastic heen gaan, evenals door papier en hout. U kunt in een magnetron dus beslist geen metalen pannen gebruiken.

Voedsel dat kan worden bereid in een magnetron:

Allerlei soorten voedsel zijn geschikt om in de magnetron te worden bereid, bijvoor-beeld verse of ingevroren groenten, fruit, deegwaren, rijst, graan, bonen, vis en vlees. Ook sausjes, vla, soep, pudding en ingemaakt voedsel kunnen in een combi mag-netron worden klaargemaakt. Koken met de magnetron is ideaal voor veel gerechten die normaal gesproken op een kookplaat worden bereid. U kunt de magnetron bijvoorbeeld ook gebruiken om boter of chocola te smelten.

Afdekken tijdens het verwarmen

Het is belangrijk dat u het voedsel tijdens het verwarmen afdekt, omdat er anders water in de vorm van stoom uit het voedsel ontsnapt. De stoom blijft energie opnemen uit de microgolven, waardoor een gedeelte van de energie niet in het voedsel terechtkomt. U kunt voedsel op diverse manieren afdekken, bijvoorbeeld met een keramisch of plastic deksel of een magnetronbestendige plastic folie.

Wachttijd voor “nagaren”

Het is belangrijk dat u het voedsel na het verwarmen even laat staan, zodat de tem-peratuur zich gelijkmatig door het voedsel kan verdelen.

Aanwijzingen voor koken van ingevroren groenten

Gebruik een voor dit doel geschikte ovenvaste schaal met deksel. Kook de groente met het deksel op de schaal gedurende de aangegeven minimum tijd (zie onder-staande tabel). Ga door met koken tot u de groente gaar genoeg vindt.

Onderbreek het koken twee keer om te roeren, en roer ook na afloop. Zout, kruiden en/of boter voegt u toe wanneer de groente gaar is. Houd tijdens het nagaren het deksel op de schaal.

Gerecht

Spinazie

Broccoli

Hoeveelheid

150 g

300 g

Vermogen Tijd

(min.)

600W 4½-5½

600W 9-10

Nawarmtijd

(min.)

2-3

Aanbevelingen

15 ml (1 eetlepel) koud water toevoegen.

2-3 30 ml (2 eetlepels) koud water toevoegen.

16

Gerecht

Erwten

Hoeveelheid

300 g

Sperciebonen 300 g

300 g

Vermogen Tijd

(min.)

600W 7½-8½

600W 8-9

600W 7½-8½

Nawarmtijd

(min.)

2-3

Aanbevelingen

2-3

15 ml (1 eetlepel) koud water toevoegen.

30 ml (2 eetlepels) koud water toevoegen.

2-3 15 ml (1 eetlepel) koud water toevoegen.

Gemengde groenten

(worteltjes/ erwten/maïs)

Gemengde groenten

(Chinees)

300 g 600W 8-9 2-3 15 ml (1 eetlepel) koud water toevoegen.

GB

Bereidingstips voor rijst en pasta

Rijst: Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens de bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de rijst afgedekt.

Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het nawarmen en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe.

Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht geabsorbeerd.

Pasta:

Gerecht

Witte rijst

(voorgekookt)

Zilvervliesrijst

(voorgekookt)

Gemengde rijst (rijst + wilde rijst)

Gemengde granen (rijst + granen)

Pasta

Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een snufje zout toe en roer goed door. Roer af en toe tijdens het bereiden en erna. Laat de pasta afgedekt nawarmen en laat het na daarna goed uitlekken.

Hoeveelheid

250g

250g

250g

Vermogen Tijd (min.) Nawarm-

850W

850W

850W

16-17

21-22

17-18

tijd (min.)

5

5

5

Aanbevelingen

Voeg 500 ml koud water toe.

Voeg 500 ml koud water toe.

Voeg 500 ml koud water toe.

250g

250g

850W

850W

18-19

11-12

5

5

Voeg 400 ml koud water toe.

Voeg 1 liter heet water toe.

CE2827N-NL.fm Page 17 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

Bereidingstips voor verse groenten

Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.

Roer één keer tijdens de bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe. Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.

Tip: Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.

Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (850 W) worden gekookt.

Gerecht

Broccoli

Spruitjes

Worteltjes

Bloemkool

Courgettes

Aubergines

Prei

Champignons

Hoeveelheid

Tijd

(min.)

250g

500g

4-4½

8-8½

250g 5½-6½

250g

250g

500g

250g

250g

250g

125g

250g

4½-5

5-5½

8½-9

3½-4

3½-4

4½-5

1½-2

3-3½

Nawarmtijd (min.)

Aanbevelingen

3

3

Snijd in roosjes van gelijke grootte en leg die met de stelen naar het midden.

Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels) water toe.

3

3

Snijd de worteltjes in schijfjes van gelijke grootte.

Snijd in roosjes van gelijke grootte.

Halveer grote roosjes en leg die met de stelen naar het midden.

3

3

3

3

Snijd courgettes in schijfjes. Voeg 30 ml

(2 eetlepels) water of een klontje boter toe. Verwarm tot ze beetgaar zijn.

Snijd de aubergines in schijfjes en besprenkel ze met 1 eetlepel citroensap.

Snijd de prei in dikke schijven.

Uien

Paprika

250g

Aardappels 250g

Koolrabi

250g

500g

5½-6

4½-5

4-5

7½-8½

250g 5-5½

3

3

3

3

Bereid champignons in hun geheel of in stukjes. Voeg geen water toe.

Besprenkel ze met citroensap. Kruiden met zout en peper. Laten uitlekken voor het serveren.

Snijd uien in schijfjes of halveer ze. Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe.

Snijd de paprika in kleine stukjes.

Weeg de geschilde aardappels en snijd ze in stukken van gelijke grootte.

Snijd de koolrabi in kleine blokjes.

OPWARMEN

Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten.

Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur van +18 tot +20 °C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7 °C.

Plaatsen en afdekken

Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt het voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden opwarmen.

Vermogens en roeren

Soms kunt u voedsel verwarmen op 850 W terwijl ander voedsel verwarmd moet worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W. Neem de tabellen als richtlijn. In het algemeen is het beter voedsel op een lagere stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij delicatessen, grote hoeveelheden of bij voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld een pasteitje).

NL

Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het te serveren.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank. Laat het voedsel niet te heet worden, want dat bederft de smaak.

U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat extra tijd toevoegen.

Tijden voor verwarmen en nawarmen

Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer. Controleer altijd of het voedsel overal gelijkmatig is verhit.

Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld.

De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de tabel een andere tijd is aangegeven.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.

Dranken opwarmen

Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

17

CE2827N-NL.fm Page 18 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

NL

VERWARMEN VAN BABYVOEDING

Babyvoeding:

Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur voor het serveren: tussen de 30 en 40 °C.

Babymelk:

Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden!

Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u de baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.

Opmerking:

Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.

Verwarmen babyvoeding en melk

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het verwarmen.

Gerecht

Babyvoeding

(groente en vlees)

Babypap

(granen + melk + fruit)

Hoeveelheid

190g

190g

Babymelk 100ml

200ml

Vermogen

600W

600W

Tijd

30sec

20sec

300W 30-40 sec

50 sec to

1min

Nawarmtijd

(min.)

Aanbevelingen

2-3 Doe de voeding in een diep bord.

Verwarm afgedekt. Roer na het verwarmen. Laat de voeding 2 tot

3 minuten staan. Roer de voeding vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.

2-3 Doe de pap in een diep bord.

Verwarm afgedekt. Roer door na het verwarmen. Laat de pap 2 tot

3 minuten staan. Roer de pap vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.

2-3 Roer de melk goed door en giet hem in een gesteriliseerde glazen fles. Zet de fles midden op het plateau. Verwarm onafgedekt.

Schud goed en laat de melk minstens 2 minuten staan. Schud de fles goed vóór het voeden en controleer de temperatuur.

Verwarmen van dranken en voedsel

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn voor het verwarmen.

Gerecht

Dranken

(koffie, melk, thee, water op kamertemperatuur)

Soep (koud)

Stoofschotel

(koud)

Pasta met saus

(koud)

Gevulde pasta met saus (koud)

Kant-enklaar maaltijd

(koud)

Hoeveelheid

150 ml

(1 kop)

250 ml

(1 mok)

250g

350g

350g

350g

350g

Vermo gen

850W

850W

Tijd

(min.)

600W 5½-6½

600W 4½-5½

600W

1-1 ½

1½-2

3-2½

5-6

600W 5½-6½

Nawarmtijd

(min.)

1-2

Aanbevelingen

2-3

2-3

3

3

3

Doe de drank in een ovenvaste kop of mok en dek deze niet af. Plaats de kop

(150ml) of mok (250ml) in het midden van het draaiplateau.

Voor en na het nagaren goed roeren.

Schenk in een diep bord. Dek af met een plastic deksel.

Roer goed door na het opwarmen. Roer nogmaals vóór het serveren.

Doe de stoofschotel in een diep bord. Dek af met een plastic deksel. Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren.

Doe de pasta (bijv. spaghetti of noedels)op een plat bord.

Dek af met magnetron-folie.

Roer vóór het serveren.

Doe de gevulde pasta (bijv.

ravioli, tortellini) in een diep bord. Dek af met magnetronfolie. Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren.

Leg een maaltijd bestaande uit 2 of 3 gekoelde gedeelten op een ovenvast bord. Dek dit af met magnetronfolie.

18

CE2827N-NL.fm Page 19 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN

Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u onverwacht gasten krijgt.

Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.

Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.

Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt. Als kleine en dunne stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen deze tijdens het ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.

Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.

Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.

Tip: Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij het invriezen en ontdooien van voedsel.

Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel met een temperatuur tussen - 18 en - 20 °C.

19

Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand

(180 W, ).

Gerecht Hoeveelheid

Tijd

(min.)

Nadooitijd

(min.)

Aanbevelingen

Vlees

Gehakt

Draai

Varkenslapjes

250g

500g

250g

6½-7½

13-14

7½-8½

5-25 Doe het vlees op een bord.

Bescherm de dunnere randen met aluminiumfolie.

het vlees halverwege de ontdooitijd om!

Gevogelte

Stukjes kip

Hele kip

500 g

(2 stuks)

900g

14½-15½

28-30

15-40 Stukjes kip legt u met het vel naar beneden op een plat bord. Een hele kip legt u met de borst naar beneden op een plat bord.

Bescherm de dunnere delen, zoals de vleugels en poten met alumi-niumfolie.

Draai de kip halverwege de ontdooitijd om!

Vis

Visfilet 6-7 200 g

(2 stuks)

400 g

(4 stuks)

12-13

5-15 Leg de bevroren vis in het midden van een plat bord.

Leg de dunne delen onder de dikkere delen.

Bescherm de smalle uiteinden met aluminiumfolie. Draai de vis halverwege de ontdooitijd om!

Fruit

Bessen 250g 6-7 5-10 Verdeel het fruit over een platte, ronde glazen schaal

(met een grote diameter).

Brood

Broodjes

(ieder ca. 50 g)

Toast/Sandwich

Duits brood

(tarwe en rogge)

2 stuks

4 stuks

250 g

500 g

½-1

2-2½

4½-5

8-10

5-20 Leg de broodjes in een cirkel of het brood horizontaal op keukenpapier in het midden van het plateau.

Draai het brood halverwege de ontdooitijd om!

NL

CE2827N-NL.fm Page 20 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

NL

GRILL

Het verwarmingselement voor de grill zit tegen de bovenkant van de magnetron.

Het werkt als de deur dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau ronddraait wordt het voedsel gelijkmatiger bruin. Als u de grill 4 minuten voorverwarmt, wordt het voedsel sneller bruin.

Kookgerei voor grillen

Moet vuurvast zijn en mag van metaal zijn. Gebruik geen plastic kookgerei, dit kan smelten.

Voedsel dat u kunt grillen

Karbonade, worstjes, biefstuk, hamburgers, plakjes bacon en ham, plakjes vis, sandwiches en alle soorten tosti’s.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Als alléén de grill wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het verwarmingselement voor de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat en niet tegen de achterwand in de verticale positie. Onthoud dat het voedsel op het bovenste rooster geplaatst moet worden, tenzij dit anders wordt aangegeven.

MAGNETRON + GRILL

Deze bereidingsinstelling combineert de stralingswarmte van de grill met de snelheid van het koken met de magnetron. De instelling werkt alleen als de deur dicht is en het plateau draait. Doordat het plateau ronddraait, wordt het voedsel gelijkmatig bruin. Op dit model zijn drie gecombineerde instellingen beschikbaar:

600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.

Kookgerei voor bereiding met magnetron + grill

Gebruik kookgerei waar de microgolven doorheen gaan. Het kookgerei moet vuurvast zijn. Gebruik geen metalen kookgerei in de combinatiefunctie. Gebruik geen plastic kookgerei, dit kan smelten.

Voedsel geschikt voor bereiding met magnetron + grill

Voedsel dat opgewarmd moet worden en een bruin korstje moet krijgen is geschikt voor bereiding met de combinatiefunctie (bijv. pasta). Ook voedsel met een korte bereidingstijd en dat een bruin korstje moet krijgen is geschikt voor de combinatiefunctie. Deze functie kan ook gebruikt worden voor grotere hoeveelheden voedsel met een bruin en knapperig laagje (bijv. stukjes kip, draai deze halverwege de bereidingstijd om.) Kijk in de grill-tabel voor meer informatie.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Als u de combinatiefunctie (magnetron en grill) gebruikt, zorg er dan voor dat het verwarmingselement van de grill tegen de bovenkant in horizontale positie staat en niet tegen de achterwand in de verticale positie. Het voedsel moet op het bovenste rooster worden geplaatst, tenzij een andere plaats wordt aangeraden.

Anders moet u het direct op het plateau zetten. Zie de instructies in de volgende tabel.

U moet het voedsel omdraaien als u het aan beide zijden wilt bruinen.

Aanwijzingen voor grillen van ingevroren etenswaren

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor vermogen en bereidingstijd.

Vers voedsel

Broodjes

(ca. 50 g per stuk)

Stokbroodjes met vulling

(tomaat, kaas, ham, champignons)

Gegratineerde groenten of aardappels

Deegwaren

(cannelloni, macaroni, lasagne)

Kipnuggets

Ovenpatat

Hoeveelheid

2 stuks

4 stuks

250-300 g

(2 stuks)

400 g

400 g

250 g

250 g

Vermogen

Magnetron

+ grill

450W

+grill

450 W

+ grill

600 W

+ Grill

450 W

+ Grill

450 W

+ Grill

1. zijde

Tijd

(min.)

300W

+grill

1-1½

2-2½

8-9

13-14

14-15

2. zijde

Tijd

(min.)

Alleen grill

1-2

1-2

--

--

--

Aanbevelingen

Leg de broodjes in een kring met de onderkant omhoog direct op het draaiplateau. Grill de broodjes tot ze knapperig zijn. 2-5 minuten nagaren.

Leg 1 ingevroren stokbroodje midden op het rooster; leg 2 of 3 stokbroodjes naast elkaar op het rooster. Na afloop

2-3 minuten laten nagaren.

Leg het ingevroren product op een kleine ovenvaste schaal. Zet de schaal op het rooster. Na afloop 2-3 minuten laten nagaren.

Doe de ingevroren deegwaren op een kleine, lage ovenvaste schaal.

Zet de schaal direct op het draaiplateau. Na afloop 2-3 minuten laten nagaren.

5-5½ 3-3½ Leg de kipnuggets direct op het draaiplateau.

9-11 4-5 Leg de patat verspreid over bakpapier op het draaiplateau.

20

CE2827N-NL.fm Page 21 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

Aanwijzingen voor grillen van verse etenswaren

Zet de grill aan en verwarm de magnetron 4 minuten voor.

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor vermogen en bereidingstijd.

Vers voedsel

Geroosterd brood

Hoeveelheid Vermogen

4 stuks

(25g per stuk)

Alleen grill

1. zijde

Tijd

(min.)

2. zijde

Tijd

(min.)

Aanbevelingen

4-5 4½-5½ Leg de boterhammen naast elkaar op het rooster.

Broodjes

(voorgebak ken)

Gegrillde tomaten

Toast

Hawaii

(ananas, ham en kaas in plakjes)

Gepofte aardappels

2-4 stuks

200 g

(2 st.)

400 g

(4 st.)

Alleen grill

2-3

300 W

+ grill

3½-4½

6-7

2-3 Leg de broodjes eerst met de onderkant omhoog in een kring direct op het draaiplateau.

-Snijd de tomaten doormidden. Doe er wat kaas op en leg ze in een kring op een lage ovenvaste schaal. Zet de schaal op het rooster.

2 stuks

(300 g)

450 W

+ grill

3½-4

250 g

500 g

600 W

+ grill

4½-5½

8-9

-Rooster eerst de boterhammen. Leg het geroosterde brood met het beleg op het rooster, 2 tegenover elkaar. 2-3 minuten laten nagaren.

-Snijd de aardappels doormi dden. Leg ze in een kring op het rooster met de platte kant naar de grill.

Stukjes kip 450-500 g

(2 stuks)

300 W

+ grill

8-9 9-10 Smeer de stukjes kip in met olie en kruiden. Leg ze in een kring met de botjes naar het midden. Leg geen stukjes kip in het midden van het rooster. 2-3 minuten laten nagaren.

Vers voedsel

Lamskotelet

(medium)

Hoeveelheid

400 g

(4 stuks)

Vermogen

Alleen grill

1. zijde

Tijd

(min.)

11-13

2. zijde

Tijd

(min.)

Aanbevelingen

8-9 Smeer de stukjes lamsvlees in met olie en kruiden. Leg ze in een kring op het rooster. Na het grillen 2-3 minuten laten nagaren.

NL

Varkenslapjes

Gebakken appels

250 g

(2 stuks)

1 appel

(ca. 200g)

2 appels

(ca. 400g)

Magnetron

+ grill

(300W

+grill)

7-8

(Alleen grill)

6-7

Smeer de varkenslapjes in met olie en kruiden. Leg ze in een kring op het rooster.

Na het grillen 2-3 minuten laten nagaren.

300 W

+ grill

4-4½

6-7

-Boor de klokhuizen uit en vul ze met rozijnen en jam.

Doe er wat amandelsnippers op. Leg de appels op een lage ovenvasteschaal. Zet de schaal rechtstreeks op het draaiplateau.

21

CE2827N-NL.fm Page 22 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Kooktips (vervolg)

NL

SPECIALE TIPS

BOTER SMELTEN

Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic deksel.

Verwarm 30 tot 40 seconden op 850 W, tot de boter gesmolten is.

CHOCOLADE SMELTEN

Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal.

Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is.

Roer een paar keer tijdens het smelten.

GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN

Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal.

Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.

GELATINE SMELTEN

Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water.

Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas.

Verwarm 1 minuut op 300 W.

Roer door na het smelten.

GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)

Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water.

Verwarm onafgedekt 3½ tot 4½ minuten op 850 W in een schaal van pyrexglas, tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het verwarmen.

JAM MAKEN

Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed. Verwarm 10 tot 12 minuten op 850 W.

Roer enkele keren tijdens het verwarmen. Doe de jam meteen in glazen jampotjes met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten met de deksel erop staan.

PUDDING MAKEN

Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Verwarm afgedekt 6½ tot 7½ minuten op 850 W.

Roer enkele keren tijdens het verwarmen.

AMANDELEN ROOSTEREN

Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord.

Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3½ tot 4½ minuten op 600 W.

Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord uit de oven haalt!

Magnetronoven schoonmaken

De onderstaande onderdelen van uw combi magnetron moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat zich voedselresten en vet verzamelen:

• Binnen- en buitenwanden

• Deur en afdichtingen

• Draaitableau en geleidingsring

Zorg dat de afdichtingen van de deur ALTIJD schoon blijven en dat de deur goed sluit.

1.

Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Nabehandelen met schoon water en tenslotte afdrogen.

2.

Verwijder vlekken van de binnenwanden en de geleidingsring met een in een warm sopje gedompelde doek. Nabehandelen met een vochtige doek en tenslotte afdrogen.

3.

Om vastzittende voedselresten los te maken en geurtjes weg te krijgen, zet u een kop verdund citroensap op het draaiplateau en verhit deze 10 minuten op vol vermogen.

4.

U kunt het plateau desgewenst in de afwasmachine schoonmaken.

Zorg ervoor dat er GEEN water in de ventilatieopeningen terechtkomt.

Gebruik NOOIT agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Let vooral op bij het reinigen van de afdichtingen van de deur. Zorg dat:

• Er zich geen voedselresten verzamelen

• Er geen vuil of voedselresten achterblijven, waardoor de deur niet meer goed sluit

REINIG de binnenkant van de combi magnetron na gebruik met een mild sopje van een schoonmaakmiddel. Laat de magnetron eerst afkoelen voordat u hem reinigt, om brandwonden te voorkomen.

We raden u aan om het verwarmingselement voor het gemak omlaag te draaien voordat u de bovenwand in de magnetron reinigt.

22

CE2827N-NL.fm Page 23 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

Magnetronoven opbergen en repareren

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele simpele voorzorgsmaatregelen.

Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd is:

• Gebroken scharnier

• Versleten afdichtingen

• Beschadigde of verbogen behuizing

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde technicus.

Verwijder

NOOIT

de behuizing van de magnetronoven. Bij een defect of als u twijfelt aan de juiste werking:

• de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,

• en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.

Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en stofvrije opbergruimte.

Reden:

Vocht en condens kunnen onderdelen in de magnetronoven aantasten.

Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NL

Model

Netspanning

Opgenomen vermogen

Microgolffunctie

Grill

Combinatieprogramma

Afgegeven vermogen

Frequentie

Magnetron

Koeling

Afmetingen (B x D x H)

Buitenmaten

Ovenruimte

Inhoud

Gewicht

Netto

CE2827N / CE2827NT

230 V ~ 50 Hz

1300 W

1100 W

2400 W

100 W / 850 W (IEC-705)

2450 MHz

OM75P(31)

Ventilator met motor

489 x 275 x 415 mm

330 x 211 x 329 mm

23 liter ong. 15 kg

23

CE2827N-NL.fm Page 24 Monday, January 21, 2002 2:37 PM

CE2827N_F.fm Page 1 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Code N° : DE68-01808A

FOUR À MICRO-ONDES

Mode d’emploi et conseils de cuisson

CE2827N / CE2827NT

Aide-mémoire .................................................................................. 2

Four ................................................................................................. 2

Panneau de commande ................................................................. 3

Accessoires ..................................................................................... 3

Utilisez ce mode d’emploi................................................................ 4

Précautions d’emploi ....................................................................... 4

Installez votre four à micro-ondes ................................................... 6

Réglez l’horloge............................................................................... 6

Comment fonctionne un four à micro-ondes ................................... 7

Vérifiez que votre four fonctionne correctement ............................. 7

Problèmes et solutions .................................................................... 8

Cuisez et réchauffez un plat aux micro-ondes ................................ 8

Niveaux de puissance ..................................................................... 9

Arrêtez la cuisson............................................................................ 9

Ajustez le temps de cuisson............................................................ 9

Décongelez un plat manuellement................................................ 10

Décongelez un plat automatiquement........................................... 10

Temps pour la décongélation automatique ................................... 10

Utilisez un plat croustilleur (CE2827NT) ....................................... 11

Conseils de cuisson pour le plat croustilleur (CE2827NT)............ 12

Choisissez la position de l’élément chauffant ............................... 13

Choisissez les accessoires ........................................................... 13

Gril ................................................................................................. 14

Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril............................ 14

Guide des récipients...................................................................... 15

Conseils de cuisson ...................................................................... 16

Nettoyez votre four à micro-ondes ................................................ 22

Rangez ou réparez votre four à micro-ondes ............................... 23

Spécifications techniques.............................................................. 23

CE2827N_F.fm Page 2 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Aide-mémoire

F

Si vous souhaitez cuire un plat

1.

Mettez le plat dans le four.

Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.

2.

Choisissez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Résultat : La cuisson démarre au bout de deux secondes.

Si vous souhaitez effectuer une décongelation automatique des aliments

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur l’icône de décongélation

automatique( ).

2.

Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS( sélectionnez le poids correspondant à l’aliment.

) et

Résultat : La décongélation démarre au bout de deux secondes.

Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson

Laissez le plat dans le four.

Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Four

ORIFICES DE

VENTILATION

POIGNÉE

ÉLÉMENT

CHAUFFANT DU

GRIL (RÉSISTANCE)

ÉCLAIRAGE

BOUTON DE

SÉLECTION

TEMPS/POIDS

PORTE

CROCHETS DE

VERROUILLAGE

DE LA PORTE

COUPLEUR

PLATEAU

ORIFICES DE

VERROUILLAGE

BOUTON DE

SÉLECTION DU

NIVEAU DE

PUISSANCE

ANNEAU DE

GUIDAGE

Si vous souhaitez passer un plat au gril

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur l’icône gril( ).

2.

Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Résultat : La cuisson démarre au bout de deux secondes.

2

CE2827N_F.fm Page 3 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Panneau de commande

1

6

2

3

4

5

7

8

1.

AFFICHEUR

2.

BOUTON DE RÉGLAGE DE

L’HEURE

3.

DÉCONGÉLATION MANUELLE

4.

BOUTON DE SÉLECTION DU

NIVEAU DE PUISSANCE

5.

MODE COMBINÉ (Micro-ondes

+ Gril)

6.

BOUTON DE SÉLECTION

TEMPS/POIDS

7.

DÉCONGÉLATION

AUTOMATIQUE

8.

MODE GRIL

3

Accessoires

Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.

1.

Coupleur, déjà placé sur l’axe du moteur situé au centre du plancher du four.

Objet : Le coupleur fait tourner le plateau.

F

2.

Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du four.

Objet : L’anneau de guidage supporte le plateau.

3.

Plateau, à placer sur l’anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.

Objet : Ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.

4.

Grille métallique, à placer sur le plateau.

Objet : La grille métallique peut être utilisée en mode gril et en mode combiné (micro-ondes + gril).

5.

Plat croustilleur (CE2827NT uniquement), voi page 11.

Objet : Le plat croustilleur permet de mieux faire dorer les aliments en mode combiné micro-ondes + gril et d’obtenir des pâtes croustillantes (tartes, quiches, pizzas ou feuilletés).

N’utilisez JAMAIS le four à micro-ondes sans l’anneau de guidage et le plateau.

CE2827N_F.fm Page 4 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Utilisez ce mode d’emploi

F

Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation :

• précautions d’emploi,

• récipients et ustensiles recommandés,

• conseils utiles.

Au début de ce mode d’emploi, vous trouverez un aide-mémoire qui décrit les quatre opérations de base :

• cuire un plat (avec votre four à micro-ondes),

• décongeler un plat,

• griller un plat,

• augmenter le temps de cuisson.

Au début du mode d’emploi, vous trouverez les illustrations des modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.

Les instructions pas-à-pas utilisent quatre symboles :

☛ ✉ ✽

Important Remarque Avertissement Tourner

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L’EXPOSITION ÉVENTUELLE À

UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l’énergie micro-ondes.

(a) N’essayez jamais d’utiliser le four avec la porte ouverte, d’intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d’obturer les orifices de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s’accumuler sur les joints d’étanchéité. Maintenez la porte et les joints d’étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d’abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.

(c) Si le four est endommagé, ne l’utilisez pas tant qu’il n’a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.

Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :

(1) porte, joints de porte et joints d’étanchéité,

(2) charnières de porte (cassées ou lâches),

(3) cordon d’alimentation.

(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

Précautions d’emploi

Précautions d'emploi.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour vous y reporter ultérieurement.

Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.

1.

N’utilisez AUCUN récipient ou ustensile métallique dans le four à microondes:

• plats métalliques,

• assiettes avec décorations dorées ou argentées,

• brochettes, fourchettes, etc.

Raison: ils provoquent des arc électriques ou étincelles qui pourraient endommager les parois du four.

2.

NE réchauffez JAMAIS :

• des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide.

Exemple : petits pots pour bébé.

• des aliments hermétiques.

Exemple : oeufs, noix en coquille, tomates.

Raison: l’augmentation de la pression pourrait les faire exploser (Il convient que les oeufs dans leur coquilles et les oeufs durs entiers ne soient pas cuits dans un four micro-ondes car ils risquent d’exploser, même après la fin de la cuisson.).

Astuce: retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.

3.

NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide :

Raison: cela pourrait endommager les parois du four.

Astuce: laissez un verre d’eau en permanence dans le four. Si vous démarrez le four accidentellement, l’eau absorbera les microondes.

4.

NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l’arrière du four avec des torchons ou des papiers.

Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de l’évacuation de l’air chaud.

5.

Utilisez TOUJOURS des gants isolants pour retirer un plat du four.

Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très chauds.

6.

NE touchez PAS les éléments chauffants ni les parois intérieures du four.

Raison: malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact avec une zone intérieure du four. Laissez-le d’abord refroidir.

4

CE2827N_F.fm Page 5 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Précautions d’emploi (suite)

7.

Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four :

• n’y rangez aucun produit inflammable,

• retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,

• n’utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,

• en cas d’apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le four ou débranchez-le de la prise électrique.

8.

Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé.

• Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien répartir la chaleur.

• Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.

• Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez de vous brûler si le récipient est top chaud.

• Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température longtemps après leur sortie du four et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l’ébullition peut être “à retardement” ce qui signifie qu’elle peut être atteinte une fois le récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par inattention.

• Si vous vous ébouillantez :

* plongez la partie ébouillantée dans de l’eau froide au moins dix minutes,

* couvrez avec un pansement sec et propre,

* n’appliquez aucune crème, huile ou lotion.

NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles

à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.

• Le contenu des biberons et des pots d’aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifier avant consommation, afin d’éviter les brûlures.

NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.

9.

Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation.

• Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l’eau et tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.

10. Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras.

Raison: l’air chaud ou la vapeur libérée pourrait vous brûler.

11. Conservez l’intérieur du four propre.

Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et réduire son efficacité.

12. Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, et plus particulièrement pendant la décongélation.

Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est normal.

13. Lorsque le four fonctionne à vide, l’alimentation électrique du four est automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période d’attente d’environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le four normalement.

F

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pendant la cuisson, regardez de temps à autre dans le four lorsque les aliments sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles.

IMPORTANT

MIse en gatde : Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l’enfant puisse utiliser le four de façon sure et comprenne les dangers d’un usage incorrect.

5

CE2827N_F.fm Page 6 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Installez votre four à micro-ondes

F

Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.

20cm au-dessus

10cm derrière

85 cm audessus du sol

10cm sur le côté

1.

Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.

Cet appareil doit être installé à une hauteur d'au moins

85 cm au-dessus du sol.

2.

Retirez tout élément d’emballage de l’intérieur du four.

Installez l’anneau de guidage et le plateau.

Vérifiez que le plateau est correctement installé.

3.

Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.

N’obstruez jamais les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu’il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.

Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts

CA, 50 Hz avec mise à la terre. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, contactez votre revendeur ou le service-après vente SAMSUNG le plus proche.

N’installez pas le four dans un environnement chaud ou humide, par exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel. Avant d’utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon humide.

Réglez l’horloge

Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge grâce à laquelle vous pouvez afficher l’heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous devez régler l’horloge :

• à l’installation initiale,

• après une coupure de courant.

N’oubliez pas de changer l’heure lors du passage de l’heure d’hiver à celle d’été, et vice-versa.

1.

Pour afficher l’heure en mode...

24 heures

12 heures

appuyez sur le bouton( ).

une fois deux fois

2.

Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS( pour régler l’heure.

)

3.

Appuyez sur le bouton .

4.

Tournez de nouveau le bouton de sélection TEMPS/

POIDS( ) pour régler les minutes.

5.

Appuyez sur le bouton .

6

CE2827N_F.fm Page 7 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Comment fonctionne un four à micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence, l’énergie dissipée permettant de cuire et de réchauffer des aliments sans altérer ni leur couleur ni leur forme.

À l’aide de votre four à micro-ondes, vous pouvez :

• décongélation (manuelle et automatique),

• cuire,

• réchauffer.

Principe de cuisson

1.

Les micro-ondes générées par le magnétron sont réparties de façon homogène à l’aide du plateau tournant. De cette manière, les aliments cuisent uniformément.

2.

Les micro-ondes sont absorbées par les aliments jusqu’à une profondeur d’environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit ensuite par diffusion de la chaleur à l’intérieur des aliments.

3.

Les temps de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments :

• quantité et densité,

• contenu en eau,

• température initiale (ambiante ou réfrigérée).

Le centre des aliments étant cuit par diffusion de la chaleur, la cuisson se poursuit même lorsque les aliments sont sortis du four.

Les temps de repos spécifiés dans les recettes et dans ce mode d’emploi doivent donc être respectés pour assurer :

• la cuisson homogène des aliments (jusqu’au centre),

• une température uniforme.

Vérifiez que votre four fonctionne correctement

La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre four fonctionne correctement.

Ouvrez la porte du four à l’aide de la poignée située sur le côté droit de la porte. Mettez un verre d’eau sur le plateau. Fermez la porte.

F

1.

Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.

2.

Sélectionnez un temps de cuisson de 4 à 5 minutes en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS(

Résultat : l’éclairage du four s’allume et le plateau

).

commence à tourner.

1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de cuisson est

émis toutes les minutes pendant trois minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

Le four doit être correctement raccordé au secteur. Le plateau doit

être installé dans le four. Si vous sélectionnez un niveau de puissance autre que le maximum, il faudra plus longtemps pour faire bouillir l’eau.

7

CE2827N_F.fm Page 8 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Problèmes et solutions

F

Si vous êtes confronté à l’un des problèmes énumérés ci-dessous, essayez les solutions correspondantes.

Ces phénomènes sont normaux.

• Condensation à l’intérieur du four.

• Flux d’air autour de la porte et du four.

• Réflexion de lumière autour de la porte et du four.

• Vapeur s’échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.

Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection TEMPS/

POIDS( ).

• La porte est-elle bien fermée ?

Les aliments ne sont pas du tout cuits.

• Avez-vous programmé le minuteur correctement ?

• La porte est-elle bien fermée ?

• L’alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite d’une surcharge de votre prise électrique?

Les aliments sont trop ou pas assez cuits.

• Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d’aliments ?

• Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié ?

Des étincelles et craquements se produisent à l’intérieur du four (arcs

électriques).

• Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques ?

• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l’intérieur du four ?

• Avez-vous mis du papier d’aluminium trop près des parois du four ?

Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.

• Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. C’est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.

• Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l’afficheur peut

être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l’horloge.

Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions ci-dessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus proche.

Cuisez et réchauffez un plat aux micro-ondes

Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.

Posez le plat au centre du plateau. Fermez la porte.

1.

Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.

(PUISSANCE MAXIMALE : 850 W)

2.

Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Résultat : Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau commence à tourner.

1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de cuisson est

émis toutes les minutes pendant 3 minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

Ne mettez jamais

le four en marche lorsqu’il est vide.

Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson, tournez le

bouton de sélection du niveau de puissance.

8

CE2827N_F.fm Page 9 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Niveaux de puissance

Vous pouvez choisir parmi les niveaux suivants :

Niveau

ÉLEVÉ

MOYEN ÉLEVÉ

MOYEN

MOYEN-BAS

DÉCONGÉLATION MANUELLE(

DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE(

BAS/TIÈDE

GRIL

MODE COMBI I

MODE COMBI II

MODE COMBI III

)

)

Puissance

Micro-Ondes GRIL

850 W

600 W

450 W

300 W

180 W

180 W

100 W

-

300 W (

450 W (

600 W (

)

)

)

1100 W

1100 W

1100 W

1100 W

Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de cuisson doit être réduit.

Si vous sélectionnez un niveau de puissance moins élevé, le temps de cuisson doit être augmenté.

Arrêtez la cuisson

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les aliments.

1.

Pour arrêter la cuisson temporairement :

Ouvrez la porte.

Résultat : La cuisson s’arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte.

2.

Pour arrêter la cuisson complètement :

Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS( vers la gauche.

“:0” s’affiche.

)

Ajustez le temps de cuisson

Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Pendant la cuisson, tournez le minuteur vers la droite ou vers la gauche pour diminuer ou augmenter le temps de cuisson restant.

F

9

CE2827N_F.fm Page 10 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Décongelez un plat manuellement

F

La décongélation manuelle vous permet de décongeler tous types d’aliments.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur l’icône de décongélation manuelle( ).

Décongelez un plat automatiquement

La décongélation automatique vous permet de décongeler de la viande, de la volaille ou du poisson.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur l’icône de décongélation

automatique( ).

2.

Tournez le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ) pour sélectionner le temps de décongélation approprié.

Résultat : Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau commence à tourner.

1) La décongélation démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de décongélation est émis toutes les minutes pendant 3 minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Pour décongeler un plat manuellement, positionnez le bouton de sélection du niveau de puissance sur Décongélation Manuelle

(180W).

Pour plus de renseignements sur la décongélation manuelle et le temps de décongélation, reportez-vous à la page 19.

2.

Tournez le bouton TEMPS/POIDS( ) pour sélectionner le poids approprié de l’aliment.

Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau commence à tourner.

1) La décongélation démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de décongélation est émis toutes les minutes pendant 3 minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Temps pour la décongélation automatique

Retirez les emballages des aliments avant de commencer la décongélation.

Placez les aliments congelés sur le plateau.

Dès qu’un signal sonore retentit, retournez les aliments.

Après la phase de décongélation automatique, respectez les temps de repos indiqués ci-dessous.

Aliment

Viande

Volaille

Poisson

Quantité Temps de

Repos

200

à

1500g

200

à

1500g

200

à

1500g

20-60 min

.

20-60 min

.

20-50 min

.

Recommandations

Dès qu’un signal sonore retentit, retournez les aliments.

10

CE2827N_F.fm Page 11 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Utilisez un plat croustilleur (CE2827NT)

Votre four à micro-ondes SAMSUNG est fourni avec un plat croustilleur (livré uniquement avec le modèle CE2827NT).

Ce plat vous permet de faire dorer la partie supérieure des aliments à l’aide du gril et de rendre la partie inférieure dorée et croustillante grâce à la température élevée du plat croustilleur.

Le plat croustilleur peut servir pour divers aliments. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Ce plat peut également servir pour le bacon, les oeufs, les saucisses, etc.

1.

Posez le plat croustilleur directement sur le plateau et préchauffez-le en choisissant le mode combiné microondes (puissance : 600 W) + gril ( ).

Respectez les temps et les recommandations du tableau de la page suivante.

Utilisez toujours des gants isolants car le plat croustilleur sera très chaud.

2.

Pour donner un bel aspect doré aux aliments tels que le bacon et les oeufs, enduisez le plat d’huile.

Votre plat croustilleur est recouvert d’un revêtement anti-adhésif, matière très sensible aux rayures. Ne coupez jamais la nourriture directement dans le plat avec des objets pointus comme un couteau.

Utilisez des accessoires en plastique pour

éviter de rayer le revêtement du plat croustilleur ou sortez les aliments du plat avant de les couper.

3.

Disposez les aliments dans le plat croustilleur.

Ne mettez aucun récipient ou objet non résistant à la chaleur sur le plat croustilleur (un saladier en plastique, par exemple).

Ne mettez jamais le plat croustilleur dans le four sans que le plateau soit installé.

4.

Placez le plat croustilleur sur la grille métallique (ou sur le plateau) dans le four.

5.

Sélectionnez le temps et la puissance de cuisson appropriés.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau page suivante.

Comment nettoyer le plat croustilleur

Nettoyez le plat croustilleur avec de l’eau tiède et du liquide vaisselle, puis rincez-le à l’eau claire.

N’utilisez pas de brosse à récurer ou d’éponge à face grattante, sous peine d’endommager le revêtement du plat.

Attention

Le plat croustilleur n’est pas garanti pour un lavage au lavevaisselle.

F

11

CE2827N_F.fm Page 12 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson pour le plat croustilleur (CE2827NT)

F

Nous vous conseillons de préchauffer le plat croustilleur directement sur le plateau du four en choisissant le mode combiné micro-ondes

(puissance de cuisson : 600 W) + gril ( ) et en respectant les temps et recommandations du tableau ci-dessous.

Aliment

Bacon

Tomates gratinées

Quantité

4 tranches

(80g)

200 g

(2 tomates)

Hamburgers

(congelées)

2 pièces

(125g)

Baguettes

(congelées)

200-250 g

(2 bag.)

Préchauffage

(en minutes)

Puissa

-

nce

Cuisson

(en minutes)

Recommandations

3 min.

600W+

Gril

( )

3½-4 min.

Préchauffez le plat croustilleur.

Disposez les tranches de bacon l’une à côté de l’autre dans le plat, puis mettez ce dernier sur la grille.

3 min.

450W+

Gril

( )

4½-5 min.

Préchauffez le plat croustilleur. Coupez les tomates en deux.

Saupoudrez de fromage. Disposez les moitiés de tomate en cercle dans le plat. Mettez le plat sur la grille.

3 min.

600W+

Gril

( )

7-7½ min.

Préchauffez le plat croustilleur. Disposez les hamburgers congelés en cercle sur la grille.

Retournez après 4-5 min.

4 min.

450W+

Gril

( )

8-9 min.

Préchauffez le plat croustilleur. Disposez les baguettes de la façon suivante : au centre du plat pour une seule baguette, côte à côte pour deux.

Mettez le plat sur la grille.

Pizza

(congelée)

Pommes au four

Bâtonnets de poisson pané

(congelés)

300 - 350 g

250 g

500 g

150 g

(5 bâtonnets)

300 g

(10 bâtonnets)

4 min.

600W+

Gril

( )

9-10 min.

Préchauffez le plat croustilleur. Mettez la pizza congelée dans le plat croustilleur, puis placez ce dernier sur la grille.

3 min.

600W+

Gril

( )

5-6 min.

8-9 min.

4 min.

600W+

Gril

( )

7-8 min.

9-10 min.

Préchauffez le plat croustilleur. Coupez les pommes de terre en deux. Disposezles en cercle dans le plat, côté coupé vers le bas. Mettez le plat sur la grille.

Préchauffez le plat croustilleur. Enduisez le plat d’huile

(une cuillère à soupe). Disposez les bâtonnets en cercle dans le plat.

Retournez-les après

4min (5 bâtonnets) ou après 6 min (10 bâtonnets).

Nuggets de poulet

(congelées)

125 g

250 g

Pizza

(réfrigerées)

300 - 350 g

4 min.

600W+

Gril

( )

5-5½ min.

7½-8 min.

Préchauffez le plat croustilleur.

Enduisez le plat d’huile (une cuillère

à soupe). Disposez les nuggets dans le plat, puis disposez ce dernier sur la grille. Retournez les nuggets après 3 minutes de cuisson

(pour 125 g) ou après 5 minutes

(pour 250 g).

4 min.

450W+

Gril

( )

6½-7½ min. Préchauffez le plat croustilleur. Mettez la pizza réfrigerée dans le plat croustilleur, puis placez ce dernier sur la grille.

12

CE2827N_F.fm Page 13 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Choisissez la position de l’élément chauffant

L’élément chauffant (ou résistance) est utilisé quand la cuisson s’effectue à l’aide du gril. Vous avez le choix entre deux positions :

• horizontale pour le mode gril ou le mode combiné microondes + gril

• oblique (inclinaison de 45°) pour le nettoyage.

Ne changez la position de l’élément chauffant que lorsqu’il est froid et ne forcez pas excessivement pour le remettre en position verticale.

Pour mettre l’élément chauffant ...

en position horizontale,

(mode gril ou mode combiné micro- ondes + gril)

alors…

Tirez l’élément chauffant vers vous.

Poussez-le vers le haut jusqu’à ce qu’il soit parallèle à la voûte du four.

Pour faciliter le nettoyage de la voûte du four, faites pivoter l’élément chauffant vers le bas à un angle de 45°.

Choisissez les accessoires

Utilisez des récipients garantis micro-ondes. N’utilisez pas de barquettes ou de plats en plastique, de gobelets en carton, de serviettes en papier, etc.

F

Si vous souhaitez sélectionner le mode combiné micro-ondes

+ gril, utilisez uniquement des plats garantis à la fois microondes et four classique.

Des récipients ou ustensiles métalliques pourraient endommager votre four.

Pour plus de renseignements sur les récipients et ustensiles garantis micro-ondes, reportez-vous à la section “Guide des récipients”, page

15.

13

CE2827N_F.fm Page 14 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Gril

F

Le gril vous permet de chauffer et de faire dorer des aliments rapidement, sans utiliser les micro-ondes. À cet effet, une grille métallique est fournie avec le four.

1.

Préchauffez le gril à la température appropriée en positionnant le bouton de sélection du niveau de puissance sur l’icône gril ( ) et en sélectionnant le temps de préchauffe à l’aide du bouton de sélection TEMPS/

POIDS( ).

2.

Ouvrez la porte du four. Placez la nourriture sur la grille.

Positionnez la grille sur le plateau. Fermez la porte.

Combinez la cuisson aux micro-ondes et le gril

Vous pouvez également combiner la cuisson aux micro-ondes et le gril pour cuire les aliments rapidement et les dorer en même temps.

Utilisez TOUJOURS des récipients et ustensiles garantis à la fois four à micro-ondes et four classique. Les plats en verre ou en céramique sont les mieux adaptés à la cuisson en mode combiné, car ils facilitent la pénétration uniforme des micro-ondes dans les aliments.

Utilisez TOUJOURS des gants isolants car les plats sortant du four sont très chauds.

1.

Vérifiez que l’élément chauffant est en position horizontale.

Reportez-vous à la page 13 pour plus de détails.

3.

Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau commence à tourner.

1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de cuisson est

émis toutes les minutes pendant 3 minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

Ne vous inquiétez pas si la résistance s’allume et s’éteint par intermittence en mode gril.

Cela permet d’éviter la surchauffe du four.

Utilisez toujours des gants isolants lorsque vous manipulez des plats sortant du four car ils sont très chauds.

Vérifiez que l’élément chauffant est en position horizontale.

2.

Ouvrez la porte. Placez les aliments sur la grille et celle-ci sur le plateau. Fermez la porte.

3.

Sélectionnez le niveau de puissance approprié en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance( ,

, ).

4.

Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection TEMPS/POIDS( ).

Résultat : L’éclairage du four s’allume et le plateau commence à tourner.

1) La cuisson démarre. Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

2) Un signal de rappel de fin de cuisson est

émis toutes les minutes pendant 3 minutes.

3) L’heure s’affiche de nouveau.

La puissance de cuisson maximale pour le mode combiné microondes + gril est de 600W.

14

CE2827N_F.fm Page 15 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Guide des récipients

Pour cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.

Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.

Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.

Récipients

Papier d’aluminium

Plat à brunir

Céramique et porcelaine

Cartons plastifiés jetables

Emballage “fast-food”

• Gobelets et barquettes en polystyrène

• Sachets en papier ou journaux

• Papier recyclé ou décorations métalliques

Garantis micro-ondes

✓ ✗

Commentaires

Peut être utilisé en petites quantités pour empêcher la surcuisson de certaines parties. Risque de provoquer des arcs électriques (étincelles) si placé trop près des parois du four ou utilisé en trop grande quantité.

Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe.

Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.

Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d’emballage.

Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe.

Risquent de brûler.

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles).

Verre

• Résistant à la chaleur

• Verres de table

• Bocaux

Métal

• Plats

• Attaches pour sacs de congélation

Papier

• Assiettes, gobelets, serviettes et papier absorbant

• Papier recyclé

Plastique

• Barquettes

• Film plastique

• Sacs de congélation

✓ ✗

Papier sulfurisé ou paraffiné

Remarque : Oui =

/ Non =

Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.

Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fin peut cependant être fêlé ou brisé par un changement soudain de température.

Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer.

F

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles) ou du feu.

Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts.

Permet d’absorber un excès d’humidité.

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles).

Surtout les thermoplastiques résistant

à la chaleur. D’autres plastiques peuvent se déformer ou se décolorer à hautes températures. N’utilisez pas de plastique mélaminé.

Permet de conserver l’humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûler par la vapeur lorsque vous retirez le film.

Uniquement des sacs spéciaux pour cuisson au bain-marie ou au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire.

Permet de conserver l’humidité et d’éviter des éclaboussures

15

CE2827N_F.fm Page 16 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson

F

MICRO-ONDES

Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par leur contenance en eau, matières grasses et sucre.

Les micro-ondes agissent sur les molécules qui se déplacent ensuite rapidement dans les aliments. La circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et la chaleur qui en résulte permet de cuire les aliments.

CUISSON

Récipients adaptés à la cuisson au micro-ondes

Les récipients utilisés doivent permettre à l’énergie des micro-ondes de les traverser pour une efficacité optimale. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux, tels que l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles peuvent traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le bois. Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients métalliques.

Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes

Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres condiments peuvent également être cuits dans un four à micro-ondes.

D’une façon générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux aliments traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire fondre du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de renseignements, voir la section sur les astuces micro-ondes).

Couvrir les aliments pendant la cuisson

Couvrir les aliments pendant la cuisson permet à l’eau de se transformer en vapeur, ce qui contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez couvrir les aliments de différentes façons : à l’aide d’une assiette en céramique, d’un couvercle en plastique ou d’un film plastique garanti micro-ondes.

Temps de repos

En laissant reposer vos aliments après la cuisson, vous permettez à la chaleur de se répartir uniformément à l’intérieur.

Conseils de cuisson pour les légumes congelés

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez deux fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes ou du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer avec un couvercle.

Aliment

Épinards

Brocoli

Petits pois

Quantité Puissance Cuisson

(minutes)

150 g 600W 4½-5½

Repos

(minutes)

2-3

300 g

300 g

600W

600W

9-10

7½-8½

2-3

2-3

Recommandations

Ajoutez 15 ml (1 cuillère

à soupe) d’eau froide.

Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d’eau froide.

Ajoutez 15 ml (1 cuillère

à soupe) d’eau froide.

Aliment

Haricots verts

Jardinière de légumes

(carottes/ petits pois/maïs)

Jardinière de légumes (à la chinoise)

Quantité Puissance Cuisson

(minutes)

300 g 600W 8-9

Repos

(minutes)

2-3

300 g 600W 7½-8½ 2-3

Recommandations

Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d’eau froide.

Ajoutez 15 ml (1 cuillère

à soupe) d’eau froide.

300 g 600W 8-9 2-3 Ajoutez 15 ml (1 cuillère

à soupe) d’eau froide.

Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes

Riz : Utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l’eau froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz gonfle et double de volume pendant la cuisson.) Laissez le couvercle pendant la cuisson. Lorsque la cuisson est terminée, remuez avant de laissez reposer, puis ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre.

Remarque : le riz n’absorbe pas forcément toute l’eau pendant la cuisson. N’hésitez pas à l’égoutter avant de servir.

Pâtes : Utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l’eau bouillante, une pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson.

Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez reposer avec un couvercle, puis égouttez avant de servir .

Aliment

Riz blanc

(pré-cuit)

Riz brun

(pré-cuit)

Mélange de riz (riz ordinaire + riz sauvage)

Mélange de céréales (riz

+ blé)

Pâtes

Quantité Puissance Cuisson

(minutes)

250g 850W 16-17

250g

250g

850W

850W

21-22

17-18

Repos

(minutes)

Recommandations

5

5

5

Ajoutez 500 ml d’eau froide.

Ajoutez 500 ml d’eau froide.

Ajoutez 500 ml d’eau froide.

250g

250g

850W

850W

18-19

11-12

5

5

Ajoutez 400 ml d’eau froide.

Ajoutez 1 l d’eau chaude.

16

CE2827N_F.fm Page 17 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

Conseils de cuisson pour les légumes frais

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d’eau froide (2 à 3 cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu’une autre quantité ne soit spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous. Prolongez la cuisson selon vos goûts.

Remuez une fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes ou du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer avec le couvercle pendant trois minutes.

Astuce : Découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.

Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance élevée (850 W).

Aliment

Brocoli

Choux de

Bruxelles

Carottes

Chou-fleur

Quantité Cuisson

(minutes)

Repos

(minutes)

Recommandations

250g

500g

250g

250g

250g

500g

4-4½

8-8½

5½-6½

4½-5

5-5½

8½-9

3

3

Préparez des bouquets de taille similaire. Placez les tiges vers le centre.

Ajoutez 60~75 ml (5 à 6 cuillères à soupe) d’eau.

3 Coupez les carottes en rondelles de taille similaire.

3 Préparez des bouquets de taille similaire. Recoupez les gros bouquets en deux. Placez les tiges vers le centre.

Courgettes 250g 3½-4

Aubergines

Poireaux

Champignons

Oignons

Poivrons

Pommes de terre

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

3½-4

4½-5

1½-2

3-3½

5½-6

4½-5

4-5

7½-8½

3 Coupez les courgettes en rondelles.

Ajoutez 30 ml d’eau (2 cuillères à soupe) ou une noix de beurre. Cuisez jusqu’à ce que les courgettes soient tendres.

3 Découpez les aubergines en petites rondelles et arrosez d’une cuillère à soupe de jus de citron.

3 Coupez les poireaux en rondelles

épaisses.

3 Nettoyez les champignons. Laissez-les en entiers si ils sont petits. S’ils sont assez gros, découpez-les en lamelles.

N’ajoutez pas d’eau. Arrosez de jus de citron. Ajoutez du sel et du poivre.

Egouttez.

3 Emincez les oignons et coupez-les en deux. Ajoutez uniquement 15 ml d’eau

(1 cuillère à soupe).

3 Coupez les poivrons en petits morceaux.

3 Pesez les pommes de terre épluchées, puis coupez-les en morceaux de taille similaire.

Aliment Quantité Cuisson

(minutes)

Repos

(minutes)

250g 5-5½

Recommandations

3 Coupez les navets en petits cubes.

Navets

RÉCHAUFFAGE

Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de temps qu’un four traditionnel ou qu’une table de cuisson. Reportez-vous au tableau de la page suivante pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage. Les temps du tableau sont fixés en considérant que la température ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C et que la température d’un aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.

Préparer et recouvrir les aliments

Evitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car ce dernier aurait tendance à trop cuire et à se dessécher à l’extérieur avant que son centre ne soit bien chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs morceaux ou tranches.

Régler le niveau de puissance et mélanger

Certains aliments peuvent être réchauffés à 850 W, tandis que d’autres nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux de la page suivante.

Il est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance relativement bas s’il s’agit d’un aliment délicat, de quantités importantes ou si l’aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par exemple).

Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage.

Si possible, remuez de nouveau avant de servir.

Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et

éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Laissez les liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

Il est préférable de sous-estimer le temps de cuisson et d’ajouter ensuite du temps de cuisson, si nécessaire.

Chauffer et laisser reposer

Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure.

Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l’extérieur et à l’intérieur.

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court instant afin que la température se répartisse uniformément.

Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4 minutes, à moins qu’une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux de la page suivante.

Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions d’emploi.

F

17

CE2827N_F.fm Page 18 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

F

RÉCHAUFFER DES LIQUIDES

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour bien répartir la chaleur. Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.

Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les éclaboussures.

RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ

Aliments pour bébé

Placez l’aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique garanti micro-ondes. Remuez après le réchauffage.

Laissez reposer 2 à 3 minutes avant de servir.

Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir.

La température recommandée pour les aliments est d’environ 30~40°C.

Lait pour bébé

Versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir. Ne chauffez jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.

Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir.

La température recommandée pour le lait est d’environ 37°C.

REMARQUE :

La température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les servir afin d’éviter les brûlures. Reportez-vous aux tableaux suivants pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage.

Réchauffer des liquides et des aliments

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliment

Boissons

(café, lait, thé, eau à température ambiante)

Quantité Puissance

850W 150 ml

(1 tasse)

250 ml

(1 bol)

Soupe

(réfrigérée)

250g 850W

Temps

(minutes)

1-1½

1½ -2

3-3½

Repos

(minutes)

Recommandations

1-2

2-3

Versez la boisson dans une tasse ou un bol en céramique sans recouvrir.

Placez la tasse ou le bol au centre du plateau. Remuez avant et après le temps de repos.

Versez la soupe dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.

Aliment

Ragoût

(réfrigéré)

Pâtes avec de la sauce

(réfrigérées)

Pâtes fourrées avec de la sauce

(réfrigérées)

Assiette garnie

(réfrigérée)

Quantité Puissance

Temps

(minutes)

350g 600W 5½-6½

350g

350g

350g

600W

600W

600W

4½-5½

5-6

5½-6½

Repos

(minutes)

Recommandations

2-3

3

Placez le ragoût dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique. Remuez de temps en temps pendant le réchauffage, puis avant de laisser reposer et de servir.

3Disposez les pâtes

(spaghetti ou coquillettes) dans une assiette plate en céramique. Recouvrez d’un film plastique garanti microondes. Remuez avant de servir.

3

3

Disposez les pâtes fourrées

(ravioli ou tortellini) dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique garanti microondes. Remuez de nouveau avant de servir et de temps en temps pendant le réchauffage.

Mettez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez cette dernière d'un film plastique garanti micro-ondes.

18

CE2827N_F.fm Page 19 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

Réchauffer des aliments pour bébé et du lait

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliment Quantité Puissance

Aliment pour bébé

(légumes

+ viande)

Bouillie pour bébé

(céréales

+ lait + fruit)

Lait

Temps

(minutes)

190g 600W 30sec.

190g

100ml

200ml

600W 20sec.

300W 30-40 sec.

50 sec. à

1 min.

Repos

(minutes)

Recommandations

2-3

2-3

Placez la bouillie dans une assiette creuse en céramique.

Laissez le couvercle pendant la cuisson. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à

3 minutes. Remuez et vérifiez la température avant de servir.

Placez la bouillie dans une assiette creuse en céramique.

Recouvrez pendant la cuisson. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à

3 minutes. Remuez et vérifiez la température avant de servir.

2-3 Remuez ou agitez, puis versez dans un biberon stérilisé. Placez le biberon au centre du plateau. Cuisez sans couvercle. Remuez et laissez reposer pendant au moins 2 minutes. Remuez et vérifiez la température avant de servir.

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous

à l’improviste.

La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson.

Retirez toute attache métallique et tout élément d’emballage pour permettre au jus de décongélation de s’écouler.

Placez l’aliment congelé dans un plat sans couvercle. Retournez à mi-parcours, videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.

Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu’elle reste constante.

Si les parties les plus petites et les plus fines de l’aliment à décongeler commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des bandelettes de papier d’aluminium pendant la décongélation.

Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.

Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la décongélation. Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Astuce : Les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la décongélation est rapide. N’oubliez pas cette astuce lorsque vous décongelez des aliments.

Reportez-vous au tableau ci-après pour décongeler des aliments dont la température est située entre -18°C et -20°C.

Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four sur le niveau de puissance de décongélation (180 W, ).

Aliment

Viande

Viande hachée

Pavés de porc

Volaille

Morceaux de poulet

Poulet entier

Poisson

Filets de poisson

Fruits

Baies

Pain

Petits pains

(environ 50 g)

Toast/Sandwich

Pain noir (à base de blé et de seigle)

Quantité Temps

250g

500g

250g

500g

(2morc)

900g

200g

(2fil.)

400g

(4fil.)

250g

2 pains

4 pains

250 g

500 g

(minutes)

6½-7½

13-14

7½-8½

14½-15½

28-30

6-7

12-13

6-7

½-1

2-2½

4½-5

8-10

Repos

(minutes)

Recommandations

5-25

15-40

5-15

5-10

5-20

Placez la viande dans une assiette plate en céramique. Protégez les bords fins avec du papier d’aluminium. Retournez à mi-parcours.

Utilisez une assiette plate en céramique. Disposez le poulet côté peau vers le bas s’il s’agit de morceaux découpés,côté bréchet vers le bas s’il s’agit d’un poulet entier. Protégez les extrémités des ailes et des pattes avec du papier d’aluminium. Retournez à mi-parcours.

Placez les filets congelés au centre d’une assiette plate en céramique. Placez les filets fins sous les filets

épais. Protégez les parties très fines avec du papier d’aluminium. Retournez à mi-parcours.

Disposez les fruits dans un grand plat rond en verre.

Placez les petits pains en rond ou le pain entier horizontalement sur du papier absorbant, au centre du plateau. Retournez à mi-parcours.

F

19

CE2827N_F.fm Page 20 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

F

GRIL

L’élément chauffant du gril (ou résistance) se situe sous la voûte du four. Il fonctionne lorsque la porte du four est fermée et que le plateau tourne. La rotation du plateau permet de faire dorer les aliments uniformément. Pour faire dorer les aliments plus rapidement, faites préchauffer le gril pendant quatre minutes.

Récipients adaptés au mode gril

Utilisez des plats résistant aux flammes. Les plats peuvent être métalliques ou présenter des parties métalliques. N’utilisez pas de récipients ou de plats en plastique, car ils se déforment à haute température.

Aliments adaptés au mode gril

Le mode gril convient à de nombreux aliments, parmi lesquels les côtelettes, les saucisses, les steaks, les hamburgers, les tranches de bacon et de jambon fumé, les portions de poisson, les sandwichs, et les amuse-bouche.

ATTENTION

Lorsque vous utilisez uniquement le mode gril, assurez-vous que l’élément chauffant est en position horizontale sous la voûte du four et non pas en position verticale. Placez toujours les aliments sur la grille haute, sauf indication contraire.

MICRO-ONDES + GRIL

Ce mode de cuisson allie la chaleur par rayonnement du gril à la rapidité de la cuisson par micro-ondes. Il fonctionne lorsque la porte du four est fermée et le plateau tourne. La rotation du plateau permet de faire dorer les aliments uniformément. Trois modes combinés sont disponibles avec ce four.

600 W + Gril, 450 W + Gril et 300 W + Gril.

Récipients adaptés au mode combiné micro-ondes + gril

Veillez à utiliser des récipients garantis micro-ondes. En outre, les plats doivent résister aux flammes. N’utilisez pas de plats métalliques en mode combiné.

N’utilisez pas de récipients ou de plats en plastique, car ils se déforment à haute température.

Aliments adaptés au mode combiné micro-ondes + gril

Le mode combiné micro-ondes + gril convient à tout type d’aliments cuits devant

être réchauffés et dorés ou gratinés (des pâtes au gratin, par exemple) ainsi qu’aux aliments nécessitant un temps de cuisson très court pour les faire dorer sur le dessus. Ce mode peut également servir pour des aliments plus gros généralement appréciés lorsqu’ils sont dorés et croustillants sur le dessus (des morceaux de poulet, par exemple). Dans ce cas, retournez les morceaux de poulet à mi-cuisson. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux des deux pages suivantes.

ATTENTION

Lorsque vous utilisez le mode combiné micro-ondes + gril, assurez-vous que l’élément chauffant est en position horizontale sous la voûte du four et non pas en position verticale. Placez les aliments sur la grille haute, à moins qu’il ne soit recommandé de les placer directement sur le plateau. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Les aliments doivent être retournés si vous souhaitez les faire dorer des deux côtés.

Conseils pour faire griller des aliments congelés

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliments frais Quantité Puissance 1er côté

Temps

(minutes)

Petits pains

(env. 50 g)

2 pains

4 pains

Microondes

+Gril

300W+

Gril

1-1½

2-2½

Baguettes/ bag. congel.

+garniture

(tomates, fromage, jambon, champignons)

250-300 g

(2 bag.)

450 W +

Gril

8-9

2ène côté

Temps

(minutes)

Recommandations

Gril seul

1-2

1-2

--

Disposez les pains en cercle sur la grille.

Cuisez-les au gril pour rendre croustillants. Laissez les reposer 2 à 5 minutes.

Disposez une baguette congelée au centre de la grille.

Disposez 2 ou 3 baguettes côte à côte sur la grille. Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson en mode gril.

Gratin (de légumes pommes de terre)

400 g 450 W +

Gril

13-14

Pâtes

(cannelloni, macaroni, lasagnes)

Morceaux de poulet

Frites au four

400 g

250 g

250 g

600 W +

Gril

450 W +

Gril

450 W +

Gril

14-15

5-5½

9-11

--

--

Placez le gratin congelé dans un petit plat en verre. Mettez le plat sur la grille.

Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.

Placez les pâtes congelées dans un plat rectugulaires en verre. Placez le directement sur le plateau. Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.

3-3½ Disposez les nuggets de poulet sur la grille.

4-5 Répartissez les frites sur du papier sulfurisé préalablement disposé sur la grille.

20

CE2827N_F.fm Page 21 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

Conseils pour griller des aliments frais

Faites préchauffer le gril en activant le mode gril pendant quatre minutes.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliments frais

Toasts

Petits pains

(précuits)

Tomates gratinées

Toasts

Hawaii

(tranches de pain garnies à l’ananas, jambon, fromage)

Pommes de terre au four

Quantité Puissance 1er côté

Temps

(minutes)

Gril seul 4-5 4 toasts

(25 g chacun)

2-4 pains Gril seul 2-3

2ène côté

Temps

(minutes)

Recommandations

4½-5½

2-3

Disposez les toasts l’un à côté de l’autre sur la grille.

Commencez la cuisson en disposant les petits pains sens dessus dessous en cercle sur le plateau.

200 g

(2 tomates)

400 g

(4 tomates)

300 W +

Gril

3½-4½

6-7

--

2 toasts

(300 g)

250 g

500 g

450 W +

Gril

600 W +

Gril

3½-4

4½-5½

8-9

--

--

Coupez les tomates en deux. Saupoudrez de fromage râpé.

Disposez les moitiés de tomates en cercle dans un plat en verre, puis posez ce dernier sur la grille.

Faites d’abord griller les toasts. Placez les toasts garnis sur la grille. Disposez-les à l’opposé l’un de l’autre. Laissez reposer 2 à 3 minutes.

Coupez les pommes de terre en deux.

Disposez-les en cercle sur la grille, côté arrondi vers le bas.

Aliments frais

Morceaux de poulet

Côtelettes d’agneau

(taille moyenne)

Pavés de porc

Pommes fruits au four

Quantité

400 - 500 g

(2 morc.)

400 g

(4 côt.)

250 g

(2 pav.)

200 g

(1 pomme)

400 g

(2 pommes)

Puissance 1er côté

Temps

(minutes)

300 W +

Gril

8-9

Gril seul

Microondes +

Gril

11-13

(300W+

Gril)

7-8

2ène côté

Temps

(minutes)

Recommandations

9-10

8-9

(Gril seul)

6-7

Badigeonnez les morceaux de poulet d’huile, puis ajoutez des épices. Disposez les morceaux en cercle, les ailes et les pattes au centre. Ne mettez pas de morceaux de poulets au centre de la grille.

Laissez reposer 2 à 3 minutes.

Badigeonnez les côtelettes d’huile et ajoutez des épices.

Disposezles en cercle sur la grille.

Laissez reposer 2 à 3 minutes.

Badigeonnez les pavés d’huile et d’épices. Disposezles en cercle sur la grille. Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson en gril.

300 W +

Gril

4-4½

6-7

-Retirez le trognon, puis garnissez l’intérieur de raisins secs et de confiture.

Mettez des amandes effilées sur le dessus.

Disposez les pommes dans un plat en verre. Posez ce dernier directement sur le plateau.

F

21

CE2827N_F.fm Page 22 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Conseils de cuisson (suite)

F

Astuces micro-ondes

FAIRE FONDRE DU BEURRE

Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique garanti micro-ondes.

Faites chauffer pendant 30 à 40 sec. à 850 W jusqu’à ce que le beurre soit fondu.

FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT

Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre.

Faites chauffer pendant 3 à 5 min. à 450 W jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.

Remuez une ou deux fois pendant l’opération.

FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ

Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre.

Faites chauffer pendant 20 à 30 sec. à 300 W jusqu’à ce que le miel soit ramolli.

FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE

Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d’eau froide et laissez tremper pendant cinq minutes.

Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.

Faites chauffer pendant une minute à 300 W.

Remuez après l’opération.

FAIRE UN GLACAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)

Mélangez la préparation pour glaçage (14 g environ) avec 40 g de sucre et 250 ml d’eau froide.

Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 850 W jusqu’à ce que le glaçage ou le nappage soit transparent.

Remuez deux fois pendant l’opération.

FAIRE DE LA CONFITURE

Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un saladier en verre de taille adéquate avec couvercle.

Ajoutez 300 g de sucre à confiture et remuez..

Faites cuire 10 à 12 minutes à 850 W en recouvrant.

Remuez souvent pendant la cuisson. Versez directement dans les pots en verre avec couvercles qui se vissent. Laissez les pots retournés pendant 5 minutes.

FAIRE UN POUDING

Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant les instructions.

Utilisez un saladier en verre avec couvercle.

Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 850 W.

Remuez souvent pendant la cuisson.

FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES

Etalez 30 g d’amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille moyenne.

Faites cuire pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 600 W en remuant plusieurs fois pendant l’opération.

Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir l’assiette du four.

Nettoyez votre four à micro-ondes

Pour empêcher l’accumulation de graisses et de particules d’aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes :

• l’intérieur et l’extérieur,

• la porte et les joints d’étanchéité,

• le plateau et l’anneau de guidage.

Veillez TOUJOURS à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.

1.

Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.

2.

Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l’anneau de guidage à l’aide d’une éponge savonneuse. Rincez et séchez.

3.

Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable s’en dégage, placez une tasse d’eau citronnée sur le plateau tournant et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale(850 W).

4.

Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier étant garanti lave-vaisselle.

Ne laissez JAMAIS

couler d’eau dans les orifices de ventilation.

N’utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants. Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu’aucune particule :

• ne s’accumule,

• ne nuise à l’étanchéité de la porte.

Nettoyez

la cavité du four après chaque utilisation à l’aide d’une solution savonneuse douce. Pour éviter tout risque de brûlures, laissez le four refroidir avant de procéder à son nettoyage.

Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de tourner la résistance vers le bas lorsque vous nettoyez la cavité du four.

22

CE2827N_F.fm Page 23 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Rangez ou réparez votre four à micro-ondes

Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous devez respecter quelques précautions.

N’utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés :

• charnière cassée,

• joints détériorés,

• châssis déformé ou embouti.

Seul un technicien spécialisé en micro-ondes peut effectuer les réparations.

Ne retirez

JAMAIS

le capot du four. Si le four est en panne ou nécessite une intervention technique :

• débranchez-le de la prise de courant,

• appelez le service après-vente Samsung le plus proche.

Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez un endroit sec et non-poussiéreux.

Raison : La poussière et l’humidité risquent de détériorer certains

éléments du four.

Ce four à micro-ondes n’est pas conçu pour une utilisation commerciale.

Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi sont données à titre d’information et sans engagement.

Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis.

F

Modèle

Source d’alimentation

Consommation

Micro-ondes

Gril

Mode combiné

CE2827N / CE2827NT

230V ~ 50 Hz

1300 W

1100 W

2400 W

Puissance restituée en micro-ondes 100 W / 850 W (IEC-705)

Fréquence de fonctionnement

2450 MHz

Type de magnétron

Méthode de refroidissement

Méthode de refroidissement

Extérieures

Cavité du four

OM75P(31)

Moteur de ventilation

489 x 275 x 415 mm

330 x 211 x 329 mm

23 litres

Capacité

Poids

Net 15 kg environ

23

CE2827N_F.fm Page 24 Monday, January 21, 2002 2:31 PM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents