Samsung M1713N User manual

Samsung M1713N User manual

M1733N_13N_NL.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Code No.: DE68-01780B

MAGNETRONOVEN

Gebruikershandleiding en bereidingstips

M1733N / M1713N

Beknopte instructies..................................................................2

Oven..........................................................................................3

Accessoires ...............................................................................3

Bedieningspaneel......................................................................4

Indeling van deze handleiding...................................................5

Denk aan uw veiligheid .............................................................5

Magnetronoven installeren........................................................7

Klok instellen (M1733N) ............................................................7

Werking van microgolven..........................................................8

Controleren of uw magnetronoven correct werkt ......................8

Suggesties voor het oplossen van problemen ..........................9

Koken/opwarmen ......................................................................9

Vermogen................................................................................10

Bereiding stoppen ...................................................................10

Bereidingstijd aanpassen ........................................................11

Functie voor opwarmen...........................................................11

Instellingen voor opwarmen ....................................................12

Automatisch ontdooien (M1733N) ..........................................13

Instellingen voor automatisch ontdooien (M1733N)................13

Handmatig ontdooien (M1713N).............................................13

Meer bereidingsfasen (M1733N) ............................................14

Geschikt kookgerei..................................................................15

Bereidingstips..........................................................................16

Magnetronoven schoonmaken................................................21

Magnetronoven opbergen en repareren .................................22

Technische gegevens .............................................................22

M1733N_13N_NL.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Beknopte instructies

NL

Model: M1733N

Ik wil voedsel koken

1.

Zet het voedsel in de magnetronoven.

Druk enkele keren op tot het gewenste vermogen is ingesteld.

2.

Stel de kooktijd in door het indrukken van de toetsen

10min, 1min of 10s.

Model: M1713N

Ik wil voedsel koken

1.

Zet het voedsel in de magnetronoven.

Stel met de draaiknop VERMOGEN het gewenste vermogen in.

2.

Stel met de draaiknop TIJD de gewenste bereidingstijd in.

3.

Druk op .

Resultaat: Het koken begint.

Het is klaar als u vier pieptonen hoort.

Ik wil voedsel ontdooien

1.

Zet het bevroren voedsel in de magnetronoven.

Druk op de toets Auto ( ).

2.

Druk enkele keren op de toets 100g tot het gewenste gewicht is ingesteld.

Ik wil voedsel ontdooien

1.

Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor ontdooien

( ).

2.

Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in.

Ik wil de bereidingstijd aanpassen

Laat het voedsel in de magnetronoven staan.

Verdraai de knop TIJD naar de gewenste tijd.

3.

Druk op .

Ik wil de tijd 1 minuut verlengen

Laat het voedsel in de magnetronoven staan.

Druk voor elke extra 30 seconden één keer op de toets

+30s.

2

M1733N_13N_NL.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Oven

Model: M1733N

VENTILATIEOPENING

DEUR

DISPLAY

LAMP

BEDIENINGS-

PANEEL

Accessoires

Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.

1.

Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de magnetronoven moet worden gezet.

Doel: Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.

2.

Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.

Doel: De loopring ondersteunt het plateau.

NL

3.

Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk plaatst.

Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit de oven te nemen om het te reinigen.

Gebruik de oven

NOOIT

als de loopring en het plateau niet zijn geplaatst.

KNOP OM DEUR

PLATEAU

DEUR-

VERGRENDELING

LOOPRING

KOPPELSTUK

TE OPENEN

OPENINGEN

DEURVERGRENDELING

Model: M1713N

VENTILATIEOPENING

DEUR

LAMP

BEREIDINGSTIJD

INSTELLEN

VERMOGEN INSTELLEN

KNOP OM DEUR

PLATEAU

DEUR-

VERGRENDELING

LOOPRING

KOPPELSTUK

TE OPENEN

OPENINGEN

DEURVERGRENDELING

3

M1733N_13N_NL.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bedieningspaneel

NL

Model:M1733N

8

9

1

2

3

4

5

6

7

10

1.

DISPLAY

2.

KEUZEKNOP VOOR DIRECT

OPWARMEN

3.

AUTOMATISCH ONTDOOIEN

4.

GEWICHT INSTELLEN

5.

KLOK INSTELLEN

6.

TIJD INSTELLEN

7.

START-TOETS

8.

MAGNETRONMODUS KIEZEN

9.

STOP/ANNULEERTOETS

10. KNOP OM DEUR TE OPENEN

4

Model:M1713N

1

2

3

1.

ONTDOOIEN

2.

VERMOGEN INSTELLEN

3.

BEREIDINGSTIJD INSTELLEN

4.

DIRECT OPWARMEN

5.

KNOP OM DEUR TE OPENEN

4

5

M1733N_13N_NL.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Indeling van deze handleiding

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het bereiden van maaltijden met uw magnetronoven:

• Maatregelen voor uw veiligheid

• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed

• Handige tips

Vooraan in de handleiding vindt u beknopte instructies voor drie basisfuncties:

• Koken

• Ontdooien

• Bereidingstijd verlengen

Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het bedieningspaneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.

In de stapsgewijs beschreven handelingen worden twee symbolen gebruikt.

Let op

Opmerking

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN

STERKE STRALING TE VOORKOMEN

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen.

(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling.

(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek.

(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid.

Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd:

(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers

(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)

(3) Netkabel

(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens.

Denk aan uw veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

Zorgvuldig doorlezen en bewaren.

Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.

NL

1.

Gebruik in de magnetronoven NOOIT metalen servies of bestek, zoals:

• metalen bekers of kannen

• servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen

• bestek, gardes, vleesvorken e.d.

Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.

2.

NOOIT in de magnetronoven zetten:

• Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d.

Voorbeeld: Babymaaltijden

• Voedsel in een schaal of vlies

Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten

Reden:

Tip:

De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.

Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking prikken.

3.

NOOIT de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.

Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.

Tip: Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg zou inschakelen.

4.

Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.

5.

NOOIT de ventilatieopeningen afdekken.

Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.

6.

ALTIJD ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.

Reden: Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.

7.

Raak NOOIT de binnenwanden van de oven aan.

Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven altijd voldoende afkoelen.

5

M1733N_13N_NL.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Denk aan uw veiligheid (vervolg)

NL

8.

De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:

• Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.

• Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.

• Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.

• Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netsteker uit de wandcontactdoos.

9.

ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.

• Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.

• Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten.

• Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, kunt u zich verbranden.

• De drank kan nog borrelend nakoken.

• U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden.

• Als u zich brandt:

* Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden

* Wond afdekken met droge, schone doek

* Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken

• Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die

NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.

ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is afgekoeld.

NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door oververhitting exploderen.

10. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.

• Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen hete oppervlakken.

• Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.

11. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.

Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.

12. Houd de binnenkant van de oven schoon.

Reden: Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de effectiviteit van de oven.

13. Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien.

Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen.

Die geluiden zijn normaal.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID

Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd bereidt in weggooiverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar materiaal.

BELANGRIJK

NOOIT kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen NOOIT alleen laten bij de ingeschakelde magnetron. NOOIT voor kinderen interessante voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.

6

M1733N_13N_NL.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Magnetronoven installeren

Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om zijn gewicht te dragen.

20cm aan bovenzijde

10 cm aan achterzijde

10 cm aan weerszijde

1.

Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft.

Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm.

2.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven.

Plaats de loopring en het plateau.

Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.

Klok instellen (M1733N)

Uw magnetronoven heeft een ingebouwde klok, die de tijd in een 12- of

24-uurs notatie kan aangeven. U moet deze klok instellen:

• na het installeren van de nieuwe oven

• en na een opgeheven stroomstoring

NL

Denk aan het aanpassen van de klok bij een overgang van winternaar zomertijd en andersom.

1.

U wilt tijdweergave in...

Druk op ...

24-uurs notatie één keer

12-uurs notatie twee keer

3.

Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de stekker bereikbaar blijft.

Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.

In verband met uw veiligheid moet u de oven altijd aansluiten op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning en een netfrequentie van 50 Hz AC. Als de netkabel van het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het monteren van een nieuwe kabel van het juiste type (I-SHENG

SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-

106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Let op het opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de bijgeleverde netkabel heeft.

Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.

Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.

2.

Stel de uren in het met de toets h en de minuten met de toets min.

3.

Zodra de juiste tijd wordt aangegeven, drukt u op de klok te starten.

om

Resultaat: De tijd blijft nu zichtbaar als u de magnetron niet in gebruik hebt.

7

M1733N_13N_NL.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Werking van microgolven

NL

Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie.

Die golven geven energie af die voedsel kan koken of verwarmen zonder de kleur of de vorm ervan te veranderen.

Met uw magnetron kunt u:

• Ontdooien

• Opwarmen

• Koken

Principe

1.

De microgolven worden opgewekt door de magnetron. Door het draaien van het plateau worden zij uniform in het voedsel verdeeld, zodat dit gelijkmatig wordt verwarmd.

2.

De microgolven dringen ongeveer 2 cm in het voedsel door. Het kookproces gaat door omdat de warmte in het voedsel wordt opgenomen.

3.

De totale kooktijd is afhankelijk van verschillende eigenschappen van het voedsel:

• hoeveelheid en dichtheid

• hoeveelheid water in het voedsel

• begintemperatuur (bevroren of niet)

Het voedsel wordt van binnenuit door de erin opgenomen warmte gekookt. Dit proces gaat door nadat u de maaltijd uit de oven hebt genomen. Houd u daarom aan de nagaartijden die in recepten en deze handleiding worden aangegeven, zodat:

• het voedsel ook van binnen goed wordt gekookt,

• en het voedsel overal even warm kan worden.

Controleren of uw magnetronoven correct werkt

Met de volgende simpele procedure kunt u altijd nagaan of uw magnetronoven correct functioneert.

Zet om te beginnen een beker water op het plateau.

Model: M1733N

1.

Druk op en stel een tijd van 4 of 5 minuten in door even zo vaak op de toets 1min te drukken.

2.

Druk op .

Resultaat: De magnetronoven verwarmt het water 4 of 5 minuten. Dan moet het koken.

Model: M1713N

1.

Stel met de draaiknop VERMOGEN het maximale vermogen in.

2.

Stel met de draaiknop TIJD een tijd van 4 tot 5 minuten in.

De oven moet op een correct werkend stopcontact zijn aangesloten. Het plateau moet geplaatst zijn. Als u een lager niveau dan het maximale instelt, dan duurt het langer voordat het water kookt.

8

M1733N_13N_NL.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Suggesties voor het oplossen van problemen

Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het dan met de vermelde suggesties op te lossen.

Dit is normaal.

• Condensvorming in de oven

• Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing

• Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing

• Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen

De oven doet niets als u op

• Is de deur goed gesloten?

drukt.(M1733N)

De oven doet niets als u de knop TIJD verdraait.(M1713N)

• Is de deur goed gesloten?

Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.

• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld en op gedrukt(M1733N)?

• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld (M1713N)?

• Is de deur goed gesloten?

• Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is doorgesmolten.

Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.

• Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?

• Hebt u het juiste vermogen ingesteld?

In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.

• Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven gezet?

• Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?

• Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte?

De oven stoort op de radio of de televisie

• Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op grotere afstand van televisies, radio’s of antennes op te stellen.

• Als de microprocessor in de oven storingen oppikt, dan verdwijnt soms de informatie op het display. U lost dit probleem op door de netkabel uit het stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw in. (M1733N)

Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van SAMSUNG.

Koken/opwarmen

De volgende stappen geven aan hoe u een maaltijd kookt of opwarmt.

Controleer ALTIJD de instellingen voordat u de oven in gebruik achterlaat.

Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.

Model: M1733N

NL

1.

Druk op .

Resultaat: U ziet de aanduidingen voor 800 W

(maximumvermogen):

Stel het juiste vermogen in door het herhaald indrukken van de toets tot het goede vermogen wordt aangegeven. Zie de tabel op de volgende pagina.

2.

Stel de bereidingstijd in door het indrukken van de toetsen

10min, 1min of 10s.

3.

Druk op .

Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het plateau gaat draaien en het koken begint.

Als het klaar is geeft de oven vier pieptonen.

Schakel de oven

NOOIT

in als hij leeg is.

Als u een gerecht korte tijd met het maximale vermogen (800 W) wilt verhitten, druk dan enkele keren op de toets

+30s

. Dan wordt de bereidingstijd steeds met 30 seconden verlengd. De oven start meteen.

Model: M1713N

1.

Stel met de draaiknop VERMOGEN het maximale vermogen in. (MAXIMUMVERMOGEN: 800 W)

2.

Stel met de draaiknop TIJD de bereidingstijd in.

Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het plateau gaat draaien en het koken begint.

Schakel de oven

NOOIT

in als hij leeg is.

Tijdens het verwarmen kunt u het vermogen tussentijds aanpassen door het verdraaien van de knop

VERMOGEN

.

9

M1733N_13N_NL.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Vermogen

NL

U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens.

Niveau Vermogen

HOOG

OPWARMEN

MIDDELHOOG

GEMIDDELD

MIDDELLAAG

ONTDOOIEN( )

LAAG/VERWARMEN

M1733N

800 W

-

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

M1713N

800 W

700 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

Als u het niveau verhoogt, dan moet de tijd worden verkert.

Als u het niveau verlaagt, dan moet de tijd worden verlengd.

Bereiding stoppen

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken om te controleren of het voedsel gaar is.

Model: M1733N

1.

Om te onderbreken, open de deur.

Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur en druk op als u de bereiding wilt voortzetten.

2.

Om te stoppen, druk op .

Resultaat: Programma stopt.

Als u instellingen wilt annuleren, druk dan nogmaals op( ).

U kunt elke instelling annuleren voordat de bereiding start door gewoon op e drukken.

Model: M1713N

1.

Om te onderbreken, open de deur.

Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur als u de bereiding wilt voortzetten.

2.

Om te stoppen, draai de knop TIJD naar de stand “0”.

10

M1733N_13N_NL.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstijd aanpassen

Model: M1733N

Met de toets +30s kunt u de bereidingstijd in stappen van 30 seconden verlengen.

Druk op de toets +30s voor elke verlenging met 30 seconden.

Model: M1713N

Pas de resterende bereidingstijd aan door de knop TIJD te verdraaien.

Functie voor opwarmen

Model: M1733N

Uw oven kan voor een aantal gerechten de bereidingstijd automatisch instellen. Bovendien hoeft u ook niet op e drukken. U kunt het aantal maaltijden opgeven door de betreffende opwarmtoets het corresponderende aantal keren in te drukken.

NL

Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.

Druk enkele keren op de gewenste opwarmtoets.

Resultaat: Na ongeveer twee seconden start het verhitten.

Zodra het klaar is:

1) geeft de oven vier pieptonen

2) geeft de oven elke minuut een pieptoon

3) verschijnt de tijd weer op het display

Voorbeeld: Druk één keer op de toets ( ) om één kopje koffie op te warmen. Zie de tabel op de volgende pagina.

Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

Model: M1713N

Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.

1.

Draai de knop VERMOGEN naar het maximale vermogen.

2.

Draai de knop TIJD in de stand voor opwarmen.

(dranken, soep/saus en verse groenten).

Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

11

M1733N_13N_NL.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Instellingen voor opwarmen

NL

Model: M1733N

De volgende tabel geeft de verschillende opwarmprogramma’s, hoeveelheden, nawarmtijden en aanbevelingen.

Toets Gerecht

Kant-en-klaarmaaltijd

(gekoeld)

Hoeveelheid Nadooitijd Aanbevelingen

300-350 g

400-450 g

3 min.

Leg de maaltijd op een ovenvast bord en bedek dit met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv.

vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).

Dranken

(koffie, melk, thee, water op kamertemperatuur)

150 ml

(1 kop)

250 ml

(1 mok)

Kant-en-klaarmaaltijd

(ingevroren)

300 - 350 g

400 - 450 g

1- 2 min.

Doe de drank in een ovenvaste kop of mok en dek deze niet af.

Plaats de kop (150ml) of mok

(250ml) in het midden van het draaiplateau. Voor en na het nagaren goed roeren.

4 min.

Controleer of de verpakking waarin de ingevroren maaltijd zit, geschikt is voor de magnetron.

Maak met een vork enkele gaatjes in de verpakking en plaats de maaltijd in het midden van de magnetron. Dit programma is geschikt voor ingevroren kant-en-klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten bestaan

(bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).

Model: M1713N

Nu volgen enkele tips en aanbevelingen voor opwarmen van voedsel met de opwarmfunctie.

Symbool Gerecht

Dranken

Soep/saus

(gerkoeld)

Verse groenten

Hoeveelheid

150 ml

200-250 ml

Bereidingstijd Nawarmtijd

1 min. 10 sec.

1 - 2 min.

3 min.

2 - 3 min.

300-350 g 6 min. 40 sec.

3 min.

12

M1733N_13N_NL.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Automatisch ontdooien (M1733N)

Uw magnetronoven kan automatisch voedsel als vlees, gevogelte of vis ontdooien.

De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld.

U hoeft alleen het gewicht en het programma op te geven.

Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de oven.

1.

Druk op de toets Auto( ).

Resultaat: Het display toont: (gewicht)

2.

Stel met de toets 100g het gewicht van het gerecht in.

U kunt een gewicht van maximaal 1500 g instellen.

Instellingen voor automatisch ontdooien

(M1733N)

Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen.

Leg het bevroren product op het draaiplateau.

Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.

Product

Vlees

Gevogelte

Vis

Portie

200-1500g

200-1500g

200-1500g

Nagaartijd

20-60 min.

20-60 min.

20-50 min.

Aanbeveling

Scherm de randen af met aluminiumfolie. Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

Wilt u voedsel handmatig ontdooien, kies dan de ontdooitfunctie en een vermogen van 180 W. Voor meer informatie over handmatig ontdooien en ontdooitijden, zie pagina 20.

NL

3.

Druk op .

Resultaat:

Het ontdooien begint.

Op de helft van de ontdooiperiode waarschuwt de oven dat u het gerecht moet omdraaien.

Draai het gerecht om, sluit de deur en druk weer op .

U kunt een gerecht ook handmatig ontdooien. Kies dan de magnetronfunctie met een vermogen van 180 W.

Zie pagina 9 “Koken/opwarmen” voor meer bijzonderheden.

Handmatig ontdooien (M1713N)

Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien.

Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de oven.

1.

Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor ontdooien (180W).

2.

Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in.

Resultaat: Het ontdooien begint.

Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

13

M1733N_13N_NL.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Meer bereidingsfasen (M1733N)

NL

Uw magnetronoven kan worden geprogrammeerd voor het uitvoeren van maximaal drie bereidingsfasen.

Voorbeeld: U wilt een gerecht ontdooien en bereiden zonder zelf elke fase op te starten. U kunt 500 g vis in drie stappen ontdooien en bereiden:

• Ontdooien

• Verwarmen I

• Verwarmen II

U kunt bij het bereiden in fasen twee of drie fasen kiezen.

Als u drie stappen kiest, moet de eerste stap ontdooien zijn.

Druk pas op nadat u de laatste fase hebt ingesteld.

1.

Druk op de toets Auto ( ).

2.

Stel met de toets 100g het gewicht van het gerecht in

(voorbeeld: 5 x drukken voor 500 g).

3.

Druk op

Fase I.:

;

.

Druk indien nodig enkele keren op om het vermogen in te stellen (voorbeeld: 600 W).

4.

Druk op de toetsen 10min, 1min en 10s om de bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 4 x drukken op de toets 1min voor 4 minuten).

5.

Druk op

Fase II.:

;

.

Druk indien nodig enkele kere n op om het vermogen in te stellen (voorbeeld: 450 W).

6.

Druk op de toetsen 10min, 1min en 10s om de bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 5 x drukken op de toets 1min voor 5 minuten).

14

7.

Druk op .

Resultaat: De drie fasen [ontdooien en verwarmen (I, II)] worden na elkaar gekozen. Afhankelijk van de gekozen ontdooifunctie geeft de oven op de helft van de ontdooitijd een pieptoon om u te waarschuwen het gerecht om te draaien.

Na het bereiden piept de oven vier keer.

M1733N_13N_NL.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Geschikt kookgerei

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.

Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal

Aluminiumfolie

Bruinplateau

Servies en aardewerk

Weggooiverpakkingen van polyester en karton

Verpakkingen van fast-food

• Polystyrenen bekers en bakjes

• Papier of kranten

• Recycle-papier of metalen randjes

Glas

• Vuurvaste ovenschalen

• Dun glaswerk

• Glazen bekers of kommen

Geschikt voor magnetron

✓ ✗

Opmerkingen

Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.

Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.

Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.

Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.

Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.

Kunnen in brand vliegen.

Kan leiden tot vonkvorming.

Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd met metaalhoudende opdruk.

Bruikbaar voor opwarmen van voedsel of dranken. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit.

Deksel verwijderen. Alleen geschikt voor opwarmen.

Metaal

• Schotels of borden

• Sluitingen voor diepvriesverpakkingen

Papier

• Borden, bekers, zakdoekjes en keukenrol

• Recycle-papier

Plastic

• Bakjes

• Plasticfolie

• Diepvrieszakken

✓ ✗

Was- of vetvrij papier

15

Kunnen vonken of brand veroorzaken.

NL

Alleen voor opvangen van overmatig vocht en voor korte bereidingstijd.

Kan tot vonken leiden.

Vooral hittebestendig thermoplastic.

Andere plastics kunnen bij hoge temperaturen vervormen of van kleur veranderen. Gebruik geen melamineplastics.

Bruikbaar om vocht vast te houden, maar mag niet met voedsel in contact komen. Verwijder deze folie voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.

Alleen indien kookbestendig of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.

Bruikbaar om vocht vast te houden en spatten te verhinderen.

M1733N_13N_NL.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips

NL

MICROGOLVEN

Microgolven dringen in het voedsel door, aangetrokken en geabsorbeerd door water, vet en suiker in het gerecht.

De microgolven versnellen de beweging van moleculen in het voedsel. Die versnelde bewegingen leiden tot meer wrijving. Daaruit ontstaat hitte, die zorgt dat het voedsel wordt gekookt.

VERWARMEN

Kookgerei voor magnetron

Kookgerei moet doorlatend zijn voor microgolven, anders werkt de magnetronfunctie niet optimaal. De opgewekte magnetronstraling wordt teruggekaatst door metalen, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, maar doordringt aardewerk, glas, porselein, plastic, papier en hout. Daarom mag u nooit metalen pannen of schalen in de magnetron zetten.

Gerechten die u in magnetron kunt bereiden

In de magnetron kunt u veel soorten voedsel bereiden, waaronder ingevroren of verse groenten, fruit, pasta, rijst, brood, boontjes, vis en vlees, maar ook sauzen, soepen, soufflés, jam en chutney. In het algemeen geldt dat de magnetron ideaal is voor gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden. U kunt ook boter of chocolade smelten (zie hoofdstuk met speciale tips).

Afdekken tijdens bereiden

Het is zeer belangrijk dat u gerechten tijdens het bereiden in de magnetron afdekt, want de opstijgende waterdamp draagt bij aan het verwarmingsproces.

U kunt een gerecht op verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld door een bord er omgekeerd op te leggen, met een plastic deksel of met magnetronfolie.

Nawarmtijden

Neem na het bereiden van een gerecht de nawarmtijd in acht, want die is belangrijk om in het hele gerecht een gelijkmatige temperatuur te laten ontstaan.

Bereidingstips voor diepvriesgroenten

Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.

Roer twee keer tijdens de bereiding en één keer erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe. Dek het gerecht tijdens de nawarmtijd af.

Gerecht

Spinazie

Broccoli

Erwtjes

Sperziebonen

Gemengde groenten

(worteltjes/ erwtjes/maïs)

Gemengde groenten

(Chinese wijze)

Hoeveelheid

150g

Vermogen Tijd (min.) Nawarmtijd (min.)

Aanbevelingen

300g

300g

300g

300g

300g

600 W 5 - 6 2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

600 W 9½ - 10½ 2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

600 W 8 - 9 2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

600 W 10 - 11

600 W 8½ - 9½

2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

600 W 8 - 9 2 - 3 Voeg 15 ml

(1 eetlepel) koud water toe.

16

M1733N_13N_NL.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips (vervolg)

Bereidingstips voor verse groenten

Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt

(zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is. Roer één keer tijdens de bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe.

Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.

Tip: Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.

Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (800 W) worden gekookt.

Gerecht

Broccoli

Spruitjes

Worteltjes

Bloemkool

Courgettes

Aubergines

Prei

Champignons

Uien

Hoeveelheid

250g

500 g

250g

250g

250g

500 g

250g

250g

250g

125g

250g

250g

Tijd

(min.)

4½ - 5

8 - 8½

6 - 7

4½ - 5

5 - 5½

8½ - 9

3½ - 4

4½ - 5

5 - 5½

1½ - 2

3½ - 4

5½ - 6

Paprika

Koolrabi

250g 4½ - 5

Aardappels 250g

500 g

4½ - 5½

8 - 9

250g 5 - 5½

Nawarmtijd (min.)

Aanbevelingen

3 Snijd in roosjes van gelijke grootte en leg die met de stelen naar het midden.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels) water toe.

Snijd de worteltjes in schijfjes van gelijke grootte.

Snijd in roosjes van gelijke grootte.

Halveer grote roosjes en leg die met de stelen naar het midden.

Snijd courgettes in schijfjes. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water of een klontje boter toe. Verwarm tot ze beetgaar zijn.

Snijd de aubergines in schijfjes en besprenkel ze met 1 eetlepel citroensap.

Snijd de prei in dikke schijven.

Bereid champignons in hun geheel of in stukjes. Voeg geen water toe.

Besprenkel ze met citroensap. Kruiden met zout en peper. Laten uitlekken voor het serveren.

Snijd uien in schijfjes of halveer ze.

Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe.

Snijd de paprika in kleine stukjes.

Weeg de geschilde aardappels en snijd ze in stukken van gelijke grootte.

3 Snijd de koolrabi in kleine blokjes.

Bereidingstips voor rijst en pasta

Rijst: Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens de bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de rijst afgedekt.

Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het nawarmen en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe.

Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht geabsorbeerd.

Pasta: Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een snufje zout toe en roer goed door.

Roer af en toe tijdens het bereiden en erna. Laat de pasta afgedekt nawarmen en laat het na daarna goed uitlekken.

Gerecht Hoeveelheid

Vermogen Tijd (min.) Nawarmtijd

(min.)

800 W 17 - 18 5 Witte rijst

(voorgekookt)

Zilvervliesrijst

(voorgekookt)

250g

250g

Zilvervliesrijst 250g

800 W

800 W

22 - 23

22 - 23

5

10

250g 800 W 18 - 19 5

Aanbevelingen

Voeg 500 ml koud water toe.

Voeg 500 ml koud water toe.

Voeg 600 ml koud water toe.

Voeg 500 ml koud water toe.

Gemengde rijst

(rijst + wilde rijst)

Gemengde granen

(rijst + granen)

Pasta

250g

250g

800 W

800 W

19 - 20

11 - 12

5

5

Voeg 400 ml koud water toe.

Voeg 1 liter heet water toe.

NL

17

M1733N_13N_NL.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips (vervolg)

NL

OPWARMEN

Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten.

Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur van +18 tot +20 °C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7 °C.

Plaatsen en afdekken

Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt het voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden opwarmen.

Vermogens en roeren

Soms kunt u voedsel verwarmen op 800 W terwijl ander voedsel verwarmd moet worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W.

Neem de tabellen als richtlijn. In het algemeen is het beter voedsel op een lagere stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij delicatessen, grote hoeveelheden of bij voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld een pasteitje).

Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het te serveren.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank. Laat het voedsel niet te heet worden, want dat bederft de smaak.

U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat extra tijd toevoegen.

Tijden voor verwarmen en nawarmen

Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer.

Controleer altijd of het voedsel overal gelijkmatig is verhit.

Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld.

De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de tabel een andere tijd is aangegeven.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.

DRANKEN OPWARMEN

Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

VERWARMEN VAN BABYVOEDING

Babyvoeding:

Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur voor het serveren: tussen de 30 en 40 °C.

Babymelk:

Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden!

Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u de baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.

Opmerking:

Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.

Verwarmen babyvoeding en melk

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het verwarmen.

Gerecht

Babyvoeding

(groente en vlees)

Babypap

(granen + melk + fruit)

Hoeveelheid

Vermogen

Tijd (min.) Nawarm tijd

(min.)

190g 600 W 30 sec.

Aanbevelingen

190g 600 W 20 sec.

2 - 3 Doe de voeding in een diep bord. Verwarmafgedekt. Roer na het verwarmen. Laat de voeding 2 tot 3 minuten staan.

Roer de voeding vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.

2 - 3 Doe de pap in een diep bord.

Verwarm afgedekt. Roer door na het verwarmen. Laat de pap

2 tot 3 minuten staan. Roer de pap vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.

Babymelk 100ml

200ml

300 W 30-40 sec.

1 min.

- 1 min.

10 sec.

2 - 3 Roer de melk goed door en giet hem in een gesteriliseerde glazen fles. Zet de fles midden op het plateau. Verwarm onafgedekt. Schud goed en laat de melk minstens 2 minuten staan. Schud de fles goed vóór het voeden en controleer de temperatuur.

18

M1733N_13N_NL.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips (vervolg)

Verwarmen van dranken en voedsel

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn voor het verwarmen.

Gerecht

Dranken

(koffie, melk, thee, water op kamertemperatuur)

Hoeveelheid

Vermogen

Tijd

(min.)

800 W 1 - 1½ 150 ml

(1 kop)

250 ml

(1 mok)

1½ - 2

Nawarmtijd

(min.)

1 - 2

Aanbevelingen

Doe de drank in een ovenvaste kop of mok en dek deze niet af. Plaats de kop (150ml) of mok

(250ml) in het midden van het draaiplateau.

Voor en na het nagaren goed roeren.

Soep

(diepvries)

250g

450g

800 W 3 - 3½

4 - 4½

2 - 3

Stoofschotel

(diepvries)

350g 600 W 5 - 6

Pasta met saus

(diepvries)

350g 600 W 4 - 5

2 - 3

3

Schenk in een diep bord.

Dek af met een plastic deksel.

Roer goed door na het opwarmen.

Roer nogmaals vóór het serveren.

Doe de stoofschotel in een diep bord.

Dek af met een plastic deksel.

Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren.

Doe de pasta (bijv.

spaghetti of noedels) op een plat bord. Dek af met magnetron-folie. Roer vóór het serveren.

Gerecht

Gevulde pasta met saus

(diepvries)

Kant-enklaar maaltijd

(diepvries)

Hoeveelheid

Vermogen

Tijd

(min.)

350g 600 W 4½ -

Nawarmtijd

(min.)

3

Aanbevelingen

Doe de gevulde pasta

(bijv. ravioli, tortellini) in een diep bord.

Dek af met magnetronfolie.

Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren

NL

350g

450g

600 W 5 - 6

6 - 7

3 Leg een maaltijd bestaande uit 2 of 3 gekoelde gedeelten op een ovenvast bord. Dek dit af met magnetronfolie.

19

M1733N_13N_NL.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips (vervolg)

NL

ONTDOOIEN

Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u onverwacht gasten krijgt.

Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.

Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.

Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt.

Als kleine en dunne stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen deze tijdens het ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.

Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.

Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.

Tip: Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij het invriezen en ontdooien van voedsel.

Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel met een temperatuur tussen -18 en - 20 °C.

Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand

(180W, ).

Gerecht Hoeveelheid

Tijd

(min.)

Nawarmti jd (min.)

Aanbevelingen

Vlees

Gehakt 500g 14 - 15

Varkenslapjes

250g

7 - 7½

5 - 20

Doe het vlees op een bord.

Bescherm de dunnere randen met aluminiumfolie.

Draai het vlees halverwege de ontdooitijd om!

Gevogelte

Stukjes kip

Hele kip

500 g

(2 stuks)

900g

15 - 16

32 - 34

15 - 40

Stukjes kip legt u met het vel naar beneden op een plat bord. Een hele kip legt u met de borst naar beneden op een plat bord. Bescherm de dunnere delen, zoals de vleugels en poten met aluminiumfolie. Draai de kip halverwege de ontdooitijd om!

Vis

Visfilet 250g

(2 stuks)

400g

(4 stuks)

7 - 8

12 - 13

5 - 20

Leg de bevroren vis in het midden van een plat bord.

Leg de dunne delen onder de dikkere delen. Bescherm de smalle uiteinden met aluminiumfolie. Draai de vis halverwege de ontdooitijd om!

Fruit

Bessen 250g 7 - 8 5 - 10

Verdeel het fruit over een platte, ronde glazen schaal

(met een grote diameter).

Brood

Broodjes

(ieder ca. 50 g)

Toast/

Sandwich

Duits brood

(tarwe en rogge)

2 stuks

4 stuks

250g

500g

1½ - 2

3 - 4

4 - 5

8 - 10

5 - 10

Leg de broodjes in een cirkel of het brood horizontaal op keukenpapier in het midden van het plateau.

Draai het brood halverwege de ontdooitijd om!

20

M1733N_13N_NL.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Bereidingstips (vervolg)

SPECIALE TIPS

BOTER SMELTEN

Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic deksel.

Verwarm 30 tot 40 seconden op 800 W, tot de boter gesmolten is.

CHOCOLADE SMELTEN

Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal.

Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is.

Roer een paar keer tijdens het smelten.

GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN

Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal.

Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.

GELATINE SMELTEN

Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water.

Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas.

Verwarm 1 minuut op 300 W. Roer door na het smelten.

GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)

Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water.

Verwarm onafgedekt 3 ½ tot 4 ½ minuten op 800 W in een schaal van pyrexglas, tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het verwarmen.

JAM MAKEN

Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed.

Verwarm 10 tot 12 minuten op 800 W.

Roer enkele keren tijdens het verwarmen.

Doe de jam meteen in glazen jampotjes met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten met de deksel erop staan.

PUDDING MAKEN

Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Verwarm afgedekt 6 ½ tot 7 ½ minuten op 800 W.

Roer enkele keren tijdens het verwarmen.

AMANDELEN ROOSTEREN

Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord.

Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3 ½ tot 4 ½ minuten op 600 W.

Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord uit de oven haalt!

Magnetronoven schoonmaken

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan vastkoeken:

• Binnen- en buitenwanden

• Deur en deurrubbers

• Plateau en loopring

Zorg dat de deurrubbers

ALTIJD

schoon zijn en dat de ovendeur goed sluit.

1.

Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna zeepresten verwijderen en goed droogmaken.

NL

2.

Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.

3.

Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten met vol vermogen in.

4.

Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.

Zorg dat er

NOOIT

water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst.

Gebruik

NOOIT

bijtende, schurende of chemische reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de deurafdichtingen dat geen vuilresten:

• gaan vastkoeken,

• en verhinderen dat de deur goed sluit.

21

M1733N_13N_NL.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Magnetronoven opbergen en repareren

NL

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele simpele voorzorgsmaatregelen.

Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd is:

• Gebroken scharnier

• Versleten afdichtingen

• Beschadigde of verbogen behuizing

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde technicus.

Verwijder

NOOIT

de behuizing van de magnetronoven. Bij een defect of als u twijfelt aan de juiste werking:

• de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,

• en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.

Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en stofvrije opbergruimte.

• Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de magnetronoven aantasten.

Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model

Netspanning

Opgenomen vermogen

Microgolffunctie

Afgegeven vermogen

Frequentie

Magnetron

Koeling

Afmetingen (B x D x H)

Buitenmaten

Ovenruimte

Inhoud

Gewicht

Netto

M1733N / M1713N

230V ~ 50 Hz

1150 W

100 W / 800 W (IEC-705)

2450 MHz

OM75S(31)

Ventilator met motor

489 x 275 x 361 mm

306 x 211 x 320 mm

20 liter ong. 12,5 kg

22

M1733N_13N_NL.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

Opmerking

NL

23

M1733N_13N_NL.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM

ELECTRONICS

M1733N_13N_F.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

FOUR À MICRO-ONDES

Mode d’emploi et conseils de cuisson

M1733N / M1713N

Aide-mémoire ............................................................................2

Four ...........................................................................................3

Accessoires ...............................................................................3

Panneau de commande ............................................................4

Utilisez ce mode d’emploi .........................................................5

Précautions d’emploi.................................................................5

Installez votre four à micro-ondes .............................................7

Réglez l’horloge (M1733N) .......................................................7

Comment fonctionne un four à micro-ondes.............................8

Vérifiez que votre four fonctionne correctement .......................8

Problèmes et solutions..............................................................9

Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ..........................9

Niveaux de puissance .............................................................10

Arrêtez la cuisson....................................................................10

Ajustez le temps de cuisson....................................................11

Réchauffez un plat en mode instantané .................................11

Temps pour le réchauffage en mode instantané ....................12

Décongelez un plat automatiquement (M1733N) ..................13

Temps pour la décongélation automatique (M1733N)............13

Décongelez un plat manuellement (M1713N).........................13

Cuisez en plusieurs étapes (M1733N)....................................14

Guide des récipients ...............................................................15

Conseils de cuisson ................................................................16

Nettoyez votre four à micro-ondes ..........................................22

Rangez ou réparez votre four à micro-ondes .........................23

Spécifications techniques........................................................23

M1733N_13N_F.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Aide-mémoire

F

Modèle: M1733N

Si vous souhaitez cuire un plat

1.

Mettez le plat dans le four.

Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton .

2.

Choisissez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons 10min, 1min ou 10s.

Modèle: M1713N

Si vous souhaitez cuire un plat

1.

Mettez le plat dans le four.

Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le

bouton de sélection du niveau de puissance.

2.

Choisissez le temps de cuisson en tournant le bouton de

sélection du temps.

3.

Appuyez sur le bouton .

Résultat: la cuisson démarre.

À la fin de la cuisson, un signal retentit quatre fois.

Si vous souhaitez décongeler un plat

1.

Mettez le plat congelé dans le four.

Appuyez sur le bouton Auto ( ).

Si vous souhaitez décongeler un plat

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur symbole ( ).

2.

Choisissez le temps de décongélation en tournant le

bouton de sélection du temps.

2.

Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton 100g.

Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson

Laissez le plat dans le four.

Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de

sélection du temps.

3.

Appuyez sur le bouton .

Si vous souhaitez ajouter 30 secondes de cuisson

Laissez le plat dans le four.

Appuyez sur le bouton +30s chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.

2

M1733N_13N_F.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Four

Modèle: M1733N

ORIFICES DE

VENTILATION

PORTE

AFFICHEUR

ÉCLAIRAGE

PANNEAU DE

COMMANDE

CROCHETS DE

VERROUILLAGE

DE LA PORTE

PLATEAU

ANNEAU DE

GUIDAGE

ORIFICES DE

COUPLEUR

BOUTON

D’OUVERTURE

DE LA PORTE

VERROUILLAGE

Modèle: M1713N

ORIFICES DE

VENTILATION

PORTE

BOUTON DE SÉLECTION DU

TEMPS DE CUISSON

ÉCLAIRAGE

BOUTON DE SÉLECTION

DU NIVEAU DE PUISSANCE

Accessoires

Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.

1.

Coupleur, déjà placé sur l’axe du moteur situé au centre du plancher du four.

Objet: le coupleur fait tourner le plateau.

2.

Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du four.

Objet: l’anneau de guidage supporte le plateau.

3.

Plateau, à placer sur l’anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.

Objet: ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.

N’utilisez

JAMAIS

le four à micro-ondes sans l’anneau de guidage et le plateau.

F

CROCHETS DE

VERROUILLAGE

DE LA PORTE

PLATEAU

ANNEAU DE

GUIDAGE

COUPLEUR

BOUTON

D’OUVERTURE

DE LA PORTE

ORIFICES DE

VERROUILLAGE

3

M1733N_13N_F.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Panneau de commande

F

Modèle:M1733N

8

9

1

2

3

4

5

6

7

10

1.

AFFICHEUR

2.

SÉLECTION DU MODE DE

RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ

3.

SÉLECTION DU MODE DE

DÉCONGÉLATION

AUTOMATIQUE

4.

SÉLECTION DU POIDS

5.

RÉGLAGE DE L’HEURE

6.

RÉGLAGE DU TEMPS DE

CUISSON ET DE L’HEURE

7.

BOUTON DE DÉMARRAGE ET

D’AJOUT DE TEMPS DE

CUISSON

8.

SÉLECTION DU MODE MICRO-

ONDES

9.

BOUTON D’ARRÊT ET

D’ANNULATION

10. BOUTON D’OUVERTURE DE LA

PORTE

4

Modèle:M1713N

1

2

3

4

5

1.

DÉCONGÉLATION

2.

BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU

DE PUISSANCE

3.

BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE

CUISSON

4.

RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ

5.

BOUTON D’OUVERTURE DE LA PORTE

M1733N_13N_F.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Utilisez ce mode d’emploi

Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation:

• précautions d’emploi,

• récipients et ustensiles recommandés,

• conseils utiles.

À l’intérieur de la couverture, un aide-mémoire décrit les trois opérations de base :

• cuire un plat (avec votre four à micro-ondes),

• décongeler un plat,

• ajouter du temps de cuisson.

Au début du mode d’emploi, vous trouverez les illustrations des deux modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.

Les instructions pas-à-pas emploient deux symboles.

Important

Remarque

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L’EXPOSITION ÉVENTUELLE À

UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l’énergie micro-ondes.

(a) N’essayez jamais d’utiliser le four avec la porte ouverte, d’intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d’obturer les orifices de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s’accumuler sur les joints d’étanchéité. Maintenez la porte et les joints d’étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d’abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.

(c) Si le four est endommagé, ne l’utilisez pas tant qu’il n’a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.

Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :

(1) porte, joints de porte et joints d’étanchéité,

(2) charnières de porte (cassées ou lâches),

(3) cordon d’alimentation.

(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

Précautions d’emploi

Précautions d'emploi.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour vous y reporter ultérieurement.

Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.

1.

N’utilisez aucun récipient ou ustensile métallique dans le four à micro-ondes:

• plats métalliques,

• assiettes avec décorations dorées ou argentées,

• brochettes, fourchettes, etc.

Raison: ils provoquent des arcs électriques ou étincelles qui pourraient endommager les parois du four.

F

2.

NE réchauffez JAMAIS :

• des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide.

Exemple : petits pots pour bébé.

• des aliments hermétiques. Exemple : œufs, noix en coquille, tomates.

Raison: l’augmentation de la pression pourrait les faire exploser.

Astuce: retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.

3.

NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide.

Raison: cela pourrait endommager les parois du four.

Astuce: laissez un verre d’eau en permanence dans le four. Si vous démarrez le four accidentellement, l’eau absorbera les microondes.

4.

Lorsque le four fonctionne à vide, l’alimentation électrique du four est automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période d’attente d’environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le four normalement.

5.

NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l’arrière du four avec des torchons ou des papiers.

Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de l’évacuation de l’air chaud.

6.

Utilisez TOUJOURS des gants isolants pour retirer un plat du four.

Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très chauds.

7.

NE touchez PAS les parois intérieures du four.

Raison: malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact avec une zone intérieure du four. Laissez d’abord le four refroidir.

5

M1733N_13N_F.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Précautions d’emploi (suite)

F

8.

Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four :

• n’y rangez aucun produit inflammable,

• retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,

• n’utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,

• en cas d’apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le four ou débranchez-le de la prise électrique.

9.

Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé.

• Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien répartir la chaleur.

• Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.

• Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez de vous brûler si le récipient est trop chaud.

• Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température longtemps après leur sortie du four et éviter ainsi de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.

• Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et

éviter les débordements.

Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l’ébullition peut être “à retardement” ce qui signifie qu’elle peut être atteinte une fois le récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par inattention.

• Si vous vous ébouillantez :

* plongez la partie ébouillantée dans de l’eau froide pendant au moins dix minutes,

* couvrez avec un pansement sec et propre,

* n’appliquez aucune crème, huile ou lotion.

NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles

à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.

• Vérifiez TOUJOURS la température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir.

NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.

10. Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation.

• Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l’eau et tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.

11. Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras.

Raison: l’air chaud ou la vapeur libérée pourraient vous brûler.

12. Conservez l’intérieur du four propre.

Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et réduire son efficacité.

13. Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, et plus particulièrement pendant la décongélation.

Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est normal.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pendant la cuisson, regardez de temps à autres dans le four lorsque les aliments sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles.

IMPORTANT

NE permettez JAMAIS aux jeunes enfants d’utiliser le four à micro-ondes ou de jouer avec, et NE les laissez PAS sans surveillance à proximité du four en fonctionnement. Des objets pouvant attirer l’attention des enfants (bonbons, jouets, etc.) NE doivent JAMAIS être rangés à l’intérieur ou au-dessus du four.

6

M1733N_13N_F.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Installez votre four à micro-ondes

Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.

20 cm audessus

10 cm derrière

1.

Prévoyez un dégagement d’au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.

10 cm sur le côté

2.

Retirez tout élément d’emballage de l’intérieur du four.

Installez l’anneau de guidage et le plateau.

Vérifiez que le plateau est correctement installé.

3.

Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.

N’obstruez

jamais

les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu’il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.

Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts

CA, 50 Hz. Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial

(références I–SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG

EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou

EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l’Israël, SA16 pour l’Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le

Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la marque. La tension d’alimentation doit être respectée. Tout câble d’extension doit être conforme aux spécifications du cordon d’alimentation d’origine.

N’installez

pas

le four dans un environnement chaud ou humide, par exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel.

Avant d’utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon humide.

Réglez l’horloge (M1733N)

Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge grâce à laquelle vous pouvez afficher l’heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous devez régler l’horloge:

• à l’installation initiale,

• après une coupure de courant.

N’oubliez pas de changer l’heure lors du passage de l’heure d’hiver à celle d’été, et vice-versa.

1.

Pour afficher l’heure en mode...

24 heures,

12 heures,

appuyez sur le bouton

une fois.

deux fois.

...

2.

Sélectionnez l’heure et les minutes en appuyant respectivement sur les boutons h et min.

3.

Lorsque l’horloge correcte est affichée, appuyez sur le bouton pour démarrer l’horloge.

Résultat: l’heure est affichée en permanence lorsque vous n’utilisez pas le four.

F

7

M1733N_13N_F.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Comment fonctionne un four à micro-ondes

F

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence, l’énergie dissipée permettant de cuire et de réchauffer des aliments sans altérer ni leur couleur ni leur forme.

À l’aide de votre four à micro-ondes, vous pouvez:

• décongeler,

• réchauffer en mode instantané,

• cuire.

Principe de cuisson

1.

Les micro-ondes générées par le magnétron sont distribuées de façon homogène à l’aide du plateau tournant. De cette manière, les aliments cuisent uniformément.

2.

Les micro-ondes sont absorbées par les aliments jusqu’à une profondeur d’environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit ensuite par diffusion de la chaleur à l’intérieur des aliments.

3.

Les temps de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments:

• quantité et densité,

• contenu en eau,

• température initiale (ambiante ou réfrigérée).

Le centre des aliments étant cuit par diffusion de la chaleur, la cuisson se poursuit même lorsque les aliments sont sortis du four.

Les temps de repos spécifiés dans les recettes et dans ce mode d’emploi doivent donc être respectés pour assurer:

• la cuisson homogène des aliments (jusqu’au centre),

• une température uniforme.

Vérifiez que votre four fonctionne correctement

La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre four fonctionne correctement.

Mettez un verre d’eau sur le plateau.

Modèle: M1733N

1.

Appuyez sur le bouton et réglez un temps de 4 à 5 minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton 1min.

2.

Appuyez sur le bouton .

Résultat: l’eau est chauffée pendant 4 à 5 minutes et doit être bouillante.

Modèle: M1713N

1.

Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de

puissance.

2.

Réglez un temps de 4 à 5 minutes en tournant le bouton

de sélection du temps de cuisson.

Le four doit être correctement raccordé au secteur. Le plateau doit être installé dans le four. Si vous sélectionnez un niveau de puissance autre que le maximum, il faudra plus longtemps pour faire bouillir l’eau.

8

M1733N_13N_F.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Problèmes et solutions

Si vous êtes confronté à l’un des problèmes énumérés ci-dessous, essayez les solutions correspondantes.

Ces phénomènes sont normaux:

• Condensation à l’intérieur du four.

• Flux d’air autour de la porte et du four.

• Réflexion de lumière autour de la porte et du four.

• Vapeur s’échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.

Le four ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton (M1733N).

• La porte est-elle bien fermée?

Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps de cuisson(M1713N).

• La porte est-elle bien fermée?

Les aliments ne sont pas du tout cuits.

• Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement et/ou appuyé sur le bouton ?(M1733N)

• Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement? (M1713N)

• La porte est-elle bien fermée?

• L’alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite d’une surcharge de votre prise électrique?

Les aliments sont trop ou pas assez cuits.

• Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d’aliments?

• Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié?

Des étincelles et craquements se produisent à l’intérieur du four (arcs

électriques)

• Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques?

• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l’intérieur du four?

• Avez-vous mis du papier d’aluminium trop près des parois du four?

Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.

• Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. C’est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.

• Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l’afficheur peut

être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l’horloge.

(M1733N)

Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions cidessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente

SAMSUNG le plus proche.

Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes

Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.

Modèle: M1733N

1.

Appuyez sur le bouton .

Résultat: la puissance de cuisson maximale (800 W) s’affiche par défaut. Réglez le niveau de puissance approprié en appuyant de nouveau sur le bouton jusqu’à ce que la puissance souhaitée s’affiche. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.

F

2.

Réglez le temps de cuisson en appuyant sur les boutons

10min, 1min et 10s.

9

3.

Appuyez sur le bouton .

Résultat: l’éclairage du four s’allume, le plateau commence à tourner et la cuisson démarre.

Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

Ne

mettez

jamais

le four en route lorsqu’il est vide.

Pour chauffer un plat pendant une courte durée à puissance de cuisson maximale (800 W), il vous suffit d’appuyer sur le bouton

+30s

chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes de cuisson. Le four démarre immédiatement.

Modèle: M1713N

1.

Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de

puissance.

(PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE: 800 W)

2.

Indiquez le temps de cuisson en tournant le bouton de

sélection approprié.

Résultat: l’éclairage du four s’allume, le plateau commence à tourner et la cuisson démarre.

Ne

mettez

jamais

le four en route lorsqu’il est vide.

Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson, tournez le

bouton de sélection

du niveau de puissance.

M1733N_13N_F.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Niveaux de puissance

F

Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous.

Niveau Puissance

MAXIMUM

ÉLEVÉ

MOYEN-ÉLEVÉ

MOYEN

MOYEN-BAS

DÉCONGÉLATION( )

BAS

M1733N

800 W

-

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

M1713N

800 W

700 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

Les temps de cuisson donnés dans ce mode d’emploi correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de cuisson sera plus court.

En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins

élevé, le temps de cuisson sera plus long.

Arrêtez la cuisson

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les aliments.

Modèle: M1733N

1.

Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.

Résultat: la cuisson s’arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte et appuyez sur le bouton .

2.

Pour arrêter la cuisson complètement, appuyez sur le bouton .

Résultat: la cuisson s’arrête.

Pour annuler les réglages de cuisson, appuyez de nouveau sur le bouton ( ).

Vous pouvez

également annuler les réglages avant de démarrer la cuisson en appuyant sur le bouton d’annulation

.

Modèle: M1713N

1.

Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.

Résultat: la cuisson s’arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte.

2.

Pour arrêter la cuisson complètement, positionnez le

bouton de sélection du temps de cuisson sur “0”.

10

M1733N_13N_F.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Ajustez le temps de cuisson Réchauffez un plat en mode instantané

Modèle: M1733N

Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton

+30s chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.

Appuyez sur le bouton +30s chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.

Modèle: M1713N

Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton

de sélection du temps.

Modèle: M1733N

Le réchauffage instantané permet de régler automatiquement le temps de cuisson et de démarrer le réchauffage instantanément sans appuyer sur le bouton .

Vous pouvez ajuster le nombre de portions en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton de réchauffage instantané approprié.

F

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.

Sélectionnez le type d’aliments et le nombre de portions en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton de réchauffage

instantané approprié.

Résultat: la cuisson démarre après deux secondes environ. Lorsqu’elle est terminée

1) un signal sonore retentit quatre fois,

2) un signal de rappel de fin de cuisson est

émis toutes les minutes,

3) l’heure s’affiche de nouveau.

Exemple: appuyez une fois sur le bouton pour réchauffer une tasse de café. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Modèle: M1713N

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.

1.

Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de

puissance.

2.

Sélectionnez l’icône de réchauffage instantané appropriée (boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

11

M1733N_13N_F.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Temps pour le réchauffage en mode instantané

F

Modèle: M1733N

Le tableau suivant présente les divers programmes de réchauffage en mode instantané, les quantités, temps de repos et autres recommandations.

Bouton Aliment

Assiette garnie

(Réfrigérée)

Boissons

(café, lait, thé, eau à température ambiante)

Quantité

300-350 g

400-450 g

150 ml

(1 tasse)

250 ml

(1 bol)

Temps de repos

Recommandations

3 min.

Mettez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez cette dernière d'un film plastique garanti microondes. Ce programme concerne des plats composés de trois aliments différents, tels qu'un morceau de viande avec de la sauce, des légumes et des pommes de terres, des pâtes ou du riz.

1 à 2 min. Versez la boisson dans une tasse ou un bol en céramique sans recouvrir. Placez la tasse ou le bol au centre du plateau.

Remuez avant et après le temps de repos.

Plat congelé 300 à 350 g

400 à 450 g

4 min.

Vérifiez que l'emballage est garanti micro-ondes, puis percez le film protecteur. Mettez le plat dans le four. Ce programme concerne des plats congelés composés de trois aliments différents, tels qu'un morceau de viande avec de la sauce, des légumes et des pommes de terres, des pâtes ou du riz.

Modèle: M1713N

Voici quelques conseils et recommandations utiles pour réchauffer des aliments avec le mode réchauffage instantané.

Icône Aliment Quantité Temps de cuisson

Temps de repos

Boissons

Soupe/Sauce

(réfrigérée)

150 ml

200 à 250 ml 3 min.

Légumes frais 300 à 350 g

1 min 10 sec.

1 à 2 min.

6 min. 40 sec

2 à 3 min.

3 min.

12

M1733N_13N_F.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Décongelez un plat automatiquement (M1733N)

La décongélation automatique vous permet de décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.

Il vous suffit de sélectionner le programme et le poids, le temps de décongélation et le niveau de puissance étant réglés automatiquement.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.

1.

Appuyez sur le bouton Auto( ).

Résultat: l’indication suivante s’affiche: (poids)

2.

Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton 100g.

Le poids maximal est fixé à 1500 g.

Temps pour la décongélation automatique

(M1733N)

Retirez les emballages des aliments avant de commencer la décongélation.

Placez l'aliment congelé sur le plateau.

Au signal sonore, retournez l'aliment.

Respectez le temps de repos en fin de décongélation.

Aliment

Viande

Volaille

Poisson

Quantité Temps de repos

Recommandations

200 à 1500 g

200 à 1500 g

200 à 1500 g

20 à 60 min.

20 à 60 min.

20 à 50 min.

Protégez les extrémités avec du papier d'aluminium. Au signal sonore, retournez l'aliment

F

Si vous souhaitez décongeler un plat manuellement, sélectionnez un niveau de puissance de 180W avec une durée de décongélation (voir de guide de cuisson). Pour plus d’informations sur la décongélation manuelle, reportez à vous à la page 21.

3.

Appuyez sur le bouton .

Résultat:

◆ la décongélation commence,

à mi-parcours, un signal retentit pour que vous retourniez l’aliment,

◆ appuyez de nouveau sur décongélation.

pour finir la

Vous pouvez également décongeler des aliments manuellement en sélectionnant la fonction de cuisson/réchauffage par microondes avec un niveau de puissance de 180 W. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section intitulée “Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes”, page 9.

Décongelez un plat manuellement (M1713N)

La décongélation manuelle vous permet de décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.

1.

Positionnez le bouton de sélection du niveau de

puissance sur symbol (180W).

2.

Réglez le temps de décongélation en tournant le bouton

de sélection du temps.

Résultat: la décongélation commence.

N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes

13

M1733N_13N_F.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Cuisez en plusieurs étapes (M1733N)

F

Vous pouvez programmer le four à micro-ondes pour cuire en plusieurs étapes (trois au maximum).

Exemple: vous souhaitez décongeler et cuire des aliments, sans être obligé de changer les réglages du four à chaque étape. Vous pouvez ainsi décongeler et cuire un poisson de 500 g en trois étapes:

• décongélation,

• cuisson I

• cuisson II

Vous pouvez programmer deux, trois ou trois étapes.

Si vous choisissez un programme en trois étapes, la première doit obligatoirement être la décongélation.

N’appuyez pas sur le bouton tant que la dernière étape n’est pas programmée.

1.

Appuyez sur le bouton Auto ( ).

2.

Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton 100g (500 g dans l’exemple).

3.

Appuyez sur le bouton .

le mode micro-ondes (I) est sélectionné:

; Si nécessaire, sélectionnez le niveau de puissance en appuyant de nouveau sur le bouton (600 W dans l’exemple).

4.

Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons 10min, 1min et 10s

(quatre minutes dans l’exemple).

5.

Appuyez sur le bouton .

le mode micro-ondes (II) est sélectionné:

; Si nécessaire, sélectionnez le niveau de puissance en appuyant de nouveau sur le bouton (450 W dans l’exemple).

14

6.

Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons 10min, 1min et 10s (cinq minutes dans l’exemple).

7.

Appuyez sur le bouton .

Résultat: les trois modes (décongélation, cuisson microondes I et II) sont sélectionnés l’un après l’autre. Selon le mode de décongélation choisi, un signal peut retentir pour que vous retourniez l’aliment. Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

M1733N_13N_F.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Guide des récipients

our cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.

Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.

Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.

Récipients

Papier d’aluminium

Plat à brunir

Céramique et porcelaine

Cartons plastifiés jetables

Emballage “fast-food”

• Gobelets et barquettes en polystyrène

• Sachets en papier ou journaux

• Papier recyclé ou décorations métalliques

Garantis micro-ondes

✓ ✗

Commentaires

Peut être utilisé en petites quantités pour empêcher la surcuisson de certaines parties. Risque de provoquer des arcs électriques

(étincelles) si placé trop près des parois du four ou utilisé en trop grande quantité.

Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe.

Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.

Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d’emballage.

Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe.

Risquent de brûler.

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles).

Verre

• Résistant à la chaleur

• Verres de table

• Bocaux

Plastique

• Barquettes

Métal

• Plats et attaches pour sacs de congélation

Papier

• Assiettes, gobelets, serviettes

• Papier absorbant

• Papier recyclé

• Film plastique

• Sacs de congélation

Papier sulfurisé ou paraffiné

✓ ✗

Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.

Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fin peut cependant être fêlé ou brisé par un changement soudain de température.

Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer.

F

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles) ou du feu.

Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts.

Permet d’absorber un excès d’humidité.

Risquent de provoquer des arcs

électriques (étincelles).

Surtout les thermoplastiques résistant

à la chaleur. D’autres plastiques peuvent se déformer ou se décolorer

à hautes températures. N’utilisez pas de plastique mélaminé.

Permet de conserver l’humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûler par la vapeur lorsque vous retirez le film.

Uniquement des sacs spéciaux pour cuisson au bain-marie ou au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire.

Permet de conserver l’humidité et d’éviter des éclaboussures.

15

M1733N_13N_F.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson

F

MICRO-ONDES

Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par l’eau, les matières grasses et le sucre.

Elles permettent d’accélérer la circulation des molécules dans les aliments. La circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et la chaleur qui en résulte permet de cuire les aliments.

CUISSON

Récipients adaptés à la cuisson aux micro-ondes

Pour un rendement optimal, les micro-ondes doivent circuler librement sans être retenues par le récipient utilisé. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux, tels que l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles peuvent traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le bois.

Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients métalliques.

Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes

Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres condiments peuvent également être cuits aux micro-ondes. D’une façon générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux aliments traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire fondre du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de renseignements, reportez-vous à la section sur les astuces micro-ondes).

Nécessité de recouvrir les aliments pendant la cuisson

En recouvrant les aliments pendant la cuisson, l’eau qu’ils contiennent se transforme en vapeur et contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez recouvrir les aliments de différentes façons : à l’aide d’une assiette en céramique, d’un couvercle ou d’un film en plastique (garanti micro-ondes).

Temps de repos

Le temps de repos permet à la température de se répartir uniformément après la cuisson.

Conseils de cuisson pour les légumes congelés

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez deux fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez recouvert pendant le temps de repos.

Aliment

Épinards

Brocoli

Petits pois

Haricots verts

Jardinière de légumes

(carottes, petits pois, maïs)

Mélange de légumes

(cuisine chinoise)

Quantité Puissance Cuisson

(en

150g

300g

300g

300g

300g

300g

600 W

600 W 9½ à 10½ 2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

600 W 8 à 9 2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

600 W 10 à 11 2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

600 W 8½ à 9½ 2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

600 W

minutes)

5 à 6

8 à 9

Repos

(en minutes)

Recommandations

2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

2 à 3 Ajoutez 15 ml d’eau froide

(1 cuillère à soupe)

16

M1733N_13N_F.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

Conseils de cuisson pour les légumes frais

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d’eau froide (2 à

3 cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu’une autre quantité ne soit spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson.

Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez une fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer avec le couvercle pendant trois minutes.

Astuce: découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.

Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance de cuisson maximale

(800 W).

Aliment

Brocoli

Choux de

Bruxelles

Carottes

Chou-fleur

Courgettes

Aubergines

Poireaux

Champignons

Quantité Cuisson

(en minutes)

250g

500 g

4½ à 5

8 à 8½

250g

250g

250g

500 g

250g

250g

250g

125g

250g

6 à 7

4½ à 5

5 à 5½

8½ à 9

3½ à 4

4½ à 5

5 à 5½

1½ à 2

3½ à 4

Repos

(en minutes)

3

Recommandations

Préparez des bouquets de taille similaire. Placez les tiges vers le centre.

3

3

3

3

Ajoutez 60 à 75 ml d’eau (5 à 6 cuillères à soupe).

Découpez les carottes en rondelles.

Préparez des bouquets de taille similaire. Recoupez les gros bouquets en deux. Placez les tiges vers le centre.

Découpez les courgettes en rondelles. Ajoutez 30 ml d’eau (2 cuillères à soupe) ou une noix de beurre. Cuisez jusqu’à ce que les courgettes soient tendres.

3

3

3

Découpez les aubergines en petites rondelles et arrosez d’une cuillère à soupe de jus de citron.

Coupez les poireaux en rondelles

épaisses.

Nettoyez les champignons. Laissezles en entier s’ils sont petits. S’ils sont assez gros, découpez-les en lamelles. N’ajoutez pas d’eau.

Arrosez de jus de citron. Ajoutez du sel et du poivre. Égouttez avant de servir.

Aliment

Oignons

Poivrons

Pommes de terre

Navets

Quantité Cuisson

250g

250g

250g

500 g

250g

(en minutes)

5½ à 6

4½ à 5

4½ à 5½

8 à 9

5 à 5½

Repos

(en minutes)

Recommandations

3

3

Émincez les oignons ou coupez-les en deux. Ajoutez uniquement 15 ml d’eau (1 cuillère à soupe).

Coupez les poivrons en petits morceaux.

3

3

Pesez les pommes de terre

épluchées, puis coupez-les en morceaux de taille similaire.

Coupez les navets en petits cubes.

F

17

M1733N_13N_F.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

F

Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes

Riz: utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l’eau froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz gonfle et double de volume pendant la cuisson.)

Lorsque la cuisson est terminée, remuez avant de laisser reposer, puis ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre

Remarque: le riz n’absorbe pas forcément toute l’eau pendant la cuisson. N’hésitez pas à l’égoutter avant de servir.

Pâtes: utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l’eau bouillante, une pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson.

Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez reposer avec un couvercle et égouttez avant de servir.

Aliment

Riz blanc

(pré-cuit)

Riz brun

(pré-cuit)

Riz brun

Mélange de riz

(riz ordinaire

+ riz sauvage)

Mélange de céréales

(riz + blé)

Pâtes

Quantité Puissance Cuisson

(en minutes)

250g 800 W 17 à 18

250g

250g

250g

800 W

800 W

800 W

22 à 23

22 à 23

18 à 19

Repos

(en minutes)

Recommandations

5

5

10

Ajoutez 500 ml d’eau froide.

Ajoutez 500 ml d’eau froide.

Ajoutez 600 ml d’eau froide.

5 Ajoutez 500 ml d’eau froide.

250g

250g

800 W

800 W

19 à 20

11 à 12

5

5

Ajoutez 400 ml d’eau froide.

Ajoutez 1 l d’eau chaude.

RÉCHAUFFAGE

Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de temps qu’un four traditionnel ou qu’une table de cuisson.

Reportez-vous aux tableaux des deux pages suivantes pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage. Les temps donnés dans les tableaux sont fixés en considérant que la température ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C, et que la température d’un aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.

Préparer et recouvrir les aliments

Évitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car il aurait tendance

à trop cuire et à se dessécher à l’extérieur avant que son centre ne soit bien chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs morceaux ou tranches.

Régler le niveau de puissance et mélanger

Certains aliments peuvent être réchauffés à 800 W, tandis que d’autres nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux des pages suivantes. Il est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance relativement bas lorsqu’il s’agit d’un aliment délicat, de quantités importantes ou si l’aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par exemple).

Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage. Si possible, remuez de nouveau avant de servir.

Faites particulièrement attention lorsque vous réchauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.

Laissez les liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

Évitez de gâcher les aliments en les faisant cuire trop longtemps. Il est préférable de sous-estimer le temps de cuisson et d’ajouter ensuite du temps de cuisson, si nécessaire.

Chauffer et laisser reposer

Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure.

Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l’extérieur et à l’intérieur.

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court instant afin que la température se répartisse uniformément.

Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4 minutes, à moins qu’une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux des pages suivantes.

Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions d’emploi.

18

M1733N_13N_F.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES LIQUIDES

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour bien répartir la chaleur. Remuez pendant la cuisson si nécessaire, et

TOUJOURS après. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.

Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ

Aliments pour bébé:

Placez l’aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir. La température recommandée pour ce type d’aliments se situe entre 30°C et 40°C.

Lait pour bébé:

Versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir.

Ne chauffez jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe. Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir. La température recommandée pour le lait est d’environ 37°C.

Remarque:

la température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les servir afin d’éviter les brûlures.

Reportez-vous au tableau de la page 19/20 pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage.

Réchauffer des aliments pour bébé et du lait

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliment

Aliments pour bébé

(légumes

+ viande)

Bouillie pour bébé

(céréales

+ lait + fruit)

Lait

Quantité

Puissance

Cuisson Repos

(en minutes)

Recommandations

190g 600 W 30 sec.

2 à 3 Placez les aliments dans une assiette creuse en céramique.

Recouvrez pendant la cuisson.

Remuez après la cuisson.

Laissez reposer 2 à 3 minutes.

Remuez et vérifiez la température avant de servir.

190g 600 W 20 sec.

2 à 3 Placez la bouillie dans une assiette creuse en céramique.

Recouvrez pendant la cuisson.

Remuez après la cuisson.

Laissez reposer 2 à 3 minutes.

Remuez et vérifiez la température avant de servir.

100ml 300 W 30-40 sec.

200ml 1 min.

- 1min.

10 sec.

2 à 3 Remuez ou agitez, puis versez dans un biberon stérilisé. Placez le biberon au centre du plateau.

Cuisez sans couvercle. Remuez et laissez reposer pendant au moins deux minutes. Remuez de nouveau et vérifiez la température avant de servir.

F

19

M1733N_13N_F.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

F

Réchauffer des liquides et des aliments

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Recommandations Aliment

Boissons

(café, lait, thé, eau à température ambiante)

Quantité Puissance

Cuisson

(en minutes)

150 ml

(1 tasse)

250 ml

(1 bol)

800 W 1 à 1½

1½ à 2

Repos

(en minutes)

1 à 2 Versez la boisson dans une tasse ou un bol en céramique sans recouvrir.

Placez la tasse ou le bol au centre du plateau.

Remuez avant et après le temps de repos.

Soupe

(réfrigérée)

250g

450g

800 W 3 à 3½

4 à 4½

Ragoût

(réfrigéré)

350g 600 W 5 à 6

Pâtes avec de la sauce

(réfrigérées)

350g 600 W 4 à 5

2 à 3 Versez la soupe dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique.

Remuez après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.

2 à 3 Placez le ragoût dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique.

Remuez de temps en temps pendant le réchauffage, puis avant de laisser reposer et de servir.

3 Disposez les pâtes

(spaghetti ou coquillettes) dans une assiette plate en céramique.

Recouvrez d’un film plastique garanti microondes. Remuez avant de servir.

Aliment

Pâtes fourrées avec de la sauce

(réfrigérées)

Quantité Puissance

Cuisson

(en minutes)

350g 600 W 4½ à 5½

Repos

(en minutes)

3

Recommandations

Disposez les pâtes fourrées (ravioli ou tortellini) dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou d’un couvercle en plastique.

Remuez de temps en temps pendant le réchauffage, puis avant de laisser reposer et de servir.

Assiette garnie

(réfrigérée)

350g

450g

600 W 5 à 6

6 à 7

3 Mettez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez cette dernière d'un film plastique garanti microondes.

20

M1733N_13N_F.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

DÉCONGÉLATION

Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous

à l’improviste.

La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson.

Retirez toute attache métallique et tout élément d’emballage pour permettre au jus de décongélation de s’écouler.

Placez la volaille congelée dans un plat sans couvercle. Retournez à miparcours, videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.

Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu’elle reste constante.

Si les parties les plus petites et les plus fines de l’aliment à décongeler commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des bandelettes de papier d’aluminium pendant la décongélation.

Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.

Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la décongélation. Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Astuce: les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la décongélation est rapide. N’oubliez pas cette astuce lorsque vous congelez ou décongelez des aliments.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour décongeler des aliments dont la température est située entre -18°C et -20°C.

Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four sur le niveau de puissance de décongélation (180 W, ).

Aliment Quantité Décongé

-lation(en minutes)

Repos

(en minutes)

Recommandations

Viande

Viande hachée

500g 14 à 15

Côtelettes de porc

Volaille

Morceaux de poulet

Poulet entier

250g

500 g

(2 morceaux)

900g

7 à 7½

15 à 16

32 à 34

5 à 20 Placez la viande dans une assiette plate en céramique.

Protégez les bords fins avec du papier d’aluminium.

Retournez à mi-parcours.

15 à 40 Utilisez une assiette plate en céramique. Disposez le poulet côté peau vers le bas s’il s’agit de morceaux découpés, côté bréchet vers le bas s’il s’agit d’un poulet entier. Protégez les extrémités des ailes et des pattes avec du papier d’aluminium. Retournez à mi-parcours.

Poisson

Filets de poisson

250g

(2 filets)

400g

(4 filets)

7 à 8

12 à 13

5 à 20 Mettez les filets congelés au centre d’une assiette plate en céramique.

Placez les filets fins sous les filets épais.

Protégez les parties très fines avec du papier d’aluminium.

Retournez à mi-parcours.

Fruits

Baies

250g 7 à 8 5 à 10 Disposez les fruits dans un grand plat rond en verre.

Pain

Petits pains individuels

(50 g environ)

Toast/

Sandwich

Pain noir

(à base de blé et de seigle)

2 pcs

4 pcs

250g

500g

1½ à 2

3 à 4

4 à 5

8 à 10

5 à 10 Placez les petits pains en rond ou le pain entier horizontalement sur du papier absorbant, au centre du plateau.

Retournez à mi-parcours.

F

21

M1733N_13N_F.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Conseils de cuisson (suite)

F

ASTUCES MICRO-ONDES

FAIRE FONDRE DU BEURRE

Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Mettez un couvercle en plastique. Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 800 W jusqu’à ce que le beurre soit fondu.

FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT

Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre.

Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes a 450 W jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.

Remuez une ou deux fois pendant l’opération.

FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ

Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre.

Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu’à ce que le miel soit ramolli.

FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE

Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d’eau froide et laissez tremper pendant cinq minutes.

Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.

Faites chauffer pendant une minute à 300 W. Remuez après l’opération.

FAIRE UN GLAÇAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)

Mélangez la préparation pour glaçage (14g environ) avec 40 g de sucre et 250 ml d’eau froide.

Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 800 W jusqu’à ce que le glaçage ou le nappage soit transparent.

Remuez deux fois pendant l’opération.

FAIRE DE LA CONFITURE

Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un saladier en verre de taille adéquate avec couvercle. Ajoutez 300 g de sucre à confiture et remuez.

Faites cuire 10 à 12 minutes à 800 W en recouvrant.

Remuez souvent pendant la cuisson.

Versez directement dans des pots en verre avec couvercles qui se vissent.

Mettez les couvercles, puis laissez les pots retournés pendant cinq minutes.

FAIRE UN POUDING

Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant les instructions.

Utilisez un saladier en verre avec couvercle.

Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 800 W.

Remuez souvent pendant la cuisson.

FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES

Étalez 30 g d’amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille moyenne.

Faites cuire pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 600 W en remuant plusieurs fois pendant l’opération.

Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir l’assiette du four.

22

Nettoyez votre four à micro-ondes

Pour empêcher l’accumulation de graisses et de particules d’aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes:

• l’intérieur et l’extérieur,

• la porte et les joints d’étanchéité,

• le plateau et l’anneau de guidage.

Veillez

TOUJOURS

à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.

1.

Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.

2.

Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l’anneau de guidage à l’aide d’une éponge savonneuse. Rincez et séchez.

3.

Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four, placez une tasse d’eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale (800 W).

4.

Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.

Ne laissez

JAMAIS

couler d’eau dans les orifices de ventilation.

N’utilisez

JAMAIS

de produits abrasifs ou de solvants chimiques.

Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu’aucune particule:

• ne s’accumule,

• ne nuise à l’étanchéité de la porte.

M1733N_13N_F.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

Rangez ou réparez votre four à micro-ondes

Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous devez respecter quelques précautions.

N’utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés:

• charnière cassée,

• joints détériorés,

• châssis déformé ou embouti.

Seul un technicien spécialisé en micro-ondes peut effectuer les réparations.

Ne retirez JAMAIS l’habillage du four. Si le four est en panne ou nécessite une intervention technique:

• débranchez-le de la prise de courant,

• appelez le service après-vente SAMSUNG le plus proche.

Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez un endroit sec et non-poussiéreux.

Raison: la poussière et l’humidité risquent de détériorer certains

éléments du four.

Ce four à micro-ondes n’est pas conçu pour utilisation commerciale.

Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi sont données à titre d’information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis.

F

Modèle

Source d’alimentation

Puissance absorbée

Micro-ondes

M1733N / M1713N

230V ~ 50 Hz

1150 W

Puissance restituée en micro-ondes

100 W / 800 W (IEC-705)

Fréquence de fonctionnement

2450 MHz

Type de magnétron

Méthode de refroidissement

OM75S(31)

Moteur de ventilation

Dimensions (Long. x Haut. x Prof.)

Extérieures

Cavité du four

489 x 275 x 361 mm

306 x 211 x 320 mm

20 litres

Capacité

Poids

Net

12,5 kg environ

23

M1733N_13N_F.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM

ELECTRONICS

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents