Samsung M1713N Manuel utilisateur
M1733N_13N_NL.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
MAGNETRONOVEN
Gebruikershandleiding en bereidingstips
M1733N / M1713N
Beknopte instructies..................................................................2
Oven..........................................................................................3
Accessoires ...............................................................................3
Bedieningspaneel......................................................................4
Indeling van deze handleiding...................................................5
Denk aan uw veiligheid .............................................................5
Magnetronoven installeren........................................................7
Klok instellen (M1733N) ............................................................7
Werking van microgolven..........................................................8
Controleren of uw magnetronoven correct werkt ......................8
Suggesties voor het oplossen van problemen ..........................9
Koken/opwarmen ......................................................................9
Vermogen................................................................................10
Bereiding stoppen ...................................................................10
Bereidingstijd aanpassen ........................................................11
Functie voor opwarmen...........................................................11
Instellingen voor opwarmen ....................................................12
Automatisch ontdooien (M1733N) ..........................................13
Instellingen voor automatisch ontdooien (M1733N)................13
Handmatig ontdooien (M1713N).............................................13
Meer bereidingsfasen (M1733N) ............................................14
Geschikt kookgerei..................................................................15
Bereidingstips..........................................................................16
Magnetronoven schoonmaken................................................21
Magnetronoven opbergen en repareren .................................22
Technische gegevens .............................................................22
Code No.: DE68-01780B
M1733N_13N_NL.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Beknopte instructies
NL
Model: M1733N
Ik wil voedsel koken
Model: M1713N
Ik wil voedsel koken
1. Zet het voedsel in de magnetronoven.
Druk enkele keren op
tot het gewenste vermogen is
ingesteld.
1. Zet het voedsel in de magnetronoven.
Stel met de draaiknop VERMOGEN het gewenste
vermogen in.
2. Stel de kooktijd in door het indrukken van de toetsen
10min, 1min of 10s.
2. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste bereidingstijd in.
3. Druk op
.
Resultaat: Het koken begint.
Het is klaar als u vier pieptonen hoort.
Ik wil voedsel ontdooien
1. Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor ontdooien
( ).
Ik wil voedsel ontdooien
1. Zet het bevroren voedsel in de magnetronoven.
Druk op de toets Auto ( ).
2. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in.
2. Druk enkele keren op de toets 100g tot het gewenste
gewicht is ingesteld.
Ik wil de bereidingstijd aanpassen
Laat het voedsel in de magnetronoven staan.
Verdraai de knop TIJD naar de gewenste tijd.
3. Druk op
.
Ik wil de tijd 1 minuut verlengen
Laat het voedsel in de magnetronoven staan.
Druk voor elke extra 30 seconden één keer op de toets
+30s.
2
M1733N_13N_NL.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Oven
Accessoires
Model: M1733N
Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw
magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.
VENTILATIEOPENING
DISPLAY
LAMP
DEUR
1. Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de
magnetronoven moet worden gezet.
Doel: Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.
BEDIENINGSPANEEL
2. Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.
Doel: De loopring ondersteunt het plateau.
3. Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk
plaatst.
Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit
de oven te nemen om het te reinigen.
LOOPRING
PLATEAU
DEURKOPPELSTUK
VERGRENDELING
KNOP OM DEUR
TE OPENEN
☛
OPENINGEN
DEURVERGRENDELING
Model: M1713N
VENTILATIEOPENING
BEREIDINGSTIJD
INSTELLEN
LAMP
DEUR
VERMOGEN INSTELLEN
LOOPRING
PLATEAU
DEURKOPPELSTUK
VERGRENDELING
KNOP OM DEUR
TE OPENEN
OPENINGEN
DEURVERGRENDELING
3
Gebruik de oven NOOIT als de loopring en het plateau niet zijn
geplaatst.
NL
M1733N_13N_NL.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bedieningspaneel
NL
Model:M1733N
Model:M1713N
1
2
1
3
2
4
8
5
4
6
9
3
7
5
10
1. DISPLAY
2. KEUZEKNOP VOOR DIRECT
OPWARMEN
3. AUTOMATISCH ONTDOOIEN
4. GEWICHT INSTELLEN
5. KLOK INSTELLEN
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
TIJD INSTELLEN
START-TOETS
MAGNETRONMODUS KIEZEN
STOP/ANNULEERTOETS
KNOP OM DEUR TE OPENEN
4
ONTDOOIEN
VERMOGEN INSTELLEN
BEREIDINGSTIJD INSTELLEN
DIRECT OPWARMEN
KNOP OM DEUR TE OPENEN
M1733N_13N_NL.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Indeling van deze handleiding
Denk aan uw veiligheid
Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze
gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het
bereiden van maaltijden met uw magnetronoven:
• Maatregelen voor uw veiligheid
• Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
• Handige tips
Vooraan in de handleiding vindt u beknopte instructies voor drie
basisfuncties:
• Koken
• Ontdooien
• Bereidingstijd verlengen
Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het
bedieningspaneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.
In de stapsgewijs beschreven handelingen worden twee symbolen
gebruikt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
NL
Zorgvuldig doorlezen en bewaren.
Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven
altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.
☛
✉
Let op
Opmerking
1. Gebruik in de magnetronoven NOOIT metalen servies of bestek, zoals:
• metalen bekers of kannen
• servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
• bestek, gardes, vleesvorken e.d.
Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.
Reden:
2. NOOIT in de magnetronoven zetten:
• Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d.
Voorbeeld: Babymaaltijden
• Voedsel in een schaal of vlies
Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten
De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.
Reden:
Tip:
Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking
prikken.
3. NOOIT de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.
De binnenwanden kunnen schade oplopen.
Reden:
Tip:
Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit
absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg
zou inschakelen.
VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN
STERKE STRALING TE VOORKOMEN
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke
microgolven te voorkomen.
(a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander
nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de
openingen voor de deurvergrendeling.
(b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat
afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de
deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met
een droge doek.
(c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst
repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is
opgeleid.
Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de
volgende onderdelen is beschadigd:
(1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
(2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
(3) Netkabel
(d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde
technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van
magnetronovens.
4. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een
automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken
nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.
5. NOOIT de ventilatieopeningen afdekken.
Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.
Reden:
6. ALTIJD ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.
Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit
Reden:
voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.
7. Raak NOOIT de binnenwanden van de oven aan.
Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de
Reden:
oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de
magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare
materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven
altijd voldoende afkoelen.
5
M1733N_13N_NL.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Denk aan uw veiligheid (vervolg)
NL
Reden:
8. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
• Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
• Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
• Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
• Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek
de netsteker uit de wandcontactdoos.
Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen.
Die geluiden zijn normaal.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID
Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd
bereidt in weggooiverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar
materiaal.
9. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
• Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden,
zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.
• Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD
na het verhitten.
• Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is,
kunt u zich verbranden.
• De drank kan nog borrelend nakoken.
• U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of
glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het
verhitten.
Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets
later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan
koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich
zou kunnen verbranden.
• Als u zich brandt:
* Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
* Wond afdekken met droge, schone doek
* Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken
• Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die
NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle
nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.
• ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is
afgekoeld.
• NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door
oververhitting exploderen.
BELANGRIJK
NOOIT kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen NOOIT alleen
laten bij de ingeschakelde magnetron. NOOIT voor kinderen interessante
voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.
10. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
• Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen
hete oppervlakken.
• Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.
11. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.
Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.
Reden:
12. Houd de binnenkant van de oven schoon.
Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de
Reden:
bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de
effectiviteit van de oven.
13. Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien.
6
M1733N_13N_NL.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Magnetronoven installeren
Klok instellen (M1733N)
Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om
zijn gewicht te dragen.
Uw magnetronoven heeft een ingebouwde klok, die de tijd in een 12- of NL
24-uurs notatie kan aangeven. U moet deze klok instellen:
• na het installeren van de nieuwe oven
• en na een opgeheven stroomstoring
20cm aan 10 cm aan
bovenzijde achterzijde
10 cm
aan
weerszijde
1. Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft.
Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat
minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20
cm.
✉
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven.
Plaats de loopring en het plateau.
Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.
1. U wilt tijdweergave in...
24-uurs notatie
12-uurs notatie
3. Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de
stekker bereikbaar blijft.
☛
In verband met uw veiligheid moet u de oven altijd aansluiten op
een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning en een
netfrequentie van 50 Hz AC. Als de netkabel van het apparaat
beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het
monteren van een nieuwe kabel van het juiste type (I-SHENG
SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Let op het
opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld
een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de
bijgeleverde netkabel heeft.
☛
Zet de magnetronoven NIET op een plek waar het heet of vochtig
kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een
radiator.
☛
Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers
even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik
neemt.
Druk op
één keer
twee keer
...
2. Stel de uren in het met de toets h en de minuten met de
toets min.
Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan
oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en
doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.
☛
Denk aan het aanpassen van de klok bij een overgang van winternaar zomertijd en andersom.
3. Zodra de juiste tijd wordt aangegeven, drukt u op
om
de klok te starten.
Resultaat: De tijd blijft nu zichtbaar als u de magnetron
niet in gebruik hebt.
7
M1733N_13N_NL.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
NL
Werking van microgolven
Controleren of uw magnetronoven correct werkt
Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie.
Die golven geven energie af die voedsel kan koken of verwarmen
zonder de kleur of de vorm ervan te veranderen.
Met uw magnetron kunt u:
• Ontdooien
• Opwarmen
• Koken
Met de volgende simpele procedure kunt u altijd nagaan of uw
magnetronoven correct functioneert.
Zet om te beginnen een beker water op het plateau.
Model: M1733N
1. Druk op
en stel een tijd van 4 of 5 minuten in door
even zo vaak op de toets 1min te drukken.
Principe
1. De microgolven worden opgewekt door de
magnetron. Door het draaien van het plateau worden
zij uniform in het voedsel verdeeld, zodat dit
gelijkmatig wordt verwarmd.
2. Druk op
.
Resultaat: De magnetronoven verwarmt het water 4 of 5
minuten. Dan moet het koken.
2. De microgolven dringen ongeveer 2 cm in het
voedsel door. Het kookproces gaat door omdat de
warmte in het voedsel wordt opgenomen.
Model: M1713N
3. De totale kooktijd is afhankelijk van verschillende
eigenschappen van het voedsel:
• hoeveelheid en dichtheid
• hoeveelheid water in het voedsel
• begintemperatuur (bevroren of niet)
☛
1. Stel met de draaiknop VERMOGEN het maximale
vermogen in.
Het voedsel wordt van binnenuit door de erin opgenomen warmte
gekookt. Dit proces gaat door nadat u de maaltijd uit de oven hebt
genomen. Houd u daarom aan de nagaartijden die in recepten en
deze handleiding worden aangegeven, zodat:
•
•
2. Stel met de draaiknop TIJD een tijd van 4 tot 5 minuten
in.
het voedsel ook van binnen goed wordt gekookt,
en het voedsel overal even warm kan worden.
✉
8
De oven moet op een correct werkend stopcontact zijn
aangesloten. Het plateau moet geplaatst zijn. Als u een lager
niveau dan het maximale instelt, dan duurt het langer voordat het
water kookt.
M1733N_13N_NL.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Suggesties voor het oplossen van problemen
Koken/opwarmen
Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het dan met de
vermelde suggesties op te lossen.
De volgende stappen geven aan hoe u een maaltijd kookt of opwarmt.
Controleer ALTIJD de instellingen voordat u de oven in gebruik
achterlaat.
Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.
◆ Dit is normaal.
• Condensvorming in de oven
• Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing
• Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen
Model: M1733N
1. Druk op
.
Resultaat: U ziet de aanduidingen voor 800 W
(maximumvermogen):
Stel het juiste vermogen in door het herhaald
indrukken van de toets
tot het goede
vermogen wordt aangegeven. Zie de tabel op
de volgende pagina.
◆ De oven doet niets als u op
drukt.(M1733N)
• Is de deur goed gesloten?
◆ De oven doet niets als u de knop TIJD verdraait.(M1713N)
• Is de deur goed gesloten?
◆ Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.
• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld en op
gedrukt(M1733N)?
• Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld (M1713N)?
• Is de deur goed gesloten?
• Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is
doorgesmolten.
2. Stel de bereidingstijd in door het indrukken van de toetsen
10min, 1min of 10s.
3. Druk op
.
Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het
plateau gaat draaien en het koken begint.
Als het klaar is geeft de oven vier pieptonen.
◆ Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.
• Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?
• Hebt u het juiste vermogen ingesteld?
☛
✉
◆ In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.
• Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven
gezet?
• Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?
• Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte?
◆ De oven stoort op de radio of de televisie
• Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie
veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op
grotere afstand van televisies, radio’s of antennes op te stellen.
• Als de microprocessor in de oven storingen oppikt, dan verdwijnt soms de
informatie op het display. U lost dit probleem op door de netkabel uit het
stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw
in. (M1733N)
✉
Schakel de oven NOOIT in als hij leeg is.
Als u een gerecht korte tijd met het maximale vermogen (800 W)
wilt verhitten, druk dan enkele keren op de toets +30s. Dan wordt
de bereidingstijd steeds met 30 seconden verlengd. De oven start
meteen.
Model: M1713N
1. Stel met de draaiknop VERMOGEN het maximale
vermogen in. (MAXIMUMVERMOGEN: 800 W)
2. Stel met de draaiknop TIJD de bereidingstijd in.
Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het
plateau gaat draaien en het koken begint.
Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen,
neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst
van SAMSUNG.
☛
✉
9
Schakel de oven NOOIT in als hij leeg is.
Tijdens het verwarmen kunt u het vermogen tussentijds
aanpassen door het verdraaien van de knop VERMOGEN.
NL
M1733N_13N_NL.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
NL
Vermogen
Bereiding stoppen
U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens.
U kunt de bereiding op elk moment onderbreken om te controleren of
het voedsel gaar is.
Niveau
Model: M1733N
Vermogen
HOOG
OPWARMEN
MIDDELHOOG
GEMIDDELD
MIDDELLAAG
ONTDOOIEN( )
LAAG/VERWARMEN
✉
✉
M1733N
M1713N
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
800 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
1. Om te onderbreken, open de deur.
Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur en druk op
als u de bereiding wilt voortzetten.
2. Om te stoppen, druk op
.
Resultaat: Programma stopt.
Als u instellingen wilt annuleren, druk dan
nogmaals op( ).
Als u het niveau verhoogt, dan moet de tijd worden verkert.
☛
Als u het niveau verlaagt, dan moet de tijd worden verlengd.
U kunt elke instelling annuleren voordat de bereiding start door
gewoon op
e drukken.
Model: M1713N
1. Om te onderbreken, open de deur.
Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur als u de
bereiding wilt voortzetten.
2. Om te stoppen, draai de knop TIJD naar de stand “0”.
10
M1733N_13N_NL.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstijd aanpassen
Functie voor opwarmen
Model: M1733N
Met de toets +30s kunt u de bereidingstijd in stappen van 30 seconden
verlengen.
Model: M1733N
NL
Uw oven kan voor een aantal gerechten de bereidingstijd automatisch
instellen. Bovendien hoeft u ook niet op
e drukken. U kunt het
aantal maaltijden opgeven door de betreffende opwarmtoets het
corresponderende aantal keren in te drukken.
Druk op de toets +30s voor elke verlenging met 30
seconden.
Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.
Druk enkele keren op de gewenste opwarmtoets.
Resultaat: Na ongeveer twee seconden start het
verhitten.
Zodra het klaar is:
1) geeft de oven vier pieptonen
2) geeft de oven elke minuut een pieptoon
3) verschijnt de tijd weer op het display
Model: M1713N
Pas de resterende bereidingstijd aan door de knop TIJD te
verdraaien.
Voorbeeld: Druk één keer op de toets (
) om één kopje koffie op te
warmen. Zie de tabel op de volgende pagina.
✉
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
Model: M1713N
Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.
1. Draai de knop VERMOGEN naar het maximale
vermogen.
2. Draai de knop TIJD in de stand voor opwarmen.
(dranken, soep/saus en verse groenten).
✉
11
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
M1733N_13N_NL.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Instellingen voor opwarmen
NL
Model: M1733N
De volgende tabel geeft de verschillende opwarmprogramma’s,
hoeveelheden, nawarmtijden en aanbevelingen.
Model: M1713N
Nu volgen enkele tips en aanbevelingen voor opwarmen van voedsel
met de opwarmfunctie.
Toets
Symbool
Gerecht
Hoeveelheid Nadooitijd Aanbevelingen
Kant-en-klaar- 300-350 g
400-450 g
maaltijd
(gekoeld)
Dranken
(koffie, melk,
thee, water
op
kamertemperatuur)
150 ml
(1 kop)
250 ml
(1 mok)
Kant-en-klaar- 300 - 350 g
400 - 450 g
maaltijd
(ingevroren)
3 min.
Leg de maaltijd op een
ovenvast bord en bedek dit met
magnetronfolie. Dit programma
is geschikt voor maaltijden die
uit 3 gedeelten bestaan (bijv.
vlees met saus, groenten en
een bijgerecht als aardappelen,
rijst of pasta).
1- 2 min.
Doe de drank in een ovenvaste
kop of mok en dek deze niet af.
Plaats de kop (150ml) of mok
(250ml) in het midden van het
draaiplateau. Voor en na het
nagaren goed roeren.
4 min.
Controleer of de verpakking
waarin de ingevroren maaltijd
zit, geschikt is voor de
magnetron.
Maak met een vork enkele
gaatjes in de verpakking en
plaats de maaltijd in het midden
van de magnetron. Dit
programma is geschikt voor
ingevroren kant-en-klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten bestaan
(bijv. vlees met saus, groenten
en een bijgerecht als
aardappelen, rijst of pasta).
12
Gerecht
Hoeveelheid
Bereidingstijd
Nawarmtijd
Dranken
150 ml
1 min. 10 sec. 1 - 2 min.
Soep/saus
(gerkoeld)
200-250 ml
3 min.
Verse
groenten
300-350 g
6 min. 40 sec. 3 min.
2 - 3 min.
M1733N_13N_NL.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Automatisch ontdooien (M1733N)
Instellingen voor automatisch ontdooien
(M1733N)
Uw magnetronoven kan automatisch voedsel als vlees, gevogelte of vis
ontdooien.
De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld.
U hoeft alleen het gewicht en het programma op te geven.
✉
NL
Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen.
Leg het bevroren product op het draaiplateau.
Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.
Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de
op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de
oven.
1. Druk op de toets Auto( ).
Resultaat: Het display toont:
Portie
Nagaartijd
Aanbeveling
Vlees
Gevogelte
Vis
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min.
20-60 min.
20-50 min.
Scherm de randen af met
aluminiumfolie. Keer het gerecht
wanneer de oven een
waarschuwingssignaal geeft.
(gewicht)
✉
2. Stel met de toets 100g het gewicht van het gerecht in.
U kunt een gewicht van maximaal 1500 g instellen.
3. Druk op
.
Resultaat:
◆ Het ontdooien begint.
◆ Op de helft van de ontdooiperiode
waarschuwt de oven dat u het gerecht
moet omdraaien.
◆ Draai het gerecht om, sluit de deur en druk
weer op
.
✉
Product
Wilt u voedsel handmatig ontdooien, kies dan de ontdooitfunctie en
een vermogen van 180 W. Voor meer informatie over handmatig
ontdooien en ontdooitijden, zie pagina 20.
Handmatig ontdooien (M1713N)
Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien.
Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de
oven.
1. Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor
ontdooien
(180W).
U kunt een gerecht ook handmatig ontdooien. Kies dan de
magnetronfunctie met een vermogen van 180 W.
Zie pagina 9 “Koken/opwarmen” voor meer bijzonderheden.
2. Stel met de draaiknop TIJD de gewenste tijd in.
Resultaat: Het ontdooien begint.
✉
13
Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.
M1733N_13N_NL.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Meer bereidingsfasen (M1733N)
NL
Uw magnetronoven kan worden geprogrammeerd voor het uitvoeren
van maximaal drie bereidingsfasen.
Voorbeeld: U wilt een gerecht ontdooien en bereiden zonder zelf elke
fase op te starten. U kunt 500 g vis in drie stappen ontdooien en
bereiden:
• Ontdooien
• Verwarmen I
• Verwarmen II
✉
✉
✉
7. Druk op
.
Resultaat: De drie fasen [ontdooien en verwarmen (I, II)]
worden na elkaar gekozen. Afhankelijk van de
gekozen ontdooifunctie geeft de oven op de
helft van de ontdooitijd een pieptoon om u te
waarschuwen het gerecht om te draaien.
◆ Na het bereiden piept de oven vier keer.
U kunt bij het bereiden in fasen twee of drie fasen kiezen.
Als u drie stappen kiest, moet de eerste stap ontdooien zijn.
Druk pas op
nadat u de laatste fase hebt ingesteld.
1. Druk op de toets Auto (
).
2. Stel met de toets 100g het gewicht van het gerecht in
(voorbeeld: 5 x drukken voor 500 g).
3. Druk op
Fase I.:
;
.
Druk indien nodig enkele keren op
om
het vermogen in te stellen (voorbeeld: 600 W).
4. Druk op de toetsen 10min, 1min en 10s om de
bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 4 x drukken op de
toets 1min voor 4 minuten).
5. Druk op
Fase II.:
;
.
Druk indien nodig enkele kere n op
om
het vermogen in te stellen (voorbeeld: 450 W).
6. Druk op de toetsen 10min, 1min en 10s om de
bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 5 x drukken op de
toets 1min voor 5 minuten).
14
M1733N_13N_NL.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Geschikt kookgerei
De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen
doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden
weerkaatst of geabsorbeerd.
Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.
Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een
magnetron zijn probleemloos te gebruiken.
Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is
aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen
worden.
Materiaal
Geschikt
voor
magnetron
Opmerkingen
Aluminiumfolie
✓✗
Kan beperkt worden gebruikt als
bescherming tegen oververhitting. Als
veel folie wordt gebruikt of als het te
dicht bij de wanden komt, kunnen
echter vonken optreden.
Bruinplateau
✓
Niet langer dan 8 minuten
voorverwarmen.
Servies en aardewerk
✓
Porselein, aardewerk en glas zijn
meestal bruikbaar, behalve als het een
metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooiverpakkingen van
polyester en karton
✓
Sommige diepvriesmaaltijden zijn in
deze materialen verpakt.
✓
Verpakkingen van fast-food
• Polystyrenen
bekers en bakjes
•
Papier of kranten
✗
Bruikbaar om een gerecht op te
warmen, maar polystyreen kan door
oververhitting smelten.
Kunnen in brand vliegen.
•
Recycle-papier of
metalen randjes
✗
Kan leiden tot vonkvorming.
Vuurvaste
ovenschalen
Dun glaswerk
✓
Glazen bekers of
kommen
✓
Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd
met metaalhoudende opdruk.
Bruikbaar voor opwarmen van voedsel
of dranken. Erg dun glas kan breken of
springen als het plotseling sterk wordt
verhit.
Deksel verwijderen. Alleen geschikt
voor opwarmen.
Glas
•
•
•
✓
Metaal
• Schotels of borden
• Sluitingen voor
diepvriesverpakkingen
Papier
• Borden, bekers,
zakdoekjes en
keukenrol
• Recycle-papier
Plastic
• Bakjes
15
Kunnen vonken of brand veroorzaken.
✓
Alleen voor opvangen van overmatig
vocht en voor korte bereidingstijd.
✗
Kan tot vonken leiden.
✓
Vooral hittebestendig thermoplastic.
Andere plastics kunnen bij hoge
temperaturen vervormen of van kleur
veranderen. Gebruik geen melamineplastics.
Bruikbaar om vocht vast te houden,
maar mag niet met voedsel in contact
komen. Verwijder deze folie
voorzichtig, want er kan stoom
vrijkomen.
Alleen indien kookbestendig of
ovenbestendig. Mag niet luchtdicht
blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
•
Plasticfolie
✓
•
Diepvrieszakken
✓✗
Was- of vetvrij papier
NL
✗
✗
✓
Bruikbaar om vocht vast te houden en
spatten te verhinderen.
M1733N_13N_NL.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips
NL
MICROGOLVEN
Bereidingstips voor diepvriesgroenten
Microgolven dringen in het voedsel door, aangetrokken en geabsorbeerd door
water, vet en suiker in het gerecht.
De microgolven versnellen de beweging van moleculen in het voedsel. Die
versnelde bewegingen leiden tot meer wrijving. Daaruit ontstaat hitte, die zorgt
dat het voedsel wordt gekookt.
Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Stel de minimale
bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht
tot het naar wens is.
Roer twee keer tijdens de bereiding en één keer erna. Voeg na de bereiding zout,
kruiden of boter toe. Dek het gerecht tijdens de nawarmtijd af.
VERWARMEN
Gerecht
Kookgerei voor magnetron
Kookgerei moet doorlatend zijn voor microgolven, anders werkt de
magnetronfunctie niet optimaal. De opgewekte magnetronstraling wordt
teruggekaatst door metalen, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, maar
doordringt aardewerk, glas, porselein, plastic, papier en hout. Daarom mag u
nooit metalen pannen of schalen in de magnetron zetten.
Gerechten die u in magnetron kunt bereiden
In de magnetron kunt u veel soorten voedsel bereiden, waaronder ingevroren of
verse groenten, fruit, pasta, rijst, brood, boontjes, vis en vlees, maar ook sauzen,
soepen, soufflés, jam en chutney. In het algemeen geldt dat de magnetron ideaal
is voor gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden. U kunt ook boter
of chocolade smelten (zie hoofdstuk met speciale tips).
Afdekken tijdens bereiden
Het is zeer belangrijk dat u gerechten tijdens het bereiden in de magnetron
afdekt, want de opstijgende waterdamp draagt bij aan het verwarmingsproces.
U kunt een gerecht op verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld door een
bord er omgekeerd op te leggen, met een plastic deksel of met magnetronfolie.
Nawarmtijden
Neem na het bereiden van een gerecht de nawarmtijd in acht, want die is
belangrijk om in het hele gerecht een gelijkmatige temperatuur te laten ontstaan.
16
Hoeveel- Vermogen Tijd (min.) Nawarm- Aanbevelingen
heid
tijd (min.)
Spinazie
150g
600 W
5-6
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
Broccoli
300g
600 W
9½ - 10½
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
Erwtjes
300g
600 W
8-9
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
Sperziebonen
300g
600 W
10 - 11
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
Gemengde
groenten
(worteltjes/
erwtjes/maïs)
300g
600 W
8½ - 9½
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
Gemengde
groenten
(Chinese
wijze)
300g
600 W
8-9
2-3
Voeg 15 ml
(1 eetlepel) koud
water toe.
M1733N_13N_NL.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips (vervolg)
Bereidingstips voor verse groenten
Bereidingstips voor rijst en pasta
Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud
water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is
aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt
(zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is. Roer één keer tijdens de
bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe.
Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.
Tip:
Rijst:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens
de bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de
rijst afgedekt.
Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het nawarmen
en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe.
Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht
geabsorbeerd.
Pasta:
Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een
snufje zout toe en roer goed door.
Roer af en toe tijdens het bereiden en erna. Laat de pasta
afgedekt nawarmen en laat het na daarna goed uitlekken.
Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner
elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.
Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (800 W)
worden gekookt.
Gerecht
Hoeve- Tijd
elheid (min.)
Nawarm- Aanbevelingen
tijd (min.)
Broccoli
250g
500 g
4½ - 5
8 - 8½
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte en
leg die met de stelen naar het midden.
Spruitjes
250g
6-7
3
Worteltjes
250g
4½ - 5
Bloemkool
250g
500 g
Courgettes
250g
NL
Gerecht
Hoeveel- Vermogen Tijd (min.) Nawarmtijd Aanbevelingen
heid
(min.)
Witte rijst
(voorgekookt)
250g
800 W
17 - 18
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels) water
toe.
Zilvervliesrijst
(voorgekookt)
250g
800 W
22 - 23
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
3
Snijd de worteltjes in schijfjes van
gelijke grootte.
Zilvervliesrijst
250g
800 W
22 - 23
10
Voeg 600 ml koud
water toe.
5 - 5½
8½ - 9
3
Snijd in roosjes van gelijke grootte.
Halveer grote roosjes en leg die met de
stelen naar het midden.
250g
800 W
18 - 19
5
Voeg 500 ml koud
water toe.
3½ - 4
3
Snijd courgettes in schijfjes. Voeg 30
ml (2 eetlepels) water of een klontje
boter toe. Verwarm tot ze beetgaar zijn.
Gemengde
rijst
(rijst + wilde
rijst)
Gemengde
granen
(rijst +
granen)
250g
800 W
19 - 20
5
Voeg 400 ml koud
water toe.
Pasta
250g
800 W
11 - 12
5
Voeg 1 liter heet
water toe.
Aubergines
250g
4½ - 5
3
Snijd de aubergines in schijfjes en
besprenkel ze met 1 eetlepel
citroensap.
Prei
250g
5 - 5½
3
Snijd de prei in dikke schijven.
Champignons
125g
250g
1½ - 2
3½ - 4
3
Bereid champignons in hun geheel of in
stukjes. Voeg geen water toe.
Besprenkel ze met citroensap. Kruiden
met zout en peper. Laten uitlekken voor
het serveren.
Uien
250g
5½ - 6
3
Snijd uien in schijfjes of halveer ze.
Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water
toe.
4½ - 5
Paprika
250g
3
Snijd de paprika in kleine stukjes.
Aardappels
250g 4½ - 5½
500 g
8-9
3
Weeg de geschilde aardappels en snijd
ze in stukken van gelijke grootte.
Koolrabi
250g
3
Snijd de koolrabi in kleine blokjes.
5 - 5½
17
M1733N_13N_NL.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips (vervolg)
NL
OPWARMEN
VERWARMEN VAN BABYVOEDING
Babyvoeding:
Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer
goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te
serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur
voor het serveren: tussen de 30 en 40 °C.
Babymelk:
Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm
een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of
oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden!
Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u
de baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.
Opmerking:
Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd
worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en
de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.
Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten.
Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als
richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur
van +18 tot +20 °C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7 °C.
Plaatsen en afdekken
Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt
het voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden
opwarmen.
Vermogens en roeren
Soms kunt u voedsel verwarmen op 800 W terwijl ander voedsel verwarmd moet
worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W.
Neem de tabellen als richtlijn. In het algemeen is het beter voedsel op een lagere
stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij delicatessen, grote hoeveelheden of bij
voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld een pasteitje).
Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u
het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het
te serveren.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt
nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te
roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een
plastic lepel of glazen staafje in de drank. Laat het voedsel niet te heet worden,
want dat bederft de smaak.
U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat
extra tijd toevoegen.
Verwarmen babyvoeding en melk
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het
verwarmen.
Gerecht
Tijden voor verwarmen en nawarmen
Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd
u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer.
Controleer altijd of het voedsel overal gelijkmatig is verhit.
Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig
wordt verdeeld.
De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de
tabel een andere tijd is aangegeven.
Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het
hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.
DRANKEN OPWARMEN
Hoeve- Verm- Tijd (min.)
elheid ogen
Babyvoeding
(groente
en vlees)
190g 600 W
30 sec.
2-3
Doe de voeding in een diep
bord. Verwarmafgedekt. Roer
na het verwarmen. Laat de
voeding 2 tot 3 minuten staan.
Roer de voeding vóór het
voeden goed door en
controleer de temperatuur.
Babypap
(granen +
melk +
fruit)
190g 600 W
20 sec.
2-3
Doe de pap in een diep bord.
Verwarm afgedekt. Roer door
na het verwarmen. Laat de pap
2 tot 3 minuten staan. Roer de
pap vóór het voeden goed door
en controleer de temperatuur.
Babymelk
100ml 300 W 30-40 sec.
2-3
Roer de melk goed door en
giet hem in een gesteriliseerde
glazen fles. Zet de fles midden
op het plateau. Verwarm
onafgedekt. Schud goed en
laat de melk minstens 2
minuten staan. Schud de fles
goed vóór het voeden en
controleer de temperatuur.
200ml
Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is
uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig
tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en
verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en
roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.
18
Nawarm Aanbevelingen
tijd
(min.)
1 min.
- 1 min.
10 sec.
M1733N_13N_NL.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips (vervolg)
Verwarmen van dranken en voedsel
Gerecht
Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn
voor het verwarmen.
Gerecht
Hoeveel- Vermo- Tijd
heid
gen
(min.)
Dranken
150 ml 800 W 1 - 1½
(koffie, melk, (1 kop)
thee, water
1½ - 2
250 ml
op
(1 mok)
kamertemperatuur)
Nawarmtijd Aanbevelingen
(min.)
1-2
Doe de drank in een
ovenvaste kop of mok en
dek deze niet af. Plaats
de kop (150ml) of mok
(250ml) in het midden
van het draaiplateau.
Voor en na het nagaren
goed roeren.
Soep
(diepvries)
250g
450g
800 W 3 - 3½
4 - 4½
2-3
Schenk in een diep bord.
Dek af met een plastic
deksel.
Roer goed door na het
opwarmen.
Roer nogmaals vóór het
serveren.
Stoofschotel
(diepvries)
350g
600 W
5-6
2-3
Doe de stoofschotel in
een diep bord.
Dek af met een plastic
deksel.
Roer af en toe tijdens het
opwarmen en nogmaals
vóór het nawarmen en
serveren.
Pasta met
saus
(diepvries)
350g
600 W
4-5
3
Doe de pasta (bijv.
spaghetti of noedels) op
een plat bord. Dek af met
magnetron-folie. Roer
vóór het serveren.
19
Hoeveel- Vermo- Tijd
heid
gen
(min.)
Nawarmtijd Aanbevelingen
(min.)
Gevulde
pasta met
saus
(diepvries)
350g
600 W
4½ 5½
3
Doe de gevulde pasta
(bijv. ravioli, tortellini) in
een diep bord.
Dek af met magnetronfolie.
Roer af en toe tijdens het
opwarmen en nogmaals
vóór het nawarmen en
serveren
Kant-enklaar maaltijd
(diepvries)
350g
450g
600 W
5-6
6-7
3
Leg een maaltijd
bestaande uit 2 of 3
gekoelde gedeelten op
een ovenvast bord. Dek
dit af met magnetronfolie.
NL
M1733N_13N_NL.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips (vervolg)
NL
ONTDOOIEN
Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand
(180W, ).
Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron
ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u
onverwacht gasten krijgt.
Gerecht
Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle
metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat
vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.
Vlees
Gehakt
Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de
ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.
Varkenslapjes
Gevogelte
Stukjes kip
Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt.
Als kleine en dunne stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen
deze tijdens het ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.
Hele kip
Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en
laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.
Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze
tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.
Tip:
Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken
hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij
het invriezen en ontdooien van voedsel.
Hoeveel- Tijd
heid
(min.)
5 - 20
Doe het vlees op een bord.
Bescherm de dunnere
randen met aluminiumfolie.
Draai het vlees halverwege
de ontdooitijd om!
15 - 40
Stukjes kip legt u met het vel
naar beneden op een plat
bord. Een hele kip legt u met
de borst naar beneden op
een plat bord. Bescherm de
dunnere delen, zoals de
vleugels en poten met
aluminiumfolie. Draai de kip
halverwege de ontdooitijd
om!
5 - 20
Leg de bevroren vis in het
midden van een plat bord.
Leg de dunne delen onder
de dikkere delen. Bescherm
de smalle uiteinden met
aluminiumfolie. Draai de vis
halverwege de ontdooitijd
om!
7 - 8
5 - 10
Verdeel het fruit over een
platte, ronde glazen schaal
(met een grote diameter).
1½ - 2
3 -4
4 - 5
5 - 10
Leg de broodjes in een cirkel
of het brood horizontaal op
keukenpapier in het midden
van het plateau.
Draai het brood halverwege
de ontdooitijd om!
500g
14 - 15
250g
7 - 7½
500 g
15 - 16
(2 stuks)
900g
Nawarmti Aanbevelingen
jd (min.)
32 - 34
Vis
Visfilet
Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel met een
temperatuur tussen -18 en - 20 °C.
Fruit
Bessen
7-8
250g
(2 stuks)
400g
12 - 13
(4 stuks)
250g
Brood
2 stuks
Broodjes
(ieder ca. 50 g) 4 stuks
250g
Toast/
Sandwich
500g
Duits brood
(tarwe en
rogge)
20
8 - 10
M1733N_13N_NL.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Bereidingstips (vervolg)
Magnetronoven schoonmaken
SPECIALE TIPS
De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig
worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan
vastkoeken:
BOTER SMELTEN
Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic
deksel.
Verwarm 30 tot 40 seconden op 800 W, tot de boter gesmolten is.
•
•
•
CHOCOLADE SMELTEN
Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is.
Roer een paar keer tijdens het smelten.
☛
Binnen- en buitenwanden
Deur en deurrubbers
Plateau en loopring
Zorg dat de deurrubbers ALTIJD schoon zijn en dat de ovendeur
goed sluit.
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna
zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN
Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal.
Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.
2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een
doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.
GELATINE SMELTEN
Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water.
Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas.
Verwarm 1 minuut op 300 W. Roer door na het smelten.
3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje
aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten
met vol vermogen in.
4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.
GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)
Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water.
Verwarm onafgedekt 3 ½ tot 4 ½ minuten op 800 W in een schaal van pyrexglas,
tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het verwarmen.
✉
JAM MAKEN
Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van
pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed.
Verwarm 10 tot 12 minuten op 800 W.
Roer enkele keren tijdens het verwarmen.
Doe de jam meteen in glazen jampotjes met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten
met de deksel erop staan.
Zorg dat er NOOIT water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst.
Gebruik NOOIT bijtende, schurende of chemische
reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de
deurafdichtingen dat geen vuilresten:
•
•
PUDDING MAKEN
Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op
de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met
deksel. Verwarm afgedekt 6 ½ tot 7 ½ minuten op 800 W.
Roer enkele keren tijdens het verwarmen.
AMANDELEN ROOSTEREN
Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord.
Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3 ½ tot 4 ½ minuten op 600 W.
Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord
uit de oven haalt!
21
gaan vastkoeken,
en verhinderen dat de deur goed sluit.
NL
M1733N_13N_NL.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
NL
Magnetronoven opbergen en repareren
Technische gegevens
Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele
simpele voorzorgsmaatregelen.
Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd
is:
• Gebroken scharnier
• Versleten afdichtingen
• Beschadigde of verbogen behuizing
Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde
technicus.
SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de
technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
☛
✉
Verwijder NOOIT de behuizing van de magnetronoven. Bij een
defect of als u twijfelt aan de juiste werking:
• de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,
• en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.
Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een
droge en stofvrije opbergruimte.
•
✉
Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de
magnetronoven aantasten.
Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.
22
Model
M1733N / M1713N
Netspanning
230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen
Microgolffunctie
1150 W
Afgegeven vermogen
100 W / 800 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Koeling
Ventilator met motor
Afmetingen (B x D x H)
Buitenmaten
Ovenruimte
489 x 275 x 361 mm
306 x 211 x 320 mm
Inhoud
20 liter
Gewicht
Netto
ong. 12,5 kg
M1733N_13N_NL.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
Opmerking
NL
23
M1733N_13N_NL.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 6:47 AM
ELECTRONICS
M1733N_13N_F.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
FOUR À MICRO-ONDES
Mode d’emploi et conseils de cuisson
M1733N / M1713N
Aide-mémoire............................................................................2
Four ...........................................................................................3
Accessoires ...............................................................................3
Panneau de commande ............................................................4
Utilisez ce mode d’emploi .........................................................5
Précautions d’emploi.................................................................5
Installez votre four à micro-ondes .............................................7
Réglez l’horloge (M1733N) .......................................................7
Comment fonctionne un four à micro-ondes.............................8
Vérifiez que votre four fonctionne correctement .......................8
Problèmes et solutions..............................................................9
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ..........................9
Niveaux de puissance .............................................................10
Arrêtez la cuisson....................................................................10
Ajustez le temps de cuisson....................................................11
Réchauffez un plat en mode instantané .................................11
Temps pour le réchauffage en mode instantané ....................12
Décongelez un plat automatiquement (M1733N) ..................13
Temps pour la décongélation automatique (M1733N)............13
Décongelez un plat manuellement (M1713N).........................13
Cuisez en plusieurs étapes (M1733N)....................................14
Guide des récipients ...............................................................15
Conseils de cuisson ................................................................16
Nettoyez votre four à micro-ondes ..........................................22
Rangez ou réparez votre four à micro-ondes .........................23
Spécifications techniques........................................................23
M1733N_13N_F.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Aide-mémoire
F
Modèle: M1733N
Si vous souhaitez cuire un plat
Modèle: M1713N
Si vous souhaitez cuire un plat
1. Mettez le plat dans le four.
Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant autant
de fois que nécessaire sur le bouton
.
1. Mettez le plat dans le four.
Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le
bouton de sélection du niveau de puissance.
2. Choisissez le temps de cuisson en appuyant autant de fois
que nécessaire sur les boutons 10min, 1min ou 10s.
2. Choisissez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection du temps.
3. Appuyez sur le bouton
.
Résultat: la cuisson démarre.
À la fin de la cuisson, un signal retentit quatre
fois.
Si vous souhaitez décongeler un plat
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur symbole ( ).
Si vous souhaitez décongeler un plat
1. Mettez le plat congelé dans le four.
Appuyez sur le bouton Auto ( ).
2. Choisissez le temps de décongélation en tournant le
bouton de sélection du temps.
2. Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que
nécessaire sur le bouton 100g.
3. Appuyez sur le bouton
Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson
Laissez le plat dans le four.
Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection du temps.
.
Si vous souhaitez ajouter 30 secondes de cuisson
Laissez le plat dans le four.
Appuyez sur le bouton +30s chaque fois que vous
souhaitez ajouter 30 secondes.
2
M1733N_13N_F.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Four
Accessoires
Modèle: M1733N
Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de
plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.
ORIFICES DE
VENTILATION
AFFICHEUR
ÉCLAIRAGE
PORTE
1. Coupleur, déjà placé sur l’axe du moteur situé au
centre du plancher du four.
Objet: le coupleur fait tourner le plateau.
PANNEAU DE
COMMANDE
2. Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du
four.
Objet: l’anneau de guidage supporte le plateau.
3. Plateau, à placer sur l’anneau de guidage en adaptant
le centre sur le coupleur.
Objet: ce plateau constitue la principale surface de
cuisson ; il est facile de le retirer pour le
nettoyer.
CROCHETS DE
VERROUILLAGE
DE LA PORTE
BOUTON
ANNEAU DE
D’OUVERTURE
PLATEAU
GUIDAGE
DE LA PORTE
ORIFICES DE
VERROUILLAGE
COUPLEUR
☛
Modèle: M1713N
BOUTON DE SÉLECTION DU
TEMPS DE CUISSON
ORIFICES DE
VENTILATION
PORTE
CROCHETS DE
VERROUILLAGE
DE LA PORTE
BOUTON DE SÉLECTION
ÉCLAIRAGE DU NIVEAU DE PUISSANCE
PLATEAU
ANNEAU DE
GUIDAGE
COUPLEUR
BOUTON
D’OUVERTURE
DE LA PORTE
ORIFICES DE
VERROUILLAGE
3
N’utilisez JAMAIS le four à micro-ondes sans l’anneau de guidage
et le plateau.
F
M1733N_13N_F.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Panneau de commande
F
Modèle:M1733N
Modèle:M1713N
1
2
1
3
2
4
8
5
4
6
9
3
7
5
10
1. AFFICHEUR
2. SÉLECTION DU MODE DE
RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ
3. SÉLECTION DU MODE DE
DÉCONGÉLATION
AUTOMATIQUE
4. SÉLECTION DU POIDS
5. RÉGLAGE DE L’HEURE
6. RÉGLAGE DU TEMPS DE
CUISSON ET DE L’HEURE
7. BOUTON DE DÉMARRAGE ET
D’AJOUT DE TEMPS DE
CUISSON
8. SÉLECTION DU MODE MICROONDES
9. BOUTON D’ARRÊT ET
D’ANNULATION
10. BOUTON D’OUVERTURE DE LA
PORTE
1. DÉCONGÉLATION
2. BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU
DE PUISSANCE
3. BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE
CUISSON
4. RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ
5. BOUTON D’OUVERTURE DE LA PORTE
4
M1733N_13N_F.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Utilisez ce mode d’emploi
Précautions d’emploi
Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode
d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son
utilisation:
• précautions d’emploi,
• récipients et ustensiles recommandés,
• conseils utiles.
À l’intérieur de la couverture, un aide-mémoire décrit les trois
opérations de base :
• cuire un plat (avec votre four à micro-ondes),
• décongeler un plat,
• ajouter du temps de cuisson.
Au début du mode d’emploi, vous trouverez les illustrations des deux
modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande,
pour vous permettre de mieux localiser les boutons.
Les instructions pas-à-pas emploient deux symboles.
Précautions d'emploi.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour
vous y reporter ultérieurement.
Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.
☛
✉
Important
Remarque
1. N’utilisez aucun récipient ou ustensile métallique dans le four à micro-ondes:
• plats métalliques,
• assiettes avec décorations dorées ou argentées,
• brochettes, fourchettes, etc.
Raison: ils provoquent des arcs électriques ou étincelles qui pourraient
endommager les parois du four.
2. NE réchauffez JAMAIS :
• des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide.
Exemple : petits pots pour bébé.
• des aliments hermétiques. Exemple : œufs, noix en coquille, tomates.
Raison: l’augmentation de la pression pourrait les faire exploser.
Astuce: retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.
3. NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide.
Raison: cela pourrait endommager les parois du four.
Astuce: laissez un verre d’eau en permanence dans le four. Si vous
démarrez le four accidentellement, l’eau absorbera les microondes.
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L’EXPOSITION ÉVENTUELLE À
UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE
La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une
exposition dangereuse à l’énergie micro-ondes.
(a) N’essayez jamais d’utiliser le four avec la porte ouverte, d’intervenir sur les
verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d’obturer les orifices de
sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas
de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s’accumuler sur les joints
d’étanchéité. Maintenez la porte et les joints d’étanchéité propres, en les
essuyant, après usage, d’abord avec un chiffon humide et ensuite avec un
chiffon sec et doux.
(c) Si le four est endommagé, ne l’utilisez pas tant qu’il n’a pas été réparé par un
spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments
suivants ne soient pas endommagés :
(1) porte, joints de porte et joints d’étanchéité,
(2) charnières de porte (cassées ou lâches),
(3) cordon d’alimentation.
(d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes
qualifié et formé par le fabricant.
4. Lorsque le four fonctionne à vide, l’alimentation électrique du four est
automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période d’attente
d’environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le four
normalement.
5. NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l’arrière du four avec
des torchons ou des papiers.
Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de
l’évacuation de l’air chaud.
6. Utilisez TOUJOURS des gants isolants pour retirer un plat du four.
Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un
transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très
chauds.
7. NE touchez PAS les parois intérieures du four.
Raison: malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même
après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact
avec une zone intérieure du four. Laissez d’abord le four refroidir.
5
F
M1733N_13N_F.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Précautions d’emploi (suite)
F
13. Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four,
et plus particulièrement pendant la décongélation.
Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est
normal.
8. Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four :
• n’y rangez aucun produit inflammable,
• retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
• n’utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,
• en cas d’apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le
four ou débranchez-le de la prise électrique.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pendant la cuisson, regardez de temps à autres dans le four lorsque les aliments
sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou
autres matériaux combustibles.
9. Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des
aliments pour bébé.
• Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien
répartir la chaleur.
• Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.
• Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez
de vous brûler si le récipient est trop chaud.
• Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température
longtemps après leur sortie du four et éviter ainsi de vous brûler, remuez
avant, pendant et après la cuisson.
• Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les
liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et
éviter les débordements.
Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l’ébullition peut être “à
retardement” ce qui signifie qu’elle peut être atteinte une fois le
récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par
inattention.
• Si vous vous ébouillantez :
* plongez la partie ébouillantée dans de l’eau froide pendant au moins
dix minutes,
* couvrez avec un pansement sec et propre,
* n’appliquez aucune crème, huile ou lotion.
• NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un
récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles
à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
• Vérifiez TOUJOURS la température du lait ou des aliments pour bébé
avant de les servir.
• NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en
cas de surchauffe.
IMPORTANT
NE permettez JAMAIS aux jeunes enfants d’utiliser le four à micro-ondes ou de
jouer avec, et NE les laissez PAS sans surveillance à proximité du four en
fonctionnement. Des objets pouvant attirer l’attention des enfants (bonbons,
jouets, etc.) NE doivent JAMAIS être rangés à l’intérieur ou au-dessus du four.
10. Veillez à ne pas endommager le cordon d’alimentation.
• Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l’eau et tenez le cordon éloigné
des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
11. Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras.
Raison: l’air chaud ou la vapeur libérée pourraient vous brûler.
12. Conservez l’intérieur du four propre.
Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux
parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et
réduire son efficacité.
6
M1733N_13N_F.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Installez votre four à micro-ondes
Réglez l’horloge (M1733N)
Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment
solide pour supporter le poids du four.
Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge grâce à laquelle
vous pouvez afficher l’heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous
devez régler l’horloge:
• à l’installation initiale,
• après une coupure de courant.
20 cm
audessus
10 cm
derrière
1. Prévoyez un dégagement d’au moins 10 cm autour du
four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.
10 cm
sur le côté
✉
2. Retirez tout élément d’emballage de l’intérieur du four.
Installez l’anneau de guidage et le plateau.
Vérifiez que le plateau est correctement installé.
1. Pour afficher l’heure
en mode...
24 heures,
12 heures,
3. Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir
accéder à la fiche d'alimentation.
☛
☛
☛
☛
N’oubliez pas de changer l’heure lors du passage de l’heure
d’hiver à celle d’été, et vice-versa.
appuyez sur le
bouton
...
une fois.
deux fois.
2. Sélectionnez l’heure et les minutes en appuyant
respectivement sur les boutons h et min.
N’obstruez jamais les orifices de ventilation, car le four risquerait
de surchauffer et de s’arrêter automatiquement. Vous devrez
alors attendre qu’il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.
Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur
une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts
CA, 50 Hz. Si le cordon d’alimentation de l’appareil est
endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial
(références I–SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG
EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou
EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l’Israël, SA16
pour l’Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le
Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le
remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la
marque. La tension d’alimentation doit être respectée. Tout câble
d’extension doit être conforme aux spécifications du cordon
d’alimentation d’origine.
N’installez pas le four dans un environnement chaud ou humide,
par exemple à côté d’un radiateur ou d’un four traditionnel.
Avant d’utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les
surfaces intérieures et les joints d’étanchéité à l’aide d’un chiffon
humide.
3. Lorsque l’horloge correcte est affichée, appuyez sur le
bouton
pour démarrer l’horloge.
Résultat: l’heure est affichée en permanence lorsque
vous n’utilisez pas le four.
7
F
M1733N_13N_F.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
F
Comment fonctionne un four à micro-ondes
Vérifiez que votre four fonctionne correctement
Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute
fréquence, l’énergie dissipée permettant de cuire et de réchauffer des
aliments sans altérer ni leur couleur ni leur forme.
À l’aide de votre four à micro-ondes, vous pouvez:
• décongeler,
• réchauffer en mode instantané,
• cuire.
La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre
four fonctionne correctement.
Mettez un verre d’eau sur le plateau.
Modèle: M1733N
1. Appuyez sur le bouton
et réglez un temps de 4 à 5
minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton 1min.
Principe de cuisson
1. Les micro-ondes générées par le magnétron sont
distribuées de façon homogène à l’aide du plateau
tournant. De cette manière, les aliments cuisent
uniformément.
2. Appuyez sur le bouton
.
Résultat: l’eau est chauffée pendant 4 à 5 minutes et
doit être bouillante.
2. Les micro-ondes sont absorbées par les aliments
jusqu’à une profondeur d’environ 2,5 cm. La cuisson
se poursuit ensuite par diffusion de la chaleur à
l’intérieur des aliments.
Modèle: M1713N
3. Les temps de cuisson varient en fonction du récipient
utilisé et des propriétés des aliments:
• quantité et densité,
• contenu en eau,
• température initiale (ambiante ou réfrigérée).
☛
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de
puissance.
2. Réglez un temps de 4 à 5 minutes en tournant le bouton
de sélection du temps de cuisson.
Le centre des aliments étant cuit par diffusion de la chaleur, la
cuisson se poursuit même lorsque les aliments sont sortis du four.
Les temps de repos spécifiés dans les recettes et dans ce mode
d’emploi doivent donc être respectés pour assurer:
•
•
la cuisson homogène des aliments (jusqu’au centre),
une température uniforme.
✉
8
Le four doit être correctement raccordé au secteur. Le plateau
doit être installé dans le four. Si vous sélectionnez un niveau de
puissance autre que le maximum, il faudra plus longtemps pour
faire bouillir l’eau.
M1733N_13N_F.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Problèmes et solutions
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes
Si vous êtes confronté à l’un des problèmes énumérés ci-dessous,
essayez les solutions correspondantes.
Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des
aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser
les aliments cuire sans surveillance.
Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
◆ Ces phénomènes sont normaux:
• Condensation à l’intérieur du four.
• Flux d’air autour de la porte et du four.
• Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
• Vapeur s’échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
◆ Le four ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton
• La porte est-elle bien fermée?
Modèle: M1733N
1. Appuyez sur le bouton
.
Résultat: la puissance de cuisson maximale (800 W)
s’affiche par défaut. Réglez le niveau de
puissance approprié en appuyant de
nouveau sur le bouton
jusqu’à ce que la
puissance souhaitée s’affiche. Pour plus de
renseignements, reportez-vous au tableau de
la page suivante.
(M1733N).
◆ Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps
de cuisson(M1713N).
• La porte est-elle bien fermée?
◆ Les aliments ne sont pas du tout cuits.
• Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement et/ou appuyé
sur le bouton
?(M1733N)
• Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement? (M1713N)
• La porte est-elle bien fermée?
• L’alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite
d’une surcharge de votre prise électrique?
2. Réglez le temps de cuisson en appuyant sur les boutons
10min, 1min et 10s.
3. Appuyez sur le bouton
.
Résultat: l’éclairage du four s’allume, le plateau
commence à tourner et la cuisson démarre.
Lorsqu’elle est terminée, un signal sonore
retentit quatre fois.
◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
• Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type
d’aliments?
• Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié?
☛
✉
◆ Des étincelles et craquements se produisent à l’intérieur du four (arcs
électriques)
• Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques?
• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à
l’intérieur du four?
• Avez-vous mis du papier d’aluminium trop près des parois du four?
Pour chauffer un plat pendant une courte durée à puissance de
cuisson maximale (800 W), il vous suffit d’appuyer sur le bouton
+30s chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes de
cuisson. Le four démarre immédiatement.
Modèle: M1713N
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de
puissance.
(PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE: 800 W)
◆ Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.
• Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une
radio lorsque le four fonctionne. C’est normal. Pour remédier à ce
problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.
• Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l’afficheur peut
être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon
d’alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l’horloge.
(M1733N)
✉
Ne mettez jamais le four en route lorsqu’il est vide.
2. Indiquez le temps de cuisson en tournant le bouton de
sélection approprié.
Résultat: l’éclairage du four s’allume, le plateau
commence à tourner et la cuisson démarre.
Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions cidessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente
SAMSUNG le plus proche.
☛
✉
9
Ne mettez jamais le four en route lorsqu’il est vide.
Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson,
tournez le bouton de sélection du niveau de puissance.
F
M1733N_13N_F.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
F
Niveaux de puissance
Arrêtez la cuisson
Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous.
Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les
aliments.
Niveau
Modèle: M1733N
Puissance
MAXIMUM
ÉLEVÉ
MOYEN-ÉLEVÉ
MOYEN
MOYEN-BAS
DÉCONGÉLATION(
BAS
)
M1733N
M1713N
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
800 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Les temps de cuisson donnés dans ce mode d’emploi
correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si
vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de
cuisson sera plus court.
✉
En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins
élevé, le temps de cuisson sera plus long.
1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.
Résultat: la cuisson s’arrête. Pour redémarrer la
cuisson, refermez la porte et appuyez sur le
bouton
.
2. Pour arrêter la cuisson complètement, appuyez sur le
bouton
.
Résultat: la cuisson s’arrête.
Pour annuler les réglages de cuisson,
appuyez de nouveau sur le bouton ( ).
☛
Vous pouvez également annuler les réglages avant de démarrer la
cuisson en appuyant sur le bouton d’annulation
.
Modèle: M1713N
1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.
Résultat: la cuisson s’arrête. Pour redémarrer la
cuisson, refermez la porte.
2. Pour arrêter la cuisson complètement, positionnez le
bouton de sélection du temps de cuisson sur “0”.
10
M1733N_13N_F.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Ajustez le temps de cuisson
Réchauffez un plat en mode instantané
Modèle: M1733N
Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton
+30s chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.
Modèle: M1733N
Le réchauffage instantané permet de régler automatiquement le temps
de cuisson et de démarrer le réchauffage instantanément sans appuyer
sur le bouton
.
Vous pouvez ajuster le nombre de portions en appuyant autant de fois
que nécessaire sur le bouton de réchauffage instantané approprié.
Appuyez sur le bouton +30s chaque fois que vous souhaitez
ajouter 30 secondes.
Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
Sélectionnez le type d’aliments et le nombre de portions en
appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton de réchauffage
instantané approprié.
Résultat: la cuisson démarre après deux secondes
environ. Lorsqu’elle est terminée
1) un signal sonore retentit quatre fois,
2) un signal de rappel de fin de cuisson est
émis toutes les minutes,
3) l’heure s’affiche de nouveau.
Modèle: M1713N
Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton
de sélection du temps.
Exemple: appuyez une fois sur le bouton
pour réchauffer une tasse de
café. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la
page suivante.
✉
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
Modèle: M1713N
Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en
tournant le bouton de sélection du niveau de
puissance.
2. Sélectionnez l’icône de réchauffage instantané
appropriée (boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en
tournant le bouton de sélection du temps de cuisson.
✉
11
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
F
M1733N_13N_F.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Temps pour le réchauffage en mode instantané
F
Modèle: M1713N
Voici quelques conseils et recommandations utiles pour réchauffer des
aliments avec le mode réchauffage instantané.
Modèle: M1733N
Le tableau suivant présente les divers programmes de réchauffage en
mode instantané, les quantités, temps de repos et autres
recommandations.
Icône
Bouton Aliment
Assiette
garnie
(Réfrigérée)
Boissons
(café, lait,
thé, eau à
température
ambiante)
Quantité
Temps de Recommandations
repos
300-350 g
400-450 g
3 min.
150 ml
(1 tasse)
250 ml
(1 bol)
Mettez les aliments dans une
assiette en céramique et
recouvrez cette dernière d'un
film plastique garanti microondes. Ce programme concerne
des plats composés de trois
aliments différents, tels qu'un
morceau de viande avec de la
sauce, des légumes et des
pommes de terres, des pâtes ou
du riz.
Quantité
Temps de
cuisson
Temps de
repos
Boissons
150 ml
1 min 10 sec.
1 à 2 min.
Soupe/Sauce
(réfrigérée)
200 à 250 ml
3 min.
2 à 3 min.
6 min. 40 sec
3 min.
Légumes frais 300 à 350 g
1 à 2 min. Versez la boisson dans une
tasse ou un bol en céramique
sans recouvrir. Placez la tasse
ou le bol au centre du plateau.
Remuez avant et après le temps
de repos.
Plat congelé 300 à 350 g 4 min.
400 à 450 g
Aliment
Vérifiez que l'emballage est
garanti micro-ondes, puis percez
le film protecteur. Mettez le plat
dans le four. Ce programme
concerne des plats congelés
composés de trois aliments
différents, tels qu'un morceau de
viande avec de la sauce, des
légumes et des pommes de
terres, des pâtes ou du riz.
12
M1733N_13N_F.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Décongelez un plat automatiquement (M1733N)
Temps pour la décongélation automatique
(M1733N)
La décongélation automatique vous permet de décongeler des
aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.
Il vous suffit de sélectionner le programme et le poids, le temps de
décongélation et le niveau de puissance étant réglés automatiquement.
✉
F
Retirez les emballages des aliments avant de commencer la
décongélation.
Placez l'aliment congelé sur le plateau.
Au signal sonore, retournez l'aliment.
Respectez le temps de repos en fin de décongélation.
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes.
Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Appuyez sur le bouton Auto( ).
Résultat: l’indication suivante s’affiche:
(poids)
2. Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que
nécessaire sur le bouton 100g.
Le poids maximal est fixé à 1500 g.
3. Appuyez sur le bouton
.
Résultat:
◆ la décongélation commence,
◆ à mi-parcours, un signal retentit pour que
vous retourniez l’aliment,
◆ appuyez de nouveau sur
pour finir la
décongélation.
✉
Aliment
Quantité
Temps de
repos
Recommandations
Viande
Volaille
Poisson
200 à 1500 g 20 à 60 min. Protégez les extrémités avec du papier
200 à 1500 g 20 à 60 min. d'aluminium. Au signal sonore, retournez
200 à 1500 g 20 à 50 min. l'aliment
✉
Si vous souhaitez décongeler un plat manuellement, sélectionnez
un niveau de puissance de 180W avec une durée de
décongélation (voir de guide de cuisson). Pour plus
d’informations sur la décongélation manuelle, reportez à vous à la
page 21.
Décongelez un plat manuellement (M1713N)
Vous pouvez également décongeler des aliments manuellement
en sélectionnant la fonction de cuisson/réchauffage par microondes avec un niveau de puissance de 180 W. Pour plus de
renseignements, reportez-vous à la section intitulée “Cuisez et
réchauffez un plat par micro-ondes”, page 9.
La décongélation manuelle vous permet de décongeler des aliments,
tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.
Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Positionnez le bouton de sélection du niveau de
puissance sur symbol
(180W).
2. Réglez le temps de décongélation en tournant le bouton
de sélection du temps.
Résultat: la décongélation commence.
✉
13
N’utilisez que des récipients garantis micro-ondes
M1733N_13N_F.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Cuisez en plusieurs étapes (M1733N)
F
6. Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois
que nécessaire sur les boutons 10min, 1min et 10s (cinq
minutes dans l’exemple).
Vous pouvez programmer le four à micro-ondes pour cuire en
plusieurs étapes (trois au maximum).
Exemple: vous souhaitez décongeler et cuire des aliments, sans être
obligé de changer les réglages du four à chaque étape. Vous pouvez
ainsi décongeler et cuire un poisson de 500 g en trois étapes:
• décongélation,
• cuisson I
• cuisson II
✉
✉
Vous pouvez programmer deux, trois ou trois étapes.
✉
N’appuyez pas sur le bouton
pas programmée.
7. Appuyez sur le bouton
.
Résultat: les trois modes (décongélation, cuisson microondes I et II) sont sélectionnés l’un après
l’autre. Selon le mode de décongélation
choisi, un signal peut retentir pour que vous
retourniez l’aliment. Lorsque la cuisson est
terminée, un signal sonore retentit quatre fois.
Si vous choisissez un programme en trois étapes, la première doit
obligatoirement être la décongélation.
tant que la dernière étape n’est
1. Appuyez sur le bouton Auto (
).
2. Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que
nécessaire sur le bouton 100g (500 g dans l’exemple).
3. Appuyez sur le bouton
.
le mode micro-ondes (I) est sélectionné:
;
Si nécessaire, sélectionnez le niveau de
puissance en appuyant de nouveau sur le
bouton
(600 W dans l’exemple).
4. Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois
que nécessaire sur les boutons 10min, 1min et 10s
(quatre minutes dans l’exemple).
5. Appuyez sur le bouton
.
le mode micro-ondes (II) est sélectionné:
;
Si nécessaire, sélectionnez le niveau de
puissance en appuyant de nouveau sur le
bouton
(450 W dans l’exemple).
14
M1733N_13N_F.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Guide des récipients
our cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières
doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le
plat utilisé.
Verre
•
Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.
Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de
cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode
micro-ondes.
Récipients
Papier d’aluminium
✓✗
Peut être utilisé en petites quantités
pour empêcher la surcuisson de
certaines parties. Risque de
provoquer des arcs électriques
(étincelles) si placé trop près des
parois du four ou utilisé en trop grande
quantité.
Plat à brunir
✓
Ne dépassez pas huit minutes de
préchauffe.
Céramique et porcelaine
✓
Les récipients en céramique, en terre
cuite et en porcelaine sont
habituellement adaptés à la cuisine au
four à micro-ondes, à condition de ne
pas présenter de décorations
métalliques.
Cartons plastifiés jetables
Emballage “fast-food”
• Gobelets et
barquettes en
polystyrène
• Sachets en papier
ou journaux
• Papier recyclé ou
décorations
métalliques
✓
•
•
Bocaux
✓
Plats et attaches
pour sacs de
congélation
✗
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles) ou du feu.
✓
Pour réchauffer ou cuire avec des
temps de cuisson courts.
✓
Permet d’absorber un excès
d’humidité.
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
Métal
•
Garantis
Commentaires
micro-ondes
Papier
• Assiettes,
gobelets,
serviettes
• Papier absorbant
•
Papier recyclé
Plastique
• Barquettes
✓
✗
✓
✓
Certains plats surgelés sont
conditionnés dans ce type
d’emballage.
•
Film plastique
✓
✓
Permettent de réchauffer des
aliments, mais risquent de se
déformer en cas de surchauffe.
Risquent de brûler.
•
Sacs de
congélation
✓✗
✗
✗
Risquent de provoquer des arcs
électriques (étincelles).
Papier sulfurisé ou
paraffiné
15
F
Résistant à la
chaleur
Verres de table
✓
Utilisable, à condition de ne pas
présenter de décorations métalliques.
Utilisables pour réchauffer des
aliments ou des liquides. Du verre fin
peut cependant être fêlé ou brisé par
un changement soudain de
température.
Retirez le couvercle et utilisez
uniquement pour réchauffer.
Surtout les thermoplastiques résistant
à la chaleur. D’autres plastiques
peuvent se déformer ou se décolorer
à hautes températures. N’utilisez pas
de plastique mélaminé.
Permet de conserver l’humidité. Ne
doit pas toucher les aliments. Faites
attention de ne pas vous faire brûler
par la vapeur lorsque vous retirez le
film.
Uniquement des sacs spéciaux pour
cuisson au bain-marie ou au four. Ne
doivent pas être fermés
hermétiquement. Piquez avec une
fourchette, si nécessaire.
Permet de conserver l’humidité et
d’éviter des éclaboussures.
M1733N_13N_F.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson
F
MICRO-ONDES
Conseils de cuisson pour les légumes congelés
Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par l’eau, les
matières grasses et le sucre.
Elles permettent d’accélérer la circulation des molécules dans les aliments. La
circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et la chaleur qui en
résulte permet de cuire les aliments.
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson
minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la
cuisson. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez deux fois en cours de
cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines
herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez recouvert pendant le
temps de repos.
CUISSON
Aliment
Récipients adaptés à la cuisson aux micro-ondes
Pour un rendement optimal, les micro-ondes doivent circuler librement sans être
retenues par le récipient utilisé. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux,
tels que l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles peuvent
traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le bois.
Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients
métalliques.
Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes
Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les
légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le
poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres
condiments peuvent également être cuits aux micro-ondes. D’une façon
générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux aliments
traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire fondre
du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de
renseignements, reportez-vous à la section sur les astuces micro-ondes).
Nécessité de recouvrir les aliments pendant la cuisson
En recouvrant les aliments pendant la cuisson, l’eau qu’ils contiennent se
transforme en vapeur et contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez
recouvrir les aliments de différentes façons : à l’aide d’une assiette en céramique,
d’un couvercle ou d’un film en plastique (garanti micro-ondes).
Temps de repos
Le temps de repos permet à la température de se répartir uniformément après la
cuisson.
16
Quantité Puissance Cuisson
(en
minutes)
Repos
Recommandations
(en
minutes)
Épinards
150g
600 W
5à6
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
Brocoli
300g
600 W
9½ à 10½
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
Petits pois
300g
600 W
8à9
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
Haricots
verts
300g
600 W
10 à 11
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
Jardinière
de
légumes
(carottes,
petits pois,
maïs)
300g
600 W
8½ à 9½
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
Mélange
de
légumes
(cuisine
chinoise)
300g
600 W
8à9
2à3
Ajoutez 15 ml d’eau froide
(1 cuillère à soupe)
M1733N_13N_F.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson (suite)
Conseils de cuisson pour les légumes frais
Aliment
Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d’eau froide (2 à
3 cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu’une autre quantité ne soit
spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum
indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson.
Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez une fois en cours de cuisson, puis
une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du
beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer avec le couvercle
pendant trois minutes.
Astuce:
découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les
morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.
Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance de cuisson maximale
(800 W).
Aliment
Quantité Cuisson Repos
Recommandations
(en
(en
minutes) minutes)
Brocoli
250g
500 g
4½ à 5
8 à 8½
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Placez les tiges vers le
centre.
Choux de
Bruxelles
250g
6à7
3
Ajoutez 60 à 75 ml d’eau (5 à 6
cuillères à soupe).
Carottes
250g
4½ à 5
3
Découpez les carottes en rondelles.
Chou-fleur
250g
500 g
5 à 5½
8½ à 9
3
Préparez des bouquets de taille
similaire. Recoupez les gros bouquets
en deux. Placez les tiges vers le
centre.
Courgettes
250g
3½ à 4
3
Découpez les courgettes en
rondelles. Ajoutez 30 ml d’eau (2
cuillères à soupe) ou une noix de
beurre. Cuisez jusqu’à ce que les
courgettes soient tendres.
Aubergines
250g
4½ à 5
3
Découpez les aubergines en petites
rondelles et arrosez d’une cuillère à
soupe de jus de citron.
Poireaux
250g
5 à 5½
3
Coupez les poireaux en rondelles
épaisses.
Champignons
125g
250g
1½ à 2
3½ à 4
3
Nettoyez les champignons. Laissezles en entier s’ils sont petits. S’ils sont
assez gros, découpez-les en
lamelles. N’ajoutez pas d’eau.
Arrosez de jus de citron. Ajoutez du
sel et du poivre. Égouttez avant de
servir.
17
Quantité Cuisson Repos
Recommandations
(en
(en
minutes) minutes)
Oignons
250g
5½ à 6
3
Émincez les oignons ou coupez-les
en deux. Ajoutez uniquement 15 ml
d’eau (1 cuillère à soupe).
Poivrons
250g
4½ à 5
3
Coupez les poivrons en petits
morceaux.
Pommes
de terre
250g
500 g
4½ à 5½
8à9
3
Pesez les pommes de terre
épluchées, puis coupez-les en
morceaux de taille similaire.
Navets
250g
5 à 5½
3
Coupez les navets en petits cubes.
F
M1733N_13N_F.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson (suite)
F
Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes
RÉCHAUFFAGE
Riz:
utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l’eau
froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz
gonfle et double de volume pendant la cuisson.)
Lorsque la cuisson est terminée, remuez avant de laisser reposer,
puis ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre
Remarque: le riz n’absorbe pas forcément toute l’eau pendant la
cuisson. N’hésitez pas à l’égoutter avant de servir.
Pâtes:
utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l’eau bouillante, une
pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson.
Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez
reposer avec un couvercle et égouttez avant de servir.
Aliment
Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de
temps qu’un four traditionnel ou qu’une table de cuisson.
Reportez-vous aux tableaux des deux pages suivantes pour plus de
renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage. Les
temps donnés dans les tableaux sont fixés en considérant que la température
ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C, et que la température d’un
aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.
Préparer et recouvrir les aliments
Évitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car il aurait tendance
à trop cuire et à se dessécher à l’extérieur avant que son centre ne soit bien
chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs
morceaux ou tranches.
Régler le niveau de puissance et mélanger
Certains aliments peuvent être réchauffés à 800 W, tandis que d’autres
nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.
Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux des pages suivantes. Il
est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance
relativement bas lorsqu’il s’agit d’un aliment délicat, de quantités importantes ou
si l’aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par
exemple).
Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage. Si
possible, remuez de nouveau avant de servir.
Faites particulièrement attention lorsque vous réchauffez des liquides ou des
aliments pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en
température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.
Laissez les liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous
conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à
la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.
Évitez de gâcher les aliments en les faisant cuire trop longtemps. Il est préférable
de sous-estimer le temps de cuisson et d’ajouter ensuite du temps de cuisson, si
nécessaire.
Chauffer et laisser reposer
Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous
conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure.
Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l’extérieur et à
l’intérieur.
Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court
instant afin que la température se répartisse uniformément.
Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4
minutes, à moins qu’une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux des
pages suivantes.
Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments
pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions
d’emploi.
Quantité Puissance Cuisson
Repos
Recommandations
(en minutes) (en minutes)
Riz blanc
(pré-cuit)
250g
800 W
17 à 18
5
Ajoutez 500 ml
d’eau froide.
Riz brun
(pré-cuit)
250g
800 W
22 à 23
5
Ajoutez 500 ml
d’eau froide.
Riz brun
250g
800 W
22 à 23
10
Ajoutez 600 ml
d’eau froide.
Mélange de
riz
(riz ordinaire
+ riz
sauvage)
250g
800 W
18 à 19
5
Ajoutez 500 ml
d’eau froide.
Mélange de
céréales
(riz + blé)
250g
800 W
19 à 20
5
Ajoutez 400 ml
d’eau froide.
Pâtes
250g
800 W
11 à 12
5
Ajoutez 1 l d’eau
chaude.
18
M1733N_13N_F.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson (suite)
Réchauffer des aliments pour bébé et du lait
CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES LIQUIDES
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance
et du temps de cuisson.
Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour
bien répartir la chaleur. Remuez pendant la cuisson si nécessaire, et
TOUJOURS après. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en
température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.
Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour
permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les
débordements.
Aliment
CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ
Aliments pour bébé:
Placez l’aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d’un film ou
d’un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Laissez reposer 2 à 3
minutes. Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir. La
température recommandée pour ce type d’aliments se situe entre 30°C et 40°C.
Lait pour bébé:
Versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir.
Ne chauffez jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de
surchauffe. Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la
température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir. La température
recommandée pour le lait est d’environ 37°C.
Remarque:
la température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les
servir afin d’éviter les brûlures.
Reportez-vous au tableau de la page 19/20 pour plus de renseignements sur les
niveaux de puissance et les temps de réchauffage.
19
Quan- Puisstité
ance
Cuisson Repos
Recommandations
(en
minutes)
Aliments
pour bébé
(légumes
+ viande)
190g
600 W
30 sec.
2à3
Placez les aliments dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez pendant la cuisson.
Remuez après la cuisson.
Laissez reposer 2 à 3 minutes.
Remuez et vérifiez la
température avant de servir.
Bouillie
pour bébé
(céréales
+ lait +
fruit)
190g
600 W
20 sec.
2à3
Placez la bouillie dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez pendant la cuisson.
Remuez après la cuisson.
Laissez reposer 2 à 3 minutes.
Remuez et vérifiez la
température avant de servir.
Lait
100ml 300 W
30-40
sec.
2à3
200ml
1 min.
- 1min.
10 sec.
Remuez ou agitez, puis versez
dans un biberon stérilisé. Placez
le biberon au centre du plateau.
Cuisez sans couvercle. Remuez
et laissez reposer pendant au
moins deux minutes. Remuez de
nouveau et vérifiez la
température avant de servir.
F
M1733N_13N_F.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson (suite)
F
Réchauffer des liquides et des aliments
Aliment
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance
et du temps de cuisson.
Aliment
Quantité Puiss- Cuisson Repos
ance
(en
(en
minutes) minutes)
150 ml 800 W
Boissons
(1 tasse)
(café, lait,
250 ml
thé, eau à
température (1 bol)
ambiante)
1 à 1½
1½ à 2
Soupe
(réfrigérée)
250g
450g
800 W
Ragoût
(réfrigéré)
350g
Pâtes avec
de la sauce
(réfrigérées)
350g
Recommandations
1à2
Versez la boisson dans
une tasse ou un bol en
céramique sans recouvrir.
Placez la tasse ou le bol
au centre du plateau.
Remuez avant et après le
temps de repos.
3 à 3½
4 à 4½
2à3
Versez la soupe dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez après le
réchauffage. Remuez de
nouveau avant de servir.
600 W
5à6
2à3
Placez le ragoût dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez de temps en
temps pendant le
réchauffage, puis avant
de laisser reposer et de
servir.
600 W
4à5
3
Disposez les pâtes
(spaghetti ou coquillettes) dans une assiette
plate en céramique.
Recouvrez d’un film
plastique garanti microondes. Remuez avant de
servir.
20
Quantité Puiss- Cuisson Repos
ance
(en
(en
minutes) minutes)
Recommandations
Pâtes
fourrées
avec de la
sauce
(réfrigérées)
350g
600 W 4½ à 5½
3
Disposez les pâtes
fourrées (ravioli ou
tortellini) dans une
assiette creuse en
céramique. Recouvrez
d’un film ou d’un
couvercle en plastique.
Remuez de temps en
temps pendant le
réchauffage, puis avant
de laisser reposer et de
servir.
Assiette
garnie
(réfrigérée)
350g
450g
600 W
3
Mettez les aliments dans
une assiette en
céramique et recouvrez
cette dernière d'un film
plastique garanti microondes.
5à6
6à7
M1733N_13N_F.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Conseils de cuisson (suite)
DÉCONGÉLATION
F
Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four
sur le niveau de puissance de décongélation (180 W, ).
Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des
aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous
à l’improviste.
Aliment
La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson.
Retirez toute attache métallique et tout élément d’emballage pour permettre au
jus de décongélation de s’écouler.
Viande
Viande hachée
Placez la volaille congelée dans un plat sans couvercle. Retournez à miparcours, videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.
Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu’elle
reste constante.
Côtelettes de
porc
Volaille
Morceaux de
poulet
Si les parties les plus petites et les plus fines de l’aliment à décongeler
commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des
bandelettes de papier d’aluminium pendant la décongélation.
Poulet entier
Quantité Décongé Repos
Recommandations
-lation(en (en
minutes) minutes)
500g
14 à 15
250g
7 à 7½
500 g
(2 morceaux)
900g
15 à 16
32 à 34
Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer
pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.
Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la
décongélation. Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Astuce:
les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les
aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la
décongélation est rapide. N’oubliez pas cette astuce lorsque vous
congelez ou décongelez des aliments.
Poisson
Filets de
poisson
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour décongeler des aliments dont la
température est située entre -18°C et -20°C.
Fruits
Baies
Pain
Petits pains
individuels
(50 g environ)
Toast/
Sandwich
Pain noir
(à base de blé
et de seigle)
21
7à8
250g
(2 filets)
400g 12 à 13
(4 filets)
5 à 20
Placez la viande dans une
assiette plate en céramique.
Protégez les bords fins avec
du papier d’aluminium.
Retournez à mi-parcours.
15 à 40 Utilisez une assiette plate en
céramique. Disposez le
poulet côté peau vers le bas
s’il s’agit de morceaux
découpés, côté bréchet vers
le bas s’il s’agit d’un poulet
entier. Protégez les
extrémités des ailes et des
pattes avec du papier
d’aluminium. Retournez à
mi-parcours.
5 à 20
Mettez les filets congelés au
centre d’une assiette plate
en céramique.
Placez les filets fins sous les
filets épais.
Protégez les parties très
fines avec du papier
d’aluminium.
Retournez à mi-parcours.
250g
7 à 8
5 à 10 Disposez les fruits dans un
grand plat rond en verre.
2 pcs
4 pcs
1½ à 2
3 à4
250g
4 à 5
500g
8 à 10
5 à 10 Placez les petits pains en
rond ou le pain entier
horizontalement sur du
papier absorbant, au centre
du plateau.
Retournez à mi-parcours.
M1733N_13N_F.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
F
Conseils de cuisson (suite)
Nettoyez votre four à micro-ondes
ASTUCES MICRO-ONDES
Pour empêcher l’accumulation de graisses et de particules d’aliments,
vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à
micro-ondes:
FAIRE FONDRE DU BEURRE
Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Mettez un couvercle en
plastique. Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 800 W jusqu’à ce que le
beurre soit fondu.
FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT
Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes a 450 W jusqu’à ce que le chocolat soit
fondu.
Remuez une ou deux fois pendant l’opération.
FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ
Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre.
Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu’à ce que le miel soit
ramolli.
FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE
Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d’eau froide et
laissez tremper pendant cinq minutes.
Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.
Faites chauffer pendant une minute à 300 W. Remuez après l’opération.
FAIRE UN GLAÇAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)
Mélangez la préparation pour glaçage (14g environ) avec 40 g de sucre et 250 ml
d’eau froide.
Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 minutes ½ à 4
minutes ½ à 800 W jusqu’à ce que le glaçage ou le nappage soit transparent.
Remuez deux fois pendant l’opération.
FAIRE DE LA CONFITURE
Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un
saladier en verre de taille adéquate avec couvercle. Ajoutez 300 g de sucre à
confiture et remuez.
Faites cuire 10 à 12 minutes à 800 W en recouvrant.
Remuez souvent pendant la cuisson.
Versez directement dans des pots en verre avec couvercles qui se vissent.
Mettez les couvercles, puis laissez les pots retournés pendant cinq minutes.
FAIRE UN POUDING
Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant
les instructions.
Utilisez un saladier en verre avec couvercle.
Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 800 W.
Remuez souvent pendant la cuisson.
FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES
Étalez 30 g d’amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille
moyenne.
Faites cuire pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 600 W en remuant plusieurs
fois pendant l’opération.
Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir
l’assiette du four.
•
•
•
☛
l’intérieur et l’extérieur,
la porte et les joints d’étanchéité,
le plateau et l’anneau de guidage.
Veillez TOUJOURS à ce que les joints de la porte soient propres
et à ce que la porte ferme correctement.
1. Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse tiède. Rincez
et séchez.
2. Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur
l’anneau de guidage à l’aide d’une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four,
placez une tasse d’eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix
minutes à puissance maximale (800 W).
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.
✉
Ne laissez JAMAIS couler d’eau dans les orifices de ventilation.
N’utilisez JAMAIS de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin
qu’aucune particule:
•
•
22
ne s’accumule,
ne nuise à l’étanchéité de la porte.
M1733N_13N_F.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
Rangez ou réparez votre four à micro-ondes
Spécifications techniques
Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous
devez respecter quelques précautions.
N’utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés:
• charnière cassée,
• joints détériorés,
• châssis déformé ou embouti.
Seul un technicien spécialisé en micro-ondes peut effectuer les
réparations.
Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi
sont données à titre d’information et sans engagement. Soucieux de la
qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d’effectuer des
modifications sans préavis.
☛
✉
✉
Ne retirez JAMAIS l’habillage du four. Si le four est en panne ou
nécessite une intervention technique:
• débranchez-le de la prise de courant,
• appelez le service après-vente SAMSUNG le plus proche.
Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez
un endroit sec et non-poussiéreux.
Raison: la poussière et l’humidité risquent de détériorer certains
éléments du four.
Modèle
M1733N / M1713N
Source d’alimentation
230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée
Micro-ondes
1150 W
Puissance restituée en micro-ondes
100 W / 800 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement
2450 MHz
Type de magnétron
OM75S(31)
Méthode de refroidissement
Moteur de ventilation
Dimensions (Long. x Haut. x Prof.)
Extérieures
489 x 275 x 361 mm
Cavité du four
306 x 211 x 320 mm
Ce four à micro-ondes n’est pas conçu pour utilisation commerciale.
23
Capacité
20 litres
Poids
Net
12,5 kg environ
F
M1733N_13N_F.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 6:48 AM
ELECTRONICS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement