Samsung EB48D Handleiding

Add to My manuals
152 Pages

advertisement

Samsung EB48D Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

EB40D EB48D

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur.

Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.

Inhoudsopgave

Voordat u het product in gebruik neemt

Auteursrecht 6

Veiligheidsvoorzorgen 7

Symbolen 7

Reiniging 7

Opslag 8

Elektriciteit en veiligheid 8

Installatie 9

Bediening 11

Voorbereidingen

De componenten controleren 15

Ferrietkern 16

Onderdelen 18

Configuratiescherm 18

Achterkant 20

Antidiefstalslot 21

Afstandsbediening 22

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding) 24

Kantelhoek en rotatie 24

Ventilatie 24

Afmetingen 25

Installeren van de wandmontage

Installeren van de wandmontageset

26

26

Specificaties wandmontageset 27

Afstandsbediening (RS232C) 28

Kabelaansluitingen 28

Aansluiting 29

Controlecodes 30

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit 36

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 36

Aansluiten op een computer 36

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 36

Aansluiten met een HDMI-kabel

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

37

37

Aansluiten op een videoapparaat

Aansluiten met de AV-kabel

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

Aansluiten met een HDMI-kabel

38

38

39

39

De antenne aansluiten 40

Aansluiten op een kaartsleuf voor het kijken van tv 41

Als u de CI-kaart wilt aansluiten, volgt u deze stappen: 41

Eerste instelling 42

De invoerbron wijzigen 42

Source List 42

MDC gebruiken

Installatie/verwijdering MDC-programma 43

Installatie 43

Verwijderen 43

Verbinden met MDC

MDC gebruiken via een RS232C-verbinding en Wi-Fi

44

44

Screen Adjustment

Picture Mode 45

Wanneer de invoerbron PC of HDMI is

(wanneer een computer is aangesloten)

Wanneer de invoerbron TV, HDMI of AV is

45

45

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R) 46

Picture Size 47

Picture Size 47

Position 49

Zoom/Position 49

4:3 Screen Size 50

Resolution Select 50

Auto Adjustment 51

PC Screen Adjustment 52

PIP 53

PIP-instellingen 53

2

Inhoudsopgave

Advanced Settings 54

Dynamic Contrast 55

Black Tone 55

Flesh Tone 55

RGB Only Mode 55

Colour Space 55

White Balance 56

Gamma 56

Motion Lighting 56

Picture Options 57

Colour Tone 58

Colour Temp. 58

Digital Clean View 58

MPEG Noise Filter 58

HDMI Black Level 59

Film Mode 59

Dynamic Backlight 59

Picture Off 60

Reset Picture 60

Het geluid aanpassen

Sound Mode 61

Sound Effect 62

Speaker Settings 63

Additional Settings 64

DTV Audio Level 64

Dolby Digital Comp 64

Reset Sound 65

Broadcasting

Auto Tuning 66

Auto Tuning 66

Cable Search Option 67

Aerial 68

Channel List 69

Sorting 69

Mode 69

Guide 71

Schedule Manager 72

Edit Channel 73

Edit Favourites 75

Channel Settings 78

Country (Area) 78

Manual Tuning 78

Fine Tune 79

Transfer Channel List 79

Delete CAM Operator Profile 79

Subtitle 80

Subtitle 80

Primary Subtitle 80

Secondary Subtitle 80

Audio Options 81

Audio Language 81

Audio Format 81

Audio Description 81

Programme Rating Lock 82

Teletext Language 83

Teletext Language 83

Primary Teletext 83

Secondary Teletext 83

Common Interface 84

CI Menu 84

CAM video transcoding 84

Application Info 84

Channel Lock 85

Network

Network Status 86

Network Settings 86

Network Settings (draadloos) 87

WPS(PBC) 89

Soft AP (Wi-Fi Hotspot) 90

Wi-Fi Direct 91

AllShare Settings 92

Device Name 92

3

Inhoudsopgave

Applications

Source List 93

MagicInfo 94

Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via

USB 94

Inhoud afspelen van een computer of mobiel apparaat 94

Schedule 95

MagicInfo Express Content Creator

MagicInfo Express Content Creator gebruiken 97

Sjablonen beheren

Schema's beheren

97

97

Foto's, video's en muziek afspelen

(media afspelen)

Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media gebruikt met een

USB-apparaat 98

Een USB-apparaat gebruiken 100

Menu-items op de pagina met de lijst met media 101

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's 102

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van video 103

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek 104

Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen van media 105

Ondertiteling 105

Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen 105

Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek 106

Ondersteunde video-indelingen 106

System

Setup 109

Eerste instellingen (Setup) 109

Menu Language 111

Multi Control 112

Instellingen configureren voor Multi Control 112

Time 113

Clock 113

Sleep Timer 114

On Timer 114

Off Timer 115

Holiday Management 115

MagicInfo On/Off Timer 116

Eco Solution 117

Energy Saving 117

Eco Sensor 117

No Signal Power Off 118

Auto Power Off 118

Auto Protection Time 119

Screen Burn Protection 120

Pixel Shift 120

Timer 121

Immediate display 123

Side Grey 123

Ticker 124

Ticker 124

Source AutoSwitch Settings 125

Source AutoSwitch 125

General 126

Game Mode 126

Auto Power 126

Safety Lock 126

Button Lock 127

USB Auto Play Lock 127

Standby Control 127

Lamp Schedule 128

OSD Display 128

Change PIN 129

Clone Product 130

Reset System 130

Reset All 131

DivX® Video On Demand 131

4

Inhoudsopgave

Support

Software Update 132

Update now 132

Contact Samsung 132

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum 133

Het product testen

De resolutie en frequentie controleren

Controleer het volgende

133

133

134

Vragen en antwoorden 140

Specificaties

Algemeen 142

Stroomverbruik 144

Voorinstelbare timingmodi 145

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling

(door klanten)

Geen productdefect

147

147

Productschade als gevolg van een fout van de klant 147

Overig 147

WEEE 148

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur) 148

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product 148

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding 149

Optimale beeldkwaliteit

Het voorkomen van scherminbranding

149

149

Licentie 151

Terminologie 152

5

Hoofdstuk 01

Voordat u het product in gebruik neemt

Auteursrecht

Wijzigingen voorbehouden.

© 2014 Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.

Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

-

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

-

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

6

Veiligheidsvoorzorgen

Let op

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN

Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET

VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)

BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.

LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.

Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.

Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit product bestaat.

Symbolen

Waarschuwing

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

Reiniging

― Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.

― Ga bij het reinigen als volgt te werk.

― De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

!

1

Zet het product en de computer uit.

2

Trek het netsnoer uit het product.

― Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

3

Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen bevatten.

Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.

4

Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.

Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.

Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

5

Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.

6

Zet het product en de computer aan.

7

Opslag

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

― Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

Elektriciteit en veiligheid

― De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

!

Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.

Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.

!

Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.

!

Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.

Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.

Er kan brand ontstaan.

8

!

!

Let op

!

Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

Installatie

Waarschuwing

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

Er kan brand ontstaan.

Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.

Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product niet volledig uitgeschakeld.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

!

Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.

Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.

Gebruik alleen geschikte kasten.

Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken) kast.

Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.

Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

!

Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.

Kinderen kunnen stikken.

!

9

!

!

!

Laat de antennekabel buiten naar beneden doorbuigen voordat u de kabel naar binnen laat komen zodat er geen regenwater langs de kabel naar binnen kan lopen en in het product kan komen.

Als er regen in het product komt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

Wanneer u een buitenantenne gebruikt, houd die dan ver genoeg verwijderd van elektriciteitskabels om te voorkomen dat de antenne bij sterke wind op die kabels kan vallen.

Een omvallende antenne kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond

(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.

De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.

Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.

10

Let op

!

!

!

SAMSUNG

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Leg het product niet op de voorkant.

U zou het scherm kunnen beschadigen.

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

!

!

Bediening

Waarschuwing

In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.

Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de voedingskabel, van het product losmaken.

Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.

11

!

!

!

GAS

Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.

Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak de antennekabel niet aan.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

!

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

100

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).

Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.

Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

12

!

!

Let op

!

!

-_-

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.

Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

Uw ogen kunnen vermoeid raken.

!

Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.

!

Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.

!

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

Zo geeft u uw ogen rust.

Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.

Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

Zet geen zware voorwerpen op het product.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

13

!

!

Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van kinderen.

Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn mond heeft gestopt.

Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).

Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.

Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.

Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of oplaadbare batterijen.

De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type batterijen verkoopt.

14

Hoofdstuk 02

Voorbereidingen

De componenten controleren

-

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

-

Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten en de items die afzonderlijk worden verkocht, kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.

-

De ferrietkern is exclusief ontworpen voor het model EB48D.

Componenten

― De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Beknopte installatiehandleiding

Garantiekaart

(Niet overal beschikbaar)

Voorschriften

(conformiteit)

Batterijen

(Niet overal beschikbaar)

Afstandsbediening

Hals van standaard

Netsnoer

Ferrietkern (1x) (optioneel)

RS232C-stereokabel Voet van standaard

15

Ferrietkern

― Zorg ervoor dat u het eind van de kabel op de ferrietkern rolt wanneer u verbinding maakt met de HDMI-kabel. De ferrietkern helpt elektromagnetische interferentie te verminderen.

― Alleen van toepassing op het model EB48D.

A

A: (de afstand tussen de ferrietkern en het eind van de HDMI-kabel die is verbonden met de HDMI-poort op de tv): minder dan 20 mm

16

-

De volgende items kunnen worden aangeschaft bij een verkooppunt bij u in de buurt.

Afzonderlijk verkrijgbare items

HDMI-kabel HDMI-DVI-kabel Videokabel Audiokabel RCA-stereokabel

Stereokabel

17

Onderdelen

Configuratiescherm

Paneeltoets

RS232C IN

VIDEO AUDIO

RGB / DVI

AUDIO IN

RGB IN

Luidspreker

POWER

Sensor afstandsbediening

― De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Paneeltoets

Knoppen

Sensor afstandsbediening

Omschrijving

Product inschakelen.

Als u op de knop drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.

― U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde ingedrukt te houden.

Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van een optie wijzigen.

Kanaal wijzigen in de modus

TV

.

Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.

― U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.

Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

― Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30 links en rechts van de sensor.

― Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.

― Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.

― Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.

18

― Als u op de knop op de paneeltoets drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.

Bedieningsmenu

Return

Knoppen

Source

Menu

MagicInfo

Power off

Return

Omschrijving

Hiermee selecteert u de aangesloten bron.

Beweeg de paneeltoets naar rechts om

Source

te selecteren in het bedieningsmenu.

Wanneer de lijst met bronnen wordt weergegeven, beweegt u de paneeltoets naar boven of onder om de gewenste bron te selecteren. Druk vervolgens op de paneeltoets.

Hiermee opent u het schermmenu.

Beweeg de paneeltoets naar links om

Menu

te selecteren in het bedieningsmenu.

Het bedieningsscherm wordt weergegeven. Beweeg de paneeltoets naar rechts om het gewenste menu te selecteren.

U kunt een item in een submenu selecteren door de paneeltoets naar boven, onder, links of rechts te bewegen.

Als u instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste menu en drukt u op de paneeltoets.

De modus

MagicInfo

activeren.

Beweeg de paneeltoets naar boven om

MagicInfo

te selecteren in het bedieningsmenu.

Het product uitschakelen.

Beweeg de paneeltoets naar onder om

Power off

te selecteren in het bedieningsmenu.

Druk vervolgens op de paneeltoets.

Hiermee verlaat u het bedieningsmenu.

19

Achterkant

― De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Poort

USB (5V 0.5A) / CLONING

COMMON INTERFACE

RS232C IN

AV IN VIDEO / L-AUDIO-R

RS232C IN

VIDEO AUDIO R

HDMI IN

(DVI)

RGB / DVI

AUDIO IN

RGB IN

RGB / DVI AUDIO IN

HDMI IN(DVI)

ANT IN

RGB IN

VIDEO L AUDIO R

RS232C IN

HDMI IN

(DVI)

Omschrijving

Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.

Aansluiting voor een CI-kaart.

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.

Hiermee kunt u het product op een extern apparaat aansluiten met een video- of audiokabel.

Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.

Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVIkabel.

Hierop sluit u een antennekabel aan.

Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUBkabel.

RGB / DVI

AUDIO IN

ANT IN

RGB IN

20

Antidiefstalslot

― Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.

― De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

― De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

1

Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.

2

Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.

3

Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.

4

Sluit het slot.

-

Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.

-

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

-

Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

21

Afstandsbediening

― Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

― Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.

Hiermee schakelt u het product in en uit.

Teletekst, dubbel of mix selecteren.

Pas het volume aan.

Lijst met kanalen weergeven op het scherm.

Primair schermmenu weergeven.

TTX/MIX

GUIDE

CH LIST

HOME

CONTENT

Beschikbare videobronnen weergeven en selecteren.

Voor directe toegang tot kanalen.

Elektronische programmagids (EPG) weergeven.

Geluid tijdelijk uitschakelen.

Van kanaal veranderen.

Scherm

MagicInfo

weergeven.

Scherm

MagicInfo

weergeven.

De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

22

CLOCK

Snel veelgebruikte functies selecteren.

Items in het schermmenu selecteren en menuwaarden wijzigen.

Terug naar het vorige menu.

Opties voor ondertiteling en geluidsbeschrijving configureren.

Niet beschikbaar.

A

ALARM

B C

SUBT.

D

Informatie weergeven op het tv-scherm.

CLOCK: Wanneer u in stand-by op INFO drukt, wordt de tijd weergegeven op het tv-scherm.

Het menu verlaten.

Secundaire teletekstfuncties gebruiken.

Foto's, video's of muziek afspelen.

De functies van de toetsen op de afstandsbediening kunnen per product verschillen.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

― Installeer twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de plus- en de minpool op de juiste plaats komen.

23

Voordat u het product installeert

(installatiehandleiding)

15 ˚

Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn bevestigd.

Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.

Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.

Kantelhoek en rotatie

― Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

Het product kan onder een hoek van maximaal of 15˚ worden gekanteld ten opzichte van een rechte wand.

Als u het product verticaal wilt gebruiken (staand), draait u het met de klok mee zodat het LED-lampje zich aan de onderkant bevindt.

A

Ventilatie

Installatie aan een rechte muur

A Minimaal 40 mm

B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C

Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.

B

Afbeelding 1.1 Zijaanzicht

24

B

A

E

C

Afbeelding 1.2 Zijaanzicht

Afmetingen

2

1

Afbeelding 1.3 Zijaanzicht

D

4

3

D

Installatie in een nis in de muur

― Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

Bovenaanzicht

A Minimaal 40 mm

B Minimaal 70 mm

C Minimaal 50 mm

D Minimaal 50 mm

E Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C

― Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.

5

Eenheid: mm

Modelnaam

1

914,2

1 2

888,2

2 3

500,7

3 4

547,9

4 5

90,9 EB40D

EB48D 1083,2 1056,2 595,1 637,8 90,9

― Alle tekeningen zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal. Sommige afmetingen kunnen zonder melding vooraf gewijzigd worden.

Zie de afmetingen voordat u uw product installeert. Niet verantwoordelijk voor typografische of drukfouten.

25

Installeren van de wandmontage

Installeren van de wandmontageset

De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.

Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.

Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.

26

Specificaties wandmontageset

― Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.

Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende informatie.

Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.

Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard

VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.

Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.

Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.

Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een nietgespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet opvolgt.

Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.

Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.

Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.

Eenheid: mm

Modelnaam Specificaties schroefgat

(A * B) in millimeter

Standaardschroef Aantal

EB40D

200 × 200 M8 / L14~16 4

EB48D

― Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.

27

Afstandsbediening (RS232C)

Kabelaansluitingen

RS232C-kabel

Interface

Pin

Bitsnelheid

Databits

Pariteit

Stopbit

Datatransportbesturing

Maximale lengte

RS232C (9-pins)

TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)

9600 bps

8-bits

Geen

1-bits

Geen

15 m (alleen afgeschermd type)

Pintoewijzingen

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signaal

Gegevensdrager detecteren

Ontvangen gegevens

Verzonden gegevens

Gegevensterminal voorbereiden

Signaalaarde

Gegevensset voorbereiden

Verzendaanvraag

Klaar voor verzenden

Ringindicator

28

RS232C-kabel

Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Vrouwelijk Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

CONN.

(ø 3,5 mm)

3

2

1

-P2-

Aansluiting

Aanslutiing 1

RS232C IN

29

Controlecodes

Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA Opdrachttype 0

Bediening (Opdracht bediening instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Data

0xAA Opdrachttype 1 Waarde

Checksum

Nr.

1

5

6

7

8

2

3

4

Opdracht

Opdrachttype

Aan/uit-regeling

Volumeregeling

Ingangsbronbediening

Schermmodusregeling

Schermgrootteregeling

PIP aan/uit

Bediening automatisch aanpassen

Kinderslot

Opdracht

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5D

Waardebereik

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

0~1

Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door alle waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van de checksum uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het eerste cijfer verwijderd.

Bijvoorbeeld Inschakelen & ID=0

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x11

ID Datalengte

1

Data 1

"Power"

Checksum

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x11

ID Datalengte

1

Data 1

1

12

Als u alle apparaten die met een seriële kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht de ID's, stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden door elk apparaat uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.

30

Aan/uit-regeling

Functie

Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.

― De functies voor het in-/uitschakelen van de voeding zijn niet beschikbaar via een Wi-Fiverbinding.

Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x11 0

De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x11 1

Data

"Power"

Checksum

"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.

1: Inschakelen

0: Uitschakelen

Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x11

"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x11

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Value1

"Power"

Checksum

Value1

"ERR"

Checksum

Volumeregeling

Functie

Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.

Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x12 0

Het volume instellen (Volume instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x12 1

Data

"Volume"

Checksum

"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)

Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1 Checksum

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "Volume"

"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1 Checksum

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 "ERR"

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

31

Ingangsbronbediening

Functie

De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.

Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x14 0

De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0x14 1

Data

"Input Source"

Checksum

"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.

0x14 PC

0x0C

0x40

0x21

0x22

0x23

0x24

Ingangsbron

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

HDMI2_PC

0x60 MagicInfo

― Dit model ondersteunt geen HDMI1_PC-, HDMI2- en HDMI2_PC-poorten.

MagicInfo

is alleen beschikbaar op modellen met de

MagicInfo

-functie.

Ack

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x14

Value1

"Input

Source"

Checksum

"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1 Checksum

0x14 "ERR" 0xAA 0xFF 3 'N'

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

32

Schermmodusregeling

Functie

De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.

― Deze bediening kan alle worden uitgevoerd voor modellen met een tv.

― Deze functie is alleen beschikbaar wanneer

Picture Size

is ingesteld op

Auto Wide

.

― Welke menu's worden weergegeven, kan per regio verschillen.

De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x18 0

De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Data

0xAA 0x18 1 "Screen Mode"

Checksum

"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Breedbeeldzoom

4 : 3

Ack

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x18

Value1

"Screen

Mode"

"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld

Checksum

Nak

Koptekst

0xAA

Opdracht

0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

Value1

"ERR"

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Schermgrootteregeling

Functie

De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.

De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x19 0

Ack

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte

3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x19

Value1

"Screen Size"

Checksum

Checksum

"Screen Size": schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Value1

"ERR"

Checksum

33

PIP aan/uit

Functie

De PIP-modus van een product kan worden in- of uitgeschakeld via een computer.

― Alleen beschikbaar op de modellen die een PIP-functie hebben.

― Deze functie is niet beschikbaar in

MagicInfo

.

De PIP-status aan/uit weergeven (Status PIP AAN/UIT ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x3C 0

PIP aan/uit instellen (PIP IN-/UITSCHAKELEN)

Koptekst

0xAA

Opdracht

0x3C

ID Datalengte

1

Data

"PIP"

Checksum

"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen

1: PIP AAN

0: PIP UIT

Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "PIP"

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

Checksum

Checksum

Automatische afstellingsregeling (alleen voor computer en BNC)

Functie

Het scherm van het computersysteem automatisch aanpassen via de computer.

De status voor de automatisch afstelling weergeven (Auto Adjustment-status ophalen)

Geen

De automatische afstelling instellen (Set Auto Adjustment)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Data Checksum

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (te allen tijde)

Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

'A' r-CMD

0x3D

Value1

"Auto

Adjustment"

Checksum

Nak

Koptekst Opdracht

0xAA 0xFF

ID Datalengte Ack/Nak

3 'A'

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

r-CMD

0x3D

Value1

"ERR"

Checksum

34

Kinderslot

Functie

De pc kan worden gebruikt om de functie

Safety Lock

op een product in of uit te schakelen.

Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.

De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Checksum

0xAA 0x5D 0

Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)

Koptekst Opdracht ID Datalengte Data

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

Checksum

"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product

1: AAN

0: UIT

Ack

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "Safety Lock"

Checksum

"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product

Nak

Koptekst Opdracht ID Datalengte Ack/Nak r-CMD Value1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D "ERR"

Checksum

"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.

35

Hoofdstuk 03

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Voordat u een apparaat aansluit

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

― Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.

Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

― Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.

Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

― Sluit de geluidspoorten correct aan: links = wit en rechts = rood.

― Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

Aansluiten op een computer

Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.

Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.

― De aansluitingen kunnen per product verschillen.

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)

RGB IN

RGB / DVI AUDIO IN

36

Aansluiten met een HDMI-kabel

HDMI IN (DVI)

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

― Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een computer op het product aan te sluiten, stelt u

Edit

Name

in op

DVI PC

voor toegang tot de video- en audio-inhoud die is opgeslagen op de computer.

HDMI IN (DVI)

RGB / DVI AUDIO IN

37

Aansluiten op een videoapparaat

Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.

Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.

U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.

― De aansluitingen kunnen per product verschillen.

― Druk op de afstandsbediening op de toets SOURCE om de bron te wijzigen.

Aansluiten met de AV-kabel

AV IN / VIDEO

AV IN / L-AUDIO-R

38

Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel

― Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een audiokabel op de audiopoorten op het product en het videoapparaat aansluiten. Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een videoapparaat op het product aan te sluiten, stelt u

Edit Name

in op

DVI Devices

voor toegang tot de video- en audio-inhoud die is opgeslagen op het videoapparaat.

― Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.

HDMI IN (DVI)

Aansluiten met een HDMI-kabel

Een HDMI-kabel gebruiken (tot 1080p)

Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en audiokwaliteit te krijgen.

Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.

Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.

Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.

Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.

Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.

Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.

RGB / DVI AUDIO IN

HDMI IN (DVI)

39

De antenne aansluiten

― De aansluitingen kunnen per product verschillen.

― De eerste keer dat het product wordt ingeschakeld, worden de basisinstellingen automatisch geconfigureerd. Let erop dat de draden in de antennekabel niet verbuigen.

ANT IN

40

Aansluiten op een kaartsleuf voor het kijken van tv

Als u de CI-kaart wilt aansluiten, volgt u deze stappen:

― Of een sleuf voor CI-kaarten beschikbaar is, verschilt per model.

De CI- of CI+-kaart gebruiken

Als u kanalen wilt kijken waarvoor moet worden betaald, moet de CI- of CI+-kaart worden geplaatst.

― Schakel de tv uit als u een CI-kaart wilt plaatsen of verwijderen.

Als u geen CI- of CI+-kaart plaatst, krijgt u bij sommige kanalen de melding dat het signaal gecodeerd is.

De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en overige gegevens worden na 2 à 3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.

Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt gemeld dat de update is voltooid. Hiermee wordt aangegeven dat de lijst met kanalen is bijgewerkt.

― U moet een CI- of CI+-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder.

― Wanneer u de CI- of CI+-kaart wilt verwijderen, moet u deze voorzichtig met uw handen naar buiten trekken. Als u de kaart laat vallen, kan deze worden beschadigd.

― Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.

― De plaats van de COMMON INTERFACE-aansluiting kan per model verschillen.

― De CI- of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij de geautoriseerde dealer.

― Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

― Plaats de CI- of CI+-kaart met ondersteuning van de huidige antenne-instellingen. Anders is het beeld vervormd of blijft het scherm leeg.

41

Eerste instelling

Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal, het kanaal en de tijd.

Language

Regional Settings

Channel Source

Auto Tuning

(

Auto Tuning

verschijnt niet als

Set-top box

of

No TV(Signage Only)

is geselecteerd.)

Network Settings

Auto Power Off

Setup

Complete!

― Zie

pagina 109 voor meer informatie over het menu

Setup

.

De invoerbron wijzigen

Source List

MENU m →

Applications

Source List

ENTER E

Source

TV HDMI AV PC USB

Met

Source

kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.

U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.

― Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.

― Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.

― Als u gedetailleerde informatie over de aangesloten bronapparaten wilt weergeven, drukt u op de knop TOOLS op de pagina

Source

.

― Zie

pagina 93 voor meer informatie over het menu

Source List

.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

42

Hoofdstuk 04

MDC gebruiken

Multiple Display Control (MDC) is software voor het bedienen van weergaveapparaten via een computer.

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma kan worden gedownload van de website.

Installatie/verwijdering MDC-programma

Installatie

― De installatie van MDC kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomstandigheden.

1

Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified.

2

Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op '

OK

'.

3

Wanneer het scherm '

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

' wordt weergegeven, klik dan op '

Next

'.

4

Selecteer in het venster '

License Agreement

' dat wordt weergegeven de optie '

I accept the terms in the license agreement

' en klik op '

Next

'.

5

Vul in het venster '

Customer Information

' alle informatievelden in en klik op '

Next

'.

6

Selecteer in het venster '

Destination Folder

' het directorypad voor de installatielocatie en klik op

'

Next

'.

― Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma geïnstalleerd op de standaard locatie.

7

Controleer in het venster '

Ready to Install the Program

' het directorypad voor de installatielocatie en klik op '

Install

'.

8

De voortgang van de installatie wordt weergegeven.

9

Klik op '

Finish

' in het venster '

InstallShield Wizard Complete

' dat wordt weergegeven.

― Selecteer '

Launch MDC Unified

' en klik op '

Finish

' om het MDC-programma meteen uit te voeren.

10

Nadat het programma is geïnstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified op het bureaublad gemaakt.

― Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van het computersysteem of de productspecificaties.

― Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.

Verwijderen

1

Selecteer Instellingen > Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op Programma

toevoegen/verwijderen.

2

Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen.

43

Verbinden met MDC

MDC gebruiken via een RS232C-verbinding en Wi-Fi

Sluit monitoren aan via Wi-Fi en de RS232C IN-poort op de monitoren.

RS232C IN

Computer

Display 1

Display 2

44

Hoofdstuk 05

Screen Adjustment

Configureer de

Picture

-instellingen (

Backlight

,

Colour Tone

enzovoort).

-

De lay-out van de opties in het menu

Picture

kunnen variëren, afhankelijk van het product.

Picture Mode

MENU m →

Picture

Picture Mode

ENTER E

Selecteer een beeldmodus (

Picture Mode

) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.

Welke opties er voor

Picture Mode

worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Colour

· Tint (G/R) G50

Information

55

100

45

50

50

R50

Wanneer de invoerbron PC of HDMI is (wanneer een computer is aangesloten)

Information

: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen en is geschikt voor het weergeven van informatie aan het publiek.

Advertisement

: deze modus is geschikt voor het weergeven van video-inhoud en binnen-/buitenreclame.

― Deze opties kunnen alleen worden geselecteerd wanneer

Edit Name

is ingesteld op

PC

.

(SOURCE

Source

TOOLS

Edit Name

ENTER E)

Wanneer de invoerbron TV, HDMI of AV is

Dynamic

: deze modus is geschikt voor heldere omgevingen.

Standard

: deze modus is algemeen geschikt voor elke omgeving.

Movie

: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

45

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m →

Picture

ENTER E

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

· Sharpness

·

Colour

· Tint (G/R) G50

Standard

55

100

45

50

50

R50

Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.

Ingangsbron Picture Mode

PC

,

HDMI

(wanneer een computer is aangesloten)

Information

,

Advertisement

Opties die kunnen worden gewijzigd

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

AV

,

HDMI

,

TV Dynamic

,

Standard

,

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Colour

/

Tint (G/R)

― Wanneer u iets verandert aan

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Colour

of

Tint (G/R)

, wordt het schermmenu dienovereenkomstig aangepast.

― U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

― Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

46

Picture Size

MENU m →

Picture

Picture Size

ENTER E

Picture Size

Picture Size

·

Position

·

4:3 Screen Size

Resolution Select

16:9

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.

Picture Size

― Welke opties er voor

Screen Adjustment

worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.

Auto Wide

: hiermee wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan de beeldverhouding

16:9

.

16:9

: hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld

16:9

.

Wide Zoom

: Hiermee wordt het beeld verder dan 4:3 vergroot. Een vergroot beeld kan naar boven en beneden worden verplaatst.

Zoom

: Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt. Een vergroot beeld kan naar boven en beneden worden verplaatst.

Smart View 1

: hiermee verkleint u het

16:9

-beeld met 50%.

Smart View 1

kan alleen worden gebruikt in de modus

HDMI

.

Smart View 2

: hiermee verkleint u het

16:9

-beeld met 25%.

Smart View 2

kan alleen worden gebruikt in de modus

HDMI

.

4:3

: hiermee stelt u het beeld in op

4:3

, de standaardmodus.

― Stel uw product niet voor langere tijd in op

4:3

.

De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie

(schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

Screen Fit

: geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als

HDMI

- (720p/1080i/1080p) worden ingevoerd.

Original ratio

: als de invoerbron

PC

of

HDMI

(computeraansluiting) is, wordt de video in de oorspronkelijke beeldverhouding afgespeeld.

Custom

: hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

― Niet beschikbaar op analoge tv's.

47

Beeldgrootten beschikbaar via ingangsbron.

Ingangsbron

ATV

DTV

(1080i)

AV

(480i, 480p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

HDMI

(480i, 480p)

PC

,

HDMI

(wanneer een computer is aangesloten)

Picture Size

Auto Wide

,

16:9

,

Wide Zoom

,

Zoom

,

4:3

16:9

,

Smart View 2

,

4:3

,

Screen Fit

Auto Wide

,

16:9

,

Wide Zoom

,

Zoom

,

4:3

,

Custom

16:9

,

Smart View 1

,

Smart View 2

,

4:3

,

Screen Fit

,

Custom

16:9

,

Wide Zoom

,

Zoom

,

Smart View 1

,

Smart View 2

,

4:3

,

Custom

16:9

,

4:3

,

Original ratio

48

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

·

4:3 Screen Size

Resolution Select

Wide Zoom

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

·

4:3 Screen Size

Resolution Select

Custom

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Hiermee past u de beeldpositie aan.

Position

is alleen beschikbaar als

Picture Size

is ingesteld op

Wide Zoom

,

Zoom

of

Screen Fit

.

― Om de functie

Position

te gebruiken na

Wide Zoom

,

Zoom

of

Screen Fit

te hebben geselecteerd, volgt u deze stappen.

1

Druk op de knop en selecteer

Position

. Druk op de knop E.

2

Druk op de knop of om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.

3

Druk op de knop E.

― Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u

Reset

in het scherm

Position

.

― Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.

Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op

HDMI

(1080i/1080p) of

AV

(1080i/1080p).

Picture Size

moet zijn ingesteld op

Custom

om de optie beschikbaar te maken.

1

Druk op de knop en selecteer

Zoom/Position

. Druk op de knop E.

2

Selecteer

Zoom

of

Position

. Druk op de knop E.

3

Druk op de knop / / / om het beeld te verplaatsen.

4

Druk op de knop E.

― Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u

Reset

in het scherm

Zoom/Position

.

― Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.

49

4:3 Screen Size

Picture Size

Picture Size

· Zoom/Position

·

4:3 Screen Size

Resolution Select

Custom

16:9

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

·

4:3 Screen Size

Resolution Select

Custom

16:9

Off

-

Alleen beschikbaar in de modus

PC

.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op

Auto Wide

. U kunt de gewenste beeldgrootte bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen hanteren verschillende beeldformaten.

Als het beeld niet normaal is, zelfs als de resolutie van de grafische kaart een van de volgende is, kunt u de beeldkwaliteit optimaliseren door dezelfde resolutie voor het product te selecteren als voor de pc met dit menu.

Beschikbare resoluties:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

50

Auto Adjustment

MENU m →

Picture

Auto Adjustment

ENTER E

Picture

Auto Adjustment

-

Alleen beschikbaar in de modus

PC

.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Stel de frequentiewaarden/posities af en stem de instellingen automatisch af

51

PC Screen Adjustment

MENU m →

Picture

PC Screen Adjustment

ENTER E

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Coarse

/

Fine

Verwijdert of vermindert de beeldruis.

Als de ruis niet alleen met fijnafstemming wordt verwijderd, gebruikt u de functie

Coarse

om de frequentie zo goed mogelijk af te stellen (

Coarse

) en voert u opnieuw een fijnafstemming uit. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld opnieuw in zodat het met het midden van het scherm wordt uitgelijnd.

Position

Om de schermpositie van de computer af te stellen als het niet is gecentreerd of niet op het scherm van het product past.

Druk op de knop of om de verticale positie af te stellen. Druk op de knop of om de horizontale positie af te stellen.

Image Reset

stelt het beeld opnieuw in op de standaardinstellingen.

52

PIP

MENUm →

Picture

PIP

ENTERE

Picture

PIP

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Voor het geluid bij

PIP

raadpleegt u de aanwijzingen bij

Sound Select

.

-

Als u het product uitschakelt tijdens het kijken in de modus

PIP

, is de modus

PIP

ook actief nadat u het product weer inschakelt.

PIP-instellingen

Het beeld van de externe videobron staat in het hoofdscherm en het beeld van het product staat in het PIP-scherm voor subbeelden.

Hoofdafbeelding

AV

,

TV

Subafbeelding

PC

,

HDMI

HDMI PC

,

AV

,

TV

PC TV

,

AV

,

HDMI

PIP

(

Off

/

On

): hiermee schakelt u de PIP-functie in of uit.

Source

: hiermee selecteert u de bron voor het subbeeld.

Antenna

(

Air

/

Cable

): hiermee selecteert u

Air

of

Cable

als invoerbron voor het subbeeld.

― Deze optie kan worden gebruikt als het tweede scherm is ingesteld op

TV

.

Channel

: hiermee selecteert u het kanaal voor het subbeeld.

― Deze optie kan worden gebruikt als het tweede scherm is ingesteld op

TV

.

Size

( , , , , , ): hiermee selecteert u de grootte van het subbeeld.

Position

( , , , ): hiermee selecteert u de positie van het subbeeld.

― In dubbele modus (

, , ) kunt u

Position

niet selecteren.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): hiermee bepaalt u of u het geluid van het

Main

-beeld of het geluid van het

Sub

-beeld hoort.

53

Advanced Settings

MENU m →

Picture

Advanced Settings

ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

White Balance

Gamma

Medium

Off

0

Off

Native

0

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Ingangsbron

PC

,

HDMI

(wanneer een computer is aangesloten)

TV

,

HDMI

,

AV

Picture Mode

Information

,

Advertisement

Dynamic

Standard

Movie

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

Niet beschikbaar.

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB

Only Mode

/

Colour Space

/

White Balance

/

Gamma

/

Motion Lighting

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Colour Space

/

White Balance

/

Gamma

54

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

White Balance

Gamma

Medium

Off

0

Off

Native

0

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Dynamic Contrast

Pas het contrast van het scherm aan.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Hiermee wordt de roze

Flesh Tone

benadrukt.

RGB Only Mode

Hiermee geeft u de kleuren

Red

,

Green

en

Blue

weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

Colour Space

Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.

Auto

/

Native

55

Advanced Settings

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

0

Off

White Balance

hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.

2 Point

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.

Reset

: hiermee reset u de

White Balance

naar de standaardinstellingen.

Gamma

Stel de primaire kleurenintensiteit bij.

Motion Lighting

Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging is.

Off

/

On

56

Picture Options

MENU m →

Picture

Picture Options

ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Colour Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Off

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Selecteer een optie met de pijltoetsen, en , en druk op E.

Gebruik de pijltoetsen om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op E.

Ingangsbron Picture Mode Picture Options

PC

,

HDMI

(wanneer een computer is aangesloten)

Information

,

Advertisement Colour Tone

/

Dynamic Backlight

HDMI Dynamic

,

Standard

,

Movie

TV

,

HDMI

(1080i),

AV Dynamic

,

Standard

,

Movie

Colour Tone

/

Digital Clean View

/

MPEG Noise Filter

/

HDMI Black Level

/

Dynamic Backlight

Colour Tone

/

Digital Clean View

/

MPEG Noise Filter

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

57

Picture Options

Colour Tone

Colour Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

Off

10000K

Off

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Colour Tone

Wanneer de invoerbron

PC

,

HDMI

(computeraansluiting) is.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Wanneer de invoerbron

AV

,

HDMI

of

TV

is.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

Warm1

of

Warm2

wordt uitgeschakeld zodra u

Picture Mode

instelt op

Dynamic

.

― U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.

Colour Temp.

Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (

Red

/

Green

/

Blue

). (Bereik: 3.000K-15.000K)

― Deze optie kan worden gebruikt als

Colour Tone

is ingesteld op

Off

.

Digital Clean View

Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie

Digital Clean View

activeren om eventuele statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

/

Auto Visualisation

Auto Visualisation

: hiermee wordt de signaalsterkte weergegeven wanneer u van analoog kanaal verandert.

― Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.

MPEG Noise Filter

Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

58

Picture Options

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Normal

Off

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

HDMI Black Level

selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.

Normal

/

Low

― Alleen beschikbaar in de modi

HDMI

(computeraansluiting) (AV-timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.

Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en stelt het beeld voor optimale kwaliteit af.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Beschikbaar in

TV

,

AV

.

Dynamic Backlight

Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de huidige omstandigheden.

Off

/

On

59

Picture Off

MENU m →

Picture

Picture Off

ENTER E

Picture

Picture Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset Picture

MENU m →

Picture

Reset Picture

ENTER E

Picture

Reset Picture

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u

Picture Off

selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.

Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).

Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.

60

Hoofdstuk 06

Het geluid aanpassen

Configureer de geluidsinstellingen (

Sound

) van het product.

Sound Mode

MENU m →

Sound

Sound Mode

ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Additional Settings

Reset Sound

Standard

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.

Standard

: selecteert de normale geluidsmodus.

Music

: benadrukt muziek boven stem.

Movie

: geeft het beste geluid voor films.

Clear Voice

: benadrukt stem boven andere geluiden.

Amplify

: verhoog de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te maken voor slechthorenden.

― Als

Speaker Select

op

External

staat, is

Sound Mode

uitgeschakeld.

61

Sound Effect

MENU m →

Sound

Sound Effect

ENTER E

Sound

Sound Effect

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.

― Als

Speaker Select

op

External

staat, is

Sound Effect

uitgeschakeld.

― Alleen beschikbaar wanneer

Sound Mode

is ingesteld op

Standard

.

DTS TruSurround HD

(

Off

/

On

)

Deze functie voorziet in een virtuele stereofonie-ervaring met 5.1 kanalen via een luidsprekerset met gebruik van HRTF

(Head Related Transfer Function)-technologie.

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of geluidseffecten zodat de dialoog duidelijker gehoord kan worden.

Equaliser

Gebruik

Equaliser

om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.

-

Balance L/R

: hiermee stelt u de balans af tussen de rechter- en linkerluidspreker.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de specifieke frequentie van de bandbreedte af.

-

Reset

: hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.

62

Speaker Settings

MENU m →

Sound

Speaker Settings

ENTER E

Sound

Speaker Settings

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Speaker Select

(

External

/

Internal

)

Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho horen die wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de luidsprekers die zijn aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op

External

.

― Wanneer u

Speaker Select

op

External

zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.

U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer

Speaker Select

op

Internal

staat, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.

― Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.

Auto Volume

(

Off

/

Normal

/

Night

)

Het volume kan per kanaal variëren.

Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.

-

Normal

maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal wisselt.

-

Night

maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal wisselt.

Night

is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.

― Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u

Auto Volume

op

Off

. Een wijziging van het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als

Auto Volume

is ingesteld op

Normal

of

Night

.

63

Additional Settings

MENU m →

Sound

Additional Settings

ENTER E

Sound

Additional Settings

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

DTV Audio Level

(alleen digitale kanalen)

De

TV

kan het volume van het digitale geluid dat naar de AV-ontvanger wordt doorgestuurd niet vrij regelen. Gebruik deze functie om het volume van het digitale geluid in te stellen op een comfortabel niveau.

― Afhankelijk van het type signaal kan MPEG/HE-AAC worden bijgeregeld tussen -10 dB en 0 dB.

― Als u het volume wilt verhogen of verlagen, regelt u bij naar respectievelijk 0 en -10.

Dolby Digital Comp

Sommige digitale tv-programma's hebben 5.1-kanaals Dolby-geluid. Deze tv zet Dolby om in stereo, zodat het geluid kan worden afgespeeld via de luidsprekers van de tv. U kunt kiezen uit twee manieren.

RF

is voor beter geluid bij een lager volume en

Line

is voor een hoger volume.

64

Reset Sound

MENU m →

Sound

Reset Sound

ENTER E

Sound

Reset Sound

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.

65

Hoofdstuk 07

Broadcasting

Configureer de

Broadcasting

-instellingen van het product.

Auto Tuning

MENU m →

Broadcasting

Auto Tuning

ENTER E

Broadcasting

Auto Tuning

Aerial

Channel List

Guide

Schedule Manager

Edit Channel

Edit Favourites

Air

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

De functie

Auto Tuning

onthoudt alle kanalen die worden uitgezonden via de ether of kabel en voegt ze toe aan de

Channel

List

.

Auto Tuning

Als u

Auto Tuning

wilt starten, volgt u deze stappen:

1

Druk op MENU m →

Broadcasting

Auto Tuning

ENTER E op de afstandsbediening. Het scherm

Auto Tuning

wordt weergegeven.

2

Selecteer in het scherm

Auto Tuning

de bron van het signaal.

Air

: als uw product is aangesloten op een antenne, kiest u

Air

en drukt u vervolgens op ENTER E. Het product gaat nu automatisch op zoek naar kanalen.

Cable

: als uw product is aangesloten op de kabel, kiest u

Cable

en drukt u vervolgens op ENTER E. Ga naar stap 3.

― Selecteer

Digital & Analogue

,

Digital

of

Analogue

om kanalen te scannen.

3

Stelt

Search Mode

in met behulp van de knoppen / . Selecteer wanneer u klaar bent

Scan

en druk op ENTER E.

Het product gaat nu op zoek naar kanalen.

― Het zoeken naar kanalen kan maximaal 45 minuten duren, afhankelijk van uw kabelsysteem.

― De gevonden kanalen worden toegevoegd aan de lijst

Added Ch.

. Dit zijn de kanalen die u ziet bij gebruik van de kanaalknoppen op de afstandsbediening.

66

Auto Tuning annuleren

1

Druk op de knop

Stop

.

2

Het bericht

Stop Auto Tuning?

wordt weergegeven.

3

Druk op de knop

Yes

.

Cable Search Option

MENU m →

Broadcasting

Auto Tuning

Cable Search Option

ENTER E

Auto Tuning

Cable Search Option

(met de antenne ingesteld op

Cable

)

Hiermee stelt u extra zoekopties in, zoals de frequentie en snelheid voor het zoeken in een kabelnetwerk.

― De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

67

Aerial

MENU m →

Broadcasting

Aerial

ENTER E

Broadcasting

Aerial

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Voordat uw tv de beschikbare kanalen in het geheugen kan opslaan, moet u eerst opgeven wat voor signaalbron op het scherm is aangesloten.

Air

/

Cable

68

Channel List

MENU m →

Broadcasting

Channel List

ENTER E

Broadcasting

Channel List

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

U kunt kanalen registreren of verwijderen. U kunt uw favoriete kanalen toevoegen en de naam van analoge kanalen wijzigen.

Selecteer een kanaal bij

Channel List

als u dat kanaal meteen wilt bekijken.

― Druk op de kanaalknoppen als u sneller door

Channel List

wilt bewegen. De lijst met kanalen verspringt dan met een pagina tegelijk.

Pictogrammen van de lijst met kanalen

A

: analoog kanaal

*

: geselecteerd kanaal

\

: Vergrendelde kanalen

Als u op de pijl naar links ( ) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina

Sorting

weergegeven.

Als u op de pijl naar rechts ( ) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina

Mode

weergegeven.

Sorting

U kunt de lijst sorteren op kanaal

Number

of

Name

(alleen digitale kanalen).

Mode

Aerial

Selecteer

Air

of

Cable

als modus voor digitale kanalen.

Edit Favourites

U kunt de lijst met favoriete kanalen bewerken met

Edit Channel

.

Favourites 1 ~ Favourites 5

Toont alle favoriete kanalen in maximaal vijf groepen. Elke groep heeft een apart scherm.

― De tv laat groepen met favorieten alleen zien als u favorieten hebt toegevoegd met

Favourites 1

- tot -

Favourites 5

.

69

All

Toont alle kanalen.

Analogue

Toont de analoge kanalen.

Digital

Toont de digitale kanalen.

70

Guide

MENU m →

Broadcasting

Guide

ENTER E

Broadcasting

Guide

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

De

Guide

geeft een overzicht van de programma's van elk digitaal kanaal. U kunt het programmaschema bekijken en

Schedule Manager

instellen.

― De informatie in de

Guide

is alleen voor digitale kanalen. Analoge kanalen worden niet ondersteund.

Met de kleurtoetsen op de afstandsbediening kunt u optionele functies openen.

Quick Navigation

Hiermee kunt u snel kanaalgegevens zoeken.

Schedule Manager

Hiermee opent u de functie

Schedule Manager

.

U kunt informatie weergeven in

Schedule Manager

.

71

Schedule Manager

MENU m →

Broadcasting

Schedule Manager

ENTER E

Broadcasting

Schedule Manager

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Het is mogelijk om op een bepaalde tijd een bepaald kanaal te bekijken.

Aerial

:

DTV Cable

/

Cable

Channel

: selecteer het gewenste kanaal.

Repeat

:

Once

/

Manual

/

Sat~Sun

/

Mon~Fri

/

Everyday

― Selecteer

Manual

als u instellingen wilt configureren volgens de dagen van de week.

Date

: selecteer de gewenste datum.

Start Time

: stel de tijd in voor het bekijken van het gewenste kanaal.

72

Edit Channel

MENU m →

Broadcasting

Edit Channel

ENTER E

Broadcasting

Edit Channel

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Kanalen beheren die in de tv zijn opgeslagen. U kunt kanalen verwijderen, verwijderde kanalen opnieuw registreren en de naam van analoge kanalen wijzigen.

― De afstandsbedieningsknoppen aan de onderzijde van het scherm maken het configureren van instellingen gemakkelijk.

Pictogrammen voor het bewerken van kanalen

A

: analoog kanaal

*

: geselecteerd kanaal

\

: Vergrendelde kanalen

Kanalen verwijderen/registreren

Kanalen verwijderen

Kanalen kunt u desgewenst verwijderen. Wanneer u kanalen verwijdert uit de categorie

Recently Viewed

of

Most Viewed

, worden de kanalen niet permanent verwijderd. De kanalen worden alleen verwijderd uit de categorieën.

1

Selecteer de kanalen die u wilt verwijderen. Als u een selectie wilt annuleren, selecteert u het kanaal opnieuw.

2

Nadat u de gewenste kanalen hebt geselecteerd, selecteert u

Delete

op het scherm om de kanalen te verwijderen.

Verwijderde kanalen opnieuw registreren

Verwijderde kanalen kunt u desgewenst opnieuw registreren. Verwijderde kanalen worden grijs weergegeven en zijn alleen te vinden in de lijst met alle kanalen. De registratiefunctie kan alleen worden gebruikt voor verwijderde kanalen.

1

Druk op TOOLS op het scherm om de pagina

Tools

weer te geven. Selecteer

Category

in het submenu en selecteer vervolgens

All

.

2

Selecteer in de lijst met alle kanalen de kanalen die u hebt verwijderd maar nu opnieuw wilt registreren.

3

Nadat u de gewenste kanalen hebt geselecteerd, selecteert u

Add

op het scherm om de kanalen opnieuw te registreren.

73

Geregistreerde kanalen bewerken

Wanneer u op TOOLS drukt op de pagina

Edit Channel

, worden de volgende menu-items weergegeven.

Welke functies precies beschikbaar zijn, hangt af van het signaal.

Naam optie

Aerial

Handelingen

Selecteer

Air

of

Cable

als modus voor digitale kanalen.

Category

De in de tv opgeslagen kanalen zijn ingedeeld in de categorieën

All

,

Added

Ch.

,

Recently Viewed

en

Most Viewed

. Selecteer de gewenste categorie.

Kanalen vergrendelen/ontgrendelen met een wachtwoord

U kunt voorkomen dat kinderen ongepast materiaal bekijken door specifieke kanalen te vergrendelen.

― Als u een wachtwoord wilt instellen, moet

Programme Rating Lock

worden ingesteld op

On

.

Kanalen vergrendelen

1

Selecteer een kanaal op de pagina

Edit Channel

en selecteer vervolgens

Programme Rating Lock

op het scherm. Het venster voor het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven.

2

Voer het wachtwoord in. Het geselecteerde kanaal wordt vergrendeld.

Edit Favourites

Rename Channel

Channel Info

Information

Stel de kanalen waar u vaak naar kijkt in als favoriete kanalen.

Wijzig de naam van analoge kanalen. U kunt kanalen een naam geven van maximaal vijf tekens.

Controleer de informatie van het kanaal.

Bekijk informatie over het huidige programma dat wordt uitgezonden.

Kanalen ontgrendelen

1

Selecteer een vergrendeld kanaal op de pagina

Edit Channel

en selecteer vervolgens

Programme

Rating Lock Off

op het scherm. Het venster voor het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven.

2

Voer het wachtwoord in. Het geselecteerde kanaal wordt ontgrendeld.

74

Edit Favourites

MENU m →

Broadcasting

Edit Favourites

ENTER E

Broadcasting

Edit Favourites

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Een lijst met favoriete kanalen maken

Stel de kanalen waar u vaak naar kijkt in als favoriete kanalen. Favoriete kanalen worden op de pagina

Edit Channel

of

Channel List

aangegeven met een symbool. Er kunnen maximaal vijf lijsten met favoriete kanalen zijn. Zo kunnen de verschillende leden van uw gezin elk een eigen lijst met favorieten hebben.

― De afstandsbedieningsknoppen aan de onderzijde van het scherm maken het configureren van instellingen gemakkelijk.

Het huidige kanaal toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen

U kunt het kanaal dat u aan het bekijken bent toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen.

1

Druk tijdens het tv kijken op TOOLS om de pagina

Tools

weer te geven. Selecteer

Edit Favourites

in het submenu.

2

Selecteer in het weergegeven invoervak de lijst met favoriete kanalen waarin u het huidige kanaal wilt opslaan. Selecteer

OK

.

3

Het huidige kanaal wordt toegevoegd aan de geselecteerde lijst met favoriete kanalen. Selecteer

OK

.

Meerdere kanalen toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen

Desgewenst kunt u meerdere kanalen toevoegen aan een lijst met favoriete kanalen.

1

Selecteer

Category

op het scherm om de lijst in het midden van het scherm te wijzigen in de lijst met de kanalen die u wilt toevoegen. Elke keer dat u

Category

selecteert, verandert de categorie in de volgorde

Recently Viewed

,

Most

Viewed

en

Added Ch.

.

Recently Viewed

en

Most Viewed

kunnen alleen worden gebruikt als ze opgeslagen kanalen bevatten.

2

Selecteer de gewenste kanalen uit de lijst met kanalen in het midden van het scherm.

3

Selecteer

Change Fav.

op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.

4

Selecteer

Add

op het scherm. Van de geselecteerde kanalen wordt een lijst met favoriete kanalen gemaakt.

75

Kanalen bekijken die zijn opgeslagen in een lijst met favoriete kanalen

― Lijsten met favoriete kanalen worden alleen weergegeven als deze eerder zijn aangemaakt.

Wanneer u van kanaal verandert met de kanaalknoppen, zijn alleen de kanalen toegankelijk die in een lijst met favoriete kanalen zijn opgeslagen.

1

Selecteer

Channel List

in het menu

Broadcasting

. De lijst met kanalen wordt weergegeven.

2

Als u op de pijl naar rechts ( ) op de afstandsbediening drukt, wordt de pagina

Mode

weergegeven.

3

Selecteer een lijst met favoriete kanalen. U kunt kiezen uit

Favourites 1

Favourites 5

.

4

Selecteer een kanaal uit de geselecteerde lijst met favoriete kanalen.

― Wanneer u

Channel List

selecteert tijdens het bekijken van een favoriet kanaal, wordt de bijgewerkte lijst met favoriete kanalen weergegeven.

Kanalen uit een lijst met favoriete kanalen verwijderen

Desgewenst kunt u kanalen verwijderen uit een lijst met favoriete kanalen.

1

Selecteer

Change Fav.

op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.

2

Selecteer de kanalen die u wilt verwijderen uit de lijst met favoriete kanalen.

3

Selecteer

Delete

op het scherm. De geselecteerde kanalen worden uit de lijst met favoriete kanalen verwijderd.

De volgorde van kanalen in een lijst met favoriete kanalen wijzigen

Desgewenst kunt u de volgorde wijzigen van de kanalen die in een lijst met favoriete kanalen zijn opgeslagen.

1

Selecteer

Change Fav.

op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.

Lijsten met favoriete kanalen bewerken

Wanneer u op TOOLS drukt op de pagina

Favourites 1

- tot -

Favourites 5

worden de volgende menuitems weergegeven.

Naam optie

Copy to

Favourites

Handelingen

Kanalen kopiëren van een lijst met favoriete kanalen naar een andere lijst met favoriete kanalen.

― Deze optie is alleen beschikbaar wanneer kanalen zijn geselecteerd in een lijst met favoriete kanalen.

Rename

Favourites

Aerial

De naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen.

― Deze optie is alleen beschikbaar wanneer kanalen zijn geselecteerd in een lijst met favoriete kanalen.

Het type signaal selecteren:

Air

of

Cable

.

Edit Channel

Information

Opgeslagen kanalen beheren.

Bekijk informatie over het huidige programma dat wordt uitgezonden.

2

3

Selecteer kanalen om deze in een andere volgorde te zetten in de geselecteerde lijst met favoriete kanalen.

Selecteer

Change order

op het scherm en wijzig de volgorde van de geselecteerde kanalen. Druk op de knop E om de nieuwe volgorde van de kanalen toe te passen.

76

De naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen

Desgewenst kunt u de naam van een lijst met favoriete kanalen wijzigen.

1

Selecteer

Change Fav.

op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.

2

Druk op het scherm op TOOLS. De items van het submenu worden weergegeven.

3

Selecteer

Rename Favourites

in het submenu. Er wordt een invoervak weergegeven.

4

Wijzig de lijst met favoriete kanalen met behulp van het invoervak. De naam van de lijst met favoriete kanalen kan maximaal 20 tekens lang zijn.

Kanalen kopiëren van de ene lijst met favoriete kanalen naar de andere

Desgewenst kunt u kanalen kopiëren van de ene naar de andere lijst met favoriete kanalen.

1

Selecteer

Change Fav.

op het scherm om de lijst met favoriete kanalen aan de rechterkant te wijzigen in een andere lijst.

2

Selecteer in de lijst met favoriete kanalen aan de rechterzijde de kanalen die u wilt kopiëren.

3

Druk op het scherm op TOOLS. De items van het submenu worden weergegeven.

4

Selecteer

Copy to Favourites

in het submenu. Er wordt een invoervak weergegeven.

5

Selecteer met het invoervak de lijsten met favoriete kanalen waarnaar u de kanalen wilt kopiëren. De kanalen worden opgeslagen in de geselecteerde lijsten met favoriete kanalen.

― Als u

Copy to Favourites

wilt gebruiken, moeten er kanalen zijn opgeslagen in een lijst met favoriete kanalen.

77

Channel Settings

MENU m →

Broadcasting

Channel Settings

ENTER E

Channel Settings

Country (Area)

Manual Tuning

Fine Tune

Transfer Channel List

Delete CAM Operator Profile

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Country (Area)

Selecteer uw land, zodat de

TV

goed kan afstemmen op de kanalen. Dit is afhankelijk van het land of de regio.

Wanneer het scherm voor het ingeven van de pincode wordt weergegeven, geeft u uw pincode van vier cijfers in.

Digital Channel

: hiermee wijzigt u het land voor digitale kanalen.

Analogue Channel

: hiermee wijzigt u het land voor analoge kanalen.

Manual Tuning

Hiermee kunt u handmatig kanalen zoeken en opslaan in de

TV

.

Als een kanaal is vergrendeld met de functie

Channel Lock

, wordt het pincode-invoerscherm weergegeven.

Deze functie is afhankelijk van het land en de regio.

Wanneer Aerial bron is ingesteld op Air of Cable

Digital Channel Tuning

: hiermee wordt gezocht naar een digitaal kanaal.

1

Selecteer

New

.

― Bij selectie van

Aerial

Air 4

:

Channel

,

Frequency

,

Bandwidth

― Bij selectie van

Aerial

Cable

:

Frequency

,

Modulation

,

Symbol Rate

2

Selecteer

Search

. Na het scannen wordt de lijst met kanalen bijgewerkt.

Analogue Channel Tuning

: hiermee wordt gezocht naar een analoog kanaal.

1

Selecteer

New

.

2

Stel de

Programme

,

Colour System

,

Sound System

,

Channel

en

Search

in.

Channel

C

(kanaalmodus antenne) /

S

(kabelmodus kabel): Met deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het toegewezen nummer in te geven voor elke zender in de ether of elk kanaal op de kabel.

3

Selecteer

Store

. Na het scannen wordt de lijst met kanalen bijgewerkt.

78

Fine Tune

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst goed is, is fijnafstemming van het kanaal niet nodig. Dit gebeurt automatisch tijdens het zoeken en opslaan.

Als het signaal zwak is of doorkomt met vervorming, kunt u het kanaal handmatig bijregelen. Ga naar links of rechts tot het beeld scherp is.

― Deze functie is alleen beschikbaar in de modus

Cable

.

― De instellingen worden toegepast op het kanaal dat u bekijkt.

― Opgeslagen kanalen met fijnafstemming worden aangegeven met een asterisk (*) rechts naast het kanaalnummer in de kanaalbalk.

― Als u de fijnafstemming wilt resetten, selecteert u

Reset

.

Transfer Channel List

Hiermee im- of exporteert u de lijst met kanalen. Wanneer het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, geeft u de pincode in.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een USB-opslagapparaat aansluiten.

Import from USB

: hiermee importeert u een lijst met kanalen via USB.

Export to USB

: hiermee exporteert u een lijst met kanalen via USB. Deze functie is beschikbaar wanneer een USBapparaat is aangesloten.

Delete CAM Operator Profile

Selecteer de CAM-operator die u wilt verwijderen.

― De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

79

Subtitle

MENU m →

Broadcasting

Subtitle

ENTER E

Subtitle

Subtitle Off

Normal

Primary Subtitle

Secondary Subtitle

English

English

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

U kunt de opties voor de ondertiteling configureren.

Subtitle

Hiermee geeft u de ondertiteling weer.

Subtitle Mode

: hiermee stelt u de ondertitelmodus in.

Subtitle Language

: hiermee stelt u de ondertiteltaal in.

Primary Subtitle

Hiermee stelt u de primaire ondertiteltaal in.

Secondary Subtitle

Hiermee stelt u de secundaire ondertiteltaal in.

80

Audio Options

MENU m →

Broadcasting

Audio Options

ENTER E

Audio Options

Audio Language

Audio Format

Audio Description

English

Stereo

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Audio Language

(voor digitale uitzendingen)

Hiermee wijzigt u de standaardwaarde voor de taal van het geluid.

Primary Audio

: hiermee stelt u de primaire audiotaal in.

Secondary Audio

: hiermee stelt u de secundaire audiotaal in.

― De beschikbare talen zijn afhankelijk van de uitzending.

Audio Format

(voor digitale uitzendingen)

Hiermee wijzigt u de audio-indeling. Welke audio-indelingen precies beschikbaar zijn, hangt af van de uitzending.

Audio Description

(Niet overal beschikbaar) (voor digitale uitzendingen)

Deze functie regelt de audiostroom voor de AD (

Audio Description

) die wordt meegestuurd met het hoofdgeluid van de zender.

Audio Description

: hiermee schakelt u de geluidsbeschrijving in of uit.

Volume

: hiermee past u het volume van de geluidsbeschrijving aan.

81

Programme Rating Lock

MENU m →

Broadcasting

Programme Rating Lock

ENTER E

Broadcasting

Programme Rating Lock

De functie

Programme Rating Lock

blokkeert programma's uit een hogere leeftijdscategorie dan gewenst. Deze functie is handig om te bepalen wat kinderen kunnen zien op tv. Deze functie werkt niet voor programma's van een externe bron, zoals een dvd-speler of USB-bestanden.

Deze pincode is nodig om een geblokkeerd programma te kunnen bekijken.

― Deze optie kan worden gebruikt als

TV

de invoerbron is.

― Standaard is de pincode van een nieuw product ingesteld op '0-0-0-0'.

― De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

82

Teletext Language

MENU m →

Broadcasting

Teletext Language

ENTER E

Broadcasting

Teletext Language

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Teletext Language

Hiermee stelt u de teleteksttaal in.

― De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

Primary Teletext

Hiermee stelt u de primaire teleteksttaal in.

Secondary Teletext

Hiermee stelt u de secundaire teleteksttaal in.

83

Common Interface

MENU m →

Broadcasting

Common Interface

ENTER E

Broadcasting

Common Interface

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

CI Menu

Hiermee krijgt de gebruiker toegang tot het eigen menu van de CAM. Selecteer het

CI Menu

op basis van het menu pc-kaart.

CAM video transcoding

U kunt instellingen configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Schakel deze functie uit als u de functie niet gebruikt.

Application Info

U kunt informatie weergeven over de CAM in de CI-sleuf en de CI- of CI+-kaart in de CAM. U mag de CAM aanbrengen wanneer u maar wilt (tv mag aan of uit zijn).

1

U kunt een CI CAM-module aanschaffen bij uw lokale leverancier of telefonisch.

2

Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM. Houd daarbij de richting van de pijl aan.

3

Plaats de CAM met de CI- of CI+-kaart in de Common Interface-sleuf, in de richting van de pijl parallel aan de sleuf.

4

Controleer of u beeld krijgt op een kanaal met een gecodeerd signaal.

84

Channel Lock

MENU m →

Broadcasting

Channel Lock

ENTER E

Broadcasting

Channel Lock

On

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

Alleen beschikbaar in de modus

TV

.

Door kanalen te vergrendelen kunt u voorkomen dat uw kinderen schadelijke inhoud te zien krijgen.

On

/

Off

― Deze optie kan worden gebruikt als

TV

de invoerbron is.

― Standaard is de pincode van een nieuw product ingesteld op '0-0-0-0'.

― De beschikbaarheid verschilt per model en regio.

85

Hoofdstuk 08

Network

Network Status

MENUm →

Network

Network Status

ENTERE

U kunt de huidige netwerkstatus controleren.

Network Status

Your wireless network is setup and ready to use.

MAC Address

IP Address

Subnet Mask

Gateway

AP0000

** : ** : ** : ** : ** : **

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

***.

Ready to play your business content.

-Run the Content Creator on your PC, then create and schedule your content. You can send it to the Signage TV using the wireless network.

-Refer to the Content Creator manual for more information.

Disconnect IP Settings Retry Close

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Network Settings

MENUm →

Network

Network Settings

ENTERE

Maak verbinding met een draadloos netwerk en gebruik het product als een TV+informatie met behulp van MagicInfo Express Content Creator op uw computer.

Network Settings

Your wireless network is setup and ready to use.

AP000

Ready to play your business content.

-Run the Content Creator on your PC, then create and schedule your content. You can send it to the Signage TV using the wireless network.

-Refer to the Content Creator manual for more information.

Refresh

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

86

Network Settings (draadloos)

Aansluiten op een draadloos netwerk

Automatische netwerkinstelling (draadloos)

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een toegangscode of

Connection Information

genoemd. De

Connection Information

is gebaseerd op een toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een

Connection Information

hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.

Hoe u automatisch kunt instellen

1

Ga naar MENU m →

Network

Network Settings

.

2

De functie

Network

zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.

― Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.

― Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.

Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.

― Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.

― Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.

Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen,

WPS(PBC)

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop

▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens op de knop E.

― Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u

Refresh

om opnieuw te zoeken.

― Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop

Stop

.

De knop

Add Network

wordt weergegeven.

Selecteer

Add Network

om een draadloze router toe te voegen om daarmee verbinding te kunnen maken.

4

Als het scherm

Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de

Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

87

6

Beweeg, wanneer u klaar bent, de cursor met de pijl omlaag naar

Done

en druk vervolgens op E.

Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

― Dit product kan via

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

of

Wi-Fi Direct

geen verbinding maken met internet.

7

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '

Your wireless network is setup and ready to use.

'.

Handmatige netwerkinstelling (draadloos)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker en de gateway. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

1

Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.

2

In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.

3

Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.

4

Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

Ga op het product naar MENU m →

Network

Device Name

en wijzig de apparaatnaam van het product.

― Als u meerdere producten gebruikt, moet u de apparaatnamen aanpassen.

1

Ga naar MENU m →

Network

Network Settings

.

2

De functie

Network

zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.

3

In de lijst van netwerken drukt u op de knop u of d om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens op de knop E.

― Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u

Refresh

om opnieuw te zoeken.

― Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop

Stop

.

De knop

Add Network

wordt weergegeven.

Selecteer

Add Network

om een draadloze router toe te voegen om daarmee verbinding te kunnen maken.

4

Als het scherm

Enter password.

verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.

5

Als de router beveiliging heeft, voert u de

Enter password.

(beveiligingssleutel of pincode) in.

6

Beweeg, wanneer u klaar bent, de cursor met de pijl omlaag naar

Done

en druk vervolgens op E.

Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.

7

Selecteer

Stop

tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt nu gestopt.

8

Selecteer

IP Settings

in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm

IP Settings

wordt weergegeven.

9

Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens

IP Settings

op

Enter manually

.

Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het

IP Address

.

88

10

Selecteer ten slotte onderaan op de pagina

OK

en druk op E. Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.

11

Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '

Your wireless network is setup and ready to use.

'.

WPS(PBC)

Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)

Als uw router een knop voor

WPS(PBC)

heeft, volgt u onderstaande stappen.

1

Ga naar MENU m →

Network

Network Settings

.

2

Selecteer

WPS(PBC)

, druk op E en druk vervolgens nog een keer op E.

3

Druk binnen 2 minuten op de knop

WPS(PBC)

op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

4

Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.

89

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

MENUm →

Network

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

ENTERE

Met deze functie kunt u het product aansluiten op mobiele apparaten zonder

Wi-Fi Direct

-ondersteuning.

Stel de opties in om het Wi-Fi-apparaat aan te sluiten.

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

Hiermee schakelt u de

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

in en uit. Wanneer

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

is ingesteld op

On

, kan uw mobiele apparatuur de naam van het product vinden in de lijst voor de Wi-Fi-verbinding.

Connection Information

hiermee geeft u de beveiligingscode weer.

Connection Information Reset

Wanneer u het scherm inschakelt, wordt een nieuwe beveiligingssleutel gemaakt en wordt een bestaande

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)

-verbinding verbroken.

-

Off

/

On

Advanced Settings

U kunt de gedetailleerde Wi-Fi-instellingen wijzigen.

-

Channel

(

CH.1

~

CH.11

)

Hiermee wijzigt u de instellingen voor het Wi-Fi-kanaal.

-

Signal Level

(

Level 1

~

Level 5

)

Hiermee wijzigt u de instellingen voor het Wi-Fi-signaal.

90

Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw mobiele apparaat

Wi-Fi Direct

ondersteunen.

Wi-Fi Direct

MENUm →

Network

Wi-Fi Direct

ENTERE

Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router, aansluiten op het product.

Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande stappen:

1

Ga naar het scherm

Wi-Fi Direct

. Het product begint te zoeken naar apparaten.

2

Schakel de functie

Wi-Fi Direct

op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.

PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop

WPS(PBC)

op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.

PIN

: voer de weergegeven

PIN

in op uw apparaat.

― Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u

Disconnected

.

91

AllShare Settings

MENUm →

Network

AllShare Settings

ENTERE

Toont een lijst mobiele telefoons of verbonden apparaten die zijn ingesteld om de functie

AllShare Play

met dit product te gebruiken.

Content Sharing

De functie AllShare Play gebruiken

Er verschijnt een alarmvenster dat u informeert dat de media-inhoud (video's, foto's, muziek) die van een mobiele telefoon is verzonden, op uw product wordt weergegeven. De inhoud wordt automatisch na 3 seconden afgespeeld. Als u zodra het alarmvenster verschijnt op de knop RETURN of EXIT drukt, wordt de mediainhoud afgespeeld.

― De eerste keer dat een apparaat via de mediafunctie toegang tot uw product neemt, verschijnt een pop-upwaarschuwingsvenster. Druk op de knop E en selecteer

Allow

. Hiermee kan de telefoon vrij toegang nemen tot het product en de functie

AllShare Play

gebruiken om inhoud af te spelen.

― Als u de overdracht van media-inhoud van een mobiele telefoon wilt uitschakelen, selecteert u

Deny

in

AllShare Settings

.

― Inhoud wordt, afhankelijk van de resolutie en indeling, mogelijk niet op uw product afgespeeld.

― Afhankelijk van het type media-inhoud, werken de knoppen E en ◄ / ► mogelijk niet.

― Met het mobiele apparaat kunt u

AllShare Play

besturen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van elk mobiele toestel voor meer details.

Device Name

MENUm →

Network

Device Name

ENTERE

Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.

Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.

92

Hoofdstuk 09

Applications

Source List

MENU m →

Applications

Source List

ENTER E

Source

TV HDMI AV PC USB

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met

Source

kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.

U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.

― Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.

― Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.

― Als u gedetailleerde informatie over de aangesloten bronapparaten wilt weergeven, drukt u op de knop TOOLS op de pagina

Source

.

Edit Name

SOURCE

Source

TOOLS

Edit Name

ENTER E

Soms wordt het scherm niet goed weergegeven tenzij de naam van het bronapparaat wordt opgegeven in

Edit Name

.

Daarnaast kunt u voor een optimale beeldkwaliteit de naam van het bronapparaat het beste wijzigen in

Edit Name

.

― De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij

Source

worden vermeld, hangt af van de geselecteerde bron.

PC

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

Game

/

Blu-ray

/

DVD

/

VCR

/

AV Receiver

/

Camcorder

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

HD DVD

/

DMA

― Welke instellingen in het menu

Picture

beschikbaar zijn, hangt af van de actieve bron en de instellingen in

Edit Name

.

Information

SOURCE

Source

TOOLS

Information

ENTER E

U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien.

93

MagicInfo

MENU m →

Applications

MagicInfo

ENTER E

Applications

MagicInfo

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

MagicInfo

is een zakelijke oplossing waarmee het product kan worden gebruikt als (reclame)bord. Met deze oplossing kunt u afbeeldings- en videobestanden uit het interne geheugen of vanaf een aangesloten USB-opslagapparaat afspelen. Ook kunt u schema's gebruiken die zijn gemaakt met MagicInfo Express Content Creator op uw computer.

Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via USB

U kunt inhoud afspelen uit het interne geheugen of van een aangesloten USB-opslagapparaat.

Inhoud afspelen van een computer of mobiel apparaat

Stuur de af te spelen inhoud via MagicInfo Express Content Creator of een mobiele app naar het product. Als u onvoldoende intern geheugen hebt, sluit dan een USB-apparaat aan en ga naar

Options

Settings

Default Storage

in de rechterbovenhoek van de

MagicInfo

-browser. Wijzig de optie in

USB

.

94

Schedule

Device : All Content : All Sort by : File Name Options

-

Druk op HOME of MagicInfo Player I op de afstandsbediening om de applicatie sneller te openen.

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Schedule

U kunt geconfigureerde schema's afspelen.

Beschikbare functies op de pagina MagicInfo

De pagina met de lijst

MagicInfo

biedt de volgende functies.

Device

-

Selecteer

Internal

of

USB

om een apparaatlijst te zoeken.

All

/

Internal

/

USB

Content

-

Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.

All

/

My Templates

/

Video

/

Image

Sort by

Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.

-

File Name

/

Recently played

Options

Options in het MagicInfo-scherm

Naam optie

Play Seleted

Handelingen

De gewenste inhoud selecteren en afspelen.

Send

Delete

Settings

Inhoud kopiëren naar een ander opslagapparaat.

De gewenste inhoud verwijderen.

Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren.

― Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie

Settings

.

95

Settings

Settings

Select the storage location that you want to download scheduled channels from the network to.

Default Storage

Repeat Mode

Picture Size

Display Duration

Safely Remove USB Device

Reset Settings

Internal Memory

One

Close

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Default Storage

Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.

Internal

/

USB

Repeat Mode

Hiermee stelt u de herhaalmodus in voor het al dan niet herhalen van de afgespeelde inhoud.

One

/

All

Picture Size

Stel

Picture Size

in op

Original Size

of

Full Screen

.

Original Size

/

Full Screen

― Alleen beschikbaar voor

Video

- en

Image

-inhoud.

Display Duration

De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.

― Alleen beschikbaar voor

Template

- en

Image

-inhoud.

Safely Remove USB Device

Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen

Reset Settings

Hiermee kunt u alle waarden onder

Settings

terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).

96

Hoofdstuk 10

MagicInfo Express Content Creator

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van MagicInfo Express Content Creator op de website.

Installatievereisten

-

Harde schijf: minimaal 500 MB vrije ruimte

-

Besturingssysteem: Windows XP of hoger

-

Resolutie: 1024x768 of hoger

MagicInfo Express Content Creator gebruiken

MagicInfo Express Content Creator is een programma waarmee u met diverse sjablonen gemakkelijk productinhoud kunt maken. Met MagicInfo Express Content

Creator maakt en beheert u schema's voor het afspelen van inhoud op het product op specifieke tijdstippen.

― Als u MagicInfo Express Content Creator wilt gebruiken, download deze tool dan van http://www.samsung.com/displaysolutions.

Create Content

: sjablonen maken en beheren die worden afgespeeld op Samsung-weergaveapparaten.

Schedule Content

: schema's maken en beheren voor het afspelen van inhoud op specifieke tijdstippen.

Sjablonen beheren

Met de sjablonen van het programma organiseert u diverse inhoudsitems op basis van voorgedefinieerde lay-outs en maakt u gemakkelijk nieuwe sjablonen. Eerder gemaakte sjablonen kunnen worden geïmporteerd en bewerkt.

Schema's beheren

U kunt schema's maken en beheren om inhoud op specifieke tijdstippen af te spelen op Samsung-weergaveapparaten. U kunt voor bepaalde dagen van de week steeds hetzelfde schema gebruiken of per dag een ander schema gebruiken.

97

Hoofdstuk 11

Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)

Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.

U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.

U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.

Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.

Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera, computer of clouddienst.

Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media gebruikt met een USB-apparaat

Let op

Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens kwijtraakt.

Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.

Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.

Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen misschien niet worden gelezen.

• Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar.

Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.

Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.

98

Compatibele apparaten voor het afspelen van media

Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.

Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.

MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.

Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.)

Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.

• Als er meer dan één PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.

Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig hebben (meer dan

500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.

Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.

De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij

Auto Protection Time

is opgegeven, niet wordt gebruikt.

De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.

Bestandssysteem en bestandsindelingen

Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.

Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.

• Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).

Sequentiële JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media.

Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.

Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.

De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.

Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht

Not Supported File Format.

weergegeven.

Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.

Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.

MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.

― Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden verspreid.

DRM maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.

99

U wordt aangeraden om een harde schijf met USB-aansluiting te gebruiken die over een eigen voedingsadapter beschikt.

U wordt aangeraden om een USBapparaat te verwijderen met de functie

Remove USB

.

Een USB-apparaat gebruiken

Een USB-apparaat verbinden

1

Schakel uw product in.

2

Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.

3

De pagina

USB device connected.

verschijnt automatisch wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het product.

― Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.

― Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.

― Wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt automatisch MagicInfo gestart. Als u media wilt afspelen, sluit u een USB-apparaat aan, sluit u MagicInfo en selecteert u vervolgens USB bij

Source List

.

Een USB-apparaat verwijderen

Een USB-apparaat verwijderen uit Source

1

Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar

Source

gaan met het schermmenu.

SOURCE

Source

2

Selecteer

USB

bij

Source

en druk vervolgens op de knop TOOLS op de afstandsbediening. De optionele menu-items worden weergegeven.

3

Selecteer

Remove USB

en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.

100

Menu-items op de pagina met de lijst met media

Naam optie

Slide Show

Encoding

Play Selected

Handelingen

Een diavoorstelling starten.

― Dit menu-item is niet beschikbaar als

Sort by

is ingesteld op

Folder

.

Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt weergegeven.

De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.

Photos

c c

Videos

c

Music

c c

101

Door op de knop INFO te drukken terwijl een bestand is geselecteerd, wordt informatie over het geselecteerde bestand weergegeven.

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's

Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.

Previous

/

Next

De vorige of volgende foto weergeven.

Start Slide Show

/

Stop Slide Show

Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.

Slideshow Settings

-

Speed

: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.

-

Effects

: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.

Zoom

Maximaal 4x inzoomen op foto's.

Rotate

Foto's draaien.

Background Music

Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.

-

Background Music

/

Mini Player

― Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.

― Onderbreek de muziek die nu wordt afgespeeld of schakel over naar een ander muziekbestand met

Mini Player

.

Settings

Naam optie

Picture Mode

Sound Mode

Information

Handelingen

De

Picture Mode

wijzigen.

De

Sound Mode

wijzigen.

― Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer

Background Music

wordt afgespeeld.

Informatie over een bestand weergeven.

102

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van video

Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.

Pause

/

Play

Een video onderbreken of afspelen.

De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzemodus. In de pauzemodus is geen geluid te horen.

Rewind

/

Fast Forward

Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen

3x zo snel laten verlopen. Selecteer ∂ om als afspeelsnelheid opnieuw de oorspronkelijke snelheid te krijgen.

Previous

/

Next

Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het begin.

Selecteer ‚ als u de volgende video wilt afspelen.

Search

een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen. (

Search Titles

)

Repeat Mode

Repeat Mode

configureren.

(

Off

,

Repeat One

,

Repeat All

)

Picture Size

De schermgrootte (

Picture Size

) wijzigen. Welke schermgrootten worden ondersteund, hangt af van het beeld. (

Original

/

Mode1

/

Mode2

/

Smart

View 1

/

Smart View 2

)

Settings

Naam optie

Picture Mode

Sound Mode

Audio Language

Information

Handelingen

De

Picture Mode

wijzigen.

De

Sound Mode

wijzigen.

Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het streamen van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.

Informatie over een bestand weergeven.

103

Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek

Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.

Pause

/

Play

Muziek onderbreken of afspelen.

Rewind

/

Fast Forward

Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal ∂ als u het vorige muziekbestand wilt afspelen.

Previous

/

Next

Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf het begin.

Selecteer ‚ als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.

Repeat

De modus

Repeat

configureren. Met

One Song

wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met

All

worden alle bestanden in een map herhaald.

Shuffle

Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.

Sound Mode

De

Sound Mode

wijzigen.

104

Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen van media

Ondertiteling

Extern

MPEG-4 Timed Text (.ttxt)

SAMI (.smi)

SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

Micro DVD (.sub of .txt)

SubStation Alpha (.ssa)

Advanced SubStation Alpha (.ass)

Powerdivx (.psb)

Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen

Type

JPEG

MPO

BMP

Intern

Xsub

Container: AVI

SubStation Alpha

Container: MKV

Advanced SubStation Alpha

Container: MKV

SubRip

Container: MKV

MPEG-4 Timed Text

Container: MP4

105

Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek

Bestandsextensie

*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,

*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma

Ondersteunde video-indelingen

Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.

Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec weergegeven in de bovenstaande tabel.

Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.

U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.

Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.

Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.

Video-decoder

Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1

H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.

Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:

• onder 1280 x 720: max. 60 frames

• boven 1280 x 720: max. 30 frames

GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.

Audio-decoder

Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.

WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.

QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.

Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webm-container.

106

Container

ps ts vob vro

3gpp asf avi flv mkv mov mp4

Video Codec

DivX 3.11 /DivX4

XVID

H.264 BP / MP / HP

MPEG-4 SP/ASP

WINDOW MEDIA VIDEO V9

MPEG2

MPEG1

H.263

DivX5

DivX6

Resolutie

1280 x 720

Framesnelheid

(fps)

60

Bitsnelheid

(Mbps)

30

Audio Codec

AAC

AC3

ADPCM

DD+

DTS Core

HE-AAC

LPCM

MP3

WMA

107

Container

ps ts vob vro

3gpp asf avi flv mkv mov mp4

Video Codec

DivX 3.11 /DivX4

XVID

H.264 BP / MP / HP

MPEG-4 SP/ASP

WINDOW MEDIA VIDEO V9

MPEG2

MPEG1

H.263

DivX5

DivX6

MOTION JPEG

Resolutie

1920 x 1080

640 x 480

Framesnelheid

(fps)

30

Bitsnelheid

(Mbps)

30

Audio Codec

AAC

AC3

ADPCM

DD+

DTS Core

HE-AAC

LPCM

MP3

WMA

30 8

108

Hoofdstuk 12

System

Setup

MENU m →

System

Setup

ENTER E

System

Setup

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

English

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Eerste instellingen (Setup)

Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal, het kanaal en de tijd.

Druk op de knop .

Setup

kan alleen worden gebruikt als

Source

is ingesteld op

TV

.

1

Een taal selecteren

Druk op de knop of en druk op de knop E. Geef de taal voor het schermmenu op.

2

Regional Settings

Selecteer uw regio voor een optimaal systeem.

― De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

3

Channel Source

Stel de invoerbron voor de tv in.

Stel

Channel Source

in op

Set-top box

om de opties voor

Source

weer te geven.

-

Aerial

/

Set-top box

/

No TV(Signage Only)

4

Auto Tuning

Met deze functie worden de zendsignalen die het product ontvangt automatisch gezocht en geconfigureerd.

Als u de instellingen later wilt configureren, drukt u op de knop

Stop

.

Auto Tuning

verschijnt niet als

Set-top box

of

No TV(Signage Only)

is geselecteerd.

109

5

Network Settings

Selecteer een draadloze router in de lijst met gevonden routers en druk op E.

Als er geen draadloze router is gevonden om verbinding mee te maken selecteert u de pijl aan de rechterzijde en drukt u op de knop

Skip

.

6

Clock

Stel de huidige datum en tijd in en selecteer vervolgens

Next

.

7

Auto Power Off

Stel de optie

Auto Power Off

in. Als u

On

selecteert, schakelt het scherm uit wanneer er 4 uur lang geen gebruikersactiviteit wordt waargenomen.

8

Setup Complete!

Selecteer

OK

als u nu televisie wilt kijken op het product.

110

Menu Language

MENU m →

System

Menu Language

ENTER E

System

Menu Language English

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Stel de menutaal in.

― Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

111

Multi Control

MENU m →

System

Multi Control

ENTER E

Multi Control

ID Setup

ID Input

PC Connection

00

--

RS232C cable

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Instellingen configureren voor Multi Control

ID Setup

Wijs een ID aan een set toe. (Bereik: 0~99)

Druk op

▲/▼ om een getal te selecteren en druk op E.

ID Input

Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de ontvangst van een ingangssignaal.

Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt gebruiken.

PC Connection

Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.

-

RS232C cable

Communiceert via een RS232C-kabel met MDC.

-

Wi-Fi

Communiceert via Wi-Fi met MDC.

112

Time

MENU m →

System

Time

ENTER E

Time

Clock

Sleep Timer

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt

Clock

configureren. U kunt er met de functie

Timer

ook voor zorgen dat het product automatisch wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.

Clock

Clock Mode

U kunt de tijd zelf instellen of automatisch laten instellen.

Auto

: de tijd wordt automatisch ingesteld op basis van de tijd van een digitaal kanaal.

― Als u de tijd automatisch wilt laten instellen, moet de kabel of een antenne op het product zijn aangesloten.

Manual

: u stelt de tijd zelf in.

Clock Set

Stel de klok in om diverse timerfuncties van het product te gebruiken.

Stel de

Date

en

Time

in.

Selecteer

Clock Set

. Selecteer

Date

of

Time

en druk vervolgens op E.

Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op E.

― Alleen beschikbaar wanneer

Clock Mode

is ingesteld op

Manual

.

― U kunt de

Date

en

Time

rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.

Time Zone

Selecteer uw tijdzone.

― Deze functie is alleen beschikbaar wanneer

Clock Mode

is ingesteld op

Auto

.

113

Time

Clock

Sleep Timer

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Sleep Timer

Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.

(

Off

/

30 min

/

60 min

/

90 min

/

120 min

/

150 min

/

180 min

)

― Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op E. Als u

Sleep Timer

wilt annuleren, selecteert u

Off

.

On Timer

Stel

On Timer

in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.

De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.

On Timer

: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.

(

On Timer1

~

On Timer7

)

― Voordat u

On Timer

gebruikt, moet u de klok instellen.

Setup

: selecteer

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

of

Manual

. Als u

Manual

selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat

On Timer

uw product inschakelt.

― Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.

Time

: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren.

Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.

Volume

: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te wijzigen.

Source

: selecteer de invoerbron van uw keuze.

Aerial

(wanneer

Source

is ingesteld op

TV

): Selecteer

Air

of

Cable

.

Channel

(wanneer

Source

is ingesteld op

TV

): selecteer het gewenste kanaal.

Music

/

Photo

(wanneer

Source

is ingesteld op

USB

): Selecteer de map op het USB-apparaat met de muziek- of fotobestanden die u wilt laten afspelen wanneer het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.

― Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.

― Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand bevat, werkt de timerfunctie mogelijk niet juist.

― Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt de diashow mogelijk niet.

― Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.

― Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type USB gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen hebben.

― Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u

On Timer

gebruikt. De functie

On Timer

werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's die door bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te kunnen herkennen.

114

Time

Clock

Sleep Timer

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off Timer

Stel de uit-timer (

Off Timer

) in door een van de zeven opties te selecteren. (

Off Timer1

~

Off Timer7

)

― Voordat u

Off Timer

gebruikt, moet u de klok instellen.

Setup

: selecteer

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

of

Manual

. Als u

Manual

selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat

Off Timer

uw product uitschakelt.

― Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.

Time

: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.

Holiday Management

Timer

wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.

Add

: hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.

Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen / en klik op de knop

Save

.

De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.

-

Start

: stel de begindatum van de vakantie in.

-

End

: stel de einddatum van de vakantie in.

-

Delete

: alle items uit de lijst met vakanties verwijderen.

Selecteer

Delete

. Het bericht '

Delete all holidays?

' verschijnt.

Selecteer

Yes

. Alle vakanties worden verwijderd.

Apply

: stel de

On Timer

en

Off Timer

zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.

-

Druk op E en selecteer de ingestelde

On Timer

en

Off Timer

die niet moeten worden geactiveerd.

-

De geselecteerde

On Timer

en

Off Timer

zullen niet worden geactiveerd.

115

Time

Clock

Sleep Timer

On Timer

Off Timer

Holiday Management

MagicInfo On/Off Timer

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

MagicInfo On/Off Timer

Bekijk de instellingen voor de in- en uitschakeltimer die zijn geconfigureerd in MagicInfo Express Content Creator.

On Timer

-

Setup

: Bekijk voor de inschakeltimer voor het inschakelen van het product de dagen van de week die zijn opgegeven in MagicInfo Express Content Creator.

-

Time

: Bekijk voor de inschakeltimer voor het inschakelen van het product de tijd die is opgegeven in MagicInfo

Express Content Creator.

-

Source

: Bekijk de invoerbron voor inhoud die is opgegeven in MagicInfo Express Content Creator.

Off Timer

-

Setup

: Bekijk voor de uitschakeltimer voor het uitschakelen van het product de dagen van de week die zijn opgegeven in MagicInfo Express Content Creator.

-

Time

: Bekijk voor de uitschakeltimer voor het uitschakelen van het product de tijd die is opgegeven in MagicInfo

Express Content Creator.

116

Eco Solution

MENU m →

System

Eco Solution

ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

15 min

Off

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Energy Saving

U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.

Wanneer u

Picture Off

selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.

Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Eco Sensor

Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.

Off

/

On

― Wanneer u de instelling bij

Backlight

onder

Picture

wijzigt wanneer

Eco Sensor

is ingeschakeld, kan

Off

niet worden gebruikt.

Min. Backlight

Wanneer

Eco Sensor

op

On

staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen.

Min. Backlight

is de donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij

Min. Backlight

lager is dan die bij

Backlight

.

― Als

Eco Sensor

op

On

staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder worden), afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.

117

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

No Signal Power Off

Auto Power Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off

15 min

Off

No Signal Power Off

U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.

Off

/

15 min

/

30 min

/

60 min

― Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.

― Dit product is standaard ingesteld op

15 min

.

― Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.

Auto Power Off

Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen 4 uur op een knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.

Off

/

On

― De uit-timer kan worden ingesteld op een waarde van 1 tot 23 uur. Na het opgegeven aantal uren schakelt het product automatisch uit.

― Deze optie kan alleen worden gebruikt als

Auto Power Off

is ingesteld op

On

.

― In sommige landen is het product standaard zo ingesteld dat

Auto Power Off

automatisch wordt geactiveerd na 4 uur nadat het product is ingeschakeld. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, gaat u naar

MENU m →

System

Eco Solution

en stelt u

Auto Power Off

in op

Off

.

118

Auto Protection Time

MENU m →

System

Auto Protection Time

ENTER E

System

Auto Protection Time Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.

― Wanneer langer dan vier uur een stilstaand beeld wordt weergegeven, kan dit beeldretentie veroorzaken.

Off

/

2 hours

/

4 hours

/

8 hours

/

10 hours

119

Screen Burn Protection

MENU m →

System

Screen Burn Protection

ENTER E

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Off

Off

Off

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met

Pixel Shift

-technologie voor preventie van scherminbranding.

Met

Pixel Shift

wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.

De instelling voor

Pixel Shift Time

stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen van het beeld.

Pixel Shift

Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.

Pixel Shift

(

Off

/

On

)

-

Horizontal

: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.

-

Vertical

: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.

-

Time

: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.

Horizontal

,

Vertical

en

Time

kunnen alleen worden gebruikt wanneer

Pixel Shift

is ingesteld op

On

.

Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen

Beschikbare instellingen Optimale instellingen

Horizontal

(pixels)

0

~

4 4

Vertical

(pixels)

0

~

4 4

Time

(minuten)

1 min

~

4 min 4 min

― De waarde voor

Pixel Shift

kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.

― Weergave van een stilstaand beeld of een

4:3

-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.

― Deze functie is niet beschikbaar in de modus

Screen Fit

.

120

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off

Off

Off

Timer

U kunt de timer instellen voor

Screen Burn Protection

.

De functie

Timer

stopt automatisch na de opgegeven tijd.

Timer

Off

Repeat

: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij

Mode

is ingesteld weergegeven met de opgegeven tussentijd (Period).

Interval

: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij

Mode

is ingesteld weergegeven gedurende een bepaalde periode (van

Start Time

tot

End Time

).

― De optie kan alleen worden gebruikt wanneer

Clock Set

is geconfigureerd.

Mode

,

Period

,

Time

,

Start Time

en

End Time

kunnen alleen worden gebruikt wanneer

Timer

is ingesteld op

Repeat

of

Interval

.

Mode

hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.

Pixel

: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.

Rolling bar

: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.

Fading screen

: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.

― De patronen

Rolling bar

en

Fading screen

worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of tijd.

Period

hiermee kunt u het interval voor het activeren van

Screen Burn Protection

opgeven.

― Deze optie kan worden gebruikt wanneer

Repeat

is geselecteerd bij

Timer

.

Time

hiermee bepaalt u hoe lang de functie

Screen Burn Protection

aan moet blijven.

― Deze optie kan worden gebruikt wanneer

Pixel

is geselecteerd bij

Mode

.

121

Start Time

hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.

― Deze optie kan worden gebruikt wanneer

Interval

is geselecteerd bij

Timer

.

End Time

hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.

― Deze optie kan worden gebruikt wanneer

Interval

is geselecteerd bij

Timer

.

122

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off

Off

Off

Immediate display

Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.

Off

/

Pixel

/

Rolling bar

/

Fading screen

Side Grey

Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan de zijkant om het scherm te beschermen.

Off

/

Light

/

Dark

123

Ticker

MENU m →

System

Ticker

ENTER E

Ticker

Ticker

·

Message

·

Time

·

Position

·

Motion

·

Font Style

Off

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

-

De functie

Ticker

is alleen beschikbaar wanneer

Menu Language

is ingesteld op

English

.

Ticker

U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

en

Font options

kunnen alleen worden gebruikt wanneer

Ticker

is ingesteld op

On

.

Message

Hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.

Time

stel de

Start Time

en

End Time

in om een

Message

weer te geven.

Start Time

End Time

Position

selecteer een richting voor de weergave van een

Message

. U kunt kiezen uit

Horizontal

en

Vertical

.

Horizontal

(

Left

/

Centre

/

Right

)

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

Bepaal de

Direction

en

Speed

om een

Message

weer te geven.

Motion

(

Off

/

On

)

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

en

Speed

kunnen alleen worden gebruikt wanneer

Motion

is ingesteld op

On

.

Font Style

Configureer de opties voor het lettertype van het bericht.

124

Source AutoSwitch Settings

MENU m →

System

Source AutoSwitch Settings

ENTER E

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

·

Primary Source Recovery

·

Primary Source

·

Secondary Source

Off

Off

All

HDMI

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u het scherm inschakelt met

Source AutoSwitch On

en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.

Source AutoSwitch

Wanneer

Source AutoSwitch

op

On

staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.

Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij

Primary Source

gebruikt.

De selectie bij

Secondary Source

wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.

Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren, gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.

Wanneer voor

Primary Source

de optie

All

is geselecteerd, controleert het scherm twee keer op rij alle video-ingangen. Als er geen actief videosignaal wordt gevonden, keert het scherm terug naar de eerste videobron in de reeks.

Primary Source Recovery

Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.

― De functie

Primary Source Recovery

wordt uitgeschakeld als

Primary Source

op

All

staat.

Primary Source

Stel

Primary Source

in voor de automatische invoerbron.

Secondary Source

Stel

Secondary Source

in voor de automatische invoerbron.

125

General

MENU m →

System

General

ENTER E

General

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

USB Auto Play Lock

Standby Control

Lamp Schedule

Off

Auto

Off

Off

Off

Off

Off

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Game Mode

Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring door het selecteren van spelmodus.

Off

/

On

― Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor

Game Mode

Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u

Game Mode

in op

Off

in het instelmenu.

Game Mode

is niet beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op

TV

. Nadat u de spelconsole hebt aangesloten, stelt u

Game Mode

in op

On

. U kunt echter een mindere beeldkwaliteit opmerken.

― Als

Game Mode

op

On

staat

Picture Mode

wordt ingesteld op

Standard

en

Sound Mode

wordt ingesteld op

Movie

.

Auto Power

Als u deze optie selecteert, wordt het product automatisch ingeschakeld als de stroomkabel is aangesloten.

Off

/

On

Safety Lock

Vergrendeling activeren.

Off

/

On

Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden met de functie

Safety Lock

vergrendeld.

U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren

(standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0).

126

General

Button Lock

USB Auto Play Lock

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off

Auto

Off

Button Lock

Vergrendeling activeren.

Off

/

On

Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.

Als

Button Lock

op

On

staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.

USB Auto Play Lock

Selecteer of

MagicInfo

-inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden afgespeeld.

On

Hiermee wordt de

MagicInfo

-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.

― Wanneer u een USB-apparaat met daarop

MagicInfo

-inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang

USB Auto Play Lock :

On

weergegeven.

Off

Hiermee wordt de

MagicInfo

-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.

Standby Control

U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.

Auto

De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.

Het bericht

No Signal

wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.

On

Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

Off

Het bericht

No Signal

wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.

― De optie

Standby Control

kan alleen worden gebruikt wanneer

Source

is ingesteld op

HDMI

.

― Als

No Signal

wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.

127

General

Button Lock

USB Auto Play Lock

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Off

Off

Auto

Off

Lamp Schedule

Stelt de lichtsterkte op een opgegeven tijdstip bij naar een door de gebruiker opgegeven waarde.

Off

/

On

OSD Display

Geeft een menu-item op het scherm weer of verbergt dit.

Source OSD

:

Off

/

On

No Signal OSD

:

Off

/

On

128

Change PIN

MENU m →

System

Change PIN

ENTER E

System

Change PIN

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Het scherm

Change PIN

wordt weergegeven.

Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij

Enter New PIN

. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij

Confirm

New PIN

.

Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop

Close

. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.

― Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0

129

Clone Product

MENU m →

System

Clone Product

ENTER E

Clone Product

Clone to USB

Clone From USB

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Reset System

MENU m →

System

Reset System

ENTER E

System

Reset System

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Exporteer de productinstellingen naar een USB-apparaat of laad de instellingen via een USB-apparaat.

Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.

Clone to USB

: hiermee kopieert u de productinstellingen naar een USB-apparaat.

Clone From USB

: hiermee wijst u de instellingen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen toe aan het product.

-

Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

― Deze optie werkt mogelijk niet goed als er op het USB-apparaat andere bestanden staan dan alleen het bestand met instellingen.

― Controleer of het USB-apparaat goed werkt voordat u deze optie gebruikt.

― De optie kan worden gebruikt voor producten met dezelfde

Model Code

en

Software Version

.

Ga naar

Support

Contact Samsung

en zoek de

Model Code

en

Software Version

van het product.

Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.

130

Reset All

MENU m →

System

Reset All

ENTER E

System

Reset All

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

DivX® Video On Demand

MENU m →

System

DivX® Video On Demand

ENTER E

System

DivX® Video On Demand

-

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.

Als u verbinding maakt met de DivXⓇ-website en registreert met die code, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden.

Voor meer informatie over DivXⓇ VOD gaat u naar 'http://vod.divx.com'.

131

Hoofdstuk 13

Support

Current Version

: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.

Software Update

MENUm →

Support

Software Update

ENTERE

Het menu

Software Update

stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.

― Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.

― Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.

Update now

Werk de software bij naar de meest recente versie.

― Bij een software-update via USB wordt het desbetreffende updatevenster na maximaal twee minuten weergegeven.

Contact Samsung

MENU m →

Support

Contact Samsung

ENTER E

Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.

U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.

Contact Samsung

en zoek de

Model Code

en

Software Version

van het product.

132

Hoofdstuk 14

Problemen oplossen

Voordat u met de klantenservice van

Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van

Samsung.

Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum

Het product testen

Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.

Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.

1

Schakel zowel de computer als het product uit.

2

Koppel alle kabels los van het product.

3

Product inschakelen.

4

Als

No Signal

wordt weergegeven, werkt het product normaal.

De resolutie en frequentie controleren

Not Optimum Mode

wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt (zie Ondersteunde resoluties).

133

Controleer het volgende

Installatieprobleem (PC-modus)

Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.

Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.

Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.

De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.

De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.

Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.

(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

Probleem met het scherm

Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.

No Cable Connected wordt weergegeven op het scherm (zie

'Een computer aansluiten').

Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.

Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Not Optimum Mode wordt weergegeven.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en frequentie van het product overschrijdt.

Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een maximale resolutie en frequentie in.

De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.

Controleer de kabelaansluiting met het product.

134

Probleem met het scherm

Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.

Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.

Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.

Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.

De schermkleur is inconsistent.

Pas

Coarse

en

Fine

aan.

Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.

Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.

Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met standaardsignaalmodi te raadplegen.

Pas

Brightness

en

Contrast

aan.

Ga naar

Picture

en pas de instellingen bij

Colour Space

aan.

Het wit lijkt niet echt wit.

Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.

Het product gaat automatisch uit.

Ga naar

Picture

en pas de instellingen bij

White Balance

aan.

Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.

Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.

Ga naar

System

en controleer of

Sleep Timer

is ingesteld op

Off

.

Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.

Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit.

Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15 minuten automatisch uit.

De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel waar het product is aangeschaft.

Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.

135

Probleem met het scherm

Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.

De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.

Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.

Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.

Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.

Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.

Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij sport of een actiefilm.

Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het product defect is.

Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale producten.

Ga naar

Picture

en pas de scherminstellingen aan, zoals

Picture Mode

,

Colour

,

Brightness

en

Sharpness

.

Ga naar

System

en pas de instellingen bij

Eco Solution

aan.

Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.

Als

Picture Size

is ingesteld op

Screen Fit

, wijzigt u deze instelling in

16:9

.

Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van het product. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.

Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een aanbevolen resolutie.

Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.

Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de boven- en onderzijde van het scherm.

Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.

136

Problemen met het geluid

Er wordt geen geluid weergegeven.

Het volumeniveau is te laag.

Wel beeld, geen geluid.

Ruis uit de luidsprekers.

Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.

Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.

Controleer het geluidsvolume.

Pas het volume aan.

Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.

Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.

Ga naar

Sound

en wijzig

Speaker Select

in

Internal

.

Als een bronapparaat wordt gebruikt

Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de audio-ingang van het product.

Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid.

(Bijvoorbeeld, als op het product een HDMI-kabel is aangesloten, moeten de audio-instellingen op de decoder misschien worden gewijzigd in HDMI.)

Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens opnieuw.

Controleer de kabelaansluiting. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een audio-ingang.

Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.

Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.

Wanneer

Speaker Select

is ingesteld op

External

, kan de volumeknop niet worden gebruikt en is dempen niet mogelijk.

Regel het volume voor de externe luidsprekers bij.

De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.

Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker

(decoder).

137

Problemen met het geluid

Geluid uit het product verandert niet na aanpassing van

Sound Mode .

Echo uit de luidsprekers.

De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.

De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de interne luidsprekers van het product.

Een echo kan worden veroorzaakt door verschillen in de decodeersnelheid van het product en de externe luidsprekers.

Stel in dit geval

Speaker Select

in op

External

.

Problemen met de afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet.

Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).

Controleer of de batterijen leeg zijn.

Controleer of er sprake is van een stroomstoring.

Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.

Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.

Problemen met een bronapparaat

Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.

Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.

Ander probleem

Het product ruikt naar plastic.

Het product staat scheef.

De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Verwijder de voet en breng deze vervolgens opnieuw op het product aan.

138

Ander probleem

Beeld of geluid valt af en toe weg.

Kleine deeltjes op de randen van het product.

Het menu PIP is niet beschikbaar.

Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen, krijg ik de melding The defined resolution is not supported.

.

Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.

HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat met YCbCr-uitvoer.

Geen geluid in de modus HDMI.

Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.

Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.

Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient het aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.

De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.

Het menu is in- of uitgeschakeld afhankelijk van de modus

Source

.

Het bericht

The defined resolution is not supported.

wordt weergegeven als de resolutie van de invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.

U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.

DVI-kabels geven geen geluid door.

Om geluid te hebben moet u de audiokabel aansluiten op de juiste ingang.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.

De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van de HDMI-norm aankan. Als deze problemen zich voordoen, sluit dan niet alleen de HDMI-kabel maar ook een audiokabel aan.

Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch.

In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.

PC

Geluidsingang

Automatisch

Schermmodus

Computerinstellingen

139

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.

Vragen en antwoorden

Vraag

Hoe kan ik de frequentie wijzigen?

Hoe kan ik de resolutie wijzigen?

Antwoord

U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.

Windows XP: Ga naar Configuratiescherm

Vormgeving en thema's Beeldscherm

Instellingen Geavanceerd Beeldscherm en pas de frequentie aan onder

Beeldscherminstellingen.

Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm

Beeldscherm Instellingen

Geavanceerd

Beeldscherm en pas de frequentie aan onder Beeldscherminstellingen.

Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm Vormgeving aan persoonlijke voorkeur

aanpassen

Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen Geavanceerde

instellingen

Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.

Windows 7: Ga naar Configuratiescherm

Vormgeving en persoonlijke instellingen

Beeldscherm

Resolutie aanpassen Geavanceerde instellingen Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.

Windows 8: Ga naar Instellingen

Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke

instellingen

Beeldscherm Resolutie aanpassen Geavanceerde instellingen

Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.

Windows XP: ga naar Configuratiescherm

Vormgeving en thema's Beeldscherm

Instellingen en pas de resolutie aan.

Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm

Beeldscherm Instellingen en wijzig de resolutie.

Windows Vista: ga naar Configuratiescherm

Vormgeving aan persoonlijke voorkeur

aanpassen

Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.

Windows 7: ga naar Configuratiescherm

Vormgeving en persoonlijke instellingen

Beeldscherm

Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.

Windows 8: Ga naar Instellingen

Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke

instellingen

Beeldscherm Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.

140

Vraag

Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?

Antwoord

Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm

Vormgeving en thema's

Beeldscherm Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS

SETUP op de computer.

Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm

Beeldscherm

Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm

Vormgeving en persoonlijke instellingen

Persoonlijke instellingenInstellingen voor

schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm

Vormgeving en persoonlijke instellingen

Persoonlijke instellingen Instellingen voor

schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen

Configuratiescherm

Vormgeving en persoonlijke instellingen Persoonlijke

instellingen

Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.

141

Hoofdstuk 15

Specificaties

-

Grootte

-

Weergavegebied

H

V

-

Afmetingen (B x H x D)

D

Algemeen

Modelnaam

Paneel

Afmetingen

(B x H x D /

Gewicht)

Stroomtoevoer

Grootte

Weergavegebied

Zonder standaard

Met standaard

Omgevingsvereisten In bedrijf

Opslag

EB40D

Klasse 40 (40,0 inch / 101 cm)

886,168 mm (H) x 497,664 mm (V)

914,2 x 547,9 x 90,9 mm / 7,0 kg

914,2 x 586,4 x 196,4 mm / 8,0 kg

EB48D

Klasse 48 (47,6 inch / 120 cm)

1053,186 mm (H) x 592,128 mm (V)

1083,2 x 637,8 x 90,9 mm / 9,1 kg

1083,2 x 677,0 x 203,9 mm / 10,2 kg

100 tot 240 V wisselstroom (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz

Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.

Temperatuur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)

Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend

Temperatuur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)

Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend

H

B

142

― Plug-and-Play

Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen.

De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.

― Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

― Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse A.

[Aanbeveling]- alleen EU

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze Monitor voldoet aan de essentiële vereisten en overige bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com/displaysolutions. Ga naar Service >

Zoek product ondersteuning en voer de naam van het model in.

Deze apparatuur mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.

143

Stroomverbruik

De energiebesparingfunctie van dit product reduceert het energieverbruik van het aan/uit-lampje als het product gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt.

Het product wordt niet uitgeschakeld in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweegt u de muis.

De energiebesparingsfunctie werkt alleen wanneer het product is aangesloten op een computer met een energiebesparingsfunctie.

Normale werking

Maximale waarde Standaard Max.

Uitschakelen

Stroomverbruik EB40D

EB48D

70 W

84 W

47,2 W

56,3 W

77 W

93 W

0,5 W

― Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren.

― SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.

― Om het energieverbruik terug te dringen tot 0, koppelt u de voedingskabel los. Koppel de voedingskabel los als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt

(tijdens vakantie, enz.).

144

-

Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd.

Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

-

Verticale frequentie

Het product geeft een beeld meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Voorinstelbare timingmodi

― Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit.

Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.

― Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen ondersteuning biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.

Modelnaam

Synchronisatie

EB48D

Resolutie

Horizontale frequentie

Verticale frequentie

Optimale resolutie

Maximale resolutie

EB40D

30 61 kHz

60

-

75 Hz

1366 x 768 bij 60 Hz

1366 x 768 bij 60 Hz

Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

― PC-modus ondersteunt geen interlaced signalen.

Resolutie

IBM, 720 x 400

Horizontale frequentie

(kHz)

31,469

Verticale frequentie

(Hz)

70,087

Pixelfrequentie

(MHz)

28,322

Sync-polariteit

(H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

31,469

37,861

37,500

66,667

59,940

72,809

75,000

30,240

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

145

Resolutie

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1366 x 768

Horizontale frequentie

(kHz)

Verticale frequentie

(Hz)

37,879 60,317

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

45,000

47,712

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

60,000

59,790

Pixelfrequentie

(MHz)

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

74,250

85,500

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

Sync-polariteit

(H/V)

+/+

146

Hoofdstuk 16

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling

(door klanten)

― Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.

Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).

Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.

Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.

Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.

Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.

Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.

Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.

Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

• impact van buitenaf of laten vallen;

• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van

Samsung;

• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van

Samsung Electronics Co., Ltd.

• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;

• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;

• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.

Overig

Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstroming enzovoort)

Als verbruiksartikelen op zijn.

(batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)

― Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht.

Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

147

WEEE

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.

148

Een optimale beeldkwaliteit en het voorkomen van scherminbranding

Optimale beeldkwaliteit

Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1 ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven.

Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

-

Het aantal subpixels per type -scherm: 6,220,800

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

-

Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het product enige tijd niet gebruikt.

Het voorkomen van scherminbranding

Wat is scherminbranding?

Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.

Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil worden verlaagd.

― Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.

Zwarte matrix

Gemeenschappelijke elektrode (ITO)

Kleurenfilter

Source Afvoer

TFT

Databus-lijn

Poort

Pixelelektrode

(ITO)

Opslagcondensator

(Cs)

149

Scherminbranding voorkomen

― De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing.

Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus

-

Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.

-

Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.

U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.

• Wijzig regelmatig de kleur

-

Gebruik twee kleuren

Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.

(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt uitgestraald.)

― Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.

― Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

Wijzig regelmatig de tekstkleur

-

Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.

Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT : TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

-

Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

-

Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.

Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.

150

Licentie

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

2.0 Channel

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;

6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the

Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0

Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het

Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].

151

Terminologie

480i/480p/720p/1080i/1080p____ Elk van de bovenstaande scanfrequenties verwijst naar het aantal effectieve scanlijnen die de resolutie bepalen. De scanfrequentie kan worden aangeduid in i (interlaced) of p (progressief ), afhankelijk van de scanmethode.

- Scannen

Scannen verwijst naar een proces voor het verzenden van pixels die op progressieve wijze het beeld vormen.

Hoe groter het aantal pixels, hoe helderder en levendiger het beeld.

- Progressief

In de progressieve scanmodus worden alle lijnen met pixels op het scherm één voor één gescand (progressief ).

- Interlaced

In de interlaced scanmodus, worden eerst alle oneven lijnen met pixels van boven naar beneden gescand en vervolgens worden alle andere lijnen met pixels (die nog niet zijn gescand) gescand.

Non-interlace- en

interlacemodus____ De noninterlacemodus (progressieve scan) geeft een horizontale lijn op progressieve wijze van de boven- naar de onderkant van het scherm weer. In de interlacemodus worden eerst de oneven lijnen en vervolgens de even lijnen weergegeven.

De non-interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor monitoren omdat het een helder beeld geeft. De interlacemodus wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.

Dot Pitch____ Het scherm bestaat uit rode, groene en blauwe stippen. Hoe kleiner de afstand tussen deze punten hoe hoger de resolutie. Dot pitch verwijst naar de kleinste afstand tussen twee punten met dezelfde kleur. Dot pitch wordt gemeten in millimeters.

Verticale frequentie____ Het product geeft een afbeelding meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het feit dat één beeld 60 keer per seconde wordt weergegeven.

Horizontale frequentie____ De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Bron____ Invoerbron verwijst naar een videobronapparaat dat is aangesloten op het product, zoals een camcorder of video- of dvd-speler.

Plug & Play____ Plug & Play is een functie waarmee de gegevens tussen een product en een computer automatisch worden uitgewisseld voor een optimale weergaveomgeving.

Het product gebruikt VESA DDC

(internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

Resolutie____ De resolutie is het aantal horizontale punten (pixels) en verticale punten (pixels) waaruit het scherm is opgebouwd. Het geef aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven. Bij een hogere resolutie kunnen er meer gegevens worden weergegeven op het scherm en is handig wanneer er tegelijkertijd meerdere taken moeten worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920 X

1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels

(horizontale resolutie) en 1080 verticale pixels (verticale resolutie).

DVD (Digital Versatile Disc)____

DVD verwijst naar een schijf voor massaopslag ter grootte van een cd. U kunt op deze schijf multimediatoepassingen (audio, video of games) opslaan met de MPEG-2 videocompressietechnologie.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ Dit is een interface die kan worden aangesloten op zowel een digitale audiobron als op een high-definition videobron door gebruik te maken van één kabel zonder compressie.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer. De gegevens worden tussen de computer en monitor verzonden via RS232C (een norm voor seriële datacommunicatie) en Wi-Fi.

152

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 121.9 cm (48") 1366 x 768 pixels LED 250 cd/m²
  • 6 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents