Samsung TB-CH, TB-WH User manual

Samsung TB-CH, TB-WH User manual
Gebruikershandleiding
TB-WH
TB-CH
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kunnen de specificaties zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties
te verbeteren.
BN46-00204A-05
Inhoudsopgave
VOORDAT U HET
PRODUCT IN GEBRUIK
NEEMT
VOORBEREIDINGEN
"WINDOWS EMBEDDED
STANDARD 7"
GEBRUIKEN (TB-WH)
5
Auteursrecht
5
5
Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen
7
Veiligheidsvoorschriften
7
8
10
Elektriciteit en veiligheid
Installatie
Bediening
14
De inhoud controleren
14
15
De verpakking verwijderen.
De componenten controleren
16
Onderdelen
16
17
18
Toets
Achterkant
Zijaanzicht rechts
19
Installatie
19
21
22
Montage
De hoogte van het product aanpassen
Antidiefstalslot
23
Wat is "Windows Embedded Standard 7"
Client?
24
Aansluiten voor gebruik van "Windows
Embedded Standard 7"
24
25
25
26
26
27
27
28
Voordat u een apparaat aansluit
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)
Verbinding via de DVI-kabel
Een microfoon aansluiten
Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten
LAN-verbinding
USB-apparaten aansluiten
De voedingskabel aansluiten
Inhoudsopgave
2
Inhoudsopgave
GEBRUIKEN "ZERO
CLIENT" (TB-CH)
PROBLEMEN OPLOSSEN
SPECIFICATIES
BIJLAGE
29
"Windows Embedded Standard 7"
gebruiken
29
29
30
37
38
Aanmelding
"Windows Embedded Standard 7" Desktop
Toepassingen
Hulpprogramma’s configureren
Het Systeem herstellen
39
MagicRMS Pro
39
Informatie over MagicRMS Pro
40
Informatie over "Zero Client"
41
Aansluiten voor gebruik van de "Zero
Client"
41
42
42
43
43
44
45
Voordat u een apparaat aansluit
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)
Verbinding via de DVI-kabel
Een microfoon aansluiten
Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten
Verbinding maken met een server (LAN/USB)
De voedingskabel aansluiten
46
Werken met de "Zero Client"
46
46
48
Aanmelden
Berichtvak
Werkbalk
71
Vereisten voordat u contact opneemt
met het klantenservicecentrum van
Samsung
71
Controleer het volgende.
72
Algemeen
73
Stroomverbruik
74
Contact Samsung wereldwijd
Inhoudsopgave
3
Inhoudsopgave
80
Correcte verwijdering
80
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Correcte behandeling van een gebruikte accu
uit dit product
80
INDEX
Inhoudsopgave
4
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
© 2012 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van
Samsung Electronics niet toegestaan.
Het SAMSUNG-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics.
Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards
Association.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of
bezoek wordt uitgevoerd.
Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie
in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.
Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben.
Waarschuwing
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of
schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Voordat u het product in gebruik neemt
5
Voordat u het product in gebruik neemt
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
Voordat u het product in gebruik neemt
6
Voordat u het product in gebruik neemt
Veiligheidsvoorschriften
De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk
verkrijgbaar.
Elektriciteit en veiligheid
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Sluit niet te veel producten tegelijk aan op hetzelfde stopcontact.

Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.
Kom niet met natte handen aan de stekker.

Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

Een losse verbinding kan brand veroorzaken.
!
Steek de stekker in een geaard stopcontact. (alleen voor apparaten met isolatie
van type 1).
!

Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Zet geen
zware voorwerpen op het netsnoer.

Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Als u bijvoorbeeld stof op de stekker van de voedingskabel of in het stopcontact
ziet, verwijdert u dit met een droge doek.
!

Anders kan er brand ontstaan.
Voordat u het product in gebruik neemt
7
Voordat u het product in gebruik neemt
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Gebruik het netsnoer alleen voor officiële producten van Samsung.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.

!
Als er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken zodat het product geen stroom meer krijgt.
Met de aan-uitknop wordt het product niet volledig zonder stroom gezet.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Installatie
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

Anders kan er brand ontstaan.
Plaats het product niet in een beperkte ruimte met een slechte ventilatie, zoals in
een (boeken)kast.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge
binnentemperatuur.
Bewaar het plastic verpakkingsmateriaal van het product buiten bereik van
kinderen.
!

Kinderen kunnen stikken.
Voordat u het product in gebruik neemt
8
Voordat u het product in gebruik neemt
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een
plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan
het product schade oplopen of brand veroorzaken.
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan
stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

!
Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen,
zoals een kachel.

Anders kan de levensduur van het product korter worden of kan er brand
ontstaan.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het
product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in
de buurt van een aanrecht.
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

Anders kan het product defect raken of kan er lichamelijk letsel ontstaan.
!
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.
Voordat u het product in gebruik neemt
9
Voordat u het product in gebruik neemt
Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
!
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne
deeltjes, chemische stoffen of extreme temperaturen) of in een vliegveld of
treinstation waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is, kan dit
ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem vóór installatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina
74) als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.
Bediening
Waarschuwing
In het product is hoogspanning aanwezig. Haal het product niet uit elkaar en
repareer of wijzig het product niet zelf.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina
74).
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aanuitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.
!

Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische
schok tot gevolg.
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een
Samsung-servicecentrum (pagina 74).
!

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

Het product kan omvallen en uw kind kan ernstig letsel oplopen.
Als het product valt of als de behuizing schade oploopt, moet u het product
uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een
Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Anders kan een elektrische schok of brand worden veroorzaakt.
Voordat u het product in gebruik neemt
10
Voordat u het product in gebruik neemt
Leg geen zware voorwerpen, speelgoed of snoep boven op het product.

Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat
speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot
gevolg.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken,
met een elektrische schok of brand tot gevolg.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
!
GAS

Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken,
met een elektrische schok of brand tot gevolg.
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van
het product.
!

Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge
binnentemperatuur.
Voordat u het product in gebruik neemt
11
Voordat u het product in gebruik neemt
100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld)
of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in de
ventilatieopeningen van het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het
product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact
opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg
zijn.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles,
boven op het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het
product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact
opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg
zijn.
Let op
-_!
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te
gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een teveel aan stof,
oververhitting, een elektrische schok of een stroomlek.
Plaats geen gelijkstroomadapters bij elkaar.

Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de plastic verpakking van de gelijkstroomadapter voordat u de adapter
in gebruik neemt.

Anders kan er brand ontstaan.
Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan
regen of sneeuw.

Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat
wordt.
Voordat u het product in gebruik neemt
12
Voordat u het product in gebruik neemt
Plaats de gelijkstroomadapter niet in de buurt van de verwarming.

Anders kan er brand ontstaan.
Bewaar de gelijkstroomadapter in een goed geventileerde ruimte.
!
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Houd kleine onderdelen die u voor het product gebruikt, buiten bereik van
kinderen.
!
Zet geen zware voorwerpen op het product.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zet het volume niet te hoog bij gebruik van de hoofdtelefoon (oortelefoon).

Geluid op een hoog volume kan op langere termijn gehoorschade
veroorzaken.
Voordat u het product in gebruik neemt
13
1
1.1
Voorbereidingen
De inhoud controleren
1.1.1 De verpakking verwijderen.
1
De verpakking openen. Let erop dat u het product niet beschadigt wanneer u de verpakking opent
met een scherp voorwerp.
2
Verwijder het piepschuim van het product.
3
Controleer de componenten en verwijder het piepschuim en het plastic.
4

Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten kan enigszins afwijken van de getoonde
afbeelding.

De afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.
Bewaar de doos i een droge omgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt wanneer u het
product in de toekomst moet verplaatsen.
1 Voorbereidingen
14
1
Voorbereidingen
1.1.2 De componenten controleren

Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht als er een onderdeel ontbreekt.

Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten en de items die afzonderlijk worden verkocht, kan
enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.
Onderdelen
Handleiding voor snelle
installatie
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Standaardconnector
Voet van standaard
Gebruikershandleiding
Voedingskabel
DC-voedingsadapter

De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

De voet van de standaard die met dit product wordt meegeleverd, bevat een printplaat. Ga
voorzichtig met de voet om.
Afzonderlijk verkrijgbare items
De volgende items kunnen worden aangeschaft bij een verkooppunt bij u in de buurt.
LAN-kabel
USB-kabel
D-SUB-kabel
DVI-kabel
HDMI-DVI-kabel
1 Voorbereidingen
15
1
1.2
Voorbereidingen
Onderdelen
1.2.1 Toets
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Pictogram
Omschrijving
Schakel het product in of uit.
1 Voorbereidingen
16
1
Voorbereidingen
1.2.2 Achterkant
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
LAN
Poorten
AUDIO
OUT
RGB OUT
DVI OUT
DC 14V IN
Omschrijving
Maak verbinding met een USB-apparaat.
LAN
AUDIO
OUT
Hierop sluit u de LAN-kabel aan voor de verbinding met een
netwerk.
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een
hoofdtelefoon.
RGB OUT
Sluit aan op de monitor door middel van de D-SUB-kabel.
DVI OUT
Sluit aan op de monitor door middel van de DVI-kabel.
DC 14V IN
Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
1 Voorbereidingen
17
1
Voorbereidingen
1.2.3 Zijaanzicht rechts
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
MIC
Poorten
Omschrijving
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een
hoofdtelefoon.
Sluit aan op een microfoon.
MIC
Maak verbinding met een USB-apparaat.
Luidspreker (aan beide zijden).
1 Voorbereidingen
18
1
1.3
Voorbereidingen
Installatie
1.3.1 Montage
De monitor die u op de standaard aanbrengt, moet aan de VESA-normen voldoen.
Maak de monitor klaar voor
montage op de standaard.
Plaats een beschermende doek
of kussen op een vlakke
ondergrond. Leg de monitor
vervolgens met de schermzijde
naar onder op de doek of het
kussen.
Laat de groeven op de monitor
samenvallen met de groeven op
de standaardconnector.
Vervolgens vastzetten met
schroeven.
Plaats de voet van de standaard
in de standaard in de richting van
de pijl.
Draai de schroef onder in de voet Zet het product rechtop nadat u
stevig aan (met een
de standaard hebt geïnstalleerd.
schroevendraaier of een muntje).

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is
afzonderlijk verkrijgbaar.

Wanneer u langere schroeven gebruikt dan de meegeleverde schroeven, kunt u interne schade
toebrengen aan het product.

Gebruik geen monitor en geen schroeven die niet voldoen aan de VESA-normen. Oefen ook niet
buitensporig veel kracht uit bij het monteren van de standaard op de monitor. Het product kan
beschadigd raken of vallen en persoonlijk letsel veroorzaken. Samsung kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige schade of letsel die wordt veroorzaakt door het gebruik van onjuiste
schroeven of door het met buitensporige kracht bevestigen van de wandmontageset of
bureaustandaard.
1 Voorbereidingen
19
1
Voorbereidingen
Let op
Maak de vergrendeling niet los en verwijder de bevestigingspen niet
van de standaard voordat u de voet aan de standaard hebt
vastgemaakt.
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.
1 Voorbereidingen
20
1
Voorbereidingen
1.3.2 De hoogte van het product aanpassen
Regel de hoogte van de standaard pas bij nadat u de standaard aan de monitor hebt bevestigd.
De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Verwijder de bevestigingspen.
Maak de vergrendeling waarmee de hoogte wordt
bepaald los (naar buiten).
Pas de hoogte naar wens aan.
Maak de vergrendeling waarmee de hoogte wordt
bepaald weer vast (naar binnen).
Pak het product in het midden bovenaan vast en pas de hoogte van het scherm voorzichtig aan.
1 Voorbereidingen
21
1
Voorbereidingen
1.3.3 Antidiefstalslot
Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten. De vorm van het
slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding
bij het antidiefstalslot voor meer informatie. Het vergrendelingsapparaat wordt apart verkocht.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
1
2
3
4
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
Sluit het slot.

Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is
afzonderlijk verkrijgbaar.
1 Voorbereidingen
22
2
2.1
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
Wat is "Windows Embedded Standard 7" Client?
De WES7-client (Microsoft Windows Embedded Standard 7) maakt gebruik van het
besturingssysteem Microsoft Windows Embedded Standard 2011. Als de WES-client is verbonden
met een server waarop de service Citrix XenDesktop, VMWare View Client of Microsoft Remote
Desktop Connection beschikbaar is, worden het toetsenbord, de muis, de audio/video en de
schermgegevens doorgestuurd naar de client via het netwerk tussen de client en de server.
Verbindbare servers

Een Citrix XenDesktop-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services en Citrix
XenServer zijn geïnstalleerd

Een VMWare View Client-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services en VMWare
Server zijn geïnstalleerd

Een Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services zijn geïnstalleerd

Microsoft Windows 7 Professional
Deze handleiding beschrijft de functies van de WES client. Er wordt echter geen uitleg geboden over de
algemene functionaliteit van WES. Voor algemenere informatie over Windows 7 raadpleegt u de
Windows 7 Help die door Microsoft wordt geleverd.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
23
2
2.2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
Aansluiten voor gebruik van "Windows Embedded
Standard 7"
2.2.1 Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

De precieze poortnamen kunnen per monitor verschillen.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het wijzigen van de
ingangsbron van de monitor.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk
verkrijgbaar.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
24
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
2.2.2 Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)
RGB IN
1
RGB OUT
Sluit de D-SUB-kabel aan op [RGB IN] op de achterkant van de monitor en [RGB OUT] op de voet.
2.2.3 Verbinding via de DVI-kabel
DVI IN
1
DVI OUT
Sluit de DVI-kabel aan op [DVI IN] op de achterkant van de monitor en [DVI OUT] op de voet.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
25
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
2.2.4 Een microfoon aansluiten
MIC
1
Sluit de microfoon aan op [MIC] op de rechterkant van de voet.
2.2.5 Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten
AUDIO OUT
1
Sluit een audio-uitvoerapparaat (hoofdtelefoon of luidsprekers) aan op [AUDIO OUT] op de
achterkant of op [
] op de rechterkant van de voet.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
26
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
2.2.6 LAN-verbinding
LAN
1
Sluit de LAN-kabel aan op [LAN] op de achterkant van de voet.

Dit wordt niet ondersteund wanneer de netwerksnelheid lager dan of gelijk aan 10 Mbps is.

Gebruik CAT5-kabel (*STP).
*Shielded Twisted Pair
2.2.7 USB-apparaten aansluiten
1
Sluit USB-apparaten (toetsenbord, muis, enz.) aan op [ ] op de achterkant of de rechterkant van de
voet.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
27
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
2.2.8 De voedingskabel aansluiten
Sluit de voedingskabel aan op de
gelijkstroomadapter. Sluit vervolgens de
gelijkstroomadapter aan op [DC 14V IN] op
de voet.
DC 14V IN
Sluit de voedingskabel aan op het
stopcontact.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is
afzonderlijk verkrijgbaar.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het aansluiten van de
voedingskabel op de monitor.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
28
2
2.3
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
2.3.1 Aanmelding
Wanneer de client wordt gestart, kunt u bij de server aanmelden door uw gebruikersnaam en
wachtwoord op te geven. De standaard-account-id's zijn Administrator en User. De overeenkomstige
wachtwoorden zijn niet ingesteld.
2.3.2 "Windows Embedded Standard 7" Desktop
Gebruiker
Als u zich aanmeldt, wordt de User Desktop weergegeven. De standaardpictogrammen die worden
weergegeven op de User Desktop zijn Recycle Bin, Computer, Citrix Online Plug in, VMWare View
Client, Remote Desktop Connection en Internet Explorer. Deze verbinding kan eveneens vanuit het
menu Start worden uitgevoerd. Het pictogram voor het geluidsniveau en de systeemtijd worden
weergegeven in de User Taskbar.
Wanneer u als user bent aangemeld, zijn er een groot aantal beperkingen die het systeem beveiligen
tegen onjuiste bewerkingen door gebruikers. U hebt geen toegang tot de stations van de computer en er
bestaan beperkingen voor het configureren van de eigenschappen van de stations. Als u de
geavanceerde en gedetailleerde instellingen van de client wilt configureren, dient u zich als administrator
aan te melden.
Beheerder
Wanneer u zich als Administrator aanmeldt, wordt de Administrator Desktop weergegeven. De
standaardpictogrammen die worden weergegeven op de Administrator Desktop zijn Recycle Bin,
Computer, Citrix Online Plug in, VMWare View Client, Remote Desktop Connection en Internet
Explorer. U kunt tevens de Citrix Online Plug in, VMWare View Client, Remote Desktop Connection
en Internet Explorer uitvoeren vanuit het menu Start. Het pictogram voor het geluidsniveau, het
statuspictogram van Enhanced Write Filter en de systeemtijd worden weergegeven in de Administrator
Taskbar. Het toegangsrecht van Administrator is vereist voor het toevoegen en verwijderen van
toepassingen.
Log off, Restart, Shut down

Als u zich uit de huidige sessie wilt afmelden, wilt afsluiten of uw client opnieuw wilt starten, gebruikt
u het menu Start. [Start
Shut down]. Het dialoogvenster Shut Down van Windows wordt
weergegeven. Als u de client onmiddellijk wilt afsluiten, selecteert u [Start
Shut down]. Als u Log
off, Restart, enz. wilt selecteren, plaatst u de muisaanwijzer op het pictogram
▶ naast [Shut
down]. U kunt Log off of Shut down ook gebruiken vanuit het dialoogvenster Beveiliging van
Windows door op [Ctrl + Alt + Del] te drukken. Als 'Force Auto Log on' is geactiveerd, wordt u na
iedere keer afmelden onmiddellijk opnieuw aangemeld.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
29
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)

De client-functies Log off, Restart en Shut down zijn van kracht op de bewerkingen van de
Enhanced Write Filter (EWF). Als u de gewijzigde systeemconfiguratie wilt behouden, dient u een
cache voor de huidige systeemsessie in het flash-geheugen op te slaan. Als u dit niet doet, gaat de
gewijzigde configuratie verloren wanneer de client wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt gestart.
(Als u afmeldt, blijft de configuratie voor opnieuw aanmelden behouden.) Kijk voor meer informatie
over de Enhanced Write Filter in de Help van het programma.
2.3.3 Toepassingen
Remote Desktop Connection
U kunt een actieve terminalserver of andere computer (Windows 95 of later) op afstand besturen door
middel van een externe bureaubladverbinding.

Remote Desktop
Windows 7 Professional of Windows 2000/2003/2008 Server moet op de computer zijn

geïnstalleerd die op afstand moet worden bestuurd. Deze computer wordt de host genoemd.
Een afstandscomputer waarop een later besturingssysteem dan Windows 95 wordt

uitgevoerd, is vereist. Deze computer wordt een client genoemd. Op de client moet de clientsoftware voor de externe bureaubladverbinding zijn geïnstalleerd.
Tevens moet u met het internet zijn verbonden. Een breedbandinternetverbinding is uiterst

geschikt voor hoge prestaties. Omdat het externe bureaublad voor het extern besturen van de
host echter minimale hoeveelheden gegevens verzendt, waaronder de beeldscherm- en
toetsenbordgegevens, is een breedbandverbinding niet noodzakelijk. U kunt een extern
bureaublad over een internetverbinding van lage bandbreedte uitvoeren.
Wanneer u een extern bureaublad uitvoert op Windows 7 Professional, is het niet mogelijk het
besturingssysteem van uw computer te gebruiken.

Uw computer als host activeren
U moet de functie Remote Desktop activeren om hem vanaf een andere computer te besturen. U
moet als administrator of als lid van de Administrators group zijn aangemeld om op uw computer
Remote Desktop te activeren. Volg deze stappen:
1
2
Open de map System in het Control Panel.
Ga naar [Start
Control Panel
System and Security
System] en klik op Remote
settings.
3
Als u wilt voorkomen dat andere pc's toegang krijgen tot uw pc via Remote Desktop of
RemoteApp, selecteert u "Don't allow connections to this computer".

Als u een externe pc toegang wilt bieden tot uw pc door middel van een versie van Remote
Desktop of RemoteApp, schakelt u 'Allow connections from computers running any version
of Remote Desktop (less secure)' in. Deze optie is geschikt als u niet weet welke versie van
Remote Desktop Connection op andere pc's wordt gebruikt. Deze optie is minder veilig dan de
volgende optie (optie 3).
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
30
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)


Als u wilt toestaan dat andere pc's toegang krijgen tot uw pc via een versie van Remote Desktop
of RemoteApp waarbij verificatie op netwerkniveau is vereist, selecteert u "Allow connections
from computers running any version of Remote Desktop (less secure)" om Remote Desktop
uit te voeren met verificatie op netwerkniveau.
Ga naar de client en start een externe bureaubladsessie.
Wanneer u eenmaal de hostcomputer hebt geactiveerd om externe bureaubladverbindingen
mogelijk te maken en de client-software hebt geïnstalleerd op een client-computer met Windows,
bent u klaar om een sessie van Remote Desktop te starten.
U dient ten eerste een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk) of een verbinding voor externe
toegang van uw client-computer tot de host-computer tot stand te brengen. Als u verbinding wilt
maken met een ander extern bureaublad, volgt u de onderstaande instructies.
1
Ga naar [Start
All Programs
Accessories
Remote Desktop Connection] of
dubbelklikt u op het pictogram Remote Desktop Connection om Remote Desktop
Connection te openen.
2
Typ de naam van de host-computer. U kunt gedetailleerde instellingen configureren door op de
knop Options te klikken.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
31
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
3
Options
- General : Voer de aanmeldingsinformatie voor de hostcomputer in. Als u zich automatisch wilt
aanmelden, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
- Display : De Remote Desktop Connection verzendt en ontvangt gecomprimeerde gegevens
voor het beeldscherm. Als u de resolutie en kleurkwaliteit instelt op de hoge optie, kan dit de
snelheid vertragen.
- Local Resource : Geef op of u de vaste schijven en poorten wilt gebruiken.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
32
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
- Programs : Selecteer een toepassing en geef de map op waarin u de toepassing wilt
uitvoeren als een verbinding tot stand wordt gebracht met de host-pc.
- Experience : Geef de verbindingssnelheid en menuopties op die u wilt gebruiken op de
aangesloten externe pc. De opgegeven instellingen worden gedeeld met de host-pc.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
33
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
- Advanced : Bescherm uw persoonlijke informatie als een verbinding tot stand is gebracht.
4
5
Klik op Connect. Het dialoogvenster Aanmelden bij Windows verschijnt.
Typ in het dialoogvenster "Log On to Windows" uw gebruikersnaam, het wachtwoord en het
domein (indien vereist) en klik vervolgens op OK. Het venster Remote Desktop wordt geopend
en u ziet de bureaubladinstellingen, bestanden en toepassingen van de hostcomputer.
Bezoek voor meer informatie over Remote Desktop Connections de website van
Microsoft.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
34
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
Internet Explorer
In een WES client is Internet Explorer opgenomen. Deze toepassing is toegestaan aan alle gebruikers.
Website van Microsoft.
Bezoek voor meer informatie over Internet Explorer Microsoft website.
Enhanced Write Filter (EWF)
Enhanced Write Filter (EWF) beschermt de flashschijf tegen schrijftoegang en behoudt daarom de
duurzaamheid van het flashapparaat. EWF biedt lees- en schrijftoegang via een cache voor de client in
plaats van rechtstreeks toegang tot de flashschijf toe te staan.
Als EWF is geactiveerd, worden er geen gegevens opgeslagen naar het flash-geheugen. De in de cache
opgeslagen gegevens zijn alleen in werking zolang de client actief is. De gegevens in de cache gaan
verloren wanneer de client wordt uitgeschakeld of opnieuw wordt gestart. Als u daarom de gegevens die
naar het register moeten worden geschreven (favorieten, cookies, etc.) wilt opslaan, moet u de inhoud
van de cache overbrengen naar het flash-geheugen. Een foutbericht wordt weergegeven als het niet
mogelijk is om naar de cache te schrijven vanwege onvoldoende geheugen. Als dit bericht wordt
weergegeven, dient u EWF uit te schakelen om de EWF-cache leeg te maken. De gebruiker kan op het
EWF-pictogram rechtsonder in het scherm klikken om de EWF Manager op te roepen. Tevens kan de
configuratie van EWF door de gebruiker worden gewijzigd door bij de commandoprompt opdrachten in
te voeren voor beheer van EWF. Voor deze taak zijn Administrator-rechten vereist.

Enable write filter and restart the system.
Als EWF is uitgeschakeld, activeert u het. Als dit item is geselecteerd, is de cache leeggemaakt en is
EWF ingeschakeld. Na het opnieuw starten van de computer worden de configuraties en de
informatie van het bestandssysteem voor de client naar een cache geschreven. Deze bewerking kan
eveneens worden uitgevoerd door achter de commandoprompt “ewfmgr.exe c: -enable” in te
voeren en de computer opnieuw te starten.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
35
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)

Disable write filter and restart the systems.
Dit item is geactiveerd wanneer de EWF wordt uitgevoerd. Als dit item is geselecteerd, wordt de
huidige staat van de client (opgeslagen in een cache) opgeslagen naar een flashschijf en wordt de
EWF uitgeschakeld. Na het opnieuw starten van de computer worden de configuraties en de
informatie van het bestandssysteem voor de client naar een flashschijf geschreven. Deze bewerking
kan eveneens worden uitgevoerd door achter de commandoprompt “ewfmgr.exe c: commitanddisable” in te voeren en de computer opnieuw te starten.

Commit changes to disk.
Dit item is geactiveerd wanneer de EWF wordt uitgevoerd. Als dit item is geselecteerd, wordt de
huidige staat van de client (opgeslagen in een cache) opgeslagen naar een flashschijf. De staat van
de EWF wordt echter niet gewijzigd. Deze bewerking kan eveneens worden uitgevoerd door achter
de commandoprompt “ewfmgr.exe c: -commit” in te voeren op een opdrachtregel.
U kunt de configuraties voor de beveiligde schijven bekijken door achter de commandoprompt
“ewfmgr.exe c:” in te voeren op een opdrachtregel.
File-Based Write Filter (FBWF)
Het File-Based Write Filter (FBWF) voorkomt dat het geheugen van de client wordt overschreven door
ongeautoriseerde gebruikers. De FBWF voorkomt dat er te veel naar het geheugen wordt geschreven,
zodat u de client langdurig kunt gebruiken. Als u I/O aanvraagt, laat FBWF de client bewerkingen in de
cache uitvoeren in plaats van in het geheugen, zodat dit geheugen wordt beveiligd.
De gegevens blijven in de cache bewaard terwijl de client normaal werkt. Ze worden verwijderd wanneer
de client opnieuw wordt gestart of wordt afgesloten. U slaat gegevens op door het relevante bestand
naar de schijf te schrijven met de opdracht Doorvoeren. Als u niet weet welk bestand is gewijzigd,
schakelt u de FBWF uit, wijzigt u deze en schakelt u hem weer in.
U kunt de FBWF regelen met de verschillende opties van de opdracht op een opdrachtregel.

FBWF Configuration

Current FBWF status : Geeft de huidige status van het FBWF weer (Enabled of Disabled).

Boot command : toont de FBWF-opdracht die zal worden toegepast wanneer het systeem de
volgende keer wordt gestart.

RAM Used by FBEF : Geeft aan hoeveel RAM de FBWF gebruikt. Als de huidige status is
ingesteld op "Disabled", wordt het gebruikte geheugen weergegeven als 0 kB.


Threshold : Geeft het maximale RAM aan dat de FBWF gebruikt.
FBWF Command

Enable the FBWF and reboot the system : Schakelt de uitgeschakelde FBWF in en start de
client opnieuw. Als de client niet opnieuw start, wordt alleen de opstartopdracht gewijzigd in
BWF_ENABLE en verandert de huidige status niet.

Disable the FBWF and reboot the system : Schakelt de ingeschakelde FBWF uit en start de
client opnieuw. Als de client niet opnieuw start, wordt alleen de opstartopdracht gewijzigd in
FBWF_DISABLE en verandert de huidige status niet.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
36
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)

Commit files : Zelfs als schijven worden beveiligd met FBWF, kunt u bestanden toevoegen of
verwijderen. Klik op [Write the changes to the disk] om de wijzigingen naar de schijf te
schrijven.

Session Status

Current session : Geeft de volumes weer die door de FBWF worden beveiligd en een lijst
mappen en bestanden op de volumes die niet worden beveiligd door de FBWF.

Next session : Selecteer de volumes die moeten worden beveiligd door de FBWF wanneer de
client de volgende keer start. Selecteer ook de mappen en bestanden die u niet wilt beveiligen
met de FBWF.
Windows Media Player
In de WES client is eveneens Windows Media Player 12 opgenomen. Met Windows Media Player
kunt u geluids- en videobestanden van websites afspelen.
2.3.4 Hulpprogramma’s configureren
Local Drive

C-station
Het C-station wordt gebruikt voor het systeem. Het besturingssysteem van de client werkt niet als er
niet voldoende ruimte beschikbaar is op het systeemstation. Zorg ervoor dat voldoende ruimte
beschikbaar is op station C:. EWF kan bijdragen aan behoud van vrije ruimte door te voorkomen dat
rechtstreeks naar het C-station kan worden geschreven.

Bestanden opslaan
Uw client gebruikt een flash-geheugen van vaste grootte. Het is daarom beter om bestanden op de
server op te slaan dan op uw client.
Een netwerkstation toewijzen
De Administrator kan een map aan een netwerkstation toewijzen. Volg de onderstaande instructies
zorgvuldig zodat na opnieuw opstarten van de client de toewijzingsinformatie behouden blijft.

Selecteer het aankruisvakje Reconnect at logon in het dialoogvenster Map Network Drive.

Als de EWF of de FBWF is ingeschakeld, moet u deze uitschakelen voordat u doorgaat met de
installatie.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
37
2
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
2.3.5 Het Systeem herstellen
Overzicht
De WES Client biedt een herstelfunctie waarbij u kunt teruggaan naar een back-up van het systeem in
geval van serieuze problemen. U kunt een replica maken van een correct werkend besturingssysteem en
dit opslaan in het USB-geheugen of op de PXE-server. U kunt terugvallen op de replica van uw client als
zich een van de volgende problemen voordoet:


wanneer een systeembestand beschadigd raakt of per ongeluk wordt verwijderd
wanneer de client-computer onstabiel raakt of zich een probleem voordoet met een
stuurprogramma voor een van de apparaten

wanneer zich problemen voordoen na het installeren van een nieuwe toepassing of apparaat

wanneer de client-computer een virus heeft

Wanneer Windows Embedded Standard niet wil starten Wanneer een systeembestand per ongeluk
wordt verwijderd of beschadigd raakt
Het systeem herstellen

Herstel met behulp van USB-geheugen
Door de volgende stappen te volgen kunt u alle benodigde bestanden naar het USB-geheugen
opslaan en kunt u met de systeemback-up in het USB-geheugen opstarten om zo het systeem te
herstellen.
1
2
U dient het USB-geheugen te formatteren om het voor opstarten geschikt te maken (bootable).
Sla de replica van Windows Embedded Standard en het hulpprogramma voor back-up/
herstel (Backup/Recovery Utility) dat later moet worden hersteld, op in het USB-geheugen.
3
4
Start de computer op vanuit het USB-geheugen.
Herstel het systeem op basis van de in het USB-geheugen opgeslagen replica van Windows
Embedded Standard en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel.

Herstel met behulp van opstarten via het netwerk
Deze methode wordt geboden via de PXE-server (Preboot eXecution Environment). De PXE-server
biedt een client/server-interface gebaseerd op TCP/IP, DHCP en TFTP. Deze methode biedt een
beheerder op afstand de mogelijkheid om het besturingssysteem van een client te configureren en
op starten via een netwerk.

Een PXE-server implementeren

Sla de replica van Windows Embedded Standard en het hulpprogramma voor back-up/
herstel (Backup/Recovery Utility) dat later moet worden hersteld, op naar de PXE-server.

Start de client op via het netwerk.

Herstel het systeem via het netwerk op basis van de op de PXE-server opgeslagen replica van
Windows Embedded Standard en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor PXE Server.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
38
2
2.4
"Windows Embedded Standard 7" gebruiken
(TB-WH)
MagicRMS Pro
2.4.1 Informatie over MagicRMS Pro
Met het programma MagicRMS Pro kunt u een Samsung-netwerkmonitor op afstand bedienen. Het
ontwerp van de gebruikersinterface maakt het programma eenvoudig te gebruiken.
Met de MagicRMS Pro kunt u een taak plannen die op een bepaald tijdstip door een netwerkmonitor
wordt uitgevoerd.
Daarnaast kunt u meerdere netwerkmonitors efficiënt beheren door deze te groeperen of filteren op basis
van specifieke kenmerken.
Als u MagicRMS Pro Solution of MagicRMS Pro Agent wilt gebruiken en de gebruikershandleiding wilt
bekijken, gaat u naar www.samsunglfd.com. Ga naar Support>Download Center en zoek naar
MagicRMS om te downloaden.
Open Source-licentiekennisgeving
Wanneer u open source-software gebruikt, zijn Open Source-licenties beschikbaar in MagicRMS
Pro Agent.
De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)
39
3
3.1
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Informatie over "Zero Client"
De "Zero Client" gebruikt een Linux-besturingssysteem. Wanneer de client verbinding maakt met een
server waarop de Citrix XenDesktop-/XenApp-service beschikbaar is, worden toetsenbord-, muis-,
audio-/video- en schermgegevens van de client naar de server verzonden via het netwerk.
HDX MediaStream Flash Redirection wordt alleen ondersteund in Citrix Receiver 12.x of recenter.
Houd er rekening mee dat de server alleen compatibel is met Flash Player 11.x of ouder.

HDX MediaStream Flash Redirection
Hiermee kunt u Flash-content downloaden en afspelen op de client.
Compatibele servers

Citrix XenDesktop/XenApp-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server met daarop Terminal Service en Citrix XenServer
geïnstalleerd
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
40
3
3.2
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Aansluiten voor gebruik van de "Zero Client"
3.2.1 Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

De precieze poortnamen kunnen per monitor verschillen.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het wijzigen van de
ingangsbron van de monitor.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk
verkrijgbaar.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
41
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3.2.2 Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)
RGB IN
1
RGB OUT
Sluit de D-SUB-kabel aan op [RGB IN] op de achterkant van de monitor en [RGB OUT] op de voet.
3.2.3 Verbinding via de DVI-kabel
DVI IN
1
DVI OUT
Sluit de DVI-kabel aan op [DVI IN] op de achterkant van de monitor en [DVI OUT] op de voet.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
42
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3.2.4 Een microfoon aansluiten
MIC
1
Sluit de microfoon aan op [MIC] op de rechterkant van de voet.
3.2.5 Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten
AUDIO OUT
1
Sluit een audio-uitvoerapparaat (hoofdtelefoon of luidsprekers) aan op [AUDIO OUT] op de
achterkant of op [
] op de rechterkant van de voet.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
43
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3.2.6 Verbinding maken met een server (LAN/USB)
LAN
1
Sluit een LAN-kabel aan op de [LAN]-poort achter op de voet om een verbinding tot stand te
brengen met de server.

Dit wordt niet ondersteund wanneer de netwerksnelheid lager dan of gelijk aan 10 Mbps is.

Gebruik CAT5-kabel (*STP).
*Shielded Twisted Pair
2
Sluit USB-apparaten (toetsenbord, muis, enz.) aan op [ ] op de achterkant of de rechterkant van de
voet.
(Als u de [ ]-poort wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de client verbinding heeft met de
server.)
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
44
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3.2.7 De voedingskabel aansluiten
Sluit de voedingskabel aan op de
gelijkstroomadapter. Sluit vervolgens de
gelijkstroomadapter aan op [DC 14V IN] op
de voet.
DC 14V IN
Sluit de voedingskabel aan op het
stopcontact.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is
afzonderlijk verkrijgbaar.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het aansluiten van de
voedingskabel op de monitor.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
45
3
3.3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Werken met de "Zero Client"
3.3.1 Aanmelden

Username: Voer hier de gebruikersnaam in die wordt gebruikt om verbinding te maken met de
"Citrix"-server.

Password: Voer hier het wachtwoord in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de "Citrix"server.

Domain: Voer hier het domein in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de "Citrix"-server.
Zorg ervoor dat Broker Server is ingeschakeld onder Network.
3.3.2 Berichtvak
MagicRMS
Wanneer de MagicRMS-server actief is, worden berichten afkomstig van de server weergegeven op het
scherm.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
46
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Bericht
De functie Identity van MagicRMS maakt het mogelijk om de hostnaam van de client te controleren.
Identity
De functie Identity van MagicRMS maakt het mogelijk om de hostnaam van de client te controleren.
Verbinding verbroken
Als de client geen verbinding met het netwerk meer heeft, wordt dit gemeld in een bericht. In dit geval
wordt de verbinding met de verbonden desktops/toepassingen verbroken en worden ze afgemeld, als u
bent aangemeld.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
47
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3.3.3 Werkbalk
Network
U kunt de netwerk- en serverinstellingen configureren voor de client.
Local Network
U kunt het IP-adres configureren om de client te verbinden met een netwerk.

Link Speed & Duplex: Selecteer hier het type netwerkverbinding en de snelheid.

Als u een statisch IP-adres gebruikt, schakelt u Enable DHCP uit en geeft u zelf het IP-adres op.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
48
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Als u DHCP gebruikt, schakelt u Enable DHCP in.
Name Servers
Configureer de gegevens bij DNS Domain en DNS Server voor de client.

Geef het DNS Domain op.

Geef de DNS Servers op. U kunt bij DNS Server meerdere servers opgeven door een komma (',')
te gebruiken, bijvoorbeeld 192.168.0.1,192.168.1.1
DHCP Options
Als u met behulp van DHCP tijdens het opstarten automatisch verschillende instellingen tegelijk wilt
configureren voor de client, configureer dan de DHCP Options IDs.

Geef een instelling tussen 128 en 254 op.

Als deze optie is geconfigureerd, vervangt de opgegeven instelling de aangepaste instelling.
Vereisten

Local Network moet op Enable DHCP worden ingesteld.

Informatie over de Options IDs moet worden geconfigureerd op de DHCP-server.
Beveiliging
De client heeft een beveiligingsfunctie op basis van IEEE802.1x-verificatie.
Beschikbare modi

EAP-PEAP (MSCHAPv2, PEAP-versie Automatisch)
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
49
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

EAP-TLS
Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u Enable IEEE802.1x Authentication en geeft u de modus
Authentication op.
1
EAP-PEAP
Als u de modus EAP-PEAP wilt gebruiken, moet u Authentication instellen op EAP-PEAP.
Klik op Properties en voer de verificatiegegevens in bij Username en Password.
2
EAP-TLS
Als u de modus EAP-TLS wilt gebruiken, moet u Authentication instellen op EAP-TLS.
Klik op Properties en configureer de volgende verificatie-instellingen. Als u een certificaat wilt
selecteren, moet u het verificatiebestand kopiëren naar de client met behulp van Certification
Management.
a.
Voer de gegevens in bij Identity.
b.
Selecteer een bestand bij CA certificate (*.der, *.pem, *.crt, *.cer).
c.
Selecteer een bestand bij Private key.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
50
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
d.
3
Voer het wachtwoord in bij Private key password.
Certification Management
Voor het beheer van verificatiebestanden in de modus EPA-TLS zijn de volgende menuopties
aanwezig.
a.
Een optie voor het kopiëren van een bestand op verschillende manieren, waaronder USB
Storage. (Het bestand wordt naar een specifieke map op de client gekopieerd.) )
b.
Een optie voor het verwijderen van een opgeslagen bestand.
Broker Server
Voer gegevens in voor de verbinding met de Citrix-server.

Voer het IP-adres van de Citrix-server in.

Geef de Default Username en het Default Domain op voor de verbinding met de server.
Remote Management
U kunt instellingen configureren voor servers die de client aansturen. U kunt gegevens over de servers
invoeren en de status van de servers raadplegen.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
51
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Meer informatie over de functie MagicRMS vindt u in de gebruikershandleiding van MagicRMS.
1
File Server
Configureer de FTP-server waarmee u verbinding wilt maken om de firmware op de client op te
waarderen. De geconfigureerde informatie wordt gebruikt om de firmware op te waarderen op het
moment dat de client wordt opgestart.

Address: Voer het IP-adres van de FTP-server in.

Path: Voer hier het Path van de FTP-server in waar de nieuwe firmware is opgeslagen.

Username: Voer hier de Username in die wordt gebruikt om verbinding te maken met de FTPserver.

Password: Voer hier het Password in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de FTPserver.
Vereisten
2

Zorg ervoor dat de FTP-server correct werkt.

De nieuwe firmware moet een compatibele bestandsindeling hebben.
MagicRMS Connection
Voer onder Connection de gegevens in voor de verbinding met de MagicRMS-server.

Multicast
Schakel deze optie als u automatisch verbinding wilt maken met de MagicRMS-server. Geef bij
Address en Port het IP-adres en poortnummer voor Multicast in. Als de MagicRMS-server
hetzelfde IP-adres en poortnummer als de client wordt toegewezen, kan er automatisch
verbinding worden gemaakt met de client.

Server Assignment
Als u het statische IP-adres en het poortnummer van de MagicRMS-server weet, kunt u die
hier invoeren om verbinding te maken met de server.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
52
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
3
MagicRMS Contact
Voer hier de gegevens in waarmee de client kan worden geïdentificeerd op de MagicRMS-console.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
53
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
4
MagicRMS Status
U kunt de verbindingsstatus van de MagicRMS-server controleren. Als er problemen met de
verbinding zijn, controleer dan de serververbinding en selecteer Start, Stop of Restart om de server
te starten.
Als u details uit de logboeken van de MagicRMS-server wilt zien, klikt u op View Log.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
54
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
5
Network Tools
Met Network Tools kan de status van de verbinding tussen de client en het netwerk worden
gecontroleerd.

Ping
Met de Ping-opdracht kunt u de status van de netwerkverbinding controleren voor de
ingevoerde IP-adressen.

Trace Route
Met de Route-opdracht kunt u de status van de netwerkverbinding controleren voor de
ingevoerde IP-adressen.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
55
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Terminal Properties
Hiermee configureert u de eigenschappen van de client.
System
1
General

Terminal Name: Wijzig hier de naam van de client. Standaard wordt de naam 'TS_ + MACgegevens' gebruikt.

Reset the system setting to factory default: Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden
de clientinstellingen gereset.
Selecteer Yes in het venster Notice dat wordt weergegeven nadat u het selectievakje
inschakelt. De instellingen worden gereset.
2
Power Management
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
56
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

U kunt de stroomtoevoer naar de client regelen door de instelling Screen Off aan te passen. De
client activeert Power Management als de client een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
U kunt kiezen uit de volgende tijdinstellingen.
3

Never

5 minutes

10 minutes

30 minutes

1 hour

2 hours
Time/Date
Hiermee stelt u de klok van de client in.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
57
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Time Zone
Voer onder Time Zone de tijdzonegegevens in die u op de client wilt toepassen. Klik op
Change en selecteer de gewenste tijdzone.
Als u de zomertijd wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Enable DayLight Saving in en
selecteert u het aantal uren verschil.

Time/Date Format

Time Format / Date Format: Selecteer hier de notatie voor de tijd en datum op de
werkbalk.

Time Servers: Voer bij Time Server de online aangeboden tijdserver in die moet worden
gebruikt. De datum en tijd van de client worden automatisch ingesteld.
Display
Configureer de instellingen voor de weergaveapparaten die op de client zijn aangesloten.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
58
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
1
Orientation
Configureer hier de schermrichting van het geselecteerde weergavevapparaat.
Selecteer Horizontal of Vertical.
2
Resolution
Hiermee stelt u de resolutie van het geselecteerde weergaveapparaat in.
De beschikbare resoluties hangen af van het weergaveapparaat.
3
Multiple Display
Wanneer er twee weergaveapparaten op de client zijn aangesloten, geeft u hiermee op hoe u de
schermen gebruikt.

Als u op de schermen hetzelfde bureaublad wilt zien, selecteert u Clone. Wanneer Clone is
geselecteerd, worden op de schermen dezelfde instellingen voor Orientation en Resolution
toegepast.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
59
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Als u op de schermen een uitgebreid bureaublad wilt zien, selecteert u Extend.
Het als primair ingestelde scherm wordt links geplaatst.
Als u het geselecteerde scherm wilt instellen als primair scherm, schakelt u het selectievakje Set
as the main screen in.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
60
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Wanneer er maar één weergaveapparaat is aangesloten, kan de optie Multiple Display niet
worden gebruikt.
Toolbar
Geef aan of de werkbalk moet worden weergegeven of schakel de sneltoetsen van de client in.

Always hide toolbar
Als u de werkbalk niet wilt weergeven op het scherm: schakel het selectievakje in en minimaliseer de
werkbalk. Als u de werkbalk weer zichtbaar wilt maken, drukt u op de desbetreffende sneltoets.

Disable hotkey(CTRL-ALT-UP) to invoke toolbar
Maak de werkbalk kleiner door op de desbetreffende sneltoets (CTRL-ALT-UP) te drukken . Als u de
werkbalk weer groter wilt maken, klikt u op de pijlknop op de geminimaliseerde werkbalk.
De twee opties hierboven kunnen niet tegelijk ingeschakeld zijn.
Sound
U kunt het geluid van de client regelen.

Volume: Het volume aanpassen met de schuifbalk.

Mute: Het geluid dempen.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
61
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Input
1
Keyboard
U kunt de toetsenbordinstellingen voor de client configureren.
2

Character Set: Hiermee geeft u de tekencodering aan die de client moet gebruiken.

Keyboard Language: Geef hier de taal van het toetsenbord op.

Repeat Rate: Geef hier de gevoeligheid van het toetsenbord op.
Mouse
U kunt de muisinstellingen voor de client configureren.

Mouse Speed: Configureer de gevoeligheid van de muisbewegingen.

Buttons: Hier kunt u instellen dat de muis wordt gebruikt door linkshandigen.
Printer
1
LPDs
Configureer hier de instellingen voor een LPD-printer.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
62
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
2
SMBs
Configureer hier de instellingen voor een SMB-printer.
Information
U kunt informatie over de client raadplegen.
General

Firmware: Hier ziet u de versie van de firmware van de client.

Checksum: Hier ziet u het controlegetal van de firmware van de client.

Citrix Receiver: Hier ziet u de versie van Citrix Receiver op de client.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
63
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Terminal Name: Hier ziet u de Terminal Name van de client.
Hardware

CPU: Hier ziet u de gegevens van de processor van de client.

CPU Busy: Hier ziet u het actuele processorgebruik van de client.

Memory size: Hier ziet u het totale geheugen van de client.

Free Memory: Hier ziet u hoeveel geheugen de client momenteel beschikbaar heeft.

Resolution: Hier ziet u de weergaveresolutie die op de client is geconfigureerd.

System up Time: Hier ziet u hoelang de client actief is.
Network

IP Address: Hier ziet u de IP-gegevens die op de client zijn geconfigureerd.

Subnet Mask: Hier ziet u het subnetmasker dat op de client is geconfigureerd.

Default Gateway: Hier ziet u de Default Gateway die op de client is geconfigureerd.

DHCP Lease: Hier ziet u (in seconden) hoelang het duurt om een IP-adres toe te wijzen, wanneer de
client DHCP gebruikt.

Speed & Duplex: Hier ziet u de snelheid en duplexinstellingen van de verbinding tussen de Client en
het netwerk.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
64
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Mac Address: Hier ziet u het Mac Address van de netwerkadapter van de client.
Open Source Notice
U kunt informatie weergeven over de Open Source-componenten die de client gebruikt.
Open Source-licentiekennisgeving
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het
productmenu.
De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Shutdown
U kunt de client afmelden, sluiten en opnieuw starten.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
65
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
1
Log-off from account “***”
Als u bent aangemeld, meldt u zich hiermee af bij de client. Deze optie kan alleen worden gebruikt
wanneer u bij de client bent aangemeld. Afmelden doet u door Yes te selecteren in het venster
Notice.
2
Shutdown the system
Hiermee sluit u de client. U sluit de client door Yes te selecteren in het venster Notice.
3
Restart the system
Hiermee start u de client opnieuw. U start de client opnieuw door Yes te selecteren in het venster
Notice .
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
66
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Remote Desktop
Hiermee geeft u een lijst met desktops en toepassingen (op de Citrix-server) weer waarmee de
aangemelde client verbinding kan maken.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
67
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Desktop List
1
Connect
U kunt verbinding maken met een desktop of toepassing in de lijst door te klikken op de
desbetreffende knop Connect of door op de gewenste desktop of toepassing te dubbelklikken.
Wanneer er verbinding is gemaakt met een desktop of toepassing, wordt de knop Connect voor die
desktop of toepassing in de Desktop List vervangen door Disconnect. De rij van de desktop of
toepassing in de lijst wordt gemarkeerd zoals hieronder wordt getoond.
U kunt verbinding maken met meer dan één desktop of toepassing. De naam van de verbonden
desktops en toepassingen wordt gemarkeerd.
2
Disconnect
Met de knop Disconnect verbreekt u de verbinding met de desbetreffende desktop of toepassing.
Wanneer de verbinding met de desktop of toepassing wordt verbroken, wordt een lijst met
verbonden desktops of toepassingen weergegeven (als die er zijn).
3
Refresh
Als u de Desktop List met daarin een overzicht van de desktops of toepassingen op de Citrix-server
wilt actualiseren, klikt u op Refresh.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
68
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
4
Reconnect
Desktops en toepassingen die wel een verbinding hebben met de client maar niet worden
weergegeven, kunt u alsnog weergeven. Dubbelklik op de gewenste desktop of toepassing. De rij
van de desktop of toepassing in de lijst wordt gemarkeerd.
Dubbelklik op Memo. Er wordt een kladblokvenster weergegeven.
Status Icon
Netwerkpictogram: De huidige netwerkstatus wordt weergegeven in de vorm van een pictogram.
1
Geen verbinding met het netwerk.
2
Bezig met verbinding maken met het netwerk.
3
Verbonden met het netwerk.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
69
3
gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
Terminal Lock
Met dit menu worden de opties Network en Terminal Properties vergrendeld, zodat de instellingen
ervan niet kunnen worden gewijzigd.
De desbetreffende sneltoets is [CTRL + ALT + F6].

Beide opties vergrendelen
Houd de sneltoets een bepaalde tijd ingedrukt (ongeveer acht seconden).
Wanneer de vergrendeling actief is, worden de vergrendelde opties op de hieronder getoonde
manier weergegeven op de werkbalk.

Beide opties ontgrendelen
Houd de sneltoets een bepaalde tijd ingedrukt (ongeveer acht seconden).
Wanneer u de twee opties wilt ontgrendelen, wordt u om het wachtwoord gevraagd.
3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)
70
4
4.1
Problemen oplossen
Vereisten voordat u contact opneemt met het
klantenservicecentrum van Samsung
4.1.1 Controleer het volgende.
Problemen met het geluid
Er wordt geen geluid weergegeven.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten
of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat
u het hebt verhoogd naar het maximale niveau,
pas het volume dan aan in het programma voor
de audio-instellingen.
4 Problemen oplossen
71
5
5.1
Specificaties
Algemeen
Modelnaam
TB-WH
TB-CH
Stroomtoevoer
Dit product gebruikt 100 tot 240 V. Raadpleeg het label op de
achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per
land kan verschillen.
Monitoraansluitingen
RGB OUT-poort (D-Sub), DVI OUT-poort
Serveraansluiting
LAN
Luidspreker
1Wx2
USB
USB 2.0 X 6 (downstream)
Afmetingen (B x H x D) /
244,0 X 340,0 X 227,0 mm
Gewicht
2,3 kg
Omgevingsver
eisten
In bedrijf
Temperatuur: 10˚C ~ 50˚C (50˚F ~ 122˚F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 90 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 90 %, niet condenserend
VESA (V x H)
75 x 75 mm / 100 x 100 mm
De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
5 Specificaties
72
5
5.2
Specificaties
Stroomverbruik
Normaal gebruik
PowerSaver
Maximale
waarde
standaard
Aan/uit-lampje
Stroomverbruik
Aan
11 W
35 W
Stand-by
(S3)
Uitschakelen
(S5)
(Aan/uitknop uit)
Uitschakelen
(Aan/uitschakelaar
uit)
Uit
Uit
Uit
minder dan 2
W
minder dan 2
W
0W

Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de
instellingen worden gewijzigd, variëren.

Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 watt, schakelt u de schakelaar op de adapter uit of
koppelt u de voedingskabel los. Trek het netsnoer los wanneer u het product langere tijd niet zult
gebruiken. Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 wanneer er geen aan/uit-schakelaar
beschikbaar, koppelt u de voedingskabel los.
5 Specificaties
73
Bijlage
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te
nemen met de consumenten dienst van Samsung
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Bijlage
74
Bijlage
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
Bijlage
75
Bijlage
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
Bijlage
76
Bijlage
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
Bijlage
77
Bijlage
ASIA PACIFIC
INDIA
http://www.samsung.com
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
Bijlage
78
Bijlage
MIDDlE EAST
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Bijlage
79
Bijlage
Correcte verwijdering
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat
het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met
ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Het merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit
product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De
chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in
de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
De accu in dit product mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem
contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging. Verwijder de accu
niet en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of doorboor de accu niet. Als u het
product weggooit, worden op de afvalinzamelingslocatie passende maatregelen
genomen voor het recyclen en verwerken van het product, inclusief de accu.
Bijlage
80
Index
A
Werken met de Zero Client 46
Aansluiten voor gebruik van de Zero Client 41
Aansluiten voor gebruik van Windows
Embedded Standard 7 24
Algemeen 72
Auteursrecht 5
C
Contact Samsung wereldwijd 74
Correcte verwijdering 80
D
De inhoud controleren 14
I
Informatie over Zero Client 40
Installatie 19
M
MagicRMS Pro 39
O
Onderdelen 16
S
Stroomverbruik 73
V
Veiligheidsvoorschriften 7
Vereisten voordat u contact opneemt met het
klantenservicecentrum van Samsung 71
W
Wat is Windows Embedded Standard 7
Client 23
Index
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement