Samsung TB-CH Handleiding

Add to My manuals
81 Pages

advertisement

Samsung TB-CH Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

TB-WH

TB-CH

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

BN46-00204A-05

Inhoudsopgave

VOORDAT U HET

PRODUCT IN GEBRUIK

NEEMT

7

7

8

10

5

5

5

Auteursrecht

Gebruikte pictogrammen in deze handleiding

Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

Veiligheidsvoorschriften

Elektriciteit en veiligheid

Installatie

Bediening

VOORBEREIDINGEN

14 De inhoud controleren

14

15

De verpakking verwijderen.

De componenten controleren

19

19

21

22

16

16

17

18

Onderdelen

Toets

Achterkant

Zijaanzicht rechts

Installatie

Montage

De hoogte van het product aanpassen

Antidiefstalslot

"WINDOWS EMBEDDED

STANDARD 7"

GEBRUIKEN (TB-WH)

23

24

26

27

27

28

24

25

25

26

Wat is "Windows Embedded Standard 7"

Client?

Aansluiten voor gebruik van "Windows

Embedded Standard 7"

Voordat u een apparaat aansluit

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)

Verbinding via de DVI-kabel

Een microfoon aansluiten

Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten

LAN-verbinding

USB-apparaten aansluiten

De voedingskabel aansluiten

Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave

GEBRUIKEN "ZERO

CLIENT" (TB-CH)

29

29

29

30

37

38

39

39

40

41

46

46

46

48

43

44

45

41

42

42

43

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

Aanmelding

"Windows Embedded Standard 7" Desktop

Toepassingen

Hulpprogramma’s configureren

Het Systeem herstellen

MagicRMS Pro

Informatie over MagicRMS Pro

Informatie over "Zero Client"

Aansluiten voor gebruik van de "Zero

Client"

Voordat u een apparaat aansluit

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)

Verbinding via de DVI-kabel

Een microfoon aansluiten

Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten

Verbinding maken met een server (LAN/USB)

De voedingskabel aansluiten

Werken met de "Zero Client"

Aanmelden

Berichtvak

Werkbalk

PROBLEMEN OPLOSSEN

71 Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van

Samsung

71 Controleer het volgende.

SPECIFICATIES

72 Algemeen

73 Stroomverbruik

BIJLAGE

74 Contact Samsung wereldwijd

Inhoudsopgave

3

Inhoudsopgave

INDEX

80

80

80

Correcte verwijdering

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

Inhoudsopgave

4

Voordat u het product in gebruik neemt

Auteursrecht

Wijzigingen voorbehouden.

© 2012 Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van

Samsung Electronics niet toegestaan.

Het SAMSUNG-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics.

Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards

Association.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

Gebruikte pictogrammen in deze handleiding

De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

Voordat u het product in gebruik neemt

5

Voordat u het product in gebruik neemt

Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.

Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

Voordat u het product in gebruik neemt

6

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorschriften

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

Elektriciteit en veiligheid

Waarschuwing

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Sluit niet te veel producten tegelijk aan op hetzelfde stopcontact.

Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

!

!

Kom niet met natte handen aan de stekker.

Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

Een losse verbinding kan brand veroorzaken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact. (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer.

Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Als u bijvoorbeeld stof op de stekker van de voedingskabel of in het stopcontact ziet, verwijdert u dit met een droge doek.

Anders kan er brand ontstaan.

!

Voordat u het product in gebruik neemt

7

Voordat u het product in gebruik neemt

Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

Gebruik het netsnoer alleen voor officiële producten van Samsung.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

!

!

!

Installatie

Waarschuwing

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

Als er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken zodat het product geen stroom meer krijgt.

Met de aan-uitknop wordt het product niet volledig zonder stroom gezet.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

Anders kan er brand ontstaan.

Plaats het product niet in een beperkte ruimte met een slechte ventilatie, zoals in een (boeken)kast.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.

Bewaar het plastic verpakkingsmateriaal van het product buiten bereik van kinderen.

Kinderen kunnen stikken.

!

Voordat u het product in gebruik neemt

8

Voordat u het product in gebruik neemt

!

Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

Anders kan de levensduur van het product korter worden of kan er brand ontstaan.

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.

Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.

!

Let op

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

Anders kan het product defect raken of kan er lichamelijk letsel ontstaan.

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

Voordat u het product in gebruik neemt

9

Voordat u het product in gebruik neemt

Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

!

!

SAMSUNG

Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne deeltjes, chemische stoffen of extreme temperaturen) of in een vliegveld of treinstation waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem vóór installatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina

74) als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

Bediening

!

!

Waarschuwing

In het product is hoogspanning aanwezig. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina

74).

Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aanuitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische schok tot gevolg.

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een

Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

Het product kan omvallen en uw kind kan ernstig letsel oplopen.

Als het product valt of als de behuizing schade oploopt, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een

Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Anders kan een elektrische schok of brand worden veroorzaakt.

Voordat u het product in gebruik neemt

10

Voordat u het product in gebruik neemt

!

!

!

Leg geen zware voorwerpen, speelgoed of snoep boven op het product.

Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

GAS

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.

Voordat u het product in gebruik neemt

11

Voordat u het product in gebruik neemt

!

-_-

100

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in de ventilatieopeningen van het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact

opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.

Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact

opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 74).

Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Let op

Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een teveel aan stof, oververhitting, een elektrische schok of een stroomlek.

Plaats geen gelijkstroomadapters bij elkaar.

Anders kan er brand ontstaan.

Verwijder de plastic verpakking van de gelijkstroomadapter voordat u de adapter in gebruik neemt.

Anders kan er brand ontstaan.

Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.

Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter niet nat wordt.

Voordat u het product in gebruik neemt

12

Voordat u het product in gebruik neemt

!

!

Plaats de gelijkstroomadapter niet in de buurt van de verwarming.

Anders kan er brand ontstaan.

Bewaar de gelijkstroomadapter in een goed geventileerde ruimte.

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Houd kleine onderdelen die u voor het product gebruikt, buiten bereik van kinderen.

Zet geen zware voorwerpen op het product.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Zet het volume niet te hoog bij gebruik van de hoofdtelefoon (oortelefoon).

Geluid op een hoog volume kan op langere termijn gehoorschade veroorzaken.

Voordat u het product in gebruik neemt

13

1

Voorbereidingen

1.1

De inhoud controleren

1.1.1

De verpakking verwijderen.

1

De verpakking openen. Let erop dat u het product niet beschadigt wanneer u de verpakking opent met een scherp voorwerp.

2 Verwijder het piepschuim van het product.

3 Controleer de componenten en verwijder het piepschuim en het plastic.

Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.

De afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.

4 Bewaar de doos i een droge omgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt wanneer u het product in de toekomst moet verplaatsen.

1 Voorbereidingen

14

1

Voorbereidingen

1.1.2

De componenten controleren

Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht als er een onderdeel ontbreekt.

Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten en de items die afzonderlijk worden verkocht, kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.

Onderdelen

Handleiding voor snelle installatie

Garantiekaart

(Niet overal beschikbaar)

Gebruikershandleiding

Standaardconnector Voet van standaard Voedingskabel

DC-voedingsadapter

De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

De voet van de standaard die met dit product wordt meegeleverd, bevat een printplaat. Ga voorzichtig met de voet om.

Afzonderlijk verkrijgbare items

De volgende items kunnen worden aangeschaft bij een verkooppunt bij u in de buurt.

LAN-kabel USB-kabel HDMI-DVI-kabel

D-SUB-kabel DVI-kabel

1 Voorbereidingen

15

1

Voorbereidingen

1.2

Onderdelen

1.2.1

Toets

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Pictogram

Schakel het product in of uit.

Omschrijving

1 Voorbereidingen

16

1

Voorbereidingen

1.2.2

Achterkant

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Poorten

LAN

AUDIO

OUT

RGB OUT

DVI OUT

DC 14V IN

LAN AUDIO

OUT

RGB OUT DVI OUT DC 14V IN

Omschrijving

Maak verbinding met een USB-apparaat.

Hierop sluit u de LAN-kabel aan voor de verbinding met een netwerk.

Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon.

Sluit aan op de monitor door middel van de D-SUB-kabel.

Sluit aan op de monitor door middel van de DVI-kabel.

Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.

1 Voorbereidingen

17

1

Voorbereidingen

1.2.3

Zijaanzicht rechts

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Poorten

MIC

MIC

Omschrijving

Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon.

Sluit aan op een microfoon.

Maak verbinding met een USB-apparaat.

Luidspreker (aan beide zijden).

1 Voorbereidingen

18

1

Voorbereidingen

1.3

Installatie

1.3.1

Montage

De monitor die u op de standaard aanbrengt, moet aan de VESA-normen voldoen.

Maak de monitor klaar voor montage op de standaard.

Plaats een beschermende doek of kussen op een vlakke ondergrond. Leg de monitor vervolgens met de schermzijde naar onder op de doek of het kussen.

Laat de groeven op de monitor samenvallen met de groeven op de standaardconnector.

Vervolgens vastzetten met schroeven.

Plaats de voet van de standaard in de standaard in de richting van de pijl.

Draai de schroef onder in de voet stevig aan (met een schroevendraaier of een muntje).

Zet het product rechtop nadat u de standaard hebt geïnstalleerd.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

Wanneer u langere schroeven gebruikt dan de meegeleverde schroeven, kunt u interne schade toebrengen aan het product.

Gebruik geen monitor en geen schroeven die niet voldoen aan de VESA-normen. Oefen ook niet buitensporig veel kracht uit bij het monteren van de standaard op de monitor. Het product kan beschadigd raken of vallen en persoonlijk letsel veroorzaken. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die wordt veroorzaakt door het gebruik van onjuiste schroeven of door het met buitensporige kracht bevestigen van de wandmontageset of bureaustandaard.

1 Voorbereidingen

19

1

Voorbereidingen

Let op

Maak de vergrendeling niet los en verwijder de bevestigingspen niet van de standaard voordat u de voet aan de standaard hebt vastgemaakt.

Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.

1 Voorbereidingen

20

1

Voorbereidingen

1.3.2

De hoogte van het product aanpassen

Regel de hoogte van de standaard pas bij nadat u de standaard aan de monitor hebt bevestigd.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Verwijder de bevestigingspen.

Maak de vergrendeling waarmee de hoogte wordt bepaald los (naar buiten).

Pas de hoogte naar wens aan.

Maak de vergrendeling waarmee de hoogte wordt bepaald weer vast (naar binnen).

Pak het product in het midden bovenaan vast en pas de hoogte van het scherm voorzichtig aan.

1 Voorbereidingen

21

1

Voorbereidingen

1.3.3

Antidiefstalslot

Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten. De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie. Het vergrendelingsapparaat wordt apart verkocht.

Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.

2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.

3 Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.

4 Sluit het slot.

Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

1 Voorbereidingen

22

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.1

Wat is "Windows Embedded Standard 7" Client?

De WES7-client (Microsoft Windows Embedded Standard 7) maakt gebruik van het besturingssysteem Microsoft Windows Embedded Standard 2011. Als de WES-client is verbonden met een server waarop de service Citrix XenDesktop, VMWare View Client of Microsoft Remote

Desktop Connection beschikbaar is, worden het toetsenbord, de muis, de audio/video en de schermgegevens doorgestuurd naar de client via het netwerk tussen de client en de server.

Verbindbare servers

Een Citrix XenDesktop-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services en Citrix

XenServer zijn geïnstalleerd

Een VMWare View Client-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services en VMWare

Server zijn geïnstalleerd

Een Microsoft RDP(Remote Desktop Protocol)

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server waarop de Terminal Services zijn geïnstalleerd

Microsoft Windows 7 Professional

Deze handleiding beschrijft de functies van de WES client. Er wordt echter geen uitleg geboden over de algemene functionaliteit van WES. Voor algemenere informatie over Windows 7 raadpleegt u de

Windows 7 Help die door Microsoft wordt geleverd.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

23

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.2

Aansluiten voor gebruik van "Windows Embedded

Standard 7"

2.2.1

Voordat u een apparaat aansluit

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.

Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.

Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

De precieze poortnamen kunnen per monitor verschillen.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de monitor.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

24

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.2.2

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)

RGB IN RGB OUT

1 Sluit de D-SUB-kabel aan op [RGB IN] op de achterkant van de monitor en [RGB OUT] op de voet.

2.2.3

Verbinding via de DVI-kabel

DVI IN DVI OUT

1 Sluit de DVI-kabel aan op [DVI IN] op de achterkant van de monitor en [DVI OUT] op de voet.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

25

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.2.4

Een microfoon aansluiten

MIC

1

Sluit de microfoon aan op [MIC] op de rechterkant van de voet.

2.2.5

Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten

AUDIO OUT

1 Sluit een audio-uitvoerapparaat (hoofdtelefoon of luidsprekers) aan op [AUDIO OUT] op de achterkant of op [ ] op de rechterkant van de voet.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

26

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.2.6

LAN-verbinding

LAN

1 Sluit de LAN-kabel aan op [LAN] op de achterkant van de voet.

Dit wordt niet ondersteund wanneer de netwerksnelheid lager dan of gelijk aan 10 Mbps is.

Gebruik CAT5-kabel (*STP).

*Shielded Twisted Pair

2.2.7

USB-apparaten aansluiten

1 Sluit USB-apparaten (toetsenbord, muis, enz.) aan op [ ] op de achterkant of de rechterkant van de voet.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

27

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.2.8

De voedingskabel aansluiten

Sluit de voedingskabel aan op de gelijkstroomadapter. Sluit vervolgens de gelijkstroomadapter aan op [DC 14V IN] op de voet.

DC 14V IN

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het aansluiten van de voedingskabel op de monitor.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

28

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.3

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

2.3.1

Aanmelding

Wanneer de client wordt gestart, kunt u bij de server aanmelden door uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. De standaard-account-id's zijn Administrator en User. De overeenkomstige wachtwoorden zijn niet ingesteld.

2.3.2

"Windows Embedded Standard 7" Desktop

Gebruiker

Als u zich aanmeldt, wordt de User Desktop weergegeven. De standaardpictogrammen die worden weergegeven op de User Desktop zijn Recycle Bin, Computer, Citrix Online Plug in, VMWare View

Client, Remote Desktop Connection en Internet Explorer. Deze verbinding kan eveneens vanuit het menu Start worden uitgevoerd. Het pictogram voor het geluidsniveau en de systeemtijd worden weergegeven in de User Taskbar.

Wanneer u als user bent aangemeld, zijn er een groot aantal beperkingen die het systeem beveiligen tegen onjuiste bewerkingen door gebruikers. U hebt geen toegang tot de stations van de computer en er bestaan beperkingen voor het configureren van de eigenschappen van de stations. Als u de geavanceerde en gedetailleerde instellingen van de client wilt configureren, dient u zich als administrator aan te melden.

Beheerder

Wanneer u zich als Administrator aanmeldt, wordt de Administrator Desktop weergegeven. De standaardpictogrammen die worden weergegeven op de Administrator Desktop zijn Recycle Bin,

Computer, Citrix Online Plug in, VMWare View Client, Remote Desktop Connection en Internet

Explorer. U kunt tevens de Citrix Online Plug in, VMWare View Client, Remote Desktop Connection en Internet Explorer uitvoeren vanuit het menu Start. Het pictogram voor het geluidsniveau, het statuspictogram van Enhanced Write Filter en de systeemtijd worden weergegeven in de Administrator

Taskbar. Het toegangsrecht van Administrator is vereist voor het toevoegen en verwijderen van toepassingen.

Log off, Restart, Shut down

Als u zich uit de huidige sessie wilt afmelden, wilt afsluiten of uw client opnieuw wilt starten, gebruikt u het menu Start. [Start Shut down]. Het dialoogvenster Shut Down van Windows wordt weergegeven. Als u de client onmiddellijk wilt afsluiten, selecteert u [Start Shut down]. Als u Log off, Restart, enz. wilt selecteren, plaatst u de muisaanwijzer op het pictogram ▶ naast [Shut down]. U kunt Log off of Shut down ook gebruiken vanuit het dialoogvenster Beveiliging van

Windows door op [Ctrl + Alt + Del] te drukken. Als 'Force Auto Log on' is geactiveerd, wordt u na iedere keer afmelden onmiddellijk opnieuw aangemeld.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

29

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

De client-functies Log off, Restart en Shut down zijn van kracht op de bewerkingen van de

Enhanced Write Filter (EWF). Als u de gewijzigde systeemconfiguratie wilt behouden, dient u een cache voor de huidige systeemsessie in het flash-geheugen op te slaan. Als u dit niet doet, gaat de gewijzigde configuratie verloren wanneer de client wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt gestart.

(Als u afmeldt, blijft de configuratie voor opnieuw aanmelden behouden.) Kijk voor meer informatie over de Enhanced Write Filter in de Help van het programma.

2.3.3

Toepassingen

Remote Desktop Connection

U kunt een actieve terminalserver of andere computer (Windows 95 of later) op afstand besturen door middel van een externe bureaubladverbinding.

Remote Desktop

Windows 7 Professional of Windows 2000/2003/2008 Server moet op de computer zijn geïnstalleerd die op afstand moet worden bestuurd. Deze computer wordt de host genoemd.

Een afstandscomputer waarop een later besturingssysteem dan Windows 95 wordt uitgevoerd, is vereist. Deze computer wordt een client genoemd. Op de client moet de clientsoftware voor de externe bureaubladverbinding zijn geïnstalleerd.

Tevens moet u met het internet zijn verbonden. Een breedbandinternetverbinding is uiterst geschikt voor hoge prestaties. Omdat het externe bureaublad voor het extern besturen van de host echter minimale hoeveelheden gegevens verzendt, waaronder de beeldscherm- en toetsenbordgegevens, is een breedbandverbinding niet noodzakelijk. U kunt een extern bureaublad over een internetverbinding van lage bandbreedte uitvoeren.

Wanneer u een extern bureaublad uitvoert op Windows 7 Professional, is het niet mogelijk het besturingssysteem van uw computer te gebruiken.

Uw computer als host activeren

U moet de functie Remote Desktop activeren om hem vanaf een andere computer te besturen. U moet als administrator of als lid van de Administrators group zijn aangemeld om op uw computer

Remote Desktop te activeren. Volg deze stappen:

1

Open de map System in het Control Panel.

2 Ga naar [Start Control Panel System and Security System] en klik op Remote settings.

3 Als u wilt voorkomen dat andere pc's toegang krijgen tot uw pc via Remote Desktop of

RemoteApp, selecteert u "Don't allow connections to this computer".

Als u een externe pc toegang wilt bieden tot uw pc door middel van een versie van Remote

Desktop of RemoteApp, schakelt u 'Allow connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure)' in. Deze optie is geschikt als u niet weet welke versie van

Remote Desktop Connection op andere pc's wordt gebruikt. Deze optie is minder veilig dan de volgende optie (optie 3).

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

30

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

Als u wilt toestaan dat andere pc's toegang krijgen tot uw pc via een versie van Remote Desktop of RemoteApp waarbij verificatie op netwerkniveau is vereist, selecteert u "Allow connections from computers running any version of Remote Desktop (less secure)" om Remote Desktop uit te voeren met verificatie op netwerkniveau.

Ga naar de client en start een externe bureaubladsessie.

Wanneer u eenmaal de hostcomputer hebt geactiveerd om externe bureaubladverbindingen mogelijk te maken en de client-software hebt geïnstalleerd op een client-computer met Windows, bent u klaar om een sessie van Remote Desktop te starten.

U dient ten eerste een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk) of een verbinding voor externe toegang van uw client-computer tot de host-computer tot stand te brengen. Als u verbinding wilt maken met een ander extern bureaublad, volgt u de onderstaande instructies.

1 Ga naar [Start All Programs Accessories Remote Desktop Connection] of dubbelklikt u op het pictogram Remote Desktop Connection om Remote Desktop

Connection te openen.

2 Typ de naam van de host-computer. U kunt gedetailleerde instellingen configureren door op de knop Options te klikken.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

31

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

3

Options

- General : Voer de aanmeldingsinformatie voor de hostcomputer in. Als u zich automatisch wilt aanmelden, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

- Display : De Remote Desktop Connection verzendt en ontvangt gecomprimeerde gegevens voor het beeldscherm. Als u de resolutie en kleurkwaliteit instelt op de hoge optie, kan dit de snelheid vertragen.

- Local Resource : Geef op of u de vaste schijven en poorten wilt gebruiken.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

32

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

- Programs : Selecteer een toepassing en geef de map op waarin u de toepassing wilt uitvoeren als een verbinding tot stand wordt gebracht met de host-pc.

- Experience : Geef de verbindingssnelheid en menuopties op die u wilt gebruiken op de aangesloten externe pc. De opgegeven instellingen worden gedeeld met de host-pc.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

33

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

- Advanced : Bescherm uw persoonlijke informatie als een verbinding tot stand is gebracht.

4 Klik op Connect. Het dialoogvenster Aanmelden bij Windows verschijnt.

5 Typ in het dialoogvenster "Log On to Windows" uw gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein (indien vereist) en klik vervolgens op OK. Het venster Remote Desktop wordt geopend en u ziet de bureaubladinstellingen, bestanden en toepassingen van de hostcomputer.

Bezoek voor meer informatie over Remote Desktop Connections de website van

Microsoft.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

34

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

Internet Explorer

In een WES client is Internet Explorer opgenomen. Deze toepassing is toegestaan aan alle gebruikers.

Website van Microsoft.

Bezoek voor meer informatie over Internet Explorer Microsoft website.

Enhanced Write Filter (EWF)

Enhanced Write Filter (EWF) beschermt de flashschijf tegen schrijftoegang en behoudt daarom de duurzaamheid van het flashapparaat. EWF biedt lees- en schrijftoegang via een cache voor de client in plaats van rechtstreeks toegang tot de flashschijf toe te staan.

Als EWF is geactiveerd, worden er geen gegevens opgeslagen naar het flash-geheugen. De in de cache opgeslagen gegevens zijn alleen in werking zolang de client actief is. De gegevens in de cache gaan verloren wanneer de client wordt uitgeschakeld of opnieuw wordt gestart. Als u daarom de gegevens die naar het register moeten worden geschreven (favorieten, cookies, etc.) wilt opslaan, moet u de inhoud van de cache overbrengen naar het flash-geheugen. Een foutbericht wordt weergegeven als het niet mogelijk is om naar de cache te schrijven vanwege onvoldoende geheugen. Als dit bericht wordt weergegeven, dient u EWF uit te schakelen om de EWF-cache leeg te maken. De gebruiker kan op het

EWF-pictogram rechtsonder in het scherm klikken om de EWF Manager op te roepen. Tevens kan de configuratie van EWF door de gebruiker worden gewijzigd door bij de commandoprompt opdrachten in te voeren voor beheer van EWF. Voor deze taak zijn Administrator-rechten vereist.

Enable write filter and restart the system.

Als EWF is uitgeschakeld, activeert u het. Als dit item is geselecteerd, is de cache leeggemaakt en is

EWF ingeschakeld. Na het opnieuw starten van de computer worden de configuraties en de informatie van het bestandssysteem voor de client naar een cache geschreven. Deze bewerking kan eveneens worden uitgevoerd door achter de commandoprompt “ewfmgr.exe c: -enable” in te voeren en de computer opnieuw te starten.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

35

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

Disable write filter and restart the systems.

Dit item is geactiveerd wanneer de EWF wordt uitgevoerd. Als dit item is geselecteerd, wordt de huidige staat van de client (opgeslagen in een cache) opgeslagen naar een flashschijf en wordt de

EWF uitgeschakeld. Na het opnieuw starten van de computer worden de configuraties en de informatie van het bestandssysteem voor de client naar een flashschijf geschreven. Deze bewerking kan eveneens worden uitgevoerd door achter de commandoprompt “ewfmgr.exe c: commitanddisable” in te voeren en de computer opnieuw te starten.

Commit changes to disk.

Dit item is geactiveerd wanneer de EWF wordt uitgevoerd. Als dit item is geselecteerd, wordt de huidige staat van de client (opgeslagen in een cache) opgeslagen naar een flashschijf. De staat van de EWF wordt echter niet gewijzigd. Deze bewerking kan eveneens worden uitgevoerd door achter de commandoprompt “ewfmgr.exe c: -commit” in te voeren op een opdrachtregel.

U kunt de configuraties voor de beveiligde schijven bekijken door achter de commandoprompt

“ewfmgr.exe c:” in te voeren op een opdrachtregel.

File-Based Write Filter (FBWF)

Het File-Based Write Filter (FBWF) voorkomt dat het geheugen van de client wordt overschreven door ongeautoriseerde gebruikers. De FBWF voorkomt dat er te veel naar het geheugen wordt geschreven, zodat u de client langdurig kunt gebruiken. Als u I/O aanvraagt, laat FBWF de client bewerkingen in de cache uitvoeren in plaats van in het geheugen, zodat dit geheugen wordt beveiligd.

De gegevens blijven in de cache bewaard terwijl de client normaal werkt. Ze worden verwijderd wanneer de client opnieuw wordt gestart of wordt afgesloten. U slaat gegevens op door het relevante bestand naar de schijf te schrijven met de opdracht Doorvoeren. Als u niet weet welk bestand is gewijzigd, schakelt u de FBWF uit, wijzigt u deze en schakelt u hem weer in.

U kunt de FBWF regelen met de verschillende opties van de opdracht op een opdrachtregel.

FBWF Configuration

Current FBWF status : Geeft de huidige status van het FBWF weer (Enabled of Disabled).

Boot command : toont de FBWF-opdracht die zal worden toegepast wanneer het systeem de volgende keer wordt gestart.

RAM Used by FBEF : Geeft aan hoeveel RAM de FBWF gebruikt. Als de huidige status is ingesteld op "Disabled", wordt het gebruikte geheugen weergegeven als 0 kB.

Threshold : Geeft het maximale RAM aan dat de FBWF gebruikt.

FBWF Command

Enable the FBWF and reboot the system : Schakelt de uitgeschakelde FBWF in en start de client opnieuw. Als de client niet opnieuw start, wordt alleen de opstartopdracht gewijzigd in

BWF_ENABLE en verandert de huidige status niet.

Disable the FBWF and reboot the system : Schakelt de ingeschakelde FBWF uit en start de client opnieuw. Als de client niet opnieuw start, wordt alleen de opstartopdracht gewijzigd in

FBWF_DISABLE en verandert de huidige status niet.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

36

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

Commit files : Zelfs als schijven worden beveiligd met FBWF, kunt u bestanden toevoegen of verwijderen. Klik op [Write the changes to the disk] om de wijzigingen naar de schijf te schrijven.

Session Status

Current session : Geeft de volumes weer die door de FBWF worden beveiligd en een lijst mappen en bestanden op de volumes die niet worden beveiligd door de FBWF.

Next session : Selecteer de volumes die moeten worden beveiligd door de FBWF wanneer de client de volgende keer start. Selecteer ook de mappen en bestanden die u niet wilt beveiligen met de FBWF.

Windows Media Player

In de WES client is eveneens Windows Media Player 12 opgenomen. Met Windows Media Player kunt u geluids- en videobestanden van websites afspelen.

2.3.4

Hulpprogramma’s configureren

Local Drive

C-station

Het C-station wordt gebruikt voor het systeem. Het besturingssysteem van de client werkt niet als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het systeemstation. Zorg ervoor dat voldoende ruimte beschikbaar is op station C:. EWF kan bijdragen aan behoud van vrije ruimte door te voorkomen dat rechtstreeks naar het C-station kan worden geschreven.

Bestanden opslaan

Uw client gebruikt een flash-geheugen van vaste grootte. Het is daarom beter om bestanden op de server op te slaan dan op uw client.

Een netwerkstation toewijzen

De Administrator kan een map aan een netwerkstation toewijzen. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig zodat na opnieuw opstarten van de client de toewijzingsinformatie behouden blijft.

Selecteer het aankruisvakje Reconnect at logon in het dialoogvenster Map Network Drive.

Als de EWF of de FBWF is ingeschakeld, moet u deze uitschakelen voordat u doorgaat met de installatie.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

37

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.3.5

Het Systeem herstellen

Overzicht

De WES Client biedt een herstelfunctie waarbij u kunt teruggaan naar een back-up van het systeem in geval van serieuze problemen. U kunt een replica maken van een correct werkend besturingssysteem en dit opslaan in het USB-geheugen of op de PXE-server. U kunt terugvallen op de replica van uw client als zich een van de volgende problemen voordoet: wanneer een systeembestand beschadigd raakt of per ongeluk wordt verwijderd wanneer de client-computer onstabiel raakt of zich een probleem voordoet met een stuurprogramma voor een van de apparaten wanneer zich problemen voordoen na het installeren van een nieuwe toepassing of apparaat wanneer de client-computer een virus heeft

Wanneer Windows Embedded Standard niet wil starten Wanneer een systeembestand per ongeluk wordt verwijderd of beschadigd raakt

Het systeem herstellen

Herstel met behulp van USB-geheugen

Door de volgende stappen te volgen kunt u alle benodigde bestanden naar het USB-geheugen opslaan en kunt u met de systeemback-up in het USB-geheugen opstarten om zo het systeem te herstellen.

1

U dient het USB-geheugen te formatteren om het voor opstarten geschikt te maken (bootable).

2 Sla de replica van Windows Embedded Standard en het hulpprogramma voor back-up/ herstel (Backup/Recovery Utility) dat later moet worden hersteld, op in het USB-geheugen.

3 Start de computer op vanuit het USB-geheugen.

4

Herstel het systeem op basis van de in het USB-geheugen opgeslagen replica van Windows

Embedded Standard en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel.

Herstel met behulp van opstarten via het netwerk

Deze methode wordt geboden via de PXE-server (Preboot eXecution Environment). De PXE-server biedt een client/server-interface gebaseerd op TCP/IP, DHCP en TFTP. Deze methode biedt een beheerder op afstand de mogelijkheid om het besturingssysteem van een client te configureren en op starten via een netwerk.

Een PXE-server implementeren

Sla de replica van Windows Embedded Standard en het hulpprogramma voor back-up/ herstel (Backup/Recovery Utility) dat later moet worden hersteld, op naar de PXE-server.

Start de client op via het netwerk.

Herstel het systeem via het netwerk op basis van de op de PXE-server opgeslagen replica van

Windows Embedded Standard en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor PXE Server.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

38

2

"Windows Embedded Standard 7" gebruiken

(TB-WH)

2.4

MagicRMS Pro

2.4.1

Informatie over MagicRMS Pro

Met het programma MagicRMS Pro kunt u een Samsung-netwerkmonitor op afstand bedienen. Het ontwerp van de gebruikersinterface maakt het programma eenvoudig te gebruiken.

Met de MagicRMS Pro kunt u een taak plannen die op een bepaald tijdstip door een netwerkmonitor wordt uitgevoerd.

Daarnaast kunt u meerdere netwerkmonitors efficiënt beheren door deze te groeperen of filteren op basis van specifieke kenmerken.

Als u MagicRMS Pro Solution of MagicRMS Pro Agent wilt gebruiken en de gebruikershandleiding wilt bekijken, gaat u naar www.samsunglfd.com. Ga naar Support > Download Center en zoek naar

MagicRMS om te downloaden.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open source-software gebruikt, zijn Open Source-licenties beschikbaar in MagicRMS

Pro Agent .

De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

2 "Windows Embedded Standard 7" gebruiken (TB-WH)

39

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.1

Informatie over "Zero Client"

De "Zero Client" gebruikt een Linux-besturingssysteem. Wanneer de client verbinding maakt met een server waarop de Citrix XenDesktop-/XenApp-service beschikbaar is, worden toetsenbord-, muis-, audio-/video- en schermgegevens van de client naar de server verzonden via het netwerk.

HDX MediaStream Flash Redirection wordt alleen ondersteund in Citrix Receiver 12.x of recenter.

Houd er rekening mee dat de server alleen compatibel is met Flash Player 11.x of ouder.

HDX MediaStream Flash Redirection

Hiermee kunt u Flash-content downloaden en afspelen op de client.

Compatibele servers

Citrix XenDesktop/XenApp-server

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server met daarop Terminal Service en Citrix XenServer geïnstalleerd

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

40

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.2

Aansluiten voor gebruik van de "Zero Client"

3.2.1

Voordat u een apparaat aansluit

Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.

Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.

Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.

Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.

Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

De precieze poortnamen kunnen per monitor verschillen.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het wijzigen van de ingangsbron van de monitor.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

41

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.2.2

Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog)

RGB IN RGB OUT

1 Sluit de D-SUB-kabel aan op [RGB IN] op de achterkant van de monitor en [RGB OUT] op de voet.

3.2.3

Verbinding via de DVI-kabel

DVI IN DVI OUT

1 Sluit de DVI-kabel aan op [DVI IN] op de achterkant van de monitor en [DVI OUT] op de voet.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

42

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.2.4

Een microfoon aansluiten

MIC

1

Sluit de microfoon aan op [MIC] op de rechterkant van de voet.

3.2.5

Een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten

AUDIO OUT

1 Sluit een audio-uitvoerapparaat (hoofdtelefoon of luidsprekers) aan op [AUDIO OUT] op de achterkant of op [ ] op de rechterkant van de voet.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

43

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.2.6

Verbinding maken met een server (LAN/USB)

LAN

1 Sluit een LAN-kabel aan op de [LAN]-poort achter op de voet om een verbinding tot stand te brengen met de server.

Dit wordt niet ondersteund wanneer de netwerksnelheid lager dan of gelijk aan 10 Mbps is.

Gebruik CAT5-kabel (*STP).

*Shielded Twisted Pair

2

Sluit USB-apparaten (toetsenbord, muis, enz.) aan op [ ] op de achterkant of de rechterkant van de voet.

(Als u de [ ]-poort wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de client verbinding heeft met de server.)

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

44

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.2.7

De voedingskabel aansluiten

Sluit de voedingskabel aan op de gelijkstroomadapter. Sluit vervolgens de gelijkstroomadapter aan op [DC 14V IN] op de voet.

DC 14V IN

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

De monitorafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Monitor is afzonderlijk verkrijgbaar.

Raadpleeg de handleiding van de monitor voor meer informatie over het aansluiten van de voedingskabel op de monitor.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

45

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.3

Werken met de "Zero Client"

3.3.1

Aanmelden

Username : Voer hier de gebruikersnaam in die wordt gebruikt om verbinding te maken met de

"Citrix"-server.

Password : Voer hier het wachtwoord in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de "Citrix"server.

Domain : Voer hier het domein in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de "Citrix"-server.

Zorg ervoor dat Broker Server is ingeschakeld onder Network .

3.3.2

Berichtvak

MagicRMS

Wanneer de MagicRMS -server actief is, worden berichten afkomstig van de server weergegeven op het scherm.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

46

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Bericht

De functie Identity van MagicRMS maakt het mogelijk om de hostnaam van de client te controleren.

Identity

De functie Identity van MagicRMS maakt het mogelijk om de hostnaam van de client te controleren.

Verbinding verbroken

Als de client geen verbinding met het netwerk meer heeft, wordt dit gemeld in een bericht. In dit geval wordt de verbinding met de verbonden desktops/toepassingen verbroken en worden ze afgemeld, als u bent aangemeld.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

47

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3.3.3

Werkbalk

Network

U kunt de netwerk- en serverinstellingen configureren voor de client.

Local Network

U kunt het IP-adres configureren om de client te verbinden met een netwerk.

Link Speed & Duplex : Selecteer hier het type netwerkverbinding en de snelheid.

Als u een statisch IP-adres gebruikt, schakelt u Enable DHCP uit en geeft u zelf het IP-adres op.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

48

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Als u DHCP gebruikt, schakelt u Enable DHCP in.

Name Servers

Configureer de gegevens bij DNS Domain en DNS Server voor de client.

Geef het DNS Domain op.

Geef de DNS Servers op. U kunt bij DNS Server meerdere servers opgeven door een komma (',') te gebruiken, bijvoorbeeld 192.168.0.1,192.168.1.1

DHCP Options

Als u met behulp van DHCP tijdens het opstarten automatisch verschillende instellingen tegelijk wilt configureren voor de client, configureer dan de DHCP Options IDs .

Geef een instelling tussen 128 en 254 op.

Als deze optie is geconfigureerd, vervangt de opgegeven instelling de aangepaste instelling.

Vereisten

Beveiliging

Local Network moet op Enable DHCP worden ingesteld.

Informatie over de Options IDs moet worden geconfigureerd op de DHCP-server.

De client heeft een beveiligingsfunctie op basis van IEEE802.1x-verificatie.

Beschikbare modi

EAP-PEAP (MSCHAPv2, PEAP-versie Automatisch)

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

49

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

EAP-TLS

Als u deze functie wilt gebruiken, selecteert u Enable IEEE802.1x Authentication en geeft u de modus

Authentication op.

1 EAP-PEAP

Als u de modus EAP-PEAP wilt gebruiken, moet u Authentication instellen op EAP-PEAP .

Klik op Properties en voer de verificatiegegevens in bij Username en Password .

2 EAP-TLS

Als u de modus EAP-TLS wilt gebruiken, moet u Authentication instellen op EAP-TLS .

Klik op Properties en configureer de volgende verificatie-instellingen. Als u een certificaat wilt selecteren, moet u het verificatiebestand kopiëren naar de client met behulp van Certification

Management .

a.

Voer de gegevens in bij Identity .

b.

Selecteer een bestand bij CA certificate (*.der, *.pem, *.crt, *.cer).

c.

Selecteer een bestand bij Private key .

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

50

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH) d.

Voer het wachtwoord in bij Private key password .

3 Certification Management

Voor het beheer van verificatiebestanden in de modus EPA-TLS zijn de volgende menuopties aanwezig.

a.

Een optie voor het kopiëren van een bestand op verschillende manieren, waaronder USB

Storage . (Het bestand wordt naar een specifieke map op de client gekopieerd.) ) b.

Een optie voor het verwijderen van een opgeslagen bestand.

Broker Server

Voer gegevens in voor de verbinding met de Citrix-server.

Voer het IP-adres van de Citrix-server in.

Geef de Default Username en het Default Domain op voor de verbinding met de server.

Remote Management

U kunt instellingen configureren voor servers die de client aansturen. U kunt gegevens over de servers invoeren en de status van de servers raadplegen.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

51

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Meer informatie over de functie MagicRMS vindt u in de gebruikershandleiding van MagicRMS .

1

File Server

Configureer de FTP-server waarmee u verbinding wilt maken om de firmware op de client op te waarderen. De geconfigureerde informatie wordt gebruikt om de firmware op te waarderen op het moment dat de client wordt opgestart.

Address : Voer het IP-adres van de FTP-server in.

Path : Voer hier het Path van de FTP-server in waar de nieuwe firmware is opgeslagen.

Username : Voer hier de Username in die wordt gebruikt om verbinding te maken met de FTPserver.

Password : Voer hier het Password in dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de FTPserver.

Vereisten

Zorg ervoor dat de FTP-server correct werkt.

De nieuwe firmware moet een compatibele bestandsindeling hebben.

2 MagicRMS Connection

Voer onder Connection de gegevens in voor de verbinding met de MagicRMS -server.

Multicast

Schakel deze optie als u automatisch verbinding wilt maken met de MagicRMS -server. Geef bij

Address en Port het IP-adres en poortnummer voor Multicast in. Als de MagicRMS -server hetzelfde IP-adres en poortnummer als de client wordt toegewezen, kan er automatisch verbinding worden gemaakt met de client.

Server Assignment

Als u het statische IP-adres en het poortnummer van de MagicRMS -server weet, kunt u die hier invoeren om verbinding te maken met de server.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

52

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

3

MagicRMS Contact

Voer hier de gegevens in waarmee de client kan worden geïdentificeerd op de MagicRMS -console.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

53

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

4

MagicRMS Status

U kunt de verbindingsstatus van de MagicRMS -server controleren. Als er problemen met de verbinding zijn, controleer dan de serververbinding en selecteer Start , Stop of Restart om de server te starten.

Als u details uit de logboeken van de MagicRMS -server wilt zien, klikt u op View Log .

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

54

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

5

Network Tools

Met Network Tools kan de status van de verbinding tussen de client en het netwerk worden gecontroleerd.

Ping

Met de Ping-opdracht kunt u de status van de netwerkverbinding controleren voor de ingevoerde IP-adressen.

Trace Route

Met de Route-opdracht kunt u de status van de netwerkverbinding controleren voor de ingevoerde IP-adressen.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

55

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Terminal Properties

Hiermee configureert u de eigenschappen van de client.

System

1

General

Terminal Name : Wijzig hier de naam van de client. Standaard wordt de naam 'TS_ + MACgegevens' gebruikt.

Reset the system setting to factory default : Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden de clientinstellingen gereset.

Selecteer Yes in het venster Notice dat wordt weergegeven nadat u het selectievakje inschakelt. De instellingen worden gereset.

2 Power Management

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

56

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

U kunt de stroomtoevoer naar de client regelen door de instelling Screen Off aan te passen. De client activeert Power Management als de client een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

U kunt kiezen uit de volgende tijdinstellingen.

Never

5 minutes

10 minutes

30 minutes

1 hour

2 hours

3 Time/Date

Hiermee stelt u de klok van de client in.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

57

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Time Zone

Voer onder Time Zone de tijdzonegegevens in die u op de client wilt toepassen. Klik op

Change en selecteer de gewenste tijdzone.

Als u de zomertijd wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Enable DayLight Saving in en selecteert u het aantal uren verschil.

Time/Date Format

Time Format / Date Format : Selecteer hier de notatie voor de tijd en datum op de werkbalk.

Time Servers : Voer bij Time Server de online aangeboden tijdserver in die moet worden gebruikt. De datum en tijd van de client worden automatisch ingesteld.

Display

Configureer de instellingen voor de weergaveapparaten die op de client zijn aangesloten.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

58

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

1

Orientation

Configureer hier de schermrichting van het geselecteerde weergavevapparaat.

Selecteer Horizontal of Vertical .

2 Resolution

Hiermee stelt u de resolutie van het geselecteerde weergaveapparaat in.

De beschikbare resoluties hangen af van het weergaveapparaat.

3 Multiple Display

Wanneer er twee weergaveapparaten op de client zijn aangesloten, geeft u hiermee op hoe u de schermen gebruikt.

Als u op de schermen hetzelfde bureaublad wilt zien, selecteert u Clone . Wanneer Clone is geselecteerd, worden op de schermen dezelfde instellingen voor Orientation en Resolution toegepast.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

59

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Als u op de schermen een uitgebreid bureaublad wilt zien, selecteert u Extend .

Het als primair ingestelde scherm wordt links geplaatst.

Als u het geselecteerde scherm wilt instellen als primair scherm, schakelt u het selectievakje Set as the main screen in.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

60

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Wanneer er maar één weergaveapparaat is aangesloten, kan de optie Multiple Display niet worden gebruikt.

Toolbar

Geef aan of de werkbalk moet worden weergegeven of schakel de sneltoetsen van de client in.

Always hide toolbar

Als u de werkbalk niet wilt weergeven op het scherm: schakel het selectievakje in en minimaliseer de werkbalk. Als u de werkbalk weer zichtbaar wilt maken, drukt u op de desbetreffende sneltoets.

Disable hotkey(CTRL-ALT-UP) to invoke toolbar

Maak de werkbalk kleiner door op de desbetreffende sneltoets (CTRL-ALT-UP) te drukken . Als u de werkbalk weer groter wilt maken, klikt u op de pijlknop op de geminimaliseerde werkbalk.

Sound

De twee opties hierboven kunnen niet tegelijk ingeschakeld zijn.

U kunt het geluid van de client regelen.

Volume : Het volume aanpassen met de schuifbalk.

Mute : Het geluid dempen.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

61

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Input

1

Keyboard

U kunt de toetsenbordinstellingen voor de client configureren.

Character Set : Hiermee geeft u de tekencodering aan die de client moet gebruiken.

Keyboard Language : Geef hier de taal van het toetsenbord op.

Repeat Rate : Geef hier de gevoeligheid van het toetsenbord op.

2 Mouse

U kunt de muisinstellingen voor de client configureren.

Mouse Speed : Configureer de gevoeligheid van de muisbewegingen.

Buttons : Hier kunt u instellen dat de muis wordt gebruikt door linkshandigen.

Printer

1

LPDs

Configureer hier de instellingen voor een LPD-printer.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

62

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

2

SMBs

Configureer hier de instellingen voor een SMB-printer.

Information

U kunt informatie over de client raadplegen.

General

Firmware : Hier ziet u de versie van de firmware van de client.

Checksum : Hier ziet u het controlegetal van de firmware van de client.

Citrix Receiver : Hier ziet u de versie van Citrix Receiver op de client.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

63

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Terminal Name : Hier ziet u de Terminal Name van de client.

Hardware

CPU : Hier ziet u de gegevens van de processor van de client.

CPU Busy : Hier ziet u het actuele processorgebruik van de client.

Memory size : Hier ziet u het totale geheugen van de client.

Free Memory : Hier ziet u hoeveel geheugen de client momenteel beschikbaar heeft.

Resolution : Hier ziet u de weergaveresolutie die op de client is geconfigureerd.

System up Time : Hier ziet u hoelang de client actief is.

Network

IP Address : Hier ziet u de IP-gegevens die op de client zijn geconfigureerd.

Subnet Mask : Hier ziet u het subnetmasker dat op de client is geconfigureerd.

Default Gateway : Hier ziet u de Default Gateway die op de client is geconfigureerd.

DHCP Lease : Hier ziet u (in seconden) hoelang het duurt om een IP-adres toe te wijzen, wanneer de client DHCP gebruikt.

Speed & Duplex : Hier ziet u de snelheid en duplexinstellingen van de verbinding tussen de Client en het netwerk.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

64

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Mac Address : Hier ziet u het Mac Address van de netwerkadapter van de client.

Open Source Notice

U kunt informatie weergeven over de Open Source -componenten die de client gebruikt.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu.

De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Shutdown

U kunt de client afmelden, sluiten en opnieuw starten.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

65

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

1

Log-off from account “***”

Als u bent aangemeld, meldt u zich hiermee af bij de client. Deze optie kan alleen worden gebruikt wanneer u bij de client bent aangemeld. Afmelden doet u door Yes te selecteren in het venster

Notice .

2 Shutdown the system

Hiermee sluit u de client. U sluit de client door Yes te selecteren in het venster Notice .

3

Restart the system

Hiermee start u de client opnieuw. U start de client opnieuw door Yes te selecteren in het venster

Notice .

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

66

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Remote Desktop

Hiermee geeft u een lijst met desktops en toepassingen (op de Citrix-server) weer waarmee de aangemelde client verbinding kan maken.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

67

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Desktop List

1

Connect

U kunt verbinding maken met een desktop of toepassing in de lijst door te klikken op de desbetreffende knop Connect of door op de gewenste desktop of toepassing te dubbelklikken.

Wanneer er verbinding is gemaakt met een desktop of toepassing, wordt de knop Connect voor die desktop of toepassing in de Desktop List vervangen door Disconnect . De rij van de desktop of toepassing in de lijst wordt gemarkeerd zoals hieronder wordt getoond.

U kunt verbinding maken met meer dan één desktop of toepassing. De naam van de verbonden desktops en toepassingen wordt gemarkeerd.

2

Disconnect

Met de knop Disconnect verbreekt u de verbinding met de desbetreffende desktop of toepassing.

Wanneer de verbinding met de desktop of toepassing wordt verbroken, wordt een lijst met verbonden desktops of toepassingen weergegeven (als die er zijn).

3 Refresh

Als u de Desktop List met daarin een overzicht van de desktops of toepassingen op de Citrix-server wilt actualiseren, klikt u op Refresh .

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

68

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

4

Reconnect

Desktops en toepassingen die wel een verbinding hebben met de client maar niet worden weergegeven, kunt u alsnog weergeven. Dubbelklik op de gewenste desktop of toepassing. De rij van de desktop of toepassing in de lijst wordt gemarkeerd.

Dubbelklik op Memo . Er wordt een kladblokvenster weergegeven.

Status Icon

Netwerkpictogram: De huidige netwerkstatus wordt weergegeven in de vorm van een pictogram.

1 Geen verbinding met het netwerk.

2 Bezig met verbinding maken met het netwerk.

3 Verbonden met het netwerk.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

69

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

Terminal Lock

Met dit menu worden de opties Network en Terminal Properties vergrendeld, zodat de instellingen ervan niet kunnen worden gewijzigd.

De desbetreffende sneltoets is [ CTRL + ALT + F6 ].

Beide opties vergrendelen

Houd de sneltoets een bepaalde tijd ingedrukt (ongeveer acht seconden).

Wanneer de vergrendeling actief is, worden de vergrendelde opties op de hieronder getoonde manier weergegeven op de werkbalk.

Beide opties ontgrendelen

Houd de sneltoets een bepaalde tijd ingedrukt (ongeveer acht seconden).

Wanneer u de twee opties wilt ontgrendelen, wordt u om het wachtwoord gevraagd.

3 gebruiken "Zero Client" (TB-CH)

70

4

Problemen oplossen

4.1

Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung

4.1.1

Controleer het volgende.

Er wordt geen geluid weergegeven.

Het volumeniveau is te laag.

Problemen met het geluid

Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.

Controleer het geluidsvolume.

Pas het volume aan.

Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt verhoogd naar het maximale niveau, pas het volume dan aan in het programma voor de audio-instellingen.

4 Problemen oplossen

71

5

Specificaties

5.1

Algemeen

Modelnaam

Stroomtoevoer

Monitoraansluitingen

Serveraansluiting

Luidspreker

USB

Afmetingen (B x H x D) /

Gewicht

Omgevingsver eisten

In bedrijf

Opslag

TB-WH TB-CH

Dit product gebruikt 100 tot 240 V. Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.

RGB OUT-poort (D-Sub), DVI OUT-poort

LAN

1 W x 2

USB 2.0 X 6 (downstream)

244,0 X 340,0 X 227,0 mm

2,3 kg

Temperatuur: 10˚C ~ 50˚C (50˚F ~ 122˚F)

Luchtvochtigheid: 10 % tot 90 %, niet condenserend

Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Luchtvochtigheid: 5 % tot 90 %, niet condenserend

75 x 75 mm / 100 x 100 mm VESA (V x H)

De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

5 Specificaties

72

5

Specificaties

5.2

Stroomverbruik

PowerSaver

Aan/uit-lampje

Stroomverbruik

Normaal gebruik standaard

Maximale waarde

Aan

11 W 35 W

Stand-by

(S3)

Uit minder dan 2

W

Uitschakelen

(S5)

(Aan/uitknop uit)

Uit minder dan 2

W

Uitschakelen

(Aan/uitschakelaar uit)

Uit

0 W

Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren.

Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 watt, schakelt u de schakelaar op de adapter uit of koppelt u de voedingskabel los. Trek het netsnoer los wanneer u het product langere tijd niet zult gebruiken. Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 wanneer er geen aan/uit-schakelaar beschikbaar, koppelt u de voedingskabel los.

5 Specificaties

73

Bijlage

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

(English) http://www.samsung.com/ca_fr

(French) http://www.samsung.com

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00

01-8000112112

0-800-507-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English)

Bijlage

74

Bijlage

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

LATIN AMERICA

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com/latin

(Spanish) http://www.samsung.com/latin_en

(English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18 http://www.samsung.com

05 133 1999

07001 33 11 , normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com/be

(Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Bijlage

75

Bijlage

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MACEDONIA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

RUMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

EUROPE

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,

Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

09 85635050 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01 48 63 00 00

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

261 03 710

023 207 777

020 405 888

0900 - SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0 801-1SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

808 20 - SAMSUNG (808 20 7267) http://www.samsung.com

08008 SAMSUNG (08008 726

7864)

TOLL FREE No.

http://www.samsung.com

0700 Samsung (0700 726 7864) http://www.samsung.com

0800 - SAMSUNG (0800-726 786) http://www.samsung.com

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) http://www.samsung.com

Bijlage

76

Bijlage

U.K

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

SWEDEN

SWITZERLAND

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG

EUROPE

(7267864, CHF 0.08/min) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch

(German) http://www.samsung.com/ch_fr

(French) http://www.samsung.com

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500

(GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

CIS http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua

(Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru

(Russian) http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk

(Chinese) http://www.samsung.com/hk_en

(English)

Bijlage

77

Bijlage

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

ASIA PACIFIC

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

MIDDlE EAST

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255 http://www.samsung.com/ae

(English) http://www.samsung.com/ae_ar

(Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae

(English) http://www.samsung.com/ae_ar

(Arabic)

Bijlage

78

Bijlage

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

MIDDlE EAST

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae

(English) http://www.samsung.com/ae_ar

(Arabic) http://www.samsung.com/ae

(English) http://www.samsung.com/ae_ar

(Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077

0800-10077

0302-200077

0800 724 000

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077

0860-SAMSUNG (726-7864)

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Bijlage

79

Bijlage

Correcte verwijdering

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Het merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De accu in dit product mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging. Verwijder de accu niet en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of doorboor de accu niet. Als u het product weggooit, worden op de afvalinzamelingslocatie passende maatregelen genomen voor het recyclen en verwerken van het product, inclusief de accu.

Bijlage

80

Index

A

Aansluiten voor gebruik van de Zero Client

41

Aansluiten voor gebruik van Windows

Embedded Standard 7

24

Algemeen

72

Auteursrecht

5

C

Contact Samsung wereldwijd

74

Correcte verwijdering

80

D

De inhoud controleren

14

I

Informatie over Zero Client

40

Installatie

19

M

MagicRMS Pro

39

O

Onderdelen

16

S

Stroomverbruik

73

V

Veiligheidsvoorschriften

7

Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung

71

W

Wat is Windows Embedded Standard 7

Client

23

Werken met de Zero Client

46

Index

81

advertisement

Key Features

  • Portable floor stand Black
  • Mounting type: Floor
  • Minimum VESA mount: 75 x 75 mm Maximum VESA mount: 100 x 100 mm
  • Height adjustment

Related manuals

advertisement

Table of contents