Samsung PS-42P4A1 User manual

Samsung PS-42P4A1 User manual

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 1:15 PM Page 1

PDP-TELEVISIE

(PLASMA DISPLAY PANEL)

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding, voordat u het toestel in gebruik neemt, zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

SCHERMMENU'S

P

ICTURE

I

N

P

ICTURE

(PIP)

V

ERSTERKING

V

OOR

Z

WAKKE

K

LEUREN

M

IJM

K

LEURENREGEING

TELETEKST

(OPTIE)

SRS T

RU

S

URROUND

XT

D

IGITAL

N

ATURAL

I

MAGE

E

NGINE

Dit is een Klasse B digitaal apparaat.

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 2

Instructies voor het gebruik

Beeldretentie

Geef een stilstaand beeld (bijvoorbeeld van een videospel of tijdens het aansluiten van een computer) niet langer dan twee uur op het plasmascherm weer, omdat dit beeldretentie kan veroorzaken.

Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd.

Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

Hoogte

Het plasmascherm blijft normaal functioneren tot op een hoogte van 2000 meter.

Boven de 2000 meter functioneert het scherm mogelijk niet correct. Installeer en gebruik het scherm niet op dergelijke plaatsen.

Warmte op de bovenkant van de PDP-televisie

De bovenkant van de televisie kan na langere perioden van gebruik zeer warm worden, aangezien warmte van het scherm zich door het ventilatiegat aan de bovenkant van het toestel verspreidt.

Dit is normaal en wijst niet op een defect of storing van de televisie.

Vermijdt echter wel dat kinderen de bovenkant van de televisie aanraken.

Het product maakt een 'klikkend' geluid.

Het klikkende geluid kan voorkomen als het product uitzet of inkrimpt als gevolg van een verandering in de omgeving, zoals temperatuur of luchtvochtigheid. Dit is normaal en geen defect aan het product.

Celdefecten

Het plasmascherm gebruikt het paneel dat bestaat uit 1.230.000(SD-niveau) tot 3.150.000(HDniveau) pixels, wat het gebruik van geavanceerde technologie vereist. Er kunnen echter enkele heldere of donkere pixels op het scherm voorkomen. Deze pixels hebben geen invloed op de prestatie van het product.

Gebruik de TV niet bij temperaturen lager dan 5°C (41°F)

Een stilstaand beeld dat te lang wordt weergegeven, kan permanente schade aan uw PDP-scherm

toebrengen.

Als u langere tijd in 4:3 formaat naar de PDP-TV kijkt, kunnen resten van randen links, rechts en in het midden van het scherm achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitstraling van licht op het scherm.

Het afspelen van een DVD of gebruik maken van een spelcomputer kan hetzelfde effect op het scherm hebben.

Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.

Na-afdruk op scherm.

Bij het gedurende een langere periode weergeven van stilstaande beelden van videospelletjes en PC, kunnen deze beelden nog enige tijd zichtbaar blijven.

Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

Garantie

- De garantievoorwaarden gelden niet voor schade veroorzaakt door beeldretentie.

- Het inbranden van het scherm valt niet onder de garantievoorwaarden.

Nederlands - 2

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 3

Controleer de geleverde onderdelen

Los verkrijgbaar

Gebruikershandleiding Afstandsbediening/

AAA-batterijen

Ferrietkern voor luidsprekerkabel

Ferrietkern voor

AV-kabel zijkant

S-VIDEO-kabel

DVI-kabel

Componentkabels

(RCA)

PC-kabel

Netsnoer Antennekabel

Ferrietkern

De ferrietkern wordt gebruikt om ongewenste signalen te verzwakken.

Wanneer u de kabel aansluit, bevestigt u de ferrietkern aan de kabel, dichtbij de aansluiting.

Als u de AV-kabel aan de zijkant aansluit op de AV3, wikkelt u de kabel eerst om de ferrietkern om deze op de plaats te houden.

SCART-kabel

DNIe

TM

(Digital Natural Image engine)

Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de

3D-ruisonderdrukking, detail enhancement, contrast enhancement en white enhancement.

Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder.

DNIe TM -technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.

PC Audio-kabel

Nederlands - 3

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 4

Inhoud

V

OORWOORD

Instructies voor het gebruik ...........................................................................

UW P

LASMASCHERM

A

ANSLUITEN EN

V

OORBEREIDEN

Uw nieuwe plasmascherm.............................................................................

Infraroodafstandsbediening ...........................................................................

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen..................................................

De Voet monteren .........................................................................................

Het plasmascherm aan het wandmontagepaneel monteren .........................

Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk............................................

Een satellietontvanger of decoder aansluiten................................................

In- en uitschakelen ........................................................................................

Het toestel stand-by zetten............................................................................

Leren werken met de afstandsbediening.......................................................

De afstandsbediening instellen......................................................................

Plug & Play ....................................................................................................

Taal kiezen ....................................................................................................

◆ K

ANALEN

I

NSTELLEN

Kanalen automatisch opslaan .......................................................................

Kanalen handmatig opslaan ..........................................................................

Ongewenste kanalen overslaan ....................................................................

Opgeslagen kanalen rangschikken ...............................................................

Kanalen een naam geven..............................................................................

De functie LNA (Low Noise Amplifier) ...........................................................

Het kinderslot activeren .................................................................................

Informatie weergeven ....................................................................................

A

AN

D

ESLAG MET

UW P

LASMASCHERM

Beeldstandaard aanpassen...........................................................................

Beeldinstellingen aanpassen.........................................................................

Beeldinstellingen aanpassen (Modus PC of DVI)..........................................

Het beeld instellen (PC-modus).....................................................................

Fijnafstemming gebruiken .............................................................................

Kanalen Scannen bekijken ............................................................................

Het beeld stilzetten ........................................................................................

De beeldgrootte selecteren ...........................................................................

Filmmodus selecteren ...................................................................................

DNIe TM (Digital Natural Image engine) ...............................................

De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen.........................................

De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen.......................................

Het blauwe scherm instellen..........................................................................

Muziekweergave instellen ............................................................................

De functie Kleurzwakte gebruiken .................................................................

Picture in Picture (PIP) ..................................................................................

De functie Digitale Ruisonderdrukking gebruiken..........................................

2

23

24

25

26

18

19

21

22

10

12

12

13

9

9

6

8

13

14

15

16

17

37

37

38

39

41

34

34

35

36

31

32

32

33

26

27

28

29

Nederlands - 4

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 5

Inhoud

(vervolg)

H

ET

P

LASMASCHERM

G

EBRUIKEN (vervolg)

Voorkomen van inbranden van het scherm ..................................................

De geluidsstandaard wijzigen........................................................................

De geluidsinstellingen aanpassen .................................................................

Volume automatisch instellen........................................................................

De TruSurround XT instellen .........................................................................

De Internal Mute (geluidsonderdrukking) instellen ........................................

Geluidsmodus selecteren (afhankelijk van het model) ..................................

Stand-byklok instellen....................................................................................

Huidige tijd instellen en weergeven ...............................................................

Televisie automatisch in- en uitschakelen .....................................................

Een externe signaalbron bekijken .................................................................

Een ingang omleiden naar de externe uitgang..............................................

D

E

T

ELETEKSTFUNCTIE

G

EBRUIKEN

Teletekstfunctie .............................................................................................

Teletekstinformatie weergeven......................................................................

Weergaveopties selecteren ...........................................................................

Een teletekstpagina selecteren .....................................................................

A

ANVULLENDE

I

NFORMATIE EN

A

ANSLUITINGEN

Aansluiting op externe apparaten..................................................................

Aansluiting op S-Video-ingang ......................................................................

Aansluiting op dvi-ingang ..............................................................................

Aansluiting op pc-ingang ...............................................................................

Aansluiting op componentingang ..................................................................

Extra luidsprekers aansluiten ........................................................................

Aansluiting en gebruik van het Home Theater System .................................

Luidsprekers installeren.................................................................................

Software-instellingen (alleen Windows).........................................................

Invoerstand (PC/DVI) ....................................................................................

Pinconfiguraties .............................................................................................

A

ANBEVELINGEN

V

OOR HET

G

EBRUIK

Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt ..................

De afstandsbediening programmeren voor andere componenten ................

52

53

53

54

45

46

47

48

49

50

51

42

43

44

44

45

58

59

60

62

63

64

55

56

57

57

58

65

66

Symbolen

Indrukken

Belangrijk

Opmerking

Nederlands - 5

BN68-00603B-00Dut_0921 9/21/04 9:25 AM Page 6

Uw nieuwe plasmascherm

De configuratie op uw plasmascherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model.

Frontpaneel

Luidspreker

Drukknop

Druk met uw vinger licht rechts naast de naam van de toetsen om deze te bedienen.

a) SOURCE

Externe invoer kiezen.

b) MENU

Menu weergeven.

c) +

Volume aanpassen.

Hiermee kunt u ook opties in het schermmenu selecteren en instellen.

d) C/P.

Kanaal kiezen. Auto inschakelen.

Hiermee kunt u ook omhoog of omlaag bewegen in het schermmenu.

e)

Bevestig uw keuze (opslaan of invoer).

f) I /

Drukschakelaar voor het in- of uitschakelen van het plasmascherm.

Aan/uit-lampje

- Uit: Rood

- Aan: Uit

- Timer aan: Groen

g) Signaalontvanger afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op dit punt op het plasmascherm.

Nederlands - 6

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 6:11 PM Page 7

Uw nieuwe plasmascherm

(vervolg)

De configuratie op uw plasmascherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model.

Zijkant van TV

S-Video-ingang

Video-ingang

Audio-ingang (L, R)

Achterpaneel

Zie voor meer informatie over de aansluiting de pagina’s 55 tot en met 59.

a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)

Verbind de kabel van de digitale video en audio output met de DVI output.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)

Uitgangen voor externe apparaten.

c) EXT.1, EXT.2, EXT.3

Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een video, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)

Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.

e) ONLY FOR SERVICE

Aansluiting alleen voor onderhoud.

f) S-VIDEO1, S-VIDEO2

(S-VIDEO1 of S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)

Video- en audio-ingangen voor externe apparaten met een S-Video-uitgang, zoals een camcorder of een video.

g) AV1, AV2, AV3

(VIDEO / L-AUDIO-R)

Videoe en audio-ingangen voor externe apparaten, zoals een camcorder of video.

h) COMPONENT IN

Video- (Y/P

b

/P r

) en audio- (L-AUDIO-R) ingangen voor Component.

i) ANT IN VHF/UHF (75)

75Ω Coaxiale aansluiting voor antenne of kabeltelevisienetwerk.

j) EXT SPEAKER (8)

Aansluitingen voor externe achterluidsprekers.

k) POWER IN

Aansluiting voor het netsnoer.

Nederlands - 7

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 8

Infraroodafstandsbediening

PDP IN- EN UITSCHAKELEN

PDP IN- EN UITSCHAKELEN

GELUIDSEFFECT

SELECTEREN/TELETEKST

ANNULERE

WANNEER U OP EEN KNOP DRUKT,

VERSCHIJNT ‘ ’ TEGELIJK MET DE

GESELECTEERDE MODUS (TV, VCR, CATV,

DVD OF STB) EN EEN BATTERIJ-INDICATIE

OP DE LCD.

TE BEDIENEN APPARAAT SELECTEREN:

TV, VCR, CATV, DVD-SPELER OF STB

TOETSEN VOOR KANAALSELECTIE

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN/

TELETEKST SUBPAGINA

BEELD-/ TELETEKSTFORMAAT

SELECTEREN

VOLUME VERHOGEN

GELUID TIJDELIJK UITZETTEN

VOLUME VERLAGEN

TELETEKSTWEERGAVE /

TELETEKSTINFORMATIE EN

NORMALE UITZENDING TEGELIJK

OP SCHERM

MENU WEERGEVEN /

TELETEKSTINDEX

NAAR DE GEWENSTE

MENUOPTIE

GAAN/EEN

MENUOPTIEWAARDE

AANPASSEN

BEELD STILZETTEN

DNIe Aan/DEMO/Uit

ONDERWERP FASTEXT

SELECTEREN

VOLGEND KANAAL / VOLGENDE

TELETEKSTPAGINA / VOLGENDE

EXTERNE INVOER

SELECTEREN/TELETEKSTPAGINA

VASTHOUDE

VORIG KANAAL/VORIGE TELETEKST

PAGINA/VORIGE TELEWEB PAGINA

INFORMATIE WEERGEVEN /

TELETEKST TONEN

TV-MODUS SELECTEREN

TELETEKST AFSLUITEN

(AFHANKELIJK VAN MODEL)

INSTELLINGEN

AFSTANDSBEDIENING

ALS DE AFSTANDSBEDIENING NIET

GOED WERKT, VERWIJDER DAN DE

BATTERIJEN EN HOUD DE RESETKNOP

2~3 SECONDEN INGEDRUKT

PLAATS DE BATTERIJEN TERUG EN

PROBEER DE AFSTANDSBEDIENING

OPNIEUW TE GEBRUIKEN.

KEUZE BEVESTIGEN

(OPSLAAN OF INVOEREN)

GELUIDSMODUS SELECTEREN

TRUSURROUND XT-MODUS

SELECTEREN

PIP-FUNCTIES:

- PIP ACTIVEREN OF DEACTIVEREN

(PIP ON)

- WISSELEN TUSSEN HOOFD- EN

SUBBEELD

(SWAP)

- PLAATS SELECTEREN

(POSITION)

- BRON SELECTEREN

(SOURCE)

- FORMAAT SELECTEREN

(SIZE)

- SCAN

- KANAAL VAN SUBBEELD

SELECTEREN (P

^

/

)

VIDEO-/DVD-FUNCTIES:

- TERUGSPOELEN (REW)

- STOP

- AFSPELEN/PAUZE

- VOORUITSPOELEN (FF)

Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.

Nederlands - 8

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 9

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Plaats of vervang de batterijen van de afstandsbediening wanneer u:

het plasmascherm in gebruik neemt

merkt dat de afstandsbediening niet langer betrouwbaar

werkt.

1

Verwijder het dekseltje van het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening door het symbool ( ) naar beneden te drukken en het dekseltje vervolgens naar buiten te trekken.

2

Plaats twee batterijen van 1.5 V (R03, UM4, AAA of gelijkwaardig). Let op de juiste polariteit:

- op de batterij tegen de - in de afstandsbediening

+ op de batterij tegen de + in de afstandsbediening batterijvak

3

Plaats het dekseltje gelijk met de onderkant van de afstandsbediening en schuif het dicht.

Gebruik batterijen van verschillende soorten niet door elkaar

(bijvoorbeeld alkaline en mangaan).

De voet monteren

1

Monteer twee steunpennen op de voet en zet beide kanten van de steunpennen goed vast met de 8 bijgeleverde schroeven.

2

Monteer de monitor op de voet en zet deze met behulp van de 4 bijgeleverde schroeven goed vast.

◆ De PDP moet door twee of meer personen getild worden.

Leg de PDP nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Sla de PDP altijd rechtop op.

(afhankelijk van het model)

De hoek van de PDP kan links en rechts worden ingesteld op 20 graden.

Nederlands - 9

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 10

Het plasmascherm aan het wandmontagepaneel monteren

Opmerkingen bij de installatie

◆ Installeer het plasmascherm uitsluitend op een verticale muur.

◆ Om de prestaties van het plasmascherm niet nadelig te beïnvloeden en problemen te voorkomen, moet u rekening houden met het volgende:

- niet installeren in de nabijheid van rook- en brandmelders;

- niet installeren op een plaats die is blootgesteld aan trillingen of hoge voltages;

- niet installeren in de nabijheid van of boven een verwarmingsapparaat.

◆ Gebruik uitsluitend aanbevolen onderdelen en componenten.

Montagekits

(Los verkrijgbaar)

Muurbevestigingsbeugel

Kunststof drager Schroeven

4 stuks 4 stuks

Montagehoek instellen

(afhankelijk van het model)

De muurbevestigingsbeugel wordt in losse onderdelen geleverd.

Draai de bevestigingsschroef aan in de richting van de pijl nadat u de beugel in elkaar hebt gezet.

1

Zet de PDP vast op de muurbevestigingsbeugel

(zie onderstaande instructies).

2

Trek de bovenkant van de PDP die aan de beugel vastzit, in de richting van de pijl om de hoek in te stellen.

3

De hoek kan worden ingesteld van 0° tot 15° met tussenstappen van ±2°.

Nederlands - 10

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 11

Het plasmascherm aan het wandmontagepaneel monteren

(vervolg)

De buitenzijde van de PDP kan afwijken van de PDP in de afbeelding

(montage en installatie van de kunststof drager zijn gelijk).

1

Verwijder de schroeven aan de achterkant van de PDP.

3

Zet de schroeven van de kunststof drager aan de achterzijde van de PDP vast.

2

Monteer met behulp van de schroeven de kunststof drager.

◆ Vraag de installateur om de muurbevestigingsbeugel te monteren.

◆ Controleer of de kunststof drager zowel links als rechts goed vastzit als u de

PDP op de muurbevestigingsbeugel hebt gehangen.

◆ Kijk uit voor uw vingers wanneer u de beugel monteert en de hoek instelt.

◆ Zorg dat de muurbevestigingsbeugel goed aan de muur vastzit, om letsel als gevolg van het vallen van de PDP te voorkomen.

4

Schuif de vier pinnen van de PDP in de gleuven van de muurbevestigingsbeugel en schuif de PDP (!) naar beneden om deze op de muurbevestigingsbeugel (@) vast te zetten.

Draai de schroeven vast zoals afgebeeld (#), zodat de PDP niet van de muurbevestigingsbeugel losraakt.

PDP-paneel

Beugel voor bevestiging van paneel op muur Muur

Externe apparaten aansluiten op de PDP

◆ Volg de volgende aanwijzingen om externe apparaten zoals een DVD of een Home Theater

System op de PDP aan te sluiten:

1

zorg dat u de veiligheidspennen onder de PDP verwijdert.

◆ Indien de veiligheidspennen niet worden verwijderd, kan de hoek niet worden ingesteld. Iedere poging daartoe kan beschadiging van de PDP tot gevolg hebben.

2

Trek de onderkant van de PDP (die is bevestigd op de muurbevestigingsbeugel) in de richting die door de pijlen wordt aangegeven (zie afbeelding) tot deze klikt.

◆ De PDP gebruiken na aansluiting van de externe apparaten Zet de PDP goed vast door de twee veiligheidspennen te plaatsen wanneer u de hoek van de PDP weer op 0 o hebt ingesteld.

◆ Controleer uit veiligheidsoogpunt of de PDP met de veiligheidspennen is vastgezet. Indien u de veiligheidspennen niet gebruikt, kan de PDP vallen en ernstig letsel veroorzaken.

Nederlands - 11

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 11:00 AM Page 12

Aansluiten op antenne of kabeltelevisienetwerk

Achterzijde van het plasmascherm

of

Kabeltelevisienetwerk

Voor de juiste weergave van TV-kanalen moet het toestel een signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:

Een buitenantenne

Een kabeltelevisienetwerk

Een satellietnetwerk

1

In de eerste drie gevallen sluit u de antenne of netwerkkabel aan op de coaxiale aansluiting van 75Ω aan de achterzijde van de

PDP.

2

Bij het gebruik van een binnenantenne dient u deze mogelijk te draaien wanneer u het plasmascherm instelt, tot het beeld scherp en helder is.

Zie voor meer informatie:

◆ "Kanalen automatisch opslaan" op pagina 18

◆ "Kanalen handmatig opslaan" op pagina 19

Gebruik bij het installeren of opnieuw installeren van de PDP de bijgeleverde coaxiale antennekabel.

Als u een andere coaxkabel gebruikt, bestaat het risico dat er ruis of storing optreedt. (U moet geen andere kabel voor algemeen gebruik gebruiken. Gebruik de bijgeleverde

Samsung-kabel van 3M/5M/7M.)

Een satellietontvanger of decoder aansluiten

Achterzijde van het plasmascherm

of

Als u TV-programma's wilt ontvangen die worden uitgezonden via een satellietnetwerk, moet u een satellietontvanger aan de achterzijde van het plasmascherm aansluiten.

Voor de decodering van een gecodeerd transmissiesignaal moet u aan de achterzijde van het plasmascherm tevens een decoder aansluiten.

Coaxiale kabel gebruiken

Sluit een coaxiale kabel aan op de:

◆ Uitgang voor ontvanger (of decoder).

◆ Aansluiting voor televisieantenne-ingang.

Als u zowel een satellietontvanger (of decoder) als een videorecorder wilt aansluiten, moet u de:

◆ ontvanger (of decoder) aansluiten op de videorecorder

◆ de videorecorder aansluiten op de PDP

Sluit anders de ontvanger (of decoder) rechtstreeks aan op het plasmascherm.

Satellietontvanger/decoder

Nederlands - 12

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 13

In- en uitschakelen

Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van het plasmascherm.

1

Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Resultaat: de stand-by-indicator op het voorpaneel gaat branden.

De netspanning is op de achterzijde van het plasmascherm aangegeven. De frequentie is 50 of 60Hz.

2

Druk op de toets "I / " op de voorkant van het plasmascherm (of de toets POWER ( ) op de afstandsbediening) om het beeldscherm in te schakelen.

Resultaat: het kanaal waar u het laatst naar hebt gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd.

Als u nog geen kanalen hebt opgeslagen, is het beeld niet helder. Zie ‘Kanalen automatisch opslaan" op pagina 18 of

"Kanalen handmatig opslaan" op pagina 19.

3

Om het plasmascherm uit te schakelen drukt u nogmaals op I / .

Voorzijde van het plasmascherm

TV

Het toestel stand-by zetten

U kunt het plasmascherm stand-by zetten, zodat er minder energie wordt verbruikt.

De modus stand-by kan handig zijn als u het kijken tijdelijk wilt onderbreken (tijdens het eten bijvoorbeeld).

1

Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening.

Resultaat: het beeld wordt uitgezet en aan de voorzijde van het plasmascherm gaat een rode stand-by-indicator branden.

2

Druk nogmaals op POWER ( ) of druk op een nummertoets om het scherm weer in te schakelen.

U kunt het scherm ook inschakelen door op de toets P of te drukken.

TV

Nederlands - 13

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 14

Leren werken met de afstandsbediening

De afstandsbediening wordt vooral gebruikt om:

Van kanaal veranderen en het volume aanpassen

Het schermmenu weergeven

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de meest gebruikte toetsen en de bijbehorende functies.

Toets Weergavefunctie Weergavefunctie

t/m

Volgend opgeslagen kanaal weergeven.

Vorig opgeslagen kanaal weergeven.

-

-

De desbetreffende kanalen weergeven.

Voor kanalen met twee cijfers moet het tweede cijfer direct na het eerste worden ingedrukt. Doet u dat niet, dan wordt een kanaal met één cijfer weergegeven.

SLEEP

Druk op de toets om een voorgedefinieerde tijdsinterval te selecteren (uit - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180).

Geluid harder.

-

Geluid zachter.

-

MUTE

MENU

Geluid tijdelijk uitschakelen.

Om het geluid opnieuw in te schakelen drukt u nogmaals op deze toets of op of .

Menu op scherm weergeven.

Terug naar vorig menu of normale weergave.

-

-

Voor:

◆ Weergave van een submenu met selecties voor de huidige menuoptie

◆ Waarde voor een menuoptie verhogen/verlagen

Keuze bevestigen.

EXIT/TV -

Hiermee verlaat u het menu en gaat u rechtstreeks terug naar normale weergave.

Nederlands - 14

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 15

De afstandsbediening instellen

Met deze afstandsbediening kunt u naast de TV ook uw videorecorder, CATV, DVD-speler of Set-top box (STB) bedienen.

De afstandsbediening is niet geschikt voor TV's van een ander merk.

1

Schakel de video, aftakdoos, dvd-speler of STB uit.

2

Druk op de toets SELECT. Door op SELECT te drukken verandert u van modus.

3

Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening. De geselecteerde component wordt ingeschakeld. Indien dit het geval is, is de afstandsbediening correct ingesteld.

4

Als de afstandsbediening is ingesteld, drukt u op de toets

SELECT wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken voor de bediening van de video, aftakdoos, dvd-speler of STB.

Ook wanneer de afstandsbediening zich in de modus VCR,

CATV, DVD of STB bevindt, stelt u met de volumetoetsen het volume van de TV in.

De toetsen programmeren voor de kabelontvanger:

◆ druk op de toets SELECT om CATV te selecteren.

◆ Richt de afstandsbediening op de kabelontvanger en druk op SET. Voer dan het (de) codenummer(s) voor het component in. U vindt deze nummers op pagina

66.

Voorbeeld) Indien het component is gemaakt door

Oak, voer dan [026] in.

De toetsen programmeren voor de videorecorder:

◆ druk op de toets SELECT om VCR te selecteren.

◆ Richt de afstandsbediening op de videorecorder en druk op Set. Voer dan het (de) codenummer(s) voor het component in. U vindt deze nummers op pagina

67.

De toetsen programmeren voor de dvd-speler:

◆ druk op de toets SELECT om DVD te selecteren.

◆ Richt de afstandsbediening op de dvd-speler en druk op SET. Voer dan het (de) codenummer(s) voor het component in. U vindt deze nummers op pagina 66.

VCR

Nederlands - 15

BN68-00603B-00Dut_0922 9/22/04 11:07 AM Page 16

Verpl.

Plug & Play

Enter

Controle antenneaansl.

Land

Land

Island

Ierland

Italië

Nederland

Noorwegen

Polen

Verpl.

Enter

Auto-opslaan

Druk op ENTER om opslaan van zenders te starten.

40MHz

0%

Start

Enter Stop

Auto-opslaan

Zenders worden opgeslagen.

Bezig met opslaan van

57MHz

1%

Stop

Enter Stop

Klok

Uur

01

Instellen Verpl.

Min.

00

Stop

Veel kijkplezier

Nederlands - 16

Plug & Play

Plug & Play

Druk op ENTER om Plug & Play te starten.

Start

Enter Sluiten

Taalkeuze

Wanneer de TV voor het eerst wordt ingeschakeld, worden automatisch enkele basisinstellingen na elkaar uitgevoerd.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

1

Druk op de toets POWER ( ) op de afstandsbediening indien de

TV stand-by staat.

Resultaat: Het bericht Plug & Play wordt weergegeven, en na een paar seconden verschijnt het menu Taalkeuze automatisch.

2

Selecteer de gewenste taal door op de … of † toets te drukken.

3

Druk op de toets ENTER ( ) om uw keuze te bevestigen.

Resultaat: het bericht Controle antenneaansl. verschijnt.

4

Zorg dat de antenne is aangesloten op de TV, en druk op de toets

ENTER ( ).

Resultaat: het menu Land verschijnt.

5

Selecteer uw land door op de toets … of † te drukken.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om uw keuze te bevestigen.

Resultaat: het menu Auto-opslaan verschijnt.

7

Druk op ENTER ( ) om het zoeken te starten.

Resultaat: het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).

Zodra dit is voltooid, wordt het menu Klok instellen weergegeven.

Als u het zoeken wilt onderbreken of terug wilt keren naar de normale weergave, drukt u op de toets MENU ( ).

Druk op de ENTER ( ) knop om de tijd in te stellen.

8

Druk op œ of √ om naar uren of minuten te gaan.

Stel uur en minuten in met behulp van de toets … of †.

9

Als de zoekopdracht is voltooid, verschijnt het bericht Veel

kijkplezier

en wordt het kanaal dat u hebt opgeslagen geactiveerd.

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:12 PM Page 17

Plug & Play

(vervolg)

Als u deze functie wilt resetten...

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Diversen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Diversen worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Plug & Play te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het bericht Plug & Play wordt weergegeven.

6

Zie de tegenoverliggende pagina voor meer informatie over het instellen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Diversen

Melodie

Plug & Play

: Uit

Blauw scherm : Uit

Verpl.

Enter Terug

Taal kiezen

Wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( )

4

Druk op … of † om Taalkeuze te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare talen worden weergegeven.

5

Selecteer de gewenste taal door op de … of † toets te drukken.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om uw keuze te bevestigen.

7

Wanneer u tevreden bent met uw keuze, drukt u op de toets

EXIT/TV ( ) om terug te keren naar normale weergave.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Instellingen

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

: Nederland

Dig. ruisfilter

Diversen

: Aan

PC instellen

Kleurzwakte : Uit

Bescherming tegen inbranden

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 17

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 18

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal

: Austria

Duitsland

Island

Ierland

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Italië

Kanaal scannen

Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

Auto-opslaan

Zenders worden opgeslagen.

Bezig met opslaan van

57 MHz

1%

Stop

Enter Terug

Kanalen automatisch opslaan

U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van waar u woont). Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Land te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare landen worden weergegeven.

5

Selecteer uw land (of regio) door op de toets … of † te drukken.

Als u Overige hebt gekozen maar het PALfrequentiebereik niet wilt scannen, slaat u de kanalen handmatig op (zie pagina 19).

6

Druk op de toets ENTER ( ) om uw keuze te bevestigen.

7

Druk op … of † om Auto-opslaan te selecteren. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Auto-opslaan verschijnt.

8

Druk op de toets ENTER ( ) om het zoeken te starten.

Resultaat: het zoeken wordt automatisch gestopt. De kanalen worden gerangschikt en opgeslagen volgens hun positie in het frequentiebereik (van laag naar hoog).

Het oorspronkelijk geselecteerde programma wordt vervolgens weergegeven.

Druk op de toets MENU ( ) als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.

9

Als de kanalen zijn opgeslagen, kunt u:

◆ deze sorteren in de gewenste volgorde (zie pagina 22)

◆ een kanaal wissen (zie pagina 21)

◆ de kanaalontvangst indien nodig fijn afstemmen (zie pagina 31)

◆ een naam toewijzen aan de opgeslagen kanalen (zie pagina 23)

◆ de Digitale Ruisonderdrukking inschakelen/uitschakelen (zie pagina 41)

Nederlands - 18

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 19

Kanalen handmatig opslaan

U kunt maximaal 100 TV-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen.

Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u kiezen:

Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat

Het programmanummer van ieder opgeslagen kanaal

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Handm. opslaan te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Handm. opslaan worden weergegeven met de optie Prog. geselecteerd.

5

Om een programmanummer aan een kanaal toe te wijzen, drukt u eerst op … of † om een nummer te selecteren.

6

Geef, indien nodig, de vereiste uitzendstandaard aan. Druk op œ of √ om Kleursysteem te selecteren en druk vervolgens op de toets … of †. De kleurenstandaarden worden in deze volgorde weergegeven: (afhankelijk van het model)

Auto - PAL - SECAM

of

Atuo - NT3.58 - NT4.43 - PAL60

7

Druk op œ of √ om Geluidssysteem te selecteren en druk vervolgens op de toets … of †. De geluidsstandaarden worden in deze volgorde weergegeven: (afhankelijk van het model)

BG - DK - I - L

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C --

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C --

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C --

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Nederlands - 19

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 11:59 AM Page 20

Kanalen handmatig opslaan

(vervolg)

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C

--

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C 02

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C 02

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

?

Instellen Terug

Prog.

Handm. opslaan

Kleursysteem Geluidssysteem

9

Kanaal

C 02

Auto

Zoeken

59MHz

BG

Opslaan

OK

Enter Terug

8

Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan, volgt u de volgende stappen.

◆ Druk op œ of √ om Kanaal te selecteren.

◆ Druk op … of † om C (antennekanaal) of S (kabelkanaal) te selecteren.

◆ Druk op de toets √.

◆ Druk op de cijfertoetsen (0~9) of op de toets … of † om het juiste kanaalnummer te selecteren.

Als er geen geluid is of alleen maar ruis, probeer dan een andere geluidsstandaard.

9

Als u de kanaalnummers niet weet, drukt u op œ of √ om

Zoeken

te selecteren Druk op … of † om het zoeken te starten.

Resultaat: De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.

10

Om een programmanummer aan een kanaal toe te wijzen, drukt u eerst op œ of √ om een Prog. te selecteren. Druk op … of † tot u het juiste nummer vindt.

11

Selecteer met œ of √ Opslaan om het kanaal en het bijbehorende programmanummer op te slaan. Druk op de toets

ENTER ( ).

12

Herhaal stap 8 t/m 11 voor elk kanaal dat u wilt opslaan.

Kanaalmodus

P (Programmamodus): Na afloop van het instellen via de tuner zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan positienummers P00 tot P99. In deze stand kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.

C (Real channel-modus): In deze stand kunt een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.

S (Kabelkanaalmodus): In deze stand kunt een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.

Nederlands - 20

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 21

Ongewenste kanalen overslaan

Ongewenste kanalen overslaan

U kunt naar keuze kanalen uit de scanbewerking weglaten.

Wanneer u door de opgeslagen kanalen scant, worden die kanalen overgeslagen en niet weergegeven. Alle kanalen die u niet wilt overslaan, worden tijdens het scannen weergegeven.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal wijzigen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kanaal wijzigen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om Toevoegen/Wissen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het menu Toevoegen/Wissen wordt weergegeven met het huidige kanaal automatisch geselecteerd.

6

Druk op … of † om het kanaal te selecteren dat u wilt verwijderen.

Druk op de toets ENTER ( ).

7

Om een kanaal toe te voegen of te verwijderen, selecteert u

Gewist

of Toegevoegd door op de toets … of † te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Toevoegen/Wissen

Prog.

1 ----- ----- Toegevoegd

2 ----- -----

3 ----- -----

Gewist

Gewist

4 ----- -----

5 ----- -----

Gewist

Gewist

Verpl.

Enter Terug

TV

Toevoegen/Wissen

Prog.

1 ----- ----- Toegevoegd

2 ----- -----

3 ----- -----

Gewist

Gewist

4 ----- -----

5 ----- -----

Gewist

Gewist

Instellen Enter Terug

Nederlands - 21

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 22

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV Sorteren

Prog.

2 ----- -----

3 ----- -----

4 ----- -----

5 ----- -----

6 ----- -----

Verpl.

Enter Terug

TV

Sorteren

Prog.

2 ----- --------- -----

3 ----- -----

4 ----- -----

5 ----- -----

6 ----- -----

Verpl.

Enter Terug

Opgeslagen kanalen rangschikken

Door opgeslagen kanalen te rangschikken kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen.

Deze bewerking kan nodig zijn na het gebruik van ATM.

U kunt kanalen verwijderen die u niet wilt gebruiken.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal wijzigen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kanaal wijzigen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om Sorteren te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Sorteren verschijnt.

6

Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets … of

† te drukken. Druk op de toets ENTER (

).

7

Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal wilt verplaatsten, door op de toets … of † te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en alle andere kanalen schuiven naargelang op.

8

Herhaal stap 6 en 7 totdat alle kanalen het gewenste programmanummer hebben.

Nederlands - 22

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 23

Kanalen een naam geven

Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden.

U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toewijzen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal wijzigen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kanaal wijzigen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om Naam te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Naam wordt weergegeven met het huidige kanaal automatisch geselecteerd.

6

Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen door op … of † te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Rondom het naamvak worden pijlaanduidingen weergegeven.

7

Druk op … of † om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of een symbool (-, spatie) te selecteren. Ga naar de vorige of volgende letter door op œ of √ te drukken.

8

Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op de toets ENTER

( ) om de naam te bevestigen.

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV Naam

Prog. Naam

2 -----

3 -----

4 -----

5 -----

6 -----

-----

-----

-----

-----

-----

Verpl.

Enter Terug

TV Naam

Prog. Naam

2 -----

3 -----

4 -----

5 -----

6 -----

-----

-----

A

-----

-----

Instellen Enter Terug

Nederlands - 23

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 24

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Uit

Aan

Verpl.

Enter Terug

De functie LNA (Low Noise Amplifier)

Deze functie is vooral handig wanneer de TV wordt gebruikt in gebieden waar het signaal zwak is.

LNA versterkt het TV-signaal in gebieden waar het signaal zwak is, maar onderdrukt de ruis.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal wijzigen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kanaal wijzigen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om LNA te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven.

6

Selecteer Aan of Uit door op de … of † toets te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

◆ Als het beeld ruis vertoont wanneer LNA is ingeschakeld, schakelt u deze uit.

LNA moet voor elk kanaal apart worden ingesteld.

Nederlands - 24

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 25

Het kinderslot activeren

Het kinderslot (Child Lock) inschakelen

Met deze functie kunt u de televisie zodanig blokkeren dat deze niet kan worden ingeschakeld via het frontpaneel. De televisie kan echter nog wel worden ingeschakeld met de afstandsbediening.

Door de afstandsbediening buiten bereik van onbevoegde gebruikers, bijvoorbeeld kinderen, te houden kunt u voorkomen dat zij voor hen ongeschikte programma's kunnen bekijken.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal wijzigen te selecteren. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kanaal wijzigen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om Kinderslot te selecteren. Druk op de toets

ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kinderslot wordt weergegeven met het huidige kanaal automatisch geselecteerd. Blauw scherm wordt weergegeven wanneer het

Kinderslot

is ingeschakeld.

6

Druk op … of † om het kanaal te selecteren dat u wilt vergrendelen.

7

Druk op de toets ENTER ( ). Als u het kanaal wilt vastleggen, drukt u op … of † om Slot aan te selecteren (selecteer Slot

uit

om een kanaal vrij te geven). Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

TV

Kanaal wijzigen

Toevoegen/Wissen

Sorteren

Naam

LNA

Kinderslot

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV Kinderslot

Prog.

2 ----- -----

3 ----- -----

4 ----- -----

5 ----- -----

6 ----- -----

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Verpl.

Enter Terug

TV Kinderslot

Prog.

2 ----- -----

3 ----- -----

4 ----- -----

5 ----- -----

6 ----- -----

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Slot uit

Instellen Enter Terug

Nederlands - 25

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 26

Informatie weergeven

U kunt kanaalinformatie en de geselecteerde instellingen bekijken door op de toets "INFO ( )" op de afstandsbediening te drukken.

De informatie die wordt weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde bron.

P 1

Beeld : Dynamisch

Geluid : Aangepast

00 : 00

Mono

Beeldstandaard aanpassen

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

Film

: 16 : 9

Enter Terug

U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Modus wordt geselecteerd.

4

Druk nogmaals op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven.

5

Selecteer de optie door op de toets … of † te drukken.

Resultaat: de volgende modi zijn beschikbaar, afhankelijk van de ingangsbron.

Dynamisch - Standaard - Film -

Aangepast

Hoog - Middel - Laag - Aangepast

(Modus PC of DVI)

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

U kunt deze opties ook instellen door op de toets

P.MODE ( : Beeldmodus) te drukken.

Nederlands - 26

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 27

Beeldinstellingen aanpassen

Uw TV heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt instellen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op de … of † toets om de gewenste optie (Aangepast,

Kleurtemp.

) te selecteren.

5

Druk op … of † om Aangepast te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Aangepast verschijnt.

6

Druk op ENTER ( ) om de instelling te wijzigen.

De opties worden in deze volgorde weergegeven:

Aangepast : Contrast, Helderheid, Scherpte,

Kleur

, Tint (alleen NTSC)

Voorkeuropties beschikbaar in PC- en DVI-modus:

Contrast

, Helderheid, Scherpte.

➢ de horizontale balk wordt weergegeven. Verplaats de cursor van de horizontale balk naar links of rechts door op œ of √ te drukken.

Als de beeldmodus staat ingesteld op Aangepast, kunnen de instellingswaarden verschillen afhankelijk van de ingangsbron (bijv. RF, Video, Component, PC of DVI).

Als u deze instellingen wijzigt, wordt de beeldstandaard automatisch ingesteld op Aangepast.

Kleurtemp. : Koel2, Koel1, Normaal, Warm1, Warm2

7

Wanneer u tevreden bent met de instelllngen, drukt u op de toets

EXIT/TV ( ) om terug te keren naar normale weergave.

Als u deze instellingen wijzigt, wordt de beeldstandaard automatisch ingesteld op Aangepast.

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Contrast

Helderheid

Scherpte

Kleur

Tint G50

Aangepast

70

50

70

50

R50

Verpl.

Enter Terug

Contrast 70

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

Koel1

: Uit

Normaal

: 16 : 9

Warm1

Warm2

Enter Terug

Nederlands - 27

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 28

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Hoog

: Aangepast

: Uit

Kleur1

Enter

Kleur3

Terug

TV

R

G

B

Beeldinstellingen aanpassen

(Modus PC of DVI)

Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-modus.

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Hoog

: Aangepast

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Contrast

Helderheid

Scherpte

Kleur

Tint G50

Aangepast

70

50

70

50

R50

Verpl.

Enter Terug

Kleurinst.

70

50

70

Verpl.

Enter Terug

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Aangepast te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Aangepast verschijnt.

5

Druk op … of † om de opties (Contrast, Helderheid of

Scherpte

) te selecteren en te wijzigen.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de horizontale balk wordt weergegeven. Verplaats de cursor van de horizontale balk naar links of rechts door op œ of √ te drukken.

6

Druk op de toets MENU ( ) om uw keuze te bevestigen.

7

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden opnieuw weergegeven.

8

Druk op … of † om Kleurtemp. te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

9

Selecteer de optie door op de toets … of † te drukken. De kleurschakeringen worden in deze volgorde weergegeven:

Aangepast

(alleen in pc-modus) - Kleur1 - Kleur2 -

Kleur3

10

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden opnieuw weergegeven.

11

Druk op … of † om Kleurinst. te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Kleurinst. verschijnt.

12

Druk op … of † om de opties (R, G of B) te selecteren en te wijzigen. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de horizontale balk wordt weergegeven.

Verplaats de cursor van de horizontale balk naar links of rechts door op œ of √ te drukken.

Colour Control (Kleurinst.) is niet beschikbaar in de modus DVI.

Nederlands - 28

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 6:18 PM Page 29

Het beeld instellen

(PC-modus)

Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-modus.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om PC instellen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep PC instellen worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Beeldslot te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeldslot worden weergegeven.

6

Druk op … of † om de in te stellen optie te selecteren (Grof,

Fijn

) die u wilt instellen. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de horizontale balk wordt weergegeven. Verplaats de cursor van de horizontale balk naar links of rechts door op œ of √ te drukken.

7

Druk op de toets MENU ( ) om uw keuze te bevestigen.

8

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep PC instellen worden weergegeven.

9

Druk op … of † om Positie te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Positie worden weergegeven.

10

Pas de positie aan met de toetsen …, †, œ of √.

11

Druk op de toets MENU ( ) om uw keuze te bevestigen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Beeldslot

Positie

Informatie

Auto-afstellen

PC instellen

TV

Grof

Fijn

Verpl.

Enter Terug

Beeldslot

50

20

Verpl.

Enter Terug

Grof

TV

Beeldslot

Positie

Informatie

Auto-afstellen

PC instellen

50

TV

Verpl.

Enter Terug

Positie

Verpl.

œ √ Verpl.

Terug

Nederlands - 29

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 30

Het beeld instellen

(PC-modus) (vervolg)

Schakel met de toets SOURCE over naar de PC-modus.

TV

Beeldslot

Positie

Informatie

Auto-afstellen

PC instellen

Verpl.

Enter Terug

TV

Informatie

Resolutie

H-frequentie

V-Frequentie

: 1024

768

: 48.5KHz

: 60.2Hz

Terug

12

Als de pc-informatie wordt weergegeven, selecteert u

Informatie

door op … of † te drukken. Druk op de toets

ENTER ( ).

Resultaat: de resolutie, verticale frequentie en horizontale frequentie worden weergegeven.

13

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep PC instellen worden weergegeven.

14

Druk op … of † om Auto-afstellen te selecteren. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de kwaliteit en de positie van het scherm worden automatisch hersteld als Bezig met

automatisch instellen

wordt weergegeven.

15

Wanneer u tevreden bent met de instellingen, drukt u meerdere malen op de toets MENU ( wordt weergegeven.

) totdat het beeld weer normaal

TV

Beeldslot

Positie

Informatie

Auto-afstellen

PC instellen

TV

Verpl.

Enter Terug

Auto-afstellen

Bezig met automatisch instellen

Nederlands - 30

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 31

Fijnafstemming gebruiken

Als de ontvangst zwak is, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op de toets … of † om Fijnafstemming te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de horizontale balk wordt weergegeven. Om de gewenste instelling te vinden, verplaatst u de cursor van de horizontale balk naar links of rechts door op

œ of √ te drukken.

5

Druk op de toets œ of √ tot het beeld en geluid helder en scherp zijn. Druk op de toets ENTER ( ).

6

Om de afstelling te herstellen naar 0, selecteert u Reset door op de toets † of … te drukken en vervolgens op ENTER ( ).

Als u een kanaal niet nauwkeurig in kunt stellen, controleert u of de instellingen voor Kleursysteem en

Geluidssysteem

correct zijn.

Door de fijnafstemming op te slaan verandert de kleur van de OSD (On Screen Display – weergave op het scherm) van het kanaal van Wit in Rood.

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

Fijnafstemming

P 1

Verpl.

Reset

Terug

0

Opslaan

Fijnafstemming

P 1

Verpl.

Reset

Terug

3

Opslaan

Fijnafstemming

P 1 is afgesteld

Terug

Verpl.

Reset

3

Opslaan

P1 C11

Nederlands - 31

BN68-00603B-00Dut_0921 9/21/04 4:22 PM Page 32

Kanalen Scannen bekijken

TV Kanaal

Land

Auto-opslaan

Handm. opslaan

Kanaal wijzigen

Fijnafstemming

Kanaal scannen

: Nederland

Verpl.

Enter Terug

Kanaal scannen

P 1

Terug

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Kanaal te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kanaal scannen te selecteren. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Hiermee kunt u alle opgeslagen kanalen op volgorde bekijken.

5

Druk op de toets MENU ( ) om het menu te verlaten.

Wanneer PIP ON is ingeschakeld, verschijnt PIP in grote modus en wordt het PIP-kanaal gescand.

Het beeld stilzetten

U kunt het beeld van een TV-programma eenvoudig stilzetten door op de toets STILL te drukken.

Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u nogmaals op deze toets.

In de PIP-modus worden de hoofd- en subbeelden tegelijk stilgezet.

Deze functie wordt na vijf minuten automatisch geannuleerd.

Nederlands - 32

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 11:02 AM Page 33

De beeldgrootte selecteren

U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Formaat te selecteren. Druk op de toets

ENTER ( ).

5

Druk op † of … om de instelling te wijzigen.

Auto-breed: Het beeld wordt uitgerekt van 4:3 tot 16:9 formaat.

16:9

: Stelt het beeld in op 16:9 breedbeeldmodus.

Panorama : Kies deze modus om panoramische beelden als breedbeeld weer te geven.

Zoom

14:9

: Vergroot het beeld verticaal op het scherm.

: Vergroot het formaat van het beeld verder dan

4:3

.

4:3

: Stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

◆ U kunt deze opties selecteren door op de toets P.SIZE op de afstandsbediening te drukken.

◆ Het beeldformaat kan in de PIP-modus niet worden gewijzigd.

◆ Afhankelijk van de ingangsbron kunnden de P.SIZEopties variëren.

Positie en formaat van het scherm regelen met Zoom

◆ Door het formaat met de Zoom opnieuw in te stellen, kunt u de positie en het formaat van het scherm met de toets … of † omhoog en omlaag bewegen en het schermformaat afstellen.

◆ Verplaats het scherm omhoog of omlaag met de toets

… of † nadat u met de toets … of † op het ( ) hebt gedrukt.

◆ Vergroot of verklein het scherm in verticale richting met de toets … of † nadat u met de toets … of † op het ( ) hebt gedrukt.

◆ Alleen in de ingangsmodi TV/Video/SVideo/

Component1,2 kan het scherm vergroot worden.

◆ In de modi PC en DVI is vergroting van het scherm niet mogelijk.

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Auto-breed

16:9

Panorama

Zoom

14:9

4:3

Formaat

Verpl.

Enter Terug

PC-naar DVI-modus

TV

Formaat

Auto-breed

16:9

Panorama

Zoom

14:9

4:3

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 33

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 11:02 AM Page 34

Filmmodus selecteren

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit Uit

Enter Terug

U kunt automatisch filmsignalen herkennen en verwerken vanuit een aantal bronnen en het beeld aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit.

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Filmmodus te selecteren en druk vervolgens op ENTER ( ).

5

Druk op … of † om de instelling te wijzigen (Uit of Aan).

Aan : Hiermee worden filmsignalen van verschillende bronnen automatisch gedetecteerd en verwerkt en wordt het beeld aangepast voor een optimale kwaliteit.

Uit : Hiermee wordt de Filmmodus uitgezet.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

◆ Niet beschikbaar in de modi PC, Component (480P, 576P,

720P, 1080i) en DVI.

◆ De beeldkwaliteit kan worden aangetast als van de modi wordt afgeweken, bijvoorbeeld als de modus Film niet wordt ingeschakeld voor het kijken naar een film of juist wel als naar een andere bron wordt gekeken.

DNIe

TM

(Digital Natural Image engine)

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV Beeld

Meer···

DNIe

Pers. kleurinst.

: On

Aan

Uit

Demo

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 34

Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3D-ruisonderdrukking, detail enhancement, contrast enhancement en white enhancement. Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder. DNIe

TM

-technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om DNIe te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Druk op … of † om de instelling te wijzigen.

Aan: Schakelt de DNIe -modus in.

Uit: Schakelt de DNIe -modus uit.

Demo (optioneel): Rechts verschijnt het voorbeeldscherm zonder en links met DNIe toegepast.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

U kunt deze opties ook instellen door op de toets DNle te drukken.

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 35

De Pers. kleurinstellingen (Snelregeling) wijzigen

Met deze functie kunt u kleuren naar uw Voorkeur instellen door de tinten van huid, lucht en gras aan te passen volgens vooringestelde instellingen ("Blauw", "Groen", "Roze", "Standaard",

"Aangepast") zonder dat daarbij de andere kleuren op het scherm veranderen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven met

Snelregeling

geselecteerd.

5

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat : De volgende opties zijn beschikbaar:

Blauw

Benadrukt helderblauwe tinten.

Groen

Benadrukt zachtgroene tinten.

Roze

Benadrukt warme huidtinten.

Standaard

Standaard beeld.

Aangepast

Als u de instellingen in het menu

Detailregeling

wijzigt, wordt automatisch de modus Aangepast geselecteerd (zie volgende pagina).

6

Selecteer de gewenste modus door op de toets œ of √ te drukken.

Resultaat : Het oorspronkelijke beeld (van voordat het werd aangepast) wordt aan de linkerkant weergegeven, terwijl aan de rechterkant de geselecteerde modus wordt weergegeven.

7

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

◆ Of deze functie werkt, is afhankelijk van de ingangsbron.

◆ Deze functie is actief als “DNIe” in de modus “Aan” of

Demo” staat.

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Pers. kleurinst.

Snelregeling : Aangepast

Detailregeling

Verpl.

Enter Terug

Oorspronkelijk Blauw

Blauw

Verpl.

Snelregeling

Groen

Enter

Roze

Terug

Nederlands - 35

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 36

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

Pers. kleurinst.

Snelregeling : Aangepast

Detailregeling

Verpl.

Enter Terug

TV

Roze

Groen

Blauw

Reset

Detailregeling

50

50

50

Oorspronkelijk

De Pers. kleurinstellingen (Detailregeling) wijzigen

Verpl.

Enter Terug

Aangepast

U kunt de instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Pers. kleurinst. te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Druk op … of † om Detailregeling te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven.

6

Selecteer de gewenste optie (Roze, Groen of Blauw) door op de toets … of † te drukken. Druk op de toets ENTER ( ).

7

Druk op de toets œ of √ tot u de gewenste instelling bereikt.

Resultaat : Als u een waarde wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

8

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep

Detailregeling

worden nogmaals weergegeven.

9

Selecteer Reset met de toetsen … of † om de instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De aangepaste kleuren worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Roze

Verpl.

Detailregeling

Instellen

50

Terug

TV

Roze

Groen

Blauw

Reset

Detailregeling

50

50

50

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 36

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 6:21 PM Page 37

Het blauwe scherm instellen

Als er geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt het wazige beeld vervangen door een blauw beeld. Als u het slechte beeld wilt blijven zien, schakelt u de modus ‘Blauw scherm’ uit.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Diversen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Diversen worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Blauw scherm te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

6

Druk op † of … om de instelling te wijzigen (Uit of Aan).

7

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

Blauw scherm wordt weergegeven als er geen signaal wordt ontvangen van het externe apparaat in de Externe modus, ongeacht de Blauw scherm-instelling.

Muziekweergave instellen

U hoort een heldere melodie als u de televisie in- of uitschakelt.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † bom Instellingen te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Diversen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Diversen worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Melodie te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

6

Druk op … of † om de instelling te wijzigen (Uit of Aan).

7

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

TV

Verpl.

Enter

Diversen

Melodie : Uit

Plug & Play

Blauw scherm : Uit

Terug

TV

Verpl.

Enter

Diversen

Melodie

Plug & Play

: Uit

Blauw scherm : Uit

Uit

Aan

Terug

Verpl.

Enter Terug

TV

Diversen

Melodie

Plug & Play

: Uit

Blauw scherm : Uit

Verpl.

Enter

TV

Diversen

Melodie

Plug & Play

: Uit

Blauw scherm : Uit

Uit

Aan

Terug

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 37

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:13 PM Page 38

De functie Kleurzwakte gebruiken

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Kleurzwakte

Rood

Groen

Blauw

Kleurzwakte

: Uit

0

0

0

Verpl.

Enter Terug

TV

Kleurzwakte

Rood

Groen

Blauw

Kleurzwakte

: Aan

0

0

0

Met deze functie kunt u de weergave van de kleuren rood, groen en blauw versterken als u deze kleuren moeilijk ziet.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Kleurzwakte te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kleurzwakte worden weergegeven.

5

Druk nogmaals op de toets ENTER ( ).

Druk op … of † om Aan te selecteren, en druk vervolgens op

ENTER ( ).

6

Druk op de toets … of † om de aan te passen kleur te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER ( ).

7

Druk op œ of √ om de instellingen aan uw behoeften aan te passen.

8

Druk op de toets MENU ( ) of ENTER ( ) om te bevestigen.

Verpl.

Enter Terug

Rood

Verpl.

Kleurzwakte

Instellen

0

Terug

Nederlands - 38

BN68-00603B-00Dut_0921 9/21/04 4:22 PM Page 39

Picture in Picture (PIP)

Binnen het beeld van een TV-programma of het beeld afkomstig van een extern apparaat, zoals een videorecorder of dvd-speler, kunt u een subbeeld weergeven. Op deze manier kunt u een TV-programma of een video kijken terwijl u naar een ander programma of ander video kijkt.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Beeld te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Beeld worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om BIB te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep BIB worden weergegeven.

5

Druk nogmaals op de toets ENTER ( ). Om de BIB te activeren zet u deze op Aan door op … of † te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ).

6

Druk op … of † om Bron te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De bronnen worden in deze volgorde weergegeven:

TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 -

AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 -

Component2 - PC - DVI

◆ De PC is niet beschikbaar in de dvi-modus.

◆ De DVI is niet beschikbaar in de PC-modus.

7

Selecteer vervolgens een bron voor het subbeeld door op … of † te drukken. Druk op de toets ENTER ( ).

8

Druk op … of † om Beeld/BIB te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het hoofdbeeld en het subbeeld worden verwisseld.

9

Druk op … of † om Formaat te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de formaten worden in deze volgorde weergegeven:

(Groot) - (Klein) - (Dubbel1) - (Dubbel2)

In de DVI of PC modus kan de Dubbel1 of

Dubbel2

instelling niet worden geselecteerd.

10

Selecteer vervolgens een formaat voor het subbeeld door op

† of … te drukken. Druk op de toets ENTER (

).

Table met PIP-instellingen

X - Deze PIP-combinatie is niet beschikbaar.

O - Deze PIP-combinatie is beschikbaar.

PIP

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

AV1

AV2

AV3

S-Video1

S-Video2

O O O O O X O O

O O O O O O X O

O O O O O O O X

O O O O O O O O

Component1 O O O O O O O O

Component2 O O O O O O O O

PC

O O O O O O O O

DVI

Hoofdtuner

TV Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1 AV2 AV3 S-Video1 S-Video2 Component1 Component2 PC DVI

O O O O O O O O O O O O O

O X O O O O O O

O O X O O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O X O O O O

O O O O X O O O

O

O

O

O

O

O

O O

O O

O O O O O O O O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

X

X

O O

O O

O O

O O

X X

X X

X X

X X

TV

Modus

Aangepast

Kleurtemp.

Kleurinst.

Filmmodus

Formaat

BIB

Meer···

Verpl.

Beeld

: Dynamisch

: Normaal

: Uit

: 16 : 9

Enter Terug

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

Prog.

BIB

: Aan

Uit

: TV

Aan

:

:

: P 8

Verpl.

Enter Terug

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

Prog.

Verpl.

BIB

: Aan

: T V

TV

Ext.1

Ext.2

:

:

: P08

Ext.3

AV1

AV2

Enter Terug

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

Prog.

BIB

: Aan

: TV

:

:

: P 8

Verpl.

Enter Terug

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

Prog.

BIB

: Aan

: TV

:

:

: P08

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 39

BN68-00603B-00Dut_0921 9/21/04 4:23 PM Page 40

Picture in Picture (PIP)

(vervolg)

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

:

:

BIB

: Aan

: TV

Verpl.

Enter Terug

TV

BIB

Bron

Beeld/BIB

Formaat

Positie

:

:

BIB

: Aan

: TV

Verpl.

Enter Terug

11

Druk op … of † om Positie te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare posities worden weergegeven.

-

12

Selecteer een positie met de toets … of †.

Druk op de toets ENTER ( ).

13

Druk op … of † om Prog. te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

14

U kunt het kanaal dat u via het subbeeld wilt bekijken selecteren door op … of † te drukken. Druk op de toets ENTER ( ).

Als het subbeeld geen signaal is en het hoofdbeeld een component-, pc- of dvi-signaal is, is het subbeeld blauw.

Als het hoofdbeeld afkomstig is van een videosignaal, is het subbeeld blauw.

Eenvoudige functies op de afstandsbediening.

Toetsen

PIP ON

SWAP

POSITION

SOURCE

SIZE

SCAN

P /

Functie

Voor rechtstreeks activeren of deactiveren van de PIPfunctie.

Hiermee verwisselt u het hoofd- en subbeeld.

Wanneer het hoofdbeeld in de videomodus is en het subbeeld in de TV-modus, is het geluid van het hoofdbeeld mogelijk niet te horen wanneer u op de toets SWAP ( ) drukt nadat het subbeeld op een ander kanaal is gezet.

Selecteer in dat geval het kanaal voor het hoofdbeeld opnieuw.

Hiermee verplaatst u het subbeeld linksom.

Hiermee wijst u een bron voor het subbeeld toe.

(TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1,

S-Video2

, Component1, Component2, PC, DVI).

Hiermee selecteert u het type subbeeld (Groot, Klein,

Dubbel1, Dubbel2).

Voor het op volgorde scannen van de opgeslagen kanalen. Druk nogmaals op de toets om het scannen te stoppen.

Hiermee selecteert u het kanaal van het subbeeld.

Nederlands - 40

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:14 PM Page 41

De functie Digitale Ruisonderdrukking gebruiken

Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u de functie Digitale

Ruisonderdrukking activeren om statische ruis en echobeelden te reduceren die mogelijk op het scherm verschijnen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Dig. ruisfilter te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Selecteer Aan of Uit door op de … of † toets te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Instellingen

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

: Nederland

: Aan

Uit

Diversen

PC instellen

Aan

Kleurzwakte : Uit

Bescherming tegen inbranden

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 41

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:14 PM Page 42

Voorkomen van inbranden van het scherm

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Bescherming tegen inbranden

Pixelverschuiv.

Geheel wit : Uit

Patroon signaal : Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Pixelverschuiv.

Pixelverschuiv. :

Punten hor.

Vert. lijn

Tijd

Uit

: Off

Aan

: 4

: 4 Min.

Verpl.

Enter Terug

TV Bescherming tegen inbranden

Pixelverschuiv.

Geheel wit : Off

Uit

Patroon signaal : Off

Aan

Verpl.

Enter Terug

TV Bescherming tegen inbranden

Pixelverschuiv.

Geheel wit : Uit

Patroon signaal : Off

Uit

Aan

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 42

U kunt inbranden van uw plasmascherm voorkomen.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Bescherming tegen inbranden te selecteren.

5

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het menu Bescherming tegen inbranden wordt weergegeven met Pixelverschuiv. geselecteerd.

6

Druk nogmaals op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het menu Pixelverschuiv. wordt weergegeven met de optie Pixelverschuiv. geselecteerd.

7

Druk op de toets ENTER ( ). Selecteer Aan met de toets

… of † om het beeld eens per uur te laten bewegen en zo het verschijnen van nabeelden te voorkomen.

Druk vervolgens op ENTER ( ).

8

Selecteer de optie die u wilt instellen (Punten hor., Vert. lijn,

Tijd

) met de toets … of †. Druk op de toets ENTER ( ).

Optimale instellingen voor pixels verplaatsen;

Punten hor.

2

Vert. lijn

Tijd

4

4 Min.

9

Druk op de toets … of † tot u de gewenste instelling bereikt.

Druk op de toets ENTER ( ).

10

Als u tevreden bent met de instelling drukt u op de toets MENU

( ). Druk op de toets ENTER ( ).

11

Druk op … of † om Geheel wit te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ). Selecteer Aan met de toets

… of † om het nabeeld te verwijderen nadat u het beeld wit hebt gemaakt. Druk op de toets ENTER ( ).

12

Druk op … of † om Patroon signaal te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ). Selecteer Aan met de toets

… of † om het nabeeld te verwijderen.

Druk op de toets ENTER ( ).

De functies Patroon signaal en Geheel wit zijn effectief als het scherm gedurende langere tijd in gebruik is geweest.

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 43

De geluidsstandaard wijzigen

U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Geluid te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Modus wordt geselecteerd.

4

Druk nogmaals op de toets ENTER ( ).

5

Selecteer de optie door op de toets … of † te drukken.

De geluidseffecten worden in deze volgorde weergegeven:

Standaard - Muziek - F i l m - Spraak -

Aangepast

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

U kunt deze opties ook instellen door op de toets

S.MODE ( : Geluidsmodus) te drukken.

TV Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Geluid

Modus

Toonregeling

Muziek

Auto volume : Uit

Film

SRS TSXT : Uit

Spraak

Interne mute : Uit

Aangepast

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 43

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 44

De geluidsinstellingen aanpassen

TV Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Toonregeling

10

R

L

100 300 1K 3K 10K

Terug

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Geluid te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Toonregeling te selecteren. Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: het menu Toonregeling wordt weergegeven met de huidige optie.

5

Selecteer de optie (volume, balans, toonregeling) die u wilt instellen door op œ of √ te drukken. Druk op de toets … of † tot u de gewenste instelling bereikt.

6

Als u tevreden bent met de instellingen, drukt u op de toets MENU

( ) om deze op te slaan.

Als u instellingen voor de toonregeling wijzigt, wordt de beeldstandaard automatisch ingesteld op Aangepast.

TV

Geluid

Modus : Aangepast

Toonregeling

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

Uit

SRS TSXT : Uit

Aan

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 44

Volume automatisch instellen

Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert.

Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Geluid te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Auto volume te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Selecteer de optie (Uit of Aan) door op de … of † toets te drukken.

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 45

De TruSurround XT instellen

TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat 5.1-multichannel over twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Geluid te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om SRS TSXT te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Druk op … of † om de instelling te wijzigen (Uit, 3D-Mono of

Stereo

).

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TruSurround XT, SRS en het symbool zijn handelsmerken van SRS

Labs, Inc. De TruSurround XTtechnologie valt onder de licentie van

SRS Labs, Inc.

U kunt deze opties ook instellen door op de toets SRS

TSXT ( ) te drukken.

TV Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Uit

Interne mute : Uit

Stereo

Verpl.

Enter Terug

De Internal Mute (geluidsonderdrukking) instellen

Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Geluid te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Geluid worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Interne mute te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

5

Druk op … of † om de instelling te wijzigen (Uit of Aan).

6

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

TV

Geluid

Modus : Aangepast

Toonregeling

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit

Verpl.

Enter

TV

Geluid

Modus

Toonregeling

: Aangepast

Auto volume : Uit

SRS TSXT : Uit

Interne mute : Uit Uit

Aan

Terug

Verpl.

Enter Terug

Nederlands - 45

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 46

Geluidsmodus selecteren

(afhankelijk van het model)

Met de toets "DUAL I-II" kunt u de verwerking en uitvoer van het audiosignaal weergeven en regelen.

Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt de modus automatisch ingesteld op DUAL-I of Stereo, afhankelijk van wat op dat moment wordt uitgezonden.

NICAM

Stereo

A2

Stereo

Type uitzending

Normale uitzending

(Standaard audio)

Normale en

NICAM Mono

NICAM Stereo

NICAM DUAL-I/II

Normale uitzending

(Standaard audio)

Tweetalig of DUAL-I/II

Stereo

Aanduiding op scherm

Mono (normaal gebruik)

NICAM Mono

Mono

NICAM Stereo

Mono

(geforceerd mono)

NICAM DUAL-I

NICAM DUAL-II

Mono

Mono

DUAL-I

DUAL-II

Stereo

Mono

(geforceerd mono)

◆ Als de ontvangst slechter wordt, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door Mono te selecteren.

◆ Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono schakelen.

◆ Als in de modus AV het geluid in mono wordt weergegeven, sluit u de ingang AUDIO-L aan op de zijkant van de televisie. Als het monogeluid alleen uit de luidspreker links komt, druk dan op de toets DUAL I-II.

Nederlands - 46

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:16 PM Page 47

Stand-byklok instellen

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de televisie automatisch stand-by wordt gezet.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Tijd te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Slaaptimer te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het menu Slaaptimer wordt weergegeven met Min. geselecteerd.

6

Druk meerdere keren op de toets … of † om de vooraf ingestelde tijdsintervallen (Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180) te selecteren.

7

Druk op

¦ of ‹ om naar Activering te gaan.

8

Als u tevreden bent met de instellingen, zet u Activering op Ja of Nee door middel van de toets … of †.

9

Druk op de toets ENTER ( ) om uw keuze te bevestigen.

◆ U kunt deze opties ook instellen door op de toets SLEEP te drukken.

◆ Als de timer nog niet is ingesteld, wordt Uit weergegeven. Als de timer reeds is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven voordat wordt overgeschakeld op de stand-bymodus.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Tijd

Klok 00 : 00

Slaaptimer Uit

Inschakeltimer Uit

Timer uit Uit

TV

Verpl.

Enter Terug

Slaaptimer

Min.

--

Activering

Nee

TV

Slaaptimer

Min.

30

Activering

Ja

Terug

Terug

Uit

Nederlands - 47

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 3:07 PM Page 48

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Tijd

Klok 00 : 00

Slaaptimer Uit

Inschakeltimer Uit

Timer uit Uit

TV

Verpl.

Enter Terug

Klok

Uur

01

Min.

00

Terug

Huidige tijd instellen en weergeven

U kunt de klok van de TV zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO( ) drukt.

U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

Als u op de toets “I / ” (Aan/Uit) aan de voorkant van de tv drukt, worden de klokinstellingen hersteld.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Tijd te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden weergegeven als de optie Klok wordt geselecteerd.

5

Druk op de toets ENTER ( ).

6

Druk op

¦ of ‹ om naar uren of minuten te gaan. Stel uur en minuten in met behulp van de toets … of †.

7

Wanneer u daarmee klaar bent, drukt u op de toets MENU ( ) om het menu te verlaten.

8

Druk op de toets INFO ( ) om de huidige tijd weer te geven.

Nederlands - 48

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:16 PM Page 49

Televisie automatisch in- en uitschakelen

U kunt de klok van de TV instellen en de timers in- en uitschakelen zodat de TV:

Automatisch wordt ingeschakeld en ingesteld op het

door u gekozen kanaal en tijdstip.

Automatisch wordt uitgeschakeld op het door u gekozen

tijdstip.

De eerste stap is de klok van de TV instellen (zie "Huidige tijd instellen en weergeven" op de vorige pagina).

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Tijd te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden weergegeven.

5

Druk op … of † om Inschakeltimer te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Inschakeltimer worden weergegeven.

6

Selecteer Uur, Min., Prog., Volume door op œ of √ te drukken.

Stel deze in door op … of † te drukken.

7

Druk op

¦ of ‹ om naar Activering te gaan.

8

Als u tevreden bent met de instellingen, zet u Activering op Ja of Nee door middel van de toets … of †.

9

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Tijd worden nogmaals weergegeven.

10

Druk op … of † om Timer uit te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: Het menu Timer uit verschijnt.

11

Selecteer Uur, Min. of Activering door op œ of √ te drukken.

Stel deze in door op … of † te drukken.

12

Druk op de toets ENTER ( ) om te bevestigen.

Auto Power OFF <Auto uitschakelen>

Auto Power OFF <Auto uitschakelen> schakelt automatisch de TV uit indien u de bedieningspanelen niet heeft bediend binnen drie uur nadat de TV is ingeschakeld door de timer. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de timer is ingeschakeld. Hiermee voorkomt u problemen zoals oververhitting doordat de TV te lang heeft aangestaan.

Het televisietoestel wordt automatisch uitgeschakeld als voor een periode van 15 minuten geen signaal wordt ontvangen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Tijd

Klok 00 : 00

Slaaptimer Uit

Inschakeltimer Uit

Timer uit Uit

TV

TV

Verpl.

Enter Terug

Inschakeltimer

Uur

00

Min.

00

Prog.

1

Volume Activering

10 Nee

Terug

Timer uit

Uur

00

Min.

00

Activering

Nee

Terug

Nederlands - 49

BN68-00603B-00Dut_0921 9/21/04 4:24 PM Page 50

Een externe signaalbron bekijken

TV Invoer

Bronlijst

Naam wijzigen

: TV

Verpl.

Enter Terug

TV

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

AV1

AV2

AV3

Verpl.

Bronlijst

Enter

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Terug

TV

Bronlijst

Naam wijzigen

Invoer

: TV

Verpl.

Enter Terug

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

AV1

AV2

AV3

S-Video1

Verpl.

Naam wijzigen

:

:

:

:

:

:

:

DVD

Kabel STB

HD STB

Enter Terug

U kunt met de afstandsbediening schakelen tussen signalen van aangesloten bronnen zoals video, DVD, Set-top-box en TV (via antenne of kabel).

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Invoer te selecteren.

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Invoer worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om Bronlijst te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Bronlijst worden weergegeven.

5

Druk op … of † om de vereiste signaalbron te selecteren en druk vervolgens op ENTER ( ).

Bij het aansluiten van apparatuur op de TV kunt u kiezen tussen de volgende aansluitingen: Ext.1, Ext.2, Ext.3,

AV1

, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Component1,

Component2

, PC of DVI op het achterpaneel van de TV.

6

Druk op de toets MENU ( ) en selecteer Invoer.

7

Druk op … of † om Naam wijzigen te selecteren.

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties in de groep Naam wijzigen worden weergegeven.

8

Druk op … of † om het externe apparaat te selecteren:

Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 -

S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI

9

Druk op de toets ENTER ( ).

Resultaat: De beschikbare opties worden weergegeven.

10

Selecteer de naam door op de toets … of † te drukken.

Druk op de toets ENTER ( ).

11

Stel andere signaalbronnen (VCR, DVD, Kabel STB, HD STB,

Satelliet STB

, AV-ontvanger, DVD-speler, Spelcomputer,

Camcorder

, DVD-combo, DVD HDD of PC) ook op bovenstaande manier in.

U kunt deze opties ook instellen door op de toets SOURCE

( ) te drukken. Als u tijdens het kijken van externe bron wisselt, kan het even duren voordat het beeld wordt gewisseld.

Nederlands - 50

BN68-00603B-00Dut_0920 9/20/04 3:18 PM Page 51

Een ingang omleiden naar de externe uitgang

Via uw televisie kunt u kiezen welke audio-/videosignalen worden uitgevoerd naar de externe aansluiting.

1

Druk op de toets MENU ( ).

Resultaat: het hoofdmenu verschijnt.

2

Druk op … of † om Instellingen te selecteren.

Resultaat: de beschikbare opties in de groep Instellingen worden weergegeven.

3

Druk op de toets ENTER ( ).

4

Druk op … of † om AV instellen te selecteren. Druk op de toets

ENTER ( ).

Resultaat: het menu AV instellen wordt weergegeven.

5

Druk op … of † om de gewenste ingang (Ext.2 of Ext.3) te selecteren. Selecteer de bron die moet worden omgeleid naar de uitgang, door op … of † te drukken.

6

Druk op ENTER ( ) om de wijziging te bevestigen.

TV

Tijd

Taalkeuze

AV instellen

Dig. ruisfilter

Diversen

PC instellen

Kleurzwakte

Instellingen

: Nederland

: Aan

: Uit

Verpl.

Enter Terug

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

AV instellen

: TV

: TV

: TV

Verpl.

Enter Terug

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

Verpl.

AV instellen

: TV

: TV

: TV

TV

Ext.1

Ext.2

Ext.3

AV1

AV2

Enter Terug

Nederlands - 51

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 52

Teletekstfunctie

De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatie via teletekst.

Deze informatie bestaat doorgaans uit:

Uitzendtijden TV-programma’s

Nieuws- en weerberichten

Sportuitslagen

Verkeersinformatie

Deze informatie is onderverdeeld in genummerde pagina's (zie schema).

Onderdeel

C

D

E

A

B

F

Inhoud

Geselecteerd paginanummer.

Aanduiding zendstation.

Huidig paginanummer of zoekindicaties.

Datum en tijd.

Tekst.

Statusinformatie.

FASTEXT-informatie.

Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:

◆ Het paginanummer in te voeren

◆ Een titel in een lijst te selecteren

◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)

Nederlands - 52

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 53

Teletekstinformatie weergeven

U kunt op elk moment teletekstinformatie op de televisie weergeven.

Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist, anders:

◆ ontbreekt er mogelijk informatie

◆ worden bepaalde pagina’s niet weergegeven

1

Selecteer het kanaal met de teletekstservice door op de toets

P

of P te drukken.

2

Druk op de toets TTX/MIX ( activeren.

) om de teletekstmodus te

Resultaat: de inhoudspagina verschijnt. Deze pagina kunt u altijd opnieuw weergeven door op de toets (index) te drukken.

3

Druk nogmaals op TTX/MIX ( ).

Resultaat: het scherm wordt in twee delen gesplitst. Met deze dubbeltekstfunctie kunt u zowel de uitzending als de teletekstinformatie afzonderlijk van elkaar op het scherm weergeven.

4

Wilt u zowel de uitzending als de teletekstinformatie op één scherm weergeven, druk dan nogmaals op de toets TTX/MIX

( ).

5

Druk op de toets EXIT/TV ( ) om teletekst uit te schakelen.

Weergaveopties selecteren

Wanneer u een teletekstpagina weergeeft, kunt u de weergave met behulp van verschillende opties aanpassen.

Voor de weergave van...

◆ Verborgen tekst

(zoals antwoorden op quizvragen)

◆ Het normale beeld

Drukt u op...

(tonen) nogmaals

(tonen)

(subpagina)

◆ Een secundaire pagina door het nummer in te voeren

◆ Het kanaal wanneer u een pagina zoekt

◆ De volgende pagina

◆ De vorige pagina

◆ Grote letters in:

• De bovenste helft van het scherm

• De onderste helft van het scherm

◆ Het normale beeld

(annuleren)

(volgende pagina)

(vorige pagina)

(formaat)

• Eenmaal

• Tweemaal

• Driemaal

TV

Nederlands - 53

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:00 PM Page 54

Een teletekstpagina selecteren

U kunt het paginanummer direct invoeren met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

1

Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken.

Resultaat: de tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd en vervolgens verschijnt de pagina. Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden deze achtereenvolgens weergegeven.

U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op (vasthouden) te drukken. Druk nogmaals op de toets om weer door te gaan.

2

Als het zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen op de afstandsbediening.

Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met statusinformatie).

Resultaat: de pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd.

3

Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

4

U geeft als volgt de subpagina weer:

◆ Druk op de toets

(subpagina).

Resultaat: de beschikbare subpagina's verschijnen op het scherm.

◆ Selecteer de gewenste subpagina. U kunt door de subpagina's bladeren met de toetsen en .

5

Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets EXIT/TV ( ) voor de normale beeldweergave.

Nederlands - 54

BN68-00603B-00Dut_0917 9/17/04 5:01 PM Page 55

Aansluiting op externe apparaten

"MONITOR OUT" wordt gebruikt voor apparaten met een RGB-uitgang, zoals spelcomputers en videodiscspelers.

Achterzijde van de TV

(Ingang/uitgang)

of

Videorecorder

DVD

Decoder/ spelcomputer

Zijkant van TV

Videodisc-speler

Satellietontvanger

Deze zijde kan uitgerust worden met:

◆ Een SCART-aansluiting

◆ Drie RCA-aansluitingen (VIDEO + AUDIO-L/R)

Als u met een tweede videorecorder cassettes wenst te kopiëren, sluit u de bronrecorder aan op

"EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1, AV2 of AV3)" en de doelrecorder op "MONITOR OUT" zodat u het signaal van "EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1, AV2 of AV3)" naar "MONITOR OUT" kunt omleiden.

Wanneer u een programma wenst op te nemen, sluit u de ontvanger aan op "EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1,

AV2 of AV3)" en de videorecorder op "MONITOR OUT" zodat u het signaal van "EXT.1(EXT.2, EXT.3,

AV1, AV2 of AV3)" naar "MONITOR OUT" kunt omleiden.

Specificaties voor de invoer/uitvoer

Aansluiting

EXT.1

EXT.2

EXT.3

Ingang

Video Audio (L/R) S-Video RGB

Uitgang

Video + audio (L/R)

Alleen de TV-uitgang is beschikbaar.

Uitgang naar keuze.

Uitgang naar keuze.

Nederlands - 55

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:01 PM Page 56

Aansluiting op S-Video-ingang

De aansluitingen voor S-VIDEO1 en RCA (AUDIO-L/R) worden gebruikt voor apparatuur met een

S-Video-uitgang, zoals een camcorder of een video.

Achterzijde van de TV

en

Camcorder

Zijkant van TV

Videorecorder en

Om beeld en geluid weer te geven moet zowel de S-VIDEO- als de RCA-uitgang worden gebruikt.

Wanneer u een audio- of videosysteem op uw TV aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen. Raadpleeg de documentatie bij uw apparatuur voor meer informatie over het aansluiten en de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften.

Nederlands - 56

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:01 PM Page 57

Aansluiting op dvi-ingang

De aanlsuitingen "DVI" (video) en "L-AUDIO-R" (L+R) worden gebruikt voor apparaten met een dvi-

uitgang.

Achterzijde van de TV

Computer en

Aansluiting op pc-ingang

De "RGB" (video) en "AUDIO" worden gebruikt voor interactie met uw computer.

Achterzijde van de TV

Computer en

Nederlands - 57

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:01 PM Page 58

Aansluiting op componentingang

Achterzijde van de TV

DVD

DTV-ontvanger

De "COMPONENT 1"-aansluitingen worden gebruikt voor apparaten met een dvd-uitgang.

(480i/480P/576i/576P/720P/1080i)

De "COMPONENT 2"-aansluitingen worden gebruikt voor de DTV-ontvanger.

(480i/480P/576i/576P/720P/1080i)

Extra luidsprekers aansluiten

Achterzijde van de TV

Sluit extra luidsprekers aan om optimaal gebruik te maken van het surround sound-effect.

De luidsprekeraansluitingen bevinden zich aan de achterkant van de televisie:

◆ Twee voor de linker surround-luidspreker

(gemarkeerd met L)

◆ Twee voor de rechter surround-luidspreker

(gemarkeerd met R)

Om de geluidskwaliteit te verbeteren sluit u:

◆ De rode draad aan op de rode aansluiting

◆ De zwarte draad aan op de zwarte aansluiting

Nederlands - 58

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:01 PM Page 59

Aansluiting en gebruik van het Home Theater System

Gebruikt de Monitor Out-poorten van de PDP voor het aansluiten van het Home Theater System.

Achterzijde van de TV

DVD Home Theater Versterker AV-ontvanger

Aansluiting van het Home Theater System

Sluit uitgang links en stekkers rechts van de MONITOR OUT aan op het aansluitpaneel aan de achterzijde van de PDP-TV met de audiokabel aan op de AUDIO IN stekkers van het DVD

Home Theater System (of AVontvanger) using the audio cable.

Druk op de knop SOURCE om het gewenste externe apparaat te selecteren dat is aangesloten op de

PDP-TV.

Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.

Zie de gebruikershandleiding van de fabrikant voor de bedrading tussen de luidsprekers en het DVD Home Theater System (of AV-ontvanger).

Schakel de interne luidspreker van de PDP-TV uit zodat u kunt genieten van het rijke geluid door de luidsprekers van uw Home Theater System.

In dit geval geniet u van het Home Theater System terwijl de PDP-TV geen geluid produceert.

Het DVD Home Theater weergeven

! Zet het plasmascherm aan en druk op de toets SOURCE om Ext.1 te selecteren (of Ext.2, Ext.3).

@ Zorg dat u de videokabel goed aansluit indiend e gewenste externe uitgang (Ext.1, Ext.2 of Ext.3) niet kan worden geselecteerd.

# Speel de dvd af zodra u het DVD Home Theater System hebt ingeschakeld.

$ Gebruik de volumeknop van het Home Theater System terwijl u het DVD Home Theater met de

PDP gebruikt, aangezien de PDP-TV geen audio produceert.

Nederlands - 59

BN68-00603B-00Dut_1028 10/28/04 7:18 PM Page 60

Luidsprekers installeren

Onderdelen

Het eigenlijke product kan enigszins afwijken van de illustratie.

Luidsprekers

De luidsprekers monteren (staand)

Verwijder de aangegeven schroeven van de achterkant van de PDP

(6 schroeven aan de linker- en rechterkant).

2 stuks

Middenbehuizing

(Alleen voor muurbevestiging)

Bevestig de beugelvlakken aan de luidsprekerbeugel.

Zet de luidsprekerbeugel in de vierkante groeven die zich aan weerszijden onder aan de achterkant van de PDP bevinden en zet deze vast met de meegeleverde schroeven

①, ➁. (Gebruik altijd de juiste schroeven, zoals aangegeven.)

Beugelvlakken

1 stuk

Stofkap voor luidspreker

Schroef

Schroef

Bevestig de stofkap voor de luidsprekers door deze in de groeven te plaatsen aan de voorkant van de luidsprekers.

1 stuk

Luidsprekerkabel

Schroeven

Schroef

: 6 stuks

Schroef

: 4 stuks

Beugelvlakken

Nederlands - 60

3 stuks

Verbind de luidsprekers met behulp van de luidsprekerkabel aan de

PDP. De aansluitpunten bevinden zich aan de achterkant van de

PDP en de luidsprekers. (Sluit elke kabel aan op het aansluitpunt met dezelfde kleur.)

ZWART

ZWART ROOD

ROOD

WAARSCHUWING

1. Als u de PDP verplaatst terwijl de luidsprekers zijn aangesloten, dient u deze goed vast te houden om beschadiging te voorkomen. (Er kunnen beschadigingen ontstaan aan de luidsprekerbeugels of aan de luidsprekers.)

2. Het wordt aanbevolen luidsprekers te gebruiken met een impedantie van 8Ω, 15W nominale stroom en 30W maximale stroom.

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 61

Luidsprekers installeren

(vervolg)

Onderdelen

Het eigenlijke product kan enigszins afwijken van de illustratie.

Luidsprekers

De luidsprekers monteren (muurbevestiging)

Verwijder de aangegeven schroeven van de achterkant van de PDP

(6 schroeven aan de linker- en rechterkant en 2 schroeven in het midden).

2 stuks

Middenbehuizing

(Alleen voor muurbevestiging)

Bevestig de beugelvlakken aan de luidsprekerbeugel.

Zet de luidsprekerbeugel in de vierkante groeven die zich aan weerszijden onder aan de achterkant van de PDP bevinden en zet deze vast met de meegeleverde schroeven

①, ➁. Bevestig de middenbehuizing aan het midden van de PDP met een schroef

①.

(Gebruik altijd de juiste schroeven, zoals aangegeven.)

Beugelvlakken

1 stuk

Stofkap voor luidspreker

Schroef

Schroef

Bevestig de stofkap voor de luidsprekers door deze in de groeven te plaatsen aan de voorkant van de luidsprekers.

1 stuk

Luidsprekerkabel

Schroeven

Schroef

: 6 stuks

Schroef

: 4 stuks

Beugelvlakken

3 stuks

Verbind de luidsprekers met behulp van de luidsprekerkabel aan de

PDP. De aansluitpunten bevinden zich aan de achterkant van de

PDP en de luidsprekers. (Sluit elke kabel aan op het aansluitpunt met dezelfde kleur.)

ZWART

ZWART ROOD

ROOD

WAARSCHUWING

1. Als u de PDP verplaatst terwijl de luidsprekers zijn aangesloten, dient u deze goed vast te houden om beschadiging te voorkomen. (Er kunnen beschadigingen ontstaan aan de luidsprekerbeugels of aan de luidsprekers.)

2. Het wordt aanbevolen luidsprekers te gebruiken met een impedantie van 8Ω, 15W nominale stroom en 30W maximale stroom.

Nederlands - 61

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 62

Software-instellingen (alleen Windows)

Onderstaand ziet u de Windows (MS Windows XP)-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. Wat u op uw eigen PC ziet kan echter afwijken, afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart die u gebruikt. De globale informatie met betrekking tot instellingen is echter in bijna alle gevallen geldig. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

1

Klik met de rechtermuisknop op het Windows bureaublad en klik vervolgens op [Properties

<Eigenschappen>]. Het dialoogvenster Display

<Weergave> verschijnt.

2

3

4

5

2

Klik op Settings <Instellingen> en stel vervolgens de Display Mode

<Weergavemodus> in volgens de tabel Display

Modes <Weergavemodi>. U hoeft de instellingen voor Colours <Kleuren> niet te wijzigen.

3

Klik op Advanced <Geavanceerd>. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster voor instellingen.

4

Klik op het tabblad Monitor <Beeldscherm> en stel de Screen Refresh Rate

<Vernieuwingsfrequentie> in volgens de tabel

Display Modes <Weergavemodi>.

Stel de Vertical Frequency <Verticale

frequentie> en Horizontal Frequency

<Horizontale frequentie> zo mogelijk apart in, in plaats van de Screen Refresh Rate

<Vernieuwingsfrequentie> in te stellen.

5

Druk op OK, sluit het venster en druk vervolgens op OK op het venster Display Registration

Information <Registratie-informatie

weergave>.

Mogelijk wordt uw computer nu automatisch opnieuw opgestart.

6

Schakel de PC uit en sluit deze aan op uw TV.

(zie pagina 57)

◆ Wat u op uw eigen computer ziet kan afwijken, afhankelijk van uw eigen versie van Windows en uw type computer.

◆ Als u uw TV als computerscherm gebruikt, ondersteunt deze kleuren tot 32 bit.

◆ In dat geval kan de weergave op de TV afwijken, afhankelijk van uw eigen versie van Windows of de leverancier van uw computer.

◆ Wanneer u een computer aansluit (inclusief de DVI-aansluiting), moet u deze instellen op het plasmascherm instellingen die ondersteund worden door de TV. Anders verschijnt het bericht Buiten bereik in beeld.

Nederlands - 62

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 11:09 AM Page 63

Invoerstand (PC/DVI)

Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie.

In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:

Videosignaal

IBM PC / AT

Compatibel

Punten x lijnen

720 X 400

640 X 480

800 X 600

1024 X 768

Verticale frequentie (Hz)

70.087

59.940

72.809

75.000

85.061

56.250

60.317

72.188

75.000

85.061

60.004

70.069

75.029

84.997

Horizontale frequentie (kHz)

31.469

31.469

37.861

37.5

43.269

35.156

37.897

48.077

46.875

53.674

48.363

56.476

60.023

63.677

Verticale polariteit

N

N

P

P

N

N/P

P

P

P

N

N

N

P

P

(N: Negatief / P: Positief)

◆ De interlace-modus wordt niet ondersteunbd.

◆ De televisie functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt geselecteerd.

Horizontale polariteit

P

P

P

P

N

N

N

N/P

P

P

N

N

N

N

Opmerkingen

◆ De tekstkwaliteit van de weergave op het computerscherm is optimaal in de XGA-modus (1024 x [email protected]).

◆ Wanneer deze televisie als computerscherm wordt gebruikt, wordt 32-bits kleur ondersteund.

◆ Het op uw scherm weergegeven PC-beeld kan afwijken, afhankelijk van het fabrikaat en uw versie van

Windows. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw computer voor meer informatie over het aansluiten van een televisie op de computer.

◆ Als u de mogelijkheid hebt de verticale en horizontale frequentie te selecteren, selecteert u 60 Hz (verticaal) en 48.3kHZ (horizontaal). In sommige gevallen verschijnen afwijkende signalen (bijvoorbeeld strepen) op het scherm wanneer de computer is uitgeschakeld (of als de computer niet is aangesloten). Als dit het geval is, drukt u op de toets SOURCE om de videomodus te activeren. Controleer ook of de PC is aangesloten.

◆ Wanneer u een notebook op de televisie aansluit, mag het pc-beeld uitsluitend op de televisie worden weergegeven (anders kunnen willekeurige signalen verschijnen).

◆ Wanneer horizontale synchrone signalen in PC-modus onregelmatig lijken, controleert u de instellingen voor energiebeheer van de PC en de kabelverbindingen.

◆ Bovenstaande tabel met beeldscherminstellingen is conform de IBM/VESA-normen en gebaseerd op analogie invoer.

◆ De DVI-ondersteuningsmodus wordt als identiek aan de PC-ondersteuningsmodus beschouwd.

◆ De beste timing voor de verticale frequentie naar beide modi is 60Hz.

Nederlands - 63

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 64

Pinconfiguraties

SCART-aansluiting (EXT.1/EXT.2/EXT.3)

Pin 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 16 worden gebruikt voor de verwerking van

RGB en zijn alleen verbonden met de aansluitingen EXT.1 of EXT.3.

Pin

5

6

7

3

4

1

2

8

9

10

11

Signaal

Audio-uitgang R

Audio-ingang R

Audio-uitgang L

Massa audio

Massa video (RGB blauw)

Audio-ingang L

RGB-invoer blauw

Schakelspanning

Massa video (RGB groen)

AV-koppeling (Ext 1)

RGB-invoer groen

Pin

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Signaal

-

Massa video (RGB rood)

-

RGB-invoer rood

Blanking-signaal (RGB-schakeling)

Massa video

Massa-blanking

Video-uitgang

Video-ingang

Stekerafscherming/massa

PC-ingangstekker

(15Pin)

Pin

9

10

11

12

13

14

15

7

8

5

6

3

4

1

2

PC IN

Rood (R)

Groen (G)

Blauw (B)

Massa

Massa (DDC)

Rood (R) Massa

Groen (G) Massa

Blauw (B) Massa

Gereserveerd

Sync Massa

Massa

Data (DDC)

Horizontale sync.

Verticale sync.

Klok (DDC)

DVI-ingangstekker

(24Pin)

Pin

13

14

15

16

9

10

11

12

7

8

5

6

3

4

1

2

21

22

23

24

17

18

19

20

Signal

T.M.D.S. Data2-

T.M.D.S. Data2+

T.M.D.S. Data2/4 Shield

T.M.D.S. Data4-

T.M.D.S. Data4+

Klok (DDC)

Data (DDC)

Niet aangesloten

T.M.D.S. Data1-

T.M.D.S. Data1+

T.M.D.S. Data1/3 Shield

T.M.D.S. Data3-

T.M.D.S. Data3+

+5V vermogen

5V massa

Hot Plug Detect

T.M.D.S. Data0-

T.M.D.S. Data0+

T.M.D.S. Data0/5 Shield

T.M.D.S. Data5-

T.M.D.S. Data5+

T.M.D.S. Clock Shield

T.M.D.S. Clock+

T.M.D.S. Clock-

Nederlands - 64

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 65

Problemen oplossen:

voordat u de technische dienst inschakelt

Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de technische dienst van Samsung inschakelt.

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.

Geen geluid of beeld.

Normaal beeld maar geen geluid.

◆ Controleer of het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.

◆ Controleer of u op de toets "I" (aan/uit) op de TV en de toets

POWER ( ) op de afstandsbediening hebt gedrukt.

◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.

◆ Controleer het geluidsvolume.

◆ Controleer het geluidsvolume.

◆ Controleer of de toets MUTE ( ) op de afstandsbediening is ingedrukt.

Geen beeld of zwartwitbeeld.

Geluid en beeld met storing

◆ Pas de kleurinstellingen aan.

◆ Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.

◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.

◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.

Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid.

◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.

Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.

Afstandsbediening werkt niet goed.

◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

◆ Reinig de bovenste rand van de afstandbediening (transmissievenster).

◆ Controleer de batterijcontacten.

Nederlands - 65

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 66

De afstandsbediening programmeren voor andere componenten

CODELIJST KABEL

Anvision

GI

Hamlin

Hitachi

Jerrold

Macom

Magnavox

Oak

Panasonic

Philips

Pioneer

RCA

Regal

Regency

SA

Samsung

Scientific Atlanta

Sprucer

Stargate 2000

Sylvania

Texscan

Tocom

Universal

Viewstar

Wamer amex

Zenith

017, 018

041

003, 024, 031

025, 030

038, 039

025, 030

019, 023, 028

026

003, 022, 027, 037, 044

019, 021, 023, 028

018, 020, 004, 044

014, 022, 040

003

015, 023

042, 043

000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

042, 043

022

036

016

016

032

033, 034

019, 021,023, 028

046

017, 029, 035, 037, 045

Samsung

Samsung

JVC

PROSCAN, RCA

Panasonic

LG(Goldstar)

Sony

Denon

Curtis Mathes

CODELIJST DVD

000

001

002

003

005

006

007

008

009

Nederlands - 66

BN68-00603B-00Dut_1001 10/1/04 11:10 AM Page 67

De afstandsbediening programmeren voor andere componenten (vervolg)

CODELIJST VIDEO

Admiral

Aiwa

020

025

Akai

Audio Dynamics

Bell&Howell

Broksonic

Candle

Canon

Citizen

Colortyme

027, 004, 032

007, 026

018

022

002, 006, 003, 015, 008, 055

021, 056

002, 006, 003, 015, 008, 055

007

Craig 002, 024

Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066

Daewoo

DBX

Dimensia

Dynatech

Emerson

003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016

007, 026

017

034

001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,

040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069

Fisher

Funai

General Electric

Go Video

018, 024, 028, 029, 048, 051, 061

025

017, 002, 021, 005, 056

002

LG(Goldstar)

Harman Kardon

Hitachi

Instant Replay

JC Penny

JVC

Kenwood

KLH

Lioyd

Logik

LXI

Magnavox

Marantz

Marta

MEI

Memorex

MGA

Midland

Minolta

Mitsubishi

Montgomery Ward

MTC

Multitech

006, 007, 008, 009, 010

007

019, 025, 041, 042

021

002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056

007, 008, 018, 021, 026, 037

007, 008, 018, 026, 037

070

025

038

025

021, 036, 056, 059

018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036

006

021

006, 021, 024, 025

034

005

019, 041

019, 034, 041, 046

020

002, 025

002, 025, 038, 005

NEC

Optimus

Panasonic

Pentax

Pentex Research

Philco

Philips

Pioneer

Portland

PROSCAN

Quartz

Quasar

Yamaha

Zenith

018, 007, 026, 037, 008, 062, 064

020

021, 056, 071, 072

019, 041

008

021, 036, 056, 059

021, 036

019, 026, 039, 053

015, 049, 055

017

018

021, 056

Radio Shack/Realistic

RCA

Samsung

006, 018, 020, 021, 024,

025, 029, 034, 048, 056

017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068

000, 001, 002, 003, 004, 005

Sansui

Sanyo

Scott

Sears

Sharp

Shimom

026

018, 024

003, 047, 052, 067

018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051

020, 034, 045, 015

027, 033, 038, 058

Signature

Sony

Sylvania

Symphonic

Tandy

Tashika

Tatung

Teac

Technics

Teknika

025

027, 033, 044

021, 025, 036, 056, 059

025

018, 025

006

037

025, 037, 068

021

021, 006, 025, 031

TMK

Toshiba

Totevision

Unitech

Vector Research

Victor

Video Concepts

Videosonic

Wards

066

003, 019, 029, 051, 052

002, 006

002

007, 026

026

007, 026

002

002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,

025, 034, 038, 041

007, 008, 018, 026, 037

023, 027, 033, 073

Nederlands - 67

BN68-00603B-00Dut_0915 9/15/04 12:02 PM Page 68

- SERVICE NA VERKOOP

- Aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier of servicedienst als een verandering in de prestaties van uw product erop wijst dat mogelijk een defect is ontstaan.

Belangrijk

Geachte koopster/koper,

De batterijen welke in dit product worden gebruikt bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi darom nooit batterijen bij het gewone huisvuil.

Laat bij voorkeur de batterijen door uw vakhandelaar vervangen of level de batterijen in bij het chemo inzamelpunt in uw gemeete indien u de batterijen zelf verwisselt.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement