Samsung HT-AS600 User manual

Samsung HT-AS600 User manual

ELECTRONICS

Digitale Surround

AV-ontvanger

Systeem

HT-AS600

Instructiehandboekje

AH68-01725C

1

Veiligheidsinstructies

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

VOORZICHTIG

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE

SCHOKKEN. NIET OPENEN.

VOORZICHTIG:

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT

APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET

GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE

KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN

ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT

REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN

DEVAKHANDEL.

Laser product van klasse 1

De CD-speler is geclassificeerd als een laser-product van klasse 1.

Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan.gevaarlijke straling.

WAARSCHUWING: NA OPENEN OF GEOPENDE

VERGRENDELING GEVAAR OP

ONZICHTBARE LASERSTRALING.

VERMIJD BLOOTSTELLING AAN

STRAAL.

Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.

Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING : Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler.

Plaats hem niet op versterkers of op ening andere installatie die warmte verspreiden. Voordat u de speler verplaatst ervoor zorgen dat de disklade leeg is. Deze DVD-speler werd ontworpen voor een continue werking. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. Om de speler volledig van het lichtnet af te snijden dient u de stekker uit het stopcontact te halen hetgeen aangeraden is wanneer u hem gedurende een lange tijd niet gebruikt.

Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de apparatuur beschadigen.

Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.

NL

Bescherm de speler tegen vocht en hitte (haardvuur), evenals tegen iedere installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekken (luidsprekers...). Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert.

Uw speler werd niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch voor huiselijk gebruik. Het gebruik van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of opladen van muziekfiles met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een schending kunnen zijn van de Wetgeving op de Industriële

Eigendom. Uitsluiting : in de mate dat de wet het toelaat. Is iedere verklaring of iedere garantie van niet namaak van de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgesloten. Condensatie : Wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.

De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliÎn die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.

2

3

Functies

Dolby Pro Logic ll

Dolby Pro Logic ll is een nieuwe methode voor het decoderen van multikanaals audiosignalen die voordelen biedt ten opzicht van het bestaande Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

Met DTS wordt 5.1-kanaals geluid afgespeeld met minder compressie dan Dolby Digital, waardoor een een rijkere klank ontstaat.

Inhoud

VOORBEREIDING

Veiligheidsinstructies .......................................................................................................1

Voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................2

Functies ...........................................................................................................................3

Beschrijving .....................................................................................................................5

AANSLUITINGEN

De luidsprekers aansluiten ..............................................................................................9

Externe componenten aansluiten ....................................................................................11

Anschließen der UKW- und AM-Antenne ........................................................................14

BEDIENING

Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken.....................................................................15

Ingang voor externe component selecteren ....................................................................16

De luidsprekermodus instellen ........................................................................................17

De luisterafstand voor de luidsprekers instellen ..............................................................19

De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen........................................21

De testtoon instellen ........................................................................................................22

Luidsprekerniveau instellen .............................................................................................25

Dolby Pro Logic ll-modus................................................................................................27

Dolby Pro Logic ll-effect..................................................................................................29

SFE-modus......................................................................................................................31

Stereomodus ...................................................................................................................33

BEDIENING VAN RADIO

Naar de radio luisteren ....................................................................................................35

Zenders voorprogrammeren ...........................................................................................36

RDS-het Radio Data Systeem.........................................................................................37

OVERIGE

Handige functies..............................................................................................................39

De TV bedienen met de afstandsbediening ....................................................................41

De videorecorder (dvd-speler) bedienen met de afstandsbediening...............................43

Voordat u de servicedienst belt .......................................................................................45

Specificaties ....................................................................................................................47

4

NL

Beschrijving

[ Voorpaneel ]

KOPTELEFOONAANSLUITING

STANDBY-indicator knop SETUP knop INPUT knop SURROUND

[ Achterpaneel ]

AANSLUITING

AM-ANTENNE

AANSLUITING

FM-ANTENNE

VIDEO-INGANG VOOR

VCR/SAT

VIDEO-UITGANG VOOR

VIDEORECORDER

KOELROOSTER

NL

AAN/UIT-knop

Sensor voor AFSTANDSBEDIENING knop ANALOG / DIGITAL

VOLUMEREGELAAR knop SELECT

DOLBY DIGITAL

-INDICATOR

MPEG2-

INDICATOR

DOLBY

INDICATOR

DTS

INDICATOR

LIVE SURROUND-

INDICATOR

L.PCM-

INDICATOR

LUIDSPREKER-INDICATOR

INDICATOR VOOR

RADIOFREQUENTIE

DOLBY PRO

LOGIC II-

INDICATOR

DISPLAY

VOORPANEEL

DIGITAL-INDICATOR

STEREO-INDICATOR VOOR RADIO

INDICATOR VOOR RADIO-ONTVANGST

5

COAXIALE DIGITALE

AUDIO-INGANG

VOOR CD

OPTISCHE DIGITALE AUDIO-

INGANG VOOR DVD

VIDEO-INGANG

VOOR DVD

AANSLUITING

VOORSTE

LUIDSPREKER

AANSLUITING SUBWOOFER LUIDSPREKER

AANSLUITINGEN SURROUND-LUIDSPREKER

VIDEO-UITGANG VOOR

MONITOR

AANSLUITING MIDDELSTE LUIDSPREKER

AUDIO-INGANG VOOR DVD

AUDIO-INGANG VOOR VCR/SAT

AUDIO-INGANG VOOR CD

√√

Accessoires

œœ

AUDIO-UITGANG VOOR VIDEORECORDER

SUBWOOFER-UITGANG 1, 2

Afstandsbediening Batterij (AAA-formaat 1,5V) AM-antenne

FM-antenne Gebruikershandboekje

6

7

Beschrijving

[ Afstandsbediening ]

AAN/UIT-knop knop TV/VIDEO, FUNCTION knop SLEEP knop TUNER knop voor LUIDSPREKERAFSTAND knop TEST TONE knop MODE knop voor afspelen via EXTERN

APPARAAT knop MUTE

VOLUMEKNOPPEN knop MENU knop ANALOG/DIGITAL knoppen Voor Directe

Functieselectie

Indicator voor TV

Indicator voor videorecorder

Indicator voor AV-ONTVANGER

Indicator voor DVD knop MODE knop MO/ST knop SUBWOOFER knop voor LUIDSPREKERINSTELLING knop SFE MODE knop EFFECT knop TUNER MEMORY knop voor TUNER/KANAALKEUZE knop voor LUIDSPREKERNIVEAU knop STEREO knop voor

VERPLAATSEN/SELECTEREN knop DIMMER knop voor RDS-selectie

Batterijen plaatsen in afstandsbediening

1

Verwijder het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening door het klepje omlaag te drukken en naar buiten te schuiven, in de richting van de pijl.

2

Plaats twee 1,5V AAAbatterijen en zorg daarbij dat deze in de juiste richting worden geplaatst (+ en –).

3

Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.

Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of gaan lekken:

Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.

Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage hebben.

Vervang altijd beide batterijen tegelijk.

Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.

Bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan worden gebruik over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.

Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot

30° van de sensor voor de afstandsbediening.

U kunt het klepje van de afstandsbediening openen door op de bovenkant van het klepje te drukken en het vervolgens omlaag te schuiven.

NL

8

De luidsprekers aansluiten

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

ACTIEVE SUBWOOFER

(NIET MEEGELEVERD)

VOORSTE

(RECHTS)

PS-AF600

VOORSTE

(LINKS)

PS-AF600

SURROUND

(RECHTS)

PS-AR600

SURROUND

(LINKS)

PS-AR600

SL SR

9

Positie van AV-ontvanger

• Plaats de AV-ontvanger in een speciaal voor dat doel bestemde standaard of rek.

Voorste luidsprekers

• Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen gericht onder een hoek van ongeveer 45°, in uw richting.

• Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.

• Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein stukje vóór de middelste luidspreker.

Middelste luidspreker

• Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de voorste luidsprekers.

• U kunt de middelste luidspreker ook direct boven of onder de TV installeren.

Surround luidsprekers

• Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.

• Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers tegenover elkaar.

• Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.

In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste luidspreker, worden de achterste luidsprekers voornamelijk gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er komt dus ook niet continu geluid uit.

Subwoofer

• De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw.

U kunt deze op een willekeurige plek installeren.

• Als u de luidspreker aan de muur hangt, moet u deze goed vastzetten om omlaagvallen te voorkomen.

MODEL NAAM SYSTEEM : HT-AS600

HOOFDSYSTEEM

VOORSTE LUIDSPREKER

MIDDELSTE LUIDSPREKER

SURROUND-LUIDSPREKER

PASSIEVE SUBWOOFER

AV-R600

PS-AF600

PS-AC600

PS-AR600

PS-AW600

MIDDELSTE

PS-AC600

PASSIEVE

SUBWOOFER

PS-AW600

√√

Kabels van luidsprekers aansluiten

1

Druk op het lipje van de luidsprekeraansluiting.

2

Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (-) en de grijze draad op de grijze aansluitklem (+).

Raak nooit de luidsprekeraansluitingen aan terwijl de stroom is ingeschakeld.

Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.

Controleer of de draden correct zijn aangesloten (+ en -).

HOOFDSYS

TEEM

AV-R600

10

NL

Externe componenten aansluiten

Videocomponent aansluiten

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

Dvd-speler

Videoprojector

SAT (settop box)

• Aangezien de analoge audio-ingang en de video-ingang van het hoofdsysteem worden gebruikt voor zowel SAT als videorecorder, kunt u niet 2 apparaten tegelijk aansluiten.

• Als de externe component slechts één audio-uitgang bevat, sluit u deze aan op de rechter of linker audio-ingang van het hoofdsysteem.

• Sluit de rode stekker van de audiokabel aan op de rode ingang en de witte stekker op de witte ingang.

NL

11

Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere niet niet gebruikt.

VCR

TV

12

13

Externe componenten aansluiten

Audiocomponent

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.

Cd-speler

Anschließen der UKW- und

AM-Antenne

Als de AM-ontvangst slecht is, sluit u een

AM-buitenantenne aan (niet meegeleverd).

NL

FM-antenne (meegeleverd)

AM-lusantenne

(meegeleverd)

Monteer de AM-lusantenne door de tabjes van de lus in de sleuven van de standaard te plaatsen.

FM-antenne aansluiten

1. Sluit de meegeleverde FM-antenne tijdelijk aan op de aansluiting FM 75

COAXIAL.

2. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.

AM -antenne aansluiten

1. Sluit de meegeleverde AM-lusantenne aan op de

AM-aansluiting .

2. Als de ontvangst slecht is, sluit u een enkele met vinyl bedekte draad aan op de AM-aansluiting. (Zorg ervoor dat de AM-lusantenne aangesloten blijft).

KOELVENTILATOR

De koelventilator verspreidt de warmte die binnen het apparaat wordt gegenereerd,zodat het apparaat normaal kan blijven werken. De koelventilator wordt automatischingeschakeld om de lucht in het apparaat te koelen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.

Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.

Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.

(Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan.)

14

15

Voordat u de AV-ontvanger gaat gebruiken

In-/uitschakelen

HOO FDSYSTEEM

1

Steek de stekker in het stopcontact.

2

Druk op de AAN/UIT-knop (

Dit apparaat wordt nu in- of uitgeschakeld.

) op het hoofdsysteem.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de AAN/UIT-knop ( ) op de afstandsbediening terwijl het hoofdsysteem is ingeschakeld.

Dit apparaat wordt nu ingeschakeld of op Standby gezet.

Dit apparaat wordt niet in- of uitgeschakeld als u op de AAN/UIT-knop ( ) van de afstandsbediening drukt terwijl het hoofdsysteem is uitgeschakeld.

Als u de stroom uitschakelt door op de AAN/UIT-knop ( ) van de afstandsbediening te drukken, wordt dit apparaat op standby gezet. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop ( op het hoofdsysteem. De standby/indicator wordt nu uitgeschakeld.

)

Functies van meegeleverde afstandsbediening

U kunt de TV, videorecorder, dvd-speler en AV-ontvanger bedienen via één afstandsbediening.

Zie pagina's 41-44 voor nadere details.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop MODE.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, gaan beurtelings de indicators voor TV, videorecorder, dvd en AV-ontvanger knipperen.

Ingang voor externe component selecteren

NL

De functie selecteren

AFSTANDSBEDIENING

Methode 1

Druk op de knop FUNCTION.

Druk op de knop FUNCTION.

• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties:

CD

DVD VCR/SAT FM AM

.

Method 2

Druk op de knop voor DIRECTE FUNCTIESELECTIE.

U kunt VCR/SAT, DVD, CD. direct selecteren.

HOOFDSYSTEEM

Druk op de knop INPUT.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: CD

DVD

SAT

VCR

AUX

FM

AM.

Analoge/digitale invoer selecteren

U kunt met dit systeem luisteren naar geluid via 2 analoge kanalen of via Dolby Digital 5.1

kanalen.

Druk op de knop ANALOG/DIGITAL.

Voor de functie DVD, SAT, AUX

ANALOG en OPTICAL (DVD OPTICAL) worden een aantal malen geselecteerd.

Voor cd-functie

ANALOG en COAXIAL worden een aantal malen geselecteerd.

U kunt alleen genieten van Dolby Digital als u de audio-uitgang van een externe audiocomponent aansluit op de optische/coaxiale digitale audioingang van het hoofdsysteem.

U kunt deze functie alleen kiezen met de afstandsbediening.

Deze functie wordt alleen in analoge modus geselecteerd voor de videorecorderfunctie.

16

17

De luidsprekermodus instellen

Schakel het product uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren. De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie van uw luidsprekers en het gebruik van bepaalde luidsprekers.

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop SPK SEL. om de gewenste luidspreker te selecteren.

• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.SPK

C.SPK

S.SPK

SW SPK

CROVR

SPK MODE OFF.

2

Druk op de knop

…† om de luidsprekermodus in te stellen.

NL

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 1 keer op de knop INPUT.

“SPK SETUP” wordt weergegeven op het display.

3

Druk op de knop SURROUND om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.SPK

C.SPK

S.SPK

SW SPK

CROVR.

4

luidsprekermodus in te stellen.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de knop SPK SEL. van de afstandsbediening om SPK MODE OFF te selecteren.

U kunt als volgt de SUBWOOFER in- of uitschakelen:

Druk op de knop SUBWOOFER.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt om de beurt SW SPK : YES, SW SPK : NO geselecteerd.

Als u afspeelt in 2-kanaals stereo, selecteert u ‘YES’ als u de subwoofer wilt gebruiken en ‘NO’ als u de subwoofer niet wilt gebruiken.

Als F.SPK is ingesteld op ‘SMALL’, staat SW SPK vast ingesteld op ‘YES’.

De instellingsmodus afsluiten

• Wacht ongeveer 5 seconden of draai aan de VOLUMEREGELING van het hoofdsysteem.

“SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt uitgeschakeld.

De luidspreker instellen

F.SPK (voor) : LARGE, SMALL

C.SPK (midden) : LARGE, SMALL, NONE

S.SPK (surround) : LARGE, SMALL, NONE

SW SPK (subwoofer) : YES, NO

CROVR (crossoverfrequentie): 60, 80, 100, 120, 150, 180,

200Hz

De CROVR (crossoverfrequentie) voor dit apparaat bedraagt 150Hz.

LARGE : Selecteer deze optie als u een grote luidspreker gebruikt.

U kunt luisteren naar een volledig geluidsbereik.

SMALL : Selecteer deze optie als u een kleine luidspreker gebruikt.

Onder 100Hz wordt geen basgeluid uitgevoerd.

NONE : Selecteer deze optie als u geen luidsprekers gebruikt.

YES : Selecteer deze optie als u de subwoofer wilt gebruiken voor afspelen in

2-kanaals stereo.

NO : Selecteer deze optie als u de subwoofer niet wilt gebruiken voor afspelen in 2-kanaals stereo.

CROVR: Selecteer de crossoverfrequentie afhankelijk van het formaat van de luidspreker die is aangesloten als u de subwoofer gebruikt. Selecteer

40Hz als de conus van de luidspreker 16cm bedraagt, selecteer 60Hz bij 14cm, 80Hz bij 12cm, 100Hz bij 10cm, 120Hz bij 8cm en 150Hz bij

6cm.

18

19

De luisterafstand voor de luidsprekers instellen

NL

1

AFSTANDSBEDIENING

2

Druk op de knop SPEAKER DISTANCE om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W

DISTANCE OFF.

Druk op de knop

…† om de luidsprekerafstand in te stellen.

Voor de luidsprekers V.L, CEN, V.R en S.W kunt u de afstand van luidspreker tot luisterpositie instellen op een waarde tussen 0,0 en 1,5m met intervallen van

0,3m.

Voor de luidsprekers S.R, S.L kunt u de afstand van luidspreker tot luisterpositie instellen op een waarde tussen 0,0 en 4,5m met intervallen van

0,3m.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de knop voor de SPEAKER DISTANCE van de afstandsbediening op DISTANCE OFF te selecteren.

Als de luisterpositie zich buiten het bereik van de instelling voor de luidsprekerafstand bevindt als u de luidspreker opstelt, stelt u de luidsprekerafstand in op de maximale waarde.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 2 keer op de knop INPUT.

het display verschijnt de tekst “DIST SETUP”.

Op

3

Druk op de knop SURROUND om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

4

in te stellen.

Voor de luidsprekers V.L, CEN, V.R en S.W kunt u de afstand van luidspreker tot luisterpositie instellen op een waarde tussen 0,0 en 1,5m met intervallen van 0,3m.

Voor de luidsprekers S.R, S.L kunt u de afstand van luidspreker tot luisterpositie instellen op een waarde tussen 0,0 en 4,5m met intervallen van 0,3m.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of draai aan de VOLUMEREGELING van het hoofdsysteem.

“SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt uitgeschakeld.

Luidsprekerafstand instellen

Stel de afstand tussen luidspreker en luisterpositie in met intervallen van 0,3m.

F.L (linksvoor) : 0.0m ~ 1.5m

CEN (midden) : 0.0m ~ 1.5m

F.R (rechtsvoor) : 0.0m ~ 1.5m

S.R (rechtssurround) : 0.0m ~ 4.5m

S.L (linkssurround): 0.0m ~ 4.5m

S.W (subwoofer): 0.0m ~ 1.5m

20

De DRC-functie

(compressie van dynamisch bereik) instellen

U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u’s nachts, bij een laag volume, films bekijkt.

21

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 3 keer op de knop INPUT.

Op het display verschijnt de tekst “DRC SETUP”.

3

Druk op de knop SURROUND om DRC in te stellen.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt beurtelings DRC : STD

DRC :

MAX

DRC : MIN geselecteerd.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of draai aan de VOLUMEREGELING van het hoofdsysteem.

“SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt uitgeschakeld.

DRC instellen

STD : Hiermee stelt u het DRC-effect in op de standaardwaarde.

MAX : Hiermee stelt u het DRC-effect in op de maximale waarde.

MIN : Hiermee stelt u het DRC-effect in op de minimale waarde.

Deze functie werkt alleen op het hoofdsysteem.

De testtoon instellen

Gebruik de testtoon om de verbindingsstatus of het verbindingsniveau van elke luidsprekeraansluiting te controleren.

Automatisch de testtoon gebruiken

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop TEST TONE.

Er wordt automatisch een testsignaal weergegeven in deze volgorde:

F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

Druk, terwijl de testtoon klinkt, op de knop

…† om het uitvoerniveau van de luidspreker aan te passen van -10 tot +10 dB in stappen van 1.

NL

De testtoon beëindigen

Druk nogmaals op de knop TEST TONE.

22

23

De testtoon instellen

Gebruik de testtoon om de verbindingsstatus of het verbindingsniveau van de luidspreker te controleren.

Automatisch de testtoon gebruiken

HOOFDSYSTEEM

1

2

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

Druk 4 keer op de knop INPUT.

“TEST-T AUTO” wordt weergegeven op het display.

3

Druk op de knop SURROUND.

Er wordt automatisch een testsignaal weergegeven in deze volgorde: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

• de luidspreker aan te passen van -10 tot +10 dB in stappen van 1.

De testtoon beëindigen

Methode 1) Druk 2 keer op de knop INPUT.

“TEST-T OFF” wordt weergegeven op het display en de testtoon stopt.

Methode 2) Draai aan de VOLUMEREGELING.

“SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de testtoon stopt.

Uitvoer van testtoon

F.L (linksvoor) : -10 ~ +10dB

CEN (midden) : -10 ~ +10dB

F.R (rechtsvoor) : -10 ~ +10dB

S.R (rechtssurround) : -10 ~ +10dB

S.L (linkssurround): -10 ~ +10dB

S.W (subwoofer): -10 ~ +10dB

De testtoon handmatig gebruiken

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 5 keer op de knop INPUT.

“TEST-T MANU” wordt weergegeven op het display.

3

Druk op de knop SURROUND.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

4

• wens in te stellen.

U kunt het uitvoerniveau van de luidspreker instellen op een waarde tussen -10 en +10dB in stappen van 1.

De testtoon beëindigen

Methode 1) Druk 1 keer op de knop INPUT.

“TEST-T OFF” wordt weergegeven op het display en de testtoon stopt.

Methode 2) Draai aan de VOLUMEREGELING.

“SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de testtoon stopt.

24

NL

25

Luidsprekerniveau instellen

U kunt de balans en het geluidsniveau instellen voor elke luidspreker.

Afstandsbediening

1

Druk op de knop SPK LEVEL om de gewenste luidspreker te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W

SPK LVL OFF.

2

Druk op de knop

…† om de luidspreker in te stellen op het gewenste niveau.

U kunt bij het instellen kiezen uit waarden van -10 tot +10dB met stappen van 1.

Het geluid wordt zachter bij -10dB en harder bij +10dB.

• De standaardinstelling is 00dB.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de knop SPK LEVEL van de afstandsbediening om SPK LEVEL OFF te selecteren.

Luidsprekerniveau instellen

F.L (linksvoor) : -10 ~ +10dB

CEN (midden) : -10 ~ +10dB

F.R (rechtsvoor) : -10 ~ +10dB

S.R (rechtssurround) : -10 ~ +10dB

S.L (linkssurround): -10 ~ +10dB

S.W (subwoofer): -10 ~ +10dB

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 7 keer op de knop INPUT.

“LEVEL SETUP” Op het display verschijnt de tekst

3

Druk op de knop SURROUND.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: F.L

CEN

F.R

S.R

S.L

S.W.

4

luidsprekerniveau in te stellen.

U kunt bij het instellen kiezen uit waarden van -10 tot +10dB met stappen van 1.

Het geluid wordt zachter bij -10dB en harder bij +10dB.

De standaardinstelling is 00dB.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of draai aan de VOLUMEREGELING van het hoofdsysteem. “SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en het instellingsmenu wordt gesloten.

26

NL

27

Dolby Pro Logic ll-modus

Deze modus biedt 5.1-kanaals geluid vanuit 2-kanaals bronnen

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop MODE.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: MUSIC

CINEMA

MATRIX

PROLOGIC.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk kort op de knop SURROUND om de modus

“DPL ll ” te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: DPL ll

SFE

STEREO.

2

Telkens wanneer u op de knop SELECT ( ) drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: MUSIC

CINEMA

MATRIX

PROLOGIC.

• Telkens wanneer u op de knop SELECT ( ) drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: PROLOGIC

MATRIX

CINEMA

MUSIC.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

Dolby Pro Logic ll -modus

MUSIC : Hiermee wordt 5.1-kanaals surround-geluid uitgevoerd naar digitale, analoge of bestaande stereobronnen zoals cd, TAPE, FM, TV en stereovideorecorder.

CINEMA : Hiermee wordt de soundtrack van een film extra realistisch weergegeven.

MATRIX : Hiermee wordt 5.1-kanaals surround-geluid uitgevoerd.

PROLOGIC : Hiermee wordt een surround-effect opgewekt met behulp van alleen de luidsprekers links- en rechtsvoor.

U kunt de Dolby Pro Logic -modus niet gebruiken voor multikanaals signalen zoals Dolby Digital en DTS.

Pro Logic werkt alleen voor PCM-audiosignalen met een samplingfrequentie van 32KHz, 44KHz of 48KHz.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de luidspreker middenachter als het PCM-audiosignaal mono is.

28

NL

29

Dolby Pro Logic ll-effect

Deze functie werkt alleen in de modus Dolby PRO LOGIC II MUSIC.

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop MODE om de muziekmodus ‘MUSIC’ te selecteren.

2

Druk op de knop EFFECT .

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: C-WIDTH

DIMENSION

PANORAMA

DPL ll x EFT OFF.

3

Druk op de knop

…† om het gewenste Dolby Pro Logic II effect te selecteren.

C-WIDTH: U kunt deze waarde instellen van 0 tot 7.

DIMENSION: U kunt deze waarde instellen van –7 tot +7.

PANORAMA: U kunt deze waarde inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF).

De instellingsmodus afsluiten

• Wacht ongeveer 5 seconden of druk op de knop EFFECT van de afstandsbediening om DLP ll EFT OFF te selecteren.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop SETUP.

“SETUP MODE” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt geactiveerd.

2

Druk 9 keer op de knop INPUT.

Op het display verschijnt de tekst “DPL ll MODE”.

3

Druk op de knop SURROUND.

4

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: C-WIDTH DIMENSION PANORAMA .

Dolby Pro Logic ll -effect te selecteren.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden of draai aan de VOLUMEREGELING van het hoofdsysteem. “SETUP OFF” wordt weergegeven op het display en de instellingsmodus wordt uitgeschakeld.

Dolby Pro Logic ll-effect

C-WIDTH : Dit stelt de breedte van het middenbeeld in.

Hoe hoger de instelling, hoe minder geluid er uit de middenluidspreker komt.

DIMENSION : Stelt in stappen het geluidsveld (DSP) aan de voorkant of achterkant af.

PANORAMA : Deze modus verlengt het voorste stereobeeld en omvat surroundluidsprekers voor een opwindend “rondom”-effect met beelden op de muur.

NL

30

31

SFE-modus

Hiermee past u de geluidsinstelling aan op basis van de unieke geluidskenmerken op de desbetreffende locatie, waardoor u kunt genieten van levensechte geluidseffecten.

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop SFE MODE.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: HALL THEATER ARENA CLUB DOME STADIUM

CHURCH

.

De instellingsmodus afsluiten

• Wacht ongeveer 5 seconden.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk kort op de knop SURROUND om de SFE-modus te selecteren.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: DPL II

SFE

STEREO .

2

SELECT ( ) drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties:

HALL

THEATER ARENA CLUB DOME STADIUM CHURCH

.

Telkens wanneer u op de knop SELECT ( ) drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: CHURCH STADIUM DOME CLUB

ARENA THEATER HALL .

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

NL

32

Stereomodus

U kunt deze modus selecteren als u luistert naar het geluid van de luidsprekers links- en rechtsvoor, en van de subwoofer.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop STEREO.

“STEREO” wordt weergegeven op het display en de stereomodus wordt geselecteerd.

HOOFDSYSTEEM

Druk kort op de knop SURROUND om

‘STEREO’ te selecteren.

• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: DPL ll

SFE

STEREO.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

33

Als PCM en een analoog stereosignaal als invoer wordt gebruikt, worden de kanalen links en rechts weergegeven in de stereomodus.

De instellingsmodus afsluiten

Wacht ongeveer 5 seconden.

DOLBY

(MUSIC,

CINEMA,

MATRIX,

GAME,

PROLOGIC)

NEO:6

(MUSIC,

CINEMA)

SFE

EX/ES

STEREO

DTS (5.1ch)

L.PCM (Audio)

Analog

Dolby D Surr. EX

Dolby D (5.1ch)

DTS-ES

DTS (5.1ch)

Dolby Surr. EX

Dolby D (5.1ch)

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

DTS-ES

DTS 96/24

DTS (5.1ch)

L.PCM (Audio)

L.PCM 96KHz

Analog

Dolby D Surr. EX

Dolby D (5.1ch)

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

L.PCM (Audio)

Analog

DTS-ES

DTS 96/24

DTS (5.1)

L.PCM (Audio)

Analog

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

Dolby Surr. EX

Dolby D (5.1ch)

Dolby D (2ch)

Dolby D (2ch Surr)

DTS-ES

Voor Surround-modus en invoersignaal

o = actief, – = inactief

Surround-modus Invoersignaal Decoderen

O

O

-

-

O

-

-

O

O

O

O

O

-

-

-

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

L/R

Output Channel

C

SL

SR

SubW

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

O

O

O

O

-

O

O

-

-

O

-

-

O

O

-

-

O

-

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

-

-

-

-

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

SFE

SFE

SFE

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX

DTS-ES

DTS-ES

Stereo

Stereo

Stereo

SFE

SFE

SFE

SFE

SFE

DTS 5.1

Neo:6

Neo:6

Neo:6

Neo:6

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1

Pro Logic II x

Pro Logic II x

Pro Logic II x

Pro Logic II x

DTS 5.1

DTS 96/24

Signaalindeling weergeven dts

L.PCM

ANALOG

DIGITAL

DIGITAL dts, ES dts

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL dts, ES dts 96/24 dts

L.PCM

L.PCM

ANALOG

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

L.PCM

ANALOG dts, ES

DTS 96/24 dts

L.PCM

ANALOG

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL dts, ES

L/R: Luidspreker voor (links/rechts) C: Luidspreker midden SL/SR: Luidspreker achter (links/rechts) SW: Subwoofer

Uitvoerkanaal

Kanaalstatus

-

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R,

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

-

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

-

L, R

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

-

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

L, R

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

L, C, R, SL, SR, SW

L, R

L, R

L, C, R, SL, SR, SW

Een 2-kanaals Dolby Digital-signaal werkt met Dolby Digital Pro Logic. De luidspreker is ingesteld op LARGE, SMALL of YES.

Als de dvd geen surround-signaal bevat, wordt geen geluid uitgevoerd via de luidspreker linksachter, rechtsachter, midden en subwoofer.

34

NL

Naar de radio luisteren

U kunt luisteren naar de gekozen frequentieband (FM- en AM-zenders) door automatisch of handmatig af te stemmen op de gewenste zender.

35

AFSTANDSBEDIENING

1

Druk op de knop TUNER.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt beurtelings overgeschakeld tussen de volgende opties: FM

AM.

2

Select frequency.

Automatisch afstemmen 1:

1) Druk op de knop ENTER om PRESET te selecteren.

ingestelde frequentie te selecteren.

Automatisch afstemmen 2

:

1) Druk op de knop ENTER om MANUAL te selecteren.

ingedrukt om automatisch af te stemmen op de frequentie.

Handmatig afstemmen

:

1) Druk op de knop ENTER om MANUAL te selecteren.

stap voor stap te verhogen of te verlagen.

HOOFDSYSTEEM

1

Druk op de knop INPUT om FM of AM te selecteren.

2

Selecteer de frequentie.

Automatisch afstemmen

: deze ingedrukt om automatisch af te stemmen op de frequentie.

Handmatig afstemmen

: frequentie stap voor stap te verhogen of te verlagen.

Luisteren naar mono/stereo

Druk op de knop MO/ST op de afstandsbediening.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: STEREO

MONO.

Als u MONO selecteert op een plek met een slechte ontvangst, wordt de hoeveelheid ruis verminderd.

Deze functie werkt alleen met de afstandsbediening.

PRESET, MANUAL selecteren

1. Druk op de knop SETUP.

2. Druk achtmaal op de knop INPUT.

3. Druk op de knop SURROUND en selecteer Manual of Preset.

Deze functie werkt alleen met het hoofdsysteem.

Zenders voorprogrammeren

U kunt maximaal 30 FM- en AM-zenders voorprogrammeren.

AFSTANDSBEDIENING

Voorbeeld: instellen van FM-zender 89.1

1

Druk op de knop TUNER.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de volgende opties: FM

AM.

2

Druk op de knop SELECT en vervolgens op de knop

• Raadpleeg stap 2, pagina 35, om automatisch en handmatig af te stemmen.

3

Druk op de knop TUNER MEMORY.

Het tunernummer knippert op het display.

4

2 te selecteren.

• U kunt kiezen uit de voorkeurszenders 1 t/m 30.

5

Druk op de knop TUNER MEMORY.

Het tunernummer verdwijnt en de zender 89.1 wordt opgeslagen onder voorkeurszender 2.

6

Als u andere voorkeurszenders wilt instellen, herhaalt u 2 t/m

5.

Luisteren naar een voorgeprogrammeerde zender

Druk op de knop Select op de afstandsbediening om de PRESET te selecteren en

NL

36

RDS-het Radio Data Systeem

37

RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen

RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.

Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de

RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.

Omschrijving van de RDS-functie

1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.

2. PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).

3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.

4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.

Niet alles zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.

5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er verkeersinformatie aan de gang is.

RDS is niet beschikbaar voor AM uitzendingen.

RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.

Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?

Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.

De RDS-signalen weergeven

Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie afgebeeld:

PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “

PS

” en vervolgens de zendernaam weergegeven. “

NO PS

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “

RT

” en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. “

NO RT

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).

Tekens in het weergavevenster

Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.

In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.

In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.

Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “

PS

” en “

RT

” niet weergegeven in het venster.

PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)

Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.

Een programma zoeken op basis van PTY-codes

Denk, voordat u begint, aan het volgende...

De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.

Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.

Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voordat u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.

Controleer, voordat u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste

FM-zender hebt geselecteerd met de afstandsbediening.

1

2

3

Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een

FM-zender luistert.

Druk op PTY + of PTY – totdat de gewenste

PTY-code op het display wordt getoond.

Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.

Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.

De centrale eenheid zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.

Display

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Soort programma

• Nieuwsberichten, aankondigingen, rapportages, aktualiteiten

• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen, documentaires, discussies en analyses

• Dagelijkse informaties, weerberichten, consumenteninformaties, medische tips enz.

• Informatie over sportevenementen

• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.

• Series, concerten enz.

• Nationale en lokale evenementen, religieuze en wetenschappelijke programma’s, taal, theater enz.

• Natuurwetenschappelijke en technologische programma’s

• Populaire programma’s en amusement (zoals spelprogramma’s, interviews, komedies, satires enz.)

• Popmuziek

• Rockmuziek

• Huidige muziek die ookwel “easy listening” wordt genoemd.

• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang koormuziek

• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen, symfonieën, kamermuziek en opera

• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.

• Weer

• Financiën

• Kinderprogramma’s

• Sociale kwesties

• Godsdienst

• Inbellen

• Reizen

• Vrije tijd

• Jazzmuziek

• Countrymuziek

• Volksmuziek

• Oude hits

• Folkmuziek

• Documentaires

NL

38

39

Handige functies

Tijdklok van slaapstand

U kunt het tijdstip instellen waarop de DVD-speler zichzelf uitschakelt.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop SLEEP.

SLEEP: OFF

15

30

45

60

90

120MIN worden beurtelings geselecteerd.

De tijdklok voor de slaapstand controlerenr

Druk op de knop SLEEP.

De resterende tijd voordat dit systeem zichzelf uitschakelt, wordt weergegeven op het display.

Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de vorige instelling van de tijdklok voor de slaapstand hersteld.

De tijdklok voor de slaapstand annuleren

Druk op de knop SLEEP totdat SLEEP : OFF wordt weergegeven op het display.

Functie Mute (Geluid uitschakelen)

Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een telefoongesprek aanneemt.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop MUTE.

MUTE wordt weergegeven op het display.

Geluid opnieuw uitvoeren

Druk nogmaals op de knop MUTE.

De aanduiding MUTE verdwijnt en er is weer geluid te horen.

De functies Sleep (Slaapstand), Mute (Geluid uitschakelen) en Adjust Display (Display afstellen) kunnen alleen worden gebruikt via de afstandsbediening.

Functie Reset

1

2

3

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop MUTE.

MUTE

wordt weergegeven op het display.

Druk vijfmaal op de knop "0" en druk vervolgens op ENTER.

Druk op de knop

…† om "YES" (JA) te selecteren.

Het apparaat wordt automatisch opnieuw ingeschakeld na 5 seconden.

NL

Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie

RESET gebruikt.

Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.

Het display afstellen

U kunt de helderheid van het display aanpassen.

AFSTANDSBEDIENING

Druk op de knop DIMMER.

• Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de helderheid van het display aangepast.

Hoofdtelefoon gebruiken

Gebruik een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) als u ongestoord wilt genieten van uw muziek.

Sluit de koptelefoon aan op de koptelefoonaansluiting en luister naar muziek.

Zet het volume niet te hard als u de hoofdtelefoon gebruikt.

• Dit kan leiden tot gehoorbeschadigingen.

40

41

De TV bedienen met de afstandsbediening

1

Druk op de knop MODE totdat de TVindicator begint te knipperen op de afstandsbediening.

2

Druk op de AAN/UIT-knop ( ) om de

TV in te schakelen.

3

Wijs met de afstandsbediening in de richting van de TV.

4

Voer, terwijl u POWER ( ) ingedrukt houdt, de code voor uw merk TV in.

Als de code overeenkomt met de code van de TV, wordt de TV uitgeschakeld.

• Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw

TV, probeert u de verschillende codes één voor één om te bepalen welke code werkt.

5

Als de TV is in- of uitgeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop van de afstandsbediening drukt, wordt de instelling voltooid.

U kunt de knoppen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.

De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV’s. Ook zijn sommige bewerkingen misschien niet mogelijk bij sommige merkent TV’s.

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met TV’s van Samsung.

Codelijst voor TV-merken

Merk

ADMIRAL

(M.WARDS)

A MARK

ANAM

AOC

BELL & HOWELL

(M.WARDS)

BROCSONIC

CANDLE

CETRONIC

CITIZEN

CINEMA

CLASSIC

CONCERTO

CONTEC

CORONADO

CRAIG

CROSLEX

CROWN

CURTISMATES

CXC

DAEWOO

DAYTRON

DYNASTY

EMERSON

FISHER

FUNAI

FUTURETECH

GENERAL ELECTRIC(GE)

HALL MARK

HITACHI

INKEL

JC PENNY

JVC

KTV

KEC

KMC

LG(GOLDSTAR)

Codenummer

056, 057, 058

001, 015

001, 002, 003, 004,005,

006, 007, 008, 009, 010,

011, 012, 013, 014

001, 018, 040, 048

057, 058, 081

059, 060

018

003

003, 018, 025

097

003

018

046

015

003, 005, 061, 082, 083,

084

062

003

059, 061, 063

003

002, 003, 004, 015,016,

017, 018, 019, 020, 021,

022, 023, 024, 025, 026,

027, 028, 029, 030, 032,

034, 035, 036, 040, 048,

059, 090, 099, 100

040

003

003, 015, 040, 046, 059,

061, 064, 082, 083, 084,

085

019, 065, 103

003

003

006, 040, 056, 059, 066,

067, 068

040

015, 018, 050, 059, 069

045

056, 059, 067, 086

070

059, 061, 087, 088

003, 015, 040

015

001, 015, 016, 017, 037,

038, 039, 040, 041, 042,

043, 044, 054, 086

MTC

NEC

Merk

LUXMAN

LXI(SEARS)

MAGNAVOX

MARANTZ

MATSUI

MGA

MITSUBISHI/MGA

NIKEI

ONKING

ONWA

PANASONIC

PENNEY

PHILCO

PHILIPS

PIONEER

PORTLAND

PROTON

QUASAR

RADIO SHACK

RCA/PROSCAN

REALISTIC

SAMPO

SAMSUNG

SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP

SIGNATURE 2000

(M.WARDS)

SONY

SOUNDESIGN

SPECTRICON

SSS

Codenummer

018

019, 054, 056, 059, 060,

062, 063, 065, 071

015, 017, 018, 048, 054,

059, 060, 062, 072, 089

040, 054

054

018, 040

018, 040, 054, 059, 060,

075, 101

018

018, 019, 020, 040, 059,

060

003

003

003

006, 007, 008, 009, 054,

066, 067, 073, 074

018

003, 015, 017, 018, 048,

054, 059, 062, 069, 090

015, 017, 018, 040, 048

054, 062, 072, 112, 114,

117, 118

063, 066, 080, 091

015, 018, 059

040

006, 066, 067

017, 048, 056, 060, 061,

075

018, 059, 067, 076, 077

078, 092, 093, 094

003, 019

040

000, 015, 016, 017, 040,

043, 046, 047, 048, 049,

054, 059, 060, 098

019, 061, 065, 101, 102,

103, 104

003, 040, 060, 061

015, 018, 019

015, 057, 064, 101, 105,

106, 115

057, 058

050, 051, 052, 053, 055,

101

003, 040

001

018

Merk

SYLVANIA

SYMPHONIC

TATUNG

TECHWOOD

TEKNIKA

TMK

TOSHIBA

VIDTECH

VIDECH

WARDS

BLAUPUNKT

SIEMENS

CGE

IMPERIAL

MIVAR

SABA

BANG&OLUFSEN

BRIONVEGA

FORMENTI

METZ

WEGA

RADIOMARELLI

SINGER

SINUDYNE

TELEFUNKEN

YAMAHA

YORK

YUPITERU

ZENITH

ZONDA

DONGYANG

LOWE

FINLUX

YOKO

LOEWE OPTA

PHONOLA

RADIOLA

SCHNEIDER

AKAI

GRUNDIG

Codenummer

114

114

114

114

114

114

116

018, 040, 048, 054, 059,

060, 062

061, 095, 096

006

018

003, 015, 018, 025

018, 040

019, 057, 063, 071, 101

107, 109, 110, 111, 113

018

059, 060, 069

015, 017, 018, 040, 048,

054, 060, 064

018

040

003

058, 079

001

003, 054

054

054, 109, 114

054

054, 114

054, 112, 114

054, 112

054

108

113

113

113

103

108, 109, 113, 119, 120,

121

108

114

114

114

NL

42

43

De videorecorder (dvd-speler) bedienen met de afstandsbediening

1

Druk op de knop MODE totdat de indicator voor de videorecorder begint te knipperen op de afstandsbediening.

• Druk bij gebruik van de dvd-speler op de knop Device Select totdat de indicator voor de dvd-speler op de afstandsbediening begint te knipperen.

2

Druk op de AAN/UIT-knop ( ) om de videorecorder (dvd-speler) in te schakelen.

3

Wijs met de afstandsbediening in de richting van de videorecorder

(dvd-speler).

4

Voer, terwijl u POWER( ) ingedrukt houdt, de code voor uw merk videorecorder

(dvd-speler) in.

Als de code overeenkomt met de code van de videorecorder

(dvd-speler), wordt de videorecorder (dvd-speler) uitgeschakeld.

• Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw videorecorder (dvd-speler), probeert u de verschillende codes één voor

één om te bepalen welke code werkt.

5

Als de videorecorder (dvd-speler) is in- of uitgeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop van de afstandsbediening drukt, wordt de instelling voltooid.

U kunt de knoppen VCR (DVD) POWER, VOLUME, PLAY,

PAUSE, STOP, SKIP en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.

De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken videorecorders (dvd-spelers).

Ook zijn sommige bewerkingen wellicht niet mogelijk, afhankelijk van uw merk videorecorder (dvd-speler).

• De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met videorecorders (dvd-spelers) van Samsung.

Merk

ADMIRAL

(M.WARDS)

AWIA

AKAI

ANAM

AOC

AUDIO DYNAMIC

BELL & HOWELL

(M.WARDS)

BROKSONIC

CANON

CAPEHART

CITIZEN

CRAIG

CRITERION

CURTIS MATHES

DAEWOO

DAYTRON

DBX

EMERSON

FISHER

FUNAI

GENERAL ELECTRIC

(GE)

GO VIDEO

HARMAN KARDON

HITACHI

HQ

INSTANT REPLAY

JCL

JCP

JC PENNY

JVC

KENWOOD

LG(GOLDSTAR)

LXI(SEARS)

MAGIN

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA

Codenummer

043, 106

044, 045, 046

088, 089, 090

001, 002, 003, 004, 005,

033

091

019, 047, 092

048, 093

092, 094, 095

001, 033, 049, 091

011

050

050, 072, 096

051

001, 031, 032, 033, 044,

091

006, 007, 008, 009, 010,

011, 012, 013, 014, 015,

016, 017, 018, 046, 051,

091

011

019, 047, 052, 092

025, 031, 032, 044, 046,

094, 095, 097, 098, 099

009, 048, 053, 054, 055,

100

044

001, 031, 032, 033, 056,

091

059, 060, 061

019

020, 021, 049, 054, 062,

100

051

001, 033, 049, 091

001, 033

025

047, 048, 052, 062, 091,

092

001, 033, 047, 052, 063,

064, 065, 092

047, 050, 052, 092

019, 020, 021, 022, 023,

024, 025, 026, 027, 028,

029, 030, 050

020, 025, 044, 048, 050,

053, 054, 055, 062, 100

072

001, 031, 032, 033, 049,

066, 067, 091

001, 019, 033, 047, 052,

092, 110

025, 050

Codelijst voor merken videorecorders

Merk

MEI

MEMOREX

MINOLTA

MITSUBISHI/MGA

MTC

MULTITECH

NEC

OLYMPIC

OPTIMUS

ORION

PANASONIC

PENNEY

PENTAX

PHILCO

PHILIPS

PILOT

PIONEER

PORTLAND

QUASAR

RICO

RCA/PROSCAN

REALISTIC

044, 048, 054, 091,

Codenummer

001, 033

001, 025, 033, 054, 091,

100

020, 021, 062

068, 069, 070, 101, 102

072

044, 057, 069

019, 047, 052, 057, 092

049, 091

101

103

001, 004, 033, 049, 067,

091, 107

019, 020, 072

001, 020, 021, 033, 062

001, 033, 046, 049, 091,

094

001, 030, 033, 049, 050,

066, 091

025

049

011

001, 033, 049, 067, 091,

107, 108

036

001, 020, 021, 031, 032,

033, 049, 051, 062, 066,

070, 091, 104

001, 009, 025, 033,

SAMSUNG

SANYO

SANSUI

SCOTT

SEARS

SHARP

SINGER

SIGNATURE 2000

(M.WARDS)

SHINTOM

SONY

STS

SYLVANIA

SYMPHONIC

TANDY

101, 105

000, 006, 031, 032, 057,

058, 071, 072, 073, 074,

075, 076, 077, 078, 079,

080, 081

008, 009, 046, 048, 050,

054, 058, 093, 100

092

006, 051, 054, 057, 069,

070, 100, 101

020, 021, 025

043, 105, 106

096

043, 044, 054, 100, 106

096

034, 035, 036, 037, 038,

039, 040, 041, 042,082,

083, 084, 085, 086

020

001, 033, 044, 049, 066,

091

044

009

Merk

TASHIRO

TATUNG

TEAC

TECHNICS

TEKNIKA

TOSHIBA

TOTEVISION

TAEKWANG

UNITECH

VECTOR RESEARCH

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC

WARDS

YAMAHA

ZENITH

Codenummer

050

047, 052, 092

044, 047, 052, 092

001, 033, 049, 091

001, 025, 033

006, 051

025, 072

087

072

019

019

072

001, 020, 031, 032, 033,

043, 050, 054, 072, 100,

105, 106, 109

019, 047,048, 052, 092,

019, 047,048, 052, 092

Codelijst voor merken dvd-spelers

Merk

DENON

DOONOON

DMTECH

FISHER

GE

HARMAN/KARDON

JVC

KENWOOD

LG

MAGNAVOX

MITSUBISHI

ONKYO

OPTIMUS

PANASONIC

PROSCAN

PHILIPS

PIONEER

RCA

SAMSUNG

SANYO

SONY

THETA DIGITAL

TOSHIBA

YAMAHA

ZENITH

TAEGWANG

PS2

X-BOX

APEX

MARANTZ

Codenummer

003, 032

019

017

002

006

012

010, 013

008

001

004

005, 016

004, 014

011

021

006

004, 023

007, 011, 022, 025

006

000, 027

002

015, 020

011

004, 018

009, 033

004, 024

026

028

029

030

031

NL

44

Voordat u de servicedienst belt

45

Symptoom

Kan apparaat niet inschakelen.

Apparaat werkt niet als op de knop wordt gedrukt.

Controle

Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact?

Hangt er statische elektriciteit in de lucht?

Er is geen geluid.

Oplossing

Steek de stekker in het stopcontact.

Verwijder de stekker en plaats deze opnieuw.

Zijn de luidsprekers en de externe component correct aangesloten?

Werkt de functie Mute?

Staat de volumeregeling op de laagste stand?

Zijn de luidsprekers ingesteld op

NONE?

Sluit het apparaat op correcte wijze aan.

Druk op de knop Mute om de functie te annuleren.

Pas het volume aan.

Raadpleeg pagina’s 17-18 voor selectie van

LARGE, SMALL of YES.

Er wordt geen beeld weergegeven als de functie wordt geselecteerd.

Afstandsbediening werkt niet.

Het geluid van elk apparaat worden anders tijdens afspelen in stereo.

Is de externe component correct aangesloten?

Zijn de batterijen uitgeput?

Is de afstand tussen afstandsbediening en hoofdsysteem correct?

Is de linker-/rechterluidspreker of de linker/rechter invoer-/uitvoercode correct aangesloten?

Kan geen radioprogramma’s ontvangen.

Is de AM- of FM-antenne correct aangesloten?

Sluit het apparaat op correcte wijze aan.

Vervang de batterijen.

Gebruik op korte afstand.

Controleer het linker-/rechterkanaal en zorg dat het goed is aangesloten.

Sluit de antenne op correcte wijze aan.

Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u de FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.

De achterste luidspreker geeft geen geluid.

De middelste luidspreker geeft geen geluid.

Is de achterste luidspreker correct aangesloten?

Is S.SPK (achter) ingesteld op NONE in de luidsprekerinstellingen?

Is de Surround-modus ingesteld op

Stereo?

Is de middelste luidspreker correct aangesloten?

Is C.SPK (midden) ingesteld op NONE in de luidsprekerinstellingen?

Is de Surround-modus ingesteld op

Stereo?

Raadpleeg pagina’s 9-10 voor een correcte aansluiting.

Raadpleeg pagina’s 17-18 voor selectie van LARGE of SMALL.

Raadpleeg pagina’s 27-34 voor selectie van een andere Surround-modus.

Raadpleeg pagina’s 9-10 voor een correcte aansluiting.

Raadpleeg pagina’s 17-18 voor selectie van

LARGE of SMALL.

Raadpleeg pagina’s 27-34 voor selectie van een andere Surround-modus.

Symptoom Controle Oplossing

Kan de Dolby Pro Logic ll modus niet selecteren.

Is het ingangssignaal op de juiste wijze geselecteerd?

Selecteer 2-kanaals Dolby Digital,

PCM en analoog ingangssignaal.

Er is geen geluid te horen bij het afspelen van dvd’s en cd’s die zijn gecodeerd met DTS.

Is analoge invoer geselecteerd?

Controleer of de digitale externe component correct is aangesloten en raadpleeg pagina 13 voor selectie van de digitale ingang.

NL

Functie voor productbescherming

Beveiliging tegen hitte

• Deze beveiligingsfunctie treedt in werking als het hoofdsysteem of de transformator oververhit is geraakt.

De aanduiding “ ” wordt op het display weergegeven als deze functie actief is.

- Bij kortsluiting van luidsprekeraansluiting

- Bij kortsluiting van luidsprekerkabel

Als er geen probleem is als u het apparaat uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt, verdwijnt de beveiligingsmarkering PROTECTION van het display en werkt het systeem weer naar behoren.

Als PROTECTION wordt weergegeven op het display, controleert u of er kortsluiting zit op de luidsprekeraansluiting en schakelt u het apparaat vervolgens opnieuw in.

46

Specificaties

47

ALGEMEEN

Voeding

Stroomverbruik stand-by

Stroomverbruik

Gewicht

Afmetingen (B x H x D)

Temperatuurbereik bediening

Luchtvochtigheidsbereik bediening

Frequentieweergave

230V, 50 Hz

0,9W

95W

4,17 kg

429 x 66 x 348 mm

+5°C tot +35°C

10% tot 75%

87,5 tot 108,0 MHz

FM-TUNER

Gevoeligheid

Signaal-ruisverhouding

Vervorming

Stereoscheiding

12dBf

MONO/STEREO 55/55 dB

ONO/STEREO 0,3/0,8%

30 dB

AM-TUNER

VERSTERKER

Tuner-uitvoer

Frequentieweergave

Signaal-ruisverhouding

Gevoeligheid

Vervorming

Nominale uitgangsspanning

Luidspreker voor (links en rechts)

Middelste luidspreker

Surround-luidspreker (links en rechts)

Subwoofer

Ingangsgevoeligheid/-impedantie

Signaal-ruisverhouding (Analoge invoer/5.1-kanaals analoge invoer)

1 kHz, 75 kHz Dev

522 tot 1611 kHz

40 dB

60 dB

µ

V/m (lusantenne)

2% (MOD: 80%)

(20 Hz tot 20 kHz/THD = 1%)

4

100W/kanaal

4

100W/kanaal

4

100W/kanaal

4

100W/kanaal

450mV/47k

80 dB

FREQUENTIE

WEERGAVE

VIDEO-

UITGANG

Scheiding (1 kHz)

Analoge invoer

Digitale invoer

TV-systeem

Ingangsniveau/-impedantie

Uitgangsniveau/-impedantie

Frequentieweergave video

Frequentieweergave Component Video

60 dB

20 Hz tot 20 kHz (±3 dB)

20 Hz tot 44 kHz (±3 dB)

NTSC/PAL

1Vp-p/75

1Vp-p/75

5 Hz tot 10 MHz (-3 dB)

5 Hz tot 40 MHz (-3 dB)

Signaal-ruisverhouding 60dB

Signaal-ruisverhouding, vervorming, scheiding en gevoeligheid zijn gebaseerd op meting met behulp van AES-17 filter.

Luidspr eker

Luidspreker

Impedantie

Continu ingangsniveau

Maximaal ingangsniveau

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Voor/Surround luidspreker

4

Ω x 4

100W

200W

91 x 135 x 98.5 mm

0.62 Kg

Midden luidspreker

4

100W

200W

200 x 107 x 100 mm

0.77 Kg

Subwoofer

4

100W

200W

198 x 403 x 361 mm

6.1 Kg

NL

48

Contact Multi-all 2005.11.18 3:42 PM Page 18

XEN (ENG, NL)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Region

North America

Latin America

Europe

CIS

Asia Pacific

Middle East & Africa

U.S.A

BRAZIL

CHILE

Country

CANADA

MEXICO

ARGENTINE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

Customer Care Center

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

0800-124-421

800-726-7864(SAMSUNG)

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

VENEZUELA 1-800-100-5303

BELGIUM02 201 2418

CZECH REPUBLIC

DENMARK

844 000 844

38 322 887

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (0,15€/Min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

Web Site

www.samsung.com/ca www.samsung.com/mx www.samsung.com

www.samsung.com/ar www.samsung.com/br www.samsung.com/cl www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

www.samsung.com/hu www.samsung.com/it www.samsung.lu

www.samsung.com/nl

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

UKRAINE

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

8-800-502-0000 www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/ur

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

1300 362 603 www.samsung.com/au

800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com.cn

2862 6001

3030 8282 www.samsung.com/hk www.samsung.com/in

1600 1100 11

0800-112-8888 www.samsung.com/id

0120-327-527

1800-88-9999 www.samsung.com/jp www.samsung.com/my

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg

1800-29-3232 www.samsung.com/th

02-689-3232

0800-329-999 www.samsung.com/tw TAIWAN

VIETNAM1 800 588 889

SOUTH AFRICA 0860 7267864 (SAMSUNG)

U.A.E

800SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/vn www.samsung.com/za www.samsung.com/mea

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project