Samsung SP-A800B User manual

Samsung SP-A800B User manual
Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften
zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.
De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
mogelijk de dood tot gevolg hebben.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg
hebben.
z
Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.
Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet
beschadigt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak nooit met natte handen de stekker aan.
z
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer
niet teveel buigt of eraan trekt.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het
stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er
bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn
afgesloten.
z
Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan
het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.
De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het
apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar
zijn.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en
nooit aan het snoer.
z
Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.
Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat
schoonmaken.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS
KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.
z
Dit kan brand veroorzaken.
Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het
voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.
z
Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel
veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.
z
Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok
veroorzaken.
Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met
olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals
boekenplanken of kasten.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld
op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.
z
Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen of kan het
apparaat zelf beschadigd raken. Plaats het apparaat op een stabiele
ondergrond, want het voorste gedeelte is zwaar.
Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd
worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.
z
Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.
z
Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.
Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.
z
Dit kan schade of letsel veroorzaken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
z
Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen. Omdat het
voorste gedeelte van het apparaat zwaarder is dan het achterste gedeelte,
dient u het apparaat te plaatsen op een vlakke en stabiele plek.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
Steek geen metalen voorwerpen zoals eetstokjes, metaaldraad, boren
of brandbare materialen zoals papier en lucifers in de ventilatiegaten
van het apparaat of in de AV-aansluitingen.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere
vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.
Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te
passen.
z
Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een
Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het
apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.
z
Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of
zware objecten op het apparaat.
z
Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische
schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat
plaatsen.
z
Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat
vallen en letsel veroorzaken.
Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en
schijn deze nooit in iemands ogen.
z
Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.
Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen
worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
z
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.
Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze
dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een Servicecentrum.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere
vloeistoffen, maak dit dan schoon.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Vraag een medewerker van de klantenservice of het Servicecentrum om de
binnenkant van het apparaat minstens eenmaal per jaar schoon te maken.
z
Als de binnenkant gedurende lange tijd niet wordt schoongemaakt kan dit problemen
aan het apparaat of zelfs brand veroorzaken.
Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner,
insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt.
z
Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor
installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of
hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met
chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is,
zoals een vliegveld of treinstation.
z
Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
z
Neem contact op met een Servicecentrum.
Zorg dat u de bescherming van de lens niet kwijtraakt.
z
De lens gebruiken zonder deze bescherming kan beschadiging aan de lens
veroorzaken.
Wanneer u batterijen vervangt, plaats u deze met de plus- en minpool in de
juiste richting zoals op de batterijhouder staat aangegeven.
z
Door een onjuiste polariteit kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of
aantasting (schade) veroorzaken.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen nieuwe en
gebruikte batterijen tegelijk.
z
Hierdoor kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting (schade)
veroorzaken.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik
van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit
product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden
gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Optisch mechaniek met geavanceerde DLP-technologie
- Volledig 1920x1080 HD-paneel toegepast.
- Een 6-delig kleurenwiel is toegepast voor optimale kleurimplementatie.
- 300 W lamp voor betere helderheid
Levendige kleuren
- Geavanceerde beeldafstemming met nadruk op kleurverbetering - in dit toestel wordt getracht
kleurcoördinatie te bereiken die voldoet aan de uitzendstandaards voor videoproductie.
Minimaal ventilatorgeluid en lichtlekkage
- De luchtstroom en plaatsing van de ventilator zijn geoptimaliseerd om het ventilatorgeluid en
straallekkage te minimaliseren.
Diverse ingangspoorten
- Er zijn meer dan voldoende ingangen beschikbaar, zoals twee HDMI-aansluitingen (met
ondersteuning van HDCP), twee componentingangen, enzovoort, om de aansluitmogelijkheden voor
randapparaten te vergroten.
Instelling door de gebruiker
- Alle ingangspoorten zijn instelbaar.
- Het toestel is voorzien van een testbeeld dat kan worden gebruikt voor plaatsing en afstelling.
- De afstandsbediening is voorzien van een verlicht scherm om het gebruik in donkere ruimten te
vergemakkelijken.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Voorzijde/Bovenzijde
1. Indicators
7. Zoomknop
- TEMP (rode LED)
Hiermee kunt u het beeld vergroten of verkleinen.
- LAMP (blauw LED)
8. AAN/UIT-toets(
- STAND BY (blauw LED)
※ Zie Indicatielampjes.
)
Hiermee zet u de projector aan of uit.
2. Scherpstelring
9. SOURCE-toets
Hiermee kunt u scherpstellen.
Hiermee kunt u een ingangssignaal van een van
de externe bronnen selecteren.
3. Lens
10.MENU-toets
4. Draaiknop voor verplaatsing van lenspositie
U kunt het beeld naar boven en beneden
Met deze toets kunt u een menu openen of
afsluiten, of vooruitstappen binnen een menu.
verplaatsen binnen het bereik van de lens.
11.Toetsen voor selecteren en verplaatsen (
)
※ Zie De lenspositie verplaatsen.
/
Met deze toets kunt u een item in een menu
5. Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
kiezen en selecteren.
6. Verstelbare voetjes
U kunt de schermpositie verstellen door de
verstelbare voetjes in of uit te draaien.
De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.
Inhoud van de verpakking
Installatiehandleiding
Garantie
(Niet overal beschikbaar)
Gebruiksaanwijzing op cd
Voedingskabel
Afstandsbediening / 2 batterijen
Schoonmaakdoekje
Indicatielampjes
●:Lampje aan
◐:Lampje knippert
TEMP
LAMP
STAND BY
○
○
●
○
●
●
○
◐
●
○:Lampje uit
Informatie
Wanneer u op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening of de projector drukt,
verschijnt het scherm binnen 30 seconden.
De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een
bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is
ingedrukt.
Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om
○
◐
○
◐
○
◐
Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
◐
◐
○
Zie handeling 2 hieronder als de beschermkap van de lamp niet goed is afgesloten.
◐
○
○
◐
◐
●
◐
◐
◐
Er is een probleem opgetreden met de werking van de lamp. Zie handeling 5.
●
◐
●
De lamp heeft het einde van de levensduur bereikt. Zie handeling 6.
○
◐
◐
●
◐
◐
◐
●
◐
het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur
binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 3.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van de DDP IC in het apparaat. Zie
handeling 4.
Het geheugen van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met
een servicecenter.
De stroomtoevoer van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op
met een servicecenter.
Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van het kleurenwiel van het apparaat.
Zie handeling 4.
Aangegeven problemen opheffen
Categorie
Toestand
Maatregelen
Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel
handeling 1
Als de koelventilator niet
naar behoren werkt.
hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt
ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons
servicecenter.
Als de beschermkap voor
handeling 2
de lamp niet goed is
Controleer of de schroeven aan de onderkant van de projector goed
gesloten of het
zijn aangedraaid. Als ze niet naar behoren zijn aangedraaid, moet u
sensorsysteem niet naar
contact op nemen met de distributeur of met het servicecenter.
behoren werkt.
Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de
handeling 3
Als de temperatuur in de
projector te ver oploopt.
bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende
afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft
voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het
servicecenter.
handeling 4
Wanneer de DDP IC of het
kleurenwiel niet werkt.
Haal de voedingskabel los, sluit deze weer aan en start de projector
opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact
opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
De lamp werkt niet goed
na een ongewone
handeling 5
uitschakeling of gaat weer
branden op het moment
dat de projector wordt
Schakel het toestel uit, laat het voldoende afkoelen en schakel het
weer in voor gebruik. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u
contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
uitgeschakeld.
Controleer op het informatiescherm hoe lang de lamp is gebruikt. Als
handeling 6
Als het scherm donkerder wordt. het tijd is om de lamp te vervangen, moet u contact opnemen met de
distributeur of met het servicecenter.
In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De
koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of
retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.
Achterzijde
1. Ingang PC IN
5. RS-232C-poort
(voor serviceterminals)
2. Ingang COMPONENT IN
6. Ingang VIDEO IN
3. Ingang S-VIDEO IN
4. Voedingsingang
7. Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
8. Ingangen HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
1.
ON-toets (
2.
COMP1-toets
3.
VIDEO-toets
4.
S-VIDEO-toets
5.
PC-toets
6.
MENU-toets
7.
Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER-toets
8.
INFO-toets
9.
P.SIZE-toets
)
10. STILL-toets
11. P.MODE-toets
12. OFF-toets (
13.
)
Licht-toets (
14. HDMI1-toets
15. HDMI2-toets
16. COMP2-toets
17. RETURN-toets
18. EXIT-toets
19. D.BLACK-toets
20. USER-toets
21. INSTALL-toets
1. ON( )
Hiermee zet u de projector aan.
2. COMP1
Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT 1.
3. VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus Video.
4. S-VIDEO
Hiermee schakelt u over naar de modus S-VIDEO.
5. PC
Hiermee schakelt u over naar de modus PC.
6. MENU
Hiermee opent u het menuscherm.
7. Verplaatsen (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER
Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.
8. INFO
)
Hiermee kunt u de bronsignalen, beeldinstellingen, PC-scherminstellingen en de levensduur van de lamp
controleren.
9. P.SIZE
Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.
10. STILL
Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.
11. P.MODE
Hiermee selecteert u de modus Picture.
12. OFF(
)
Hiermee zet u de projector uit.
13.
Licht(
)
Hiermee kunt u de afstandsbediening in het donker gebruiken.
14. HDMI1
Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI 1.
15. HDMI2
Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI 2.
16. COMP2
Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT 2.
17. RETURN
Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
18. EXIT
Hiermee kunt u het menuscherm sluiten.
19. D.BLACK
U kunt de helderheid en het contrast van het scherm wijzigen door de iris in het optische systeem te
verstellen.
20. USER
Hiermee selecteert u de modus Beeldinstellingen Gebruiker.
21. INSTALL
Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van
het product.
Specificaties
Model
Paneel
Lamp
SP-A800B
Grootte
24,1 mm / 0,9 inch
Resolutie
1920 x 1080
Fabrikant
Texas Instrument
Type
300 W UHP
Levensduur
2000 uur
Fabrikant
Philips
Kleuren
62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)
Optimale
1920 x 1080 bij 60 Hz
resolutie
Resolutie
Maximale
resolutie
1920 x 1200
Ingangssignaal (beeld)
Video, S-Video, Component, Analoog PC, HDMI
Ingangssignaal (synchronisatie)
Afzonderlijke H/V-sync, TTL
Maximum pixelfrequentie
162 MHz
Diagonale schermgrootte
1016 mm ~ 7620 mm (16:9, diagonaal)
Projectiebereik
1,5 m ~ 14 m
Energieverbruik
minder dan 410 W
Spanning
110/220 VAC +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Stroom
Ruis
Theater : 24dB, Helder : 30dB
431,3 mm(B) x 468,5 mm(D) x 198,8 mm(H)
Afmetingen
17,0 inch(B) x 18,4 inch(D) x 7,8 inch(H)
Gewicht
9,8 Kg / 21,6 lb
Belangrijkste
kenmerken
Helderheid
1,000 ANSI
Contrast
10000:1 (Volledig Aan / Uit)
Hoeksteen
Verticaal
In bedrijf
Gebruiksomgeving
Temperatuur en
luchtvochtigheid
Opslag
Temperatuur 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F),
Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)
Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is
geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden
gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder
elektromagnetische golven uit dan klasse A.
Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net
als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung
en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van
slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in
onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden
weergegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.
Ondersteunde weergavemodus
Ingangsbron
PC, DVI
PC
Resolutie
Totale
(H x V)
resolutie
640x350
640x400
PC, DVI
640x480
PC
PC, DVI
720x400
Horizontale sync
Frequentie
[kHz]
polariteit
Verticale sync
Frequentie
[Hz]
Pixelfrequentie
polariteit
[MHz]
Synctype
800x449
31,5
P
70,1
N
25,2
832x445
37,9
P
85,1
N
31,5
Sep.
Sep.
832x445
37,9
N
85,1
P
31,5
Sep.
800x525
31,5
N
59,9
N
25,2
Sep.
800x525
31,5
N
60,0
N
25,2
Sep.
816x500
35,0
N
70,0
N
28,6
Sep.
832x520
37,9
N
72,8
N
31,5
Sep.
840x500
37,5
N
75,0
N
31,5
Sep.
832x509
43,3
N
85,0
N
36,0
Sep.
900x449
31,5
N
70,1
P
28,3
Sep.
PC
1024x625
35,2
P
56,3
P
36,0
Sep.
PC, DVI
1056x628
37,9
P
60,3
P
40,0
Sep.
1040x625
43,8
N
70,0
N
45,5
Sep.
1040x666
48,1
P
72,2
P
50,0
Sep.
1056x625
46,9
P
75,0
P
49,5
Sep.
1048x631
53,7
P
85,1
P
56,3
Sep.
1088x517
31,0
P
60,0
P
33,8
Sep.
1344x806
48,4
N
60,0
N
65,0
Sep.
800x600
PC
848x480
PC, DVI
1024x768
1152x864
1280x720
PC
1280x768
N
75,0
Sep.
1360x801
57,7
N
72,0
N
78,4
Sep.
1312x800
60,0
P
75,0
P
78,8
Sep.
1376x808
68,7
P
85,0
P
94,5
Sep.
1520x897
53,8
N
60,0
P
81,8
Sep.
1536x900
63,0
N
70,0
N
96,8
Sep.
1536x901
64,9
N
72,0
N
99,6
Sep.
1600x900
67,5
P
75,0
P
108,0
Sep.
1664x748
44,8
N
59,9
P
74,5
Sep.
1696x750
52,5
N
70,0
N
89,0
Sep.
1696x751
54,1
N
72,0
N
91,7
Sep.
1696x755
56,5
N
74,0
P
95,8
Sep.
1664x798
47,8
N
59,9
P
79,5
Sep.
1696x805
60,3
N
74,9
P
102,3
Sep.
Sep.
N
84,8
P
117,5
60,0
P
60,0
P
108,0
Sep.
1728x999
69,9
N
70,0
P
120,8
Sep.
1728x1001
72,1
N
72,0
N
124,5
Sep.
1728x1005
75,2
N
74,9
P
130,0
Sep.
1728x1011
85,9
P
85,0
P
148,5
Sep.
1688x1066
64,0
P
60,0
P
108,5
Sep.
1728x1066
74,6
N
70,0
N
128,9
Sep.
1728x1067
76,8
N
72,0
N
132,8
Sep.
1688x1066
80,0
P
75,0
P
135,0
Sep.
1728x1072
91,1
P
85,0
P
157,5
Sep.
1792x795
47,7
P
60,0
P
85,5
Sep.
1864x1089
65,3
N
60,0
P
121,8
Sep.
1896x1099
82,3
N
74,9
P
156,0
Sep.
1904x934
55,9
N
59,9
P
106,5
Sep.
1936x942
70,6
N
75,0
P
136,8
Sep.
1952x948
80,4
N
84,8
P
157,0
Sep.
1600x1200
2160x1250
75,0
P
60,0
P
162,0
Sep.
1920x1080
2080x1111
66,6
P
59,9
N
138,5
Sep.
1920x1200
2080x1235
74,0
P
60,0
N
154,0
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
Sep.
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
Sep.
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
Sep.
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
Sep.
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
Sep.
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
Sep.
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
Sep.
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
Sep.
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
Sep.
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
Sep.
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
Sep.
858x525
15,7
N
59,9
N
13,5
Sep.
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
Sep.
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
Sep.
858x525
31,5
N
59,9
N
27,0
SOY
858x525
31,5
N
60,0
N
27,0
SOY
864x625
31,3
N
50,0
N
27,0
SOY
1980x750
37,5
P
50,0
P
74,3
SOY
1650x750
45,0
P
59,9
P
74,2
SOY
1650x750
45,0
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
28,1
P
50,0
P
74,3
SOY
2200x1125
33,7
P
59,9
P
74,2
SOY
2200x1125
33,8
P
60,0
P
74,3
SOY
2640x1125
56,3
P
50,0
P
148,5
SOY
2200x1125
67,4
P
59,9
P
148,4
SOY
2200x1125
67,5
P
60,0
P
148,5
SOY
1360x768
1400x1050
1440x900
720x480
720x576
1280x720
PC, HDMI (DVI)
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
720x480i
720x576i
720x480
720x576
1280x720
Component
70,1
68,6
1280x1024
HDMI
N
1712x809
PC, DVI
PC, DVI
56,5
1800x1000
1280x960
PC
1328x806
1920x1080
1920x1080i
1920x1080
858x525
720x480i
720x576i
15,7
N
59,9
N
13,5
SOY
858x525
15,8
N
60,0
N
13,5
SOY
864x625
15,6
N
50,0
N
13,5
SOY
Formaatondersteuningsmodus
O : Formaat en overscan kan worden geconfigureerd, x : Formaat en overscan kan niet worden geconfigureerd,
△: Formaat kan worden geconfigureerd
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
HDMI
SD
HD
Component
SD
Video en
S-Video
Modus
16:9
Zoom 1
Zoom 2
4:3
1080p
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
SD
PC
Breedteaanpassing
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
576i
△
O
O
△
x
480i
△
O
O
△
x
1080p
△
x
x
△
x
1080i
△
x
x
△
x
720p
△
x
x
△
x
576p
△
x
x
△
x
480p
△
x
x
△
x
576i
△
x
x
△
x
480i
△
x
x
△
x
16:9 modus
△
x
x
△
x
4:3 modus
△
x
x
△
x
Modus
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
1080p
x
x
O
O
SD
HD
PC
Beeldformaat
Modus ondersteuning positieverplaatsing
Overscan : Uit
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
SD
HDMI
PC
HD
Component
Beeldpositie (H/V)
Breedteaanpassing
O
1080i
x
x
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
x
x
O
O
x
480p
x
x
O
O
x
SD
Video en
S-Video
SD
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
Modus
16:9
4:3
Zoom 1
Zoom 2
1080p
x
x
O
O
1080i
x
x
O
O
O
720p
x
x
O
O
O
Overscan : Aan
Source (Bron)
Ingang
Type
HD
SD
HDMI
DVI
HD
Component
SD
Video en
S-Video
SD
HD
PC
SD
PC
Beeldpositie (H/V)
Breedteaanpassing
O
576p
x
x
O
O
x
640 x 480p
x
x
O
O
x
720 x 480p
x
x
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1280 x 1024/60
x
x
x
x
x
1024 x 768/60
x
x
x
x
x
800 x 600/60
x
x
x
x
x
720 x 400/70
x
x
x
x
x
640 x 350/70
x
x
x
x
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
x
576i
x
x
O
O
x
480i
x
x
O
O
x
1080p
O
O
O
O
O
1080i
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
O
576i
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
16:9 modus
O
O
x
x
x
4:3 modus
O
O
x
x
x
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
De projector installeren
Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.
Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk
op het scherm weergegeven.
Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Acht.-vloer / Acht.-plaf.
(De installatieposities bekijken)
Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:
Gebruik een halftransparant scherm.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Acht.vloer
Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:
Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm
bekijkt.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Voorvloer
Zoomen en scherpstellen
Zoomknop
Scherpstelring
U kunt de grootte van het beeld binnen het zoombereik instellen met de
zoomknop.
U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.
Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde
projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet
goed worden scherpgesteld.
Vlakzetten met de verstelbare voetjes
U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.
U kunt het niveau van de projector 3 graden verstellen.
Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan
hoeksteenvervorming van het beeld optreden.
De lenspositie verplaatsen
U kunt het beeld op het scherm binnen het lensbereik omhoog en omlaag
verplaatsen door te draaien aan de lensverschuifknop aan de bovenkant van de
projector.
Schermgrootte en projectieafstand
Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een
optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als het beeld niet scherp is, moet u dit afstellen met de zoomknop of scherpstelring, of de
projector vooruit of achteruit verplaatsen.
Horizontaal
Verticaal
(X:mm)
(Y:mm)
40
886
50
60
Schermgrootte (M:inch)
Min (Z:mm)
Max (Z:mm)
Afstand (Y':mm)
498
1983,6
1523,1
50
1107
623
2479,5
1903,9
62
1328
747
2975,3
2284,6
75
70
1550
872
3471,2
2665,4
87
80
1771
996
3967,1
3046,2
100
90
1992
1121
4463
3427
112
100
2214
1245
4958,9
3807,7
125
110
2435
1370
5454,8
4188,5
137
120
2657
1494
5950,7
4569,3
149
130
2878
1619
6446,6
4950,1
162
140
3099
1743
6942,5
5330,8
174
150
3321
1868
7438,4
5711,6
187
160
3542
1992
7934,3
6092,4
199
170
3763
2117
8430,2
6473,2
212
180
3985
2241
8926
6853,9
224
190
4206
2366
9421,9
7234,7
237
200
4428
2491
9917,8
7615,5
249
210
4649
2615
10413,7
7996,3
262
220
4870
2740
10909,6
8377
274
230
5092
2864
11405,5
8757,8
286
240
5313
2989
11901,4
9138,6
299
250
5535
3113
12397,3
9519,3
311
300
6641
3736
14876,7
11423,2
374
Deze projector is ontworpen voor een optimale beeldweergave op een schermformaat van 100 ~ 120 inch.
A. Screen (Scherm)
Z: Projectieafstand
Y': Afstand van het middelpunt van de lens tot de onderkant van het beeld
De PC-omgeving instellen - Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.
1.
Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows
en klik op [Eigenschappen].
Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.
2.
Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in
op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi
ondersteund door deze projector.
U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.
3.
Klik op de knop [Geavanceerd].
Er verschijnt een ander instellingenvenster.
4.
Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de
<Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die
wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door
deze projector.
Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de
<Vernieuwingsfrequentie>.
5.
Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de
knop
[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat
venster te sluiten.
Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.
6.
Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.
Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven
in 1.)
Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 32 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.
De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm
of de Windows-versie.
Als een band over het scherm loopt of een abnormaal signaal binnenkomt op de projector op het moment dat de
computer wordt uitgeschakeld of afgesloten, moet u met de toets [VIDEO] overschakelen naar de modus “Video” of
controleren of de computer goed is aangesloten.
Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer
overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen
problemen optreden met het signaal.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
1. Achterzijde van de projector
Steek de voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van de projector.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
Aansluiten op een VCR/camcorder/kabeldecoder
Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de
videoapparatuur.
- Als de videoapparatuur is voorzien van een S-VIDEO-uitgang, kunt u deze verbinden met de ingang [S-VIDEO IN] van de
projector.
Bij gebruik van een S-VIDEO-verbinding krijgt u een betere beeldkwaliteit.
Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de videorecorder aan op de voedingsbron.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [VIDEO] om <Video> te selecteren.
Verbind de projector en de videoapparatuur via een <S-Video>-kabel en druk op de toets [S-VIDEO] om S-Video te
selecteren.
Als de modus Composite niet beschikbaar is, moet u controleren of de videokabel naar behoren is aangebracht.
Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.
De projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid hebt u een afzonderlijk geluidssysteem nodig.)
Aansluiten op een DVD-speler
Verbind de ingang [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] of [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] aan de achterzijde van de
projector via de componentkabel met Component-uitgang aan de achterzijde van de DVD-speler.
Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het
apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [COMP1] om <Komp. 1> te selecteren.
Druk op de toets [COMP2] om <Komp. 2 > te selecteren als [COMPONENT IN 2] is aangesloten.
Als de modus Component niet beschikbaar is, moet u controleren of de componentkabel naar behoren is aangebracht.
Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.
Aansluiten op een digitale tv-ontvanger
Sluit de antennekabel aan op de antennesignaalingang van de ontvanger.
Verbind de ingang [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)] of [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)] aan de achterzijde van de
projector via de componentkabel met de Component-poort aan de achterkant van de digitale tv-ontvanger.
- Als de digitale tv-ontvanger een PC-uitgangspoort vereist, kunt u de digitale tv-ontvanger aansluiten op de ingang
[PC IN] van de projector.
Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de digitale tv-ontvanger aan op de
voedingsbron.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [COMP1] om <Komp. 1> te selecteren.
Als u de projector wilt verbinden met een digitale tv-ontvanger via een D-SUB-kabel, kiest u [PC] door op de
afstandsbediening op <PC> te drukken.
Druk op de toets [COMP2] om <Komp. 2 > te selecteren als [COMPONENT2] is aangesloten.
Als de modus Component niet beschikbaar is, moet u controleren of de componentkabel naar behoren is aangebracht.
- Als de ontvanger is aangesloten op de poort [PC], moet u op de toets [PC] drukken om de respectieve poort te
selecteren.
Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.
Aansluiten op een computer
Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de
computer.
Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.
Dit product ondersteunt Plug & Play. Als u Windows XP gebruikt, hoeft u daarom niet zelf een stuurprogramma
op de computer te installeren.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.
Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.
Stel het scherm af.(Automatische afstelling)
Het geluid wordt weergegeven via de computerluidsprekers.
Aansluiten op HDMI/DVI
- Aansluiten via een HDMI/DVI-kabel
Verbind de ingang [HDMI 1/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI/DVI-kabel aan op de DVI-uitgang
van het digitale weergaveapparaat.
- Aansluiten via een HDMI-kabel
Verbind de ingang [HDMI 1/DVI IN] of [HDMI IN 2] aan de achterzijde van de projector via een HDMI-kabel aan op de
HDMI-uitgang van het digitale weergaveapparaat.
Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het
apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [HDMI1] om <HDMI 1> te selecteren.
Druk op de toets [HDMI2] om <HDMI 2> te selecteren als [HDMI2] is aangesloten.
Als de modus “HDMI” niet kan worden geselecteerd, moet u controleren of de HDMI-kabel naar behoren is aangesloten.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Bronlijst
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Afspelen/
Beschrijving
Stoppen
U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden
weergegeven.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
Naam wijzigen
U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen.
1) Component 1
5) PC
2) Component 2
6) HDMI 1
3) S-Video
7) HDMI 2
4) Video
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Modus
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de
schermmodus zoals vereist.
1) Modus
- Dynamisch
Selecteer deze optie als u een helderdere beeldkwaliteit wenst dan de standaard
beeldkwaliteit.
- Standaard
Het projectiescherm is goed te zien in een enigszins lichte omgeving.
Modus
- Film 1, Film 2
Selecteer een van deze opties als de omgeving donker is. Dit spaart energie en
vermindert vermoeide ogen.
- Gebruiker 1, Gebruiker 2, Gebruiker 3
Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste
schermmodus.
2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond
aanpassen.
3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen.
4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten
weergeven.
▶ De modus [PC] wordt niet ondersteund.
5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken.
6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
Tint
door verstering van de groen- en roodweergave.
▶ U kunt de tint alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].
7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften
aanpassen.
- 5500K : Deze optie levert een optimale beeldkwaliteit bij zwart-wit films. In de
weergavemodus Film 2 wordt de kleurtemperatuur ingesteld op 5500K.
- 6500K : Deze temperatuur wordt gebruikt voor de meeste videoproducties. Dit is
de standaardinstelling voor Film 1 en levert vaak de meest nauwkeurige
Kleurtemperatuur
kleurweergave.
- 8000K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor lichte omgevingen en wordt
R-Niveau
G-Niveau
toegepast in de weergavemodus Dynamisch. De scherpte en helderheid worden
B-Niveau
R-Basis
benadrukt.
- 9300K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor plaatsen met veel licht, zoals
een winkel.
1) Kleurtemperatuur
5) R-Basis
2) R-Niveau
6) G-Basis
3) G-Niveau
7) B-Basis
G-Basis
B-Basis
4) B-Niveau
8) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in
overeenstemming met de video-eigenschappen.
- Film : De gamma-modus voor films.
Gamma
- Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm.
- Grafisch : De gamma-modus die overeenkomt met een computerscherm.
9) DynamicBlack™ : De helderheid en het contrast van het scherm worden geregeld
door het verstellen van de aantrekdraad in het optische systeem.
- Uit : De helderheid van de schermweergave wordt benadrukt door de aantrekdraad
volledig te openen.
- Verlichting : De aantrekdraad wordt minder geopend dan in de stand Uit en meer
dan in de standen Midden en Diep. Het contrast wordt meer benadrukt dan in de
stand Uit.
DynamicBlack™
- Midden : De aantrekdraad wordt minder geopend dan in de stand Licht en meer
dan in de stand Diep. Het helderheid wordt meer benadrukt dan in de stand Diep.
- Diep : Het contrast van de schermweergave wordt benadrukt door de
aantrekdraad volledig aan te trekken.
- Auto : De schermweergave is dynamischer doordat het scherm automatisch wordt
aangepast.
10) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.
Opslaan
11) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.
Reset
Formaat
U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) 16 : 9
2) Zoom 1
3) Zoom 2
4) Breedteaanpassing
5) 4 : 3
Positie
Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd.
▶ Zie "Modus ondersteuning positieverplaatsing".
Dig. ruisfilter
Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het
ruisfilter in te schakelen.
▶ U kunt het digitale ruisfilter allee inschakelen in de modi [Video], [S-Video] en
[Component 1, 2].
Zwarting
Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van
het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven.
1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit.
2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed
weergegeven.
Kleurpatroon
U kunt de kleur van het hele scherm filteren in overeenstemming met uw smaak.
1) Uit : Het beeld wordt weergegeven in de oorspronkelijke kleur.
2) Zwart/wit : Het beeld wordt weergegeven in zwart-wit door alle kleursignalen uit te
filteren.
3) Rood : Het beeld wordt in rood weergegeven door de groene en blauwe
kleursignalen uit te filteren.
4) Groen : Het beeld wordt in groen weergegeven door de rode en blauwe
kleursignalen uit te filteren.
5) Blauw : Het beeld wordt in blauw weergegeven door de rode en groene
kleursignalen uit te filteren.
Overscan
Met deze functie kunt u de rand van het beeld wegsnijden als onnodige informatie,
beelden of ruis langs de rand van het beeld worden weergegeven.
▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus".
1) Uit
2) Aan
1080P/24fps-
Deze functie geeft het originele HD-signaal volledig weer in [email protected], met 24
modus
beelden per seconde in minimale beeldvertekening, zoals bij een film. Hoewel het
verschil klein is, verkrijgt u met deze functie voor de hoogste beeldkwaliteit.
▶ U kunt de 1080P/24fps-modus alleen instellen in de modi [HDMI 1] en [HDMI 2].
1) Uit : Weergave van scènes waarbij 24 frames worden uitgerekt tot 60 frames. Als
gevolg van dit proces kunnen onregelmatigheden worden gegenereerd.
2) Aan : Weergave van scènes waarbij 24 frames worden uitgerekt tot 48 frames. Alle
scènes worden normaal weergegeven, zonder onregelmatigheden.
Filmmodus
Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen
die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale
weergave-instellingen voor films.
▶ De Filmmodus wordt alleen ondersteund voor [Video], [S-Video] en [Component 1,
2] (480i,576i).
1) Uit
2) Aan
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
Installeren
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties
waar normale installatie niet mogelijk is.
1) Voor-vloer : Normaal beeld
2) Voor-plafond : Horizontaal omgekeerd beeld
3) Acht.-vloer : Verticaal omgekeerd beeld
4) Acht.-plaf. : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld
Lichtinstelling
U kunt de helderheid van het beeld instellen door regeling van de hoeveelheid licht die
door de lamp wordt gegenereerd.
1) Theater : Met deze functie kunt u het lichtniveau van de lamp zodanig instellen dat
het beeld ook in een donkere omgeving prettig voor de ogen is. Deze instelling
Theater
spaart daarnaast energie en verlengt de levensduur van de lamp.
2) Helder : Deze instellingen versterkt de helderheid in omstandigheden met relatief
Helder
veel licht. Aangezien deze instelling het lichtniveau van de lamp verhoogt, ervaart
u mogelijk meer geluid van het koelsysteem voor de projector.
Testpatroon
Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor
de installatie van de projector.
Kruis
1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is.
2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1.
Schermformaat
3) Kleurenstandaard : U kunt het verschil bekijken door de kleurenstandaard te
wijzigen in SMPTE_D/HD/EBU.
4) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling.
Kleurenstandaard
5) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling.
6) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling.
Rood
7) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling.
8) 6500K_Wit : Wit scherm met de felst mogelijke witte kleur.
Groen
Blauw
▶ Het kruis en de patronen voor het schermformaat van deze projector zijn geleverd
door JKP (JK Production).
Wit
▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de
kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in
werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.
PC
6500K_Wit
Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het
scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie
instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.
Autom.
1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm
afstellen
automatisch laten afstellen.
2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het
Grof
computerscherm ziet.
3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen.
Fijn
4) Zoom : Hiermee kunt u het computerscherm vanuit het midden vergroten.
5) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar
de standaard fabrieksinstellingen.
Zoom
Reset
Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.
Kleurenstandaard
U kunt de kleurenstandaard aanpassen in overeenstemming met de kleurenstandaard
van het ingangssignaal.
1) SMPTE_C : Standaard voor videoapparatuur van de Society of Motion Picture and
Television Engineers
2) HD : High Definition, 1125 scanlijnen, standaarddefinitie voor TV ingediend bij de
ITU-R door de U.S., Japan en Canada in 1986.
3) EBU : Voorschriften en standaards voor productie en technologie,
gestandaardiseerd door de European Broadcasting Union.
Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard
fabrieksinstellingen.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Taalkeuze
U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.
Positie Menu
U kunt de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts.
Transparantie
U kunt de transparantie van het menu instellen.
Menu
1) Ondoorzichtig
2) Hoog
3) Middel
4) Laag
Afspelen/
Stoppen
Menu
U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.
Tijdweergave
1) 5 sek
5) 90 sek
2) 10 sek
6) 120 sek
3) 30 sek
7) Continu Aan
4) 60 sek
LED-indicator
U kunt de indicatielampjes op het product in- en uitschakelen.
1) Uit : In deze stand zijn de indicatielampjes uitgeschakeld. Ongeacht deze
instelling gaan de lampjes echter wel branden op het moment dat het toestel
wordt in- of uitgeschakeld of wanneer het toestel zich in een abnormale toestand
bevindt.
2) Aan : In deze stand werken de indicatielampjes zodat u de huidige status van de
projector kunt zien.
Lichteffect
U kunt de indicatielampjes op de projector naar behoefte in- en uitschakelen.
1) Uit : Lampje gaat niet aan.
2) Standbystand aan : Lampje gaat aan in de standbystand.
3) Kijkstand aan : Lampje gaat aan tijdens het tv-kijken.
4) Altijd : Lampje gaat aan nadat u de tv hebt uitgeschakeld.
Zet eruit als een ellips achteraan de bovenkant van de projector.
Blauw scherm
De functie Blauw scherm zorgt ervoor dat een blauw scherm wordt weergegeven op het
moment dat er geen ingangssignaal is vanaf het externe apparaat dat is aangesloten op
de projector.
1) Uit
2) Aan
Informatie
U kunt de signalen van externe invoerbronnen, de beeldinstellingen, de instellingen voor
het computerbeeld en de gebruikstijd van de lamp controleren.
| Controlelijst voor het rapporteren van een probleem |
Installeren en aansluiten
Symptoom
Oplossing
Geen stroom.
z
Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het
z
De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op
plafond monteren.
Externe bron is niet geselecteerd.
met uw plaatselijke leverancier.
z
Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste
poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.
Menu en afstandsbediening
Symptoom
Afstandsbediening werkt niet.
Oplossing
z
Zorg dat de juiste externe bron is geselecteerd.
z
Controleer de batterij van de afstandsbediening. Als het formaat van de batterij
niet juist is, varvangt u deze met een batterij van het aanbevolen formaat.
Controleer of de batterij is geplaatst met beide polen op de correcte plaats.
z
Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek
wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
z
Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de
sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de
afstandsbediening beschadigen.
Ik kan geen menu selecteren.
z
Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is.
z
Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
z
Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu’s kunnen niet in grijs
worden weergegeven.
Scherm en externe bron
Symptoom
Oplossing
Afbeeldingen worden niet
z
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
weergegeven.
z
Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd.
z
Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de
z
Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
z
Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.
z
<Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.
z
Pas de focus aan.
z
Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.
z
Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.
z
achterzijde van de projector.
Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij
abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.
z
Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in
frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde
schermeigenschappen.
Kan geen beeld van externe apparaten
z
Controleer de bediening van het externe apparaat en controleer of de
instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het
zien.
projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.
Er wordt alleen een blauw scherm
z
Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen
nogmaals.
weergegeven.
Scherm verschijnt in zwart/wit of
z
Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld.
ongewone kleuren/scherm is te donker
z
Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.
of te licht.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De buitenkant en de lens van de projector reinigen
Reinig de projector met een zachte, droge
doek.
Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen
als wasbenzine, thinners of een natte doek.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
Raak de projector niet aan met een nagel of
ander scherp object. Dit kan krassen op het
oppervlak veroorzaken.
Het binnenwerk van de projector reinigen
Neem contact op met het service center of
de distributeur voor reiniging van het
binnenwerk. (Niet kosteloos)
Neem contact op met de distributeur of een
servicecenter als stof of andere substanties in
de projector zijn terechtgekomen.
De lamp vervangen
Let op bij het vervangen van de lamp
De lamp van de projector is een verbruiksartikel. Voor de beste prestaties moet u de lamp vervangen in
overeenstemming met de gebruiksduur. Op het informatiescherm kunt u zien hoe lang de lamp is gebruikt
(INFO-toets).
Gebruik de aanbevolen lamp voor vervanging. De specificaties van de lamp worden vermeld in de
gebruiksaanwijzing. Vervang de lamp door hetzelfde model als welke is geleverd bij de projector.
- Modelnaam lamp : LAMP-MERCVRY-Philips
- Fabrikant : Philips Lighting
- Levensduur lamp : 2000 uur
- Lamptype : 300 W UHP
Controleer voordat u de lamp vervangt of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald blijft de lamp heet. Laat de lamp ten minste een uur
afkoelen voordat u deze vervangt.
De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector.
Voordat u de projector omdraait om de lamp te vervangen, moet u de projector bedekken met een zachte doek
en deze op een vlakke ondergrond leggen.
Houd de oude lamp uit de buurt van ontvlambare stoffen en buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar
op brand en verwonding.
Verwijder vuil en verontreinigingen rond en in de lampeenheid met een geschikt stofzuigapparaat.
Raak tijdens het behandelen van de lamp geen van de onderdelen ervan aan, met uitzondering van de
handgrepen. Als u de lamp niet goed behandelt, kan dit gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit en de
levensduur van de lamp.
De projector werkt niet naar behoren als de kap niet volledig wordt vastgezet nadat de lamp is vervangen.
Raadpleeg de indicatielampjes als de projector niet normaal functioneert.
Procedure voor vervanging van de lamp
De lamp is erg heet en werkt op
De lamp bevindt zich
Open het dekseltje door (A) in de
een hoge spanning. Laat de lamp
linksachteraan in de projector.
afbeelding ingedrukt te houden
ten minste een uur afkoelen
Plaats de projector zodanig dat
en aan (B) te trekken.
nadat u de stekker uit het
de linkerkant ervan zichtbaar is en
stopcontact hebt gehaald
verwijder de schroeven van het
alvorens u de lamp vervangt.
lampdekseltje.
* Wees voorzichtig en zorg ervoor
dat de projector niet valt.
Verwijder de schroeven (A) in de
Verwijder de schroeven zoals
Licht de handgrepen van de lamp
afbeelding en open (B).
aangegeven in de afbeelding.
op, zoals aangegeven in de
afbeelding, en trek de lamp aan
de handgrepen uit het apparaat.
Het plaatsen van de nieuwe lamp gaat in de omgekeerde volgorde.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com.cn
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
1800-29-3232
THAILAND
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Woordenlijst
Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.
ANTENNA IN-poort
Dit is de poort waarop een tv-antenne kan worden aangesloten via een coaxiale kabel. Wordt in het algemeen gebruikt
voor het bekijken van openbare uitzendingen.
AV-ontvanger
Een AV-ontvanger biedt een aantal in- en uitgangen voor audio en video waarop de gebruiker diverse invoer- en
uitvoerapparaten kan aansluiten.
Afstandsbediening met verlichting
De knoppen op de afstandsbediening met verlichting lichten op zodat de gebruiker de knoppen van de
afstandsbediening ook in het donker eenvoudig kan vinden.
Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het
scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere
scherm melkachtig wit.
Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken
van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende
ontvanger installeren.
Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of
gebied wordt gebruikt.
Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een
lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur
impliceert een kouder (meer blauw) licht.
COMPOSITE IN-poort
De COMPOSITE IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde
75 Ohm kabel.
COMPONENT-poort (groen, blauw, rood)
Bij de Component-poort wordt het helderheidssignaal afzonderlijk verzonden. Deze aansluiting biedt de beste
beeldkwaliteit van alle aansluittypen.
Digitale uitzending
Een digitale uitzending is een televisiesignaal dat is gedigitaliseerd en worden verzonden volgens de geldende
specificaties voor digitale uitzendingen.
DVD (Digital Versatile Disc)
Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals
video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie
MPEG-2.
DLP (Digital Light Processing)
DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij
gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.
DLP HD2, DC2, DC3
Dit is een classificering van DMD-panelen.
DMD (Digital Micromirror Device)
Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij
elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.
Externe ingang
De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder,
DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.
Gamma-modus
De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een
traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.
Overscan
Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte
videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.
RS-232C-poort (service-ingang)
Deze poort is toegevoegd voor servicedoeleinden. Deze poort maakt datacommunicatie mogelijk volgens de
communicatiestandaard RS-232C.
S-Video IN-poort
Dit wordt Super Video genoemd. S-Video een een type videosignaal waarbij de signalen voor kleur en helderheid zijn
gescheiden om een betere beeldkwaliteit te kunnen realiseren.
Satellietuitzending
Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een
hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor
het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.
5x snelheid, 6-segment kleurenwiel
Dit is een optisch onderdeel dat witte lichtstralen opdeelt.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ⓒ 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die
verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement