Samsung SP-P310ME User manual

Samsung SP-P310ME User manual

Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing.

Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of mogelijk de dood tot gevolg hebben.

Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg hebben.

z Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.

Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet beschadigt.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Raak nooit met natte handen de stekker aan.

z Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.

z Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer niet teveel buigt of eraan trekt.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn afgesloten.

z Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.

Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.

z Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.

Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat schoonmaken.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Laat de adapter niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.

z Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken. z Gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen of buitenshuis

(d.w.z. regen, sneeuw). z Zorg dat de adapter niet in aanraking komt met vocht wanneer u de vloer dweilt.

Sluit geen twee adapters aan naast elkaar.

z Dit kan brand veroorzaken.

Houd de adapter uit de buurt van verwarmingstoestellen.

z Nabijheid van verwarmingstoestellen kan brand veroorzaken.

Verwijder de plastic verpakking van de adapter voor u deze in gebruik neemt.

z Dit nalaten kan brand veroorzaken.

Bewaar de adapter in een goed geventileerde ruimte.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

Plaats geen kaarsen, wierrook, sigaretten, enz. op of boven het apparaat.

z Dit kan brand veroorzaken.

Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.

z Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.

z Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals boekenplanken of kasten.

z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.

z Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen of kan het apparaat zelf beschadigd raken. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, want het voorste gedeelte is zwaar.

Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.

z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.

z Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.

z Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

z Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen. Omdat het voorste gedeelte van het apparaat zwaarder is dan het achterste gedeelte, dient u het apparaat te plaatsen op een vlakke en stabiele plek.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

Steek geen metalen voorwerpen zoals eetstokjes, metaaldraad, boren of brandbare materialen zoals papier en lucifers in de ventilatiegaten van het apparaat of in de AV-aansluitingen.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum .

Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.

z Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een

Servicecentrum . Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.

z Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of zware objecten op het apparaat.

z Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat plaatsen.

z Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.

Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en schijn deze nooit in iemands ogen.

z Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.

Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum .

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere vloeistoffen, maak dit dan schoon.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Vraag een medewerker van de klantenservice of het Servicecentrum om de binnenkant van het apparaat minstens eenmaal per jaar schoon te maken.

z Als de binnenkant gedurende lange tijd niet wordt schoongemaakt kan dit problemen aan het apparaat of zelfs brand veroorzaken.

Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

z Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

z Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

z Neem contact op met een Servicecentrum .

Zorg dat u de bescherming van de lens niet kwijtraakt.

z De lens gebruiken zonder deze bescherming kan beschadiging aan de lens veroorzaken.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

|

Producteigenschappen

|

Productaanzichten

|

Batterij (apart verkrijgbaar)

|

Productspecificaties

|

Een op maat gemaakte projector ontworpen voor belangrijke marketingactiviteiten en zakelijke presentaties. De Portable

Projector SP-P310ME biedt hoge mobiliteit en gebruiksgemak voor een redelijke prijs.

Het nieuwe concept projector voor hoge mobiliteit

- Klein formaat.

- Lichtgewicht.

Een batterij waarmee u projecties kunt starten zonder het netsnoer te hoeven aansluiten

( Raadpleeg voor meer informatie over de batterij de batterijbeschrijving.

)

- De projector kan worden bediend met een opgeladen batterij.

- U kunt breedscherm gebruiken zonder het netsnoer aan te sluiten.

Volgende generatie schermlicht lichtbron, LED-lamp

- Effectieve energiebesparing door het gebruik van lage spanning.

- Semipermanent lang leven gegarandeerd.

|

Producteigenschappen

|

Productaanzichten

|

Uw projector

Batterij (apart verkrijgbaar)

|

Productspecificaties

|

1. Aan/uit-knop[ ]

U zet het apparaat als volgt aan

Druk op de aan-/uitknop. Het voedingslampje gaat branden en het apparaat wordt aangeschakeld.

U zet het apparaat als volgt uit

Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het voedingslampje uitgaat.

2. Menuknop [ ]

Druk op de knop om het schermmenu weer te geven. Deze knop wordt ook gebruikt om het schermmenu af te sluiten of om terug te gaan naar een hoger niveau van het schermmenu.

3. Afstellingsknop [ ]

Druk op deze knop op het schermmenu te verplaatsen of om een waarde op het menuscherm aan te passen.

4. Selecteerknop[ ] / Knop SOURCE

Druk op de knop om een schermmenu te selecteren.

Als u op de knop 'SOURCE' ('BRON') drukt als het schermmenu niet wordt weergegeven wordt de invoerbron (PC, Composite) (pc, samengesteld) gewisseld.

5. SERVICE

De SERVICE-pc wordt gebruikt voor aftersalesdiensten.

6. PC/COMPOSITE

videorecorder.

De PC/COMPOSITE-kabel dient hier te worden aangesloten voor het aansluiten van een PC of

Accessoires

7. POWER LED

Als u de projector aanzet, gaat het voedingslampje branden en als u de projector uitzet, gaat het voedingslampje weer uit.

8. TEMP LED

Dit lampje brandt als het apparaat defect is.

Raadpleeg de Status van de bedienings-LED's .

9. Stroompoort [ ]

De adapter moet zijn aangesloten voor de stroomtoevoer.

10.Lens

11.Focusring

Verplaats deze naar links of rechts om het beeld scherper te stellen.

12.Batterijaansluiting

de batterijbeschrijving.

)

Plaats de batterij in de battery port.

( Raadpleeg voor meer informatie over de batterij

Snelle installatiehandleiding

Garantie

(Niet overal verkrijgbaar)

Handleiding

Adapter Netsnoer PC/COMPOSITE-kabel

Lensdop

Voet

( Instalación del soporte del visor )

Draagtas

Gebruik alleen de adapter die is meegeleverd bij het product.

Neem contact op met een dealer of servicecentrum bij u in de buurt als u een extra adapter wilt aanschaffen.

Optionele module

Batterij Videokabel

De volgende onderdelen worden apart verkocht: Voor het aanschaffen van een optionele module kunt u contact opnemen met uw leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Status van de bedienings-LED's

: Aan, : Uit

POWER

(BLAUW)

TEMP

(ROOD)

Beschrijving

De stroom is uitgeschakeld.

Het apparaat werkt normaal.

Controleer of de temperatuur aan de binnenkant van het apparaat door een geblokkeerd of een defect koelsysteem hoger is dan normaal.

Controleer of een ventilator aan de binnenkant van het apparaat normaal functioneert en of het ventilatiegat aan de achterkant van het apparaat niet is geblokkeerd, want als de temperatuur binnen in het apparaat te hoog is, wordt de stroom uitgeschakeld.

|

Producteigenschappen

|

Productaanzichten

|

Uw accu

Batterij (apart verkrijgbaar)

|

Productspecificaties

|

1. Af te sluiten gat

Deze wordt gebruikt om verbinding te maken met het apparaat.

2. Aansluitpunt stroom

Sluit het netsnoer hier aan om de accu op te laden.

3. Acculipje

Een onderdeel om de accu in de projector te plaatsen.

4. Controlelampje batterijvermogen

Geeft het resterende accuvermogen weer.

Wanneer u de batterij oplaadt (door de adapter aan te sluiten), licht het lampje rood op.

Hier wordt in percentages het resterende accuvermogen aangegeven.

Om het resterende accuvermogen te controleren, drukt u op de knop

PUSH rechts onder op de accu. De groene LED's geven het resterende vermogen aan en gaan na ongeveer vijf (5) seconden automatisch weer uit.

Als het netsnoer is aangesloten op de adapter en de accu is opgeladen, zullen de groene lampjes oplichten.

Accu installeren en voorzorgsmaatregelen.

1. Accu installeren

Plaats de projector over de accu en druk deze naar beneden zodat u de achterkant van de projector naar voren drukt.Als de projector is verbonden met de accu, wordt het scherm automatisch weergegeven. Kijk niet direct in de lens als u de accu aansluit.

2. Accu verwijderen

Houd het achterste gedeelte van de projector vast en til het op zodat het lipje aan de achterkant van de accu naar links glijdt( ).

3. Gebruikstijd accu

z z

Bedieningstijd : tot 2,5 uur bij volledig opgeladen batterij

Oplaadtijd : ongeveer drie uur bij opladen afzonderlijk van de projector

4. Accu opladen

De accu opladen wanneer de accu zich niet in de projector bevindt.

z

Standaard AC/DC (netsnoer)-adapter : DC 14V; 3,5A

De accu opladen wanneer de accu zich in de projector bevindt.

5. Aanwijzingen voor gebruik van de accu

Volg onderstaande aanwijzingen op als u de accu gebruikt.

Gebruik alleen een goedgekeurde accu.

Een niet-goedgekeurde accu gebruiken kan de projector beschadigen en tijdens het gebruik kan de accu ontploffen.

Vermijd hitte of schokken ten aanzien van de accu.

Vermijd sterke schokken of botsingen ten aanzien van de accu, zoals deze laten vallen of ermee gooien. Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen zoals in een sauna. Hierdoor kan de accu hitte afgeven, brand veroorzaken of ontploffen. Als de accu hitte afgeeft, brand veroorzaakt of wordt beschadigd of vervormd, verwijder de accu dan onmiddellijk uit de projector. Plaats de accu op een geisoleerde veilige plaats omdat deze hitte kan afgeven of brand of een ontploffing kan veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice bij u in de buurt.

Oefen geen harde druk uit op de buitenkant van de accu en bewerk de accu niet met een scherp voorwerp.

Druk niet op de buitenkant van de accu als deze in een tas zit en bewerk de accu niet met een scherp voorwerp zoals een boor, nagel of spijker. Dit kan de accu beschadigen of hitte, brand of ontploffing veroorzaken.

Als u de accu gedurende langere tijd niet gebruikt

Als u de accu langere tijd in de projector laat zitten, kan het gevolg zijn dat de accu leeg raakt of de projector onbruikbaar wordt. Verwijder de accu uit de projector als u deze langere tijd niet gebruikt, zelfs als de projector is uitgeschakeld. Als u de oplaadbare accu voor het eerst gebruikt of weer gebruikt na een lange tijd, laad deze dan eerst geheel op.

Schakel eerst de stroom uit, want de accu verwijderen met de stroom aan kan de projector beschadigen. Verwijder de accu daarom nooit als de stroom is ingeschakeld.

Gebruik alleen een goedgekeurde adapter.

Als u een niet goedgekeurde adapter gebruikt kan de accu van de projector beschadigd raken of exploderen.

Kijk bij het aansluiten van de batterij niet in de lens.

Als de batterij is aangesloten op de hoofdkast, wordt het scherm automatisch aangeschakeld. Als u in de lamp lijkt of als het licht in uw ogen schijnt, kan dit uw ogen beschadigen.

Raak de aansluitpunten van de accu niet aan met metalen voorwerpen, zoals kettingen, munten, sleutels, etc.

Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Bewaar de accu niet in luchtarme ruimten die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals een voertuig dat zich in de zon bevindt. Bewaar de accu op kamertemperatuur (tussen circa 0°C and +40°C / 32°F and +104°F).

Er bestaat een kans op uiterlijke vervorming of explosie.

Houd de accu buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Als de accu nat wordt of beschadigd raakt, kan deze exploderen.

Dit kan brand veroorzaken.

In aanraking komen met een beschadigde accu, ook via de mond, kan invloed hebben op het menselijk lichaam. Als de accu kapot is en de accuvloeistof in aanraking komt met uw huid, spoel de vloeistof dan gedurende 1 tot 2 minuten af met stromend water zodat de vloeistof geheel is verdwenen.

|

Producteigenschappen

|

Productaanzichten

|

Batterij (apart verkrijgbaar)

|

Productspecificaties

|

Het ontwerp en de productspecificaties kunnen worden veranderd zonder voorafgaand bericht, vanwege verbeteringen aan het product.

Productspecificaties

Model SP-P310ME

13,97 mm (0,55 inch)

Panel

Lichtbron

Afmeting

Resolutie 800 x 600 (SVGA)

LED

Power

Energieverbruik Minder dan 30 W (zonder batterij)

Standaardspanning DC 14 V, 3,5 A

127,2 mm x 94,5 mm x 50,8 mm (5 inch x 3,7 inch x 2 inch) Dimensie

Gewicht

Helderheid

Contrast

700 g (1,54 lb)

50 ANSI lm

1000:1

Belangrijke functies

Input/Output

Schermformaat

Projectieafstand

Keystone

PC

Diagonaal 15" ~ 60"

0,5~2,8 m

Verticaal

1) Verbindingstype: 15Pin D-Sub

2) Frequentie

(Invoer/uitvoer)

(24Pin)

Composite

(Kijk naar de Ondersteunde weergavemodi.

)

Geldig signaal: NTSC, PAL, SECAM

(PAL-60 wordt niet ondersteund).

Bediening

Bedieningsomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad

Opslag temperatuur (0°C ~40°C / 32°F~104°F),

Vochtigheidsgraad (10~80%) temperatuur (-20°C~45°C / -4°F~113°F),

Vochtigheidsgraad (5~95%)

EMI Klasse B

Ruis Minimum 25 dB (volgens standaard van Samsung)

Deze klasse B-uitrusting is ontworpen voor thuis- en kantooromgevingen.

De uitrusting is geregistreerd met betrekking tot EMI voor gebruik in thuisomgevingen. Het mag in alle omgevingen gebruikt worden. Klasse A is voor kantoorgebruik. Klasse B-apparatuur straalt minder electromagnetische stralen uit dan apparatuur van klasse A.

Ondersteunde Display Mode (weergavemodus)

Resolutie

Horizontale frequentie

(kHz)

VGA, 640 x 350

VGA, 640 x 350

VGA, 640 X 400

31,469

37,861

37,861

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

31,469

31,469

37,500

VGA, 640 x 480

VGA, 640 x 480

VGA, 720 x 400

VGA, 720 x 400

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

43,269

35,000

31,469

37,927

35,156

37,879

48,077

SVGA, 800 x 600

SVGA, 800 x 600

SVGA, 848 x 480

SVGA, 832 x 624

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

XGA, 1024 x 768

46,875

53,674

31,020

49,726

35,522

48,636

56,476

60,023

68,677

48,78

85,008

66,667

70,087

85,039

56,250

60,317

72,188

Verticale frequentie

(Hz)

70,086

85,080

85,080

59,940

59,940

75,000

75,000

85,061

60,000

74,551

43,479

60,004

70,069

75,029

84,997

60,001

Klokfrequentie

(MHz)

36,000

30,240

28,322

35,500

36,000

40,000

50,000

25,175

31,500

31,500

25,175

25,175

31,500

49,500

56,250

33,750

57,284

44,900

65,000

75,000

78,750

94,500

64,000

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/+

Polariteit

(Horizontaal

/Verticaal)

+/-

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

-/-

XGA, 1024 x 768 60,241 74,927 80,000 -/-

De DMD-panelen die gebruikt worden in Samsung-projectoren bestaan uit enkele honderdduizenden microspiegels. Net zoals andere visuele schermonderdelen kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten.

Samsung en de fabrikant van DMD-panelen passen een strenge procedure toe om slechte pixels te identificeren en beperken en producten bevatten niet meer dan het maximum aantal slechte pixels, zoals vastgesteld volgens onze normen. In zeldzame gevallen kunnen er pixels voorkomen die niet weergegeven kunnen worden, maar dit heeft geen invloed op de algehele beeldkwaliteit of de levensduur van het product.

|

Basisinstellingen

|

Stroom aansluiten

|

Aansluiten op PC

|

Aansluiten op AV-apparaat

|

Een projector installeren

Installeer de projector zo dat de straal van de projector loodrecht op het scherm staat.

Plaats de projector zo dat de lens midden op het scherm staat.

Als het scherm niet verticaal staat, is het beeld dat wordt weergegeven misschien niet rechthoekig.

Plaats het scherm niet in een lichte omgeving. Als het scherm te licht is, wordt het beeld op het scherm niet duidelijk weergegeven.

Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving.

U kunt de projector installeren op de grond of aan het plafond aan de voorkant, of op de grond of aan het plafond aan de achterkant.

( Weergave van de installatiepositie-instellingen )

Om het beeld te kunnen zien als u de projector installeert aan de achterkant van het scherm dient u een semitransparant scherm te installeren.

Selecteer

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Om het beeld te kunnen zien als u de projector installeert aan de voorkant van het scherm installeert u de projector aan dezelfde kant als vanwaar u naar het scherm kijkt.

Selecteer

Menu > Setup > Install > Front-Floor

Scherpstellen

Draai de Focusring naar links of naar rechts tot het beeld op het scherm helder wordt weergegeven.

Als de afstand tussen de projector en het scherm groter of kleiner is dan de opgegeven projectieafstand (Zie het schermformaat en de projectieafstand ), werkt de scherpstelling mogelijk niet.

Schermformaat en projectieafstand m

0,5

Afstand ft

1,64

1,0

1,64

2,0

2,8

3,28

5,38

6,56

9,18 mm x mm

25,5 x 19,1

50,8 x 38,1

83,3 x 62,5

101,6 x 76,2

127,0 x 95,3

Beeldfor maat inch x inch

1,0 x 0,75

2,0 x 1,5

3,28 x 2,46

4,0 x 3,0

5,0 x 3,75

Diagonale (inch)

12,5

25,0

41,0

50,0

63,0

|

Basisinstellingen

|

Stroom aansluiten

|

Aansluiten op PC

|

Aansluiten op AV-apparaat

|

Sluit het netsnoer van de AC/DC-adapter aan op het stopcontact.

Sluit het netsnoer aan op de adapter en op een stopcontact.( ).

Als de adapter is aangesloten, wordt het beeldscherm automatisch aangeschakeld. Kijk bij het aanschakelen niet in de lens.

Gebruik alleen een goedgekeurde adapter.

|

Basisinstellingen

|

Stroom aansluiten

|

Aansluiten op PC

|

Aansluiten op AV-apparaat

|

Sluit de [PC/COMPOSITE]-poort aan de zijkant van de projector en de monitoruitgangspoort [D-Sub] op elkaar aan met een PC/COMPOSITE-kabel.

Als alle aansluitingen hierboven zijn gelegd kunt u de projector en de PC aanschakelen.

Het gebruik van de projector

De externe invoerbron selecteren.

Druk op de knop SOURCE en kies PC als invoer ( SOURCE )

Kies PC als invoer via de knoppen voor Aanpassen ( Menu > Input > Source List > PC )

Stel het scherm zo bij dat het beeld goed wordt weergegeven.

Deze projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid is een aanvullend audiosysteem vereist.)

|

Basisinstellingen

|

Stroom aansluiten

|

Aansluiten op PC

|

Aansluiten op AV-apparaat

|

Verbind de [Composite Input (Geel)] poort aan de zijkant van de projector en de Video Out-poort (Geel) van het AVapparaat met een videokabel.

Als alle aansluitingen hierboven zijn gelegd kunt u de projector en de videoapparatuur aanschakelen.

Gebruik

De externe invoerbron selecteren.

Druk op de knop SOURCE en kies PC als invoer ( SOURCE )

Kies PC als invoer via de knoppen voor Aanpassen

( Menu > Input > Source List > Composite )

Schakel het aangesloten AV-apparaat aan.

Deze projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid is een aanvullend audiosysteem vereist.)

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

1. Aan/uit-knop[ ]

U zet het apparaat als volgt aan

Druk op de aan-/uitknop. Het voedingslampje gaat branden en het apparaat wordt aangeschakeld.

U zet het apparaat als volgt uit

Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het voedingslampje uitgaat.

2. Menuknop[ ]

Druk op de knop om het schermmenu weer te geven.

Deze knop wordt ook gebruikt om het schermmenu af te sluiten of om terug te gaan naar een hoger niveau van het schermmenu.

3. Afstellingsknop[ ]

Druk op deze knop op het schermmenu te verplaatsen of om een waarde op het menuscherm aan te passen.

4. Selecteerknop[ ] / Knop SOURCE

Druk op de knop om een schermmenu te selecteren.

Als u op de knop 'SOURCE' drukt als het schermmenu niet wordt weergegeven wordt de invoerbron (PC, Composite) gewisseld.

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

* Klik op de knop Afspelen( )/Stoppen( )in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermaanpassing

Source List

Beschrijving

In-/ uitschakelen

Selecteer een op de projector aangesloten invoersignaal.

1) Composite 2) PC

U kunt een invoersignaal voor de projector selecteren door op de knop

SOURCE te drukken.

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

Schermaanpassing

Picture Mode

* Klik op de knop Afspelen( )/Stoppen( )in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

In-/ uitschakelen

U kunt een schermmodus selecteren voor breedbeeld of een andere modus afhankelijk van uw voorkeur.

1) Dynamic

Selecteer deze modus om een betere beeldkwaliteit in te stellen

dan het standaardscherm.

2) Standard

Selecteer deze modus om het beeld te verscherpen als de omgeving

vrij licht is.

3) Movie

Selecteer deze modus voor een beeld dat comfortabel is voor de ogen

en energie bespaart als de omgeving vrij donker is.

4) Custom

Selecteer deze modus voor een handmatig ingesteld beeld.

Custom Picture

Picture Size

U kunt de scherminstellingen direct aanpassen

(In de invoermodus PC worden Color Density (Kleurdichtheid) en Color (Kleur) niet weergegeven.)

1) Contrast

Pas het verschil in helderheid tussen de voor- en achtergrond aan.

2) Brightness

Pas de helderheid van het beeld aan.

3) Sharpness

Pas de scherpte aan zodat de contouren van een object op het scherm scherper of vager worden. clearer or blurrier.

4) Color

Pas de kleurdichtheid aan zodat de kleur op het scherm dieper of lichter wordt.

5) Tint

Pas de kleur van het scherm aan door de kleur een groene of rode toon te geven.

U kunt de hoogte-breedteverhouding van het scherm selecteren afhankelijk van uw voorkeur.

1) 4:3

2) 16:9

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

Schermaanpassing

Install

* Klik op de knop Afspelen( )/Stoppen( )in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

In-/ uitschakelen

Om de verschillende Installatieposities van de projector mogelijk te maken worden zowel horizontaal en verticaal omgekeerde beelden als negatief weergegeven beelden ondersteund.

1) Front-Floor : Normale weergave

2) Front-Ceiling : Horizontaal negatieve weergave

3) Rear-Floor : Verticaal negatieve weergave

4) Rear-Ceiling : Horizontaal/verticaal negatieve weergave

V-Keystone

Test Pattern

PC

Als de weergave is vervormd of schuin afloopt kunt u deze compenseren met de functie

Vertical keystone.

Een door de projector gegenereerd testpatroon om te gebruiken als basisscherm bij het

Installeren en instellen van de projector.

Gebruik het door de projector gegenereerde testtpatroon als basisscherm bij het

Installeren en instellen van de projector.

1) Auto Adjustment

Voert automatische frequentieaanpassingen en fijne aanpassingen uit.

2) Coarse

Verwijder horizontale ruis (lijnen).

3) Fine

Verwijder verticale ruis (lijnen).

4) Position

Bepaalt de locatie op het scherm, zowel horizontaal als verticaal.

5) Reset

Brengt de instellingen terug naar de beginwaarden.

Dit menu wordt alleen geactiveerd met betrekking tot de PC.

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Position

Reset

Factory Default Zet de instellingen terug naar de fabriekswaarden.

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

Schermaanpassing

Language

* Klik op de knop Afspelen( )/Stoppen( )in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

In-/ uitschakelen

Stel de taal in van het schermmenu.

Menu

Translucency

Menu Display

Time

Logo

Stel de Transparency (Transparantie) in van het schermmenu.

1) Opaque

2) High

3) Medium

4) Low

Stel in hoelang het schermmenu moet worden weergegeven.

1) 5 sec 4) 60 sec

2) 10 sec

3) 30 sec

5) 90 sec

6) 120 sec

Als de de Logo-stand is ingeschakeld, verschijnt het Samsung-logo op het scherm als u de projector aanzet. Als de de Logo-stand is uitgeschakeld, verschijnt het Samsunglogo niet op het scherm als u de projector aanzet.

|

Knoppen

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Menu

|

Information

|

Option

Schermaanpassing

Information

* Klik op de knop Afspelen( )/Stoppen( )in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

In-/ uitschakelen

Geeft de instellingsgegevens weer, zoals het invoersignaal, de scherminstellingen en de

PC-schermaanpassing.

(De instellingsfuncties voor de Composite-modus, Frequency Adjustment

(Frequentieaanpassing), Fine Tuning (Fijnafstelling), Resolution (Resolutie), Horizontal

Frequency (Horizontale frequentie) en Vertical-Frequency (Verticale frequentie) zijn niet beschikbaar. Voor de PC Mode (PC-modus ) zijn de instellingsfuncties Color Density and

Color (Kleurdichtheid en Kleur) niet beschikbaar.)

Het pictogram dat rechtsboven in het informatiedisplay wordt weergegeven, geeft de momentele voedingsbron aan. Als de batterij (apart verkrijgbaar) is geïnstalleerd, wordt aangegeven hoeveel stroom de batterij nog heeft. Als de projector of de batterij op netstroom is aangesloten, wordt op die plaats een stekkerpictogram weergegeven.

Composite

PC

|

Controlelijst voor het rapporteren van een probleem

Installeren en aansluiten

Symptoom

Kan het apparaat niet aanschakelen.

Oplossing

Bij gebruik van de adapter: Controleer of de stroomtoevoer goed op de projector is aangesloten.

Bij gebruik van de batterij: Controleer of de batterij goed op de projector is aangesloten, en of de batterij nog voldoende vermogen heeft.

Installeer de projector zo dat de straal van de projector loodrecht op het scherm staat.

Het beeld is vervormd of wordt weergegeven als een onregelmatige vierhoek.

Kan geen extern apparaat selecteren.

Controleer of de aansluiting (videokabel) van het externe apparaat goed is aangesloten op de juiste poort, en controleer de verbinding. Als de kabel niet goed is aangesloten kunt u geen externe bron selecteren.

Scherm en extern apparaat

Het apparaat maakt een vreemd geluid.

Er verschijnen strepen op het scherm.

Symptoom

Het scherm blijft leeg.

De kleur is onnatuurlijk.

Het beeld is te donker.

Het scherm van het externe apparaat wordt niet weergegeven.

Oplossing

Controleer de stroomverbinding van de projector.

Controleer of de invoerselectie juist is.

Controleer of de projectorkabel goed is aangesloten.

Controleer of "Brightness" op het laagste niveau staat.

Controleer of "Brightness" op het minimum is ingesteld door Menu > Picture >

Custom Picture > Brightness te selecteren.

Controleer of het externe apparaat functioneert en controleer de instellingen voor de video-uitgang.

Pas het contrast aan door Menu > Picture > Custom Picture > Contrast te selecteren

Pas het contrast aan door Menu > Picture > Custom Picture > Contrast te selecteren.

Stel de lens bij.

Controleer of de projection distance te groot of te klein is.

Als het geluid aanhoudt, dient u contact op te nemen met een Servicecentrum, omdat dit geluid kan worden veroorzaakt door een defect onderdeel.

Er kan vervorming voorkomen bij het gebruik van een computer.

Selecteer Omdat tijdens het gebruik van de computer ruis kan ontstaan, kunt u de schermfrequentie aanpassen door Menu > Setup > PC > Coarse te selecteren.

Controleer of het externe apparaat goed functioneert en controleer vervolgens of de instellingen voor "Brightness" of or "Contrast" zijn veranderd door Menu >

Picture > Custom Picture te selecteren vanaf het menu van de projector.

Controleer de verbinding tussen het externe apparaat en de andere verbindingen.

Er verschijnt alleen een blauw scherm.

Het beeld wordt zwart/wit weergegeven of de kleur is

Controleer de menu-instellingen voor "Brightness" of "Contrast" zoals hierboven wordt omschreven.

|

onnatuurlijk. / Het beeld is te donker of te licht.

Om de instellingen van de projector terug te brengen naar de fabrieksinstellingen selecteert u "Factory Default" in het menu.

|

Bewaren en onderhouden

|

Contact Samsung wereldwijd

|

Overig

|

Authority

|

Het schoonmaken van de buitenkant en de lens van de projector

Maak de projector schoon met een zachte, droge doek.

Maak de projector niet schoon met brandbare stoffen zoals wasbenzine of thinner of met een natte doek, omdat dit problemen kan veroorzaken.

Raak de projector niet aan met scherpe objecten, omdat dit op het oppervlak kan krassen.

Het schoonmaken van de binnenkant van de projector

Raadpleeg uw Servicecenter of leverancier voor het schoonmaken van de binnenkant van de projector.

Neem contact op met uw leverancier of

Servicecenter als er stof of andere materialen aan de binnenkant van de projector zitten.

|

Bewaren en onderhouden

|

Contact Samsung wereldwijd

|

Overig

|

Authority

|

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

RUSSIA

UKRAINE

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01 8000 112 112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

Europe http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0850 123 989

902 10 11 30 http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es

08 585 367 87 http://www.samsung.com/se

0870 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

|

Bewaren en onderhouden

|

Contact Samsung wereldwijd

|

Overig

|

Authority

|

Voordelen van de Pocket Imager

Lange levensduur

Het vervangen van de lamp is, anders dan bij andere projectors, niet nodig.

Laag energieverbruik

Omdat het apparaat minder energie verbruikt, kan het, anders dan andere projectors, gebruikt worden met batterijen.

Glossary

ANSI

Afkorting van het American National Standards Institute

ANSI Lumen

Lichteenheid zoals omschreven door het American National Standards Institute. Deze waarde wordt als volgt bepaald: projecteer licht op een scherm van 40 inch, verdeel het scherm in 9 rechthoeken en meet de gemiddelde helderheid van elke rechthoek. Omdat de helderheid in het midden van het scherm normaal gesproken groter is dan die aan de randen biedt ANSI Lumen een betere meting van de helderheid van de projector dan LUX.

Toepasbaar op oudere systemen

Toepasbaarheid op oudere computermodellen De SVGA (800*600) projector kan gebruikt worden met de oudere SVGA en VGA (640*480) computers.

Compressiemodus

De modus waarin videobeelden uitgezoomd worden weergegeven.

Contrastverhouding

De verhouding van de helderste en de donkerste punten op het scherm.

Convergentie

De groepering van de rode, groene en blauwe videosignalen op het beeld dat wordt weergegeven op het scherm.

Display Size (Schermafmeting)

De Display Size (schermafmeting) wordt bepaald door de diagonale lengte van het LCD-paneel.

EGA

Enhanced Graphics Array. EGA biedt verbeterde videokwaliteit in XT en AT IBM PC als een CGA-kaart. (640x350 pixels voor alle modi)

Hz (kHz, MHz)

Hertz (Kilohertz, Megahertz). Frequentie per seconde. (Kilo: 1.000, Mega: 1 miljoen) Hz wordt gebruikt om de frequentie van elektronische signalen aan te duiden.

NTSC

National Television Standards Committee. Een standaard voor tv- en videosignaaloverdracht, ontwikkeld in Noord-

Amerika in 1953. 525 lijnen / 60 Hz

PAL

Phase Alternate Line. Een methode waarmee kleur lijn voor lijn wordt verzonden en ontvangen. PAL wordt veel gebruikt in West-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz

SECAM

Sequential Couleur Avec Memorie. Een tv-standaard ontwikkeld in Frankrijk. SECAM wordt voornamelijk gebruikt in

Frankrijk en in Oost-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz

Super VGA (SVGA)

SVGA biedt een videoresolutie van 800x600 pixels. Onder deze standaard valt een verticale frequentieversie.

VGA

Video Graphics Array. Standaard outputinterface voor IBM PS/2. Een analoge videokaart ontwikkeld door IBM die een resolutie van 720x400 pixels in de tekstmodus en 640x480 pixels in de videomodus ondersteunt. (Andere videokaarten verwerken digitale informatie.)

Video

Het beeldprojectievermogen van een PC met een videorecorderaansluiting, laser disk of cd-romstation.

XGA

Extended Graphics Adapter. Een videostandaard ontwikkeld door IBM. XGA omvat de VGA-standaard en biedt een resolutie van 1024x768 pixels.

DVD

Digitale media ontwikkeld om de voordelen van CD en LD te kunnen bieden. DVD biedt hoge video- en audiokwaliteit.

Externe invoer

Externe invoer wordt gebruikt om externe videoapparaten anders dan een TV-tuner, zoals videorecorders, camcorders, dvd-spelers, enz. als videobron aan te sluiten.

Resolutie

Pixels zijn de hoeveelheid kleine stippen waaruit een televisiescherm is opgemaakt. De resolutie geeft het aantal pixels op een scherm weer. Hoe meer pixels, hoe meer informatie wordt weergegeven. Selecteer dus een hogere resolutie als u meerdere dingen tegelijk wilt bekijken.

Als de resolutie van de TV bijvoorbeeld 800 * 600 is, betekent dit dat de breedte van het scherm bestaat uit kolommen van 800 pixels en de hoogte van het scherm bestaat uit rijen van 600 pixels.

Vertical keystone (Verticale hoeksteen)

Deze correctiefunctie wordt gebruikt als het weergegeven beeld verticaal vervormd is. Verticale vervorming verwijst naar de vervorming van het weergegeven beeld wanneer de lichtstraal van de projector verticaal niet loodrecht op het scherm staat. U kunt weergaven beter bekijken door de vervorming te corrigeren met de functie Vertical Keystone

(Verticale hoeksteen).

Weergegeven beeld

Het beeld door de projector weergegeven op het scherm.

|

Bewaren en onderhouden

|

Contact Samsung wereldwijd

|

Overig

|

Authority

|

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd. is uitdrukkelijk verboden.

Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement