Samsung SP-P400 Handleiding

Samsung SP-P400 Handleiding
Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften
zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
mogelijk de dood tot gevolg hebben.
Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of
beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]
Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg
hebben.
z Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.
Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet
beschadigt.
z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak nooit met natte handen de stekker aan.
z Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.
z Dit kan brand veroorzaken.
Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer
niet teveel buigt of eraan trekt.
z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het
stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er
bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn
afgesloten.
z Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan
het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.
De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het
apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar
zijn.
z Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en
nooit aan het snoer.
z Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.
Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat
schoonmaken.
z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS
KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.
z Dit kan brand veroorzaken.
Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank
het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.
z Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel
veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.
z Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok
veroorzaken.
Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met
olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.
z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals
boekenplanken of kasten.
z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld
op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.
z Houd het product buiten het bereik van kinderen.
Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd
worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.
z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.
z Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.
Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.
z Dit kan schade of letsel veroorzaken.
Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
z Houd het product buiten het bereik van kinderen.
Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
Plaats geen metalen objecten zoals pennen, draad en paperclips of
ontvlambare voorwerpen zoals lucifers of papier in het product via de
ventilatieopeningen of de PC/Video- of voedingsaansluiting.
z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere
vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de
stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.
Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te
passen.
z Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een
Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het
apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.
z Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of
zware objecten op het apparaat.
z Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische
schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat
plaatsen.
z Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat
vallen en letsel veroorzaken.
Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en
schijn deze nooit in iemands ogen.
z Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.
Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen
worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
z Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.
Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze
dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op
met een Servicecentrum.
z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere
vloeistoffen, maak dit dan schoon.
z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
z Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner,
insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt.
z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor
installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of
hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met
chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is,
zoals een vliegveld of treinstation.
z Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
z Neem contact op met een Servicecentrum.
Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.
z Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de
afstandsbediening beschadigd raken.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit
product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product - Alleen
Europa
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product
aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk
zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van
materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten
afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en
batterijen in uw omgeving.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Het nieuwe concept projector voor hoge mobiliteit
- Klein formaat.
- Lichtgewicht.
Volgende generatie schermlicht lichtbron, LED-lamp
- Effectieve energiebesparing door het gebruik van lage spanning.
- Semipermanent lang leven gegarandeerd.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Voorzijde/Bovenzijde
6. Toets Move/Select/Volume
(verplaatsen/selecteren/volume)
: Met deze toets kunt u een item
/
1. Indicators
- TEMP (rode LED)
- STAND BY (blauw LED)
※
in een menu kiezen en selecteren.
Zie Indicatielampjes.
: Gebruik deze knop om het volume aan
2. Lenskap
te passen.
3-1. Verstelbare voetjes
7. MENU-toets
U kunt de schermpositie verstellen door de
Hiermee opent u het menuscherm.
verstelbare voetjes in of uit te draaien.
8. SOURCE-toets
3-2. De openingen voor het statief
Gebruik deze knop om het signaal van het
externe apparaat te selecteren.
4. Lens
9. AAN/UIT-toets(
5. Scherpstelring
)
Hiermee zet u de projector aan of uit.
Hiermee kunt u scherpstellen.
De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.
Wanneer u een statief gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze over een maximale schroeflengte van 5,5 mm
beschikt. Als de schroeflengte langer is dan 5,5 mm, kunt u de projector niet stevig op het statief bevestigen.
Hierdoor kan de projector of het statief beschadigd raken.
Inhoud van de verpakking
Installatiehandleiding
Voedingskabel
Adapter
Garantie
(Niet overal beschikbaar)
Afstandsbediening
/ 1 batterijen (Niet overal beschikbaar)
D-Sub-kabel
Gebruiksaanwijzing op cd
Schoonmaakdoekje
Indicatielampjes
:Lampje aan
STAND BY
:Lampje knippert
:Lampje uit
TEMP
Informatie
Deze toestand treedt op wanneer de projector op een normale manier van stroom wordt voorzien nadat de
AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.
- Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een bewerking nadat
de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.
- Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om het binnenwerk
van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur binnen de projector
boven de toegestane grens komt. Zie handeling 2.
Deze toestand treedt op wanneer er een fout is opgetreden in de functie voor automatische
kleurcompensatie. Zie handeling 3.
Aangegeven problemen opheffen
Categorie
Toestand
Als de koelventilator
handeling 1
losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld,
werkt.
moet u contact opnemen met de leverancier of met ons servicecenter.
de projector te ver
oploopt.
Als het sensorsysteem
handeling 3
Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel hebt
niet naar behoren
Als de temperatuur in
handeling 2
Maatregelen
binnen in de projector
niet normaal
functioneert.
Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de
bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende afkoelen
en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u
contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
Laat de projector voldoende afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het
probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of
met het servicecenter.
In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De
koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of
retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.
Achterzijde
1. Ingang VIDEO IN
5. Kensingtonslot
2. Ingangen VIDEO/PC AUDIO IN
6. Ingang PC IN
3. Ontvanger voor het signaal van de
afstandsbediening
7. Ingang SERVICE
8. Hoofdtelefoonaansluiting
4. Voedingsingang
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
1.
POWER -toets (
2.
SOURCE -toets
3.
MENU -toets(
4.
Verplaatsen (
5.
VERTICAL KEYSTONE -toets (
6.
INSTALL -toets
7.
STANDARD -toets
8.
P.SIZE -toets
9.
QUICK -toets
10. MUTE -toets (
)
)
)/ (
)
11. RETURN -toets(
)
12. EXIT -toets
13. VOL -toets (
14. STILL -toets
)
)-toets
)
15. MONITOR -toets
16. P.MODE -toets
17. MOVIE -toets
1. POWER (
)
Gebruik deze knop om het product aan en uit te zetten.
2. SOURCE
Hiermee kunt u de status van externe apparatuur controleren of selecteren.
3. MENU (
)
Hiermee opent u het menuscherm.
4. Verplaatsen (
)/ (
)
Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.
5. VERTICAL KEYSTONE (
)
Gebruik deze functie wanneer het scherm als een onregelmatige vierhoek wordt weergegeven.
6. INSTALL
Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.
7. STANDARD
Hiermee kunt u in een vrij lichte omgeving de projector instellen op de juiste modus.
8. P.SIZE
Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.
9. QUICK
Hiermee kunt u snel het laatst gebruikte menu selecteren.
10. MUTE (
)
Indrukken om het geluid tijdelijk te dempen. Weergave linksonder in het scherm.
Druk vanuit de stand Mute nogmaals op de toets MUTE of VOL(
maken.
) om het geluid weer hoorbaar te
11. RETURN (
)
Hiermee keert u terug naar het vorige menu.
12. EXIT
Hiermee kunt u het menuscherm sluiten.
13. VOL (
)
Druk hierop als u het volume harder of zachter wilt zetten.
14. STILL
Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.
15. MONITOR
Hiermee kunt u de projector instellen op de optimale modus voor gebruik als monitor.
16. P.MODE
Hiermee selecteert u de modus Picture.
17. MOVIE
Gebruik deze functie in een donkere omgeving.
| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |
Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van
het product.
Specificaties
Model
SP-P400
Afmeting
13,97 mm/0,55 inch
Resolutie
800 x 600 (SVGA)
Panel
Lichtbron
LED
Energieverbruik
53 W
Spanning
DC 14V 4A
Power
Dimensie
147,5 x 64,5 x 145,5 mm
Gewicht
900 g
Belangrijkste
kenmerken
Helderheid
150 ANSI
Contrast
1000:1
Schermformaat (diagonaal)
20” tot 80"
Projectiebereik
0,68 - 2,83m
Keystone
Vertical
1) Verbindingstype: 15Pin D-Sub
PC
2) Frequentie
Ingangssignaal
(Kijk naar de Ondersteunde weergavemodi.)
Geldig signaal: NTSC, PAL, SECAM (De signalen PAL-60
VIDEO
en PAL-Nc worden niet ondersteund.)
Uitgang spraak
1W + 1W
Temperatuur
Bediening
Temperatuur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
Gebruiksomgeving en
vochtigheidsgraad Opslag
Ruis
Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)
30dB
Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is
geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden
gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder
elektromagnetische golven uit dan klasse A.
Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net als
andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung en de
fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van slechte
pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in onze
standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden weergegeven.
Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.
Ondersteunde weergavemodus
Resolutie
Horizontale
Verticale
frequentie
frequentie
(kHz)
(Hz)
Klokfrequentie
(MHz)
Polariteit
(Horizontaal
/Verticaal)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 350
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 400
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 720 x 400
37,927
85,039
35,500
-/+
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
Formaatondersteuningsmodus
Source (Bron)
Ingang
Modus
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9 Modus
O
x
x
O
4:3 Modus
O
x
x
O
Modus
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
16:9 Modus
O
x
x
O
4:3 Modus
O
x
x
O
VIDEO
PC
Beeldformaat
Modus ondersteuning positieverplaatsing
Source (Bron)
Ingang
VIDEO
PC
Beeldpositie (H/V)
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
De projector installeren
Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.
Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk
op het scherm weergegeven.
Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Acht.-vloer / Acht.-plaf.
(De installatieposities bekijken)
Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:
Gebruik een halftransparant scherm.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Acht.vloer
Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:
Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm
bekijkt.
Kies Menu > Instellingen > Installeren > Voorvloer
Zoomen en scherpstellen
Scherpstelring
U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.
Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde
projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet
goed worden scherpgesteld.
Vlakzetten met de verstelbare voetjes
U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.
U kunt het niveau van de projector 3 graden verstellen.
Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan
hoeksteenvervorming van het beeld optreden.
Schermgrootte en projectieafstand
Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om
een optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als de beelden onduidelijk zijn, past u deze aan met de focusring of plaatst u de
projector meer naar voren of naar achteren.
1. De schermhoogte en diagonale lengte, afhankelijk van de projectieafstand.
Schermpositie
A
B
C
D
E
F
G
Projectiebereik
68 cm
104 cm
140 cm
176 cm
212 cm
248 cm
283 cm
Schermhoogte
30 cm
46 cm
61 cm
76 cm
91 cm
106 cm
122 cm
Diagonale lengte van scherm
50,8 cm
76,2 cm
101,6 cm
127cm
152,4 cm
177,8 cm
203,2 cm
De projectieafstand is de horizontale afstand tussen de projector en het scherm.
2. Als u de P400 projector zo installeert dat de projectieafstand even groot is als de diagonale lengte van het scherm, kunt
u genieten van een scherp beeld zonder vertekening (Keystone).
De PC-omgeving instellen - Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.
1.
Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows
en klik op [Eigenschappen].
Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.
2.
Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in
op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi
ondersteund door deze projector.
U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.
3.
Klik op de knop [Geavanceerd].
Er verschijnt een ander instellingenvenster.
4.
Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de
<Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die
wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door
deze projector.
Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de
<Vernieuwingsfrequentie>.
5.
Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de
knop
[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat
venster te sluiten.
Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.
6.
Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.
Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven
in 1.)
Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 32 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.
De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm
of de Windows-versie.
Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer
overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen
problemen optreden met het signaal.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
1. Achterzijde van de projector
Sluit het netsnoer van de AC/DC-adapter aan op het stopcontact.
Sluit het netsnoer aan op de adapter en op een stopcontact.
Als de adapter is aangesloten, wordt het beeldscherm automatisch aangeschakeld. Kijk bij het aanschakelen niet in de
lens.
Gebruik alleen een goedgekeurde adapter.
| Basisinstellingen | De stroom aansluiten | Aansluiten op videoapparatuur |
Een AV-apparaat aansluiten
Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de
videoapparatuur.
- Sluit de ingangspoort
van de projector met een audiokabel aan op de uitgangspoorten Audio (L), Audio
(R) van het externe apparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, videorecorder of camcorder.
Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de dvd-speler, videorecorder of
camcorder.
De projector gebruiken
Schakel de projector in, druk op de toets [SOURCE] en selecteer de afbeelding die hoort bij het aangesloten apparaat;
dvd-speler, videorecorder of camcorder.
Als de bijbehorende modus niet wordt geselecteerd, controleert u of de videokabel goed is aangesloten.
Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.
Aansluiten op een computer
Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de
computer.
Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.
Sluit de ingangspoort [VIDEO/PC AUDIO IN] van de projector met een audiokabel aan op de uitgangspoorten van de
luidspreker van de computer.
Dit product ondersteunt Plug & Play. Als u Windows XP gebruikt, hoeft u daarom niet zelf een stuurprogramma
op de computer te installeren.
De projector gebruiken
Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.
Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.
Stel het scherm af.(Automatische afstelling)
De hoofdtelefoon aansluiten
Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan op de ingang [
] aan de achterkant van de projector.
Kensingtonslot
Het Kensingtonslot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Het slot
moet apart worden aangeschaft. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken
van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor correct gebruik. Het slot moet apart worden
aangeschaft.
Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de TV (
) en draai deze in de vergrendelingsrichting (
).
Sluit de kabel voor het Kensington-slot aan.
Bevestig het Kensington-slot aan een tafel of ander zwaar, vaststaand object.
neem voor een slot contact op met de distributeur van ons product of ga naar een elektronicazaak.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Bronlijst
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Afspelen/
Beschrijving
Stoppen
U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden
weergegeven.
1) Video
Naam wijzigen
2) PC
U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen.
1) VCR
2) DVD
3) Kabel STB
4) HD STB
5) Satelliet STB
6) AV-Ontvanger
7) DVD-Speler
8) Spelcomputer
9) Camcorder
10) DVD-combo
11) PC
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
Schermafstelling
Modus
)/Stoppen(
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Afspelen/
Stoppen
Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de schermmodus
zoals vereist.
1) Modus
- Dynamisch
Selecteer deze optie als u een helderdere beeldkwaliteit wenst dan de standaard
beeldkwaliteit.
- Standaard
Het projectiescherm is goed te zien in een enigszins lichte omgeving.
- Film
Selecteer een van deze opties als de omgeving donker is. Dit spaart energie en
Modus
vermindert vermoeide ogen.
- Monitor
Selecteer deze functie om het scherm als een monitor te gebruiken.
- Sport
Selecteer deze functie als u naar sport wilt kijken. Deze functie biedt een meer
levendig beeld dan het standaardscherm.
- Gebruiker
Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste
schermmodus. U kunt dit instellen in Modus-Opslaan.
2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond
aanpassen.
3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen.
4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten
weergeven.
5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken.
▶ De modus [PC] wordt niet ondersteund.
Contrast
Helderheid
Scherpte
Kleur
6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen
door verstering van de groen- en roodweergave.
▶ Wanneer het ingangssignaal [PC] of PAL en SECAM van de modus [AV] is, kan
Tint niet worden aangepast.
7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften
aanpassen.
- Koel2 : Voor gebruik in een zeer lichte omgeving.
Tint
Kleurtemperatuur
- Koel1 : Voor gebruik in een ietwat lichte omgeving.
- Normaal : Wordt in de meeste omstandigheden gebruikt. Hiermee worden de
kleuren het nauwkeurigst weergegeven.
- Warm : Selecteer deze functie om voor zwart-witfilms de beste kwaliteit te
verkrijgen.
8) Color Gamut
- Wide : Geeft de originele kleurengamma van een paneelapparaat weer.
- Normal : De normale kleurengamma biedt vlakke en natuurlijke kleurtonen.
- SMPTE_C : Standaard voor videoapparatuur van de Society of Motion Picture and
Television Engineers
Color
Gamut
- EBU : Voorschriften en standaards voor productie en technologie,
gestandaardiseerd door de European Broadcasting Union.
9) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in
overeenstemming met de video-eigenschappen.
- Film : De gamma-modus voor films.
Gamma
- Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm.
- Grafisch : De gamma-modus die overeenkomt met een computerscherm.
- Vivid : De gammamodus voor het weergeven van films.
10) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.
Opslaan
11) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.
Reset
Formaat
U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype.
1) Normaal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16 : 9
▶ Formaatondersteuningsmodus
Source (Bron)
Ingang
Normaal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9 Modus
O
x
x
O
4:3 Modus
O
x
x
O
VIDEO
PC
Positie
Beeldformaat
Modus
Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd.
▶U kunt alleen in de modus [PC] posities instellen.
Dig. ruisfilter
Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het
ruisfilter in te schakelen.
Zwarting
Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van
het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven.
▶U kunt alleen in de modus [Video] Black Level inschakelen.
1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit.
2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het
videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed
weergegeven.
Filmmodus
Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen
die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale
weergave-instellingen voor films.
▶U kunt alleen in de modus [Video] de filmmodus inschakelen.
1) Uit
2) Aan
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
Installeren
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties
waar normale installatie niet mogelijk is.
1) Voor-vloer : Normaal beeld
2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld
3) Acht.-vloer : Horizontaal omgekeerd beeld
4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld
V-hoeksteen
Als video scenes misvormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de
verticale hoeksteen-functie.
▶ De functie Vertical Keystone heft met behulp van software vertekeningen in het
scherm op. We raden u daarom aan de projector zo te installeren dat er geen
horizontale en verticale vertekening voorkomt, in plaats van de functie Vertical
Keystone te gebruiken.
Testpatroon
Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor
de installatie van de projector.
1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is.
2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1.
3) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling.
4) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling.
5) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling.
Afspelen/
Stoppen
6) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling.
7) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte
kleur.
▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de
kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in
werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.
PC
Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het
scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie
instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.
Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.
1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm
Autom.
afstellen
automatisch laten afstellen.
2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het
computerscherm ziet.
Grof
Fijn
3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen.
4) Zoom : Hiermee kunt u het computerscherm vanuit het midden vergroten.
5) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar
Zoom
de standaard fabrieksinstellingen.
Reset
→ Videotype
Als de signaalinvoer van de Component-video via de D-SUB-invoerpoort niet
automatisch wordt herkend, kunt u het type invoersignaal handmatig instellen.
Deze functie is niet beschikbaar voor het model SP-P400, omdat dit model geen
componentinvoer ondersteunt.
Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard
fabrieksinstellingen.
| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |
* Klik op de toets Afspelen(
)/Stoppen(
Schermafstelling
) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.
Beschrijving
Taalkeuze
U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.
Positie Menu
U kunt de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts.
Transparantie
U kunt de transparantie van het menu instellen.
Menu
1) Ondoorzichtig
2) Laag
3) Middel
4) Hoog
Menu
U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.
Tijdweergave
1) 5 sek
5) 90 sek
2) 10 sek
6) 120 sek
3) 30 sek
7) Continu Aan
4) 60 sek
Logo
Als de modus Logo ingeschakeld is, wordt bij het inschakelen van de projector het logo
van Samsung weergegeven. Als u de modus uitschakelt, wordt dit logo niet
weergegeven.
Blauw scherm
De functie Blauw scherm zorgt ervoor dat een blauw scherm wordt weergegeven op het
moment dat er geen ingangssignaal is vanaf het externe apparaat dat is aangesloten op
de projector.
1) Uit
2) Aan
Informatie
U kunt de externe bronsignalen, beeldinstellingen en pc-beeldaanpassing controleren.
Afspelen/
Stoppen
| Controlelijst voor het rapporteren van een probleem |
Installeren en aansluiten
Symptoom
Oplossing
Geen stroom.
z
Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het
z
De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op
plafond monteren.
Externe bron is niet geselecteerd.
met uw plaatselijke leverancier.
z
Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste
poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.
Menu en afstandsbediening
Symptoom
Afstandsbediening werkt niet.
Oplossing
z
Zorg dat de juiste externe bron is geselecteerd.
z
Controleer de batterij van de afstandsbediening. Als er iets mis is met de
batterij, vervangt u deze door een nieuwe batterij van het aanbevolen formaat.
z
Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek
wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
z
Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de
sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de
afstandsbediening beschadigen.
Ik kan geen menu selecteren.
z
Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is.
z
Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
z
Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu’s kunnen niet in grijs
worden weergegeven.
Scherm en externe bron
Symptoom
Oplossing
Afbeeldingen worden niet
z
Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
weergegeven.
z
Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd.
z
Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de
achterzijde van de projector.
z
Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
z
Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.
z
<Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.
z
Pas de focus aan.
z
Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.
z
Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.
z
Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij
abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.
z
Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in
frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde
schermeigenschappen.
zien.
instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het
projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.
Er wordt alleen een blauw scherm
z
Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen
nogmaals.
weergegeven.
Scherm verschijnt in zwart/wit of
z
Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld.
ongewone kleuren/scherm is te donker
z
Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.
z
Stel de resolutie en de vernieuwingsfrequentie voor uw computerscherm
of te licht.
Het bericht<Niet ondersteund.
respectievelijk in op 800x600 en 60 Hz.
Recommended Mode: 800x600 60hz>
wordt weergegeven.
z
Raadpleeg gedeelte "3. Aansluiten" - "Basisinstellingen" - "De
computeromgeving instellen" hierin voor informatie over het instellen.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De buitenkant en de lens van de projector reinigen
Reinig de projector met een zachte, droge
doek.
Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen
als wasbenzine, thinners of een natte doek.
Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
Raak de projector niet aan met een nagel of
ander scherp object. Dit kan krassen op het
oppervlak veroorzaken.
Het binnenwerk van de projector reinigen
Neem contact op met het service center of
de distributeur voor reiniging van het
binnenwerk. (Niet kosteloos)
Neem contact op met de distributeur of een
servicecenter als stof of andere substanties in
de projector zijn terechtgekomen.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
PORTUGAL
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
80820 - SAMSUNG (726-7864)
RUMANIA
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
http://www.samsung.com
HONG KONG
http://www.samsung.com/hk
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
VIETNAM
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Glossary
Gamma-modus
De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een
traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.
Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het
scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het
ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere
scherm melkachtig wit.
VIDEO IN Port
De VIDEO IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde 75
Ohm kabel.
Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of
gebied wordt gebruikt.
Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een
lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur
impliceert een kouder (meer blauw) licht.
Vertical keystone (Verticale hoeksteen)
Deze correctiefunctie wordt gebruikt als het weergegeven beeld verticaal vervormd is. Verticale vervorming verwijst naar
de vervorming van het weergegeven beeld wanneer de lichtstraal van de projector verticaal niet loodrecht op het
scherm staat. U kunt weergaven beter bekijken door de vervorming te corrigeren met de functie Vertical Keystone
(Verticale hoeksteen).
Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.
Overscan
Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte
videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.
Externe ingang
De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder,
DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.
Satellietuitzending
Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een
hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor
het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.
Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken
van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende
ontvanger installeren.
Weergegeven beeld
Het beeld door de projector weergegeven op het scherm.
Resolutie
Pixels zijn de hoeveelheid kleine stippen waaruit een televisiescherm is opgemaakt. De resolutie geeft het aantal pixels
op een scherm weer. Hoe meer pixels, hoe meer informatie wordt weergegeven. Selecteer dus een hogere resolutie als
u meerdere dingen tegelijk wilt bekijken.
Als de resolutie van de TV bijvoorbeeld 800 * 600 is, betekent dit dat de breedte van het scherm bestaat uit kolommen
van 800 pixels en de hoogte van het scherm bestaat uit rijen van 600 pixels.
ANSI
Afkorting van het American National Standards Institute
ANSI Lumen
Lichteenheid zoals omschreven door het American National Standards Institute. Deze waarde wordt als volgt bepaald:
projecteer licht op een scherm van 40 inch, verdeel het scherm in 9 rechthoeken en meet de gemiddelde helderheid van
elke rechthoek. Omdat de helderheid in het midden van het scherm normaal gesproken groter is dan die aan de randen
biedt ANSI Lumen een betere meting van de helderheid van de projector dan LUX.
AV-ontvanger
Een AV-ontvanger biedt een aantal in- en uitgangen voor audio en video waarop de gebruiker diverse invoer- en
uitvoerapparaten kan aansluiten.
Toepasbaar op oudere systemen
Toepasbaarheid op oudere computermodellen De SVGA (800*600) projector kan gebruikt worden met de oudere SVGA
en VGA (640*480) computers.
Compressiemodus
De modus waarin videobeelden uitgezoomd worden weergegeven.
Contrastverhouding
De verhouding van de helderste en de donkerste punten op het scherm.
Convergentie
De groepering van de rode, groene en blauwe videosignalen op het beeld dat wordt weergegeven op het scherm.
Display Size (Schermafmeting)
De Display Size (schermafmeting) wordt bepaald door de diagonale lengte van het LCD-paneel.
DVD (Digital Versatile Disc)
Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals
video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie
MPEG-2.
DLP (Digital Light Processing)
DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij
gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.
DLP HD2, DC2, DC3
Dit is een classificering van DMD-panelen.
DMD (Digital Micromirror Device)
Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij
elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.
EGA
Enhanced Graphics Array. EGA biedt verbeterde videokwaliteit in XT en AT IBM PC als een CGA-kaart. (640x350 pixels
voor alle modi)
Hz (kHz, MHz)
Hertz (Kilohertz, Megahertz). Frequentie per seconde. (Kilo: 1.000, Mega: 1 miljoen) Hz wordt gebruikt om de frequentie
van elektronische signalen aan te duiden.
NTSC
National Television Standards Committee. Een standaard voor tv- en videosignaaloverdracht, ontwikkeld in NoordAmerika in 1953. 525 lijnen / 60 Hz
PAL
Phase Alternate Line. Een methode waarmee kleur lijn voor lijn wordt verzonden en ontvangen. PAL wordt veel gebruikt
in West-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz
SECAM
Sequential Couleur Avec Memorie. Een tv-standaard ontwikkeld in Frankrijk. SECAM wordt voornamelijk gebruikt in
Frankrijk en in Oost-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz
Super VGA (SVGA)
SVGA biedt een videoresolutie van 800x600 pixels. Onder deze standaard valt een verticale frequentieversie.
VGA
Video Graphics Array. Standard output interface for IBM PS/ 2. An analog graphics card developed by IBM that supports
720x400 pixels resolution in text mode and 640x480 pixels for graphics mode. (Other graphics cards process digital
data.)
Video
Het beeldprojectievermogen van een PC met een videorecorderaansluiting, laser disk of cd-romstation.
XGA
Extended Graphics Adapter. Een videostandaard ontwikkeld door IBM. XGA omvat de VGA-standaard en biedt een
resolutie van 1024x768 pixels.
| Behandeling en onderhoud | Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE | Overig | Rechten |
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ⓒ 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die
verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement