Samsung SP-P400B, SP-P400 User manual

Samsung SP-P400B, SP-P400 User manual

Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.

Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of mogelijk de dood tot gevolg hebben.

Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]

Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg hebben.

z Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.

Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet beschadigt.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Raak nooit met natte handen de stekker aan.

z Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.

z Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer niet teveel buigt of eraan trekt.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn afgesloten.

z Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.

De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

z Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.

z Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.

Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat schoonmaken.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS

KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.

z Dit kan brand veroorzaken.

Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.

z Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.

z Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met

olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals boekenplanken of kasten.

z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.

z Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.

z Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.

z Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.

z Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

z Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

|

Met betrekking tot stroom

|

Met betrekking tot de installatie

|

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

|

Plaats geen metalen objecten zoals pennen, draad en paperclips of ontvlambare voorwerpen zoals lucifers of papier in het product via de ventilatieopeningen of de PC/Video- of voedingsaansluiting.

z Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum .

Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.

z Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een

Servicecentrum . Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.

z Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of zware objecten op het apparaat.

z Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat plaatsen.

z Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.

Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en schijn deze nooit in iemands ogen.

z Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.

Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

z Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.

Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum .

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere vloeistoffen, maak dit dan schoon.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

z Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

z Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

z Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

z Neem contact op met een

Servicecentrum .

Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.

z Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de afstandsbediening beschadigd raken.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd

met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product - Alleen

Europa

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.

|

Productkenmerken

|

Productafbeeldingen

|

Afstandsbediening

|

Productspecificaties

|

Het nieuwe concept projector voor hoge mobiliteit

- Klein formaat.

- Lichtgewicht.

Volgende generatie schermlicht lichtbron, LED-lamp

- Effectieve energiebesparing door het gebruik van lage spanning.

- Semipermanent lang leven gegarandeerd.

|

Productkenmerken

|

Productafbeeldingen

|

Afstandsbediening

|

Productspecificaties

|

Voorzijde/Bovenzijde

1. Indicators

- TEMP (rode LED)

- STAND BY (blauw LED)

※ Zie Indicatielampjes .

2. Lenskap

3-1. Verstelbare voetjes

U kunt de schermpositie verstellen door de verstelbare voetjes in of uit te draaien.

3-2. De openingen voor het statief

4. Lens

5. Scherpstelring

Hiermee kunt u scherpstellen.

6. Toets Move/Select/Volume

(verplaatsen/selecteren/volume)

/

: Met deze toets kunt u een item in een menu kiezen en selecteren.

: Gebruik deze knop om het volume aan te passen.

7. MENU-toets

Hiermee opent u het menuscherm.

8. SOURCE-toets

Gebruik deze knop om het signaal van het externe apparaat te selecteren.

9. AAN/UIT-toets(

)

Hiermee zet u de projector aan of uit.

De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.

U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.

Wanneer u een statief gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze over een maximale schroeflengte van 5,5 mm beschikt. Als de schroeflengte langer is dan 5,5 mm, kunt u de projector niet stevig op het statief bevestigen.

Hierdoor kan de projector of het statief beschadigd raken.

Inhoud van de verpakking

Installatiehandleiding

Garantie

(Niet overal beschikbaar)

Gebruiksaanwijzing op cd

Voedingskabel

Afstandsbediening

/ 1 batterijen (Niet overal beschikbaar)

Schoonmaakdoekje

Adapter D-Sub-kabel

Indicatielampjes

:Lampje aan :Lampje knippert :Lampje uit

STAND BY TEMP Informatie

Deze toestand treedt op wanneer de projector op een normale manier van stroom wordt voorzien nadat de

AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.

- Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.

- Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)

De projector bevindt zich in normaal bedrijf.

Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.

De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 2.

Deze toestand treedt op wanneer er een fout is opgetreden in de functie voor automatische kleurcompensatie. Zie handeling 3.

Aangegeven problemen opheffen

Categorie Toestand handeling 1

Als de koelventilator niet naar behoren werkt.

Maatregelen

Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons servicecenter . handeling 2

Als de temperatuur in de projector te ver oploopt.

Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter . handeling 3

Als het sensorsysteem

Laat de projector voldoende afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het binnen in de projector probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of niet normaal met het servicecenter . functioneert.

Achterzijde

In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.

1. Ingang VIDEO IN

2. Ingangen VIDEO/PC AUDIO IN

3. Ontvanger voor het signaal van de afstandsbediening

4. Voedingsingang

5.

Kensingtonslot

6. Ingang PC IN

7. Ingang SERVICE

8. Hoofdtelefoonaansluiting

|

Productkenmerken

|

Productafbeeldingen

|

Afstandsbediening

|

Productspecificaties

|

1.

POWER -toets ( )

2.

SOURCE -toets

3.

MENU -toets( )

4.

Verplaatsen ( )/ ( )-toets

5.

VERTICAL KEYSTONE -toets (

6.

INSTALL -toets

)

7.

STANDARD -toets

8.

P.SIZE -toets

9.

QUICK -toets

10.

MUTE -toets ( )

11.

RETURN -toets( )

12.

EXIT -toets

13.

VOL -toets ( )

14.

STILL -toets

15.

MONITOR -toets

16.

P.MODE -toets

17.

MOVIE -toets

1.

POWER ( )

Gebruik deze knop om het product aan en uit te zetten.

2.

SOURCE

Hiermee kunt u de status van externe apparatuur controleren of selecteren.

3. MENU (

)

Hiermee opent u het menuscherm.

4.

Verplaatsen ( )/ ( )

Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.

5.

VERTICAL KEYSTONE ( )

Gebruik deze functie wanneer het scherm als een onregelmatige vierhoek wordt weergegeven.

6.

INSTALL

Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.

7.

STANDARD

Hiermee kunt u in een vrij lichte omgeving de projector instellen op de juiste modus.

8.

P.SIZE

Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.

9.

QUICK

Hiermee kunt u snel het laatst gebruikte menu selecteren.

10.

MUTE ( )

Indrukken om het geluid tijdelijk te dempen. Weergave linksonder in het scherm.

Druk vanuit de stand Mute nogmaals op de toets MUTE of VOL( maken.

11.

RETURN ( )

Hiermee keert u terug naar het vorige menu.

12.

EXIT

Hiermee kunt u het menuscherm sluiten.

13.

VOL ( )

Druk hierop als u het volume harder of zachter wilt zetten.

) om het geluid weer hoorbaar te

14.

STILL

Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.

15.

MONITOR

Hiermee kunt u de projector instellen op de optimale modus voor gebruik als monitor.

16.

P.MODE

Hiermee selecteert u de modus Picture.

17.

MOVIE

Gebruik deze functie in een donkere omgeving.

|

Productkenmerken

|

Productafbeeldingen

|

Afstandsbediening

|

Productspecificaties

|

Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product.

Specificaties

Model SP-P400

Afmeting 13,97 mm/0,55 inch

Panel

Resolutie 800 x 600 (SVGA)

Lichtbron

Power

Energieverbruik

Spanning

LED

53 W

DC 14V 4A

Dimensie

Gewicht

147,5 x 64,5 x 145,5 mm

900 g

Belangrijkste kenmerken

Helderheid

Contrast

Schermformaat (diagonaal)

150 ANSI

1000:1

20” tot 80"

Projectiebereik

Keystone

0,68 - 2,83m

Vertical

1) Verbindingstype: 15Pin D-Sub

Ingangssignaal

PC

VIDEO

2) Frequentie

(Kijk naar de Ondersteunde weergavemodi.

)

Geldig signaal: NTSC, PAL, SECAM (De signalen PAL-60 en PAL-Nc worden niet ondersteund.)

Uitgang spraak 1W + 1W

Temperatuur

Gebruiksomgeving en

Bediening vochtigheidsgraad

Opslag

Temperatuur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),

Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)

Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),

Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)

Ruis 30dB

Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan klasse A.

Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden weergegeven.

Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.

Ondersteunde weergavemodus

Resolutie

Horizontale frequentie

(kHz)

Verticale frequentie

(Hz)

Klokfrequentie

(MHz)

Polariteit

(Horizontaal

/Verticaal)

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 350

VESA, 640 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 720 x 400

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 1024

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

37,861

37,861

37,861

37,500

43,269

37,927

35,156

37,879

48,077

46,875

53,674

48,363

56,476

60,023

68,677

63,981

85,039

56,250

60,317

72,188

75,000

85,061

60,004

70,069

75,029

84,997

60,020

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

85,080

85,080

72,809

75,000

85,008

Formaatondersteuningsmodus

Ingang

VIDEO

PC

Source (Bron)

Modus

576i

480i

16:9 Modus

4:3 Modus

Modus ondersteuning positieverplaatsing

Ingang

VIDEO

PC

Source (Bron)

Modus

576i

480i

16:9 Modus

4:3 Modus

Normaal x x

O

O

Normaal

O

O

O

O

Zoom 1

Beeldformaat

Zoom 2

O O

O x x

O x x

Zoom 1 x x x x

Beeldpositie (H/V)

Zoom 2 x x x x

35,500

36,000

40,000

50,000

49,500

56,250

65,000

75,000

78,750

94,500

108,000

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

31,500

31,500

36,000

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

+/-

+/-

-/-

-/+

-/-

16:9

O

O

O

O

16:9 x x

O

O

|

Basisinstellingen

|

De stroom aansluiten

|

Aansluiten op videoapparatuur

|

De projector installeren

Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.

Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.

Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.

Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk op het scherm weergegeven.

Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.

U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Acht.-vloer / Acht.-plaf.

( De installatieposities bekijken )

Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:

Gebruik een halftransparant scherm.

Kies

Menu > Instellingen > Installeren > Acht.vloer

Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:

Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm bekijkt.

Kies

Menu > Instellingen > Installeren > Voorvloer

Zoomen en scherpstellen

Scherpstelring

U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.

Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand ), kan het beeld niet goed worden scherpgesteld.

Vlakzetten met de verstelbare voetjes

U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.

U kunt het niveau van de projector 3 graden verstellen.

Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan hoeksteenvervorming van het beeld optreden.

Schermgrootte en projectieafstand

Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als de beelden onduidelijk zijn, past u deze aan met de focusring of plaatst u de projector meer naar voren of naar achteren.

1. De schermhoogte en diagonale lengte, afhankelijk van de projectieafstand.

Schermpositie A B C D E F G

Projectiebereik

Schermhoogte

68 cm

30 cm

104 cm

46 cm

140 cm

61 cm

176 cm

76 cm

212 cm

91 cm

248 cm

106 cm

283 cm

122 cm

Diagonale lengte van scherm 50,8 cm 76,2 cm 101,6 cm 127cm 152,4 cm 177,8 cm 203,2 cm

De projectieafstand is de horizontale afstand tussen de projector en het scherm.

2. Als u de P400 projector zo installeert dat de projectieafstand even groot is als de diagonale lengte van het scherm, kunt u genieten van een scherp beeld zonder vertekening (Keystone).

De PC-omgeving instellen - Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.

1.

Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows en klik op [Eigenschappen].

Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.

2.

Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.

U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.

3.

Klik op de knop [Geavanceerd].

Er verschijnt een ander instellingenvenster.

4.

Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de

<Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.

Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de

<Vernieuwingsfrequentie>.

5.

Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de knop

[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat venster te sluiten.

Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.

6.

Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.

Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.

(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven in 1.)

Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 32 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.

De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm of de Windows-versie.

Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen problemen optreden met het signaal.

|

Basisinstellingen

|

De stroom aansluiten

|

Aansluiten op videoapparatuur

|

1. Achterzijde van de projector

Sluit het netsnoer van de AC/DC-adapter aan op het stopcontact.

Sluit het netsnoer aan op de adapter en op een stopcontact.

Als de adapter is aangesloten, wordt het beeldscherm automatisch aangeschakeld. Kijk bij het aanschakelen niet in de lens.

Gebruik alleen een goedgekeurde adapter.

|

Basisinstellingen

|

De stroom aansluiten

|

Aansluiten op videoapparatuur

|

Een AV-apparaat aansluiten

Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de videoapparatuur.

- Sluit de ingangspoort van de projector met een audiokabel aan op de uitgangspoorten Audio (L), Audio

(R) van het externe apparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, videorecorder of camcorder.

Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de dvd-speler, videorecorder of camcorder.

De projector gebruiken

Schakel de projector in, druk op de toets [SOURCE] en selecteer de afbeelding die hoort bij het aangesloten apparaat; dvd-speler, videorecorder of camcorder.

Als de bijbehorende modus niet wordt geselecteerd, controleert u of de videokabel goed is aangesloten.

Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.

Aansluiten op een computer

Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de computer.

Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.

Sluit de ingangspoort [VIDEO/PC AUDIO IN] van de projector met een audiokabel aan op de uitgangspoorten van de luidspreker van de computer.

Dit product ondersteunt Plug & Play. Als u Windows XP gebruikt, hoeft u daarom niet zelf een stuurprogramma op de computer te installeren.

De projector gebruiken

Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.

Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.

Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen .

Stel het scherm af.(

Automatische afstelling )

De hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan op de ingang [ ] aan de achterkant van de projector.

Kensingtonslot

Het Kensingtonslot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Het slot moet apart worden aangeschaft. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor correct gebruik. Het slot moet apart worden aangeschaft.

Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de TV ( ) en draai deze in de vergrendelingsrichting (

).

Sluit de kabel voor het Kensington-slot aan.

Bevestig het Kensington-slot aan een tafel of ander zwaar, vaststaand object. neem voor een slot contact op met de distributeur van ons product of ga naar een elektronicazaak.

|

Invoer

|

Beeld

|

Instellingen

|

Optie

|

Schermafstelling

Bronlijst

* Klik op de toets Afspelen( )/Stoppen( ) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

Afspelen/

Stoppen

U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden weergegeven.

1) Video 2) PC

Naam wijzigen U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen.

1) VCR

3) Kabel STB

5) Satelliet STB

7) DVD-Speler

9) Camcorder

11) PC

2) DVD

4) HD STB

6) AV-Ontvanger

8) Spelcomputer

10) DVD-combo

|

Invoer

|

Beeld

|

Instellingen

|

Optie

|

Schermafstelling

Modus

* Klik op de toets Afspelen( )/Stoppen( ) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

Afspelen/

Stoppen

Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de schermmodus zoals vereist.

1) Modus

- Dynamisch

Selecteer deze optie als u een helderdere beeldkwaliteit wenst dan de standaard beeldkwaliteit.

- Standaard

Het projectiescherm is goed te zien in een enigszins lichte omgeving.

- Film

Selecteer een van deze opties als de omgeving donker is. Dit spaart energie en vermindert vermoeide ogen.

- Monitor

Selecteer deze functie om het scherm als een monitor te gebruiken.

- Sport

Selecteer deze functie als u naar sport wilt kijken. Deze functie biedt een meer levendig beeld dan het standaardscherm.

- Gebruiker

Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste schermmodus. U kunt dit instellen in Modus-Opslaan .

Modus

2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aanpassen.

3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen.

4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten weergeven.

5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken.

▶ De modus [PC] wordt niet ondersteund.

6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen door verstering van de groen- en roodweergave.

▶ Wanneer het ingangssignaal [PC] of PAL en SECAM van de modus [AV] is, kan

Tint niet worden aangepast.

Contrast

Helderheid

Scherpte

Kleur

Tint

7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften aanpassen.

- Koel2 : Voor gebruik in een zeer lichte omgeving.

Formaat

Positie

Dig. ruisfilter

Zwarting

Filmmodus

- Koel1 : Voor gebruik in een ietwat lichte omgeving.

- Normaal : Wordt in de meeste omstandigheden gebruikt. Hiermee worden de kleuren het nauwkeurigst weergegeven.

- Warm : Selecteer deze functie om voor zwart-witfilms de beste kwaliteit te verkrijgen.

8) Color Gamut

- Wide : Geeft de originele kleurengamma van een paneelapparaat weer.

- Normal : De normale kleurengamma biedt vlakke en natuurlijke kleurtonen.

- SMPTE_C : Standaard voor videoapparatuur van de Society of Motion Picture and

Television Engineers

- EBU : Voorschriften en standaards voor productie en technologie, gestandaardiseerd door de European Broadcasting Union.

9) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in overeenstemming met de video-eigenschappen.

- Film : De gamma-modus voor films.

- Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm.

- Grafisch : De gamma-modus die overeenkomt met een computerscherm.

- Vivid : De gammamodus voor het weergeven van films.

10) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.

Kleurtemperatuur

Color

Gamut

Gamma

Opslaan

11) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.

Reset

U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype.

1) Normaal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) 16 : 9

▶ Formaatondersteuningsmodus

Source (Bron)

Ingang

VIDEO

PC

Modus

576i

480i

16:9 Modus

4:3 Modus

Normaal

O

O

O

O

Beeldformaat

Zoom 1

O

O x x

Zoom 2

O

O x x

16:9

O

O

O

O

Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd.

▶U kunt alleen in de modus [PC] posities instellen.

Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het ruisfilter in te schakelen.

Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven.

▶U kunt alleen in de modus [Video] Black Level inschakelen.

1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit.

2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven.

Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale weergave-instellingen voor films.

▶U kunt alleen in de modus [Video] de filmmodus inschakelen.

1) Uit

2) Aan

|

Invoer

|

Beeld

|

Instellingen

|

Optie

|

Schermafstelling

Installeren

* Klik op de toets Afspelen( )/Stoppen( ) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

Afspelen/

Stoppen

Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties waar normale installatie niet mogelijk is.

1) Voor-vloer : Normaal beeld

2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld

3) Acht.-vloer : Horizontaal omgekeerd beeld

4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld

V-hoeksteen

Testpatroon

Als video scenes misvormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de verticale hoeksteen-functie.

▶ De functie Vertical Keystone heft met behulp van software vertekeningen in het scherm op. We raden u daarom aan de projector zo te installeren dat er geen horizontale en verticale vertekening voorkomt, in plaats van de functie Vertical

Keystone te gebruiken.

Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor de installatie van de projector.

1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is.

2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1.

3) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling.

4) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling.

5) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling.

6) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling.

7) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte kleur.

▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.

PC Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.

Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.

1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm automatisch laten afstellen.

2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het computerscherm ziet.

3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen.

4) Zoom : Hiermee kunt u het computerscherm vanuit het midden vergroten.

5) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

→ Videotype

Als de signaalinvoer van de Component-video via de D-SUB-invoerpoort niet automatisch wordt herkend, kunt u het type invoersignaal handmatig instellen.

Deze functie is niet beschikbaar voor het model SP-P400, omdat dit model geen componentinvoer ondersteunt.

Autom. afstellen

Grof

Fijn

Zoom

Reset

Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

|

Invoer

|

Beeld

|

Instellingen

|

Optie

|

Schermafstelling

Taalkeuze

* Klik op de toets Afspelen( )/Stoppen( ) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Beschrijving

Afspelen/

Stoppen

U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.

Positie Menu

Transparantie

Menu

Menu

Tijdweergave

Logo

U kunt de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts.

U kunt de transparantie van het menu instellen.

1) Ondoorzichtig

2) Laag

3) Middel

4) Hoog

U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.

1) 5 sek 5) 90 sek

2) 10 sek 6) 120 sek

3) 30 sek

4) 60 sek

7) Continu Aan

Als de modus Logo ingeschakeld is, wordt bij het inschakelen van de projector het logo van Samsung weergegeven. Als u de modus uitschakelt, wordt dit logo niet weergegeven.

Blauw scherm

Informatie

De functie Blauw scherm zorgt ervoor dat een blauw scherm wordt weergegeven op het moment dat er geen ingangssignaal is vanaf het externe apparaat dat is aangesloten op de projector.

1) Uit

2) Aan

U kunt de externe bronsignalen, beeldinstellingen en pc-beeldaanpassing controleren.

|

Controlelijst voor het rapporteren van een probleem

|

Installeren en aansluiten

Geen stroom.

Symptoom

Ik wil mijn projector aan het plafond monteren.

Externe bron is niet geselecteerd.

Menu en afstandsbediening

Symptoom

Afstandsbediening werkt niet.

Ik kan geen menu selecteren.

Scherm en externe bron

Symptoom

Afbeeldingen worden niet weergegeven.

Slechte kleur.

Afbeeldingen zijn niet duidelijk.

Raar geluid.

De inbedrijfs-Led brandt.

Op het scherm verschijnen lijnen.

Oplossing z

Controleer de kabelaansluitingen. z

De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier. z

Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.

Oplossing z z z z z z

Zorg dat de juiste externe bron is geselecteerd.

Controleer de batterij van de afstandsbediening. Als er iets mis is met de batterij, vervangt u deze door een nieuwe batterij van het aanbevolen formaat.

Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de afstandsbediening beschadigen.

Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is.

Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld. z

Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu’s kunnen niet in grijs worden weergegeven.

Oplossing z z z z z

Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.

Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd.

Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de achterzijde van de projector.

Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn. z

<Tint> en <Contrast> instellen. z z

Pas de focus aan.

Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat. z

Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt. z

Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij abnormaal functionerende LED's . z

Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde schermeigenschappen.

zien.

Er wordt alleen een blauw scherm weergegeven.

Scherm verschijnt in zwart/wit of ongewone kleuren/scherm is te donker of te licht.

Het bericht<Niet ondersteund.

Recommended Mode: 800x600 60hz> wordt weergegeven.

instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het projectormenu <Mode> zijn gewijzigd. z

Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen nogmaals. z z

Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld.

Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. z z

Stel de resolutie en de vernieuwingsfrequentie voor uw computerscherm respectievelijk in op 800x600 en 60 Hz.

Raadpleeg gedeelte "3. Aansluiten" - "Basisinstellingen" - "De computeromgeving instellen" hierin voor informatie over het instellen.

|

Behandeling en onderhoud

|

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

|

Overig

|

Rechten

|

De buitenkant en de lens van de projector reinigen

Reinig de projector met een zachte, droge doek.

Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen als wasbenzine, thinners of een natte doek.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan.

Raak de projector niet aan met een nagel of ander scherp object. Dit kan krassen op het oppervlak veroorzaken.

Het binnenwerk van de projector reinigen

Neem contact op met het service center of de distributeur voor reiniging van het binnenwerk. (Niet kosteloos)

Neem contact op met de distributeur of een servicecenter als stof of andere substanties in de projector zijn terechtgekomen.

|

Behandeling en onderhoud

|

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

|

Overig

|

Rechten

|

Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten, kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)

02-201-24-18

05 133 1999

07001 33 11

062 SAMSUNG (062 726 7864)

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

+381 0113216899 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

-

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MACEDONIA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

RUMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

023 207 777

020 405 888 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

-

-

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) http://www.samsung.com

815-56 480 http://www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0700 Samsung (0700 726 7864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

-

-

-

- http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

- http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

1300 362 603

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

400-810-5858

010-6475 1880 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

EGYPT

JORDAN

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

NIGERIA

SOUTH AFRICA

Glossary

(852) 3698-4698

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG (726-7864)

1-800-3-SAMSUNG (726-7864)

1-800-8-SAMSUNG (726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST

8000-4726

08000-726786

800-22273

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA

0800 - SAMSUNG (726-7864)

0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Gamma-modus

De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.

Zwarting

Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere scherm melkachtig wit.

VIDEO IN Port

De VIDEO IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde 75

Ohm kabel.

Kleurenstandaard

Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of gebied wordt gebruikt.

Kleurtemperatuur

Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur impliceert een kouder (meer blauw) licht.

Vertical keystone (Verticale hoeksteen)

Deze correctiefunctie wordt gebruikt als het weergegeven beeld verticaal vervormd is. Verticale vervorming verwijst naar de vervorming van het weergegeven beeld wanneer de lichtstraal van de projector verticaal niet loodrecht op het scherm staat. U kunt weergaven beter bekijken door de vervorming te corrigeren met de functie Vertical Keystone

(Verticale hoeksteen).

Analoge uitzending

Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.

Overscan

Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.

Externe ingang

De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder,

DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.

Satellietuitzending

Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.

Kabeluitzending

Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende ontvanger installeren.

Weergegeven beeld

Het beeld door de projector weergegeven op het scherm.

Resolutie

Pixels zijn de hoeveelheid kleine stippen waaruit een televisiescherm is opgemaakt. De resolutie geeft het aantal pixels op een scherm weer. Hoe meer pixels, hoe meer informatie wordt weergegeven. Selecteer dus een hogere resolutie als u meerdere dingen tegelijk wilt bekijken.

Als de resolutie van de TV bijvoorbeeld 800 * 600 is, betekent dit dat de breedte van het scherm bestaat uit kolommen van 800 pixels en de hoogte van het scherm bestaat uit rijen van 600 pixels.

ANSI

Afkorting van het American National Standards Institute

ANSI Lumen

Lichteenheid zoals omschreven door het American National Standards Institute. Deze waarde wordt als volgt bepaald: projecteer licht op een scherm van 40 inch, verdeel het scherm in 9 rechthoeken en meet de gemiddelde helderheid van elke rechthoek. Omdat de helderheid in het midden van het scherm normaal gesproken groter is dan die aan de randen biedt ANSI Lumen een betere meting van de helderheid van de projector dan LUX.

AV-ontvanger

Een AV-ontvanger biedt een aantal in- en uitgangen voor audio en video waarop de gebruiker diverse invoer- en uitvoerapparaten kan aansluiten.

Toepasbaar op oudere systemen

Toepasbaarheid op oudere computermodellen De SVGA (800*600) projector kan gebruikt worden met de oudere SVGA en VGA (640*480) computers.

Compressiemodus

De modus waarin videobeelden uitgezoomd worden weergegeven.

Contrastverhouding

De verhouding van de helderste en de donkerste punten op het scherm.

Convergentie

De groepering van de rode, groene en blauwe videosignalen op het beeld dat wordt weergegeven op het scherm.

Display Size (Schermafmeting)

De Display Size (schermafmeting) wordt bepaald door de diagonale lengte van het LCD-paneel.

DVD (Digital Versatile Disc)

Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie

MPEG-2.

DLP (Digital Light Processing)

DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.

DLP HD2, DC2, DC3

Dit is een classificering van DMD-panelen.

DMD (Digital Micromirror Device)

Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.

EGA

Enhanced Graphics Array. EGA biedt verbeterde videokwaliteit in XT en AT IBM PC als een CGA-kaart. (640x350 pixels voor alle modi)

Hz (kHz, MHz)

Hertz (Kilohertz, Megahertz). Frequentie per seconde. (Kilo: 1.000, Mega: 1 miljoen) Hz wordt gebruikt om de frequentie van elektronische signalen aan te duiden.

NTSC

National Television Standards Committee. Een standaard voor tv- en videosignaaloverdracht, ontwikkeld in Noord-

Amerika in 1953. 525 lijnen / 60 Hz

PAL

Phase Alternate Line. Een methode waarmee kleur lijn voor lijn wordt verzonden en ontvangen. PAL wordt veel gebruikt in West-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz

SECAM

Sequential Couleur Avec Memorie. Een tv-standaard ontwikkeld in Frankrijk. SECAM wordt voornamelijk gebruikt in

Frankrijk en in Oost-Europese landen. 625 lijnen / 50 Hz

Super VGA (SVGA)

SVGA biedt een videoresolutie van 800x600 pixels. Onder deze standaard valt een verticale frequentieversie.

VGA

Video Graphics Array. Standard output interface for IBM PS/ 2. An analog graphics card developed by IBM that supports

720x400 pixels resolution in text mode and 640x480 pixels for graphics mode. (Other graphics cards process digital data.)

Video

Het beeldprojectievermogen van een PC met een videorecorderaansluiting, laser disk of cd-romstation.

XGA

Extended Graphics Adapter. Een videostandaard ontwikkeld door IBM. XGA omvat de VGA-standaard en biedt een resolutie van 1024x768 pixels.

|

Behandeling en onderhoud

|

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

|

Overig

|

Rechten

|

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ⓒ 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung

Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement