Samsung DVD-H40E User manual

Samsung DVD-H40E User manual

DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR

Belangrijk

Geachte gebruiker,

De batterijen die in dit product worden gebruikt bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi daarom nooit batterijen bij het gewone huisvuil.

Laat de batterijen bij voorkeur door uw vakhandelaar vervangen.

Vervangt u de batterijen zelf, lever de oude batterijen dan in bij een chemocar of een innamepunt voor oude batterijen in uw gemeente.

www.samsungdvd.com

AK68-00076K

DVD speler/HDD recorder

DVD-H40E

Gebruiksaanwijzing

NL

Veiligheidsinstructies

De volgende illustraties geven voorzorgsmaatregelen weer.

De bliksemflits vormt een waarschuwingssymbool dat u attent maakt op gevaarlijke spanning aan de binnenzijde van het apparaat. U MAG HET APPARAAT NIET ZELF OPENMAKEN. Neem voor reparatie contact op met een erkend servicecenter.

NL

W A A R S C H U W I N G

RISICO VAN ELEKTRISCHE

SCHOKKEN. NIET OPENMAKEN!

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE

SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG HET ACHTERPANEEL NIET

WORDEN VERWIJDERD. BINNENIN HET APPARAAT BEVINDEN

ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELFKAN

ONDERHOUDEN. GA VOOR REPARATIEOFONDERHOUD NAAR

EEN ERKENDSERVICECENTER.

GEVAAR

Dit symbool is bedoeld om u attent te maken op de aanwezigheid van gevaarlijke spanning binnenin het product.

WAARSCHUWING

Dit symbool geeft aan dat in de gebruiksaanwijzing van het product belangrijke bedienings- of onderhoudsinstructies over dit onderwerp zijn vermeld.

Waarschuwing

Stel apparaten die niet speciaal zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis niet bloot aan regen of vocht.

Daarmee voorkomt u het risico van brand en elektrische schokken.

Attentie: De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.

Voedingsbron verwijderen. Apparaten met of zonder aan/uit-schakelaar staan onder spanning zolang de stekker in het stopcontact zit. Om het apparaat van de elektriciteit los te koppelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Het apparaat werkt alleen als de aan/uitschakelaar op AAN staat.

Stel het apparaat NIET bloot aan extreme temperaturen

(onder 5°C en boven 40°C) of aan een extreme luchtvochtigheid (minder dan

10% en meer dan 75%).

Stel het apparaat NIET bloot aan direct zonlicht.

Zorg dat het apparaat NIET in aanraking kan komen met vloeistoffen.

Plaats GEEN voorwerpen op het apparaat of de afstandsbediening.

Haal tijdens een zware storm of onweer de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder de antennekabel.

Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen en bewaart u deze op een droge, koele plaats.

DIT APPARAAT IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK

IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING.

2 3

NL

Belangrijkste functies van DVD-H40E

1. Digitale video-opname.

2. Lijst van opgenomen programma’s.

3. Af te spelen titel markeren.

4. Opgenomen videoprogramma bewerken.

5. Afspelen van DVD, CD, VCD, MP3 en Photo CD.

6. Digitale audio jukebox.

7. Fotoalbum.

8. Aansluiting op digitale videocamera.

1. Digitale video-opname

Direct opnemen van TV-programma’s met één druk op de knop via “Instant recording”.

In tegenstelling tot bij videorecorders kan de consument direct TV-programma’s opnemen door op de opnameknop van de afstandsbediening te drukken.

Met “Live TV Pause” hoeft de consument geen TV-scène meer te missen.

Met deze functie kan een consument die TV zit te kijken tijdelijk iets anders gaan doen zonder ook maar een scène te hoeven missen.

Hoogwaardige video-opnames van TV DVD (VCD), DVC en STB naar

HDD met “High Quality Video recording”.

Het apparaat ondersteunt 3 modi voor het maken van video-opnames bij verschillende bitsnelheden zoals SQ (2Mbps / 40 uur), HQ (4Mbps / 20 uur) en SHQ (6Mbps / 13 uur).

Er kunnen tot 500 clips worden opgeslagen.

Met “Live TV Control” kunt u ‘teruggaan in de tijd’ en nog eens bekijken wat u hebt gemist tijdens de live uitzending van de TV-beelden.

U hoeft alleen op de pauzeknop ( II ) te drukken wanneer u weggaat en de DVD-H40E speelt dan bij terugkeer alles opnieuw af wat u hebt gemist.

Tijd

Pauze

Bedrijfsstatus van HDD

Opname

Gebruiker bekijkt TV-beelden opnieuw

Tijdverschuivingsperiode

Kijken hervatten

Belangrijkste functies van DVD-H40E

(vervolg)

2. Lijst van opgenomen programma’s

• IAls de klant het videoprogramma opneemt, wordt automatisch een programmalijst gegenereerd (met

Program List”) met aanvullende informatie over het opgenomen programma.

• Deze programmalijst bevat de velden “Title” (Titel), “Date” (Datum) en “Length” (Duur). De titel kan worden gewijzigd met de functie “Title Insert” (Titel invoegen). De datum en duur worden automatisch gegenereerd.

Er wordt een miniatuurafbeelding van de eerste clip weergegeven.

Alle benodigde toetsen voor het bedienen van het huidige menuscherm worden eveneens weergegeven onderaan het scherm met pictogrammen en instructies.

3. Af te spelen titel markeren

• Als u in de programmalijst op de knop “P – List” van de afstandsbediening drukt, kunt u het eerste deel van het geselecteerde videoprogramma bekijken, zoals bij een trailer aan het begin van een bioscoopfilm.

Weergave gedurende 5 sec

Springen Afspelen programma herhalen

4. Opgenomen videoprogramma bewerken

• Met de Samsung DVD-H40E kunt u uw eigen videoprogramma’s maken.

• De gebruiker kan 2 of meer videoprogramma’s combineren tot één programma.

Geeft informatie over geselecteerd bestand weer

NL

4 5

NL

Belangrijkste functies van DVD-H40E

(vervolg)

• De DVD-H40E kan geselecteerd videoprogramma’s onderverdelen in 2 of meer programma’s.

< beginpositie >

1. Druk op Enter om splitsing te starten

2. Kleur verandert

(wit -> blauw)

1. Afbeelding wordt afgespeeld (1 frame)

2. Toetsen FPS, RPS en

Pause kunnen worden gebruikt.

< eindpositie >

1. Druk op Enter om splitsing te starten

2. Kleur verandert

(blauw->wit)

3. Subbeeld wordt gemaakt

Opgesplitst bestand

Huidige positie

Witte balk

Bestandslengte

• DVD-H40E kan niet langer benodigde videoprogramma’s verwijderen.

• Zelfs gedeeltelijke verwijdering van geselecteerd videoprogramma is mogelijk.

Druk op Enter bij geselecteerd bestand en kies pop-up menu voor verwijderoptie.

Belangrijkste functies van DVD-H40E

(vervolg)

6. Digitale audio jukebox

• Met de functie “Juke box” kan de consument van duizenden muzieknummers op de HDD genieten zonder telkens een nieuwe Audio CD te hoeven plaatsen. Met de DVD-H40E kan een onbeperkt aantal

MP3-nummers van CD worden gedownload naar de HDD. (Max. capaciteit van de HDD voor MP3: 10GB)

Geeft geselecteerd bestand aan

NL

• Een gebruiker kan een muzikale diashow maken door zijn of haar favoriete foto’s op te slaan in de map met muziekbestanden.

5. Afspelen van DVD, CD, VCD, MP3 en Photo CD

• De DVD-H40E kan vele verschillende soorten schijven afspelen, zoals DVD, Audio CD, Video CD, MP3

(CD-R/RW), Photo CD (Kodak), CD-G, enz.

• In de bewerkingsmodus kunnen gebruikers hun eigen muziekmappen maken met titels als “CLASSIC”,

“JAZZ”, “POP SONG”, enz.

6 7

NL

Belangrijkste functies van DVD-H40E

(vervolg)

Belangrijkste functies van DVD-H40E

(vervolg)

7. Fotoalbum

Geniet van uw JPEG-afbeeldingen op CD of HDD via de eenvoudige en gebruiksvriendelijke

grafische interface.

Tot 10,000 JPEG beelden (Standaard bestandformaat 100kbyte) kan opgeslagen en bewerkt worden op de

HDD.

8 Miniaturen per pagina

Door miniaturen bladeren met richtingknoppen op afstandsbediening

Maximaal 20 tekens

Pagina geeft aantal pagina’s met miniaturen aan

Geselecteerde foto wordt gemarkeerd voor vergrote weergave

Met “Enter” op afstandsbediening wordt foto vergroot weergegeven op hele scherm

Datum waarop opname is gemaakt

Afzonderlijke foto bekijken

Bewerkingsfunctie stelt u in staat uw favoriete plaatjes of foto’s te selecteren, verwijderen,

verplaatsen of te hernoemen, en uw eigen directory aan te maken.

Geeft geselecteerd bestand aan

Gebruiker kan op eenvoudige wijze de foto’s selecteren die hij of zij wil kopiëren van CD naar de

HDD op het onderstaande interfacescherm.

Geeft geselecteerd bestand aan

NL

“Slide Show” (Diashow)

Tijdinstellingsbereik

3 - 10 seconden

Als op “Enter” wordt gedrukt, wordt het pop-up menu weergegeven.

Na de ingestelde vertraging wordt diashow gestart.

8

8. Aansluiting op digitale videocamera

• Wanneer u uw digitale videocamera via de A/V-ingang aansluit op de DVD-H40E kunt u video-opnames bekijken en bewerken vanaf het TV-scherm.

Beelden van digitale videocamera

Opslaan/bewerken op HDD

Bekijken via TV

9

NL

Inhoud

Dit product heeft een geïntegreerde copyright beschermingstechnologie die beschermd wordt door methodeaanspraken van bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision Corporatie en andere rechteneigenaren. Gebruikmaking van deze copyright beschermingstechnologie moet geautoriseerd worden door Macrovision Corporatie, en is alleen bedoeld voor het kijken in thuis- en andere beperkte situaties, tenzij toestemming is gegeven door Macrovision Corporatie. Nabouwen of demontage is verboden.

ALGEMENE INFORMATIE

Soorten disks en kenmerken

MP3 afspelen (vereisten voor CD-R MP3 disks)

Voorkant van de DVD HDD recorder

Achterkant van de DVD HDD recorder

Indicaties in het display

Accessoires

Infrarood afstandsbediening

Batterijen in de afstandsbediening zetten

Het apparaat aansluiten

Op de tv aansluiten met behulp van de coaxkabel

Op de tv aansluiten met behulp van de SCART-kabel

Op een satellietontvanger of ander apparaat aansluiten

De toets TV op de afstandsbediening gebruiken

Basisaansluitingen/automatische installatie

Bedieningstoetsen

Basisfuncties voor afspelen van dvd's

Basisfuncties voor bediening van de tv-tuner

Een schijf afspelen

19

19

20

21

15

16

17

18

22

23

23

24

25

12

13

14

14

15

INSTELLEN

Taal

Kanaal

Klok instellen

Buffer tijd (tijdverschuiving)

Geluidopties

Beeldopties

HDD formatteren

29

30

31

32

27

28

29

10

Inhoud

(vervolg)

DVD

FUNCTIES

Digitale recorder

Programmalijst

Slot instellen

Toegangscode wijzigen

Samenvoegen

Splitsen

Wissen

Fragment van geselecteerd bestand verwijderen

TV programma opnemen (Timer programma instellen)

Opnemen met Showview

TV-programma of dvd opnemen

TV-programma opnemen (opnemen via één druk op de knop)

DVD speler

Disk kopiëren

Taal disk/Taal geluid/Ondertiteling

Kinderslot

Toegangscode wijzigen

Menu van dvd’s bekijken

3D-geluid

Taal geluid selecteren

Taal ondertiteling selecteren

Weergavefunctie

Speciale afspeelfuncties

Herhalen A-B

Zoomfunctie (dvd/vcd)

Camerastandpunt wijzigen

Bladwijzerfunctie (dvd/vcd)

Jukebox

HDD playlist / CD playlist

HDD bewerken

CD naar HDD kopiëren

Fotoalbum

HDD playlist / CD playlist

HDD bewerken

CD naar HDD kopiëren

OVERIGE INFORMATIE

Technische gegevens

Problemen en oplossingen

11

50

50

51

51

52

46

47

48

49

53

54

55

55

56

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

58

59

60

62

63

64

65

66

NL

NL

Soorten disks en kenmerken

Uw

DVD speler

kan de volgende typen disks met het bijbehorende logo afspelen:

Soorten disks

(logo’s)

Opname types

DVD

Audio

+

Video

Formaat disk

12 cm

8 cm

Maximale speelduur

Enkelzijdig

240 min.

Dubbelzijdig

480 min.

Enkelzijdig 80 min.

Dubbelzijdig

160 min.

Eigenschappen

• Dankzij Dolby Digital en het

MPEG2-systeem.biedt dvd uitstekend geluid en beeld.

• Via het menu op het scherm kunnen op eenvoudige wijze verschillende scherm- en audiofuncties worden geselecteerd.

VIDEO-CD

12 cm

74 min.

Audio

+

Video

• Video met CD-geluid, VHSkwaliteit en MPEG1compressietechnologie.

8 cm

20 min.

AUDIO-CD

CD-R

CD-RW

Audio

Audio

+

Video

Audio

+

Video

12 cm

8 cm

12 cm

8 cm

12 cm

8 cm

74 min.

20 min.

• Een LP wordt opgenomen als een analoog signaal met meer vervorming. Een CD wordt opgenomen als een digitaal signaal met een betere geluidskwaliteit, minder vervorming en minder verlies aan geluidskwaliteit in de loop der tijd.

WAV: 74 min.

MP3: ongeveer 150

JPG: afhankelijk van b e s t a n d s g r o o t t e

WAV: 20 min.

MP3: ongeveer 60

JPG: afhankelijk van b e s t a n d s g r o o t t e

WAV: 74 min.

MP3: ongeveer 150

JPG: afhankelijk van b e s t a n d s g r o o t t e

WAV: 20 min.

MP3: ongeveer 60

JPG: afhankelijk van b e s t a n d s g r o o t t e

• Permanente gegevensopslag; kan niet worden gewist of o v e r s c h r e v e n

• Opslag van muziek, afbeeldingen en foto's.

• Ongeveer 1000 keer opnemen en herschrijven en onbeperkt lezen.

12

MP3 afspelen (vereisten voor CD-R MP3 disks)

Houd u bij het afspelen van CD-R/RW disks aan onderstaande aanbevelingen :

• Uw MP3-bestanden moeten de ISO 9660- of JOLIET-indeling hebben.

MP3-bestanden in ISO 9660- en Joliet-indeling zijn compatibel met DOS en Windows van Microsoft en met de Apple Macintosh. Dit zijn de twee meest gebruikte indelingen.

• De namen van uw MP3-bestanden mogen niet langer zijn dan 15 tekens en de bestanden moeten de extensie ".mp3" hebben.

Algemene naamindeling: Titel.mp3.

• Gebruik bij het opnemen van MP3-bestanden een decompressiesnelheid van minimaal 128 Kbps.

De geluidskwaliteit van MP3-bestanden wordt bepaald door de compressie-/decompressiesnelheid die u kiest. Voor weergave van audio-cd-kwaliteit is een analoog/digitale sampling-frequentie voor de conversie naar MP3-indeling tussen 128 Kbps en 160 Kbps vereist. Een hogere frequentie, bijvoorbeeld

192 Kbps of meer, levert slechts zelden een betere geluidskwaliteit op.

Bestanden met een sampling-frequentie van minder dan 128 Kbps worden daarentegen niet correct afgespeeld.

• Probeer geen MP3-bestanden op te nemen waarop copyright rust.

Bepaalde beveiligde bestanden zijn gecodeerd om illegaal kopiëren te voorkomen. Hierbij gaat het om de volgende typen bestanden: Windows Media T M (gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Inc) en SDMI T M

(gedeponeerd handelsmerk van de SDMI Foundation). U kunt deze bestanden niet kopiëren.

Aanduidingen op de disks

~

• Regiocode (Playback Region Number)

Zowel DVD spelers als disks zijn per regio gecodeerd. Een disk kan alleen worden afgespeeld als deze regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de disk niet worden afgespeeld.

Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.

PAL

• PAL TV-systeem in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Australia etc.

N T S C

• NTSC-uitzendsysteem in Verenigde Staten,

Canada, Japan, Zuid-Korea, enz.

• Dolby Digital disk

STEREO

• Stereo disk

DIGITAL

SOUND

• Digital Audio disk

• DTS disk

NL

13

NL

Voorkant van de DVD HDD recorder Indicaties in het display

1 2 3 4 5 6 7 8

AAN/UIT-KNOP /

STANDBY-KNOP

DVD SPELER

KNOP VOOR

OPENEN/SLUITEN

KOPIEERKNOP

KNOP OM DVD

TE SELECTEREN

KNOP OM HDD

TESELECTEREN

DISPLAY

BEDIENINGSPANEEL

ZENDERKNOPPEN

OPNAME

KNOP

STOP-

KNOP

KNOP VOOR

VOORUITSPOELEN/

VOORWAARTS SPRINGEN

KNOP VOOR AFSPELEN/PAUZE

KNOP VOOR TERUGSPOELEN/

ACHTERWAARTS SPRINGEN

AUX AUDIO L, R-INGANG

AUX VIDEO-INGANG

Achterkant van de DVD HDD recorder

ANTENNE-

AANSLUITING

AUDIO L, R-IN-

AANSLUITINGEN

AV2 (DEC./EXT.) SCART-

AANSLUITING (EURO-21)

S-VIDEO-

UITGANG

DIGITALE AUDIO-

UITGANG (OPTISCH)

DIGITALE AUDIO-

UITGANG (COAXIAAL)

9 11 13 14

10 12

14 15 17

16

1

Indicator voor DVD stand

2

Indicator voor disktype

3

Indicator voor JPEG-bestand

4

Indicator voor MP3-bestand

5

De tijd, huidige positie, resterende tijd of huidige status wordt weergegeven

6

Een tijdgestuurde opname (Timerprogramma) is geprogrammeerd of wordt uitgevoerd

7

STEREO-indicator

8

Indicator voor HDD stand

9

Er wordt een dvd afgespeeld

10 3D-geluid staat aan

11 Er is een dvd met een DTS-soundtrack geladen

12 Indicator voor LPCM-type

13 Indicator voor Dolby Digital

14 NICAM geactiveerd

15 Indicator voor opnamekwaliteit

16 VPS/PDC-indicator

17 Er wordt vanaf de hdd afgespeeld.

Accessoires

U heeft zojuist een SAMSUNG

DVD speler/HDD recorder

aangeschaft.

Met dit apparaat worden de volgende accessoires meegeleverd:

AFSTANDSBEDIENIN

G EN BATTERIJEN

AUDIO- EN

VIDEOKABEL

GEBRUIKS-

AANWIJZING

SCART-

AANSLUITING

S-VIDEO-

AANSLUITING

COAXIAAL-

AANSLUITING

TV-UITGANG AV1 (EURO AV) IN/OUT

(EURO-21)

S-VIDEO-INGANG VIDEO UIT2-

AANSLUITING

AUDIO L, R-UIT2-

AANSLUITINGEN

SCART-AANSLUITING

NL

14 15

NL

Infrarood afstandsbediening

1

STANDBY/ON toets

2

ZOOM/TV MUTE toets

3

Toetsen 0 t/m 9

4

3D toets

5

Volumetoets VOL +/-

6

INPUT SEL toets

7

DVD toets

8

ACHTERUIT BEELD ZOEKEN/

OVERSLAAN VORIGE knop

9

STOP toets

10 MENU toets

11 CLEAR toets

12 ENTER/richtingknoppen

13 RECORD toets

14 TITLE/SPEED

15 DISC MENU toets

16 SUBTITLE/TIMER toets

17 OPEN/CLOSE toets

18 TV/DHR toets

19 REPEAT A-B toets

20 PROGRAM toets

21 TEXT toets

22 TV

23 HDD toets

24 VOORUIT BEELD ZOEKEN/

OVERSLAAN VOLGENDE knop

25 Toets voor afspelen/pauzeren

26 DISPLAY toets

27 P-LIST toets

28 RETURN toets

29 MARK toets

30 ANGLE toets

31 AUDIO toets

32 KEUZEKNOP

3

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12

4

5

6

1

2

16

28

29

30

31

32

19

20

21

22

23

24

25

26

27

17

18

Batterijen in de afstandsbediening zetten

U moet batterijen in de afstandsbediening zetten of ze vervangen wanneer u:

het apparaat in gebruik neemt, of

merkt dat de afstandsbediening niet meer goed werkt.

1

Schuif het klepje in de richting van het pijltje van het batterijvak af.

2

Zet twee batterijen van het type AA, R6 (meegeleverd) en let daarbij op de plus- en minpool:

+ op de batterij hoort bij + in de afstandsbediening.

– op de batterij hoort bij – in de afstandsbediening.

3

Zet het klepje terug door het evenwijdig met de onderkant van de afstandsbediening te houden en op zijn plaats te schuiven.

Combineer nooit verschillende typen batterijen

(bijvoorbeeld alkaline- en mangaanbatterijen).

17

NL

NL

Het apparaat aansluiten

Bij het aansluiten van audio- of videosystemen moet u met verschillende factoren rekening houden :

De typen aansluitingen die beschikbaar zijn op uw systemen

Of de systemen permanent worden aangesloten op de

recorder

satellietontvanger) of tijdelijk (bijvoorbeeld een camcorder)

(bijvoorbeeld een

Uw

recorder

beschikt over de volgende aansluitingen:

Aansluiting Plaats

AV1 (EURO AV) Achterzijde

Type

SCART

Richting

In/Uit

AV2 Achterzijde

Audio-ingang Achterzijde

S-VIDEOingang

Achterzijde

SCART

Audio RCA

S-JACK

In/Uit

In

In

Aanbevolen voor

Televisie

Satellietontvanger

Andere (video)recorder/DVD speler

Satellietontvanger

KANAAL/DECODER

Andere (video)recorder/DVD speler

Audio-ingang voor S-VIDEO

S-Video-ingang

Audiouitgang

VIDEOuitgang

S-VIDEOuitgang

Achterzijde

Achterzijde

Achterzijde

Audio RCA

RCA

S-JACK

Uit

Uit

Uit

LINE Audio-uitgang

LINE Video-uitgang

S-Video-uitgang

Digitale AUDIO- Achterzijde uitgang

Optisch

Coax

Uit

Digitale audio-uitgang

TV-UITGANG Achterzijde 75

Uit

Televisie

Coax

ANTENNE-

INGANG

Achterzijde 75

Coax

In

Antenne

Kabelaansluiting

Satellietontvanger

Wanneer u een audio- of videosysteem op uw recorder aansluit, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten zijn uitgeschakeld. Raadpleeg de documentatie bij uw apparatuur voor gedetailleerde aansluit- en veiligheidsinstructies.

18

Op de tv aansluiten met behulp van de coaxkabel

Televisiezenders kunnen alleen goed worden ontvangen als de televisie een signaal ontvangt uit een van de volgende bronnen:

Een buitenantenne

Een binnenantenne

Een kabelaansluiting

Een satellietontvanger

Controleer of zowel de televisie als de recorder zijn uitgeschakeld voordat u de kabels gaat aansluiten.

1

Verwijder de antenne of kabelaansluiting uit de televisie.

2

Sluit deze kabel aan op de met gemarkeerde 75

coaxaansluiting aan de achterkant van uw recorder.

3

Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op de aansluiting van uw recorder.

4

Doe het andere uiteinde van de kabel in de tv in de connector die u eerder voor de antenne gebruikte.

5

Voor een nog betere beeld- en geluidskwaliteit kunt u uw recorder ook via de SCART-kabel op de tv aansluiten, mits deze over een

SCART-aansluiting beschikt (zie hieronder).

TV

4

2

Op de tv aansluiten met behulp van de SCART-kabel

Antenne

TV

3

2

3

SCART-kabel

RFcoaxkabel

Als uw tv over een SCART-aansluiting beschikt, kunt u uw

apparaat met

behulp van de SCART-kabel op de tv aansluiten. Dit resulteert in:

Een hogere beeld- en geluidskwaliteit

Een eenvoudiger installatieprocedure

◆ Ongeacht het type aansluiting dat u kiest, moet u altijd de meegeleverde coaxkabel gebruiken. Als u dat niet doet, zijn er geen beelden zichtbaar op het scherm als het apparaat wordt uitgeschakeld.

◆ Controleer of beide apparaten zijn uitgeschakeld voordat u de kabels gaat aansluiten.

1

Sluit de coaxkabel aan zoals in de bovenstaande sectie wordt aangegeven.

2

Sluit het een uiteinde van de SCART-kabel aan op de AV1-aansluiting (EURO AV) achterop de DVD speler/HDD recorder.

3

Sluit het andere uiteinde aan op de desbetreffende connector op de televisie

.

19

NL

NL

Op een satellietontvanger of ander apparaat aansluiten

U kunt uw

apparaat

met behulp van de SCART-kabel op een satellietontvan-ger of andere

recorder

aansluiten

als deze overde

juiste uitgangen beschikt. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de aansluitmogelijkheden.

1. AV2 IN: Via 21-pins SCART-kabel

Sluit de SCART-kabel op de satellietontvanger of het andere apparaat aan en op de AV2-aansluiting (DEC./EXT.) aan de achterzijde van de recorder. Selecteer, nadat u deze aansluiting tot stand hebt gebracht, de gewenste bron door op

INPUT SEL te drukken voor de AV2-invoerbronnen.

2. Via RF-coaxkabel

Nadat u deze aansluiting tot stand hebt gebracht, moet u de zender instellen die u via de satelliettuner ontvangt.

Het RF-uitvoerkanaal van de satellietontvanger mag niet worden ingesteld op kanaal 36, omdat dit wordt gebruikt door de recorder. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor kanaal 39.

Satellietontvanger of andere apparatuur

Antenne-aansluiting

Antenne

1

2

RF-coaxkabel

SCART-kabel

De toets TV op de afstandsbediening gebruiken

U kunt de afstandsbediening van uw

recorder

ook voor Samsungtv’s en aanverwante merken gebruiken.

U kunt als volgt nagaan of u de afstandsbediening voor uw tv kunt gebruiken:

1

Zet de tv aan.

2

Wijs met de afstandsbediening in de richting van het televisietoestel.

3

Houd de toets TV ingedrukt en geef met behulp van de cijfertoetsen de tweecijferige code in die overeenstemt met het merk van uw t e l e v i s i e .

Merk Code Merk Code

SAMSUNG

AKAI

GRUNDIG

LOEWE

01 t/m 06

09, 23

09, 17, 21

02

PHILIPS

SABA

SONY

PANASONIC 08, 23 t/m 27 TOSHIBA

02, 20, 22

13, 14, 22-24

15, 16

THOMSON 13, 14, 24

07, 16 - 19, 21

• Als uw tv werkt met de afstandsbediening, wordt de tv uitgeschakeld en vervolgens geprogrammeerd om te werken met de afstandsbediening.

Als voor uw merk tv verschillende codes zijn vermeld,

probeert u de codes één voor één totdat u een werkende code vindt.

Wanneer u de batterijen in de afstandsbediening vervangt,

moet u de code opnieuw programmeren met behulp van dezelfde procedure.

U kunt de tv met behulp van de volgende toetsen bedienen:

Toets Functie

STANDBY/ON

INPUT SEL.

Tv aan- en uitzetten.

Externe bron selecteren.

VOL. + or Volume van de tv aanpassen.

PROG. Omhoog of Omlaag Gewenste kanaal selecteren.

TV MUTE Geluid aan- en uitzetten.

Het is mogelijk dat

bepaalde functies met uw tv niet werken. Gebruik ingeval van problemen de afstandsbediening van de tv of de knoppen op de tv zelf.

3

NL

20 21

NL

Basisaansluitingen/automatische installatie

Van antenne of kabel

2

Naar ingang

TV-antenne

1

3

In dit hoofdstuk is beschreven hoe u de recorder op uw tv aansluit en hoe de automatische installatie wordt uitgevoerd, waarbij automatisch naar zenders wordt gezocht en de interne klok wordt ingesteld.

1

Sluit de RF-antennekabel van uw binnen- of buitenantenne of uw kabelaansluiting aan op de ANTENNE-UITGANG aan de achterzijde van de recorder.

2

Kies één van de volgende methodes om de recorder op uw tv aan te sluiten:

RF-verbinding:

Sluit de meegeleverde RF-antennekabel aan op de OUT / TV-

UITGANG aan de achterzijde van de recorder en op de antenneingang van uw televisie.

LINE-verbinding:

Sluit een RCA-audio-/videokabel (rood, wit, geel) aan op de LINE

OUT-aansluitingen aan de achterkant van de recorder en op de

LINE IN-aansluitingen van uw televisie. Gebruik rood voor audio rechts, wit voor audio links en geel voor video.

Beschikt uw tv over RCA-aansluitingen, gebruik dan de

LINE-aansluiting.

3

Sluit het netsnoer van de recorder aan op een normaal stopcontact. Dan gaat hij automatisch aan.

• Druk tijdens de automatische installatie niet op de toetsen van de recorder of de afstandsbediening. Tijdens het uitvoeren van de automatische installatieprocedure van de recorder knippert de indicator "AUTO". Het apparaat zoekt dan automatisch naar alle actieve zenders en stelt de klok in.

• Nadat de automatische installatie is voltooid, wordt de huidige tijd op het bedieningspaneel aangegeven.

• Als het niet mogelijk is de huidige tijd automatisch in te stellen, kunt u de klok handmatig instellen. Zie pagina 29.

4

Druk op de knop STANDBY/ON van uw televisie.

5

Stel de televisie in op Kanaal 21~69 of AV.

Gebruik hetzelfde kanaal als u voor de recorder hebt geselecteerd.

Ook als u van plan bent de S-Video-uitgang te

gebruiken, MOET u de

recorder

via de standaard RFverbinding of de AV-uitgang op uw tv aansluiten, zodat u het installatiemenu van de

recorder kunt

gebruiken.

Bedieningstoetsen

Voor het bedienen van de DVD speler en de HDD recorder worden dezelfde toetsen gebruikt:

1

Druk op de toets STANDBY/ON op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel om het apparaat in te schakelen.

2

Druk op de DVD knop op de afstandbediening of op het voorpaneel wanneer u het DVD deck wilt bedienen.

• De DVD-indicator in het display licht op om aan te geven dat de DVD speler is geselecteerd.

3

Druk nogmaals op de HDD knop op de afstandbediening of op het voorpaneel wanneer u de HDD wilt bedienen.

• De HDD indicator in het display licht op om aan te geven dat d e HDD recorder is geselecteerd.

BEGINSCHERM DVD

LADEN

BEGINSCHERM HDD

AVI

Basisfuncties voor afspelen van dvd's

Het afspelen van een dvd doet u als volgt.

1

Open de disklade.

• Druk op de toets Open/Close op de afstandsbediening of op het b e d i e n i n g s p a n e e l .

2

Plaats een disk.

• Plaats de disk met het label naar boven in de lade. Een dubbelzijdige disk plaatst u met de af te spelen zijde naar boven.

3

Sluit de disklade.

• Druk op de toets Open/Close op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel om de disklade te sluiten.

4

Druk op de toets II (Afspelen/Pauze) op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel.

• Veel disks beginnen automatisch met afspelen zodra de disklade wordt gesloten.

• Als de dvd een diskmenu heeft of meer titels bevat, wordt meestal het diskmenu weergegeven.

5

Extra dvd-opties.

• Zie pagina 45~56.

22

1

4

2

3

1

23

3

NL

NL

Basisfuncties voor bediening van de tv-tuner

1

2

De volgende toetsen worden gebruikt als u televisie kijkt via de ingebouwde tv-tuner van de

recorder.

1

PROG , .

• Druk op een van deze toetsen om naar de volgende of vorige zender te gaan.

2

0~9.

• Met deze toetsen kunt u direct zenders kiezen.

3

DISPLAY.

• Hiermee geeft u informatie weer over de zender die u bekijkt.

Als u op de knop TV/DHR drukt, komt u rechtstreeks

in het scherm van het AV toestel dat op de AV2 is aangesloten.

3

Een schijf afspelen

1

Druk op de knop OPEN/CLOSE.

• Het STANDBY indicatorlampje is aan en de lade opent.

2

Plaats voorzichtig een schijf in de lade met het label naar boven.

3

Druk op de knop PLAY/PAUSE om het afspelen te starten.

• Als een conventionele audio-CD (CDDA) wordt geplaatst, wordt deze automatisch afgespeeld terwijl de lijst met bestanden wordt weergegeven op het scherm. Bij MP3- of Photo CD’s moet u het bestand dat u wilt afspelen, selecteren nadat de lijst met bestanden wordt weergegeven op het scherm.

4

Druk op de knop STOP om het afspelen te stoppen.

Wanneer u het afspelen van de schijf stopt, onthoudt

de speler waar u gebleven was. Als u dan nogmaals op

PLAY drukt, wordt het afspelen vanaf die plaats hervat

(tenzij u de schijf verwijdert, tweemaal op de knop

STOP drukt of het netsnoer uit de speler verwijdert).

Deze functie werkt alleen tijdens het afspelen van

DVD video.

U kunt het volgende nummer afspelen door op de

knop Forward ( ) te drukken en deze kort ingedrukt

te houden.

Als de schijf meer dan 8 bestanden bevat, drukt u op

de knop Previous of Next om extra pagina’s met elk 8 bestanden weer te geven.

4

1

3

NL

24 25

NL

Instellen

Hiermee kunt u speciale functies van de DVD speler/HDD recorder instellen.

Taal

Hiermee kunt u de menutaal selecteren.

Zie pagina 27.

Kanaal

Hiermee kunt u tv-zenders handmatig of automatisch instellen.

Zie pagina 28.

Klok instellen

Hiermee kunt u de klok op het display op het voorpaneel instellen.

Zie pagina 29.

Buffertijd

Hiermee kunt u de buffertijd selecteren voor de tijdverschuivingsfunctie.

Zie pagina 29.

Geluidopties

Of u de audio-optie kunt selecteren, is afhankelijk van het audiosysteem waarover u beschikt.

Zie pagina 30.

Beeldopties

Hiermee kunt u de weergaveoptie van uw keuze instellen.

Zie pagina 31.

HDD formatteren

U kunt alle gegevens wissen of het systeemformaat veranderen in de HDD.

Zie pagina 32.

Doe de stroom uit en weer aan wanneer de DHR abnormaal werkt door plotselinge stroomuitval, uitschakeling, niet ondersteunde bestanden of beschadigde bestanden in de HDD.

– Abnormale werking: geen toets input behalve Standby/Aan knop, flikkerend display paneel.

– Ondersteunde bestanden in DHR: MP3, JPG.

Taal

Hiermee kunt u de menutaal selecteren.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Taal en druk op de toets ENTER of .

4

Kies de taal die u wilt veranderen met behulp van en knoppen, druk daarna op ENTER of knoppen.

• De taal van het hoofdmenu wordt nu gewijzigd in de geselecteerde taal.

Instellen

26 27

NL

NL

Kanaal

Instellen

Hiermee kunt u tv-zenders handmatig of automatisch instellen.

U kunt ook zenders toevoegen of verwijderen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Kanaal en druk op de toets ENTER of .

4

Zie het onderstaande submenu. Selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste stand en druk op ENTER of .

Autom. inst

• De recorder zoekt automatisch naar alle beschikbare zenders op de geselecteerde tunerband. Het kan enkele minuten duren voordat deze procedure is voltooid.

• Na afloop wordt het laagste zendernummer weergegeven.

Handmatig inst.

• Hiermee kunt u handmatig zenders zoeken en instellen.

• Stel kanalen in met behulp van of 0~9 knoppen, druk daarna op ENTER om op te slaan.

Uitgangskanaal

• Hiermee kunt u het uitgangskanaal voor de tv-tuner selecteren (21 ~ 69 kanalen).

• Stel het uitkanaal naar de TV in met behulp van knoppen, druk daarna op ENTER.

• Verzeker u ervan een CF coax kabel te gebruiken tussen de DHR en de TV.

TV systeem

• Hiermee kunt u het systeem voor tv--uitvoer selecteren.

• Stel het TV systeem in met behulp van knoppen, druk daarna op ENTER.

28

Klok instellen

Hiermee kunt u de huidige tijd aanpassen. De tijd wordt op het bedieningspaneel weergegeven.

Als u tijdgestuurde opnamen wilt maken, moet de klok zijn ingesteld.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen Klok instellen en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer Handmatige Klok met behulp van druk dan op ENTER.

knoppen,

5

Stel met behulp van de toetsen , , en de huidige tijd in en druk op de toets ENTER.

Instellen

Buffer tijd (tijdverschuiving)

Omdat u met uw recorder 1 tot 4 uur aan tv-programma’s kunt opslaan, hoeft u geen enkel programma meer te missen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen Buffertijd en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen de uren en druk vervolgens op de toets ENTER of .

• Als u Auto selecteert, gebruikt de recorder de vrije ruimte op de hdd om programmagegevens op te slaan.

• De gegevens worden gewist vanaf het punt dat de geselecteerde buffertijd is verstreken.

•De standaard buffertijd is 1 uur.

Druk op Return om naar de start gebufferde positie te

gaan.

Het kan enkele seconden duren wanneer de buffertijd wordt veranderd.

Instellen

29

NL

NL

Geluidopties

Instellen

Het door u gebruikte audiosysteem bepaalt de kwaliteit van het geluid.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Geluidopties en druk op de toets ENTER of .

4

Zie de onderstaande instelling voor audio-uitvoer. Selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste stand en druk vervolgens op de toets ENTER of .

Dolby-D-uitgang

• PCM : Hiermee kunt u geluid omzetten naar PCM-audio

(2-kanaals) Selecteer PCM als u gebruik maakt van de analoge audio-uitgangen.

• Dolby Digital : Hiermee zet u geluid om naar Dolby Digital

Bitstream (5.1-kanalen) Selecteer Bitstream als u gebruik maakt van de digitale audio-uitgang.

Select Bitstream when using the digital audio output.

• Selecteer de juiste digitale uitgang anders hoort u geen geluid.

MPEG 2 D-uitgang

• Deze functie ondersteunt alleen de diskcodering naar

MPEG Audio.

• PCM : Hiermee kunt u geluid omzetten naar PCM-audio

(2-kanaals). Selecteer PCM als u gebruik maakt van de analoge audio-uitgangen.

• MPEG2 : Hiermee zet u geluid om naar Dolby Digital

Bitstream (5.1-kanalen). Selecteer Bitstream als u gebruik maakt van de digitale audio-uitgang.

DTS

• Uit: Er wordt geen digitaal signaal uitgevoerd.

• Aan: Hiermee wordt een DTS-bitstroom uitgevoerd via uitsluitend de digitale uitgang.

Selecteer DTS wanneer u het apparaat aansluit op een DTS-decoder.

Dyn. compressie

• Met deze functie comprimeert u het dynamische bereik

(van zachtste tot hardste geluid) van de soundtrack van een disk. Zo kan het geluidsniveau bij actiescenes heel hoog zijn, terwijl dat bij gefluisterde dialogen juist heel laag is. Dynamische compressie strijkt de volumeverschillen glad door harde geluiden zachter te maken en zachte geluiden harder.

• Uit: Hiermee selecteert u een normaal dynamisch bereik.

• Aan : Hiermee selecteert u een gecomprimeerd dynamisch bereik.

Beeldopties

Hiermee kunt u de weergavestand van de tv aanpassen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Beeldopties en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toets , of de optie die u wilt wijzigen en druk op de toets ENTER.

Instellen

Beeldverhouding

• Pan-Scan (4:3) : Selecteer deze optie voor tv's met een normaal scherm als u het middelste gedeelte van de 16:9-weergave wilt zien. (De randen aan de rechter- en linkerkant van het beeld vallen weg.)

• Letterbox (4:3) : Selecteer deze optie als u de 16:9weergave van een dvd wilt bekijken op een tv met een beeldverhouding van 4:3. Boven en onder aan het scherm verschijnen dan zwarte balken.

•Breedbeeld (16:9) : Hiermee kunt u het volledige 16:9beeld bekijken op een breedbeeltelevisie.

OSD Melding

• Aan : Het statuspictogram of de statusmelding wordt op het scherm weergegeven.

• Uit : Het statuspictogram of de statusmelding wordt niet op het scherm weergegeven.

Front display

• Aan: Het display is altijd verlicht.

• Uit: Het display is altijd uitgeschakeld.

Scart uitgang

• RGB

• Video

• S-Video

Verven Systeem

• PAL : Verzeker u ervan dat u PAL hebt geselecteerd wanneer u naar een PAL programma kijkt.

• SECAM : Verzeker u ervan dat u SECAM hebt geselecteerd wanneer u naar een

SECAM programma kijkt.

30 31

NL

NL

HDD formatteren

Set-Up

Hiermee kunt u alle gegevens op de hdd wissen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Instellen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en HDD formatteren en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer Formaat optie met behulp van knoppen, druk daarna op ENTER.

• Optie 1: 40 uur opname (SQ Standaard)

250 MP3 muziekopslag (128Kbps, 4min Standaard)

10,000 JPG beeldopslag

• Optie 2: 30 uur opname (SQ Standaard)

2500 MP3 muziekopslag (128Kbps, 4min Standaard)

10,000 JPG beeldopslag

5

Selecteer Ja en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Sommige opties die u reeds hebt ingesteld, kunnen worden geïnitialiseerd.

6

De stroom wordt automatisch uitgeschakeld na het formatteren van de HDD.

Digitale recorder

Dit apparaat beschikt over een hdd (vaste schijf) met een capaciteit van 40 gigabyte (GB).

U kunt hiermee opgeslagen programma's bewerken en opnemen in digitale indeling (MPEG2).

Programmalijst

Voor een overzicht van de opgenomen programma's.

Zie pagina 34.

Kinderslot

Hiermee kunt u voorkomen dat kinderen naar programma's kijken die voor hen niet geschikt zijn.

Zie pagina 35~36.

Bewerken

U kunt opgeslagen programma’s combineren, delen, verwijderen of deels verwijderen.

Zie pagina 37~40.

Opname

Hiermee kunt u via het Timerprogramma of met Showview televisieprogramma's opnemen.

Zie pagina 41~44.

Doe de stroom uit en weer aan wanneer de DHR abnormaal werkt door plotselinge stroomuitval, uitschakeling, niet ondersteunde bestanden of beschadigde bestanden in de HDD.

– Abnormale werking: geen toets input behalve Standby/Aan knop, flikkerend display paneel.

– Ondersteunde bestanden in DHR: MP3, JPG.

32 33

NL

NL

Programmalijst

Digitale recorder

Hiermee krijgt u een overzicht van de opgenomen gegevens die u kunt afspelen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk op ENTER of .

3

Selecteer Programmalijst en druk op ENTER of .

4

Selecteer met de toetsen en het programma dat u wilt bekijken en druk vervolgens op ENTER.

• Het geselecteerde programma wordt afgespeeld en na afloop wordt de programmalijst weer getoond

• Om tijdens het afspelen terug te gaan naar de programmalijst drukt u op de toets STOP.

Af te spelen titel markeren

Selecteer het programma en druk op de toets P-LIST. Het geselecteerde programma wordt gedurende 5 seconden a f g e s p e e l d .

5

Om een andere titel te selecteren, drukt u op de toets Text.

Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige

menu.

Om het menu te verlaten,drukt u op de toets MENU.

Als u op de toets P-LIST drukt, kunt u de programmalijst

tijdens gebruik van de recorder bekijken.

(Zie het sleutel feature deel pagina 5)

Virtueel keyboard

• Selecteer letters met behulp van daarna op ENTER.

knoppen, druk

• Beweeg de cursor naar de rechter benedenhoek, kies dan OK en druk op ENTER of RETURN om op te slaan.

Slot instellen

Hiermee kunt u voorkomen dat kinderen seksueel getinte of geweldadige programma's kunnen bekijken.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Kinderslot en druk op de toets ENTER of .

4

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een toegangscode van 4 cijfers in.

• Schrijf uw toegangscode op en bewaar deze op een veilige plaats voor het geval u het op een later tijdstip moet wijzigen.

5

Selecteer Slot instellen en druk op ENTER.

6

Selecteer de programma's die u wilt blokkeren met behulp van knoppen en druk vervolgens op de knop o f .

• Het blokkeringspictogram wordt getoond.

• Het geblokkeerde programma wordt niet weergegeven in de programmalijst.

• U moet een geblokkeerd programma eerst vrijgeven voordat u het weer kunt bekijken.

7

Druk op Return of de Menu knop om de vergrendelinstelling op te slaan.

Om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de toets

RETURN.

Om het menu te sluiten drukt u op de toets MENU.

Dit wachtwoord is alleen voor de HDD en is anders dan de

DVD wachtwoordinstelling.

Zie pagina 66 indien u het wachtwoord vergeten bent.

Digitale recorder

NL

• Dit is het plaatje dat in de programmalijst verschijnt wanneer de TEXT toets wordt ingedrukt.

34 35

NL

36

Toegangscode wijzigen

Digitale recorder

Hiermee kunt u in het menu Kinderslot de toegangscode wijzigen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Kinderslot en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een toegangscode van 4 cijfers in.

• Schrijf uw toegangscode op en bewaar deze op een veilige plaats voor het geval u het op een later tijdstip moet wijzigen.

5

Selecteer met behulp van de toetsen en T o e g . c o d e wijz. en druk op de toets ENTER of .

6

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een nieuwe toegangscode van 4 cijfers in.

7

Bevestig de nieuwe toegangscode door deze nogmaals in te geven.

Als u op de toets RETURN drukt, wordt de procedure voor het wijzigen van de toegangscode beëindigd.

Samenvoegen

Hiermee kunt u verschillende programma's tot één geheel samenvoegen, zodat continu programma's worden weergegeven.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Bewerken en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer Samenvoegen en druk op de toets ENTER of .

5

Selecteer met de toetsen en het programma dat u wilt toevoegen en druk op de toets ENTER.

• De geselecteerde programma's worden in het onderstaande venster weergegeven.

• Tot 6 programma’s kunnen worden geselecteerd.

• Hetzelfde programma kan niet worden geselecteerd.

6

Selecteer met behulp van de toets Uitvoeren.

7

Druk op de toets ENTER.

• Als u geselecteerde programma's wilt samenvoegen, selecteert u

Ja en drukt u op de toets ENTER.

• De geselecteerde programma's worden dan samengevoegd tot

één programma

• De initiële naam van het gecombineerde programma is “Nieuw”.

Als u het combineren van programma's wilt annuleren,

selecteert u No met behulp van de knoppen en drukt u op de knop ENTER.

Als u de geselecteerde scene wilt wissen, drukt u op de

wisknop. De laatst geselecteerde scene wordt nu gewist.

Alleen de definitieve gecombineerde bestanden worden

opgeslagen en weergegeven in de programmalijst.

De originele bestanden wordne verwijderd.

Oorspronkelijk bestand

A

B C

Na combineren

A

B C

In de bewerkingsmodus Edit wordt de live TV-weergave

gestopt.

De combineer bewerking kan niet uitgevoerd worden met

bestanden waarvan de opnamekwaliteit (SQ, HQ, of SHQ) niet hetzelfde is.

Het programma kan onderbroken of verwijderd worden in

geval van plotselinge stroomuitval of de stekker uit het contact gedurende het gebruik van de Bewerk mode

(Combineer, verdeel, verwijder, deels verwijderen).

Digitale recorder

37

NL

NL

Splitsen

Wit: Niet-geselecteerd fragment

Blauw: Geselecteerd fragment

Rood: Huidige afspeelpositie

38

Digitale recorder

Hiermee kunt u een programma opdelen in verschillende fragmenten en deze vervolgens opslaan.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Bewerken en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en Splitsen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

5

Selecteer met de toetsen en het programma dat u wilt splitsen en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Het geselecteerde programma wordt afgespeeld en de voortgangsbalk voor het afspelen wordt onderin het venster weergegeven.

6

Zoek met behulp van de toetsen (Terugspoelen), (Vooruitspoelen) of ll (Afspelen/Pauze) het gewenste fragment.

7

Druk op het begin- en eindpunt van het fragment op de toets

ENTER om dit te selecteren.

• Druk op de toets ll (Afspelen/Pauze) om op normale snelheid te zoeken.

• Druk op de toets (Terugspoelen) of (Vooruitspoelen) om in versneld tempo te zoeken.

• Druk in de pauzestand op het begin- of eindpunt op de toets ll

(Afspelen/Pauze) en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Het geselecteerde fragment wijzigt van wit in blauw en de eerste scène van het fragment wordt onderaan het scherm getoond.

8

U kunt een programma opdelen in verschillende fragmenten door stap 7 te herhalen.

• Tot 6 delen kunnen worden geselecteerd.

• De initiële naam van het gedeelde programma is “Nieuw”.

Nadat ze zijn opgesplitst, worden de bestanden A’, B en C

opgeslagen en weergegeven in de programmalijst.

A’ geeft een programma aan dat is gecombineerd met het

restant, met uitzondering van de geselecteerde onderdelen, van het oorspronkelijke bestand.

De bestandsnaam van A’ wordt toegewezen aan de

oorspronkelijke bestandsnaam (de naam van programma A).

B en C krijgen de naam “Nieuw”.

Oorspronkelijk bestand

A

Opdelen in fragmenten

A

B A

C A

Na het opdelen, bestaan er nieuwe bestanden A, B, C

In de bewerkingsmodus Edit wordt de live TV-weergave gestopt.

Het programma kan onderbroken of verwijderd worden in geval

van plotselinge stroomuitval of de stekker uit het contact gedurende het gebruik van de Bewerk mode (Combineer, verdeel, verwijder, deels verwijderen).

Verzeker u ervan dat u het END punt selecteert voordat u naar

beneden naar Execute (Uitvoeren) beweegt.

Wissen

Hiermee kunt u opgenomen programma's verwijderen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Bewerken en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en Wissen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

5

Selecteer met de toetsen en het programma dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

6

Selecteer met behulp van de toetsen en

JA om het programma te verwijderen.

7

Het geselecteerde programma wordt verwijderd.

Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het

vorige menu.

Druk op de toets MENU om het menu te sluiten.

In de bewerkingsmodus Edit wordt de live TV-weergave

gestopt.

Het programma kan onderbroken of verwijderd worden in

geval van plotselinge stroomuitval of de stekker uit het contact gedurende het gebruik van de Bewerk mode (Combineer, verdeel, verwijder, deels verwijderen).

Digitale recorder

39

NL

NL

Fragment van geselecteerd bestand verwijderen

Digitale recorder

Wit: Niet-geselecteerd fragment

Blauw: Geselecteerd fragment

Rood: Huidige afspeelpositie

Hiermee kunt u fragmenten verwijderen die u wilt overslaan, zoals reclameblokken.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk op ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Bewerken en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en Splitsen wissen en druk vervolgens op de toets ENTER of .

5

Selecteer met de toetsen en het programma waarvan u een gedeelte wilt verwijderen en druk op ENTER of .

6

Zoek met behulp van de toetsen ( T e r u g s p o e l e n ) ,

(Vooruitspoelen) of ll (Afspelen/pauze) het fragment dat u wilt v e r w i j d e r e n

7

Druk bij het begin- en eindpunt van het fragment dat u wilt verwijderen op de toets ENTER.

• Het geselecteerde fragment wijzigt van wit in blauw en de eerste scène van het blauwe fragment wordt onderin het scherm weergegeven.

8

U kunt een volgend fragment verwijderen door stap 7 te herhalen.

• Tot 6 delen kunnen worden geselecteerd.

Oorspronkelijk bestand

Fragmenten verwijderen

Na verwijderen

A

B

A

A

A

C

A

In de bewerkingsmodus Edit wordt de live TV-weergave

gestopt.

Het programma kan onderbroken of verwijderd worden in

geval van plotselinge stroomuitval of de stekker uit het contact gedurende het gebruik van de Bewerk mode (Combineer, verdeel, verwijder, deels verwijderen).

Verzeker u ervan dat u het END punt selecteert voordat u naar

beneden naar Execute (Uitvoeren) beweegt.

TV programma opnemen (Timer programma instellen)

Digitale recorder

Hiermee kunt u op de hdd televisieprogramma's opnemen.

Zorg ervoor dat de klok juist is ingesteld.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Opname en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer Timerprogramma en druk vervolgens op de toets

ENTER.

• Als de klok niet ingesteld is wordt het popup-menu getoond. Stel de huidige tijd in met behulp van knoppen, daarna keert u automatisch terug naar het Timeropname menu.

5

Geef met behulp van de toetsen , , en specifieke gegevens in die u wilt opnemen.

• Druk op de toets ENTER om gegevens te wijzigen of in te voeren.

• Druk op de toets Clear om het ingestelde opnameschema te verwijderen.

6

Schakel het apparaat uit nadat de tijdgestuurde opname is voltooid.

• Als de huidige tijd is ingesteld, kunt u rechtstreeks naar de modus Timer Program gaan door op de knop TIMER op de afstandsbediening te drukken.

Raadpleeg pagina 43 voor het selecteren van de opnamekwaliteit (snelheid).

NL

40 41

NL

Opnemen met Showview

Digitale recorder

U kunt televisieprogramma's opnemen met behulp van de functie

Showview.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer Digitale recorder en druk vervolgens op de toets

ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Opname en druk op ENTER of .

4

Selecteer Showview en druk op de toets ENTER of .

5

Geef de Showview-code van het programma in dat u wilt opnemen en druk op de toets ENTER.

• Kijk in uw TV gids voor Showview codes.

• Verzeker u ervan dat u het programma instelt wanneer u voor het eerst het Showview-menu gebruikt.

Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het vorige

menu.

Druk op de toets MENU om de menustand af te sluiten.

Druk op de toets Clear om het ingestelde opnameschema

uit het menu Timerprogramma te verwijderen.

TV-programma of dvd opnemen

U kunt het televisie programma of de dvd die u aan het bekijken bent, opslaan op de hdd.

1

Druk op de toets REC om het tv-programma of de dvd die u aan het bekijken bent, op te slaan.

2

Het pictogram REC wordt weergegeven op het scherm.

• De inhoud wordt automatisch opgeslagen.

In de programmalijst kunt u zien of de opname gelukt is.

3

Druk op de toets

(STOP) om het opnemen te beëindigen.

4

Druk op de toets Snelheid om de opnamesnelheid en -kwaliteit aan te passen. De betere kwaliteit neemt meer ruimte in beslag in de HDD.

• Wijzig de opnamekwaliteit voordat u gaat opnemen.

Nadat het opnemen is gestart, kunt u de kwaliteit niet meer wijzigen.

SQ : Standaardkwaliteit (2 Mbps/40 Hr)

HQ : Hoge kwaliteit (4 Mbps/20 Hr)

SHQ : Superhoge kwaliteit (6 Mbps/13 Hr)

Digitale recorder

1

4

3

NL

42 43

NL

3

4

TV-programma opnemen (opnemen via één druk op de knop)

Digital Recorder

3

3

Uw DHR stopt automatisch na de ingestelde tijdsduur.

1

Zet de televisie aan.

2

U kunt het programma bekijken dat wordt opgenomen door het televisiekanaal te selecteren dat is gereserveerd voor gebruik door uw DHR (of de AV-ingang als deze wordt gebruikt).

3

Selecteer:

• De zender waarvan u het programma wilt opnemen met behulp van de knoppen PROG ( of ) of

• De AV1-, AV2- of AUX-bron met behulp van de knop INPUT SEL voor een satelliettuner of externe videobron.

Resultaat: Het kanaalnummer wordt weergegeven en het programma kan op de televisie worden bekeken.

4

Houd de knop REC (

) een tijdje ingedrukt om het opnemen te starten.

Resultaat: de opname-indicator verschijnt op het televisiescherm.

5

Druk verschillende keren op de knop REC (

) om de opnametijd te verlengen in:

• Van 30 min. tot 8 uur

6

Als u het opnemen wilt annuleren voordat de tijd is verstreken, drukt u op STANDBY/ON.

DVD speler

Hiermee kunt u de taal en het beveiligingsniveau van dvd’s instellen.

Taal disk

Hiermee kunt u de menutaal van dvd’s selecteren.

Zie pagina 47.

Taal geluid

Hiermee kunt u de audiotaal van dvd’s selecteren.

Zie pagina 47.

Ondertiteling

Hiermee kunt u de ondertitelingstaal van dvd’s selecteren.

Zie pagina 47.

Kinderslot

Hiermee kunt u voorkomen dat kinderen naar programma’s kijken die voor hen niet geschikt zijn.

Zie pagina 48~49.

Deze functies werken alleen bij dvd’s met een menu in meerdere talen.

Doe de stroom uit en weer aan wanneer de DHR abnormaal werkt door plotselinge stroomuitval, uitschakeling, niet ondersteunde bestanden of beschadigde bestanden in de HDD.

– Abnormale werking: geen toets input behalve Standby/Aan knop, flikkerend display paneel.

– Ondersteunde bestanden in DHR: MP3, JPG.

NL

44 45

NL

2

Disk kopiëren

2

DVD functies

Hiermee kunt u dvd’s kopiëren naar hdd.

Dvd’s met kopieerbeveiliging kunnen niet worden gekopieerd.

1

Voer de te kopiëren DVD titel in en ga naar DVD mode met behulp van de DVD knop op de afstandsbediening of op het voorpaneel.

2

Druk op de Copy knop op het voorpaneel of de REC knop op de afstandbediening.

3

Druk op de toets

(STOP) om het kopiëren te beëindigen.

Nadat het kopiëren is beëindigd, wordt automatisch een

"programma" (bestandsnaam) aangemaakt.

Kopieer beveiligde titels kunnen niet worden gekopieerd.

Het kopiëren stop automatisch na 2 uur en 30 minuten.

Taal disk/Taal geluid/Ondertiteling

Hiermee kunt u de menu-, audio- en ondertitelingstaal van dvd’s selecteren.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en DVD speler en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en het gewenste submenu en druk op de toets ENTER of .

DVD speler

Taal disk

Selectie van menutaal voor dvd’s.

Taal geluid

Selectie van audiotaal voor dvd’s.

Ondertiteling

Selectie van ondertitelingstaal voor dvd’s.

4

Selecteer met behulp van de toetsen en de taal en druk op de toets ENTER.

Druk op de toets RETURN om terug te gaan naar het

vorige menu.

Druk op de toets MENU om het menu te sluiten.

NL

46 47

NL

Kinderslot

DVD speler

Hiermee kunt u het beveiligingsniveau van dvd’s instellen.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en DVD speler en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Kinderslot en druk op de toets ENTER of .

4

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een toegangscode van 4 cijfers in en druk vervolgens op de toets

E N T E R .

• Schrijf uw toegangsocde op en bewaar deze op een veilige plaats voor het geval u deze op een later tijdstip moet wijzigen.

5

Selecteer met behulp van de toetsen en Kinderslot en druk vervolgens op de toets ENTER of .

6

Stel met behulp van de toetsen en het beveiligingsnieau in en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Als u de beveiliging instelt op niveau 6, worden titels van niveau 7 en

8 niet afgespeeld.

• Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.

Toegangscode wijzigen

U kunt de toegangscode wijzigen in het menu Kinderslot.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer DVD speler en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en Kinderslot en druk op de toets ENTER.

4

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een toegangscode van 4 cijfers in.

• Schrijf uw toegangscode op en bewaar deze op een veilige plaats voor het geval u deze op een later tijdstip moet wijzigen.

5

Selecteer met behulp van de toetsen en Toeg.code wijz.

en druk vervolgens op de toets ENTER of .

6

Geef met behulp van de toetsen 0-9 op de afstandsbediening een nieuwe toegangscode van 4 cijfers in.

7

Bevestig de nieuwe toegangsode door deze nogmaals in te geven.

Als u op de toets RETURN drukt, wordt de procedure voor het wijzigen van de toegangscode afgebroken zonder dat er wijzigingen worden doorgevoerd.

DVD speler

Deze functie werkt alleen bij dvd’s die

beveiligingsinformatie bevatten.

Dit wachtwoord is alleen voor de DVD en is anders

dan de HDD wachtwoordinstelling.

Zie pagina 66 indien u het wachtwoord vergeten bent.

NL

48 49

NL

Menu van dvd’s bekijken

2

1

DVD speler

Veel dvd's hebben een eigen menusysteem, waarin u titels, hoofdstukken, tracks, ondertiteling en speciale diskfuncties kunt selecteren zoals trailers van films en informatie over de filmploeg.

U kunt dit menu benaderen via de toets DISC MENU.

1

Druk op de toets DISC MENU om het menu van de dvd weer te geven.

• Hiermee gaat u naar het menu van de dvd.

2

Druk op de toets TITLE om naar het titelmenu van de dvd te gaan.

• Hiermee gaat u naar het titelmenu van de DVD.

Taal geluid selecteren

DVD speler

Met behulp van de toets AUDIO kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal selecteren.

1

Druk op de toets AUDIO.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste taal op de dvd.

3

Selecteer met behulp van de toetsen en de audiouitvoerstand (Stereo, Rechts, Links) of Video-cd/cd.

• Deze functie is afhankelijk van de talen die op de dvd zijn vastgelegd en werkt mogelijk niet bij alle dvd's.

• Wilt u voor al uw dvd’s dezelfde audiotaal gebruiken, kijk dan bij “Taal disk/Taal geluid/ Ondertiteling” op pagina 47.

DVD

VCD/CD

1

50

3D-geluid

1

DVD speler

3D-geluid is een geavanceerde audiofunctie, waarmee u met behulp van slechts twee luidsprekers het idee krijgt dat u naar

Surround-sound luistert.

1

Druk tijdens het afspelen van een disk op de 3D knop op de afstandbediening.

2

Druk op de 3D knop om het 3D GELUID Aan/Uit te zetten.

Taal ondertiteling selecteren

Met behulp van de toets SUBTITLE kunt u snel en eenvoudig de gewenste taal voor ondertiteling selecteren.

1

Druk op de toets SUBTITLE.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste ondertitelingstaal.

3

Behulp van de toetsen en kunt u de ondertiteling Aan of

Uit zetten.

• Deze functie is afhankelijk van de talen die op de dvd zijn vastgelegd en werkt mogelijk niet bij alle DVD's.

• Wilt u voor al uw dvd’s dezelfde taal gebruiken, kijk dan bij “Taal disk/Taal geluid/ Ondertiteling” op pagina 47.

* Als dvd’s hun eigen talen bevatten, wordt de standaardtaal van de dvd gebruikt.

DVD speler

1

51

NL

NL

52

Weergavefunctie

DVD speler

1

2

Hiermee kunt u de status van een dvd nagaan en opties selecteren.

1

Druk tijdens het afspelen van een dvd op de toets Display.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en het submenu dat u wilt wijzigen en wijzig vervolgens met behulp van de toetsen en de gewenste optie.

• Als u wijzigingen wilt opslaan of het menu wilt verlaten, drukt u nogmaals op de toets Return of Display.

Titel

Hiermee kunt u de status van de huidige titel weergeven en naar een titel toegaan.

Hoofdstuk

Hiermee kunt u de status van het huidige hoofdstuk weergeven en naar een hoofdstuk toegaan.

Tijd

Hiermee kunt u de huidige afspeeltijd weergeven.

Voer de tijd in met behulp van de 0~9 knoppen om naar de scène te springen, druk daarna op ENTER.

Geluid

Hiermee kunt u de huidige audiotaal weergeven en een andere kiezen.

Ondertiteling

Hiermee kunt u de huidige ondertitelingstaal weergeven en een andere kiezen.

Camerastandpunt

Hiermee kunt u het camerastandpunt wijzigen.

Deze functie werkt alleen bij dvd’s die weergave vanuit meerdere camerastandpunte ondersteunen.

Herhalen

Hiermee kunt u een titel of hoofdstuk herhalen.

Speciale afspeelfuncties

Tijdens het afspelen van een dvd/cd kunt u kiezen uit de volgende speciale afspeelopties. Door op de toets

ll

(Afspelen/Pauze) te drukken, wordt de dvd/cd weer op de normale wijze afgespeeld.

Pauzeren

Druk tijdens het afspelen op de toets ll (Afspelen/Pauze) op de a f s t a n d s b e d i e n i n g .

• Het beeld wordt stilgezet en het geluid wordt gedempt.

• U kunt het afspelen hervatten door op de toets ll ( A f s p e l e n / P a u z e ) te drukken.

• Als de speler 5 minuten in Pauze mode wordt gelaten gaat hij automatisch spelen.

Frame voor frame vooruit (stap)

Terwijl de speler in de stand Pauzeren staat, kunt u met behulp van de draaiknop op de afstandsbediening steeds een frame verder gaan.

• In deze stand wordt geen geluid weergegeven.

• Druk op ll (A f s p e l e n / P a u z e) om het normale afspelen te hervatten.

Vooruit/Achteruit hoofdstukken zoeken

Om vooruit of achteruit door de hoofdstukken/tracks op de disk te springen, drukt u terwijl een cd of dvd wordt afgespeeld op de toets of op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.

• Als u op de toets drukt, springt u naar het volgende hoofdstuk of de volgende track.

• Als u op de toets drukt, springt u naar het begin van het huidige hoofdstuk of de huidige track.

• Druk nogmaals op de toets om naar het begin van het vorige hoofdstuk of de vorige track te springen.

Vooruit/Achteruit beelden zoeken

Druk, terwijl een schijf wordt afgespeeld, op de toetsen de toets of op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om met een snelheid van 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X of 128X vooruit of achteruit te zoeken.

Druk op de toets ll (A f s p e l e n / P a u z e) om het afspelen op normale snelheid te hervatten.

Vertraagde weergave

Druk tijdens het afspelen op de toets ll (A f s p e l e n / P a u z e) om het beeld stil te zetten. Gebruik vervolgens de toets om het beeld op verschillende snelheden vertraagd weer te geven.

• Telkens wanneer u op de toets voor vertraagde weergave drukt, neemt de weergavesnelheid af tot 1/8, 1/4 of 1/2 van de normale snelheid.

• Tijdens vertraagde weergave wordt geen geluid weergegeven.

• Druk op de toets ll (A f s p e l e n / P a u z e) om het afspelen op normale snelheid te hervatten.

Stoppen/Hervatten

• Druk EENMAAL op de toets ■ (Stop) om het afspelen te stoppen.

Druk op de toets ll(A f s p e l e n / P a u z e) om het afspelen te hervatten vanaf de huidige positie.

• Druk TWEEMAAL op de toets ■ (Stop) om het afspelen volledig te stoppen. De volgende keer dat u op ll(A f s p e l e n / P a u z e) drukt, wordt de disk weer vanaf het begin afgespeeld.

DVD speler

53

NL

NL

Herhalen A-B

DVD speler

1

Met de herhaalfunctie A-B kunt u elk willekeurig fragment van een dvd of cd herhalen. U hoeft hiervoor alleen maar het beginpunt (A) en het eindpunt (B) van het fragment dat u wilt herhalen aan te geven.

1

Druk op het beginpunt op de toets REPEAT A-B.

• Bij selectie van de functie Herhalen A-B wordt gestart bij punt

“A”. Selecteer punt “B” door op het eindpunt op REPEAT A-B te drukken.

2

Het fragment tussen "A" en "B" wordt herhaald.

3

Druk nogmaals op de toets REPEAT A-B om de functie

Herhalen A-B te beëindigen.

Zoomfunctie (dvd/vcd)

Hiermee kunt u inzoomen op de scène om deze beter te kunnen bekijken.

1

Druk tijdens het afspelen of in de pauzestand op de toets

Zoom.

2

Selecteer met behulp van de toetsen , , en het deel van het scherm waarop u wilt inzoomen en druk vervolgens op de toets ENTER.

• DVD : Normaal/1.5X/2X/4X

• VCD : Normaal/1.5X/2X/4X

3

Druk op de toets ENTER.

• Tijdens het afspelen van een dvd: druk op ENTER om in te zoomen in de volgorde 1.5X/2X/4X/2X/1.5X/Normaal.

• Druk, tijdens het afspelen van een vcd, op ENTER om in te zoomen in de volgorde 1.5X/2X/1.5X/Normaal.

DVD speler

1

NL

54

Camerastandpunt wijzigen

Wanneer van een bepaalde scène opnamen vanuit diverse camerastandpunten beschikbaar zijn, kunt u de functie

Camerastandpunt gebruiken.

Druk op de toets ANGLE om te zien of het symbool in de rechterbovenhoek van het scherm wordt weergegeven.

1

Als het symbool dat aangeeft dat er meer camerastandpunten zijn wordt getoond, drukt u op de toets Angle. Het symbool van het camerastandpunt wordt vervolgens in de linkerbovenhoek w e e r g e g e v e n .

2

Selecteer met behulp van de toetsen en het gewenste camerastandpunt.

3

U kunt deze instelling uitschakelen door nogmaals op de toets ANGLE te drukken.

DVD speler

1

55

NL

Bladwijzerfunctie (dvd/vcd)

1

DVD speler

Met de bladwijzerfunctie kunt u fragmenten van een dvd of vcd selecteren (in de stand MENU OFF), zodat u dit fragment later snel kunt terugvinden.

1

Druk tijdens het afspelen op de toets Mark.

2

Markeer met behulp van de toets ENTER de gewenste scène.

• U kunt maximaal 3 scènes markeren.

3

Druk nogmaals op de toets Mark om het menu uit te schakelen.

4

Druk op de toets Mark om de gemarkeerde scènes op te roepen; selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste scène (1, 2 of 3) en druk op l l.

• De gemarkeerde scène wordt afgespeeld.

5

Om een markering te verwijderen, selecteert u met de toetsen en het markeeernummer dat u wilt verwijderen en drukt u op de toets Clear.

In de stand VCD 2.0 (menu actief) werkt deze functie

n i e t .

Het is mogelijk dat de bladwijzer-functie bij sommige

disks niet werkt.

Jukebox

Hiermee kunt u MP3-bestanden vanaf cd of hdd afspelen.

U kunt ook op eenvoudige wijze uw eigen afspeellijst maken of

MP3-bestanden bewerken.

HDD playlist

Hiermee kunt u een lijst van opgeslagen MP3-bestanden op de hdd weergeven en afspelen.

Zie pagina 58.

HDD bewerken

Hiermee kunt u bestanden verplaatsen, kopiëren, opslaan of verwijderen en de namen van bestanden op de hdd wijzigen.

Zie pagina 59.

CD playlist

Hiermee kunt u een lijst van MP3-bestanden op een cd weergeven en afspelen.

Zie pagina 58.

Kopie cd>hdd

Hiermee kunt u MP3-bestanden van cd naar hdd kopiëren.

Zie pagina 60.

Doe de stroom uit en weer aan wanneer de DHR abnormaal werkt door plotselinge stroomuitval, uitschakeling, niet ondersteunde bestanden of beschadigde bestanden in de HDD.

– Abnormale werking: geen toets input behalve Standby/Aan knop, flikkerend display paneel.

– Ondersteunde bestanden in DHR: MP3, JPG.

NL

56 57

NL

58

HDD playlist / CD playlist

Jukebox

Hiermee kunt u bestanden op het het scherm weergeven en afspelen.

• De functie HDD playlist werkt op precies dezelfde wijze als de functie CD playlist. Hieronder volgt een voorbeeld van HDD playlist.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Jukebox druk vervolgens op de toets ENTER of

3

Selecteer met behulp van de toetsen en HDD playlist en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en een map of bestand en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Druk nogmaals op de toets ENTER om het selecteren van bestanden te beëindigen.

Als u een map selecteert, worden de bestanden in deze map weergegeven.

5

Druk op de toets P-LIST.

• De geselecteerde bestanden worden weergegeven in de geselecteerde volgorde en het eerste bestand wordt afgespeeld.

• Alle bestanden in de map worden geselecteerd wanneer u op de

P-LIST knop drukt na het selecteren van een map.

6

Selecteer met behulp van de toetsen en Alles herhalen en druk vervolgens op de toets ENTER.

• De geselecteerde MP3-bestanden worden continu afgespeeld.

Selecteer met behulp van de toetsen en Diavertoning en druk vervolgens op de toets ENTER.

• De JPEG bestanden zullen als een diashow worden getoond tijdens MP3 afspelen als er JPEG bestanden in dezelfde map staan.

• Druk op de DISPLAY knop om de diashow op volledige schermgrootte te zien.

Druk op de knop om te stoppen of een ander bestand

te selecteren.

HDD bewerken

Jukebox

U kunt bestanden verplaatsen, opslaan of verwijderen en ook de bestandsnaam veranderen in de HDD.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Jukebox en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en HDD bewerken en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en een map of bestand en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Als u bestanden selecteert, wordt het selectiepictogram getoond.

• Om het selecteren van bestanden te beëindigen, drukt u op

ENTER

• Als u een map selecteert, worden de bestanden in deze map weergegeven.

5

Ga met behulp van de toetsen en naar het bewerkingsmenu aan de rechterkant. Bewerk vervolgens de geselecteerde bestanden met behulp van de toetsen , , en en druk op ENTER.

6

Bij verplaatsen;

Selecteer met behulp van de toetsen en de map die uw wilt verplaatsen en druk vervolgens op de toets ENTER.

Selecteer met behulp van de toetsen en

Uitvoeren

en druk vervolgens op de toets ENTER.

Bij maken van nieuwe map:

1. Selecteer met behulp van de toetsen en

Map maken

en druk vervolgens op de toets ENTER.

2. Geef met behulp van de toetsen ,

,

en een naam in voor de nieuwe map en druk op ENTER.

3. Als u het maken van een nieuwe map wilt annuleren, drukt u op RETURN.

4. Druk op OK op het virtuele toetsenbord om de mapnaam op te slaan, druk daarna op ENTER of RETURN.

5. Druk op de CLEAR knop om de vorige letter te verwijderen.

U kunt alleen nieuwe mappen aanmaken in de Root.

Alles selecteren

Alle bestanden selecteren

Alles wissen

Selectie van alle bestanden ongedaan maken

Bestand verplaatsen

Bestanden naar een andere map verplaatsen

Na de verplaatsing wordt het bestaande bestand verwijderd.

Bestand wissen

Bestanden verwijderen

Map maken

Nieuwe map maken

Hernoemen

Naam van bestand of map wijzigen

Geef de nieuwe naam voor het bestand of de map in met behulp van de toetsen en ENTER.

Map wissen

Map verwijderen

NL

59

NL

CD naar HDD kopiëren

Jukebox

Hiermee kunt u MP3-bestanden van cd naar hdd kopiëren.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Jukebox en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en

Kopie MP3 CD

> HDD en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer de vanuit CD naar HDD te kopiëren map of bestanden met behulp van de knoppen, druk daarna op

ENTER.

• Druk nogmaals op de toets ENTER om het selecteren van bestanden te beëindigen.

Als u alle bestanden in de map wilt kopiëren, gaat u met behulp van de toetsen en naar Alles selecteren en drukt u op de toets ENTER.

Alle bestanden in de map worden geselecteerd wanneer u op de P-LIST knop drukt na het selecteren van een map.

5

Selecteer met behulp van de toetsen en

Kopie cd>hdd en druk op de toets ENTER.

Tot 200 bestanden kunnen tegelijk gekopieerd worden.

Fotoalbum

Hiermee kunt u op eenvoudige wijze JPEG-bestanden op cd of hdd weergeven en uw eigen fotoalbum maken of JPEG-bestanden bewerken.

HDD playlist

Hiermee kunt u tot 8 JPEG-bestanden in miniatuurformaat weergeven op het scherm of één JPEG-bestand op een volledig scherm. Ook kunt u continu JPEG-bestanden weergeven met behulp van de diashowfunctie.

Zie pagina 62.

HDD bewerken

Hiermee kunt u bestanden verplaatsen, kopiëren, opslaan of verwijderen en de namen van bestanden op de hdd wijzigen.

Zie pagina 63.

CD Playlist

Hiermee kunt u een lijst van JPEG-bestanden op een cd weergeven op het scherm.

Zie pagina 62.

Kopie cd>hdd

Hiermee kunt u JPEG-bestanden kopiëren van cd naar hdd.

Zie pagina 64.

Doe de stroom uit en weer aan wanneer de DHR abnormaal werkt door plotselinge stroomuitval, uitschakeling, niet ondersteunde bestanden of beschadigde bestanden in de HDD.

– Abnormale werking: geen toets input behalve Standby/Aan knop, flikkerend display paneel.

– Ondersteunde bestanden in DHR: MP3, JPG.

60 61

NL

NL

62

HDD playlist / CD playlist

Fotoalbum

Hiermee kunt u bestanden via het scherm weergeven en afspelen.

• De functie HDDplaylist werkt op precies dezelfde wijze als de CD playlist. Hieronder volgt een voorbeeld van een HDD p l a y l i s t .

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Fotoalbum en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en HDD playlist en druk vervolgens op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en een map of bestand en druk vervolgens op de toets ENTER.

• U kunt het geselecteerde bestand vooraf zien in het rechter s c h e r m .

• Druk nogmaals op de knop ENTER om het selecteren van bestanden te annuleren.

Als u een map selecteert, worden de bestanden in deze map weergegeven.

5

Druk op de toets P-LIST.

• 8 bestanden worden weergegeven.

Selecteer met behulp van de toetsen , ,

en

Volgende en druk vervolgens op de toets ENTER om de volgende 8 bestanden te bekijken.

Selecteer met behulp van de toetsen , ,

en Vorige en druk vervolgens op de toets ENTER om de vorige 8 bestanden te bekijken.

6

Selecteer het bestand dat u wilt bekijken met behulp van de toetsen en en druk vervolgens op de toets ENTER.

• U kunt het bestand vergroten tot volledige schermgrootte

7 Selecteer met behulp van de toetsen

, ,

en

Diavertoning en druk op de toets ENTER.

8 Selecteer met behulp van de toetsen en de gewenste interval en druk vervolgens op de toets ENTER.

• U kunt een interval tussen 3 en 10 seconden kiezen.

9 Er wordt nu een diashow op volledige schermgrootte gestart voor alle JPEG-bestanden in de afspeellijst.

Druk op de

r o t e r e n .

knoppen om de beelden te

Druk op de ZOOM knop om de schaal van het beeld

te wijzigen. (Schaal : 25%, 50%, 100%, 150%,

200%) Druk op ENTER om de schaal te veranderen.

HDD bewerken

Hiermee kunt u opgeslagen JPEG-bestanden op de hdd bewerken.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Fotoalbum en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toetsen en HDD bewerken en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer met behulp van de toetsen en een map of bestand en druk vervolgens op de toets ENTER.

• Als u bestanden selecteert, wordt het selectiepictogram weergegeven.

• Druk op de toets ENTER om het selecteren van bestanden te beëindigen.

Als u een map selecteert, worden de bestanden in deze map w e e r g e g e v e n .

5

Ga met de toetsen en naar het bewerkingsmenu aan de rechterkant en bewerk vervolgens de geselecteerde bestanden met de toetsen , , en en druk op ENTER.

6

Bij verplaatsen;

Selecteer met behulp van de toetsen en vervolgens op de toets ENTER.

Uitvoeren

en druk

Fotoalbum

Bij maken van nieuwe map:

1. Selecteer met behulp van de toetsen en

Map maken

en druk op de toets ENTER.

2. Geef met behulp van de toetsen , , en een naam voor de nieuwe map in en druk op ENTER.

3. Druk op de toets RETURN om te annuleren.

4. Druk op OK op het virtuele toetsenbord om de mapnaam op te slaan, druk daarna op ENTER of RETURN.

5. Druk op de CLEAR knop om de vorige letter te verwijderen.

U kunt alleen nieuwe mappen aanmaken in de Root.

Alles selecteren

Alle bestanden selecteren

Alles wisen

Selectie van alle bestanden ongedaan maken

Bestand verplaatsen

Bestanden naar een andere map verplaatsen. Na verplaatsing wordt het bestaande bestand verwijderd.

Bestand wissen

Bestanden verwijderen

Map maken

Nieuwe map maken

Hernoemen

Naam van bestand of map wijzigen

Geef met behulp van de toetsen ,

, en de nieuwe naam voor het bestand of de map in en druk op

ENTER.

Map wissen

Map verwijderen

63

NL

NL

CD naar HDD kopiëren

Fotoalbum

Hiermee kunt u JPEG-bestanden van cd naar hdd kopiëren.

1

Druk op de toets MENU.

2

Selecteer met behulp van de toetsen en Fotoalbum en druk vervolgens op de toets ENTER of .

3

Selecteer met behulp van de toets en

Kopia Foto CD >

HDD en druk op de toets ENTER of .

4

Selecteer de vanuit CD naar HDD te kopiëren map of bestanden met behulp van de knoppen, druk daarna op

ENTER.

• Druk op de toets ENTER om het selecteren van bestanden te beëindigen.

Als u alle bestanden in de map wilt kopiëren, gaat u met behulp van de toetsen en naar Alles selecteren en drukt u op ENTER.

Alle bestanden in de map worden geselecteerd wanneer u op de P-LIST knop drukt na het selecteren van een map.

5

Selecteer met behulp van de toetsen en Kopie cd>hdd en druk op ENTER.

Tot 200 bestanden kunnen tegelijk gekopieerd worden.

Technische gegevens

Nominaal vermogen

Stroomgebruik

Gewicht

Algemeen

Afmetingen

Omgevingstemperatuur bij gebruik

Installatievoorwaarden

Invoer

Uitvoer

HDD

DVD

Video (Achterzijde)

Audio (Achterzijde)

Video (Achterzijde)

Audio (Achterzijde)

Video (Achterzijde)

Audio (Achterzijde)

Video (Voorzijde)

Audio (Voorzijde)

RF Uit

Audio

Audio

Video

Video

CODEC-indeling

Opnamesnelheid

Kleursysteem

Tunersysteem

Signaal-ruisverhouding video

Resolutie

Signaal-ruisverhouding audio

Kenmerken audiofrequenties

Schijf

Signaal-ruisverhouding audio

Dynamisch bereik audio

220 - 240V~, 50Hz

33 Watt

4.5 Kg

430mm x 360mm x 70mm

+5°C ~ +35°C

Gebruiksstand: Horizontaal

Relatieve luchtvochtigheid: Beneden 75%

Euro Scart-aansluiting 1: 1,0Vp-p (ongebalanceerd) 75

Euro Scart-aansluiting 1: -8dBm, 47K

ongebalanceerd

Euro Scart-aansluiting 2: 1,0Vp-p (ongebalanceerd) 75

Euro Scart-aansluiting 2: -8dBm, 47K

ongebalanceerd

S-Video

Voor S-Video-gebruik

RCA-aansluiting

RCA-aansluiting

UHF 21-69 (Beginkanaal 36)

RCA-aansluiting, Euro Scart-aansluiting

Digitale audio-uitgang (OPTISCH, COAXIAAL)

RCA-aansluiting, Euro Scart-aansluiting

S-Video

RGB: Euro Scart-aansluiting

MPEG II

SQ (2 Mbps), HQ (4 Mbps), SHQ (6 Mbps)

PAL, SECAM voor video-uitvoer

B/G, D/K, I

Meer dan 43dB (standaardopname)

Meer dan 350 lijnen (standaardopname)

Meer dan 70dB (standaardopname)

20Hz - 20KHz

DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)

CD-R (12cm), CD-RW (12cm)

95dB

105dB

NL

64 65

NL

Problemen en oplossingen

1. Geen stroom

- Controleer of de stekker wel in het stopcontact zit.

- Hebt u op de STANDBY/ON knop gedrukt?

2. Wanneer het apparaat aan wordt gezet wordt het logo enige tijd getoond voordat het beeld verschijnt.

- De DHR heeft een ingebouwde harddisk drive (HDD). Vanwege de voor het initialiseren van de harddisk benodigde tijd zal het logo na aanzetten op het scherm getoond worden gedurende ongeveer 15 seconden.

3. Het televisieprogramma is niet opgenomen

- Controleer de DHR antenne aansluitingen.

- Is de DHR tuner correct ingesteld?

- Controleer de vrije ruimte van de HDD.

4. Timer opname was niet succesvol

- Is de STANDBY/ON knop ingedrukt om de timer te activeren?

- Hercontroleer de opname start/stop tijdinstelling.

- Indien er een stroomuitval of onderbreking tijdens de opname was, dan zal de opname opgeheven zijn.

5. Het beeld is gepauzeerd of een eerdere uitzending is te zien dan nu wordt uitgezonden

- De DHR heeft een Tijdschuiffunctie (zie pagina 29) zodat u het inkomende uitzendingsignaal kunt pauzeren en het programma later verder kunt kijken.

- Druk op de PLAY/PAUSE (

ll

) knop terwijl u een tv uitzending kijkt om het beeld stil te zetten. Om verder te gaan met de uitzending drukt u nogmaals op de

ll

knop.

- Indien u op de knop drukt om de uitzending in real time te zien zal het beeld snel vooruit spoelen totdat het weer gelijk loopt met de live uitzending en weer verder afspelen op normale snelheid.

6. Het beeld wordt afgespeeld met 2X snelheid in de omgekeerde richting terwijl u naar een uitzending kijkt.

- De DHR heeft een Tijdschuiffunctie die u in staat stelt direct bepaalde scènes van het huidige televisieprogramma te herhalen. In de Instellingen is ingesteld hoelang scènes onthouden worden.

U kunt alle getoonde scènes binnen deze tijd opnieuw zien.

- Druk op de knop om af te spelen met 2X snelheid in de omgekeerde richting gedurende de ontvangst van een TV programma.

7. De Copy knop is ingedrukt, maar reageert niet.

- De kopieerfunctie werkt alleen bij DVD’s, maar als ze een kopieerbeveiliging hebben kan de kopieerfunctie niet uitgevoerd worden.

- Andere disks dan DVD’s, zoals VCD’s en CD’s, kunnen niet worden gekopieerd.

8. De opgenomen videosignalen kunnen niet worden gecombineerd.

- De Combineerbewerking is alleen mogelijk bij bestanden met dezelfde opnamesnelheid.

Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is als het ene bestand in SHQ mode is en de andere in HQ mode.

9. Ik ben het wachtwoord vergeten.

- Druk in de DVD mode, terwijl er "GEEN DISK" wordt getoond, tegelijkertijd op de ■ en

ll

knoppen op het voorpaneel en houdt deze meer dan 5 seconden ingedrukt om het wachtwoord te initialiseren op

"1111".

- Het wachtwoord wordt geïnitialiseerd op de standaard, maar de gebruikersinstelling blijft hetzelfde.

Problemen en oplossingen

(vervolg)

10. Disk speelt niet

- Verzeker u ervan dat de disk met het label naar boven is ingelegd.

- Controleer het regionummer van de DVD.

- Deze speler kan bepaalde disks niet afspelen. (Zie pagina 12)

11. Het icoon verschijnt op het scherm.

- De voorzieningen of acties kunnen hier niet voltooid worden omdat:

(1) De software van de DVD het beperkt.

(2) De software van de DVD de voorziening niet ondersteunt (bijv. hoeken).

(3) De voorziening op dit moment niet beschikbaar is.

(4) U een titel, hoofdstuknummer of zoektijd hebt gevraagd die buiten het bereik ligt.

12. Afspeel mode verschilt van de Instel menu selectie.

- Sommige van de in het Instel menu geselecteerde functies zullen niet goed werken als de disk niet gecodeerd is met de overeenkomende functie.

13. De schermratio kan niet aangepast worden.

- De schermratio is vastgelegd op uw DVD’s. (zie pagina 31)

14. Geen geluid.

- Verzeker u ervan dat u de juiste Digitale Output hebt geselecteerd in het Audio Optie Menu.

(zie pagina 30)

15. Indien u andere problemen heeft.

- Ga naar de inhoudsopgave en vind het gedeelte van het instructieboek dat uitleg bevat betreffende het huidige probleem, en volg de procedure nogmaals.

- Doe de stroom uit en weer aan.

- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde bevoegde service centrum als het probleem nog steeds niet opgelost kan worden.

NL

66 67

SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement