Samsung HT-DL100 User manual

Samsung HT-DL100 User manual

DIT APPARAAT IS VERVAARDIGD DOOR:

Digitaal Systeem voor Thuistheater

HT-DL100

Gebruiksaanwijzing

AH68-00987G

DOLBY

D I G I T A L

V I D E O

COMPACT COMPACT

DIGITAL AUDIO DIGITAL VIDEO

Waarschuwingen

NL

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

VOORZICHTIG

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE

SCHOKKEN. NIET OPENEN.

VOORZICHTIG:

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT

APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET

GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE

KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN

ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT

REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN

Laser product van klasse 1

De CD-speler is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1.

Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.

WAARSCHUWING:

NA OPENEN OF GEOPENDE

VERGRENDELING GEVAAR

OP ONZICHTBARE

LASERSTRALING. VERMIJD

BLOOTSTELLING AAN

STRAAL.

Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijk hoge spanning staan, zodat u een elektrische schok kunt krijgen.

Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

WAARSCHUWING :

Om het gevaar op brand of een elektrische schok te verlagen mag u dit apparaat nooit blootstellen aan regen of vocht.

Veiligheid

Standby

Functio

Phones

V I D E

OPEN/C LOSE

Volume

Volume

Standby

Function

V I D E O

Phones

OPEN/CLOSE

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met deze aangeduid op het identificatieplaatje vastgeplakt aan de achterkant van uw apparaat. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) en laat voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie (7 tot 10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden. Plaats niets op uw DVD-speler. Plaats hem niet op versterkers of op ening andere installatie die warmte verspreiden. Voordat u de speler verplaatst ervoor zorgen dat de disklade leeg is. Deze DVD-speler werd ontworpen voor een continue werking. De overgang naar de stand standby onderbreekt de aansluiting op het lichtnet niet. Om de speler volledig van het lichtnet af te snijden dient u de stekker uit het stopcontact te halen hetgeen aangeraden is wanneer u hem gedurende een lange tijd niet gebruikt.

NL

Standby

Function

V I D E O

Phones

OPEN/CLOSE

Volume

Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de apparatuur beschadigen.

Standby

Function

V I D E O

Phones

OPEN/CLOSE

Volume

Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.

Standby

Function

V I D E O

Phones

OPEN/CLOSE

Volume

Bescherm de speler tegen vocht en hitte (haardvuur), evenals tegen iedere installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekken (luidsprekers...). Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert. Uw speler werd niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch voor huiselijk gebruik. Het gebruik van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of opladen van muziekfiles met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een schending kunnen zijn van de Wetgeving op de Industriële Eigendom. Uitsluiting : in de mate dat de wet het toelaat. Is iedere verklaring of iedere garantie van niet namaak van de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgesloten. Condensatie : Wanneer u het toestel en/of uw disks van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de speler en de disks op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.

De batterij die in dit product is gebruikt, bevat chemicaliÎn die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.

2 1

NL

V I D E O

De DVD (Digital Versatile Disk) biedt fantastische audio- en videokwaliteit, dankzij Dolby Digital surround geluid en MPEG-2 video compressie technologie. U kunt nu ook thuis van deze realistische effecten genieten, net als in een filmtheater of een concertzaal.

1

~

6

DVD spelers en disks zijn voorzien van een regiocode. De disk kan alleen worden afgespeeld wanneer deze regiocodes met elkaar overeenkomen.

Wanneer de codes verschillend zijn, kan de disk niet afgespeeld worden.

De Regiocode van deze speler staat vermeld op het achterpaneel van de speler.

(Uw DVD speler, voorzien van een regiocode, zal alleen DVD disks afspelen die gemerkt zijn met een identieke regiocode.)

3

Kopieerbescherming

Veel DVD disks bevatten een kopieerbeveiliging. Sluit uw DVD-speler daarom rechtstreeks aan op uw TV, en niet op een videorecorder. Aansluiten via een videorecorder resulteert in vervormde weergave van tegen kopiëren beveiligde DVD disks.

Dit product bevat technieken ter bescherming van de auteursrechten, waarvan de methoden beschermd zijn onder bepaalde V.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision

Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technieken ter bescherming van de auteursrechten moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation, en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en andere beperkte vertoning, tenzij anders geautoriseerd door Macrovision Corporation.

Reverse engineering en disassembleren verboden.

Inhoudsopgave

Waarschuwingen

Veiligheid

Beschrijving

Afstandsbediening

Aansluiten van de luidsprekers

Video aansluiten op TV

Aansluiten van de antennes voor FM en AM

(MW/LW)

AUX aansluitingen

Alvorens de DVD speler in gebruik te nemen

Het afspelen van disks

Voorwaarts/Achterwaarts zoeken

Langzaam afspelen / De resterende speelduur controleren

Herhaald afspelen

Disk Menu / Titelmenu gebruiken

Geprogrammeerd afspelen

De Audio Taal / Ondertitelingstaal selecteren

Diverse DVD functies

Om een beeld uit te vergroten

Selecteer de gewenste camerahoek

Om direct naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk of tijdstip te springen

Systeeminstelling

De taalfuncties instellen

TV bedienen met de afstandsbediening

Luidsprekerinstelling

Luisteren met realistische geluidsvelden

DSP functie

Naar de radio luisteren

Voorkeurzenders instellen

RDS-het Radio Data Systeem

Sluimerfunctie

Problemen oplossen

Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met en opbergen van disks

Eigenschappen van de verschillende soorten disks

Specificaties

Woordenlijst

37

39

40

42

33

34

35

36

43

44

45

25

27

28

29

24

24

24

24

19

20

21

23

14

15

17

18

9

10

11

12

5

7

1

2

4

NL

Beschrijving

NL

Voorpaneel

Power

(aan/uit) toets

Standby indicator

Functietoets

Play/Pause ( ) toets

Stop ( ) toets

Volume lager/ Terugspelen ( ) knop

Volume hoger/ Vooruitspelen ( ) knop

Volume

Standby

V I D E O

Function

Open/Close

Phones

Hoofdtelefoon aansluiting

Open/Close toets

Disk-houder

Volume

5

Display

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L

LS

C R

LFE

S RS

PBC indicator

TUNER indicator

TITLE indicator

PRO LOGIC indicator

DTS DISK indicator

STEREO indicator

PROGRAM indicator

TITLE

TUNED

ST

PROGRAM PBC MH

Z

SURROUND DSP KH

Z

RADIO

FREQUENTIE indicator

DSP indicator

SPEAKER (luidspreker) indicator

DOLBY DIGITAL indicator

LINER PCM indicator

Weergave Status Systeem

Achterpaneel

Met gebruik van de SCART-kabel

• Indien uw TV geschikt is voor S-Video (Y/C-gescheiden), moet u de

Y/C–COMP. schakelaar van het hoofdtoestel op Y/C stellen. U heeft een betere beeldkwaliteit met de S-Video (Y/C-gescheiden) instelling.

• Indien uw TV niet geschikt is voor S-Video (Y/C-gescheiden), moet u de Y/C–COMP. schakelaar op COMP. stellen.

SCART AV aansluiting

Om de speler op een TV met scart ingang aan te sluiten.

SCART AV (scart uitgang)

Om een tv aan te sluiten die over een SCART ingang beschikt.

R-REAR-L WOOFER CENTER

6 3

SPEAKERS

6

R-FRONT-L

6

SPEAKERS

L

R

Uitgangen voor de aansluiting van 5.1-kanaals luidsprekers

Ingang voor de aansluiting van externe audio-apparatuur

AV OUT

Y/C

COMP.

AM

AM antenne aansluiting

FM antenne aansluiting

S-Video uitgang

Wanneer de TV een S-Video ingang

(S-VIDEO IN) heeft, verbind deze dan met de S-Video uitgang van de speler.

Video-uitgang

Verbind de video ingangsstekkers van de TV (VIDEO IN) met de

VIDEO OUT uitgang.

Accessoires

NL

Afstandsbediening Video/Audio kabel AM antenne FM antenne Gebruikershandleiding

6

Afstandsbediening

NL

DVD POWER (aan/uit) toets

DVD

TUNER

Band

AUX

DVD toets

TUNER toets

AUX toets

Title

Menu

Subtitle

Audio

MO/ST

Title toets

Menu toets

Subtitle (ondertiteling) toets

Audio

MO/ST (mono/stereo) toets

Display

Return

Go To

Display toets

Return toets

Go To (Ga naar…) toets

Effect toets

DSP toets

DVD TUNER AUX TV

Band

Title Menu Channel

Audio

MO/ST

Display

Subtitle

Return

Volume

Go To TV/VIDEO

DVD/CD/TUNER

Down

Tuning

Up

Enter

DSP Mode

Volume

Effect Mute Sleep

+

TV

Channel

Volume

TV/VIDEO

TV Power (aan/uit) toets

TV kanaalselectie toets

TV volume toets

TV/VIDEO toets

Play/Pause toets

Stop toets

Knop Preset

/

CD Skip instellen

Knop Up/Down

/

CD Search instellen

Richting/Enter toets

Volume toetsen

Luidsprekervolume toetsen

Sluimertoets

Mute (stil) toets

Voor het openen van de klep van de afstandsbediening moet u hier drukken en dan de klep omlaag schuiven.

7

RDS selectie toets

Cijfertoetsen

Slow (langzaam) toets

Angle (hoek) toets

Repeat (herhalen) toets

RDS Display

1

PTY-

4

2

PTY Search

5

7

Slow

Angle

Repeat

TA

3

PTY+

6

Sound Edit

SPK Mode

Pro Logic

8 9

Setup

0

TV/System

Zoom

Repeat

A B

D.R.C

Program

Remain

Test Tone

Clear

Step

Sound Edit

SPK Mode

Pro Logic

Test Tone

Geluidsbewerking toets

SPK toets

Pro Logic toets

Testtoon toets

NL

TV System/Zoom toets

Clear (wissen) toets

Stap toets

Setup (instelling) toets

Repeat (herhalen) A

B toets

Programmatoets

D.R.C toets

Remain (resterende speelduur) toets

BATTERIJEN PLAATSEN IN DE

AFSTANDSBEDIENING

1

Verwijder het klepje van het batterijvakje aan de achterzijde van de afstandsbediening door het klepje omlaag te drukken en naar buiten te schuiven, in de richting van de pijl.

2

Plaats twee 1,5V AAA-batterijen en zorg daarbij dat deze in de juiste richting worden geplaatst

(+ en –).

3

Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.

Waarschuwing

Voorkom het lekken of barsten van batterijen en let daarom op het volgende:

Plaats batterijen altijd met de polen in de juiste richting in het vak van de afstandsbediening: (+) naar (+) en (–) naar (–).

Gebruik uitsluitend het gespecificeerde type batterij. Batterijen van dezelfde afmetingen hebben namelijk mogelijk een ander voltage.

Vervang altijd beide batterijen tegelijkertijd door nieuwe.

Stel batterijen niet aan hitte of vlammen bloot.

Bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan maximaal tot op een afstand van ongeveer 7 meter, gemeten in rechte lijn, gebruikt worden. Zij kan maximaal onder een hoek van 30º in horizontale richting ten opzichte van de afstandsbedieningsensor gebruikt worden.

NL

Aansluiten van de luidsprekers

Linkervoorluidspreker

Middenluid spreker

Rechtervoorluidspreker

Subwoofer

• Verbind de satellietluidsprekers, middenluidspreker en subwoofer met gebruik van de bijgeleverde luidsprekersnoeren met de aansluitingen op het achterpaneel.

• Verbind het witte snoer met de rode (+) aansluiting en het zwarte snoer met de zwarte (–) aansluiting.

1

Linkerachterluidspreker

2 3

Rechterachterluidspreker

1

Druk het lipje van de aansluiting omlaag.

2

3

Steek het luidsprekersnoer in.

Laat het lipje los.

Subwoofer

Rechterachterluidspreker

Linkerachterluidspreker

R-REAR-L WOOFER CENTER

6 3

SPEAKERS

6

R-FRONT-L

L

R

AV OUT

Y/C

COMP.

6

SPEAKERS

9

Rechtervoorluidspreker

Middenluidspreker

Linkervoor-luidspreker

OPMER

KING

Zie “Instellen van de vertragingstijd” op bladzijde 30 voor details aangaande het instellen van de vertragingstijd.

AM

Video aansluiten op TV

R-REAR-L WOOFER CENTER

6 3

SPEAKERS

6

R-FRONT-L

L

R

AV OUT

Y/C

COMP.

6

SPEAKERS

AM

TV

SCART

IN

VIDEO

IN

S-VIDEO

IN

Composite Video (Goede kwaliteit)

Sluit de meegeleverde videokabel aan op de uitgang VIDEO OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang VIDEO IN op uw televisietoestel.

S-Video (Betere kwaliteit)

Als uw televisietoestel is uitgerust met een ingang voor S-Video, sluit u een S-

Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de uitgang S-VIDEO OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang S-VIDEO IN van uw televisietoestel.

Scart (Beste kwaliteit)

Als uw televisietoestel is uitgerust met een ingang voor SCART, sluit u een SCART

AV aansluiting (niet meegeleverd) aan op de uitgang AV OUT op het achterpaneel van het systeem en op de ingang SCART IN van uw televisietoestel.

Voordat u de keuzeknop Y/C-COMP instelt, moet u de eenheid en het televisietoestel op stand-by zetten.

Als u ruis ziet op het televisietoestel na het instellen van de Y/C-stand, schakelt u de eenheid opnieuw in.

10

NL

1

Aansluiten van de antennes voor FM en AM

(MW/LW)

AM-ringantenne (bijgeleverd)

2 3

NL

Verbind een FM-buitenantenne (niet bijgeleverd) indien de FM-ontvangst slecht is.

ANTENNA

Druk de lipjes van de ring in de openingen op de basis om de

AM-ringantenne in elkaar te zetten.

FM-antenne (bijgeleverd)

R-REAR-L WOOFER CENTER

6 3

SPEAKERS

6

R-FRONT-L

L

R

AV OUT

Y/C

COMP.

A

AM

6

SPEAKERS

Koelventilator (Zie “Meer over de koelventilator” hieronder).

Aansluiten van de antenne voor FM

1. Verbind de bijgeleverde FM-antenne met de FM

75

COAXIAL aansluiting als tijdelijke oplossing.

2. Rek de antennedraad enigszins uit en bevestig deze vervolgens aan de muur of aan een ander stevig oppervlak op een plaats waar de ontvangst goed is.

• Verbind een buitenantenne indien de ontvangst slecht is.

Alvorens een 75

Ω coaxkabel (met een standaardstekker) aan te sluiten, moet u de bijgeleverde FM-antenne ontkoppelen.

(Meer over de koelventilator)

Bij het achterpaneel van het hoofdtoestel is een koelventilator gemonteerd zodat de temperatuur in het toestel niet te hoog kan oplopen en het toestel normaal kan blijven functioneren.

De ventilator start automatisch te draaien om koele lucht van buitenaf naar het hoofdtoestel te blazen wanneer de interne temperatuur stijgt.

Aansluiten van de antenne voorAM

(MW/LW)

1. Verbind de bijgeleverde AM-ringantenne met de AM en aansluitingen.

2. Verbind een enkel vinyl-geïsoleerd buitendraad met de AM aansluiting indien de ontvangst slecht is. (Houd in dat geval de ringantenne voor AM ook aangesloten).

Let voor de veiligheid op de volgende punten.

• Zorg dat er een goede ventilatie rond het hoofdtoestel is. Het hoofdtoestel kan oververhitten en worden beschadigd wanneer de ventilatie rond het toestel geblokkeerd is.

• Blokkeer de koelventilator en de ventilatie-openingen of gaten NIET.

(De warme lucht kan niet worden afgevoerd indien de ventilator of openingen door bijvoorbeeld een krant of doek zijn geblokkeerd).

11

AUX aansluitingen

TV

VIDEO IN

Als u beelden wilt bekijken via de externe ingang

(AUX), sluit u eerst de ingang VIDEO IN (VIDEO) en vervolgens de uitgang

VIDEO OUT aan.

R-FRONT-L

AV OUT

Y/C

COMP.

VIDEO S-VIDEO

VIDEO OUT

ANTENN

A

AM

AUX IN

L

R

COAXIAL

FM

75

6

SPEAKERS

Externe analoge apparatuur

R L

Sluit hier externe apparatuur met een analoge uitgang op aan.

Voorbeeld: Video, TV, LDP, enz.

Audio kabel (rood/wit)

Wanneer het externe apparaat slechts één uitgang heeft kunt u deze ofwel met L ofwel met R verbinden.

Waarschuwing

Sluit de video en audio verbindingskabels altijd aan op de aansluiting met dezelfde kleur.

Analoge invoer selecteren

Afstandsbediening

De hoofdeenheid

Druk op de AUX toets en selecteer ANALOG IN.

Druk op de Function toets en selecteer ANALOG IN.

12

NL

NL

Uw systeem aansluiten op de voedingsbron

Het netsnoer moet worden aangesloten op een daarvoor geschikt stopcontact.

Voordat u het systeem aansluit op een stopcontact moet u het voltage controleren.

1. Sluit het netsnoer (aangeduid met 'AC Cord' op de achterkant van het systeem) aan op een geschikt stopcontact.

2. Druk op de knop On/Standby om uw DVD speler in te schakelen.

R-REAR-L WOOFER CENTER

6 3

SPEAKERS

6

R-FRONT-L

L

R

AV OUT

Y/C

COMP.

6

SPEAKERS

Luisteren met een hoofdtelefoon

Gebruik een hoofdtelefoon om privé van muziek te kunnen genieten (niet bijgeleverd).

Sluit de hoofdtelefoon aan op de HEADPHONES aansluiting op het voorpaneel.

• Er wordt geen geluid weergegeven via de luidsprekers.

• Om schade aan het gehoor te voorkomen dient u het volume niet te hoog te zetten wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

AM

Volume

Standby

V I D E O

Function

Phones

13

HEADPHONE (hoofdtelefoon) aansluiting

Open/Close

Alvorens de DVD speler in gebruik te nemen

Met uw DVD speler kunt u DVD, VCD en CD disks afspelen.

De instructies voor gebruik verschillen per type disk. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door voor u begint.

1

Voorbe reiding en voor het gebruik

Zet uw DVD speler en uw TV aan.

TV

2

Selecteer een video functie door op de TV/VIDEO toets te drukken.

TV/VIDEO

3

Druk op de DVD toets om de DVD signaalinvoer te selecteren.

DVD

NL

OPMER

KING

Het bericht “WAIT” (Wachten) dat gedurende zeven tot acht seconden wordt weergegeven op het display wanneer u het apparaat inschakelt of een DVD-functie selecteert, geeft aan dat uw DVD-speler wordt geoptimaliseerd. Terwijl dit bericht wordt weergegeven, zijn alle andere knoppen inactief.

Als de stroom niet is ingeschakeld, drukt u minimaal 5 seconden lang op de knop Stop ( ) op het apparaat. Het product wordt nu opgestart.

Wanneer uw TV niet van het merk SAMSUNG is, raadpleeg "Instelling van de afstandsbediening" op bladzijde 28.

TV System selectie

TV System

Zoom

Druk op de TV System toets terwijl het afspelen gestopt is.

Telkens wanneer u op de knop TV System drukt, wordt

NTSC,

PAL

ingeschakeld, in deze volgorde.

In verschillende landen worden verschillende soorten TV uitzendsystemen gebruikt, alsmede video, audio en kanaalselectie systemen.

Voorbeeld: De speler kan geen PAL formaat DVD afspelen op een

NTSC TV.

Compatibiliteit voor het afspelen van CD-R/RW disks

Uw DVD speler kan ook CD-R en CD-RW disks afspelen die zijn opgenomen in een digitaal audio-formaat. Wanneer u uw eigen CD-R of CD-RW disks opneemt, verzeker u er dan van dat de opnamesessie correct wordt afgesloten, anders zal de disk niet afgespeeld kunnen worden. (Afhankelijk van de specificaties van de disk en de opnamekwaliteit zullen sommige CD-

R/RW disks niet afgespeeld kunnen worden.)

Een CD-RW heeft een lagere reflectiecoëfficiënt dan een CD-R disk zodat het langer zal duren om een CD-R uit te lezen.

CD-RW disks die op hoge snelheid zijn opgenomen zijn meestal moeilijk uit te lezen voor de DVD speler. Wanneer de opnamesnelheid van de CD-RW disk niet gedefinieerd is, schrijf er dan op lage snelheid op.

14

NL

Het afspelen van disks

1

Druk op de Open/Close( ) toets om de disk-houder te openen

Deze toets bevindt zich alleen op het voorpaneel van de speler (niet op de afstandsbediening).

2

Plaats een DVD disk.

V I D E O

Leg voorzichtig een disk in de lade, met het etiket omhoog.

3

Druk nogmaals op de Open/Close( ) toets om de disk-houder te sluiten.

Het apparaat begint automatisch met afspelen.

Het afspelen pauzeren Het afspelen stoppen

15

Druk op de Play/Pause ( ) toets tijdens het afspelen.

Om het afspelen te hervatten, druk nogmaals op de Play/Pause ( ) toets.

Opmer king

Afhankelijk van de disk kan het eerste disk informatie scherm er anders uitzien.

Wanneer men een DVD afspeelt die

MPEG formaat informatie bevat, kan het zijn dat videobeelden niet correct worden weergegeven en dat het beeld vervormd wordt.

Druk op de Stop ( ) toets tijdens het afspelen.

Wanneer men op de STOP ( ) toets drukt tijdens het afspelen, wordt deze positie vastgelegd in het geheugen, en STOP wordt weergegeven op het display.

Wanneer er vervolgens op de Play/Pause ( ) of de

Return toets wordt gedrukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waar men het afspelen eerder heeft gestopt.

Wanneer de Stop ( ) toets een tweede maal wordt ingedrukt, wordt de 'resume play' (afspelen hervatten) functie geannuleerd, en wordt STOP weergegeven op het display. Wanneer de Play/Pause ( ) toets wordt ingedrukt, wordt het afspelen hervat vanaf het begin.

Display

Het Schermdisplay gebruiken

Druk op de Display toets

Display

V I D E O

T

1/2

C

1/8 00:00:00

DVD indicator

TITLE indicator

CHAPTER (hoofdstuk) indicator

TITLE ELAPSED (titel verstreken) indicator

Display

ENG ENG 1/3

DOLBY

D I G I T A L

OFF 1/1

V I D E O

SUBTITLE LANGUAGE

(ondertitelingstaal) indicator

AUDIO LANGUAGE

(audio taal) indicator

DISK TYPE indicator

ANGLE (hoek) indicator

REPEAT (herhalen) indicator

Display

Het Schermdisplay verdwijnt.

NL

Wat is een Titel?

Een film op een DVD disk.

Wat is een Chapter

(hoofdstuk)?

Iedere Titel op een DVD disk wordt onderverdeeld in diverse kleinere delen die

"hoofdstukken" genoemd worden.

Het geluid tijdelijk uitzetten?

Druk op de Mute (stil) toets tijdens het afspelen.

Deze functie kan nuttig zijn wanneer u bezoekers moet verwelkomen of de telefoon moet beantwoorden.

Mute

OPMER

KING

Wanneer de speler langer dan 3 minuten in de pauzestand wordt gelaten, zal het afspelen worden gestopt.

16

Voorwaarts/Achterwaarts zoeken

Tijdens het afspelen kunt u snel door een hoofdstuk of nummer zoeken naar een bepaalde scène of melodie.

NL

Afspelen op hoge snelheid

Steeds wanneer men op de toets drukt

X 2

Steeds wanneer men op de toets drukt

X 2

X 4 X 4

X 8

X 8

PLAY PLAY

• afspelen (achterwaarts afspelen) is mogelijk bij DVD's.

Door een hoofdstuk heen springen

Steeds wanneer deze toets wordt ingedrukt tijdens het afspelen, springt men naar het volgende of vorige hoofdstuk en wordt het afgespeeld.

U kunt echter niet voorwaarts of achterwaarts springen door opeenvolgende hoofdstukken.

SEARCH SEARCH

17

Druk op de Step toets.

Step

Beeld voor beeld afspelen

OPMER

KING

Elke keer dat men op de toets drukt verspringt de film met één beeld tegelijk.

Er wordt geen geluid weergegeven tijdens het afspelen op hoge snelheid, het langzaam afspelen, of het stapsgewijs zoeken.

Langzaam afspelen / De resterende speelduur controleren

Langzaam afspelen

Druk op de Slow (langzaam) toets.

Bij elke volgende druk op de Slow toets

SLOW 1/2

SLOW 1/4

Slow

De snelheid van het langzaam afspelen verandert (1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X en normaal afspelen) en de selectie wordt herhaald.

PLAY

NL

De resterende speelduur controleren

Druk op de Remain toets.

U kunt de totale speeltijd en de resterende speelduur van een titel of een hoofdstuk die/dat aan het spelen is controleren.

Steeds wanneer men op de Remain toets drukt

Remain

TITLE TIME TRACK TIME

REMAIN TIME : TITLE

CHAPTER TIME

REMAIN TIME : TRACK

DISC TIME

REMAIN TIME : CHAPTER REMAIN TIME : DISC

18

Herhaald afspelen

Met behulp van de functie herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel of nummer herhalen.

NL

Repeat

Herhaald afspelen

Druk op de Repeat toets.

Steeds wanneer men op de Repeat toets drukt

OPMER

KING

De functie herhaald afspelen is niet beschikbaar bij VCD disks versie 2.0 wanneer de PBC functie geactiveerd is.

Om deze functie te gebruiken, druk op de Menu toets en selecteer vervolgens "PBC OFF".

19

A

B Repeat Playback (herhaald afspelen)

1

Druk op de Repeat A

B toets aan het begin (A) van het segment dat u herhaald wilt bekijken.

2

Druk op de Repeat A

B toets aan het eind (B) van het segment dat u herhaald wilt bekijken.

Het segment wordt herhaald.

Om terug te keren naar het normaal afspelen

Druk nogmaals op Repeat A

B

Repeat

A B

Disk Menu / Titelmenu gebruiken

Het Disk Menu selecteren

U kunt de menu's gebruiken om de audio taal, de ondertitelingstaal, het profiel, enz. in te stellen. De samenstelling van het DVD menu verschilt van disk tot disk.

1

Druk op de Menu toets tijdens het afspelen.

2

Gebruik de Up/Down (

/

) of

Left/Right( / ) toetsen om de verschillende functies te selecteren.

Het Menu scherm verschijnt.

Wanneer men een VCD versie

2.0 afspeelt, kan men deze bedienen met behulp van de

PBC Aan/Uit functie.

Menu

3

Druk op de Enter toets.

Het geselecteerde element wordt afgespeeld.

NL

Title

Het Titelmenu gebruiken

Bij DVD's die meerdere titels bevatten kunt u de titel van elke film zien.

Afhankelijk van het soort disk kan het zijn dat deze functie niet werkt of op een andere manier werkt.

20

NL

Geprogrammeerd afspelen

Met behulp van deze functie kunt u de nummers van video en muziek CD's in een bepaalde volgorde afspelen.

Program

Om de nummers in een bepaalde volgorde te programmeren

1

Druk op de Program toets.

PROGRAM MENU SELECT : ENTER

1

TITLE CHAPT

2

3

4

5

PREVIOUS

6

TITLE CHAPT

7

8

9

10

NEXT

PLAY : FINISH : PROGRAM

4

Druk op Enter.

2

Druk op Enter en selecteer vervolgens de gewenste titel met de cijfertoetsen.

3

Druk op Enter en selecteer vervolgens het gewenste hoofdstuk met de cijfertoetsen

U kunt ook gewoon de Left/Right

( / /

/

) toets gebruiken.

U kunt ook gewoon de Left/Right

( / /

/

) toets gebruiken.

PROGRAM MENU SELECT : ENTER

1

TITLE CHAPT

1

2

3

4

5

PREVIOUS

8

9

10

6

7

TITLE CHAPT

NEXT

PLAY : FINISH : PROGRAM

PROGRAM MENU SELECT : ENTER

1

TITLE CHAPT

1 2

2

3

4

5

6

TITLE CHAPT

7

8

9

10

PREVIOUS NEXT

PLAY : FINISH : PROGRAM

5

Indien gewenst, kunt U verder gaan met programmeren.

Om de nummers in de geprogrammeerde volgorde af te spelen

Het gewenste nummer wordt geprogrammeerd en de cursor verplaatst zich naar het volgende nummer.

PROGRAM MENU SELECT : ENTER

TITLE CHAPT

1 1 2

2

3

4

5

PREVIOUS

6

7

TITLE CHAPT

8

9

10

NEXT

PLAY : FINISH : PROGRAM

Wanneer u meer dan 10 nummers programmeert, selecteer

NEXT

(volgende) en druk vervolgens op Enter.

Het programma selectiescherm waarmee u maximaal 10 additionele nummers kunt programmeren verschijnt.

PROGRAM MENU SELECT : ENTER

1

TITLE CHAPT

1 2

2

3

1

1

2

7

4

5

2

2

3

4

PREVIOUS

6

TITLE CHAPT

4 1

7

8

6

3

2

4

9

10

5

1

5

2

NEXT

PLAY : FINISH : PROGRAM

Druk op de Play/Pause

( ) toets.

21

Om het programma te annuleren

Druk op de Program toets of op de Stop ( ) toets.

Om het programma te wijzigen

1

Druk op de Up/Down (

/

) toets om het nummer te selecteren dat u wilt wijzigen.

4

Druk op de Enter toets.

2

Druk op Enter om de selectie van de titel of het hoofdstuk die/dat gewijzigd moet worden te bevestigen.

3

Druk op de Clear (wissen) toets en druk vervolgens op de cijfertoetsen.

Het volgende nummer wordt geselecteerd wanneer de Enter toets nogmaals wordt ingedrukt.

5

U kunt ook gewoon de Left/Right

( / ) toets gebruiken.

Herhaal stappen 1-4 hierboven om meer wijzigingen aan te brengen in het programma.

De cursor verplaatst zich naar het volgende nummer.

NL

Het hele programma wissen

Druk tweemaal op de Stop ( ) toets tijdens het afspelen.

Druk éénmaal op de Stop ( ) toets wanneer het afspelen gestopt is.

Druk op de Open/Close ( ) toets op de hoofdeenheid.

De disk-houder zal open en weer dicht gaan. Het programma wordt gewist.

Indien u een verkeerd nummer heeft ingevoerd

Clear

Druk op de Clear toets.

Wanneer u een gemaakte selectie wilt annuleren tijdens het programmeren, selecteer het nummer (of het hoofdstuk of de titel) dat u wilt wissen en druk vervolgens op de Clear toets.

OPMER

KING

U kunt bepaalde nummers op dezelfde manier programmeren bij VCD of CD disks.

22

NL

23

De Audio Taal / Ondertitelingstaal selecteren

De Auto Taal selecteren

Druk op de Audio toets.

Audio

MO/ST

Afhankelijk van het aantal talen dat is opgenomen op een DVD disk, wordt er bij elke volgende druk op de toets een andere audio taal geselecteerd (KOREAN, ENGLISH, JAPANESE, enz.)

V I D E O

ENG ENG 1/3

SPA

2/3

OFF 1/1

FRE

3/3

OPMER

KING

Afhankelijk van de schijf kunt u DTS of DIGITAL PRO

LOGIC selecteren.

Subtitle

De Ondertitelingstaal selecteren

Druk op de Subtitle toets.

Afhankelijk van het aantal talen dat is opgenomen op een DVD disk, wordt er bij elke volgende druk op de toets een andere ondertitelingstaal geselecteerd (KOREAN, ENGLISH, JAPANESE, enz.)

Om geen ondertiteling weer te laten geven, selecteer "OFF".

V I D E O

ENG

1/3

SPA

2/3

ENG 1/1 OFF 1/1

FRE

3/3

OFF

OPMER

KING

Het woord INVALID (ongeldig) verschijnt op het beeldscherm van de TV!

Wanneer deze boodschap op het TV scherm verschijnt bij het bedienen van toetsen, kan de betreffende functie niet uitgevoerd worden bij deze disk.

Afhankelijk van het soort disk kan het voorkomen dat de audio of ondertitelingstaal functies niet werken.

Diverse DVD functies

TV System

Zoom

Om een beeld uit te vergroten

Druk op de Zoom toets.

De beelden kunnen worden vergroot met een factor 2 of 4.

Tijdens het afspelen van een DVD, druk op de

Zoom toets. De keuzemogelijkheden voor de uitvergroting zijn 2X/4X/normaal, in deze volgorde.

Druk op / /

/

▼ om naar het gedeelte dat u wilt vergroten te verplaatsen.

2

OPMER

KING

Tijdens het terugspelen van een VCD kan uitsluitend de 2X zoomfunctie worden gebruikt.

NL

Angle

Selecteer de gewenste camerahoek

Druk op de Angle toets.

Deze functie werkt alleen bij disks waarop meerdere camerahoeken zijn opgenomen.

Druk op de Angle toets tijdens het afspelen om de gewenste hoek te selecteren.

De keuzemogelijkheden zijn 1/3, 2/3, 3/3 of normaal, in deze volgorde.

OFF 1/3

2/3

3/3

Go To

Om direct naar een bepaald(e) titel, hoofdstuk of tijdstip te springen

1

Druk op de Go To toets.

2

Druk op de cijfertoetsen of op de

Left/Right ( / ) toets.

Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de scène herhaald zoals hieronder getoond.

V I D E O

TITLE

T

1/2

C

1/8

00:00:00

T

1/2

V I D E O

CHAPTER

C

1/8 00:00:00

V I D E O

TIME

T

1/2

:

C

1/8

:

00:00:00

De gewenste scène wordt opgezocht en afgespeeld.

Afhankelijk van de schijf is het mogelijk dat de Titelfunctie niet werkt.

24

NL

Systeeminstelling

Met behulp van de Setup (instellen) functie van de DVD speler kunt u het beeldformaat van de TV, de maximaal toegestane classificatie en het type digitale uitvoer instellen.

Setup

Het systeem instellen

1

Druk op de Setup toets terwijl het afspelen gestopt is.

2

Gebruik de Left/Right ( / ) toets om het systeem te selecteren.

3

Druk op de Up/Down (

/

) toets om het gewenste element te selecteren

LANGUAGES

SYSTEM

OSD LANGUAGE

AUDIO

SUBTITLE

MENU LANGUAGE

ENGLISH

CHINESE

CHINESE

CHINESE

: Move Setup : Exit

LANGUAGES

SYSTEM

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

4:3 LB

OFF

BITSTREAM

: Move Setup : Exit

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

OFF

BITSTREAM

: Move Setup : Exit

4

Druk op Enter of op de Rechts ( ) toets.

5

Druk op de Up/Down (

/

) toets om het gewenste onderdeel te selecteren en druk vervolgens op de Enter toets.

Verplaats de cursor naar het gewenste element.

Druk vervolgens op de Links ( ) toets om naar de vorige stap terug te keren.

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

OFF

BITSTREAM

: Move Setup : Exit

LANGUAGES

SYSTEM

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

16:9

: Move Setup : Exit

Setup

25

Om de systeeminstelling te beëindigen

Druk op de Setup toets

TV SCREEN (TV SCREEN RATIO) (TV beeldformaat)

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

OFF

BITSTREAM

Select deze optie wanneer u een DVD film met een beeldformaat van 16:9 wilt bekijken op een

TV met een beeldformaat van 4:3.

4:3LB

4:3PS

U kunt het hele 16:9 formaat beeld zien, maar dan verschijnen er zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm.

U kunt alleen het centrale gedeelte van het 16:9 beeld zien.

: Move Setup : Exit

16:9

U kunt dit in breedbeeld bekijken, maar dan wordt de boven- en onderkant van het beeld afgesneden.

Wanneer de film echter in het 4:3 formaat is opgenomen, kunt u het complete 16:9 beeld niet zien met de bovenstaande functies.

NL

CLASSIFICATIE

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

OFF

BITSTREAM

: Move Setup : Exit

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

BITSTREAM

: Move Setup : Exit

De classificatie functie werkt bij DVD's die geclassificeerd zijn. Met behulp hiervan kunt u bepalen welk type DVD's uw familie kan bekijken.

1. Selecteer RATING LEVEL, en druk vervolgens op Enter.

Wanneer u het wachtwoord voor het classificatieniveau bent vergeten

2. Gebruik de cijfertoetsen om een paswoord van 4 cijfers in te voeren.

Bij levering is het wachtwoord van de speler "7890".

Terwijl het afspelen gestopt is, druk op de Stop ( ) toets op de hoofdeenheid en houd deze toets langer dan 5 seconden ingedrukt.

"INITIAL" wordt weergegeven op het display en alle instellingen keren terug naar hun oorspronkelijke waarden.

LANGUAGES

TV SCREEN

RATING LEVEL

DIGITAL OUTPUT

SYSTEM

4:3 LB

: Move Setup : Exit

3.Gebruik de Up/Down (

/

) toetsen en selecteer RATING LEVEL

(classificatieniveau) of NEW PASSWORD (nieuw wachtwoord). Druk vervolgens op Enter.

Er zijn maximaal 8 classificatieniveaus voor een disk.

Wanneer men niveau 6 selecteert, kan een disk met niveau 7 of hoger niet afgespeeld worden.

Wanneer u NEW PASSWORD kiest, verandert het scherm zodat u het nieuwe wachtwoord in kunt voeren.

26

De taalfuncties instellen

Met behulp van de instelfunctie van de DVD speler kunt u de Menutaal, de

Ondertitelingstaal en de Disk Menu taal naar wens instellen.

NL

De taalfuncties instellen

1

Druk op de Setup toets terwijl het afspelen gestopt is.

Setup

2

Druk op de Up/Down (

/

) toets om het gewenste element te selecteren

LANGUAGES

SYSTEM

OSD LANGUAGE

AUDIO

SUBTITLE

ENGLISH

CHINESE

CHINESE

MENU LANGUAGE

CHINESE

: Move Setup : Exit

3

Druk op Enter of op de Rechts ( ) toets.

LANGUAGES

SYSTEM

OSD LANGUAGE

AUDIO

SUBTITLE

MENU LANGUAGE

ENGLISH

CHINESE

CHINESE

CHI NESE

: Move Setup : Exit

OSD LANGUAGE

(Menutaal van de speler)

AUDIO

SUBTITLE

(Audio taal)

(Ondertitelingstaal)

MENU LANGUAGE

(Disk menu taal)

4

Druk op de Up/Down (

/

) toets om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op de Enter toets.

Verplaats de cursor naar de taalfuncties.

Druk vervolgens op de Links ( ) toets om naar de vorige stap terug te keren.

LANGUAGES

SYSTEM

OSD LANGUAGE

AUDIO

ENGLISH

CHINESE

SUBTITLE

MENU LANGUAGE

CHINESE

ENGLISH

: Move Setup : Exit

LANGUAGES

OSD LANGUAGE

AUDIO

SUBTITLE

MENU LANGUAGE

SYSTEM

GERMAN

Setup

Om de instelling van de taalfuncties te beëindigen

Druk op de Setup toets.

27

TV bedienen met de afstandsbediening

De afstandsbediening kan ook worden gebruikt voor het bedienen van de meeste TV-toestellen.

De afstandsbediening moet hiervoor worden geprogrammeerd met de juiste code voor uw TV.

1

Zet de TV aan.

DVD TUNER AUX TV

Band

Title Menu Channel

Audio

MO/ST

Display

Subtitle

Return

Volume

Go To TV/VIDEO

3

2

Richt de afstandsbediening van de DVD-speler op de TV.

3

TV

Terwijl u de toets ingedrukt houdt, drukt u op de afstandsbediening de toets voor uw merk en type TV in.

Down

DVD/CD/TUNER

Tuning

Up

Enter

Code Brand Code Brand

13

14

15

09

10

11

12

05

06

07

08

01

02

03

04

SAMSUNG 1

SHARP 2

SONY

MAGNAVOX

SANYO 1

LG 2

RCA

LG 1

TOSHIBA

HITACHI

JVC

PANASONIC 1

MITSUBISHI 2

SAMSUNG 2

SAMSUNG 3

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

16

17

18

19

SHARP 3

ZENITH

LG 3

DAEWOO 8

SANYO 2

EMERSON

SHARP 3

SAMSUNG 4

MATSUSHITA

NOBLEX

TELEFUNKEN

NEWSAN

LOEWE

RCA2

Voorbeeld : Voor Samsung_1 TV-toestellen (type D)

TV

Terwijl u de toets ingedrukt houdt, drukt .

DSP Mode

Volume

Effect Mute

+

Sleep

RDS Display

1

PTY-

4

7

Slow

Angle

Repeat

2

PTY Search

5

TA

3

PTY+

6

Sound Edit

SPK Mode

Pro Logic

8 9

Setup

0

TV System

Zoom

Repeat

A B

D.R.C

Program

Test Tone

Clear

Step

Remain Echo

Opmer king

Indien uw televisie niet van de VIDEO-functie naar de

TV-functie overschakelt, druk dan twee keer op de TV

POWER ( ) knop.

Het is mogelijk dat de afstandsbediening niet iedere TV van de merken in de tabel kan bedienen.

4

Als de TV uit gaat, is de afstandsbediening goed ingesteld.

NL

D.R.C

Compressie van het Dynamisch Bereik (DRC)

Met behulp van deze functie kunt u de rijkdom van Dolby Digital effecten zelfs horen wanneer u 's nachts op een laag volume luistert.

Druk op de D.R.C toets.

Bij elke volgende druk op de toets schakelt de selectie om tussen "

D.R.C. ON

" (aan) en "

D.R.C. OFF

" (uit).

Deze functie werkt alleen in de Dolby Digital stand.

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L R

LS

C

LFE

S RS

TITLE

TUNED

ST

PROGRAM PBC MH

Z

SURROUND DSP

KH

Z

28

Luidsprekerinstelling

NL

SPK Mode

De luidsprekerfunctie en de vertraging instellen

1 2

Druk op de SPK Mode toets.

Druk op de Left/Right ( / ) toets om het gewenste element te selecteren

Steeds wanneer u op deze toets drukt, wordt er een andere functieselectie weergegeven op het display van het voorpaneel, zoals hieronder getoond.

Speaker

Mode

(luidspreker functie)

Delay Time

(vertraging)

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

F SP SMALL

Luidspreker voor: Kort

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

C SP SMALL

Middenluidspreker: Kort

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

R SP SMALL

Luidspreker achter: Kort

DIGITAL

L

LS

C

LFT

R

RS

C SP NONE

Middenluidspreker:

Niet gebruikt

DIGITAL

L

LS

C

LFT

R

RS

R SP NONE

Luidspreker achter:

Niet gebruikt

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

SW SP USE

Subwoofer: Gebruikt

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

C DEL MS

Vertraging middenluidspreker

De vertraging instellen tussen 00~05ms

DIGITAL

L C

LFT

R

LS RS

R DEL MS

Vertraging luidspreker achter

De vertraging instellen tussen 00~15ms

SMALL: Wanneer u deze instelling kiest, worden lage frequenties van minder dan 200 Hz uitsluitend toegewezen aan de subwoofer.

USE (Gebruiken): Kies deze instelling als u luidsprekers gebruikt.

NONE (Geen): Kies deze instelling als geen luidsprekers zijn geïnstalleerd.

29

OPME

RKING

Het display verandert als functie van de huidige audio uitvoerfunctie (DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO, enz.).

De vertraging instellen

Wanneer u een 5.1-kanaals Surround geluidsbron weergeeft, verkrijgt u het beste resultaat wanneer de afstand van elke luidspreker tot uw luisterpositie hetzelfde is. U kunt de vertraging van de middenluidsprekers en de luidsprekers achter instellen om de weergave aan te passen aan de akoestiek van uw kamer.

De middenluidspreker instellen

Wanneer de afstand Dc groter of gelijk is aan de afstand Df in de figuur, stel de vertraging dan in op 0ms. Zoniet, stel de vertraging dan in volgens de tabel.

De luidsprekers achter instellen

Wanneer de afstand Df gelijk is aan de afstand

Ds in de figuur, stel de vertraging dan in op 0ms.

Zoniet, stel de vertraging dan in volgens de tabel.

(A)=Df-Dc

Ideale positie van de middenluidspreker

Afstand tot (A)

50

100

400

200

Waarde(ms)

1.3

2.6

3.9

5.3

Dc

Df

(B)=Df-Ds

Afstand tot (B)

200

400

600

Waarde(ms)

5.3

10.6

15.9

Ds

Dc: Afstand van de middenluidspreker tot de luisterpositie

Df: Afstand van de luidsprekers voor tot de luisterpositie

Ds: Afstand van de luidsprekers achter tot de luisterpositie

Ideale positie van de luidspreker achter

Plaats alle luidsprekers binnen een cirkel zoals getoond in de figuur.

Methoden voor het instellen van de luidsprekers

Luidsprekers voor

Plaats de luidsprekers voor zodanig dat de tweeters (hoge tonen luidsprekers) zich ongeveer op oorhoogte en onder een hoek van 45º ten opzicht van de hoofdluisterpositie bevinden.

Middenluidspreker

In het ideale geval moet de bovenkant van de middenluidspreker zich op dezelfde hoogte bevinden als die van de luidsprekers voor. U kunt de luidspreker echter ook bovenop of juist onder uw TV plaatsen.

Luidsprekers achter

Plaats de luidsprekers achter verder terug, parallel aan de muren, en 60 tot 90 centimeter boven het oorniveau van de hoofdluisterpositie.

Wanneer de ruimte achter de luisterpositie onvoldoende is (en die zich dus te dicht bij de muur bevindt), plaats de luidsprekers achter dan aan beide zijden, zodanig dat ze naar elkaar wijzen.

Subwoofer

Plaats de subwoofer op elke geschikte plek in de nabijheid van de luisterpositie.

30

NL

Luidsprekerinstelling

NL

Sound Edit

De balans van de luidsprekers instellen

1

Druk op de Sound Edit toets.

2

Gebruik de Left/Right ( / ) toets om de instelling te verrichten.

Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt de selectie zoals hieronder getoond.

Voorbeeld: 5.1CH Sound Setup (5.1-kanaals geluidsinstelling)

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L R

LS

C

LFE

S RS

Luidsprekers voor: L niveau, R niveau

OFF (uit), bereik – 6 ~ 0

L

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

C

LFE

R

LS S RS

Luidsprekers achter: L niveau, R niveau

OFF (uit), bereik – 6 ~ – 0

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L

LS

C

LFE

S

R

RS

Middenluidspreker

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L

LS

C

LFE

S

R

RS

Luidsprekers achter

PRO LOGIC

D I G I T A L

LINEAR PCM

L

LS

C

LFE

S

R

RS

Subwoofer

(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6

(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6

(uit), bereik – 6 ~ – 00 ~ +6

Opmer king

Het display verandert als functie van de huidige audio uitvoerfunctie

(DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO, enz.)

31

Test Tone

De luidsprekers instellen met de Test functie

Druk op de Test Tone toets.

De testsignalen worden in de volgende volgorde weergegeven:

L(Luidspreker voor/Links) C(Middenluidspreker) R(Luidspreker voor/Rechts) RS(Luidspreker Surround /Rechts) LS(Luidspreker

Surround /Links) LFE(Subwoofer).

Test Tone

De luidsprekertest beëindigen

Druk nogmaals op de Test Tone toets.

L

LS

C

LFE

R

RS

Opmer king

Indien u zich in de DSP of PRO LOGIC-functie bevindt, is het mogelijk dat de

TESTTOON anders functioneert voor VCD’s dan voor CD’s.

Pro Logic

Dolby Pro Logic selecteren

Druk op de Pro Logic toets.

Converteert 2-kanaals geluid in Dolby Surround-codering (bijv. programmamateriaal dat is ontvangen via een stereo videorecorder kan bestaan uit 2-kanaals materiaal in Dolby

Surround-codering kan worden gecodeerd in 4-kanaals geluid via de modus voor Dolby Pro

Logic). De Pro Logic-modus kan ook worden gebruikt in de DVD-modus of als u Dolby Digitalof PCM-materiaal in Dolby Surround-codering afspeelt.

1 2

Druk op de Pro Logic toets.

Druk op de Functieselectie toets om de gewenste functie te kiezen.

U kunt FM, AM, DVD, ANALOG IN selecteren.

Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verandert het display als volgt;

PRO LOGIC

L C

LFE

S

R

PRO LOGIC: Links, Midden, Rechts, Subwoofer en het Surround kanaal

PRO LOGIC

L C

LFE

R

3-STEREO: Links, Midden, Rechts en het Subwoofer kanaal

L

LFE

R

STEREO: Links, Rechts en het Subwoofer kanaal

32

NL

Luisteren met realistische geluidsvelden

NL

U kunt de volgende surroundformaten gebruiken voor weergave met een realistisch geluidsveld.

• Digital Multichannel Surround—Dolby Digital en DTS Digital Surround

• Dolby Surround

Dolby Digital en DTS Digital Surround

Voor een effectief gebruik van surround moeten alle luidsprekers zijn aangesloten en ingeschakeld.

Dolby Digital

Voor het reproduceren van multikanaal geluidssporen van software die met Dolby Digital ( ) is gecodeerd.

Bij codering met Dolby Digital (het zogeheten discrete 5,1 kanaal digitale audioformaat) worden de signalen van het linkervoorkanaal, rechtervoorkanaal, middenkanaal, linkerachterkanaal, rechterachterkanaal en LFE-kanaal digitaal opgenomen en gecomprimeerd. (In totaal zijn er dus 6 kanalen maar het LFE-kanaal wordt aangeduid als het 0,1 kanaal, vandaar de aanduiding 5,1 kanaal). Ieder kanaal is geheel onafhankelijk van de signalen van de andere kanalen zodat interferentie wordt voorkomen en u een veel betere geluidskwaliteit met goede stereo-effecten en surroundeffecten krijgt.

Daarbij kan met Dolby Digital tevens het geluid via de achterluidsprekers stereo worden gereproduceerd en wordt de drempelfrequentie van de achterste hoge tonen op 20 kHz gesteld, wat bij Dolby Pro Logic 7 kHz is. Al met al wordt hierdoor de beweging van het geluid verbeterd en krijgt u een sterker aanwezigheidsgevoel dan bij gebruik van Dolby

Pro Logic.

De DOLBY DIGITAL indicator licht op het display op wanneer het systeem Dolby Digital signalen ontvangt en herkent.

DTS Digital Surround

Voor het reproduceren van multikanaal geluidssporen van software die met DTS Digital Surround ( ) is gecodeerd.

DTS Digital Surround is een ander discreet 5,1 kanaal digitaal audioformaat voor een CD, LD en DVD.

In vergelijking met Dolby Digital is de verhouding van de audiocompressie relatief laag. Hierdoor kan het DTS Digital

Surround formaat extra diepte en breedte aan het geluid toevoegen. Met DTS Digital Surround krijgt u derhalve een natuurgetrouw, overtuigend en helder geluid.

De DTS indicator licht op het display op wanneer het systeem DTS Digital Surround signalen ontvangt en herkent.

Dolby Surround

Voor het reproduceren van de geluidssporen van videocassettes die gecodeerd zijn met Dolby Surround

( ).

Dit formaat wordt uitsluitend gebruikt voor de signalen van bronnen die via de AUX IN aansluitingen worden ontvangen.

Dolby Pro Logic en Dolby 3 Stereo

Met het Dolby Surround formaat worden de signalen van het linkervoorkanaal, rechtervoorkanaal, middenkanaal en achterkanaal (in totaal 4 kanalen) op 2 kanalen opgenomen.

De Dolby Pro Logic decoder die in dit systeem is ingebouwd, decodeert deze 2 kanalensignalen weer in de oorspronkelijke 4 kanalensignalen—matrix-gebaseerd multikanaal reproductie, en geeft u een realistisch stereogeluid in uw luisterkamer.

De PRO LOGIC indicator licht op het display op wanneer een van de Dolby Surround formaten is gekozen.

Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro

Logic”, en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van

Dolby Laboratories. Vertrouwelijk, ongepubliceerd materiaal.

©1992–1997 Dolby Laboratories, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

33

Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater Systems, Inc.

USA patentnummer 5.451.942 en andere wereldwijde patenten verstrekt en aangevraagd. “DTS” en “DTS Digital Surround” zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. ©1996

Digital Theater System, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DSP functie

Om een DSP functie te selecteren

Druk op de DSP Mode toets.

Bij iedere volgende druk op de DSP toets verspringt de DSP functie in deze volgorde:

HALL

THEATER

PAVILION

DANCE

CLUB

LIVE CLUB.

DSP Mode

Wat is DSP?

De DSP functie past de geluidsweergave synthetisch aan om zo een meer realistisch en krachtig geluid te verkrijgen.

OPME

RKING

De DSP functie kan niet worden geselecteerd wanneer er een microfoon is aangesloten.

Wanneer men een DVD afspeelt waarop twee of meer kanalen zijn gecodeerd, kan men de DSP functie niet selecteren.

NL

Effect

Het effect versterken

Druk op de Effect toets.

Het effectniveau kan in stappen van 1 t/m 4 worden ingesteld EFFECT1

EFFECT2

EFFECT3

OFF (DEFAULT). Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt de selectie naar het volgende niveau.

Hoe hoger het nummer, hoe sterker het DSP surround effect zal zijn.

Wat is een Effect?

Hiermee kan het effectniveau van de DSP functie worden ingesteld.

34

Naar de radio luisteren

U kunt naar de gewenste frequentieband (FM, MW of LW zendstations) luisteren door de automatische of handmatige afstemming te gebruiken.

NL

Afstand sbedien ing

1

Druk op de Tuner (Band) toets.

Iedere keer dat u op de

TUNER (Band) toets drukt verspringt de selectie van

"FM", “MW” op "LW" of weer terug.

De hoof deen heid

2

Selecteer een zender.

Auto Station 1

Wanneer de of de toets wordt ingedrukt, wordt een voorkeurzender geselecteerd.

1

Druk op de Function toets om de gewenste frequentieband te selecteren (FM, MW of LW).

Auto Station 2

Houd de of de toets ingedrukt. Het apparaat zoekt automatisch en stopt wanneer het een zender heeft gevonden.

Manual Station

(handmatig afstemmen)

Druk op de of toets om op de gewenste zender af te stemmen. De frequentie verandert in de gekozen richting telkens wanneer er op de overeenkomstige toets wordt gedrukt.

2

Selecteer een zender.

Auto Station 1

Druk op de Stop ( ) toets om de PRESET functie te selecteren. Druk vervolgens op de of toets om een zender te selecteren uit de opgeslagen voorkeurzenders.

Auto Station 2

Druk op de Stop ( ) toets om de MANUAL (handmatig) functie te selecteren. Houd vervolgens de of toets ingedrukt om het apparaat automatisch naar zenders te laten zoeken.

Manual Station

(handmatig afstemmen)

Druk op de Stop ( ) toets om de MANUAL functie te selecteren. Druk op de of toets om op de gewenste zender af te stemmen. De frequentie verandert in de gekozen richting telkens wanneer er op de overeenkomstige toets wordt gedrukt.

In Mono/Stereo luisteren

Audio

MO/ST

35

Druk op de MO/ST toets (alleen bij de FM)

Iedere keer dat u op de MO/ST toets drukt verspringt de selectie van

"STEREO" op "MONO" of weer terug.

In gebieden waar de ontvangst slecht is, wordt de geluidskwaliteit verbeterd door Mono te kiezen.

Voorkeurzenders instellen

U kunt maximaal het volgende aantal zenders opslaan:

15 FM zenders

8 AM(MW) zenders

7 LW zenders

FM

AM(MW)

LW

Frequentiemodulatie

Middengolf, AM

Lange golf

Voorbeeld: De zender FM 89.1 in het geheugen vastleggen

1

Druk op de Tuner Band toets en selecteer de FM band.

2

Selecteer MANUAL door op de Stop ( ) toets op de hoofdeenheid te drukken.

Iedere keer dat u op de TUNER toets drukt verspringt de selectie van " " of weer terug.

MH

Z

L R L R

3

Stem af op 89.1 met behulp

MH

Z

L R

NL

4

Druk op de Program toets.

5

Selecteer FM2 met behulp

6

Druk op de Program toets.

PROGRAM MH

Z

De instelling van de voorkeurzender is compleet.

MH

Z

L R

PROGRAM MH

Z

L R

Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, denk er dan om de zender in het geheugen op te slaan op de positie FM1, aangezien het apparaat niet wordt geleverd met standaard voorkeurzenders.

L R

Om de voorkeurzenders te wijzigen

Herhaal stappen 1 t/m 4 hierboven en sla de wijzigingen op.

Om andere zenders op te slaan

Herhaal stappen 3 t/m 4 hierboven.

36

RDS-het Radio Data Systeem

NL

RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen

RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen.

Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma’s dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.

Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.

Omschrijving van de RDS-functie

1. PTY (Program Type - Programmaclassificatie): het soort programma dat wordt uitgezonden.

2. PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice): geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).

3. RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.

4. CT (Clock Time - Tijd): Decodeert de klok van de FM-frequentie.

Niet alles zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.

5. TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er verkeersinformatie aan de gang is.

OPME

RKING

RDS is niet beschikbaar voor MW/LW uitzendingen.

RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.

Welke informatie kunnen RDS-signalen bevatten?

Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.

De RDS-signalen weergeven

Druk op RDS DISPLAY terwijl u naar een FM-zender luistert.

Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie afgebeeld:

RDS Display

1

PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, wordt “

PS

” en vervolgens de zendernaam weergegeven.

NO PS

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

PTY (Programmatype) : Terwijl u zoekt, wordt “

PTY

” en vervolgens het type uitgezonden programma weergegeven. “

NO PTY

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden “

RT

” en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. “

NO RT

” wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.

Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).

Tekens in het weergavevenster

Wanneer in het venster PS-, PTY- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.

In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.

In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd “A” gebruikt.

37

OPME

RKING

Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden “PS”, “PTY” en “RT” niet weergegeven in het venster.

PTY-

4

PTY Search

5

PTY+

6

PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)

Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken onder de vooraf ingestelde zenders (zie pagina 40) door de PTY-codes op te geven.

Een programma zoeken op basis van PTY-codes

Denk, voordat u begint, aan het volgende...

Display

De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.

Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.

Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voordat u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.

Controleer, voordat u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste

FM-zender hebt geselecteerd met de afstandsbediening.

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

1

Druk op PTY SEARCH terwijl u naar een

FM-zender luistert.

POP M

ROCK M

LIGHT M

2

Druk op PTY - op PTY+ en houd deze knop ingedrukt of totdat de gewenste PTYcode wordt weergegeven in het venster, terwijl “PTY SELECT” staat te knipperen.

Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.

CLASSIC

3

Druk nogmaals op PTY SEARCH, terwijl de in de vorige stap gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.

De centrale eenheid zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Soort programma

• Nieuwsberichten, aankondigingen, rapportages, aktualiteiten

• Algemene zaken, suggesties, gebeurtenissen, documentaires, discussies en analyses

• Dagelijkse informaties, weerberichten, consumenteninformaties, medische tips enz.

• Informatie over sportevenementen

• Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.

• Series, concerten enz.

• Nationale en lokale evenementen, religieuze en wetenschappelijke programma’s, taal, theater enz.

• Natuurwetenschappelijke en technologische programma’s

• Populaire programma’s en amusement (zoals spelprogramma’s, interviews, komedies, satires enz.)

• Popmuziek

• Rockmuziek

• Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang koormuziek

• Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen, symfonieën, kamermuziek en opera

• Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.

• Weer

• Financiën

• Kinderprogramma’s

• Sociale kwesties

• Godsdienst

• Inbellen

• Reizen

• Vrije tijd

• Jazzmuziek

• Countrymuziek

• Volksmuziek

• Oude hits

• Folkmuziek

• Documentaires

NL

38

Sluimerfunctie

NL

Sleep

De sluimerfunctie instellen

Druk op de Sleep toets.

Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt verspringt de selectie als volgt: SLEEP 10

SLEEP 20

SLEEP 30

SLEEP 60

SLEEP 90

SLEEP 120

SLEEP 150

OFF (uit).

Wat is de sluimerfunctie?

U kunt een vertraging instellen zodat het apparaat automatisch uitschakelt na een bepaalde tijdsperiode.

De instelling van de sluimerfunctie controleren

De resterende tijdsduur van de ingestelde sluimertijd wordt weergegeven op het display.

Door nogmaals op de toets te drukken wordt de sluimertijd op de voorgaande waarde ingesteld.

Problemen oplossen

Problem

De disk-houder gaat niet open.

De disk wordt niet afgespeeld.

Het afspelen begint niet onmiddellijk wanneer de

Play/Pause toets wordt ingedrukt.

Check

Is de disk met het etiket naar boven geplaatst?

Zit de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact?

Zet het apparaat uit door op de Power ( ) toets te drukken, en zet het vervolgens weer aan.

Controleer het regionummer van de DVD.

DVD disks die in het buitenland zijn gekocht kunnen niet altijd afgespeeld worden.

Deze speler kan geen CD-ROMs, DVD-ROMs, enz., afspelen.

Controleer de classificatie van de DVD.

Controleer dat de disk geen krassen heeft of vervormd is.

Er wordt geen geluid weergegeven.

Er komt alleen geluid uit enkele luidsprekers en niet uit alle zes.

Er is geen beeld, er wordt geen geluid voortgebracht; de diskhouder opent 2–5 seconden later.

De geluidskwaliteit is slecht.

Er wordt geen Dolby

Digital 5.1-kanaals surround geluid weergegeven.

Er wordt geen geluid weergegeven tijdens het afspelen op hoge snelheid, het langzaam afspelen, of het stapsgewijs zoeken.

Zijn de luidsprekers juist aangesloten?

Zijn de luidsprekerinstellingen goed verricht?

Is de disk ernstig beschadigd?

Misschien is de disk vuil. Veeg vingerafdrukken of vuil op de disk schoon.

Wanneer u naar een CD of naar de radio luistert, komt er alleen geluid uit de voorste luidsprekers (L/R). Selecteer de optie “PRO

LOGIC” door op de knop Pro Logic op de afstandsbediening te drukken om alle zes de luidsprekers te gebruiken.

Controleer of uw DVD 5.1-compatibel is.

Is de speler plotseling van een koude naar een warme ruimte verplaatst? Wanneer er zich condens vormt in de speler, verwijder de disk en laat de speler 1 tot 2 uur aan staan. (U kunt de speler weer gebruiken nadat de condens is verdwenen.)

Zitten de luidsprekerkabels los?

Zijn de luidsprekerstekkers vuil of zit er vreemd materiaal in?

Is de disk die aan het spelen is voorzien van het "Dolby Digital

5.1CH" merkteken?

Er wordt alleen 5.1-kanaals geluid weergegeven wanneer de disk is opgenomen met 5.1-kanaals geluid.

Is de DVD speler aangesloten op de juiste luidsprekers?

40

NL

39

NL

Problem

• De disk draait maar er verschijnt geen beeld.

• Het beeld bevat interferentie en de kwaliteit is slecht.

De afstandsbediening werkt niet.

Check

Staat de TV aan?

Zijn de videokabels juist aangesloten?

Staat de speler in de PAUSE stand?

Is het video formaat van uw TV (NTSC/PAL) juist ingesteld? Druk nogmaals op de NTSC/PAL toets om de huidige selectie te wijzigen.

Is de disk vuil of beschadigd?

Sommige DVD disks kunnen niet afgespeeld worden vanwege slechte makelij.

Wanneer een donker beeld plots in een helder beeld overgaat tijdens het afspelen, kan het beeld kort verticaal trillen. Enige storing is normaal.

Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen de afstand en de hoek waaronder zij werkt?

Bevinden er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningsensor?

Zijn de batterijen leeg?

De audio of ondertitelingstaal functies werken niet.

De audio en ondertitelingstaal functies werken niet bij DVD's die niet zijn opgenomen met meervoudige geluidssporen of ondertitelingstalen.

U heeft de Menutoets ingedrukt maar het

Menuscherm verschijnt niet.

Het beeldformaat kan niet worden gewijzigd.

Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen de afstand en de hoek waaronder zij werkt? Bevinden er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningsensor?

Zijn de batterijen leeg?

Beschikt de disk over een Menu?

U kunt DVD's met een breedbeeldformaat van 16:9 afspelen met de

WIDE (breed) functie, met de 4:3 LETTER BOX functie of met de 4:3

PAN-SCAN functie, maar DVD's met een beeldformaat van 4:3 kunnen alleen met de 4:3 functie weergegeven worden. Raadpleeg het doosje van de DVD disk en selecteer de van toepassing zijnde functie.

Er kan niet worden afgestemd op de gewenste radiozender.

Is de antenne juist geïnstalleerd?

Wanneer het ingangssignaal van de antenne zwak is, plaats dan een externe FM antenne op een plek met een goede ontvangst.

• Men heeft het wachtwoord voor het classificatieniveau vergeten.

• De DVD speler werkt niet correct.

Terwijl het afspelen gestopt is, druk op de Stop ( ) toets op het voorpaneel en houd deze toets langer dan 5 seconden ingedrukt.

"INITIAL" wordt weergegeven op het display en alle instellingen keren terug naar hun oorspronkelijke waarden.

De RESET functie wist alle instellingen, gebruik deze functie niet tenzij strikt noodzakelijk.

41

Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met en opbergen van disks

Door kleine krasjes op de disk kan de geluids- en beeldkwaliteit achteruitgaan of kan het afspelen haperen. Wees bijzonder voorzichtig de disks niet te krassen wanneer u ze beetpakt.

Omgaan met en bewaren van disks

Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de disk zitten, maak deze dan schoon met een zacht in water verdund reinigingsmiddel, en veeg hem af met een zachte doek.

Veeg bij het schoonmaken voorzichtig van de binnennaar de buitenkant van de disk.

OPMER

KING

Er kan zich condens vormen wanneer warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler. Wanneer er zich condens vormt in de speler werkt deze wellicht niet correct. Wanneer dit het geval is, verwijder de disk en laat de speler 1 tot 2 uur aan staan.

Disks bewaren

Bewaar de disks niet in direct zonlicht.

Bewaar de disks op een koele en geventileerde plaats.

Bewaar de disks in een schone omhulling.

Bewaar ze verticaal.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de disks niet vuil worden.

Plaats geen gebroken of gekraste disks in het apparaat.

42

NL

NL

Eigenschappen van de verschillende soorten disks

Geschikte disks

Soorten disks

DVD

VIDEO-CD

AUDIO-CD

Logo's

V I D E O

COMPACT

DIGITAL VIDEO

COMPACT

DIGITAL AUDIO

Opnamety pes

Audio + Video

Diskformaat

12cm

8cm

12cm

Max. Speelduur

Ongeveer 240 min. (Enkelzijdig)

Ongeveer 480 min. (Dubbelzijdig)

Ongeveer 160 min. (Enkelzijdig)

Ongeveer 160 min. (Dubbelzijdig)

74 min.

Audio + Video

8cm

20 min.

Audio

12cm

8cm

74 min.

20 min.

DOLBY

D I G I T A L

DOLBY

DIGITAL

DIGITAL

SOUND

DTS Disk

Digitale Audio

Disk

STEREO

NTSC PAL

Stereo Disk

Het NTSC zendsysteem is in gebruik in de VS,

Canada, Japan, Zuid

Korea, enz.

PAL TV-systeem in Engeland,

Frankrijk,

Duitsland etc.

43

Gebruik geen van de volgende soorten disks!

LD, CDG, CD-I, CD-ROM en DVD-ROM disks kunnen niet op deze speler worden afgespeeld.

DVD disks die in het buitenland zijn gekocht kunnen niet altijd afgespeeld worden met deze speler.

Wanneer men probeert zulke disks af te spelen, verschijnt de mededeling “WRONG REGION CODE”

(verkeerde regiocode) op het beeldscherm.

Specificaties

S

P

R

E

L

U

I

D

K

E

R

T

E

R

K

V

E

R

S

E

R

F

M

A

M

T

U

N

E

R

T

U

N

E

R

M

E

E

N

A

L

G

E

O

U

I

V

I

D

E

T

G

A

N

G

Stroomverbruik

Gewicht

Afmetingen

Temperatuurbereik

Vochtigheidsbereik

Gevoeligheid

Signaal/Ruis verhouding

Vervorming

Gevoeligheid

Signaal/Ruis verhouding

Vervorming

Composite Video

SCART aansluiting

S-VIDEO

Luidsprekers voor

Middenluidspreker

Luidsprekers achter

Subwoofer

Frequentiebereik

Signaal/Ruis verhouding

Kanaalscheiding

Ingangsgevoeligheid

Luidspreker

Impedantie

Frequentiebereik

Uitgangsmuziekvermogen

Continu ingangsniveau

Maximaal ingangsniveau

Afmetingen

Gewicht

120W

6.5Kg

B 370mm x D 300mm x H 80mm

+5°C~+35°C

10%~75%

10dB

60dB

0.5%

54dB

40dB

2%

1.0Vp-p(75

Ω belasting)

Composite Video: 1,0 Vp-p (75

Ω belasting)

Luminantie signaal: 1,0 Vp-p (75

Ω belasting)

Kleursignaal: 0,286 Vp-p (75

Ω belasting)

Luminantie signaal: 1.0Vt-t(75

Ω belasting)

Kleursignaal: 0.286Vt-t(75

Ω belasting)

40W x 2(6

)

40W(6

)

40W x 2(6

)

70W(3

)

20Hz~25KHz

75dB

50dB

AUX 500mV

5.1-kanaals luidsprekersysteem

Voor/Midden/Achter luidspreker

6

Ω x 5

150Hz~18KHz

87dB/W/M

40W

80W

Front/Rear

Center

Front/Rear

Center

103mm x 150mm x 120mm

197mmx 103mmx 120mm

0.73Kg

0.80Kg

Subwoofer

3

45Hz~250Hz

86dB/W/M

70W

140W

250mm x 403mm x 335mm

6.8Kg

44

NL

Woordenlijst

NL

Terminologie

45

HOEK

HOOFDSTUKNUM

MER

DVD

PCM

PBC (PLAYBACK

CONTROL)

REGIONUMMER

ONDERTITELS

TITELNUMMER

SPOORNUMMER

VIDEO CD

DOLBY

D I G I T A L

PRO LOGIC

Op sommige DVD disks zijn scènes opgenomen die gelijktijdig uit verschillende hoeken zijn gefilmd (dezelfde scène is gefilmd van voren, van links, van rechts, enz.). Bij zulke disks kan men de Angle toets gebruiken om de camerahoek te wijzigen bij bepaalde scènes.

Deze nummers zijn op DVD disks opgenomen. Een Titel is onderverdeeld in vele onderdelen, die alle genummerd zijn, en men kan snel naar een bepaald deel van de video zoeken met behulp van deze nummers.

Dit is een optische disk met een hoge informatiedichtheid waarop beeld en geluid van hoge kwaliteit zijn opgenomen als digitale signalen. Dankzij een nieuwe video compressietechniek (MPEG-2) en hoge dichtheid opnametechnologie bevat een DVD disk evenveel informatie als twee 0.6 mm dikke disks samen.

Dit is een afkorting van Puls Code Modulatie - hetgeen een andere naam is voor digitale audio.

Dit is een functionaliteit die op een Video CD (versie 2.0) wordt opgenomen.

Hierdoor kunnen bepaalde scènes of informatie worden geselecteerd uit een menu dat wordt weergegeven op het beeldscherm.

Zowel de DVD speler als de DVD disks zijn voorzien van een regionummer.

Wanneer het regionummer van de DVD disk niet overeenkomt met het regionummer van de DVD speler, kan de speler de disk niet afspelen.

Dit is een vertaling van de dialoog die onderaan het beeldscherm wordt weergegeven. Een DVD disk kan maximaal 32 ondertitelingstalen bevatten.

Deze nummers worden op DVD disks opgenomen. Wanneer een disk twee of meer films bevat, worden deze genummerd als Titel 1, Titel 2, enz.

Deze nummers worden toegekend aan de nummers die zijn opgenomen op video en audio CD's. Met behulp hiervan kunnen bepaalde nummers snel worden gevonden.

Bevat opnames van beeld en geluid met een kwaliteit die ongeveer vergelijkbaar is met een videocassette.

Deze speler kan tevens video CD's met playback control (versie 2.0) afspelen.

U kunt genieten van 5.1 (of 6)-kanaals digitaal geluid van hoge kwaliteit, voortgebracht door diverse digitale geluidsbronnen zoals laser disks, DVD, CD, enz.

DTS levert een realistisch en helder surround geluid dat voorheen niet beschikbaar was bij het conventionele surround systeem.

5.1 (of 6)-kanaals digitaal surround geluid, afkomstig van DVD's en LD's, opgenomen als digitale signalen (met het disk-logo). Hierdoor kunt u genieten van een

D I G I T A L dynamisch en realistisch geluid met een betere geluidskwaliteit, dynamisch bereik en richtingsgevoeligheid dan bij de traditionele Dolby surround technologie.

Een 4-kanaals analoog geluid dat wordt gereproduceerd uitgaande van een geluidsbron van een realistischer en meer robuust geluid dan bij gewone stereo geluidsbronnen.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement