Samsung Laserskrivere Monolaser ML-2165 Bruksanvisning

Samsung Laserskrivere Monolaser  ML-2165 Bruksanvisning
Brukerhåndbok
ML-216x Series
ML-216xW Series
GRUNNLEGGENDE
GRUNNLEGGENDE
Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon,
grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.
AVANSERT
Brukerhåndboken gir informasjon om installasjon avansert konfigurasjon, drift og
feilsøking for flere typer operativsystem.
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og land.
GRUNNLEGGENDE
1. Innledning
Nøkkelfordeler
4
Funksjoner etter modell
6
Nyttig informasjon
8
Om denne brukerhåndboken
9
Sikkerhetsinformasjon
10
Oversikt over maskinen
15
Oversikt over kontrollpanelet
18
Slå på maskinen
20
Installerer driveren lokalt
21
Slik reinstallerer du driveren
22
2. Vi ser på grunnleggende bruk
Tilgjengelig rekvisita
39
Tilgjengelige utskiftbare deler
40
Oppbevaring av tonerkassetter
41
Fordeling av toner
43
Skifte tonerkassett
44
Rengjøre maskinen
46
Tips for flytting og oppbevaring av maskinen 49
4. Feilsøking
Tips for å unngå papirstopp
51
Fjerne papirstopp
52
Forklaring av statuslampene
55
5. Tillegg
Skrive ut demoside
24
Medier og skuffer
25
Grunnleggende utskrift
34
Spesifikasjoner
59
Informasjon om reguleringer
68
Copyright
78
3. Vedlikehold
Bestille rekvisita og tilleggsutstyr
38
2
1. Innledning
Dette kapittelet gir informasjon du trenger å vite før du bruker maskinen.
• Nøkkelfordeler
4
• Funksjoner etter modell
6
• Nyttig informasjon
8
• Om denne brukerhåndboken
9
• Sikkerhetsinformasjon
10
• Oversikt over maskinen
15
• Oversikt over kontrollpanelet
18
• Slå på maskinen
20
• Installerer driveren lokalt
21
• Slik reinstallerer du driveren
22
Nøkkelfordeler
Miljøvennlig
Bekvemmelighet
• Maskinen støtter ECO-funksjoner som sparer toner og papir (se "Easy
Eco Driver" på side 161).
• Med Easy Capture Manager kan du enkelt redigere og skrive ut det du
har tatt bilde av ved å bruke tasten Print Screen på tastaturet (se
"Forstå Easy Capture Manager" på side 162).
• Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark for å spare papir (se "Bruke
avanserte utskriftsfunksjoner" på side 143).
• Du kan skrive ut på begge sider av arket for å spare papir (manuell
dobbeltsidig utskrift) (se "Bruke avanserte utskriftsfunksjoner" på side
143).
• Denne maskinen har automatisk strømsparing, og reduserer
strømforbruket betraktelig når den er i ventemodus.
Skrive ut med høy hastighet og høy kvalitet
• Samsung Easy Printer Manager og Samsung skriverstatus (eller Smart
Panel) er et program som overvåker og informerer deg om maskinens
status og lar deg tilpasse maskinens innstillinger (se "Bruk av Samsung
Easy Printer Manager" på side 166).
• AnyWeb Print hjelper deg å kopiere skjermbildet, forhåndsvise, klippe
og skrive ut skjermbildet, enklere enn om du bruker det vanlige
programmet (se "Samsung AnyWeb Print" på side 160).
• Med Smart oppdatering kan du se etter den nyeste programvaren, og
installere den nyeste versjonen under installasjon av skriverdriveren.
Dette er bare tilgjengelig for brukere av Windows operativsystem.
• Hvis du har tilgang til Internett, kan du få hjelp, støtte, maskindrivere,
håndbøker og bestillingsinformasjon fra Samsungs webområde
www.samsung.com > finn produkt> Støtte og nedlastinger.
• Du kan skrive ut med en effektiv oppløsning på opptil 1 200 × 1 200 dpi.
• Hurtig utskrift på forespørsel.
- For enkeltsidig utskrift, 20 ppm (A4) eller 21 ppm (Letter).
Nøkkelfordeler
Støtte for et bredt spekter av funksjoner og
programmer
• Bruk av USB-kabelen eller en nettverkskabel
- Du kan koble til og stille inn flere trådløse nettverksinnstillinger ved
bruk av en USB-kabel eller en nettverkskabel.
• Bruk av Wi-Fi Direct
- Du kan enkelt skrive ut fra din mobile enhet ved bruk av Wi-Fi eller
Wi-Fi Direct.
• Støtter flere papirstørrelser (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på
side 61).
• Skriv ut vannmerker: Du kan merke dokumenter med tekst, f. eks.
"Konfidensielt" (se "Bruke avanserte utskriftsfunksjoner" på side 143).
• Skriv ut plakater: Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres
og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en
plakat (Se "Bruke avanserte utskriftsfunksjoner" på side 143).
• Du kan skrive ut i flere operativsystemer (se "Systemkrav" på side 64).
• Maskinen er utstyrt med et USB-grensesnitt.
Støtter forskjellige trådløse innstillingsmetoder
• Bruk av knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Du kan enkelt koble til et trådløst nettverk ved bruk av WPS-knappen
på maskinen og tilgangspunktet (en trådløs ruter).
Se "Fremgangsmåter for trådløst oppsett." på side 107.
Funksjoner etter modell
Det kan hende at enkelte funksjoner og tilbehør ikke er tilgjengelige, avhengig av modell eller land.
Operativsystem
Operativsystem
ML-216x Series
ML-216xW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
ML-216x Series
ML-216xW Series
●
●
XPS skriverdrivera
●
●
Samsung Easy Printer Manager
●
●
Unix
Programvare
Programvare
PCL skriverdriver
SPL skriverdriver
PS skriverdriver
SyncThru™ Web Service
a. XPS-driver kan lastes ned fra Samsung nettside (www.samsung.com)
●
Funksjoner etter modell
Variety feature
Funksjoner
Høyhastighets USB 2.0
ML-216x Series
ML-216xW Series
●
●
Nettverksgrensesnitt Ethernet 10/100 Base TX
kablet LAN
Nettverksgrensesnitt 802.11b/g/n trådløst LAN
●
IPv6
●
Øko-utskrift (Easy Eco Driver)a
●
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Manuell dobbeltsidig utskrift
a. ECO-innstillinger kan settes fra windowsdriveren.
(●: inkludert, tomt: ikke tilgjengelig)
●
●
●
Nyttig informasjon
Hvor kan jeg laste ned maskinens driver?
Uskarp utskrift.
• Besøk www.samsung.com/printer for å laste ned
maskinens driver, og installer den i systemet ditt.
• Nivå for toner kan være lavt eller ujevnt fordelt. Rist
tonerkassetten.
• Prøv en annen utskriftsoppløsning.
Hvor kan jeg kjøpe tilbehør og rekvisita?
• Spør en Samsung distributør eller eller din forhandler.
• Besøk www.samsung.com/supplies. Velg land/område for
å se informasjon om produkttjenester.
Statuslampen blinker eller lyser konstant.
• Slå produktet av og på igjen.
• Finn betydningen av strømlampens indikasjoner i denne
brukerhåndboken og feilsøk deretter (se "Forklaring av
statuslampene" på side 55).
Det har oppstått papirstopp.
• Åpne og lukke toppdekselet (se "Sett forfra" på side 16).
• Finn betydningen av strømlampens indikasjoner i denne
brukerhåndboken og feilsøk deretter (se "Fjerne
papirstopp" på side 52).
• Skift tonerkassett.
Maskinen skriver ikke ut.
• Åpne utskriftskøen og fjern dokumentet fra køen (se
"Avbryte en utskriftsjobb" på side 35).
• Fjern driveren og installer den igjen (se "Installerer driveren
lokalt" på side 21).
• Velg din maskin som standardmaskin i Windows.
Om denne brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken inneholder grunnleggende informasjon om
maskinen og detaljerte forklaringer om hvordan du bruker den.
•
Les sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.
•
Hvis du får problemer med å bruke maskinen, kan du lese
feilsøkingskapitlet.
•
Begreper som brukes i denne håndboken, er beskrevet i ordlisten.
•
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan være forskjellige fra din
maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell.
•
Skjermdumpene i denne bruksanvisningen kan variere fra din maskin
avhengig av maskinens fastvare/driverversjon.
•
Prosedyrene i denne brukerhåndboken hovedsaklig baseret på
Windows 7.
2
Sjenerelle ikoner
Ikon
Tekst
Forsiktig
Merk
Beskrivelse
Gir brukere informasjon for å beskytte maskinen
mot mulige mekaniske skader eller andre feil.
Gir utfylledende informasjon eller detaljerte
spesifikasjoner for funksjonene til maskinen.
1
Konvensjoner
Noen begreper i denne brukerhåndboken brukes om hverandre, som
beskrevet nedenfor.
•
Dokument er synonymt med original.
•
Papir er synonymt med medier eller utskriftsmedier.
•
Maskin refererer til skriveren eller MFP-enheten.
1. Innledning
9
Sikkerhetsinformasjon
Disse advarslene og forholdsreglene er inkludert for å hindre at du skader
deg selv eller andre, samt forhindre mulig skade på maskinen. Pass på at
du har lest og forstått alle disse instruksjonene før du bruker maskinen.
Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for
å kunne lese den igjen senere.
4
Driftsmiljø
Advarsel
3
Viktige sikkerhetssymboler
Må ikke brukes hvis strømledningen er skadet eller
stikkontakten ikke er jordet.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Forklaring for alle ikoner og tegn brukt i dette
kapittel
Ikke plasser ting oppå maskinen (vann, små metallobjekter eller
tunge ting, lys, tente sigaretter osv.).
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Advarsel
Farer eller risikable handlinger som kan medføre
alvorlig personskade eller død.
• Hvis maskinen blir overopphetet, vil den slippe ut røyk eller
lage rare lyder eller lukter. Slå av strømmen øyeblikkelig og
trekk ut støpselet til maskinen.
Forsiktig
Farer eller risikable handlinger som kan medføre
lettere personskade eller materielle skader.
• Brukeren må ha tilgang til strømuttaket i tilfelle uventede
hendelser som krever at brukeren må trekke ut kontakten.
Ikke forsøk.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke bøy eller legg tunge gjenstander på strømledningen.
Hvis du trår på strømledningen eller lar den bli klemt av en tung
gjenstand, kan dette føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen. Du må ikke ta i
støpselet med våte hender.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
1. Innledning
10
Sikkerhetsinformasjon
5
Forsiktig
Trekk ut støpselet fra stikkontakten ved tordenvær eller hvis
maskinen ikke brukes på en stund.
Driftsmetode
Forsiktig
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Vær forsiktig. Området hvor papiret kommer ut er varmt.
Ikke trekk ut papiret med makt under utskrift.
Du kan få brannskader.
Det kan skade maskinen.
Hvis du har mistet maskinen i gulvet, eller hvis kabinettet ser
skadet ut, må du trekke ut alle ledninger fra maskinen og be
om hjelp fra en kvalifisert servicetekniker.
Pass på at du ikke plasserer hånden mellom maskinen og
papirskuffen.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Du kan skade deg.
Hvis maskinen ikke virker etter at du har fulgt disse
instruksjonene, trekker du ut alle ledninger fra maskinen og
ber om hjelp fra en kvalifisert servicetekniker.
Strømledning er maskinens strømavbruddsenhet.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Vær forsiktig når du legger inn papir eller fjerner papirstopp.
Hvis støpselet ikke passer lett i stikkontakten, må du ikke
tvinge det på plass.
Ring en elektriker eller bytt til en annen stikkontakt. Hvis ikke
kan det oppstå elektrisk støt.
Pass på at ikke kjæledyr tygger på strømledningen,
telefonledningen eller grensesnittkablene til datamaskinen.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann og/eller at kjæledyret
ditt blir skadet.
Trekk ut støpselet for å slå av strømforsyningen.
Nytt papir har skarpe kanter og kan forårsake smertefulle kutt.
Når du skriver ut store mengder, kan nedre del av området,
hvor papiret kommer ut, bli varmt. Ikke la barn berøre
overflaten.
Du kan få brannskader.
Bruk ikke pinsett eller skarpe metallgjenstander når du fjerner
papir som sitter fast.
Det kan skade maskinen.
1. Innledning
11
Sikkerhetsinformasjon
La ikke for mange ark samle seg opp i utskuffen.
Forsiktig
Det kan skade maskinen.
Ikke blokker eller dytt gjenstander inn i lufteåpningen.
Dette kan føre til høyere komponenttemperatur, noe som kan
forårsake skade eller brann.
Bruk av anordninger eller justeringer eller utførelse av andre
prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan føre til at det
avgis farlig stråling.
Slå av strømmen og koble fra alle ledninger før du flytter
maskinen. Informasjonen nedenfor er forslag basert på
enhetene vekt. Ikke løft maskinen hvis du har en medisinsk
tilstand som hindrer deg fra å løfte. Be om hjelp. Bruk alltid
hensiktsmessig antall mennesker for løfte enheten sikkert.
Løft deretter maskinen:
• Hvis maskinen veier under 20 kg, kan den løftes av 1
person.
6
Installasjon/flytting
• Hvis maskinen veier under 20-40 kg, bør den løftes av 2
personer.
• Hvis maskinen veier mer enn 40 kg, må den løftes av 4 eller
flere personer.
Advarsel
Ikke plasser maskinen i et område med støv, fuktighet eller
vannlekkasjer.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Maskinen kan falle og forårsake personskader eller materiell
skader.
Ikke plasser maskinen på et ustabilt underlag.
Maskinen kan falle og forårsake personskader eller materiell
skader.
Bruk kun Nr. 26 AWGa eller større, telefonkabel, hvis
nødvendig.
Ellers kan maskinen skades.
1. Innledning
12
Sikkerhetsinformasjon
7
Bruk strømledningen som fulgte med maskinen for trygg bruk.
Bruker du en ledning som er lenger enn 2 meter sammen med
en 110 V-maskin, må tykkelsen være 16 AWG eller større.
Ellers kan det oppstå skader på maskinen som kan forårsake
elektrisk støt eller brann.
Vedlikehold/kontroll
Forsiktig
Pass på at du setter støpselet inn i en jordet stikkontakt.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke overbelast stikkontakter og skjøteledninger.
Dette kan redusere ytelsen og føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke legg noe over maskinen eller plasser den i et lufttett rom,
som et skap.
Hvis maskinen ikke har god ventilasjon, kan det oppstå brann.
Maskinen skal kobles til strømnivået som er spesifisert på
etiketten.
Hvis du er usikker og vil kontrollere strømnivået som du
bruker, tar du kontakt med strømleverandøren.
a. AWG: American Wire Gauge (amerikansk standard for ledningsdiameter)
Trekk ut støpselet for produktet før du rengjør innsiden av
maskinen. Ikke bruk benzen, løsemidler eller alkoholholdige
produkter til å rengjøre maskinen. Ikke spray vann direkte inn
i maskinen.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk maskinen mens du jobber inne i den for å gjøre rent
eller skifte ut deler.
Du kan skade deg.
Rengjøringsmidler holdes utilgjengelig for barn.
Barna kan skade seg.
Ikke demonter, reparer eller rekonstruer maskinen på egen
hånd.
Det kan skade maskinen. Ring en autorisert tekniker når
maskinen må repareres.
1. Innledning
13
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke fjern deksler eller beskyttelsesanordninger som er
festet med skruer.
Ikke brenn rekvisita, for eksempel tonerkassetter eller
fikseringsenheter.
• Maskinen skal kun repareres av en Samsung
servicetekniker. Reparasjoner utført av serviceteknikere
som ikke er tilsluttet Samsung kan resultere i brann eller
elektrisk støt.
Det kan føre til en eksplosjon eller ukontrollerbar brann.
• Maskinen skal kun repareres av en Samsung
servicetekniker.
Tonerstøv kan være farlig hvis det inhaleres eller svelges.
Følg brukerhåndboken som følger med maskinen, nøye når
du rengjør og bruker den.
I motsatt fall kan du skade maskinen.
Hold strømledningen og støpselets kontaktoverflate rent for
støv og vann.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Tonerkassetter og annen rekvisita må oppbevares
utilgjengelig for barn.
Pass på at tonerstøv ikke kommer i kontakt med kropp eller
klær når du skifter tonerkassett eller fjerner tilstoppet papir.
Tonerstøv kan være farlig hvis det inhaleres eller svelges.
Når du får toner på klærne, må du ikke bruke varmt vann til å
skylle det av.
Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet. Bruk kaldt
vann.
Bruk av resirkulert rekvisita, f.eks. tonerkassetter, kan skade
maskinen.
8
Rekvisitabruk
Du må betale serviceavgift dersom det oppstår skader etter
bruk av resirkulert rekvisita.
Forsiktig
Ikke demonter tonerkassetten.
Tonerstøv kan være farlig hvis det inhaleres eller svelges.
1. Innledning
14
Oversikt over maskinen
9
Tilbehør
Strømledning
Hurtiginstallasjonsguide
Programvare-CDb
Diverse tilbehørc
Sorterera
a. I hurtiginstallasjonsguiden kan du lese mer om sortereren på maskinen.
b. Programvare-CD-en inneholder driver og programmer for skriveren.
c. Diverse tilbehør inkludert med din maskin kan variere i henhold til land og modell.
1. Innledning
15
Oversikt over maskinen
10
Sett forfra
• Denne illustrasjonen kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har.
• Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av modeller eller land (se "Funksjoner etter modell" på side 6).
4
5
3
2
1
Kontrollpanel
3
Skuff
5
Utgangsstøtte
2
Håndtak til skuff
4
Utskuff
6
Toppdeksel
7
tonerkassett
1. Innledning
16
Oversikt over maskinen
11
Sett bakfra
• Denne illustrasjonen kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har.
• Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av modeller eller land (se "Funksjoner etter modell" på side 6).
1
2
1
USB-port
2
Strømkontakt
1. Innledning
17
Oversikt over kontrollpanelet
Dette kontrollpanelet kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av
hvilken modell du har. Det er flere typer kontrollpaneler.
3
Konfigurerer enkelt det trådløse nettverket uten datamaskin
(se "Trådløst nettverksoppsett" på side 106).
• konfigurasjonsark
- Trykk og hold inne denne knappen i ca. 10 sekunder til
den grønne statuslampen blinker sakte, og slipp
knappen.
1
2
(WPS)
3
4
1
Tonerla
mpe
2
• Skriver ut rapport/feilrapport om info om
forbruksvarer
- Trykk og hold denne knappen i ca. 15 sekunder til den
grønne statuslampen blinker, og slipp knappen.
• Manuell utskrift
- Trykk på denne knappen hver gang du legger inn et ark
i skuffen, hvis du har valgt Manuell mating som Kilde i
skriverdriveren.
Viser tonerkassettens status (se "Statuslampe" på side 56).
Viser maskinens status (se "Statuslampe" på side 56).
(Statusl
ampe)
1. Innledning
18
Oversikt over kontrollpanelet
• Skriver ut skjermbildet
3
- Trykk på denne knappen og den grønne lampen
begynner å blinke. Hvis du ønsker å skrive ut kun den
aktive skjermen, slipper du knappen når den grønne
lampen slutter å blinke. Slipp knappen mens den blinker
hvis du ønsker å skrive ut hele skjermbildet.
(Skriv ut
skjermi
nnhold)
4
Du kan også slå strømmen på, eller frigjøre maskinen fra
strømsparingsmodus med denne knappen.
(Strøm)
• Skriv ut skjerminnhold kan bare brukes på
Windows- og Macintosh-systemer.
• Du kan bruke denne funksjonen med en USBtilkoblet maskin.
• Når du skriver ut det aktive vinduet/hele
skjermbildet ved hjelp av PrtSc-knappen, kan
maskinen bruke mer toner, avhengig av hva du
skriver ut.
• Du kan kun bruke denne funksjonen hvis
maskinens Easy Printer Manager program er
installert. Hvis du bruker Macintosh OS må du
aktivere Screen Print Settings fra Easy Printer
Manager for å kunne bruke funksjonen Print
Screen.
• konfigurasjonsark
- Trykk og hold inne denne knappen i ca. 10 sekunder til
den grønne statuslampen blinker sakte, og slipp
knappen.
• Skriver ut rapport/feilrapport om info om
forbruksvarer
- Trykk og hold denne knappen i ca. 15 sekunder til den
grønne statuslampen blinker, og slipp knappen.
• Manuell utskrift
- Trykk på denne knappen hver gang du legger inn et ark
i skuffen, hvis du har valgt Manuell mating som Kilde i
skriverdriveren.
1. Innledning
19
Slå på maskinen
1
Koble først maskinen til strømforsyningen.
2
1
2
trykk på
(strøm) på kontrollpanelet.
Hvis du vil slå av strømmen trykker du på
(strøm) på kontrollpanelet.
1. Innledning
20
Installerer driveren lokalt
En lokaltilkoblet maskin er en maskin som er koblet direkte til datamaskinen
med en kabel. Hvis maskinen er tilkoblet et nettverk, kan du hoppe over
trinnene nedenfor og gå direkte til installasjon av driveren for den
nettverkstilkoblede maskinen (se Avansert brukerhåndbok).
3
Velg Installer nå.
4
Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene.
Klikk på Neste.
5
Følg instruksene i installasjonsvinduet.
• Hvis du bruker Macintosh eller Linux operativsystemer, se
"Installasjon av programvare" på side 82.
• Installasjonsvinduet i denne Brukerhåndbok kan variere, avhengig
av maskinen og grensesnittet som brukes.
• Velg Tilpasset installasjon hvis du vil bestemme hvilke
programmer du vil installere.
• Bruk kun USB-kabel som er lengre enn 3 meter.
12
Windows
1
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Hvis "Veiviser for funnet maskinvare" vises under
installeringsprosessen, må du klikke Avbryt for å lukke vinduet.
2
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
CD-en skal starte automatisk, og et installeringsvindu vil åpnes.
1. Innledning
21
Slik reinstallerer du driveren
Hvis skriverdriveren ikke fungerer som den skal, følger du fremgangsmåten
nedenfor for installere driveren på nytt.
13
Windows
1
2
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
3
4
Følg instruksene i installasjonsvinduet.
Fra Start menyen velger du Programmer eller Alle programmer >
Samsung Printers > ditt skriverdrivernavn > Avinstaller.
Sett inn programvare-CD-en og installer driveren igjen (se
"Installerer driveren lokalt" på side 21).
1. Innledning
22
2. Vi ser på
grunnleggende bruk
Når installasjonen er fullført, kan du angi standardinnstillinger for maskinen. Se neste avsnitt hvis du vil angi eller
endre verdier. Dette kapittelet gir informasjon om den totale menystrukturen og grunnleggende innstillinger.
• Skrive ut demoside
24
• Medier og skuffer
25
• Grunnleggende utskrift
34
Skrive ut demoside
Skriv ut en demoside for å kontrollere at maskinen fungerer som den skal (kun Windows).
Slik skriver du ut en demoside:
•
Åpne Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35) > Samsung > Demoside
2. Vi ser på grunnleggende bruk
24
Medier og skuffer
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du legger
utskriftsmateriale inn i maskinen.
• Bruk av utskriftsmedier som ikke imøtekommer disse
spesifikasjonene kan føre til problemer eller reparasjoner. Slike
reparasjoner dekkes ikke av Samsungs garanti eller serviceavtaler.
1
Oversikt over skuffene
Hvis du vil endre størrelsen, må du justere papirførerne.
• Se til at fotopapir for blekkskrivere ikke brukes i denne maskinen.
Det kan skade maskinen.
• Bruk av ildsfarlige utskriftsmedia kan føre til brann.
• Bruk bare anbefalte utskriftsmedier (se "Spesifikasjoner for
utskriftsmedier" på side 61).
Bruk av ildsfarlige medier eller fremmedlegemer avglemt inne i
skriveren kan føre til overoppheting av enheten, og i sjeldne tilfeller føre
til brann.
2
1
1 Papirbreddefører
2 Skuff
Hvis du ikke justerer papirbreddeføreren, kan papirregistrering, skjeve
bilder, eller papirstopp.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
25
Medier og skuffer
2
3
Legg papir i papirskuffen
1
Legg i papiret med utskriftssiden opp og åpne utskuffen.
Åpne skuffen. Juster deretter skuffstørrelsen til mediestørrelsen
som du legger i (Se "Oversikt over skuffene" på side 25).
2
1
1
2
2
Bøy eller luft kanten av papirbunken for å skille sidene fra hverandre
før du legger dem i skuffen.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
26
Medier og skuffer
4
Skyv breddeføringen og skyv den mot kanten av papirbunken uten
at den bøyes.
Innstillinger som angis via maskindriveren overstyrer innstillingene på
kontrollpanelet.
a For å skrive ut fra et program, må du åpne programmet og gå til
utskriftsmenyen.
b Åpne Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side
35).
c Klikk på kategorien Papir i Utskriftsinnstillinger og velg
hensiktsmessig papirtype.
Eksempel: Hvis du vil skrive ut på etiketter, velger du Etiketter.
d Velg Manuell mating som papirkilde, og trykk på OK.
e Start utskrift fra programmet.
• Ikke skyv breddeføreren så langt at utskriftsmediet bøyes.
• Bruk ikke et ark med krumming på kanten som går først inn i
maskinen. Det kan føre til papirstopp eller at papiret krølles.
• Hvis du ikke justerer breddeføreren, kan det oppstå papirstopp.
5
Når du skal skrive ut et dokument, angir du papirkilde og -type for
skuffen (se "Angi papirformat og papirtype" på side 33).
2. Vi ser på grunnleggende bruk
27
Medier og skuffer
3
Manuell mating i papirskuffen
• Maskinen mater ikke papir fra den manuelle materen når den er i
strømsparermodus Maskinen kan startes fra strømsparemodus ved
å trykke på strømknappen før bruk av manuell mater.
Den manuelle materen støtter utskriftsmateriale av spesielle størrelser og
typer, som kort og konvolutter (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på
side 61).
Tips for bruk av den manuelle materen
• Legg i utskriftsmedier av bare én type, størrelse og vekt om gangen
i den manuelle materen.
• Hvis du velger Papir > Kilde > Manuell mating som papirkilde i
programmet, må du trykke på
(Print screen) eller knappen
(WPS) hver gang du skriver ut en side og legge inn
utskriftsmedia av kun én type, størrelse og vekt hver gang på den
manuelle skuffen.
• For å unngå papirstopp må du ikke legge i papir under utskrift mens
det fortsatt er papir i den manuelle materen.
• Utskriftsmedier skal legges midt i den manuelle materen med
forsiden opp og den øvre kanten først.
• Legg i kun tilgjengelig papir for å sikre utskriftskvalitet og hindre
papirstopp (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på side 61).
• Rett ut bøyde postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i
den manuelle materen.
• Når du skriver ut spesielle medier, må du følge retningslinjene for
hvordan du legger dem i (se "Utskrift på spesialpapir" på side 29).
2. Vi ser på grunnleggende bruk
28
Medier og skuffer
4
Skuffa
Typer
Utskrift på spesialpapir
Tabellen under viser spesialpapiret som er tilgjengelig for hver skuff.
Medietypene vises i Utskriftsinnstillinger. Velg korrekt medietype fra
vinduet Utskriftsinnstillinger > alternativetPapir > Papirtype for å få best
mulig utskriftskvalitet (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
Velg Etiketter for Papirtype hvis du for eksempel vil skrive ut etiketter.
Når du bruker spesialpapir, anbefaler vi at du mater inn ett ark om
gangen (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på side 61).
Etiketter
●
Konvolutt
●
Forhåndstrykt
●
Bomullspapir
●
Resirkulert
●
Arkivpapir
●
a. Papirtyper tilgjengelig manuell mating i skuff.
(●: inkludert, tomt: ikke tilgjengelig)
Se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på side 61 for vekt og størrelser på
papir.
Typer
Skuffa
Vanlig
●
Tykt papir
●
Tynt papir
●
Fint papir
●
Farge
●
Kartong
●
2. Vi ser på grunnleggende bruk
29
Medier og skuffer
Konvolutt
Kvaliteten på konvoluttene må være god for at utskriften skal bli vellykket.
Plasser konvolutten som vist i følgende figur for utskrift på konvolutt.
-
Tilstand: må ikke ha skrukker, hakk eller andre skader.
-
Temperatur: bør tåle varmen og trykket fra maskinen under
utskriften.
•
Bruk bare riktig utformede konvolutter med skarpe, godt falsede bretter.
•
Ikke bruk pregede konvolutter.
•
Ikke bruk konvolutter med klips- eller snapplukking, vindu, belagt fôr,
selvklebende lukking eller andre syntetiske materialer.
•
Ikke bruk skadede konvolutter eller konvolutter av dårlig kvalitet.
•
Pass på at sømmen på begge sider av konvolutten går helt ut til hjørnet
av konvolutten.
2
1
Hvis du velger Konvolutt fra vinduet Utskriftsinnstillinger, og bildene er
for dårlige, kan du velge Tykk konvolutt og bestille én gang til. Dette kan
imidlertid føre til noe støy under utskrift.
•
1 Akseptabelt
2 Uakseptabelt
•
For konvolutter med limstriper eller flere klaffer som brettes over
hverandre, må det brukes lim som tåler maskinens fikseringstemperatur
(ca. 170 ºC) i 0,1 sekunder. Ekstra klaffer og remser kan føre til
skrukker, bretter og papirstopp som kan skade fikseringsenheten.
Ta hensyn til følgende når du velger konvolutter:
-
Vekt: bør ikke overskride 90 g/m2 hvis ikke, kan det oppstå
papirstopp.
•
For at utskriftskvaliteten skal bli best mulig, bør avstanden mellom
margene og konvoluttkantene ikke være under 15 mm.
-
Utførelse: bør ligge flatt med mindre enn 6 mm krumming og bør
ikke inneholde luft.
•
Unngå å skrive ut på området der konvoluttsømmene møtes.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
30
Medier og skuffer
-
Etiketter
For å unngå skade på skriveren bør du bare bruke etiketter som er utviklet
for laserskrivere.
•
Tilstand: ikke bruk etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn
som tyder på at de er i ferd med å løsne.
•
Kontroller at limflatene mellom etikettene ikke er synlige. Slike områder
kan føre til at etiketter løsner under utskrift, noe som kan forårsake
papirstopp. Synlig lim kan også føre til skader på maskinens
komponenter.
•
Ikke send et etikettlark gjennom maskinen mer enn én gang. Limet på
baksiden av etikettene er kun beregnet for én kjøring gjennom
maskinen.
•
Ikke bruk etiketter som har løsnet fra underlagsarket, eller som har
skrukket, bobler eller andre skader.
Ta hensyn til følgende når du velger etiketter:
-
Lim: Må være stabilt ved maskinens fikseringstemperatur. Les
maskinens spesifikasjoner for informasjon om
fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).
-
Oppsett: Bruk bare etiketter uten synlige områder med
underlagspapir. Hvis det er mellomrom mellom etikettene, kan de
løsne fra arket. Dette kan føre til alvorlig papirstopp.
-
Krumming: Må ligge flatt med ikke mer enn 13 mm krumming i
noen retning.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
31
Medier og skuffer
Kort/papir med egendefinerte størrelser
Forhåndstrykt papir
Når du legger i forhåndstrykt papir, skal den trykte siden ligge opp og ha en
ubrettet kant foran. Hvis det oppstår problemer med papirmating, må du
snu papiret. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten kan variere.
•
Still inn margen minst 6,4 mm fra kanten av utskriftsmediet i
programmet du skriver ut fra.
•
Ark med brevhode må trykkes med varmebestandig blekk som ikke
smelter, fordamper eller avgir farlige stoffer når det utsettes for
maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund.
•
Blekket som brukes for forhåndstrykt papir, må være flammesikkert og
må ikke skade skrivervalsene.
•
Før du legger i forhåndstrykt papir, må du kontrollere at blekket på
papiret er tørt. Under fikseringsprosessen kan vått blekk smitte fra det
forhåndstrykte papiret og på den måten redusere utskriftskvaliteten.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
32
Medier og skuffer
5
Angi papirformat og papirtype
Når du har lagt papir i papirskuffen, må du angi papirformat og -type.
Åpne Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35) og
angi papirformat og -type i kategorien Papir.
Hvis du vil velge papir i spesialformater, som fakturapapir, velger du
Egendefinert på kategorien Papir i Utskriftsinnstillinger (se "Åpne
utskriftsinnstillinger" på side 35).
2. Vi ser på grunnleggende bruk
33
Grunnleggende utskrift
Se avansert brukerhåndbok for grunnleggende utskriftsfunksjoner (se
"Bruke avanserte utskriftsfunksjoner" på side 143).
3
Velg maskinen fra Velg skriver-listen.
4
De grunnleggende utskriftsinnstillinger, herunder antall kopier og
utskriftsområde, velges i vinduet Skriv ut.
6
Utskrift
Hvis du bruker Macintosh eller Linux operativsystemer, se "Skrive ut i
Macintosh" på side 153 eller "Linux-utskrift" på side 155.
Følgende Utskriftsinnstillinger-vindu er for Notisblokk i Windows 7.
1
2
Åpne dokumentet som du vil skrive ut.
Velg Skriv ut på Fil-menyen.
For å velge den avanserte funksjonen, klikker du på Egenskaper eller
Innstillinger fra Skriv ut vinduet (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på
side 35).
5
Klikk på OK eller Skriv ut i Skriv ut-vinduet for å starte
utskriftsjobben.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
34
Grunnleggende utskrift
7
Avbryte en utskriftsjobb
4
Klikk på Egenskaper eller Innstillinger.
Hvis utskriftsjobben venter i en skrive- eller utskriftskø, kan du annullere
jobben som følger:
•
Du kan også åpne dette vinduet ved å dobbeltklikke på maskinikonet
(
) i oppgavelinjen i Windows.
8
Åpne utskriftsinnstillinger
• Utskriftsinnstillinger-vinduet som vises i denne brukerhåndboken,
kan se annerledes ut enn på din maskin. Sammensetningen av
Utskriftsinnstillinger-vinduet er imidlertid lik.
• Når du velger et alternativ i Utskriftsinnstillinger, kan det hende det
vises en advarsel,
eller
. Et
betyr at du kan velge det
spesielle alternativet, men at det ikke anbefales, og et
betyr at du
ikke kan velge det alternativet på grunn av maskinens innstillinger
eller miljøet.
1
2
3
Du kan sjekke maskinens aktuelle status ved bruk av knappen
Skriverstatus (se "Bruk av Samsung skriverstatus" på side 169).
Åpne dokumentet som du vil skrive ut.
Velg Skriv ut på Fil-menyen.
Velg maskinen fra Velg skriver.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
35
Grunnleggende utskrift
Bruke en favorittinnstilling
Velg flere alternativer, og klikk på
(Oppdater). Flere innstillinger vil
bli lagt til forhåndsdefineringene du har gjort. Hvis du vil bruke en lagret
innstilling, velger du den fra Forhåndsdef.-rullegardinlisten. Maskinen
er nå innstilt til å skrive ut i henhold til innstillingene du har valgt. Velg
Under alternativet Forhåndsdef., som er tilgjengelig i alle kategorier
bortsett fra Samsung, kan du lagre gjeldende egenskapsinnstillinger for
senere bruk.
lagrede innstillinger fra rullegardinlisten Forhåndsdef. og klikk på
(Slett) for å slette lagrede innstillinger.
Slik lagrer du et Forhåndsdef.-element:
1
2
Du kan også tilbakestille skriveren til standardinnstillingene ved å velge
Standard forhåndsdefinisjon på rullegardinlisten Forhåndsdef.
Velg ønskede innstillinger i de enkelte kategoriene.
Angi et navn i feltet Forhåndsdef..
9
Bruke hjelp
Klikk på alternativet du ønsker å vite i vinduet Utskriftsinnstillinger og
trykk F1 på tastaturet.
10
3
Klikk på
(Tilføy). Når du lagrer Forhåndsdef., lagres alle
gjeldende driverinnstillinger.
Økoutskrift
Funksjonen Eco reduserer toner- og papirforbruket. Funksjonen Eco lar
deg spare utskriftsressurser og er miljøvennlig.
Klikk nedenfor for Øko-utskrift:
Se "Easy Eco Driver" på side 161.
2. Vi ser på grunnleggende bruk
36
3. Vedlikehold
Dette kapittelet inneholder informasjon om innkjøp av rekvisita, tilbehør og utskiftbare deler til maskinen.
• Bestille rekvisita og tilleggsutstyr
38
• Tilgjengelig rekvisita
39
• Tilgjengelige utskiftbare deler
40
• Oppbevaring av tonerkassetter
41
• Fordeling av toner
43
• Skifte tonerkassett
44
• Rengjøre maskinen
46
• Tips for flytting og oppbevaring av maskinen
49
Bestille rekvisita og tilleggsutstyr
Tilgjengelig tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Ta kontakt med en salgsrepresentant for å få en liste med tilgjengelige deler og tilleggsutstyr.
Kontakt din lokale Samsung-forhandler eller forretningen hvor du kjøpte maskinen for å bestille Samsung-godkjent rekvisita, tilleggsutstyr og utskiftbare
deler. Du kan også gå til www.samsung.com/supplies, velge land/region og få informasjon om hvordan du ringer etter service.
3. Vedlikehold
38
Tilgjengelig rekvisita
Når levetiden til rekvisitaene nærmer seg slutten, kan du bestille følgene typer rekvisita for maskinen:
Type
Tonerkassett
Gjennomsnittlig kapasiteta
Ca. 1 500 sider
Delnavn
MLT-D101S
a. Kapasitet i samsvar med ISO/IEC 19752.
Levetiden til tonerkassetten kan variere avhengig av hvilke alternativer og hvilken jobbmodus som brukes.
Tonerkassetter eller annen rekvisita må kjøpes i samme land som maskinen ble kjøpt. Ellers vil ikke rekvisitaene eller utskriftskassetten være kompatibel
med maskinen, fordi konfigurasjonen til rekvisitaene eller utskriftskassetten varierer i ulike land.
Samsung anbefaler ikke bruk av uoriginale Samsung tonerkasetter, som etterfylte eller reproduserte tonerkassetter. Samsung kan ikke garantere for
kvaliteten på uoriginale Samsung-kassetter. Service eller reparasjon som skyldes bruk av uoriginale Samsung-tonerkassetter, dekkes ikke av
maskingarantien.
3. Vedlikehold
39
Tilgjengelige utskiftbare deler
Ta kontakt med forretningen hvor du kjøpte maskinen hvis du vil kjøpe utskiftbare deler. Utskifting av utskiftbare deler kan bare utføres av en autorisert
servicerepresentant, en forhandler eller en representant fra forretningen hvor du kjøpte maskinen. Garantien dekker ikke utskifting av vedlikeholdsdeler
når de har nådd "gjennomsnittlig ytelse".
Utskriftbare deler skal byttes på angitte intervaller for å unngå at utskriftskvalitet og mateproblemer oppstår som en følge av slitte deler. Se tabellen
nedenfor. Grunnlaget for dette er å opprettholde maskinen i best mulig stand. De utskiftbare delene nedenfor må byttes når levetiden til hver del er oppnådd.
Gjennomsnittlig kapasiteta
Deler
Varmeelement
Ca. 30 000 sider
overføringsvalse
Ca. 30 000 sider
Matevalse
Ca. 30 000 sider
Pickup-valse
Ca. 30 000 sider
a. Påvirkes av operativsystem, dataytelse, programvare, tilkoblingsmetode, medietype og medieformat og jobbens kompleksitet.
3. Vedlikehold
40
Oppbevaring av tonerkassetter
Tonerkassetter inneholder komponenter som er følsomme for lys, temperatur og fuktighet. Samsung foreslår at du følger anbefalingene for å sikre optimal
ytelse, høy utskriftskvalitet og lang levetid for den nye Samsung-tonerkassetten.
Oppbevar denne kassetten i samme miljøtype som skriveren skal benyttes i. Dette bør være i kontrollert temperatur og luftfuktighet. Tonerkassetten skal
oppbevares i uåpnet originalemballasje frem til installasjon. Hvis ikke originalemballasjen er tilgjengelig, skal toppåpningen til kassetten tildekkes med papir
og den skal oppbevares i et mørkt skap.
Kassettens levetid reduseres drastisk hvis du åpner emballasjen lang tid før bruk. Ikke oppbevar kassetten på gulvet. Hvis du tar ut tonerkassetten fra
skriveren, må du følge instruksjonene nedenfor for korrekt oppbevaring av tonerkassetten.
•
Kassetten skal oppbevares i beskyttelsesposen fra originalemballasjen.
•
Oppbevares liggende (ikke stående på høykant), med den samme siden opp som når den er installert i maskinen.
•
Ikke lagre forbruksartikler under noen av disse forholdene:
-
Temperaturer høyere enn 40 °C.
-
Fuktighetsnivå lavere enn 20 % eller høyere enn 80 %.
-
Omgivelser med ekstreme svingninger i fuktighet eller temperatur.
-
Lys og sollys.
-
Støvete omgivelser.
-
En bil over lengre tid;
-
Omgivelser der det finnes etsende gasser.
-
omgivelser med salt luft.
3. Vedlikehold
41
Oppbevaring av tonerkassetter
1
3
Håndteringsinstruksjoner
•
Ikke berør overflaten på den lysfølsomme trommelen i kassetten.
•
Ikke utsett kassetten for unødvendige vibrasjoner eller støt.
•
Ikke roter trommelen manuelt, spesielt i motsatt retning, da dette kan
føre til innvendige skader og tonerlekkasje.
2
Forventet kassettlevetid
Den anslåtte levetiden for en tonerkassett, kapasitet for kassett (eller for
bildeenhet), avhenger av hvor mye toner de forskjellige utskriftsjobbene
bruker. Det faktiske utskriftsantallet kan variere avhengig av
utskriftstettheten på sidene du skriver ut, driftsmiljø, prosenten av
bildeområdet, utskriftsintervall, medietype og/eller mediestørrelse. Hvis du
for eksempel skriver ut mye grafikk, er tonerforbruket høyt, og du må
kanskje skifte kassett oftere.
Bruk av tonerkassetter
Samsung Electronics verken anbefaler eller godkjenner bruk av uoriginal
Samsung tonerkassetter i skriveren, inkludert generisk, butikkmerker,
etterfylte eller reproduserte tonerkassetter.
Samsungs skrivergaranti dekker ikke skade på maskinen som er
forårsaket av en etterfylt, reprodusert eller uoriginal Samsung
tonerkassett.
3. Vedlikehold
42
Fordeling av toner
Følgende kan være tegn på at tonerkassetten begynner å bli tom:
•
Hvite streker eller svakt trykk og/eller variasjon i tetthet fra side til side.
•
Toner-lampen blinker oransje.
I så fall kan du forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele den gjenværende toneren i kassetten. I noen tilfeller vil hvite streker eller svakt trykk
fortsatt forekomme selv etter omfordeling av toner.
• Lukk utgangsstøtten før du åpner toppdekselet.
• Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.
1
2
3. Vedlikehold
43
Skifte tonerkassett
• Lukk utgangsstøtten før du åpner toppdekselet.
• Bruk ikke skarpe gjenstander, slik som kniv eller saks, til å åpne esken til tonerkassetten. De kan skrape tonerkassettens trommel.
• Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.
• Rist tonerkassetten godt. Dette vil påvirke kvaliteten for første utskrift.
• Ikke berør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
3. Vedlikehold
44
Skifte tonerkassett
Når en tonerkassett er tom, vil maskinen stoppe utskriften.
3. Vedlikehold
45
Rengjøre maskinen
Hvis det oppstår problemer med utskriftskvaliteten eller maskinen benyttes i støvete omgivelser, må du rengjøre maskinen regelmessig slik at
utskriftsbetingelsene er optimale og maskinens levetid forlenges.
• Bruk av rengjøringsmidler som inneholder store mengder alkohol, løsemidler eller andre sterke stoffer, kan føre til at kabinettet blir misfarget eller
sprekker.
• Hvis maskinen eller omgivelsene er tilsmusset med toner, anbefaler vi at du rengjør med en fuktig klut eller serviett. Hvis du bruker støvsuger, kan toner
blåses ut i luften. Dette kan være skadelig.
• Under utskrift kan det samle seg partikler av papir, toner og støv inne i maskinen. Dette kan føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel
tonerflekker eller -søl. Innvending rengjøring av maskinen fjerner og reduserer disse problemene.
4
Utvendig rengjøring
Rengjør maskinkabinettet med en myk, lofri klut. Fukt kluten forsiktig med vann, men pass på at det ikke drypper vann på eller inn i maskinen.
5
Innvendig rengjøring
Under utskrift kan det samle seg partikler av papir, toner og støv inne i maskinen. Dette kan føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel
tonerflekker eller -søl. Innvending rengjøring av maskinen fjerner og reduserer disse problemene.
3. Vedlikehold
46
Rengjøre maskinen
• Bruk en tørr og lofri klut for å rengjøre maskinen.
• Slå av strømbryteren hvis maskinen har en, før du rengjør maskinen.
• Lukk utgangsstøtten før du åpner toppdekselet.
1
2
3. Vedlikehold
47
Rengjøre maskinen
6
Slik gjør du rent pickup-valsen
• Bruk en tørr og lofri klut for å rengjøre maskinen.
• Slå av strømbryteren hvis maskinen har en, før du rengjør maskinen.
3. Vedlikehold
48
Tips for flytting og oppbevaring av maskinen
•
Unngå å vippe maskinen eller holde den opp-ned under flytting. Ellers kan maskinen bli tilsmusset av toner på innsiden, noe som kan føre til skade på
maskinen eller dårlig utskriftskvalitet.
•
Sørg for at minst to personer har et fast grep om maskinen når den flyttes.
3. Vedlikehold
49
4. Feilsøking
Dette kapittelet inneholder nyttig informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil.
• Tips for å unngå papirstopp
51
• Fjerne papirstopp
52
• Forklaring av statuslampene
55
Kapittelet gir nyttig informasjon om hva som kan gjøres hvis du får problemer. Hvis
maskinen har et display, sjekk meldingen på displayet først, for å korrigere feilen. Hvis du
ikke kan finne løsningen på problemet i dette kapittelet, les kapittelet Feilsøking in
Avansert Brukerhåndbok (se "Feilsøking" på side 176). Hvis du ikke finner løsningen i
Brukerhåndbok eller problemet vedvarer, ring service.
Tips for å unngå papirstopp
Du kan unngå de fleste papirstopp ved å velge riktig medietype. Følg disse retningslinjene for å unngå papirstopp:
•
Kontroller at de justerbare papirførerne er riktig innstilt (se "Oversikt over skuffene" på side 25).
•
Ikke legg for mye papir i skuffen. Kontroller at papirnivået er under papirkapasitetsmerket på innsiden av skuffen.
•
Ikke ta papir ut av skuffen mens maskinen skriver ut.
•
Bøy, luft og rett ut papir før du legger det i skuffen.
•
Ikke bruk brettet, fuktig eller svært krøllete papir.
•
Ikke legg flere typer papir i en skuff samtidig.
•
Bruk bare anbefalte utskriftsmedier (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" på side 61).
4. Feilsøking
51
Fjerne papirstopp
Trekk det fastkjørte papiret sakte og forsiktig ut for å unngå at det rives i stykker.
1
I skuff
4. Feilsøking
52
Fjerne papirstopp
2
Inni maskinen
• Varmeelementet er varmt. Vær forsiktig når du fjerner papir fra maskinen.
• Lukk utgangsstøtten før du åpner toppdekselet.
4. Feilsøking
53
Fjerne papirstopp
Hvis du ikke ser papir i dette området, kan du gå til neste trinn:
4. Feilsøking
54
Forklaring av statuslampene
Fargen på LED-lampene angir maskinens gjeldende status.
• Det kan hende at enkelte LED-lamper ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og land.
• Les feilmeldingen og dens instruksjoner fra feilsøkingsdelen for å løse problemet.
• Du kan også rette feil med retningslinjene fra Samsung skriverstatus eller Smart Panel programvindu.
• Hvis problemet vedvarer, må du be om service.
4. Feilsøking
55
Forklaring av statuslampene
3
Statuslampe
Status
Beskrivelse
Maskinen er koblet fra eller i sparemodus.
Av
Blinker
Grønn
(Statuslampe)
• Når bakgrunnslyset blinker langsomt, mottas data fra datamaskinen.
• Når lampen blinker raskt, skrives data ut.
Pa
Maskinen er tilkoblet og kan brukes.
Blinker
Venter på at en
(Skriv ut skjerminnhold)-knapp skal trykkes på for manuell utskrift.
• Dekselet er åpent. Lukk dekselet.
Rød
Pa
• Skuffen er tom ved mottak eller utskrift av data. Legg papir i papirskuffen ("Legg papir i papirskuffen" på side
26).
• Maskinen har stanset på grunn av en større feil.
Blinker
Oppgradere fastvare.
Pa
Det har oppstått papirstopp (se "Fjerne papirstopp" på side 52).
Oransje
4. Feilsøking
56
Forklaring av statuslampene
4
Tonerlampe / WPSlampe
Status
(Tonerlampe) Oransje
(WPSlampe)b
(Strømlampe)
Blå
Beskrivelse
Blinker
Det er lite toner i kassetten. Den anslåtte levetiden til tonerkassetten er over. Klargjør en ny kassett for å bytte
kassett. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren (se "Fordeling av toner" på side
43).
Pa
En tonerkassett har nesten nådd forventet levetida Det anbefales å bytte tonerkassett (se "Skifte tonerkassett"
på side 44).
Av
Alle tonerkassetter har normal kapasitet.
Blinker
Maskinen kobler seg til et trådløst nettverk.
Pa
Maskinen kobler seg til et trådløst nettverk (se "Bruk av WPS-knappen" på side 109).
Av
Maskinen er koblet fra det trådløse nettverket.
Pa
Maskinen er i strømsparingsmodus.
Av
Maskinen er klar eller strømmen er avslått.
Blå
a. Anslått kassettlevetid betyr forventet eller estimert levetid for tonerkassetten og angir gjennomsnittskapasiteten for utskrifter, definert i henhold til ISO/IEC 19752. Antall sider kan
påvirkes av driftsmiljø, utskriftshyppighet, medietype og mediestørrelse. Det kan fortsatt finnes noe toner igjen i kassetten når den røde LED-lampen er tent og skriveren stopper
utskriften.
b. Kun trådløs modell (se "Funksjoner etter modell" på side 6).
4. Feilsøking
57
5. Tillegg
I dette kapittelet får du produktspesifikasjoner og informasjon om gjeldende forskrifter
• Spesifikasjoner
59
• Informasjon om reguleringer
68
• Copyright
78
Spesifikasjoner
1
Generelle spesifikasjoner
Spesifikasjonsverdiene, som er angitt nedenfor, kan endres uten forvarsel. Se www.samsung.com for mulige informasjonsendringer.
Elementer
Beskrivelse
Mål
Bredde x lengde x høyde
332 x 215 x 178 mm (13,07 x 8,46 x 7,01 tommer)
Vekt
Maskin med rekvisita
4,95 kg
Klarmodus
Mindre enn 26 dB(A)
Utskriftsmodus
Mindre enn 50 dB(A)
Drift
10 til 32 °C
Lagring (Pakket)
-20 til 40 °C
Drift
10 til 80% relativ fuktighet
Lagring (Pakket)
20 til 95% relativ fuktighet
110 volt-modeller
AC 110 - 127 V
220 volt-modeller
AC 220 - 240 V
Støynivåa
Temperatur
Fuktighet
Strømforsyningb
5. Tillegg
59
Spesifikasjoner
Elementer
Strømforbruk
Trådløsd
Beskrivelse
Gjennomsnitt i driftsmodus
Mindre enn 310 W
Klarmodus
Mindre enn 30 W
Strømsparingsmodus
Mindre enn 0,9 W (ML-216x Series), mindre enn 1,2 W (ML-216xW Series)
Strøm av-modus
Mindre enn 0,45 W (0,1 Wc)
Modul
T77H262 / SPW-B4319S
a. Lydtrykknivå, ISO 7779. Konfigurasjonstestet: Grunnleggende maskininstallasjon, A4-papir, enkeltsidig utskrift.
b. Se merknader på maskinen for riktig spenning (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A) for maskinen.
c. For maskiner som har strømbryter.
d. Kun trådløs modell (se "Funksjoner etter modell" på side 6).
5. Tillegg
60
Spesifikasjoner
2
Spesifikasjoner for utskriftsmedier
Utskriftsmedievekt/Kapasiteta
Type
Størrelse
Mål
Skuff
Vanlig papir
Manuell mating i skuffb
Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11 tommer)
71 til 85 g/m2 (19 til 23 lbs)
71 til 85 g/m2 (19 til 23 lbs)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)
• 1 ark
US Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)
• 150 ark med 80 g/m2 (21
lbs)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 tommer)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tommer)
JIS B5
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 tommer)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tommer)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)
Konvolutt Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tommer)
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
Konvolutt No. 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tommer)
• 10 ark
• 1 ark
Konvolutt DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)
C5-konvolutt
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 tommer)
Konvolutt
5. Tillegg
61
Spesifikasjoner
Utskriftsmedievekt/Kapasiteta
Type
Størrelse
Mål
Skuff
Se informasjonen om vanlig papir
Tykt papir
Se informasjonen
om vanlig papir
Tynt papir
Se informasjonen
om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
Bomullspapir
Se informasjonen
om vanlig papir
Farget
Se informasjonen
om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
Fortrykt
Se informasjonen
om vanlig papir
Resirkulert
Se informasjonen
om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
Manuell mating i skuffb
86 til 120 g/m2 (23 til 32 lbs)
86 til 120 g/m2 (23 til 32 lbs)
• 50 ark med 120 g/m2 (32
lbs)
• 1 ark
60 til 70 g/m2 (16 til 19 lbs)
60 til 70 g/m2 (16 til 19 lbs)
• 160 ark med 60 g/m2 (16
lbs)
• 1 ark
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
• 150 ark med 80 g/m2 (21
lbs)
• 1 ark
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
• 150 ark med 80 g/m2 (21
lbs)
• 1 ark
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)
• 150 ark med 80 g/m2 (21
lbs)
• 1 ark
60 til 90 g/m2 (fint papir)
60 til 90 g/m2 (fint papir)
• 150 ark med 80 g/m2 (21
lbs)
• 1 ark
5. Tillegg
62
Spesifikasjoner
Utskriftsmedievekt/Kapasiteta
Type
Størrelse
Mål
Manuell mating i skuffb
Skuff
Etiketterc
Kartong
Letter, Legal,
Oficio, US Folio, A4,
JIS B5, ISO B5,
Executive, A5,
Se informasjonen om vanlig papir
Letter, Legal,
Oficio, US Folio, A4,
JIS B5, ISO B5,
Executive, A5,
Se informasjonen om vanlig papir
120 til 150 g/m2 (32 til 40 lbs)
120 til 150 g/m2 (32 til 40 lbs)
• 10 ark
• 1 ark
121 til 163 g/m2 (32 til 43 lbs)
121 til 163 g/m2 (32 til 43 lbs)
• 10 ark
• 1 ark
Postkort 4x6
Bond-papir
Se informasjonen
om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
• 10 ark
• 1 ark
Arkivpapir
Se informasjonen
om vanlig papir
Se informasjonen om vanlig papir
• 100 ark
• 1 ark
Minimumsstørrelse (egendefinert)
76 x 127 mm (3 x 5 tommer)
60 til 163 g/m2 (16 til 43 lbs)
Maksimumsstørrelse (egendefinert)
216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)
a. Maksimal kapasitet kan variere avhengig av utskriftsmediets vekt og tykkelse samt miljøforhold.
b. Legg inn ett ark av gangen.
c. Jevnheten til etikettene som er benyttet i denne maskinen er 100 til 250 (sheffield). Dette henviser til den numeriske verdien til jevnheten.
5. Tillegg
63
Spesifikasjoner
3
Systemkrav
Microsoft® Windows®
Krav (anbefales)
Operativsystem
Prosessor
RAM
Ledig
harddiskplass
Windows® 2000
Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
600 MB
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 - 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- eller 64-biters eller kraftigere prosessor
1 GB (2 GB)
16 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows®
7
• Støtte for DirectX® 9-grafikk med 128 MB minne (for å aktivere Aero-temaet).
• DVD-R/W-stasjon
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64) prosessorer (2 GHz eller
raskere)
5. Tillegg
64
Spesifikasjoner
• Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for alle Windows-operativsystemer.
• Brukere med administratorrettigheter kan installere programvaren.
• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen din.
• For Windows 2000 kreves Service Pack 4 eller nyere.
Macintosh
Krav (anbefales)
Operativsystem
Prosessor
• Intel®-prosessorer
Mac OS X 10.4
• PowerPC G4/G5
• Intel®-prosessorer
RAM
• 128 MB for en PowerPC-basert Macmaskin (512 MB)
Ledig harddiskplass
1 GB
• 512 MB for en Intel-basert Mac (1 GB)
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• 867 MHz eller raskere Power
PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel®-prosessorer
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Intel®-prosessorer
2 GB
4 GB
5. Tillegg
65
Spesifikasjoner
Linux
Elementer
Krav
Fedora 5~13 (32/64 bit)
OpenSuSE® 10,2, 10,3, 11,0, 11,1, 11,2 (32/64 bit)
SuSE 10,1 (32-biters)
Operativsystem
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)
Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit)
Prosessor
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM
512 MB (1 GB)
Ledig harddiskplass
1 GB (2 GB)
5. Tillegg
66
Spesifikasjoner
4
Nettverksmiljø
Kun for nettverk og trådløse modeller (se "Funksjoner etter modell" på side 6).
Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke den som nettverksmaskin. Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøet som støttes
av maskinen.
Elementer
Nettverksgrensesnitt
Spesifikasjoner
• 802.11b/g/n trådløst LAN
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Nettverksoperativsystem
• Ulike Linux-operativsystemer
• Mac OS X 10.4 ~ 10.7
• Unix
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Nettverksprotokoller
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Trådløs sikkerhet
• Autentisering: Åpent system, Delt nøkkel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)
• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Tillegg
67
Informasjon om reguleringer
Denne maskinen er utformet for normale arbeidsmiljøer og har flere
sertifiseringer.
For å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, må disse
grunnleggende sikkerhetsreglene må alltid følges når maskinen benyttes.
5
Sikkerhetserklæring om laserutstyr
Skriveren er sertifisert i USA som samsvarende med kravene i
DHHS 21 CFR, kapittel 1, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1),
og er også sertifisert som samsvarende med kravene i IEC 60825-1 : 2007
for laserprodukter av klasse I.
Laserprodukter av klasse I anses ikke som farlig utstyr. Lasersystemet og
skriveren for øvrig er konstruert slik at personer ikke kan utsettes for
laserstråling over nivå I under normal bruk, normalt vedlikehold eller service
foretatt i samsvar med instruksjonene.
6
Advarsel
Du må aldri bruke skriveren eller utføre service på skriveren hvis
beskyttelsesdekselet er fjernet fra laser/skanner-enheten. Den reflekterte
strålen kan, selv om den er usynlig, skade øynene.
Ozon og sikkerhet
Produktets grad for osonutslipp er under 0,1 ppm. Fordi
oson er tyngre enn luft må produktet oppbevares på et sted
med god ventilering.
5. Tillegg
68
Informasjon om reguleringer
7
9
Strømsparing
Bare i Kina
Skriveren er utstyrt med et avansert strømsparingssystem,
som reduserer strømforbruket når skriveren ikke er i aktiv
bruk.
Hvis skriveren ikke mottar data i løpet av en angitt
tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte
merker i USA.
Hvis du vil ha mer informasjon om ENERGY STARprogrammet, kan du gå til http://www.energystar.gov.
Modeller som er ENERGY STAR-godkjent har en ENERGY
STAR-etikett. Kontroller om maskinen din er ENERGY
STAR-godkjent.
8
Resirkulering
Produktemballasjen bør resirkuleres eller avhendes på en
miljømessig forsvarlig måte.
5. Tillegg
69
Informasjon om reguleringer
De forente stater
10
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med
sorteringssystemer for avfall)
avhender uønskede elektroniske produkter kun via godkjente
miljøstasjoner for elektronisk avfall. Gå til vår nettside:www.samsung.com/
recyclingdirect, eller ring (877) 278 - 0799 for å finne nærmeste
miljøstasjon.
11
Når dette merket finnes på produktet, tilbehøret eller
dokumentasjonen, betyr det at produktet og tilhørende elektronisk
tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner og USB-kabel) ikke må kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall når produktlevetiden er
over. For å hindre skade på miljø og helse på grunn av ukontrollert
avfallshåndtering må disse artiklene skilles fra andre typer avfall og
resirkuleres på en ansvarlig måte som fremmer gjenbruk av
materialressurser.
Private forbrukere bør kontakte forhandleren de kjøpte produktet av
eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan disse
artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Radiostøy
FCC-informasjon til brukeren
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten
er underlagt følgende to betingelser:
•
Enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
•
Enheten må akseptere interferens utenfra, inkludert interferens som
kan forårsake at enheten ikke virker som den skal.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og tilhørende
elektronisk tilbehør må ikke blandes med andre typer industriavfall.
5. Tillegg
70
Informasjon om reguleringer
Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for
digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCCbestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av
beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker
og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og kan dermed forstyrre
radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med
instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil
forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TVsignaler (noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på), ber vi brukeren
forsøke å eliminere forstyrrelsene vha. ett eller flere av følgende tiltak:
•
Still mottakerantennen inn på nytt, eller omplasser den.
•
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
•
Koble utstyret til en stikkontakt som er på en annen strømkrets enn den
som mottakeren er koblet til.
•
Be om hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.
Endringer og modifikasjoner, som ikke uttrykkelig er godkjent av
produsenten som er ansvarlig for at standardene overholdes, kan frata
brukeren retten til å bruke utstyret.
Bestemmelser om radiointerferens i Canada
Denne digitale enheten overskrider ikke grenseverdiene for klasse B med
hensyn til avgivelse av radiostøy fra digitalt utstyr, slik dette fremgår av
standarden "Digital Apparatus", ICES-003, fra Industry and Science
Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
12
USA
FCC (Federal Communications Commission)
Forsettlig strålingskilde i henhold til FCC del 15
Laveffekts radio-LAN-enheter (trådløst kommunikasjonsutstyr som
benytter RF-området, dvs. radiofrekvensområdet) og opererer i 2,4 eller
5 GHz-båndet, kan være innebygd i skriveren. Informasjonen som følger
gjelder bare dersom slikt utstyr er installert. Se merket på maskinen for å
kontrollere om trådløst utstyr er installert.
Trådløst utstyr som eventuelt er installert i maskinen, er godkjent for bruk i
USA hvis det er et ID-nummer fra FCC på merket på maskinen.
5. Tillegg
71
Informasjon om reguleringer
FCC har satt som en generell veiledning at det bør være minst 20 cm
avstand mellom utstyret og brukerens kropp (gjelder ikke armer og ben).
Denne maskinen skal være mer enn 20 cm fra brukerens kropp når trådløst
utstyr er i bruk. Utgangseffekten til trådløst utstyr som eventuelt er innebygd
i skriveren, holder seg godt under FCCs RF-grenseverdier.
FCC-erklæring for bruk av trådløst LAN
Under installasjon og bruk av denne kombinerte senderen og antennen
kan det hende at eksponeringsgrensen for radiobølger på 1 m W/cm2
overskrides når avstanden til antennen er kort. Brukeren må derfor til
enhver tid sørge for å ha en avstand på minst 20 cm mellom seg selv
og antennen. Denne enheten må ikke plasseres sammen med en
annen sender og senderantenne.
Senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner
eller sendere.
Bruk av denne enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheten
må ikke forårsake skadelig interferens. (2) Enheten må godta interferens
utenfra, inkludert interferens som kan forårsake at enheten ikke virker som
den skal.
13
Gjelder bare for Russland
Trådløse enheter skal ikke repareres/vedlikeholdes av brukeren. De
må ikke endres på noen som helst måte. Endring av en trådløs enhet
fører til at brukeren fratas retten til å bruke den. Kontakt produsenten
for service.
14
Bare i Tyskland
5. Tillegg
72
Informasjon om reguleringer
15
Bare i Tyrkia
Hvis du kutter av det støpte støpselet, må det kastes umiddelbart. Du
kan ikke lodde støpselet, og du kan få elektrisk støt hvis du setter det i
en stikkontakt.
Viktig advarsel:
Du må jorde denne maskinen.
16
Bytte ut det monterte støpselet (gjelder bare
Storbritannia)
Lederne i strømledningen har følgende fargekoder:
• Grønn og gul: jordet
• Blå: nøytral
Viktig
På strømledningen til denne maskinen er det montert et standardstøpsel
(BS 1363) med 13 ampere, som har en sikring med 13 ampere. Når du
bytter eller undersøker sikringen, må du sette inn riktig sikring med 13
ampere. Deretter må du sette sikringsdekselet på plass igjen. Hvis du har
mistet sikringsdekselet, må du ikke bruke støpselet før du har fått et nytt
sikringsdeksel.
Ta kontakt med forhandleren du kjøpte maskinen av.
Støpselet med 13 ampere er den vanligste typen i Storbritannia, og bør
passe. Noen bygninger (hovedsakelig gamle bygninger) har imidlertid ikke
vanlige stikkontakter for støpsler med 13 ampere. I så fall må du kjøpe en
egnet adapter. Ikke fjern det monterte støpselet.
• Brun: spenningsførende
Hvis lederne i strømledningen ikke samsvarer med fargemerkingen i
støpselet, gjør du følgende:
Koble den grønne og gule lederen til støpselpinnen som er merket med
bokstaven "E" (eller et annet jordingssymbol) eller er grønn/gul eller grønn.
Koble den blå lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven "N"
eller er svart.
Koble den brune lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven
"L" eller er rød.
Du må ha en sikring med 13 ampere i støpselet, adapteren eller
fordelingstavlen.
5. Tillegg
73
Informasjon om reguleringer
EC-sertifisering
17
Samsvarserklæring (land i Europa)
Godkjenninger og sertifiseringer
• Samsung Electronics erklærer herved at denne [ML-216x
Series] imøtekommer hovedkravene og andre relevante
forskrifter i lavspenningsdirektivet (2006/95/EC), EMCdirektiv (2004/108/EC).
• Samsung Electronics erklærer at denne [ML-216xW] er i
samsvar med hovedkravene i og andre relevante forskrifter i
R&TTE-direktivet (1999/5/EC).
Samsvarserklæringen kan leses på www.samsung.com/
printer, gå til Support > Filarkiv og skriv inn skrivernavnet (MFP)
ditt for å lese EuDoC.
1. januar 1995: Rådsdirektiv 2006/95/EC om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om lavspenningsutstyr.
01.01.96: Rådsdirektiv 2004/108/EC, om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.
Sertifisering i henhold til 1999/5/EC direktivet om radioutstyr og
teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar (R&TTE
direktivet).
Dette Samsung-produktet er sertifisert av Samsung og utformet for å
fungere i det norske analoge, offentlige svitsjede telefonnettverket i henhold
til kravene i direktiv 1999/5/EC. Produktet er utviklet for å fungere med det
offentlige svitsjede telefoninettet og kompatible PBX-nettverk i de
europeiske land:
I tilfelle problemer bør du først og fremst kontakte den europeiske
kvalitetsavdelingen hos Samsung Electronics Co., Ltd.
Produktet er testet i henhold til TBR21. ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) har utstedt et rådgivende
dokument (EG 201 121) som inneholder notater og ytterligere krav for å
sikre kompabiliteten av TBR21-terminaler for å bistå i bruk og anvendelse
av terminalutstyr som overholder denne standarden. Produktet er designet
mot, og er fullt kompatibel med alle relevante rådgivende notater i dette
dokumentet.
mars 9, 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioutstyr og teleterminalutstyr
og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. En fullstendig erklæring
med opplysninger om relevante direktiver og standarder kan fås ved
henvendelse til representanten for Samsung Co., Ltd.
5. Tillegg
74
Informasjon om reguleringer
Informasjon om europeisk radiogodkjenning (for
produkter utstyrt med EU-godkjente
radioenheter)
Laveffekts radio-LAN-enheter (trådløst kommunikasjonsutstyr som
benytter RF-området, dvs. radiofrekvensområdet) og opererer i 2,4 eller
5 GHz-båndet, kan være en del av skriveren (innebygd), enten skriveren er
ment for privat eller næringsmessig bruk. Informasjonen som følger gjelder
bare dersom slikt utstyr er installert. Se merket på maskinen for å
kontrollere om trådløst utstyr er installert.
Trådløst utstyr som eventuelt er installert i maskinen,
er godkjent for bruk i EU-land og tilknyttede områder
bare hvis det er et CE-merke med et serienummer og
et advarselsymbol på merket på maskinen.
Utgangseffekten til trådløst utstyr, som eventuelt er innebygd i skriveren,
holder seg godt under grenseverdiene for RF-eksponering fastsatt av
Europarådet gjennom R&TTE-direktivet.
Europeiske land som godkjenningene for trådløst utstyr
gjelder for:
EU-land
I Frankrike er frekvensområdet begrenset til 2454-2 483,5 MHz for utstyr
med en utgangseffekt på mer enn 10 mW, f.eks. trådløst utstyr.
EØS/EFTA-land
Ingen begrensninger på nåværende tidspunkt
18
Informasjon om samsvar med bestemmelser
Retningslinjer for trådløst utstyr
Laveffekts radio-LAN-enheter (trådløst kommunikasjonsutstyr som
benytter RF-området, dvs. radiofrekvensområdet) og opererer i 2,4 eller
5 GHz-båndet, kan være innebygd i skriveren. Nedenfor finner du en
generell oversikt over forhold knyttet til bruk av trådløst utstyr.
Ekstra begrensninger, forsiktighetsregler og andre forhold er angitt under
det enkelte landet (eller grupper av land). Det trådløse utstyret i maskinen
er kun godkjent for bruk i land som er oppgitt på maskinens
radiogodkjenningsmerke. Hvis landet hvor du skal bruke det trådløse
utstyret ikke er nevnt, må du kontakte den lokale godkjenningsinstansen for
radioutstyr for å få informasjon om aktuelle krav. Trådløst utstyr er
underlagt strenge regelverk, og bruk er kanskje ikke tillatt.
Europeiske land med bruksbegrensninger:
EU
5. Tillegg
75
Informasjon om reguleringer
Utgangseffekten til trådløst utstyr, som eventuelt er innebygd i skriveren,
holder seg godt under dagens RF-grenseverdier. Ettersom det trådløse
utstyret (som eventuelt er innebygd i skriveren) har lavere utgangseffekt
enn maksimumsverdiene i sikkerhetsstandarder og -anbefalinger for
radiostråling, mener produsenten at utstyret trygt kan brukes. Utstyret må,
uavhengig av strømnivå, behandles forsiktig slik at fysisk kontakt mellom
menneske og maskin reduseres til et minimum under normal bruk.
Hvert land har egne begrensninger for bruk av trådløst utstyr.
Maskinen er utstyrt med trådløst utstyr. Før du tar med deg
maskinen til et annet land, bør du innhente informasjon om
eventuelle begrensninger for bruk av trådløst utstyr i landet som du
reiser til. Denne informasjonen får du hos den lokale
godkjenningsinstansen for radioutstyr.
Hvis maskinen ble levert med innebygd trådløst utstyr, må du ikke
bruke dette utstyret med mindre alle deksler og
beskyttelsesinnretninger er på plass og systemet er fullstendig
montert.
Trådløse enheter skal ikke repareres/vedlikeholdes av brukeren. De
må ikke endres på noen som helst måte. Endring av en trådløs enhet
fører til at brukeren fratas retten til å bruke den. Kontakt produsenten
for service.
Bruk kun drivere som er godkjent for bruk i landet hvor enheten skal
benyttes. Se produsentens systemgjenopprettingsverktøy, eller ta
kontakt med produsentens kundestøtte hvis du trenger mer
informasjon.
Som en generell veiledning bør det være minst 20 cm avstand mellom
trådløst utstyr og brukerens kropp (gjelder ikke armer og ben). Denne
maskinen skal være mer enn 20 cm fra brukerens kropp når trådløst utstyr
er i bruk og sender.
Senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner
eller sendere.
Enkelte forhold krever begrensninger på bruk av trådløst utstyr. Eksempler
på vanlige begrensninger er gitt nedenfor:
19
Trådløs kommunikasjon i radiofrekvensområdet kan forstyrre utstyr
på passasjerfly. Gjeldende luftfartsbestemmelser krever at trådløst
utstyr er slått av under flyreiser. Utstyr som kommuniserer over IEEE
802.11 (også kjent som trådløst Ethernet) eller Bluetooth, er
eksempler på utstyr for trådløs kommunikasjon.
I omgivelser med risiko for skadelige/uønskede forstyrrelser av
andre enheter eller tjenester, kan bruk av trådløst utstyr være
begrenset eller forbudt. Flyplasser, sykehus og omgivelser med
konsentrasjoner av oksygen eller brennbare gasser er eksempler på
steder hvor bruk av trådløst utstyr kan være begrenset eller forbudt.
Når du ikke vet om det er tillatt å bruke trådløst utstyr der du befinner
deg, må du be om nødvendig tillatelse før du slår på utstyret.
Kun Israel
5. Tillegg
76
Informasjon om reguleringer
20
Bare i Kina
5. Tillegg
77
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Denne brukerhåndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i brukerhåndboken kan endres uten varsel.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for noen skader, direkte eller indirekte, som skyldes eller er relatert til bruken av denne brukerhåndboken.
•
Samsung og Samsung-logoen er varemerker for Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation.
•
TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc.
•
Alle andre merke- eller produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.
Se i "LICENSE.txt"-filen på den medfølgende CD-en for lisensinformasjonen som omhandler åpen kildekode.
REV. 1.1
5. Tillegg
78
Brukerhåndbok
ML-216x Series
ML-216xW Series
AVANSERT
AVANSERT
Brukerhåndboken gir informasjon om installasjon avansert konfigurasjon,
drift og feilsøking for flere typer operativsystem.
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av
modell og land.
GRUNNLEGGENDE
Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk
og feilsøking på Windows.
AVANSERT
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
1. Installasjon av programvare
143
Bruk av Verktøy for direkte utskrift (kun for
Windows)
151
Installasjon for Macintosh
83
Slik bruker du funksjoner for minne/harddisk 152
Reinstallasjon for Macintosh
84
Skrive ut i Macintosh
153
Installasjon for Linux
85
Linux-utskrift
155
Reinstallasjon for Linux
87
UNIX-utskrift
157
2. Slik bruker du en
nettverkstilkoblet maskin
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
Samsung AnyWeb Print
160
Nyttige nettverksprogrammer
89
Easy Eco Driver
161
Oppsett av kablet nettverk
90
Forstå Easy Capture Manager
162
Slik installerer du driver i nettverket
94
Bruke SyncThru™ Web Service
163
IPv6-konfigurasjon
103
Bruk av Samsung Easy Printer Manager
166
Trådløst nettverksoppsett
106
Bruk av Samsung skriverstatus
169
Samsung MobilePrint
138
Bruk av Smart Panel
171
Slik bruker du Linux Unified Driver
Configurator
173
3. Spesialfunksjoner
Høydejustering
140
Endre standard utskriftsinnstillinger
141
Indstilling af maskinen til standardmaskine 142
80
AVANSERT
5. Feilsøking
Papirmatingsproblemer
177
Tilkoblingsproblemer med strøm og kabler 178
Utskriftsproblemer
179
Problemer med utskriftskvalitet
183
Problemer med operativsystemet
191
81
1. Installasjon av
programvare
Dette kapittelet gir instruksjoner for installasjon essensiell og nyttig programvare for bruk i et miljø hvor maskinen
er tilkoblet via kabel. En lokaltilkoblet maskin er en maskin som er koblet direkte til datamaskinen med en kabel.
Hvis datamaskinen er tilkoblet et nettverk, kan du hoppe over trinnene nedenfor og gå direkte til
installasjon av driveren for den nettverkstilkoblede maskinen (Se Slik installerer du driver i nettverket
94).
• Installasjon for Macintosh
83
• Reinstallasjon for Macintosh
84
• Installasjon for Linux
85
• Reinstallasjon for Linux
87
• Hvis du bruker Windows operativsystem, se "Installerer driveren lokalt" på side 21 om
installasjon av maskinens driver.
• Ikke bruk USB-kabel som er lengre enn 3 meter.
Installasjon for Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
14
•
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonet Installer OS X
Klikk på Continue.
15
16
Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen
vil bli lukket, klikker du på Continue.
Klikk på Install. Alle komponenter du trenger for å bruke maskinen,
blir installert.
Hvis du velger Customize, kan du velge hvilke komponenter som
skal installeres.
11
12
Angi passordet og klikk på OK.
13
Når installasjonen er fullført, klikker du på Close.
For Mac OS X 10.5-10.7: Klikk på Default og finn USBtilkoblingen.
Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X 10.4,
velger du Samsung i Print Using og maskinnavnet i Model.
•
Klikk Continue på User Options Pane.
For Mac OS X 10.5-10.7: trykk på "+"-ikonet. Et vindu åpnes.
Klikk på Default Browser og finn USB-tilkoblingen.
•
17
For Mac OS X 105-10.7: Åpne mappen Applications > System
Preferences, og klikk på Print & Fax.
Klikk på Add i Printer List.
•
Les lisensavtalen, og klikk på Continue.
Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.
Åpne Applications-mappen > Utilities > Print Setup Utility.
Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X
10.5-10,7, velger du Select a driver to use... og maskinnavnet
i Print Using.
Maskinen vises i Printer List og angis som standardmaskin.
18
Klikk på Add.
Datamaskinen må startes på nytt etter installasjon av programvare.
Klikk på Continue Installation.
1. Installasjon av programvare
83
Reinstallasjon for Macintosh
Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, kan du avinstallere driveren og
deretter installere den på nytt.
1
2
3
4
5
6
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på mappen MAC_Installer > ikonet Uninstaller OS X.
Angi passordet og klikk på OK.
Når avinstalleringen er ferdig, klikker du på OK.
Hvis en maskin allerede er lagt til, slett den fra Print Setup Utility eller
Print & Fax.
1. Installasjon av programvare
84
Installasjon for Linux
Du må laste ned programvarepakker for Linux fra Samsungs nettsider for å
installere skriverprogramvaren (http://www.samsung.com > finn produkt >
Støtte eller Nedlastinger).
1
Installasjonsprogrammet har tilføyd ikonet Unified Driver Configurator på
skrivebordet og gruppen Unified Driver på systemmenyen. Hvis det oppstår
problemer, kan du konsultere den elektroniske hjelpen, som er tilgjengelig
via systemmenyen eller fra Windows-programmene i driverpakken, for
eksempel Unified Driver Configurator eller Image Manager.
Installere Unified Linux-driveren
2
1
2
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Når vinduet Administrator Login vises, skriver du inn "root" i
Login-feltet og angir systempassordet.
Installere Smart Panel
1
2
Du må logge på som superbruker (root) for å installere
maskinprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kontakter du
systemansvarlig.
3
Fra Samsung webområde laster du ned pakken Unified Linux Driver
til datamaskinen din.
4
5
6
7
Høyreklikk pakken Unified Linux Driver og pakk den ut.
Dobbeltklikk på cdroot > autorun.
Når velkomstskjermbildet vises, klikker du på Next.
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Når vinduet Administrator Login vises, skriver du inn root i feltet
Login og angir systempassordet.
Du må logge på som superbruker (root) for å installere
maskinprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kontakter du
systemansvarlig.
3
Fra Samsung webområde laster du ned og pakker ut Smart Panelpakken til datamaskinen din.
4
5
Høyreklikk på Smart Panel-pakken, og pakk ut filene.
Dobbeltklikk på cdroot > Linux > smart panel > install.sh.
Når installasjonen er fullført, klikker du på Finish.
1. Installasjon av programvare
85
Installasjon for Linux
3
Installere Printer Settings Utility
1
2
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Når vinduet Administrator Login vises, skriver du inn "root" i
Login-feltet og angir systempassordet.
Du må logge på som superbruker (root) for å installere
maskinprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kontakter du
systemansvarlig.
3
Last ned Printer Settings Utility-pakken fra Samsungs webområde til
datamaskinen.
4
5
Høyreklikk på Printer Settings Utility-pakken, og pakk ut filene.
Dobbelklikk på cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Installasjon av programvare
86
Reinstallasjon for Linux
Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, kan du avinstallere driveren og
deretter installere den på nytt.
1
2
Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
Når vinduet Administrator Login vises, skriver du inn "root" i
Login-feltet og angir systempassordet.
Du må logge på som superbruker (root) for å kunne avinstallere
skriverdriveren. Hvis du ikke er superbruker, kontakter du
systemansvarlig.
3
Klikk på ikonet nederst på skrivebordet. Når terminalskjermbildet
vises, skriver du inn følgende:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Klikk på Uninstall.
Klikk på Next.
Klikk på Finish.
1. Installasjon av programvare
87
2. Slik bruker du en
nettverkstilkoblet maskin
Dette kapitlet inneholder trinnvise instrukser om hvordan du setter opp den nettverkstilkoblede maskinen og
programvaren.
• Nyttige nettverksprogrammer
89
• Oppsett av kablet nettverk
90
• Slik installerer du driver i nettverket
94
• IPv6-konfigurasjon
103
• Trådløst nettverksoppsett
106
• Samsung MobilePrint
138
Hvilke tilleggsenheter og funksjoner som støttes, kan variere avhengig av modell (se
"Funksjoner etter modell" på side 6).
Nyttige nettverksprogrammer
Det finnes flere forskjellige programmer du kan bruke til å konfigurere
nettverksinnstillingene på en enkel måte i nettverksmiljøet. Spesielt for
nettverksansvarlig er det mulig å administrere flere maskiner på nettverket.
• Angi IP-adressen før du bruker programmene nedenfor.
• Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig.
Dette avhenger av modeller eller land (se "Funksjoner etter modell"
på side 6).
2
SyncThru™ Web Admin Service
En nettbasert maskinadministrasjonsløsning for nettverksadministratorer.
Med SyncThru™ Web Admin Service kan du enkelt administrere
nettverksenheter og fjernovervåke og feilsøke nettverksmaskiner fra alle
steder som har tilgang til bedriftens intranett.
•
Last ned dette programmet fra http://solution.samsungprinter.com.
3
1
SetIP
SyncThru™ Web Service
Webserveren som er innebygd i nettverksmaskinen, gjør det mulig å foreta
følgende oppgaver (se "Bruke SyncThru™ Web Service" på side 105):
•
Sjekk informasjon og status for rekvisita.
•
Tilpasse maskininnstillingene.
•
Sett alternativ for e-postvarsel. Når du velger dette alternativet, blir
maskinens status (lavt nivå i tonerkassett eller maskinfeil) automatisk
sendt til den angitte e-postadressen.
•
Konfigurere nettverksparameterne som er nødvendige for at maskinen
skal kunne kobles til ulike nettverksmiljøer.
Med dette verktøyet kan du velge et nettverksgrensesnitt og manuelt
konfigurere IP-adressene som skal brukes med TCP/IP-protokollen.
•
Se "Konfigurer IPv4 ved å bruke programmet SetIP (Windows)" på side
91.
•
Se "IPv4-konfigurasjon ved bruk av SetIP (Macintosh)" på side 92.
•
Se "Konfigurer IPv4 ved å bruke programmet SetIP (Linux)" på side 92.
• Funksjonen kan ikke brukes på maskiner som ikke støtter
nettverksgrensesnittet (se "Sett bakfra" på side 17).
• TCP/IPv6 støttes ikke av dette programmet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
89
Oppsett av kablet nettverk
Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke
den i nettverket.
•
Du kan bruke nettverket etter at du har koblet en nettverkskabel til
nettverksporten på maskinen.
Du kan bruke denne nettverkskonfigurasjonsrapporten til å finne
maskinens MAC-adresse og IP-adresse.
•
Eksempel:
•
For modeller som ikke har display på kontrollpanelet, brukes
SyncThru™ Web Service eller programmet SetIP.
-
Se "Bruke SyncThru™ Web Service" på side 163.
-
Se "Angi IP-adresse" på side 90.
For modeller som har display på kontrollpanelet: Konfigurer
nettverksinnstillingene ved å trykke på
(Meny) > Nettverk på
kontrollpanelet.
4
Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport
Maskiner uten knappene
(WPS)
(Avbryt eller Stopp/Slett): Trykk på
-knappen på kontrollpanelet i mer enn ti sekunder.
•
MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-adresse: 165.254.192.192
5
Angi IP-adresse
• Funksjonen kan ikke brukes på maskiner som ikke støtter
nettverksgrensesnittet (se "Sett bakfra" på side 17).
• TCP/IPv6 støttes ikke av dette programmet.
Du kan skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport fra maskinens
kontrollpanel som vil vise gjeldende maskins nettverksinnstillinger. Dette er
nyttig når du skal konfigurere et nettverk.
•
Maskinen har display:: Trykk på
(Meny) på kontrollpanelet og velg
Nettverk > Nettv.konfig. (Nettverkskonfigurasjon) > Ja.
•
Maskinen har ikke display:: Trykk på
(Avbryt eller Stopp/Slett) på
kontrollpanelet i mer enn fem sekunder.
Først må du konfigurere en IP-adresse for nettverksutskrift og administrasjon. I de fleste tilfeller tilordnes en ny IP-adresse automatisk av
en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol Server) på
nettverket.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
90
Oppsett av kablet nettverk
Konfigurer IPv4 ved å bruke programmet SetIP
(Windows)
7
Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet
som følger. I intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne
informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.
Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra
Kontrollpanel > Sikkerhetssenter > Windows-brannmur.
1
Installer programmet fra CD-en fra leverandøren ved å dobbeltklikke
på Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Følg instruksene i installasjonsvinduet.
6
Klikk på ikonet
(det tredje fra venstre) i vinduet SetIPfor å åpne
TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.
Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.
Slå på maskinen.
Fra Start-menyen velger du Alle programmer > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten
(se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90) og skriv
den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel
0015992951A8.
8
Klikk på Apply og deretter på OK. Maskinen skriver ut
konfigurasjonsrapporten automatisk. Kontroller at alle
innstillingene er riktige.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
91
Oppsett av kablet nettverk
IPv4-konfigurasjon ved bruk av SetIP (Macintosh)
Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten
(se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90) og skriv
den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel
0015992951A8.
Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra
System Preferences > Security > Firewall.
Instruksjonene nedenfor kan være annerledes for din modell.
1
2
Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.
3
Dobbelklikk på filen. Safari åpnes automatisk. Velg deretter Trust.
Nettleseren åpner siden SetIPapplet.html som viser skriverens
navn og informasjon om IP-adresse.
4
Klikk på ikonet
(det tredje fra venstre) i vinduet SetIPfor å åpne
TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.
5
Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet. I
intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne
informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.
Sett i installasjons-CD-en, åpne diskvinduet og velg MAC_Installer
> MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
6
7
Velg Apply, deretter OK og OK igjen.
Avslutt Safari.
Konfigurer IPv4 ved å bruke programmet SetIP
(Linux)
Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra
System Preferences eller Administrator.
Følgende instrukser kan være forskjellig fra din modell eller dine
operativsystemer.
1
2
3
Åpne /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dobbeltklikk på SetIPApplet.html-filen.
Klikk for å åpne TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
92
Oppsett av kablet nettverk
4
Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet. I
intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne
informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.
Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten
(se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90) og skriv
den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel
0015992951A8.
5
Maskinen skriver ut konfigurasjonsrapporten automatisk.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
93
Slik installerer du driver i nettverket
• Funksjonen kan ikke brukes på maskiner som ikke støtter
nettverksgrensesnittet (se "Sett bakfra" på side 17).
3
Velg Installer nå.
• Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig.
Dette avhenger av modeller eller land (se "Funksjoner etter modell"
på side 6).
6
Windows
1
Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på. IPadressen til maskinen må også være konfigurert (se "Angi IPadresse" på side 90).
Hvis "Veiviser for funnet maskinvare" vises under
installeringsprosessen, må du klikke Avbryt for å lukke vinduet.
2
Med Tilpasset installasjon kan du velge maskinens tilkobling og
hvilke komponenter du vil installere. Følg instruksjonene i vinduet.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
CD-en skal starte automatisk, og et installeringsvindu vil åpnes.
4
Les Lisensavtale, og velg I accept the terms of the License
Agreement. Klikk på Neste.
Programmet søker etter maskinen.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
94
Slik installerer du driver i nettverket
Hvis maskinen ikke blir funnet på nettverket eller lokalt, vises en
feilmelding. Velg alternativet du ønsker, og trykk Neste.
5
Maskinene du søkte etter, vises på skjermen. Velg den du vil bruke,
og klikk på OK.
Hvis driveren bare søkte etter én maskin, vises bekreftelsesvinduet.
6
Følg instruksene i installasjonsvinduet.
Skjult installasjonsmodus
Skjult installasjonsmodus er en installasjonsmetode som ikke krever noen
handling av brukeren. Når du starter installasjonen, vil maskindriveren og
programmene automatisk installeres på datamaskinen. Du kan starte den
skjulte installasjonen ved å skrive inn /s eller /S i kommandovinduet.
Kommandolinjeparametere
Følgende tabell viser kommandoer som kan brukes i kommandovinduet.
Følgende kommandolinje er effektiv og kjører når kommandoen brukes
med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er uvanlige kommandoer som kan
kjøres separat.
Kommandolinje
Definisjon
Beskrivelse
/s eller /S
Starter skjult installasjon
Installerer maskindrivere
uten å spørre etter
brukergrensesnitt eller
brukeravbrudd.
/p"<port name>"
eller /P"<port
name>"
Angir skriverport.
Navnet til skriverporten kan
angis som IP-adresse,
vertsnavn, navn på lokal
USB-port eller IEEE1284portnavn.
Nettverksporten
opprettes ved å
bruke standard
TCP/IPportmonitor. For
lokal port, må
denne porten
finnes på
systemet før den
brukes av en
kommando.
For eksempel
• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor
"xxx.xxx.xxx.xxx" er IPadressen til
nettverksskriveren. /
p"USB001", /P"LPT1:", /
p"hostname"
• Når du skal installere
driveren skjult på
koreansk, må du
skriveSetup.exe /s /
L"0x0012”.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
95
Slik installerer du driver i nettverket
Kommandolinje
/a"<dest_path>"
eller /
A"<dest_path>"
Definisjon
Spesifiserer
destinasjonsbane for
installeringen.
Destinasjonsban
en skal være en
godkjent bane.
/i"<script
filename>" eller/
I"<script
filename>"
Angir tilpasset
installeringsskriftfil for
tilpasset drift.
Skriptfilnavnet
skal være et
godkjent filnavn.
Beskrivelse
I og med at maskindriverne
skal installeres på det OSspesifikke stedet, gjelder
denne kommandoen bare for
programmer.
Tilpasset skriptfil kan tildeles
for tilpasset skjult
installering. Denne skriptfilen
kan opprettes eller
modifiseres ved hjelp av det
leverte
installasjonstilpasningsverkt
øyet eller med teksteditor.
Merk: Denne tilpassede
skriptfilen kommer før
standard
installeringsinnstilling i
oppsettpakken, men ikke før
kommandolinjeparametrene.
/n"<Printer name>" Angir skrivernavn.
eller /N"<Printer
Skriverhendelsen skal
name>"
opprettes som angitt
skrivernavn.
Med denne parameteren kan
du tilføye skriverhendelser
etter ønske.
Kommandolinje
Definisjon
Beskrivelse
/nd eller /ND
Kommandoer for ikke å
sette den installerte
driveren som standard
maskindriver.
Dette indikerer at den
installerte maskindriveren
ikke vil være standard
maskindriver på ditt system
hvis det er installert én eller
flere skriverdrivere. Hvis det
ikke er installert noen
maskindriver på systemet,
brukes ikke dette
alternativet, fordi Windows
OS vil angi den installerte
skriverdriveren som standard
maskindriver.
/x eller /X
Bruker eksisterende
maskindriverfiler til å
opprette
skriverhendelse hvis
den allerede er
installert.
Denne kommandoen gir deg
en måte å installere en
skriverhendelse som bruker
installerte skriverdriverfiler,
uten å installere en ekstra
driver.
/up"<printer
name>" eller/
UP"<printer
name>"
Fjerner bare angitt
skriverhendelse og ikke
driverfilene.
Denne kommandoen gir deg
muligheten til å fjerne bare
angitt skriverhendelse fra
systemet, uten at dette
påvirker andre
skriverdrivere. Den vil ikke
fjerne skriverdriverfiler fra
systemet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
96
Slik installerer du driver i nettverket
7
Kommandolinje
/d eller /D
/v"<share name>"
eller /V"<share
name>"
/o eller /O
/f"<log filename>"
eller /F"<log
filename>"
/h, /H eller /?
Definisjon
Beskrivelse
Avinstallerer alle
enhetsskrivere og
programmer fra
systemet.
Denne kommandoen fjerner
alle installerte enhetsdrivere
og programmer fra systemet.
Deler installert
maskindrivere og andre
tilgjengelige
plattformdrivere for
Point & Print.
Den vil installere alle
maskindrivere som støttes
av Windows-plattformen og
dele disse med de angitte
<share name> for 'point and
print'.
Åpner Skrivere og
telefakser-mappe etter
installasjon.
Denne kommandoen vil
åpne Skrivere og
telefakser-mappe etter stille
installasjon.
Angir loggfilnavn.
Standard loggfil
opprettes i mappen for
midlertidige filer i
systemet hvis ikke annet
er angitt.
Den vil opprette en loggfil i en
angitt mappe.
Viser bruk av
kommandolinje.
Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på.
9
Klikk Continue på User Options Pane.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonet Installer OS X.
Klikk på Continue.
Les lisensavtalen, og klikk på Continue.
Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.
Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen
vil bli lukket, klikker du på Continue.
Hvis du ikke alt har angitt IP-adressen, klikker du på Angi IP-adresse,
og se "IPv4-konfigurasjon ved bruk av SetIP (Macintosh)" på side 92.
Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, velger du "Oppsett for
Macintosh" på side 122.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
97
Slik installerer du driver i nettverket
10
Klikk på Install. Alle komponenter du trenger for å bruke maskinen,
blir installert.
Utskrift av et dokument med mange sider kan gå raskere hvis du velger
Socket under Printer Type.
Hvis du velger Customize, kan du velge hvilke komponenter som
skal installeres.
11
12
Angi passordet og klikk på OK.
13
14
Når installasjonen er fullført, klikker du på Close.
Datamaskinen må startes på nytt etter installasjon av programvare.
Klikk på Continue Installation.
Skriv inn maskinens IP-adresse i Address-innleggingsfeltet.
20
Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X 10.4,
velger du Samsung i Print Using og maskinnavnet i Model.
Åpne Applications-mappen > Utilities > Print Setup Utility.
•
15
18
19
•
For Mac OS X 105-10.7: Åpne mappen Applications > System
Preferences, og klikk på Print & Fax.
21
Klikk på Add i Printer List.
•
Angi kønavnet i Queue-innleggingsfeltet. Hvis du ikke kjenner
kønavnet til maskinserveren, prøv med standardkøen først.
Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X
10.5-10.7, velger du Select Printer Software og maskinnavnet
i Print Using.
Klikk på Add.
Maskinen vises i Printer List og angis som standardskriver.
For Mac OS X 10.5-10.7: Klikk på ikonet “+”. Et vindu vil da
åpnes.
8
16
For Mac OS X 10.4 klikker du på IP Printer.
•
17
Linux
For Mac OS X 10.5-10.7: Klikk på IP.
Velg HP Jetdirect - Socket i Protocol.
Du må laste ned programvarepakker for Linux fra Samsungs nettsider for å
installere skriverprogramvaren (http://www.samsung.com > finn produkt >
Støtte eller Nedlastinger).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
98
Slik installerer du driver i nettverket
Slik installerer du annen programvare:
• Se "Installere Smart Panel" på side 85.
• Se "Installere Printer Settings Utility" på side 86.
Slik installerer du Linux-driveren og legger til
nettverksskriver
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på. IPadressen til maskinen må også være konfigurert.
Last ned Unified Linux Driver-pakken fra Samsungs webområde.
Pakk ut filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz, og åpne den nye katalogen.
Dobbeltklikk på mappen Linux > ikonet install.sh.
Installasjonsvinduet for Samsung åpnes. Klikk på Continue.
Veiviser for å legge til skriver åpnes. Klikk på Next.
Velg nettverksskriveren og klikk på Search.
10
11
12
Legg inn skriverbeskrivelsen og Next.
Når maskinen er lagt til, klikker du på Finish.
Når installasjonen er utført, klikker du på Finish.
Legg til nettverksskriver
1
2
3
4
5
6
7
8
Dobbeltklikk på Unified Driver Configurator.
Klikk på Add Printer.
Vinduet Add printer wizard åpnes. Klikk på Next.
Velg Network printer, og klikk på Search-knappen.
Skriverens IP-adresse og modellnavn vises i listefeltet.
Velg maskinen og klikk på Next.
Legg inn skriverbeskrivelsen og klikk Next.
Når maskinen er lagt til, klikker du på Finish.
Skriverens IP-adresse og modellnavn vises i listefeltet.
Velg maskinen og klikk på Next.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
99
Slik installerer du driver i nettverket
9
Se administrasjonsveiledningen for UNIX OS for mer informasjon.
UNIX
• Vær sikker på at maskinen støtter UNIX operativsystem før du
installerer UNIX skriverdriver (se "Funksjoner etter modell" på side
6).
• Kommandoene er markert med “”. Ikke bruk “” når du skriver
kommandoene..
Du må installere UNIX skriverdriveren først, og deretter sette opp skriveren
for å kunne bruke UNIX skriverdriver. Du kan laste ned UNIX
skriverdriverpakken fra Samsungs nettsider ((http://www.samsung.com >
finn produkt > Støtte eller Nedlastinger).
4
Bruk for eksempel følgende kommandoer på IBM AIX.
“gzip -d < skriv inn pakkens navn | tar xf -”
5
6
1
Fra nettstedet Samsung laster du ned og pakker ut UNIXskriverdriveren til datamaskinen din.
2
Tilegne rotprivilegier.
Gå til den utpakkede katalogen.
Kjør installeringsskriptet.
“./install”
install er installeringsskriptfilen som brukes til installering og
avinstallering av UNIX skriverdriverpakken.
Bruk chmod 755 install-kommandoen for å gi tillatelse til
installeringsskriptet.
Installere UNIX skriverdriverpakken
Installeringsprosedyren er felles for alle typer UNIX OS nevnt tidligere.
Pakk ut UNIX skriverdriverpakken.
7
Utfør ". /install –c” -kommandoen for å verifisere
installeringsresultater.
8
Kjør “installprinter” fra kommandolinjen. Vinduet Add Printer
Wizard kommer da opp. Installer skriveren i dette vinduet i samsvar
med følgende trinn:
“su -”
3
Kopier aktuelt driverarkiv til UNIX-målmaskinen.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
100
Slik installerer du driver i nettverket
På noen UNIX OS, for eksempel på Solaris 10 kan en skriver som
nettopp er lagt til, ikke være aktivert og/eller den godtar ikke jobber. I
dette tilfellet kjør følgende kommandoer på rotterminalen:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Avinstallere skriverdriverpakken
Avinnstalleringsverktøyet for skriver bør brukes for å slette skriveren
som er installert i systemet.
a Kjør uninstallprinter-kommandoen fra terminalen.
Da åpnes Uninstall Printer Wizard.
De installerte skriverne vises på nedtrekkslisten.
b Velg skriveren som skal slettes.
c Klikk på Delete for å slette skriveren fra systemet.
d Utfør ". /install –d"-kommandoen for å avinstallere hele pakken.
e For å godkjenne avinstalleringsresultatene, utfør ". /install –c"kommandoen.
Installere skriveren
For å legge til skriveren til UNIX-systemet kjør "installprinter" fra
kommandolinjen. Vinduet med veiviser for Legge til skriver kommer da opp.
Installer skriveren i dette vinduet i samsvar med følgende trinn:
1
2
3
Skriv inn navnet på skriveren.
4
Angi eventuell skriverbeskrivelse i Description-feltet. Dette er
valgfritt.
5
6
Angi skriverplassering i Location-feltet.
7
Queue type viser tilkoblingen som lpd eller jetdirect i den
tilhørende listeboksen. I tillegg er usb-typen tilgjengelig på Sun
Solaris OS.
8
9
Velger Copies for å angi antall kopier.
For å installere på nytt, bruk kommandoen ". /install" for å installere på nytt.
Velg riktig skrivermodell fra listen.
Skriv inn eventuell beskrivelse som korresponderer til typen skriver
i Type-feltet. Dette er valgfritt.
Skriv inn IP-adressen og DNS-navnet på skriveren i tekstboksen
Device for nettverktilkoblede skrivere. På IBM AIX med jetdirect
Queue type er kun DNS-navn mulig. Numerisk IP-adresse er ikke
tillatt.
Merk av for Collate-valget for å motta kopier som allerede er sortert.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
101
Slik installerer du driver i nettverket
10
Merk av for Reverse Order-valget for å motta kopier i motsatt
rekkefølge.
11
Merk av for Make Default-valget for å angi denne skriveren som
standard.
12
Klikk på OK for å legge til skriveren.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
102
IPv6-konfigurasjon
IPv6 støttes korrekt kun i Windows Vista eller høyere.
6
7
Hvis IPv6-nettverket ikke fungerer, tilbakestiller du alle
nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger og prøver på nytt ved å
bruke Fjern innst.
I IPv6-nettverksmiljøet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å bruke
IPv6-adressen:
10
Fra kontrollpanelet
1
2
3
Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.
4
5
Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og telefakser.
Slå på maskinen.
Skriv ut en Nettverkskonfigurasjonsrapport som vil sjekke IPv6adresser (se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side
90).
Klikk på Legg til en lokal skriver i Legg til skriver-vinduet.
Vinduet Veiviser for skriverinstallasjon åpnes. Følg instruksene i
vinduet.
Hvis maskinen ikke fungerer i nettverksmiljøet, aktiverer du IPv6. Se
neste avsnitt.
Aktivere IPv6
1
2
3
4
5
Klikk på
(Meny)-knappen i kontrollpanel.
Trykk på Nettverk > TCP/IP (IPv6) > Aktiver IPv6.
Velg Pa og trykk på OK.
Slå maskinen av og på igjen.
Installer skriverdriveren på nytt.
Klikk på Legg til en skriver på venstre panel i Skrivere og
telefakser-vinduene.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
103
IPv6-konfigurasjon
Angi IPv6-adresser
11
Fra SyncThru™ Web Service
Maskinen støtter følgende IPv6-adresser for nettverksutskrift og administrasjon.
•
Link-local Address: Selvkonfigurert lokal IPv6-adresse (adressen
begynner med FE80).
•
Stateless Address: Automatisk konfigurert IPv6-adresse av en
nettverksruter.
•
Stateful Address: IPv6-adresse konfigurert av en DHCPv6-server.
•
Manual Address: Manuelt konfigurert IPv6-adresse av en bruker.
DHCPv6-adressekonfigurasjon (Stateful)
For modeller som ikke har display på kontrollpanelet, må du bruke
SyncThru™ Web Service først ved bruk av IPv4-adressen, og deretter
følger du prosedyren under for å bruke IPv6.
1
Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows. Skriv inn
maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, trykk
Enter eller klikk på Start.
2
Hvis du logger inn i SyncThru™ Web Service for første gang, må
du logge på som administrator. Skriv inn standard bruker-ID og
passord nedenfor.
Hvis du har en DHCPv6-server i nettverket, kan du angi ett av følgende
alternativer for standard dynamisk vertskonfigurasjon.
1
2
3
Klikk på
(Meny)-knappen i kontrollpanel.
Trykk på Nettverk > Konfig. DHCPv6 > TCP/IP (IPv6).
DHCPv6-adr.: Bruk alltid DHCPv6, uansett ruterforespørsel.
•
DHCPv6 av: Bruk aldri DHCPv6 uansett ruterforespørsel.
•
Ruter: Bruk DHCPv6 bare når dette forespørres av en ruter.
ID: admin
•
Passord: sec00000
3
Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, flytter du pekeren til
Settings øverst i menyen, og klikker deretter Network Settings.
4
5
6
Klikk TCP/IPv6 på nettsidens venstre panel.
Trykk OK for å velge alternativet du ønsker.
•
•
Velg avmerkingsboksen IPv6 Protocol for å aktivere IPv6.
Velg avmerkingsboksen Manual Address. Tekstboksen Address/
Prefix aktiveres.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
104
IPv6-konfigurasjon
7
Skriv inn resten av adressen (eksempel: 3FFE:10:88:194::AAAA,
der "A" er den heksadesimale verdien 0 til og med 9, A til og med F).
8
9
Velg konfigurasjonen DHCPv6.
Klikk på Apply-knappen.
Bruke SyncThru™ Web Service
1
Start en webleser som støtter IPv6-adressering som URL-adresse,
for eksempel Internet Explorer.
2
Velg én av IPv6-adressene (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) fra
nettverkskonfigurasjonsrapporten (se "Skrive ut en
nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90).
3
Skriv inn IPv6-adressene (for eksempel: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adressen må være omgitt av '[ ]'-klammer.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
105
Trådløst nettverksoppsett
• Sørg for at maskinen støtter trådløst nettverk. Det kan hende at
trådløst nettverk ikke er tilgjengelig avhengig av modellen (se
"Funksjoner etter modell" på side 6).
• Hvis IPv6-nettverket ikke fungerer, tilbakestiller du alle
nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger og prøver på nytt ved å
bruke Fjern innst.
Navn på trådløst nettverk samt nettverksnøkkel
Trådløse nettverk krever høyere sikkerhet. Når du konfigurerer et
tilgangspunkt, blir det angitt et nettverksnavn (SSID), hvilken type sikkerhet
som brukes, og en nettverksnøkkel for nettverket. Snakk med
nettverksadministrator om dette før du går videre med installeringene.
12
Kom i gang
Forstå din type nettverk
Vanligvis kan du bare ha én tilkobling mellom datamaskinen og maskinen
på samme tid.
Infrastrukturmodus
Dette er et miljø som vanligvis brukes hjemme og for små
kontorer og hjemmekontorer. Denne modusen bruker et
tilgangspunkt til å kommunisere med den trådløse
maskinen.
Ad-Hoc-modus
Denne modusen bruker ikke tilgangspunkt. Den trådløse
datamaskinen og den trådløse maskinen kommuniserer
direkte.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
106
Trådløst nettverksoppsett
13
Fremgangsmåter for trådløst oppsett.
Du kan opprette trådløs innstilling enten fra maskinen eller fra datamaskinen. Velg fremgangsmåten du ønsker fra tabellen nedenfor.
Det kan hende at enkelte nettverksinstallasjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell eller land.
Fremgangsmåte for
oppsett
Fra maskinens
kontrollpanel
Tilkoblingsmetode
Slik bruker du WPS (anbefalt)
(
)
Bruke menyknappen
(
Beskrivelse og referanse
• Se "Maskiner med display" på side 110.
• Se "Maskiner uten display" på side 111.
• Se "Bruke menyknappen" på side 112.
)
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
107
Trådløst nettverksoppsett
Fremgangsmåte for
oppsett
Tilkoblingsmetode
Aksesspunkt via USB-kabel (anbefalt)
(
Fra datamaskinen
• For brukere av Windows, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side 113.
• Brukere av Macintosh, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side 122.
)
Tilgangspunkt via WPS-knapp (uten USB
kabeltilkobling)
• For brukere av Windows, se "Tilgangspunkt via WPS-knapp (uten USB
kabeltilkobling)" på side 117.
(
• Brukere av Macintosh, se "Innstilling av tilgangspunktet ved bruk av WPSknappen" på side 126.
,
)
Ad hoc via USB-kabel
(
Andre
fremgangsmåter for
oppsett
Beskrivelse og referanse
)
• For brukere av Windows, se "Ad hoc via USB-kabel" på side 119.
• Brukere av Macintosh, se "Ad hoc via USB-kabel" på side 128.
Bruke et nettverkskabel
• Se "Bruke et nettverkskabel" på side 130.
Konfigurere Wi-Fi Direct for mobil utskrift
• Se "Konfigurasjon av Wi-Fi Direct" på side 133.
Hvis det oppstår problemer under trådløs innstilling eller driverinstallasjon, se feilsøkingskapitlet (se "Feilsøking" på side 135).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
108
Trådløst nettverksoppsett
Velg type
14
Bruk av WPS-knappen
Det finnes to metoder for å koble maskinen til et trådløst nettverk ved hjelp
Hvis maskinen og et tilgangspunkt (eller trådløs ruter) støtter Wi-Fi
Protected Setup™(WPS), kan du enkelt konfigurere innstillingene for det
trådløse nettverket ved å trykke på knappen
uten en datamaskin.
WPS på kontrollpanelet
• Hvis du vil bruke det trådløse nettverket i infrastrukturmodus, må du
sørge for at nettverkskabelen er koblet fra maskinen. Bruk av
knappen WPS (PBC) eller inntasting av PIN-nummeret fra
datamaskinen for å koble til tilgangspunktet varierer avhengig av
tilgangspunktet (eller trådløs ruter) du bruker. Se brukerhåndboken
for tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) du bruker.
• Innstillinger for sikkerhet kan endres når WPS-knappen brukes til å
sette opp trådløst nettverk. Dette kan unngås ved å lukke WPSalternativet for gjeldende innstillinger for trådløs sikkerhet. Alternativt
navn kan være annerledes avhengig av tilgangspunktet (eller trådløs
ruter) du bruker.
av knappen
(WPS) på kontrollpanelet.
Med metoden PBC (Push Button Configuration:
trykknappkonfigurasjon) kan du koble maskinen til et trådløst nettverk
ved å trykke både på
WPS-knappen på maskinens kontrollpanel og på
WPS-knappen (PBC) på et WPS-aktivert (Wi-Fi Protected Setup™)
tilgangspunkt (eller en trådløs ruter).
Med metoden PIN (personlig ID-nummer) kan du koble maskinen til et
trådløst nettverk ved å angi den medfølgende PIN-informasjonen på et
WPS-aktivert (Wi-Fi Protected Setup™) tilgangspunkt (eller en trådløs
ruter).
Den fabrikkinnstilte standardverdien for maskinen er PBC-modus, som
anbefales for et vanlig trådløst nettverksmiljø.
Du kan endre WPS-modus fra kontrollpanelet (
> Tradlos > OK > WPS-innst.).
(Meny) > Nettverk
Elementer å klargjøre
•
Kontroller om tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) støtter WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontroller om maskinen støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Datamaskin i nettverk (kun PIN-modus).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
109
Trådløst nettverksoppsett
Maskiner med display
Tilkobling i PIN-modus
Koble til i PBC-modus
1
Trykk på og hold knappen
sekunder.
WPS på kontrollpanelet i mer enn 2
Maskinen venter i opptil 2 minutter, inntil du trykker på WPSknappen (PBC) på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
2
Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:
a Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
b Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket,
forblir lampen tent.
1
Trykk på og hold knappen
sekunder.
WPS på kontrollpanelet i mer enn 2
2
Det 8-sifrede PIN-nummeret vises på displayet.
Du må angi det 8-sifrede PIN-nummeret i løpet av 2 minutter på
datamaskinen som er koblet til tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:
a Kobler til: Maskinen kobler til det trådløse nettverket.
b Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket,
forblir lampen tent.
c SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er
fullført, vises SSID-informasjonen på displayet.
c SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er
fullført, vises SSID-informasjonen for tilgangspunktet på
displayet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
110
Trådløst nettverksoppsett
Maskiner uten display
Koble til i PBC-modus
1
Tilkobling i PIN-modus
1
Trykk på og hold knappen
(WPS) på kontrollpanelet i omtrent 2 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.
Hvis maskinen er i klarmodus, trykk på
(Avbryt or Stopp/Slett)
på kontrollpanelet i mer enn fem sekunder.
Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk. Lampen
blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på PBC-knappen på
tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
2
Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
a Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen kobler til
tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
b Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen
tent.
Nettverkskonfigurasjonsrapporten inklusive PIN-nummeret må
skrives ut (se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side
90).
Maskiner uten knappene
(WPS)
(Avbryt eller Stopp/Slett): Trykk på
-knappen på kontrollpanelet i mer enn ti sekunder.
Du kan finne maskinens PIN-nummer.
2
Trykk på og hold knappen
(WPS) på kontrollpanelet i mer enn 4
sekunder inntil statuslampen tennes.
Maskinen kobles til et tilgangspunkt (eller en trådløs ruter).
3
Du må angi det 8-sifrede PIN-nummeret i løpet av 2 minutter på
datamaskinen som er koblet til tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du angir det åttesiffers
PIN-nummeret.
Lampen for trådløst nettverk blinker i rekkefølgen nedenfor:
a Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen kobler til
tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
b Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen
tent.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
111
Trådløst nettverksoppsett
Koble til et trådløst nettverket på nytt
Koble fra et nettverk
Når trådløsfunksjonen er av, prøver maskinen automatisk å koble til
tilgangspunktet (eller en trådløs ruter) på nytt med de tidligere
nettverksinnstillingene og den tidligere adressen.
Hvis du vil koble fra den trådløse nettverkstilkoblingen, trykker du på
I følgende tilfeller kobler maskinen seg automatisk til det trådløse
nettverket på nytt.
knappen
(WPS) på kontrollpanelet i mer enn to sekunder.
•
Når Wi-Fi-nettverket er i inaktiv modus: Maskinen blir umiddelbart
koblet fra det trådløse nettverket, og trådløslampen slukker.
•
Når Wi-Fi-nettverket brukes: Mens maskinen venter på at gjeldende
jobb avsluttes, blinker lampen for det trådløse nettverket hurtig. Trådløs
nettverkstilkobling slås automatisk av og WPS-lampen slukker.
• Maskinen slås av og på igjen.
• Tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) slås av og på igjen.
15
Bruke menyknappen
Avbryt tilkoblingen
Hvis du vil avbryte funksjonen for trådløs nettverkstilkobling når maskinen
kobler seg til det trådløse nettverket, trykker du på og slipper knappen
(Avbryt eller Stopp/Slett) eller
(Strømpå kontrollpanelet. Du må vente
i to minutter for å koble til det trådløse nettverket igjen.
Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av
alternativer eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.
Før du begynner, må du vite nettverksnavnet (SSID) til det trådløse
nettverket samt nettverksnøkkelen hvis den er kryptert. Denne
informasjonen ble angitt da tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) ble
installert. Hvis du ikke kjenner det trådløse miljøet, kontakter du personen
som konfigurerte nettverket.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
112
Trådløst nettverksoppsett
Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en
maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se "Slik installerer du
driver i nettverket" på side 94).
1
2
3
Klikk på
(Meny)-knappen i kontrollpanel.
Trykk på Nettverk > Trådløs > WLAN-innstillinger.
Trykk OK for å velge oppsettmetode.
•
•
Veiviser (anbefales): Oppsett er automatisk i denne modusen.
Maskinen viser en liste over tilgjengelige nettverk. Velg ønsket
nettverk. Du blir bedt om å legge inn sikkerhetskoden.
Egendefinert: I denne modusen, kan brukere legge inn eller
manuelt redigere egen SSID eller velge sikkerhetsalternativ.
16
Oppsett ved bruk av Windows
Snarvei til Trådløse innstillinger uten CD: Hvis du har installert
skriverdriveren en gang, har du aksess til Trådløse innstillinger uten
CD. Fra Startmenyen velger du Programmer eller Alle programmer >
Samsung Printers > skriverens drivernavn > Program for trådløse
innstillinger.
Aksesspunkt via USB-kabel
Elementer å klargjøre
•
Tilgangspunkt
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
•
USB-kabel
Opprette infrastruktur for nettverk
1
2
3
4
5
6
Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.
Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.
Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene.
Klikk på Neste.
Programvaren søker etter det trådløse nettverket.
Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om
USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen,
og følger instruksjonene i vinduet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
113
Trådløst nettverksoppsett
• Hvis innstilling for trådløst nettverk er gjort før, vises vinduet
Informasjon om innstillinger for trådløst nettverk.
Hvis du ønsker å stille tilbake trådløse innstillinger, kryss av i ruten
og klikk Next.
7
Velg fremgangsmåten du ønsker å bruke fra skjermbildet for
konfigurasjonsmetoder for trådløs innstilling.
• For modeller som støtter WPS-knapp (uten tilkobling med USBkabel), vil skjermbildet nedenfor vises.
- Med USB-kabel: Koble til USB-kabelen, klikk Neste og gå til trinn
7.
•
Konfigurer de trådløse innstillingene manuelt.: gå til trinn 8.
•
Konfigurer de trådløse innstillingene ved å trykke på WPSknappen på tilgangspunktet.: Koble til det trådløse nettverket
ved å trykke på WPS-knappen på tilgangspunktet (eller trådløs
ruter).
-
- Bruke WPS-knappen: Se "Tilgangspunkt via WPS-knapp (uten
USB kabeltilkobling)" på side 117.
8
Følg instruksene i vinduet. Når du er ferdig med å sette opp
det trådløse nettverket, gå til trinn 11.
Etter søkingen vises de trådløse nettverksenhetene i vinduet. Velg
navnet (SSID) på tilgangspunktet du bruker, og klikk på Neste.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
114
Trådløst nettverksoppsett
Hvis du ikke finner nettverksnavnet du vil ha, eller hvis du vil angi den
trådløse konfigurasjonen manuelt, klikker du på Avanserte
innstillinger.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når tilgangspunktet har
sikkerhetsinnstilling.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet åpnes. Vinduet kan variere
avhengig av sikkerhetsmodusen: WEP eller WPA.
• Angi navnet på det trådløse nettverket: Skriv inn SSIDen for
tilgangspunktet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små
bokstaver).
• WEP
Velg Åpent system eller Delt nøkkel som autentiseringstype, og
angi WEP-sikkerhetsnøkkel. Klikk på Neste.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som
hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer
datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved
hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.
• Operasjonsmodus: Velg Infrastruktur.
• Autentisering: Velg autentiseringstype.
Åpent system: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at
kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.
Delt nøkkel: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEPnøkkel kan få tilgang til nettverket.
WPA personlig eller WPA2 personlig: Velg dette alternativet for å
autentisere utskriftsserveren basert på en forhåndsdelt WPAnøkkel. Til dette brukes en delt hemmelig nøkkel (også kalt
forhåndsdelt passfrase) som konfigureres manuelt på
tilgangspunktet og hver av klientene.
• WPA
Angi den delte WPA-nøkkelen, og klikk på Neste.
WPA godkjenner og identifiserer brukere basert på en hemmelig
nøkkel som endres automatisk med jevne mellomrom. WPA bruker
også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Kryptering Standard) til datakryptering.
• Kryptering: Velg krypteringsmetoden (Ingen, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
• Nettverksnøkkel: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.
• Bekreft nettverksnøkkel: Bekreft verdien for nettverkets
krypteringsnøkkel.
• WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet
WEP Key Index.
9
Vinduet viser innstillingen for trådløst nettverk og kontrollerer om
innstillingene er riktige. Klikk på Neste.
•
For DHCP-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du
kontrollere om DHCP vises i vinduet. Hvis Statisk vises, klikker
du på Endre TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til DHCP.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
115
Trådløst nettverksoppsett
•
For Statisk-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du
kontrollere om Statisk vises i vinduet. Hvis DHCP vises, klikker
du på Endre TCP/IP for å angi IP-adresse og andre
nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen. Før du angir IPadressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens
nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinen er satt til DHCP,
kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IPadressen.
11
Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Angi alternativet Wi-Fi
Direct (se "Konfigurasjon av Wi-Fi Direct" på side 133) for å skrive ut
fra en mobil enhet som støtter alternativet Wi-Fi Direct.
For eksempel:
Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.42
-
Delnettverksmaske: 255.255.0.0
Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:
10
-
IP-adresse: 169.254.133.43
-
Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens
deldnettverksmaske)
-
Gateway: 169.254.133.1
Når meldingen om at tilkobling med nettverkskabel er bekreftet
vises, koble fra nettverkkabelen og klikk Neste.
Hvis nettverkskabelen er tilkoblet kan den ha problemer med å finne
maskinen ved konfigurering av det trådløse nettverket.
Alternativet Wi-Fi Direct:
• Alternativet Wi-Fi Direct vises på skjermen kun hvis skriveren støtter
denne funksjonen.
• Med Samsung Easy Printer Manager kan aktivere Wi-Fi Direct (se
"Konfigurasjon av Wi-Fi Direct" på side 133).
• Nettverksnavn (SSID): Nettverknavnet er som standard
modellnavn og maksimum 22 tegn langt (ikke inkludert "Direct-xx-").
• Nettverksnøkkel er en numerisk streng og størrelsen er 8-64 tegn.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
116
Trådløst nettverksoppsett
12
Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USBkabelen mellom datamaskinen og maskinen. Klikk på Neste.
13
14
15
Klikk på Next når vinduet Confirm Printer Connection vises.
16
Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.
For modeller med WPS-knapp kan du stille inn trådløst nettverk ved å bruke
WPS-knappen (uten en USB-tilkobling) og tilgangspunkt (eller en ruter)
WPS-knapp.
Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet,
angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som
standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på
Neste.
Elementer å klargjøre
Når installasjonen er fullført, åpnes et vindu hvor du blir spurt om du
vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på
Skriv ut en testside.
Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 18.
17
Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.
Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.
18
Tilgangspunkt via WPS-knapp (uten USB
kabeltilkobling)
Klikk på Elektronisk registrering hvis du ønsker å registrere
maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis
ikke, klikk på Fullfør.
•
Tilgangspunkt (eller trådløs ruter)
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
Opprette infrastruktur for nettverk
1
2
3
4
Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.
Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene.
Klikk på Neste.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
117
Trådløst nettverksoppsett
5
Velg Bruke WPS-knappen og klikk Neste..
7
Følg instruksjonene i vinduet for å konfigurere trådløst nettverk.
•
Følg trinnene nedenfor for modeller med display.
a Trykk på og hold knappen
sekunder.
WPS på kontrollpanelet i 2-4
Maskinen venter opp til 2 minutter for WPS-knappen på
tilgangspunktet (eller en ruter) som skal trykkes.
b Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:
• Skjermbildet over vises for modeller som støtter WPS-knapp.
• Hvis maskinen er tilkoblet med en USB-kabel vises ikke skjermbildet
over. Koble fra USB-kabelen hvis du ønsker å konfigurere det
trådløse nettverket ved bruk av WPS-knappen.
• Hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av
USB-kabelen, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side 113.
6
Neste skjermbilde ber deg sjekke om tilgangspunktet (eller trådløs
ruter) støtter WPS eller ikke.
Hvis tilgangspunktet (eller trådløs ruter) har WPS-knapp, velg Ja og
klikk Neste.
•
-
Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
-
Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse
nettverket, forblir lampen tent.
-
SSID-type: Når den trådløse
nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSIDinformasjonen for tilgangspunktet på displayet.
Følg trinnene nedenfor for modeller uten display.
a Trykk på og hold knappen
(WPS) på kontrollpanelet i
omtrent 2 - 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.
Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk.
Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på
PBC-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
b Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
118
Trådløst nettverksoppsett
8
9
10
11
12
-
WPS-lampen blinker hyppig mens det kobles til
tilgangspunktet (eller trådløs ruter).
Ad hoc via USB-kabel
-
Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir
lampen tent.
Hvis du ikke har et tilgangspunkt, kan du likevel koble maskinen trådløst til
datamaskinen ved å konfigurere et trådløst ad-hoc-nettverk. Følg de enkle
trinnene nedenfor.
Vinduet Innstillinger for trådløst nettverk fullført åpnes. Klikk på
Neste.
Klikk på Next når vinduet Confirm Printer Connection vises.
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
•
USB-kabel
Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet,
angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som
standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på
Neste.
Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du
vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på
Skriv ut en testside.
Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 14.
13
Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.
Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.
14
Elementer å klargjøre
Klikk på Elektronisk registrering hvis du ønsker å registrere
maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis
ikke, klikk på Fullfør.
Opprette ad-hoc-nettverket i Windows
1
2
3
4
5
6
Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.
Slå på datamaskinen og den trådløse nettverksmaskinen.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.
Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene.
Klikk på Neste.
Programvaren søker etter det trådløse nettverket.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
119
Trådløst nettverksoppsett
• Kryptering: Velg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om
USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og
følger instruksjonene i vinduet.
7
• Nettverksnøkkel: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.
• Bekreft nettverksnøkkel: Bekreft verdien for nettverkets
krypteringsnøkkel.
• WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet
WEP Key Index.
Etter søkingen etter det trådløse nettverket vises en liste over
trådløse nettverk maskinen har søkt etter.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når Ad-Hoc-nettverket har
sikkerhetsinnstilling.
Hvis du vil bruke Samsungs standard Ad-Hoc-innstilling, velger du
det siste trådløse nettverket i listen, som har Nettverksnavn (SSID)
er satt til portthru og Signal satt til Skriverens eget nettverk.
Velg Åpent system eller Delt nøkkel som autentiseringstype, og klikk
på Neste.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som
hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer
datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved
hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.
Klikk på Neste.
Hvis du vil bruke andre ad-hoc-innstillinger, velger du et annet
trådløst nettverk fra listen.
Hvis du vil endre ad-hoc-innstillinger, klikker du på knappen Avanserte
innstillinger.
• Angi navnet på det trådløse nettverket: Skriv inn SSID-navnet du
vil bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).
• Operasjonsmodus: Velg Ad-Hoc.
• Kanal: Velg kanal. (Automatisk innstilling eller 2 412 til
2 467 MHz).
• Autentisering: Velg autentiseringstype.
Åpent system: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at
kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.
Delt nøkkel: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEPnøkkel kan få tilgang til nettverket.
8
Innstillingen for trådløst nettverk vises i vinduet. Kontroller
innstillingene, og klikk på Neste.
Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens
nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er
satt til DHCP, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til
DHCP. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til Statisk,
bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til Statisk.
Hvis datamaskinen er satt til DHCP og du vil bruke Statisk-innstillingen
for trådløst nettverk, kontakter du nettverksadministratoren for å få den
statiske IP-adressen.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
120
Trådløst nettverksoppsett
• For DHCP-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du
kontrollere om DHCP vises i vinduet Bekreft innstillingene for
trådløst nettverk. Hvis Statisk vises, klikker du på Endre TCP/IP for
å endre tilordningsmetoden til Motta IP-adresse automatisk
(DHCP).
• For Statisk-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du
kontrollere om Statisk vises i vinduet Bekreft innstillingene for
trådløst nettverk. Hvis DHCP vises, klikker du på Endre TCP/IP for
å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for
maskinen.
For eksempel:
Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
- Delnettverksmaske: 255.255.0.0
Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:
Hvis vinduet Endre PC-nettverksinnstillinger vises, følger du
trinnene i vinduet.
Klikk på Neste hvis du er ferdig med å angi innstillinger for
datamaskinens trådløse nettverk.
Hvis du setter datamaskinens trådløse nettverk til DHCP, vil det ta flere
minutter å motta IP-adressen.
11
12
13
Klikk på Neste når vinduet Kontroller skrivertilkobling vises.
14
Når installasjonen er fullført, åpnes et vindu hvor du blir spurt om du
vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på
Skriv ut en testside.
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens
deldnettverksmaske)
- Gateway: 169.254.133.1
9
Vinduet Innstillinger for trådløst nettverk fullført åpnes. Klikk på
Neste.
10
Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USBkabelen mellom datamaskinen og maskinen. Klikk på Neste.
Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.
Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet,
angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som
standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på
Neste.
Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 16.
15
Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.
Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.
16
Klikk på Elektronisk registrering hvis du ønsker å registrere
maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis
ikke, klikk på Fullfør.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
121
Trådløst nettverksoppsett
17
Oppsett for Macintosh
Elementer å klargjøre
•
Tilgangspunkt
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
•
USB-kabel
8
9
Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.
Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen
vil bli lukket, klikker du på Continue.
10
Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options
Pane.
11
Programvaren søker etter det trådløse nettverket.
Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om
USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen,
og følger instruksjonene i vinduet.
Aksesspunkt via USB-kabel
1
2
3
4
5
6
7
Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.
Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonet Installer OS X.
Klikk på Continue.
Les lisensavtalen, og klikk på Continue.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
122
Trådløst nettverksoppsett
• Hvis innstilling for trådløst nettverk er gjort før, vises vinduet
Wireless Network Setting Information.
Hvis du ønsker å stille tilbake trådløse innstillinger, kryss av i ruten
og klikk Neste.
12
Velg fremgangsmåten du ønsker å bruke fra skjermbildet for
konfigurasjonsmetoder for trådløs innstilling.
• For modeller som støtter WPS-knapp (uten tilkobling med USBkabel), vil skjermbildet nedenfor vises.
- With a USB Cable: Koble til USB-kabelen, klikk Neste og gå til
trinn 7.
- Using the WPS Button: Se "Tilgangspunkt via WPS-knapp (uten
USB kabeltilkobling)" på side 117.
•
Configure the wireless settings manually.: gå til trinn 13.
•
Configure the wireless settings by pressing the WPS button
on the access point.: Koble til det trådløse nettverket ved å
trykke på WPS-knappen på tilgangspunktet (eller trådløs ruter).
-
13
Følg instruksene i vinduet. Når du er ferdig med å sette opp
det trådløse nettverket, gå til trinn 16.
Etter søkingen vises de trådløse nettverksenhetene i vinduet. Velg
navnet (SSID) på tilgangspunktet du bruker, og klikk på Next.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
123
Trådløst nettverksoppsett
• WEP
Velg Open System eller Shared Key som autentiseringstype, og
angi WEP-sikkerhetsnøkkel. Klikk på Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som
hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer
datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved
hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.
Hvis du skal angi den trådløse konfigurasjonen manuelt, klikker du på
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Skriv inn SSID-en for
tilgangspunktet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små
bokstaver).
• Operation Mode: Velg Infrastructure.
• Authentication: Velg autentiseringstype.
Open System: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at
kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.
Shared Key: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEPnøkkel kan få tilgang til nettverket.
WPA Personal eller WPA2 Personal: Velg dette alternativet for å
autentisere utskriftsserveren basert på en forhåndsdelt WPAnøkkel. Til dette brukes en delt hemmelig nøkkel (også kalt
forhåndsdelt passfrase) som konfigureres manuelt på
tilgangspunktet og hver av klientene.
• Encryption: Velg kryptering. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,
TKIP, AES)
• Network Key: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.
• Confirm Network Key: Bekreft verdien for nettverkets
krypteringsnøkkel.
• WPA
Angi den delte WPA-nøkkelen, og klikk på Next.
WPA godkjenner og identifiserer brukere basert på en hemmelig
nøkkel som endres automatisk med jevne mellomrom. WPA bruker
også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced
Kryptering Standard) til datakryptering.
14
Vinduet viser innstillingen for trådløst nettverk og kontrollerer om
innstillingene er riktige. Klikk på Next.
•
For DHCP-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du
kontrollere om DHCP vises i vinduet. Hvis Statisk vises, klikker
du på Change TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til DHCP.
• WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet
WEP Key Index.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når tilgangspunktet har
sikkerhetsinnstilling.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet åpnes. Vinduet kan variere
avhengig av sikkerhetsmodusen: WEP eller WPA.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
124
Trådløst nettverksoppsett
•
For Statisk-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du
kontrollere om Statisk vises i vinduet. Hvis DHCP vises, klikker
du på Change TCP/IP for å angi IP-adresse og andre
nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen. Før du angir IPadressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens
nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinen er satt til DHCP,
kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IPadressen.
16
Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Angi alternativet Wi-Fi
Direct (se "Konfigurasjon av Wi-Fi Direct" på side 133) for å skrive ut
fra en mobil enhet som støtter alternativet Wi-Fi Direct.
Eksempel:
Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:
-
IP-adresse: 169.254.133.42
-
Delnettverksmaske: 255.255.0.0
Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:
15
-
IP-adresse: 169.254.133.43
-
Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens
deldnettverksmaske)
-
Gateway: 169.254.133.1
Når meldingen om at tilkobling med nettverkskabel er bekreftet
vises, koble fra nettverkkabelen og klikk Neste.
Hvis nettverkskabelen er tilkoblet kan den ha problemer med å finne
maskinen ved konfigurering av det trådløse nettverket.
Alternativet Wi-Fi Direct:
• Alternativet Wi-Fi Direct vises på skjermen kun hvis skriveren støtter
denne funksjonen.
• Med Samsung Easy Printer Manager kan du aktivere Wi-Fi Direct
(se "Konfigurasjon av Wi-Fi Direct" på side 133).
• Nettverksnavn (SSID): Nettverknavnet er som standard
modellnavn og maksimum 22 tegn langt (ikke inkludert "Direct-xx-").
• Nettverksnøkkel er en numerisk streng og størrelsen er 8-64 tegn.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
125
Trådløst nettverksoppsett
17
18
Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USBkabelen mellom datamaskinen og maskinen.
Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Når installasjonen er
fullført, klikker du på Quit.
Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en
maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se "Installasjon for
Macintosh" på side 83).
Innstilling av tilgangspunktet ved bruk av WPSknappen
For modeller med WPS-knapp kan du stille inn trådløst nettverk ved å bruke
WPS-knappen (uten en USB-tilkobling) og tilgangspunkt (eller en ruter)
WPS-knapp.
Opprette infrastruktur for nettverk
1
2
3
4
5
6
7
8
Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.
9
Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options
Pane.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonetInstaller OS X
Klikk på Continue.
Les lisensavtalen, og klikk på Continue.
Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.
Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen
vil bli lukket, klikker du på Continue.
Elementer å klargjøre
•
Tilgangspunkt (eller trådløs ruter)
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
126
Trådløst nettverksoppsett
10
Velg Bruk av WPS-knappen og klikk Next..
12
Følg instruksjonene i vinduet for å konfigurere trådløst nettverk.
•
Følg trinnene nedenfor for modeller med display.
a Trykk på og hold knappen
sekunder.
WPS på kontrollpanelet i 2-4
Maskinen venter opp til 2 minutter for WPS-knappen på
tilgangspunktet (eller en ruter) som skal trykkes.
b Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:
-
Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
• Skjermbildet over vises for modeller som støtter WPS-knapp.
-
• Hvis maskinen er tilkoblet med en USB-kabel vises ikke skjermbildet
over. Koble fra USB-kabelen hvis du ønsker å konfigurere det
trådløse nettverket ved bruk av WPS-knappen.
Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse
nettverket, forblir lampen tent.
-
SSID-type: Når den trådløse
nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSIDinformasjonen for tilgangspunktet på displayet.
• Hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av
USB-kabelen, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side 122.
11
Neste skjermbilde ber deg sjekke om tilgangspunktet (eller trådløs
ruter) støtter WPS eller ikke.
Hvis tilgangspunktet (eller trådløs ruter) har WPS-knapp, velg Ja og
klikk Neste.
•
Følg trinnene nedenfor for modeller uten display.
a Trykk på og hold knappen
(WPS) på kontrollpanelet i
omtrent 2 - 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.
Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk.
Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på
PBC-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
b Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den
trådløse ruteren).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
127
Trådløst nettverksoppsett
13
-
Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen
kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
-
Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir
lampen tent.
Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Når installasjonen er
fullført, klikker du på Quit.
Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en
maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se "Oppsett for
Macintosh" på side 122).
Ad hoc via USB-kabel
Hvis du ikke har et tilgangspunkt, kan du likevel koble maskinen trådløst til
datamaskinen ved å konfigurere et trådløst ad-hoc-nettverk. Følg disse
enkle instruksjonene.
Elementer å klargjøre
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
•
USB-kabel
Opprette Ad-Hoc-nettverket i Macintosh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.
Slå på datamaskinen og den trådløse nettverksmaskinen.
Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.
Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.
Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonetInstaller OS X
Klikk på Continue.
Les lisensavtalen, og klikk på Continue.
Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.
Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen
vil bli lukket, klikker du på Continue.
10
Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options
Pane.
11
Programvaren søker etter trådløse nettverksenheter.
Hvis søkingen mislykkes, kontrollerer du om USB-kabelen er riktig
tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og følger instruksjonene i
vinduet.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
128
Trådløst nettverksoppsett
12
Etter søkingen etter det trådløse nettverket vises en liste over
trådløse nettverk maskinen har søkt etter.
• WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet
WEP Key Index.
Hvis du vil bruke Samsungs standard Ad-Hoc-innstilling, velger du
det siste trådløse nettverket i listen, som har Network Name(SSID)
satt til portthru og Signal satt til Printer Self Network.
Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når Ad-Hoc-nettverket har
sikkerhetsinnstilling.
Velg Open System eller Shared Key som autentiseringstype, og klikk
på Next.
Klikk på Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som
hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer
datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved
hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.
Hvis du vil bruke andre ad-hoc-innstillinger, velger du et annet
trådløst nettverk fra listen.
Hvis du vil endre ad-hoc-innstillinger, klikker du på Advanced Settingknappen.
• Enter the wireless Network Name: Skriv inn SSID-navnet du vil
bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).
• Operation Mode: Velg Ad-Hoc.
• Channel: Velg kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz til 2 467
MHz).
• Authentication: Velg autentiseringstype.
Open System: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at
kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.
Shared Key: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEPnøkkel kan få tilgang til nettverket.
• Encryption: Velg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
• Network Key: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.
• Confirm Network Key: Bekreft verdien for nettverkets
krypteringsnøkkel.
13
Innstillingen for trådløst nettverk vises i vinduet. Kontroller
innstillingene, og klikk på Next.
Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens
nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er
satt til DHCP, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til
DHCP. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til Statisk,
bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til Statisk.
Hvis datamaskinen er satt til DHCP og du vil bruke Statisk-innstillingen
for trådløst nettverk, kontakter du nettverksadministratoren for å få den
statiske IP-adressen.
• For DHCP-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du
kontrollere om DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting
Confirm. Hvis Statisk vises, klikker du på Change TCP/IP for å
endre tilordningsmetoden til Receive IP address automatically
(DHCP).
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
129
Trådløst nettverksoppsett
• For Statisk-metoden
Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du
kontrollere om Statisk vises i vinduet Bekreft innstillingene for
trådløst nettverk. Hvis DHCP vises, klikker du på Endre TCP/IP for
å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for
maskinen.
For eksempel:
Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.42
Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en
maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se "Installasjon for
Macintosh" på side 83).
18
Bruke et nettverkskabel
- Delnettverksmaske: 255.255.0.0
Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:
- IP-adresse: 169.254.133.43
- Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens
deldnettverksmaske)
- Gateway: 169.254.133.1
14
Når meldingen om at tilkobling med nettverkskabel er bekreftet
vises, koble fra nettverkkabelen og klikk Neste.
Funksjonen kan ikke brukes på maskiner som ikke støtter
nettverksgrensesnittet (se "Sett bakfra" på side 17).
Maskinen er en nettverkskompatibel maskin. Du må konfigurere den for
bruk på nettverket.
Hvis nettverkskabelen er tilkoblet kan den ha problemer med å finne
maskinen ved konfigurering av det trådløse nettverket.
• Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en
maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se "Slik installerer
du driver i nettverket" på side 94).
15
Det trådløse nettverket tilkobles i henhold til
nettverkskonfigurasjonen.
• Kontakt nettverksadministratoren eller personen som konfigurerte
det trådløse nettverket, for å få informasjon om
nettverkskonfigurasjonen.
16
Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Når installasjonen er
fullført, klikker du på Quit.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
130
Trådløst nettverksoppsett
Elementer å klargjøre
Konfigurasjon av maskinens trådløse nettverk
•
Tilgangspunkt
•
Nettverkstilkoblet datamaskin
•
Programvare-CD som fulgte med maskinen
•
Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert
Før du begynner, må du vite nettverksnavnet (SSID) til det trådløse
nettverket samt nettverksnøkkelen hvis den er kryptert. Denne
informasjonen ble angitt da tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) ble
installert. Hvis du ikke kjenner det trådløse miljøet, kontakter du personen
som konfigurerte nettverket.
•
Nettverkskabel
Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport
Du kan finne nettverksinnstillingene for maskinen ved å skrive ut en
nettverkskonfigurasjonsrapport.
Se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90.
Du kan bruke SyncThru™ Web Service til å konfigurere parameterne for
trådløst nettverk.
Bruke SyncThru™ Web Service
Før du begynner den trådløse parameterkonfigureringen, må du kontrollere
kabeltilkoblingsstatusen.
1
Kontroller om nettverkskabelen er koblet til maskinen eller ikke. Hvis
den ikke er tilkoblet, kobler du til maskinen med en standard
nettverkskabel.
2
Åpne en webleser som for eksempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox og skriv inn maskinens nye IP-adresse i webleser-vinduet.
IP-innstilling ved hjelp av SetIP-programmet
(Windows)
Dette programmet brukes til å angi nettverks-IP-adressen for maskinen
manuelt, og det bruker MAC-adressen til å kommunisere med maskinen.
MAC-adressen er serienummeret til maskinvaren i nettverksgrensesnittet.
Du finner den i Network Configuration Report.
Se "Angi IP-adresse" på side 90.
For eksempel:
3
Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
131
Trådløst nettverksoppsett
4
Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, klikk på Network
Settings.
6
Klikk på Wireless > Wizard.
Hvis nettverkets Operation Mode er Infrastructure, velger du SSIDen til tilgangspunktet. Hvis Operation Mode er Ad-hoc, velger du
maskinens SSID. Merk at "Portthru" er standard SSID på maskinen.
8
Hvis vinduet for innstilling av trådløs sikkerhet vises, angir du det
registrerte passordet (nettverksnøkkelen) og klikker på Next.
9
Wizard hjelper deg med å konfigurere det trådløse nettverket. Hvis du
imidlertid vil konfigurere det trådløse nettverket direkte, velger du
Custom.
7
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) er navnet som identifiserer et
trådløst nettverk. Tilgangspunkter og trådløse enheter som
prøver å koble til et bestemt trådløst nettverk, må bruke samme
SSID. SSID skiller mellom store og små bokstaver.
Operation Mode: Operation Mode angir typen trådløse
tilkoblinger (se "Navn på trådløst nettverk samt nettverksnøkkel"
på side 106).
-
Ad-hoc: Gjør det mulig for trådløse enheter å kommunisere
direkte med hverandre i et node-til-node-miljø.
-
Infrastructure: Gjør det mulig for trådløse enheter å
kommunisere med hverandre via et tilgangspunkt.
Bekreftelsesvinduet vises. Kontroller det trådløse oppsettet. Hvis
oppsettet er riktig, klikker du på Apply.
Koble fra nettverkskabelen (standard eller nettverk). Maskinen skal
deretter begynne å kommunisere trådløst med nettverket. I Ad-Hocmodus kan du bruke et trådløst og kablet LAN samtidig.
Velg det ene Network Name(SSID) på listen.
•
Klikk på Next.
19
Slå det trådløse nettverket av/på
Hvis maskinen har display, kan du slå Wi-Fi-en på/av via menyen
Network på maskinens kontrollpanel.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
132
Trådløst nettverksoppsett
1
Kontroller om nettverkskabelen er koblet til maskinen. Hvis den ikke
er tilkoblet, kobler du til maskinen med en standard nettverkskabel.
2
Åpne en webleser som for eksempel Internet Explorer, Safari eller
Firefox og skriv inn maskinens nye IP-adresse i webleser-vinduet.
Med Wi-Fi Direct kan du koble skriveren til et Wi-Fi Direct nettverket og
samtidig koble til et tilgangspunkt. Du kan også bruke et kablet nettverk og
et Wi-Fi Direct nettverk samtidig slik at flere brukere kan få tilgang til og
skrive ut dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet nettverk.
For eksempel:
3
4
5
6
• Du kan ikke logge på Internett gjennom skriverens Wi-Fi Direct.
• Den støttede protokollisten kan variere fra din modell. Wi-Fi Directnettverk støtter IKKE IPv6, nettverkfiltrering, IPSec, WINS og SLPtjenester.
Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.
Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, klikk på Network
Settings.
Klikk på Wireless > Custom.
Konfigurasjon av Wi-Fi Direct
Du kan aktivere Wi-Fi Direct med én av følgende måter.
Fra den USB-kabel-tilkoblede datamaskinen (anbefalt)
•
Du kan også slå det trådløse nettverket av/på.
Ved konfigurering ved hjelp av medfølgende programvare-CD, se
tilgangspunktet via USB-kabel.
-
For brukere av Windows, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side
113.
-
Brukere av Macintosh, se "Aksesspunkt via USB-kabel" på side
122.
20
Konfigurere Wi-Fi Direct for mobil utskrift
Wi-Fi Direct er en node-til-node tilkoblingsmåte, som er enkel å konfigurere,
for skriveren og en mobil enhet som sørger for sikker tilkobling, og bedre
systemkapasitet enn Ad-hoc-modus.
•
Når installasjonen av driver er ferdig kan Samsung Easy Printer
Manager angis og endringer i Wi-Fi Direct kan gjøres..
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
133
Trådløst nettverksoppsett
Fra maskinen (maskiner med display)
Samsung Easy Printer Manager er tilgjengelig kun for brukere av
Windows og Macintosh operativsystemer.
-
Fra menyen Start velges Programmer eller Alle programmer >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager >
Enhetsinnstillinger> Nettverk.
▪
Wi-Fi Direct av/på: Velg På for å aktivere.
▪
Enhetsnavn: Skriv inn skriverens navn slik at den kan søkes
etter på det trådløse nettverket. Standard er at enhetens navn
er modellens navn.
▪
IP-adresse: Skriv inn skriverens IP-adresse. Denne IPadressen brukes kun for det lokale nettverket og ikke for den
kablede infrastrukturen eller det trådløse nettverket. Vi
anbefaler at standard lokal IP-adresse brukes (En standard
lokal IP-adresse for printeren for Wi-Fi Direct kan være
192.168.3.1)
▪
▪
Gruppeeier: Aktiver dette alternativet for å tilordne skriveren til
en Wi-Fi Direct gruppeeier. Gruppeeier fungerer på samme
måte som et trådløst tilgangspunkt. Vi anbefaler at dette
alternativet aktiveres.
•
Velg Nettverk > Tradlos > Wi-Fi Direct fra kontrollpanelet.
•
Aktiver Wi-Fi Direct.
Fra datamaskinen som er tilkoblet nettverket
Hvis skriveren bruker en nettverkkabel eller et trådløst tilgangspunkt, kan
du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.
•
Gå til SyncThru™ Web Service, velg deretterSettings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct og still inn andre alternativer.
• For brukere av Linux operativsystem.
- Skriv en IP nettverkskonfigurasjon-rapport for å kontrollere utdata
(se "Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90).
- Gå til SyncThru Web Service, velg deretterSettings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct.
Nettverksnøkkel: Hvis skriveren er en Gruppeeier, er det for
andre mobile enheter som vil koble til skriveren, nødvendig med
en Nettverksnøkkel. Du kan konfigurere nettverksnøkkelen
selv eller du kan bruke en tildelt nettverksnøkkel som tilfeldig
genereres som standard.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
134
Trådløst nettverksoppsett
Konfigurering av en mobil enhet
•
Etter innstilling av Wi-Fi Direct fra skriveren, se brukermanualen for den
mobile enheten du bruker for å stille inn Wi-Fi Direct.
•
Etter konfigurasjon av Wi-Fi Direct må du laste ned en utskriftsapp, for
eksempel: Samsung Mobile skriver) for å kunne skrive ut fra
smarttelefonen.
• Når du finner en skriver du vil koble til fra din mobile enhet, velg
skriveren og skriverens LED-lampe blinker. Trykk på WPS-knappen
på skriveren og den kobles til din mobile enhet.
• Hvis din mobile enhet ikke støtter WPS, vil du måtte legge inn
skriverens nettverksnøkkel i stedet for å trykke på WPS-knappen.
21
•
Maskinen støtter ikke trådløst nettverk. Se brukerhåndboken på CD-en
med skriverprogramvare som fulgte med maskinen, og klargjør en
trådløs nettverksmaskin.
Tilkoblingsfeil – Kunne ikke finne SSID
•
Maskinen kan ikke søke etter nettverksnavnet (SSID) du har valgt eller
angitt. Kontroller nettverksnavnet (SSID) på tilgangspunktet, og prøv å
koble til på nytt.
•
Tilgangspunktet er ikke slått på. Slå på tilgangspunktet.
Tilkoblingsfeil – Ugyldig sikkerhet
•
Sikkerhet er ikke konfigurert korrekt. Kontroller den konfigurerte
sikkerheten på tilgangspunktet og maskinen.
Tilkoblingsfeil – Generell tilkoblingsfeil
Feilsøking
•
Datamaskinen mottar ikke noe signal fra maskinen. Kontroller USBkabelen og strømtilførselen.
Problemer under oppsett eller driverinstallasjon
Tilkoblingsfeil – Tilkoblet kablet nettverk
Finner ikke skrivere
•
Maskinen er kanskje ikke slått på. Slå på datamaskinen og maskinen.
•
USB-kabelen er ikke tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen.
Koble maskinen til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
•
Maskinen er tilkoblet med nettverkskabel. Fjern nettverkskabelen fra
maskinen.
PC-tilkoblingsfeil
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
135
Trådløst nettverksoppsett
•
Den konfigurerte nettverksadressen kan ikke opprette tilkobling mellom
datamaskinen og maskinen.
-
For DHCP-nettverksmiljø
Skriveren mottar IP-adressen automatisk (DHCP) når
datamaskinen er konfigurert med DHCP.
-
Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangspunkt (eller trådløs ruter), ser
du den tilhørende brukerhåndboken.
For statisk nettverksmiljø
Maskinen bruker den statiske adressen når datamaskinen er
konfigurert med statisk adresse.
For eksempel:
Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:
▪
IP-adresse: 169.254.133.42
▪
Delnettverksmaske: 255.255.0.0
•
Datamaskinen, tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) eller
maskinen er kanskje ikke slått på.
•
Kontroller det trådløse mottaket rundt maskinen. Hvis mottaket er langt
fra maskinen eller det finnes hindringer, kan det være vanskelig å motta
signalet.
•
Slå tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren), maskinen og
datamaskinen av og på. Noen ganger kan du gjenopprette
nettverkskommunikasjonen ved å slå strømmen av og på.
•
Kontroller om brannmurprogramvaren (V3 eller Norton) blokkerer
kommunikasjonen.
Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:
▪
IP-adresse: 169.254.133.43
▪
Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens
deldnettverksmaske)
▪
Gateway: 169.254.133.1
Hvis datamaskinen og maskinen er koblet til hverandre på samme
nettverk og søk ikke kan utføres, kan det hende at
brannmurprogramvaren blokkerer kommunikasjonen. Se
brukerhåndboken for programvaren for å deaktivere programvaren, og
prøv deretter å søke på maskinen igjen.
•
Kontroller om maskinens IP-adresse er riktig tilordnet. Du kan
kontrollere IP-adressen ved å skrive ut
nettverkskonfigurasjonsrapporten.
•
Kontroller om tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) har
konfigurert sikkerhet (passord). Hvis det har passord, kontakter du
administratoren for tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).
Andre problemer
Hvis det oppstår problemer under bruk av maskinen på et nettverk,
kontrollerer du følgende:
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
136
Trådløst nettverksoppsett
•
•
Kontroller maskinens IP-adresse. Installer maskindriveren på nytt, og
endre innstillingene for å koble til maskinen på nettverket. På grunn av
DHCP-egenskapene kan det hende at den tilordnede IP-adressen
endres hvis maskinen ikke brukes på en lang stund, eller hvis
tilgangspunktet blir tilbakestilt.
•
Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet (eller
den trådløse ruteren) og maskinen.
Påse at maskinen og det trådløse tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren) ikke er atskilt av stenger, vegger eller søyler som inneholder
metall eller betong.
Registrer produktets MAC-adresse når du konfigurerer DHCP-serveren
på tilgangspunktet (eller trådløs ruter). Da kan du alltid bruke IPadressen som tilhører MAC-adressen. Du kan finne
nettverksinnstillingene for maskinen ved å skrive ut en rapport for
nettverkskonfigurasjon (se "Skrive ut en
nettverkskonfigurasjonsrapport" på side 90).
•
Kontroller det trådløse miljøet. Det kan hende at det ikke er mulig å
koble til nettverket i et infrastrukturmiljø der du må skrive inn
brukerinformasjon før du kan koble til tilgangspunktet (eller den trådløse
ruteren).
•
•
Denne maskinen støtter bare IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Annen
trådløs kommunikasjon (for eksempel Bluetooth) støttes ikke.
•
Når du bruker ad-hoc-modus for operativsystemer som Windows Vista,
må du kanskje angi innstillingen for trådløs tilkobling hver gang du
bruker den trådløse maskinen.
•
Infrastrukturmodus og ad-hoc-modus kan ikke brukes samtidig for en
trådløs nettverksmaskin fra Samsung.
•
Kontroller at maskinen er innenfor rekkevidden for det trådløse
nettverket.
Plasser maskinen unna hindringer som kan blokkere det trådløse
signalet.
Hold maskinen unna andre elektroniske enheter som kan forstyrre det
trådløse signalet.
Mange enheter kan forstyrre det trådløse signalet, inkludert
mikrobølgeovner og enkelte Bluetooth-enheter.
Når konfigurasjonen av tilgangspunktet (eller trådløs ruter) endres, må
du konfigurere produktets trådløse nettverk igjen.
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
137
Samsung MobilePrint
22
Hva er Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint er en gratis applikasjon som lar brukere skrive ut
bilder, dokumenter og nettsider direkte fra smarttelefoner. Samsung
MobilePrint er ikke bare kompatibel med Android, Windows og iOS
smarttelefoner, men også med iPod Touch og tablet-PC. Det kobler
mobilenheten til et nettverk tilkoblet Samsung skriver eller til en trådløs
skriver gjennom et Wi-Fi tilgangspunkt. Installering av en ny driver eller
konfigurering av nettverksinnstillinger er ikke nødvendig. Du ganske enkelt
installerer applikasjonen Samsung MobilePrint, og den vil automatisk
påvise kompatible Samsung-skrivere. Skanning støttes også, i tillegg til
utskrift av bilder, nettsider og .pdf-dokumenter. Hvis du har en Samsung
multifunksjonsskriver, kan du skanne alle dokumenter til .jpg-, .pdf- eller
.png-format for rask og hurtig visning på mobilenheten.
24
Støttet mobil-OS
•
Android OS 2.1 eller nyere
•
iOS 4.0 eller nyere
•
Windows Phone 7 eller nyere
25
Enheter som støttes
23
Laster ned Samsung MobilePrint
Du kan laste ned Samsung MobilePrint ved å gå til App Store (Samsung
Apps, Android Market, App Store, Marketplace) på mobilenheten og søke
etter “Samsung MobilePrint.” Du kan også gå til iTunes for Apple-enheter
eller Marketplace for Windows-enheter på datamaskinen.
•
iOS 4.0 eller nyere: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 eller nyere: Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab, og Android
mobilenheter
•
Windows Phone 7 eller nyere: Samsung Focus, Omnia7 og OmniaW
samt Windows mobile enheter
2. Slik bruker du en nettverkstilkoblet maskin
138
3. Spesialfunksjoner
Dette kapittelet forklarer funksjoner for spesialutskrifter.
• Høydejustering
140
• Endre standard utskriftsinnstillinger
141
• Indstilling af maskinen til standardmaskine
142
• Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
143
• Bruk av Verktøy for direkte utskrift (kun for
Windows)
151
• Slik bruker du funksjoner for minne/harddisk
152
• Skrive ut i Macintosh
153
• Linux-utskrift
155
• UNIX-utskrift
157
Prosedyrene i dette kapitlet er i hovedsak basert på Windows 7.
Høydejustering
Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av
hvor høyt over havet maskinen er plassert. Informasjonen som følger, gir
veiledning for å angi innstillinger på maskinen som gir best mulig
utskriftskvalitet.
Før du angir høydeverdien, må du finne ut hvilken høyde du befinner deg
på.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Høy 3
Høy 2
Høy 1
Normal
•
For brukere av Windows og Macintosh, se "Enhetsinnstillinger" på side
167.
•
For brukere av Linux, se "Bruk av Smart Panel" på side 171.
• Hvis maskinen er tilkoblet nettverket, kan du angi høyden over havet
via nettjenesten SyncThru™ Web Service.
• Du kan også taste inn høyden over havet i alternativet
Systemoppsett på maskinens display.
3. Spesialfunksjoner
140
Endre standard utskriftsinnstillinger
1
2
3
4
Klikk på Start-menyen i Windows.
I Windows Server 2000 velger du Innstillinger > Skrivere.
•
I Windows XP/Server 2003 velger du Skrivere og telefakser.
•
I Windows Server 2008/Vista velger du Kontrollpanel >
Maskinvare og lyd > Skrivere.
•
I Windows 7 velger du Kontrollpanel > Enheter og skrivere.
•
I Windows Server 2008 R2 velger du Kontrollpanel >
Maskinvare > Enheter og skrivere.
Hvis du ønsker å endre innstillingene for hver utskriftsjobb, endrer du
dem i Utskriftsinnstillinger.
Høyreklikk på maskinen.
I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista klikker du på
Utskriftsinnstillinger.
Fra hurtigmenyen i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 velger
du Utskriftsinnstillinger.
Hvis Utskriftsinnstillinger er merket med ►, kan du velge andre
skriverdrivere for den valgte skriveren.
5
6
Endre innstillingene i hver kategori.
Klikk på OK.
3. Spesialfunksjoner
141
Indstilling af maskinen til standardmaskine
1
2
3
4
Klikk på Start-menyen i Windows.
I Windows Server 2000 velger du Innstillinger > Skrivere.
•
I Windows XP/Server 2003 velger du Skrivere og telefakser.
•
I Windows Server 2008/Vista velger du Kontrollpanel >
Maskinvare og lyd > Skrivere.
•
I Windows 7 velger du Kontrollpanel > Enheter og skrivere.
•
I Windows Server 2008 R2 velger du Kontrollpanel >
Maskinvare > Enheter og skrivere.
Velg maskinen.
Høyreklikk på maskinen og velg Angi som standardskrive.
For Windows 7 eller Windows Server 2008 R2: Hvis Angi som
standardskrive er merket med ►, kan du velge andre skriverdrivere
for den valgte skriveren.
3. Spesialfunksjoner
142
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
PostScript-skriverdriver: brukes til å skrive ut XPS-format.
1
Merk av for Skriv til fil i Skriv ut-vinduet.
2
3
Klikk på Skriv ut.
• Se "Funksjoner etter modell" på side 6.
• XPS-skriveren kan kun installeres på Windows Vista operativsystem
eller nyere.
• Installer ekstra minne når en XPS jobb ikke skrives ut fordi skriveren
er tom for minne.
• For modeller som har XPS-driver fra Samsungs nettside:
www.samsung.com > finn produkt> Støtte og Nedlastinger.
1
Skrive ut til en fil (PRN)
Noen ganger må du lagre utskriftsdataene som en fil.
Skriv inn målbanen og filnavnet, og klikk på OK.
For eksempel c:\Temp\filnavn.
Hvis du bare skriver inn filnavnet, lagres filen automatisk i Mine
dokumenter Dokumenter og innstillinger, eller Brukere.
Lagringsmappen kan variere, avhengig av operativsystemet eller
programmet du bruker.
3. Spesialfunksjoner
143
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
2
Forstå funksjoner for spesialutskrift
Du kan bruke avanserte utskriftsfunksjoner når du bruker maskinen.
Hvis du vil bruke funksjonene i skriverdriveren, klikker du på Egenskaper eller Innstillinger i programmets Skriv ut-vindu for å endre utskriftsinnstillingene.
Maskinnavnet som vises i vinduet for skriveregenskaper kan se annerledes ut, og avhenger av hvilken maskin du bruker.
• Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.
• Velg Hjelp eller klikk på knappen
side 36).
Element
Flere sider per ark
fra skjermbildet eller trykk F1 på tastaturet og klikk på alternativet du ønsker å vite noe om (se "Bruke hjelp" på
Beskrivelse
Du kan velge antall sider, som du vil skrive ut på ett enkelt ark. Hvis du vil skrive ut mer enn én side per ark, forminskes sidene
og ordnes i angitt rekkefølge på arket. Du kan skrive ut opptil 16 sider på et ark.
3. Spesialfunksjoner
144
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
Plakatutskrift
Beskrivelse
Du kan skrive ut et dokument på én side på 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) eller 16 (poster 4x4) ark, slik at arkene kan limes sammen
til en plakat.
Vælg værdien for Plakatoverlapping. Angi Plakatoverlapping i millimeter eller tommer ved å klikke på alternativknappen øverst
til høyre i kategorien Grunnleggende. Da blir det enklere å sette sammen arkene etterpå.
Skriver ut dokumentet på begge sider av arket, slik at de utskrevne arkene kan brettes i to til et hefte.
a
Hvis du vil lage et hefte, må du skrive ut på utskriftsmedier med størrelsen Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.
Hefteutskrift
8
9
Alternativet Hefteutskrift er ikke tilgjengelig for alle papirstørrelser. Velg tilgjengelig papir Størrelse under Papir for å se
tilgjengelige papirstørrelser.
Hvis du velger en papirstørrelse som ikke er tilgjengelig, kan dette alternativet automatisk bli avbrutt. Velg bare tilgjengelig
papir (papir uten merket
eller ).
3. Spesialfunksjoner
145
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
• Dobbeltsidig utskrifta
• Dobbeltsidig utskrift
Beskrivelse
Skriv ut på begge sider av et ark med dupleksutskrift. Før du skriver ut, må du bestemme hvilken retning dokumentet skal skrives
ut i.
(manuell)a
• Du kan bruke denne funksjonen med papirstørrelsene Letter, Legal, A4, US Folio og Oficio.
• Hvis maskinen ikke har en dupleksenhet, må du fullføre utskriftsjobben manuelt. Maskinen skriver først ut annenhver
side av dokumentet. Deretter vises en melding på datamaskinen.
• Funksjonen Hopp over tomme sider virker ikke når du velger alternativet dupleks.
• Vi anbefaler at du ikke skriver ut på begge sider av spesielle medier, for eksempel etiketter, konvolutter eller tykt papir.
Det kan forårsake papirstopp eller skade maskinen.
• Skriverstandard: Hvis du velger dette alternativet, styres denne funksjonen av innstillingen du har angitt på skriverens
kontrollpanel. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du bruker PCL/ XPS-skriverdriveren (se "Funksjoner etter modell" på
side 6).
• Ingen: Deaktiverer denne funksjonen.
• Langside: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.
• Kortside: Dette alternativet er det vanlige oppsettet for kalendere.
• Omvendt dobbeltsidig utskrift: Bruk dette alternativet for å reversere utskriftsrekkefølgen for tosidig utskrift. Alternativet er
ikke tilgjengelig når du bruker Omvendt dobbeltsidig utskrift (manuell).
3. Spesialfunksjoner
146
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
Beskrivelse
Papiralternativer
Endrer størrelsen på et dokument til å se ut som om det er større eller mindre på utskriften ved å legge inn en prosentsats for å
forstørre eller forminske dokumentet.
Vannmerke
Med vannmerkefunksjonen kan du skrive ut tekst oppå et eksisterende dokument. Du kan f.eks. legge på store, grå bokstaver
med teksten "UTKAST" eller "KONFIDENSIELT" diagonalt over førstesiden eller alle sidene i et dokument.
Vannmerke
a Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette i Utskriftsinnstillinger.
b Klikk på kategorien Avansert, og velg Rediger på rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerker vises.
c Skriv inn vannmerketeksten i Vannmerkemelding-boksen.
Du kan taste inn opp til 256 tegn. Teksten vises i forhåndsvisningsvinduet.
(Skape et vannmerke)
Vannmerke
(Rediger et vannmerke)
Vannmerke
(Slett et vannmerke)
a
b
c
d
e
Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette i Utskriftsinnstillinger.
Klikk på kategorien Avansert, og velg Rediger på rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerker vises.
Velg ønsket vannmerke fra Aktuelle vannmerker-listen, og endre vannmerketeksten eller andre alternativer.
Klikk på Oppdater for å lagre endringene.
Klikk på OK eller Skriv ut helt til Skriv ut-vinduet lukkes.
a
b
c
d
Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette i Utskriftsinnstillinger.
Klikk på kategorien Avansert, og velg Rediger på rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerker vises.
Velg ønsket vannmerke fra listen Aktuelle vannmerker, og klikk på Slett.
Klikk på OK eller Skriv ut helt til Skriv ut-vinduet lukkes.
3. Spesialfunksjoner
147
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
Beskrivelse
Dette alternativet er kun tilgjengelig når du bruker PCL/SPL-skriverdriveren (se "Programvare" på side 6).
Overlegga
Et overlegg er tekst og/eller bilder som er lagret på datamaskinens harddisk i et spesielt filformat som kan skrives ut på et
dokument. Overlegg brukes ofte i stedet for brevhodepapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der
indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Når du skal skrive ut et brev med firmaets brevhode, trenger du ikke
legge inn fortrykt papir med brevhode. Du skriver bare brevhodet ved bruk av overlegg på dokumentet.
Hvis du vil bruke et sideoverlegg, må du opprette et nytt overlegg som inneholder logo eller bilde.
• Størrelsen på overleggsdokumentet må være den samme som for dokumentet det skal skrives ut sammen med.
Overlegget må ikke inneholde vannmerke.
• Oppløsningen til overleggsdokumentet må være lik oppløsningen til dokumentet som overlegget skal skrives ut
sammen med.
Overlegg
(Opprette en ny side med
overlegg)
Hvis du vil lagre dokumentet som et overlegg, gjør du dette i Utskriftsinnstillinger.
Klikk på kategorien Avansert og velg Rediger på rullegardinlisten Tekst. Vinduet Rediger overlegg vises.
Klikk på Opprett i vinduet Rediger overlegg.
I vinduet Lagre som skriver du et navn på opp til åtte tegn i boksen Jobbnavn. Velg om nødvendig målbane (standardbanen
er C:\Formover).
e Klikk på Lagre. Navnet vises i Overleggliste.
f Klikk på OK eller Skriv ut helt til Skriv ut-vinduet lukkes.
Filen skrives ikke ut. Den lagres i stedet på datamaskinens harddisk.
a
b
c
d
3. Spesialfunksjoner
148
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
Overlegg
(Bruk av sideoverlegg)
Overlegg
(Slett et sideoverlegg)
Beskrivelse
a Klikk på kategorien Avansert.
b Marker det ønskede overlegget på nedtrekkslisten Tekst.
c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullegardinlisten Tekst, kan du velge Rediger... på listen og klikke på Last. Velg
ønsket overleggsfil.
Hvis overleggfilen du vil bruke, er lagret på et eksternt medium, kan du også laste inn filen fra Åpne-vinduet.
Når du har valgt filen, klikker du på Åpne. Filen vises i Overleggliste-boksen, og er klar til å skrives ut. Velg overlegget fra
Overleggliste-boksen.
d Marker om nødvendig avkrysningsfeltet Bekreft sideoverlegg ved utskrift. Hvis boksen er krysset av, vises det en melding
som ber deg bekrefte at du ønsker å skrive ut et overlegg sammen med dokumentet hver gang du sender et dokument til
utskrift.
Hvis denne boksen er tom og du har valgt et overlegg, blir overlegget automatisk skrevet ut sammen med dokumentet.
e Klikk på OK eller Skriv ut helt til Skriv ut-vinduet lukkes.
a
b
c
d
e
f
Klikk på Avansert-kategorien i Printing Preferences-vinduet.
Velg Rediger i rullegardinlisten Tekst.
Velg ønsket overlegg fra Overleggliste-boksen.
Klikk på Slett.
Klikk på Ja i bekreftelsesvinduet som åpnes.
Klikk på OK eller Skriv ut helt til Skriv ut-vinduet lukkes. Du kan slette sideoverlegg som du ikke lenger har bruk for.
3. Spesialfunksjoner
149
Bruke avanserte utskriftsfunksjoner
Element
Beskrivelse
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du har installert den valgfrie masselagringsenheten (HDD).
• Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din
maskin.
• Utskriftsmodus: Standard Utskriftsmodus er Normal, som er for utskrift uten lagring av utskriftsfilen i minnet.
- Normal: Denne modusen tar utskrift uten å lagre dokumentet i det ekstra minnet.
Utskriftsmodus
- Korrektur: Denne modusen er nyttig når du skriver ut mer enn én kopi. Du kan skrive ut én kopi først for kontroll, og deretter
skrive ut resten av kopiene.
- Fortrolig: Denne modusen brukes til å skrive ut konfidensielle dokumenter. Du må legge inn et passord for å ta utskrift.
- Lagre: Velg dette alternativet hvis du vil lagre et dokument på harddisken, uten at det skrives ut.
- Lagre og skriv ut: Denne modusen brukes når dokumentet både skal skrives ut og lagres samtidig.
- Utskriftskø: Dette alternativet er nyttig når du skal håndtere store mengder data. Hvis du velger dette alternativet, vil
skriveren spoole dokumentet på harddisken, og deretter skrive det ut derfra, slik at du reduserer belastningen på
datamaskinen.
- Utskriftsplan: Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut dokumentet på et angitt tidspunkt.
• Bruker-ID: Dette alternativet brukes når du trenger å finne en lagret fil ved bruk av kontrollpanelet.
• Jobbnavn: Dette alternativet brukes når du trenger å finne en lagret fil ved bruk av kontrollpanelet.
a. Dette alternativet ikke tilgjengelig når du bruker XPS-driver.
3. Spesialfunksjoner
150
Bruk av Verktøy for direkte utskrift (kun for Windows)
3
1
Hva er Verktøy for direkte utskrift?
Vinduet Verktøy for direkte utskrift åpnes.
Verktøy for direkte utskrift er et program, som sender en PDF-fil direkte til
maskinen din, uten at du behøver åpne filen.
Velg Avansert installasjon > Tilpasset installasjon, marker programmet
når du installerer skriverdriveren.
2
Velg maskinen fra Velg skriver-rullegardinlisten og klikk på Bla
gjennom.
3
Velg .pdf-filen du vil skrive ut og klikk på Åpen.
.pdf-filen blir lagt til i Velg filer-delen.
• Masselagringsenheten (HDD) må være installert på maskinen for at
du skal kunne skrive ut filer ved bruk av dette programmet.
4
5
• Du kan ikke skrive ut .pdf-filer som er beskyttet. Deaktiver
funksjonen for utskriftssperring og prøv å skrive ut igjen.
• Du kan ikke skrive ut .pdf-filer som er passordbeskyttet. Deaktiver
passordfunksjonen og prøv og skrive ut igjen.
• Hvorvidt en .pdf-fil kan skrives ut med Verktøy for direkte utskrift,
avhenger av hvordan .pdf-filen ble opprettet.
• Programmet Verktøy for direkte utskrift støtter .pdf-versjon 1.7 og
tidligere. I en høyere versjon må du åpne filen for å kunne skrive den
ut.
Velg Start Programmer eller Alle programmer > Samsung
Printers > Verktøy for direkte utskrift > Verktøy for direkte
utskrift.
Tilpass maskininnstillingene til dine behov.
Klikk på Skriv ut. Den valgte PDF-filen sendes til maskinen.
5
Bruk av menyen for høyre museknapp
1
Høyreklikk på .pdf-filen du vil skrive ut og velg Direkte utskrift.
VinduetVerktøy for direkte utskrift åpnes når .pdf-filer er lagt til.
4
Udskrivning
Du kan skrive ut med Verktøy for direkte utskrift på flere måter.
2
3
4
Velg maskinen som skal brukes.
Tilpasse maskininnstillingene.
Klikk på Skriv ut. Den valgte PDF-filen sendes til maskinen.
3. Spesialfunksjoner
151
Slik bruker du funksjoner for minne/harddisk
Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av
alternativer eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.
6
Fra skriverdriveren
Når du har installert det valgfrie tilleggsminnet, kan du bruke avanserte
utskriftsfunksjoner, f.eks. korrekturlese en jobb eller skrive ut en privat jobb
i Skriv ut-vinduet. Velg Egenskaper eller Preference, og konfigurer
utskriftsmodus.
•
Lagret jobb: Du kan skrive ut eller slette en lagret jobb.
•
Tidsavbr tilb.holdt jobb: Maskinen kan automatisk slette en lagret
jobb etter en viss periode. Du kan angi hvor lenge maskinen skal lagre
jobber før de slettes.
•
Bildeoverskriving: Bildeoverskriving er en sikkerhetsanordning for
kunder som vil hindre aksess fra uautoriserte, og kopiering av
konfidensielle eller private dokumenter.
Etter installasjon av masselagringsenheten kan du også skrive ut
forhåndsdefinerte dokumentmaler fra Skjemameny.
7
Fra kontrollpanelet
Hvis maskinen har et valgfritt minne eller en valgfri masselagringsenhet,
kan du bruke disse funksjonene fra menyen Jobbehandling.
•
Aktiv jobb: Alle utskriftsjobbene som venter på å bli skrevet ut, er
oppført i den aktive jobbkøen i den rekkefølgen du sendte dem til
skriveren. Du kan slette en jobb fra køen før utskrift eller sende en jobb
fremover i utskriftskøen.
•
Retn.lj. fil: Du kan velge retningslinjer for generering av filnavn før du
fortseter med jobben via det valgfrie tilleggsminnet. Hvis det valgfrie
tilleggsminnet allerede inneholder en fil med det navnet du anga, kan
du endre navnet på filen eller erstatte den.
3. Spesialfunksjoner
152
Skrive ut i Macintosh
9
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av
modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.
Endre skriverinnstillinger
Du kan bruke avanserte utskriftsfunksjoner når du bruker maskinen.
8
Skriv ut et dokument
Når du skriver ut fra en Macintosh-maskin, må du kontrollere innstillingen
for skriverdriveren i programmet du bruker. Slik skriver du ut fra en
Macintosh-maskin:
1
2
Åpne dokumentet for å skrive det ut.
3
Velg papirstørrelse, papirretning, skalering og andre alternativer, og
kontroller at din maskin er valgt. Klikk på OK.
4
5
6
Åpne File-menyen, og klikk på Print.
Åpne File-menyen, og klikk på Page Setup (Document Setup i
noen programmer).
Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.
Klikk på Print.
Åbn et program, og vælg Print i menuen File. Maskinnavnet som vises i
vinduet for skriveregenskaper kan se annerledes ut, og avhenger av hvilken
maskin du bruker. Bortsett fra navnet er sammensetningen av
egenskapsvinduet den samme.
10
Udskrivning flere sider på ett ark
Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Denne funksjonen gir deg
mulighet til en kostnadseffektiv måte for utskrift av utkast.
1
2
Åbn et program, og vælg Print i menuen File.
3
4
Velg de andre alternativene som skal brukes.
Velg Layout fra nedtrekkslisten i Orientation. Fra Pages per
Sheet-nedtrekkslisten velger du hvor mange sider som du vil skrive
ut på ett enkelt ark.
Klikk på Print.
Maskinen skriver ut valgt antall sider for utskrift på ett ark.
3. Spesialfunksjoner
153
Skrive ut i Macintosh
11
Hvis du skriver ut mer enn 2 kopier, kan den første og andre kopien bli
skrevet ut på det samme ark. Unngå utskrift på begge sider av papiret
når du skriver ut mer enn ett eksemplar.
Skriv ut på begge sider av arket
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av
modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.
12
Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side
det endelige dokument skal bindes sammen. Du har følgende
innbindingsvalg:
•
Long-Edge Binding: Dette er det vanlige oppsettet for innbinding av
bøker.
•
Short-Edge Binding: Dette alternativet brukes ofte for kalendere.
1
2
3
4
5
Bruke hjelp
Klikk på spørsmålstegnet i nederst i venstre hjørne, og klikk på emnet du
ønsker å vite mer om. Et sprettoppvindu-vindu åpnes med informasjon med
informasjon fra driveren for gjeldende funksjon.
Velg Print på File-menyen i Macintosh-programmet.
Velg Layout fra nedtrekkslisten i Orientation.
Velg en innbindingsretning under alternativet Two-Sided.
Velg de andre alternativene som skal brukes.
Klikk på Print. Maskinen skriver nå på begge sider av arket.
3. Spesialfunksjoner
154
Linux-utskrift
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av
modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.
4
Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner
øverst i vinduet.
•
General: Endrer papirstørrelsen, papirtypen og utskriftsretning.
Det vil aktivere dupleksfunksjonen, legge til start- og
sluttbannere og endre antall sider per ark.
13
Udskrivning fra programmer
Det kan hende at dobbeltsidig utskrift ikke er tilgjengelig avhengig av
modell. Alternativt kan du bruke lpr utskriftssystem eller andre
applikasjoner for dobbeltsidig utskrift.
Der er en lang række Linux-programmer, som du kan udskrive fra med
CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan skrive ut på maskinen fra
et hvilken som helst slikt program.
1
2
3
Åpne et program og velg Print på File-menyen.
•
Text: Her kan du angi sidemarger og tekstalternativer, for
eksempel avstand eller spalter.
•
Graphics: Bruk dette alternativet til å angi bildealternativer til
bruk ved utskrift av bildefiler, for eksempel fargealternativer,
bildestørrelse eller bildeplassering.
•
Advanced: Stiller inn utskriftsoppløsning, papirkilde og utskuff.
Velg Print direkte ved hjelp av lpr.
I LPR GUI-vinduet velger du maskinens modellnavn i skriverlisten og
klikker på Properties.
5
Klikk på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet
Properties.
6
7
Klikk på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.
Utskriftsvinduet åpnes, og du kan følge med på statusen til
utskriftsjobben.
Klikk på Cancel for å avbryte utskriftsjobben.
3. Spesialfunksjoner
155
Linux-utskrift
14
Udskrivning af filer
Du kan skrive ut mange forskjellige typer filer på maskinen ved hjelp av
standard CUPS, direkte fra kommandolinjegrensesnittet. Funksjonen
CUPS lpr lar deg gjøre det, men driverpakken erstatter standard lprverktøyet med et mye mer brukervennlig LPR GUI-program.
1
Åpne Unified Driver Configurator.
Bytt om nødvendig til Printers configuration.
2
Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på
Properties.
3
Vinduet Printer Properties åpnes.
Følgende fem kategorier vises øverst i vinduet:
Slik skriver du ut en dokumentfil:
•
General: Her kan du endre skriverens plassering og navn.
Navnet som er angitt i denne kategorien, vises i skriverlisten i
Printers configuration.
Hvis du bare skriver lpr og trykker på Enter, vil Select file(s) to
print-vinduet vises først. Velg filene du vil skrive ut, og klikk på
Open.
•
Connection: Her kan du vise eller velge en annen port. Hvis du
under bruk endrer maskinporten fra USB til parallell, eller
omvendt, må du konfigurere maskinporten på nytt i denne
kategorien.
2
I vinduet LPR GUI skal du markere din printer på listen og ændre
egenskaber for udskriftsjob.
•
3
Klikk på OK for at starte udskrivningen.
Driver: Her kan du vise eller velge en annen skriverdriver. Hvis
du klikker på Options, kan du angive standardindstillinger for
enheden.
•
Jobs: Viser listen over utskriftsjobber. Klikk på Cancel job for at
annullere det valgte job, og marker afkrydsningsfeltet Show
completed jobs for at se tidligere job på joblisten.
•
Classes: Viser klassen som maskinen er i. Klikk Add to Class
for å legge maskinen til en spesifikk klasse, eller klikk Remove
from Class for å fjerne den fra klassen.
1
Skriv inn lpr <filnavn> på kommandolinjen i Linux shell, og trykk
Enter. LPR GUI-vinduet åpnes.
15
Konfiguration af printeregenskaber
Ved hjelp av Printer Properties-vinduet i Printers configuration kan du
endre de ulike egenskapene for maskinen når den fungerer som skriver.
4
Klikk på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer
Properties.
3. Spesialfunksjoner
156
UNIX-utskrift
17
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av
modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.
Endre standardinnstillinger
UNIX-skriverdriverenPrint Job Manager, hvor brukeren kan velge
forskjellige innstillinger i skriver-Properties.
16
Utføre utskriftsjobben
Etter installering av skriver, velg et bilde, tekst PS- eller HPGL-filer å skrive
ut.
1
Utfør kommandoen "printui <file_name_to_print>".
Hvis du for eksempel skriver ut "document1"
printui dokument1
Da åpnes UNIX skriverdriveren Print Job Manager hvor brukeren
kan velge forskjellige utskriftsmuligheter.
2
3
4
Velg en skriver som allerede er lagt til.
Velg utskriftsmuligheter som Page Selection fra vinduet.
General-kategorien
•
Paper Size: Still inn papirstørrelsen til A4, Letter eller andre
papirstørrelser, i henhold til dine krav.
•
Paper Type: Velg papirtype. Tilgjengelige alternativer i listeboksen er
Printer Default, Plain og Thick.
•
Paper Source: Velg skuff. Standard er Auto Selection.
•
Orientation: Velg hvilken retning informasjonen skal skrives ut i på en
side.
•
Duplex: Skriv ut på begge sider av arket for å spare papir.
Velg antall kopier i Number of Copies.
For å utnytte skriverfunksjonene som finnes i skriverdriveren, trykker du
Properties (Se "Endre skriverinnstillinger" på side 153).
5
Følgende hurtigtaster kan også brukes: ”H” for Help, ”O” for OK, ”A” for
Apply og ”C” for Cancel.
Det kan hende at dobbeltsidig utskrift ikke er tilgjengelig avhengig av
modell. Alternativt kan du bruke lpr utskriftssystem eller andre
applikasjoner for dobbeltsidig utskrift.
Trykk på OK for å starte utskriftsjobben.
3. Spesialfunksjoner
157
UNIX-utskrift
•
Multiple pages: Skriv ut flere sider på én side av arket.
Margins-kategorien
•
Page Border: Velg hvilken som helst kantlinje (for eksempel Singleline hairline, Double-line hairline)
•
Use Margins: Angi marger for dokumentet. Som standard er
margenerne ikke aktiveret. Brukeren kan endre margininnstillingene
ved å endre verdiene i de aktuelle feltene. Disse verdiene er avhengige
av de valgte sidestørrelsen som er angitt som standard.
•
Unit: Endre enhetene til punkter, tommer eller centimeter.
Image-kategorien
I denne kategorien kan du endre lysstyrke, oppløsning eller en
bildeposisjon på dokumentet.
Printer-Specific Settings-kategorien
Text-kategorien
Still inn marg, linjeavstand, eller tabeller for den aktuelle utskriften.
Velg forskjellige alternativer i rammene JCL og General for å tilpasse
forskjellige innstillinger. Disse alternativene er spesifikke for skriveren og er
avhengig av PPD-filen.
HPGL/2-kategorien
•
Use only black pen: Skrive ut all grafikk i svart.
•
Fit plot to page: Tilpass all grafikk på én side.
3. Spesialfunksjoner
158
4. Nyttig
vedlikeholdsverktøy
I dette kapittelet finner du informasjon om hvordan du kan bruke administrasjonsverktøy for å utnytte maskinen
fullt ut.
• Samsung AnyWeb Print
160
• Easy Eco Driver
161
• Bruke SyncThru™ Web Service
163
• Bruk av Samsung Easy Printer Manager
166
• Bruk av Samsung skriverstatus
169
• Bruk av Smart Panel
171
• Slik bruker du Linux Unified Driver Configurator 173
Samsung AnyWeb Print
Tilgjengelig kun for brukere av Windows og Macintosh
operativsystemer.
Dette verktøyet hjelper deg med å kopiere, forhåndsvise, klippe og skrive
enklere enn om du bruker det vanlige programmet.
Slik åpner du programmet:
•
For Windows: Velg Start > Alle programmer > Samsung Printers >
Samsung AnyWeb Print > Last ned siste versjon.
•
For Macintosh: Åpne mappen Applications > mappen Samsung >
Samsung AnyWeb Print.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
160
Easy Eco Driver
Med Easy Eco Driver kan du aktivere Eco-funksjoner før utskriften, og
spare papir og toner. Når du skal bruke denne applikasjonen, velger du
avmerkingsboksen, Start Easy Eco Driver før utskriftsjobb i
skriveregenskapene.
Med Easy Eco Driver kan du også utføre enkle redigeringsoppgaver som
fjerning av bilder og tekst, endre skrifttyper m.m. Innstillinger som brukes
ofte kan lagres som forhåndsinnstilling.
Tilgjengelig kun for brukere av Windows operativsystem.
Slik bruker du:
1 Åpne et dokument for å skrive det ut.
2 Skriv ut dokumentet.
Et forhåndsvisningsvindu åpnes.
3 Velg de andre alternativene du vil bruke på dokumentet.
Du kan se et forhåndsvisningsbilde av funksjonene du har valgt.
4 Klikk på Skriv ut.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
161
Forstå Easy Capture Manager
Tar bilde av skjermen og starter Easy Capture Manager ganske enkelt ved
å trykke på tasten Print Screen på tastaturet. Nå kan du enkelt skrive ut
originale eller redigerte skjermdumpere.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
162
Bruke SyncThru™ Web Service
1
2
• Internett Explorer 6.0 eller høyere er minimumskravet for
SyncThru™ Web Service.
• SyncThru™ Web Service Forklaringer i denne brukerhåndboken
kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller
modell.
Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.
Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
• Kun nettverksmodeller.
2
Oversikt over SyncThru™ Web Service
1
Slik får du tilgang til SyncThru™ Web Service
1
Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows.
Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, trykk Enter eller klikk på Start.
2
Noen kategorier kan være nedtonet avhengig av hvilken modell du har.
Maskinens innebygde webområde åpnes.
Logge på SyncThru™ Web Service
Før du konfigurerer alternativer i SyncThru™ Web Service, må du logge
deg inn som administrator. Du kan fortsatt bruke SyncThru™ Web Service
uten å logge inn, men du vil ikke ha tilgang til kategoriene Settings og
Security.
Information-kategorien
Denne kategorien inneholder generell informasjon om maskinen. Du kan
sjekke ting, for eksempel hvor mye toner du har igjen. Du kan også skrive
ut rapporter, som for eksempel feilrapporter.
•
Active Alerts: Viser advarsler og disses alvorlighetsgrad.
•
Supplies: Viser hvor mange sider som er skrevet ut og mengde toner
som er igjen i kassetten.
•
Usage Counters: Viser forbruket (telleverket) etter utskriftstyper:
ensidig, tosidig.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
163
Bruke SyncThru™ Web Service
•
Current Settings: Viser maskinens og nettverkets informasjon.
•
Print information: Skriver rapporter som systemrelaterte rapporter og
fontrapporter.
Settings-kategorien
I denne kategorien kan du stille inn alternativene som er tilgjengelige for
maskinen og nettverket. Du må logge deg inn som administrator for å se på
denne kategorien.
•
Kategorien Machine Settings: Innstiller alternativer støttet av din
maskin.
•
Kategorien Network Settings: Viser alternativer for nettverksmiljøet.
Innstiller alternativer som TCP/IP og nettverksprotokoller.
Security-kategorien
I denne kategorien kan du stille inn sikkerhetsinformasjonen til systemet og
nettverket. Du må logge deg inn som administrator for å se på denne
kategorien.
•
System Security: Innstiller systemadministrators informasjon, og
aktiverer eller deaktiverer maskinfunksjoner.
•
Network Security: Du kan sette opp innstillingene for HTTP, IPSec,
IPv4-/IPv6-filtrering og 802.1x.
Maintenance-kategorien
I denne kategorien kan du vedlikeholde maskinen ved å oppgradere
fastvare og angi kontaktinformasjon for sending av e-post. Du kan også
koble til nettstedet Samsung eller laste ned drivere ved å velge Linkmenyen.
•
Firmware Upgrade: Oppgrader maskinens fastvare.
•
Contact Information: Viser kontaktinformasjon.
•
Link: Viser lenker til nyttige sider hvor du kan laste ned eller få
informasjon.
3
Oppsett for e-postvarsling
Du kan velge å motta e-postmeldinger om maskinens status. Ved å
konfigurere informasjon som for eksempel IP-adresse, vertsnavn, epostadresse og SMTP-server, kan maskinstatusen (lavt nivå i tonerkassett
eller maskinfeil) automatisk sendes til en e-postadresse. Dette alternativet
er mest til bruk av en maskinadministrator.
1
Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows.
Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, trykk Enter eller klikk på Start.
2
Maskinens innebygde webområde åpnes.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
164
Bruke SyncThru™ Web Service
3
Fra kategorien Settings velger du Machine Settings > E-mail
Notification.
Hvis du ikke har konfigurert utgående servermiljø, går du til Settings >
Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) for å konfigurere
nettverksmiljøet før du angir e-postvarsling.
4
Slik innstilles systemadministrator-informasjon
Denne innstillingen er nødvendig for å kunne bruke alternativet epostvarsling.
1
4
5
6
Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
adressefeltet, trykk Enter eller klikk på Start.
Velg avmerkingsboksen Enable for å bruke E-mail Notification.
Klikk på knappen Add for å legge til bruker med e-postvarsling.
Angi mottakernavnet og e-postadressen(e) med varslingselementer
som du ønsker å motta en varsling for.
2
3
Maskinens innebygde webområde åpnes.
4
Skriv inn navnet på administratoren, telefonnummer, lokasjon og epostadresse.
5
Klikk på Apply.
Klikk på Apply.
Hvis brannmuren er aktivert, kan det hende at e-posten ikke blir sendt.
Ta i tilfelle kontakt med en nettverksadministrator.
Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows.
Fra kategorien Security velger du System Security > System
Administrator.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
165
Bruk av Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager er en applikasjon som kombinerer
Samsung maskininnstillinger i én lokasjon. Samsung Easy Printer Manager
kombinerer enhetsinnstillinger så vel som utskrivsmiljø, innstillinger/
handlinger og oppstart. Alle disse funksjonene sørger for en gateway for
enkel bruk av din Samsung -maskin. Samsung Easy Printer Manager
sørger for to forskjellige brukergrensesnitt for brukeren å velge mellom:
Grunnleggende brukergrensesnitt og avansert brukergrensesnitt. Veksling
mellom de to grensesnittene er enkelt: du klikker bare på knappen
Grensesnittet for Samsung Easy Printer Manager omfattes av flere
grunnleggende seksjoner som beskrevet i følgende tabell:
Skjermdumpene kan variere avhengig av operativsystemet du bruker.
.
• Tilgjengelig kun for brukere av Windows og Macintosh
operativsystemer.
• For Windows er Internet Explorer 6.0 eller nyere minimumskrav for
Samsung Easy Printer Manager.
5
Forstå Samsung Easy Printer Manager
Slik åpner du programmet:
For Windows
Velg Start > Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
1
Skriverliste
Skriverlisten viser den installerte skriverens ikon på
datamaskinen.
For Macintosh
Åpne mappen Applications > mappen Samsung > Samsung Easy
Printer Manager
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
166
Bruk av Samsung Easy Printer Manager
Skriverinform
asjon
Dette området gir deg generell informasjon om
maskinen. Du kan sjekke informasjon, slik som
maskinens modellnavn, IP-adresse (eller portnavn) og
maskinstatus.
5
6
2
KnappenBrukerhåndbok: Denne knappen
åpner Feilsøkingsveiledning når feil oppstår.
Du kan åpne aktuelt avsnitt i brukerhåndboken
direkte.
Applikasjonsi
nformasjon
3
Inneholder lenker for hvordan endre avanserte
innstillinger, preferanser, hjelp og om.
Knappen brukes til å endre
brukergrensesnittet til innstillinger for avansert
brukergrensesnitt.
Hurtiglenker
Viser Hurtigkoblinger for maskinspesifikke funksjoner.
Dette avsnittet inneholder også lenker til applikasjoner i
avanserte innstillinger.
4
Ikonet SyncThru™ Web Service aktiveres hvis
du kobler maskinen til et nettverk.
Innholdsområ Viser informasjon om valgt maskin, resterende toner og
de
papir. Informasjonen varierer avhengig av valgt maskin.
Noen maskiner har ikke denne funksjonen.
Bestill
forbruksvarer
Klikk på knappen Bestill i vinduet for bestilling av
rekvisita. Du kan bestille reservetonerkassett(er)
elektronisk.
Klikk på knappen Hjelp ( ) i øverste høyre hjørne av vinduet, og klikk
på et alternativ du vil vite mer om.
6
Oversikt over avanserte innstillinger for
brukergrensesnitt
Avansert brukergrensesnitt er ment å brukes av personen som er ansvarlig
for administrering av nettverket og maskinen.
Enhetsinnstillinger
Du kan konfigurerer flere maskininnstillinger slik som maskinoppsett, papir,
layout, emulering og utskriftsinformasjon.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
167
Bruk av Samsung Easy Printer Manager
Varselinnstillinger (kun Windows)
Denne menyen har innstillinger relatert til feilvarsling.
•
Skrivervarsel: Sørger for innstillinger relatert til når varsler mottas.
•
E-postvarsling: Gir alternativer relatert til å motta varsler via e-post.
•
Varselhistorikk: Viser historikken for enheten og tonerrelaterte varsler.
Jobbkonto
Sørger for forespørsler for andelsinformasjon for den spesifiserte brukeren.
Denne andelsinformasjonen kan opprettes og gjelde for enheter via
programvare for jobbkonto som SyncThru™ eller CounThru™ admin
programvare.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
168
Bruk av Samsung skriverstatus
Samsung skriverstatus er et program som overvåker og viser maskinens
status.
Ikon
Middels
Normal
Maskinen er ikke klarmodus og registrerer ikke feil
eller advarsler.
Advarsel
Maskinen er i en status hvor feil kan oppstå i
fremtiden. For eksempel, den kan være i status for
lite toner, som kan føre til status tomt for toner.
Feil
Maskinen har minst én feil.
• Tilgjengelig kun for brukere av Windows operativsystem.
• Samsung skriverstatus-vinduet og innholdet som vises i denne
brukerhåndboken, kan variere noe, alt etter hvilken maskin eller
hvilket operativsystem som brukes.
• Kontroller operativsystemet(ene) som er kompatible med maskinen
(Se "Systemkrav" på side 64).
Beskrivelse
7
Oversikt over Samsung skriverstatus
Hvis det oppstår en feil under utskrift, kan du kontrollere feilen fra Samsung
skriverstatus. Samsung skriverstatus installeres automatisk når du
installerer maskinprogramvaren.
Du kan også starte Samsung skriverstatus manuelt. Gå til
Utskriftsinnstillinger, klikk på knappen Grunnleggende > Skriverstatus.
Disse ikonene vises i Windows oppgavelinje:
Tonernivå
Du kan vise hvor mye toner som er igjen i hver
tonerkassett. Maskinen og antall tonerkassetter
som vises i vinduet ovenfor, kan variere avhengig
av hvilken maskin som brukes. Noen maskiner
har ikke denne funksjonen.
Alternativ
Du kan stille inn varsler relatert til utskriftsjobber.
1
2
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
169
Bruk av Samsung skriverstatus
3
Bestill
forbruksvarer
Du kan bestille reservetonerkassett(er)
elektronisk.
4
Feilsøking
Du kan åpne feilsøkingsavsnittet i
brukerhåndboken direkte.
5
Lukk
Lukk vinduet.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
170
Bruk av Smart Panel
Smart Panel er et program som overvåker og viser maskinens status, og
som du kan bruke for å tilpasse maskinens innstillinger. Du kan laste ned
Smart Panel fra Samsungs websted (se "Installere Smart Panel" på side
85).
Dobbeltklikk på ikonet Smart Panel (
) i varslingsområdet.
• Tilgjengelig kun for brukere av Linux operativsystem.
• Smart Panel-vinduet og innholdet som vises i denne
brukerhåndboken, kan variere noe, alt etter hvilken maskin eller
hvilket operativsystem som brukes.
• Kontroller operativsystemet(ene) som er kompatible med maskinen
(Se "Installerer driveren lokalt" på side 21).
Tonernivå
Du kan vise hvor mye toner som er igjen i hver
tonerkassett. Maskinen og antall tonerkassetter
som vises i vinduet ovenfor, kan variere avhengig
av hvilken maskin som brukes. Hvis du ikke finner
denne funksjonen, gjelder den ikke for din maskin.
Buy Now
Du kan bestille reservetonerkassett(er) elektronisk.
User’s Guide
Du kan se Brukerhåndbok online.
1
8
Oversikt over Smart Panel
2
Hvis det oppstår en feil under behandling, kan du kontrollere feilen fra
Smart Panel. Du kan også starte Smart Panel manuelt.
3
Denne knappen åpner Troubleshooting
Guide når feil oppstår. Du kan åpne
feilsøkingsavsnittet i brukerhåndboken
direkte.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
171
Bruk av Smart Panel
Printer Setting
Du kan konfigurere flere maskininnstillinger i
vinduet Printer Settings Utility. Noen maskiner har
ikke denne funksjonen.
4
Ikonet SyncThru™ Web Service aktiveres
hvis du kobler maskinen til et nettverk.
9
Slik endrer du innstillingene for Smart Panel
Høyreklikk på ikonet Smart Panel og velg Configure Smart Panel. Velg
innstillingene du vil ha fra vinduet Configure Smart Panel.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
172
Slik bruker du Linux Unified Driver Configurator
Unified Driver Configurator er et verktøy som hovedsakelig er ment til
konfigurering av maskinenheter. Du må installere Unified Linux-driveren for
å kunne bruke Unified Driver Configurator (se "Installasjon for Linux" på
side 85).
Når driveren er installert på Linux-systemet, blir ikonet for Unified Driver
Configurator automatisk opprettet på skrivebordet.
10
Slik åpner du Unified Driver Configurator
1
Dobbeltklikk på Unified Driver Configurator på skrivebordet.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Du kan også klikke på menyikonet Startup og velge Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Klikk på Help for å bruke den elektroniske hjelpen.
Trykk på hver av knappene til venstre for å bytte til det tilhørende
konfigurasjonsvinduet.
3
Når du har endret konfigurasjonene, klikker du på Exit for å lukke
Unified Driver Configurator.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
173
Slik bruker du Linux Unified Driver Configurator
Kontrollknappene for utskrift er som følger:
11
Skriverkonfigurasjon
Printers configuration har to kategorier: Printers og Classes.
Kategorien Printers
Du kan se det gjeldende systemets skriverkonfigurasjon ved å klikke på
maskinikonet til venstre i Unified Driver Configurator-vinduet.
1
Bytter til Printers configuration.
2
Viser alle installerte maskiner.
3
Viser maskinens status, modellnavn og URI.
•
Refresh: Oppdaterer listen over tilgjengelige maskiner.
•
Add Printer: Brukes til å legge til en ny maskin.
•
Remove Printer: Fjerner den valgte maskinen.
•
Set as Default: Definerer den valgte maskinen som standardskriver.
•
Stop/Start: Stopper/starter maskinen.
•
Test: Brukes til å skrive ut en testside, slik at du kan kontrollere om
maskinen fungerer som den skal.
•
Properties: Lar deg vise og endre skriveregenskaper.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
174
Slik bruker du Linux Unified Driver Configurator
Kategorien Classes
12
Ports configuration
Kategorien Classes viser en liste over tilgjengelige maskinklasser.
1
I dette vinduet kan du vise listen over tilgjengelige porter, kontrollere
statusen for hver port og frigi en port som blir værende i opptatt tilstand når
eieren av en eller annen grunn har avsluttet jobben.
2
1
2
1
Viser alle maskinklassene.
2
Viser statusen til klassen og antall maskiner i klassen.
3
•
Refresh: Oppdaterer klasselisten.
1
Bytter til Ports configuration.
•
Add Class: Brukes for å legge til en ny maskinklasse.
2
Viser samtlige tilgjengelige porter.
•
Remove Class: Fjerner den valgte maskinklassen.
3
Viser porttypen, enheten som er koblet til porten, og statusen.
•
Refresh: Oppdaterer listen over tilgjengelige porter.
•
Release port: Frigir den valgte porten.
4. Nyttig vedlikeholdsverktøy
175
5. Feilsøking
Dette kapittelet inneholder nyttig informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil.
• Papirmatingsproblemer
177
• Tilkoblingsproblemer med strøm og kabler
178
• Utskriftsproblemer
179
• Problemer med utskriftskvalitet
183
• Problemer med operativsystemet
191
Papirmatingsproblemer
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Det oppstår papirstopp under utskrift.
Fjern det fastkjørte papiret.
Arkene kleber seg sammen.
• Kontroller skuffens maksimale papirkapasitet.
• Kontroller at du bruker riktig papirtype.
• Ta papiret ut av papirskuffen, og bøy eller luft papiret.
• Fuktige omgivelser kan føre til at enkelte typer papir kleber seg sammen.
Flere ark setter seg fast om gangen.
Skuffen inneholde kanskje ulike papirtyper. Legg bare i papir av samme type, størrelse og vekt.
Papiret mates ikke inn i maskinen.
• Fjern eventuelle hindringer inne i maskinen.
• Papiret er ikke lagt i riktig. Fjern papiret fra skuffen og legg det i riktig.
• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen.
• Papiret er for tykt. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.
Det oppstår stadig papirstopp.
• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen. Bruk den manuelle materen for utskrift på
spesialmateriale.
• Du bruker feil papirtype. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.
• Det kan være rusk inne i maskinen. Åpne toppdekselet og fjern rusket.
Konvolutter mates skjevt eller mates feil
på annen måte.
Kontroller at papirførerne ligger inntil begge sidene av konvoluttene.
5. Feilsøking
177
Tilkoblingsproblemer med strøm og kabler
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Maskinen får ikke strøm,
eller kabelen mellom datamaskinen og
maskinen er ikke riktig tilkoblet.
• Koble maskinen til strømforsyningen først og trykk på
(Strøm)-knappen på kontrollpanelet.
• Koble fra maskinkabelen, og koble den til igjen.
5. Feilsøking
178
Utskriftsproblemer
Tilstand
Maskinen skriver ikke
ut.
Mulig årsak
Foreslåtte løsninger
Maskinen får ikke strøm.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet. Kontroller strømbryteren og strømkilden.
Maskinen er ikke valgt som standardmaskin.
Velg maskinen som standardmaskin i Windows.
Kontroller følgende på maskinen:
• Toppdekselet er ikke lukket. Lukk toppdekselet.
• Det har oppstått papirstopp. Fjern papirstoppen (se "Fjerne papirstopp" på side 52).
• Det er ikke papir i skuffen. Legg i papir (se "Legg papir i papirskuffen" på side 26).
• Tonerkassetten er ikke satt inn. Sett inn tonerkassetten (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
• Sørg for at beskyttelsesdekselet og arkene fjernes fra tonerkassetten (se"Skifte tonerkassett" på side 44).
Hvis det oppstår en feil i systemet, må du ta kontakt med en servicerepresentant.
Kabelen mellom datamaskinen og maskinen
er ikke riktig tilkoblet.
Koble fra maskinkabelen, og koble den til igjen (se "Sett bakfra" på side 17).
Kabelen mellom datamaskinen og maskinen
er defekt.
Hvis det er mulig, kan du koble kabelen til en annen datamaskin (som fungerer
riktig) og skrive ut jobben. Du kan også prøve en annen maskinkabel.
Portinnstillingen er feil.
Åpne skriverinnstillingene i Windows og kontroller at utskriftsjobben er sendt til
riktig port. Hvis datamaskinen har flere porter, må du kontrollere at maskinen er
koblet til den riktige porten.
Maskinen kan være feil konfigurert.
Kontroller at alle utskriftsinnstillingene i Utskriftsinnstillinger er riktige.
5. Feilsøking
179
Utskriftsproblemer
Tilstand
Mulig årsak
Foreslåtte løsninger
Skriverdriveren kan være feil installert.
Avinstaller og installer maskinens driver på nytt.
Maskinen fungerer ikke som den skal.
Kontroller meldingen i displayet på kontrollpanelet for å se om maskinen
rapporterer en systemfeil. Ring etter service.
Dokumentet er så stort at det ikke er plass til
utskriftsjobben på datamaskinens harddisk.
Frigjør plass på harddisken, og skriv dokumentet ut på nytt.
Utskuffen er full.
Når papiret er fjernet fra utskuffen, fortsetter utskriften.
Maskinen velger
utskriftsmedier fra feil
papirkilde.
Papiralternativet, som ble valgt i
Utskriftsinnstillinger, kan være feil.
I mange programmer velger du papirkilden i kategorien Papir i
Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35). Velg riktig
papirkilde. Se hjelpen til skriverdriveren (se "Bruke hjelp" på side 36).
Utskriftsjobben tar
svært lang tid.
Jobben kan være svært kompleks.
Gjør siden mindre kompleks, eller prøv å justere innstillingene for
utskriftskvaliteten.
Halvparten av siden er
tom.
Innstillingen for papirretning kan være feil.
Endre papirretningen i programmet du bruker (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på
side 35). Se hjelpen til skriverdriveren (se "Bruke hjelp" på side 36).
Papirstørrelsen og innstillingene for
papirstørrelse stemmer ikke overens.
Kontroller at papirstørrelsen i skriverdriverinnstillingene samsvarer med papiret i
skuffen. Du kan også undersøke om papirstørrelsen i skriverdriverinnstillingene
stemmer overens med papiret som er valgt i programvareinnstillingene (se "Åpne
utskriftsinnstillinger" på side 35).
Maskinen skriver ikke
ut.
5. Feilsøking
180
Utskriftsproblemer
Tilstand
Maskinen skriver ut,
men teksten er feil,
fordreid eller
ufullstendig.
Sider skrives ut, men de
er tomme.
Mulig årsak
Foreslåtte løsninger
Maskinkabelen er løs eller defekt.
Koble fra maskinkabelen og koble den til på nytt. Prøv å skrive ut en utskriftsjobb
som du allerede har fått skrevet ut. Dersom det er mulig, kan du koble kabelen og
maskinen til en annen datamaskin som du vet virker, og deretter forsøke å skrive
ut en jobb. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve en annen maskinkabel.
Feil skriverdriver er valgt.
Kontroller at maskinen er valgt på programmets meny for skrivervalg.
Programmet fungerer ikke.
Prøv å skrive ut en jobb fra et annet program.
Operativsystemet fungerer ikke.
Avslutt Windows og start datamaskinen på nytt. Slå av maskinen og start den på
nytt.
Tonerkassetten er defekt eller tom for toner.
Omfordel toneren om nødvendig. Skift tonerkassetten om nødvendig.
• Se "Fordeling av toner" på side 43.
• Se "Skifte tonerkassett" på side 44.
Filen kan inneholde tomme sider.
Kontroller at filen ikke inneholder tomme sider.
Enkelte komponenter, f.eks. kontrolleren eller
hovedkortet, kan være defekte.
Ring etter service.
Skriveren skriver ikke ut
PDF-filer riktig. Deler av
grafikk, tekst eller
illustrasjoner mangler.
PDF-filen og Acrobat-produktene er ikke
kompatible.
Det kan være mulig å skrive ut PDF-filen som et bilde. Slå på Print As Image i
utskriftsalternativene i Acrobat.
Utskriftskvaliteten på
fotografier er ikke god.
Bildene er ikke skarpe.
Oppløsningen til fotografiet er svært lav.
Utskriften tar lengre tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.
Reduser størrelsen på fotografiet. Hvis du øker størrelsen på fotografiet i
programmet, reduseres oppløsningen.
5. Feilsøking
181
Utskriftsproblemer
Tilstand
Mulig årsak
Foreslåtte løsninger
Maskinen sender ut
damp like ved utskuffen
før den skriver ut.
Hvis det brukes fuktig papir, kan det oppstå
damp under utskrift.
Dette er ikke et problem. Bare fortsett å skrive ut.
Maskinen skriver ikke ut
spesialpapir, for
eksempel fakturapapir.
Papirstørrelse og innstilling for papirstørrelse
samsvarer ikke.
Angi riktig papirstørrelse under Egendefinert under alternativetPapir i
Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
Faktureringspapiret
som skrives ut er
krøllete.
Innstillingen for papirtype samsvarer ikke.
Endre skriveralternativet og prøv på nytt. Gå til Utskriftsinnstillinger, klikk på
kategorien Papir, og angi typen til Tykt papir (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på
side 35).
5. Feilsøking
182
Problemer med utskriftskvalitet
Hvis maskinen er skitten innvendig eller papir er lagt i på feil måte, kan det føre til redusert utskriftskvalitet. Se oversikten nedenfor for å løse problemet.
Tilstand
Lys eller blass utskrift
Foreslåtte løsninger
• Hvis siden har blasse områder eller en loddrett, hvit strek, er tonertilførselen lav. Sett inn ny tonerkassett. Se "Skifte
tonerkassett" på side 44.
• Papiret er kanskje ikke i henhold til spesifikasjonene som gjelder for maskinen. Det kan f.eks. være for fuktig eller for grovt.
• Hvis hele siden er lys, er utskriftsoppløsningen for lav eller tonersparingsmodusen er aktivert. Juster utskriftsoppløsningen
og slå av tonersparingsmodusen. Se hjelpen for skriverdriveren.
• En kombinasjon av blasse områder og tonersøl tyder på at tonerkassetten må rengjøres. Rengjør innsiden av maskinen
(se "Rengjøre maskinen" på side 46).
• Overflaten på laserskannerenheten (LSU) inne i maskinen kan være skitten. Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre
maskinen" på side 46). Hvis problemet vedvarer, må du ringe etter service.
Den øverste halvdelen av
papiret har lysere trykk enn
resten av papiret
Det kan hende toneren ikke fester seg som den skal til denne papirtypen.
• Endre skriveralternativet og prøv på nytt. Gå til Utskriftsinnstillinger, klikk på alternativet Papir og angi typen til
Resirkulert (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
5. Feilsøking
183
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Tonerflekker
• Papiret er kanskje ikke i henhold til spesifikasjonene som gjelder for maskinen. Det kan for eksempel være for fuktig eller
for grovt.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Overføringsvalsen kan være skitten. Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
Bortfall
Hvis de blasse områdene vanligvis er runde og opptrer tilfeldig på siden:
• Det kan hende at papirbanen må rengjøres. Ring etter service (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
• Det kan være en feil ved ett enkelt ark. Prøv å skrive ut jobben på nytt.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt fordelt, eller papiret har fuktige flekker på overflaten. Prøv papir av et annet merke.
• Papiret er feilvare. Ulike produksjonsprosesser kan føre til at toneren ikke vil feste seg på enkelte områder av papiret. Prøv
en annen papirtype eller et annet merke.
• Endre skriveralternativet og prøv på nytt. Gå til Utskriftsinnstillinger, klikk på alternativet Papir og angi typen til Tykt papir
eller Tykkere (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
Hvis problemet vedvarer, må du ringe etter service.
Hvite prikker
Hvis det vises hvite prikker på siden:
• Papiret er for grovt, og partikler fra papiret faller av inne i maskinen slik at overføringsvalsen kan bli skitten. Rengjør innsiden
av maskinen (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
• Papirbanen må kanskje rengjøres. Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
Hvis problemet vedvarer, må du ringe etter service.
5. Feilsøking
184
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Loddrette streker
Foreslåtte løsninger
Hvis det vises svarte, loddrette streker på siden:
• Overflaten (trommeldelen) til tonerkassetten inne i maskinen er sannsynligvis ripet. Ta ut tonerkassetten, og installer en ny
(se "Skifte tonerkassett" på side 44).
Hvis det vises hvite, loddrette streker på siden:
• Overflaten på laserskannerenheten (LSU) inne i maskinen kan være skitten. Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre
maskinen" på side 46). Hvis problemet vedvarer, må du ringe etter service.
Svart bakgrunn
Hvis det er for mye bakgrunnsskygge:
• Bytt til et papir som veier mindre.
• Kontroller miljøforholdene: veldig tørre omgivelser eller høy fuktighet (mer enn 80 % relativ fuktighet) kan øke forekomsten
av bakgrunnsskygger.
• Ta ut den gamle tonerkassetten, og sett inn en ny (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
• Omfordel toneren (se "Fordeling av toner" på side 43).
Tonersøl
• Rengjør innsiden av maskinen (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
• Ta ut tonerkassetten, og installer en ny (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
5. Feilsøking
185
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Gjentatte, loddrette merker
Foreslåtte løsninger
Hvis det oppstår gjentatte merker som er jevnt fordelt over utskriftssiden:
• Tonerkassetten kan være skadet. Hvis du fortsatt har samme problem, fjerner du tonerkassetten og setter inn en ny (se
"Skifte tonerkassett" på side 44).
• Det kan være toner på noen av komponentene i maskinen. Hvis feilene forekommer på baksiden, vil problemet
sannsynligvis løses av seg selv etter noen sider.
• Varmeelementet kan være skadet. Ring etter service.
Prikker i bakgrunnen
A
Prikker i bakgrunnen skyldes at tonerstøv fordeles tilfeldig på arket.
• Papiret kan være for fuktig. Prøv å skrive ut på papir fra en annen pakke. Ikke åpne pakkene før papiret skal brukes, så
unngår du at papiret trekker til seg for mye fuktighet.
• Hvis det forekommer bakgrunnsprikker på en konvolutt, endrer du utskriftsoppsettet slik at du unngår utskrift på områder
som har overlappende sømmer på motsatt side. Utskrift på sømmer kan føre til problemer.
Eller velg Tykk konvolutt fra skjermbildet Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
• Hvis bakgrunnsprikkene dekker hele overflaten på en utskriftsside, justerer du utskriftsoppløsningen i programmet eller i
Utskriftsinnstillinger (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35). Kontroller at riktig papirtype er valgt. Eksempel: Hvis du
velger Tykkere papir, men Vanlig papir brukes, kan det føre til overbelastning som forårsaker denne kopikvaliteten.
• Omfordel toneren først hvis du bruker en ny tonerkassett (se "Fordeling av toner" på side 43).
Det er tonerpartikler rundt fet
skrift eller bilder
Det kan hende toneren ikke fester seg som den skal til denne papirtypen.
• Endre skriveralternativet og prøv på nytt. Gå til Utskriftsinnstillinger, klikk på alternativet Papir og angi typen til
Resirkulert (se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
• Kontroller at riktig papirtype er valgt. Eksempel: Hvis du velger Tykkere papir, men Vanlig papir brukes, kan det føre til
overbelastning som forårsaker denne kopikvaliteten.
5. Feilsøking
186
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Misdannede tegn
• Hvis tegn har feil form og ser hule ut, kan det hende at papiret er for glatt. Prøv en annen papirtype.
Skjeve utskrifter
• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
• Kontroller at papirførerne ikke ligger for stramt eller før løst inntil papirbunken.
Krølling eller bølger
• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høy temperatur og høy fuktighet kan føre til at papiret krøller seg.
• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.
5. Feilsøking
187
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Skrukker eller bretter
Foreslåtte løsninger
• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.
Utskriftene er skitne på
baksiden
• Kontroller om det lekker ut toner. Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
Ensfargede eller svarte sider
• Tonerkassetten kan være satt inn feil. Fjern kassetten og sett den tilbake igjen.
• Tonerkassetten kan være defekt. Ta ut tonerkassetten, og installer en ny (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
A
• Maskinen trenger kanskje service. Ring etter service.
5. Feilsøking
188
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Løs toner
Foreslåtte løsninger
• Rengjør innsiden av maskinen (se "Rengjøre maskinen" på side 46).
• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.
• Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
Hvis problemet vedvarer, trenger maskinen kanskje service. Ring etter service.
Manglende dekning i tegn
Manglende dekning er hvite områder i deler av tegn som burde være helt svarte:
• Det kan være at du skriver ut på feil side av papiret. Ta ut papiret og snu det.
A
Vannrette streker
• Papiret er kanskje ikke i henhold til spesifikasjonene for maskinen.
Hvis det forekommer svarte, vannrette streker eller tonerflekker på siden:
• Tonerkassetten kan være satt inn feil. Fjern kassetten og sett den tilbake igjen.
• Tonerkassetten kan være defekt. Ta ut tonerkassetten, og installer en ny (se "Skifte tonerkassett" på side 44).
Hvis problemet vedvarer, trenger maskinen kanskje service. Ring etter service.
5. Feilsøking
189
Problemer med utskriftskvalitet
Tilstand
Krumming
Foreslåtte løsninger
Hvis utskriften krummer seg eller papiret ikke mates inn i maskinen:
• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.
• Endre papiralternativ og prøv på nytt. Gå til Utskriftsinnstillinger, klikk på kategorien Papir, og angi typen til Tynt papir
(se "Åpne utskriftsinnstillinger" på side 35).
• Et ukjent bilde dukker opp
gjentatte ganger på noen
ark
Maskinen brukes sannsynligvis i et område som ligger høyere enn 1 000 m over havet. Stor høyde kan påvirke
utskriftskvaliteten og for eksempel gi løs toner eller svakt trykk. Angi riktig høydeinnstilling for maskinen (Se "Høydejustering"
på side 140).
• Løs toner
• Svakt trykk eller smuss
forekommer
5. Feilsøking
190
Problemer med operativsystemet
1
Vanlige Windows-problemer
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Meldingen "Filen er i bruk"
vises under installasjon.
Avslutt alle programmer. Fjern alle programmer fra oppstartsgruppen, og start deretter Windows på nytt. Installer
skriverdriveren på nytt.
Meldingen "Generell
beskyttelsesfeil", "OEunntak", "Spool 32" eller
"Ugyldig operasjon" vises.
Lukk alle andre programmer, start Windows på nytt og prøv å skrive ut igjen.
Meldingene "Utskrift
mislyktes", "Det oppsto et
tidsavbrudd" vises.
Disse meldingene kan vises under utskrift. Vent til maskinen er ferdig med å skrive ut. Hvis meldingene vises i klarmodus eller
etter at utskriften er ferdig, kontrollerer du tilkoblingen og/eller om det har oppstått en feil.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Windows, kan du konsultere brukerhåndboken for Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista som fulgte
med datamaskinen.
5. Feilsøking
191
Problemer med operativsystemet
2
Vanlige Macintosh-problemer
Tilstand
Foreslåtte løsninger
Skriveren skriver ikke ut PDF-filer
riktig. Deler av grafikk, tekst eller
illustrasjoner mangler.
Det kan være mulig å skrive ut PDF-filen som et bilde. Slå på Print As Image i utskriftsalternativene i Acrobat.
Noen bokstaver vises ikke normalt
under utskrift av forside.
Mac OS kan ikke opprette skriften ved forsideutskrift. Engelske bokstaver og tall vises normalt på forsiden.
Fargene skrives ut feil når du skriver
ut et dokument fra Macintosh med
Acrobat Reader 6.0 eller høyere.
Kontroller at oppløsningsinnstillingen i maskindriveren stemmer med innstillingen i Acrobat Reader.
Utskriften tar lengre tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Macintosh, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.
5. Feilsøking
192
Problemer med operativsystemet
3
Vanlige Linux-problemer
Tilstand
Maskinen skriver ikke ut.
Foreslåtte løsninger
• Kontroller at skriverdriveren er installert på systemet. Åpne Unified Driver Configurator og bytt til kategorien Printers i
vinduet Printers configuration for å vise listen med tilgjengelige maskiner. Kontroller at skriveren vises på listen. Hvis
den ikke vises, må du starte Add new printer wizard for å konfigurere enheten.
• Kontroller at maskinen er slått på. Åpne Printers configuration, og velg maskinen fra skriverlisten. Se beskrivelsen i
Selected printer-ruten. Hvis statusen inneholder en Stopped, må du trykke på Start-knappen. Dette bør gjenopprette
normal drift av driveren. Statusen "stopped" kan ha blitt aktivert da det oppsto problemer med utskriften.
• Kontroller om det finnes et alternativ for spesialutskrifter i programmet, for eksempel ”-oraw”. Hvis "-oraw" er angitt i
parameteren på kommandolinjen, må du fjerne dette for å skrive ut på riktig måte. I Gimp-grensesnittet velger du ”print” > ”Setup printer” og redigerer parameteren på kommandolinjen i kommandoelementet.
Maskinen skriver ikke ut hele
sider, og bare halvparten av
siden skrives ut.
Dette er et kjent problem som forekommer når en fargeskriver brukes på Ghostscript versjon 8.51 eller eldre versjoner, 64biters Linux-operativsystem, og har blitt rapportert til bugs.ghostscript.com som Ghostscript-programfeil 688252. Problemet
er løst i AFPL Ghostscript versjon 8.52 og nyere. Last ned den nyeste versjonen av AFPL Ghostscript fra http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer programmet for å løse problemet.
Feilmeldingen “Cannot open
port device file” vises ved
utskrift.
Unngå å endre utskriftsjobbparametere (for eksempel via LPR GUI-verktøyet) mens en utskriftsjobb pågår. Kjente versjoner
av CUPS-serveren avbryter utskriftsjobben når utskriftsalternativene endres, og prøver deretter å starte jobben på nytt fra
begynnelsen. Ettersom Unified Linux Driver låser porten under utskrift, fører det plutselige avbruddet av driveren til at porten
forblir låst og utilgjengelig for påfølgende utskriftsjobber. Hvis denne situasjonen oppstår, må du prøve å låse opp porten ved
å velge Release port i vinduet Port configuration.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Linux, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.
5. Feilsøking
193
Problemer med operativsystemet
4
Vanlige PostScript-problemer
Disse feilene er PostScript-spesifikke og kan forekomme når det brukes flere skriverspråk.
Problemet
En PostScript-fil kan ikke
skrives ut.
Mulig årsak
PostScript-driveren kan være feil installert.
Løsning
• Installer PostScript-driveren (Se "Installasjon av programvare" på side 82).
• Skriv ut en konfigurasjonsside og kontroller at PostScript-versjonen er
tilgjengelig for utskrift.
• Hvis problemet vedvarer, må du be om service.
Grensekontroll-rapporten
skrives ut.
Utskriftsjobben var for kompleks.
Du må kanskje gjøre siden mindre kompleks eller installere mer minne.
En PostScript-feilside skrives
ut.
Utskriftsjobben er kanskje ikke en PostScriptjobb.
Kontroller at utskriftsjobben er en PostScript-jobb. Kontroller om programmet
forventet at en konfigurasjonsfil eller en fil med PostScript-filhode skulle
sendes til maskinen.
Tilleggsskuffen velges ikke i
driveren.
Skriverdriveren er ikke konfigurert til å
registrere tilleggsskuffen.
Åpne egenskapene for PostScript-driveren, velg kategorien
Enhetsalternativer, og velg skuff.
5. Feilsøking
194
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, ¢æ 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG
(062 726 7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
195
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GERMANY
Customer Care Center
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
Web Site
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge/
from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and Household
AppliancesFrom mobile and
fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
www.samsung.com/
hk_en/
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
196
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
NORWAY
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline, local
network Romtelecom - local
tariff /021 206 01 10 for
landline and mobile, normal
tariff.
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)
0-800-777-08
www.samsung.com
SINGAPORE
PERU
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
PHILIPPINES
02-5805777
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
197
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
THAILAND
Customer Care Center
1800-29-3232
Web Site
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
198
Ordliste
Følgende ordliste hjelper deg å bli bedre kjent med produktet ved at du
bedre forstår skriveruttrykk og terminologien som er brukt i denne
brukerhåndboken.
802.11
802.11 er et sett med standarder for trådløs nettverkskommunikasjon
(WLAN) og er utviklet av IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).
ADF
En automatisk dokumentmater (ADF) er en skanneenhet som automatisk
mater en original inn i maskinen, slik at maskinen kan skanne en del av
arket med en gang.
AppleTalk
AppleTalk er et opphavsrettbeskyttet protokollsett utviklet av Apple, Inc for
datanettverk. Det fulgte med det opprinnelige Macintosh-systemet (1984),
men brukes nå mindre av Apple i forhold til TCP/IP-nettverksdrift.
802.11b/g/n
802.11b/g/n kan dele samme maskinvare og bruker 2,4 GHz-båndet.
802.11b støtter båndbredder på opptil 11 Mbps, 802.11n støtter
båndbredder på opptil 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheter kan av og til bli
påvirket av støy fra mikrobølgeovner, trådløse telefoner og Bluetoothenheter.
Bitdybde
En datagrafikkterm som beskriver antall biter som brukes til å representere
fargen til en enkelt piksel i et punktgrafikkbilde. Større fargedybde gir et
bredere spekter av distinkte farger. Ettersom antall biter øker, vil antall
mulige farger bli upraktisk stort for et fargekart. 1-bits farge kalles vanligvis
monokrom eller svart/hvitt.
Tilgangspunkt.
Et aksesspunkt eller trådløst aksesspunkt (AP eller WAP) er en enhet som
kobler sammen trådløse nettverksenheter på et trådløst nettverk (WLAN)
og fungerer som en sentral sender og mottaker av WLAN-radiosignaler.
BMP
Et punktgrafikkformat som brukes internt av det grafiske delsystemet i
Microsoft Windows (GDI), og brukes generelt om et enkelt grafikkfilformat
på den plattformen.
Ordliste
199
Ordliste
BOOTP
Dekning
Bootstrap-protokoll. En nettverksprotokoll som brukes av en
nettverkskunde til å motta IP-adressen automatisk. Dette skjer som regel
under oppstartprosessen for datamaskiner eller operativsystem som kjøres
på dem. BOOTP-serverne tildeler hver klient en IP-adresse fra en
adressepool. BOOTP gjør det mulig for ”diskløse arbeidsstasjoner” å hente
en IP-adresse før operativsystemet lastes inn.
Dette er en utskriftsterm som brukes for måling av tonerbruk ved utskrift.
5 % dekning betyr for eksempel at en A4-side inneholder cirka 5 % bilde
eller tekst. Så hvis papiret eller originalen har kompliserte bilder eller mye
tekst, vil dekningen være høyere, og tonerbruken vil samtidig være den
samme som dekningen.
CSV
CCD
CCD (Charge Coupled Device) er maskinvareenheten som gjør det mulig å
skanne. CCD-låsemekanismen brukes også til å holde CCD-modulen for å
hindre skader under flytting av maskinen.
Kommaseparert verdi (CSV). CSV er en filformattype som brukes til å
utveksle data mellom ulike programmer. Filformatet, slik det brukes i
Microsoft Excel, har blitt en standard i bransjen, også på andre plattformer
enn Microsofts.
Sortering
DADF
Sortering er prosessen med å skrive ut ett dokument i flere kopier. Når
sortering er valgt, skriver enheten ut et helt sett før tilleggskopiene blir
skrevet ut.
Tosidig automatisk dokumentmater (DADF) er en mekanisme som
automatisk mater og snur papirarket slik at maskinen kan skanne på begge
sider.
Kontrollpanel
Standard
Et kontrollpanel er et flatt område, vanligvis loddrett, der kontroll- eller
overvåkingsinstrumentene blir vist. De finnes som oftest foran på
maskinen.
Den verdien eller innstillingen som gjelder når du pakker ut skriveren av
esken eller når den tilbakestilles.
Ordliste
200
Ordliste
DHCP
Matriseskriver
En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient-servernettverksprotokoll. En DHCP-server leverer konfigurasjonsparametere på
forespørsel fra DHCP-klienten/vertsmaskinen, vanligvis informasjon som
klienten/vertsmaskinen trenger for å delta i et IP-nettverk. DHCP er også en
metode for å tildele IP-adresser til klienter og vertsmaskiner.
En matriseskriver er en dataskriver med et skriverhode som går frem og
tilbake på siden, og som skriver ved at et blekkfylt bånd blir slått mot papiret,
omtrent som en skrivemaskin.
DIMM
Punkter per tomme (DPI) er måleenheten for oppløsning som brukes ved
utskrift og skanning. Vanligvis gir flere punkter per tomme en høyere
oppløsning, mer synbare detaljer i bildet og en større fil.
DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lite kretskort med minne. DIMM
lagrer alle data i maskinen, for eksempel utskriftsdata og data om mottatte
telefakser.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør at enheter
i et hjemmenettverk kan dele informasjon med hverandre på tvers av
nettverket.
DNS
DNS (Domain Name Server) er et system som lagrer informasjon tilknyttet
domenenavnene i en distribuert database i nettverk, for eksempel Internett.
DPI
DRPD
Detektering av karakteristisk ringemønster DRPD, eller ”Spesielle
ringetoner”, er en tjeneste fra telefonoperatøren som gjør det mulig å svare
på anrop til flere forskjellige telefonnumre på én enkelt telefonlinje.
Duplex
Dette er en mekanisme som automatisk snur papirarket slik at maskinen
kan skrive (eller skanne) på begge sider. En skriver utstyrt med
dupleksenhet kan skrive ut på begge sider av papiret under en
utskriftssyklus.
Ordliste
201
Ordliste
Driftssyklus
Ethernet
Driftssyklus er den sidekvantiteten som ikke påvirker skriverytelsen i en
måned. Vanligvis har skriveren en oppgitt levetidsbegrensning, for
eksempel sider per år. Levetiden betyr en gjennomsnittskapasitet for
utskrifter, normalt innenfor garantiperioden. La oss si at skriverens
driftssyklus er 48 000 sider per måned på 20 arbeidsdager. Da kan
skriveren maksimalt skrive ut 2 400 sider per dag.
Ethernet er en rammebasert datanettverksteknologi for lokale nettverk
(LAN). Den definerer ledninger og signaler for det fysiske laget, og
grupperer formater og protokoller for MAC (media access control)/
datalenkelaget til OSI-modellen. Ethernet er som regel standardisert som
IEEE 802.3. Det er blitt den mest brukte LAN-teknologien fra 90-tallet og
fram til i dag.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) er en valgfri overføringsmodus som er
innebygd i telefakser klasse 1 eller faksmodemer. Den oppdager og retter
automatisk feil som kan oppstå under faksoverføringen, på grunn av støy
på telefonlinjen.
Et protokollsett utviklet av Apple Computer for datanettverk. Det fulgte med
det opprinnelige Macintosh-systemet (1984), men brukes nå mindre av
Apple i forhold til TCP/IP-nettverksdrift.
FDI
Emulering
Emulering er en teknikk der en maskin oppnår de samme resultatene som
en annen.
En emulator dupliserer funksjonene til ett system med et annet system, slik
at det andre systemet virker som det første. Emulering fokuserer på
nøyaktig gjengivelse av ytre virkemåte, til forskjell fra simulering der det
dreier seg om en abstrakt modell av systemet som blir simulert, ofte med
tanke på indre virkemåte.
FDI (Foreign Device Interface) er et kort du kan installere i maskinen hvis
du vil bruke en tredjepartsenhet, for eksempel en betalingsautomat eller en
kortleser. Med slike enheter kan du ta betalt for bruk av utskriftstjenestene
på maskinen.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) er en vanlig brukt protokoll for utveksling av
filer over et nettverk som støtter TCP/IP-protokollen (for eksempel Internett
eller et intranett).
Ordliste
202
Ordliste
Fikseringsenhet
HDD
Den delen av laserskriveren som smelter toneren på det trykte mediet. Den
består av to varme valser. Etter at toneren er overført til papiret, legger
fikseringsenheten på varme og trykk slik at toneren blir værende på papiret,
og det er derfor papiret er varmt når det kommer ut av laserskriveren.
En harddisk (HDD) er en fast lagringsenhet som lagrer digitalt kodede data
på hurtigroterende plater med magnetiske overflater.
Gateway
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en internasjonal
ikke-profittbasert organisasjon som skal fremme teknologi relatert til
elektrisitet.
Dette er en forbindelse mellom datamaskinnettverk eller mellom et
datamaskinnettverk og en telefonlinje. Den er veldig mye brukt, ettersom
det er en datamaskin eller et nettverk som gir tilgang til en annen
datamaskin eller nettverk.
Gråtoner
Nyanser av grått som representerer lyse og mørke deler av et bilde når
fargebilder konverteres til gråtoner. Fargene representeres av ulike
nyanser av grått.
Halvtone
Dette er en bildetype som simulerer gråtoner ved å variere antall punkter.
Områder med mye farge består av et stort antall punkter, mens lysere
områder har færre antall punkter.
IEEE
IEEE 1284
Parallellportstandarden 1284 ble utviklet av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers). Termen ”1284-B” viser til en bestemt kontakttype i
enden av parallellkabelen som kobler enheten til en skriver, for eksempel.
Intranett
Dette er et lukket nettverk som bruker internettprotokoller,
nettverkskonnektivitet og eventuelt offentlige telekommunikasjonssystem
for sikker deling av informasjon eller handlinger mellom de ansatte innenfor
en organisasjon. Noen ganger omfatter uttrykket bare den mest synlige
tjenesten, det interne nettstedet.
Ordliste
203
Ordliste
IP-adresse
IPX/SPX
IP-adressen (Internet Protocol) er et enestående nummer som enheter
bruker som identifikasjon og for å kommunisere med hverandre på et
nettverk som bruker IP-standarden (Internet Protocol).
IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Det er en nettverksprotokoll som brukes av Novell NetWareoperativsystemene. IPX og SPX innholder begge tilkoblingstjenester som
likner TCP/IP, der IPX-protokollen likner IP og SPX har likheter med TCP.
IPX/SPX ble i utgangspunktet utformet for lokalnettverk (LAN), og er en
svært effektiv protokoll til dette bruket (ytelsen er ofte bedre enn TCP/IP i et
LAN).
IPM
Images per minute (IPM) er en måte å måle hastigheten til en skriver på. Et
IPM-tall angir hvor mange enkle ark en skriver kan fullføre i løpet av ett
minutt.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokoll for utskrift og
for håndtering av utskriftsjobber, mediestørrelse, oppløsning og så videre.
IPP kan brukes lokalt eller over Internett til hundrevis av skrivere og støtter
også tilgangskontroll, autentisering og kryptering, og er en mye bedre og
sikrere utskriftsløsning enn eldre protokoller.
ISO
Den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO) er en
organisasjon som arbeider for standarder, og som består av medlemmer fra
nasjonale standardiseringsorganer. ISO oppretter globale standarder for
industri og handel.
ITU-T
Den internasjonale telekommunikasjonsunionen er en organisasjon som
ble etablert for å standardisere og regulere internasjonal radio og
telekommunikasjon. Hovedoppgavene er standardisering, tildeling av
radiofrekvenser og organisering av internasjonale telefonavtaler mellom
ulike land. Bokstaven T i ITU-T står for telekommunikasjon.
ITU-T nr. 1
Standardisert test utgitt av ITU-T for overføring av dokumenter per telefaks.
Ordliste
204
Ordliste
JBIG
MAC-adresse
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en
bildekomprimeringsstandard uten tap av nøyaktighet eller kvalitet som ble
utformet for komprimering av binære bilder, særlig for faks, men også for
andre bilder.
MAC-adresse (Media Access Control) er en entydig identifikator tilknyttet et
nettverkskort. MAC-adressen er en entydig 48-biters identifikator som
vanligvis skrives som 12 heksadesimale tegn gruppert i par (for eksempel
00-00-0c-34-11-4e). Denne adressen er vanligvis hardkodet i
nettverkskortet av produsenten, og brukes som hjelp for rutere når de skal
prøve å finne maskiner i store nettverk.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den vanligste brukte
standardmetoden for komprimering av fotografier. Det er et vanlig brukt
format for lagring og sending av bilder på Internett.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskin som inneholder
følgende funksjoner i en fysisk enhet: skriver, kopimaskin, faks og skanner.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en nettverksprotokoll for
spørring og endring av katalogtjenester som kjøres på TCP/IP.
LED
Light-emitting diode (LED) er en indikatorlampe som viser statusen til en
maskin.
MH
Modifisert Huffman (MH) er en komprimeringsmetode for å redusere
mengden data som må overføres mellom faksmaskiner, for å kunne
overføre bildet anbefalt av ITU-T T.4. MH er en kodebokbasert RLE-metode
som er optimalisert for å effektivt komprimere hvite flater. Ettersom de fleste
fakser består av mest hvite felt, minimerer dette overføringstiden for de flest
fakser.
MMR
MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode som
anbefales av ITU-T T.6.
Ordliste
205
Ordliste
Modem
En enhet som modulerer et bæresignal slik at det kan kode digital
informasjon, og også demodulerer et slik bæresignal for å dekode overført
informasjon.
En bildeenhet inneholder en trommel som sakte sliter ned overflaten
gjennom bruk i skriveren, og den bør skiftes ut ved behov fordi den blir slitt
gjennom kontakt med kassettfremkallerbørsten, rengjøringsmekanismen
og papir.
Originaler
MR
MR (Modified Read) er en komprimeringsmetode som anbefales av ITU-T
T.4. MR koder den første skannede linjen med MH. Den neste linjen blir
sammenliknet med den første, så bestemmes forskjellene, og deretter blir
forskjellene kodet og sendt.
Det første eksemplaret av noe, for eksempel et dokument, bilde eller tekst,
som blir kopiert, reprodusert eller omgjort til å produsere andre
eksemplarer, men som selv ikke er kopiert fra noe annet.
OSI
Et nettverksoperativsystem utviklet av Novell, Inc. Det brukte i
utgangspunktet felles fleroppgavekjøring for å kjøre ulike tjenester på en
PC, og nettverksprotokollene var basert på Xerox XNS-stakken. I dag
støtter NetWare TCP/IP i tillegg til IPX/SPX.
OSI (Open Systems Interconnection) er en modell utviklet av ISO
(International Organization for Standardization) for kommunikasjon. OSI
tilbyr en standard, modulær tilnærming til nettverksdesign som deler opp de
nødvendige settene med komplekse funksjoner i håndterbare funksjonelle
lag. Lagene er fra øverst til nederst, Applikasjon, Presentasjon, Sesjon,
Transport, Nettverk, Datalink og Fysisk.
OPC
PABX
OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme som lager et virtuelt
bilde for utskrift ved hjelp av en laserstråle som sendes fra en laserskriver.
Den er normalt grønn- eller gråfarget og sylinderformet.
PABX er et automatisk telefonsentralsystem innenfor en bedrift.
NetWare
Ordliste
206
Ordliste
PCL
PPM
PCL (Printer Command Language) er et sidebeskrivelsesspråk (PDL)
utviklet av HP som en skriverprotokoll, og som har blitt en bransjestandard.
Den ble først utviklet for tidlige blekkskrivere, men har siden kommet i
forskjellige utgaver for termiske skrivere, matriseskrivere og sideskrivere.
Sider per minutt (PPM) er en metode for å måle hvor raskt en skriver virker,
det vil si hvor mange sider den kan produsere på ett minutt.
PDF
Et grensesnitt for en enhetsdriver. Dette gjør at programvaren kan
samhandle med enhetsdriveren ved hjelp av standard systemoppkall for
inndata/utdata, noe som forenkler mange oppgaver.
PDF (Portable Document Format) er et opphavsrettbeskyttet filformat
utviklet av Adobe Systems for å gjengi todimensjonale dokumenter i et
format som er uavhengig av enhet og oppløsning.
PostScript
PostScript (PS) er et språk for programmering og beskrivelser av sider, og
brukes primært brukes til DTP og elektroniske utgivelser. Det kjøres
gjennom et tolkeprogram for å generere et bilde.
PRN-fil
Protokoll
Dette er en konvensjon eller standard som kontrollerer eller muliggjør
oppkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to dataendepunkter.
PS
Se PostScript.
Skriverdriver
Et program som brukes til å sende kommandoer og overføre data fra
datamaskinen til skriveren.
Utskriftsmedier
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) er nettverket av de offentlige
svitsjede telefonnettene, som betyr at telefonsamtalen vanligvis rutes
gjennom en sentral.
Medier (f.eks. papir, konvolutter, etiketter og transparenter) som kan brukes
i en skriver, skanner, faks eller kopimaskin.
Ordliste
207
Ordliste
RADIUS
SSID
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokoll for
autentisering og overvåking av fjernbrukere. RADIUS gjør det mulig med
sentralisert administrasjon av autentiseringsdata som brukernavn og
passord ved bruk av et AAO-konsept (autentisering, autorisasjon og
overvåking) for å administrere nettverkstilgang.
SSID (Service Set Identifier) er navnet på et trådløst nettverk (WLAN). Alle
trådløse enheter på et WLAN bruker samme SSID for å kommunisere med
hverandre. En SSID kan ha en maks. lengde på 32 tegn, og det skilles
mellom store og små bokstaver.
Nettverksmaske
Oppløsning
Skarpheten til et bilde målt i dpi (punkter per tomme). Jo høyere dpi, desto
større oppløsning.
Delnettverksmasken brukes sammen med nettverksadressen for å
bestemme hvilken del av adressen som er nettverksadressen og hvilken
del som er vertsadressen.
SMB
TCP/IP
SMB (Server Message Block) er en nettverksprotokoll som mest brukes til
å dele filer, skrivere, serielle porter og til diverse kommunikasjon mellom
noder i et nettverk. Den har også en funksjon for godkjenning av prosesser.
TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er settet med
kommunikasjonsprotokoller som iverksetter protokollstakkområdet, der
Internett og de fleste kommersielle nettverk kjøres.
SMTP
TCR
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for e-postoverføring
på Internett. SMTP er en relativt enkel, tekstbasert protokoll, der en eller
flere mottakere av meldingen blir oppgitt, og så blir meldingsteksten
overført. Det er en klient/server-protokoll der klienten sender en epostmelding til serveren.
TCR (Transmission Confirmation Report) inneholder detaljer for hver
overføring, for eksempel jobbstatus, overføringsresultat og antall sider som
er sendt. Du kan angi at denne rapporten skal skrives ut etter hver jobb eller
bare etter mislykkede overføringer.
Ordliste
208
Ordliste
TIFF
UNC-bane
TIFF (Tagged Image File Format) er et punktgrafikkbildeformat med
variabel oppløsning. TIFF beskriver bildedata som normalt kommer fra
skannere. TIFF-bilder bruker koder (tags). Dette er nøkkelord som definerer
egenskapene til bildet og som er inkludert i filen. Dette fleksible og
plattformuavhengige formatet kan brukes for bilder som er behandlet med
bildebehandlingsprogrammer.
UNC (Uniform Naming Convention) er en standardmåte å få tilgang til delte
nettverksressurser i Windows NT og andre Microsoft-produkter. Formatet til
en UNC-bane er: \\<servernavn>\<delt_navn>\<katalog>
Tonerkassett
En slags flaske med toner i en maskin, f.eks. en skriver. Toner er et pulver
som brukes i laserskrivere og kopimaskiner, og som danner teksten og
bildene på papiret som skrives ut. Toneren kan fikseres gjennom en
kombinasjon av varme/trykk fra fikseringsenheten slik at fibrene bindes til
papiret.
TWAIN
En bransjestandard for skannere og programvare. Ved å bruke en TWAINkompatibel skanner med et TWAIN-kompatibelt program kan en skanning
iverksettes innenfra programmet. Det er et bildefangst-API for
operativsystemene Microsoft Windows og Apple Macintosh.
URL
URL (Uniform Resource Locator) er den globale adressen til dokumenter
og ressurser på Internett. Den første delen angir hvilken protokoll som
brukes, den andre delen angir IP-adressen eller domenenavnet der
ressursen finnes.
USB
USB (Universal serial bus) er en standard som ble utviklet av USB
Implementers Forum, Inc., for å koble datamaskiner og annet utstyr. Til
forskjell fra parallellporten så er USB utformet for å koble USB-porten på en
enkelt datamaskin til flere andre enheter samtidig.
Vannmerke
Et vannmerke er et bilde eller mønster som vises på papir når du holder opp
papiret mot lyset. Vannmerker ble først tatt i bruk i Bologna i 1282, og de
har siden blitt brukt av papirprodusenter for å identifisere produkter.
Vannmerker er også brukt på frimerker, pengesedler og andre offentlige
dokumenter for å motvirke forfalskninger.
Ordliste
209
Ordliste
WEP
WPS
WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll spesifisert i IEEE
802.11 for å gi samme sikkerhetsnivå som på et kablet LAN. WEP brukes
til å kryptere data før de overføres med radiosignaler, slik at de er beskyttet
fra et endepunkt til et annet.
Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard for etablering av et trådløst
hjemmenettverk. Hvis det trådløse tilgangspunktet støtter WPS, kan du
enkelt konfigurere den trådløse nettverkstilkoblingen uten datamaskin.
XPS
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) er en bildearkitektur som ble
introdusert i Windows Me og Windows XP. Du kan starte en skanning fra
disse operativsystemene hvis du bruker en WIA-kompatibel skanner.
XPS (XML Paper Specification) er en spesifikasjon for et PDL (Page
Description Language), og et nytt dokumentformat. Dette er utviklet av
Microsoft. Det er en XML-basert spesifikasjon, basert på en ny
utskriftsbane, og et vektorbasert enhetsuavhengig dokumentformat.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) er et sett med systemer for å sikre trådløse
nettverk (Wi-Fi) og ble laget for å forbedre sikkerheten i forhold til WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en spesiell WPA-modus beregnet på
små bedrifter og hjemmenettverk. En delt nøkkel eller et passord er
konfigurert i det trådløse aksesspunktet (WAP) og på bærbare eller
stasjonære datamaskiner. WPA-PSK genererer en unik nøkkel for hver økt
mellom en trådløs klient og det tilhørende aksesspunktet, for mer avansert
sikkerhet.
Ordliste
210
Stikkordregister
B
bruke hjelp
36, 154
materenflerfunksjonsskuffen
28
utskrift
153
papir i skuff1
26
vanlige Macintoshproblemer
192
spesialpapir
29
manuell materflerfunksjonsskuff
Linux
D
bruk av SetIP
driverinstallasjon
Unix
100
F
favorittinnstillinger for utskrift
36
forklaring av statuslampene
55
funksjoner
funksjoner utskriftsmedier
Funksjoner for spesialutskrifter
4
61
139
68
K
kontrollpanel
konvensjon
L
legg i
papir i den manuelle
9
tips om bruk av
28
N
driverinstallering for nettverkstilkobling
98
nettverk
skriveregenskaper
156
unified driver configurator
173
utskrift
155
vanlige Linuxproblemer
193
driverinstallasjon
21
Reinstallasjon av driver
22
bruk av SetIP
98
97
100
94
installasjonsmiljø
67
IPv6konfigurasjon
103
SetIPprogrammet
91, 92, 131
Trådløst nettverksoppsett
92
driverinstallasjon for USBkabeltilkobling
83,
84
driverinstallering for nettverkstilkobling
97
systemkrav
driverinstallasjon
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
introduksjon av nettverksprogrammer 89
M
Macintosh
18
29
driverinstallasjon for USBkabeltilkobling
85,
87
Lokal
I
informasjon om reguleringer
92
bruk av spesialpapir
65
106
Nop udskrivning
Macintosh
153
O
ordliste
199
overlegg
Stikkordregister 211
Stikkordregister
opprett
148
skriv ut
149
rengjøre maskinen
slette
149
Økoutskrift
rengjøring
36
utskifting av tonerkassett
P
papirstopp
utvendig
46
justering av bredde og lengde
25
legge inn papir i den manuelle
materenflerfunksjonsskuffen
28
SetIPprogrammet
problemer
papirmatingsproblemer
177
problemer med utskriftskvalitet
183
strømproblemer
178
utskriftsproblemer
179
R
195
91, 131
bestilling
39
forventet levetid for tonerkassetten
42
tilgjengelig rekvisita
39
spesifikasjoner
sett forfra
16
SyncThru Web Service
informasjon
10
symboler
10
T
skriv ut
mobileprint
138
mobilOS
138
Linux
155
Macintosh
153
UNIX
157
skriverinnstillinger
19
generell informasjon
sikkerhet
9
61
stoppknapp
17
Sjenerelle ikoner
59
utskriftsmedier
sett bakfra
skriv ut et dokument
rekvisita
Skuff
25
service contact numbers
194
169, 171
endre skuffstørrelse
51
feilsøking
generell informasjon
48
tips for å unngå papirstopp
PostScriptdriver
skriverstatus
Pickupvalse
52
140
156
46
fjern papir
justering av høyden
46
Linux
innvendig
S
plassering av maskinen
44
163
Tonerkassett
forventet levetid
42
håndteringsinstruksjoner
42
lagring
41
uoriginale og etterfylte
42
tonerkassetter
fordeling av toner
43
skifte tonerkassett
44
trådløst
Stikkordregister 212
Stikkordregister
AdHocmodus
106
bruk av verktøy for direkte utskrift
Infrastrukturmodus
106
USBkabel
113, 117, 126
WPS
Frakobling
WPS maskinen har ikke display
PBC
PIN
110
redigere
147
flere sider på ett ark
Macintosh
slette
147
153
Linux
155
Macintosh
153
130
154
skrive ut til en fil
143
UNIX
157
34
utskriftsmedier
driverinstallering for nettverkstilkobling
100
157
Unix
66
USBkabel
driverinstallasjon
83, 85
Reinstaller driver
84, 87
utskiftbare deler
40
Utskrift
34
utskrift
endre standard utskriftsinnstillinger 141
skriv ut på begge sider av arket
Macintosh
UNIX
systemkrav
147
skriv ut et dokument
Windows
U
utskrift
opprett
111
111
trådløst nettverk
Nettverkskabel
151
etiketter
31
forhåndstrykt papir
32
konvolutt
30
kort
32
spesialpapir
29
utgangsstøtte
61
verktøy for direkte utskrift
151
W
Windows
bruk av SetIP
91, 131
driverinstallasjon for USBkabeltilkobling
21,
22
driverinstallering for nettverkstilkobling
94
64
systemkrav
vanlige Windowsproblemer
191
utskriftsoppløsning angi
Linux
155
V
vannmerke
Stikkordregister 213
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement