Samsung CLP-350N Owner's manual

Samsung CLP-350N Owner's manual

Brukerhåndbok for fargelaserskriver

CLP-350 Series

Brukerhåndbok for fargelaserskriver

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Denne brukerhåndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for noen endringer eller skader, direkte eller indirekte, som skyldes eller er relatert til bruken av denne brukerhåndboken.

• CLP-350N er modellnavn for Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung og Samsung-logoen er varemerker for Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL og PCL 6 er varemerker for Hewlett-Packard Company.

• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation.

• PostScript 3 er et varemerke for Adobe System, Inc.

• UFST® og MicroType™ er registrerte varemerker for Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc.

• Alle andre merke- og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

C

ONTACT

SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country Customer Care Center Web Site

Country

LITHUANIA

Customer Care Center

8-800-77777

ARGENTINE

AUSTRALIA

0800-333-3733

1300 362 603 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au

LUXEMBURG

MALAYSIA

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com/br

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

NORWAY

PANAMA

Web Site

www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com/nz

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

815-56 480

800-7267 www.samsung.com/no www.samsung.com/latin

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

800-726-7864 (SAMSUNG)

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL 80 8 200 128

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

REPUBLIC OF

IRELAND

RUSSIA

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

0 801 801 881

022-607-93-33

1-800-751-2676

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/sg

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500 www.samsung.ee

www.samsung.kz

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA

0800-SAMSUNG (726786)

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/sk www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

030-6227 515

3260 SAMSUNG or

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com/es www.samsung.com/se

GERMANY 01805 - 121213

(€ 0,14/min) www.samsung.de

SWITZERLAND 0800-7267864

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/tw

GUATEMALA

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

3698 4698

06-80-SAMSUNG (7267864)

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hu www.samsung.com/in/

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-7267-864

444 77 11 www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com.tr

INDONESIA

ITALIA

0800-112-8888

800-SAMSUNG(7267864)

800-048989 www.samsung.com/id www.samsung.com/it

U.A.E

U.K

U.S.A.

800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea www.samsung.com/uk www.samsung.com

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

UKRAINE

UZBEKISTAN

8-800-502-0000

8-800-120-0400 www.samsung.ua

www.samsung.com.uz

JAPAN

LATVIA

0120-327-527

800-7267 www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv/ index.htm

VENEZUELA

VIETNAM

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

I

NNHOLD

Om denne brukerhåndboken .......................................................................................................................................i

Mer informasjon ...........................................................................................................................................................i

Informasjon om sikkerhet og reguleringer ................................................................................................................... ii

1. Innledning

Spesialfunksjoner .................................................................................................................................................... 1.1

Oversikt over maskinen ........................................................................................................................................... 1.2

Oversikt over kontrollpanelet ................................................................................................................................... 1.3

Bli kjent med kontrollpanelet ................................................................................................................................... 1.4

LED-indikatorer ................................................................................................................................................... 1.4

Stopp-knapp ....................................................................................................................................................... 1.4

2. Oversikt over programvaren

Programvare som følger med ................................................................................................................................. 2.1

Skriverdriverfunksjoner ........................................................................................................................................... 2.1

Systemkrav ............................................................................................................................................................. 2.2

3. Komme i gang

Installere maskinvaren ............................................................................................................................................ 3.1

Konfigurere nettverket ............................................................................................................................................. 3.1

Operativsystemer som støttes ............................................................................................................................ 3.2

Bruke SetIP-programmet ........................................................................................................................................ 3.2

Installere programvaren .......................................................................................................................................... 3.3

Høydejustering ........................................................................................................................................................ 3.4

4. Velge og legge i utskriftsmedia

Velge utskriftsmedia ................................................................................................................................................ 4.1

Retningslinjer for valg og oppbevaring av utskriftsmedier .................................................................................. 4.1

Spesifikasjoner for utskriftsmedia ....................................................................................................................... 4.2

Retningslinjer for spesialutskriftsmedier ............................................................................................................. 4.3

Verifisere utskuff ..................................................................................................................................................... 4.4

Legge i papir ........................................................................................................................................................... 4.4

I papirskuffen ...................................................................................................................................................... 4.4

Bruke modus for manuell mating ........................................................................................................................ 4.7

Utskrift på spesielle utskriftsmaterialer .................................................................................................................... 4.8

Skrive ut på konvolutter ...................................................................................................................................... 4.8

Skrive ut på etiketter ........................................................................................................................................... 4.8

Skrive ut på transparenter .................................................................................................................................. 4.9

Skrive ut på forhåndstrykt papir .......................................................................................................................... 4.9

Skrive ut på kartong eller egendefinert utskriftsmateriale ................................................................................. 4.10

Angi papirformat og papirtype ............................................................................................................................... 4.10

5. Grunnleggende utskrift

Skrive ut et dokument ............................................................................................................................................. 5.1

Avbryte en utskriftsjobb ........................................................................................................................................... 5.1

6. Vedlikehold

Skrive ut en maskinkonfigurasjonsrapport .............................................................................................................. 6.1

Rengjøre maskinen ................................................................................................................................................. 6.1

Utvendig rengjøring ............................................................................................................................................ 6.1

Innvendig rengjøring ........................................................................................................................................... 6.1

Vedlikeholde kassetten ........................................................................................................................................... 6.3

Oppbevaring av utskriftskassetten ...................................................................................................................... 6.3

Forventet kassettlevetid ...................................................................................................................................... 6.3

Omfordeling av toner ............................................................................................................................................... 6.3

Utskifting av utskriftskassetten ................................................................................................................................ 6.4

Skifte bildeenhet ...................................................................................................................................................... 6.5

Skifte resttonerbeholder .......................................................................................................................................... 6.7

Utskiftbare deler ...................................................................................................................................................... 6.8

Administrere maskinen fra nettstedet ...................................................................................................................... 6.8

7. Feilsøking

Tips for å unngå papirstopp .................................................................................................................................... 7.1

Fjerne papirstopp .................................................................................................................................................... 7.1

I skuff 1 ............................................................................................................................................................... 7.1

I tilleggsskuffen ................................................................................................................................................... 7.3

Løse andre problemer ............................................................................................................................................. 7.4

Papirmateproblemer ........................................................................................................................................... 7.4

Utskriftsproblemer ............................................................................................................................................... 7.4

Problemer med utskriftskvalitet ........................................................................................................................... 7.6

Vanlige Windows-problemer ............................................................................................................................... 7.9

Vanlige PostScript-problemer ............................................................................................................................. 7.9

Vanlige Linux-problemer ................................................................................................................................... 7.10

Vanlige Macintosh-problemer ........................................................................................................................... 7.11

8. Bestille rekvisita og tilleggsutstyr

Rekvisita .................................................................................................................................................................. 8.1

Tilleggsutstyr ........................................................................................................................................................... 8.1

Slik bestiller du ........................................................................................................................................................ 8.1

9. Installere tilleggsutstyr

Forholdsregler ved installering av tilleggsutstyr ...................................................................................................... 9.1

Installere en minnemodul ........................................................................................................................................ 9.1

Aktivere det ekstra minnet i egenskapene for PS-skriveren ............................................................................... 9.2

10. Spesifikasjoner

11. Ordliste

Indeks

Om denne brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken inneholder grunnleggende informasjon om maskinen og detaljerte forklaringer på hvordan du bruker den. Både uerfarne og erfarne brukere kan se i denne boken når de skal sette opp og bruke maskinen.

Forklaringene er i all hovedsak basert på Microsoft Windowsoperativsystemet.

Noen begreper i denne brukerhåndboken brukes om hverandre. Se for eksempel nedenfor.

• Dokument er det samme som original.

• Papir er det samme som media eller utskriftsmedia.

• Modellnavnet, for eksempel CLP-3xx Series, er det samme som maskinen.

Tabellen nedenfor viser konvensjonene som brukes i denne brukerhåndboken.

Konvensjon Beskrivelse Eksempel

Fete typer

Start

Merk

Forsiktig

Fotnote

(Du finner mer informasjon

på side 1.1.)

Brukes for tekst på displayet eller tekst på selve maskinen.

Brukes til å gi mer informasjon eller detaljerte spesifikasjoner for funksjonene på maskinen.

Brukes til å gi brukere informasjon som har til hensikt å beskytte maskinen mot mulige mekaniske skader eller andre feil.

Brukes til å gi mer informasjon om bestemte ord eller uttrykk.

Brukes til å henvise brukerne til sider med mer informasjon.

Merk

Datoformatet kan variere fra land til land.

Forsiktig

Rør ikke den grønne undersiden på utskriftskassetten.

a. sider per minutt

(Du finner mer informasjon på

side 1.1.)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp og bruker maskinen på følgende steder, enten i trykt form eller på skjerm.

Hurtigveiledning for installasjon

Inneholder informasjon om hvordan du setter opp maskinen, og instruksjoner som du må følge for å klargjøre maskinen.

Elektronisk brukerhåndbok

Skriverdriverhjelp

Inneholder trinnvise forklaringer på hvordan du bruker alle funksjonene på maskinen, og informasjon om vedlikehold av maskinen, feilsøking og installering av tilleggsutstyr.

Denne brukerhåndboken inneholder også Om programvaren som gir deg informasjon om hvordan du skriver ut dokumenter på maskinen med ulike operativsystemer og hvordan du bruker de vedlagte programvareverktøyene.

Merk

Du finner brukerveiledningen på andre språk i mappen Manual på CD-en med skriverprogramvare.

Inneholder informasjon om egenskaper for skriverdriveren og instruksjoner for hvordan du angir egenskaper for utskrift. Klikk på

Hjelp

i dialogboksen for skriveregenskaper for å vise hjelpen for skriverdriveren.

Samsung nettsted

Hvis du har tilgang til Internett, kan du få hjelp, støtte, skriverdrivere, håndbøker og bestillingsinformasjon fra Samsungs nettsted www.samsungprinter.com

.

i

Informasjon om sikkerhet og reguleringer

Viktige forholdsregler og sikkerhetsinformasjon

Disse grunnleggende sikkerhetsreglene alltid følges når maskinen brukes, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade:

1 Alle instruksjoner må være lest og forstått.

2 Bruk alltid sunn fornuft ved bruk av elektriske apparater.

3 Følg alle advarsler og instruksjoner på maskinen og i veiledningene som ble levert sammen med den.

4 Hvis brukerveiledningen ser ut til være i konflikt med sikkerhetsinformasjonen, har sikkerhetsinformasjonen prioritet. Det kan være at du har misforstått brukerveiledningen. Hvis du ikke finner ut av motsetningen, må du rådføre deg med salgs- eller servicerepresentant.

5 Trekk ut strømledningen før maskinen rengjøres. Unngå å bruke flytende rengjøringsmidler eller midler på sprayflaske Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller midler på sprayboks. Bruk bare en fuktig klut til rengjøring.

6 Maskinen må ikke plasseres på en ustabil vogn, stativ eller bord. Dette kan føre til at maskinen faller ned og forårsaker alvorlig skade.

7 Maskinen må aldri plasseres på, ved eller over en radiator, varmeovn, klimaanlegg eller ventilasjonsåpning.

8 Unngå at maskinen eller andre gjenstander står på strømledningen.

Maskinen må ikke plasseres slik at ledningene blir utsatt for unødig slitasje ved at personer tråkker på dem.

9 Vegguttak og skjøteledninger må ikke overbelastes. Dette kan gi redusert ytelse, og kan føre til fare for brann eller elektrisk sjokk.

10 Pass på at kjæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilkoplingsledningene.

11 Forsøk aldri å dytte gjenstander inn i maskinen gjennom kabinettet eller

åpninger. Dette kan føre til at gjenstanden kommer i kontakt med farlige strømførende punkter, slik at fare for brann eller elektrisk støt oppstår.

Unngå at væske søles på eller inn i maskinen.

12 For å redusere faren for elektrisk støt må maskinen aldri demonteres.

Ta maskinen med til en kvalifisert servicetekniker hvis reparasjon er nødvendig. Hvis dekslene åpnes eller fjernes fører dette til fare for elektrisk støt eller andre farlige situasjoner. Feil montering av maskinen kan føre til elektrisk støt når den tas i bruk igjen.

13 Koble maskinen fra datamaskinen og strømuttaket, og kontakt kvalifisert servicepersonell dersom noen av disse situasjonene oppstår:

• Hvis strømledningen eller tilkoplingsledningen er skadet eller slitt.

• Hvis det er sølt væske inn i maskinen.

• Hvis maskinen har vært utsatt for regn eller vann.

• Hvis maskinen ikke fungerer som den skal selv om instruksjonene er fulgt.

• Hvis maskinen har falt ned, eller kabinettet ser ut til å være skadet.

• Hvis maskinens ytelse plutselig endres merkbart.

ii

14 Justeringer må bare foretas på de kontroller som dekkes av brukerveiledningen. Feil justering av andre kontroller kan føre til skade, og det kan bli nødvendig med omfattende arbeid utført av en kvalifisert servicetekniker for å tilbakestille maskinen til vanlig bruk.

15 Unngå å bruke maskinen i lyn- og tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Trekk om mulig ut strømledningen så lenge tordenværet varer.

16 Utskuffen kan bli varm hvis du skriver ut mange sider fortløpende.

Unngå å berøre overflaten, og hold barn borte fra de varme flatene.

17 For å sikre trygg bruk bør du bruke strømledningen som følger med maskinen. Hvis du bruker en ledning som er lengre enn 2 meter, på en

110 V maskin, bør den være 16 AWG

1

eller større.

18 TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Miljø og sikkerhet

Laser Safety Statement

Skriveren er sertifisert i USA som samsvarende med kravene i DHHS 21

CFR, kapittel 1, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1), og er også sertifisert som samsvarende med kravene i IEC 825 for laserprodukter av klasse I.

Laserprodukter av klasse I anses ikke som farlig utstyr. Lasersystemet og skriveren for øvrig er konstruert slik at personer ikke kan utsettes for laserstråling over nivå I under normal bruk eller normalt vedlikehold eller under service foretatt i samsvar med instruksjonene.

1 AWG: American Wire Guage

Advarsel

Du må aldri bruke eller uføre service på skriveren hvis beskyttelsesdekselet er fjernet fra laser/skanner-enheten. Den reflekterte strålen kan, selv om den usynlig, skade øynene. Når du bruker dette produktet, kan du redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade ved alltid å følge disse grunnleggende forsiktighetsreglene:

Resirkulering

Produktinnpakningen bør resirkuleres eller avhendes på annen miljømessig forsvarlig måte.

Ozon

Maskinen produserer ozon under normal bruk.

Ozongassen som produseres, er ikke farlig for brukeren.

Det anbefales imidlertid at maskinen plasseres på et sted med god ventilasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om ozon, kan du kontakte nærmeste Samsung-forhandler.

Energisparing

Denne maskinen er utstyrt med et avansert energisparingssystem som reduserer strømforbruket når den ikke er i aktiv bruk.

Hvis skriveren ikke mottar data i løpet av en angitt tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte amerikanske merker.

Hvis du vil ha mer informasjon om ENERGY STAR-programmet, kan du gå til http://www.energystar.gov . iii

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Radiostøy

FCC-bestemmelser

Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene.

Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak:

• Still på eller endre plassering av mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.

• Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TVtekniker.

Forsiktig:

Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Bestemmelser om radiointerferens i Canada

Denne digitale enheten overskrider ikke grenseverdiene for klasse B med hensyn til avgivelse av radiostøy fra digitalt utstyr, slik dette fremgår av standarden "Digital Apparatus", ICES-003, til Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Samsvarserklæring (land i Europa)

Godkjenninger og sertifiseringer

CE-merket på dette produktet symboliserer samsvarserklæringen til Samsung Electronics Co., Ltd. i forhold til følgende relevante EU-direktiver 93/68/EØF, angitt ved dato:

1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lavspenningsutstyr.

1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EØF (92/31/EØF) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.

9. mars 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

En fullstendig erklæring med opplysninger om de relevante direktiver og standarder kan skaffes fra representanten for Samsung Electronics Co., Ltd.

Bytte ut det monterte støpselet (gjelder bare

Storbritannia)

Viktig

På strømledningen til denne maskinen er det montert et standardstøpsel med

13 ampere (BS 1363), og den har en sikring på 13 ampere. Når du bytter eller undersøker sikringen, må du sette på plass riktig sikring med 13 ampere.

Deretter må du sette på igjen sikringsdekselet. Hvis du har mistet sikringsdekselet, må du ikke bruke støpselet før du har fått et nytt sikringsdeksel.

Ta kontakt med forretningen hvor du kjøpte maskinen.

Støpselet med 13 ampere er den vanligste typen i Storbritannia, og bør passe. Noen bygninger (hovedsakelig gamle bygninger) har ikke vanlige stikkontakter for støpsler med 13 ampere. Da må du kjøpe en passende adapter. Ikke fjern det monterte støpselet.

Advarsel

Hvis du kutter av det monterte støpselet, må du kassere det umiddelbart.

Du må ikke sette inn nye ledninger i støpselet. Du kan få elektrisk støt hvis du deretter setter det inn i en stikkontakt.

Viktig advarsel: Du må jorde denne maskinen.

Lederne i strømledningen har følgende fargekoder:

• Grønn og gul: Jordet

• Blå: Nøytral

• Brun: Spenningsførende

Hvis lederne i strømledningen ikke samsvarer med fargemerkingen i støpselet, gjør du følgende:

Koble den grønne og gule lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven ”E” (eller et annet jordingssymbol), eller med grønn og gul farge eller grønn farge.

Koble den blå lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven ”N” eller er svart.

Koble den brune lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven ”L” eller er rød.

Du må ha en sikring med 13 ampere i støpselet, adapteren eller fordelingstavlen.

iv

v

1

Innledning

Gratulerer med anskaffelsen av din nye skriver.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Spesialfunksjoner

Oversikt over maskinen

Oversikt over kontrollpanelet

Bli kjent med kontrollpanelet

Merk

Noen funksjoner er tilleggsutstyr. Sjekk i kapittelet om

spesifikasjoner. (Se ”Spesifikasjoner” på side 10.1.)

Spesialfunksjoner

Denne maskinen er utstyrt med en rekke spesialfunksjoner.

Skrive ut med høy hastighet og høy kvalitet

• Du kan skrive ut i alle farger ved hjelp av cyan, magenta, gult og svart.

• Du kan skrive ut med en oppløsning på opp til

2 400 x 600 dpi

. Se Om programvaren.

• Maskinen skriver ut papir i A4-format i en hastighet på

19 spm a

i svart/hvitt-modus og 5 sider per minutt i fargemodus.

• Maskinen sjekker hvilket kontinent du befinner deg i og angir fargen på himmel og gress automatisk i henhold til standardene for kontinentet. Se Om programvaren for detaljert informasjon.

Fleksibel håndtering av ulike papirtyper

• Standard 150-arks skuff støtter A4/Letter-format og spesielle materialer som brevpapir, konvolutter, etiketter, spesialformater, postkort, transparenter og kraftig papir.

Skuff 1 med 150 ark og tilleggsskuff med 200 ark støtter vanlig papir i ulike formater.

Lage profesjonelle dokumenter

• Skriv ut vannmerker. Du kan merke dokumenter med tekst, for eksempel ”Fortrolig”. Se Om programvaren.

• Skriv ut plakater. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en plakat.

Se Om programvaren.

• Skriv ut hefter. Med denne funksjonen kan du på en enkel måte skrive ut sider for en bok. Når alle sidene er skrevet ut, trenger du bare å brette og stifte dem. Se

Om programvaren.

Spar tid og penger

• Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark for å spare papir.

• Denne maskinen har automatisk strømsparing ved at den reduserer strømforbruket betraktelig når den er i ventemodus.

• Du kan skrive ut manuelt på begge sider av papiret

(Manuell dobbeltsidig utskrift)

i Windows og

Macintosh. Se Om programvaren.

Utvid maskinens kapasitet

• Maskinen har et ekstra minnespor som gir mulighet for

økt minnekapasitet. (Side 8.1)

• Zoran IPS-emulering* er kompatibel med PostScript

3-emulering

* (PS), og det gjør det mulig med

PS-utskrifter.

* Zoran IPS-emulering er kompatibel med PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Med enerett. Zoran, Zoran-logoen, IPS/PS3 og OneImage er varemerker for Zoran Corporation.

* 136 PS3-skrifter

Inneholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc.

Skriv ut i ulike miljøer

• Du kan skrive ut ved hjelp av Windows 2000 og

Windows XP/2003/Vista

samt Linux- og Macintosh- systemer.

• Maskinen er utstyrt med et USB-grensesnitt og et

nettverksgrensesnitt

.

a. sider per minutt

1

.1

<Innledning>

Dette er maskinens hovedkomponenter.

Oversikt over maskinen

5

6

7

3

4

1

2

• Figuren over viser maskinen med tilgjengelig tilleggsutstyr. (Du finner mer informasjon på side 8.1.)

• Symbolet

* betyr tilleggsutstyr.

toppdeksel utskuff (utskriftssiden ned) kontrollpanel kontrollkortdeksel håndtak skuff 1 tilleggsskuff

*

8 frontdeksel

9 utmatingsstøtte

10 bakre deksel

11 strømbryter

12 nettverksport

13

USB-port

14 strømkontakt

Merk

• Alle illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell.

• Utskuffens overflate kan bli varm hvis du skriver ut mange sider fortløpende. Unngå å berøre denne overflaten, og la ikke barn komme i nærheten av den.

1

.2

<Innledning>

Oversikt over kontrollpanelet

1

2

3

Tonerfarger

: Vis statusen for hver utskriftskassett. Se statuslamper og utskriftskassettmeldinger på side 1.4.

Status-

: Viser statusen på maskinen. (Du finner mer informasjon under ”Bli kjent med kontrollpanelet” på side 1.4.)

Stopp

: Stanser en operasjon når som helst, og det er flere funksjoner. (Du finner mer informasjon under ”Bli kjent med kontrollpanelet” på side 1.4.)

1

.3

<Innledning>

Bli kjent med kontrollpanelet

LED-indikatorer

Fargen på Status- og fargetoner-LED-indikatorene viser maskinens nåværende status.

Status-LED

Lyser grønt

Blinker grønt sakte

Blinker hurtig grønt

Lyser rødt

Lyser grønt

Blinker rødt

Lyser rødt

Lyser grønt

Fargetoner-LED

Alle LED av

Alle LED av

Alle LED av

Alle LED av

Beskrivelse

Maskinen er klar til utskrift.

Maskinen mottar data fra datamaskinen.

Maskinen skriver ut data.

• Det er en feil på maskinen, for eksempel papirstopp, åpent deksel, tom for papir, resttonerbeholder er ikke installert eller full resttonerbeholder.

• Det har oppstått en feil som krever service på maskinen, som f.eks. LSU-feil, feil i varmeelementet eller en ITB-feil. Kontakt salgs- eller servicerepresentanten.

Hver LED blinker rødt Hver utskriftskassett nærmer seg endt levetid.

Hver LED lyser rødt Alle utskriftskassettene er nesten tomme. Du kan skrive ut, men kvaliteten er ikke pålitelig.

Hver LED lyser rødt • Alle utskriftskassettene er helt oppbrukt. Du kan ikke skrive ut.

• Feil i alle utskriftskassetter.

Alle LED-lampene blinker rødt i en gjentatt rekkefølge

Maskinen varmer opp.

Merk

Alle feil på skriveren vises i Smart Panel-programvinduet.

Stopp-knapp

Status-LED

Skrive ut demoside

Skrive ut konfigurasjonssider

Avbryte en utskrift

Beskrivelse

Trykk og hold inne denne knappen i klar-modus i ca. 2 sekunder inntil Status--LED blinker sakte, og slipp den.

Trykk og hold inne denne knappen i klar-modus i ca. 5 sekunder inntil Status--LED blinker hurtig, og slipp den.

Trykk på denne knappen under utskrift. Den røde LED-indikatoren blinker mens jobben fjernes fra både maskinen og datamaskinen. Maskinen går deretter tilbake til klar-modus. Dette kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på utskriften.

1

.4

<Innledning>

2

Oversikt over programvaren

I dette kapittelet finner du en oversikt over programvaren som følger med maskinen. Du finner flere opplysninger om bruk av programvaren i Om programvaren.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Programvare som følger med

Skriverdriverfunksjoner

Systemkrav

Programvare som følger med

Etter at du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen, må du installere maskinprogramvaren fra de medfølgende CD-ene.

CD-ene inneholder følgende programvare:

CD

CD med skriverprogramvare

Windows

Innhold

Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle funksjonene på maskinen.

PPD-fil (Postscript Printer

Description)

: Bruk PostScriptdriveren til å skrive ut dokumenter med komplekse skrifter og grafikk på

PS-språket.

Smart Panel: Med dette programmet kan du overvåke maskinens status, og du blir varslet hvis det oppstår en feil under utskrift.

SetIP: Bruk dette programmet til å angi maskinens TCP/IP-adresser.

• Brukerhåndbok i PDF-format

Linux • PPD-fil (Postscript Printer

Description)

: Bruk denne driveren til

å kjøre maskinen fra en Linuxdatamaskin og skrive ut dokumenter.

Smart Panel: Med dette programmet kan du overvåke maskinens status, og du blir varslet hvis det oppstår en feil under utskrift.

Macintosh • Postscript Printer Description

(PPD)-fil

: Bruk denne driveren til å kjøre maskinen fra en Macintoshdatamaskin og skrive ut dokumenter.

Smart Panel: Med dette programmet kan du overvåke maskinens status, og du blir varslet hvis det oppstår en feil under utskrift.

Skriverdriverfunksjoner

Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner:

• Valg av papirkilde

• Papirformat, papirretning og type utskriftsmateriale

• Antall eksemplarer

I tillegg kan du bruke ulike spesialfunksjoner for utskrift. Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne:

Skriverdriver

Funksjon

Fargemodus

Alternativer for maskinkvalitet

Plakatutskrift

Manuell dobbeltsidig utskrift

Flere sider per ark

(N-opp)

Tilpass utskrift til side

Skaler utskrift

Hefteutskrift

Vannmerke

Overlegg

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Linux

O

Macintosh

O

O

X

O

X

X X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X O

X

X

X

X

X

X

Merk

Hvis du vil endre skriverspråket, går du til skriveregenskapene og endrer skriverspråket i kategorien Skriver.

2

.1

<Oversikt over programvaren>

PostScript-driver

Funksjon

Fargemodus

Alternativer for maskinkvalitet

Plakatutskrift

Flere sider per ark

(N-opp)

Tilpass utskrift til side

Skaler utskrift

Vannmerke

Overlegg

Windows

O

O

X

O

O

O

X

X

Linux

O

Macintosh

O

O

X

O

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X

X

X

O

X

X

Systemkrav

Før du begynner, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav:

Windows

Maskinen støtter følgende Windows-operativsystem.

Krav (anbefalt)

Operativsystem

Prosessor RAM

Ledig plass på harddisken

300 MB Windows

2000

Windows

XP

Windows

2003

Server

Windows

Vista

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1 024 MB)

1,5 GB

1,25 GB til

2 GB

15 GB

Merk

• Internet Explorer 5.0 eller høyere er minstekravet for alle

Windows-operativsystem.

• I Windows 2000/XP/2003/Vista kan brukere med administratorrettigheter installere programvaren.

Linux

Komponent

Operativsystem

Prosessor

RAM

Ledig diskplass

Programvare

Krav

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz eller bedre

256 MB eller mer

1 GB eller mer

• Linux Kernel 2.4 eller nyere

• Glibc 2.2 eller nyere

• CUPS

Macintosh

Komponent

Operativsystem

Prosessor

RAM

Harddisk

Tilkobling

Krav

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Intel prosessor

PowerPC G4/G5

512 MB for Intel-basert Mac,

128 MB for Power-PC-basert Mac

1 GB

USB-grensesnitt eller nettverksgrensesnitt

2

.2

<Oversikt over programvaren>

3

Komme i gang

I dette kapittelet får du trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Installere maskinvaren

Konfigurere nettverket

Installere programvaren

Høydejustering

Installere maskinvaren

I denne delen finner du trinnvise instruksjoner for hvordan du installerer maskinvaren som er beskrevet i hurtigveiledningen for installasjon. Sørg for at du leser hurtigveiledningen for installasjon og utfører trinnene nedenfor.

1

Velg et egnet sted for plassering av maskinen.

Velg en plan og stabil plassering der luften har god plass til å sirkulere. Pass på at det er litt ekstra plass slik at du får åpnet deksler og skuffer.

Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord.

Plasser maskinen på et flatt og stabilt underlag, slik at det ikke har mer enn 2 mm helning. Ellers kan det påvirke utskriftskvaliteten.

2

Pakk opp maskinen og kontroller alle delene som følger med.

3

Fjern teipen mens du holder maskinen godt fast.

4

Sett inn begge utskriftskassettene.

5

Legg i papir. (Se ”Legge i papir” på side 4.4.)

6

Kontroller at alle kablene er koblet til maskinen.

7

Slå på maskinen.

Forsiktig

Unngå å vippe maskinen eller holde den opp ned når den flyttes. Ellers kan maskinen bli forurenset med toner på innsiden, noe som kan føre til skade på maskinen eller dårlig utskriftskvalitet.

Konfigurere nettverket

Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke den som nettverksskriver.

Merk

Hvis du vil bruke USB-kabelen, setter du kabelen i en datamaskin og kobler den til maskinen. Se deretter programvareinstallasjon under Om programvaren.

Utskriftsfunksjonen fungerer best på steder som ikke er mer enn

1 000 meter over havet. Se høydeinnstillinger for å optimalisere

utskriften. Du finner mer informasjon på side 3.4.

3

.1

<Komme i gang>

Operativsystemer som støttes

Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøene som støttes av maskinen:

Komponent Krav

Nettverksgrensesnitt

Nettverksoperativsystem

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/Vista

Ulike Linux-operativsystemer

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Nettverksprotokoller TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP

Dynamisk adresseringsserver

DHCP, BOOTP

Merk

SyncThru™ Web Admin Service: Webbasert skriveradministrasjonsløsning for nettverksadministratorer.

Med SyncThru™ Web Admin Service kan du enkelt administrere nettverksenheter og fjernovervåke og feilsøke nettverksmaskiner fra alle steder som har Internett-tilgang.

Programmet kan lastes ned fra

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: En webserver som er innebygd inettverksutskriftsserveren. Med denne kan du konfigurere nødvendige nettverksparametere for tilkobling av skriveren til ulikenettverksmiljøer.

SetIP: Et verktøy som gjør det mulig å velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere IP-adressene som skal brukes med TCP/IP-protokollen. Se Bruke SetIP-

programmet på side 3.2.

Bruke SetIP-programmet

Dette programmet brukes til å angi nettverks-IP ved hjelp av MACadressen, som er nettverksskriverkortets eller -grensesnittets serienummer for maskinvaren. Programmet brukes først og fremst av nettverksadministratorer til å angi flere nettverks-IP-er samtidig.

1

Sett inn driver-CD-en som fulgte med maskinen.

2

Start Windows Explorer og åpne X-stasjonen. (X står for CDstasjonen.)

3

Dobbeltklikk på Application > SetIP.

4

Åpne språkmappen du vil bruke.

5

Dobbeltklikk på Setup.exe for å installere programmet.

6

Klikk på Start-menyen i Windows, velg Programmer > Samsung

Network Printer Utilities

> SetIP.

7

Velg navnet på din skriver, og klikk på " ".

Merk

Hvis du ikke finner skrivernavnet, klikker du på " oppdatere listen.

" for å

8

Skriv inn nettverkskortets MAC-adresse, IP-adresse, delnettverksmaske og standard gateway, og klikk deretter på Bruk.

Merk

Hvis du ikke kjenner nettverkskortets MAC-adresse, skriver du ut maskinens nettverksinformasjonsrapport.

9

Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.

10

Klikk på Avslutt for å lukke SetIP-programmet.

Merk

Hvis du vil konfigurere DHCP-nettverksprotokollen, går du til http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, velger programmet Bonjour for Windows for ditt operativsystem og installerer programmet. Med dette programmet kan du rette opp nettverksparameteren automatisk. Følg instruksjonene i installasjonsvinduet. Dette programmet støtter ikke Linux.

3

.2

<Komme i gang>

Installere programvaren

Du må installere maskinprogramvaren for utskrift. Programvaren omfatter drivere, applikasjoner og andre brukervennlige programmer.

Merk

• Fremgangsmåten nedenfor skal benyttes når maskinen brukes som nettverksmaskin. Hvis du vil koble til en maskin med en USB-kabel, finner du fremgangsmåten under Om programvaren.

• Fremgangmåten nedenfor tar utgangspunkt i operativsystemet

Windows XP. Fremgangsmåten og vinduene som vises under installeringen, kan variere avhengig av operativsystemet, skriverfunksjonen og grensesnittet som brukes. (Se Om programvaren.)

1

Kontroller at konfigureringen av nettverket er fullført for maskinen.

(Se ”Konfigurere nettverket” på side 3.1.) Lukk alle programmer på

PC-en før du starter installasjonen.

2

Sett CD-ROM-platen med skriverprogramvare i CD-ROM-stasjonen.

CD-en skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

3

Klikk på Neste.

Hvis installeringsvinduet ikke åpnes, klikker du på Start > Kjør.

Skriv inn X:\Setup.exe, og bytt ut X med bokstaven som representerer din stasjon. Klikk deretter på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, klikker du på Start > Alle

programmer

> Tilbehør > Kjør og skriver inn X:\Setup.exe.

4

Velg Vanlig installasjon for en nettverksskriver, og klikk deretter på Neste.

5

Det vises en liste over maskiner som er tilgjengelige i nettverket.

Velg skriveren du vil installere, og klikk deretter på Neste.

• Vinduet ovenfor kan se litt annerledes ut hvis du reinstallerer driveren.

Vis brukerhåndboken: Viser brukerhåndboken. Hvis du ikke har

Adobe Acrobat på maskinen, klikker du på dette alternativet, så installeres det automatisk før brukerhåndboken åpnes.

• Hvis du ikke finner maskinen på listen, klikker du på Oppdater for

å oppdatere listen eller velger Legg til TCP/IP-port. for å legge til maskinen i nettverket. Hvis du vil legge til maskinen i nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen til maskinen.

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside for å finne maskinens

IP-adresse eller MAC-adresse. (Se ”Skrive ut en maskinkonfigurasjonsrapport” på side 6.1.)

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Delt skriver [UNC]

og angir det delte navnet manuelt. Du kan også finne en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

Merk

Hvis du ikke er sikker på IP-adressen, tar du kontakt med nettverksadministratoren eller skriver ut nettverks-

informasjonen. (Se ”Skrive ut en maskinkonfigurasjonsrapport” på side 6.1.)

3

.3

<Komme i gang>

6

Når installeringen er fullført, vises et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside og registrere deg som bruker av en Samsungmaskin for å motta informasjon fra Samsung. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen(e) og klikker på Fullfør.

Merk

Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig etter at den er installert, kan du prøve å installere skriverdriveren på nytt.

Se Om programvaren.

Høydejustering

Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor mange meter over havet maskinen er plassert. Informasjonen nedenfor vil veilede deg når det gjelder å stille inn maskinen på den beste utskriftkvaliteten eller beste kvaliteten på utskriften.

Før du angir høydeverdien, må du finne ut hvor høyt over havet maskinen skal brukes.

Verdi

1

Høyde 3

2

Høyde 2

3

Høyde 1

4

Normal

0

1

Kontroller at du har installert skriverdriveren med den vedlagte CD-en med skriverprogramvare.

2

Dobbeltklikk på Smart Panel-ikonet på Windows-oppgavelinjen

(eller Notification Area i Linux).

Du kan også klikke på Smart Panel på statuslinjen i Mac OS X.

3

Klikk på Skriverinnstilling.

4

Klikk på Innstillinger > Høydejustering. Velg riktig verdi fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Bruk.

Merk

Hvis maskinen er koblet til et nettverk, vil skjermbildet for

SyncThru Web Service automatisk vises SyncThru™ Web

Service

. Klikk på Maskininnstillinger > Innstillinger (eller

Maskinoppsett

) > Hoydejustering. Velg riktig høyde, og klikk deretter på Bruk.

3

.4

<Komme i gang>

4

Velge og legge i utskriftsmedia

I dette kapittelet finner du informasjon om hvordan du velger utskriftsmedia og legger i maskinen.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Velge utskriftsmedia

Verifisere utskuff

Legge i papir

Utskrift på spesielle utskriftsmaterialer

Angi papirformat og papirtype

Velge utskriftsmedia

Du kan skrive ut på en rekke forskjellige utskriftsmedia, for eksempel vanlig papir, konvolutter og etiketter. Bruk alltid utskriftsmedia som tilfredsstiller kravene til papir for denne maskinen. Utskriftsmedia som ikke er i samsvar med retningslinjene i denne brukerhåndboken, kan føre til følgende problemer:

• Dårlig utskriftskvalitet

• Hyppigere papirstopp

• Økt slitasje på maskinen.

Egenskaper som vekt, konsistens og fiber- og fuktighetsinnhold er viktige faktorer som påvirker maskinens ytelse og utskriftskvaliteten. Ha følgende i tankene når du skal velge utskriftsmateriale:

• Utskriftsmedienes type, størrelse og vekt er beskrevet senere i denne delen.

• Type utskrift: Utskriftsmediet bør passe til det aktuelle prosjektet.

• Lyshet: Noen typer utskriftsmedier er hvitere enn andre og gir skarpere og klarere bilder.

• Glatthet: Utskriftsmediets glatthet har innvirkning på hvor klar den utskrevne teksten blir.

Merk

• Noen typer utskriftsmedier kan oppfylle alle kravene i denne delen, men likevel ikke gi tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feil håndtering, uakseptable temperatur- eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Samsung ikke har kontroll over.

• Før du kjøper inn utskriftsmedia i store kvanta, bør du kontrollere at de tilfredsstiller kravene i denne brukerhåndboken.

Forsiktig

Bruk av utskriftsmedia som ikke oppfyller disse spesifikasjonene, kan føre til problemer som krever reparasjon. Slike reparasjoner dekkes ikke av Samsungs garanti eller serviceavtaler.

Retningslinjer for valg og oppbevaring av utskriftsmedier

Ta hensyn til følgende når du skal velge eller legge i papir, konvolutter eller annet utskriftsmateriale:

• Bruk alltid utskriftsmedier som er i samsvar med spesifikasjonene på

side 4.2.

• Utskrift på fuktig, krøllet, skrukket eller istykkerrevet papir kan føre til papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet.

• For best mulig utskriftskvalitet bør du bare bruke kopipapir av høy kvalitet som er spesielt anbefalt til bruk i laserskrivere.

• Unngå å bruke følgende medietyper:

- Papir med preget påtrykk, perforeringer eller struktur som er for glatt eller for grov

- Stensilpapir

- Flersiders papir

- Syntetisk papir og termopapir

- Karbonfritt kopipapir eller kalkerpapir.

Disse papirtypene kan føre til papirstopp, kjemikalielukt og skade på maskinen.

• Oppbevar utskriftsmedier i originalemballasjen til de skal brukes.

Plasser kartonger på paller eller hyller, ikke på gulvet. Ikke legg tunge gjenstander på papiret, uansett om det er pakket eller upakket. Papiret må ikke utsettes for fuktighet eller andre forhold som kan føre til skrukker eller krøller.

• Oppbevar ubrukt utskriftsmedia ved mellom 15 °C og 30 °C. Den relative fuktigheten bør være mellom 10 og 70 %.

• Lagre ubrukt utskriftsmedia i fuktighetsbeskyttet omslag, for eksempel en plastbeholder eller plastpose, for å hindre at støv og fuktighet forurenser papiret.

• Legg spesielle typer utskriftsmedia ett ark om gangen i flerfunksjonsskuffen for å unngå papirstopp.

• For å hindre at utskriftsmedier, for eksempel etikettark, klistrer seg sammen, må de fjernes etter hvert som de blir skrevet ut.

4

.1

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Spesifikasjoner for utskriftsmedia

Type a

Størrelse Mål

Vanlig papir

Konvolutt

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Tykt papir

Tynt papir

Etiketter c

Transparent d

No. 9

6 3/4

Se avsnittet om vanlig papir

Se avsnittet om vanlig papir

Letter, A4

Letter, A4

Kartong Postkort

Minimumsstørrelse (egendefinert)

98 x 225 mm

92 x 165 mm

Se avsnittet om vanlig papir

Se avsnittet om vanlig papir

101,6 x 152,4 mm

76 x 127 mm

Maksimumsstørrelse (egendefinert) 216 x 356 mm a. Skriveren støtter en rekke mediestørrelser.

b. Maksimal kapasitet kan variere, avhengig av papirvekt og -tykkelse og miljøforhold.

c. Glatthet: 100 til 250 (sheffield).

d. Anbefalte medier: 3M-transparenter for fargelaserskriver, for eksempel PP2500.

Vekt

• 60 til 90 g/m

2

for skuff 1

• 60 til 105 g/m

2

for manuell ilegging i skuff 1

Kapasitet b

• 150 ark på 75 g/m

2

-papir for skuff 1

• 1 ark for manuell ilegging i skuff 1

• 250 ark på 75 g/m

2

-papir for tilleggsskuffen

75 til 90 g/m

2

90 til 105 g/m

2

60 til 70 g/m

2

120 til 150 g/m

2

138 til 146 g/m

2

105 til 163 g/m

2

60 til 163 g/m

2

1 ark for manuell ilegging i skuff 1

1 ark for manuell ilegging i skuff 1

4

.2

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Retningslinjer for spesialutskriftsmedier

Medietype

Konvolutter

Retningslinjer

• Det er kvaliteten på konvoluttene som bestemmer om utskriften blir vellykket. Når du skal velge konvolutter, bør du ta hensyn til følgende:

- Vekt: Vekten av konvolutten må ikke overstige

90 g/m

2

, ellers kan det oppstå papirstopp.

- Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre enn 6 mm krølling, og de skal være lufttomme.

- Tilstand: Pass på at konvoluttene ikke har skrukker, bretter eller andre former for skader.

- Temperatur: Du bør bruke konvolutter som tåler varmen og trykket under utskrift.

• Bruk bare riktig utformede konvolutter med skarpe, godt falsede bretter.

• Ikke bruk pregede konvolutter.

• Ikke bruk konvolutter med klips- eller snapplukking, vindu, belagt fôr, selvklebende lukking eller andre syntetiske materialer.

• Ikke bruk skadde konvolutter eller konvolutter av dårlig kvalitet.

• Sørg for at sømmen på begge sider av konvolutten går hele veien til hjørnet av konvolutten.

Akseptabelt

Ikke akseptabelt

• For konvolutter med limstriper eller flere klaffer som brettes over hverandre må du bruke lim som tåler maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund.

Maskinens fikseringstemperatur finner du i

spesifikasjonen side 10.1. Ekstra klaffer og remser

kan føre til skrukker, bretter og til og med papirstopp som kan skade varmeelementet.

• For at utskriftskvaliteten skal bli best mulig, bør ikke margene være nærmere konvoluttkantene enn 15 mm.

• Unngå å skrive over området der konvoluttsømmene møtes.

Medietype

Etiketter

Retningslinjer

• For å unngå skade på skriveren bør du bare bruke etiketter som er utviklet for lasermaskiner.

• Når du skal velge etiketter, bør du ta hensyn til følgende:

- Klebestoff: Limet må tåle maskinens fikseringstemperatur. Maskinens fikseringstemperatur

finner du i spesifikasjonen side 10.1.

- Oppsett: Bruk bare etiketter uten synlige områder med underlagspapir. Hvis det er mellomrom mellom etikettene, kan de løsne fra arket, noe som kan føre til papirstopp.

- Krølling: Før utskrift skal etikettene ligge flatt med mindre enn 13 mm krølling i hver retning.

- Tilstand: Ikke bruk etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn som tyder på at de er i ferd med

å løsne.

• Kontroller at det ikke finnes eksponert lim mellom etikettene. Eksponerte områder kan føre til at etiketter løsner under utskrift, noe som kan føre til papirstopp. Eksponert lim kan også gi skader på maskinens komponenter.

• Ikke send et etikettark gjennom maskinen mer enn

én gang. Limet på baksiden av etikettene er bare beregnet for én kjøring gjennom maskinen.

• Ikke bruk etiketter som er løsnet fra underlagsarket, eller som er skrukket, har bobler eller er skadet på annen måte.

• Skriv ikke ut på medier med bredde under 98 mm eller lengde under 148 mm.

• Still margen minst 6,4 mm fra kanten på utskriftsmaterialet i programmet du skriver ut fra.

For kartong eller materialer i egendefinerte formater

Forhåndstrykt papir

• Brevhoder må trykkes med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper eller avgir farlige gasser når det utsettes for maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Maskinens fikserings-

temperatur finner du i spesifikasjonen side 10.1.

• Blekk på brevhoder må ikke være brennbart og må ikke skade skrivervalsene.

• Skjemaer og brevhodeark må være innpakket i fuktighetsbeskyttet omslag for å forhindre forandringer i papiret under lagring.

• Før du legger i forhåndstrykt papir, for eksempel skjemaer eller brevhodeark, må du kontrollere at blekket på papiret er tørt. Under fikseringsprosessen kan det sive ut vått blekk fra det forhåndstrykte papiret, noe som reduserer utskriftskvaliteten.

4

.3

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Verifisere utskuff

Maskinen har en utskuff som skriver ut papir med teksten ned i riktig rekkefølge.

2

Åpne papirdekselet, og utvid skuffen ved å justere papirbreddeføreren.

3

Bøy papirarkene fram og tilbake for å separere arkene, og fan dem utover mens du holder i en av kantene. Dunk kanten av bunken mot et flatt underlag til arkene ligger jevnt.

Merk

• Utskuffen kan bli varm hvis du skriver ut mange sider fortløpende. Unngå å berøre overflaten, og hold barn borte fra de varme flatene.

• Utskuffen for papir har plass til opptil 100 ark. Fjern arkene slik at skuffen ikke blir overfylt.

Legge i papir

I papirskuffen

Legg utskriftsmediet du bruker til de fleste utskriftsjobbene i skuff 1.

Skuff 1 har plass til maksimalt 150 ark 75 g/m

2

vanlig papir.

Som tilleggsutstyr leveres også en tilleggsskuff (skuff 2) med en kapasitet på 250 ark papir. Denne skuffen kan monteres under standardskuffen.

(Se ”Tilleggsutstyr” på side 8.1.)

Legge papir i skuff 1 eller i tilleggsskuffen

1

Trekk skuffen ut av maskinen.

4

Legg i papiret med utskriftssiden opp.

Se til at du ikke overfyller skuffen og at alle fire hjørner ligger flatt i skuffen og under brakettene, som vist nedenfor. Overfylling kan føre til papirstopp.

4

.4

<Velge og legge i utskriftsmedia>

5

Trykk sammen papirlengdeføreren og før den inn mot papiret til den så vidt berører papirbunken.

Legge papir av et annet format i papirskuffen

Skuffen er forhåndsinnstilt for Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land.

Hvis du vil endre størrelsen til A4 eller Letter, må du justere spaken og papirbreddeføreren.

1

Trekk skuffen ut av maskinen. Åpne papirdekselet og ta ut papir fra skuffen hvis nødvendig.

2

Hvis du vil endre størrelsen til Letter, holder du i spaken på baksiden av skuffen og roterer spaken med klokken.

6

Lukk papirdekselet.

3

Klem sammen papirbreddeføreren og skyv den til kanten av spaken.

7

Skyv skuffen tilbake i maskinen til den klikker på plass.

Merk

Etter at du har lagt i papir, må du stille inn maskinen i henhold til papirtype, papirformat og papirkilde. Se Om programvaren.

Merk

Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeføreren til venstre og roterer spaken mot klokken.

Ikke vær for hardhendt med spaken, da dette kan skade skuffen.

4

.5

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Du endrer skuffestørrelsen til en annen størrelse ved å justere papirlengdeføringen til riktig lengde.

1

Trekk skuffen ut av maskinen. Åpne papirdekselet og ta ut papir fra skuffen hvis nødvendig.

4

Før inn papirlengdeføreren til den så vidt berører enden av papirbunken. Skyv breddeføringen og skyv den mot kanten av papirbunken uten at den bøyes.

2

Ved å trykke inn og låse opp føringslåsen øverst i skuffen, kan du trekke ut skuffen manuelt.

For papir som er mindre enn Letter-format, må du stille tilbake papirførerne til sine opprinnelige plasseringen og justere førerne for papirlengde og papirbredde.

Hvis utskriftspapiret er kortere enn 222 mm, trykker du på og åpner papirførerlåsen i skuffen og skyver skuffen inn manuelt. Juster papirlengde- og papirbreddeføreren.

3

Legg papir i skuffen.

Merk

• Ikke skyv breddeførerne så tett inntil papirbunken at papiret bøyer seg.

• Hvis du ikke justerer papirbreddeførerne, kan det føre til papirstopp.

4

.6

<Velge og legge i utskriftsmedia>

5

Lukk papirdekselet.

Bruke modus for manuell mating

Hvis du velger Manuell mating der du angir kilde, kan du leggte papiret i skuffen manuelt. Manuell mating kan være nyttig når du vil kontrollere utskriftskvaliteten for hver side som skrives ut.

Hvis du opplever papirstopp fra skuffen, prøv å mate ett ark av gangen inn i skuffen.

1

Legg utskriftsmaterialet i skuffen med utskriftssiden opp.

6

Skyv skuffen tilbake i maskinen til den klikker på plass.

Merk

Hvis du justerte selve skuffen for å bruke papir som er kortere enn 222 mm, ser du kanskje ikke skuffen fra utsiden av maskinen. Kontroller at skuffen er installert.

2

Juster papirførerne inn til papiret uten at papiret bøyes.

3

Når du skal skrive ut et dokument, må du velge Manuell mating

(Manuell innmating) under Source (Kilde) i programmet, og deretter velge riktig papirstørrelse og -type. Se Om programvaren.

4

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

Merk

Hvis du ikke trykker på knappen etter en pause, blir papiret automatisk matet inn i maskinen.

5

Utskriften starter.

6

Hvis du skriver ut flere sider, mater du inn neste ark etter at første side er skrevet ut, og trykker på Stopp-knappen.

7

Gjenta dette trinnet for hver side som skal skrives ut.

4

.7

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Utskrift på spesielle utskriftsmaterialer

Skrive ut på konvolutter

• Bruk kun konvolutter som er anbefalt for maskinen din. Kontroller at konvoluttene er uskadde og at de ikke er sammenklistret før du legger dem i magasinet.

• Ikke legg i pregede konvolutter.

• Ikke bruk konvolutter med spenner, lås, vinduer, belagt fôring eller selvklebende lim.

Slik skriver du ut på en konvolutt:

1

Press sammen papirlengdeføringen og trekk den ut til full lengde.

2

Legg en konvolutt i skuffen, med klaffsiden ned. Frimerkeenden skal mates inn først.

3

Før fram papirlengdeføreren til den så vidt berører enden av papirbunken.

4

Skyv papirbreddeføringen mot kanten av konvoluttstabelen uten at den bøyes.

Skrive ut på etiketter

• Bruk kun etiketter som er anbefalt for maskinen din.

• Kontroller at limet på etikettene tåler en fikseringstemperatur på 180 °C i 0,1 sekund.

• Kontroller at ingenting av underlagspapiret mellom etikettene er synlig. Eksponerte områder kan føre til at etiketter løsner under utskrift, noe som kan føre til papirstopp. Eksponert lim kan også gi skader på maskinens komponenter.

• Skriv aldri ut på samme etikettark mer enn én gang, eller på et etikettark der noen av etikettene er tatt av.

• Ikke bruk etiketter som er løsnet fra underlagsarket, eller som er skrukket eller skadet.

• Fjern etikettarkene fra skriveren etter hvert som de skrives ut, for å unngå at etikettene klistres sammen.

Slik skriver du ut på etiketter:

1

Press sammen papirlengdeføringen og trekk den ut til full lengde.

2

Legg i et etikettark i skuffen, med utskriftssiden opp, og øvre

kortende først

. Juster føringene etter lengden og bredden på etiketten.

Forsiktig

Utskuffen kan bli svært varm hvis du skriver ut 20 sider fortløpende. Vær forsiktig.

5

Når du skriver ut, stiller du inn papirkilden til Manuell mating og papirtypen til konvolutt og deretter velge egnet format i programmet. Se Om programvaren.

6

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

3

Når du skriver ut, stiller du inn papirkilden til Manuell mating og papirtypen til etiketter og deretter velge egnet format i programmet.

Se Om programvaren.

4

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

4

.8

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Skrive ut på transparenter

• Legg utskrevne transparenter på et flatt underlag.

• Ikke la transparenter bli liggende i papirskuffen i lengre tid. Støv og smuss kan samle seg på dem og føre til flekker på utskriften.

• For å unngå flekker forårsaket av fingeravtrykk, må transparenter og bestrøket papir håndteres forsiktig.

• Hvis du ønsker å unngå at transparentene falmer, må de ikke utsettes for langvarig sollys.

Forsiktig

Det anbefales at du ikke bruker transparenter med papirbakside, for eksempel Xerox 3R91334. De kan føre til papirstopp, eller transparentene kan ripes opp.

Slik skriver du ut på en transparent:

1

Press sammen papirlengdeføringen og trekk den ut til full lengde.

2

Legg i en transparent i skuffen, med utskriftssiden opp, og øvre

kortende først

. Juster føringene etter lengden og bredden på transparenten.

Skrive ut på forhåndstrykt papir

• Forhåndstrykt papir er papir som har en eller annen form for trykk på seg før det sendes gjennom maskinen (f.eks. papir med en forhåndstrykt logo øverst på siden).

• Brevhodeark må skrives ut med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordunster eller slipper ut farlige avgasser når det utsettes for maskinens fikseringstemperatur på 180 °C i 0,1 sekund.

• Blekket som brukes for brevhodeark må være flammesikkert og må ikke skade skrivervalsene.

• Skjemaer og brevhodeark må være innpakket i fuktighetsbeskyttet omslag for å forhindre forandringer i papiret under lagring.

• Før du legger i forhåndstrykt papir, for eksempel skjemaer eller brevhodeark, må du kontrollere at blekket på papiret er tørt. Under fikseringsprosessen kan det sive ut vått blekk fra det forhåndstrykte papiret, noe som reduserer utskriftskvaliteten.

Slik skriver du ut på forhåndstrykt papir:

1

Press sammen papirlengdeføringen og trekk den ut til full lengde.

2

Legg brevhodet i skuffen med teksten opp og med den øverste

kortsiden

først. Juster papirføreren etter kanten på papirbunken.

3

Når du skriver ut, stiller du inn papirkilden til Manuell mating og papirtypen til transparent og deretter velge egnet format i programmet. Se Om programvaren.

4

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

3

Når du skriver ut, stiller du inn papirkilden til Manuell mating og papirtypen til forhåndstrykt og velger deretter egnet papirformat i programmet. Se Om programvaren.

4

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

4

.9

<Velge og legge i utskriftsmedia>

Skrive ut på kartong eller egendefinert utskriftsmateriale

• Postkort, 76 x 127 mm (kartotek) kort og annet materiell i spesielle formater kan skrives ut med denne maskinen. Minimumsformatet er

76 x 127 mm og maksimumsformatet er 216 x 356 mm.

• Sett alltid kortsiden først inn i skuffen. Hvis du skal skrive ut i liggende papirretning, velger du retningen i programmet. Hvis du setter inn disse materialene med langsiden først, kan det oppstå papirstopp.

• Ikke skriv ut på materialer som er mindre enn 76 mm bred eller 127 mm lang.

• Still margen minst 4 mm fra kanten på utskriftsmaterialet i programmet du skriver ut fra.

Slik skriver du ut på kartong:

1

Press sammen papirlengdeføringen og trekk den ut til full lengde.

2

Legg utskriftsmaterialet i skuffen med utskriftssiden opp og den

korte enden først

. Juster føringene etter lengden og bredden på materialet.

Angi papirformat og papirtype

Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program. Hvis du vil gjøre endringene permanente, utfører du dem i maskinmappen.

Merk

Følgende fremgangsmåte gjelder for Windows XP. For andre

Windows-operativsystemer ser du den tilhørende brukerhåndboken eller hjelpen.

1

Klikk på Start-knappen på dataskjermen.

2

Velg Skrivere og annen maskinvare.

3

Velg Skrivere og fakser.

4

Høyreklikk på skriverdriverikonet, og velg Utskriftsinnstillinger.

5

Klikk på kategorien Papir, og endre innstillingene på Papiralternativ.

6

Klikk på OK.

Merk

Hvis du ikke trykker på knappen etter en pause, blir papiret automatisk matet inn i maskinen.

3

Når du skal skrive ut, må du velge Manuell mating og velge aktuell størrelse og type i programvaren. Se Om programvaren.

Hvis formatet på utskriftsmaterialet ikke er angitt i format-boksen i

papir

-kategorien, klikker du på

egendefinert

-knappen og angir formatet manuelt.

4

Trykk på Stopp-knappen på maskinen for å starte innmatingen.

4

.10

<Velge og legge i utskriftsmedia>

5

Grunnleggende utskrift

Dette kapittelet beskriver vanlige utskriftsoppgaver.

Skrive ut et dokument

Avbryte en utskriftsjobb

Skrive ut et dokument

Maskinen kan skrive ut fra ulike Windows-, Macintosh- og Linuxapplikasjoner. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere avhengig av hvilket program du bruker.

1

Åpne dokumentet du vil skrive ut.

2

Velg Skriv utFil-menyen. Utskrift-vinduet vises. Vinduet kan se noe annerledes ut avhengig av hvilket program du bruker.

3

Velg skriverdriveren fra Velg skriver-rullegardinlisten.

4

Klikk på OK eller Skriv ut i Skriv ut-vinduet for å starte utskriftsjobben.

Se Om programvaren hvis du vil ha mer informasjon om utskrifter.

Avbryte en utskriftsjobb

Hvis utskriftsjobben venter i utskriftskøen, for eksempel i skrivergruppen i Windows, gjør du følgende for å slette jobben:

1

Klikk på Start-menyen i Windows.

2

I Windows 2000 velger du Innstillinger og deretter Skrivere.

I Windows XP/2003 velger du Skrivere og fakser.

I Windows Vista velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd >

Skrivere

.

3

Dobbeltklikk på ikonet for Samsung CLP-350 Series.

(Eller Samsung CLP-350 Series PS)

4

I Dokument-menyen velger du Avbryt.

Merk

Du kan også åpne dette vinduet ved å dobbeltklikke på skriverikonet i hjørnet nederst til høyre på Windows-skrivebordet.

Du kan også avbryte den gjeldende jobben ved å trykke på Stopp på kontrollpanelet.

5

.1

<Grunnleggende utskrift>

6

Vedlikehold

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen og utskriftskassetten.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Skrive ut en maskinkonfigurasjonsrapport

Rengjøre maskinen

Vedlikeholde kassetten

Omfordeling av toner

Utskifting av utskriftskassetten

Skifte bildeenhet

Skifte resttonerbeholder

Utskiftbare deler

Administrere maskinen fra nettstedet

Skrive ut en maskinkonfigurasjonsrapport

Du kan skrive ut informasjon om maskinen og en jobbrapport.

Du kan skrive ut en konfigurasjonsrapport fra maskinens kontrollpanel.

Bruk konfigurasjonssiden til å vise gjeldende innstillinger og som hjelp til feilsøking av problemer.

Slik skriver du ut en konfigurasjonsside:

I klar-modus trykker du og holder inne Stopp-knappen i ca. 5 sekunder.

En konfigurasjonsside skrives ut.

Rengjøre maskinen

Under utskrift kan det samles opp papir-, toner- og støvpartikler inni maskinen. Over tid kan dette føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller -søl. Maskinen har en rengjøringsmodus som kan løse og forhindre denne typen problemer.

Utvendig rengjøring

Rengjør maskinkabinettet med en myk, lofri klut. Du kan fukte kluten lett med vann, men pass på at det ikke drypper vann på eller inn i maskinen.

Forsiktig

Hvis du rengjør maskinkabinettet med produkter som inneholder store mengder alkohol, løsemidler eller andre sterke stoffer, kan det føre til misfarging eller skader på kabinettet.

Innvendig rengjøring

1

Slå av maskinen, dra ut strømledningen, og vent noen minutter til maskinen er avkjølt.

2

Åpne frontdekselet.

3

Trekk bildeenheten ut av maskinen ved hjelp av håndtaket i bunnen.

6

.1

<Vedlikehold>

4

Fell ut det øvre håndtaket på bildeenheten, og bruk det til å trekke bildeenheten helt ut av maskinen.

6

Trekk bildeenheten omtrent halvveis ut, og skyv den inn til den klikker på plass. Gjenta dette to eller tre ganger.

Forsiktig

• Ikke berør den grønne flaten på bildeenheten med hendene eller noe annet materiale. Bruk håndtaket for å unngå å berøre dette området.

• Vær forsiktig så du ikke skraper overflaten på bildeenheten.

• Bildeenheten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. For mye lys kan skade enheten. Dekk den til med en papirbit for å beskytte den om nødvendig.

5

Kontroller innsiden av maskinen. Fjern støv, papirpartikler og tonerflekker med en fuktig, lofri klut.

7

Skyv inn bildeenheten i maskinen til den klikker på plass.

8

Lukk frontdekselet godt.

Merk

Etter rengjøring må maskinen tørke helt.

Forsiktig

Hvis maskinen eller omgivelsene rundt er tilsmusset av tomer, anbefaler vi at du rengjør dette med en klut eller papirserviett fuktet i vann. Hvis du bruker en støvsuger, kan skadelig toner virvels opp i luften.

Forsiktig

Hvis frontdekselet ikke er helt stengt, fungerer ikke maskinen.

Påse at alle utskriftskassettene er korrekt installert. Hvis en utskriftskassett ikke er riktig installert, vil du ikke kunne lukke frontdekselet.

6

.2

<Vedlikehold>

9

Sett inn støpselet, og slå på maskinen.

Forsiktig

Hvis du hører en knasende lyd, må du installere bildeenheten på nytt. Bildeenheten er ikke riktig installert.

Slik omfordeler du toner:

1

Åpne frontdekselet.

Vedlikeholde kassetten

Oppbevaring av utskriftskassetten

Ta hensyn til følgende for å få mest mulig ut av utskriftskassetten:

• Ikke ta utskriftskassetten ut av emballasjen før du skal bruke den.

• Ikke etterfyll utskriftskassetten. Maskingarantien dekker ikke skader

som skyldes bruk av en etterfylt kassett.

• Oppbevar utskriftskassetter i samme type omgivelser som maskinen.

• Utskriftskassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter.

For mye lys kan skade kassetten.

Forventet kassettlevetid

Levetiden til en utskriftskassett avhenger av hvor mye toner utskriftsjobbene bruker. Ved utskrift av tekst med 5 % dekning, varer utskriftskassettene gjennomsnittlig 4 000 sider for svart/hvitt-utskrifter og

2 000 sider for fargeutskrift. Kapasiteten til utskriftskassetten som følger med skriveren, er 3 000 sider for svart og 1 500 sider for farge.

Omfordeling av toner

Når det er lite toner igjen i en utskriftskassett, kan enkelte områder på utskriften bli blasse eller lyse. Dessuten kan fargebilder skrives ut med feil farger fordi fargene blandes feil når det er lite toner igjen i en utskriftskassett. Programvinduet i Smart Panel vises på datamaskinen og forteller deg om hvilken fargekassett som inneholder lite toner. Når toner-

LED for hver tonerkassett i en bestemt farge blinker på kontrollpanelet, inneholder utskriftskassetten lite toner.

Maskinen er fortsatt i stand til å skrive ut ved hjelp av gjeldende utskriftskassett inntil Smart Panel-programvinduet vises på datamaskinen og ber deg bytte kassett.

Du kan kanskje forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren.

2

Hold i håndtaket på tilhørende utskriftskassett, roter den mot klokken og dra den ut av maskinen.

3

Rist kassetten forsiktig fra side til side slik at toneren fordeles jevnt.

6

.3

<Vedlikehold>

4

Grip utskriftskassetten og plasser den i det aktuelle sporet i maskinen. Sett den tilbake inn i sporet til den klikker på plass, og roter utskriftskassetten med klokken.

1

Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den kjøler ned.

2

Åpne frontdekselet.

Merk

Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toner til å feste seg i stoffet.

5

Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket.

3

Hold i håndtaket på tilhørende utskriftskassett, roter den mot klokken og dra den ut av maskinen.

4

Pakk ut en ny utskriftskassett.

5

Rist kassetten forsiktig fra side til side slik at toneren fordeles jevnt.

Utskifting av utskriftskassetten

Maskinen bruker fire farger og har separate utskriftskassetter for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).

Når toner-LED for hver utskriftskassett i en bestemt farge lyser på kontrollpanelet og Status-LED lyser rødt, er maskinkassetten helt oppbrukt. Maskinen slutter å skrive ut.

Dessuten vises programvinduet for Smart Panel på datamaskinen med beskjed om at tonerkassetten må byttes.

Utskriftskassetten må skiftes ut. Sjekk hvilken type utskriftskassett som

brukes på maskinen. (Se ”Rekvisita” på side 8.1.)

Merk

En etterfylt utskriftskassett kan resultere i dårlig utskriftskvalitet fordi kassetten kan avvike vesentlig fra en originalkassett.

6

.4

<Vedlikehold>

6

Ta av hetten på kassetten.

Merk

Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toner til å feste seg i stoffet.

7

Grip utskriftskassetten og plasser den i det aktuelle sporet i maskinen. Sett den tilbake inn i sporet til den klikker på plass, og roter utskriftskassetten med klokken.

Merk

• Alle LED-lampene blinker rødt i en gjentatt rekkefølge. Vent til maskinen er klar. Dette tar ca. 1,5 minutter.

• Ved utskrift av tekst med 5 % dekning, varer utskriftskassettene gjennomsnittlig 4 000 sider for svart/hvittutskrifter og 2 000 sider for fargeutskrift. Kapasiteten til utskriftskassetten som følger med skriveren, er 3 000 sider for svart og 1 500 sider for farge.

Skifte bildeenhet

Levetiden til bildeenheten er ca. 20 000 sider for svart eller 46 000 sider for farger. Når levetiden til bildeenheten er utløpt, vises programvinduet for Smart Panel på datamaskinen og angir at bildeenheten må skiftes.

Ellers slutter maskinen å skrive ut.

Slik bytter du bildeenhet:

1

Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den kjøler ned.

2

Åpne frontdekselet.

8

Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket, og slå på maskinen.

3

Roter alle utskriftskassetter mot klokken og trekk dem ut. Fjern resttonerbeholderen fra maskinen.

Forsiktig

Hvis frontdekselet ikke er helt stengt, fungerer ikke maskinen.

Påse at alle utskriftskassettene er korrekt installert. Hvis en utskriftskassett ikke er riktig installert, vil du ikke kunne lukke frontdekselet.

6.5

<Vedlikehold>

4

Trekk bildeenheten ut av maskinen ved hjelp av håndtaket i bunnen.

Forsiktig

• Ikke bruk skarpe gjenstander, som kniv eller saks, til å åpne pakken med bildeenheten. Overflaten på bildeenheten kan skades.

• Vær forsiktig så du ikke skraper overflaten på bildeenheten.

• Bildeenheten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. For mye lys kan skade enheten. Dekk den til med en papirbit for å beskytte den om nødvendig.

7

Hold i håndtakene på den nye bildeenheten, og skyv den inn i maskinen til den klikker på plass.

5

Fell ut det øvre håndtaket på bildeenheten, og bruk det til å trekke bildeenheten helt ut av maskinen.

8

Fjern de fire hettene på bildeenhetens innganger for utskriftskassetten. Du fjerner hetten fra kassetten ved å løfte opp håndtaket og dra det ut.

6

Pakk ut en ny bildeenhet. Fjern beskyttelsen på begge sider av bildeenheten, og papiret som beskytter overflaten på bildeenheten.

Forsiktig

Ikke bruk for mye makt på hetten. Det kan medføre problemer.

9

Skyv utskriftskassettene og resttonerbeholderen inn igjen i de tilhørende sporene til de smekker på plass. Og roter utskriftskassettene med klokken.

6

.6

<Vedlikehold>

10

Lukk frontdekselet godt.

Forsiktig

Hvis frontdekselet ikke er helt stengt, fungerer ikke maskinen.

Påse at alle utskriftskassettene er korrekt installert. Hvis en utskriftskassett ikke er riktig installert, vil du ikke kunne lukke frontdekselet.

11

Slå på maskinen.

Forsiktig

Hvis du hører en knasende lyd, må du installere bildeenheten på nytt. Bildeenheten er ikke riktig installert.

Merk

Alle LED-lampene blinker rødt i en gjentatt rekkefølge. Vent til maskinen er klar. Dette tar ca. 1,5 minutter.

Skifte resttonerbeholder

Levetiden til resttonerbeholderen er ca. 1 250 sider for fullfarge ved 5 % dekning, eller 5 000 bilder for svart. Når levetiden til resttonerbeholderen er utløpt, vises programvinduet for Smart Panel på datamaskinen og angir at resttonerbeholderen må skiftes. Ellers slutter maskinen å skrive ut.

Slik bytter du resttonerbeholder:

1

Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den kjøler ned.

2

Åpne frontdekselet.

3

Trekk resttonerbeholderen ut av maskinen ved hjelp av håndtaket.

Merk

Påse at du legger resttonerbeholderen på et plant underlag slik at du ikke søler toner.

4

Fjern lokket fra beholderen som vist nedenfor, og bruk det til å lukke

åpningen på resttonerbeholderen.

Forsiktig

Ikke vippe eller vri beholderen.

5

Pakk ut en ny resttonerbeholder.

6

Sett inn den nye beholderen på riktig plass og skyv den helt inn så den sitter forsvarlig fast.

6

.7

<Vedlikehold>

7

Lukk frontdekselet godt.

Forsiktig

Hvis frontdekselet ikke er helt stengt, fungerer ikke maskinen.

Påse at alle utskriftskassettene er korrekt installert. Hvis en utskriftskassett ikke er riktig installert, vil du ikke kunne lukke frontdekselet.

8

Slå på maskinen.

Utskiftbare deler

For å unngå problemer med utskriftskvaliteten og papirmating på grunn av slitte deler, og for å holde maskinen i god stand til enhver tid, må følgende deler skiftes ut når det angitte antallet sider er skrevet ut, eller når levetiden til en del har utløpt.

Deler

Pickup-valse

Varmeelement

Overføringsvalse

Overføringsbånd (ITB)

Kapasitet (gjennomsnittlig)

Ca. 50 000 sider

Ca. 80 000 svart/hvitt-sider eller

40 000 fargesider

Ca. 100 000 sider

Ca. 100 000 bilder

Vi anbefaler på det sterkeste at dette vedlikeholdet utføres av en autorisert servicerepresentant, forhandler eller representant fra stedet der du kjøpte maskinen. Garantien dekker ikke utskiftning av vedlikeholdsdeler etter utløpt levetid.

Administrere maskinen fra nettstedet

Hvis du har koblet maskinen til et nettverk og konfigurert TCP/IPparametrene korrekt, kan du administrere maskinen via Samsungs

SyncThru™ Web Service som er en innebygd webserver. Bruk

SyncThru™ Web Service til å:

• Vise maskinens enhetsinformasjon og sjekke den gjeldende statusen.

• Endre TCP/IP-parametere og konfigurere andre nettverksparametere.

• Endre skriveregenskaper.

• Konfigurere maskinen til å sende e-postmeldinger og varsle deg om maskinstatusen.

• Få støtte til bruk av maskinen.

Slik får du tilgang til SyncThru™ Web Service:

1

Start en webleser, for eksempel Internet Explorer, fra Windows.

2

Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og trykk på Enter-tasten eller klikk Start.

Maskinens innebygde webområde åpnes.

6.8

<Vedlikehold>

7

Feilsøking

I dette kapittelet finner du nyttig informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil.

Dette kapittelet inneholder følgende deler: Maskinoppsett

Tips for å unngå papirstopp

Fjerne papirstopp

Løse andre problemer

Tips for å unngå papirstopp

Du kan unngå de fleste papirstopp ved å velge riktig type utskriftsmateriale. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten

beskrevet på side 7.1.

• Følg fremgangsmåtene på side 4.4. Kontroller at de justerbare

papirførerne er riktig innstilt.

• Ikke legg for mye papir i skuffen.

• Ikke ta papir ut av skuffen mens maskinen skriver ut.

• Bøy, luft og rett ut papir før du legger det i skuffen.

• Ikke bruk brettet, fuktig eller kraftig krøllet papir.

• Ikke legg flere typer papir i en skuff samtidig.

• Bruk bare anbefalte utskriftsmedier. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Kontroller at den anbefalte utskriftssiden for utskriftsmediet vender opp i skuffen.

Fjerne papirstopp

Merk

Når du fjerner fastkjørt papir fra skriveren, må du om mulig alltid dra papiret i normal utskriftsretning for å unngå skade på innvendige komponenter. Trekk hardt og jevnt, og ikke rykk i papiret. Hvis papiret rives i stykker, må du sørge for at alle papirbiter fjernes, ellers vil det oppstå papirstopp igjen.

Hvis papirstopp oppstår, lyser Status-LED på kontrollpanelet rødt. Finn og fjern papiret som sitter fast.

For å fortsette utskriften etter at du har fjernet et papirstopp, må du åpne og lukke det fremre eller bakre dekselet.

I skuff 1

1

Trekk skuffen ut av skriveren og ta ut papiret som har satt seg fast.

Hvis du ikke finner papir som har satt seg fast, går du videre til neste trinn.

2

Fjern det fastkjørte papiret ved å åpne bakre deksel.

7

.1

<Feilsøking>

3

Dra papiret forsiktig ut i den angitte retningen. Oftest kan fastkjørt papir fjernes på denne måten.

5

Hold det indre dekselet åpent mens du forsiktig tar det fastkjørte papiret ut av skriveren. Det indre dekselet lukkes deretter automatisk.

Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret eller hvis du merker motstand når du prøver å dra det ut, må du slutte å dra og gå til neste trinn.

Merk

Hvis papiret rives i stykker, må du sørge for at alle papirbiter fjernes fra skriveren.

4

Lukk det bakre dekselet og åpne deretter toppdekselet.

Forsiktig

Ikke berør varmeelementet innenfor det indre dekselet. Det er varmt og kan forårsake brannskader! Varmeelementets driftstemperatur er 180 °C. Vær forsiktig når du fjerner papir fra skriveren.

6

Lukk toppdekselet. Kontroller at det er helt lukket.

7

Fortsett utskriften ved å åpne og lukke bakre eller fremre deksel.

7

.2

<Feilsøking>

I tilleggsskuffen

Hvis papiret er fastkjørt i tilleggsskuffen, følger du trinnene under for å frigjøre fastkjørt papir.

1

Trekk tilleggsskuffen ut av maskinen.

5

Åpne papirstoppdekselet i tilleggsskuffen.

6

Trekk det fastkjørte papiret ut i den retningen som vises.

2

Fjern det fastkjørte papiret fra maskinen.

7

Lukk dekselet for papirstopp. Utskriften fortsetter automatisk.

3

Skyv tilleggsskuffen inn i maskinen til den klikker på plass.

Utskriften fortsetter automatisk.

4

Fortsett utskriften ved å åpne og lukke bakre eller fremre deksel.

Hvis papiret ikke løsner når du trekker i det, eller du ikke ser papiret i dette området, går du til neste trinn.

7

.3

<Feilsøking>

Løse andre problemer

Tabellen nedenfor viser noen tilstander som kan forekomme, og anbefalte løsninger. Bruk de foreslåtte løsningene for å løse problemet.

Hvis problemet vedvarer, må du be om service.

Papirmateproblemer

Tilstand

Det oppstår papirstopp under utskrift.

Papirarkene kleber seg sammen.

Foreslåtte løsninger

Fjern papirstoppen. (Se ”Fjerne papirstopp” på side 7.1.)

Flere ark setter seg fast om gangen.

Papiret mates ikke inn i maskinen.

Det oppstår stadig papirstopp.

• Kontroller at det ikke er for mye papir i papirskuffen. Skuffen har plass til opp til

150 ark, avhengig av papirets tykkelse.

• Kontroller at du bruker riktig type papir.

(Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Ta papiret ut av papirskuffen, og bøy og luft papiret.

• Fuktige omgivelser kan føre til at enkelte typer papir kleber seg sammen.

• Det kan være lagt flere typer papir i papirskuffen. Legg bare i papir av samme type, størrelse og vekt.

• Hvis flere ark har satt seg fast samtidig,

fjerner du papirstoppen. (Se ”Fjerne papirstopp” på side 7.1.)

• Papiret er ikke lagt i riktig. Fjern papiret fra skuffen, og legg det i riktig. Kontroller at papirføringene er riktig innstilt.

• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen.

• Papiret er for tykt. Bruk bare papir som oppfyller spesifikasjonene for maskinen.

(Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Fjern eventuelle hindringer inni maskinen.

• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen. Kontroller at papirføringene er riktig innstilt.

• Du bruker feil type papir. Bruk bare papir som oppfyller spesifikasjonene for maskinen.

(Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Det kan være rusk inni maskinen. Åpne frontdekselet, ta ut bildeenheten og fjern rusket.

Utskriftsproblemer

Tilstand

Maskinen skriver ikke ut.

Mulig årsak Foreslåtte løsninger

Maskinen mottar ikke strøm.

Maskinen er ikke valgt som standardskriver.

Kontroller at strømledningen er tilkoblet.

Kontroller strømbryteren og strømkilden.

Velg maskinnavnet som standardskriver i

Windows.

Kontroller følgende på maskinen:

• Dekselet er ikke lukket. Lukk dekselet.

• Det har oppstått papirstopp. Fjern papirstoppen.

(Se ”Fjerne papirstopp” på side 7.1.)

• Det er ikke papir i skuffen. Legg i papir. (Se ”Legge i papir” på side 4.4.)

• Utskriftskassetten er ikke satt inn. Sett inn utskriftskassetten.

Hvis det oppstår en feil i systemet, må du ta kontakt med en servicerepresentant.

Kabelen mellom datamaskinen og maskinen er ikke riktig tilkoblet.

Koble fra skriverkabelen, og koble den deretter til igjen.

Skriveren kan være i modus for manuell mating og tom for papir.

Kabelen mellom datamaskinen og maskinen er defekt.

Kontroller meldingen i programvinduet for Smart

Panel, legg papir i skuffen og trykk på Stoppknappen på skriverens kontrollpanel.

Hvis det er mulig, kan du koble kabelen til en annen datamaskin som fungerer som den skal, og skrive ut jobben. Du kan også prøve en annen skriverkabel.

Portinnstillingen er feil.

Åpne skriverinnstillingene i Windows, og kontroller at utskriftsjobben er sendt til riktig port. Hvis datamaskinen har flere porter, må du kontrollere at maskinen er koblet til den riktige porten.

Maskinen kan være feilkonfigurert.

Kontroller skriveregenskapene for å være sikker på at alle utskriftsinnstillingene er riktige.

7

.4

<Feilsøking>

Tilstand

Maskinen skriver ikke ut. (Fortsatt)

Maskinen velger utskriftsmateriale fra feil papirkilde.

Utskriften går ekstremt langsomt.

Halvparten av siden er tom.

Mulig årsak

Skriverdriveren kan være feil installert.

Maskinen fungerer ikke som den skal.

Foreslåtte løsninger

Reparer skriverprogramvaren. Se Om programvaren.

Kontroller meldingen i displayet på kontrollpanelet for å se om maskinen rapporterer en systemfeil. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Frigjør plass på harddisken, og prøv å skrive ut dokumentet på nytt.

Dokumentet er så stort at det ikke er plass til utskriftsjobben på harddisken på datamaskinen.

Papiralternativet som ble valgt i maskinegenskapene, kan være feil.

Jobben kan være svært kompleks.

Du kan ha skrevet ut et dokument med høy tetthet, og som bruker mye toner.

Innstillingen for papirretning kan være feil.

Papirformatet og innstillingene for papirformat stemmer ikke overens.

I mange programmer finnes valget for papirkilde i kategorien Papir i skriveregenskapene. Velg riktig papirkilde. Se hjelpen til skriverdriveren.

Gjør siden mindre kompleks, eller prøv å justere innstillingene for utskriftskvalitet.

Det tar vanligvis lengre tid enn normalt å skrive ut denne typen jobber. Vær tålmodig og vent.

Endre papirretningen i programmet du bruker. Se hjelpen til skriverdriveren.

Kontroller at valgt papirformat i skriverdriverinnstillingene stemmer med papiret i skuffen.

Eller: Kontroller at papirformatet i skriverdriverinnstillingene stemmer overens med papirvalget i programmet du bruker.

Tilstand

Maskinen skriver ut, men teksten er feil, forvrengt eller ufullstendig.

Sider skrives ut, men de er tomme.

valgt.

ikke.

Mulig årsak

Skriverkabelen er løs eller defekt.

Feil skriverdriver er

Programmet fungerer

Operativsystemet fungerer ikke.

Utskriftskassetten er defekt eller tom for toner.

PDF-filer skrives ikke riktig ut.

Deler mangler i grafikk, tekst eller illustrasjoner.

Filen kan inneholde tomme sider.

Enkelte komponenter, for eksempel kontrolleren eller hovedkortet, kan være defekte.

PDF-filen og Acrobatproduktene er ikke kompatible.

Utskriftskvaliteten på fotografier er ikke god.

Bildene er ikke skarpe.

Oppløsningen er satt til

Normal

eller Utkast.

Oppløsningen til fotografiet er svært lav.

Foreslåtte løsninger

Koble fra skriverkabelen, og koble den til igjen. Prøv med en utskriftsjobb du har skrevet ut med godt resultat tidligere. Hvis det er mulig, kobler du kabelen og maskinen til en annen datamaskin og prøver å skrive ut en jobb som du vet fungerer. Prøv til slutt en ny skriverkabel.

Kontroller at maskinen er valgt på programmets skrivervalgmeny.

Prøv å skrive ut fra et annet program.

Avslutt Windows, og start datamaskinen på nytt. Slå maskinen av og deretter på igjen.

Omfordel toneren om nødvendig.

Skift om nødvendig utskriftskassett.

Kontroller at filen ikke inneholder tomme sider.

Ta kontakt med en servicerepresentant.

Det kan være mulig å skrive ut PDF-filen som et bilde. Slå på Print As

Image

i utskriftsalternativene i Acrobat.

Merk:

Utskriften tar lenger tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.

Endre oppløsningen til

Best

i vinduet for maskinegenskaper, og prøv å skrive ut på nytt.

Reduser størrelsen på fotografiet. Hvis du øker størrelsen på fotografiet i programmet, reduseres oppløsningen.

7

.5

<Feilsøking>

Tilstand

Skriveren lukter rart første gang den brukes.

Mulig årsak

Oljen som brukes til å beskytte varmeelementet, fordamper.

Foreslåtte løsninger

Lukten vil forsvinne etter ca. 100 fargeutskrifter.

Dette går over etter hvert.

Problemer med utskriftskvalitet

Hvis det er smuss inni maskinen eller papir er lagt i på feil måte, kan utskriftskvaliteten bli redusert. Se tabellen nedenfor for å løse problemet.

Tilstand

Lys eller blass utskrift

Tonerflekker

Foreslåtte løsninger

Hvis det vises en loddrett, hvit strek eller blasse områder på siden:

• Tonerkassetten er nesten tom. Du kan kanskje bruke utskriftskassetten litt til. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, må du skifte utskriftskassett.

• Papiret er kanskje ikke i henhold til spesifikasjonene som gjelder for maskinen. Det kan for

eksempel være for fuktig eller for grovt. (Se

”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Hvis hele siden er lys, er utskriftsoppløsningen for lav eller tonersparingsmodusen er aktivert.

Juster utskriftsoppløsningen og slå av tonersparingsmodusen. Se henholdsvis hjelpen til skriverdriveren og Om programvaren.

• En kombinasjon av blasse områder og tonermerker kan tyde på at utskriftskassetten må rengjøres. Ta kontakt med en servicerepresentant.

• Overflaten på laserskannerenheten (LSU) inni maskinen kan være tilsmusset. Rengjør laserskannerenheten. Kontakt en servicerepresentant.

• Papiret er kanskje ikke i henhold til spesifikasjonene som gjelder for maskinen. Det kan for

eksempel være for fuktig eller for grovt. (Se

”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Papiroverføringsbåndet kan være tilsmusset.

Rengjør innsiden av maskinen. Ta kontakt med en servicerepresentant.

• Det kan hende at papirbanen trenger rengjøring. Ta kontakt med en servicerepresentant.

7

.6

<Feilsøking>

Tilstand

Bortfall

Hvite prikker

Loddrette streker

Foreslåtte løsninger

Hvis det vises blasse områder, vanligvis avrundede, eller brutt tekst eller brutte linjer vilkårlige steder på siden:

• Det kan være feil på ett enkelt papirark. Prøv å skrive ut jobben på nytt.

• Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt fordelt, eller papiret har fuktige flekker på overflaten.

Prøv papir fra en annen produsent. (Se

”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Hele papirleveringen er dårlig. Feil i produksjonsprosessen kan gjøre at noen områder på papiret ikke tar toner. Prøv en annen type papir eller et annet merke.

• Endre skriveralternativet, og prøv på nytt. Gå til skriveregenskaper, klikk på Papir-kategorien, og still inn papirtypen til Tykt papir. Se Om

programvaren

hvis du vil ha mer informasjon.

• Øk kontrastnivået for hver farge. Du justerer fargekontrasten ved å klikke på Start >

Programmer

eller Alle programmer > navnet på skriverdriveren > Smart Panel, velge

Skriverinnstilling

> Grafikk > Farge og deretter klikke på Fargejustering-knappen.

Når vinduet Manuell fargejustering åpnes, flytter du rullefeltet mot høyre. Når du er ferdig, klikker du på Bruk, og deretter avslutter du

Smart Panel

.

• Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med en servicerepresentant.

Hvite prikker vises på siden:

• Papiret er for grovt, og partikler fra papiret faller av inne i maskinen, slik at overføringsvalsen blir skitten. Rengjør innsiden av maskinen. Ta kontakt med en servicerepresentant.

• Det kan hende at papirbanen trenger rengjøring. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Hvis det vises svarte, loddrette streker på siden:

• Det har sannsynligvis oppstått riper på en utskriftskassett. Ta ut utskriftskassetten, og sett inn en ny.

Hvis det vises hvite, loddrette streker på siden:

• Rengjør maskinen innvendig. Kontakt en servicerepresentant når du vil rengjøre innsiden av maskinen.

Tilstand

Fargebakgrunn eller svart bakgrunn

Foreslåtte løsninger

Hvis det er for mye bakgrunnsskygge:

• Bytt til papir med lettere vekt. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Kontroller miljøforholdene: veldig tørre omgivelser (lav fuktighet) eller høy fuktighet

(mer enn 80 % relativ fuktighet) kan øke forekomsten av bakgrunnskygger.

• Ta ut utskriftskassetten, og sett inn en ny. (Se

”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

Tonersøl

Gjentatte loddrette merker

Prikker på bakgrunnen

• Rengjør maskinen innvendig. Kontakt en servicerepresentant når du vil rengjøre innsiden av maskinen.

• Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se

”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Ta ut papiroverføringsbåndet, og sett deretter

inn et nytt bånd. (Se ”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

Hvis det oppstår gjentatte merker jevnt plassert på utskriften:

• Rengjør maskinen innvendig. Kontakt en servicerepresentant når du vil rengjøre innsiden av maskinen. Hvis problemet vedvarer etter innvendig rengjøring, må du skifte utskrifts-

kassett. (Se ”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

• Det kan være toner på noen av komponentene i maskinen. Hvis feilene forekommer på baksiden av siden, vil problemet sannsynligvis løse seg selv etter noen flere sider.

• Varmeelementet kan være skadet. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Prikker på bakgrunnen skyldes tonerstøv som fordeler seg tilfeldig på arket.

• Papiret kan være for fuktig. Prøv å skrive ut på papir fra en annen pakke. Ikke åpne pakker med papir før papiret skal brukes. Da unngår du at det trekker til seg for mye fuktighet.

• Hvis det forekommer bakgrunnsstøy på en konvolutt, endrer du layout på utskriften slik at du unngår utskrift på områder der det er overlappende bretter på baksiden. Utskrift på bretter kan føre til problemer.

• Hvis bakgrunnsprikkene dekker hele overflaten på en utskriftsside, justerer du utskriftsoppløsningen i programmet eller i skriveregenskapene.

7

.7

<Feilsøking>

Tilstand

Misdannede tegn

Foreslåtte løsninger

• Hvis tegn har feil form og ser hule ut, kan det hende at papiret er for glatt. Prøv en annen

type papir. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Hvis tegn har feil form og ser bølgeformet ut, kan det hende at skannerenheten trenger service. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Skjeve utskrifter

• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Kontroller at papiret eller annet utskriftsmateriale er lagt i riktig, og at papirførerne ikke ligger for tett eller for løst mot papirbunken.

Krølling eller bølger

• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtype og -kvalitet. Både høy temperatur og høy fuktighet kan føre til at

papiret krøller seg. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Du kan også prøve å snu papiret 180° i skuffen.

Skrukker eller bretter

• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Du kan også prøve å snu papiret 180° i skuffen.

Tilstand

Baksiden av utskriftene er tilsmusset

Foreslåtte løsninger

Kontroller om det lekker ut toner. Rengjør maskinen innvendig. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Svarte sider

• Utskriftskassetten kan være satt inn feil. Ta ut kassetten, og sett den inn igjen.

• Utskriftskassetten kan være defekt og må byttes ut. Ta ut utskriftskassetten, og sett inn

en ny. (Se ”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

• Maskinen trenger kanskje reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Løs toner

Manglende dekning i tegn

• Rengjør maskinen innvendig. Kontakt en servicerepresentant når du vil rengjøre innsiden av maskinen. Hvis problemene vedvarer etter innvendig rengjøring av maskinen, kontakter du en servicerepresentant.

• Kontroller papirtype og -kvalitet. (Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

• Ta ut utskriftskassetten, og sett inn en ny. (Se

”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

• Hvis problemet vedvarer, kan det hende at maskinen trenger reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Manglende dekning er hvite områder i deler av tegn som skulle vært helt svarte:

• Det kan hende at du skriver ut på feil side av papiret. Ta ut papiret, og snu det.

• Papiret oppfyller kanskje ikke spesifikasjonene.

(Se ”Spesifikasjoner for utskriftsmedia” på side 4.2.)

7

.8

<Feilsøking>

Tilstand

Vannrette streker

Foreslåtte løsninger

Hvis det vises svarte, vannrette streker eller tonersøl på siden:

• Utskriftskassetten kan være satt inn feil. Ta ut kassetten, og sett den inn igjen.

• Utskriftskassetten kan være defekt. Ta ut

utskriftskassetten, og sett inn en ny. (Se

”Utskifting av utskriftskassetten” på side 6.4.)

• Hvis problemet vedvarer, kan det hende at maskinen trenger reparasjon. Ta kontakt med en servicerepresentant.

Krølling

Hvis utskriften krøller seg eller papiret ikke mates inn i maskinen:

• Snu papirbunken opp ned i skuffen. Du kan også prøve å snu papiret 180° i skuffen.

• Endre skriveralternativet, og prøv på nytt. Gå til skriveregenskaper, klikk på Papir-kategorien, og still inn papirtypen til Tynt papir. Se Om

programvaren

hvis du vil ha mer informasjon.

Et ukjent bilde vises gjentatte ganger på flere ark etter hverandre, eller det kan være løs toner, lys trykk eller smuss.

Maskinen brukes sannsynligvis på et sted som ligger mer enn 1 000 m.o.h. Det kan påvirke utskriftskvaliteten, for eksempel løs toner eller lys trykk. Du kan velge et alternativ som bedrer kvaliteten under slike forhold i verktøyet for skriverinnstillingene eller Skriver-kategorien i

egenskapene for skriverdriveren. (Se

”Høydejustering” på side 3.4.)

Vanlige Windows-problemer

Tilstand

Meldingen ”Filen er i bruk” vises under installeringen.

Meldingen ”Feil under skriving til

LPTx” vises.

Meldingen

”Generell beskyttelsesfeil”,

”OE-unntak”,

”Spool32” eller

”Ulovlig operasjon” vises.

Foreslåtte løsninger

Avslutt alle programmer. Fjern alle programmer fra oppstartsgruppen, og start deretter Windows på nytt. Installer skriverdriveren på nytt.

• Kontroller at kablene er riktig tilkoblet og at skriveren er slått på.

• Denne meldingen vises også hvis toveis kommunikasjon ikke er aktivert i driveren.

Lukk alle andre programmer, start Windows på nytt og prøv å skrive ut igjen.

Tilstand

Meldingene

”Utskrift mislyktes”,

”Det oppstod et tidsavbrudd” vises.

Foreslåtte løsninger

Disse meldingene kan vises under utskrift.

Vent til maskinen er ferdig med å skrive ut.

Hvis meldingen vises i ventemodus eller etter at utskriften er ferdig, kontrollerer du tilkoblingen og/eller om det har oppstått en feil.

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Windows, se brukerhåndboken for Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista som fulgte med datamaskinen.

Vanlige PostScript-problemer

Disse feilene er PS-spesifikke og kan forekomme når det brukes flere skriverspråk.

Merk

Hvis du ønsker en melding, enten utskrevet eller på skjermen, når det oppstår PS-feil, åpner du vinduet for utskriftsalternativer og klikker på ønsket valg for PostScript-feil.

Problem

PostScript-fil kan ikke skrives ut.

En melding om begrensningskontrollfeil vises.

En PostScriptfeilside skrives ut.

Skuff 2

(tilleggsutstyr) velges ikke i driveren.

Mulig årsak

PostScriptdriveren kan være feil installert.

Utskriftsjobben var for kompleks.

Utskriftsjobben er kanskje ikke en PostScriptjobb.

Skriverdriveren er ikke konfigurert til å registrere tilleggsskuffen.

Løsning

• Installer PostScriptdriveren. Les mer om dette i Om programvaren.

• Skriv ut en konfigurasjonsside, og kontroller at

PS-versjonen er tilgjengelig for utskrift.

• Ta kontakt med en servicerepresentant hvis problemet vedvarer.

Du må kanskje gjøre siden mindre kompleks eller installere mer minne.

Kontroller at utskriftsjobben er en PostScript-jobb.

Kontroller om programmet forventet at en konfigurasjonsfil eller en fil med PS-filhode skulle sendes til maskinen.

Åpne egenskapene for

PostScript-driveren, velg

Enhetsinnstillinger

kategorien, og sett Skuffalternativet i delen

Installerbare alternativer

til Installert.

7

.9

<Feilsøking>

Problem

Farger skrives ut feil når du skriver ut et dokument fra

Macintosh med

Acrobat

Reader 6.0 eller høyere.

Mulig årsak

Oppløsningsinnstillingen i skriverdriveren stemmer kanskje ikke med innstillingen i Acrobat

Reader.

Løsning

Kontroller at oppløsningsinnstillingen i skriverdriveren stemmer med innstillingen i Acrobat

Reader.

Vanlige Linux-problemer

Problem

Skriveren skriver ikke ut.

Noen fargebilder skrives ut helt svarte.

Mulig årsak og løsning

• Kontroller om skriverdriveren er installert på datamaskinen. Åpne Unified Driver

Configurator, og bytt til kategorien

Printers i vinduet Printers configuration for å se listen over tilgjengelige skrivere.

Kontroller at maskinen vises i listen. Hvis ikke, må du starte veiviseren for å Add new printer, slik at du kan konfigurere enheten.

• Kontroller om skriveren er slått på. Åpne

Printers configuration, og velg skriveren fra skriverlisten. Se beskrivelsen i ruten

Selected Printer. Hvis statusen inneholder strengen “(stopped)”, må du trykke på

Start

-knappen. Dette bør gjenopprette normal drift av driveren. “stopped”statusen kan aktiveres når det oppstår problemer under utskrift.

• Kontroller om det finnes et alternativ for spesialutskrifter i programmet, for eksempel ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er angitt i parameteren på kommandolinjen, må du fjerne dette for å skrive ut på riktig måte. I

Gimp-grensesnittet velger du ”print”

”Setup printer” og redigerer parameteren på kommandolinjen i kommandoelementet.

Dette er en kjent Ghostscript-programfeil (til og med GNU Ghostscript versjon 7.05) som oppstår når basisfargeområdet for dokumentet er indekserte farger og konverteres via CIE-fargeområdet.

Ettersom PostScript bruker CIEfargeområdet som fargetilpasningssystem, bør du oppgradere Ghostscript på ditt system til minst GNU Ghostscript versjon 7.06. Du finner nye Ghostscriptversjoner på www.ghostscript.com.

Noen fargebilder skrives ut i uventede farger.

Problem

Maskinen skriver ikke ut hele sider, og bare halvparten av siden skrives ut.

Jeg får feilmeldingen

”Unable to open MFP port device file!” når jeg skriver ut et dokument.

Ved utskrift over nettverken i SuSE 9.2, vil ikke skriveren skrive ut.

Mulig årsak og løsning

Dette er en kjent Ghostscript-programfeil (til og med GNU Ghostscript-versjon 7.xx) som oppstår når basisfargeområdet for dokumentet er indeksert RGB-fargeområde og konverteres via CIE-fargeområdet.

Ettersom PostScript bruker CIEfargeområdet som fargetilpasningssystem, bør du oppgradere Ghostscript på ditt system til GNU Ghostscript-versjon 8.xx eller senere. Du finner nye Ghostscriptversjoner på www.ghostscript.com.

Dette er et kjent problem som forekommer når en fargeskriver brukes på versjon 8.51 eller tidligere versjoner av Ghostscript,

64-biters Linux-operativsystem, og rapporteres til bugs.ghostscript.com som

Ghostscript-programfeil 688252.

Problemet er løst i AFPL Ghostscriptversjon 8.52 og senere. Last ned den nyeste versjonen av AFPL Ghostscript fra

http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den for å løse problemet.

Unngå å endre utskriftsjobbparametere (for eksempel via LPR GUI-verktøyet) mens en utskriftsjobb pågår. Kjente versjoner av

CUPS-serveren avbryter utskriftsjobben når utskriftsalternativene endres, og forsøker deretter å starte jobben på nytt fra begynnelsen. Ettersom Unified Linux Driver låser MFP-porten under utskrift, fører det plutselige avbruddet av driveren til at porten forblir låst, og er dermed utilgjengelig for påfølgende utskriftsjobber. Hvis denne situasjonen oppstår, må du prøve å låse opp MFP-porten.

CUPS-versjonen (Common Unix Printing

System) som ble distribuert med SuSE

Linux 9.2 (cups-1.1.21), har problemer med ipp-utskrifter (Internet Printing Protocol).

Bruk Socket-utskrift i stedet for IPP, eller installer en nyere versjon av CUPS

(cups-1.1.22 eller senere).

7

.10

<Feilsøking>

Vanlige Macintosh-problemer

Problem

PDF-filer skrives ikke riktig ut. Deler mangler i grafikk, tekst eller illustrasjoner.

Foreslåtte løsninger

PDF-filen og Acrobat-produktene er ikke kompatible.

Det kan være mulig å skrive ut PDF-filen som et bilde. Slå på Print As Image i utskriftsalternativene i Acrobat.

Merk:

Utskriften tar lenger tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.

Oppdater Mac OS til OS 10.3.3. eller høyere.

Dokumentet er skrevet ut, men utskriftsjobben vises fremdeles i utskriftskøen i

Mac OS 10.3.2.

Noen bokstaver vises ikke normalt under utskrift av forside.

Noen skrifter skrives ikke riktig ut i programmet Adobe

Illustrator.

Dette problemet skyldes at Mac-operativsystemet ikke finner skriften under forsideutskrift. Engelske bokstaver og tall vises normalt på forsiden.

Disse skriftene støttes kanskje ikke av maskinen. Start Adobe Illustratorprogrammet, og klikk på kategorien Fil >

Skriv ut

> Illustrator. Deretter kontrollerer du Force Fonts to Download og prøver på nytt.

7

.11

<Feilsøking>

8

Bestille rekvisita og tilleggsutstyr

I dette kapittelet finner du informasjon om innkjøp av kassetter og tilleggsutstyr til maskinen.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Rekvisita

Tilleggsutstyr

Slik bestiller du

Rekvisita

Når tonerkassetten er tom, kan du bestille følgende type utskriftskassett til maskinen:

Type

Gjennomsnittlig kapasitet a

Artikkelnummer

Utskriftskassett a

Ca 4 000 (svart/hvitt),

2 000 (farge)

CLP-K350A (svart)

CLP-C350A (cyan)

CLP-M350A (magenta)

CLP-Y350A (gul)

Bildeenhet Ca. 20 000 svarte sider eller ca. 46 000 bilder

CLP-R350A

Resttonerbeholder Ca. 5 000 bilder b

eller ca. 1 250 sider

(fullfarge 5 % bilde)

CLP-W350A a. Kapasitet i henhold til ISO/IEC 19798.

b. Bildetall basert på én farge på hver side. Hvis du skriver ut dokumenter i full farge (cyan, magenta, gul, svart), reduseres levetiden for dette elementet med

25 %.

Forsiktig

Når du kjøper en ny utskriftskassett, må du kjøpe den i det samme landet som du kjøpte maskinen.

Ellers vil utskriftskassetten ikke passe til maskinen din, ettersom konfigurasjonen av utskriftskassetten varierer fra land til land.

Tilleggsutstyr

Du kan kjøpe og sette inn tilleggsutstyr for å forbedre maskinens ytelse og kapasitet.

Tilleggsutstyr Beskrivelse

Minnemodul Utvider maskinens minnekapasitet.

Tilleggsskuff 2 Hvis det ofte oppstår problemer med papirtilførselen, kan du montere en ekstra skuff som rommer 250 ark.

Artikkelnummer

CLP-MEMS01: 128 MB

CLP-S350A

Slik bestiller du

Hvis du vil bestille rekvisita eller tilleggsutstyr som er godkjent av

Samsung, kan du ta kontakt med den lokale Samsung-forhandleren eller forhandleren der du kjøpte maskinen. Du kan også gå til www.samsungprinter.com

og velge land/region hvis du trenger informasjon om teknisk brukerstøtte.

8.1

<Bestille rekvisita og tilleggsutstyr>

9

Installere tilleggsutstyr

Denne maskinen er en modell med alle funksjoner, og den er optimalisert for å tilfredsstille de fleste utskriftsbehov. Men ettersom brukere stiller ulike krav, tilbyr Samsung flere typer tilleggsutstyr som utvider maskinens funksjonalitet ytterligere.

Dette kapittelet inneholder følgende deler:

Forholdsregler ved installering av tilleggsutstyr

Installere en minnemodul

Forholdsregler ved installering av tilleggsutstyr

• Trekk ut strømledningen

Ta aldri ut kontrollkortdekselet mens strømmen er på.

For å unngå elektrisk støt må du alltid trekke ut strømledningen når du skal installere eller fjerne ETHVERT internt eller eksternt tilleggsutstyr.

• Utlading av statisk elektrisitet

Kontrollkortet og innvendig tilleggsutstyr (nettverkskort og minnemodul) er følsomme overfor statisk elektrisitet. Før du setter inn eller fjerner innvendig tilleggsutstyr, må statisk elektrisitet lades ut av kroppen ved at du berører en metallgjenstand, for eksempel metallplaten på et apparat som er tilkoblet en jordet strømkilde. Hvis du går rundt omkring før du er ferdig å installere, må du gjenta prosedyren for å lade ut elektrisitet.

Installere en minnemodul

Maskinen er utstyrt med en DIMM (Dual In-line Memory Module). Bruk dette minnemodulsporet til å installere ekstra minne.

Når du vil øke minnekapasiteten, kan du sette en minnemodul i det tomme minnesporet. Maskinen har et minne på 128 MB som kan utvides til 256 MB.

Du kan finne informasjon om bestilling av ekstra minnemodul. (Se

”Tilleggsutstyr” på side 8.1.)

1

Slå av maskinen, og trekk ut alle kabler fra maskinen.

2

Åpne kontrollpaneldekselet.

3

Ta ut en ny minnemodul fra emballasjen.

4

Hold minnemodulen i kantene, still inn minnemodulen på skrå i sporet i omtrent 30 graders vinkel. Kontroller at hakkene på modulen og rillene i sporet går inni hverandre.

Merk

Det er ikke sikkert at hakkene og sporene på figuren ovenfor stemmer helt med en virkelig minnemodul og sporet den skal settes i.

9

.1

<Installere tilleggsutstyr>

5

Trykk minnemodulen forsiktig inn i sporet til du hører et klikk.

Forsiktig

Trykk ikke for hardt på minnemodulen, ellers kan den bli skadet. Hvis modulen ikke ser ut til å gå helt inn i sporet, gjentar du varsomt fremgangsmåten over.

6

Sett kontrollkortdekselet på plass igjen.

7

Koble til strømledningen og skriverkabelen, og slå på maskinen.

Merk

For å frigjøre minnemodulen skyver du de to tappene på siden av sporet utover, dermed løsner modulen.

Aktivere det ekstra minnet i egenskapene for

PS-skriveren

Når du har installert minnemodulen, må du velge den i skriveregenskapene for PostScript-skriverdriveren for å kunne bruke den.

1

Kontroller at PostScript-skriverdriveren er installert på datamaskinen.

Du finner flere opplysninger om installering av PS-skriverdriveren i

Om programvaren.

2

Klikk på Start-menyen i Windows.

3

I Windows 2000 velger du Innstillinger og deretter Skrivere.

I Windows XP/2003 velger du Skrivere og fakser.

I Windows Vista velger du Kontrollpanel > Maskinvare og lyd >

Skrivere

.

4

Velg Samsung CLP-350 Series PS-skriveren.

5

Klikk med høyre museknapp på skriverikonet, og velg Egenskaper.

6

I Windows 2000/XP/2003/Vista velger du Enhetsinnstillinger.

7

Velg den minnestørrelsen du installerte, fra Skriverminne under

Installerbare alternativer

.

8

Klikk på OK.

9

.2

<Installere tilleggsutstyr>

10

Spesifikasjoner

Merk

Tallene i dette kapittelet kan variere avhengig av installasjonsmiljøet.

Komponent

Utskriftshastighet a

Spesifikasjoner og beskrivelse

Svart/hvitt: Opptil 19 spm b

på A4-ark.

(19 spm i Letter)-format

Farge: Opp til 5 spm i A4 (Letter)

Utskriftsoppløsning Maks. 2 400 x 600 dpi effektiv utskrift

Oppvarmingstid Mindre enn 40 sekunder (kaldstart)

Tid for første utskrift Fra ”klar”

Svart/hvitt: Mindre enn 14 sekunder

Farge: Mindre enn 24 sekunder

Levetid for forbruksvarer c

Fra oppstart

Svart/hvitt: Mindre enn 50 sekunder

Farge: Mindre enn 60 sekunder

Gjennomsnittlig kontinuerlig kapasitet for svart kassett: 4 000 d

standardsider

(Leveres med 3 000 siders utskriftskassett)

Gjennomsnittlig kontinuerlig kapasitet for Gul/ magenta/cyan kassett: 2 000 d

standardsider

(Leveres med 1 500 siders utskriftskassett)

Bildeenhet: Ca. 20 000 svarte sider eller ca.

46 000 bilder

Resttonerbeholder: Ca. 1 250 sider (fullfarge

5 % dekning) eller 5 000 bilder

Støynivå e

Utskriftsmodus

Svart/hvitt: Mindre enn 49 dBA

Farge: Mindre enn 48 dBA

Ventemodus: Mindre enn 35 dBA

Strømforsyning

Strømforbruk

AC 110 - 120 V eller AC 220 - 240 V

Se merknader på maskinen for riktig spenning, frekvens (hertz) og strømtype for maskinen.

• Gjennomsnitt: 400 W

• Strømsparingsmodus: Mindre enn 10 W

Utvendige mål

(B x D x H)

Vekt

390 x 420 x 270 mm

14,8 kg

(inkludert forbruksvarer)

Komponent Spesifikasjoner og beskrivelse

Emballasjevekt

Driftsmiljø

Papir

Plast

Temperatur

Fuktighet

2,72 kg

0,453 kg

10 til 32,5 °C

20 til 80 % relativ fuktighet

128 MB (kan utvides til 256 MB)

45 skalerbare og 1 punktgrafikk-PCL, 136 PS

Minne

Skrifter

Grensesnitt

Kompatible operativsystemer og drivere

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

Ulike Linuxoperativsystemer

SPL-C (Samsung Printer

Language Color) driver,

PCL6, PostScript-driver

PostScript-driver

Mac 10.3 ~ 10.4

PostScript-driver

SPL-C, PCL6, PostScript 3 Skriverspråk

Tilleggsutstyr

Driftssyklus

Skuff med plass til 250 ark

Månedlig: opptil 24 200 bilder a. Utskriftshastighet: Utskriftshastigheten påvirkes av operativsystem, dataytelse, programvare, tilkoblingsmetode, medietype og medieformat og jobbens kompleksitet.

b. spm: sider per minutt.

c. Kan påvirkes av driftsmiljø, utskriftsintervall, papirtype og papirformat.

d. Kapasitet i henhold til ISO/IEC 19798.

e. Støynivå: lydtrykknivå, ISO7779.

10.1

<Spesifikasjoner>

11

Ordliste

BOOTP

Det står for Bootstrap Protocol, en nettverksprotokoll som brukes av en nettverkskunde til å motta IP-adressen automatisk. Dette skjer som regel under oppstartprosessen for datamaskiner eller operativsystem som kjøres på dem. BOOTP-serverne tildeler hver klient en IP-adresse fra en adressepool.

Dekning

Dette er det skrivertekniske uttrykket som angir tonerbruk ved utskrift, og standardverdien er vanligvis 5 % dekning. 5 % dekning betyr at 5 % av et A4-ark er dekket av bilder eller tekst. Hvis arket eller originalen har kompliserte bilder eller masse tekst, vil altså dekningen blir over 5 %, og tonerbruken også være høyere.

Delnettverksmaske

En bitmaske brukes til å fortelle hvor mange bits i en oktett som identifiserer delnettverket og hvor mange som gir plass til vertsmaskinadressene.

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient-servernettverksprotokoll. En DHCP-server leverer konfigurasjonsparametere på forespørsel fra DHCP-klienten/vertsmaskinen, vanligvis informasjon som klienten/vertsmaskinen trenger for å delta i et IP-nettverk.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lite kretskort med minne. DIMM lagrer alle data i maskinen, utskriftsdata, data om mottatte telefakser og skannede data.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system som lagrer informasjon tilknyttet domenenavnene i en distribuert database i nettverk.

Dpi (punkter per tomme)

Dette er måleenheten for oppløsning, som brukes ved utskrift eller skanning. Flere punkter per tomme (dots per inch) gir høyere oppløsning, mer synlige bildedetaljer og økt filstørrelse.

Driftssyklus

Driftssyklusen er antall sider som kan skrives ut per måned uten at det går utover skriverens ytelse. Vanligvis har skriveren en levetidsbegrensning, for eksempel et visst antall sider per år. Levetid betyr gjennomsnittlig utskriftskapasitet, vanligvis innenfor garantitiden. La oss si at skriverens driftssyklus er 48 000 sider per måned på 20 arbeidsdager. Da kan skriveren maksimalt skrive ut 2 400 sider per dag, og det er ikke lite.

Ethernet

Ethernet er en rammebasert datanettverksteknologi for lokale nettverk

(LAN). Den definerer ledninger og signaler for det fysiske laget, og grupperer formater og protokoller for MAC (media access control)/ datalenkelaget til OSI-modellen. Ethernet er nå den mest utbredte

LAN-teknologien.

Gateway

Dette er en forbindelse mellom datamaskinnettverk eller mellom et datamaskinnettverk og en telefonlinje. Og den er veldig mye brukt, ettersom det er en datamaskin eller et nettverk som gir tilgang til en annen datamaskin eller nettverk.

Gråskala

Nyanser i grått som representerer lyse og mørke deler av et bilde når fargebilder konverteres til gråskala. Fargene fremstår som ulike grånyanser.

Halvtone

Dette er en bildetype som simulerer gråskala ved å variere antall punkter.

Områder med sterke farger består av et høyt antall punkter, mens lysere områder består av færre punkter.

Indikatorlampe

Indikatorlampen (LED) er en halvleder som viser maskinens status.

Intranett

Dette er et lukket nettverk som bruker internettprotokoller, nettverkskonnektivitet og eventuelt offentlige telekommunikasjonssystem for sikker deling av informasjon eller handlinger mellom de ansatte innenfor en organisasjon. Noen ganger omfatter uttrykket bare den mest synlige tjenesten, det interne nettstedet.

IP-adresse

IP-adressen (Internet Protocol address) er et enestående nummer som enheter bruker som identifikasjon og for å kommunisere med hverandre på et nettverk som bruker IP (Internet Protocol).

IPM (images per minute)

Bilder per minutt.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en internasjonal organisasjon som er sammensatt av representanter for nasjonale standardorganisasjoner. Den lager internasjonale standarder innenfor industri og handel.

Kontrollpanel

Et kontrollpanel er et flatt område der alle kontroll- og overvåkingsinstrumentene vises. Som regel finner du kontrollpanelet oppå eller på fremsiden av maskinen.

11

.1

<Ordliste>

OPC-trommel

En innretning som lager et virtuelt bilde for utskrift ved hjelp av en laserstråle som sendes fra en laserskriver. Den er vanligvis grønn eller grå og sylinderformet. Lysfølsomme lag på trommelen slites bort langsomt gjennom bruken av skriveren, og trommelen bør skiftes i rett tid, ettersom den får riper av ujevnheter i papiret.

Oppløsning

Bildets skarphet målt i dpi (punkter per tomme). Jo høyere dpi, desto høyere blir oppløsningen.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et beskyttet filformat som er utviklet av Adobe Systems for fremstilling av todimensjonale dokumenter i et format som er uavhengig av enheter og oppløsning.

PostScript

PostScript (PS) er et programmerings- og sidebeskrivelsesspråk som hovedsakelig brukes innenfor elektronisk publishing og desktop publishing og så kjøres i et tolkeprogram for å skape et bilde.

PRN-fil

Et grensesnitt for en enhetsdriver slik at programvaren kan samhandle med enhetsdriveren ved hjelp av standard inn-/utsystemoppringinger, noe som forenkler mange oppgaver.

Protokoll

Dette er en konvensjon eller standard som kontrollerer eller muliggjør oppkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to dataendepunkter.

PS

Se PostScript.

SPM

Sider per minutt. SPM viser skriverens hastighet, hvor mange sider en skriver kan skrive ut i minuttet.

Standard

De først innstilte verdiene.

TCP/IP

TPC (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol). Dette er settet med kommunikasjonsprotokoller som iverksetter protokollstakkområdet, der Internett og de fleste kommersielle nettverk kjøres.

Tosidig utskrift

Dette er en mekanisme som automatisk snur papirarket slik at maskinen kan skrive (eller skanne) på begge sider. En skriver utstyrt med dupleks kan skrive ut på begge sider.

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adressen til dokumenter og ressurser på Internett. Den første delen av adressen angir hvilken protokoll som skal brukes, andre del spesifiserer IP-adressen eller domenet der ressursen befinner seg.

USB

USB (Universal serial bus) er en standard som ble utviklet av USB

Implementers Forum, Inc. for å koble sammen datamaskiner og periferenheter. I motsetning til parallellporten er USB utformet slik at en enkelt USB-port skal kunne kobles til flere periferienheter.

Utskriftskassett

Det er en slags flaske inni maskiner som for eksempel skrivere, som inneholder toner. Toner er pulver som brukes i laserskrivere og kopimaskiner. Det er toneren som lager tekst og bilder på utskriften eller kopiene. Toneren smeltes av varmen fra varmeelementet slik at den binder seg til fibrene i papiret.

Utskriftsmedia

Media som papir, konvolutter, etiketter og lysark som skal brukes til skriver, skanner, faksmaskin eller kopimaskin.

Varmeelement

Dette er den delen av en laserskriver som smelter toneren på utskriftsmediet. Det består av to varme valser. Når toneren er overført til papiret, legger varmeelementet på varme og trykk for å sikre at toneren blir sittende fast på papiret permanent. Det er dette som er grunnen til at papiret er varmt når det kommer ut av laserskriveren.

11

.2

<Ordliste>

I

NDEKS

B

bakre deksel 1.2

bestille rekvisita 8.1

C

CD med skriver-programvare 2.1

D

display 1.3

driver

funksjon 2.1

driver-

installasjon 3.3

E

egendefinert utskriftsmateriale, skrive ut 4.10

etiketter, skrive ut 4.8

F

feilsøking 7.1

forhåndstrykt papir, skrive ut 4.9

fra nettstedet 6.8

frontdeksel 1.2

H

håndtak 1.2

I

indikatorlampe

Status 1.4

status 1.4

K

kartong, skrive ut 4.10

konfigurasjonsrapport 6.1

kontrollkortdeksel 1.2

kontrollpanel 1.2, 1.3

konvolutter, skrive ut 4.8

kvalitet

løse utskriftsproblemet 7.6

L

Linux

krav 2.2

problemer 7.10

M

Macintosh

krav 2.2

problemer 7.11

manual feed, use 4.7

manuell mating, bruke 4.7

minnemodul

bestille 8.1

installere 9.1

N

nettverks

konfigurasjon 3.1

krav 3.2

nettverksport 1.2

P

papir

angi papirformat for skuffen 4.10

endre formatet 4.5

fjerne papirstopp 7.1

legge i skuff1 4.4

legge i tilleggsskuffen 4.4

papirmateproblemer 7.4

papirstopp

tips for å unngå papirstopp 7.1

PostScript

problemer 7.9

problemer

Linux 7.10

Macintosh 7.11

papirmater 7.4

PostScript 7.9

utskrift 7.4

utskriftskvalitet 7.6

Windows 7.9

programvare som følger med 2.1

R

rekvisita

bestille rekvisita 8.1

forventet levetid for utskriftskassett 6.3

rengjøring

1

innvendig 6.1

utvendig 6.1

S

skifte komponenter skuff

utskriftskassett 6.4

justere bredde og lengde 4.5

skuff1 1.2

tilleggsskuff 1.2

spesifikasjoner 10.1

status 1.3

stopp 1.3

strømbryter 1.2

strømkontakt 1.2

SyncThru Web Service 6.8

T

tilleggsskuff 1.2, 8.1

toppdeksel 1.2

transparenter, skrive ut 4.9

U

usb-port 1.2

utmatingsstøtte 1.2

utskrift 5.1

løse problem 7.4

utskriftsmedia

retningslinjer 4.1

spesifikasjon 4.2

velge utskriftsmedia 4.1

utskuff 1.2

V

vedlikehold 6.1

utskiftbare deler 6.8

utskriftskassett 6.3

W

Windows

krav 2.2

problemer 7.9

Samsung-skriver

Om programvaren

O

M PROGRAMVAREN

I

NNHOLD

Kapittel 1:

I

NSTALLERE SKRIVERPROGRAMVARE I

W

INDOWS

Installere skriverprogramvaren .......................................................................................................................................... 4

Installere programvare for lokal utskrift ....................................................................................................................... 4

Installere programvare for nettverksutskrift ................................................................................................................. 7

Installere skriverprogramvaren på nytt ............................................................................................................................ 10

Fjerne skriverprogramvaren ............................................................................................................................................ 11

Installere monodriveren ................................................................................................................................................... 11

Kapittel 2:

G

RUNNLEGGENDE UTSKRIFT

Skrive ut et dokument ...................................................................................................................................................... 12

Skrive ut til en fil (PRN) ................................................................................................................................................... 12

Skriverinnstillinger ........................................................................................................................................................... 13

Kategorien Oppsett ................................................................................................................................................... 13

Kategorien Papir ....................................................................................................................................................... 14

Kategorien Grafikk .................................................................................................................................................... 15

Kategorien Tilleggsfunksjoner ................................................................................................................................... 15

Kategorien Om .......................................................................................................................................................... 16

Kategorien Skriver .................................................................................................................................................... 16

Bruke en favorittinnstilling ......................................................................................................................................... 16

Bruke Hjelp ............................................................................................................................................................... 16

Kapittel 3:

A

VANSERT UTSKRIFT

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift) ................................................................................................................. 17

Skrive ut plakater ............................................................................................................................................................. 18

Skrive ut hefter ............................................................................................................................................................... 18

Skrive ut på begge sider av arket .................................................................................................................................... 19

1

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument ............................................................................................................. 19

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse ............................................................................................................... 19

Bruke vannmerker ........................................................................................................................................................... 20

Bruke et eksisterende vannmerke ............................................................................................................................ 20

Opprette et vannmerke ............................................................................................................................................. 20

Redigere et vannmerke ............................................................................................................................................. 20

Slette et vannmerke .................................................................................................................................................. 20

Bruke overlegg ................................................................................................................................................................ 21

Hva er et overlegg? ................................................................................................................................................... 21

Opprette et nytt sideoverlegg .................................................................................................................................... 21

Bruke et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 21

Slette et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 21

Kapittel 4:

B

RUKE

W

INDOWS

P

OST

S

CRIPT

-

DRIVER

Skriverinnstillinger ........................................................................................................................................................... 22

Avansert .................................................................................................................................................................... 22

Bruke Hjelp ............................................................................................................................................................... 22

Kapittel 5:

D

ELE SKRIVEREN LOKALT

Konfigurere en vertsdatamaskin ...................................................................................................................................... 23

Konfigurere en klientdatamaskin ..................................................................................................................................... 23

Kapittel 6:

B

RUKE

S

MART

P

ANEL

Forstå Smart Panel ......................................................................................................................................................... 24

Åpne feilsøkingsguiden ................................................................................................................................................... 25

Bruke Verktøy for skriverinnstillinger ............................................................................................................................... 25

Bruke hjelpen ............................................................................................................................................................ 25

Endre innstillingene for Smart Panel-programmet ........................................................................................................... 25

Kapittel 7:

B

RUKE SKRIVEREN I

L

INUX

Komme i gang ................................................................................................................................................................. 26

Installere Unified Linux-driveren ...................................................................................................................................... 26

Installere Unified Linux-driveren ............................................................................................................................... 26

2

Avinstallere Unified Linux-driveren ........................................................................................................................... 27

Bruke Unified Driver Configurator .................................................................................................................................... 28

Åpne Unified Driver Configurator .............................................................................................................................. 28

Printers Configuration ............................................................................................................................................... 28

Ports Configuration ................................................................................................................................................... 29

Konfigurere skriveregenskaper ........................................................................................................................................ 29

Skrive ut et dokument ...................................................................................................................................................... 30

Skrive ut fra programmer .......................................................................................................................................... 30

Skrive ut filer ............................................................................................................................................................. 30

Kapittel 8:

B

RUKE SKRIVEREN MED EN

M

ACINTOSH

-

MASKIN

Installere programvare for Macintosh .............................................................................................................................. 31

Skriverdriver .............................................................................................................................................................. 31

Installere skriveren .......................................................................................................................................................... 32

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin .............................................................................................................. 32

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin .................................................................................................................... 32

Skrive ut .......................................................................................................................................................................... 33

Skrive ut et dokument ............................................................................................................................................... 33

Endre skriverinnstillinger ........................................................................................................................................... 33

Skrive ut flere sider på ett ark ................................................................................................................................... 35

3

1

Installere skriverprogramvare i Windows

Dette kapitlet inneholder:

Installere skriverprogramvaren

Installere skriverprogramvaren på nytt

Fjerne skriverprogramvaren

Installere monodriveren

Installere skriverprogramvaren

Du kan installere skriverprogramvaren for lokale utskrifter eller nettverksutskrifter. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på datamaskinen, følger du fremgangsmåten som gjelder for skriveren som skal brukes.

En skriverdriver er programvare som gjør at datamaskinen kan kommunisere med skriveren. Fremgangsmåten for installering av drivere kan variere mellom ulike operativsystemer.

Alle programmer må avsluttes på PCen før du starter installeringen.

Installere programvare for lokal utskrift

En lokal skriver er en skriver som er koblet til datamaskinen med skriverkabelen som medfølger, for eksempel en USB- eller parallellkabel.

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går

til “Installere programvare for nettverksutskrift” på side 7.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

M

ERK

: Hvis vinduet med veiviseren for ny maskinvare vises under installeringen, klikker du på øverst i høyre hjørne av boksen for

å lukke vinduet, eller du klikker på Avbryt.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn CDen som fulgte med, i CD-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start og deretter

Kjør

. Skriv inn X:\Setup.exe: Bytt ut X med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge Start

Alle

programmer

TilbehørKjør og skrive X:\Setup.exe.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på Kjør

Setup.exe

i feltet Installer eller kjør program og klikker på

Fortsett

i vinduet for brukerkontokontroll.

3

Klikk på Neste.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

Vis brukerhåndboken: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe Acrobat, klikker du på dette alternativet, og Adobe Acrobat Reader installeres automatisk for deg.

4

Velg Vanlig installasjon for en lokal skriver. Klikk på Neste.

4

Installere skriverprogramvare i Windows

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

7

Hvis du vil registrere deg som bruker av en Samsung-skriver, og motta informasjon fra Samsung, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på Fullfør. Du kommer nå til Samsungs nettsted.

Hvis ikke, klikker du bare på Fullfør.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på Neste.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på Neste og Nei i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på Neste.

Hvis ikke, klikker du på Neste og går videre til trinn 7.

6

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

Hvis ikke, klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 10.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn CDen som fulgte med, i CD-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start og deretter

Kjør

. Skriv inn X:\Setup.exe: Bytt ut X med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge Start

Alle

programmer

TilbehørKjør og skrive X:\Setup.exe.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på Kjør

Setup.exe

i feltet Installer eller kjør program og klikker på

Fortsett

i vinduet for brukerkontokontroll.

5

Installere skriverprogramvare i Windows

3

Klikk på Neste.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

Vis brukerhåndboken: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe Acrobat, klikker du på dette alternativet, og Adobe Acrobat Reader installeres automatisk for deg.

4

Velg Tilpasset installasjon. Klikk på Neste.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

5

Velg skriveren og klikk på Neste.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på Neste.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på Neste og Nei i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

6

Velg komponentene som skal installeres, og klikk på Neste.

M

ERK

: Du kan endre installasjonsmappe ved å klikke på [ Bla gjennom ].

7

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på Neste.

Hvis ikke, klikker du på Neste og går videre til trinn 9.

8

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

Hvis ikke, klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

6

Installere skriverprogramvare i Windows

9

Hvis du vil registrere deg som bruker av en Samsung-skriver, og motta informasjon fra Samsung, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på Fullfør. Du kommer nå til Samsungs nettsted.

Hvis ikke, klikker du bare på Fullfør.

Setup.exe

i feltet Installer eller kjør program og klikker på

Fortsett

i vinduet for brukerkontokontroll.

Installere programvare for nettverksutskrift

Når skriveren er koblet til et nettverk, må du først konfigurere

TCP/IP-innstillingene for skriveren. Etter at du har tilordnet og godkjent

TCP/IP-innstillingene, kan du installere programvaren på hver enkelt datamaskin på nettverket.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn CDen som fulgte med, i CD-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start og deretter

Kjør

. Skriv inn X:\Setup.exe: Bytt ut X med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge StartAlle

programmer

TilbehørKjør og skrive X:\Setup.exe.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på Kjør

3

Klikk på Neste.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

Vis brukerhåndboken: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe Acrobat, klikker du på dette alternativet, og Adobe Acrobat Reader installeres automatisk for deg.

4

Velg Vanlig installasjon for en nettverksskriver. Klikk på Neste.

7

Installere skriverprogramvare i Windows

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på Neste.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres, og angi en

IP-adresse.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn CDen som fulgte med, i CD-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start og deretter

Kjør

. Skriv inn X:\Setup.exe: Bytt ut X med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge Start

Alle

programmer

TilbehørKjør og skrive X:\Setup.exe.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på Kjør

Setup.exe

i feltet Installer eller kjør program og klikker på

Fortsett

i vinduet for brukerkontokontroll.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på Oppdater for å oppdatere den, eller velger Legg til TCP/IP-port for

å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Delt skriver (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på Oppdater.

6

Når installeringen er fullført, vises et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside og registrere deg som bruker av en Samsung-skriver for å motta informasjon fra Samsung. Hvis du

ønsker det, merker du av i avmerkingsboksen(e) og klikker på Fullfør.

Hvis ikke, klikker du bare på Fullfør.

3

Klikk på Neste.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

Vis brukerhåndboken: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe Acrobat, klikker du på dette alternativet, og Adobe Acrobat Reader installeres automatisk for deg.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 10.

8

Installere skriverprogramvare i Windows

4

Velg Tilpasset installasjon. Klikk på Neste.

T

IPS

: Hvis du vil angi en bestemt IP-adresse på en bestemt nettverksskriver, klikker du på Angi IP-adresse-knappen.

Vinduet hvor du kan angi IP-adressen, vises. Gjør følgende:

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på Neste.

a. Velg en skriver som skal kobles til en bestemt IP-adresse på listen.

b. Konfigurer en IP-adresse, delnettverksmaske og gateway for skriveren manuelt og klikk på Konfigurer for å koble den bestemte

IP-adressen til nettverksskriveren.

c. Klikk på Neste.

6

Velg komponentene som skal installeres. Når du har valgt komponentene, vises følgende vindu. Du kan også endre skrivernavnet, angi skriveren som skal være delt på nettverket, angi skriveren til standardskriver og endre navnet på porten til hver skriver. Klikk på Neste.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på Oppdater for å oppdatere den, eller velger Legg til TCP/IP-port for

å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Delt skriver (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på Oppdater.

Hvis du vil installere programvaren på en server, merker du av for

Installere skriveren på en server

.

7

Når installeringen er fullført, vises et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside og registrere deg som bruker av en

9

Installere skriverprogramvare i Windows

Samsung-skriver for å motta informasjon fra Samsung. Hvis du

ønsker det, merker du av i avmerkingsboksen(e) og klikker på Fullfør.

Hvis ikke, klikker du bare på Fullfør.

å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Delt skriver (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

Det vises en komponentliste, slik at du kan installere hvert enkelt element på nytt.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 10.

Installere skriverprogramvaren på nytt

Du kan installere programvaren på nytt hvis installeringen mislykkes.

1

Start Windows.

2

Start-menyen velger du Programmer eller Alle programmer

skriverdrivernavnet

Vedlikehold.

3

Velg Reparer og klikk på Neste

.

4

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på Neste.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på Oppdater for å oppdatere den, eller velger Legg til TCP/IP-port for

10

Installere skriverprogramvare i Windows

Når du har koblet til skriveren, klikker du på Neste.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på Neste og Nei i det neste skjermbildet. Da starter installeringen, og det skrives ikke ut en testside på slutten av installeringen.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Velg komponentene du vil installere på nytt, og klikk på Neste

.

Hvis du installerte skriverprogramvaren for lokal utskrift og velger skriverdrivernavnet, vises vinduet der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Gjør følgende: a. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på Neste

.

b. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

Hvis den ikke skrives ut riktig, klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

6

Når du har installert skriverprogramvaren på nytt, klikker du på Fullfør.

Fjerne skriverprogramvaren

1

Start Windows.

2

Start-menyen velger du Programmer eller Alle programmer

skriverdrivernavnet

Vedlikehold.

3

Velg Fjern, og klikk på Neste.

Det vises en komponentliste, slik at du kan velge hvilke(t) element(er) du vil fjerne.

4

Velg komponentene du vil fjerne, og klikk på Neste.

5

Når datamaskinen ber deg om å bekrefte valget, klikker du på Ja.

Den valgte driveren og alle komponentene fjernes fra datamaskinen.

6

Når programvaren er fjernet, klikker du på Fullfør.

Installere monodriveren

Det følger en monodriver med skriveren, slik at du kan bruke skriveren som en monokrom skriver. Du må installere monodriveren på datamaskinen. Fremgangsmåten nedenfor forklarer installasjonsprosessen trinn for trinn.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på, eller at datamaskinen og skriveren er koblet til nettverket.

2

Sett inn den medfølgende CD-en i CD-stasjonen. CD-en skal starte automatisk, og et installasjonsvindu åpnes.

3

Klikk på Avbryt. Hvis bekreftelsesvinduet åpnes, klikker du på

Fullfør.

8

Klikk på Neste i vinduet Velg en skriverport.

9

Klikk på Har diskett i vinduet Velg en skriverport.

10

Klikk på Bla gjennom for å finne en monodriver for skriveren.

Eksempel: Windows XP 32-biters

Velg CD-stasjon → PrinterPC_MONOWINXP_2000_VISTA-32

11

Velg filen ***.inf, og klikk på Åpne.

12

Klikk på OK i vinduet Installer fra disk.

13

Velg en monodriver i Skrivere-feltet, og klikk på Neste.

M

ERK

: Hvis du allerede har installert en monodriver, bruker du vinduet

Bruk eksisterende driver

. Følg instruksjonene i vinduet, og klikk på

Neste

. Avhengig av hvordan datamaskinen er konfigurert, kan skriverdelingsvinduet eller vinduet for utskrift av testside vises. Velg

ønsket alternativ.

14

Skriv inn skrivernavnet, og klikk på Neste.

15

Klikk på Fullfør for å starte installasjonen av monodriveren.

M

ERK

: Hvis skriveren er koblet til et nettverk, går du til skriverens

Egenskaper

-vindu, velger kategorien Porter, klikker på Legg til port og Standard TCP/IP-port og oppretter en ny port som skriveren skal kobles til. Følg fremgangsmåten i veiviservinduet for å opprette en ny port.

4

Klikk på Start

Skrivere og telefakser.

5

Velg Legg til skriver.

6

Når Veiviser for skriver vises, klikker du på Neste.

7

Merk av for En lokal skriver koblet til denne datamaskinen og

Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk

, og klikk deretter på Neste. Gå til trinn 13. Hvis datamaskinen ikke finner skriveren, fortsetter du med det neste trinnet.

11

Installere skriverprogramvare i Windows

2

Grunnleggende utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativene og vanlige utskriftsoppgaver i Windows.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut et dokument

Skrive ut til en fil (PRN)

Skriverinnstillinger

- Kategorien Oppsett

- Kategorien Papir

- Kategorien Grafikk

- Kategorien Tilleggsfunksjoner

- Kategorien Om

- Kategorien Skriver

- Bruke en favorittinnstilling

- Bruke Hjelp

Skrive ut et dokument

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet Egenskaper som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Kontroller at operativsystemet er kompatibelt med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

Hvis du må vite det nøyaktige navnet på skriveren, se CDen som fulgte med.

Nedenfor beskrives den generelle fremgangsmåten for utskrift fra ulike Windows-programmer. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere, avhengig av hvilket program du bruker. Se brukerhåndboken for det aktuelle programmet hvis du vil ha den nøyaktige utskriftsprosedyren.

1

Åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Velg Skriv utFil-menyen. Utskriftsvinduet vises. Vinduet kan se noe annerledes ut, avhengig av programmet.

De grunnleggende utskriftsinnstillingene velges i utskriftsvinduet.

Disse innstillingene inkluderer antall eksemplarer og utskriftsområde.

Kontroller at skriveren er valgt.

3

Velg skriverdriveren i rullegardinlisten Navn.

4

Hvis du vil bruke funksjonene som følger med skriverdriveren, klikker du på Egenskaper eller Innstillinger i programmets utskriftsvindu. Hvis du vil ha mer informasjon, se

“Skriverinnstillinger” på side 13.

Hvis knappen Oppsett, Skriver eller Alternativer vises i utskriftsvinduet, klikker du på denne i stedet. Deretter klikker du på Egenskaper i det neste skjermbildet.

5

Klikk på OK for å lukke egenskapsvinduet.

6

Start utskriftsjobben ved å klikke på OK eller Skriv ut i utskriftsvinduet.

Skrive ut til en fil (PRN)

Noen ganger må du lagre utskriftsdataene som en fil for formålet.

Slik lager du en fil:

1

Merk av for Skriv til fil i Skriv ut-vinduet.

12

Grunnleggende utskrift

2

Velg mappe, gi filen et navn, og klikk deretter på OK.

Skriverinnstillinger

Du kan bruke egenskapsvinduet for skriveren, som gir deg tilgang til alle skriveralternativene du trenger når du bruker skriveren. Når egenskapsvinduet for skriveren vises, kan du se gjennom og endre innstillingene du trenger for utskriftsjobben.

Egenskapsvinduet for skriveren kan være forskjellig, avhengig av operativsystemet. Denne brukerhåndboken viser egenskapsvinduet i Windows XP.

Skriverdrivervinduet Egenskaper som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Hvis du går til skriveregenskaper fra mappen Skrivere, kan du vise flere Windows-baserte kategorier (se i brukerhåndboken for Windows)

og kategorien Skriver (se “Kategorien Skriver” på side 16).

M

ERK

:

De fleste Windows-programmer overstyrer innstillingene du angir i skriverdriveren. Endre først alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger i programmet, og endre deretter eventuelle gjenværende innstillinger i skriverdriveren.

Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program. Hvis du vil gjøre endringene permanente, må du endre innstillingene i mappen Skrivere.

Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre

Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

1. Klikk på Start-knappen i Windows.

2. Velg Skrivere og telefakser.

3. Velg ikonet for skriverdriveren.

4. Høyreklikk på ikonet for skriverdriveren og velg Utskriftsinnstillinger.

5. Endre innstillingene i hver kategori, og klikk på OK.

Kategorien Oppsett

Kategorien Oppsett inneholder alternativer for å angi hvordan dokumentet skal se ut på den utskrevne siden. Oppsettalternativer

inneholder Flere sider per ark og Plakatutskrift. Se “Skrive ut et dokument” på side 12 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan

du får tilgang til skriveregenskapene.

13

Grunnleggende utskrift

Papirretning

Med Papirretning kan du velge hvilken retning informasjonen skal skrives ut i på en side.

• Med Stående kan du skrive ut på tvers av siden (brevstil).

• Med Liggende kan du skrive ut på langs av siden (regnearkstil).

• Med Roter 180 grader kan du rotere siden 180 grader.

Stående

Liggende

Oppsettalternativer

Med Oppsettalternativer kan du velge avanserte utskriftsalternativer.

Du kan velge Flere sider per ark og Plakatutskrift.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)” på side 17.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut plakater” på side 18.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut hefter” på side 18

Dobbeltsidig utskrift

Med Dobbeltsidig utskrift kan du skrive ut på begge sider av arket.

Hvis dette alternativet ikke vises, finnes ikke denne funksjonen på skriveren.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut på begge sider av arket” på side 19.

Kategorien Papir

Bruk følgende alternativer for å angi grunnleggende

papirbehandlingsspesifikasjoner i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får

tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien Papir for å få tilgang til forskjellige papiregenskaper.

Farget: 75~90 g/m

2

papir med farget bakgrunn.

Fire typer fotopapir er tilgjengelig for denne maskinen.

Arkivpapir: Velg dette alternativet hvis du har behov for å oppbevare en utskrift over lengre tid, for eksempel i et arkiv.

Første side

Med denne egenskapen kan du skrive ut den første siden på en annen type papir enn resten av dokumentet. Du kan velge papirkilde for den første siden.

Du kan for eksempel legge tykt papir for den første siden i Skuff 2 og vanlig papir i Skuff 1. Deretter velger du Skuff 1 under Kilde og Skuff 2 under

Første side.

Skalering

Med Skalering kan du skalere utskriftsjobben på en side, automatisk eller manuelt. Du kan velge mellom Ingen, Skaler utskrift og Tilpass til side.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument” på side 19.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse” på side 19.

Eksemplarer

Eksemplarer lar deg velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

Du kan velge fra 1 til 999 eksemplarer.

Størrelse

Med Størrelse kan du angi størrelsen på papiret som er lagt i skuffen.

Hvis den ønskede størrelsen ikke finnes i Størrelse-boksen, klikker du på Egendefinert. Når vinduet Spesialpapirformat vises, kan du angi papirstørrelsen og klikke på OK. Innstillingen vises i listen, slik at du kan velge den.

Kilde

Kontroller at riktig papirskuff er angitt for Kilde. Bruk Manuell mating ved utskrift på spesialmaterialet, for eksempel konvolutter og transparenter.

Hvis papirkilden er angitt til Automatisk valg, mater skriveren automatisk utskriftsmaterialet i følgende rekkefølge: skuff 1, valgfri skuff 2.

Type

Angi Type slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen som du vil skrive ut fra. Dermed får du en utskrift med best mulig resultat. Hvis ikke, blir ikke nødvendigvis utskriftskvaliteten som du ønsker.

Tynt: Tynt papir som veier mellom 60~70 g/m

2

.

Tykt: Tykt papir som veier mellom 90~105 g/m

2

.

Bomull: 75~90 g/m

2

bomullspapir, for eksempel Gilbert 25 % og Gilbert 100 %.

Vanlig papir: Vanlig papir. Velg denne typen hvis du bruker en svart-/hvittskriver og skriver ut på 60 g/m

2

bomullspapir.

Resirkulert papir: 75~90 g/m

2

resirkulert papir.

14

Grunnleggende utskrift

Kategorien Grafikk

Bruk grafikkalternativene nedenfor til å justere utskriftskvaliteten etter

behov. Se “Skrive ut et dokument” på side 12 hvis du vil ha mer

informasjon om hvordan du får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien Grafikk for å vise egenskapene som vises nedenfor.

Kategorien Tilleggsfunksjoner

Du kan velge utmatingsalternativer for dokumentet. Se “Skrive ut et dokument” på side 12 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du

får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner for å få tilgang til følgende funksjoner:

Kvalitet

Alternativene for oppløsning varierer mellom skrivermodellene.

Jo høyere innstilling, desto skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Fargemodus

Du kan angi fargealternativer. Farge gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du Gråtoner. Hvis du vil justere fargealternativene manuelt, velger du Manuell og klikker på Fargejustering-knappen Fargetilp.-knappen.

Eksemplarer: Når du skal lage flere kopier og vil skrive ut noen av kopiene i farger og andre i gråtoner, bruker du dette alternativet og velger antallet gråtonekopier.

Fargejustering: Du kan justere utseendet på bildene ved å endre innstillingene under Nivåer.

Fargetilp.: Du kan tilpasse utskriftsfargene til fargene på skjermen med alternativet Innstillinger. Funksjonen Samsung Digital farge er spesielt nyttig når du skal produsere utskrifter som gjengir farger og fargenyanser for himmel og gress nøyaktig. Dette alternativet er beregnet til utskrift av fotografier, men vil endre fargegjengivelsen for alle typer fargeutskrifter. Du kan velge mellom Basisfarge, Safir, Smaragd og

Akvamarin

.

Avanserte alternativer

Du kan angi avanserte innstillinger ved å klikke på knappen

Avanserte alternativer

.

Skriv ut all tekst i svart: Hvis det er merket av for Skriv ut all tekst

i svart,

vil all tekst i dokumentet skrives ut med hel, svart farge, uansett hvilken farge den har på skjermen.

Skriv ut all tekst mørkere: Hvis det er merket av for Skriv ut all

tekst mørkere

, skrives all tekst i dokumentet ut mørkere enn i et vanlig dokument.

Enkelte skrivere støtter ikke denne funksjonen.

15

Grunnleggende utskrift

Vannmerke

Du kan opprette tekstbilde i bakgrunnen som skal skrives ut på hver side

i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke vannmerker” på side 20.

Overlegg

Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode.

Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke overlegg” på side 21.

Utmatingsalternativer

Delsett for utskrift: Du kan angi hvilken rekkefølge sidene skal skrives ut i. Velg utskriftsrekkefølgen i rullegardinlisten.

- Normal: Alle sidene blir skrevet ut fra første til siste side.

- Omvendt rekkefølge (3,2,1): Alle sidene blir skrevet ut fra siste til første side.

- Skriv ut oddetallssider: Bare oddetallssidene blir skrevet ut.

- Skriv ut partallssider: Bare partallssidene blir skrevet ut.

Kategorien Om

Bruk kategorien Om til å vise informasjon om opphavsrett og driverens versjonsnummer. Hvis du har en nettleser, kan du koble til Internett ved

å klikke på ikonet for webområdet. Hvis du vil ha mer informasjon om

hvordan du får tilgang til skriveregenskapene, se “Skrive ut et dokument” på side 12.

Kategorien Skriver

Hvis du går til skriveregenskaper fra Skrivere-mappen, kan du vise kategorien Skriver. Du kan angi skriverkonfigurasjonen.

Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre Windowsoperativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

1

Klikk på Start-menyen i Windows.

2

Velg Skrivere og telefakser.

3

Velg skriverdriverikonet.

4

Høyreklikk på skriverdriverikonet og velg Egenskaper.

5

Klikk på kategorien Skriver, og angi alternativene.

Bruke en favorittinnstilling

Under alternativet Favoritter, som er tilgjengelig i alle kategorier, kan du lagre gjeldende egenskapsinnstillinger for senere bruk.

Slik lagrer du et Favoritter-element:

1

Velg de ønskede innstillingene i hver kategori.

2

Skriv inn et navn på elementet i Favoritter-boksen.

3

Klikk på Lagre.

Når du lagrer Favoritter, lagres alle gjeldende driverinnstillinger.

Hvis du vil bruke en lagret innstilling, velger du elementet i rullegardinlisten

Favoritter

. Skriveren er nå konfigurert til å skrive ut i samsvar med den valgte Favoritter-innstillingen.

Hvis du vil slette et Favoritter-element, velger du elementet i listen og klikker på Slett.

Du kan også gjenopprette skriverdriverens standardinnstillinger ved

å velge Skriverstandard i listen.

Bruke Hjelp

Skriveren har en elektronisk hjelpefunksjon som kan aktiveres ved

å klikke på Hjelp-knappen i skriverens egenskapsvindu. Hjelpen inneholder detaljert informasjon om skriverfunksjonene som finnes i skriverdriveren.

Du kan også klikke på øverst i høyre hjørne i vinduet, og deretter klikke på en hvilken som helst innstilling.

16

Grunnleggende utskrift

3

Avansert utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativer og avanserte utskriftsoppgaver.

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet Egenskaper som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Hvis du må vite det nøyaktige navnet på skriveren, se CDen som følger med.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)

Skrive ut plakater

Skrive ut hefter

Skrive ut på begge sider av arket

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Bruke vannmerker

Bruke overlegg

1 2

3 4

Skrive ut flere sider på ett ark

(N opp-utskrift)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på et enkeltark. Hvis du vil skrive ut mer enn én side per ark, forminskes sidene og ordnes i angitt rekkefølge på arket. Du kan skrive ut opptil 16 sider på ett ark.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

I kategorien Oppsett velger du Flere sider per ark i rullegardinlisten Type oppsett.

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut per ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i rullegardinlisten Sider per ark.

4

Velg om nødvendig siderekkefølgen i rullegardinlisten

Siderekkefølge

.

Merk av for Skriv ut sidekant for å skrive ut en kant rundt hver side på arket.

5

Klikk på kategorien Papir, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

6

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet.

17

Avansert utskrift

Skrive ut plakater

Med funksjonen for plakatutskrift kan du skrive ut et enkeltsidig dokument på 4, 9 eller 16 ark, som du deretter kan lime sammen til et dokument i plakatstørrelse.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

Klikk kategorien Oppsett, og velg Plakatutskrift i rullegardinlisten

Type oppsett

.

3

Konfigurer plakatalternativer:

Du kan velge sideoppsettet Plakat<2x2>, Plakat<3x3>,

Plakat<4x4>

eller Egendefinert. Hvis du velger Plakat<2x2>, vil utskriften automatisk strekkes over fire fysiske sider. Hvis alternativet er satt til Egendefinert, kan du forstørre originalen med 150 til 400 %. Avhengig av forstørrelsesgraden, justeres sideoppsettet automatisk til Plakat<2x2>, Plakat<3x3> eller

Plakat<4x4>

.

Skrive ut hefter

9

8

8

9

Med funksjonen for hefteutskrift kan du skrive ut et dokument på begge sider av arket og ordne sidene slik at arkene kan brettes i to til et hefte når de er skrevet ut.

1

Du kan endre utskriftsinnstillinger i skriveregenskapene

i programmet. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

I kategorien Oppsett velger du Hefteutskrift i rullegardinlisten for

Type

.

M

ERK

:Alternativet Hefteutskrift er ikke tilgjengelig for alle papirstørrelser. Du finner tilgjengelig papirstørrelse for denne funksjonen ved å velge papirstørrelsen under Størrelse i kategorien Papir og kontrollere at Hefteutskrift i Type-listen i kategorien Oppsett er aktivert.

3

Klikk på kategorien Papir og velg papirkilde, -størrelse og -type.

4

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet.

5

Når sidene er skrevet ut, bretter og stifter du dem.

Angi en overlapping i millimeter eller tommer for å gjøre det lettere

å lime arkene sammen.

0,15 tommer

0,15 tommer

4

Klikk på kategorien Papir, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet. Gjør ferdig plakaten ved å lime arkene sammen.

18

Avansert utskrift

Skrive ut på begge sider av arket

Du kan skrive ut på begge sider av et ark. Før du skriver ut, må du bestemme hvilken retning dokumentet skal skrives ut i.

Følgende alternativer finnes:

Ingen

Langside: Det vanlige oppsettet for bøker som skal bindes inn.

Kortside: Brukes ofte for kalendere.

2

2

2

3

5

Langside

5

3

3

5

5

3

Kortside

2

M

ERK

: Ikke skriv ut på begge sider av etiketter, transparenter, konvolutter eller tykt papir. Det kan føre til papirstopp og skade på skriveren.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør

du dette i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

Velg papirretning i kategorien Oppsett.

3

Velg ønsket alternativ for innbinding under Dobbeltsidig utskrift .

4

Klikk på kategorien Papir, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke har en dupleksenhet, må du fullføre utskriftsjobben manuelt. Skriveren skriver først ut annenhver side av dokumentet. Når den første siden av jobben er skrevet ut, vises vinduet for utskriftstips. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre utskriften.

A

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Du kan endre størrelsen på sideinnholdet, slik at det blir større eller mindre på den utskrevne siden.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

I kategorien Papir velger du Skaler utskrift i rullegardinlisten

Utskriftstype

.

3

Angi skaleringsgraden i Prosent-boksen.

Du kan også klikke på knappen eller .

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under Papiralternativer.

5

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet.

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Med denne funksjonen kan du skalere utskriften til en hvilken som helst valgt papirstørrelse, uansett størrelse på det digitale dokumentet. Dette kan være nyttig hvis du vil undersøke fine detaljer i et lite dokument.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

I kategorien Papir velger du Tilpass til side i rullegardinlisten

Utskriftstype

.

3

Velg riktig størrelse i rullegardinlisten Utskriftsstørrelse.

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under Papiralternativer.

5

Klikk på OK, og skriv ut dokumentet.

19

Avansert utskrift

Bruke vannmerker

Med vannmerkealternativet kan du skrive ut tekst oppå et eksisterende dokument. Du kan for eksempel legge på store grå bokstaver med teksten

UTKAST eller FORTROLIG diagonalt over førstesiden eller alle sidene i et dokument.

Det følger flere forhåndsdefinerte vannmerker med skriveren, og du kan endre disse eller legge til nye vannmerker.

Bruke et eksisterende vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner, og velg det ønskede vannmerket i rullegardinlisten Vannmerke. Det valgte vannmerket vises på forhåndsvisningsbildet.

3

Klikk på OK, og start utskriften.

M

ERK

: Forhåndsvisningsbildet viser hvordan siden vil se ut når den er skrevet ut.

Opprette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner, og klikk på Rediger under Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises.

3

Skriv inn en tekstmelding i boksen Vannmerkemelding. Du kan skrive inn opptil 40 tegn. Meldingen vises i forhåndsvisningsvinduet.

Hvis du merker av for Bare første side, skrives vannmerket bare ut på første side.

4

Velg vannmerkealternativer.

Du kan velge skriftnavn, stil, størrelse og gråtonenivå under

Skriftattributter

, og angi vannmerkevinkel under Meldingsvinkel.

5

Klikk på Tilføy for å legge til det nye vannmerket i listen.

6

Når du er ferdig med å redigere, klikker du på OK og starter utskriften.

Hvis du vil stoppe utskriften av vannmerket, velger du <Ikke noe

vannmerke>

i rullegardinlisten Vannmerke.

Redigere et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner, og klikk på Rediger under Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises.

3

Velg det vannmerket du ønsker å redigere, i listen Aktuelle

vannmerker

, og endre vannmerkemeldingen og -alternativene.

4

Klikk på Oppdater for å lagre endringen.

5

Klikk på OK til utskriftsvinduet lukkes.

Slette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

2

I kategorien Tilleggsfunksjoner klikker du på Rediger under

Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises.

3

Velg vannmerket du vil slette i listen Aktuelle vannmerker, og klikk på Slett.

4

Klikk på OK til utskriftsvinduet lukkes.

20

Avansert utskrift

Bruke overlegg

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Hva er et overlegg?

Et overlegg er tekst og/eller bilder som er lagret på datamaskinens harddisk

(HDD) i et spesielt filformat som kan skrives ut i et hvilket som helst dokument. Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode. I stedet for å bruke et forhåndstrykt brevhode, kan du opprette et overlegg som inneholder nøyaktig samme informasjon som brevhodet. Når du vil skrive ut et brev med firmaets brevhode, trenger du ikke legge inn forhåndstrykt papir med brevhode. Du trenger bare å gi skriveren beskjed om å skrive ut brevhodet i dokumentet ditt.

Opprette et nytt sideoverlegg

Hvis du vil bruke et sideoverlegg, må du opprette et nytt sideoverlegg som inneholder logoen eller bildet.

1

Opprett eller åpne et dokument som inneholder en tekst eller et bilde som skal brukes i et nytt sideoverlegg. Plasser elementene nøyaktig slik de skal vises når de er skrevet ut som et overlegg.

2

Hvis du vil lagre dokumentet som et overlegg, gjør du dette i

skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

3

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner, og klikk på Rediger under Overlegg.

4

I vinduet Rediger overlegg klikker du på Opprett overlegg.

5

Skriv inn et navn på opptil åtte tegn i Filnavn-boksen i vinduet

Opprett overlegg. Velg om nødvendig målbanen. (Standardbanen er C:\FormOver.)

6

Klikk på Lagre. Navnet vises i Overleggliste-boksen.

7

Klikk på OK eller Ja for å fullføre opprettingen.

Filen blir ikke skrevet ut. Den lagres i stedet på datamaskinens harddisk.

M

ERK

: Størrelsen på overleggsdokumentet må være den samme som for dokumentet det skal skrives ut sammen med. Ikke opprett et overlegg med et vannmerke.

Bruke et sideoverlegg

Når et overlegg er opprettet, kan det skrives ut sammen med dokumentet.

Slik skriver du ut et overlegg sammen med et dokument:

1

Opprett eller åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 12.

3

Klikk på kategorien Tilleggsfunksjoner.

4

Velg det ønskede overlegget i rullegardinlisten Overlegg.

5

Hvis den ønskede overleggfilen ikke vises i Overlegg-listen, klikker du på Rediger og deretter på Last overlegg og velger overleggfilen.

Hvis du har lagret overleggfilen du ønsker å bruke, i et eksternt lager, kan du også laste inn filen når du går til vinduet Last overlegg.

Når du har valgt filen, klikker du på Åpne. Filen vises i

Overleggliste

-boksen og er klar til å skrives ut. Velg overlegget i Overleggliste-boksen.

6

Klikk på Bekreft sideoverlegg ved utskrift om nødvendig.

Hvis denne boksen er avmerket, åpnes et meldingsvindu hver gang du sender et dokument til skriveren. I meldingen blir du bedt om å bekrefte at du vil skrive ut et overlegg sammen med dokumentet.

Hvis denne boksen er tom, og du har valgt et overlegg, blir overlegget automatisk skrevet ut sammen med dokumentet.

7

Klikk på OK eller Ja til utskriften starter.

Det valgte overlegget lastes ned sammen med utskriftsjobben og skrives ut på dokumentet.

M

ERK

: Oppløsningen til overleggdokumentet må være den samme som for dokumentet overlegget skal skrives ut sammen med.

Slette et sideoverlegg

Du kan slette sideoverlegg du ikke lenger har bruk for.

1

I vinduet for skriveregenskaper klikker du på kategorien

Tilleggsfunksjoner

.

2

Klikk på Rediger under Overlegg.

3

Velg overlegget du vil slette, i Overleggliste-boksen.

4

Klikk på Slett overlegg.

5

Når det vises et vindu der du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Ja.

6

Klikk på OK til utskriftsvinduet lukkes.

21

Avansert utskrift

4

Bruke Windows PostScriptdriver

Du kan bruke PostScript-driveren som ble levert sammen med system-

CDen, til å skrive ut et dokument.

PPD-filer i kombinasjon med PostScript-driveren bruker skriverfunksjonene og setter datamaskinen i stand til å kommunisere med skriveren. På den medfølgende programvare-CDen finnes et installeringsprogram for

PPD-filene.

Skriverinnstillinger

Du kan bruke egenskapsvinduet for skriveren, som gir deg tilgang til alle skriveralternativene du trenger når du bruker skriveren. Når egenskapsvinduet for skriveren vises, kan du se gjennom og endre innstillingene du trenger for utskriftsjobben.

Egenskapsvinduet for skriveren kan være forskjellig, avhengig av operativsystemet. Denne brukerhåndboken viser Egenskaper-vinduet i

Windows XP.

Vinduet Egenskaper som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig fra det vinduet som vises på din maskin, avhengig av hvilken skriver som er i bruk.

M

ERKNADER

:

• De fleste Windows-programmer overstyrer innstillingene du angir i skriverdriveren. Endre først alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger i programmet, og endre deretter eventuelle gjenværende innstillinger i skriverdriveren.

• Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program. Hvis du vil gjøre endringene permanente, må du endre innstillingene i mappen Skrivere.

• Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre

Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

1. Klikk på

Start

-knappen i Windows.

2. Velg Skrivere og telefakser.

3. Velg ikonet for skriverdriveren.

4. Høyreklikk på ikonet og velg Utskriftsinnstillinger.

5. Endre innstillingene i hver kategori, og klikk på OK.

Avansert

Du kan bruke avanserte innstillinger ved å klikke på knappen Avansert.

Papir/utskrift: Bruk dette alternativet til å velge størrelsen på papiret i skuffen.

Grafikk: Bruk dette alternativet til å justere utskriftskvaliteten.

Dokumentalternativer: Bruk dette alternativet til å angi PostScriptalternativer eller skriverfunksjoner.

Bruke Hjelp

Du kan klikke på øverst i høyre hjørne i vinduet, og deretter klikke på en hvilken som helst innstilling.

22

Bruke Windows PostScript-driver

5

Dele skriveren lokalt

Du kan koble skriveren direkte til en valgt datamaskin, som kalles

“vertsdatamaskinen”, i nettverket.

Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre Windowsoperativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

M

ERKNADER

:

• Kontroller hvilke operativsystemer som er kompatible med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

• Hvis du må vite det nøyaktige navnet på skriveren, se CDen som følger med.

Konfigurere en vertsdatamaskin

1

Start Windows.

2

Start-menyen velger du Skrivere og telefakser.

3

Dobbeltklikk på skriverdriverikonet.

4

Velg DelingSkriver-menyen.

5

Merk av for Del denne skriveren.

6

Fyll ut feltet Delt navn, og klikk på OK.

Konfigurere en klientdatamaskin

1

Høyreklikk på Start-knappen i Windows, og velg Utforsk.

2

Velg Mine nettverkssteder, og høyreklikk på Søk etter

datamaskiner

.

3

Skriv inn IP-adressen til vertsdatamaskinen i feltet

Datamaskinnavn

, og klikk på Søk. (Hvis datamaskinen krever

Brukernavn

og Passord, skriver du inn brukernavnet og passordet til kontoen på vertsdatamaskinen.)

4

Dobbeltklikk på Skrivere og telefakser.

5

Høyreklikk på driverikonet, og velg Koble til.

6

Klikk på Ja hvis det vises en bekreftelsesmelding for installasjon.

23

Dele skriveren lokalt

6

Bruke Smart Panel

Smart Panel er et program som overvåker og viser statusen for skriveren, og som du kan bruke til å tilpasse skriverens innstillinger.

Smart Panel installeres automatisk når du installerer skriverprogramvaren.

M

ERK

:

• Du trenger følgende for å bruke programmet:

- Hvis du vil kontrollere hvilke operativsystemer som er kompatible med skriveren, ser du under skriverspesifikasjonene i skriverens brukerhåndbok.

- Mac OS X 10.3 eller nyere

- Linux. Hvis du vil kontrollere hvilke Linux-systemer som er kompatible med skriveren, ser du under skriverspesifikasjonene i skriverens brukerhåndbok.

- Internet Explorer versjon 5.0 eller høyere for Flash-animasjon i

HTML-hjelpen.

• Hvis du må vite det nøyaktige, kan du se på den medfølgende CDen.

Forstå Smart Panel

Hvis det oppstår en feil under utskrift, åpnes Smart Panel automatisk og viser feilen.

Du kan også starte Smart Panel manuelt. Dobbeltklikk Smart Panelikonet i oppgavelinjen (i Windows), eller varslingsområdet (i Linux). Du kan også klikke på den i statuslinjen (i Mac OS X).

Dobbeltklikk dette ikonet i Windows.

Klikk dette ikonet i Mac OS X.

Klikk dette ikonet i Linux.

24

Bruke Smart Panel

Hvis du bruker Windows, kan du fra Start-menyen velge

Programmer eller Alle programmer

navnet på skrioverdriveren

Smart Panel.

M

ERK

:

• Hvis du allerede har installert mer enn én Samsung-skriver, må du først velge skrivermodellen du ønsker, for å kunne bruke det tilhørende Smart Panel. Høyreklikk (i Windows eller Linux) eller klikk

(i Mac OS X) Smart Panel-ikonet og velg navnet på skriveren.

• Smart Panel-vinduet og innholdet som vises i denne programvarehåndboken kan variere noe, alt etter hvilken skriver eller hvilket operativsystem som brukes.

Smart Panel-programmet viser gjeldende status for skriveren, nivået for tonerkassett(er) og andre typer informasjon. Du kan også endre innstillinger.

1

2

4

5

3

1

Tonernivå

Du kan vise hvor mye toner som er igjen i tonerkassetten(e). Skriveren og antall tonerkassetter som som vises i vinduet ovenfor, kan variere alt etter hvilken skriver som brukes. Mange skrivere har ikke denne funksjonen.

2

Kjøp nå

Du kan bestille reservetonerkassett(er) elektronisk.

3

Feilsøkingsguide

Du kan vise hjelp for å løse problemer.

4

Skriverinnstilling

Du kan konfigurere forskjellige skriverinnstillinger i vinduet Verktøy for skriverinnstillinger. Mange skrivere har ikke denne funksjonen.

M

ERK

: Hvis skriveren er koblet til et nettverk og du bruker Windows eller Mac OS X, vises SyncThru Web Service-vinduet i stedet for

Verktøy for skriverinnstillinger. Linux støtter ikke nettverksmiljøer.

5

Driverinnstilling

(Kun for Windows)

Du kan bruke vinduet for skriveregenskaper, som gir deg tilgang til alle skriveralternativene du trenger for å bruke skriveren.Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se Se ”Skriverinnstillinger” på side 13.

Åpne feilsøkingsguiden

Ved hjelp av feilsøkingsguiden kan du vise løsninger for feilstatusproblemer.

Høyreklikk (i Windows eller Linux) eller klikk (i Mac OS X) Smart Panelikonet og velg Feilsøkingsguide.

Bruke Verktøy for skriverinnstillinger

Ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger kan du konfigurere og kontrollere skriverinnstillinger.

1

Høyreklikk (i Windows eller Linux) eller klikk (i Mac OS X) Smart

Panel-ikonet og velg Skriverinnstilling.

2

Endre innstillingene.

3

Hvis du vil sende endringene til skriveren, klikker du på Apply

(Bruk)-knappen.

M

ERK

:

Hvis skriveren er koblet til et nettverk og du er en nettverksbruker, vises SyncThru Web Service-vinduet i stedet for vinduet for Verktøy for skriverinnstillinger.

Bruke hjelpen

Hvis du vil ha mer informasjon om Printer Settings Utility, klikker du på .

Endre innstillingene for Smart Panelprogrammet

Høyreklikk (i Windows eller Linux) eller klikk (i Mac OS X) Smart Panelikonet og velg Alternativer.

Følgende vindu åpnes:

Vises når jobben er klar til nettverksutskrift:

Datamaskinen viser Smart Panel-hurtigvinduet eller en ballong når jobben er fullført i Windows.

(Kun for nettverksstøttede skrivere i Windows og Mac OS X).

Vises når det oppstår en feil under utskrift:

Datamaskinen viser Smart Panel-hurtigvinduet eller en ballong når det oppstår en feil under utskrift.

Vis med: Du kan velge hvordan datamaskinen viser meldinger.

Hvis du velger Hurtigvindu (Smart Panel), vises meldingen i

Smart Panels hurtigvindu i Windows.

Start Jobbstyring når jobben er lagret på skriveren:

Hvis du lagrer utskriftsjobber i skriverens harddisk, åpner datamaskinen Job Monitor-vinduet i Windows.

(Bare for skrivere med innebygd harddisk som støttes av Windows-nettverket).

Still inn automatisk statuskontroll hvert: Datamaskinen oppdaterer skriverstatus med jevne mellomrom. Hvis du setter verdien i nærheten av 1 sekund, kontrolleres skriverstatusen oftere, og dermed får du raskere tilbakemelding ved eventuelle skriverfeil.

25

Bruke Smart Panel

7

Bruke skriveren i Linux

Du kan bruke maskinen i et Linux-miljø.

Dette kapitlet inneholder:

• Komme i gang

• Installere Unified Linux-driveren

• Bruke Unified Driver Configurator

• Konfigurere skriveregenskaper

• Skrive ut et dokument

Komme i gang

Den medfølgende CDen inneholder Samsungs Unified Linuxdriverpakke, som du trenger når du skal bruke maskinen med en Linux-datamaskin.

Når driveren er installert på Linux-systemet, kan du bruke driverpakken til å overvåke flere maskinenheter samtidig, via raske ECP-parallellporter og USB.

Unified Linux-driverpakken leveres med et smart og fleksibelt installeringsprogram. Du trenger ikke å søke etter tilleggskomponenter som kan være nødvendige for Unified

Linux-skriverdriveren: alle nødvendige pakker blir overført til systemet og installert automatisk. Dette er mulig på mange av de mest populære Linux-klonene.

Installere Unified Linux-driveren

Installere Unified Linux-driveren

1

Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen.

Slå på både datamaskinen og maskinen.

2

Når vinduet for administratorpålogging vises, skriver du

root

i påloggingsfeltet og angir systempassordet.

M

ERK

:

Du må logge på som superbruker (root) for å installere skriverprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kan du spørre den systemansvarlige.

3

Sett inn CDen med skriverprogramvaren. CDen kjøres automatisk.

Hvis CDen ikke kjøres automatisk, klikker du på -ikonet nederst på skrivebordet. Når terminalskjermbildet vises, skriver du inn følgende:

Hvis CDen er sekundær hoved-CD og plasseringen som skal settes inn, er /mnt/cdrom:

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/ cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./install.sh

M

ERK

:

Installeringsprogrammet kjøres automatisk hvis du har installert og konfigurert en autorun-programvarepakke.

4

Når velkomstskjermbildet vises, klikker du på Next.

26

Bruke skriveren i Linux

5

Når installeringen er ferdig, klikker du på Finish.

Installeringsprogrammet har tilføyd ikonet Unified Driver

Configurator på skrivebordet og gruppen Samsung Unified

Driver på systemmenyen. Hvis du får problemer, kan du se i hjelpen som er tilgjengelig via systemmenyen, eller som du kan hente opp fra programmer i driverpakken, for eksempel Unified Driver Configurator.

Avinstallere Unified Linux-driveren

1

Når vinduet for administratorpålogging vises, skriver du

root

i påloggingsfeltet og angir systempassordet.

M

ERK

:

Du må logge på som superbruker (root) for å installere skriverprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kan du spørre den systemansvarlige.

2

Sett inn CDen med skriverprogramvaren. CDen kjøres automatisk.

Hvis CDen ikke kjøres automatisk, klikker du på -ikonet nederst på skrivebordet. Når terminalskjermbildet vises, skriver du inn følgende:

Hvis CDen er sekundær hoved-CD og plasseringen som skal settes inn, er /mnt/cdrom:

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/ cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./uninstall.sh

M

ERK

:

Installeringsprogrammet kjøres automatisk hvis du har installert og konfigurert en autorun-programvarepakke.

3

Klikk på Uninstall.

4

Klikk på Next.

5

Klikk på Finish.

27

Bruke skriveren i Linux

Bruke Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator er et verktøy som hovedsakelig er ment til konfigurering av skriver.

Når du har installert Unified Linux-driveren, blir Unified Linux

Driver Configurator-ikonet automatisk opprettet på skrivebordet.

Åpne Unified Driver Configurator

1

Dobbeltklikk på Unified Driver Configurator på skrivebordet.

Du kan også klikke på ikonet for oppstartsmenyen og velge

Samsung Unified Driver og deretter Samsung Unified

Driver Configurator.

2

Trykk på hver av knappene i Modules-ruten for å bytte til det tilsvarende konfigurasjonsvinduet.

Knappen Printers Configuration

Knappen Ports Configuration

Printers Configuration

Printers Configuration har to kategorier, Printers og Classes.

Kategorien Printers

Du kan se det gjeldende systemets skriverkonfigurasjon ved å klikke på skriverikonet til venstre i Unified Driver

Configurator-vinduet.

Bytter til Printer

Configuration.

Viser alle de installerte skriverne.

Viser skriverens status, modellnavn og URI.

Du kan bruke følgende knapper for skriverkontroll:

Refresh: fornyer listen over tilgjengelige skrivere.

Add Printer: gjør det mulig å tilføye en ny skriver.

Remove Printer: fjerner den valgte skriveren.

Set as Default: definerer den gjeldende skriveren som standardskriver.

Stop/Start: stopper/starter skriveren.

Test: du kan skrive ut en testside for å kontrollere om maskinen fungerer riktig.

Properties: du kan vise og endre skriveregenskapene.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, se side 29.

Du kan åpne hjelpen ved å klikke på Help.

3

Når du har endret konfigurasjonene, klikker du på Exit for å lukke Unified Driver Configurator.

28

Bruke skriveren i Linux

Kategorien Classes

Kategorien Classes viser en liste over tilgjengelige skriverklasser.

Viser alle skriverklassene.

Viser statusen for klassen og antall skrivere i klassen.

Refresh: Fornyer klasselisten.

Add Class...: Du kan legge til en ny skriverklasse.

Remove Class: Fjerner den valgte skriverklassen.

Ports Configuration

I dette vinduet kan du vise listen over tilgjengelige porter, kontrollere statusen for hver port og frigi en port som blir værende i opptatt tilstand når eieren av en eller annen grunn er avsluttet.

Bytter til portkonfigurasjon.

Viser alle de tilgjengelige portene.

Viser porttypen, enheten som er koblet til porten, og statusen.

Refresh: Fornyer listen over tilgjengelige porter.

Release port: Frigir den valgte porten.

29

Bruke skriveren i Linux

Konfigurere skriveregenskaper

Ved hjelp av egenskapsvinduet fra skriverkonfigurasjonen kan du endre de ulike egenskapene for maskinen når den fungerer som skriver.

1

Åpne Unified Driver Configurator.

Hvis det er nødvendig, bytter du til Printers Configuration.

2

Velg din maskin fra listen over tilgjengelige skrivere, og klikk på Properties.

3

Vinduet Printer Properties åpnes.

Disse fem kategoriene vises øverst i vinduet:

General: du kan endre skriverens plassering og navn.

Navnet som blir angitt i denne kategorien, vises på skriverlisten i Printers Configuration.

Connection: du kan vise eller velge en annen port. Hvis du endrer skriverporten fra USB til parallell eller motsatt under bruk, må du konfigurere skriverdriverporten på nytt i denne kategorien.

Driver: du kan vise eller velge en annen skriverdriver.

Hvis du klikker på Options, kan du definere standardalternativer for enheten.

Jobs: viser listen over utskriftsjobber. Klikk på Cancel

job hvis du vil avbryte den valgte jobben, og merk av for

Show completed jobs hvis du vil se tidligere jobber på jobblisten.

Classes: viser klassen skriveren er i. Klikk på Add to

Class hvis du vil tilføye skriveren i en bestemt klasse, eller klikk på Remove from Class hvis du vil fjerne skriveren fra den valgte klassen.

4

Klikk på OK hvis du vil ta i bruk endringene og lukke vinduet

Printer Properties.

Skrive ut et dokument

Skrive ut fra programmer

Det finnes mange Linux-programmer du kan skrive ut fra ved hjelp av Common UNIX Printing System (CUPS). Du kan skrive ut på maskinen fra et hvilket som helst slikt program.

1

Velg PrintFile-menyen fra programmet du bruker.

2

Velg Print direkte med lpr.

3

I LPR GUI-vinduet velger du maskinens modellnavn fra skriverlisten og klikker på Properties.

Klikk.

4

Endre egenskapene for skriveren og utskriftsjobben.

Graphics – I denne kategorien kan du angi bildealternativer til bruk ved utskrift av bilder/filer, for eksempel fargealternativer, bildestørrelse eller bildeplassering.

Device – I denne kategorien kan du angi utskriftsoppløsning, papirkilde og utskuff.

5

Klikk på Apply hvis du vil ta i bruk endringene og lukke vinduet Properties.

6

Klikk på OK i LPR GUI-vinduet for å starte utskriften.

7

Utskriftsvinduet vises, der du kan overvåke statusen for utskriftsjobben.

Hvis du vil avbryte den gjeldende jobben, klikker du på Cancel.

Skrive ut filer

Du kan skrive ut mange forskjellige typer filer på Samsung maskinenheten ved hjelp av standard CUPS-metode - direkte fra kommandolinjegrensesnittet. Du kan gjøre dette med lprfunksjonen i CUPS. Skriverpakken erstatter imidlertid standard lpr-verktøy med et mye mer brukervennlig LPR GUI-program.

Slik skriver du ut en hvilken som helst dokumentfil:

1

Skriv

lpr <filnavn>

på kommandolinjen i Linux-skallet, og trykk på Enter. LPR GUI-vinduet vises.

Når du bare skriver

lpr

og trykker på Enter, vises vinduet

Select file(s) to print først. Velg de filene du vil skrive ut, og klikk på Open.

2

I LPR GUI-vinduet velger du skriveren fra listen, og endrer egenskapene for skriver og utskriftsjobb.

Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapsvinduet,

kan du se side 30.

3

Klikk på OK for å starte utskriften.

Disse fire kategoriene vises øverst i vinduet.

General – I denne kategorien kan du angi papirstørrelse, papirtype og papirretning for dokumenter. Du kan også aktivere funksjonen for dobbeltsidig utskrift, legge til start- og sluttbannere og angi antall sider per ark.

Text – I denne kategorien kan du angi sidemarger og tekstalternativer, for eksempel avstand eller spalter.

30

Bruke skriveren i Linux

8

Bruke skriveren med en Macintosh-maskin

Skriveren støtter Macintosh-systemer med et innebygd USB-grensesnitt eller et 10/100 Base-TX-nettverksgrensesnittkort. Når du skriver ut en fil fra en Macintosh-maskin, kan du bruke PostScript-driveren ved

å installere PPD-filen.

M

ERK

:

Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt.

Kontroller at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved

å se i skriverspesifikasjonene i skriverens brukerhåndbok.

Dette kapitlet inneholder:

Installere programvare for Macintosh

Installere skriveren

Skrive ut

Installere programvare for Macintosh

På CDen med PostScript-drivere som fulgte med maskinen, finner du PPD-filen som trengs for å bruke PS-driveren, Apple LaserWriterdriveren, for utskrift fra en Macintosh-maskin.

Skriverdriver

Installere skriverdriveren

1

Koble maskinen til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen eller

Ethernet-kabelen.

2

Slå på datamaskinen og skriveren.

3

Sett inn CDen med PostScript-drivere som fulgte med skriveren, i CD-stasjonen.

4

Dobbeltklikk på Samsung_CLP på Macintosh-skrivebordet.

5

Dobbeltklikk på mappen MAC_Installer.

6

Dobbeltklikk på mappen MAC_Printer.

7

Dobbeltklikk på ikonet Samsung_CLBP Installer OSX.

8

Klikk på Fortsett.

9

Klikk på Installer.

10

Når installeringen er ferdig, klikker du på Avslutt.

Avinstallere skriverdriveren

1

Sett CD-en som ble levert sammen med datamaskinen inn i

CD-stasjonen.

2

Dobbeltklikk CD-ROM-ikonet som vises på skrivebordet på din Macintosh.

3

Dobbeltklikk på Samsung_CLP på Macintosh-skrivebordet.

4

Dobbeltklikk på mappen MAC_Installer.

5

Dobbeltklikk på mappen MAC_Printer.

6

Dobbeltklikk på ikonet Samsung_CLBP Installer OSX.

7

Velg Uninstall under Installasjonstype, og klikk deretter

Uninstall.

8

Klikk Fortsett.

9

Når avinstalleringen er ferdig, klikker du på Avslutt.

31

Bruke skriveren med en Macintosh-maskin

Installere skriveren

Skriveren kan installeres på forskjellige måter, avhengig av hvilken kabel du bruker til å koble skriveren til datamaskinen – nettverkskabelen eller

USB-kabelen.

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin

M

ERK

: Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt. Før

du kobler til skriveren, må du kontrollere at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved å se skriverspesifikasjonene i brukerhåndboken for skriveren.

Mac OS 10.3 eller nyere

1

Følg instruksjonene i avsnittet “Installere programvare for

Macintosh” på side 31 for å installere PPD-filen på maskinen.

2

Åpne Utskriftssenter eller Verktøy for skriverinstallering i verktøymappen.

3

Klikk på Legg til i skriverlisten.

4

Velg kategorien AppleTalk.

Navnet på maskinen vises i listen. Velg SEC000xxxxxxxxx i skriverboksen, der xxxxxxxxx varierer fra maskin til maskin.

5

Klikk på Legg til.

6

Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du Samsung i Skrivermodell og skriverens navn i Modellnavn.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin

Mac OS 10.3 eller nyere

1

Følg instruksjonene i avsnittet “Installere programvare for Macintosh” på side 31 for å installere PPD-filen på datamaskinen.

2

Åpne Utskriftssenter eller Verktøy for skriverinstallering i verktøymappen.

3

Klikk på Legg til i skriverlisten.

4

Velg kategorien USB.

5

Velg navnet på skriveren og klikk på Legg til.

6

Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du Samsung i Skrivermodell og skriverens navn i Modellnavn.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

32

Bruke skriveren med en Macintosh-maskin

Skrive ut

M

ERK

:

Egenskapsvinduet for Macintosh-skriveren som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som brukes. Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Du kan kontrollere skrivernavnet på CDen som fulgte med.

Skrive ut et dokument

Når du skriver ut fra en Macintosh-maskin, må du kontrollere innstillingen for skriverprogramvaren i hvert program du bruker. Følg disse trinnene når du skal skrive ut fra en Macintosh-maskin.

1

Åpne et Macintosh-program, og velg filen som skal skrives ut.

2

Åpne File-menyen, og klikk på Page Setup (Document Setup i noen programmer).

3

Velg papirformat, papirretning, skalering og andre alternativer, og klikk på OK.

Kontroller at skriveren er valgt.

Endre skriverinnstillinger

Du kan bruke avanserte utskriftsfunksjoner når du bruker skriveren.

Velg PrintFile-menyen i Macintosh-programmet. Skrivernavnet som vises i egenskapsvinduet for skriveren, kan være forskjellig, avhengig av hvilken skriver som brukes. Bortsett fra navnet, er sammensetningen av egenskapsvinduet den samme.

M

ERK

: Innstillingene kan variere avhengig av skriver og Mac OSversjon.

Innstillingen Layout

Kategorien Layout inneholder alternativer for å angi hvordan det utskrevne dokumentet skal se ut. Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark. Velg Layout i Presets-listen for å få tilgang til følgende funksjoner:

Pages per Sheet: Denne funksjonen angir hvor mange sider som skrives ut på én side. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Skrive ut flere sider på ett ark" i neste spalte.

Layout Direction: Du kan velge utskriftsretningen på en side. Se eksemplene i programmet.

4

Åpne File-menyen, og klikk på Print.

5

Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.

6

Klikk på Print når du er ferdig med å angi alternativene.

33

Bruke skriveren med Macintosh

Grafikk

Kategorien Graphics inneholder alternativer for å velge

Resolution(Quality)

og Color Mode. Velg Graphics i Presets-listen for å få tilgang til grafikkfunksjonene.

Printer Features

Denne kategorien inneholder alternativer for å velge papirtype og justere utskriftskvalitet. Velg Printer Features i Presets-listen for å få tilgang til følgende funksjoner:

Resolution(Quality): Du kan velge utskriftsoppløsning. Jo høyere innstilling du angir, jo skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Color Mode: Du kan angi fargealternativer. Color gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du Grayscale.

Paper

Angi Paper Type slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen du skal skrive ut fra. Da får du best mulig utskriftskvalitet. Hvis du legger i utskriftsmateriell av en annen type, må du velge den tilsvarende papirtypen.

Fit to Page: Med denne innstillingen kan du skalere utskriften til en hvilken som helst valgt papirstørrelse, uansett størrelse på det digitale dokumentet. Dette kan være nyttig når du vil undersøke fine detaljer i et lite dokument.

RGB Color: Denne innstillingen angir hvordan farger gjengis. Standard er den vanligst brukte innstillingen. Fargetonen i denne modusen er den som er nærmest fargen på en standardskjerm (sRGB-skjerm). Vividmodus er egnet for utskrift av presentasjonsdata og diagrammer.

Fargetonen i Vivid-modus gir mer levende fargebilder enn Standardmodus. Device-modus passer best til utskrift av fine linjer, små tegn og fargetegninger. Fargetonen i Device-modus kan være annerledes enn fargen på skjermen. Rene fargetoner brukes for utskrift av fargene cyan, magenta og gult.

34

Bruke skriveren med Macintosh

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Dette er en billig måte

å skrive ut utkast på.

1

Velg PrintFile-menyen i Macintosh-programmet.

2

Velg Layout.

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt ark, i rullegardinlisten Pages per Sheet.

4

Velg siderekkefølgen fra alternativet Layout Direction.

Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver side på arket, velger du ønsket alternativ i rullegardinlisten Border.

5

Klikk på Print. Skriveren skriver ut det valgte antallet sider på den ene siden av hvert ark.

35

Bruke skriveren med Macintosh

O

M PROGRAMVAREN

S

TIKKORDREGISTER

A

angi oppløsning

Windows 15

avansert utskrift, bruke 17

avinstallere driver

Linux 27

avinstallere, programvare

Windows 11

D

dobbeltsidig utskrift 19

dokument, skrive ut

Macintosh 33

Windows 12

driver, installere

Linux 26

E

egenskaper for tilleggsfunksjoner, angi 15

F

favorittinnstillinger, bruke 16

G

grafikkegenskaper, angi 15

H

hefteutskrift 18

hjelp, bruke 16, 22

I

innstilling

bildemodus 15

favoritter 16

mørkhet 15 tonersparing 15 true-type-alternativ 15

installere

Linux-programvare 26

skriverdriver

Macintosh 31

Windows 4

L

Linux

driver, installere 26

skriveregenskaper 29

utskrift 30

M

Macintosh driver

installere 31

installere skriveren 32

skrive ut 33

N

n-opp-utskrift

Macintosh 35

Windows 17

O

oppløsning

utskrift 30

oppsettegenskaper, angi

Macintosh 33

Windows 13

overlegg

opprette 21 skrive ut 21 slette 21

P

PostScript-driver

36

installere 22

papiregenskaper, angi 14 papirformat, angi 14

papirkilde, angi 30

Windows 14

papirretning, skrive ut

Windows 13

papirstørrelse, angi

utskrift 30

papirtype, angi

Macintosh 34

utskrift 30

plakat, skrive ut 18

programvare avinstallere

Windows 11

installere

Macintosh 31

Windows 4

installere på nytt

Windows 10

systemkrav

Macintosh 31

R

retning, utskrift 30

S

skrive ut

dobbeltsidig 19

dokument 12

fra Macintosh 33

hefter 18

i Windows 12

n-opp

Macintosh 35

Windows 17

overlegg 21

plakat 20

skalering 19 tilpasse til side 19

vannmerke 20

skriverdriver, installere

Linux 26

skriveregenskaper

Linux 30

skriveregenskaper, angi

Macintosh 33

Windows 13, 22

skriveroppløsning, angi

Windows 15

skriverprogramvare avinstallere

Windows 11

installere

Macintosh 31

Windows 4

statusovervåking, bruke 24

T

tonersparing, angi 15

U

utskrift

fra Linux 30 utskriftsoppløsning 30

V

vannmerke

opprette 20 redigere 20 skrive ut 20 slette 20

37

Rev.1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents