Samsung TC190, TC240 Owner's manual

Samsung TC190, TC240 Owner's manual

LCD-skjerm

Brukerhåndbok

SyncMaster TC190, TC240

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Ansvarsområder og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLERE PRODUKTET

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Montering av veggfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Koble til nettverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Tilkobling av strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Tilkobling til en annen skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Koble til en seriekabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Koble til skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Koble til en stereokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Koble til USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Tilkobling av hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Koble til mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

BRUKE PRODUKTET

Hva er en nettverksmonitor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Plug & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Produktstyringsknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-6

INSTALLERE PROGRAMVAREN

Using Windows XPe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

FEILSØKING

Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontakt SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) - kun

Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.

ENERGY STAR

®

-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.

Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.

1-1 Viktige sikkerhetsregler

1-2 Ansvarsområder og vedlikehold

Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm

Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller tynner med en våt klut. Dette kan føre til et problem med produktet.

• Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

• En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede modellen på grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en supersonisk luftfukter brukes.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Om vedvarende bilder

• Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen. Hvis du ikke bruker produktet i lang tid, angir du strømsparingsmodus eller skjermsparer.

• På grunn av teknologiske begrensninger hos LCD-panelprodusenten, kan bildene som genereres av dette produktet vises som enten lysere eller mørkere enn vanlig med omtrent 1 ppm (milliondel) piksel.

Antallet underpiksler på et LCD-panel etter størrelse: Antallet underpiksler = Maks. horisontal oppløsning x Maks. vertikal oppløsning x 3

Eksempel) Hvis den maksimale oppløsningen er 1280x1024(1920 x 1080), er antallet underpiksler 1280x1024(1920 x 1080) x 3 = 3.932.160(6.220.800).

Viktige sikkerhetsregler 1-2

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Advarsel

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Hvis pluggene på strømledningen eller vegguttaket er dekket av støv, rengjør du med en tørr klut.

• Ellers kan det medføre brannfare.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.

• Ellers kan det oppstå skader på produktet på grunn av elektrisk støt.

Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke plasser levende lys, myggspray eller sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.

• Hvis barn plasserer plastposer over hodet, kan de kveles.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk eller vann (regndråper) og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke monter produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

• Siden forsiden er tyngre, installerer du produktet på et flatt og stabilt underlag.

Viktige sikkerhetsregler

Ikke bruk andre strømledninger enn den som leveres av Samsung. I tillegg må du ikke bruke strømledningen til andre elektriske apparater.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Få en installatør eller et kvalifisert firma til å montere produktet på veggen.

• Ellers kan det medføre personskader.

• Sørg for å bruke det spesifiserte veggfestet.

Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen når du monterer produktet, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Ikke installer produktet på et sted som er ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner, som en ustabil eller skjev hylle.

• Produktet kan falle og dette kan føre til skader på produktet eller personer.

• Hvis du bruker produktet på et sted som er utsatt for vibrasjoner, kan det medføre problemer med produktet eller brannfare.

Ikke monter produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av en varmekilde, for eksempel en peis eller en varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

1-3

Forsiktig

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet installerer du produktet først etter at du har kontaktet en servicetekniker om problemet.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Ikke plasser produktet ned mot gulvet.

• Dette kan skade panelet på produktet.

Når du setter ned produktet, må du være forsiktig.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Rengjøringsrelaterte

Siden bruk av et overflateaktivt stoff som inneholder store mengder alkohol, løsemidler eller andre sterke kjemikalier kan føre til misfarging eller sprekker i produktets eksteriør, eller til at paneloverflaten løsner, må du ikke bruke noe annet enn vann.

Før du rengjør produktet, kobler du fra strømledningen.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet må du ikke spraye vann direkte over produktdelene.

• Sørg for at vann ikke trenger inn i produktet.

• Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte på produktet.

• Dette kan føre til misfarging eller sprekking av eksteriøret til produktet eller at panelet løsner.

Bruk en myk klut fuktet med vann, og tørk av produktet med den.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Siden eksteriøret av produktet lett får riper, må du bruke en skikkelig renseklut. Bruk rensekluten med en liten mengde vann.

Men hvis kluten inneholder fremmedlegemer, kan det føre til riper på eksteriøret. Rist derfor eventuelle fremmedlegemer av kluten før du bruker den.

Bruksrelaterte

Advarsel

Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere eller endre produktet selv.

• Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

• Hvis produktet trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen omstendighet berøre antennekabelen da dette er farlig.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet må du ikke spraye vann direkte over produktdelene.

• Sørg for at vann ikke trenger inn i produktet.

• Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

• Ellers kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til personskader eller død.

Ikke plasser gjenstander som leker og kaker oppå produktet.

• Hvis et barn henger over produktet for å få tak i en gjenstand, kan gjenstanden eller produktet falle og dette kan føre til skader eller død.

Unngå å slippe en gjenstand over produktet eller påføre støt på produktet.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

1-3

Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.

• Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

Ikke løft eller flytt produktet ved å bare holde i strømledningen eller signalkabelen.

• Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen.

• Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid, bruker du strømsparingsmodusen eller angir skjermspareren til modus for bilde som beveger seg.

Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.

• Ellers kan det medføre øyeslitasje.

Hvis du ser på produktet på for nært hold kontinuerlig, kan skade synet ditt.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller et elektrisk støt.

Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.

• Dette kan gjøre at produktet faller og fører til skader på produkt eller personer.

Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for nærme produktet.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Viktige sikkerhetsregler

Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter hver time) når du ser på produktskjermen i lange perioder om gangen.

• Dette letter øyeslitasje.

Hold små tilbehørsdeler utenfor barns rekkevidde.

Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.

Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.

• Hvis du setter fast hånden eller en finger, kan du bli skadet.

• Hvis produktet vippes for mye, kan det falle og dette kan føre til skader.

Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet

Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.

• Rett deg opp i ryggen.

• Hold en avstand på 45–50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend deg mot skjermen forfra.

• Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.

• Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.

• Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.

• Hold albuen i en rett vinkel.

• Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.

Viktige sikkerhetsregler 1-3

2 Installere produktet

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Skjerm

INNHOLD

Monteringsveiledning Produktgaranti Brukerveiledning

VALGFRIE DELER

Tastatur (USB) Mus (USB) D-Sub-kabel

Strømledning

2-1 Installere produktet

2-2 Installere stativet

Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

Ikke fjern stopperpinnen før du installerer foten.

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Sett stativfoten i stativtilkoblingsdelen i retningen som er vist på figuren.

Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.

Installere produktet 2-2

Etter installasjonen av foten retter du opp skjermen som vist på figuren. Nå kan du fjerne stopperpinnen for å justere stativet.

- Forsiktig

Unngå å løfte produktet når du bare holder i stativet.

Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av monteringen.

2-2 Installere produktet

2-3 Montering av veggfeste

Før installasjonen demonterer du produktet i henhold til følgende trinn.

Løft opp skjermstativet til den maksimale vinkelen med venstre hånd og fjern det bakre dekordekselet med høyre hånd som vist på figuren.

Fjern de to skruene (A).

Fjern stativarmen i retningen som er vist på figuren.

Dette produktet har et veggfeste på 100 x 100 mm (200 x 100 mm) som overholder VESA-spesifikasjonene.

100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm

A. Veggfestesokkel

B. Veggmonteringssett (tilleggsutstyr)

1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.

2. Plasser en myk klut eller pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen, og plasser produktet med forsiden vendt nedover.

3. Separer stativet.

Installere produktet 2-3

4. Juster sporet til skjermens veggfestesokkel i forhold til sporet til veggfestesettet, og fest veggmonteringssettet godt ved hjelp av skruene.

• Hvis du bruker en skrue som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.

• For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.

• Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt.

Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for noen produkt- eller personskader.

• Samsung kan ikke holdes ansvarlig for noen produkt- eller personskader som skyldes at man har brukt et stativ som ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene, eller at en installasjon ikke er utført av en autorisert servicetekniker.

• Når du skal montere produktet med et veggfeste, må du kjøpe et veggfeste som gir minst 10 cm avstand til veggen.

• Samsung kan ikke holdes ansvarlig for problemer som skyldes at man har brukt et stativ som ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene.

• Bruk et veggfeste som overholder spesifikasjonene for ditt land.

2-3 Installere produktet

2-4 Koble til nettverket

Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.

Koble til mellom [LAN]-porten på produktet og nettverket ved hjelp av en LAN-kabel.

Installere produktet 2-4

2-5 Tilkobling av strøm

Koble den ene enden av strømledningen til POWER-porten på produktet, og den andre enden til et vegguttak med 220 eller 110

V.

(Inngangsspenningen veksles automatisk.)

2-5 Installere produktet

2-6 Tilkobling til en annen skjerm

Koble til mellom [VIDEO OUT]-porten på produktet og D-Sub-porten på skjermen ved hjelp av en D-Sub-kabel.

Koble til [VIDEO OUT]-porten for å vise det samme bildet på en annen skjerm.

(for presentasjoner)

Installere produktet 2-6

2-7 Koble til en seriekabel

Man kan koble til en enhet som støtter RS-232C-tilkoblinger (grensesnitt).

2-7 Installere produktet

2-8 Koble til skriveren

Enheter som støtter tilkobling med 25-pinners D-SUB (grensesnitt) kan tilkobles.

Installere produktet 2-8

2-9 Koble til en PC

Koble [RGB IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PC-en med en D-Sub-kabel.

Bruk [RGB IN] -inngangen til å koble skjermen direkte til en PC.

2-9 Installere produktet

2-10 Koble til en stereokabel

Koble [AUDIO IN]-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.

Installere produktet 2-10

2-11 Koble til USB

Skjermens USB-port støtter Full-Speed Certified USB 2.0.

Koble til USB-enheter som mus, tastatur og eksterne lagringsenheter (DSC [digitalt stillbildekamera], MP3, eksternt minne osv.)

Du kan koble til en USB-enhet som mus, tastatur, minneplugg eller ekstern harddisk ved å koble den til skjermen uten å koble den til PC-en.

USB-porten på

2-11 Installere produktet

2-12 Tilkobling av hodetelefoner

Koble til hodetelefonene i kontakten for hodetelefoner.

Du kan koble hodetelefoner til skjermen.

Installere produktet 2-12

2-13 Koble til mikrofon

Koble mikrofonledningen til MIC-porten på skjermen.

Du kan koble mikrofonen til skjermen.

2-13 Installere produktet

2-14 Kensington-lås

En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.

Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon. Du må kjøpe en ekstra låseenhet.

Låse produktet

1. Sett låseenhetens låsedel i hullet til Kensington-låsen på produktet ( ) og vri den i låseretningen ( ).

2. Koble til Kensington-låskabelen.

3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.

Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på Internett.

Installere produktet 2-14

3 Bruke produktet

3-1 Hva er en nettverksmonitor?

• En nettverksskjerm kan brukes til det samme som en vanlig skjerm. Den har også samme funksjoner som de fleste datamaskiner, for eksempel internettforbindelse, oppretting av dokumenter og bilderedigering, via verts-PC-ens tilkobling over det lokale nettverket (LAN). I tillegg kan du koble til en ekstern enhet (DSC, MP3, eksternt lagringsmedium) til USB-porten og spille musikk, filmer og spill.

• Du kan også dele skjermbildet som vises på nettverksskjermen med andre brukere, ved å koble en annen projektor eller en annen skjerm til VGA OUT-porten. Du kan bruke denne funksjonaliteten til videokonferanser og en rekke delingsoppgaver.

• Ettersom Windows XP er installert på nettverksskjermen, kan du dessuten søke på Internett og i USB-minne uavhengig av verts-PC-en.

3-1 Bruke produktet

3-2 Plug & Play

Hvis du slår på strømmen etter at du har kjøpt produktet, vises en melding på skjermen angående den optimale oppløsningsinnstillingen.

Velg et språk og den optimale oppløsningen.

▲/▼ : Du kan velge et språk med disse knappene.

MENU : Hvis du trykker på denne knappen, vises meldingen.

Slik angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen

• Høyreklikk over skrivebordet og velg "Properties

(Egenskaper)" fra menyen som vises.

• I kategorien "Settings (Innstillinger)" angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen.

• Meldingen vises opptil 3 ganger hvis oppløsningen ikke har blitt angitt til den optimale oppløsningen.

Bruke produktet 3-2

3-3 Tabell for standard signalmodus

LCD-skjermen har en optimal oppløsning for den beste visuelle kvaliteten avhengig av skjermstørrelsen på grunn av de iboende egenskapene til panelet, i motsetning til en CDT-skjerm.

Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.

Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.

TC190

SKJERMMODUS

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

HORISONTAL

FREKVENS (KHZ)

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

49,702

62,795

60,000

63,981

79,976

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

70,086

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

59,810

74,934

60,000

60,020

75,025

PIKSELKLOKKE

(MHZ)

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

83,500

106,500

108,000

108,000

135,000

SYNK.POLARITET

(H/V)

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/+

-/-

-/-

TC240

3-3 Bruke produktet

SKJERMMODUS

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 X 960

VESA, 1280 X 1024

VESA, 1280 X 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 1200

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

HORISONTAL

FREKVENS (KHZ)

67,500

49,702

62,795

60,000

63,981

79,976

55,935

70,635

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

75,000

65,290

67,500

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

75,000

59,810

74,934

60,000

60,020

75,025

59,887

74,984

60,000

59,954

60,000

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

70,086

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

PIKSELKLOKKE

(MHZ)

108,000

83,500

106,500

108,000

108,000

135,000

106,500

136,750

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

162,000

146,250

148,500

SYNK.POLARITET

(H/V)

+/+

+/+

-/+

-/+

+/+

-/+

-/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/+

-/-

Horisontal frekvens

Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen representeres i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.

Bruke produktet 3-3

3-4 Installere enhetsdriveren

Hvis du installerer enhetsdriveren, kan du angi riktig oppløsning og frekvens for produktet. Enhetsdriveren er inkludert på

CD-ROMen som fulgte med produktet. Hvis driverfilen som fulgte med er ødelagt, kan du gå til Samsung Electronics' hjemmeside (http://www.samsung.com/) og laste ned driveren.

1. Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Klikk på "Windows-driver".

3. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.

3-4 Bruke produktet

3-5 Produktstyringsknapper

Produktstyringsknapper

Knappene er plassert nederst på produktet.

IKON

MENU/

▲/▼

/SOURCE

AUTO

BESKRIVELSE

Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).

Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå.

* Tastelåsfunksjon

Låser knappene for å beholde gjeldende innstillinger, eller for å forhindre at andre brukere endrer innstillingene.

På: Hvis du trykker inn [MENU]-knappen i 5 sekunder, aktiveres tastelåsfunksjonen.

Av: Hvis du trykker inn [MENU]-knappen i 5 sekunder, deaktiveres tastelåsfunksjonen.

Brukere kan angi Customized Key til en av følgende funksjoner. Hvis brukeren trykker på Tilpasset-tasten [ ] etter å ha angitt den, utføres den konfigurerte funksjonen.

<MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>

Du kan angi funksjonen for <Customized Key> ved å velge "<SETUP&RESET> ->

<Customized Key>" i skjermmenyen.

Når skjermmenyen ikke vises, kan du trykke på knappen for å justere volumet.

Justerer menyposter.

Bruk denne knappen til å velge en funksjon

Trykk [ /SOURCE] for å velge videosignalet fra en tilkoblet enhet når skjermmenyen er av. (Når du trykker på knappen [ /SOURCE] for å endre inngangmodus, kommer det opp en melding øverst til venstre på skjermen som viser gjeldende modus.)

Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

Hvis oppløsningsinnstillingene endres i Display Properties (Skjermegenskaper), utføres funksjonen <AUTO adjustment>.

Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av

Bruke produktet 3-5

3-6 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) Struktur

TOPPMENYER

PICTURE

COLOR

Brightness

Fine

MagicColor

Color Effect

H-Position

SIZE & POSI-

TION

T

SETUP&RESE

Reset

-

On Timer

INFORMA-

TION

Contrast

Red

Gamma

V-Position

Menu Transparency

On Timer Source

UNDERMENYER

Sharpness MagicBright Coarse

Green Blue Color Tone

Image Size Menu H-Position Menu V-Position

Language

On Timer Volume

Clock

Display Time

Off Timer

Customized Key

PICTURE

MENY

Brightness

Contrast

Sharpness

BESKRIVELSE

Kontrollerer skjermens lysstyrke.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.

Kontrollerer kontrasten på bildene som vises på skjermen

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

Kontrollerer detaljklarheten i bilder som vises på skjermen

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicBright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

3-6 Bruke produktet

MENY

MagicBright

Coarse

Fine

BESKRIVELSE

Gir forhåndsinnstilte bildeinnstillinger som er optimalisert for forskjellige brukeromgivelser som å redigere et dookument, surfe på Internett, spille spill, se på sport eller filmer osv.

• <Custom>

Hvis det ikke er nok med de forhåndsinnstilte bildemodusene, kan du konfigurere <Brightness> og <Contrast> direkte fra denne modusen.

• <Text>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å redigere et dokument.

• <Internet>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å surfe på Internett (tekst + bilde).

• <Game>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å spille spill med masse grafikk og som krever en rask oppdateringsfrekvens på skjermen.

• <Sport>

Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å se på sport med masse bevegelser.

• <Movie>

Denne modusen tilbyr lysstyrke- og skarphetsinnstillinger som ligner de til en TV for å gi best mulig underholdningsomgivelser (film, DVD osv.).

• <Dynamic Contrast>

Kontrollerer bildekontrasten automatisk så lyse og mørke bilder balanseres totalt.

Fjerner vertikale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.

Plasseringen av skjermen kan endres etter justeringen. I dette tilfellet flytter du skjermen så skjermen vises på midten av visningspanelet med <H-Position>-menyen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

Fjerner horisontale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.

Hvis du ikke kan fjerne støyen fullstendig med <Fine>-funksjonen, justerer du <Coarse> før du bruker

<Fine>-funksjonen igjen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

COLOR

Bruke produktet 3-6

MENY

MagicColor

Red

Green

Blue

Color Tone

Color Effect

Gamma

BESKRIVELSE

Viser naturlige farger tydeligere uten å endre bildekvaliteten, ved å bruke patentbeskyttet teknologi for digital bildekvalitetsforbedring utviklet av Samsung Electronics.

• <Off> - Slår av MagicColor-funksjonen.

• <Demo> - Du kan sammenligne bilder som er behandlet av MagicColor med de originale bildene.

• <Full> - Gir et tydeligere bilde inkludert områder som tilsvarer hudfarge.

• <Intelligent> - Forbedrer fargetonen i bilder unntatt for områder som tilsvarer hudfarge.

Du kan justere den røde fargeverdien etter eget ønske.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

Du kan justere den grønne fargeverdien etter eget ønske.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

Du kan justere den blå fargeverdien etter eget ønske.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

Du kan angi fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.

• <Cool> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en kjøligere farge.

• <Normal> - Angir fargetemperaturen på skjermen til standard fargetemperatur.

• <Warm> - Angir fargetemperaturen på skjermen til en varmere farge.

• <Custom> - Velg denne menyen for å angi fargetemperaturen manuelt.

Hvis du ikke liker de forhåndsinnstilte bakgrunnsfargene, kan du manuelt justere fargene for

<Color Effect>.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

Du kan endre den generelle atmosfæren ved å endre fargene på bildene.

Denne menyen er utilgjengelig når <MagicColor> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent> modus.

• <Off> - Slår av Color effect-funksjonen.

• <Grayscale> -Viser bilder i svart/hvitt.

• <Green> - Viser bilder i grønn monofarge.

• <Aqua> - Viser bilder i blågrønn monofarge.

• <Sepia> - Viser bilder i sepia monofarge.

Med denne menyen kan du endre intensiteten på fargene til middels lysstyrke.

• <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>

<Color>-funksjonen er ikke tilgjengelig når <MagicBright> er stilt inn på <Dynamic Contrast>-modus.

SIZE & POSITION

3-6 Bruke produktet

MENY

H-Position

V-Position

Image Size

Menu H-Position

Menu V-Position

SETUP&RESET

BESKRIVELSE

Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen horisontalt.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen vertikalt.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i analog modus.

• <Auto> - Bildet vises i sideforholdet til inngangssignalet.

• <Wide> - Bildet vises i fullskjerm uavhengig av sideforholdet til inngangssignalet.

• Et signal som ikke er i standardmodustabellen, støttes ikke.

• Hvis oppløsningen er angitt til den optimale oppløsningen, endres ikke sideforholdet uansett om <Image Size> er angitt til <Auto> eller <Wide>.

Du kan justere den horisontale posisjonen til skjermmenyen.

Du kan justere den vertikale posisjonen til skjermmenyen.

Reset

MENY

Menu Transparency

Language

BESKRIVELSE

Bruk denne funksjonen til å gjenopprette den visuelle kvaliteten og fargeinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <No> - <Yes>

Du kan velge gjennomsiktighet fra skjermmenyen.

• <Off> - <On>

Velg et språk til skjermmenyen.

Clock

Off Timer

On Timer

Bruke produktet

Det valgte språket brukes bare på skjermmenyen til produktet. Denne innstillingen påvirker ikke de andre funksjonene til PCen.

Gjeldende klokkeslett.

Brukes til å stille inn produktet slik at det slår seg av automatisk på et visst tidspunkt.

• <Off> - <On>

Brukes til å stille inn produktet slik at det slår seg på automatisk på et visst tidspunkt.

• <Off> - <On>

3-6

MENY

On Timer Source

On Timer Volume

Display Time

Customized Key

BESKRIVELSE

Brukes til å justere modusen når produktet slås på automatisk.

• <Analog> - <Client>

Justerer volumet automatisk til et visst nivå når produktet slås på.

Skjermmenyen forsvinner automatisk hvis brukeren ikke gjør noe.

Du kan bestemme hvor lang tid det skal gå før skjermmenyen skjules.

• <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>

Du kan angi funksjonen for Tilpasset-tasten til en av følgende.

• <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>

INFORMATION

MENY

INFORMATION

BESKRIVELSE

Viser frekvensen og oppløsningen som er angitt på PCen.

3-6 Bruke produktet

4 Installere programvaren

4-1 Using Windows XPe

Hva er en XPe-klient?

En Microsoft Windows XP Embedded(XPe)-klient bruker Microsoft Windows XP Embedded-operativsystemet. Når en XPe-klient er koblet til en Citrix ICA-server eller en annen server med Microsoft RDP-tjenesten, sendes data for tastaturet, mus, lyd/video og skjerm gjennom nettverket mellom klienten og serveren.

Tjenester som kan kobles til

• En Citrix ICA (Independent Computing Architecture)-server

• En Microsoft Windows 2000/2003 Server hvor terminaltjenestene og Citrix MetaFrame er installert

• En Microsoft Windows NT 4.0-server hvor Citrix MetaFrame er installert

• En Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol)-server

• En Microsoft Windows 2000-server hvor terminaltjenestene er installert

• En Microsoft Windows 2003-server

• En Microsoft Windows XP Professional

Denne håndboken beskriver funksjonene som leveres sammen med XPe-klienten. Den forklarer derimot ikke generelle funksjoner for Windows XP Embedded. For mer generell informasjon om Windows XP Embedded, se Windows XP

Embedded-hjelpefilen fra Microsoft.

Logg på

Når klienten starter kan du logge på serveren med brukernavnet og passordet ditt. Standardbrukernavnene som allerede er konfigurert er "Administrator" og "User", og deres passord er mellomrom.

Windows XP Embedded Desktop

User (Bruker)

Når du logger deg på, dukker ditt brukerskrivebord opp. Standardikonene som vises i User Desktop er Citrix Program

Neighborhood, Remote Desktop Connection og Internet Explorer. Du kan også kjøre denne tilkoblingen fra Start-menyen.

Lydvolumikonet, VNC-serverikonet og systemklokken vises i User Taskbar.

Når du er logget på som en bruker, er det flere begrensninger som beskytter systemet mot feilaktige brukerhandlinger. Du har ikke tilgang til systemdrivere, og konfigureringen av systemdrivernes egenskaper er begrenset. For å konfigurere klientens avanserte og detaljerte innstillinger må du logge på som administrator.

Administrator

Dersom du logger deg på som administrator, dukker administratorskrivebordet opp. Standardikonene som vises på

Administrator Desktop er My Computer (Min datamaskin), My Network Places (Mine nettverkssteder), Citrix Program

Neighborhood, Remote Desktop Connection, Internet Explorer, og Recycle Bin (Papirkurv). Du kan også kjøre Citrix Program

Neighborhood, Remote Desktop Connection, og Internet Explorer fra Start-menyen. Lydvolumikonet, VNC-serverikonet,

Enhanced Write Filter-statusikon, og systemklokken vises i Administrator Taskbar (oppgavelinje). Du må ha Administratorrettigheter for å legge til og fjerne programmer.

Logg av, Start på nytt, Slå av

• Bruk Start-menyen for å logge av gjeldende økt, slå av eller starte klienten på nytt. Klikk Start → Slå av. Dialogboksen ”Slå av Windows” vises. Velg en handling fra dialogboksen og klikk OK. Du kan også logge av eller slå av klienten din med

Windows-sikkerhetsdialogboksen som vises når du trykker på [Ctrl + Alt + Del]. Hvis ”Tving automatisk pålogging” er aktivert, blir du umiddelbart logget på etter hver avlogging.

Installere programvaren 4-1

• Client Log off (Logg av), Restart (Start på nytt) og Shutdown (Slå av) trer i kraft på handlingene til EWF (Enhanced Write

Filter). For å beholde endret systemkonfigurasjon må du lagre en hurtigbuffer for gjeldende systemøkt til et flash-minne.

Dersom du ikke gjør dette vil endret konfigurasjon gå tapt når klienten slås av eller startes på nytt. (Konfigurasjonen vil bli husket ved neste pålogging dersom du logger av.) Se i hjelpefilen for å få mer informasjon om Enhanced Write Filter

(utvidet skrivefilter).

Programmer

Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord)

Du kan kontrollere en terminalserver eller annen datamaskin (Windows 95 eller nyere) som kjører eksternt gjennom en tilkobling til eksternt skrivebord.

Eksternt skrivebord

• Windows XP Professional eller Windows 2000/2003 Server må være installert på datamaskinen som skal kontrolleres eksternt. Denne datamaskinen kalles en vert.

• Det kreves en ekstern datamaskin som kjører på et operativsystem nyere enn Windows 95. Denne datamaskinen kalles en klient. Klientprogramvaren for tilkoblingen til eksternt skrivebord må være installert på klienten.

• Du må også være tilkoblet Internett. En bredbåndstilkobling for Internett er bra for høy ytelse. Men ettersom det eksterne skrivebordet overfører et minimum sett med data, inkludert skjermdata og tastaturdata for å eksternt kontrollere verten, er det ikke nødvendig med en bredbåndstilkobling for Internett. Du kan kjøre et eksternt skrivebord på en lav bredbåndstilkobling for Internett.

Når du kjører et eksternt skrivebord på Windows XP Professional, kan du ikke bruke operativsystemet på datamaskinen.

Aktivere datamaskinen din som vert

Du må aktivere Remote Desktop (Eksternt skrivebord)-funksjonen for å kontrollere det fra en annen datamaskin. Du må være logget på som en administrator eller et medlem av Administrators-gruppen for å aktivere Remote Desktop (Eksternt skrivebord) på datamaskinen din. Gjør følgende:

• Åpne System-mappen i Kontrollpanel. Klikk Start, pek til Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk på Systemikonet.

• I kategorien Remote (Ekstern), merk av i avmerkningsboksen “Allow users to connect remotely to this computer” (Tillat brukere å koble til denne datamaskinen eksternt).

• Kontroller at du har rettigheter til å eksternt koble til datamaskinen din, og klikk OK.

• La datamaskinen din stå på og tilkoblet klientens nettverk med Internettilgang.

4-1

Starte en Remote Desktop (Eksternt skrivebord)-økt på klienten

Når du har gjort det mulig for vertsdatamaskinen å tillate eksterne tilkoblinger og har installert klientprogramvaren på en

Windows-basert klientdatamaskin, er du klar for å starte en Remote Desktop (Eksternt skrivebord)-økt. Du må først etablere en tilkobling for et virtuelt privat nettverk eller tilkobling for tjenesten ekstern pålogging fra klientdatamaskinen til vertsdatamaskinen.

Installere programvaren

1. Klikk Start, pek til Programmer, og klikk Tilkobling til eksternt skrivebord. Eller dobbeltklikk Tilkobling til eksternt skrivebord-ikonet.

Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord)-vinduet åpnes.

2. Angi navnet på vertsdatamaskinen. Du kan konfigurere detaljerte innstillinger ved å klikke på Options (Alternativer)knappen.

Hjelpfilen er ikke tilgjengelig med denne skjermen.

3. Options (Alternativer)

- General (Generelt): Angi innloggingsinformasjon for å koble til vertsdatamaskinen. Angi brukernavn og passord for å automatisk logge på verten.

- Display (Skjerm): Remote Desktop Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord) sender og mottar komprimert skjermdata. Dersom du setter oppløsningen og fargekvaliteten til alternativet høy, kan det hende hastigheten blir tregere.

Installere programvaren 4-1

4-1

- Local Resource (Lokal ressurs): Spesifiser om du vil bruke harddisker og porter.

- Programmer: Spesifiser om du vil vise Desktop (Skrivebord) eller kjøre et program når du er koblet til. Standard er

”Desktop" (Skrivebord).

- Experience (Erfaring): Du kan velge tilkoblingshastighet, og velge og dele miljøalternativer.

Installere programvaren

4. Klikk Connect (Koble til). Log On to Windows (Logg på Windows)-dialogboksen vises.

5. I “Log On to Windows” (Logg på Windows)-dialogboksen, skriv inn brukernavn, passord og domene (hvis nødvendig), og klikk OK. Remote Desktop (Eksternt skrivebord)-vinduet vil åpnes og du vil se skrivebordsinnstillingene, filer, og programmer som finnes på vertsdatamaskinen.

For mer informasjon om Remote Desktop Connections (Tilkobling til eksternt skrivebord), besøk Microsoftwebsiden.

RealVNC Server

RealVNC (Virtual Network Computing) er en programvare du kan bruke til å koble til og eksternt kontrollere en annen datamaskin i et nettverk. Sammenlignet med Windows terminaltjenesten som har en lignende funksjon, tillater RealVNC kun

én administrator å koble til serveren om gangen. Dette betyr at dersom en annen er koblet til serveren som en administrator, vil den første administratoren bli koblet av.

I RealVNC kommuniserer serveren og viewer (viseren) via VNC-protokollen. Du må installere en RealVNC-server på datamaskinen du ønsker å kontrollere eksternt, og en VNC viewer (viser) på datamaskinen som eksternt kontrollerer datamaskinen hvor RealVNC-serveren er installert. Følgelig er RealVNC-serverprogrammet installert på en XPe-klient.

Ved å bruke dette programmet trenger du ikke reise til klienten for å løse problemer. I stedet kan du koble til klienten fra serveren og løse problemene eksternt. Av denne grunn brukes RealVNC.

Kun administratorer kan konfigurere RealVNC-serveregenskapene. For å vise konfigurasjonsdialogboksen for RealVNC, dobbeltklikk på RealVNC-ikonet i systemkurven. Fra denne dialogboksen kan du kjøre en VNC-server og konfigurere et passord og ulike egenskaper. Standardpassordet er satt til ”Administrator”. Obs! Passordet skiller mellom store og små bokstaver.

Internet Explorer

Internet Explorer følger med XPe Client. Dette programmet kan brukes av alle brukere. For mer informasjon om Internet

Explorer, besøk Microsoft-websiden.

Enhanced Write Filter

Enhanced Write Filter (EWF) beskytter et flash-volum fra skrivetilgang og konsekvent opprettholder varigheten på flashenheten. EWF leverer lese- og skriverettigheter gjennom en hurtigbuffer til klienten, i stedet for å tillate direkte tilgang til en hurtigbuffervolum.

Dersom EWF er aktivert, vil dataene ikke bli lagret til flashminnet. Data lagret i hurtigbufferen er kun effektivt mens klienten kjører. Dataen i hurtigbufferen vil gå tapt når klienten slås av eller startes på nytt. Derfor, for å lagre data skrevet til registeret, favoritter, informasjonskapsler, osv, innholdet lagret i hurtigbuffer bør overføres til flash-minnet. Det vises en feilmelding når det ikke er mulig å skrive til hurtigbufferen på grunn av mangel på minne. Dersom denne meldingen vises, må du deaktivere

EWF for å tømme ut EWF-hurtigbufferen. Brukeren kan dobbeltklikke EWF-ikonet i kurven i nedre høyre del av skjermen for å

Installere programvaren 4-1

4-1 starte EWF Manager. En bruker kan også endre EWF-konfigurasjonen ved å skrive inn EWF-kommandoer i kommandoruten.

Denne oppgaven krever administratorrettigheter.

Aktiver skrivebeskyttelse og start datamaskinen på nytt.

Dersom EWF er deaktivert, aktiver dette. Dersom dette elementet er valgt, har hurtigbuffer blitt tømt og EWF er aktivert.

Konfigurasjoner og informasjon om filsystem skrevet til en hurtigbuffer etter du har startet datamaskinen på nytt. Du kan også utføre denne handlingen ved å skrive inn “ewfmgr.exe c: -enable” i kommandoruten og starte datamaskinen på nytt.

Deaktiver skrivebeskyttelse og start datamaskinen på nytt.

Dette elementet er aktivert når EWF kjører. Dersom dette elementet er valgt, blir gjeldende status for klienten (lagret i en hurtigbuffer) lagret til et flash-volum og EWF deaktiveres. Konfigurasjoner og informasjon om filsystem for klienten skrevet til et flash-volum etter du har startet datamaskinen på nytt. Du kan også utføre denne handlingen ved å skrive inn

“ewfmgr.exe c: -commitanddisable” i kommandoruten og starte datamaskinen på nytt.

Skrive endringer til en disk

Dette elementet er aktivert når EWF kjører. Dersom dette elementet er valgt, blir gjeldende status for klienten (lagret i en hurtigbuffer) lagret til et flash-volum. Men statusen til EWF vil ikke endres. Du kan også utføre denne handlingen ved å skrive inn “ewfmgr.exe c: Du kan også utføre denne handlingen ved å skrive inn "ewfmgr.exe c: -commit" i ledeteksten.

Du kan se konfigurasjoner for de beskyttede volumene ved å skrive inn “ewfmgr.exe c:” i kommandoruten.

Filbasert skrivefilter (FBWF)

Det filbaserte skrivefilteret (FBWF) beskytter minnet til klienten fra å overskrives av en bruker som ikke er godkjent. Ved å begrense for mye skriving i minnet, lar FBWF deg bruke klienten i lang tid. Hvis du ber om I/U, får FBWF klienten til å utføre sine operasjoner på bufferen i stedet for minnet slik at minnet kan bli beskyttet.

Dataene som er lagret i bufferen bevares mens klienten opererer som normalt. De fjernes når den startes på nytt eller avsluttes. For å lagre endringene bør du skrive den relevante filen på disken med send-kommandoen. Hvis du ikke vet hvilken fil som er endret, deaktiverer du FBWF, endrer den og aktiverer den på nytt.

Installere programvaren

Du kan kontrollere FBWF med de forskjellige alternativene til fbwfmgr-kommandoen ved en kommando.

Angi FBWF

• Gjeldende FBWF-status (Current FBWF status): Viser gjeldende status for FBWF (Aktivert eller Deaktivert).

• Oppstartskommando (Boot command): Viser FBWF-kommandoen som skal utføres ved neste oppstart.

• Brukt minne: Viser størrelsen på RAM som FBWF bruker. Hvis den gjeldende statusen er angitt til "Deaktivert", vises det brukte minnet som 0 KB.

• Maksimalt minne (Maximum memory): Viser maksimumstørrelsen for RAM som FBWF kan bruke.

FBWF-kommando

• Aktiver FBWF og start systemet på nytt (Enable the FBWF and restart the system): Aktiverer den deaktiverte FBWF og starter klienten på nytt. Hvis klienten ikke startes på nytt, endres bare oppstartskommandoen til BWF_ENABLE og gjeldende status endres ikke.

• Deaktiver FBWF og start systemet på nytt (Disable the FBWF and restart the system): Deaktiverer den aktiverte

FBWF og starter klienten på nytt. Hvis klienten ikke startes på nytt, endres bare oppstartskommandoen til

BWF_DISABLE og gjeldende status endres ikke.

• Skriv endringene på disken (Write the changes to the disk): Selv om diskene er beskyttet av FBWF, kan du legge til eller slette filene du vil lagre på dem. For å skrive endringene på disken, klikker du på [Write the changes to the disk]

(Skriv endringene på disken)-knappen.

Øktstatus

• Gjeldende økt (Current session): Viser volumene som beskyttes av FBWF og en liste over mappene og filene på de volumene som er unntatt fra beskyttelse av FBWF.

• Neste økt (Next session): Velger volumene som skal beskyttes av FBWF når klienten startes opp neste gang. I tillegg velger du mappene og filene som du vil unnlate fra beskyttelse av FBWF.

Windows Media Player

XPe-klienten levers med Windows Media Player 6.4. Med Windows Media Player, kan du spille av lyd og videofiler på en webside.

Kontrollpanel

Windows-brannmuren

Windows-brannmuren beskytter klienten din ytterligere. Windows-brannmuren lar deg begrense innkommende data til klienten din fra andre datamaskiner, og dermed hjelpe deg kontrollere klient-dataen din mer effektivt. I tillegg lager denne en sperre mellom klienten og nettverkstilkoblinger, som reduserer uautorisert tilgang, virus og ormer på tvers av nettverk.

Du kan tenke på en brannmur som en vaktpost som identifiserer innkommende data fra Internett og andre nettverk.

Innkommende data til datamaskinen din enten tilgang eller blir avvist etter innstillinger i brannmuren.

Installere programvaren 4-1

Windows-brannmuren er, som standard, installert og aktivert på klienten din. Administratoren kan derimot skru den av. Du kan velge en annen brannmur. Det kreves ikke at du bruker Windows-brannmuren. Vurder funksjonene til andre brannmurer og velg den som best passer til dine krav. Du må skru av Windows-brannmuren før du kan installere og kjøre en annen brannmur.

Du må være pålogget som administrator for å kunne skru på eller av Windows-brannmuren. Følg disse trinnene for å skru på eller av Windows-brannmuren.

1. Kjør Windows-brannmur.

2. Klikk på et av disse alternativene under kategorien Generelt.

På (anbefales): Dette er den anbefalte innstilling for normalt bruk.

På uten unntak : Denne innstillingen blokkerer all uønsket tilgang til klienten din, inkludert alle forespørsler til programmer og tjenester valgt i kategorien Unntak. Bruk denne innstillingen når du har behov for maksimal beskyttelse av klienten din.

Av (Anbefales ikke) : Dersom du skrur av Windows-brannmuren kan dette gjøre klienten og nettverket mer sårbart for virus og inntrengere.

Konfigurere verktøy

Lokal stasjon

C-stasjon

C-stasjonen brukes for systemet. Dersom det er mindre enn 3 MB ledig plass kan ikke operativsystemet på klienten brukes. Du må derfor alltid sørge for at det er tilstrekkelig ledig plass. EWF kan hjelpe til med å vedlikeholde ledig plass ved å forhindre at C-stasjonen skreves direkte til.

Lagre filer

Klienten din bruker flash-minne i en bestemt størrelse. Det er derfor bedre å lagre filer til serveren i stedet for til klienten.

Tilordne en nettverksstasjon

Administratoren kan tilordne en mappe til en nettverksstasjon. For å beholde informasjon om tilordning etter klienten har blitt startet på nytt, legg merke til disse fremgangsmåtene.

• Merk av i Reconnect at logon (Koble til på nytt ved pålogging)-avmerkningsboksen i Map Network Drive (Tilordne nettverksstasjon)-dialogboksen.

• Hvis EWF eller FBWF er aktivert, lagres endringene på disken.

Installere MUI (Multi-language User Interface)

Installasjonsprogrammet for MUI hjelper deg sette opp språk på XPe-klienten. Du kan også slette en original språkpakke for å frigjøre ledig diskplass. Dersom du ønsker å endre standardspråket, standarder eller formater, bruk Regional Options

(Regionsinnstillinger) i kontrollpanelet.

For å legge til et språk til XPe-klienten, gjør følgende:

• Logg på som en administrator.

• Hvis EWF eller FBWF er aktivert, må du deaktivere dem før du begynner installasjonen.

• Klikk Start og deretter Run (Kjør). Skriv inn muisetup.exe i Open (Åpne)-boksen, og klikk OK. Du vil se en liste over alle språk som kan installeres, som vist nedenfor. Logg på som en administrator.

• Velg språket du vil installere og klikk Install (Innstaller) fra File (Fil)-menyen. Installasjonen vil starte. Logg på som en

4-1 Installere programvaren

administrator.

Du kan slette en opprinnelig språkpakke med Delete (Slett)-menyen i File (Fil)-menyen.

Denne handlingen sletter kun den opprinnelige språkpakken og sletter ikke den kopien som er installert på XPe-klienten.

Gjenopprett systemet

Oversikt

XPe Client har en gjenopprettingsfunksjon du kan bruke til å gå tilbake til et sikkerhetskopiert system når du treffer på et alvorlig problem. Du kan ta en sikkerhetskopi av et OS-bilde som fungerer som normalt til USB-minnet eller til XPe-serveren.

Du kan gå tilbake til et sikkerhetskopiert bilde når klienten din har et av disse problemene:

Når en systemfil ble utilsiktet slettet eller er korrupt.

Når klientdatamaskinen er ustabil eller det er et problem med enhetsdriveren.

Når problem oppstår etter installasjon av et nytt program eller enhet.

Når klientdatamaskinen er infisert med et virus.

Når Windows XP Embedded ikke vil starte, fordi en systemfil er slettet ved en feil eller inneholder en feil.

Gjenopprette systemet

Gjenoppretting med USB-minne

Med følgende trinn kan du lagre alle nødvendige filer til USB-minnet, og starte opp med det sikkerhetskopierte systemet på USB-minnet og gjenopprette systemet.

• Utfør systemformatering for USB-minnet slik at det kan brukes for oppstart.

• Lagre Windows XP Embedded-bildet og sikkerhetskopi/gjenopprettingsverktøyet som vil bli gjenopprettet senere til

USB-minnet ditt.

• Start opp med USB-minnet.

• Gjenopprett systemet med Windows XP Embedded-bildet og sikkerhetskopi/gjenopprettingsverktøyet i USB-minnet.

Gjenoppretting med oppstart fra nettverk

Denne metoden leveres gjennom PXE (Preboot eXecution Environment)-serveren. PXE-serveren leverer et klient/servergrensesnitt basert på TCP/IP, DHCP, og TFTP. En administrator på en ekstern plassering kan konfigurere og starte opp operativsystemet på en klient over et nettverk.

• Implementere en PXE-server.

• Lagre Windows XP Embedded-bildet og sikkerhetskopi/gjenopprettingsverktøyet som vil bli gjenopprettet senere til

PXE-serveren.

• Start opp klienten via nettverket.

• Gjenopprett systemet med Windows XP Embedded-bildet og sikkerhetskopi/gjenopprettingsverktøyet i PXE-serveren via nettverket.

For mer informasjon, se brukerveiledningen for PXE-serveren.

Installere programvaren 4-1

4-2 Natural Color

Hva er Natural Color ?

Et av problemene med brukere som bruker en PC er at fargene du ser på skjermen er forskjellige fra fargene på trykte bilder eller kildebildene som sendes gjennom en skanner eller et digitalkamera. Natural Color er et fargehåndteringssystem som er utviklet av Samsung Electronics for å løse dette problemet. Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig

å justere fargene som vises på produktet og matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp (F1).

Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere: http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 Installere programvaren

4-3 MagicTune

Hva er MagicTune ?

MagicTune er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og lettforståelige retningslinjer.

Du kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.

Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg MagicTune-installasjonsprogrammet.

Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på

MagicTune-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)].

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

• Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.

• Ikonet MagicTune vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.

• Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)

Installasjonen av MagicTune™kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Systemkrav

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista

For MagicTune™, Windows 2000 eller nyere anbefales.

Maskinvare

• Minst 32 MB minne

• Minst 60 MB ledig plass på harddisken

Hvis du vil ha mer informasjon, se webområdet.

Fjerne programvaren

Du kan bare fjerne MagicTune™gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) ] i Windows.

Du fjerner MagicTune™ ved å følge disse trinnene.

1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.

2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.

3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicTune™ så det utheves.

Installere programvaren 4-3

4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.

5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicTune™.

6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.

For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicTune™, går du til vårt webområde. (http://www.samsung.com/)

4-3 Installere programvaren

4-4 MultiScreen

Hva er MultiScreen ?

MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.

Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.

Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på

MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

• Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.

• Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.

• Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

Begrensninger og problemer med installasjonen (MultiScreen)

MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

Operativsystem

OS

• Windows 2000

• Windows XP Home Edition

• Windows XP Professional

• Windows Vista

For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.

Maskinvare

• Minst 32 MB minne

• Minst 60 MB ledig plass på harddisken

Fjerne programvaren

Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove

Programs (Legg til eller fjern programmer)].

Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.

Installere programvaren 4-4

5 Feilsøking

5-1 Egendiagnose for skjerm

• Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.

• Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.

1. Slå av produktet og PCen.

2. Separer signalkabelen fra produktet.

3. Slå produktet på.

4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen <Check Signal Cable>.

Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.

Produktet fungerer som det skal.

5-1 Feilsøking

5-2 Før du ber om service

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

EN TOM SKJERM VISES / JEG KAN IKKE SLÅ PÅ PRODUKTET

Er strømledningen riktig tilkoblet?

Vises meldingen <Check Signal Cable> på skjermen?

Vises meldingen <Not Optimum Mode> på skjermen?

Vises en tom skjerm og blinker strømlampen i intervaller på 1 sekund?

Kontroller tilkoblingsstatusen til strømledningen.

Kontroller kabelen som kobler sammen PCen og produktet.

Hvis meldingen vises på skjermen selv om kabelen er skikkelig tilkoblet, kontrollerer du inngangssignalet på nytt ved å trykke på /SOURCE-knappen på produktet.

Dette oppstår når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller den maksimale frekvensen til produktet.

I dette tilfellet angir du passende oppløsning og frekvens for produktet.

Dette oppstår når strømsparingsfunksjonen er i gang.

Hvis du klikker på musen eller trykker på en tast, slås skjermen på.

SKJERMMENYEN FOR JUSTERING VISES IKKE.

Avbrøt du skjermjusteringen?

Kontroller om funksjonen <Justeringslås for skjermmeny> er angitt til Av.

FARGEN ER MERKELIG / BILDET VISES I SVART/HVITT

Vises hele skjermen i samme farge som om du ser på skjermen gjennom cellofanpapir?

Kontroller kabeltilkoblingen til datamaskinen.

Sett grafikkortet helt inn i datamaskinen på nytt.

Kontroller om <Color Effect> er angitt til <Off>.

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.

SKJERMOMRÅDET FLYTTER SEG PLUTSELIG TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.

Har du endret grafikkortet eller driveren?

Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Trykk på [AUTO]-knappen for å kjøre autojusteringsfunksjonen.

Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i grafikkortet se (Tabell for standard signalmodus)

Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.

BILDENE ER UFOKUSERTE.

Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?

Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i grafikkortet se (Tabell for standard signalmodus)

FARGEN VISES I 16 BIT (16 FARGER). FARGEN HAR BLITT ENDRET ETTER ENDRING AV GRAFIKKORTET.

Har du installert enhetsdriveren for produktet?

Er grafikkortet konfigurert riktig?

Windows ME/XP/2000 : Angi fargen på nytt ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

Konfigurer fargen på nytt i henhold til den nye grafikkortdriveren.

Feilsøking 5-2

NÅR JEG KOBLER TIL SKJERMEN, VISES MELDINGEN 'UKJENT SKJERM, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR

FOUND'.

Har du installert enhetsdriveren for produktet?

Kontroller om alle Plug&Play (VESA DDC)-funksjonene støttes i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.

Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.

Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.

EN PIPELYD HØRES NÅR DATAMASKINEN STARTES OPP.

Hvis pipelyden høres mer enn 3 ganger ved oppstart av datamaskinen, ber du om service på datamaskinen.

PROBLEMER RELATERT TIL LYD

Ingen lyd

Lydnivået er for lavt.

Kontroller at lydkabelen er koblet riktig til både lydinngangen på skjermen og lydutgangen på lydkortet.

Kontroller volumnivået.

Kontroller volumnivået.

Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.

5-2 Feilsøking

5-3 Vanlige spørsmål

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan kan jeg endre frekvensen på videosignalet?

Hvordan endrer jeg oppløsningen?

Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?

PRØV FØLGENDE!

Du må endre frekvensen på grafikkortet.

(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)

Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel

(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control

Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)

Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) →

Skjermsparerinnstilling eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.

Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel

(Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting

(Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.

Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til datamaskinen.

Feilsøking 5-3

6 Mer informasjon

6-1 Spesifikasjoner

LCD-panel

Synkronisering

MODELLNAVN

Størrelse

Visningsområde

Pikselstørrelse

Horisontal

Vertikal

Visningsfarge

Oppløsning Optimal oppløsning

Maksimal oppløsning

Inngangssignal, terminert

Maksimal pikselklokke

Strømforsyning

Signalkontakter

Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt

VESA monteringsplate

Miljøhensyn Drift

Lagring

TC190 TC240

19 tommer (48 cm)

376,32 mm (H) X 301,056 mm (V)

0,294 mm (H) X 0,294 mm (V)

30~81 kHz

23,6 tommer (59 cm)

521,28 mm (H) X 293,22 mm (V)

0,2715 mm (H) X 0,2715 mm (V)

56~75 Hz

16,7 M

1280 x 1024 @ 60 Hz

1280 x 1024 @ 60 Hz

1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)

1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)

RGB Analoginen

0,7 Vp-p ± 5 %

Separat H/V sync, Kompositt, SOG

TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

1

35 MHz (Analog/Digital)

170 MHz (Analog)

Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.

15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar

410,7 x 385,6 x 197,0 mm / 6,45 kg

100mm x 100mm

568,6 x 385,2 x 226,0 mm / 8,85 kg

Temperatur : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)

Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)

Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)

Denne enheten har blitt registrert for EMI for hjemmebruk (klasse B). Det kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)

6-1 Mer informasjon

6-2 Strømsparingsfunksjon

Dette produktet tilbyr en strømsparingsfunksjon som automatisk slår av skjermen når produktet ikke brukes i en forhåndsbestemt tidsperiode for å redusere strømforbruket. Hvis produktet går inn i strømsparingsmodus, endres strømlampen til en annen farge for å angi at produktet er i strømsparingsmodus. Når produktet er i strømsparingsmodus, slås ikke produktet av og du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast eller klikke på musen. Men strømsparingsfunksjonen fungerer bare når produktet er koblet til en datamaskin som tilbyr strømsparingsfunksjonen.

STATUS

Strømindikator

Strømforbruk

NORMAL DRIFT

Blå

TC190 :45 watt

TC240 :65 watt

ENERGISPARINGSMODU

S

Blinker

Mindre enn 2,7 watt

AVSLÅTT

(STRØMBRYTER)

Blinker

0 watt

Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.

Mer informasjon 6-2

6-3 Kontakt SAMSUNG

• Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/cl

01-8000112112 http://www.samsung.com/co

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

800-7919267 http://www.samsung.com/latin

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com/at

02 201 2418

800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com/cz

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

6-3

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/

Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

Mer informasjon

BELARUS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

MOLDOVA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

Mer informasjon

EUROPE

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20-SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

810-800-500-55-500

800-7267

8000-7267

8-800-77777

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000 http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru

http:// www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com/kz_ru 8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

3698 - 4698 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com/in 3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

6-3

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

6-3 Mer informasjon

6-4 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Mer informasjon 6-4

6-4 Mer informasjon

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project