Samsung SP-L255 Owner's manual

Samsung SP-L255 Owner's manual

SP-L255 SP-L305 SP-L335 SP-L355

LCD-projektor

Brukerveiledning

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Konfigurere PC-miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Koble til en PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Koble til en ekstern skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Koble til med en Video-/S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Koble til et nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19

Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20

VED BRUK AV

Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5

Nettverksadministrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

MEDIA PLAY-FUNKSJON

Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

Dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Musikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Støttede filformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

FEILSØKING

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

RS-232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

Programvarelisens

For spørsmål og forespørsler som gjelder åpne kilder, kontakter du Samsung via e-post ([email protected]).

• Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

• Dette produktet bruker noe programvare som distribueres under Freetype Project.

• Dette produktet bruker noe programvare som distribueres under OpenSSL Project.

• Dette produktet bruker noe programvare som distribueres under MPL.

• Dette produktet bruker noe programvare som distribueres under GPL/LGPL.

GPL-programvare: Linux Kernel, Busybox, Binutils, wireless_tools, fuse, djmount, faad2, MPEG Audio Decoder, libmpeg2, libiconv.

LGPL-programvare: Glibc, ffmpeg, libmms.

For å se mer informasjon klikker du på Programvarelisens på hovedskjermen til CD-ROM.

1-1 Viktige sikkerhetsregler

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Rengjøre overflaten og linsen

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller tynner.

• Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann direkte på produktet.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

• Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det kommer vann på den.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Rengjøre innsiden av projektoren

For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et autorisert

Samsung servicesenter.

• Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

Viktige sikkerhetsregler 1-2

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Advarsel

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Forsiktig

Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Når du installerer produktet i et skap eller en hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.

• Hvis det ikke støttes, kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til skader på produkt eller personer.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Viktige sikkerhetsregler

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen og eventuelle andre kabler som er koblet til produktet.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Ikke slå produktet på eller av ved å koble til eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)

Hold strømledningen unna varmekilder.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

1-3

Hold strømledningen unna varmeapparater.

• Belegget på strømledningen kan smelte og føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller vann (regndråper), og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Vær forsiktig når du setter ned produktet.

• Hvis ikke kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Bruksrelaterte

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke demonter eller prøv å reparere eller endre produktet.

• Når produktet krever reparasjon, kontakter du et servicesenter.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

1-3

Trekk ut strømledningen under tordenvær.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på områder med mye støv.

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Ikke installer produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller kaker på produktet.

• Hvis et barn prøver å rekke opp til en av disse gjenstandene, kan produktet falle og skade dem.

Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett bildet mot noens øyne.

• Dette er farlig spesielt for barn.

Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen, må du påse at de ikke svelges av barn. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde.

• Hvis de svelges, oppsøker du en lege

øyeblikkelig.

Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømpluggens pinne eller kontakt utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller til elektrisk støt.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

• Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Viktige sikkerhetsregler

Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakte et servicesenter.

Ikke bruk produktet mens det angir en feil, som ingen lyd eller bilde.

• Slå av produktet øyeblikkelig, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakt et servicesenter.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke berør linsen til produktet.

• Dette kan skade linsen.

Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.

For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på frontprojektoren, bruker du spray eller en våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.

Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden av projektoren minst en gang i året.

1-3

Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at det er slått av for å unngå brannskader.

Ikke åpne noe deksel på produktet.

• Dette er farlig på grunn av høyspenningen inni produktet.

Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.

Ikke plasser gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av projektoren.

Ikke rengjør produktet med vannspray eller en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller alkohol på plastdelene til produktet som projektordekselet, siden dette kan føre til skader.

Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på produktet.

Ventilasjonshullet er varmt en stund selv etter at projektoren er slått av. Hold hender og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.

Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.

(Barn og personer med sensitiv hud må være ekstra forsiktige.)

1-3 Viktige sikkerhetsregler

2 Installasjon og tilkobling

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Projektor

INNHOLD

Hurtigveiledning Produktgaranti

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning Strømledning

Fjernkontroll / 2 batterier

(ikke tilgjengelig alle steder)

Rengjøringsklut D-Sub-kabel 4 skruer

(For braketten til veggfestet.)

Et veggfeste er ikke inkludert og må kjøpes separat. Bruk de medfølgende skruene til å feste projektoren til takfestebraketten.

Installasjon og tilkobling 2-1

2-2 Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

• Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke vises rektangulært.

• Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises tydelig.

• Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.

• Du kan installere projektoren på følgende steder avhengig av skjermen: Forside-Gulv / Forside-Tak / Bakside-Gulv /

Bakside-Tak. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.

Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller lavt) eller bakside-tak.

1.

For bakside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2.

For bakside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installere projektoren foran på skjermen.

Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forsidetak.

1.

For forside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2.

For forside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Installasjon og tilkobling

2-3 Oppretting med justerbare fotstøtter

For å justere projektoren vrir du på projektorens justerbare fotstøtter.

Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 ˚) fra referansepunktet.

Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det oppstå en Keystone-forvrengning av bildet.

Hvis <Auto Keystone> er satt til <On>, vil alle keystones automatisk bli justert. Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, kan du justere ved hjelp av <V-Keystone>.

Installasjon og tilkobling 2-3

2-4 Justering av zoom og fokus

Zoomknapp: Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet ved å manipulere zoomknappen.

Fokusring: Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.

Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og fremvisningsavstand i del 2-5, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.

2-4 Installasjon og tilkobling

2-5 Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

SKJERMSTØRRELSE

M (DIAGONAL)

TOMME

R

120

130

140

150

160

170

180

190

80

90

100

110

40

50

60

70

200

210

220

230

240

CM

304,8

330,2

355,6

381,0

406,4

431,8

457,2

482,6

101,6

127,0

152,4

177,8

203,2

228,6

254,0

279,4

508,0

533,4

558,8

584,2

609,6

X (HORISONTAL)

TOMME

R

CM

64

72

80

88

32

40

48

56

96 243,8

104 264,2

112 284,5

120 304,8

128 325,1

136 345,4

144 365,8

152 386,1

81,3

101,6

121,9

142,2

162,6

182,9

203,2

223,5

160 406,4

168 426,7

176 447,0

184 467,4

192 487,7

Y (VERTIKAL)

TOMME

R

72

78

84

90

96

102

108

114

48

54

60

66

24

30

36

42

120

126

132

138

144

CM

182,9

198,1

213,4

228,6

243,8

259,1

274,3

289,6

61,0

76,2

91,4

106,7

121,9

137,2

152,4

167,6

304,8

320,0

335,3

350,5

365,8

Z (TELE)

TOMME

R

164,8

178,7

192,5

206,3

220,2

234,0

247,8

261,7

109,5

123,4

137,2

151,0

54,2

68,0

81,8

95,7

275,5

289,3

303,2

317,0

330,8

CM

418,7

453,8

488,9

524,1

559,2

594,4

629,5

664,6

137,6

172,7

207,8

243,0

278,1

313,3

348,4

383,5

699,8

734,9

770,1

805,2

840,3

VISNINGSAVSTAND

Z (WIDE)

TOMME

R

137,2

148,7

160,3

171,8

183,4

194,9

206,4

218,0

44,9

56,4

68,0

79,5

91,1

102,6

114,1

125,7

229,5

241,0

252,6

264,1

275,6

CM

348,5

377,8

407,1

436,4

465,7

495,0

524,3

553,6

114,0

143,3

172,6

202,0

231,3

260,6

289,9

319,2

582,9

612,2

641,5

670,8

700,1

FORSKYVNIN

G

Y'

TOMME

R

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

8,0

9,0

10,0

11,0

4,0

5,0

6,0

7,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

CM

30,5

33,0

35,6

38,1

40,6

43,2

45,7

48,3

20,3

22,9

25,4

27,9

10,2

12,7

15,2

17,8

50,8

53,3

55,9

58,4

61,0

Installasjon og tilkobling 2-5

SKJERMSTØRRELSE VISNINGSAVSTAND

M (DIAGONAL) X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL) Z (TELE) Z (WIDE)

TOMME

R

250

260

270

280

290

300

CM

635,0

660,4

685,8

711,2

736,6

762,0

TOMME

R

200 508,0

208 528,3

216

224

232

240

CM

548,6

569,0

589,3

609,6

TOMME

R

150

156

162

168

174

180

CM

381,0

396,2

411,5

426,7

442,0

457,2

TOMME

R

344,7

358,5

372,3

386,2

400,0

413,9

CM

875,5

910,6

945,7

980,9

1016,0

1051,2

TOMME

R

287,2

298,7

310,2

321,8

333,3

344,9

Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.

CM

729,4

758,7

788,0

817,3

846,6

875,9

FORSKYVNIN

G

Y'

TOMME

R

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

CM

63,5

66,0

68,6

71,1

73,7

76,2

2-5 Installasjon og tilkobling

2-6 Lampeutskiftning

Informasjon om lampeutskiftning

• Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i informasjonsvisningen (INFO-knappen).

• Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Bytt ut lampen med den som er angitt nedenfor.

MODELL L255 L305 L335 L355

Lampemodellnavn 230W UHP

NSHA230SS

220W UHP E19,5

Lampeprodusent Ushio Philips

- For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 6-3.

• Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.

• Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut lampen.

• Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).

• Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann, brannskader eller andre skader.

• Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.

• Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.

• Når du snur projektoren for å bytte lampen, legger du projektoren på en myk klut på et flatt underlag.

• Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.

Lampen inneholder kvikksølv. Må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover.

Prosedyre for lampeutskiftning

Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.

Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).

1.

Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

2.

Fjern de to (2) skruene som vises på figuren nedenfor.

Installasjon og tilkobling 2-6

3.

For å fjerne lampen holder i lampehåndtaket og drar i det som vist på figuren under.

Installer en ny lampe i omvendt rekkefølge av fjerningen.

Bytte ut og rengjøre filteret

Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret

• Filteret er plassert nederst på projektoren.

• Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.

• Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.

• For spørsmål om kjøp av nye filtre ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 6.

For å bytte ut eller rense filteret følger du disse trinnene:

1.

Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

2.

Snu projektoren slik at bunnen peker oppover, og dytt og fjern deretter filterdekselet i pilretningen som vist på illustrasjonen nedenfor.

* Når du plasserer projektoren med bunnen oppover, må du plassere et mykt tøystykke under projektoren for å hindre riper.

3.

Bytt ut eller rengjør filteret.

• Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under rennende vann.

2-6 Installasjon og tilkobling

• Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.

• Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.

• Etter at du har renset eller byttet ut filteret kjører du <Reset>→<Reset Filter Time> i menyen <Setup>.

Ventilasjonsåpninger

Plasseringen av ventilasjonsåpningene

• Ventilasjonsåpningene finner du på høyre og venstre side og nederst på projektoren.

Installasjon og tilkobling 2-6

2-7 Baksiden

2-7

1. PC IN-port

2. PC/DVI AUDIO IN-port

3. USB-port

4. HDMI/DVI IN-port

5. LAN-port

6. Fjernkontrollens signalmottaker

7. RS-232C-port

8. PC OUT -port

9. AUDIO OUT-port

10. [AV IN] R-AUDIO-L-port

11. [AV IN] VIDEO-port

12. [AV IN] S-VIDEO-port

13. Spor for Kensington-lås

14. Power-port

Installasjon og tilkobling

2-8 Konfigurere PC-miljøet

Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1.

Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm> vises.

2.

Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1024 x

768. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-9.

Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3.

Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.

4.

Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i

Skjermmodus for PC-timing i del 2-9.

Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.

Installasjon og tilkobling 2-8

5.

Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.

Datamaskinen kan startes på nytt automatisk.

6.

Slå av PCen og koble den til projektoren.

• Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

• Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.

• Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av

Windows du bruker.

• Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.

2-8 Installasjon og tilkobling

2-9 Støttede visningsmoduser

PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

Installasjon og tilkobling

OPPLØSNING

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

2-9

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

OPPLØSNING

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Alle oppløsninger som er høyere eller lavere enn 1024x768 omformes til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.

Hvis oppløsningen til signalet fra PCen matcher den ekte oppløsningen (1024x768) til projektoren, er skjermkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

OPPLØSNING

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

SKANN

Linjesprang

Progressiv

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

AV-timing (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

Format4

Format4

Format5

Format5

OPPLØSNING

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

SKANN

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

60,000

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

33,750

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

74,250

2-9 Installasjon og tilkobling

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format17,18

Format19

Format20

OPPLØSNING

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SKANN

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

50,000

50,000

50,000

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

31,250

37,500

28,125

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

27,000

74,250

74,250

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektoren støtter standard videoformater som er listet opp over gjennom sine video- og s-video-innganger. Ingen justeringer er nødvendig.

Installasjon og tilkobling 2-9

2-10 Koble til strømmen

1.

Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.

2-10 Installasjon og tilkobling

2-11 Koble til en PC

1.

Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til PC-videoutgangsporten (D-sub) på PCen med en PC-videokabel.

2.

Sett i strømledningene til projektoren og PCen.

3.

Koble [PC/DVI AUDIO IN]-inngangsporten på projektoren til høyttalerens utgangsporter på PCen med en lydkabel.

Dette produktet støtter Plug and Play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.

Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.

2.

Slå på PCen og angi PC-miljøet (skjermoppløsning osv.) om det er nødvendig.

3.

Juster skjermen. (<Auto Adjustment>).

Installasjon og tilkobling 2-11

2-12 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1.

Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).

For informasjon om støttede inngangssignaler ser du "PC-timing (D-Sub/HDMI)" i del 2-9, "Støttede visningsmoduser".

2.

Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (følger ikke med).

- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

2-12 Installasjon og tilkobling

2-13 Koble til en ekstern skjerm

Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten (PC, VGA) på PCen med en D-Sub-kabel.

2.

Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.

Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN]-kontakten.

- Videoen på skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten vil være normal selv om du ser en tom skjerm på projektoren.

- Funksjonen [PC OUT] fungerer ikke i ventemodus.

Installasjon og tilkobling 2-13

2-14 Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.

- Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 2-

9. "Støttede visningsmoduser".

2.

Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).

- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

2-14 Installasjon og tilkobling

2-15 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-

9, "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel

(følger ikke med).

Installasjon og tilkobling 2-15

2-16 Koble til en AV-enhet med komponentutgang

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Componentkabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-

9, "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel

(følger ikke med).

2-16 Installasjon og tilkobling

2-17 Koble til med en Video-/S-Video-kabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble til [VIDEO]- eller [S-VIDEO]-kontakten og AV-enheten med en videokabel (selges separat) eller S-Video-kabel (selges separat).

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i del 2-9, "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [AV IN R-AUDIO-L]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel

(følger ikke med).

Installasjon og tilkobling 2-17

2-18 Koble til en ekstern høyttaler

Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for de interne høyttalerne som er innebygd i projektoren.

1.

Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.

2.

Koble [AUDIO OUT]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.

- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne høyttaleren med volumknappen på projektoren eller fjernkontrollen.

- [AUDIO OUT]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.

2-18 Installasjon og tilkobling

2-19 Koble til et nettverk

Dette produktet kan bruke nettverksfunksjon. Se den følgende nettverkstilkoblingsmetoden.

2-19-1. Koble til et dynamisk IP-nettverk (DHCP)

Du kan koble projektoren til nettverket gjennom et modem som bruker DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når du bruker et DHCP-modem, gir modemet automatisk verdier for IP-adresse, delnettmaske, gateway og DNS-server som projektoren trenger for å få tilgang til nettverket.

Når du skal koble til et DHCP-nettverk, følger du disse trinnene:

1.

Koble modemkabelen mellom modemporten på veggen og det eksterne modemet.

2.

Koble en LAN-kabel mellom det eksterne modemet og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

3.

Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

4.

Slå på projektoren og trykk på [MENU]-knappen.

5.

Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6.

Projektoren henter automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

Hvis IP-adressetildelingen fra DHCP-serveren mislykkes, slår du av det eksterne modemet i mer enn 10 sekunder, starter modemet på nytt og prøver deretter å koble til på nytt.

Du finner instruksjoner om oppsett og tilkobling av det eksterne modemet og ruteren i brukerhåndbøkene til hvert produkt.

Du kan koble til LAN-kabelen fra modemet direkte til projektoren. Du trenger ikke en ruter.

Du kan ikke bruke et manuelt ADSL-modem til tilkobling fordi det ikke er en enhet av DHCP-typen. Kontroller at du bruker et automatisk ADSL-modem til DHCP-tilkobling.

Installasjon og tilkobling 2-19

2-19-2. Koble til et statisk IP-nettverk

Du kan feste projektoren til et nettverk som bruker en statisk IP-adresse som tilsvarer bruk av en dedisert linje. Hvis nettverket bruker statiske IP-adresser, må du hente verdiene for IP-adresse, delnettmaske, gateway og DNS-server fra din Internetttjenesteleverandør, slå på nettverksfunksjonen i projektorens meny og deretter angi verdiene i nettverksfunksjonen manuelt.

Når du skal koble til et statisk IP-adressenettverk, følger du disse trinnene:

1.

Koble en LAN-kabel mellom LAN-porten på veggen og en kablet eller trådløs IP-ruter.

2.

Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

3.

Slå på projektoren og trykk deretter på Meny-knappen.

4.

Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5.

Velg <IP Address> og trykk på [ ]-knappen. Bruk knappene / til å navigere mellom hvert IP-adressefelt og knappene /

til å angi verdier.

6.

Når du er ferdig med å angi verdiene for IP-adresse, trykker du på [ ]-knappen og gjentar deretter trinnene for Delnettmaske og Gateway.

7.

Når alle verdiene er fylt ut, trykker du på [MENU]- eller [RETURN]-knappen for å gå ut av oppsettmenyen.

Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

Hvis du bruker statisk IP, vil Internett-tjenesteleverandøren din informere deg om verdiene for IP address, subnet mask, gateway og DNS. Disse verdiene må angis for å fullføre nettverksoppsettet. Hvis du ikke vet din statiske IP-adresse, kontakter du nettverksadministratoren.

For instruksjoner om oppsettet og tilkoblingen av ruteren ser du i ruterens brukerhåndbok.

Du kan koble LAN-kabelen direkte til projektoren uten å bruke en ruter.

Hvis du bruker en IP-ruter som støtter DHCP-funksjonen, kan du angi ruteren til enten DHCP eller statisk IP.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker en statisk IP, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren.

2-19 Installasjon og tilkobling

2-20 Kensington-lås

Med sporet for Kensington-låsen kan du låse projektoren, noe som gir en sikkerhetsfølelse når du bruker den på offentlige steder.

Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten for mer informasjon.

Låse produktet

1.

Sving Kensington-låskabelen rundt en del av skrivebordet som ikke kan flyttes, eller en tung gjenstand som beskrevet i brukerhåndboken for Kensington-låsen.

2.

Sett låsedelen av låseenehten inn i Kensington-låshullet i projektoren.

3.

Sett Kensington-låsnøkkelen inn i låsemekanismen og vri den i låseretningen.

Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.

Installasjon og tilkobling 2-20

3 Ved bruk av

3-1 Produktfunksjoner

1.

En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi

• 1024 x 768 oppløsning.

• 3P-LCD-panel.

• SP-L255 : Gir en lys skjerm med 2500 ANSI lumen.

SP-L305 : Gir en lys skjerm med 3000 ANSI lumen.

SP-L335 : Gir en lys skjerm med 3300 ANSI lumen.

SP-L355 : Gir en lys skjerm med 3500 ANSI lumen.

2.

Minimert viftestøy

• Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.

3.

Flere inngangskontakter

• Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som 2 D-Sub 15p (støtter DTV-signal), S-Video, Video, HDMI

osv.

4.

Lydutgang

• Inkluderer stereohøyttalere på høyre og venstre side og en 5-bånds equalizer.

5.

Brukerjusteringer

• Tillater justering av hver inngangsport.

• Har et testmønster du kan bruke til posisjonering og justering.

• Kompakt størrelse, lett og bærbar.

6.

Praktisk nettverksfunksjon

• Projektoren kan overvåkes og kontrolleres fra en PC ved hjelp av nettverksfunksjonen.

7.

Multimediefunksjon

• Du kan nyte video, bilder og musikk og vise dokumenter som er lagret på en USB-enhet uten å koble til en PC.

8.

Sikkerhetsfunksjon

• Sikkerhetspassord kan angis for å hindre uautoriserte justeringer og tilgang til projektoren.

3-1 Ved bruk av

3-2 Forside, øvre

NAVN

1.Indikatorer

2. Flytt / Velg /

Volum -knapp

3. MENU-knapp

4. SOURCE-knapp

5. -knapp

6. Linse

7. Fjernkontrollens signalmottaker

8. Zoomknapp

9. Fokusring

10. Linsedeksel

BESKRIVELSE

- STAND BY (blå lampe)

- LAMP (blått lys)

- TEMP (rød lampe)

Se Lampeinnstillinger.

/ : Bruk til å flytte eller velge et element i en meny.

-

-

: Bruk til å justere volumet.

Bruk til å vise menyskjermen.

Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.

Bruk til å slå projektoren på eller av.

-

Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

Bruk til fokusjustering.

Ved bruk av 3-2

3-3 Fjernkontroll

Hvis du bruker projektoren med en annen fjernkontroll i nærheten, kan det føre til utilstrekkelige funksjoner på grunn av interferens mellom fjernkontrollkoder (frekvenser).

POWER (

tet på og av.

)-knapp

Bruk denne knappen for å slå produk-

P.MODE-knapp

Bruk til å velge bildemodus.

QUICK -knapp

Bruk til å returnere til forrige meny raskt.

P.SIZE-knapp

Bruk til å justere størrelsen på bildeskjermen.

SPOL BAKOVER-knapp

Spol tilbake video i <Media Play>modus.

Spill av-knapp

Spill av video i <Media Play>-modus.

KEYSTONE-knapp

Korriger et skråstilt bilde.

Pause-knapp

Sett video på pause i <Media Play>modus.

VOL (

Bruk til å kontrollere volumet.

MENU (

)-knapp

)-knapp

Bruk til å vise menyskjermen.

MEDIA.P-knapp

Gå direkte til <Media Play>-modus.

Vis menyelementene mens du er i

<Media Play>-modus.

HELP-knapp

Vis knappeinformasjonsmenyen nederst på skjermen når et dokument vises i <Media Play>-modus.

Flytt (( ) / ( ) )-knapp

Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.

AUTO-knapp

Juster skjermen automatisk. (Bare aktivert i <PC>-modus.)

BLANK-knapp

Bruk til å skru av skjermen og lyden midlertidig.

Videoen og lyden vil komme tilbake når du trykker en annen knapp enn

[POWER]-knappen.

Spol fremover-knapp

Spol fremover video i <Media Play>modus.

STOPP-knapp

Stopp video i <Media Play>-modus.

DOCU. ZOOM-knapp

Forstørr eller forminsk et dokument i dokumentmenyen under <Media

Play>-modus.

MUTE ( )-knapp

Trykk for å dempe lyden midlertidig.

Trykk på MUTE-knappen på nytt eller

[VOL]-knappen ( ) når lyden dempes for å høre lyden igjen.

PAGE-knapp

( )

Bruk til å gå til forrige eller neste side, en side om gangen.

SOURCE-knapp

Bytt til det eksterne inngangssignalet.

USB SAFELY REMOVE-knapp

Bruk til å fjerne en [USB]-enhet trygt.

RETURN ( )-knapp

Går tilbake til forrige meny.

EXIT ( )-knapp

Bruk til å få menyskjermen til å forsvinne.

3-3 Ved bruk av

INFO-knapp

Bruk til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og lampelevetid.

Fargeknapper (bare tilgjengelige i

<Media Play>)

Rød: Bruk til å angi undertekst mens du spiller en videofil.

Grønn: Bruk til å angi <SlideShow Settings> mens du viser en bildefil.

Gul: Bruk til å angi <Zoom> i dokumentvisning.

Blå: Bruk til å flytte sider med <Page

Navigation>-menyen i dokumentvisning.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller fjernkontrollen.

Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 10 meter fra produktet.

STILL-knapp

Bruk til å se stillbilder.

INSTALL-knapp

Bruk til å justere bildet slik at det passer til projektorens installasjonssted

(foran skjermen og hengende fra taket, bak skjermen og hengende fra taket osv.)

Installere batterier i fjernkontrollen

1.

Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover som vist på figuren.

2.

Installer to AAA-batterier.

3.

Lukk dekselet.

Ved bruk av 3-3

3-4 Lampeinnstillinger

Lampeinnstillinger

:Lyset er på :Lyser blinker :Lyset er av

STAND BY LAMP TEMP STATUS

Hvis du trykker på POWER-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

Projektoren fungerer som normalt.

Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.

[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)

Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i

Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt. Se i Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6 nedenfor.

Levetiden til lampen har utløpt. Se tiltak 7.

Strømmen til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.

Fjerne indikatorproblemer

3-4 Ved bruk av

KLASSIFISE

RING

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Tiltak 4

Tiltak 5

Tiltak 6

Tiltak 7

STATUS TILTAK

Kjøleviftesystemet fungerer ikke som normalt.

Lampedekselet som beskytter lampeenheten er ikke skikkelig lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.

Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller et servicesenter.

Åpne linsedekselet helt.

Hvis linsedekselet ikke er helt åpent når projektoren brukes, slås både video og lyd av automatisk.

Hvis denne statusen vedvarer i ti minutter, slås projektoren automatisk av.

Projektoren har endret seg til

Kjølemodus fordi den interne temperaturen til projektoren har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Den interne temperaturen til projektoren har steget høyere enn grensen, og projektoren har slått seg av automatisk.

Lampen fungerer feil etter at strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås på rett etter at projektoren slås av.

Når skjermen blir mørkere

Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk.

I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til

<ECO>-modus.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Kontroller lampebrukstiden på informasjonsvisningsskjermen. Hvis du må bytte ut lampen, kontakter du din produktdistributør eller ditt servicesenter.

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan lage støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.

Ved bruk av 3-4

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen.

Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.

MENY UNDERMENY

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Sleep Timer

Edit Name

Size

Film Mode

Lamp Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

V-Keystone

Network

Filter Check

Time

Information

Black Level

Background

Reset

Auto Power On

3-5-1. Input

MENY

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

• <PC> - <AV> - <S-Video> - <HDMI> - <Media Play>

Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

• <VCR> - <DVD> - <Cable STB> - <Satellite STB> - <PVR STB> - <AV Receiver> - <Game> -

<Camcorder> - <PC> - <DVI Devices> - <TV> - <IPTV> - <Blu-ray> - <HD DVD> - <DMA>

3-5-2. Picture

3-5 Ved bruk av

Mode

MENY

Size

Position

BESKRIVELSE

Velg en skjermmodus som passer til omgivelsene, typen bilder du viser, eller velg en tilpasset modus som du har opprettet basert på dine krav.

<Mode>

• <Dynamic > : Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.

• <Standard> : Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.

• <Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.

• <Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.

• <Movie> : Denne modusen passer til å se en film.

• <Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.

I <Game>-modus vises ikke teksten i stillbilder naturlig.

• <User> : Dette er en tilpasset modus du oppretter ved hjelp av funksjonen <Mode>→<Save>.

- Modusene Presentation (Presentasjon) og Text (Tekst) er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timing-signal (D-Sub/HDMI).

<Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

<Brightness> : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

<Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Sharpness> justeres.

<Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Color> justeres.

<Tint> : Brukes til å få frem mer naturlig farge ved å forsterke mengden grønt eller rødt i bilder.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal eller PAL- og SECAM-signal i [S-

Video]- eller [AV]-modus, kan ikke <Tint> justeres.

<Color Tone> : Du kan velge fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.

• Fabrikkinnstilling: <COOL2> - <COOL1> - <WARM1> - <WARM2>

• Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.

• <Color Temperature> - <R-Gain> - <G-Gain> - <B-Gain> - <R-Offset> - <G-Offset> - <B-Offset>

<Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.

• Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.

Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.

• Justerbart område: -3 til +3

<Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermbildet <Mode>→<User>.

<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Med denne funksjonen kan du velge en skjermstørrelse.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, støttes ikke <Zoom1>/<Zoom2>.

• <Normal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16 : 9>

Med denne funksjonen kan du justere skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

Ved bruk av 3-5

MENY

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Zoom

3-5

BESKRIVELSE

Hvis det vises prikkete linjer i et bilde eller skjermen rister, kan bildekvaliteten forbedres ved å aktivere Digital NR (støyreduksjon).

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, fungerer ikke <Digital NR>.

Hvis svartnivået ikke passer for inngangssignalet, kan de mørke delene av et bilde være uklare eller svake.

Med denne funksjonen kan du velge et svartnivå som kan forbedre synligheten av de mørke delene.

<Black level> kan bare angis for 480i- og 576i RGB-signalene i modusene [AV], [S-Video] og

AV-timing (D-Sub).

For [AV], [S-Video] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub).

• <0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.

For RGB-signalet i <HDMI>-modus

• <Normal > : Brukes i normale omgivelser.

• <Low > : Brukes når de mørke delene av et bilde er for lyse.

Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av et bilde når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.

Overskanning støttes ikke i modusene [AV] og [S-Video].

Overskanning støttes bare når inngangssignalet er et AV-timing (D-Sub)-signal eller AV-timing

(HDMI)-signal.

Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten av et bilde.

I dette tilfellet slår du <Overscan> (Overskanning) på.

Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer.

• <Off> - <Auto>

<Film Mode> støttes bare for [AV], [S-Video], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub) signals.

For PC-signaler eliminerer eller fjerner de fire PC-funksjonene støy som fører til ustabil skjermkvalitet som skjermristing. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Subkontakten.

Se i "PC-timing (D-Sub/HDMI)".

• <Auto Adjustment> : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.

• <Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.

• <Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

• <Reset> : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Du kan forstørre skjermen til en størrelse du ønsker.

• <1X> - <2X> - <4X> - <8X>

Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal.

Ved bruk av

3-5-3. Setup

Install

MENY

Lamp Mode

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

BESKRIVELSE

Skreddersy bildet til installasjonsstedet (foran skjermen og hengende fra taket, bak skjermen og hengende fra taket, osv.). Du kan snu bildene som vises vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor> : Normalt bilde

• <Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde

• <Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde

• <Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde

Med denne funksjonen kan du angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen.

• <Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer.

Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og redusere støy og strømforbruk.

• <Normal>: Denne modusen er en generell modus og fungerer bra i de fleste situasjoner.

• <Bright> : Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig.

Når lysstyrken på lampen øker, kan lampens levetid reduseres, og støyen og strømforbruket kan

øke.

Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.

• <Off >-<On>

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale/ horisontale Keystone-funksjonen.

Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.

<Keystone> kompenserer ikke for forvrengning i skjermmenyen.

Du kan velge et skjermbilde som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten som er koblet til med en projektor.

• <Logo > -<Blue > -<Black >

Et standard testmønster innebygd i projektoren. Du kan bruke det som et referansebilde for å optimalisere installasjonen av projektoren og optimalisere bildene.

• <Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

• <Screen Size> : Du kan henvise til og vise bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1,78 : 1.

Ved bruk av 3-5

MENY

Video Type

Caption

BESKRIVELSE

Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, lar videotypen deg angi inngangssignaltypen manuelt.

• I <PC>-modus er menyen bare aktivert for AV-timing (D-Sub)-inngangssignaler. For separat H/Vsynkronisering er den bare aktivert for et signal på 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• I <HDMI>-modus er menyen bare aktivert for 640x480p 59,94 Hz/60 Hz og 1280x720p 59,94 Hz/

60 Hz blant AV-timing(HDMI)-signaler.

• <Auto> - <PC> - <AV>

RGB(PC)

Usage

Ved tilkobling av RGB-utgangen på en

PC til D-Sub-kontakten

Color,

Tint

Deaktiver

PC menu

Aktiver

zoom

Aktiver

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Ved tilkobling av RGB-utgangen på en

AV-enhet (STB, DVD, osv…) til D-

Sub-kontakten

Ved tilkobling av YPbPr-utgangen på en AV-enhet (STB, DVD, osv…) til D-

Sub-kontakten

Aktiver

Aktiver

Deaktiver

Deaktiver

Deaktiver

Deaktiver

PC

Ved tilkobling av en PC til HDMIkontakten

Deaktiver Deaktiver Aktiver

AV

Ved tilkobling av en AV-enhet (STB,

DVD, osv…) til HDMI-kontakten

Aktiver Deaktiver Deaktiver

Auto

Autoinnstillinger

-

<Caption>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet (fra enten Video- eller S-Video-kontakten) inneholder undertekster.

• <Caption> : <Off> - <On>

• <Mode> : <Caption> - <Text>

• <Channel> : <1> - <2>

• <Field> : <1> - <2>

<Caption>-funksjonen fungerer ikke i <PC>- (inkludert komponenter) eller <HDMI>-modus.

Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med en endring i <Channel>- eller

<Field>-innstillingene.

Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.

(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>)

3-5 Ved bruk av

Network

MENY

Reset

BESKRIVELSE

Ved å koble til en LAN-kabel mellom PCen og projektoren kan du bruke følgende tilleggsfunksjoner på PCen. På PCen kan du kontrollere projektorens forhold (levetid på lampen, driftsfeil, temperatur) og eksternt kontrollere projektorens strøm på/av, lysstyrke og lyd på/av.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

• <Manual> : Lar deg manuelt angi IP address, Subnet mask og Gateway manuelt.

Etter at du har trykket på [ ]-knappen for å angi verdier, endrer du verdiene med / knappene og beveger deg med / -knappene. Når verdiene er fylt ut, trykker du på [ ]knappen.

<Server IP Setting> : Lar deg angi server-PCens IP-adresse.

Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes, angir du IP-adressen til server-PCen under <Server IP

Setting>.

Med denne funksjonen kan du tilbakestille forskjellige innstillinger til standard fabrikkinnstillinger eller tilbakestille etter en Media Play-modusfeil.

• <Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.

• <Media Play> : Følgende funksjoner aktiveres bare når projektoren ikke klarer å gå inn i <Media

Play>-modus på grunn av en <Media Play>-modusfeil.

Bare aktivert i <Media Play>-modus.

• <Recovery Mode>: Når projektoren slås av under fastvareoppdatering, bruker du denne funksjonen til å fortsette oppdateringen.

• <OK> - <Cancel>

Under normal bruk oppdaterer du ved å velge <Setup>→<Updage/Reset>→<Firmware

Update> i <Media Play>-menyen.

• <System Reset>: Når <Media Play>-funksjonen plutselig fryser, bruker du denne funksjonen til å starte <Media Play> på nytt.

• <OK> - <Cancel>

3-5-4. Option

Ved bruk av 3-5

Sound

Security

MENY

Language

Menu Option

Filter Check Time

Auto Power On

Sleep Timer

Panel Lock

Information

BESKRIVELSE

Med denne funksjonen kan du velge språket som brukes på menyskjermen.

• <Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.

• <Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.

• <High> - <Medium> - <Low> - <Opaque>

• <Display Time> : Du kan angi klokkeslettet for menyen.

• <5 sec> - <10 sec> - <30 sec> - <60 sec> - <90 sec> - <120 sec> - <Stay On>

Justerer høyre og venstre lydbalanse og equalizer på 3W-stereohøyttaleren som er innebygd i projektoren.

• <Balance> - <100Hz> - <300Hz> - <1kHz> - <3kHz> - <10kHz>

Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: time)

• <Off> - <100> - <200> - <400> - <800>

Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i 1 minutt når projektoren slås på. Filterkontrollmelding: <Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>.

Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du trykker På/Av-knappen.

• <Off> - <On>

Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på, slås projektoren av automatisk.

(Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Denne funksjonen virker ikke i <Media Play> -modus.

For å hindre tyveri kreves et passord når projektoren slås på. Projektoren vil ikke aktiveres uten dette passordet.

• <Power On Protection>

• <Off > : Angi ditt gjeldende passord og angi beskyttelsesfunksjonen til av.

• <On > : Angi ditt nye passord og angi beskyttelsesfunksjonen til på.

• <Change Password> : Endre ditt gjeldende passord.

Bruk nummertastene som vises for å angi eller endre passordet.

Du kan deaktivere knappene på projektoren slik at projektoren bare kan styres av fjernkontrollen.

• <Off> - <On>

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett og PC-bildejustering.

3-5 Ved bruk av

3-6 Nettverksadministrasjon

3-6-1. Administrasjon med nettleseren

Nettleseren lar deg overvåke og kontrollere en projektor fra en PC uten å installere noen programvare. Før du kan bruke nettleseren må du koble projektoren til ditt lokale nettverk. Retningslinjer som forklarer hvordan du kobler til et nettverk, finner du i del 2-19, Koble til et nettverk.

Hvis du vil kontrollere flere projektorer fra en enkelt PC, installerer og kjører du Samsung Projector Manager.

For informasjon om Samsung Projector Manager går du til 3-6-2.

Kontroller nettverkstilkoblingen mellom PCen og projektoren før du kobler til nettleseren. Hvis nettverkstilkoblingen har mislyktes, kan det hende at nettleservinduet ikke kan brukes.

• For å bruke nettleseren må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:

• RAM: Mer enn 10 MB

• Harddisk-kapasitet: Mer enn 10 MB

• Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480

• Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Nettleser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere versjon, Netscape Navigator 9 eller nyere versjon, Mozilla FireFox 3.0.x eller nyere versjon, Google Chrome.

1.

Tilkobling

• Angi projektorens IP-adresse i nettleserens adresselinje.

Finn projektorens IP-adresse ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

• Network Projector-vinduet vises. For informasjon om kontrollelementer i Network Projector-vinduet ser du i elementene under del 3-5, Bruke skjermjusteringsmenyen.

• Noen funksjoner som er listet opp i "Bruke skjermjusteringsmenyen" kan ikke brukes i nettleseren på grunn av begrensninger i ekstern kontroll av nettverket.

Ved bruk av 3-6

3-6-2. Projektorstyring med PC-programvare

Du kan overvåke og kontrollere mer enn en projektor med Samsung Projector Manager.

• For å bruke Samsung Projector Manager må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:

• RAM: Mer enn 10 MB

• Harddisk-kapasitet: Mer enn 10 MB

• Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480

• Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1.

Installere Samsung Projector Manager

• Klikk 'Samsung Projector Manager' på CDen som følger med.

• Installer i henhold til instruksjonene som vises på PC-skjermen.

2.

Kjøre Samsung Projector Manager

Når installasjonen av Samsung Projector Manager og network setup for projektoren er fullført, vil Samsung Projector Manager være tilgjengelig for bruk.

• Klikk Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• <Projector Remote Controller>-vinduet vises.

3.

Bruke Samsung Projector Manager

• Gruppering og registrering av projektor

• For å søke etter projektorer som er koblet til PCen automatisk trykker du Tool > Auto Search

• For å gruppere eller direkte registrere projektorene velger du List>Projector, høyreklikker over Network Projector

3-6 Ved bruk av

under Projector List og velger deretter Add Projector.

• Spesifiser Projector Name, IP Address og Group Name for å registrere og trykk deretter på ADD.

Alle grupper som det ikke er spesifisert et navn for, vil automatisk bli kalt "Default Group". For å fjerne og/eller gi nytt navn til en registrert projektor høyreklikker du den og velger deretter henholdsvis Delete og/eller Rename.

Hvis en projektor ikke vises på projektorlisten etter registrering, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen og nettverksinnstillingene er riktig konfigurert. Se del 2-19, Koble til et nettverk og del 3-5-3, Setup >Network for informasjon og instruksjoner.

Når du vil lagre eller laste den registrerte projektorens informasjon, velger du File → Export Config.

• Projektorstyring

Ved bruk av 3-6

• Du kan kontrollere projektorlampens tilstand, temperatur, funksjon, feil osv. i sanntid.

3-6

: Du kan se en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off-status, LAMP lifespan, driftsfeil (representert av ikoner) osv. i sanntid.

Samsung Projector Manager Pro viser ikoner som angir en projektors status. Ikonene listes opp i tabellene nedenfor. Hvis ikonene angir et problem med projektoren ser du Fjerne indikatorproblemer i del 3-4,

Lampeindikasjoner.

Advarsler og feilstatusikoner

IKONER STATUS STATUS HANDLING

Advarsel Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.

Se Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil

Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig.

Se Tiltak 2 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil Lampen fungerer ikke som normalt.

Se Tiltak 6 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil Lampens levetid er over.

Lampen må byttes ut.

Ved bruk av

IKONER STATUS

Feil

STATUS

Kjølevifte 1 fungerer ikke som normalt.

Feil Kjølevifte 2 fungerer ikke som normalt.

HANDLING

Feil

Feil

Feil

Feil

Advarsel

Feil

Feil

Kjølevifte 3 fungerer ikke som normalt.

Kjølevifte 4 fungerer ikke som normalt.

Se Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer.

Kjølevifte 5 fungerer ikke som normalt.

Kjølevifte 6 fungerer ikke som normalt.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

Luftfilterts levetid er over.

Luftfilteret må byttes ut.

Luftfilteret har blitt blokkert av støv.

Luftfilteret må rengjøres.

Advarsel

Advarsel

Feil Luftfilteret har blitt blokkert av støv.

Luftfilteret må rengjøres.

Statusikoner for temperaturnivå

IKONER STATUS

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

STATUS HANDLING

Projektorens interne temperatur er normal. (standbymodus)

Projektorens interne temperatur er normal. (lav)

Projektorens interne temperatur er normal. (middels)

Projektorens interne temperatur er normal. (litt høy)

Projektorens interne temperatur er høyere enn grensen.

Projektorens interne temperatur er for høy. Projektoren er slått av automatisk.

Ingen Den er normal.

Ingen Den er normal.

Ingen Den er normal.

Ingen Den er normal.

Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.

Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

Ved bruk av 3-6

• Administrere projektorene

: Bruke ikonene i Projector List (gjelder bare for 'V'-merkede projektorer i overvåkningsvinduet)

(Refresh): Oppdaterer statusen for en projektor.

(Power On): Slår på strømmen til en projektor.

(Power Off): Slår på strømmen til en projektor.

(Switch Source): Velger kilde fra HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

Men hvis produktene ikke tilbyr Media Play, er ikke MP-kilden tilgjengelig.

(Blank On/Off): Slår på strømmen til en projektor.

(Mute On/Off): Slår på/demper lyden til en projektor.

(Adjust Aspect Ratio): Justerer sideforholdet til en projektor til enten 16:9 eller 4:3.

3-6

: Koble til Web browser fra Samsung Projector Manager

Ved å koble til nettleseren i Samsung Projector Manager kan du bruke mer varierte funksjoner. For å utføre nettlesertilkoblingen velger du en projektor å koble til og høyreklikker deretter for å velge "Web browser".

Hvis nettlesertilkoblingen mislykkes, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen (se del 2-19, Koble til et nettverk) og nettverksinnstillingene (se 3-5-3, Setup > Network) er riktig konfigurert.

Hvis du styrer en projektor med både Samsung Projector Manager og Web browser samtidig, kan det føre til feil eller at PCen går tregere.

• Bruke Tidsplan-funksjonen

Med Schedule-funksjonen kan du styre projektorene dine mer effektivt.

Ved bruk av

Hvis du velger List>Schedule, vises følgende vindu.

Skjermen har fire knapper:

• New : Legger til en projektor for å lage en Schedule for.

• Delete : Sletter tidsplanen for en valgt projektor.

• Delete All: Sletter tidsplanen for alle projektorene.

• Edit: Redigerer tidsplanen for en valgt projektor.

• Registrere en ny New Schedule

Hvis du vil registrere en ny tidsplan, følger du disse trinnene:

1. Trykk på New-knappen. Skjermbildet New Schedule vises.

2. Velg projektorene som den nye tidsplanen skal brukes på, fra feltet Select Select Projectors. Når du velger en projektor, vises et hakemerke i avmerkingsboksen til venstre for den.

3. Angi den nye tidsplanens Title, Repeat, Time og Work og angi en Description for tidsplanen. Forklaringer for hver av disse betegnelsene ser du nedenfor.

-Title: Angir navnet på en tidsplan

-Repeat: Angir tidsplanens gjentakelse (Once - Utfør bare én gang, Every - Spesifiserer en gjentakelsesdato)

-Time: Bestemmer klokkeslettet for når en tidsplan skal utføres

-Work : Angir Source switch eller Power On/Off

-Description: Viser en detaljert beskrivelse av en tidsplan

4. Etter at du har angitt all informasjonen trykker du ADD.

Du kan se registreringshistorikken for en tidsplan. Du kan også se statusen for en tidsplan. Statuskodene er nedenfor:

-Complete: Tidsplanen er fullført.

-Waiting: Tidsplanen venter fortsatt på utføring.

-Running: Gjentakende tidsplan kjører.

• Når du vil lagre eller laste den registrerte tidsplanen, velger du File → Export Config.

Ved bruk av 3-6

3-6

• Hvis du vil bruke en tidsplan som er lastet gjennom Importer konfigurasjon, laster du projektorens informasjon på forhånd.

• Andre innstillinger

Verktøyvalget på menylinjen inneholder to menyelementer, Konfigurer skjermelementer og Alternativ.

Konfigurer skjermelementer

Konfigurer skjermelementer lar deg velge et element som skal vises i overvåkningsvindusvisingen. Etter at du velger elementet, angir du visningsprioriteten for elementet ved å flytte det opp eller ned på listen over elementer du har valgt til visning.

- Alternativer

Kjør automatisk– Når en PC slås på, Samsung Projector Manager slås den på automatisk.

Minimer til systemfelt – Samsung Projector Manager minimeres til systemfeltet.

Filen inneholder to valg.

- File> Export Config : Lagrer alle de konfigurerte innstillingene under Samsung Projector Manager i ønsket filnavn for de tilsvarende mappene.

- File> Import Config : Importerer en lagret konfigureringsfil. Angir Samsung Projector Manager Pro til de lagrede innstillingene.

Ved bruk av

4 Media Play-funksjon

4-1 Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler

4-1-1. Koble til en USB-enhet

1.

Koble USB-lagringsenheten til USB-porten på baksiden av projektoren.

- Hovedsiden til <Media Play>-menyen vises.

Hovedsiden til <Media Play> kan også åpnes ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Input>→<Source

List>→<Media Play>

• Støttede filsystemer: FAT, FAT32(NTFS støttes ikke.)

• Multideler støttes ikke.

• Projektoren er ikke kompatibel med en flerkortsleser eller USB-hub.

[Velge en enhet]

2.

Gå til den typen medium du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

3.

Gå til <Internal Memory> eller <USB> med ▲/▼-knappene, og trykk deretter på [ ]-knappen.

[Velge en fil]

4.

Gå til den filen eller mappen du ønsker å vise eller åpne med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

For mappene Dokument, Musikk og Film, vises et tall ved siden av hver mappe, og dette angir antallet dokument-, musikk- eller filmfiler i mappen. For Bilde-mapper viser skjermen antallet bildefiler når du går til mappen.

5.

Gå til den filen du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

4-1-2. Forholdsregler ved bruk av en USB-lagringsenhet

• Dette produktet støtter ikke flerkortslesere.

• Dette produktet vil ikke fungere hvis USB-lagringsenheten er koblet til via en USB-HUB.

• Noen produkter som ikke samsvarer med standard USB-spesifikasjoner, fungerer kanskje ikke som normalt.

• En USB-lagringsenhet med automatisk gjenkjenningsprogram eller sin egen driver fungerer kanskje ikke normalt.

Media Play-funksjon 4-1

• En USB-lagringsenhet som bare bruker en utpekt driver, blir kanskje ikke gjenkjent.

• Gjenkjenningshastighet for USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.

• Ikke slå av produktet eller dra ut en tilkoblet USB-lagringsenhet mens en USB-lagringsenhet er i bruk. Hvis du gjør det, kan det skade USB-lagringsenheten eller den lagrede filen.

• Bruk en USB-lagringsenhet som inneholder normale filer. Unormale filer kan føre til feil eller filene vil kanskje ikke spilles av.

• USB-lagringsenheter må formateres med et FAT- eller FAT32-filsystem (anbefalt) som støttes av Windows <Media

Play> fungerer kanskje ikke som normalt dersom USB-lagringsenheten er formatert med et annet filsystem.

• Hvis USB-lagringsenheten bruker ekstern strøm, kobler du USB-lagringsenheten til sin eksterne strømkilde.

• Bruk den vedlagte USB-kabelen med USB-enheten når du kobler til en projektor. (Du finner mer informasjon om kjøp av kabel og eksterne enheter ved å kontakte den respektive produsenten.)

• Vi garanterer ikke at <Media Play> vil fungere dersom det oppstår en feil i en ekstern enhet som skyldes at du har brukt en kabel som ikke samsvarer med de utpekte standardene.

• Siden dataene i USB-lagringsenheten kan bli skadet, sikkerhetskopierer du viktige data for å unngå tap.

• Når USB-lagringsenheter brukes med projektoren, støttes mappehierarkier ned til en fire nivåer med undermapper fra toppmappen. Hvis antallet filer (inkludert mapper) i samme mappe overstiger 2900, vil den ikke gjenkjennes. Hvis det er et større antall filer på en USB-enhet, kan det ta lang tid å vise individuelle filer.

• Multideler støttes ikke.

• Hvis en ekstern minneenhet ikke fungerer etter at du har koblet den til projektoren, prøver du å koble den til en PC. Hvis den fremdeles ikke fungerer som normalt, kontakter du minneenhetprodusentens servicesenter eller tilhørende kundesenter.

4-1 Media Play-funksjon

4-2 Dokumenter

Du kan vise dokumentfiler i forskjellige formater som er lagret på USB-minneenheten eller i projektorens interne minne.

Meny vist fra Dokumenter-skjermbildet

Dokumenter-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Dokumenter-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer det valgte elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling kan mappenavn, filnavn eller tekst i et dokument vises forvrengt.

Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

View

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Vis et dokument.

Hvis en ekstern minneenhet (USB-minneenhet) er koblet til, kan filer på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt og eksternt minne.

Sletter en valgt fil.

Slett alle filer i en mappe.

Meny som vises når du ser på et dokument

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollen mens du viser et dokument

MEDIA.P

: Åpne dokumentmenyen

PAGE : Gå til forrige eller neste side

Gå til forrige eller neste ark i en Excel-fil

• ▲/▼/ / : Retningsknapper

• : Forst

ø rr et dokument

• : Returner til forrige trinn

• : Vis informasjon om de tilgjengelige knappene

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser et dokument, vises følgende meny.

Media Play-funksjon 4-2

MENYELEMENT

Zoom

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

BESKRIVELSE

Forstørr eler forminsk et dokument.

• <Zoom In> : Forstørr et dokument (25 % grunnlag innenfor området 100 % ~ 500 %).

• <Zoom Out> : Forminsk et dokument.

• <Custom> : Forstørr eller forminsk skjermen med en bestemt prosentdel.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Forstørr eller forminsk en dokumentvisning med - eller -knappen på fjernkontrollen.

Gå direkte til en bestemt side.

• Angi et sidenummer med / - og / -knappene, kontroller sidenummeret i forhåndsvisningsvinduet øverst i høyre hjørne av skjermen og velg deretter <Go> for å gå til neste side.

Vis zoomområdet.

• <Off> - <On>

• Hvis en side er zoomet inn, vises det forstørrede området i <Page Map>-vinduet øverst i høyre hjørne.

• Hvis siden ikke er zoomet inn, vises ikke <Page Map>-vinduet.

• <Fit to Screen > : Vis et dokument så det passer til skjermstørrelsen.

• <Original Fit > : Vis et dokument i sin originalstørrelse.

• <Fit to Width > : Vis et dokument så det passer til skjermbredden.

• <Fit to Height> : Vis et dokument så det passer til skjermhøyden.

Roter et dokument i en bestemt vinkel.

Velg vinkelen du ønsker med / -knappene, og trykk deretter på [ ]-knappen.

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Foor å vise en tekstfil (.TXT) uten tegnforvrenging, må du velge det originale språket som ble brukt til

å opprette filen.

Velg språket ved hjelp av retningsknappene.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(e.g.: For å vise en tekstfil som ble opprettet på tysk, velger du Tysk)

For noen europeiske land med språk som ikke vises på listen, velger du <Central Europe>.

Filer som er opprettet på engelsk, krever ikke koding.

• Lastetiden kan v

ære lenger for store filer.

• Det kan hende at dette produktet ikke fungerer skikkelig når filen ikke samsvarer med standardene eller er skadet.

• Det kan hende at dette produktet ikke fungerer når en fil har for mye data å vise på en skjerm

For eksempel for mye data på ett ark i en Excel-fil.

• Dette produktet er til visning og st

ø tter bare en skrift. Det kan hende at skjermen via Media Play vises annerledes enn den opprinnelige.

• Dette produktet st

ø tter ikke enkelte funksjoner i originalfilen. For eksempel animasjonsfunksjonen i en PowerPoint-fil, 3D, Smart

Art, Hyperkobling, gjennomsiktighet, gradering (fargedybde : opptil 16 bit) osv.

• Dette produktet st

ø tter ikke krypterte filer (DRM).

4-2 Media Play-funksjon

4-3 Bilde

Nyt en lysbildefremvisning av bilder som er lagret på en USB-minneenhet eller i projektorens interne minne.

Meny vist fra Miniatyrbilder-skjermbildet.

Miniatyrbilder-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Miniatyrbilder-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Start Slideshow

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

BESKRIVELSE

Start en lysbildefremvisning.

• <All Photos>: Vis bilder i filnavnrekkefølgen.

• <Photo in Folder>: Vis bilder i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle All Photos>: Vis bilder som er funnet i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle Photo in Folder>: Vis bilder i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat One Photo>: Vis bare ett bestemt bilde gjentatte ganger.

Hvis USB-minneenheten er koblet til projektoren, kan du kopiere filer fra USB-enheten til projektorens interne minne og fra det interne minnet til USB-enheten.

Kopier alle filer til internt minne eller til en USB-enhet.

Sletter et valgt bilde.

Sletter alle bildefiler i en USB-lagringsenhet.

Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.

For å bruke denne funksjonen i presentasjonen konverterer du generelle ordbehandlingsfiler til bildefiler før du lagrer dem på en USB-lagringsenhet.

Konverter for eksempel .ppt-filer (Microsoft Powerpoint) til → .jpg /.bmp /.gif

Konverter .pdf-filer (Adobe Acrobat) til → .jpg

Forsiktig: Sørg for å lagre bildefiler på USB-lagringsenheten i presentasjonsrekkefølgen.

Lysbildefremvisning

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Media Play-funksjon 4-3

Bruke fjernkontrollen under en lysbildefremvisning:

MEDIA.P

: Åpne bildemenyen.

• / : Vis forrige eller neste bilde.

• : Stans eller gjenoppta en lysbildefremvisning.

• : Returner til forrige trinn.

• : Bare aktivert i dokumentmenyen.

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser en lysbildefremvisning, vises følgende meny.

MENYELEMENT BESKRIVELSE

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Background Music

Stopp eller start en lysbildefremvisning.

<Transition> : Velger lysbildefremvisningsmodus.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Justerer avspillingshastigheten til lysbildefremvisningen.

• <Fast> - <Normal> - <Slow>

<Mode> : Velger manuell (vis en etter en) eller automatisk (lysbildefremvisning) avspilling.

• <Auto> - <Manual>

Hvis du valgte <Manual>, går du fra bilde til bilde med </>-knappene på projektoren eller /

-knappene på fjernkontrollen.

• <All photos> : Spiller alle tilgjengelige bildefiler.

• <Photo in Folder> : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all photos> : Spiller alle tilgjengelige bildefiler i en USB-lagringsenhet i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle photo in Folder> : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one photo> : Viser en bildefil gjentatte ganger.

Roter et bilde i en bestemt vinkel.

Velg vinkelen du ønsker med [ ]-knappen.

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit> : Vis et bilde som er mindre enn skjermen, i originalstørrelsen eller forminsk et bilde som er større enn skjermen, i direkte proporsjon med skjermstørrelsen.

• <Auto Fit> : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermen og behold det opprinnelige sideforholdet til bildet (bildet kan bli beskåret horisontalt eller vertikalt).

• <Fit to Width> : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermbredden.

• <Fit to Screen> : Forstørr eller forminsk størrelsen på et bilde uavhengig av sideforholdet til bildet, så det passer til hele skjermen.

Sletter en valgt fil.

Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.

• <On > : Spill musikk som er definert som bakgrunnsmusikk i filnavnrekkefølgen.

• <Off> : Stopp bakgrunnsmusikken som spilles.

• <Music Setting> : Definer bakgrunnsmusikk for en lysbildefremvisning.

4-3 Media Play-funksjon

4-4 Musikk

Hør på musikkfiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.

Meny som vises fra Musikkliste-skjermbildet.

Musikkliste-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Musikkliste-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Play Music

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Spiller musikkfiler.

• <All musics > : Spill musikk i filnavnrekkefølgen.

• <Music in Folder> : Spill musikk i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle all musics> : Spill musikk i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle music in Folder> : Spill musikk i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat one music> : Spill bare en bestemt musikkfil gjentatte ganger.

Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.

Sletter en valgt musikkfil.

Sletter alle musikkfiler i en USB-lagringsenhet.

Meny som vises når du spiller musikk.

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollen mens du spiller musikk

:

MEDIA.P

: Åpne musikkmenyen.

• / : Spill forrige eller neste musikkfil.

• : Stans eller gjenoppta musikkavspilling.

• : Returner til forrige trinn.

• : Bare aktivert i dokumentmenyen.

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller musikk, vises følgende meny.

Media Play-funksjon 4-4

Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan musikkfilinformasjonen [ på [[MENU]-knappen og endrer språket i <Language> under <Option>.

] vises forvrengt. Hvis dette er tilfellet, trykker du

MENYELEMENT

Play Mode

BESKRIVELSE

• <All musics > : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler.

• <Music in Folder> : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all musics> : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle music in Folder> : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one music> : Spiller en valgt musikkfil gjentatte ganger.

4-4 Media Play-funksjon

4-5 Film

Se på videofiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.

Meny som vises fra Filmliste-skjermbildet.

Filmfil-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Filmliste-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

BESKRIVELSE

Spiller videofiler.

• <All Movies > : Spill videofiler i filnavnrekkefølgen.

• <Movies in Folder> : Spill videofiler i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle All Movies> : Spill videofiler i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle Movie in Folder> : Spill videofiler i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat One movie> : Spill bare en bestemt videofil gjentatte ganger.

Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.

Sletter en valgt fil.

Slett alle filer i en mappe.

Meny som vises når du spiller en film.

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Media Play-funksjon 4-5

Bruke fjernkontrollen mens du spiller video:

MEDIA.P

: Åpne videomenyen

• / : Spill forrige eller neste videofil.

• : Stans eller gjenoppta videoavspilling.

• : Returner til forrige trinn

• : Bare aktivert i dokumentmenyen.

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller en film, vises følgende meny.

MENYELEMENT

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

BESKRIVELSE

• <All Movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler.

• <Movie in Folder > : Spiller alle videofiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle movie in Folder> : Spiller alle videofiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one movie > : Spiller en valgt videofil gjentatte ganger.

• <Subtitle Setting>: slå undertekstfunksjonen <On> eller <Off>

• <Language > : velg undertekstspråket.

• <Background> : endre bakgrunnsinnstillingene for undertekst.

• <On> - <Off>

• <Position> : endre plasseringsinnstillingene for undertekst.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Videoen må ha eksterne undertekster for å vise dem med Tekst-funksjonen slått på.

• Se tabellen for støttede undertekstfiltyper. Se "4-7 Støttede filformater".

• Undertekstfiler må være i samme katalog som videofilen.

• <Font> : endre <Font Size>-, <Font Color>- og <Shadow Ettect>-innstillingene for undertekster.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off> - <On>

• <Sync> : bruk dersom det oppstår feiltilpasning mellom video og undertekster.

• <- 0,5Sec> - <Reset> - <+0,5Sec>

Støttes ikke for videofiler med interne undertekster.

Endre innstillingene for skjermens sideforhold.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

4-5 Media Play-funksjon

4-6 Innstillinger

Bruk ▲/▼/ -knappene til å gå til og få tilgang til Innstilling-menyene som er listet opp nedenfor.

MENYELEMENT BESKRIVELSE

Options

Preference

<Button Sound> : Endre innstillingene for knappekontrollyd for <Media Play>-menyen.

• <Off> - <On>

<Internal Memory Copy> : Endre størrelsen på bilder du ønsker å kopiere til internt minne.

• <Original Size> : Kopier bilder i originalstørrelsen til internt minne.

• <Resized> : Forminsk størrelsen på bilder i henhold til den optimale skjermoppløsningen og kopier deretter.

<Home Background> : Velg bildet som skal vises på hovedsiden til <Media Play>-menyen.

• <Default> : Vis standardbildet til projektoren.

• <Custom> : Vis bildet som brukeren valgte som bakgrunnsbilde.

Update/Reset • <Firmware Update > : Oppdater fastvaren.

Se delen '4-6-1 Fastvareoppdatering'.

• <Reset Settings > : Initialiser innstillingene som ble tilpasset av brukeren

• <Product Information> : Vis fastvareversjonen og opphavsrettsinformasjonen for projektoren.

Safely Remove USB Ta ut USB-enheten på en trygg måte.

Hvis meldingen <You can remove the USB.> vises, tar du ut USB-enheten.

4-6-1. Fastvareoppdatering

Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden (http://www.samsung.com) og installer.

• Siden data i det interne minnet kan bli slettet under en oppdatering, må du alltid sikkerhetskopiere dataene.

Media Play-funksjon 4-6

• Ikke ta ut den eksterne minneenheten (USB) under oppdateringen.

• Ikke bruk noen knapper under oppdateringen.

• Ikke slå av projektoren under oppdateringen.

• Når oppdateringen er fullført, slår du av projektoren, tar ut den eksterne minneenheten (USB) og slår på projektoren igjen.

• Velg <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> og se om programvareversjonen har blitt oppdatert.

Før programvareoppgradering!

1.

Forbered en USB-minneenhet.

2.

Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden på PCen.

3.

Koble USB-minneenheten til PCen.

4.

Kopier den nedlastede programvaren til USB-minneenheten.

Slik oppgraderer du programvare

1.

Koble USB-minneenheten til projektoren.

2.

Åpne hovedsiden til <Media Play>.

3.

Gå til <Settings> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [ ]-knappen.

4.

Gå til <Update/Reset> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [ ]-knappen.

5.

Velg <Firmware Update> med [ ]-knappen.

• Oppdateringen starter automatisk.

4-6 Media Play-funksjon

4-7 Støttede filformater

Støttede filformater

ELEMENT

Dokument

Bilde

Musikk

FILTYPE

Adobe PDF 1,2 ~1,7 ( pdf )

MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )

MS Excel 95 ~2007 ( xls, xlsx )

Tekst ( txt )

JPEG

• Oppløsning : opptil 6M piksler

• Det progressive formatet støttes ikke.

• CMYK-formatet vises i svart/hvitt.

• beskjær (bilder med en oppløsning som er høyere enn 1024 x 768, kan ikke vises i originalstørrelsen)

MP3 (eksempelhastighet: 8~320 Khz)

WMA (eksempelhastighet: 8~384 Khz)

ELEMENT

Film

Tekst

FILTYPE

AVI

ASF(WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

.smi (SAMI)

.srt (SubRip)

.sub (SUB Viewer)

.sub eller .txt (Micro

DVD)

KODEK

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

MERKNADER

(MAKSIMAL

OPPLØSNING/

BITHASTIGHET OSV.)

Oppløsning: 720 X 480

Bilder/sek: 30

Mbps: 2

Oppløsning: 720 X 480

Bilder/sek: 30

Mbps: 8

LYDKODEK

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW,ALAW)

HE_AAC(AAC+)

WMA

Samplinghastighet:

8000

11025

12000

16000

22050

32000

44100

48000

HTML

Strengbasert

Strengbasert

Strengbasert

Media Play-funksjon 4-7

5 Feilsøking

5-1 Før du ber om service

Meny og fjernkontroll

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

Installasjon og tilkobling

Symptomer

Ingen strøm.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket.

Kan ikke velge en ekstern kilde.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Jeg kan ikke velge en meny.

Feilsøking

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.

Kontroller at videotilkoblingskabelen eller -kablene er riktig koblet til i riktig port. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.

Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.

Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 10 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.

Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.

Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.

Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått på.

Kontroller om menyen vises i grått. En gråfarget meny er utilgjengelig.

5-1 Feilsøking

Skjerm og ekstern kilde

Symptomer

Kan ikke se bilder.

Dårlig farge.

Bildene er ikke tydelige.

Rar lyd.

En driftslampe lyser.

Linjer vises på skjermen.

Ingen ekstern skjermenhet vises.

Bare blå skjerm vises.

Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger eller skjermen er for mørk eller lys.

Feilsøking

Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen.

Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er på nederste nivå.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Juster fokuset.

Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme skjermen.

Hvis den rare lyden fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.

Se i Korrigerende tiltak i henhold til lampeinnstillingene (3-4).

Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.

Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller om de justerbare menyelementene, som <Brightness> og

<Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.

Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter en gang til.

Som nevnt over kontrollerer du de justerbare elementene som

<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.

Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.

Feilsøking 5-1

Nettverk

Symptomer

Nettleseren vil ikke starte.

Nettleseren vil ikke kobles til projektoren.

Feilsøking

Kontroller systemkravene for PCen for å koble til Web -leseren.

1. Kontroller om strømkabelen er koblet til projektoren (Se del

2-10, Koble til strømmen)

2. Kontroller om nettverksomgivelsene for PCen og projektoren er riktige (Se del 2-19, Koble til et nettverk)

3. Kontroller om det riktige nettverkskortet i PCen har blitt valgt når PCen (serveren) har mer enn to nettverkskort.

Kontroller Samsung Projector Managers systemkrav for PCer.

Installasjon av Samsung Projector Manager har mislyktes.

Projektoren vil ikke kobles til Samsung Projector Manager.

Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager.

1. Kontroller om <IP Settings> og nettverkstilkobling mellom

PCen og projektoren er riktige.

2. Hvis <IP Settings> for projektoren er angitt til <Automatic>, kontrollerer du om PCen og projektoren deler samme nettverk.

Hvis det ikke er det samme nettverket, konfigurerer du IPen til server-PCen med alternativet <Server IP Setting>.

3. Kontroller om projektorens nettverkstilgang er blokkert av

PCens Windows-brannmur.

4. Hvis Samsung Projector Manager-tilkoblingen feil vedvarer, fjerner du installasjonen og prøver på nytt.

Samsung Projector Manager kan fjernes med [Add or Remove

Programs]-alternativet. For å fjerne Samsung Projector Manager i Windows XP følger du disse trinnene:

1. Velg [Control Panel] fra [Start]-menyen. (Windows XP)

2. Kjør [Add or Remove Programs].

3. Velg Samsung Projector Manager under [Add or Remove

Programs], og klikk deretter på [Change/Remove].

4. Velg "Yes" for å starte fjerningen.

5. Følg ekstra retningslinjer når de vises på skjermen.

Andre versjoner av Windows har lignende fjerningsprosesser.

5-1 Feilsøking

Symptomer Feilsøking

Media Playfunksjon

Jeg hører ingen lyd når jeg spiller av en videofil fra USB-lagringsenheten.

Kontroller lydformatet til videofilen.

Lyd er ikke tilgjengelig for formater som ikke støttes, som AC3 osv.

Konverter lydformatet til et støttet format med en videoomformer.

Undertekst vises ikke for video som spilles av. Trykk på [MEDIA.P]-knappen på skjermen hvor videoen spilles og kontroller om <Subtitle Setting> er angitt til <On>.

For å vise video med undertekstfunksjonen på, må videofilen inneholde en ekstern undertekstfil.

Informasjon om undertekstfilformatene som støttes finner du i del "4-7 Støttede filformater".

Undertekstfilen må være plassert i samme mappe som videofilen.

<Media Play>-funksjonen fungerer ikke.

Tilbakestill <Media Play>-modus ved å trykke på [MENU]knappen og velge <Setup>→<Reset>→<Media

Play>→<Recovery Mode>.

Hvis problemet vedvarer, laster du ned den nyeste versjonen av fastvare på USB-enheten, kobler USB-enheten til projektoren og kjører <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System

Reset>.

Navnet på en mappe eller et filnavn og dokumentinnhold er forvrengt.

En fil kan ikke være åpen.

Skriften til dokumenter ser annerledes ut enn originalen.

Den tilkoblede USB-enheten fungerer ikke.

Filer blir ikke kopiert selv om det er nok plass i det interne minnet.

Den nyeste fastvareversjonen kan lastes ned fra "http:// www.samsung.com/".

Dette kan skje når språket til mappen eller filen er annerledes enn språket du valgte som visningsspråk for produktet.

Endre til riktig språk i <Option>→<Language> på skjermjusteringsmenyen ved å trykke på [MENU]-knappen.

Filer som har et format som ikke støttes av produktet eller som har sikkerhetsinnstillinger, kan ikke åpnes. Kontroller filformatet i "4-7. Støttede filformater" eller opphev sikkerhetsinnstillingene.

Dette produktet støtter en skrift. Dokumenter som er skrevet i andre skrifter, konverteres til den støttede skriften og vises.

Kontroller at USB-enheten er koblet riktig til USB-kontakten.

Hvis tilkoblingen er riktig, vises USB-ikonet øverst til høyre på

<Media Play>-skjermbildet.

Skadde USB-enheter kan ikke kobles til og vil ikke fungere.

Prøv USB-enheten på nytt etter at du har formatert eller en annen USB-enhet.

Se "4-1. USB Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler" før du bruker USB-enheten.

Tilgjengelig plass kan være mindre enn filene du har tenkt å kopiere. Slett andre filer og prøv å kopiere. (Tilgjengelig lagringskapasitet er 59 MB)

Feilsøking 5-1

6 Mer informasjon

6-1 Spesifikasjoner

MODELL SP-L255 SP-L305 SP-L335 SP-L355

Panel Størrelse 0,63" 3P LCD 0,63" 3P LCD 0,63" 3P LCD med MLA

Sideforhold

Strøm

Oppløsning

Spenning

XGA (1024 x 768)

4:3

(Standby : under 1 W)

(Standby : under 1 W)

100~240 V AC, 50/60 Hz

290W

(Standby : under 1 W)

Lampe

(Eco: 172 W) (Eco : 152 W)

220W

(Eco : 152 W)

Levetid 3.000 timer

(Eco: 5.000 timer)

2.000 timer (Eco: 2.500 timer)

291 mm x 289 mm x 127 mm Dimensjon (Bredde x Høyde x Dybde)

Vekt

Hovedfunksjoner

Lysstyrke

Kontrast

Skjermstørrelse (diagonal)

Rekkevidde for fremvisning

Keystone

3,8 Kg

2500 ANSI 3000 ANSI

500:1 500:1

Diagonal 40 tommer ~ 300 tommer

3300 ANSI

400:1

1 ~ 10 m

Auto: Vertikal (±20˚) / Manuell: Vertikal (±20˚)

Nettverk RJ 45, 10 Mbps

Zoomjustering Manuell

Fokusjustering

Linse

Zoomforhold

Inngangssignal D-Sub 15p

HDMI

Mini DIN x 1

RCA x 1

Media Play

Høyttaler

Brukermiljø

Støy

Temperatur og luftfuktighet

Manuell

F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm

1:1,2

Analog RGB, analog YPbPr

Digital RGB, digital YCbCr

S-Video

Komposittvideo

USB støtter

3 W x 2 (Stereo)

0,63" 3P LCD med MLA

290W

(Standby : under 1 W)

220W

(Eco : 152 W)

3500 ANSI

400:1

Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F) , Fuktighet 20 % ~ 80 %

(Ikke-kondenserende)

Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F) , Fuktighet 10 % ~

90 % (Ikke-kondenserende)

Eco: 30 dB, Normal: 32 dB, Lys: 35 dB

6-1 Mer informasjon

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.

LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan

LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.

Mer informasjon 6-1

6-2 RS-232C Kommandotabell

Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)

• Baudfrekvens: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stoppbit: 1

• Flytkontroll: Ingen

Seriell kommunikasjonsprotokoll

1.

Kommandopakkestruktur [7 byte]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 verdi

• En kommandopakke består av totalt 7 byte.

• De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.

• De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.

• Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.

CS

• Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.

• Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (Desimal)

• CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)

2.

Responspakkestruktur [3 byte]

1.

Vellykket

0x03

2.

Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en mislykket pakke.

• En mislykket pakke sendes hvis:

• Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.

• Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.

• Kontrollsummen er feil.

• Mislykket registrering av en ekstern enhet

• En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.

6-2 Mer informasjon

Kommandotabell

General

Input

Picture

Still

KONTROLLELEMENT

Power

Volume

Mute

Blank

Power On

Protection

Source List

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

Power

Direct

Continuous

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

User

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

On

Off

On

Off

Up

Down

On

Off

(0~9) Keypad

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

0x0B

Mer informasjon

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0X00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

VERDI

1

2

3

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0-9)

4

5

2

3

6

(0~100)

(0~100)

(0~100)

0

1

0

0

0

0

0

3

4

1

2

(0~100)

(0~100)

6-2

Picture WB

KONTROLLELEMENT

Gamma

Save

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

CMD2

0x0B

0x0C

0x0D

CMD3

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

VERDI

2

3

0

1

3

0

1

2

0

1

0

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

1

2

1

0

3

0

1

0

6-2 Mer informasjon

Picture

Setup

KONTROLLELEMENT

Zoom

Horizontal

Position x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

Continuous

Vertical Position

Install

Lamp Mode

Keystone

Continuous

Background Logo

Blue

Black

Test Pattern Crosshatch

Video Type

Screen size

Pattern Off

Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

PC

AV

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

Front-Floor

Front-Ceiling

Rear-Floor

Rear-Ceiling

ECO

Normal

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

-50~50

Off

On

CMD1

0x0B

0x0C

CMD2

0x18

CMD3

0x00

0x19

0x1A

0x1B

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x02

0x00

0x00

0x00

VERDI

2

3

0

1

4

5

1

2

2

0

0

1

0

1

0

1

2

(0~100)

2

3

0

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

Mer informasjon 6-2

Setup

KONTROLLELEMENT

Reset

Caption

Factory

Default

Reset Filter

Time

Recovery

Mode

System

Reset

Caption

Mode

Channel

Field

CMD1

1

2

1

2

Cancel

Direct Reset

Recovery

Mode

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

System

Reset

Off

On

Caption

Text

Display OSD 0x0C

OK

Cancel

Direct Factory Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Filter Time

Display OSD

OK

0x07

CMD2

0x06

CMD3

0x00

0x01

0x02

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

VERDI

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

6-2 Mer informasjon

Setup

KONTROLLELEMENT

Network Network

IP Setting

Off

On

Automatic

Manual

IP Address

CMD1

0x0E

Server IP

Setting

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x01

CMD3

0x00

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x00

VERDI

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

Mer informasjon 6-2

Option

KONTROLLELEMENT

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

VERDI

6-2 Mer informasjon

Option

KONTROLLELEMENT

SOUND Balance

100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Filter Check

Time off

100

200

400

Auto Power

ON

800

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock Off

On

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x00

0x05

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

3

0

1

2

0

1

1

0

4

0

VERDI

Mer informasjon 6-2

6-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

• Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

6-3

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Mer informasjon

U.K

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

Mer informasjon

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ ch_fr

(French)

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

6-3

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

EGYPT

JORDAN

KSA

QATAR

SOUTH AFRICA

SYRIA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

0800-726786

800-22273

9200-21230

800-2255

0860-SAMSUNG(726-7864)

1825-22-73

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3 Mer informasjon

6-4 Korrekt avhending - kun Europa

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)

Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av, angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.

Mer informasjon 6-4

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project