Samsung SP-M221 Owner's manual

Samsung SP-M221 Owner's manual

SP-M201 SP-M221 SP-M251 SP-M270 SP-M300

LCD-projektor

Brukerveiledning

Fargen og utseendet til produktet kan variere fra illustrasjonene i denne håndboken. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Koble til med en PC og konfigurere PCen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Koble til med en videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Spor for Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

VED BRUK AV

Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5

FEILSØKING

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

RS-232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten.

(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.

(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.

(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).

Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.

1-1 Viktige sikkerhetsregler

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Rengjøre overflaten og linsen

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller tynner.

• Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann direkte på produktet.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

• Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det kommer vann på den.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Rengjøre innsiden av projektoren

For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et autorisert

Samsung servicesenter.

• Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

1-2 Viktige sikkerhetsregler

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Advarsel

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Forsiktig

Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Når du installerer produktet i et skap eller en hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.

• Hvis det ikke støttes, kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til skader på produkt eller personer.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Viktige sikkerhetsregler

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen og eventuelle andre kabler som er koblet til produktet.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Ikke slå produktet på eller av ved å koble til eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)

Hold strømledningen unna varmekilder.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

1-3

Hold strømledningen unna varmeapparater.

• Belegget på strømledningen kan smelte og føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller vann (regndråper), og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Vær forsiktig når du setter ned produktet.

• Hvis ikke kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Bruksrelaterte

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke demonter eller prøv å reparere eller endre produktet.

• Når produktet krever reparasjon, kontakter du et servicesenter.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

1-3

Trekk ut strømledningen under tordenvær.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på områder med mye støv.

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Ikke installer produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller kaker på produktet.

• Hvis et barn prøver å rekke opp til en av disse gjenstandene, kan produktet falle og skade dem.

Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett bildet mot noens øyne.

• Dette er farlig spesielt for barn.

Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen, må du påse at de ikke svelges av barn. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde.

• Hvis de svelges, oppsøker du en lege

øyeblikkelig.

Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømpluggens pinne eller kontakt utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller til elektrisk støt.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

• Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Viktige sikkerhetsregler

Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakte et servicesenter.

Ikke bruk produktet mens det angir en feil, som ingen lyd eller bilde.

• Slå av produktet øyeblikkelig, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakt et servicesenter.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke berør linsen til produktet.

• Dette kan skade linsen.

Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.

For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på frontprojektoren, bruker du spray eller en våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.

Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden av projektoren minst en gang i året.

1-3

Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at det er slått av for å unngå brannskader.

Ikke åpne noe deksel på produktet.

• Dette er farlig på grunn av høyspenningen inni produktet.

Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.

Ikke plasser gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av projektoren.

Pass på så du ikke mister linsedekselet til produktet.

• Linsen kan bli skadet.

Ikke rengjør produktet med vannspray eller en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller alkohol på plastdelene til produktet som projektordekselet, siden dette kan føre til skader.

Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på produktet.

Ventilasjonshullet er varmt en stund selv etter at projektoren er slått av. Hold hender og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.

Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.

(Barn og personer med sensitiv hud må være ekstra forsiktige.)

Linsedekselet beskytter linsen og skal brukes når projektoren er slått av.

• For å skjule skjermen mens projektoren er slått på, bruker du BLANKfunksjonen.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

2 Installasjon og tilkobling

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Projektor

INNHOLD

Hurtigoppsettveiledning Garantikort/registreringskort

(ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning

Fjernkontroll /

1 batteri

(CR2025/3V)

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Rengjøringsklut D-Sub-kabel

Strømledning

Linsedeksel

4 skruer

(For braketten til takfestet.)

Projektorhus

Et veggfeste er ikke inkludert og må kjøpes separat. Bruk de medfølgende skruene til å feste projektoren til takfestebraketten.

Installasjon og tilkobling 2-1

2-2 Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

• Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke vises rektangulært.

• Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises tydelig.

• Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.

• Du kan installere projektoren på følgende steder avhengig av skjermen: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor>

/ <Rear-Ceiling>. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.

Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller lavt) eller bakside-tak.

1.

For bakside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2.

For bakside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installere projektoren foran på skjermen.

Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forsidetak.

1.

For forside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2.

For forside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

Installasjon og tilkobling 2-2

2-3 Oppretting med justerbare fotstøtter

Trykk på PUSH-knappene, som vist, for å justere støttene og justere projektoren.

Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 ˚ ) fra referansepunktet.

Hvis <Auto Keystone> er angitt til <On>, vil <V-Keystone> automatisk bli justert.

Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, bruker du <V-Keystone>.

2-3 Installasjon og tilkobling

2-4 Justering av zoom og fokus

Zoomknapp Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet ved å manipulere zoomknappen.

Fokusring Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.

Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og fremvisningsavstand i del 2-5, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.

Installasjon og tilkobling 2-4

2-5 Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

SKJERMSTØRRELSE

M (DIAGONAL) X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL) Z (TELE)

TOMME

R

150

160

170

180

110

120

130

140

190

200

210

220

230

70

80

90

100

30

40

50

60

CM

TOMME

R

CM

TOMME

R

76,2 24

101,6 32

127,0 40

152,4 48

177,8 56

203,2 64

228,6 72

254,0 80

60,9

81,3

18

24

101,6 30

121,9 36

142,2 42

162,6 48

182,9 54

203,2 60

279,4 88 223,5 66

304,8 96 243,8 72

330,2 104 264,2 78

355,6 112 284,5 84

381,0 120

406,4 128

304,8 90

325,1 96

431,8 136 345,4 102

457,2 144 365,8 108

482,6 152 386,1 114

508,0 160 406,4 120

533,4 168 426,7 126

558,8 176 447,0 132

584,2 184 467,4 138

CM

TOMME

R

CM

45,7

61,0

76,2

91,4

42,7 108,4

57,0 144,7

71,2 180,8

85,4 217,0

106,7 99,7

121,9 113,9

137,2 128,2

152,4 142,4

253,1

289,4

325,6

361,7

167,6 156,6

182,9 170,9

198,1 185,1

213,4 199,4

228,6 213,6

243,8 227,8

259,1 242,1

274,3 256,3

289,6 270,6

304,8 284,8

320,0 299,0

335,3 313,3

350,5 327,5

687,3

723,4

759,5

795,7

832,0

397,8

434,0

470,3

506,4

542,5

578,7

614,8

651,1

VISNINGSAVSTAND

FORSKYVNIN

G

Y' Z (BRED)

TOMME

R

130,2

142,1

153,9

165,8

177,6

189,4

201,3

213,1

225,0

236,8

248,6

260,5

272,3

35,5

47,4

59,2

71,0

82,9

94,7

106,6

118,4

CM

TOMME

R

90,1 2,6

120,3 3,3

150,4 4,1

180,4 5,0

210,5 5,8

240,6 6,6

270,7 7,4

300,7 8,3

330,8 9,1

360,8 9,9

391,0 10,8

421,1 11,6

451,1 12,4

481,1 13,2

511,2 14,1

541,4 14,9

571,4 15,7

601,5 16,5

631,5 17,4

661,6 18,2

691,8 19,0

CM

31,5

33,6

35,7

37,8

23,1

25,2

27,3

29,4

39,9

42,0

44,1

46,2

48,3

14,7

16,8

18,9

21,0

6,3

8,4

10,5

12,6

2-5 Installasjon og tilkobling

SKJERMSTØRRELSE VISNINGSAVSTAND

FORSKYVNIN

G

Y' M (DIAGONAL) X (HORISONTAL) Y (VERTIKAL) Z (TELE) Z (BRED)

TOMME

R

360

370

380

390

400

320

330

340

350

280

290

300

310

240

250

260

270

CM

TOMME

R

CM

TOMME

R

609,6 192 487,7 144

635,0 200 508,0 150

660,4 208

685,8 216

528,3

548,6

156

162

711,2 224

736,6 232

762,0 240

787,4 248

569,0

589,3

609,6

629,9

168

174

180

186

812,8 256

838,2 264

863,6 272

889,0 280

914,4 288

939,8 296

965,2 304

990,6 312

1016,0 320

650,2

670,5

690,8

711,1

731,4

751,7

772,0

792,3

812,6

192

198

204

210

216

222

228

234

240

CM

TOMME

R

365,8 341,8

381,0 356,0

396,2 370,2

411,5 384,5

426,7 398,7

442,0 413,0

457,2 427,2

472,4 441,4

487,6 455,7

502,8 469,9

518,0 484,2

533,2 498,4

548,4 512,6

563,6 526,9

578,8 541,1

594,0 555,4

609,2 569,6

CM

TOMME

R

868,1

904,2

940,4

976,5

284,2

296,0

307,8

319,7

1012,8 331,5

1049,0 343,4

1085,1 355,2

1121,2 367,0

1157,4 378,9

1193,5 390,7

1229,6 402,6

1265,8 414,4

1301,9 426,2

1338,0 438,1

1374,2 449,9

1410,3 461,8

1446,4 473,6

CM

TOMME

R

721,8 19,9

751,8 20,7

781,9 21,5

811,9 22,3

842,1 23,2

872,2 24,0

902,2 24,8

932,3 25,6

962,3 26,5

992,3 27,3

1022,4 28,1

1052,4 29,0

1082,5 29,8

1112,5 30,6

1142,6 31,4

1172,6 32,3

1202,6 33,1

CM

75,6

77,7

79,8

81,9

84,0

67,2

69,3

71,4

73,5

58,8

60,9

63,0

65,1

50,4

52,5

54,6

56,7

Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.

Installasjon og tilkobling 2-5

2-6 Lampeutskiftning

Informasjon om lampeutskiftning

• Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i informasjonsvisningen (INFO-knappen).

• Bytt bare ut lampen med den som er angitt nedenfor.

Modell

SP-M20

1

, SP-M22

1

SP-M25

1

, SP-M270, SP-M300

Lampemodellnavn

DPL3311U DPL3321U

- For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 5-3.

• Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.

• Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut lampen.

• Projektorlampen er øverst på projektoren.

• Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann, brannskader eller andre skader.

• Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.

• Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.

• Når du bytter lampen, legger du projektoren på et flatt underlag.

• Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.

Lampen inneholder kvikksølv. Må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover.

Prosedyre for lampeutskiftning

• Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.

• Projektorlampen er øverst på projektoren.

1.

Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

(SP-M20

1

, SP-M22

1

, SP-M25

1

) (SP-M270, SP-M300)

2.

Når dekselet er åpent, fjerner du de tre (3) skruene øverst på projektoren som vist på figuren nedenfor.

3.

For å fjerne lampen holder i lampehåndtaket og drar i det som vist på figuren under.

2-6 Installasjon og tilkobling

Installer en ny lampe i omvendt rekkefølge av fjerningen.

Bytte ut og rengjøre filteret

Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret:

• Filteret er på siden av projektoren.

• Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.

• Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.

• For spørsmål om kjøp av nye filtre ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 5.

For å bytte ut eller rense filteret følger du disse trinnene:

1.

Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

2.

Åpne filterdekselet.

3.

Bytt ut eller rengjør filteret.

• Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under rennende vann.

• Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.

• Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.

• Etter at du har renset eller byttet ut filteret, kjører du <Reset> -> <Reset Filter Time> i menyen <Setup>.

Ventilasjonsåpninger

Du ser plasseringen av ventilasjonsåpningene på bildet under:

• Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan projektoren bli overopphetet og ikke fungere.

Installasjon og tilkobling 2-6

Luftuttaksventil

Luftinntaksventil

2-6 Installasjon og tilkobling

2-7 Baksiden

2-7-1. SP-M201 / SP-M221 / SP-M251

Installasjon og tilkobling

ICON NAVN

Spor for Kensington-lås

PC IN-port

VIDEO IN-port

AUDIO IN (L-AUDIO-R-port

HDMI/DVI IN-port

Fjernkontrollens signalmottaker

Strøminngangsport

AUDIO OUT/ -port

RS232C-port

2-7

2-7-2. SP-M270 / SP-M300

2-7

ICON NAVN

Spor for Kensington-lås

PC IN-port

VIDEO IN-port

AUDIO IN (L-AUDIO-R-port

HDMI/DVI IN-port

Fjernkontrollens signalmottaker

Strøminngangsport

AUDIO OUT/ -port

PC OUT-port

RS232C-port

Installasjon og tilkobling

FORMAT

MAC

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

MAC

VESA

VESA

VESA

VESA

2-8 Støttede visningsmoduser

2-8-1. PC-timing (D-Sub/HDMI)

OPPLØSNING

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 X 870

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

67Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

68,681

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

37,500

35,910

60,289

49,702

62,795

60,000

69,930

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

75,062

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

66,667

70,000

72,809

75,000

59,950

74,893

59,810

74,934

60,000

70,000

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

100,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

30,240

28,560

31,500

31,500

32,750

102,250

83,500

106,500

108,000

120,839

Installasjon og tilkobling 2-8

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

OPPLØSNING

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

1680 x 1050 RB

1680 x 1050

1920 x 1080 RB

1920 x 1200 RB

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

55,935

70,635

75,000

64,674

65,290

66,587

74,038

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,887

74,984

60,000

59,883

59,954

59,934

59,950

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

106,500

136,750

162,000

119,000

146,250

138,500

154,000

Alle oppløsninger som er høyere eller lavere enn 1024x768 omformes til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.

Hvis oppløsningen til signalet fra PCen matcher den ekte oppløsningen (1024x768) til projektoren, er skjermkvaliteten optimal.

2-8-2. AV-timing (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

OPPLØSNING

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

SKANN

Linjesprang

Progressiv

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

2-8-3. AV-timing (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

OPPLØSNING

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

SKANN

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

2-8 Installasjon og tilkobling

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format4

Format4

Format5

Format5

Format16

Format17,18

Format19

Format20

OPPLØSNING

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SKANN

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

44,955

45,000

33,716

33,750

67,500

31,250

37,500

28,125

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

59,939

60,000

59,939

60,000

60,000

50,000

50,000

50,000

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

74,175

74,250

74,175

74,250

148,500

27,000

74,250

74,250

2-8-4. AV-timing (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektoren støtter standard videoformater som er listet opp over gjennom sine videoinnganger. Ingen justeringer er nødvendig.

Installasjon og tilkobling 2-8

2-9 Koble til strømmen

1.

Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.

2-9 Installasjon og tilkobling

2-10 Koble til med en PC og konfigurere PCen

2-10-1. Konfigurere PC-miljøet

Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1.

Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm> vises.

2.

Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1024 x

768. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.

Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3.

Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.

4.

Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i

Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.

Installasjon og tilkobling 2-10

Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.

5.

Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.

6.

Slå av PCen og koble den til projektoren.

• Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

• Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.

• Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av

Windows du bruker.

• Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.

2-10-2. Koble til en PC

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

2-10 Installasjon og tilkobling

1.

Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til PC-videoutgangsporten (D-sub) på PCen med en PC-videokabel.

2.

Sett i strømledningene til projektoren og PCen.

Dette produktet støtter plug and play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.

Bruke projektoren

1.

Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.

Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.

2.

Slå på PCen og angi PC-miljøet (skjermoppløsning osv.) om det er nødvendig.

3.

Juster skjermen.

2-10-3. Slik kobler du videoenheter (monitor, TV-apparat, osv.) ( bare SP-M270, SP-M300modellen)

Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten (PC, VGA) på PCen med en D-Sub-kabel.

2.

Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.

- Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN]-kontakten.

- Videoen på skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten vil være normal selv om du ser en tom skjerm på projektoren.

- Funksjonen [PC OUT] fungerer ikke i ventemodus.

Installasjon og tilkobling 2-10

2-11 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

2-11-1. Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1.

Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).

- Hvis du kobler til HDMI-kontakten på PCen, bruker du en HDMI/HDMI-kabel (følger ikke med).

- Du finner mer informasjon om støttede oppløsninger og oppdateringsfrekvenser i PC-timing (D-Sub/HDMI) i del 2-8,

"Støttede visningsmoduser".

2-11-2. Konfigurere lydinnstillinger for PCen din

Når projektoren er koblet til PCen via en HDMI-kabel, kan du endre lydinnstillingene som følger:

1.

I Kategorivisning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg <Høyttalerinnstillinger>.

Installasjon og tilkobling 2-11

I Klassisk visning i Windows XP : Gå til Kontrollpanel - [Lyder, tale og lydenheter] og velg kategorien <Lyd>.

På Windows 7 : Gå til Kontrollpanel - [Lyd] og velg kategorien <Avspilling>.

2.

Spesifiser standardenheten for lydavspilling:

Du kan velge PC-høyttalerne eller projektorhøyttaleren.

Ovennevnte informasjon kan variere noe fra noen PCer eller versjoner av Windows.

2-11 Installasjon og tilkobling

2-12 Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.

- Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2.

Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).

- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

Installasjon og tilkobling 2-12

2-13 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-13 Installasjon og tilkobling

2-14 Koble til en AV-enhet med komponentutgang

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Componentkabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

Installasjon og tilkobling 2-14

2-15 Koble til med en videokabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1.

Koble AV-enheten til [VIDEO]-porten med en VIDEO-kabel (følger ikke med).

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO) i del 2-8, "Støttede visningsmoduser".

2.

Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-15 Installasjon og tilkobling

2-16 Koble til en ekstern høyttaler

Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for de interne høyttalerne som er innebygd i projektoren.

1.

Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.

2.

Koble [AUDIO OUT/ ]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.

- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne høyttaleren med volumknappen på projektoren eller fjernkontrollen.

- [AUDIO OUT/ ]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.

Installasjon og tilkobling 2-16

2-17 Spor for Kensington-lås

Med sporet for Kensington-låsen kan du låse projektoren, noe som gir en sikkerhetsfølelse når du bruker den på offentlige steder.

Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten for mer informasjon.

Låse produktet

1.

Sving Kensington-låskabelen rundt en del av skrivebordet som ikke kan flyttes, eller en tung gjenstand som beskrevet i brukerhåndboken for Kensington-låsen.

2.

Sett låsedelen av låseenehten inn i Kensington-låshullet i projektoren.

3.

Sett Kensington-låsnøkkelen inn i låsemekanismen og vri den i låseretningen.

Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.

2-17 Installasjon og tilkobling

3 Ved bruk av

3-1 Produktfunksjoner

1.

En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi

• 1024 x 768 oppløsning.

• 3P-LCD-panel.

• SP-M20

1

: Gir en lys skjerm med 2000 lumen.

• SP-M22

1

: Gir en lys skjerm med 2200 lumen.

• SP-M25

1

: Gir en lys skjerm med 2500 lumen.

• SP-M270 : Gir en lys skjerm med 2700 lumen.

• SP-M300 : Gir en lys skjerm med 3000 lumen.

2.

Minimert viftestøy

• Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.

3.

Flere inngangskontakter

• Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som D-Sub 15P (støtter DTV-signal), Video, HDMI, PC OUT osv.

Funksjonen PC OUT støttes bare av modellene SP-M270 og SP-M300.

4.

Lydutgang

• Utstyrt med en intern 7 W (mono)høyttaler.

5.

Brukerjusteringer

• Tillater justering av hver inngangsport.

• Utstyrt med et internt Test Pattern som kan brukes til å installere og justere projektoren.

• Kompakt størrelse, lett og bærbar.

Ved bruk av 3-1

3-2 Forside, øvre

ICON

Indikatorer

2. Flytt

Volum

MENU-knapp

Navn

/ Velg

-knapp

SOURCE-knapp

/

POWER-knapp

Zoomknapp

Fokusring

Linse

Fjernkontrollens signalmottaker

Hull til å feste linsehettestrengen i

Beskrivelse

- STAND BY (Blå lampe)

- LAMP (Blå lampe)

- STATUS (grønt/rødt/gult lys)

Se Lampeinnstillinger.

/ : Bruk til å flytte eller velge et element i en meny.

: Bruk til å justere volumet.

Bruk til å vise menyskjermen.

Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.

Bruk til å slå projektoren på eller av.

Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

Bruk til fokusjustering.

3-2 Ved bruk av

3-3 Fjernkontroll

Hvis du bruker projektoren med en annen fjernkontroll i nærheten, kan det føre til utilstrekkelige funksjoner på grunn av interferens mellom fjernkontrollkoder (frekvenser).

1. POWER (

)-knapp

Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.

2. AUTO

-knapp

Justerer bildet automatisk. (Bare tilgjengelig i <PC>-modus)

3. MENU (

)-knapp

Bruk til å vise menyskjermen.

4.

Flytt (

)/ (

)-knapp

Bruk til å gå til eller velge hvert menyelement.

5. V. KEYSTONE

-knapp ( )

Bruk når skjermen vises i en trapesformet fasong.

6. INSTALL

-knapp

Bruk til å justere bildet slik at det passer til projektorens installasjonssted

(foran skjermen og hengende fra taket, bak skjermen og hengende fra taket osv.)

7. BLANK

-knapp

Bruk til å skru av skjermen og lyden midlertidig. Videoen og lyden vil komme tilbake når du trykker på en annen knapp enn [POWER].

8. P.SIZE

-knapp

Bruk til å justere størrelsen på bildeskjermen.

9. QUICK

-knapp

Bruk til å returnere til forrige meny raskt.

10. MUTE (

)-knapp

Trykk for å dempe lyden midlertidig. Trykk på MUTE-knappen på nytt eller

VOL-knappen ( ) når lyden dempes for å høre lyden igjen.

11. RETURN (

)-knapp

Går tilbake til forrige meny.

12. EXIT (

)-knapp

Bruk til å få menyskjermen til å forsvinne.

13. VOL (

)-knapp

Bruk til å kontrollere volumet.

14. INFO

-knapp

Bruk til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og lampelevetid.

15. SOURCE

-knapp

Bruk til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for eksterne enheter.

16. P.MODE

-knapp

Bruk til å velge bildemodus.

17. STILL

-knapp

Bruk til å se stillbilder.

• Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller fjernkontrollen.

• Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 10 meter fra produktet.

Ved bruk av 3-3

3-4 Lampeinnstillinger

Lampeinnstillinger

:Lyset er på :Lyser blinker :Lyset er av

STATUS LAMP STAND BY STATUS

Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

Projektoren fungerer som normalt.

Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.

[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)

Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i

Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6 nedenfor.

3-4 Ved bruk av

Fjerne indikatorproblemer

KLASSIFISE

RING

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Tiltak 4

Tiltak 5

Tiltak 6

STATUS TILTAK

Kjøleviftesystemet fungerer ikke som normalt.

Lampedekselet som beskytter lampeenheten er ikke skikkelig lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller et servicesenter.

Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.

Projektoren har endret seg til

Kjølemodus fordi den interne temperaturen til projektoren har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Den interne temperaturen til projektoren har steget høyere enn grensen, og projektoren har slått seg av automatisk.

Lampen fungerer feil etter at strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås på rett etter at projektoren slås av.

Åpne linsedekselet helt.

Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk.

I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til

<ECO>-modus.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan lage støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.

Ved bruk av 3-4

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen.

Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.

MENY UNDERMENY

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Sleep Timer

Edit Name

Size

Film Mode

Lamp Mode

Video Type

Menu Option

Melody

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Security

Digital NR

Zoom

V-Keystone

Reset

Black Level

Background

Filter Check Time Auto Power On

Panel Lock Information

3-5-1. Input

MENY

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

• <PC>-<AV>-<HDMI>

Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture

3-5 Ved bruk av

MENY

Mode

Size

Position

BESKRIVELSE

Velg en skjermmodus som passer til omgivelsene, typen bilder du viser, eller velg en tilpasset modus som du har opprettet basert på dine krav.

• <Mode>

• <Dynamic > : Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.

• <Standard> : Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.

• <Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.

• <Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.

• <Movie> : Denne modusen passer til å se en film.

• <Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.

I <Game>-modus kan det hende at teksten i stillbilder ikke vises naturlig.

• <User> : Dette er en tilpasset modus du oppretter ved hjelp av funksjonen <Mode> → <Save>.

<Modusene <Presentation> og <Text> er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timingsignal (D-Sub/HDMI).

• <Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

• <Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

• <Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Sharpness> justeres.

• <Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, kan ikke <Color> justeres.

• <Tint> : Brukes til å få frem mer naturlig farge ved å forsterke mengden grønt eller rødt i bilder.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal eller PAL- og SECAM-signal i [AV]modus, kan ikke <Tint> justeres.

• <Color Tone> : Fargetonen kan endres.

• Fabrikkinnstilling: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

• <Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.

• Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.

Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.

• Justerbart område: -3 til +3

• <Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermmenyen <Mode> → <User>.

• <Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Med denne funksjonen kan du velge en skjermstørrelse.

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, støttes ikke <Zoom1>/<Zoom2>.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

Med denne funksjonen kan du justere skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

For å justere velger du retningen du vil bevege skjermen i og trykker deretter på pilknappen som peker i den retningen, gjentatte ganger.

Ved bruk av 3-5

3-5

MENY

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Zoom

BESKRIVELSE

Hvis det vises prikkete linjer i et bilde eller skjermen rister, kan bildekvaliteten forbedres ved å aktivere Digital NR (støyreduksjon).

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, fungerer ikke <Digital NR>.

Hvis svartnivået ikke passer for inngangssignalet, kan de mørke delene av et bilde være uklare eller svake. Med denne funksjonen kan du velge et svartnivå som kan forbedre synligheten av de mørke delene.

<Black level> kan bare angis for 480i og 576i RGB-signalene til modusene [AV] og AV-timing

(D-Sub).

For [AV] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub).

• <0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.

For RGB-signalet i <HDMI>-modus

• <Normal > : Brukes i normale omgivelser.

• <Low > : Brukes når de mørke delene av et bilde er for lyse.

Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.

• Overskanning støttes ikke i [AV]-moduser.

• Overskanning støttes bare når inngangssignalet er et AV-timing (D-Sub)-signal eller AVtiming (HDMI)-signal.

• Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten av et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> på.

Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer.

• <Off>-<Auto>

<Film Mode> støttes bare for [AV], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub).

For PC-signaler eliminerer eller fjerner de fire PC-funksjonene støy som fører til ustabil skjermkvalitet som skjermristing. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

• Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Subkontakten.

• Se i PC-timing (D-Sub/HDMI).

• <Auto Adjustment > : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.

• <Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.

• <Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

• <Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Du kan forstørre skjermen til en størrelse du ønsker.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal.

Ved bruk av

3-5-3. Setup

MENY

Install

Lamp Mode

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

BESKRIVELSE

Fior å skreddersy bildet til installasjonsstedet (for eksempel bak en halvgjennomsiktig skjerm, hengende fra taket), kan du snu bildene som vises vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor >: Normalt bilde

• <Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde

• <Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde

• <Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde

Med denne funksjonen kan du angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen.

• <Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer.

Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og redusere støy og strømforbruk.

• <Bright >: Denne modusen maksimerer lampens lysstyrke. Bruk når belysningen i rommet er lys.

Når lysstyrken på lampen øker, kan lampens levetid reduseres, og støyen og strømforbruket kan

øke.

Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.

• <Off> - <On>

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale

Keystone-funksjonen.

• Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.

• Keystone kompenserer ikke for forvrengning i skjermmenyen.

Du kan velge et bilde eller en skjerm som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.

• <Logo > -<Blue > -<Black >

Et standard testmønster innebygd i projektoren. Du kan bruke det som et referansebilde for å optimalisere installasjonen av projektoren og optimalisere bildene.

• <Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

• <Screen Size> : Du kan henvise til og vise bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.

Ved bruk av 3-5

3-5

MENY

Video Type

Caption

Reset

BESKRIVELSE

Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, lar videotypen deg angi inngangssignaltypen manuelt.

• I <PC>-modus er menyen bare aktivert for AV-timing (D-Sub)-inngangssignaler. For separat H/Vsynkronisering er den bare aktivert for et signal på 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• I <HDMI>-modus aktiveres <Video Type> bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz og

1280x720p 59,94Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV> yniOwjP yniOh}P

€w‰w™Oh}P wj

Usage

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G wjG›“GkTzœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G

Color,

Sharpness,

Tint

kŒˆ’›Œ™

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G h}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆG€w‰w™Tœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëG

Œ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G h’›Œ™ h’›Œ™

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•GwjG›“GoktpT

’–•›ˆ’›Œ•G kŒˆ’›Œ™

PC menu

h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™

zoom

h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ h’›Œ™ h}

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSG k}kSG–šˎPG›“GoktpT’–•›ˆ’›Œ•G h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ hœ›– hœ›–••š›““•ŽŒ™

T T T

<Caption>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet fra Video-inngangen inneholder undertekster.

• <Caption> : <Off> - <On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

• <Caption>-funksjonen fungerer ikke i <PC>- (inkludert komponenter) eller <HDMI>-modus.

• Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller

<Field>innstillingene.

• Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.

(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>)

Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

• <Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.

Ved bruk av

3-5-4. Option

MENY

Language

Menu Option

Sound

Filter Check Time

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

Security

BESKRIVELSE

Med denne funksjonen kan du velge språket som brukes på menyskjermen.

• <Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.

• <Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.

• < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>

• <Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Projektoren er utstyrt med en intern monohøyttaler på 7 W. Bruk innstillingene nedenfor til å justere lyden.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: timer)

• <Off>-<100>-<200>-<400>-<800>

Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i 1 minutt når projektoren slås på.

Filterkontrollmelding: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".

Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du trykker På/Av-knappen.

• <Off> - <On>

Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på, slås projektoren av automatisk.

(Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Angi slik at det spilles en melodi når projektoren slås på eller av.

• <Off> - <Low> - <Medium> - <High>

For å hindre tyveri kan du angi et passord som brukere må oppgi når projektoren slås på. Når du angir et passord, vil ikke projektoren fungere uten det.

• <Power On Protection>

• <Off > : Angi ditt gjeldende passord og angi beskyttelsesfunksjonen til av.

• <On > : Angi ditt nye passord og angi beskyttelsesfunksjonen til på.

• <Change Password> : Endre ditt gjeldende passord.

Bruk nummertastene som vises for å angi eller endre passordet.

Ved bruk av 3-5

MENY

Panel Lock

Information

BESKRIVELSE

Du kan deaktivere knappene på projektoren slik at projektoren bare kan styres av fjernkontrollen.

• <Off> - <On>

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett og PC-bildejustering.

3-5 Ved bruk av

4 Feilsøking

4-1 Før du ber om service

Meny og fjernkontroll

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

Installasjon og tilkobling

Symptomer

Ingen strøm.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket.

Ekstern kilde kan ikke velges.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Jeg kan ikke velge en meny.

Feilsøking

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Brakett for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.

Kontroller at videokabelen eller -kablene er skikkelig koblet til riktig kontakt eller kontakter i begge ender. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.

Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.

Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 10 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.

Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.

Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.

Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått på.

Kontroller om menyen vises i grått. Gråfargede menyelementer er utilgjengelige.

Feilsøking 4-1

Skjerm og ekstern kilde

Symptomer

Kan ikke se bilder.

Dårlig farge.

Bildene er ikke tydelige.

Rar lyd.

En driftslampe lyser.

Linjer vises på skjermen.

Ingen ekstern skjermenhet vises.

Bare blå skjerm vises.

Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger eller skjermen er for mørk eller lys.

Feilsøking

Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen.

Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er på nederste nivå.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Juster fokuset.

Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme skjermen.

Hvis en rar lyd fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.

Se Lampeinnstillinger.

Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.

Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller om de justerbare menyelementene, som <Brightness> og

<Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.

Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter en gang til.

Som nevnt over kontrollerer du de justerbare elementene som

<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.

Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.

4-1 Feilsøking

5 Mer informasjon

5-1 Spesifikasjoner

5-1-1. SP-M201 / SP-M221 / SP-M251

Panel

MODELL

Størrelse

Oppløsning

Sideforhold

Strøm

Lampe

Strømforbruk

Spenning

Strømforbruk

Levetid

Dimensjon

Vekt

Hovedfunksjoner

Kontrast

Rekkevidde for fremvisning

SP-M201

0,63 tommers 3P LCD

XGA (1024 x 768)

4:3

240 W 240 W

100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

180 W 180 W

3.000 timer (Eco: 5.000 timer )

279 x 229 x 79 mm

2,

74

Kg

SP-M221

2000:1 (Bare i dynamisk bildemodus)

1 m ~ 14 m

260 W

200 W

SP-M251

2.500 ANSI

Zoomjustering

Fokusjustering

Skjermstørrelse (diagonal)

Linse

Zoomforhold 1:1,2

Inngangssignal D-Sub 15p Analog RGB, analog YPbPr

HDMI

RCA x 1

Digital RGB, digital YPbPr

Komposittvideo

Høyttaler

Brukermiljø Temperatur og luftfuktighet

Manuell

Manuell

Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer

F=1,7 ~ 1,87, f=19,2mm ~ 23 mm

Støy

7 W (Mono)

Drift: Temperatur 5 ˚ C ~ 35 ˚ C (41 ˚ F ~ 95 ˚ F),

Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)

Lagring: Temperatur -10 ˚ C ~ 60 ˚ C (14 ˚ F ~ 140 ˚ F),

Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)

Eco: 31 dB, Lys: 35 dB

Mer informasjon 5-1

5-1-2. SP-M270 / SP-M300

Panel

Sideforhold

Strøm

Lampe

MODELL

Dimensjon

Vekt

Hovedfunksjoner

Kontrast

Rekkevidde for fremvisning

2000:1 (Bare i dynamisk bildemodus)

1 m ~ 14 m

SP-M270

Størrelse 0,63 tommers 3P LCD

Oppløsning XGA (1024 x 768)

4:3

Strømforbruk 2

9

0

Spenning 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

Strømforbruk 2

2

0W

Levetid 3.000 timer (Eco: 5.000 timer )

279 x 229 x 79 mm

2,74 Kg

SP-M300

Zoomjustering Manuell

Fokusjustering Manuell

Skjermstørrelse (diagonal)

Linse

Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer

F=1,7 ~ 1,87, f=19,2mm ~ 23 mm

Zoomforhold 1:1,2

Inngangssignal D-Sub 15p Analog RGB, analog YPbPr

Utgangssignal

Høyttaler

HDMI

RCA x 1

D-Sub 15p

Digital RGB, digital YPbPr

Komposittvideo

Analog RGB, analog YPbPr

7 W (Mono)

Brukermiljø Temperatur og luftfuktighet

Støy

Drift: Temperatur 5 ˚ C ~ 35 ˚ C (41 ˚ F ~ 95 ˚ F),

Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)

Lagring: Temperatur -10 ˚ C ~ 60 ˚ C (14 ˚ F ~ 140 ˚ F),

Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)

Eco: 31 dB, Lys: 35 dB

Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for bruk i husholdninger) Denne enheten er registrert for EMC-krav til hjemmebruk (klasse B). Den kan brukes i alle områder. (Utstyr i klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn utstyr i klasse A.)

LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan

LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.

5-1 Mer informasjon

5-2 RS-232C Kommandotabell

Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)

• Baudfrekvens: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stoppbit: 1

• Flytkontroll: Ingen

Seriell kommunikasjonsprotokoll

1.

Kommandopakkestruktur [7 byte]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 verdi

• En kommandopakke består av totalt 7 byte.

• De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.

• De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.

• Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.

CS

• Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.

• Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)

• CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)

2.

Responspakkestruktur [3 byte]

1.

Vellykket

0x03

2.

Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en mislykket pakke.

• En mislykket pakke sendes hvis:

• Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.

• Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.

• Kontrollsummen er feil.

• Mislykket registrering av en ekstern enhet

• En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.

Mer informasjon 5-2

Kommandotabell

General

Input

Still

KONTROLLELEMENT

Power

Volume

Mute

Blank

Power

Power On

Protection

Source List AV

PC

HDMI

Direct

Volume

Continuous Up

Down

On

Off

On

Off

On

Off

(0~9)

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

AV

PC

HDMI

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x03

0x04

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

(0~9)

0

VERDI

1

2

3

(0~100)

5-2 Mer informasjon

Picture

KONTROLLELEMENT

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

WB

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

User

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x0B

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

VERDI

3

4

1

2

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

0

1

4

5

6

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

Mer informasjon 5-2

Picture

KONTROLLELEMENT

Gamma

Save

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Zoom x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

0x18

0x19

CMD2

0x0C

0x0D

CMD3

0x00

0x00

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

VERDI

0

1

3

0

1

2

(0~6)

0

0

1

2

3

0

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

1

2

3

0

3

1

2

3

0

1

2

1

0

0

1

0

5-2 Mer informasjon

Picture

KONTROLLELEMENT

Horizontal

Position

Continuous

Vertical Position

Continuous

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x1A

CMD3

0x00

0x1B 0x00 0

1

0

1

VERDI

Mer informasjon 5-2

Setup

5-2

KONTROLLELEMENT CMD1 CMD2 CMD3 VERDI

Install

Lamp Mode

Keystone

Background

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00 ECO

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

0

2

(0~100)

0

Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

0x04 0x00 Test Pattern Crosshatch

Screen size

Video Type

Pattern Off

Auto

Reset

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

PC

AV

Factory

Default

Reset Filter

Time

Display OSD

Ok

Cancel

Direct Factory Default

Display OSD

Ok

Cancel

0x05

0x06

0x00

0x00

0x01

1

2

5

0

3

4

1

2

2

0

0

1

3

0

1

2

3

Caption Caption

Mode

Channel

Direct Reset

Filter Time

Off

On

Caption

Text

1

0x07 0x00

0x01

0x02

Field

2

1

2

0x03

1

0

1

0

1

0

1

0

Mer informasjon

Option

KONTROLLELEMENT

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

VERDI

Mer informasjon 5-2

Option

KONTROLLELEMENT

Sound 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Filter Check

Time

Auto Power

ON

800

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock Off

On

Melody

Off

100

200

400

Off

Low

Medium

High

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x05

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

3

0

1

2

1

0

2

3

0

1

4

0

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

VERDI

5-2 Mer informasjon

5-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267 http://www.samsung.com

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/ min)

02-201-24-18

http://www.samsung.com

05 133 1999

07001 33 11

062 SAMSUNG (062 726 7864) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Mer informasjon 5-3

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MACEDONIA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

RUMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

5-3

EUROPE

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

+381 0113216899

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

023 207 777

020 405 888

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din re ţ eaua Romtelecom, tarif local;

2. 021.206.01.10 – din orice re ţ ea, tarif normal

-

-

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0700 Samsung (0700 726 7864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min) http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555 -

-

-

-

Mer informasjon

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

Egypt

JORDAN

Morocco

Oman

Saudi Arabia

Mer informasjon

CIS

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG (726-7864)

1-800-3-SAMSUNG (726-7864)

1-800-8-SAMSUNG (726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST

8000-4726

08000-726786

800-22273

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

5-3

TURKEY

U.A.E

NIGERIA

SOUTH AFRICA

MIDDLE EAST

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA

0800 - SAMSUNG (726-7864)

0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

5-3 Mer informasjon

5-4 Korrekt avhending - kun Europa

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)

Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av, angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.

5-4 Mer informasjon

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project