Samsung SP-M255W Owner's manual

Samsung SP-M255W Owner's manual

SP-M205W SP-M225W SP-M255W

LCD-projektor

Brukerveiledning

Fargen og utseendet til produktet kan variere fra illustrasjonene i denne håndboken. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Installere projektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Oppretting med justerbare fotstøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Justering av zoom og fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Skjermstørrelse og fremvisningsavstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Lampeutskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Baksiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Støttede visningsmoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Koble til strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Koble til med en PC og konfigurere PCen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Koble til en HDMI-kompatibel enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Koble til en AV-enhet med komponentutgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Koble til med en videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Koble til en ekstern høyttaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Koble til et nettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Spor for Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

VED BRUK AV

Produktfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Forside, øvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Lampeinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5

Nettverksadministrasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

MEDIA PLAY-FUNKSJON

Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . 4-1

Dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Musikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Støttede filformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

FEILSØKING

Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

RS232C Kommandotabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Korrekt avhending - kun Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON NAVN

Forsiktig

BETYDNING

Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.

Merk Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

• Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.

• Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

• Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra

Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-1 Viktige sikkerhetsregler

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Rengjøre overflaten og linsen

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

• Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller tynner.

• Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.

Dette kan føre til riper eller skader på produktet.

• Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann direkte på produktet.

Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt, eller et problem med produktet.

• Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det kommer vann på den.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Rengjøre innsiden av projektoren

For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et autorisert

Samsung servicesenter.

• Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

Viktige sikkerhetsregler 1-2

1-3 Sikkerhetsregler

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON NAVN

Advarsel

Forsiktig

BETYDNING

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet kan det føre til alvorlig skade eller død.

Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Advarsel

Sett strømpluggen skikkelig i.

• Ellers kan det medføre brannfare.

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

• Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

• Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse

1).

• Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Forsiktig

Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

• Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

• Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Når du installerer produktet i et skap eller en hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.

• Hvis det ikke støttes, kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til skader på produkt eller personer.

• Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Viktige sikkerhetsregler

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen og eventuelle andre kabler som er koblet til produktet.

• Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Ikke slå produktet på eller av ved å koble til eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)

Hold strømledningen unna varmekilder.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

• Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.

1-3

Hold strømledningen unna varmeapparater.

• Belegget på strømledningen kan smelte og føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller vann (regndråper), og ikke installer det i et kjøretøy.

• Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

• Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Vær forsiktig når du setter ned produktet.

• Hvis ikke kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Bruksrelaterte

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke demonter eller prøv å reparere eller endre produktet.

• Når produktet krever reparasjon, kontakter du et servicesenter.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

• Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

• Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.

• Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

1-3

Trekk ut strømledningen under tordenvær.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på områder med mye støv.

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

• Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Ikke installer produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

• Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller kaker på produktet.

• Hvis et barn prøver å rekke opp til en av disse gjenstandene, kan produktet falle og skade dem.

Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett bildet mot noens øyne.

• Dette er farlig spesielt for barn.

Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen, må du påse at de ikke svelges av barn. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde.

• Hvis de svelges, oppsøker du en lege

øyeblikkelig.

Viktige sikkerhetsregler

Forsiktig

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

• Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømpluggens pinne eller kontakt utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.

• Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

• Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.

Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

• Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller til elektrisk støt.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.

• Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

• Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

• Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Viktige sikkerhetsregler

Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakte et servicesenter.

Ikke bruk produktet mens det angir en feil, som ingen lyd eller bilde.

• Slå av produktet øyeblikkelig, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakt et servicesenter.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler

øyeblikkelig.

• En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.

• Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke berør linsen til produktet.

• Dette kan skade linsen.

Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.

For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på frontprojektoren, bruker du spray eller en våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.

Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden av projektoren minst en gang i året.

1-3

Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at det er slått av for å unngå brannskader.

Ikke åpne noe deksel på produktet.

• Dette er farlig på grunn av høyspenningen inni produktet.

Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.

Ikke plasser gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av projektoren.

Pass på så du ikke mister linsedekselet til produktet.

• Linsen kan bli skadet.

Ikke rengjør produktet med vannspray eller en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller alkohol på plastdelene til produktet som projektordekselet, siden dette kan føre til skader.

Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på produktet.

Ventilasjonshullet er varmt en stund selv etter at projektoren er slått av. Hold hender og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.

Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.

(Barn og personer med sensitiv hud må være ekstra forsiktige.)

Linsedekselet beskytter linsen og skal brukes når projektoren er slått av.

• For å skjule skjermen mens projektoren er slått på, bruker du BLANKfunksjonen.

1-3 Viktige sikkerhetsregler

2 Installasjon og tilkobling

2-1 Innholdet i pakken

• Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.

• Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Hurtigoppsettveiledning Garantikort (Ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning Strømledning

Fjernkontroll / 2 batteri

(Ikke tilgjengelig alle steder)

Rengjøringsklut

Projektor

INNHOLD

D-Sub-kabel Linsedeksel

4 skruer

(For braketten til takfestet.)

Projektorhus

Et veggfeste er ikke inkludert og må kjøpes separat. Bruk de medfølgende skruene til å feste projektoren til takfestebraketten.

Installasjon og tilkobling 2-1

2-2 Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

• Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke vises rektangulært.

• Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises tydelig.

• Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.

• Du kan installere projektoren på følgende steder avhengig av skjermen: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> / <Rear-Floor>

/ <Rear-Ceiling>. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.

Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller lavt) eller bakside-tak.

1. For bakside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2. For bakside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen

Installere projektoren foran på skjermen.

Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forsidetak.

1. For forside-gulv trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2. For forside-tak trykker du:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Installasjon og tilkobling

2-3 Oppretting med justerbare fotstøtter

Trykk på PUSH-knappene, som vist, for å justere støttene og justere projektoren.

Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30mm (omtrent 12 ˚) fra referansepunktet.

Hvis <Auto Keystone> er angitt til <On>, vil <V-Keystone> automatisk bli justert.

Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, bruker du <V-Keystone>.

Installasjon og tilkobling 2-3

2-4 Justering av zoom og fokus

Zoomknapp Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoomområdet ved å manipulere zoomknappen.

Fokusring Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.

Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og fremvisningsavstand i del 2-5, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.

2-4 Installasjon og tilkobling

2-5 Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y’. Avstand fra linsesentrum til bildebunn

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet.

Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

190

200

210

220

230

150

160

170

180

110

120

130

140

70

80

90

100

M (DIAGONAL)

TOMME

R

CM

30

40

50

60

76,2

101,6

127,0

152,4

177,8

203,2

228,6

254,0

279,4

304,8

330,2

355,6

381,0

406,4

431,8

457,2

482,6

508,0

533,4

558,8

584,2

SKJERMSTØRRELSE

X (HORISONTAL)

TOMME

R

CM

93

102

110

119

59

68

76

85

25

34

42

51

127

136

144

153

161

170

178

187

195

64,6

86,2

107,7

129,7

150,8

172,3

193,9

215,4

236,9

258,5

280,0

301,5

323,1

344,6

366,2

387,7

409,2

430,8

452,3

473,9

495,4

Y (VERTIKAL)

TOMME

R

CM

16

21

26

32

58

64

69

74

37

42

48

53

79

85

90

95

101

106

111

117

122

40,4

53,8

67,3

80,8

94,2

107,7

121,2

134,6

148,1

161,5

175,0

188,5

201,9

215,4

228,9

242,3

255,8

269,2

282,7

296,2

309,6

45,3

60,4

75,5

90,6

105,7

120,8

135,8

150,9

166,0

181,1

196,2 498,4

211,3 536,8

226,4

241,5

256,6

271,7

286,8

301,9

317,0

332,1

347,2

VISNINGSAVSTAND

Z (TELE)

TOMME

R

CM

115,0

153,4

191,7

230,0

268,4

306,7

345,1

383,4

421,7

460,1

575,1

613,4

651,8

690,1

728,5

766,8

805,1

843,5

881,8

Z (BRED)

TOMME

R

CM

37,7

50,3

62,9

75,5

88,1

100,6

113,2

125,8

138,4

150,9

163,5

176,1

188,7

201,3

213,8

95,8

127,8

159,7

191,7

223,6

255,6

287,5

319,5

351,4

383,4

415,3

447,3

479,2

511,2

543,1

226,4 575,1

239,0

251,6

264,2

276,7

289,3

607,0

639,0

670,9

702,9

734,8

FORSKYVNIN

G

Y'

TOMME

R

1,1

1,5

CM

1,9

2,3

2,6

3,0

2,9

3,8

4,8

5,8

3,4

3,8

4,2

4,5

6,7

7,7

8,7

9,6

4,9

5,3

5,7

6,1

10,6

11,5

12,5

13,5

6,4

6,8

7,2

7,6

14,4

15,4

16,3

17,3

7,9

8,3

8,7

18,3

19,2

20,2

21,2

22,1

Installasjon og tilkobling 2-5

SKJERMSTØRRELSE

320

330

340

350

280

290

300

310

360

370

380

390

400

M (DIAGONAL)

TOMME

R

CM

240

250

260

270

609,6

635,0

660,4

685,8

914,4

939,8

965,2

990,6

1016

711,2

736,6

762,0

787,4

812,8

838,2

863,6

889,0

X (HORISONTAL)

TOMME

R

204

212

220

229

237

246

254

263

271

280

288

297

305

314

322

331

339

CM

516,9

538,5

560,0

581,6

603,1

624,6

646,2

667,7

689,3

710,8

732,3

753,9

775,4

796,9

818,5

840,0

861,6

Y (VERTIKAL)

TOMME

R

CM

127

132

138

143

148

154

159

164

170

175

180

185

191

196

201

207

212

323,1

336,5

350,0

363,5

376,9

390,4

403,9

417,3

430,8

444,2

457,7

471,2

484,6

498,1

511,6

525,0

538,5

Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.

422,6

437,7

452,8

467,9

483,0

498,1

513,2

528,3

Z (TELE)

TOMME

R

CM

362,3

377,4

392,5

407,5

920,2

958,5

996,8

1035,2

543,4

558,5

573,6

589,0

604,0

1380,2

1418,6

1456,9

1495,2

1533,6

1073,5

1111,9

1150,2

1188,5

1226,9

1265,2

1303,5

1341,9

VISNINGSAVSTAND

352,2

364,8

377,4

389,9

402,5

415,1

427,7

440,3

Z (BRED)

TOMME

R

CM

301,9

314,5

327,0

339,6

766,8

798,7

830,7

862,6

452,8 1150,2

465,4 1182,1

478,0 1214,1

489,0 1243,2

502,0 1275,1

894,6

926,5

958,5

990,4

1022,4

1054,3

1086,3

1118,2

FORSKYVNIN

G

Y'

TOMME

R

9,1

9,5

CM

9,8

10,2

10,6

11,0

23,1

24,1

25,0

26,0

11,4

11,7

12,1

12,5

27,0

27,9

28,9

29,8

12,9

13,2

13,6

14,0

30,8

31,8

32.7

33,7

14,4

14,8

15,2

34,7

35,6

36,6

37,5

38,5

2-5 Installasjon og tilkobling

2-6 Lampeutskiftning

Informasjon om lampeutskiftning

• Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i informasjonsvisningen (INFO-knappen).

• Bytt bare ut lampen med den som er angitt nedenfor.

Modell

SP-M205W, SP-M225W SP-M255W

Lampemodellnavn

DPL3311U

- For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 6-3.

DPL3321U

• Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.

• Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut lampen.

• Projektorlampen er øverst på projektoren.

• Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann, brannskader, eller andre skader.

• Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.

• Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.

• Når du bytter lampen, legger du projektoren på et flatt underlag.

• Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.

Prosedyre for lampeutskiftning

• Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.

• Projektorlampen er øverst på projektoren.

1. Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

2. Når dekselet er åpent, fjerner du de tre (3) skruene øverst på projektoren som vist på figuren nedenfor.

3. For å fjerne lampen holder i lampehåndtaket og drar i det som vist på figuren under.

Installasjon og tilkobling 2-6

Installer en ny lampe i omvendt rekkefølge av fjerningen.

Bytte ut og rengjøre filteret

Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret:

• Filteret er på siden av projektoren.

• Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.

• Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.

• For spørsmål om kjøp av nye filtre ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 6.

For å bytte ut eller rense filteret følger du disse trinnene:

1. Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

2. Åpne filterdekselet.

3. Bytt ut eller rengjør filteret.

• Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under rennende vann.

• Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.

• Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.

• Etter at du har renset eller byttet ut filteret, kjører du <Reset> -> <Reset Filter Time> i menyen <Setup>.

Ventilasjonsåpninger

Du ser plasseringen av ventilasjonsåpningene på bildet under:

• Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan projektoren bli overopphetet og ikke fungere.

2-6 Installasjon og tilkobling

Luftuttaksventil

Luftinntaksventil

Installasjon og tilkobling 2-6

2-7 Baksiden

2-7

IKONE

R

NAVN

Spor for Kensington-lås

PC IN-port

VIDEO IN-port

AUDIO IN (L-AUDIO-R) -port

HDMI/DVI IN-port

Fjernkontrollens signalmottaker

Strøminngangsport

AUDIO OUT/ -port

RS232C-port

LAN-port

USB-port

Installasjon og tilkobling

2-8 Støttede visningsmoduser

2-8-1. PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

Installasjon og tilkobling

OPPLØSNING

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

2-8

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

OPPLØSNING

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

VERTIKAL

FREKVENS (HZ)

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

PIKSELFREKVE

NS(MHZ)

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Alle oppløsninger som er høyere eller lavere enn 1024x768 omformes til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.

Hvis oppløsningen til signalet fra PCen samsvarer med den ekte oppløsningen (1024x768) til projektoren, er skjermkvaliteten optimal.

2-8-2. AV-timing (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

OPPLØSNING

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

SKANN

Linjesprang

Progressiv

Linjesprang

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

2-8-3. AV-timing (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

Format4

Format4

Format5

Format5

OPPLØSNING

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

SKANN

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

Linjesprang

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

60,000

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

33,750

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

74,250

2-8 Installasjon og tilkobling

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT OPPLØSNING

Format17,18

Format19

Format20

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SKANN

Progressiv

Progressiv

Linjesprang

HORISONTAL

FREKVENS

(KHZ)

50,000

50,000

50,000

VERTIKAL

FREKVENS

(HZ)

31,250

37,500

28,125

PIKSELFREK

VENS(MHZ)

27,000

74,250

74,250

2-8-4. AV-timing (VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektoren støtter standard videoformater som er listet opp over gjennom sine videoinnganger. Ingen justeringer er nødvendig.

Installasjon og tilkobling 2-8

2-9 Koble til strømmen

1. Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.

2-9 Installasjon og tilkobling

2-10 Koble til med en PC og konfigurere PCen

2-10-1. Konfigurere PC-miljøet

Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1. Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm> vises.

2. Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1280 x 800

. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.

Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3. Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.

4. Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i

Skjermmodus for PC-timing i del 2-8.

Installasjon og tilkobling 2-10

Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.

5. Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet.

6. Slå av PCen og koble den til projektoren.

• Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows.

([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)

• Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.

• Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av

Windows du bruker.

• Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.

2-10-2. Koble til en PC

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til PC-videoutgangsporten (D-sub) på PCen med en PC-videokabel.

2. Sett i strømledningene til projektoren og PCen.

Dette produktet støtter plug and play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.

Bruke projektoren

1. Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.

Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.

2. Slå på PCen og angi PC-miljøet (skjermoppløsning osv.) om det er nødvendig.

3. Juster skjermen.

2-10 Installasjon og tilkobling

2-11 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1. Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVIkabel (følger ikke med).

- Hvis du kobler til HDMI-kontakten på PCen, bruker du en HDMI/HDMI-kabel (følger ikke med).

- Du finner mer informasjon om støttede oppløsninger og oppdateringsfrekvenser i PC-timing (D-Sub/HDMI) i del 2-8,

"Støttede visningsmoduser".

Installasjon og tilkobling 2-11

2-12 Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.

- Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2. Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).

- Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

2-12 Installasjon og tilkobling

2-13 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

Installasjon og tilkobling 2-13

2-14 Koble til en AV-enhet med komponentutgang

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Componentkabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (HDMI) i del 2-

8. "Støttede visningsmoduser".

2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-14 Installasjon og tilkobling

2-15 Koble til med en videokabel

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble AV-enheten til [VIDEO IN]-porten med en VIDEO-kabel (følger ikke med).

- Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO) i del 2-8, "Støttede visningsmoduser".

2. Koble [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

Installasjon og tilkobling 2-15

2-16 Koble til en ekstern høyttaler

Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for de interne høyttalerne som er innebygd i projektoren.

1. Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.

2. Koble [AUDIO OUT/ ] -kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.

- Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne høyttaleren med volumknappen på projektoren eller fjernkontrollen.

[AUDIO OUT/ ]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.

2-16 Installasjon og tilkobling

2-17 Koble til et nettverk

Dette produktet kan bruke nettverksfunksjoner. Se den følgende nettverkstilkoblingsmetoden.

2-17-1. Koble til et dynamisk IP-nettverk (DHCP)

Du kan koble projektoren til nettverket gjennom et modem som bruker DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når du bruker et DHCP-modem, gir modemet automatisk verdier for IP-adresse, delnettmaske og gateway som projektoren trenger for å få tilgang til nettverket.

Når du skal koble til et DHCP-nettverk, følger du disse trinnene:

1. Koble modemkabelen mellom modemporten på veggen og det eksterne modemet.

2. Koble en LAN-kabel mellom det eksterne modemet og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

3. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

4. Slå på projektoren og trykk på [MENU]-knappen.

5. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6. Projektoren henter automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

• Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

• Hvis IP-adressetildelingen fra DHCP-serveren mislykkes, slår du av det eksterne modemet i mer enn 10 sekunder, starter modemet på nytt og prøver deretter å koble til på nytt.

• Du finner instruksjoner om oppsett og tilkobling av det eksterne modemet og ruteren i brukerhåndbøkene til hvert produkt.

• Du kan koble til LAN-kabelen fra modemet direkte til projektoren. Du trenger ikke en ruter.

• Du kan ikke bruke et manuelt ADSL-modem til tilkobling fordi det ikke er en enhet av DHCP-typen. Kontroller at du bruker et automatisk ADSL-modem til DHCP-tilkobling.

Installasjon og tilkobling 2-17

2-17-2. Koble til et statisk IP-nettverk

Du kan feste projektoren til et nettverk som bruker en statisk IP-adresse som tilsvarer bruk av en dedisert linje. Hvis nettverket bruker statiske IP-adresser, må du hente verdiene for IP-adresse, delnettmaske og gateway fra din Internett-tjenesteleverandør, slå på nettverksfunksjonen i projektorens meny og deretter angi verdiene i nettverksfunksjonen manuelt.

Når du skal koble til et statisk IP-adressenettverk, følger du disse trinnene:

1. Koble en LAN-kabel mellom LAN-porten på veggen og en kablet eller trådløs IP-ruter.

2. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.

3. Slå på projektoren og trykk deretter på [Meny]-knappen.

4. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5. Velg <IP Address> og trykk på [ ]-knappen. Bruk knappene / til å navigere mellom hvert IP-adressefelt og knappene /

til å angi verdier.

6. Når du er ferdig med å angi verdiene for IP-adresse, trykker du på [ ]-knappen og gjentar deretter trinnene for Delnettmaske og Gateway.

7. Når alle verdiene er fylt ut, trykker du på [MENU]- eller [RETURN]-knappen for å gå ut av oppsettmenyen.

• Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

• Hvis du bruker en statisk IP-adresse, vil Internett-tjenesteleverandøren informere deg om IP address, delnettmaske og gateway. Disse verdiene må angis for å fullføre nettverksoppsettet. Hvis du ikke vet din statiske IP-adresse, kontakter du nettverksadministratoren.

• For instruksjoner om oppsettet og tilkoblingen av ruteren ser du i ruterens brukerhåndbok.

• Du kan koble LAN-kabelen direkte til projektoren uten å bruke en ruter.

• Hvis du bruker en IP-ruter som støtter DHCP-funksjonen, kan du angi ruteren til enten DHCP eller statisk IP.

• Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker en statisk IP, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren.

2-17 Installasjon og tilkobling

2-18 Spor for Kensington-lås

Med sporet for Kensington-låsen kan du låse projektoren, noe som gir en sikkerhetsfølelse når du bruker den på offentlige steder.

Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten for mer informasjon.

Du må kjøpe Kensington-låsen separat.

Følg disse trinnene for å låse produktet:

1. Legg Kensington-låsen rundt en stor, stillestående gjenstand som et skrivebord eller en stol.

2. Skyv enden av kabelen med låsen festet gjennom den buede endren av Kensington-låsekabelen.

3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på skjermen ( ) .

4. Lås låsen ( ).

• Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som fulgte med låseenheten.

• Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.

Installasjon og tilkobling 2-18

3 Ved bruk av

3-1 Produktfunksjoner

1. En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi

• 1280 x 800 oppløsning.

• 3P-LCD-panel.

• SP-M205W : Gir en lys skjerm med 2000 ANSI lumen.

• SP-M225W : Gir en lys skjerm med 2200 ANSI lumen.

• SP-M255W : Gir en lys skjerm med 2500 ANSI lumen.

2. Minimert viftestøy

• Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.

3. Flere inngangskontakter

• Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som D-Sub 15P, Video, HDMI (støtter DVI PC-signal) osv.

4. Lydutgang

• Utstyrt med en intern 7 W (mono)høyttaler.

5. Brukerjusteringer

• Tillater justering av hver inngangsport.

• Utstyrt med et internt Test Pattern som kan brukes til å installere og justere projektoren.

• Kompakt størrelse, lett og bærbar.

6. Praktisk nettverksfunksjon

• Projektoren kan overvåkes og kontrolleres fra en PC ved hjelp av nettverksfunksjonen.

7. Multimediefunksjon

• Du kan nyte video, bilder og musikk og vise dokumenter som er lagret på en USB-enhet uten å koble til en PC.

8. Sikkerhetsfunksjon

• Sikkerhetspassord kan angis for å hindre uautoriserte justeringer og tilgang til projektoren.

3-1 Ved bruk av

3-2 Forside, øvre

IKONE

R

Navn Beskrivelse

Indikatorer

- STAND BY (Blå lampe)

- LAMP (Blå lampe)

- STATUS (grønt/rødt/gult lys)

Se Lampeinnstillinger.

/ : Bruk til å flytte eller velge et element i en meny.

Flytt / Velg

/Volum -knapp

MENU-knappen

SOURCE-knappen

: Bruk til å justere volumet.

Bruk til å vise menyskjermen.

Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.

Bruk til å slå projektoren på eller av.

POWER-knapp

Zoomknapp

Fokusring

Linse

Fjernkontrollens signalmottaker

Hull til å feste linsehettestrengen i

Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.

Bruk til fokusjustering.

Ved bruk av 3-2

3-3 Fjernkontroll

Hvis du bruker projektoren med en annen fjernkontroll i nærheten, kan det føre til utilstrekkelige funksjoner på grunn av interferens mellom fjernkontrollkoder (frekvenser).

POWER ( )-knapp

Bruk denne knappen til å slå projektoren på og av.

QUICK -knapp

Bruk til å returnere til forrige meny raskt.

P.MODE-knapp

Bruk til å velge bildemodus.

AUTO-knapp

Juster skjermen automatisk. (Bare aktivert i <PC>-modus.)

P.SIZE-knapp

Bruk til å justere størrelsen på bildeskjermen.

Spol tilbake-knappen

Spol tilbake video i <Media Play>modus.

Spill av-knapp

Spill av video i <Media Play>-modus.

KEYSTONE-knapp

Korriger et skråstilt bilde.

BLANK-knapp

Bruk til å skru av skjermen og lyden midlertidig.

Videoen og lyden vil komme tilbake når du trykker en annen knapp enn

[POWER]-knappen.

Spol fremover-knappen

Spol fremover video i <Media Play>modus.

Stopp-knappen

Stopp video i <Media Play>-modus.

DOCU. ZOOM-knapp

Forstørr eller forminsk et dokument i dokumentmenyen under menyen

<Document> under modusen <Media

Play>.

Pause-knapp

Sett video på pause i <Media Play>modus.

VOL (

)-knapp

Bruk til å kontrollere volumet.

MUTE ( )-knapp

Trykk for å dempe lyden midlertidig.

Trykk på MUTE-knappen på nytt eller

[VOL]-knappen ( ) når lyden dempes for å høre lyden igjen.

PAGE-knapp (

)

Bruk til å gå til forrige eller neste side, en side om gangen.

SOURCE-knapp

Bytt til det eksterne inngangssignalet.

MENU ( )-knapp

Bruk til å vise menyskjermen.

MEDIA.P-knapp

Gå direkte til <Media Play>-modus.

Vis menyelementene mens du er i <Media Play>-modus.

HELP-knapp

Vis knappeinformasjonsmenyen nederst på skjermen når et dokument vises i <Media Play>-modus.

USB SAFELY REMOVE-knapp

Bruk til å fjerne en [USB]-enhet trygt.

RETURN ( )-knapp

Går tilbake til forrige meny.

Flytt knappene ( )/ ( )

Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.

EXIT ( )-knapp

Bruk til å få menyskjermen til å forsvinne.

STILL-knapp

Bruk til å se stillbilder.

INFO-knapp

Bruk til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og lampelevetid.

Fargeknapper (bare tilgjengelige i <Media Play>)

Rød: Bruk til å vise undertekst mens du spiller en videofil.

Grønn: Bruk til å angi <SlideShow Settings> mens du viser en bildefil.

Gul: Bruk til å angi <Zoom> i dokumentvisning.

Blå: Bruk til å flytte sider med <Page Navigation>-menyen i dokumentvisning.

INSTALL-knapp

Bruk til å justere bildet slik at det passer til projektorens installasjonssted

(foran skjermen og hengende fra taket, bak skjermen og hengende fra taket osv.)

3-3 Ved bruk av

• Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller fjernkontrollen.

• Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 7 meter fra produktet.

Installere batterier i fjernkontrollen

1. Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover som vist på figuren.

2. Sett inn to AAA-batterier.

3. Lukk dekselet.

3-3 Ved bruk av

3-4 Lampeinnstillinger

Lampeinnstillinger

:Lyset er på :Lyser blinker :Lyset er av

STATUS LAMP STAND BY STATUS

Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.

Projektoren fungerer som normalt.

Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.

[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)

Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i

Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Se i Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.

Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 5 nedenfor.

Fjerne indikatorproblemer

Ved bruk av 3-4

KLASSIFISE

RING

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Tiltak 4

Tiltak 5

STATUS TILTAK

Kjøleviftesystemet fungerer ikke som normalt.

Lampedekselet som beskytter lampeenheten er ikke skikkelig lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.

Projektoren har endret seg til

Kjølemodus fordi den interne temperaturen til projektoren har

økt til over vedlikeholdsgrensen.

Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller vårt servicesenter.

Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk.

I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til

<ECO>-modus.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Den interne temperaturen til projektoren har steget høyere enn grensen, og projektoren har slått seg av automatisk.

Lampen fungerer feil etter at strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås på rett etter at projektoren slås av.

Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert.

Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert.

Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren.

Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.

Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.

Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet oppstår flere ganger, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan lage støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.

3-4 Ved bruk av

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen.

Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.

MENY UNDERMENY

Source List Edit Name

Input

Picture

Black Level

Setup

Option

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Sleep Timer

Size

Film Mode

Lamp Mode

Video Type

Menu Option

Melody

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Security

Digital NR

Zoom

V-Keystone

Network

Filter Check

Time

Panel Lock

Background

Reset

Auto Power On

Information

3-5-1. Input

MENY

Source List

Edit Name

BESKRIVELSE

Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.

• <PC>-<AV>-<HDMI> - <Media Play>

Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture

Ved bruk av 3-5

3-5

MENY

Mode

Size

BESKRIVELSE

Velg en skjermmodus som passer til omgivelsene, typen bilder du viser, eller velg en tilpasset modus som du har opprettet basert på dine krav.

<Mode>

• <Dynamic > : Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.

• <Standard> : Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.

• <Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.

• <Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.

• <Movie> : Denne modusen passer til å se en film.

• <Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.

I <Game>-modus vises ikke teksten i stillbilder naturlig.

• <User> : Dette er en tilpasset modus du oppretter ved hjelp av funksjonen <Mode>→<Save>.

Modusene <Presentation> og <Text> er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timingsignal (D-Sub/HDMI) eller et <Media Play>-signal.

<Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.

<Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.

<Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.

<Sharpness> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller <Media Play>.

<Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.

<Color> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller <Media Play>.

<Tint> : Brukes til å få frem mer naturlig farge ved å forsterke mengden grønt eller rødt i bilder.

<Tint> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) , AV-timing (VIDEO) PAL- og SECAM-signal eller <Media Play>-modus.

<Color Tone> : Fargetonen kan endres.

• Fabrikkinnstilling: <Cool2>, <Cool1>, <Warm1>, <Warm2>

• Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.

• Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.

Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.

• Justerbart område: -3 til +3

<Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermmenyen <Mode>→<User>.

<Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Med denne funksjonen kan du velge en skjermstørrelse.

<Zoom1> og <Zoom2> deaktiveres når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller

<Media Play>.

• <Wide> - <16 : 9> - <Zoom1> - <Zoom2> - <4 : 3>

Ved bruk av

MENY

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

BESKRIVELSE

Med denne funksjonen kan du justere skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.

For å justere velger du retningen du vil bevege skjermen i og trykker deretter på pilknappen som peker i den retningen, gjentatte ganger.

Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.

Hvis det vises prikkete linjer i et bilde eller skjermen rister, kan bildekvaliteten forbedres ved å aktivere Digital NR (støyreduksjon).

Når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal, fungerer ikke <Digital NR>.

Hvis svartnivået ikke passer for inngangssignalet, kan de mørke delene av et bilde være uklare eller svake. Med denne funksjonen kan du velge et svartnivå som kan forbedre synligheten av de mørke delene.

<Black level> kan bare angis for [AV], 480i og 576i i AV-timing (D-Sub) og RGB-signaler i

[HDMI]-inngangen.

For [AV] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub).

• <0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Angir svartnivået til <7.5 IRE>.

For RGB-signalet i <HDMI> -modus

• <Normal > : Brukes i normale omgivelser.

• <Low > : Brukes når de mørke delene av et bilde er for lyse.

Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødvendige bilder vises på kanten av bildet.

• Deaktivert i <AV>- og <Media Play>-modus.

• Overskanning støttes bare når inngangssignalet er et AV-timing (D-Sub)-signal eller AVtiming (HDMI)-signal.

• Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten av et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> (Overskanning) på.

Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer.

• <Off>-<Auto>

• <Film Mode> støttes bare for [AV], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub).

• Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.

Ved bruk av 3-5

MENY

PC

Zoom

BESKRIVELSE

For PC-signaler eliminerer eller fjerner de fire PC-funksjonene støy som kan føre til ustabil skjermkvalitet som skjermristing. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.

• Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Subkontakten.

• Se i PC-timing (D-Sub/HDMI).

• <Auto Adjustment> : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen.

• <Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen.

• <Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen.

• <Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.

Du kan forstørre skjermen til en størrelse du ønsker.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er et PC-timing (D-Sub/HDMI)-signal.

3-5-3. Setup

3-5

MENY

Install

Lamp Mode

Auto Keystone

BESKRIVELSE

Fior å skreddersy bildet til installasjonsstedet, (for eksempel bak en halvgjennomsiktig skjerm, hengende fra taket), kan du snu bildene som vises vertikalt/horisontalt.

• <Front-Floor> : Normalt bilde

• <Front-Ceiling >: Horisontalt/vertikalt reversert bilde

• <Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde

• <Rear-Ceiling > : Vertikalt reversert bilde

Med denne funksjonen kan du angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen.

• <Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer.

Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og redusere støy og strømforbruk.

• <Bright >: Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig.

Når lampestyrken øker, reduseres lampens levetid, og støyen og strømforbruket kan øke.

Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk.

• <Off> - <On>

Ved bruk av

MENY

V-Keystone

Background

Test Pattern

Video Type

BESKRIVELSE

Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale

Keystone-funksjonen.

• Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres.

• Keystone kompenserer ikke for forvrengning i skjermmenyen.

Du kan velge et bilde eller en skjerm som vises når det ikke er noe signal fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.

• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.

Et standard testmønster innebygd i projektoren. Du kan bruke det som et referansebilde for å optimalisere installasjonen av projektoren og optimalisere bildene.

• <Crosshatch> : - Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.

• <Screen Size> : Du kan henvise til og vise bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.

Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, lar videotypen deg angi inngangssignaltypen manuelt.

Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.

• I <PC>-modus er menyen bare aktivert for AV-timing (D-Sub)-inngangssignaler. For separat H/Vsynkronisering er den bare aktivert for et signal på 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• I <HDMI>-modus aktiveres <Video Type> bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz og

1280x720p 59,94Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV> yniOwjP yniOh}P

€w‰w™Oh}P wj

Usage

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G wjG›“GkTzœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G

Color,

Sharpness,

Tint

kŒˆ’›Œ™

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGyniTœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëGŒ•G h}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆG€w‰w™Tœ›Žˆ•ŽŒ•G—ëG

Œ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSGk}kSG–šˎPG›“GkT zœ‰T’–•›ˆ’›Œ•G h’›Œ™ h’›Œ™

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•GwjG›“GoktpT

’–•›ˆ’›Œ•G kŒˆ’›Œ™

PC menu

h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™

zoom

h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ h’›Œ™ h}

}Œ‹G›“’–‰“•ŽGˆGŒ•Gh}TŒ•Œ›GOz{iSG k}kSG–šˎPG›“GoktpT’–•›ˆ’›Œ•G h’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ kŒˆ’›Œ™ hœ›– hœ›–••š›““•ŽŒ™

T T T

Ved bruk av 3-5

3-5

MENY

Caption

Network

Reset

BESKRIVELSE

<Caption>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet fra Video-inngangen inneholder undertekster.

• <Caption> : <Off> - <On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1> - <2>

• <Field> : <1> - <2>

• Bare aktivert i <AV>-modus.

• Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller

<Field>innstillingene.

• Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.

(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>.)

Ved å koble til en LAN-kabel mellom PCen og projektoren kan du bruke følgende tilleggsfunksjoner på PCen. På PCen kan du kontrollere projektorens forhold (levetid på lampen, driftsfeil, temperatur) og eksternt kontrollere projektorens strøm på/av, lysstyrke og lyd på/av.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

• <Manual> : Lar deg manuelt angi IP address, Subnet mask og Gateway manuelt.

Etter at du har trykket på [ ]-knappen for å angi verdier, endrer du verdiene med / knappene og beveger deg med / -knappene. Når verdiene er fylt ut, trykker du på [ ]knappen.

<Server IP Setting> : Lar deg angi server-PCens IP-adresse.

• Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

• Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes, angir du IP-adressen til server-PCen under <Server IP

Setting>.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

• <Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene.

• <Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.

• <Media Play> : Følgende funksjoner aktiveres bare når projektoren ikke klarer å gå inn i <Media

Play>-modus på grunn av en <Media Play>-modusfeil.

Bare aktivert i <Media Play>-modus.

• <Recovery Mode>: Når projektoren slås av under fastvareoppdatering, bruker du denne funksjonen til å fortsette oppdateringen.

• <OK>-<Cancel>

Under normal bruk oppdaterer du ved å velge <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware

Update> i <Media Play>-menyen.

• <System Reset>: Når <Media Play>-funksjonen plutselig fryser, bruker du denne funksjonen til å starte <Media Play> på nytt.

• <OK>-<Cancel>

Ved bruk av

3-5-4. Option

MENY

Language

Menu Option

Sound

Filter Check Time

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

BESKRIVELSE

Med denne funksjonen kan du velge språket som brukes på menyskjermen.

• <Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre.

• <Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.

• <High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>

• <Display Time > : Du kan angi klokkeslettet for menyen.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Projektoren er utstyrt med en intern monohøyttaler på 7 W. Bruk innstillingene nedenfor for å skreddersy lyden etter ønske.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: timer)

• <Off>-<100>-<200>-<400>-<800>

Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i 1 minutt når projektoren slås på.

Filterkontrollmelding: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>". (“Sjekk filteret, og om nødvendig, rengjør eller erstatt det.”).

Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du trykker På/Av-knappen.

• <Off> - <On>

Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på, slås projektoren av automatisk.

(Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Denne funksjonen virker ikke i <Media Play>-modus.

Angi slik at det spilles en melodi når projektoren slås på eller av.

• <Off> - <Low> - <Medium> - <High>

Ved bruk av 3-5

MENY

Security

Panel Lock

Information

BESKRIVELSE

For å hindre tyveri kan du angi et passord som brukere må oppgi når projektoren slås på. Når du angir et passord, vil ikke projektoren fungere uten det.

• <Power On Protection>

• <Off > : Angi ditt gjeldende passord og angi beskyttelsesfunksjonen til av.

• <On > : Angi ditt nye passord og angi beskyttelsesfunksjonen til på.

• <Change Password> : Endre ditt gjeldende passord.

• Bruk nummertastene som vises for å angi eller endre passordet.

• Hvis du har glemt passordet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Du kan deaktivere knappene på projektoren slik at projektoren bare kan styres av fjernkontrollen.

• <Off> - <On>

Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett og PC-bildejustering.

3-5 Ved bruk av

3-6 Nettverksadministrasjon

3-6-1. Administrasjon med nettleseren

Nettleseren lar deg overvåke og kontrollere en projektor fra en PC uten å installere noen programvare. Før du kan bruke nettleseren må du koble projektoren til ditt lokale nettverk. Retningslinjer som forklarer hvordan du kobler til et nettverk, finner du i del 2-17, Koble til et nettverk.

Hvis du vil kontrollere flere projektorer fra en enkelt PC, installerer og kjører du Samsung Projector Manager.

For informasjon om Samsung Projector Manager går du til 3-6-2.

Kontroller nettverkstilkoblingen mellom PCen og projektoren før du kobler til nettleseren. Hvis nettverkstilkoblingen har mislyktes, kan det hende at nettleservinduet ikke kan brukes.

• For å bruke nettleseren må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:

• RAM: Mer enn 10 MB

• Harddisk -kapasitet: Mer enn 10 MB

• Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480

• Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Nettleser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere versjon, Netscape Navigator 9 eller nyere versjon, Mozilla FireFox 3.0.x eller nyere versjon, Google Chrome.

1. Tilkobling

• Angi projektorens IP-adresse i nettleserens adresselinje.

Finn projektorens IP-adresse ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

• Network Projector-vinduet vises. For informasjon om kontrollelementer i Network Projector-vinduet ser du i elementene under del 3-5, Bruke skjermjusteringsmenyen.

• Noen funksjoner som er listet opp i "Bruke skjermjusteringsmenyen" kan ikke brukes i nettleseren på grunn av begrensninger i ekstern kontroll av nettverket.

3-6 Ved bruk av

3-6-2. Projektorstyring med PC-programvare

Du kan overvåke og kontrollere mer enn en projektor med Samsung Projector Manager.

Når du installerer eller bruker Samsung Projector Manager på PCen, må du logge deg på som administrator.

Hvis du logger inn med dine personlige opplysninger, må disse ha fullverdige administratorrettigheter.

• For å bruke Samsung Projector Manager må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:

• RAM: Mer enn 10 MB

• Harddisk -kapasitet: Mer enn 10 MB

• Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480

• Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Installere Samsung Projector Manager

• Klikk 'Samsung Projector Manager' på CDen som følger med.

• Installer i henhold til instruksjonene som vises på PC-skjermen.

2. Kjøre Samsung Projector Manager

Når installasjonen av Samsung Projector Manager og network setup for projektoren er fullført, vil Samsung Projector Manager være tilgjengelig for bruk.

• Klikk Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• Vinduet <Samsung Projector Manager> vises.

3. Bruke Samsung Projector Manager

• Gruppering og registrering av projektor

• For å bla gjennom projektorer som er koblet til PCen automatisk, trykker du på <Tools>→<Auto Search>

• For å gruppere eller direkte registrere projektorene velger du

<List>→<Projector>, høyreklikker over <Network

Projector> under <Projector List> før du velger <Add Projector>.

Ved bruk av 3-6

• Spesifiser <Projector Name>, <IP Address>og <Group Name> for å registrere deg, og trykk deretter på <ADD>.

Alle grupper som det ikke er spesifisert et navn for, vil automatisk bli kalt <Default Group>. For å fjerne og/eller gi nytt navn til en registrert projektor høyreklikker du den og velger deretter henholdsvis <Delete> og/eller

<Rename>.

Hvis en projektor ikke vises på <Projector List >etter registrering, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen og nettverksinnstillingene er riktig konfigurert. Se del 2-17, Koble til et nettverk og del 3-5-3, <Setup>→<Network> for informasjon og instruksjoner.

For å lagre eller laste den registrerte projektorens informasjon velger du <File>→<Export Config>.

• Projektorstyring

• Du kan kontrollere projektorlampens tilstand, temperatur, funksjon, feil osv. i sanntid.

3-6

: Du kan se en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off-status, LAMP lifespan, driftsfeil (representert av ikoner) osv. i sanntid.

Samsung Projector Manager viser ikoner som angir en projektors status. Ikonene listes opp i tabellene nedenfor.

Hvis ikonene angir et problem med projektoren ser du "Fjerne indikatorproblemer" i del 3-4, Lampeindikasjoner.

Advarsler og feilstatusikoner

IKONER STATUS HANDLING

Feil

STATUS

Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig.

Se Tiltak 2 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil Lampen fungerer ikke som normalt.

Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil Lampens levetid er over.

Lampen må byttes ut.

Ved bruk av

IKONER STATUS

Feil

STATUS

Kjølevifte 1 fungerer ikke som normalt.

Feil

Feil

Feil

Feil

Kjølevifte 2 fungerer ikke som normalt.

Kjølevifte 3 fungerer ikke som normalt.

Kjølevifte 4 fungerer ikke som normalt.

Kjølevifte 5 fungerer ikke som normalt.

HANDLING

Se Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer.

Feil

Advarsel

Feil

Feil

Kjølevifte 6 fungerer ikke som normalt.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.

Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.

Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.

Luftfilterts levetid er over.

Luftfilteret må byttes ut.

Advarsel

Advarsel Luftfilteret har blitt blokkert av støv.

Luftfilteret har blitt blokkert av støv.

Luftfilteret må rengjøres.

Luftfilteret må rengjøres.

Feil

Statusikoner for temperaturnivå

IKONER STATUS

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

Temperaturstatus

STATUS

Projektorens interne temperatur er normal. (standbymodus)

Projektorens interne temperatur er normal. (lav)

Projektorens interne temperatur er normal. (middels)

Projektorens interne temperatur er normal. (litt høy)

Projektorens interne temperatur er høyere enn grensen.

Projektorens interne temperatur er for høy. Projektoren er slått av automatisk.

HANDLING

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Ingen. Den er normal.

Se Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer.

Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.

Ved bruk av 3-6

• Administrere projektorene

3-6

: Bruke ikonene i <Projector List> (gjelder bare for 'V'-merkede projektorer i overvåkningsvinduet)

(Refresh): Oppdaterer statusen for projektoren.

(Power On): Slår på strømmen til projektoren.

(Power Off): Slår av strømmen til projektoren.

(Switch Source): Velger en kilde fra HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

(Blank Off/Blank On): Slår skjermen til projektoren på eller av.

(Mute Off/Mute On): Slår på/demper lyden til en projektor.

(Adjust Aspect Ratio): Justerer sideforholdet til projektoren til enten 16:9 eller

Normal.

• Hvis den tilkoblede kilden ikke har <Media Play>-funksjonen, er ikke <MP> tilgjengelig i kildelisten.

• Hvis projektoren ikke har en [S-VIDEO IN]-terminal, er <S-VIDEO>-kilden ubrukelig.

: Koble til Web browser fra Samsung Projector Manager

Ved å koble til nettleseren i Samsung Projector Manager, kan du bruke mer varierte funksjoner. For å utføre nettlesertilkoblingen velger du en projektor å koble til og høyreklikker deretter for å velge <WebControl>.

Hvis nettlesertilkoblingen mislykkes, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen (se del 2-17, Koble til et nettverk) og nettverksinnstillingene (se 3-5-3, Setup > Network) er riktig konfigurert.

Hvis du styrer en projektor med både Samsung Projector Manager og Web browser samtidig, kan det føre til feil eller at PCen går tregere.

• Bruke <Schedule>-funksjonen

Med <Schedule>-funksjonen kan du styre projektorene dine mer effektivt.

Ved bruk av

Hvis du velger <List>→<Schedule>, vises følgende bilde.

Skjermen har fire knapper:

• <New>: Legger til en projektor som det skal lages en tidsplan for.

• <Delete >: Sletter tidsplanen for en valgt projektor.

• <Delete All> : Sletter tidsplanen for alle projektorene.

• <Edit> : Redigerer tidsplanen for en valgt projektor.

• Registrere en ny New Schedule

Hvis du vil registrere en ny tidsplan, følger du disse trinnene:

1. Trykk på <New>-knappen. Skjermbildet New Schedule vises.

2. Velg projektorene som den nye tidsplanen skal brukes på, fra feltet <Select Projectors>. Når du velger en projektor, vises et hakemerke i avmerkingsboksen til venstre for den.

3. Angi <new schedule> <Title>, <Repeat>, <Time> og <Work>, og angi en <Description> av tidsplanen. Forklaringer for hver av disse betegnelsene ser du nedenfor.

-<Title> : Angir navnet på en tidsplan.

-<Repeat> : Angir tidsplanens gjentakelse (<Once> - Utfør bare én gang, <Every> - Spesifiserer en gjentakelsesdato).

-<Time> : Bestemmer klokkeslettet for når en tidsplan skal utføres.

-<Work >: Angir kildebytte eller <Power On>/<Power Off>

-<Description> : Viser en detaljert beskrivelse av en tidsplan

4. Etter at du har angitt all informasjonen trykker du <ADD>.

Du kan se registreringshistorikken for en tidsplan. Du kan også se statusen for en tidsplan. Statuskodene er nedenfor:

-<Complete>: Tidsplanen er fullført.

-<Waiting>: Tidsplanen venter fortsatt på utføring.

-<Running>: Gjentakende tidsplan kjører.

• For å lagre eller laste den registrerte tidsplanen velger du <File>→<Export Config>.

• Hvis du vil bruke en tidsplan som er lastet gjennom <Import Config>, laster du projektorens informasjon på

Ved bruk av 3-6

3-6 forhånd.

• Andre innstillinger

Valget <Tools> i menylinjen inneholder to menyelementer, <Configure Monitoring Items> og <Options>.

- <Configure Monitoring Items>

<Configure Monitoring Item> lar deg velge et element som skal vises i overvåkningsvindusvisingen. Etter at du velger elementet, angir du visningsprioriteten for elementet ved å flytte det opp eller ned på listen over elementer du har valgt til visning.

- <Options>

<Automatically Run> – Når en PC slås på, Samsung Projector Manager slås den på automatisk.

<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager minimeres til systemfeltet.

<File> inneholder to valg.

- <File> →<Export Config>: Lagrer alle de konfigurerte innstillingene under Samsung Projector Manager i ønsket filnavn for de tilsvarende mappene.

- <File> →<Import Config>: Importerer en lagret konfigureringsfil. Angir Samsung Projector Manager til de lagrede innstillingene.

Ved bruk av

4 Media Play-funksjon

4-1 Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler

4-1-1. Koble til en USB-enhet

1. Koble USB-lagringsenheten til USB-porten på baksiden av projektoren.

- Hovedsiden til <Media Play>-menyen vises.

Hovedsiden til <Media Play> kan også åpnes ved å trykke på [MENU]-knappen og velge <Input>→<Source

List>→<Media Play>

• Støttede filsystemer: FAT, FAT32(NTFS støttes ikke.)

• Multideler støttes ikke.

• Projektoren er ikke kompatibel med en flerkortsleser eller USB-hub.

[Velge en enhet]

2. Gå til den typen medium du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

3. Gå til <Internal Memory> eller <USB> med ▲/▼-knappene, og trykk deretter på [ ]-knappen.

[Velge en fil]

4. Gå til den filen eller mappen du ønsker å vise eller åpne med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

For mappene Dokument, Musikk og Film, vises et tall ved siden av hver mappe, og dette angir antallet dokument-, musikk- eller filmfiler i mappen. For Bilde-mapper viser skjermen antallet bildefiler når du går til mappen.

5. Gå til den filen du ønsker å vise med ▲/▼-knappene, trykk på [ ]-knappen.

4-1-2. Forholdsregler ved bruk av en USB-lagringsenhet

• Dette produktet støtter ikke flerkortslesere.

• Dette produktet vil ikke fungere hvis USB-lagringsenheten er koblet til via en USB-HUB.

• Noen produkter som ikke samsvarer med standard USB-spesifikasjoner, fungerer kanskje ikke som normalt.

• En USB-lagringsenhet med automatisk gjenkjenningsprogram eller sin egen driver fungerer kanskje ikke normalt.

4-1 Media Play-funksjon

• En USB-lagringsenhet som bare bruker en utpekt driver, blir kanskje ikke gjenkjent.

• Gjenkjenningshastighet for USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.

• Ikke slå av produktet eller dra ut en tilkoblet USB-lagringsenhet mens en USB-lagringsenhet er i bruk. Hvis du gjør det, kan det skade USB-lagringsenheten eller den lagrede filen.

• Bruk en USB-lagringsenhet som inneholder normale filer. Unormale filer kan føre til feil eller filene vil kanskje ikke spilles av.

• USB-lagringsenheter må formateres med et FAT- eller FAT32-filsystem (anbefalt) som støttes av Windows <Media

Play> fungerer kanskje ikke som normalt dersom USB-lagringsenheten er formatert med et annet filsystem.

• Hvis USB-lagringsenheten bruker ekstern strøm, kobler du USB-lagringsenheten til sin eksterne strømkilde.

• Bruk den vedlagte USB-kabelen med USB-enheten når du kobler til en projektor. (Du finner mer informasjon om kjøp av kabel og eksterne enheter ved å kontakte den respektive produsenten.)

• Vi garanterer ikke at <Media Play> vil fungere dersom det oppstår en feil i en ekstern enhet som skyldes at du har brukt en kabel som ikke samsvarer med de utpekte standardene.

• Siden dataene i USB-lagringsenheten kan bli skadet, sikkerhetskopierer du viktige data for å unngå tap.

• Når USB-lagringsenheter brukes med projektoren, støttes mappehierarkier ned til en fire nivåer med undermapper fra toppmappen. Hvis antallet filer (inkludert mapper) i samme mappe overstiger 2900, vil den ikke gjenkjennes. Hvis det er et større antall filer på en USB-enhet, kan det ta lang tid å vise individuelle filer.

• Hvis en ekstern minneenhet ikke fungerer etter at du har koblet den til projektoren, prøver du å koble den til en PC. Hvis den fremdeles ikke fungerer som normalt, kontakter du minneenhetprodusentens servicesenter eller tilhørende kundesenter.

Media Play-funksjon 4-1

4-2 Dokumenter

Du kan vise dokumentfiler i forskjellige formater som er lagret på USB-minneenheten eller i projektorens interne minne.

Meny vist fra Dokumenter-skjermbildet

Dokumenter-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Dokumenter-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer det valgte elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling kan mappenavn, filnavn eller tekst i et dokument vises forvrengt.

Hvis dette er tilfellet, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

View

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Vis et dokument.

BESKRIVELSE

Hvis en ekstern minneenhet (USB-minneenhet) er koblet til, kan filer på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt og eksternt minne.

Slett den valgte filen.

Slett alle filer i en mappe.

Meny som vises når du ser på et dokument

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollen mens du viser et dokument

MEDIA.P : Åpne dokumentmenyen

PAGE ∨ : Gå til forrige eller neste side

Gå til forrige eller neste ark i en Excel-fil

• ▲/▼/ / : Retningsknapper

• : Forstørr et dokument

• : Returner til forrige trinn

• : Vis informasjon om de tilgjengelige knappene

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser et dokument, vises følgende meny.

4-2 Media Play-funksjon

MENYELEMENT

Zoom

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

Video Clip

BESKRIVELSE

Forstørr eler forminsk et dokument.

• <Zoom In> : Forstørr et dokument (25 % grunnlag innenfor området 100 % ~ 500 %).

• <Zoom Out> : Forminsk et dokument.

• <Custom> : Forstørr eller forminsk skjermen med en bestemt prosentdel.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Forstørr eller forminsk en dokumentvisning med - eller -knappen på fjernkontrollen.

Gå direkte til en bestemt side.

• Angi et sidenummer med / - og / -knappene, kontroller sidenummeret i forhåndsvisningsvinduet øverst i høyre hjørne av skjermen og velg deretter <Go> for å gå til neste side.

Vis zoomområdet.

• <Off> - <On>

• Hvis en side er zoomet inn, vises det forstørrede området i <Page Map>-vinduet øverst i høyre hjørne.

• Hvis siden ikke er zoomet inn, vises ikke <Page Map>-vinduet.

• <Fit to Screen > : Vis et dokument så det passer til skjermstørrelsen.

• <Original Fit > : Vis et dokument i sin originalstørrelse.

• <Fit to Width > : Vis et dokument så det passer til skjermbredden.

• <Fit to Height> : Vis et dokument så det passer til skjermhøyden.

Roter et dokument i en bestemt vinkel.

Velg vinkelen du ønsker med / -knappene, og trykk deretter på [ ]-knappen.

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Støttes bare i PDF-format.

Foor å vise en tekstfil (.TXT) uten tegnforvrenging, må du velge det originale språket som ble brukt til

å opprette filen.

Velg språket ved hjelp av retningsknappene.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(f.eks.: For å vise en tekstfil som ble opprettet på tysk, velger du <Germany>)

• For noen europeiske land med språk som ikke vises på listen, velger du <Central Europe>.

• Filer som er opprettet på engelsk, krever ikke koding.

Denne funksjonen brukes til å spille en video som er koblet til et PowerPoint-dokument (.ppt). Velg videofilen du ønsker å spille fra presentasjonslysbildet.

• Bare aktivert for presentasjonslysbilder som har et videoklipp tilkoblet seg.

• Den tilkoblede videofilen må være i samme mappe som tilsvarende dokumentfil.

• Informasjon om støttede filformater finner du i del "4-7 Støttede filformater".

• Lastetiden kan være lenger for store filer.

• Det kan hende at dette produktet ikke fungerer skikkelig når filen ikke samsvarer med standardene eller er skadet.

• Det kan hende at dette produktet ikke fungerer når en fil inneholder for mye data enn det som kan vises på en skjerm.

For eksempel for mye data på ett ark i en Excel-fil.

Media Play-funksjon 4-2

• Dette produktet støtter bare en skrift. Hvis en skjerm bruker andre skrifter, kan bildet som Media Play viser, være annerledes enn originalskjermen.

(Eks

1. Posisjonen til et linjeskift i en setning kan endres.

2. Posisjonen til sideskift i et MS Word-dokument kan være endret.

- Hvis dette skjer, kan det hende at ikke hele dokumentet vises fullstendig, avhengig av oppsettegenskapene for

<Picture>, <Shapes> eller <Object> i MS Word. (Se i håndboken for MS Word for mer informasjon om oppsettegenskapene.)

• Dette produktet støtter ikke enkelte funksjoner som finnes i originalfilen. For eksempel animasjonsfunksjonen i en

PowerPoint-fil.

• Dette produktet støtter ikke krypterte filer (DRM).

4-2 Media Play-funksjon

4-3 Bilde

Nyt en lysbildefremvisning av bilder som er lagret på en USB-minneenhet eller i projektorens interne minne.

Meny vist fra Miniatyrbilder-skjermbildet.

Miniatyrbilder-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Miniatyrbilder-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Start Slideshow

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

Set as Custom Logo

Start en lysbildefremvisning.

BESKRIVELSE

• <All Photos>: Vis bilder i filnavnrekkefølgen.

• <Photo in Folder > : Vis bilder i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle All Photos>: Vis bilder som er funnet i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle Photo in Folder>: Vis bilder i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat One Photo>: Vis bare ett bestemt bilde gjentatte ganger.

Hvis USB-minneenheten er koblet til projektoren, kan du kopiere filer fra USB-enheten til projektorens interne minne og fra det interne minnet til USB-enheten.

Kopier alle filer til internt minne eller til en USB-enhet.

Sletter et valgt bilde.

Sletter alle bildefiler i en USB-lagringsenhet.

Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.

Angir det valgte bildet som projektorlogoen.

• For å bruke dette alternativet trykker du på [MENU] og går til <setup>. Kontroller at

<Background> er angitt til <Custom Logo>.

• Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.

For å bruke denne funksjonen i presentasjonen konverterer du generelle ordbehandlingsfiler til bildefiler før du lagrer dem på en USB-lagringsenhet.

Konverter for eksempel .ppt-filer (Microsoft Powerpoint) til → .jpg /.bmp /.gif

Konverter .pdf-filer (Adobe Acrobat) til → .jpg

Forsiktig: Sørg for å lagre bildefiler på USB-lagringsenheten i presentasjonsrekkefølgen.

Media Play-funksjon 4-3

Lysbildefremvisning

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollen under en lysbildefremvisning:

MEDIA.P : Åpne bildemenyen.

• / : Vis forrige eller neste bilde.

• : Stans eller gjenoppta en lysbildefremvisning.

• : Returner til forrige trinn.

• : Bare aktivert i dokument- og filmmenyen.

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du viser en lysbildefremvisning, vises følgende meny.

MENYELEMENT

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Stopp eller start en lysbildefremvisning.

BESKRIVELSE

<Transition> : Velger lysbildefremvisningsmodus.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Justerer avspillingshastigheten til lysbildefremvisningen.

• <Fast> - <Normal> - <Slow >

<Mode> : Velger manuell (vis en etter en) eller automatisk (lysbildefremvisning) avspilling.

• <Auto> - <Manual>

Hvis du valgte <Manual>, går du fra bilde til bilde med </>-knappene på projektoren eller /

-knappene på fjernkontrollen.

• <All photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler.

• <Photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all photos > : Spiller alle tilgjengelige bildefiler i en USB-lagringsenhet i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle photo in Folder > : Spiller alle bildefiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one photo > : Viser en bildefil gjentatte ganger.

Roter et bilde i en bestemt vinkel.

Velg vinkelen du ønsker med [ ]-knappen.

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit > : Vis et bilde som er mindre enn skjermen, i originalstørrelsen eller forminsk et bilde som er større enn skjermen, i direkte proporsjon med skjermstørrelsen.

• <Auto Fit > : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermen og behold det opprinnelige sideforholdet til bildet (bildet kan bli beskåret horisontalt eller vertikalt).

• <Fit to Width > : Endre størrelsen på et bilde så det passer til skjermbredden.

• <Fit to Screen > : Forstørr eller forminsk størrelsen på et bilde uavhengig av sideforholdet til bildet, så det passer til hele skjermen.

Slett den valgte filen.

Angi et bestemt bilde som bakgrunnsbilde for hovedsiden til <Media Play>.

4-3 Media Play-funksjon

MENYELEMENT

Background Music

Set as Custom Logo

BESKRIVELSE

• <On > : Spill musikk som er definert som bakgrunnsmusikk i filnavnrekkefølgen.

• <Off > : Stopp bakgrunnsmusikken som spilles.

• <Music Setting> : Definer bakgrunnsmusikk for en lysbildefremvisning.

Angir det valgte bildet som projektorlogoen.

• For å bruke dette alternativet trykker du på [MENU] og går til <setup>. Kontroller at

<Background> er angitt til <Custom Logo>.

• Den anbefalte oppløsningen for et bilde som skal angis som brukerlogo, er 600x300.

Media Play-funksjon 4-3

4-4 Musikk

Hør på musikkfiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.

Meny som vises fra Musikkliste-skjermbildet.

Musikkliste-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Musikkliste-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Play Music

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Spiller musikkfiler.

BESKRIVELSE

• <All musics > : Spill musikk i filnavnrekkefølgen.

• <Music in Folder > : Spill musikk i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle all musics > : Spill musikk i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle music in Folder > : Spill musikk i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat one music > : Spill bare en bestemt musikkfil gjentatte ganger.

Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.

Sletter en valgt musikkfil.

Sletter alle musikkfiler i en USB-lagringsenhet.

Meny som vises når du spiller musikk.

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollen mens du spiller musikk:

MEDIA.P : Åpne musikkmenyen.

• / : Spill forrige eller neste musikkfil.

• : Stans eller gjenoppta musikkavspilling.

• : Returner til forrige trinn.

• : Bare aktivert i dokument- og filmmenyen.

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller musikk, vises følgende meny.

4-4 Media Play-funksjon

Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan musikkfilinformasjonen [ på [[MENU]-knappen og endrer språket i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Play Mode

] vises forvrengt. Hvis dette er tilfellet, trykker du

BESKRIVELSE

• <All music> : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler.

• <Music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all music> : Spiller alle tilgjengelige musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle music in Folder > : Spiller alle musikkfiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one music > : Spiller en valgt musikkfil gjentatte ganger.

Media Play-funksjon 4-4

4-5 Film

Se på videofiler som er lagret på en USB-minneenhet eller projektorens interne minne.

Meny som vises fra Filmliste-skjermbildet.

Filmfil-skjermbildet.

Menyen nedenfor vises når du trykker på [MEDIA.P]-knappen mens du viser Filmliste-skjermbildet.

• Hvis du viser et skjermbilde eller element og deretter trykker på [MEDIA.P]-knappen, vises menyen som tilsvarer skjermen eller elementet.

• Avhengig av gjeldende språkinnstilling, kan mappe- eller filnavn vises forvrengt.

Hvis dette skjer, trykker du på [MENU]-knappen og endrer språkinnstillingen i <Language> under <Option>.

MENYELEMENT

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Spiller videofiler.

BESKRIVELSE

• <All Movies > : Spill videofiler i filnavnrekkefølgen.

• <Movie in Folder > : Spill videofiler i en bestemt mappe i filnavnrekkefølgen.

• <Shuffle All Movies> : Spill videofiler i en bestemt minneenhet tilfeldig.

• <Shuffle Movie in Folder> : Spill videofiler i en bestemt mappe tilfeldig.

• <Repeat One movie> : Spill bare en bestemt videofil gjentatte ganger.

Hvis en ekstern USB-minneenhet er koblet til projektoren, kan filene på den eksterne minneenheten kopieres til projektorens interne minne og omvendt.

Kopier alle filer til internt eller eksternt minne.

Slett den valgte filen.

Slett alle filer i en mappe.

Meny som vises når du spiller en film.

Velg filen du ønsker med ▲/▼-knappene på projektoren eller fjernkontrollen.

4-5 Media Play-funksjon

Bruke fjernkontrollen mens du spiller video:

MEDIA.P: Åpne videomenyen

• / : Spill forrige eller neste videofil.

• : Stans eller gjenoppta videoavspilling.

• : Returner til forrige trinn

• : Vis informasjon om de tilgjengelige knappene

Hvis du trykker på [MEDIA.P]-knappen når du spiller en film, vises følgende meny.

MENYELEMENT

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

BESKRIVELSE

• <All Movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler.

• <Movie in Folder > : Spiller alle videofiler i en valgt mappe.

• <Shuffle all movies > : Spiller alle tilgjengelige videofiler i tilfeldig rekkefølge.

• <Shuffle movie in Folder> : Spiller alle videofiler i en valgt mappe i tilfeldig rekkefølge.

• <Repeat one movie > : Spiller en valgt videofil gjentatte ganger.

• <Subtitle Setting>: slå undertekstfunksjonen <On> eller <Off>

• <Language > : velg undertekstspråket.

• <Background> : endre bakgrunnsinnstillingene for undertekst.

• <On> - <Off>

• <Position> : endre plasseringsinnstillingene for undertekst.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Videoen må ha eksterne undertekster for å vise dem med Tekst-funksjonen slått på.

• Se tabellen for støttede undertekstfiltyper. Se "4-7 Støttede filformater".

• Undertekstfiler må være i samme katalog som videofilen.

• <Font> : endre <Font Size>-, <Font Color>- og <Shadow Effect>-innstillingene for undertekster.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off> - <On>

• <Sync> : Use in the occurrence of a mismatch between a video and subtitles.

• <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>

Støttes ikke for videofiler med interne undertekster.

Endre innstillingene for skjermens sideforhold.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio> - <Wide>

Media Play-funksjon 4-5

4-6 Innstillinger

Bruk ▲/▼/ -knappene til å gå til og få tilgang til Innstilling-menyene som er listet opp nedenfor.

4-6 Media Play-funksjon

MENYELEMENT

Options

Preference

BESKRIVELSE

<Button Sound> : Endre innstillingene for knappekontrollyd for <Media Play>-menyen.

• <Off> - <On>

<Internal Memory Copy> : Endre størrelsen på bilder du ønsker å kopiere til internt minne.

• <Original Size> : Kopier bilder i originalstørrelsen til internt minne.

• <Resized> : Forminsk størrelsen på bilder i henhold til den optimale skjermoppløsningen og kopier deretter.

<Open Source License> : For å sende spørsmål og forespørsler som gjelder åpne kilder, kontakter du Samsung via e-post ([email protected]).

<Home Background> : Velg bildet som skal vises på hovedsiden til <Media Play>.

• <Default> : Vis standardbildet til projektoren.

• <Custom> : Vis bildet du valgte som bakgrunnsbilde.

<DivX(R)VOD> : Du kan vise den sertifiserte registreringskoden for projektoren når du bruker tjenesten VOD (Video on Demand) som tilbys av DivX.

DivX®VOD

OM DIVX-VIDEO:

• DivX® er et digitalt videoformat som er laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy som konverterer filene dine til DivX-video.

DivX-sertifisert® til å spille DivX®-video opptil 320x240

Kan spille DivX®-video opptil 720x480

Update/Reset

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

• Denne DivX-sertifiserte® enheten må registreres for å spille innhold fra DivX Video-on-

Demand (VOD). For å generere registreringskoden finner du DivX VOD-delen i enhetsoppsettmenyen. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

Pat. 7,295,673

• <Firmware Update > : Oppdater fastvaren.

Se delen '4-6-1 Fastvareoppdatering'.

• <Reset Settings > : Initialiser innstillingene som ble tilpasset av brukeren

• <Product Information> : Vis fastvareversjonen og opphavsrettsinformasjonen for projektoren.

Safely Remove USB Ta ut USB-enheten på en trygg måte.

Hvis meldingen <You can remove the USB.> vises, tar du ut USB-enheten.

Media Play-funksjon 4-6

4-6-1. Fastvareoppdatering

Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden (http://www.samsung.com) og installer.

• Siden data i det interne minnet kan bli slettet under en oppdatering, må du alltid sikkerhetskopiere dataene.

• Ikke ta ut den eksterne minneenheten (USB) under oppdateringen.

• Ikke bruk noen knapper under oppdateringen.

• Ikke slå av projektoren under oppdateringen.

• Når oppdateringen er fullført, slår du av projektoren, tar ut den eksterne minneenheten (USB) og slår på projektoren igjen.

• Velg <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> og se om programvareversjonen har blitt oppdatert.

Før programvareoppgradering!

1. Forbered en USB-minneenhet.

2. Last ned den nyeste fastvareversjonen fra Samsung Electronics-nettsiden på PCen.

3. Koble USB-minneenheten til PCen.

4. Kopier den nedlastede programvaren til USB-minneenheten.

Slik oppgraderer du programvare

1. Koble USB-minneenheten til projektoren.

2. Åpne hovedsiden til <Media Play>.

3. Gå til <Settings> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [ ]-knappen.

4. Gå til <Update/Reset> med [▲/▼]-knappene og trykk deretter på [ ]-knappen.

5. Velg <Firmware Update> med [ ]-knappen.

• Oppdateringen starter automatisk.

4-6 Media Play-funksjon

4-7 Støttede filformater

Støttede filformater

ELEMENT

Dokument

Bilde

Musikk

FILTYPE

MS Word 97 ~ 2007 ( doc, docx )

Adobe PDF 1,2 ~1,7 ( pdf )

MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )

MS Excel 95 ~2007 ( xls, xlsx )

Tekst ( txt)

JPEG

• Det progressive formatet støttes ikke.

• CYMK-farge støttes ikke (det viser svart og hvitt)

• Beskjæringsfunksjonen støttes ikke (større oppløsning enn 1024x768)

MP3 (eksempelhastighet: 8~320 Khz)

WMA (eksempelhastighet: 8~384 Khz)

ELEMENT

Film

FILTYPE

AVI

ASF(WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

KODEK

Divx 3,11

Divx 4,x

Divx 5,1

Divx 6,0

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

MERKNADER

(MAKSIMAL

OPPLØSNING/

BITHASTIGHET OSV.)

Oppløsning: 720 X 480

Bilder/sek: 30

Mbps: 2

Oppløsning: 720 X 480

Bilder/sek: 30

Mbps: 8

LYDKODEK

16000

22050

24000

32000

44100

48000

Støttet format

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW,ALAW)

AAC

HE_AAC(AAC+)

WMA

Lydsamplinghastighet:

8000

11025

12000

Støttede undertekstformater

Media Play-funksjon 4-7

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

NAVN

.smi

.srt

.sub

.sub eller .txt

FILTYPE

HTML

Strengbasert

Strengbasert

Strengbasert

FORMAT

4-7 Media Play-funksjon

5 Feilsøking

5-1 Før du ber om service

Meny og fjernkontroll

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung

Electronics servicesenter.

Installasjon og tilkobling

Symptomer

Ingen strøm.

Jeg ønsker å installere projektoren i taket.

Ekstern kilde kan ikke velges.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Jeg kan ikke velge en meny.

Feilsøking

Kontroller alle strømkabelkontaktene.

Brakett for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.

Kontroller at videokabelen eller -kablene er skikkelig koblet til riktig kontakt eller kontakter i begge ender. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.

Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.

Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 7 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet.

Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.

Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt.

Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått på.

Kontroller om menyen vises i grått. Gråfargede menyelementer er utilgjengelige.

Feilsøking 5-1

Skjerm og ekstern kilde

Symptomer

Kan ikke se bilder.

Dårlig farge.

Bildene er ikke tydelige.

Rar lyd.

En driftslampe lyser.

Linjer vises på skjermen.

Ingen ekstern skjermenhet vises.

Bare blå skjerm vises.

Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger eller skjermen er for mørk eller lys.

Feilsøking

Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til.

Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.

Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren.

Kontroller batteriet i fjernkontrollen.

Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er på nederste nivå.

Juster <Tint> og <Contrast>.

Juster fokuset.

Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme skjermen.

Hvis en rar lyd fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.

Se delen Lampeinnstillinger.

Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.

Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller om de justerbare menyelementene, som <Brightness> og

<Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.

Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter en gang til.

Som nevnt over kontrollerer du de justerbare elementene som

<Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen.

Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.

5-1 Feilsøking

Nettverk

Symptomer

Nettleseren vil ikke starte.

Nettleseren vil ikke kobles til projektoren.

Feilsøking

Kontroller systemkravene for PCen for å koble til Web -leseren.

1. Kontroller om strømkabelen er koblet til projektoren (Se del

2-9, Koble til strømmen).

2. Kontroller om nettverksomgivelsene for PCen og projektoren er riktige (Se del 2-17, Koble til et nettverk).

3. Kontroller om det riktige nettverkskortet i PCen har blitt valgt når PCen (serveren) har mer enn to nettverkskort.

Kontroller Samsung Projector Managers systemkrav for PCer.

Installasjon av Samsung Projector Manager har mislyktes.

Projektoren vil ikke kobles til Samsung Projector Manager.

Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager.

1. Kontroller om <IP Setting> og nettverkstilkobling mellom

PCen og projektoren er riktige.

2. Hvis <IP Setting> for projektoren er angitt til <Automatic>, kontrollerer du om PCen og projektoren deler samme nettverk.

Hvis det ikke er det samme nettverket, konfigurerer du IPen til server-PCen med alternativet <Server IP Setting>.

3. Kontroller om projektorens nettverkstilgang er blokkert av

PCens Windows-brannmur.

4. Hvis Samsung Projector Manager-tilkoblingen feil vedvarer, fjerner du installasjonen og prøver på nytt.

Samsung Projector Manager kan fjernes med [Add or Remove

Programs]-alternativet. For å fjerne Samsung Projector Manager i Windows XP følger du disse trinnene:

1. Velg [Control Panel] fra [Start]-menyen. (Windows XP)

2. Kjør [Add or Remove Programs].

3. Velg Samsung Projector Manager under [Add or Remove

Programs], og klikk deretter på [Change/Remove].

4. Velg "Yes" for å starte fjerningen.

5. Følg ekstra retningslinjer når de vises på skjermen.

Andre versjoner av Windows har lignende fjerningsprosesser.

Feilsøking 5-1

Media Playfunksjon

Symptomer

Jeg hører ingen lyd når jeg spiller av en videofil fra USB-lagringsenheten.

Kontroller lydformatet til videofilen.

Lyd er ikke tilgjengelig for formater som ikke støttes, som AC3 osv.

Konverter lydformatet til et støttet format med en videoomformer.

Undertekst vises ikke for video som spilles av. Trykk på [MEDIA.P]-knappen på skjermen hvor videoen spilles og kontroller om <Subtitle Setting> er angitt til <On>.

For å vise video med undertekstfunksjonen på, må videofilen inneholde en ekstern undertekstfil.

Informasjon om undertekstfilformatene som støttes finner du i del "4-7 Støttede filformater".

Undertekstfilen må være plassert i samme mappe som videofilen.

<Media Play>-funksjonen fungerer ikke.

Feilsøking

Navnet på en mappe eller et filnavn og dokumentinnhold er forvrengt.

En fil kan ikke åpnes.

Tilbakestill <Media Play>-modus ved å trykke på [MENU]knappen og velge <Setup>→<Reset>→<Media

Play>→<Recovery Mode>.

Hvis problemet vedvarer, laster du ned den nyeste versjonen av fastvare på USB-enheten, kobler USB-enheten til projektoren og kjører <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System

Reset>.

Den nyeste fastvareversjonen kan lastes ned fra "http:// www.samsung.com/".

Dette kan skje når språket til mappen eller filen er annerledes enn språket du valgte som visningsspråk for produktet.

Endre til riktig språk i <Option>→<Language> på skjermjusteringsmenyen ved å trykke på [MENU]-knappen.

Filer som har et format som ikke støttes av produktet eller som har sikkerhetsinnstillinger, kan ikke åpnes. Kontroller filformatet i "4-7. Støttede filformater" eller opphev sikkerhetsinnstillingene.

Skriften til dokumenter ser annerledes ut enn originalen.

Den tilkoblede USB-enheten fungerer ikke.

Filer blir ikke kopiert selv om det er nok plass i det interne minnet.

Dette produktet støtter en skrift. Dokumenter som er skrevet i andre skrifter, konverteres til den støttede skriften og vises.

Kontroller at USB-enheten er koblet riktig til USB-kontakten.

Hvis tilkoblingen er riktig, vises USB-ikonet øverst til høyre på

<Media Play>-skjermbildet.

Skadde USB-enheter kan ikke kobles til og vil ikke fungere.

Prøv USB-enheten på nytt etter at du har formatert eller en annen USB-enhet.

Se "4-1. USB Koble til en USB-lagringsenhet og forholdsregler" før du bruker USB-enheten.

Tilgjengelig plass kan være mindre enn filene du har tenkt å kopiere. Slett andre filer og prøv å kopiere. (Tilgjengelig lagringskapasitet er 59 MB)

5-1 Feilsøking

6 Mer informasjon

6-1 Spesifikasjoner

Panel

MODELL

Størrelse

Oppløsning

Sideforhold

Strøm Strømforbruk

Lampe

Spenning

Strømforbruk

Levetid

Dimensjon

Vekt

Hovedfunksjoner

L y s s t y r k e

Kontrast

Rekkevidde for fremvisning

Keystone

Nettverk

Zoomjustering

Fokusjustering

Skjermstørrelse (diagonal)

Linse

Zoomforhold

Inngangssignal D-Sub 15p

HDMI

RCA x 1

Media Play

Høyttaler

Brukermiljø

Temperatur og luftfuktighet

SP-M205W SP-M225W SP-M255W

0,59 tommers 3P LCD

WXGA (1280 X 800)

16 : 10

240 W 240 W 260 W

(Standby: under 1 W) (Standby: under 1 W) (Standby: under 1 W)

100~240 V AC, 50/60 Hz

180 W 180 W 200 W

3.000 timer (Eco: 5.000 timer )

279 x 229 x 79 mm

2,7 Kg

2 .

0 0 0 ANSI 2.200 ANSI

2000:1 (Bare i dynamisk bildemodus)

1 m ~ 14 m

2.500 ANSI

Auto: Vertikal (±20˚) / Manuell: Vertikal (±20˚)

Wired LAN Port(RJ45), 10Mbps

Manuell

Manuell

Diagonal 30 tommer ~ 400 tommer

F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm

1 : 1,2

Analog RGB, analog YPbPr

Digital RGB, digital YPbPr

Komposittvideo

USB støtter

7 W (Mono)

Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), luftfuktighet : 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)

˚C luftfuktighet : 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)

Eco: 31 dB, Lys: 35 dB Støy

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.

Mer informasjon 6-1

LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan

LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.

6-1 Mer informasjon

6-2 RS232C Kommandotabell

Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)

• Baudfrekvens: 9.600 bps

• paritet: Ingen

• Databit: 8, stoppbit: 1

• Flytkontroll: Ingen

Seriell kommunikasjonsprotokoll

1. Kommandopakkestruktur [7 byte]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 verdi

• En kommandopakke består av totalt 7 byte.

• De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.

• De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.

• Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.

CS

• Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.

• Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)

• Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (heksadesimal)

• CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)

2. Responspakkestruktur [3 byte]

1. Vellykket

0x03

2. Mislykket

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en mislykket pakke.

• En mislykket pakke sendes hvis:

• Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.

• Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.

• Kontrollsummen er feil.

• Mislykket registrering av en ekstern enhet

• En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.

Mer informasjon 6-2

Kommandotabell

General

Input

Power

Volume

Mute

Blank

Still

KONTROLLELEMENT

Power On

Protection

Source List

Power Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

CMD1

0x00

Direct Power

Off

Direct 0x01

Continuous Up

Down

On

Off

0x02

On

Off

On

Off

0x03

0x04

(0~9) tastatur 0x05

0x0A AV

PC

HDMI

Media Play

AV

PC

HDMI

Media Play

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x03

0x04

0x05

0

VERDI

1

2

3

0

0

0

0

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0~9)

6-2 Mer informasjon

Picture

KONTROLLELEMENT

Mode Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

User

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

WB

Warm1

Warm2

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x0B

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

3

4

1

2

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

VERDI

2

3

0

1

4

5

6

(0~100)

Mer informasjon 6-2

Picture

KONTROLLELEMENT

Gamma

Save

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Digital NR

Black Level

Wide

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

Overscan

Film Mode

PC

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Zoom x1 x2

X4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

0x18

0x19

CMD2

0x0C

0x0D

CMD3

0x00

0x00

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

2

3

0

1

3

0

1

2

VERDI

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

0

1

0

1

6-2 Mer informasjon

Picture

Setup

Horizontal

Position

Vertical Position

KONTROLLELEMENT

Install

Lamp Mode

Continuous

Continuous

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x1A

0x1B

CMD3

0x00

0x00

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00

0

1

0

1

Keystone

ECO

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

VERDI

0

2

(0~100)

0

Background Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

Custom Logo

Test Pattern Crosshatch

Screen size

Pattern Off

Video Type Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Reset

PC

AV

Factory

Default

Reset Filter

Time

Display OSD

OK

Cancel

Direct Factory Default

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Filter Time

0x04

0x05

0x06

0x00

0x00

0x00

0x01

2

3

0

1

1

2

3

0

4

5

0

1

2

3

0

1

2

3

Mer informasjon 6-2

Setup

KONTROLLELEMENT

Reset Recovery

Mode

System

Reset

CMD1

Display OSD 0x0C

OK

Cancel

Direct Factory Default

Display OSD

OK

Caption Caption

Mode

Cancel

Direct Reset

Filter Time

Off

On

Caption

Text

Channel

Field 1

2

1

2

Network Network Off

On

IP Setting Automatic

Manual

IP Address

0x0E

Server IPinnstilling

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x06

CMD3

0x02

0x07

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

2

3

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3

0

1

VERDI

6-2 Mer informasjon

Option

KONTROLLELEMENT

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

VERDI

Mer informasjon 6-2

Option

KONTROLLELEMENT

Sound 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Filter Check

Time

Auto Power

ON

800

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock Off

On

Melody

Off

100

200

400

Off

Low

Medium

High

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x05

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

3

0

1

2

1

0

2

3

0

1

4

0

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

VERDI

6-2 Mer informasjon

6-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

Mer informasjon

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

6-3

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

Mer informasjon

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Mer informasjon 6-3

6-4 Korrekt avhending - kun Europa

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)

Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av, angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.

6-4 Mer informasjon

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project