Samsung | SCX-4833FD | Instrukcja obsługi | Samsung SCX-4833FD Instrukcja obsługi

SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Podręcznik
użytkownika
Podstawowy
imagine the possibilities
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz
rozwiązywania problemów w systemie Windows.
Spis treści
1. Wprowadzenie
5
8
9
10
11
18
22
28
29
31
Główne korzyści
Funkcje poszczególnych modeli
Przydatne informacje
Informacje o podręczniku użytkownika
Informacje o bezpieczeństwie
Przegląd urządzenia
Omówienie panelu sterowania
Włączanie urządzenia
Lokalna instalacja sterownika
Ponowna instalacja sterownika
2
3. Konserwacja
92 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
93 Dostępne materiały eksploatacyjne
94 Dostępne akcesoria
96 Dostępne części do konserwacji
97 Rozprowadzanie tonera
99 Wymiana kasety z tonerem
101 Rozbudowa modułu pamięci
103 Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
104 Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
33 Przegląd menu
49 Zmiana języka wyświetlacza
50 Nośniki i zasobnik
66 Drukowanie podstawowe
71 Kopiowanie podstawowe
76 Podstawowe operacje skanowania
78 Skanowanie podstawowe
84 Korzystanie z pamięci USB
105 Czyszczenie urządzenia
4. Rozwiązywanie problemów
110 Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
111 Usuwanie zacięcia dokumentów
oryginalnych
118 Usuwanie zakleszczeń papieru
125 Objaśnienie diod LED stanu
127 Opis komunikatów na wyświetlaczu
Spis treści
5. Dodatek
135 Dane techniczne
146 Informacje prawne
163 Prawa autorskie
3
1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział zawiera informacje, z którymi należy zapoznać się
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
• Główne korzyści
5
• Funkcje poszczególnych modeli
8
• Przydatne informacje
9
• Informacje o podręczniku użytkownika
10
• Informacje o bezpieczeństwie
11
• Przegląd urządzenia
18
• Omówienie panelu sterowania
22
• Włączanie urządzenia
28
• Lokalna instalacja sterownika
29
• Ponowna instalacja sterownika
31
Główne korzyści
Brak szkodliwości dla środowiska
Szybkie drukowanie w wysokiej rozdzielczości
• Urządzenie wyposażone jest w funkcję Eco, co zapewnia
oszczędność toneru i papieru.
• Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną do
1200 x 1200 dpi.
• W celu zaoszczędzenia papieru można drukować wiele stron na
jednym arkuszu (patrz Avansert podręcznik).
• Szybkie drukowanie na żądanie.
SCX-483x Series:
- Do druku jednostronnego, 31 str./min (A4) lub 33 str./min
(Letter).
- Do druku dwustronnego, 15 str./min (A4) lub 16 str. min
(Letter).
SCX-563x Series lub SCX-573x Series:
- Do druku jednostronnego,
35 str./min (A4) lub 37 str./min
(Letter).
- Do druku dwustronnego, 17 str./min (A4) lub 18 str. min
(Letter).
• Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu
stronach kartki (drukowanie dwustronne) (patrz Avansert
podręcznik).
• Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii
dzięki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest
używane.
Główne korzyści
Wygoda
• Aplikacja Stan drukowania (lub Smart Panel) służy do monitorowania i informowania użytkownika o stanie urządzenia i umożliwiają
dostosowanie jego ustawień (patrz Avansert podręcznik).
• W porównaniu ze zwykłymi programami, narzędzie AnyWeb Print ułatwia tworzenie zrzutów ekranu, a także ich podgląd, usuwanie i
drukowanie w przeglądarce Windows Internet Explorer (patrz Avansert podręcznik).
Szeroki zakres obsługiwanych funkcji i aplikacji
• Obsługa wielu rozmiarów papieru (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 138).
• Drukowanie znaków wodnych:Dokumenty można dostosować, umieszczając na nich dodatkowe napisy, np. „Poufne” (patrz Avansert
podręcznik).
• Drukowanie plakatów:Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych
arkuszach papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu (patrz Avansert podręcznik).
• Drukowanie można wykonywać w wielu systemach operacyjnych (patrz „Wymagania systemowe” na stronie 141).
• Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB lub interfejs sieciowy.
Główne korzyści
Rozszerzanie możliwości urządzenia
• Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe gniazdo pamięci umożliwiające zwiększenie ilości dostępnej pamięci (patrz „Dostępne
akcesoria” na stronie 94).
• Emulacja języka Zoran IPS zgodna ze standardem PostScript 3 (PS) umożliwia drukowanie w standardzie PS.
• Emulacja języka Zoran IPS zgodna z językiem PostScript 3
• ©1995-2005, Zoran Corporation.Wszelkie prawa zastrzeżone.Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 i OneImage są znakami
towarowymi firmy Zoran Corporation.
• 136 czcionek PS3
• Zawiera technologie UFST i MicroType firmy Monotype Imaging Inc.
Funkcje poszczególnych modeli
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
SCX-4833FD
SCX-4835FD
SCX-4833HD
SCX-4833FR
SCX-4835FR
SCX-5637FR
SCX-5639FR
SCX-5637HR
SCX-5737FW
SCX-5739FW
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks
●
●
●
●
Interfejs USB 2.0 o dużej szybkości
●
●
●
●
Interfejs równoległy IEEE 1284
○
○
○
○
Karta przewodowej sieci LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
●
●
●
Funkcje
Karta sieci przewodowej LAN 10/100/1000 Base TX
Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g/n
●
Drukowanie Ekologiczne
●
●
●
●
Druk dwustronny
●
●
●
●
Menedżer drukarki Samsung
Pamięć
●
●
●
●
○
○
○
○
Zasobnik 2 (520 arkuszy)
○
○
○
○
SyncThru™ Web Service
●
●
●
●
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
●
●
●
●
DADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów
Dwustronny)
( ●: funkcja dostępna, ○:funkcja opcjonalna, Puste pole:funkcja niedostępna)
Przydatne informacje
Skąd mogę pobrać sterownik urządzenia?
Nastąpiło zakleszczenie papieru.
• Odwiedź stronę www.samsung.com/printer, aby
pobrać najnowsze sterowniki urządzenia i
zainstalować je na komputerze.
• Otwórz i zamknij przednie drzwiczki.
Gdzie mogę kupić akcesoria lub materiały
eksploatacyjne?
• Zwróć się z pytaniem do dystrybutora firmy Samsung
lub sprzedawcy.
• Odwiedź stronę www.samsung.com/
supplies.Wybierz kraj/region, aby wyświetlić
informacje o serwisie produktu.
• Sprawdź instrukcje usuwania zakleszczonego
papieru w niniejszym podręczniku i zastosuj
odpowiednie rozwiązanie problemu (patrz „Usuwanie
zakleszczeń papieru” na stronie 118).
Wydruki są niewyraźne.
• Poziom toneru może być niski lub nierówny.Potrząśnij
kasetą z tonerem.
• Wypróbuj inne ustawienie rozdzielczości drukowania.
• Wymień kasetę z tonerem.
Dioda LED stanu miga lub ciągle się świeci.
Urządzenie nie drukuje.
• Wyłącz i włącz ponownie produkt.
• Sprawdź znaczenie wskazań diody LED w niniejszym
podręczniku i zastosuj odpowiednie rozwiązanie
problemu (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na
stronie 125).
• Otwórz listę zadań drukowania oczekujących w
kolejce i usuń dokument z listy (patrz „Anulowanie
zadania drukowania” na stronie 66).
• Usuń sterownik i zainstaluj go ponownie (patrz
„Lokalna instalacja sterownika” na stronie 29).
• Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w
systemie Windows.
Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis
urządzenia oraz szczegółowe objaśnienia jego użytkowania.
•
•
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
przeczytać informacje o bezpieczeństwie.
W przypadku problemów związanych z użytkowaniem
urządzenia, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym
rozwiązywania problemów.
1. Wprowadzenie
1
Konwencje
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są
zamiennie, jak w przykładzie poniżej:
•
Słowo „dokument” stosowane jest zamiennie ze słowem
„oryginał”.
•
Pojęcia używane w niniejszym podręczniku użytkownika
opisano w glosariuszu.
•
•
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą
się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i
modelu.
Słowo „papier” stosowane jest zamiennie z terminami
„nośnik” lub „nośnik druku”.
•
Słowo „urządzenie” oznacza „drukarkę” lub „urządzenie
wielofunkcyjne”.
•
Procedury znajdujące się w tym podręczniku użytkownika
dotyczą przeważnie systemu Windows 7.
2
Ogólne ikony
•
SCX-4833FD, SCX-4833HD i SCX-4835FD to urządzenia tej
samej serii.Niniejszy Podręcznik użytkownika został
napisany na podstawie modelu SCX-4833FD.
•
SCX-4833FR i SCX-4835FR to urządzenia tej samej
serii.Niniejszy Podręcznik użytkownika został napisany na
podstawie modelu SCX-4833FR.
Ikona
•
SCX-5637FR, SCX-5637HR i SCX-5639FR to urządzenia tej
samej serii.Niniejszy Podręcznik użytkownika został
napisany na podstawie modelu SCX-5637FR.
•
SCX-5737FW i SCX-5739FW to urządzenia tej samej
serii.Niniejszy Podręcznik użytkownika został napisany na
podstawie modelu SCX-5737FW.
10
Tekst
Opis
Zawiera informacje dla użytkowników o
ochronie urządzenia przed
Przestroga
potencjalnym uszkodzeniem
mechanicznym lub awarią.
Uwaga
Zawiera dodatkowe informacje lub
szczegółowe dane dotyczące działania
funkcji urządzenia.
Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby
zapobiec obrażeniom ciała u osób, a także aby zapobiec
możliwemu uszkodzeniu urządzenia.Przed rozpoczęciem
używania urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem
wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje.Po
przeczytaniu tej części należy ją zachować w celu wykorzystania
w przyszłości.
3
Ważne symbole bezpieczeństwa
Objaśnienie wszystkich ikon i oznaczeń użytych
w niniejszym rozdziale
Zagrożenia lub niebezpieczne
Ostrzeż
postępowanie, które może skutkować
enie
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Przestr
oga
Zagrożenia lub niebezpieczne
postępowanie, które może skutkować
niewielkimi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem sprzętu.
Nie próbować.
1. Wprowadzenie
11
4
Środowisko pracy
Ostrzeżenie
Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub
gdy gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu
(wody, małych metalowych lub ciężkich obiektów,
świeczek, zapalonych papierosów itp).
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
• W przypadku przegrzania urządzenia,
wydobywania się z niego dymu, wydawania
dziwnych dźwięków lub występowania dziwnego
zapachu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i
odłączyć je od zasilania.
• W razie awarii wymagających odłączenia
urządzenia od zasilania, użytkownik powinien mieć
możliwość uzyskania dostępu do gniazda.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Informacje o bezpieczeństwie
Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać
na nim ciężkich przedmiotów.
Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego
ciężkim przedmiotem może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając
za kabel. Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Przestroga
W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie
nie jest używane przez pewien czas, należy odłączyć
wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka
elektrycznego.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia
papieru może być gorący.
Istnieje ryzyko poparzenia.
1. Wprowadzenie
12
W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania
uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia
wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać
przeszkolony personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do
gniazdka elektrycznego, nie wolno wkładać jej na
siłę.
Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka
elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
Nie należy dopuścić, aby przewód zasilania,
telefoniczny lub łączący urządzenie z komputerem
PC zostały pogryzione przez zwierzęta.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
obrażenia zwierzęcia.
Jeśli pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi
instrukcjami urządzenie nie działa prawidłowo,
należy odłączyć od urządzenia wszystkie
podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony
personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
Informacje o bezpieczeństwie
1. Wprowadzenie
13
5
Metoda obsługi
Przestroga
W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna
część obszaru wyjścia papieru może stać się
gorąca.Należy zabronić dzieciom dotykania tego
obszaru.
Istnieje ryzyko poparzenia.
Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas
drukowania.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie
wolno używać szczypiec lub ostrych metalowych
przedmiotów.
Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy
urządzenie i zasobnik papieru.
Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu
arkuszy w wyjściowym zasobniku papieru.
Może dojść do obrażeń ciała.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani
wkładać do niego przedmiotów.
Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia
jest kabel zasilający.
Może to doprowadzić do wzrostu temperatury
podzespołów i skutkować uszkodzeniami lub
pożarem.
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel
zasilający od gniazdka elektrycznego.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany
papieru i wyjmowania zablokowanego papieru.
Krawędzie nowo otwartego papieru są ostre i mogą
spowodować bolesne skaleczenia.
Informacje o bezpieczeństwie
1. Wprowadzenie
14
6
Instalacja/przenoszenie
Ostrzeżenie
Przestroga
Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć
jego zasilanie i odłączyć wszystkie przewody.
Następnie należy podnieść urządzenie.
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu
narażonym na działanie kurzu, wilgoć lub wycieki
wody.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
• Jeśli urządzenie waży poniżej 20 kg, może je
podnieść 1 osoba.
• Jeśli urządzenie waży 20 kg, powinny je podnosić
2 osoby.
• Jeśli urządzenie waży 40 kg, powinny je podnosić
minimum 4 osoby.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała
bądź uszkodzenie samego urządzenia.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej
powierzchni.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała
bądź uszkodzenie samego urządzenia.
Urządzenie powinno być podłączone do źródła
zasilania o poziomie zasilania zgodnym z danymi
wyszczególnionymi na etykiecie.
W przypadku wątpliwości i konieczności
sprawdzenia poziomu zasilania, należy
skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.
Informacje o bezpieczeństwie
1. Wprowadzenie
W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia
należy używać kabla zasilającego dostarczonego z
urządzeniem.W przypadku używania kabla
dłuższego niż 2 m z urządzeniem zasilanym
napięciem 110 V należy zastosować kabel AWG 16
lub większy.
Należy używać wyłącznie kabli AWG nr 26a lub w
razie potrzeby większych liniowych kabli
telefonicznych.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w
słabo wentylowanych pomieszczeniach, np. w
szafie.
Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane,
może dojść do pożaru.
15
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia oraz porażenia prądem lub pożaru.
a. AWG:American Wire Gauge
7
Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono
do uziemionego gniazdka elektrycznego.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
Nie należy powodować przeciążenia gniazdek
sieciowych lub przedłużaczy.
Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i
skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
Konserwacja/sprawdzanie
Przestroga
Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy
odłączyć kabel zasilający z gniazdka ściennego.Nie
wolno czyścić urządzenia benzenem,
rozcieńczalnikiem do farb lub alkoholem. Nie wolno
rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Informacje o bezpieczeństwie
1. Wprowadzenie
Nie wolno włączać urządzenia podczas
wykonywania prac we wnętrzu urządzenia,
wymiany materiałów eksploatacyjnych ani
czyszczenia wnętrza.
Czyszczenie i obsługę urządzenia należy
przeprowadzać zgodnie z podręcznikiem
użytkownika dostarczonym z urządzeniem.
W przeciwnym razie urządzenie może ulec
uszkodzeniu.
Może dojść do obrażeń ciała.
Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy
chronić przed kurzem i wodą.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem lub pożaru.
Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw
przymocowanych śrubami.
16
8
Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
Naprawę urządzenia może przeprowadzać
wyłącznie technik serwisowy firmy Samsung.
Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem.
Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od
dzieci.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z
toneru może być niebezpieczne.
Dzieci mogą doznać obrażeń.
Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych,
takich jak kaseta z tonerem lub zespół utrwalający.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywać,
naprawiać i ponownie montować urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.Jeżeli urządzenie wymaga naprawy,
należy wezwać certyfikowanego technika.
Może to spowodować wybuch lub pożar.
Podczas wymiany kasety z tonerem lub
wyjmowania zakleszczonego papieru należy
zachować ostrożność i nie dopuścić do kontaktu
pyłu toneru z ciałem lub ubraniem.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z
toneru może być niebezpieczne.
Informacje o bezpieczeństwie
Przechowywane materiały, takie jak kasety z
tonerem, należy trzymać z dala od dzieci.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z
toneru może być niebezpieczne.
Korzystanie z regenerowanych materiałów
eksploatacyjnych, takich jak toner, może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku
zastosowania regenerowanych materiałów
eksploatacyjnych za naprawę zostanie pobrana
opłata.
W przypadku zabrudzenia ubrań tonerem nie należy
usuwać go przy użyciu gorącej wody.
Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru
na tkaninie.Należy użyć zimnej wody.
1. Wprowadzenie
17
Przegląd urządzenia
1. Wprowadzenie
9
Akcesoria
Kabel zasilania
Skrócona instrukcja instalacji
Płyta z oprogramowaniema
Słuchawkab
Różne akcesoriac
a. Płyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki drukarki i aplikacje.
b. Tylko modele SCX-4833HD i SCX-5637HR.
c. Akcesoria dostarczane z urządzeniem różnią się w zależności od kraju zakupu i modelu.
18
Przegląd urządzenia
1. Wprowadzenie
10
Widok z przodu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od tego, które posiada użytkownik.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
1
2
17
14
3
18
4
13
15
12
11
5
10
6
19
16
20
7
9
8
1 Pokrywa podajnika
dokumentów
6
2 Prowadnica szerokości
podajnika dokumentów
7
Pokrywa płyty
sterowania
Uchwyt
11
12
Podajnik uniwersalny
Taca wyjściowa
16
Wspornik
wyjściowy
17
Pokrywa
skanera
19
Przegląd urządzenia
1. Wprowadzenie
18
3 Zasobnik wejściowy podajnika
dokumentów
8
Wskaźnik poziomu
papieru
13
4 Zasobnik wyjściowy podajnika
dokumentów
9
Zasobnik 2
(opcjonalny)
14 Rozszerzenie uniwersalnego podajnika
papieru
19
5
10
Zasobnik 1
15 Prowadnice papieru w podajniku
uniwersalnym
20
Pokrywa przednia
Panel sterowania
Szyba skanera
Port USB
Słuchawka
20
Przegląd urządzenia
1. Wprowadzenie
11
Widok z tyłu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od tego, które posiada użytkownik.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
1
11
2
10
3
4
5
6
9
7
1
2
3
Port EDI
Port sieciowy
Port USB
8
4 Połączenie równoległe IEEE 1284
(opcjonalne)
7
5
8
6
Wyłącznik zasilania
Gniazdo zasilania
9
Moduł druku
dwustronnego
Pokrywa tylna
Pokrywa tylna
zasobnika
10
Gniazdo linii telefonicznej
11 Gniazdo rozszerzenia telefonu
(EXT)
21
Omówienie panelu sterowania
1. Wprowadzenie
22
W zależności od modelu panel sterowania urządzenia może się różnić.Istnieją różne typy paneli sterowania.
12
Typ A
1
2
20
19
3
4
5
18
6
7
17
8
9
6
10 11
16
12
15
13
14
1
Zaciemnienie
Dostosowywanie poziomu jasności w celu uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku, kiedy oryginał
zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy.
2
Kopia ID
Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy, na jednej stronie arkusza papieru.
3
Ekran
wyświetlacza
4
Kopiuj
5
Faks
6
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
Przełącza się w tryb kopiowania.
Przełącza się w tryb faksu.
Strzałki w lewo/ Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości.
w prawoStrzałki
Omówienie panelu sterowania
7
Menu
8
OK
9
Klawiatura
numeryczna
10
Książka
adresowa
11
Ponowne
wybranie
numeru/Pauza
12
Zatrzymaj/
Wyczyść
13
Zasilanie
14
15
16
1. Wprowadzenie
23
Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu.
Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.
Umożliwia zapisanie lub wyszukiwanie często używanych numerów faksów i adresów e-mail.
Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer w trybie gotowości lub wstawia pauzę w numerze faksu w trybie
edycji.
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
Włącza lub wyłącza zasilanie lub wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii.Aby wyłączyć urządzenie,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy.Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także
włączenie zasilania lub wybudzenie urządzenia z trybu oszczędzania energii.
Dioda Stan LED Informuje o stanie urządzenia (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 125).
Start
Rozpoczyna zadanie.
Wyb. odł. słuch. Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie sygnał wybierania.Wprowadź numer faksu.Przypomina
to wykonywanie połączenia w trybie głośnomówiącym.
17
Wstecz
Umożliwia przejście na wyższy poziom menu.
18
Skanuj
Przełącza w tryb skanowania.
19
Eco
20
Direct USB
Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru (patrz „Opcje Ekologiczne” na
stronie 70).
Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB, jeśli zostanie ono włożone
do portu USB z przodu urządzenia.
Omówienie panelu sterowania
1. Wprowadzenie
24
13
Typ B
1
2
20
19
3
4
5
18
6
17
7
16 6
8
9
10
15
11
14
12
13
1
Zaciemnienie
Dostosowywanie poziomu jasności w celu uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku, kiedy oryginał
zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy.
2
Kopia ID
Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy, na jednej stronie arkusza papieru.
3
Ekran
wyświetlacza
4
Kopiuj
5
Faks
6
Strzałki
7
OK
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
Włącza tryb kopiowania.
Włącza tryb Faks.
Przyciski te umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie
wartości.
Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
Omówienie panelu sterowania
8
Klawiatura
numeryczna
9
Książka
adresowa
10
Ponowne
wybranie
numeru/Pauza
11
Zatrzymaj/
Wyczyść
12
Zasilanie
13
14
15
1. Wprowadzenie
25
Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.
Umożliwia zapisanie lub wyszukiwanie często używanych numerów faksów i adresów e-mail.
Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer w trybie gotowości lub wstawia pauzę w numerze faksu w trybie
edycji.
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
Włącza lub wyłącza zasilanie lub wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii.Aby wyłączyć urządzenie,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także
włączenie zasilania lub wybudzenie urządzenia z trybu oszczędzania energii.
Dioda Stan LED Informuje o stanie urządzenia (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 125).
Start
Rozpoczyna zadanie.
Wyb. odł. słuch. Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu. Przypomina
to wykonywanie połączenia w trybie głośnomówiącym.
16
Wstecz
17
Menu
18
Skanuj
19
Eco
20
Direct USB
Umożliwia przejście na wyższy poziom menu.
Umożliwia przejście do trybu Menu i przewijanie dostępnych menu.
Włącza tryb skanowania.
Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru (patrz „Opcje Ekologiczne” na
stronie 70).
Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych w urządzeniu pamięci USB, jeśli zostanie ono włożone
do portu USB z przodu urządzenia.
Omówienie panelu sterowania
1. Wprowadzenie
26
14
Typ C
1
2
3
11 10
9
4
8
7
5
6
1
Ekran
wyświetlacza
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
2
Klawiatura
numeryczna
Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.
3
Wyczyść
Usuwa znaki w obszarze edycji.
4
Zatrzymaj
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
5
Zasilanie
Włącza lub wyłącza zasilanie lub wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii. Aby wyłączyć urządzenie,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także
włączenie zasilania lub wybudzenie urządzenia z trybu oszczędzania energii.
6
Dioda LED
Wyświetla bieżący stan połączenia sieci bezprzewodowej (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 125).
Bezprzewodowy
Omówienie panelu sterowania
7
Stan
Informuje o stanie urządzenia (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 125).
8
Start
Rozpoczyna zadanie.
9
1. Wprowadzenie
27
Wyb. odł. słuch. Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu. Przypomina
to wykonywanie połączenia w trybie głośnomówiącym.
10
Pomoc
Zapewnia szczegółowe informacje o menu lub stanie urządzenia.
11
Resetuj
Resetuje bieżące ustawienia urządzenia.
Włączanie urządzenia
1
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania.
2
Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania.
1. Wprowadzenie
28
Lokalna instalacja sterownika
1. Wprowadzenie
29
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla.Jeśli urządzenie jest
podłączone do sieci, należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci (patrz
Avansert podręcznik).
• Użytkownicy systemów Macintosh, Linux lub Unix OS powinni zapoznać się z Zaawansowany podręcznikiem.
• Okno instalacji przedstawione w tym Podręcznik użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego
interfejsu.
• Wybranie opcji Instalacja zaawansowana > Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie programu do zainstalowania.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
15
1
Windows
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamknąć.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.
Kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
3
Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
4
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję
Akceptuję warunki Umowy licencyjnej.Następnie kliknij
Dalej.
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie
instalacji.
1. Wprowadzenie
30
Ponowna instalacja sterownika
Jeśli drukarka nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby
ponownie zainstalować sterownik.
16
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > nazwa sterownika
drukarki > Odinstaluj.
3
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie
instalacji.
4
Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM i
zainstaluj sterownik ponownie (patrz „Lokalna instalacja
sterownika” na stronie 29).
1. Wprowadzenie
31
2. Przegląd menu i
konfiguracja
podstawowa
Niniejszy rozdział zawiera informacje o ogólnej strukturze menu i
podstawowych opcjach konfiguracji.
• Przegląd menu
33
• Zmiana języka wyświetlacza
49
• Nośniki i zasobnik
50
• Drukowanie podstawowe
66
• Kopiowanie podstawowe
71
• Podstawowe operacje skanowania
76
• Skanowanie podstawowe
78
• Korzystanie z pamięci USB
84
Przegląd menu
1
SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
3
Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających
konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.
W przypadku modelu SCX-4833FD naciskaj przycisk
strzałki w lewo/prawo do momentu wyświetlenia
odpowiedniej pozycji menu, a następnie naciśnij przycisk
OK.
•
• Obok bieżącego menu wyświetlona zostanie gwiazdka
(*).
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą
nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy
danego urządzenia.
• Niektóre nazwy menu w danym urządzeniu mogą się
różnić w zależności od ich opcji lub modeli.
4
5
1
Wybierz przycisk Faks, Kopiuj lub Skanuj na panelu
sterowania w zależności od funkcji, jakiej chcesz użyć.
2
Naciskaj przycisk
(Menu), dopóki w dolnym wierszu
nie zostanie wyświetlone odpowiednie menu, a następnie
naciśnij przycisk OK.
6
7
W przypadku modelu SCX-4833FR / SCX-5637FR
naciskaj przycisk strzałki w górę/dół do momentu
wyświetlenia odpowiedniej pozycji menu, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Jeśli ustawienie zawiera podmenu, powtórz krok 3.
W przypadku modelu SCX-4833FD naciskaj przyciski
strzałki w lewo/prawo, aby uzyskać dostęp do wymaganej
wartości.
•
Uzyskiwanie dostępu do menu
33
W przypadku modelu SCX-4833FD naciskaj przyciski
strzałki w lewo/prawo, aby uzyskać dostęp do
wymaganej wartości.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Przegląd menu
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
SCX-4833FD
Elementy
Elementy
Opcje
Opcje
Funk.kopiow Rozmiar skanowania
ania
Zmniejsz/Powieksz
Funkcja faksu Zaciemnienie
Dupleks
Kontrast
Zaciemnienie
Rozdzielczość
Kontrast
Rozmiar skanowania
Typ oryginału
Wysył. do wielu odb.
Układ
Wysyłanie opóźnione
Dostosuj tlo
Wysyłanie prioryt.
Przesun. marginesu
Przekaż
Bezpieczne odbieranie
Dodaj strony
Anuluj zadanie
Konfiguracja Wysyłanie
faksu
Odbieranie
Zmień domyślne
Raport automatyczny
Konfig.
kopiowania
Zmień domyślne
Funk.
skanowania
Funkcja USB
Konfig.
skanowania
Zmień domyślne
Konfiguracja
drukowania
Funkcja e-mail
Orientacja
Liczba kopii
Rozdzielczość
Zaciemnienie
Przyciemnienie tekstu
Emulacja
34
Przegląd menu
Elementy
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Konfiguracja Konfig.urządzenia
systemu
Konfiguracja papieru
Głośność
Sieć
SCX-4833FR / SCX-5637FR
Elementy
Opcje
Funkcja faksu Zaciemnienie
Raporty
Kontrast
Konserwacja
Rozdzielczość
Wyczyść ustawienie
Rozmiar skanowania
Zarządzanie zadaniami
Dupleks
TCP/IP (IPv4)
Wysył. do wielu odb.
TCP/IP (IPv6)
Wysyłanie opóźnione
Szybkość Ethernet
Wysyłanie prioryt.
802.1x
Przekaż
Wyczyść ustawienie
Bezpieczne odbieranie
Konfig. sieci.
Dodaj strony
Anuluj zadanie
Konfiguracja Wysyłanie
faksu
Odbieranie
Zmień domyślne
Raport automatyczny
35
Przegląd menu
Elementy
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Funk.kopiow Rozmiar skanowania
ania
Zmniejsz/Powieksz
Elementy
Opcje
Konfiguracja Orientacja
drukowania Liczba kopii
Dupleks
Rozdzielczość
Zaciemnienie
Zaciemnienie
Kontrast
Przyciemnienie tekstu
Typ oryginału
Emulacja
Układ
Dostosuj tlo.
Konfiguracja Konfig.urządzenia
systemu
Konfiguracja papieru
Przesun. marginesu
Głośność
Kasow kraw
Raporty
Konfig.
kopiowania
Zmień domyślne
Konserwacja
Funk.
skanowania
Funkcja USB
Zarzadz.zad.
Funkcja e-mail
Nadpisanie obrazu
Wyczyść ustawienie
Funkcja FTP
Konfig.
skanowania
Sieć
TCP/IP (IPv4)
Funkcja SMB
TCP/IP (IPv6)
Zmień domyślne
Szybkość Ethernet
Raport wysyłania
802.1x
Wyczyść ustawienie
Konfiguracja sieci
36
Przegląd menu
Elementy
Skrzynka
dokum.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Funkcja skrzynki dok.
Funkcja Udost. folder
Funkcja skrz. dokum.
Konfig. udost. folderu
Raport skrz. dok.
Niestandard.
Uzyskiwanie dostępu do menu
1
Na ekranie dotykowym naciśnij menu, którego chcesz
użyć.
2
Naciśnij przycisk
, aby powrócić do trybu gotowości.
Kopiuj
Elementy
2
SCX-5737FW
Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających
konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji. Dostęp do
menu można uzyskać naciskając ikonę na ekranie dotykowym.
• Obok bieżącego menu wyświetlona zostanie gwiazdka
(*).
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą
nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy
danego urządzenia.
Manual Copy
Opcje
Zaciemnienie
Contrast
Typ oryginalu
37
Przegląd menu
Elementy
Kopiowanie
niestandardowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Dupleks
Dupleks
Zaciemnienie
Zaciemnienie
Contrast
Contrast
Rozmiar oryginalu
Rozmiar oryginalu
Typ oryginalu
Kopiowanie N-up
Dupleks
Zasobnik
Zaciemnienie
Układ
Contrast
Dostosuj tło
Rozmiar oryginalu
Przesun margin
Typ oryginalu
Usuń krawędzie
Wiele obok siebie
Zaciemnienie
Orientacja oryginału
Contrast
Aut.dop
Sortowanie kopii
Opcje
Zmniejsz/Powieksz
Typ oryginalu
Kopiow ID
Elementy
Kopia klon
Zaciemnienie
Rozmiar oryginalu
Contrast
Typ oryginalu
Typ oryginalu
Zaciemnienie
Contrast
Typ oryginalu
38
Przegląd menu
Elementy
Kopia ksiazki
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Dupleks
Zaciemnienie
Elementy
Contrast
Ręczne
wysyłanie
Rozmiar oryginalu
Kopia plakatu
Opcje
Do
Zaciemnienie
Typ oryginalu
Contrast
Kopia ksiazki
Rozdzielczosc
Zaciemnienie
Dupleks
Contrast
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
Rozmiar oryginalu
Typ oryginalu
Broszura
Faks
Dupleks
Zaciemnienie
Wybór przy
odłożon
słuch
Do
Zaciemnienie
Contrast
Contrast
Rozdzielczosc
Rozmiar oryginalu
Dupleks
Typ oryginalu
Typ oryginalu
Broszura
Rozmiar oryginalu
39
Przegląd menu
Elementy
Opóźnione
wysyłanie
Opcje
Do
Zaciemnienie
Contrast
Rozdzielczosc
Wysylanie
priorytetowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Elementy
Wysyłanie z
szybkim
wybieraniem
numeru
Opcje
Do
Zaciemnienie
Contrast
Rozdzielczosc
Dupleks
Dupleks
Typ oryginalu
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
Rozmiar oryginalu
Do
Zaciemnienie
Contrast
Wysył z
wybier
numeru gr
Do
Contrast
Jakość wysyłania
Rozdzielczosc
Dupleks
Dupleks
Typ oryginalu
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
Rozmiar oryginalu
Ponowne
wyb. nr
Do
Contrast
Jakość wysyłania
Dupleks
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
40
Przegląd menu
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Skanuj
Elementy
Wyślij e-mail
Elementy
Komp. lok.
Komp. Siec
Opcje
Opcje
Do
Typ oryginalu
Przezn
Rozmiar oryginalu
Typ oryginalu
Rozdzielczosc
Rozdzielczosc
Tryb kolor
Tryb kolor
Format plik
Format plik
Dupleks
Dupleks
Zaciemnienie
Rozmiar oryginalu
Contrast
Przezn
SMB
Przezn
Typ oryginalu
Typ oryginalu
Rozdzielczosc
Rozmiar oryginalu
Kolor skanow.
Tryb kolor
Format skanowania
Rozdzielczosc
Dupleks
Format plik
Rozmiar oryginalu
Dupleks
Zaciemnienie
Contrast
41
Przegląd menu
Elementy
FTP
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Przezn
Typ oryginalu
Elementy
Opcje
Niestandardo Do
wy e-mail
Temat
Rozmiar oryginalu
Od
Rozdzielczosc
DW
Tryb kolor
UDW
Format plik
Typ oryginalu
Dupleks
Rozmiar oryginalu
Zaciemnienie
Rozdzielczosc
Contrast
Tryb kolor
Format plik
Dupleks
Zaciemnienie
Contrast
42
Przegląd menu
Elementy
USB
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
Elementy
Opcje
Skrzynki
Rozmiar oryginalu
udostępnione Rozdzielczosc
Rozdzielczosc
Tryb kolor
Tryb kolor
Nazwa pliku
Nazwa pliku
Format plik
Format plik
Dupleks
Dupleks
Zaciemnienie
Zaciemnienie
Contrast
Contrast
File Policy
File Policy
Skrzynka
Rozmiar oryginalu
dokumentów Rozdzielczosc
WSD
Eco
Tryb kolor
Nazwa pliku
Format plik
Dupleks
Elementy
Eco-Wł.
File Policy
Włączone
Wyłączone
Zaciemnienie
Contrast
Opcje
Wł.- Wymuszone
Settings
Tryb domyślny
Konfiguracja funkcji
43
Przegląd menu
Elementy
Symulator
podglądu
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Kopiowanie
Elementy
Opcje
Książka adres Ksiazka telefoniczna
Drukowanie ze skrzynki
E-mail
Drukowanie przez sterownik w komputerze
Druk
Resetuj
Konfiguracja urządzenia
Elementy
Ustawienie
domyślne
Opcje
Ustawienie domyślne kop
Ustawienie domyślne skan
Ustawienie domyślne faksu
Paper Setup
Zasobnik 1
Zasobnik 2
Zas. MP
Margin
Tray
Behaviour
Auto Tray Switch
Paper Substitution
Default Source
Auto kontynuowanie
Nieodpowiedni papier
44
Przegląd menu
Elementy
Raporty
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Wszystkie raporty
Konfiguracja
Elementy
Opcje
Konfiguracja Przekaż
faksu
Oszcz. impulsów
Informacje o materiałach eksploatacyjnych
Konfiguracja niechcianych faksów
Książka adres
Bezp. odb.
Wysyłanie faksu
Prefiks wybierania numeru
Odebrano faks
Nazw stemp odb
Prześlij zaplanowane zadania faksem
Tryb ECM
Niechciany faks
Predkosc modemu
Konfiguracja sieci
Skrzynka dokumentów Zapisywanie
Uwierzytelnienie lokalnego użytkownika
Obraz TCR
Czcionka PCL
Kreator konfig
PS Font
Uwierzytelnienie użytkownika sieciowego
Konfiguracja Serwer SMTP
E-mail
Wyślij do siebie
Licznik użycia
Domyślny adres odbiorcy
Opcje faksu
Domyślny nadawca
Zapisane zadania
Domyślny temat
Zakończone zadania
Konto
45
Przegląd menu
Elementy
Konfig. sieci
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
Szybkosc sieci Ethernet
Elementy
Initial Setup
Opcje
ID urządzenia
TCP/IP (IPv4)
Wybierz kraj
TCP/IP (IPv6)
Jezyk
802.1x
Data i czas
Aktywuj Ethernet
Tryb zegara
Bezprzewodowy
Głośność
Wyczyść ustawienia
Oszczędność energii
Konfiguracja Orientacja
druku
Liczba kopii
Wakeup Event
Limit czasu systemu
Rozdzielczosc
Importuj ustaw
Zaciemnienie
Eksportuj ustaw
Przyciemnienie tekstu
Alarm stanu toneru
Emulacja
Ignoruj toner
Oszcz. toneru
Limit czasu zadania
Regulacja wysokości
Automatyczny CR
Wersja oprogr
Autom. zakończone
46
Przegląd menu
Elementy
Przywróć
opcje
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Opcje
USB
Konfiguracja drukarki
Paper Setup
Elementy
Tray Behaviour
Drukuj z
Opcje
Nawigacja plików
Ustawienie domyślne kop
Aut.dop
Ustawienie domyślne faksu
Liczba kopii
Ustawienie domyślne skan
Dupleks
Raport wysyłania
Wyb zas
Raport odbioru
Konserwacja Test linii faksu
Skanuj do
USB
Typ oryginalu
Rozmiar oryginalu
Rozdzielczosc
Troubleshoot Skrócony podręcznik obsługi
ing
Podręcznik rozwiązywania problemów
Tryb kolor
Nazwa pliku
Jezyk
Format plik
Dupleks
Zaciemnienie
Contrast
File Policy
Zarządz
plikami
Nawigacja plików
Usun
Formatuj
Pokaż
miejsce
47
Przegląd menu
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Katalog
Elementy
Ksiazka
telefoniczna
Opcje
Przeglądaj listę
Znajdz
Dodaj
Rejestracja grupy
Druk
Resetuj
E-mail
Przeglądaj listę
Znajdz
Dodaj
Rejestracja grupy
Druk
Resetuj
48
Zmiana języka wyświetlacza
Aby zmienić język wyświetlany na panelu sterowania, należy
wykonać następujące czynności:
Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu
(patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 33).
1
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfiguracja
systemu > Konfig.urządzenia > Język.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja początkowa >
Jezyk.
W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie
OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.
2
Wybierz język, który chcesz wyświetlić na panelu
sterowania.
3
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
49
Nośniki i zasobnik
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do
urządzenia.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
50
3
Przegląd zasobnika
• Korzystanie z nośników druku, które nie są zgodne ze
specyfikacjami może spowodować problemy lub
konieczność przeprowadzenia napraw. Naprawy nie
są objęte gwarancją ani umowami serwisowymi firmy
Samsung.
Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnice papieru.
• Nie należy korzystać z papieru do drukarek
atramentowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
1 Prowadnica
długości papieru
2 Prowadnica
szerokości papieru
• Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może
wywołać pożar.
• Do drukowania należy używać zalecanych nośników
(patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie
138).
Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie
ciał obcych w drukarce może doprowadzić do
przegrzania urządzenia, a w rzadkich przypadkach może
spowodować to pożar.
2
1
Moduł druku dwustronnego jest wstępnie ustawiony na rozmiar
Letter/LGL lub A4, w zależności od kraju sprzedaży. Aby zmienić
rozmiar papieru, dostosuj prowadnicę w sposób przedstawiony
poniżej.
Nośniki i zasobnik
Niedostosowanie prowadnicy skutkować może
rejestracją, przekrzywieniem obrazu lub zakleszczeniem
papieru.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Wskaźniki ilości papieru informują o ilości papieru
znajdującego się w zasobniku.
1
4
A
1 Pełny
2 Pusty
2
51
Nośniki i zasobnik
4
Ładowanie papieru do zasobnika /
opcjonalnego zasobnika
1
2
3
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
52
4
Przesuń prowadnicę długości papieru, aż delikatnie
dotknie końca stosu papieru.
5
Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu
stosu papieru, nie powodując zgięć.
Wyciągnij zasobnik papieru.
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby
rozdzielić poszczególne kartki przed ich załadowaniem.
Umieść papier stroną do drukowania do dołu.
Nośniki i zasobnik
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
53
5
• Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać
za daleko, ponieważ może to spowodować wygięcie
nośnika.
• Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie
dopasowana, może to spowodować zakleszczenia
papieru.
Ładowaniempodajnik uniwersalny
Do podajnika uniwersalnego można ładować materiały
specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty
(patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 138).
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika
uniwersalnego
• Nie należy używać papieru, którego krawędź wiodąca
podwija się, mogłoby to spowodować zakleszczenie
papieru lub pomarszczenie.
• Aby uniknąć zakleszczeń papieru, papier w podajniku
uniwersalnym należy uzupełniać dopiero, gdy jest on
pusty, a nie podczas drukowania.
• Materiały do drukowania należy ładować stroną do
zadrukowania do góry, z górnym brzegiem
skierowanym do podajnika uniwersalnego, i należy je
umieszczać na środku podajnika.
6
7
Włóż zasobnik z powrotem do urządzenia.
• Aby zapewnić jakość wydruku i zapobiec
zakleszczeniu papieru, należy zawsze stosować
odpowiedni papier (patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 138).
Ustaw typ i rozmiar papieru dla zasobnika 1 (patrz
„Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 61).
• Należy rozprostować wszystkie fałdy na kartkach
pocztowych, kopertach i etykietach przed
załadowaniem ich do podajnika uniwersalnego.
• W przypadku drukowania na nośniku specjalnym
należy postępować zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi ładowania papieru (patrz „Drukowanie na
nośnikach specjalnych” na stronie 55).
Nośniki i zasobnik
• Jeśli w przypadku drukowania z podajnika
uniwersalnego arkusze papieru nakładają się na
siebie, należy otworzyć zasobnik 1 i usunąć arkusze, a
następnie spróbować ponowić drukowanie.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
54
2
Dostosuj prowadnice szerokości papieru podajnika
uniwersalnego do szerokości nośnika.
3
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby
rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
• Jeśli papier nie jest podawany podczas drukowania,
należy popchnąć papier ręcznie do momentu, gdy
zacznie być podawany automatycznie.
1
Otwórz podajnik uniwersalny i odchyl przedłużacz
podajnika w pokazany sposób.
Nośniki i zasobnik
4
Załaduj papier. Ściśnij prowadnice szerokości papieru
podajnika uniwersalnego i dopasuj je do szerokości
papieru.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
55
Typy nośników druku są wyświetlone w menu Preferencje
drukowania. Wybierz odpowiedni typ nośnika, aby uzyskać
najwyższą jakość wydruku.
• W przypadku korzystania z nośników specjalnych
zaleca się podawanie po jednym arkuszu (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 138).
• Drukowanie na specjalnych nośnikach (stroną do
druku w górę)
Jeśli zadrukowane specjalne nośniki druku są
pofałdowane, pomarszczone, pogięte lub są na nich
grube czarne linie, otwórz pokrywę tylną i spróbuj
wydrukować ponownie. Pozostaw tylną pokrywę
otwartą podczas drukowania.
5
Ustaw typ i rozmiar papieru w panelu sterowania (patrz
„Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 61).
6
Drukowanie na nośnikach specjalnych
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne
dla poszczególnych zasobników.
Nośniki i zasobnik
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Aby sprawdzić gramaturę każdego arkusza, zapoznaj się z
„Dane techniczne nośnika druku” na stronie 138.
56
Koperta
Wyniki drukowania na kopertach zależą od jakości kopert.
Typy
Zasobnik 1
Zasobnik
opcjonalny
Podajnik
uniwersalny
Zwykły
●
●
●
Gruby
●
●
●
Grubszy
●
Cienki
●
●
●
Dokumentowy
●
●
●
Kolorowy
Brystol
Aby zadrukować kopertę, umieść ją w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.
●
●
●
●
Etykiety
●
Folia
●
Koperta
●
Z nadrukiem
●
Bawełna
●
Wtórny
●
●
●
Papier
niepłowiejący
●
●
●
( ●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Jeśli wydrukowane koperty są pomarszczone, pogięte lub są na
nich grube czarne linie, otwórz pokrywę tylną, pociągnij w dół
znajdującą się z prawej strony dźwignię dociskową o około 90
stopni i spróbuj wydrukować ponownie. Pozostaw tylną pokrywę
otwartą podczas drukowania.
Nośniki i zasobnik
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
•
Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami,
okienkami, wewnętrzną wyściółką, z warstwami
samoprzylepnymi ani zawierających inne materiały
syntetyczne.
•
Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie
wykonanych kopert.
•
Należy się upewnić, że zakładki na obu końcach koperty
dochodzą do samych rogów koperty.
1
57
1 Dźwignia dociskowa
•
•
•
Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące
czynniki:
-
Ciężar: nie powinien przekraczać 90 g/m2, w przeciwnym
razie może dojść do zakleszczenia.
-
Budowa: powinny leżeć płasko, z zagięciem
nieprzekraczającym 6 mm, i nie powinny być wypełnione
powietrzem.
-
Stan: nie powinny być pomarszczone, zgięte ani
uszkodzone.
-
Temperatura: powinny być wytrzymałe na temperaturę i
nacisk urządzenia w czasie działania.
Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi,
dobrze sprasowanymi zagięciami.
Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami.
1 Właściwe
2 Niewłaściwe
•
Koperty z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną
zakładką, która składa się na zamknięcie, muszą
wykorzystywać kleje odpowiednie do temperatury utrwalania
urządzenia (ok. 170 °C) przez 0,1 s. Dodatkowe klapki i paski
mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub
zakleszczanie, a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający.
•
W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić
marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty.
•
Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty.
Nośniki i zasobnik
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
58
Folia
•
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko folii
przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.
Aby uniknąć blaknięcia, nie należy wystawiać
wydrukowanych folii na długotrwałe działanie promieni
słonecznych.
•
Należy się upewnić, że folie nie mają postrzępionych
krawędzi, nie są pomarszczone lub wygięte.
•
Nie należy używać folii odklejających się od podłoża.
•
Aby folie nie przylepiały się do siebie, nie pozwól, aby leżały
na sobie po zadrukowaniu.
•
Zalecane nośniki: Folie do kolorowej drukarki laserowej
Xerox to np. 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).
•
Folia musi być odporna na temperaturę utrwalania
urządzenia.
•
Należy je umieścić na płaskiej powierzchni po wyjęciu z
urządzenia.
•
Nie należy zostawiać nieużywanej folii w tacy odbiorczej
papieru przez dłuższy czas. Może się na nich zbierać kurz i
brud, czego efektem będzie poplamiony wydruk.
•
Aby uniknąć smug spowodowanych odciskami palców,
należy je chwytać ostrożnie.
Nośniki i zasobnik
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Etykiety
-
Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez
odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi
etykietami. Etykiety mogą się odklejać od arkuszy, na
których między etykietami są odstępy, co może
powodować poważne zakleszczenia.
-
Podwinięcie: Muszą leżeć płasko, z zagięciem
nieprzekraczającym 13 mm w dowolnym kierunku.
-
Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z
pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko
etykiet przeznaczonych do stosowania w drukarkach
laserowych.
•
Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące
czynniki:
-
Kleje: Muszą wytrzymywać temperaturę utrwalania
urządzenia. Temperaturę utrwalania urządzenia można
znaleźć w danych technicznych urządzenia (około
170 °C).
59
•
Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej
warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą
powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co
może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej
może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia.
•
Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez
urządzenie więcej niż raz. Warstwa samoprzylepna
wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie.
•
Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą
samoprzylepną ani takich, które są pomarszczone, mają
pęcherzyki powietrza lub są w inny sposób uszkodzone.
Nośniki i zasobnik
Karton lub materiały o niestandardowych
rozmiarach
•
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
60
Papier z nadrukiem
W przypadku wkładania papieru z nadrukiem zadrukowana
strona powinna być skierowana w górę, z niezagiętą krawędzią
skierowaną do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem
papieru, obróć papier. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest
gwarantowana.
W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na
6,4 mm od krawędzi materiału.
•
Nadruki należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na
działanie wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie
wyparuje ani nie spowoduje wydzielania niebezpiecznych
substancji wskutek poddania go temperaturze utrwalania
urządzenia (ok. 170 °C) przez okres 0,1 sekundy.
•
Tusz musi być niepalny i nie może wywierać niekorzystnego
wpływu na wałki urządzenia.
Nośniki i zasobnik
•
Przed włożeniem papieru z nadrukiem upewnij się, że tusz na
papierze wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz
może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość
wydruku.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
1
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić
rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu
sterowania.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na
stronie 33).
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfiguracja
systemu > Konfiguracja papieru > Rozmiar papieru lub
Typ papieru.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Konfiguracja papieru > Rozmiar papieru > Typ
papieru.
7
61
2
3
Wybierz żądany zasobnik i opcję.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
• Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia
mają pierwszeństwo przed ustawieniami
wprowadzonymi na panelu sterowania.
a Aby wydrukować z aplikacji, należy ją uruchomić i
przejść do menu drukowania.
b Otwórz opcję Preferencje drukowania (patrz
„Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 67).
c Naciśnij kartę Papier, a następnie wybierz
odpowiedni typ papieru.
• Aby użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do
druku faktur, wybierz kartę Papier > Rozmiar >
Edytuj... i skonfiguruj Ustawienia niestandardowego
rozmiaru papieru w menu Preferencje drukowania
(patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie
67).
Nośniki i zasobnik
8
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
62
9
Przygotowanie typu oryginału
Ładowanie oryginałów
•
Nie należy ładować papieru o rozmiarach mniejszych niż
142 x 148 mm ani większych niż 216 x 356 mm.
Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania
i wysłania faksem można użyć szyby skanera.
•
Aby uniknąć zakleszczenia papieru, niskiej jakości wydruku i
uszkodzenia urządzenia, nie wolno próbować ładowania
poniższych typów papieru:
Na szybie skanera
-
kalka lub papier z kalką
-
papier powlekany
-
pelur albo cienki papier
-
pofałdowany albo pomarszczony papier
-
pogięty albo zwinięty papier
-
podarty papier
•
Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i
spinacze.
•
Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament
lub płyn korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie
wyschnąć.
•
Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o
różnych rozmiarach i gramaturze.
•
Nie należy ładować książeczek, broszur, folii ani
dokumentów mających inne niestandardowe właściwości.
Za pomocą szyby skanera można skanować i kopiować
oryginały. Pozwala to uzyskać najwyższą jakość skanowania,
zwłaszcza dla obrazów kolorowych lub w skali szarości. Upewnij
się, czy w podajniku dokumentów nie znajdują się oryginały. W
przypadku wykrycia oryginałów w podajniku dokumentów
urządzenie najpierw odczyta dokumenty z podajnika, a
następnie z szyby.
Nośniki i zasobnik
1
Unieś i otwórz pokrywę skanera.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
63
2
Umieść oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną
do dołu. Ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w
lewym górnym rogu szyby.
3
Zamknij pokrywę skanera.
Nośniki i zasobnik
• Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania
może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
64
1
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby
rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
2
Umieść oryginały w podajniku dokumentów stroną
zadrukowaną do góry. Upewnij się, że dół stosu
oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru oznaczonemu
w podajniku wejściowym dokumentów.
• Kurz na szybie skanera może powodować
powstawanie czarnych kropek na wydruku. Szybę
należy zawsze utrzymywać w czystości (patrz
„Czyszczenie urządzenia” na stronie 105).
• W przypadku kopiowania strony z książki lub
czasopisma należy unieść pokrywę skanera do
zablokowania zawiasów i zamknąć pokrywę. Jeśli
książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm, należy
rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie skanera.
• Należy uważać, aby nie rozbić szyby skanera. Może to
spowodować obrażenia ciała.
• Nie wolno kłaść dłoni na szybie podczas zamykania
pokrywy skanera. Pokrywa skanera może spaść na
dłonie i zranić użytkownika.
• Podczas kopiowania lub skanowania nie wolno patrzeć
na światło wewnątrz skanera. Można w ten sposób
uszkodzić wzrok.
W podajniku dokumentów
Do podajnika dokumentów można załadować do 50 arkuszy
papieru (o gramaturze 75 g/m20) dla jednego zadania.
Nośniki i zasobnik
3
Dopasuj prowadnice podajnika dokumentów do rozmiaru
papieru.
Kurz na płycie podajnika dokumentów może
spowodować powstawanie czarnych linii na wydruku.
Szybę należy zawsze utrzymywać w czystości (patrz
„Czyszczenie urządzenia” na stronie 105).
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
65
Drukowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
4
10
Drukowanie
Poniższe okno Preferencje drukowania dotyczy Notatnika w
systemie Windows 7.
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
5
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub
polecenie Drukuj w oknie Drukuj.
11
Wybierz pozycję Drukuj z menu Plik.
Wybierz urządzenie z listy Wybierz drukarkę.
Podstawowe ustawienia drukowania, łącznie z liczbą kopii
i zasięgiem wydruku, można wybrać w oknie Drukuj.
Aby wykorzystać zaawansowane funkcje drukowania,
kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj
(patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 67).
Użytkownicy systemów Macintosh, Linux lub Unix OS
powinni zapoznać się z Avansert podręcznikiem.
1
2
3
66
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w
buforze wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając
dwukrotnie ikonę urządzenia (
Windows.
•
) na pasku zadań systemu
Bieżące zadanie można również anulować, naciskając
przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść) na panelu sterowania.
Drukowanie podstawowe
12
Otwieranie preferencji drukowania
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
4
67
Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje.
• Okno Preferencje drukowania przedstawione w tym
Podręczniku użytkownika może różnić się w
zależności od urządzenia. Jednak układ okna
Preferencje drukowania jest zbliżony.
• Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania
może być widoczny znak ostrzegawczy,
lub .
Wykrzyknik oznacza, że można wybrać daną opcję,
ale nie jest to zalecane. Znak (x) oznacza, że danej
opcji nie można wybrać z powodu ustawień komputera
lub środowiska.
1
2
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
3
Wybierz urządzenie z listy Wybierz drukarkę.
Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. Zostanie
wyświetlone okno Drukuj.
Możesz sprawdzić bieżący stan urządzenia naciskając
przycisk Stan drukarki (patrz Avansert podręcznik).
Drukowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
68
Korzystanie z ulubionych ustawień
Wybierz więcej opcji i kliknij opcję
(Aktualizuj);
ustawienia zostaną dodane do wprowadzonych Ustawień
wstępnych. Aby użyć zapisanych ustawień, wybierz je z
listy rozwijanej Ustawienia wst. Urządzenie będzie teraz
drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami. Aby
usunąć zapisane ustawienia, wybierz je z listy rozwijanej
Opcja Ustawienia wst, która jest dostępna z każdej karty
właściwości oprócz karty Samsung, umożliwia zapisanie
obecnych ustawień do przyszłego zastosowania.
Aby zachować pozycję Ustawienia wst, wykonaj poniższe kroki:
1
2
Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
Ustawienia wst i kliknij opcję
(Usuń).
Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ustawienia
wst.
Domyślne ustawienia sterownika drukarki można również
przywrócić, wybierając z listy rozwijanej Domyślne
ustawienie wst pozycję Ustawienia wst.
13
Korzystanie z pomocy
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcję, o której chcesz
dowiedzieć się więcej i naciśnij klawisz F1 na klawiaturze.
3
Kliknij przycisk
(Dodaj). Po zapisaniu opcji Ustawienia
wst wszystkie obecne ustawienia sterownika zostaną
zapisane.
14
Drukowanie Ekologiczne
Funkcja Eco pozwala zmniejszyć zużycie toneru i papieru.
Możesz skonfigurować sposób oszczędzania papieru przez
funkcję Eco i zapisać wprowadzone ustawienia.
Drukowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Tryb ekologiczny włączany jest po naciśnięciu przycisku Eco w
panelu sterowania.
-
• Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia
mają pierwszeństwo przed ustawieniami
wprowadzonymi na panelu sterowania.
•
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na
stronie 33).
1
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfiguracja
systemu > Konfig.urządzenia > Ustawienia Eco.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Eco >
Settings.
2
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Tryb domyślny: Zaznacz, aby włączyć lub wyłączyć
tryb eco. (Dupleks (długa krawędź)/Oszcz. toneru/2
str./ark./Pomiń puste strony)
-
Wyłączone: Wyłącza tryb eco.
Włączone: Włącza tryb eco.
Jeśli tryb eco zostanie włączony z hasłem z usługi
SyncThru™ Web Service (karta Ustawienia >
Ustawienia urządzenia > System > Eko > Ustawienia),
zostanie wyświetlony komunikat Tr. gotowości. Aby
zmienić stan trybu eco, należy wprowadzić hasło.
Konfiguracja trybu eco z panelu sterowania
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
69
3
Zmień szablon: Zastosuj ustawienia usługi Syncthru™
Web Service. Zanim wybierzesz tę opcję, skonfiguruj
funkcję eco w SyncThru™ Web Service > karta
Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System >
Eko > Ustawienia.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Konfiguracja trybu eco sterownika
Aby skonfigurować tryb eco, otwórz kartę Eco. Jeśli wyświetlona
jest ikona trybu ekologicznego (
), oznacza to, że tryb jest
włączony.
Drukowanie podstawowe
► Opcje Ekologiczne
•
Domyślne drukarki: Zastosowane są ustawienia z panelu
sterowania urządzenia.
•
Brak: Wyłącza tryb eco.
•
Drukowanie Ekologiczne: Włącza tryb eco. Włącz opcje
trybu eco, z których chcesz korzystać.
•
Hasło: Jeśli administrator wprowadził hasło do trybu eco,
należy je podać, aby możliwa była zmiana stanu.
► Symulator wyników
Symulator wyników wskazuje wyniki zmniejszonej emisji
dwutlenku węgla, zużytej energii oraz ilość papieru
zaoszczędzonego dzięki zastosowanym ustawieniom.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
70
•
Wyniki obliczane są w oparciu o założenie, że przy
wyłączonym trybie eco całkowita ilość zadrukowanego
papieru to sto, z wyłączeniem pustej strony.
•
Zapoznaj się ze wskaźnikiem dotyczącym CO2, energii oraz
opracowaniem IEA, wskaźnikiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Komunikacji Japonii oraz stroną
www.remanufactoring.org.uk. Każdy model charakteryzuje
się innym wskaźnikiem.
•
Zużycie energii w trybie drukowania oznacza zużycie
średnie.
•
Rzeczywiste oszczędności lub zmniejszenie zużycia mogą
być różne, w zależności od używanego systemu
operacyjnego, wydajności komputera, oprogramowania,
metody połączenia, rozmiarów nośników, złożoności zadania
itp.
Kopiowanie podstawowe
15
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
71
16
1
2
3
Kopiowanie podstawowe
Naciśnij przycisk
(Kopiowanie) na panelu sterowania.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Kopiowanie
> Manual Copy.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w podajniku
dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry
(patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
Jeśli przy użyciu przycisków panelu sterowania chcesz
dostosować ustawienia kopiowania, takie jak Zmniejsz/
Powieksz, Zaciemnienie, Kontrast, Typ oryginału i inne
(patrz „Zmiana ustawień dla każdej kopii” na stronie 71).
4
W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą
przycisków strzałek lub klawiatury numerycznej.
5
Naciśnij przycisk Start.
Aby anulować zadanie kopiowania w jego trakcie,
naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), a
kopiowanie zostanie zatrzymane.
Zmiana ustawień dla każdej kopii
Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania, dzięki
czemu można szybko i łatwo wykonać kopię. Jeśli jednak
zachodzi potrzeba zmiany opcji dla każdej kopii, należy użyć
przycisków funkcji kopiowania na panelu sterowania.
• Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie
naciśnięty przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść),
wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania
kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do
stanu domyślnego. Ewentualnie zostaną one
automatyczne przywrócone do wartości domyślnych
po zakończeniu wykonywania kopii.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na
stronie 33).
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
Kopiowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Zaciemnienie
Kontrast
Jeśli oryginał zawiera wyblakłe zaznaczenie i ciemne obrazy,
można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii.
Ustaw ten parametr, aby dostosować kontrast pomiędzy
jasnością a zaciemnieniem.
1
2
3
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
Funk.kopiowania > Zaciemnienie.
(Menu) >
1
Na panelu sterowania wybierz
Funk.kopiowania > Kontrast.
(kopia) >
72
(Menu) >
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Kopiowanie
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Kopiowanie
> Manual Copy >
> Manual Copy >
(ustawienia) > Zaciemnienie.
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Na przykład opcja Jasny+5 jest najjaśniejsza, a
Ciemny+5 najciemniejsza.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
(ustawienia) > Contrast.
2
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
3
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Na przykład opcja Jasny+5 jest najjaśniejsza, a
Ciemny+5 najciemniejsza.
Kopiowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
73
Typ oryginału
Kopia pomniejszona lub powiększona
Ustawienie typu oryginału pozwala poprawić jakość kopii przez
wybranie typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
Rozmiar kopiowanego dokumentu można pomniejszyć lub
powiększyć o 25 – 400%, jeśli oryginalne dokumenty kopiowane
są z szyby skanera.
1
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
Funk.kopiowania > Typ oryginału.
(Menu) >
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Kopiowanie
> Manual Copy >
2
(ustawienia) > Typ oryginalu.
1
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
Funk.kopiowania > Zmniejsz/Powieksz.
(Menu) >
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Na ekranie dotykowym możesz wybrać także Kopiowanie
•
Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających
głównie tekst.
> Kopiowanie niestandardowe >
Zmniejsz/Powieksz.
•
Tekst/Zdjecie: przeznaczony dla oryginałów
zawierających tekst i zdjęcia.
Jeśli tekst wydruku jest niewyraźny, wybierz opcję Tekst,
aby uzyskać wyraźny tekst.
•
3
► Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii
Fotografia: używany, gdy oryginałami są zdjęcia.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
2
3
(ustawienia) >
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Kopiowanie podstawowe
► Aby wyskalować kopię bezpośrednio, wprowadzając
współczynnik skalowania:
1
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
(Menu) >
Funk.kopiowania > Zmniejsz/Powieksz > Niestandard.
Na ekranie dotykowym możesz wybrać także Kopiowanie
> Kopiowanie niestandardowe >
Zmniejsz/Powieksz > Inne.
(ustawienia) >
2
Wprowadź żądany rozmiar kopii za pomocą klawiatury
numerycznej.
3
4
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej
części kopii mogą pojawić się czarne linie.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
74
17
Kopiowanie kart identyfikacyjnych
Urządzenie potrafi drukować oryginały dwustronne na
pojedynczym arkuszu.
Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie
arkusza papieru, a drugą stronę na dolnej połowie bez
zmniejszania rozmiaru oryginału. Ta funkcja jest przydatna
podczas kopiowania niewielkich dokumentów, takich jak
wizytówki.
Aby ta funkcja była dostępna, oryginał należy umieścić
na szybie skanera.
Kopiowanie podstawowe
1
2
Naciśnij przycisk Kopia ID na panelu sterowania.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Kopiowanie
> Kopia ID.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
75
5
Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera, zgodnie
ze wskazaniami strzałek. Następnie zamknij pokrywę
skanera.
6
Naciśnij przycisk Start.
Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną
przyłożoną do szyby skanera, zgodnie ze wskazaniami
strzałek. Następnie zamknij pokrywę skanera.
3
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Włóż przed. str i
naciś. [Start].
4
Naciśnij przycisk Start.
Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony
oryginału i wyświetli komunikat Umieść tylną stronę i
naciśnij [Start].
• Jeśli nie naciśniesz przycisku Start, skopiowana
zostanie tylko przednia strona.
• Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku, pewne
fragmenty mogą nie zostać wydrukowane.
Podstawowe operacje skanowania
Skanowanie z poziomu panelu sterowania
Poniżej przedstawiono standardową procedurę skanowania
oryginałów.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Niedostępny,
sprawdź połączenie portów lub wybierz opcję Włącz
skanowanie z panelu urządzenia aplikacji Samsung
Easy Printer Manager > Przełącz do trybu
zaawansowanego > Ustawienia skanowania do
komputera.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu.
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
3
W przypadku urządzenia podłączonego przez
USB
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry (patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
2
Na panelu sterowania wybierz
do PC > Komputer lokalny.
(skanowanie) > Skanuj
Wybierz żądaną aplikację i naciśnij przycisk OK.
Domyślne ustawienie to Moje dokumenty.
W aplikacji Samsung Easy Printer Manager > Przełącz
do trybu zaawansowanego można dodać folder, w
którym zapisywane są skanowane pliki. > Ustawienia
skanowania do komputera.
Jest to podstawowa metoda skanowania dla urządzenia
podłączonego za pomocą kabla USB.
1
76
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan >
Komp. lok..
18
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
4
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Podstawowe operacje skanowania
• Opcja Format skanowania jest wyświetlana tylko
wtedy, gdy jako miejsce do zapisywania skanów
wybrano folder Moje dokumenty.
• Aby skanować przy użyciu ustawień domyślnych,
naciśnij przycisk Start.
5
Rozpocznie się skanowanie.
• Zeskanowany obraz jest zapisywany na komputerze w
folderze Moje dokumenty.
• Za pomocą sterownika Twain można szybko
skanować w programie Scan Assistant (patrz
Avansert przewodnik).
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
77
Skanowanie podstawowe
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
78
19
Przygotowanie do korzystania z funkcji
faksu
• Urządzenia nie można używać jako faksu przez telefon
internetowy. Więcej informacji można uzyskać u
dostawcy usług internetowych.
• Zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej telefonii
analogowej (PSTN: publicznej komutowanej sieci
telefonicznej) przy podłączaniu linii telefonicznej w celu
skorzystania z faksu. Jeśli używane są inne usługi
Internetowe (DSL, ISDN, VoIP), można polepszyć
jakość połączenia, korzystając z mikrofiltru. Mikrofiltr
eliminuje niepotrzebne zakłócenia i poprawia jakość
połączenia, również internetowego. Ponieważ
mikrofiltr DSL nie jest dostarczany z urządzeniem, w
celu używania filtra należy skontaktować się z
dostawcą usług internetowych.
1 Port linii telefonicznej
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL/linia telefoniczna
Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów należy
podłączyć dostarczony przewód telefoniczny do telefonicznego
gniazda ściennego. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć przewód,
zapoznaj się ze Skrócona instrukcja instalacji. Sposób
podłączenia urządzenia do linii telefonicznej różni się w
zależności od kraju.
20
Wysyłanie faksu
Podczas umieszczania oryginałów można korzystać z
podajnika dokumentów lub szyby skanera. Jeśli oryginały
zostaną umieszczone w podajniku dokumentów i na
szybie skanera, urządzenie najpierw odczyta oryginały z
podajnika dokumentów, ponieważ podajnik ten ma
wyższy priorytet skanowania.
Skanowanie podstawowe
1
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry (patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
79
• Jeżeli chcesz wysłać faks bezpośrednio z komputera,
użyj programu Samsung Network PC Fax (patrz
Zaawansowany podręcznik).
• Aby anulować zadanie faksowania, należy nacisnąć
2
Naciśnij przycisk
4
5
przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), zanim urządzenie
rozpocznie transmisję.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks >
Ręczne wysyłanie >
3
(Faks) na panelu sterowania.
• Jeśli używana jest szyba skanera, urządzenie
wyświetli monit o umieszczenie na niej następnej
strony.
(ustawienia).
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do
faksu (patrz temat „Dopasowanie ustawień dokumentu” na
stronie 81).
Wprowadź docelowy numer faksu.
Naciśnij przycisk Start na panelu sterowania. Urządzenie
rozpocznie skanowanie i wysyłanie faksu do określonych
miejsc docelowych.
Ręczne wysyłanie faksu
Aby wysłać faks za pomocą funkcji Wyb. odł. słuch., dostępnej
z panelu sterowania, wykonaj poniższe kroki. Jeśli używane
urządzenie to SCX-4833HD lub SCX-5637HR, faksy można
wysyłać używając słuchawki.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry (patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
2
Naciśnij przycisk
(Faks) na panelu sterowania.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks >
Wybór przy odłożon słuch >
(ustawienia).
Skanowanie podstawowe
3
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks >
Wysyłanie z szybkim wybieraniem numeru lub Wysył z
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do
faksu (patrz temat „Dopasowanie ustawień dokumentu” na
stronie 81).
4
Naciśnij przycisk Wyb. odł. słuch. na panelu sterowania
lub podnieś słuchawkę.
5
Wprowadź numer faksu, korzystając z klawiatury
numerycznej na panelu sterowania.
6
Naciśnij przycisk Start na panelu sterowania, gdy
usłyszysz, że urządzenie odbierające nadaje wysoki
sygnał faksu.
wybier numeru gr >
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry (patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
2
Naciśnij przycisk
(Faks) na panelu sterowania.
(ustawienia).
3
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do
faksu (patrz temat „Dopasowanie ustawień dokumentu” na
stronie 81).
4
Na panelu sterowania wybierz
faksu > Wysył. do wielu odb..
(Menu) > Funkcja
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Dalej.
5
Wysyłanie faksu do wielu odbiorców
Funkcja wysyłania faksów do wielu odbiorców umożliwia
wysłanie faksu do wielu lokalizacji. Oryginały są automatycznie
zapisywane w pamięci i wysyłane do zdalnej stacji. Przesłane
oryginały są automatycznie usuwane z pamięci.
80
Wprowadź numer pierwszego faksu odbierającego i
naciśnij przycisk OK.
Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub
wybrać pozycję Grupowe wybieranie numeru, korzystając
z przycisku Książka adresowa (patrz Zaawansowany
podręcznik).
6
Wprowadź numer drugiego faksu i naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie
innego numeru w celu wysłania dokumentu.
Skanowanie podstawowe
7
Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk
OK po wyświetleniu komunikatu Tak i powtórz czynności
5 i 6. Można dodać maksymalnie 10 numerów
docelowych.
Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie
można wprowadzić kolejnych numerów wybierania
grupowego.
8
Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów wybierz
opcję Nie po wyświetleniu monitu Następny nr?, a
następnie naciśnij przycisk OK.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
81
22
Dopasowanie ustawień dokumentu
Przed uruchomieniem faksu w celu uzyskania najlepszej
rozdzielczości należy zmienić następujące ustawienia zgodnie
ze stanem oryginału.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na
stronie 33).
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksów na podane
numery w kolejności ich wprowadzenia.
Rozdzielczość
21
Odbieranie faksu
Urządzenie jest fabrycznie ustawione w trybie faksu. Podczas
odbierania faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej
liczbie dzwonków i automatycznie odbiera faks.
Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre wyniki w przypadku
używania typowych oryginałów tekstowych. Jednak w przypadku
wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia
można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu
wyższej jakości.
Skanowanie podstawowe
1
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Ustawienie rozdzielczości dotyczy bieżącego zadania
faksowania. Aby zmienić ustawienie domyślne, patrz
Avansert podręcznik.
• W przypadku transmisji pamięci tryb Bardzo dokładna
nie jest dostępny. Ustawienie rozdzielczości zostanie
automatycznie zmienione na Dokładna.
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
Dźwięk/
Głośn.(Menu) > Funkcja faksu > Rozdzielczość.
• Jeśli w urządzeniu ustawiona jest rozdzielczość
Bardzo dokładna, a faks odbierający nie obsługuje
rozdzielczości Bardzo dokładna, urządzenie będzie
transmitować faks z użyciem najwyższego trybu
rozdzielczości obsługiwanego przez faks odbierający.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks >
następnie wybrać typ faksu, np. Ręczne wysyłanie,
Wybór przy odłożon słuch, Opóźnione wysyłanie itp. >
•
Faks zdj: oryginały zawierające odcienie szarości lub
zdjęcia.
•
Faks kol: Oryginały zawierające kolory.
(ustawienia) > Rozdzielczosc.
2
82
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
• W tym trybie nie jest dostępna transmisja pamięci.
Standardowa: oryginały ze znakami normalnego
rozmiaru.
•
Dokładna: oryginały zawierające małe znaki lub
cienkie linie albo oryginały wydrukowane na drukarce
igłowej.
•
Bardzo dokładna: oryginały zawierające bardzo
drobne szczegóły. Tryb Bardzo dokładna jest
włączany tylko wtedy, gdy urządzenie, z którym
nawiązywana jest komunikacja, również obsługuje taką
rozdzielczość.
• Wysyłanie faksów kolorowych jest możliwe tylko
wówczas, jeśli urządzenie, z którym jest nawiązywana
łączność, obsługuje odbiór kolorowych faksów, a faks
zostanie wysłany ręcznie.
3
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Skanowanie podstawowe
Zaciemnienie
Można wybrać stopień zaciemnienia dokumentu oryginalnego.
Ustawienie zaciemnienia dotyczy bieżącego zadania
faksowania. Aby zmienić ustawienie domyślne, patrz
Avansert podręcznik.
1
Na panelu sterowania wybierz
(kopia) >
Funkcja faksu > Zaciemnienie.
(Menu) >
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks >
następnie wybrać typ faksu, np. Ręczne wysyłanie,
Wybór przy odłożon słuch, Opóźnione wysyłanie itp. >
(ustawienia) > Zaciemnienie.
2
3
Wybierz żądany poziom zaciemnienia.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
83
Korzystanie z pamięci USB
W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z pamięci USB w
urządzeniu.
23
Informacje o pamięci USB
Pamięci USB mają różne pojemności, aby zapewnić więcej
miejsca na zapisywanie dokumentów, prezentacji, pobranych
plików muzycznych i wideo, zdjęć wysokiej rozdzielczości lub
jakichkolwiek innych plików, które należy zapisać lub przenieść.
Przy użyciu pamięci USB można wykonać następujące zadania
w urządzeniu.
•
zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB;
•
wydrukować dane zapisane w pamięci USB;
•
przywracać pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia;
•
sformatować pamięć USB;
•
sprawdzić dostępną ilość pamięci.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
84
24
Podłączanie pamięci USB
Port pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczony dla
urządzeń pamięci w wersji USB V1.1 i USB V2.0. Urządzenie
obsługuje pamięci USB z systemem plików FAT16/FAT32 i
rozmiarem sektora 512 bajtów.
System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy.
Można używać tylko autoryzowanych urządzeń pamięci USB ze
złączem wtykowym typu A.
A
B
Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń
pamięci USB.
Należy używać wyłącznie zgodnej pamięci USB, w przeciwnym
razie urządzenie może nie rozpoznać pamięci.
Korzystanie z pamięci USB
• Nie wyjmuj pamięci USB podczas pracy urządzenia,
ani w trakcie zapisywania do albo odczytywania z
pamięci USB. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje
uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej
eksploatacji.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
85
Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie
zeskanowanego obrazu do pamięci USB.
• Jeśli urządzenie pamięci USB posiada funkcje, takie
jak ustawienia zabezpieczeń i hasła, urządzenie może
nie wykryć ich automatycznie. Szczegółowe informacje
dotyczące tych funkcji można znaleźć w Podręczniku
użytkownika obsługi urządzenia pamięci USB.
25
Skanowanie do urządzenia pamięci USB
• Dostęp do menu może być różny w zależności od
modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na
stronie 33)
• W niektórych modelach konieczne może być
naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego
poziom.
Skanowanie
1
2
Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry (patrz „Ładowanie oryginałów” na stronie 62).
Korzystanie z pamięci USB
3
Na panelu sterowania wybierz
do USB > OK.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
86
(skanowanie) > Skan.
•
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan > USB
> Dalej > Rozpocznij.
Tryb kolor: ustawia tryb koloru. W przypadku wybrania
opcji Monochromatycznie wybranie pozycji Mono w
menu Format pliku nie będzie możliwe.
•
Format pliku: ustawia format pliku, w jakim są
zapisywane obrazy. W przypadku wybrania formatu
TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu
stron. W przypadku wybrania opcji JPEG wybranie
pozycji Monochromatycznie w menu Tryb kolor nie
będzie możliwe.
Dostosowywanie skanowania do USB
•
Dupleks: Ustawia tryb drukowania dwustronnego.
Dla każdego zadania skanowania do USB można określić
rozmiar obrazu, format pliku lub tryb koloru.
•
Zaciemnienie: ustawia poziom jasności oryginału.
•
Kontrast: Ustawia poziom kontrastu oryginału.
Urządzenie rozpocznie skanowanie
Po zakończeniu skanowania można wyjąć pamięć USB z
urządzenia.
1
Na panelu sterowania wybierz
(skanowanie) >
(Menu) > Funk. skanowania > Funkcja USB.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Bezpośredni USB > Skanuj do USB >
2
(ustawienia).
Wybierz żądaną opcję ustawień.
•
Rozmiar skanowania (Rozmiar oryginalu): ustawia
rozmiar obrazu.
•
Typ oryginału: Ustawia typ dokumentu oryginału.
•
Rozdzielczość: ustawia rozdzielczość obrazu.
3
4
5
Wybierz żądany stan i naciśnij przycisk OK.
Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić inne opcje.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. Patrz
Avansert podręcznik.
Korzystanie z pamięci USB
26
Drukowanie z pamięci USB
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Aby wydrukować dokument z urządzenia pamięci
USB
Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci
USB. Można wydrukować pliki TIFF, BMP, JPEG, PRN i PDF.
1
Włóż urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB
urządzenia i naciśnij Direct USB.
Typy plików obsługiwane przez funkcję wydruku
bezpośredniego.
Wybierz Druk z USB (Drukuj z).
PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone za pomocą
dostarczonego sterownika w urządzeniu.
2
3
Pliki PRN można utworzyć, zaznaczając pole wyboru Drukuj
do pliku przy drukowaniu dokumentu. Zamiast wydrukowania
na papierze dokument zostanie zapisany jako plik PRN.
Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować
bezpośrednio z pamięci USB. Informacje na temat tworzenia
pliku PRN można znaleźć w Avansert podręczniku.
4
5
Wybierz lub wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.
•
•
•
BMP: Nieskompresowane pliki BMP
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF w wersji 1.7 lub niższej.
87
Wybierz żądany folder lub plik i naciśnij przycisk OK.
Jeśli przed nazwą folderu jest znak [+] lub litera [D], to w
wybranym folderze jest przynajmniej jeden plik lub folder.
Naciśnij przycisk OK, Start lub Druk, aby rozpocząć
drukowanie wybranego pliku.
Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o
wydrukowanie kolejnego zadania.
6
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Tak,
aby wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od
punktu 2.
W przeciwnym razie naciskaj przycisk strzałki w lewo/
prawo w celu wybrania opcji Nie i naciśnij przycisk OK.
7
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Korzystanie z pamięci USB
27
Wykonywanie kopii zapasowych danych
Dane w pamięci urządzenia mogą zostać przypadkowo usunięte
w wyniku awarii zasilania lub pamięci masowej. Kopia zapasowa
pomaga chronić ustawienia systemowe zapisane jako pliki kopii
zapasowej w urządzeniu pamięci USB.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
Odtwarzanie danych
1
Włóż urządzenie pamięci USB, na którym zostały
zapisane dane kopii zapasowej, do portu pamięci USB.
2
Na panelu sterowania wybierz
(skanowanie) >
(Menu) > Konfiguracja systemu >
Konfig.urządzenia > Importuj ustawienie.
Wykonywanie kopii zapasowych danych
1
2
3
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Konfiguracja początkowa > Importuj ustaw.
Włóż pamięć USB do portu pamięci USB urządzenia.
3
Wybierz Dane konfiguracji lub Książka adresowa lub
Ksiazka tel i naciśnij OK.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Konfiguracja początkowa > Eksportuj ustaw.
4
5
Wybierz plik do przywrócenia i naciśnij przycisk OK.
Wybierz Dane konfiguracji lub Książka adresowa lub
Ksiazka tel i naciśnij OK.
6
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Na panelu sterowania wybierz
(skanowanie) >
(Menu) > Konfiguracja systemu >
Konfig.urządzenia > Eksportuj ustawienie.
Kopia zapasowa zostanie utworzona w pamięci USB.
4
88
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Tak,
aby przywrócić kopię zapasową w urządzeniu.
Korzystanie z pamięci USB
28
Zarządzanie pamięcią USB
Można usunąć pliki obrazów zapisane w pamięci USB
pojedynczo lub wszystkie naraz, ponownie formatując
urządzenie.
Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu
pamięci USB nie można odtworzyć plików. W związku z
tym przed usunięciem danych należy potwierdzić, że nie
są one już potrzebne.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
3
4
5
Wybierz plik do usunięcia i naciśnij przycisk OK.
Jeśli przed nazwą folderu jest litera [+], to w wybranym
folderze jest przynajmniej jeden plik lub folder.
Wybierz Tak.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Formatowanie pamięci USB
W przypadku modeli z ekranem dotykowym, na ekranie
wybierz Bezpośredni USB > Zarządz plikami > wybierz
Usuwanie pliku obrazu
plik >
W przypadku modeli z ekranem dotykowym na ekranie
wybierz Bezpośredni USB > Zarządz plikami > wybierz
plik >
Włóż urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB
urządzenia i naciśnij Direct USB.
2
Wybierz Zarządzanie plikami > Usuń i naciśnij OK.
(ustawienia) > Formatuj.
1
Włóż urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB
urządzenia i naciśnij Direct USB.
2
3
4
Wybierz Zarządzanie plikami > Format i naciśnij OK.
(ustawienia) > Usun.
1
89
Wybierz Tak.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
Korzystanie z pamięci USB
Przeglądanie stanu pamięci USB
Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania
i zapisywania dokumentów.
W przypadku modeli z ekranem dotykowym, na ekranie
wybierz Bezpośredni USB > Pokaż miejsce > Dalej.
1
Włóż urządzenie pamięci USB do portu pamięci USB
urządzenia i naciśnij Direct USB.
2
3
4
Wybierz Sprawdź miejsce.
Zostanie wyświetlona pojemność dostępnej pamięci.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić
do trybu gotowości.
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
90
3. Konserwacja
Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu materiałów
eksploatacyjnych i części do konserwacji dostępnych dla urządzenia.
• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
92
• Dostępne materiały eksploatacyjne
93
• Dostępne akcesoria
94
• Dostępne części do konserwacji
96
• Rozprowadzanie tonera
97
• Wymiana kasety z tonerem
99
• Rozbudowa modułu pamięci
101
• Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
103
• Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru
104
• Czyszczenie urządzenia
105
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
3. Konserwacja
92
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Aby uzyskać listę dostępnych materiałów
eksploatacyjnych i części do konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aby zamówić materiały eksploatacyjne, akcesoria i części do konserwacji zatwierdzone przez firmę Samsung, należy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Samsung lub ze sprzedawcą urządzenia. Można również odwiedzić witrynę www.samsung.com/
supplies, wybrać swój kraj/region i otrzymać informacje kontaktowe serwisu.
Dostępne materiały eksploatacyjne
Gdy materiały eksploatacyjne zużyją się, dla urządzenia można
zamówić następujące typy materiałów:
Typ
Średnia wydajnośća
Nazwa części
Standardowa
Około 2,000 stron
wydajność kasety
z tonerem
MLT-D205S
Kaseta z tonerem
o wysokiej
wydajności
MLT-D205L
Około 5,000 stron
Kaseta z tonerem Około 10 000 stron
o bardzo wysokiej
MLT-D205E
wydajnościb
a. Deklarowana wydajność zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752.
b. Kaseta toneru dostępna jest wyłącznie dla modeli serii SCX-5637FR,
SCX-5637HR lub SCX-5737FW.
Czas eksploatacji kasety z tonerem może być różny w
zależności od opcji oraz trybu pracy.
3. Konserwacja
93
Nowe kasety z tonerem lub inne materiały eksploatacyjne
należy kupować w tym samym kraju, gdzie jest używane
urządzenie. W przeciwnym razie nowe kasety lub inne
materiały eksploatacyjne będą nieobsługiwane przez
urządzenie z powodu specyficznych dla każdego kraju
różnic w konfiguracji kasety lub materiałów.
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych
kaset z tonerem, innych niż firmy Samsung, na przykład
napełnianych lub odnawianych. Firma Samsung nie
gwarantuje jakości kaset z tonerem innych niż oryginalne
kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług
serwisowych lub naprawczych wynikających z
korzystania z nieoryginalnych kaset z tonerem Samsung
nie są pokrywane w ramach gwarancji na urządzenie.
Dostępne akcesoria
3. Konserwacja
Akcesoria mogą być kupione i zainstalowane w celu zwiększenia wydajności i możliwości urządzenia.
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
Akcesoria
Moduł pamięci
Funkcja
Zwiększa pojemność pamięci urządzenia.
Nazwa części
• SCX-4833FD/SCX-4835FD/SCX-4833HD
- CLP-MEM202: 256 MB
• SCX-4833FR/SCX-4835FR
SCX-563x Series/SCX-573x Series
- ML-MEM170: 512 MB
Zasobnik 2
Jeśli często występują problemy z brakiem
papieru, można dołączyć dodatkowy
zasobnik.
• SCX-4833FD/FR/5637FR/5737FW
- ML-S3710A
• SCX-4835FD/FR/5639FR/5739FW
- ML-S3712A
94
Dostępne akcesoria
Akcesoria
3. Konserwacja
Funkcja
Połączenie równoległe IEEE Umożliwia korzystanie z różnych interfejsów. ML-PAR100
1284
• W przypadku instalacji
sterownika drukarki z
połączeniem równoległym
IEEE1284 urządzenie może nie
zostać wykryte i po
zainstalowaniu sterownika
drukarki dostępne są tylko
podstawowe funkcje
drukowania.
• Aby sprawdzić stan urządzenia
lub wybrać ustawienia, należy
podłączyć urządzenie do
komputera za pomocą kabla
USB lub sieci.
• W przypadku korzystania z
połączenia równoległego IEEE
1284 nie można używać kabla
USB.
Nazwa części
95
Dostępne części do konserwacji
3. Konserwacja
96
Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Wymiana części do
konserwacji może być przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego zakupiono
urządzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany żadnych części do konserwacji po upływie okresu „średniej wydajności”.
Części do konserwacji są wymieniane w określonych odstępach czasu, aby zapobiec problemom z jakością drukowania i
podawaniem papieru związanym ze zużytymi częściami (patrz tabela poniżej). Ma to na celu utrzymanie optymalnej sprawności
urządzenia. Wymienione poniżej części zamienne powinny zostać wymienione, gdy skończy się ich okres eksploatacji.
Średnia wydajnośća
części
Podkładka gumowa podajnika
dokumentów
Około 20.000 stron
Wałek transferowy
Około 100 000 stron
Zesp. utrwal.
Około 90 000 stron
Rolka odbierająca
Około 90 000 stron
Wałek opóźniający
Około 60 000 stron
a. Zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz
złożoności zadania.
Rozprowadzanie tonera
Gdy zaraz nastąpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:
•
Na wydruku występują białe plamy, wydruk jest jasny lub
występują różnice w gęstości.
•
Dioda LED Stan miga na czerwono.
3. Konserwacja
2
97
Dokładnie potrząśnij kasetą w poziomie pięć lub sześć
razy, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz
kasety.
W takim przypadku można czasowo polepszyć jakość druku,
rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych
przypadkach białe plamy i jasny wydruk będą nadal występować
nawet po rozprowadzeniu tonera.
1
Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.
Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą
szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie
gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie.
Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu
kasety. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy
korzystać z uchwytu.
3
Rozprowadzanie tonera
3
Trzymając kasetę z tonerem za uchwyt, powoli włóż
kasetę w otwór w urządzeniu.
4
Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że drzwiczki są
dokładnie zamknięte.
3. Konserwacja
98
Wymiana kasety z tonerem
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat wymiany
kasety z tonerem.
3. Konserwacja
99
3
Usuń etykietę z kasety z tonerem w sposób przedstawiony
poniżej.
4
Dokładnie obróć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie
rozprowadzić toner wewnątrz kasety.
Gdy kaseta z tonerem osiągnie koniec szacowanego czasu
eksploatacji, urządzenie przestanie drukować.
1
Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.
3
Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą
szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie
gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie.
2
Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania.
Wymiana kasety z tonerem
Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu
kasety. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy
korzystać z uchwytu.
5
Trzymając kasetę z tonerem za uchwyt, powoli włóż
kasetę w otwór w urządzeniu.
6
Zamknij pokrywę przednią. Upewnij się, że pokrywa
została dokładnie zamknięta.
3. Konserwacja
100
Rozbudowa modułu pamięci
Urządzenie wyposażone jest w moduł pamięci DIMM (dual inline memory module). Gniazdo modułu pamięci służy do
instalacji dodatkowej pamięci.
Informacje dotyczące zamawiania dodatkowych modułów
pamięci (Patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 94).
3. Konserwacja
3
4
101
Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
Trzymając moduł pamięci za krawędzie, wyrównaj go z
gniazdem i nachyl pod kątem 30 stopni. Upewnij się, że
wycięcia w module pasują do rowków gniazda.
1
Instalacja modułu pamięci
1
2
Wyłącz urządzenie i odłącz od niego wszystkie kable.
Chwyć pokrywę płyty sterowania i wyjmij ją.
Przedstawione na powyższej ilustracji wycięcia i rowki
mogą nie odpowiadać tym, które znajdują się na
rzeczywistym module pamięci i jego gnieździe.
5
Ostrożnie wciśnij moduł pamięci do gniazda, do momentu
usłyszenia trzasku.
Rozbudowa modułu pamięci
Zbyt mocne dociskanie modułu pamięci może
spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli moduł pamięci nie
daje się włożyć poprawnie do gniazda, należy ostrożnie
wykonać procedurę ponownie.
6
7
Wstaw pokrywę panelu sterowania.
Podłącz kabel zasilania i drukarki oraz włącz drukarkę.
3. Konserwacja
102
Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych
3. Konserwacja
W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub
zeskanowanych przez urządzenie. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 33).
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.
1
2
3
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfiguracja systemu > Konserwacja > Materiały eksploat..
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Info.mat.eksp.: wydruk strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych.
•
Razem: wyświetla łączną liczbę wydrukowanych stron.
•
Skanowanie ADF: Wyświetla liczbę stron wydrukowanych z podajnika dokumentów.
•
Skanowanie z płyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera.
Naciśnij przycisk
(Zatrzymaj/Wyczyść), aby powrócić do trybu gotowości.
103
Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru
3. Konserwacja
104
Jeśli w kasecie pozostało niewiele toneru, zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety
lub zapali się dioda LED. Istnieje możliwość ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie komunikatu lub zapalanie diody LED.
Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu (patrz „Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 33)
1
2
3
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfiguracja systemu > Konserwacja > Alarm nisk.poz. ton..
Na wyświetlaczu LCD możesz także wybrać Konfiguracja > Konfig. urządzenia > Konfiguracja początkowa > Alarm stanu
toneru.
Wybierz żądaną opcję.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Czyszczenie urządzenia
Jeśli występują problemy z jakością wydruku lub urządzenie
znajduje się w zakurzonym pomieszczeniu, należy je regularnie
czyścić, aby zapewnić najlepsze warunki drukowania i
długotrwałe działanie urządzenia.
• Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą
materiałów czyszczących zawierających duże ilości
alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych
substancji może powodować odbarwienie lub
odkształcenie obudowy.
• Jeśli urządzenie lub jego otoczenie jest
zanieczyszczone tonerem, zaleca się wyczyszczenie
go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą.
W przypadku użycia odkurzacza toner zostałby
uniesiony w powietrze, co mogłoby być szkodliwe dla
użytkownika.
3. Konserwacja
3
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu
mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie
może powodować problemy z jakością wydruku, takie jak plamki
tonera lub smugi. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje
zmniejszenie lub ustąpienie tych problemów.
1
Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj,
aż urządzenie ostygnie.
2
Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.
Umieścić ją na czystej, płaskiej powierzchni.
2
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niepozostawiającą
włókien szmatką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie
wolno pozwolić, aby woda kapała na urządzenie lub do jego
wnętrza.
105
3
Czyszczenie urządzenia
3. Konserwacja
• Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie
należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż
kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją przykryć
kartką papieru.
Podczas czyszczenia elementów wewnątrz urządzenia
należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić wałka
transferowego oraz innych elementów wewnętrznych.
Nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzen
lub rozcieńczalnik. W przeciwnym razie mogą wystąpić
problemy z jakością wydruku oraz uszkodzenie
urządzenia.
• Nie należy dotykać zielonej powierzchni na spodzie
kasety z tonerem. Aby nie dotykać tej powierzchni
kasety, należy korzystać z uchwytu.
3
Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki
zetrzyj kurz i rozsypany toner z obszarów kaset z tonerem.
106
4
Włóż z powrotem kasetę z tonerem i zamknij przednią
pokrywę.
Czyszczenie urządzenia
4
Czyszczenie rolki odbierającej
1
Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj,
aż urządzenie ostygnie.
2
Wyjmij zasobnik 1.
3. Konserwacja
3
Rolkę odbierającą należy czyścić miękką,
niepozostawiającą włókien szmatką.
4
Włóż zasobnik z powrotem do urządzenia.
107
Czyszczenie urządzenia
3. Konserwacja
5
Czyszczenie zespołu skanowania
Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić
najlepszą jakość kopii. Najlepiej jest czyścić moduł skanera na
początku każdego dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia.
1
Delikatnie zwilż miękką, niepozostawiającą włókien
ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą.
2
3
Unieś i otwórz pokrywę skanera.
3
1
2
1 Pokrywa skanera
2 Szyba skanera
3 Biały arkusz
Przecieraj powierzchnię płyty szklanej, aż będzie czysta i
sucha.
4
Przetrzyj wewnętrzną stronę pokrywy skanera i biały
arkusz, aż będą czyste i suche.
5
Zamknij pokrywę skanera.
108
4. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w
przypadku wystąpienia błędu.
• Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
110
• Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych 111
• Usuwanie zakleszczeń papieru
118
• Objaśnienie diod LED stanu
125
• Opis komunikatów na wyświetlaczu
127
†
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące
postępowania w przypadku wystąpienia błędu. Jeśli
urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, najpierw sprawdź
wyświetlany komunikat. Jeśli ten rozdział nie zawiera
rozwiązania problemu, zapoznaj się z rozdziałem
Rozwiązywanie problemów w ZaawansowanyPodręcznik
użytkownika. Jeśli w Podręcznik użytkownika nie znajdziesz
rozwiązania, lub jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się
z serwisem.
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru
4. Rozwiązywanie problemów
110
Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości zakleszczeń papieru. Aby uniknąć zakleszczenia papieru,
zapoznaj się z następującymi wskazówkami:
•
Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu (patrz „Przegląd zasobnika” na stronie 50).
•
Nie należy przepełniać zasobnika papieru. Należy się upewnić, że poziom papieru znajduje się poniżej oznaczenia pojemności
papieru na wewnętrznej ściance zasobnika.
•
Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.
•
Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i rozprostować.
•
Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.
•
Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie.
•
Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 138).
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
Jeżeli oryginał zakleszczy się w podajniku dokumentów, na
wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.
Aby uniknąć podarcia zakleszczonego dokumentu,
należy go wyciągać powoli i delikatnie.
Aby uniknąć zakleszczeń dokumentów, oryginały grube,
cienkie lub o różnych typach papieru należy kopiować z
wykorzystaniem szyby skanera.
4. Rozwiązywanie problemów
1
1
2
Zacięcie oryginalnego papieru z przodu
skanera
Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.
Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
111
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
3
Delikatnie wyjmij zakleszczony papier z podajnika
dokumentów.
4
4. Rozwiązywanie problemów
Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.
112
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
2
Zacięcie oryginału w skanerze
1
2
3
4. Rozwiązywanie problemów
Delikatnie wyjmij zakleszczony papier z podajnika
dokumentów.
Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.
Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przejdź do
następnego kroku.
113
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
4
Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
4. Rozwiązywanie problemów
114
5
Chwyć nieprawidłowo podany papier i wyjmij go z obszaru
podawania delikatnie go ciągnąc.
6
Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
3
4. Rozwiązywanie problemów
4
Zacięcie oryginału w obszarze wyjścia
1
2
Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.
skanera
Zacięcie oryginału w obszarze ścieżki
dwustronnej skanera
Dla modeli SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-563x
Series i SCX-573x Series.
Delikatnie wyjmij zakleszczony papier z podajnika
dokumentów.
1
2
Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.
Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
115
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
3
Otwórz pokrywę modułu dupleksu.
4
4. Rozwiązywanie problemów
116
Delikatnie wyciągnij zakleszczony papier z podajnika
dokumentów.
Zamknij pokrywę modułu dupleksu i podajnika
dokumentów. Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze,
przejdź do następnego kroku.
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
5
Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.
4. Rozwiązywanie problemów
117
6
Chwyć nieprawidłowo podany papier i wyjmij go z obszaru
podawania delikatnie go ciągnąc.
7
Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.
Usuwanie zakleszczeń papieru
Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru, należy
go wyciągać powoli i delikatnie.
5
W zasobniku 1
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
4. Rozwiązywanie problemów
1
118
Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier
zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia.
Jeśli papier nie zostanie wysunięty, przejdź do kolejnego
kroku.
2
Wyjmij zasobnik 1.
Usuwanie zakleszczeń papieru
3
Wyjmij zakleszczony papier, pociągając go ostrożnie
prostopadle do drukarki.
4. Rozwiązywanie problemów
6
W zasobniku opcjonalnym2
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
1
2
Jeśli nie udaje się wysunąć papieru lub nie widać go w tym
obszarze, należy przejść do obszaru zespołu
utrwalającego w pobliżu kasety z tonerem (patrz
„Wewnątrz urządzenia” na stronie 121).
4
Włóż zasobnik 1 z powrotem do urządzenia, aż zablokuje
się na swoim miejscu. Drukowanie zostanie wznowione
automatycznie.
Wyciągnij opcjonalny zasobnik 2.
Wyjmij z urządzenia zakleszczony papier.
119
Usuwanie zakleszczeń papieru
Jeśli papieru nie można ruszyć przy pociągnięciu lub jeśli
w tym obszarze nie widać papieru, przerwij i przejdź do
następnego kroku.
3
4
5
4. Rozwiązywanie problemów
7
W podajniku uniwersalnym
Wyciągnij do połowy zasobnik 1.
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
Pociągnij papier w górę i wyciągnij go z drukarki.
Włóż zasobniki z powrotem do urządzenia. Drukowanie
zostanie wznowione automatycznie.
120
1
Jeżeli papier nie został prawidłowo pobrany, wyciągnij go
z urządzenia.
2
Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić
drukowanie.
Usuwanie zakleszczeń papieru
8
Wewnątrz urządzenia
4. Rozwiązywanie problemów
2
Wyjmij zakleszczony papier, pociągając go ostrożnie
prostopadle do drukarki.
3
Włóż ponownie kasetę z tonerem i zamknij pokrywę
przednią. Drukowanie zostanie wznowione
automatycznie.
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
Obszar utrwalacza jest gorący. Należy zachować
ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
1
Otwórz pokrywę przednią i wyciągnij kasetę z tonerem.
3
121
Usuwanie zakleszczeń papieru
4. Rozwiązywanie problemów
Jeśli zakleszczony papier nie jest widoczny lub jeśli przy
wyciąganiu występuje opór, nie wyciągaj go dalej i przejdź
do następnego kroku.
9
W obszarze odbioru
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
1
122
3
4
Otwórz pokrywę tylną.
Usuń zakleszczony papier w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.
Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zakleszczony papier
zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia.
Jeśli nie widać zablokowanego papieru, przejdź do
następnej czynności.
2
Delikatnie wyciągnij papier z zasobnika wyjściowego.
3
5
1 drzwiczki
utrwalacza
Zamknij pokrywę tylną. Drukowanie zostanie wznowione
automatycznie.
Usuwanie zakleszczeń papieru
10
W obszarze modułu druku dwustronnego
4. Rozwiązywanie problemów
2
123
Wyjmij zakleszczony papier z modułu druku
dwustronnego.
Kliknij to łącze, aby otworzyć animację na temat
usuwania zakleszczenia.
1
Wyciągnij moduł druku dwustronnego z urządzenia.
Jeśli papier nie wychodzi z modułu druku dwustronnego,
wyjmij papier od spodu urządzenia.
Jeśli nadal nie widać papieru, przejdź do następnego
kroku.
Usuwanie zakleszczeń papieru
3
4. Rozwiązywanie problemów
Włóż moduł druku dwustronnego do urządzenia.
3
6
4
5
124
Otwórz pokrywę tylną.
Usuń zakleszczony papier w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.
1 drzwiczki
utrwalacza
Zamknij pokrywę tylną. Drukowanie zostanie wznowione
automatycznie.
Objaśnienie diod LED stanu
4. Rozwiązywanie problemów
Kolor diody LED wskazuje bieżący stan urządzenia.
• Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
• Aby rozwiązać problem, sprawdź komunikat o błędzie oraz instrukcje w części dotyczącej rozwiązywania problemów.
• Możesz także rozwiązać problem opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukowania lub Smart
Panel.
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
125
Objaśnienie diod LED stanu
Stan
Dioda
LEDStanu
4. Rozwiązywanie problemów
126
Opis
Wył.
Zielona
Czerwona
Urządzenie pracuje w trybie off-line.
Miga
Gdy podświetlenie miga, drukarka drukuje dane.
Wł.
• Urządzenie jest włączone i można go używać.
Miga
• Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź
komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę.
Funkcja ta nie dotyczy modeli bez wyświetlacza na panelu sterowania.
• W kasecie pozostaje niewielka ilość toneru. Wkrótce nastąpi koniec szacowanego okresu
eksploatacji kasety z tonerem. Przygotuj nową kasetę z tonerem do wymiany. Można
tymczasowo poprawić jakość wydruku, rozprowadzając toner (patrz „Rozprowadzanie tonera”
na stronie 97).
Wł.
• Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerema. Zalecana jest wymiana
kasety z tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 99).
• Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.
• Brak papieru w zasobniku. Załaduj papier do zasobnika.
• Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu. Sprawdź komunikat o błędzie na
wyświetlaczu (patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 127).
Dioda LED
Bezprzew
odowy
Niebieski
Wł.
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, dioda LED Bezprzewodowy świeci
się na niebiesko.
a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i
zgodny z normą ISO/IEC 19752. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, częstotliwości drukowania, liczby elementów
graficznych oraz typu i rozmiaru nośników druku. W kasecie może znajdować się pewna ilość toneru nawet po zapaleniu się diody LED i przerwaniu
drukowania przez drukarkę.
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania
i wskazują stan lub błędy urządzenia. W poniższych tabelach
przedstawiono komunikaty, ich znaczenie oraz sposób
rozwiązania problemu (w razie potrzeby).
• Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, należy
ponownie włączyć urządzenie, a następnie wznowić
zadanie drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi,
skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
• W przypadku kontaktowania się z serwisem
przedstawicielowi serwisu należy podać treść
wyświetlanego komunikatu.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty
mogą nie być wyświetlane.
• [numer błędu] wskazuje numer błędu.
4. Rozwiązywanie problemów
127
11
Komunikaty powiązane z zakleszczeniem
papieru
Komunikat
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Nastąpiło zacięcie
oryginału w
podajniku
dokumentów.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz
„Usuwanie zacięcia
dokumentów
oryginalnych” na
stronie 111).
• Zacięcie wyj. DADF Nastąpiło zacięcie
oryginału w
• Zac. dupl.DADF
podajniku
dokumentów do
drukowania
dwustronnego.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz
„Zacięcie oryginału
w obszarze ścieżki
dwustronnej
skanera” na stronie
115).
• Zaciecie papieru
w zasobniku 1
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
zasobniku 1” na
stronie 118).
• Zac. dokumentu
Usun zaciecie
• Zac. oryg. pap.
Zac. oryginału w
skanerze.
Usuń zac.
Papier
zakleszczył się w
• Zac. pap. 0 w zas. 1 obszarze
podawania
papieru.
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Komunikat
Znaczenie
• Zaciecie papieru
w zasobniku 2
Zacięcie papieru
w zasobniku
• Zac. pap. 0 w zas. 2 opcjonalnym.
• Zaciecie papieru
w zasobniku MP
• Zac. pap. 0 w zas.
MP
• Zaciecie papieru
w urzadzeniu
• Zac. wewn. urz.
• Zaciecie papieru
w obsz. wyj.
• Zac. w obsz. wyj.
Zakleszczenie
papieru w
podajniku
uniwersalnym.
Sugerowane
rozwiązania
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
zasobniku
opcjonalnym2” na
stronie 119).
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
podajniku
uniwersalnym” na
stronie 120).
Nastąpiło zacięcie Usuń zakleszczenie
papieru wewnątrz papieru (patrz
urządzenia.
„Wewnątrz
urządzenia” na
stronie 121).
Nastąpiło
zakleszczenie
papieru w
obszarze odbioru
papieru.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
obszarze odbioru”
na stronie 122).
4. Rozwiązywanie problemów
Komunikat
• Zaciecie papieru
na dole dupleksu
• Zac.
doln.mod.dwust
• Zacięcie w duplek
Znaczenie
Papier
zakleszczył się w
obszarze druku
dwustronnego.
128
Sugerowane
rozwiązania
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
obszarze modułu
druku
dwustronnego” na
stronie 123).
Opis komunikatów na wyświetlaczu
4. Rozwiązywanie problemów
129
12
Komunikaty związane z kasetą z tonerem
Komunikat
• Zainstaluj toner
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Nie zainstalowano kasety z tonerem.
Zainstaluj kasetę z tonerem.
Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla
innego urządzenia.
Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem firmy Samsung
przeznaczoną dla tego urządzenia.
We wskazanej kasecie pozostaje niewielka ilość
toneru. Wkrótce nastąpi koniec szacowanego
okresu eksploatacji kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę toneru do wymiany. Można
tymczasowo poprawić jakość wydruku, rozprowadzając
toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 97).
• Toner
niezainstalowany
Kaseta z tonerem nie
jest zainstalowana.
Zainstaluj ją.
• Niekompatybilna
Kaseta toneru
• Niezgodny toner
Kaseta z tonerem nie
jest zgodna z
urządzeniem. Patrz
podręcznik użytk.
• Przygotuj nowa
kasetę
• Przyg. nowy toner
Przygotuj nowa
kasete toneru
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Komunikat
• Wymień
nowa kasete
• Wymień nowy toner
Zużycie, wymień
kasetę toneru na
nową
• Toner wyczerpany
Znaczenie
4. Rozwiązywanie problemów
130
Sugerowane rozwiązania
Kaseta z tonerem osiągnęła koniec szacowanego
czasu eksploatacji. Urządzenie przestanie
drukować.
• Można wybrać jedną z pozycji wyświetlanych na
panelu sterowania: Stop lub Kontynuuj. Wybranie
opcji Stop spowoduje zatrzymanie drukowania.
Dalsze drukowanie będzie możliwe dopiero po
wymianie kasety z tonerem. W przypadku wybrania
opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej,
Szacowany czas eksploatacji kasety z
jednak jakość nie będzie zagwarantowana.
tonerem to spodziewany lub szacowany
• Aby zapewnić jak najwyższą jakość wydruków,
czas eksploatacji kasety informujący o
należy wymienić kasetę z tonerem po wyświetleniu
uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z
tego komunikatu. Dalsze używanie tej samej kasety
normą ISO/IEC 19752 (patrz „Dostępne
może skutkować pogorszeniem jakości wydruków
materiały eksploatacyjne” na stronie 93).
(patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 99).
Na liczbę wydrukowanych stron mogą
mieć wpływ warunki otoczenia, odstępy
między drukowaniem, typ nośników,
Firma Samsung nie zaleca używania
nieoryginalnych kaset z tonerem, na przykład
stopień pokrycia i rozmiar. W kasecie
napełnianych lub odnawianych. Firma
może pozostać niewielka ilość toneru,
Samsung nie gwarantuje jakości kaset z
nawet jeśli wyświetlany jest komunikat
tonerem innych niż oryginalne kasety z
„Włóż nową kasetę” i drukarka przestaje
tonerem firmy Samsung. Koszty usług
drukować.
serwisowych lub naprawczych wynikających
z korzystania z nieoryginalnych kaset z
tonerem firmy innej niż Samsung nie są
pokrywane w ramach gwarancji na
urządzenie.
• Gdy urządzenie przestanie drukować, zaleca się
wymianę kasety z tonerem (patrz „Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 99).
Opis komunikatów na wyświetlaczu
4. Rozwiązywanie problemów
131
13
Komunikaty związane z zasobnikiem
Komunikat
• Poj. wyj. pelen
Wyjmij papier
• Poj. wyj. pelen
Poj. wyj. pelen
Wyjmij zadr. pap.
• Brak papieru
w zasobniku 1
• Brak pap. w zas. 1
Brak pap. w zas. 1
Zał. pap.
Znaczenie
Zasobnik
wyjściowy jest
pełny.
Brak papieru w
zasobniku 1.
Sugerowane
rozwiązania
Po wyjęciu
papieru z
zasobnika
wyjściowego
drukarka wznowi
drukowanie.
Załaduj papier do
zasobnika 1
(patrz „Ładowanie
papieru do
zasobnika /
opcjonalnego
zasobnika” na
stronie 52).
Sugerowane
rozwiązania
Komunikat
Znaczenie
• Brak papieru
w zasobniku 2
Brak papieru w
zasobniku 2.
Załaduj papier do
zasobnika 2
(patrz „Ładowanie
papieru do
zasobnika /
opcjonalnego
zasobnika” na
stronie 52).
Nie ma papieru w
podajniku
uniwersalnym.
Załaduj papier do
podajnika
uniwersalnego
(patrz
„Ładowaniempod
ajnik uniwersalny”
na stronie 53).
• Brak pap. w zas. 2
Brak pap. w zas. 2
Zał. pap.
• Brak papieru
w zasobniku MP
• Brak pap. w MP
Brak pap. w zas.
MP.
Zał. pap.
• Wyciagnieta
Zasobnik nie został Zamknij zasobnik,
aby zablokował
Wyjęta kaseta zas. 1 prawidłowo
zatrzaśnięty.
się na swoim
miejscu.
• Wyciagnieta
Zasobnik nie został Zamknij zasobnik,
aby zablokował
Wyjęta kaseta zas. 2 prawidłowo
zatrzaśnięty.
się na swoim
miejscu.
Opis komunikatów na wyświetlaczu
4. Rozwiązywanie problemów
14
Komunikat
• Nieodp.papier
Znaczenie
Rozmiar papieru
określony we
właściwościach
drukarki nie
odpowiada
załadowanemu
papierowi.
Sugerowane
rozwiązania
Załaduj papier w
wymaganym
rozmiarze.
Komunikaty związane z siecią
Komunikat
Znaczenie
Ustawiony adres IP
• Problem
sieciowy
jest już używany.
Konflikt adresu
IP
• Konflikt adresu
IP
Ten adres IP
koliduje z
adresem
innego
systemu.
• 802.1x
Błąd sieciowy
• Blad sieci
802.1x
Blad sieci
802.1x
Kontakt z
admin.
Uwierzytelnienie
nie powiodło się.
Sugerowane
rozwiązania
Sprawdź adres IP i
zmień go w razie
potrzeby (patrz
Zaawansowany
podręcznik).
Sprawdź protokół
uwierzytelniania
sieciowego. Jeśli
problem nadal
występuje,
skontaktuj się z
administratorem
sieci.
132
Opis komunikatów na wyświetlaczu
4. Rozwiązywanie problemów
133
15
Komunikat
Komunikaty różne
Komunikat
• Otwarte drzwi
Zamknij je
• Drzwi są otw.
Zamknij je
• Drzwi skan. są
otw.
• Drzwi skanera
otw.
Drzwi skan. są
otw.
Zamknij drzwi
• Błąd [numer
błędu]
Wyłącz i włącz
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Przednia lub tylna
pokrywa nie jest
prawidłowo
zamknięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie
zablokowana na
właściwym miejscu.
Pokrywa podajnika
dokumentów nie
została prawidłowo
zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie
zablokowana na
właściwym miejscu.
Sterowanie
urządzeniem jest
niemożliwe.
Uruchom urządzenie
ponownie i spróbuj
wydrukować jeszcze
raz. Jeżeli problem
nie ustąpi, skontaktuj
się z serwisem.
Znaczenie
Pamięć faksu jest
• Pamięć pełna
prawie pełna.
Pamięć faksu
jest prawie
pełna
Drukuj lub usuń
otrzymane
zadanie faksu
• Pamięć pełna
Usun zadanie
Drukuj lub usuń
otrzymane zadanie
faksu w opcji
Bezpieczne
odbieranie (patrz
Zaawansowany
podręcznik).
Pamięć jest
zapełniona.
Drukuj lub usuń
otrzymane zadanie
faksu w opcji
Bezpieczne
odbieranie (patrz
Zaawansowany
podręcznik).
Skaner jest
zablokowany.
Odłącz zasilanie i
podłącz ponownie.
Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się
z serwisem.
• Pamięć pełna
Pamięć faksu
pełna.
Drukuj lub usuń
otrzymane
zadanie faksu
• Skaner
zablokowany
Sugerowane
rozwiązania
5. Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne i informacje o
obowiązujących przepisach.
• Dane techniczne
135
• Informacje prawne
146
• Prawa autorskie
163
Dane techniczne
5. Dodatek
135
1
Ogólne dane techniczne
Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje na temat
ewentualnych zmian znajdują się na stronie www.samsung.com/printer.
Elementy
Wymiary
Szerokość x Długość x
Wysokość
Opis
• SCX-4833FD, SCX-4833HD i SCX-4835FD: 424 x 382 x 407 mm (16,69 x 15,04
x 16,02 cali)
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW i SCX-5739FW: 469 x 438 x 447 mm (18,46 x 17,24 x 17,60 cali)
Ciężar
Urządzenie razem z
materiałami
eksploatacyjnymi
• SCX-4833FD, SCX-4833HD i SCX-4835FD: 14 kg
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW i SCX-5739FW: 16 kg
Dane techniczne
5. Dodatek
Elementy
Poziom hałasua
Opis
Tryb gotowości
Tryb druku
30 dB(A)
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR i SCX-4835FR: 55
dB(A)
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW i SCX-5739FW:
53 dB(A)
Tryb kopiowania
54 dB(A)
Tryb skanowania (szyba 50 dB(A)
skanera)
Tryb skanowania
(podajnik dokumentów)
Temperatura
Działanie
Przechowywanie (w
opakowaniu)
Wilgotność
Zasilanieb
51 dB(A)
od 10 do 32°C
od -20 do 40 °C
Działanie
od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w
opakowaniu)
od 10 do 90% wilgotności względnej
Modele 110 V
AC 110–127 V
Modele 220 V
AC 220–240 V
136
Dane techniczne
5. Dodatek
Elementy
Zużycie energii
137
Opis
Przeciętny tryb pracy
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR i SCX-4835FR:
Poniżej 600 W
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW i SCX-5739FW:
Poniżej 650 W
Tryb gotowości
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX5637FR, SCX-5637HR i SCX-5639FR: Poniżej 50 W
• Modele SCX-5737FW i SCX-5739FW: Poniżej 65 W
Tryb oszczędzania
energii
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX5637FR, SCX-5637HR i SCX-5639FR: Poniżej 8 W
• Modele SCX-5737FW i SCX-5739FW: Poniżej 10 W
Tryb wyłączania
Sieć
Moduł
0W
U98Z058
bezprzewodowac
a. Natężenie dźwięku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
b. Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce
znamionowej.
c. Tylko modele SCX-5737FW i SCX-5739FW.
Dane techniczne
5. Dodatek
138
2
Dane techniczne nośnika druku
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Rozmiar
Wymiary
Zwykły papier
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Zasobnik1/Zasobnik
opcjonalny
Podajnik uniwersalny
Od 70 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
Od 70 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 250 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
(papier dokumentowy)
• 50 arkuszy papieru o
gramaturze 80 g/m2
(papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o
gramaturze 75 g/m2
(papier dokumentowy)
Dane techniczne
5. Dodatek
139
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Koperta
Rozmiar
Wymiary
Koperta Monarch 98 x 191 mm
Zasobnik1/Zasobnik
opcjonalny
Podajnik uniwersalny
Niedostępne w zasobniku 1/ Od 75 do 90 g/m2 (papier
zasobniku opcjonalnym.
dokumentowy)
Koperta nr 10
105 x 241 mm
DL-Envelope
110 x 220 mm
C5-Envelope
162 x 229 mm
C6-Envelope
114 x 162 mm
Papier gruby
Patrz sekcja
Zwykły papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 91 do 105 g/m2 (papier
dokumentowy)
Grubszy papier
Patrz sekcja
Zwykły papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Niedostępne w zasobniku 1/ Od 164 do 220 g/m2
zasobniku opcjonalnym.
(papier dokumentowy)
Papier cienki
Patrz sekcja
Zwykły papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 60 do 70 g/m2 (papier
dokumentowy)
Folia
Letter, A4
Patrz sekcja Zwykły papier
Niedostępne w zasobniku 1/ Od 138 do 146 g/m2
zasobniku opcjonalnym.
(papier dokumentowy)
Letter, Legal, US Patrz sekcja Zwykły papier
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5,
Executive, A5
Niedostępne w zasobniku 1/ Od 120 do 150 g/m2
zasobniku opcjonalnym.
(papier dokumentowy)
Etykietyb
Od 91 do 105 g/m2 (papier
dokumentowy)
Od 60 do 70 g/m2 (papier
dokumentowy)
Dane techniczne
5. Dodatek
140
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Karton
Papier
dokumentowy
Rozmiar
Wymiary
Letter, Legal, US Patrz sekcja Zwykły papier
Folio, A4, JIS B5,
ISO B5,
Executive, A5
Patrz sekcja
Zwykły papier
Rozmiar minimalny
(niestandardowy)
Podajnik uniwersalny
Od 121 do 163 g/m2 (papier
dokumentowy)
Od 121 do 163 g/m2
(papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 106 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
Od 106 do 120 g/m2
(papier dokumentowy)
• Podajnik uniwersalny: 76 x 127
mm
Od 60 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)c, d
• Zasobnik 1: 105 x 148,5 mm
Rozmiar maksymalny
(niestandardowy)
Zasobnik1/Zasobnik
opcjonalny
Niedostępne w zasobniku opcjonalnym.
216 x 356 mm
a. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu.
b. Gładkość etykiet używanych w tym urządzeniu wynosi od 100 do 250 (sheffield). Jest to wartość liczbowa gładkości.
c. Rodzaje papieru odpowiednie do podajnika uniwersalnego: Zwykły, Gruby, Grubszy, Cienki, Bawełniany, Kolorowy, Zadrukowany, Ekologiczny, Koperta,
Folia, Etykiety, Karton, Papier dokumentowy, Papier niepłowiejący
d. Rodzaje papieru odpowiednie do zasobnika 1: Zwykły, Gruby, Cienki, Papier ekologiczny, Karton, Papier dokumentowy, Papier niepłowiejący
Dane techniczne
5. Dodatek
141
3
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows®
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Pamięć RAM
wolne miejsce
na dysku
twardym
Procesor Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)
64 MB (128 MB)
Windows® XP
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB) 1,5 GB
Windows Server® 2003
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB) od 1,25 GB do
2 GB
Windows Server® 2008
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Procesor Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub
szybszy
1 GB (2 GB)
16 GB
Windows® 2000
Windows Vista®
Windows® 7
600 MB
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2 Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2
GHz lub szybsze)
512 MB (2 GB)
10 GB
Dane techniczne
5. Dodatek
• Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
• Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami administratora.
• Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym urządzeniem.
• W przypadku systemu Windows 2000 wymagany jest pakiet Services Pack 4 lub wyższy.
Macintosh
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Mac OS X 10.3 ~ 10.4
Procesor
• Procesory Intel
• Procesor PowerPC G4/G5
Pamięć RAM
• 128 MB dla komputera Mac
opartego na procesorze PowerPC
(512 MB)
Wolne miejsce na
dysku twardym
1 GB
• 512 MB w przypadku komputerów
Mac z procesorem Intel (1 GB)
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel
512 MB (1 GB)
1 GB
1 GB (2 GB)
1 GB
• Power PC G4/G5 867 MHz
lub szybszy
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel
142
Dane techniczne
5. Dodatek
Linux
Elementy
System operacyjny
Wymagania
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitowy)
Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bitowa)
SuSE Linux 10.1 (32 bitowy)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bitowy)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitowy)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit-owy)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitowy)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitowy)
Procesor
Pamięć RAM
Wolne miejsce na
dysku twardym
Procesor Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
512 MB (1 GB)
1 GB (2 GB)
143
Dane techniczne
5. Dodatek
Unix
Elementy
Wymagania
System operacyjny
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Wolne miejsce na dysku twardym
Do 100 MB
4
Środowisko sieciowe
Tylko modele sieciowe i bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. W poniższej tabeli
przedstawiono listę środowisk sieciowych obsługiwanych przez urządzenie.
Elementy
Karta sieciowa
Dane techniczne
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g/n
144
Dane techniczne
Elementy
Sieciowy system
operacyjny
5. Dodatek
145
Dane techniczne
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Mac OS X 10.3 ~ 10.6
• Unix
Protokoły sieciowe
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec, 802.1x
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
Bezpieczeństwo sieci
bezprzewodowej
• Uwierzytelnianie: System otwarty, system z kluczem udostępnionym, WPA Personal, WPA2 Personal
(PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise
• Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do wykorzystania w
normalnym środowisku pracy i jest zgodne z wieloma
regulacjami prawnymi.
5
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych
certyfikat potwierdzający spełnienie warunków zgodności z
normą DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń
laserowych klasy I (1), a w innych krajach certyfikat urządzenia
laserowego klasy I zgodnego z normą IEC 60825-1: 2007.
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System
lasera oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby
podczas normalnej eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia
awarii nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z
promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.
•
Długość fali: 800 nm
•
Rozbieżność promienia
•
-
Równoległe: 12 stopni
-
Prostopadłe: 35 stopni
Maksymalna moc: 15 mW
5. Dodatek
146
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności
konserwacji drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest
zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić
wzrok.
Informacje prawne
Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki
ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia
elektrycznego lub obrażeń ciała:
5. Dodatek
147
6
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Emisja ozonu przez to urządzenie wynosi mniej niż
0,1 ppm. Ze względu że ozon jest cięższy od
powietrza, należy urządzenie umieścić w miejscu o
dobrej wentylacji.
E n g lis h
G e rm a n
F re n c h
7
Ita lia n
S p a n is h
Środki bezpieczeństwa dotyczące rtęci
P o rtu g u e s
D u tc h
D a n is h
N o rw e g ia n
S w e d is h
F in n is h
Urządzenie zawiera rtęć. Należy usuwać zgodnie z
przepisami lokalnymi, stanowymi lub federalnymi
(Dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych).
Informacje prawne
8
5. Dodatek
10
Oszczędzanie energii
Drukarkę wyposażono w zaawansowaną
technologię oszczędzania energii, pozwalającą na
zmniejszenie jej poboru w sytuacji, kiedy urządzenie
nie jest używane.
Jeśli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy
czas, pobór energii zostaje automatycznie
obniżony.
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami
towarowymi zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych.
Aby uzyskać więcej informacji o programie
ENERGY STAR, należy odwiedzić witrynę http://
www.energystar.gov
9
Utylizacja
Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska.
Dotyczy tylko Chin
148
Informacje prawne
11
5. Dodatek
149
12
Prawidłowa utylizacja urządzenia (zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Przepisy mające zastosowanie w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach stosujących różne
systemy utylizacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach
lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze
swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnej utylizacji baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych
krajów europejskich posiadających oddzielne
systemy zwrotu zużytych baterii.)
Takie oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które był wyposażony dany
produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Oznaczenia chemicznych symboli Hg, Cd lub Pb
świadczą o przekroczeniu w baterii dopuszczalnego
poziomu zawartości rtęci, kadmu lub ołowiu
określonych w dyrektywie 2006/66/WE. Jeśli nie
nastąpi prawidłowa utylizacja tych baterii, substancje
te mogą zaszkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku. Aby
chronić zasoby naturalne i promować ponowne
wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od
innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Informacje prawne
5. Dodatek
150
To urządzenie spełnia wymagania zawarte w części
15 przepisów FCC. Użytkowanie urządzenia podlega
następującymi warunkom:
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane, w wyniku czego
potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o
zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. To
urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i
użytkowania niezgodnego z instrukcjami może ono powodować
występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej.
Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej
instalacji. Jeżeli urządzenie będzie powodować szkodliwe
zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można
wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się podjęcie
próby wyeliminowania takich zakłóceń przez zastosowanie
jednego lub więcej poniższych środków:
•
Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
•
Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
•
Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia,
w tym takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
•
Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego
podłączony jest odbiornik.
•
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą
lub doświadczonym technikiem RTV.
13
Dotyczy tylko Tajwanu
14
Emisja fal radiowych
Informacje dla użytkownika o przepisach FCC
Informacje prawne
5. Dodatek
151
15
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za
zgodność urządzenia z normami mogą spowodować
unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z
urządzenia.
United States of America
Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC)
► Nadawanie zamierzone zgodnie z przepisami FCC,
część 15
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń
radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji
zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń
wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Digital
Apparatus” (Urządzenia cyfrowe), ICES-003 Kanadyjskiego
Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits
radioélectriques applicables aux appareils numériques de
Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :
“Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et
Sciences Canada.
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące
częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4/5 GHz. Ta
sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urządzenia są
zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest
zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w
urządzeniu, są dopuszczone do użytkowania w Stanach
Zjednoczonych, jeśli na etykiecie urządzenia znajduje się numer
identyfikacyjny FCC.
Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania
odległości 20 cm pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku
urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała
(nie dotyczy to kończyn). Urządzenie powinno być stosowane w
odległości większej niż 20 cm od ciała, kiedy urządzenia
bezprzewodowe są włączone. Moc urządzenia
bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w
drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji
określone w przepisach FCC.
Informacje prawne
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co
inna antena lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z
żadną inną anteną lub nadajnikiem.
5. Dodatek
Deklaracja FCC dotycząca użytkowania
bezprzewodowej sieci lokalnej
Praca tego urządzenia podlega następującym warunkom: (1) to
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)
to urządzenie musi przyjąć każde zakłócenia, w tym zakłócenia,
które mogą mieć niepożądany wpływ na pracę urządzenia.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być
konserwowane przez użytkownika. Nie należy ich w
żaden sposób modyfikować. Zmiany wprowadzone w
urządzeniu bezprzewodowym unieważniają
upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy należy
kontaktować się z producentem.
152
W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z
anteną wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie
radiowe 1 mW/cm2 może być przekroczona w przypadku
niewielkich odległości od anteny. Dlatego użytkownik
powinien przez cały czas zachować odległość od anteny
większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być
umieszczone w tym samym miejscu co inny nadajnik i
jego antena.
16
Dotyczy tylko Rosji
Informacje prawne
17
5. Dodatek
153
20
Tylko Izrael
Tylko Kanada
Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji
przemysłu kanadyjskiego. / Le present materiel est conforme
aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.
18
Dotyczy tylko Niemiec
19
Dotyczy tylko Turcji
Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany każdemu
terminalowi przyłączonemu do linii telefonicznej stanowi
wskazówkę przy określaniu maksymalnej liczby terminali, które
można przyłączyć do jednej linii. Zakończenie interfejsu może
składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem
zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla wszystkich
urządzeń nie przekroczyła pięciu. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux
qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison
quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme
d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excede pas cinq.
Informacje prawne
21
Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych
(Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 każda
wiadomość przesłana przez jakąkolwiek osobę drogą
telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub
innego urządzenia elektronicznego musi zawierać następujące
informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie
każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji:
1 data i godzina transmisji.
2 dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej
wysyłającej wiadomość.
3 numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość,
przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
5. Dodatek
154
Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w
jej urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie, działaniach lub
procedurach w przypadku gdy postępowanie takie jest
uzasadnione w ramach działalności firmy i nie jest niezgodne z
zasadami i przepisami zawartymi w części 68 FCC. W
przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, że zmiany takie mogą
spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń
telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami
telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeśli
urządzenia klienta wymagają w takim przypadku modyfikacji lub
zmiany albo w inny sposób mają znaczący wpływ na
użytkowanie i działanie takich urządzeń, klient będzie
poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak
aby miał on możliwość utrzymania ciągłości usług.
22
Numer REN
Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer
rejestracyjny FCC dla tego urządzenia można znaleźć na
etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej części urządzenia.
W pewnych przypadkach może istnieć potrzeba przedstawienia
tych numerów firmie telekomunikacyjnej.
Informacje prawne
Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii
telefonicznej, przydatną do określania, czy linia jest
„przeciążona”. Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej
linii telefonicznej może spowodować problemy przy
nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu połączeń
telefonicznych. Suma wszystkich numerów REN urządzeń
zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż
pięć. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług
świadczonych przez firmę telekomunikacyjną. W niektórych
przypadkach korzystanie z pięciu urządzeń na jednej linii
telefonicznej może nie być możliwe. Jeśli którekolwiek z
urządzeń telefonicznych nie działa właściwie, należy je
natychmiast odłączyć od linii telefonicznej, ponieważ może ono
uszkodzić linię telefoniczną.
Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68 przepisów FCC i
wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Z tyłu urządzenia
znajduje się etykieta, zawierająca między innymi identyfikator
produktu o formacie US:AAAEQ##TXXXX. Numer ten należy
ujawnić na żądanie operatora sieci telefonicznej.
5. Dodatek
155
Przepisy FCC określają, że zmiany lub modyfikacje w
takich urządzeniach, które nie zostały wyraźnie
zaakceptowane przez ich producenta, mogą pozbawić
użytkownika prawa do użytkowania takich urządzeń. W
przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje
szkodę w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna
powinna poinformować klienta o możliwości zaprzestania
świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jednakże w
przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemożliwe ze
względów praktycznych, firma ta może tymczasowo
zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem, że:
a Bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta.
b Da klientowi możliwość usunięcia problemu z
urządzeniami.
c Poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia
zażalenia do Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie
z procedurami określonymi w zasadach i przepisach
FCC, punkt E części 68.
Informacje prawne
5. Dodatek
Pozostałe przydatne informacje:
•
•
Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu
cyfrowego PBX.
•
Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu
komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii
telefonicznej, na której jest zainstalowane urządzenie,
transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych
urządzeniach mogą być zakłócone. Zaleca się, aby żadne
inne urządzenia, z wyjątkiem zwykłego telefonu, nie były
podłączone do tej samej linii telefonicznej.
Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci
telefonicznej za pomocą standardowego gniazda USOC RJ11C.
•
•
•
Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania
atmosferyczne lub wahania napięcia, zalecamy
zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych linii
zasilania i linii telefonicznej. Zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora lub w
specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i
elektronicznym.
Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub
wykonywania połączeń testowych z numerami alarmowymi
należy, korzystając z numeru innego niż alarmowy,
poinformować dyspozytora usług awaryjnych o tym
zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do
sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego.
Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych
ani tzw. linii.
156
Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu
słuchowego.
23
Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej
Brytanii)
Ważne
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w
znormalizowaną wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym
13 A. W razie wymiany lub sprawdzania wkładu topikowego
należy założyć właściwy wkład 13 A. Następnie należy założyć z
powrotem pokrywę bezpieczników. W razie zagubienia pokrywy
nie należy używać wtyczki bez założonej nowej pokrywy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie
Wielkiej Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w
niektórych budynkach (głównie starszych) nie ma typowych 13amperowych gniazd. W takiej sytuacji należy zakupić
odpowiedni adapter. Nie należy demontować zintegrowanej
wtyczki.
Informacje prawne
W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją
natychmiast wyrzucić. Ponowne podłączanie wtyczki jest
zabronione – włożenie jej do gniazda grozi porażeniem
prądem.
Ważne ostrzeżenie:
5. Dodatek
157
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być
założona wkładka topikowa 13 A.
24
Oświadczenie o zgodności (państwa
europejskie)
Zatwierdzenia i certyfikaty
Urządzenie musi być uziemione.
Znak CE naniesiony na ten wyrób oznacza, że firma
Samsung Electronics Co., Ltd. deklaruje zgodność
urządzenia z obowiązującą dyrektywą Unii
Europejskiej 93/68/EWG oraz innymi wymienionymi
niżej dyrektywami z dnia:
Przewody kabla zasilania mają następujące
oznaczenia kolorystyczne:
• Zielono-żółty: uziemienie
• Niebieski: zero
• Brązowy: faza
Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia
barwne na wtyczce:
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że produkt
jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami
następujących dokumentów:
Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego
literą „E” lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym
lub zielonym.
•
SCX-483x Series, SCX-563x Series: Dyrektywa
niskonapięciowa (2006/95/WE), dyrektywa o zgodności
elektromagnetycznej (2004/108/WE)
Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego
literą „N” lub kolorem czarnym.
•
SCX-573x Series: Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE)
Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego
literą „L” lub kolorem czerwonym.
Informacje prawne
5. Dodatek
158
Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie internetowej
www.samsung.com/printer, przejdź do strony Wsparcie >
Centrum pobierania i wprowadź nazwę drukarki (urządzenia
wielofunkcyjnego), aby przejść do dokumentu EuDoC.
Informacje dotyczące europejskiego świadectwa
radiowego (dla produktów wyposażonych w
urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)
1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady 2006/95/WE — w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich związanych z
urządzeniami niskonapięciowymi.
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub
w biurze; mogą być w nim zamontowane urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące
częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4/5 GHz. Ta
sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urządzenia są
zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest
zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
1 stycznia 1996 r: Dyrektywa Rady 2004/108/WE (92/31/EWG)
— w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/WE — w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich
zgodności. Pełną treść deklaracji, przywołującej odpowiednie
dyrektywy oraz odnośne normy można uzyskać od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w
drukarce, są dopuszczone do użytkowania tylko w Unii
Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeżeli na etykiecie
występuje znak
z numerem rejestracyjnym organu
dopuszczającego (Notified Body Registration Number) oraz
znak ostrzegawczy.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia
ekspozycji ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie w
sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Informacje prawne
► Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń
bezprzewodowych:
UE
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja
(z ograniczeniami częstotliwości), Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska,
Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania,
Węgry, Włochy
Kraje EOG/EFTA
Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
► Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
UE
We Francji zakres częstotliwości jest ograniczony do
2446,5–2483,5 MHz dla urządzeń o mocy nadajnika powyżej
10 mW, takich jak karty sieci bezprzewodowej.
Kraje EOG/EFTA
Brak ograniczeń
5. Dodatek
159
25
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Wskazówki dotyczące systemów
bezprzewodowych
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące
częstotliwość radiową), działające w paśmie 2,4/5 GHz.
Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń, których
należy przestrzegać przy używaniu urządzeń
bezprzewodowych.
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczące
poszczególnych krajów są wymienione w odpowiednich
sekcjach dla krajów (lub sekcjach dla grup krajów). Urządzenia
bezprzewodowe w Twoim systemie są zaakceptowane do
użycia tylko w krajach wyszczególnionych przez oznaczenia
zatwierdzenia radiowego na etykiecie znamionowej systemu.
Jeżeli kraju, w którym będzie używane urządzenie
bezprzewodowe, nie ma na liście, należy się skontaktować z
lokalnym urzędem ds. pozwoleń radiowych. Korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych podlega ścisłym regulacjom i ich
użycie może być zabronione.
Informacje prawne
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż aktualne
znane ograniczenia ekspozycji. Ponieważ urządzenia
bezprzewodowe (które mogą być zainstalowane w drukarce)
emitują mniej energii niż ilość podana w standardach
bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości
radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych można
bezpiecznie używać. Niezależnie od tych poziomów energii,
należy dbać o ograniczenie do minimum kontaktu ludzi z
urządzeniem podczas jego zwykłego działania.
Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odległości 20 cm
pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ciałem w przypadku
urządzeń bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała
(nie dotyczy to kończyn). Gdy urządzenie jest włączone i
pracuje, powinno znajdować się przynajmniej 20 cm od ciała.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co
inna antena lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z
żadną inną anteną lub nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe
podlegają ściślejszym ograniczeniom. Poniżej zamieszczono
przykłady często spotykanych ograniczeń:
5. Dodatek
160
Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące
częstotliwość radiową mogą zakłócać działanie sprzętu w
samolotach cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa
wymagają, aby podczas podróży samolotem urządzenia
te były wyłączone. Przykładami urządzeń zapewniających
komunikację bezprzewodową są urządzenia typu IEEE
802.11 (znane jako urządzenia bezprzewodowej sieci
Ethernet) i urządzenia Bluetooth.
W środowiskach, w których ryzyko wpływu na inne
urządzenia lub usługi jest szkodliwe lub odbierane jako
szkodliwe, korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
może być ograniczone lub wzbronione. Lotniska, szpitale,
miejsca występowania dużego nasycenia tlenem lub
gazem palnym to kilka przykładów środowisk, w których
korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być
ograniczone lub zabronione. Jeśli nie masz pewności, czy
użycie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urządzenia
bezprzewodowego lub włączeniem go, zapytaj o
pozwolenie odpowiednią osobę zarządzającą.
W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ w
skład systemu wchodzi urządzenie bezprzewodowe,
przed podróżą międzynarodową, w którą zabierasz
system, skonsultuj się z lokalnymi władzami ds. pozwoleń
radiowych, aby uzyskać informacje na temat ograniczeń w
korzystaniu z urządzeń bezprzewodowych w kraju
docelowym, zanim jeszcze wyruszysz w podróż lub na
wycieczkę.
Informacje prawne
Jeżeli system jest wyposażony w wewnętrznie
wbudowane urządzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z
niego, zanim wszystkie pokrywy oraz osłony nie znajdą
się na miejscu i system nie zostanie całkowicie
zmontowany.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być
konserwowane przez użytkownika. Nie należy ich w
żaden sposób modyfikować. Zmiany wprowadzone w
urządzeniu bezprzewodowym unieważniają
upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy należy
kontaktować się z producentem.
Korzystaj tylko ze sterowników zatwierdzonych dla kraju
używania urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe
informacje, zapoznaj się z Zestawem odbudowy systemu
dostarczonym przez producenta lub skontaktuj się z
działem obsługi technicznej producenta.
5. Dodatek
161
Informacje prawne
26
Dotyczy tylko Chin
5. Dodatek
162
Prawa autorskie
5. Dodatek
163
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten podręcznik użytkownika udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z
korzystania z niniejszego podręcznika.
•
Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
•
TrueType, LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
•
Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
Informacje na temat licencji Open Source znajdują się w pliku „LICENSE.txt” na dostarczonym dysku CD-ROM.
REV. 1.01
Indeks
164
A
akcesoria
zamawianie
94
Windows
66
klawiatura numeryczna
pamięć USB
87
komunikat o błędzie
68
konwencja
10
kopia id
74
drukowanie ekologiczne
E
B
ekran
bezpieczeństwo
informacje
11
symbole
11
odbieranie w trybie faksu
moduł skanera
108
na zewnątrz
105
rolka odbierająca
107
wewnątrz
105
czyszczenie urządzenia
105
ustawianie jasności
83
ustawianie rozdzielczości
81
funkcje
funkcje nośnika druku
Drukowanie
66
dane techniczne
135
nośnik druku
138
dioda LED sieci bezprzewodowej
drukowanie
drukowanie dokumentu
26
kopiowanie podstawowe
71
5
138
68
L
Linux
wymagania systemowe
144
Ł
ładowanie
I
informacje prawne
D
81
przygotowanie do korzystania z funkcji
faksu
78
czyszczenie
kopiowanie
korzystanie z pomocy
faksowanie
96
127
pomniejszanie lub powiększanie kopii 73
F
C
części do konserwacji
22, 24, 26
23, 25, 26
146
nośniki specjalne
55
papier w podajniku uniwersalnym
53
papier w zasobniku 1
52
M
K
Macintosh
kabel USB
instalacja sterownika
29, 31
kaseta z tonerem
rozprowadzanie tonera
97
wymiana kasety
99
wymagania systemowe
142
materiały eksploatacyjne
dostępne materiały eksploatacyjne
93
monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
103
Indeks
165
wymiana kasety z tonerem
99
skanowanie
85
zamawianie
93
zarządzanie
89
przycisk wybierania z odłożoną
23, 25, 27
słuchawką
panel sterowania
22
przycisk wyczyść
N
przycisk zaciemnienie
podajnik uniwersalny
nośnik druku
korzystanie z nośników specjalnych
55
przycisk zatrzymajwyczyść
przygotowanie typu oryginału
etykiety
59
ładowanie
53
folia
58
wskazówki dotyczące korzystania
53
karton
60
przegląd menu
koperta
56
nośniki specjalne
55
przycisk direct USB
23, 25
60
23, 25
zamawianie
papier z nadrukiem
przycisk eco
ustawianie rozmiaru papieru
61
przycisk faksu
22, 24
rozdzielczość
ustawianie typu papieru
61
przycisk Kopia ID
22, 24
faksowanie
przycisk kopiowania
22, 24
przycisk książki adresowej
23, 25
przycisk menu
23, 25
przycisk OK
23, 24
wspornik wyjściowy
138
O
objaśnienie diod LED stanu
ogólne ikony
125
10
33
przycisk oszczędzania energii 23, 25, 26
P
przycisk Ponowne wybranie
numeruPauza
pamięć
przycisk pomocy
27
27
instalacja modułu pamięci
101
przycisk Resetuj
rozbudowa modułu pamięci
101
przycisk Start
pamięć flash USB
23, 25
23, 25, 27
przycisk skanuj
23, 25
drukowanie
87
przycisk strzałki
22, 24
kopia zapasowa danych
88
przycisk wstecz
23, 25
26
22, 24
23, 25, 26
62
R
Równoległy
95
81
S
sieć
środowisko instalacji
144
skanowanie
dla połączenia lokalnego
76
pamięć flash USB
85
stan
23, 25, 27
U
Unix
wymagania systemowe
ustawienia domyślne
143
Indeks
ustawienia zasobnika
ustawienie ulubione drukowania
166
61
zamawianie zasobnika opcjonalnego 94
68
zmiana rozmiaru zasobnika
W
Windows
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB
29, 31
wymagania systemowe
141
widok z przodu
19
widok z tyłu
21
wkładanie oryginałów
62
wysyłanie faksu
wysyłanie do wielu odbiorców
80
Z
zakleszczenie
usuwanie oryginałów
111
usuwanie papieru
118
wskazówki dotyczące unikania
zakleszczeń papieru
110
zasobnik
dostosowywanie szerokości i długości 50
ładowanie do podajnika uniwersalnego
53
ustawianie rozmiaru i typu papieru
61
zamawianie równoległy
95
50
zasobnik opcjonalny
94
ładowanie papieru
52
zamawianie
94
SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Podręcznik
użytkownika
Zaawansowany
imagine the possibilities
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, zaawansowanej konfiguracji,
obsługi i rozwiązywania problemów w środowiskach różnych systemów operacyjnych.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
Spis treści
2
66 Menu Faks
1. Instalacja oprogramowania
5
Instalacja na komputerach Macintosh
6
Przeinstalowanie na komputerach
Macintosh
7
Instalacja w systemie Linux
9
Przeinstalowanie w systemie Linux
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
11 Użyteczne programy sieciowe
12 Konfiguracja sieci przewodowej
70 Menu skanowania
72 Konfiguracja systemu
85 Ustawienia admina
86 konfiguracja niestandardowa
4. Funkcje specjalne
88 Ustawianie wysokości
89 Zmiana ustawień czcionek
90 Zapisywanie adresów e-mail
92 Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
93 Konfigurowanie książki adresowej
16 Instalowanie sterownika przez sieć
96 Rejestrowanie autoryzowanych
użytkowników
30 konfiguracja protokołu IPv6
97 Funkcje drukowania
33 Konfiguracja sieci bezprzewodowej
114 Funk. faksu
118 Funkcje skanowania
3. Użyteczne menu ustawień
129 Korzystanie z funkcji folderu
udostępnionego
59 Menu Drukuj
130 Używanie funkcji pamięci/twardego dysku
60 Menu kopiowania
Spis treści
5. Konserwacja
132 Przechowywanie kasety z tonerem
134 Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
135 Użyteczne narzędzia do zarządzania
6. Rozwiązywanie problemów
149 Problemy z podawaniem papieru
150 Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
151 Problemy z drukowaniem
155 Problemy z jakością wydruków
163 Problemy z kopiowaniem
164 Problemy ze skanowaniem
166 Problemy z faksem
168 Problemy związane z systemem
operacyjnym
Contact SAMSUNG worldwide
Glosariusz
3
1. Instalacja oprogramowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalacji podstawowego i
użytecznego oprogramowania do użytku w przypadku, gdy urządzenie
podłączone jest za pomocą kabla. Urządzenie podłączone lokalnie to
urządzenie podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla.
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy pominąć poniższe kroki i
przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci
(patrz „Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie 16).
• Instalacja na komputerach Macintosh
5
• Przeinstalowanie na komputerach Macintosh
6
• Instalacja w systemie Linux
7
• Przeinstalowanie w systemie Linux
9
†
• Użytkownicy systemu operacyjnego Windows powinni zapoznać
się z Podstawowym podręcznikiem, zawierającym informacje o
instalacji sterownika drukarki.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
Instalacja na komputerach Macintosh
1. Instalacja oprogramowania
5
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że
10 Zostanie
wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
Wybierz opcję Typical installation for a local printer i
11 kliknij
przycisk OK.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie
wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.
4
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer
OS X.
12 Rozpocznie się instalacja.
czasie instalacji zostanie wyświetlone okno Fax Queue
13 WCreator.
5
6
7
8
Podaj hasło i kliknij OK.
9
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę
licencyjną.
Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla
większości użytkowników zalecane jest wybranie opcji
Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można
wybrać poszczególne składniki do zainstalowania.
•
Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji faksu, kliknij
Cancel, aby przejść do kolejnego kroku.
•
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję faksu, wybierz
nazwę urządzenia z listy Printer Name i kliknij opcję
Create. Po wyświetleniu okna z prośbą o
potwierdzenie kliknij przycisk OK.
14 Kliknij przycisk Continue w oknie Read Me.
15 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Restart.
Przeinstalowanie na komputerach Macintosh
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj
sterownik i zainstaluj go ponownie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie
wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.
4
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer
OS X.
5
6
7
8
Podaj hasło i kliknij OK.
9
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę
licencyjną.
Wybierz opcję Uninstall i kliknij przycisk Uninstall.
1. Instalacja oprogramowania
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o
10 zamknięciu
wszystkich aplikacji. Kliknij Continue.
11 Po ukończeniu dezinstalacji kliknij przycisk Quit.
Jeśli urządzenie zostało już dodane, usuń je w oknie
Print Setup Utility lub Print & Fax.
6
Instalacja w systemie Linux
1. Instalacja oprogramowania
5
6
7
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać
pakiety z oprogramowaniem dla systemu Linux, które są
dostępne na stronie internetowej firmy Samsung (http://
www.samsung.com/printer).
1
Instalacja zunifikowanego sterownika
Unified Linux Driver
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w
polu Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy
się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik
nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3
Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet sterownika Unified
Linux.
4
Kliknij prawym przyciskiem pakiet Unified Linux Driver i
wyodrębnij pliki.
7
Kliknij dwukrotnie pozycję cdroot > autorun.
Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next.
Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego
ikonę programu Unified Driver Configurator oraz Unified Driver.
W razie problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej
dostępnej za pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji
pakietu sterownika działających w systemie Windows, np.
Unified Driver Configurator lub Image Manager.
2
Instalowanie aplikacji Smart Panel
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w
polu Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy
się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik
nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
Instalacja w systemie Linux
3
4
Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet Smart Panel.
5
Kliknij dwukrotnie pozycję cdroot > Linux > smartpanel >
install.sh.
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Smart Panel i go
rozpakuj.
3
Instalowanie programu do ustawiania opcji
drukarki
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w
polu Login i podaj hasło systemowe.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy
się zalogować jako administrator (root). Jeżeli użytkownik
nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3
Z witryny internetowej firmy Samsung pobierz na komputer
pakiet Printer Settings Utility.
1. Instalacja oprogramowania
8
4
Kliknij prawym przyciskiem pakiet Printer Settings Utility
i wyodrębnij pliki.
5
Kliknij dwukrotnie cdroot > Linux > psu > install.sh.
Przeinstalowanie w systemie Linux
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj
sterownik i zainstaluj go ponownie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w
polu Login i podaj hasło systemowe.
Aby odinstalować oprogramowanie urządzenia, należy
zalogować się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik
nie ma odpowiednich uprawnień, powinien je uzyskać od
administratora.
3
Kliknij ikonę znajdującą się na dole pulpitu. Po
wyświetleniu okna Terminal wpisz:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Kliknij przycisk Uninstall.
Kliknij przycisk Next.
Kliknij przycisk Finish.
1. Instalacja oprogramowania
9
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania
urządzenia podłączonego do sieci i oprogramowania.
• Użyteczne programy sieciowe
11
• Konfiguracja sieci przewodowej
12
• Instalowanie sterownika przez sieć
16
• konfiguracja protokołu IPv6
30
• Konfiguracja sieci bezprzewodowej
33
†
Obsługiwane urządzenia i funkcje opcjonalne mogą się różnić w
zależności od modelu.
Użyteczne programy sieciowe
Istnieje kilka programów umożliwiających łatwą konfigurację
ustawień sieciowych w środowisku sieciowym. Dzięki nim
administrator sieci może zarządzać wieloma urządzeniami
znajdującymi się w sieci.
Przed rozpoczęciem korzystania z programów opisanych
poniżej należy ustawić adres IP.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
11
2
SyncThru™ Web Admin Service
Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania urządzeniem
przeznaczone dla administratorów sieci. Program SyncThru™
Web Admin Service umożliwia efektywne zarządzanie
urządzeniami sieciowymi i zdalne monitorowanie oraz
rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami
sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać
dostęp do firmowej sieci intranet. Pobierz ten program z witryny
http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
SetIP Konfiguracja sieci przewodowej
Jest to wbudowany serwer WWW urządzenia sieciowego, który
umożliwia wykonanie poniższych zadań (patrz „Korzystanie z
programu SyncThru™ Web Service” na stronie 135).
Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów
sieciowych i ręczne konfigurowanie adresów IP używanych w
przypadku protokołu TCP/IP.
•
Sprawdź informacje o materiałach eksploatacyjnych i stanie.
•
•
Dostosowywanie ustawień urządzenia.
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Windows)” na stronie 13.
•
Skonfiguruj opcję powiadomień e-mail. Po ustawieniu tej
opcji informacje o stanie urządzenia (np. poziom zużycia
kasety z tonerem lub błąd urządzenia) będą automatycznie
wysyłane na adres e-mail określonej osoby.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Macintosh)” na stronie 14.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP
(system Linux)” na stronie 15.
•
Konfigurowanie parametrów sieciowych, niezbędnych do
podłączenia urządzenia do różnych środowisk sieciowych.
Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten
program.
Konfiguracja sieci przewodowej
Aby móc używać drukarki jako urządzenia sieciowego, należy
skonfigurować protokoły sieciowe.
Z sieci można korzystać po podłączeniu kabla sieciowego do
odpowiedniego portu urządzenia.
•
•
W przypadku modeli bez wyświetlacza na panelu sterowania
należy użyć programu SyncThru™ Web Service lub SetIP.
-
Patrz „Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service”
na stronie 135.
-
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 13.
W przypadku modeli z wyświetlaczem na panelu sterowania
należy skonfigurować ustawienia sieci naciskając przycisk
(Menu) > Sieć na panelu sterowania (patrz „Konfiguracja
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
12
4
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Możesz wydrukować Raport konfiguracji sieci
przedstawiający bieżące ustawienia sieciowe urządzenia można
wydrukować z poziomu panelu sterowania urządzenia. Jest to
pomocne w konfigurowaniu sieci.
•
Urządzenie z wyświetlaczem: Naciśnij przycisk
(Menu)
na panelu sterowania i wybierz opcje Sieć > Konfig. sieci
(Konfiguracja sieci) > Tak.
•
Urządzenie bez wyświetlacza: Naciśnij i przytrzymaj
przycisk
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść) na panelu
sterowania przez ponad 5 sekund.
sieci” na stronie 83).
W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP
urządzenia.
Na przykład:
•
Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adres IP: 192.0.0.192
Konfiguracja sieci przewodowej
5
Ustawianie adresu IP
Najpierw należy ustawić adres IP używany do drukowania i
zarządzania przez sieć. W większości przypadków nowy adres
IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP
znajdujący się w sieci.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Windows)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę
komputera w Panel sterowania > Centrum zabezpieczeń >
Zapora systemu Windows.
1
Zainstaluj ten program z dostarczonej płyty CD-ROM
klikając dwukrotnie opcję Application > SetIP >
Setup.exe.
2
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie
instalacji.
3
4
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Włącz urządzenie.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
5
Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje
Wszystkie programy > Samsung Printers > SetIP >
SetIP.
6
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
7
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie
konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet
konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych
informacji przez administratora sieci.
13
Konfiguracja sieci przewodowej
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie
konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 12) i wprowadź go bez
używania dwukropków. Na przykład adres
00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
8
Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij OK. W
urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport
konfiguracji sieci. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są
prawidłowe.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Macintosh)
Przed użyciem programu SetIP, należy wyłączyć zaporę
ogniową komputera w System Preferences > Security >
Firewall.
Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od
modelu drukarki.
1
2
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
14
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Włóż instalacyjną płytę CD i otwórz okno płyty, a następnie
wybierz opcję MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
3
Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarta
aplikacja Safari. Wybierz opcję Trust. W przeglądarce
internetowej zostanie wyświetlona strona
SetIPapplet.html, na której znajdują się nazwa i adres IP
drukarki.
4
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
5
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie
konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet
konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych
informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie
konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 12) i wprowadź go bez
używania dwukropków. Na przykład adres
00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
Konfiguracja sieci przewodowej
6
Kliknij przycisk Apply, przycisk OK i ponownie przycisk
OK.
7
Zamknij program Safari.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie
konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 12) i wprowadź go bez
używania dwukropków. Na przykład adres
00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako
0015992951A8.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Linux)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę
sieciową komputera w System Preferences lub Administrator.
Poniższe instrukcje mogą się różnić, w zależności od
używanego modelu i systemów operacyjnych.
1
2
3
4
Otwórz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kliknij dwukrotnie plik SetIPapplet.html.
Kliknij, aby otworzyć okno konfiguracji protokołu TCP/IP.
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie
konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet
konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych
informacji przez administratora sieci.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
5
W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany
Raport konfiguracji sieci.
15
Instalowanie sterownika przez sieć
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
16
6
1
Windows
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i
włączone. Sprawdź też, czy ustawiono adres IP
urządzenia (patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 13).
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno
„Kreator znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk
Anuluj, aby je zamknąć.
2
Jeśli używasz systemu Windows XP, Vista lub 7, otwórz
okno aplikacji Windows Explorer. Wprowadź \\[adres ip]
(np.: \\169.254.133.42) w polu adresu, naciśnij Enter lub
kliknij przycisk Przejdź.
Dwukrotnie kliknij przycisk Drivers > Setup.exe.
3
Po kliknięciu opcji Instalacja zaawansowana można
użyć opcji Instalacja niestandardowa. Opcja Instalacja
niestandardowa umożliwia wybranie połączenia
urządzenia i wybranie indywidualnych składników do
zainstalowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami
przedstawianymi w oknie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
Kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy >
Akcesoria > Uruchom.
Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą
odpowiadającą napędowi CD-ROM, a następnie kliknij
przycisk OK.
Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
4
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję I
accept the terms of the License Agreement Następnie
kliknij Dalej.
Program wyszuka urządzenie.
Instalowanie sterownika przez sieć
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
17
• Bezpośrednie wprowadzanie
Opcja Bezpośrednie wprowadzanie umożliwia
wyszukanie określonego urządzenia w sieci.
- Wyszukaj według adresu IP: wprowadź adres IP
lub nazwę hosta. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Aby sprawdzić adres IP urządzenia, wydrukuj
Raport konfiguracji sieci (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 12).
- Wyszukaj według ścieżki sieciowej: Aby znaleźć
drukarkę współużytkowaną (ścieżkę UNC),
wprowadź nazwę drukarki ręcznie lub znajdź
współużytkowaną drukarkę przy użyciu przycisku
Przeglądaj. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci lub
lokalnie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
• Zaznacz, aby zainstalować oprogramowanie bez
podłączania drukarki.
- Zaznacz tę opcję, aby zainstalować program bez
podłączania urządzenia. W takim przypadku okno
drukowania strony testowej zostanie pominięte, a
instalacja zostanie zakończona.
- W takim przypadku sterownik XPS nie zostanie
zainstalowany i spowoduje ograniczenie
bezpośredniego drukowania dokumentu XPS.
• Wyszukaj ponownie
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone
okno powiadomienia zapory.
- Wyłącz zaporę i użyj opcji Wyszukaj ponownie. W
systemie operacyjnym Windows kliknij kolejno opcje
Start > Panel sterowania > Zapora systemu
Windows i dezaktywuj tę opcję.
- Wyłącz zaporę w programie innej firmy
uruchomionym w systemie operacyjnym. Patrz
podręcznik dostarczony razem z danym
programem.
• Pomoc
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera lub
sieci, ten przycisk pomocy umożliwia dostęp do
szczegółowych informacji o sposobie podłączania
urządzenia.
• Nazwa wspólnoty SNMP
Jeśli administrator systemu ustawi nową wartość
parametru Nazwa wspólnoty SNMP, będzie możliwe
znalezienie urządzenia w sieci. Skontaktuj się z
administratorem system w sprawie nowej wartości
parametru Nazwa wspólnoty SNMP.
5
Wyszukane urządzenia zostaną pokazane na ekranie.
Zaznacz to, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk OK.
Instalowanie sterownika przez sieć
Jeśli sterownik wyszuka tylko jedno urządzenie, zostanie
wyświetlone okno potwierdzenia.
6
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie
instalacji.
Tryb cichej instalacji
Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji
użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i
oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze.
Cicha instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie
polecenia /s lub /S w oknie poleceń.
► Parametry wiersza poleceń
Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w
oknie poleceń.
Następujące polecenia działają w połączeniu z
wyrażeniami /s lub /S. Jednak /h, /H lub /? są
poleceniami specjalnymi, które mogą być stosowane
samodzielnie.
Wiersz poleceń
/s lub /S
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Definicja
Powoduje
rozpoczęcie cichej
instalacji.
Opis
Wykonuje instalację
sterowników
urządzenia bez
potrzeby interwencji
użytkownika.
18
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/p„<nazwa
portu>” lub /
P„<nazwa
portu>”
Definicja
Opis
Określa port drukarki.
Nazwa portu drukarki
może być określona
jako adres IP, nazwa
hosta, nazwa
lokalnego portu USB
lub IEEE1284.
Port
sieciowy
zostanie
utworzony
Na przykład:
poprzez
wykorzystan • /p„xxx.xxx.xxx.xxx”,
gdzie
ie
„xxx.xxx.xxx.xxx”
standardow
oznacza adres IP
ego
drukarki sieciowej. /
monitora
p„USB001”, /
portu TCP/
P„LPT1:”, /p„nazwa
IP. W
hosta”
przypadku
• W przypadku
portu
języka
lokalnego
koreańskiego
taki port
podczas cichej
musi istnieć
instalacji
w systemie
sterownika, należy
przed
wpisać polecenie
określeniem
Setup.exe /s /
za pomocą
L"0x0012” or
polecenia.
Setup.exe /s /
L"18” .
Wiersz poleceń
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Definicja
/
Określa ścieżkę
a„<ścieżka_doc docelową procesu
el>” lub /
instalacji.
A„<ścieżka_doc
el>”
Ścieżka
docelowa
musi być
pełną
ścieżką.
19
Opis
Z uwagi na to, że
sterowniki urządzenia
powinny być
zainstalowane w
określonej lokalizacji
systemu
operacyjnego,
polecenie to dotyczy
wyłącznie
oprogramowania.
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/i„<nazwa pliku
skryptowego>”
lub /I„<nazwa
pliku
skryptowego>”
Definicja
Opis
Określa dostosowany
plik skryptowy
instalacji
przeznaczony do
zindywidualizowanej
obsługi.
Dostosowany plik
skryptowy może być
przydzielony do
dostosowanej cichej
instalacji. Ten plik
skryptowy może być
dostosowany lub
zmodyfikowany za
pomocą
dostarczonego
Nazwa pliku narzędzia
skryptowego dostosowania
powinna być programu
instalacyjnego lub
pełną
edytora tekstowego.
nazwą.
Dostosowan
y plik
skryptowy
jest
wykonywan
y przed
domyślnymi
ustawieniam
i programu
instalacyjne
go, ale
później niż
parametry
wiersza
poleceń.
Wiersz poleceń
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
20
Definicja
Opis
/n„<Nazwa
drukarki>” lub /
N„<Nazwa
drukarki>”
Określa nazwę
drukarki. Wystąpienie
drukarki powinno
zostać utworzone jako
określona nazwa
drukarki.
Za pomocą tego
parametru można
dowolnie dodawać
wystąpienia drukarki.
/nd lub /ND
Polecenia
nieustawiania
zainstalowanego
sterownika jako
domyślnego
sterownika
urządzenia.
Oznacza to, że
zainstalowane
sterowniki urządzenia
nie będą domyślnym
sterownikiem
urządzenia, jeżeli
zainstalowany jest
jeden lub kilka
sterowników
domyślnych. Jeśli w
systemie nie
zainstalowano
sterownika
urządzenia, ta opcja
nie będzie stosowana,
ponieważ system
operacyjny Windows
określi zainstalowany
sterownik drukarki
jako domyślny.
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/x lub /X
/up„<nazwa
drukarki>” lub /
UP„<nazwa
drukarki>”
Definicja
Opis
Wykorzystuje
istniejące pliki
sterownika
urządzenia do
utworzenia
wystąpienia drukarki,
jeśli jest ona już
zainstalowana.
To polecenie
zapewnia sposób
instalacji wystąpienia
drukarki, które
wykorzystuje
zainstalowane pliki
sterownika drukarki
bez instalacji
dodatkowego
sterownika.
Usuwa wyłącznie
określone wystąpienie
drukarki, a nie pliki
sterownika.
To polecenie stanowi
metodę usunięcia
wyłącznie
określonego
wystąpienia drukarki z
systemu, bez wpływu
na inne sterowniki
drukarki. Nie
spowoduje to
usunięcia plików
sterownika drukarki z
systemu.
Wiersz poleceń
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
21
Definicja
Opis
/d lub /D
Odinstalowuje
wszystkie sterowniki i
aplikacje urządzenia z
systemu.
To polecenie
powoduje usunięcie
wszystkich
zainstalowanych
sterowników i aplikacji
urządzenia z systemu.
/v„<nazwa
udostępnienia>”
lub /V„<nazwa
udostępnienia>”
Udostępnia
zainstalowane
urządzenie lub dodaje
inne dostępne
sterowniki platformy
dla funkcji Point &
Print.
Polecenie spowoduje
zainstalowanie
wszystkich
obsługiwanych
sterowników
urządzenia platformy
systemu Windows w
systemie i
udostępnienie ich dla
określonego elementu
<nazwa
udostępnienia> dla
funkcji Point & Print.
/o lub /O
Otwiera folder
Drukarki i faksy po
instalacji.
Polecenie otworzy
folder Drukarki i
faksy po
przeprowadzeniu
cichej instalacji.
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/f„<nazwa pliku
dziennika>” lub /
F„<nazwa pliku
dziennika>”
/h, /H lub /?
Definicja
Opis
Określa nazwę pliku
Utworzy plik dziennika
dziennika. Jeżeli
w określonym
parametr nie zostanie folderze.
określony, w
systemowym folderze
tymczasowym
utworzony zostaje
domyślny plik
dziennika.
Wyświetla
wykorzystanie
wiersza poleceń.
► Kod języka
Kod
Język
0X0009
angielski
0X0012
koreański
0X0804
chiński uproszczony
0X0404
chiński tradycyjny
0x040c
francuski
0X0007
niemiecki
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Kod
Język
0X0010
włoski
0X000a
hiszpański
0X0013
holenderski
0X001D
szwedzki
0X0006
duński
0X000b
fiński
0X0014
norweski
0X0019
rosyjski
0X0005
czeski
0X000e
węgierski
0X0008
grecki
0X0816
portugalski standardowy
0X0416
portugalski brazylijski
0X0015
polski
0X001F
turecki
0X0001
arabski
0X000D
hebrajski
0x0424
słoweński
22
Instalowanie sterownika przez sieć
Kod
Język
0X0418
rumuński
0X0402
bułgarski
0X041A
chorwacki
0X081A
serbski
0X0422
ukraiński
0X041B
słowacki
0X0421
indonezyjski
0x041E
tajski
0X0429
Farsi
7
Macintosh
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
sieci. Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia
(patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 13).
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
23
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie
wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.
4
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer
OS X.
5
6
7
8
Podaj hasło i kliknij OK.
9
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę
licencyjną.
Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla
większości użytkowników zalecane jest wybranie opcji
Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można
wybrać poszczególne składniki do zainstalowania.
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o
10 zamknięciu
wszystkich aplikacji. Kliknij Continue.
opcję Typical installation for a network printer
11 iWybierz
kliknij przycisk OK.
Instalowanie sterownika przez sieć
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
24
kolejno foldery Applications > Utilities > Print
12 Zostanie automatycznie uruchomiony program SetIP.
17 Otwórz
Setup Utility.
• W systemie Mac OS X 10.5–10.6 otwórz kolejno
13 Kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalację.
foldery Applications > System Preferences i kliknij
W czasie instalacji zostanie wyświetlone okno Fax Queue
pozycję Print & Fax.
14 Creator.
Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
• Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji faksu, kliknij
18
Cancel, aby przejść do kolejnego kroku.
•
•
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję faksu, wybierz
nazwę urządzenia z listy Printer Name i kliknij opcję
Create. Po wyświetleniu okna z prośbą o
potwierdzenie kliknij przycisk OK.
15
16 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Restart.
Kliknij przycisk Continue w oknie Read me.
W systemie Mac OS X 10.5–10.6 kliknij przycisk „+”.
Zostanie wyświetlone okno.
19 W systemie Mac OS X 10.3 wybierz kartę IP Printing.
•
W systemie Mac OS X 10.4 kliknij pozycję IP Printer.
•
W systemie Mac OS X 10.5–10.6 kliknij przycisk IP.
opcję HP Jetdirect - Socket w obszarze
20 Wybierz
Protocol.
Podczas drukowania dokumentu składającego się z
wielu stron wydajność drukowania można zwiększyć
przez wybranie ustawienia Socket dla opcji Printer
Type.
21 Podaj adres IP urządzenia w polu Address.
Instalowanie sterownika przez sieć
22
Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue. Jeśli nie można
określić nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej
nazwy kolejki.
23
W systemie Mac OS X 10.3, jeżeli funkcja
automatycznego wyboru nie działa prawidłowo, w polu
Samsung wybierz pozycję Printer Model oraz wprowadź
nazwę urządzenia w polu Model Name.
•
•
24 Kliknij przycisk Add.
Urządzenie zostanie wyświetlone w obszarze Printer List
i ustawione jako urządzenie domyślne.
25
8
Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać
pakiety z oprogramowaniem dla systemu Linux, które są
dostępne na stronie internetowej firmy Samsung (http://
www.samsung.com/printer).
W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Auto Select
nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w
obszarze Print Using i nazwę używanego urządzenia
w polu Model.
W systemie Mac OS X 10.5–10.6, jeżeli funkcja Auto
Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select
Printer Software, a następnie wybierz nazwę
urządzenia w obszarze Print Using.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Instalacja innych programów:
• Patrz „Instalowanie aplikacji Smart Panel” na stronie 7.
• Patrz „Instalowanie programu do ustawiania opcji
drukarki” na stronie 8.
Instalacja sterownika w systemie Linux i
dodawanie drukarki sieciowej
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
sieci. Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
Pobierz pakiet Unified Linux Driver z witryny firmy
Samsung.
3
Wyodrębnij plik UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otwórz nowy
katalog.
Instalowanie sterownika przez sieć
4
5
Kliknij dwukrotnie folder Linux > ikonę install.sh.
6
Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij
przycisk Next.
7
8
Wybierz drukarkę sieciową i kliknij przycisk Search.
Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk
Continue.
W polu listy zostanie wyświetlony adres IP urządzenia
oraz nazwa modelu.
9 Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
10 Wprowadź opis drukarki i naciśnij przycisk Next.
11 Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
12 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dodawanie drukarki sieciowej
1
2
Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator.
Kliknij ikonę Add Printer..
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
26
3
Zostanie otwarte okno Add printer wizard. Kliknij przycisk
Next.
4
Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk
Search.
5
6
7
8
Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawią się w polu listy.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.
Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
9
UNIX
Przed zainstalowaniem sterownika drukarki dla systemu
UNIX upewnij się, że urządzenie obsługuje system
operacyjny UNIX (patrz Podstawowy podręcznik).
Instalowanie sterownika przez sieć
W celu skorzystania ze sterownika drukarki dla systemu UNIX
konieczna jest instalacja pakietu sterowników drukarki dla
systemu UNIX oraz skonfigurowanie drukarki. Pakiet
sterowników drukarki dla systemu UNIX można pobrać z witryny
internetowej Samsung.
4
1
Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet
sterowników drukarki dla systemu UNIX i rozpakuj.
2
Zaloguj się na konto root.
3
Skopiuj odpowiednie archiwum sterowników do
docelowego komputera z systemem UNIX.
Rozpakuj archiwum pakietu sterowników drukarki dla
systemu UNIX.
gzip -d < „nazwa archiwum pakietu” | tar xf Folder „binaries” zawiera pliki i foldery binz, install i
share.
5
Przejdź do katalogu „binaries” sterownika.
Na przykład, w przypadku IBM AIX,
cd aix_power/binaries
6
su -
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku
administratora danego systemu UNIX.
27
Przykładowo w systemie IBM AIX użyj następującego
polecenia (bez „”).
Instalacja pakietu sterowników drukarki dla
systemu UNIX
Procedura instalacji jest identyczna dla wszystkich
wymienionych wariantów systemu operacyjnego UNIX.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Uruchom skrypt instalacyjny.
./install
install to plik skryptu instalacyjnego, używanego do
instalowania i odinstalowania pakietu sterowników UNIX
PrinterDriver.
Polecenie „chmod 755 install” umożliwia przyznanie
uprawnień skryptowi instalacyjnemu.
7
Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /
install –c”, aby sprawdzić wyniki instalacji.
Instalowanie sterownika przez sieć
8
Uruchom program „installprinter” z wiersza poleceń.
Spowoduje to wyświetlenie okna Add Printer Wizard. W
wyświetlonym oknie wprowadź konfigurację drukarki,
zgodnie z poniższymi poleceniami:
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
28
d Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „.
/install –d”.
e Aby sprawdzić wyniki dezinstalacji, wprowadź
polecenie „. /install –c”.
W niektórych systemach UNIX, na przykład Solaris 10,
drukarka może nie być dostępna i/lub może nie
przyjmować zadań bezpośrednio po dodaniu. W takim
przypadku należy wprowadzić następujące polecenia w
terminalu roota:
Aby wykonać ponowną instalację plików binarnych, wprowadź
polecenie „. /install”.
accept <printer_name>
Aby dodać drukarkę do systemu UNIX, wprowadź polecenie
„installprinter” w wierszu poleceń. Spowoduje to wyświetlenie
okna kreatora dodawania drukarki. W wyświetlonym oknie
wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie z poniższymi
poleceniami:
enable <printer_name>
Dezinstalacja pakietu sterowników drukarki
W celu usunięcia drukarki zainstalowanej w systemie
należy użyć narzędzia deinstalacji drukarki.
a Wprowadź w terminalu polecenie „uninstallprinter”.
Spowoduje to otwarcie okna Uninstall Printer Wizard.
Wszystkie zainstalowane drukarki zostaną
wyświetlone w formie listy rozwijanej.
b Wybierz drukarkę do usunięcia.
c Kliknij przycisk Delete, aby usunąć drukarkę z
systemu.
Konfigurowanie drukarki
1
2
3
Wprowadź dowolny opis odpowiadający typowi drukarki w
polu Type. Pole to jest opcjonalne.
4
Określ dowolny opis drukarki w polu Description. Pole to
jest opcjonalne.
5
W polu Location określ lokalizację drukarki.
Wprowadź nazwę drukarki.
Wybierz odpowiedni model drukarki z listy.
Instalowanie sterownika przez sieć
6
W polu tekstowym Device wprowadź adres IP lub nazwę
DNS drukarki (w przypadku drukarek sieciowych). W
przypadku systemu IBM AIX z funkcją jetdirectQueue
type możliwe jest wprowadzenie jedynie nazwy DNS,
cyfrowe adresy IP nie są dozwolone.
7
Funkcja Queue type określa połączenie jako lpd lub
jetdirect w odpowiednim polu. W przypadku systemu
operacyjnego Sun Solaris dostępny jest dodatkowy typ
usb.
8
9
Wybierz opcję Copies, aby określić liczbę kopii.
Zaznacz opcję Collate, aby drukarka automatycznie
sortowała kopie.
opcję Reverse Order, aby drukować kopie w
10 Zaznacz
odwrotnym porządku.
Zaznacz opcję Make Default, aby określić daną drukarkę
11 jako
domyślną.
12 Kliknij przycisk OK, aby dodać drukarkę.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
29
konfiguracja protokołu IPv6
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Protokół IPv6 jest obsługiwany prawidłowo tylko w
systemie Windows Vista lub nowszym.
Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości
ustawień sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji
Wyczyść ustawienie (patrz „Konfiguracja sieci” na
stronie 83).
30
5
Kliknij polecenie Dodaj drukarkę w lewym rogu okna
Drukarki i faksy.
6
W oknach Dodaj drukarkę kliknij polecenie Dodaj
drukarkę lokalną.
7
Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania drukarki.
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Jeśli urządzenie nie działa w środowisku sieciowym,
aktywuj protokół IPv6. Przejdź do następnej części.
Aby korzystać ze środowiska sieciowego IPv6, należy wykonać
poniższą procedurę w celu użycia adresu IPv6.
10
1
2
3
4
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Włącz urządzenie.
Wydrukuj Raport konfiguracji sieci, który pozwoli
sprawdzić adresy IPv6 (patrz „Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na stronie 12).
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania >
Drukarki i faksy.
Aktywacja protokołu IPv6
1
Na panelu sterowania wybierz
IP (IPv6) > Aktywuj IPv6 .
2
3
4
Wybierz opcję Włączone i naciśnij przycisk OK.
(Menu) > Sieć > TCP/
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
konfiguracja protokołu IPv6
11
Ustawianie adresów IPv6
Urządzenie obsługuje następujące adresy IPv6 do celów
wydruków sieciowych i administracji.
•
•
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
31
1
Na panelu sterowania wybierz
(Menu) > Sieć > OK >
TCP/IP (IPv6) > OK > Konfiguracja DHCPv6.
2
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną wartość.
•
Link-local Address: Samodzielnie skonfigurowany lokalny
adres IPv6 (adres zaczyna się od FE80).
Adres DHCPv6: Zawsze używaj protokołu DHCPv6,
niezależnie od żądania routera.
•
Stateless Address: Automatycznie skonfigurowany przez
router sieciowy adres IPv6.
DHCPv6 wyłączony: Nigdy nie używaj protokołu
DHCPv6, niezależnie od żądania routera.
•
Router: Używaj protokołu DHCPv6 tylko na żądanie
routera.
•
Stateful Address: Adres IPv6 skonfigurowany przez serwer
DHCPv6.
•
Manual Address: Adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez
użytkownika.
Konfiguracja DHCPv6 (typu stateful)
Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCPv6, możesz wybrać jedną
z poniższych opcji domyślne dynamicznej konfiguracji hosta.
Ręczna konfiguracja adresu
1
Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje
wpisywanie adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet
Explorer).
2
Po wyświetleniu okna SyncThru™ Web Service przenieś
kursor na górny pasek menu w części Ustawienia i kliknij
polecenie Ustawienia sieciowe.
3
Kliknij polecenie TCP/IPv6 w lewej części witryny
internetowej.
4
Zaznacz pole wyboru Ręczny adres. Zostanie wówczas
aktywowane pole Adres/Prefiks.
konfiguracja protokołu IPv6
5
Wprowadź adres IPv6 i długość prefiksu (np.:
3FFE:10:88:194::AAAA/64).
6
Kliknij przycisk Zastosuj.
12
Korzystanie z programu SyncThru™ Web
Service
1
Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje
wpisywanie adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet
Explorer).
2
Wybierz jeden z adresów IPv6 (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address, Manual Address)
z opcji Raport konfiguracji sieci (patrz część
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 12).
3
Wprowadź adresy IPv6 (np.: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresy muszą być zawarte w nawiasach kwadratowych
[ ].
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
32
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
33
Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy
Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć
bezprzewodową. W zależności od modelu sieć
bezprzewodowa może nie być dostępna.
13
Sieci bezprzewodowe wymagają większego poziomu
zabezpieczeń, dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu
dostępu tworzone są nazwa sieci (SSID), używany typ
zabezpieczeń i klucz sieciowy. Przed kontynuowaniem instalacji
urządzenia należy znaleźć te informacje.
Rozpoczęcie pracy
14
Objaśnienie rodzajów sieci
Zwykle między komputerem a urządzeniem może istnieć tylko
jedno połączenie w danym czasie.
Tryb infrastruktury
Jest to środowisko używane zazwyczaj w
sieciach domowych lub w sieciach typu SOHO
(Small Office/Home Office). W tym trybie do
komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym
wykorzystywany jest punkt dostępu.
Tryb Ad-hoc
Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostępu.
Komputer bezprzewodowy oraz urządzenie
bezprzewodowe komunikują się bezpośrednio.
Wybieranie typu instalacji
Istnieje możliwość zainstalowania sieci bezprzewodowej z
poziomu panelu sterowania komputera.
Za pomocą panelu sterowania
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za
pomocą panelu sterowania (patrz „Korzystanie z przycisku
menu” na stronie 34).
Z poziomu komputera
W przypadku większości komputerów zalecane jest stosowanie
kabla USB oraz programu dostarczonego na dołączonej płycie
CD z oprogramowaniem (patrz „Konfiguracja w systemie
Windows” na stronie 37).
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
34
15
•
Przez kabel USB: Użytkownik konfiguruje sieć
bezprzewodową za pomocą programu znajdującego się na
dostarczonym dysku CD z oprogramowaniem. Obsługiwane
są tylko systemy operacyjne Windows i Macintosh (patrz
„Konfiguracja w systemie Windows” na stronie 37 lub
„Konfiguracja na komputerze Macintosh” na stronie 45).
Sieć bezprzewodową można również zainstalować za
pomocą narzędzia Program do ustawiania opcji drukarki
przy użyciu kabla USB po zainstalowaniu sterownika.
(Obsługiwane są systemy operacyjne Windows i
Macintosh).
•
Przez kabel sieciowy: Sieć bezprzewodową można
skonfigurować za pomocą programu SyncThru™ Web
Service (patrz „Korzystanie z kabla sieciowego” na stronie
52).
Korzystanie z przycisku menu
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej
sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta
informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu
(lub routera bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na
temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z
osobą, która ją konfigurowała.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy
zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji
(patrz „Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie
16).
1
Na panelu sterowania wybierz
(Menu) > Sieć > OK >
Bezprzewodowy > OK > WLAN Ustawienia > OK.
2
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną metodę konfiguracji.
•
Kreator: Karta interfejsu sieciowego urządzenia
wyszukuje sieci bezprzewodowe dostępne na danym
obszarze, a następnie wyświetla wyniki wyszukiwania.
•
Niestandard.: Ustawienia sieci bezprzewodowej
można skonfigurować odpowiednio do potrzeb.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Tryb kreatora
1
Karta sieci bezprzewodowej w urządzeniu wyszukuje sieci
bezprzewodowe dostępne na danym obszarze, a
następnie wyświetla wyniki wyszukiwania.
2
Naciśnij Lista wyszukiwania > OK > wybierz sieć > OK.
3
Naciśnij WLAN Bezpiecz. > OK > Brak > OK.
4
-
•
Możesz wybrać sieć korzystając z SSID.
Jeżeli wyświetlony zostanie inne komunikat, przejdź do
następnego punktu.
Zależnie od wybranej sieci jako typ szyfrowania
zabezpieczeń sieci WLAN wybrany zostanie algorytm
WEP lub WPA.
•
5
System otwarty: Uwierzytelnianie nie jest
używane, a Szyfrowanie może, ale nie musi być
używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia
danych. Wprowadź ustawienie WEP Key za
pomocą klawiatury numerycznej po wybraniu opcji
System otwarty.
35
Klucz współdzielenia: Stosowana jest funkcja
Uwierzytelnianie. Urządzenie mające odpowiedni
klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
Wprowadź ustawienie WEP Key za pomocą
klawiatury numerycznej po wybraniu opcji Klucz
współdzielenia.
W przypadku algorytmu WPA należy wprowadzić Klucz
WPA. Długość klucza powinna wynosić od 8 do 63
znaków.
Naciśnij opcję OK.
Tryb niestandardowy
1
Gdy w górnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlone
polecenie Edytuj SSID, wprowadź identyfikator SSID,
nazwę identyfikującą sieć bezprzewodową. W ustawieniu
identyfikatora SSID rozróżniane są wielkie i małe litery,
należy więc wprowadzać go ostrożnie. Naciśnij opcję OK.
2
Wybierz rodzaj połączenia bezprzewodowego.
W przypadku algorytmu WEP naciśnij opcję System
otwarty lub Klucz współdzielenia.
-
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
4
5
Naciśnij OK, aby wybrać żądane ustawienie opcji Tryb
działania.
•
Ad-hoc: Umożliwia bezpośrednią komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peerto-peer. Przejdź do punktu 4.
•
Infrastruktura: Umożliwia komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem
punktu dostępu. Przejdź do punktu 5.
•
Naciśnij OK, aby wybrać żądane ustawienie opcji WLAN
Bezpiecz..
•
Brak: Ustawienie to jest używane, gdy w sieci nie jest
wymagane potwierdzanie tożsamości urządzenia
bezprzewodowego ani szyfrowanie danych. W
systemie otwartym jest używane uwierzytelnianie IEEE
802.11.
•
36
Statyczny WEP: w tym trybie używany jest algorytm
WEP (Wired Equivalent Privacy), zalecany w
standardzie bezpieczeństwa IEEE 802.11. Statyczny
tryb zabezpieczeń WEP wymaga właściwego klucza
WEP do szyfrowania i odszyfrowywania danych oraz
uwierzytelniania IEEE 802.11. Naciśnij OK, aby wybrać
metodę konfiguracji w opcji Uwierzytelnianie.
-
System otwarty: Uwierzytelnianie nie jest
używane, a szyfrowanie może, ale nie musi być
używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia
danych. Wprowadź WEP Key.
-
Klucz współdzielenia: Stosowana jest funkcja
Uwierzytelnianie. Wprowadź ustawienie WEP Key
za pomocą klawiatury numerycznej po wybraniu
opcji Klucz współdzielenia.
Naciśnij OK, aby wybrać żądane ustawienie opcji Kanał.
W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie karta
sieci bezprzewodowej urządzenia automatycznie
dostosuje kanały.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
WPA-PSK lub WPA2-PSK: Do uwierzytelniania
serwera wydruku na podstawie wcześniej
udostępnionego klucza WPA można wybrać opcję
WPA-PSK lub WPA2-PSK. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem
wstępnym), który należy ręcznie skonfigurować dla
punktu dostępu i u każdego klienta.
a Jeśli w dolnym wierszu wyświetlacza zostanie
wyświetlona opcja WPA-PSK lub WPA2-PSK,
naciśnij przycisk OK.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
6
b Naciśnij OK, aby wybrać TKIP lub AES w opcji
Szyfrowanie. W razie wybrania ustawienia WPA2PSK naciśnij OK, aby wybrać AES lub TKIP + AES
w opcji Szyfrowanie.
Punkt dostępu przez kabel USB
c Wprowadź WPA Key.
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci
bezprzewodowej
•
kabel USB.
Naciśnij opcję OK.
Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub skrosowany).
Urządzenie powinno zacząć komunikować się
bezprzewodowo z siecią. W przypadku trybu Ad-hoc
istnieje możliwość jednoczesnego używania
bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
16
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Konfiguracja w systemie Windows
Skrót do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
bez płyty CD: Jeśli sterownik drukarki został wcześniej
zainstalowany, możesz uzyskać dostęp do Konfiguracja
połączenia bezprzewodowego bez płyty CD. Z menu
Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy
> Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki >
Program ustawiania sieci bezprzewodowej.
37
► Co należy przygotować
► Tworzenie infrastruktury sieci
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
Kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy >
Akcesoria > Uruchom.
Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą
odpowiadającą napędowi CD-ROM, a następnie kliknij
przycisk OK.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego.
•
•
Zainstaluj teraz: Jeśli sieć bezprzewodowa została
skonfigurowana, kliknij ten przycisk, aby zainstalować
sterownik urządzenia, który umożliwi korzystanie z
urządzenia w sieci. Jeśli sieć bezprzewodowa nie
została skonfigurowana, przed kliknięciem tego
przycisku kliknij przycisk Instalacja i konfiguracja
połączenia bezprzewodowego, aby skonfigurować
sieć.
Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego: Skonfiguruj ustawienia sieci
bezprzewodowej urządzenia za pomocą kabla USB, a
następnie zainstaluj sterownik urządzenia. Dotyczy
tylko użytkowników, którzy wcześniej nie
skonfigurowali połączenia bezprzewodowego.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
38
5
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję
Akceptuję warunki Umowy licencyjnej. Następnie kliknij
Dalej.
6
Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo
podłączony pomiędzy komputerem a urządzeniem i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
7
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną
wyświetlone urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej.
Wybierz nazwę (identyfikator SSID) używanego punktu
dostępu i kliknij przycisk Dalej.
Jeżeli nie możesz znaleźć żądanej nazwy sieci lub jeżeli
chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie,
kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz
identyfikator SSID żądanego punktu dostępu (w
identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe
litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Tryb infrastr..
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w
zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może
uzyskać dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z
tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie
serwera wydruku przy pomocy wcześniej
udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem
wstępnym), który należy ręcznie skonfigurować w
punkcie dostępowym i u każdego klienta.
• Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
• Klucz sieciowy: Wprowadź wartość klucza
sieciowego dla szyfrowania.
• Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania
WEP, wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
39
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń,
wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w
zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub
WPA.
• WEP
Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz
wsp. i wprowadź klucz zabezpieczeń WEP. Kliknij
przycisk Dalej.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół
zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu
dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP
szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie
wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
• WPA
Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk
Dalej.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na
podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie
zmieniany w regularnych odstępach czasu. W
standardzie WPA do szyfrowania danych są używane
również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard).
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
8
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
40
Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej
wyświetlane w tym oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk
Dalej.
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia
powinny być następujące:
•
W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
-
Adres IP: 169.254.133.43
Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera
DHCP, sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w
oknie. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu
statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/
IP, aby zmienić metodę przypisywania na DHCP.
-
Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera).
-
Brama: 169.254.133.1
•
W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź,
czy opcja Statyczny jest wyświetlana w oknie. Jeśli
jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk
Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne
wartości konfiguracji sieci dla urządzenia. Przed
wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy
sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej
komputera. Jeśli komputer łączy się z siecią metodą
wykorzystującą serwer DHCP, należy skontaktować
się z administratorem sieci w sprawie przydzielenia
statycznego adresu IP.
-
9
Maska podsieci: 255.255.0.0
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci
bezprzewodowej odłącz kabel USB od komputera i
drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
10 bezprzewodowej
zakończone.
Wybierz opcję Tak, jeśli akceptujesz aktualne ustawienia,
i przejdź do procedury instalacji.
Wybierz opcję Nie, aby wrócić do ekranu początkowego.
Następnie kliknij Dalej.
Gdy zostanie wyświetlone okno Next, kliknij przycisk
11 Confirm
Printer Connection.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
-
Adres IP: 169.254.133.42
składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij
12 Wybierz
przycisk Dalej.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę
13 urządzenia,
wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci,
ustawić je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę
portu dla każdego urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z
14 Po
monitem o wydrukowanie strony testowej. Aby
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć
urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć
bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych
czynności.
wydrukować stronę testową, kliknij przyciskDrukuj stronę
testową.
► Co należy przygotować
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do
kroku 16.
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci
bezprzewodowej
•
kabel USB.
strona testowa została wydrukowana poprawnie,
15 Jeżeli
kliknij przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować
ją ponownie.
Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzenia i
16 otrzymywać
informacje od firmy Samsung, kliknij opcję
Rejestracja online.
17 Kliknij przycisk Zakończ.
41
► Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows
1
2
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
•
Kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy >
Akcesoria > Uruchom.
Wprowadź ciąg X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą
odpowiadającą napędowi CD-ROM, a następnie kliknij
przycisk OK.
4
Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
42
Instalacja i konfiguracja połączenia
bezprzewodowego: Skonfiguruj ustawienia sieci
bezprzewodowej urządzenia za pomocą kabla USB, a
następnie zainstaluj sterownik urządzenia. Dotyczy
tylko użytkowników, którzy wcześniej nie
skonfigurowali połączenia bezprzewodowego.
5
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję
Akceptuję warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij
Dalej.
6
Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
Jeśli oprogramowanie nie wyszuka sieci, może być
konieczne sprawdzenie, czy kabel USB łączący
komputer z urządzeniem jest podłączony prawidłowo, a
następnie wykonanie instrukcji wyświetlanych w oknie.
7
•
Zainstaluj teraz: Jeśli sieć bezprzewodowa została
skonfigurowana, kliknij ten przycisk, aby zainstalować
sterownik urządzenia, który umożliwi korzystanie z
urządzenia w sieci. Jeśli sieć bezprzewodowa nie
została skonfigurowana, przed kliknięciem tego
przycisku kliknij przycisk Instalacja i konfiguracja
połączenia bezprzewodowego, aby skonfigurować
sieć.
Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie
wyświetlona lista sieci bezprzewodowych wyszukanych
przez urządzenie.
Aby użyć domyślnych ustawień sieci Ad-hoc firmy
Samsung, wybierz ostatnią sieć bezprzewodową na liście,
której Nazwa sieci (SSID) to portthru, a Sygnał to Sieć
wewn. drukarki.
Następnie kliknij Dalej.
Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć
bezprzewodową na liście.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
43
Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk
Ustawienia zaawansowane.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia
zabezpieczeń, zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń
sieci bezprzewodowej.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz
identyfikator SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane
są wielkie i małe litery).
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wybierz typ uwierzytelniania System
otw. lub Klucz wsp. i kliknij przycisk Dalej.
• Tryb działania: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół
zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu
dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP
szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie
wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
• Kanał: Wybierz kanał. (Ust. autom. lub wartość z
zakresu od 2412 MHz do 2467 MHz).
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w
zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może
uzyskać dostęp do sieci.
• Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64,
WEP128).
• Klucz sieciowy: wprowadź wartość klucza sieciowego
dla szyfrowania.
• Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania
WEP, wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.
8
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk
Dalej.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy
sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda DHCP, to ustawienie sieci
bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci
bezprzewodowej ustawiona jest metoda Statyczny, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być
ustawione na Statyczny.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny,
sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość Statyczny.
Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij
przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz
inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia
powinny być następujące:
44
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera).
- Brama: 169.254.133.1
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia
statycznego adresu sieci bezprzewodowej, należy
skontaktować się z administratorem sieci w celu
uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera
DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP,
sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość DHCP.
Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego
(Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby
zmienić metodę przypisywania na Otrzymuj adres IP
automatycznie (DHCP).
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
9
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej odłącz kabel USB od komputera i
drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
Jeżeli zostanie wyświetlone okno Zmień ustawienia
sieciowe komputera, wykonaj czynności podane w tym
oknie.
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci
bezprzewodowej komputera kliknij przycisk Dalej.
W przypadku ustawienia sieci bezprzewodowej
komputera na DHCP nadanie adresu IP może potrwać
kilka minut.
Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
10 bezprzewodowej
zakończone.
Wybierz opcję Tak, jeśli akceptujesz aktualne ustawienia,
i przejdź do procedury instalacji.
Wybierz opcję Nie, aby wrócić do ekranu początkowego.
Następnie kliknij Dalej.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Gdy zostanie wyświetlone okno Dalej, kliknij przycisk
11 Potwierdź
połączenie drukarki.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
45
16 Kliknij przycisk Zakończ.
17
Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij
12 przycisk
Dalej.
Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę
urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci,
ustawić je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę
portu dla każdego urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z
13 Po
monitem o wydrukowanie strony testowej. Aby
wydrukować stronę testową, kliknij przyciskDrukuj stronę
testową.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do
kroku 15.
strona testowa została wydrukowana poprawnie,
14 Jeżeli
kliknij przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować
ją ponownie.
Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzenia i
15 otrzymywać
informacje od firmy Samsung, kliknij opcję
Rejestracja online.
Konfiguracja na komputerze Macintosh
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci
bezprzewodowej
•
kabel USB.
Punkt dostępu przez kabel USB
1
2
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
4
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie
wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
5 Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
6 Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
7 Podaj hasło i kliknij OK.
8 Kliknij przycisk Continue.
9 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę
10 licencyjną.
11 Kliknij przycisk Continue.
Wybierz opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla
12 większości
użytkowników zalecane jest wybranie opcji
Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można
wybrać poszczególne składniki do zainstalowania.
13 Wybierz opcję Wireless Setting and Installation.
14 Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
46
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo
podłączony pomiędzy komputerem a urządzeniem i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną
15 wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej.
Wybierz nazwę (identyfikator SSID) używanego punktu
dostępu i kliknij przycisk Next.
Po ręcznym skonfigurowaniu obsługi sieci
bezprzewodowej kliknij opcję Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz
identyfikator SSID żądanego punktu dostępu (w
identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe
litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Infrastructure.
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w
zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może
uzyskać dostęp do sieci.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• WPA
Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk
Next.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na
podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie
zmieniany w regularnych odstępach czasu. W
standardzie WPA do szyfrowania danych są używane
również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard).
• Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
• Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego
dla szyfrowania.
• Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni WEP Key Index.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w
zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub
WPA.
• WEP
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub
Shared Key i wprowadź klucz zabezpieczeń WEP.
Kliknij przycisk Next.
47
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół
zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu
dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP
szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie
wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z
tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie
serwera wydruku przy pomocy wcześniej
udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem
wstępnym), który należy ręcznie skonfigurować w
punkcie dostępowym i u każdego klienta.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń,
wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
czy ustawienia sieci bezprzewodowej
16 Sprawdź,
wyświetlane w tym oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk
Next.
•
W przypadku metody z wykorzystaniem serwera
DHCP
Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera
DHCP, sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w
oknie. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu
statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/
IP, aby zmienić metodę przypisywania na DHCP.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź,
czy opcja Static jest wyświetlana w oknie. Jeśli jednak
jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk
Change TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne
wartości konfiguracji sieci dla urządzenia. Przed
wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy
sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej
komputera. Jeśli komputer łączy się z siecią metodą
wykorzystującą serwer DHCP, należy skontaktować
się z administratorem sieci w sprawie przydzielenia
statycznego adresu IP.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
-
Adres IP: 169.254.133.42
-
Maska podsieci: 255.255.0.0
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
48
Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane
17 zgodnie
z konfiguracją sieci.
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci
18 bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i
drukarki.
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
19 Postępuj
aby zakończyć instalację. Po zakończeniu instalacji kliknij
przycisk Quit lub Restart.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć
urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć
bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych
wskazówek.
► Co należy przygotować
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia
powinny być następujące:
•
komputer podłączony do sieci
-
Adres IP: 169.254.133.43
•
-
Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera).
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem drukarki (dostarczona z
komputerem)
•
-
Brama: 169.254.133.1
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci
bezprzewodowej
•
kabel USB.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
► Tworzenie sieci w trybie Ad-hoc w systemie Macintosh
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
4
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie
wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.
Włącz komputer i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do
napędu CD-ROM.
5 Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer.
6 Kliknij dwukrotnie ikonę Installer OS X.
7 Podaj hasło i kliknij OK.
8 Kliknij przycisk Continue.
9 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę
10 licencyjną.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
49
opcję Easy Install i kliknij przycisk Install. Dla
11 Wybierz
większości użytkowników zalecane jest wybranie opcji
Easy Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Custom Install można
wybrać poszczególne składniki do zainstalowania.
12 Kliknij opcję Wireless Setting and Installation.
Oprogramowanie wyszukuje urządzenia z obsługą sieci
13 bezprzewodowej.
Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych
urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo
podłączony pomiędzy komputerem a urządzeniem i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie
14 Po
wyświetlona lista sieci bezprzewodowych wyszukanych
przez urządzenie.
Jeśli chcesz użyć domyślnych ustawień Ad-Hoc firmy
Samsung, wybierz ostatnią sieć bezprzewodową na liście,
której Network Name(SSID) to portthru, a Signal to
Printer Self Network.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Następnie kliknij Next.
Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć
bezprzewodową na liście.
Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz
identyfikator SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane
są wielkie i małe litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Channel: Wybierz kanał (Auto Setting lub wartość z
zakresu od 2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a
szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w
zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania.
Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może
uzyskać dostęp do sieci.
• Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64,
WEP128).
• Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego
dla szyfrowania.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
50
• Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza
sieciowego szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP,
wybierz odpowiedni WEP Key Index.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia
zabezpieczeń, zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń
sieci bezprzewodowej.
Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej. Wybierz typ uwierzytelniania Open
System lub Shared Key i kliknij przycisk Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół
zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu
dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP
szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie
wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
15 Zostanie
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk
Next.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy
sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda DHCP, to ustawienie sieci
bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci
bezprzewodowej ustawiona jest metoda Statyczny, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być
ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia
statycznego adresu sieci bezprzewodowej, należy
skontaktować się z administratorem sieci w celu
uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera
DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP,
sprawdź, czy w oknie Wireless Network Setting
Confirm jest wyświetlana wartość DHCP. Jeśli
wyświetlana jest metoda adresu statycznego
(Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby
zmienić metodę przypisywania na Receive IP address
automatically (DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu
statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny,
sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
51
bezprzewodowej jest wyświetlana wartość Statyczny.
Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij
przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz
inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia
powinny być następujące:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera).
- Brama: 169.254.133.1
Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane
16 zgodnie
z konfiguracją sieci.
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci
17 bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i
drukarki.
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
18 Postępuj
aby zakończyć instalację. Po zakończeniu instalacji kliknij
przycisk Quit lub Restart.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
18
Korzystanie z kabla sieciowego
Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu
pracę z siecią, należy wykonać pewne procedury
konfiguracyjne.
• Po podłączeniu sieci bezprzewodowej należy
zainstalować sterownik urządzenia, aby możliwe było
drukowanie z poziomu aplikacji (patrz „Instalowanie
sterownika przez sieć” na stronie 16).
• Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą
odpowiedzialną za konfigurację sieci bezprzewodowej
w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji sieci.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
52
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując
raport konfiguracji sieciowej.
Patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 12.
Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP
(system Windows)
Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP
używanego urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się
za pomocą jego adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer
seryjny karty sieciowej drukarki. Można go znaleźć w Raporcie
konfiguracji sieci.
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 13.
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci
bezprzewodowej
•
kabel sieciowy.
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w
urządzeniu
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej
sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta
informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu
(lub routera bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na
temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z
osobą, która ją konfigurowała.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
53
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za
pomocą programu SyncThru™ Web Service.
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
6
Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.
Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci
bezprzewodowej sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony
do urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie,
używając standardowego kabla sieciowego.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet
Explorer, Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP
urządzenia w oknie przeglądarki.
Kreator pomoże w ustawieniu konfiguracji sieci
bezprzewodowej. Jednak aby bezpośrednio
skonfigurować sieć bezprzewodową, należy wybrać
opcję Niestandardowy.
7
Wybierz jedną nazwę sieciową Nazwa sieci (SSID) z listy.
•
SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje
sieć bezprzewodową. Punkty dostępu i urządzenia
bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią
bezprzewodową muszą używać takiego samego
identyfikatora SSID. W identyfikatorze SSID
uwzględniana jest wielkość liter.
•
Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń
bezprzewodowych (patrz „Nazwa sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy” na stronie 33).
Na przykład:
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części
witryny SyncThru™ Web Service.
4
Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
-
Ad-hoc: Umożliwia bezpośrednią komunikację
między urządzeniami bezprzewodowymi w
środowisku peer-to-peer.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
-
Infrastruktura: Umożliwia komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem
punktu dostępu.
Jeśli opcja Tryb działania jest ustawiona na wartość
Infrastruktura, wybierz identyfikator SSID punktu
dostępu. Jeśli w opcji Tryb działania ustawiono wartość
Ad-Hoc, wybierz identyfikator SSID urządzenia. Zauważ,
że domyślny identyfikator SSID używanego urządzenia
to „portthru”.
8
9
Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa
sieci bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (klucz
sieciowy) i kliknij przycisk Dalej.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
54
Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy).
Urządzenie powinno zacząć komunikować się
bezprzewodowo z siecią. W przypadku trybu Ad-hoc
istnieje możliwość jednoczesnego używania
bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
19
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony
do urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie,
używając standardowego kabla sieciowego.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet
Explorer, Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP
urządzenia w oknie przeglądarki.
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym
należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli
ustawienia są prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.
Na przykład:
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części
witryny SyncThru™ Web Service.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa >
Niestandardowy.
Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.
•
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
55
Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj
się z podręcznikiem użytkownika urządzenia, który znajduje
się na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM z
oprogramowaniem, i przygotuj bezprzewodowe urządzenie
sieciowe.
► Awaria podłączania — Nie znaleziono nazwy SSID
•
Nie udało się wyszukać wybranej lub wprowadzonej nazwy
sieci (SSID). Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) w
punkcie dostępu i spróbuj połączyć się ponownie.
•
Punkt dostępu nie jest włączony. Włącz punkt dostępu.
20
Rozwiązywanie problemów
► Awaria podłączania — Nieprawidłowe zabezpieczenia
•
Problemy występujące w trakcie konfiguracji lub
instalacji sterownika
Zabezpieczenia nie zostały prawidłowo skonfigurowane.
Sprawdź skonfigurowane opcje zabezpieczeń w punkcie
dostępu i urządzeniu.
► Awaria podłączania — Ogólny błąd połączenia
► Nie znaleziono drukarek
•
Urządzenie może nie być włączone. Włącz komputer i
urządzenie.
•
Kabel USB nie jest podłączony do komputera i urządzenia.
Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla USB.
•
Komputer nie odbiera sygnału z urządzenia. Sprawdź
podłączenie kabla USB i zasilanie urządzenia.
► Awaria podłączania — Połączenie z siecią przewodową
•
Urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego.
Odłącz kabel sieciowy od urządzenia.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
► Błąd połączenia z komputerem
•
Wprowadzony adres sieciowy nie umożliwia połączenia
komputera z urządzeniem
-
W środowisku sieciowym z adresowaniem DHCP
Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy,
sprawdź poniższe informacje:
Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego
instrukcją obsługi.
W środowisku sieciowym z adresowaniem statycznym
Urządzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeśli
komputer skonfigurowany jest do jego obsługi.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają
następująco:
▪
Adres IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsieci: 255.255.0.0
•
Być może komputer, punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) bądź urządzenie są wyłączone.
•
Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia.
Jeśli router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór
zakłóca jakaś przeszkoda, mogą występować trudności z
łącznością.
•
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy
router), urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i
ponowne włączenie pomaga przywrócić łączność sieciową.
•
Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub
Norton) nie blokuje łączności.
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny
być następujące:
▪
Adres IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci
komputera).
▪
Brama: 169.254.133.1
56
Inne problemy
Jeśli komputer jest skonfigurowany do obsługi serwera
DHCP, drukarka pobiera adres IP w sposób
automatyczny (przez serwer DHCP).
-
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci,
ale nie można znaleźć urządzenia, oprogramowanie
funkcjonujące jako zapora może blokować łączność. Wyłącz
to oprogramowanie, postępując zgodnie z procedurą opisaną
w jego instrukcji obsługi, i spróbuj ponownie wyszukać
urządzenie.
•
•
•
•
Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo
przydzielony. Adres IP można sprawdzić, drukując raport
konfiguracji sieci.
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma
skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło,
skontaktuj się z administratorem punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera).
Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik
urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia
urządzenia do sieci. Z powodu właściwości protokołu DHCP
przydzielony adres IP mógł się zmienić, jeśli urządzenie nie
było używane przez długi czas lub punkt dostępu został
zresetowany.
Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być
możliwe podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym
przed połączeniem z punktem dostępu (lub
bezprzewodowym routerem) konieczne jest wprowadzenie
danych użytkownika.
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
57
•
To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE
802.11b/g/n i Wi-Fi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej
(np. Bluetooth) nie są obsługiwane.
•
W przypadku używania trybu Ad-Hoc w systemach
operacyjnych takich jak Windows Vista konfigurowanie
ustawienia połączenia bezprzewodowego może być
konieczne przy każdym użyciu urządzenia
bezprzewodowego.
•
Bezprzewodowe urządzenie sieciowe firmy Samsung nie
umożliwia jednoczesnego korzystania z trybów infrastruktury
i Ad-Hoc.
•
Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które
mogłyby blokować sygnał bezprzewodowy.
Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu
(lub routera bezprzewodowego) i urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu
(lub router bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami,
ścianami lub kolumnami wspornikowymi składającymi się z
metalu lub betonu.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń
elektronicznych, które mogą zakłócać sygnał
bezprzewodowy.
Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w
tym kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.
3. Użyteczne menu ustawień
Ten rozdział zawiera informacje na temat uzyskiwania danych o stanie
urządzenia oraz metodach wybierania ustawień konfiguracji
zaawansowanej.
• Menu Drukuj
59
• Menu kopiowania
60
• Menu Faks
66
• Menu skanowania
70
• Konfiguracja systemu
72
• Ustawienia admina
85
• konfiguracja niestandardowa
86
†
Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających
konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.Aby uzyskać
dostęp do menu, należy nacisnąć przycisk
(Menu).
• Obok bieżącego menu wyświetlona zostanie gwiazdka (*).
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane.Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego
urządzenia.
• Funkcja ta nie dotyczy modeli bez wyświetlacza na panelu
sterowania.
• Niektóre nazwy menu w danym urządzeniu mogą się różnić w
zależności od ich opcji lub modeli.
Menu Drukuj
Element
3. Użyteczne menu ustawień
Opis
Orientacja
Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.
Liczba kopii
Liczbę kopii można wprowadzić za pomocą
klawiatury numerycznej.
Rozdzielczość
Określenie liczby punktów drukowanych na
cal (dpi).Im wyższa wartość, tym drukowane
znaki i grafika są wyraźniejsze.
Zaciemnienie
Rozjaśnia lub przyciemna druk na
stronie.Ustawienie Normalny zazwyczaj daje
najlepsze wyniki.W celu zaoszczędzenia
toneru należy użyć ustawienia gęstości
Jasny.
Przyciemnienie
tekstu
Drukowany tekst jest ciemniejszy niż w
przypadku zwykłego dokumentu.
Emulacja
Ustaw typ i opcję emulacji.
59
Menu kopiowania
3. Użyteczne menu ustawień
60
1
Element
Funk. kopiow.
Orientacja
oryginału
Element
Rozmiar
skanowania
Opis
ustawia rozmiar obrazu.
Układ
Liczbę kopii można wprowadzić za pomocą
klawiatury numerycznej.
Zmniejsz/
Powieksz
Pomniejszanie lub powiększanie rozmiaru
kopiowanego obrazu.
Zaciemnienie
Dostosowywanie poziomu jasności w celu
uzyskania łatwej do przeczytania kopii w
przypadku, kiedy oryginał zawiera
niewyraźne znaki i ciemne obrazy.
Kontrast
Dostosowuje poziom kontrastu w celu
uzyskania łatwego do przeczytania skanu w
przypadku, kiedy oryginał jest zbyt
niewyraźny lub zbyt ciemny.
Typ oryginału
Zwiększanie jakości kopiowania przez
wybór typu dokumentu dla bieżącego
zadania kopiowania.
Ustawia orientację dokumentu oryginału.
Dostosowanie układu, np. plakat, duplikat,
kopia ID, kopiowanie dwustronne 4 na 2,
broszura itp.
Ustawienie urządzenia, aby sortowane były
zadania kopiowania.Jeśli na przykład
użytkownik chce zrobić 2 kopie oryginału
mającego 3 strony, zostaną wydrukowane
kolejno dwa kompletne 3-stronicowe
dokumenty.
Rozmiar
oryginalu
Liczba kopii
Opis
• Włączone: na wydruku zachowywana
jest sekwencja oryginałów.
Sortowanie kopii
Sortowanie kopii
• Wyłączone: wydruk jest sortowany
według pojedynczych stron.
Menu kopiowania
Element
1
2
3
4
61
Opis
Dokument zajmujący jedną stronę można
wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat
3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później
te arkusze można skleić w jeden duży
plakat.
2
Kopiowanie N-up
Element
Zmniejsza rozmiar oryginalnych obrazów i
wykonuje wydruk 2 lub 4 stron na jednym
arkuszu papieru.Funkcja ta jest dostępna
tylko w sytuacji, gdy oryginały są
umieszczone w podajniku dokumentów.
1
Kopiowanie 2
strony na arkusz
lub 4 strony na
arkusz stron
Opis
3. Użyteczne menu ustawień
Kopia plakatu
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko
wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony
na szybie skanera.
Menu kopiowania
Element
Opis
3. Użyteczne menu ustawień
Element
Opis
Funkcja Kopia książki umożliwia
skopiowanie całej książki.Jeśli książka jest
za gruba, unieś pokrywę do chwili
zablokowania jej zawiasów w uchwycie, a
następnie zamknij pokrywę.Jeśli grubość
książki lub czasopisma przekracza 30 mm,
należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej
pokrywie.
Drukuje wiele obrazów oryginalnych na
pojedynczej stronie.Liczba obrazów jest
automatycznie określana na podstawie
obrazu oryginału i rozmiaru papieru.
Kopia klon
62
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko
wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony
na szybie skanera.
Kopia książki
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko
wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony
na szybie skanera.
• Wyłączone: Funkcja nie jest używana.
• Lewa strona: Ta opcja służy do
wydrukowania lewej strony książki.
• Prawa strona: Ta opcja służy do
wydrukowania prawej strony książki.
• Obie strony: Ta opcja służy do
wydrukowania obu stron książki.
Menu kopiowania
Element
Opis
3. Użyteczne menu ustawień
Element
Urządzenie automatycznie drukuje na jednej
lub obu stronach papieru, po złożeniu
których można otrzymać broszurę o
stronach złożonych we właściwej kolejności.
Broszura
Urządzenie zmniejszy i dostosuje pozycję
każdego z obrazów tak, aby zmieściły się
one na wybranym papierze.
63
Opis
Umożliwia utworzenie obszaru na zszycie
dokumentu.Obraz można przesunąć w górę
lub w dół strony oraz w prawo lub w lewo.
• Wyłączone: Funkcja nie jest używana.
Kopiowanie z
Przesun.
marginesu
• Auto srod: Automatycznie kopiuj na
środku papieru.Ta funkcja jest dostępna
tylko wtedy, gdy oryginał zostanie
umieszczony na szybie skanera.
• Margines wlasny: Za pomocą klawiatury
numerycznej wprowadź lewy, prawy,
górny i dolny margines.
Drukowanie obrazu bez tła.Ta funkcja
kopiowania usuwa kolor tła i może być
przydatna podczas kopiowania oryginału
zawierającego kolor w tle, takiego jak gazeta
lub katalog.
Dostosuj tlo
• Wyłączone: Funkcja nie jest używana.
• Automatycznie: Optymalizacja tła.
• Ulepsz poziom 1~2: Im większa liczba,
tym żywsze są kolory tła.
• Usuń poziom 1~4: Im większa liczba, tym
jaśniejsze jest tło.
Menu kopiowania
Element
Opis
Umożliwia usuwanie plam, otworów, zagięć
i znaków po zszywaczach na wszystkich
czterech krawędziach dokumentu.
• Wyłączone: Funkcja nie jest używana.
Kopiowanie z
Kasow kraw
3. Użyteczne menu ustawień
Element
Opis
Opcja znaku wodnego umożliwia
drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie.Można jej użyć, jeżeli na
przykład chcesz wydrukować duży szary
napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE”
ukośnie na pierwszej stronie lub na
Kopiowanie Znak wszystkich stronach dokumentu.Wpisz tekst
wodn
w polu Komunikat i wybierz stronę, na
której chcesz go wydrukować.
• Mały oryginał: Wybiela brzeg małego
oryginału.Ta funkcja jest dostępna tylko
wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony
na szybie skanera.
• Dziurkacz: Wybiela ślady po dziurkaczu.
Drukowanie na obydwu stronach arkusza
papieru.
• Środek książki: Wybiela czarne poziome
smugi ze środkowej części papieru, które
powstają podczas kopiowania książki.Ta
funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
oryginał zostanie umieszczony na szybie
skanera.
• Kasow kraw: Za pomocą klawiatury
numerycznej wprowadź lewy, prawy,
górny i dolny margines.
Kopiowanie z
Polepszanie
szarości
Podczas kopiowania oryginału w skali
szarości należy użyć tej opcji w celu
uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej.
64
• Wył.: Drukuje w trybie normalnym.
• 1 ->2-str. kr. kraw
2
Dupleks
3
5
• 1 ->2-str. dł. kraw
Menu kopiowania
Element
Opis
• 2->1-str
• 2->2-str
Dupleks
(kontynuacja)
• 2->1-str OBR 2
2
Konfig. kop.
Element
Zmień domyślne
Opis
Resetuje wartość lub ustawienie stanu
skrzynki drukarki.
3. Użyteczne menu ustawień
65
Menu Faks
3. Użyteczne menu ustawień
66
3
Element
Funk. faksu
Dupleks
Element
Rozmiar
skanowania
Opis
ustawia rozmiar obrazu.
Rozmiar
oryginalu
Kontrast
Zaciemnienie
Rozdzielczość
Dostosowuje poziom kontrastu w celu
uzyskania łatwego do przeczytania skanu w
przypadku, kiedy oryginał jest zbyt
niewyraźny lub zbyt ciemny.
drukowanie odebranych faksów z obu stron
papieru.
Wysyła faks do wielu odbiorców.
Wysył. do wielu
odb.
Za pomocą tej funkcji nie można
wysyłać kolorowych faksów.
Ustawia funkcję wysyłania faksu w czasie
późniejszym, pod nieobecność użytkownika.
Wysyłanie
opóźnione
Dostosowuje poziom jasności w celu
uzyskania łatwego do przeczytania skanu w
przypadku, kiedy oryginał zawiera
niewyraźne znaki i ciemne obrazy.
Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre
wyniki w przypadku używania typowych
oryginałów tekstowych.Jednak w przypadku
wysyłania oryginałów słabej jakości lub
zawierających zdjęcia można dostosować
rozdzielczość w celu uzyskania faksu
wyższej jakości.
Opis
Wysyłanie
prioryt.
Za pomocą tej funkcji nie można
wysyłać kolorowych faksów.
Oryginał jest skanowany do pamięci i
wysyłany natychmiast po zakończeniu
bieżącej operacji.Wykonanie transmisji
priorytetowej spowoduje przerwanie
wysyłania faksu do wielu miejsc docelowych
między stacjami (tzn. gdy zakończy się
transmisja do stacji A i przed rozpoczęciem
transmisji do stacji B) lub pomiędzy próbami
ponownego wybierania numeru.
Menu Faks
3. Użyteczne menu ustawień
67
4
Element
Przekaż
Bezpieczne
odbieranie
Dodaj strony
Anuluj zadanie
Opis
Przekazuje otrzymany lub wysłany faks do
innego miejsca docelowego jako faks,
wiadomość e-mail lub za pośrednictwem
serwera.Jeśli adresat faksu jest poza
biurem, funkcja ta może okazać się
pożyteczna.
Zapisuje otrzymany faks w pamięci bez
drukowania.Aby wydrukować otrzymane
dokumenty, należy wprowadzić
hasło.Odebrane faksy można zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych.
Dodaje dokumenty do zadania faksu z
zarezerwowanym opóźnieniem.
Konfiguracja wysyłania
Element
Opis
Liczba
ponow.wyb.
Ustawia liczbę prób ponownego wybierania
numeru.Wprowadzenie wartości 0
powoduje, że urządzenie nie ponawia
wybierania.
Okr.
ponow.wyb.nr
Ustawia odstęp czasu dla automatycznego
ponownego wybierania.
Prefiks nr
Ustawia prefiks składający się z
maksymalnie pięciu cyfr.Ten numer jest
wybierany przed wybraniem jakiegokolwiek
automatycznie wybieranego
numeru.Funkcja przydatna w przypadku
dostępu do skrzynki PABX.
Tryb ECM
Wysyła faksy korzystając z trybu korekcji
błędów (ECM), aby zapewnić, że faksy są
wysyłane bezproblemowo.Może trwać to
dłużej.
Anuluje opóźnione zadanie faksu, które jest
zapisane w pamięci urządzenia.
Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji,
Raport wysyłania liczbą wysłanych stron i innymi
informacjami.
Menu Faks
Element
3. Użyteczne menu ustawień
Opis
Element
68
Opis
Obraz TCR
Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji z
pomniejszonym obrazem pierwszej
wysłanej strony.
Liczba sygn.do
odebr
Tryb wybierania
Ustawia tryb tonowy lub impulsowy.W
zależności od kraju zakupu urządzenia to
ustawienie może być niedostępne.
Nazwa stempla odb. Automatycznie drukuje numer strony oraz
datę i godzinę odbioru na dole każdej
Naz.stem.odb.
strony odebranego faksu.
Oszczędz.
impulsów
Wysyła faksy w zaprogramowanych
godzinach, w których obowiązują niższe
ceny za połączenia.W zależności od kraju
zakupu urządzenia to ustawienie może być
niedostępne.
Kreator konfig
Umożliwia konfigurację niezbędnych opcji
faksu, np. ID urządzenia, Nr faksu itp.
5
Konfiguracja odbierania
Element
Tryb odbioru
Opis
Wybiera domyślny tryb odbierania
faksów.
Określa liczbę dzwonków emitowanych
przez urządzenie przed odebraniem
przez nie połączenia przychodzącego.
Kod rozpoczęcia
odb.
Inicjuje odbiór faksu z telefonu
wewnętrznego podłączonego do gniazda
EXT z tyłu urządzenia.Należy go
wprowadzić po podniesieniu słuchawki
telefonu zewnętrznego i usłyszeniu
sygnału faksu.Fabrycznie jest on
ustawiony na *9*.
Autom.
zmniejszanie
Automatycznie zmniejsza stronę faksu
przychodzącego tak, aby odpowiadała
rozmiarowi załadowanego papieru.
Anuluj rozmiar
Odrzuca określoną długość na końcu
odbieranego faksu.
Blokuje faksy z urządzeń, których numery
zostały zapisane w pamięci jako numery
Konf.odrzuc.faksów faksów niepożądanych.W zależności od
kraju zakupu urządzenia to ustawienie
może być niedostępne.
Menu Faks
Element
Tryb DRPD
3. Użyteczne menu ustawień
Opis
Umożliwia użytkownikowi jednej linii
telefonicznej odbieranie połączeń z
kilkoma różnymi numerami
telefonów.Można ustawić urządzenie na
rozpoznawanie wzorów dzwonków dla
każdego numeru.W zależności od kraju
zakupu urządzenia to ustawienie może
być niedostępne.
Drukuje odebrane faksy na obu stronach
Drukowanie dwustr. papieru.Pozwala zmniejszyć zużycie
papieru.
Zapis. skrz. dok.
Skrzynka
dokumentów
Zapisywanie
Zapisuje odebrane faksy w lokalizacji
wspólnej.To menu zostanie wyświetlone
tylko wtedy, gdy zainstalowano
opcjonalny dysk twardy.
69
Menu skanowania
3. Użyteczne menu ustawień
70
6
Element
Funkcja skan.
Element
Domyślny USB
Skanuj do USB
Dom. adres email
Skan do email
Opis
Ustawia pamięć USB jako miejsce docelowe
skanu.Można skanować oryginalne
dokumenty i zapisywać zeskanowane
obrazy na pamięci USB.
Ustawia adres e-mail jako miejsce docelowe
skanu.Można skanować oryginały i wysyłać
skany.
Komp. lok.
Ustawia komputer podłączony przez USB
jako miejsce docelowe skanu. Po
zeskanowaniu oryginałów obraz zapisywany
jest w katalogu, np. Moje dokumenty.
Komp. Siec
Ustawia komputer podłączony przez sieć
jako miejsce docelowe skanu. Po
zeskanowaniu oryginałów obraz zapisywany
jest w katalogu, np. Moje dokumenty.
Skrzynka
dokumentów
Ustawia Skrzynka dokumentów jako
miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu
oryginałów można wysłać obraz do
Skrzynka dokumentów urządzenia.
Skrzynki
udostępnione
Ustawia folder udostępniony jako miejsce
docelowe skanu. Można utworzyć i używać
folder udostępniony (patrz „Korzystanie z
funkcji folderu udostępnionego” na stronie
129).
Niestandardowy
e-mail
Domyślny FTP
FTP
Domyślny SMB
SMB
Raport wysyłania
Ustawia serwer FTP jako miejsce docelowe
skanu.Można skanować oryginały i
zapisywać je na serwerze FTP.
Ustawia serwer SMB jako miejsce docelowe
skanu.Można skanować oryginały i
zapisywać je na serwerze SMB.
Drukuje raport z potwierdzeniem, czy
transmisja została zakończona pomyślnie.
Opis
Menu skanowania
7
Konfig. skan.
Element
Rozmiar
skanowania
Opis
ustawia rozmiar obrazu.
Rozmiar
oryginalu
Typ oryginału
Ustawia typ dokumentu oryginału.
Rozdzielczość
ustawia rozdzielczość obrazu.
Tryb kolor
ustawia tryb koloru.
Format pliku
ustawia format pliku, w jakim są zapisywane
obrazy.W przypadku wybrania formatu
BMP, JPEG, TIFF lub PDF można wybrać
funkcję skanowania wielu stron.
Zaciemnienie
Dostosowuje poziom jasności skanu.
Kontrast
Dostosowuje kontrast, aby uzyskać kopię
jaśniejszą lub ciemniejszą od oryginału.
3. Użyteczne menu ustawień
71
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
72
8
Element
Konfig.urzadz.
Element
Opis
Opis
Wybierz formularz
Nakładka to obrazy przechowywane na
dysku twardym drukarki w formie pliku w
specjalnym formacie, które można
wydrukować w formie warstw na
dowolnym dokumencie.
ID urządzenia
Ustawia ID urządzenia, które zostanie
wydrukowanie u góry każdego wysłanego
faksu.
Buforowanie HDD
Nr faksu
Ustawia numer faksu, które zostanie
wydrukowanie u góry każdego wysłanego
faksu.
Jeśli ta opcja jest ustawiona w opcji
Włączone, dokumenty do drukowania
sieciowego zapisywane są na dysku
twardym.
Data i godzina
Ustawia datę i godzinę.
Język
Tryb zegara
Wybiera format wyświetlania godziny —
12- lub 24-godzinny.
Umożliwia ustawienie języka tekstu
wyświetlanego na wyświetlaczu panelu
sterowania.
Tryb domyślny
Ustawia tryb domyślny urządzenia: faks,
kopiowanie lub skanowanie.
• Wyłączone: Drukuje w trybie
normalnym.
Menu formatu
• Formularz pojedynczy: Drukuje
wszystkie strony przy użyciu pierwszego
formularza.
• Formularz podwójny: Drukuje stronę
tytułową przy użyciu pierwszego
formularza oraz tylną stronę przy użyciu
drugiego formularza.
Domyślny rozmiar
pap.
Osz.ener
Można wybrać domyślny rozmiar papieru.
Pozwala ustawić okres, po którym
urządzenie przejdzie do trybu
oszczędzania energii.
Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie
są przesyłane żadne dane, pobór mocy
zostanie automatycznie obniżony.
Konfiguracja systemu
Element
Opis
3. Użyteczne menu ustawień
Element
Pozwala ustawić okres, po którym skan
przejdzie do trybu oszczędzania energii.
Sk.tryb.osz.en
Limit czasu
systemu
Opis
Umożliwia ustawienie warunku
wybudzania z trybu oszczędzania
energii.Ustaw tę pozycję na włączoną.
Jeśli skaner nie odbiera danych przez
dłuższy czas, pobór energii zostaje
automatycznie obniżony.
Ustawia czas, który urządzenie
zapamiętuje jako wcześniej zastosowane
ustawienia kopiowania.Po upływie limitu
czasu urządzenie przywróci domyślne
ustawienia fabryczne.
73
Zdarz. budz.
• Nacis.przyc.: Gdy zostaje naciśnięty
dowolny przycisk oprócz przycisku
zasilania, urządzenie zostaje
wybudzone z trybu oszczędzania
energii.
• Drukar.: Urządzenie zostaje
wybudzone z trybu oszczędzania energii
w przypadku otwarcia lub zamknięcia
zasobnika papieru.
Ustawia okres oczekiwania drukarki przed
wydrukowaniem ostatniej strony zadania,
Limit czasu zadania
które nie kończy się poleceniem
drukowania strony.
Pozwala określić, czy urządzenie ma
kontynuować drukowanie w przypadku
wykrycia, że załadowany papier nie
odpowiada ustawieniom.
Autom.
kontynuacja
• Wyłączone: W razie niezgodności
papieru urządzenie czeka, aż
użytkownika załaduje odpowiedni
papier.
• Włączone: W przypadku niezgodności
papieru zostanie wyświetlony komunikat
o błędzie.Urządzenie odczeka 30
sekund, a następnie automatycznie
skasuje komunikat i będzie
kontynuować drukowanie.
Konfiguracja systemu
Element
Opis
Korekta wysokości. Umożliwia optymalizację jakości wydruku
w zależności od wysokości, na jakiej
Regulacja
pracuje urządzenie.
wysokości
Automatyczny CR
To menu umożliwia dopisanie znaku
powrotu karetki do każdego znaku końca
wiersza, co jest przydatne w przypadku
użytkowników systemu Unix lub DOS.
Wersja oprogram.
Wyświetla wersję oprogramowania
produktu.
3. Użyteczne menu ustawień
Element
74
Opis
Niewlasc. papier
Określ, czy zignorować błąd niezgodności
papieru. Wybierz Wyłączone, wówczas
urządzenie nie zatrzyma drukowania
nawet w przypadku niezgodności papieru.
Wydrukuj pustą
stronę
Za pomocą danych drukowania z
komputera drukarka wykrywa, czy strona
jest pusta.Można ustawić wydrukowanie
lub pominięcie pustej strony.
• Tryb: Umożliwia wybór trybu wielu
zasobników, którego chcesz użyć.
Podaje sugestie podczas wpisywania
adresu e-mail lub numeru faksu.
Autom. zakończone
Umożliwia wyszukanie i wybranie danych
bez konieczności pełnego wpisywania.
Wiele zasobników
Pozwala określić, czy urządzenie ma
Łańcuch zasobnika kontynuować drukowanie w przypadku
Autom.przeł.zasob. wykrycia, że załadowany papier nie
odpowiada ustawieniom.
Default Source
Ustawia zasobnik, który ma być użyty jako
domyślny.
Książka adres
Wyświetla lub drukuje książkę telefoniczną
lub adresową.
Zastępowanie
papieru
Automatycznie podstawia rozmiar papieru
sterownika drukarki, aby wyeliminować
niezgodność między formatami Letter i
A4.Jeśli na przykład w podajniku
załadowano papier formatu A4, a rozmiar
papieru w sterowniku to Letter, urządzenie
wydrukuje na papierze A4. Tak samo
stanie się w sytuacji odwrotnej.
• Domyślny zasobnik: Pozwala wybrać
zasobnik, który ma być użyty jako
domyślny.
Konfiguracja systemu
Element
Konserwacja
Opis
• Oczyść bęben: Czyści bęben OPC
kasety poprzez wydrukowanie strony.
• Oczyść z.utrwalający: Czyści zespół
utrwalający poprzez wydrukowanie
strony.
• Usuń pustą wiad.: Opcja ta
wyświetlana jest tylko wtedy, gdy kaseta
z tonerem jest pusta.
• Info o mat.eksploatac: umożliwia
sprawdzenie liczby wydrukowanych
stron oraz ilości toneru pozostałego w
kasecie.
• MaloTon-alarm: Jeśli kaseta z tonerem
jest pusta, wyświetlany jest komunikat
informujący użytkownika o konieczności
wymiany kasety.Istnieje możliwość
ustawienia opcji kontrolującej
wyświetlanie tego komunikatu.
• Układanie papieru: W przypadku
korzystania z urządzenia w wilgotnym
środowisku lub używania nośników
druku zawilgoconych w wyniku wysokiej
wilgotności powietrza, wydruki w
zasobniku wyjściowym mogą być
pozaginane i mogą nie układać się
prawidłowo w stos.W takim przypadku,
można włączyć w urządzeniu tę funkcję
w celu prawidłowego układania
wydruków w stos.Jednak korzystanie z
tej funkcji sprawi, że zmniejszy się
prędkość wydruku.
3. Użyteczne menu ustawień
75
Element
Opis
Importuj ustawienie
Importuje dane zapisane na pamięci USB
do urządzenia.
Eksportuj
ustawienie
Eksportuje dane zapisane na pamięci USB
do urządzenia.
Oszcz. toneru
Włączenie tego trybu zwiększa wydajność
kasety z tonerem i zmniejsza koszt
wydrukowania strony w stosunku do
drukowania w normalnym trybie, ale
również pogarsza jakość wydruku.
Tryb cichy
Włączenie tego menu pozwala zmniejszyć
poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie.Jednak wiązać się to może z
obniżeniem prędkości drukowania i
jakości.
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
76
9
Element
Opis
Pozwala oszczędzać zasoby drukowania i
zapewnia ekologiczne drukowanie.
• Tryb domyślny: Pozwala włączyć lub
wyłączyć tryb Eco.
Eko
Ustawienia Eco
Tr. gotowości (Wł.Wymuszone):Zabezpiecza tryb
Eco hasłem.Jeśli użytkownik
chce włączyć/wyłączyć tryb Eco,
musi wpisać hasło.
• Zmień szablon: Umożliwia zmianę
szablonu ustawień eco w usłudze
SyncThru™ Web Service.
PreScape kod
paskowy
Można ustawić miejsce na kody
paskowe.Aby ustawić kod miejsca, należy
włączyć tę opcję.
Wyczyść
ustawienie
Przywraca fabryczne ustawienia
domyślne.
Konfig. pap.
Element
Opis
Rozmiar
papieru
Określa rozmiar papieru A4, Letter lub inny,
zgodnie z preferencjami.
Typ papieru
Wybiera typ papieru dla każdego zasobnika.
Źródło papieru
Wybiera zasobnik, z którego pobrany
zostanie papier.
Margines
Określa marginesy dokumentu.
Potwierdz.
zasobnika
Włącza komunikat potwierdzenia
zasobnika.W przypadku otwarcia i
zamknięcia zasobnika wyświetlone zostanie
okno z pytaniem, czy ustawić rozmiar i typ
papieru dla otwartego zasobnika.
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
77
10
Element
Dzwiek/Glosn.
Dzwonek
Element
Opis
Włączanie i wyłączanie dźwięku
klawiszy.Ustawienie tej opcji na Wl. powoduje
Dźwięk klawiszy
odtworzenie sygnału dźwiękowego przy
każdym naciśnięciu klawisza.
Dźwięk alarmu
Głośnik
umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku
alarmu.Po włączeniu tej opcji w przypadku
wystąpienia błędu lub zakończenia
przesyłania faksu odtwarzany jest sygnał
alarmowy.
umożliwia włączanie i wyłączanie
odtwarzanych przez głośnik dźwięków linii
telefonicznej, takich jak sygnał wybierania lub
sygnał faksu.Przy ustawieniu tej opcji na
wartość Komunikacja głośnik będzie
włączony do chwili odpowiedzi zdalnego
urządzenia.
Głośność można regulować za
pomocą pokrętła Wyb. odł. słuch..
Opis
Umożliwia regulację głośności dzwonka.W
przypadku głośności dzwonka można wybrać
Wyl., Nisk., Sred. lub Wys.
11
Raport
Element
Opis
Mapa menu
Drukuje mapę menu, która pokazuje układ
i bieżące ustawienia urządzenia.
Wsz. raporty
Drukuje wszystkie rodzaje raportów
dostępnych w urządzeniu.
Konfiguracja
Drukuje raport zawierający informacje o
konfiguracji ogólnej urządzenia.
Info o
mat.eksploatac
Wydruk strony z informacjami o
materiałach eksploatacyjnych.
Informacje o
materiałach
eksploatacyjnych
Książka adresowa
Drukuje wszystkie adresy e-mail aktualnie
zapisane w pamięci urządzenia.
Konfiguracja systemu
Element
Strona testowa
Wysyłanie faksu
Faks wysłany
Odebrano faks
E-mail wysłany
Opis
Drukuje stronę testową w celu
sprawdzenia, czy urządzenie drukuje
poprawnie.
Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji,
zawierający numer faksu, liczbę stron,
czas, jaki upłynął dla danego zadania, tryb
komunikacji oraz wynik komunikacji.Można
ustawić urządzenie na automatyczne
drukowanie raportu potwierdzeń transmisji
po każdym zadaniu faksowania.
Drukuje informacje dotyczące ostatnio
wysłanych faksów.Można ustawić
urządzenie, aby automatycznie drukowało
ten raport co 50 połączeń.
Drukuje informacje dotyczące ostatnio
otrzymanych faksów.
Drukuje informacje dotyczące ostatnio
wysłanych e-maili. Można ustawić
urządzenie, aby automatycznie drukowało
ten raport co 50 połączeń.
3. Użyteczne menu ustawień
Element
Zaplanowane
zadania
Prześlij
zaplanowane
zadania faksem
Niechciany faks
Opis
Drukuje listę dokumentów aktualnie
zapisanych jako opóźnione faksy wraz z
czasem rozpoczęcia i typem każdej
operacji.
Drukuje numery faksów określonych jako
niepożądane.
Konfig. sieci
Drukuje informacje o połączeniu i
Konfiguracja sieci konfiguracji sieciowej urządzenia.
Uwierzytelnianie
użytkownika
Uwierzytelnienie
lokalnego
użytkownika
Drukuje autoryzowanych użytkowników,
którzy mogą korzystać z funkcji poczty
elektronicznej.
Czcionka PCL
Drukuje listę czcionek PCL.
Czcionka PS
Drukuje listę czcionek PS/PS3.
Czcionka PS3
Czcionka EPSON
Drukuje listę czcionek EPSON.
Czcionka
KSC5843
Drukuje listę czcionek KS.
78
Konfiguracja systemu
Element
Opis
Czcionka
KSC5895
Drukuje listę czcionek KS5895.
KSSM-skrifttype
Drukuje listę czcionek KSSM.
Uw.uzyt. sieci
Drukuje użytkowników, którzy zalogowali
się do domeny oraz ich identyfikatory.
Uwierzytelnienie
użytkownika
sieciowego
Licznik użycia
Opcje faksu
Drukuje informacje z raportów o faksach.
Zapisane zad.
Drukuje zadania zapisane w pamięci
opcjonalnej lub na dysku twardym (HDD).
Zadanie
zakończone
Zakończone
zadania
Element
79
Opis
Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy
opcja rozliczania zadań włączona jest na
Raport rozliczania poziomie usługi SyncThru™ Web Admin
Service.Można wydrukować raport
Rozliczanie
dotyczący zadań drukowania dla każdego
użytkownika.
12
Drukuje stronę użytkowania.Strona
użytkowania wyświetla całkowitą liczbę
wydrukowanych stron.
Zapisane zadania
3. Użyteczne menu ustawień
Konserwacja
Element
Opis
Usuń pustą
wiad.
Ta opcja wyświetlana jest wtedy, gdy kaseta z
tonerem jest pusta.Można usunąć ten
komunikat.
Ignoruj toner
Można tak ustawić urządzenie, aby komunikat
o pustej kasecie był ignorowany i drukowanie
faksów przychodzących było kontynuowane.
Materiały
eksploat.
Wyświetla wskaźniki zużycia materiałów
eksploatacyjnych.
Alarm nisk.poz.
ton.
Dostosowuje poziom, na którym wyświetlany
jest komunikat o niskim lub zerowym
poziomie toneru.
Drukuje listę zadań zakończonych.
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
80
13
Element
Opis
Numer seryjny
Sprawdza numer seryjny urządzenia.Może
być wymagany w przypadku kontaktu z
serwisem lub rejestracji użytkownika w
witrynie internetowej firmy Samsung.
Układanie
papieru
Uruchamia automatyczną funkcję łączenia
zasobników - w przypadku, gdy jeden
zasobnik nie jest dostępny z uwagi na brak
papieru lub niezgodność rozmiaru, ta opcja
pozwala na podawanie papieru z innego
zasobnika.
Kolorów
Ram dysk
Umożliwia dostosowanie ustawień koloru, np.
poziom kontrastu, rejestrację, gęstość koloru
itp.
Ustawia część dysku RAM jako obszar
zapisywania zadań.Korzystanie z obszaru
zapisywania powoduje włączenie menu
zarządzania zadaniami (patrz „Zarządzanie
zadaniami” na stronie 81).Umożliwia to
wysłanie danych z komputera do kolejki
wydruku na dysku RAM.
Wyczysc ustaw.
Element
Opis
Wszystkie
ustawienia
Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i
przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
ustawień.
Konfiguracja
drukarki
Przywraca wszystkie opcje drukarki do
fabrycznych ustawień domyślnych.
Paper Setup
Przywraca wszystkie opcje papieru do
fabrycznych ustawień domyślnych.
Tray Behaviour
Przywraca fabryczne wartości wszystkich
ustawień zasobnika.
Konfiguracja
faksu
Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
opcji faksu.
Ustawienie
domyślne faksu
Konfig.
kopiowania
Ustawienie
domyślne kop
Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
opcji kopiowania.
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
81
14
Element
Konfig.
skanowania
Opis
Zarządzanie zadaniami
Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
opcji skanowania.
Ustawienie
domyślne skan
Konfiguracja
systemu
Konfiguracja
sieci
Element
Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
opcji systemowych.
Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
opcji sieciowych.(Wymagane ponowne
uruchomienie).
Książka
adresowa
Usuwa wszystkie wpisy adresów e-mail
zapisane w pamięci.
Faks wysłany
Usuwa wszystkie informacje o wysłanych
faksach.
Raport
wysyłania
E-mail wysłany
Usuwa wszystkie informacje o wysłanych emailach.
Raport odbioru
faksu
Usuwa wszystkie informacje o odebranych
faksach.
Raport odbioru
Opis
Zadanie
aktywne
Wyświetla zadania drukowania oczekujące na
wydrukowanie.
Zapisz zad.
Wyświetla listy zadań drukowania zapisane
na dysku.
Zasady pliku
Jeśli w pamięci znajduje się plik o nazwie
identycznej z nazwą nowego pliku, można
zmienić nazwę pliku lub nadpisać plik.
15
Nadpisanie obrazu
Element
Ręcznie
Opis
Można zastąpić wszystkie dane zapisane w
pamięci USB, aby wyczyścić pamięć.
Konfiguracja systemu
3. Użyteczne menu ustawień
82
16
Element
Konfiguracja USB
Konfiguracja
Opcja
Opis
Pozwala skonfigurować szczegółowe
wybranego rodzaju emulacji.
Opis
18
Drukuj z
Skan. do USB
Wyświetla listę plików z Nawigacji plików.
Wybierz plik do wydrukowania.
Ustawia pamięć USB jako miejsce docelowe
skanu. Można skanować oryginalne
dokumenty i zapisywać zeskanowane obrazy
na pamięci USB.
Konfig. e-mail
Opcja
Serwer SMTP
Opis
Konfiguruje serwer SMTP.
Zarządz plikami Wyświetla listę plików z Nawigacji plików.
Wybierz plik do usunięcia. Możesz
sformatować urządzenie USB.
Ustawia wysyłanie e-maili na własne konto w
Wyślij do siebie celu tworzenia kopii zapasowej lub
przypomnienia.
Pokaż miejsce
Domyślny adres Ustawia docelowy adres e-mail jako
odbiorcy
domyślny.
Wyświetla pozostałe miejsce.
17
Konfiguracja emulacji
Element
Typ emulacji
Opis
Język urządzenia określa, w jaki sposób
komputer komunikuje się z urządzeniem.
Domyślny
nadawca
Ustawia adres e-mail nadawcy jako
domyślny.
Domyślny temat
Ustawia docelowy temat e-maila jako
domyślny.
Konfiguracja systemu
19
Konfiguracja książki adresowej
3. Użyteczne menu ustawień
Konfig. skrz. dok.
Opcja
Opcja
Opis
Ksiazka
telefoniczna
Dodaje, wyświetla, drukuje lub usuwa wpisy z
książki adresowej. Można także utworzyć
grupę.
E-mail
Dodaje, wyświetla, drukuje lub usuwa wpisy z
listy e-maili. Można także utworzyć grupę.
83
Opis
Dodaj ze skanu
Określa domyślne opcje zapisywania
dokumentu do lokalizacji.
Zadanie ze
skrzynki
Określa domyślne opcje drukowania
dokumentu z lokalizacji.
21
Konfiguracja sieci
20
Konfiguracja skrzynki dokumentów
Opcja
Funkcja skrzynki dok.
Opcja
Dodaj ze skanu
Zadanie ze
skrzynki
Opis
Wybieranie odpowiedniego protokołu i
konfigurowanie parametrów korzystania ze
środowiska sieciowego.
Opis
Umożliwia zapisanie zeskanowanych
dokumentów w skrzynce.Zapisany plik
otrzymuje automatycznie nazwę
„rokmiesiącdzieńgodzinaminutasekunda”.
Drukuje dokumenty ze skrzynki.
TCP/IP (IPv4)
Można ustawić wiele
parametrów.Dlatego jeżeli nie
masz pewności co do znaczenia
parametrów, pozostaw bieżące
ustawienia lub skonsultuj się z
administratorem sieci.
Konfiguracja systemu
Opcja
TCP/IP (IPv6)
Szybkość
Ethernet
Opis
Wybierz tę opcję, aby w środowisku
sieciowym używać protokołu IPv6 (patrz
„konfiguracja protokołu IPv6” na stronie 30).
Konfigurowanie szybkości transmisji sieci.
802.1x
Można wybrać uwierzytelnianie
użytkownika w komunikacji sieciowej.Aby
uzyskać szczegółowe informacje, skonsultuj
się z administratorem sieci.
Bezprzewodowy
Wybierz tę opcję, aby użyć sieci
bezprzewodowej.
Wyczyść
ustawienie
Przywraca ustawienia sieci do wartości
domyślnych.(Wymagane ponowne
uruchomienie).
Konfig. sieci
(Konfiguracja
sieci)
Na tej liście znajdują się informacje o
połączeniu i konfiguracji sieciowej
urządzenia.
Aktywacjasieci
Możesz włączyć lub wyłączyć Ethernet.
Aktywacja HTTP
Można włączyć lub wyłączyć SyncThru™
Web Service funkcję.
3. Użyteczne menu ustawień
84
Ustawienia admina
Element
Opis
Ochrona
hasłem
Pozwala ustawić hasło do menu Ustawienia
admina.Wybierz Włączone, aby użyć tej opcji i
wprowadzić hasło.
Zmien haslo
Pozwala zmienić hasło w urządzeniu
umożliwiające dostęp do Ustawienia admina.
3. Użyteczne menu ustawień
Element
85
Opis
• Oczyść z.utrwalający: Czyści zespół
utrwalający poprzez wydrukowanie strony.Na
zadrukowanym arkuszu są plamy toneru.
• Usuń pustą wiad.: zapobiega wyświetlaniu
komunikatu MaloTon-alarm na
wyświetlaczu.
• Info o mat.eksploatac: umożliwia
sprawdzenie liczby wydrukowanych stron
oraz ilości toneru pozostałego w kasecie.
Konserwacja
• MaloTon-alarm: Jeśli kaseta z tonerem jest
pusta, wyświetlany jest komunikat
informujący użytkownika o konieczności
wymiany kasety.Istnieje możliwość
ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie
tego komunikatu.
• Ram dysk: Włącza / wyłącza dysk RAM w
celu zarządzania zadaniami.W zależności od
rozmiaru zainstalowanej pamięci opcjonalnej,
można ustawić rozmiar dysku RAM w
zakresie od 32 do 64 MB.Opcja ta nie jest
widoczna w przypadku zainstalowania dysku
twardego.
konfiguracja niestandardowa
Menu to wyświetlane jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest
aplikacja XOA (eXtensible Open Architecture). Aby korzystać z
tego menu, skontaktuj się z administratorem.
3. Użyteczne menu ustawień
86
4. Funkcje specjalne
Ten rozdział zawiera informacje na temat specjalnych funkcji kopiowania,
skanowania, wysyłania faksów i drukowania.
• Ustawianie wysokości
88
• Zmiana ustawień czcionek
89
• Zapisywanie adresów e-mail
90
• Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
92
• Konfigurowanie książki adresowej
93
• Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników
96
• Funkcje drukowania
97
• Funk. faksu
114
• Funkcje skanowania
118
• Korzystanie z funkcji folderu udostępnionego
129
• Używanie funkcji pamięci/twardego dysku
130
†
• Procedury znajdujące się w tym rozdziale dotyczą przeważnie
systemu Windows 7.
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziomu.
Ustawianie wysokości
4. Funkcje specjalne
Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, zależne
od wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest
używane.Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie
urządzenia w celu uzyskania jak najwyższej jakości wydruku.
Przed ustawieniem wartości wysokości należy określić
wysokość, na której znajduje się urządzenie.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Głośny 3
Głośny 2
Głośny 1
Normalny
Możesz ustawić wartość wysokości w sekcji Ustawienia
urządzenia lub Urządzenie programu Program do ustawiania
opcji drukarki.
•
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z
częścią „Ustawienia urządzenia” na stronie 141.
•
Użytkownicy komputerów Macintosh, systemów Linux lub
Unix powinni zapoznać się z częścią „Używanie programu
Smart Panel (tylko Macintosh i Linux)” na stronie 143.
88
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wysokość
możesz ustawić przy użyciu programu SyncThru™
Web Service.
• Wysokość możesz także ustawić przy użyciu opcji
Konfiguracja systemu na ekranie urządzenia.
Zmiana ustawień czcionek
Urządzenie ma wstępnie zdefiniowane ustawienia czcionki
odpowiednie dla regionu lub kraju użytkownika.
Aby zmienić czcionkę lub ustawić czcionkę używaną w
specjalnych warunkach, np. w środowisku DOS, należy zmienić
ustawienie czcionki w części Emulacja w Program do
ustawiania opcji drukarki.
•
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z
częścią „Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych” na
stronie 141.
•
Użytkownicy komputerów Macintosh, systemów Linux lub
Unix powinni zapoznać się z częścią „Używanie programu
Smart Panel (tylko Macintosh i Linux)” na stronie 143.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, czcionkę
możesz ustawić przy użyciu programu SyncThru™
Web Service.
• Ustawienie czcionki można zmienić także w opcji
Emulacja na wyświetlaczu urządzenia.
• Poniżej przedstawiono informacje dotyczące
odpowiednich zestawów czcionek dla podanych
języków.
- rosyjski: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
- hebrajski: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (tylko
Izrael).
- grecki: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
4. Funkcje specjalne
- Arabski i perski: HP Arabic-8, Windows Arabic,
Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
- OCR: OCR-A, OCR-B.
89
Zapisywanie adresów e-mail
4. Funkcje specjalne
W książce adresowej można ustawić adresy e-mail często
używane w usłudze SyncThru™ Web Service, a następnie łatwo
i szybko wprowadzać te adresy, podając przypisane do nich
numery lokalizacji z książki adresowej.
1
Zapisywanie w urządzeniu lokalnym
1
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz
„Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service” na
stronie 135).
2
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części
witryny SyncThru™ Web Service.
3
Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
4
5
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
Kliknij kolejno opcje Książka adresowa > Osoba > Dodaj.
Wybierz opcję Nr szybkiego wybierani i wprowadź adres
e-mail i numer faksu.
90
• Jeśli trzeba skonfigurować serwer SMB lub FTB,
zaznacz pole SMB lub FTB.
6
7
W przypadku utworzenia grupy kliknij Książka adresowa
> Grupy e-mail > Dodaj grupę.
8
Wybierz opcję Nr szybkiego wybierani i wprowadź
Nazwa grupy.
Kliknij przycisk Zastosuj.
• Poszczególne adresy można dodawać w łatwy sposób
po wybraniu wartości Tak opcji Dodaj osoby po
utworzeniu grupy.
9
Kliknij przycisk Zastosuj.
Zapisywanie adresów e-mail
2
Wyszukiwanie adresu
Wyszukiwanie sekwencyjne w pamięci
1
Na panelu sterowania wybierz
(Skanuj) > Książka
adresowa > Wyszukaj i wyślij > Wybierz grupę adresów
> Wszystkie.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Książka adres > E-mail > Przeglądaj listę >
Indywidualny lub Grupa.
2
Przeszukuj w górę lub w dół w całej pamięci w kolejności
od najmniejszej do największej liczby lub odwrotnie i
wybierz żądaną nazwę i adres.
Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery
1
Na panelu sterowania wybierz
(Skanuj) > Książka
adresowa > Wyszukaj i wyślij > Wybierz grupę adresów
> ID.
2
Wpisz kilka pierwszych liter żądanej nazwy.
4. Funkcje specjalne
3
Przeszukuj w górę lub w dół i wybierz żądaną nazwę i
adres.
91
Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
Podczas wykonywania różnych czynności konieczne może być
wprowadzanie nazw i liczb.Na przykład podczas konfigurowania
urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy
i numer faksu.W przypadku przechowywania w pamięci
numerów faksów lub adresów e-mail można również
wprowadzić odpowiednie nazwy.
4. Funkcje specjalne
4
Litery i cyfry na klawiaturze
Zbiory znaków specjalnych w danym urządzeniu mogą się różnić
w zależności od ich opcji lub modeli.
Przycisk
Przypisane cyfry, litery lub znaki
3
Wprowadzanie znaków alfanumerycznych
Naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
właściwa litera.Przykładowo, aby wpisać literę O, naciśnij
przycisk 6, oznaczony dodatkowo jako MNO.Po każdym
naciśnięciu 6 na wyświetlaczu jest wyświetlana inna litera: M, N,
O, m, n, o, a na końcu cyfra 6. Aby znaleźć żądaną literę, patrz
„Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 92.
• Naciskając dwukrotnie przycisk 1, można wprowadzić
spację.
• Aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak, naciśnij przycisk
strzałki w lewo/prawo lub górę/dół.
92
1
@/.‘1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*%^_~!#$()[]
*
(Te symbole są dostępne, jeśli wpisze się
żądanie autoryzacji sieci.)
#=|?":{}<>;
#
(Te symbole są dostępne, jeśli wpisze się
żądanie autoryzacji sieci.)
Konfigurowanie książki adresowej
4
5
Do szybkiego wybierania można przypisać numery faksów
często używane w usłudze SyncThru™ Web Service, a
następnie łatwo i szybko wprowadzać te numery, podając
przypisane do nich numery lokalizacji z książki adresowej.
5
4. Funkcje specjalne
93
Wpisz żądany numer faksu i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść),
aby powrócić do trybu gotowości.
6
Rejestrowanie numeru szybkiego
wybierania
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Książka
adresowa > Nowy i edycja > Szybkie wybieranie.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę
> Indywidualny >
2
(opcje) > Dodaj.
Wpisz numer szybkiego wybierania i naciśnij OK.
Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat w celu
umożliwienia jego zmiany.Aby przejść do innego numeru
szybkiego wybierania, naciśnij przycisk
(Wstecz).
3
Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z numerów szybkiego
wybierania
Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie
numeru docelowego, należy wpisać numer szybkiego
wybierania, pod którym został zapisany dany numer.
• W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego
wybierania (0–9) naciśnij i przytrzymaj przycisk
odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej.
• W przypadku dwu- lub trzycyfrowych numerów
szybkiego wybierania naciśnij przyciski pierwszych
cyfr, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
ostatniej cyfry.
• Można wydrukować listę z książki adresowej
wybierając opcję
Drukuj.
(Faks) > Książka adresowa >
Konfigurowanie książki adresowej
7
4. Funkcje specjalne
94
8
Edytowanie numerów szybkiego
wybierania
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Książka
adresowa > Nowy i edycja > Szybkie wybieranie.
Rejestrowanie numeru wybierania
grupowego
1
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę
> Indywidualny.
2
Wpisz numer szybkiego wybierania, który chcesz zmienić,
i naciśnij przycisk OK.
3
4
5
Zmień nazwę i naciśnij przycisk OK.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę
> Grupa >
2
(opcje) > Dodaj.
Wpisz numer grupowego wybierania i naciśnij OK.
Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat w celu
umożliwienia jego zmiany.Aby przejść do innego numeru
szybkiego wybierania, naciśnij przycisk
(Wstecz).
Zmień numer faksu i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść), aby
powrócić do trybu gotowości.
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Książka
adresowa > Nowy i edycja > Wyb. grupowe.
3
Wyszukuj wpisując kilka pierwszych liter nazwy szybkiego
wybierania w grupie.
4
5
Wpisz żądaną nazwę i numer i naciśnij przycisk OK.
Wybierz Tak po wyświetleniu zapytania Inny numer?.
Konfigurowanie książki adresowej
6
Powtórz punkt 3, aby dołączyć do grupy inne numery
szybkiego wybierania.
7
Po zakończeniu wybierz Nie, gdy wyświetlone zostanie
zapytanie Inny numer? i naciśnij OK.
8
Naciśnij
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść), aby
powrócić do trybu gotowości.
9
3
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Książka
adresowa > Nowy i edytuj > Grupowe wybieranie
numeru.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
siążka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę
> Grupa.
2
Wpisz numer wybierania grupowego, który chcesz zmienić
i naciśnij przycisk OK.
95
Wprowadź nowe numery szybkiego wybierania do
dodania i naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlone zapytanie
Dodac?.
Wprowadź numer szybkiego wybierania zapisany w grupie
i naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat Usuń?.
4
5
Powtórz czynności kroku 3, aby dodać lub usunąć więcej
numerów.
6
Wybierz Nie po wyświetleniu zapytania Inny numer? i
naciśnij OK.
7
Naciśnij
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść), aby
powrócić do trybu gotowości.
Edycja numerów wybierania grupowego
1
4. Funkcje specjalne
Naciśnij przycisk OK, aby dodać lub usunąć numer.
Rejestrowanie autoryzowanych użytkowników
Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i parametry
sieciowe zostały prawidłowo skonfigurowane, można
zeskanować i przesłać obrazy przez sieć.Aby bezpiecznie
wysyłać zeskanowane obrazy za pośrednictwem wiadomości email lub serwera sieciowego, należy zarejestrować informacje o
koncie autoryzowanego użytkownika w urządzeniu lokalnym za
pomocą programu SyncThru™ Web Service.
1
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz
„Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service” na
stronie 135).
2
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części
witryny SyncThru™ Web Service.
3
Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
4
Kliknij kolejno opcje Zabezpieczenia > Kontrola dostępu
użytkownika > Uwierzytelnianie.
5
Wybierz opcję Uwierzytelnianie lokalne w obszarze
Metoda uwierzytelniania > Zastosuj.
6
Kliknij OK w oknie z potwierdzeniem.
7
8
4. Funkcje specjalne
96
Kliknij przycisk Profil użytkownika > Dodaj.
Wprowadź wartości w obszarach Nazwa użytkownika,
Identyfikator logowania, Hasło, Potwierdź hasło,
Adres e-mail i Numer faksu.
Poszczególne adresy można dodawać w łatwy sposób
po wybraniu wartości Tak opcji Dodaj osoby po
utworzeniu grupy.
9
Kliknij przycisk Zastosuj.
Funkcje drukowania
10
4. Funkcje specjalne
97
11
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i
drukarki.
Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.
Otwórz menu Preferencje drukowania.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie
►, można wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z
wybraną drukarką.
5
6
Zmień ustawienia na każdej karcie.
Kliknij przycisk OK.
Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań
drukowania w opcji Preferencje drukowania.
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i
drukarki.
Wybierz urządzenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz
Ustaw jako drukarkę domyślną.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie
►, można wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z
wybraną drukarką.
Funkcje drukowania
4. Funkcje specjalne
98
12
Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania
Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem konieczne może być zapisanie danych drukowania w
formie pliku.
1
Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.
W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie
on zapisany automatycznie w folderze Moje dokumenty,
Documents and Settings lub Użytkownicy.Zapisany
folder może wyglądać inaczej w zależności od systemu i
używanej aplikacji.
Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać
zaawansowanych funkcji drukowania.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik
drukarki i zmienić ustawienia drukowania, kliknij Właściwości
lub Preferencje w oknie Drukuj używanej aplikacji.Nazwa
urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki,
może się różnić w zależności od używanego urządzenia.
2
3
Kliknij przycisk Drukuj.
Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie
kliknij przycisk OK.
Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.
Funkcje drukowania
4. Funkcje specjalne
99
Element
Opis
Wiele stron na arkusz
Umożliwia wybór liczby stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru.Aby wydrukować więcej niż jedną
stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku.Na jednym arkuszu można
wydrukować do 16 stron.
Drukowanie plakatu
Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach
(Plakat 4x4). Później te arkusze można skleić w jeden duży plakat.
Wybierz wartość opcji Nakładanie się plakatu.Aby łączenie arkuszy było łatwiejsze, określ wartość opcji
Nakładanie się plakatu w milimetrach lub calach, klikając przycisk wyboru znajdujący się w prawym górnym
rogu karty Podstawowe.
Drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki tak, aby po złożeniu wydruku na pół można było
otrzymać broszurę.
Drukowanie broszury
8
9
Aby utworzyć broszurę, należy drukować na nośniku w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.
Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru.Wybierz dostępną
opcję Rozmiar papieru na karcie Papier, aby sprawdzić dostępne rozmiary.
W przypadku wybrania niedostępnego rozmiaru papieru, wybór zostanie automatycznie
anulowany.Wybierz tylko dostępny papier (papier bez znaku
lub ).
Funkcje drukowania
Element
4. Funkcje specjalne
100
Opis
Można drukować na obu stronach papieru (dupleks).Przed drukowaniem należy wybrać orientację
dokumentu.
Drukowanie
dwustronne
• Z funkcji można korzystać w przypadku stosowania papieru o rozmiarze Letter, Legal, A4, US
Folio lub Oficio.
• Jeśli urządzenie nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie
drukowania.Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu.Potem na ekranie
wyświetlona zostanie wiadomość.
• Funkcja Pomiń puste strony nie działa w przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego.
• Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji zależy od ustawień wprowadzonych z
panelu sterowania drukarki.Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/
XPS.
• Brak: wyłączenie tej funkcji.
• Długa krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu książek.
Drukowanie
dwustronne (ciąg
dalszy)
• Krótka krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu kalendarzy.
• Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz tę opcję, aby odwrócić kolejność drukowania podczas drukowania
dwustronnego.
Funkcje drukowania
Element
4. Funkcje specjalne
101
Opis
Opcje papieru
Zmienia rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie był on większy lub mniejszy, poprzez
wprowadzenie wartości procentowej, o którą dokument ma zostać zwiększony lub zmniejszony.
Znak wodny
Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie.Można jej użyć, jeżeli na
przykład chcesz wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” ukośnie na pierwszej
stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.
Znak wodny
a Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje
drukowania.
b Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny.Zostanie wyświetlone okno Edycja
znaków wodnych.
c Wpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego.
Można wpisać do 256 znaków.Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu.
(Tworzenie znaku
wodnego)
Znak wodny
(Edycja znaku
wodnego)
a Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje
drukowania.
b Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny.Zostanie wyświetlone okno Edycja
znaków wodnych.
c Aby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać żądany znak wodny z listy Aktualne znaki
wodne.
d Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
e Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Funkcje drukowania
Element
Znak wodny
(Usuwanie znaku
wodnego)
4. Funkcje specjalne
102
Opis
a Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje
drukowania.
b Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny.Zostanie wyświetlone okno Edycja
znaków wodnych.
c Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Aktualne znaki wodne, i kliknij Usuń.
d Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL.
Nakładka
Nakładka to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym
formacie), które można wydrukować na dowolnym dokumencie.Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru
firmowego odpowiednim nadrukiem.Zamiast używania wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można
utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy.Aby wydrukować list z logo i
danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia —wystarczy wydrukować
nakładkę firmową na dokumencie.
Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz.
• Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, który będzie drukowany
z nakładką.Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.
• Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, na którym
będzie drukowana nakładka.
Funkcje drukowania
Element
Nakładka
(Tworzenie nowej
nakładki strony)
Nakładka
(Korzystanie z
nakładek stron)
4. Funkcje specjalne
103
Opis
a Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje drukowania.
b Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Edytuj z listy rozwijanej Tekst.Wyświetlone zostanie okno
Edycja nakładki.
c W oknie Edycja nakładki kliknij przycisk Utwórz.
d W oknie Zapisz jako wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w polu Nazwa pliku.Jeżeli jest to konieczne,
wybierz ścieżkę docelową. (Ścieżka domyślna to C:\Formover.)
e Kliknij przycisk Zapisz.Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista nakładek.
f Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Plik nie zostanie wydrukowany.Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.
a Kliknij kartę Zaawansowane.
b Z listy rozwijanej Tekst wybierz żądaną nakładkę.
c Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście rozwijanej Tekst, wybierz z listy opcję Edytuj... i kliknij
Załaduj.Wybierz plik nakładki, z której chcesz skorzystać.
Jeżeli wybrany plik nakładki jest przechowywany w zewnętrznym źródle, można go również załadować po
otwarciu okna Otwórz.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz.Plik zostanie wyświetlony na liście Lista nakładek i będzie można
go użyć do drukowania.Wybierz nakładkę z listy Lista nakładek.
d W razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku.Jeśli to pole wyboru jest
zaznaczone, za każdym razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie monit o
potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana nakładka.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem
z dokumentem.
e Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Funkcje drukowania
Element
Nakładka
(Usuwanie nakładki
strony)
4. Funkcje specjalne
Opis
a
b
c
d
e
f
W oknie Printing Preferences kliknij kartę Zaawansowane.
Z listy rozwijanej Edytuj wybierz opcję Tekst.
Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z listy Lista nakładek.
Kliknij przycisk Usuń.
Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.Nieużywane nakładki stron można
usunąć.
104
Funkcje drukowania
Element
4. Funkcje specjalne
105
Opis
• Funkcja ta dostępna jest wyłącznie po zainstalowaniu pamięci opcjonalnej lub dysku twardego lub
ustawieniu dysku RAM.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane.Oznacza to, że opcja
nie dotyczy danego urządzenia.
Print Mode
• Print Mode: Wartość domyślna opcji Print Mode to Normal. Ustawienie to dotyczy drukowania bez
zapisywania drukowanego pliku w pamięci.
- Normalna: W tym trybie drukowanie wykonywane jest bez zapisywania dokumentu w pamięci
opcjonalnej.
- Korekta: Ten tryb jest przydatny podczas druku więcej niż jednej kopii.Na początku można wydrukować
jedną kopię próbną, a pozostałe kopie w późniejszym czasie.
- Poufne: Ten tryb jest używany do druku dokumentów poufnych.W celu wydrukowania dokumentu należy
podać hasło.
- Zapisz: Wybranie tego ustawienia powoduje zapisanie dokumentu na dysku twardym bez drukowania.
- Zapisz i wydrukuj: Ten tryb stosowany jest podczas jednoczesnego drukowania i zapisywania
dokumentu.
- Buforowanie: Ta opcja przydaje się do obsługi dużych ilości danych.W przypadku wybrania tego
ustawienia drukarka buforuje dokument na dysku twardym, a następnie drukuje dokument z kolejki,
zmniejszając obciążenie komputera.
- Harmonogram drukowania: Wybranie tego ustawienia powoduje, że dokument zostanie wydrukowany
o określonym czasie.
• User ID: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy użyciu panelu
sterowania.
• Job Name: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy użyciu
panelu sterowania.
Funkcje drukowania
Element
4. Funkcje specjalne
106
Opis
Najpierw szyfruje dane drukowania, następnie przekazuje je do urządzenia.Ta funkcja chroni dane
drukowanie pomimo faktu, że znajdują się w sieci.
Szyfrowanie zadań
Funkcja Job Encryption włączona jest wyłącznie wtedy, gdy zainstalowany jest dysk twardy.Dysk
twardy używany jest do odkodowania danych drukowania.
13
Korzystanie z aplikacji Narzędzie do drukowania bezpośredniego (tylko w systemie Windows).
Czym jest program Narzędzie do drukowania bezpośredniego?
Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego pozwala na wysyłanie plików PDF do urządzenia w celu wydrukowania, bez
konieczności ich otwierania.
Aby zainstalować program, należy wybrać opcję Instalacja zaawansowana > Instalacja niestandardowa i zaznaczyć pole wyboru
tego programu podczas instalowania sterownika drukarki.
• Aby drukowanie plików w tym programie było możliwe, w urządzeniu powinien być zainstalowany dysk twardy.
• Nie można drukować plików PDF z ograniczeniami druku.Należy wyłączyć funkcję ograniczającą drukowanie i spróbować
ponownie.
• Nie można drukować plików PDF, do których dostęp ograniczony jest hasłem.Należy wyłączyć funkcję ograniczania dostępu
hasłem i spróbować ponownie.
• Możliwość drukowania pliku PDF za pomocą programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego zależy od sposobu
utworzenia pliku PDF.
• Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego obsługuje pliki PDF w wersji 1.7 lub starszej.W przypadku wersji
nowszych w celu wydrukowania plik należy otworzyć.
Funkcje drukowania
Drukowanie
4. Funkcje specjalne
Korzystając z menu kontekstowego
1
Istnieje kilka metod drukowania za pomocą programu Narzędzie
do drukowania bezpośredniego.
1
W menu Start wybierz opcje Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > Narzędzie do
drukowania bezpośredniego > Narzędzie do
drukowania bezpośredniego.
Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę i
kliknij przycisk Przeglądaj.
3
Wybierz plik do wydrukowania i kliknij przycisk Otwórz.
4
5
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF do
wydrukowania i wybierz polecenie Drukowanie
bezpośrednie.
Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do
drukowania bezpośredniego z dodanym plikiem PDF.
2
3
4
Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do
drukowania bezpośredniego.
2
107
Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć.
Dostosuj ustawienia urządzenia.
Kliknij przycisk Drukuj.Wybrany plik PDF zostanie
wysłany do urządzenia.
14
Plik zostanie dodany do sekcji Wybierz pliki.
Dostosuj ustawienia urządzenia zgodnie z wymaganiami.
Kliknij przycisk Drukuj.Wybrany plik PDF zostanie
wysłany do urządzenia.
Drukowanie na komputerach Macintosh
Drukowanie dokumentu
Podczas drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić
ustawienia sterownika drukarki w każdej aplikacji.Aby drukować
z komputera Macintosh, wykonaj poniższe kroki:
Funkcje drukowania
4. Funkcje specjalne
108
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w
niektórych programach Document Setup).
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną
stronę.Jest to oszczędny sposób na drukowanie stron
szkicowych.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i
inne opcje oraz upewnij się, że wybrane jest urządzenie
użytkownika.Kliknij przycisk OK.
4
5
6
1
2
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
3
4
Kliknij przycisk Print.
Zmiana ustawień drukarki
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją
Orientation.Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz
liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print.
Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym
arkuszu papieru.
Podczas korzystania z urządzenia można używać
zaawansowanych funkcji drukowania.
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Otwórz aplikacje i wybierz opcję Print z menu File.Nazwa
urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki,
może się różnić w zależności od używanego urządzenia.Z
wyjątkiem nazwy układ okna właściwości drukarki jest podobny
do okna przedstawionego poniżej.
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy
wybrać krawędź oprawiania dokumentu.Dostępne opcje
oprawiania to:
•
Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.
•
Short-Edge Binding: Opcja stosowana często w przypadku
kalendarzy.
Funkcje drukowania
1
W aplikacji systemu Macintosh należy wybrać polecenie
Print z menu File.
2
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją
Orientation.
3
4
5
Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.
4. Funkcje specjalne
109
Korzystanie z pomocy
Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i
kliknij temat, o którym chcesz dowiedzieć się więcej.Zostanie
wyświetlone okno wyskakujące z informacjami o obsługiwanych
przez sterownik cechach tej opcji.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach
arkusza.
Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga
kopia mogą zostać wydrukowane na tym samym
arkuszu.Kiedy drukujesz więcej niż jedną kopię, unikaj
drukowania na obu stronach papieru.
15
Drukowanie w systemie Linux
Drukowanie z poziomu aplikacji
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają
drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System
(CUPS).Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej
aplikacji tego typu.
Funkcje drukowania
1
2
3
4
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
Wybierz opcję Print bezpośrednio korzystając z lpr.
W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz
odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i
kliknij przycisk Properties.
Zmień właściwości zadania drukowania, używając
następujących czterech kart wyświetlonych u góry okna.
•
General: Umożliwia zmianę rozmiaru papieru oraz
orientację dokumentów.Umożliwia również drukowanie
dwustronne, dodawanie nagłówka początkowego i
końcowego oraz zmianę liczby stron drukowanych na
jednym arkuszu.
•
Text: Umożliwia określenie marginesów strony i
ustawia takie opcje tekstu, jak odstępy i kolumny.
•
•
5
Graphics: Umożliwia ustawianie opcji obrazu
używanych podczas drukowania plików obrazów, np.
opcje kolorów, rozmiar lub położenie obrazu.
4. Funkcje specjalne
6
Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocząć
drukowanie.
7
Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające
kontrolowanie stanu zadania drukowania.
Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.
Drukowanie plików
Korzystając z systemu CUPS można drukować wiele różnych
typów plików – bezpośrednio z poziomu wiersza
polecenia.Umożliwia to narzędzie CUPS lpr, ale pakiet
sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej
wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.
Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:
1
W wierszu polecenia systemu Linux wpisz polecenie
„lpr <nazwa_pliku>” i naciśnij klawisz Enter.Zostanie
wyświetlone okno LPR GUI.
Jeśli wpiszesz tylko „lpr” i naciśniesz klawisz Enter,
najpierw pojawi się okno Select file(s) to print.Wybierz
pliki, które chcesz wydrukować, i kliknij przycisk Open.
Zaawansowane: umożliwia ustawienie rozdzielczości
druku, źródła papieru i miejsca docelowego.
Kliknij przycisk Apply, aby zastosować zmiany i zamknąć
okno Properties.
110
2
W oknie programu LPR GUI wybierz urządzenie z listy i
zmień właściwości zadania drukowania.
Funkcje drukowania
3
4. Funkcje specjalne
Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
•
Driver: umożliwia przeglądanie lub wybór innego
sterownika drukarki.Klikając przycisk Options, można
ustawić domyślne opcje urządzenia.
•
Jobs: wyświetla listę zadań drukowania.Kliknij przycisk
Cancel job, aby anulować wybrane zadanie i zaznacz
pole wyboru Show completed jobs, aby wyświetlić
poprzednie zadania na liście zadań.
•
Classes: Ta opcja pokazuje klasę danej drukarki. Aby
dodać urządzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add
to Class lub kliknij przycisk Remove from Class, aby
usunąć urządzenie z wybranej klasy.
Konfigurowanie właściwości drukarki
W oknie Printer Properties w module Printers configuration
można zmieniać różnorodne właściwości urządzenia
używanego jako drukarka.
1
Otwórz program Unified Driver Configurator.
W razie potrzeby przejdź do modułu Printers
configuration.
2
Z listy dostępnych drukarek wybierz odpowiednie
urządzenie i kliknij przycisk Properties.
3
Zostanie otwarte okno Printer Properties.
U góry okna widocznych jest pięć następujących kart:
•
•
General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy
drukarki.Nazwa wpisana na tej karcie jest widoczna na
liście drukarek na panelu Printers configuration.
Connection: umożliwia przeglądanie lub wybór innego
portu.W przypadku zmiany używanego portu
urządzenia z portu USB na port równoległy (lub
odwrotnie) należy na tej karcie ponownie
skonfigurować port urządzenia.
4
111
Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć
okno Printer Properties.
16
Drukowanie w systemie UNIX
Przetwarzanie zadania wydruku
Po zainstalowaniu drukarki wybierz dowolny obraz, plik tekstowy
lub plik w formacie PS lub HGL, który chcesz wydrukować.
Funkcje drukowania
1
Wykonaj polecenie „printui <file_name_to_print>”.
Na przykład, w przypadku drukowania pliku o nazwie
„document1”
printui document1
Spowoduje to otwarcie okna Print Job Manager
sterownika drukarki dla systemu UNIX, umożliwiającego
określenie różnych opcji drukowania.
2
3
Wybierz dodaną wcześniej drukarkę.
4
Wybierz liczbę kopii w polu Number of Copies.
Wybierz w oknie opcje drukowania, takie jak Page
Selection.
Aby skorzystać z funkcji drukarki oferowanych przez
sterownik drukarki, naciśnij przycisk Properties (patrz
„Zmiana ustawień drukarki” na stronie 108).
5
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć zadanie drukowania.
4. Funkcje specjalne
112
Zmiana ustawień urządzenia
Okno Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX
umożliwia wybór różnych opcji drukowania za pomocą opcji
Properties.
Dostępne są także następujące klawisze skrótów:„H” – Help, „O”
– OK, „A” – Apply i „C” – Cancel.
► Karta General
•
Paper Size: Określ rozmiar papieru A4, Letter lub inny,
zgodnie ze swoimi preferencjami.
•
Paper Type: Wybierz typ papieru.Dostępne opcje to Printer
Default, Plain i Thick.
•
Paper Source: Wybierz zasobnik, z którego pobrany
zostanie papier.Domyślne źródło to Auto Selection.
•
Orientation: Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.
•
Duplex: Drukuj na obu stronach arkusza, co zapewnia
oszczędność papieru.
•
Multiple pages: Drukuj kilka stron na jednej stronie arkusza
papieru.
•
Page Border: Wybierz dowolny styl krawędzi (np. Singleline hairline, Double-line hairline)
Funkcje drukowania
4. Funkcje specjalne
► Karta Image
► Karta Printer-Specific Settings
Ta karta umożliwia zmianę jasności, rozdzielczości i położenia
obrazu w dokumencie.
Określ różne wartości w ramkach JCL i General, aby
dostosować różne ustawienia.Opcje te są różne dla
poszczególnych modeli drukarek i zależne od pliku PPD.
► Karta Text
Określ margines znaków oraz odstęp między wierszami i
kolumnami na wydruku.
► Karta HPGL/2
•
Use only black pen: Wydruk wszystkich obrazów w czerni.
•
Fit plot to page: Wydruk całej grafiki na jednej stronie.
•
Pen Width: Zmień wartość, aby zwiększyć grubość linii
pióra.Domyślna wartość to 1000.
► Karta Margins
•
Use Margins: Określ marginesy dokumentu.Domyślnie
marginesy są wyłączone.Użytkownik może zmienić
ustawienia marginesów, zmieniając wartość odpowiednich
pól.Wartości domyślne są zależne od wybranego rozmiaru
strony.
•
Unit: Zmień jednostki na punkty, cale lub centymetry.
113
Funk. faksu
17
4. Funkcje specjalne
114
18
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru
Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada podczas
wysyłania faksu, urządzenie automatycznie ponawia wybieranie
numeru.Odstępy czasu pomiędzy próbami ponownego
wybierania numeru uzależnione są od fabrycznych ustawień
domyślnych w danych kraju.Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy
próbami ponownego wybierania numeru oraz liczbę prób
ponownego wybrania numeru.
Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat
Powtórzyć wybier.?, naciśnij przycisk OK, aby wybrać numer
ponownie bez oczekiwania.Aby anulować automatyczne
wybieranie ponowne, naciśnij przycisk
(Anuluj lub
Zatrzymaj/Wyczyść).
1
Naciśnij przycisk Ponowne wybranie numeru/Pauza na
panelu sterowania.
2
Jeśli oryginał został załadowany do podajnika
dokumentów, urządzenie automatycznie rozpocznie
wysyłanie.
Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera,
wybierz opcję Tak, aby dodać kolejną stronę.Włóż kolejny
oryginał i naciśnij przycisk OK.Po zakończeniu, kiedy
pojawi się monit Następna strona?, naciśnij przycisk Nie.
19
Odbieranie ręczne w trybie Tel
Faks można odebrać, naciskając przycisk Wyb. odł. słuch., a
następnie naciskając przycisk Start po usłyszeniu sygnału faksu
z urządzenia zdalnego.
Funk. faksu
20
4. Funkcje specjalne
115
21
Odbieranie w trybach Automatyczna
sekretarka/Faks
Aby użyć tego trybu, należy podłączyć automatyczną sekretarkę
do gniazda EXT z tyłu urządzenia.Jeśli osoba dzwoniąca
zostawi wiadomość, automatyczna sekretarka zapisze ją.Jeśli
urządzenie wykryje sygnał faksu na linii, automatycznie
rozpocznie odbieranie faksu.
• Jeśli dla urządzenia ustawiono ten tryb, a
automatyczna sekretarka jest wyłączona lub do
gniazda EXT nie jest podłączona żadna automatyczna
sekretarka, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb
Faks po wstępnie ustawionej liczbie dzwonków.
• Jeśli automatyczna sekretarka jest wyposażona w
funkcję odliczania liczby dzwonków określonej przez
użytkownika, należy ustawić urządzenie tak, aby
połączenia przychodzące były odbierane po
1 dzwonku.
• Jeśli urządzenie włączone jest w trybie Tel. odłącz lub
wyłącz automatyczną sekretarkę urządzenia faksu.W
przeciwnym wypadku wiadomość wychodząca z
automatycznej sekretarki będzie zakłócać rozmowę
telefoniczną.
Odbieranie faksów za pomocą
zewnętrznego telefonu
W przypadku korzystania z telefonu zewnętrznego
podłączonego do gniazda EXT można odbierać faksy podczas
rozmowy za pośrednictwem telefonu zewnętrznego, bez
konieczności podchodzenia do faksu.
W przypadku odebrania połączenia za pomocą telefonu
zewnętrznego i usłyszenia dźwięku faksu, naciśnij klawisze *9*
na telefonie zewnętrznym.Urządzenie odbierze faks.
*9* to kod zdalnego odbioru, zaprogramowany
fabrycznie.Gwiazdki na początku i końcu są stałe, ale można
zmienić znajdujący się w środku numer na dowolnie wybrany.
Podczas rozmowy za pomocą telefonu podłączonego do
gniazda EXT funkcje kopiowania i skanowania nie są
dostępne.
Funk. faksu
22
Odbieranie faksów w trybie DRPD
Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej, która umożliwia
użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do
odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów.Ta
funkcja jest często używana w usługach odbierania połączeń
telefonicznych, gdzie odbierane są połączenia od różnych
klientów i informacje o numerze, z którego dana osoba próbuje
się skontaktować, są wymagane, aby udzielić prawidłowej
odpowiedzi.
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Menu >
Konfiguracja faksu > Odbieranie > Tryb DRPD >
Sygnał oczekiwania.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu >
Wspólne > Tryb odbioru > DRPD.
2
Wybierz numer swojego faksu z innego telefonu.
4. Funkcje specjalne
3
116
Gdy urządzenie zacznie dzwonić, nie odbieraj
połączenia.Urządzenie potrzebuje kilku dzwonków, aby
zarejestrować wzór.
Gdy urządzenie zarejestruje wzór, na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony komunikat Zakończona
konfiguracja DRPD.Jeśli konfiguracja funkcji DRPD nie
powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat Błąd
dzwonka DRPD.
4
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja
DRPD, i rozpocznij ponownie od punktu 2.
• Tryb DRPD należy ustawić ponownie, jeśli numer
faksu uległ zmianie lub jeśli podłączono urządzenie do
innej linii telefonicznej.
• Po skonfigurowaniu funkcji DRPD należy ponownie
wybrać numer swojego faksu, aby sprawdzić, czy
urządzenie odpowiada sygnałem faksu.Następnie
należy połączyć się z innym numerem przypisanym do
tej samej linii, aby upewnić się, że połączenie jest
przekazywane do telefonu wewnętrznego lub
automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda
EXT.
Funk. faksu
23
Odbieranie w trybie bezpiecznego
odbierania
Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do
odebranych faksów osobom nieupoważnionym.W trybie
bezpiecznego odbierania wszystkie przychodzące faksy są
umieszczane w pamięci.Można wydrukować wszystkie
przychodzące faksy po wprowadzeniu hasła.
Aby skorzystać z trybu bezpiecznego odbierania, należy
włączyć menu w panelu sterowania:
(Faks) > Menu
> Funkcja faksu > Bezpieczne odbieranie.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Konfiguracja faksu > Bezpieczne odbieranie.
4. Funkcje specjalne
117
Drukowanie odebranych faksów
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) > Menu >
Funkcja faksu > Bezpieczne odbieranie > Drukuj.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać
Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej >
Konfiguracja faksu > Bezpieczne odbieranie > Druk.
2
Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie
naciśnij przycisk OK.
3
Urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w
pamięci.
Funkcje skanowania
4. Funkcje specjalne
118
24
Skanowanie z urządzenia podłączonego do
sieci
Upewnij się, że sterownik drukarki zainstalowano na komputerze
z dysku CD z oprogramowaniem, ponieważ sterownik drukarki
zawiera program do skanowania (patrz Podstawowy
podręcznik).
1
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
Na panelu sterowania wybierz
PC > Komputer sieciowy.
• ID jest taki sam jak identyfikator Identyfikator
komputera, zarejestrowany w programie Menedżer
drukarki Samsung.
• Hasło to czterocyfrowy numer zarejestrowany w
programie Menedżer drukarki Samsung jako Hasło.
4
5
Wybierz ID zarejestrowanego komputera i w razie
potrzeby wprowadź Hasło.
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
• Aby skanować przy użyciu ustawień domyślnych,
naciśnij przycisk Start.
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan >
Komp. Siec.
3
Domyślne ustawienie to Moje dokumenty.
• Opcja Format skanowania jest wyświetlana tylko
wtedy, gdy jako miejsce do zapisywania skanów
wybrano folder Moje dokumenty.
(Skanuj) > Skanuj do
Jeśli pojawi się komunikat Niedostępny, należy
sprawdzić połączenia portów.
Wybierz żądaną aplikację i naciśnij przycisk OK.
6
Rozpocznie się skanowanie.
Funkcje skanowania
4. Funkcje specjalne
119
25
Skanowanie do wiadomości e-mail
• Jeśli metodą uwierzytelniania serwera SMTP jest
POP3 przed SMTP, zaznacz opcję SMTP wymaga
uwierzytelnienia POP przed SMTP.
Konfigurowanie konta poczty e-mail
1
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz
„Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service” na
stronie 135).
2
Wybierz Ustawienia, Ustawienia sieciowe i Serwer
poczty wychodzącej SMTP.
3
Wprowadź adres IP za pomocą notacji dziesiętnej z
kropkami lub jako nazwę hosta.
4
Wprowadź numer portu serwera w zakresie od 1 do
65535.
5
Zaznacz pole obok SMTP wymaga uwierzytelniania, aby
żądać uwierzytelniania.
6
7
Wprowadź nazwę logowania i hasło do serwera SMTP.
Naciśnij przycisk Zastosuj.
• Wprowadź adres IP i numer portu.
Skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
2
Na panelu sterowanie wybierz
email.
(Skanuj) > Skan. do
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan >
Komp. Siec.
3
Wprowadź nazwę logowania i hasło, jeśli usługa
SyncThru™ Web Service jest skonfigurowana.
4
Wprowadź adres e-mail nadawcy i odbiorcy.
Funkcje skanowania
• Można wysłać wiadomość e-mail do samego siebie, po
włączeniu opcji Automatyczna kopia wysyłana do
siebie > Ustawienia > Skanuj > Skanuj do
wiadomości e-mail w usłudze SyncThru™ Web
Service.
5
6
7
8
Wpisz temat wiadomości i naciśnij przycisk OK.
Wybierz format pliku do skanowania i naciśnij OK.
Wprowadź nazwę logowania i hasło do serwera SMTP.
Urządzenie rozpocznie skanowanie, a następnie wyśle
wiadomość e-mail.
4. Funkcje specjalne
120
3
4
Wprowadź adres IP za pomocą notacji dziesiętnej z
kropkami lub jako nazwę hosta.
5
Wprowadź numer portu serwera w zakresie od 1 do
65535.
6
Zaznacz pole obok pozycji Anonimowe, jeśli serwer ma
zezwalać na dostęp nieautoryzowanych osób.
7
8
Wprowadź nazwę logowania i hasło.
Zaznacz pole obok opcji Dodaj FTP lub Dodaj SMB.
Jeśli serwer połączony jest z określoną domeną wprowadź
nazwę domeny, w przeciwnym razie wprowadź nazwę
komputera zarejestrowaną na serwerze SMB.
26
Skanowanie do serwera FTP/SMB
Konfiguracja serwera FTP/SMB
1
2
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz
„Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service” na
stronie 135).
Kliknij kolejno opcje Książka adresowa > Osoba > Dodaj.
9
Wprowadź lokalizację zapisywania zeskanowanych
obrazów.
• Folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy,
musi być w katalogu głównym.
• We właściwościach folderu należy wybrać opcje
udostępniania.
• Nazwa użytkownika powinna uzyskać uprawnienia do
czytać i pisać folder.
Funkcje skanowania
10
Naciśnij przycisk Zastosuj.
4. Funkcje specjalne
121
27
Skanowanie z programu do edycji obrazów
Skanowanie i wysyłanie do serwera FTP/SMB
1
2
3
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
Na panelu sterowania wybierz
SMB > Skan. do FTP.
(Skanuj) > Skan. do
Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan > SMB
> FTP.
4
5
Wybierz żądany serwer i format skanu.
Urządzenie rozpocznie skanowanie, a następnie wyśle
plik zeskanowanego obrazu na określony serwer.
Można także skanować i importować dokumenty za pomocą
programów do edycji obrazów takich jak, Adobe Photoshop, jeśli
oprogramowanie jest zgodne ze standardem TWAIN.Wykonaj
czynności opisane poniżej, aby skanować za pomocą
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN:
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
3
4
5
6
Otwórz aplikację, np. Adobe Photoshop.
Kliknij Plik > Importuj i wybierz skaner.
Określ ustawienia skanowania.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
Funkcje skanowania
4. Funkcje specjalne
28
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Urządzenie obsługuje sterownik Windows Image Acquisition
(WIA), który pozwala na skanowanie obrazów.WIA jest jednym
ze standardowych składników zawartych w systemie Microsoft
Windows 7 i współpracuje z aparatami cyfrowymi i skanerami.W
odróżnieniu od sterownika TWAIN sterownik WIA umożliwia
skanowanie i łatwe przetwarzanie obrazów bez korzystania z
dodatkowego oprogramowania.
Sterownik WIA działa tylko w systemie Windows OS z
portem USB.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
3
Kliknij Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk >
Urządzenia i drukarki.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika
urządzenia w oknie Drukarki i faksy > Rozpocznij
skanowanie.
5
6
Zostanie wyświetlona aplikacja Nowy skan.
7
122
Wybierz preferencje skanowania, a następnie kliknij
przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wybrane ustawienia
zmieniają wygląd obrazu.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
29
Skanowanie za pomocą aplikacji Samsung
Scan Assistant
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
3
Kliknij Start > Wszystkie programy > Samsung Printers
i uruchom aplikację Samsung Scan Assistant.
Funkcje skanowania
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna,
a następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać
informacje na jej temat.
4
5
4. Funkcje specjalne
4
Określ ustawienia skanowania.
123
Zostanie wyświetlone okno SmarThru.
•
Skanuj do: Umożliwia skanowanie obrazu i zapisanie
go w aplikacji lub folderze, wysłanie w postaci
wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie
WWW.
•
Obraz: Umożliwia skanowanie obrazu i zapisanie go w
aplikacji lub folderze, wysłanie w postaci wiadomości email lub opublikowanie go na stronie WWW.
•
Drukuj: Drukowanie zapisanych obrazów.
Kliknij przycisk Skanuj.
30
Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru
4
1
2
3
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna,
a następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać
informacje na jej temat.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru 4.
5
6
Wybierz folder docelowy spośród Aplikacja, E-mail,
Folder, OCR lub Sieć Web.
7
W razie potrzeby kliknij opcję Ustawienia, aby
dostosować ustawienia.
8
Kliknij przycisk Skanuj.
Kliknij przycisk Skanuj do.
Funkcje skanowania
4. Funkcje specjalne
124
31
Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru
Office
• Aby korzystać z aplikacji SmarThru Office, należy
zainstalować ją ręcznie z dostarczonej płyty CD.Aby
zainstalować aplikację SmarThru Office, wybierz opcję
Instalacja zaawansowana > Instalacja
niestandardowa.
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna,
a następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać
informacje na jej temat.
5
Kliknij ikonę SmarThru Office ( ) na pasku zadań
systemu Windows, aby aktywować funkcję uruchamiania
oprogramowania SmarThru Office.
• Program SmarThru Office umożliwia korzystanie z
funkcji OCR.
6
Kliknij ikonę skanowania (
skanowania.
1
Zostanie otwarte okno Scan Setting.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
7
8
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
3
4
Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru Office.
Zostanie wyświetlone okno SmarThru Office.
), aby wyświetlić okno
Określ ustawienia skanowania i kliknij przycisk Skanuj.
Funkcje skanowania
4. Funkcje specjalne
125
32
Skanowanie na komputerze Macintosh
Jeżeli w programie Image Capture nie działa
skanowanie, należy zaktualizować system Mac OS do
najnowszej wersji.Program Image Capture działa
prawidłowo tylko w systemie Mac OS X 10.3.9 lub
nowszym oraz w systemie Mac OS X 10.4.7 lub
nowszym.
Skanowanie z urządzenia podłączonego za
pomocą kabla USB
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
3
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image
Capture.
Jeśli wyświetlany jest komunikat No Image Capture
device connected, odłącz i podłącz ponownie kabel
USB.Jeśli problem nie ustępuje, patrz pomoc programu
Image Capture.
4
5
Wybierz żądaną opcję.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci
Procedury znajdujące się w tym podręczniku
użytkownika dotyczą przeważnie Mac OS X 10.6.
1
2
3
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image
Capture.
Funkcje skanowania
4
W zależności od systemu operacyjnego, wykonaj
następujące kroki.
•
-
Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.
-
Wybierz odpowiednie urządzenie w obszarze
TWAIN devices.Upewnij się, że zaznaczono pole
wyboru Use TWAIN software.
•
• Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do pomocy do
programu Image Capture.
• Skanowanie może również odbywać się za pomocą
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN,
np. Adobe Photoshop.
Kliknij Connect.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
ostrzeżeniem, kliknij Change Port.. aby wybrać
port, lub jeśli wyświetlony zostanie komunikat
TWAIN UI, wybierz opcję Change Port.. z menu
Preference i wybierz nowy port.
W systemie 10.6 wybierz polecenie SHARED.
Ustaw opcje skanowania w tym programie.
126
• Jeżeli w programie Image Capture nie działa
skanowanie, należy zaktualizować system Mac OS do
najnowszej wersji.Program Image Capture działa tylko
w systemach Mac OS X 10.4.7 lub nowszych.
Dla 10.4–10.5
-
5
6
4. Funkcje specjalne
33
Skanowanie w systemie Linux
Skanowanie
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Kliknij dwukrotnie umieszczoną na pulpicie ikonę Unified
Driver Configurator.
3
Kliknij przycisk
configuration.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
, aby otworzyć okno Scanners
Funkcje skanowania
4
Wybierz skaner z listy.
5
6
Kliknij przycisk Properties.
7
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną
skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym
podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną
do góry.
W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview.
4. Funkcje specjalne
127
8
Rozpocznie się skanowanie dokumentu, a na panelu
podglądu okna Preview Pane zostanie wyświetlony
podgląd dokumentu.
9
W oknie Preview Pane przeciągnij wskaźnik, aby wybrać
obszar, który ma być skanowany.
10 Wybierz żądaną opcję.
11 Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
Funkcje skanowania
Można zapisać ustawienia skanowania i dodać je listy
rozwijanej Job Type do późniejszego wykorzystania.
Edycja obrazu za pomocą Image Manager
Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski
narzędzi służące do edycji zeskanowanych obrazów.
4. Funkcje specjalne
128
Korzystanie z funkcji folderu udostępnionego
Funkcja ta pozwala na korzystanie z pamięci urządzenia jako
folderu udostępnionego. Dzięki temu można w wygodny
korzystać z udostępnionego folderu w oknie komputera.
• Funkcja ta dostępna jest w urządzeniach
wyposażonych w pamięć.
• Administrator może ustawić ID i hasło, aby ograniczyć
dostęp użytkownika oraz ustawić maksymalną liczbę
użytkowników jednoczesnych.
34
Tworzenie folderu udostępnionego
1
Otwórz okno aplikacji Eksplorator Windows na
komputerze.
2
Wprowadź \\[adres ip] (np.: \\169.254.133.42) w polu
adresu, naciśnij Enter lub kliknij przycisk Przejdź.
3
Utwórz nowy folder w katalogu nfsroot.
4. Funkcje specjalne
129
35
Korzystanie z folderu udostępnionego
Z folderu udostępnionego można korzystać tak, jak z folderu na
komputerze. Możesz tworzyć, edytować i usuwać folder lub plik
tak, jak w przypadku folderów w systemie Windows. W folderze
udostępnionym można także zapisywać zeskanowane dane.
Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w folderze
udostępnionym. Można drukować pliki w formacie TIFF, JPEG i
PRN.
Używanie funkcji pamięci/twardego dysku
4. Funkcje specjalne
130
37
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą
nie być wyświetlane.Oznacza to, że opcja nie dotyczy
danego urządzenia.
Za pomocą panelu sterowania
Jeśli urządzenie ma opcjonalną pamięć lub opcjonalny dysk
twardy, można użyć tych funkcji: przycisk
(Menu) >
Konfiguracja systemu > Zarządzanie zadaniami.
36
Ze sterownika drukarki
Po zainstalowaniu pamięci opcjonalnej można korzystać z takich
zaawansowanych funkcji drukowania, jak sprawdzanie zadania i
określanie drukowania zadania prywatnego w oknie
Drukuj.Wybierz Właściwości lub Preferencje i skonfiguruj tryb
drukowania.
•
Zadanie aktywne: Wszystkie zadania drukowania
oczekujące na wydrukowanie wymienione są na liście kolejki
aktywnych zadań w kolejności wysłania ich na
drukarkę.Można usunąć zadanie z kolejki przed
wydrukowaniem lub przesunąć je do przodu, aby zostało
wydrukowane wcześniej.
•
Zasady pliku: Można ustawić regułę dla plików, zgodnie z
którą nazwa pliku generowana jest przed wykonaniem
zadania z pamięci opcjonalnej.Jeśli w pamięci opcjonalnej
znajduje się plik o nazwie identycznej z nazwą nowego pliku,
można zmienić nazwę pliku lub nadpisać plik.
•
Zapisane zadanie: Możesz wydrukować lub usunąć
zapisane zadanie.
Po zainstalowaniu dysku twardego można również
drukować zdefiniowane szablony dokumentu: przycisk
(Menu) > Konfiguracja systemu > Menu formatu.
5. Konserwacja
W tym rozdziale opisano narzędzia do zarządzania pomocne w pełnym
wykorzystaniu możliwości urządzenia. Rozdział zawiera także informacje
dotyczące konserwacji kasety z tonerem.
• Przechowywanie kasety z tonerem
132
• Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
134
• Użyteczne narzędzia do zarządzania
135
Przechowywanie kasety z tonerem
5. Konserwacja
Kasety z tonerem zawierają elementy wrażliwe na światło,
temperaturę i wilgoć. Firma Samsung sugeruje, aby
przestrzegać podanych zaleceń. Pozwoli to zapewnić najwyższą
wydajność i jakość oraz najdłuższy czas pracy nowej kasety z
tonerem Samsung.
Kasetę należy przechowywać w tym otoczeniu, w którym będzie
używana drukarka. Powinno być to pomieszczenie o
kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Kaseta z tonerem
powinna pozostać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu aż
do momentu instalacji. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest
dostępne, należy przykryć górny otwór kasety papierem i
przechowywać ją w ciemnej szafce.
Otwarcie opakowania kasety spowoduje znaczący spadek
przydatności do użycia i czasu pracy. Nie należy przechowywać
na podłodze. Po wyjęciu kasety z tonerem z drukarki należy ją
zawsze prawidłowo przechowywać zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
•
Wewnątrz torby ochronnej zachowanej z oryginalnego
opakowania;
•
Przechowywać poziomo (nie stawiać pionowo), tą samą
stroną do góry, jak przy zainstalowaniu w maszynie.
•
Nie należy przechowywać materiałów eksploatacyjnych w
niżej opisanych warunkach:
-
temperaturze wyższej niż 40 °C.
-
wilgotności mniejszej niż 20% i większej niż 80%.
132
-
w środowisku cechującym się gwałtownymi zmianami
temperatury lub wilgotności.
-
w miejscu wystawionym na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych lub oświetlenia pokojowego.
-
miejscu zakurzonym.
-
samochodzie (w przypadku przechowywania przez
dłuższy czas);
-
w środowisku w którym występują gazy korozyjne.
-
w środowisku o dużym stopniu zasolenia powietrza.
1
Instrukcja obsługi
•
Nie wolno dotykać powierzchni światłoprzewodzącej w
bębnie kasety.
•
Nie wolno narażać kasety na niepotrzebne wibracje lub
wstrząsy.
•
Nie wolno ręcznie obracać bębna, zwłaszcza w kierunku
wstecznym. Może to spowodować wewnętrzne uszkodzenie
i rozsypanie toneru.
Przechowywanie kasety z tonerem
2
Korzystanie z kaset z tonerem
Firma Samsung nie zaleca i nie aprobuje używania kaset z
tonerem innych niż wyprodukowane przez firmę Samsung (w
tym kaset bezmarkowych, z marką sklepu, ponownie
napełnianych lub ponownie produkowanych).
Gwarancja na drukarkę Samsung nie obejmuje
uszkodzeń spowodowanych przez użycie kaset
ponownie napełnianych, regenerowanych lub
wyprodukowanych przez inne firmy.
3
Szacowany czas eksploatacji kasety z
tonerem
Szacowany okres eksploatacji kasety (okres przydatności
kasety z tonerem do użycia) jest uzależniony od ilości toneru
wymaganej do zadań wydruku. Rzeczywista liczba wydruków
może być różna w zależności od gęstości zadruku stron,
środowiska pracy, przerw w drukowaniu, typu i/lub rozmiaru
nośnika. Na przykład drukowanie dużej liczby grafik powoduje
wyższe zużycie toneru i może spowodować konieczność
częstszej wymiany kasety z tonerem.
5. Konserwacja
133
Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia
•
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać
ani odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może
zostać zanieczyszczone tonerem, co może spowodować
uszkodzenie urządzenia lub niską jakość wydruków.
•
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że
jest ono podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie
osoby.
5. Konserwacja
134
Użyteczne narzędzia do zarządzania
4
Samsung AnyWeb Print
To narzędzie umożliwia tworzenie zrzutów ekranu stron w
przeglądarce Windows Internet Explorer, a także ich podgląd,
usuwanie i drukowanie. Wybierz opcję Start > Wszystkie
programy > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print >
Download the latest version, aby przejść do witryny WWW
umożliwiającej pobranie narzędzia.
5. Konserwacja
Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web
Service
1
Korzystanie z programu SyncThru™ Web
Service
• Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service
wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Internet
Explorer 6.0 lub nowszej.
• Objaśnienia dotyczące usługi SyncThru™ Web
Service zawarte w tym podręczniku użytkownika mogą
się różnić od zakupionego urządzenia, w zależności od
opcji i modelu.
• Tylko model sieciowy.
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program
Internet Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję
Przejdź.
2
5
135
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa
urządzenia.
► Logowanie do programu SyncThru™ Web Service.
Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy
zalogować się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web
Service można korzystać bez logowania, ale w takim przypadku
dostęp do kart Ustawienia i Zabezpieczenia będzie niemożliwy.
1
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części
witryny SyncThru™ Web Service.
2
Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
Użyteczne narzędzia do zarządzania
Program SyncThru™ Web Service— przegląd
5. Konserwacja
136
► Karta Ustawienia
Ta karta umożliwia ustawienie opcji konfiguracji dostępnych w
urządzeniu i sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować
się jako administrator.
W zależności od używanego modelu urządzenia niektóre
karty mogą nie być wyświetlane.
•
Karta Ustawienia urządzenia: Umożliwia ustawienie opcji
dostępnych w urządzeniu.
•
Karta Ustawienia sieciowe: Wyświetla opcje środowiska
sieciowego. Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP
oraz protokołów sieciowych.
► Karta Informacje
Ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia.
Można sprawdzić na przykład, ile toneru pozostało. Można
również wydrukować raporty, np. raport błędów.
•
Aktywne alerty: Wskazuje alerty, które wystąpiły w
urządzeniu oraz ich ważność.
•
Materiały: Wskazuje, ile stron zostało zadrukowanych oraz
ilość toneru pozostałego w kasecie.
•
Liczniki uzycia: Wskazuje obciążenia pracą w rozbiciu na
typu wydruków: jednostronne i dwustronne.
•
Bieżące ustawienia: Wyświetla dane urządzenia i sieci.
•
Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczące np. systemu,
adresu e-mail i czcionki.
► Karta Zabezpieczenia
Ta karta umożliwia ustawienie informacji bezpieczeństwa
systemu i sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się
jako administrator.
•
Zabezpieczenia komputera: Umożliwia określenie
informacji dotyczących administratora systemu. Można także
włączać lub wyłączać funkcje urządzenia.
•
Zabezpieczenia Sieci: Umożliwia określenie ustawień
protokołów HTTP, IPSec, filtrowania IPv4/IPv6, protokołu
802.1x i serwerów uwierzytelniania.
•
Kontrola dostêpu u¿ytkownika: Dzieli użytkowników na
różne grupy w zależności od ich roli. Autoryzacja,
uwierzytelnianie i rozliczanie poszczególnych użytkowników
zależą od definicji roli grupy.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
► Karta Konserwacja
Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez
aktualizację oprogramowania układowego i ustawienie
informacji kontaktowych do wysyłania poczty elektronicznej. Po
wybraniu menu Łącze można również połączyć się z witryną
Samsung lub pobrać sterowniki.
•
Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj
oprogramowanie systemowe urządzenia.
•
Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji
kontaktowych.
•
Łącze: Wyświetla łącza do przydatnych witryn, na których
można przeczytać lub pobrać informacje.
5. Konserwacja
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program
Internet Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję
Przejdź.
2
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa
urządzenia.
3
Z karty Ustawienia wybierz kolejno Ustawienia
urządzenia > Powiadomienie e-mail.
Jeżeli nie skonfigurowano wcześniej środowiska serwera
poczty wychodzącej, należy przejść do obszaru
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Serwer poczty
wychodzącej SMTP, aby skonfigurować środowisko
sieciowe przed wysłaniem powiadomienia e-mail.
Konfiguracja powiadomienia e-mail
Włączenie tej opcji umożliwia odbieranie wiadomości e-mail z
informacjami o stanie urządzenia. Dzięki ustawieniu takich
informacji, jak adres IP, nazwa hosta, adres e-mail i dane
serwera SMTP, informacje o stanie urządzenia (np. poziom
zużycia kasety z tonerem lub błąd urządzenia) będą
automatycznie wysyłane na adres e-mail określonej osoby. Z tej
opcji może częściej korzystać administrator urządzenia.
137
4
Zaznacz pole Włącz znajdujące się obok opcji
Powiadomienie e-mail.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
5
Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika
korzystającego z powiadomienia e-mail.
5. Konserwacja
1
Określ imię i nazwisko odbiorcy oraz adres(-y) e-mail,
razem z elementami powiadomienia, o których chcesz
otrzymywać informacje.
6
Kliknij przycisk Zastosuj.
Jeśli włączona jest zapora internetowa, wiadomość email może nie zostać wysłana prawidłowo. W takiej
sytuacji należy skontaktować się z administratorem sieci.
Ustawianie informacji dotyczących
administratora systemu
To ustawienie jest niezbędne do używania opcji powiadomienia
e-mail.
138
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program
Internet Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję
Przejdź.
2
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa
urządzenia.
3
Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia
komputera > Administrator systemu.
4
Wprowadź imię i nazwisko administratora, numer telefonu,
lokalizację i adres e-mail.
5
Kliknij przycisk Zastosuj.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
6
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
Printer Manager (tylko system Windows)
5. Konserwacja
Interfejs aplikacji Menedżer drukarki Samsung składa się z
różnych prostych sekcji opisanych w poniższej tabeli:
Narzędzie Menedżer drukarki Samsung to aplikacja systemu
Windows, która gromadzi wszystkie ustawienia urządzenia firmy
Samsung w jednym miejscu. Narzędzie Menedżer drukarki
Samsung obejmuje ustawienia urządzenia, a także środowiska
drukowania, ustawienia/działania oraz uruchamianie. Wszystkie
te funkcje gwarantują wygodę użytkowania urządzenia firmy
Samsung. Narzędzie Menedżer drukarki Samsung obejmuje
dwa różne interfejsy użytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przełączanie pomiędzy dwoma interfejsami jest
proste: wystarczy kliknąć przycisk.
Opis narzędzia Samsung Easy Printer Manager
Ten interfejs przeznaczony jest do użytku przez użytkowników w
małych firmach lub w domach.
Otwieranie programu:
Wybierz Start > Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Menedżer drukarki Samsung >
Menedżer drukarki Samsung.
1
Lista
drukarek
Lista drukarek wyświetla ikony drukarek
zainstalowanych w komputerze.
139
Użyteczne narzędzia do zarządzania
Informacje
o drukarce
Przycisk Rozwiązywanie
problemów: W przypadku
wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera Pod. wyk. i usuw. usterek.
Umożliwia to bezpośrednie
otwieranie odpowiedniej części w
podręczniku użytkownika.
2
Informacje
o aplikacji
3
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie
informacje, jak nazwa modelu urządzenia,
adres IP (lub nazwa portu) oraz stan
urządzenia.
Obejmuje łącza do zmian zaawansowanych
ustawień, preferencji, pomocy i informacji o
aplikacji.
Przycisk
służy do zmiany
interfejsu użytkownika na interfejs
ustawień zaawansowanych (patrz
„Przegląd interfejsu ustawień
zaawansowanych” na stronie 141).
5. Konserwacja
Szybkie
łącza
140
Wyświetla Szybkie łącza do określonych
funkcji urządzenia. Ta sekcja zawiera także
łącza do aplikacji w ustawieniach
zaawansowanych.
4
Po podłączeniu urządzenia do sieci,
wyświetlone zostanie okno aplikacji
SyncThru™ Web Service.
Obszar
zawartości
Wyświetla informacje o wybranym urządzeniu,
pozostałym poziomie toneru i papieru.
Informacje te różnić się będą w zależności od
wybranego urządzenia. Niektóre urządzenia
nie obsługują tej funkcji.
Zamów
materiały
6
eksploatac
yjne
Kliknij przycisk Zamów w oknie zamówienia
materiałów. Nowe kasety z tonerem zamawiać
można za pośrednictwem Internetu.
5
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna,
a następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać
informacje na jej temat.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osób
zarządzających siecią i urządzeniami.
5. Konserwacja
► Ustawienia faksowania do komputera
Zawiera ustawienia podstawowej funkcji skanowania wybranego
urządzenia.
•
Wyłącz: Jeśli opcja Wyłącz ma wartość Wł., przychodzące
faksy nie będą odbierane w urządzeniu.
•
Włącz odbieranie faksów z urządzenia: Umożliwia
wysyłanie faksów za pomocą urządzenia i konfigurację
większej liczby opcji.
► Ustawienia urządzenia
Kliknij przycisk Ustawienia urządzenia > Łącze do programu,
aby skonfigurować różne ustawienia urządzenia.
► Ustawienia skanowania do komputera
To menu zawiera ustawienia umożliwiające tworzenie lub
usuwanie profilów skanowania do PC.
•
Włączanie skanowania: Określa, czy skanowanie jest
włączone w urządzeniu.
•
profil: Wyświetla profile skanowania zapisane w wybranym
urządzeniu.
•
Karta Podstawowa: Zawiera ogólne ustawienia skanowania
i urządzenia.
•
Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.
141
► Ustawienia ostrzeżeń
To menu zawiera ustawienia powiązane z alarmami o błędach.
•
Ostrzeżenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu
otrzymania alarmu.
•
Ostrzeżenie e-mail: Zawiera opcje dotyczące otrzymywania
alertów pocztą elektroniczną.
•
Historia ostrzeżeń: Obejmuje alerty dotyczące historii
urządzenia i toneru.
► Rozliczanie zadań
Umożliwia obsługę zapytań dotyczących informacji o
przydziałach określonego użytkownika rozliczania zadań.
Informacje o przydziałach mogą być tworzone i stosowane do
urządzeń przez oprogramowanie do rozliczania zadań, np.
oprogramowanie administracyjne SyncThru™ lub CounThru™.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
5. Konserwacja
142
7
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung (tylko system Windows)
Ikona
Znaczenie
Normalny
Aplikacja Stan drukarki Samsung to program służący do
monitorowania stanu drukarki i informowania o nim.
Opis
Urządzenie jest w trybie gotowości, nie
występują błędy ani ostrzeżenia.
Ostrzeżenie Stan urządzenia może spowodować
wystąpienie błędu w przyszłości. Na
przykład, poziom toneru może być niski,
co oznacza, że niedługo może dojść do
jego wyczerpania.
• Okno programu Stan drukarki Samsung i jego
zawartość, pokazane w tym podręczniku użytkowania,
mogą się różnić w zależności od urządzenia i
używanego systemu operacyjnego.
Wskaźnik
błędu
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny
z urządzeniem (patrz Podstawowy podręcznik).
Wystąpił przynajmniej jeden błąd.
Przegląd Stan drukarki Samsung
W programie Stan drukarki Samsung można uzyskać informacje
o błędach, które wystąpiły podczas pracy. Aplikacja Stan
drukarki Samsung instalowana jest automatycznie podczas
instalacji oprogramowania urządzenia.
Program Stan drukarki Samsung można także uruchomić
ręcznie. Przejdź do Preferencji drukowania, kliknij kartę
Podstawowe > przycisk Stan drukarki.
Na pasku zadań systemu Windows wyświetlone zostaną
następujące ikony:
Poziom toneru
1
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z
tonerem wyświetlane w powyższym oknie
mogą się różnić w zależności od
używanego urządzenia. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
2
Ustaw.
ostrzeżenia
Wybierz wymagane ustawienia w oknie
opcji.
3
Zamów mat.
ekspl.
Nowe kasety z tonerem zamawiać można
za pośrednictwem Internetu.
Rozwišz.
4 problemów
Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów bezpośrednio w
podręczniku użytkownika.
5 Zamknij
Zamknij okno.
8
Używanie programu Smart Panel (tylko
Macintosh i Linux)
Smart Panel to program, który monitoruje pracę urządzenia i
informuje o jego stanie, a także umożliwia dostosowanie jego
ustawień. W przypadku systemu Macintosh, program Smart
Panel instaluje się automatycznie podczas instalacji
oprogramowania urządzenia. W przypadku systemu Linux
program Smart Panel można pobrać ze strony firmy Samsung
(patrz „Instalowanie aplikacji Smart Panel” na stronie 7).
5. Konserwacja
143
• Okno Smart Panel i jego zawartość przedstawione w
tym podręczniku użytkownika mogą różnić się w
zależności od urządzenia i stosowanego systemu
operacyjnego.
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny
z urządzeniem (patrz Podstawowy podręcznik).
Przegląd programu Smart Panel
W programie Smart Panel można uzyskać informacje o błędach,
które wystąpiły podczas pracy. Program Smart Panel można
także uruchomić ręcznie.
W przypadku systemu MAC OS 10.5, kliknij
Print & Fax w menu System Preferences >
Open Printer Queue... drukarki > Utility.
Macintosh
Linux
W przypadku systemu Mac OS 10.6, kliknij
Print & Fax w menu System Preferences >
Open Printer Queue... drukarki > Printer
Setup > Utility > Open Printer Utility.
Kliknij dwukrotnie ikonę programu Smart
Panel w obszarze powiadamiania.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
5. Konserwacja
144
Printer Setting Można skonfigurować różne ustawienia
urządzenia w oknie programu Program do
ustawiania opcji drukarki. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
4
Poziom toneru Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z
tonerem wyświetlane w powyższym oknie
1
mogą się różnić w zależności od
używanego urządzenia. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
2
Buy Now
User’s Guide
3
Nowe kasety z tonerem zamawiać można
za pośrednictwem Internetu.
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik
użytkownika.
W przypadku wystąpienia błędu
ten przycisk otwiera
Troubleshooting Guide.
Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów
bezpośrednio w podręczniku
użytkownika.
Jeśli drukarka jest podłączona do
sieci, okno SyncThru™ Web
Service zostanie wyświetlone
zamiast okna programu Program
do ustawiania opcji drukarki.
Zmienianie ustawień programu Smart Panel
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Smart Panel w systemie
Linux i wybierz Options. Wybierz wymagane ustawienia w oknie
Options.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
5. Konserwacja
145
9
Korzystanie z programu Unified Driver
Configurator w systemie Linux
Unified Driver Configurator to narzędzie służące głównie do
konfigurowania urządzeń wielofunkcyjnych. Stosowanie
narzędzia Unified Driver Configurator wymaga zainstalowania
zunifikowanego sterownika dla systemu Linux (Unified Linux
Driver) (patrz „Instalacja w systemie Linux” na stronie 7).
1 Printer
Configuration
2 Port Configuration
Po zainstalowaniu sterownika Unified Linux Driver w systemie
Linux na pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona
pakietu Unified Driver Configurator.
Aby skorzystać z pomocy ekranowej, kliknij Help.
Uruchamianie programu Unified Driver
Configurator
1
Dwukrotnie kliknij ikonę Unified Driver Configurator,
znajdującą się na pulpicie.
Można również kliknąć ikonę menu Startup i wybrać
kolejno opcje Samsung Unified Driver > Unified Driver
Configurator.
2
Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy
kliknąć odpowiednie przyciski po lewej stronie.
3
Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć
aplikację Unified Driver Configurator.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
Printers configuration
Menu Printers configuration ma dwie karty: Printers i
Classes.
► Karta Printers
Klikając przycisk z ikoną urządzenia z lewej strony okna
programu Unified Driver Configurator, można wyświetlić
bieżącą konfigurację drukarki systemowej.
1
Przełącza do opcji Printers configuration.
2
Wyświetla wszystkie zainstalowane
urządzenia.
3
Wyświetla stan, nazwę modelu i URI dla
urządzenia.
5. Konserwacja
146
przyciski sterujące drukarką są następujące:
•
Refresh: Odświeża listę dostępnych urządzeń.
•
Add Printer: Umożliwia dodanie nowych urządzeń.
•
Remove Printer: Usuwa wybrane urządzenie.
•
Set as Default: Ustawia wybrane urządzenie jako domyślne.
•
Stop/Start: Zatrzymuje/uruchamia urządzenie.
•
Test: Umożliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia,
czy urządzenie działa poprawnie.
•
Properties: Umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości
drukarki.
Użyteczne narzędzia do zarządzania
► Karta Classes
Na karcie Classes znajduje się lista dostępnych klas urządzeń.
1
Wyświetla wszystkie klasy urządzeń.
2
Wyświetla stan klasy i liczbę urządzeń w tej
klasie.
•
Refresh: Odświeża listę klas.
•
Add Class: Umożliwia dodanie nowej klasy urządzeń.
•
Remove Class: Usuwa wybraną klasę urządzeń.
5. Konserwacja
147
Ports configuration
W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów,
sprawdzać ich stan oraz zwalniać porty, które zostały
zablokowane jako zajęte w momencie, kiedy proces nadrzędny
został przerwany.
1
Przełącza do opcji Ports configuration.
2
Wyświetla wszystkie dostępne porty.
3
Wyświetla rodzaj portu, urządzenie
podłączone do tego portu oraz stan.
•
Refresh: odświeża listę dostępnych portów.
•
Release port: Zwalnia wybrany port.
6. Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w
przypadku wystąpienia błędu.
• Problemy z podawaniem papieru
149
• Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
150
• Problemy z drukowaniem
151
• Problemy z jakością wydruków
155
• Problemy z kopiowaniem
163
• Problemy ze skanowaniem
164
• Problemy z faksem
166
• Problemy związane z systemem operacyjnym
168
Problemy z podawaniem papieru
Stan
6. Rozwiązywanie problemów
149
Sugerowane rozwiązania
Papier zakleszcza się podczas
drukowania
Usuń zakleszczenie papieru.
Papier skleja się.
•
•
•
•
Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika.
Upewnij się, że użyto właściwego typu papieru.
Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj.
Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru.
Arkusze papieru nie są podawane W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru.Załaduj do zasobnika papier jednego typu,
rozmiaru i o jednakowej gramaturze.
ze stosu.
Papier nie jest podawany do
urządzenia.
•
•
•
•
Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia.
Papier nie został prawidłowo załadowany.Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo.
W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru.Wyjmij nadmiar papieru.
Papier jest za gruby.Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego
urządzenia.
Papier nadal ulega zakleszczeniu. • W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru.Wyjmij nadmiar papieru.Jeśli drukowanie
odbywa się na materiałach specjalnych, użyj podajnika uniwersalnego (lub podajnika
ręcznego).
• Używany jest niewłaściwy typ papieru.Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami
technicznymi danego urządzenia.
• Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru.Otwórz pokrywę przednią i wyjmij
resztki papieru.
Folie sklejają się ze sobą przy
wysuwaniu.
Używaj tylko folii przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.Arkusz folii należy
wyjmować zaraz po wysunięciu go z urządzenia.
Koperty przekrzywiają się lub nie
są podawane prawidłowo.
Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają koperty po obu jej stronach.
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
6. Rozwiązywanie problemów
Kliknij to łącze, aby odtworzyć animację na temat rozwiązywania problemów z zasilaniem.
Stan
Urządzenie nie jest zasilane
lub kabel łączący urządzenie z
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.
Sugerowane rozwiązania
• Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli na panelu sterowania urządzenia
znajduje się przycisk
(Zasilanie), naciśnij ten przycisk.
• Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.
150
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie
drukuje.
6. Rozwiązywanie problemów
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie jest zasilane.
Sugerowane rozwiązania
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli na panelu
sterowania urządzenia znajduje się przycisk
ten przycisk.
Urządzenie nie jest wybrane jako
urządzenie domyślne.
151
(Zasilanie), naciśnij
Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie Windows.
Sprawdź następujące możliwości:
• Przednia pokrywa nie jest zamknięta.Zamknij pokrywę przednią.
• Wystąpiło zakleszczenie papieru.Usuń zakleszczenie papieru.
• Nie załadowano papieru do podajnika.Załaduj papier.
• Nie zainstalowano kasety z tonerem.Zainstaluj kasetę z tonerem.
Jeśli wystąpił błąd systemowy, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Kabel łączący urządzenie z
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.
Kabel łączący urządzenie z
komputerem jest uszkodzony.
Jeśli to możliwe, podłącz kabel do innego sprawnego komputera i
wykonaj wydruk.Można także spróbować użyć innego kabla
urządzenia.
Ustawienia portu są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby określić, czy
zadanie drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu.Jeśli
komputer wyposażony jest w więcej niż jeden port, upewnij się, że
urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu.
Urządzenie może być nieprawidłowo
skonfigurowane.
Sprawdź okno Preferencje drukowania, aby się upewnić, że
wszystkie ustawienia są prawidłowe.
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie
drukuje.
Możliwa przyczyna
6. Rozwiązywanie problemów
152
Sugerowane rozwiązania
Sterownik drukarki został
nieprawidłowo zainstalowany.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik urządzenia.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
Sprawdź, czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na
wyświetlaczu panelu sterowania.Skontaktuj się z serwisem.
Rozmiar dokumentu jest zbyt duży –
brakuje pamięci dyskowej komputera,
aby umożliwić dostęp do tego zadania
drukowania.
Zwolnij więcej przestrzeni na dysku i wydrukuj dokument ponownie.
Zasobnik wyjściowy jest pełny.
Po wyjęciu papieru z zasobnika wyjściowego urządzenie wznowi
drukowanie.
Urządzenie wybiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego
źródła papieru.
Opcje papieru wybrane w oknie
Preferencje drukowania mogą być
nieprawidłowe.
W wielu aplikacjach źródło papieru można wybrać na karcie Papier w
oknie Preferencje drukowania.Wybierz właściwe źródło
papieru.Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.
Wykonywanie
zadania drukowania
trwa bardzo długo
Zadanie może być bardzo złożone.
Zmniejsz złożoność strony lub zmień ustawienia jakości wydruku.
Połowa strony jest
pusta.
Mogła zostać wybrana niewłaściwa
orientacja strony.
Zmień orientację strony w aplikacji.Patrz ekran pomocy sterownika
drukarki.
Rzeczywisty rozmiar papieru oraz
ustawienia rozmiaru papieru nie są
zgodne.
Upewnij się, że rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki
odpowiada arkuszom znajdującym się w zasobniku. Upewnij się także,
czy rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki odpowiada
papierowi wybranemu w ustawieniach używanej aplikacji
oprogramowania.
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie drukuje,
ale tekst jest
niepoprawny,
zniekształcony lub
niepełny.
Strony są
drukowane, ale są
puste.
Możliwa przyczyna
6. Rozwiązywanie problemów
153
Sugerowane rozwiązania
Kabel urządzenia jest nieprawidłowo
podłączony lub uszkodzony.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.Spróbuj wydrukować
dokument, który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany.Jeśli to
możliwe, podłącz kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj
wydrukować zadanie, które na pewno jest poprawne.Jeśli problem nie
zostanie rozwiązany, wymień kabel urządzenia.
Wybrano niewłaściwy sterownik
drukarki.
Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji, aby się upewnić, że
wybrano właściwe urządzenie.
Aplikacja działa nieprawidłowo.
Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji.
System operacyjny działa
nieprawidłowo.
Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer.Wyłącz i
włącz ponownie urządzenie.
W przypadku pracy w środowisku
systemu DOS ustawienie czcionki
urządzenia może być nieprawidłowe.
Patrz „Zmiana ustawień czcionek” na stronie 89.
Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub
pusta.
W razie potrzeby wstrząśnij kasetą z tonerem.W razie konieczności
wymień kasetę z tonerem.
Plik może zawierać puste strony.
Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
Niektóre elementy, np. kontroler lub
płyta główna, są uszkodzone.
Skontaktuj się z serwisem.
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie
niepoprawnie
drukuje pliki
PDF.Brakuje
niektórych
elementów
graficznych, tekstu
lub ilustracji.
Możliwa przyczyna
Niezgodność między plikiem PDF a
produktami firmy Acrobat.
6. Rozwiązywanie problemów
154
Sugerowane rozwiązania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę
czynność.Włącz opcję Drukuj jako obraz w opcjach drukowania
programu Acrobat.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku
PDF jako obrazu.
Jakość druku zdjęć Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo
niska.
nie jest
dobra.Obrazy nie są
wyraźne.
Zmniejsz rozmiar zdjęcia.Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji
rozdzielczość zostaje zmniejszona.
Przed rozpoczęciem Używanie wilgotnego papieru może
drukowania
spowodować powstawanie pary
urządzenie wydziela podczas wydruku.
parę w pobliżu
zasobnika
wyjściowego.
To nie stanowi problemu.Kontynuuj drukowanie.
Drukarka nie
drukuje na papierze
o nietypowym
formacie, jak papier
do druku faktur.
Wybierz właściwy rozmiar papieru w obszarze Niestandardowa na
karcie Papier w oknie Preferencje drukowania.
Rzeczywisty rozmiar papieru i
ustawiony rozmiar papieru nie są
zgodne.
Zadrukowany papier Ustawienia typu papieru nie pasują do
z fakturami jest
siebie.
zawinięty.
Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.Przejdź do okna Preferencje
drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ na Gruby.
Problemy z jakością wydruków
6. Rozwiązywanie problemów
155
Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo, jakość wydruku może się pogorszyć.Poniższa
tabela zawiera informacje dotyczące usuwania problemu.
Stan
Zbyt jasny lub wyblakły
wydruk
Sugerowane rozwiązania
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub wyblakłe obszary, kończy się zapas
toneru.Zainstaluj nową kasetę z tonerem.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie rozdzielczości druku jest zbyt niskie lub włączony jest tryb
oszczędzania toneru.Ustaw rozdzielczość wydruku i wyłącz tryb oszczędzania toneru.Patrz ekran
pomocy sterownika drukarki.
• Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z
tonerem.Wyczyść wnętrze urządzenia.
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona.Wyczyść wnętrze
urządzenia.Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Górna część papieru jest Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
zadrukowywana
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier
jaśniejszymi kolorami niż
i ustaw typ papieru na Wtórny.
pozostała część.
Problemy z jakością wydruków
Stan
Plamy toneru
6. Rozwiązywanie problemów
156
Sugerowane rozwiązania
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Wałek transferowy może być brudny.Wyczyść wnętrze urządzenia.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.Skontaktuj się z serwisem.
Wyblakłe obszary
Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe, zazwyczaj okrągłe obszary:
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy.Spróbuj ponownie wydrukować zadanie.
• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy.Użyj papieru innej
marki.
• Zła partia papieru.Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie
wchłaniają toneru.Użyj papieru innego typu lub innej marki.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier
i ustaw typ na Gruby.
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Białe plamy
Jeśli na stronie widoczne są białe plamy:
• Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia, co
powoduje zabrudzenie wałka transferowego.Wyczyść wnętrze urządzenia.
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia.Wyczyść wnętrze urządzenia.
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Problemy z jakością wydruków
Stan
Pionowe linie na
wydruku
6. Rozwiązywanie problemów
157
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
• Powierzchnia (część bębna) kasety z tonerem wewnątrz urządzenia została prawdopodobnie
zarysowana.Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi:
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona.Wyczyść wnętrze
urządzenia.Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Tło czarne lub kolorowe
Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży:
• Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze.
• Sprawdź warunki panujące w miejscu, w którym ustawiono urządzenie:bardzo suche lub bardzo wilgotne
powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować większe cieniowanie tła.
• Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Smugi toneru
• Wyczyść wnętrze urządzenia.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Problemy z jakością wydruków
Stan
Powtarzające się
pionowe pasy
6. Rozwiązywanie problemów
158
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady:
• Kaseta z tonerem może być uszkodzona.Jeśli wciąż występują te same problemy, wyjmij kasetę z
tonerem i zainstaluj nową.
• Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner.Jeśli wady występują na tylnej części
strony, problem zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron.
• Zespół utrwalający może być uszkodzony.Skontaktuj się z serwisem.
Rozproszenie toneru w
tle
A
Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny.Użyj papieru z innej partii.Nie otwieraj opakowania papieru, jeżeli nie jest
to konieczne, aby papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci.
• Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie, zmień układ wydruku, aby uniknąć drukowania
w obszarach, które mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie.Drukowanie na
połączeniach może powodować problemy.
• Jeżeli plamki w tle pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony, dostosuj rozdzielczość drukowania
z poziomu aplikacji lub w oknie Preferencje drukowania.Upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ
papieru.Na przykład:Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwykły papier, może wystąpić
nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
Problemy z jakością wydruków
Stan
6. Rozwiązywanie problemów
159
Sugerowane rozwiązania
Wokół pogrubionych
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
znaków lub obrazów
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie.Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier
widać cząsteczki toneru.
i ustaw typ papieru na Wtórny.
• Upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ papieru.Na przykład:Jeśli wybrano Grubszy papier, a
zastosowano Zwykły papier, może wystąpić nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
Zniekształcone znaki
• Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy niekompletne, używany papier może być zbyt śliski.Spróbuj użyć
innego papieru.
Przekrzywienie strony
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Upewnij się, że prowadnice nie obejmują stosu arkuszy zbyt ciasno ani zbyt luźno.
Problemy z jakością wydruków
Stan
Podwijanie się i
falowanie
6. Rozwiązywanie problemów
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru.Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i
wilgotnością.
• Odwróć stos papieru w zasobniku.Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Marszczenie papieru
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Odwróć stos papieru w zasobniku.Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Zabrudzenie tylnych
stron wydruków
• Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety.Wyczyść wnętrze urządzenia.
160
Problemy z jakością wydruków
Stan
Jednokolorowe lub
czarne strony
6. Rozwiązywanie problemów
Sugerowane rozwiązania
• Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana.Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie.
• Kaseta z tonerem może być uszkodzona.Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
• Urządzenie może wymagać naprawy.Skontaktuj się z serwisem.
A
Wysypywanie się toneru
z kasety
• Wyczyść wnętrze urządzenia.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij starą kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy.Skontaktuj się z serwisem.
Niewypełnione znaki
A
161
W częściach znaków występują białe plamy w miejscach, gdzie powinny znajdować się wypełnione
powierzchnie:
• W przypadku folii przezroczystych użyj ich innego typu.Ze względu na skład folii puste wypełnienia
niektórych znaków są zjawiskiem normalnym.
• Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru.Wyciągnij papier i odwróć go.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.
Problemy z jakością wydruków
Stan
Poziome smugi
6. Rozwiązywanie problemów
162
Sugerowane rozwiązania
Jeśli wystąpią poziome równoległe czarne paski lub smugi:
• Kaseta z tonerem może być nieprawidłowo zainstalowana.Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie.
• Kaseta z tonerem może być uszkodzona.Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy.Skontaktuj się z serwisem.
Podwinięcie
Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki:
• Odwróć stos papieru w zasobniku.Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
• Zmień opcję papieru w drukarce i spróbuj ponownie.Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij
kartę Papier i ustaw typ na Cienki.
• Nieznany obraz pojawia Korzystanie z urządzenia na wysokości większej niż 1000 m może mieć niekorzystny wpływ na jakość
się wielokrotnie na kilku wydruku np. powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki.Należy poprawić ustawienie
arkuszach
wysokości w urządzeniu (patrz „Ustawianie wysokości” na stronie 88).
• Wysypywanie się toneru
z kasety
• Wydruk jest jasny lub
występują zabrudzenia
Problemy z kopiowaniem
Stan
6. Rozwiązywanie problemów
163
Sugerowane rozwiązania
Kopie są zbyt jasne lub
zbyt ciemne.
Użyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby rozjaśnić lub przyciemnić tło na kopiach.
Na kopiach występują
rozmazania, linie, znaki
lub plamy.
• Jeśli wady występują na oryginale, użyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby przyciemnić
lub rozjaśnić tło kopii.
• Jeśli wady nie występują na oryginale, wyczyść moduł skanera.
Obraz kopii jest
przekrzywiony.
• Upewnij się, że oryginał jest wyrównany względem wskaźnika dopasowania.
Drukowane są puste
kopie.
Upewnij się, że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone
do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
• Wałek transferowy może być brudny.Wyczyść wnętrze urządzenia.
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Obraz łatwo ściera się z
kopii.
• Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania.
• W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas.
Występują częste
• Przekartkuj papier, a następnie odwróć go w zasobniku papieru.Wymień papier w zasobniku na
nowy.Sprawdź i dopasuj prowadnice papieru, jeśli to konieczne.
zakleszczenia papieru do
kopiowania.
• Upewnij się, że używasz papieru odpowiedniego typu i o właściwej gramaturze.
• Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do
kopiowania.
Kaseta z tonerem
wystarcza na mniejszą
liczbę kopii niż
oczekiwana.
• Może to wynikać z faktu, że oryginały zawierają obrazy, duże ciemne obszary i grube linie.Formularze,
biuletyny informacyjne, książki i podobne dokumenty należą do oryginałów, których kopiowanie wymaga
większej ilości toneru.
• Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii.
• Wyłącz i włącz urządzenie.
Problemy ze skanowaniem
Stan
Skaner nie działa.
6. Rozwiązywanie problemów
164
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub w podajniku
dokumentów stroną zadrukowaną do góry.
• Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu, który ma być
zeskanowany.Należy wypróbować funkcję skanowania wstępnego, aby zobaczyć, czy zadziała.Spróbuj
zmniejszyć rozdzielczość skanowania.
• Sprawdź, czy kabel drukarki urządzenia jest podłączony prawidłowo.
• Upewnij się, że kabel drukarki urządzenia nie jest uszkodzony.Zamień kabel drukarki na taki, który jest
na pewno sprawny.Jeśli to konieczne, wymień kabel drukarki.
• Sprawdź, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany.Należy sprawdzić ustawienia w programie
SmarThru Office lub używanej aplikacji w celu upewnienia się, że zadanie skanera zostało wysłane do
prawidłowego portu (na przykład USB001).
Moduł skanera skanuje
bardzo wolno.
• Sprawdź, czy urządzenie drukuje odebrane dane.Jeśli tak, zeskanuj dokument po wydrukowaniu
odebranych danych.
• Grafika jest skanowana wolniej niż tekst.
• Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania, ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia
zeskanowanego obrazu wymagana jest duża ilość pamięci.Ustaw w komputerze tryb ECP, w
ustawieniach BIOS.Pomoże to zwiększyć szybkość.Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera
podręcznik użytkownika komputera.
Problemy ze skanowaniem
Stan
Na ekranie komputera
wyświetlany jest
następujący komunikat:
6. Rozwiązywanie problemów
165
Sugerowane rozwiązania
• Prawdopodobnie jest wykonywane zadanie kopiowania lub drukowania.Spróbuj wykonać zadanie po
zakończeniu tego zadania.
• Wybrany port jest obecnie używany.Uruchom ponownie komputer i ponów próbę.
• Urządzenie nie może
być ustawione w
wybranym trybie
sprzętowym.
• Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany.
• Port jest używany przez
inny program.
• Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Port jest wyłączony.
• Skaner jest zajęty
przyjmowaniem lub
drukowaniem
danych.Spróbuj
ponownie po
zakończeniu bieżącego
zadania.
• Nieprawidłowe dojście.
• Skanowanie nie
powiodło się.
• Kabel drukarki urządzenia może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i że włączono zasilanie, a następnie uruchom
ponownie komputer.
Problemy z faksem
Stan
6. Rozwiązywanie problemów
166
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie działa, na • Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie.
wyświetlaczu nie ma
• Upewnij się, że do gniazda elektrycznego dostarczane jest zasilanie.
żadnych komunikatów
• Upewnij się, czy urządzenie jest włączone i czy został naciśnięty przycisk zasilania na panelu sterowania.
lub przyciski nie działają.
Brak sygnału wybierania. • Sprawdź, czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona.
• Sprawdź, czy gniazdo telefoniczne działa, podłączając do niego inny telefon.
Numery przechowywane Upewnij się, że numery zapisane w pamięci są prawidłowe.Aby to sprawdzić, wydrukuj listę z książki
w pamięci nie są
adresowej.
prawidłowo wybierane.
Oryginał nie jest
podawany do
urządzenia.
• Upewnij się, że papier nie jest pomarszczony i został włożony prawidłowo.Sprawdź, czy oryginał ma
prawidłowy rozmiar i nie jest za gruby lub za cienki.
• Upewnij się, że podajnik dokumentów jest prawidłowo zamknięty.
• Konieczna może być wymiana podkładki gumowej podajnika dokumentów.Skontaktuj się z serwisem.
Faksy nie są odbierane
automatycznie.
• Tryb odbierania powinien być ustawiony na Faks.
• Upewnij się, że w zasobniku znajduje się papier.
• Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie.Jeśli jest, usuń problem.
Urządzenie nie wysyła
faksów.
• Upewnij się, że oryginał został załadowany do podajnika dokumentów albo umieszczony na szybie
skanera.
• Sprawdź, czy urządzenie, do którego wysyłany jest faks, może go odebrać.
Problemy z faksem
Stan
Faks przychodzący
zawiera puste miejsca
lub jest niskiej jakości.
6. Rozwiązywanie problemów
167
Sugerowane rozwiązania
• Urządzenie wysyłające faks może być wadliwe.
• Zaszumiona linia telefoniczna może powodować błędy linii.
• Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii.
• Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacji.Wymień kasetę z tonerem.
Niektóre słowa na faksie
przychodzącym są
rozciągnięte.
W urządzeniu wysyłającym faks wystąpiło tymczasowe zakleszczenie dokumentu.
Na wysyłanych
oryginałach występują
linie.
Sprawdź, czy na jednostce skanującej nie ma zanieczyszczeń, i usuń je.
Urządzenie wybiera
numer, ale nie może
nawiązać połączenia z
innym urządzeniem
faksowym.
Faks odbiorczy może być wyłączony, może nie być w nim papieru lub może nie być w stanie odbierać
połączeń przychodzących.Porozmawiaj z operatorem drugiego urządzenia i poproś o rozwiązanie
problemów z ich strony.
Faksy nie są zapisywane Może być za mało pamięci do zapisania faksu.Jeżeli wyświetlany jest komunikat o ilości dostępnej pamięci,
w pamięci.
usuń niepotrzebne faksy z pamięci, a następnie spróbuj zapisać faks ponownie.Skontaktuj się z serwisem.
W dolnej części każdej
strony lub na innych
stronach znajdują się
puste obszary, z małym
paskiem tekstu w górnej
części.
W ustawieniach opcji użytkownika mogły zostać wybrane nieprawidłowe ustawienia papieru.Sprawdź
rozmiar papieru i spróbuj ponownie.
Problemy związane z systemem operacyjnym
6. Rozwiązywanie problemów
1
Typowe problemy w systemie Windows
Stan
Sugerowane rozwiązania
Podczas instalacji
pojawia się komunikat
„Plik w użyciu”
Zamknij wszystkie aplikacje.Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom system
Windows ponownie.Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Wyświetlane są
komunikaty: „Ogólny
błąd ochrony”, „Wyjątek
OE”, „Spool 32” lub
„Niedozwolona
operacja”
Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.
Pojawiają się
komunikaty:
„Drukowanie nie
powiodło się”,
„Przekroczony limit
czasu drukarki”.
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania.Wystarczy zaczekać, aż urządzenie
zakończy drukowanie.Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania,
sprawdź połączenie i/lub określ, czy wystąpił błąd.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Microsoft Windows znajduje się w podręczniku użytkownika
systemu Microsoft Windows dostarczonym wraz z komputerem.
168
Problemy związane z systemem operacyjnym
6. Rozwiązywanie problemów
169
2
Typowe problemy na komputerach Macintosh
Stan
Sugerowane rozwiązania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność.Włącz opcję Drukuj jako obraz
Urządzenie niepoprawnie
drukuje pliki PDF.Brakuje
w opcjach drukowania programu Acrobat.
niektórych elementów
graficznych, tekstu lub ilustracji.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
Dokument został wydrukowany, Zaktualizuj system operacyjny Mac OS do wersji MAC OS X 10.3.3 lub nowszej.
ale zadanie drukowania nie
zostało usunięte z bufora w
systemie Mac OS X 10.3.2.
Niektóre litery nie są normalnie
wyświetlane podczas
drukowania okładki.
System Mac OS nie może utworzyć czcionki podczas drukowania strony tytułowej.Litery alfabetu
angielskiego i cyfry wyświetlane są prawidłowo na okładce.
Podczas drukowania
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w sterowniku urządzenia i w
dokumentu na komputerze
programie Acrobat Reader.
Macintosh w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub nowszej
kolory drukowane są
nieprawidłowo.
Problemy związane z systemem operacyjnym
6. Rozwiązywanie problemów
170
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Macintosh znajduje się w podręczniku użytkownika systemu
Macintosh dostarczonym wraz z komputerem.
3
Typowe problemy w systemie Linux
Stan
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie drukuje.
• Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki.Otwórz program Unified Driver Configurator
i przejdź do karty Printers w oknie Printers configuration, aby wyświetlić listę dostępnych
drukarek.Sprawdź, czy dane urządzenie znajduje się na tej liście.Jeśli nie ma go tam, uruchom kreatora
Add new printer wizard w celu skonfigurowania urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest uruchomione.Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie
z listy drukarek.Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer.Jeśli w obszarze stanu widoczny jest
ciąg „Stopped”, naciśnij przycisk Start.Spowoduje to wznowienie normalnej pracy drukarki.Stan
„stopped” może zostać uaktywniony, gdy wystąpią problemy podczas drukowania.
• Sprawdź, czy dla aplikacji wybrano specjalną opcję drukowania, np. „-oraw”.Jeśli w wierszu poleceń
wpisano parametr „-oraw”, skasuj go, aby drukowanie przebiegało prawidłowo.W aplikacji Gimp wybierz
„print” —> „Setup printer” i edytuj parametr w wierszu poleceń.
Niektóre obrazy
kolorowe drukowane są
na czarno.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05): podstawowa
przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni
kolorów CIE.Ponieważ w technologii PostScript przestrzeń kolorów CIE stosowana jest w systemie Color
Matching System, należy uaktualnić Ghostscript do wersji 7.06 lub nowszej.Najnowsze wersje aplikacji
Ghostscript można pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.
Problemy związane z systemem operacyjnym
6. Rozwiązywanie problemów
171
Stan
Sugerowane rozwiązania
Niektóre obrazy
kolorowe drukowane są
w nieoczekiwanym
kolorze.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) – podstawowa
przestrzeń koloru dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB, konwertowana następnie za pomocą
przestrzeni kolorów CIE.Ponieważ w technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest
przestrzeń kolorów CIE, aplikację Ghostscript należy uaktualnić co najmniej do wersji 8.xx lub
nowszej.Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.
Urządzenie nie drukuje
To znany problem występujący w przypadku korzystania z urządzeń kolorowych z wersjami programu
całych stron; strony są
Ghostscript (8.51 lub wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Usterka jest zgłoszona w witrynie
zadrukowane w połowie. bugs.ghostscript.com jako Ghostscript Bug 688252. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL
Ghostscript w wersji 8.52 i nowszych.Aby rozwiązać problem, pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript
z witryny http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je.
Nie można skanować za
pomocą aplikacji GIMP.
Sprawdź, czy w menu Acquire aplikacji Gimp występuje tekst Xsane:Device dialog.Jeśli nie, zainstaluj na
komputerze moduł Xsane dla programu Gimp.Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD
z dystrybucją systemu Linux lub na stronie głównej programu Gimp.Szczegółowe informacje podano w
pomocy na płycie z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji Gimp.
W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji.
Podczas drukowania
dokumentu wyświetlany
jest komunikat o błędzie
„Cannot open port
device file”.
Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika
LPR), gdy zadanie drukowania jest w toku.Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania
zawsze po zmianie opcji drukowania, po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane
ponownie.Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie drukowania, nagłe przerwanie
jego pracy powoduje, że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań
drukowania.Jeśli wystąpi taka sytuacja, spróbuj zwolnić port, wybierając opcję Release port w oknie Port
configuration.
Problemy związane z systemem operacyjnym
Stan
Urządzenie nie znajduje
się na liście skanerów.
6. Rozwiązywanie problemów
172
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera za pomocą portu USB i że
włączono zasilanie.
• Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia.Otwórz program Unified
Linux Driver Configurator, przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers.Sprawdź,
czy sterownik o nazwie odpowiadającej nazwie urządzenia znajduje się na liście.
• Upewnij się, że port nie jest zajęty.Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia (drukarka i skaner)
korzystają z tego samego interfejsu wejścia/wyjścia (portu), możliwe jest, że różne aplikacje
użytkownika próbują równocześnie uzyskać dostęp do tego samego portu.Aby uniknąć konfliktu, tylko
jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem.Drugi użytkownik uzyska odpowiedź
„device busy”.Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce podczas uruchamiania procedury
skanowania.Zostanie wyświetlone okno z odpowiednim komunikatem.
Aby zidentyfikować źródło problemu należy otworzyć konfigurację portów i wybrać port przypisany do
skanera. Port o symbolu /dev/mfp0 odpowiada oznaczeniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanera, /
dev/mfp1 – LP:1 itd.Porty USB rozpoczynają się od /dev/mfp4, stąd skanerowi podłączonemu do portu
USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd.Na panelu Selected port można sprawdzić, czy ten port jest zajęty przez
inną aplikację.W takim przypadku należy poczekać na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć
przycisk Release port, jeżeli jesteś pewien, że port bieżącej aplikacji nie działa poprawnie.
Urządzenie nie skanuje.
• Upewnij się, że w urządzeniu jest załadowany dokument, a urządzenie jest podłączone do komputera.
• Jeśli podczas skanowania wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux
dostarczonym wraz z komputerem.
Problemy związane z systemem operacyjnym
6. Rozwiązywanie problemów
173
4
Typowe problemy z językiem PostScript
Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PS i mogą wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.
Problem
Nie można wydrukować
pliku PostScript.
Możliwa przyczyna
Sterownik PostScript może nie być
prawidłowo zainstalowany.
Rozwiązanie
• Zainstaluj sterownik języka PostScript (patrz „Instalacja
oprogramowania” na stronie 4).
• Wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź, czy wersja PS jest
dostępna do drukowania.
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
Drukowany jest raport
Błąd przekroczenia
limitu.
Zadanie drukowania było zbyt złożone. Może być konieczne zmniejszenie złożoności strony lub
zainstalowanie większej ilości pamięci.
Została wydrukowana
strona błędu języka
PostScript.
Zadanie drukowania może nie być
zadaniem PostScript.
Upewnij się, że zadanie drukowania jest zadaniem używającym
języka PostScript.Sprawdź, czy aplikacja oczekiwała na wysłanie
do urządzenia konfiguracji lub pliku nagłówka PostScript.
W sterowniku nie
wybrano zasobnika
opcjonalnego.
Konfiguracja sterownika drukarki
uniemożliwia rozpoznanie zasobnika
opcjonalnego.
Otwórz właściwości sterownika PostScript, wybierz kartę Opcje
urządzenia i ustaw opcję zasobnika.
Problemy związane z systemem operacyjnym
Problem
Podczas drukowania
dokumentu na
komputerze Macintosh w
programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub
nowszej kolory
drukowane są
nieprawidłowo
Możliwa przyczyna
6. Rozwiązywanie problemów
174
Rozwiązanie
Ustawienie rozdzielczości w sterowniku Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo
drukarki nie odpowiada ustawieniu
w sterowniku drukarki i w programie Acrobat Reader.
wybranemu w programie Acrobat
Reader.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region Customer Care Center
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
175
Country/Region Customer Care Center
Web Site
CANADA
1-800-SAMSUNG (726- www.samsung.com
7864)
CHILE
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
400-810-5858
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
CHINA
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
CROATIA
062 SAMSUNG (062
726 7864)
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
800-SAMSUNG (800726786)
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
010-6475 1880
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
8011-SAMSUNG
(80111 7267864) from
land line, local charge/
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
HONG KONG
HUNGARY
www.samsung.com
/hk_en/
06-80-SAMSUNG (726- www.samsung.com
7864)
176
Country/Region Customer Care Center
3030 8282
INDIA
Web Site
www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
ITALY
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
177
Country/Region Customer Care Center
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
02-5805777
NIGERIA
080-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG
(172678)
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800
726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
POLAND
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01
10 for landline and
mobile, normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region Customer Care Center
Web Site
178
Country/Region Customer Care Center
Web Site
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700
726 7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726- www.samsung.com
7864)
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726- www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG (7267864)
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
902-1-SAMSUNG(902
172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
UKRAINE
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/
min)
www.samsung.com
/ch
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com
/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
THAILAND
02-689-3232
www.samsung.ua
www.samsung.com
/ua_ru
Glosariusz
179
Punkt dostępu
W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym
glosariuszu omówiono terminologię powszechnie
stosowaną w odniesieniu do drukowania, a także terminy
stosowane w tym podręczniku użytkownika.
Punkt dostępowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostępowy
(WAP) to urządzenie sprzęgające urządzenia komunikacji
bezprzewodowej w lokalną sieć bezprzewodową (WLAN).
Działa jako centralny nadajnik i odbiornik radiowych sygnałów
WLAN.
802.11
802.11 to zbiór standardów dotyczących komunikacji w
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE
LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsługiwany przez ten sam sprzęt i
korzysta z pasma 2,4 GHz. Tryb 802.11b obsługuje
przepustowość do 11 Mb/s, a tryb 802.11n przepustowość do
150 Mb/s. Praca urządzeń 802.11b/g/n może w pewnych
przypadkach być zakłócana przez kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
ADF
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to moduł
skanowania, który automatycznie podaje arkusz papieru
oryginału, tak że urządzenie może natychmiast zeskanować
pewną jego część.
AppleTalk
AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez
firmę Apple, Inc. dla sieci komputerowych. Był dołączony do
oryginalnego komputera Macintosh (1984). Obecnie firma Apple
zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP.
Glosariusz
180
Głębia bitowa
CCD
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę
bitów używanych do przedstawienia barwy pojedynczego
piksela mapy bitowej. Im większa głębia barwy, tym szerszy
zakres odrębnych barw. W miarę zwiększania liczby bitów liczba
możliwych barw staje się w praktyce zbyt duża dla mapy
kolorów. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany
monochromatycznym lub czarno-białym.
Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający
wykonywanie zadań skanowania. Mechanizm blokowania
modułu CCD jest używany do ochrony modułu CCD przed
uszkodzeniami podczas przenoszenia urządzenia.
BMP
Format grafiki bitmapowej, używany wewnętrznie w
podsystemie grafiki (GDI) systemu Microsoft Windows,
powszechnie używany jako prosty format plików graficznych na
tej platformie.
BOOTP
Protokół BOOTP. Protokół sieciowy używany przez klienta
sieciowego w celu automatycznego przydzielenia adresu IP.
Zazwyczaj odbywa się to w trakcie wykonywania procedury
startowej komputera lub systemu operacyjnego. Serwery
BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z puli adresów.
Protokół BOOTP umożliwia „komputerom bezdyskowym”
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego
systemu operacyjnego.
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu
dokumentów w zestawach. Kiedy wybrana jest opcja
sortowania, urządzenie drukuje cały zestaw przed
wydrukowaniem dodatkowych kopii.
Panel sterowania
Panel sterowania to płaski, zwykle pionowo zorientowany
obszar, na którym wyświetlane są elementy odpowiadające za
sterowanie i monitorowanie. Panel sterowania znajduje się
zazwyczaj w przedniej części urządzenia.
Glosariusz
181
Pokrycie
Domyślny
Termin z dziedziny technologii druku, określający stopień
zużycia toneru w czasie drukowania. Na przykład pokrycie 5%
oznacza, że strona papieru A4 jest w około 5% pokryta obrazem
lub tekstem. Jeżeli więc na dokumencie lub oryginale znajdują
się złożone obrazy lub duża ilość tekstu, pokrycie będzie
większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże jak
pokrycie.
Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych
urządzeniach, a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.
CSV
Wartości oddzielane przecinkami (CSV). Format plików CSV jest
używany do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Ten
format plików, używany w programie Microsoft Excel, stał się
faktycznym standardem w branży, nawet w przypadku platform
innych niż firmy Microsoft.
DADF
Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document
Feeder) to moduł skanowania, który automatycznie podaje i
odwraca arkusz oryginału, tak że obie strony mogą zostać
zeskanowane.
DHCP
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to
protokół sieciowy klient-serwer. Serwer DHCP udostępnia
parametry konfiguracyjne specyficzne dla klienta DHCP hosta
żądającego zazwyczaj informacji wymaganych przez hosta
klienta w celu włączenia się do sieci IP. Oprócz tego protokół
DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP hostom
klienta.
DIMM
Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka
płytka drukowana przechowująca pamięć. Moduł DIMM
przechowuje w urządzeniu wszystkie dane, takie jak dane
drukowania lub dane odebranego faksu.
DLNA
Standard opracowany przez organizację DLNA (Digital Living
Network Alliance) umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci
domowej przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.
Glosariusz
182
DNS
Drukowanie dwustronne
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący
informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie
danych w sieciach, na przykład w Internecie.
Mechanizm, który automatycznie odwraca arkusz papieru, aby
urządzenie mogło drukować na obu stronach papieru (lub
skanować z obu stron). Drukarka wyposażona w moduł druku
dwustronnego może drukować na dwóch stronach arkusza
podczas jednej operacji drukowania.
Drukarka igłowa
Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę
drukującą przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez
nacisk, przy uderzaniu nasączaną atramentem taśmą o papier
(podobnie jak w maszynie do pisania).
DPI
Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomocą której
opisywana jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i
skanowaniu. Zwykle im wyższa wartość DPI, tym wyższa
rozdzielczość, więcej szczegółów widocznych w obrazie oraz
większy rozmiar pliku.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usługa firm
telekomunikacyjnych, która umożliwia użytkownikowi używanie
jednej linii telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów
telefonów.
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, których wydrukowanie w
ciągu miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Do drukarki
odnoszą się ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji, takie
jak liczba wydrukowanych w ciągu roku stron. Okres eksploatacji
oznacza średnią liczbę wydruków, zwykle podczas okresu
gwarancji. Jeśli na przykład cykl eksploatacyjny wynosi
48 000 stron na miesiąc liczący 20 dni roboczych, drukarka ma
drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie.
ECM
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji
dostępny w faksach i modemach klasy 1. Automatycznie
wykrywa i naprawia błędy podczas transmisji danych faksu,
powodowane przez zakłócenia na linii telefonicznej.
Glosariusz
183
Emulacja
EtherTalk
Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na
osiągnięcie takich samych wyników, jakie osiąga inne
urządzenie.
Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla
sieci komputerowych. Był dołączony do oryginalnego komputera
Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem
sieciowym TCP/IP.
Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w
wyniku czego drugi system działa tak jak pierwszy. Emulacja
polega na dokładnym kopiowaniu zewnętrznych działań
systemu, natomiast symulacja dotyczy symulowania działania
danego modelu systemu, często z uwzględnieniem jego operacji
wewnętrznych.
Ethernet
Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych
dla sieci lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnały
dla warstwy fizycznej oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy
MAC/łącza danych modelu OSI. Ethernet jest przeważnie
standaryzowany jako IEEE 802.3. Jest to najszerzej
rozpowszechniona technologia LAN, znajdująca się w użyciu od
lat 90. aż do dzisiaj.
FDI
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana
wewnątrz urządzenia, która pozwala na użytkowanie innych
urządzeń, takich jak urządzenie na monety lub czytnik kart.
Urządzenia tego typu umożliwiają wprowadzenie opłat za
drukowanie za pomocą danego urządzenia.
FTP
Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany
protokół do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej
protokół TCP/IP (na przykład internet lub intranet).
Glosariusz
184
Zespół utrwalający
Półtony
Część drukarki laserowej utrwalająca toner na powierzchni
nośnika druku. Składa się z wałka termicznego i wałka
dociskowego. Po naniesieniu toneru na papier jednostka
utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i ciśnieniową w celu
utrwalenia toneru na papierze; z tego powodu papier po
opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły.
Obraz, na którym skala szarości jest symulowana za pomocą
różnic w ilości punktów. Na obszarach o dużym natężeniu
kolorów występuje duża liczba punktów, podczas gdy na
obszarach jaśniejszych występuje mniejsza liczba punktów.
Brama
Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych,
przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko
obracających się płytach o magnetycznych powierzchniach.
Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią
komputerową i linią telefoniczną. Zazwyczaj jest to komputer lub
sieć umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci.
Skala szarości
Odcienie szarości, odpowiadające jasnym i ciemnym częściom
dokumentu, stosowane w przypadku przekształcania obrazu
kolorowego na obraz w skali szarości; poszczególnym kolorom
odpowiadają różne odcienie koloru szarego.
HDD
IEEE
Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to
międzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit,
zajmująca się rozwojem technologii związanych z
elektrycznością.
IEEE 1284
Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez
instytut IEEE. Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu
łącza na końcu kabla równoległego podłączanego do urządzania
peryferyjnego (na przykład drukarki).
Glosariusz
185
Intranet
IPP
Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP,
połączenia sieciowe i ewentualnie publiczny system
telekomunikacyjny w celu bezpiecznego udostępniania części
informacji pracownikom organizacji lub umożliwiania im brania
udziału w operacjach. Czasami ten termin dotyczy tylko
najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej.
Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół
zarówno drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania,
rozmiarami nośników, rozdzielczością itd. Protokołu IPP można
używać lokalnie lub przez internet, łącząc się z wieloma
drukarkami. Obsługuje on także funkcje kontroli dostępu,
uwierzytelniania oraz szyfrowania, jest więc znacznie bardziej
przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu
drukowania.
Adres IP lub nazwa hosta
Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana
przez urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w
sieci korzystającej ze standardu IP.
IPM
Jednostka obr./min (IPM) służy do określania szybkości
drukarki. Szybkość w obrazach na minutę to liczba
jednostronnych arkuszy, jakie drukarka może wydrukować w
ciągu minuty.
IPX/SPX
IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet
Exchange/Sequenced Packet Exchange. Jest to protokół
sieciowy używany w systemach operacyjnych Novell NetWare.
Oba protokoły, IPX i SPX, zapewniają usługi połączenia
podobne do protokołów TCP/IP. Protokół IPX przypomina
protokół IP, a SPX — protokół TCP. IPX/SPX był początkowo
projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle wydajny
w takich zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest
zwykle znacznie większa od wydajności protokołu TCP/IP).
Glosariusz
186
ISO
JBIG
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to
międzynarodowa instytucja ustanawiająca standardy, złożona z
przedstawicieli instytucji narodowych. Ustanawia globalne
standardy obowiązujące w przemyśle i handlu.
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji
obrazów, zapewniający brak utraty dokładności i jakości,
opracowany na potrzeby kompresji obrazów binarnych,
szczególnie faksów. Może być używany również w przypadku
innych obrazów.
ITU-T
ITU (International Telecommunication Union) jest
międzynarodową organizacją założoną w celu utworzenia
standardów i regulacji międzynarodowych usług radiowych i
telekomunikacyjnych. Do jego podstawowych zadań należy
standaryzacja, przydział pasm radiowych oraz organizacja
umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu
umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Litera
T ze skrótu ITU-T oznacza telekomunikację.
Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut
ITU-T dla transmisji dokumentów faksowych.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej
wykorzystywana w przypadku obrazów fotograficznych
standardowa metoda kompresji stratnej. Jest to format używany
do przechowywania i przesyłania zdjęć w sieci WWW.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół
sieciowy służący do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług
katalogowych działających zgodnie z protokołem TCP/IP.
LED
Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe
informujące o stanie urządzenia.
Glosariusz
187
Adres MAC
MMR
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator
przypisany do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48bitowy identyfikator, zazwyczaj zapisywany jako 12
szesnastkowych znaków pogrupowanych w pary (np. 00-00-0c34-11-4e). Adres ten jest zwykle zakodowany na karcie
sieciowej przez producenta. Umożliwia lokalizowanie przez
routery urządzeń w dużych sieciach.
MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji
rekomendowana przez ITU-T T.6.
Modem
Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu
zakodowania informacji cyfrowych, a także do demodulacji
takiego sygnału w celu odkodowania przesłanych informacji.
MFP
Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe
łączące funkcjonalność drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.
MH
MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.4, polegająca na zmniejszaniu ilości danych, które
mają być przesłane jako obrazy pomiędzy urządzeniami
faksującymi. MH to schemat kodowania długości serii,
wykorzystujący książkę kodów, zoptymalizowany pod kątem
efektywnego kompresowania białych obszarów. Ponieważ
większość faksów składa się głównie z białego tła, metoda ta
skraca czas transmisji w przypadku większości faksów.
MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia
jest dekodowana za pomocą metody MH. Druga linia jest
porównywana z pierwszą. Ustalone różnice są kodowane i
przesyłane.
NetWare
Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell, Inc.
Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości
równoległej do uruchamiania różnych usług na komputerze PC,
a protokoły sieciowe były oparte na archetypowym stosie Xerox
XNS. Obecnie NetWare obsługuje zarówno protokoły TCP/IP jak
i IPX/SPX.
Glosariusz
188
OPC
OSI
OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za
pomocą wiązki laserowej, emitowanej z drukarki laserowej,
wirtualny obraz do wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego
lub rdzawego, o cylindrycznym kształcie.
OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji
opracowany przez organizację ISO (International Organization
for Standardization). Model OSI to standardowa, modularna
wizja budowy sieci, w której wymagany zbiór złożonych funkcji
jest podzielony na łatwe do zarządzania, niezależne i
funkcjonalne warstwy. Poszczególne warstwy, od górnej do
dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji,
warstwa transportowa, warstwa sieciowa, warstwa łącza
danych, warstwa fizyczna.
Zespół obrazowania wyposażony w bęben powoduje powolne
zużycie powierzchni bębna na skutek kontaktu ze szczotką
wywoływacza, mechanizmem czyszczącym oraz papierem i
wymaga odpowiednio częstej wymiany.
Oryginał
Pierwszy egzemplarz, na przykład dokumentu, fotografii lub
tekstu itd., który jest kopiowany, reprodukowany lub tłumaczony
w celu utworzenia kolejnych egzemplarzy. Oryginał nie jest
kopią ani nie pochodzi od innej rzeczy.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna
automatyczna centrala telefoniczna prywatnego
przedsiębiorstwa.
PCL
PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL),
opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki, który stał się
standardem branżowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, język PCL został wydany w różnych wersjach
dla drukarek termicznych, igłowych i drukarek laserowych.
Glosariusz
189
PDF
PPM
PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku,
opracowany przez firmę Adobe Systems, umożliwiający
wyświetlanie dwuwymiarowych dokumentów w formacie
niezależnym od urządzenia i rozdzielczości.
PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości
działania drukarki, oznaczającą ilość stron, które drukarka jest w
stanie wydrukować w ciągu minuty.
PostScript
Język PS (PostScript) to język opisu strony i język
programowania, używany głównie w zastosowaniach
elektronicznych i DTP. Jest wykorzystywany przez interpreter do
wygenerowania obrazu.
Printer Driver
Plik PRN
Interfejs sterownika urządzenia, umożliwiający oprogramowaniu
współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu
standardowych systemowych wywołań wejścia/wyjścia, co
upraszcza wykonywanie wielu zadań.
Protokół
Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z
komputera do drukarki.
Konwencja lub standard sterujący bądź uaktywniający
połączenie, komunikację i przesyłanie danych między dwoma
punktami końcowymi sieci.
Nośnik druku
PS
Nośnik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, który może
być używany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.
Patrz PostScript.
Glosariusz
190
PSTN
SMB
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna
komutowana sieć telefoniczna, która w warunkach
przemysłowych jest zazwyczaj poddana routingowi przez
centralę telefoniczną.
SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany
głównie do udostępniania plików, drukarek, portów szeregowych
oraz różnych typów komunikacji pomiędzy węzłami w sieci.
Zapewnia również uwierzytelniony mechanizm komunikacji
międzyprocesowej.
RADIUS
SMTP
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to
protokół służący do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji
użytkowników. RADIUS umożliwia centralne zarządzanie
danymi uwierzytelniającymi, np. nazwami użytkowników i
hasłami. Do celów zarządzania dostępem do sieci
wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie,
autoryzacja, rozliczanie).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania
wiadomości e-mail w Internecie. SMTP to względnie prosty,
oparty na tekście protokół, w którym określony zostaje jeden lub
większa liczba odbiorców, a następnie przesyłany jest tekst
wiadomości. Jest to protokół typu klient-serwer, w którym klient
przesyła wiadomość e-mail na serwer.
Rozdzielczość
SSID
Ostrość obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyższy
parametr dpi, tym większa rozdzielczość.
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). Wszystkie urządzenia
bezprzewodowe w sieci WLAN używają do wzajemnej
komunikacji tego samego SSID. W przypadku identyfikatorów
SSID ważna jest wielkość liter, natomiast długość identyfikatora
nie może przekraczać 32 znaków.
Glosariusz
191
Subnet Mask
TIFF
Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem
sieciowym, aby ustalić, która część adresu jest adresem
sieciowym, a która adresem hosta.
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o
zmiennej rozdzielczości. TIFF opisuje dane obrazów, które
zazwyczaj pochodzą ze skanera. Obrazy TIFF wykorzystują tagi
— słowa kluczowe definiujące charakterystykę obrazu
dołączone do pliku. Ten elastyczny i niezależny od platformy
format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne
aplikacje do przetwarzania obrazu.
TCP/IP
Protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół IP to zbiór
protokołów komunikacyjnych, implementujących stos
protokołów, z którego korzysta sieć Internet oraz większość sieci
komercyjnych.
TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera
szczegóły każdej transmisji, takie jak stan zadania, wynik
transmisji i liczba wysłanych stron. Można ustawić funkcję
drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po transmisjach
zakończonych niepowodzeniem.
Kaseta z tonerem
Rodzaj pojemnika z tonerem używanego w urządzeniu takim jak
drukarka. Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze
tekst i zdjęcia, wykorzystywany w laserowych drukarkach i
fotokopiarkach. Toner może być utrwalany przez połączenie
ciepła i ciśnienia pochodzących z utrwalacza, co umożliwia
wiązanie go z włóknami papieru.
TWAIN
Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. W
przypadku korzystania zarówno ze skanera, jak i programu
zgodnego ze standardem TWAIN, można zainicjować proces
skanowania bezpośrednio z programu. Jest to interfejs API
przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych
Microsoft Windows i Apple Macintosh.
Glosariusz
192
Ścieżka UNC
Znak wodny
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na
uzyskanie dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows
NT i innych produktach firmy Microsoft. Format ścieżki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog>
Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze, który
wydaje się jaśniejszy, kiedy jest oglądany pod światło. Pierwsze
znaki wodne wprowadzono w Bolonii we Włoszech w 1282 roku;
używane były przez wytwórców papieru do identyfikacji ich
produktów, a także na znaczkach pocztowych, pieniądzach i
innych dokumentach państwowych w celu utrudnienia
sfałszowania.
URL
URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów
i zasobów w sieci Internet. Pierwsza część adresu zawiera
informację o protokole, który ma zostać użyty, druga określa
adres IP lub nazwę domeny, w której zlokalizowano zasoby.
USB
USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów
i urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB
Implementers Forum, Inc. W odróżnieniu od portów
równoległych porty USB są zaprojektowane w celu
równoczesnego podłączania do pojedynczego komputera wielu
urządzeń peryferyjnych.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół szyfrowania
określony w standardzie IEEE 802.11, zapewniający taki sam
poziom bezpieczeństwa jak w kablowej sieci LAN. WEP
zapewnia bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie danych
przesyłanych radiowo. Dzięki temu są one chronione podczas
przekazywania ich z jednego punktu do innego.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów,
która została oryginalnie wprowadzona w systemach Windows
Me i Windows XP. W tych systemach operacyjnych można
zainicjować skanowanie z użyciem skanera zgodnego z
architekturą WIA.
Glosariusz
193
WPA
XPS
Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania służący
do zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (WiFi), opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa
zapewnianego przez protokół WEP.
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firmę
Microsoft specyfikacja języka opisu strony (PDL) i nowego
formatu dokumentu, przynosząca korzyści w przypadku
dokumentów przenośnych i elektronicznych. Jest to specyfikacja
na bazie języka XML, wykorzystująca nową procedurę print path
i wektorowy format dokumentów, niezależny od urządzenia.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA,
przeznaczony dla małych biur i użytkowników domowych. Klucz
udostępniony lub hasło są konfigurowane w bezprzewodowych
punkcie dostępowych (WAP) i w dowolnym laptopie
bezprzewodowym lub urządzeniu biurkowym. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa protokół WPA-PSK generuje
unikalny klucz dla każdej sesji nawiązywanej pomiędzy klientem
bezprzewodowym oraz powiązanym punktem dostępowym.
WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) służy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli bezprzewodowy punkt
dostępowy obsługuje standard WPS, połączenie sieci
bezprzewodowej można łatwo skonfigurować bez korzystania z
komputera.
Indeks
194
A
specjalne funkcje drukarki
AnyWeb Print
135
Asystent skanowania
122
adres email
UNIX
91
zapisywanie
90
B
111
ustawianie jako urządzenie domyślne 97
wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
Macintosh
108
90
wyszukiwanie
98
F
Funkcje specjalne
faks
automatyczne wybieranie ponowne 114
konfiguracja ogólna
zmiana domyślnych ustawień drukowania
97
drukowanie dokumentu
bezprzewodowa
Linux
109
instalowanie
33
Macintosh
107
kabel USB
37
UNIX
111
komputer
33
panel sterowania
33
drukowanie
103
Tryb Adhoc
33
tworzenie
103
Tryb infrastruktury
33
usuwanie
104
drukowanie nakładki
drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu
D
drukowanie
drukowanie do pliku
Macintosh
98
drukowanie na obydwu stronach papieru
Macintosh
108
konfiguracja ogólna
59
korzystanie z narzędzia do drukowanie
bezpośredniego
106
Linux
109
Macintosh
107
115
odbieranie w trybie bezpiecznego
odbierania
117
odbieranie w trybie DRPD
116
odbieranie w trybie faksu
115
odbieranie w trybie telefonu
114
odbieranie za pomocą zewnętrznego
telefonu
115
ponowne wybieranie ostatniego numeru
114
funkcja faksu
Easy Printer Manager
139
82
emulacja
konfiguracja ogólna
82
114
118
funkcje
funkcje urządzenia
email
konfiguracja ogólna
97
funkcja pamięcitwardego dysku 129, 130
funkcja skanowania
E
66
odbieranie w trybie Automatyczna
sekretarka
funkcja drukowania
108
87
58
G
glosariusz
179
Indeks
195
I
książka adresowa
informacje o urządzeniu 60, 65, 66, 71, 77
instalacja sterownika
Unix
26
K
Kaseta z tonerem
inna niż firmy Samsung i ponowne
napełniana
133
instrukcja obsługi
132
szacowany czas eksploatacji
133
edycja grupy
95
edytowanie
94
konfiguracja ogólna
83
korzystanie
93
rejestracja grupy
94
rejestrowanie
93
Linux
drukowanie
109
instalacja sterownika
5, 7
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB
7
przeinstalowanie sterownika
6, 9
korzystanie z programu SetIP
132
przeinstalowanie sterownika przy
podłączonym kablu USB
kabel USB
kaseta z tonerem
15
9
konfiguracja administratora
85
skanowanie
konfiguracja książki adresowej
93
typowe problemy w systemie Linux 170
konfiguracja niestandardowa
86
unified driver configurator
145
właściwości drukarki
111
konfiguracja urządzenia
stan urządzenia
60, 65, 66, 71, 77
kopia
konfiguracja ogólna
korzystanie z pomocy
60
109
126
M
14
Przeinstalowanie dla urządzeń
podłączonych przez USB
6
skanowanie
Menu Drukuj
125
107
59
materiały eksploatacyjne
szacowany czas eksploatacji kasety z
tonerem
133
N
narzędzie do drukowania
bezpośredniego
106
P
preferencje drukarki
Linux
111
problem
problemy związane z systemem
operacyjnym
Macintosh
drukowanie
korzystanie z programu SetIP
typowe problemy z systemem Macintosh
169
82
zapisywanie
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB
5
L
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
25
Konfiguracja emulacji
instalacja sterownika przy podłączonej
23
sieci
168
problemy
problemy z drukowaniem
151
Indeks
196
problemy z faksem
166
problemy z jakością wydruków
155
problemy z kopiowaniem
rozwiązywanie problemów
173
122
SyncThru Web Service
135
Skanowanie w systemie Linux
126
163
service contact numbers
175
problemy z podawaniem papieru
149
sieć
Skanowanie z programu do edycji
obrazów
121
problemy z zasilaniem
150
problemy ze skanowaniem
164
instalacja sterownika
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
25
23
26
16
instalowanie sterownika przez sieć
16
konfiguracja ogólna
83
konfiguracja protokołu IPv6
30
S
konfiguracja sieci bezprzewodowej
33
Skanowanie
konfiguracja sieci przewodowej
12
program SetIP
program SetIP
13, 52
R
raporty
informacje o urządzeniu 60, 66, 67, 68,
71,
72, 73, 77, 78
Skanowanie za pomocą aplikacji
Samsung Scan Assistant
122
Skanowanie za pomocą aplikacji
SmarThru 4
123
Skanowanie na komputerze Macintosh
125
Skanowanie w systemie Linux
126
SmarThru 4
123
SmarThru Office
124
Stan drukarki Samsung
142
Sterownik PostScript
13, 14, 15, 52
wprowadzenie do programów sieciowych
11
sieć bezprzewodowa
kabel sieciowy
52
skanowanie
konfiguracja ogólna
70
Skanowanie do serwera FTPSMB
120
Skanowanie do wiadomości email
119
Skanowanie na komputerze Macintosh
125
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Skanowanie z urządzenia podłączonego
do sieci
118
Skanowanie za pomocą aplikacji
SmarThru Office
124
skrzynka dokumentów
83
83
konfiguracja ogólna
stan drukarki
informacje ogólne
142, 143
U
UNIX
drukowanie
111
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
26
umieszczanie urządzenia
ustawianie wysokości
88
usb
82
general setupusb
82
usługa SyncThru Web Service
informacje ogólne
135
ustawianie rozdzielczości drukowania
Linux
110
Indeks
197
ustawienia czcionki
89
ustawienia na karcie Ogólne
72
użytkownicy autoryzowani
rejestrowanie
96
W
Windows
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
16
korzystanie z programu SetIP
13, 52
typowe problemy w systemie Windows
168
wprowadzanie znaków
92
wyświetlacz LCD
przeglądanie stanu urządzenia
66,
60, 65,
71, 77
Z
Zapisywanie
90
Zmiana
89
znak wodny
edycja
101
tworzenie
101
usuwanie
102
Download PDF

advertising