Samsung Smart ProXpress M4583FX Urządzenie wielofunkcyjne mono (45 str./min) Instrukcja obsługi

advertisement

Samsung Smart ProXpress M4583FX   Urządzenie wielofunkcyjne mono   (45 str./min) Instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika
PODSTAWOWY
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej
obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.
ZAAWANSOWANY (PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA)
Niniejszy podręcznik zawiera zaawansowane informacje dla administratora dotyczące
użytkowania urządzenia i zarządzania nim.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
PODSTAWOWY
1. Wprowadzenie
Główne korzyści
6
Funkcje poszczególnych modeli
8
Przydatne informacje
13
Informacje o podręczniku użytkownika
14
Informacje o bezpieczeństwie
15
Przegląd urządzenia
22
Omówienie panelu sterowania
25
Podłączanie kabla sieciowego
27
Włączanie urządzenia
28
Opis kontrolek LED
29
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
32
Obsługa klawiatury ekranowej
41
Lokalna instalacja sterownika
42
Ponowna instalacja sterownika
47
Drukowanie na nośnikach specjalnych
61
Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ
66
Wybór lokalizacji wydruków
68
3. Drukowanie
Funkcje sterownika drukarki
70
Drukowanie podstawowe
71
Otwieranie preferencji drukowania
73
Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania 81
Korzystanie z usługi Narzędzie do
drukowania bezpośredniego
91
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
93
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
94
Drukowanie do pliku (PRN)
95
Drukowanie w systemie Mac
96
Drukowanie w systemie Linux
98
Drukowanie w systemie UNIX
100
2. Nośniki i zasobnik
Wkładanie oryginałów
50
Wybieranie nośnika wydruku
54
Wkładanie papieru do zasobnika
55
4. Kopiowanie
Informacje o ekranie kopiowania
103
Kopiowanie podstawowe
113
2
PODSTAWOWY
Szybkie kopiowanie
114
Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
115
5. Skanowanie i wysyłanie
(skanowanie)
7. Konfiguracja książki adresowej
Informacje o ekranie adresu
158
Korzystanie z panelu sterowania
160
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service 164
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
118
Skanowanie podstawowe
127
8. Narzędzia do zarządzania
Skanowanie za pomocą oprogramowania
zgodnego ze standardem TWAIN
128
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi do
Korzystanie z aplikacji Samsung
zarządzania
174
Easy Document Creator
129
SyncThru™ Web Service
175
Skanowanie z komputera Mac
131
Easy Capture Manager
183
Skanowanie w systemie Linux
133
Samsung AnyWeb Print
184
Easy Eco Driver
185
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
6. Skanowanie i wysyłanie
(faksowanie)
Document Creator
186
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
Przygotowanie do korzystania z faksu
135
Printer Manager
187
Korzystanie z faksu w komputerze
136
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
190
Informacje o ekranie faksu
138
Wysyłanie faksu
148
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
Experience
192
Odbieranie faksu
151
Korzystanie ze Skrzynki
199
3
PODSTAWOWY
9. Rozwiązywanie problemów
11. Dodatek
Rozprowadzanie tonera
203
Dane techniczne
269
Wymiana kasety z tonerem
205
Informacje prawne
279
Wymiana zespołu obrazowania
207
Prawa autorskie
293
Wskazówki dotyczące unikania zacięć papieru 209
usuwanie zakleszczeń
210
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
226
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
233
Rozwiązywanie innych problemów
234
10. Materiały eksploatacyjne i
akcesoria
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów
255
Dostępne materiały eksploatacyjne
256
Dostępne akcesoria
257
Dostępne części do konserwacji
258
Instalowanie akcesoriów
259
Sprawdzanie okresu eksploatacji materiałów
263
Korzystanie z urządzenia napędu USB
264
4
1. Wprowadzenie
Główne elementy urządzenia:
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Główne korzyści
6
• Funkcje poszczególnych modeli
8
• Przydatne informacje
13
• Informacje o podręczniku użytkownika
14
• Informacje o bezpieczeństwie
15
• Przegląd urządzenia
22
• Omówienie panelu sterowania
25
• Podłączanie kabla sieciowego
27
• Włączanie urządzenia
28
• Opis kontrolek LED
29
• Ekran wyświetlacza i przydatne menu
32
• Obsługa klawiatury ekranowej
41
• Lokalna instalacja sterownika
42
• Ponowna instalacja sterownika
47
Główne korzyści
Brak szkodliwości dla środowiska
Szybkie drukowanie w wysokiej rozdzielczości
• Urządzenie wyposażone jest w funkcję Eco, co zapewnia oszczędność
toneru i papieru .
• Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną do 1200
x 1200 dpi (1200 x 600 x 2 bitowy).
• W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na
jednym arkuszu.
• Szybkie drukowanie na żądanie.
Do druku jednostronnego maks. 45 str./min (A4) lub maks. 47 str./min
(Letter).
• Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach
kartki (drukowanie dwustronne) .
• Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki
znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane.
Wygoda
• Zalecamy korzystanie z papieru makulaturowego w celu oszczędzania
energii.
• Możesz drukować w podróży przy użyciu smartfonu lub komputera
dzięki aplikacjom z obsługą Google Cloud Print™.
• Aplikacja Easy Capture Manager umożliwia łatwą edycję i wydruk
elementów przechwyconych za pomocą przycisku Print Screen .
• Aplikacje Samsung Easy Printer Manager i Stan drukarki Samsung
służą do monitorowania i informowania użytkownika o stanie
urządzenia i umożliwiają dostosowanie jego ustawień.
Główne korzyści
• Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub. Dokumenty te można udostępniać w serwisach
społecznościowych lub za pośrednictwem faksu.
Obsługa aplikacji XOA
• W porównaniu ze zwykłymi programami narzędzie AnyWeb Print
umożliwia łatwiejsze tworzenie zrzutów ekranu, a także ich podgląd,
usuwanie i drukowanie w przeglądarce Windows Internet Explorer.
• Usługa Inteligentna aktualizacja umożliwia sprawdzenie i
zainstalowanie najnowszych wersji oprogramowania w procesie
instalowania sterownika drukarki. Ta funkcja jest dostępna tylko w
systemie Windows.
• Jeśli istnieje połączenie internetowe, można uzyskać pomoc i wsparcie
techniczne, pobrać sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej firmy Samsung
pod adresem www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania.
Szeroki zakres obsługiwanych funkcji i aplikacji
• Obsługa wielu rozmiarów papieru .
• Drukowanie znaków wodnych: Można wprowadzać własne napisy do
dokumentów, np. „Confidential”.
• Drukowanie można wykonywać w wielu systemach operacyjnych.
• Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB lub interfejs sieciowy.
Urządzenie obsługuje niestandardowe aplikacje XOA.
• W sprawie aplikacji niestandardowych XOA skontaktuj się z dostawcą
aplikacji XOA.
Funkcje poszczególnych modeli
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
System operacyjny
System operacyjny
M458x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Oprogramowanie
Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować po włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM. Sterownik drukarki i
oprogramowanie dla systemu Windows można wybrać w oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do zainstalowania.
Oprogramowanie
M458x series
Sterownik SPL drukarki
Sterownik PCL drukarki
●
Sterownik PS drukarkia
●
Sterownik XPS drukarkia
●
Funkcje poszczególnych modeli
Oprogramowanie
M458x series
Narzędzie do drukowania bezpośredniegoa
●
Samsung Easy Printer
Manager
Ustawienia skanowania do
komputera
●
Ustawienia faksowania do komputera
●
Ustawienia urządzenia
●
Samsung Printer Status
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung Easy Document Creator
●
Easy Capture Manager
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Faks
Samsung Network PC Fax
●
Skan
Sterownik skanowania Twain
●
a. Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
Przed instalacją sprawdź, czy system operacyjny komputera obsługuje oprogramowanie.
(●: funkcja obsługiwana, pusta komórka: nieobsługiwany)
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcja Różne
Funkcje
M458x series
Interfejs USB 2.0 o dużej szybkości
●
Karta sieci przewodowej LAN 10/100/1000 Base TX
●
Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g/na
○
Google Cloud Print™
●
AirPrint
●
Zestaw bezprzewodowy/NFC
○
Drukowanie Eco
●
Druk dwustronny
●
Urządzenie napędu USBb
●
Moduł pamięci
○
Zasobnik opcjonalny (SCF)
○
Podstawka
○
Podajnik
dokumentów
Podajnik dokumentów podwójnie
skanowanych (DSDF)
Automatyczny podajnik dokumentów
(ADF)
●
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcje
Faks
Skan
M458x series
Wysyl.do wielu
●
Wysyl. opozn.
●
Wysyłanie dwustronne
●
Bezp. odbier.
●
Druk. dwustr.
●
Skanowanie na e-mail
●
Skanowanie na serwer SMB
●
Skanowanie na serwer FTP
●
Skanuj do PC
●
Skanuj do USB
●
Skanowanie dwustronne
●
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcje
Kopiowanie
M458x series
Kopiowanie dokumentów
identyfikacyjnych
●
Kopia pomniejszona lub powiększona
●
Broszura
●
Plakat
●
Powtórzenie obrazu
●
Znak wodny
●
Stempel
●
N-w1
●
Usuń krawędź
●
Nakładka
●
Przesunięcie obrazu
●
kopia dwustronna
●
a. W niektórych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mogą być niedostępne. W niektórych krajach można używać wyłącznie
sieci 802.11 b/g. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub sprzedawcą firmy Samsung, który sprzedał urządzenie.
b. Można wydrukować tylko pliki zapisane w urządzeniu napędu USB.
(●: funkcja obsługiwana, ○: funkcja opcjonalna, puste pole: nieobsługiwany)
Przydatne informacje
Urządzenie nie drukuje.
Nastąpiło zakleszczenie papieru.
• Otwórz listę zadań drukowania oczekujących w kolejce i
usuń dokument z listy.
• Otwórz i zamknij pokrywę (patrz „Widok z przodu” na
stronie 23).
• Usuń sterownik i zainstaluj go ponownie (patrz „Lokalna
instalacja sterownika” na stronie 42).
• Sprawdź instrukcje usuwania zakleszczonego papieru w
niniejszym podręczniku i zastosuj odpowiednie
rozwiązanie problemu.
• Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie
Windows.
Wydruki są niewyraźne.
Gdzie mogę kupić akcesoria lub materiały
eksploatacyjne?
• Zwróć się z pytaniem do dystrybutora firmy Samsung lub
sprzedawcy.
• Poziom toneru może być niski lub nierówny. Potrząśnij
kasetą z tonerem.
• Wypróbuj inne ustawienie rozdzielczości drukowania.
• Wymień kasetę z tonerem.
• Odwiedź stronę www.samsung.com/supplies. Wybierz
kraj/region, aby wyświetlić informacje o serwisie produktu.
Skąd mogę pobrać sterownik urządzenia?
Dioda LED stanu miga lub ciągle się świeci.
• Wyłącz i włącz ponownie produkt.
• Sprawdź znaczenie wskazań diody LED w niniejszym
podręczniku i zastosuj odpowiednie rozwiązanie problemu
(patrz „Opis kontrolek LED” na stronie 29).
• Można uzyskać pomoc i wsparcie techniczne, pobrać
sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej
firmy Samsung pod adresem www.samsung.com > znajdź
swój produkt > Wsparcie lub centrum pobierania.
Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia
oraz szczegółowe objaśnienia jego użytkowania.
•
•
•
Nie należy wyrzucać tego podręcznika, należy zachować do
wykorzystania w przyszłości.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
informacje o bezpieczeństwie.
W przypadku problemów związanych z użytkowaniem urządzenia,
należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania
problemów.
•
Pojęcia używane w niniejszym podręczniku użytkownika opisano w
glosariuszu.
•
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu.
•
•
Zrzuty ekranu/niektóre menu w niniejszym podręczniku użytkownika
mogą różnić się od urządzenia w zależności od wersji oprogramowania/
sterownika urządzenia.
Procedury znajdujące się w tym podręczniku użytkownika dotyczą
przeważnie systemu Windows 7.
1
Konwencje
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamiennie, jak w
przykładzie poniżej:
•
Słowo „dokument” stosowane jest zamiennie ze słowem „oryginał”.
•
Słowo „papier” stosowane jest zamiennie z terminami „nośnik” lub
„nośnik druku”.
•
Słowo „urządzenie” oznacza „drukarkę” lub „urządzenie
wielofunkcyjne”.
2
Ogólne ikony
Ikona
Tekst
Opis
Zawiera informacje dla użytkowników o ochronie
Przestrog
urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem
a
mechanicznym lub awarią.
Ostrzeże
nie
Uwaga
Stosowane do informowania użytkowników o
możliwości wystąpienia obrażeń.
Zawiera dodatkowe informacje lub szczegółowe
dane dotyczące działania funkcji urządzenia.
1. Wprowadzenie
14
Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby zapobiec
obrażeniom ciała u osób, a także aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu
urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać
ze zrozumieniem wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje. Po
przeczytaniu tej części należy ją zachować w celu wykorzystania w
przyszłości.
3
Ważne symbole bezpieczeństwa
4
Środowisko pracy
Ostrzeżenie
Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gdy
gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Objaśnienie wszystkich ikon i oznaczeń użytych
w niniejszym rozdziale
Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu (wody,
małych metalowych lub ciężkich obiektów, świeczek,
zapalonych papierosów itp).
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Ostrzeże
nie
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub
śmiercią.
Przestro
ga
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem sprzętu.
Nie próbować.
• W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się z
niego dymu, wydawania dziwnych dźwięków lub
występowania dziwnego zapachu należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
• W razie awarii wymagających odłączenia urządzenia od
zasilania, użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania
dostępu do gniazda.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
1. Wprowadzenie
15
Informacje o bezpieczeństwie
Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać na nim
ciężkich przedmiotów.
Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego ciężkim
przedmiotem może doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.
Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Przestroga
W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest
używane przez pewien czas, należy odłączyć wtyczkę kabla
zasilającego od gniazdka elektrycznego.
Jeśli pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi
instrukcjami urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i
wezwać przeszkolony personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do gniazdka
elektrycznego, nie wolno wkładać jej na siłę.
Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka
elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
Nie należy dopuścić, aby przewód zasilania, telefoniczny lub
łączący urządzenie z komputerem PC zostały pogryzione
przez zwierzęta.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
obrażenia zwierzęcia.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia papieru może
być gorący.
Istnieje ryzyko poparzenia.
W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania
uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia
wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony
personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
1. Wprowadzenie
16
Informacje o bezpieczeństwie
5
Metoda obsługi
Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu arkuszy w
wyjściowym zasobniku papieru.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przestroga
Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas drukowania.
Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy urządzenie i
zasobnik papieru.
Może dojść do obrażeń ciała.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany papieru i
wyjmowania zablokowanego papieru.
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani wkładać do
niego przedmiotów.
Może to doprowadzić do wzrostu temperatury podzespołów i
skutkować uszkodzeniami lub pożarem.
Regulacja i dopasowywanie urządzenia oraz postępowanie
według procedur innych niż wskazane w niniejszym
dokumencie mogą narazić użytkownika na kontakt z
niebezpieczną dawką promieniowania.
Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia jest kabel
zasilający.
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel zasilający od
gniazdka elektrycznego.
Krawędzie nowo otwartego papieru są ostre i mogą
spowodować bolesne skaleczenia.
W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna część
obszaru wyjścia papieru może stać się gorąca. Należy zabronić
dzieciom dotykania tego obszaru.
Istnieje ryzyko poparzenia.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno używać
szczypiec lub ostrych metalowych przedmiotów.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
1. Wprowadzenie
17
Informacje o bezpieczeństwie
6
Instalacja/przenoszenie
Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na
działanie kurzu, wilgoć lub wycieki wody.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Urządzenie należy umieścić w środowisku zgodnym ze
specyfikacją temperatury i wilgotności roboczej.
W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy jakości
drukowania i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Przestroga
Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć jego
zasilanie i odłączyć wszystkie przewody. Informacje
przedstawione poniżej są jedynie sugestiami opartymi na
ciężarze urządzenia. W przypadku występowania problemów
zdrowotnych wykluczających podnoszenie nie należy
podnosić urządzenia. Należy poprosić o pomoc i zawsze
podnosić urządzenie w kilka osób.
Następnie należy podnieść urządzenie.
• Jeśli urządzenie waży poniżej 20 kg, może je podnieść 1
osoba.
• Jeśli urządzenie waży 20 - 40 kg, powinny je podnosić 2
osoby.
• Jeśli urządzenie waży więcej niż 40 kg, powinny je
podnosić co najmniej 4 osoby.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Urządzenie umieścić na płaskiej powierzchni z wystarczającą
ilością przestrzeni, aby zapewnić właściwą wentylację. Należy
również uwzględnić przestrzeń wymaganą na otwieranie
pokryw i zasobników.
Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z
dala od bezpośredniego światła, ciepła lub wilgoci.
1. Wprowadzenie
18
Informacje o bezpieczeństwie
W przypadku korzystania z urządzenia przez długi czas lub
drukowania dużej liczby stron w słabo wentylowanym miejscu
może dojść do zanieczyszczenia powietrza, co może być
szkodliwe dla zdrowia. Urządzenie powinno być umieszczone
w dobrze wentylowanym miejscu lub należy otwierać okno,
aby okresowo je wietrzyć.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej
powierzchni.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Należy używać wyłącznie kabli AWGa nr 26 lub w razie
potrzeby większych liniowych kabli telefonicznych.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w słabo
wentylowanych pomieszczeniach, np. w szafie.
Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane, może
dojść do pożaru.
Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych lub
przedłużaczy.
Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.
Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o
poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczególnionymi na
etykiecie.
W przypadku wątpliwości i konieczności sprawdzenia
poziomu zasilania, należy skontaktować się z dostawcą
energii elektrycznej.
a. AWG: American Wire Gauge
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy używać
kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem. W
przypadku używania kabla dłuższego niż 2 m z urządzeniem
zasilanym napięciem 110 V należy zastosować kabel AWG 16
lub większy.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
oraz porażenia prądem lub pożaru.
1. Wprowadzenie
19
Informacje o bezpieczeństwie
7
Konserwacja/sprawdzanie
Czyszczenie i obsługę urządzenia należy przeprowadzać
zgodnie z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z
urządzeniem.
W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Przestroga
Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć
kabel zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno czyścić
urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem do farb lub
alkoholem. Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na
urządzenie.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno włączać urządzenia podczas wykonywania prac
we wnętrzu urządzenia, wymiany materiałów
eksploatacyjnych ani czyszczenia wnętrza.
Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy chronić
przed kurzem i wodą.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
• Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych
śrubami.
• Naprawę zespołów utrwalających może przeprowadzać
wyłącznie technik serwisowy. Naprawa przez
nieuprawnione osoby może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Naprawę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie
technik serwisowy firmy Samsung.
Może dojść do obrażeń ciała.
Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od dzieci.
Dzieci mogą doznać obrażeń.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać i
ponownie montować urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeżeli
urządzenie wymaga naprawy, należy wezwać
certyfikowanego technika.
1. Wprowadzenie
20
Informacje o bezpieczeństwie
8
Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
W przypadku materiałów eksploatacyjnych zawierających pył
toneru (kasety z tonerem, pojemnik na zużyty toner, zespół
obrazujący itd.) należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
• W przypadku usuwania materiałów eksploatacyjnych
należy postępować zgodnie z instrukcjami utylizacji.
Instrukcje utylizacji można uzyskać u sprzedawcy.
Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem.
• Nie należy myć materiałów eksploatacyjnych.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
• W przypadku pojemnika na zużyty toner nie należy go
używać po jego opróżnieniu.
Może to spowodować wybuch lub pożar.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować
awarię urządzenia i zanieczyszczenie środowiska.
Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń
powstałych w wyniku zaniedbania ze strony użytkownika.
Przechowywane materiały, takie jak kasety z tonerem,
należy trzymać z dala od dzieci.
W przypadku zabrudzenia ubrań tonerem nie należy usuwać
go przy użyciu gorącej wody.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie. Należy użyć zimnej wody.
Korzystanie z regenerowanych materiałów
eksploatacyjnych, takich jak toner, może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania
zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność i nie
dopuścić do kontaktu pyłu toneru z ciałem lub ubraniem.
W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku zastosowania
regenerowanych materiałów eksploatacyjnych za naprawę
zostanie pobrana opłata.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych, takich jak
kaseta z tonerem lub zespół utrwalający.
1. Wprowadzenie
21
Przegląd urządzenia
9
Składniki
Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od poniższych ilustracji. W zależności od okoliczności niektóre elementy mogą zostać zmienione.
Urządzenie
Jednostka przetwarzania obrazu
Kabel zasilania
Skrócona instrukcja instalacji
Płyta z oprogramowaniema
Różne akcesoriab
a. Płyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki drukarki, podręcznik użytkownika i aplikacje.
b. Akcesoria dostarczane z urządzeniem różnią się w zależności od kraju zakupu i modelu.
1. Wprowadzenie
22
Przegląd urządzenia
10
Widok z przodu
1
Pokrywa podajnika dokumentów
podwójnie skanowanych
1
2
2
Prowadnice podajnika
dokumentów podwójnie
skanowanych
1
3
3
Zasobnik podajnika dokumentów
podwójnie skanowanych
1
5
Uchwyt podajnika
Zasobnik 1
Przycisk zamykania/
otwierania zasobnika
wielofunkcyjnego
1
4
Zasobnik wielofunkcyjny
Panel sterowania
1
6
Przycisk zwalniający pokrywy
przedniej
Pokrywa płytki sterującej
1
7
Taca wyjściowa
Pokrywa przednia
1
8
Zasobnik wyjściowy
Uchwyt
1
9
Port urządzenia napędu USB
Zasobnik opcjonalnya
2
0
Szyba skanera
1
0
Stojak
2
1
Pokrywa skanera
1
1
Wskaźnik poziomu papieru
2
2
Przycisk odblokowania panelu
sterowania
4
5
6
7
8
9
Zasobnik odbiorczy podajnika
dokumentów podwójnie
skanowanych
a. Element opcjonalny
1. Wprowadzenie
23
Przegląd urządzenia
11
12
Widok wnętrza
Widok z tyłu
1
Kaseta z tonerem
1
6
2
Jednostka przetwarzania obrazu
Zestaw bezprzewodowy/NFCa
osłona portu
3
Podajnik wielofunkcyjny
2
Uchwyt pokrywy tylnej
7
Port EDI na czytnik kart
4
Prowadnice papieru w podajniku uniwersalnym
3
Pokrywa tylna
8
Port USB
4
Gniazdo rozszerzenia telefonu
(EXT.)
9
5
Gniazdo linii telefonicznej (LINE)
10
Aby uzyskać dostęp do zespołu obrazowania, konieczne jest wyjęcie kasety z tonerem.
Port sieciowy
Przełącznik zasilania
Gniazdo zasilania
a. Element opcjonalny.
1. Wprowadzenie
24
Omówienie panelu sterowania
13
3
Panel sterowania
Kontrolka stanu
LED
Informuje o stanie urządzenia (patrz „Opis
kontrolek LED” na stronie 29).
Ekranu należy dotykać tylko palcem. Ostro zakończone przedmioty
(np. długopis, ołówek lub inne) mogą uszkodzić ekran.
14
Regulacja kąta panelu sterowania
Można dostosować kąt panelu sterowania do własnych potrzeb. Zapoznaj
się z poniższą ilustracją.
1
2
Ekran
wyświetlacza
a. Kontrolka LED
zasilania
b. Przycisk
(Zasilanie/
Wybudzenie)
Wyświetla bieżący stan urządzenia i monity
podczas działania. Za pomocą ekranu
wyświetlacza można łatwo konfigurować menu.
Informuje o stanie zasilania urządzenia.
Włącza lub wyłącza zasilanie. Gdy świeci się
niebieska kontrolka LED, urządzenie jest zasilane i
można go używać. Aby wyłączyć urządzenie,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 2
sekundy, aż wyświetlone zostanie okno z
potwierdzeniem.
1. Wprowadzenie
25
Omówienie panelu sterowania
Podczas przenoszenia lub przechowywania urządzenia, naciśnij
przycisk odblokowania, aby złożyć panel sterowania. Przycisk
odblokowania znajduje się w górnej części panelu sterowania.
1. Wprowadzenie
26
Podłączanie kabla sieciowego
Urządzenie wyposażone jest we wbudowaną kartę sieciową. Możesz
podłączyć urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
1. Wprowadzenie
27
Włączanie urządzenia
Należy pamiętać, że należy używać przewodu zasilania dołączonego
do urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
uszkodzenia urządzenia.
• Niektóre części urządzenia mogą nagrzewać się, gdy urządzenie
jest zasilane lub po drukowaniu. Podczas wykonywania czynności
wewnątrz urządzenia należy uważać, by się nie poparzyć.
• Nie należy rozkładać urządzenia, gdy jest włączone lub podłączone
do zasilania. Może to spowodować porażenie prądem.
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania.
Możesz też włączyć urządzenie, naciskając opcję
• Wyłączenie urządzenia bezpośrednio za pomocą przełącznika
głównego może spowodować problem z dyskiem twardym
urządzenia.
(Zasilanie/
Wybudzenie)
1. Wprowadzenie
28
Opis kontrolek LED
Kolor kontrolki LED stanu wskazuje bieżący stan urządzenia.
• Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz „Omówienie panelu sterowania” na stronie 25).
• Aby rozwiązać problem, sprawdź komunikat o błędzie oraz instrukcje w części dotyczącej rozwiązywania problemów .
• Możesz także rozwiązać problem opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukarki Samsung .
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
15
Dioda LED stanu
Stan
Wył
Opis
• Urządzenie pracuje w trybie off-line.
• Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Niebieski Wł
Miga
Urządzenie jest włączone i można go używać.
Faks
Urządzenie wysyła lub odbiera faksy.
Kopiowanie Urządzenie kopiuje dokumenty.
Skan
Urządzenie skanuje dokumenty.
Drukuj
• Gdy dioda LED stanu miga powoli, urządzenie odbiera dane z komputera.
• Gdy dioda LED stanu miga szybko, urządzenie drukuje dane.
1. Wprowadzenie
29
Opis kontrolek LED
Stan
Czerwon
a
Wł
Opis
• Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerema. Zaleca się wymianę kasety z tonerem.
• Nastąpiło zakleszczenie papieru.
• Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.
• Brak papieru w zasobniku. Załaduj papier do zasobnika .
• Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu.
• Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji zespołu obrazującegoa Zalecana jest wymiana zespołu obrazującego.
Miga
• Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po
usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę.
• Okres eksploatacji kasety z tonerem lub zespołu obrazującego dobiega końcaa. Zamów nową kasetę z tonerem lub zespół
obrazujący. Jakość wydruku można chwilowo poprawić, rozprowadzając toner w kasecie.
a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/IEC 19752.
Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, stopnia pokrycia, częstotliwości drukowania, liczby elementów graficznych oraz typu i rozmiaru nośników druku.
Sprawdź komunikat na ekranie wyświetlacza. Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub zapoznaj się z częścią dotyczącą rozwiązywania
problemów . Jeżeli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem.
1. Wprowadzenie
30
Opis kontrolek LED
16
Dioda LED zasilania
Kolor kontrolki LED stanu wskazuje bieżący stan urządzenia.
Stan
Wył
Opis
Urządzenie pracuje w trybie off-line.
Niebieski
Wł
Urządzenie jest włączone i można go używać.
Miga
Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. Po odebraniu danych lub naciśnięciu dowolnego ekranu urządzenie włącza
się automatycznie.
Sprawdź komunikat na ekranie wyświetlacza. Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie lub zapoznaj się z częścią dotyczącą rozwiązywania
problemów. Jeżeli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem.
1. Wprowadzenie
31
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Przeciągnięcie
17
Poruszanie się po menu
Lekko przeciągnij palec przez ekran.
Istnieje możliwość dopasowania zakresu funkcji urządzenia do własnych
potrzeb za pomocą menu i widżetów. Dostęp do funkcji jest możliwy
poprzez przewijanie dostępnych menu ekranowych.
Na przykład:
Obsługa ręczna
Przesuwanie
Dotknięcie
Lekko dotknij ekranu i zwolnij palec.
Na przykład:
•
Dotknij klawiatury ekranowej, aby wprowadzić znaki lub inny tekst.
•
Dotknij elementu menu, aby go wybrać.
•
Dotknij ikony aplikacji, aby uruchomić aplikację.
•
Przeciągnij palcem w górę lub w dół na ekranie głównym, aby go
przewinąć.
Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przechyl urządzenie w prawo lub
lewo.
Na przykład:
•
Użyj funkcji przesuwania, aby przenieść ikony z ekranów głównych lub
menu aplikacji na inne strony.
Klawisze poleceń
•
Dotknięcie i przytrzymanie
(Wstecz): Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu, opcji lub
czynności.
Lekko dotknij i przytrzymaj palec na ekranie.
•
(Główny): Pozwala na przejście do ekranu głównego
Na przykład:
•
(Ostatnie): Umożliwia wyświetlenie ostatnio używanych aplikacji.
•
Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, aby go przenieść.
•
•
Dotknij i przytrzymaj pole, aby wyświetlić menu podręczne opcji.
Szybkie uruchomienie: Przycisk programowalny Więcej informacji na
temat opcji znajduje się w następnej sekcji.
1. Wprowadzenie
32
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Dodawanie szybkiego uruchomienia
1
Na ekranie wyświetlacza dotknij ikony Ustawienia (
)>
Wyświetlacz > Więcej ustawień > Szybkie uruchamianie.
2
Wybierz żądaną funkcję szybkiego uruchamiania.
3
•
Brak: Ikona nie jest wyświetlana.
•
Przechwytywanie ekranu (
): Zrzut aktualnie
wyświetlanego ekranu do pliku obrazu.
•
Aplikacje (
): Otwiera ekran z wszystkimi aplikacjami.
•
Wyszukaj (
): Otwiera ekran wyszukiwania.
Dotknij opcji
(Wstecz), aby powrócić do menu ustawień.
W zależności od ustawień uwierzytelniania użytkownicy urządzenia
mogą być zmuszeni do podania ID i hasła. W takim przypadku z
urządzenia korzystać może tylko uprawniony użytkownik z
zatwierdzonymi w urządzeniu ID i hasłem. Skontaktuj się z
administratorem urządzenia.
Poruszanie się po ekranach głównych
Urządzenie początkowo ma trzy ekrany główne. Możesz dodawać ikony
aplikacji na dowolnej stronie.
Na ekranie głównym przeciągnij palcem w lewo lub prawo. Zasadniczy
ekran główny znajduje się pośrodku, a trzy dodatkowe strony — po
każdej ze stron.
18
Informacje ogólne o ekranie głównym
Poruszanie się po menu aplikacji.
Zasadniczy ekran główny jest punktem wyjścia dla wielu aplikacji i funkcji.
Istnieje możliwość dostosowania go za pomocą ikon aplikacji, skrótów i
widżetów, dzięki czemu ekran zapewnia natychmiastowy dostęp do
informacji i aplikacji. Możesz otworzyć domyślną stronę w dowolnym
aplikacji i widżetów, dotknij ikony
momencie, dotykając ikony
lewo lub prawo.
. Ilustracje przedstawiające ekran
Domyślnie urządzenie dysponuje kilkoma menu aplikacji na zasadniczym
ekranie głównym. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do wszystkich menu
i przeciągnij palcem po ekranie w
wyświetlacza w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od opcji lub
posiadanego modelu.
1. Wprowadzenie
33
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Dodawanie skrótu z ekranu głównego
Na ekranie głównym przeciągnij palcem w lewo lub prawo. Zasadniczy
ekran główny znajduje się pośrodku.
1
2
Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
Dotknij ikony
Dotknij i przytrzymaj ekran, aby wyświetlić listę dostępnych skrótów,
spośród których możesz dokonać wyboru.
•
Istnieje możliwość łatwego znalezienia dowolnej, ostatnio używanej
aplikacji.
1
2
Dotknij ikony
z dowolnego miejsca, aby otworzyć okno ostatnio
używanych aplikacji.
Dotknij ikony aplikacji w tym oknie, aby ją uruchomić.
19
Tworzenie skrótów
Skróty nie są tym samym, co widżety. Widżety mogą jedynie uruchamiać
aplikacje, podczas gdy skróty uruchamiają aplikacje, a ponadto aktywują
funkcje i czynności.
Ustaw tapetę
-
Ekran główny : Ustawia tapetę dla Ekran główny.
-
Ekran logowania : Ustawia tapetę dla Ekran logowania.
Aby użyć tej funkcji, konieczne może być zalogowanie się
jako administrator.
-
Strona główna i ekran logowania: Ustawia tapetę dla obu
ekranów. Aby użyć tej funkcji, konieczne może być
zalogowanie się jako administrator.
•
Aplikacje, aplikacje XOA, widżety i programy : Umieszcza
ikony aplikacji, aplikacji XOA, widżetów i programów na ekranie
głównym.
•
Folder : Tworzy folder na ekranie głównym.
•
Strona : Dodaje kolejną stronę do ekranu głównego.
Dostosowywanie ekranu głównego
Masz możliwość dostosowania ekranu głównego do swoich potrzeb.
, aby przejść do zasadniczego ekranu głównego.
Dodawanie skrótu z menu Aplik.
1
2
Dotknij ikony
Dotknij ikony
, aby przejść do zasadniczego ekranu głównego.
, aby wyświetlić aktualne aplikacje.
1. Wprowadzenie
34
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
3
4
5
Przewiń listę i zlokalizuj żądaną aplikację.
Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji. To powoduje utworzenie skrótu
do aplikacji i wyświetla zasadniczy ekran główny.
Przeciągnij skrót w żądane miejsce na ekranie i zwolnij go. Aby
przenieść go na inną stronę, przeciągnij skrót do krawędzi ekranu,
aż ten przewinie się do żądanej strony.
Dodawanie widżetu
1
2
3
4
Dotknij ikony
5
Przeciągnij widżet w żądane miejsce na ekranie i zwolnij go. Aby
przenieść go na inną stronę, przeciągnij go do krawędzi ekranu, aż
ten przewinie się do żądanej strony.
Usuwanie skrótu
1
2
Dotknij i przytrzymaj skrót, aż będzie można go przenieść.
Można przeciągnąć skrót i umieścić go w koszu, co spowoduje, że
oba elementy zmienią kolor na czerwony.
Dotknij ikony
, aby przejść do zasadniczego ekranu głównego.
, a następnie dotknij karty Widżet u góry ekranu.
Przewiń listę i znajdź żądany widżet.
Dotknij i przytrzymaj ikonę widżetu. To powoduje utworzenie kopii
widżetu i otwiera zasadniczy ekran główny.
Usuwanie widżetu
Czynność ta nie powoduje odinstalowania programu, a jedynie usuwa
skrót z ekranu głównego.
1
2
Dotknij i przytrzymaj widżet, aż będzie można go przenieść.
Można przeciągnąć skrót i umieścić go w koszu, co spowoduje, że
oba elementy zmienią kolor na czerwony.
Dodawanie i usuwanie widżetów
Widżety to samodzielne aplikacje znajdujące się na karcie widżetów i na
dowolnej stronie ekranu głównego. W przeciwieństwie do skrótu, widżet
pojawia się jako aplikacja ekranowa.
Czynność ta nie powoduje odinstalowania widżetu, a jedynie usuwa
jego kopię z ekranu głównego.
1. Wprowadzenie
35
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Przenoszenie ikon w menu Aplik.
1
2
3
Dotknij ikony
, aby przejść do zasadniczego ekranu głównego.
Dotknij ikony
, aby wyświetlić aktualne aplikacje.
4
Przeciągnij ikonę w żądane miejsce na ekranie i zwolnij ją. Aby
przenieść ją na inną stronę, przeciągnij ją do krawędzi ekranu, aż
ten przewinie się do żądanej strony.
•
3
Dotknij karty Aplik. u góry ekranu, jeżeli karta jeszcze nie została
wybrana.
2
Dotknij jednej z następujących opcji w wyświetlonym oknie.
•
Ekran główny : Ustawia tapetę dla Ekran główny.
•
Ekran logowania : Ustawia tapetę dla Ekran logowania. Aby
użyć tej funkcji, konieczne może być zalogowanie się jako
administrator.
Galeria: Wybiera tapetę spośród fotografii i obrazów w galerii
urządzenia.
Można wybrać dowolne obrazy z urządzenia USB lub folderu „Skrz. >
Pobierz”.
Istnieje możliwość dostosowania tapety (tła) na ekranach głównych.
Na dowolnym ekranie głównym dotknij i przytrzymaj puste miejsce,
a następnie wybierz opcję Ustaw tapetę.
Dotknij jednej z następujących opcji w następnym wyświetlonym
oknie.
•
Zmiana tapety
1
Strona główna i ekran logowania: Ustawia tapetę dla obu
ekranów. Aby użyć tej funkcji, konieczne może być zalogowanie
się jako administrator.
4
•
Tapety animowane: Wybiera obraz animowany.
•
Tapety: Umożliwia wybór spośród kilku wbudowanych obrazów
nieruchomych.
Wybierz tapetę i dotknij opcji Ustaw tapetę lub Anuluj.
1. Wprowadzenie
36
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
20
21
Pasek powiadomień
Pasek powiadomień obejmuje listę rozwijaną i pozwala na wyświetlanie
informacji o aktualnie uruchomionych procesach, stanie tonera, jasności
ekranu i ostatnich powiadomieniach.
Stan zadania
Po dotknięciu opcji Stan zadania na ekranie głównym lub Aplik. na ekranie
pojawiają się opcje Biezace zadanie, Ukoncz. zad, Bezpieczne
drukowanie, Zabezpieczony faks oraz Aktywna uwaga.
Biezace zad.
Wyświetla listy zadań w toku i oczekujących.
Zadanie zakończone
Wyświetla listę ukończonych zadań, w tym informacje na temat zadań, w
których wystąpił błąd.
Zabezpieczone druk./faks
Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pasek powiadomień, aż
pojawi się lista rozwijana. Pociągnij w dół, aby ją rozwinąć.
Wyświetla listę zabezpieczonych zadań. W przypadku drukowania
zabezpieczonego należy wprowadzić ID i Hasło ustawione w sterowniku
drukarki . W przypadku faksu zabezpieczonego należy wpisać Hasło.
Aktywne powiadomienie
Wyświetla komunikaty o błędach i kody błędów.
1. Wprowadzenie
37
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Klawisze poleceń
22
Licznik
Przycisk
Możesz sprawdzić liczbę wydrukowanych, skopiowanych, zeskanowanych
i przefaksowanych stron/zadań. Możesz sprawdzić licznik według
urządzenia lub użytkowników.
Dotknij Licznik na ekranie głównym lub Aplik..
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: kartę Informacje > Liczniki uzycia (patrz
„Licznik” na stronie 38).
Wszystki
e
Nazwa
Opis
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Wyszukaj
Wyszukuje żądane menu lub aplikację.
Drukuj
Umożliwia wydrukowanie raportu licznika
użycia.
Mój progr.
Otwiera listę dodanych aplikacji.
Period
Wybór okresu sprawdzania licznika.
Od, Do
Ustawianie okresu sprawdzania licznika.
Menu Licznik
•
Użycie ogółem: Każda kategoria wskazuje użycie wg typu zadania (
Drukuj, Kopia, Druk faksu, Raport, suma ).
-
Wszystkie: Dotknij i wybierz
•
Użycie wysył.: Wyświetlenie licznika zadań Wyślij ( E-mail, SMB,
FTP, USB, PC, Inne).
•
Użycie wysył. faksu (PSTN): Wyświetlanie liczby wysłanych faksów.
1. Wprowadzenie
38
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
•
Użycie użytkownika (tylko zalogowani użytkownicy): W każdej
kategorii zostanie wskazane użycie drukarki przypadające na
użytkownika.
Aplikacja Pomoc oferuje informacje na temat menu i funkcji dostępnych w
urządzeniu. Użyj panelu po lewej stronie ekranu do nawigowania po
aplikacji Pomoc. Można również wybrać nagłówki pod każdą sekcją, aby
przeglądać tematy pomocy.
Aby użyć opcji Użycie użytkownika może być konieczne wybranie
opcji Uwierzytelnianie aplikacji i Tylko rozliczanie standardowe w
oknach Ustawienia > Ustawienia administratora > Zabezpieczenia
> Tryb lub Metoda na ekranie głównym lub Aplik..
1
Dotknij opcji Pomoc na ekranie głównym lub opcji Aplik..
Wyświetlony zostanie ekran Pomoc.
2
Wybierz temat i postępuj zgodnie z instrukcjami.
23
Kliknij
USB
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Aby korzystać z funkcji USB, dotknij kolejno Skrz. > USB na ekranie
głównym lub Aplik.
25
Aby użyć tej funkcji, musisz podłączyć napęd USB do portu pamięci
USB w urządzeniu.
24
Pomoc
Moja strona
Aplikacja Moja strona umożliwia łatwą zmianę informacji w profilu oraz
ustawień. Profil Moja strona zapisuje informacje kontaktowe, a także
ustawienia osobiste. Tych ustawień można użyć do spersonalizowania
urządzenia do swoich potrzeb.
Pomoc oferuje dostęp do informacji online, które pomogą udzielić
odpowiedzi na pytania dotyczące urządzenia.
1. Wprowadzenie
39
Ekran wyświetlacza i przydatne menu
Aby użyć tej funkcji, dotknij opcji Moja strona na ekranie głównym lub
Aplik..
Przycisk
Nazwa
Opis
Zmien haslo
Umożliwia zmianę hasła.
Obraz profilu
Umożliwia wybranie obrazu dla profilu.
Menu Moja strona
Umożliwia zmodyfikowanie różnych ustawień, aby eksploatacja urządzenia
była wygodniejsza.
•
Personalizacja
-
Klawisze poleceń
•
Przycisk
Nazwa
Opis
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Wyszukaj
Wyszukuje żądane menu lub aplikację.
Mój progr.
Otwiera listę dodanych aplikacji.
Sub menu (Action
overflow)
Otwiera podmenu.
Użycie: Wykres częstotliwości użycia pokazuje, ile wydruków,
kopii, faksów, wysyłek lub innych zadań wykonano, natomiast
informacja o limicie pokazuje, jak blisko użytkownik jest osiągnięcia
swoich limitów użycia.
Ustawienia aplikacji
-
Ustawienie +Ja: Ustawienie Ustawienie +Ja określa, czy
urządzenie wysyła informacje na temat użycia przez użytkownika
do skrzynki lub innego miejsca docelowego. Można również
określić, gdzie informacje o użyciu mają być wysyłane.
-
Wyślij opinię: Ustawienie Wyślij opinię określa, czy urządzenie
wysyła informacje na temat użycia przez użytkownika do
producenta. Wysłanie opinii pomoże producentowi usprawnić
działanie urządzenia za pośrednictwem aktualizacji lub łatek.
1. Wprowadzenie
40
Obsługa klawiatury ekranowej
Za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie wyświetlacza możesz
wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne. Klawiatura wykorzystuje
standardowy układ QWERTY, co pozwala na łatwe posługiwanie się nią.
Po dotknięciu obszaru wprowadzania klawiatura zostaje przywołana na
ekran. Klawiatura początkowo wyświetla małe litery.
•
Model ABC (
): Dotknij tego klawisza, aby przywrócić układ
klawiatury do domyślnego układu z klawiszami liter. Użyj klawisza Shift
(
•
), aby zmieniać litery wielkie na małe i odwrotnie.
Klawisz spacji (
): Dotknij tego klawisza, aby
wprowadzić spację.
•
Klawisz Shift (
): Dotknij tego klawisza, aby wprowadzić jedną
wielką literę. Dotknij tego klawisza dwukrotnie, aby włączyć tryb
wielkich liter.
•
Tryb symboli/numeryczny (
): Dotknij tego klawisza, aby
wprowadzać liczby, symbole i emotikony.
1. Wprowadzenie
41
Lokalna instalacja sterownika
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera
bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla
urządzenia podłączonego do sieci .
• Okno instalacji przedstawione w tym Podręcznik użytkownika może
różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego interfejsu.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
1. Wprowadzenie
42
Lokalna instalacja sterownika
26
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji, a następnie kliknij Dalej.
4
Wybierz USB na ekranie Typ połączenia z drukarką, a następnie
kliknij Dalej.
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Z ekranu Start systemu Windows 8
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Uruchom >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
•
System Windows 8
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, w panelach
funkcji wybierz Wyszukaj > Aplikacje i wyszukaj Uruchom. W
polu X:\Setup.exe, zastępując symbol „X” literą oznaczającą
napęd CD-ROM i kliknij OK.
• Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, sterownik V4 zostanie
automatycznie pobrany z witryny Windows Update. W przeciwnym
wypadku można pobrać sterownik V4 ręcznie z witryny Samsung,
www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania.
• Aplikację Samsung Printer Experience można pobrać z witryny
Windows Sklep. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest konto
Microsoft.
1 W panelach funkcji wybierz opcję Wyszukaj.
2 Kliknij opcję Sklep.
3 Wyszukaj i kliknij opcję Samsung Printer Experience.
4 Kliknij przycisk Instaluj.
Jeśli wyświetlone zostanie okno „Stuknij, aby wybrać działanie
dla płyty”, kliknij okno i wybierz opcję Run Setup.exe.
1. Wprowadzenie
43
Lokalna instalacja sterownika
• W przypadku instalacji za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem sterownik V4 nie zostanie zainstalowany. Aby
korzystać ze sterownika V4 w ekranie Pulpit, można pobrać go z
witryny Samsung, www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania.
27
Mac
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Mac.
• Narzędzia do zarządzania drukarką firmy Samsung należy
zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem.
1
2
3
Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu i włączony.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany z witryny
Windows Update.
•
4
5
6
7
W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę
CD-ROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
1. Wprowadzenie
44
Lokalna instalacja sterownika
8
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
10
Podaj hasło i kliknij OK (lub Install Software).
11
Kliknij przycisk Add Printer, aby wybrać drukarkę i dodać ją do listy
drukarek.
12
13
Kliknij przycisk Continue.
Wybierz opcję USB Connected Printer na ekranie Printer
Connection Type i kliknij przycisk Continue.
28
Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com > znajdź swój
produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
Instalacja zunifikowanego sterownika Unified
Linux Driver
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się zalogować
jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich
uprawnień, powinien je uzyskać od administratora.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
3
Skopiuj pakiet Unified Linux Driver do swojego systemu.
4
5
Rozpakuj pakiet.
Otwórz program Terminal i przejdź do folderu, do którego został
skopiowany pakiet.
Przejdź do folderu uld.
1. Wprowadzenie
45
Lokalna instalacja sterownika
6
Wykonaj polecenie „./install.sh” (w przypadku niezalogowania jako
użytkownik root wykonaj to polecenie z członem „sudo”, czyli „sudo
./install.sh”).
7
8
Kontynuuj instalację.
9
10
11
Po zakończeniu instalacji uruchom narzędzie do drukowania
(przejdź do opcji System > Administration > Printing lub wykonaj
polecenie „system-config-printer” w programie Terminal).
Kliknij przycisk Add.
Wybierz drukarkę.
Kliknij przycisk Forward i dodaj drukarkę do systemu.
1. Wprowadzenie
46
Ponowna instalacja sterownika
Jeśli drukarka nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby ponownie
zainstalować sterownik.
4
Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM i zainstaluj
sterownik ponownie (patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie
42).
29
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Z menu Uruchom wybierz opcje Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > Odinstaluj Samsung Printer
Oprogramowanie.
•
System Windows 8
1 W panelach funkcji wybierz opcję Wyszukaj > Aplikacje.
Z ekranu systemu Windows 8 Uruchom
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Kliknij kafelek Odinstaluj oprogramowanie drukarki Samsung na
ekranie Uruchom.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
2 Wyszukaj i kliknij Panel sterowania.
3 Kliknij Programy i funkcje.
4 Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik, który chcesz
odinstalować i wybierz opcję Odinstaluj.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
3
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
1. Wprowadzenie
47
Ponowna instalacja sterownika
• Jeśli nie możesz znaleźć kafelka Oprogramowania drukarki
Samsung, odinstaluj je w trybie ekranu pulpitu.
• Aby odinstalować narzędzia do zarządzania drukarką Samsung, na
ekranie Uruchom kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację >
Odinstaluj > prawym przyciskiem myszy kliknij program, który
chcesz usunąć > Odinstaluj i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi w oknie.
Jeśli urządzenie zostało już dodane, usuń je w oknie Print Setup
Utility lub Print & Fax.
31
Linux
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
30
Mac
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
1
Otwórz kolejno folder Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Aby odinstalować oprogramowanie drukarki, kliknij Continue.
Zaznacz program do usunięcia i kliknij Uninstall.
1
2
Otwórz program Terminal.
Przejdź do folderu uld, wypakowanego z pakietu Unified Linux
Driver.
3
Wykonaj polecenie „./uninstall.sh” (w przypadku niezalogowania
jako użytkownik root, wykonaj to polecenie z członem „sudo”, czyli
„sudo ./uninstall.sh”).
4
Kontynuuj odinstalowywanie.
Podaj hasło i kliknij OK.
Po odinstalowaniu kliknij Close.
1. Wprowadzenie
48
2. Nośniki i zasobnik
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania oryginałów i nośników druku do urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Wkładanie oryginałów
50
• Wybieranie nośnika wydruku
54
• Wkładanie papieru do zasobnika
55
• Drukowanie na nośnikach specjalnych
61
• Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ
66
• Wybór lokalizacji wydruków
68
Wkładanie oryginałów
Do ładowania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysłania
faksem można użyć szyby skanera lub podajnika DSDF.
1
Otwórz podajnik DSDF.
1
Na szybie skanera
Za pomocą szyby skanera można skanować i kopiować oryginały. Pozwala
to uzyskać najwyższą jakość skanowania, zwłaszcza dla obrazów
kolorowych lub w skali szarości. Upewnij się, czy w podajniku dokumentów
nie znajdują się oryginały. W przypadku wykrycia oryginałów w podajniku
dokumentów urządzenie najpierw odczyta dokumenty z podajnika, a
następnie z szyby.
Przygotowanie oryginałów
•
Nie należy wkładać papieru o rozmiarach większych niż 216 x 356 mm.
•
Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn
korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć.
2. Nośniki i zasobnik
50
Wkładanie oryginałów
2
Umieść oryginał na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu i
ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w lewym górnym
rogu szyby.
3
Zamknij podajnik DSDF.
• Pozostawienie otwartego podajnika DSDF pokrywy podczas
kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru.
• Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych
kropek na wydruku. Szybę należy zawsze utrzymywać w czystości.
• W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy
unieść podajnik DSDF do pozycji zablokowania zawiasów i zamknąć
pokrywę. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm,
należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie.
2. Nośniki i zasobnik
51
Wkładanie oryginałów
•
Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn
korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć.
•
Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o różnych
rozmiarach i gramaturze.
•
Nie należy ładować książeczek, broszur, folii ani dokumentów
mających inne niestandardowe właściwości.
• Należy uważać, aby nie rozbić szyby skanera. Może to spowodować
obrażenia ciała.
• Nie wolno kłaść dłoni na szybie podczas zamykania podajnika
DSDF. Podajnik DSDF może spaść na dłonie powodując obrażenia.
• Podczas kopiowania lub skanowania nie wolno patrzeć na światło
wewnątrz skanera. Można w ten sposób uszkodzić wzrok.
Do podajnika dokumentów można załadować do 50 arkuszy papieru (o
gramaturze 75 g/m2) dla jednego zadania.
2
W podajniku DSDF
1
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
Przygotowanie oryginałów
•
Nie należy wkładać papieru o rozmiarach mniejszych niż 105 x 148 mm
ani większych niż 216 x 356 mm.
•
Aby uniknąć zacięć papieru, niskiej jakości wydruku i uszkodzenia
urządzenia, nie należy próbować wkładać poniższych typów papieru:
•
-
kalka lub papier z kalką
-
papier powlekany
-
pelur albo cienki papier
-
pofałdowany albo pomarszczony papier
-
pogięty albo zwinięty papier
-
podarty papier
Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i spinacze.
2. Nośniki i zasobnik
52
Wkładanie oryginałów
2
Umieść oryginały w podajniku DSDF stroną zadrukowaną do góry.
Upewnij się, że dół stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru
oznaczonemu w podajniku wejściowym dokumentów.
3
Dopasuj prowadnice dokumentów do rozmiaru papieru.
Kurz na szybie podajnika DSDF może powodować powstawanie
czarnych linii na wydruku. Szybę należy zawsze utrzymywać w
czystości.
2. Nośniki i zasobnik
53
Wybieranie nośnika wydruku
Można drukować na różnych nośnikach, takich jak papier zwykły, koperty,
etykiety i folia. Należy zawsze używać nośników druku, które spełniają
wymagania stosowania w danym urządzeniu.
3
Wskazówki dotyczące wyboru nośnika druku
• Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w
tym podręczniku użytkownika, a pomimo tego nie umożliwiają uzyskania
zadowalających wyników. Powodem może być jakość arkuszy, nieprawidłowe
korzystanie z nich, niedopuszczalne poziomy temperatury i wilgotności oraz
inne czynniki, które są poza kontrolą.
• Przed zakupem dużych ilości nośników druku należy upewnić się, że spełniają
one wymagania podane w tym podręczniku użytkownika.
Nośniki druku, które nie są zgodne z zaleceniami podanymi w tym podręczniku
użytkownika, mogą powodować następujące problemy:
• Korzystanie z nośników druku, które nie są zgodne ze specyfikacjami może
•
Niska jakość wydruku
•
Częstsze zakleszczenia papieru
•
Przedwczesne zużycie urządzenia
spowodować problemy lub konieczność przeprowadzenia napraw. Naprawy nie są
objęte gwarancją ani umowami serwisowymi firmy Samsung.
•
•
Właściwości nośników, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i zawartość wilgoci, to
istotne czynniki wpływające na wydajność urządzenia i jakość wydruków. Przy
wyborze nośników druku należy uwzględnić następujące czynniki:
•
Ilość papieru umieszczanego w zasobniku może się różnić w zależności od rodzaju
użytego nośnika (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 271).
Nie należy korzystać z papieru do drukarek atramentowych. Może to doprowadzić
do uszkodzenia urządzenia.
Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może wywołać pożar.
• Do drukowania należy używać zalecanych nośników (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
•
Informacje na temat typu, rozmiaru i wagi nośników druku dla urządzenia
można znaleźć w danych technicznych nośników druku (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
•
Oczekiwane rezultaty: wybór nośnika druku powinien uwzględniać rodzaj
zadania.
•
Jasność: niektóre nośniki druku są bielsze niż inne i pozwalają uzyskać
ostrzejsze, żywsze obrazy.
•
Gładkość powierzchni: gładkość nośnika druku ma wpływ na ostrość wydruku
na papierze.
Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w drukarce
może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w rzadkich przypadkach może
spowodować to pożar.
Ilość papieru umieszczanego w zasobniku może się różnić w zależności od
rodzaju użytego nośnika (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie
271).
2. Nośniki i zasobnik
54
Wkładanie papieru do zasobnika
4
Zasobnik 1/zasobnik opcjonalny
2
Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i przesuń ją do krawędzi
zasobnika.
Do standardowego zasobnika należy ładować nośnik druku używany
najczęściej do drukowania. Standardowy zasobnik mieści maksymalnie
550 arkuszy zwykłego papieru (75 g/m2, papier dokumentowy).
Można dokupić zasobnik opcjonalny (patrz „Dostępne akcesoria” na stronie
257).
Używanie papieru fotograficznego lub powlekanego może powodować
problemy, które wymagają naprawy. Naprawy te nie są objęte umową
gwarancyjną ani serwisową.
1 Prowadnica szerokości papieru
3
1
Wyjmij zasobnik.
Ściśnij prowadnicę długości papieru i przesuń ją do krawędzi
zasobnika.
1 Prowadnica długości papieru
2. Nośniki i zasobnik
55
Wkładanie papieru do zasobnika
4
Wygnij i przekartkuj stos papieru, aby rozdzielić poszczególne kartki
przed ich załadowaniem.
5
Włóż papier.
6
Po włożeniu papieru do zasobnika ściśnij prowadnice szerokości
papieru i ustaw je odpowiednio do wybranego rozmiaru papieru
oznaczonego na spodzie zasobnika.
2. Nośniki i zasobnik
56
Wkładanie papieru do zasobnika
• Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za daleko,
ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika.
• Nie przepełniaj zasobnika. W przeciwnym razie może dojść do
zacięcia papieru. Upewnij się, że poziom papieru znajduje poniżej
prowadnicy wskazującej maksymalną pojemność zasobnika.
• Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana,
może to spowodować zakleszczenia papieru.
• Nie należy używać papieru, którego krawędź wiodąca się podwija,
ponieważ mogłoby to spowodować zakleszczenie lub
pomarszczenie papieru.
• Wskaźniki ilości papieru informują o ilości papieru znajdującego się
w zasobniku.
1 Pełny
2 Pusty
2. Nośniki i zasobnik
57
Wkładanie papieru do zasobnika
7
Włóż zasobnik z powrotem do urządzenia.
5
Zasobnik wielofunkcyjny
Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika.
•
Patrz „Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ” na stronie 66.
W przypadku problemów z podawaniem papieru, sprawdź czy papier
spełnia specyfikacje dotyczące nośnika (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271), a następnie spróbuj umieszczać
arkusze pojedynczo w zasobniku wielofunkcyjnym (patrz „Drukowanie
na nośnikach specjalnych” na stronie 61).
Do zasobnika wielofunkcyjnego można ładować materiały specjalnych
typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty.
Wskazówki dotyczące korzystania z zasobnika
wielofunkcyjnego
•
Do zasobnika wielofunkcyjnego należy ładować tylko nośniki tego
samego typu, rozmiaru i gramatury.
•
Aby uniknąć zacięć papieru, papier w zasobniku wielofunkcyjnym
należy uzupełniać dopiero, gdy jest on pusty, a nie podczas
drukowania. Dotyczy to również innych typów nośników druku.
•
Materiały do drukowania należy ładować stroną do zadrukowania do
góry, z górnym brzegiem skierowanym do podajnika uniwersalnego, i
należy je umieszczać na środku podajnika.
•
Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, należy
zawsze ładować nośniki druku określone w specyfikacji (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
•
Należy rozprostować wszystkie fałdy na kartkach pocztowych,
kopertach i etykietach przed załadowaniem ich do zasobnika
wielofunkcyjnego.
2. Nośniki i zasobnik
58
Wkładanie papieru do zasobnika
1
W razie potrzeby otwórz zasobnik wielofunkcyjny i wysuń
przedłużacz.
2
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
3
Włóż papier.
4
Ściśnij prowadnice szerokości papieru zasobnika wielofunkcyjnego
i dopasuj je do szerokości papieru. Nie używaj zbyt dużej siły; w
przeciwnym razie papier zegnie się, co może spowodować jego
zacięcie lub przekrzywienie.
2. Nośniki i zasobnik
59
Wkładanie papieru do zasobnika
5
Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika wielofunkcyjnego.
•
Patrz „Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ” na stronie 66.
2. Nośniki i zasobnik
60
Drukowanie na nośnikach specjalnych
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne dla
poszczególnych zasobników.
Ustawienie papieru urządzenia i sterownika musi być zgodne, aby uniknąć
błędów drukowania związanych z niewłaściwym papierem.
Typy
Zasobnik 1
Zasobnik
opcjonalny
Zasobnik
wielofunkcyjny
●
Grubszy
Cienki
●
●
●
Aby zmienić ustawienie papieru na urządzeniu w aplikacji SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System >
Zasobnik wejściowy (patrz „Karta Ustawienia” na stronie 178).
Bawełna
●
●
●
Kolorowy
●
●
●
Możesz też skonfigurować ustawienie z panelu sterowania.
Z nadrukiem
●
●
●
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania >
zakładka Papier > Typ papieru (patrz „Otwieranie preferencji drukowania”
na stronie 73).
Wtórny
●
●
●
Koperta
●
●
●
Etykiety
●
●
●
Brystol
●
●
●
Dokumentowy
●
●
●
Papier
niepłowiejący
●
●
●
Papier firmowy
●
●
●
Dziurkowany
●
●
●
Na przykład, jeśli chcesz drukować na etykietach, wybierz Etykiety dla
opcji Typ papieru.
W przypadku korzystania z nośników specjalnych zaleca się
podawanie po jednym arkuszu. Należy sprawdzić maksymalną liczbę
nośników dla zasobnika (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 271).
Zasobnik 1
Zasobnik
opcjonalny
Zasobnik
wielofunkcyjny
Zwykły papier
●
●
●
Gruby
●
●
●
Typy
(●: funkcja obsługiwana, pusta komórka: nieobsługiwany)
2. Nośniki i zasobnik
61
Drukowanie na nośnikach specjalnych
6
Typy nośników druku są wyświetlone w menu Preferencje
drukowania. Ta opcja umożliwia ustawienie typu papieru
załadowanego do zasobnika. To ustawienie zostanie wyświetlone na
liście i będzie można je wybrać. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej
jakości wydruku. W przeciwnym razie osiągnięcie żądanej jakości
druku może nie być możliwe.
Koperta
Drukowanie na kopertach zależy od jakości kopert.
Aby drukować na kopercie, należy ułożyć ją zakładkami w dół i miejscem
na znaczek po lewej górnej stronie.
•
Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki:
-
Ciężar: Gramatura papieru, z którego wykonana jest koperta nie
powinna przekraczać 90 g/m2, w przeciwnym razie może dojść do
zakleszczenia.
-
Budowa: Przed zadrukowaniem koperty powinny leżeć płasko, z
zagięciem nieprzekraczającym 6 mm, i nie powinny być wypełnione
powietrzem.
-
Stan: Koperty nie powinny być pomarszczone, zgięte ani
uszkodzone.
2. Nośniki i zasobnik
62
Drukowanie na nośnikach specjalnych
•
Temperatura: Należy używać kopert wytrzymujących temperaturę
i ciśnienie występujące w urządzeniu podczas pracy.
Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze
sprasowanymi zagięciami.
•
Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami.
•
Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami,
wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi ani
zawierających inne materiały syntetyczne.
•
Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert.
•
Należy się upewnić, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do
samych rogów koperty.
7
Etykiety
Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet
przeznaczonych do stosowania w urządzeniach laserowych.
1 Właściwe
2 Niewłaściwe
•
W kopertach z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną
zakładką, która składa się na zamknięcie, muszą być stosowane kleje
odpowiednie do temperatury utrwalania urządzenia około 170°C przez
0,1 s. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie,
fałdowanie lub zakleszczanie, a nawet mogą uszkodzić zespół
utrwalający.
•
W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy
nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty.
•
Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty.
•
Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki:
-
Kleje: Materiał klejący musi wytrzymywać temperaturę utrwalania
urządzenia wynoszącą ok. 170 ? przez 0,1 sekundy.
-
Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych
miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się
odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co
może powodować poważne zakleszczenia.
-
Podwinięcie: Przed drukowaniem etykiety muszą leżeć płasko, z
zagięciem nieprzekraczającym 13 mm w dowolnym kierunku.
2. Nośniki i zasobnik
63
Drukowanie na nośnikach specjalnych
-
Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami
lub innymi oznakami odklejania się.
•
Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy
samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się
etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie
papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów
urządzenia.
•
Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej
niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez
urządzenie.
•
Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani
takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są
uszkodzone.
•
Nie należy ładować arkuszy z etykietami, jeśli przerwy między nimi nie
są zgodne z kierunkiem podawania papieru. W przeciwnym razie może
dojść do zakleszczenia papieru.
8
Karton lub materiały o niestandardowych
rozmiarach
•
Nie należy drukować na nośnikach o szerokości mniejszej niż 98 mm
ani długości mniejszej niż 148 mm.
•
W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm
od krawędzi nośnika.
2. Nośniki i zasobnik
64
Drukowanie na nośnikach specjalnych
9
Papier z nadrukiem
W przypadku wkładania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna
być skierowana w górę, a przednia krawędź nie może być wygięta. Jeżeli
wystąpią problemy z podawaniem papieru, obróć papier. Należy pamiętać,
że jakość druku nie jest gwarantowana.
•
Nadruki należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie
wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie wyparuje ani nie
spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania
go stosowanej w urządzeniu temperaturze utrwalania (ok. 170 °C)
przez okres 0,1 sekundy.
•
Atrament wykorzystany w papierze z nadrukiem musi być niepalny i nie
może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia.
•
Przed włożeniem papieru z nadrukiem upewnij się, że zastosowany
tusz jest zgodny z drukarkami laserowymi.
2. Nośniki i zasobnik
65
Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ
Ustawienie papieru urządzenia i sterownika musi być zgodne, aby uniknąć
błędów drukowania związanych z niewłaściwym papierem.
Aby zmienić ustawienie papieru na urządzeniu w aplikacji SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System >
Zasobnik wejściowy (patrz „Karta Ustawienia” na stronie 178).
10
Ustawienia zasobnika
Aby zmienić szczegółowe ustawienia zasobnika, dotknij opcji Ustawienia
> Ustawienia tacy i wybierz na ekranie wyświetlacza żądany podajnik i
opcje.
Możesz też skonfigurować ustawienie z panelu sterowania.
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania >
zakładka Papier > Typ papieru (patrz: „Otwieranie preferencji drukowania”
na stronie 73).
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ
papieru za pomocą ekranu wyświetlacza.
•
Zasobnik 1, Zasobnik uniwersalny : Możesz skonfigurować Rozmiar
papieru i Typ papieru.
•
Zasobnik 2 : Możesz skonfigurować Rozmiar papieru i Typ papieru.
2. Nośniki i zasobnik
66
Konfiguracja rozmiar papieru oraz typ
•
•
Rozmiar papieru: Pozwala na zmianę rozmiaru papieru.
-
Możesz zmienić listę papieru na ekranie wyświetlacza. W tym
urządzeniu listy papieru podzielone są na dostępne typy rozmiaru
A/B.
-
Jeśli brakuje wymaganego rozmiaru papieru lub jeśli chcesz użyć
papieru o niestandardowym rozmiarze, dotykaj strzałki, aby ustawić
rozmiar papieru. Możesz także ustawić i zapisać rozmiar
niestandardowy za pomocą opcji Własny rozmiar. Możesz w
dowolnej chwili ustawić rozmiar niestandardowy.
•
W przypadku zastąpienia papieru może dojść do pewnej utraty obrazu.
•
Komunikat potwierdzenia zasobnika: Podczas ładowania papieru do
zasobnika możesz skonfigurować komunikat z potwierdzeniem, tak aby
wyświetlany był automatycznie. Urządzenie może automatycznie
wykrywać niektóre rozmiary i typy papieru. Aby ustawić rozmiar i typ
papieru lub w przypadku niewykrywania rozmiaru ani typu papieru
przez urządzenie, możesz skonfigurować rozmiar i typ bezpośrednio w
oknie potwierdzenia.
•
Zabezpieczenie tacy: Na przykład, w przypadku ustawienia zasobnika
1 na Wł. zasobnik 1 będzie wyłączony z przełączania zasobników.
Typ papieru: Pozwala na zmianę typu papieru.
Opcja
Przewiń listę opcji, przesuwając palcem w górę i w dół.
•
•
Automatyczne przelaczanie zasobnika: Pozwala określić, czy
urządzenie ma kontynuować drukowanie w przypadku wykrycia, że
załadowany papier nie odpowiada ustawieniom. Na przykład, jeśli w
zasobniku 1 i zasobniku 2 znajduje się papier o tym samym rozmiarze,
urządzenie będzie automatycznie pobierać papier z zasobnika 2 po
wyczerpaniu papieru z zasobnika 1.
Kontynuuj automatycznie: Ta opcja umożliwia kontynuowanie
drukowania, gdy ustawiony rozmiar papieru nie odpowiada papierowi w
zasobniku. Gdy ta opcja jest włączona, urządzenie kontynuuje
drukowanie używając papieru o zbliżonym rozmiarze lub większego.
Jeśli ta opcja jest wyłączona, urządzenie czeka na załadowanie papieru
o wymaganym rozmiarze do zasobnika.
Zastąpienie papieru: Jeśli papier wymagany do zadania nie jest
dostępny w zasobniku, funkcja ta umożliwia zastąpienie go papierem w
innym rozmiarze. Na przykład, jeśli żądany papier formatu Letter nie
jest dostępny w zasobniku, urządzenie zastąpi go papierem w formacie
A4.
To ustawienie działa w przypadku zadań kopiowania i drukowania. Nie
ma wpływu na faksy.
•
Ustawienia priorytetu zasobnika: Możesz ustawić priorytet
zasobnika. Jeżeli pierwszym ustawieniem jest zasobnik 1, urządzenie
automatycznie drukuje z zasobnika 1, gdy wyczerpie się papier w
zasobniku ustawionym jako drugi.
2. Nośniki i zasobnik
67
Wybór lokalizacji wydruków
W przypadku jednoczesnego drukowania dużej liczby stron
powierzchnia zasobnika środkowego może się nagrzewać. Nie należy
dotykać powierzchni ani dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci.
Domyślnie urządzenie przekazuje wydruki do zasobnika odbiorczego.
Zadrukowane strony układane będą w stos na wsporniku wyjściowym, a
wspornik umożliwi ich wyrównanie. Otwórz wspornik wyjściowy.
W przypadku problemów z papierem przekazywanym do zasobnika
odbiorczego, np. zagięcia, spróbuj przekazywać drukowane strony do
pokrywy tylnej. Pokrywa tylna może utrzymać tylko jedną kartkę
papieru, nie wolno dopuścić do powstania stosu.
2. Nośniki i zasobnik
68
3. Drukowanie
W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Funkcje sterownika drukarki
70
• Drukowanie podstawowe
71
• Otwieranie preferencji drukowania
73
• Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania 81
• Korzystanie z usługi Narzędzie do drukowania
bezpośredniego
91
• Zmiana domyślnych ustawień drukowania
93
• Ustawianie urządzenia jako domyślnego
94
• Drukowanie do pliku (PRN)
95
• Drukowanie w systemie Mac
96
• Drukowanie w systemie Linux
98
• Drukowanie w systemie UNIX
100
Funkcje sterownika drukarki
• Procedury znajdujące się w tym rozdziale dotyczą przeważnie
systemu Windows 7.
Funkcja
• Należy sprawdzić, czy systemy operacyjne są zgodne z
urządzeniem (patrz „Wymagania systemowe” na stronie 275).
Sterownik drukarki obsługuje następujące standardowe funkcje:
PCL/PSa b/XPSbc
PSb
Windows
Mac
Drukowanie z
dopasowaniem do strony
●
●
Drukowanie z
powiększeniem i
pomniejszeniem
●
●
Linux
Unix
•
Wybór orientacji, rozmiaru, źródła papieru i typu nośnika
Inne źródło dla pierwszej
strony
●
●
•
liczba kopii.
Opcje strony tytułowej
●
●
●
●
Kompresja rastrowa
●
●
●
●
●
Możesz także skorzystać z wielu specjalnych funkcji drukowania. W
poniższej tabeli znajduje się ogólny przegląd funkcji obsługiwanych przez
sterowniki drukarki.
Niektóre modele lub systemy operacyjne mogą nie obsługiwać
pewnych funkcji wyszczególnionych w poniższej tabeli.
(tylko PCL)
Opcje wydruku
●
●
Znak wodny
●
●
Nakładka
●
(tylko PCL)
Drukowanie dwustronne
(dupleks)
Funkcja
PCL/PSa b/XPSbc
●
●
PSb
Windows
Mac
Linux
Unix
Opcja urządzenia
dotycząca jakości
●
●
●
●
Drukowanie plakatu
●
●
Wiele stron na jednym
arkuszu
●
●
●
●
Drukowanie broszury
●
a. Sterownik PostScript jest zalecany w celu uzyskania najlepszej jakości drukowanych obrazów z
aplikacji opartych na języku PostScript, np. Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe
Photoshop® itp.
b. Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung i zainstaluj je: (http://www.samsung.com >
znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania). Przed instalacją sprawdź, czy system
operacyjny komputera obsługuje oprogramowanie.
c. Sterownik drukarki XPS można zainstalować wyłącznie w systemie Windows Vista OS lub
nowszym.
(●: funkcja obsługiwana, pusta komórka: nieobsługiwany)
3. Drukowanie
70
Drukowanie podstawowe
• Drukowanie z komputera z systemem Mac (patrz „Drukowanie w
systemie Mac” na stronie 96).
3
Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki.
• Drukowanie z komputera z systemem Linux (patrz „Drukowanie w
systemie Linux” na stronie 98).
• Drukowanie z komputera z systemem UNIX (patrz „Drukowanie w
systemie UNIX” na stronie 100).
Poniższe okno Preferencje drukowania pochodzi z aplikacji Notatnik
systemu Windows 7. Okno Preferencje drukowania może być inne w
zależności od używanego systemu operacyjnego lub aplikacji.
1
2
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Wybierz pozycję Drukuj z menu Plik.
Podstawowe ustawienia drukowania, łącznie z liczbą kopii i
zasięgiem wydruku, można wybrać w oknie Drukuj.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik
drukarki i zmienić ustawienia drukowania, kliknij opcje Właściwości lub
Preferencje w oknie Drukuj używanej aplikacji (patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 73).
4
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub
polecenie Drukuj w oknie Drukuj.
3. Drukowanie
71
Drukowanie podstawowe
1
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia ( ) na pasku zadań systemu Windows.
•
Możesz anulować zadania drukowania za pomocą opcji Anuluj
drukowanie w oknie programu Stan drukarki Samsung na komputerze
(patrz „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung” na stronie 190).
3. Drukowanie
72
Otwieranie preferencji drukowania
Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania może być
Zrzut ekranu może różnić się w zależności od modelu.
widoczny znak ostrzegawczy
lub znak
. Wykrzyknik ( )
oznacza, że wybranie danej opcji jest możliwe, ale nie jest zalecane.
Znak ( ) oznacza, że danej opcji nie można wybrać z powodu
ustawień komputera lub środowiska.
1
2
3
4
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
W menu Plik wybierz pozycję Drukuj.
Wybierz sterownik drukarki na liście Wybierz drukarkę.
Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje.
• Można zastosować funkcje Eco, aby zaoszczędzić papier i toner
przed drukowaniem (patrz „Easy Eco Driver” na stronie 185).
• Możesz sprawdzić bieżący stan urządzenia naciskając przycisk
Stan drukarki (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung” na stronie 190).
3. Drukowanie
73
Otwieranie preferencji drukowania
2
3
Karta Ulubione
Wymienione elementy pomagają w wyborze ustawień predefiniowanych.
Zrzut ekranu może różnić się w zależności od modelu.
Karta Podstawowe
Karta Podstawowe umożliwia ustawienie różnych opcji drukowania.
Orientacja
Umożliwia wybranie kierunku drukowania na stronie.
Opcje układu
Ta opcja pozwala na wybranie różnych sposobów organizowania układu
dokumentu.
•
Jedna strona na arkusz: Jest to podstawowa opcja układu. Umożliwia
drukowanie jednej strony wydruku na jednej stronie papieru.
•
Wiele stron na arkusz: Patrz „Drukowanie wielu stron na pojedynczym
arkuszu papieru” na stronie 81.
•
Drukowanie plakatu: Patrz „Drukowanie plakatów” na stronie 82.
•
Drukowanie broszury: Patrz „Drukowanie broszur” na stronie 82.
•
Obramowanie strony: Ta opcja pozwala na drukowanie dokumentów
z liniami obramowania. Ta opcja nie jest dostępna dla funkcji
Drukowanie plakatu ani Drukowanie broszury.
3. Drukowanie
74
Otwieranie preferencji drukowania
Drukowanie dwustronne
Opcje papieru
Ta opcja umożliwia drukowanie na obydwu stronach papieru (patrz
„Drukowanie na obu stronach papieru” na stronie 83).
•
Oryginalny rozmiar: Ta opcja umożliwia ustawienie rzeczywistego
rozmiaru papieru oryginałów.
•
Rozmiar wydruku: Ta opcja umożliwia skalowanie zadania
drukowania do dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od
rozmiaru oryginału (patrz „Dopasowywanie dokumentu do wybranego
rozmiaru strony” na stronie 85).
4
Karta Papier
-
Użyj opcji na karcie Papier, aby ustawić podstawowe specyfikacje papieru.
Kopie
Rozmiar w procentach: Ta opcja pozwala na zmianę rozmiaru
treści na wydruku poprzez wprowadzenie wartości procentowej
zmniejszenia lub powiększenia (patrz „Zmiana wartości
procentowej wielkości dokumentu” na stronie 84).
•
Źródło: Upewnij się, że w opcji Źródło ustawiono odpowiedni zasobnik
papieru. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych, np.
kopertach i foliach, korzystaj z Zasobnik uniwersalny.
•
Typ: Ta opcja umożliwia ustawienie typu papieru załadowanego do
zasobnika. Pozwala to na osiągnięcie najwyższej jakości wydruku. W
przeciwnym razie osiągnięcie żądanej jakości druku może nie być
możliwe.
•
Strona specjalna: Ta opcja pozwala na tworzenie stron specjalnych,
np. okładek. Możesz dodawać, usuwać lub aktualizować listę ustawień
stron specjalnych. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest
sterownik drukarki PCL.
Ta opcja pozwala na wybór liczby stron do wydrukowania. Możesz wybrać
od 1 do 9999 kopii.
3. Drukowanie
75
Otwieranie preferencji drukowania
Oszczędzanie tonera
5
Karta Grafika
Opcje na karcie Grafika służą do dostosowania jakości druku do
określonych potrzeb.
Jakość
Ustawienie Oszczędzanie tonera pozwala użytkownikowi oszczędzić
toner podczas drukowania wersji roboczej dokumentu. Wybierz ustawienie
Wył., aby drukować w trybie normalnym. Wybierz ustawienie Wł., aby
drukować, zużywając mniej toneru na stronę.
6
Karta Zaawansowane
Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze są drukowane znaki i grafika.
Wyższe ustawienia mogą również wydłużyć czas potrzebny do
wydrukowania dokumentu.
Użyj kart Zaawansowane, aby ustawić różne opcje drukowania.
Czcionki/tekst
Znak wodny
Wybierz opcję Wyraźny tekst, aby wydrukować tekst ciemniejszy niż w
normalnym dokumencie.
Patrz „Korzystanie ze znaków wodnych” na stronie 85.
Zaznacz opcję Cały tekst w czerni, aby drukować w czerni, bez względu
na kolor wyświetlany na ekranie.
Nakładka
Patrz „Korzystanie z nakładek” na stronie 88.
Kontroler graficzny
Umożliwia wyróżnienie krawędzi tekstu oraz cienkich linii w celu poprawy
wyrazistości i dopasować rejestrację każdego kanału kolorów w trybie
drukowania w kolorze.
3. Drukowanie
76
Otwieranie preferencji drukowania
Opcje wydruku
Rozliczanie zadań
•
Ta opcja umożliwia drukowanie na podstawie posiadanych uprawnień.
Kolejność drukowania: Ta opcja pozwala ustawić kolejność, w której
drukowane będą strony. Opcje Drukuj strony nieparzyste i Drukuj
strony parzyste są dostępne tylko wtedy, gdy używany jest sterownik
PCL drukarki.
•
User permission: W przypadku zaznaczenia tej opcji zadanie
drukowania mogą uruchomić tylko użytkownicy, który otrzymali
pozwolenie.
•
Pomiń puste strony: Ta opcja umożliwia pominięcie pustych stron
oryginału.
•
Group permission: W przypadku zaznaczenia tej opcji zadanie
drukowania mogą uruchomić tylko grupy, które otrzymały pozwolenie.
•
Ręczny margines: Ta opcja pozwala określić margines oprawy.
Margines oprawy dostosowuje położenie oprawy. Ta opcja nie jest
dostępna, gdy używany jest sterownik PS drukarki.
Kliknięcie opcji Zresetuj powoduje przywrócenie ustawień domyślnych
opcji Zaawansowane.
• Kliknij znak zapytania (
) w prawym górnym rogu okna, a
następnie kliknij dowolną opcję, aby uzyskać informacje na jej temat.
• Administratorzy mogą włączać rozliczanie zadań i konfigurować
uprawnienia w panelu sterowania lub w programie SyncThru™ Web
Service. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat,
zapoznaj się z Podręcznikiem administratora.
Zabezpieczenia
Najpierw szyfruje dane drukowania, następnie przekazuje je do urządzenia.
Ta funkcja chroni dane drukowania przed udostępnieniem w sieci. Funkcja
Szyfrowanie zadań jest włączona tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk
twardy. Dysk twardy używany jest do odkodowania danych drukowania.
3. Drukowanie
77
Otwieranie preferencji drukowania
Symulator wyników
7
Karta Ekologiczne
Karta Ekologiczne umożliwia oszczędzanie zasobów drukowania i
zapewnia ekologiczne drukowanie. Jeśli wybrano opcję Drukowanie
Ekologiczne, w niektórych opcjach widoczna jest ikona trybu Eco (
Ponadto niektóre opcje nie są dostępne w trybie Eco.
Symulator wyników wskazuje wyniki zmniejszonej emisji dwutlenku
węgla, zużytej energii oraz ilość papieru zaoszczędzonego dzięki
zastosowanym ustawieniom.
).
Opcje Ekologiczne
•
Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji
zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania urządzenia.
•
Brak: wyłączenie tej funkcji.
•
Drukowanie Ekologiczne: Włączany jest tryb Eco. Wybierz opcję
Drukowanie dwustronne, Układ i Pomiń puste strony, którą
zamierzasz użyć w trybie eco. Jeśli opcje na innych kartach nie zostaną
zmienione, dokument zostanie wydrukowany zgodnie z ustawieniami
trybu Eco.
•
• Wyniki obliczane są w oparciu o założenie, że przy wyłączonym
trybie eco całkowita ilość zadrukowanego papieru to sto, z
wyłączeniem pustej strony.
• Zapoznaj się ze wskaźnikiem dotyczącym CO2, energii oraz
opracowaniem IEA, wskaźnikiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Komunikacji Japonii oraz stroną
www.remanufacturing.org.uk. Każdy model charakteryzuje się
innym wskaźnikiem.
• Zużycie energii w trybie drukowania obliczane jest w odniesieniu do
średniego zużycia energii elektrycznej dla tego urządzenia.
• Rzeczywiste wielkości oszczędności lub obniżki mogą być różne, w
zależności od używanego systemu operacyjnego, wydajności
komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu i rozmiaru
nośników, złożoności zadania itp.
Kod dostępu: Jeśli administrator ustawił wartość Wł. -wymuszone w
opcji Domyślny tryb Eco urządzenia, tryb Eco będzie konfigurowany
zgodnie z ustawieniami Eco urządzenia, a Opcje Ekologiczne
sterownika drukarki zostaną wyłączone. Aby zmienić ustawienia
drukowania, kliknij opcję Hasło i wprowadź hasło lub skontaktuj się z
administratorem.
3. Drukowanie
78
Otwieranie preferencji drukowania
8
•
Buforowanie: Ta opcja przydaje się do obsługi dużych ilości danych.
W przypadku wybrania tego ustawienia drukarka buforuje dokument na
urządzeniu pamięci masowej, a następnie drukuje dokument z kolejki
pamięci, zmniejszając obciążenie komputera.
•
Harmonogram drukowania: Wybranie tego ustawienia powoduje, że
dokument zostanie wydrukowany o określonym czasie.
Karta Samsung
Użyj karty Samsung, aby wyświetlić informacje o prawach autorskich do
sterownika i numerze jego wersji. Jeśli komputer jest podłączony do
Internetu, możesz uzyskać dostęp do usług.
9
Tryb wydruku
Ta opcja umożliwia wybór sposobu wydrukowania lub zapisania pliku za
pomocą dysku twardego urządzenia. Wartość domyślna opcji Tryb
wydruku to Normalna. Ustawienie to dotyczy drukowania bez zapisywania
drukowanego pliku na dysku. Możesz także użyć tej opcji w innych kartach.
•
Normalna: W tym trybie drukowanie wykonywane jest bez zapisywania
dokumentu w pamięci opcjonalnej.
•
Korekta: Ten tryb jest przydatny podczas druku więcej niż jednej kopii.
Na początku można wydrukować jedną kopię próbną, a pozostałe kopie
w późniejszym czasie.
•
Poufne: Ten tryb jest używany do druku dokumentów poufnych. W celu
wydrukowania dokumentu należy podać hasło.
•
Zapisz: Wybranie tego ustawienia powoduje zapisanie dokumentu na
urządzeniu pamięci masowej bez drukowania.
•
Zapisz i wydrukuj: Ten tryb stosowany jest podczas jednoczesnego
drukowania i zapisywania dokumentu.
• Nazwa zadania: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi potrzeba
znalezienia drukowanego pliku przy użyciu panelu sterowania.
• Identyfikator użytkownika: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi
potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy użyciu panelu
sterowania. Jako nazwa użytkownika jest automatycznie
wyświetlana nazwa używana do logowania do systemu Windows.
• Wprowadź hasło: Jeśli Właściwość wybranego zapisanego
dokumentu to Zabezpieczone, konieczne jest wprowadzenie hasła
do opcji Zapisane dokumenty. Ta opcja jest używana w celu
załadowania zapisanego pliku przy użyciu panelu sterowania.
• Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie, aby je potwierdzić.
3. Drukowanie
79
Otwieranie preferencji drukowania
10
Korzystanie z ulubionych ustawień
Aby użyć zapisanych ustawień, wybierz je na karcie Ulubione.
Urządzenie będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Aby usunąć zapisane ustawienia, wybierz je z karty Ulubione i kliknij
polecenie Usuń.
Opcja Favorites, która jest dostępna z każdej karty właściwości oprócz
karty Favorites i karty Samsung, umożliwia zapisanie obecnych ustawień
do przyszłego zastosowania.
Aby zachować ustawienia w grupie Ulubione, wykonaj poniższe kroki:
11
Korzystanie z pomocy
1
2
Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
3
4
5
Kliknij przycisk Zapisz.
Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć
się więcej, i naciśnij klawisz F1 na klawiaturze.
Wprowadź nazwę i opis, a następnie wybierz żądaną ikonę.
Kliknij przycisk OK. Po zapisaniu w grupie Ulubione wszystkie
obecne ustawienia sterownika zostaną zachowane.
3. Drukowanie
80
Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania
Specjalne funkcje drukowania:
•
„Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru” na stronie
81.
•
„Drukowanie plakatów” na stronie 82.
•
„Drukowanie broszur” na stronie 82.
•
„Drukowanie na obu stronach papieru” na stronie 83.
•
„Zmiana wartości procentowej wielkości dokumentu” na stronie 84.
•
„Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony” na stronie
85.
•
„Korzystanie ze znaków wodnych” na stronie 85.
•
„Korzystanie z nakładek” na stronie 88.
12
Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
Użytkownik może wydrukować kilka stron na jednym arkuszu papieru. Aby
wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone
i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować
do 16 stron.
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Z karty Podstawowe wybierz Wiele stron na arkusz z listy
rozwijanej Typ.
3
Wybierz opcję Obramowanie strony, aby wydrukować
obramowanie wokół każdej strony arkusza.
4
Z listy rozwijanej Strony na arkusz wybierz liczbę stron, które mają
być drukowane na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9 lub 16).
5
W razie potrzeby wybierz układ stron z listy rozwijanej Kolejność
stron.
3. Drukowanie
81
Korzystanie ze specjalnych funkcji
6
7
Kliknij kartę Papier, wybierz Oryginalny rozmiar, Źródło i Typ.
4
Wybierz wartość opcji Nakładanie się plakatu. Aby łączenie
arkuszy było łatwiejsze, określ wartość opcji Nakładanie się
plakatu w milimetrach lub calach, klikając przycisk wyboru
znajdujący się w prawym górnym rogu karty Podstawowe.
5
6
7
Kliknij kartę Papier, wybierz Oryginalny rozmiar, Źródło i Typ.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
13
Drukowanie plakatów
Ta funkcja umożliwia wydrukowanie jednostronicowego dokumentu na 4, 9
lub 16 kartkach papieru w celu późniejszego ich sklejenia i utworzenia
dokumentu o rozmiarze plakatu.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Można teraz dokończyć plakat, sklejając arkusze ze sobą.
14
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Kliknij zakładkę Podstawowe, wybierz Drukowanie plakatu z
rozwijanej listy Typ.
3
Wybierz żądany układ strony.
Drukowanie broszur
Ta funkcja powoduje drukowanie dokumentów po obu stronach kartki i
rozmieszczenie kartek tak, aby po złożeniu wydruku na pół można było
otrzymać broszurę.
3. Drukowanie
82
Korzystanie ze specjalnych funkcji
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z poziomu aplikacji, otwórz
okno Preferencje drukowania (patrz„Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Kliknij kartę Podstawowe, na liście rozwijanej Typ wybierz opcję
Drukowanie broszury.
3
4
Kliknij przycisk Zaawansowane. Następnie wybierz żądaną opcję.
Drukowanie na obu stronach papieru
Można drukować na obu stronach papieru (dupleks). Przed drukowaniem
należy wybrać orientację dokumentu.
Nie drukuj po obu stronach nośników specjalnych, np. na etykietach,
kopertach lub na grubym papierze. Może to doprowadzić do zacięcia
papieru lub uszkodzenia urządzenia.
Kliknij kartę Papier, wybierz Oryginalny rozmiar, Źródło i Typ.
Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich
rozmiarów papieru. Aby znaleźć rozmiary papierów dostępne dla tej
funkcji, wybierz dostępny rozmiar papieru w opcji Oryginalny rozmiar
na karcie Papier.
W przypadku wybrania niedostępnego rozmiaru papieru, wybór
zostanie automatycznie anulowany. Można wybierać tylko dostępne
rozmiary papieru (papier bez oznaczenia
lub ).
5
15
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
3
Kliknij kartę Podstawowe.
W sekcji Drukowanie dwustronne wybierz odpowiednią opcję
oprawiania.
•
Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej
funkcji zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania
urządzenia. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest
sterownik drukarki PCL.
•
Brak: Wyłącza tę funkcję.
3. Drukowanie
83
Korzystanie ze specjalnych funkcji
•
Długa krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu
książek.
16
Zmiana wartości procentowej wielkości
dokumentu
Wpisując wartość procentową, można zmienić rozmiar dokumentu, aby na
wydrukowanej stronie był on większy lub mniejszy.
•
•
4
5
Krótka krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu
kalendarzy.
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
3
Kliknij kartę Papier.
4
Wprowadź współczynnik skalowania w polu tekstowym Rozmiar w
procentach.
Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz tę opcję, aby odwrócić
kolejność drukowania podczas drukowania dwustronnego.
Kliknij kartę Papier, wybierz Oryginalny rozmiar, Źródło i Typ.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Wybierz rzeczywisty rozmiar oryginałów w opcji Oryginalny
rozmiar.
Aby wybrać współczynnik skalowania, można również klikać
przycisk strzałki w górę/w dół.
3. Drukowanie
84
Korzystanie ze specjalnych funkcji
Ta funkcja jest niedostępna, jeśli wybrano rozmiar papieru w opcji
Rozmiar wydruku.
5
6
Wybierz Źródło i Typ.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
17
Dopasowywanie dokumentu do wybranego
rozmiaru strony
Ta opcja drukarki umożliwia przeskalowanie zadania drukowania do
dowolnie wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru
dokumentu. Funkcja ta jest przydatna przy sprawdzaniu drobnych
szczegółów dokumentu o małych rozmiarach.
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
3
Kliknij kartę Papier.
4
5
6
Wybierz rozmiar papieru w zasobniku w opcji Rozmiar wydruku.
Wybierz rzeczywisty rozmiar oryginałów w opcji Oryginalny
rozmiar.
Wybierz Źródło i Typ.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
18
Korzystanie ze znaków wodnych
Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz wydrukować duży
szary napis „DRAFT” lub „CONFIDENTIAL” ukośnie na pierwszej stronie
lub na wszystkich stronach dokumentu.
3. Drukowanie
85
Korzystanie ze specjalnych funkcji
Istnieje klika wstępnie zdefiniowanych znaków wodnych dostarczanych
wraz z urządzeniem. Można je zmodyfikować lub dodać nowe do listy.
• Nazwa znaku wodnego: Zezwala użytkownikom wprowadzić
nazwę znaku wodnego w celu dodania znaku wodnego do
rozwijanej listy.
• Tylko pierwsza strona: Drukuj znak wodny tylko na pierwszej
stronie. Opcja domyślnie nie zaznaczona.
• Nagłówek: Możesz dodać zaznaczony tekst w górnym lewym
narożniku, pośrodku u góry lub w górnym prawym narożniku.
• Stopka: Możesz dodać zaznaczony tekst w dolnym lewym
narożniku, pośrodku na dole lub w dolnym prawym narożniku.
Korzystanie z istniejącego znaku wodnego
3
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed zamknięciem okna
drukowania.
Tworzenie znaku wodnego
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz żądany znak wodny z listy
rozwijanej Znak wodny.
2
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj... z listy rozwijanej Znak
wodny.
3
Wpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego. Można wpisać do
256 znaków.
• Komunikat znaku wodnego: Umożliwia użytkownikom
wprowadzenie znaku wodnego, który użytkownik chce wydrukować.
Jeśli zaznaczono pole Tylko na pierwszej stronie, znak wodny
drukowany jest jedynie na pierwszej stronie.
• Plik z obrazem: Umożliwia użytkownikom załadowanie znaku
wodnego, który użytkownik chce wydrukować.
4
Wybierz opcje znaku wodnego.
W sekcji Atrybuty czcionki można wybrać nazwę, styl i rozmiar
czcionki, a w sekcji Dostosowanie i kąt nachylenia znaku
wodnego można określić kąt znaku wodnego.
3. Drukowanie
86
Korzystanie ze specjalnych funkcji
5
Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy znak wodny do listy
Aktualne znaki wodne.
6
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk OK lub Drukuj przed
opuszczeniem okna Drukuj.
Aby zrezygnować z drukowania znaku wodnego, wybierz opcję Brak z listy
rozwijanej Znak wodny.
Edycja znaku wodnego
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj... z listy rozwijanej Znak
wodny.
3
Aby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać
żądany znak wodny z listy Aktualne znaki wodne.
4
5
Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
Usuwanie znaku wodnego
1
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
2
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj... z listy rozwijanej Znak
wodny.
3
Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Aktualne znaki
wodne, i kliknij Usuń.
4
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
3. Drukowanie
87
Korzystanie ze specjalnych funkcji
Tworzenie nowej nakładki strony
19
Korzystanie z nakładek
Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki
PCL.
Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka
powinna zawierać logo lub obraz.
1
Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, które mają
być użyte na nowej nakładce strony. Umieść elementy dokładnie
tak, jak mają zostać wydrukowane jako nakładka.
2
Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje
drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie
73).
3
Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Utwórz z listy
rozwijanej Nakładka.
4
W oknie Zapisz jako wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w
polu Nazwa zadania. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę
docelową. (Ścieżka domyślna to C:\Formover.)
5
6
Kliknij przycisk Zapisz.
Co to jest nakładka?
Nakładka to tekst lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera
w formie pliku (w specjalnym formacie), które można wydrukować na
dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru
firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używania wcześniej
wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę
zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. Aby
wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru
firmowego do urządzenia, lecz wydrukować logo i dane jako nakładkę na
dokumencie.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij
przycisk Tak.
7
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na
dysku twardym komputera.
3. Drukowanie
88
Korzystanie ze specjalnych funkcji
Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar
dokumentu, który będzie drukowany z nakładką. Nie należy tworzyć
nakładek ze znakami wodnymi.
5
Jeżeli wybrany plik nakładki jest przechowywany w zewnętrznym
źródle, można go również załadować po otwarciu okna Załaduj.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie wyświetlony
na liście Lista nakładek i będzie można go użyć do drukowania.
Wybierz nakładkę z listy Lista nakładek.
Korzystanie z nakładek stron
Po utworzeniu nakładki można ją wydrukować wraz z dokumentem. Aby
wydrukować nakładkę na dokumencie:
1
2
3
4
6
Utwórz lub otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania,
otwórz okno Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
Kliknij kartę Zaawansowane.
Wybierz opcję Drukuj nakładkę z rozwijanej listy Nakładka.
Jeśli plik nakładki nie jest wyświetlany na rozwijanej liście Plik
nakładki 1 lub Plik nakładki 2, wybierz opcję Załaduj z Listy
nakładek. Wybierz plik nakładki, z której chcesz skorzystać.
W razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakładanie stron
podczas druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, za każdym
razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie
monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana
nakładka.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana,
będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
7
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Wybrana nakładka zostanie wydrukowana na dokumencie.
Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak
rozdzielczość dokumentu, na którym będzie drukowana nakładka.
3. Drukowanie
89
Korzystanie ze specjalnych funkcji
Usuwanie nakładki strony
Nieużywane nakładki stron można usunąć.
1
2
3
W oknie Preferencje drukowania kliknij kartę Zaawansowane.
Wybierz opcję Drukuj nakładkę z rozwijanej listy Nakładka.
Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z listy Lista nakładek.
Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na Liście nakładek,
wybierz z listy nakładek opcję Załaduj. Wybierz plik nakładki, który
chcesz usunąć.
4
5
6
Kliknij przycisk Usuń.
Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij
przycisk Tak.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
3. Drukowanie
90
Korzystanie z usługi Narzędzie do drukowania bezpośredniego
W tym rozdziale wyjaśniono, jak używać Narzędzia do drukowania
bezpośredniego do drukowania plików PDF bez konieczności ich
otwierania.
• Nie można drukować plików PDF z ograniczeniami druku. Należy
wyłączyć funkcję ograniczającą drukowanie i spróbować ponownie.
• Nie można drukować plików PDF, do których dostęp ograniczony
jest hasłem. Należy wyłączyć funkcję ograniczania dostępu hasłem
i spróbować ponownie.
• Możliwość drukowania pliku PDF za pomocą programu Narzędzie
do drukowania bezpośredniego zależy od sposobu utworzenia pliku
PDF.
• Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego obsługuje pliki
PDF w wersji 1.7 lub starszej. W przypadku wersji nowszych w celu
wydrukowania plik należy otworzyć.
Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung, następnie rozpakuj i
zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie
lub Centrum pobierania).
21
Drukowanie
Istnieje kilka metod drukowania za pomocą programu Narzędzie do
drukowania bezpośredniego.
Z okna Narzędzie do drukowania bezpośredniego
1
W menu Uruchom wybierz opcję Programy lub Wszystkie
programy.
•
20
Czym jest program Narzędzie do drukowania
bezpośredniego?
Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego pozwala na wysyłanie
plików PDF do urządzenia w celu wydrukowania, bez konieczności ich
otwierania. Dane są przesyłane za pośrednictwem buforu wydruku systemu
Windows przy użyciu portu sterownika drukarki. Obsługuje tylko format
PDF.
W przypadku systemu Windows 8 z Charms(Panele) wybierz
opcję Wyszukaj > Apps(Aplikacja).
2
Wyszukaj Drukarki Samsung > Narzędzie do drukowania
bezpośredniego.
3
Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę i kliknij
przycisk Przeglądaj.
4
Wybierz plik do wydrukowania i kliknij przycisk Otwórz.
Plik zostanie dodany do sekcji Wybierz pliki.
Aby zainstalować ten program:
5
Dostosuj ustawienia urządzenia zgodnie z wymaganiami.
3. Drukowanie
91
Korzystanie z usługi Narzędzie do drukowania
6
Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do
urządzenia.
22
Korzystając z menu kontekstowego
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF do wydrukowania i
wybierz polecenie Drukowanie bezpośrednie.
Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do drukowania
bezpośredniego z dodanym plikiem PDF.
2
3
4
Wybierz urządzenie, które będzie używane.
Dostosuj ustawienia urządzenia zgodnie z wymaganiami.
Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do
urządzenia.
3. Drukowanie
92
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
Większość aplikacji systemu Windows zastąpi ustawienia określone w
sterowniku drukarki. Przy użyciu sterownika drukarki zmień najpierw
wszystkie ustawienia druku dostępne w aplikacji, a następnie pozostałe
ustawienia.
1
Kliknij przycisk Uruchom w systemie Windows.
•
2
3
4
W przypadku systemu Windows 8 w Charms(Panele) wybierz
opcję Wyszukaj > Ustawienia.
5
6
Zmień ustawienia na każdej karcie.
Kliknij przycisk OK.
Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań drukowania w
opcji Preferencje drukowania.
W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
•
W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz polecenie
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•
W systemie Windows 7/8 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.
W systemie Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista wybierz
opcję Preferencje drukowania.
W systemie Windows 7/8 lub Windows Server 2008 R2 w menu
kontekstowym wybierz opcję Preferencje drukowania.
3. Drukowanie
93
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
1
Kliknij przycisk Uruchom w systemie Windows.
•
2
3
4
W przypadku systemu Windows 8 w Charms(Panele) wybierz
opcję Wyszukaj > Ustawienia.
W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
•
W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz polecenie
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•
W systemie Windows 7/8 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Wybierz urządzenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz Ustaw jako
drukarkę domyślną.
W przypadku systemów Windows 7 lub Windows Server 2008 R2: jeśli
polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
3. Drukowanie
94
Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem konieczne może być zapisanie danych drukowania w formie pliku.
Aby utworzyć plik:
1
Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.
2
3
Kliknij przycisk Drukuj.
W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on zapisany
automatycznie w folderze Moje dokumenty, Documents and
Settings lub Użytkownicy. Zapisany folder może wyglądać inaczej w
zależności od systemu i używanej aplikacji.
Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij
przycisk OK.
Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.
3. Drukowanie
95
Drukowanie w systemie Mac
24
Zmiana ustawień drukarki
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.
23
Drukowanie dokumentu
W przypadku drukowania z komputera Mac należy sprawdzić ustawienia
sterownika drukarki w każdej używanej aplikacji. Aby drukować z
komputera Mac, wykonaj poniższe kroki:
Otwórz aplikacje i wybierz opcję Print z menu File. Nazwa urządzenia,
która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w
zależności od używanego urządzenia. Z wyjątkiem nazwy układ okna
właściwości drukarki jest podobny do okna przedstawionego poniżej.
25
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje
oraz upewnij się, że wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij
przycisk OK.
4
5
6
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Document Setup).
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest
to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych.
1
2
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
Kliknij przycisk Print.
3
4
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation. Z
listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do
wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print.
Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym arkuszu
papieru.
3. Drukowanie
96
Drukowanie w systemie Mac
26
Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga kopia mogą
zostać wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz więcej
niż jedną kopię, unikaj drukowania na obu stronach papieru.
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane (patrz „Funkcja
Różne” na stronie 10).
27
Korzystanie z pomocy
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać
krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania to:
•
Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.
•
Short-Edge Binding: Opcja stosowana często w przypadku
kalendarzy.
1
2
3
4
5
Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat,
o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zostanie wyświetlone okno
wyskakujące z informacjami o obsługiwanych przez sterownik cechach tej
opcji.
W aplikacji komputera Mac wybierz polecenie Print z menu File.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation.
Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.
3. Drukowanie
97
Drukowanie w systemie Linux
8
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego/
ręcznego druku dwustronnego może nie być dostępne. Możesz
zastosować system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania
stron nieparzystych i parzystych (patrz „Funkcje poszczególnych
modeli” na stronie 8).
28
Drukowanie z poziomu aplikacji
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za
pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie
może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony oraz upewnij się, że
wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij przycisk Apply.
4
5
6
7
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Print Setup).
Kliknij przycisk Print.
29
Drukowanie plików
Korzystając z systemu CUPS można drukować pliki tekstowe, obrazy i pliki
pdf — bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Do tego celu służy
program narzędziowy CUPS lp lub lpr. Pliki te można wydrukować,
korzystając z poniższego formatu poleceń.
"lp -d <nazwa drukarki> -o <opcja> <nazwa pliku>"
Więcej informacji można znaleźć na głównej stronie lp lub lpr w systemie.
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz urządzenie, z którego chcesz drukować.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
W razie potrzeby zmień inne opcje drukowania w każdej karcie.
3. Drukowanie
98
Drukowanie w systemie Linux
30
Konfigurowanie właściwości drukarki
Przy użyciu narzędzia drukowania w obrębie systemu operacyjnego można
zmienić domyślne opcje drukowania lub typ połączenia.
1
Uruchom narzędzie drukowania (przejdź do opcji System >
Administration > Printing lub wykonaj polecenie „system-configprinter” w programie Terminal).
2
3
4
Wybierz swoją drukarkę i kliknij ją dwukrotnie.
Zmień domyślne opcje drukowania lub typ połączenia.
Kliknij przycisk Apply.
3. Drukowanie
99
Drukowanie w systemie UNIX
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
Aby skorzystać z funkcji drukarki oferowanych przez sterownik
drukarki, naciśnij przycisk Properties.
5
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć zadanie drukowania.
31
Przetwarzanie zadania wydruku
32
Zmiana ustawień urządzenia
Po zainstalowaniu drukarki wybierz dowolny obraz, plik tekstowy lub plik w
formacie PS, który chcesz wydrukować.
1
Wykonaj polecenie „printui <file_name_to_print>”.
Na przykład w przypadku drukowania pliku o nazwie „document1”
Okno Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX umożliwia
wybór różnych opcji drukowania za pomocą opcji Properties.
Dostępne są także następujące klawisze skrótów: „H” – Help, „O” – OK, „A”
– Apply i „C” – Cancel.
printui document1
Spowoduje to otwarcie okna Print Job Manager sterownika
drukarki dla systemu UNIX, umożliwiającego określenie różnych
opcji drukowania.
2
3
4
Wybierz dodaną wcześniej drukarkę.
Karta General
•
Paper Size: Określ rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie ze
swoimi preferencjami.
•
Paper Type: Wybierz typ papieru. Dostępne opcje to Printer Default,
Plain i Thick.
•
Paper Source: Wybierz zasobnik, z którego pobrany zostanie papier.
Domyślne źródło to Auto Selection.
•
Orientation: Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.
Wybierz w oknie opcje drukowania, takie jak Page Selection.
Wybierz liczbę kopii w polu Number of Copies.
3. Drukowanie
100
Drukowanie w systemie UNIX
•
Duplex: Drukuj na obu stronach arkusza, co zapewnia oszczędność
papieru.
W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego/
ręcznego druku dwustronnego może nie być dostępne. Możesz
zastosować system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania
stron nieparzystych i parzystych.
•
Multiple pages: Drukuj kilka stron na jednej stronie arkusza papieru.
•
Page Border: Wybierz dowolny styl krawędzi (np. Single-line hairline,
Double-line hairline)
Karta Image
Karta Margins
•
Use Margins: Określ marginesy dokumentu. Domyślnie marginesy są
wyłączone. Użytkownik może zmienić ustawienia marginesów,
zmieniając wartość odpowiednich pól. Wartości domyślne są zależne
od wybranego rozmiaru strony.
•
Unit: Zmień jednostki na punkty, cale lub centymetry.
Karta Printer-Specific Settings
Określ różne wartości w ramkach JCL i General, aby dostosować różne
ustawienia. Opcje te są różne dla poszczególnych modeli drukarek i
zależne od pliku PPD.
Ta karta umożliwia zmianę jasności, rozdzielczości i położenia obrazu w
dokumencie.
Karta Text
Określ margines znaków oraz odstęp między wierszami i kolumnami na
wydruku.
3. Drukowanie
101
4. Kopiowanie
Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Informacje o ekranie kopiowania
103
• Kopiowanie podstawowe
113
• Szybkie kopiowanie
114
• Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
115
Informacje o ekranie kopiowania
Po dotknięciu opcji Kopia na ekranie głównym lub opcji Aplik. zostanie
wyświetlony ekranKopia. Ekran ten obejmuje kilka kart i liczne opcje
kopiowania. Wszystkie opcje pogrupowane są wg funkcji, można więc
łatwo konfigurować opcje. Aby przejść do ekranu głównego, dotknij
przycisku ekranu głównego (
Przycis
k
Nazwa
,
Opis
Ustawia liczbę drukowanych kopii.
).
Wirtualny przycisk stały
Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
• Wirtualne przyciski stałe znajdują się po prawej stronie ekranu.
• Gdy aplikacja jest uruchamiana, wirtualne przyciski stałe są
widoczne.
1
• Po dotknięciu ekranu wirtualne przyciski stałe są zawsze
wyświetlane.
Klawisze poleceń
Przycis
k
• Po dotknięciu przycisków
ukryte.
Nazwa
Szybkie menu
,
wirtualne przyciski stałe zostają
Opis
Otwiera szybkie menu.
Wyszukaj
Wyszukuje żądane menu lub aplikację.
Mój progr.
Podmenu
(Action
overflow)
Przyci
sk
Nazwa
Opis
Resetuj
Resetuje bieżącą konfigurację urządzenia.
Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika.
Przerwij
Zawiesza aktualne zadanie, umożliwiając pilne
kopiowanie.
Otwiera podmenu.
Zatrzymaj
Zatrzymuje zadanie w dowolnym momencie. Zostaje
wyświetlone okno zawierające zadania, które można
zatrzymać.
4. Kopiowanie
103
Informacje o ekranie kopiowania
Przyci
sk
Nazwa
Start
Opis
Rozpoczyna zadanie.
Przycisk
Nazwa
Opis
Historia
ustawień
Wyświetla listę zmienionych opcji.
Podgląd
stanu
Wyświetla podgląd zadania.
Podgląd
odtwarzani
a
Skanowanie zadania.
Tryb edycji
podglądu
Tryb edycji podglądu zostaje aktywowany po
2
Karta Kopiuj
dotknięciu przycisku odtwarzania (
) na
panelu podglądu. Dostosuj wstępnie
zeskanowany obraz za pomocą funkcji, np.
obracania i przycinania.
Niektóre funkcje nie są dostępne w
trybie edycji podglądu.
Start
Rozpoczyna zadanie.
Podgląd
Wyświetla typy oryginału.
4. Kopiowanie
104
Informacje o ekranie kopiowania
Zmiana opcji Zaciemnienie
Istnieje możliwość dostosowania poziomu zaciemnienia w celu uzyskania
łatwej do przeczytania kopii w przypadku, gdy oryginał zawiera niewyraźne
znaki i ciemne obrazy. Dostosowanie poziomu zaciemnienia jest możliwe
za pomocą paska kontroli. Funkcja ta pozwala na jaśniejszy wydruk
ciemnych obrazów i odwrotnie.
Dotknij opcji Zaciemnienie (
), aby wyświetlić suwak kontroli.
Podmenu (Action overflow)
•
Ekologiczne: Gdy włączony jest tryb Eco, można wybrać tylko
ekonomiczne ustawienia drukowania. Dotknij opcji Eco w menu Action
Overflow, aby włączyć lub wyłączyć tryb Eco.
•
Dodaj do mojego programu: Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika.
•
Utwórz zadanie: Opcję tę można włączyć lub wyłączyć. W przypadku
włączonej opcji: po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone
okno Skanuj kolejne z pytaniem, czy chcesz skanować kolejną stronę.
W przypadku wyboru opcji Tak możesz zeskanować kolejną stronę w
ramach bieżącego zadania. W przypadku wyboru opcji Nie proces
skanowania zostanie zakończony i wykonana zostanie pozostała część
zadania.
•
Kopia próbna: Umożliwia drukowanie testowej kopii w celu
sprawdzenia jakości i wyrównania wydruku. Dotknij tej opcji w menu
Action Overflow, aby wydrukować kopię testową. Po upewnieniu się, że
kopia jest idealna, dotknij przycisku Start, aby wydrukować resztę kopii.
•
Kopia ID: Umożliwia kopiowanie obu stron dwustronnego oryginału na
jednym arkuszu. Funkcja ta umożliwia kopiowanie oryginałów z
ważnymi informacjami po obu stronach, np. prawo jazdy.
•
Zapisz do skrzynki: Umożliwia zapisanie zeskanowanych oryginałów
na dysk twardy urządzenia. Następnie można wydrukować te zapisane
dokumentu w późniejszym terminie lub zapisać je jako pliki do druku.
Dotknij tej opcji w menu Action Overflow, aby zapisać dokument na
dysku twardym urządzenia.
Wybór typu oryginałów
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla zadania kopiowania.
•
Tekst : Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie : Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia : Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
4. Kopiowanie
105
Informacje o ekranie kopiowania
•
•
•
Zapisz jako domyślne: Umożliwia zapisanie bieżących opcji
kopiowania jako domyślnych ustawień kopiowania. Po zapisaniu
domyślnych ustawień kopiowania, wszystkie zadania kopiowania
wykonywane w przyszłości będą używać tych ustawień. Dotknij tej opcji
w menu Action Overflow, aby zapisać bieżące ustawienia jako
ustawienia domyślne.
Postęp zadania
•
Szczegól : Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić stan, typ i czas
zadania.
Przywróć ustawienia domyślne: Umożliwia przywrócenie ustawień
kopiowania do domyślnych ustawień urządzenia. Ta opcja zmienia
bieżące ustawienia kopiowania na oryginalne ustawienia kopiowania,
które skonfigurowano fabrycznie. Dotknij opcji Restore Default w tym
menu, aby przywrócić ustawienia domyślne.
•
Obszar podglądu : Umożliwia wyświetlenie podglądu kopiowanego
dokumentu. Obraz w obszarze podglądu pokazuje bieżące ustawienia
wysyłania, takie jak orientacja i rozmiar wydruku.
•
Wyślij opinię : Umożliwia wysłanie opinii na temat bieżącego zadania
wysyłania. Aby odebrać zadanie wysyłania przez e-mail, można to
ustawić w aplikacji Moja strona (patrz „Menu Moja strona” na stronie
40).
Kopiuj ustawienia: Opcja Potwierdzenie następnej strony określa,
czy urządzenie wymaga potwierdzenia zakończenia skanowania po
zeskanowaniu każdej strony. Wybierz tę opcję, aby efektywnie
kopiować wiele stron w jednym zadaniu kopiowania.
• Potwierdzenie następnej strony: Ta opcja określa, czy urządzenie
wymaga potwierdzenia zakończenia skanowania po zeskanowaniu
każdej strony. Wybierz tę opcję, aby efektywnie kopiować wiele
stron w jednym zadaniu kopiowania.
•
Konfiguracja UI: Umożliwia wybranie opcji wyświetlanych w menu
Kopia. Dotknij symbolu + lub - w ikonach menu, aby dodać lub usunąć
menu. Można również dotknąć i przytrzymać ikonę menu, aby ją
przenieść w inne miejsce, bądź dotknąć opcji Wyczyść wszystko, aby
usunąć wszystkie menu.
To menu jest wyświetlane zawsze, gdy urządzenie przetwarza zadanie.
Aby użyć tej funkcji konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Opcje ustawień
Karta Kopia zawiera dwie części. Na karcie Wiecj znajdują się dodatkowe
części.
4. Kopiowanie
106
Informacje o ekranie kopiowania
• Można dostosować interfejs użytkownika każdej z kart za pomocą
opcji konfiguracji interfejsu użytkownika ( (Wyślij >
Podmenu
Można wybrać typ oprawy Oryginalny i Wydruk, wybierając opcję Książka
lub Kalendarz.
•
1-stronny: W przypadku oryginałów lub typu oprawy wydruku,
zadrukowanych tylko z jednej strony.
•
2-str., książka: W przypadku oryginałów lub typu oprawy wydruku,
zadrukowanych po obu stronach.
•
2-str., kalendarz : W przypadku oryginałów lub typu oprawy,
zadrukowanych z obu stron, z których druga jest obrócona o 180 stopni.
(Action overflow) > Konfiguracja UI).
• Niektóre menu są niedostępne. Oznacza to, że nie dotyczą danego
urządzenia.
•
(Pomoc) służy do wyjaśniania normalnych i zwykłych procedur
kopiowania oryginałów. Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i kliknij dowolną opcję, o której chcesz
Pomniejsz/Powiększ
dowiedzieć się więcej.
Zródlo papieru
Opcja Źródło papieru umożliwia skonfigurowanie zasobnika dla tego
zadania drukowania. Urządzenie drukuje zeskanowany obraz na papierze
z wybranego zasobnika. Wyświetlane są ikony wskazujące formaty papieru
i pozostałą ilość papieru w każdym zasobniku.
Dupleks
Urządzenie można skonfigurować do drukowania kopii na obu stronach
arkusza papieru.
Funkcja zmniejszania/powiększania pozwala drukować obraz większy lub
mniejszy od oryginału. Dotknij ikony na ekranie, aby zmniejszyć kopię o
25%-99% lub powiększyć ją o 101%-400%.
•
100% (Oryginalny): Drukuje kopię w rozmiarze oryginałów.
•
Automatycznie: Zmniejsza lub powiększa kopię w zależności od
rozmiaru papieru w zasobniku.
•
Własny: Możesz ustawić niestandardową wartość procentową (od 25
do 400%).
•
Niestandardowe XY: Możesz ustawić niestandardowe wartości
procentowe XY (od 25 do 400%).
•
Inne wstępnie ustawione wartości: Pomniejsza lub powiększa kopię
do predefiniowanej wartości. Ikony po prawej stronie kolumny
oznaczają predefiniowane ustawienia, których należy użyć w
przypadku kopiowania na kartkę w innym rozmiarze.
4. Kopiowanie
107
Informacje o ekranie kopiowania
Wykańczanie
Oryginalny rozmiar
Można ustawić opcje wydruku.
Użyj tej opcji, aby ustawić rzeczywisty rozmiar papieru oryginałów.
Powoduje sortowanie zadania kopiowania. Jeśli na przykład użytkownik
chce zrobić 2 kopie oryginału mającego 3 strony, zostaną wydrukowane
kolejno dwa kompletne 3-stronicowe dokumenty.
•
Różne rozmiary: Jeżeli oryginał obejmuje kombinację formatów Letter
i Legal, urządzenie może użyć papieru o właściwie dobranym formacie
dla poszczególnych arkuszy z różnych zasobników. Jeżeli np. oryginał
składa się z 3 stron, dwóch o formacie Letter i jednego Legal,
urządzenie drukuje kolejno na arkuszach o formacie odpowiadającym
każdej ze stron oryginału.
•
Rozmiar niestandardowy: Jeżeli musisz ustawić wartość
niestandardową dla specjalnego formatu papieru, użyj strzałek, aby
ustawić żądany format.
•
•
Posortowane: Na wydruku zachowywana jest sekwencja oryginałów.
Orientacja oryginału
Nieposortowane: Wydruk jest sortowany według pojedynczych stron.
Ta opcja służy do konfiguracji orientacji oryginału.
•
Obrazy pionowe: Wybierz to ustawienie w przypadku oryginalnego
dokumentu, którego górna krawędź skierowana jest do tyłu urządzenia.
•
Obrazy poziome: Wybierz to ustawienie dla oryginału załadowanego
do podajnika DSDF, którego górna krawędź skierowana jest do lewej
strony urządzenia lub dla oryginału umieszczonego na szybie skanera,
którego górna część skierowana jest do prawej strony urządzenia.
4. Kopiowanie
108
Informacje o ekranie kopiowania
Broszura
Typ oryginału
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla aktualnego zadania.
•
Tekst: Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie: Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia: Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
Wiele obok sieb.
Zmniejsza rozmiar oryginalnych obrazów i wykonuje wydruk 2–16 stron na
jednym arkuszu papieru.
•
Wył.: Wyłącz tę funkcję.
•
N-w1: Umożliwia kopiowanie określonej liczby stron oryginału na
jednym arkuszu papieru.
•
Orientacja: Możesz wybrać kierunek wydruku danych na stronie.
Urządzenie automatycznie drukuje na jednej lub obu stronach papieru,
następnie składa arkusze w broszurę z poprawną kolejnością stron.
Urządzenie zmniejszy i dostosuje pozycję każdego z obrazów tak, aby
zmieściły się one na wybranym papierze.
•
Wył.: wyłączenie tej funkcji.
•
Oryginały jednostronne: Kopiuje jedną stronę oryginału na jednym
arkuszu broszury.
•
2-stronny oryginał, książka: Kopiuje każdą stronę oryginału na
jednym arkuszu broszury.
•
2-stronny oryginał, kalendarz: Kopiuje każdą stronę oryginału na
jednej stronie broszury. Druga strona oryginału jest obracana o 180
stopni, aby tekst w broszurze był w pionie.
Kopia ksiazki
Ta funkcja służy do kopiowania książki. Jeśli książka jest za gruba, unieś
podajnik DSDF do chwili zablokowania zawiasów w uchwycie, a następnie
zamknij podajnik. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm,
należy rozpocząć kopiowanie przy otwartym podajniku DSDF.
4. Kopiowanie
109
Informacje o ekranie kopiowania
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie
umieszczony na szybie skanera.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Lewa strona: Drukuje tylko lewą stronę książki.
•
Prawa strona: Drukuje tylko prawą stronę książki.
•
Obie str. (od lewej): Drukuje obie widoczne strony zaczynając od
lewej.
•
Obie strony (od prawej): Drukuje obie widoczne strony, zaczynając od
prawej.
•
Wymaż środek książki i krawędzie: Usuwa cienie spowodowane
oprawą lub krawędzią książki ze środka i bocznych krawędzi kopii.
•
Dupleks: Usuwa cienie spowodowane oprawą lub krawędzią książki ze
środka i bocznych krawędzi kopii.
Kopia plakatu
Ta funkcja umożliwia wydrukowanie jednostronicowego dokumentu na 4, 9
lub 16 kartkach papieru w celu późniejszego ich sklejenia i utworzenia
dokumentu o rozmiarze plakatu.
Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie
umieszczony na szybie skanera.
Powtórzenie obrazu
Ta opcja drukuje kilka kopii obrazu oryginalnego na tej samej stronie
jednego arkusza. Jeżeli w podajniku DSDF znajduje się inny oryginał,
wszystkie pozostałe obrazy oryginalne są drukowane w ten sam sposób.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Autopowtarzanie: Liczba obrazów jest automatycznie określana na
podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru. Liczba powtarzających
się obrazów jest wybierana automatycznie wg rozmiaru oryginału,
wielkości strony wydruku i wartości procentowej zmniejszenia/
powiększenia do maksymalnie 100 %.
•
Ręczne powtarzanie: Pozwala na ręczny wybór liczby obrazów: 2, 4,
6, 8, 9 lub 16.
Znak wodny
Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym
dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz wydrukować duży
szary napis „Wersja robocza” lub „Poufne” ukośnie na pierwszej stronie lub
na wszystkich stronach dokumentu.
Stempel
Nie można stosować stempli w przypadku broszur czy plakatów.
4. Kopiowanie
110
Informacje o ekranie kopiowania
Pozwala na drukowanie takich danych jak Adres IP, ID, Informacje o
urzadzeniu, Komentarz, Numer strony lub Data i godzina. Możesz
wybrać takie ustawienia stempla jak Rozmiar tekstu, Nieprzezroczystość
lub Pozycja.
Nakladka
•
Kasowanie otworow dziurkowania: Umożliwia usunięcie znaków
dziurkowania z lewej krawędzi kopii.
Przesuniecie obrazu
Aby zapobiec nakładaniu się na obrazy dziurek, stempli i innych znaków,
możesz zmienić położenie obrazu.
Nakładka to tekst lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera
w formie pliku (w specjalnym formacie), które można wydrukować na
dowolnym dokumencie. Nakładki mogą zastępować tradycyjny papier
firmowy. Zamiast używania wcześniej wydrukowanego papieru firmowego,
można utworzyć nakładkę dopasowaną do układu papieru firmowego. Aby
wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru
firmowego do urządzenia, lecz wydrukować logo i dane jako nakładkę na
dokumencie.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Auto. centr.: Automatycznie umieszcza pośrodku arkusza papieru.
•
Przes. użytk.: Dopasowuje marginesy papieru w zależności od
potrzeb.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
+ Nowe: Tworzy nową nakładkę na stronę zawierającą logo lub obraz.
Urządzenie automatycznie dodaje okładki do skopiowanego zestawu za
pomocą stosu z innego zasobnika. Okładki muszą być tego samego
formatu i orientacji co zasadnicza część zadania.
•
Nałóż: Wybierz lokalizację nakładania się.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Przód: Drukuje dokument z okładką przednią.
•
Wstecz: Drukuje dokument z okładką tylną.
Możesz kopiować oryginał bez krawędzi ani marginesów.
•
Przód i tyl: Drukuje dokument z okładką przednią i tylną.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Ark okladki: Umożliwia ustawienie opcji drukowania dwustronnego.
•
Kasow kraw: Usuwa równą liczbę krawędzi ze wszystkich kopii.
•
Zródlo papieru: Umożliwia wybór zasobnika, który ma być użyty jako
domyślny.
Usun krawedz
Okladki
4. Kopiowanie
111
Informacje o ekranie kopiowania
Dostosowywanie obrazu
Ta opcja pozwala na ręczne dostosowanie takich cech obrazu jak
Zaciemnienie, Ostrość, Kontrast i Negatyw.
Dostosowanie tła
Ta opcja umożliwia kompensację oryginałów zawierających kolorowe
elementy w tle, np. gazet lub katalogów. Opcji w tym menu można użyć, aby
kopie były bardziej czytelne.
•
Gęstość tła: Umożliwia dostosowanie gęstości tła w skanowanym
obrazie. Ta funkcja jest przydatna podczas skanowania oryginałów,
które pożółkły, bądź oryginałów z ciemnym tłem.
•
Obraz tła: Umożliwia wymazanie tekstu lub obrazów prześwitujących z
drugiej strony oryginału. Tej funkcji można użyć w celu zapewnienia, że
zeskanowany obraz jest czytelny.
Obraz lustrzany
Ta opcja umożliwia odwrócenie oryginału jak w lustrze.
4. Kopiowanie
112
Kopiowanie podstawowe
Poniżej przedstawiono zwykłą procedurę kopiowania oryginałów.
1
2
Dotknij opcji Kopia na ekranie głównym lub Aplik..
Umieść oryginały w podajniku DSDF zadrukowaną stroną do góry
lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na
szybie skanera i zamknij podajnik DSDF (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
3
4
Dostosuj ustawienia na karcie Kopia i karcie Wiecj.
5
Dotknij opcji
rozpocząć kopiowanie.
W razie potrzeby wprowadź żądaną liczbę kopii za pomocą
klawiatury numerycznej (lub przycisku +, -) na panelu sterowania.
,
(Start ) na panelu sterowania, aby
Aby anulować bieżące zadanie drukowania, dotknij opcji
(Zatrzymaj)> dotknij opcji Stan zadania na panelu sterowania.
Następnie usuń wybrane zadanie (patrz „Stan zadania” na stronie 37).
4. Kopiowanie
113
Szybkie kopiowanie
Menu Szybka kopia umożliwia szybkie ustawienie opcji kopiowania bez
konieczności otwierania menu niższego poziomu i innej karty. To menu
jednak nie udostępnia wszystkich opcji kopiowania.
1
2
Dotknij opcji Szybka kopia na ekranie głównym lub Aplik..
Umieść oryginały w podajniku DSDF zadrukowaną stroną do góry
lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na
szybie skanera i zamknij podajnik DSDF (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
3
Dostosuj ustawienia (Zródlo papieru, Pomniejsz/Powiększ,
Orientacja oryginału, Zaciemnienie, Dupleks, Wiele obok sieb.,
Sortowanie).
4
W razie potrzeby wprowadź żądaną liczbę kopii za pomocą
klawiatury numerycznej (lub przycisku +, -) na panelu sterowania.
5
Dotknij opcji Start(
kopiowanie.
) na panelu sterowania, aby rozpocząć
Aby anulować bieżące zadanie drukowania, dotknij opcji
(Zatrzymaj)> dotknij opcji Stan zadania na panelu sterowania.
Następnie usuń wybrane zadanie (patrz „Stan zadania” na stronie 37).
4. Kopiowanie
114
Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
3
Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do
szyby skanera, zgodnie ze wskazaniami strzałek. Następnie zamknij
pokrywę skanera.
4
Dotknij opcji
Urządzenie może drukować oryginały dwustronne na pojedynczym
arkuszu.
Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza
papieru, a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru
oryginału. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich
dokumentów, takich jak wizytówki.
Aby skorzystać z tej funkcji, oryginał należy umieścić na szybie
skanera.
1
2
Dotknij opcji Kopia ID na ekranie głównym lub Aplik..
Jeśli do konieczne, dostosuj ustawienia każdej kopii, takie jak Układ
wydruku, Oryginalny rozmiar, Zródlo papieru, Dostosuj do
rozmiaru papieru i Wyrównaj.
.
Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony.
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na panelu
sterowania.
4. Kopiowanie
115
Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
5
Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera, zgodnie ze
wskazaniami strzałek. Następnie zamknij pokrywę skanera.
6
Dotknij opcji
.
Urządzenie rozpocznie skanowanie tylnej strony.
• Jeśli nie naciśniesz przycisku
, skopiowana zostanie
tylko przednia strona.
• Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku, pewne fragmenty
mogą nie zostać wydrukowane.
4. Kopiowanie
116
5. Skanowanie i wysyłanie
(skanowanie)
Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i tekstu w pliki cyfrowe, które można
zapisać na komputerze.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Skanowanie podstawowe
Skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze
standardem TWAIN
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator
Skanowanie z komputera Mac
• Skanowanie w systemie Linux
118
127
128
129
131
133
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Ten rozdział opisuje wszystkie funkcje skanowania i faksowania. Po
dotknięciu opcji Skanuj i wyślij na ekranie głównym lub opcji Aplik.
zostanie wyświetlony ekranSkanuj i wyślij. Ekran ten obejmuje 2 karty i
liczne opcje. Wszystkie opcje pogrupowane są wg funkcji, można więc
łatwo konfigurować zadanie. Aby przejść do ekranu głównego, dotknij
przycisku ekranu głównego (
Kliknij
1
Karta Wyślij
).
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Klawisze poleceń
Przycis
k
Nazwa
Opis
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Ksiazka adr.
Otwiera zapisaną książkę adresową.
Faks
Wysyła faks.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
118
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Przycis
k
Wirtualny przycisk stały
Nazwa
Mój progr.
Podmenu
(Action
overflow)
+ Ja
Opis
Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika.
Otwiera podmenu.
• Wirtualne przyciski stałe znajdują się po prawej stronie ekranu.
• Gdy aplikacja jest uruchamiana, wirtualne przyciski stałe są
widoczne.
• Po dotknięciu ekranu wirtualne przyciski stałe są zawsze
wyświetlane.
Gdy użytkownicy są zalogowaniu,
wyświetlane jest miejsce docelowe
skonfigurowane w ich profilu Moja strona.
Miejsce docelowe można ustawić w menu
Wyślij do miejsca docelowego w aplikacji
Moja strona (patrz „Menu Moja strona” na
stronie 40). Administratorzy mogą również
ustawić domyślne miejsce docelowe w
podmenu (Action overflow) > Ustawienia
wysyłania> Ustawienie +Ja.
Aby użyć swojego miejsca docelowego
+ Ja należy się zalogować. Jeśli
użytkownik się nie zaloguje,
urządzenie wyśle kopię do miejsca
docelowego + Ja określonego przez
administratora.
• Po dotknięciu przycisków
ukryte.
Przyci
sk
,
wirtualne przyciski stałe zostają
Nazwa
Opis
Resetuj
Zresetuj ustawienia aplikacji do domyślnych.
Odłożona
słuchawka
Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie
sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu.
Przypomina to wykonywanie połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Zatrzymaj
Zatrzymuje zadanie w dowolnym momencie. Zostaje
wyświetlone okno zawierające zadania, które można
zatrzymać.
Start
Rozpoczyna zadanie.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
119
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Podgląd
Regulacja jasności
Podgląd wyświetla oryginalny zeskanowany obraz.
Istnieje możliwość dostosowania poziomu zaciemnienia w celu uzyskania
łatwej do przeczytania kopii w przypadku, gdy oryginał zawiera niewyraźne
znaki i ciemne obrazy. Dostosuj poziom jasności za pomocą suwaka.
Funkcja ta pozwala na jaśniejszy wydruk ciemnych obrazów i odwrotnie.
Przycisk
Nazwa
Opis
Historia
ustawień
Wyświetla listę zmienionych opcji.
Podgląd
stanu
Wyświetla podgląd zadania.
Podgląd
odtwarzani
a
Skanowanie zadania.
Dotknij opcji Zaciemnienie
, aby wyświetlić suwak kontroli.
Wybór trybu koloru
: Ten przycisk umożliwia edycję
podczas skanowania. Dostosuj
wstępnie zeskanowany obraz za
pomocą funkcji, np. obracania i
przycinania.
Start
Rozpoczyna zadanie.
Użyj jednej z następujących opcji do skanowania.
•
Mono: Stosuje czerń i biel (1 bit na piksel).
•
Szar : Używa skali szarości (8 bitów na piksel).
•
Kolor : Używa kolorów (24 bity na piksel, każdy z kanałów RGB ma 8
bitów).
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
120
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Wybór typu oryginału
•
Załącz tylko plik : Umożliwia dołączenie pliku do wiadomości. Tej opcji
można użyć do szybkiego wysyłania jednego lub kilku plików z dysku
twardego (SKRZ.) urządzenia do serwera SMB, FTP, E-mail, Skrzynki
lub USB.
•
Zapisz jako domyślne : Umożliwia zapisanie bieżących ustawień opcji
Skanuj i wyślij jako domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij. Po
zapisaniu domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij wszystkie
zadania wysyłania wykonywane w przyszłości będą używać tych
ustawień. Dotknij tej opcji w menu Action Overflow, aby zapisać bieżące
ustawienia jako ustawienia domyślne opcji Skanuj i wyślij.
•
Przywróć ustawienia domyślne : Umożliwia przywrócenie ustawień
opcji Skanuj i wyślij do domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij
urządzenia. Ta opcja zmienia bieżące ustawienia opcji Skanuj i wyślij
na oryginalne ustawienia, które skonfigurowano fabrycznie. Dotknij tej
opcji w menu Action Overflow, aby przywrócić ustawienia domyślne
opcji Skanuj i wyślij.
•
Ustawienia wysyłania : Umożliwia szybkie zeskanowanie dokumentu
i wysłanie go do miejsca docelowego. Zeskanowany dokument jest
wysyłany jako plik obrazu. Dotknij tej opcji w podmenu (menu Action
Overflow), aby zeskanować i dołączyć plik do bieżącej wiadomości.
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla zadania kopiowania.
•
Tekst : Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie : Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia : Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
Podmenu (Action overflow)
•
Dodaj do mojego programu : Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika. Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie ustawień
domyślnych oraz miejsc docelowych wymaganych dla każdego
programu. Można także ustawić opcje domyślne, np. Automatyczne
uruchamianie, i dodać skrót do strony głównej.
•
Wyszukaj : Wyszukuje żądane opcje.
•
Utwórz zadanie : Opcję tę można włączyć lub wyłączyć. W przypadku
włączonej opcji: po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone
okno Skanuj kolejne z pytaniem, czy chcesz skanować kolejną stronę.
W przypadku wyboru opcji Tak możesz zeskanować kolejną stronę w
ramach bieżącego zadania. W przypadku wyboru opcji Nie proces
skanowania zostanie zakończony i wykonana zostanie pozostała część
zadania.
-
Zas plik: Ustawienie Zas plik określa, jak urządzenie obsługuje
konflikty nazw podczas zapisywania plików.
-
Drukuj raport potwierdz.: Możesz użyć tej funkcji, aby uzyskać
potwierdzenie pomyślnie (lub nie) wykonanego zadania Skanuj i
wyślij do miejsca docelowego.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
121
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Postęp zadania
Jeśli raport zawiera znaki lub czcionki, których urządzenie nie
obsługuje, zamiast nich w raporcie może pojawić się słowo Nieznane.
-
•
Wyśl. komp: Skanuje i wysyła zeskanowane obrazy do komputera.
Ustawienia książki adresowej: Ta książka adresowa zawiera kontakty
dostępne dla wszystkich użytkowników. Książki adresowej można użyć
do udostępniania kontaktów wszystkim osobom używającym
urządzenia.
-
•
Ustawienie +Ja: Umożliwia wybranie domyślnego miejsca
docelowego zadania wysyłania. Po zalogowaniu możesz wybrać
dowolne miejsce docelowe wysyłania jako domyślne miejsce
docelowe wysyłania. To samo zostanie także wyświetlone w
widżetach Skanuj i wyślij.
Ksią. adres. Google: Ta książka adresowa zawiera kontakty
zarejestrowane na liście kontaktów Google użytkownika. Aby
uzyskać dostęp do opcji Ksią. adres. Google, należy zalogować
się do swojego konta Google.
Konfiguracja UI: Umożliwia wybranie opcji wyświetlanych w menu
Skanuj i wyślij. Dotknij symbolu + lub - w ikonach menu, aby dodać lub
usunąć menu. Można również dotknąć i przytrzymać ikonę menu, aby
ją przenieść w inne miejsce, bądź dotknąć opcji Wyczyść wszystko,
aby usunąć wszystkie menu.
To menu jest wyświetlane zawsze, gdy urządzenie przetwarza zadanie.
•
Szczegól : Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić stan, miejsce
docelowe, nadawcę i czas zadania.
•
Obszar podglądu : Umożliwia wyświetlenie podglądu wysyłanego
dokumentu. Obraz w obszarze podglądu pokazuje bieżące ustawienia
wysyłania, takie jak orientacja i rozmiar pliku.
•
Wyślij opinię : Umożliwia wysłanie opinii na temat bieżącego zadania
wysyłania. Aby odebrać zadanie wysyłania przez e-mail, można to
ustawić w aplikacji Moja strona (patrz „Menu Moja strona” na stronie
40).
Aby użyć tej funkcji konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Opcje ustawień
Istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowych opcji na karcie Wyślij i
Wiecj.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
122
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
•
• Można dostosować interfejs użytkownika każdej z kart za pomocą
opcji konfiguracji interfejsu użytkownika ( (Wyślij >
Podmenu
(Action overflow) > Konfiguracja UI).
Aby użyć opcji 2-str., książka i 2-str., kalendarz, należy umieścić
oryginały w podajniku DSDF. Jeśli urządzenie nie może wykryć
oryginału w podajniku DSDF, opcja ta zostanie automatycznie
zmieniona na 1-stronny.
• Niektóre menu są niedostępne. Oznacza to, że nie dotyczą danego
urządzenia.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
2-str., kalendarz : W przypadku oryginałów zadrukowanych z obu
stron, z których druga jest obrócona o 180 stopni.
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Opcje skanowania
Ustawia opcje plików zeskanowanych obrazów.
Dod. miej. doc.
Dotknij
, aby dodać adres e-mail lub numer faksu odbiorcy. Jeżeli
chcesz wysłać do SMB, FTP, Skrz., PC lub USB, kliknij odpowiednie
przyciski.
Oryginalny
To ustawienie służy do poprawiania jakości skanu poprzez wybranie
dokumentu dla bieżącego zadania skanowania.
•
1-stronny: W przypadku oryginałów zadrukowanych tylko z jednej
strony.
•
2-str., książka: W przypadku oryginałów zadrukowanych z obu stron.
•
Nazwa pliku: Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany
skan.
•
Format pliku: Wybierz format pliku zeskanowanych obrazów.
•
Opcje PDF: Ustawia opcje plików PDF zeskanowanych obrazów.
•
Rozdzielczość: Dostosuj rozdzielczość dokumentu. Im wyższa
wartość, tym wyraźniejszy obraz, ale skanowanie może trwać dłużej.
•
Jakość: Użyj tej opcji, aby stworzyć dokument wysokiej jakości. Im
wyższą jakość wybierzesz, tym większy będzie rozmiar pliku.
•
Język OCR: Tworząc zeskanowane obrazy do programu OCR, wybierz
właściwy język.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
123
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Opcje faksu
•
Prawa strona: Drukuje tylko prawą stronę książki.
W przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia
można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości.
•
Obie str. (od lewej): Skanuje obie widoczne strony zaczynając od
lewej.
•
•
Obie strony (od prawej): Skanuje obie widoczne strony zaczynając od
prawej.
•
Wymaż środek książki i krawędzie: Możesz ustawić usuwanie cieni
spowodowanych oprawą lub krawędzią książki ze środka i bocznych
krawędzi kopii.
Rozdzielczość
-
Standardowa: Zazwyczaj zalecana dla oryginałów z tekstem. Ta
opcja skróci czas transmisji.
-
Wysoka jakość: Zalecana dla oryginałów zawierających małe
znaki lub cienkie linie albo tekst drukowany na drukarce igłowej.
-
Bardzo dokladna: Zalecana dla oryginałów zawierających bardzo
drobne szczegóły. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy
urządzenie odbierające także obsługuje rozdzielczość typu Bardzo
dokladna.
-
Super dokładna: Zalecana dla oryginałów zawierających
wyjątkowo drobne szczegóły. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy
urządzenie odbierające także obsługuje rozdzielczość typu Bardzo
dokładna.
Zaaw. faks. (tylko użytkownik faksu)
Pozwala ustawić opcje wysyłania dla faksów, takie jak Szybki faks oraz
Wysylanie opóznione.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Szybki faks: Urządzenie rozpocznie transmisję faksu tuż po
zeskanowaniu pierwszej strony. Oryginały obejmujące wiele stron
mogą być w ten sposób wysyłane bez nadmiernego obciążania pamięci
urządzenia.
•
Wysylanie opóznione: Skonfiguruj urządzenie, aby faks był wysyłany
o zaplanowanej godzinie. Zdefiniuj ustawienia Nazwa zadania oraz
Czas rozpoczecia.
Skan książki
Ta funkcja służy do skanowania książki. Jeśli książka jest za gruba, unieś
podajnik DSDF do chwili zablokowania zawiasów w uchwycie, a następnie
zamknij podajnik. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm,
należy rozpocząć kopiowanie przy otwartym podajniku DSDF.
•
Wył.: Wyłącz tę funkcję.
•
Lewa strona: Drukuje tylko lewą stronę książki.
Można opóźnić wysłanie faksu o dowolny czas z zakresu od 1 minuty
do 24 godzin po zeskanowaniu dokumentu.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
124
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Ustawienia e-mail
Wprowadź informacje dotyczące wiadomości e-mail, takie jak Od, Temat i
Komunikat.
Typ oryginału
Orientacja oryginału
Ta opcja służy do konfiguracji orientacji oryginału.
•
Obrazy pionowe: Oryginał jest w orientacji poziomej. Obrazy lub tekst
oryginału są równoległe do dłuższej krawędzi kartki.
•
Obrazy poziome: Oryginał jest w orientacji pionowej. Obrazy lub tekst
oryginału są prostopadłe do dłuższej krawędzi kartki.
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla aktualnego zadania.
•
Tekst: Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie: Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia: Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
Tryb koloru
Użyj tej opcji, aby wybrać domyślny tryb koloru dla zadań kopiowania.
•
Mono: Obraz jest wyświetlany jako czarno-biały.
•
Szar: Obraz jest wyświetlany w skali szarości.
•
Kolor: Obraz jest wyświetlany w kolorze.
Oryginalny rozmiar
Użyj tej opcji, aby ustawić rzeczywisty rozmiar papieru oryginałów.
•
Różne rozmiary: Automatycznie wykrywa rozmiar oryginału, jeśli łączy
on różne typy papieru.
•
Rozmiar niestandardowy: Jeżeli musisz ustawić wartość
niestandardową dla specjalnego formatu papieru, użyj strzałek, aby
ustawić żądany format.
Formatu pliku JPEG nie można wybrać w opcji Format pliku, jeśli
wybrano opcję Mono w ustawieniu Tryb koloru.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
125
Informacje o ekranie Skanuj i wyślij
Dostosowywanie obrazu
Ta opcja pozwala na ręczne dostosowanie obrazu.
•
Zaciemnienie: Umożliwia dostosowanie ciemności zeskanowanego
obrazu w pliku. Ta funkcja jest przydatna podczas skanowania
wyblakłych oryginałów lub oryginałów o niskim kontraście.
•
Ostrość: Umożliwia takie dostosowanie krawędzi tekstu, aby był
bardziej czytelny. Tej funkcji można również użyć do poprawy
szczegółów obrazów.
•
Kontrast: Umożliwia dostosowanie kontrastu, aby zeskanowany obraz
był ostrzejszy lub bardziej wygładzony. Tej funkcji można użyć do
poprawy jakości obrazu lub zwiększenia czytelności tekstu.
Dostosowanie tła
Ta opcja umożliwia kompensację oryginałów zawierających kolorowe
elementy w tle, np. gazet lub katalogów. Opcji w tym menu można użyć, aby
kopie były bardziej czytelne.
•
Gęstość tła: Umożliwia dostosowanie gęstości tła w skanowanym
obrazie. Ta funkcja jest przydatna podczas skanowania oryginałów,
które pożółkły, bądź oryginałów z ciemnym tłem.
•
Obraz tła: Umożliwia wymazanie tekstu lub obrazów prześwitujących z
drugiej strony oryginału. Tej funkcji można użyć w celu zapewnienia, że
zeskanowany obraz jest czytelny.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
126
Skanowanie podstawowe
Jest to zwykła procedura skanowania oryginałów.
Aby anulować bieżące zadanie wysyłania, dotknij opcji
1
2
3
4
Dotknij opcji Skanuj i wyślij na ekranie głównym lub w sekcji Aplik..
(Zatrzymaj), a następnie Stan zadania na panelu sterowania, a
następnie usuń żądane zadanie (patrz „Stan zadania” na stronie 37).
Umieść oryginały w podajniku DSDF zadrukowaną stroną do góry
lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na
szybie skanera i zamknij podajnik DSDF (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
Dostosuj ustawienia na karcie Wyślij i karcie Wiecj.
Wskaż miejsce docelowe za pomocą opcji
(Dod. miej. doc.), +
Ja,
(Ksiazka adr.), E-mail , SMB, FTP, Skrz. lub USB).
Zeskanowane dokumenty można wysłać na adres: E-mail, Faks, FTP
lub SMB przy użyciu opcji
(Ksiazka adr.). Ikony E-mail, Faks, FTP
lub SMB wyświetlane są przy nazwie kontaktu w Ksiazka adr.. Po
wyborze nazwy pierwsza ikona zostanie wybrana domyślnie. Aby
wysłać dokumenty do wielu odbiorców, wybierz ikonę dla każdego
odbiorcy.
5
Dotknij opcji
rozpocząć skanowanie.
,
(Start) na panelu sterowania, aby
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
127
Skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN
Aby skanować dokumenty za pomocą innego oprogramowania, należy
używać oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN, takiego jak
Adobe Photoshop.
Wykonaj czynności opisane poniżej, aby skanować za pomocą
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN:
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Umieść oryginały w podajniku DSDF zadrukowaną stroną do góry
lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na
szybie skanera i zamknij podajnik DSDF (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
3
4
5
Otwórz aplikację, np. Adobe Photoshop.
Otwórz okno TWAIN i ustaw opcje skanowania.
Zeskanuj i zapisz zeskanowane obrazy.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
128
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub. Dokumenty te można udostępniać w serwisach
społecznościowych lub za pośrednictwem faksu. Niezależnie od tego, czy
jesteś studentem i chcesz uporządkować materiały z biblioteki, czy mamą,
która chce się pochwalić zdjęciami z ostatnich urodzin dziecka, program
Easy Document Creator zapewni Ci niezbędne narzędzia.
•
Przesyłanie do witryny społecznościowej: Ta funkcja umożliwia
łatwe i szybkie przesyłanie zeskanowanych obrazów lub już
istniejących obrazów do różnych witryn społecznościowych (SNS).
•
Konwersja do e-booka: Ta funkcja umożliwia skanowanie wielu
dokumentów do postaci jednej książki elektronicznej (e-booka) lub
zestawienie istniejących plików w formacie e-booka.
•
Dodatek: Skanuje i faksuje bezpośrednio z programu Microsoft Office.
• Dostępne tylko w systemie Windows.
• Wymaga wersji Windows XP lub nowszej oraz przeglądarki Internet
Explorer 6.0 lub nowszej.
Kliknij opcję
(Pomoc) w prawym górnym rogu okna, a następnie
kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
• Aplikacja Samsung Easy Document Creator jest instalowana
automatycznie podczas instalacji oprogramowania urządzenia.
Program Samsung Easy Document Creator oferuje następujące funkcje:
•
Skanowanie obrazu: Służy do skanowania pojedynczych obrazów
oraz większej liczby obrazów.
•
Skanowanie dokumentu: Służy do skanowania dokumentów
zawierających tekst lub tekst i obrazy.
•
Konwersja tekstu: Służy do skanowania dokumentów wymagających
zapisu w formie edytowalnego tekstu.
•
Skanowanie książki: Służy do skanowania książek przy użyciu
skanera płytowego.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
129
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
2
Skanowanie za pomocą aplikacji Samsung Easy
Document Creator
Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub.
8
Wybierz opcję Lokalizacja zapisywania, Wyślij do wiadomości email lub Wyślij do witryny społecznościowej.
9
Kliknij opcję Zapisz (aby zapisać zeskanowany obraz), Wyślij (aby
wysłać zeskanowany obraz w wiadomości e-mail) lub Udostępnij
(umieszczenie zeskanowanego obrazu w Internecie).
Jeżeli na szybie skanera jest wystarczająco dużo miejsca, można
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
2
W menu Start systemu Windows kliknij opcję Programy lub
Wszystkie programy.
3
Kliknij Drukarki Samsung i uruchom aplikację Samsung Easy
Document Creator.
4
5
Kliknij opcję Skanuj na ekranie głównym.
jednorazowo zeskanować kilka elementów. Użyj narzędzia
, aby
wybrać kilka obszarów.
Wybierz typ skanowania lub ulubiony profil, a następnie kliknij opcję
Uruchom.
6
Dostosuj ustawienia obrazu (Ustawienia skanowania i Więcej
opcji).
7
Kliknij opcję Skanuj, aby zeskanować ostateczny obraz, lub opcję
Skanowanie wstępne, aby uzyskać podgląd obrazu.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
130
Skanowanie z komputera Mac
3
4
Skanowanie z urządzenia podłączonego za
pomocą kabla USB
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
3
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.
Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
3
4
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
W zależności od systemu operacyjnego, wykonaj następujące kroki.
•
Jeśli wyświetlany jest komunikat No Image Capture device
connected, odłącz i podłącz ponownie kabel USB. Jeśli problem nie
ustępuje, patrz pomoc programu Image Capture.
•
4
5
Dla wersji 10.5
-
Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.
-
Upewnij się, że pole wyboru Connected znajdujące się obok
odpowiedniego urządzenia w obszarze Bonjour Devices.
W systemie 10.6-10.9 wybierz polecenie SHARED.
Wybierz żądaną opcję.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy
zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji.
5
6
Ustaw opcje skanowania w tym programie.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
• Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy
zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji.
• Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do pomocy do programu
Image Capture.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
131
Skanowanie z komputera Mac
• Skanowanie może również odbywać się za pomocą
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN, np. Adobe
Photoshop.
• Możesz rozpocząć skanowanie za pomocą aplikacji Asystent
skanowania Samsung. Otwórz folder Applications > Samsung >
Asystent skanowania Samsung.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
132
Skanowanie w systemie Linux
5
Skanowanie
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Uruchom aplikację do skanowania, taką jak xsane lub simple-scan.
(Jeśli nie jest zainstalowana, zainstaluj ją ręcznie, aby móc
korzystać z funkcji skanowania. Na przykład w celu zainstalowania
programu xsane można użyć polecenia „yum install xsane” w
przypadku systemów z pakietami i „apt-get install xsane” w
systemach z pakietami deb).
3
4
Wybierz urządzenie z listy i ustaw żądane opcje skanowania.
Kliknij przycisk Scan.
5. Skanowanie i wysyłanie (skanowanie)
133
6. Skanowanie i
wysyłanie (faksowanie)
Ten podręcznik zawiera informacje na temat korzystania z urządzenia jak z faksu.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Przygotowanie do korzystania z faksu
135
• Korzystanie z faksu w komputerze
136
• Informacje o ekranie faksu
138
• Wysyłanie faksu
148
• Odbieranie faksu
151
Przygotowanie do korzystania z faksu
• Urządzenia nie można używać jako faksu przez telefon internetowy.
Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług internetowych.
• Zalecamy korzystanie z tradycyjnych analogowych usług
telefonicznych, jak PSTN, podczas korzystania z linii telefonicznej w
charakterze linii faksu. Jeśli używane są usługi Internetowe (DSL,
ISDN, VoIP), można polepszyć jakość połączenia, korzystając z
mikrofiltra. Mikrofiltr redukuje szum i poprawia jakość połączenia.
Ponieważ mikrofiltr DSL nie jest dostarczany z urządzeniem,
skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
1 Port linii telefonicznej
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL/linia telefoniczna
Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów należy podłączyć
dostarczony przewód do gniazda ściennego. Patrz „Skrócona instrukcja
instalacji”. Sposób podłączenia linii telefonicznej różni się w zależności od
kraju.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
135
Korzystanie z faksu w komputerze
Możesz wysłać faks bezpośrednio z komputera. Upewnij się, że urządzenie
i komputer podłączone są do tej samej sieci.
2
Sprawdzanie listy wysłanych faksów (system
Windows)
1
Wysyłanie faksu (system Windows)
Aby wysyłać faksy z komputera, musi być zainstalowany program
Samsung Network PC Fax. Możesz zainstalować sterownik Samsung
Network PC Fax z płyty CD z oprogramowaniem. Możesz wybrać
sterownik Samsung Network PC Fax w oknie Wybierz oprogramowanie.
1
2
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Historia transmisji
faksów, kliknij Pomoc.
W menu Plik wybierz pozycję Drukuj.
3
Wybierz pozycję Samsung Network PC Fax w oknie Drukuj
Kliknij polecenie Drukuj lub OK.
Wprowadź numer faksu odbiorcy i w razie potrzeby ustaw opcje.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Samsung Network
PC Fax, kliknij opcję Pomoc.
6
Z menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy > Samsung
Printers > Network PC Fax > Historia transmisji faksów. Następnie
zostanie wyświetlone okno Dziennik faksów z listą wysłanych faksów.
Otwórz dokument, który ma być wysłany.
Zostanie wyświetlone okno Drukuj. Okno może się nieznacznie
różnić w zależności od aplikacji.
3
4
5
Możesz sprawdzić faksy wysłane z komputera.
Kliknij przycisk Wyślij.
Wysyłanie faksu (Mac)
Aby wysyłać faksy z komputera, musi być zainstalowany program Fax
Utilities. Program ten jest instalowany podczas instalacji sterownika
drukarki.
Opisane poniżej kroki dotyczą systemu Mac OS X 10.5 lub 10.6. W
zależności od wersji systemu operacyjnego kroki te mogą być inne. Przed
wysłaniem faksu dodaj sterownik faksu za pomocą Fax Queue Creator.
1
2
Otwórz dokument, który ma być wysłany.
W menu File wybierz pozycję Print.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
136
Korzystanie z faksu w komputerze
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybierz sterownik faksu z listy Printer.
Wybierz liczbę kopii i stron.
Wybierz rozmiar papieru, orientację i skalę.
Wprowadź nr faksu odbiorcy w polu To. Jeżeli zapisano często
używane numery faksów, możesz też użyć opcji Addresses,
naciskając przycisk
.
W razie potrzeby wprowadź kod dostępu w polu Dialing Prefix.
W razie potrzeby zaznacz opcję Use Cover page, aby wysłać faks
ze stroną tytułową.
Wprowadź temat i treść zadania faksu.
Kliknij Faks.
Ikona Fax Queue (
) pojawi się w doku systemu Mac. Kliknij
ikonę, aby wyświetlić stan zadania faksowania. Z poziomu tego okna
możesz też usunąć, zatrzymać, wstrzymać i wznowić zadania.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
137
Informacje o ekranie faksu
Dotknij opcji Skanuj i wyślij na ekranie głównym lub w sekcji Aplik. a
następnie dotknij
dotknij ikony
Klawisze poleceń
, aby otworzyć ekran Faks. Jeżeli widzisz inny ekran,
, aby przejść do ekranu głównego.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
Przycis
k
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
• Możesz skonfigurować opcje ogólne (patrz „Opcje ustawień” na
stronie 122).
Nazwa
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Ksiazka adr.
Otwiera zapisaną książkę adresową.
Faks
Wysyła faks.
Mój progr.
Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika.
Podmenu
(Action
overflow)
Otwiera podmenu.
4
Karta Wyślij
Opis
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
138
Informacje o ekranie faksu
Przycis
k
+ Ja
Nazwa
Opis
Gdy użytkownicy są zalogowaniu,
wyświetlane jest miejsce docelowe
skonfigurowane w ich profilu Moja strona.
Miejsce docelowe można ustawić w menu
Wyślij do miejsca docelowego w aplikacji
Moja strona (patrz „Menu Moja strona” na
stronie 40). Administratorzy mogą również
ustawić domyślne miejsce docelowe w
podmenu (Action overflow) > Ustawienia
wysyłania> Ustawienie +Ja.
Aby użyć swojego miejsca docelowego
+ Ja należy się zalogować. Jeśli
użytkownik się nie zaloguje,
urządzenie wyśle kopię do miejsca
docelowego + Ja określonego przez
administratora.
Wirtualny przycisk stały
• Po dotknięciu ekranu wirtualne przyciski stałe są zawsze
wyświetlane.
• Po dotknięciu przycisków
ukryte.
Przyci
sk
,
wirtualne przyciski stałe zostają
Nazwa
Opis
Resetuj
Zresetuj ustawienia aplikacji do domyślnych.
Odłożona
słuchawka
Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie
sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu.
Przypomina to wykonywanie połączenia w trybie
głośnomówiącym.
Zatrzymaj
Zatrzymuje zadanie w dowolnym momencie. Zostaje
wyświetlone okno zawierające zadania, które można
zatrzymać.
Start
Rozpoczyna zadanie.
Podgląd
Podgląd wyświetla oryginalny zeskanowany obraz.
• Wirtualne przyciski stałe znajdują się po prawej stronie ekranu.
• Gdy aplikacja jest uruchamiana, wirtualne przyciski stałe są
widoczne.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
139
Informacje o ekranie faksu
Przycisk
Nazwa
Opis
Historia
ustawień
Wyświetla listę zmienionych opcji.
Podgląd
stanu
Wyświetla podgląd zadania.
, aby wyświetlić suwak kontroli.
Wybór trybu koloru
Podgląd
Skanowanie zadania.
odtwarzani
a
: Ten przycisk umożliwia edycję
podczas skanowania. Dostosuj
wstępnie zeskanowany obraz za
pomocą funkcji, np. obracania i
przycinania.
Start
Dotknij opcji Zaciemnienie
Rozpoczyna zadanie.
Użyj jednej z następujących opcji do skanowania.
•
Mono: Stosuje czerń i biel (1 bit na piksel).
•
Szar : Używa skali szarości (8 bitów na piksel).
•
Kolor : Używa kolorów (24 bity na piksel, każdy z kanałów RGB ma 8
bitów).
Wybór typu oryginału
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla zadania kopiowania.
Regulacja jasności
Istnieje możliwość dostosowania poziomu zaciemnienia w celu uzyskania
łatwej do przeczytania kopii w przypadku, gdy oryginał zawiera niewyraźne
znaki i ciemne obrazy. Dostosuj poziom jasności za pomocą suwaka.
Funkcja ta pozwala na jaśniejszy wydruk ciemnych obrazów i odwrotnie.
•
Tekst : Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie : Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia : Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
140
Informacje o ekranie faksu
Podmenu (Action overflow)
•
Dodaj do mojego programu : Dodaje aplikację do listy programów
użytkownika. Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie ustawień
domyślnych oraz miejsc docelowych wymaganych dla każdego
programu. Można także ustawić opcje domyślne, np. Automatyczne
uruchamianie, i dodać skrót do strony głównej.
•
Wyszukaj : Wyszukuje żądane opcje.
•
Utwórz zadanie : Opcję tę można włączyć lub wyłączyć. W przypadku
włączonej opcji: po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlone
okno Skanuj kolejne z pytaniem, czy chcesz zeskanować kolejną
stronę. W przypadku wyboru opcji Tak możesz skanować kolejną
stronę w ramach bieżącego zadania. W przypadku wyboru opcji Nie
proces skanowania zostanie zakończony i wykonana zostanie
pozostała część zadania.
•
•
•
Przywróć ustawienia domyślne : Umożliwia przywrócenie ustawień
opcji Skanuj i wyślij do domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij
urządzenia. Ta opcja zmienia bieżące ustawienia opcji Skanuj i wyślij
na oryginalne ustawienia, które skonfigurowano fabrycznie. Dotknij tej
opcji w menu Action Overflow, aby przywrócić ustawienia domyślne
opcji Skanuj i wyślij.
•
Ustawienia wysyłania : Umożliwia szybkie zeskanowanie dokumentu
i wysłanie go do miejsca docelowego. Zeskanowany dokument jest
wysyłany jako plik obrazu. Dotknij tej opcji w podmenu (menu Action
Overflow), aby zeskanować i dołączyć plik do bieżącej wiadomości.
-
Zas plik: Ustawienie Zas plik określa, jak urządzenie obsługuje
konflikty nazw podczas zapisywania plików.
-
Drukuj raport potwierdz.: Możesz użyć tej funkcji, aby uzyskać
potwierdzenie pomyślnie (lub nie) wykonanego zadania Skanuj i
wyślij do miejsca docelowego.
Załącz tylko plik : Umożliwia dołączenie pliku do wiadomości. Tej opcji
można użyć do szybkiego wysyłania jednego lub kilku plików z dysku
twardego (SKRZ.) urządzenia do serwera SMB, FTP, E-mail, Skrzynki
lub USB.
Zapisz jako domyślne : Umożliwia zapisanie bieżących ustawień opcji
Skanuj i wyślij jako domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij. Po
zapisaniu domyślnych ustawień opcji Skanuj i wyślij wszystkie
zadania wysyłania wykonywane w przyszłości będą używać tych
ustawień. Dotknij tej opcji w menu Action Overflow, aby zapisać bieżące
ustawienia jako ustawienia domyślne opcji Skanuj i wyślij.
Jeśli raport zawiera znaki lub czcionki, których urządzenie nie
obsługuje, zamiast nich w raporcie może pojawić się słowo Nieznane.
-
Ustawienie +Ja: Umożliwia wybranie domyślnego miejsca
docelowego zadania wysyłania. Po zalogowaniu możesz wybrać
dowolne miejsce docelowe wysyłania jako domyślne miejsce
docelowe wysyłania. To samo zostanie także wyświetlone w
widżetach Skanuj i wyślij.
-
Wyśl. komp: Skanuje i wysyła zeskanowane obrazy do komputera.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
141
Informacje o ekranie faksu
•
Ustawienia książki adresowej: Ta książka adresowa zawiera kontakty
dostępne dla wszystkich użytkowników. Książki adresowej można użyć
do udostępniania kontaktów wszystkim osobom używającym
urządzenia.
-
•
Ksią. adres. Google: Ta książka adresowa zawiera kontakty
zarejestrowane na liście kontaktów Google użytkownika. Aby
uzyskać dostęp do opcji Ksią. adres. Google należy zalogować się
do swojego konta Google.
Konfiguracja UI: Umożliwia wybranie opcji wyświetlanych w menu
Skanuj i wyślij. Dotknij symbolu + lub - w ikonach menu, aby dodać lub
usunąć menu. Można również dotknąć i przytrzymać ikonę menu, aby
ją przenieść w inne miejsce, bądź dotknąć opcji Wyczyść wszystko,
aby usunąć wszystkie menu.
Aby użyć tej funkcji konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Opcje ustawień
Istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowych opcji na karcie Wyślij i
Wiecj.
• Można dostosować interfejs użytkownika każdej z kart za pomocą
opcji konfiguracji interfejsu użytkownika ( (Wyślij >
Podmenu
(Action overflow) > Konfiguracja UI).
Postęp zadania
• Niektóre menu są niedostępne. Oznacza to, że nie dotyczą danego
urządzenia.
To menu jest wyświetlane zawsze, gdy urządzenie przetwarza zadanie.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
•
Szczegól : Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić stan, miejsce
docelowe, nadawcę i czas zadania.
•
Obszar podglądu : Umożliwia wyświetlenie podglądu wysyłanego
dokumentu. Obraz w obszarze podglądu pokazuje bieżące ustawienia
wysyłania, takie jak orientacja i rozmiar pliku.
•
Wyślij opinię : Umożliwia wysłanie opinii na temat bieżącego zadania
wysyłania. Aby odebrać zadanie wysyłania przez e-mail, można to
ustawić w aplikacji Moja strona (patrz „Menu Moja strona” na stronie
40).
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Dod. miej. doc.
Dotknij
, aby dodać adres e-mail lub numer faksu odbiorcy. Jeżeli
chcesz wysłać do SMB, FTP, Skrz., PC lub USB, kliknij odpowiednie
przyciski.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
142
Informacje o ekranie faksu
Oryginalny
•
To ustawienie służy do poprawiania jakości skanu poprzez wybranie
dokumentu dla bieżącego zadania skanowania.
Język OCR: Tworząc zeskanowane obrazy do programu OCR, wybierz
właściwy język. Funkcja ta jest obsługiwana po wyborze opcji PDF z
możliwością wyszukiwania w ustawieniach Format pliku.
•
1-stronny: W przypadku oryginałów zadrukowanych tylko z jednej
strony.
Opcje faksu
•
2-str., książka: W przypadku oryginałów zadrukowanych z obu stron.
W przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia
można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości.
•
2-str., kalendarz : W przypadku oryginałów zadrukowanych z obu
stron, z których druga jest obrócona o 180 stopni.
•
Aby użyć opcji 2-str., książka i 2-str., kalendarz, należy umieścić
oryginały w podajniku DSDF. Jeśli urządzenie nie może wykryć
oryginału w podajniku DSDF, opcja ta zostanie automatycznie
zmieniona na 1-stronny.
Rozdzielczość
-
Standardowa: Zazwyczaj zalecana dla oryginałów z tekstem. Ta
opcja skróci czas transmisji.
-
Wysoka jakość: Zalecana dla oryginałów zawierających małe
znaki lub cienkie linie albo tekst drukowany na drukarce igłowej.
-
Bardzo dokladna: Zalecana dla oryginałów zawierających bardzo
drobne szczegóły. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy
urządzenie odbierające także obsługuje rozdzielczość typu Bardzo
dokladna.
-
Super dokładna: Zalecana dla oryginałów zawierających
wyjątkowo drobne szczegóły. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy
urządzenie odbierające także obsługuje rozdzielczość typu Bardzo
dokładna.
Opcje skanowania
Ustawia opcje plików zeskanowanych obrazów.
•
Nazwa pliku: Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany
skan.
•
Format pliku: Wybierz format pliku zeskanowanych obrazów.
•
Rozdzielczość: Dostosuj rozdzielczość dokumentu. Im wyższa
wartość, tym wyraźniejszy obraz, ale skanowanie może trwać dłużej.
•
Jakość: Użyj tej opcji, aby stworzyć dokument wysokiej jakości. Im
wyższą jakość wybierzesz, tym większy będzie rozmiar pliku.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
143
Informacje o ekranie faksu
Skan książki
Ta funkcja służy do skanowania książki. Jeśli książka jest za gruba, unieś
podajnik DSDF do chwili zablokowania zawiasów w uchwycie, a następnie
zamknij podajnik. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm,
należy rozpocząć kopiowanie przy otwartym podajniku DSDF.
•
Wył.: Wyłącz tę funkcję.
•
Lewa strona: Drukuje tylko lewą stronę książki.
•
Prawa strona: Drukuje tylko prawą stronę książki.
•
Obie str. (od lewej): Skanuje obie widoczne strony zaczynając od
lewej.
•
Obie strony (od prawej): Skanuje obie widoczne strony zaczynając od
prawej.
•
Wymaż środek książki i krawędzie: Możesz ustawić usuwanie cieni
spowodowanych oprawą lub krawędzią książki ze środka i bocznych
krawędzi kopii.
Zaaw. faks. (tylko użytkownik faksu)
Pozwala ustawić opcje wysyłania dla faksów, takie jak Szybki faks oraz
Wysylanie opóznione.
•
Wył.: Wyłącza tę funkcję.
•
Szybki faks: Urządzenie rozpocznie transmisję faksu tuż po
zeskanowaniu pierwszej strony. Oryginały obejmujące wiele stron
mogą być w ten sposób wysyłane bez nadmiernego obciążania pamięci
urządzenia.
•
Wysylanie opóznione: Skonfiguruj urządzenie, aby faks był wysyłany
o zaplanowanej godzinie. Zdefiniuj ustawienia Nazwa zadania oraz
Czas rozpoczecia.
Można opóźnić wysłanie faksu o dowolny czas z zakresu od 1 minuty
do 24 godzin po zeskanowaniu dokumentu.
Ustawienia e-mail
Wprowadź informacje dotyczące wiadomości e-mail, takie jak Od, Temat i
Komunikat.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
144
Informacje o ekranie faksu
Typ oryginału
Użyj ustawienia typu oryginałów w celu poprawy jakości kopii poprzez
wybór typu dokumentu odpowiedniego dla aktualnego zadania.
•
Tekst: Użyj tej opcji, jeżeli oryginalny dokument zawiera w większości
tekst i bardzo niewiele obrazów bądź nie zawiera ich w ogóle.
•
Tekst/Zdjęcie: Użyj, jeżeli oryginał jest mieszaniną tekstu i obrazów.
•
Fotografia: Użyj, jeżeli oryginał składa się głównie lub wyłącznie z
obrazów.
Orientacja oryginału
Ta opcja służy do konfiguracji orientacji oryginału.
•
Obrazy pionowe: Oryginał jest w orientacji poziomej. Obrazy lub tekst
oryginału są równoległe do dłuższej krawędzi kartki.
•
Obrazy poziome: Oryginał jest w orientacji pionowej. Obrazy lub tekst
oryginału są prostopadłe do dłuższej krawędzi kartki.
Tryb koloru
Użyj tej opcji, aby wybrać domyślny tryb koloru dla zadań kopiowania.
Oryginalny rozmiar
Użyj tej opcji, aby ustawić rzeczywisty rozmiar papieru oryginałów.
•
Różne rozmiary: Automatycznie wykrywa rozmiar oryginału, jeśli łączy
on różne typy papieru.
•
Rozmiar niestandardowy: Jeżeli musisz ustawić wartość
niestandardową dla specjalnego formatu papieru, użyj strzałek, aby
ustawić żądany format.
•
Mono: Obraz jest wyświetlany jako czarno-biały.
•
Szar: Obraz jest wyświetlany w skali szarości.
•
Kolor: Obraz jest wyświetlany w kolorze.
Formatu plików JPEG nie można wybrać, jeśli tryb koloru jest
ustawiony na MONO.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
145
Informacje o ekranie faksu
5
Dostosowywanie obrazu
Ekran Faks
Ta opcja pozwala na ręczne dostosowanie obrazu.
•
Zaciemnienie: Umożliwia dostosowanie ciemności zeskanowanego
obrazu w pliku. Ta funkcja jest przydatna podczas skanowania
wyblakłych oryginałów lub oryginałów o niskim kontraście.
•
Ostrość: Umożliwia takie dostosowanie krawędzi tekstu, aby był
bardziej czytelny. Tej funkcji można również użyć do poprawy
szczegółów obrazów.
•
Kontrast: Umożliwia dostosowanie kontrastu, aby zeskanowany obraz
był ostrzejszy lub bardziej wygładzony. Tej funkcji można użyć do
poprawy jakości obrazu lub zwiększenia czytelności tekstu.
Dostosowanie tła
Ta opcja umożliwia kompensację oryginałów zawierających kolorowe
elementy w tle, np. gazet lub katalogów. Opcji w tym menu można użyć, aby
kopie były bardziej czytelne.
•
•
Gęstość tła: Umożliwia dostosowanie gęstości tła w skanowanym
obrazie. Ta funkcja jest przydatna podczas skanowania oryginałów,
które pożółkły, bądź oryginałów z ciemnym tłem.
Obraz tła: Umożliwia wymazanie tekstu lub obrazów prześwitujących z
drugiej strony oryginału. Tej funkcji można użyć w celu zapewnienia, że
zeskanowany obraz jest czytelny.
Klawisze poleceń
Przycis
k
Nazwa
Opis
Kl.nu.
Otwiera klawiaturę.
Ulubione
Otwiera listę często używanych adresów.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
146
Informacje o ekranie faksu
Przycis
k
Nazwa
Opis
Ostatnie
Wyświetla często używane adresy.
Grupy
Otwiera listę adresów grup.
Kontakty
Otwiera listę kontaktów.
Wstrzymane
Wstrzymuje bieżące zadanie.
Dodaj kontakty
Dodaje nowy kontakt do adresów.
Dodaj do
Dodaje do listy miejsc przeznaczenia.
Lista miejsc
docelowych
Otwiera listę miejsc przeznaczenia.
Odłożona
słuchawka
Włącza wybieranie numerów Odłożona
słuchawka. Po usłyszeniu sygnału
wybierania wprowadź numer faksu za pomocą
klawiatury numerycznej na ekranie.
Wyślij
Wysyła faks.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
147
Wysyłanie faksu
Ta część objaśnia, jak wysłać faks oraz specjalne metody transmisji.
Oryginały można umieszczać w podajniku DSDF albo na szybie
skanera. Jeśli oryginały zostaną umieszczone w podajniku DSDF i na
szybie skanera, urządzenie najpierw odczyta oryginały z podajnika
DSDF, ponieważ podajnik ten ma wyższy priorytet skanowania.
6
Wprowadź numer faksu, korzystając z klawiatury numerycznej na
panelu sterowania.
7
8
Dotknij opcji Zak..
Dotknij opcji
lub wybierz inne ustawienia.
7
Wysyłanie faksu
6
Konfiguracja nagłówek faksu
1
Umieść oryginały w podajniku DSDF zadrukowaną stroną do góry
lub umieść pojedynczy oryginał zadrukowaną stroną do dołu na
szybie skanera i zamknij podajnik DSDF (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
2
3
4
Dotknij opcji Wyślij na ekranie głównym lub Aplik..
W niektórych krajach istnieje prawny obowiązek umieszczania numeru
faksu nadawcy na wszystkich wysyłanych faksach.
1
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu ID urządzenia i nr
faksu na ekranie wyświetlacza.
2
Dotknij pola wprowadzania Naz.ID. Zostanie wyświetlona klawiatura
ekranowa.
3
Wprowadź nazwisko lub nazwę firmy (patrz „Obsługa klawiatury
ekranowej” na stronie 41).
4
5
Dotknij opcji Zak..
Dostosuj opcje ustawienia dokumentu na kartach Wyślij lub Wiecj.
Dotknij opcji
i wprowadź bezpośredni numer faksu za pomocą
na ekranie, a następnie dotknij opcji
lub użyj opcji Ulubione,
Ostatnie, Grupy, Kontakty na ekranie wyświetlacza.
• Możesz wysłać faks do maksymalnie 10 odbiorców jednocześnie.
• Możesz wyświetlać i usuwać miejsce docelowe z Lista miejsc
Dotknij pola Numer faksu.
docelowych (
).
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
148
Wysyłanie faksu
• Aby wprowadzić pauzę, dotknij
podczas wprowadzania numeru
faksu. Po wprowadzeniu pauzy na wyświetlaczu pojawi się symbol
(-).
• Jeżeli chcesz użyć opcji wybierania Odłożona słuchawka, dotknij
i wpisz numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej na
ekranie, gdy usłyszysz sygnał wybierania.
5
Dotknij opcji
, aby zacząć proces.
• Lista numerów szybkiego wybierania może obejmować od 1do 500
numerów.
• W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (0–9)
naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze
numerycznej na panelu sterowania.
• W przypadku dwu- lub wielocyfrowego numeru szybkiego
wybierania naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiadający ostatniej
cyfrze na klawiaturze numerycznej na panelu sterowania.
• Możesz wysłać faks bezpośrednio z komputera (patrz „Korzystanie
z faksu w komputerze” na stronie 136).
Automatyczne wysyłanie ponowne
• Aby anulować zadanie faksowania, dotknij opcji
Jeśli wybrana linia jest zajęta lub nie odpowiada podczas wysyłania faksu,
urządzenie automatycznie ponawia wybieranie numeru.
(Zatrzymaj)
na wirtualnej klawiaturze, zanim urządzenie rozpocznie transmisję.
Możesz także dotknąć opcji Stan zadania na ekranie głównym lub
Aplik. i wybrać zadanie, które chcesz usunąć (patrz „Stan zadania”
na stronie 37).
• Nie możesz wysyłać wiadomości e-mail za pomocą tego urządzenia
w czasie, gdy jest wysyłany faks.
Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania
numeru lub liczbę prób ponownego wybrania numeru, wykonaj poniższe
kroki:
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu > W.p.na ekranie
wyświetlacza.
Wysyłanie faksu za pomocą numerów szybkiego
wybierania
Jeśli podczas wysyłania faksu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie
numeru docelowego, wpisz ustawiony wcześniej numer szybkiego
wybierania.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
149
Wysyłanie faksu
Opóźnianie transmisji faksu
Możesz ustawić w urządzeniu funkcję wysyłania faksu w czasie
późniejszym, bez udziału użytkownika (patrz „Ogólne ustawienia faksu” na
stronie 153).
Aby anulować opóźnienie faksu, dotknij Wył. przed wysłaniem.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
150
Odbieranie faksu
Ta część wyjaśnia sposób odbioru faksu oraz opisuje dostępne metody
specjalne.
• Odbierz kod rozpoczecia: W przypadku odebrania połączenia za
pomocą telefonu zewnętrznego i usłyszenia dźwięku faksu, naciśnij
klawisze *9* na telefonie zewnętrznym. Urządzenie odbierze faks.
Naciśnij powoli przyciski w odpowiedniej kolejności. Jeśli wciąż
słychać sygnał faksu z urządzenia zdalnego, spróbuj ponownie
nacisnąć *9*.
8
Zzmiana trybu odbioru
Urządzenie jest fabrycznie ustawione w trybie Faks. W przypadku
nadejścia faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej liczbie
dzwonków i automatycznie odbiera faks. Jeśli jednak chcesz zmienić tryb
odbioru na inny, wykonaj poniższe kroki:
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu > Tryb odbioruna ekranie
wyświetlacza.
•
Telefon: Odbiera faksy po naciśnięciu Odłożona słuchawka, a
następnie
•
•
9
Odbiór ręczny w trybie telefonu
Faks można odebrać naciskając przycisk Odłożona słuchawka, a
następnie
(Start) na wirtualnej klawiaturze po usłyszeniu sygnału
faksu z urządzenia zdalnego. Urządzenie rozpoczyna odbiór faksu.
(Start) na wirtualnej klawiaturze.
Faks: Odbiera normalnie przychodzące faksy i natychmiast włącza tryb
odbioru faksu.
Automatyczna sekretarka/faks: Ta funkcja jest używana wtedy, gdy
do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka. Urządzenie
odbiera połączenie przychodzące, po czym osoba dzwoniąca może
zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Jeśli na linii pojawi
się sygnał faksu, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Faks
w celu odebrania faksu.
10
Odbiór automatyczny w Tryb automatycznej
sekretarki/faksu
Aby użyć tego trybu, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do
gniazda EXT z tyłu urządzenia.
Jeśli osoba dzwoniąca zostawi wiadomość, automatyczna sekretarka
zapisze ją jak zwykle. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu na linii,
automatycznie rozpocznie odbieranie faksu.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
151
Odbieranie faksu
• Jeśli dla urządzenia ustawiono ten tryb, a automatyczna sekretarka
jest wyłączona lub do gniazda EXT nie jest podłączona żadna
automatyczna sekretarka, urządzenie automatycznie przejdzie do
trybu Faks po wstępnie ustawionej liczbie dzwonków.
1
Tryb Zabezpieczony odbiór może skonfigurować wyłącznie
użytkownik z zarejestrowanymi w urządzeniu kodem dostępu. Gdy
urządzenie wyświetli monit, wprowadź kod dostępu.
• Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyposażona w funkcję
odliczania liczby dzwonków, ustaw urządzenie tak, aby połączenia
były odbierane po jednym dzwonku.
• Jeżeli urządzenie pracuje w trybie Telefon, gdy automatyczna
sekretarka jest podłączona do urządzenia, musisz ją wyłączyć. W
przeciwnym razie wiadomość wychodząca z automatycznej
sekretarki będzie zakłócać rozmowę telefoniczną.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu > Zabezpieczony
odbiórna ekranie wyświetlacza.
2
Dotknij opcji Wł., aby włączyć tę funkcję.
Po otrzymaniu faksu w tym trybie aktywowana zostanie funkcja Drukuj.
Aby wydrukować zabezpieczone faksy, naciśnij opcję Drukuj.
Wszystkie zabezpieczone faksy zostaną wydrukowane.
11
Odbieranie Tryb zabezpieczonego odbioru
Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do odebranych
faksów osobom nieupoważnionym. Możesz włączyć tryb zabezpieczonego
odbioru w celu ograniczenia drukowania odebranych faksów, gdy
urządzenie nie jest pod nadzorem. W trybie Zabezpieczony odbiór
wszystkie faksy przychodzące są zapisywane w pamięci.
3
4
Jeżeli chcesz ustawić hasło, dotknij pustego pola i wpisz hasło.
5
Dotknij opcji Czas rozpoczecia i ustaw określony czas zakończenia
za pomocą strzałek góra/dół. Po zakończeniu dotknij opcji Ustaw.
6
Dotknij opcji Czas zak i ustaw określony czas zakończenia za
pomocą strzałek góra/dół. Po zakończeniu dotknij opcji Ustaw.
7
Dotknij opcji
Aby zawsze zapisywać przychodzące faksy w pamięci, dotknij opcji
Caly dzien. W przeciwnym razie przejdź do kolejnego kroku.
lub wybierz inne ustawienia.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
152
Odbieranie faksu
•
Aby wyłączyć funkcję Zabezpieczony odbiór, dotknij Wył.. Faksy
przychodzące będą automatycznie drukowane ponownie.
Zródlo papieru: Wybiera zasobnik jako źródło papieru.
13
Przekazywanie faksów
12
Ustawianie drukowania odebranych faksów
Użyj tej opcji, aby ustawić opcje drukowania odebranych faksów.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu > Drukowanie odebranego
faksu na ekranie wyświetlacza.
•
Dupleks: Urządzenie drukuje odebrane faksy po obu stronach arkusza.
•
Taca wyjsciowa: Określ zasobnik, gdzie ma być drukowany faks.
•
Automatyczne zmniejszanie: Automatycznie zmniejsza
przychodzące strony. W przypadku otrzymania faksu składającego się
ze stron równych rozmiarowi papieru załadowanego do zasobnika lub
większych, urządzenie może zmniejszyć rozmiar oryginału,
dopasowując go do rozmiaru papieru załadowanego do urządzenia.
Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje, że urządzenie nie zmniejszy
rozmiaru oryginału, dostosowując go do rozmiaru strony. Oryginał
zostanie podzielony i wydrukowany w rozmiarze rzeczywistym na
dwóch lub więcej stronach.
•
Drukowanie dużych stron: Użyj, aby wskazać, gdzie faksy mają być
drukowane.
•
Nazwa stemp. odb.: Umieszcza informacje o odebranych faksach na
wydrukach.
Istnieje możliwość ustawienia urządzenia w celu przekazywania
wysyłanych lub odbieranych faksów do wiadomości e-mail, SMB, FTP itp.
Jeśli adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się
pożyteczna.
14
Ogólne ustawienia faksu
Możesz skonfigurować domyślne opcje faksu. Skonfiguruj najczęściej
używane ustawienia faksu.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu na ekranie wyświetlacza.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
153
Odbieranie faksu
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
Opcja
W.p.
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
• Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do
sieci i wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™
Web Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia
> Faks (patrz „Karta Ustawienia” na stronie 178).
Opcja
ID urządzenia i nr faksu
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby
wybierało ponownie numer faksu, gdy linia
faksu adresata jest zajęta lub nie
odpowiada. Możesz ustawić liczbę prób
ponownego wybrania numeru i odstęp
czasu pomiędzy próbami.
• Okres ponownego wybierania: Za
pomocą strzałek w górę/w dół wybierz
warunki wybierania ponownego.
• Liczba prób ponownego wybierania:
Za pomocą strzałek w górę/w dół
wybierz czas wybierania ponownego.
Wybierz 0, aby wyłączyć ponowne
wybieranie.
Opis
Możesz ustawić ID urządzenia i numer
faksu, które będą drukowane u góry każdej
strony.
Opis
Prefiks wybierania
Ustaw numer, który będzie wybierany
przed numerem docelowym. Użytkownicy
mogą korzystać z tej funkcji, aby uzyskać
dostęp do skrzynki PABX (np. 9) lub
numeru kierunkowego (np.02). Po
ustawieniu numeru będzie on
automatycznie wyświetlany na ekranie
podczas wprowadzania numeru telefonu/
faksu.
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
154
Odbieranie faksu
Opcja
Tryb ECM
Opis
Ustawia urządzenie pod kątem korekty
błędów. Pomaga to w przypadku niskiej
jakości linii i zapewnia poprawną transmisję
faksów wysyłanych do innych urządzeń
wyposażonych w tryb korekty błędów.
Wysyłanie faksów w tym trybie może trwać
dłużej.
Szybkość modemu
Ustawia prędkość modemu (4,8 Kbps 33,6 Kbps).
Tryb odbioru
Możesz wybrać tryb odbioru faksów.
Opcja
Liczba sygnalów do
odebrania
Określ liczbę dzwonków emitowanych
przez urządzenie przed odebraniem przez
nie połączenia przychodzącego.
Oszczędzanie energii
Skonfiguruj urządzenie tak, aby odbierało
faksy w godzinach obowiązywania niższej
taryfy w celu uzyskania oszczędności.
Tryb DRPD
Umożliwia użytkownikowi odbieranie
połączeń na różne numery telefonów z
użyciem tej samej linii telefonicznej. Można
ustawić urządzenie na rozpoznawanie
wzorów dzwonków dla każdego numeru. W
zależności od kraju zakupu urządzenia to
ustawienie może być niedostępne.
Konfiguracja niepożądanych
faksów
Użyj tej funkcji w celu odrzucania faksów
wysyłanych z numerów zapisanych w
pamięci urządzenia jako numery, z których
wysyłany jest spam. Jest to pomocna
funkcja pozwalająca na blokowanie
odbierania niechcianych faksów. Po
włączeniu tej funkcji możliwe będzie
uzyskanie dostępu do opcji dodatkowych,
aby skonfigurować numery faksów, z
których wysyłany jest spam. W zależności
od kraju zakupu urządzenia to ustawienie
może być niedostępne.
• Telefon: Naciśnij opcję Odłożona
słuchawka, a następnie Start, aby
odebrać faks.
• Faks: Odbiera normalnie przychodzące
faksy i natychmiast włącza tryb odbioru
faksu.
• Automatyczna sekretarka/faks: Ta
funkcja jest używana wtedy, gdy do
urządzenia podłączona jest
automatyczna sekretarka. Urządzenie
odbiera połączenie przychodzące, po
czym osoba dzwoniąca może zostawić
wiadomość na automatycznej
sekretarce. Jeśli na linii pojawi się sygnał
faksu, urządzenie automatycznie
przełączy się w tryb Faks w celu
odebrania faksu.
Opis
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
155
Odbieranie faksu
Opcja
Zabezpieczony odbióra
Opis
Skonfiguruj urządzenie tak, aby zapisywało
w pamięci odebrane faksy uniemożliwiając
nieuprawnionym osobom dostęp do nich
pod nieobecność administratora. Ta opcja
ogranicza drukowanie odebranych faksów
w okresie, gdy urządzenie nie jest pod
nadzorem.
• Wył.: Wybierz, aby wyłączyć opcję
zabezpieczonego odbioru.
• Wł.: Wybierz, aby włączyć opcję
zabezpieczonego odbioru.
• Drukuj: Wybierz, aby wydrukować faksy
zapisane w pamięci. Aby wydrukować
faksy z pamięci urządzenia, musisz
zalogować się jako administrator.
Drukowanie odebranego
faksu
Ustaw opcje drukowania odebranych
faksów.
Ustaw. kraju faksu
Wybierz kraj jako domyślny. Przed
wprowadzeniem tej zmiany podłącz linię
telefoniczną do urządzenia. W przypadku
zmiany kraju przeprowadzony zostanie test
ping.
Opcja
Inteligentna diagnostyka
faksu
Opis
Funkcja inteligentnego faksu optymalizuje
ustawienia dla danej linii faksu.
• Automatyczna konfiguracja: Podczas
wysyłania lub odbierania faksów
urządzenie regularnie sprawdza błędy i
automatycznie konfiguruje ustawienia
faksu w celu zapewnienia stabilnego
połączenia.
• Start: Umożliwia automatyczne
wykrycie lub ręczne określenie
środowiska podczas wysyłania lub
odbierania faksów. Wybierz opcję
Automatyczne wykrywanie, aby
automatycznie wykryć środowisko lub
ręcznie określ środowisko faksu za
pomocą opcji Normalna, VoIP(Biuro),
Zakł.(Dom) lub Duże zakł..
• Inicjuj ustawienia diagnostyczne:
Resetuje wszystkie ustawienia.
a. W zależności od wybranych ustawień uwierzytelniania, funkcja ta może być dostępna
tylko dla administratora (patrz „Uwierzytelnianie” na stronie 313).
6. Skanowanie i wysyłanie (faksowanie)
156
7. Konfiguracja książki
adresowej
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat książki adresowej.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Informacje o ekranie adresu
158
• Korzystanie z panelu sterowania
160
• Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service 164
Informacje o ekranie adresu
Aplikacja Ksiazka adr. umożliwia dostęp i zapisanie często używanych
adresów w urządzeniu. Można zapisać numery faksów i adresy e-mail, a
także adresy SMB, FTP itd.
Dotknij opcji Ksiazka adr. na ekranie głównym lub opcji Aplik.. Aby przejść
do ekranu głównego, dotknij przycisku ekranu głównego (
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
).
1
Ekran Adres
Możesz zapisać w urządzeniu często używane numery faksów, adresy email, adresy serwerów SMB i FTP.
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
• Możesz skonfigurować opcje ogólne (patrz „Opcje ustawień” na
stronie 122).
•
Kontakty: Wyświetla nazwę i informacje kontaktowe dla kontaktów
zapisanych w książce adresowej.
•
Ulubione: Wyświetla nazwę i informacje kontaktowe dla kontaktów
oznaczonych jako ulubione w książce adresowej.
•
Grupy: Wyświetla listę grup zarejestrowanych w książce adresowej
oraz użytkowników zarejestrowanych w tych grupach.
7. Konfiguracja książki adresowej
158
Informacje o ekranie adresu
Podmenu (Action overflow)
Nie można dodać grupy jako członka innej grupy.
Aby użyć niektórych funkcji, konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Klawisze poleceń
Aby użyć niektórych funkcji konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Przycis
k
Nazwa
Opis
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Wyszukaj
Wyszukuje żądany adres.
Dodaj
Dodaje nowy kontakt, ulubiony kontakt lub
grupę.
Edytuj
Zaznacz adres, który chcesz edytować i
dotknij tego przycisku.
Mój progr.
Wyświetla listę dodanych programów.
Podmenu
(Action
overflow)
Otwiera podmenu.
•
Wyszukaj: Wyszukuje nazwy i informacje kontaktowe na liście
kontaktów.
•
Usuń kontakty: Usuwa ustawione kontakty.
•
Import: Możesz zaimportować książkę adresową zapisaną z innego
lub tego samego urządzenia wielofunkcyjnego.
•
Eksport: Możesz eksportować książkę adresową zapisaną z innego
lub tego samego urządzenia wielofunkcyjnego.
7. Konfiguracja książki adresowej
159
Korzystanie z panelu sterowania
2
Zapisywanie poszczególnych adresów
1
Dotknij opcji Ksiazka adr. na ekranie głównym lub opcji Aplik.>
dotknij ikony
(dodaj) na ekranie wyświetlania.
2
Dotknij pola wprowadzania Nazwa, a następnie wprowadź nazwę
odbiorcy.
3
4
6
Dotknij pól wprowadzania SMB lub FTP, aby wprowadzić informacje
na temat odbiorcy.
Dotknij ikony
(ulubione) w przypadku często używanych adresów,
które chcesz łatwo znajdować.
• Aby serwer SMB lub FTP zezwalał na połączenia anonimowe,
wybierz ustawienie Anonimowy w opcji Typ logow..
Dotknij pól wprowadzania E-mail, aby wprowadzić dane odbiorcy.
• Jeśli wprowadzony serwer SMB nie jest zarejestrowany w żadnej
domenie, pozostaw to pole puste albo wprowadź nazwę komputera
lub serwera SMB.
Jako Nr szyb. wyb. automatycznie przypisywany jest pierwszy
wolny numer.
Użyj opcji Nr szyb. wyb. na klawiaturze numerycznej, aby szybko
wybrać żądany adres.
5
Wstawianie pauzy: w przypadku niektórych systemów telefonicznych
konieczne jest wybranie kodu dostępu (np. 9) i odczekanie na drugi
sygnał wybierania przez wybraniem numeru zasadniczego. W takich
sytuacjach należy wstawić pauzę w numerze telefonu.
Dotknij pola wprowadzania Faks i wprowadź numer faksu
korzystając z klawiatury numerycznej na panelu sterowania. Możesz
wprowadzić tylko cyfry, przy czym numer międzymiastowy należy
wprowadzić jako pierwszy.
• Naz. log. użyt.: W przypadku wybrania tej opcji urządzenie utworzy
podfolder w wybranym folderze plików. W nazwie podfolderu użyta
zostanie nazwa użytkownika wprowadzona w kroku 5. Jeśli w
folderze plików znajduje się już podfolder o danej nazwie,
urządzenie nie utworzy podfolderu.
• Cykl tworz. folderu: Możesz ustawić cykl tworzenia podfolderów.
Urządzenie tworzy podfoldery zgodnie z ustawioną opcją. Jeśli w
folderze plików znajduje się już podfolder o danej nazwie,
urządzenie nie utworzy podfolderu.
- Co dzień: Podfolder jest tworzony codziennie z użyciem formatu
nazwy „RRRR-MM-DD” (np. „2014-01-01”).
7. Konfiguracja książki adresowej
160
Korzystanie z panelu sterowania
- Co miesiąc: Podfolder jest tworzony co miesiąc z użyciem
formatu nazwy „RRRR-MM” (np. „2014-01”).
- Co rok: Podfolder jest tworzony co rok z użyciem formatu nazwy
„RRRR” (np. „2014”).
• Utwórz grupę dla wielu plików: W przypadku wybrania tej opcji i
skanowania wielu plików urządzenie utworzy podfolder w wybranym
folderze plików w celu zapisania wszystkich wysłanych plików.
Jeśli wszystkie opcje tworzenia folderu są włączone jednocześnie,
wysłane pliki będą zapisywane w sposób przedstawiony poniżej.
1
Dotknij opcji Ksiazka adr. > Kontakty na ekranie głównym lub
Aplik..
2
Dotknij nazwy osoby, którą chcesz edytować. Dotknij opcji
(edycja).
Jeżeli chcesz usunąć pojedynczy adres, zaznacz pole tego adresu i
dotknij opcji
Podmenu (Action overflow) > Usuń kontakty.
- Wysyłanie pojedynczego zeskanowanego pliku:
\\folder\nazwa użytkownika\2014-01-01\DOC.jpg
- Wysyłanie wielu zeskanowanych plików:
\\folder\nazwa użytkownika\2014-0101\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\folder\nazwa użytkownika\2014-0101\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\folder\nazwa użytkownika\2014-0101\DOCJPEG\DOC002.jpg
3
Dotknij pola wprowadzania dla informacji, które chcesz zmienić.
Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, za pomocą której
możesz wprowadzać znaki w polu.
4
Dotknij przycisku Zak., aby zapisać informacje.
4
Zapisywanie grup adresów
7
Dotknij przycisku Zak., aby zapisać informacje.
3
1
Dotknij opcji Ksiazka adr. na ekranie głównym lub opcji Aplik. >
Grupy >
(dodaj) na ekranie wyświetlacza.
2
3
Dotknij pola wprowadzania Nazwa i wpisz nazwę grupy.
Edytowanie adresu osoby
Edytując kontakt, dotknij pola, aby zmienić lub usunąć informację bądź
dodać kolejne pola do informacji o kontakcie.
Dotknij opcji Dodaj kontakt i zaznacz pola adresów, które chcesz
dodać do grupy. Na koniec dotknij opcji Zak..
7. Konfiguracja książki adresowej
161
Korzystanie z panelu sterowania
4
Aby wyszukać kontakt, dotknij pola wyszukiwania na ekranie Dodaj
kontakt. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu lub dotknij
Aby wyszukać kontakt, dotknij pola wyszukiwania na ekranie Dodaj
kontakt. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu lub dotknij
ikony
(wyszukaj), aby wyświetlić wszystkie kontakty. Na
wyświetlonej liście zaznacz pola kontaktów, które chcesz dodać i
dotknij opcji Zak..
ikony
(wyszukaj), aby wyświetlić wszystkie kontakty. Na
wyświetlonej liście zaznacz pola kontaktów, które chcesz dodać i
dotknij opcji Zak..
Dotknij przycisku Zak., aby zapisać informacje.
5
Aby usunąć pojedynczy adres z grupy, zaznacz pole tego adresu i
dotknij opcji
(usuń).
6
Dotknij przycisku Zak., aby zapisać informacje.
5
Edytowanie grup adresów
6
1
2
Dotknij opcji Ksiazka adr. > Grupy na ekranie głównym lub Aplik..
Dotknij nazwy grupy, którą chcesz edytować i dotknij ikony
(edytuj).
Jeżeli chcesz usunąć grupę adresów, zaznacz pole tej grupy i dotknij
opcji
3
4
Wyszukiwanie wpisów w książce adresowej
Możesz wyszukiwać adresy zapisane w książce adresowej.
1
Dotknij opcji Ksiazka adr. > Kontakty lub Grupy na ekranie
głównym lub Aplik..
2
Dotknij pola wprowadzania
lub jej fragment.
3
Urządzenie wyświetli wyniki wyszukiwania.
(usuń).
(wyszukaj) i wpisz szukaną nazwę
Dotknij pola wprowadzania nazwy grupy, aby zmienić nazwę grupy.
Dotknij opcji Dodaj kontakt i zaznacz pola adresów, które chcesz
dodać do grupy. Na koniec dotknij opcji Zak..
7. Konfiguracja książki adresowej
162
Korzystanie z panelu sterowania
7
8
Usuwanie wpisów z książki adresowej
Możesz usunąć adresy aktualnie przechowywane w książce adresowej.
Aby użyć tej funkcji, konieczne może być zalogowanie się jako
administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
1
Dotknij opcji Ksiazka adr. > Kontakty lub Grupy na ekranie
głównym lub Aplik..
2
Zaznacz pola dla adresów, które chcesz usunąć, a następnie dotknij
opcji
Podmenu (Action overflow) > Usuń kontakty.
3
Dotknij opcji OK w oknie potwierdzenia. Wybrane adresy zostaną
usunięte z książki adresowej.
Wyświetlanie książki adresowej
Istnieje możliwość przeglądania pojedynczych adresów oraz grup.
1
2
Dotknij opcji Ksiazka adr. na ekranie głównym lub opcji Aplik..
Dotknij adresu, aby wyświetlić więcej informacji na ten temat.
Możesz dotknąć opcji
(edytuj) podczas wyświetlania adresu, aby
bezpośrednio edytować informacje lub podczas wyświetlania grupy
adresów, aby wyświetlić listę członków grupy.
7. Konfiguracja książki adresowej
163
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Możesz w wygodny sposób zapisywać adresy za pomocą podłączonego do
sieci komputera z zainstalowaną aplikacją SyncThru™ Web Service. Tylko
użytkownicy zarejestrowani w urządzeniu mogą zapisywać adres poprzez
zalogowanie się do aplikacji SyncThru™ Web Service.
7
8
9
Kliknij opcję Książka adresowa.
Kliknij przycisk Dodaj.
Wprowadź nazwę do dodania i wybierz numer szybkiego wybierania
w polu Ogólne.
9
Zapisywanie w urządzeniu lokalnym
• Funkcja Numer szybkiego wybierania pozwala na wprowadzenie
tego numeru na klawiaturze numerycznej w celu jego szybkiego
wybrania.
Ta metoda oznacza zapisywanie adresów w pamięci urządzenia. Możesz
dodawać adresy, a także grupować je w kategorie.
Dodawanie poszczególnych adresów w opcji
Książka adresowa
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://12 123 123 123)
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
4
5
6
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
• Dla często używanych adresów zaznacz ikonę Ulubione. Ułatwia to
wyszukanie adresów w wynikach wyszukiwania.
10
11
12
Wprowadź adres e-mail w polu E-mail.
13
W polu Adres serwera SMB wprowadź adres IP serwera lub nazwę
hosta.
14
15
Wprowadź numer portu serwera w opcji Port serwera SMB.
Wprowadź numer faksu w polu Faks.
W opcji SMB zaznacz pole wyboru włączenia SMB. Wprowadź
informacje SMB.
Wprowadź nazwę logowania w opcji Nazwa logowania.
Kliknij opcję Logowanie.
7. Konfiguracja książki adresowej
164
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Jeżeli chcesz, aby serwer SMB lub FTP zezwalał na połączenia
anonimowe, zaznacz pole wyboru Anonimowe. To pole jest domyślnie
niezaznaczone. W przypadku zaznaczenia pola Anonimowe, przejdź
do kroku 18.
16
Wprowadź hasło w polu Hasło, wprowadź je ponownie w polu
Potwierdź hasło.
17
W polu Domena wprowadź nazwę domeny.
19
Wybierz opcje Zasady tworzenia folderów skanowania:
•
Utwórz nowy folder przy u¿yciu nazwy logowania: W
przypadku wybrania tej opcji urządzenie utworzy podfolder w
wybranym folderze plików. W nazwie podfolderu użyta zostanie
nazwa użytkownika wprowadzona w kroku 15.
Jeśli w folderze plików znajduje się już podfolder o danej nazwie,
urządzenie nie utworzy podfolderu.
•
Jeśli wprowadzony serwer SMB nie jest zarejestrowany w żadnej
domenie, pozostaw to pole puste albo wprowadź nazwę komputera lub
serwera SMB.
Utwórz nowy folder za ka¿dym razem: Możesz ustawić cykl
tworzenia podfolderów. Urządzenie tworzy podfolder zgodnie z
ustawionymi opcjami.
Jeśli w folderze plików znajduje się już podfolder o danej nazwie,
urządzenie nie utworzy podfolderu.
18
W polu Œcie¿ka wprowadź nazwę folderu przeznaczonego do
zapisywania zeskanowanych obrazów.
-
Dzieñ: Podfolder jest tworzony codziennie z użyciem
formatu nazwy „RRRR-MM-DD” (np. „2014-01-01”).
-
Miesi¹c: Podfolder jest tworzony co miesiąc z użyciem
formatu nazwy „RRRR-MM” (np. „2014-01”).
-
Rok: Podfolder jest tworzony co rok z użyciem formatu
nazwy „RRRR” (np. „2014”).
Przykład: /shared_Folder/
•
Utwórz nowy folder, jeœli wynik skanowania sk³ada siê z
wielu plików: W przypadku wybrania tej opcji i skanowania
wielu plików urządzenie utworzy podfolder w wybranym folderze
plików, a wysłane pliki zostaną w nim zapisane.
7. Konfiguracja książki adresowej
165
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Jeśli wszystkie opcje tworzenia folderu są włączone jednocześnie,
wysłane pliki będą zapisywane w sposób przedstawiony poniżej.
24
Aby usunąć wprowadzone informacje, kliknij Cofnij. Naciśnięcie opcji
Anuluj spowoduje zamknięcie okna Dodaj.
• Wysyłanie pojedynczego zeskanowanego pliku:
\\folder\nazwa użytkownika\01.01.14\DOC.jpg
• Wysyłanie wielu zeskanowanych plików:
\\folder\nazwa użytkownika\01.01.14\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\folder\nazwa użytkownika\01.01.14\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\folder\nazwa użytkownika\01.01.14\DOCJPEG\DOC002.jpg
20
Edycja poszczególnych adresów w opcji Książka
adresowa
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
Wybierz zasady generowania nazw plików w opcji Zasady
archiwizowania. Jeśli na serwerze znajduje się już plik o tej samej
nazwie, plik zostanie przetworzony zgodnie z następującymi
opcjami.
1
2
•
Zmień nazwę: Wysłany plik zostaje automatycznie zapisany
pod predefiniowaną nazwą.
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
•
Anuluj: Nie zapisuj wysłanego pliku.
Kliknij opcję Logowanie.
•
Zastąp: Zastąp istniejący plik plikiem nowo wysłanym.
4
5
6
7
8
9
21
W opcji Nazwa pliku wprowadź nazwę, pod którą plik ma być
zapisany na serwerze.
22
Aby sprawdzić, czy proces przebiega bez zarzutu w oparciu o
wybrane ustawienia, kliknij opcję Test.
23
Kliknij przycisk Zastosuj.
Wprowadź dane serwera FTP w podobny sposób, jak w przypadku
serwera SMB.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
Zaznacz pole adresu przeznaczonego do edycji i kliknij Edytuj.
Zmień dane adresu.
7. Konfiguracja książki adresowej
166
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
10
Kliknij przycisk Zastosuj.
8
Zaznacz pola adresów przeznaczonych do usunięcia i kliknij Usuń.
Zaznacz pole u góry kolumny, aby wybrać wszystkie adresy.
Aby usunąć wprowadzone informacje, kliknij Cofnij. Aby zamknąć
okno bez zapisywania zmian, kliknij Anuluj.
Usuwanie poszczególnych adresów w opcji
Książka adresowa
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
4
5
6
7
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij OK w oknie potwierdzenia, aby usunąć adresy.
Wyszukiwanie poszczególnych adresów w opcji
Książka adresowa
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
4
5
6
7
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
Kliknij opcję Książka adresowa.
7. Konfiguracja książki adresowej
167
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Eksportowanie elementów Książka adresowa
Możesz posortować książkę adresową, klikając nagłówek każdej
kolumny. Na przykład kliknięcie opcji Nr szybkiego wybierani
umożliwia posortowanie adresów wg numerów szybkiego wybierania.
Kliknij kolumnę po raz drugi, aby odwrócić kolejność sortowania.
8
W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lub jej fragment, aby
wyszukiwać.
Możesz wyszukiwać adresy w określonych kategoriach, np. Numer
faksu, E-mail, SMB itp.
Na przykład, aby wyszukać numer faksu, kliknij listę rozwijaną obok
9
ikony
i wybierz opcję Numer faksu.
Kliknij
. Nastąpi wyświetlenie wyników wyszukiwania.
Możesz wyświetlać adresy w określonych kategoriach, np. Numer
faksu, E-mail, SMB itp.
Na przykład, aby wyświetlić adres wpisany pod numerem faksu, kliknij
listę rozwijaną pod opcją LDAP i wybierz Numer faksu.
Możesz zaimportować elementy książki adresowej zapisane na urządzeniu
do komputera w formacie CSV, za pomocą usługi SyncThru™ Web
Service.
1
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz „SyncThru™ Web
Service” na stronie 175).
2
3
4
Kliknij kartę Książka adresowa > Osoba.
Wybierz opcję Eksportuj z listy rozwijanej Zadanie.
Wybierz żądaną opcję i kliknij przycisk Eksportuj.
Następnie kliknij plik książki adresowej zapisany na komputerze.
Importowanie elementów Książka adresowa
Możliwe jest edytowanie wyeksportowanej książki adresowej w pliku w
formacie CSV, a następnie ponowne przesłanie jej do urządzenia za
pomocą funkcji eksportowania do urządzenia z komputera.
7. Konfiguracja książki adresowej
168
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Aby możliwe było edytowanie zaimportowanego pliku CSV, spełnione
muszą być poniższe warunki.
• Plików CSV chronionych hasłem lub o podwyższonym poziomie
bezpieczeństwa nie da się edytować.
• Plik CSV należy zapisać za pomocą programu Notatnik w
standardzie UTF-8.
• Nie należy zmieniać pierwszego rzędu danych (nazwa modelu,
wersja, pole nazwy).
• Używaj przecinka (,), jako elementu oddzielającego.
• Podczas importowania danych z książki adresowej z komputera na
urządzenie, zapisana na urządzeniu książka adresowa zostanie
usunięta.
• Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe dane. Jeżeli
wprowadzone dane są nieprawidłowe, mogą wystąpić
nieoczekiwane błędy. Spełnione muszą być poniższe zasady
dotyczące wprowadzania prawidłowych danych.
- Szybkie wybieranie: Dla każdego adresu musi być podany
numer. Numery nie mogą się powtarzać. Dozwolone jest
wpisywanie wyłącznie cyfr.
- Nazwa użytkownika: To pole jest obowiązkowe. W standardzie
UTF-8 można wprowadzić maksymalnie 64 bity. Znaki <, “, >, \, /
nie są dozwolone.
- Faks: To pole jest obowiązkowe. Można wprowadzić
maksymalnie 40 bitów, w tym cyfry od 0 do 9 i znaki specjalne
(#,*,-).
- E-mail: To pole jest obowiązkowe. Można wprowadzić
maksymalnie 128 bitów w formacie adresu email (np.:
printer@domain.com)
1
Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz „SyncThru™ Web
Service” na stronie 175).
2
3
4
5
Kliknij kartę Książka adresowa > Osoba.
Z listy rozwijanej Importuj wybierz opcję Zadanie.
Wybierz Przeglądaj, a następnie wybierz zapisany plik.
Kliknij opcje Importuj > OK.
Grupowanie adresów w opcji Książka adresowa
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
4
5
6
7
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
7. Konfiguracja książki adresowej
169
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
8
9
10
11
Kliknij Grupy.
Kliknij Dodaj grupę.
1
Włącz podłączony do sieci komputer i otwórz przeglądarkę
internetową.
2
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL.
Wprowadź nazwę, która zostanie dodana w opcji Nazwa grupy.
Zaznacz pole Dodaj osoby po utworzeniu grupy.
(Na przykład http://123.123.123.123)
Jeśli nie chcesz dodawać adresów osób do utworzonego adresu grupy,
pomiń ten krok. Możesz dodać adresy osób następnym razem,
naciskając opcję Szczegó³owe informacje na temat grupy.
12
13
Kliknij przycisk Zastosuj.
14
Kliknij strzałkę w środku. Wybrane adresy zostaną dodane do
Grupowa książka adresowa.
15
Edycja grup adresów w opcji Książka adresowa
Zaznacz adresy, które chcesz dodać do Grupowa książka
adresowa z Osobista książka adresowa
Kliknij przycisk Zastosuj.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
Kliknij Grupy.
Zaznacz adres do edycji i kliknij Edytuj grupę.
Zmień dane adresowe grupy.
Kliknij przycisk Zastosuj.
7. Konfiguracja książki adresowej
170
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Aby usunąć wprowadzone informacje, kliknij Cofnij. Naciśnięcie opcji
Anuluj spowoduje zamknięcie okna Edytuj.
10
Kliknij Usuñ grupê.
Po wyświetleniu okna potwierdzenia kliknij OK.
Sprawdzanie grup adresów
Usuwanie grup adresów w opcji Książka
adresowa
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
Możesz wyświetlać informacje o grupach adresów i dodawać lub usuwać
adresy osób w oknie Szczegó³owe informacje na temat grupy.
1
2
Otwórz przeglądarkę w komputerze podłączonym do sieci.
W przeglądarce wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL (np.
http://123.123.123.123)
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
3
Naciśnij Enter lub kliknij Przejdź, aby uzyskać dostęp do aplikacji
SyncThru™ Web Service.
4
5
6
7
8
9
Kliknij opcję Logowanie.
4
5
6
7
8
9
Kliknij opcję Logowanie.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
Kliknij Grupy.
Zaznacz pola grup, które chcesz usunąć.
Wprowadź ID i hasło i wybierz domenę logowania do urządzenia.
Kliknij opcję Logowanie.
Kliknij opcję Książka adresowa.
Kliknij Grupy.
Kliknij adres grupy, którą chcesz wyświetlić i kliknij opcję
Szczegó³owe informacje na temat grupy.
7. Konfiguracja książki adresowej
171
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
• Możesz bezpośrednio dodawać adresy osób. Zaznacz adresy, które
chcesz dodać do Grupowa książka adresowa z Osobista książka
adresowa
• Możesz bezpośrednio usuwać adresy osób. Zaznacz adres do
usunięcia i naciśnij Usuń w Grupowa książka adresowa.
7. Konfiguracja książki adresowej
172
8. Narzędzia do
zarządzania
W tym rozdziale opisano narzędzia do zarządzania pomocne w pełnym wykorzystaniu możliwości urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi do zarządzania
SyncThru™ Web Service
Easy Capture Manager
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
• Korzystanie ze Skrzynki
174
175
183
184
185
186
187
190
192
199
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi do zarządzania
Firma Samsung zapewnia szeroki wybór narzędzi do zarządzania drukarkami Samsung.
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
W menu Uruchom wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy.
•
3
4
5
W przypadku systemu Windows 8 w Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj > Apps(Aplikacja).
Wyszukaj opcję Drukarki Samsung.
W menu Drukarki Samsung możesz sprawdzić zainstalowane narzędzia do zarządzania.
Kliknij narzędzie do zarządzania, które chcesz użyć.
• W przypadku niektórych narzędzi do zarządzania po zainstalowaniu sterownika można uzyskać bezpośredni dostęp do narzędzia z menu Uruchom >
Programy lub Wszystkie programy.
• W przypadku niektórych narzędzi do zarządzania w systemie Windows 8 po zainstalowaniu sterowania można uzyskać bezpośredni dostęp do
narzędzia z ekranu Uruchom po kliknięciu odpowiedniego kafelka.
8. Narzędzia do zarządzania
174
SyncThru™ Web Service
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania
środowiska sieciowego za pomocą usługi SyncThru™Web Service.
2
Wymagana przeglądarka internetowa
• Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service wymagane jest
zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer® 6.0 lub nowszej.
Do korzystania z usługi SyncThru™Web Service wymagane jest
posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych.
• W zależności od ustawień lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
•
Internet Explorer® 6.0 lub nowsza
•
Chrome 4.0 lub nowsza
•
FireFox 3.0 lub nowsza
•
Safari 3.0 lub nowsza
1
Czym jest usługa SyncThru™Web Service?
3
Jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci i zostały prawidłowo
ustawione parametry sieci TCP/IP, można zarządzać urządzeniem za
pomocą oferowanej przez firmę usługi SyncThru™ Web Service. Program
SyncThru™ Web Service służy do następujących celów:
•
Przeglądanie informacji o urządzeniu i sprawdzanie jego bieżącego
stanu;
•
zmiana parametrów protokołu TCP/IP i konfigurowanie innych
parametrów sieciowych;
•
Zmianę właściwości drukarki;
•
Konfigurowanie powiadomień e-mail informujących użytkownika o
stanie urządzenia;
•
uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z urządzenia.
•
Aktualizację oprogramowania urządzenia.
Łączenie z usługą SyncThru™ Web Service
Przeglądarka internetowa obsługująca protokół
IPv4
1
Uruchom przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer®, która
obsługuje wpisywanie adresów IPv4 jako adresy URL.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
Adres IP urządzenia można sprawdzić w raporcie urządzenia (patrz
„Raport” na stronie 321).
8. Narzędzia do zarządzania
175
SyncThru™ Web Service
2
Zostanie otwarta strona SyncThru™ Web Service urządzenia.
Przeglądarka internetowa obsługująca protokół
IPv6
1
Uruchom przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer®, która
obsługuje wpisywanie adresów IPv6 jako adresy URL.
2
Wybierz jeden z adresów IPv6 (Stateless Address, Stateful
Address, Manual Address) z opcji Raport konfiguracji sieci.
Adres IPv6 urządzenia można sprawdzić w raporcie urządzenia (patrz
„Raport” na stronie 321).
3
Wprowadź adresy IPv6 (np. http://
[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).
4
Logowanie do programu SyncThru™ Web
Service
Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy zalogować
się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web Service można korzystać
bez logowania, ale w takim przypadku dostęp do kart Ustawienia i
Zabezpieczenia będzie niemożliwy.
1
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
Zostanie wyświetlona strona logowania.
2
Wpisz ID i Hasło i wybierz opcję Domena. Następnie kliknij
LOGOWANIE.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
Adres musi być zawarty w nawiasach kwadratowych [ ].
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
4
Zostanie otwarta strona SyncThru™ Web Service urządzenia.
8. Narzędzia do zarządzania
176
SyncThru™ Web Service
•
5
Karta Informacje
Ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia. Możesz
sprawdzić takie informacje, jak stan urządzenia, materiałów
eksploatacyjnych, stan licznika, dane sieciowe itp. Można również
wydrukować raporty, np. stronę konfiguracji.
•
•
Aktywne alerty: Możesz sprawdzić bieżące alerty urządzenia. Użyj
tych informacji do rozwiązywania problemów z urządzeniem.
Materiały: Możesz sprawdzić dane o materiałach eksploatacyjnych.
Stan materiałów takich jak kasety z tonerem i zespoły obrazowania
wyświetlany jest za pomocą wykresu wskazującego pozostały poziom.
Dostępne są także liczniki stron, które umożliwiają zaplanowanie
wymiany materiałów eksploatacyjnych. Funkcja ta dostępna jest także
w urządzeniu (patrz „Materiały eksploat.” na stronie 321).
•
Liczniki uzycia: Możesz także sprawdzić informacje rozliczeniowe i
licznik użycia urządzenia. Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu
(patrz „Licznik” na stronie 38).
•
Bieżące ustawienia: Wyświetla bieżące ustawienia urządzenia i sieci.
•
Informacje urządzenia: Wyświetla bieżące ustawienia urządzenia.
•
Informacja o sieci: Wyświetla bieżące ustawienia sieciowe. W oparciu
o tę stronę zmień ustawienia niezbędne do korzystania z sieci.
•
Informacje o zabezpieczeniach: Wyświetla bieżące ustawienia
zabezpieczeń urządzenia i sieci.
Drukuj informacje: Możesz wydrukować wszystkie raporty utworzone
przez urządzenie. Możesz drukować raporty w celu usprawnienia
konserwacji urządzenia. Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu
(patrz „Raport” na stronie 321).
6
Karta Skrzynka
Masz możliwość zarządzania Skrzynką. Funkcja ta dostępna jest także w
urządzeniu (patrz „Korzystanie ze Skrzynki” na stronie 199).
Przekaż / Drukuj / Wyślij / Pobierz
Możesz zarządzać folderem i plikami za pomocą opcji Przekaż, Drukuj,
Wyślij, Pobieranie.
•
Dodaj: Możesz utworzyć Skrzynka na karcie Drukuj, Wyślij,
Pobieranie oraz Zabezpieczona skrzynka na karcie Drukuj, Wyślij.
•
Usuń: Możesz usunąć Skrzynka i plik na karcie Przekaż, Drukuj,
Wyślij, Pobieranie.
•
Edytuj: Możesz edytować Skrzynka i plik na karcie Drukuj, Wyślij,
Pobieranie.
•
Przeglądaj: Jeżeli chcesz przeglądać Skrzynka, zaznacz żądaną
Skrzynka, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
•
Zadanie: Możesz kopiować i przenosić Skrzynkę i pliki na karcie
Drukuj, Wyślij, Pobieranie.
8. Narzędzia do zarządzania
177
SyncThru™ Web Service
7
-
Faks: Możesz skonfigurować ustawienia faksu, np. numer faksu i
liczbę ponownych czynności wybierania. Funkcja ta dostępna jest
także w urządzeniu (patrz „Informacje o ekranie faksu” na stronie
138).
-
Skanuj i wyślij: Możesz skonfigurować ustawienia skanowania.
Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz „Informacje o
ekranie Skanuj i wyślij” na stronie 118).
-
Skrzynka: Możesz skonfigurować ustawienia skrzynki. Funkcja ta
jest także dostępna w urządzeniu (patrz „Korzystanie ze Skrzynki”
na stronie 199).
-
Ustawienia książki adresowej: Ta książka adresowa zawiera
kontakty dostępne dla wszystkich użytkowników. Książki adresowej
można użyć do udostępniania kontaktów wszystkim osobom
używającym urządzenia.
-
Powiadomienie e-mail: W przypadku wystąpienia błędu lub
wyczerpania materiałów eksploatacyjnych, urządzenie wysyła
administratorowi powiadomienie e-mail. Możesz włączyć lub
wyłączyć tę funkcję. Możesz także zdecydować, które alerty będą
włączane i kiedy.
Karta Książka adresowa
Możesz zarządzać książką adresową. Funkcja ta dostępna jest także w
urządzeniu (patrz „Informacje o ekranie adresu” na stronie 158).
•
Osoba: Możesz zarządzać wpisami osób w książce adresowej.
•
Grupa: Możesz zarządzać grupowymi książkami adresowymi.
8
Karta Ustawienia
Na karcie Ustawienia znajdują się podmenu, Ustawienia urządzenia i
Ustawienia sieciowe. Ta karta jest dostępna tylko dla zalogowanych
administratorów (patrz „Logowanie do programu SyncThru™ Web Service”
na stronie 176).
•
Ustawienia urządzenia: Umożliwia skonfigurowanie ustawień
urządzenia.
-
System: Możesz skonfigurować ustawienia urządzenia.
-
Drukarka: Możesz skonfigurować ustawienia drukowania, np.
zaciemnienie lub dostosować tło. Funkcja ta dostępna jest także w
urządzeniu (patrz „Ustawienia drukowania” na stronie 318).
-
Kopiuj: Możesz skonfigurować ustawienia kopiowania, np.
zaciemnienie lub dostosowanie tła. Funkcja ta dostępna jest także
w urządzeniu (patrz „Opcje ustawień” na stronie 106).
•
Ustawienia sieciowe: Aby używać urządzenia w sieci, możesz
skonfigurować środowisko sieciowe. Możesz także skonfigurować
ustawienia w urządzeniu. Zapoznaj się z rozdziałem poświęconym
konfiguracji sieci (patrz „Konfiguracja sieci” na stronie 329).
-
Ogólne: Możesz ustawić ogólne dane urządzenia, które będą
używane w sieci i skonfigurować ustawienia ethernet. Funkcja ta
dostępna jest także w urządzeniu (patrz „Ethernet” na stronie 323).
8. Narzędzia do zarządzania
178
SyncThru™ Web Service
-
-
TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP,Telnet, WSD, SLP,
UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Możesz
skonfigurować ustawienia protokołu. Funkcja ta jest także dostępna
w urządzeniu
Serwer poczty wychodzącej SMTP: Możesz skonfigurować
ustawienia e-maili wychodzących. Jeśli to ustawienie nie zostało
skonfigurowane, funkcja skanowania do e-mail będzie niedostępna.
Wychodzące e-maile będą wysyłane przez serwer SMTP tutaj
skonfigurowany. Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz
„Protokół sieciowy” na stronie 326).
-
HTTP: Możesz zezwalać lub blokować dostęp użytkowników do
usługi SyncThru™ Web Service. Funkcja ta dostępna jest także w
urządzeniu (patrz „Protokół sieciowy” na stronie 326).
-
Proxy: Możesz skonfigurować ustawienia proxy i włączyć
uwierzytelnianie w celu połączenia z serwerem licencji przez serwer
http proxy. Ustawienia proxy są podawane tylko wtedy, gdy
administrator chce zaktualizować licencję aplikacji XOA online
przez serwer proxy.
9
Karta Zabezpieczenia
Na karcie Zabezpieczenia znajdują się opcje Zabezpieczenia komputera,
Zabezpieczenia sieci, Kontrola dostêpu u¿ytkownika i Dziennik
systemu. Ta karta jest dostępna tylko dla zalogowanych administratorów
(patrz „Logowanie” na stronie 304).
•
Zabezpieczenia komputera: Po otwarciu SyncThru™ Web Service
kliknij kolejno: kartę Zabezpieczenia > Zabezpieczenia komputera.
-
Administrator systemu: Wprowadź dane administratora systemu.
Urządzenie wysyła powiadomienie na podany tutaj adres e-mail.
Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz „Informacje
kontaktowe” na stronie 328).
-
Zarz¹dzanie funkcjami: Możesz włączyć/wyłączyć funkcje
sieciowe. Zaznacz funkcje, które chcesz włączyć i kliknij Zastosuj.
-
Ukrywanie informacji: Możesz włączyć/wyłączyć funkcje
sieciowe. Zaznacz funkcje, które chcesz włączyć i kliknij Zastosuj.
-
Uruchom ponownie urządzenie: Możesz uruchomić urządzenie
ponownie. Aby to zrobić, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.
8. Narzędzia do zarządzania
179
SyncThru™ Web Service
•
-
Zabezpieczenia Sieci: Po otwarciu SyncThru™ Web Service kliknij
kolejno: kartę Zabezpieczenia > Zabezpieczenia sieci.
-
-
-
Zabezpieczenia interfejsu: Menu Zabezpieczenia interfejsu
umożliwia ustawienie podstawowych reguł dotyczących
podłączonych interfejsów. Domyślnie włączona jest tylko funkcja
Drukuj. Na przykład: jeśli funkcja skanowania nie jest włączona,
skanowanie z urządzenia podłączonego przez sieć Wi-Fi jest
niemożliwe. Aby włączyć funkcję skanowania, należy w menu
zaznaczyć opcję Skanuj lub Wszystkie protokoły.
Certyfikat cyfrowy: Możesz zarządzać certyfikatami cyfrowymi.
Certyfikat cyfrowy to elektroniczny certyfikat umożliwiający
weryfikację bezpiecznego skojarzenia węzłów komunikacji.
Wymagane jest dodanie certyfikatu do komunikacji SSL. Funkcja ta
dostępna jest także w urządzeniu (patrz „Zabezpieczenia Sieci” na
stronie 326).
Bezpieczne połączenie: Możesz włączyć lub wyłączyć bezpieczne
połączenie, aby używać lepiej zabezpieczonego kanału sieciowego.
W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji zaleca się używanie
funkcji Bezpieczne połączenie.
-
SNMPv3: Możesz skonfigurować ustawienia SNMPv3.
-
Zabezpieczenia IP: Możesz skonfigurować ustawienia protokołu IP
security.
-
802.1x (Ethernet): Możesz włączyć/wyłączyć zabezpieczenie
802.1x i zarządzać regułami filtrowania. Funkcja ta dostępna jest
także w urządzeniu (patrz „802.1x” na stronie 325).
Filtrowanie IP/MAC: Możesz skonfigurować opcje filtrowania
adresów IP i MAC. Jeśli administrator nie doda reguły filtrowania
adresów IPv4, IPv6 i MAC, filtrowanie nie będzie stosowane. Po
dodaniu reguły, filtrowanie stosowane będzie do wprowadzonych
adresów IPv4, IPv6 i MAC.
▪
Filtrowanie IPv4: Możesz włączyć/wyłączyć filtrowanie IPv6 i
zarządzać regułami filtrowania. Funkcja ta dostępna jest także
w urządzeniu (patrz „Ustawienia filtrowania sieci” na stronie
338).
▪
Filtrowanie IPv6: Możesz włączyć/wyłączyć filtrowanie IPv6 i
zarządzać regułami filtrowania. Funkcja ta dostępna jest także
w urządzeniu (patrz „Ustawienia filtrowania sieci” na stronie
338).
▪
Filtrowanie MAC: Możesz włączyć/wyłączyć filtrowanie Mac i
zarządzać regułami filtrowania. Funkcja ta dostępna jest także
w urządzeniu (patrz „Ustawienia filtrowania sieci” na stronie
338).
•
Zewnêtrzny serwer uwierzytelnienia: Ustaw serwery
uwierzytelniania.
•
802.1x: Możesz włączyć uwierzytelnianie 802.1x oparte o porty. W
przypadku włączenia tego typu uwierzytelniania urządzenie nie ma
uprawnień do dostępu przez chronioną stronę sieci do czasu
autoryzacji urządzenia. Użyj tej funkcji, aby chronić sieć. Funkcja ta
dostępna jest także w urządzeniu (patrz „802.1x” na stronie 325).
8. Narzędzia do zarządzania
180
SyncThru™ Web Service
•
Kontrola dostêpu u¿ytkownika: Możesz ograniczyć dostęp
użytkowników do urządzenia lub aplikacji. Możesz także przyznać
użytkownikowi dostęp do określonych funkcji urządzenia. Na przykład,
możesz zezwolić użytkownikowi A na korzystanie wyłącznie z funkcji
drukowania. W takim przypadku użytkownik A nie będzie mógł
skanować, kopiować ani wysyłać faksów za pomocą urządzenia.
-
Uwierzytelnianie (Włączanie kontroli dostępu): Możesz wybrać
metodę uwierzytelniania użytkowników. Wybierz tryb i kliknij
przycisk Opcja. Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz
„Uwierzytelnianie” na stronie 313).
-
Autoryzacja (udzielanie praw): Możesz zezwolić użytkownikowi na
korzystanie tylko z określonych funkcji urządzenia.
-
Zarządzanie uprawnieniami: Możesz przydzielić różne prawa
różnym użytkownikom. Na przykład, możesz zezwolić
użytkownikowi A na korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia, a
użytkownikowi B udzielić jedynie prawa do drukowania.
-
Konta: Możesz zarządzać kontami.
-
Profil u¿ytkownika: Możesz zapisać dane użytkownika na dysku
twardym urządzenia. Możesz użyć tej funkcji do zarządzania
użytkownikami korzystającymi z urządzenia. Możesz także
pogrupować użytkowników i zarządzać nimi jako grupą. Możesz
dodać maksymalnie 1 000 wpisów. Użytkownicy identyfikowani za
pomocą identyfikatora i hasła mogą modyfikować swoje hasło.
Mogą także wyświetlać wszystkie dane profilowe. Użytkownicy
mogą sprawdzić do jakiej roli należą, ale nie mają dostępu do
związanych z nią zezwoleń.
•
Dziennik systemu: Możesz prowadzić dzienniki zdarzeń urządzenia.
Administrator może rejestrować dane użycie urządzenia i zarządzać
nimi za pomocą plików dzienników systemu. Pliki dzienników systemu
zapisywane są na dysku twardym urządzenia, po zapełnieniu dysku
stare dane są usuwane. Za pomocą funkcji eksportowania możesz
wyeksportować i zapisać ważne dane inspekcji.
-
Konfiguracja dziennika: Możesz włączać lub wyłączać funkcję
prowadzenia dzienników. Możesz także tworzyć kopie zapasowe
dzienników według okresów i przenosić je na serwer repozytorium.
-
Przeglądarka dziennika: Możesz wyświetlać, usuwać i
wyszukiwać pliki dziennika.
8. Narzędzia do zarządzania
181
SyncThru™ Web Service
•
10
Karta Konserwacja
Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez aktualizację
oprogramowania systemowego, zarządzanie aplikacjami i ustawienie
informacji kontaktowych do wysyłania poczty elektronicznej. Po wybraniu
menu Łącze można również połączyć się z witryną Samsung lub pobrać
instrukcje i sterowniki.
•
Wersja oprogramowania systemowego: Możesz sprawdzić wersję
oprogramowania urządzenia. Sprawdź wersję i w razie potrzeby
zaktualizuj ją. Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz
„Szczegóły urządzenia” na stronie 327).
•
Zarządzanie aplikacjami: Możesz dodawać i usuwać aplikacje/
licencje. W przypadku dodania aplikacji należy aktywować licencję
zainstalowanej aplikacji. Niektóre aplikacje mogą nie mieć licencji.
Funkcja ta dostępna jest także w urządzeniu (patrz „Zarządzanie
aplikacjami” na stronie 319).
•
Kopia zapasowa/Przywracanie: Możesz utworzyć kopię zapasową
ustawień urządzenia i przywrócić konfigurację w przypadku wystąpienia
problemu z urządzeniem. Zapisanych plików (kopii zapasowych)
można także użyć do skonfigurowania innych urządzeń.
•
Informacje kontaktowe: Możesz wyświetlić informacje kontaktowe.
Aby zmienić informacje (patrz „Informacje kontaktowe” na stronie 328).
Łącze : Możesz wyświetlić łącza do przydatnych witryn, w których
możesz:
-
wyświetlić informacje o produkcie i uzyskać pomoc (witryna firmy
Samsung).
-
pobrać instrukcje i sterowniki.
-
zamówić materiały eksploatacyjne.
-
zarejestrować urządzenie.
8. Narzędzia do zarządzania
182
Easy Capture Manager
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.
• Funkcja ta może nie być dostępna w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
Aby przechwycić ekran i uruchomić aplikację Easy Capture Manager, wystarczy nacisnąć klawisz Print Screen na klawiaturze. Teraz możesz łatwo
wydrukować przechwycony lub edytowany ekran.
8. Narzędzia do zarządzania
183
Samsung AnyWeb Print
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.
• Funkcja ta może nie być dostępna w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
To narzędzie umożliwia tworzenie zrzutów ekranu stron w przeglądarce Windows Internet Explorer, a także ich podgląd, usuwanie i drukowanie.
Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung, następnie rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania).
8. Narzędzia do zarządzania
184
Easy Eco Driver
Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
Za pomocą narzędzia Easy Eco Driver, przed drukowaniem można zastosować funkcje Eco, aby oszczędzać papier i toner.
Aplikacja Easy Eco Driver umożliwia także prostą edycję, np. usuwanie obrazów i tekstu, itp. Często używane ustawienia można zapisać jako ustawienia
wstępne.
Jak używać:
1 Otwórz dokument do wydruku.
2 Otwórz okno preferencji drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 73).
3 Na karcie Ulubione wybierz opcję Podgląd drukowania ekologicznego.
4 Kliknij przyciski OK > Print w oknie. Zostanie wyświetlone okno podglądu.
5 Zaznacz opcje, które chcesz zastosować do dokumentu.
Możesz obejrzeć podgląd zastosowanych funkcji.
6 Kliknij przycisk Drukuj.
Aby uruchamiać sterownik Easy Eco Driver przy każdym drukowaniu, zaznacz pole wyboru Włącz Easy Eco Driver przed drukowaniem na karcie
Podstawowe w oknie preferencji drukowania.
8. Narzędzia do zarządzania
185
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub. Dokumenty te można udostępniać w serwisach
społecznościowych lub za pośrednictwem faksu. Niezależnie od tego, czy
jesteś studentem i chcesz uporządkować materiały z biblioteki, czy mamą,
która chce się pochwalić zdjęciami z ostatnich urodzin dziecka, program
Samsung Easy Document Creator zapewni Ci niezbędne narzędzia.
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
w oknie i kliknij dowolną
opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Program Samsung Easy Document Creator oferuje następujące funkcje:
•
Skanowanie obrazu: Służy do skanowania pojedynczych obrazów i
większej liczby obrazów.
•
Skanowanie dokumentu: Służy do skanowania dokumentów
zawierających tekst lub tekst i obrazy.
•
Konwersja tekstu: Służy do skanowania dokumentów wymagających
zapisu w formie edytowalnego tekstu.
•
Skanowanie książki: Służy do skanowania książek przy użyciu
skanera płytowego.
•
Przesyłanie do witryny społecznościowej: Ta funkcja umożliwia
łatwe i szybkie przesyłanie zeskanowanych obrazów lub istniejących
obrazów do różnych witryn społecznościowych.
•
Konwersja do książki elektronicznej: Ta funkcja umożliwia
skanowanie wielu dokumentów po postaci jednej książki elektronicznej
lub konwersję istniejących plików do formatu książki elektronicznej.
•
Dodatek: Skanuje i faksuje bezpośrednio z programu Microsoft Office.
8. Narzędzia do zarządzania
186
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów
Windows i Mac OS.
• W przypadku systemu Windows do korzystania z programu
Samsung Easy Printer Manager wymagany jest program Internet
Explorer w wersji 6.0.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager to aplikacja, która gromadzi
wszystkie ustawienia urządzenia firmy Samsung w jednym miejscu.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urządzenia, a także środowiska drukowania, ustawienia/działania oraz
uruchamianie. Wszystkie te funkcje gwarantują wygodę użytkowania
urządzenia firmy Samsung. Narzędzie Samsung Easy Printer Manager
obejmuje dwa różne interfejsy użytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przełączanie pomiędzy dwoma interfejsami jest proste:
wystarczy kliknąć przycisk.
Otwórz kolejno foldery Applications > Samsung > Samsung Easy
Printer Manager
Interfejs aplikacji Samsung Easy Printer Manager składa się z różnych
prostych sekcji opisanych w poniższej tabeli:
Zrzut ekranu może się różnić w zależności od używanego systemu
operacyjnego.
11
Opis narzędzia Samsung Easy Printer Manager
Otwieranie programu:
Środowisko Windows
Wybierz menu Uruchom > Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy
Printer Manager.
Środowisko Mac
8. Narzędzia do zarządzania
187
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer
1
Lista
drukarek
Lista drukarek wyświetla drukarki zainstalowane na
komputerze oraz drukarki sieciowe dodane podczas
wykrywania sieci (tylko system Windows).
Informacje
o drukarce
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat urządzenia.
Można tu sprawdzić takie informacje, jak nazwa modelu
urządzenia, adres IP (lub nazwa portu) oraz stan
urządzenia.
Szybkie
łącza
4
Po podłączeniu urządzenia do sieci aktywowana
zostanie ikona aplikacji SyncThru™ Web Service.
Obszar
zawartości
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika.
2
Przycisk Rozwiązywanie problemów: W
przypadku wystąpienia błędu ten przycisk otwiera
okno Pod. wyk. i usuw. usterek. Umożliwia to
bezpośrednie otwieranie odpowiedniej części w
podręczniku użytkownika.
Informacje
o aplikacji
3
Obejmuje łącza do zmian zaawansowanych ustawień
(przełączanie interfejsu użytkownika), odświeżania,
ustawień preferencji, pomocy i informacji o aplikacji.
Wyświetla Szybkie łącza do określonych funkcji
urządzenia. Ta sekcja zawiera także łącza do aplikacji w
ustawieniach zaawansowanych.
5
6
Wyświetla informacje o wybranym urządzeniu, pozostałym
poziomie toneru i papieru. Informacje te różnić się będą w
zależności od wybranego urządzenia. Niektóre urządzenia
nie obsługują tej funkcji.
Zamawiani Kliknij przycisk Zamów w oknie zamówienia materiałów.
e
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
materiałów pośrednictwem Internetu.
eksploatac
yjnych
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
w oknie i kliknij dowolną
opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Przycisk
służy do zmiany interfejsu
użytkownika na interfejs ustawień
zaawansowanych (patrz „Przegląd interfejsu
ustawień zaawansowanych” na stronie 189).
8. Narzędzia do zarządzania
188
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer
12
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osób zarządzających siecią
i urządzeniami.
Ustawienia ostrzeżeń (tylko środowisko
Windows)
To menu zawiera ustawienia powiązane z alarmami o błędach.
•
Ostrzeżenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu otrzymania alarmu.
•
Ostrzeżenie e-mail: Zawiera opcje dotyczące otrzymywania alertów
pocztą elektroniczną.
•
Historia ostrzeżeń: Obejmuje alerty dotyczące historii urządzenia i
toneru.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
Ustawienia urządzenia
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np. konfiguracji urządzenia,
papieru, układu strony, emulacji, sieci i informacji o drukowaniu.
Ustawienia skanowania do komputera
Rozliczanie zadań
Umożliwia obsługę zapytań dotyczących informacji o przydziałach
określonego użytkownika rozliczania zadań. Informacje o przydziałach
mogą być tworzone i stosowane do urządzeń przez oprogramowanie do
rozliczania zadań, np. oprogramowanie administracyjne SyncThru™ lub
CounThru™.
To menu zawiera ustawienia umożliwiające tworzenie lub usuwanie
profilów skanowania do PC.
•
Włączanie skanowania: Określa, czy skanowanie jest włączone w
urządzeniu.
•
Karta Podstawowe: Zawiera ogólne ustawienia skanowania i
urządzenia.
•
Karta Image: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.
8. Narzędzia do zarządzania
189
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
Aplikacja Stan drukarki Samsung to program służący do monitorowania
stanu drukarki i informowania o nim.
• Okno programu Stan drukarki Samsung i jego zawartość, pokazane
w tym podręczniku użytkowania, mogą się różnić w zależności od
urządzenia i używanego systemu operacyjnego.
Ikona
Znaczenie
Normalny
Urządzenie jest w trybie gotowości, nie
występują błędy ani ostrzeżenia.
Ostrzeżenie
Stan urządzenia może spowodować
wystąpienie błędu w przyszłości. Na przykład,
poziom toneru może być niski, co oznacza, że
niedługo może dojść do jego wyczerpania.
Wskaźnik błędu
Wystąpił przynajmniej jeden błąd.
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z
urządzeniem (patrz „Wymagania systemowe” na stronie 275).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu
Windows.
Opis
13
Przegląd Stan drukarki Samsung
W programie Stan drukarki Samsung można uzyskać informacje o błędach,
które wystąpiły podczas pracy. Aplikacja Stan drukarki Samsung
instalowana jest automatycznie podczas instalacji oprogramowania
urządzenia.
Program Stan drukarki Samsung można także uruchomić ręcznie. Przejdź
do Preferencje drukowania, kliknij kartę Podstawowe > przycisk Stan
drukarki.
Na pasku zadań systemu Windows wyświetlone zostaną następujące
ikony:
8. Narzędzia do zarządzania
190
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
User’s Guide
W przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera okno Pod. wyk. i usuw. usterek.
Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów bezpośrednio w
podręczniku użytkownika.
1
Info o mat eksp
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej kasecie
wyrażony procentowo. Urządzenie i liczba kaset z
tonerem wyświetlane w powyższym oknie mogą się
różnić w zależności od używanego urządzenia.
Niektóre urządzenia nie obsługują tej funkcji.
Opcja
Możesz skonfigurować ustawienia ostrzeżeń
związanych z zadaniami drukowania.
Zamówienie
Materiały
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
pośrednictwem Internetu.
Anuluj
drukowanie
• Anuluj drukowanie : Jeśli zadanie drukowania
oczekuje w kolejce wydruku lub w drukarce,
anuluj wszystkie zadania drukowania
użytkownika, znajdujące się w kolejce wydruku
lub w drukarce.
2
3
4
lub
Zamknij
5
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika.
• Zamknij : W zależności od stanu urządzenia lub
obsługiwanych funkcji może być wyświetlany
przycisk Zamknij, służący do zamykania okna
stanu.
8. Narzędzia do zarządzania
191
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
Aplikacja Samsung Printer Experience to aplikacja firmy Samsung, która
łączy w jednym miejscu ustawienia urządzenia Samsung i zarządzanie
urządzeniem. Za pomocą aplikacji można konfigurować ustawienia,
zamawiać materiały eksploatacyjne, otwierać przewodniki dotyczące
rozwiązywania problemów, odwiedzać witrynę firmy Samsung i sprawdzać
dane podłączonego urządzenia. Aplikacja ta zostanie automatycznie
pobrana ze Store(Sklep), jeśli urządzenie podłączone jest do komputera z
dostępem do Internetu.
Zrzut ekranu może się różnić w zależności od modelu.
Dostępne tylko dla użytkowników systemu Windows 8.
14
Informacje o aplikacji Samsung Printer
Experience
Aby otworzyć aplikację,
Na ekranie Uruchom wybierz kafelek Samsung Printer Experience
(
).
1
Informacje o
drukarce
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie informacje, jak
stan urządzenia, lokalizacja, adres IP oraz poziom
toneru.
Interfejs aplikacji Samsung Printer Experience obejmuje wiele różnych
przydatnych funkcji opisanych w poniższej tabeli:
8. Narzędzia do zarządzania
192
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
2
Podręcznik
użytkownika
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika. Do
korzystania z tej funkcji wymagane jest podłączenie
do Internetu.
6
W przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera okno Pod. wyk. i usuw. usterek.
Umożliwia to otwieranie sekcji rozwiązywania
problemów bezpośrednio w podręczniku
użytkownika.
Lista urządzeń i
Ostatnie
zeskanowane
obrazy
Lista skanowania obejmuje urządzenia obsługujące
aplikację Samsung Printer Experience. Pod
każdym urządzeniem znajdują się ostatnio
zeskanowane obrazy. Aby możliwe było skanowanie
w sieci, urządzenie musi być podłączone do sieci. Ta
część przeznaczona jest dla użytkowników drukarek
wielofunkcyjnych.
15
Dodawanie/Usuwanie drukarek
3
4
5
Zamówienie
Materiały
Kliknij ten przycisk, aby zamówić nowe kasety z
tonerem przez Internet. Do korzystania z tej funkcji
wymagane jest podłączenie do Internetu.
Odwiedź
Samsung
Łączy z witryną drukarki Samsung. Do korzystania z
tej funkcji wymagane jest podłączenie do Internetu.
Drukarka
Ustawienia
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np.
konfiguracji urządzenia, papieru, układu strony,
emulacji, sieci i informacji o drukowaniu za pomocą
aplikacji SyncThru™ Web Service. Urządzenie
musi być podłączone do sieci. Ten przycisk będzie
wyłączony, jeśli urządzenie podłączone jest za
pomocą kabla USB.
Jeśli do aplikacji Samsung Printer Experience nie dodano żadnej drukarki
lub w celu dodania/usunięcia drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Można dodawać/usuwać drukarki podłączone do sieci.
Dodawanie drukarki
1
W Charms(Panele) wybierz opcję Ustawienia.
Lub kliknij prawym przyciskiem myszy stronę Samsung Printer
Experience i wybierz Ustawienia.
2
Kliknij pozycję Dodaj drukarkę
8. Narzędzia do zarządzania
193
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
3
Wybierz żądaną drukarkę, którą chcesz dodać.
16
Drukowanie w systemie Windows 8
Możesz zobaczyć dodaną drukarkę.
W tej części wyjaśniono drukowanie z ekranu Uruchom.
Jeśli widzisz oznaczenie
aby dodać drukarki.
, możesz również kliknąć oznaczenie
,
Drukowanie podstawowe
Usuwanie drukarki
1
W Charms(Panele) wybierz opcję Ustawienia.
Lub kliknij prawym przyciskiem myszy stronę Samsung Printer
Experience i wybierz Ustawienia.
2
3
4
1
2
3
4
Otwórz dokument do wydruku.
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Urządzenie.
Wybierz drukarkę z listy.
Wybierz ustawienia drukarki, np. liczbę kopii i orientację strony.
Kliknij pozycję Usuń drukarkę
Wybierz żądaną drukarkę, którą chcesz usunąć.
Kliknij przycisk Tak.
Zobaczysz, że wybrana drukarka została usunięta z ekranu.
8. Narzędzia do zarządzania
194
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
5
Kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć zadanie drukowania.
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia (
•
) na pasku zadań systemu Windows.
Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk
(Zatrzymaj) na panelu sterowania.
Otwieranie większej liczby ustawień
W zależności od użytkowanego modelu lub opcji ekran może być inny.
Można skonfigurować więcej parametrów drukowania.
1
2
3
4
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Urządzenie.
Wybierz drukarkę z listy.
Kliknij przycisk Więcej ustawień.
8. Narzędzia do zarządzania
195
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
Karta Podstawowe
Podstawowe
Ta opcja umożliwia wybranie podstawowych ustawień drukowania, np.
kopii, orientacji i typu dokumentu.
Ustawienia Eco
Ta opcja pozwala na wybór wielu stron na arkusz, aby oszczędzać nośnik.
Karta Zaawansowane
Ustawienia papieru
Ta opcja pozwala na ustawienie podstawowych specyfikacji papieru.
Ustawienia układu
Ta opcja pozwala na ustawienie różnych sposobów organizowania układu
dokumentów.
8. Narzędzia do zarządzania
196
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
Karta Zabezpieczenia
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Jeśli ta karta nie jest wyświetlana lub jest nieaktywna, oznacza to,
że te funkcje nie są obsługiwane.
Używanie funkcji udostępniania
Aplikacja Samsung Printer Experience umożliwia drukowanie z innych
aplikacji zainstalowanych na komputerze dzięki funkcji udostępniania.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku plików o formatach jpeg,
bmp, tiff, gif i png.
1
2
Wybierz zawartość, którą chcesz wydrukować z innej aplikacji.
3
4
Wybierz ustawienia drukarki, np. liczbę kopii i orientację strony.
W Charms(Panele) wybierz opcję Udostępnij > Samsung Printer
Experience.
Kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć zadanie drukowania.
Rozliczanie zadań
Ta opcja umożliwia drukowanie na podstawie posiadanych uprawnień.
Drukowanie dokumentów poufnych
Ta opcja służy do druku dokumentów poufnych. W celu wydrukowania
dokumentu należy podać hasło.
8. Narzędzia do zarządzania
197
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
17
Skanowanie w systemie Windows 8
Ta część przeznaczona jest dla użytkowników drukarek
wielofunkcyjnych.
5
6
Aby sprawdzić obraz, kliknij Podgląd (
7
Aby zapisać obraz, kliknij Skanuj (
).
Dostosuj wstępnie zeskanowany obraz za pomocą funkcji
skanowania, np. obracania i lustrzanego odbicia.
).
• Jeśli oryginały umieszczono w podajniku DSDF, funkcja Podgląd
Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i
tekstu w pliki cyfrowe, które można zapisać na komputerze.
(
) nie będzie dostępna.
• Jeśli wybrano opcję wstępnego skanowania, możesz opuścić krok 5.
Skanowanie z aplikacji Samsung Printer
Experience
W celu szybkiego skanowania wyświetlane są najczęściej używane menu
drukowania.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
2
3
4
Kliknij kafelek Samsung Printer Experience na ekranie Uruchom.
Kliknij Skanuj (
).
Ustaw parametry skanowania, np. typ obrazu, rozmiar dokumentu i
rozdzielczość.
8. Narzędzia do zarządzania
198
Korzystanie ze Skrzynki
18
19
Informacje o ekranie Skrzynka
Klawisze poleceń
Dokumenty i obrazy drukowane, skanowane, pobierane i wysyłane z
komputera można zapisywać w Skrz.. Skrz. znajduje się na dysku twardym
(HDD) urządzenia. Oznacza to, że dokumenty są przechowywane na dysku
twardym. Możesz utworzyć hasło dla określonego Zapisanego dokumenty,
aby uniemożliwić dostęp do niego nieuprawnionym użytkownikom. Możesz
także wydrukować zapisane dokumenty korzystając z wielu funkcji
drukowania i wysyłać dokumenty do wielu odbiorców w wiadomościach email, na serwer lub faksem. Możesz skonfigurować funkcję Zapisane
dokumenty i używać jej wraz z aplikacją SyncThru™ Web Service.
• Jeśli w opcji Skrz. przechowywane są ważne dane, zalecamy
regularne tworzenie kopii zapasowych. Firma Samsung zrzeka się
wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych w
wyniku niewłaściwego użytkowania lub awarii urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
Po wybraniu plików wyświetlane są następujące menu.
•
(Drukuj): Drukuje bezpośrednio pliki.
•
(Wyślij): Wysyła pliki do Faks, E-mail, Serwer, Skrz. lub USB.
•
(Usuń): Usuwa foldery i pliki.
Przycis
k
Nazwa
Opis
Szybkie menu
Otwiera szybkie menu.
Wyszukaj
Wyszukuje żądane menu lub aplikację.
Tryb Widok
Wybiera typ widoku.
Mój progr.
Wyświetl listę moich programów.
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
8. Narzędzia do zarządzania
199
Korzystanie ze Skrzynki
Przycis
k
Przechowywanie
Nazwa
Podmenu
(Action
overflow)
Opis
Otwiera podmenu.
• Wybierz wsz. : Zaznacza wszystkie foldery
i pliki.
Przycisk
Nazwa
Przekaz
Opis
Zarządzaj przekazywanymi danymi.
• Opcje druku : Ustawia opcje drukowania.
Aby użyć tej funkcji, konieczne może być
zalogowanie się jako administrator (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
• Utwórz folder : Tworzy folder.
• Zmień nazwę : Zmienia nazwę folderu lub
pliku.
• Usuń : Usuwa foldery i pliki.
• Kopia : Kopiuje foldery i pliki.
• Przenies : Przenosi foldery lub pliki do innej
pamięci.
• Wyczyść informacje o przeglądaniu :
Usuwa informacje o przeglądaniu.
• Szczegól : Wyświetla szczegółowe
informacje o folderze lub pliku.
• Zas plik : Wybiera zasady archiwizacji
plików.
Drukuj
Zarządza zapisanymi danymi drukowania.
Wyślij
Zarządza zapisanymi danymi wysyłania.
Pobierz
Zarządza zapisanymi danymi pobierania.
USB
Użyj urządzenia napędu USB.
• Format : Formatowanie plików lub danych.
8. Narzędzia do zarządzania
200
Korzystanie ze Skrzynki
Postęp zadania
Tworzenie folderu prywatnego
To menu jest wyświetlane zawsze, gdy urządzenie przetwarza zadanie.
•
Szczegól : Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić stan, ścieżkę folderu
i czas zadania.
•
Obszar podglądu : Umożliwia wyświetlenie podglądu zapisywanego
dokumentu. Obraz w obszarze podglądu przedstawia bieżące
ustawienia wysyłania, takie jak orientacja i rozmiar pliku.
20
Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku pamięci Pobierz i USB.
•
Publiczne: Pliki są dostępne dla wszystkich użytkowników.
•
Prywatne: Skonfiguruj hasło, aby uniemożliwić dostęp osobom
nieuprawnionym.
1
Wybierz typ Przechowywanie (Drukuj lub Wyślij) dl folderu, który
ma zostać utworzony.
2
3
Dotknij opcji
4
odpowiednie informacje w polach ID, Hasło, Potwierdź hasło, a
następnie dotknij przycisku OK.
Korzystanie ze Skrzynki
Aby korzystać z funkcji Skrz., dotknij opcji Skrz. na ekranie głównym lub
opcji Aplik..
Funkcja Przechowywanie pozwala przechowywać zeskanowane dane na
dysku twardym urządzenia. Zapisane dane można wysłać do różnych
odbiorców za pośrednictwem opcji Faks, E-mail, Serwer, Skrz. lub USB.
> Utwórz folder.
Wprowadź nazwę folderu i zaznacz opcję Ustaw jako prywatne, a
następnie dotknij przycisku OK.
Używanie wielokrotnego sprawdzania
Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku pamięci Drukuj i Wyślij.
Dotknij i przytrzymaj folder lub plik, a następnie zmień tryb wielokrotnego
sprawdzania.
8. Narzędzia do zarządzania
201
9. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Rozprowadzanie tonera
203
• Wymiana kasety z tonerem
205
• Wymiana zespołu obrazowania
207
• Wskazówki dotyczące unikania zacięć papieru 209
• usuwanie zakleszczeń
210
• Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
226
• Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
233
• Rozwiązywanie innych problemów
234
Jeśli rozwiązanie problemów w oparciu o niniejszy rozdział jest niemożliwe, skontaktuj się
z administratorem lub centrum serwisowym. Dane kontaktowe znajdziesz w opcji
Ustawienia > System > Informacje kontaktowe. Te informacje konfigurowane są przez
administratora urządzenia.
Rozprowadzanie tonera
Gdy wkrótce nastąpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:
•
Na wydruku występują białe plamy, wydruk jest jasny lub występują różnice w gęstości.
•
Dioda LED Stan miga na czerwono. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący tonera z informacją o jego małej ilości.
•
Na monitorze komputera pojawi się okno programu Stan drukarki Samsung z informacją o kasetach, w których jest mało toneru (patrz „Korzystanie z
aplikacji Stan drukarki Samsung” na stronie 190).
W takim przypadku możesz czasowo polepszyć jakość druku, rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych przypadkach białe plamy i jasny
wydruk będą nadal występować nawet po rozprowadzeniu tonera.
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy sprawdzić
typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy przykryć
go kartką papieru.
• Nie należy dotykać obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy korzystać z uchwytu.
• Nie używaj ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mogą one zarysować bęben kasety.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
9. Rozwiązywanie problemów
203
Rozprowadzanie tonera
9. Rozwiązywanie problemów
204
Wymiana kasety z tonerem
Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacji:
•
Dioda LED stanu i komunikat dotyczący toneru na wyświetlaczu wskazują, kiedy należy wymienić poszczególne kasety z tonerem.
•
Na monitorze komputera pojawi się okno programu Stan drukarki Samsung z informacją, że w kasecie jest mało toneru (patrz „Korzystanie z aplikacji
Stan drukarki Samsung” na stronie 190).
Przed zamówieniem i zainstalowaniem w urządzeniu sprawdź kod produktu w górnej części kasety z tonerem (patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne”
na stronie 256).
• Potrząśnij dokładnie kasetą z tonerem, pozwoli to poprawić początkową jakość druku.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy przykryć
go kartką papieru.
• Nie należy dotykać obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy korzystać z uchwytu.
• Nie używaj ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mogą one zarysować bęben kasety.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
9. Rozwiązywanie problemów
205
Wymiana kasety z tonerem
1
Kaseta z tonerem
9. Rozwiązywanie problemów
206
Wymiana zespołu obrazowania
2
Jednostka przetwarzania obrazu
9. Rozwiązywanie problemów
207
Wymiana zespołu obrazowania
9. Rozwiązywanie problemów
208
Wskazówki dotyczące unikania zacięć papieru
Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości
przypadków zacięć papieru. W przypadku wystąpienia zacięcia papieru
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
•
Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym
położeniu (patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 55).
Nie przepełniać zasobnika. Należy się upewnić, że poziom papieru
znajduje się poniżej oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej
ściance zasobnika.
•
Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.
•
Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i
rozprostować.
•
Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.
•
Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru.
•
Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
9. Rozwiązywanie problemów
209
usuwanie zakleszczeń
Aby uniknąć rozdarcia zaciętego arkusza, należy go wyciągać powoli i delikatnie.
3
W zasobniku 1
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy sprawdzić
typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
9. Rozwiązywanie problemów
210
usuwanie zakleszczeń
4
W zasobniku opcjonalnym
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 10).
9. Rozwiązywanie problemów
211
usuwanie zakleszczeń
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
9. Rozwiązywanie problemów
212
usuwanie zakleszczeń
5
W zasobniku uniwersalnym
9. Rozwiązywanie problemów
213
usuwanie zakleszczeń
6
Wewnątrz urządzenia
Obszar utrwalacza jest GORĄCY. Odczekaj aż urządzenie ostygnie przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w tym obszarze. Wyłącz zasilanie, aby
urządzenie ostygło. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy sprawdzić
typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
9. Rozwiązywanie problemów
214
usuwanie zakleszczeń
9. Rozwiązywanie problemów
215
usuwanie zakleszczeń
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
9. Rozwiązywanie problemów
216
usuwanie zakleszczeń
7
W obszarze odbioru
Obszar utrwalacza jest GORĄCY. Odczekaj aż urządzenie ostygnie przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w tym obszarze. Wyłącz zasilanie, aby
urządzenie ostygło. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
9. Rozwiązywanie problemów
217
usuwanie zakleszczeń
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
9. Rozwiązywanie problemów
218
usuwanie zakleszczeń
8
W obszarze modułu druku dwustronnego
9. Rozwiązywanie problemów
219
usuwanie zakleszczeń
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
9. Rozwiązywanie problemów
220
usuwanie zakleszczeń
9
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
Aby uniknąć zakleszczeń dokumentów, oryginały grube, cienkie lub o różnych typach papieru należy kopiować z wykorzystaniem szyby skanera.
Aby uniknąć podarcia zakleszczonego dokumentu, należy go wyciągać powoli i delikatnie.
9. Rozwiązywanie problemów
221
usuwanie zakleszczeń
Zacięcie oryginalnego papieru z przodu skanera
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 10).
9. Rozwiązywanie problemów
222
usuwanie zakleszczeń
Zacięcie oryginału w skanerze
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 10).
9. Rozwiązywanie problemów
223
usuwanie zakleszczeń
Jeżeli nie widać papieru w tym obszarze, przerwij i przejdź do następnego kroku:
9. Rozwiązywanie problemów
224
usuwanie zakleszczeń
Zacięcie oryginału w obszarze wyjścia skanera
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od modelu i zainstalowanych opcji. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
9. Rozwiązywanie problemów
225
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Komunikaty są wyświetlane na ekranie wyświetlacza i wskazują stan lub
błędy urządzenia. Niektóre komunikaty o błędach zawierają elementy
graficzne ułatwiające rozwiązywanie problemów. W poniższych tabelach
przedstawiono komunikaty, ich znaczenie oraz sposób rozwiązania
problemu (w razie potrzeby). Komunikaty oraz ich opisy zamieszczono w
kolejności alfabetycznej.
• Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, należy ponownie włączyć
urządzenie, a następnie wznowić zadanie drukowania. Jeżeli
problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem.
• W przypadku kontaktowania się z serwisem przedstawicielowi
serwisu należy podać treść wyświetlanego komunikatu.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być
wyświetlane na wyświetlaczu.
Wiadomość
Znaczenie
Nie dostarczono dość
toneru. Zdejmij taśmę
uszczelniającą z kasety
z tonerem lub
wstrząśnij nim. Wezwij
serwis, jeśli problem
wystąpi ponownie
Urządzenie nie
wykrywa kasety z
tonerem. Lub nie
usunięto taśmy
zabezpieczającej z
kasety z tonerem.
Usuń taśmę
zabezpieczającą z
kasety z tonerem. Patrz
Skrócona instrukcja
instalacji.
Koniec okresu uzycia,
wloz nowa jednostke
przetwarzania obrazu
Upłynął szacowany
okres eksploatacji
wskazanego zespołu
Wymień zespół
obrazowania na
oryginalny produkt firmy
Samsung (patrz
„Wymiana zespołu
obrazowania” na stronie
207).
obrazującegoa.
• [numer zasobnika] wskazuje numer zasobnika.
• [typ nośnika] wskazuje typ nośnika.
• [rozmiar nośnika] wskazuje rozmiar nośnika.
• [numer błędu] wskazuje numer błędu.
Sugerowane
rozwiązania
Koniec cyklu
Wskazana kaseta z
eksploatacji, zainstaluj tonerem osiągnęła
nową kasetę z tonerem. szacowany czas
eksploatacji a.
Wymień kasetę z
tonerem na oryginalną
kasetę firmy Samsungb
(patrz „Wymiana kasety
z tonerem” na stronie
205).
9. Rozwiązywanie problemów
226
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Awaria systemu
silnika: [numer błędu].
Wyłącz i włącz
Znaczenie
Wystąpił problem z
silnikiem systemu.
Usterki silnika: [numer
błędu]. Wezwij serwis,
jeśli problem nie
ustępuje
Sugerowane
rozwiązania
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Usterka wentylatora:
[numer błędu]. Wyłącz i
włącz ponownie.
Wystąpił problem w
Wyłącz i włącz ponownie
systemie wentylatora. urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Otwarte przednie drzwi.
Zamknij je
Drzwiczki nie zostały
prawidłowo
zatrzaśnięte.
Zamknij drzwiczki, aby
zablokowały się na
swoim miejscu.
Awaria mod : [numer
błędu]. Wyłącz i włącz
Wystąpił problem z
zespołem
utrwalającym.
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Awaria mod : [numer
błędu]. Wyłącz i włącz
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Usterka modułu
przetw. Obr: [numer
błędu]. Zainstaluj
jednostke
przetwarzania obrazu
ponownie
Zespół obrazowania
nie jest
zainstalowany.
Zainstaluj zespół
obrazowania. Jeśli jest
już zainstalowany,
spróbuj zainstalować go
jeszcze raz. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Usterka modułu
przetw. obr.: [numer
błędu]. Wezwij serwis
Wystąpił problem z
zespołem
obrazowania.
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Jednostka przetwarz.
nie jest kompatybilna.
Patrz podrecznik
uzytkownika
Zainstalowany zespół
obrazujący nie jest
przeznaczony dla
tego urządzenia.
Zainstaluj oryginalny
zespół obrazowania
firmy Samsung
przeznaczony dla tego
urządzenia (patrz
„Dostępne materiały
eksploatacyjne” na
stronie 256).
Blad systemu wejscia:
[numer błędu].
Sprawdz polaczenie
[numer zasobnika]
Wystąpił problem z
zasobnikiem
Otwórz i zamknij
zasobnik. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
9. Rozwiązywanie problemów
227
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Wiadomość
Znaczenie
Wystąpił problem z
modułem LSU.
Sugerowane
rozwiązania
Usterka systemu
podawania: [numer
błędu]. Wyjmij [numer
zasobnika] i ponownie
zainstaluj
Wystąpił problem z
zasobnikiem.
Otwórz i zamknij
zasobnik. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Awaria modułu LSU:
[numer błędu]. Wyłącz i
włącz
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Usterka lampy: [numer
błędu]. Otwórz i
zamknij drzwiczki.
Wezwij serwis, jeśli
problem wystąpi
ponownie
Wystąpił problem z
lampą.
Open the door, then
close it. Jeżeli problem
nie ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Awaria modułu LSU:
[numer błędu]. Wyłącz i
włącz. Jeśli problem
nie ustąpi, wezwij
serwis
Load [tray number]
with [Letter], [Plain]
paper
Rozmiar papieru
podany we
właściwościach
drukarki jest inny niż
rozmiar papieru
ładowanego.
Załaduj odpowiedni
papier do zasobnika.
Awaria silnika: [numer
błędu]. Wyłącz i włącz.
Jeśli problem nie
ustąpi, wezwij serwis
Wystąpił błąd z
systemem silnika.
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Zacięcie oryginału z
przodu skanera
Doszło do zacięcia
oryginałów w
podajniku DSDF.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „Zacięcie
oryginalnego papieru z
przodu skanera” na
stronie 222).
Zacięcie oryginału w
skanerze
Doszło do zacięcia
oryginałów w
podajniku DSDF.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „Zacięcie
oryginału w skanerze” na
stronie 223).
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
9. Rozwiązywanie problemów
228
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Pojemnik wyjściowy
jest zapełniony
papierem. Wyjmij
zadrukowany papier
Zasobnik odbiorczy
jest pełny.
Brak papieru w [numer
zasobnika]. Zaladuj
papier..
Brak papieru w
zasobniku.
Załaduj papier do
zasobnika
Brak papieru w
zasobniku MP. Zaladuj
papier..
Nie ma papieru w
podajniku
uniwersalnym.
Załaduj papier do
zasobnika
uniwersalnego.
Mało papieru w [numer
zasobnika]. Załaduj
papier.
Kończy się papier w
zasobniku.
Załaduj papier do
zasobnika
Zaciecie papieru w
dolnej czesci sciezki
dwustronnej
Papier zaciął się
podczas drukowania
dwustronnego.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „W obszarze
modułu druku
dwustronnego” na
stronie 219).
Zaciecie papieru
wewnatrz sciezki
dwustronnej
Zaciecie papieru w
górnej czesci sciezki
dwustronnej
Wyjmij wydruki z
zasobnika odbiorczego.
Urządzenie wznowi
drukowanie.
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Zacięcie pap. w
obszarze wyjścia.
Papier zaciął się w
obszarze wyjścia.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „W obszarze
odbioru” na stronie 217).
Zaciecie papieru
wewnatrz urzadzenia
Nastąpiło zacięcie
papieru wewnątrz
urządzenia.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „W zasobniku 1”
na stronie 210 lub „W
zasobniku opcjonalnym”
na stronie 211 lub
„Wewnątrz urządzenia”
na stronie 214).
Zaciecie papieru w
zasobniku 1
Doszło do zacięcia
papieru w obszarze
podawania
zasobnika.
Usuń zacięcie papieru
(patrz „W zasobniku 1”
na stronie 210).
Zaciecie papieru w
zasobniku 2
Przygotuj nowa
jednostke
przetwarzania obrazu
Usuń zacięcie papieru
(patrz „W zasobniku
opcjonalnym” na stronie
211).
Szacowany okres
eksploatacjia
zespołu
obrazowania dobiega
końca.
Przygotuj nowy zespół
do wymiany (patrz
„Wymiana zespołu
obrazowania” na stronie
207).
9. Rozwiązywanie problemów
229
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Znaczenie
Przygotuj nowa kasete
toneru
Wkrótce nastąpi
koniec szacowanego
okresu eksploatacjia
kasety z tonerem.
Tylne drzwi są otwarte.
Zamknij drzwi
Drzwiczki nie zostały
prawidłowo
zatrzaśnięte.
Sugerowane
rozwiązania
Przygotuj nową kasetę
toneru do wymiany.
Można tymczasowo
poprawić jakość
wydruku,
rozprowadzając toner
(patrz „Rozprowadzanie
tonera” na stronie 203).
Zamknij drzwiczki, aby
zablokowały się na
swoim miejscu.
Wiadomość
Wloz nowa kasete
toneru
Znaczenie
Prawie upłynął
szacowany okres
eksploatacji
wskazanej kasety z
tonerema.
Sugerowane
rozwiązania
Aby zapewnić jak
najwyższą jakość
wydruków, należy
wymienić kasetę z
tonerem po wyświetleniu
tego komunikatu. Dalsze
używanie tej samej
kasety może skutkować
pogorszeniem jakości
wydruków (patrz
„Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 205).
Gdy urządzenie
przestanie drukować,
zaleca się wymianę
kasety z tonerem (patrz
„Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 205).
9. Rozwiązywanie problemów
230
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Znaczenie
Prawie upłynął
szacowany okres
eksploatacji
wskazanego zespołu
obrazującegoa.
Wloz nowa jednostke
przetwarzania obrazu
toneru
Zablokowany skaner
lub inny problem.
Awaria czujnika:
[numer błędu]. Wyłącz i
włącz. Jeśli problem
nie ustąpi, wezwij
serwis
Sugerowane
rozwiązania
Aby zapewnić jak
najwyższą jakość
wydruków, należy
wymienić zespół
obrazujący po
wyświetleniu tego
komunikatu. Dalsze
używanie tego samego
zespołu może skutkować
pogorszeniem jakości
wydruków (patrz
„Wymiana zespołu
obrazowania” na stronie
207).
Blokada modułu CCD
(Charged Couple
Device) jest
włączona.
Wyłącz blokadę modułu
CCD lub wyłącz i włącz
ponownie urządzenie.
Jeżeli problem nie
ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Wystąpił problem w
systemie czujnika.
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Wstrząśnij kasetą z
tonerem, a następnie
zainstaluj. Jeżeli
problem się powtórzy,
wymień kasetę z
tonerem.
We wskazanej
kasecie pozostaje
niewielka ilość
toneru.
Można tymczasowo
poprawić jakość
wydruku,
rozprowadzając toner
(patrz „Rozprowadzanie
tonera” na stronie 203).
Wstrząśnij kasetą z
tonerem, a następnie
zainstaluj. Jeżeli
problem się powtórzy,
wymień kasetę z
tonerem.
We wskazanej
kasecie pozostaje
niewielka ilość
toneru.
Można tymczasowo
poprawić jakość
wydruku,
rozprowadzając toner
(patrz „Rozprowadzanie
tonera” na stronie 203).
Jeżeli problem nie
ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Temperatura
pomieszczenia jest
nieodpowiednia dla
ustawionego
zastosowania.
Wyreguluj temperaturę
pomieszczenia.
Urządzenie znajduje
się w pomieszczeniu
o nieprawidłowej
temperaturze.
Dostosuj temperaturę
pomieszczenia (patrz
„Dane techniczne” na
stronie 269).
9. Rozwiązywanie problemów
231
Opiskomunikatów wyświetlanych na ekranie
Wiadomość
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Awaria kasety toneru:
[numer błędu]. Wezwij
serwis
Wystąpił problem z
kasetą z tonerem.
Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi,
należy skontaktować się
z serwisem.
Kaseta z tonerem
niezainstalowana.
Zainstaluj kasete
Nie zainstalowano
kasety z tonerem.
Zainstaluj ponownie
kasetę z tonerem.
Kaseta z tonerem jest
niezgodna z
urządzeniem. Sprawdź
podręcznik
użytkownika
Zainstalowany zespół
obrazujący nie jest
przeznaczony dla
tego urządzenia.
Zainstaluj oryginalny
zespół obrazowania
firmy Samsung
przeznaczony dla tego
urządzenia (patrz
„Dostępne materiały
eksploatacyjne” na
stronie 256).
Górne drzwi skanera sa
otwarte
Pokrywa podajnika
DSDF nie jest
prawidłowo
zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie zablokowana
na właściwym miejscu.
Kaseta [numer
zasobnika] jest
wyciagnieta. Wlóz
poprawnie
Zasobnik nie został
prawidłowo
zatrzaśnięty.
Zamknij zasobnik, aby
zablokował się na swoim
miejscu.
a. .
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas
eksploatacji informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/
IEC 19752. Liczba stron może różnić się w zależności od stopnia pokrycia, środowiska
pracy, częstotliwości drukowania oraz typu i rozmiaru nośników druku.
b. .
Gdy kaseta z tonerem osiągnie koniec szacowanego czasu eksploatacji, urządzenie
przestanie drukować. W takiej sytuacji możesz przerwać lub kontynuować drukowanie
za pomocą usługi SyncThru™Web Service. (Ustawienia > Ustawienia urządzenia >
System > Ustawienia > Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi > Zatrzymanie
kasety z tonerem) lub Samsung Easy Printer Manager (Ustawienia urządzenia >
System > Zarządzanie materiałami > Zatrzymanie kasety z tonerem). Wyłączenie tej
opcji i kontynuowanie drukowania może spowodować uszkodzenie systemu
urządzenia.
9. Rozwiązywanie problemów
232
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
Stan
Urządzenie nie jest zasilane
lub kabel łączący urządzenie z
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.
Sugerowane rozwiązania
• Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli na panelu sterowania urządzenia znajduje się przycisk
(Zasilanie/Wybudzenie), naciśnij go.
• Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.
9. Rozwiązywanie problemów
233
Rozwiązywanie innych problemów
W poniższej tabeli przedstawiono niektóre problemy, które mogą wystąpić,
oraz zalecane rozwiązania. Należy postępować zgodnie z sugerowanymi
rozwiązaniami, aż problem zostanie usunięty. Jeżeli problem nie ustąpi,
skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
11
Problemy z podawaniem papieru
Stan
Inne problemy:
•
Patrz „Problem z ekranem wyświetlacza” na stronie 234.
•
Patrz „Problemy z podawaniem papieru” na stronie 234.
•
Patrz „Problemy z drukowaniem” na stronie 236.
•
Patrz „Problemy z jakością wydruków” na stronie 239.
•
Patrz „Problemy z kopiowaniem” na stronie 244.
•
Patrz „Problemy ze skanowaniem” na stronie 245.
•
Patrz „Problemy z faksem” na stronie 247.
•
Patrz „Problemy związane z systemem operacyjnym” na stronie 249.
Sugerowane rozwiązania
Papier zakleszcza się
podczas drukowania
Usuń zakleszczenie papieru (patrz „usuwanie
zakleszczeń” na stronie 210).
Papier skleja się.
• Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika
(patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 271).
• Upewnij się, że użyto właściwego typu papieru
(patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 271).
• Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go
lub przekartkuj.
• Wilgoć może powodować sklejanie się
niektórych typów papieru. Użyj nowej ryzy
papieru.
10
Problem z ekranem wyświetlacza
Stan
Wyświetlacz niczego
wskazuje.
Sugerowane rozwiązania
• Dostosuj jasność ekranu wyświetlacza.
Arkusze papieru nie
są podawane ze
stosu.
• W zasobniku mogą znajdować się różne typy
papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego
typu, rozmiaru i o jednakowej gramaturze.
• Jeśli arkusze spowodowały zakleszczenie,
usuń zakleszczenie (patrz „usuwanie
zakleszczeń” na stronie 210).
• Wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Jeżeli
problem nie ustąpi, należy skontaktować się z
serwisem.
9. Rozwiązywanie problemów
234
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Papier nie jest
podawany do
urządzenia.
Sugerowane rozwiązania
• Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza
urządzenia.
Stan
Papier nadal ulega
zakleszczeniu.
• Papier nie został prawidłowo załadowany. Usuń
papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo.
Sugerowane rozwiązania
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość
papieru. Wyjmij nadmiar papieru. Jeśli
drukowanie odbywa się na materiałach
specjalnych, użyj zasobnika uniwersalnego.
• Używany jest niewłaściwy typ papieru. Używaj
tylko papieru zgodnego z wymaganiami
technicznymi danego urządzenia (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość
papieru. Wyjmij nadmiar papieru.
• Papier jest za gruby. Używaj tylko papieru
zgodnego z wymaganiami technicznymi
danego urządzenia (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się
resztki papieru. Otwórz drzwiczki przednie i
wyjmij resztki papieru.
• Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia,
gumowa podkładka podajnika DSDF może
wymagać wymiany. Skontaktuj się z serwisem.
• Jeśli oryginał nie jest podawany do urządzenia,
niewykluczone, że gumowa podkładka
podajnika DSDF będzie wymagać wymiany.
Skontaktuj się z serwisem.
Koperty
przekrzywiają się lub
nie są podawane
prawidłowo.
Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają
koperty po obu jej stronach.
9. Rozwiązywanie problemów
235
Rozwiązywanie innych problemów
12
Stan
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie
drukuje.
Urządzenie nie
drukuje.
Możliwa przyczyna
Możliwa przyczyna
Ustawienia portu są
nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia drukarki w
systemie Windows, aby określić, czy
zadanie drukowania zostało wysłane do
prawidłowego portu. Jeśli komputer
wyposażony jest w więcej niż jeden port,
upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do prawidłowego portu.
Urządzenie może być
nieprawidłowo
skonfigurowane.
Sprawdź okno Preferencje
drukowania, aby się upewnić, że
wszystkie ustawienia są prawidłowe
(patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 73).
Sterownik drukarki został
nieprawidłowo
zainstalowany.
Napraw oprogramowanie urządzenia.
Urządzenie nie działa
prawidłowo.
Sprawdź, czy urządzenie nie wyświetla
błędu systemowego na wyświetlaczu
panelu sterowania. Skontaktuj się z
serwisem.
Rozmiar dokumentu jest
zbyt duży – brakuje
pamięci dyskowej
komputera, aby umożliwić
dostęp do tego zadania
drukowania.
W przypadku drukowania graficznego
interfejsu użytkownika zwolnij miejsce
na dysku twardym na wydruk i spróbuj
ponownie wydrukować dokument.
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie jest
zasilane.
Sprawdź połączenia przewodu
zasilającego. Sprawdź, czy urządzenie
jest włączone; sprawdź źródło zasilania.
Urządzenie nie jest
wybrane jako urządzenie
domyślne.
Wybierz urządzenie jako urządzenie
domyślne w systemie Windows.
Sprawdź następujące możliwości:
• Przednia pokrywa drukarki nie jest zamknięta. Zamknij drzwiczki
przednie.
• Wystąpiło zakleszczenie papieru. Usuń zakleszczenie papieru
(patrz „usuwanie zakleszczeń” na stronie 210).
• Nie załadowano papieru do podajnika. Załaduj papier (patrz
„Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 55).
• Nie zainstalowano kasety z tonerem albo zespołu obrazowania.
Zainstaluj kasetę z tonerem lub zespół obrazowania.
Jeśli wystąpił błąd systemowy, skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
Kabel łączący urządzenie
z komputerem nie jest
podłączony prawidłowo.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go
ponownie.
Kabel łączący urządzenie
z komputerem jest
uszkodzony.
Jeśli to możliwe, podłącz kabel do
innego sprawnego komputera i wykonaj
wydruk. Można także spróbować użyć
innego kabla urządzenia.
Sugerowane rozwiązania
9. Rozwiązywanie problemów
236
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Stan
Urządzenie
wybiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego
źródła papieru.
Opcje papieru wybrane w
oknie Preferencje
drukowania mogą być
nieprawidłowe.
W wielu aplikacjach źródło papieru
można wybrać na karcie Papier w oknie
Preferencje drukowania. Wybierz
właściwe źródło papieru. Zobacz ekran
pomocy sterownika drukarki (patrz
„Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 73).
Urządzenie
drukuje, ale
tekst jest
niepoprawny,
zniekształcony
lub niepełny.
Wykonywanie
zadania
drukowania
trwa bardzo
długo.
Zadanie może być bardzo
złożone.
Zmniejsz złożoność strony lub zmień
ustawienia jakości wydruku.
Połowa strony
jest pusta.
Mogła zostać wybrana
niewłaściwa orientacja
strony.
Zmień orientację strony w aplikacji.
Patrz ekran pomocy sterownika
drukarki.
Rzeczywisty rozmiar
papieru oraz ustawienia
rozmiaru papieru nie są
zgodne.
Sprawdź, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika drukarki
odpowiada papierowi w zasobniku.
Sprawdź, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika drukarki
odpowiada papierowi wybranemu w
ustawieniach używanej aplikacji.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Kabel urządzenia jest
nieprawidłowo
podłączony lub
uszkodzony.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go
ponownie. Spróbuj wydrukować
dokument, który wcześniej został już
prawidłowo wydrukowany. Jeśli to
możliwe, podłącz kabel i urządzenie do
innego komputera i spróbuj wydrukować
zadanie, które na pewno jest poprawne.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
wymień kabel urządzenia.
Wybrano niewłaściwy
sterownik drukarki.
Sprawdź menu wyboru drukarki w
aplikacji, aby się upewnić, że wybrano
właściwe urządzenie.
Aplikacja działa
nieprawidłowo.
Spróbuj wydrukować dokument z innej
aplikacji.
System operacyjny działa
nieprawidłowo.
Zamknij system Windows i ponownie
uruchom komputer. Wyłącz i włącz
ponownie urządzenie.
W przypadku pracy w
środowisku systemu DOS
ustawienie czcionki
urządzenia może być
nieprawidłowe.
Zmień ustawienie języka.
9. Rozwiązywanie problemów
237
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Sugerowane rozwiązania
Stan
Kaseta z tonerem jest
uszkodzona lub pusta.
W razie potrzeby wstrząśnij kasetą z
tonerem. W razie konieczności wymień
kasetę z tonerem.
Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych
stron.
Używanie wilgotnego
papieru może
spowodować
powstawanie pary
podczas wydruku.
To nie stanowi problemu. Kontynuuj
drukowanie. Użyj nowej ryzy papieru.
Plik może zawierać puste
strony.
Niektóre elementy, np.
kontroler lub płyta główna,
są uszkodzone.
Skontaktuj się z serwisem.
Przed
rozpoczęciem
drukowania
urządzenie
wydziela parę w
pobliżu
zasobnika
wyjściowego.
Urządzenie
niepoprawnie
drukuje plik
PDF. Brakuje
niektórych
elementów
graficznych,
tekstu lub
ilustracji.
Niezgodność między
plikiem PDF a produktami
firmy Acrobat.
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu
może umożliwić tę czynność. Włącz
opcję Drukuj jako obraz w opcjach
drukowania programu Acrobat.
Rzeczywisty rozmiar
papieru i ustawiony
rozmiar papieru nie są
zgodne.
Wybierz właściwy rozmiar papieru w
obszarze Lista niestandardowych
rozmiarów papieru na karcie Papier w
oknie Preferencje drukowania (patrz
„Opcje papieru” na stronie 75).
Jeżeli plik PDF nie
zawiera czcionki lub
zawiera obiekt, który jest
ustawiony na tryb
interaktywny.
Spróbuj wydrukować zadanie ze
sterownika drukarki.
Drukarka nie
drukuje na
papierze o
nietypowym
formacie, jak
papier do druku
faktur.
Wyparowuje olej
zabezpieczający zespół
utrwalacza.
Po wydrukowaniu ok. 100 kolorowych
stron zapach zniknie. To czasowy
problem.
Jakość druku
zdjęć nie jest
dobra. Obrazy
nie są wyraźne.
Rozdzielczość zdjęcia jest
bardzo niska.
Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Po
zwiększeniu rozmiaru w aplikacji
rozdzielczość zostaje zmniejszona.
Podczas
pierwszego
użytkowania
urządzenie
wydziela dziwny
zapach.
Strony są
drukowane, ale
są puste.
Możliwa przyczyna
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
9. Rozwiązywanie problemów
238
Rozwiązywanie innych problemów
13
Problemy z jakością wydruków
Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany
nieprawidłowo, jakość wydruku może się pogorszyć. Poniższa tabela
zawiera informacje dotyczące usuwania problemu.
Stan
Stan
Sugerowane rozwiązania
Górna część
papieru jest
zadrukowywana
jaśniejszymi
kolorami niż
pozostała część
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
Plamy toneru
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt
wilgotny lub zbyt chropowaty (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna
Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ
papieru na Papier ekologiczny (patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 73).
Sugerowane rozwiązania
Zbyt jasny lub
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub
wyblakłe obszary, kończy się zapas toneru. Można
wyblakły wydruk
tymczasowo przedłużyć okres eksploatacji kasety z tonerem.
Jeżeli nie nastąpi poprawa jakości wydruku, wymień kasetę z
tonerem.
• Odcień barwy może być dostosowany. Dostosuj odcień
barwy.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt
wilgotny lub zbyt chropowaty (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie rozdzielczości druku
jest zbyt niskie lub włączony jest tryb oszczędzania tonera.
Ustaw rozdzielczość wydruku i wyłącz tryb oszczędzania
toneru. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.
• Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje
konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Skontaktuj się
z serwisem.
• Wałek transferowy może być brudny. Wyczyść wnętrze
urządzenia. Skontaktuj się z serwisem.
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Skontaktuj
się z serwisem.
• Sprawdź lokalizacje urządzenia. Ten problem może
występować w obszarze o złej wentylacji.
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być
zabrudzona. Oczyść moduł LSU, skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
9. Rozwiązywanie problemów
239
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Wyblakłe
obszary
Sugerowane rozwiązania
Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe,
zazwyczaj okrągłe obszary:
Stan
Pionowe linie na
wydruku
• Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Spróbuj
ponownie wydrukować zadanie.
Białe plamy
Jeśli na stronie widoczne są białe plamy:
• Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na
części wewnętrzne urządzenia, co powoduje zabrudzenie
wałka transferowego. Wyczyść wnętrze urządzenia.
Wyczyść wnętrze urządzenia lub skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
• Bęben wewnątrz urządzenia został prawdopodobnie
zadrapany. Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy.
Skontaktuj się z serwisem.
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być
zabrudzona. Wyczyść wnętrze urządzenia lub skontaktuj się
z przedstawicielem serwisu.
• Zła partia papieru. Błędy w procesie produkcyjnym mogą
sprawić, że niektóre obszary papieru nie wchłaniają toneru.
Użyj papieru innego typu lub innej marki.
• Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu,
skontaktuj się z serwisem.
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi:
• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier
ma wilgotne plamy. Użyj papieru innej marki (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna
Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ na
Gruby (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie
73).
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
• Powierzchnia szyby skanera i białego arkusza może być
brudna. Wyczyść wnętrze urządzenia lub skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
Kolorowe lub
czarne tło
Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży:
• Zmień pas transferowy, jeśli okres jego eksploatacji dobiegł
końca. Skontaktuj się z serwisem.
• Sprawdź warunki panujące w miejscu, w którym ustawiono
urządzenie: bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo
wilgotne powietrze (wilgotność względna wyższa niż 80%)
może powodować większe cieniowanie tła.
• Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść
wnętrze urządzenia lub skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
9. Rozwiązywanie problemów
240
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Smugi toneru
Sugerowane rozwiązania
Jeśli toner powoduje powstawanie smug na stronie:
• Wyczyść wnętrze urządzenia. Wyczyść wnętrze urządzenia
lub skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Stan
Rozproszenie
toneru w tle
• Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie, zmień
układ wydruku, aby uniknąć drukowania w obszarach, które
mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie.
Drukowanie na połączeniach może powodować problemy.
• Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy. Skontaktuj się z
serwisem.
• Zmień pas transferowy, jeśli okres jego eksploatacji dobiegł
końca. Skontaktuj się z serwisem.
• Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej
strony, dostosuj rozdzielczość drukowania z poziomu
aplikacji lub w oknie Preferencje drukowania (patrz
„Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 73).
Powtarzające się Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe
pionowe pasy
ślady:
• Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się
toner. Jeśli wady występują na tylnej części strony, problem
zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku
następnych stron.
• Zespół utrwalający może być uszkodzony. Skontaktuj się z
serwisem.
Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w
sposób przypadkowy na drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru z innej partii. Nie
otwieraj opakowania papieru, jeżeli nie jest to konieczne, aby
papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci.
• Sprawdź typ i jakość papieru (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Zespół obrazujący może być uszkodzony. Jeśli na stronie
występują regularne ślady, wydrukuj kilka razy arkusz
czyszczący, aby wyczyścić zespół obrazowania. Wyczyść
wnętrze urządzenia. Jeśli wciąż występują te same
problemy, wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy.
Skontaktuj się z serwisem.
Sugerowane rozwiązania
Wokół
pogrubionych
znaków lub
obrazów widać
cząsteczki toneru
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna
Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ
papieru na Papier ekologiczny (patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 73).
• Upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ papieru. Na
przykład: Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano
Zwykły papier, może wystąpić nagromadzenie toneru, co
powoduje ten problem z jakością.
9. Rozwiązywanie problemów
241
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Zniekształcone
znaki
Sugerowane rozwiązania
• Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy niekompletne,
używany papier może być zbyt śliski. Spróbuj użyć innego
papieru (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie
271).
Stan
Marszczenie
papieru
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić
papier w zasobniku o 180°.
• Jeżeli litery są zniekształcone i występuje efekt falowania,
moduł skanera może wymagać naprawy. Wyczyść moduł
skanera lub skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Przekrzywienie
strony
Sugerowane rozwiązania
Zabrudzenie
tylnych stron
wydruków
Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety. Wyczyść wnętrze
urządzenia. Wyczyść wnętrze urządzenia lub skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
• Sprawdź, czy papier lub inne nośniki zostały prawidłowo
włożone do zasobnika oraz czy prowadnice nie przylegają
zbyt mocno do brzegów stosu lub nie są od nich zbytnio
oddalone.
Podwijanie się i
falowanie
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru. Zwijanie się papieru może być
spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością (patrz
„Dane techniczne nośnika druku” na stronie 271).
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić
papier w zasobniku o 180°.
9. Rozwiązywanie problemów
242
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Strony
jednokolorowe
lub czarne
Sugerowane rozwiązania
• Zespół obrazujący może być nieprawidłowo zainstalowany.
Wyjmij zespół obrazujący i włóż go ponownie.
Stan
Poziome smugi
• Zespół obrazowana może być wadliwy i wymagać wymiany.
Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy. Skontaktuj się z
serwisem.
• Zespół obrazujący może być uszkodzony. Wyjmij zespół
obrazujący i zainstaluj nowy. Skontaktuj się z serwisem.
• Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać
naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Podwinięcie
Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest
podawany do drukarki:
• Wyczyść wnętrze urządzenia. Wyczyść wnętrze urządzenia
lub skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić
papier w zasobniku o 180°.
• Sprawdź typ i jakość papieru (patrz „Dane techniczne
nośnika druku” na stronie 271).
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna
Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ na
Cienki (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie
73).
• Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy. Skontaktuj się z
serwisem.
• Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać
naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Niewypełnione
znaki
Jeśli wystąpią poziome równoległe czarne paski lub smugi:
• Zespół obrazujący może być nieprawidłowo zainstalowany.
Wyjmij zespół obrazujący i włóż go ponownie.
• Urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z
serwisem.
Wysypywanie
się toneru z
kasety
Sugerowane rozwiązania
W częściach znaków występują białe plamy w miejscach, gdzie
powinny znajdować się wypełnione powierzchnie:
• Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru.
Wyciągnij papier i odwróć go.
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 271).
Nieznany obraz
pojawia się
wielokrotnie na
kilku arkuszach
lub toner
wysypuje się,
wydruk jest zbyt
jasny bądź
występują
zabrudzenia.
Korzystanie z urządzenia na wysokości większej niż 1 000 m
może mieć niekorzystny wpływ na jakość wydruku np.
powodując wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki.
Zmień ustawienie wysokości w urządzeniu na prawidłowe.
9. Rozwiązywanie problemów
243
Rozwiązywanie innych problemów
14
Problemy z kopiowaniem
Stan
Kopie są zbyt jasne lub zbyt
ciemne
Sugerowane rozwiązania
Dotknij opcji Kopia na ekranie głównym lub Aplik.. Istnieje możliwość dostosowania poziomu zaciemnienia w celu
uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku, gdy oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy (patrz
„Zmiana opcji Zaciemnienie” na stronie 105).
Na kopiach występują
• Jeśli na oryginale występują wady, dotknij opcji Kopia na ekranie głównym lub Aplik. (patrz „Zmiana opcji
Zaciemnienie” na stronie 105).
rozmazania, linie, znaki lub plamy.
• Jeśli wady nie występują na oryginale, wyczyść moduł skanera. Wyczyść moduł skanera lub skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
Obraz kopii jest przekrzywiony.
• Upewnij się, że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do
podajnika DSDF stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
• Sprawdź, czy papier do kopiowania jest włożony prawidłowo.
• Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Drukowane są puste kopie.
Upewnij się, że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika
DSDF stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
Obraz łatwo ściera się z kopii.
• Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania.
• W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas.
Występują częste zakleszczenia
papieru do kopiowania.
• Przekartkuj stos papieru, a następnie odwróć go w zasobniku papieru. Wymień papier w zasobniku na nowy. Sprawdź
i dopasuj prowadnice papieru, jeśli to konieczne.
• Upewnij się, że papier ma odpowiednią gramaturę.
• Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania.
9. Rozwiązywanie problemów
244
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Kaseta z tonerem wystarcza na
mniejszą liczbę kopii niż
oczekiwana.
Sugerowane rozwiązania
• Może to wynikać z faktu, że oryginały zawierają obrazy, duże ciemne obszary i grube linie. Formularze, biuletyny
informacyjne, książki i podobne dokumenty należą do oryginałów, których kopiowanie wymaga większej ilości toneru.
• Pokrywa podajnika DSDF mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii.
• Urządzenie może być często włączane i wyłączane.
15
Problemy ze skanowaniem
Stan
Skaner nie działa.
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub w podajniku dokumentów stroną
zadrukowaną do góry (patrz „Wkładanie oryginałów” na stronie 50).
• Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu, który ma być zeskanowany. Należy
wypróbować funkcję skanowania wstępnego, aby zobaczyć, czy zadziała. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania.
• Sprawdź, czy kabel drukarki urządzenia jest podłączony prawidłowo.
• Upewnij się, że kabel drukarki urządzenia nie jest uszkodzony. Zamień kabel drukarki na taki, który jest na pewno sprawny.
Jeśli to konieczne, wymień kabel drukarki.
• Sprawdź, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Sprawdź ustawienia skanowania w używanej aplikacji w celu
upewnienia się, że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu (na przykład USB001).
Moduł skanera skanuje
bardzo wolno.
• Sprawdź, czy urządzenie drukuje odebrane dane. Jeśli tak, zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych.
• Grafika jest skanowana wolniej niż tekst.
• Szybkość komunikacji spada w trybie skanowania, ponieważ do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego obrazu
wymagana jest duża ilość pamięci. Ustaw w komputerze tryb ECP, w ustawieniach BIOS. Pomoże to zwiększyć szybkość.
Szczegóły dotyczące ustawiania opcji BIOS zawiera podręcznik użytkownika komputera.
9. Rozwiązywanie problemów
245
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Na ekranie komputera
wyświetlany jest następujący
komunikat:
• Urządzenie nie może być
ustawione w wybranym
trybie sprzętowym.
• Port jest używany przez inny
program.
Sugerowane rozwiązania
• Prawdopodobnie jest wykonywane zadanie kopiowania lub drukowania. Spróbuj wykonać zadanie po zakończeniu tego
zadania.
• Wybrany port jest obecnie używany. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę.
• Kabel drukarki urządzenia może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany.
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i że włączono zasilanie, a następnie uruchom ponownie komputer.
• Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Port jest wyłączony.
• Skaner jest zajęty
przyjmowaniem lub
drukowaniem danych.
Spróbuj ponownie po
zakończeniu bieżącego
zadania.
• Nieprawidłowe dojście.
• Skanowanie nie powiodło
się.
9. Rozwiązywanie problemów
246
Rozwiązywanie innych problemów
16
Problemy z faksem
Stan
Urządzenie nie działa, na
wyświetlaczu nie ma żadnych
komunikatów lub przyciski
nie działają.
Brak sygnału wybierania.
Sugerowane rozwiązania
• Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie.
• Upewnij się, że do gniazda elektrycznego dostarczane jest zasilanie.
• Upewnij się, że włączone jest zasilanie.
• Sprawdź, czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona (patrz „Widok z tyłu” na stronie 24).
• Sprawdź, czy gniazdo telefoniczne działa, podłączając do niego inny telefon.
• Znajdź optymalną linię komunikacyjną (patrz „Ogólne ustawienia faksu” na stronie 153).
Numery przechowywane w
pamięci nie są prawidłowo
wybierane.
Upewnij się, że numery zapisane w pamięci są prawidłowe. Aby to sprawdzić, wydrukuj listę z książki adresowej.
Oryginał nie jest podawany
do urządzenia.
• Upewnij się, że papier nie jest pomarszczony i został włożony prawidłowo. Sprawdź, czy oryginał ma prawidłowy rozmiar i
nie jest za gruby lub za cienki.
• Upewnij się, że podajnik dokumentów jest prawidłowo zamknięty.
• Konieczna może być wymiana podkładki gumowej podajnika dokumentów. Skontaktuj się z serwisem.
Faksy nie są odbierane
automatycznie.
• Tryb odbierania powinien być ustawiony na Faks.
• Upewnij się, że w zasobniku znajduje się papier.
• Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie. Jeśli jest, usuń problem.
• Znajdź optymalną linię komunikacyjną. Aby to sprawdzić, patrz menu Inteligentna diagnostyka faksu (patrz „Ogólne
ustawienia faksu” na stronie 153).
9. Rozwiązywanie problemów
247
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Urządzenie nie wysyła
faksów.
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że oryginał został załadowany do podajnika dokumentów albo umieszczony na szybie skanera.
• Sprawdź, czy urządzenie, do którego wysyłany jest faks, może go odebrać.
• Znajdź optymalną linię komunikacyjną. Aby to sprawdzić, patrz menu Inteligentna diagnostyka faksu (patrz „Ogólne
ustawienia faksu” na stronie 153).
Faks przychodzący zawiera
puste miejsca lub jest niskiej
jakości.
• Urządzenie wysyłające faks może być wadliwe.
• Zaszumiona linia telefoniczna może powodować błędy linii.
• Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii.
• Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacji. Wymień kasetę z tonerem (patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na stronie 205).
• Znajdź optymalną linię komunikacyjną. Aby to sprawdzić, patrz menu Inteligentna diagnostyka faksu (patrz „Ogólne
ustawienia faksu” na stronie 153).
Niektóre słowa na faksie
przychodzącym są
rozciągnięte.
W urządzeniu wysyłającym faks wystąpiło tymczasowe zakleszczenie dokumentu.
Na wysyłanych oryginałach
występują linie.
Sprawdź, czy na jednostce skanującej nie ma zanieczyszczeń i usuń je (patrz „Czyszczenie zespołu skanowania” na stronie
388).
Urządzenie wybiera numer,
ale nie może nawiązać
połączenia z innym
urządzeniem faksowym.
Faks odbiorczy może być wyłączony, może nie być w nim papieru lub może nie być w stanie odbierać połączeń
przychodzących. Porozmawiaj z operatorem drugiego urządzenia i poproś o rozwiązanie problemów z ich strony.
Faksy nie są zapisywane w
pamięci.
Może być za mało pamięci do zapisania faksu. Jeżeli wyświetlany jest komunikat o ilości dostępnej pamięci, usuń
niepotrzebne faksy z pamięci, a następnie spróbuj zapisać faks ponownie. Skontaktuj się z serwisem.
9. Rozwiązywanie problemów
248
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
W dolnej części każdej strony
lub na innych stronach
znajdują się puste obszary, z
małym paskiem tekstu w
górnej części.
Sugerowane rozwiązania
W ustawieniach opcji użytkownika mogły zostać wybrane nieprawidłowe ustawienia papieru. Sprawdź rozmiar papieru i
spróbuj ponownie.
17
Problemy związane z systemem operacyjnym
Typowe problemy w systemie Windows
Stan
Sugerowane rozwiązania
Podczas instalacji pojawia się
komunikat „Plik w użyciu”
Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom system Windows
ponownie. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Wyświetlane są komunikaty:
„Ogólny błąd ochrony”,
„Wyjątek OE”, „Spool 32” lub
„Niedozwolona operacja”
Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.
Pojawiają się komunikaty:
„Drukowanie nie powiodło
się”, „Przekroczony limit
czasu drukarki”.
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Wystarczy zaczekać, aż urządzenie zakończy
drukowanie. Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania, sprawdź połączenie i/lub
określ, czy wystąpił błąd.
9. Rozwiązywanie problemów
249
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Sugerowane rozwiązania
Aplikacja Samsung Printer
Experience nie jest
wyświetlana po kliknięciu
opcji więcej ustawień.
Aplikacja Samsung Printer Experience nie jest zainstalowana. Pobierz aplikację ze Store(Sklep) Windows i
zainstaluj ją.
Informacje o urządzeniu nie
są wyświetlane po kliknięciu
urządzenia w opcji
Urządzenia i drukarki.
Sprawdź Właściwości drukarki. Kliknij kartę Porty.
(Panel sterowania > Urządzenia i drukarki > Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję
Właściwości drukarki)
Jeśli w ustawieniach portu wybrano Plik lub LPT, usuń zaznaczenie tych opcji i wybierz TCP/IP, USB lub WSD.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Microsoft Windows znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Microsoft Windows
dostarczonym wraz z komputerem.
Typowe problemy dotyczące komputerów Mac
Stan
Urządzenie niepoprawnie
drukuje pliki PDF. Brakuje
niektórych elementów
graficznych, tekstu lub
ilustracji.
Sugerowane rozwiązania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność. Włącz opcję Drukuj jako obraz w opcjach
drukowania programu Acrobat.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
9. Rozwiązywanie problemów
250
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Sugerowane rozwiązania
Niektóre litery nie są
normalnie wyświetlane
podczas drukowania okładki.
System Mac OS nie może utworzyć czcionki podczas drukowania strony tytułowej. Litery alfabetu angielskiego i cyfry
wyświetlane są prawidłowo na okładce.
Podczas drukowania
dokumentu na komputerze
Mac w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub
nowszej kolory drukowane są
nieprawidłowo.
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w sterowniku urządzenia i w programie Acrobat
Reader.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach dotyczących komputerów Mac znajduje się w podręczniku użytkownika systemu komputera Mac,
dostarczonym wraz z komputerem.
Typowe problemy w systemie Linux
Stan
Na moim komputerze Linux
nie ma aplikacji xsane ani
simple-scan.
Sugerowane rozwiązania
Niektóre wersje systemu Linux mogą nie zawierać domyślnej aplikacji do skanowania. Aby móc używać funkcji skanowania,
zainstaluj jedną z aplikacji, korzystając z centrum pobierania dostępnego w systemie operacyjnym (np. Ubuntu Software
Center w przypadku systemu Ubuntu, Install/Remove Software w przypadku systemu openSUSE, Software w przypadku
systemu Fedora).
9. Rozwiązywanie problemów
251
Rozwiązywanie innych problemów
Stan
Sugerowane rozwiązania
Nie można odnaleźć skanera
w sieci.
W niektórych wersjach systemu włączona jest silna zapora, która może uniemożliwiać programowi instalacyjnemu otwarcie
portu niezbędnego do wyszukania urządzeń sieciowych. W takiej sytuacji należy ręcznie otworzyć port snmp - 22161 lub
wyłączyć zaporę na czas korzystania z urządzenia.
W przypadku drukowania
więcej niż jednej kopii druga
kopia nie jest drukowana.
Problem ten występuje w systemie Ubuntu 12,04 na skutek problemu ze standardowym filtrem CUPS „pdftops”.
Zaktualizowanie pakietu „cups-filters” do wersji 1.0.18 eliminuje problem („pdftops” to składnik pakietu „cups-filters”).
Nie można usunąć
zaznaczenia opcji
sortowania w oknie
dialogowym drukowania.
W niektórych wersjach, w oknie dialogowym drukowania GNOME występuje problem z obsługą opcji sortowania. Aby obejść
problem, ustaw domyślną wartość opcji sortowania na False przy użyciu systemowego narzędzia drukowania (wykonaj
polecenie „system-config-printer” w programie Terminal).
Drukowanie jest zawsze
wykonywane dwustronnie.
Ten problem z drukiem dwustronnym występował w pakiecie cups systemu Ubuntu 9.10. Uaktualnij pakiet cups do wersji
1.4.1-5ubuntu2.2.
Drukarka nie została dodana
za pomocą systemowego
narzędzia drukowania.
Problem ten występuje w systemie Debian 7 na skutek wady pakietu „system-config-printer” systemu Debian 7 (patrz http://
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 w systemie śledzenia usterek systemu Debian). Dodaj drukarkę w inny
sposób (np. CUPS WebUI).
Podczas otwierania plików
tekstowych opcje Rozmiar
papieru i Orientacja w oknie
dialogowym Drukuj są
wyłączone.
Problem ten występuje w systemie Fedora 19 i związany jest z edytorem tekstu „leafpad” systemu Fedora 19. Użyj innego
edytora tekstu, np. „gedit”.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z
komputerem.
9. Rozwiązywanie problemów
252
Rozwiązywanie innych problemów
Typowe problemy z językiem PostScript
Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PS i mogą wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.
problemy
Możliwa przyczyna
Nie można wydrukować pliku
PostScript.
Sterownik PostScript może nie być prawidłowo
zainstalowany.
Rozwiązanie
• Zainstaluj sterownik języka PostScript.
• Wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź, czy wersja PS jest dostępna do
drukowania.
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
Drukowany jest raport Błąd
przekroczenia limitu.
Zadanie drukowania było zbyt złożone.
Może być konieczne zmniejszenie złożoności strony lub zainstalowanie
większej ilości pamięci.
Została wydrukowana strona
błędu języka PostScript.
Zadanie drukowania może nie być zadaniem
PostScript.
Upewnij się, że zadanie drukowania jest zadaniem używającym języka
PostScript. Sprawdź, czy aplikacja oczekiwała na wysłanie do urządzenia
konfiguracji lub pliku nagłówka PostScript.
W sterowniku nie wybrano
zasobnika opcjonalnego.
Konfiguracja sterownika drukarki uniemożliwia
rozpoznanie zasobnika opcjonalnego.
Otwórz właściwości sterownika PostScript, wybierz kartę Opcje urządzenia
i ustaw opcję zasobnika.
Podczas drukowania
dokumentu na komputerze
Mac w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub
nowszej kolory drukowane są
nieprawidłowo.
Ustawienie rozdzielczości w sterowniku
drukarki nie odpowiada ustawieniu
wybranemu w programie Acrobat Reader.
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w
sterowniku drukarki i w programie Acrobat Reader.
9. Rozwiązywanie problemów
253
10.Materiały eksploatacyjne i
akcesoria
Ten przewodnik zawiera informacje na temat zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji
dostępnych dla urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
255
• Dostępne materiały eksploatacyjne
256
• Dostępne akcesoria
257
• Instalowanie akcesoriów
259
• Dostępne części do konserwacji
258
• Sprawdzanie okresu eksploatacji materiałów
263
• Korzystanie z urządzenia napędu USB
264
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Aby uzyskać listę
dostępnych akcesoriów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Aby uzyskać listę dostępnych materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji,
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne” na stronie 256.
• Patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 257.
Aby zamówić materiały eksploatacyjne, akcesoria i części do konserwacji zatwierdzone przez firmę Samsung, należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Samsung lub ze sprzedawcą urządzenia. Można również odwiedzić witrynę www.samsung.com/supplies, wybrać swój kraj/region i otrzymać
informacje kontaktowe serwisu.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
255
Dostępne materiały eksploatacyjne
Gdy materiały eksploatacyjne zużyją się, dla urządzenia można zamówić następujące typy materiałów:
Średnia wydajność
Typ
Kaseta tonerua
Nazwa części
Średnia ciągła wydajność kasety: Około 7 000 stron standardowych.
• M4583 series: MLT-D304S
Średnia ciągła wydajność kasety: Około 20 000 stron standardowych.
• M4583 series: MLT-D304L
Średnia ciągła wydajność kasety: Około 40 000 stron standardowych.
• M4580 series: MLT-D303E
• M4583 series: MLT-D304E
Jednostka przetwarzania
obrazub
Około 100 000 stron
• M4580 series: MLT-R303
• M4583 series: MLT-R304
a. Deklarowana wydajność zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752. Liczba stron może zależeć od środowiska operacyjnego, przerw w drukowaniu, grafiki, typu i rozmiaru nośnika.
b. W oparciu o 3 średnie strony papieru formatu Letter/A4 na zadanie drukowania (i wspomniany wyżej wzór pokrycia). Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki
otoczenia, odstępy między drukowaniem, liczba elementów graficznych, typ i rozmiar nośników.
Czas eksploatacji kasety z tonerem może być różny w zależności od opcji, stopnia pokrycia oraz trybu pracy.
Nowe kasety z tonerem lub inne materiały eksploatacyjne należy kupować w tym samym kraju, gdzie jest używane urządzenie. W przeciwnym razie nowe
kasety lub inne materiały eksploatacyjne będą nieobsługiwane przez urządzenie z powodu specyficznych dla każdego kraju różnic w konfiguracji kasety
lub materiałów.
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem, innych niż firmy Samsung, na przykład napełnianych lub odnawianych. Firma
Samsung nie gwarantuje jakości kaset z tonerem innych niż oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług serwisowych lub naprawczych
wynikających z korzystania z nieoryginalnych kaset z tonerem Samsung nie są pokrywane w ramach gwarancji na urządzenie.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
256
Dostępne akcesoria
Akcesoria mogą być kupione i zainstalowane w celu zwiększenia wydajności i możliwości urządzenia.
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 8).
Akcesoria
Funkcja
Nazwa części
Moduł pamięci
Zwiększa pojemność pamięci urządzenia.
SL-MEM001: 2 GB
Zasobnik opcjonalny
Jeśli często występują problemy z brakiem papieru, można dołączyć dodatkowy zasobnik na
SL-SCF4500
a
550 arkuszy.
Umożliwia łatwe przesuwanie urządzenia za pomocą podstawki na kółkach.
SL-DSK001S
Aby używać opcjonalnego stojaka, należy
zainstalować podstawę postępując zgodnie z opisem
umieszczonym w podręczniku instalacji opcjonalnego
stojaka dołączonym do stojaka. W przeciwnym razie
urządzenie ustawione na pochyłej powierzchni może
spaść i doprowadzić do obrażeń ciała.
Stojak
Zestaw
Ten zestaw umożliwia korzystanie z urządzenia jak z urządzenia bezprzewodowego i NFC.
bezprzewodowy/NFC
SL-NWE001X
Aby zakupić zestaw bezprzewodowy/NFC, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego
zakupiono urządzenie. Instalacji zestawu bezprzewodowego/NFC można dokonać tylko w
autoryzowanym serwisie, u przedstawiciela lub sprzedawcy, od którego zakupiono urządzenie.
a. .
Zwykły papier 75 g/m2 (papier dokumentowy).
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
257
Dostępne części do konserwacji
Konieczna jest wymiana części konserwacyjnych w określonych odstępach czasu, aby utrzymać urządzenie w jak najlepszym stanie i zapobiec problemom
z jakością drukowania i podawaniem papieru związanym ze zużytymi częściami. Części konserwacyjne to w większości wałki, pasy i podkładki. Jednak
okres wymiany i części zamienne mogą różnić się w zależności od modelu. Wymiana części do konserwacji może być przeprowadzana tylko przez
autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego zakupiono urządzenie. Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Okres wymiany dla części do konserwacji podawany jest przez program „Stan drukarki Samsung” lub na
ekranie wyświetlacza (jeżeli urządzenie obsługuje ekran wyświetlacza). Okres wymiany zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności
komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu i formatu papieru oraz złożoności zadania.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
258
Instalowanie akcesoriów
1
2
Środki ostrożności
•
Należy odłączyć przewód zasilania.
Nigdy nie należy zdejmować pokrywy płyty sterowania, gdy włączone
jest zasilanie.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze
odłączać przewód zasilania podczas instalacji lub dezinstalacji
DOWOLNYCH akcesoriów wewnętrznych lub zewnętrznych.
•
Należy rozładować ładunki elektrostatyczne.
Płyta sterowania i akcesoria wewnętrzne (karta sieciowa lub moduł
pamięci) są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Przed instalacją lub
dezinstalacją jakichkolwiek akcesoriów wewnętrznych należy
rozładować ładunki elektrostatyczne z ciała, dotykając metalowego
przedmiotu, takiego jak metalowa płyta tylna dowolnego urządzenia
podłączonego do uziemionego źródła zasilania. Jeśli przed
zakończeniem instalacji użytkownik przemieszczał się, należy
ponownie rozładować ładunki elektrostatyczne.
Ustawianie Opcje urządzenia
W przypadku instalacji urządzeń opcjonalnych, np. opcjonalnego
zasobnika, pamięci itd., urządzenie to automatycznie wykrywa i konfiguruje
takie opcjonalne urządzenia. Jeśli nie można użyć elementu opcjonalnego
zainstalowanego w sterowniku, można je ustawić w sekcji Opcje
urządzenia.
1
Kliknij przycisk Uruchom w systemie Windows.
•
2
W przypadku instalowania akcesoriów znajdująca się we wnętrzu
urządzenia bateria jest elementem wymienianym przez serwis. Nie
wolno jej wymieniać samodzielnie. W przypadku zainstalowania
niewłaściwego typu baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcją.
3
W przypadku systemu Windows 8 w Charms(Panele) wybierz
opcję Wyszukaj > Ustawienia.
W przypadku systemu Windows XP/2003 wybierz opcję Drukarki i
faksy.
•
W przypadku systemu Windows 2008/Vista wybierz pozycję
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•
W przypadku systemu Windows 7 wybierz pozycję Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Windows 8 wyszukaj opcję Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
259
Instalowanie akcesoriów
4
W przypadku systemów Windows XP/2003/2008/Vista wybierz
opcję Właściwości.
•
Konfiguracja drukarki: Wybierz język drukarki dla zadań
drukowania.
W przypadku systemów Windows 7, Windows 8 lub Windows Server
2008 R2 w menu podręcznym wybierz polecenie Właściwości
drukarki.
•
Ustawienia administratora: Możesz wybrać opcję Stan
drukarki oraz Buforowanie EMF.
•
Rozlicz. zadań administr.: Umożliwia powiązanie użytkownika
i informacji identyfikacyjnych konta z każdym drukowanym
dokumentem.
Jeśli pozycja Właściwości drukarki ma oznaczenie ►, można wybrać
inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
5
Uprawnienia użytkownika: W przypadku zaznaczenia tej
opcji zadanie drukowania mogą uruchomić tylko
użytkownicy, który otrzymali pozwolenie.
-
Uprawnienia grupowe: W przypadku zaznaczenia tej opcji
zadanie drukowania mogą uruchomić tylko grupy, które
otrzymały pozwolenie.
Wybierz pozycję Opcje urządzenia.
W zależności od używanego sterowniku lub systemu operacyjnego,
okno Właściwości może się różnić.
6
-
Aby hasło rozliczania zadań było szyfrowane, zaznacz opcję
Szyfrowanie hasła rozliczania zadań.
Wybierz odpowiednią opcję.
•
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że nie są dostępne dla danego urządzenia.
•
Opcje zasobników: Wybierz zainstalowany zasobnik
opcjonalny. Możesz wybrać zasobnik.
•
Opcje przechowywania: Wybierz zainstalowaną pamięć
opcjonalną. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, można wybrać Tryb
wydruku.
7
Ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru: Można
określić niestandardowy rozmiar papieru.
Klikaj OK, aż nastąpi wyjście z opcji Właściwości lub z okna
Właściwości drukarki.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
260
Instalowanie akcesoriów
3
Rozbudowa modułu pamięci
Urządzenie wyposażone jest w moduł pamięci DIMM (dual in-line memory module). Gniazdo modułu pamięci służy do instalacji dodatkowej pamięci.
Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych modułów pamięci DIMM firmy Samsung. W przypadku stwierdzenia, że problem z urządzeniem wynika z
użycia modułu DIMM innego producenta może nastąpić unieważnienie gwarancji.
Dostępne są informacje dotyczące zamawiania akcesoriów opcjonalnych (patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 257).
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
261
Instalowanie akcesoriów
Po zainstalowaniu pamięci opcjonalnej można korzystać z takich zaawansowanych funkcji drukowania jak sprawdzanie zadania i drukowanie zadań
zabezpieczonych w oknie właściwości drukarki. Można też zarządzać kolejką aktywnych zadań i zasadami przetwarzania plików (patrz „Korzystanie ze
Skrzynki” na stronie 199).
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
262
Sprawdzanie okresu eksploatacji materiałów
W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem
sprawdź pozostały okres eksploatacji materiałów. W razie potrzeby należy
wymienić odpowiednie części.
1
Dotknij Ustawienia > Zarzadzanie > Materiały eksploat. na
ekranie wyświetlacza.
2
Sprawdź okres przydatności materiałów eksploatacyjnych.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
263
Korzystanie z urządzenia napędu USB
W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z urządzenia napędu USB w
urządzeniu.
Urządzenie obsługuje urządzenia napędu USB z systemem plików FAT16/
FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów.
System plików urządzeniu napędu USB można sprawdzić u sprzedawcy.
4
Informacje o ekranie USB
Można używać tylko dopuszczonych urządzeń napędu USB ze złączem
wtykowym typu A.
Aby korzystać z funkcji USB, dotknij opcji Skrz. > USB na ekranie głównym
lub opcji Aplik..
Dokumenty i obrazy drukowane i wysyłane z USB można zapisywać w
Skrz. (patrz „Korzystanie ze Skrzynki” na stronie 199).
Należy używać tylko metalowych/ekranowanych urządzeń napędu USB.
5
Informacje o urządzeniu napędu USB
Urządzenia napędów USB mają różne pojemności, pozwalające zapewnić
więcej miejsca na zapisywanie dokumentów, prezentacji, pobranych plików
muzycznych i wideo, zdjęć wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych
plików, które należy zapisać lub przenieść.
Należy używać wyłącznie zgodnego urządzenia napędu USB, w
przeciwnym razie urządzenie może nie rozpoznać pamięci.
Podłącz urządzenie napędu USB do gniazda USB urządzenia.
Przy użyciu urządzenia napędu USB można wykonać następujące
czynności w urządzeniu:
•
zeskanować dokumenty i zapisać je w urządzeniu napędu USB;
•
wydrukować dane zapisane w urządzeniu napędu USB;
•
sformatować urządzenie napędu USB.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
264
Korzystanie z urządzenia napędu USB
6
Nie podłączaj urządzenia napędu USB do portów innych niż
przedstawione na poniższym rysunku. Podłączenie urządzenia napędu
USB do innych portów spowoduje wyświetlenie komunikatu z
ostrzeżeniem na ekranie wyświetlacza urządzenia.
Drukowanie z urządzenia napędu USB
Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w urządzeniu napędu
USB. Można drukować pliki w formacie TIFF, JPEG i PRN.
Typy plików obsługiwane przez funkcję drukowania z pamięci USB:
• Nie odłączaj urządzenia napędu USB, gdy jest ono używane.
Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w
wyniku nieprawidłowej eksploatacji.
• Jeśli urządzenie napędu USB posiada funkcje, takie jak ustawienia
zabezpieczeń i hasła, urządzenie może nie wykryć ich
automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych
funkcjach, zapoznaj się z Podręcznik użytkownika urządzenia
napędu USB.
•
PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone za pomocą dostarczonego
sterownika w urządzeniu. Pliki PRN można utworzyć, zaznaczając pole
wyboru Drukowanie do pliku podczas drukowania dokumentu.
Zamiast wydrukowania na papierze dokument zostanie zapisany jako
plik PRN. Tylko pliki PRN utworzone w ten sposób można drukować
bezpośrednio z urządzenia napędu USB (patrz „Drukowanie do pliku
(PRN)” na stronie 95).
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1,7 i wersja niższa
W przypadku 8-bitowych plików JPEG w wersji CMYK zadanie może
zostać anulowane.
Aby wydrukować dokument z urządzenia napędu USB:
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
265
Korzystanie z urządzenia napędu USB
1
Podłącz urządzenie napędu USB do gniazda USB urządzenia.
5
Urządzenie automatycznie wykryje pamięć i odczyta zapisane na
niej dane (patrz „Informacje o urządzeniu napędu USB” na stronie
264).
• Urządzenie nie wykryje niesformatowane urządzenie napędu USB.
Sformatuj urządzenie napędu USB i podłącz je ponownie do gniazda
USB urządzenia.
• Jeśli urządzenie nie wykryje urządzenia napędu USB, gdy jest w
trybie oszczędzania energii. Wybudź urządzenie i poczekaj, aż
powróci do trybu gotowości. Następnie ponownie podłącz
urządzenie napędu USB do portu USB z przodu urządzenia.
2
3
6
7
Wybierz odpowiednią opcję.
•
Kopie: Wybiera liczbę kopii.
•
Zródlo papieru: Wybierz zasobnik, z którego pobrany zostanie
papier.
•
Autodopasowanie: Pozwala na skalowanie zadania
drukowania do wybranego rozmiaru papieru w zasobniku,
niezależnie od rozmiaru dokumentu. Wybierz zasobnik i naciśnij
Wł..
Dotknij ikonę
, aby rozpocząć drukowanie.
Po zakończeniu drukowania można odłączyć urządzenie napędu
USB od urządzenia.
Dotknij opcji Skrz. > USB na ekranie głównym lub opcji Aplik..
Urządzenie wyświetli wszystkie pliki zapisane w urządzeniu napędu
USB.
Dotknij i przytrzymaj folder lub dokument z listy, który chcesz
wydrukować.
Jeśli wybrany plik PDF jest zabezpieczony hasłem, jest ono wymagane
do wydrukowania pliku. Wprowadź hasło, gdy urządzenie go zażąda.
Jeśli nie znasz hasła, zadanie drukowania zostanie anulowane.
4
Dotknij opcji
> Opcje druku.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
266
Korzystanie z urządzenia napędu USB
7
Zarządzanie urządzeniem napędu USB
Pliki obrazów zapisane w urządzeniu napędu USB można usuwać
pojedynczo lub wszystkie naraz poprzez sformatowanie nośnika.
Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu urządzenia napędu
USB nie można odtworzyć plików. Przed usunięciem danych należy się
upewnić, że nie są one już potrzebne.
5
Formatowanie urządzenia napędu USB
1
2
3
Podłącz urządzenie napędu USB do gniazda USB urządzenia.
Dotknij opcji Skrz. > USB na ekranie głównym lub opcji Aplik..
Urządzenie wyświetli wszystkie pliki zapisane w urządzeniu napędu
USB.
Dotknij i przytrzymaj folder lub dokument, który chcesz usunąć z
listy.
Usuwanie pliku obrazu
1
2
3
Po wyświetleniu okna potwierdzenia dotknij opcji Usuń.
Jeśli plik zapisany jest w folderze, naciśnij nazwę folderu.
Podłącz urządzenie napędu USB do gniazda USB urządzenia.
Dotknij opcji Skrz. > USB na ekranie głównym lub opcji Aplik..
Urządzenie wyświetli wszystkie pliki zapisane w urządzeniu napędu
USB.
4
5
Dotknij opcji
> Format.
Po wyświetleniu okna potwierdzenia dotknij opcji Format.
Dotknij i przytrzymaj folder lub dokument, który chcesz usunąć z
listy.
Jeśli plik zapisany jest w folderze, naciśnij nazwę folderu.
4
Dotknij
> Usuń.
10. Materiały eksploatacyjne i akcesoria
267
11.Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne i informacje o obowiązujących przepisach.
• Dane techniczne
269
• Informacje prawne
279
• Prawa autorskie
293
Dane techniczne
1
Ogólne dane techniczne
Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmienione informacje są publikowane pod
adresem www.samsung.com.
Elementy
Opis
Wymiara
Szerokość x długość x
wysokość
530 x 459,5 x 649 mm
Ciężara
Urządzenie razem z
materiałami eksploatacyjnymi
32,04 kg
Poziom hałasub c
Tryb gotowości
Poniżej 30 dB(A)
Tryb druku
Poniżej 54 dB(A)
Tryb
Szyba skanera
kopiowania
Podajnik
/
dokumentów
skanowani
a
Poniżej 56 dB(A)
Działanie
od 10 do 30°C
Przechowywanie (w
opakowaniu)
od -20 do 40°C
Temperatura
Poniżej 56 dB(A)
11. Dodatek
269
Dane techniczne
Elementy
Wilgotność
Zasilanied
Zużycie energiie
Opis
Działanie
od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w
opakowaniu)
od 10 do 90% wilgotności względnej
Modele 110 V
AC 110–127 V
Modele 220 V
AC 220–240 V
Przeciętny tryb pracy
Poniżej 900 W
Tryb gotowości
Poniżej 30 W
Tryb oszczędzania energii
Poniżej 1,8 W
Tryb wyłączaniaf
Poniżej 0,45 W
a. Wymiary i ciężar mierzone bez słuchawki i innych dodatkowych akcesoriów.
b. Natężenie dźwięku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
c. Dotyczy tylko Chin Jeśli hałas emitowany przez urządzenie przekracza 63 db (A), należy je umieścić w miejscu względnie odosobnionym.
d. Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
e. Na pobór mocy może mieć wpływ stan urządzenia, ustawienia, środowisko pracy oraz sprzęt i metody pomiarowe stosowane w danym kraju.
f. Zużycia energii można uniknąć tylko wtedy, gdy kabel zasilający jest odłączony.
11. Dodatek
270
Dane techniczne
2
Dane techniczne nośnika druku
Typ
Rozmiar
Wymiary
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Zasobnik1/zasobnik opcjonalny
Zwykły papier
Letter
216 x 279 mm
Legal
Zasobnik wielofunkcyjny
216 x 356 mm
od 70 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 70 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
US Folio
216 x 330 mm
• 550 arkuszy papieru o gramaturze
• 100 arkuszy papieru o
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Statement
140 x 216 mm
A6
105 x 148 mm
Niedostępne w zasobniku
opcjonalnym.
Karta indeksu
76 x 127 mm
Niedostępne w zasobniku 1/zasobniku
opcjonalnym.
Pocztówka 4 x 6
102 x 152 mm
Niedostępne w zasobniku
opcjonalnym.
Pocztówka 100 x 148
100 x 148 mm
Niedostępne w zasobniku
opcjonalnym.
75 g/m2 (papier dokumentowy)
gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
11. Dodatek
271
Dane techniczne
Typ
Rozmiar
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Wymiary
Zasobnik1/zasobnik opcjonalny
Kopertac
Monarch-Koperta
98 x 191 mm
9-Koperta
10-Koperta
Zasobnik wielofunkcyjny
98 x 225 mm
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
105 x 241 mm
• 50 arkuszy papieru o gramaturze 75
• 10 arkuszy papieru o
2
DL-Koperta
110 x 220 mm
C5-Koperta
162 x 229 mm
C6-Koperta
114 x 162 mm
g/m (papier dokumentowy)
gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 50 arkuszy papieru o gramaturze 75
g/m2 (papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwykły papier
e
Patrz sekcja Zwykły
papier
od 91 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 90 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
Grubszy
papier
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Niedostępne w zasobniku 1/zasobniku
opcjonalnym.
od 164 do 220 g/m2 (papier
dokumentowy)
Papier cienki
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 60 do 69 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 60 do 69 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 550 arkuszy
• 100 arkuszy
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, A6, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 120 do 150 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 120 do 150 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 50 arkuszy
• 10 arkuszy
Papier gruby d
Etykietyf g
11. Dodatek
272
Dane techniczne
Typ
Rozmiar
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Wymiary
Zasobnik1/zasobnik opcjonalny
Brystol d
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Zasobnik wielofunkcyjny
od 121 do 163 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 121 do 163 g/m2 (papier
dokumentowy)
• 50 arkuszy
• 10 arkuszy
Wtórny
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 60 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 60 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
Z nadrukiem
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
Dokumentow
y
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 105 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 105 do 120 g/m2 (papier
dokumentowy)
Kolorowy,
Bawełniany,
Dziurkowany
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
Papier
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive,
A5, Statement
Patrz sekcja Zwykły papier
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
firmowyg
11. Dodatek
273
Dane techniczne
Typ
Rozmiar
Wymiary
waga nośnika drukua/Pojemnośćb
Zasobnik1/zasobnik opcjonalny
Papier
niepłowiejący
Letter, Legal, US
Folio, A4, JIS B5, ISO
B5, Executive, A5,
Statement,
Pocztówka 4 x 6,
Pocztówka 100 x 148
Zasobnik wielofunkcyjny
Patrz sekcja Zwykły papier
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
Rozmiar minimalny
(niestandardowy)
76,2 x 127 mm
od 60 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)
Rozmiar maksymalny
(niestandardowy)
216 x 356 mm
e
od 75 do 90 g/m2 (papier
dokumentowy)
a. Jeśli gramatura nośnika druku przekracza 105 g/m2 (papier dokumentowy), należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu.
b. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu.
c. Koperta Monarch oraz Koperta C6 nie są obsługiwane w przypadku zasobnika opcjonalnego.
d. Karta indeksu nie jest obsługiwana przez podajnik uniwersalny.
e. A6, Pocztówka 4 x 6 i Pocztówka 100 x 148 nie są obsługiwane przez zasobnik opcjonalny.
f. Gładkość: od 100 do 250 (Sheffield)
g. Format A6 jest obsługiwany tylko przez podajnik uniwersalny/zasobnik 1.
11. Dodatek
274
Dane techniczne
3
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows®
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Pamięć RAM
wolne miejsce na
dysku twardym
Windows® XP
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy
1 GB (2 GB)
16 GB
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
11. Dodatek
275
Dane techniczne
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Windows Server® 2012
wolne miejsce na
dysku twardym
Pamięć RAM
512 MB (2 GB)
Procesory Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
• Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami administratora.
• Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym urządzeniem.
Mac
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Mac OS X 10.5
• Procesory Intel®
Pamięć RAM
Wolne miejsce na
dysku twardym
512 MB (1 GB)
1 GB
• Power PC G4/G5 867 MHz lub szybszy
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
11. Dodatek
276
Dane techniczne
Linux
Elementy
System operacyjny
Wymagania
RedHat® Enterprise Linux WS 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OpenSuSE® 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14, 15
Procesor
Procesor Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
Pamięć RAM
512 MB (1 GB)
Wolne miejsce na dysku
twardym
1 GB (2 GB)
Unix
Elementy
Wymagania
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
System operacyjny
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
11. Dodatek
277
Dane techniczne
Elementy
Wolne miejsce na dysku twardym
Wymagania
Do 100 MB
4
Środowisko sieciowe
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. W poniższej tabeli przedstawiono listę
środowisk sieciowych obsługiwanych przez urządzenie.
Elementy
Karta sieciowa
Dane techniczne
• Karta sieci przewodowej Ethernet 10/100/1000 Base TX
• Karta sieci bezprzewodowej LAN 802.11b/g/n i funkcja Near Field Communication (NFC)a
Sieciowy system operacyjny
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Mac OS X 10.5 - 10.9
• UNIX OS
Protokoły sieciowe
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
a. Urządzenie opcjonalne
11. Dodatek
278
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do wykorzystania w normalnym
środowisku pracy i jest zgodne z wieloma regulacjami prawnymi.
Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki ostrożności,
aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
5
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych certyfikat
potwierdzający spełnienie warunków zgodności z normą DHHS 21 CFR,
rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń laserowych klasy I (1), a w innych
krajach certyfikat urządzenia laserowego klasy I zgodnego z normą
IEC 60825-1: 2007.
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System lasera oraz
drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej
eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia awarii nigdy nie dochodziło do
kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności konserwacji
drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest zdjęta. Odbita wiązka,
choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok.
6
Dotyczy tylko Tajwanu
11. Dodatek
279
Informacje prawne
7
10
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Oszczędzanie energii
Emisja ozonu przez to urządzenie wynosi mniej niż 0,1 ppm.
Ze względu że ozon jest cięższy od powietrza, należy
urządzenie umieścić w miejscu o dobrej wentylacji.
Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię
oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie jej poboru w
sytuacji, kiedy urządzenie nie jest używane.
Jeśli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór
energii zostaje automatycznie obniżony.
8
Środki bezpieczeństwa dotyczące rtęci
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.
Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR,
należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov
Urządzenie zawiera rtęć. Należy usuwać zgodnie z przepisami
lokalnymi, stanowymi lub federalnymi (Dotyczy tylko Stanów
Zjednoczonych).
W przypadku modeli z certyfikatami ENERGY STAR na
urządzeniu umieszczona jest etykieta ENERGY STAR.
Sprawdź, czy urządzenie ma certyfikat ENERGY STAR.
9
Ostrzeżenie o nadchloranie
11
Utylizacja
Ostrzeżenie o nadchloranie dotyczy tylko zwykłych litowych baterii płaskich
CR (dwutlenek manganu) znajdujących się w produktach sprzedawanych
lub rozpowszechnianych WYŁĄCZNIE w stanie Kalifornia, w Stanach
Zjednoczonych.
Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska.
Materiał z nadchloranu — wymaga ostrożnej obsługi.
Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (tylko
Stany Zjednoczone)
11. Dodatek
280
Informacje prawne
12
13
Dotyczy tylko Chin
Prawidłowa utylizacja urządzenia (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów stosujących oddzielne systemy
utylizacji odpadów)
Witryna internetowa: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
11. Dodatek
281
Informacje prawne
(Tylko Stany Zjednoczone)
16
Emisja fal radiowych
Urządzenia elektroniczne należy utylizować za pośrednictwem
uprawnionego podmiotu. Aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu, przejdź
do strony: www.samsung.com/recyclingdirect lub zadzwoń pod numer
(877) 278 - 0799
Informacje dla użytkownika o przepisach FCC
To urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC.
Użytkowanie urządzenia podlega następującymi warunkom:
14
Stan Kalifornia Propozycja 65 — Ostrzeżenie
(dotyczy tylko USA)
15
Dotyczy tylko Tajwanu
•
Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
•
Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, w tym
takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i potwierdzono jego zgodność z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z
częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą
o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. To urządzenie generuje,
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W
przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcjami może
ono powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej.
Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.
Jeżeli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radiowym lub telewizyjnym, które można wykryć, wyłączając i włączając
urządzenie, zaleca się podjęcie próby wyeliminowania takich zakłóceń
przez zastosowanie jednego lub więcej poniższych środków:
•
Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
•
Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem.
11. Dodatek
282
Informacje prawne
•
•
Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym
obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest
odbiornik.
17
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
doświadczonym technikiem RTV.
Działanie urządzenia do identyfikacji radiowej jest podporządkowane
następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może wywoływać
zakłóceń i (2) urządzenie musi pochłaniać wszystkie zakłócenia, w tym
takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie. (Dotyczy
tylko Stanów Zjednoczonych, Francji i Tajwanu).
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone
przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z
normami mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do
korzystania z urządzenia.
RFID (Radio Frequency Interface Device)
18
Dotyczy tylko Tajwanu
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń
radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń
radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie ze
standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia,
określonym w dokumencie „Digital Apparatus” (Urządzenia cyfrowe), ICES003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Class A prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
11. Dodatek
283
Informacje prawne
19
22
Dotyczy tylko Rosja/Kazachstan/Białoruś
Dotyczy tylko Tajlandii
Niniejsze urządzenie telekomunikacyjne spełnia wymagania techniczne
NTC.
23
Dotyczy tylko Kanada
Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu
kanadyjskiego. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables d’Industrie Canada.
20
Dotyczy tylko Niemiec
21
Dotyczy tylko Turcji
Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany każdemu
terminalowi przyłączonemu do linii telefonicznej stanowi wskazówkę przy
określaniu maksymalnej liczby terminali, które można przyłączyć do jednej
linii. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji
urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla
wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule
condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n’excede pas cinq.
11. Dodatek
284
Informacje prawne
24
25
Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone
Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez
jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu
komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać
następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie
każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji:
1 data i godzina transmisji.
2 dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej
wiadomość.
3 Numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość,
przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej
urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie, działaniach lub procedurach
w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach
działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w
części 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, że zmiany takie
mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń
telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy
telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim
przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący
wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń, klient będzie
poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby miał on
możliwość utrzymania ciągłości usług.
Numer REN
Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC
dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej
lub tylnej części urządzenia. W pewnych przypadkach może istnieć
potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej.
Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii
telefonicznej, przydatną do określania, czy linia jest „przeciążona”.
Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może
spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu
połączeń telefonicznych. Suma wszystkich numerów REN urządzeń
zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć.
Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez
firmę telekomunikacyjną. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu
urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. Jeśli
którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie, należy je
natychmiast odłączyć od linii telefonicznej, ponieważ może ono uszkodzić
linię telefoniczną.
Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami
przyjętymi przez ACTA. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, zawierająca
między innymi identyfikator produktu o formacie US:AAAEQ##TXXXX.
Numer ten należy ujawnić na żądanie operatora sieci telefonicznej.
11. Dodatek
285
Informacje prawne
Przepisy FCC określają, że zmiany lub modyfikacje w takich
urządzeniach, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich
producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich
urządzeń. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje
szkodę w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna powinna
poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług
telekomunikacyjnych. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie
takie jest niemożliwe ze względów praktycznych, firma ta może
tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem, że:
a Bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta.
b Da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami.
c Poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do
Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie z procedurami określonymi
w zasadach i przepisach FCC, punkt E części 68.
Pozostałe przydatne informacje:
•
Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego
PBX.
•
Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub
modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej, na której jest
zainstalowane urządzenie, transmisja i odbiór we wszystkich
zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. Zaleca się, aby
żadne inne urządzenia, z wyjątkiem zwykłego telefonu, nie były
podłączone do tej samej linii telefonicznej.
•
Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub
wahania napięcia, zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej.
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora
lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i
elektronicznym.
•
Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania
połączeń testowych z numerami alarmowymi należy, korzystając z
numeru innego niż alarmowy, poinformować dyspozytora usług
awaryjnych o tym zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do
sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego.
•
Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw.
linii.
•
Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego.
Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za
pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C.
11. Dodatek
286
Informacje prawne
Ważne ostrzeżenie:
26
Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Urządzenie musi być uziemione.
Ważne
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną
wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. W razie wymiany lub
sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A.
Następnie należy założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. W razie
zagubienia pokrywy nie należy używać wtyczki bez założonej nowej
pokrywy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej
Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach
(głównie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej
sytuacji należy zakupić odpowiedni adapter. Nie należy demontować
zintegrowanej wtyczki.
W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast
wyrzucić. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione – włożenie jej
do gniazda grozi porażeniem prądem.
Przewody kabla zasilania mają następujące oznaczenia
kolorystyczne:
• Zielono-żółty: uziemienie
• Niebieski: zero
• Brązowy: faza
Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia barwne na
wtyczce:
Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „E”
lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym.
Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub
kolorem czarnym.
Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub
kolorem czerwonym.
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona
wkładka topikowa 13 A.
11. Dodatek
287
Informacje prawne
27
Oświadczenie o zgodności (państwa
europejskie)
Zatwierdzenia i certyfikaty
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że produkt
[M458x series] jest zgodny z istotnymi wymaganiami i
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie internetowej
www.samsung.com, przejdź do Wsparcie > Centrum
pobierania i wprowadź nazwę drukarki (urządzenia
wielofunkcyjnego), aby przejść do dokumentu EuDoC.
1 stycznia 1995 r: Dyrektywa Rady 2006/95/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich związanych z urządzeniami
niskonapięciowymi.
1 stycznia 1996 r: Dyrektywa Rady 2004/108/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej.
9 marca 1999 r: Dyrektywa Rady 1999/5/EC — w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności. Pełną treść deklaracji, przywołującej
odpowiednie dyrektywy oraz odnośne normy można uzyskać od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Certyfikat EC
Certyfikat zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych i
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (FAX)
Niniejszy produkt firmy Samsung został poddany samocertyfikacji przez
firmę Samsung zgodnie z dyrektywą nr 1999/5/EC dotyczącą
ogólnoeuropejskiego podłączenia do pojedynczych terminal do
publicznych analogowych sieci telefonicznych (PSTN). Produkt
zaprojektowano tak, aby współpracował z krajowymi sieciami PSTN i
zgodnymi systemami PBX w krajach europejskich:
W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności
skontaktować się z Laboratorium ZJ na Europę firmy Samsung Electronics
Co., Ltd.
Produkt został przetestowany zgodnie ze standardem TBR21. W celu
wsparcia użytkowania i stosowania urządzeń końcowych zgodnych z tym
standardem, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European
Telecommunication Standards Institute, ETSI) wydał dokument
pomocniczy (EG 201 121) zawierający uwagi i dodatkowe wymagania
mające za zadanie zapewnienie zgodności sieci terminali TBR21. Produkt
został zaprojektowany w oparciu o odpowiednie uwagi pomocnicze zawarte
w dokumencie i w pełni spełnia jego wymogi.
11. Dodatek
288
Informacje prawne
Informacje dotyczące europejskiego świadectwa
radiowego (dla produktów wyposażonych w
urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)
Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze;
mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o
niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie
2,4/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urządzenia są
zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest
zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Brak ograniczeń
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w
urządzeniu, są dopuszczone do użytkowania w Unii
Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeśli na etykiecie
urządzenia znajduje się znak CE.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji
ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń
bezprzewodowych:
Kraje UE
UE
Kraje EOG/EFTA
28
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Wskazówki dotyczące systemów
bezprzewodowych
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny
przegląd zaleceń, których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń
bezprzewodowych.
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczące poszczególnych
krajów są wymienione w odpowiednich sekcjach dla krajów (lub sekcjach
dla grup krajów). Urządzenia bezprzewodowe w Twoim systemie są
zaakceptowane do użycia tylko w krajach wyszczególnionych przez
oznaczenia zatwierdzenia radiowego na etykiecie znamionowej systemu.
Jeżeli kraju, w którym będzie używane urządzenie bezprzewodowe, nie ma
na liście, należy się skontaktować z lokalnym urzędem ds. pozwoleń
radiowych. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podlega ścisłym
regulacjom i ich użycie może być zabronione.
11. Dodatek
289
Informacje prawne
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż aktualne znane
ograniczenia ekspozycji. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które
mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana
w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości
radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych można bezpiecznie
używać. Niezależnie od tych poziomów energii, należy dbać o ograniczenie
do minimum kontaktu ludzi z urządzeniem podczas jego zwykłego
działania.
Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odległości 20 cm pomiędzy
urządzeniem bezprzewodowym a ciałem w przypadku urządzeń
bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to
kończyn). Gdy urządzenie jest włączone i pracuje, powinno znajdować się
przynajmniej 20 cm od ciała.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub
nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają
ściślejszym ograniczeniom. Poniżej zamieszczono przykłady często
spotykanych ograniczeń:
Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące
częstotliwość radiową mogą zakłócać działanie sprzętu w
samolotach cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa wymagają, aby
podczas podróży samolotem urządzenia te były wyłączone.
Przykładami urządzeń zapewniających komunikację
bezprzewodową są urządzenia typu IEEE 802.11 (znane jako
urządzenia bezprzewodowej sieci Ethernet) i urządzenia
Bluetooth.
W środowiskach, w których ryzyko wpływu na inne urządzenia lub
usługi jest szkodliwe lub odbierane jako szkodliwe, korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub
wzbronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania dużego
nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykładów
środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
może być ograniczone lub zabronione. Jeśli nie masz pewności,
czy użycie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urządzenia bezprzewodowego
lub włączeniem go, zapytaj o pozwolenie odpowiednią osobę
zarządzającą.
W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ w skład
systemu wchodzi urządzenie bezprzewodowe, przed podróżą
międzynarodową, w którą zabierasz system, skonsultuj się z
lokalnymi władzami ds. pozwoleń radiowych, aby uzyskać
informacje na temat ograniczeń w korzystaniu z urządzeń
bezprzewodowych w kraju docelowym, zanim jeszcze wyruszysz
w podróż lub na wycieczkę.
11. Dodatek
290
Informacje prawne
Jeżeli system jest wyposażony w wewnętrznie wbudowane
urządzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z niego, zanim
wszystkie pokrywy oraz osłony nie znajdą się na miejscu i system
nie zostanie całkowicie zmontowany.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane
przez użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować.
Zmiany wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym
unieważniają upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy
należy kontaktować się z producentem.
Korzystaj tylko ze sterowników zatwierdzonych dla kraju używania
urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z
Zestawem odbudowy systemu dostarczonym przez producenta
lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta.
11. Dodatek
291
Informacje prawne
29
Dotyczy tylko Chin
11. Dodatek
292
Prawa autorskie
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten podręcznik użytkownika udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika.
•
Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint i Outlook to albo zastrzeżone znaki handlowe, albo znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
•
Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android i Gmail to albo zastrzeżone znaki handlowe, albo znaki handlowe firmy Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, Mac i Mac OS to znaki handlowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint i logo AirPrint są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie open source. Użytkownik może uzyskać pełny określony kod
źródłowy na trzy lata po ostatniej dostawie tego produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
oss.request@samsung.com. Pełny określony kod źródłowy można także otrzymać fizycznie, np. na płycie
CD-ROM; wymaga to opłaty w minimalnej wysokości.
Adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M458x_Series/seq/28
prowadzi do kodu źródłowego oraz informacje o licencji na oprogramowanie open source
związane z tym produktem. Oferta ta jest ważna dla każdej osoby, która otrzymała tę informację.
Kod QR
REV.4.00
11. Dodatek
293
Podręcznik użytkownika
ZAAWANSOWANY (PODRĘCZNIK
ADMINISTRATORA)
Niniejszy podręcznik zawiera zaawansowane informacje dla administratora dotyczące
użytkowania urządzenia i zarządzania nim.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania
problemów w systemie Windows.
ZAAWANSOWANY (PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA)
3. Konfiguracja sieci
1. Informacje o podręczniku
administratora
Środowisko sieciowe
330
Konwencja
298
Dostęp do konfiguracji sieci
331
Odbiorca
299
Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
332
300
Ustawienia drukowania (porty, które należy
skonfigurować w celu drukowania w sieci)
336
Ustaw protokoły
337
Ustawienia filtrowania sieci
338
Instalowanie sterownika przez sieć
339
Znajomość zasad bezpieczeństwa dla
administratorów
Terminologia stosowana w niniejszym
podręczniku
301
2. Funkcje zaawansowane menu
Settings
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Logowanie
(opcjonalna)
349
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
359
304
Obsługiwane aplikacje mobilne
370
Język i wprowadzanie
305
AirPrint
372
Urządzenie
306
Google Cloud Print™
374
Ustawienia administratora
311
Zarządzanie
321
Ustawienia sieciowe
323
System
327
4. Konserwacja
Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
378
Ustawianie powiadomienia o zamówieniu
materiałów eksploatacyjnych
379
295
ZAAWANSOWANY
Wymiana i rozprowadzanie materiałów
eksploatacyjnych
380
Jak znaleźć numer seryjny
382
Czyszczenie pamięci
383
Czyszczenie urządzenia
384
Wskazówki dotyczące przechowywania
urządzenia, materiałów
eksploatacyjnych i papieru
390
Wskazówki dotyczące przenoszenia
urządzenia
391
Drukowanie strony testowej
392
296
1. Informacje o podręczniku
administratora
Niniejszy podręcznik zawiera zaawansowane informacje dla administratora dotyczące użytkowania urządzenia
i zarządzania nim. Urządzenie wyposażone jest w funkcje dostępne wyłącznie dla administratorów, na przykład
funkcję zdalnej instalacji sterownika lub tworzenie pakietu sterownika. Podręcznik zawiera także
informacje dotyczące konserwacji (np. czyszczenia urządzenia, wymiany kaset z tonerem). W
podręczniku można znaleźć odnoszące się do instrukcji zrzuty ekranów, czytelne tabele funkcji oraz
instrukcje krok po kroku.
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje o bezpieczeństwie.
• W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z rozdziałem na
temat rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika znajdującym się na płycie CD
(patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 202).
• Pojęcia używane w niniejszym podręczniku administratora opisano w glosariuszu (patrz
„Glosariusz” na stronie 401).
• Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku administratora mogą różnić się od urządzenia w
zależności od opcji lub modelu, ale sposób postępowania jest ten sam.
• Zrzuty ekranu/niektóre menu w niniejszym podręczniku administratora mogą różnić się od
urządzenia w zależności od wersji oprogramowania/sterownika urządzenia.
• Procedury opisane w niniejszym podręczniku administratora oparte są głównie na systemie
Windows 7.
Konwencja
Poniższa tabela opisuje konwencje używane w tym podręczniku:
Konwencja
Opis
Pogrubienie
Używane w przypadku tekstów wyświetlanych na wyświetlaczu
lub nazw przycisków na urządzeniu.
Uwaga
Zawiera dodatkowe informacje lub szczegółowe dane
dotyczące działania funkcji urządzenia.
Przestroga
Zawiera informacje dla użytkowników o ochronie urządzenia
przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awarią.
Przykład
Uruchom
Format daty może różnić się w zależności od kraju.
Nie należy dotykać powierzchni bębna umieszczonego
wewnątrz zasobnika z tonerem lub zespołu obrazowania.
Przypis
Zawiera dodatkowe informacje dotyczące danego słowa lub
wyrażenia.
a. stron na minutę
(„Referencja”)
Informuje użytkowników o stronie referencyjnej zawierające
dodatkowe informacje szczegółowe.
(Patrz „Glosariusz” na stronie 401).
1. Informacje o podręczniku administratora
298
Odbiorca
Podręcznik przeznaczony jest dla administratora posiadającego:
•
Ogólną znajomość urządzenia i innych części opcjonalnych.
•
Podstawową wiedzę techniczną.
•
Znajomość środowiska drukowania sieciowego.
•
Wiedzę z zakresu protokołów sieciowych — podsieci, funkcji
zabezpieczeń, adresów.
•
Znajomość systemów operacyjnych Windows na serwerze i
komputerach-klientach.
1. Informacje o podręczniku administratora
299
Znajomość zasad bezpieczeństwa dla administratorów
Administratorzy zobowiązani są przestrzegać następujących zasad, aby w
bezpieczny sposób zarządzać urządzeniem:
•
Administrator powinien umieścić urządzenie w bezpiecznym miejscu,
zapewniającym fizyczną ochronę lub zabezpieczenie w formie
modulacji.
•
Administrator powinien znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w
organizacji i zarządzać urządzeniem zgodnie z nimi.
•
Administrator powinien przekazać prawo do korzystania z urządzenia
użytkownikom zgodnie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa.
•
Administrator nie powinien wykorzystywać swoich uprawnień w złych
zamiarach.
•
Administrator powinien zarządzać urządzeniem w środowisku sieci
zaufanej.
•
Administrator powinien zagwarantować, że certyfikacja przez serwer
odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału i podlega
odpowiedniemu zarządzaniu.
•
Administrator powinien wprowadzić funkcję sygnatury czasowej, aby
prowadzić dokładny dziennik systemu.
•
Administrator powinien zapewnić bezpieczny kanał sieciowy z
zabezpieczeniem SSL.
•
Administrator powinien zapisywać pliki dziennika systemu
eksportowane za pomocą funkcji Eksportowanie w bezpiecznym i
chronionym miejscu.
•
Administrator powinien chronić urządzenie przed nieuprawnionym
kontaktem ze strony zewnętrznych interfejsów.
1. Informacje o podręczniku administratora
300
Terminologia stosowana w niniejszym podręczniku
W przykładach, instrukcjach i opisach przedstawianych w tym podręczniku
stosowane są następujące terminy:
Akronimy
DBMS
System zarządzania bazą danych (Data Base Management
System)
EAP-MD5
Protokół Extensible Authentication Protocol-Message Digest
5
EAP-MSCHAPv2
Protokół Extensible Authentication Protocol-Microsoft
Challenge-Handshake Authentication Protocol, wersja 2
IP
Protokół internetowy IP
HTTP
Protokół Hypertext Transfer Protocol
HTTPS
Zabezpieczony protokół Hypertekst Transfer Protocol
PEAPv0/
EAP-MSCHAPv2
Protokół Protected Extensible Authentication Protocol wersja
0/Extensible Authentication Protocol-Microsoft ChallengeHandshake Authentication Protocol, wersja 2
SMTP
Protokół Simple Mail Transfer Protocol
MFP
Wielofunkcyjne urządzenie peryferyjne/Drukarka
wielofunkcyjna
S/N
Numer seryjny
SNMP
Protokół Simple Network Management Protocol
SNTP
Protokół Simple Network Time Protocol
TLS
Protokół Transport Layer Security
UPnP
Protokół Universal Plug and Play
1
Synonim
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamiennie, jak w
przykładzie poniżej:
Terminy
Znaczenie
Synonim
Dokument
oryginał
Papier
nośnik, nośnik druku
Urządzenie
drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie
Podręcznik
użytkownik
a
podręcznik, przewodnik
2
Akronimy
W przykładach, instrukcjach i opisach przedstawianych w tym podręczniku
stosowane są następujące akronimy:
1. Informacje o podręczniku administratora
301
Terminologia stosowana w niniejszym
Akronimy
Znaczenie
MDNS
Usługa Multicast Domain Name System
LDAP
Protokół Lightweight Directory Access Protocol
SLP
Protokół Service Location Protocol
SMB
Protokół Server Message Block
SWS
SyncThru™ Web Service
WINS
Windows Internet Name Service
WSD
Web Service for Device
3
Glosariusz
(Patrz „Glosariusz” na stronie 401).
1. Informacje o podręczniku administratora
302
2. Funkcje zaawansowane
menu Settings
Niniejszy rozdział opisuje menu Ustawienia dostępne w urządzeniu. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia
administratorom różne opcje, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału urządzenia.
Niniejszy rozdział zawiera:
•
Logowanie
304
•
Język i wprowadzanie
305
•
Urządzenie
306
•
Ustawienia administratora
311
•
Zarządzanie
321
•
Ustawienia sieciowe
323
• System
327
•
Podręcznik administratora opisuje głównie funkcje, z których często mogą korzystać administratorzy oraz
ustawienia, które należy skonfigurować przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
•
W przypadku niektórych opcji konfiguracja ustawień wymaga kontaktu z usługodawcą.
•
W zależności od ustawień lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie
dotyczy danego urządzenia.
•
W zależności od wybranych ustawień uwierzytelniania, niektóre opcje dostępne są tylko dla administratora
(patrz „Uwierzytelnianie” na stronie 313).
Logowanie
W zależności od wybranych ustawień uwierzytelniania, aby uzyskać dostęp
do niektórych opcji menu Ustawienia, konieczne może być logowanie jako
administrator (patrz„Uwierzytelnianie” na stronie 313). Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych lub
administratorem sieci.
1
2
Dotknij Ustawienia na ekranie głównym lub Aplik..
Wybierz żądaną opcję. Jeżeli opcja dostępna jest wyłącznie dla
administratora, zostanie wyświetlony ekran logowania.
Wprowadź opcje ID, Hasło i Użytkownik w domenie przy użyciu
klawiatury wyświetlanej po dotknięciu każdego z tych pól.
• Wprowadź identyfikator i hasło ustawione przy pierwszym
uruchomieniu urządzenia (patrz „Ustawienia wstępne (tylko
administrator)” na stronie 316).
• Możesz także użyć przycisku ID
, aby wyszukać ostatnio
wprowadzony identyfikator użytkownika, oraz przycisku domeny,
aby wyszukać domenę na liście zapisanej w urządzeniu.
• Po zalogowaniu identyfikator zalogowanego użytkownika
wyświetlany jest na ekranie.
3
Dotknij opcji Log in.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
304
Język i wprowadzanie
To menu pozwala na konfigurację języka, w którym będą wyświetlane
menu. Można również ustawić opcje klawiatury ekranowej.
Dotknij opcji Ustawienia > Język i wprowadzanie na ekranie głównym lub
w sekcji Aplik..
Funkcja
Opis
Język
Umożliwia wybór języka.
Klawiatura i metody
wprowadzania
Możesz zmienić klawiaturę używaną przez
urządzenie.
Mowa
Umożliwia konfigurację ustawień mowy w
przypadku funkcji wprowadzania
głosowego.
2
Wprowadzanie
Jeżeli przez określony czas nie zostaną wprowadzone żadne polecenia,
urządzenie anuluje wstrzymane zadanie lub opuszcza bieżące menu i
wraca do ustawień domyślnych. Można ustawić czas oczekiwania
urządzenia przed anulowaniem zadania lub wyjściem z bieżącego menu.
3
Klawiatura i metody wprowadzania
Umożliwia wybranie klawiatury używanej przez urządzenie.
•
Domyślny: Wybierz domyślny język i metodę wprowadzania.
1
4
Język
Umożliwia wybór języka ekranu wyświetlacza.
Dotknij opcji Ustawienia > Język na ekranie głównym lub Aplik. , a
następnie wybierz żądany język.
Mowa
•
Wyjście tekstu do mowy: Umożliwia uzyskanie możliwego do
odsłuchania odczytu tekstu, np. treści wiadomości e-mail.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
305
Urządzenie
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonfigurować
ustawienia ogólne.
Funkcja
Dostosowanie
Umożliwia dostosowanie ustawień
wysokości, wilgotności, obrazu, a także
funkcji testowych urządzenia.
Oszczedzanie energii
Pozwala zmniejszyć zużycie energii. Po
ustawieniu tej opcji urządzenie przełącza
się do trybu oszczędzania energii w okresie
bezczynności.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Dostępne są dwa tryby oszczędzania
energii (patrz „Oszczędzanie energii” na
stronie 309).
Dotknij opcji Ustawienia > Urządzenie na ekranie głównym lub Aplik..
Funkcja
Opis
Ustawienia tacy
Umożliwiają wybranie bieżących ustawień
zasobnika, takich jak typ papieru i
priorytety zasobnika (patrz „Ustawienia
zasobnika” na stronie 307).
Dzwiek
Umożliwia ustawienie głośności
przycisków, alarmu powiadomień i
dźwięków emitowanych podczas zadań
faksu. Głośność dźwięku można sprawdzić
zaraz po ustawieniu poziomu (patrz
„Dźwięk” na stronie 307).
Wyświetlacz
Pozwala na ustawienie tapety, jasności i
szybkiego uruchamiania.
Przechowywanie
Zarządzanie pamięcią wszystkich aplikacji.
Opis
Timery
Pozwala ustawić czas powrotu urządzenia
do ustawienia domyślnego lub anulować
wstrzymane zadanie, jeśli przez dłuższy
czas nie zostaną wprowadzone żadne
polecenia (patrz „Zegary (tylko
administrator)” na stronie 310).
Ekoa
Pozwala ustawić tryb Eko jako domyślny i
zmienić ustawienia na Eko. Korzystanie z
trybu Eko oszczędza zasoby drukowania
(patrz „Ekologiczne” na stronie 310).
a. W zależności od wybranych ustawień uwierzytelniania, funkcja ta może być dostępna
tylko dla administratora (patrz „Uwierzytelnianie” na stronie 313).
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
306
Urządzenie
5
6
Ustawienia zasobnika
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie bieżących ustawień zasobnika i ich
zmiany w razie potrzeby. Istnieje wiele opcji dostępnych do konfiguracji
zasobnika i papieru. Użyj ich, aby jak najlepiej skonfigurować zasobniki i
papier.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia >
System > Zasobniki do podawania.
Jeśli niektóre opcje są wyszarzone, oznacza to, że nie są obsługiwane
przez urządzenie, lub że wymaga ona opcjonalnych części, które nie są
zainstalowane.
Dźwięk
Możesz ustawić głośność przycisków, alarmu powiadomień i dźwięków
emitowanych podczas zadań faksu. Za pomocą suwaka wybierz pożądaną
głośność i naciśnij przycisk Test, aby sprawdzić głośność.
•
Dźwięk klawiszy: Umożliwia dostosowanie głośności dźwięku
przycisków
•
Dzw. alarmu: Umożliwia dostosowanie głośności dźwięku alarmu.
•
Dźwięk faksu: Pozwala dostosować głośność dźwięku emitowanego
podczas zadań faksu. Opcja ta składa się z innych podopcji.
•
Podawanie wsteczne
-
Reakcja dotykowa : Wibracja po naciśnięciu przycisków
programowanych i w przypadku niektórych interakcji interfejsu
użytkownika.
-
Intensywność wibracji: Ustaw intensywność wibracji po
dotknięciu.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
307
Urządzenie
7
9
Wyświetlacz
Możesz zmienić różne ustawienia wyświetlacza.
•
Jasność: Umożliwia dostosowanie jasności wyświetlacza LCD.
•
Szybkie uruchamianie: Istnieje możliwość wyboru rejestru w
przypadku opcji Szybkie uruchamianie (Przechwytywanie ekranu,
Aplikacje, Wyszukaj)
Dostosowanie
Możesz wybrać wysokość, na której zlokalizowane jest urządzenie. Możesz
także dostosować zarządzanie obrazem i sprawdzanie testu urządzenia.
•
Dostosowanie wysokości : Możesz wybrać wysokość, na której
zlokalizowane jest urządzenie. Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie
atmosferyczne, zależne od wysokości nad poziomem morza, na której
urządzenie jest używane. Dlatego też istotne jest ustawienie
odpowiedniej wysokości.
8
Przechowywanie
Możesz zarządzać pamięcią wszystkich aplikacji i wyświetlać wszystkie
dane o nich.
W przypadku odcięcia zasilania urządzenia po jego przywróceniu
należy ponownie ustawić właściwą godzinę i datę.
-
Normalna: 0–1000 m
-
Wysoki 1: 1000 m–2000 m
-
Wysoki 2: 2000 m–3000 m
-
Wysoki 3: 3000 m–4000 m
-
Wysoki 4: 4000 m-5000 m
•
Wilgotność : Pozwala zoptymalizować jakość druku w zależności od
wilgotności otoczenia.
•
Kolor niestandardowy: Pozwala dostosować gęstość druku i
zaciemnienie kopii.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
308
Urządzenie
•
Regulacja sygnału: Umożliwia automatyczną regulację odcieni
kolorów w celu uzyskania optymalnej jakości drukowania.
-
-
Aktywacja automatycznej regulacji sygnału: Powoduje
automatyczną kalibrację odcienia w wyznaczonych okresach. Tę
opcję należy włączyć w celu wykonywania normalnej lub pełnej
regulacji odcieni po wydrukowaniu określonej liczby stron lub gdy
urządzenie nie jest używane przez pewien czas.
Autom. reg. odcienia: Powoduje wykonanie normalnej lub pełnej
sekwencji regulacji odcienia.
• Normalna: Służy do automatycznej regulacji odcieni kolorów. Ten
proces zajmuje więcej czasu niż opcja Szybkie, ale zapewnia lepsze
wyniki.
• Pelna: Powoduje pełną zmianę tablicy kolorów w celu
wyregulowania odcieni kolorów.
•
Urządzenie można wybudzić z trybu Oszczędzanie energii poprzez
naciśnięcie ekranu wyświetlacza.
Optymalizacja wydajności
Gdy opcja jest Wł., możesz wybudzić urządzenie z trybu oszczędzania
energii za pomocą następujących czynności:
•
Naciśnięcie
(Zasilanie/Wybudzenie) na panelu sterowania.
•
Załaduj papier do zasobnika.
•
Otwórz lub zamknij pokrywę.
•
Wyjmij lub włóż zasobnik.
•
Umieść oryginały w podajniku DSDF.
•
Podłącz napęd USB.
Test urzadzenia: Umożliwia dopasowanie tonu.
-
Korekta druku : Umożliwia dopasowanie obszaru drukowania.
Jeśli obrazy drukowane są poza stroną lub są przesunięte, dostosuj
obszar drukowania.
10
Oszczędzanie energii
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy skorzystać z
tej opcji w celu oszczędzania energii.
Niskie zużycie energii
Opcja Niskie oszczedzanie energii umożliwia oszczędzanie energii. W
okresie bezczynności niektóre części urządzenia automatycznie
uruchamiają opcję Niskie oszczedzanie energii. Opcja Niskie
oszczedzanie energii oszczędza mniej energii niż opcja Oszczędzanie
energii.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
309
Urządzenie
Oszczędzanie energii
•
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy skorzystać z
tej opcji w celu oszczędzania energii. Urządzenie oszczędza więcej energii
w opcji Oszczędzanie energii niż w trybie Niskie oszczedzanie energii.
Limit czasu zadania: Jeżeli przez określony czas nie zostaną
wprowadzone żadne polecenia, urządzenie opuszcza bieżącą
lokalizację. Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przez
anulowaniem zadania.
12
Ekologiczne
11
Zegary (tylko administrator)
Jeżeli przez określony czas nie zostaną wprowadzone żadne polecenia,
urządzenie anuluje wstrzymane zadanie lub opuszcza bieżące menu i
wraca do ustawień domyślnych. Można ustawić czas oczekiwania
urządzenia przed anulowaniem zadania lub wyjściem z bieżącego menu.
Pozwala oszczędzać zasoby drukowania i zapewnia ekologiczne
drukowanie.
•
Domyślny tryb Eco: Pozwala włączyć lub wyłączyć tryb Eco.
Wł. -wymuszone: Włącza tryb Eco. Jeśli użytkownik chce wyłączyć
tryb Eco, musi wpisać hasło.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia >
System > Ustawienia.
•
Limit czasu systemu: Jeśli przez dany czas nie zostaną wprowadzone
żadne polecenia, urządzenie powróci do menu kopiowania.
•
Limit czasu wst. zad.: W przypadku wystąpienia błędu podczas
drukowania i braku sygnału z komputera, urządzenie wstrzyma zadanie
przez określony czas przed jego usunięciem.
•
Konfiguracja funkcji Eco: Umożliwia ustawienie funkcji ECO.
-
Ustawienia domyślne: Urządzenie skonfigurowane jest zgodnie z
trybem Domyślne Eco.
-
Konfiguracja niest.: Możliwośc zmiany wymaganych wartości.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
310
Ustawienia administratora
Ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów.
Funkcja
Ustawienia faksu
Możesz skonfigurować domyślne opcje
faksu. Skonfiguruj najczęściej używane
ustawienia faksu (patrz „Ogólne ustawienia
faksu” na stronie 153).
Ustawienia wydruku
Możesz skonfigurować ustawienia
drukowania. W przypadku braku
wprowadzenia określonych opcji
drukowania urządzenie zastosuje
skonfigurowane tutaj opcje. Skonfiguruj
często używane ustawienia drukowania.
Ta funkcja jest przydatna, jeśli firma
posiada określony szablon drukowania
(patrz „Ustawienia drukowania” na stronie
318).
Ustawienia skrzynki
Umożliwia sprawdzenie bieżących
ustawień skrzynki i ich zmianę w razie
potrzeby (patrz „Ustawienia skrzynki” na
stronie 318).
Ustawienia raportu
Ustawienie źródła papieru określa
domyślny zasobnik, którego urządzenie
używa do drukowania raportów.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia administratora na ekranie
głównym lub Aplik..
Funkcja
Zabezpieczenia
Ustawienia ogólne
Ustawienia początkowe
Opis
Umożliwia konfigurację ustawień
zabezpieczeń (patrz „Zabezpieczenia” na
stronie 312).
Pozwala skonfigurować ustawienia ogólne
(Pomiar, Zarzadz. mat. eksp.,
Zarzadzanie konfliktami i inne) (patrz
„Ustawienia ogólne” na stronie 315).
Pozwala skonfigurować niezbędne
ustawienia wstępne przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia (patrz „Ustawienia
wstępne (tylko administrator)” na stronie
316).
Opis
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
311
Ustawienia administratora
Funkcja
Zarządzanie aplikacjami
Opis
Możesz instalować i odinstalowywać
aplikacje/licencje. W przypadku dodania
aplikacji należy aktywować licencję
zainstalowanej aplikacji. Niektóre aplikacje
mogą nie mieć licencji (patrz „Zarządzanie
aplikacjami” na stronie 319).
Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego.
•
Automatyczna Nadpisanie obrazu: Po zakończeniu zadania w
pamięci pozostają tymczasowe obrazy. Ze względów bezpieczeństwa
można ustawić automatyczne nadpisywanie bezpiecznej pamięci
nieulotnej. Aby zabezpieczyć miejsce w pamięci, można ustawić
urządzenie na automatyczne nadpisywanie bezpiecznej pamięci
nieulotnej.
•
Ręcznie Nadpisanie obrazu: Podczas drukowania, kopiowania,
skanowania i faksowania urządzenie tymczasowo wykorzystuje
miejsce w pamięci. Ze względów bezpieczeństwa można ustawić
ręczne nadpisywanie bezpiecznej pamięci nieulotnej. Aby
zabezpieczyć miejsce w pamięci, można ręcznie nadpisywać
bezpieczną pamięć nieulotną. Możesz skonfigurować urządzenie tak,
aby powtarzać ręczne nadpisywanie obrazów po ponownym
uruchomieniu systemu.
•
Zaplanowane nadpisanie obrazu: Możesz ustawić harmonogram
ręcznego nadpisywania obrazu.
•
Metoda nadpisywania: Możesz wybrać metodę nadpisywania
bezpiecznej pamięci nieulotnej (na twardym dysku).
13
Zabezpieczenia
Umożliwia konfigurację ustawień zabezpieczeń.
Nadpisanie obrazu
Można ustawić nadpisywanie danych zapisanych w pamięci. Urządzenie
nadpisuje dane przy użyciu różnych schematów, eliminując w ten sposób
możliwość ich odzyskania.
-
VSITR —Niemcy: Wybierz, aby siedmiokrotnie nadpisać pamięć.
Przy nadpisywaniu 6 razy stosuje się na przemian wartości 0x00 i
0xff do nadpisania danych na dysku, a za siódmym razem dysk
zostaje nadpisany wartościami 0xAA.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
312
Ustawienia administratora
-
-
-
-
DoD5220.28-M: Wybierz, aby trzykrotnie nadpisać pamięć. W
przypadku trzykrotnego nadpisania w celu nadpisania pamięci
dysku stosowane są wzorce 0x35, 0xCA, 0x97. Ta metoda
nadpisywania dysku jest rekomendowana przez Departament
Obrony USA.
Australijski ACSI 33: Wybierz, aby pięciokrotnie nadpisać pamięć.
Przy pięciokrotnym nadpisywaniu stosuje się naprzemiennie znak
„C” i jego dopełnienie do nadpisania danych na dysku. Po drugim
nadpisaniu następuje obowiązkowa walidacja. Przy piątym razie
stosowane są dane losowe.
DoD 5220.22M (ECE): Wybierz, aby trzykrotnie nadpisać pamięć.
W przypadku trzykrotnego nadpisania w celu nadpisania pamięci
dysku stosowane są wzorce 0x35, 0xCA, 0x97. Ta metoda
nadpisywania dysku jest rekomendowana przez Departament
Obrony USA.
Niestandardowe nadpisywanie: Wybierz, aby określić, ile razy
pamięć zostanie nadpisana. Dysk twardy zostanie nadpisany
wybraną liczbę razy.
Uwierzytelnianie
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu programu SyncThru™
Web Service kliknij kartę Zabezpieczenia > Kontrola dostêpu
u¿ytkownika (patrz „Uwierzytelnianie” na stronie 313).
•
Tryb: Wybierz tryb uwierzytelniania.
-
Podstawowe uwierzytelnianie: Włącza funkcję uwierzytelniania
podstawowego. Użytkownicy są proszeni o zalogowanie, gdy
wybierają opcje dostępne jedynie dla administratorów. W tym
podręczniku opcje te zaznaczone są literą „a” lub komunikatem
„(tylko administrator)”.
-
Uwierzytelnianie urządz.: Włącza funkcję uwierzytelniania
urządzenia. Funkcja uwierzytelniania wymaga zalogowania
użytkownika, by możliwe było korzystanie z urządzenia.
Niezalogowany użytkownik nie ma dostępu do żadnej aplikacji.
-
Uwierzytelnianie aplikacji: Włącza funkcję uwierzytelniania
aplikacji. Administrator może wybrać aplikacje, które będą
wymagać zalogowania użytkownika. Użytkownicy nie mogą
korzystać z wybranych aplikacji bez zalogowania. Aby włączyć
uwierzytelnianie, naciśnij Tryb aplikacji.
Ta funkcja pozwala wybrać metodę uwierzytelniania użytkowników.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
313
Ustawienia administratora
•
Metoda
-
Uwierzytelnianie lokalne: Przeprowadza proces uwierzytelniania
w oparciu o dane użytkownika zapisane na dysku twardym
urządzenia.
▪
▪
▪
-
-
Uwierzytelnianie Kerberos i lokalne: Przeprowadza proces
uwierzytelniania w oparciu o dane użytkownika zapisane na
serwerze protokołu kerberos.
▪
Ekran logowania LUI: Domyślnie zainstalowany dla lokalnego
interfejsu użytkownika.
Ekran logowania LUI: Domyślnie zainstalowany dla lokalnego
interfejsu użytkownika.
▪
Ekran logowania SWS: Domyślnie zainstalowany dla usługi
SWS.
Ekran logowania SWS: Domyślnie zainstalowany dla usługi
SWS.
▪
Auto wylog.: Możesz ustawić opcję automatycznego
wylogowania.
Auto wylog.: Możesz ustawić opcję automatycznego
wylogowania.
▪
Ograniczenie logowania: Możesz ustawić czas zastrzeżenia
loginu, liczbę prób lub czas zablokowania.
▪
Polityka wylogow.: Możesz ustawić zasady wylogowania.
-
Uwierzytelnianie SMB i lokalne: Przeprowadza proces
uwierzytelniania w oparciu o dane użytkownika zapisane na
serwerze protokołu SMB.
▪
Ekran logowania LUI: Domyślnie zainstalowany dla lokalnego
interfejsu użytkownika.
▪
Ekran logowania SWS: Domyślnie zainstalowany dla usługi
SWS.
▪
Auto wylog.: Możesz ustawić opcję automatycznego
wylogowania.
-
Uwierzytelnianie LDAP i lokalne: Przeprowadza proces
uwierzytelniania w oparciu o dane użytkownika zapisane na
serwerze protokołu LDAP.
▪
Ekran logowania LUI: Domyślnie zainstalowany dla lokalnego
interfejsu użytkownika.
▪
Ekran logowania SWS: Domyślnie zainstalowany dla usługi
SWS.
▪
Auto wylog.: Możesz ustawić opcję automatycznego
wylogowania.
SyncThruAaProvider: Przeprowadza proces uwierzytelniania w
oparciu o dane użytkownika przypisane z usługi SWS.
▪
Ekran logowania LUI: Domyślnie zainstalowany dla lokalnego
interfejsu użytkownika.
▪
Ekran logowania SWS: Domyślnie zainstalowany dla usługi
SWS.
▪
Auto wylog.: Możesz ustawić opcję automatycznego
wylogowania.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
314
Ustawienia administratora
-
•
Tylko rozliczanie standardowe: Umożliwia użytkownikom
zalogowanie się za pomocą wprowadzenia identyfikatora i hasła.
▪
Logowanie przy użyciu ID/Hasła: Możesz zalogować się
podając identyfikator i hasło.
▪
Logowanie tylko z ID: Możesz zalogować się podając tylko
identyfikator.
Bezpieczne drukowanie: Możesz zalogować się za pomocą funkcji
drukowania zabezpieczonego.
•
SyncThruaA Provider: Wybierz, aby zastosować metodę rozliczania
zadań dostarczoną przez SyncThru™Web Admin Service (Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z podręcznikiem
SyncThru™Web Admin Service).
14
Ustawienia ogólne
Umożliwia konfigurację ustawień ogólnych.
Rozliczanie
Możesz ustalić limity korzystania z każdej funkcji dla poszczególnych
użytkowników, jeśli wybrana została Standardowa metoda rozliczania
(patrz „Uwierzytelnianie” na stronie 313).
Jednostki miary
Można wybrać jednostkę miary i domyślny rozmiar papieru.
Zarzadz. mat. eksp.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Zabezpieczenia > Kontrola dostêpu
u¿ytkownika > Konta > Accounting Methods (patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179).
•
Brak kont: Wybierz, aby nie używać funkcji.
•
Rozliczanie standardowe: Wybierz, aby użyć zainstalowanej metody
rozliczania zadań.
Umożliwia ustawienie opcji powiadomień dotyczących zamówień
materiałów. Ustawienie tej opcji spowoduje, że urządzenie wyświetlać
będzie ostrzeżenie o niskim stanie materiałów. Przygotuj materiały
wcześniej.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
315
Ustawienia administratora
• Powiadomienie zamówienia jedn. prz.obr.: Powoduje
wyświetlenie powiadomienia na określony czas przed końcem
żywotności zespołu obrazującego.
•
• Powiadomienie zamówienia kasety toneru: Powoduje
wyświetlenie powiadomienia na określony czas przed końcem
żywotności kasety z tonerem.
• Oszczędzanie tonera: Ustawienie Oszczędzanie tonera pozwala
użytkownikowi oszczędzić toner podczas drukowania dokumentu.
Zezwalaj tylko na usuwanie własnych zadań: Umożliwia
użytkownikom usuwanie wyłącznie własnych zadań.
Blokada ekranu głównego: Administratorzy mogą ograniczyć
możliwości użytkownika przemieszczania/usuwania widżetów, aplikacji
oraz skrótów, a także korzystania z funkcji takich jak Ustaw tapetę lub
Dodaj do ekranu głównego.
15
Ustawienia wstępne (tylko administrator)
Zarządzanie konfliktami
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia możesz zmienić ustawienia
wstępne.
Umożliwia ustawienie priorytetu zadań Kopia, Drukuj, Wyślij, Raport lub
priorytetu według kolejności zadań.
Aby zatrzymać konfigurację ustawień wstępnych, naciśnij Zakończ.
Skonfigurowane do tej pory ustawienia zostaną zapisane. Przy
pierwszym użyciu tej opcji przycisk Zakończ nie będzie włączony.
Więcej ustawień
Można ustawić Okno postepu zadania, Usuwanie zadania.
•
•
Okno postepu zadania: Pozwala na wyświetlanie postępu zadania na
wyświetlaczu.
Usuwanie zadania: Ustawienie Job Deletion określa, czy użytkownicy
mogą usuwać wszystkie zadania, czy tylko te zadania, które utworzyli.
-
Zezwalaj na usuwanie wszystkich zadań: Umożliwia
użytkownikom usuwanie wszystkich zadań.
•
Język: Wybierz język używany na ekranie wyświetlacza, a następnie
dotknij opcji Dalej.
•
Uwaga: Przeczytaj i dotknij opcji Dalej.
•
Konto administratora: Wprowadź odpowiednie dane do pól
Nazwa,Nowe haslo, Potwierdź hasło. Ciąg admin jest wprowadzony
domyślnie w polu Nazwa.
•
Data i godzina: Ustaw następujące parametry: Data, Czas, Strefa
czasowa, format daty i godziny oraz Czas letni.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
316
Ustawienia administratora
•
Przykład wyboru strefy czasowej, wyboru kraju, obszaru.
•
Przypisan. urządzeń: Usuń istniejącą nazwę urządzenia i wprowadź
nową nazwę, a następnie dotknij Dalej. Pamiętaj o wprowadzeniu
nazwy urządzenia, która będzie używana w sieci.
• Jeśli serwer DHCP lub BOOTP automatycznie przydzieli nowy adres
IP, naciśnij opcję DHCP lub BOOTP.
• W razie wątpliwości dotyczących środowiska sieciowego skontaktuj
się z administratorem sieci.
• W razie potrzeby wprowadź lokalizację urządzenia w polu
Lokalizacja.
• W razie potrzeby, w polu Administrator wprowadź dane osoby, z
którą należy się skontaktować w przypadku wystąpienia problemu z
urządzeniem.
•
Sprawdź połączenia: Dotknij przycisk Test, aby sprawdzić połączenie
Połącz. karty Ethernet. Po dotknięciu przycisku Test zostanie
wyświetlony komunikat Podlaczony, naciśnij Dalej.
W przypadku wyświetlenia komunikatu Niepodłączona, upewnij się, że
urządzenie jest podłączone do sieci, następnie sprawdź połączenie
LAN ponownie.
• Jeśli problem z połączeniem sieciowym nadal występuje, skontaktuj
się z administratorem sieci.
Ustaw. sieciowe: Wprowadź dane w polach Adres IP, Maska
podsieci, Brama, Nazwa hosta, Nazwa domeny, Podstawowy
serwer DNS oraz Pomocniczy serwer DNS. Następnie dotknij
przycisku Dalej.
•
Konfiguracja SNMP: Wprowadź dane w polach Nazwa wspólnoty,
Uprawnienie dostępu, Nazwa użytkow. uwierzytelniania, Hasło
uwierzytelniania, Hasło potwierdzenia uwierzyteln., Hasło prywat.
oraz Potwierdź hasło prywatn.. Następnie dotknij przycisku Zak..
16
Ustawienia faksu
Możesz skonfigurować domyślne opcje faksu. Skonfiguruj najczęściej
używane ustawienia faksu.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia faksu na ekranie wyświetlacza
(patrz „Ogólne ustawienia faksu” na stronie 153)
• Jeśli zainstalowano opcjonalny moduł faksu lub moduł wykańczania,
naciśnij każdy przycisk Test, aby sprawdzić połączenie.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
317
Ustawienia administratora
• Jeśli nie zainstalowano opcjonalnego faksu, ikona faksu nie będzie
wyświetlana na ekranie.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia >
Drukarka. (patrz „Karta Ustawienia” na stronie 178).
• W różnych krajach opcje faksu różnią się od siebie w zależności od
przepisów dotyczących komunikacji międzynarodowej. Jeśli
niektóre opcje faksu objaśnione w instrukcjach są wyszarzone,
oznacza to, że nie są obsługiwane w danym środowisku
komunikacji.
• Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do
sieci i wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™
Web Service kliknij kolejno: Ustawienia > Ustawienia urządzenia
> Faks (patrz „Karta Ustawienia” na stronie 178).
17
Ustawienia drukowania
Możesz skonfigurować ustawienia drukowania. W przypadku braku
wprowadzenia określonych opcji drukowania urządzenie zastosuje
skonfigurowane tutaj opcje. Skonfiguruj często używane ustawienia
drukowania. Ta funkcja jest przydatna, jeśli firma posiada określony
szablon drukowania.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia wydruku na ekranie wyświetlacza.
18
Ustawienia skrzynki
Możesz zapisywać dokumenty drukowane, pobierane i wysyłane z
komputerów lub zeskanowane obrazy dzięki opcji Skrz.. Skrz. znajduje się
na dysku twardym (HDD) urządzenia. Oznacza to, że dokumenty są
przechowywane na dysku twardym. Możesz utworzyć hasło dla
określonego Zapisanego dokumenty, aby uniemożliwić dostęp do niego
nieuprawnionym użytkownikom. Możesz także wydrukować zapisane
dokumenty korzystając z wielu funkcji drukowania i wysyłać dokumenty do
wielu odbiorców w wiadomościach e-mail, na serwer lub faksem. Możesz
skonfigurować funkcję Zapisane dokumenty i używać jej wraz z aplikacją
SyncThru™ Web Service.
Jeśli w opcji Skrz. przechowywane są ważne dane, zalecamy
regularne tworzenie kopii zapasowych. Firma Samsung zrzeka się
wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych w
wyniku niewłaściwego użytkowania lub awarii urządzenia.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
318
Ustawienia administratora
Instalowanie aplikacji
19
Ustawienia raportu
Ustawienie źródła papieru określa domyślny zasobnik, którego urządzenie
używa do drukowania raportów.
1
2
Dotknij przycisku Instaluj.
3
Zostanie wyświetlony komunikat weryfikacyjny. Zapoznaj się z
umową, zaznacz pole Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i
naciśnij OK.
Zostanie wyświetlone okno podręczne z folderami. Wybierz plik
aplikacji i naciśnij OK.
20
Zarządzanie aplikacjami
Możesz instalować i odinstalowywać aplikacje/licencje. W przypadku
dodania aplikacji należy aktywować licencję zainstalowanej aplikacji.
Niektóre aplikacje mogą nie mieć licencji.
Dotknij opcji Ustawienia > Zarządzanie aplikacjami na ekranie głównym
lub Aplik..
• Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do
sieci i wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™
Web Service kliknij kolejno: kartę Konserwacja > Zarządzanie
aplikacją. (patrz „Zarządzanie aplikacjami” na stronie 319).
• Niektóre modele nie obsługują tej funkcji.
Rozpocznie się instalacja aplikacji.
Wyświetlanie szczegółów aplikacji
1
2
Dotknij nazwy aplikacji, której szczegóły chcesz wyświetlić.
Zostaną wyświetlone szczegółowe dane aplikacji.
Włączanie/wyłączanie aplikacji
1
Wybierz aplikację, którą chcesz włączyć/wyłączyć i naciśnij Włącz/
wyłącz.
2
Wybrana aplikacja zostanie włączona/wyłączona.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
319
Ustawienia administratora
Odinstalowanie aplikacji
1
Wybierz aplikację przeznaczoną do odinstalowania i dotknij opcji
Odinstaluj.
2
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Naciśnij Tak.
Wybrana aplikacja zostanie odinstalowana.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
320
Zarządzanie
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia. Po otwarciu SyncThru™ Web
Service kliknij kolejno: Informacje > Drukuj informacje (patrz „Karta
Informacje” na stronie 177).
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Istnieje możliwość sprawdzania okresu przydatności materiałów do użytku
i drukowania raportu.
•
System
-
Konfiguracja: Wydrukuj, aby sprawdzić informacje o konfiguracji
komputera. Obejmują one informacje o produkcie, wersji,
ustawieniach produktu i papieru.
-
Informacje o materiałach eksploatacyjnych: Wydrukuj, aby
sprawdzić pozostały poziom poszczególnych materiałów.
-
Licznik użycia: Wydrukuj, aby sprawdzić liczbę wykonanych
zadań. Raport uwzględnia zadania drukowania, skanowania i faksu.
-
Strona demonstr.: Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy
urządzenie działa poprawnie. Można wybrać format A4 lub Letter.
-
Informacje o bledzie: Wydrukuj, aby sprawdzić błędy, jakie
wystąpiły w urządzeniu. Raport obejmuje rodzaje i liczby błędów.
-
Konfiguracja sieci: Wydrukuj, aby sprawdzić informacje o
konfiguracji sieci. Wydrukowane zostaną dane konfiguracji sieci,
np. TCP/IP, Raw TCP/IP i LPD.
-
Konto: Drukuje listę kont.
Dotknij opcji Ustawienia > Zarzadzanie na ekranie głównym lub Aplik..
21
Materiały eksploat.
Ta funkcja pozwala sprawdzać poziom poszczególnych materiałów.
np. kaseta z tonerem/zespół obrazowania
22
Raport
Funkcja ta pozwala drukować wszystkie raporty generowane przez
urządzenie. Możesz drukować raporty w celu usprawnienia konserwacji
urządzenia.
•
Wyślij:
-
Potwierdzenie wysłania: Można ustawić urządzenie tak, aby po
zakończeniu wysyłania drukowany był raport.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
321
Zarządzanie
•
-
Odebrano faks: Wydrukuj, aby sprawdzić listę otrzymanych
faksów.
-
Wyslany faks: Wydrukuj, aby sprawdzić listę wysłanych faksów.
-
Zaplanowane zadania faksu: Wydrukuj, aby sprawdzić listę
zaplanowanych zadań faksu.
-
E-mail wyslany: Wydrukuj, aby sprawdzić stan zadania Skan do email.
Czcionka:
-
Lst czc PCL: Drukuje listę czcionek PCL.
-
Lista czcionek PS: Drukuje listę czcionek PS.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
322
Ustawienia sieciowe
Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji ustawień sieciowych.
Funkcja
Wyśw. adres IP
Możesz skonfigurować urządzenie, aby
wyświetlało adres IP na ekranie głównym.
Protokól
Możesz włączyć/wyłączyć protokół IPv6.
Adres IPv6
Możesz skonfigurować typy adresów IPv6.
Konfiguracja DHCPv6
Możesz wprowadzić konfigurację DHCPv6.
Unikatowy identyfikator
DHCP
Umożliwia wyświetlenie unikatowego
identyfikatora DHCP.
802.1x
Możesz włączyć/wyłączyć Zabezpieczenia
802.1x.
Metoda uwierzytelniania
802.1x
Możesz wybrać algorytm uwierzytelniania,
którego chcesz użyć.
Identyfikator powiązania
tożsamości DHCPv6
Umożliwia wyświetlenie identyfikatora
powiązania tożsamości DHCP.
• •W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe na ekranie głównym lub
Aplik..
23
Ethernet
Funkcja
Opis
Port Ethernet
Możesz włączyć/wyłączyć port Ethernet.
Szybkosc sieci Ethernet
Umożliwia wybór szybkości sieci Ethernet.
Adres MAC
Wyświetla adres Mac urządzenia.
Ustawienia IP
Możesz wprowadzić ustawienie IP TCP/
IPv4.
Opis
TCP/IPv4
Możesz skonfigurować ustawienia IPv4.
Konfiguracja DNS
Możesz skonfigurować ustawienie DNS.
WINS
Umożliwia ustawienie serwera WINS.
•
Ustawienia IP: Możesz wybrać metodę przydzielania adresu IP.
-
Stat.: Wybierz, aby wprowadzić adres IP/maskę podsieci/adres
bramy ręcznie.
-
BOOTP: Adres IP/maska podsieci/adres bramy są przydzielane
automatycznie przez serwer BOOTP.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
323
Ustawienia sieciowe
•
•
•
DHCP: Adres IP/maska podsieci/adres bramy są przydzielane
automatycznie przez serwer DHCP.
TCP/IPv6
Konfiguracja DNS: Możesz skonfigurować serwer DNS.
Możesz skonfigurować ustawienia IPv6.
-
Nazwa hosta: Wprowadź nazwę hosta. Można wpisać do 63
znaków. Domyślna nazwa to „SEC[MAC address]”.
•
Protokól: Dotknij, aby w systemie użyć protokołu IPv6. Wyłącz i włącz
urządzenie, aby zastosować zmiany.
-
Nazwa domeny: Wprowadź nazwę domeny. Można wpisać do 128
znaków.
•
Adres IPv6: Wyświetla typy adresów IPv6.
-
Podstawowy serwer DNS: Wprowadź adres serwera DNS,
którego ma być użyty jako podstawowy.
-
Pomocniczy serwer DNS: Wprowadź adres alternatywnego
serwera DNS.
-
Dynamiczna rejestracja DNS: Aby użyć tej opcji, zaznacz pola
wyboru dynamicznej rejestracji w usłudze DNS. Jeśli ta opcja
została zaznaczona, urządzenie zarejestruje nazwę hosta i domeny
w skonfigurowanej usłudze DNS w sposób dynamiczny. Ponadto,
jeśli ta opcja jest zaznaczona i wybrany jest serwer DHCP, opcje
DHCP FQDN zostaną automatycznie wyłączone.
WINS: Umożliwia ustawienie serwera WINS. Standard WINS jest
wykorzystywany w systemie operacyjnym Windows. Wybierz tę opcję.
Wyśw. adres IP: Możesz skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało
adres IP na pasku powiadomień. W przypadku zaznaczenia tej opcji
adres IP będzie wyświetlany na pasku powiadomień.
-
Adres łącza lokalnego: To adres IPv6 rozpoczynający się od
prefiksu FE80. Adres ten ma zakres lokalny i jest generowany
automatycznie.
-
Adres bezstanowy: To adres IPv6, który jest tworzony przez
prefiks anonsowany przez router i identyfikator interfejsu. W
przypadku interfejsu takiego jak Ethernet, identyfikator interfejsu
pochodzi z adresu Mac urządzenia. Prefiks anonsowany zależy od
konfiguracji routera.
Do anonsu routera można skonfigurować więcej niż jeden adres, ale
wyświetlany będzie tylko jeden.
-
Adres stanowy: Jest to adres IPv6 pozyskiwany przez serwer
DHCPv6.
-
Ręczny adres: To adres IPv6, który administrator może
skonfigurować ręcznie.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
324
Ustawienia sieciowe
•
Konfiguracja DHCPv6: Wybierz konfigurację DHCPv6, której chcesz
użyć.
-
Używaj protokołu DHCP zgodnie z przekazywaniem rutera:
Protokół DHCPv6 jest włączany, gdy router anonsuje zastosowanie
protokołu DHCPv6.
-
Zawsze włączaj DHCP: Bez względu na anons routera, użyj
DHCPv6 do pozyskania adresu IPv6.
-
Nigdy nie używaj DHCP: Wyłącza protokół DHCPv6.
•
Unikatowy identyfikator DHCP: Umożliwia wyświetlenie unikatowego
identyfikatora DHCP.
•
Identyfikator powiązania tożsamości DHCP: Umożliwia wyświetlenie
identyfikatora powiązania tożsamości DHCP.
802.1x
Możesz włączyć uwierzytelnianie 802.1x oparte o porty. W przypadku
włączenia tego typu uwierzytelniania urządzenie nie ma uprawnień do
dostępu przez chronioną stronę sieci do czasu autoryzacji urządzenia. Użyj
tej funkcji, aby chronić sieć.
•
802.1x : Zaznacz, aby włączyć tę funkcję.
•
Metoda uwierzytelniania 802.1x: Wybierz algorytm uwierzytelniania,
który chcesz zastosować.
-
EAP-MD5: Zapewnia minimalne zabezpieczenie. Funkcja skrótu
protokołu MD5 jest wrażliwa na ataki słownikowe i nie obsługuje
generowania kluczy.
-
PEAP: Opcja zalecana dla użytkowników, którzy zamierzają
korzystać wyłącznie z klientów i serwerów stacjonarnych firmy
Microsoft. Nie jest rekomendowana dla innych użytkowników.
-
EAP-MS-CHAPv2: Protokół MSCHAPv2 zapewnia
uwierzytelnianie dwukierunkowe pomiędzy elementami
równorzędnymi poprzez połączenie równoprawnego ciągu
wezwania z pakietem odpowiedzi i wiadomością odpowiedzi
serwera uwierzytelniającego ze wskazaniem powodzenia.
-
TLS: Protokół ten służy do zapewnienia bezpiecznej komunikacji
pomiędzy klientem a serwerem przez Internet.
24
Wi-Fi
Menu Wi-Fi jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny
zestaw bezprzewodowy/NFC (patrz „Konfiguracja sieci bezprzewodowej
(opcjonalna)” na stronie 349).
Podmenu menu Wi-Fi są prawie takie same jak podmenu menu Ethernet
(patrz „Ethernet” na stronie 323).
Funkcja
Sieci Wi-Fi
Opis
Po połączeniu się maszyny z siecią
bezprzewodową na ekranie zostanie
wyświetlony SSID punktu dostępu
(routera).
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
325
Ustawienia sieciowe
Funkcja
Ustawienia WPS
Wi-Fi Direct
Opis
Funkcja
Jeśli urządzenie lub punkt dostępu (router
bezprzewodowy) obsługują funkcję Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), to bez użycia
komputera można w prosty sposób określić
ustawienia sieci bezprzewodowej za
pomocą menu Ustawienia WPS.
Wi-Fi Direct to bezpieczna i łatwa w użyciu
metoda połączenia peer-to-peer drukarki
obsługującej opcję Wi-Fi Direct z
urządzeniem mobilnym.
Opis
IPSec
Można wyłączyć protokół IPSec, jeśli został
włączony w aplikacji SyncThru™ Web
Service.
Filtrow. sieci
Można wyłączyć opcje filtrowania
sieciowego, jeśli zostały włączone w
aplikacji SyncThru™ Web Service.
•
IPSec: Możesz wyłączyć ustawienia protokołu IP security.
•
Filtrow. sieci:
-
Filtrowanie MAC : Wyłącz filtrowanie MAC.
-
Filtrowanie IPv4: Wyłącz filtrowanie IPv4.
-
Filtrowanie IPv6: Wyłącz filtrowanie IPv6.
25
Protokół sieciowy
Można włączyć/wyłączyć protokół sieciowy
27
NFC
26
Zabezpieczenia Sieci
Można wł./wył. funkcję NFC. Funkcja NFC jest dostępna po zainstalowaniu
opcjonalnego zestawu bezprzewodowego/NFC (patrz „Używanie funkcji
NFC (opcjonalna)” na stronie 359).
Te opcje można włączyć i skonfigurować tylko za pomocą aplikacji
SyncThru™ Web Service (patrz „Karta Zabezpieczenia” na stronie
179).
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
326
System
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Kliknij
(Pomoc) na ekranie głównym lub
(szybkie menu) i
kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
28
Szczegóły urządzenia
Możesz sprawdzić szczegółowe dane urządzenia. Sprawdź stan
zainstalowanego sprzętu i wersje oprogramowania umożliwiające
konserwację urządzenia. Najnowsze wersje oprogramowania możesz
pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com >
znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
•
Konfiguracja sprzętowa: Wyświetla stan zainstalowanego sprzętu, w
tym części opcjonalnych.
•
Możliwości: Wskazuje możliwości sprzętu.
•
Wersje oprogramowania: Wyświetla wersje oprogramowania
zainstalowanych systemów.
Data i godzina
Data i godzina ustawione w tej opcji zostaną zastosowane do wysyłania/
drukowania opóźnionych zadań faksowania/drukowania i będą drukowane
na raportach. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, należy je zmienić.
30
29
Informacje o systemie
Obejmują konfigurację sprzętową, właściwości systemu oraz wersję
oprogramowania urządzenia.
Accessbility
Umożliwia skonfigurowanie urządzenia, aby było łatwiejsze w eksploatacji.
W tym menu można zmienić różne opcje dotyczące dźwięku, interakcji i
wyświetlania, aby urządzenie było bardziej dostępne do użytkowników.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
327
System
31
Informacje kontaktowe
Ta funkcja pozwala na wyświetlenie danych centrum serwisowego i punktu
kontaktowego, w którym użytkownicy mogą uzyskać pomoc. Zaloguj się
jako administrator, aby zmienić informacje kontaktowe.
•
Administrator systemu: Sprawdź dane kontaktowe administratora.
•
Pomoc techniczna SAMSUNG: Sprawdź dane centrum serwisowego.
2. Funkcje zaawansowane menu Settings
328
3. Konfiguracja sieci
Ten rozdział zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania środowiska sieciowego przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Zapoznaj się z terminami stosowanymi w konfiguracji środowiska
sieciowego. Aby wyjaśnić niezrozumiałe terminy, zapoznaj się z glosariuszem („Glosariusz” na stronie 401).
• Środowisko sieciowe
330
• Dostęp do konfiguracji sieci
331
• Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
332
• Ustawienia drukowania (porty, które należy
skonfigurować w celu drukowania w sieci)
336
• Ustaw protokoły
337
• Ustawienia filtrowania sieci
338
• Instalowanie sterownika przez sieć
339
• Konfiguracja sieci bezprzewodowej (opcjonalna)
349
• Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
359
• Obsługiwane aplikacje mobilne
370
• AirPrint
372
• Google Cloud Print™
374
Środowisko sieciowe
Z sieci można korzystać po podłączeniu kabla sieciowego do
odpowiedniego portu urządzenia.
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy
skonfigurować w nim protokoły sieciowe. Podstawowe ustawienia sieciowe
można skonfigurować za pomocą panelu sterowania urządzenia.
Element
Protokoły sieciowe
Specyfikacja
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP
W poniższej tabeli zostały przedstawione środowiska sieciowe
obsługiwane przez urządzenie:
• FTP, SMB, SMTP, WSD
• LDAP, Kerberos, 802.1x
Element
Karta sieciowa
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
Specyfikacja
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3,
HTTP, IPSec)
• Karta sieci przewodowej Ethernet 10/100/1000
Base TX
• Karta sieci bezprzewodowej LAN 802.11b/g/n i
a. Urządzenie opcjonalne
funkcja Near Field Communication (NFC)a
Sieciowy system
operacyjny
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows
Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows
Server® 2008 R2
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Różne dystrybucje systemu UNIX
• Mac OS X 10.5 – 10.9
• Novell NetWare 5.x – 6.x
3. Konfiguracja sieci
330
Dostęp do konfiguracji sieci
1
2
Upewnij się, że kabel sieciowy jest podłączony do urządzenia.
3
Zaloguj się jako administrator (patrz „Logowanie” na stronie 304).
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ethernet na ekranie
głównym lub Aplik..
3. Konfiguracja sieci
331
Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
Po podłączeniu urządzenia do sieci należy skonfigurować ustawienia TCP/
IP urządzenia. Poniższe ustawienia są podstawowymi ustawieniami
wymaganymi do użytkowania urządzenia w sieci. Możesz ustawić protokół
TCP/IP, serwer DNS, protokół TCP/IPv6, sieć Ethernet i metody
przydzielania adresu IP.
2
Protokół TCP/IP
Możesz skonfigurować ustawienia IPv4.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ethernet > TCP/IPv4 na
ekranie głównym lub Aplik..
1
Ethernet
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Karta Ustawienia” na stronie
178).
Możesz skonfigurować ustawienia Ethernet.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ethernet na ekranie
głównym lub Aplik..
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Karta Ustawienia” na stronie
178).
•
Port Ethernet: Możesz włączyć/wyłączyć port Ethernet.
•
Szybkosc sieci Ethernet: Wybierz prędkość sieci Ethernet.
•
Adres MAC: Wyświetla adres Mac urządzenia.
Konfiguracja IP
Możesz wybrać metodę przydzielania adresu IP.
•
Stat.: Wybierz, aby wprowadzić adres IP/maskę podsieci/adres bramy
ręcznie.
•
BOOTP: Adres IP/maska podsieci/adres bramy są przydzielane
automatycznie przez serwer BOOTP.
•
DHCP: Adres IP/maska podsieci/adres bramy są przydzielane
automatycznie przez serwer DHCP.
3. Konfiguracja sieci
332
Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
Konfiguracja serwera DNS
Wyświetl adres IP
Możesz skonfigurować serwer DNS.
Możesz skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało adres IP na pasku
powiadomień. W przypadku zaznaczenia tej opcji adres IP będzie
wyświetlany na pasku powiadomień.
•
Nazwa hosta: Wprowadź nazwę hosta. Można wpisać do 63 znaków.
Domyślna nazwa to „SEC[MAC address]”.
•
Nazwa domeny: Wprowadź nazwę domeny. Można wpisać do 128
znaków.
•
Podstawowy serwer DNS: Wprowadź adres serwera DNS, którego
ma być użyty jako podstawowy.
•
Pomocniczy serwer DNS: Wprowadź adres alternatywnego serwera
DNS.
•
Dynamiczna rejestracja DNS: Aby użyć tej opcji, zaznacz pola wyboru
dynamicznej rejestracji w usłudze DNS. Jeśli ta opcja została
zaznaczona, urządzenie zarejestruje nazwę hosta i domeny w
skonfigurowanej usłudze DNS w sposób dynamiczny. Ponadto, jeśli ta
opcja jest zaznaczona i wybrany jest serwer DHCP, opcje DHCP FQDN
zostaną automatycznie wyłączone.
3
TCP/IPv6
Możesz skonfigurować ustawienia IPv6.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ethernet > TCP/IPv6 na
ekranie głównym lub Aplik..
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Karta Ustawienia” na stronie
178).
WINS (Windows Internet Name Service)
•
Protokól: Dotknij, aby w systemie użyć protokołu IPv6. Wyłącz i włącz
urządzenie, aby zastosować zmiany.
Umożliwia ustawienie serwera WINS. Standard WINS jest wykorzystywany
w systemie operacyjnym Windows. Wybierz tę opcję.
•
Adres IPv6: Wyświetla typy adresów IPv6.
-
Adres łącza lokalnego: To adres IPv6 rozpoczynający się od
prefiksu FE80. Adres ten ma zakres lokalny i jest generowany
automatycznie.
3. Konfiguracja sieci
333
Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
-
Adres bezstanowy: To adres IPv6, który jest tworzony przez
prefiks anonsowany przez router i identyfikator interfejsu. W
przypadku interfejsu takiego jak Ethernet, identyfikator interfejsu
pochodzi z adresu Mac urządzenia. Prefiks anonsowany zależy od
konfiguracji routera.
•
Identyfikator powiązania tożsamości DHCPv6: Każdy interfejs
posiada ID, nazywany Identyfikatorem powiązania tożsamości (IAID,
ang. Identity Association Identifier), który wiąże interfejs z jednym lub
kilkoma adresami IP. Każdy przydział na serwerze DHCPv6 obejmuje
parę DUID i IAID.
4
Do anonsu routera można skonfigurować więcej niż jeden adres, ale
wyświetlany będzie tylko jeden.
•
•
-
Adres stanowy: Jest to adres IPv6 pozyskiwany przez serwer
DHCPv6.
-
Ręczny adres: To adres IPv6, który administrator może
skonfigurować ręcznie.
Błąd sieci
Możesz włączyć uwierzytelnianie 802.1x oparte o porty. W przypadku
włączenia tego typu uwierzytelniania urządzenie nie ma uprawnień do
dostępu przez chronioną stronę sieci do czasu autoryzacji urządzenia. Użyj
tej funkcji, aby chronić sieć.
Konfiguracja DHCPv6: Wybierz konfigurację DHCPv6, której chcesz
użyć.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Ethernet > 802.1x na
ekranie głównym lub Aplik..
-
•
802.1x : Zaznacz, aby włączyć tę funkcję.
•
Metoda uwierzytelniania 802.1x: Wybierz algorytm uwierzytelniania,
który chcesz zastosować.
Używaj protokołu DHCP zgodnie z przekazywaniem rutera:
Protokół DHCPv6 jest włączany, gdy router anonsuje zastosowanie
protokołu DHCPv6.
-
Zawsze włączaj DHCP: Bez względu na anons routera, użyj
DHCPv6 do pozyskania adresu IPv6.
-
Nigdy nie używaj DHCP: Wyłącza protokół DHCPv6.
Unikatowy identyfikator DHCPv6: Klienci korzystają z unikatowego
identyfikatora DHCP (DUID), aby uzyskać adres IP z serwera DHCPv6.
Serwer wyszukuje DUID w swojej bazie danych i dostarcza klientowi
odpowiednie dane konfiguracji (adres, godziny wydania, serwery DNS
itd.).
-
EAP-MD5: Zapewnia minimalne zabezpieczenie. Funkcja skrótu
protokołu MD5 jest wrażliwa na ataki słownikowe i nie obsługuje
generowania kluczy.
-
PEAP: Opcja zalecana dla użytkowników, którzy zamierzają
korzystać wyłącznie z klientów i serwerów stacjonarnych firmy
Microsoft. Nie jest rekomendowana dla innych użytkowników.
3. Konfiguracja sieci
334
Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)
-
EAP-MS-CHAPv2: Protokół MSCHAPv2 zapewnia
uwierzytelnianie dwukierunkowe pomiędzy elementami
równorzędnymi poprzez połączenie równoprawnego ciągu
wezwania z pakietem odpowiedzi i wiadomością odpowiedzi
serwera uwierzytelniającego ze wskazaniem powodzenia.
-
TLS: Protokół ten służy do zapewnienia bezpiecznej komunikacji
pomiędzy klientem a serwerem przez Internet.
3. Konfiguracja sieci
335
Ustawienia drukowania (porty, które należy skonfigurować w celu drukowania w sieci)
Możesz skonfigurować porty używane do drukowania. Aby drukować w
sieci, wybierz następujące porty.
Dotknij opcji Ustawienia > Zarzadzanie > Raport > Konfiguracja sieci na
ekranie głównym lub Aplik. a następnie dotknij opcji Drukuj.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Ustawienia sieciowe
(konfiguracja TCP/IP)” na stronie 332).
3. Konfiguracja sieci
336
Ustaw protokoły
Możesz włączać/wyłączać protokoły (Standardowe TCP/IP, LPR, IPP,
CienkiWydruk, CIFS, SNTP (Simple Network Time Protocol), SLP
(Service Location Protocol), Telnet, SNMP V1/V2 (Simple Network
Management Protocol), SNMPv3, UPnP(SSDP) , mDNS (Multicast
Domain Name System), SetIP, a także HTTP.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Protokół sieciowy na
ekranie głównym lub Aplik..
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Karta Ustawienia” na stronie
178).
3. Konfiguracja sieci
337
Ustawienia filtrowania sieci
Możesz skonfigurować urządzenie, aby uniemożliwić adresom IP i MAC
niebędącym na liście łączenie się z urządzeniem.
Możesz skonfigurować ogólne ustawienia filtrowania sieci.
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Zabezpieczenia Sieci >
Filtrow. sieci na ekranie głównym lub Apl.
Możesz także użyć tej funkcji z usługi SyncThru™ Web Service.
Otwórz przeglądarkę internetową z komputera podłączonego do sieci i
wpisz adres IP danego urządzenia (patrz „Karta Ustawienia” na stronie
178).
•
Filtrowanie MAC: Wyłącz filtrowanie MAC.
•
Filtrowanie IPv4: Wyłącz filtrowanie IPv4.
•
Filtrowanie IPv6: Wyłącz filtrowanie IPv6.
3. Konfiguracja sieci
338
Instalowanie sterownika przez sieć
Wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki. Oprogramowanie to
obejmuje sterowniki, aplikacje i inne programy pomocnicze.
Upewnij się, że konfiguracja sieciowa urządzenia została zakończona.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione
aplikacje.
3. Konfiguracja sieci
339
Instalowanie sterownika przez sieć
5
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
4
Wybierz Sieć na ekranie Typ połączenia z drukarką. Następnie
kliknij Dalej.
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Z ekranu systemu Windows 8 Uruchom
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Uruchom >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
•
System Windows 8
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, z Paneli wybierz
Wyszukaj > Aplikacje i wyszukaj Uruchom. W polu
X:\Setup.exe, zastępując symbol „X” literą oznaczającą napęd
CD-ROM i kliknij OK.
• Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, sterownik V4 zostanie
automatycznie pobrany z witryny Windows Update. W przeciwnym
razie można pobrać sterownik V4 ręcznie z witryny Samsung,
www.samsung.com > znajdź produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania.
• Aplikację Samsung Printer Experience można pobrać z Sklep
Windows. Do korzystania ze Sklepu Windows konieczne jest konto
Microsoft.
a Z Paneli wybierz opcję Wyszukaj.
b Kliknij opcję Sklep.
c Wyszukaj i kliknij opcję Samsung Printer Experience.
d Kliknij przycisk Instaluj.
Jeśli wyświetlone zostanie okno „Stuknij, aby wybrać działanie
dla płyty”, kliknij okno i wybierz opcję Run Setup.exe.
3. Konfiguracja sieci
340
Instalowanie sterownika przez sieć
• W przypadku instalacji za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem sterownik V4 nie zostanie zainstalowany. Aby
korzystać ze sterownika V4 na ekranie Pulpit, można pobrać go z
witryny Samsung, www.samsung.com > znajdź produkt > Wsparcie
lub Centrum Pobierania.
• Narzędzia do zarządzania drukarką firmy Samsung należy
zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem.
1
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
Z paska Panele wybierz opcję Ustawienia > Zmień ustawienia
komputera > Urządzenie.
Tryb cichej instalacji
Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji
użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i
oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze. Cicha
instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S w
oknie poleceń.
Parametry wiersza poleceń
Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w oknie poleceń.
3
Kliknij Dodaj urządzenie.
Wykryte urządzenia zostaną pokazane na ekranie.
4
Kliknij nazwę modelu lub hosta, którego chcesz użyć.
Wiersz poleceń
Raport konfiguracji sieci, pokazujący bieżące ustawienia sieciowe
urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania
urządzenia.
5
Następujące polecenia działają w połączeniu z wyrażeniami /s lub /S.
Jednak /h, /H lub /? są poleceniami specjalnymi, które mogą być
stosowane samodzielnie.
/s lub /S
Definicja
Powoduje rozpoczęcie
cichej instalacji.
Opis
Wykonuje instalację
sterowników urządzenia
bez potrzeby interwencji
użytkownika.
Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany z witryny
Windows Update.
3. Konfiguracja sieci
341
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/p„<nazwa portu>”
lub /P„<nazwa
portu>”
Definicja
Określa port drukarki.
Port sieciowy
zostanie
utworzony
poprzez
wykorzystanie
standardowego
monitora portu
TCP/IP. W
przypadku portu
lokalnego taki
port musi istnieć
w systemie przed
określeniem za
pomocą
polecenia.
Opis
Wiersz poleceń
Nazwa portu drukarki może
być określona jako adres
IP, nazwa hosta, nazwa
lokalnego portu USB,
nazwa portu IEEE1284 lub
ścieżka sieciowa.
/
a„<ścieżka_docel>
” lub /
A„<ścieżka_docel>
”
• /
p„\\nazwa_komputera\u
dostępniana_drukarka”
lub
„\\xxx.xxx.xxx.xxx\udost
ępniana_drukarka”,
gdzie
„\\nazwa_komputera\ud
ostępniana_drukarka”
lub
„\\xxx.xxx.xxx.xxx\udost
ępniana_drukarka”
oznacza ścieżkę
sieciową do drukarki,
sygnalizowaną dwoma
ukośnikami, nazwę
komputera lub lokalny
adres IP komputera
udostępniającego
Określa ścieżkę
docelową procesu
instalacji.
Ścieżka
docelowa musi
być pełną
ścieżką.
Na przykład:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx”,
gdzie „xxx.xxx.xxx.xxx”
oznacza adres IP
drukarki sieciowej. /
p„USB001”, /P„LPT1:”, /
p„nazwa hosta”
Definicja
/n„<Nazwa
drukarki>” lub /
N„<Nazwa
drukarki>”
Określa nazwę drukarki.
Wystąpienie drukarki
powinno zostać
utworzone jako
określona nazwa
drukarki.
Opis
Z uwagi na to, że sterowniki
urządzenia powinny być
zainstalowane w określonej
lokalizacji systemu
operacyjnego, polecenie to
dotyczy wyłącznie
oprogramowania.
Za pomocą tego parametru
można dowolnie dodawać
wystąpienia drukarki.
3. Konfiguracja sieci
342
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/nd lub /ND
/x lub /X
Definicja
Opis
Polecenia nieustawiania
zainstalowanego
sterownika jako
domyślnego sterownika
urządzenia.
Oznacza to, że
zainstalowane sterowniki
urządzenia nie będą
domyślnym sterownikiem
urządzenia, jeżeli
zainstalowany jest jeden
lub kilka sterowników
domyślnych. Jeśli w
systemie nie zainstalowano
sterownika urządzenia, ta
opcja nie będzie
stosowana, ponieważ
system operacyjny
Windows określi
zainstalowany sterownik
drukarki jako domyślny.
Wykorzystuje istniejące
pliki sterownika
urządzenia do
utworzenia wystąpienia
drukarki, jeśli jest ona już
zainstalowana.
To polecenie zapewnia
sposób instalacji
wystąpienia drukarki, które
wykorzystuje
zainstalowane pliki
sterownika drukarki bez
instalacji dodatkowego
sterownika.
Wiersz poleceń
Definicja
Opis
/up„<nazwa
drukarki>” lub /
UP„<nazwa
drukarki>”
Usuwa wyłącznie
określone wystąpienie
drukarki, a nie pliki
sterownika.
To polecenie stanowi
metodę usunięcia
wyłącznie określonego
wystąpienia drukarki z
systemu, bez wpływu na
inne sterowniki drukarki.
Nie spowoduje to usunięcia
plików sterownika drukarki
z systemu.
/d lub /D
Odinstalowuje wszystkie
sterowniki i aplikacje
urządzenia z systemu.
To polecenie powoduje
usunięcie wszystkich
zainstalowanych
sterowników i aplikacji
urządzenia z systemu.
/v„<nazwa
udostępnienia>”
lub /V„<nazwa
udostępnienia>”
Udostępnia
zainstalowane
urządzenie lub dodaje
inne dostępne sterowniki
platformy dla funkcji
Point & Print.
Polecenie spowoduje
zainstalowanie wszystkich
obsługiwanych
sterowników urządzenia
platformy systemu
Windows w systemie i
udostępnienie ich dla
określonego elementu
<nazwa udostępnienia> dla
funkcji Point & Print.
3. Konfiguracja sieci
343
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/o lub /O
/h, /H lub /?
Definicja
Otwiera folder Drukarki i
faksy po instalacji.
Opis
Polecenie otworzy folder
Drukarki i faksy po
przeprowadzeniu cichej
instalacji.
Wyświetla wykorzystanie wiersza poleceń.
6
Mac
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Mac.
•
4
5
6
7
8
W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę
CD-ROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
9
10
Podaj hasło i kliknij OK (lub Install Software).
Na ekranie Network Connected Printer(Wired or Wireless)
wybierz opcję Printer Connection Type i kliknij przycisk Continue.
11
Kliknij przycisk Add Printer, aby wybrać drukarkę i dodać ją do listy
drukarek.
12
13
Kliknij IP i wybierz HP Jetdirect — Socket w obszarze Protocol.
Podaj adres IP urządzenia w polu Address.
3. Konfiguracja sieci
344
Instalowanie sterownika przez sieć
14
Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue. Jeśli nie można określić
nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej nazwy kolejki.
15
Jeśli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select
Printer Software, a następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze
Print Using.
16
17
18
Kliknij przycisk Add.
Kliknij przycisk Continue.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
4
5
6
7
8
Rozpakuj pakiet.
Przejdź do folderu uld.
Wykonaj polecenie „./install.sh” (w przypadku niezalogowania jako
użytkownik root wykonaj to polecenie z członem „sudo”, czyli „sudo
./install.sh”).
Kontynuuj instalację.
Po zakończeniu instalacji uruchom narzędzie Printing (przejdź do
opcji System > Administration > Printing lub wykonaj polecenie
„system-config-printer” w programie Terminal).
7
Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com > znajdź swój
produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
3
Skopiuj pakiet Unified Linux Driver do swojego systemu.
9
10
Kliknij przycisk Add.
11
Kliknij przycisk Forward i dodaj drukarkę do systemu.
Wybierz opcję AppSocket/HP JetDirect i wprowadź adres IP
urządzenia.
Otwórz program Terminal i przejdź do folderu, do którego został
skopiowany pakiet.
3. Konfiguracja sieci
345
Instalowanie sterownika przez sieć
8
UNIX
• Przed zainstalowaniem sterownika drukarki dla systemu UNIX
upewnij się, że urządzenie obsługuje system operacyjny UNIX (patrz
„System operacyjny” na stronie 8).
• Polecenia oznaczone są znakami „”, podczas wpisywania poleceń
nie należy wpisywać znaków „”.
1
Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet sterowników
drukarki dla systemu UNIX i rozpakuj.
2
Zaloguj się na konto root.
“su -”
3
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „System
operacyjny” na stronie 8).
W celu skorzystania ze sterownika drukarki dla systemu UNIX konieczna
jest instalacja pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX oraz
skonfigurowanie drukarki. Można pobrać pakiety z oprogramowaniem dla
systemu UNIX, które są dostępne na stronie internetowej firmy Samsung
(http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania).
Instalacja pakietu sterowników drukarki dla
systemu UNIX
Procedura instalacji jest identyczna dla wszystkich wymienionych
wariantów systemu operacyjnego UNIX.
Skopiuj odpowiednie archiwum sterowników do docelowego
komputera z systemem UNIX.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku administratora
danego systemu UNIX.
4
Rozpakuj archiwum pakietu sterowników drukarki dla systemu
UNIX.
Na przykład, w systemie IBM AIX użyj następujących poleceń.
“gzip -d < wpisz nazwę pakietu | tar xf -”
5
6
nierozpakowany katalog.
Uruchom skrypt instalacyjny.
“./install –i”
install to plik skryptu instalacyjnego, używanego do instalowania i
odinstalowania pakietu sterowników UNIX Printer Driver.
Polecenie „chmod 755 install” umożliwia przyznanie uprawnień
skryptowi instalacyjnemu.
3. Konfiguracja sieci
346
Instalowanie sterownika przez sieć
7
Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install –c”,
aby sprawdzić wyniki instalacji.
8
Uruchom program „installprinter” z wiersza poleceń. Spowoduje to
wyświetlenie okna Add Printer Wizard. W wyświetlonym oknie
wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie z poniższymi poleceniami:
W niektórych systemach UNIX, na przykład Solaris 10, drukarka może
nie być dostępna i/lub może nie przyjmować zadań bezpośrednio po
dodaniu. W takim przypadku należy wprowadzić następujące polecenia
w terminalu roota:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Dezinstalacja pakietu sterowników drukarki
W celu usunięcia drukarki zainstalowanej w systemie należy użyć
narzędzia deinstalacji drukarki.
a Wprowadź w terminalu polecenie „uninstallprinter”.
Spowoduje to otwarcie okna Uninstall Printer Wizard.
Wszystkie zainstalowane drukarki zostaną wyświetlone w formie
listy rozwijanej.
b Wybierz drukarkę do usunięcia.
c Kliknij przycisk Delete, aby usunąć drukarkę z systemu.
d Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install –d”,
aby odinstalować cały pakiet.
e Aby sprawdzić wyniki dezinstalacji, wprowadź polecenie „. /install
–c”.
Aby wykonać ponowną instalację plików binarnych, wprowadź polecenie „.
/install –i”.
Konfigurowanie drukarki
Aby dodać drukarkę do systemu UNIX, wprowadź polecenie „installprinter”
w wierszu poleceń. Spowoduje to wyświetlenie okna kreatora dodawania
drukarki. W wyświetlonym oknie wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie
z poniższymi poleceniami:
1
2
3
Wprowadź nazwę drukarki.
4
Określ dowolny opis drukarki w polu Description. Pole to jest
opcjonalne.
5
W polu Location określ lokalizację drukarki.
Wybierz odpowiedni model drukarki z listy.
Wprowadź dowolny opis odpowiadający typowi drukarki w polu
Type. Pole to jest opcjonalne.
3. Konfiguracja sieci
347
Instalowanie sterownika przez sieć
6
W polu tekstowym Device wprowadź adres IP lub nazwę DNS
drukarki (w przypadku drukarek sieciowych). W przypadku systemu
IBM AIX z funkcją jetdirect Queue type możliwe jest wprowadzenie
jedynie nazwy DNS, cyfrowe adresy IP nie są dozwolone.
7
Funkcja Queue type określa połączenie jako lpd lub jetdirect w
odpowiednim polu. W przypadku systemu operacyjnego Sun Solaris
dostępny jest dodatkowy typ usb.
8
9
Wybierz opcję Copies, aby określić liczbę kopii.
Zaznacz opcję Collate, aby drukarka automatycznie sortowała
kopie.
10
Zaznacz opcję Reverse Order, aby drukować kopie w odwrotnym
porządku.
11
Zaznacz opcję Make Default, aby określić daną drukarkę jako
domyślną.
12
Kliknij przycisk OK, aby dodać drukarkę.
3. Konfiguracja sieci
348
Konfiguracja sieci bezprzewodowej (opcjonalna)
9
• Aby do urządzenia dodać funkcję połączenia bezprzewodowego,
sprawdź listę opcji i skontaktuj się z punktem zakupu w celu
zamówienia funkcji (patrz „Dostępne akcesoria” na stronie 257).
Zakupiony zestaw bezprzewodowy/NFC (opcja sieci
bezprzewodowej LAN) zainstaluj postępując zgodnie z krokami
opisanymi w Podręczniku do zestawu bezprzewodowego (opcja
sieci bezprzewodowej LAN), załączonym do zestawu. Po
zakończeniu instalacji zestawu bezprzewodowego (opcja sieci
bezprzewodowej LAN) skonfiguruj urządzenie tak, aby korzystało z
tej funkcji.
• Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć bezprzewodową. W
zależności od modelu sieć bezprzewodowa może nie być dostępna
(patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
Sieci bezprzewodowe wymagają wyższego poziomu zabezpieczeń,
dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostępu tworzone są nazwa sieci
(SSID), używany typ zabezpieczeń i hasło sieciowe. Przed
kontynuowaniem instalacji urządzenia poproś administratora sieci o te
informacje.
Wprowadzenie do metod konfiguracji
bezprzewodowej
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować z urządzenia lub
komputera. Wybierz metodę konfiguracji z poniższej tabeli.
• Niektóre rodzaje instalacji w sieci bezprzewodowej mogą nie być
dostępne w zależności od modelu lub kraju.
• Zaleca się ustawienie hasła do Punktu dostępu. W przypadku braku
ustawienia hasła do Punktu dostępów mogą one być narażone na
nielegalny dostęp z nieznanych urządzeń np. komputerów,
smartfonów lub drukarek. Więcej informacji o ustawieniach haseł
zawiera podręcznik użytkownika Punktu dostępu.
Metoda
konfiguracji
Z punktem
dostępu
Metoda połączenia
Opis i instrukcje
Z komputera
Patrz „Korzystanie z kabla
sieciowego” na stronie 352.
Za pomocą panelu
sterowania
urządzenia
Patrz „Korzystanie z menu
Ustawienia WPS” na stronie 350.
Patrz „Korzystanie z opcji Sieci WiFi” na stronie 352.
3. Konfiguracja sieci
349
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Metoda
konfiguracji
Metoda połączenia
Konfiguracja Wi-Fi Direct
• Aby możliwe było korzystanie z sieci bezprzewodowej w trybie
infrastruktury, należy upewnić się, że kabel sieciowy jest odłączony
od urządzenia. W zależności od używanego punktu dostępu (routera
bezprzewodowego) do łączenia z punktem dostępu używany jest
przycisk WPS (PBC) lub konieczne jest wpisanie numeru PIN z
komputera. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku
użytkownika dołączonym do używanego punktu dostępowego (lub
routera bezprzewodowego).
Opis i instrukcje
Patrz „Konfiguracja Wi-Fi Direct do
drukowania mobilnego” na stronie
355.
10
Korzystanie z menu Ustawienia WPS
• W przypadku zastosowania przycisku WPS do konfiguracji sieci
bezprzewodowej, ustawienia zabezpieczeń mogą ulec zmianie. Aby
tego uniknąć, zablokuj opcję WPS dla bieżących ustawień
zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nazwa opcji może się różnić w
zależności od używanego punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
Jeśli urządzenie lub punkt dostępu (router bezprzewodowy) obsługują
funkcję Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), można bez użycia komputera w
prosty sposób określić ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą menu
WPS Settings.
Co należy przygotować
•
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) obsługuje
funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Sprawdź, czy dane urządzenie obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
•
Komputer podłączony do sieci (tylko w trybie PIN)
3. Konfiguracja sieci
350
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Wybieranie typu
Podłączanie WPS
Istnieją dwa sposoby podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej.
Domyślnym ustawieniem fabrycznym urządzenia jest tryb PBC, który jest
zalecany dla typowego środowiska sieci bezprzewodowej.
•
•
Metoda konfiguracji przycisków (PBC) umożliwia podłączenie
urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez naciśnięcie przycisku
menu WPS Settings na panelu sterowania urządzenia oraz przycisku
WPS (PBC) odpowiednio punktu dostępu z obsługą funkcji Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) (lub routera bezprzewodowego).
Metoda z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego
(PIN) umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej
poprzez wprowadzenie dostarczonego numeru PIN w punkcie dostępu
z obsługą funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (lub routerze
bezprzewodowym).
Łączenie w trybie PBC
1
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Wi-Fi na ekranie
głównym lub Apl.
2
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
3
4
Dotknij opcji Ustawienia WPS > Połącz przez PBC.
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
Komunikaty są wyświetlane na ekranie
3. Konfiguracja sieci
351
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Łączenie w trybie PIN
11
Korzystanie z opcji Sieci Wi-Fi
1
2
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Wi-Fi na ekranie
głównym lub Apl.
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
3
4
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Wi-Fi na ekranie
głównym lub Apl.
2
Urządzenie wyświetli listę dostępnych sieci do wyboru. Po wybraniu
sieci urządzenie wyświetli monit o podanie odpowiedniego klucza
zabezpieczeń.
3
Wybierz preferowaną opcję sieci Wi-Fi.
Dotknij opcji Ustawienia WPS > Połącz przez PIN.
Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN.
W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer
PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
5
1
12
Korzystanie z kabla sieciowego
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Komunikaty są wyświetlane na ekranie
Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za
konfigurację sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji na
temat konfiguracji sieci.
3. Konfiguracja sieci
352
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu pracę z siecią,
należy wykonać pewne procedury konfiguracyjne.
Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP
(system Windows)
Co należy przygotować
Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP używanego
urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą jego
adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej
drukarki. Można go znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
•
Punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
Kabel sieciowy
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując raport
konfiguracji sieciowej.
Patrz „Raport” na stronie 321.
Patrz „Ustawienia sieciowe (konfiguracja TCP/IP)” na stronie 332.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą
programu SyncThru™ Web Service.
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej
sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.
3. Konfiguracja sieci
353
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1
2
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
8
Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (hasło sieciowe) i
kliknij przycisk Dalej.
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox, i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
9
Na przykład:
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym należy
sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli ustawienia są
prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.
13
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
4
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
5
6
7
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox, i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
Na przykład:
Kliknij przycisk Wi-Fi > Kreator.
Wybierz jedną nazwę sieciową Nazwa sieci (SSID) z listy.
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
3. Konfiguracja sieci
354
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
6
7
Kliknij Wi-Fi.
Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.
14
Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania
mobilnego
Wi-Fi Direct to bezpieczna i łatwa w użyciu metoda połączenia peer-to-peer
drukarki obsługującej opcję Wi-Fi Direct z urządzeniem mobilnym.
Dzięki opcji Wi-Fi Direct możesz połączyć drukarkę z siecią Wi-Fi Direct
przy jednoczesnym połączeniu z punktem dostępu. Możesz także
skorzystać z sieci przewodowej i sieci Wi-Fi Direct jednocześnie, dzięki
czemu wielu użytkowników będzie mogło mieć dostęp i możliwość
drukowania dokumentów zarówno przez sieć Wi-Fi Direct, jak i sieć
przewodową.
• Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct drukarki nie można połączyć
urządzenia mobilnego z Internetem.
• Lista obsługiwanych protokołów może być inna niż w modelu, sieci
Wi-Fi Direct NIE obsługują protokołu IPv6, filtrowania sieci, usług
IPSec, WINS i SLP.
• Za pośrednictwem Wi-Fi Direct można podłączyć maksymalnie 4
urządzenia.
Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct
Możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct za pomocą jednej z następujących
metod.
3. Konfiguracja sieci
355
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Z urządzenia
1
Dotknij opcji Ustawienia > Ustaw. sieciowe > Wi-Fi na ekranie
głównym lub Apl.
2
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
3
4
Konfiguracja urządzenia mobilnego
•
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct w drukarce zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, aby skonfigurować opcję WiFi Direct w urządzeniu.
•
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct pobierz aplikację do drukowania
dla urządzeń mobilnych (na przykład: Samsung Mobile Printer), aby
drukować dokumenty ze smartfona.
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
• Po wyszukaniu drukarki, z którą chcesz połączyć urządzenie
mobilne, wybierz drukarkę, dioda LED drukarki zacznie migać.
Naciśnij przycisk WPS drukarki, nastąpi połączenie drukarki z
urządzeniem mobilnym.
Dotknij opcji Wi-Fi Direct.
• Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje Wi-Fi Direct, wpisz „Klucz
sieciowy” drukarki zamiast naciskać przycisk WPS.
Włącz opcję Wi-Fi Direct.
Z komputera połączonego z siecią
Jeśli drukarka korzysta z kabla sieciowego lub bezprzewodowego punktu
dostępu, możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct i skonfigurować ją z
narzędzia SyncThru™ Web Service.
1
Przejdź do narzędzia SyncThru™ Web Service i wybierz
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™.
2
Włącz opcję Wi-Fi Direct™ i skonfiguruj inne opcje.
3. Konfiguracja sieci
356
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
Rozwiązywanie problemów związanych z siecią
bezprzewodową
Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo przydzielony.
Adres IP można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieci.
•
Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy, sprawdź
poniższe informacje:
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma
skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło, skontaktuj
się z administratorem punktu dostępu (lub bezprzewodowego routera).
•
Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik
urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia urządzenia do sieci.
Z powodu właściwości protokołu DHCP przydzielony adres IP mógł się
zmienić, jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas lub punkt
dostępu został zresetowany.
15
Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
•
Być może komputer, punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) bądź
urządzenie są wyłączone.
•
Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia. Jeśli
router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór zakłóca jakaś
przeszkoda, mogą występować trudności z łącznością.
•
•
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router),
urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie
pomaga przywrócić łączność sieciową.
Zarejestruj adres MAC urządzenia podczas konfiguracji serwera DHCP
w punkcie dostępu (lub ruterze bezprzewodowym). Adres IP ustawiony
w adresie MAC będzie wtedy automatycznie używany. Adres MAC
urządzenia można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieciowej.
•
Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być możliwe
podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym przed
połączeniem z punktem dostępu (lub bezprzewodowym routerem)
konieczne jest wprowadzenie danych użytkownika.
•
To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i WiFi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie są
obsługiwane.
•
Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie
blokuje łączności.
Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci, ale nie
można znaleźć urządzenia, oprogramowanie funkcjonujące jako
zapora może blokować łączność. Wyłącz to oprogramowanie,
postępując zgodnie z procedurą opisaną w jego instrukcji obsługi, i
spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.
3. Konfiguracja sieci
357
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które mogłyby
blokować sygnał bezprzewodowy.
Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu (lub
routera bezprzewodowego) i urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami, ścianami lub kolumnami
wspornikowymi składającymi się z metalu lub betonu.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń elektronicznych,
które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.
Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w tym
kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.
•
Po każdorazowej zmianie konfiguracji punktu dostępu (lub rutera
sieciowego) konieczna będzie ponowna konfiguracja sieci
bezprzewodowej.
•
Za pośrednictwem Wi-Fi Direct można podłączyć maksymalnie 4
urządzenia.
3. Konfiguracja sieci
358
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
• Stosowanie pokrywy lub baterii innych niż oryginalnie dołączone do
urządzenia mobilnego lub metalowej pokrywy/naklejki może
powodować blokowanie NFC.
Aby dodać do urządzenia funkcję NFC, sprawdź listę opcji i skontaktuj
się z punktem zakupu, aby zamówić funkcję (patrz „Dostępne
akcesoria” na stronie 257). Zakupiony zestaw bezprzewodowy/NFC
(opcja sieci bezprzewodowej LAN) zainstaluj postępując zgodnie z
krokami opisanymi w Podręczniku zestawu bezprzewodowego/NFC
(opcja sieci bezprzewodowej LAN), załączonego do zestawu. Po
zakończeniu instalacji zestawu bezprzewodowego (opcja sieci
bezprzewodowej LAN) skonfiguruj urządzenie tak, aby korzystało z tej
funkcji.
• Jeśli komunikacji z urządzeniem NFC nie jest możliwa:
- Wyjmij urządzenie mobilne z etui lub zdejmij z niego osłonę i
spróbuj ponownie.
- Wyjmij baterię z urządzenia mobilnego i włóż ją z powrotem, a
następnie spróbuj ponownie.
16
Drukarka NFC (ang. Near Field Communication) umożliwia drukowanie
bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez przytrzymanie urządzenia
nad etykietą NFC zestawu bezprzewodowego/NFC (opcja sieci
bezprzewodowej LAN). Nie wymaga zainstalowania sterownika drukarki
lub połączenia z punktem dostępu. Potrzebne jest tylko urządzenie mobilne
obsługujące funkcję NFC. W celu korzystania z tej funkcji należy
zainstalować w urządzeniu mobilnym aplikacje mobilne.
Wymagania
•
Tylko w przypadku systemu operacyjnego Android 4,1 lub nowszego
funkcja Wi-Fi Direct zostanie automatycznie aktywowana w urządzeniu
po włączeniu funkcji NFC. W celu korzystania z funkcji NFC zalecamy
zatem zaktualizowanie systemu Android do wersji 4,1 lub wyższej.
• W zależności od materiału, z którego wykonana jest pokrywa
urządzenia mobilnego, rozpoznawanie NFC może nie działać
poprawnie.
• Prędkość transmisji może się różnić w zależności od używanego
urządzenia mobilnego.
Urządzenie mobilne z włączonymi funkcjami NFC i Wi-Fi Direct,
obsługujące aplikacje mobilne oraz z systemem operacyjnym Android
4.0 lub nowszym.
•
Drukarka z włączoną funkcją Wi-Fi Direct (patrz „Konfiguracja Wi-Fi
Direct do drukowania mobilnego” na stronie 355).
• Funkcja ta dostępna jest tylko dla modeli z etykietą NFC (patrz
„Przegląd urządzenia” na stronie 22).
3. Konfiguracja sieci
359
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
17
18
Powiązane aplikacje
Dostępne są aplikacje, których można używać z funkcją NFC. Aplikacje
można pobrać ze sklepu Google Play.
•
•
•
Samsung Mobile Print: Umożliwia użytkownikom drukowanie,
skanowanie (tylko dla użytkowników, których urządzenie obsługuje
funkcję skanowania) lub faksowanie (tylko dla użytkowników, których
urządzenie obsługuje funkcję faksowania) zdjęć, dokumentów, oraz
stron internetowych bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu (patrz
„Korzystanie z aplikacji Samsung Mobile Print” na stronie 366).
Samsung Mobile Print Pro: Ułatwia użytkownikom uzyskanie
uwierzytelnienia. Ta aplikacja umożliwia użytkownikowi uzyskanie
uwierzytelnienia przy użyciu urządzenia mobilnego (patrz „Korzystanie
z aplikacji Samsung Mobile Print Pro” na stronie 360).
Korzystanie z aplikacji Samsung Mobile Print Pro
Aplikacji można użyć w celu uzyskania uwierzytelnienia/rejestracji z
aplikacji Samsung Mobile Print Pro.
Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego
1
Sprawdź, czy w urządzeniu mobilnym włączone są funkcje NFC i
Wi-Fi Direct oraz czy w drukarce włączona jest funkcja Wi-Fi Direct.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print Pro.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print Pro, przejdź do sklepu z aplikacjami (Samsung
Apps, Play Store, App Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie.
Samsung Mobile Print Manager: Umożliwia użytkownikom
korzystanie z funkcji klonowania i konfiguracji bezprzewodowej przy
użyciu urządzenia mobilnego (patrz „Korzystanie z aplikacji Samsung
Mobile Print Manager” na stronie 362).
3
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego ID administratora i hasła, których używasz do
logowania się za pomocą urządzenia (patrz „Logowanie” na stronie
304).
3. Konfiguracja sieci
360
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
Rejestracja przy użyciu urządzenia mobilnego
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
4
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
1
Sprawdź, czy w urządzeniu mobilnym włączone są funkcje NFC i
Wi-Fi Direct oraz czy w drukarce włączona jest funkcja Wi-Fi Direct.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print Pro.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie połączy się z drukarką.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print Pro, przejdź do sklepu z aplikacjami (Samsung
Apps, Play Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję pobierania
aplikacji, a następnie spróbuj ponownie.
3
4
5
Naciśnij ikonę
na ekranie Samsung Mobile Print Pro.
Wybierz opcję On w menu Phone login set as default.
Identyfikator urządzenia mobilnego jest wyświetlany na ekranie
Samsung Mobile Print Pro.
Naciśnij Registration.
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
6
Wpisz ID , Password, Domain oraz Passcode, a następnie kliknij
OK.
Użyj tego samego ID administratora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
3. Konfiguracja sieci
361
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
• Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
• Passcode jest potrzebny, jeśli administrator wybierz metodę
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Kod należy wprowadzić w celu
uwierzytelnienia. Hasło i kod dostępu muszą się różnić. Można
wybrać opcję Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z menu
SyncThru™ Web Service wybierz Zabezpieczenia > Kontrola
dostêpu u¿ytkownika > Uwierzytelnianie > Metoda
uwierzytelniania > przycisk Opcje > Metoda logowania >
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
7
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie połączy się z drukarką.
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
8
Na ekranie dotykowym drukarki zostanie wyświetlony komunikat o
zakończeniu rejestracji.
19
Korzystanie z aplikacji Samsung Mobile Print
Manager
W przypadku posiadania więcej niż jednej drukarki i potrzeby
skonfigurowania tych samych ustawień dla każdej drukarki można to zrobić
w łatwy sposób, korzystając z aplikacji Samsung Mobile Print Manager.
Przyłóż telefon komórkowy do etykiety NFC na drukarce w celu kopiowania
ustawień i dotknij drukarkę, aby skonfigurować ustawienia.
W przypadku eksportowania danych można zapisać więcej niż jedną
pozycję. W przypadku importowania danych można wybrać dane z listy
i je importować.
3. Konfiguracja sieci
362
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
Eksportowanie (Kopiowanie ustawienia do
urządzenia mobilnego)
5
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie połączy się z drukarką.
1
Sprawdź, czy w urządzeniu mobilnym włączone są funkcje NFC i
Wi-Fi Direct oraz czy w drukarce włączona jest funkcja Wi-Fi Direct.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print Manager z urządzenia
mobilnego.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print Manager, przejdź do sklepu z aplikacjami
(Samsung Apps, Play Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
3
4
Naciśnij przycisk Eksportuj.
• W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny
NFC przed rozpoczęciem komunikacji.
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego ID administratora i hasła, których używasz do
logowania się za pomocą urządzenia (patrz „Logowanie” na stronie
304).
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
• Podczas klonowania urządzenie jest zablokowane.
6
Wybierz ustawienia, które chcesz zastosować i naciśnij przycisk
OK.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia mobilnego.
3. Konfiguracja sieci
363
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
Importowanie (Zastosowanie ustawień w
urządzeniu)
1
2
Sprawdź, czy w urządzeniu mobilnym włączone są funkcje NFC i
Wi-Fi Direct oraz czy w drukarce włączona jest funkcja Wi-Fi Direct.
6
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia mobilnego.
7
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie połączy się z drukarką.
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print Manager z urządzenia
mobilnego.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print Manager, przejdź do sklepu z aplikacjami
(Samsung Apps, Play Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
3
4
Naciśnij przycisk Importuj.
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego ID administratora i hasła, których używasz do
logowania się za pomocą urządzenia (patrz „Logowanie” na stronie
304).
• W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny
NFC przed rozpoczęciem komunikacji.
• Podczas klonowania urządzenie jest zablokowane.
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
5
Wybierz ustawienia, które chcesz kopiować.
3. Konfiguracja sieci
364
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
Konfiguracja bezprzewodowa
Aby utworzyć nowego użytkownika lub zmienić hasło, patrz „Karta
Zabezpieczenia” na stronie 179.
Ustawienie bezprzewodowe można skopiować z telefonu do drukarki,
przykładając urządzenie mobilne do etykiety NFC na drukarce.
1
Sprawdź, czy w urządzeniu mobilnym włączone są funkcje NFC i
Wi-Fi Direct oraz czy w drukarce włączona jest funkcja Wi-Fi Direct.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print Manager z urządzenia
mobilnego.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print Manager, przejdź do sklepu z aplikacjami
(Samsung Apps, Play Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
3
5
Jeśli podłączony zostanie punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) i zostanie wyświetlone okno potwierdzenia
połączenia, następnie kliknij OK. Jeśli punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) nie zostanie podłączony, wybierz preferowany
punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) i kliknij OK, a następnie
OK.
6
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie połączy się z drukarką.
Zostanie wyświetlony ekran Samsung Mobile Print Pro urządzenia
mobilnego.
Naciśnij przycisk Wi-Fi Setup.
4
Wpisz ID i Hasło.
Użyj tego samego ID administratora i hasła, których używasz do
logowania się za pomocą urządzenia (patrz „Logowanie” na stronie
304).
3. Konfiguracja sieci
365
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
7
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia mobilnego.
20
Korzystanie z aplikacji Samsung Mobile Print
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print, przejdź do sklepu z aplikacjami (Samsung
Apps, Play Store, App Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
3
4
Wybierz tryb drukowania.
Wybierz zawartość, którą chcesz wydrukować.
W razie konieczności zmień opcję drukowania, naciskając ikonę
.
Samsung Mobile Print to bezpłatna aplikacja umożliwiająca
użytkownikom drukowanie, skanowanie (tylko użytkownikom posiadającym
wielofunkcyjne drukarki) lub faksowanie (tylko użytkownikom posiadającym
wielofunkcyjne drukarki) zdjęć, dokumentów oraz stron internetowych
bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu.
Drukowanie
1
Sprawdź, czy funkcje NFC i Wi-Fi Direct są włączone w urządzeniu
mobilnym oraz czy funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na drukarce.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print.
3. Konfiguracja sieci
366
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
5
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie mobilne wyśle zadanie do
drukarki.
Skanowanie
1
Sprawdź, czy funkcje NFC i Wi-Fi Direct są włączone na urządzeniu
mobilnym oraz czy funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na drukarce.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print, przejdź do sklepu z aplikacjami (Samsung
Apps, Play Store, App Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
3
4
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
6
Wybierz tryb skanowania.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 50).
W razie konieczności zmień opcję skanowania naciskając
.
Drukarka rozpocznie drukowanie.
3. Konfiguracja sieci
367
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
5
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
W celu kontynuowania skanowania postępuj zgodnie z instrukcją na
ekranie aplikacji.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie mobilne wyśle zadanie do
drukarki.
Wysyłanie faksu
1
Sprawdź, czy funkcje NFC i Wi-Fi Direct są włączone na urządzeniu
mobilnym oraz czy funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na drukarce.
2
Otwórz aplikację Samsung Mobile Print.
Jeśli w telefonie komórkowym nie jest zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print, przejdź do sklepu z aplikacjami (Samsung
Apps, Play Store, App Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj opcję
pobierania aplikacji, a następnie spróbuj ponownie
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
6
3
4
Wybierz tryb faksowania.
Wybierz zawartość, którą chcesz wysłać faksem.
Drukarka rozpocznie skanowanie zawartości.
W razie potrzeby wprowadź numer faksu i zmień opcję faksowania,
Zeskanowane dane zostają zapisane w urządzeniu mobilnym.
naciskając ikonę
.
3. Konfiguracja sieci
368
Używanie funkcji NFC (opcjonalna)
5
Ustaw etykietę urządzenia mobilnego (zwykle znajduje się z tyłu
urządzenia) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie mobilne wyśle zadanie do
drukarki.
W przypadku niektórych urządzeń mobilnych etykieta NFC może nie
znajdować się z tyłu urządzenia. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC
przed rozpoczęciem komunikacji.
6
Drukarka rozpocznie faksowanie zawartości.
3. Konfiguracja sieci
369
Obsługiwane aplikacje mobilne
•
21
Dostępne aplikacje
•
•
Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print to bezpłatna aplikacja
umożliwiająca użytkownikom drukowanie, skanowanie (tylko
użytkownikom posiadającym urządzenie z funkcją skanowania) lub
faksowanie (tylko użytkownikom posiadającym urządzenie z funkcją
faksowania) zdjęć, dokumentów oraz stron internetowych
bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu. Aplikacja Samsung Mobile
Print jest nie tylko zgodna z telefonami obsługującymi systemy Android
i iOS ale również z urządzeniem iPod Touch i tabletami. Umożliwia
podłączenie urządzenia mobilnego do drukarki Samsung podłączonej
do sieci przewodowej lub do drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej
przez punkt dostępu Wi-Fi. Nie ma konieczności instalowania nowego
sterownika lub konfigurowania ustawień sieciowych — wystarczy
zainstalować aplikację Samsung Mobile Print, a ona automatycznie
wykryje zgodne drukarki Samsung. Oprócz drukowania zdjęć, stron
internetowych i plików PDF można również skanować. Użytkownicy
korzystający z urządzenia wielofunkcyjnego Samsung mogą
zeskanować dokumenty do formatu JPG, PDF lub PNG w celu
szybkiego i łatwego przeglądania ich w urządzeniu mobilnym (patrz
„Korzystanie z aplikacji Samsung Mobile Print” na stronie 366).
Samsung Mobile Print Pro: Ułatwia użytkownikom uzyskanie
uwierzytelnienia. Ta aplikacja umożliwia użytkownikowi uzyskanie
uwierzytelnienia przy użyciu urządzenia mobilnego (patrz „Korzystanie
z aplikacji Samsung Mobile Print Pro” na stronie 360).
Samusng Mobile Print Manager: Umożliwia użytkownikom
korzystanie z funkcji klonowania i konfiguracji bezprzewodowej przy
użyciu urządzenia mobilnego (patrz „Korzystanie z aplikacji Samsung
Mobile Print Manager” na stronie 362).
22
Pobieranie aplikacji
Aby pobrać aplikacje, przejdź do sklepu z aplikacjami (Play Store, App
Store) w urządzeniu mobilnym i wyszukaj „Samsung Mobile Print /
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager”. W
przypadku urządzeń Apple możesz przejść do iTunes na komputerze.
•
•
Samsung Mobile Print
-
Android: Wyszukaj aplikację Samsung Mobile Print w sklepie
Play Store, a następnie ją pobierz.
-
iOS: Wyszukaj aplikację Samsung Mobile Print w sklepie App
Store, a następnie ją pobierz.
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-
Android: Wyszukaj aplikację Samsung Mobile Print Pro lub
Samusng Mobile Print Manager w sklepie Play Store, a następnie
ją pobierz.
3. Konfiguracja sieci
370
Obsługiwane aplikacje mobilne
23
Obsługiwane systemy operacyjne urządzeń
przenośnych
•
•
Samsung Mobile Print
-
Android OS 2.3 lub nowszy
-
iOS 5,0 lub nowszy
Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
-
Urządzenie mobilne z włączonymi funkcjami NFC i Wi-Fi Direct, z
zainstalowanymi aplikacjami mobilnymi z systemem operacyjnym
Android 4.0 lub nowszym
3. Konfiguracja sieci
371
AirPrint
4
Tylko urządzenia z certyfikatem AirPrint mogą korzystać z funkcji
AirPrint. Zobacz opakowanie, w którym dostarczono urządzenie, aby
sprawdzić, czy ma oznaczenie certyfikacji AirPrint.
Wpisz ID i Hasło i wybierz opcję Domena. Następnie kliknij
LOGOWANIE.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
AirPrint umożliwia bezpośrednie drukowanie z urządzeń iPhone,
iPad i iPod touch z najnowszym systemem iOS.
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję Ustawienia
> Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij przycisk AirPrint.
24
Konfiguracja funkcji AirPrint
25
Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint
Do korzystania z funkcji AirPrint wymagane są protokoły Bonjour(mDNS) i
IPP. Funkcję AirPrint można włączyć za pomocą jednej z następujących
metod.
1
2
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox, i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład, podręcznik urządzenia iPad zawiera następujące instrukcje:
1
Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub
dokument, który chcesz wydrukować.
2
3
Dotknij ikonę działania (
Na przykład:
4
3
).
Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji do
skonfigurowania.
Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj dokument.
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
3. Konfiguracja sieci
372
AirPrint
Anulowanie zadania drukowania: Aby anulować zadanie drukowania
lub wyświetlić podsumowanie drukowania, kliknij środkową ikonę
drukowania (
) w obszarze wielozadaniowym. W centrum
drukowania możesz kliknąć polecenie anulowania.
3. Konfiguracja sieci
373
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ to usługa umożliwiająca drukowanie do drukarki przy
użyciu smartfonu, tabletu lub innego podłączonego do sieci urządzenia.
Wystarczy zarejestrować konto Google przy użyciu drukarki, i można
korzystać z usługi Google Cloud Print™. Możesz wydrukować dokument
lub wiadomość e-mail przy użyciu systemu operacyjnego Chrome,
przeglądarki Chrome lub aplikacji Gmail™/ Google Docs™ w urządzeniu
mobilnym, dzięki czemu nie trzeba w urządzeniu instalować sterownika
drukarki. Na stronie internetowej firmy Google (http://google.com/
cloudprint/learn/ lub http://support.google.com/cloudprint) można znaleźć
więcej informacji o Google Cloud Print™.
4
W polu adresu wprowadź adres IP drukarki i naciśnij klawisz Enter
lub kliknij opcję Przejdź.
5
Kliknij opcję Logowanie w prawym górnym rogu witryny
SyncThru™ Web Service.
6
Wpisz ID i Hasło i wybierz opcję Domena. Następnie kliknij
LOGOWANIE.
Użyj tego samego identyfikatora, hasła i nazwy domeny, których
używasz do logowania się za pomocą urządzenia (patrz
„Logowanie” na stronie 304).
26
Jeśli środowisko sieciowe korzysta z serwera proxy, konieczne jest
skonfigurowanie adresu IP i numeru portu tego serwera w opcji
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Google Cloud Print >
Ustawienie proxy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze
swoim dostawcą usług sieciowych lub administratorem sieci.
Rejestracja konta Google z drukarką
Rejestrowanie z przeglądarki Chrome
• Upewnij się, że urządzenie drukujące jest włączone i podłączone do
sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.
7
Po otwarciu się okna SyncThru™ Web Service kliknij opcje
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Google Cloud Print.
8
9
Wpisz nazwę drukarki i opis.
• Wcześniej należy utworzyć konto Google.
1
2
3
Otwórz przeglądarkę Chrome.
Otwórz stronę www.google.com.
Kliknij opcję Rejestruj.
Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem.
Zarejestruj się na stronie Google, korzystając ze swojego adresu
Gmail™.
3. Konfiguracja sieci
374
Google Cloud Print™
Drukowanie z aplikacji w urządzeniu mobilnym
Jeśli w przeglądarce włączona jest funkcja blokowania okien
podręcznych, okno z potwierdzeniem nie zostanie wyświetlone. Pozwól
na wyświetlanie okien podręcznych przez tę witrynę.
10
11
Kliknij polecenie Zakończ rejestrację drukarki.
Poniższe czynności przedstawiają przykładowe użycie aplikacji Google
Docs™ z telefonu Android.
1
Kliknij polecenie Zarządzaj drukarkami.
Jeśli nie posiadasz tej aplikacji, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami, np.
Android Market lub App Store.
Drukarka została zarejestrowana przy użyciu usługi Google Cloud
Print™.
Urządzenia z obsługą Google Cloud Print™ zostaną wyświetlone na
liście.
27
Drukowanie przy użyciu Google Cloud Print™
Procedura drukowania różni się w zależności od aplikacji lub używanego
urządzenia. Można zobaczyć listę aplikacji obsługujących usługę Google
Cloud Print™.
Zainstaluj w urządzeniu mobilnym aplikację Cloud Print.
2
3
4
5
6
7
Dostęp do aplikacji Google Docs™ z urządzenia mobilnego.
Dotknij przycisku opcji
dokumentu, który chcesz wydrukować.
Dotknij przycisku wysyłania
.
Dotknij przycisku Cloud Print
.
Ustaw opcje drukowania zgodnie z potrzebą.
Dotknij opcji Click here to Print.
Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci
przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.
3. Konfiguracja sieci
375
Google Cloud Print™
Drukowanie z przeglądarki Chrome
W poniższych krokach przedstawiamy przykład korzystania z przeglądarki
Chrome.
1
2
3
4
Uruchom przeglądarkę Chrome.
5
6
Wybierz opcję Drukuj przy użyciu funkcji Google Cloud Print.
Otwórz dokument lub wiadomość e-mail, którą chcesz wydrukować.
Kliknij ikonę klucza
w prawym górnym narożniku przeglądarki.
Kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlona nowa karta
drukowania.
Kliknij przycisk Drukuj.
3. Konfiguracja sieci
376
4. Konserwacja
Rozdział ten zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia.
Niniejszy rozdział obejmuje części:
• Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
• Ustawianie powiadomienia o zamówieniu
materiałów eksploatacyjnych
• Wymiana i rozprowadzanie materiałów
eksploatacyjnych
• Jak znaleźć numer seryjny
• Czyszczenie pamięci
• Czyszczenie urządzenia
• Wskazówki dotyczące przechowywania urządzenia,
materiałów eksploatacyjnych i papieru
• Wskazówki dotyczące przenoszenia urządzenia
• Drukowanie strony testowej
378
379
380
382
383
384
390
391
392
Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych
Sprawdzaj pozostały poziom materiałów eksploatacyjnych i przygotuj
zapasy z wyprzedzeniem.
Możesz także wydrukować raport o stanie zużycia materiałów
eksploatacyjnych Wybierz opcję Informacje o materiałach
eksploatacyjnych w funkcji Raport (patrz „Raport” na stronie 321, „Karta
Informacje” na stronie 177).
2
Z usługi SyncThru™ Web Service
1
Po otwarciu SyncThru™ Web Service kliknij kolejno: kartę
Informacje > Materiały.
2
Sprawdź pozostały poziom.
1
Z urządzenia
1
Dotknij Ustawienia > Zarzadzanie > Materiały eksploat. na
ekranie wyświetlacza.
2
Sprawdź okres przydatności materiałów eksploatacyjnych.
Zalecamy przygotowanie nowych materiałów, jeśli pozostały poziom
wynosi mniej niż 10 % (patrz „Wymiana i rozprowadzanie materiałów
eksploatacyjnych” na stronie 380).
Zalecane jest przygotowanie nowych materiałów, gdy dotychczasowe
zostały w ponad 90 % wyczerpane w oparciu o średnią wydajność
(patrz „Wymiana i rozprowadzanie materiałów eksploatacyjnych” na
stronie 380).
4. Konserwacja
378
Ustawianie powiadomienia o zamówieniu materiałów eksploatacyjnych
Ustaw powiadomienie o zamówieniu materiałów eksploatacyjnych, aby
otrzymywać e-maile z powiadomieniem i przygotować materiały z
wyprzedzeniem.
Patrz „Zarzadz. mat. eksp.” na stronie 315.
4. Konserwacja
379
Wymiana i rozprowadzanie materiałów eksploatacyjnych
3
4
Wymiana kasety z tonerem
Wymiana zespołu obrazowania
Gdy kaseta z tonerem jest zupełnie pusta:
Gdy zespół obrazowania jest zupełnie pusty:
•
Dioda LED stanu zaświeci się na czerwono i wyświetlony zostanie
komunikat o błędzie i konieczności wymiany toneru.
•
Dioda LED stanu zaświeci się na czerwono i wyświetlony zostanie
komunikat o błędzie i konieczności wymiany zespołu obrazowania.
•
Urządzenie przestaje drukować, a przychodzące faksy zapisywane są
w pamięci.
•
Należy sprawdzić rodzaj zespołu obrazowania dla danego urządzenia
(„Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów” na stronie
255).
Jednak gdy kaseta z tonerem jest pusta, nadal można drukować
zadania czarno-białe (przesłane zadanie musi być czarno-białe).
•
Należy sprawdzić, jaki rodzaj kaset z tonerem jest przeznaczony do
danego urządzenia (patrz „Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów” na stronie 255).
Należy wówczas wymienić kasetę z tonerem. Pamiętaj o przygotowaniu
nowej kasety z tonerem z wyprzedzeniem (patrz „Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów” na stronie 255). Jak wymienić kasetę z
tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 205).
Należy wówczas wymienić zespół obrazowania. Pamiętaj o przygotowaniu
nowych zespołów obrazowania z wyprzedzeniem (patrz „Zamawianie
materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów” na stronie 255). Jak wymienić
zespół obrazowania (patrz „Wymiana zespołu obrazowania” na stronie
207).
4. Konserwacja
380
Wymiana i rozprowadzanie materiałów
5
Rozprowadzanie tonera
Gdy zaraz nastąpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:
•
Na wydruku występują białe plamy lub wydruk jest jasny.
•
Na ekranie wyświetlany jest komunikat dotyczący niskiego poziomu
toneru.
•
Dioda LED Stan miga na czerwono.
W takim przypadku można czasowo polepszyć jakość druku,
rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych przypadkach białe
plamy i jasny wydruk będą nadal występować nawet po rozprowadzeniu
tonera. Jak rozprowadzić toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie
203).
4. Konserwacja
381
Jak znaleźć numer seryjny
W przypadku kontaktu z serwisem użytkownik może zostać poproszony o
numer seryjny urządzenia. Aby sprawdzić numer seryjny urządzenia,
wykonaj poniższe kroki.
Numer seryjny zapisany jest na początku wszystkich raportów
urządzenia.
1
Dotknij opcji Ustawienia > Zarzadzanie > Raport > Licznik użycia
> Drukuj na ekranie głównym lub w sekcji Aplik..
LUB
Wybierz kartę Informacje > Liczniki uzycia w programie
SyncThru™ Web Service.
2
Sprawdź numer seryjny.
4. Konserwacja
382
Czyszczenie pamięci
Istnieje wiele sposobów czyszczenia pamięci urządzenia w celu zwolnienia
miejsca. Wybierz jeden z opisanych poniżej.
Czyszczenie pamięci faksu bez drukowania
zadania faksu
6
Czyszczenie zapisanych dokumentów
Czyszcząc pamięć faksu poprzez drukowanie faksów możesz
przypadkowo usunąć niewłaściwe zadania. Uważaj, aby nie usunąć
ważnych dokumentów.
Przed wyczyszczeniem pamięci urządzenia sprawdź zapisane dokumenty.
1
2
3
Dotknij Skrz. na ekranie głównym.
Dotknij i przytrzymaj folder lub dokument, który chcesz usunąć z
listy.
Dotknij
> Usuń.
1
2
3
Dotknij opcji Stan zadania na ekranie głównym lub Aplik..
Wybierz kartę Biezace zadanie.
Wybierz zadanie/-a, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij
Usuń.
Aby usunąć wszystkie zadania, naciśnij Usuń wszystkie.
7
Czyszczenie pamięci faksu
Aby usunąć tylko zadania faksu z listy, zaznacz zadania faksu na liście Typ
zadania i kliknij Usuń.
Jeśli pamięć faksu jest zapełniona, możesz usunąć faksy zapisane w
pamięci. Pamięć faksu można wyczyścić na dwa sposoby:
Czyszczenie pamięci faksu poprzez drukowanie
zadania faksu
Wydrukuj odebrane faksy. Pamięć faksu zostanie automatycznie
wyczyszczona.
4. Konserwacja
383
Czyszczenie urządzenia
Jeśli występują problemy z jakością wydruku lub urządzenie znajduje się w zakurzonym pomieszczeniu, należy je regularnie czyścić, aby zapewnić
najlepsze warunki drukowania i długotrwałe działanie urządzenia.
• Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych
substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy.
• Jeśli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem, zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. W
przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze, co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika.
8
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Obudowę urządzenia czyść miękką, niepozostawiającą włókien szmatką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie wolno dopuścić, aby woda kapała
na urządzenie lub do jego wnętrza.
4. Konserwacja
384
Czyszczenie urządzenia
9
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie może powodować problemy z
jakością wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie lub ustąpienie tych problemów.
• Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy przykryć
go kartką papieru.
• Nie należy dotykać obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy korzystać z uchwytu.
• Do czyszczenia elementów wewnątrz urządzenia należy zastosować suchą, niepozostawiającą włókien ściereczkę, zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić wałka transferowego oraz innych elementów wewnętrznych. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzen lub rozcieńczalnik. W
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z jakością wydruku oraz uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
• Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik, przełącz włącznik
przed przystąpieniem do czyszczenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
4. Konserwacja
385
Czyszczenie urządzenia
4. Konserwacja
386
Czyszczenie urządzenia
10
Czyszczenie rolki odbierającej
• Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik, przełącz włącznik
przed przystąpieniem do czyszczenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
4. Konserwacja
387
Czyszczenie urządzenia
11
Czyszczenie zespołu skanowania
Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą jakość kopii. Najlepiej jest czyścić moduł skanera na początku każdego dnia i w
razie potrzeby w ciągu dnia.
• Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik, przełącz włącznik
przed przystąpieniem do czyszczenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 23).
1
2
Delikatnie zwilż miękką, niepozostawiającą włókien ściereczkę lub ręcznik papierowy wodą.
Unieś i otwórz pokrywę skanera.
4. Konserwacja
388
Czyszczenie urządzenia
3
Przecieraj powierzchnię skanera, aż będzie czysta i sucha.
1
2
3
4
4
Pokrywa skanera
Szyba skanera
Szyba podajnika dokumentów
Biały pasek
Zamknij pokrywę skanera.
4. Konserwacja
389
Wskazówki dotyczące przechowywania urządzenia, materiałów eksploatacyjnych i papieru
•
Urządzenie, papier i materiały eksploatacyjne przechowuj w miejscu
chłodnym, o niskiej wilgotności.
•
Przechowuj kasety z tonerem w takich samych warunkach, co
urządzenie.
•
Przechowuj je pod przykryciem, aby nie dopuścić do nagromadzenia
się kurzu.
•
Kasety przechowuj w stabilnym miejscu, aby toner nie przesuwał się.
•
Przechowuj je z dala od wody.
14
Papier
12
Urządzenie
•
•
•
Do czasu zastosowania przechowuj nośniki druku w opakowaniu.
•
Pudła ułóż na paletach lub półkach, nie na podłodze.
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani
odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może zostać
zanieczyszczone tonerem, co może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub niską jakość wydruków.
•
Nie kładź ciężkich przedmiotów na papierze, bez względu na to, czy jest
zapakowany, czy też nie.
•
Chroń papier przed wilgocią i innymi warunkami, które mogą prowadzić
do marszczenia lub zwijania papieru.
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono
podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.
•
Przechowuj papier w temperaturze od 15? do 30? i wilgotności od 10%
do 70%.
13
Kaseta z tonerem/Zespół obrazowania
Aby uzyskać najwyższą jakość drukowania, stosuj się do poniższych
wytycznych:
•
Nie wyjmuj kasety z tonerem z opakowania przed wymianą zużytej
kasety.
•
Nie uzupełniaj kasety z tonerem. Gwarancja na urządzenie nie
obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania uzupełnianej
kasety.
4. Konserwacja
390
Wskazówki dotyczące przenoszenia urządzenia
•
• Podczas przenoszenia urządzenia należy uważać, aby nie narażać
panelu sterowania na uderzenia, ponieważ mogą one doprowadzić
do uszkodzenia jego ekranu lub ramy.
Podczas przenoszenia lub przechowywania urządzenia naciśnij
przycisk odblokowania, aby złożyć panel sterowania. Przycisk
odblokowania znajduje się w górnej części panelu sterowania.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych upadkami lub
uderzeniami w wyniku celowego lub niecelowego działania
użytkownika.
•
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani
odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może zostać
zanieczyszczone tonerem, co może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub niską jakość wydruków.
•
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono
podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.
4. Konserwacja
391
Drukowanie strony testowej
Jeśli urządzenie nie było przez pewien czas używane, wydrukuj stronę
testową, aby sprawdzić jakość druku.
15
Z urządzenia
Patrz „Raport” na stronie 321.
16
Z usługi SyncThru™ Web Service
Patrz „Karta Informacje” na stronie 177.
4. Konserwacja
392
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BANGLADESH
Country/Region
ALGERIA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
Customer Care Center
www.samsung.com/
n_africa/support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
0-88-555-55-55
www.samsung.com/
support
8000-GSAM (8000-4726)
www.samsung.com/
ae/support (English)
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
www.samsung.com/
support
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
CAMEROON
WebSite
09612300300
WebSite
021 36 11 00
1300 362 603
Customer Care Center
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
[HHP] 4828210
051 331 999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Contact SAMSUNG worldwide
393
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
WebSite
Country/Region
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
DENMARK
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
072 726 786
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
www.samsung.com/
hr/support
EGYPT
WebSite
8009 4000 only from landline,
toll free
DOMINICA
DRC
0-800-507-7267
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
08000-726786
16580
www.samsung.com/
eg/support
Contact SAMSUNG worldwide
394
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EIRE
Customer Care Center
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
www.samsung.com/
ie/support
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-7267
www.samsung.com/
ee/support
030-6227 515
www.samsung.com/
fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/
fr/support
0180 6 7267864*
www.samsung.com/
de/support
GHANA
GREECE
0-800-555-555
Customer Care Center
0800-10077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698 4698
HONG KONG
WebSite
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
1-800-299-0033
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GEORGIA
Country/Region
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
WebSite
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
395
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
ITALIA
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
021-56997777
www.samsung.com/
id/support
08001128888
KAZAKHSTAN
Country/Region
KENYA
www.samsung.com/
iran/support
KYRGYZSTAN
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
it/support
LATVIA
1-800-234-7267
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0120-363-905
LITHUANIA
www.samsung.com/
jp/support
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/
support
Customer Care Center
LUXEMBURG
MACAU
MACEDONIA
www.samsung.com/
support
183-CALL (183-2255)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
261 03 710
www.samsung.com/
support
0800 333
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
MALAYSIA
MEXICO
WebSite
0800 545 545
KUWAIT
021-8255
0800-22273
JORDAN
WebSite
603-77137477 (Overseas
contact)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Contact SAMSUNG worldwide
396
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NIGERIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
Customer Care Center
WebSite
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-495-363-17-00
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
01-2399888
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/
nl/support
0800 726 786
www.samsung.com/
nz/support
Country/Region
Customer Care Center
001-800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815 56480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
800-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
800-0101
PANAMA
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
397
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
009-800-542-0001
PARAGUAY
PERU
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe/support
PHILIPPINES
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
pl/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 *[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-93-33**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
Customer Care Center
800-CALL (800-2255)
QATAR
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
PORTUGAL
Country/Region
RWANDA
ROMANIA
RUSSIA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
SERBIA
SINGAPORE
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 726 78 64 (08008
SAMSUNG )Apel GRATUIT
www.samsung.com/
ro/support
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
011 321 6899
www.samsung.com/
rs/support
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg/support
Contact SAMSUNG worldwide
398
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
rs/si
TADJIKISTAN
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
TAIWAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/
support
TANZANIA
SPAIN
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
THAILAND
SRI LANKA
009411754054000941159000
00
www.samsung.com/
support
1969
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SUDAN
SWEDEN
www.samsung.com/
se/support
0800 726 78 64 (0800SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
TURKEY
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
TUNISIA
18252273
SYRIA
www.samsung.com/
levant/support
(English)
U.A.E
WebSite
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-329999
www.samsung.com/
tw/support
0800 755 755
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
TRINIDAD &
TOBAGO
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (800 -726
7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
Contact SAMSUNG worldwide
399
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
UK
U.S.A
Customer Care Center
WebSite
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
VIETNAM
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
ZAMBIA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
www.samsung.com/
us/support
0800 300 300
www.samsung.com/
support
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
Customer Care Center
WebSite
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
URUGUAY
UZBEKISTAN
Country/Region
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
400
Glosariusz
ADF
W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu
omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do
drukowania, a także terminy stosowane w tym podręczniku
użytkownika.
802.11
802.11 to zbiór standardów dotyczących komunikacji w bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsługiwany przez ten sam sprzęt i korzysta z pasma
2,4 GHz. Tryb 802.11b obsługuje przepustowość do 11 Mb/s, a tryb
802.11n przepustowość do 150 Mb/s. Praca urządzeń 802.11b/g/n może w
pewnych przypadkach być zakłócana przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to moduł skanowania, który
automatycznie podaje arkusz papieru oryginału, tak że urządzenie może
natychmiast zeskanować pewną jego część.
AppleTalk
AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple,
Inc. dla sieci komputerowych. Zestaw ten był dołączony do oryginalnego
komputera Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go
protokołem sieciowym TCP/IP.
Głębia bitowa
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów
używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.
Im większa głębia barwy, tym szerszy zakres odrębnych barw. W miarę
zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt
duża dla mapy kolorów. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany
monochromatycznym lub czarno-białym.
Punkt dostępu
Punkt dostępowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to
urządzenie sprzęgające urządzenia komunikacji bezprzewodowej w
lokalną sieć bezprzewodową (WLAN). Działa jako centralny nadajnik i
odbiornik radiowych sygnałów WLAN.
BMP
Format grafiki bitmapowej, używany wewnętrznie w podsystemie grafiki
(GDI) systemu Microsoft Windows, powszechnie używany jako prosty
format plików graficznych na tej platformie.
Glosariusz
401
Glosariusz
BOOTP
Panel sterowania
Protokół BOOTP. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w
celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Zazwyczaj odbywa się to w
trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu
operacyjnego. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z
puli adresów. Protokół BOOTP umożliwia „komputerom bezdyskowym”
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu
operacyjnego.
Panel sterowania to płaski, zwykle pionowo zorientowany obszar, na
którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i
monitorowanie. Panel sterowania znajduje się zazwyczaj w przedniej
części urządzenia.
CCD
Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający
wykonywanie zadań skanowania. Mechanizm blokowania modułu CCD jest
używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas
przenoszenia urządzenia.
Pokrycie
Termin z dziedziny technologii druku, określający stopień zużycia toneru w
czasie drukowania. Na przykład pokrycie 5% oznacza, że strona papieru
A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. Jeżeli więc na
dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu,
pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże
jak pokrycie.
CSV
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu dokumentów w
zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania, urządzenie drukuje cały
zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii.
Wartości oddzielane przecinkami (CSV). Format plików CSV jest używany
do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Ten format plików,
używany w programie Microsoft Excel, stał się faktycznym standardem w
branży, nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft.
DSDF
Podajnik dokumentów podwójnie skanowanych (DSDF) to moduł
skanowania, który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału, tak że
obie strony mogą zostać zeskanowane.
Glosariusz
402
Glosariusz
Domyślny
DNS
Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach,
a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący
informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w
sieciach, na przykład w Internecie.
DHCP
Drukarka igłowa
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy
klient-serwer. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne
specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji
wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. Oprócz
tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP
hostom klienta.
Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą
przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk, przy uderzaniu
nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do
pisania).
DPI
DIMM
Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka
drukowana przechowująca pamięć. Moduł DIMM przechowuje w
urządzeniu wszystkie dane, takie jak dane drukowania lub dane
odebranego faksu.
Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomocą której opisywana
jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. Zwykle im
wyższa wartość DPI, tym wyższa rozdzielczość, więcej szczegółów
widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku.
DRPD
DLNA
Standard opracowany przez organizację DLNA (Digital Living Network
Alliance) umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci domowej
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usługa firm
telekomunikacyjnych, która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii
telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów.
Glosariusz
403
Glosariusz
Drukowanie dwustronne
Mechanizm, który automatycznie odwraca arkusz papieru, aby urządzenie
mogło drukować na obu stronach papieru (lub skanować z obu stron).
Drukarka wyposażona w moduł druku dwustronnego może drukować na
dwóch stronach arkusza podczas jednej operacji drukowania.
Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w wyniku
czego drugi system działa tak jak pierwszy. Emulacja polega na dokładnym
kopiowaniu zewnętrznych działań systemu, natomiast symulacja dotyczy
symulowania działania danego modelu systemu, często z uwzględnieniem
jego operacji wewnętrznych.
Ethernet
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, których wydrukowanie w ciągu
miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Do drukarki odnoszą się
ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji, takie jak liczba
wydrukowanych w ciągu roku stron. Okres eksploatacji oznacza średnią
liczbę wydruków, zwykle podczas okresu gwarancji. Jeśli na przykład cykl
eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc liczący 20 dni roboczych,
drukarka ma drukowanie ograniczone do 2 400 stron dziennie.
ECM
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w
faksach i modemach klasy 1. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy
podczas transmisji danych faksu, powodowane przez zakłócenia na linii
telefonicznej.
Emulacja
Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie
takich samych wyników, jakie osiąga inne urządzenie.
Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci
lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej
oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC/łącza danych modelu OSI.
Ethernet jest przeważnie standaryzowany jako IEEE 802.3. Jest to
najszerzej rozpowszechniona technologia LAN, znajdująca się w użyciu od
lat 90. aż do dzisiaj.
EtherTalk
Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci
komputerowych. Zestaw ten był dołączony do oryginalnego komputera
Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym
TCP/IP.
FDI
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz
urządzenia, która pozwala na użytkowanie innych urządzeń, takich jak
urządzenie na monety lub czytnik kart. Urządzenia tego typu umożliwiają
wprowadzenie opłat za drukowanie za pomocą danego urządzenia.
Glosariusz
404
Glosariusz
FTP
Półtony
Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół
do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na
przykład internet lub intranet).
Obraz, na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości
punktów. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba
punktów, podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza
liczba punktów.
Zespół utrwalający
Urządzenie pamięci masowej (dysk twardy)
Część drukarki laserowej utrwalająca toner na powierzchni nośnika druku.
Składa się z wałka termicznego i wałka dociskowego. Po naniesieniu
toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i
ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze; z tego powodu papier po
opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły.
Urządzenie pamięci masowej (HDD), zwane potocznie dyskiem twardym,
to urządzenie do trwałego zapisu danych, przechowujące dane
zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych
powierzchniach.
Brama
IEEE
Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią
komputerową i linią telefoniczną. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć
umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci.
Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to
międzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit, zajmująca się
rozwojem technologii związanych z elektrycznością.
Skala szarości
IEEE 1284
Odcienie szarości, odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu,
stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w
skali szarości; poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru
szarego.
Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE.
Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla
równoległego podłączanego do urządzenia peryferyjnego (na przykład
drukarki).
Glosariusz
405
Glosariusz
Intranet
IPP
Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP, połączenia
sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu
bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub
umożliwiania im brania udziału w operacjach. Czasami ten termin dotyczy
tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej.
Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno
drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania, rozmiarami nośników,
rozdzielczością itd. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez
internet, łącząc się z wieloma drukarkami. Obsługuje on także funkcje
kontroli dostępu, uwierzytelniania oraz szyfrowania, jest więc znacznie
bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu
drukowania.
Adres IP lub nazwa hosta
Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez
urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci
korzystającej ze standardu IP.
IPM
Jednostka obr./min (IPM) służy do określania szybkości drukarki. Szybkość
w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy, jakie drukarka
może wydrukować w ciągu minuty.
IPX/SPX
IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/
Sequenced Packet Exchange. Jest to protokół sieciowy używany w
systemach operacyjnych Novell NetWare. Oba protokoły, IPX i SPX,
zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. Protokół IPX
przypomina protokół IP, a SPX — protokół TCP. IPX/SPX był początkowo
projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle wydajny w takich
zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa
od wydajności protokołu TCP/IP).
ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa
instytucja ustanawiająca standardy, złożona z przedstawicieli instytucji
narodowych. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i
handlu.
Glosariusz
406
Glosariusz
ITU-T
LDAP
ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową
organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji
międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych. Do jego
podstawowych zadań należy standaryzacja, przydział pasm radiowych
oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu
umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Litera T ze skrótu
ITU-T oznacza telekomunikację.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący
do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających
zgodnie z protokołem TCP/IP.
LED
Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe
informujące o stanie urządzenia.
Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla
transmisji dokumentów faksowych.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów,
zapewniający brak utraty dokładności i jakości, opracowany na potrzeby
kompresji obrazów binarnych, szczególnie faksów. Może być używany
również w przypadku innych obrazów.
JPEG
Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany
do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator,
zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w
pary (np. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zwykle zakodowany na karcie
sieciowej przez producenta. Umożliwia lokalizowanie przez routery
urządzeń w dużych sieciach.
MFP
Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące
funkcjonalność drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana
w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji
stratnej. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w
sieci WWW.
Glosariusz
407
Glosariusz
MH
NetWare
MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4, polegająca na zmniejszaniu ilości danych, które mają być przesłane
jako obrazy pomiędzy urządzeniami faksującymi. MH to schemat
kodowania długości serii, wykorzystujący książkę kodów, zoptymalizowany
pod kątem efektywnego kompresowania białych obszarów. Ponieważ
większość faksów składa się głównie z białego tła, metoda ta skraca czas
transmisji w przypadku większości faksów.
Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell, Inc.
Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do
uruchamiania różnych usług na komputerze PC, a protokoły sieciowe były
oparte na archetypowym stosie Xerox XNS. Obecnie NetWare obsługuje
zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX.
MMR
OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki
laserowej, emitowanej z drukarki laserowej, wirtualny obraz do
wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego lub rdzawego, o cylindrycznym
kształcie.
MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.6.
Modem
Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania
informacji cyfrowych, a także do demodulacji takiego sygnału w celu
odkodowania przesłanych informacji.
MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia jest dekodowana za
pomocą metody MH. Druga linia jest porównywana z pierwszą. Ustalone
różnice są kodowane i przesyłane.
OPC
Zespół obrazowania wyposażony w bęben powoduje powolne zużycie
powierzchni bębna na skutek kontaktu ze szczotką wywoływacza,
mechanizmem czyszczącym oraz papierem i wymaga odpowiednio częstej
wymiany.
Oryginał
Pierwszy egzemplarz, na przykład dokumentu, fotografii lub tekstu itd.,
który jest kopiowany, reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia
kolejnych egzemplarzy. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej
rzeczy.
Glosariusz
408
Glosariusz
OSI
PostScript
OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany
przez organizację ISO (International Organization for Standardization).
Model OSI to standardowa, modularna wizja budowy sieci, w której
wymagany zbiór złożonych funkcji jest podzielony na łatwe do zarządzania,
niezależne i funkcjonalne warstwy. Poszczególne warstwy, od górnej do
dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa
transportowa, warstwa sieciowa, warstwa łącza danych, warstwa fizyczna.
Język PS (PostScript) to język opisu strony i język programowania,
używany głównie w zastosowaniach elektronicznych i DTP. Jest
wykorzystywany przez interpreter do wygenerowania obrazu.
Printer Driver
Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera
do drukarki.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna
centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa.
Nośnik druku
Nośnik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, który może być
używany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.
PCL
PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL),
opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki, który stał się
standardem branżowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek
termicznych, igłowych i drukarek laserowych.
PDF
PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku, opracowany
przez firmę Adobe Systems, umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych
dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości.
PPM
PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania
drukarki, oznaczającą ilość stron, które drukarka jest w stanie wydrukować
w ciągu minuty.
Plik PRN
Interfejs sterownika urządzenia, umożliwiający oprogramowaniu
współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych
systemowych wywołań wejścia/wyjścia, co upraszcza wykonywanie wielu
zadań.
Glosariusz
409
Glosariusz
Protokół
Rozdzielczość
Konwencja lub standard sterujący bądź uaktywniający połączenie,
komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi
sieci.
Ostrość obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyższy parametr
dpi, tym większa rozdzielczość.
SMB
PS
Patrz PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć
telefoniczna, która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana
routingowi przez centralę telefoniczną.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to protokół służący
do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. RADIUS
umożliwia centralne zarządzanie danymi uwierzytelniającymi, np. nazwami
użytkowników i hasłami. Do celów zarządzania dostępem do sieci
wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja,
rozliczanie).
SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do
udostępniania plików, drukarek, portów szeregowych oraz różnych typów
komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. Zapewnia również uwierzytelniony
mechanizm komunikacji międzyprocesowej.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości
e-mail w Internecie. SMTP to względnie prosty, oparty na tekście protokół,
w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców, a
następnie przesyłany jest tekst wiadomości. Jest to protokół typu klientserwer, w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer.
SSID
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN). Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci WLAN
używają do wzajemnej komunikacji tego samego SSID. W przypadku
identyfikatorów SSID ważna jest wielkość liter, natomiast długość
identyfikatora nie może przekraczać 32 znaków.
Glosariusz
410
Glosariusz
Maska podsieci
Kaseta z tonerem
Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym, aby
ustalić, która część adresu jest adresem sieciowym, a która adresem hosta.
Rodzaj pojemnika z tonerem używanego w urządzeniu takim jak drukarka.
Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia,
wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. Toner może
być utrwalany przez połączenie ciepła i ciśnienia pochodzących z
utrwalacza, co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru.
TCP/IP
Protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół IP to zbiór protokołów
komunikacyjnych, implementujących stos protokołów, z którego korzysta
sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych.
TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej
transmisji, takie jak stan zadania, wynik transmisji i liczba wysłanych stron.
Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po
transmisjach zakończonych niepowodzeniem.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej
rozdzielczości. TIFF opisuje dane obrazów, które zazwyczaj pochodzą ze
skanera. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące
charakterystykę obrazu dołączone do pliku. Ten elastyczny i niezależny od
platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne
aplikacje do przetwarzania obrazu.
TWAIN
Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. W przypadku
korzystania zarówno ze skanera, jak i programu zgodnego ze standardem
TWAIN, można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu.
Jest to interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych
Microsoft Windows i Apple Macintosh.
Ścieżka UNC
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie
dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych
produktach firmy Microsoft. Format ścieżki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog>
Glosariusz
411
Glosariusz
URL
WEP
URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów
w sieci Internet. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole,
który ma zostać użyty, druga określa adres IP lub nazwę domeny, w której
zlokalizowano zasoby.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół szyfrowania określony w
standardzie IEEE 802.11, zapewniający taki sam poziom bezpieczeństwa
jak w kablowej sieci LAN. WEP zapewnia bezpieczeństwo poprzez
szyfrowanie danych przesyłanych radiowo. Dzięki temu są one chronione
podczas przekazywania ich z jednego punktu do innego.
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i
urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers
Forum, Inc. W odróżnieniu od portów równoległych porty USB są
zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego
komputera wielu urządzeń peryferyjnych.
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów, która została
oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. W tych
systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem
skanera zgodnego z architekturą WIA.
Znak wodny
WPA
Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze, który wydaje się
jaśniejszy, kiedy jest oglądany pod światło. Pierwsze znaki wodne
wprowadzono w Bolonii we Włoszech w 1282 roku; używane były przez
wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów, a także na znaczkach
pocztowych, pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu
utrudnienia sfałszowania.
Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania służący do
zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),
opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa zapewnianego
przez protokół WEP.
Glosariusz
412
Glosariusz
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA, przeznaczony
dla małych biur i użytkowników domowych. Klucz udostępniony lub hasło
są konfigurowane w bezprzewodowych punkcie dostępowych (WAP) i w
dowolnym laptopie bezprzewodowym lub urządzeniu biurkowym. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa protokół WPA-PSK generuje unikalny klucz
dla każdej sesji nawiązywanej pomiędzy klientem bezprzewodowym oraz
powiązanym punktem dostępowym.
WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) służy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy
obsługuje standard WPS, połączenie sieci bezprzewodowej można łatwo
skonfigurować bez korzystania z komputera.
XPS
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firmę Microsoft
specyfikacja języka opisu strony (PDL) i nowego formatu dokumentu,
przynosząca korzyści w przypadku dokumentów przenośnych i
elektronicznych. Jest to specyfikacja na bazie języka XML, wykorzystująca
nową procedurę print path i wektorowy format dokumentów, niezależny od
urządzenia.
Glosariusz
413
Indeks
A
C
drukowanie dwustronne
AirPrint
372
certyfikat
180
AnyWeb Print
184
części do konserwacji
258
akcesoria
czyszczenie
178, 318
drukowanie na obydwu stronach papieru
Mac
97
83
Windows
336
drukowanie sieciowe
instalacja
259
moduł skanera
388
korzystanie z nakładek
88
zamawianie
257
na zewnątrz
384
alerty
177
rolka odbierająca
387
korzystanie z narzędzia do drukowanie
bezpośredniego
91
aplikacja
319
wewnątrz
385
korzystanie ze znaków wodnych
85
384
Linux
98
Mac
96
instalacja
319
odinstalowanie
320
włączwyłącz
319
wyświetlanie
319
zarządzanie
319
automatyczna sekretarkafaks
151
B
informacje
15
symbole
15
bezprzewodowa
broszury
D
margines
Drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu
Windows
orientacja papieru
81
dane techniczne
269
nośnik druku
271
351, 352
82
drukowanie
318
drukowanie
dopasowywanie dokumentu do
wybranego rozmiaru strony
85
drukowanie do pliku
95
drukowanie dokumentu
Windows
178, 318
370
mobileprint
domyślny wybór papieru
bezpieczeństwo
WPS
odłączanie
czyszczenie urządzenia
71
178, 318
82
plakat
systemy operacyjne urządzeń
przenośnych
371
UNIX
100
ustawianie jako urządzenie domyślne
94
wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
96
Mac
81
Windows
zmiana domyślnych ustawień drukowania
93
zmiana wartości procentowej druku
84
Indeks 414
Indeks
drukowanie broszury
adresy grupy
82
162
ekran dotykowy
drukowanie dokumentu
Linux
98
Mac
96
UNIX
100
drukowanie dwustronne
drukowanie
83
drukowanie nakładki
rozwiązywanie problemów
ekran wyświetlacza
234
25
przekazywanie
153
przygotowanie do korzystania z faksu
135
wysyłanie
148
zmiana trybu odbioru
151
fax sending
F
resending automatically
faks
149
filtrowanie
180
czyszczenie zapisanych dokumentów
383
IPv6
180
drukowanie
89
drukowanie
156
MAC
180
tworzenie
88
książka adresowa
178
sieć
338
usuwanie
90
oszczędzanie impulsów
155
filtrowanie sieci
prefiks wybierania
154
funkcje
przekazywanie
156
funkcje nośnika druku
zabezpieczony odbiór
156
sterownik drukarki
drukowanie w chmurze google
374
drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu
Mac
96
dziennik
181
dźwięk
307, 308
E
Ethernet
easy document creator
332
129, 186
konwersja do książki elektronicznej
186
edytowanie
adres osoby
161
faks email
adres osoby
160
faksowanie
148
odbieranie
151
odbieranie faksów do pamięci
153
odbieranie w trybie telefonu
151
odbiór w trybie automatycznej
sekretarkifaksu
151
opóźnianie transmisji faksu
150
6
271
70
G
glosariusz
konfiguracja nagłówka faksu
338
401
grupa
adresy grupy
161
informacje prawne
279
instalacja sterownika
339
I
Unix
346
Indeks 415
Indeks
J
informacje o ekranie
61
papier w zasobniku 1
55
papier w zasobniku wielofunkcyjnym
58
178
umieszczanie oryginałów na szybie
skanera
50
grupa
178
w podajniku dokumentów
52
osoba
178
kopiowania
JPEG
USB scanning memory device
nośniki specjalne
160, 166
K
103, 118, 138, 158
kopiowanie podstawowe
korzystanie z pomocy
książka adresowa
kabel USB
instalacja sterownika
42
ponowna instalacja sterownika
48
kaseta z tonerem
rozprowadzanie tonera
203, 381
wymiana kasety
205
wymiana toneru
380
M
LED
Mac
opis diody LED stanu
stan urządzenia
drukowanie
379
41
komunikat o błędzie
226
kontrola dostępu użytkownika
181
kopia id
kopiowanie
29, 31
98
345
skanowanie
133
typowe problemy w systemie Linux
251
wymagania systemowe
logowanie
178
115
182
drukowanie
96
instalacja sterownika przy
344
podłączonej sieci
podłączonej sieci
właściwości drukarki
14
kopia
ustawienie
29
instalacja sterownika przy
opis klawiatury
łącze
L
klawiatura
konwencja
80, 97
Linux
wysyłanie powiadomienia
dotyczącego toneru
113, 127
99
277
176, 304
ponowna instalacja sterownika przy
podłączonym kablu USB
skanowanie
48
131
typowe problemy dotyczące
komputerów Mac
250
wymagania systemowe
276
margines
drukowanie
318
materiały eksploatacyjne
Ł
dostępne materiały eksploatacyjne
ładowanie
monitorowanie stanu zużycia
materiałów eksploatacyjnych
256
378
Indeks 416
Indeks
wymiana kasety z tonerem
205
zamawianie
256
zapisywanie
390
O
obsługa klienta
Napęd USB
265
zarządzanie
267
narzędzie do drukowania
bezpośredniego
91
nośnik druku
etykiety
63
karta papier w opcji preferencje
drukowania
75
karton
64
koperta
62
nośniki specjalne
61
papier z nadrukiem
65
ustawianie rozmiaru papieru
66
ustawianie typu papieru
66
wspornik wyjściowy
271
328
151, 153
zabezpieczony odbiór
152, 153
ogólne ikony
151
14
opcje urządzenia
259
oprogramowanie
182
oryginał
ładowanie
na szybie skanera
w podajniku dokumentów
oszczędzanie energii
preferencje drukarki
99
problemu
za pomocą automatycznej
sekretarkifaksu
zmiana trybu odbioru
27
Linux
odbieranie faksu
N
drukowanie
kabel drukarki
50
52
308, 309
P
pamięć
czyszczenie pamięci
383
rozbudowa modułu pamięci
261
zalecenia
54
panel sterowania
25
numer seryjny
382
plakat drukowanie
82
podajnik dokumentów
52
problemy związane z systemem
operacyjnym
249
problemy
ekran dotykowy
234
problemy z faksem
247
problemy z jakością wydruków
239
problemy z kopiowaniem
244
problemy z podawaniem papieru
234
problemy z zasilaniem
233
problemy ze skanowaniem
245
program SetIP
353
program SyncThru Web Service
175
czym jest
175
drukarka
178
dziennik
181
faks
178
karta informacje
177
karta konserwacja
182
karta książka adresowa
178
karta ustawienia
178
podłącz
Indeks 417
Indeks
karta zabezpieczenia
179
konfiguracja
179
kontrola dostępu użytkownika
181
kopia
178
łączenie
175
profil użytkownika
rozliczanie
181
181
S
Samsung printer experience
192
Skanowanie w systemie Linux
133
Stan drukarki Samsung
190
Sterownik PostScript
rozwiązywanie problemów
sieć
178
service contact numbers
skanowanie
178
sieć
ustawienia
177
wymagania
175
zarządzanie aplikacją
182
zewnętrzny serwer uwierzytelniania
180
protokoły urządzenia
337
instalacja sterownika
Linux
Mac
UNIX
Windows
253
393
papier
390
urządzenie
390
przenoszenie
391
345
344
346
340
R
330
program SetIP
353
uwierzytelnianie
278, 330
313
sieć bezprzewodowa
raport
strona testowa
rozliczanie
rozmiar papieru
321
321
181
67
kabel sieciowy
352
skaner
ładowanie dokumentów
50
szyba
50
skanowanie
Skanowanie w systemie Linux
133
serwer email
179
TWAIN
128
131
skrzynka dokumentów
informacje o skrzynce dokumentów
199
sprawdzanie zapisanych dokumentów
383
stan drukarki
konfigurowanie
środowisko instalacji
131
skanowanie z komputera mac
informacje ogólne
190
strona testowa
392
szczegóły urządzenia
327
szyba skanera
ładowanie dokumentów
konfiguracja sieci bezprzewodowej 349
przechowywanie
Mac
50
szybkie kopiowanie
114
T
TCPIPv4
332
TCPIPv6
333, 334
TWAIN skanowanie
128
terminologia
301
toner unit
sending the toner reorder notification
tryb korekty błędów
379
155
Indeks 418
Indeks
typ papieru
67
U
100
instalacja sterownika przy
podłączonej sieci
346
Unix
wymagania systemowe
Ustawienia HTTP
Ustawienia IPP
Ustawienia LPRLPD
HTTP
179
ustawienie ulubione drukowania
kopia
178
usuwanie
178, 318
ogólne
305, 306, 311, 321, 323
program SyncThru Web Service
179
serwer
329
serwer drukowania
336
179
skanowanie
178
179
TCPIPv4
332
urządzenie
178
WINS
333
zabezpieczenia
sieć
179
180
zasobnik
307
179
Ustawienia WSD
179
uprawnienia
181
usb
ustawienia domyślne
264
305, 310
ustawienia
ustawienia zasobnika
wysyłanie nagłówka faksu
ustawienia na karcie Ogólne
bieżące
177
311,
DNS
333
ustawienia serwera
drukarka
178
ustawienia zabezpieczeń
dźwięk
Ethernet
307, 308
332
uwierzytelnianie użytkownika
66
148
305, 306,
321, 323
329
313
307
80
książka adresowa
163
uwierzytelnianie
logowanie
313
176, 304
użycie
licznik
178, 329, 332
277
179
ustawianie wysokości
ustawienia zasobnika
sieć
Ustawienia Raw TCPIP
informacje o ekranie usb
178
margines
UNIX
drukowanie
faks
38, 177
177
materiały eksploatacyjne
użytkownik
profil
181
zarządzanie
181
W
Windows
drukowanie
69
instalacja sterownika przy
340
podłączonej sieci
instalacja sterownika przy
42
podłączonym kablu USB
353
korzystanie z programu SetIP
ponowna instalacja sterownika przy
podłączonym kablu USB
skanowanie
47
117
Indeks 419
Indeks
typowe problemy w systemie Windows 249
275
wymagania systemowe
usuwanie zacięcia
wskazówki dotyczące unikania
24
widok z przodu 1
23
zapisane dokumenty
widok z tyłu
24
zapisywanie
materiały eksploatacyjne
właściwości drukarki
otwieranie preferencji drukowania
73
305, 310
wymagania
program SyncThru Web Service
175
209
drukowanie
86
383
edycja
87
tworzenie
86
usuwanie
87
390
182, 319
książka adresowa
178
użytkownik
181
zarządzanie pamięcią USB
267
zasobnik
wysyłanie faksu
wysyłanie faksu
148
automatyczne kontynuowanie
67
wysyłanie opóźnione
150
ustawianie rozmiaru i typu papieru
66
wkładanie papieru do zasobnika
wielofunkcyjnego
58
zamawianie zasobnika opcjonalnego
257
wyszukiwanie
książka adresowa
162
wyświetlanie
Adres IP lub nazwa hosta
333
Z
zastępowanie papieru
zasobnik opcjonalny
zamawianie
Zasobnik1
66
zabezpieczenia
system
zacięcie
180
zarządzanie
aplikacja
wybieranie
zewnętrzny serwer uwierzytelniania
znak wodny
zacięć papieru
widok wewnątrz
wysokości
210
179
67
257
257
zasobnik wielofunkcyjny
korzystanie z nośników specjalnych
61
ładowanie
58
wskazówki dotyczące korzystania
58
Indeks 420
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement