Samsung CLP-360 Owner's manual

Samsung CLP-360 Owner's manual
Podręcznik użytkownika
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
PODSTAWOWY
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji,
podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie
Windows.
ZAAWANSOWANY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, zaawansowanej
konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów w środowiskach różnych systemów
operacyjnych.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
PODSTAWOWY
1. Wprowadzenie
3. Konserwacja
Główne korzyści
5
7
Zamawianie materiałów eksploatacyjny
ch i akcesoriów
Funkcje poszczególnych modeli
41
Przydatne informacje
10
Dostępne materiały eksploatacyjne
42
Informacje o podręczniku użytkownika
11
Dostępne części do konserwacji
43
Informacje o bezpieczeństwie
12
Przechowywanie kasety z tonerem
44
Przegląd urządzenia
18
Rozprowadzanie tonera
46
Omówienie panelu sterowania
21
Wymiana kasety z tonerem
48
Włączanie urządzenia
23
Wymiana pojemnika na zużyty toner
50
Lokalna instalacja sterownika
24
Wymiana zespołu obrazującego
52
Ponowna instalacja sterownika
25
Czyszczenie urządzenia
54
Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
56
2. Informacje o podstawowej
obsłudze
4. Rozwiązywanie problemów
Drukowanie strony testowej
27
Nośniki i zasobnik
28
Wskazówki dotyczące unikania
zakleszczeń papieru
Drukowanie podstawowe
35
58
Usuwanie zakleszczeń papieru
59
Objaśnienie diod LED stanu
62
2
PODSTAWOWY
5. Dodatek
Dane techniczne
66
Informacje prawne
75
Prawa autorskie
87
3
1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział zawiera informacje, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
• Główne korzyści
5
• Funkcje poszczególnych modeli
7
• Przydatne informacje
10
• Informacje o podręczniku użytkownika
11
• Informacje o bezpieczeństwie
12
• Przegląd urządzenia
18
• Omówienie panelu sterowania
21
• Włączanie urządzenia
23
• Lokalna instalacja sterownika
24
• Ponowna instalacja sterownika
25
Główne korzyści
Brak szkodliwości dla środowiska
• Szybkie drukowanie na żądanie.
- Do druku jednostronnego czarno-białego, 18 str./min (A4) lub 19 str./
min (Letter).
- Do druku jednostronnego kolorowego, 4 str./min (A4 lub Letter).
Wygoda
• Urządzenie wyposażone jest w funkcję Eco, co zapewnia oszczędność
toneru i papieru (patrz „Easy Eco Driver” na stronie 161).
• W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na
jednym arkuszu (patrz „Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania” na stronie 145).
• Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach
kartki (ręczne drukowanie dwustronne) (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 145).
• Możesz drukować w podróży przy użyciu smartfonu lub komputera
dzięki aplikacjom z obsługą Google Cloud Print (patrz „Google Cloud
Print” na stronie 138).
• Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki
znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane.
• Aplikacja Easy Capture Manager umożliwia łatwą edycję i wydruk
elementów przechwyconych za pomocą przycisku Print Screen (patrz
„Easy Capture Manager” na stronie 158).
Druk o doskonałej jakości i z dużą szybkością
• Aplikacje Samsung Easy Printer Manager i Stan drukarki Samsung
służą do monitorowania i informowania użytkownika o stanie
urządzenia i umożliwiają dostosowanie jego ustawień (patrz
„Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager” na stronie 165
lub „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung” na stronie 168).
• W porównaniu ze zwykłymi programami narzędzie AnyWeb Print
ułatwia tworzenie zrzutów ekranu, a także ich podgląd, usuwanie i
drukowanie (patrz „Samsung AnyWeb Print” na stronie 160).
• Pełny zakres kolorów jest uzyskiwany za pomocą barw: błękitnej,
amarantowej, żółtej i czarnej.
• Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną do 2 400
x 600 dpi (600 x 600 x 2 bity).
Główne korzyści
• Usługa Inteligentna aktualizacja umożliwia sprawdzenie i
zainstalowanie najnowszych wersji oprogramowania w procesie
instalowania sterownika drukarki. Narzędzie to dostępne jest tylko dla
użytkowników systemu Windows.
Obsługuje wiele metod konfigurowania sieci
bezprzewodowej
• Jeśli istnieje połączenie internetowe, można uzyskać pomoc i wsparcie
techniczne, pobrać sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej firmy Samsung
pod adresem www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
centrum pobierania.
• Korzystanie z przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Szeroki zakres obsługiwanych funkcji i aplikacji
- Możesz łatwo podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej za
pomocą przycisku WPS znajdującego się na urządzeniu i punkcie
dostępu (routerze bezprzewodowym).
• Korzystanie z kabla USB i sieciowego
- Możesz podłączyć i skonfigurować różne ustawienia sieci
bezprzewodowej za pomocą kabla USB lub kabla sieciowego.
• Korzystanie z opcji Wi-Fi Direct
• Obsługa wielu rozmiarów papieru (patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 68).
• Drukowanie znaków wodnych: Można wprowadzać własne słowa do
dokumentów, np. „CONFIDENTIAL” (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 145).
• Drukowanie plakatów: Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie
dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach
papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu (patrz
„Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 145).
• Drukowanie można wykonywać w wielu systemach operacyjnych (patrz
„Wymagania systemowe” na stronie 71).
• Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB lub interfejs sieciowy.
- Można w wygodny sposób drukować z urządzenia mobilnego za
pomocą Wi-FI lub Wi-Fi Direct.
Patrz „Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej” na
stronie 112.
Funkcje poszczególnych modeli
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
System operacyjny
System operacyjny
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
Funkcje poszczególnych modeli
Oprogramowanie
Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować po włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD ROM. W przypadku systemu
Windows możesz wybrać sterownik drukarki i oprogramowanie w oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do
zainstalowania.
Oprogramowanie
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
Sterownik SPL drukarki
●
●
Sterownik XPS drukarkia
●
●
Samsung Easy Printer Manager
●
●
Samsung Easy Color Managerb
●
●
Samsung Anyweb Printb
●
●
Stan drukarki Samsung
●
●
SyncThru™ Web Service
●
a. W przypadku sterownika XPS można zainstalować sterownik drukarki XPS w oknie Instalacja niestandardowa (patrz płyta CD z oprogramowaniem, dostarczona z
urządzeniem).
b. Pobierz oprogramowanie z witryny internetowej firmy Samsung i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania). Przed
instalacją sprawdź, czy system operacyjny komputera obsługuje oprogramowanie.
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcja Różne
Funkcje
Interfejs USB 2.0 o dużej szybkości
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
●
●
Karta przewodowej sieci LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g/na
●
IPv6
●
Google Cloud Print
●
Drukowanie ekologiczne (Easy Eco Driver)b
●
●
Funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Ręczny druk dupleksowy (dwustronny)c
●
●
●
a. W niektórych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mogą być niedostępne. W niektórych krajach można użyć wyłącznie sieci 802.11 b/g. Skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem lub sprzedawcą firmy Samsung, który sprzedał urządzenie.
b. Wybieranie ustawień ECO jest dostępne w sterowniku systemu Windows.
c. Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Przydatne informacje
Skąd mogę pobrać sterownik urządzenia?
Nastąpiło zakleszczenie papieru.
• Odwiedź stronę www.samsung.com/printer, aby pobrać
najnowsze sterowniki urządzenia i zainstalować je na
komputerze.
• Otwórz i zamknij górną pokrywę (patrz „Widok z przodu” na
stronie 19).
Gdzie mogę kupić akcesoria lub materiały
eksploatacyjne?
• Sprawdź instrukcje usuwania zakleszczonego papieru w
niniejszym podręczniku i zastosuj odpowiednie
rozwiązanie problemu (patrz „Usuwanie zakleszczeń
papieru” na stronie 59).
• Zwróć się z pytaniem do dystrybutora firmy Samsung lub
sprzedawcy.
Wydruki są niewyraźne.
• Odwiedź stronę www.samsung.com/supplies. Wybierz
kraj/region, aby wyświetlić informacje o serwisie produktu.
• Poziom toneru może być niski lub nierówny. Potrząśnij
kasetą z tonerem.
• Wypróbuj inne ustawienie jakości drukowania.
Dioda LED stanu miga lub ciągle się świeci.
• Wymień kasetę z tonerem.
• Wyłącz i włącz ponownie produkt.
Urządzenie nie drukuje.
• Sprawdź znaczenie wskazań diody LED w niniejszym
podręczniku i zastosuj odpowiednie rozwiązanie problemu
(patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 62).
• Otwórz listę zadań drukowania oczekujących w kolejce i
usuń dokument z listy (patrz „Anulowanie zadania
drukowania” na stronie 36).
• Usuń sterownik i zainstaluj go ponownie (patrz „Lokalna
instalacja sterownika” na stronie 24).
• Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie
Windows.
Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia
oraz szczegółowe objaśnienia jego użytkowania.
•
•
•
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
informacje o bezpieczeństwie.
W przypadku problemów związanych z użytkowaniem urządzenia,
należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania
problemów.
Pojęcia używane w niniejszym podręczniku użytkownika opisano w
glosariuszu.
•
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu.
•
Zrzuty ekranu w niniejszym podręczniku mogą różnić się od urządzenia
w zależności od wersji oprogramowania/sterownika urządzenia.
•
1
Konwencje
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamiennie, jak w
przykładzie poniżej:
•
Słowo „dokument” stosowane jest zamiennie ze słowem „oryginał”.
•
Słowo „papier” stosowane jest zamiennie z terminami „nośnik” lub
„nośnik druku”.
•
Słowo „urządzenie” oznacza „drukarkę” lub „urządzenie
wielofunkcyjne”.
2
Ogólne ikony
Procedury znajdujące się w tym podręczniku użytkownika dotyczą
przeważnie systemu Windows 7.
Ikona
Tekst
Przestroga
Uwaga
Opis
Zawiera informacje dla użytkowników o
ochronie urządzenia przed potencjalnym
uszkodzeniem mechanicznym lub awarią.
Zawiera dodatkowe informacje lub
szczegółowe dane dotyczące działania funkcji
urządzenia.
1. Wprowadzenie
11
Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby zapobiec
obrażeniom ciała u osób, a także aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu
urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać
ze zrozumieniem wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje. Po
przeczytaniu tej części należy ją zachować w celu wykorzystania w
przyszłości.
3
Ważne symbole bezpieczeństwa
Objaśnienie wszystkich ikon i oznaczeń użytych
w niniejszym rozdziale
4
Środowisko pracy
Ostrzeżenie
Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gdy
gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu (wody,
małych metalowych lub ciężkich obiektów, świeczek,
zapalonych papierosów itp).
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Ostrzeżenie
Zagrożenia lub niebezpieczne
postępowanie, które może skutkować
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Przestroga
Zagrożenia lub niebezpieczne
postępowanie, które może skutkować
niewielkimi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem sprzętu.
Nie próbować.
• W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się z
niego dymu, wydawania dziwnych dźwięków lub
występowania dziwnego zapachu należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
• W razie awarii wymagających odłączenia urządzenia od
zasilania, użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania
dostępu do gniazda.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać na nim
ciężkich przedmiotów.
Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego ciężkim
przedmiotem może doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
1. Wprowadzenie
12
Informacje o bezpieczeństwie
Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.
Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Przestroga
W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest
używane przez pewien czas, należy odłączyć wtyczkę kabla
zasilającego od gniazdka elektrycznego.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia papieru może
być gorący.
Istnieje ryzyko poparzenia.
W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania
uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia
wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony
personel serwisowy.
Jeśli pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi
instrukcjami urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i
wezwać przeszkolony personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do gniazdka
elektrycznego, nie wolno wkładać jej na siłę.
Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka
elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
Nie należy dopuścić, aby przewód zasilania, telefoniczny lub
łączący urządzenie z komputerem PC zostały pogryzione
przez zwierzęta.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
obrażenia zwierzęcia.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
1. Wprowadzenie
13
Informacje o bezpieczeństwie
5
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno używać
szczypiec lub ostrych metalowych przedmiotów.
Metoda obsługi
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu arkuszy w
wyjściowym zasobniku papieru.
Przestroga
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas drukowania.
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani wkładać do
niego przedmiotów.
Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Może to doprowadzić do wzrostu temperatury podzespołów i
skutkować uszkodzeniami lub pożarem.
Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy urządzenie i
zasobnik papieru.
Regulacja i dopasowywanie urządzenia oraz postępowanie
według procedur innych niż wskazane w niniejszym
dokumencie mogą narazić użytkownika na kontakt z
niebezpieczną dawką promieniowania.
Może dojść do obrażeń ciała.
Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia jest kabel
zasilający.
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel zasilający od
gniazdka elektrycznego.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany papieru i
wyjmowania zablokowanego papieru.
Krawędzie nowo otwartego papieru są ostre i mogą
spowodować bolesne skaleczenia.
6
Instalacja/przenoszenie
Ostrzeżenie
W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna część
obszaru wyjścia papieru może stać się gorąca. Należy zabronić
dzieciom dotykania tego obszaru.
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na
działanie kurzu, wilgoć lub wycieki wody.
Istnieje ryzyko poparzenia.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
1. Wprowadzenie
14
Informacje o bezpieczeństwie
Przestroga
Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć jego
zasilanie i odłączyć wszystkie przewody. Informacje
przedstawione poniżej są jedynie sugestiami opartymi na
ciężarze urządzenia. W przypadku występowania problemów
zdrowotnych wykluczających podnoszenie nie należy
podnosić urządzenia. Należy poprosić o pomoc i zawsze
podnosić urządzenie w kilka osób.
Następnie należy podnieść urządzenie.
• Jeśli urządzenie waży poniżej 20 kg, może je podnieść 1
osoba.
• Jeśli urządzenie waży 20–40 kg, powinny je podnosić 2
osoby.
• Jeśli urządzenie waży więcej niż 40 kg, powinny je
podnosić co najmniej 4 osoby.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej
powierzchni.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Należy używać wyłącznie kabli AWGa nr 26 lub w razie
potrzeby większych liniowych kabli telefonicznych.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy używać
kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem. W
przypadku używania kabla dłuższego niż 2 m z urządzeniem
zasilanym napięciem 110 V należy zastosować kabel AWG 16
lub większy.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
oraz porażenia prądem lub pożaru.
Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych lub
przedłużaczy.
Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.
Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w słabo
wentylowanych pomieszczeniach, np. w szafie.
Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane, może
dojść do pożaru.
Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o
poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczególnionymi na
etykiecie.
W przypadku wątpliwości i konieczności sprawdzenia
poziomu zasilania, należy skontaktować się z dostawcą
energii elektrycznej.
a. AWG: American Wire Gauge
1. Wprowadzenie
15
Informacje o bezpieczeństwie
7
Konserwacja/sprawdzanie
Przestroga
Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć
kabel zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno czyścić
urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem do farb lub
alkoholem. Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na
urządzenie.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno włączać urządzenia podczas wykonywania prac
we wnętrzu urządzenia, wymiany materiałów
eksploatacyjnych ani czyszczenia wnętrza.
Może dojść do obrażeń ciała.
• Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych
śrubami.
• Naprawę zespołów utrwalających może przeprowadzać
wyłącznie technik serwisowy. Naprawa przez
nieuprawnione osoby może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Naprawę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie
technik serwisowy firmy Samsung.
Czyszczenie i obsługę urządzenia należy przeprowadzać
zgodnie z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z
urządzeniem.
W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy chronić
przed kurzem i wodą.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od dzieci.
Dzieci mogą doznać obrażeń.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać i
ponownie montować urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeżeli
urządzenie wymaga naprawy, należy wezwać
certyfikowanego technika.
1. Wprowadzenie
16
Informacje o bezpieczeństwie
8
Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
Korzystanie z regenerowanych materiałów
eksploatacyjnych, takich jak toner, może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku zastosowania
regenerowanych materiałów eksploatacyjnych za naprawę
zostanie pobrana opłata.
Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych, takich jak
kaseta z tonerem lub zespół utrwalający.
Może to spowodować wybuch lub pożar.
Przechowywane materiały, takie jak kasety z tonerem,
należy trzymać z dala od dzieci.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania
zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność i nie
dopuścić do kontaktu pyłu toneru z ciałem lub ubraniem.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
W przypadku zabrudzenia ubrań tonerem nie należy usuwać
go przy użyciu gorącej wody.
Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie. Należy użyć zimnej wody.
1. Wprowadzenie
17
Przegląd urządzenia
9
Akcesoria
Kabel zasilania
Skrócona instrukcja instalacji
Płyta z oprogramowaniema
Różne akcesoriab
a. Płyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki drukarki i aplikacje.
b. Akcesoria dostarczane z urządzeniem różnią się w zależności od kraju zakupu i modelu.
1. Wprowadzenie
18
Przegląd urządzenia
10
Widok z przodu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od tego, które posiada użytkownik.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 7).
1
2
3
8
7
6
4
9
10
5
1
6
Taca wyjściowa
Pokrywa przednia
2
Wspornik wyjściowy
3
7
Przycisk zwalniający
pokrywy przedniej
8
Pokrywa górna
Kasety z tonerem
4
9
Panel sterowania
Pojemnik na zużyty toner
5
10
Zasobnik
Zespół obrazujący
1. Wprowadzenie
19
Przegląd urządzenia
11
Widok z tyłu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji może się różnić od tego, które posiada użytkownik.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 7).
4
3
2
1
1
Pokrywa tylna
2
Gniazdo zasilania
3
Port USB
4
Port sieciowya
a. Tylko CLP-36xW.
1. Wprowadzenie
20
Omówienie panelu sterowania
W zależności od modelu panel sterowania urządzenia może się różnić.
Istnieją różne typy paneli sterowania.
Umożliwia łatwą konfigurację bezprzewodowego
połączenia sieciowego bez komputera (patrz
„Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie 111).
3
• Ręczne drukowanie
1
2
(WPS)a
- Naciskaj ten przycisk za każdym razem po
załadowaniu arkusza papieru w przypadku
wybrania w sterowniku drukarki opcji Podajnik
ręczny dla ustawienia Źródło.
3
4
5
6
1
Dioda LED
Toneru
Wskazuje stan toneru (patrz „Dioda LED Status” na
stronie 63).
Eco
Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć
zużycie toneru i papieru, podczas drukowania z
komputera (patrz „Drukowanie Ekologiczne” na stronie
38).
2
1. Wprowadzenie
21
Omówienie panelu sterowania
3
• Służy do drukowania zawartości ekranu.
4
Można w dowolnej chwili zatrzymać urządzenie. Można
również wykonać następujące funkcje.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Zielona dioda
LED zacznie migać. Aby wydrukować tylko
aktywny ekran, zwolnij przycisk, gdy zielona dioda
LED przestanie migać. Aby wydrukować cały
ekran, zwolnij przycisk podczas migania.
• Strona konfiguracji
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 2
sekundy, aż zielona dioda LED zacznie powoli
migać, a następnie go zwolnij.
- Ręczne drukowanie
• Drukuje raport zdarzeń / licznik zużycia
▪ Naciskaj ten przycisk za każdym razem po
załadowaniu arkusza papieru w przypadku
wybrania w sterowniku drukarki opcji Podajnik
ręczny dla ustawienia Źródło.
(Anuluj)
• Drukuje raport informacji o materiałach
eksploatacyjnych
• Funkcja Drukowanie ekranu może być
użyta tylko w systemach operacyjnych
Windows i Mac.
(Drukowanie
b
ekranu)
• Tej funkcji można używać wyłącznie w przypadku
urządzenia podłączonego poprzez port USB.
• W przypadku drukowania aktywnego okna/
całego ekranu monitora za pomocą klawisza
drukowania ekranu, urządzenie może
używać więcej toneru w zależności od
drukowanego obrazu.
• Tej funkcji można używać wyłącznie, gdy
zainstalowano program Easy Printer
Manager. W przypadku użytkowników
systemu Mac OS aby używać funkcji
drukowania ekranu, należy włączyć opcję
Screen Print Settings programu Easy
Printer Manager.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 4
sekundy, aż zielona dioda LED zacznie szybko
migać, a następnie go zwolnij.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 6
sekund, aż zielona dioda LED zaświeci, a
następnie go zwolnij.
5
Za pomocą tego przycisku możesz wyłączyć zasilanie
lub wybudzić urządzenie z trybu uśpienia.
(Zasilanie/
Wybudzenie)
6
Informuje o stanie urządzenia (patrz „Dioda LED
Status” na stronie 63).
(Dioda LED
Status)
a. Tylko CLP-36xW
b. Tylko CLP-36x
1. Wprowadzenie
22
Włączanie urządzenia
1
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania.
1
2
2
Naciśnij przycisk
(Zasilanie/Wybudzenie) na panelu sterowania.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk
(Zasilanie/Wybudzenie) na panelu sterowania.
1. Wprowadzenie
23
Lokalna instalacja sterownika
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera
bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla
urządzenia podłączonego do sieci (patrz Zaawansowany podręcznik).
• Użytkownicy systemów Mac lub Linux powinni zapoznać się z
częścią „Instalacja na komputerach Macintosh” na stronie 90 lub
częścią „Instalacja w systemie Linux” na stronie 92.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Płyta CD-ROM z oprogramowaniem powinna się uruchomić
automatycznie i powinno zostać wyświetlone okno instalacji.
3
Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
• Okno instalacji przedstawione w tym Podręcznik użytkownika może
różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego interfejsu.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
12
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator
znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamknąć.
W oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do
zainstalowania możesz wybrać aplikacje.
1. Wprowadzenie
24
Ponowna instalacja sterownika
Jeśli drukarka nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby ponownie
zainstalować sterownik.
13
Windows
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki > Odinstaluj.
3
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM i zainstaluj
sterownik ponownie (patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie
24).
1. Wprowadzenie
25
2. Informacje o
podstawowej obsłudze
Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia. Aby wybrać lub
zmienić określone wartości, należy zapoznać się z następną sekcją. Niniejszy rozdział zawiera informacje o
ogólnej strukturze menu i podstawowych opcjach konfiguracji.
• Drukowanie strony testowej
27
• Nośniki i zasobnik
28
• Drukowanie podstawowe
35
Drukowanie strony testowej
W celu sprawdzenia, czy drukarka działa poprawnie, należy wydrukować stronę demonstracyjną (tylko system Windows).
Drukowanie strony demonstracyjnej:
•
Otwórz okno Preferencje drukowania (patrz„Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36) > karta Samsung > Strona demonstracyjna.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
27
Nośniki i zasobnik
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do
urządzenia.
• Korzystanie z nośników druku, które nie są zgodne ze
specyfikacjami może spowodować problemy lub konieczność
przeprowadzenia napraw. Naprawy nie są objęte gwarancją ani
umowami serwisowymi firmy Samsung.
1
Przegląd zasobnika
Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnicę papieru.
1
2
3
• Nie należy korzystać z papieru do drukarek atramentowych. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może wywołać pożar.
• Do drukowania należy używać zalecanych nośników (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 68).
Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w
drukarce może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w rzadkich
przypadkach może spowodować to pożar.
4
1 Pokrywa papieru
2 Blokada prowadnicy
3 Prowadnica długości
papieru
4 Prowadnica szerokości
papieru
Niedostosowanie prowadnicy skutkować może rejestracją,
przekrzywieniem obrazu lub zakleszczeniem papieru.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
28
Nośniki i zasobnik
2
Wkładanie papieru do zasobnika
1
3
Naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy zasobnika i wyciągnij ręcznie
zasobnik. Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości
papieru i szerokości papieru.
Wysuń zasobnik papieru (patrz „Przegląd zasobnika” na stronie 28).
1
32
2
4
2
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne kartki przed ich załadowaniem.
Otwórz pokrywę papieru.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
29
Nośniki i zasobnik
5
Umieść papier stroną do drukowania do góry.
W przypadku papieru dłuższego niż Legal, naciśnij i odblokuj
blokadę prowadnicy w zasobniku i wyjmij zasobnik ręcznie.
Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości papieru i
szerokości papieru.
1
W przypadku papieru mniejszego niż Letter, naciśnij i odblokuj
blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie.
Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości papieru i
szerokości papieru.
2
1
• Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za daleko,
ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika.
• Nie należy używać papieru, którego krawędź wiodąca podwija się,
mogłoby to spowodować zakleszczenie papieru lub pomarszczenie.
2
• Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana,
może to spowodować zakleszczenia papieru.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
30
Nośniki i zasobnik
6
Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu
papieru, nie powodując zgięć.
7
Zamknij pokrywę papieru.
8
Włóż podajnik papieru.
9
Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika (patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 34).
Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo
przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania.
a Aby wydrukować z aplikacji, należy uruchomić aplikację i przejść do
menu drukowania.
b Otwórz opcję Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 36).
c W oknie Papier wybierz kartę Preferencje drukowania, a następnie
wybierz odpowiedni typ papieru.
Na przykład jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na Etykiety.
d Wybierz opcję Autom. wybór (lub Podajnik ręczny) w obszarze
źródła papieru, a następnie kliknij przycisk OK.
e Rozpocznij drukowanie w aplikacji.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
31
Nośniki i zasobnik
3
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne dla
poszczególnych zasobników.
Typy nośników druku są wyświetlone w menu Preferencje drukowania.
Aby uzyskać najwyższą jakość druku, wybierz odpowiedni rodzaj nośnika
w oknie Preferencje drukowania > Papier > Typ papieru (patrz
„Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
Na przykład, jeśli chcesz drukować na etykietach, wybierz Etykiety dla
opcji Typ papieru.
W przypadku korzystania z nośników specjalnych zaleca się
podawanie po jednym arkuszu (patrz „Dane techniczne nośnika druku”
na stronie 68).
Zasobnika
Typy
Drukowanie na nośnikach specjalnych
Dokumentowy
●
Kolorowy
●
Brystol
●
Etykiety
●
Z nadrukiem
●
Bawełna
●
Wtórny
●
Papier niepłowiejący
●
Fotografia na papierze
błyszczącym
●
Zdjęcie matowe
●
a. Rodzaje papieru odpowiednie do zasobnika ręcznego:
Aby sprawdzić gramaturę każdego arkusza, zapoznaj się z „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 68.
Typy
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Zasobnika
Zwykły
●
Gruby
●
Cienki
●
2. Informacje o podstawowej obsłudze
32
Nośniki i zasobnik
Etykiety
•
Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy
samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się
etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie
papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów
urządzenia.
•
Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej
niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez
urządzenie.
•
Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani
takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są w
inny sposób uszkodzone.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet
przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.
•
Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki:
-
Kleje: Muszą wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia.
Temperaturę utrwalania urządzenia można znaleźć w danych
technicznych urządzenia (około 170 °C).
-
Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych
miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się
odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co
może powodować poważne zakleszczenia.
-
Podwinięcie: Muszą leżeć płasko, z zagięciem
nieprzekraczającym 5 mm w dowolnym kierunku.
-
Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami
lub innymi oznakami odklejania się.
Karton lub materiały o niestandardowych
rozmiarach
•
W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm
od krawędzi materiału.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
33
Nośniki i zasobnik
Papier z nadrukiem
4
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
W przypadku wkładania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna
być skierowana w górę, z niezagiętą krawędzią skierowaną do przodu.
Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, obróć papier. Należy
pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ
papieru.
Otwórz Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 36) i ustaw rozmiar i typ papieru na karcie Papier.
Aby użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur,
wybierz opcję Niestandardowa na karcie Papier w menu Preferencje
drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
•
Nadruki należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie
wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie wyparuje ani nie
spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania
go temperaturze utrwalania urządzenia (ok. 170 °C) przez okres 0,1
sekundy.
•
Atrament wykorzystany w papierze z nadrukiem musi być niepalny i nie
może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia.
•
Przed włożeniem papieru z nadrukiem upewnij się, że tusz na papierze
wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać
się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
34
Drukowanie podstawowe
Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj
się z Zaawansowanym podręcznikiem (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 145).
3
Wybierz urządzenie z listy Wybieranie drukarki.
4
Podstawowe ustawienia drukowania, łącznie z liczbą kopii i
zasięgiem wydruku, można wybrać w oknie Drukuj.
5
Drukowanie
Użytkownicy systemów operacyjnych Macintosh lub Linux powinni
zapoznać się z „Drukowanie na komputerach Macintosh” na stronie
152 lub „Drukowanie w systemie Linux” na stronie 154.
Poniższe okno Preferencje drukowania dotyczy Notatnika w systemie
Windows 7.
1
2
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Wybierz pozycję Drukuj z menu Plik.
Aby wykorzystać zaawansowane funkcje drukowania, kliknij
Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj. (patrz „Otwieranie
preferencji drukowania” na stronie 36).
5
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub
polecenie Drukuj w oknie Drukuj.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
35
Drukowanie podstawowe
6
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia (
•
1
2
3
4
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik.
Wybierz urządzenie z listy Wybierz drukarkę.
Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje.
) na pasku zadań systemu Windows.
Bieżące zadanie drukowania można także anulować przez naciśnięcie
przycisku
(Anuluj) na panelu sterowania.
7
Otwieranie preferencji drukowania
• Okno Preferencje drukowania przedstawione w tym Podręczniku
użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia. Jednak
układ okna Preferencje drukowania jest zbliżony.
• Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania może zostać
wyświetlony znak ostrzegawczy,
lub
. Znak
oznacza, że
można wybrać daną opcję, ale nie jest to zalecane. Znak
oznacza, że danej opcji nie można wybrać z powodu ustawień
komputera lub środowiska.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
36
Drukowanie podstawowe
• Można zastosować funkcje Eco, aby zaoszczędzić papier i toner
przed drukowaniem (patrz „Easy Eco Driver” na stronie 161).
• Możesz sprawdzić bieżący stan urządzenia naciskając przycisk
Stan drukarki (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung” na stronie 168).
1
2
Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
3
4
5
Kliknij przycisk Zapisz.
Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.
Korzystanie z ulubionych ustawień
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej karty właściwości oprócz
karty Samsung, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego
zastosowania.
Aby zachować pozycję Ulubione, wykonaj poniższe kroki:
Wpisz nazwę i opis, a następnie wybierz żądaną ikonę.
Kliknij przycisk OK. Po zapisaniu opcji Ulubione wszystkie obecne
ustawienia sterownika zostaną zapisane.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
37
Drukowanie podstawowe
Konfiguracja trybu Eco z panelu sterowania
Aby użyć zapisanych ustawień, wybierz je z karty Ulubione.
Urządzenie będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Aby usunąć zapisane ustawienia, wybierz je z karty Ulubione i kliknij
polecenie Usuń.
8
Korzystanie z pomocy
Tryb ekologiczny włączany jest po naciśnięciu przycisku Eco w panelu
sterowania. Domyślne ustawienie trybu Eco to Wiele stron na arkusz (2) i
Oszczędzanie tonera.
Możesz skonfigurować ustawienia urządzenia z menu Ustawienia
urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager.
• Użytkownicy systemów Windows i Macintosh mogą ustawić tę opcję
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć
się więcej i naciśnij klawisz F1 na klawiaturze.
w sekcji Samsung Easy Printer Manager >
(Przełącz na tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia; patrz „Ustawienia
urządzenia” na stronie 167.
9
Drukowanie Ekologiczne
Funkcja Eko pozwala zmniejszyć zużycie toneru i papieru. Funkcja Eko
umożliwia także oszczędzanie zasobów drukowania i zapewnia
ekologiczne drukowanie.
Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają
pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
38
Drukowanie podstawowe
Konfiguracja trybu eco sterownika
Aby skonfigurować tryb Eco, otwórz kartę Eco. Jeśli wyświetlona jest ikona
trybu ekologicznego (
), oznacza to, że tryb jest włączony.
Symulator wyników
Symulator wyników wskazuje wyniki zmniejszonej emisji dwutlenku
węgla, zużytej energii oraz ilość papieru zaoszczędzonego dzięki
zastosowanym ustawieniom.
Innym sposobem na drukowanie w trybie ekologicznym jest użycie aplikacji
Easy Eco Driver. Patrz „Easy Eco Driver” na stronie 161.
•
Wyniki obliczane są w oparciu o założenie, że przy wyłączonym trybie
Eco całkowita ilość zadrukowanego papieru to sto, z wyłączeniem
pustej strony.
Opcje Ekologiczne
•
Zapoznaj się ze wskaźnikiem dotyczącym CO2, energii oraz
opracowaniem IEA, wskaźnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Komunikacji Japonii oraz stroną www.remanufacturing.org.uk. Każdy
model charakteryzuje się innym wskaźnikiem.
•
Zużycie energii w trybie drukowania oznacza zużycie średnie.
•
Wyświetlane ilości są jedynie szacunkowe, ponieważ rzeczywiste ilości
mogą być różne, w zależności od używanego systemu operacyjnego,
wydajności komputera, oprogramowania, metody połączenia, nośników
[grubości], rozmiarów nośników, złożoności zadania itp.
•
Domyślne drukarki: Zastosowane są ustawienia z panelu sterowania
urządzenia.
•
Brak: Wyłącza tryb Eco.
•
Drukowanie Ekologiczne: Włącza tryb eco. Włącz opcje trybu Eco, z
których chcesz korzystać.
•
Hasło: Jeśli administrator wprowadził hasło do trybu Eco, należy je
podać, aby możliwa była zmiana stanu.
Przycisk Hasło: Można dokonać konfiguracji z SyncThru™ Web
Service (na karcie Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System >
Eko > Ustawienia) lub Samsung Easy Printer Manager (Ustawienia
urządzenia > Eko), przycisk hasła zostanie aktywowany. Aby zmienić
ustawienia drukowania, kliknij ten przycisk, wprowadź hasło lub
skontaktuj się z administratorem.
2. Informacje o podstawowej obsłudze
39
3. Konserwacja
Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji
dostępnych dla urządzenia.
• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
41
• Dostępne materiały eksploatacyjne
42
• Dostępne części do konserwacji
43
• Przechowywanie kasety z tonerem
44
• Rozprowadzanie tonera
46
• Wymiana kasety z tonerem
48
• Wymiana pojemnika na zużyty toner
50
• Wymiana zespołu obrazującego
52
• Czyszczenie urządzenia
54
• Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
56
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Aby uzyskać listę dostępnych materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji,
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aby zamówić materiały eksploatacyjne, akcesoria i części do konserwacji zatwierdzone przez firmę Samsung, należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Samsung lub ze sprzedawcą urządzenia. Można również odwiedzić witrynę www.samsung.com/supplies, wybrać swój kraj/region i otrzymać
informacje kontaktowe serwisu.
3. Konserwacja
41
Dostępne materiały eksploatacyjne
Gdy materiały eksploatacyjne zużyją się, dla urządzenia można zamówić następujące typy materiałów:
Średnia wydajnośća
Typ
Kaseta z tonerem
• Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: Ok. 1 500
stron standardowych (czarny)
Nazwa części
• K406 (CLT-K406S): Czarny
• C406 (CLT-C406S): Błękitny
• Średnia wydajność kasety z tonerem kolorowym przy ciągłym drukowaniu: Ok. 1 000
stron standardowych (żółty/amarantowy/błękitny)
• M406 (CLT-M406S): Amarantowy
Zespół obrazujący
Około 16 000 obrazówb
CLT-R406
Pojemnik na zużyty toner
Około 7 000 obrazówb
CLT-W406
• Y406 (CLT-Y406S): Żółty
a. Deklarowana wydajność zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798. Liczba stron może zależeć od środowiska operacyjnego, przerw w drukowaniu, grafiki, typu i rozmiaru nośnika.
b. Liczba obrazów jest oparta na jednym kolorze na każdej stronie. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny, amarantowy, żółty, czarny) okres eksploatacji
elementu zostanie skrócony o 25%.
Czas eksploatacji kasety z tonerem może być różny w zależności od opcji, stopnia pokrycia oraz trybu pracy.
Nowe kasety z tonerem lub inne materiały eksploatacyjne należy kupować w tym samym kraju, gdzie jest używane urządzenie. W przeciwnym razie nowe
kasety lub inne materiały eksploatacyjne będą nieobsługiwane przez urządzenie z powodu specyficznych dla każdego kraju różnic w konfiguracji kasety
lub materiałów.
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem, na przykład napełnianych lub odnawianych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości
kaset z tonerem innych niż oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług serwisowych lub naprawczych wynikających z korzystania z
nieoryginalnych kaset z tonerem nie są pokrywane w ramach gwarancji na urządzenie.
3. Konserwacja
42
Dostępne części do konserwacji
Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Wymiana części do konserwacji może być
przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego zakupiono urządzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany
żadnych części do konserwacji po upływie okresu „średniej wydajności”.
Części do konserwacji są wymieniane w określonych odstępach czasu, aby zapobiec problemom z jakością drukowania i podawaniem papieru związanym
ze zużytymi częściami (patrz tabela poniżej). Ma to na celu utrzymanie optymalnej sprawności urządzenia. Wymienione poniżej części zamienne powinny
zostać wymienione, gdy skończy się ich okres eksploatacji.
Średnia wydajnośća
Części
Zespół utrwalający
Około 20 000 stron dla trybu czarno-białego lub 5 000 stron dla trybu kolorowego
Wałek transferowy
Około 20 000 stron
Wałek podawania
Około 20 000 stron
Rolka odbierająca
Około 20 000 stron
Średni pas transferowy (ITB)
Około 20 000 stron dla trybu czarno-białego lub 5 000 stron dla trybu kolorowego
a. Zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz złożoności zadania.
3. Konserwacja
43
Przechowywanie kasety z tonerem
Kasety z tonerem zawierają elementy wrażliwe na światło, temperaturę i wilgoć. Firma Samsung sugeruje, aby przestrzegać podanych zaleceń. Pozwoli
to zapewnić najwyższą wydajność i jakość oraz najdłuższy czas pracy nowej kasety z tonerem Samsung.
Kasetę należy przechowywać w tym otoczeniu, w którym będzie używana drukarka. Powinno być to pomieszczenie o kontrolowanej temperaturze i
wilgotności. Kaseta z tonerem powinna pozostać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu aż do momentu instalacji. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest
dostępne, należy przykryć górny otwór kasety papierem i przechowywać ją w ciemnej szafce.
Otwarcie opakowania kasety spowoduje znaczący spadek przydatności do użycia i czasu pracy. Nie należy przechowywać na podłodze. Po wyjęciu kasety
z tonerem z drukarki należy ją zawsze prawidłowo przechowywać zgodnie z poniższymi zaleceniami.
•
Wewnątrz torby ochronnej zachowanej z oryginalnego opakowania.
•
Przechowywać poziomo (nie stawiać pionowo), tą samą stroną do góry, jak przy zainstalowaniu w maszynie.
•
Nie należy przechowywać materiałów eksploatacyjnych w niżej opisanych warunkach:
-
temperatura wyższa niż 40 °C,
-
wilgotność mniejsza niż 20% lub większa niż 80%.
-
w środowisku cechującym się gwałtownymi zmianami temperatury lub wilgotności,
-
w miejscu wystawionym na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub oświetlenia pokojowego,
-
miejscu zakurzonym,
-
samochodzie (w przypadku przechowywania przez dłuższy czas),
-
w środowisku w którym występują gazy korozyjne,
-
w środowisku o dużym stopniu zasolenia powietrza.
3. Konserwacja
44
Przechowywanie kasety z tonerem
1
3
Instrukcja obsługi
•
Nie wolno dotykać powierzchni światłoprzewodzącej w bębnie kasety.
•
Nie wolno narażać kasety na niepotrzebne wibracje lub wstrząsy.
•
Nie wolno ręcznie obracać bębna, zwłaszcza w kierunku wstecznym.
Może to spowodować wewnętrzne uszkodzenie i rozsypanie tonera.
2
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem
Szacowany okres eksploatacji kasety (okres przydatności kasety z tonerem
lub zespołu obrazującego do użycia) jest uzależniony od ilości toneru
wymaganej do zadań wydruku. Rzeczywista liczba wydruków może być
różna w zależności od gęstości zadruku stron, środowiska pracy, stopnia
pokrycia obrazu, przerw w drukowaniu, typu i/lub rozmiaru nośnika. Na
przykład drukowanie dużej liczby grafik powoduje wyższe zużycie toneru i
może spowodować konieczność częstszej wymiany kasety z tonerem.
Korzystanie z kaset z tonerem
Firma Samsung nie zaleca i nie aprobuje używania kaset z tonerem innych
niż wyprodukowane przez firmę Samsung (w tym kaset bezmarkowych, z
marką sklepu, ponownie napełnianych lub ponownie produkowanych).
Gwarancja na drukarkę Samsung nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez użycie kaset ponownie napełnianych,
regenerowanych lub wyprodukowanych przez inne firmy.
3. Konserwacja
45
Rozprowadzanie tonera
Gdy zaraz nastąpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:
•
Na wydruku występują białe plamy, wydruk jest jasny lub występują różnice w gęstości.
•
Dioda LED Toner miga na żółto.
W takim przypadku można czasowo polepszyć jakość druku, rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych przypadkach białe plamy i jasny
wydruk będą nadal występować nawet po rozprowadzeniu tonera.
• Przed otwarciem pokrywy górnej należy zamknąć wspornik wydruków.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
• Drukowanie przy braku toneru może poważnie uszkodzić urządzenie.
3. Konserwacja
46
Rozprowadzanie tonera
3. Konserwacja
47
Wymiana kasety z tonerem
• Przed otwarciem pokrywy górnej należy zamknąć wspornik wydruków.
• Nie używaj ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mogą one zarysować bęben kasety.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
• Potrząśnij dokładnie kasetą z tonerem, pozwoli to poprawić początkową jakość druku.
• Nie należy dotykać oznaczonego na zielono spodu kasety. Aby nie dotykać tej powierzchni kasety, należy korzystać z uchwytu.
• Drukowanie przy braku toneru może poważnie uszkodzić urządzenie.
3. Konserwacja
48
Wymiana kasety z tonerem
Gdy kaseta z tonerem osiągnie koniec szacowanego czasu eksploatacji, na komputerze wyświetlone zostanie okno Stan drukowania wskazujące na
konieczność wymiany kasety.
3. Konserwacja
49
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy minie okres eksploatacji pojemnika na zużyty toner, na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność
wymiany pojemnika na zużyty toner. W przeciwnym wypadku drukarka przestanie drukować.
• Cząsteczki tonera mogą się uwalniać wewnątrz urządzenia, jednak nie oznacza to jego uszkodzenia. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu w
przypadku wystąpienia problemu z jakością drukowania.
• Pojemnik ze zużytym tonerem należy ostrożnie wyciągać z urządzenia, uważając, aby go nie upuścić z rąk.
• Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni, aby nie rozsypać toneru.
Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika.
3. Konserwacja
50
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Dostępne są informacje dotyczące zamawiania akcesoriów opcjonalnych (patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne” na stronie 42).
3. Konserwacja
51
Wymiana zespołu obrazującego
Gdy okres eksploatacji zespołu obrazującego wygaśnie, na komputerze zostanie wyświetlone okno programu Smart Panel wskazujące na konieczność
wymiany zespołu obrazującego. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony, urządzenie przestanie drukować.
• Do otwierania opakowania zespołu obrazującego nie wolno używać ostrych przedmiotów, takich jak nóż lub nożyczki. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni zespołu obrazującego.
• Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazującego.
• Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy narażać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. W razie
potrzeby należy osłonić go kartką papieru.
• Przed zamknięciem pokrywy przedniej należy upewnić się, że wszystkie kasety z tonerem są prawidłowo zainstalowane.
3. Konserwacja
52
Wymiana zespołu obrazującego
3. Konserwacja
53
Czyszczenie urządzenia
Jeśli występują problemy z jakością wydruku lub urządzenie znajduje się w zakurzonym pomieszczeniu, należy je regularnie czyścić, aby zapewnić
najlepsze warunki drukowania i długotrwałe działanie urządzenia.
• Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych
substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy.
• Jeśli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem, zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. W
przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze, co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika.
• Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie może powodować problemy
z jakością wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie lub ustąpienie tych problemów.
4
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niepozostawiającą włókien szmatką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie wolno pozwolić, aby woda
kapała na urządzenie lub do jego wnętrza.
5
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie może powodować problemy z
jakością wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie lub ustąpienie tych problemów.
3. Konserwacja
54
Czyszczenie urządzenia
• Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
• Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik, przełącz włącznik przed przystąpieniem do czyszczenia.
• Przed otwarciem pokrywy górnej należy zamknąć wspornik wydruków.
1
2
2
1
3. Konserwacja
55
Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia
•
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone
tonerem, co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub niską jakość wydruków.
•
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.
3. Konserwacja
56
4. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.
• Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
58
• Usuwanie zakleszczeń papieru
59
• Objaśnienie diod LED stanu
62
Niniejszy rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku
wystąpienia błędu. Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, najpierw sprawdź
wyświetlany komunikat. Jeśli ten rozdział nie zawiera rozwiązania problemu, zapoznaj się
z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w Zaawansowany Podręcznik użytkownika
(patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 173). Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w
Podręcznik użytkownika lub jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru
Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości zakleszczeń papieru. Aby uniknąć zakleszczenia papieru, zapoznaj się z następującymi
wskazówkami:
•
Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu (patrz „Przegląd zasobnika” na stronie 28).
•
Nie należy przepełniać zasobnika papieru. Należy się upewnić, że poziom papieru znajduje się poniżej oznaczenia pojemności papieru na wewnętrznej
ściance zasobnika.
•
Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.
•
Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i rozprostować.
•
Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.
•
Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie.
•
Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 68).
4. Rozwiązywanie problemów
58
Usuwanie zakleszczeń papieru
Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru, należy go wyciągać powoli i delikatnie.
1
W zasobniku
4. Rozwiązywanie problemów
59
Usuwanie zakleszczeń papieru
2
Wewnątrz urządzenia
• Obszar utrwalacza jest gorący. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
4. Rozwiązywanie problemów
60
Usuwanie zakleszczeń papieru
3
W obszarze wyjściowym
• Obszar zespołu utrwalającego jest gorący. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
4. Rozwiązywanie problemów
61
Objaśnienie diod LED stanu
Kolor diody LED wskazuje bieżący stan urządzenia.
• Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz „Omówienie panelu sterowania” na stronie 21).
• Aby rozwiązać problem, sprawdź komunikat o błędzie oraz instrukcje w części dotyczącej rozwiązywania problemów (patrz „Rozwiązywanie
problemów” na stronie 173).
• Możesz także rozwiązać problem opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukarki Samsung (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan
drukarki Samsung” na stronie 168).
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
4. Rozwiązywanie problemów
62
Objaśnienie diod LED stanu
4
Dioda LED Status
Stan
Opis
Wył
Urządzenie pracuje w trybie off-line lub w trybie oszczędzania energii.
Miga
Zielona
(Dioda LED
Status)
• Urządzenie odbiera dane z komputera.
• Urządzenie drukuje dane.
Wł
Urządzenie jest włączone i można go używać.
Miga
Urządzenie działa w trybie druku ręcznego lub ręcznego druku dwustronnego.
• Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę (patrz „Przegląd urządzenia” na stronie 18).
Czerwona
Wł
• Podczas odbierania lub drukowania danych w zasobniku nie ma papieru. Załaduj papier do zasobnika
(patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 29).
• Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu.
Miga
Aktualizacja oprogramowania systemowego.
Wł
Nastąpiło zakleszczenie papieru (patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 59).
Pomarańczowy
4. Rozwiązywanie problemów
63
Objaśnienie diod LED stanu
5
Dioda LED Toner / WPS / Zasilanie / Eco
Stan
Opis
Miga
Pomarańczowy
(Dioda LED Toneru)
Wł
W kasecie pozostaje niewielka ilość toneru. Wkrótce nastąpi koniec szacowanego okresu eksploatacji
tonera. Przygotuj nową kasetę z tonerem do wymiany. Można tymczasowo poprawić jakość wydruku,
rozprowadzając toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 46).
• Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacjia. Zalecana jest
wymiana kasety z tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
• Nie zainstalowano kasety z tonerem lub zainstalowano nieprawidłową kasetę z tonerem (patrz
„Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
Niebieski
(Dioda LED WPS)b
(Dioda LED Zasilanie/
Wybudzenie)
Eco
Wył
Normalna pojemność wszystkich kaset z tonerem.
Miga
Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową.
Wł
Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową (patrz „Korzystanie z przycisku WPS” na stronie 113).
Wył
Urządzenie jest odłączone od sieci bezprzewodowej.
Wł
Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Niebieski
Urządzenie jest w trybie gotowości lub zasilanie urządzenia jest wyłączone.
Wył
Wł
Tryb eco jest włączony (patrz „Drukowanie Ekologiczne” na stronie 38).
Wył
Tryb eco jest wyłączony.
Zielona
a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/IEC 19798.
Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, częstotliwości drukowania, liczby elementów graficznych oraz typu i rozmiaru nośników druku. W kasecie może
znajdować się pewna ilość toneru nawet po zapaleniu się diody LED i przerwaniu drukowania przez drukarkę.
b. Tylko modele bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7).
4. Rozwiązywanie problemów
64
5. Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne i informacje o obowiązujących przepisach.
• Dane techniczne
66
• Informacje prawne
75
• Prawa autorskie
87
Dane techniczne
1
Ogólne dane techniczne
Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmienione informacje są publikowane pod
adresem www.samsung.com.
Elementy
Opis
Wymiary
Szerokość x Długość x Wysokość
382 x 309 x 211 mm (15,0 x 12,2 x 8,3 cali)
Ciężar
Urządzenie razem z materiałami
eksploatacyjnymi
9,84 kg
Tryb gotowości
Poziom hałasu w tle
Poziom hałasua
Tryb druku
Temperatura
Wilgotność
Zasilanieb
• druk kolorowy: Mniej niż 45 dB(A)
• druk czarno-biały: Mniej niż 48 dB(A)
Działanie
od 10 do 32 °C
Przechowywanie (w opakowaniu)
od 0 do 40 °C
Działanie
od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w opakowaniu)
od 10 do 90% wilgotności względnej
Modele 110 V
AC 110–127 V
Modele 220 V
AC 220–240 V
5. Dodatek
66
Dane techniczne
Elementy
Zużycie energii
Sieć bezprzewodowa c
Opis
Przeciętny tryb pracy
Poniżej 290 W
Tryb gotowości
Poniżej 60 W
Tryb oszczędzania energii
Poniżej 1,0 W (CLP-36x Series), poniżej 1,4 W (CLP-36xW Series)
Tryb wyłączania
0,45 W
Moduł
SPW-B4319S
a. Natężenie dźwięku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
b. Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
c. Tylko modele bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7).
5. Dodatek
67
Dane techniczne
2
Dane techniczne nośnika druku
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Rozmiar
Wymiary
Zasobnik
Letter
216 x 279 mm
60 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Zwykły papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Papier gruby
Patrz sekcja Zwykły papier
86 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
• 5 arkuszy
Patrz sekcja Zwykły papier
Papier cienki
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 60 do 70 g/m2 (papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 60 g/m2 (papier
dokumentowy)
5. Dodatek
68
Dane techniczne
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Rozmiar
Wymiary
Zasobnik
Patrz sekcja Zwykły papier
Bawełna
Patrz sekcja Zwykły papier
Zadrukowany,
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
Patrz sekcja Zwykły papier
Kolorowy,
Patrz sekcja Zwykły papier
Etykiety
Brystol
60 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
Wtórny
b
Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)
Letter, Legal, Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5, Executive,
A5
Patrz sekcja Zwykły papier
Letter, Legal, Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5, Executive,
A5
Patrz sekcja Zwykły papier
120 do 150 g/m2 (papieru dokumentowy)
• 5 arkuszy
Od 121 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)
• 5 arkuszy
Kartka pocztowa 4x6
Papier
dokumentowy
Patrz sekcja Zwykły papier
Patrz sekcja Zwykły papier
• 10 arkuszy
Patrz sekcja Zwykły papier
Papier
niepłowiejący
Patrz sekcja Zwykły papier
Błyszczący
fotograficzny,
Letter, A4,
Zdjęcie matowe
Od 105 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
70 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)
• 100 arkuszy
Kartka pocztowa 4x6
Patrz sekcja Zwykły papier
111 do 220 g/m2 (papier dokumentowy)
• 1 arkuszy
5. Dodatek
69
Dane techniczne
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Typ
Rozmiar
Wymiary
Zasobnik
Rozmiar minimalny (niestandardowy)
76 x 152 mm
Rozmiar maksymalny (niestandardowy)
216 x 356 mm
60 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
a. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu.
b. Gładkość etykiet używanych w tym urządzeniu wynosi od 100 do 250 (sheffield). Jest to wartość liczbowa gładkości.
Jeśli gramatura nośnika druku przekracza 120 g/m2 (papier dokumentowy), należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu.
5. Dodatek
70
Dane techniczne
3
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows®
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Pamięć RAM
wolne miejsce na
dysku twardym
Windows® XP
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Procesor Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy
1 GB (2 GB)
16 GB
®
Windows 7
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze) 512 MB (2 GB)
10 GB
5. Dodatek
71
Dane techniczne
• Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
• Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami administratora.
• Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym urządzeniem.
Macintosh
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
• Procesory Intel
Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
• Procesor PowerPC G4/G5
Pamięć RAM
• 128 MB dla komputera Mac opartego na procesorze
PowerPC (512 MB)
Wolne miejsce na
dysku twardym
1 GB
• 512 MB w przypadku komputerów Mac z procesorem
Intel (1 GB)
• Procesory Intel
512 MB (1 GB)
1 GB
• Power PC G4/G5 867 MHz lub szybszy
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7
• Procesory Intel
2 GB
4 GB
5. Dodatek
72
Dane techniczne
Linux
Elementy
Wymagania
Fedora 5 – 13 (32/64-bitowa)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bitowa)
SuSE 10.1 (32-bitowy)
System operacyjny
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bitowa)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitowa)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitowa)
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bitowa)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitowa)
Procesor
Procesor Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Pamięć RAM
512 MB (1 GB)
Wolne miejsce na dysku twardym
1 GB (2 GB)
5. Dodatek
73
Dane techniczne
4
Środowisko sieciowe
Tylko modele sieciowe i bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7).
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. W poniższej tabeli przedstawiono listę
środowisk sieciowych obsługiwanych przez urządzenie.
Elementy
Karta sieciowa
Dane techniczne
• Bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g/n
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2
Sieciowy system operacyjny
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Mac OS X 10.4 - 10.7
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Protokoły sieciowe
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Bezpieczeństwo sieci
bezprzewodowej
• Uwierzytelnianie: system otwarty, system z kluczem udostępnionym, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Dodatek
74
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do wykorzystania w normalnym
środowisku pracy i jest zgodne z wieloma regulacjami prawnymi.
5
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych certyfikat
potwierdzający spełnienie warunków zgodności z normą DHHS 21 CFR,
rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń laserowych klasy I (1), a w innych
krajach certyfikat urządzenia laserowego klasy I zgodnego z normą
IEC 60825-1: 2007.
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności konserwacji
drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest zdjęta. Odbita wiązka,
choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok.
Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki ostrożności,
aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System lasera oraz
drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej
eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia awarii nigdy nie dochodziło do
kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.
5. Dodatek
75
Informacje prawne
6
8
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Utylizacja
Emisja ozonu przez to urządzenie wynosi mniej niż 0,1 ppm.
Ze względu że ozon jest cięższy od powietrza, należy
urządzenie umieścić w miejscu o dobrej wentylacji.
Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska.
7
9
Oszczędzanie energii
Dotyczy tylko Chin
Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię
oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie jej
poboru w sytuacji, kiedy urządzenie nie jest używane.
Jeśli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór
energii zostaje automatycznie obniżony.
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami
towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.
Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR,
należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov
W przypadku modeli z certyfikatami ENERGY STAR na
urządzeniu umieszczona jest etykieta ENERGY STAR.
Sprawdź, czy urządzenie ma certyfikat ENERGY STAR.
5. Dodatek
76
Informacje prawne
Tylko Stany Zjednoczone
10
Prawidłowa utylizacja urządzenia (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
(Przepisy mające zastosowanie w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach stosujących różne
systemy utylizacji odpadów)
Urządzenia elektroniczne należy utylizować za pośrednictwem
uprawnionego podmiotu. Aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu, przejdź
do strony www.samsung.com/recyclingdirect lub zadzwoń pod numer (877)
278 - 0799.
11
Emisja fal radiowych
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Informacje dla użytkownika o przepisach FCC
To urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC.
Użytkowanie urządzenia podlega następującymi warunkom:
•
Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
•
Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, w tym
takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
5. Dodatek
77
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane, w wyniku czego potwierdzono
jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały
opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania
niezgodnego z instrukcjami może ono powodować występowanie
szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie będzie
powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się
podjęcie próby wyeliminowania takich zakłóceń przez zastosowanie
jednego lub więcej poniższych środków:
•
Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
•
Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym
obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest
odbiornik.
•
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
doświadczonym technikiem RTV.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone
przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z
normami mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń
radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń
radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze
standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia,
określonym w dokumencie „Digital Apparatus” (Urządzenia cyfrowe), ICES003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Dodatek
78
Informacje prawne
12
Stany Zjednoczone Ameryki
Federalna Komisja Komunikacji (FCC)
Nadawanie zamierzone zgodnie z przepisami FCC,
część 15
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy,
kiedy te urządzenia są zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju
urządzenie jest zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w urządzeniu, są
dopuszczone do użytkowania w Stanach Zjednoczonych, jeśli na etykiecie
urządzenia znajduje się numer identyfikacyjny FCC.
Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm
pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych
działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie
powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała, kiedy
urządzenia bezprzewodowe są włączone. Moc urządzenia
bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce,
jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji określone w przepisach
FCC.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub
nadajnikiem.
Praca tego urządzenia podlega następującym warunkom: (1) to urządzenie
nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi
przyjąć każde zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą mieć niepożądany
wpływ na pracę urządzenia.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane przez
użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować. Zmiany
wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym unieważniają
upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy należy kontaktować się
z producentem.
Deklaracja FCC dotycząca użytkowania
bezprzewodowej sieci lokalnej:
W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną
wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2
może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny.
Dlatego użytkownik powinien przez cały czas zachować odległość od
anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w
tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena.
5. Dodatek
79
Informacje prawne
13
17
Dotyczy tylko Rosji
Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Ważne
14
Dotyczy tylko Niemiec
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną
wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. W razie wymiany lub
sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A.
Następnie należy założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. W razie
zagubienia pokrywy nie należy używać wtyczki bez założonej nowej
pokrywy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.
15
Dotyczy tylko Turcji
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej
Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach
(głównie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej
sytuacji należy zakupić odpowiedni adapter. Nie należy demontować
zintegrowanej wtyczki.
W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast
wyrzucić. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione – włożenie jej
do gniazda grozi porażeniem prądem.
16
Tylko tajski
5. Dodatek
80
Informacje prawne
Ważne ostrzeżenie:
Urządzenie musi być uziemione.
Przewody kabla zasilania mają następujące oznaczenia
kolorystyczne:
• Zielono-żółty: uziemienie
• Niebieski: zero
• Brązowy: faza
Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia barwne na
wtyczce:
Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „E”
lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym.
Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub
kolorem czarnym.
Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub
kolorem czerwonym.
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona
wkładka topikowa 13 A.
18
Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)
Zatwierdzenia i certyfikaty
• Firma Samsung Electronics oświadcza, że urządzenie [CLP36x Series] jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy niskonapięciowej
(2006/95/EC), dyrektywy o zgodności elektromagnetycznej
(2004/108/EC).
• Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że produkt
[CLP-36xW] jest zgodny z istotnymi wymaganiami i
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie internetowej
www.samsung.com, przejdź do Wsparcie > Centrum
pobierania i wprowadź nazwę drukarki (urządzenia
wielofunkcyjnego), aby przejść do dokumentu EuDoC.
1 stycznia 1995 r: Dyrektywa Rady 2006/95/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich związanych z urządzeniami
niskonapięciowymi.
1 stycznia 1996 r: Dyrektywa Rady 2004/108/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej.
5. Dodatek
81
Informacje prawne
9 marca 1999 r: Dyrektywa Rady 1999/5/EC — w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności. Pełną treść deklaracji, przywołującej
odpowiednie dyrektywy oraz odnośne normy można uzyskać od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Certyfikat EC
Certyfikat zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych i
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (FAX)
Niniejszy produkt firmy Samsung został poddany samocertyfikacji przez
firmę Samsung zgodnie z dyrektywą nr 1999/5/EC dotyczącą
ogólnoeuropejskiego podłączenia do pojedynczych terminal do
publicznych analogowych sieci telefonicznych (PSTN). Produkt
zaprojektowano tak, aby współpracował z krajowymi sieciami PSTN i
zgodnymi systemami PBX w krajach europejskich:
W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności
skontaktować się z Laboratorium ZJ na Europę firmy Samsung Electronics
Co., Ltd.
Produkt został przetestowany zgodnie ze standardem TBR21. W celu
wsparcia użytkowania i stosowania urządzeń końcowych zgodnych z tym
standardem, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European
Telecommunication Standards Institute, ETSI) wydał dokument
pomocniczy (EG 201 121) zawierający uwagi i dodatkowe wymagania
mające za zadanie zapewnienie zgodności sieci terminali TBR21. Produkt
został zaprojektowany w oparciu o odpowiednie uwagi pomocnicze zawarte
w dokumencie i w pełni spełnia jego wymogi.
Informacje dotyczące europejskiego świadectwa
radiowego (dla produktów wyposażonych w
urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze;
mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o
niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie
2,4/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urządzenia są
zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest
zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się
znajdować w urządzeniu, są dopuszczone do
użytkowania tylko w Unii Europejskiej i obszarach
stowarzyszonych, jeżeli na etykiecie występuje
numer rejestracyjny organu dopuszczającego oraz
znak ostrzegawczy.
5. Dodatek
82
Informacje prawne
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji
ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń
bezprzewodowych:
Kraje UE
Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
UE
We Francji z urządzenia wolno korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
Kraje EOG/EFTA
Brak ograniczeń
19
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Wskazówki dotyczące systemów
bezprzewodowych
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny przegląd
zaleceń, których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń
bezprzewodowych.
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczące poszczególnych
krajów są wymienione w odpowiednich sekcjach dla krajów (lub sekcjach
dla grup krajów). Urządzenia bezprzewodowe w Twoim systemie są
zaakceptowane do użycia tylko w krajach wyszczególnionych przez
oznaczenia zatwierdzenia radiowego na etykiecie znamionowej systemu.
Jeżeli kraju, w którym będzie używane urządzenie bezprzewodowe, nie ma
na liście, należy się skontaktować z lokalnym urzędem ds. pozwoleń
radiowych. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podlega ścisłym
regulacjom i ich użycie może być zabronione.
5. Dodatek
83
Informacje prawne
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż aktualne znane
ograniczenia ekspozycji. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które
mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana
w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości
radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych można bezpiecznie
używać. Niezależnie od tych poziomów energii, należy dbać o ograniczenie
do minimum kontaktu ludzi z urządzeniem podczas jego zwykłego
działania.
Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odległości 20 cm pomiędzy
urządzeniem bezprzewodowym a ciałem w przypadku urządzeń
bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to
kończyn). Gdy urządzenie jest włączone i pracuje, powinno znajdować się
przynajmniej 20 cm od ciała.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub
nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają
ściślejszym ograniczeniom. Poniżej zamieszczono przykłady często
spotykanych ograniczeń:
Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące
częstotliwość radiową mogą zakłócać działanie sprzętu w
samolotach cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa wymagają, aby
podczas podróży samolotem urządzenia te były wyłączone.
Przykładami urządzeń zapewniających komunikację
bezprzewodową są urządzenia typu IEEE 802.11 (znane jako
urządzenia bezprzewodowej sieci Ethernet) i urządzenia
Bluetooth.
W środowiskach, w których ryzyko wpływu na inne urządzenia lub
usługi jest szkodliwe lub odbierane jako szkodliwe, korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub
wzbronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania dużego
nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykładów
środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
może być ograniczone lub zabronione. Jeśli nie masz pewności,
czy użycie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urządzenia bezprzewodowego
lub włączeniem go, zapytaj o pozwolenie odpowiednią osobę
zarządzającą.
W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ w skład
systemu wchodzi urządzenie bezprzewodowe, przed podróżą
międzynarodową, w którą zabierasz system, skonsultuj się z
lokalnymi władzami ds. pozwoleń radiowych, aby uzyskać
informacje na temat ograniczeń w korzystaniu z urządzeń
bezprzewodowych w kraju docelowym, zanim jeszcze wyruszysz
w podróż lub na wycieczkę.
5. Dodatek
84
Informacje prawne
Jeżeli system jest wyposażony w wewnętrznie wbudowane
urządzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z niego, zanim
wszystkie pokrywy oraz osłony nie znajdą się na miejscu i system
nie zostanie całkowicie zmontowany.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane
przez użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować.
Zmiany wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym
unieważniają upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy
należy kontaktować się z producentem.
Korzystaj tylko ze sterowników zatwierdzonych dla kraju używania
urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z
Zestawem odbudowy systemu dostarczonym przez producenta
lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta.
20
Tylko Izrael
5. Dodatek
85
Informacje prawne
21
Dotyczy tylko Chin
5. Dodatek
86
Prawa autorskie
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten podręcznik użytkownika udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego
podręcznika.
•
Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.
•
Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint i Outlook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android i Gmail to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Google Inc.
•
Google Cloud Print to znak towarowy firmy Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint i logo AirPrint są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
TrueType, LaserWriter i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
•
Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
Informacje na temat licencji Open Source znajdują się w pliku „LICENSE.txt” na dostarczonym dysku CD-ROM.
REV. 1.10
5. Dodatek
87
Podręcznik użytkownika
CLP-36x Series
CLP-36xW Series
ZAAWANSOWANY
ZAAWANSOWANY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji,
zaawansowanej konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów w
środowiskach różnych systemów operacyjnych.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
kraju.
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz
rozwiązywania problemów w systemie Windows.
ZAAWANSOWANY
1. Instalacja oprogramowania
Instalacja na komputerach Macintosh
92
Przeinstalowanie na komputerach
Macintosh
93
Instalacja w systemie Linux
94
Przeinstalowanie w systemie Linux
95
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
143
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
144
Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania
145
Drukowanie na komputerach Macintosh
152
Drukowanie w systemie Linux
154
4. Użyteczne narzędzia do
zarządzania
Easy Capture Manager
158
Samsung Easy Color Manager
Użyteczne programy sieciowe
97
159
Samsung AnyWeb Print
Konfiguracja sieci przewodowej
98
160
Easy Eco Driver
Instalowanie sterownika przez sieć
101
161
Konfiguracja protokołu IPv6
108
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web
Service
162
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
111
Samsung MobilePrint
136
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
Printer Manager
165
Google Cloud Print
138
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung
168
Korzystanie z programu Unified Driver
Configurator w systemie Linux
170
3. Funkcje specjalne
Ustawianie wysokości
142
89
ZAAWANSOWANY
5. Rozwiązywanie problemów
Problemy z podawaniem papieru
174
Problemy z zasilaniem i podłączaniem
kabla
175
Problemy z drukowaniem
176
Problemy z jakością wydruków
180
Problemy związane z systemem
operacyjnym
188
90
1. Instalacja
oprogramowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalacji podstawowego i użytecznego oprogramowania do użytku w
przypadku, gdy urządzenie podłączone jest za pomocą kabla. Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie
podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy
pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci (patrz
Instalowanie sterownika przez sieć101).
• Instalacja na komputerach Macintosh
92
• Przeinstalowanie na komputerach Macintosh
93
• Instalacja w systemie Linux
94
• Przeinstalowanie w systemie Linux
95
• Użytkownicy systemu operacyjnego Windows powinni zapoznać się z „Lokalna
instalacja sterownika” na stronie 24, zawierającym informacje o instalacji sterownika
drukarki.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
Instalacja na komputerach Macintosh
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
4
5
6
7
8
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
13
14
15
Kliknij przycisk Continue.
W systemie Mac OS X 10.5-10.7 otwórz kolejno foldery
Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print &
Fax.
Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
•
W systemach Mac OS X 10.5-10.7 kliknij ikonę „+”. Zostanie
otwarte okno.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
16
Kliknij opcję Default Browser i znajdź połączenie USB.
•
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij opcję Default i znajdź
połączenie USB.
Kliknij Continue w oknie User Options Pane.
W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Auto Select nie działa
prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i
nazwę używanego urządzenia w polu Model.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
•
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
11
12
Otwórz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup
Utility.
•
17
9
10
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
Urządzenie zostanie wyświetlone w obszarze Printer List i
ustawione jako urządzenie domyślne.
Podaj hasło i kliknij OK.
Instalacja oprogramowania wymaga ponownego uruchomienia
komputera. Kliknij przycisk Continue Installation.
W systemie Mac OS X 10.5-10.7, jeżeli funkcja Automatyczny
wybór nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Select a driver to
use... i nazwę używanego urządzenia w polu Print Using.
18
Kliknij przycisk Add.
1. Instalacja oprogramowania
92
Przeinstalowanie na komputerach Macintosh
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
4
5
6
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Uninstaller OS X.
Podaj hasło i kliknij OK.
Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk OK.
Jeśli urządzenie zostało już dodane, usuń je w oknie Print Setup
Utility lub Print & Fax.
1. Instalacja oprogramowania
93
Instalacja w systemie Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com/printer > znajdź
swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
1
Instalacja zunifikowanego sterownika Unified
Linux Driver
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
7
Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę
programu Unified Driver Configurator oraz Unified Driver. W razie
problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za
pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika
działających w systemie Windows, np. Unified Driver Configurator lub
Image Manager.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się zalogować
jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich
uprawnień, powinien je uzyskać od administratora.
3
4
Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet sterownika Unified Linux.
5
6
Kliknij dwukrotnie pozycję cdroot > autorun.
Kliknij prawym przyciskiem pakiet Unified Linux Driver i wyodrębnij
pliki.
Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next.
1. Instalacja oprogramowania
94
Przeinstalowanie w systemie Linux
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
Aby odinstalować oprogramowanie urządzenia, należy zalogować
się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich
uprawnień, powinien je uzyskać od administratora.
3
Otwórz menu Terminal Program. Po wyświetleniu okna Terminal
wpisz:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Kliknij przycisk Next.
Kliknij przycisk Finish.
1. Instalacja oprogramowania
95
2. Korzystanie z
urządzenia
połączonego z siecią
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączonego do sieci i
oprogramowania.
• Użyteczne programy sieciowe
97
• Konfiguracja sieci przewodowej
98
• Instalowanie sterownika przez sieć
101
• Konfiguracja protokołu IPv6
108
• Konfiguracja sieci bezprzewodowej
111
• Samsung MobilePrint
136
• Google Cloud Print
138
Obsługiwane urządzenia i funkcje opcjonalne mogą się różnić w zależności od modelu
(patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7).
Użyteczne programy sieciowe
Istnieje kilka programów umożliwiających łatwą konfigurację ustawień
sieciowych w środowisku sieciowym. Dzięki nim administrator sieci może
zarządzać wieloma urządzeniami znajdującymi się w sieci.
• Przed rozpoczęciem korzystania z programów opisanych poniżej
należy ustawić adres IP.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania urządzeniem
przeznaczone dla administratorów sieci. Program SyncThru™ Web Admin
Service umożliwia efektywne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i
zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z
urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać
dostęp do firmowej sieci intranet.
•
Pobierz ten program z witryny http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Jest to wbudowany serwer WWW urządzenia sieciowego, który umożliwia
wykonanie poniższych zadań (patrz „Korzystanie z programu SyncThru™
Web Service” na stronie 110).
•
Sprawdź informacje o materiałach eksploatacyjnych i stanie.
•
Dostosowywanie ustawień urządzenia.
•
Skonfiguruj opcję powiadomień e-mail. Po ustawieniu tej opcji
informacje o stanie urządzenia (np. poziom zużycia kasety z tonerem
lub błąd urządzenia) będą automatycznie wysyłane na adres e-mail
określonej osoby.
•
Konfigurowanie parametrów sieciowych, niezbędnych do podłączenia
urządzenia do różnych środowisk sieciowych.
SetIP
Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i
ręczne konfigurowanie adresów IP używanych w przypadku protokołu TCP/IP.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system
Windows)” na stronie 98.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system
Macintosh)” na stronie 99.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system
Linux)” na stronie 100.
• W przypadku urządzenia, które nie obsługuje interfejsu sieciowego,
funkcja ta nie będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 20).
• Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
97
Konfiguracja sieci przewodowej
Aby móc używać drukarki jako urządzenia sieciowego, należy
skonfigurować protokoły sieciowe.
5
Ustawianie adresu IP
Z sieci można korzystać po podłączeniu kabla sieciowego do
odpowiedniego portu urządzenia.
•
• W przypadku urządzenia, które nie obsługuje interfejsu sieciowego,
funkcja ta nie będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 20)
W przypadku modeli bez wyświetlacza na panelu sterowania należy
użyć programu SyncThru™ Web Service lub SetIP.
-
Patrz „Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service” na stronie
162.
-
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 98.
• Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.
Najpierw należy ustawić adres IP używany do drukowania i zarządzania
przez sieć. W większości przypadków nowy adres IP zostanie
automatycznie przypisany przez serwer DHCP znajdujący się w sieci.
4
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Możesz wydrukować Raport konfiguracji sieci przedstawiający bieżące
ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować z poziomu panelu
sterowania urządzenia. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci.
•
Urządzenie bez wyświetlacza: Naciśnij i przytrzymaj przycisk
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść) na panelu sterowania przez 2
sekundy.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Windows)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę komputera w
Panel sterowania > Centrum zabezpieczeń > Zapora systemu
Windows.
1
Zainstaluj ten program z dostarczonej płyty CD-ROM klikając
dwukrotnie opcję Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia.
Na przykład:
•
Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adres IP: 165.254.192.192
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Włącz urządzenie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
98
Konfiguracja sieci przewodowej
5
Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Wszystkie
programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie programu SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
7
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
8
Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij OK. W urządzeniu
zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci.
Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Macintosh)
Przed użyciem programu SetIP, należy wyłączyć zaporę ogniową
komputera w System Preferences > Security > Firewall.
Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
1
2
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
3
Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarta aplikacja
Safari. Wybierz opcję Trust. W przeglądarce internetowej zostanie
wyświetlona strona SetIPapplet.html, na której znajdują się nazwa
i adres IP drukarki.
4
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie programu SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
Włóż instalacyjną płytę CD i otwórz okno płyty, a następnie wybierz
opcję MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
99
Konfiguracja sieci przewodowej
5
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
3
4
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
6
7
Kliknij, aby otworzyć okno konfiguracji protokołu TCP/IP.
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
Kliknij przycisk Apply, przycisk OK i ponownie przycisk OK.
Zamknij program Safari.
5
W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport
konfiguracji sieci.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Linux)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę sieciową
komputera w System Preferences lub Administrator.
Poniższe instrukcje mogą się różnić, w zależności od używanego
modelu i systemów operacyjnych.
1
2
Otwórz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet.html.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
100
Instalowanie sterownika przez sieć
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 7).
3
Wybierz opcję Zainstaluj teraz.
• W przypadku urządzenia, które nie obsługuje interfejsu sieciowego,
funkcja ta nie będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 20).
• Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować po
włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD ROM. W
przypadku systemu Windows możesz wybrać sterownik drukarki i
oprogramowanie w oknie Wybierz oprogramowanie i programy
narzędziowe do zainstalowania.
6
Windows
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia (patrz „Ustawianie
adresu IP” na stronie 98).
Opcja Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie połączenia
urządzenia i wybranie indywidualnych składników do zainstalowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
4
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej. Następnie kliknij Dalej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
101
Instalowanie sterownika przez sieć
Tryb cichej instalacji
Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci lub lokalnie, zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz żądaną opcję i kliknij
przycisk Dalej.
5
Wybierz opcję w oknie Korzystanie z ulepszonych funkcji i udział
w programie zbierania informacji o wykorzystaniu drukarki.
Następnie kliknij Dalej.
6
Wybierz opcję Połączenie sieciowe na ekranie Typ połączenia
drukarki.
7
Jeśli zostanie wyświetlone okno Podłączanie urządzenia, sprawdź,
czy urządzenie jest podłączone do sieci. Następnie kliknij Dalej.
Oprogramowanie zapory sieciowej może blokować łączność. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci wyłącz oprogramowanie zapory
sieciowej w komputerze.
Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji
użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i
oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze. Cicha
instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S w
oknie poleceń.
Parametry wiersza poleceń
Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w oknie poleceń.
Następujące polecenia działają w połączeniu z wyrażeniami /s lub /S.
Jednak /h, /H lub /? są poleceniami specjalnymi, które mogą być
stosowane samodzielnie.
Wiersz poleceń
/s lub /S
8
Wyszukane urządzenia zostaną pokazane na ekranie. Zaznacz to,
którego chcesz użyć, i kliknij przycisk OK.
9
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Definicja
Powoduje rozpoczęcie
cichej instalacji.
Opis
Wykonuje instalację
sterowników urządzenia
bez potrzeby interwencji
użytkownika.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
102
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/p„<nazwa portu>”
lub /P„<nazwa
portu>”
Definicja
Określa port drukarki.
Port sieciowy
zostanie
utworzony
poprzez
wykorzystanie
standardowego
monitora portu
TCP/IP. W
przypadku portu
lokalnego taki
port musi istnieć
w systemie
przed
określeniem za
pomocą
polecenia.
Opis
Nazwa portu drukarki
może być określona jako
adres IP, nazwa hosta,
nazwa lokalnego portu
USB lub IEEE1284.
Wiersz poleceń
/a„<ścieżka_docel>”
lub /
A„<ścieżka_docel>”
Określa ścieżkę
docelową procesu
instalacji.
Ścieżka
docelowa musi
być pełną
ścieżką.
Przykład:
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx”,
gdzie „xxx.xxx.xxx.xxx”
oznacza adres IP
drukarki sieciowej. /
p„USB001”, /P„LPT1:”, /
p„nazwa hosta”
Definicja
/n„<Nazwa
drukarki>” lub /
N„<Nazwa
drukarki>”
Określa nazwę drukarki.
Wystąpienie drukarki
powinno zostać
utworzone jako
określona nazwa
drukarki.
Opis
Z uwagi na to, że
sterowniki urządzenia
powinny być
zainstalowane w
określonej lokalizacji
systemu operacyjnego,
polecenie to dotyczy
wyłącznie
oprogramowania.
Za pomocą tego parametru
można dowolnie dodawać
wystąpienia drukarki.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
103
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/nd lub /ND
/x lub /X
Definicja
Opis
Polecenia nieustawiania
zainstalowanego
sterownika jako
domyślnego sterownika
urządzenia.
Oznacza to, że
zainstalowane sterowniki
urządzenia nie będą
domyślnym sterownikiem
urządzenia, jeżeli
zainstalowany jest jeden
lub kilka sterowników
domyślnych. Jeśli w
systemie nie
zainstalowano sterownika
urządzenia, ta opcja nie
będzie stosowana,
ponieważ system
operacyjny Windows
określi zainstalowany
sterownik drukarki jako
domyślny.
Wykorzystuje istniejące
pliki sterownika
urządzenia do
utworzenia wystąpienia
drukarki, jeśli jest ona
już zainstalowana.
To polecenie zapewnia
sposób instalacji
wystąpienia drukarki, które
wykorzystuje
zainstalowane pliki
sterownika drukarki bez
instalacji dodatkowego
sterownika.
Wiersz poleceń
Definicja
Opis
/up„<nazwa
drukarki>” lub /
UP„<nazwa
drukarki>”
Usuwa wyłącznie
określone wystąpienie
drukarki, a nie pliki
sterownika.
To polecenie stanowi
metodę usunięcia
wyłącznie określonego
wystąpienia drukarki z
systemu, bez wpływu na
inne sterowniki drukarki.
Nie spowoduje to
usunięcia plików
sterownika drukarki z
systemu.
/d lub /D
Odinstalowuje
wszystkie sterowniki i
aplikacje urządzenia z
systemu.
To polecenie powoduje
usunięcie wszystkich
zainstalowanych
sterowników i aplikacji
urządzenia z systemu.
/v„<nazwa
udostępnienia>” lub
/V„<nazwa
udostępnienia>”
Udostępnia
zainstalowane
urządzenie lub dodaje
inne dostępne
sterowniki platformy dla
funkcji Point & Print.
Polecenie spowoduje
zainstalowanie wszystkich
obsługiwanych
sterowników urządzenia
platformy systemu
Windows w systemie i
udostępnienie ich dla
określonego elementu
<nazwa udostępnienia>
dla funkcji Point & Print.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
104
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/o lub /O
/f„<nazwa pliku
dziennika>” lub /
F„<nazwa pliku
dziennika>”
/h, /H lub /?
Definicja
Otwiera folder Drukarki
i faksy po instalacji.
Opis
Polecenie otworzy folder
Drukarki i faksy po
przeprowadzeniu cichej
instalacji.
Określa nazwę pliku
Utworzy plik dziennika w
dziennika. Jeżeli
określonym folderze.
parametr nie zostanie
określony, w
systemowym folderze
tymczasowym
utworzony zostaje
domyślny plik dziennika.
4
5
6
7
8
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
9
Kliknij Continue w oknie User Options Pane.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o zamknięciu
wszystkich aplikacji. Kliknij Continue.
Jeśli adres IP nie został jeszcze skonfigurowany, kliknij opcję Set IP
address i zapoznaj się z częścią „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą
programu SetIP (system Macintosh)” na stronie 99. Aby skonfigurować
ustawienia połączenia bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią
„Konfiguracja na komputerze Macintosh” na stronie 122.
Wyświetla
wykorzystanie wiersza
poleceń.
7
Macintosh
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
10
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
11
12
Podaj hasło i kliknij OK.
Instalacja oprogramowania wymaga ponownego uruchomienia
komputera. Kliknij przycisk Continue Installation.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
105
Instalowanie sterownika przez sieć
13
14
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
Otwórz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup
Utility.
•
15
20
•
W systemie Mac OS X 10.5-10.7 otwórz kolejno foldery
Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print &
Fax.
21
Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.
•
W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Auto Select nie działa
prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i
nazwę używanego urządzenia w polu Model.
W systemie Mac OS X 10.5-10.7, jeżeli funkcja Auto Select nie
działa prawidłowo, wybierz opcję Select Printer Software, a
następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze Print Using.
Kliknij przycisk Add.
Urządzenie zostanie wyświetlone w obszarze Printer List i
ustawione jako urządzenie domyślne.
W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij przycisk „+”. Zostanie
wyświetlone okno.
8
16
W systemie Mac OS X 10.4 kliknij pozycję IP Printer.
•
17
W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij przycisk IP.
Wybierz opcję HP Jetdirect - Socket w obszarze Protocol.
Podczas drukowania dokumentu składającego się z wielu stron
wydajność drukowania można zwiększyć przez wybranie ustawienia
Socket dla opcji Printer Type.
18
19
Podaj adres IP urządzenia w polu Address.
Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue. Jeśli nie można określić
nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej nazwy kolejki.
Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (www.samsung.com> znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania).
Instalacja sterownika w systemie Linux i
dodawanie drukarki sieciowej
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
Pobierz pakiet Unified Linux Driver z witryny firmy Samsung.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
106
Instalowanie sterownika przez sieć
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rozpakuj pakiet Unified Linux Driver i otwórz nowy katalog.
Kliknij dwukrotnie folder cdroot > autorun.
Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Next.
Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk
Next.
Wybierz drukarkę sieciową i kliknij przycisk Search.
4
5
6
7
8
Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk Search.
Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawią się w polu listy.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.
Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
W polu listy zostanie wyświetlony adres IP urządzenia oraz nazwa
modelu.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowadź opis drukarki i naciśnij przycisk Next.
Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dodawanie drukarki sieciowej
1
2
3
Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator.
Kliknij ikonę Add Printer..
Zostanie otwarte okno Add printer wizard. Kliknij przycisk Next.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
107
Konfiguracja protokołu IPv6
Protokół IPv6 jest obsługiwany prawidłowo tylko w systemie Windows
Vista lub nowszym.
6
W oknach Dodaj drukarkę kliknij polecenie Dodaj drukarkę
lokalną.
7
Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania drukarki. Postępuj
zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień
sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..
Jeśli urządzenie nie działa w środowisku sieciowym, aktywuj protokół
IPv6. Przejdź do następnej części.
Aby korzystać ze środowiska sieciowego IPv6, należy wykonać poniższą
procedurę w celu użycia adresu IPv6.
Aktywacja protokołu IPv6
9
Za pomocą panelu sterowania
1
2
3
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
4
5
Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Drukarki i faksy.
Włącz urządzenie.
Wydrukuj Raport konfiguracji sieci, który pozwoli sprawdzić
adresy IPv6 (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie
98).
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Wlacz IPv6.
Wybierz opcję Wl. i naciśnij przycisk OK.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Kliknij polecenie Dodaj drukarkę w lewym rogu okna Drukarki i
faksy.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
108
Konfiguracja protokołu IPv6
Ustawianie adresów IPv6
10
Z usługi SyncThru™ Web Service
Urządzenie obsługuje następujące adresy IPv6 do celów wydruków
sieciowych i administracji.
•
Link-local Address: Samodzielnie skonfigurowany lokalny adres IPv6
(adres zaczyna się od FE80).
•
Stateless Address: Automatycznie skonfigurowany przez router
sieciowy adres IPv6.
•
Stateful Address: Adres IPv6 skonfigurowany przez serwer DHCPv6.
•
Manual Address: Adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez użytkownika.
W przypadku modeli, które nie są wyposażone w wyświetlacz na
panelu sterowania, konieczne jest uzyskanie dostępu do SyncThru™
Web Service za pomocą adresu IPv4, a następnie przeprowadzenie
poniższych czynności w celu zastosowania IPv6.
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP
urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij
opcję Przejdź.
2
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Zalecamy zmianę hasła
domyślnego ze względów bezpieczeństwa.
Konfiguracja DHCPv6 (typu stateful)
Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCPv6, możesz wybrać jedną z
poniższych opcji domyślne dynamicznej konfiguracji hosta.
1
2
3
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną wartość.
•
Adres DHCPv6: Zawsze używaj protokołu DHCPv6, niezależnie
od żądania routera.
•
Wylacz DHCPv6: Nigdy nie używaj protokołu DHCPv6,
niezależnie od żądania routera.
•
Router: Używaj protokołu DHCPv6 tylko na żądanie routera.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
3
Po wyświetleniu okna SyncThru™ Web Service przenieś kursor na
górny pasek menu w części Ustawienia i kliknij polecenie
Ustawienia sieciowe.
4
Kliknij polecenie TCP/IPv6 w lewej części witryny internetowej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
109
Konfiguracja protokołu IPv6
5
6
Aby włączyć opcję IPv6, zaznacz pole wyboru Protokół IPv6.
7
Wprowadź pozostałą część adresu (np.: 3FFE:10:88:194::AAAA.
“A” oznacza wartość szesnastkową od 0 do 9 lub od A do F).
8
9
Wybierz konfigurację DHCPv6.
Zaznacz pole wyboru Ręczny adres. Zostanie wówczas
aktywowane pole Adres/Prefiks.
Kliknij przycisk Zastosuj.
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
1
Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje wpisywanie
adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet Explorer).
2
Wybierz jeden z adresów IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z opcji Raport
konfiguracji sieci (patrz część „Drukowanie raportu konfiguracji
sieci” na stronie 98).
3
Wprowadź adresy IPv6 (np.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresy muszą być zawarte w nawiasach kwadratowych [ ].
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
110
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć bezprzewodową. W
zależności od modelu sieć bezprzewodowa może nie być dostępna
(patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7).
• Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień
sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..
Nazwa sieci bezprzewodowej i hasło sieciowe
Sieci bezprzewodowe wymagają większego poziomu zabezpieczeń,
dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostępu tworzone są nazwa sieci
(SSID), używany typ zabezpieczeń i hasło sieciowe. Przed
kontynuowaniem instalacji urządzenia poproś administratora sieci o te
informacje.
11
Rozpoczęcie pracy
Objaśnienie rodzajów sieci
Zwykle między komputerem a urządzeniem może istnieć tylko jedno
połączenie w danym czasie.
Tryb infrastruktury
Jest to środowisko używane zazwyczaj w sieciach
domowych lub w sieciach typu SOHO (Small Office/Home
Office). W tym trybie do komunikacji z urządzeniem
bezprzewodowym wykorzystywany jest punkt dostępu.
Tryb Ad-hoc
Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostępu. Komputer
bezprzewodowy oraz urządzenie bezprzewodowe
komunikują się bezpośrednio.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
111
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
12
Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować z urządzenia lub komputera. Wybierz metodę konfiguracji z poniższej tabeli.
Niektóre rodzaje instalacji w sieci bezprzewodowej mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
Metoda konfiguracji
Metoda połączenia
Z komputera
Z punktem dostępu
Za pomocą panelu
sterowania urządzenia
Bez punktu dostępu
Z komputera
Konfiguracja Wi-Fi Direct
Opis i instrukcje
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią „Punkt dostępu przez kabel
USB (zalecane)” na stronie 118.
A
Użytkownicy komputerów Mac powinni zapoznać się z częścią „Punkt dostępu przez kabel
USB (zalecane)” na stronie 122.
B
Patrz „Korzystanie z kabla sieciowego” na stronie 127.
C
• Patrz „Urządzenia z wyświetlaczem” na stronie 114.
D
• Patrz „Urządzenia bez wyświetlacza” na stronie 115.
Patrz „Korzystanie z przycisku menu” na stronie 117.
E
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią „Połączenie Ad-hoc przez
kabel USB” na stronie 120.
F
Użytkownicy komputerów Mac powinni zapoznać się z częścią „Połączenie Ad-hoc przez
kabel USB” na stronie 124.
G
Patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na stronie 130.
H
W przypadku wystąpienia problemów w trakcie konfiguracji bezprzewodowej lub instalacji sterowników należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym
rozwiązywaniu problemów (patrz „Rozwiąz. problemów” na stronie 132).
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
112
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Co należy przygotować
13
Korzystanie z przycisku WPS
•
Jeśli urządzenie lub punkt dostępu (router bezprzewodowy) obsługują
funkcję Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), to bez użycia komputera można w
prosty sposób określić ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) obsługuje
funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Sprawdź, czy dane urządzenie obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
przycisku
•
Komputer podłączony do sieci (tylko w trybie PIN)
(WPS) dostępnego na panelu sterowania.
• Aby możliwe było korzystanie z sieci bezprzewodowej w trybie
infrastruktury, należy upewnić się, że kabel sieciowy jest odłączony
od urządzenia. W zależności od używanego punktu dostępu (routera
bezprzewodowego) do łączenia z punktem dostępu używany jest
przycisk WPS (PBC) lub konieczne jest wpisanie numeru PIN z
komputera. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku
użytkownika dołączonym do używanego punktu dostępowego (lub
routera bezprzewodowego).
• W przypadku zastosowania przycisku WPS do konfiguracji sieci
bezprzewodowej, ustawienia zabezpieczeń mogą ulec zmianie. Aby
tego uniknąć, zablokuj opcję WPS dla bieżących ustawień
zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nazwa opcji może się różnić w
zależności od używanego punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
Wybieranie typu
Istnieją dwa sposoby podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej za
pomocą przycisku
(WPS) na panelu sterowania.
Metoda konfiguracji przycisków (PBC) umożliwia podłączenie
urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez naciśnięcie przycisku
(WPS) na panelu sterowania urządzenia oraz przycisku WPS (PBC)
odpowiednio punktu dostępu z obsługą funkcji Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) lub routera bezprzewodowego.
Metoda z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez
wprowadzenie dostarczonego numeru PIN w punkcie dostępu z obsługą
funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (lub routerze bezprzewodowym).
Domyślnym ustawieniem fabrycznym urządzenia jest tryb PBC, który jest
zalecany dla typowego środowiska sieci bezprzewodowej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
113
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
Aby zmienić tryb WPS za pomocą panelu sterowania, naciśnij (
(Menu) > Siec > Bezprzewodowy > OK > Ustaw. WPS).
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby
skonfigurować sieć bezprzewodową.
Łączenie w trybie PIN
Urządzenia z wyświetlaczem
Łączenie w trybie PBC
1
2
1
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.
2
Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN.
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.
W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer
PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
W urządzeniu rozpoczyna się oczekiwanie przez okres do dwóch
minut na naciśnięcie przycisku WPS (PBC) na punkcie dostępu (lub
routerze bezprzewodowym).
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:
a Laczenie: Urządzenie jest podłączone do sieci
bezprzewodowej.
Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
b Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią
bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:
c Typ SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią
bezprzewodową na wyświetlaczu LCD ukażą się dane SSID
punktu dostępu.
a Laczenie: Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub
routerem bezprzewodowym).
b Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią
bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.
c AP SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią
bezprzewodową na wyświetlaczu ukażą się dane SSID punktu
dostępu.
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby
skonfigurować sieć bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
114
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Urządzenia bez wyświetlacza
Łączenie w trybie PBC
1
Łączenie w trybie PIN
1
W trybie gotowości, na panelu sterowania naciśnij i przytrzymaj
przycisk
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść) przez przynajmniej
pięć sekund.
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez 2-4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać.
Oznacza to nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową.
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu naciśnięcia
przycisku PBC na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
2
Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
a Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko.
Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem
bezprzewodowym).
b Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową,
dioda LED WPS pozostanie włączona.
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby
skonfigurować sieć bezprzewodową.
Należy wydrukować raport konfiguracji sieci zawierający numer PIN
(patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98).
Urządzenie bez przycisku
(Anuluj lub Zatrzymaj/Wyczyść): Na
panelu sterowania naciśnij przycisk (WPS)
sekund.
przez ponad dziesięć
Umożliwia wyświetlenie numeru PIN urządzenia.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
(WPS) na panelu kontrolnym
przez ponad 4 sekundy, aż dioda LED stanu zaświeci się.
Oznacza to, że urządzenie nawiązuje połączenie z punktem
dostępowym (lub routerem bezprzewodowym).
3
W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer
PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu
wprowadzenia 8-cyfrowego numeru PIN.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
115
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Dioda LED sieci bezprzewodowej miga w niżej opisany sposób:
Anulowanie procesu łączenia
a Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko.
Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem
bezprzewodowym).
Aby anulować podłączanie do sieci bezprzewodowej w czasie łączenia się
b Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową,
dioda LED WPS pozostanie włączona.
4
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby
skonfigurować sieć bezprzewodową.
Ponowne łączenie się z siecią
Kiedy funkcja połączenia bezprzewodowego jest wyłączona, urządzenie
automatycznie próbuje ponownie połączyć się z punktem dostępu (lub
routerem bezprzewodowym) przy użyciu poprzednio używanych ustawień
połączenia i adresu.
Urządzenie automatycznie łączy się ponownie z siecią bezprzewodową
w następujących przypadkach:
• Urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone.
urządzenia z siecią bezprzewodową, naciśnij i zwolnij przycisk
(Anuluj
lub Zatrzymaj/Wyczyść) lub
(Zasilanie/Wybudzenie) na panelu
sterowania. Należy zaczekać 2 minuty, aż ponownie zostanie
nawiązana komunikacja z siecią bezprzewodową.
Rozłączanie połączenia z siecią
Aby rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania przez ponad dwie sekundy.
•
Sieć Wi-Fi pracuje w trybie bezczynności: Urządzenie jest
natychmiast odłączane od sieci bezprzewodowej i gaśnie dioda WPS
LED.
•
Sieć Wi-Fi jest używana: Podczas oczekiwania urządzenia na
zakończenie bieżącego zadania drukowania dioda LED sieci
bezprzewodowej miga szybko. Następnie połączenie sieci
bezprzewodowej jest automatycznie rozłączane, a dioda LED WPS jest
wyłączana.
• Punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) zostanie wyłączony i
ponownie włączony.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
116
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
14
Korzystanie z przycisku menu
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalowanie
sterownika przez sieć” na stronie 101).
1
2
Naciśnij przycisk
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną metodę konfiguracji.
•
Kreator (zalecane): W tym trybie konfiguracja jest
automatyczna. Urządzenie wyświetli listę dostępnych sieci do
wyboru. Po wybraniu sieci urządzenie wyświetli monit o podanie
odpowiedniego klucza zabezpieczeń.
•
Niestandard.: W tym trybie użytkownicy mogą podać lub
ręcznie edytować identyfikator SSID lub wybrać szczegółową
opcję zabezpieczeń.
15
Konfiguracja w systemie Windows
Skrót do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego bez płyty CD:
Jeśli sterownik drukarki został wcześniej zainstalowany, możesz
uzyskać dostęp do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego bez
płyty CD. Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki >
Program ustawiania sieci bezprzewodowej.
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Sieć > Bezprzewodowy > WLAN Ustawienia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
117
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Punkt dostępu przez kabel USB (zalecane)
7
Wybierz opcję Skonfiguruj połączenie sieci bezprzewodowej za
pomocą kabla USB na ekranie Typ połączenia drukarki.
Następnie kliknij przycisk Dalej.
8
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) punktu dostępu, którego chcesz użyć i kliknij
przycisk Dalej.
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB.
Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej wyświetlone zostanie
okno Wireless Network Information. Wybierz opcję Chcę
zainstalować oprogramowanie z bieżącymi ustawieniami.
(Zalecane). Następnie kliknij Dalej.
Tworzenie infrastruktury sieci
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
4
5
Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
6
Wybierz opcję w oknie Korzystanie z ulepszonych funkcji i udział
w programie zbierania informacji o wykorzystaniu drukarki.
Następnie kliknij Dalej.
Jeżeli nie możesz znaleźć żądanej nazwy sieci lub jeżeli chcesz
skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie, kliknij opcję Ustawienia
zaawansowane.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator
SSID punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie
i małe litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Tryb infrastr..
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
118
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz tę opcję, aby
przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym),
który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u
każdego klienta.
9
10
Po wyświetleniu okna połączenia sieciowego odłącz kabel sieciowy.
Następnie kliknij Dalej. Kabel sieciowy może zakłócać
wyszukiwanie urządzeń bezprzewodowych.
Jeśli drukarka obsługuje Wi-Fi Direct, zostanie wyświetlony
następujący ekran.
Kliknij przycisk Dalej.
• Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Hasło sieciowe: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Potwierdź hasło sieciowe: Potwierdź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie
okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wprowadź hasło sieciowe punktu dostępu (lub routera).
• Za pomocą narzędzia Samsung Easy Printer Manager można
włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na
stronie 130).
• Nazwa Wi-Fi Direct: Domyślnie nazwa sieci to nazwa modelu, a
maksymalna długość wynosi 22 znaki (z wyłączeniem „DIRECT-XX-”).
• Ustawienie hasła to ciąg od 8 do 64 znaków.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
119
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
11
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
12
Gdy zostanie wyświetlone okno Znalezione drukarki, kliknij
przycisk Dalej.
13
Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk
Dalej.
14
Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę
urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić
je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego
urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
15
Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej firmy
Samsung i uzyskać przydatne informacje, kliknij opcję Rejestracja
online. W przeciwnym razie kliknij Zakończ.
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB
Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
4
5
Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję
warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.
6
Wybierz opcję w oknie Korzystanie z ulepszonych funkcji i udział
w programie zbierania informacji o wykorzystaniu drukarki.
Następnie kliknij Dalej.
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie
bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie
Ad-hoc według poniższych prostych czynności.
7
Wybierz opcję Skonfiguruj połączenie sieci bezprzewodowej za
pomocą kabla USB na ekranie Typ połączenia drukarki.
Następnie kliknij przycisk Dalej.
Co należy przygotować
8
Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie. Kliknij
przycisk Ustawienia zaawansowane.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
120
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator
SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).
9
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Dalej.
• Tryb działania: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Kanał: Wybierz kanał. (Ust. autom. lub wartość z zakresu od 2412
MHz do 2467 MHz).
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
• Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).
• Hasło sieciowe: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla szyfrowania.
• Potwierdź hasło sieciowe: Potwierdź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie
wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i kliknij
przycisk Dalej.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w
każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą
64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z
obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w
oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest
wyświetlana wartość DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu
statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić
metodę przypisywania na Otrzymuj adres IP automatycznie
(DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawdź, czy
w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest
wyświetlana wartość Statyczny. Jeśli jednak jest wyświetlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić
adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
121
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
16
Konfiguracja na komputerze Macintosh
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
Co należy przygotować
- Adres IP: 169.254.133.43
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1
10
Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej zakończone. Kliknij przycisk Dalej.
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB.
11
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
Punkt dostępu przez kabel USB (zalecane)
12
Gdy zostanie wyświetlone okno Znalezione drukarki, kliknij
przycisk Dalej.
13
14
Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk Dalej.
15
Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę
urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić
je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego
urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.
Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej firmy
Samsung i uzyskać przydatne informacje, kliknij opcję Rejestracja
online. W przeciwnym razie kliknij Zakończ.
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
4
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
5
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
122
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
6
7
8
9
10
11
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) punktu dostępu, którego chcesz użyć i kliknij
przycisk Next.
Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej wyświetlone zostanie
okno Wireless Network Information. Wybierz opcję I want to
install software with the current settings. (Recommended).
Następnie kliknij Dalej.
Po ręcznym skonfigurowaniu obsługi sieci bezprzewodowej kliknij
opcję Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID
punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i
małe litery).
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz tę opcję, aby
przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym),
który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u
każdego klienta.
• Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
• Network Password: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Confirm Network Password: Potwierdź wartość hasła sieciowego
dla szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie
okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wprowadź hasło sieciowe punktu dostępu (lub routera).
• Operation Mode: Wybierz opcję Infrastructure.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
123
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
12
Jeśli drukarka obsługuje Wi-Fi Direct, zostanie wyświetlony
następujący ekran.
14
Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po
zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.
Kliknij przycisk Next.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalacja na
komputerach Macintosh” na stronie 92).
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie
bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie
Ad-hoc według poniższych prostych wskazówek.
Co należy przygotować
• Za pomocą narzędzia Samsung Easy Printer Manager można
włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na
stronie 130).
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
• Network Name(SSID): Domyślnie nazwa sieci to nazwa modelu, a
maksymalna długość wynosi 22 znaki (z wyłączeniem „DIRECT-”).
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB
• Network Password to ciąg od 8 do 64 znaków.
13
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
124
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Tworzenie sieci w trybie Ad-hoc w systemie Macintosh
1
2
3
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
4
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Macintosh.
5
6
7
8
9
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
10
11
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID (w
identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Ad-Hoc.
Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
• Channel: Wybierz kanał (Auto Setting lub wartość z zakresu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
• Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).
Kliknij przycisk Continue.
• Network Password: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
• Confirm Network Password: Potwierdź wartość hasła sieciowego
dla szyfrowania.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie
wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i kliknij
przycisk Next.
Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie. Kliknij
przycisk Advanced Setting.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w
każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą
64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
125
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
12
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Next.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
- Adres IP: 169.254.133.42
- Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z
obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w
oknie Wireless Network Setting Confirm jest wyświetlana wartość
DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego
(Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby zmienić metodę
przypisywania na Receive IP address automatically (DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest statyczny, sprawdź, czy w
oknie Wireless Network Setting Confirm jest wyświetlana wartość
Static. Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk
Change TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne wartości
konfiguracji sieci dla urządzenia.
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1
13
Po wyświetleniu okna potwierdzającego podłączenie kabla
sieciowego, odłącz kabel sieciowy i kliknij Next.
Jeśli kabel sieciowy jest podłączony, może wystąpić problem z
wyszukaniem urządzenia podczas konfiguracji sieci
bezprzewodowej.
14
Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane zgodnie z
konfiguracją sieci.
15
Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po
zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalacja na
komputerach Macintosh” na stronie 92).
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
126
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
17
Korzystanie z kabla sieciowego
Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując raport
konfiguracji sieciowej.
W przypadku urządzeń, które nie obsługują interfejsu sieciowego,
funkcja ta nie będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 20).
Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu pracę z siecią,
należy wykonać pewne procedury konfiguracyjne.
Patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98.
Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP
(system Windows)
• Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy
zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz
„Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie 101).
Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP używanego
urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą jego
adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej
drukarki. Można go znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
• Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za
konfigurację sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji na
temat konfiguracji sieci.
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 98.
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel sieciowy.
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w
urządzeniu
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą
programu SyncThru™ Web Service.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
127
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
6
Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej
sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.
1
2
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.
Kreator pomoże w ustawieniu konfiguracji sieci bezprzewodowej.
Jednak aby bezpośrednio skonfigurować sieć bezprzewodową, należy
wybrać opcję Niestandardowy.
7
Wybierz jedną nazwę sieciową Nazwa sieci (SSID) z listy.
•
SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje sieć
bezprzewodową. Punkty dostępu i urządzenia bezprzewodowe
próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą
używać takiego samego identyfikatora SSID. W identyfikatorze
SSID uwzględniana jest wielkość liter.
•
Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń
bezprzewodowych (patrz „Nazwa sieci bezprzewodowej i hasło
sieciowe” na stronie 111).
Na przykład:
3
4
5
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Zalecamy zmianę hasła
domyślnego ze względów bezpieczeństwa.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
-
Ad-hoc: Umożliwia bezpośrednią komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-topeer.
-
Infrastruktura: Umożliwia komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu
dostępu.
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
128
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
18
Jeśli opcja Tryb działania jest ustawiona na wartość Infrastruktura,
wybierz identyfikator SSID punktu dostępu. Jeśli w opcji Tryb działania
ustawiono wartość Ad-hoc, wybierz identyfikator SSID urządzenia.
Zauważ, że domyślny identyfikator SSID używanego urządzenia to
„portthru”.
8
9
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, możesz także
włączyć/wyłączyć Wi-Fi w panelu sterowania urządzenia za pomocą
menu Sieć.
Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (hasło sieciowe) i
kliknij przycisk Dalej.
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym należy
sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli ustawienia są
prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy). Urządzenie
powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. W
przypadku trybu Ad-hoc istnieje możliwość jednoczesnego używania
bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
10
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby
skonfigurować sieć bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
129
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Zalecamy zmianę hasła
domyślnego ze względów bezpieczeństwa.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa > Niestandardowy.
Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.
• Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct drukarki nie można łączyć
urządzenia mobilnego z Internetem.
• Lista obsługiwanych protokołów może być inna niż w modelu, sieci
Wi-Fi Direct NIE obsługują protokołu IPv6, filtrowania sieci, usług
IPSec, WINS i SLP.
• Za pośrednictwem Wi-Fi Direct można podłączyć maksymalnie 3
urządzenia.
Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct
Możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct za pomocą jednej z następujących
metod.
19
Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania
mobilnego
Wi-Fi Direct to łatwa w konfiguracji metoda połączenia peer-to-peer
drukarki obsługującej Wi-Fi Direct z urządzeniem mobilnym, która
zapewnia bezpieczne połączenie oraz lepszą wydajność niż tryb Ad Hoc.
Za pomocą opcji Wi-Fi Direct można także podłączyć drukarkę do sieci WiFi Direct przy jednoczesnym połączeniu z punktem dostępu. Możesz także
jednocześnie korzystać z sieci przewodowej i sieci Wi-Fi Direct, co pozwala
wielu użytkownikom na dostęp do dokumentów i drukowanie ich za pomocą
sieci Wi-Fi Direct i sieci przewodowej.
Z komputera podłączonego kablem USB (zalecane)
Po zakończeniu instalacji sterownika można skonfigurować narzędzie
Samsung Easy Printer Manager i wprowadzić zmiany w funkcji Wi-Fi Direct.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager dostępne jest wyłącznie dla
użytkowników systemów Windows i Mac.
•
W menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia
urządzenia > Sieć.
-
Wi-Fi Direct WL/WYL: Wybierz Wł., aby włączyć.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
130
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
-
-
-
-
Nazwa urządzenia: Wprowadź nazwę drukarki, aby wyszukiwać
drukarkę w sieci bezprzewodowej. Domyślnie nazwą urządzenia
jest nazwa modelu.
Adres IP: Wprowadź adres IP drukarki. Adres IP stosowany jest
tylko w sieci lokalnej, a nie w sieci przewodowej lub
bezprzewodowej w trybie infrastrukturalnym. Zalecamy
zastosowanie domyślnego lokalnego adresu IP (domyślny lokalny
adres IP drukarki w opcji Wi-Fi Direct to 192.168.3.1).
Właścicielem grupy: Włącz tę opcję, aby przypisać drukarkę do
właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właścicielem grupy działa
podobnie jak bezprzewodowy punkt dostępu. Zalecamy włączenie
tej opcji.
Hasło sieciowe: Jeśli drukarka jest skonfigurowana jako
Właścicielem grupy, do podłączenia innych urządzeń mobilnych
wymagane jest Hasło sieciowe. Możesz skonfigurować hasło
sieciowe samodzielnie lub zapamiętać dane hasło sieciowe
generowane losowo domyślnie.
Z komputera połączonego z siecią
Jeśli drukarka korzysta z kabla sieciowego lub bezprzewodowego punktu
dostępu, możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct i skonfigurować ją z
narzędzia SyncThru™ Web Service.
•
Przejdź do narzędzia SyncThru™ Web Service, wybierz Ustawienia
> Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Bezpośrednie
połączenie Wi-Fi.
•
Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct i skonfiguruj inne opcje.
• Dla użytkowników systemu Linux
- Wydrukuj raport z konfiguracji sieci IP, aby sprawdzić wydruk
(patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98).
- Przejdź do narzędzia Usługa SyncThru sieci Web, wybierz
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi
Direct.
- Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct.
Z urządzenia (urządzenia z wyświetlaczem)
•
W panelu sterowania wybierz Siec > Bezprzewodowy > Wi-Fi Direct.
•
Włącz opcję Wi-Fi Direct.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
131
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Konfiguracja urządzenia mobilnego
20
Rozwiąz. problemów
•
•
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct w drukarce zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, aby skonfigurować opcję WiFi Direct w urządzeniu.
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct pobierz aplikację do drukowania
dla urządzeń mobilnych (na przykład: Samsung Mobile Printer), aby
drukować dokumenty ze smartfona.
• Po wyszukaniu drukarki, z którą chcesz połączyć urządzenie
mobilne, wybierz drukarkę, dioda LED drukarki zacznie migać.
Naciśnij przycisk WPS drukarki, nastąpi połączenie drukarki z
urządzeniem mobilnym.
• Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje WPS, wpisz „Klucz sieciowy”
drukarki zamiast naciskać przycisk WPS.
Problemy występujące w trakcie konfiguracji lub
instalacji sterownika
Nie znaleziono drukarek
•
Urządzenie może nie być włączone. Włącz komputer i urządzenie.
•
Kabel USB nie jest podłączony do komputera i urządzenia. Podłącz
urządzenie do komputera, używając kabla USB.
•
Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika urządzenia, który znajduje się na
dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM z oprogramowaniem, i
przygotuj bezprzewodowe urządzenie sieciowe.
Awaria podłączania — Nie znaleziono nazwy SSID
•
Nie udało się wyszukać wybranej lub wprowadzonej nazwy sieci
(SSID). Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) w punkcie dostępu i
spróbuj połączyć się ponownie.
•
Punkt dostępu nie jest włączony. Włącz punkt dostępu.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
132
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Awaria podłączania — Nieprawidłowe zabezpieczenia
•
Zabezpieczenia nie zostały poprawnie skonfigurowane. Sprawdź
skonfigurowane opcje zabezpieczeń w punkcie dostępu i urządzeniu.
Awaria podłączania — Ogólny błąd połączenia
•
Komputer nie odbiera sygnału z urządzenia. Sprawdź podłączenie
kabla USB i zasilanie urządzenia.
Awaria podłączania — Połączenie z siecią przewodową
•
Urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego. Odłącz kabel
sieciowy od urządzenia.
Jeśli zadanie drukowania nie działa w trybie DHCP, problem może być
spowodowany automatyczną zmianą adresu IP. Porównaj adres IP z
adresami IP urządzenia i adresem IP portu drukarki.
Jak porównać:
1 Wydrukuj raport z danymi sieci danej drukarki, a następnie sprawdź
adres IP (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie
98).
2 Sprawdź adres IP portu drukarki z komputera.
a Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
b W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki
i faksy.
• W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz polecenie
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
Awaria podłączania — Przypisywanie adresu IP
• W systemie Windows 7 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•
• W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie.
W systemie Windows XP/2003/2008/Vista wybierz polecenie
Właściwości.
W przypadku systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 w
menu podręcznym wybierz polecenie Właściwości drukarki.
Jeśli polecenie Właściwości drukarki ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
Kliknij kartę Port.
Kliknij przycisk Konfiguruj port.
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) i
urządzenie.
Błąd połączenia z komputerem
•
c
d
Wprowadzony adres sieciowy nie umożliwia połączenia komputera z
urządzeniem
-
W środowisku sieciowym z adresowaniem DHCP
Jeśli komputer jest skonfigurowany do obsługi serwera DHCP,
drukarka pobiera adres IP w sposób automatyczny (przez serwer
DHCP).
e
f
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
133
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
g Sprawdź, czy Nazwa drukarki lub Adres IP:: to adres IP na
arkuszu konfiguracji sieci.
3 Zmień adres IP portu drukarki, jeśli jest on inny niż w raporcie
danych sieci.
Aby zmienić adres IP portu przy użyciu płyty CD instalującej
oprogramowanie, podłącz do drukarki sieciowej. Następnie podłącz
adres IP ponownie.
-
Inne problemy
Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy, sprawdź
poniższe informacje:
Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
W środowisku sieciowym z adresowaniem statycznym
Urządzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeśli komputer
skonfigurowany jest do jego obsługi.
Na przykład:
•
Jednoczesne włączenie sieci przewodowej i bezprzewodowej jest
niemożliwe.
•
Być może komputer, punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) bądź
urządzenie są wyłączone.
•
Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia. Jeśli
router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór zakłóca jakaś
przeszkoda, mogą występować trudności z łącznością.
•
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router),
urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie
pomaga przywrócić łączność sieciową.
•
Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie
blokuje łączności.
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
▪
Adres IP: 169.254.133.42
▪
Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
▪
Adres IP: 169.254.133.43
▪
Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
▪
Brama: 169.254.133.1
Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci, ale nie
można znaleźć urządzenia, oprogramowanie funkcjonujące jako
zapora może blokować łączność. Wyłącz to oprogramowanie,
postępując zgodnie z procedurą opisaną w jego instrukcji obsługi, i
spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
134
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo przydzielony.
Adres IP można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieci.
•
Bezprzewodowe urządzenie sieciowe firmy Samsung nie umożliwia
jednoczesnego korzystania z trybów infrastruktury i Ad-Hoc.
•
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma
skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło, skontaktuj
się z administratorem punktu dostępu (lub bezprzewodowego routera).
•
Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które mogłyby
blokować sygnał bezprzewodowy.
•
Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik
urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia urządzenia do sieci.
Z powodu właściwości protokołu DHCP przydzielony adres IP mógł się
zmienić, jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas lub punkt
dostępu został zresetowany.
Zarejestruj adres MAC urządzenia podczas konfiguracji serwera DHCP
w punkcie dostępu (lub routerze bezprzewodowym). Adres IP
ustawiony w adresie MAC będzie wtedy automatycznie używany. Adres
MAC urządzenia można sprawdzić, drukując raport konfiguracji
sieciowej (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 98).
•
Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być możliwe
podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym przed
połączeniem z punktem dostępu (lub bezprzewodowym routerem)
konieczne jest wprowadzenie danych użytkownika.
•
To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i WiFi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie są
obsługiwane.
•
W przypadku używania trybu Ad-Hoc w systemach operacyjnych takich
jak Windows Vista konfigurowanie ustawienia połączenia
bezprzewodowego może być konieczne przy każdym użyciu
urządzenia bezprzewodowego.
Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu (lub
routera bezprzewodowego) i urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami, ścianami lub kolumnami
wspornikowymi składającymi się z metalu lub betonu.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń elektronicznych,
które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.
Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w tym
kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.
•
Po każdej zmianie konfiguracji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego) należy ponownie skonfigurować ustawienia sieci
bezprzewodowej urządzenia.
•
Za pośrednictwem technologii Wi-Fi Direct można podłączyć
maksymalnie 3 urządzenia.
•
Jeśli funkcja Wi-Fi Direct ustawiona jest na Wl., połączenie pomiędzy
punktem dostępu a urządzeniem będzie realizowane za pośrednictwem
interfejsu 802.11 b/g.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
135
Samsung MobilePrint
21
22
Co to jest Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint to bezpłatna aplikacja umożliwiająca użytkownikom
drukowanie zdjęć, dokumentów i stron internetowych bezpośrednio ze
smartfonu lub tabletu. Aplikacja Samsung MobilePrint jest nie tylko
zgodna z telefonami obsługującymi systemy Android, Windows i iOS ale
również z urządzeniem iPod Touch i tabletami. Umożliwia podłączenie
urządzenia mobilnego do drukarki Samsung podłączonej do sieci
przewodowej lub do drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej przez punkt
dostępu Wi-Fi. Nie ma konieczności instalowania nowego sterownika lub
konfigurowania ustawień sieciowych — wystarczy zainstalować aplikację
Samsung MobilePrint, a ona automatycznie wykryje zgodne drukarki
Samsung. Oprócz drukowania zdjęć, stron internetowych i plików PDF
można również skanować. Użytkownicy korzystający z drukarki
wielofunkcyjnej Samsung mogą zeskanować dokumenty do formatu JPG,
PDF lub PNG w celu szybkiego i łatwego przeglądania ich w urządzeniu
mobilnym.
Pobieranie aplikacji Samsung MobilePrint
Aby pobrać aplikację Samsung MobilePrint, przejdź do sklepu z
aplikacjami (Samsung Apps, Android Market, App Store, Marketplace) w
urządzeniu mobilnym i wyszukaj „Samsung MobilePrint”. Można również
odwiedzić witrynę iTunes w przypadku urządzeń Apple lub Marketplace w
przypadku urządzeń z systemem Windows na komputerze.
23
Obsługiwane sysetmy operacyjne urządzeń
przenośnych
•
Android OS 2.1 lub nowszy
•
iOS 4.0 lub nowszy
•
Windows Phone 7 lub nowszy
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
136
Samsung MobilePrint
24
Obsługiwane urządzenia
•
iOS 4.0 lub nowszy: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 lub nowszy: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab i
urządzenia Android mobile
•
Windows Phone 7 lub nowszy: Telefony Focus, Omnia7 i OmniaW
oraz urządzenia przenośne z systemem Windows
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
137
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ to usługa umożliwiająca drukowanie do drukarki przy
użyciu telefonu komórkowego, tabletu lub innego podłączonego do sieci
urządzenia. Wystarczy zarejestrować konto Google przy użyciu drukarki, i
można korzystać z usługi Google Cloud Print. Możesz wydrukować
dokument lub wiadomość e-mail przy użyciu systemu operacyjnego
Chrome, przeglądarki Chrome lub aplikacji Gmail/ GOOGLE DOCS w
urządzeniu mobilnym, dzięki czemu nie trzeba w urządzeniu instalować
sterownika drukarki. Na stronie internetowej Google: (http://
support.google.com/cloudprint) można znaleźć więcej informacji na temat
Google Cloud Print™.
4
Uruchom przeglądarkę Chrome i w oknie przeglądarki wprowadź
adres IP drukarki.
5
Kliknij polecenie Logowanie w prawym górnym rogu witryny
SyncThru™ Web Service.
6
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny ID i Hasło. Zalecamy zmianę hasła domyślnego
ze względów bezpieczeństwa.
25
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
Rejestracja konta Google w drukarce
Jeśli dana sieć korzysta z serwera proxy, należy skonfigurować adres
IP proxy i numer portu w opcji: Ustawienia > Ustawienia sieciowe >
Google Cloud Print > Ustawienia Proxy. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług sieciowych lub
administratorem sieci.
• Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci
przewodowej lub bezprzewodowej, która zapewnia dostęp do
Internetu.
• Należy wcześniej utworzyć konto Google.
1
2
3
7
Gdy zostanie wyświetlone okno SyncThru™ Web Service, kliknij
opcję Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Google Cloud Print.
8
9
Wpisz nazwę drukarki i opis.
Otwórz przeglądarkę Chrome.
Odwiedź stronę www.google.com.
Zarejestruj się na stronie Google, korzystając ze swojego adresu
Gmail™.
Kliknij polecenie Rejestruj.
Zostanie wyświetlone podręczne okno potwierdzenia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
138
Google Cloud Print
Drukowanie z aplikacji na urządzenie mobilne
W przypadku ustawienia opcji blokowania okien podręcznych w
przeglądarce, okno potwierdzenia nie zostanie wyświetlone. Zezwól
stronie na wyświetlanie okien podręcznych.
10
11
Kliknij polecenie Zakończ rejestrację drukarki.
Poniższe czynności przedstawiają przykładowe użycie aplikacji GOOGLE
DOCS z telefonu Android.
1
Kliknij polecenie Zarządzaj drukarkami.
Jeśli nie posiadasz aplikacji, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami, np. z
Android Market lub App Store.
Drukarka została zarejestrowana przy użyciu usługi Google Cloud
Print.
Urządzenia z obsługą Google Cloud Print zostaną wyświetlone na
liście.
26
Drukowanie przy użyciu Google Cloud Print
Procedura drukowania różni się w zależności od używanej aplikacji lub
urządzenia. Można zobaczyć listę aplikacji obsługujących usługę Google
Cloud Print.
Zainstaluj w urządzeniu mobilnym aplikację Cloud Print.
2
3
4
5
6
7
Dostęp do aplikacji GOOGLE DOCS z urządzenia mobilnego.
Dotknij przycisku opcji
dokumentu, który chcesz wydrukować.
Dotknij przycisku wysyłania
.
Stuknij przycisk Cloud Print (
).
W razie potrzeby ustaw opcje drukowania.
Stuknij opcję Click here to Print.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci
przewodowej lub bezprzewodowej, która zapewnia dostęp do
Internetu.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
139
Google Cloud Print
Drukowanie z przeglądarki Chrome
Poniższe czynności przedstawiają przykładowe zastosowanie przeglądarki
Chrome.
1
2
Uruchom Chrome.
3
4
Kliknij ikonę klucza (
5
6
Wybierz opcję Drukowanie przy użyciu Google Cloud Print.
Otwórz dokument lub wiadomość e-mail, które mają być
wydrukowane.
) w prawym górnym rogu przeglądarki.
Kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlona nowa karta
drukowania.
Kliknij przycisk Drukuj.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
140
3. Funkcje specjalne
Ten rozdział zawiera informacje na temat specjalnych funkcji drukowania.
• Ustawianie wysokości
142
• Zmiana domyślnych ustawień drukowania
143
• Ustawianie urządzenia jako domyślnego
144
• Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania
145
• Drukowanie na komputerach Macintosh
152
• Drukowanie w systemie Linux
154
Procedury znajdujące się w tym rozdziale dotyczą przeważnie systemu Windows 7.
Ustawianie wysokości
Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, zależne od
wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest używane.
Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu
uzyskania jak najwyższej jakości wydruku.
Przed ustawieniem wartości wysokości należy określić wysokość, na której
znajduje się urządzenie.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
Głośny 3
Głośny 2
Głośny 1
Normalny
Użytkownicy systemów Windows i Macintosh mogą ustawić tę opcję w
sekcji Samsung Easy Printer Manager >
(Przełącz na tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia. Patrz „Ustawienia
urządzenia” na stronie 167.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wysokość możesz ustawić
przy użyciu programu SyncThru™ Web Service (patrz „Korzystanie
z usługi SyncThru™ Web Service” na stronie 162).
3. Funkcje specjalne
142
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
•
W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz polecenie
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•
W systemie Windows 7 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań drukowania w
opcji Preferencje drukowania.
Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.
W systemie Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista wybierz
opcję Preferencje drukowania.
W systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 w menu
kontekstowym wybierz opcję Preferencje drukowania.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
5
6
Zmień ustawienia na każdej karcie.
Kliknij przycisk OK.
3. Funkcje specjalne
143
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
•
W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz polecenie
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•
W systemie Windows 7 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•
W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
Wybierz urządzenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz Ustaw jako
drukarkę domyślną.
W przypadku systemów Windows 7 lub Windows Server 2008 R2: jeśli
polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
3. Funkcje specjalne
144
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
1
Sterownik XPS drukarki: stosowany do drukowania plików w formacie
XPS.
• Patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 7.
• Sterownik XPS może być instalowany tylko w środowiskach
Windows Vista lub nowszych.
• Dodaj opcjonalną pamięć, gdy zadania XPS nie są drukowane z
powodu braku pamięci drukarki.
Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem konieczne może być zapisanie danych drukowania w formie pliku.
1
Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.
2
3
Kliknij przycisk Drukuj.
• Sterownik drukarki XPS można zainstalować po włożeniu płyty CD z
oprogramowaniem do napędu CD-ROM. Po wyświetleniu okna
instalacji wybierz polecenie Instalacja niestandardowa. Sterownik
drukarki XPS można wybrać w oknie Wybierz oprogramowanie.
• Modele, których sterownik XPS dostępny jest na stronie internetowej
firmy Samsung,www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum Pobierania.
Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij
przycisk OK.
Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.
W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on zapisany
automatycznie w folderze Moje dokumenty, Documents and
Settings lub Użytkownicy. Zapisany folder może wyglądać inaczej w
zależności od systemu i używanej aplikacji.
3. Funkcje specjalne
145
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
2
Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji drukowania.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki i zmienić ustawienia drukowania, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie
Drukuj używanej aplikacji. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego
urządzenia.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
„Korzystanie z pomocy” na stronie 38).
Element
Wiele stron na arkusz
w oknie lub naciśnij F1 na klawiaturze i kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej (patrz
Opis
Umożliwia wybór liczby stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz,
strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron.
3. Funkcje specjalne
146
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Element
Opis
Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później
te arkusze można skleić w jeden duży plakat.
Drukowanie plakatu
Wybierz wartość opcji Nakładanie się plakatu. Aby łączenie arkuszy było łatwiejsze, określ wartość opcji Nakładanie się
plakatu w milimetrach lub calach, klikając przycisk wyboru znajdujący się w prawym górnym rogu karty Podstawowe.
Drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki tak, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.
Aby utworzyć broszurę, należy drukować na nośniku w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.
Drukowanie broszury
8
9
a
Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Wybierz dostępną opcję Rozmiar
papieru na karcie Papier, aby sprawdzić dostępne rozmiary.
W przypadku wybrania niedostępnego rozmiaru papieru, wybór zostanie automatycznie anulowany. Wybierz tylko
dostępny papier (papier bez znaku
lub ).
3. Funkcje specjalne
147
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Element
• Drukowanie
dwustronne
Opis
Można drukować na obu stronach papieru (dupleks). Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu.
a
• Drukowanie
dwustronne (Ręcznie)a
• Z funkcji można korzystać w przypadku stosowania papieru o rozmiarze Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.
• Jeśli urządzenie nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw
zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Potem na ekranie wyświetlona zostanie wiadomość.
• Funkcja Pomiń puste strony nie działa w przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego.
• Nie zalecamy drukowania po obu stronach nośników specjalnych np. etykiet, kopert lub grubego papieru. Może to
doprowadzić do zakleszczenia papieru lub uszkodzenia urządzenia.
• Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania
drukarki. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/XPS (patrz „Funkcje poszczególnych
modeli” na stronie 7).
• Brak: wyłączenie tej funkcji.
• Długa krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu książek.
• Krótka krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu kalendarzy.
• Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz tę opcję, aby odwrócić kolejność drukowania podczas drukowania dwustronnego.
Opcja niedostępna w przypadku używania sterownika Odwrotny druk dwustronny (ręcznie).
3. Funkcje specjalne
148
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Element
Opis
Opcje papieru
Zmienia rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie był on większy lub mniejszy, poprzez wprowadzenie wartości
procentowej, o którą dokument ma zostać zwiększony lub zmniejszony.
Znak wodny
Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz
wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach
dokumentu.
Znak wodny
a Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
b Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
c Wpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego.
Można wpisać do 256 znaków. Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu.
(Tworzenie znaku
wodnego)
Znak wodny
(Edycja znaku wodnego)
Znak wodny
(Usuwanie znaku
wodnego)
a
b
c
d
e
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
Aby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać żądany znak wodny z listy Aktualne znaki wodne.
Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
a
b
c
d
Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Aktualne znaki wodne, i kliknij Usuń.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
3. Funkcje specjalne
149
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Element
Opis
Funkcja jest dostępna wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/SPL (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
Nakładkaa
Nakładka to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym formacie), które można
wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast
używania wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje
co papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia —
wystarczy wydrukować nakładkę firmową na dokumencie.
Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz.
• Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, który będzie drukowany z nakładką. Nie należy
tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.
• Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, na którym będzie drukowana
nakładka.
Nakładka
(Tworzenie nowej nakładki
strony)
a
b
c
d
Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje drukowania.
Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Edytuj z listy rozwijanej Tekst. Wyświetlone zostanie okno Edycja nakładki.
W oknie Edycja nakładki kliknij przycisk Utwórz.
W oknie Zapisz jako wpisz nazwę w polu Nazwa zadania. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową. (Ścieżka
domyślna to C:\Formover.)
e Kliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista nakładek.
f Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.
3. Funkcje specjalne
150
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania
Element
Nakładka
(Korzystanie z nakładek
stron)
Nakładka
(Usuwanie nakładki
strony)
Opis
a Kliknij kartę Zaawansowane.
b Z listy rozwijanej Tekst wybierz żądaną nakładkę.
c Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście rozwijanej Tekst, wybierz z listy opcję Edytuj... i kliknij Załaduj. Wybierz
plik nakładki, z której chcesz skorzystać.
Jeżeli wybrany plik nakładki jest przechowywany w zewnętrznym źródle, można go również załadować po otwarciu okna
Otwórz.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie wyświetlony na liście Lista nakładek i będzie można go użyć do
drukowania. Wybierz nakładkę z listy Lista nakładek.
d W razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, za
każdym razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być
drukowana nakładka.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
e Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
a
b
c
d
e
f
W oknie Printing Preferences kliknij kartę Zaawansowane.
Z listy rozwijanej Edytuj wybierz opcję Tekst.
Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z listy Lista nakładek.
Kliknij przycisk Usuń.
Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj. Nieużywane nakładki stron można usunąć.
a. Ta opcja nie jest dostępna, gdy używany jest sterownik XPS.
3. Funkcje specjalne
151
Drukowanie na komputerach Macintosh
4
Zmiana ustawień drukarki
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.
3
Drukowanie dokumentu
Podczas drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić ustawienia
sterownika drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera
Macintosh, wykonaj poniższe kroki:
Otwórz aplikacje i wybierz opcję Print z menu File. Nazwa urządzenia,
która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w
zależności od używanego urządzenia. Z wyjątkiem nazwy układ okna
właściwości drukarki jest podobny do okna przedstawionego poniżej.
5
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje
oraz upewnij się, że wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij
przycisk OK.
4
5
6
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Document Setup).
Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest
to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych.
1
2
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
Kliknij przycisk Print.
3
4
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation. Z
listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do
wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print.
Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym arkuszu
papieru.
3. Funkcje specjalne
152
Drukowanie na komputerach Macintosh
6
Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga kopia mogą
zostać wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz więcej
niż jedną kopię, unikaj drukowania na obu stronach papieru.
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
7
Korzystanie z pomocy
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać
krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania to:
•
Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.
•
Short-Edge Binding: Opcja stosowana często w przypadku
kalendarzy.
1
W aplikacji systemu Macintosh należy wybrać polecenie Print z
menu File.
2
3
4
5
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation.
Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat,
o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zostanie wyświetlone okno
wyskakujące z informacjami o obsługiwanych przez sterownik cechach tej
opcji.
Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.
3. Funkcje specjalne
153
Drukowanie w systemie Linux
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego/
ręcznego druku dwustronnego może nie być dostępne. Możesz
zastosować system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania
stron nieparzystych i parzystych.
8
Drukowanie z poziomu aplikacji
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za
pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie
może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.
1
2
3
4
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
Wybierz opcję Print bezpośrednio korzystając z lpr.
W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz
odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij
przycisk Properties.
Zmień właściwości zadania drukowania, używając następujących
czterech kart wyświetlonych u góry okna.
•
•
Text: Umożliwia określenie marginesów strony i ustawia takie
opcje tekstu, jak odstępy i kolumny.
•
Graphics: Umożliwia ustawianie opcji obrazu używanych
podczas drukowania plików obrazów, np. opcje kolorów, rozmiar
lub położenie obrazu.
•
Advanced: umożliwia ustawienie rozdzielczości druku, źródła
papieru i miejsca docelowego.
5
Kliknij przycisk Apply, aby zastosować zmiany i zamknąć okno
Properties.
6
7
Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocząć drukowanie.
Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające kontrolowanie
stanu zadania drukowania.
Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.
General: Umożliwia zmianę rozmiaru papieru oraz orientację
dokumentów. Umożliwia również drukowanie dwustronne,
dodawanie nagłówka początkowego i końcowego oraz zmianę
liczby stron drukowanych na jednym arkuszu.
3. Funkcje specjalne
154
Drukowanie w systemie Linux
9
10
Drukowanie plików
Korzystając z systemu CUPS można drukować wiele różnych typów plików
– bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Umożliwia to narzędzie
CUPS lpr, ale pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr
bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.
Konfigurowanie właściwości drukarki
W oknie Printer Properties w module Printers configuration można
zmieniać różnorodne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.
1
Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:
1
W wierszu polecenia systemu Linux wpisz polecenie
„lpr <nazwa_pliku>” i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone
okno LPR GUI.
Jeśli wpiszesz tylko „lpr” i naciśniesz klawisz Enter, najpierw pojawi
się okno Select file(s) to print. Wybierz pliki, które chcesz
wydrukować, i kliknij przycisk Open.
2
3
W oknie programu LPR GUI wybierz urządzenie z listy i zmień
właściwości zadania drukowania.
Otwórz program Unified Driver Configurator.
W razie potrzeby przejdź do modułu Printers configuration.
2
Z listy dostępnych drukarek wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij
przycisk Properties.
3
Zostanie otwarte okno Printer Properties.
U góry okna widocznych jest pięć następujących kart:
•
General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa
wpisana na tej karcie jest widoczna na liście drukarek na panelu
Printers configuration.
•
Connection: umożliwia przeglądanie lub wybór innego portu. W
przypadku zmiany używanego portu urządzenia z portu USB na
port równoległy (lub odwrotnie) należy na tej karcie ponownie
skonfigurować port urządzenia.
•
Driver: umożliwia przeglądanie lub wybór innego sterownika
drukarki. Klikając przycisk Options, można ustawić domyślne
opcje urządzenia.
Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
3. Funkcje specjalne
155
Drukowanie w systemie Linux
4
•
Jobs: wyświetla listę zadań drukowania. Kliknij przycisk Cancel
job, aby anulować wybrane zadanie i zaznacz pole wyboru
Show completed jobs, aby wyświetlić poprzednie zadania na
liście zadań.
•
Classes: Ta opcja pokazuje klasę danej drukarki. Aby dodać
urządzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add to Class lub
kliknij przycisk Remove from Class, aby usunąć urządzenie z
wybranej klasy.
Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Printer
Properties.
3. Funkcje specjalne
156
4. Użyteczne narzędzia do
zarządzania
W tym rozdziale opisano narzędzia do zarządzania pomocne w pełnym wykorzystaniu możliwości urządzenia.
• Easy Capture Manager
158
• Samsung Easy Color Manager
159
• Samsung AnyWeb Print
160
• Easy Eco Driver
161
• Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service 162
• Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer
Manager
165
• Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung 168
• Korzystanie z programu Unified Driver
Configurator w systemie Linux
170
Easy Capture Manager
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
Aby przechwycić ekran i uruchomić aplikację Easy Capture Manager, wystarczy nacisnąć klawisz Print Screen. Teraz możesz łatwo wydrukować
przechwycony lub edytowany ekran.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
158
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager ułatwia użytkownikom dokonywanie nieznacznych ustawień dzięki 6 odcieniom kolorów, oraz dostosowanie innych
wartości, np. jasności, kontrastu i nasycenia. Zmiany odcieni kolorów można zapisać jako profil i można z nich korzystać ze sterownika lub z wewnątrz
maszyny.
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów Windows i Macintosh (patrz „Oprogramowanie” na stronie 8).
Ułatwia użytkownikom kolorowej drukarki laserowej firmy Samsung dostosowanie koloru do własnych potrzeb.
Pobierz oprogramowanie z witryny internetowej firmy Samsung, następnie rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania).
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
159
Samsung AnyWeb Print
Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów Windows i Macintosh.
To narzędzie umożliwia tworzenie zrzutów ekranu stron, a także ich podgląd, usuwanie i drukowanie.
Pobierz oprogramowanie z witryny internetowej firmy Samsung, następnie rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania).
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
160
Easy Eco Driver
Za pomocą narzędzia Easy Eco Driver, przed drukowaniem można zastosować funkcje Eco, aby oszczędzać papier i toner. Aby użyć aplikacji, przed
drukowaniem zaznacz pole wyboru Uruchom Easy Eco Driver we właściwościach drukarki.
Aplikacja Easy Eco Driver umożliwia także prostą edycję, np. usuwanie obrazów i tekstu, zmianę czcionki itp. Często używane ustawienia można zapisać
jako ustawienia wstępne.
Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.
Jak używać:
1 Otwórz dokument do wydruku.
2 Wydrukuj dokument.
Zostanie wyświetlone okno podglądu.
3 Zaznacz opcje, które chcesz zastosować do dokumentu.
Możesz obejrzeć podgląd zastosowanych funkcji.
4 Kliknij przycisk Drukuj.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
161
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
• Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service wymagane jest
zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
• Objaśnienia dotyczące usługi SyncThru™ Web Service zawarte w
tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego
urządzenia, w zależności od opcji i modelu.
• Tylko model sieciowy.
1
Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web
Service
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2
Logowanie do programu SyncThru™ Web
Service
Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy zalogować
się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web Service można korzystać
bez logowania, ale w takim przypadku dostęp do kart Ustawienia i
Zabezpieczenia będzie niemożliwy.
1
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
2
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Zalecamy zmianę hasła
domyślnego ze względów bezpieczeństwa.
•
ID: admin
•
Hasło: sec00000
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
162
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Karta Ustawienia
2
Program SyncThru™ Web Service — przegląd
Ta karta umożliwia ustawienie opcji konfiguracji dostępnych w urządzeniu i
sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.
W zależności od używanego modelu urządzenia niektóre karty mogą
nie być wyświetlane.
•
Karta Ustawienia urządzenia: Umożliwia ustawienie opcji dostępnych
w urządzeniu.
•
Karta Ustawienia sieciowe: Wyświetla opcje środowiska sieciowego.
Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP oraz protokołów
sieciowych.
Karta Informacje
Karta Zabezpieczenia
Ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia. Można
sprawdzić na przykład, ile toneru pozostało. Można również wydrukować
raporty, np. raport błędów.
Ta karta umożliwia ustawienie informacji bezpieczeństwa systemu i sieci.
Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.
•
Aktywne alerty: Wskazuje alerty, które wystąpiły w urządzeniu oraz ich
ważność.
•
Materiały: Wskazuje, ile stron zostało zadrukowanych oraz ilość toneru
pozostałego w kasecie.
•
Liczniki uzycia: Wskazuje obciążenia pracą w rozbiciu na typu
wydruków: jednostronne i dwustronne.
•
Bieżące ustawienia: Wyświetla dane urządzenia i sieci.
•
Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczące np. systemu i czcionki.
•
Zabezpieczenia komputera: Umożliwia określenie informacji
dotyczących administratora systemu. Można także włączać lub
wyłączać funkcje urządzenia.
•
Zabezpieczenia Sieci: Określa ustawienia filtrowania IPv4/IPv6.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
163
Korzystanie z usługi SyncThru™ Web Service
Karta Konserwacja
Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez aktualizację
oprogramowania układowego i ustawienie informacji kontaktowych do
wysyłania poczty elektronicznej. Po wybraniu menu Łącze można również
połączyć się z witryną Samsung lub pobrać sterowniki.
•
Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj
oprogramowanie systemowe urządzenia.
•
Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji kontaktowych.
•
Łącze: Wyświetla łącza do przydatnych witryn, na których można
przeczytać lub pobrać informacje.
3
Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia
komputera > Administrator systemu.
4
Wprowadź imię i nazwisko administratora, numer telefonu,
lokalizację i adres e-mail.
5
Kliknij przycisk Zastosuj.
3
Ustawianie informacji dotyczących
administratora systemu
To ustawienie jest niezbędne do używania opcji powiadomienia e-mail.
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
164
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager to aplikacja, która gromadzi
wszystkie ustawienia urządzenia firmy Samsung w jednym miejscu.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urządzenia, a także środowiska drukowania, ustawienia/działania oraz
uruchamianie. Wszystkie te funkcje gwarantują wygodę użytkowania
urządzenia firmy Samsung. Narzędzie Samsung Easy Printer Manager
obejmuje dwa różne interfejsy użytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przełączanie pomiędzy dwoma interfejsami jest proste:
wystarczy kliknąć przycisk
Otwórz kolejno foldery Aplikacje > Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Interfejs aplikacji Samsung Easy Printer Manager składa się z różnych
prostych sekcji opisanych w poniższej tabeli:
Zrzut ekranu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
.
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów
Windows i Macintosh.
• W przypadku systemu Windows do korzystania z programu
Samsung Easy Printer Manager wymagany jest program Internet
Explorer w wersji 6.0.
4
Opis narzędzia Samsung Easy Printer Manager
Otwieranie programu:
Środowisko Windows
Wybierz Start > Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
1
Lista
drukarek
Lista drukarek wyświetla ikony drukarek
zainstalowanych w komputerze.
Środowisko Macintosh
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
165
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Informacje o
drukarce
Szybkie łącza
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie informacje, jak
nazwa modelu urządzenia, adres IP (lub nazwa portu)
oraz stan urządzenia.
Wyświetla Szybkie łącza do określonych funkcji
urządzenia. Ta sekcja zawiera także łącza do aplikacji
w ustawieniach zaawansowanych.
4
2
Po podłączeniu urządzenia do sieci
aktywowana zostanie ikona aplikacji
SyncThru™ Web Service.
Przycisk Podręcznik użytkownika: W
przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera Pod. wyk. i usuw. usterek. Umożliwia
to bezpośrednie otwieranie odpowiedniej części
w podręczniku użytkownika.
Obszar
zawartości
Wyświetla informacje o wybranym urządzeniu,
pozostałym poziomie toneru i papieru. Informacje te
różnić się będą w zależności od wybranego
urządzenia. Niektóre urządzenia nie obsługują tej
funkcji.
Zamów mat.
ekspl.
Kliknij przycisk Zamów w oknie zamówienia
materiałów. Nowe kasety z tonerem zamawiać można
za pośrednictwem Internetu.
5
Informacje o
aplikacji
Obejmuje łącza do zmian zaawansowanych ustawień
(przełączanie interfejsu użytkownika), odświeżania,
ustawień preferencji, pomocy i informacji o aplikacji.
6
3
Przycisk
służy do zmiany interfejsu
użytkownika na interfejs ustawień
zaawansowanych.
Kliknij przycisk Pomoc ( ) w prawym górnym rogu okna, a następnie
kliknij dowolną opcję, aby uzyskać informacje na jej temat.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
166
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Rozliczanie zadań
5
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osób zarządzających siecią
i urządzeniami.
Umożliwia obsługę zapytań dotyczących informacji o przydziałach
określonego użytkownika rozliczania zadań. Informacje o przydziałach
mogą być tworzone i stosowane do urządzeń przez oprogramowanie do
rozliczania zadań, np. oprogramowanie administracyjne SyncThru™ lub
CounThru™.
Ustawienia urządzenia
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np. konfiguracji urządzenia,
papieru, układu strony, emulacji, sieci i informacji o drukowaniu.
Ustawienia ostrzeżeń (tylko środowisko
Windows)
To menu zawiera ustawienia powiązane z alarmami o błędach.
•
Ostrzeżenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu otrzymania alarmu.
•
Ostrzeżenie e-mail: Zawiera opcje dotyczące otrzymywania alertów
pocztą elektroniczną.
•
Historia ostrzeżeń: Obejmuje alerty dotyczące historii urządzenia i
toneru.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
167
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
Aplikacja Stan drukarki Samsung to program służący do monitorowania
stanu drukarki i informowania o nim.
Ikona
Znaczenie
Normalny
• Dostępny dla użytkowników systemu Windows.
Opis
Urządzenie jest w trybie gotowości, nie występują
błędy ani ostrzeżenia.
Ostrzeżenie Stan urządzenia może spowodować wystąpienie
błędu w przyszłości. Na przykład, poziom toneru
może być niski, co oznacza, że niedługo może dojść
do jego wyczerpania.
• Okno programu Stan drukarki Samsung i jego zawartość, pokazane
w tym podręczniku użytkowania, mogą się różnić w zależności od
urządzenia i używanego systemu operacyjnego.
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z
urządzeniem (patrz temat „Wymagania systemowe” na stronie 71).
Wskaźnik
błędu
Wystąpił przynajmniej jeden błąd.
6
Przegląd Stan drukarki Samsung
W programie Stan drukarki Samsung można uzyskać informacje o błędach,
które wystąpiły podczas pracy. Aplikacja Stan drukarki Samsung
instalowana jest automatycznie podczas instalacji oprogramowania
urządzenia.
Program Stan drukarki Samsung można także uruchomić ręcznie. Przejdź
do Preferencje drukowania, kliknij kartę Podstawowe > przycisk Stan
drukarki.
Na pasku zadań systemu Windows wyświetlone zostaną następujące
ikony:
Poziom toneru
1
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z tonerem
wyświetlane w powyższym oknie mogą się różnić
w zależności od używanego urządzenia. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
168
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
Opcja
Możesz skonfigurować ustawienia ostrzeżeń
związanych z zadaniami drukowania.
Zamów mat. ekspl.
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
pośrednictwem Internetu.
4
Rozwišz.
problemów
Umożliwia to otwieranie sekcji rozwiązywania
problemów bezpośrednio w podręczniku
użytkownika.
5
Zamknij
Zamknij okno.
2
3
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
169
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
Unified Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania
urządzeń wielofunkcyjnych. Stosowanie narzędzia Unified Driver
Configurator wymaga zainstalowania zunifikowanego sterownika dla
systemu Linux (Unified Linux Driver) (patrz „Instalacja w systemie Linux” na
stronie 94).
2
Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy kliknąć
odpowiednie przyciski po lewej stronie.
Po zainstalowaniu sterownika Unified Linux Driver w systemie Linux na
pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona pakietu Unified Driver
Configurator.
7
Uruchamianie programu Unified Driver
Configurator
1
Dwukrotnie kliknij ikonę Unified Driver Configurator, znajdującą
się na pulpicie.
Można również kliknąć ikonę menu Startup i wybrać kolejno opcje
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Aby skorzystać z pomocy ekranowej, kliknij Help.
konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć aplikację
3 Po zmianie
Unified Driver Configurator.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
170
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
8
3
Printers configuration
Wyświetla stan, nazwę modelu i URI dla urządzenia.
przyciski sterujące drukarką są następujące:
Menu Printers configuration ma dwie karty: Printers i Classes.
Karta Printers
Klikając przycisk z ikoną urządzenia z lewej strony okna programu Unified
Driver Configurator, można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki
systemowej.
1
Przełącza do opcji Printers configuration.
2
Wyświetla wszystkie zainstalowane urządzenia.
•
Refresh: Odświeża listę dostępnych urządzeń.
•
Add Printer: Umożliwia dodanie nowych urządzeń.
•
Remove Printer: Usuwa wybrane urządzenie.
•
Set as Default: Ustawia wybrane urządzenie jako domyślne.
•
Stop/Start: Zatrzymuje/uruchamia urządzenie.
•
Test: Umożliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy
urządzenie działa poprawnie.
•
Properties: Umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarki.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
171
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
Karta Classes
9
Ports configuration
Na karcie Classes znajduje się lista dostępnych klas urządzeń.
1
W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów, sprawdzać ich
stan oraz zwalniać porty, które zostały zablokowane jako zajęte w
momencie, kiedy proces nadrzędny został przerwany.
2
1
2
1
Wyświetla wszystkie klasy urządzeń.
2
Wyświetla stan klasy i liczbę urządzeń w tej klasie.
3
•
Refresh: Odświeża listę klas.
1
Przełącza do opcji Ports configuration.
•
Add Class: Umożliwia dodanie nowej klasy urządzeń.
2
Wyświetla wszystkie dostępne porty.
•
Remove Class: Usuwa wybraną klasę urządzeń.
3
Wyświetla rodzaj portu, urządzenie podłączone do tego portu oraz
stan.
•
Refresh: odświeża listę dostępnych portów.
•
Release port: Zwalnia wybrany port.
4. Użyteczne narzędzia do zarządzania
172
5. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.
• Problemy z podawaniem papieru
174
• Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
175
• Problemy z drukowaniem
176
• Problemy z jakością wydruków
180
• Problemy związane z systemem operacyjnym 188
Problemy z podawaniem papieru
Stan
Sugerowane rozwiązania
Papier zakleszcza się podczas
drukowania
Usuń zakleszczenie papieru.
Papier skleja się.
• Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika.
• Upewnij się, że użyto właściwego typu papieru.
• Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj.
• Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru.
Arkusze papieru nie są podawane ze
stosu.
W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego typu, rozmiaru i o
jednakowej gramaturze.
Papier nie jest podawany do urządzenia. • Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia.
• Papier nie został prawidłowo załadowany. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo.
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru.
• Papier jest za gruby. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.
Papier nadal ulega zakleszczeniu.
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru. W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych należy załadować materiał ręcznie.
• Używany jest niewłaściwy typ papieru. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego
urządzenia.
• Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. Otwórz pokrywę górną i wyjmij resztki papieru.
5. Rozwiązywanie problemów
174
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
Stan
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie jest zasilane
lub kabel łączący urządzenie z
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.
• Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij przycisk
sterowania.
(Zasilanie/Wybudzenie) na panelu
• Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.
5. Rozwiązywanie problemów
175
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie jest zasilane.
Sprawdź połączenia przewodu zasilania. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone;
sprawdź źródło zasilania.
Urządzenie nie jest wybrane jako urządzenie
domyślne.
Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie Windows.
Sprawdź następujące możliwości:
• Pokrywa górna nie jest zamknięta. Zamknij pokrywę górną.
• Wystąpiło zakleszczenie papieru. Usuń zakleszczenie papieru (patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 59).
• Nie załadowano papieru do podajnika. Załaduj papier (patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 29).
• Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj kasetę z tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
• Upewnij się, że z kasety z tonerem została zdjęta osłona ochronna i arkusze (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
Jeśli wystąpił błąd systemowy, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Kabel łączący urządzenie z komputerem nie
jest podłączony prawidłowo.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie (patrz „Widok z tyłu” na stronie 20).
Kabel łączący urządzenie z komputerem jest
uszkodzony.
Jeśli to możliwe, podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk.
Można także spróbować użyć innego kabla urządzenia.
Ustawienia portu są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby określić, czy zadanie
drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. Jeśli komputer wyposażony
jest w więcej niż jeden port, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do
prawidłowego portu.
Urządzenie może być nieprawidłowo
skonfigurowane.
Sprawdź okno Preferencje drukowania, aby się upewnić, że wszystkie ustawienia
są prawidłowe.
5. Rozwiązywanie problemów
176
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Sterownik drukarki został nieprawidłowo
zainstalowany.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik urządzenia.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
Sprawdź, czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu
panelu sterowania. Skontaktuj się z serwisem.
Rozmiar dokumentu jest zbyt duży – brakuje
pamięci dyskowej komputera, aby umożliwić
dostęp do tego zadania drukowania.
Zwolnij więcej przestrzeni na dysku i wydrukuj dokument ponownie.
Zasobnik odbiorczy jest pełny.
Po wyjęciu papieru z zasobnika wyjściowego urządzenie wznowi drukowanie.
Urządzenie wybiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego źródła
papieru.
Opcje papieru wybrane w oknie Preferencje
drukowania mogą być nieprawidłowe.
W wielu aplikacjach źródło papieru można wybrać na karcie Papier w oknie
Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie
36). Wybierz właściwe źródło papieru. Zobacz ekran pomocy sterownika drukarki
(patrz „Korzystanie z pomocy” na stronie 38).
Wykonywanie zadania
drukowania trwa bardzo
długo.
Zadanie może być bardzo złożone.
Zmniejsz złożoność strony lub zmień ustawienia jakości wydruku.
Połowa strony jest
pusta.
Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja
strony.
Zmień orientację strony w aplikacji (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 36). Zobacz ekran pomocy sterownika drukarki (patrz „Korzystanie z
pomocy” na stronie 38).
Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia
rozmiaru papieru nie są zgodne.
Upewnij się, że rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki odpowiada
arkuszom znajdującym się w zasobniku. Upewnij się także, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika drukarki odpowiada papierowi wybranemu w
ustawieniach używanej aplikacji oprogramowania (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 36).
5. Rozwiązywanie problemów
177
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie drukuje, ale
tekst jest niepoprawny,
zniekształcony lub
niepełny.
Strony są drukowane,
ale są puste.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Kabel urządzenia jest nieprawidłowo
podłączony lub uszkodzony.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie. Spróbuj wydrukować dokument,
który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany. Jeśli to możliwe, podłącz
kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie, które na
pewno jest poprawne. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kabel
urządzenia.
Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki.
Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji, aby się upewnić, że wybrano właściwe
urządzenie.
Aplikacja działa nieprawidłowo.
Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji.
System operacyjny działa nieprawidłowo.
Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie.
Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta.
W razie potrzeby wstrząśnij kasetą z tonerem. W razie konieczności wymień
kasetę z tonerem.
• Patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 46.
• Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48.
Urządzenie
niepoprawnie drukuje
pliki PDF. Brakuje
niektórych elementów
graficznych, tekstu lub
ilustracji.
Plik może zawierać puste strony.
Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
Niektóre elementy, np. kontroler lub płyta
główna, są uszkodzone.
Skontaktuj się z serwisem.
Niezgodność między plikiem PDF a
produktami firmy Acrobat.
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność. Włącz opcję
Drukuj jako obraz w opcjach drukowania programu Acrobat.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
5. Rozwiązywanie problemów
178
Problemy z drukowaniem
Stan
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Jakość druku zdjęć nie
jest dobra. Obrazy nie
są wyraźne.
Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska.
Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość
zostaje zmniejszona.
Przed rozpoczęciem
drukowania urządzenie
wydziela parę w pobliżu
zasobnika
wyjściowego.
Używanie wilgotnego papieru może
spowodować powstawanie pary podczas
wydruku.
To nie stanowi problemu. Kontynuuj drukowanie.
Drukarka nie drukuje na
papierze o nietypowym
formacie, jak papier do
druku faktur.
Rzeczywisty rozmiar papieru i ustawiony
rozmiar papieru nie są zgodne.
Wybierz właściwy rozmiar papieru w obszarze Niestandardowa na karcie Papier
w oknie Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na
stronie 36).
Zadrukowany papier z
Ustawienia typu papieru nie pasują do siebie.
fakturami jest zawinięty.
Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje
drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ Gruby (patrz „Otwieranie preferencji
drukowania” na stronie 36).
5. Rozwiązywanie problemów
179
Problemy z jakością wydruków
Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo, jakość wydruku może się pogorszyć. Poniższa tabela zawiera
informacje dotyczące usuwania problemu.
Stan
Zbyt jasny lub wyblakły
wydruk
Sugerowane rozwiązania
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub wyblakłe obszary, kończy się zapas toneru. Zamów nową kasetę z
tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub wyblakłe obszary, nawet jeśli poziom toneru jest wystarczający,
otwórz i zamknij drzwiczki przednie 3–4 razy (patrz „Przegląd urządzenia” na stronie 18).
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie rozdzielczości druku jest zbyt niskie lub włączony jest tryb oszczędzania tonera.
Ustaw rozdzielczość wydruku i wyłącz tryb oszczędzania toneru. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.
• Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Wyczyść wnętrze
urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 54).
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie
urządzenia” na stronie 54). Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Górna część papieru jest
zadrukowywana jaśniejszymi
kolorami niż pozostała część
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru
na Wtórny (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
5. Rozwiązywanie problemów
180
Problemy z jakością wydruków
Stan
Plamy toneru
Sugerowane rozwiązania
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Wałek transferowy może być brudny. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 54).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Skontaktuj się z serwisem (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 54).
Wyblakłe obszary
Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe, zazwyczaj okrągłe obszary:
• Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. Użyj papieru innej marki.
• Zła partia papieru. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie wchłaniają toneru. Użyj
papieru innego typu lub innej marki.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ Gruby
lub Grubszy (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Białe plamy
Jeśli na stronie widoczne są białe plamy:
• Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia, co powoduje zabrudzenie
wałka transferowego. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 54).
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie
54).
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
5. Rozwiązywanie problemów
181
Problemy z jakością wydruków
Stan
Pionowe linie na wydruku
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
• Powierzchnia (część bębna) zespołu obrazujący wewnątrz urządzenia została prawdopodobnie zarysowana. Wyjmij
kasetę z tonerem i zainstaluj nową (patrz „Wymiana zespołu obrazującego” na stronie 52).
Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi:
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie
urządzenia” na stronie 54). Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Czarne tło
Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży:
• Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze.
• Sprawdź warunki panujące w miejscu, w którym ustawiono urządzenie: bardzo suche lub bardzo wilgotne powietrze
(wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować większe cieniowanie tła.
• Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazującego” na stronie 52).
• Dokładnie rozprowadź toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 46).
Smugi toneru
• Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 48).
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazującego” na stronie 52).
5. Rozwiązywanie problemów
182
Problemy z jakością wydruków
Stan
Powtarzające się pionowe
pasy
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady:
• Zespół obrazujący może być uszkodzony. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy (patrz
„Wymiana zespołu obrazującego” na stronie 52).
• Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. Jeśli wady występują na tylnej części strony, problem
zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron.
• Zespół utrwalający może być uszkodzony. Skontaktuj się z serwisem.
Rozproszenie toneru w tle
A
Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru z innej partii. Nie otwieraj opakowania papieru, jeżeli nie jest to konieczne, aby
papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci.
• Jeżeli plamki w tle pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony, dostosuj rozdzielczość drukowania z poziomu aplikacji
lub w oknie Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36). Upewnij się, że wybrany
został odpowiedni typ papieru. Na przykład: Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwykły papier, może wystąpić
nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
• Jeśli używasz nowej kasety z tonerem, najpierw rozprowadź toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 46).
Wokół pogrubionych znaków
lub obrazów widać cząsteczki
toneru
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru
na Wtórny (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
• Upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ papieru. Na przykład: Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano
Zwykły papier, może wystąpić nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
5. Rozwiązywanie problemów
183
Problemy z jakością wydruków
Stan
Sugerowane rozwiązania
Zniekształcone znaki
• Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy niekompletne, używany papier może być zbyt śliski. Spróbuj użyć innego papieru.
Przekrzywienie strony
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Upewnij się, że prowadnice nie obejmują stosu arkuszy zbyt ciasno ani zbyt luźno.
Podwijanie się i falowanie
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością.
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
5. Rozwiązywanie problemów
184
Problemy z jakością wydruków
Stan
Marszczenie papieru
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Zabrudzenie tylnych stron
wydruków
• Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Czyszczenie urządzenia” na
stronie 54).
Jednokolorowe lub czarne
strony
• Zespół obrazujący może być nieprawidłowo zainstalowany. Wyjmij zespół obrazujący i włóż go ponownie.
A
• Zespół obrazujący może być uszkodzony. Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu
obrazującego” na stronie 52).
• Urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
5. Rozwiązywanie problemów
185
Problemy z jakością wydruków
Stan
Wysypywanie się toneru z
kasety
Sugerowane rozwiązania
• Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Czyszczenie urządzenia” na stronie 54).
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij zespół obrazujący, a następnie zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazującego” na stronie 52).
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Niewypełnione znaki
W częściach znaków występują białe plamy w miejscach, gdzie powinny znajdować się wypełnione powierzchnie:
• Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru. Wyciągnij papier i odwróć go.
A
Poziome smugi
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.
Jeśli wystąpią poziome równoległe czarne paski lub smugi:
• Zespół obrazujący może być nieprawidłowo zainstalowany. Wyjmij zespół obrazujący i włóż go ponownie.
• Zespół obrazujący może być uszkodzony. Wyjmij zespół obrazujący i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu
obrazującego” na stronie 52).
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
5. Rozwiązywanie problemów
186
Problemy z jakością wydruków
Stan
Podwinięcie
Sugerowane rozwiązania
Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki:
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
• Zmień opcję papieru w drukarce i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw
typ na Cienki (patrz „Otwieranie preferencji drukowania” na stronie 36).
• Nieznany obraz pojawia
się wielokrotnie na kilku
arkuszach
Korzystanie z urządzenia na wysokości większej niż 1000 m może mieć niekorzystny wpływ na jakość wydruku np. powodując
wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. Należy poprawić ustawienie wysokości w urządzeniu (patrz „Ustawianie
wysokości” na stronie 142).
• Wysypywanie się toneru z
kasety
• Wydruk jest jasny lub
występują zabrudzenia
5. Rozwiązywanie problemów
187
Problemy związane z systemem operacyjnym
1
Typowe problemy w systemie Windows
Stan
Sugerowane rozwiązania
Podczas instalacji pojawia
Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom system Windows ponownie.
się komunikat „Plik w użyciu” Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Wyświetlane są komunikaty:
„Ogólny błąd ochrony”,
„Wyjątek OE”, „Spool 32” lub
„Niedozwolona operacja”
Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.
Pojawiają się komunikaty:
„Drukowanie nie powiodło
się”, „Przekroczony limit
czasu drukarki”
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Wystarczy zaczekać, aż urządzenie zakończy drukowanie.
Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania, sprawdź połączenie i/lub określ, czy wystąpił
błąd.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Microsoft Windows znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Microsoft Windows
dostarczonym wraz z komputerem.
5. Rozwiązywanie problemów
188
Problemy związane z systemem operacyjnym
2
Typowe problemy na komputerach Macintosh
Stan
Urządzenie niepoprawnie drukuje pliki
PDF. Brakuje niektórych elementów
graficznych, tekstu lub ilustracji.
Sugerowane rozwiązania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność. Włącz opcję Drukuj jako obraz w opcjach
drukowania programu Acrobat.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
Niektóre litery nie są normalnie
wyświetlane podczas drukowania
okładki.
System Mac OS nie może utworzyć czcionki podczas drukowania strony tytułowej. Litery alfabetu angielskiego i cyfry
wyświetlane są prawidłowo na okładce.
Podczas drukowania dokumentu na
komputerze Macintosh w programie
Acrobat Reader w wersji 6.0 lub
nowszej kolory drukowane są
nieprawidłowo.
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w sterowniku urządzenia i w programie Acrobat
Reader.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Macintosh znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Macintosh dostarczonym wraz
z komputerem.
5. Rozwiązywanie problemów
189
Problemy związane z systemem operacyjnym
3
Typowe problemy w systemie Linux
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Sugerowane rozwiązania
• Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź na kartę
Printers w oknie Printers Configuration, aby wyświetlić listę dostępnych drukarek. Sprawdź, czy dane urządzenie
znajduje się na tej liście. Jeśli nie ma go tam, uruchom kreatora Add new printer wizard w celu skonfigurowania
urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest uruchomione. Otwórz okno Printers configuration i wybierz drukarkę z listy. Zapoznaj się z
opisem w panelu Selected printer. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg Stopped, naciśnij przycisk Start. Powinno
to spowodować przywrócenie normalnej pracy urządzenia. Stan „stopped” może zostać uaktywniony, gdy wystąpią
problemy podczas drukowania. Może tak na przykład się zdarzyć podczas próby wydrukowania dokumentu, gdy port jest
zajęty przez aplikację skanowania.
• Upewnij się, że port nie jest zajęty. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia (drukarka i skaner) korzystają z tego samego
interfejsu wejścia/wyjścia (portu), możliwe jest, że różne aplikacje użytkownika próbują równocześnie uzyskać dostęp do
tego samego portu. Aby uniknąć konfliktu, tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Drugi
użytkownik uzyska odpowiedź „device busy”. Otwórz okno konfiguracji portów i wybierz port przypisany do urządzenia. Na
panelu Selected port można sprawdzić, czy port ten jest zajęty przez inną aplikację. W takim przypadku należy poczekać
na zakończenie bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port, jeżeli istnieje pewność, że bieżąca aplikacja nie
działa poprawnie.
• Sprawdź, czy aplikacja ma specjalną opcję drukowania, np. „-oraw”. Jeśli w wierszu poleceń wpisano parametr „-oraw”,
skasuj go, aby drukowanie przebiegało prawidłowo. W aplikacji Gimp wybierz opcję „print” —> „Setup printer” i edytuj
parametr w wierszu poleceń.
• W przypadku wersji CUPS (Common UNIXPrinting System) dostarczanej z systemem SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21)
występuje problem z protokołem ipp (Internet Printing Protocol). Należy drukować za pomocą protokołu socket zamiast IPP
lub zainstalować inną wersję systemu CUPS (cups-1.1.22 lub nowsza).
5. Rozwiązywanie problemów
190
Problemy związane z systemem operacyjnym
Stan
Sugerowane rozwiązania
Niektóre obrazy kolorowe
drukowane są na czarno.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05): podstawowa przestrzeń koloru
dokumentu to przestrzeń indeksowana, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w technologii
PostScript przestrzeń kolorów CIE stosowana jest w systemie Color Matching System, należy uaktualnić Ghostscript do wersji
7.06 lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.
Niektóre obrazy kolorowe
drukowane są w
nieoczekiwanym kolorze.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) – podstawowa przestrzeń koloru
dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w
technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE, aplikację Ghostscript należy
uaktualnić co najmniej do wersji 8.xx lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://
www.ghostscript.com.
Urządzenie nie drukuje
całych stron; strony są
zadrukowane w połowie.
To znany problem występujący w przypadku korzystania z urządzeń kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8.51 lub
wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Usterka jest zgłoszona w witrynie bugs.ghostscript.com jako Ghostscript
Bug 688252. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8.52 i nowszych. Aby rozwiązać
problem, pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je.
Podczas drukowania
dokumentu wyświetlany jest
komunikat o błędzie „Cannot
open port device file”.
Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład za pomocą interfejsu użytkownika LPR), gdy zadanie
drukowania jest w toku. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania,
po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie
drukowania, nagłe przerwanie jego pracy powoduje, że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań
drukowania. Jeśli wystąpi taka sytuacja, spróbuj zwolnić port, wybierając opcję Release port w oknie Port configuration.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z
komputerem.
5. Rozwiązywanie problemów
191
Glosariusz
ADF
W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu
omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do
drukowania, a także terminy stosowane w tym podręczniku
użytkownika.
802.11
802.11 to zbiór standardów dotyczących komunikacji w bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsługiwany przez ten sam sprzęt i korzysta z pasma
2.4 GHz. Tryb 802.11b obsługuje przepustowość do 11 Mb/s, a tryb
802.11n przepustowość do 150 Mb/s. Praca urządzeń 802.11b/g/n może w
pewnych przypadkach być zakłócana przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to moduł skanowania, który
automatycznie podaje arkusz papieru oryginału, tak że urządzenie może
natychmiast zeskanować pewną jego część.
AppleTalk
AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple,
Inc. dla sieci komputerowych. Był dołączony do oryginalnego komputera
Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym
TCP/IP.
Głębia bitowa
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów
używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.
Im większa głębia barwy, tym szerszy zakres odrębnych barw. W miarę
zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt
duża dla mapy kolorów. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany
monochromatycznym lub czarno-białym.
Punkt dostępu
Punkt dostępowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to
urządzenie sprzęgające urządzenia komunikacji bezprzewodowej w
lokalną sieć bezprzewodową (WLAN). Działa jako centralny nadajnik i
odbiornik radiowych sygnałów WLAN.
BMP
Format grafiki bitmapowej, używany wewnętrznie w podsystemie grafiki
(GDI) systemu Microsoft Windows, powszechnie używany jako prosty
format plików graficznych na tej platformie.
Glosariusz
192
Glosariusz
BOOTP
Panel sterowania
Protokół BOOTP. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w
celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Zazwyczaj odbywa się to w
trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu
operacyjnego. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z
puli adresów. Protokół BOOTP umożliwia „komputerom bezdyskowym”
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu
operacyjnego.
Panel sterowania to płaski, zwykle pionowo zorientowany obszar, na
którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i
monitorowanie. Panel sterowania znajduje się zazwyczaj w przedniej
części urządzenia.
CCD
Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający
wykonywanie zadań skanowania. Mechanizm blokowania modułu CCD jest
używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas
przenoszenia urządzenia.
Pokrycie
Termin z dziedziny technologii druku, określający stopień zużycia toneru w
czasie drukowania. Na przykład pokrycie 5% oznacza, że strona papieru
A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. Jeżeli więc na
dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu,
pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże
jak pokrycie.
CSV
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu dokumentów w
zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania, urządzenie drukuje cały
zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii.
Wartości oddzielane przecinkami (CSV). Format plików CSV jest używany
do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Ten format plików,
używany w programie Microsoft Excel, stał się faktycznym standardem w
branży, nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft.
DADF
Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to moduł
skanowania, który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału, tak że
obie strony mogą zostać zeskanowane.
Glosariusz
193
Glosariusz
Domyślny
DNS
Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach,
a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący
informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w
sieciach, na przykład w Internecie.
DHCP
Drukarka igłowa
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy
klient-serwer. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne
specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji
wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. Oprócz
tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP
hostom klienta.
Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą
przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk, przy uderzaniu
nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do
pisania).
DPI
DIMM
Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka
drukowana przechowująca pamięć. Moduł DIMM przechowuje w
urządzeniu wszystkie dane, takie jak dane drukowania lub dane
odebranego faksu.
Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomocą której opisywana
jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. Zwykle im
wyższa wartość DPI, tym wyższa rozdzielczość, więcej szczegółów
widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku.
DRPD
DLNA
Standard opracowany przez organizację DLNA (Digital Living Network
Alliance) umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci domowej
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usługa firm
telekomunikacyjnych, która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii
telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów.
Glosariusz
194
Glosariusz
Drukowanie dwustronne
Emulacja
Mechanizm, który automatycznie odwraca arkusz papieru, aby urządzenie
mogło drukować na obu stronach papieru (lub skanować z obu stron).
Drukarka wyposażona w moduł druku dwustronnego może drukować na
dwóch stronach arkusza podczas jednej operacji drukowania.
Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie
takich samych wyników, jakie osiąga inne urządzenie.
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, których wydrukowanie w ciągu
miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Do drukarki odnoszą się
ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji, takie jak liczba
wydrukowanych w ciągu roku stron. Okres eksploatacji oznacza średnią
liczbę wydruków, zwykle podczas okresu gwarancji. Jeśli na przykład cykl
eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc liczący 20 dni roboczych,
drukarka ma drukowanie ograniczone do 2 400 stron dziennie.
ECM
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w
faksach i modemach klasy 1. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy
podczas transmisji danych faksu, powodowane przez zakłócenia na linii
telefonicznej.
Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w wyniku
czego drugi system działa tak jak pierwszy. Emulacja polega na dokładnym
kopiowaniu zewnętrznych działań systemu, natomiast symulacja dotyczy
symulowania działania danego modelu systemu, często z uwzględnieniem
jego operacji wewnętrznych.
Ethernet
Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci
lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej
oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC/łącza danych modelu OSI.
Ethernet jest przeważnie standaryzowany jako IEEE 802.3. Jest to
najszerzej rozpowszechniona technologia LAN, znajdująca się w użyciu od
lat 90. aż do dzisiaj.
EtherTalk
Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci
komputerowych. Był dołączony do oryginalnego komputera Macintosh
(1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP.
Glosariusz
195
Glosariusz
FDI
Skala szarości
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz
urządzenia, która pozwala na użytkowanie innych urządzeń, takich jak
urządzenie na monety lub czytnik kart. Urządzenia tego typu umożliwiają
wprowadzenie opłat za drukowanie za pomocą danego urządzenia.
Odcienie szarości, odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu,
stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w
skali szarości; poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru
szarego.
FTP
Półtony
Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół
do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na
przykład internet lub intranet).
Obraz, na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości
punktów. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba
punktów, podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza
liczba punktów.
Zespół utrwalający
HDD
Część drukarki laserowej utrwalająca toner na powierzchni nośnika druku.
Składa się z wałka termicznego i wałka dociskowego. Po naniesieniu
toneru na papier zespół utrwalający rozpoczyna obróbkę cieplną i
ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze; z tego powodu papier po
opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły.
Dysk twardy (HDD) to urządzenie do trwałego zapisu danych,
przechowujące dane zakodowane cyfrowo na szybko obracających się
płytach o magnetycznych powierzchniach.
IEEE
Brama
Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią
komputerową i linią telefoniczną. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć
umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci.
Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to
międzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit, zajmująca się
rozwojem technologii związanych z elektrycznością.
Glosariusz
196
Glosariusz
IEEE 1284
IPP
Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE.
Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla
równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład
drukarki).
Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno
drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania, rozmiarami nośników,
rozdzielczością itd. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez
internet, łącząc się z wieloma drukarkami. Obsługuje on także funkcje
kontroli dostępu, uwierzytelniania oraz szyfrowania, jest więc znacznie
bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu
drukowania.
Intranet
Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP, połączenia
sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu
bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub
umożliwiania im brania udziału w operacjach. Czasami ten termin dotyczy
tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej.
IPX/SPX
Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez
urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci
korzystającej ze standardu IP.
IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/
Sequenced Packet Exchange. Jest to protokół sieciowy używany w
systemach operacyjnych Novell NetWare. Oba protokoły, IPX i SPX,
zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. Protokół IPX
przypomina protokół IP, a SPX — protokół TCP. IPX/SPX był początkowo
projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle wydajny w takich
zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa
od wydajności protokołu TCP/IP).
IPM
ISO
Jednostka obr./min (IPM) służy do określania szybkości drukarki. Szybkość
w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy, jakie drukarka
może wydrukować w ciągu minuty.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa
instytucja ustanawiająca standardy, złożona z przedstawicieli instytucji
narodowych. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i
handlu.
Adres IP lub nazwa hosta
Glosariusz
197
Glosariusz
ITU-T
LDAP
ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową
organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji
międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych. Do jego
podstawowych zadań należy standaryzacja, przydział pasm radiowych
oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu
umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Litera T ze skrótu
ITU-T oznacza telekomunikację.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący
do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających
zgodnie z protokołem TCP/IP.
LED
Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe
informujące o stanie urządzenia.
Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla
transmisji dokumentów faksowych.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów,
zapewniający brak utraty dokładności i jakości, opracowany na potrzeby
kompresji obrazów binarnych, szczególnie faksów. Może być używany
również w przypadku innych obrazów.
JPEG
Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany
do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator,
zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w
pary (np. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zwykle zakodowany na karcie
sieciowej przez producenta. Umożliwia lokalizowanie przez routery
urządzeń w dużych sieciach.
MFP
Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące
funkcjonalność drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana
w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji
stratnej. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w
sieci WWW.
Glosariusz
198
Glosariusz
MH
NetWare
MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4, polegająca na zmniejszaniu ilości danych, które mają być przesłane
jako obrazy pomiędzy urządzeniami faksującymi. MH to schemat
kodowania długości serii, wykorzystujący książkę kodów, zoptymalizowany
pod kątem efektywnego kompresowania białych obszarów. Ponieważ
większość faksów składa się głównie z białego tła, metoda ta skraca czas
transmisji w przypadku większości faksów.
Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell, Inc.
Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do
uruchamiania różnych usług na komputerze PC, a protokoły sieciowe były
oparte na archetypowym stosie Xerox XNS. Obecnie NetWare obsługuje
zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX.
MMR
OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki
laserowej, emitowanej z drukarki laserowej, wirtualny obraz do
wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego lub rdzawego, o cylindrycznym
kształcie.
MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.6.
Modem
Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania
informacji cyfrowych, a także do demodulacji takiego sygnału w celu
odkodowania przesłanych informacji.
MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia jest dekodowana za
pomocą metody MH. Druga linia jest porównywana z pierwszą. Ustalone
różnice są kodowane i przesyłane.
OPC
Zespół obrazujący wyposażony w bęben powoduje powolne zużycie
powierzchni bębna na skutek kontaktu ze szczotką wywoływacza,
mechanizmem czyszczącym oraz papierem i wymaga odpowiednio częstej
wymiany.
Oryginał
Pierwszy egzemplarz, na przykład dokumentu, fotografii lub tekstu itd.,
który jest kopiowany, reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia
kolejnych egzemplarzy. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej
rzeczy.
Glosariusz
199
Glosariusz
OSI
PostScript
OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany
przez organizację ISO (International Organization for Standardization).
Model OSI to standardowa, modularna wizja budowy sieci, w której
wymagany zbiór złożonych funkcji jest podzielony na łatwe do zarządzania,
niezależne i funkcjonalne warstwy. Poszczególne warstwy, od górnej do
dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa
transportowa, warstwa sieciowa, warstwa łącza danych, warstwa fizyczna.
Język PS (PostScript) to język opisu strony i język programowania,
używany głównie w zastosowaniach elektronicznych i DTP. Jest
wykorzystywany przez interpreter do wygenerowania obrazu.
Printer Driver
Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera
do drukarki.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna
centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa.
Nośnik druku
Nośnik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, który może być
używany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.
PCL
PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL),
opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki, który stał się
standardem branżowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek
termicznych, igłowych i drukarek laserowych.
PDF
PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku, opracowany
przez firmę Adobe Systems, umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych
dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości.
PPM
PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania
drukarki, oznaczającą ilość stron, które drukarka jest w stanie wydrukować
w ciągu minuty.
Plik PRN
Interfejs sterownika urządzenia, umożliwiający oprogramowaniu
współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych
systemowych wywołań wejścia/wyjścia, co upraszcza wykonywanie wielu
zadań.
Glosariusz
200
Glosariusz
Protokół
Rozdzielczość
Konwencja lub standard sterujący bądź uaktywniający połączenie,
komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi
sieci.
Ostrość obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyższy parametr
dpi, tym większa rozdzielczość.
SMB
PS
Patrz PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć
telefoniczna, która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana
routingowi przez centralę telefoniczną.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to protokół służący
do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. RADIUS
umożliwia centralne zarządzanie danymi uwierzytelniającymi, np. nazwami
użytkowników i hasłami. Do celów zarządzania dostępem do sieci
wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja,
rozliczanie).
SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do
udostępniania plików, drukarek, portów szeregowych oraz różnych typów
komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. Zapewnia również uwierzytelniony
mechanizm komunikacji międzyprocesowej.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości
e-mail w Internecie. SMTP to względnie prosty, oparty na tekście protokół,
w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców, a
następnie przesyłany jest tekst wiadomości. Jest to protokół typu klientserwer, w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer.
SSID
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN). Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci WLAN
używają do wzajemnej komunikacji tego samego SSID. W przypadku
identyfikatorów SSID ważna jest wielkość liter, natomiast długość
identyfikatora nie może przekraczać 32 znaków.
Glosariusz
201
Glosariusz
Subnet Mask
Kaseta z tonerem
Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym, aby
ustalić, która część adresu jest adresem sieciowym, a która adresem hosta.
Rodzaj pojemnika z tonerem używanego w urządzeniu takim jak drukarka.
Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia,
wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. Toner może
być utrwalany przez połączenie ciepła i ciśnienia pochodzących z
utrwalacza, co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru.
TCP/IP
Protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół IP to zbiór protokołów
komunikacyjnych, implementujących stos protokołów, z którego korzysta
sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych.
TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej
transmisji, takie jak stan zadania, wynik transmisji i liczba wysłanych stron.
Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po
transmisjach zakończonych niepowodzeniem.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej
rozdzielczości. TIFF opisuje dane obrazów, które zazwyczaj pochodzą ze
skanera. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące
charakterystykę obrazu dołączone do pliku. Ten elastyczny i niezależny od
platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne
aplikacje do przetwarzania obrazu.
TWAIN
Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. W przypadku
korzystania zarówno ze skanera, jak i programu zgodnego ze standardem
TWAIN, można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu.
Jest to interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych
Microsoft Windows i Apple Macintosh.
Ścieżka UNC
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie
dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych
produktach firmy Microsoft. Format ścieżki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katolog>
Glosariusz
202
Glosariusz
URL
WEP
URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów
w sieci Internet. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole,
który ma zostać użyty, druga określa adres IP lub nazwę domeny, w której
zlokalizowano zasoby.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół szyfrowania określony w
standardzie IEEE 802.11, zapewniający taki sam poziom bezpieczeństwa
jak w kablowej sieci LAN. WEP zapewnia bezpieczeństwo poprzez
szyfrowanie danych przesyłanych radiowo. Dzięki temu są one chronione
podczas przekazywania ich z jednego punktu do innego.
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i
urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers
Forum, Inc. W odróżnieniu od portów równoległych porty USB są
zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego
komputera wielu urządzeń peryferyjnych.
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów, która została
oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. W tych
systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem
skanera zgodnego z architekturą WIA.
Znak wodny
WPA
Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze, który wydaje się
jaśniejszy, kiedy jest oglądany pod światło. Pierwsze znaki wodne
wprowadzono w Bolonii we Włoszech w 1282 roku; używane były przez
wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów, a także na znaczkach
pocztowych, pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu
utrudnienia sfałszowania.
Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania służący do
zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),
opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa zapewnianego
przez protokół WEP.
Glosariusz
203
Glosariusz
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA, przeznaczony
dla małych biur i użytkowników domowych. Klucz udostępniony lub hasło
są konfigurowane w bezprzewodowych punkcie dostępowych (WAP) i w
dowolnym laptopie bezprzewodowym lub urządzeniu biurkowym. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa protokół WPA-PSK generuje unikalny klucz
dla każdej sesji nawiązywanej pomiędzy klientem bezprzewodowym oraz
powiązanym punktem dostępowym.
WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) służy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy
obsługuje standard WPS, połączenie sieci bezprzewodowej można łatwo
skonfigurować bez korzystania z komputera.
XPS
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firmę Microsoft
specyfikacja języka opisu strony (PDL) i nowego formatu dokumentu,
przynosząca korzyści w przypadku dokumentów przenośnych i
elektronicznych. Jest to specyfikacja na bazie języka XML, wykorzystująca
nową procedurę print path i wektorowy format dokumentów, niezależny od
urządzenia.
Glosariusz
204
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 €
0,14/min)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
205
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge/ from
mobile, 210 6897691 Cameras,
Camcorders, Televisions and
Household AppliancesFrom
mobile and fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
Customer Care Center
Web Site
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
800-27919267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk_en/
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
HONG KONG
HUNGARY
Country/Region
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
206
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline, local
network Romtelecom - local tariff
/021 206 01 10 for landline and
mobile, normal tariff.
8-800-555-55-55
www.samsung.com
Web Site
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
www.samsung.com
PORTUGAL
RUSSIA
Customer Care Center
SAUDI ARABIA
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
POLAND
Country/Region
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr/
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
207
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
U.S.A
Customer Care Center
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
208
Indeks
B
nośnik druku
drukowanie
bezpieczeństwo
informacje
12
symbole
12
bezprzewodowa
kabel USB
118
Tryb Adhoc
111
Tryb infrastruktury
111
WPS
odłączanie
114
WPS urządzenie bez wyświetlacza
115
PBC
115
PIN
C
części do konserwacji
68
43
drukowanie do pliku
drukowanie dokumentu
Windows
35
Linux
154
Macintosh
152
mobileprint
136
152
F
funkcje
5
68
funkcje nośnika druku
G
glosariusz
192
google cloud printing
138
136
wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
152
Macintosh
I
zmiana domyślnych ustawień drukowania
143
K
drukowanie dokumentu
czyszczenie
Macintosh
145
drukowanie na obydwu stronach papieru
153
Macintosh
systemy operacyjne urządzeń
przenośnych
drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu
informacje prawne
75
Kaseta z tonerem
na zewnątrz
54
Linux
154
inna niż firmy Samsung i ponowne
napełniana
45
wewnątrz
54
Macintosh
152
instrukcje obsługi
45
szacowany czas eksploatacji
45
zapisywanie
44
czyszczenie urządzenia
54
drukowanie ekologiczne
38
drukowanie nakładki
D
drukowanie
151
kabel USB
Drukowanie
35
tworzenie
150
instalacja sterownika
92, 94
dane techniczne
66
usuwanie
151
przeinstalowanie sterownika
93, 95
Indeks 209
Indeks
kaseta z tonerem
rozprowadzanie tonera
46
wymiana kasety
48
konwencja
korzystanie z pomocy
11
38, 153
nośniki specjalne
32
etykiety
33
papier w zasobniku 1
29
karton
33
nośniki specjalne
32
papier z nadrukiem
34
wspornik wyjściowy
68
M
Macintosh
drukowanie
L
instalacja sterownika przy podłączonej
105
sieci
Linux
drukowanie
instalacja sterownika przy podłączonym
92
kablu USB
154
instalacja sterownika przy podłączonej
106
sieci
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB
94
korzystanie z programu SetIP
przeinstalowanie sterownika przy
podłączonym kablu USB
152
99
przeinstalowanie sterownika przy
podłączonym kablu USB
93
typowe problemy z systemem Macintosh
189
100
wymagania systemowe
95
typowe problemy w systemie Linux 190
korzystanie z programu SetIP
72
unified driver configurator
170
dostępne materiały eksploatacyjne
właściwości drukarki
155
szacowany czas eksploatacji kasety z
45
tonerem
instalacja sterownika
24
ponowna instalacja sterownika
25
Ł
ładowanie
ogólne ikony
11
opis diody LED stanu
62
P
panel sterowania
21
podajnik ręcznyuniwersalny
korzystanie z nośników specjalnych
42
32
preferencje drukarki
Linux
materiały eksploatacyjne
lokalny
O
155
problemy
problemy z drukowaniem
176
problemy z jakością wydruków
180
wymiana kasety z tonerem
48
problemy z podawaniem papieru
174
zamawianie
42
problemy z zasilaniem
175
N
program SetIP
przycisk stop
98, 127
22
nośnik druku
Indeks 210
Indeks
S
umieszczanie urządzenia
service contact numbers
ustawianie wysokości
205
142
Linux
instalacja sterownika
Linux
Macintosh
Windows
106
105
101
konfiguracja protokołu IPv6
108
ustawienie ulubione drukowania
korzystanie z programu SetIP
informacje ogólne
tworzenie
149
usuwanie
149
98, 127
typowe problemy w systemie Windows
188
sieć bezprzewodowa
127
stan drukarki
149
instalacja sterownika przy podłączonym
kablu USB
24, 25
74
141
37
edycja
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
101
wprowadzenie do programów sieciowych
97
specjalne funkcje drukowania
154
Windows
98, 99, 100, 127
kabel sieciowy
28
W
konfiguracja sieci bezprzewodowej 111
środowisko instalacji
zmiana rozmiaru zasobnika
znak wodny
ustawianie rozdzielczości drukowania
sieć
program SetIP
dostosowywanie szerokości i długości 28
wymagania systemowe
71
widok z przodu
19
widok z tyłu
20
168
Z
U
zakleszczenie
Unix
wymagania systemowe
73
Usługa SyncThru Web Service
informacje ogólne
162
usuwanie papieru
59
wskazówki dotyczące unikania
zakleszczeń papieru
58
zasobnik
Indeks 211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement