Strona główna
Środki ostrożności
Cechy charakterystyczne
Środki ostrożności
Wygląd zewnętrzny
W trakcie instalacji
Wymagania systemowe
W trakcie obsługi
Cechy charakterystyczne
Pozostałe
Instalacja napędu DVD R±RW i
podłączanie kabli
Instalacja sterownika napędu i
sprawdzanie jej poprawności
Instalacja napędu
Aktualizacja firmware
Podłączanie kabli
Sprawdzanie poprawności instalacji
sterownika napędu
Instalacja sterownika napędu dla systemu MSDOS
Jak należy korzystać z napędu DVD
R±RW
Przechowywanie/czyszczenie napędu i
płyt
Jak należy korzystać z napędu
Czyszczenie napędu
Jak należy korzystać z płyt DVD R±RW i
innych
MAGIC SPEED
Przechowywanie płyt
Narzędzia do usuwania
Pulsowanie diody wł./wył.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Uwaga: możliwość wystąpienia błędów
Parametry techniczne produktu
Czyszczenie płyt
Środki ostrożności
Ten symbol wskazuje wyjaśnienia dotyczące spraw wyjątkowo niebezpiecznych. Ich
zlekceważenie i nieprawidłowa obsługa urządzenia mogą prowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Ten symbol wskazuje wyjaśnienia dotyczące spraw niebezpiecznych. Ich
zlekceważenie i nieprawidłowa obsługa urządzenia mogą prowadzić do uszkodzenia
mieszkania lub mienia.
Informacje, które zawsze należy przeczytać i zrozumieć
Nie rozbierać
Zanim umieścisz płytę w napędzie, zawsze sprawdzaj, czy nie ma na niej pęknięć. Jeśli
zauważysz pęknięcie (zwłaszcza wokół otworu środkowego), natychmiast wykonaj kopię płyty i
używaj jej zamiast oryginału. Jeśli nadal będziesz używać pękniętej płyty, pęknięcie powiększy
się i może dojść do jej nieodwracalnego uszkodzenia.
Środki ostrożności
Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi
wstrząsami.
- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania napędu.
Chroń napęd przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
Chroń napęd przed działaniem niskich lub wysokich temperatur.
Chroń napęd przed wilgocią.
Środki ostrożności
Zachowaj ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku wstrząsów.
Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi wstrząsami.
- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego
działania napędu.
Nie przenoś napędu, kiedy pracuje i nie próbuj otwierać tacki na siłę.
Przed otwarciem tacki zamknij wszystkie programy uruchomione z płyty i
zawsze używaj przycisku otwórz/zamknij.
Nie wkładaj szpilki do otworu awaryjnego wysuwania tacki podczas
działania napędu.
Nie wkładaj dłoni do napędu podczas jego działania.
Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.
Nie używaj pękniętych, zniekształconych, ani uszkodzonych płyt.
Zwłaszcza płyty z pęknięciem od strony wewnętrznej łatwo pękają w
trakcie ich odczytu.
Przed użyciem zawsze upewnij się, czy płyta nie jest pęknięta. Jeśli dostrzeżesz pęknięcie (zwłaszcza
wokół środkowego otworu), natychmiast wykonaj kopię płyty i używaj jej zamiast oryginału. Ciągłe
korzystanie z pękniętej płyty doprowadzi do powiększenia pęknięcia, a w następstwie do nieodwracalnego
uszkodzenia płyty.
Nie używaj płyt niskiej jakości (nielegalnych, popękanych, uszkodzonych, itp.).
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku używania
takich płyt.
Środki ostrożności
Zawsze chroń napęd przed dostaniem się do jego wnętrza
okruchów pożywienia oraz innych ciał obcych.
Aby wyeliminować ryzyko pożaru, chroń napęd przed
dostaniem się do jego wnętrza takich cieczy, jak alkohol czy
benzen.
Nie rozbieraj, nie próbuj naprawiać, ani modyfikować napędu
bez wyraźnych wskazówek w instrukcji.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia, porażenia prądem i
pożaru, nie rozbieraj, nie próbuj naprawiać, ani modyfikować
napędu bez wyraźnych wskazówek w instrukcji.
Cechy charakterystyczne
1. Otwór awaryjnego wysuwania tacki
2. Dioda wł./wył.
3. Przycisk otwierania/zamykania
4. Tacka
1. Wyjście audio
2. Złącze E-IDE
3. Wybór trybu Master/Slave
4. Gniazdo zasilania
napęd DVD R±RW
40-żyłowa taśma E-IDE
kabel audio
cztery śrubki do zamocowania napędu
instrukcja instalacji napędu
oprogramowanie
(Pinnacle's Instant CD/DVD 8.2)
Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu zakupionego produktu, pamiętaj aby dołączyć do niego również
wszystkie akcesoria w celu otrzymania zwrotu gotówki.
Dołączone akcesoria różnią się w zleżności od modelu urządzenia.
Cechy charakterystyczne
Musisz posiadać komputer zgodny ze standardem IBM o następujących parametrach:
Pozycja
Opis
System
Microsoft Windows 98 SE/2000/Me/XP(SP 1.0 lub nowszy)
Procesor
Pamięć RAM
Pentium3 lub szybszy, zgodny ze standardem IBM
(Zalecenie: Pentium4 2,0 GHz lub szybszy)
256 MB lub więcej
Cechy charakterystyczne
Obsługa płyt DVD i CD
DVD-R : Odczyt / Zapis
DVD-RW : Odczyt / Zapis / Zapis wielokrotny
DVD+R : Odczyt / Zapis
DVD+RW : Odczyt / Zapis / Zapis wielokrotny
DVD-ROM : Odczyt
DVD+R dwuwarstwowy : Odczyt / Zapis
CD-R : Odczyt / Zapis
CD-RW : Odczyt / Zapis / Zapis wielokrotny
Odczyt (odtwarzanie) różnych typów płyt
Poniższa tabela zawiera informacje szczegółowe
Typ płyty
CD-STAMP
CD
CD-R
×
Zapis
Odczyt
wielokrotny
×
O
O
×
O
(O)
O
O
DVD-STAMP
×
×
O
DVD-R wersja stand 2.1
O
×
O
CD-RW
DVD
Zapis
DVD-RW wer 1.1
(O)
O
O
DVD+R wersja podst 1.11
O
×
O
DVD+RW wersja podst 1.2
(O)
O
O
Zapis: zapis jednokrotny, odczyt wielokrotny.
Zapis wielokrotny: wielokrotny zapis danych.
Cechy charakterystyczne
Zalecane rodzaje płyt DVD
DVD-R Media
Taiyo-Yuden / Taiyo-Yuden, TDK, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, Fuji Film, PVC, Panasonic, RiTEK,
CMC, UNIFINO / Taiyo-Yuden, TDK, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, PVC, Panasonic, RiTEK, CMC
DVD-RW Media
TDK, Mitsubishi Chemical, JVC, PVC, RiTEK, CMC / TDK, Mitsubishi Chemical, JVC
DVD+R Media
Taiyo-Yuden / RICOH, Taiyo-Yuden, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC / RICOH, Mitsubishi Chemical,
RiTEK, CMC, Prodisc, Optdisc
DVD+RW Media
RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC / RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC C
Zalecane rodzaje płyt CD
CD-R Media
Taiyo-Yuden, RICOH, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, Fiji Film, RiTEK(Phtharo), CMC / Pioneer,
Mitsubishi Chemical, Princo, RiTEK(Cyanine), Princo / TDK, Mitsubishi Chemical
CD-RW Media
RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC
HS CD-RW Media
RICOH, Mitsubishi Chemical, CMC
US CD-RW Media
Mitsubishi Chemical
Napęd został wyposażony w technologię zabezpieczającą przed przepełnieniem bufora
Na czym polega „technologia zabezpieczająca przez przepełnieniem bufora”?
Technologia zapobiegająca błędom typu „buffer underrun”, polegająca na zastosowaniu niższej
prędkości przesyłania danych w porównaniu z prędkością zapisu danych na płycie CD.
Prędkość odczytu / zapisu
Prędkość odczytu (MAX)
DVD-ROM (S) (12x), DVD-ROM (D) (8x), CD-ROM (40x),DVD-R (8x), DVD-RW (8x), DVD+R (8x),
DVD+RW (8x), CD-ROM (48x), CD-R (48x), CD-RW (32x)
Prędkość zapisu (MAX)
DVD+R (16x), DVD+RW (4x), DVD-R (8x), DVD-RW (4x), CD-R (40x), CD-RW (32x)
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
1. Wyłącz komputer.
2. Zdejmij obudowę, jak pokazano na rysunku.
3. W razie potrzeby przymocuj wsporniki po obu stronach
napędu.
- Wsporniki stanowią wyposażenie komputera. W razie
potrzeby należy je kupić oddzielnie.
(WKRĘT: M3 X 6 X 4)
4. Po wyjęciu zaślepki, wsuń napęd DVD R±RW, jak pokazano poniżej.
W razie problemów z montażem napędu DVD±R/RW, spróbuj zamontować go w miejscu
napędu dyskietek.
Pamiętaj, aby użyć wkrętów (M3x6) dołączonych do produktu.
- Zastosowanie innych wkrętów niż M3x6 może być przyczyną nieprawidłowego działania.
dopilnuj, aby wkręty zostały solidnie dokręcone.
Niedokładnie dokręcone wkręty mogą być przyczyną większego hałasu.
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Podłączanie kabla zasilania
Chwyć kabel zasilania (czteropinowy), wychodzący z zasilacza komputera, ściętymi krawędziami (
wtyczki skierowanymi do góry i podłącz go do gniazda zasilania z tyłu napędu DVD R±RW.
1 +5V DC
A - Ścięte krawędzie
2 Masa
3 Masa
4 +12V DC
Nieprawidłowo podłączony kabel zasilania może być przyczyną wadliwego działania
urządzenia. Sprawdź ułożenie kabla zasilania i ściętych krawędzi wtyczki przed
podłączeniem.
)
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Podłączanie taśmy E-IDE
Jeśli używasz jednej taśmy E-IDE
Ustaw zworkę w pozycji SL (Slave) w tylnej części napędu DVD R±RW.
a
: Napęd jako Slave (ustaw zworkę w pozycji SL)
b
: Dysk twardy
c
: Płyta główna
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Jeśli używasz dwóch taśm E-IDE
Ustaw zworkę w pozycji MA (Master) w tylnej części napędu DVD R±RW.
Jeśli posiadasz jeden napęd DVD R±RW: ustaw go w tryb MA (Master)
a
: Napęd jako Master
(ustaw zworkę w pozycji MA)
b
: Dysk twardy
c
: Płyta główna
d
: Pierwszy kanał E-IDE
e
: Drugi kanał E-IDE
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Jeśli posiadasz jeden napęd DVD R±RW oraz INNE napędy: ustaw go w tryb MA (Master) /
SL (Slave).
a
: Napęd jako Master
(Ustaw zworkę w pozycji MA (Master) )
b
: Napęd jako Slave
(Ustaw zworkę w pozycji SL (Slave) )
c
: Dysk twardy
d
: Płyta główna
e
: Pierwszy kanał E-IDE
f
: Drugi kanał E-IDE
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Ustawianie zworki w pozycji Master/Slave
Umieść zworkę w tylnej części napędu DVD R±RW.
Jeśli ustawisz ją w pozycji MA (Master), napęd będzie pracował w trybie Master, a po ustawieniu jej w
pozycji SL (Slave), napęd będzie pracował w trybie Slave.
Jeśli ustawisz zworkę w pozycji CS (CSEL), możesz sterować urządzeniem za pomocą sygnału CSEL.
(Zalecane jest ustawienie napędu w trybie Master (MA)).
MA : Master
SL
: Slave
CS : Cable Select (CSEL)
Podłączanie kabla audio (od karty dźwiękowej)
Aby posłuchać dźwięku w trybie analogowym z napędu, połącz wyjście audio napędu DVD R±RW z
wejściem audio karty dźwiękowej za pomocą kabla audio (4-pinowego).
Podłączanie wyjścia cyfrowego.
Aby uzyskać czystszy dźwięk, używaj wyjścia cyfrowego.
Wyjście cyfrowe jest dostępne pod warunkiem posiadania karty dźwiękowej, która je obsługuje.
Aby móc wykorzystać wyjście cyfrowe zalecamy zakupienie i używanie karty dźwiękowej.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
1. Otwórz witrynę http://samsung-ODD.com
2. Kliknij pozycję Firmware na pasku menu (w prawym górnym rogu).
3.
Kliknij Firmware Downloads. Zaznacz model posiadanego napędu i rozpocznij
pobieranie.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Sprawdzanie za pomocą [Menedżera urządzeń]
Windows 98/Me
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [System]
2. Kliknij zakładkę [Menedżer urządzeń]
w oknie Właściwości: System.
3. Kliknij napęd CDROM w oknie
Menedżer urządzeń.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Windows 2000
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [System]
2. Kliknij zakładkę [Sprzęt] w oknie
Właściwości systemu, a następnie
kliknij zakładkę [Menedżer urządzeń].
3. Kliknij napęd DVD/CD-ROM w oknie
Menedżer urządzeń.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Windows XP
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [Wydajność i
konserwacja
2. Kliknij ikonę [Narzędzia
administracyjne] w oknie Wydajność i
konserwacja.
3. Kliknij ikonę [Zarządzanie
komputerem] w oknie Narzędzia
administracyjne.
4. Kliknij ikonę [Menedżer urządzeń] w
oknie Narzędzia administracyjne, a
następnie kliknij Napęd DVD/CDROM.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Konfiguracja automatyczna
Sterownik urządzenia znajduje się w folderze 'Dos_driver' na płycie CD, dołączonej do napędu DVD
R±RW.
1. Włóż do napędu DVD R±RW otrzymaną z nim płytę CD i otwórz folder 'Dos_driver'.
2. Uruchom plik CDSETUP.EXE w folderze 'Dos_driver'
3. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk ‘OK’ lub naciśnij klawisz ‘Enter’.
4. Uruchom ponownie komputer.
Sterownik urządzenia dla systemu MS-DOS służy do wykrywania napędu DVD-MULTI w
trybie MS-DOS i obsługuje tylko funkcję odczytu, podobnie jak w przypadku napędu
CD-ROM. Nie zalecamy instalowania sterownika urządzenia dla systemu MS-DOS, jeśli
korzystasz z funkcji nagrywania.
Konfiguracja ręczna
1. Utwórz katalog C:\SAMSUNG directory.
2. Skopiuj pliki z płyty CD otrzymanej z napędem DVD R±RW do katalogu C:\SAMSUNG.
W tym celu wpisz "COPY D:\Dos_driver * . * C:\SAMSUNG" po znaku zachęty C:\ naciśnij [Enter].
3. Edytuj plik 'CONFIG.SYS' file.
Dodaj wpis DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS \D:SSCD000 /UDMA
4. Edytuj plik 'AUTOEXEC.BAT' file.
Dodaj wpis C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000
5. Uruchom ponownie komputer.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Kiedy dioda wł./wył. świeci się na pomarańczowo, nie wyłączaj komputera, ani nie demontuj napędu
DVD R±RW, ponieważ możesz go uszkodzić.
Korzystanie z napędu zainstalowanego poziomo
Możesz stosować płyty o średnicy 8 cm lub 12 cm.
Napęd nie odczyta prawidłowo płyty, jeśli jakakolwiek jej
część znajduje się poza linią prowadzącą tacki.
Korzystanie z napędu zainstalowanego pionowo
Napęd umożliwia instalację w pozycji pionowej.
Możesz stosować wyłącznie płyty o średnicy 12 cm.
(Nie możesz stosować płyt o średnicy 8 cm)
Napęd nie odczyta prawidłowo płyty, jeśli jakakolwiek jej
część znajduje się poza linią prowadzącą tacki.
Jak należy korzystać z napędu DVD-RW
Napęd DVD R±RW umożliwia zapis płyt DVD RW za pomocą programu Nero Express oraz
zapis pakietowy (zapis z wysoką prędkością) za pomocą programu InCD.
Napęd umożliwia również zapis płyt DVD R za pomocą programu Nero Express.
Nielegalne kopiowanie płyt DVD lub oprogramowania jest zabronione. Osoby
wykonujące nielegalne kopie będą odpowiadać za naruszenie praw autorskich.
Stosowanie płyt niskiej jakości może wydłużyć czas nagrywania lub je uniemożliwić z
powodu ograniczenia podwójnej prędkości.
Napęd DVD R±RW może służyć do odtwarzania muzycznych płyt CD, CD-ROM, CD-R/RW i DVD-ROM,
podobnie jak standardowe napędy CD-ROM oraz DVD-ROM. Jeśli w Twoim komputerze napęd DVD
R±RW został przyporządkowany do ikony [CD-ROM] oznaczonej literą 'E:' włóż płytę CD-ROM lub DVDROM i wyświetl jej zawartość.
(Litera przydzielona do napędu DVD R±RW może się różnić, w zależności od konfiguracji danego
systemu.)
Aby odtworzyć płytę DVD Video :
Potrzebny jest sprzętowy lub programowy dekoder DVD.
(Zawarty w programie WinDVD Recorder)
Program WinDVD Recorder umożliwia zmianę kodu regionu w napędzie DVD R±RW.
Blokady regionalne na dyskach DVD (Region Protection Coding - RPC)
Blokady regionalne stosowane są zarówno w odtwarzaczach DVD, jak i na płytach DVD-video (z filmami).
Obecnie świat podzielony jest przez przemysł filmowy na różne strefy regionalne.Te regiony, czy strefy
odpowiadają regionalnym rynkom, na które przemysł filmowy wypuszcza filmy. Najprościej mówiąc, kody
RPC umieszczane są na dyskach z filmami rozpowszechnianymi na świecie i różnią się w zależności od
regionu, do którego mają być sprzedawane. Blokady regionalne (kody RPC) pomagają kontrolować i
zapobiegać tworzeniu kopii pirackich nowych filmów przed ich oficjalnym wypuszczeniem na dany rynek.
Napęd TS-H552B DVD R±RW obsługuje fazę II RPC. W trybie RPC-2, blokada regionalna może zostać
zmieniona przez użytkownika.
W napędzie TS-H552B DVD R±RW, blokada regionalna jest ustawiona na RPC-2. Kod regionu można
zmienić do pięciu razy, używając aplikacji MPEG.
Osoby, które chcą zmienić kod regionu więcej niż pięć razy, powinny się skontaktować z przedstawicielem
firmy SAMSUNG.
Jak należy korzystać z napędu DVD-RW
Czym jest MAGIC SPEED?
MAGIC SPEED to program, który umożliwia użytkownikowi wybór
prędkości odczytu płyty w trybie High Speed (Max Speed) lub Low Noise (X32).
Tryb Low Noise zapewnia optymalne środowisko pracy przy komputerze, minimalizując hałas napędu.
MAGIC SPEEDnie tylko ogranicza hałas, zmniejszając prędkość odczytu, ale również zapobiega
uszkodzeniu płyty, do którego mogłoby dojść przy dużej prędkości. Zadaniem tego programu jest
zapewnienie użytkownikowi stabilnego środowiska pracy przy komputerze.
Opis trybów i sposobów korzystania z programu MAGIC SPEED
Opis trybów programu MAGIC SPEED
Tryb Maximum Speed : Wybierz ten tryb, jeśli chcesz odczytać płytę z maksymalną prędkością, jaką
umożliwia napęd.
Tryb Low Noise : Wybierz ten tryb, jeśli chcesz odczytać płytę ze stabilną, niską prędkością (X32).
Wybrany i ustawiony tryb za pomocą programu Magic Speed nie zmienia się po podłączeniu
napędu do innego komputera. Pamiętaj, aby przed użyciem sprawdzić ustawienia.
Uwaga : W przypadku pękniętej płyty może dojść do jej zniszczenia w razie odczytu z maksymalną
prędkością. Dlatego zaleca się stosować tryb Low Noise lub natychmiast wykonać i używać kopię takiej
płyty.
Sposoby korzystania z programu MAGIC SPEED
Przede wszystkim zainstaluj program Magic Speed z witryny internetowej firmy Samsung.
Następnie uruchom go, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę MAGIC SPEED w polu systemowym.
Wybierz żądany tryb w oknie programu i kliknij “Setup”. Prędkość odczytu napędu zostanie dostosowana
do wybranego trybu.
Zamknij okno programu, klikając "Close".
Spowoduje to pozostawienie wybranej prędkości odczytu, chyba że chciałbyś zmienić tryb lub zakończyć
działanie programu
Zaleca się korzystanie z trybu “Maximum Speed” podczas kopiowania danych i płyt, natomiast z trybu
“Low Noise” podczas pozostałych czynności.
Inne funkcje
Wyłączanie funkcji automatycznego uruchamiania: Program automatycznie uruchamia się po włączeniu
komputera. Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie, usuń zaznaczenie pozycji Automatic
Operation w menu ikony w polu systemowym.
Pobieranie programu MAGIC SPEED
Witryna internetowa Obsługi Klienta firmy Samsung (URL:www.samsungODD.com)
- Wybierz Firmware > MAGIC SPEED.
Jak należy korzystać z napędu DVD-RW
Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel sterowania] - [Dodaj/Usuń programy] – zostanie
wyświetlone poniższe okno.
[ Windows 98 / Me ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
[ Windows 2000 ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
Jak należy korzystać z napędu DVD-RW
[ Windows XP ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Wyłącz komputer i wyjmij napęd .
Wyczyść powierzchnię napędu miękką szmatką. .
- Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika do farb, ani innych rozpuszczalników.
- Czyszczenie wnętrza urządzenia takim materiałem, jak wacik bawełniany
może doprowadzić do awarii lub nieprawidłowego działania.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Ta część instrukcji ma zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych. Przeczytaj ją uważnie, aby
właściwie korzystać z urządzenia.
Nie wystawiaj płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odkładaj płytę w taki sposób, aby leżała płasko na równej powierzchni.
Nie pisz na płycie, ani nie naklejaj etykiet.
Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić płyty, co mogłoby prowadzić do jej
uszkodzenia.
Chroń płytę przed gwałtowną zmianą temperatury.
(Takie warunku mogą prowadzić do uszkodzenia płyty.)
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Ta część instrukcji ma zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych. Przeczytaj ją uważnie, aby
właściwie korzystać z urządzenia.
Nie dotykaj powierzchni płyty.
Chwytaj ją palcami za krawędzie.
Czyść płytę ostrożnie miękką, bawełnianą szmatką od środka do krawędzi.
Używaj tylko specjalnych płynów do czyszczenia płyt. Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika do farb, ani
innych rozpuszczalników.
Jeśli powierzchnia płyty stanie się brudna od odcisków palców, obcych substancji lub kurzu,
mogą wystąpić problemy z odczytem lub zapisem płyty.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Dioda wł./wył
Znaczenie
Rozpoznawanie płyty
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Zapis
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odczyt
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odtwarzanie płyt audio
[tryb analogowy]
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odtwarzanie płyt audio
[tryb cyfrowy]
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Czuwanie
Wyłączona
Brak płyty
Wyłączona
Jeśli po rozpoznaniu płyty napęd nie jest używany (znajduje się w trybie czuwania), dioda
sygnalizacyjna gaśnie.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Tacka nie wysuwa się.
Znaczenie / Rozwiązanie
Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Upewnij się, że kabel zasilania w komputerze zostało podłączony
prawidłowo.
Jeśli po włączeniu zasilania tacka nadal nie wysuwa się, odłącz
zasilanie i wsuń szpilkę (albo spinacz biurowy) w otwór awaryjnego
wysuwania tacki, aby ją otworzyć.
Tacka nie zamyka się.
Upewnij się, czy płyta została umieszczona prawidłowo.
Komputer nie działa
prawidłowo.
Sprawdź, czy zworka(i) zostały prawidłowo ustawione w pozycji
Master/Slave.
Sprawdź, czy napęd został prawidłowo podłączony do komputera.
Napęd nie działa prawidłowo.
Sprawdź, czy napęd został prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź, czy oprogramowanie napędu zostało zainstalowane
prawidłowo.
Nie słychać dźwięku podczas
odtwarzania płyt audio.
Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony do wyjścia
audio w napędzie oraz do gniazda CD-IN na karcie dźwiękowej.
Sprawdź, czy działa karta dźwiękowa.
Jeśli wybrano cyfrowe wyjście audio CD, na analogowym wyjściu
audio nie będzie żadnego dźwięku.
Sprawdź stan płyty CD i wyczyść jej powierzchnię przed użyciem.
System Windows nie wykrywa
napędu.
Sprawdź, czy oprogramowanie napędu zostało zainstalowane
prawidłowo.
Możliwe, że problem dotyczy systemu operacyjnego. Spróbuj
przeinstalować system Windows.
System nie czyta płyt.
Sprawdź, czy system wykrywa napęd.
Upewnij się, że używasz płyt, które są obsługiwane przez napęd.
Sprawdź, czy dioda wł./wył. świeci się na zielono.
Upewnij się, że włożyłeś płytę etykietą skierowaną do góry
Upewnij się, że używasz odpowiedniego programu do odtwarzania
płyt.
Sprawdź, czy płyta jest czysta.
Sprawdź, czy płyta nie została uszkodzona .
Upewnij się, że kod regionu w napędzie pasuje do numeru regionu
płyty.
Napęd jest podłączony do karty
dźwiękowej, ale jej nie wykrywa.
Karta dźwiękowa korzysta z interfejsu AT BUS. Podłącz kartę do
portu E-IDE lub wymień ją na nową z wbudowaną obsługą interfejsu
E-IDE.
Rozwiązywanie problemów
Ponieważ napędy DVD±R/RW zapisują dane na powierzchni płyt DVD za pomocą lasera, używanie
uszkodzonych płyt może być przyczyną błędów zapisu. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem zapisu
wyeliminować czynniki powodujące błędy:
* Dla wszystkich napędów DVD±R/RW zalecane są następujące ustawienia:
Unikaj sytuacji wymagających wykonywania wielu zadań równocześnie i wyłącz wygaszacz
ekranu.
Jeśli w trakcie nagrywania/kasowania płyty przez napęd DVD±R/RW system wykonuje inne
zadania, może dojść do przepełnienia bufora.
Zablokuj dostęp do komputera hosta z zewnątrz na czas sesji nagrywania.
Jeśli inny użytkownik będzie korzystać przez sieć z drukarki podłączonej do systemu w trakcie
sesji nagrywania, może wystąpić błąd.
Wyłącz funkcję autorun napędu CD.
Jeśli w trakcie sesji nagrywania/kasowania zostanie włożona płyta z funkcją autorun do innego
napędu podłączonego do tego samego systemu, może wystąpić błąd.
Wyłączanie funkcji autorun: Windows 98/ME
KLIKNIJ Start Ustawienia Panel sterowania System Sprzęt Menedżer urządzeń
Ustawienia CD-ROM. Wyłącz funkcję AutoRun.
W przypadku zapisu dużej liczby niewielkich plików zalecamy skorzystanie z pliku obrazu.
W przypadku dużej liczby niewielkich plików do zapisu spada systemowa prędkość transmisji i
częściej uruchamia się funkcja Exaclink, powodując niższą jakość zapisu.
W przypadku zapisu z płyty na płytę nie trzeba wcześniej sprawdzać, czy na dysku twardym
jest dość wolnego miejsca.
Jednak w przypadku plików obrazu zaleca się, aby na dysku twardym było minimum
dwukrotnie więcej wolnego miejsca, niż potrzeba na skopiowanie danych, ponieważ przed
skopiowaniem na płytę CD pliki obrazów są kopiowane na dysk twardy.
Zastosuj kabel E-IDE o przepisowej długości (46 cm) lub krótszy.
Zastosowanie kabla E-IDE dłuższego niż 46 cm może powodować błędy transmisji.
Nie używaj więcej niż jednego rodzaju programu do nagrywania.
Przed instalacją programu do nagrywania najpierw odinstaluj istniejące wersje tego programu i
inne programy do nagrywania, po czym uruchom ponownie komputer.
(System operacyjny Windows może ulec uszkodzeniu, jeśli zainstalujesz wersję koreańską,
gdy w systemie zainstalowano już wersję angielską.)
Używaj tylko programu do nagrywania Nero Burning Rom dołączonego przez firmę Samsung.
Używanie programu Nero Burning Rom z innymi programami do nagrywania może być
przyczyną błędów.
Rozwiązywanie problemów
Właściwości płyty są lub występuje kilka płyt o różnych właściwościach dostępnych pod
tą samą nazwą.
Strategia zapisu napędu polega na sprawdzeniu właściwości płyty i ustaleniu na ich podstawie
optymalnych warunków zapisu.
Na przykład, wielu producentów płyt nie podaje informacji umożliwiających odróżnienie płyt 48X
od płyt 32X. Ponieważ właściwości tych dwóch rodzajów płyt są takie same, choć tak naprawdę
płyty są różne, często nie można przygotować dla nich jednej strategii zapisu. Aby zapewnić
stabilny zapis należy obniżyć jego prędkość.
Jeśli płyty dwóch różnych producentów cechuje taka sama prędkość zapisu, choć w
rzeczywistości jest ona różna, konieczne jest obniżenie tej prędkości, aby zagwarantować
stabilny zapis.
Normy firmy Samsung dotyczące ograniczenia prędkości zapisu
Prędkość zapisu ogranicza się w celu zapewnienia stabilności zapisu, jeśli
Normy 1 właściwości dostępnych na rynku płyt high-speed są szczególnie złe lub jeśli pod tą
samą nazwą dostępne są płyty low-speed.
Płyty o ograniczonej prędkości poddawane są dalszej kontroli i regulacji. Jeśli płyty
high-speed dostępne są pod tą samą nazwą co płyty low-speed (obecne
Normy 2
ograniczenie prędkości), ograniczenie prędkości zostaje usunięte po zniknięciu z
rynku płyt low-speed o tej samej nazwie.
Używanie płyt producentów nie zarejestrowanych w firmware produktu może być przyczyną
niższej jakości zapisu.
Dlatego zaleca się stosowanie płyt tylko zalecanych firm. Nawet jeśli sesja nagrywania
zakończy się pomyślnie, sprawdź jakość zapisu przed umieszczeniem płyty w archiwum,
szczególnie w przypadku kopii zapasowej ważnych danych.
(Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych w wyniku błędnie
wykonanej kopii zapasowej.)
Podczas aktualizacji firmware regularnie aktualizujemy również listę obsługiwanych nośników.
Parametry techniczne produktu
TS-H552B
Kategoria
DVD R±RW Drive
DVD : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM,
DVD-Video, DVD+R (dwuwarstwowy)
Dysk
Obsługiwane płyty
CD :
Średnica płyty
120mm or 80mm
Interfejs
ATA/ATAPI (E-IDE)
Obsługiwane
Tryb PIO
interfejsy
Tryb DMA
Czas dostępu CD-ROM
(losowy)
DVD-ROM
CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E(G)
CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD
CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD),
Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portforio)
PIO Mode 4: 16,7MB/sec
Tryb Ultra DMA 2: 33,3 MB/s
110ms (losowy)
130ms (losowy)
Typ płyty
Zapis
Odczyt
PCAV 16X (21,6MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
CLV 4X (5,4MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
CLV 2,4X (3,2MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
PCAV 12X (16,2MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
CLV 4X (5,4MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
DVD-ROM
(jednowarstwowy)
-
CAV 16X (21,6MB/sec)
DVD-ROM(dwuwarstwowy)
-
CAV 8X (10,8MB/sec)
CD-ROM
-
CAV 48X (7,0MB/sec)
CD-R
PCAV 40X (6,0MB/sec)
CAV 48X (7,0MB/sec)
US-RW
PCAV 32X (4,8MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
HS-RW
CLV 10X (1,5MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
CD-RW
CLV 4X (0,6MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
DVD+R
DVD+RW
DVD+R DL
DVD-R
Prędkość
przesyłania
danych
(Max)
DVD-RW
Bufor
2MB
Instalacja napędu
Pozioma / pionowa (nie można używać płyt o średnicy 80 mm)
Środowisko
pracy
Temperatura
5°C ~ 45°C (41°F ~ 122°F)
Wilgotność
10% ~ 80% (RH)
Wymiary
(szerokość x wysokość x długość)
148,2 X 42 X 184mm
Waga
760g
MTBF
125 000 POH (obciążenie 20%)
Uwaga
Napęd nie obsługuje funkcji authoringu, DVD-RAM płyt DVD-R
Napęd nie umożliwia jednoczesnego odczytu, ani zapisu obu stron płyt dwustronnych.
Odczyt/zapis obsługiwanych płyt zależy od stanu płyty i formatu zapisu.
Dlatego jakość odczytu/zapisu może być różna.
Powyższe parametry techniczne produktu mogą ulec zmianie w wyniku ulepszenia urządzenia bez
wcześniejszego powiadomienia.