Strona główna
Środki ostrożności
Cechy charakterystyczne
Środki ostrożności
Wygląd zewnętrzny
W trakcie instalacji
Wymagania systemowe
W trakcie obsługi
Cechy charakterystyczne
Pozostałe
Instalacja napędu DVD R/RW i
podłączanie kabli
Instalacja sterownika napędu i
sprawdzanie jej poprawności
Instalacja napędu
Aktualizacja firmware
Podłączanie kabli
Sprawdzanie poprawności instalacji
sterownika napędu
Instalacja sterownika napędu dla systemu
MS-DOS
Jak należy korzystać z napędu DVD
R/RW
Przechowywanie/czyszczenie napędu i
płyt
Jak należy korzystać z napędu
Czyszczenie napędu
Jak należy korzystać z płyt DVD R/RW i
innych
Przechowywanie płyt
Narzędzia do usuwania
Rozwiązywanie problemów
Parametry techniczne produktu
Czyszczenie płyt
Pulsowanie diody wł./wył.
Środki ostrożności
Ten symbol wskazuje wyjaśnienia dotyczące spraw wyjątkowo niebezpiecznych. Ich
zlekceważenie i nieprawidłowa obsługa urządzenia mogą prowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Ten symbol wskazuje wyjaśnienia dotyczące spraw niebezpiecznych. Ich
zlekceważenie i nieprawidłowa obsługa urządzenia mogą prowadzić do uszkodzenia
mieszkania lub mienia.
Informacje, które zawsze należy przeczytać i zrozumieć
Nie rozbierać
Zanim umieścisz płytę w napędzie, zawsze sprawdzaj, czy nie ma na niej pęknięć. Jeśli
zauważysz pęknięcie (zwłaszcza wokół otworu środkowego), natychmiast wykonaj kopię płyty i
używaj jej zamiast oryginału. Jeśli nadal będziesz używać pękniętej płyty, pęknięcie powiększy
się i może dojść do jej nieodwracalnego uszkodzenia.
Środki ostrożności
Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi
wstrząsami.
- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania napędu.
Chroń napęd przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
Chroń napęd przed działaniem niskich lub wysokich temperatur.
Chroń napęd przed wilgocią.
Środki ostrożności
Zachowaj ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku
wstrząsów.
Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi wstrząsami.
- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania napędu.
Nie przenoś napędu, kiedy pracuje i nie próbuj otwierać tacki na siłę.
Przed otwarciem tacki zamknij wszystkie programy uruchomione z
płyty i zawsze używaj przycisku otwórz/zamknij.
Nie wkładaj szpilki do otworu awaryjnego wysuwania tacki
podczas działania napędu.
Nie wkładaj dłoni do napędu podczas jego działania.
Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń
ciała.
Nie używaj pękniętych, zniekształconych, ani uszkodzonych płyt.
Zwłaszcza płyty z pęknięciem od strony wewnętrznej łatwo
pękają w trakcie ich odczytu.
Przed użyciem zawsze upewnij się, czy płyta nie jest pęknięta. Jeśli dostrzeżesz pęknięcie (zwłaszcza
wokół środkowego otworu), natychmiast wykonaj kopię płyty i używaj jej zamiast oryginału. Ciągłe
korzystanie z pękniętej płyty doprowadzi do powiększenia pęknięcia, a w następstwie do
nieodwracalnego uszkodzenia płyty.
Nie używaj płyt niskiej jakości (nielegalnych, popękanych, uszkodzonych, itp.).
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku
używania takich płyt.
Środki ostrożności
Zawsze chroń napęd przed dostaniem się do jego wnętrza
okruchów pożywienia oraz innych ciał obcych.
Aby wyeliminować ryzyko pożaru, chroń napęd przed
dostaniem się do jego wnętrza takich cieczy, jak alkohol czy
benzen.
Nie rozbieraj, nie próbuj naprawiać, ani modyfikować napędu
bez wyraźnych wskazówek w instrukcji.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia, porażenia prądem i
pożaru, nie rozbieraj, nie próbuj naprawiać, ani modyfikować
napędu bez wyraźnych wskazówek w instrukcji.
Cechy charakterystyczne
1. Otwór awaryjnego wysuwania tacki
2. Dioda wł./wył.
3. Przycisk otwierania/zamykania
4. Tacka
1. Wyjście audio
2. Złącze E-IDE
3. Wybór trybu Master/Slave
4. Gniazdo zasilania
napęd DVD R/RW
40-żyłowa taśma E-IDE
kabel audio
cztery śrubki do zamocowania napędu
instrukcja instalacji napędu
oprogramowanie
(oprogramowanie : Pinnacle's Instant CD/DVD 8.0 )
Cechy charakterystyczne
Musisz posiadać komputer zgodny ze standardem IBM o następujących parametrach:
Pozycja
Opis
System
Microsoft Windows 98 SE/ 2000/ Me/ XP(SP 1.0 lub nowszy)
Procesor
700MHz lub szybszy, zgodny ze standardem IBM
(Zalecenie: Pentium4 2,0 GHz lub szybszy)
Pamięć RAM
256 Mb lub więcej
Dysk twardy
Czas dostępu 19 ms, Minimum 10 GB wolnego miejsca na dysku
Cechy charakterystyczne
Obsługa płyt DVD i CD
DVD-R : Odczyt / Zapis
DVD-RW : Odczyt / Zapis / Zapis wielokrotny
DVD+R : Odczyt / Zapis
DVD+RW : Odczyt / Zapis / Zapis
wielokrotny
DVD-ROM : Odczyt
CD-R : Odczyt / Zapis
CD-RW : Odczyt / Zapis / Zapis wielokrotny
Odczyt (odtwarzanie) różnych typów płyt
Poniższa tabela zawiera informacje szczegółowe
Zapis
Zapis
wielokrotny
Odczyt
CD-STAMP
×
×
O
CD-R
O
×
O
Typ płyty
CD
CD-RW
DVD
(O)
O
O
DVD-STAMP
×
×
O
DVD-R wersja stand 2.1
O
×
O
(O)
O
O
DVD-RW wer 1.1
DVD+R wersja podst 1.11
O
×
O
DVD+RW wersja podst 1.2
(O)
O
O
Zapis: zapis jednokrotny, odczyt wielokrotny.
Zapis wielokrotny: wielokrotny zapis danych.
Cechy charakterystyczne
Zalecane rodzaje płyt DVD
DVD-R Media (8X / 4X / 2X, 4,7 GB For General DISC)
Taiyo-Yuden / Taiyo-Yuden, TDK, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, Fuji Film, PVC, Panasonic,
RiTEK, CMC, UNIFINO / Taiyo-Yuden, TDK, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, PVC, Panasonic,
RiTEK, CMC
DVD-RW Media (4X / 2X)
TDK, Mitsubishi Chemical, JVC, PVC, RiTEK, CMC / TDK, Mitsubishi Chemical, JVC
DVD+R Media (12X / 8X / 4X / 2,4X)
Taiyo-Yuden / RICOH, Taiyo-Yuden, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC / RICOH, Mitsubishi
Chemical, RiTEK, CMC, Prodisc, Optdisc
DVD+RW Media (4X / 2,4X)
RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC / RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC C
Zalecane rodzaje płyt CD
CD-R Media (40X / 32X / 24X / 16X / 8X / 4X)
Taiyo-Yuden, RICOH, Mitsubishi Chemical, Hitachi Maxell, Fiji Film, RiTEK(Phtharo), CMC /
Pioneer, Mitsubishi Chemical, Princo, RiTEK(Cyanine), Princo / TDK, Mitsubishi Chemical
CD-RW Media (4X)
RICOH, Mitsubishi Chemical, RiTEK, CMC
HS CD-RW Media (10X / 4X)
RICOH, Mitsubishi Chemical, CMC
US CD-RW Media (24X / 16X)
Mitsubishi Chemical
Napęd został wyposażony w technologię zabezpieczającą przed przepełnieniem bufora
Na czym polega „technologia zabezpieczająca przez przepełnieniem bufora”?
Technologia zapobiegająca błędom typu „buffer underrun”, polegająca na zastosowaniu
niższej prędkości przesyłania danych w porównaniu z prędkością zapisu danych na płycie CD.
Prędkość odczytu / zapisu
Prędkość odczytu (MAX)
DVD-ROM (S) (12x), DVD-ROM (D) (8x), CD-ROM (40x),DVD-R (8x), DVD-RW (8x), DVD+R (8x),
DVD+RW (8x), CD-R (40x), CD-RW (32x)
Prędkość zapisu (MAX)
DVD+R (12x), DVD+RW (4x), DVD-R (8x), DVD-RW (4x), CD-R (40x), CD-RW (24x)
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
1. Wyłącz komputer.
2. Zdejmij obudowę, jak pokazano na rysunku.
3. W razie potrzeby przymocuj wsporniki po obu stronach
napędu.
- Wsporniki stanowią wyposażenie komputera. W razie
potrzeby należy je kupić oddzielnie.
(WKRĘT: M3 X 6 X 4)
4. Po wyjęciu zaślepki, wsuń napęd DVD R±RW, jak pokazano poniżej.
W razie problemów z montażem napędu DVD±R/RW, spróbuj zamontować go w miejscu
napędu dyskietek.
Pamiętaj, aby użyć wkrętów (M3x6) dołączonych do produktu.
- Zastosowanie innych wkrętów niż M3x6 może być przyczyną nieprawidłowego działania.
dopilnuj, aby wkręty zostały solidnie dokręcone.
Niedokładnie dokręcone wkręty mogą być przyczyną większego hałasu.
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Podłączanie kabla zasilania
Chwyć kabel zasilania (czteropinowy), wychodzący z zasilacza komputera, ściętymi krawędziami (
wtyczki skierowanymi do góry i podłącz go do gniazda zasilania z tyłu napędu DVD R±RW.
1 +5V DC
A - Ścięte krawędzie
2 Masa
3 Masa
4 +12V DC
Nieprawidłowo podłączony kabel zasilania może być przyczyną wadliwego działania
urządzenia. Sprawdź ułożenie kabla zasilania i ściętych krawędzi wtyczki przed
podłączeniem.
)
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Podłączanie taśmy E-IDE
Jeśli używasz jednej taśmy E-IDE
Ustaw zworkę w pozycji SL (Slave) w tylnej części napędu DVD R±RW.
a
: Napęd jako Slave (ustaw zworkę w pozycji SL)
b
: Dysk twardy
c
: Płyta główna
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Jeśli używasz dwóch taśm E-IDE
Ustaw zworkę w pozycji MA (Master) w tylnej części napędu DVD R±RW.
Jeśli posiadasz jeden napęd DVD R±RW: ustaw go w tryb MA (Master)
a
: Napęd jako Master
(ustaw zworkę w pozycji MA)
b
: Dysk twardy
c
: Płyta główna
d
: Pierwszy kanał E-IDE
e
: Drugi kanał E-IDE
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Jeśli posiadasz jeden napęd DVD R±RW oraz INNE napędy: ustaw go w tryb MA (Master) /
SL (Slave).
a
: Napęd jako Master
(Ustaw zworkę w pozycji MA (Master) )
b
: Napęd jako Slave
(Ustaw zworkę w pozycji SL (Slave) )
c
: Dysk twardy
d
: Płyta główna
e
: Pierwszy kanał E-IDE
f
: Drugi kanał E-IDE
Instalacja napędu DVD-RW
i podłączanie kabli
Ustawianie zworki w pozycji Master/Slave
Umieść zworkę w tylnej części napędu DVD R±RW.
Jeśli ustawisz ją w pozycji MA (Master), napęd będzie pracował w trybie Master, a po ustawieniu jej w
pozycji SL (Slave), napęd będzie pracował w trybie Slave.
Jeśli ustawisz zworkę w pozycji CS (CSEL), możesz sterować urządzeniem za pomocą sygnału CSEL.
(Zalecane jest ustawienie napędu w trybie Master (MA)).
MA : Master
SL
: Slave
CS : Cable Select (CSEL)
Podłączanie kabla audio (od karty dźwiękowej)
Aby posłuchać dźwięku w trybie analogowym z napędu, połącz wyjście audio napędu DVD R±RW z
wejściem audio karty dźwiękowej za pomocą kabla audio (4-pinowego).
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
1. Otwórz witrynę http://samsung-ODD.com
2. Kliknij pozycję Firmware na pasku menu (w prawym górnym rogu).
3. Kliknij "Download LiveUpdate Full Version."
(Wybierz Firmware Downloads, aby samodzielnie pobrać Firmware; następnie wybierz model napędu
z listy i kliknij, aby rozpocząć pobieranie.)
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Sprawdzanie za pomocą [Menedżera urządzeń]
Windows 98/Me
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [System]
2. Kliknij zakładkę [Menedżer urządzeń] w
oknie Właściwości: System.
3. Kliknij napęd CDROM w oknie Menedżer
urządzeń.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Windows 2000
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [System]
2. Kliknij zakładkę [Sprzęt] w oknie
Właściwości systemu, a następnie kliknij
zakładkę [Menedżer urządzeń].
3. Kliknij napęd DVD/CD-ROM w oknie
Menedżer urządzeń.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Windows XP
1. Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel
sterowania] - [Wydajność i konserwacja
2. Kliknij ikonę [Narzędzia administracyjne]
w oknie Wydajność i konserwacja.
3. Kliknij ikonę [Zarządzanie komputerem]
w oknie Narzędzia administracyjne.
4. Kliknij ikonę [Menedżer urządzeń] w
oknie Narzędzia administracyjne, a
następnie kliknij Napęd DVD/CD-ROM.
Jeśli sterownik został zainstalowany
prawidłowo, w wybranych grupach
pojawią się pozycje oznaczone
numerami 1.
Instalacja sterownika napędu
i sprawdzenie jej poprawności
Konfiguracja automatyczna
Sterownik urządzenia znajduje się w folderze 'Dos_driver' na płycie CD, dołączonej do napędu DVD
R/RW.
1. Włóż do napędu DVD R/RW otrzymaną z nim płytę CD i otwórz folder 'Dos_driver'.
2. Uruchom plik CDSETUP.EXE w folderze 'Dos_driver'
3. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk ‘OK’ lub naciśnij klawisz ‘Enter’.
4. Uruchom ponownie komputer.
Sterownik urządzenia dla systemu MS-DOS służy do wykrywania napędu DVD-MULTI w
trybie MS-DOS i obsługuje tylko funkcję odczytu, podobnie jak w przypadku napędu
CD-ROM. Nie zalecamy instalowania sterownika urządzenia dla systemu MS-DOS, jeśli
korzystasz z funkcji nagrywania.
Konfiguracja ręczna
1. Utwórz katalog C:\SAMSUNG directory.
2. Skopiuj pliki z płyty CD otrzymanej z napędem DVD R/RW do katalogu C:\SAMSUNG.
W tym celu wpisz "COPY D:\Dos_driver * . * C:\SAMSUNG" po znaku zachęty C:\ naciśnij [Enter].
3. Edytuj plik 'CONFIG.SYS' file.
Dodaj wpis DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS \D:SSCD000 /UDMA
4. Edytuj plik 'AUTOEXEC.BAT' file.
Dodaj wpis C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000
5. Uruchom ponownie komputer.
Jak należy korzystać z napędu DVD/RW
Kiedy dioda wł./wył. świeci się na pomarańczowo, nie wyłączaj komputera, ani nie demontuj
napędu DVD R/RW, ponieważ możesz go uszkodzić.
Korzystanie z napędu zainstalowanego poziomo
Możesz stosować płyty o średnicy 8 cm lub 12 cm.
Napęd nie odczyta prawidłowo płyty, jeśli
jakakolwiek jej część znajduje się poza linią
prowadzącą tacki.
Korzystanie z napędu zainstalowanego pionowo
Napęd umożliwia instalację w pozycji pionowej.
Możesz stosować wyłącznie płyty o średnicy 12 cm.
(Nie możesz stosować płyt o średnicy 8 cm)
Napęd nie odczyta prawidłowo płyty, jeśli jakakolwiek
jej część znajduje się poza linią prowadzącą tacki.
Jak należy korzystać z napędu DVD/RW
Napęd DVD R/RW umożliwia zapis płyt DVD RW za pomocą programu Nero Express oraz
zapis pakietowy (zapis z wysoką prędkością) za pomocą programu InCD.
Napęd umożliwia również zapis płyt DVD R za pomocą programu Nero Express.
Nielegalne kopiowanie płyt DVD lub oprogramowania jest zabronione. Osoby
wykonujące nielegalne kopie będą odpowiadać za naruszenie praw autorskich.
Stosowanie płyt niskiej jakości może wydłużyć czas nagrywania lub je uniemożliwić z
powodu ograniczenia podwójnej prędkości.
Napęd DVD R/RW może służyć do odtwarzania muzycznych płyt CD, CD-ROM, CD-R/RW i DVDROM, podobnie jak standardowe napędy CD-ROM oraz DVD-ROM. Jeśli w Twoim komputerze napęd
DVD R/RW został przyporządkowany do ikony [CD-ROM] oznaczonej literą 'E:' włóż płytę CD-ROM
lub DVD-ROM i wyświetl jej zawartość.
(Litera przydzielona do napędu DVD R/RW może się różnić, w zależności od konfiguracji danego
systemu.)
Aby odtworzyć płytę DVD Video :
Potrzebny jest sprzętowy lub programowy dekoder DVD.
(Zawarty w programie WinDVD Recorder)
Program WinDVD Recorder umożliwia zmianę kodu regionu w napędzie DVD R/RW.
Blokady regionalne na dyskach DVD (Region Protection Coding - RPC)
Blokady regionalne stosowane są zarówno w odtwarzaczach DVD, jak i na płytach DVD-video (z
filmami).
Obecnie świat podzielony jest przez przemysł filmowy na różne strefy regionalne.Te regiony, czy
strefy odpowiadają regionalnym rynkom, na które przemysł filmowy wypuszcza filmy. Najprościej
mówiąc, kody RPC umieszczane są na dyskach z filmami rozpowszechnianymi na świecie i różnią się
w zależności od regionu, do którego mają być sprzedawane. Blokady regionalne (kody RPC)
pomagają kontrolować i zapobiegać tworzeniu kopii pirackich nowych filmów przed ich oficjalnym
wypuszczeniem na dany rynek.
Napęd TS-H542A DVD R/RW obsługuje fazę II RPC. W trybie RPC-2, blokada regionalna może
zostać zmieniona przez użytkownika.
W napędzie TS-H542A DVD R/RW, blokada regionalna jest ustawiona na RPC-2. Kod regionu można
zmienić do pięciu razy, używając aplikacji MPEG.
Osoby, które chcą zmienić kod regionu więcej niż pięć razy, powinny się skontaktować z
przedstawicielem firmy SAMSUNG.
Narzędzia do usuwania
Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel sterowania] - [Dodaj/Usuń programy] – zostanie
wyświetlone poniższe okno.
[ Windows 98 / Me ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
[ Windows 2000 ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
Narzędzia do usuwania
[ Windows XP ]
Kliknij przycisk [Dodaj/Usuń], aby usunąć program.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Wyłącz komputer i wyjmij napęd .
Wyczyść powierzchnię napędu miękką szmatką. .
- Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika do farb, ani innych rozpuszczalników.
- Czyszczenie wnętrza urządzenia takim materiałem, jak wacik bawełniany
może doprowadzić do awarii lub nieprawidłowego działania.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Ta część instrukcji ma zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych. Przeczytaj ją uważnie, aby
właściwie korzystać z urządzenia.
Nie wystawiaj płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Odkładaj płytę w taki sposób, aby leżała płasko na równej powierzchni.
Nie pisz na płycie, ani nie naklejaj etykiet.
Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić płyty, co mogłoby prowadzić do jej
uszkodzenia.
Chroń płytę przed gwałtowną zmianą temperatury.
(Takie warunku mogą prowadzić do uszkodzenia płyty.)
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Ta część instrukcji ma zapobiec uszkodzeniu lub utracie danych. Przeczytaj ją uważnie, aby
właściwie korzystać z urządzenia.
Nie dotykaj powierzchni płyty.
Chwytaj ją palcami za krawędzie.
Czyść płytę ostrożnie miękką, bawełnianą szmatką od środka do krawędzi.
Używaj tylko specjalnych płynów do czyszczenia płyt. Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika do farb, ani
innych rozpuszczalników.
Jeśli powierzchnia płyty stanie się brudna od odcisków palców, obcych substancji lub kurzu,
mogą wystąpić problemy z odczytem lub zapisem płyty.
Przechowywanie/czyszczenie
napędu i płyt
Dioda wł./wył
Znaczenie
Rozpoznawanie płyty
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Zapis
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odczyt
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odtwarzanie płyt audio
[tryb analogowy]
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Odtwarzanie płyt audio
[tryb cyfrowy]
Zielona: Pulsuje co 0,3 sekundy
Czuwanie
Wyłączona
Brak płyty
Wyłączona
Jeśli po rozpoznaniu płyty napęd nie jest używany (znajduje się w trybie czuwania), dioda
sygnalizacyjna gaśnie.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Tacka nie wysuwa się.
Znaczenie / Rozwiązanie
Sprawdź, czy komputer jest włączony.
Upewnij się, że kabel zasilania w komputerze zostało podłączony
prawidłowo.
Jeśli po włączeniu zasilania tacka nadal nie wysuwa się, odłącz
zasilanie i wsuń szpilkę (albo spinacz biurowy) w otwór awaryjnego
wysuwania tacki, aby ją otworzyć.
Tacka nie zamyka się.
Upewnij się, czy płyta została umieszczona prawidłowo.
Komputer nie działa
prawidłowo.
Sprawdź, czy zworka(i) zostały prawidłowo ustawione w pozycji
Master/Slave.
Sprawdź, czy napęd został prawidłowo podłączony do komputera.
Napęd nie działa prawidłowo.
Sprawdź, czy napęd został prawidłowo podłączony do komputera.
Sprawdź, czy oprogramowanie napędu zostało zainstalowane
prawidłowo.
Nie słychać dźwięku podczas
odtwarzania płyt audio.
Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony do wyjścia
audio w napędzie oraz do gniazda CD-IN na karcie dźwiękowej.
Sprawdź, czy działa karta dźwiękowa.
Jeśli wybrano cyfrowe wyjście audio CD, na analogowym wyjściu
audio nie będzie żadnego dźwięku.
Sprawdź stan płyty CD i wyczyść jej powierzchnię przed użyciem .
System Windows nie wykrywa
napędu.
Sprawdź, czy oprogramowanie napędu zostało zainstalowane
prawidłowo.
Możliwe, że problem dotyczy systemu operacyjnego. Spróbuj
przeinstalować system Windows.
System nie czyta płyt .
Sprawdź, czy system wykrywa napęd.
Upewnij się, że używasz płyt, które są obsługiwane przez napęd.
Sprawdź, czy dioda wł./wył. świeci się na zielono.
Upewnij się, że włożyłeś płytę etykietą skierowaną do góry
Upewnij się, że używasz odpowiedniego programu do odtwarzania
płyt.
Sprawdź, czy płyta jest czysta.
Sprawdź, czy płyta nie została uszkodzona .
Upewnij się, że kod regionu w napędzie pasuje do numeru regionu
płyty.
Napęd jest podłączony do karty
dźwiękowej, ale jej nie wykrywa.
Karta dźwiękowa korzysta z interfejsu AT BUS. Podłącz kartę do
portu E-IDE lub wymień ją na nową z wbudowaną obsługą interfejsu
E-IDE.
Parametry techniczne produktu
TS-H542A
Kategoria
DVD R/RW Drive
DVD : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM,
DVD-Video
Dysk
Obsługiwane płyty
CD : CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E(G)
CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD
CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD),
Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portforio)
Średnica płyty
120mm or 80mm
Interfejs
Obsługiwane
Tryb PIO
interfejsy
Tryb DMA
ATA/ATAPI (E-IDE)
Czas dostępu CD-ROM
(losowy)
DVD-ROM
90ms (typ)
PIO Mode 4: 16,7MB/sec
Tryb Ultra DMA 2: 33,3 MB/s
110ms (typ)
Typ płyty
Zapis
Odczyt
PCAV 12X (16,2MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
CLV 4X (5,4MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
PCAV 8X (10,8MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
CLV 4X (5,4MB/sec)
CAV 8X (10,8MB/sec)
DVDROM(jednowarstwowy)
-
CAV 12X (16,2MB/sec)
DVD-ROM(dwuwarstwowy)
-
CAV 8X (10,8MB/sec)
CD-ROM
-
CAV 40X (6,0MB/sec)
CD-R
PCAV 40X (6,0MB/sec)
CAV 40X (6,0MB/sec)
US-RW
PCAV 24X (3,6MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
HS-RW
CLV 10X (1,5MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
CD-RW
CLV 4X (0,6MB/sec)
CAV 32X (4,8MB/sec)
DVD+R
DVD+RW
DVD-R
DVD-RW
Prędkość
przesyłania
danych
(Max)
Bufor
2MB
Instalacja napędu
Pozioma / pionowa (nie można używać płyt o średnicy 80 mm)
Środowisko
pracy
Temperatura
5°C ~ 45°C (41°F ~ 122°F)
Wilgotność
10% ~ 80% (RH)
Wymiary
(szerokość x wysokość x długość)
148,2 X 42 X 184mm
Waga
760g
MTBF
125 000 POH (obciążenie 20%)
Uwaga
Napęd nie obsługuje funkcji authoringu, DVD-RAM płyt DVD-R
Napęd nie umożliwia jednoczesnego odczytu, ani zapisu obu stron płyt dwustronnych.
Odczyt/zapis obsługiwanych płyt zależy od stanu płyty i formatu zapisu.
Dlatego jakość odczytu/zapisu może być różna.
Powyższe parametry techniczne produktu mogą ulec zmianie w wyniku ulepszenia urządzenia
bez wcześniejszego powiadomienia.