Samsung Xpress C460FW Urządzenie wielofunkcyjne kolor (18 / 4 str./min) Instrukcja obsługi

Samsung Xpress C460FW   Urządzenie wielofunkcyjne kolor   (18 / 4 str./min) Instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika
PODSTAWOWY
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji,
podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie
Windows.
ZAAWANSOWANY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, zaawansowanej
konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów w środowiskach różnych systemów
operacyjnych.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
PODSTAWOWY
1. Wprowadzenie
Skanowanie podstawowe
69
Korzystanie z nośnika pamięci USB
74
Główne korzyści
5
Funkcje poszczególnych modeli
8
Przydatne informacje
13
Informacje o podręczniku użytkownika
14
Informacje o bezpieczeństwie
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
80
15
Dostępne materiały eksploatacyjne
Przegląd urządzenia
81
23
Dostępne części do konserwacji
Omówienie panelu sterowania
83
27
Przechowywanie kasety z tonerem
Włączanie urządzenia
84
32
Rozprowadzanie tonera
Lokalna instalacja sterownika
86
33
Wymiana kasety z tonerem
Ponowna instalacja sterownika
88
34
Wymiana pojemnika na zużyty toner
90
Wymiana zespołu obrazowania
92
2. Przegląd menu i konfiguracja
podstawowa
3. Konserwacja
Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
94
Przegląd menu
36
Ustawienia podstawowe urządzenia
42
Nośniki i zasobnik
44
Drukowanie podstawowe
56
Kopiowanie podstawowe
62
Skanowanie podstawowe
67
Ustawianie alertu niskiego poziomu
toneru
95
Czyszczenie urządzenia
96
Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
100
2
PODSTAWOWY
4. Rozwiązywanie problemów
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
102
Usuwanie zacięcia dokumentów
oryginalnych
103
Usuwanie zakleszczeń papieru
108
Objaśnienie diod LED stanu
112
Opis komunikatów na wyświetlaczu
114
5. Dodatek
Dane techniczne
123
Informacje prawne
132
Prawa autorskie
147
3
1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdział zawiera informacje, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
• Główne korzyści
5
• Funkcje poszczególnych modeli
8
• Przydatne informacje
13
• Informacje o podręczniku użytkownika
14
• Informacje o bezpieczeństwie
15
• Przegląd urządzenia
23
• Omówienie panelu sterowania
27
• Włączanie urządzenia
32
• Lokalna instalacja sterownika
33
• Ponowna instalacja sterownika
34
Główne korzyści
Brak szkodliwości dla środowiska
Szybkie drukowanie w wysokiej rozdzielczości
• Urządzenie wyposażone jest w funkcję Eco, co zapewnia oszczędność
toneru i papieru (patrz „Drukowanie ekologiczne” na stronie 60).
• Pełny zakres kolorów jest uzyskiwany za pomocą barw: błękitnej,
amarantowej, żółtej i czarnej.
• W celu zaoszczędzenia papieru można także drukować wiele stron na
jednym arkuszu (patrz „Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania” na stronie 247).
• Wydruki mogą być wykonywane z rozdzielczością efektywną do 2 400
x 600 dpi (600 x 600 x 2 bitowy).
• Aby zmniejszyć zużycie papieru, można drukować po obu stronach
kartki (Drukowanie dwustronne (Ręcznie)) (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 247).
• Urządzenie umożliwia automatyczne oszczędzanie energii dzięki
znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest używane.
• Zalecamy korzystanie z papieru makulaturowego w celu oszczędzania
energii.
• Szybkie drukowanie na żądanie.
- Do druku jednostronnego, czarno-białego, 18 str./min (A4) lub 19
str./min (Letter).
- Do druku jednostronnego, w kolorze, 4 str./min (A4 lub Letter).
Wygoda
• Wystarczy dotknąć telefonem komórkowym etykiety NFC na drukarce i
uzyskać wydruk (patrz„Używanie funkcji NFC” na stronie 208).
• Dzięki aplikacjom obsługującym technologię Google Cloud Print
użytkownik może drukować niezależnie od tego, gdzie się znajduje,
przy użyciu smartfonu lub komputera (patrz „Google Cloud Print” na
stronie 214).
Główne korzyści
• Aplikacja Easy Capture Manager umożliwia łatwą edycję i wydruk
elementów przechwyconych za pomocą przycisku Print Screen (patrz
„Easy Capture Manager” na stronie 280).
• Aplikacje Samsung Easy Printer Manager i Stan drukarki Samsung
służą do monitorowania i informowania użytkownika o stanie
urządzenia i umożliwiają dostosowanie jego ustawień (patrz
„Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager” na stronie 287
lub „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung” na stronie 291).
• Samsung Easy Document Creator to aplikacja umożliwiająca cyfrowe
łączenie i udostępnianie dużych dokumentów lub innych
zeskanowanych lub przefaksowanych danych. (patrz „Korzystanie z
aplikacji Samsung Easy Document Creator” na stronie 290).
• W porównaniu ze zwykłymi programami, narzędzie AnyWeb Print
ułatwia tworzenie zrzutów ekranu, a także ich podgląd, usuwanie i
drukowanie w przeglądarce Windows Internet Explorer (patrz
„Samsung AnyWeb Print” na stronie 282).
• Usługa Inteligentna aktualizacja umożliwia sprawdzenie i
zainstalowanie najnowszych wersji oprogramowania w procesie
instalowania sterownika drukarki. Ta funkcja jest dostępna tylko w
systemie Windows.
• Jeśli istnieje połączenie internetowe, można uzyskać pomoc i wsparcie
techniczne, pobrać sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej firmy Samsung
pod adresem www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania.
Szeroki zakres obsługiwanych funkcji i aplikacji
• Obsługa wielu rozmiarów papieru (patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 125).
• Drukowanie znaków wodnych: Można wprowadzać własne słowa do
dokumentów, np. „CONFIDENTIAL” (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 247).
• Drukowanie plakatów: Tekst i obrazy znajdujące się na każdej stronie
dokumentu są powiększane i drukowane na oddzielnych arkuszach
papieru, które następnie można skleić w celu utworzenia plakatu (patrz
„Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 247).
• Drukowanie można wykonywać w wielu systemach operacyjnych (patrz
„Wymagania systemowe” na stronie 128).
• Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB lub interfejs sieciowy.
Główne korzyści
Obsługuje wiele metod konfigurowania sieci
bezprzewodowej
• Korzystanie z przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Możesz łatwo podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej za
pomocą przycisku WPS znajdującego się na urządzeniu i punkcie
dostępu (routerze bezprzewodowym).
• Korzystanie z kabla USB i sieciowego
- Możesz podłączyć i skonfigurować różne ustawienia sieci
bezprzewodowej za pomocą kabla USB lub kabla sieciowego.
• Korzystanie z opcji Wi-Fi Direct
- Można w wygodny sposób drukować z urządzenia mobilnego za
pomocą Wi-FI lub Wi-Fi Direct.
Patrz „Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej” na
stronie 173.
Funkcje poszczególnych modeli
Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju.
System operacyjny
System operacyjny
C46xW
C46xFW
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Funkcje poszczególnych modeli
Oprogramowanie
Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować po włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.
Sterownik drukarki i oprogramowanie dla systemu Windows można wybrać w oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do
zainstalowania.
Oprogramowanie
C46xW
C46xFW
Sterownik SPL drukarki
●
●
Sterownik PCL drukarki
●
●
Sterownik PS drukarkia
●
●
Sterownik XPS drukarkia
●
●
●
●
Samsung Easy Printer
Manager
Ustawienia skanowania do
komputera
Ustawienia faksowania do
komputera
Ustawienia urządzenia
●
●
●
Samsung Easy Document Creator
●
●
Samsung Easy Color Managera
●
●
Stan drukarki Samsung
●
●
AnyWeb Printa
●
●
Funkcje poszczególnych modeli
Oprogramowanie
C46xW
C46xFW
SyncThru™ Web Service
●
●
SyncThru Admin Web Service
●
●
Easy Eco Driver
●
●
Faks
Samsung Network PC Fax
●
Skan
Sterownik skanowania Twain
●
●
Sterownik skanowania WIA
●
●
a. Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania). Przed instalacją
sprawdź, czy system operacyjny komputera obsługuje to oprogramowanie.
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcja Różne
Funkcje
C46xW
C46xFW
Interfejs USB 2.0 o dużej szybkości
●
●
Karta przewodowej sieci LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
●
Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g/na
●
●
Drukowanie/skanowanie NFC
●
●
Google Cloud Print™
●
●
AirPrint
●
●
Drukowanie Ekologiczne (Panel sterowania)
●
●
Druk dwustronny (ręczny)b
●
●
Interfejs pamięci USB
●
●
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
●
a. W niektórych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mogą być niedostępne. W niektórych krajach można użyć wyłącznie sieci 802.11 b/g. Skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem lub sprzedawcą firmy Samsung, który sprzedał urządzenie.
b. Tylko system Windows.
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Funkcje poszczególnych modeli
Funkcje
Faks
C46xW
C46xFW
Wysyl.do wielu
●
Wysyl. opozn.
●
Wysyl.prioryt.
●
Bezp. odbier.
●
Przekazywanie wysłanych/odebranych
- faks
●
Skan
Skanuj do PC
●
●
Kopia
Kopiowanie kart identyfikacyjnych
●
●
Kopia pomniejszona lub powiększona
●
●
Sortowanie
●
●
2 strony na arkuszu, 4 strony na
arkuszu
●
●
Dostosuj tło
●
●
(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)
Przydatne informacje
Urządzenie nie drukuje.
Nastąpiło zakleszczenie papieru.
• Otwórz listę zadań drukowania oczekujących w kolejce i
usuń dokument z listy (patrz „Anulowanie zadania
drukowania” na stronie 57).
• Otwórz i zamknij moduł skanera (patrz „Widok z przodu” na
stronie 24).
• Usuń sterownik i zainstaluj go ponownie (patrz „Lokalna
instalacja sterownika” na stronie 33).
• Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie
Windows (patrz „Ustawianie urządzenia jako domyślnego”
na stronie 246).
• Sprawdź instrukcje usuwania zakleszczonego papieru w
niniejszym podręczniku i zastosuj odpowiednie
rozwiązanie problemu (patrz „Usuwanie zakleszczeń
papieru” na stronie 108).
Wydruki są niewyraźne.
Gdzie mogę kupić akcesoria lub materiały
eksploatacyjne?
• Poziom toneru może być niski lub nierówny. Potrząśnij
kasetą z tonerem (patrz „Rozprowadzanie tonera” na
stronie 86).
• Zwróć się z pytaniem do dystrybutora firmy Samsung lub
sprzedawcy.
• Wypróbuj inne ustawienie rozdzielczości drukowania
(patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie
58).
• Odwiedź stronę www.samsung.com/supplies. Wybierz
kraj/region, aby wyświetlić informacje o serwisie produktu.
• Wymień kasetę z tonerem (patrz „Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 88).
Dioda LED stanu miga lub ciągle się świeci.
Skąd mogę pobrać sterownik urządzenia?
• Wyłącz i włącz ponownie produkt.
• Można uzyskać pomoc i wsparcie techniczne, pobrać
sterowniki do drukarki, podręczniki oraz uzyskać
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej
firmy Samsung pod adresem www.samsung.com > znajdź
swój produkt > Wsparcie lub centrum pobierania.
• Sprawdź znaczenie wskazań diody LED w niniejszym
podręczniku i zastosuj odpowiednie rozwiązanie problemu
(patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 112).
Informacje o podręczniku użytkownika
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera podstawowy opis urządzenia
oraz szczegółowe objaśnienia jego użytkowania.
•
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
informacje o bezpieczeństwie.
•
W przypadku problemów związanych z użytkowaniem urządzenia,
należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania
problemów.
•
Pojęcia używane w niniejszym podręczniku użytkownika opisano w
glosariuszu.
•
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu.
•
Zrzuty ekranu w niniejszym podręczniku administratora mogą różnić się
od urządzenia w zależności od wersji oprogramowania/sterownika
urządzenia.
•
Procedury znajdujące się w tym podręczniku użytkownika dotyczą
przeważnie systemu Windows 7.
2
Ogólne ikony
Ikona
Tekst
Opis
Zawiera informacje dla użytkowników o ochronie
Przestroga urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem
mechanicznym lub awarią.
Uwaga
Zawiera dodatkowe informacje lub szczegółowe
dane dotyczące działania funkcji urządzenia.
1
Konwencje
Niektóre terminy zawarte w tym podręczniku używane są zamiennie, jak w
przykładzie poniżej:
•
Słowo „dokument” stosowane jest zamiennie ze słowem „oryginał”.
•
Słowo „papier” stosowane jest zamiennie z terminami „nośnik” lub
„nośnik druku”.
•
Słowo „urządzenie” oznacza „drukarkę” lub „urządzenie
wielofunkcyjne”.
1. Wprowadzenie
14
Informacje o bezpieczeństwie
Niniejsze ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono, aby zapobiec
obrażeniom ciała u osób, a także aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu
urządzenia. Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy przeczytać
ze zrozumieniem wszystkie znajdujące się w tym rozdziale instrukcje. Po
przeczytaniu tej części należy ją zachować w celu wykorzystania w
przyszłości.
3
Ważne symbole bezpieczeństwa
4
Środowisko pracy
Ostrzeżenie
Nie używać, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub gdy
gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Objaśnienie wszystkich ikon i oznaczeń użytych
w niniejszym rozdziale
Nie wolno umieszczać przedmiotów na urządzeniu (wody,
małych metalowych lub ciężkich obiektów, świeczek,
zapalonych papierosów itp).
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie,
Ostrzeżenie które może skutkować poważnymi obrażeniami
ciała lub śmiercią.
• W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się z
niego dymu, wydawania dziwnych dźwięków lub
występowania dziwnego zapachu należy natychmiast
wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
Zagrożenia lub niebezpieczne postępowanie,
które może skutkować niewielkimi obrażeniami
ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
• W razie awarii wymagających odłączenia urządzenia od
zasilania, użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania
dostępu do gniazda.
Przestroga
Nie próbować.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno zaginać kabla zasilającego ani umieszczać na nim
ciężkich przedmiotów.
Nadepnięcie lub zgniecenie kabla zasilającego ciężkim
przedmiotem może doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
1. Wprowadzenie
15
Informacje o bezpieczeństwie
Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.
Nie wolno chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Przestroga
Jeśli pomimo postępowania zgodnie z niniejszymi
instrukcjami urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć od urządzenia wszystkie podłączenia interfejsów i
wezwać przeszkolony personel serwisowy.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
Jeśli wtyczka nie daje się w łatwy sposób włożyć do gniazdka
elektrycznego, nie wolno wkładać jej na siłę.
W przypadku burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest
używane przez pewien czas, należy odłączyć wtyczkę kabla
zasilającego od gniazdka elektrycznego.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Należy zachować ostrożność. Obszar wyjścia papieru może
być gorący.
Istnieje ryzyko poparzenia.
W przypadku upuszczenia urządzenia lub powstania
uszkodzeń obudowy należy odłączyć od urządzenia
wszystkie podłączenia interfejsów i wezwać przeszkolony
personel serwisowy.
Należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazdka
elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem.
Nie należy dopuścić, aby przewód zasilania, telefoniczny lub
łączący urządzenie z komputerem PC zostały pogryzione
przez zwierzęta.
Może to spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
obrażenia zwierzęcia.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
1. Wprowadzenie
16
Informacje o bezpieczeństwie
5
Metoda obsługi
Nie wolno dopuścić do powstania zbyt dużego stosu arkuszy w
wyjściowym zasobniku papieru.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przestroga
Nie wolno wyjmować papieru na siłę podczas drukowania.
Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Należy uważać, aby nie wkładać dłoni pomiędzy urządzenie i
zasobnik papieru.
Może dojść do obrażeń ciała.
Należy zachować ostrożność podczas wymiany papieru i
wyjmowania zablokowanego papieru.
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego ani wkładać do
niego przedmiotów.
Może to doprowadzić do wzrostu temperatury podzespołów i
skutkować uszkodzeniami lub pożarem.
Regulacja i dopasowywanie urządzenia oraz postępowanie
według procedur innych niż wskazane w niniejszym
dokumencie mogą narazić użytkownika na kontakt z
niebezpieczną dawką promieniowania.
Urządzeniem odbiorczym zasilania tego urządzenia jest kabel
zasilający.
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć kabel zasilający od
gniazdka elektrycznego.
Krawędzie nowo otwartego papieru są ostre i mogą
spowodować bolesne skaleczenia.
W przypadku drukowania dużej liczby arkuszy dolna część
obszaru wyjścia papieru może stać się gorąca. Należy zabronić
dzieciom dotykania tego obszaru.
Istnieje ryzyko poparzenia.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno używać
szczypiec lub ostrych metalowych przedmiotów.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
1. Wprowadzenie
17
Informacje o bezpieczeństwie
6
Instalacja/przenoszenie
Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na
działanie kurzu, wilgoć lub wycieki wody.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Przestroga
Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć jego
zasilanie i odłączyć wszystkie przewody. Informacje
przedstawione poniżej są jedynie sugestiami opartymi na
ciężarze urządzenia. W przypadku występowania problemów
zdrowotnych wykluczających podnoszenie nie należy
podnosić urządzenia. Należy poprosić o pomoc i zawsze
podnosić urządzenie w kilka osób.
Następnie należy podnieść urządzenie.
• Jeśli urządzenie waży poniżej 20 kg, może je podnieść 1
osoba.
• Jeśli urządzenie waży 20–40 kg, powinny je podnosić 2
osoby.
• Jeśli urządzenie waży więcej niż 40 kg, powinny je
podnosić minimum 4 osoby.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Urządzenie umieścić na płaskiej powierzchni z wystarczającą
ilością przestrzeni, aby zapewnić właściwą wentylację. Należy
również uwzględnić przestrzeń wymaganą na otwieranie
pokryw i zasobników.
Miejsce powinno być dobrze wentylowane i znajdować się z
dala od bezpośredniego światła, ciepła lub wilgoci.
1. Wprowadzenie
18
Informacje o bezpieczeństwie
W przypadku korzystania z urządzenia przez długi czas lub
drukowania dużej liczby stron w słabo wentylowanym miejscu
może dojść do zanieczyszczenia powietrza, co może być
szkodliwe dla zdrowia. Urządzenie powinno być umieszczone
w dobrze wentylowanym miejscu lub należy otwierać okno,
aby okresowo je wietrzyć.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej
powierzchni.
Urządzenie może spaść, powodując zranienie ciała bądź
uszkodzenie samego urządzenia.
Należy używać wyłącznie kabli AWGa nr 26 lub w razie
potrzeby większych liniowych kabli telefonicznych.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Należy upewnić się, że kabel zasilający podłączono do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
Nie wolno zakrywać urządzenia ani umieszczać go w słabo
wentylowanych pomieszczeniach, np. w szafie.
Jeżeli urządzenie nie jest dostatecznie wentylowane, może
dojść do pożaru.
Nie należy powodować przeciążenia gniazdek sieciowych lub
przedłużaczy.
Może to doprowadzić do obniżenia wydajności i skutkować
porażeniem prądem lub pożarem.
Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o
poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczególnionymi na
etykiecie.
W przypadku wątpliwości i konieczności sprawdzenia
poziomu zasilania, należy skontaktować się z dostawcą
energii elektrycznej.
a. AWG: American Wire Gauge
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy używać
kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem. W
przypadku używania kabla dłuższego niż 2 m z urządzeniem
zasilanym napięciem 110 V należy zastosować kabel AWG 16
lub większy.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia
oraz porażenia prądem lub pożaru.
1. Wprowadzenie
19
Informacje o bezpieczeństwie
7
Konserwacja/sprawdzanie
Przestroga
Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć
kabel zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno czyścić
urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem do farb lub
alkoholem. Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na
urządzenie.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wolno włączać urządzenia podczas wykonywania prac
we wnętrzu urządzenia, wymiany materiałów
eksploatacyjnych ani czyszczenia wnętrza.
Może dojść do obrażeń ciała.
Czyszczenie i obsługę urządzenia należy przeprowadzać
zgodnie z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z
urządzeniem.
W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Kabel zasilający i powierzchnię styku wtyczki należy chronić
przed kurzem i wodą.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub
pożaru.
• Nie wolno zdejmować osłon ani pokryw przymocowanych
śrubami.
• Naprawę zespołów utrwalających może przeprowadzać
wyłącznie technik serwisowy. Naprawa przez
nieuprawnione osoby może doprowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Naprawę urządzenia może przeprowadzać wyłącznie
technik serwisowy firmy Samsung.
Środki do czyszczenia należy trzymać z dala od dzieci.
Dzieci mogą doznać obrażeń.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać i
ponownie montować urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeżeli
urządzenie wymaga naprawy, należy wezwać
certyfikowanego technika.
1. Wprowadzenie
20
Informacje o bezpieczeństwie
8
Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
Przestroga
W przypadku materiałów eksploatacyjnych zawierających pył
toneru (kasety z tonerem, pojemnik na zużyty toner, zespół
obrazujący itd.) należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
• W przypadku usuwania materiałów eksploatacyjnych
należy postępować zgodnie z instrukcjami utylizacji.
Instrukcje utylizacji można uzyskać u sprzedawcy.
Nie należy rozmontowywać kasety z tonerem.
• Nie należy myć materiałów eksploatacyjnych.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
• W przypadku pojemnika na zużyty toner nie należy go
używać po jego opróżnieniu.
Nie wolno spalać materiałów eksploatacyjnych, takich jak
kaseta z tonerem lub zespół utrwalający.
Może to spowodować wybuch lub pożar.
Przechowywane materiały, takie jak kasety z tonerem,
należy trzymać z dala od dzieci.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować
awarię urządzenia i zanieczyszczenie środowiska.
Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń
powstałych w wyniku zaniedbania ze strony użytkownika.
Korzystanie z regenerowanych materiałów
eksploatacyjnych, takich jak toner, może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
W przypadku powstania uszkodzeń w wyniku zastosowania
regenerowanych materiałów eksploatacyjnych za naprawę
zostanie pobrana opłata.
W przypadku zabrudzenia ubrań tonerem nie należy usuwać
go przy użyciu gorącej wody.
Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie. Należy użyć zimnej wody.
1. Wprowadzenie
21
Informacje o bezpieczeństwie
Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania
zakleszczonego papieru należy zachować ostrożność i nie
dopuścić do kontaktu pyłu toneru z ciałem lub ubraniem.
Wdychanie bądź połknięcie pyłu pochodzącego z toneru
może być niebezpieczne.
1. Wprowadzenie
22
Przegląd urządzenia
9
Akcesoria
Kabel zasilania
Skrócona instrukcja instalacji
Płyta z oprogramowaniema
Różne akcesoriab
a. Płyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki drukarki, podręcznik użytkownika i aplikacje.
b. Akcesoria dostarczane z urządzeniem różnią się w zależności od kraju zakupu i modelu.
1. Wprowadzenie
23
Przegląd urządzenia
10
Widok z przodu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji
może się różnić od tego, które posiada użytkownik. Istnieją różne
typy urządzenia.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
3
Zasobnik
10 Jednostka przetwarzania obrazu
4
Drzwi przednie
11 Moduł skaneraa b
5
Wspornik wyjściowy
12 Port USB
6
Panel sterowania
13 Szyba skanera
7
Etykieta NFC
a. Przed otwarciem modułu skanowania należy zamknąć pokrywę skanowania.
b. Należy uważać, aby nie przyciąć palców.
C46xW
11
1
8
7
6
12
5
4
9
13
10
3
2
1
Pokrywa skanera
8
Kasety z tonerem
2
Uchwyt
9
Pojemnik na zużyty toner
1. Wprowadzenie
24
Przegląd urządzenia
C46xFW
1
2
3
4
14
11
8
Zasobnik wyjściowy
dokumentów
9
Panel sterowania
17
Szyba skanera
a. Przed otwarciem modułu skanowania należy zamknąć pokrywę skanowania.
b. Należy uważać, aby nie przyciąć palców.
10
9
15
8
16
7
12
17
13
6
5
1
Pokrywa podajnika
dokumentów
10
2
Prowadnica szerokości
podajnika dokumentów
11
3
Zasobnik wejściowy
podajnika dokumentów
12
4
Wspornik wyjściowy
podajnika dokumentów
13
5
Uchwyt
14 Moduł skaneraa b
6
Zasobnik
15 Port USB
7
Pokrywa przednia
16 Pokrywa skanera
Etykieta NFC
Kaseta z tonerem
Pojemnik na zużyty toner
Jednostka przetwarzania obrazu
1. Wprowadzenie
25
Przegląd urządzenia
11
Widok z tyłu
• W zależności od modelu urządzenie przedstawione na ilustracji
może się różnić od tego, które posiada użytkownik. Istnieją różne
typy urządzenia.
1
Pokrywa tylna
3
Port USB
2
Gniazdo zasilania
4
Port sieciowy
C46xFW
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
6
5
C46xW
4
3
2
4
1
Pokrywa tylna
1
5
Gniazdo linii telefonicznej
(LINE)
6
Gniazdo rozszerzenia telefonu
(EXT.)
3
2
2
1
Gniazdo zasilania
3
Port USB
4
Port sieciowy
1. Wprowadzenie
26
Omówienie panelu sterowania
• W zależności od modelu panel sterowania urządzenia może się różnić. Istnieją różne typy paneli sterowania.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 8).
12
C46xW
1
2
1
2
3
13
12
11
4
5
10
6
8
7
4
9
WPS
Umożliwia łatwą konfigurację bezprzewodowego połączenia sieciowego bez komputera (patrz „Korzystanie z przycisku
WPS” na stronie 175).
Scan to
Powoduje przełączenie pomiędzy trybem skanowania i kopiowania. Dioda LED przycisku Scan to jest włączana przy
przełączeniu do trybu skanowania i wyłączania po przełączeniu do trybu kopiowania.
1. Wprowadzenie
27
Omówienie panelu sterowania
3
Ekran wyświetlacza
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
4
Strzałki
Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości.
5
6
7
8
9
Menu
OK
Stop/Clear
Power/
Wakeup
Start
Otwiera tryb Menu i przewijanie dostępnych menu (patrz temat „Przegląd menu” na stronie 36).
Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
Włącza lub wyłącza zasilanie bądź wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
Rozpoczyna zadanie.
10
Back
Umożliwia powrót na wyższy poziom menu.
11
Status LED
Informuje o stanie urządzenia (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 112).
Eco
Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru, podczas drukowania z komputera i kopiowania
(patrz „Drukowanie ekologiczne” na stronie 60).
Direct USB
Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych na nośniku pamięci USB po podłączeniu go do gniazda USB z
przodu urządzenia.
12
13
1. Wprowadzenie
28
Omówienie panelu sterowania
13
C46xFW
1
1
2
3
20
19
18
4
5
17
6
7
8
16
9
10
6
15
11
12
13
14
WPS
Umożliwia łatwą konfigurację bezprzewodowego połączenia sieciowego bez komputera (patrz „Korzystanie z przycisku WPS” na
stronie 175).
ID Copy
Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy, na jednej stronie arkusza papieru (patrz „Kopiowanie
dokumentów identyfikacyjnych” na stronie 65).
3
Ekran wyświetlacza
Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
4
Kopiowanie
Przełącza na tryb kopiowania.
5
Faks
Przełącza na tryb faksu.
6
Strzałki
Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości.
2
1. Wprowadzenie
29
Omówienie panelu sterowania
7
Menu
Otwiera tryb Menu i przewijanie dostępnych menu (patrz temat „Przegląd menu” na stronie 36).
8
OK
Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
9
Klawiatura
numeryczna
Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych (patrz „Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 240).
10 Address
Book
Umożliwia zapisywanie często używanych numerów faksów lub wyszukiwanie zapisanych numerów faksów (patrz „Konfigurowanie
książki adresowej faksu” na stronie 242).
11 Redial/
Pause
Wybiera ponownie ostatnio wybrany numer faksu lub odebrany identyfikator dzwoniącego w trybie gotowości, lub wstawia pauzę
(-) w numerze faksu w trybie edycji (patrz „Ponowne wybieranie numeru faksu” na stronie 268).
12
Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
Stop/Clear
13 Power/
Wakeup
Włącza lub wyłącza zasilanie bądź wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
14
Rozpoczyna zadanie.
Start
15 On Hook
Dial
Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu. Przypomina to wykonywanie
połączenia w trybie głośnomówiącym (patrz „Odbieranie ręczne w trybie Tel” na stronie 275).
16
Umożliwia przejście na wyższy poziom menu.
17
Back
Skanowanie
18 Status LED
Przełącza na tryb skanowania.
Informuje o stanie urządzenia (patrz „Objaśnienie diod LED stanu” na stronie 112).
1. Wprowadzenie
30
Omówienie panelu sterowania
19
20
Eco
Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru, podczas drukowania z komputera i kopiowania (patrz
„Drukowanie ekologiczne” na stronie 60).
Direct USB
Umożliwia bezpośrednie drukowanie plików zapisanych na nośniku pamięci USB po podłączeniu go do gniazda USB z przodu
urządzenia.
1. Wprowadzenie
31
Włączanie urządzenia
1
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania.
Przełącz włącznik urządzenia, jeśli urządzenie jest w niego
wyposażone.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
(Power/
Wakeup) przez ok. 3 sekundy.
1
2
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
2
Zasilanie włączane jest automatycznie.
W przypadku C46xW naciśnij przycisk
(Power/Wakeup) na
panelu sterowania.
1. Wprowadzenie
32
Lokalna instalacja sterownika
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera
bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla
urządzenia podłączonego do sieci (patrz „Instalowanie sterownika przez
sieć” na stronie 163).
• Użytkownicy systemów Mac lub Linux powinni zapoznać się z
„Instalacja na komputerze Mac” na stronie 152 lub „Instalacja w
systemie Linux” na stronie 154.
3
Wybierz Połączenie USB na ekranie Skonfiguruj połączenie sieci
bezprzewodowej za pomocą kabla USB. Następnie kliknij Dalej.
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
W oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do
zainstalowania możesz wybrać aplikacje.
• Okno instalacji przedstawione w tym Podręcznik użytkownika może
różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego interfejsu.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
14
Windows
1
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Akcesoria >
Wszystkie programy > Start > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
2
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
1. Wprowadzenie
33
Ponowna instalacja sterownika
Jeśli drukarka nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby ponownie
zainstalować sterownik.
15
Windows
1
Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Odinstaluj oprogramowanie drukarki
Samsung.
2
3
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM i zainstaluj
sterownik ponownie (patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie
33).
1. Wprowadzenie
34
2. Przegląd menu i
konfiguracja podstawowa
Niniejszy rozdział zawiera informacje o ogólnej strukturze menu i podstawowych opcjach konfiguracji.
• Przegląd menu
36
• Ustawienia podstawowe urządzenia
42
• Nośniki i zasobnik
44
• Drukowanie podstawowe
56
• Kopiowanie podstawowe
62
• Skanowanie podstawowe
67
• Skanowanie podstawowe
69
• Korzystanie z nośnika pamięci USB
74
Przegląd menu
Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Niektóre nazwy menu w danym urządzeniu mogą się różnić w zależności od ich opcji lub modeli.
• Menu opisane są w Zaawansowanym podręczniku (patrz „Użyteczne menu ustawień” na stronie 217).
1
Uzyskiwanie dostępu do menu
1
2
3
4
5
6
Wybierz przycisk Faks, Kopiuj lub Skanuj na panelu sterowania w zależności od funkcji, jakiej chcesz użyć.
Naciskaj przycisk
(Menu), dopóki w dolnym wierszu nie zostanie wyświetlone odpowiednie menu, a następnie naciśnij przycisk OK.
Naciskaj strzałki do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji menu, a następnie naciśnij przycisk OK.
Jeśli ustawienie zawiera podmenu, powtórz krok 3.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Naciśnij przycisk
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
36
Przegląd menu
Funkcja faksua
Zaciemnienie
Normalny
Wys. przekaz.
Konfig. faksua
Wysylanie
Zmien domyslne
Przek. do faks
Licz.powt.wyb.
Rozdzielczosc
Przekaz odebrane
War. wyb. pon.
Zaciemnienie
Przek. do faks
Prefiks wyb.
Rozm. oryg.
Przek. do PC
Tryb ECM
Przek.i druk.
Potw. faks.
Wl.
Bezp. odbier.
Obr. potw.odb.
Wyl.
B. dokladna
Wyl.
Tr wybieraniab
Faks ze zdj.
Wl.
Ciemny+1- Ciemny+5
Jasny+5- Jasny+1
Rozdzielczosc
Standardowa
Dokladna
Rozm. oryg.
Drukuj
Odbieranie
Tryb odb.
Wysyl.do wielu
Dodaj strone
Licz.syg. odb.
Wysyl. opozn.
Anuluj zadanie
Naz.stemp.odb.
Wysyl.prioryt.
Raport autom.
Reczne wys/odb
Wl.
Wyl.
Kod rozp. odb.
Autom. zmniej.
Odrzuc rozmiar
Kon. faks.-sm.
Tryb DRPDb
a. Tylko C46xFW.
b. W zależności od kraju zakupu urządzenia ta opcja może być niedostępna.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
37
Przegląd menu
Funk. kopiow.
Rozm. oryg.
Dostosuj tlo
Konfig. kop.
Zmien domyslne
Zmn./powieksz
Wyl.
Rozm. oryg.
Zaciemnienie
Auto
Kopie
Normalny
Ulepsz poz. 1
Sort. kopii
Ciemny+1- Ciemny+5
Ulepsz poz. 2
Zmn./powieksz
Jasny+5- Jasny+1
Usun poziom 1- Usun
poziom 4
Zaciemnienie
Typ oryginalu
Tekst/zdjecie
Typ oryginalu
Dostosuj tlo
Zdjecie
Czasopismo
Tekst
Uklad
Normalny
2 str. na ark.
4 str. na ark.
Kopia ID
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
38
Przegląd menu
Funkcja skan.
Funkcja USB
Rozm. oryg.
Typ oryginalu
Rozdzielczosc
Tryb koloru
Format pliku
Zaciemnienie
Konfig. skan.
Zmien domyslne
USB - domyslny
Konfig. druku
Orientacja
Ekran
Pionowa
Ulepsz
Pozioma
Szczególowe
Kopie
[1 - 999]
Rozdzielczosc
Normalny
Usun tekst
Wyl.
Normalny
Minimum
Najlepszy
Normalny
Uwiezienie
Wyl.
Maksimum
Autom zm.wier.
Normalny
LF
Maksimum
LF+CR
Typ dokumentu
Emulacja
Standardowa
Typ emulacji
Zdjecie
Konfiguracja
Grafika biz
CAD
Str. internet.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
39
Przegląd menu
Konfig. syst.
Konfig.urzadz.
Konfig. pap.
Raport
Konserwacja
ID urzadzeniaa
Format papieru
Konfiguracja
Us. kom. brakuc
Numer faksua
Typ papieru
Info.mat.eksp.
Mat. ekspl.
Margines
Strona demo
Menedz. obr.
Data i czasa
Tryb zegara
a
Jezyk
Oszcz. energii
Autom. wyl.b
Zdarz. budz.
Dzwiek/Glosn.a
Ksiazka adr.a
Kolor niestan.
Dzwiek klaw.
Potw. faks.a
Regul. tonu
Dzwiek alarmu
Wyslany faksa
Glosnik
Dzwonek
Odebrano faksa
Numer seryjny
MaloTon-alarm
Zaplan.zadaniaa
Lim.czasu sys.
Niechc. faksa
Lim.czasu zad.
Konfig. sieci
Korekta wys.
Licz. zuzycia
Wilgotnosc
Opcje faksua
Autom. kontyn.
Zastep.papieru
DrukujPustaStr
Ustawienia Eko
a. Tylko C46xFW.
b. Tylko C46xW.
c. Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy w kasecie znajduje się już niewiele toneru.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
40
Przegląd menu
Siec
TCP/IP (IPv4)
Bezprzewodowy
DHCP
Wi-Fi WL/WYL
BOOTP
Wi-Fi Direct
Statyczny
Ustaw. WPS
TCP/IP (IPv6)
Ustaw. WLANa
Wlacz IPv6
WLAN - Domys.
Konfig. DHCPv6
Sygnal WLAN
Szyb. Ethernet
Wyczysc ustaw.
Natychmiast
Konfig. sieci
10Mb/s pol
Menedz.protok.
10Mb/s pelny
Aktywacja sieci
100Mb/s pol
Http Activate
100Mb/s pelny
WINS
SNMP V1/V2
UPnP(SSDP)
MDNS
SetIP
SLP
a. Tylko C46xFW.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
41
Ustawienia podstawowe urządzenia
• Ustawienia urządzenia można skonfigurować w sekcji Ustawienia
urządzenia programu Samsung Easy Printer Manager.
3
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Język: Umożliwia zmianę języka wyświetlanego na panelu
sterowania.
•
Data i czas: Ustawione data i godzina są używane do
opóźnionego faksowania i opóźnionego drukowania. Są one
drukowane na raportach. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe,
należy je zmienić.
- Użytkownicy systemów Windows i Mac powinni przejść do:
Samsung Easy Printer Manager >
(Przełącz w tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia, patrz „Ustawienia
urządzenia” na stronie 289.
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień
domyślnych urządzenia.
Aby zmienić ustawienia domyślne urządzenia, wykonaj następujące
czynności:
Wprowadź prawidłowy czas i datę za pomocą przycisków strzałek lub
za pomocą klawiatury numerycznej („Litery i cyfry na klawiaturze” na
stronie 240).
• Miesiąc = od 01 do 12
• Dzień = od 01 do 31
• Rok = wymagane cztery cyfry
• Godzina = od 01 do 12
W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
1
2
Wybierz
• Minuty = od 00 do 59
•
Tryb zegara: Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego
czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.
•
Oszczędzanie energii: Jeśli urządzenie nie jest używane przez
dłuższy czas, należy korzystać z tej funkcji w celu oszczędzania
energii.
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Konfiguracja systemu > Konfiguracja urządzenia.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
42
Ustawienia podstawowe urządzenia
• Po naciśnięciu przycisku Power/Wakeup, rozpoczęciu drukowania
lub otrzymaniu faksu urządzenie zostanie wybudzone z trybu
oszczędzania energii.
• W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfig. syst. >
Konfig.urzadz. > Zdarz. budz. > Wl.. Naciśnięcie dowolnego
przycisku oprócz przycisku Power/Wakeup powoduje wybudzenie
urządzenia z trybu oszczędzania energii.
•
4
5
6
Korekta wys.: Jakość wydruku różni się w zależności od
ciśnienia atmosferycznego panującego na wysokości nad
poziomem morza, na której urządzenie jest używane. Przed
ustawieniem wartości wysokości należy określić wysokość, na
której znajduje się urządzenie (patrz „Ustawianie wysokości” na
stronie 239).
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Aby skonfigurować inne przydatne ustawienia, zapoznaj się z
poniższymi łączami.
•
•
•
•
Patrz „Wprowadzanie różnych alfanumerycznych” na stronie 240.
Patrz „Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 240.
Patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 50.
Patrz „Konfigurowanie książki adresowej faksu” na stronie 242.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
43
Nośniki i zasobnik
W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do
urządzenia.
• Korzystanie z nośników druku, które nie są zgodne ze
specyfikacjami, może spowodować problemy lub konieczność
przeprowadzenia napraw. Naprawy takie nie są objęte gwarancją
ani umowami serwisowymi firmy Samsung.
2
Przegląd zasobnika
Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnice papieru.
1
2
3
• Nie należy korzystać z papieru do drukarek atramentowych. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może wywołać pożar.
• Do drukowania należy używać zalecanych nośników (patrz „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 125).
Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w
drukarce może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w rzadkich
przypadkach może spowodować pożar.
4
1 Pokrywa papieru
2 Blokada prowadnicy
3 Prowadnica długości
papieru
4 Prowadnica szerokości
papieru
Niedostosowanie prowadnicy skutkować może rejestracją,
przekrzywieniem obrazu lub zakleszczeniem papieru.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
44
Nośniki i zasobnik
3
Wkładanie papieru do zasobnika
2
Otwórz pokrywę papieru.
3
Naciśnij i odblokuj blokadę prowadnicy zasobnika i wyciągnij ręcznie
zasobnik. Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości
papieru i szerokości papieru.
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
1
Wysuń zasobnik papieru (patrz „Przegląd zasobnika” na stronie 44).
1
32
2
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
45
Nośniki i zasobnik
4
5
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne kartki przed ich załadowaniem.
1
2
Umieść papier stroną do drukowania do góry.
W przypadku papieru dłuższego niż Legal, naciśnij i odblokuj
blokadę prowadnicy w zasobniku i wyjmij zasobnik ręcznie.
Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości papieru i
szerokości papieru.
1
W przypadku papieru mniejszego niż Letter, naciśnij i odblokuj
blokadę prowadnicy w zasobniku i wciśnij zasobnik ręcznie.
Następnie dostosuj ustawienie prowadnicy długości papieru i
szerokości papieru.
2
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
46
Nośniki i zasobnik
• Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za daleko,
ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika.
7
Zamknij pokrywę papieru.
8
Włóż podajnik papieru.
9
Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla
zasobnika (patrz „Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 50).
• Nie należy używać papieru, którego krawędź wiodąca się podwija,
ponieważ mogłoby to spowodować zakleszczenie lub
pomarszczenie papieru.
• Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana,
może to spowodować zakleszczenia papieru.
6
Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu
papieru, nie powodując zgięć.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
47
Nośniki i zasobnik
4
Drukowanie na nośnikach specjalnych
W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne dla
zasobnika.
Aby sprawdzić gramaturę każdego arkusza, zapoznaj się z „Dane
techniczne nośnika druku” na stronie 125.
Zasobnika
Typy
Zwykły
●
Gruby
●
Cienki
●
Dokumentowy
●
Ustawienia urządzenia.
Kolor
●
Jeżeli urządzenie, z którego korzystasz, obsługuje funkcję wyświetlacza,
Brystol
●
możesz zmienić ustawienia używając przycisku
Etykiety
●
Z nadrukiem
●
Bawełna
●
Wtórny
●
Papier niepłowiejący
●
• W przypadku korzystania z nośników specjalnych zaleca się
podawanie po jednym arkuszu (patrz „Dane techniczne nośnika
druku” na stronie 125).
Fotografia na papierze
błyszczącym
●
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
Zdjęcie matowe
●
Ustawienie papieru urządzenia i sterownika musi być zgodne, aby uniknąć
błędów drukowania związanych z niewłaściwym papierem.
Aby zmienić ustawienie papieru na urządzeniu, w menu Samsung Easy
Printer Manager wybierz
(Przełącz na tryb zaawansowany) >
(Menu) na panelu
sterowania.
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania >
zakładka Papier > Typ (patrz: „Otwieranie okna preferencji drukowania” na
stronie 58).
a. Rodzaje papieru odpowiednie do zasobnika ręcznego:
(●: funkcja obsługiwana, pusta komórka: nieobsługiwany)
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
48
Nośniki i zasobnik
Etykiety
•
Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy
samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się
etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie
papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów
urządzenia.
•
Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej
niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez
urządzenie.
•
Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani
takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są w
inny sposób uszkodzone.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet
przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.
•
Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki:
-
Kleje: Muszą wytrzymywać stosowaną w urządzeniu temperaturę
utrwalania wynoszącą ok. 170°C.
-
Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych
miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się
odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co
może powodować poważne zakleszczenia.
-
Wygięcie: Muszą leżeć płasko, z wygięciem nieprzekraczającym
13 mm w żadną stronę.
-
Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami
lub innymi oznakami odklejania się.
Karton lub materiały o niestandardowych
rozmiarach
•
W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm
od krawędzi nośnika.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
49
Nośniki i zasobnik
Papier z nadrukiem
W przypadku wkładania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna
być skierowana w górę, a przednia krawędź nie może być wygięta. Jeżeli
wystąpią problemy z podawaniem papieru, obróć papier. Należy pamiętać,
że jakość druku nie jest gwarantowana.
5
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ
papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania.
• Ustawienie papieru urządzenia i sterownika musi być zgodne, aby
uniknąć błędów drukowania związanych z niewłaściwym papierem.
Aby zmienić ustawienie papieru na urządzeniu, w menu Samsung
Easy Printer Manager wybierz
(Przełącz na tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia.
Jeżeli urządzenie, z którego korzystasz, obsługuje funkcję
wyświetlacza, możesz zmienić ustawienia używając przycisku
(Menu) na panelu sterowania.
•
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania >
zakładka Papier > Typ (patrz: „Otwieranie okna preferencji
drukowania” na stronie 58).
Nadruki należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie
wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie wyparuje ani nie
spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania
go stosowanej w urządzeniu temperaturze utrwalania (ok. 170 °C)
przez okres 0,1 sekundy.
•
Atrament wykorzystany w papierze z nadrukiem musi być niepalny i nie
może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia.
•
Przed włożeniem papieru z nadrukiem upewnij się, że tusz na papierze
wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać
się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
1
2
Wybierz
3
Wybierz żądany zasobnik i opcję.
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Konfig. syst. > Konfig. pap. > Format papieru lub Typ
papieru.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
50
Nośniki i zasobnik
4
5
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
• Aby użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur,
wybierz kartę Papier > Rozmiar > Edytuj... i skonfiguruj Ustawienia
niestandardowego rozmiaru papieru w oknie Preferencje
drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na
stronie 58).
6
Korzystanie ze wspornika wyjściowego
W przypadku jednoczesnego drukowania dużej liczby stron
powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzewać. Nie należy
dotykać powierzchni ani dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci.
Zadrukowane strony układane będą w stos na wsporniku wyjściowym, a
wspornik umożliwi ich wyrównanie. Domyślnie drukarka przekazuje
wydruki do zasobnika wyjściowego.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
51
Nośniki i zasobnik
•
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
Nie należy ładować książeczek, broszur, folii ani dokumentów
mających inne niestandardowe właściwości.
8
Wkładanie oryginałów
7
Przygotowanie oryginałów
•
•
Nie należy wkładać papieru o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm
ani większych niż 216 x 356 mm.
Aby uniknąć zakleszczenia papieru, niskiej jakości wydruku i
uszkodzenia urządzenia, nie należy próbować wkładać poniższych
typów papieru:
-
kalka lub papier z kalką
-
papier powlekany
-
pelur albo cienki papier
-
pofałdowany albo pomarszczony papier
-
pogięty albo zwinięty papier
-
podarty papier
•
Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i spinacze.
•
Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn
korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć.
•
Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o różnych
rozmiarach i gramaturze.
Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysłania
faksem można użyć szyby skanera.
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
Na szybie skanera
Za pomocą szyby skanera można skanować i kopiować oryginały. Pozwala
to uzyskać najwyższą jakość skanowania, zwłaszcza dla obrazów
kolorowych lub w skali szarości. Upewnij się, czy w podajniku dokumentów
nie znajdują się oryginały. W przypadku wykrycia oryginałów w podajniku
dokumentów urządzenie najpierw odczyta dokumenty z podajnika, a
następnie z szyby.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
52
Nośniki i zasobnik
1
Unieś i otwórz pokrywę skanera.
2
Umieść oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
Ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w lewym górnym
rogu szyby.
3
Zamknij pokrywę skanera.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
53
Nośniki i zasobnik
• Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć
na jakość kopii i zużycie toneru.
• Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych
kropek na wydruku. Szybę należy zawsze utrzymywać w czystości
(patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
W podajniku dokumentów
1
Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić
poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.
2
Umieść oryginały w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną do
góry. Upewnij się, że dół stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi
papieru oznaczonemu w podajniku wejściowym dokumentów.
• W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy
unieść pokrywę skanera do pozycji zablokowania zawiasów i
zamknąć pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż
30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie
skanera.
• Należy uważać, aby nie rozbić szyby skanera. Może to spowodować
obrażenia ciała.
• Nie wolno kłaść dłoni na szybie podczas zamykania pokrywy
skanera. Pokrywa skanera może spaść na dłonie i zranić
użytkownika.
• Podczas kopiowania lub skanowania nie wolno patrzeć na światło
wewnątrz skanera. Można w ten sposób uszkodzić wzrok.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
54
Nośniki i zasobnik
3
Dopasuj prowadnice podajnika dokumentów do rozmiaru papieru.
Kurz na płycie podajnika dokumentów może spowodować
powstawanie czarnych linii na wydruku. Szybę należy zawsze
utrzymywać w czystości (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie
96).
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
55
Drukowanie podstawowe
Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj
się z Zaawansowanym podręcznikiem (patrz „Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania” na stronie 247).
3
Wybierz urządzenie z listy Wybleranle drukarki.
4
Podstawowe ustawienia drukowania, łącznie z liczbą kopii i
zasięgiem wydruku, można wybrać w oknie Drukuj.
9
Drukowanie
Użytkownicy systemów Mac, Linux lub Unix OS powinni zapoznać się
z Zaawansowany podręcznik (patrz „Drukowanie z komputera Mac” na
stronie 254 lub „Drukowanie w systemie Linux” na stronie 256).
Poniższe okno Preferencje drukowania dotyczy Notatnika w systemie
Windows 7.
1
2
Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.
Wybierz pozycję Drukuj z menu Plik.
Aby wykorzystać zaawansowane funkcje drukowania, kliknij opcję
Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj. (patrz „Otwieranie okna
preferencji drukowania” na stronie 58).
5
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub
polecenie Drukuj w oknie Drukuj.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
56
Drukowanie podstawowe
10
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia (
•
) na pasku zadań systemu Windows.
Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk
(Stop/Clear) na panelu sterowania.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
57
Drukowanie podstawowe
11
Otwieranie okna preferencji drukowania
4
Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje.
• Okno Preferencje drukowania przedstawione w tym podręczniku
użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia.
• Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania może być
widoczny znak ostrzegawczy,
lub
. Wykrzyknik
oznacza,
że można wybrać daną opcję, ale nie jest to zalecane. Znak (x)
oznacza, że danej opcji nie można wybrać z powodu ustawień
komputera lub środowiska.
1
2
Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany.
3
Wybierz urządzenie z listy Wybierz drukarkę.
Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno
Drukuj.
• Można zastosować funkcje Eco, aby zaoszczędzić papier i toner
przed drukowaniem (patrz „Easy Eco Driver” na stronie 283).
• Możesz sprawdzić bieżący stan urządzenia naciskając przycisk
Stan drukarki (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung” na stronie 291).
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
58
Drukowanie podstawowe
Korzystanie z ulubionych ustawień
Aby użyć zapisanych ustawień, wybierz je na karcie Ulubione.
Urządzenie będzie teraz drukować zgodnie z wybranymi ustawieniami.
Aby usunąć zapisane ustawienia, wybierz je na karcie Ulubione i kliknij
opcję Usuń.
Opcja Ulubione, która jest dostępna z każdej karty właściwości oprócz
karty Samsung, umożliwia zapisanie obecnych ustawień do przyszłego
zastosowania.
Aby zachować ustawienia w grupie Ulubione, wykonaj poniższe kroki:
12
1
2
Zmień ustawienia na odpowiednich kartach.
3
4
5
Kliknij przycisk Zapisz.
Korzystanie z pomocy
Wprowadź nazwę pozycji w polu tekstowym Ulubione.
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć
się więcej, i naciśnij klawisz F1 na klawiaturze.
Wprowadź nazwę i opis, a następnie wybierz żądaną ikonę.
Kliknij przycisk OK. Po zapisaniu w grupie Ulubione wszystkie
obecne ustawienia sterownika zostaną zachowane.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
59
Drukowanie podstawowe
13
Drukowanie ekologiczne
Funkcja Eco pozwala zmniejszyć zużycie toneru i papieru. Funkcja Eco
umożliwia także oszczędzanie zasobów drukowania i zapewnia
ekologiczne drukowanie.
Tryb ekologiczny włączany jest po naciśnięciu przycisku Eco w panelu
sterowania. Domyślne ustawienie trybu Eco to Wiele stron na arkusz (2) i
Oszczędzanie tonera. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w
zależności od modelu.
• Ustawienia urządzenia można skonfigurować w sekcji Ustawienia
urządzenia programu Samsung Easy Printer Manager.
- Użytkownicy systemów Windows i Mac powinni przejść do:
Samsung Easy Printer Manager >
(Przełącz w tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia, patrz „Ustawienia
urządzenia” na stronie 289.
Konfiguracja trybu ekologicznego z panelu
sterowania
1
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfig. syst. >
Konfig.urzadz. > Ustawienia Eko.
2
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Tryb domyslny: Zaznacz, aby włączyć lub wyłączyć tryb eco.
-
Wyl.: Wyłącza tryb eco.
-
Wl.: Włącza tryb eco.
Jeśli tryb ekologiczny zostanie włączony z hasłem z poziomu usługi
SyncThru™ Web Service (karta Ustawienia > Ustawienia urządzenia
> System > Ustawienia Eko) lub z poziomu programu Samsung Easy
Printer Manager (Ustawienia urządzenia > Eko), zostanie
wyświetlony komunikat Tr. gotowości. Aby zmienić stan trybu eco,
należy wprowadzić hasło.
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
60
Drukowanie podstawowe
•
Wybierz temp.: Zastosuj ustawienia usługi Syncthru™ Web
Service lub programu Samsung Easy Printer Manager. Zanim
wybierzesz tę opcję, skonfiguruj funkcję ekologiczną w usłudze
SyncThru™ Web Service (karta Ustawienia > Ustawienia
urządzenia > System > Ustawienia Eko) lub w programie
Samsung Easy Printer Manager (Ustawienia urządzenia >
Eko).
-
Domyślne Eco: Urządzenie skonfigurowane jest zgodnie z
trybem Domyślne Eco.
•
Hasło: Jeśli administrator wprowadził hasło do trybu ekologicznego,
należy je podać, aby możliwa była zmiana stanu.
Symulator wyników
Symulator wyników wskazuje wyniki zmniejszonej emisji dwutlenku
węgla, zużytej energii oraz ilość papieru zaoszczędzonego dzięki
zastosowanym ustawieniom.
•
Wyniki obliczane są w oparciu o założenie, że przy wyłączonym trybie
ekologicznym całkowita ilość zadrukowanego papieru to sto, z
wyłączeniem pustej strony.
•
Zapoznaj się ze wskaźnikiem dotyczącym CO2, energii oraz
opracowaniem IEA, wskaźnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Komunikacji Japonii oraz stroną www.remanufacturing.org.uk. Każdy
model charakteryzuje się innym wskaźnikiem.
Aby skonfigurować tryb Eco, otwórz kartę Eco. Jeśli wyświetlona jest ikona
•
Zużycie energii w trybie drukowania oznacza zużycie średnie.
trybu ekologicznego (
•
Wyświetlane ilości są jedynie szacunkowe, ponieważ rzeczywiste ilości
zależą od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera,
oprogramowania, metody połączenia, typu nośników [grubości],
rozmiarów nośników, złożoności zadania itp.
-
3
Niestand. Eco: Zmień wymagane wartości.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
Konfiguracja trybu eco sterownika
), oznacza to, że tryb jest włączony.
Opcje ekologiczne
•
Domyślne drukarki: Zastosowane są ustawienia z panelu sterowania
urządzenia.
•
Brak: Wyłącza tryb Eco.
•
Drukowanie ekologiczne: Włącza tryb eco. Włącz opcje trybu
ekologicznego, z których chcesz korzystać.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
61
Kopiowanie podstawowe
Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj
się z Zaawansowany podręcznik (patrz „Kopiowanie” na stronie 220).
Aby anulować zadanie kopiowania w jego trakcie, naciśnij przycisk
(Stop/Clear), a kopiowanie zostanie zatrzymane.
14
15
Kopiowanie podstawowe
1
Zmiana ustawień dla poszczególnych kopii
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania, dzięki czemu
można szybko i łatwo wykonać kopię.
(Kopiowanie) na panelu
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub większą liczbę arkuszy w automatycznym podajniku
dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz
„Wkładanie oryginałów” na stronie 52).
3
Jeśli przy użyciu przycisków panelu sterowania chcesz dostosować
ustawienia kopiowania, takie jak Zmn./powieksz, Zaciemnienie,
Kontrast, Typ oryginalu i inne (patrz „Zmiana ustawień dla
poszczególnych kopii” na stronie 62).
4
W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków
strzałek lub klawiatury numerycznej.
5
Naciśnij przycisk
• Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie dwukrotnie
naciśnięty przycisk
(Stop/Clear), wszystkie opcje ustawione dla
bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone
do stanu domyślnego. Ewentualnie zostaną one automatyczne
przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania
kopii.
• Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu (patrz
„Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 36).
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
(Start).
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
62
Kopiowanie podstawowe
Zaciemnienie
Zaciemnienie
Jeśli oryginał zawiera wyblakłe zaznaczenie i ciemne obrazy, można
dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii.
Menu Zaciemnienie pozwala zwiększyć lub zmniejszyć różnicę pomiędzy
jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
1
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
(Kopiowanie) na panelu
2
Na panelu sterowania wybierz
Zaciemnienie.
3
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
(Menu) > Funk. kopiow. >
Na przykład opcja Jasny+5 jest najjaśniejsza, a Ciemny+5
najciemniejsza.
4
Naciśnij przycisk
gotowości.
1
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
(Kopiowanie) na panelu
2
Na panelu sterowania wybierz
Zaciemnienie.
3
4
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Menu) > Funk. kopiow. >
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Oryginał
Opcja oryginał służy do poprawiania jakości kopii poprzez wybranie
dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
63
Kopiowanie podstawowe
1
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
(Kopiowanie) na panelu
Kopia pomniejszona lub powiększona
Rozmiar dokumentu kopiowanego z podajnika dokumentów lub szyby
skanera można pomniejszyć lub powiększyć o 25–400%.
2
Wybierz
(Menu) > Funk. kopiow. > Typ oryginalu na panelu
sterowania.
• Funkcja ta może nie być dostępna w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
3
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
• Jeśli włączony jest tryb ekologiczny, funkcje zmniejszania i
zwiększania nie są dostępne.
•
Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie
tekst.
•
Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających
tekst i zdjęcia.
Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii
1
Jeśli tekst wydruku jest niewyraźny, wybierz opcję Tekst, aby uzyskać
wyraźny tekst.
4
•
Zdjecie: używany, gdy oryginałami są zdjęcia.
•
Czasopismo: używany, gdy oryginałem jest czasopismo.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
(Kopiowanie) na panelu
2
Wybierz
(Menu) > Funk. kopiow. > Zmn./powieksz na panelu
sterowania.
3
4
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
64
Kopiowanie podstawowe
Aby wyskalować kopię bezpośrednio, wprowadzając
współczynnik skalowania:
1
16
Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
C46xW: Upewnij się, że dioda LED przycisku Scan to jest
wyłączona.
Urządzenie może drukować oryginały dwustronne na pojedynczym
arkuszu.
C46xFW: Naciśnij przycisk
sterowania.
Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza
papieru, a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru
oryginału. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich
dokumentów, takich jak wizytówki.
(Kopiowanie) na panelu
2
Wybierz
(Menu) > Funk. kopiow. > Zmn./powieksz > Wlasne
na panelu sterowania.
3
Wprowadź żądany rozmiar kopii za pomocą klawiatury
numerycznej.
• Aby skorzystać z tej funkcji, oryginał należy umieścić na szybie
skanera.
4
5
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
• Jeśli urządzenie ustawione jest w tryb Eco, ta funkcja nie jest
dostępna.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Procedura zależy od modelu.
W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii
mogą pojawić się czarne linie.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
65
Kopiowanie podstawowe
1
2
Naciśnij przycisk ID Copy na panelu sterowania.
5
Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera, zgodnie ze
wskazaniami strzałek. Następnie zamknij pokrywę skanera.
6
Naciśnij przycisk
Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do
szyby skanera, zgodnie ze wskazaniami strzałek. Następnie zamknij
pokrywę skanera.
3
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wloz przed. str i nacis.
[Start].
4
Naciśnij przycisk
(Start).
(Start).
Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i
wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. [Start].
• Jeśli nie naciśniesz przycisku
przednia strona.
(Start), skopiowana zostanie tylko
• Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku, pewne fragmenty
mogą nie zostać wydrukowane.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
66
Skanowanie podstawowe
Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach skanowania, zapoznaj
się z Zaawansowany podręcznik (patrz „Funkcje skanowania” na
stronie 258).
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
C46xFW: Na panelu sterowania wybierz
do PC > Komputer lok..
17
LUB
Skanowanie podstawowe
C46xW: Naciśnij przycisk Scan to > Skanuj do PC > Komputer
lok. na panelu sterowania.
Poniżej przedstawiono standardową procedurę skanowania oryginałów.
Jest to podstawowa metoda skanowania dla urządzenia podłączonego za
pomocą kabla USB.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Niedostępny, sprawdź
połączenie portów lub wybierz opcję Włącz skanowanie z panelu
urządzenia w aplikacji Samsung Easy Printer Manager >
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie przycisku
OK, aby przejść dalej do menu niższego poziomu.
• Aby skanować za pomocą sieci, zapoznaj się z Zaawansowanym
podręcznikiem (patrz „Skanowanie z urządzenia podłączonego do
sieci” na stronie 259).
(skanowanie) > Skanuj
Przełącz na tryb zaawansowany > Ustawienia skanowania do
komputera.
3
Wybierz miejsce docelowe skanowania i naciśnij przycisk OK.
Domyślne ustawienie to Moje dokumenty.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
67
Skanowanie podstawowe
• Możesz utworzyć i zapisać profil często stosowanych ustawień.
Profile można dodawać i usuwać oraz zapisywać w różnych
miejscach.
• Aby zmienić ustawienia, otwórz aplikację Samsung Easy Printer
Manager >
przełącz na tryb zaawansowany > Ustawienia
skanowania do komputera.
4
5
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Rozpocznie się skanowanie.
Zeskanowany obraz zostanie zapisany na komputerze, w folderze
C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Moje dokumenty. Zapisany
folder może wyglądać inaczej w zależności od systemu i używanej
aplikacji.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
68
Skanowanie podstawowe
18
• Tylko C46xFW.
Przygotowanie do korzystania z faksu
• Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach faksowania,
zapoznaj się z Zaawansowany podręcznik (patrz „Funk. faksu” na
stronie 268).
• Urządzenia nie można używać jako faksu przez telefon internetowy.
Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług internetowych.
• Zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej telefonii analogowej
(PSTN: publicznej komutowanej sieci telefonicznej) przy
podłączaniu linii telefonicznej w celu skorzystania z faksu. Jeśli
używane są inne usługi Internetowe (DSL, ISDN, VoIP), można
polepszyć jakość połączenia, korzystając z mikrofiltra. Mikrofiltr
eliminuje niepotrzebne zakłócenia i poprawia jakość połączenia,
również internetowego. Ponieważ mikrofiltr DSL nie jest dostarczany
z urządzeniem, w celu używania filtra należy skontaktować się z
dostawcą usług internetowych.
1 Port linii telefonicznej
2 Mikrofiltr
3 Modem DSL/linia telefoniczna
(patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów należy podłączyć
dostarczony przewód telefoniczny do telefonicznego gniazda ściennego
(patrz „Widok z tyłu” na stronie 26). Informacje o podłączaniu zawiera
Skrócona instrukcja instalacji. Sposób podłączenia urządzenia do linii
telefonicznej różni się w zależności od kraju.
19
Wysyłanie faksu
W celu umieszczenia oryginałów można skorzystać z podajnika
dokumentów lub szyby skanera. Jeśli oryginały zostaną umieszczone
w podajniku dokumentów i na szybie skanera, urządzenie najpierw
odczyta oryginały z podajnika dokumentów, ponieważ podajnik ten ma
wyższy priorytet skanowania.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
Naciśnij przycisk
(faks) na panelu sterowania.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
69
Skanowanie podstawowe
3
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz
temat „Dostosowywanie ustawień dokumentu” na stronie 72).
Ręczne wysyłanie faksu
4
Wprowadź docelowy numer faksu (patrz „Litery i cyfry na
klawiaturze” na stronie 240).
Aby wysłać faks za pomocą funkcji
5
Naciśnij przycisk
(Start) na panelu sterowania. Urządzenie
rozpocznie skanowanie i wysyłanie faksu do określonych miejsc
docelowych.
• Jeżeli chcesz faksować bezpośrednio z komputera, użyj programu
Samsung Network PC Fax (patrz „Wysyłanie faksu z komputera” na
stronie 269).
• Aby anulować zadanie faksowania, należy nacisnąć przycisk
(Stop/Clear), zanim urządzenie rozpocznie transmisję.
• Jeśli używana jest szyba skanera, urządzenie wyświetli monit o
umieszczenie na niej następnej strony.
(On Hook Dial), dostępnej z panelu
sterowania, wykonaj poniższe kroki.
Jeśli urządzenie to model ze słuchawkę, możesz wysłać faks
korzystając ze słuchawki (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
3
Naciśnij przycisk
4
Naciśnij przycisk
(On Hook Dial) na panelu sterowania lub
podnieś słuchawkę.
5
Wprowadź numer faksu, korzystając z klawiatury numerycznej na
panelu sterowania.
6
Naciśnij przycisk
(Start) na panelu sterowania, gdy usłyszysz,
że urządzenie odbierające nadaje wysoki sygnał faksu.
(faks) na panelu sterowania.
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz
temat „Dostosowywanie ustawień dokumentu” na stronie 72).
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
70
Skanowanie podstawowe
6
Wysyłanie faksu do wielu odbiorców
Wprowadź numer drugiego odbiorcy faksu i naciśnij przycisk OK.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie kolejnego
numeru w celu wysłania dokumentu.
Można użyć funkcji wysyłania do wielu odbiorców, który umożliwia wysłanie
faksu do wielu lokalizacji. Oryginały są automatycznie zapisywane w
pamięci i wysyłane do zdalnej stacji. Przesłane oryginały są automatycznie
usuwane z pamięci.
7
Ta funkcja wysyłania faksu jest niedostępna, jeśli wybrano ustawienie
bardzo dokładnej jakości lub jeśli faks jest w kolorze.
Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk OK, gdy
zostanie wyświetlony komunikat Tak, a następnie powtórz
czynności 5 i 6.
• Można dodać do 10 adresatów.
• Po wprowadzeniu jednego numeru wybierania grupowego nie
można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
3
Naciśnij przycisk
4
Na panelu sterowania wybierz opcje
Wysyl.do wielu.
5
Wprowadź numer pierwszego odbiorcy faksu i naciśnij przycisk OK.
8
(faks) na panelu sterowania.
Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksów na podane numery w
kolejności ich wprowadzenia.
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz
temat „Dostosowywanie ustawień dokumentu” na stronie 72).
(Menu) > Funkcja faksu >
Po wysłaniu faksów drukowany jest raport wysyłania wielokrotnego.
20
Odbieranie faksu
Możesz nacisnąć numer szybkiego wybierania lub użyć wybierania
grupowego, korzystając z przycisku
Po zakończeniu wprowadzania numerów faksu wybierz opcję Nie
po wyświetleniu monitu Inny numer?, a następnie naciśnij przycisk
OK.
(Address Book).
Urządzenie jest fabrycznie ustawione w trybie faksu. W przypadku
nadejścia faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej liczbie
dzwonków i automatycznie odbiera faks.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
71
Skanowanie podstawowe
•
21
Dostosowywanie ustawień dokumentu
Przed uruchomieniem faksu, w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości
zmień następujące ustawienia zgodnie ze stanem oryginału.
• W przypadku transmisji pamięci tryb B. dokladna nie jest dostępny.
Ustawienie rozdzielczości zostanie automatycznie zmienione na
Dokladna.
W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie przycisku OK,
aby przejść dalej do menu niższego poziomu.
• Jeśli w urządzeniu ustawiona jest rozdzielczość B. dokladna, a faks
odbierający nie obsługuje rozdzielczości B. dokladna, urządzenie
będzie transmitować faks z użyciem najwyższego trybu
rozdzielczości obsługiwanego przez faks odbierający.
Rozdzielczosc
Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre wyniki w przypadku używania
typowych oryginałów tekstowych. Jednak w przypadku wysyłania
oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia można dostosować
rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości.
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) >
Dźwięk/
Głośn.(Menu) > Funkcja faksu > Rozdzielczosc.
2
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Standardowa: oryginały ze znakami normalnej wielkości.
•
Dokladna: oryginały zawierające małe znaki lub cienkie linie
albo oryginały wydrukowane na drukarce igłowej.
B. dokladna: oryginały zawierające bardzo drobne szczegóły.
Tryb B. dokladna jest włączany tylko wtedy, gdy urządzenie, z
którym nawiązywana jest komunikacja, również obsługuje taką
rozdzielczość.
•
3
Faks ze zdj.: oryginały zawierające odcienie szarości lub
zdjęcia.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
72
Skanowanie podstawowe
Zaciemnienie
Można wybrać stopień zaciemnienia dokumentu oryginalnego.
Ustawienie zaciemnienia dotyczy bieżącego zadania faksowania. Aby
zmienić ustawienie domyślne (patrz „Faks” na stronie 224).
1
Na panelu sterowania wybierz
faksu > Zaciemnienie.
2
3
Wybierz żądany poziom zaciemnienia.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Faks) >
(Menu) > Funkcja
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
73
Korzystanie z nośnika pamięci USB
W tym rozdziale znajduje się opis korzystania z nośnika pamięci USB w
urządzeniu.
22
Informacje o pamięci USB
23
Podłączanie nośnika pamięci USB
Podnieś lekko pokrywę skanera i włóż nośnik pamięci USB do portu USB.
Przed użyciem urządzenia zamknij pokrywę skanera.
Nośniki pamięci USB mają różne pojemności, pozwalające zapewnić
więcej miejsca na zapisywanie dokumentów, prezentacji, pobranych plików
muzycznych i wideo, zdjęć wysokiej rozdzielczości lub jakichkolwiek innych
plików, które należy zapisać lub przenieść.
Przy użyciu nośnika pamięci USB można wykonać następujące czynności
w urządzeniu:
•
zeskanować dokumenty i zapisać je w pamięci USB;
•
wydrukować dane zapisane w pamięci USB;
•
przywrócić pliki kopii zapasowej do pamięci urządzenia;
•
sformatować pamięć USB;
•
sprawdzić dostępną ilość pamięci.
Gniazdo pamięci USB z przodu urządzenia jest przeznaczone dla nośników
pamięci w wersji USB V1.1 i USB V2.0. Urządzenie obsługuje pamięci USB
z systemem plików FAT16/FAT32 i rozmiarem sektora 512 bajtów.
System plików pamięci USB można sprawdzić u sprzedawcy.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
74
Korzystanie z nośnika pamięci USB
Można używać tylko dopuszczonych nośników pamięci USB ze złączem
wtykowym typu A.
A
24
Skanowanie na nośnika pamięci USB
B
• Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu (patrz
„Uzyskiwanie dostępu do menu” na stronie 36)
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby
przejść dalej do menu niższego poziom.
Należy używać tylko metalowych/ekranowanych nośników pamięci USB.
Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie
zeskanowanego obrazu w pamięci USB.
Należy używać wyłącznie zgodnej pamięci USB, w przeciwnym razie
urządzenie może nie rozpoznać pamięci.
• Nie odłączaj nośnika pamięci USB podczas pracy urządzenia, ani w
trakcie zapisywania do albo odczytywania z pamięci USB.
Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych w
wyniku nieprawidłowej eksploatacji.
• Jeśli nośnik pamięci USB posiada funkcje, takie jak ustawienia
zabezpieczeń i hasła, urządzenie może nie wykryć ich
automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące tych funkcji
można znaleźć w instrukcji obsługi nośnika pamięci USB.
Skanowanie
1
2
Podłącz nośnik pamięć USB do gniazda pamięci USB urządzenia.
3
Na panelu sterowania wybierz opcje
USB > OK.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
(skanowanie) > Skanuj do
Urządzenie rozpocznie skanowanie.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
75
Korzystanie z nośnika pamięci USB
3
4
5
Aby zeskanować wiele stron, wybierz Yes, gdy wyświetlony zostanie
komunikat Another Page? Yes/No. Po zakończeniu skanowania można
odłączyć nośnik pamięci USB od urządzenia.
Dostosowywanie opcji skanowania na USB
Dla każdego zadania skanowania do USB można określić rozmiar obrazu,
format pliku lub tryb koloru.
Wybierz żądany stan i naciśnij przycisk OK.
Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić inne opcje.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Można zmienić domyślne ustawienia skanowania. Patrz Zaawansowany
podręcznik.
25
1
Na panelu sterowania wybierz opcje
(skanowanie) >
> Funk. skanowania > Funkcja USB.
2
Wybierz żądaną opcję ustawień.
Można bezpośrednio wydrukować pliki zapisane w pamięci USB.
•
Rozm. oryg.: Umożliwia ustawienie rozmiaru obrazu.
Typy plików obsługiwane przez funkcję wydruku bezpośredniego.
•
Typ oryginalu: Umożliwia ustawienie typu oryginalnego
dokumentu.
•
•
Rozdzielczosc: Umożliwia ustawienie rozdzielczości obrazu.
•
Tryb kolor: Umożliwia ustawienie trybu koloru. W przypadku
wybrania ustawienia Mono w tej opcji nie można wybrać formatu
JPEG w opcji Format plik.
•
Format plik: Umożliwia ustawienie formatu pliku, w jakim są
zapisywane obrazy. W przypadku wybrania formatu JPEG w tej
opcji nie jest możliwe wybranie ustawienia Mono w opcji Tryb
koloru.
•
(Menu)
Drukowanie z nośnika pamięci USB
PRN: Zgodne są tylko pliki utworzone za pomocą dostarczonego
sterownika w urządzeniu.
Wydruk będzie inny w przypadku drukowania plików PRN utworzonych
na innym urządzeniu.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF wersja 1.7 lub niższa.
Zaciemnienie: Umożliwia ustawienie poziomu jasności
oryginału.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
76
Korzystanie z nośnika pamięci USB
Aby wydrukować dokument z nośnika pamięci
USB
1
Podłącz nośnik pamięci USB do gniazda pamięci USB urządzenia i
naciśnij przycisk Direct USB.
2
3
Wybierz opcję Druk z USB.
26
Zarządzanie pamięcią USB
Pliki obrazów zapisane w pamięci USB można usuwać pojedynczo lub
wszystkie naraz poprzez sformatowanie nośnika.
Jeśli przed nazwą folderu jest znak [+] lub litera [D], to zawiera on
przynajmniej jeden plik lub folder.
Wybierz żądany folder lub plik i naciśnij przycisk OK.
Jeśli przed nazwą folderu jest znak [+] lub litera [D], to zawiera on
przynajmniej jeden plik lub folder.
4
5
Wybierz lub wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.
Naciśnij przycisk OK, Start lub Druk, aby rozpocząć drukowanie
wybranego pliku.
Po wydrukowaniu pliku zostanie wyświetlony monit o wydrukowanie
kolejnego zadania.
6
7
Po usunięciu plików lub ponownym sformatowaniu pamięci USB nie
można odtworzyć plików. W związku z tym przed usunięciem danych
należy się upewnić, że nie są one już potrzebne.
Usuwanie pliku obrazu
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja Tak, aby
wydrukować kolejne zadanie i powtórz czynności od punktu 2.
1
Podłącz nośnik pamięci USB do gniazda pamięci USB urządzenia i
naciśnij przycisk Direct USB.
W przeciwnym razie naciskaj przycisk strzałki w lewo/prawo w celu
wybrania opcji Nie i naciśnij przycisk OK.
2
3
4
Wybierz Zarz. plikami > Usuń i naciśnij OK.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Wybierz plik do usunięcia i naciśnij przycisk OK.
Wybierz opcję Tak.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
77
Korzystanie z nośnika pamięci USB
5
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
4
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Formatowanie pamięci USB
1
Podłącz nośnik pamięci USB do gniazda pamięci USB urządzenia i
naciśnij przycisk Direct USB.
2
3
4
Wybierz Zarz. plikami > Format i naciśnij OK.
Wybierz opcję Tak.
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Sprawdzanie stanu pamięci USB
Można sprawdzić pojemność pamięci dostępnej dla skanowania i
zapisywania dokumentów.
1
Podłącz nośnik pamięci USB do gniazda pamięci USB urządzenia i
naciśnij przycisk Direct USB.
2
3
Wybierz opcję Sprawdź miejsce.
Zostanie wyświetlona dostępna pojemność pamięci.
2. Przegląd menu i konfiguracja podstawowa
78
3. Konserwacja
Ten rozdział zawiera informacje na temat zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji
dostępnych dla urządzenia.
• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów
80
• Dostępne materiały eksploatacyjne
81
• Dostępne części do konserwacji
83
• Przechowywanie kasety z tonerem
84
• Rozprowadzanie tonera
86
• Wymiana kasety z tonerem
88
• Wymiana pojemnika na zużyty toner
90
• Monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
94
• Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru
95
• Czyszczenie urządzenia
96
• Wskazówki dotyczące przenoszenia i
przechowywania urządzenia
100
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Aby uzyskać listę dostępnych materiałów eksploatacyjnych i części do konserwacji,
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Aby zamówić materiały eksploatacyjne, akcesoria i części do konserwacji zatwierdzone przez firmę Samsung, należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Samsung lub ze sprzedawcą urządzenia. Można również odwiedzić witrynę www.samsung.com/supplies, wybrać swój kraj/region i otrzymać
informacje kontaktowe serwisu.
3. Konserwacja
80
Dostępne materiały eksploatacyjne
Gdy materiały eksploatacyjne zużyją się, dla urządzenia można zamówić następujące typy materiałów:
Średnia wydajnośća
Typ
Kaseta z tonerem
Nazwa części
• Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem przy ciągłej eksploatacji: Ok. 1 500 stron
standardowych (czarny)
• K406 (CLT-K406S): Czarny
• Średnia wydajność kasety z tonerem kolorowym przy ciągłym drukowaniu: Ok. 1 000 stron
standardowych (żółty/amarantowy/błękitny)
• M406 (CLT-M406S):
Amarantowy
• C406 (CLT-C406S): błękitny
• Y406 (CLT-Y406S): Żółty
Jednostka
przetwarzania obrazu
Około 16 000 obrazówb
CLT-R406
Pojemnik na zużyty
toner
Około 7 000 obrazówb
CLT-W406
a. Deklarowana wydajność zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798. Liczba stron może zależeć od środowiska operacyjnego, przerw w drukowaniu, grafiki, typu i rozmiaru nośnika.
b. Liczba obrazów jest oparta na jednym kolorze na każdej stronie. W przypadku drukowania dokumentów w pełnym kolorze (błękitny, amarantowy, żółty, czarny) okres eksploatacji
elementu zostanie skrócony o 25%.
Czas eksploatacji kasety z tonerem może być różny w zależności od opcji, stopnia pokrycia oraz trybu pracy.
Nowe kasety z tonerem lub inne materiały eksploatacyjne należy kupować w tym samym kraju, gdzie jest używane urządzenie. W przeciwnym razie nowe
kasety lub inne materiały eksploatacyjne będą nieobsługiwane przez urządzenie z powodu specyficznych dla każdego kraju różnic w konfiguracji kasety
lub materiałów.
3. Konserwacja
81
Dostępne materiały eksploatacyjne
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem,
innych niż firmy Samsung, na przykład napełnianych lub odnawianych.
Firma Samsung nie gwarantuje jakości kaset z tonerem innych niż
oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług serwisowych
lub naprawczych wynikających z korzystania z nieoryginalnych kaset z
tonerem Samsung nie są pokrywane w ramach gwarancji na
urządzenie.
3. Konserwacja
82
Dostępne części do konserwacji
Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Wymiana części do konserwacji może być
przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego zakupiono urządzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany
żadnych części do konserwacji po upływie okresu „średniej wydajności”.
Części do konserwacji są wymieniane w określonych odstępach czasu, aby zapobiec problemom z jakością drukowania i podawaniem papieru związanym
ze zużytymi częściami (patrz tabela poniżej). Ma to na celu utrzymanie optymalnej sprawności urządzenia. Wymienione poniżej części zamienne powinny
zostać wymienione, gdy skończy się ich okres eksploatacji.
Średnia wydajnośća
Części
Zesp. utrwal.
Około 20 000 czarnych lub 5 000 kolorowych stron
Wałek transferowy
Około 20 000 stron
Wałek podawania
Około 20 000 stron
Wałek odbierająca
Około 20 000 stron
Średni pas transferowy (ITB)
Około 20 000 stron w trybie czarno-białym lub 5 000 w trybie kolorowym
Wałek automatycznego
Około 20 000 stron
b
podajnika dokumentów (ADF)
Podkładka automatycznego
podajnika dokumentów (ADF)
Około 20 000 stron
b
a. Zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz złożoności zadania.
b. Tylko C46xFW.
3. Konserwacja
83
Przechowywanie kasety z tonerem
Kasety z tonerem zawierają elementy wrażliwe na światło, temperaturę i
wilgoć. Firma Samsung sugeruje, aby przestrzegać podanych zaleceń.
Pozwoli to zapewnić najwyższą wydajność i jakość oraz najdłuższy czas
pracy nowej kasety z tonerem Samsung.
Kasetę należy przechowywać w tym otoczeniu, w którym będzie używana
drukarka. Powinno być to pomieszczenie o kontrolowanej temperaturze i
wilgotności. Kaseta z tonerem powinna pozostać w oryginalnym,
zamkniętym opakowaniu aż do momentu instalacji. Jeśli oryginalne
opakowanie nie jest dostępne, należy przykryć górny otwór kasety
papierem i przechowywać ją w ciemnej szafce.
Otwarcie opakowania kasety spowoduje znaczący spadek przydatności do
użycia i czasu pracy. Nie należy przechowywać na podłodze. Po wyjęciu
kasety z tonerem z drukarki należy ją zawsze prawidłowo przechowywać
zgodnie z poniższymi zaleceniami.
•
Wewnątrz torby ochronnej zachowanej z oryginalnego opakowania;
•
Przechowywać poziomo (nie stawiać pionowo), tą samą stroną do góry,
jak przy zainstalowaniu w maszynie.
•
Nie należy przechowywać materiałów eksploatacyjnych w niżej
opisanych warunkach:
-
temperaturze wyższej niż 40 °C.
-
wilgotności mniejszej niż 20% lub większej niż 80%.
-
w środowisku cechującym się gwałtownymi zmianami temperatury
lub wilgotności.
-
w miejscu wystawionym na bezpośrednie oddziaływanie promieni
słonecznych lub oświetlenia pokojowego.
-
miejscu zakurzonym.
-
samochodzie (w przypadku przechowywania przez dłuższy czas).
-
w środowisku w którym występują gazy korozyjne.
-
w środowisku o dużym stopniu zasolenia powietrza.
1
Instrukcja obsługi
•
Nie wolno narażać kasety na niepotrzebne wibracje lub wstrząsy.
2
Korzystanie z kaset z tonerem
Firma Samsung nie zaleca i nie aprobuje używania kaset z tonerem innych
niż wyprodukowane przez firmę Samsung (w tym kaset bezmarkowych, z
marką sklepu, ponownie napełnianych lub ponownie produkowanych).
Gwarancja na drukarkę Samsung nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez użycie kaset ponownie napełnianych,
regenerowanych lub wyprodukowanych przez inne firmy.
3. Konserwacja
84
Przechowywanie kasety z tonerem
3
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem
Szacowany okres eksploatacji kasety (okres przydatności kasety z tonerem
do użycia) jest uzależniony od ilości tonera wymaganej do zadań wydruku.
Rzeczywista liczba wydruków może być różna w zależności od gęstości
zadruku stron, środowiska pracy, stopnia pokrycia obrazu, przerw w
drukowaniu, typu i/lub rozmiaru nośnika. Na przykład drukowanie dużej
liczby grafik powoduje wyższe zużycie toneru i może spowodować
konieczność częstszej wymiany kasety z tonerem.
3. Konserwacja
85
Rozprowadzanie tonera
Gdy zaraz nastąpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:
•
Na wydruku występują białe plamy, wydruk jest jasny lub występują różnice w gęstości.
•
Dioda LED Status miga na czerwono. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat dotyczący tonera z informacją o jego małej ilości.
•
Informacje o kasetach, w których jest mało toneru, są wyświetlane w oknie programu Stan drukarki Samsung (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan
drukarki Samsung” na stronie 291).
W takim przypadku można czasowo polepszyć jakość druku, rozprowadzając toner pozostały w kasecie. W niektórych przypadkach białe plamy i jasny
wydruk będą nadal występować nawet po rozprowadzeniu tonera.
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• Nie używaj ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mogą one zarysować bęben kasety.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
• Podczas otwierania modułu skanera należy przytrzymać podajnik dokumentów i moduł skanowania razem.
• Drukowanie przy braku toneru może poważnie uszkodzić urządzenie.
3. Konserwacja
86
Rozprowadzanie tonera
3. Konserwacja
87
Wymiana kasety z tonerem
• Potrząśnij dokładnie kasetą z tonerem, pozwoli to poprawić początkową jakość druku.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• Nie używaj ostrych przedmiotów, np. noża lub nożyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mogą one zarysować bęben kasety.
• Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
• Podczas otwierania modułu skanera należy przytrzymać podajnik dokumentów i moduł skanowania razem.
• Drukowanie przy braku toneru może poważnie uszkodzić urządzenie.
Gdy kaseta z tonerem osiągnie koniec szacowanego czasu eksploatacji, na komputerze wyświetlone zostanie okno Stan drukarki Samsung wskazujące
na konieczność wymiany kasety.
3. Konserwacja
88
Wymiana kasety z tonerem
3. Konserwacja
89
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Po wygaśnięciu terminu przydatności do użytku pojemnika na zużyty toner na ekranie panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat z tym związany,
informujący o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner. Należy sprawdzić rodzaj pojemnika na zużyty toner dla danego urządzenia (patrz
„Dostępne materiały eksploatacyjne” na stronie 81). Informacje o instalacji pojemnika na zużyty toner można znaleźć w podręczniku instalacji pojemnika
na zużyty toner, załączonym do zestawu.
• Cząsteczki toneru mogą być uwalniane wewnątrz urządzenia, ale nie oznacza to uszkodzenia urządzenia. W przypadku wystąpienia problemów z
jakością druku, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
• Pojemnik ze zużytym tonerem należy ostrożnie wyciągać z urządzenia, uważając, aby go nie upuścić z rąk.
• Pojemnik na zużyty toner należy położyć na płaskiej powierzchni, aby nie rozsypać toneru.
Nie wolno potrząsać ani odwracać pojemnika.
3. Konserwacja
90
Wymiana pojemnika na zużyty toner
3. Konserwacja
91
Wymiana zespołu obrazowania
Gdy okres eksploatacji zespołu obrazowania wygaśnie, na komputerze zostanie wyświetlone okno Stan drukarki Samsung wskazujące na konieczność
wymiany zespołu obrazowania. Jeżeli moduł nie zostanie wymieniony, urządzenie przestanie drukować.
• Do otwierania opakowania zespołu obrazowania nie wolno używać ostrych przedmiotów, takich jak nóż lub nożyczki. Może to doprowadzić do
uszkodzenia powierzchni zespołu obrazowania.
• Uważaj, aby nie zadrapać powierzchni zespołu obrazowania.
• Aby zapobiec uszkodzeniu zespołu obrazowania, nie należy wystawiać go na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy
przykryć go kartką papieru.
• Przed zamknięciem pokrywy przedniej upewnij się, że kasety z tonerem zostały poprawnie zainstalowane.
3. Konserwacja
92
Wymiana zespołu obrazowania
3. Konserwacja
93
Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych
W przypadku częstych zakleszczeń papieru lub problemów z drukowaniem należy sprawdzić liczbę stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez
urządzenie. W razie potrzeby należy wymienić odpowiednie części.
W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.
1
2
3
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja > Mat. ekspl..
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
•
Razem: wyświetla łączną liczbę wydrukowanych stron.
•
Skanowanie ADF: Wyświetla liczbę stron wydrukowanych z podajnika dokumentów.
•
Skan. z plyty: wyświetla liczbę stron zeskanowanych z szyby skanera.
•
Info.mat.eksp.: wydruk strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych.
Naciśnij przycisk
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.
3. Konserwacja
94
Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru
Jeśli w kasecie pozostało niewiele toneru, zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety lub zapali się dioda
LED. Istnieje możliwość ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie komunikatu lub zapalanie diody LED.
• Ustawienia urządzenia można skonfigurować w sekcji Ustawienia urządzenia programu Samsung Easy Printer Manager.
- Użytkownicy systemów Windows i Mac powinni przejść do: Samsung Easy Printer Manager >
urządzenia, patrz „Ustawienia urządzenia” na stronie 289.
(Przełącz w tryb zaawansowany) > Ustawienia
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.
1
2
3
W panelu sterowania wybierz
(Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja > MaloTon-alarm.
Wybierz żądaną opcję.
Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.
3. Konserwacja
95
Czyszczenie urządzenia
Jeśli występują problemy z jakością wydruku lub urządzenie znajduje się w zakurzonym pomieszczeniu, należy je regularnie czyścić, aby zapewnić
najlepsze warunki drukowania i długotrwałe działanie urządzenia.
• Czyszczenie obudowy urządzenia za pomocą materiałów czyszczących zawierających duże ilości alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych
substancji może powodować odbarwienie lub odkształcenie obudowy.
• Jeśli urządzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem, zaleca się wyczyszczenie go za pomocą szmatki lub chusteczki zwilżonej wodą. W
przypadku użycia odkurzacza toner zostałby uniesiony w powietrze, co mogłoby być szkodliwe dla użytkownika.
4
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niepozostawiającą włókien szmatką. Ściereczkę można lekko zwilżyć wodą, ale nie wolno pozwolić, aby woda
kapała na urządzenie lub do jego wnętrza.
3. Konserwacja
96
Czyszczenie urządzenia
5
Czyszczenie elementów wewnętrznych
Podczas procesu drukowania papier, toner i cząsteczki kurzu mogą się zbierać wewnątrz urządzenia. Ich nagromadzenie może powodować problemy z
jakością wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia powoduje zmniejszenie lub ustąpienie tych problemów.
• Aby zapobiec uszkodzeniu zespołu obrazowania, nie należy wystawiać go na działanie światła na dłużej niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją
przykryć kartką papieru.
• Nie należy dotykać oznaczonego na zielono obszaru zespołu obrazującego. Użyj uchwytu znajdującego się na jednostce obrazowania, aby uniknąć
dotykania tego obszaru.
• Do czyszczenia elementów wewnątrz urządzenia należy zastosować suchą, niepozostawiającą włókien ściereczkę, zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić wałka transferowego oraz innych elementów wewnętrznych. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzen lub rozcieńczalnik. W
przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z jakością wydruku oraz uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
• Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik, przełącz włącznik
przed przystąpieniem do czyszczenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• Podczas otwierania modułu skanera należy przytrzymać podajnik dokumentów i moduł skanowania razem.
3. Konserwacja
97
Czyszczenie urządzenia
1
2
1
2
3. Konserwacja
98
Czyszczenie urządzenia
6
Czyszczenie zespołu skanowania
3
Utrzymywanie modułu skanera w czystości pomaga zapewnić najlepszą
jakość kopii. Najlepiej jest czyścić moduł skanera na początku każdego
dnia i w razie potrzeby w ciągu dnia.
Przecieraj powierzchnię skanera, aż będzie czysta i sucha.
1
3
2
• Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Poczekaj, aż
urządzenie ostygnie. Jeśli urządzenie wyposażone jest we włącznik,
przełącz włącznik przed przystąpieniem do czyszczenia.
4
5
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od
zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy
sprawdzić typ urządzenia (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
1
2
Delikatnie zwilż miękką, niepozostawiającą włókien ściereczkę lub
ręcznik papierowy wodą.
1
2
3
4
5
Unieś i otwórz pokrywę skanera.
4
Biały pasek
Szyba podajnika dokumentów
Biały arkusz
Pokrywa skanera
Szyba skanera
Zamknij pokrywę skanera.
3. Konserwacja
99
Wskazówki dotyczące przenoszenia i przechowywania urządzenia
•
Podczas przenoszenia urządzenia nie wolno go przechylać ani odwracać. W przeciwnym razie wnętrze urządzenia może zostać zanieczyszczone
tonerem, co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub niską jakość wydruków.
•
Podczas przenoszenia urządzenia należy się upewnić, że jest ono podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.
3. Konserwacja
100
4. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.
• Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń
papieru
102
• Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych 103
• Usuwanie zakleszczeń papieru
108
• Objaśnienie diod LED stanu
112
• Opis komunikatów na wyświetlaczu
114
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku
wystąpienia błędu. Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, najpierw sprawdź
wyświetlany komunikat. Jeśli ten rozdział nie zawiera rozwiązania problemu, zapoznaj się
z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w Zaawansowany podręcznik (patrz
„Rozwiązywanie problemów” na stronie 296). Jeśli w Podręcznik użytkownika nie
znajdziesz rozwiązania, lub jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru
Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości zakleszczeń papieru. Aby uniknąć zakleszczenia papieru, zapoznaj się z następującymi
wskazówkami:
•
Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu (patrz „Przegląd zasobnika” na stronie 44).
•
Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.
•
Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i rozprostować.
•
Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.
•
Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie.
•
Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 125).
4. Rozwiązywanie problemów
102
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
Jeżeli oryginał zakleszczy się w podajniku dokumentów, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie.
Aby uniknąć podarcia zakleszczonego dokumentu, należy go wyciągać powoli i delikatnie.
Aby uniknąć zakleszczeń dokumentów, oryginały grube, cienkie lub o różnych typach papieru należy kopiować z wykorzystaniem szyby skanera.
4. Rozwiązywanie problemów
103
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
1
Zacięcie oryginalnego papieru z przodu skanera
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
4. Rozwiązywanie problemów
104
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
2
Zacięcie oryginału w skanerze
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
4. Rozwiązywanie problemów
105
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
4. Rozwiązywanie problemów
106
Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych
3
Zacięcie oryginału w obszarze wyjścia skanera
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
• To rozwiązanie problemu może nie być dostępne, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
1
2
Wyjmij pozostałe strony z podajnika dokumentów.
Delikatnie wyjmij zakleszczony papier z podajnika dokumentów.
4. Rozwiązywanie problemów
107
Usuwanie zakleszczeń papieru
Aby uniknąć rozdarcia zakleszczonego papieru, należy go wyciągać powoli i delikatnie.
4
W zasobniku
Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
4. Rozwiązywanie problemów
108
Usuwanie zakleszczeń papieru
4. Rozwiązywanie problemów
109
Usuwanie zakleszczeń papieru
5
Wewnątrz urządzenia
• Obszar utrwalacza jest gorący. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
4. Rozwiązywanie problemów
110
Usuwanie zakleszczeń papieru
6
W obszarze wyjściowym
• Obszar utrwalacza jest gorący. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania papieru z urządzenia.
• Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia
(patrz „Widok z przodu” na stronie 24).
4. Rozwiązywanie problemów
111
Objaśnienie diod LED stanu
Kolor diody LED wskazuje bieżący stan urządzenia.
• Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz „Omówienie panelu sterowania” na stronie 27).
• Aby rozwiązać problem, sprawdź komunikat o błędzie oraz instrukcje w części dotyczącej rozwiązywania problemów (patrz „Opis komunikatów na
wyświetlaczu” na stronie 114).
• Problem można także rozwiązać opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukarki Samsung (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan
drukarki Samsung” na stronie 291).
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
LED
Stan
Wył.
Zielona
Opis
Urządzenie pracuje w trybie off-line.
Miga
Gdy podświetlenie miga, drukarka odbiera lub drukuje dane.
Wł.
• Urządzenie jest włączone i można go używać.
• Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat o
błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę.
Miga
• W kasecie pozostaje niewielka ilość toneru. Szacowany czas eksploatacji kasetya z tonerem zbliża się
do końca. Przygotuj nową kasetę z tonerem do wymiany. Można tymczasowo poprawić jakość
wydruku, rozprowadzając toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 86).b
Status
Czerwona
• Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerema. Zalecana jest wymiana kasety z
tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88).
• Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.
Wł.
• Podczas odbierania lub drukowania danych w zasobniku nie ma papieru. Załaduj papier do zasobnika
• Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu
(patrz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 114).
• Nastąpiło zakleszczenie papieru (patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 108).
4. Rozwiązywanie problemów
112
Objaśnienie diod LED stanu
LED
Stan
Wirelessb
Power/Wakeup (
Eco
Scan tob
Niebieski
)
Niebieski
Opis
Miga
Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową.
Wł.
Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową (patrz „Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie 172).
Wył.
Urządzenie jest odłączone od sieci bezprzewodowej.
Wł.
Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Wył.
Urządzenie jest w trybie gotowości lub zasilanie urządzenia jest wyłączone.
Wł.
Tryb eco jest włączony.
Zielona
Domyślne ustawienia trybu Eco to 2 str./ark. i Oszcz. toneru.
Wył.
Tryb eco jest wyłączony.
Wł
Tryb eco jest włączony.
Zielona
Domyślne ustawienia trybu Eco to 2 str./ark. i Oszcz. toneru.
Wył
Tryb eco jest wyłączony.
a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/IEC 19798.
Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, stopnia pokrycia, częstotliwości drukowania, liczby elementów graficznych oraz typu i rozmiaru nośników druku. W
kasecie może znajdować się pewna ilość toneru nawet po zapaleniu się diody LED i przerwaniu drukowania przez drukarkę.
b. Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz „Omówienie panelu sterowania” na stronie 27).
4. Rozwiązywanie problemów
113
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują
stan lub błędy urządzenia. W poniższych tabelach przedstawiono
komunikaty, ich znaczenie oraz sposób rozwiązania problemu (w razie
potrzeby).
7
Komunikaty powiązane z zakleszczeniem papieru
Wiadomość
• Ta funkcja nie jest obsługiwana przez urządzenia wyposażone w
panel sterowania z wyświetlaczem. Możesz rozwiązać problem
opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan
drukarki Samsung (patrz „Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung” na stronie 291).
• Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, należy ponownie włączyć
urządzenie, a następnie wznowić zadanie drukowania. Jeżeli
problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
Zac. dokumentu.
Usun zaciecie
Zac. lub pusta
Otw./zamk. drzwi
• W przypadku kontaktowania się z serwisem przedstawicielowi
serwisu należy podać treść wyświetlanego komunikatu.
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Nastąpiło zacięcie
oryginału w podajniku
dokumentów.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „Usuwanie
zacięcia dokumentów
oryginalnych” na stronie
103).
• Papier zakleszczył się w
obszarze podawania
papieru.
• Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
zasobniku” na stronie
108).
• Brak papieru w
zasobniku.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być
wyświetlane.
• Włóż papier do
zasobnika (patrz
„Wkładanie papieru do
zasobnika” na stronie
45).
• [numer błędu] wskazuje numer błędu.
• [typ zasobnika] wskazuje numer zasobnika.
• [typ nośnika] wskazuje typ nośnika.
Zaciecie papieru
• [rozmiar nośnika] wskazuje rozmiar nośnika.
w urzadzeniu
Nastąpiło zacięcie papieru
wewnątrz urządzenia.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „Wewnątrz
urządzenia” na stronie
110).
Zacięcie papieru w
zasobniku.
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „Usuwanie
zakleszczeń papieru” na
stronie 108).
• [kolor] wskazuje kolor toneru.
Zacięcie papieru
w [typ
zasobnika]
4. Rozwiązywanie problemów
114
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
Zaciecie papieru
w obsz. wyj.
Brak papieru w
[typ zasobnika]
Znaczenie
Sugerowane rozwiązania
Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W obszarze
wyjściowym” na stronie
111).
Nieoryginalny
Brak papieru w zasobniku.
Włóż papier do zasobnika
(patrz „Wkładanie papieru
do zasobnika” na stronie
45).
• Przygotuj toner We wskazanej
• Przygotuj nowa kasecie pozostaje
niewielka ilość
kasete
toneru. Wkrótce
nastąpi koniec
szacowanego
okresu eksploatacji
toneru.
Komunikaty związane z kasetą z tonerem
• Zainst. kasete
• Zainstaluj
kasetę toneru
•
Nie
kompatybilna
toner [kolor]
•
Nie
kompatybilna
Kaseta toneru
Znaczenie
Papier zakleszczył się w
obszarze wyjścia.
8
Wiadomość
Wiadomość
Znaczenie
toner [kolor]
Sugerowane rozwiązania
Kaseta z tonerem nie
jest oryginalną
kasetą firmy
Samsung.
Zainstaluj oryginalną kasetę z
tonerem firmy Samsung.
Przygotuj nową kasetę toneru
do wymiany. Można
tymczasowo poprawić jakość
wydruku, rozprowadzając toner
(patrz „Rozprowadzanie tonera”
na stronie 86).
Sugerowane rozwiązania
Nie zainstalowano
kasety z tonerem.
Zainstaluj kasetę z tonerem.
Kaseta z tonerem nie
jest przeznaczona do
tego urządzenia.
Zainstaluj oryginalną kasetę z
tonerem firmy Samsung.
4. Rozwiązywanie problemów
115
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
• Wymien toner
• Wloz nowa
kasete
Znaczenie
Prawie upłynął
szacowany okres
eksploatacji
wskazanej kasety z
tonerem. a
Wskazana kaseta z
tonerem osiągnęła
koniec szacowanego
Sugerowane rozwiązania
• Można wybrać jedną z
pozycji wyświetlanych na
panelu sterowania: Stop lub
Kontynuuj. Wybranie opcji
Stop spowoduje zatrzymanie
drukowania. Dalsze
drukowanie będzie możliwe
dopiero po wymianie kasety z
tonerem. W przypadku
wybrania opcji Kontynuuj
urządzenie będzie drukować
dalej, jednak jakość nie
będzie zagwarantowana.
Ponadto, może dojść do
poważnego uszkodzenia
urządzenia.
• Aby zapewnić jak najwyższą
jakość wydruków, należy
wymienić kasetę z tonerem
po wyświetleniu tego
komunikatu. Dalsze
używanie tej samej kasety
może skutkować
pogorszeniem jakości
wydruków (patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na stronie
88).
a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas
eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/
IEC 19798 (patrz „Dostępne materiały eksploatacyjne” na stronie 81). Na liczbę
wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, stopień pokrycia, odstępy
między drukowaniem, typ nośników, stopień pokrycia i rozmiar. W kasecie może
pozostać niewielka ilość toneru, nawet jeśli wyświetlany jest komunikat „Włóż nową
kasetę” i drukarka przestaje drukować.
Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem,
innych niż marki Samsung, na przykład napełnianych lub odnawianych.
Firma Samsung nie gwarantuje jakości kaset z tonerem innych niż
oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług serwisowych
lub naprawczych wynikających z korzystania z nieoryginalnych kaset z
tonerem firmy innej niż Samsung nie są pokrywane w ramach gwarancji
na urządzenie.
Wymień kasetę z tonerem
(patrz „Wymiana kasety z
tonerem” na stronie 88).
okresu eksploatacji.a
Urządzenie może
przestać drukować.
4. Rozwiązywanie problemów
116
Opis komunikatów na wyświetlaczu
9
Komunikaty związane z zasobnikiem
Wiadomość
Blad sieci
Wiadomość
Zac. lub pusta
Otw./zamk.
drzwi
Znaczenie
• Papier zakleszczył się w
obszarze podawania
papieru.
• Brak papieru w
zasobniku.
Sugerowane
rozwiązania
• Usuń zakleszczenie
papieru (patrz „W
zasobniku” na stronie
108).
• Włóż papier do
zasobnika (patrz
„Wkładanie papieru do
zasobnika” na stronie
45).
Komunikaty związane z siecią
Probl. sieciowy:
Konflikt IP
Znaczenie
Ustawiony adres IP jest już
używany.
• Problem
BOOTP:
Uruchom auto.
IP
Sugerowane
rozwiązania
Sprawdź adres IP i
zmień go w razie
potrzeby (patrz
„Drukowanie raportu
konfiguracji sieci” na
stronie 159).
Sugerowane
rozwiązania
Moduł bezprzewodowy nie
jest zainstalowany.
Uruchom urządzenie
ponownie i spróbuj
wydrukować jeszcze
raz. Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z
serwisem.
Wystąpił problem z siecią.
Zmień automatyczny
adres IP.
• Problem DHCP:
Uruchom auto.
IP
• Problem
BOOTP:
Zmien konf.
DHCP
10
Wiadomość
bezprzewodowej
Znaczenie
Przypisywanie adresu IP
nie powiodło się. Ma to
miejsce, gdy w usłudze
SyncThru™ Web Service,
w opcji BOOTP/DHCP
• Problem
protokołu DHCP: wybierany jest parametr
Automatyczny adres IP.
Zmien konf.
DHCP
Zmień metodę
przypisywania adresu
IP na DHCP/BOOTP lub
Statyczną. Jeśli ta opcja
nie zostanie zmieniona,
serwer BOOTP/DHCP
będzie stale monitował
o przypisanie adresu IP.
4. Rozwiązywanie problemów
117
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
Znaczenie
Uwierzytelnienie nie
powiodło się.
802.1x
Blad sieci
Sugerowane
rozwiązania
Sprawdź protokół
uwierzytelniania
sieciowego. Jeśli
problem nadal
występuje, skontaktuj
się z administratorem
sieci.
Wiadomość
Zesp. skan. otw.
lub Zakl. pap.
Znaczenie
Jednostka skanująca nie
jest prawidłowo
zatrzaśnięta lub w
obszarze skanera doszło
do zacięcia papieru.
Wiadomość
Dopas. koloru
Rejestracja
Kalibracja
gest. obrazu...
Drzwi otwarte
Zamknij je
Znaczenie
Sugerowane
rozwiązania
Urządzenie koryguje
rejestrację kolorów.
Poczekaj kilka minut.
Urządzenie kalibruje
gęstość obrazu.
Poczekaj kilka minut.
Pokrywa nie została
prawidłowo zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie zablokowana
na właściwym miejscu.
• Usuń zakleszczenie
papieru (patrz
„Usuwanie zacięcia
dokumentów
oryginalnych” na
stronie 103).
• Zamknij pokrywę, aż
zostanie
zablokowana na
właściwym miejscu.
11
Komunikaty różne
Sugerowane
rozwiązania
Drzwi skanera sa
otwarte.
Pokrywa skanera nie
została prawidłowo
zatrzaśnięta.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie zablokowana
na właściwym miejscu.
zespolu utrwal.
[numer błędu]
Wskazana kaseta z
tonerem została
nieprawidłowo włożona lub
złącze jest zabrudzone.
Zainstaluj ponownie
kasetę z oryginalnym
tonerem firmy Samsung
dwu- lub trzykrotnie,
aby sprawdzić, czy
została umieszczona
prawidłowo. Albo
oczyść złącze. Jeżeli
problem nie ustąpi,
skontaktuj się z
pracownikami serwisu.
Zainstaluj [kolor]
toner
4. Rozwiązywanie problemów
118
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
zespolu
utrwal.[numer
błędu]
Znaczenie
Sterowanie urządzeniem
jest niemożliwe.
Wył. i wł. pon.
zespolu
utrwal.[numer
błędu]
Sugerowane
rozwiązania
Uruchom urządzenie
ponownie i spróbuj
wydrukować jeszcze
raz. Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z
serwisem.
Wiadomość
Podłącz linię faksu do
portu LINE, a nie do
portu EXT (patrz „Widok
z tyłu” na stronie 26).
Niepr.temp.pom.
Urządzenie znajduje się w
pomieszczeniu o
nieprawidłowej
temperaturze.
Należy je przenieść do
pomieszczenia o
temperaturze
prawidłowej.
Zasobnik odbiorczy jest
pełny. albo czujnik nie jest
skierowany do dołu.
Wyjmij papier z
zasobnika
wyjściowego.
Urządzenie wznowi
drukowanie. Sprawdź,
czy czujnik jest
skierowany do dołu.
Jeżeli problem nie
ustąpi, należy
skontaktować się z
serwisem.
Okres eksploatacji pasa
transferowego wkrótce się
zakończy.
Wymień pas
transferowy na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Wezwij serwis
Skaner jest zablokowany.
Odłącz zasilanie i
podłącz ponownie.
Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z
serwisem.
Wloz zesp.
Nie zainstalowano pasa
transferowego.
Zainstaluj oryginalny
pas transferowy firmy
Samsung.
Pas transferowy
urządzenia nie jest
przeznaczony do tego
urządzenia.
Zainstaluj oryginalną
część firmy Samsung
przeznaczoną do tego
urządzenia.
Pojemnik na zużyty toner
nie jest zainstalowany.
Zainstaluj oryginalny
pojemnik na zużyty
toner firmy Samsung.
paska TR.
Niewzgodn. zesp.
pasa trans.
Nie zainstalow.
Poj.zuzyt.toneru
Sugerowane
rozwiązania
Sprawdź linię faksu Linia faksu nie jest
poprawnie podłączona do
portu LINE.
temp. Przenies
zest.
Skaner
Zablokowany
Znaczenie
Poj. wyj. pelen
Wyjmij papier
Przygotuj nowy
pas transferowy
4. Rozwiązywanie problemów
119
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
Wymien na nowy
pas transferowy
Znaczenie
Zakończył się okres
eksploatacji pasa
transferowego.
Sugerowane
rozwiązania
Wymień pas
transferowy na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Blad pasa
transferowego
Sterowanie pasem
transferowym jest
niemożliwe.
Uruchom urządzenie
ponownie i spróbuj
wydrukować jeszcze
raz. Jeżeli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z
serwisem.
Przygotuj nowy
Okres eksploatacji pasa
transferowego wkrótce się
zakończy.
Wymień pas
transferowy na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Walek transfer.
Wymien na nowy
walek transfer.
Zakończył się okres
eksploatacji pasa
transferowego.
Wymień pas
transferowy na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Wiadomość
Wymien wkrotce
zespol utrwal.
Wymien na nowy
zesp. utrwal.
Znaczenie
Okres eksploatacji zespołu
utrwalającego wkrótce się
zakończy.
Okres eksploatacji zespołu
utrwalającego wkrótce się
zakończy.
Sugerowane
rozwiązania
Wymień zespół
utrwalający na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Wymien/Zainst.
poj.zuzyt.ton.
Okres eksploatacji
pojemnika na zużyty toner
dobiegł końca i
drukowanie nie będzie
możliwe do momentu
zainstalowania nowego
pojemnika.
Wymień pojemnik na
zużyty toner na nowy,
oryginalny pojemnik
firmy Samsung.
Przygotuj nowa
jedn. prz. obr.
Okres eksploatacji zespołu
obrazowania wkrótce się
zakończy.
Włóż nową
jednostkę przet.
obrazu
Okres eksploatacji zespołu
obrazowania dobiegł
końca.
Wymień zespół
obrazowania na nowy.
Skontaktuj się z
przedstawicielem
serwisu.
Zainstaluj jedn.
Zespół obrazowania nie
jest zainstalowany.
przetw. obrazu
4. Rozwiązywanie problemów
120
Opis komunikatów na wyświetlaczu
Wiadomość
zespolu utrwal.
[numer błędu]
Otw./zamk. drzwi
Znaczenie
Zespół obrazowania nie
został poprawnie
zainstalowany lub pokrywa
nie została poprawnie
zamknięta.
Sugerowane
rozwiązania
Zainstaluj ponownie
zespół obrazowania,
aby zapewnić
bezpieczne osadzenie.
Zamknij pokrywę, aż
zostanie zablokowana
na właściwym miejscu.
4. Rozwiązywanie problemów
121
5. Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne i informacje o obowiązujących przepisach.
• Dane techniczne
123
• Informacje prawne
132
• Prawa autorskie
147
Dane techniczne
1
Ogólne dane techniczne
Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmienione informacje są publikowane pod
adresem www.samsung.com.
Elementy
Wymiary
Ciężar
Poziom hałasua
Opis
Szerokość x Długość x
Wysokość
C46xW
406 x 362 x 288,6 mm (16 x 14,3 x 11,4 cali)
C46xFW
406 x 362 x 333,5 mm (16 x 14,3 x 13,1 cali)
Urządzenie razem z
materiałami
eksploatacyjnymi
C46xW
12,80 kg
C46xFW
13,96 kg
Tryb gotowości
Poziom hałasu w tle
Tryb druku
Druk kolorowy
Mniej niż 46 dB(A)
Druk czarno-biały
Mniej niż 48 dB(A)
Szyba skanera
Mniej niż 52 dB(A)
Podajnik dokumentów
Mniej niż 53 dB(A)
Szyba skanera
Mniej niż 51 dB(A)
Podajnik dokumentów
Mniej niż 51 dB(A)
Tryb kopiowania
Tryb skanowania
5. Dodatek
123
Dane techniczne
Elementy
Temperatura
Wilgotność
Zasilanieb
Zużycie energii
Opis
Działanie
od 10 do 30°C
Przechowywanie (w
opakowaniu)
od -20 do 40°C
Działanie
od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w
opakowaniu)
od 10 do 90% wilgotności względnej
Modele 110 V
AC 110–127 V
Modele 220 V
AC 220–240 V
Przeciętny tryb pracy
Poniżej 290 W
Tryb gotowości
Poniżej 60 W
Tryb oszczędzania energiic
• C46xW: Poniżej 1,7 W (Funkcja Wi-Fi Direct włączona: mniej niż 2,5 W)
• C46xFW: Poniżej 2,1 W (Funkcja Wi-Fi Direct włączona: mniej niż 2,9 W)
Sieć bezprzewodowae
Tryb wyłączaniad
Poniżej 0,45 W
Moduł
SPW-B4319S
a. Natężenie dźwięku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
b. Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.
c. Zużycie energii w trybie oszczędzania energii może zależeć od stanu urządzenia, warunków konfiguracji i środowiska pracy.
d. Zużycia energii można uniknąć tylko wtedy, gdy kabel zasilający jest odłączony.
e. Tylko modele bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
5. Dodatek
124
Dane techniczne
2
Dane techniczne nośnika druku
Typ
Rozmiar
Wymiary
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Zasobnik
Letter
216 x 279 mm
Od 60 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)
Legal
216 x 356 mm
US Folio
216 x 330 mm
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Papier gruby
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Papier cienki
Patrz sekcja Zwykły
papier
Zwykły papier
Od 86 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
• 5 arkuszy
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 60 do 70 g/m2 (papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 60 g/m2 (papier
dokumentowy)
5. Dodatek
125
Dane techniczne
Typ
Rozmiar
Wymiary
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Zasobnik
Bawełna
Kolor,
Zadrukowany,
Wtórny
b
Etykiety
Brystol
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 60 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)
• 150 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (papier
dokumentowy)
Letter, Legal, Oficio, Patrz sekcja Zwykły papier
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Od 120 do 150 g/m2 (papier dokumentowy)
Letter, Legal, Oficio, Patrz sekcja Zwykły papier
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Od 121 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)
• 5 arkuszy
• 5 arkuszy
Kartka pocztowa 4x6
Papier
dokumentowy
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Papier
niepłowiejący
Patrz sekcja Zwykły
papier
Patrz sekcja Zwykły papier
Błyszczący
fotograficzny,
Letter, A4,
Zdjęcie matowe
Kartka pocztowa 4x6
Od 105 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
• 10 arkuszy
Od 70 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)
• 100 arkuszy
Patrz sekcja Zwykły papier
Od 111 do 220 g/m2 (papier dokumentowy)
• 1 arkuszy
5. Dodatek
126
Dane techniczne
Typ
Rozmiar
Wymiary
Gramatura nośnika druku/Pojemnośća
Zasobnik
Rozmiar minimalny (niestandardowy)
76 x 152 mm
Rozmiar maksymalny (niestandardowy)
216 x 356 mm
Od 60 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)
a. Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu.
b. Gładkość etykiet używanych w tym urządzeniu wynosi od 100 do 250 (sheffield). Jest to wartość liczbowa gładkości.
Jeśli gramatura nośnika druku przekracza 120 g/m2 (papier dokumentowy), należy wkładać papier do zasobnika po jednym arkuszu.
5. Dodatek
127
Dane techniczne
3
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows®
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Pamięć RAM
wolne miejsce na
dysku twardym
Windows® XP
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy
1 GB (2 GB)
16 GB
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze) 512 MB (2 GB)
Windows® 8
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy
1 GB (2 GB)
10 GB
16 GB
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
5. Dodatek
128
Dane techniczne
• Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
• Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami administratora.
• Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym urządzeniem.
Mac
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Mac OS X 10.5
Procesor
• Procesory Intel®
Pamięć RAM
Wolne miejsce na
dysku twardym
512 MB (1 GB)
1 GB
• Power PC G4/G5 867 MHz lub szybszy
Mac OS X 10.6
• Procesory Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Procesory Intel®
2 GB
4 GB
5. Dodatek
129
Dane techniczne
Linux
Elementy
System operacyjny
Wymagania
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64-bitowy)
Fedora 5 - 15 (32/ 64-bitowy)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64-bitowy)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitowy)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64-bitowy)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitowy)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64-bitowy)
Procesor
Procesor Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
Pamięć RAM
512 MB (1 GB)
Wolne miejsce na dysku
twardym
1 GB (2 GB)
5. Dodatek
130
Dane techniczne
4
Środowisko sieciowe
Tylko modele sieciowe i bezprzewodowe (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. W poniższej tabeli przedstawiono listę
środowisk sieciowych obsługiwanych przez urządzenie.
Elementy
Karta sieciowa
Dane techniczne
• - karta sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX
• Bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g/n
Sieciowy system operacyjny
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows® 8
• Różne dystrybucje systemu Linux
• Mac OS X 10.5–10.8
Protokoły sieciowe
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Bezpieczeństwo sieci
bezprzewodowej
• Uwierzytelnianie: system otwarty, system z kluczem udostępnionym, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Dodatek
131
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zaprojektowano do wykorzystania w normalnym
środowisku pracy i jest zgodne z wieloma regulacjami prawnymi.
Podczas użytkowania tego produktu stosuj podane niżej środki ostrożności,
aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała:
5
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera
Niniejsza drukarka otrzymała w Stanach Zjednoczonych certyfikat
potwierdzający spełnienie warunków zgodności z normą DHHS 21 CFR,
rozdział 1, podrozdział J, dla urządzeń laserowych klasy I (1), a w innych
krajach certyfikat urządzenia laserowego klasy I zgodnego z normą
IEC 60825-1: 2007.
Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System lasera oraz
drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej
eksploatacji, konserwacji lub wystąpienia awarii nigdy nie dochodziło do
kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.
Ostrzeżenie
Nigdy nie należy uruchamiać ani dokonywać czynności konserwacji
drukarki, kiedy pokrywa zespołu lasera/skanera jest zdjęta. Odbita wiązka,
choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok.
5. Dodatek
132
Informacje prawne
6
8
Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu
Oszczędzanie energii
Emisja ozonu przez to urządzenie wynosi mniej niż 0,1 ppm.
Ze względu że ozon jest cięższy od powietrza, należy
urządzenie umieścić w miejscu o dobrej wentylacji.
Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię
oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie jej poboru w
sytuacji, kiedy urządzenie nie jest używane.
Jeśli drukarka nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór
energii zostaje automatycznie obniżony.
7
Środki bezpieczeństwa dotyczące rtęci
ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.
Aby uzyskać więcej informacji o programie ENERGY STAR,
należy odwiedzić witrynę http://www.energystar.gov
Urządzenie zawiera rtęć. Należy usuwać zgodnie z przepisami
lokalnymi, stanowymi lub federalnymi (Dotyczy tylko Stanów
Zjednoczonych).
W przypadku modeli z certyfikatami ENERGY STAR na
urządzeniu umieszczona jest etykieta ENERGY STAR.
Sprawdź, czy urządzenie ma certyfikat ENERGY STAR.
9
Utylizacja
Opakowania urządzenia należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska.
5. Dodatek
133
Informacje prawne
10
11
Dotyczy tylko Chin
Prawidłowa utylizacja urządzenia (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów stosujących oddzielne systemy
utylizacji odpadów)
2000m
Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000 m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
5. Dodatek
134
Informacje prawne
(Tylko Stany Zjednoczone)
Urządzenia elektroniczne należy utylizować za pośrednictwem
uprawnionego podmiotu. Aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu, przejdź
do strony: www.samsung.com/recyclingdirect lub zadzwoń pod numer
(877) 278 - 0799
14
Emisja fal radiowych
Informacje dla użytkownika o przepisach FCC
To urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC.
Użytkowanie urządzenia podlega następującymi warunkom:
12
State of California Proposition 65 Warning
(Dotyczy tylko Only)
•
Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
•
Urządzenie musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, w tym
takie, które mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie.
13
Dotyczy tylko Tajwanu
5. Dodatek
135
Informacje prawne
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane, w wyniku czego potwierdzono
jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały
opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania
niezgodnego z instrukcjami może ono powodować występowanie
szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie będzie
powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się
podjęcie próby wyeliminowania takich zakłóceń przez zastosowanie
jednego lub więcej poniższych środków:
•
Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
•
Poprawienie separacji między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym
obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest
odbiornik.
•
Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
doświadczonym technikiem RTV.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone
przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z
normami mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń
radiowych
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń
radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze
standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia,
określonym w dokumencie „Digital Apparatus” (Urządzenia cyfrowe), ICES003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Dodatek
136
Informacje prawne
15
Stany Zjednoczone
Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC)
Nadawanie zamierzone zgodnie z przepisami FCC,
część 15
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko
wtedy, kiedy te urządzenia są zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego
rodzaju urządzenie jest zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w urządzeniu, są
dopuszczone do użytkowania w Stanach Zjednoczonych, jeśli na etykiecie
urządzenia znajduje się numer identyfikacyjny FCC.
Standard FCC ustala ogólne zalecenie zachowania odległości 20 cm
pomiędzy urządzeniem i ciałem w przypadku urządzeń bezprzewodowych
działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to kończyn). Urządzenie
powinno być stosowane w odległości większej niż 20 cm od ciała, kiedy
urządzenia bezprzewodowe są włączone. Moc urządzenia
bezprzewodowego (lub urządzeń), które można zainstalować w drukarce,
jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji określone w przepisach
FCC.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub
nadajnikiem.
Praca tego urządzenia podlega następującym warunkom: (1) to urządzenie
nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi
przyjąć każde zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą mieć niepożądany
wpływ na pracę urządzenia.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane przez
użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować. Zmiany
wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym unieważniają
upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy należy kontaktować się
z producentem.
Deklaracja FCC dotycząca użytkowania
bezprzewodowej sieci lokalnej
W przypadku instalacji i używania tego nadajnika wraz z anteną
wartość graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2
może być przekroczona w przypadku niewielkich odległości od anteny.
Dlatego użytkownik powinien przez cały czas zachować odległość od
anteny większą niż 20 cm. Urządzenie nie może być umieszczone w
tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena.
5. Dodatek
137
Informacje prawne
16
19
Dotyczy tylko Rosji
Dotyczy tylko Tajski
20
Dotyczy tylko Kanada
17
Dotyczy tylko Niemiec
18
Dotyczy tylko Turcji
Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu
kanadyjskiego. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables d’Industrie Canada.
Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany każdemu
terminalowi przyłączonemu do linii telefonicznej stanowi wskazówkę przy
określaniu maksymalnej liczby terminali, które można przyłączyć do jednej
linii. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji
urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla
wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. / L’indice d’equivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule
condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n’excede pas cinq.
5. Dodatek
138
Informacje prawne
21
22
Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustawą o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone
Consumer Protection Act) z roku 1991 każda wiadomość przesłana przez
jakąkolwiek osobę drogą telefoniczną lub faksem przy wykorzystaniu
komputera lub innego urządzenia elektronicznego musi zawierać
następujące informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie
każdej przesłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji:
1 data i godzina transmisji.
2 dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej wysyłającej
wiadomość.
3 Numer telefonu urządzenia przesyłającego wiadomość,
przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.
Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej
urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie, działaniach lub procedurach
w przypadku gdy postępowanie takie jest uzasadnione w ramach
działalności firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w
części 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, że zmiany takie
mogą spowodować niezgodność jakichkolwiek urządzeń
telekomunikacyjnych klienta z urządzeniami telekomunikacyjnymi firmy
telekomunikacyjnej lub jeśli urządzenia klienta wymagają w takim
przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób mają znaczący
wpływ na użytkowanie i działanie takich urządzeń, klient będzie
poinformowany na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby miał on
możliwość utrzymania ciągłości usług.
Numer REN
Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC
dla tego urządzenia można znaleźć na etykiecie umieszczonej na spodniej
lub tylnej części urządzenia. W pewnych przypadkach może istnieć
potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej.
Numer REN jest miarą obciążenia prądem elektrycznym na linii
telefonicznej, przydatną do określania, czy linia jest „przeciążona”.
Instalowanie urządzeń kilku typów na tej samej linii telefonicznej może
spowodować problemy przy nawiązywaniu i w szczególności odbieraniu
połączeń telefonicznych. Suma wszystkich numerów REN urządzeń
zainstalowanych na linii telefonicznej powinna być mniejsza niż pięć.
Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych przez
firmę telekomunikacyjną. W niektórych przypadkach korzystanie z pięciu
urządzeń na jednej linii telefonicznej może nie być możliwe. Jeśli
którekolwiek z urządzeń telefonicznych nie działa właściwie, należy je
natychmiast odłączyć od linii telefonicznej, ponieważ może ono uszkodzić
linię telefoniczną.
Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami
przyjętymi przez ACTA. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, zawierająca
między innymi identyfikator produktu o formacie US:AAAEQ##TXXXX.
Numer ten należy ujawnić na żądanie operatora sieci telefonicznej.
5. Dodatek
139
Informacje prawne
Przepisy FCC określają, że zmiany lub modyfikacje w takich
urządzeniach, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez ich
producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do użytkowania takich
urządzeń. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje
szkodę w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna powinna
poinformować klienta o możliwości zaprzestania świadczenia usług
telekomunikacyjnych. Jednakże w przypadkach gdy zawiadomienie
takie jest niemożliwe ze względów praktycznych, firma ta może
tymczasowo zaprzestać świadczenia usług pod warunkiem, że:
a Bezzwłocznie zawiadomi o tym klienta.
b Da klientowi możliwość usunięcia problemu z urządzeniami.
c Poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zażalenia do
Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie z procedurami określonymi
w zasadach i przepisach FCC, punkt E części 68.
Pozostałe przydatne informacje:
•
Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia do systemu cyfrowego
PBX.
•
Jeśli użytkownik zamierza korzystać z modemu komputerowego lub
modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej, na której jest
zainstalowane urządzenie, transmisja i odbiór we wszystkich
zainstalowanych urządzeniach mogą być zakłócone. Zaleca się, aby
żadne inne urządzenia, z wyjątkiem zwykłego telefonu, nie były
podłączone do tej samej linii telefonicznej.
•
Jeśli w danej okolicy często występują wyładowania atmosferyczne lub
wahania napięcia, zalecamy zainstalowanie zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych linii zasilania i linii telefonicznej.
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe można zakupić u dystrybutora
lub w specjalistycznych sklepach ze sprzętem telefonicznym i
elektronicznym.
•
Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania
połączeń testowych z numerami alarmowymi należy, korzystając z
numeru innego niż alarmowy, poinformować dyspozytora usług
awaryjnych o tym zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do
sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego.
•
Urządzenia tego nie wolno wykorzystywać do usług płatnych ani tzw.
linii.
•
Urządzenie ma połączenie magnetyczne dla aparatu słuchowego.
Urządzenie to można bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za
pomocą standardowego gniazda USOC RJ-11C.
5. Dodatek
140
Informacje prawne
23
Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Ważne
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony w znormalizowaną
wtyczkę (BS 1363) 13 A z wkładem topikowym 13 A. W razie wymiany lub
sprawdzania wkładu topikowego należy założyć właściwy wkład 13 A.
Następnie należy założyć z powrotem pokrywę bezpieczników. W razie
zagubienia pokrywy nie należy używać wtyczki bez założonej nowej
pokrywy.
Należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej
Brytanii i powinna być odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach
(głównie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej
sytuacji należy zakupić odpowiedni adapter. Nie należy demontować
zintegrowanej wtyczki.
W przypadku odcięcia zintegrowanej wtyczki należy ją natychmiast
wyrzucić. Ponowne podłączanie wtyczki jest zabronione – włożenie jej
do gniazda grozi porażeniem prądem.
Ważne ostrzeżenie:
Urządzenie musi być uziemione.
Przewody kabla zasilania mają następujące oznaczenia
kolorystyczne:
• Zielono-żółty: uziemienie
• Niebieski: zero
• Brązowy: faza
Jeśli przewody kabla zasilania są innego koloru niż oznaczenia barwne na
wtyczce:
Zielono-żółty przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „E”
lub symbolem uziemienia bądź kolorem zielono-żółtym lub zielonym.
Niebieski przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „N” lub
kolorem czarnym.
Brązowy przewód należy podłączyć do wtyku oznaczonego literą „L” lub
kolorem czerwonym.
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi być założona
wkładka topikowa 13 A.
5. Dodatek
141
Informacje prawne
24
Oświadczenie o zgodności (państwa
europejskie)
Zatwierdzenia i certyfikaty
9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/EC — w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności. Pełną treść deklaracji, przywołującej
odpowiednie dyrektywy oraz odnośne normy można uzyskać od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Certyfikat EC
Firma Samsung Electronics oświadcza, że urządzenie
[ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress
M382xND, ProXpress M402xND] jest zgodne z podstawowymi
wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
niskonapięciowej (2006/95/EC) i dyrektywy o zgodności
elektromagnetycznej (2004/108/EC).
Firma Samsung Electronics oświadcza, że urządzenie [
ProXpress M382xDW] jest zgodne z podstawowymi wymogami i
innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie internetowej
www.samsung.com, przejdź do Wsparcie > Centrum
pobierania i wprowadź nazwę drukarki (urządzenia
wielofunkcyjnego), aby przejść do dokumentu EuDoC.
Certyfikat zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych i
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (FAX)
Niniejszy produkt firmy Samsung został poddany samocertyfikacji przez
firmę Samsung zgodnie z dyrektywą nr 1999/5/EC dotyczącą
ogólnoeuropejskiego podłączenia do pojedynczych terminal do
publicznych analogowych sieci telefonicznych (PSTN). Produkt
zaprojektowano tak, aby współpracował z krajowymi sieciami PSTN i
zgodnymi systemami PBX w krajach europejskich:
W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności
skontaktować się z Laboratorium ZJ na Europę firmy Samsung Electronics
Co., Ltd.
1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady 2006/95/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich związanych z urządzeniami
niskonapięciowymi.
1 stycznia 1996 r: Dyrektywa Rady 2004/108/EC — w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej.
5. Dodatek
142
Informacje prawne
Produkt został przetestowany zgodnie ze standardem TBR21. W celu
wsparcia użytkowania i stosowania urządzeń końcowych zgodnych z tym
standardem, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European
Telecommunication Standards Institute, ETSI) wydał dokument
pomocniczy (EG 201 121) zawierający uwagi i dodatkowe wymagania
mające za zadanie zapewnienie zgodności sieci terminali TBR21. Produkt
został zaprojektowany w oparciu o odpowiednie uwagi pomocnicze zawarte
w dokumencie i w pełni spełnia jego wymogi.
Informacje dotyczące europejskiego świadectwa
radiowego (dla produktów wyposażonych w
urządzenia radiowe zatwierdzone przez UE)
Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze;
mogą być w nim zamontowane urządzenia bezprzewodowej sieci LAN o
niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową), działające w paśmie
2,4/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urządzenia są
zainstalowane. Aby sprawdzić, czy tego rodzaju urządzenie jest
zainstalowane, sprawdź etykietę drukarki.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż ograniczenia ekspozycji
ustalone przez Komisję Europejską w dyrektywie w sprawie urządzeń
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z
ograniczeniami dotyczącymi urządzeń
bezprzewodowych:
Kraje UE
Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami użytkowania:
UE
Kraje EOG/EFTA
Brak ograniczeń
25
Dotyczy tylko Izrael
Urządzenia bezprzewodowe, które mogą się znajdować w
urządzeniu, są dopuszczone do użytkowania w Unii
Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeśli na etykiecie
urządzenia znajduje się znak CE.
5. Dodatek
143
Informacje prawne
26
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Wskazówki dotyczące systemów
bezprzewodowych
W systemie drukarki mogą być zamontowane urządzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujące częstotliwość radiową),
działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Poniższa sekcja zawiera ogólny
przegląd zaleceń, których należy przestrzegać przy używaniu urządzeń
bezprzewodowych.
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczące poszczególnych
krajów są wymienione w odpowiednich sekcjach dla krajów (lub sekcjach
dla grup krajów). Urządzenia bezprzewodowe w Twoim systemie są
zaakceptowane do użycia tylko w krajach wyszczególnionych przez
oznaczenia zatwierdzenia radiowego na etykiecie znamionowej systemu.
Jeżeli kraju, w którym będzie używane urządzenie bezprzewodowe, nie ma
na liście, należy się skontaktować z lokalnym urzędem ds. pozwoleń
radiowych. Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podlega ścisłym
regulacjom i ich użycie może być zabronione.
Moc urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które można
zainstalować w drukarce, jest znacznie niższa niż aktualne znane
ograniczenia ekspozycji. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które
mogą być zainstalowane w drukarce) emitują mniej energii niż ilość podana
w standardach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości
radiowych, producent zakłada, że urządzeń tych można bezpiecznie
używać. Niezależnie od tych poziomów energii, należy dbać o ograniczenie
do minimum kontaktu ludzi z urządzeniem podczas jego zwykłego
działania.
Ogólnym zaleceniem jest zachowanie typowej odległości 20 cm pomiędzy
urządzeniem bezprzewodowym a ciałem w przypadku urządzeń
bezprzewodowych działających blisko ludzkiego ciała (nie dotyczy to
kończyn). Gdy urządzenie jest włączone i pracuje, powinno znajdować się
przynajmniej 20 cm od ciała.
Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną lub
nadajnikiem.
W niektórych przypadkach urządzenia bezprzewodowe podlegają
ściślejszym ograniczeniom. Poniżej zamieszczono przykłady często
spotykanych ograniczeń:
5. Dodatek
144
Informacje prawne
Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące
częstotliwość radiową mogą zakłócać działanie sprzętu w
samolotach cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa wymagają, aby
podczas podróży samolotem urządzenia te były wyłączone.
Przykładami urządzeń zapewniających komunikację
bezprzewodową są urządzenia typu IEEE 802.11 (znane jako
urządzenia bezprzewodowej sieci Ethernet) i urządzenia
Bluetooth.
W środowiskach, w których ryzyko wpływu na inne urządzenia lub
usługi jest szkodliwe lub odbierane jako szkodliwe, korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub
wzbronione. Lotniska, szpitale, miejsca występowania dużego
nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykładów
środowisk, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
może być ograniczone lub zabronione. Jeśli nie masz pewności,
czy użycie urządzeń bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urządzenia bezprzewodowego
lub włączeniem go, zapytaj o pozwolenie odpowiednią osobę
zarządzającą.
Jeżeli system jest wyposażony w wewnętrznie wbudowane
urządzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z niego, zanim
wszystkie pokrywy oraz osłony nie znajdą się na miejscu i system
nie zostanie całkowicie zmontowany.
Urządzenia bezprzewodowe nie powinny być konserwowane
przez użytkownika. Nie należy ich w żaden sposób modyfikować.
Zmiany wprowadzone w urządzeniu bezprzewodowym
unieważniają upoważnienie do jego użytku. W celu naprawy
należy kontaktować się z producentem.
Korzystaj tylko ze sterowników zatwierdzonych dla kraju używania
urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z
Zestawem odbudowy systemu dostarczonym przez producenta
lub skontaktuj się z działem obsługi technicznej producenta.
W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ w skład
systemu wchodzi urządzenie bezprzewodowe, przed podróżą
międzynarodową, w którą zabierasz system, skonsultuj się z
lokalnymi władzami ds. pozwoleń radiowych, aby uzyskać
informacje na temat ograniczeń w korzystaniu z urządzeń
bezprzewodowych w kraju docelowym, zanim jeszcze wyruszysz
w podróż lub na wycieczkę.
5. Dodatek
145
Informacje prawne
27
Dotyczy tylko Chin
5. Dodatek
146
Prawa autorskie
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten podręcznik użytkownika udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego
podręcznika.
•
Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows Server 2008 R2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android i Gmail to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Google Inc.
•
Google Cloud Print to znak towarowy firmy Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, Mac i Mac OS to znaki handlowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint
i logo AirPrint to znaki handlowe firmy Apple Inc.
•
Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
Informacje na temat licencji Open Source znajdują się w pliku „LICENSE.txt” na dostarczonym dysku CD-ROM.
REV.1.00
5. Dodatek
147
Podręcznik użytkownika
ZAAWANSOWANY
ZAAWANSOWANY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji,
zaawansowanej konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów w
środowiskach różnych systemów operacyjnych.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
kraju.
PODSTAWOWY
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz
rozwiązywania problemów w systemie Windows.
ZAAWANSOWANY
1. Instalacja oprogramowania
3. Użyteczne menu ustawień
Instalacja na komputerze Mac
152
Przed przeczytaniem rozdziału
218
Ponowna instalacja na komputerze Mac
153
Drukowanie
219
Instalacja w systemie Linux
154
Kopiowanie
220
Ponowna instalacja w systemie Linux
155
Faks
224
Skanowanie
228
Konfig. syst.
230
Konfiguracja sieci
236
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Użyteczne programy sieciowe
157
Konfiguracja sieci przewodowej
159
Instalowanie sterownika przez sieć
163
Ustawianie wysokości
239
konfiguracja protokołu IPv6
169
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
172
Wprowadzanie różnych
alfanumerycznych
240
Samsung Mobile Print
207
Konfigurowanie książki adresowej faksu
242
Używanie funkcji NFC
208
Funkcje drukowania
246
AirPrint
212
Funkcje skanowania
258
Google Cloud Print
214
Funk. faksu
268
4. Funkcje specjalne
149
ZAAWANSOWANY
5. Użyteczne narzędzia do
zarządzania
Problemy z drukowaniem
299
Problemy z jakością wydruków
304
Problemy z kopiowaniem
312
Problemy ze skanowaniem
314
Easy Capture Manager
280
Samsung Easy Color Manager
Problemy z faksem
281
316
Samsung AnyWeb Print
282
Problemy związane z systemem
operacyjnym
318
Easy Eco Driver
283
Korzystanie z programu SyncThru™
Web Service
284
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
Printer Manager
287
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy
Document Creator
290
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki
Samsung
291
Korzystanie z programu Unified Driver
Configurator w systemie Linux
293
6. Rozwiązywanie problemów
Problemy z podawaniem papieru
297
Problemy z zasilaniem i podłączaniem
kabla
298
150
1. Instalacja
oprogramowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalacji podstawowego i użytecznego oprogramowania do użytku w
przypadku, gdy urządzenie podłączone jest za pomocą kabla. Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie
podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci
(patrz „Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie 163).
• Instalacja na komputerze Mac
152
• Ponowna instalacja na komputerze Mac
153
• Instalacja w systemie Linux
154
• Ponowna instalacja w systemie Linux
155
• Użytkownicy systemu operacyjnego Windows powinni zapoznać się z Podstawowym
podręcznikiem, zawierającym informacje o instalacji sterownika drukarki (patrz
„Lokalna instalacja sterownika” na stronie 33).
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
Instalacja na komputerze Mac
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
9
10
11
Podaj hasło i kliknij OK.
Wybierz opcję USB Connected Printer na ekranie Printer
Connection Type i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Add Printer, aby wybrać drukarkę i dodać ją do listy
drukarek.
Jeśli urządzenie obsługuje faks, kliknij przycisk Add Fax, aby
wybrać faks i dodać go do listy faksów.
12
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie komputera Mac.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
5
6
7
8
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Aby zainstalować sterownik faksu:
a Otwórz kolejno folder Aplikacje > Samsung > Kreator kolejki
faksów.
b Urządzenie zostanie wyświetlone na liście Printer List
c Wybierz urządzenie, które chcesz użyć i kliknij przycisk Create
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
1. Instalacja oprogramowania
152
Ponowna instalacja na komputerze Mac
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
1
Otwórz kolejno folder Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Aby odinstalować oprogramowanie drukarki, kliknij Continue.
Zaznacz program do usunięcia i kliknij Uninstall.
Podaj hasło i kliknij OK.
Po odinstalowaniu kliknij Close.
Jeśli urządzenie zostało już dodane, usuń je w oknie Print Setup
Utility lub Print & Fax.
1. Instalacja oprogramowania
153
Instalacja w systemie Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com > znajdź swój
produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
1
Instalacja zunifikowanego sterownika Unified
Linux Driver
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
7
Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikonę
programu Unified Driver Configurator oraz Unified Driver. W razie
problemów należy skorzystać z pomocy ekranowej dostępnej za
pośrednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika
działających w systemie Windows, np. Unified Driver Configurator lub
Image Manager.
Aby zainstalować oprogramowanie urządzenia, należy się zalogować
jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich
uprawnień, powinien je uzyskać od administratora.
3
4
Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet sterownika Unified Linux.
5
6
Kliknij dwukrotnie pozycję cdroot > autorun.
Kliknij prawym przyciskiem pakiet Unified Linux Driver i wyodrębnij
pliki.
Po wyświetleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next.
1. Instalacja oprogramowania
154
Ponowna instalacja w systemie Linux
Jeśli sterownik drukarki nie działa prawidłowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Po wyświetleniu okna Administrator Login wpisz „root” w polu
Login i podaj hasło systemowe.
Aby odinstalować oprogramowanie urządzenia, należy zalogować
się jako administrator (root). Jeżeli użytkownik nie ma odpowiednich
uprawnień, powinien je uzyskać od administratora.
3
Otwórz program Terminal. Po wyświetleniu okna Terminal wpisz:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Kliknij przycisk Next.
Kliknij przycisk Finish.
1. Instalacja oprogramowania
155
2. Korzystanie z urządzenia
połączonego z siecią
Ten rozdział zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania urządzenia podłączonego do sieci i
oprogramowania.
• Użyteczne programy sieciowe
157
• Konfiguracja sieci przewodowej
159
• Instalowanie sterownika przez sieć
163
• konfiguracja protokołu IPv6
169
• Konfiguracja sieci bezprzewodowej
172
• Samsung Mobile Print
207
• Używanie funkcji NFC
208
• AirPrint
212
• Google Cloud Print
214
Obsługiwane urządzenia i funkcje opcjonalne mogą się różnić w zależności od modelu
(patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
Użyteczne programy sieciowe
Istnieje kilka programów umożliwiających łatwą konfigurację ustawień
sieciowych w środowisku sieciowym. Dzięki nim administrator sieci może
zarządzać wieloma urządzeniami znajdującymi się w sieci.
• Przed rozpoczęciem korzystania z programów opisanych poniżej
należy ustawić adres IP.
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Oparte na sieci Web rozwiązanie do zarządzania urządzeniem
przeznaczone dla administratorów sieci. Program SyncThru™ Web Admin
Service umożliwia efektywne zarządzanie urządzeniami sieciowymi i
zdalne monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z
urządzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać
dostęp do firmowej sieci intranet.
•
Pobierz ten program z witryny http://solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Web Service
Jest to wbudowany serwer WWW urządzenia sieciowego, który umożliwia
wykonanie poniższych zadań (patrz „Korzystanie z programu SyncThru™
Web Service” na stronie 284).
•
Sprawdź informacje o materiałach eksploatacyjnych i stanie.
•
Dostosowywanie ustawień urządzenia.
•
Skonfiguruj opcję powiadomień e-mail. Po ustawieniu tej opcji
informacje o stanie urządzenia (np. poziom zużycia kasety z tonerem
lub błąd urządzenia) będą automatycznie wysyłane na adres e-mail
określonej osoby.
•
Konfigurowanie parametrów sieciowych, niezbędnych do podłączenia
urządzenia do różnych środowisk sieciowych.
3
SetIP – konfiguracja sieci przewodowej
Program narzędziowy umożliwiający wybieranie interfejsów sieciowych i
ręczne konfigurowanie adresów IP używanych w przypadku protokołu TCP/
IP.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system
Windows)” na stronie 159.
•
Patrz „Konfiguracja protokołu IPv4 przy użyciu programu SetIP (Mac)”
na stronie 160.
•
Patrz „Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system
Linux)” na stronie 161.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
157
Użyteczne programy sieciowe
• Urządzenie, które nie obsługuje portu sieciowego nie będzie
korzystać z tej funkcji (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
• Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
158
Konfiguracja sieci przewodowej
4
5
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Możesz wydrukować Raport konfiguracji sieci przedstawiający bieżące
ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować z poziomu panelu
sterowania urządzenia. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci.
Ustawianie adresu IP
• Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie
korzystać z tej funkcji (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
• Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania i wybierz opcjeSiec >
Konfig. sieci. (Konfiguracja sieci).
W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia.
Na przykład:
•
Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adres IP: 169.254.192.192
Najpierw należy ustawić adres IP używany do drukowania i zarządzania
przez sieć. W większości przypadków nowy adres IP zostanie
automatycznie przypisany przez serwer DHCP znajdujący się w sieci.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Windows)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę komputera w
Panel sterowania > Centrum zabezpieczeń > Zapora systemu
Windows.
Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
159
Konfiguracja sieci przewodowej
1
Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung, następnie
rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój
produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
Konfiguracja protokołu IPv4 przy użyciu
programu SetIP (Mac)
2
3
4
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Przed użyciem programu SetIP, należy wyłączyć zaporę ogniową
komputera w System Preferences > Security > Firewall.
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Wszystkie
programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie programu SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
7
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
8
Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
Włącz urządzenie.
Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij OK. W urządzeniu
zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci.
Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.
1
2
Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Mac.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
5
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
160
Konfiguracja sieci przewodowej
6
7
8
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
10
Podaj hasło i kliknij OK.
11
Na ekranie Network Connected Printer(Wired or Wireless)
wybierz opcję Printer Connection Type i kliknij przycisk Set IP
Address.
12
Kliknij ikonę
(trzecia od lewej) w oknie programu SetIP, aby
otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.
13
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie
aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.
14
Kliknij przycisk Apply, a następnie kliknij OK. W urządzeniu
zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci.
Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.
Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu
SetIP (system Linux)
Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę sieciową
komputera w System Preferences lub Administrator.
Poniższe instrukcje mogą się różnić, w zależności od używanego
modelu i systemów operacyjnych.
1
2
3
Otwórz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet.html.
Kliknij, aby otworzyć okno konfiguracji protokołu TCP/IP.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
161
Konfiguracja sieci przewodowej
4
Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W
przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.
Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159) i wprowadź go
bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.
5
W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport
konfiguracji sieci.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
162
Instalowanie sterownika przez sieć
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
• Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie
korzystać z tej funkcji (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
• Sterownik drukarki i oprogramowanie można zainstalować po
włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM. W
przypadku systemu Windows wybierz sterownik drukarki i
oprogramowanie w oknie Wybierz oprogramowanie i programy
narzędziowe do zainstalowania.
6
Windows
Oprogramowanie zapory sieciowej może blokować łączność z siecią.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci wyłącz zaporę sieciową w
komputerze.
1
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia (patrz „Ustawianie
adresu IP” na stronie 159).
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
4
Wybierz Połączenie sieciowe na ekranie Skonfiguruj połączenie
sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Tryb cichej instalacji
Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji
użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i
oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze. Cicha
instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S w
oknie poleceń.
Parametry wiersza poleceń
Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w oknie poleceń.
Następujące polecenia działają w połączeniu z wyrażeniami /s lub /S.
Jednak /h, /H lub /? są poleceniami specjalnymi, które mogą być
stosowane samodzielnie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
163
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/s lub /S
/p„<nazwa portu>”
lub /P„<nazwa
portu>”
Definicja
Powoduje rozpoczęcie
cichej instalacji.
Określa port drukarki.
Opis
Wykonuje instalację
sterowników urządzenia
bez potrzeby interwencji
użytkownika.
Nazwa portu drukarki
może być określona jako
adres IP, nazwa hosta,
nazwa lokalnego portu
USB lub IEEE1284.
Port sieciowy
zostanie
utworzony poprzez
Na przykład:
wykorzystanie
• /p„xxx.xxx.xxx.xxx”,
standardowego
gdzie „xxx.xxx.xxx.xxx”
monitora portu
oznacza adres IP
TCP/IP. W
drukarki sieciowej. /
przypadku portu
p„USB001”, /P„LPT1:”,
lokalnego taki port
/p„nazwa hosta”
musi istnieć w
systemie przed
określeniem za
pomocą polecenia.
Wiersz poleceń
Definicja
/
a„<ścieżka_docel>
” lub /
A„<ścieżka_docel>
”
Określa ścieżkę docelową
procesu instalacji.
/n„<Nazwa
drukarki>” lub /
N„<Nazwa
drukarki>”
Określa nazwę drukarki.
Wystąpienie drukarki
powinno zostać
utworzone jako określona
nazwa drukarki.
Ścieżka docelowa
musi być pełną
ścieżką.
Opis
Z uwagi na to, że
sterowniki urządzenia
powinny być
zainstalowane w
określonej lokalizacji
systemu operacyjnego,
polecenie to dotyczy
wyłącznie
oprogramowania.
Za pomocą tego
parametru można
dowolnie dodawać
wystąpienia drukarki.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
164
Instalowanie sterownika przez sieć
Wiersz poleceń
/nd lub /ND
/x lub /X
Definicja
Polecenia nieustawiania
zainstalowanego
sterownika jako
domyślnego sterownika
urządzenia.
Wykorzystuje istniejące
pliki sterownika
urządzenia do utworzenia
wystąpienia drukarki, jeśli
jest ona już
zainstalowana.
Opis
Oznacza to, że
zainstalowane sterowniki
urządzenia nie będą
domyślnym sterownikiem
urządzenia, jeżeli
zainstalowany jest jeden
lub kilka sterowników
domyślnych. Jeśli w
systemie nie
zainstalowano sterownika
urządzenia, ta opcja nie
będzie stosowana,
ponieważ system
operacyjny Windows
określi zainstalowany
sterownik drukarki jako
domyślny.
To polecenie zapewnia
sposób instalacji
wystąpienia drukarki,
które wykorzystuje
zainstalowane pliki
sterownika drukarki bez
instalacji dodatkowego
sterownika.
Wiersz poleceń
Definicja
Opis
/up„<nazwa
drukarki>” lub /
UP„<nazwa
drukarki>”
Usuwa wyłącznie
określone wystąpienie
drukarki, a nie pliki
sterownika.
To polecenie stanowi
metodę usunięcia
wyłącznie określonego
wystąpienia drukarki z
systemu, bez wpływu na
inne sterowniki drukarki.
Nie spowoduje to
usunięcia plików
sterownika drukarki z
systemu.
/d lub /D
Odinstalowuje wszystkie
sterowniki i aplikacje
urządzenia z systemu.
To polecenie powoduje
usunięcie wszystkich
zainstalowanych
sterowników i aplikacji
urządzenia z systemu.
/v„<nazwa
udostępnienia>”
lub /V„<nazwa
udostępnienia>”
Udostępnia
zainstalowane urządzenie
lub dodaje inne dostępne
sterowniki platformy dla
funkcji Point & Print.
Polecenie spowoduje
zainstalowanie wszystkich
obsługiwanych
sterowników urządzenia
platformy systemu
Windows w systemie i
udostępnienie ich dla
określonego elementu
<nazwa udostępnienia>
dla funkcji Point & Print.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
165
Instalowanie sterownika przez sieć
7
Wiersz poleceń
/o lub /O
/h, /H lub /?
Definicja
Otwiera folder Drukarki i
faksy po instalacji.
Opis
Polecenie otworzy folder
Drukarki i faksy po
przeprowadzeniu cichej
instalacji.
Wyświetla wykorzystanie wiersza poleceń.
Mac
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie komputera Mac.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
5
6
7
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
166
Instalowanie sterownika przez sieć
8
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
10
Podaj hasło i kliknij OK.
11
Kliknij przycisk Add Printer, aby wybrać drukarkę i dodać ją do listy
drukarek.
12
13
14
Kliknij IP i wybierz HP Jetdirect - Socket w polu Protocol.
Aby zainstalować sterownik faksu:
a Otwórz kolejno folder Aplikacje > Samsung > Kreator kolejki
faksów.
b Urządzenie zostanie wyświetlone na liście Printer List.
c Wybierz urządzenie, które chcesz użyć i kliknij przycisk Create.
Na ekranie Network Connected Printer(Wired or Wireless)
wybierz opcję Printer Connection Type i kliknij przycisk Continue.
Podaj adres IP urządzenia w polu Address.
Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue. Jeśli nie można określić
nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej nazwy kolejki.
15
Jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję
Select Printer Software, a następnie wybierz nazwę urządzenia w
obszarze Print Using.
16
17
Kliknij przycisk Add.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
167
Instalowanie sterownika przez sieć
8
Linux
Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com > znajdź swój
produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
Instalacja sterownika w systemie Linux i
dodawanie drukarki sieciowej
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.
2
3
4
5
6
Pobierz pakiet Unified Linux Driver z witryny firmy Samsung.
7
Wyodrębnij plik UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otwórz nowy katalog.
Kliknij dwukrotnie cdroot > autorun
Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Next.
Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk
Next.
Wybierz drukarkę sieciową i kliknij przycisk Search.
8
9
10
11
12
W polu listy zostanie wyświetlony adres IP urządzenia oraz nazwa
modelu.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowadź opis drukarki i naciśnij przycisk Next.
Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.
Dodawanie drukarki sieciowej
1
2
3
4
5
6
7
8
Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator.
Kliknij ikonę Add Printer..
Zostanie otwarte okno Add printer wizard. Kliknij przycisk Next.
Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk Search.
Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawią się w polu listy.
Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.
Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
168
konfiguracja protokołu IPv6
9
Protokół IPv6 jest obsługiwany prawidłowo tylko w systemie Windows
Vista lub nowszym.
Za pomocą panelu sterowania
Aktywacja protokołu IPv6
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8 lub „Przegląd menu” na stronie
36).
• Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień
sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..
Urządzenie obsługuje następujące adresy IPv6 do celów wydruków
sieciowych i administracji.
•
Link-local Address: samodzielnie skonfigurowany lokalny adres IPv6
(adres zaczyna się od FE80).
•
Stateless Address: automatycznie skonfigurowany przez router
sieciowy adres IPv6.
•
Stateful Address: adres IPv6 skonfigurowany przez serwer DHCPv6.
•
Manual Address: adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez użytkownika.
Aby korzystać ze środowiska sieciowego IPv6, należy wykonać poniższą
procedurę w celu użycia adresu IPv6.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Wlacz IPv6.
Wybierz opcję Wl. i naciśnij przycisk OK.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Po zainstalowaniu sterownika drukarki nie konfiguruj obu adresów
jednocześnie: IPv4 i IPv6. Zalecamy konfigurację albo adresu IPv4 albo
IPv6 (patrz „Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie 163).
Konfiguracja adresu DHCPv6
Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCPv6, możesz wybrać jedną z
poniższych opcji domyślne dynamicznej konfiguracji hosta.
1
2
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
169
konfiguracja protokołu IPv6
3
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną wartość.
•Adres DHCPv6: Zawsze używaj protokołu DHCPv6, niezależnie od
żądania routera.
•Wylacz DHCPv6: Nigdy nie używaj protokołu DHCPv6, niezależnie
od żądania routera.
•Router: Używaj protokołu DHCPv6 tylko na żądanie routera.
10
Z usługi SyncThru™ Web Service
Aktywacja protokołu IPv6
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP
urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij
opcję Przejdź.
2
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Ze względów
bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
•Hasło: sec00000
3
Po wyświetleniu okna SyncThru™ Web Service przenieś kursor na
górny pasek menu w części Ustawienia i kliknij polecenie
Ustawienia sieciowe.
4
5
6
7
Kliknij polecenie TCP/IPv6 w lewej części witryny internetowej.
Aby włączyć opcję IPv6, zaznacz pole wyboru Protokół IPv6.
Kliknij przycisk Zastosuj.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
170
konfiguracja protokołu IPv6
• Można również ustawić protokół DHCPv6.
• Aby ręcznie ustawić adres IPv6:
Zaznacz pole wyboru Ręczny adres. Zostanie wówczas
aktywowane pole Adres/Prefiks. Wprowadź pozostałą część
adresu (np.: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” oznacza wartość
szesnastkową od 0 do 9 lub od A do F).
3
Wprowadź adresy IPv6 (np.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresy muszą być zawarte w nawiasach kwadratowych [ ].
Konfiguracja adresu IPv6
1
Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje wpisywanie
adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet Explorer).
2
Wybierz jeden z adresów IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) z opcji Raport
konfiguracji sieci (patrz część „Drukowanie raportu konfiguracji
sieci” na stronie 159).
•Link-local Address: samodzielnie skonfigurowany lokalny adres
IPv6 (adres zaczyna się od FE80).
•Stateless Address: automatycznie skonfigurowany przez router
sieciowy adres IPv6.
•Stateful Address: Adres IPv6 skonfigurowany przez serwer
DHCPv6.
•Manual Address: Adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez
użytkownika.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
171
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć bezprzewodową. W
zależności od modelu sieć bezprzewodowa może nie być dostępna
(patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
• Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień
sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..
Nazwa sieci bezprzewodowej i hasło sieciowe
Sieci bezprzewodowe wymagają wyższego poziomu zabezpieczeń,
dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostępu tworzone są nazwa sieci
(SSID), używany typ zabezpieczeń i hasło sieciowe. Przed kontynuowanie
instalacji urządzenia poproś administratora sieci o te informacje.
11
Rozpoczęcie pracy
Objaśnienie rodzajów sieci
Zwykle między komputerem a urządzeniem może istnieć tylko jedno
połączenie w danym czasie.
Tryb infrastruktury
Jest to środowisko używane zazwyczaj w sieciach
domowych lub w sieciach typu SOHO (Small Office/Home
Office). W tym trybie do komunikacji z urządzeniem
bezprzewodowym wykorzystywany jest punkt dostępu.
Tryb Ad-hoc
Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostępu. Komputer
bezprzewodowy oraz urządzenie bezprzewodowe
komunikują się bezpośrednio.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
172
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
12
Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej
Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować z urządzenia lub komputera. Wybierz metodę konfiguracji z poniższej tabeli.
Niektóre rodzaje instalacji w sieci bezprzewodowej mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.
Metoda konfiguracji
Metoda połączenia
Z komputera
Opis i instrukcje
A
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią „Punkt
dostępu przez kabel USB” na stronie 181.
B
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią „Punkt
dostępu bez kabla USB (zalecany)” na stronie 184.
C
• Użytkownicy komputerów Mac powinni zapoznać się z częścią „Punkt
dostępu przez kabel USB” na stronie 189.
Z punktem dostępu
OR
Za pomocą panelu sterowania
urządzenia
• Użytkownicy komputerów Mac powinni zapoznać się z częścią „Punkt
dostępu bez kabla USB (zalecany)” na stronie 192
D
Patrz „Korzystanie z kabla sieciowego” na stronie 197.
E
• Patrz „Urządzenia z wyświetlaczem” na stronie 176.
• Patrz „Urządzenia bez wyświetlacza” na stronie 177.
Patrz „Korzystanie z przycisku menu” na stronie 180.
F
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
173
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Metoda konfiguracji
Bez punktu dostępu
Metoda połączenia
Z komputera
Opis i instrukcje
G
Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią
„Połączenie Ad-hoc przez kabel USB” na stronie 186.
H
Użytkownicy komputerów Mac powinni zapoznać się z częścią
„Połączenie Ad-hoc przez kabel USB” na stronie 186.
Konfiguracja Wi-Fi Direct
Patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na stronie 202.
I
• W przypadku wystąpienia problemów w trakcie konfiguracji bezprzewodowej lub instalacji sterowników należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym
rozwiązywaniu problemów (patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 203).
• Zaleca się ustawienie hasła do Punktu dostępu. W przypadku braku ustawienia hasła do Punktu dostępów mogą one być narażone na nielegalny dostęp
z nieznanych urządzeń np. komputerów, smartfonów lub drukarek. Więcej informacji o ustawieniach haseł zawiera podręcznik użytkownika Punktu
dostępu.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
174
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
13
Korzystanie z przycisku WPS
Co należy przygotować
•
Jeśli urządzenie lub punkt dostępu (router bezprzewodowy) obsługują
funkcję Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), to bez użycia komputera można w
prosty sposób określić ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) obsługuje
funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Sprawdź, czy dane urządzenie obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
przycisku
•
Komputer podłączony do sieci (tylko w trybie PIN)
(WPS) dostępnego na panelu sterowania.
• Aby możliwe było korzystanie z sieci bezprzewodowej w trybie
infrastruktury, należy upewnić się, że kabel sieciowy jest odłączony
od urządzenia. W zależności od używanego punktu dostępu (routera
bezprzewodowego) do łączenia z punktem dostępu używany jest
przycisk WPS (PBC) lub konieczne jest wpisanie numeru PIN z
komputera. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku
użytkownika dołączonym do używanego punktu dostępowego (lub
routera bezprzewodowego).
• Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku
WPS, ustawienia zabezpieczeń mogą ulec zmianie. Aby temu
zapobiec, zablokuj opcję WPS dla bieżących ustawień
zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nazwa opcji może się różnić w
zależności od używanego punktu dostępu (lub rutera
bezprzewodowego).
Wybieranie typu
Istnieją dwa sposoby podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej za
pomocą przycisku
(WPS) na panelu sterowania.
Metoda konfiguracji przycisków (PBC) umożliwia podłączenie
urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez naciśnięcie przycisku
(WPS) na panelu sterowania urządzenia oraz przycisku WPS (PBC)
odpowiednio punktu dostępu z obsługą funkcji Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) lub routera bezprzewodowego.
Metoda z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez
wprowadzenie dostarczonego numeru PIN w punkcie dostępu z obsługą
funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (lub routerze bezprzewodowym).
Domyślnym ustawieniem fabrycznym urządzenia jest tryb PBC, który jest
zalecany dla typowego środowiska sieci bezprzewodowej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
175
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Jeśli urządzenie nie ma wyświetlacza, funkcję Wi-Fi Direct można
włączać lub wyłączać za pomocą przycisku WPS.
• Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez około 10–15 sekund. Funkcja Wi-Fi Direct zostanie włączona.
• Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 15 sekundy. Funkcja Wi-Fi Direct zostanie wyłączona.
Urządzenia z wyświetlaczem
Łączenie w trybie PBC
1
W urządzeniu rozpoczyna się oczekiwanie przez okres do dwóch
minut na naciśnięcie przycisku WPS (PBC) na punkcie dostępu (lub
routerze bezprzewodowym).
• Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Wi-Fi Direct, przeczytaj
„Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania mobilnego” na stronie 201.
2
Możesz zmienić tryb WPS w panelu sterowania (
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.
(Menu) > Sieć >
Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:
Bezprzewodowy > OK > Ustaw. WPS).
aLaczenie: Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem
bezprzewodowym).
bPodlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią
bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.
cAP SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią
bezprzewodową na wyświetlaczu ukażą się dane SSID punktu
dostępu.
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby skonfigurować
sieć bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
176
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Łączenie w trybie PIN
1
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.
2
Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN.
Urządzenia bez wyświetlacza
Łączenie w trybie PBC
1
W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer
PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
Oznacza to nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową.
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu naciśnięcia
przycisku PBC na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:
aLaczenie: Urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej.
bPodlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią
bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.
2
cTyp SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią
bezprzewodową na wyświetlaczu LCD ukażą się dane SSID
punktu dostępu.
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby skonfigurować
sieć bezprzewodową.
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez 2-4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać.
Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze
bezprzewodowym).
aDioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko.
Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem
bezprzewodowym).
bGdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową,
dioda LED WPS pozostanie włączona.
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby skonfigurować
sieć bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
177
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
Łączenie w trybie PIN
1
Należy wydrukować raport konfiguracji sieci zawierający numer PIN
(patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159).
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu
wprowadzenia 8-cyfrowego numeru PIN.
W trybie gotowości, na panelu sterowania naciśnij i przytrzymaj
przycisk
(Cancel lub Stop/Clear) przez przynajmniej pięć
sekund.
Urządzenie bez przycisku
Dioda LED sieci bezprzewodowej miga w niżej opisany sposób:
aDioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko.
Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem
bezprzewodowym).
(Cancel lub Stop/Clear): Na panelu
sterowania naciśnij przycisk (WPS)
przez ponad dziesięć sekund.
bGdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową,
dioda LED WPS pozostanie włączona.
Umożliwia wyświetlenie numeru PIN urządzenia.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
(WPS) na panelu kontrolnym
przez ponad 4 sekundy, aż dioda LED stanu zaświeci się.
Oznacza to, że urządzenie nawiązuje połączenie z punktem
dostępowym (lub routerem bezprzewodowym).
W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer
PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego).
4
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby skonfigurować
sieć bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
178
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Ponowne łączenie się z siecią
Rozłączanie połączenia z siecią
Kiedy funkcja połączenia bezprzewodowego jest wyłączona, urządzenie
automatycznie próbuje ponownie połączyć się z punktem dostępu (lub
routerem bezprzewodowym) przy użyciu poprzednio używanych ustawień
połączenia i adresu.
Aby rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania przez ponad dwie sekundy.
Urządzenie automatycznie łączy się ponownie z siecią bezprzewodową
w następujących przypadkach:
• Urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone.
• Punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) zostanie wyłączony i
ponownie włączony.
•
Sieć Wi-Fi pracuje w trybie bezczynności: Urządzenie jest
natychmiast odłączane od sieci bezprzewodowej i gaśnie dioda WPS
LED.
•
Sieć Wi-Fi jest używana: Podczas oczekiwania urządzenia na
zakończenie bieżącego zadania drukowania dioda LED sieci
bezprzewodowej miga szybko. Następnie połączenie sieci
bezprzewodowej jest automatycznie rozłączane i dioda WPS LED
gaśnie.
Anulowanie procesu łączenia
Aby anulować podłączanie do sieci bezprzewodowej w czasie łączenia się
urządzenia z siecią bezprzewodową, naciśnij i zwolnij przycisk
lub Stop/Clear) lub
(Cancel
(Power/Wakeup) na panelu sterowania. Należy
zaczekać 2 minuty, aż ponownie zostanie nawiązana komunikacja z
siecią bezprzewodową.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
179
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
14
Korzystanie z przycisku menu
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
3
Naciśnij OK, aby wybrać żądaną metodę konfiguracji.
•Kreator (zalecane): W tym trybie konfiguracja jest automatyczna.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych sieci. Po wybraniu sieci
zostanie wyświetlony monit o podanie odpowiedniego klucza
zabezpieczeń.
•Własny: W tym trybie użytkownicy mogą wprowadzać lub ręcznie
edytować własny identyfikator SSID lub wybrać szczegółowe
opcje zabezpieczeń.
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalowanie
sterownika przez sieć” na stronie 163).
1
2
Naciśnij przycisk
(Menu) na panelu sterowania.
Naciśnij Sieciowa > S. bezp. > WLAN Ustawienia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
180
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
15
Konfiguracja w systemie Windows
3
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Skrót do Samsung Easy Wireless Setup bez płyty CD: Jeśli sterownik
drukarki został wcześniej zainstalowany, możesz uzyskać dostęp do
Samsung Easy Wireless Setup bez płyty CD (patrz „Uzyskiwanie
dostępu do narzędzi do zarządzania” na stronie 342).
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Start >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Punkt dostępu przez kabel USB
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
4
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
Tworzenie infrastruktury sieci
1
2
Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
181
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
5
Na ekranie Skonfiguruj połączenie sieci bezprzewodowej za
pomocą kabla USB wybierz opcję Bezprzewodowe połączenie
sieciowe. Następnie kliknij Dalej.
6
Na ekranie Czy instalujesz drukarkę po raz pierwszy? wybierz
opcję Tak, skonfiguruję sieć bezprzewodową mojej drukarki.
Następnie kliknij przycisk Dalej.
7
Wybierz opcję Za pomocą kabla USB na ekranie Wybierz metodę
konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Następnie kliknij
Dalej.
Jeśli drukarka jest już połączona z siecią, wybierz opcję Nie, moja
drukarka jest już podłączona do mojej sieci.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
182
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
8
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) punktu dostępu, który chcesz użyć i kliknij
przycisk Dalej.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeżeli nie możesz znaleźć żądanej nazwy sieci lub jeżeli chcesz
skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie, kliknij opcję Ustawienia
zaawansowane.
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie
okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
• Potwierdź hasło sieciowe: Potwierdź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator
SSID punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie
i małe litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Tryb infrastr..
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z tych opcji,
aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym),
który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u
każdego klienta.
Wprowadź hasło sieciowe punktu dostępu (lub routera).
9
Jeśli drukarka obsługuje Wi-Fi Direct, zostanie wyświetlony
następujący ekran.
Kliknij przycisk Dalej.
• Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Hasło sieciowe: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
183
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• Opcja Wi-Fi Direct wyświetlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy
drukarka ją obsługuje.
Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej urządzenie wykorzystuje
bezprzewodowe połączenie sieci lokalnej komputera. Może to
uniemożliwić nawiązanie połączenia z Internetem.
• Za pomocą narzędzia Samsung Easy Printer Manager można
włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na
stronie 202).
• Nazwa Wi-Fi Direct: Domyślnie nazwa Wi-Fi Direct to nazwa
modelu oraz maksymalnie 22 znaków.
• Ustawienie hasła to ciąg od 8 do 64 znaków.
10
Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej
odłącz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
11
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Tworzenie infrastruktury sieci
1
2
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Punkt dostępu bez kabla USB (zalecany)
Co należy przygotować
•
Komputer z funkcją Wi-Fi z systemem Windows 7 lub nowszym oraz
punktem dostępu (routerem)
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Start >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
184
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Na ekranie Skonfiguruj połączenie sieci bezprzewodowej za
pomocą kabla USB wybierz opcję Bezprzewodowe połączenie
sieciowe. Następnie kliknij Dalej.
5
Na ekranie Czy instalujesz drukarkę po raz pierwszy? wybierz
opcję Tak, skonfiguruję sieć bezprzewodową mojej drukarki.
Następnie kliknij przycisk Dalej.
6
Wybierz opcję Za pomocą bezpośredniego połączenia
bezprzewodowego na ekranie Wybierz metodę konfiguracji
połączenia bezprzewodowego. Następnie kliknij Dalej.
Jeśli drukarka jest już połączona z siecią, wybierz opcję Nie, moja
drukarka jest już podłączona do mojej sieci.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
185
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Z funkcji tej nie można korzystać, jeżeli komputer nie jest wyposażony
w bezprzewodową kartę sieciową (nawet jeśli zainstalowano na nim
system operacyjny Windows 7 lub nowszy). Skonfiguruj sieć
bezprzewodową, korzystając z kabla USB (zob. „Punkt dostępu przez
kabel USB” na stronie 181).
Po wyświetleniu poniższego ekranu należy w ciągu dwóch minut
nacisnąć przycisk
(WPS) znajdujący się na panelu sterowania.
7
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej kliknij
Dalej.
8
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie
bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie
Ad-hoc według poniższych prostych czynności.
Co należy przygotować
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
186
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows
1
2
4
Na ekranie Skonfiguruj połączenie sieci bezprzewodowej za
pomocą kabla USB wybierz opcję Bezprzewodowe połączenie
sieciowe. Następnie kliknij Dalej.
5
Na ekranie Czy instalujesz drukarkę po raz pierwszy? wybierz
opcję Tak, skonfiguruję sieć bezprzewodową mojej drukarki.
Następnie kliknij przycisk Dalej.
Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Start >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą
napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
Jeśli drukarka jest już połączona z siecią, wybierz opcję Nie, moja
drukarka jest już podłączona do mojej sieci.
6
Wybierz opcję Za pomocą kabla USB na ekranie Wybierz metodę
konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Następnie kliknij
Dalej.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
187
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
7
Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie. Kliknij
przycisk Ustawienia zaawansowane.
• Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator
SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).
• Tryb działania: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Kanał: Wybierz kanał. (Ust. autom. lub wartość z zakresu od 2412
MHz do 2467 MHz).
• Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.
System otw.: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
• Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).
• Hasło sieciowe: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Potwierdź hasło sieciowe: Potwierdź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni Indeks klucza WEP.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie
wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i kliknij
przycisk Dalej.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w
każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą
64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
8
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Dalej.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z
obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w
oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest
wyświetlana wartość DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu
statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić
metodę przypisywania na Otrzymuj adres IP automatycznie
(DHCP).
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
188
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawdź, czy
w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest
wyświetlana wartość Statyczny. Jeśli jednak jest wyświetlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić
adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
-Adres IP: 169.254.133.42
Konfiguracja przy użyciu komputera Mac
Punkt dostępu przez kabel USB
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
Drukarka podłączona do sieci
-Adres IP: 169.254.133.43
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
-Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB.
-Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
-Brama: 169.254.133.1
9
16
Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej zakończone. Kliknij przycisk Dalej.
10
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
11
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
189
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie komputera Mac.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
5
6
7
8
10
Wybierz opcję Configuration of Wireless network na ekranie
Printer Connection Type i kliknij przycisk Continue.
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
Podaj hasło i kliknij OK.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
190
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
11
Wybierz opcję Using a USB cable na ekranie Wireless Settings, a
następnie kliknij przycisk Next.
Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 15.
Po ręcznym skonfigurowaniu obsługi sieci bezprzewodowej kliknij
opcję Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID
punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i
małe litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Infrastructure.
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z tych opcji,
aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu
udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym),
który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u
każdego klienta.
• Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)
12
Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone
urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę
(identyfikator SSID) punktu dostępu, którego chcesz użyć i kliknij
przycisk Next.
• Network Password: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Confirm Network Password: Potwierdź wartość hasła sieciowego
dla szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
191
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie
okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wprowadź hasło sieciowe punktu dostępu (lub routera).
13
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Dalej.
• Opcja Wi-Fi Direct wyświetlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy
drukarka ją obsługuje.
• Za pomocą narzędzia Samsung Easy Printer Manager można
włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct” na
stronie 202).
• Nazwa Wi-Fi Direct: Domyślnie nazwa Wi-Fi Direct to nazwa
modelu oraz maksymalnie 22 znaków.
Punkt dostępu bez kabla USB (zalecany)
Co należy przygotować
•
Komputer Mac z funkcją Wi-Fi z systemem Mac OS 10.7 lub nowszym
oraz punktem dostępu (routerem)
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Mac.
• Ustawienie hasła to ciąg od 8 do 64 znaków.
14
Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej zakończone. Kliknij przycisk Dalej.
15
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz
kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
192
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
5
6
7
8
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
11
Wybierz opcję Using a direct wireless connection na ekranie
Wireless Settings, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 13.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
10
Podaj hasło i kliknij OK.
Wybierz opcję Configuration of Wireless network na ekranie
Printer Connection Type i kliknij przycisk Continue.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
193
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Po wyświetleniu poniższego ekranu należy w ciągu dwóch minut
nacisnąć przycisk
(WPS) znajdujący się na panelu sterowania.
Połączenie Ad-hoc przez kabel USB
Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie
bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie
Ad-hoc według poniższych prostych wskazówek.
Co należy przygotować
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel USB
Tworzenie sieci ad hoc w komputerze Mac
12
Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej kliknij
Dalej.
13
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
194
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na
pulpicie komputera Mac.
10
Wybierz opcję Configuration of Wireless network na ekranie
Printer Connection Type i kliknij przycisk Continue.
•W przypadku systemu Mac OS X 10.8 kliknij dwukrotnie ikonę CDROM, która zostanie wyświetlona w oknie Finder.
4
5
6
7
8
Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.
Kliknij przycisk Continue.
Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki
niezbędne do pracy urządzenia.
W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać
poszczególne składniki do zainstalowania.
9
Podaj hasło i kliknij OK.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
195
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
11
Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista
sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie. Kliknij
przycisk Ustawienia zaawansowane.
• Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID (w
identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).
• Operation Mode: Wybierz opcję Ad-Hoc.
• Channel: Wybierz kanał (Auto Setting lub wartość z zakresu od
2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie
może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie
mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.
• Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).
• Network Password: Wprowadź wartość hasła sieciowego dla
szyfrowania.
• Confirm Network Password: Potwierdź wartość hasła sieciowego
dla szyfrowania.
• WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.
Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie
wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i kliknij
przycisk Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń
zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci
bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w
każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą
64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.
12
Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci
bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Next.
Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z
obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na
DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
również powinno być ustawione na Statyczny.
Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.
• W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w
oknie Wireless Network Setting Confirm jest wyświetlana wartość
DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego
(Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby zmienić metodę
przypisywania na Receive IP address automatically (DHCP).
• W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
196
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawdź, czy
w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest
wyświetlana wartość Statyczny. Jeśli jednak jest wyświetlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić
adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować
sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz „Instalacja na
komputerze Mac” na stronie 152).
17
-Adres IP: 169.254.133.42
-Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
-Adres IP: 169.254.133.43
-Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
Korzystanie z kabla sieciowego
W przypadku urządzeń, które nie obsługują interfejsu sieciowego,
funkcja ta nie będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
-Brama: 169.254.133.1
13
Po wyświetleniu okna potwierdzającego podłączenie kabla
sieciowego, odłącz kabel sieciowy i kliknij Dalej.
Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu pracę z siecią,
należy wykonać pewne procedury konfiguracyjne.
Jeśli kabel sieciowy jest podłączony, może wystąpić problem z
wyszukaniem urządzenia podczas konfiguracji sieci
bezprzewodowej.
• Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy
zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz
„Instalowanie sterownika przez sieć” na stronie 163).
14
Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane zgodnie z
konfiguracją sieci.
• Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za
konfigurację sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji na
temat konfiguracji sieci.
15
Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po
zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
197
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Co należy przygotować
•
punkt dostępu
•
komputer podłączony do sieci
•
dysk CD dostarczony z urządzeniem
•
Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej
•
kabel sieciowy.
Drukowanie raportu konfiguracji sieci
Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując raport
konfiguracji sieciowej.
Patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159.
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w
urządzeniu
Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta informacja
została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.
Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą
programu SyncThru™ Web Service.
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej
sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.
Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP
(system Windows)
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP używanego
urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą jego
adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej
drukarki. Można go znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
Patrz „Ustawianie adresu IP” na stronie 159.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
198
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
3
4
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Ze względów
bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
•Hasło: sec00000
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.
Kreator pomoże w ustawieniu konfiguracji sieci bezprzewodowej.
Jednak aby bezpośrednio skonfigurować sieć bezprzewodową, należy
wybrać opcję Niestandardowy.
7
Wybierz jedną nazwę sieciową Nazwa sieci (SSID) z listy.
•SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje sieć
bezprzewodową. Punkty dostępu i urządzenia bezprzewodowe
próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą
używać takiego samego identyfikatora SSID. W identyfikatorze
SSID uwzględniana jest wielkość liter.
•Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń
bezprzewodowych (patrz „Nazwa sieci bezprzewodowej i hasło
sieciowe” na stronie 172).
-Ad-hoc: Umożliwia bezpośrednią komunikację między
urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-topeer.
-Infrastruktura: Umożliwia komunikację między urządzeniami
bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu.
Jeśli opcja Tryb działania jest ustawiona na wartość Infrastruktura,
wybierz identyfikator SSID punktu dostępu. Jeśli w opcji Tryb działania
ustawiono wartość Ad-hoc, wybierz identyfikator SSID urządzenia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
199
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
8
Kliknij przycisk Dalej.
Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (hasło sieciowe) i
kliknij przycisk Dalej.
9
Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi
Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, możesz także
włączyć/wyłączyć Wi-Fi w panelu sterowania urządzenia za pomocą
menu Sieć.
Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym należy
sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli ustawienia są
prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.
Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy). Urządzenie
powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. W
przypadku trybu Ad-hoc istnieje możliwość jednoczesnego używania
bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.
10
18
1
Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do
urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając
standardowego kabla sieciowego.
2
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby skonfigurować
sieć bezprzewodową.
Na przykład:
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
200
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
4
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny identyfikator i hasło. Ze względów
bezpieczeństwa zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
•Hasło: sec00000
5
Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję
Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa > Niestandardowy.
Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.
19
Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania
mobilnego
Wi-Fi Direct to łatwa w konfiguracji metoda połączenia peer-to-peer
drukarki obsługującej Wi-Fi Direct z urządzeniem mobilnym, która
zapewnia bezpieczne połączenie oraz lepszą wydajność niż tryb Ad Hoc.
Za pomocą opcji Wi-Fi Direct można także podłączyć drukarkę do sieci WiFi Direct przy jednoczesnym połączeniu z punktem dostępu. Możesz także
jednocześnie korzystać z sieci przewodowej i sieci Wi-Fi Direct, co pozwala
wielu użytkownikom na dostęp do dokumentów i drukowanie ich za pomocą
sieci Wi-Fi Direct i sieci przewodowej.
• Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct drukarki nie można łączyć
urządzenia mobilnego z Internetem.
• Lista obsługiwanych protokołów może być inna niż w modelu, sieci
Wi-Fi Direct NIE obsługują protokołu IPv6, filtrowania sieci, usług
IPSec, WINS i SLP.
• Za pośrednictwem technologii Wi-Fi Direct można podłączyć
maksymalnie 3 urządzenia.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
201
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct
-Właścicielem grupy: Włącz tę opcję, aby przypisać drukarkę do
właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właścicielem grupy działa
podobnie jak bezprzewodowy punkt dostępu. Zalecamy włączenie
tej opcji.
Możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct za pomocą jednej z następujących
metod.
-Hasło sieciowe: Jeśli drukarka ma status Właścicielem grupy, do
podłączenia innych urządzeń mobilnych wymagane jest Hasło
sieciowe. Możesz skonfigurować hasło sieciowe samodzielnie lub
zapamiętać dane hasło sieciowe generowane losowo domyślnie.
Z komputera podłączonego kablem USB (zalecane)
Po zakończeniu instalacji sterownika można skonfigurować narzędzie
Samsung Easy Printer Manager i wprowadzić zmiany w funkcji Wi-Fi Direct.
Z urządzenia (urządzenia z wyświetlaczem)
Program Samsung Easy Printer Manager jest dostępny tylko dla
systemów operacyjnych Windows i Mac OS.
•
W menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia
urządzenia> Sieć.
•
W panelu sterowania wybierz Siec > Bezprzewodowy > Wi-Fi Direct.
•
Włącz opcję Wi-Fi Direct.
Z urządzenia (urządzenia bez wyświetlacza)
•
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez około 10–15 sekund. Funkcja Wi-Fi Direct zostanie włączona.
•
Naciśnij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 15 sekundy. Funkcja Wi-Fi Direct zostanie wyłączona.
-Bezpośrednie połączenie Wi-Fi wł./wył.: Wybierz Wł., aby włączyć.
-Nazwa urządzenia: Wprowadź nazwę drukarki, aby wyszukiwać
drukarkę w sieci bezprzewodowej. Domyślnie nazwą urządzenia
jest nazwa modelu.
-Adres IP: Wprowadź adres IP drukarki. Adres IP stosowany jest tylko
w sieci lokalnej, a nie w sieci przewodowej lub bezprzewodowej w
trybie infrastrukturalnym. Zalecamy zastosowanie domyślnego
lokalnego adresu IP (domyślny lokalny adres IP drukarki w opcji WiFi Direct to 192.168.3.1).
Z komputera połączonego z siecią
Jeśli drukarka korzysta z kabla sieciowego lub bezprzewodowego punktu
dostępu, możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct i skonfigurować ją z
narzędzia SyncThru™ Web Service.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
202
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
•
Przejdź do narzędzia SyncThru™ Web Service, wybierz Ustawienia
> Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Bezpośrednie
połączenie Wi-Fi.
• Po wyszukaniu drukarki, z którą chcesz połączyć urządzenie
mobilne, wybierz drukarkę, dioda LED drukarki zacznie migać.
Naciśnij przycisk WPS drukarki, nastąpi połączenie drukarki z
urządzeniem mobilnym.
Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct i skonfiguruj inne opcje.
• Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje WPS, wpisz „Klucz sieciowy”
drukarki zamiast naciskać przycisk WPS.
• Dla użytkowników systemu Linux
-Wydrukuj raport z konfiguracji sieci IP, aby sprawdzić wydruk (patrz
„Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159).
-Przejdź do narzędzia Usługa SyncThru sieci Web, wybierz
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi
Direct.
20
Rozwiązywanie problemów
-Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct.
Problemy występujące w trakcie konfiguracji lub
instalacji sterownika
Konfiguracja urządzenia mobilnego
•
•
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct w drukarce zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, aby skonfigurować opcję WiFi Direct w urządzeniu.
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct pobierz aplikację do drukowania
dla urządzeń mobilnych (na przykład: Samsung Mobile Printer), aby
drukować dokumenty ze smartfonu.
Nie znaleziono drukarek
•
Urządzenie może nie być włączone. Włącz komputer i urządzenie.
•
Kabel USB nie jest podłączony do komputera i urządzenia. Podłącz
urządzenie do komputera, używając kabla USB.
•
Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika urządzenia, który znajduje się na
dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM z oprogramowaniem, i
przygotuj bezprzewodowe urządzenie sieciowe.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
203
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Awaria podłączania - nie znaleziono nazwy SSID
•
•
Nie udało się wyszukać wybranej lub wprowadzonej nazwy sieci
(SSID). Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) w punkcie dostępu i
spróbuj połączyć się ponownie.
Punkt dostępu nie jest włączony. Włącz punkt dostępu.
•
Wprowadzony adres sieciowy nie umożliwia połączenia komputera z
urządzeniem
-W środowisku sieciowym z adresowaniem DHCP
Jeśli komputer jest skonfigurowany do obsługi serwera DHCP,
drukarka pobiera adres IP w sposób automatyczny (przez serwer
DHCP).
Awaria podłączania — Nieprawidłowe zabezpieczenia
•
Ustawienia zabezpieczeń nie są poprawnie skonfigurowane. Sprawdź
skonfigurowane opcje zabezpieczeń w punkcie dostępu i urządzeniu.
Awaria podłączania — Ogólny błąd połączenia
•
Komputer nie odbiera sygnału z urządzenia. Sprawdź podłączenie
kabla USB i zasilanie urządzenia.
Awaria podłączania — Połączenie z siecią przewodową
•
Urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego. Odłącz kabel
sieciowy od urządzenia.
Awaria podłączania - Przypisywanie adresu IP
•
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) i
urządzenie.
Błąd połączenia z komputerem
Jeśli dane zadanie drukowania nie działa w trybie DHCP, przyczyną
problemu mogą być automatyczne zmiany adresu IP. Porównaj adres
IP urządzenia i portu drukarki.
Jak porównać:
1 Wydrukuj raport informacji o sieci drukarki i sprawdź na nim adres IP
(patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159).
2 Sprawdź adres IP portu drukarki z komputera.
a Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
•W przypadku systemu Windows 8 w Panelach funkcyjnych
wybierz opcję Wyszukaj > Ustawienia.
b W systemie Windows XP/Server 2003 wybierz pozycję Drukarki i
faksy.
•W systemie Windows Server 2008/Vista wybierz pozycje Panel
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Drukarki.
•W systemie Windows 7/8 wybierz pozycję Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki.
•W systemie Server 2008 R2 wybierz kolejno pozycje Panel
sterowania > Sprzęt > Urządzenia i drukarki.
c Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie.
d W systemie Windows XP/2003/2008/Vista wybierz polecenie
Właściwości.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
204
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
e
f
g
3
W przypadku systemów Windows 7/8 i Windows Server 2008 R2
w menu kontekstowym wybierz opcję Właściwości drukarki.
Jeśli przy pozycji Właściwości drukarki znajduje się symbol ►,
można wybrać inne sterowniki drukarki połączone z wybraną
drukarką.
Kliknij kartę Port.
Kliknij przycisk Konfiguruj port.
Sprawdź, czy Nazwa drukarki lub adres IP: znajduje się ten sam
adres IP co na arkuszu konfiguracji sieci.
Jeśli adres IP jest inny niż w raporcie informacji o sieci, zmień go.
Aby zmienić adres IP portu przy użyciu płyty CD instalującej
oprogramowanie, podłącz do drukarki sieciowej. Następnie
ponownie nawiąż połączenie z adresem IP.
-W środowisku sieciowym z adresowaniem statycznym
Urządzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeśli komputer
skonfigurowany jest do jego obsługi.
Na przykład:
Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:
Inne problemy
Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy, sprawdź
poniższe informacje:
Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub
bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
•
Jednoczesne włączenie sieci przewodowej i bezprzewodowej jest
niemożliwe.
•
Być może komputer, punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) bądź
urządzenie są wyłączone.
•
Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia. Jeśli
router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór zakłóca jakaś
przeszkoda, mogą występować trudności z łącznością.
•
Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router),
urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie
pomaga przywrócić łączność sieciową.
•
Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie
blokuje łączności.
▪Adres IP: 169.254.133.42
▪Maska podsieci: 255.255.0.0
W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być
następujące:
▪Adres IP: 169.254.133.43
▪Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)
▪Brama: 169.254.133.1
Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci, ale nie
można znaleźć urządzenia, oprogramowanie funkcjonujące jako
zapora może blokować łączność. Wyłącz to oprogramowanie,
postępując zgodnie z procedurą opisaną w jego instrukcji obsługi, i
spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
205
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
•
Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo przydzielony.
Adres IP można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieci.
•
Bezprzewodowe urządzenie sieciowe firmy Samsung nie umożliwia
jednoczesnego korzystania z trybów infrastruktury i Ad-Hoc.
•
Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma
skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło, skontaktuj
się z administratorem punktu dostępu (lub bezprzewodowego routera).
•
Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które mogłyby
blokować sygnał bezprzewodowy.
•
Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik
urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia urządzenia do sieci.
Z powodu właściwości protokołu DHCP przydzielony adres IP mógł się
zmienić, jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas lub punkt
dostępu został zresetowany.
Zarejestruj adres MAC urządzenia podczas konfiguracji serwera DHCP
w punkcie dostępu (lub routerze bezprzewodowym). Adres IP
ustawiony w adresie MAC będzie wtedy automatycznie używany. Adres
MAC urządzenia można sprawdzić, drukując raport konfiguracji
sieciowej (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie 159).
•
Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być możliwe
podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym przed
połączeniem z punktem dostępu (lub bezprzewodowym routerem)
konieczne jest wprowadzenie danych użytkownika.
•
To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i WiFi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie są
obsługiwane.
•
W przypadku używania trybu Ad-Hoc w systemach operacyjnych takich
jak Windows Vista konfigurowanie ustawienia połączenia
bezprzewodowego może być konieczne przy każdym użyciu
urządzenia bezprzewodowego.
Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu (lub
routera bezprzewodowego) i urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu (lub router
bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami, ścianami lub kolumnami
wspornikowymi składającymi się z metalu lub betonu.
•
Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń elektronicznych,
które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.
Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w tym
kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.
•
Po każdorazowej zmianie konfiguracji punktu dostępu (lub rutera
sieciowego) konieczna będzie ponowna konfiguracja sieci
bezprzewodowej.
•
Za pośrednictwem technologii Wi-Fi Direct można podłączyć
maksymalnie 3 urządzenia.
•
Jeśli opcja Wi-Fi Directjest Wl., urządzenie jest kompatybilne tylko z
sieciami IEEE 802.11 b/g.
•
Jeśli punkt dostępu skonfigurowany jest tylko do pracy w standardzie
802.11n, może nie połączyć się z urządzeniem.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
206
Samsung Mobile Print
21
22
Co to jest Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print to bezpłatna aplikacja umożliwiająca
użytkownikom drukowanie zdjęć, dokumentów i stron internetowych
bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu. Aplikacja Samsung Mobile Print
jest nie tylko zgodna z telefonami obsługującymi systemy Android i iOS ale
również z urządzeniem iPod Touch i tabletami. Umożliwia podłączenie
urządzenia mobilnego do drukarki Samsung podłączonej do sieci
przewodowej lub do drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej przez punkt
dostępu Wi-Fi. Nie ma konieczności instalowania nowego sterownika lub
konfigurowania ustawień sieciowych — wystarczy zainstalować aplikację
Samsung Mobile Print, a ona automatycznie wykryje zgodne drukarki
Samsung. Oprócz drukowania zdjęć, stron internetowych i plików PDF
można również skanować. Użytkownicy korzystający z drukarki
wielofunkcyjnej Samsung mogą zeskanować dokumenty do formatu JPG,
PDF lub PNG w celu szybkiego i łatwego przeglądania ich w urządzeniu
mobilnym.
Pobieranie aplikacji Samsung Mobile Print
Aby pobrać aplikację Samsung Mobile Print, przejdź do sklepu z
aplikacjami (Samsung Apps, Android Market, App Store) w urządzeniu
mobilnym i wyszukaj „Samsung Mobile Print”. W przypadku urządzeń
Apple możesz przejść do iTunes na komputerze.
23
Obsługiwane systemy operacyjne urządzeń
przenośnych
•
Android OS 2.1 lub nowszy
•
iOS 4.0 lub nowszy
24
Obsługiwane urządzenia
•
iOS 4.0 lub nowszy: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 lub nowszy: Urządzenia serii Galaxy urządzenia mobilne
z systemem Android
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
207
Używanie funkcji NFC
Drukarka NFC (ang. Near Field Communication) umożliwia bezpośrednie
drukowanie/skanowanie z telefonu komórkowego przez przytrzymanie
telefonu nad etykietą NFC drukarki. Nie wymaga zainstalowania sterownika
drukarki lub połączenia z punktem dostępu. Potrzebny jest tylko telefon
komórkowy obsługujący technologię NFC. W celu korzystania z tej funkcji
należy zainstalować w telefonie aplikację Samsung Mobile Print.
• W zależności od materiału, z którego wykonana jest pokrywa
telefonu komórkowego, rozpoznawanie NFC może nie działać
poprawnie.
• Prędkość transmisji może się różnić w zależności od używanego
telefonu komórkowego.
26
Drukowanie
1
Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona w telefonie komórkowym,
a funkcja Wi-Fi Direct — w drukarce (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi
Direct” na stronie 202).
2
Ustaw oznaczenie anteny NFC telefonu komórkowego (zwykle
znajdujące się z tyłu telefonu) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund na uruchomienie aplikacji Samsung Mobile
Print.
25
Wymagania
•
Obsługa NFC, zainstalowana aplikacja Mobile Print w telefonie
komórkowym z systemem Android OS w wersji 4.0 lub nowszej.
•
Drukarka z włączoną funkcją Wi-Fi Direct. Drukarka ma domyślnie
włączoną funkcję Wi-Fi Direct.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
208
Używanie funkcji NFC
• W niektórych telefonach antena NFC może nie znajdować się z tyłu
telefonu. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC przed rozpoczęciem
komunikacji.
4
Ustaw oznaczenie anteny NFC telefonu komórkowego (zwykle
znajdujące się z tyłu telefonu) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż telefon połączy się z drukarką.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zmienionym numerze PIN,
wprowadź zmieniony numer PIN i naciśnij przycisk OK. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji w celu uaktualnienia
numeru PIN.
• Jeśli w telefonie komórkowym nie została zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print, zostanie on automatycznie przekierowany na
stronę pobierania aplikacji Samsung Mobile Print. Pobierz aplikację
i spróbuj ponownie.
3
Wybierz zawartość, którą chcesz wydrukować.
W razie konieczności zmień opcję drukowania naciskając
• W niektórych telefonach antena NFC może nie znajdować się z tyłu
telefonu. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC przed rozpoczęciem
komunikacji.
.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zmienionym numerze PIN,
wprowadź zmieniony numer PIN i naciśnij przycisk OK. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji w celu uaktualnienia
numeru PIN.
5
Drukarka rozpocznie drukowanie.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
209
Używanie funkcji NFC
27
• W niektórych telefonach antena NFC może nie znajdować się z tyłu
telefonu. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC przed rozpoczęciem
komunikacji.
Skanowanie
1
Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona w telefonie komórkowym,
a funkcja Wi-Fi Direct — w drukarce (patrz „Konfiguracja opcji Wi-Fi
Direct” na stronie 202).
2
Ustaw oznaczenie anteny NFC telefonu komórkowego (zwykle
znajdujące się z tyłu telefonu) nad etykietą NFC (
) drukarki.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zmienionym numerze PIN,
wprowadź zmieniony numer PIN i naciśnij przycisk OK. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji w celu uaktualnienia
numeru PIN.
• Jeśli w telefonie komórkowym nie została zainstalowana aplikacja
Samsung Mobile Print, zostanie on automatycznie przekierowany na
stronę pobierania aplikacji Samsung Mobile Print. Pobierz aplikację
i spróbuj ponownie.
Odczekaj kilka sekund na uruchomienie aplikacji Samsung Mobile
Print.
3
4
Wybierz tryb skanowania.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
W razie konieczności zmień opcję skanowania naciskając
.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
210
Używanie funkcji NFC
5
Ustaw oznaczenie anteny NFC telefonu komórkowego (zwykle
znajdujące się z tyłu telefonu) nad etykietą NFC (
) drukarki.
Odczekaj kilka sekund, aż telefon połączy się z drukarką.
W celu kontynuowania skanowania postępuj zgodnie z instrukcją na
ekranie aplikacji.
• W niektórych telefonach antena NFC może nie znajdować się z tyłu
telefonu. Sprawdź umiejscowienie anteny NFC przed rozpoczęciem
komunikacji.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o zmienionym numerze PIN,
wprowadź zmieniony numer PIN i naciśnij przycisk OK. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji w celu uaktualnienia
numeru PIN.
6
Drukarka rozpocznie skanowanie zawartości.
Zeskanowane dane zostają zapisane w telefonie komórkowym.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
211
AirPrint
Tylko urządzenia z certyfikatem AirPrint mogą korzystać z funkcji
AirPrint. Zobacz opakowanie, w którym dostarczono urządzenie, aby
sprawdzić, czy ma oznaczenie certyfikacji AirPrint.
4
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższe domyślne ID i Hasło. Ze względów bezpieczeństwa
zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie z urządzeń
iPhone, iPad i iPod touch z najnowszym systemem iOS.
28
Konfiguracja funkcji AirPrint
•Hasło: sec00000
5
Po otwarciu okna Wbudowana usługa sieciowa kliknij opcję
Ustawienia > Ustawienia sieciowe.
6
Kliknij Raw TCP/IP, LPR, IPP lub mDNS .
Możesz włączyć protokół IPP lub mDNS.
Do korzystania z funkcji AirPrint wymagane są protokoły Bonjour(mDNS) i
IPP. Funkcję AirPrint można włączyć za pomocą jednej z następujących
metod.
1
2
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci.
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer,
Safari lub Firefox, i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie
przeglądarki.
Na przykład:
3
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
212
AirPrint
29
Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint
Na przykład, podręcznik urządzenia iPad zawiera następujące instrukcje:
1
Otwórz wiadomość e-mail, zdjęcie, stronę internetową lub
dokument, który chcesz wydrukować.
2
3
Dotknij ikonę działania (
4
).
Wybierz nazwę sterownika drukarki i menu opcji do
skonfigurowania.
Dotknij przycisku Drukuj. Wydrukuj dokument.
Anulowanie zadania drukowania: Aby anulować zadanie drukowania
lub wyświetlić podsumowanie drukowania, kliknij środkową ikonę
drukowania (
) w obszarze wielozadaniowym. W centrum
drukowania możesz kliknąć polecenie anulowania.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
213
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ to usługa umożliwiająca drukowanie przy użyciu
drukarki ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń podłączonych do sieci.
Wystarczy zarejestrować konto Google przy użyciu drukarki, i można
korzystać z usługi Google Cloud Print. Pozwala ona na wydrukowanie
dokumentu lub wiadomości e-mail przy użyciu systemu operacyjnego
Chrome, przeglądarki Chrome lub aplikacji Gmail™/Google Docs™ w
urządzeniu mobilnym, dzięki czemu nie jest konieczne instalowanie na nim
sterownika drukarki. Więcej informacji na temat usługi Google Cloud Print
można znaleźć na stronie internetowej firmy Google (http://
support.google.com/cloudprint).
4
W polu adresu wprowadź adres IP drukarki i naciśnij klawisz Enter
lub kliknij opcję Przejdź.
5
Kliknij opcję Logowanie w prawym górnym rogu witryny
SyncThru™ Web Service.
6
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższe domyślne ID i Hasło. Ze względów bezpieczeństwa
zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
•Hasło: sec00000
30
Rejestracja konta Google z drukarką
Jeśli środowisko sieciowe korzysta z serwera proxy, konieczne jest
skonfigurowanie adresu IP i numeru portu tego serwera w opcji
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Google Cloud Print >
Ustawienia Proxy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze
swoim dostawcą usług sieciowych lub administratorem sieci.
• Upewnij się, że urządzenie drukujące jest włączone i podłączone do
sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.
• Wcześniej należy utworzyć konto Google.
1
2
3
Otwórz przeglądarkę Chrome.
Otwórz stronę www.google.com.
Zarejestruj się na stronie Google, korzystając ze swojego adresu
Gmail.
7
Po otwarciu się okna SyncThru™ Web Service kliknij opcje
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Google Cloud Print.
8
9
Wpisz nazwę i opis drukarki.
Kliknij opcję Rejestruj.
Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
214
Google Cloud Print
31
Jeśli w przeglądarce włączona jest funkcja blokowania okien
podręcznych, okno z potwierdzeniem nie zostanie wyświetlone. Pozwól
na wyświetlanie okien podręcznych przez tę witrynę.
10
11
Kliknij polecenie Zakończ rejestrację drukarki.
Drukowanie przy użyciu Google Cloud Print
Procedura drukowania różni się w zależności od aplikacji lub używanego
urządzenia. Można zobaczyć listę aplikacji obsługujących usługę Google
Cloud Print.
Kliknij polecenie Zarządzaj drukarkami.
Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona do sieci
przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.
Drukarka została zarejestrowana przy użyciu usługi Google Cloud
Print.
Urządzenia z obsługą Google Cloud Print zostaną wyświetlone na
liście.
Drukowanie z aplikacji w urządzeniu mobilnym
Poniższe czynności przedstawiają przykładowe użycie aplikacji Google
Docs z telefonu Android.
1
Zainstaluj w urządzeniu mobilnym aplikację Cloud Print.
Jeśli nie posiadasz tej aplikacji, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami, np.
Android Market lub App Store.
2
3
4
Dostęp do aplikacji Google Docs z urządzenia mobilnego.
Dotknij przycisku opcji
dokumentu, który chcesz wydrukować.
Dotknij przycisku wysyłania
.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
215
Google Cloud Print
5
6
7
Dotknij przycisku Cloud Print
.
Ustaw opcje drukowania zgodnie z potrzebą.
Dotknij opcji Click here to Print.
Drukowanie z przeglądarki Chrome
W poniższych krokach przedstawiamy przykład korzystania z przeglądarki
Chrome.
1
2
3
4
Uruchom przeglądarkę Chrome.
5
6
Wybierz opcję Drukuj przy użyciu funkcji Google Cloud Print.
Otwórz dokument lub wiadomość e-mail, którą chcesz wydrukować.
Kliknij ikonę klucza
w prawym górnym narożniku przeglądarki.
Kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlona nowa karta
drukowania.
Kliknij przycisk Drukuj.
2. Korzystanie z urządzenia połączonego z siecią
216
3. Użyteczne menu
ustawień
Ten rozdział zawiera informacje na temat uzyskiwania danych o stanie urządzenia oraz metodach wybierania
ustawień konfiguracji zaawansowanej.
• Przed przeczytaniem rozdziału
218
• Drukowanie
219
• Kopiowanie
220
• Faks
224
• Skanowanie
228
• Konfig. syst.
230
• Konfiguracja sieci
236
Przed przeczytaniem rozdziału
Ten rozdział zawiera objaśnienie wszystkich funkcji dostępnych w modelu. W Podstawowy podręcznik można sprawdzić funkcje dostępne w każdym
modelu (patrz „Przegląd menu” na stronie 36). Poniżej przedstawione są wskazówki dotyczące korzystania z rozdziału
•
Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji. Aby uzyskać dostęp do menu, należy
nacisnąć przycisk
(Menu).
•
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
•
Funkcja ta nie dotyczy modeli bez opcji
•
Niektóre nazwy menu w danym urządzeniu mogą się różnić w zależności od ich opcji lub modeli.
(Menu) na panelu sterowania (patrz „Omówienie panelu sterowania” na stronie 27).
3. Użyteczne menu ustawień
218
Drukowanie
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Element
Orientacja
Element
Zmiana rozdzielczości i jasności wydruków
kolorowych.
Ekran
• Normalny: W tym trybie wydruki będą łagodne na
całej stronie.
Opis
Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.
Liczbę kopii można wprowadzić za pomocą klawiatury
numerycznej.
Rozdzielczosc
Określenie liczby punktów drukowanych na cal (dpi).
Im wyższa wartość, tym drukowane znaki i grafika są
wyraźniejsze.
Uwiezienie
Zmniejsza biały obszar spowodowany
niedopasowaniem kanału koloru w trybie drukowania
w kolorze. Ponadto, na innych kolorach nadrukowany
zostanie czarny tekst.
Typ dokumentu
Poprawa jakości kopiowania przez wybór typu
dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
• Ulepszone: W tym trybie wydruki będą miały
wyraźne teksty oraz płynne obiekty graficzne lub
zdjęciowe.
• Szczególowe: W tym trybie wszystkie obiekty na
stronie wydruku będą miały wyraźne szczegóły.
(Menu) > Konfig. druku.
Kopie
Opis
Usun tekst
Wybranie tej opcji powoduje drukowanie
wyraźniejszego tekstu niż w przypadku
standardowych dokumentów.
Autom zm.wier.
To menu umożliwia dopisanie znaku powrotu karetki
do każdego znaku końca wiersza, co jest przydatne w
przypadku użytkowników systemu Unix lub DOS.
Emulacja
Ustaw typ i opcję emulacji.
3. Użyteczne menu ustawień
219
Kopiowanie
1
Element
Funk. kopiow.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Opis
Pomniejszanie lub powiększanie rozmiaru
kopiowanego obrazu (patrz „Kopia pomniejszona
lub powiększona” na stronie 64).
Zmn./powieksz
Jeśli włączony jest tryb Eco, funkcje
zmniejszania i zwiększania nie są dostępne.
Aby zmienić opcje menu:
W trybie kopiowania, na panelu sterowania naciśnij
(Menu) > Funk.
kopiow..
• C46xW: Gdy dioda LED przycisku Scan to jest wyłączona,
urządzenie jest w trybie kopiowania.
• C46xFW: Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Element
Rozm. oryg.
Zaciemnienie
Dostosowywanie poziomu jasności w celu
uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku,
kiedy oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne
obrazy (patrz „Zaciemnienie” na stronie 63).
Typ oryginalu
Zwiększanie jakości kopiowania przez wybór typu
dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania
(patrz „Oryginał” na stronie 63).
Uklad
Dostosowanie układu, np. plakat, duplikat, kopia ID,
kopiowanie dwustronne 4 na 2, broszura itp.
(Kopiowanie).
Opis
ustawia rozmiar obrazu.
3. Użyteczne menu ustawień
220
Kopiowanie
Element
Opis
Element
Drukowanie obrazu bez tła. Ta funkcja kopiowania
usuwa kolor tła i może być przydatna podczas
kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle,
takiego jak gazeta lub katalog.
Zmniejsza rozmiar oryginalnych obrazów i wykonuje
wydruk 2 lub 4 stron na jednym arkuszu papieru.
2
3
4
Uklad > 2 str. na ark.
lub Uklad > 4 str. na
ark.
1
2
1
Dostosuj tlo
• Wyl.: Funkcja nie jest używana.
• Auto: Optymalizacja tła.
• Ulepsz poz. 1-2: Im większa liczba, tym żywsze
są kolory tła.
Funkcja ta jest dostępna tylko w sytuacji, gdy
oryginały są umieszczone w podajniku
dokumentów.
Uklad > Kopia ID
Opis
• Usun poziom 1-4: Im większa liczba, tym
jaśniejsze jest tło.
drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie
arkusza papieru, a drugą stronę na dolnej połowie
bez zmniejszania rozmiaru oryginału. Ta funkcja jest
przydatna podczas kopiowania niewielkich
dokumentów, takich jak wizytówki.
3. Użyteczne menu ustawień
221
Kopiowanie
2
Element
Konfiguracja kopiowania
Urządzenie sortuje zadania kopiowania. Jeśli na
przykład użytkownik chce zrobić 2 kopie oryginału
mającego 3 strony, zostaną wydrukowane kolejno
dwa kompletne 3-stronicowe dokumenty.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
W trybie kopiowania, na panelu sterowania naciśnij
(Menu) > Konfig.
Opis
• Wl.: na wydruku zachowywana jest sekwencja
oryginałów.
Zmien domyslne >
Sort. kopii
kop..
• Wyl.: wydruk jest sortowany według
pojedynczych stron.
• C46xW: Gdy dioda LED przycisku Scan to jest wyłączona,
urządzenie jest w trybie kopiowania.
• C46xFW: Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Element
(Kopiowanie).
Pomniejszanie lub powiększanie rozmiaru
kopiowanego obrazu (patrz „Kopia pomniejszona
lub powiększona” na stronie 64).
Opis
Zmien domyslne
Resetuje wartość lub ustawienie stanu skrzynki
drukarki.
Zmien domyslne >
Kopie
Liczbę kopii można wprowadzić za pomocą
klawiatury numerycznej.
Zmien domyslne >
Zmn./powieksz
Jeśli włączony jest tryb Eco, funkcje
zmniejszania i zwiększania nie są dostępne.
3. Użyteczne menu ustawień
222
Kopiowanie
Element
Opis
Zmien domyslne >
Zaciemnienie
Dostosowywanie poziomu jasności w celu
uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku,
kiedy oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne
obrazy (patrz „Zaciemnienie” na stronie 63).
Zmien domyslne >
Typ oryginalu
Zwiększanie jakości kopiowania przez wybór typu
dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania
(patrz „Oryginał” na stronie 63).
Drukowanie obrazu bez tła. Ta funkcja kopiowania
usuwa kolor tła i może być przydatna podczas
kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle,
takiego jak gazeta lub katalog.
Zmien domyslne >
Dostosuj tlo
• Wyl.: Funkcja nie jest używana.
• Auto: Optymalizacja tła.
• Ulepsz poz. 1-2: Im większa liczba, tym żywsze
są kolory tła.
• Usun poziom 1-4: Im większa liczba, tym
jaśniejsze jest tło.
3. Użyteczne menu ustawień
223
Faks
3
Element
Funkcja faksu
Wysyła faks do wielu odbiorców (patrz „Wysyłanie
faksu do wielu odbiorców” na stronie 71).
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Wysyl.do wielu
Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać
kolorowych faksów.
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
(Faks) >
Ustawia funkcję wysyłania faksu w czasie
późniejszym, pod nieobecność użytkownika (patrz
„Opóźnianie transmisji faksu” na stronie 270).
(Menu) >
Funkcja faksu.
Element
Opis
Wysyl. opozn.
Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać
kolorowych faksów.
Opis
Zaciemnienie
Dostosowuje poziom jasności w celu uzyskania
łatwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy
oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy
(patrz „Zaciemnienie” na stronie 73).
Rozdzielczosc
Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre wyniki
w przypadku używania typowych oryginałów
tekstowych. Jednak w przypadku wysyłania
oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia
można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania
faksu wyższej jakości (patrz „Rozdzielczosc” na
stronie 72).
Rozm. oryg.
ustawia rozmiar obrazu.
Wysyl.prioryt.
Oryginał jest skanowany do pamięci i wysyłany
natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji.
Wykonanie transmisji priorytetowej spowoduje
przerwanie wysyłania faksu do wielu miejsc
docelowych między stacjami (tzn. gdy zakończy się
transmisja do stacji A i przed rozpoczęciem
transmisji do stacji B) lub pomiędzy próbami
ponownego wybierania numeru (patrz „Wysyłanie
priorytetowego faksu” na stronie 272).
3. Użyteczne menu ustawień
224
Faks
4
Element
Wys. przekaz.
Odb. przekaz
Bezp. odbier.
Opis
Konfiguracja wysyłania
Przekazuje wysłany faks do innego miejsca
docelowego przez faks. Patrz „Przekazywanie
wysłanego faksu do innego miejsca docelowego” na
stronie 272.
Przekazuje odebrany faks do innego miejsca
docelowego przez faks lub komputer. Jeśli adresat
faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się
pożyteczna. Patrz „Przekazywanie odebranego
faksu” na stronie 273.
Zapisuje otrzymany faks w pamięci bez drukowania.
Aby wydrukować otrzymane dokumenty, należy
wprowadzić hasło. Odebrane faksy można
zabezpieczyć przed dostępem osób
nieupoważnionych (patrz „Odbieranie w trybie
bezpiecznego odbierania” na stronie 277).
Dodaj strone
Dodaje dokumenty do zadania faksu z
zarezerwowanym opóźnieniem (patrz „Dodawanie
dokumentów do zarezerwowanego faksu” na stronie
271).
Anuluj zadanie
Anuluje opóźnione zadanie faksu, które jest
zapisane w pamięci urządzenia (patrz „Anulowanie
zadania faksu z zarezerwowanym opóźnieniem” na
stronie 271).
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
(Faks) >
(Menu) >
Konfig. faksu > Wysylanie.
Element
Opis
Licz.powt.wyb.
Ustawia liczbę prób ponownego wybierania numeru.
Wprowadzenie wartości 0 powoduje, że urządzenie
nie ponawia wybierania.
War. wyb. pon.
Ustawia odstęp czasu dla automatycznego
ponownego wybierania.
Prefiks wyb.
Ustawia prefiks składający się z maksymalnie pięciu
cyfr. Ten numer jest wybierany przed wybraniem
jakiegokolwiek automatycznie wybieranego
numeru. Funkcja przydatna w przypadku dostępu do
skrzynki PABX.
3. Użyteczne menu ustawień
225
Faks
Element
Opis
Tryb ECM
Wysyła faksy korzystając z trybu korekcji błędów
(ECM), aby zapewnić, że faksy są wysyłane
bezproblemowo. Może trwać to dłużej.
Potw. faks.
Ustawia urządzenie tak, aby po zakończeniu
transmisji faksu drukowany był raport. Przy
wybranej opcji Przy bledzie urządzenie drukuje
raport wyłącznie w przypadku nieudanej transmisji.
Obr. potw.odb.
Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji z
pomniejszonym obrazem pierwszej wysłanej strony.
Tr wybierania
Ustawia tryb tonowy lub impulsowy. W zależności
od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być
niedostępne.
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
(Menu) >
Konfig. faksu > Odbieranie.
Element
Opis
Tryb odb.
Umożliwia wybór domyślnego trybu odbierania
faksów.
Licz.syg. odb.
Określa liczbę dzwonków emitowanych przez
urządzenie przed odebraniem przez nie połączenia
przychodzącego.
Naz.stemp.odb.
Automatycznie drukuje numer strony oraz datę i
godzinę odbioru na dole każdej strony odebranego
faksu.
Kod rozp. odb.
Inicjuje odbiór faksu z telefonu wewnętrznego
podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia.
Należy go wprowadzić po podniesieniu słuchawki
telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu.
Fabrycznie jest on ustawiony na *9*.
Autom. zmniej.
Automatycznie zmniejsza stronę faksu
przychodzącego tak, aby odpowiadała rozmiarowi
załadowanego papieru.
Odrzuc rozmiar
Odrzuca określoną długość na końcu odbieranego
faksu.
5
Konfiguracja odbierania
(Faks) >
3. Użyteczne menu ustawień
226
Faks
Element
Kon. faks.-sm.
Tryb DRPD
Opis
Blokuje faksy z urządzeń, których numery zostały
zapisane w pamięci jako numery faksów
niepożądanych. W zależności od kraju zakupu
urządzenia to ustawienie może być niedostępne.
Umożliwia użytkownikowi jednej linii telefonicznej
odbieranie połączeń z kilkoma różnymi numerami
telefonów. Można ustawić urządzenie na
rozpoznawanie wzorów dzwonków dla każdego
numeru. W zależności od kraju zakupu urządzenia
to ustawienie może być niedostępne (patrz
„Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 276).
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
(Menu) >
Konfig. faksu.
Element
Opis
Zmien domyslne
Resetuje wartość lub ustawienie stanu skrzynki
drukarki.
Raport autom.
Ustawia urządzenie tak, aby drukowało raport
zawierający szczegółowe informacje o ostatnich 50
operacjach komunikacji, łącznie z godzinami i
datami.
Reczne wys/odb
Wybranie ustawienia Wl. tej opcji umożliwia
wysłanie lub odebranie faksu w przypadku, gdy linia
jest zajęta. Można wybrać wysłanie lub odebranie
faksu przez podniesienie słuchawki telefonu i
naciśnięcie przycisku Start lub naciśnięcie
przycisku On Hook Dial i naciśnięcie przycisku
Start.
6
Inne menu konfiguracji
(Faks) >
3. Użyteczne menu ustawień
227
Skanowanie
7
Element
Funkcja skanowania
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Funkcja USB >
Typ oryginalu
Ustawia typ dokumentu oryginału.
Funkcja USB >
Rozdzielczosc
Umożliwia ustawienie rozdzielczości obrazu.
Funkcja USB >
Tryb koloru
Umożliwia ustawienie trybu koloru.
Aby zmienić opcje menu:
W trybie skanowania, na panelu sterowania naciśnij
(Menu) > Funkcja
skan..
• C46xW: Gdy dioda LED przycisku Scan to jest włączona,
urządzenie jest w trybie skanowania.
• C46xFW: Naciśnij przycisk
Element
Funkcja USB
Funkcja USB >
Rozm. oryg.
Opis
Funkcja USB >
Format pliku
Funkcja USB >
Zaciemnienie
Umożliwia ustawienie formatu pliku, w jakim są
zapisywane obrazy. W przypadku wybrania formatu
BMP, JPEG, TIFF lub PDF można wybrać funkcję
skanowania wielu stron.
Dostosowuje poziom jasności skanu.
(skanowanie) na panelu sterowania.
Opis
Ustawia pamięć USB jako miejsce docelowe skanu.
Można skanować oryginalne dokumenty i zapisywać
zeskanowane obrazy na pamięci USB.
Umożliwia ustawienie rozmiaru obrazu.
3. Użyteczne menu ustawień
228
Skanowanie
8
Konfiguracja skanowania
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
W trybie skanowania, na panelu sterowania naciśnij
(Menu) > Konfig.
skan..
• C46xW : Gdy dioda LED przycisku Scan to jest włączona,
urządzenie jest w trybie skanowania.
• C46xFW: Naciśnij przycisk
Element
(skanowanie) na panelu sterowania.
Opis
Zmien domyslne
Resetuje wartość lub ustawienie stanu skrzynki
drukarki.
Zmien domyslne >
USB - domyslny
Resetuje ustawienia skanowania USB lub
ustawienie stanu skrzynki drukarki.
3. Użyteczne menu ustawień
229
Konfig. syst.
9
Element
Konfig.urzadz.
Pozwala ustawić okres, po którym urządzenie
przejdzie do trybu oszczędzania energii.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Konfig.urzadz..
Element
Opis
(Menu) > Konfig. syst. >
Opis
ID urzadzenia
Ustawia ID urządzenia, które zostanie wydrukowanie
u góry każdego wysłanego faksu.
Numer faksu
Ustawia numer faksu, które zostanie wydrukowanie u
góry każdego wysłanego faksu.
Data i czas
Ustawia datę i godzinę.
Tryb zegara
Wybiera format wyświetlania godziny — 12- lub 24godzinny.
Jezyk
Umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na
wyświetlaczu panelu sterowania.
Oszcz. energii
Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są
przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie
automatycznie obniżony.
Autom. wyl.
Wyłącza automatycznie zasilanie po tym, jak
urządzenie było w trybie oszczędzania energii przez
czas ustawiony w opcji Autom. wyl. > Wl. > Limit
czasu.
• Ta opcja występuje tylko w urządzeniach
C46xW.
• Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij
przycisk
(Power/Wakeup) na panelu
sterowania (upewnij się, że główny
przełącznik zasilania jest włączony).
• Po uruchomieniu sterownika drukarki lub
programu Samsung Easy Printer Manager
czas zostanie automatycznie wydłużony.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci
lub jest w trakcie drukowania, funkcja
Autom. wyl. nie działa.
3. Użyteczne menu ustawień
230
Konfig. syst.
Element
Opis
Element
Umożliwia ustawienie warunku wybudzania z trybu
oszczędzania energii.
Pozwala określić, czy urządzenie ma kontynuować
drukowanie w przypadku wykrycia, że załadowany
papier nie odpowiada ustawieniom.
• Wl.: Urządzenie wybudza się z trybu oszczędzania
energii w następujących przypadkach:
Zdarz. budz.
- Naciśnięcie dowolnego przycisku
- Otwarcie i zamknięcie podajnika papieru
Autom. kontyn.
- Włożenie papieru do podajnika dokumentów
• Wyl.: Urządzenie wybudza się z trybu
oszczędzania energii tylko po naciśnięciu
przycisku Power/Wakeup.
Lim.czasu sys.
Ustawia czas, który urządzenie zapamiętuje jako
wcześniej zastosowane ustawienia kopiowania. Po
upływie limitu czasu urządzenie przywróci domyślne
ustawienia fabryczne.
Lim.czasu zad.
Ustawia okres oczekiwania drukarki przed
wydrukowaniem ostatniej strony zadania, które nie
kończy się poleceniem drukowania strony.
Korekta wys.
Umożliwia optymalizację jakości wydruku w
zależności od wysokości, na jakiej pracuje
urządzenie.
Wilgotnosc
Pozwala zoptymalizować jakość druku w zależności
od wilgotności otoczenia.
Opis
• 30 sekund: W przypadku niezgodności papieru
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Urządzenie odczeka 30 sekund, a następnie
automatycznie skasuje komunikat i będzie
kontynuować drukowanie.
• 0 sekund: Pomimo niezgodności papieru
urządzenie kontynuuje drukowanie.
• Wyl.: W razie niezgodności papieru urządzenie
czeka, aż użytkownika załaduje odpowiedni papier.
Zastep.papieru
Automatycznie podstawia rozmiar papieru sterownika
drukarki, aby wyeliminować niezgodność między
formatami Letter i A4. Jeśli na przykład w podajniku
załadowano papier formatu A4, a rozmiar papieru w
sterowniku to Letter, urządzenie wydrukuje na
papierze A4. Tak samo stanie się w sytuacji
odwrotnej.
DrukujPustaStr
Za pomocą danych drukowania z komputera drukarka
wykrywa, czy strona jest pusta. Można ustawić
wydrukowanie lub pominięcie pustej strony.
3. Użyteczne menu ustawień
231
Konfig. syst.
10
Element
Opis
Konfig. pap.
Pozwala oszczędzać zasoby drukowania i zapewnia
ekologiczne drukowanie.
• Tryb domyslny: Pozwala włączyć lub wyłączyć
tryb Eco.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Ustawienia eko
Tr. gotowości (Tr. gotowości): Zabezpiecza
tryb Eco hasłem. Jeśli użytkownik chce
włączyć/wyłączyć tryb Eco, musi wpisać hasło.
Aby zmienić opcje menu:
•
• Wybierz szablon: Umożliwia zmianę szablonu
ustawień eco w usłudze SyncThru™ Web Service.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Konfig. pap..
Element
(Menu) > Konfig. syst. >
Opis
Format papieru
Określa rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie z
preferencjami.
Typ papieru
Wybiera typ papieru dla każdego zasobnika.
Margines
Określa marginesy dokumentu.
3. Użyteczne menu ustawień
232
Konfig. syst.
11
Element
Dzwiek/Glosn.
umożliwia włączanie i wyłączanie odtwarzanych przez
głośnik dźwięków linii telefonicznej, takich jak sygnał
wybierania lub sygnał faksu. Przy ustawieniu tej opcji
na wartość Komunikacja głośnik będzie włączony do
chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
•
W panelu sterowania wybierz
Glosn..
Opis
(Menu) > Konfig. syst. > Dzwiek/
Glosnik
Głośność można regulować za pomocą
pokrętła On Hook Dial. Głośność głośnika
można dostosować tylko wtedy, gdy linia
telefoniczna jest podłączona.
a Naciśnij przycisk
Element
sterowania.
b Naciśnij opcję On Hook Dial. Z głośnika
wyemitowany zostanie sygnał wybierania.
c Naciskaj przyciski strzałek do chwili
ustawienia żądanej głośności.
d Naciśnij przycisk On Hook Dial, aby
zapisać zmianę i powrócić do trybu
gotowości.
Opis
Dzwiek klaw.
Włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Ustawienie
tej opcji na Wl. powoduje odtworzenie sygnału
dźwiękowego przy każdym naciśnięciu klawisza.
Dzwiek alarmu
Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku alarmu. Po
włączeniu tej opcji w przypadku wystąpienia błędu lub
zakończenia przesyłania faksu odtwarzany jest
sygnał alarmowy.
(faks) na panelu
Dzwonek
Umożliwia regulację głośności dzwonka. W
przypadku głośności dzwonka można wybrać Wyl.,
Nisk., Sred. lub Wys.
3. Użyteczne menu ustawień
233
Konfig. syst.
12
Element
Raport
Potw. faks.
Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji,
zawierający numer faksu, liczbę stron, czas,
jaki upłynął dla danego zadania, tryb
komunikacji oraz wynik komunikacji. Można
ustawić urządzenie na automatyczne
drukowanie raportu potwierdzeń transmisji po
każdym zadaniu faksowania.
Wyslany faks
Drukuje informacje dotyczące ostatnio
wysłanych faksów.
Odebrano faks
Drukuje informacje dotyczące ostatnio
otrzymanych faksów.
Zaplan.zadania
Drukuje listę dokumentów aktualnie
zapisanych jako opóźnione faksy wraz z
czasem rozpoczęcia i typem każdej operacji.
Wydruk strony z informacjami o materiałach
eksploatacyjnych.
Niechc. faks
Drukuje numery faksów określonych jako
niepożądane.
Drukuje stronę testową w celu sprawdzenia,
czy urządzenie drukuje poprawnie.
Konfig. sieci
Drukuje informacje o połączeniu i konfiguracji
sieciowej urządzenia.
Drukuje wszystkie numery faksów aktualnie
zapisane w pamięci urządzenia.
Licz. zuzycia
Drukuje stronę użytkowania. Strona
użytkowania wyświetla całkowitą liczbę
wydrukowanych stron.
Opcje faksu
Drukuje informacje z raportów o faksach.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Raport.
Element
Konfiguracja
Info.mat.eksp.
Strona demo
Ksiazka adr.
Opis
(Menu) > Konfig. syst. >
Opis
Drukuje raport zawierający informacje o
konfiguracji ogólnej urządzenia.
3. Użyteczne menu ustawień
234
Konfig. syst.
13
Element
Konserwacja
Umożliwia dostosowanie ustawień koloru, np. poziom
kontrastu, rejestrację, gęstość koloru itp.
• Kolor niestan.: ustawia kontrast, kolor po kolorze.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
- Domyslny: automatyczna optymalizacja kolorów.
Menedz. obr.
Aby zmienić opcje menu:
•
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Konserwacja.
Element
Opis
• Regul. tonu: W celu uzyskania najlepszej możliwej
jakości wydruków kolorowych, urządzenie kalibruje
gęstość toneru urządzenia.
(Menu) > Konfig. syst. >
Opis
Us. kom. braku
Ta opcja wyświetlana jest wtedy, gdy kaseta z
tonerem jest pusta. Można usunąć ten komunikat.
Mat. ekspl.
Wyświetla wskaźniki zużycia materiałów
eksploatacyjnych (patrz „Monitorowanie stanu
zużycia materiałów eksploatacyjnych” na stronie 94).
- Gestosc druku: umożliwia ręczną regulację
kontrastu koloru dla każdej kasety tonera. W
celu uzyskania najlepszej jakości kolorów
zaleca się użycie ustawienia Domyślny.
Numer seryjny
Sprawdza numer seryjny urządzenia. Może być
wymagany w przypadku kontaktu z serwisem lub
rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy
Samsung.
MaloTon-alarm
Dostosowuje poziom, na którym wyświetlany jest
komunikat o niskim lub zerowym poziomie toneru
(patrz „Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru” na
stronie 95).
3. Użyteczne menu ustawień
235
Konfiguracja sieci
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia
(patrz „Przegląd menu” na stronie 36).
Opcja
Konfig. sieci
Opis
Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i
konfiguracji sieciowej urządzenia.
Można włączać i wyłączać następujące protokoły.
•
Naciśnij na panelu sterowania kolejno:
Opcja
(Menu) > Siec.
• Aktywacja sieci: Możesz włączyć lub wyłączyć
Ethernet.
Opis
Po zmianie tej opcji wyłącz i ponownie włącz
zasilanie.
Wybieranie odpowiedniego protokołu i
konfigurowanie parametrów korzystania ze
środowiska sieciowego.
TCP/IP (IPv4)
Można ustawić wiele parametrów. Dlatego
jeżeli nie masz pewności co do znaczenia
parametrów, pozostaw bieżące ustawienia lub
skonsultuj się z administratorem sieci.
TCP/IP (IPv6)
Wybierz tę opcję, aby w środowisku sieciowym
używać protokołu IPv6 (patrz „konfiguracja protokołu
IPv6” na stronie 169).
Szyb. Ethernet
Konfigurowanie szybkości transmisji sieci.
Bezprzewodowy
Wybierz tę opcję, aby użyć sieci bezprzewodowej.
Wyczysc ustaw.
Przywraca ustawienia sieci do wartości domyślnych.
(Wymagane ponowne uruchomienie).
• Aktywacja HTTP: Możesz włączyć lub wyłączyć
usługę SyncThru™ Web Service.
Menedz.protok.
Po zmianie tej opcji wyłącz i ponownie włącz
zasilanie.
• WINS: Umożliwia ustawienie serwera WINS. WINS
(ang. Windows Internet Name Service) jest
używany w systemie operacyjnym Windows.
Po zmianie tej opcji wyłącz i włącz ponownie
zasilanie.
3. Użyteczne menu ustawień
236
Konfiguracja sieci
Opcja
Opis
• SNMP V1/V2: Aby korzystać z protokołu SNMP
V1/V2 należy włączyć tę opcję. Administrator może
wykorzystywać protokół SNMP do monitorowania i
zarządzania urządzeniami w sieci.
• UPnP(SSDP): Aby korzystać z protokołu
UPnP(SSDP) należy włączyć tę opcję.
Po zmianie tej opcji wyłącz i włącz ponownie
zasilanie.
Menedz.protok.
(cd.)
• MDNS: Aby korzystać z protokołu MDNS (Multicast
Domain Name System), włącz tę opcję.
• SetIP: Aby korzystać z protokołu SetIP należy
włączyć tę opcję.
• SLP: Umożliwia skonfigurowanie ustawień
protokołu SLP (Service Location Protocol).
Protokół ten umożliwia aplikacjom hostom
odnajdywanie usług w lokalnej sieci bez
wcześniejszej konfiguracji.
Po zmianie tej opcji wyłącz i ponownie włącz
zasilanie.
3. Użyteczne menu ustawień
237
4. Funkcje specjalne
Ten rozdział zawiera informacje na temat specjalnych funkcji kopiowania, skanowania, wysyłania faksów i
drukowania.
• Ustawianie wysokości
239
• Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
240
• Konfigurowanie książki adresowej faksu
242
• Funkcje drukowania
246
• Funkcje skanowania
258
• Funk. faksu
268
• Procedury znajdujące się w tym rozdziale dotyczą przeważnie systemu Windows 7.
• W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do
menu niższego poziom.
Ustawianie wysokości
Na jakość wydruku wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, zależne od
wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest używane.
Poniższe informacje pozwalają na skonfigurowanie urządzenia w celu
uzyskania jak najwyższej jakości wydruku.
Przed ustawieniem wartości wysokości należy określić wysokość, na której
znajduje się urządzenie.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
Wysokość nad poziomem morza można ustawić w sekcji Ustawienia
urządzenia programu Samsung Easy Printer Manager.
•
Użytkownicy systemów Windows i Mac mogą ustawić tę opcję w sekcji
Samsung Easy Printer Manager >
(Przełącz na tryb
zaawansowany) > Ustawienia urządzenia. Patrz „Ustawienia
urządzenia” na stronie 289.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wysokość możesz ustawić
przy użyciu programu SyncThru™ Web Service (patrz „Korzystanie
z programu SyncThru™ Web Service” na stronie 284).
• Wysokość można także ustawić przy użyciu opcji Konfig. syst. na
ekranie urządzenia (patrz „Ustawienia podstawowe urządzenia” na
stronie 42).
4
0
1
2
3
4
Wysoki 3
Wysoki 2
Wysoki 1
Normalna
4. Funkcje specjalne
239
Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
Podczas wykonywania różnych czynności konieczne może być
wprowadzanie nazw i liczb. Na przykład podczas konfigurowania
urządzenia należy wprowadzić własne nazwisko lub nazwę firmy i numer
faksu. W przypadku przechowywania w pamięci numerów faksów lub
adresów e-mail można również wprowadzić odpowiednie nazwy.
2
Litery i cyfry na klawiaturze
• Zbiory znaków specjalnych w danym urządzeniu mogą się różnić w
zależności od ich opcji lub modeli.
• Niektóre z poniższych znaków klawiszy mogą nie być wyświetlane
przy wykonywaniu określonych czynności.
1
Wprowadzanie znaków alfanumerycznych
Naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlona właściwa
litera. Przykładowo, aby wpisać literę O, naciśnij przycisk 6, oznaczony
dodatkowo jako MNO. Po każdym naciśnięciu 6 na wyświetlaczu jest
wyświetlana inna litera: M, N, O, m, n, o, a na końcu cyfra 6. Aby znaleźć
żądaną literę, patrz „Litery i cyfry na klawiaturze” na stronie 240.
• Naciskając dwukrotnie przycisk 1, można wprowadzić spację.
• Aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak, naciśnij przycisk strzałki w lewo/
prawo lub górę/dół.
Przycisk
Przypisane cyfry, litery lub znaki
1
@/.’1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
4. Funkcje specjalne
240
Wprowadzanie różnych alfanumerycznych
Przycisk
*
Przypisane cyfry, litery lub znaki
*%^_~!#$()[]
(Te symbole są dostępne, jeśli wpisze się żądanie autoryzacji
sieci.)
#
#=|?":{}<>;
(Te symbole są dostępne, jeśli wpisze się żądanie autoryzacji
sieci.)
4. Funkcje specjalne
241
Konfigurowanie książki adresowej faksu
Do szybkiego wybierania można przypisać numery faksów często używane
w usłudze SyncThru™ Web Service, a następnie łatwo i szybko
wprowadzać te numery, podając przypisane do nich numery lokalizacji z
książki adresowej.
3
4
Korzystanie z numerów szybkiego wybierania
Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru
docelowego, należy wpisać numer szybkiego wybierania, pod którym został
zapisany dany numer.
Rejestrowanie numeru szybkiego wybierania
1
Na panelu sterowania wybierz
Nowy i edytuj > Szyb. wyb..
2
Wpisz numer szybkiego wybierania i naciśnij OK.
(faks) >
(Address Book) >
• W przypadku dwu- lub trzycyfrowych numerów szybkiego
wybierania naciśnij przyciski pierwszych cyfr, a następnie naciśnij i
przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ostatniej cyfry.
Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat w celu umożliwienia jego zmiany. Aby przejść
do innego numeru szybkiego wybierania, naciśnij przycisk
3
4
5
• W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (0–9)
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk odpowiedniej
cyfry na klawiaturze numerycznej.
• Można wydrukować listę z książki adresowej, wybierając opcje
(faks) >
(Address Book) > Drukuj.
(Back).
Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK.
Wpisz żądany numer faksu i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk
trybu gotowości.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do
4. Funkcje specjalne
242
Konfigurowanie książki adresowej faksu
5
6
Edytowanie numerów szybkiego wybierania
Rejestrowanie numeru wybierania grupowego
1
Na panelu sterowania wybierz
Nowy i edytuj > Szyb. wyb..
(Address Book) >
1
Na panelu sterowania wybierz
Nowy i edytuj > Wyb. grup..
2
Wpisz numer szybkiego wybierania, który chcesz zmienić, i naciśnij
przycisk OK.
2
Wpisz numer grupowego wybierania i naciśnij OK.
3
4
5
Zmień nazwę i naciśnij przycisk OK.
(faks) >
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
(Address Book) >
Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat w celu umożliwienia jego zmiany. Aby przejść
do innego numeru szybkiego wybierania, naciśnij przycisk
(Back).
Zmień numer faksu i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij
gotowości.
(faks) >
3
Wyszukuj wpisując kilka pierwszych liter nazwy szybkiego
wybierania w grupie.
4
5
6
Wpisz żądaną nazwę i numer i naciśnij przycisk OK.
Po wyświetleniu komunikatu Dodac? wybierz opcję Tak.
Powtórz punkt 3, aby dołączyć do grupy inne numery szybkiego
wybierania.
7
Po zakończeniu wybierz opcję Nie, gdy wyświetlone zostanie
zapytanie Inny numer?, i naciśnij przycisk OK.
8
Naciśnij
gotowości.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
4. Funkcje specjalne
243
Konfigurowanie książki adresowej faksu
7
8
Edycja numerów wybierania grupowego
1
Na panelu sterowania wybierz
Nowy i edytuj > Wyb. grup..
2
Wpisz numer wybierania grupowego, który chcesz zmienić i naciśnij
przycisk OK.
3
(faks) >
(Address Book) >
Wprowadź nowy numer szybkiego wybierania, który chcesz dodać,
i naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat Dodac?.
Wprowadź numer szybkiego wybierania zapisany w grupie i naciśnij
przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat Usunieto.
4
5
6
7
Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej
Istnieją dwa sposoby wyszukania numeru w pamięci. Można albo kolejno
przeglądać wpisy od A do Z, albo wyszukać, wprowadzając pierwsze litery
nazwy powiązanej z numerem.
1
Na panelu sterowania wybierz
(faks) >
Wysz. i wyb. > Szyb. wyb. lub Wyb. grup..
2
3
Wpisz Wszystko lub ID i naciśnij przycisk OK.
Naciśnij przycisk OK, aby dodać lub usunąć numer.
Naciśnij
gotowości.
Naciśnij nazwę i liczbę lub przycisk klawiatury oznaczony
odpowiednią literą.
Na przykład aby wyszukać nazwę „MOBILE”, naciśnij przycisk
6oznaczony literami „MNO”.
Powtórz czynności kroku 3, aby dodać lub usunąć więcej numerów.
Po wyświetleniu pytania Inny numer? wybierz opcję Nie i naciśnij
przycisk OK.
(Address Book) >
4
Naciśnij
gotowości.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
4. Funkcje specjalne
244
Konfigurowanie książki adresowej faksu
9
Drukowanie elementów książki adresowej
Można sprawdzić ustawienia opcji
(Address Book) drukując ich listę.
1
Na panelu sterowania wybierz opcje
Book) > Drukuj.
2
Naciśnij opcję OK.
(faks) >
(Address
Urządzenie rozpocznie drukowanie.
4. Funkcje specjalne
245
Funkcje drukowania
• Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach drukowania,
zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz „Drukowanie
podstawowe” na stronie 56).
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli”
na stronie 8).
10
Zmiana domyślnych ustawień drukowania
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i drukarki.
Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.
Otwórz menu Preferencje drukowania.
Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań drukowania w
opcji Preferencje drukowania.
11
Ustawianie urządzenia jako domyślnego
1
2
3
4
Kliknij przycisk Start w systemie Windows.
Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i drukarki.
Wybierz urządzenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz Ustaw jako
drukarkę domyślną.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
5
6
Zmień ustawienia na każdej karcie.
Kliknij przycisk OK.
4. Funkcje specjalne
246
Funkcje drukowania
12
Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania
1
Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.
2
3
Kliknij przycisk Drukuj.
Sterownik XPS drukarki: stosowany do drukowania plików w formacie
XPS.
• Patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8.
• Sterownik XPS może być instalowany tylko w środowiskach
Windows Vista lub nowszych.
• Modele, których sterownik XPS dostępny jest na stronie internetowej
firmy Samsung,http://www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum Pobierania.
Drukowanie do pliku (PRN)
Czasem konieczne może być zapisanie danych drukowania w formie pliku.
Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij
przycisk OK.
Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.
W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on zapisany
automatycznie w folderze Moje dokumenty, Documents and
Settings lub Użytkownicy. Zapisany folder może wyglądać inaczej w
zależności od systemu i używanej aplikacji.
4. Funkcje specjalne
247
Funkcje drukowania
Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji drukowania.
Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki i zmienić ustawienia drukowania, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie
Drukuj używanej aplikacji. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego
urządzenia.
• W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
• Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
„Korzystanie z pomocy” na stronie 59).
Element
Wiele stron na
arkusz
w oknie, lub naciśnij klawisz F1 na klawiaturze i kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej (patrz
Opis
Umożliwia wybór liczby stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony
zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron.
4. Funkcje specjalne
248
Funkcje drukowania
Element
Drukowanie plakatu
Opis
Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później te
arkusze można skleić w jeden duży plakat.
Wybierz wartość opcji Nakładanie się plakatu. Aby łączenie arkuszy było łatwiejsze, określ wartość opcji Nakładanie się plakatu w
milimetrach lub calach, klikając przycisk wyboru znajdujący się w prawym górnym rogu karty Podstawowe.
Drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki tak, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.
Drukowanie
broszury
8
9
• Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/SPL. Ta opcja nie jest dostępna, gdy używany jest
sterownik XPS.
• Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Wybierz dostępną opcję Rozmiar papieru
na karcie Papier, aby sprawdzić dostępne rozmiary.
• W przypadku wybrania niedostępnego rozmiaru papieru, wybór zostanie automatycznie anulowany. Wybierz tylko dostępny
papier (papier bez znaku
lub ).
4. Funkcje specjalne
249
Funkcje drukowania
Element
Opis
Można drukować na obu stronach papieru (dupleks). Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu.
• Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/SPL. Ta opcja nie jest dostępna, gdy używany jest
sterownik XPS.
• Jeśli urządzenie nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie
wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Potem na ekranie wyświetlona zostanie wiadomość.
• Funkcja Pomiń puste strony nie działa w przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego.
Drukowanie
dwustronne
(Ręczne)
• Brak: wyłączenie tej funkcji.
• Długa krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu książek.
• Krótka krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu kalendarzy.
Opcje papieru
Zmienia rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie był on większy lub mniejszy, poprzez wprowadzenie wartości procentowej,
o którą dokument ma zostać zwiększony lub zmniejszony.
4. Funkcje specjalne
250
Funkcje drukowania
Element
Znak wodny
Znak wodny
(Tworzenie znaku
wodnego)
Znak wodny
(Edycja znaku
wodnego)
Znak wodny
(Usuwanie znaku
wodnego)
Opis
Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz wydrukować
duży szary napis „DRAFT” lub „CONFIDENTIAL” ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.
aAby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
bZ karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
cWpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego.
Można wpisać do 256 znaków. Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu.
aAby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
bZ karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
cAby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać żądany znak wodny z listy Aktualne znaki wodne.
dKliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.
eKliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
aAby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.
bZ karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.
cWybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Aktualne znaki wodne, i kliknij Usuń.
dKliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
4. Funkcje specjalne
251
Funkcje drukowania
Element
Opis
Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/SPL. Ta opcja nie jest dostępna, gdy używany jest sterownik
XPS.
Nakładka
Nakładka to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym formacie), które można
wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast
używania wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier
firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia — wystarczy
wydrukować nakładkę firmową na dokumencie.
Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz.
• Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, który będzie drukowany z nakładką. Nie należy
tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.
• Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, na którym będzie drukowana nakładka.
Nakładka
(Tworzenie nowej
nakładki strony)
aAby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje drukowania.
bKliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Edytuj z listy rozwijanej Tekst. Wyświetlone zostanie okno Edycja nakładki.
cW oknie Edycja nakładki kliknij przycisk Utwórz.
dW oknie Zapisz jako wpisz nazwę w polu Nazwa zadania. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową. (Ścieżka domyślna to
C:\Formover.)
eKliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista nakładek.
fKliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.
4. Funkcje specjalne
252
Funkcje drukowania
Element
Nakładka
(Korzystanie z
nakładek stron)
Nakładka
(Usuwanie nakładki
strony)
Opis
aKliknij kartę Zaawansowane.
bZ listy rozwijanej Tekst wybierz żądaną nakładkę.
cJeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście rozwijanej Tekst, wybierz z listy opcję Edytuj... i kliknij Załaduj. Wybierz plik
nakładki, z której chcesz skorzystać.
Jeżeli wybrany plik nakładki jest przechowywany w zewnętrznym źródle, można go również załadować po otwarciu okna Otwórz.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie wyświetlony na liście Lista nakładek i będzie można go użyć do drukowania.
Wybierz nakładkę z listy Lista nakładek.
dW razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, za każdym
razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana
nakładka.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
eKliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
aW oknie Printing Preferences kliknij kartę Zaawansowane.
bZ listy rozwijanej Edytuj wybierz opcję Tekst.
cWybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z listy Lista nakładek.
dKliknij przycisk Usuń.
ePo wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
fKliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj. Nieużywane nakładki stron można usunąć.
4. Funkcje specjalne
253
Funkcje drukowania
13
Drukowanie z komputera Mac
Zmiana ustawień drukarki
Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji
drukowania.
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
Otwórz aplikacje i wybierz opcję Print z menu File. Nazwa urządzenia,
która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w
zależności od używanego urządzenia. Z wyjątkiem nazwy układ okna
właściwości drukarki jest podobny do okna przedstawionego poniżej.
Drukowanie dokumentu
W przypadku drukowania z komputera Mac należy sprawdzić ustawienia
sterownika drukarki w każdej używanej aplikacji. Aby drukować z
komputera Mac, wykonaj poniższe kroki:
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje
oraz upewnij się, że wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij
przycisk OK.
4
5
6
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Document Setup).
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest
to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych.
1
2
Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.
3
4
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation. Z
listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do
wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Kliknij przycisk Print.
Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym arkuszu
papieru.
Kliknij przycisk Print.
4. Funkcje specjalne
254
Funkcje drukowania
Drukowanie na obydwu stronach papieru
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane (patrz „Funkcja
Różne” na stronie 11).
Korzystanie z pomocy
Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat,
o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zostanie wyświetlone okno
wyskakujące z informacjami o obsługiwanych przez sterownik cechach tej
opcji.
Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać
krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania to:
•
Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.
•
Short-Edge Binding: Opcja stosowana często w przypadku
kalendarzy.
1
2
3
4
5
W aplikacji komputera Mac wybierz polecenie Print z menu File.
Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation.
Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.
Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.
Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.
Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga kopia mogą
zostać wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz więcej
niż jedną kopię, unikaj drukowania na obu stronach papieru.
4. Funkcje specjalne
255
Funkcje drukowania
14
Drukowanie w systemie Linux
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.
7
8
W razie potrzeby zmień inne opcje drukowania w każdej karcie.
Kliknij przycisk Print.
W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego druku
dwustronnego może nie być dostępne. Możesz zastosować system
drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania stron nieparzystych i
parzystych (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na stronie 8).
Drukowanie z poziomu aplikacji
Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za
pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie
może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.
1
2
Otwórz dokument do wydruku.
3
Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony oraz upewnij się, że
wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij przycisk Apply.
4
5
6
Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.
Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych
programach Print Setup).
Drukowanie plików
Korzystając z systemu CUPS można drukować pliki tekstowe, obrazy i pliki
pdf — bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Do tego celu służy
program narzędziowy CUPS lp lub lpr. Pliki te można wydrukować,
korzystając z poniższego formatu poleceń.
"lp -d <nazwa drukarki> -o <opcja> <nazwa pliku>”
Więcej informacji można znaleźć na głównej stronie lp lub lpr w systemie.
Wybierz urządzenie, z którego chcesz drukować.
Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać
wydrukowane.
4. Funkcje specjalne
256
Funkcje drukowania
Konfigurowanie właściwości drukarki
•Classes: Ta opcja pokazuje klasę danej drukarki. Aby dodać
urządzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add to Class lub
kliknij przycisk Remove from Class, aby usunąć urządzenie z
wybranej klasy.
W oknie Printer Properties w module Printers configuration można
zmieniać różnorodne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.
1
Otwórz program Unified Driver Configurator.
4
Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Printer
Properties.
W razie potrzeby przejdź do modułu Printers configuration.
2
Z listy dostępnych drukarek wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij
przycisk Properties.
3
Zostanie otwarte okno Printer Properties.
U góry okna widocznych jest pięć następujących kart:
•General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa
wpisana na tej karcie jest widoczna na liście drukarek na panelu
Printers configuration.
•Connection: umożliwia przeglądanie lub wybór innego portu. W
przypadku zmiany używanego portu urządzenia z portu USB na
port równoległy (lub odwrotnie) należy na tej karcie ponownie
skonfigurować port urządzenia.
•Driver: umożliwia przeglądanie lub wybór innego sterownika
drukarki. Klikając przycisk Options, można ustawić domyślne
opcje urządzenia.
•Jobs: wyświetla listę zadań drukowania. Kliknij przycisk Cancel
job, aby anulować wybrane zadanie i zaznacz pole wyboru
Show completed jobs, aby wyświetlić poprzednie zadania na
liście zadań.
4. Funkcje specjalne
257
Funkcje skanowania
• Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach skanowania,
zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz „Skanowanie
podstawowe” na stronie 67).
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli”
na stronie 8).
• Maksymalna rozdzielczość, jaką można uzyskać zależy od wielu
czynników, m.in. szybkości komputera, dostępnego miejsca na
dysku, pamięci, rozmiaru skanowanego obrazu i ustawień głębi
bitowej. Dlatego też, w zależności od systemu i skanowanego
obrazu, skanowanie w niektórych rozdzielczościach może nie być
możliwe, zwłaszcza przy wyższym dpi.
15
Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w
sieci. Do skanowania dokumentów mogą zostać wykorzystane następujące
metody:
•
Skanuj do PC: zeskanuj oryginały z poziomu panelu sterowania.
Następnie zeskanowane dane zostaną zapisane w folderze Moje
dokumenty podłączonego komputera (patrz „Skanowanie
podstawowe” na stronie 67).
•
TWAIN: TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji
obrazowania. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację,
umożliwiając sterowanie procesem skanowania. Z tej funkcji można
korzystać za pomocą połączenia lokalnego lub połączenia sieciowego
(patrz temat „Skanowanie z programu do edycji obrazów” na stronie
262).
•
Samsung Easy Document Creator: Ten program służy do
skanowania obrazów lub dokumentów (patrz „Korzystanie z aplikacji
Samsung Easy Document Creator” na stronie 290).
•
WIA: WIA to skrót od uzyskiwanie obrazów w systemie Windows. Aby
użyć tej funkcji, należy bezpośrednio podłączyć komputer do
urządzenia za pomocą kabla USB (patrz „Skanowanie przy użyciu
sterownika WIA” na stronie 262).
•
Pamięć USB: Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i
zapisanie zeskanowanego obrazu do pamięci USB.
Podstawowa metoda skanowania
Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
4. Funkcje specjalne
258
Funkcje skanowania
16
17
Konfiguracja ustawień skanowania w
komputerze
Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 8).
1
2
3
4
Otwórz aplikację Samsung Easy Printer Manager (patrz
„Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager” na stronie
287).
Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci
Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie
korzystać z tej funkcji (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
Upewnij się, że sterownik drukarki zainstalowano na komputerze z dysku
CD z oprogramowaniem, ponieważ sterownik drukarki zawiera program do
skanowania (patrz „Lokalna instalacja sterownika” na stronie 33).
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
Na panelu sterowania wybierz
Komputer siec..
Wybierz odpowiednie urządzenie z listy Lista drukarek.
Wybierz menu Ustawienia skanowania do komputera.
Wybierz żądaną opcję.
•Włączanie skanowania: Określa, czy skanowanie jest włączone w
urządzeniu.
•Karta Podstawowe: Zawiera ogólne ustawienia skanowania i
urządzenia.
•Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.
5
(Scan) > Skanuj do PC >
Jeśli pojawi się komunikat Niedostępny, sprawdź połączenie portu.
3
Wybierz ID zarejestrowanego komputera i w razie potrzeby
wprowadź Haslo.
Naciśnij Zapisz > OK.
4. Funkcje specjalne
259
Funkcje skanowania
18
• ID jest taki sam, jak identyfikator skanowania zarejestrowany w
programie Samsung Easy Printer Manager >
Przełącz na tryb
zaawansowany > Ustawienia skanowania do komputera.
• Haslo to czterocyfrowy numer zarejestrowany jako hasło w
programie Samsung Easy Printer Manager >
Przełącz na tryb
zaawansowany > Ustawienia skanowania do komputera.
4
5
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Rozpocznie się skanowanie.
Zeskanowany obraz zapisywany jest na komputerze, w folderze
C:\Użytkownicy\users name\Moje dokumenty. Zapisany folder
może wyglądać inaczej w zależności od systemu i używanej aplikacji.
Skanowanie do WSD
Skanuje oryginały i zapisuje zeskanowane dane na podłączonym
komputerze, jeśli obsługuje on funkcję WSD (Web Service for Device). Aby
korzystać z funkcji WSD konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki
WSD na komputerze. W przypadku systemu Windows 7 można
zainstalować sterownik WSD za pomocą opcji Panel sterowania >
Urządzenia i drukarki > Dodaj drukarkę. W oknie kreatora kliknij opcję
Dodaj drukarkę sieciową.
• Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie
korzystać z tej funkcji (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 8).
• Funkcja WSD działa tylko w systemie Windows Vista® lub
późniejszym, obsługującym opcję WSD.
• Poniższe kroki instalacji dotyczą komputera z systemem Windows 7.
4. Funkcje specjalne
260
Funkcje skanowania
Instalowanie sterownika drukarki WSD
Skanowanie za pomocą funkcji WSD
1
Wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Urządzenia i
drukarki > Dodaj drukarkę.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
3
Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
3
Na panelu sterowania wybierz
Z listy drukarek wybierz drukarkę, której chcesz użyć, następnie
kliknij Dalej.
• Adres IP drukarki WSD to http://IP address/ws/ (przykład: http://
111.111.111.111/ws/).
Jeśli pojawi się komunikat Niedostępny, sprawdź połączenie portu.
Sprawdź, czy sterownik drukarki WSD jest poprawnie zainstalowany.
• Jeśli na liście nie ma drukarki WSD, kliknij opcję Żądanej drukarki
nie ma na liście > Dodaj drukarkę, używając adresu TCP/IP lub
nazwy hosta i wybierz opcję Urządzenie usług sieci Web w oknie
Typ urządzenia. Następnie wprowadź adres IP drukarki.
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
(Scan) > Skanow. do WSD.
4
5
6
Wybierz nazwę komputera w opcji Lista WSD PC.
Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.
Rozpocznie się skanowanie.
4. Funkcje specjalne
261
Funkcje skanowania
19
20
Skanowanie z programu do edycji obrazów
Można skanować i importować dokumenty za pomocą programów do edycji
obrazów takich jak, Adobe Photoshop, jeśli oprogramowanie jest zgodne ze
standardem TWAIN. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby skanować za
pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN:
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
3
4
5
6
Otwórz aplikację, np. Adobe Photoshop.
Kliknij Plik > Importuj i wybierz skaner.
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Urządzenie obsługuje sterownik Windows Image Acquisition (WIA), który
pozwala na skanowanie obrazów. WIA jest jednym ze standardowych
składników zawartych w systemie Microsoft Windows 7 i współpracuje z
aparatami cyfrowymi i skanerami. W odróżnieniu od sterownika TWAIN
sterownik WIA umożliwia skanowanie i łatwe przetwarzanie obrazów bez
korzystania z dodatkowego oprogramowania.
Sterownik WIA działa tylko w systemach Windows z portem USB. Nie
dotyczy to systemu Windows 2000.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
3
Kliknij Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i
drukarki.
4
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia w
oknie Drukarki i faksy > Rozpocznij skanowanie.
Określ ustawienia skanowania.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
4. Funkcje specjalne
262
Funkcje skanowania
5
6
7
Zostanie wyświetlona aplikacja Nowy skan.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
2
W menu Uruchom wybierz opcję Programy lub Wszystkie
programy.
3
Kliknij Samsung Printers i uruchom aplikację Samsung Easy
Document Creator.
Wybierz preferencje skanowania, a następnie kliknij przycisk
Podgląd, aby sprawdzić, jak wybrane ustawienia zmieniają wygląd
obrazu.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
21
Skanowanie za pomocą aplikacji Samsung Easy
Document Creator
Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub.
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu
Windows.
• Do korzystania z programu Samsung Easy Document Creator
wymagany jest system Windows XP lub nowszy oraz program
Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
• Aplikacja Samsung Easy Document Creator jest instalowana
automatycznie podczas instalacji oprogramowania urządzenia
(patrz „Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator” na
stronie 290).
Kliknij opcję Skanuj (
) na ekranie głównym.
4
Wybierz typ skanowania lub ulubiony profil, a następnie kliknij opcję
Uruchom.
5
Dostosuj ustawienia obrazu (Ustawienia skanowania i Więcej
opcji).
6
Kliknij opcję Skanuj, aby zeskanować ostateczny obraz, lub opcję
Skan. wstępne, aby uzyskać podgląd obrazu.
7
Wybierz opcję Lokalizacja zapisywania, Wyślij do wiadomości email lub Wyślij do witryny społeczn.
8
Kliknij opcję Zapisz (zapisanie skanu), Wyślij (wysłanie skanu w
wiadomości e-mail) lub Udostępnij (umieszczenie w Internecie).
4. Funkcje specjalne
263
Funkcje skanowania
Jeśli na płycie jest wystarczająca ilość miejsca, można jednocześnie
zeskanować więcej niż jeden dokument. Aby dokonać wyboru kilku
obszarów, skorzystaj z narzędzia
4
5
Wybierz żądaną opcję.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
.
Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy
zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji.
22
Skanowanie z komputera Mac
Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci
Skanowanie z urządzenia podłączonego za
pomocą kabla USB
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
3
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.
Jeśli wyświetlany jest komunikat No Image Capture device
connected, odłącz i podłącz ponownie kabel USB. Jeśli problem nie
ustępuje, patrz pomoc programu Image Capture.
Tylko modele sieciowe lub bezprzewodowe (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
1
2
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.
3
4
Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
W zależności od systemu operacyjnego, wykonaj następujące kroki.
•Dla wersji 10.5
-Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.
4. Funkcje specjalne
264
Funkcje skanowania
-Upewnij się, że pole wyboru Connected znajdujące się obok
odpowiedniego urządzenia w obszarze Bonjour Devices.
23
Skanowanie w systemie Linux
•W systemie 10.6-10.8 wybierz polecenie SHARED.
5
6
Ustaw opcje skanowania w tym programie.
Skanowanie
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
1
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
• Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy
zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji.
2
Kliknij dwukrotnie umieszczoną na pulpicie ikonę Unified Driver
Configurator.
3
Kliknij przycisk
• Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do pomocy do programu
Image Capture.
• Skanowanie może również odbywać się za pomocą
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN, np. Adobe
Photoshop.
, aby przełączyć się na konfigurację skanerów.
4. Funkcje specjalne
265
Funkcje skanowania
4
Wybierz skaner z listy.
5
6
Kliknij przycisk Properties.
7
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz „Wkładanie
oryginałów” na stronie 52).
8
Rozpocznie się skanowanie dokumentu, a na panelu podglądu okna
Preview Pane zostanie wyświetlony podgląd dokumentu.
9
W oknie Preview Pane przeciągnij wskaźnik, aby wybrać obszar,
który ma być skanowany.
10
11
Wybierz żądaną opcję.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview.
Można zapisać ustawienia skanowania i dodać je listy rozwijanej Job
Type do późniejszego wykorzystania.
4. Funkcje specjalne
266
Funkcje skanowania
Edycja obrazu za pomocą Image Manager
Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski narzędzi
służące do edycji zeskanowanych obrazów.
4. Funkcje specjalne
267
Funk. faksu
• Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach faksowania,
zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz „Skanowanie
podstawowe” na stronie 69).
• Funkcja ta nie jest obsługiwana przez model C46xW (patrz
„Omówienie panelu sterowania” na stronie 27).
1
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Konfig. faksu > Wysylanie.
2
Wybierz żądaną wartość dla opcji Licz.powt.wyb. lub War. wyb.
pon..
3
Wybierz żądaną opcję.
(Faks) >
(Menu) >
24
25
Automatyczne ponowne wybieranie numeru
Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada podczas wysyłania
faksu, urządzenie automatycznie ponawia wybieranie numeru. Odstępy
czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru uzależnione są
od fabrycznych ustawień domyślnych w danych kraju.
Ponowne wybieranie numeru faksu
1
2
(Start), aby wybrać numer ponownie bez
oczekiwania. Aby anulować automatyczne wybieranie ponowne, naciśnij
przycisk
(Cancel lub Stop/Clear).
Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania
numeru oraz liczbę prób ponownego wybrania numeru
(Redial/Pause) na panelu sterowania.
Wybierz żądany numer faksu.
Wyświetlanych jest dziesięć numerów, na które wysłano ostatnio
faksy i dziesięć numerów nadawców.
Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Powtórzyć
wybier.?, naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk
3
Jeśli oryginał został załadowany do podajnika dokumentów,
urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie.
Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję
Tak, aby dodać kolejną stronę. Włóż kolejny oryginał i naciśnij
przycisk OK. Po zakończeniu, kiedy pojawi się pytanie Nast.
strona?, wybierz opcję Nie.
4. Funkcje specjalne
268
Funk. faksu
faksy można wysyłać za pośrednictwem komputera, bez konieczności
podchodzenia do urządzenia.
26
Potwierdzanie transmisji
Po pomyślnym wysłaniu ostatniej strony oryginału urządzenie wyemituje
sygnał i powróci do trybu gotowości.
W przypadku wystąpienia problemów podczas wysyłania faksu na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli wystąpi
komunikat o błędzie, należy nacisnąć przycisk
(Cancel lub Stop/
Clear), aby usunąć komunikat i ponowić próbę wysłania faksu.
Aby wysyłać faksy z komputera, musi być zainstalowany program
Samsung Network PC Fax. Program ten jest instalowany podczas
instalacji sterownika drukarki.
1
2
Otwórz dokument, który chcesz wysłać.
W menu Plik wybierz pozycję Drukuj.
Zostanie wyświetlone okno Drukuj. Okno może się nieznacznie
różnić w zależności od aplikacji.
Urządzenie można ustawić w taki sposób, aby po każdym pomyślnym
wysłaniu faksu drukowany był raport z potwierdzeniem. Na panelu
sterowania naciśnij przycisk
(Faks) >
> Wysylanie > Rap. wyslanych.
(Menu) > Konfig. faksu
3
4
5
Wybierz pozycję Samsung Network PC Fax w oknie Drukuj
Kliknij polecenie Drukuj lub OK.
Wprowadź numery odbiorców i wybierz żądaną opcję.
27
Wybierz menu Pomoc w oknie lub kliknij przycisk i kliknij dowolną
opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Wysyłanie faksu z komputera
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli”
na stronie 8).
6
Kliknij przycisk Wyślij.
4. Funkcje specjalne
269
Funk. faksu
28
• Można dodać do 10 adresatów.
Opóźnianie transmisji faksu
Można ustawić funkcję wysyłania faksu w czasie późniejszym, pod
nieobecność użytkownika. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać
kolorowych faksów.
• Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można
wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego.
8
Wprowadź nazwę i czas zadania.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
2
3
4
Naciśnij przycisk
5
6
Wprowadź numer faksu odbierającego i naciśnij przycisk OK.
Umożliwia sprawdzenie listy opóźnionych zadań faksowania.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie innego
numeru w celu wysłania dokumentu.
W panelu sterowania naciśnij
Zaplan.zadania.
7
(faks) na panelu sterowania.
Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu.
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
> Wysyl. opozn..
(Menu) > Funkcja faksu
Jeśli ustawiona godzina jest wcześniejsza od bieżącej, faks zostanie
wysłany o wskazanej porze następnego dnia.
9
Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci.
Urządzenie powróci do trybu gotowości. Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlona informacja przypominająca, że urządzenie znajduje się
w trybie gotowości i ustawiona jest funkcja faksu opóźnionego.
(Menu) > Konfig. syst. > Raport >
Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk OK po
podświetleniu opcji Tak, a następnie powtórz krok 5.
4. Funkcje specjalne
270
Funk. faksu
Dodawanie dokumentów do zarezerwowanego
faksu
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
2
Na panelu sterowania naciśnij
faksu > Dodaj strone.
3
Wybierz zadanie faksowania i naciśnij przycisk OK.
(Faks) >
(Menu) > Funk.
Po zakończeniu, kiedy pojawi się pytanie Nast. strona?, wybierz
opcję Nie. Urządzenie zeskanuje oryginały i zapisze je w pamięci.
4
Naciśnij
gotowości.
Anulowanie zadania faksu z zarezerwowanym
opóźnieniem
1
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Funkcja faksu > Anuluj zadanie.
2
3
Wybierz żądane zadanie faksu i naciśnij przycisk OK.
(faks) >
(Menu) >
Po podświetleniu opcji Tak naciśnij przycisk OK.
Wybrany faks zostanie usunięty z pamięci.
4
Naciśnij przycisk
gotowości.
(Stop/Clear), aby powrócić do trybu
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
4. Funkcje specjalne
271
Funk. faksu
29
30
Przekazywanie wysłanego faksu do innego
miejsca docelowego
Wysyłanie priorytetowego faksu
Ta funkcja używana jest wtedy, gdy konieczne jest wysłanie faksu o
wysokim priorytecie przed zarezerwowanym faksem. Oryginał jest
skanowany do pamięci i wysyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej
operacji.
Można skonfigurować urządzenie tak, aby otrzymane lub wysłane faksy
były przekazywane do innego miejsca docelowego za pomocą faksu. Jeśli
adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się pożyteczna.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
2
W panelu sterowania naciśnij
faksu > Wysyl.prioryt..
2
Na panelu sterowania naciśnij
(Faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Wys. przekaz. > Przek. do faks > Wl..
3
4
5
Wprowadź numer faksu i naciśnij przycisk OK.
(Faks) >
(Menu) > Funk.
Opcja Przekazanie może nie być dostępna, w zależności od modelu
lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk OK.
Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję
Tak, aby dodać kolejne strony. Włóż kolejny oryginał i naciśnij
przycisk OK.
3
Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i
naciśnij OK.
Po zakończeniu, kiedy pojawi się pytanie Nast. strona?, wybierz
opcję Nie.
4
Naciśnij
gotowości.
Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie faksu do
określonych odbiorców.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego
faksu.
4. Funkcje specjalne
272
Funk. faksu
31
32
Przekazywanie odebranego faksu
Odbieranie faksu na komputerze
Można skonfigurować urządzenie tak, aby otrzymane lub wysłane faksy
były przekazywane do innego miejsca docelowego za pomocą faksu. Jeśli
adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się pożyteczna.
1
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli”
na stronie 8).
• Aby użyć tej funkcji, ustaw opcję na panelu sterowania:
Na panelu sterowania naciśnij
(Faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Przekaz odebrane lub Odb. przekaz. >Przek. do faks lub
Przek. do PC > Przekazanie.
• Opcja Przekazanie może nie być dostępna, w zależności od modelu
lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcja Różne” na stronie
11).
• Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego
przekazywania, wybierz opcję Przek.i druk..
Na panelu sterowania naciśnij
(Faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Odb. przekaz. > Przek. do PC > Przekazanie panelu
sterowania.
1
2
3
4
Otwórz aplikację Samsung Easy Printer Manager.
Wybierz odpowiednie urządzenie z Lista drukarek.
Wybierz menu Ustawienia faksowania do komputera.
2
Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i
naciśnij OK.
3
Wprowadź czas rozpoczęcia i czas zakończenia, a następnie
naciśnij przycisk OK.
•Typ obrazu: Odebrane faksy można przekształcić w plik PDF lub
TIFF.
4
Naciśnij
gotowości.
•Lokalizacja zapisywania: Wybór miejsca zapisywania
skonwertowanych faksów.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego
faksu.
Użyj karty Włącz odbieranie faksów z urządzenia, aby zmienić
ustawienia faksu.
•Prefiks: Wybierz prefiks.
4. Funkcje specjalne
273
Funk. faksu
•Wydrukuj odebrany faks: po odebraniu faksu ustaw dla niego
dane drukowania.
•Powiadamiaj po zakończeniu: W celu powiadomienia o
odebraniu faksu zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
•Otwórz za pomocą aplikacji domyślnej: Po odebraniu faksu
otwórz faks w domyślnej aplikacji.
•Brak: Po odebraniu faksu urządzenie nie powiadamia użytkownika
ani nie otwiera aplikacji.
5
Naciśnij Zapisz > OK.
33
Zmiana trybów odbierania
1
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
(faks) >
Konfig. faksu > Odbieranie > Tryb odb..
2
Wybierz żądaną opcję.
(Menu) >
•Faks: odbieranie przychodzącego połączenia faksu i automatyczne
przechodzenie do trybu odbierania faksu.
•Telefon: Odbieranie faksu po naciśnięciu przycisku
Dial), a następnie
(On Hook
(Start).
•Odb./Faks: ta funkcja jest używana wtedy, gdy do urządzenia
podłączona jest automatyczna sekretarka. Urządzenie odbiera
połączenie przychodzące, po czym osoba dzwoniąca może
zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Jeśli na linii
pojawi się sygnał faksu, urządzenie automatycznie przełączy się
w tryb Faks w celu odebrania faksu.
Aby korzystać z trybu Odb./Faks, należy podłączyć automatyczną
sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia.
4. Funkcje specjalne
274
Funk. faksu
•DRPD: Można odebrać połączenie za pomocą funkcji DRPD
(Distinctive Ring Pattern Detection). Funkcja DRPD to usługa
firmy telefonicznej, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z
jednej linii telefonicznej do odbierania połączeń z kilku różnych
numerów telefonów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
temat „Odbieranie faksów w trybie DRPD” na stronie 276.
W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być
niedostępne.
3
4
Naciśnij opcję OK.
Naciśnij
gotowości.
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
Odbieranie w trybach Automatyczna sekretarka/
Faks
Aby użyć tego trybu, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do
gniazda EXT z tyłu urządzenia. Jeśli osoba dzwoniąca zostawi wiadomość,
automatyczna sekretarka zapisze ją. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu
na linii, automatycznie rozpocznie odbieranie faksu.
• Jeśli dla urządzenia ustawiono ten tryb, a automatyczna sekretarka
jest wyłączona lub do gniazda EXT nie jest podłączona żadna
automatyczna sekretarka, urządzenie automatycznie przejdzie w
tryb Faks po wstępnie ustawionej liczbie dzwonków.
• Jeśli automatyczna sekretarka jest wyposażona w funkcję odliczania
liczby dzwonków określonej przez użytkownika, należy ustawić
urządzenie tak, aby połączenia przychodzące były odbierane po
1 dzwonku.
34
Odbieranie ręczne w trybie Tel
Faks można odebrać naciskając przycisk
35
(On Hook Dial), a następnie
• Jeśli urządzenie włączone jest w trybie Tel. odłącz lub wyłącz
automatyczną sekretarkę urządzenia faksu. W przeciwnym
wypadku wiadomość wychodząca z automatycznej sekretarki
będzie zakłócać rozmowę telefoniczną.
(Start) po usłyszeniu sygnału faksu.
4. Funkcje specjalne
275
Funk. faksu
36
37
Odbieranie faksów za pomocą zewnętrznego
telefonu
W przypadku korzystania z telefonu zewnętrznego podłączonego do
gniazda EXT można odbierać faksy podczas rozmowy za pośrednictwem
telefonu zewnętrznego, bez konieczności podchodzenia do faksu.
W przypadku odebrania połączenia za pomocą telefonu zewnętrznego i
usłyszenia dźwięku faksu, naciśnij klawisze *9* na telefonie zewnętrznym.
Urządzenie odbierze faks.
Odbieranie faksów w trybie DRPD
W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być
niedostępne. Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej, która umożliwia
użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania
połączeń z kilku różnych numerów telefonów. Ta funkcja jest często
używana w usługach odbierania połączeń telefonicznych, gdzie odbierane
są połączenia od różnych klientów i informacje o numerze, z którego dana
osoba próbuje się skontaktować, są wymagane, aby udzielić prawidłowej
odpowiedzi.
*9* to kod zdalnego odbioru, zaprogramowany fabrycznie. Gwiazdki na
początku i końcu są stałe, ale można zmienić znajdujący się w środku
numer na dowolnie wybrany.
Podczas rozmowy za pomocą telefonu podłączonego do gniazda EXT
funkcje kopiowania i skanowania nie są dostępne.
W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być
niedostępne.
1
Na panelu sterowania wybierz
(Faks) >
(Menu) > Konfig.
faksu > Odbieranie > Tryb DRPD > Oczekiwanie na sygnal.
2
3
Wybierz numer swojego faksu z innego telefonu.
Gdy urządzenie zacznie dzwonić, nie odbieraj połączenia.
Urządzenie potrzebuje kilku dzwonków, aby zarejestrować wzór.
Gdy urządzenie zarejestruje wzór, na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat Ukonczone konfig. DRPD. Jeśli
konfiguracja funkcji DRPD nie powiedzie się, zostanie wyświetlony
komunikat Blad dzwonka-DRPD.
4. Funkcje specjalne
276
Funk. faksu
4
Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja DRPD, i
rozpocznij ponownie od punktu 2.
38
Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania
• Tryb DRPD należy ustawić ponownie, jeśli numer faksu uległ
zmianie lub jeśli podłączono urządzenie do innej linii telefonicznej.
• Po skonfigurowaniu funkcji DRPD należy ponownie wybrać numer
swojego faksu, aby sprawdzić, czy urządzenie odpowiada sygnałem
faksu. Następnie należy połączyć się z innym numerem
przypisanym do tej samej linii, aby upewnić się, że połączenie jest
przekazywane do telefonu wewnętrznego lub automatycznej
sekretarki podłączonej do gniazda EXT.
Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Funkcje poszczególnych modeli” na
stronie 8).
Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do odebranych
faksów osobom nieupoważnionym. W trybie bezpiecznego odbierania
wszystkie przychodzące faksy są umieszczane w pamięci. Można
wydrukować wszystkie przychodzące faksy po wprowadzeniu hasła.
Aby skorzystać z trybu bezpiecznego odbierania, należy włączyć menu
w panelu sterowania:
odbier..
(Faks) >
(Menu) > Funk. faksu > Bezp.
Drukowanie odebranych faksów
1
Na panelu sterowania wybierz opcje
(faks) >
Funkcja faksu > Bezp. odbier. > Drukuj.
2
Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk
OK.
3
Urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci.
(Menu) >
4. Funkcje specjalne
277
Funk. faksu
39
Odbieranie faksów do pamięci
Ponieważ urządzenie jest urządzeniem wielofunkcyjnym, może odbierać
faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. Jeśli w trakcie
kopiowania lub drukowania zostanie odebrany faks, urządzenie zapisze go
w pamięci. Następnie, po zakończeniu kopiowania lub drukowania,
urządzenie automatycznie wydrukuje faks.
W przypadku odbioru i drukowania faksu niemożliwe jest przetworzenie
innych zadań kopiowania i drukowania.
40
Automatyczne drukowanie raportu wysłanych
faksów
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało raport z dokładnymi
informacjami o poprzednich 50 operacjach komunikacji, łącznie z godziną i
datą.
1
Na panelu sterowania naciśnij przycisk
Konfig. faksu > Raport autom. > Wl..
2
Naciśnij
(Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu
gotowości.
(Faks) >
(Menu) >
4. Funkcje specjalne
278
5. Użyteczne narzędzia do
zarządzania
W tym rozdziale opisano narzędzia do zarządzania pomocne w pełnym wykorzystaniu możliwości urządzenia.
• Easy Capture Manager
280
• Samsung Easy Color Manager
281
• Samsung AnyWeb Print
282
• Easy Eco Driver
283
• Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service 284
• Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer
Manager
287
• Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document
Creator
290
• Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung 291
• Korzystanie z programu Unified Driver
Configurator w systemie Linux
293
Easy Capture Manager
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
Aby przechwycić ekran i uruchomić aplikację Easy Capture Manager, wystarczy nacisnąć klawisz Print Screen na klawiaturze. Teraz możesz łatwo
wydrukować przechwycony lub edytowany ekran.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
280
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager ułatwia użytkownikom dokonywanie nieznacznych ustawień dzięki 6 odcieniom kolorów, oraz dostosowanie innych
wartości, np. jasności, kontrastu i nasycenia. Zmiany odcieni kolorów można zapisać jako profil i można z nich korzystać ze sterownika lub z wewnątrz
maszyny.
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów Windows i Mac (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
Ułatwia użytkownikom kolorowej drukarki laserowej firmy Samsung dostosowanie koloru do własnych potrzeb.
Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung, następnie rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania).
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
281
Samsung AnyWeb Print
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów Windows i Mac (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
To narzędzie umożliwia tworzenie zrzutów ekranu stron w przeglądarce Windows Internet Explorer, a także ich podgląd, usuwanie i drukowanie.
Pobierz oprogramowanie z witryny firmy Samsung, następnie rozpakuj i zainstaluj je: (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania).
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
282
Easy Eco Driver
Za pomocą narzędzia Easy Eco Driver, przed drukowaniem można zastosować funkcje Eco, aby oszczędzać papier i toner.
Aplikacja Easy Eco Driver umożliwia także prostą edycję, np. usuwanie obrazów i tekstu, itp. Często używane ustawienia można zapisać jako ustawienia
wstępne.
Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.
Jak używać:
1 Otwórz dokument do wydruku.
2 Otwórz okno preferencji drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58).
3 Na karcie Ulubione wybierz opcję Podgląd drukowania ekologicznego.
4 Zostanie wyświetlone okno podglądu.
5 Zaznacz opcje, które chcesz zastosować do dokumentu.
Możesz obejrzeć podgląd zastosowanych funkcji.
6 Kliknij przycisk Drukuj.
Aby uruchuchamiać sterownik Easy Eco Driver przy każdym drukowaniu, zaznacz pole wyboru Uruchom Easy Eco Driver na karcie Podstawowe w
oknie preferencji drukowania.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
283
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
• Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service wymagane jest
zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
• Objaśnienia dotyczące usługi SyncThru™ Web Service zawarte w
tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego
urządzenia, w zależności od opcji i modelu.
• Tylko model sieciowy (patrz „Funkcja Różne” na stronie 11).
1
Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny
SyncThru™ Web Service.
2
Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web
Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz
poniższy, domyślny ID i Hasło. Ze względów bezpieczeństwa
zalecamy zmianę domyślnego hasła.
•ID: admin
•Hasło: sec00000
1
Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web
Service
1
2
Program SyncThru™ Web Service – przegląd
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
W zależności od używanego modelu urządzenia niektóre karty mogą
nie być wyświetlane.
Logowanie do programu SyncThru™ Web
Service.
Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy zalogować
się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web Service można korzystać
bez logowania, ale w takim przypadku dostęp do kart Ustawienia i
Zabezpieczenia będzie niemożliwy.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
284
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
Karta Informacje
Karta Zabezpieczenia
ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia. Można
sprawdzić na przykład, ile toneru pozostało. Można również wydrukować
raporty, np. raport błędów.
Ta karta umożliwia ustawienie informacji bezpieczeństwa systemu i sieci.
Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.
•
Aktywne alerty: Wskazuje alerty, które wystąpiły w urządzeniu oraz ich
ważność.
•
Materiały: Wskazuje, ile stron zostało zadrukowanych oraz ilość toneru
pozostałego w kasecie.
•
Liczniki uzycia: Wskazuje obciążenia pracą w rozbiciu na typu
wydruków: jednostronne i dwustronne.
•
Bieżące ustawienia: Wyświetla dane urządzenia i sieci.
•
Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczące np. systemu, adresu email i czcionki.
•
Zabezpieczenia komputera: Umożliwia określenie informacji
dotyczących administratora systemu. Można także włączać lub
wyłączać funkcje urządzenia.
•
Zabezpieczenia Sieci: Umożliwia określenie ustawień filtrowania IPv4/
IPv6 i serwerów uwierzytelniania.
Karta Konserwacja
Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez aktualizację
oprogramowania układowego i ustawienie informacji kontaktowych do
wysyłania poczty elektronicznej. Po wybraniu menu Łącze można również
połączyć się z witryną Samsung lub pobrać sterowniki.
Karta Ustawienia
•
Ta karta umożliwia ustawienie opcji konfiguracji dostępnych w urządzeniu i
sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.
Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj
oprogramowanie systemowe urządzenia.
•
Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji kontaktowych.
•
Łącze: Wyświetla łącza do przydatnych witryn, na których można
przeczytać lub pobrać informacje.
•
Karta Ustawienia urządzenia: Umożliwia ustawienie opcji dostępnych
w urządzeniu.
•
Karta Ustawienia sieciowe: Wyświetla opcje środowiska sieciowego.
Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP oraz protokołów
sieciowych.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
285
Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service
3
Ustawianie informacji dotyczących
administratora systemu
To ustawienie jest niezbędne do używania opcji powiadomienia e-mail.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
1
Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet
Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.
2
3
Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.
4
Wprowadź imię i nazwisko administratora, numer telefonu,
lokalizację i adres e-mail.
5
Kliknij przycisk Zastosuj.
Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia
komputera > Administrator systemu.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
286
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Środowisko Mac
• Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub
wyposażenia opcjonalnego (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemów
Windows i Mac OS (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
• W przypadku systemu Windows do korzystania z programu
Samsung Easy Printer Manager wymagany jest program Internet
Explorer w wersji 6.0.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager to aplikacja, która gromadzi
wszystkie ustawienia urządzenia firmy Samsung w jednym miejscu.
Narzędzie Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urządzenia, a także środowiska drukowania, ustawienia/działania oraz
uruchamianie. Wszystkie te funkcje gwarantują wygodę użytkowania
urządzenia firmy Samsung. Narzędzie Samsung Easy Printer Manager
obejmuje dwa różne interfejsy użytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przełączanie pomiędzy dwoma interfejsami jest proste:
wystarczy kliknąć przycisk.
Otwórz kolejno foldery Applications > Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Interfejs aplikacji Samsung Easy Printer Manager składa się z różnych
prostych sekcji opisanych w poniższej tabeli:
Zrzut ekranu może się różnić w zależności od używanego systemu
operacyjnego.
4
Opis narzędzia Samsung Easy Printer Manager
Otwieranie programu:
Środowisko Windows
Wybierz menu Uruchom > Programy lub Wszystkie programy >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
287
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
Lista drukarek
Lista drukarek wyświetla drukarki zainstalowane na
komputerze oraz drukarki sieciowe dodane podczas
wykrywania sieci (tylko system Windows).
Informacje o
drukarce
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie informacje, jak
nazwa modelu urządzenia, adres IP (lub nazwa portu)
oraz stan urządzenia.
1
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik
użytkownika.
2
Przycisk Rozwiązywanie problemów: W
przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera Pod. wyk. i usuw. usterek. Umożliwia
to bezpośrednie otwieranie odpowiedniej części
w podręczniku użytkownika.
Informacje o
aplikacji
3
Obejmuje łącza do zmian zaawansowanych ustawień,
preferencji, pomocy i informacji o aplikacji.
Szybkie łącza
Wyświetla Szybkie łącza do określonych funkcji
urządzenia. Ta sekcja zawiera także łącza do aplikacji
w ustawieniach zaawansowanych.
4
Po podłączeniu urządzenia do sieci
aktywowana zostanie ikona aplikacji
SyncThru™ Web Service.
5
6
Obszar
zawartości
Wyświetla informacje o wybranym urządzeniu,
pozostałym poziomie toneru i papieru. Informacje te
różnić się będą w zależności od wybranego urządzenia.
Niektóre urządzenia nie obsługują tej funkcji.
Zamów
materiały
ekspl.
Kliknij przycisk Zamów w oknie zamówienia
materiałów. Nowe kasety z tonerem zamawiać można
za pośrednictwem Internetu.
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk i kliknij dowolną opcję, o
której chcesz dowiedzieć się więcej.
Przycisk
służy do zmiany interfejsu
użytkownika na interfejs ustawień
zaawansowanych (patrz „Przegląd interfejsu
ustawień zaawansowanych” na stronie 289).
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
288
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager
5
Przegląd interfejsu ustawień zaawansowanych
Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osób zarządzających siecią
i urządzeniami.
W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być
wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.
Ustawienia faksowania do komputera
Zawiera ustawienia podstawowej funkcji skanowania wybranego
urządzenia.
•
Wyłącz: Jeśli opcja Wyłącz ma wartość Wł., przychodzące faksy nie
będą odbierane w urządzeniu.
•
Włącz odbieranie faksów z urządzenia: Umożliwia wysyłanie faksów
za pomocą urządzenia i konfigurację większej liczby opcji.
Ustawienia urządzenia
Ustawienia ostrzeżeń (tylko środowisko
Windows)
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np. konfiguracji urządzenia,
papieru, układu strony, emulacji, sieci i informacji o drukowaniu.
To menu zawiera ustawienia powiązane z alarmami o błędach.
•
Ostrzeżenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu otrzymania alarmu.
Ustawienia skanowania do komputera
•
Ostrzeżenie e-mail: Zawiera opcje dotyczące otrzymywania alertów
pocztą elektroniczną.
To menu zawiera ustawienia umożliwiające tworzenie lub usuwanie
profilów skanowania do PC.
•
Historia ostrzeżeń: Obejmuje alerty dotyczące historii urządzenia i
toneru.
•
Włączanie skanowania: Określa, czy skanowanie jest włączone w
urządzeniu.
•
Karta Podstawowe: Zawiera ogólne ustawienia skanowania i
urządzenia.
•
Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
289
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Document Creator
Samsung Easy Document Creator to aplikacja ułatwiająca skanowanie,
łączenie i zapisywanie dokumentów w różnych formatach, w tym w
formacie .epub. Dokumenty te można udostępniać w serwisach
społecznościowych lub za pośrednictwem faksu. Niezależnie od tego, czy
jesteś studentem i chcesz uporządkować materiały z biblioteki, czy mamą,
która chce się pochwalić zdjęciami z ostatnich urodzin dziecka, program
Samsung Easy Document Creator zapewni Ci niezbędne narzędzia.
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
w oknie i kliknij dowolną
opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.
Program Samsung Easy Document Creator oferuje następujące funkcje:
•
Skanowanie obrazu: Służy do skanowania pojedynczych obrazów i
większej liczby obrazów.
•
Skanowanie dokumentu: Służy do skanowania dokumentów
zawierających tekst lub tekst i obrazy.
•
Konwersja tekstu: Służy do skanowania dokumentów wymagających
zapisu w formie edytowalnego tekstu.
•
Skanowanie książki: Służy do skanowania książek przy użyciu
skanera płytowego.
•
Przesyłanie do witryny społecznościowej: Ta funkcja umożliwia
łatwe i szybkie przesyłanie zeskanowanych obrazów lub istniejących
obrazów do różnych witryn społecznościowych.
•
Konwersja do książki elektronicznej: Ta funkcja umożliwia skanowanie
wielu dokumentów po postaci jednej książki elektronicznej lub
konwersję istniejących plików do formatu książki elektronicznej.
•
Dodatek: Skanowanie, faksowanie i konwertowanie do formatu książki
elektronicznej bezpośrednio z aplikacji Microsoft Office.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
290
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
Aplikacja Stan drukarki Samsung to program służący do monitorowania
stanu drukarki i informowania o nim.
Ikona
Znaczenie
Normalny
• Okno programu Stan drukarki Samsung i jego zawartość, pokazane
w tym podręczniku użytkowania, mogą się różnić w zależności od
urządzenia i używanego systemu operacyjnego.
Opis
Urządzenie jest w trybie gotowości, nie występują
błędy ani ostrzeżenia.
Ostrzeżenie Stan urządzenia może spowodować wystąpienie
błędu w przyszłości. Na przykład, poziom toneru
może być niski, co oznacza, że niedługo może dojść
do jego wyczerpania.
• Należy sprawdzić, czy system operacyjny jest zgodny z
urządzeniem (patrz temat „Dane techniczne” na stronie 123).
• Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu
Windows (patrz „Oprogramowanie” na stronie 9).
Wskaźnik
błędu
Wystąpił przynajmniej jeden błąd.
6
Przegląd Stan drukarki Samsung
W programie Stan drukarki Samsung można uzyskać informacje o błędach,
które wystąpiły podczas pracy. Aplikacja Stan drukarki Samsung
instalowana jest automatycznie podczas instalacji oprogramowania
urządzenia.
Program Stan drukarki Samsung można także uruchomić ręcznie. Przejdź
do Preferencje drukowania, kliknij kartę Podstawowe > przycisk Stan
drukarki.
Na pasku zadań systemu Windows wyświetlone zostaną następujące
ikony:
Poziom tonera
1
Możesz sprawdzić poziom toneru w każdej
kasecie. Urządzenie i liczba kaset z tonerem
wyświetlane w powyższym oknie mogą się różnić
w zależności od używanego urządzenia. Niektóre
urządzenia nie obsługują tej funkcji.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
291
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
2
3
Opcja
Możesz skonfigurować ustawienia ostrzeżeń
związanych z zadaniami drukowania.
Zamów mat. ekspl.
Nowe kasety z tonerem zamawiać można za
pośrednictwem Internetu.
Podręcznik
użytkownika
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika.
W przypadku wystąpienia błędu ten
przycisk otwiera okno Pod. wyk. i usuw.
usterek. Umożliwia to otwieranie sekcji
rozwiązywania problemów bezpośrednio
w podręczniku użytkownika.
4
5
Zamknij
Zamknij okno.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
292
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
Unified Driver Configurator to narzędzie służące głównie do konfigurowania
urządzeń wielofunkcyjnych. Stosowanie narzędzia Unified Driver
Configurator wymaga zainstalowania zunifikowanego sterownika dla
systemu Linux (Unified Linux Driver) (patrz „Instalacja w systemie Linux” na
stronie 154).
Po zainstalowaniu sterownika Unified Linux Driver w systemie Linux na
pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona pakietu Unified Driver
Configurator.
7
Uruchamianie programu Unified Driver
Configurator
1
Dwukrotnie kliknij ikonę Unified Driver Configurator, znajdującą
się na pulpicie.
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Można również kliknąć ikonę menu Startup i wybrać kolejno opcje
Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Aby przejść do okna konfiguracji danego modułu, należy kliknąć
odpowiednie przyciski po lewej stronie.
Aby skorzystać z pomocy ekranowej, kliknij przycisk Help lub
oknie.
3
w
Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamknąć aplikację
Unified Driver Configurator.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
293
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
8
Konfiguracji Drukarki
Menu Printers configuration ma dwie karty: Printers i Classes.
Karta Printers
Klikając przycisk z ikoną urządzenia z lewej strony okna programu Unified
Driver Configurator, można wyświetlić bieżącą konfigurację drukarki
systemowej.
1
Przełącza do opcji Printers configuration.
2
Wyświetla wszystkie zainstalowane urządzenia.
3
Wyświetla stan, nazwę modelu i URI dla urządzenia.
Przyciski sterujące drukarką są następujące:
•
Refresh: Odświeża listę dostępnych urządzeń.
•
Add Printer: Umożliwia dodanie nowych urządzeń.
•
Remove Printer: Usuwa wybrane urządzenie.
•
Set as Default: Ustawia wybrane urządzenie jako domyślne.
•
Stop/Start: Zatrzymuje/uruchamia urządzenie.
•
Test: Umożliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy
urządzenie działa poprawnie.
•
Properties: Umożliwia przeglądanie i zmianę właściwości drukarki.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
294
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux
Karta Classes
Na karcie Classes znajduje się lista dostępnych klas urządzeń.
1
Wyświetla wszystkie klasy urządzeń.
2
Wyświetla stan klasy i liczbę urządzeń w tej klasie.
•
Refresh: Odświeża listę klas.
•
Add Class: Umożliwia dodanie nowej klasy urządzeń.
•
Remove Class: Usuwa wybraną klasę urządzeń.
9
Ports configuration
W tym oknie można wyświetlać listę dostępnych portów, sprawdzać ich
stan oraz zwalniać porty, które zostały zablokowane jako zajęte w
momencie, kiedy proces nadrzędny został przerwany.
1
Przełącza do opcji Ports configuration.
2
Wyświetla wszystkie dostępne porty.
3
Wyświetla rodzaj portu, urządzenie podłączone do tego portu oraz stan.
•
Refresh: odświeża listę dostępnych portów.
•
Release port: Zwalnia wybrany port.
5. Użyteczne narzędzia do zarządzania
295
6. Rozwiązywanie
problemów
Ten rozdział zawiera przydatne informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędu.
• Problemy z podawaniem papieru
297
• Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
298
• Problemy z drukowaniem
299
• Problemy z jakością wydruków
304
• Problemy z kopiowaniem
312
• Problemy ze skanowaniem
314
• Problemy z faksem
316
• Problemy związane z systemem operacyjnym 318
W przypadku błędów występujących podczas bezprzewodowej instalacji i konfiguracji
oprogramowania, zapoznaj się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów w rozdziale
konfiguracji połączenia bezprzewodowego (patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie
203).
Problemy z podawaniem papieru
Stan
Sugerowane rozwiązania
Papier zakleszcza się podczas
drukowania
Usuń zakleszczenie papieru.
Papier skleja się.
• Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika.
• Upewnij się, że użyto właściwego typu papieru.
• Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj.
• Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru.
Arkusze papieru nie są podawane ze
stosu.
W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego typu, rozmiaru i o
jednakowej gramaturze.
Papier nie jest podawany do urządzenia. • Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia.
• Papier nie został prawidłowo załadowany. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo.
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru.
• Papier jest za gruby. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.
Papier nadal ulega zakleszczeniu.
• W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru. W przypadku drukowania na
materiałach specjalnych należy załadować materiał ręcznie.
• Używany jest niewłaściwy typ papieru. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego
urządzenia.
• Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru.
6. Rozwiązywanie problemów
297
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla
Stan
Urządzenie nie jest zasilane
lub kabel łączący urządzenie z
komputerem nie jest podłączony
prawidłowo.
Sugerowane rozwiązania
• Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli na panelu sterowania urządzenia znajduje się przycisk
(Power/Wakeup), naciśnij go.
• Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie.
6. Rozwiązywanie problemów
298
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie jest zasilane.
Sugerowane rozwiązania
Najpierw podłącz urządzenie do źródła zasilania. Jeśli na panelu sterowania
urządzenia znajduje się przycisk
Urządzenie nie jest wybrane jako urządzenie
domyślne.
(Power/Wakeup), naciśnij go.
Wybierz urządzenie jako urządzenie domyślne w systemie Windows.
Sprawdź następujące możliwości:
• pokrywa nie jest zamknięta. Zamknij pokrywę.
• Wystąpiło zakleszczenie papieru. Usuń zakleszczenie papieru (patrz „Usuwanie zakleszczeń papieru” na stronie 108).
• Nie załadowano papieru do podajnika. Załaduj papier (patrz „Wkładanie papieru do zasobnika” na stronie 45).
• Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj kasetę z tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88).
• Upewnij się, że z kasety z tonerem została zdjęta osłona ochronna i arkusze (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88).
Jeśli wystąpił błąd systemowy, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Kabel łączący urządzenie z komputerem nie
jest podłączony prawidłowo.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
Kabel łączący urządzenie z komputerem jest
uszkodzony.
Jeśli to możliwe, podłącz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk.
Można także spróbować użyć innego kabla urządzenia.
Ustawienia portu są nieprawidłowe.
Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows, aby określić, czy zadanie
drukowania zostało wysłane do prawidłowego portu. Jeśli komputer wyposażony
jest w więcej niż jeden port, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do
prawidłowego portu.
6. Rozwiązywanie problemów
299
Problemy z drukowaniem
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie może być nieprawidłowo
skonfigurowane.
Sprawdź okno Preferencje drukowania, aby się upewnić, że wszystkie ustawienia
są prawidłowe.
Sterownik drukarki został nieprawidłowo
zainstalowany.
Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik urządzenia.
Urządzenie nie działa prawidłowo.
Sprawdź, czy urządzenie nie wyświetla błędu systemowego na wyświetlaczu
panelu sterowania. Skontaktuj się z serwisem.
Rozmiar dokumentu jest zbyt duży – brakuje
pamięci dyskowej komputera, aby umożliwić
dostęp do tego zadania drukowania.
Zwolnij więcej przestrzeni na dysku i wydrukuj dokument ponownie.
Zasobnik odbiorczy jest pełny.
Po wyjęciu papieru z zasobnika wyjściowego urządzenie wznowi drukowanie.
Urządzenie wybiera
materiały do
drukowania z
niewłaściwego źródła
papieru.
Opcje papieru wybrane w oknie Preferencje
drukowania mogą być nieprawidłowe.
W wielu aplikacjach źródło papieru można wybrać na karcie Papier w oknie
Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na
stronie 58). Wybierz właściwe źródło papieru. Zobacz ekran pomocy sterownika
drukarki (patrz „Korzystanie z pomocy” na stronie 59).
Wykonywanie zadania
drukowania trwa bardzo
długo.
Zadanie może być bardzo złożone.
Zmniejsz złożoność strony lub zmień ustawienia jakości wydruku.
6. Rozwiązywanie problemów
300
Problemy z drukowaniem
Stan
Połowa strony jest
pusta.
Urządzenie drukuje, ale
tekst jest niepoprawny,
zniekształcony lub
niepełny.
Możliwa przyczyna
Sugerowane rozwiązania
Mogła zostać wybrana niewłaściwa orientacja
strony.
Zmień orientację strony w aplikacji (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania”
na stronie 58). Zobacz ekran pomocy sterownika drukarki (patrz „Korzystanie z
pomocy” na stronie 59).
Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia
rozmiaru papieru nie są zgodne.
Upewnij się, że rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki odpowiada
arkuszom znajdującym się w zasobniku. Upewnij się także, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika drukarki odpowiada papierowi wybranemu w
ustawieniach używanej aplikacji oprogramowania (patrz „Otwieranie okna
preferencji drukowania” na stronie 58).
Kabel urządzenia jest nieprawidłowo
podłączony lub uszkodzony.
Odłącz kabel urządzenia i podłącz go ponownie. Spróbuj wydrukować dokument,
który wcześniej został już prawidłowo wydrukowany. Jeśli to możliwe, podłącz
kabel i urządzenie do innego komputera i spróbuj wydrukować zadanie, które na
pewno jest poprawne. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień kabel
urządzenia.
Wybrano niewłaściwy sterownik drukarki.
Sprawdź menu wyboru drukarki w aplikacji, aby się upewnić, że wybrano właściwe
urządzenie.
Aplikacja działa nieprawidłowo.
Spróbuj wydrukować dokument z innej aplikacji.
System operacyjny działa nieprawidłowo.
Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. Wyłącz i włącz ponownie
urządzenie.
6. Rozwiązywanie problemów
301
Problemy z drukowaniem
Stan
Strony są drukowane,
ale są puste.
Możliwa przyczyna
Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta.
Sugerowane rozwiązania
W razie potrzeby wstrząśnij kasetą z tonerem. W razie konieczności wymień
kasetę z tonerem.
• Patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 86.
• Patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88.
Plik może zawierać puste strony.
Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
Niektóre elementy, np. kontroler lub płyta
główna, są uszkodzone.
Skontaktuj się z serwisem.
Urządzenie
niepoprawnie drukuje
pliki PDF. Brakuje
niektórych elementów
graficznych, tekstu lub
ilustracji.
Niezgodność między plikiem PDF a
produktami firmy Acrobat.
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność. Włącz opcję
Drukuj jako obraz w opcjach drukowania programu Acrobat.
Jakość druku zdjęć nie
jest dobra. Obrazy nie
są wyraźne.
Rozdzielczość zdjęcia jest bardzo niska.
Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Po zwiększeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczość
zostaje zmniejszona.
Przed rozpoczęciem
drukowania urządzenie
wydziela parę w pobliżu
zasobnika
wyjściowego.
Używanie wilgotnego papieru może
spowodować powstawanie pary podczas
wydruku.
To nie stanowi problemu. Kontynuuj drukowanie.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
6. Rozwiązywanie problemów
302
Problemy z drukowaniem
Stan
Drukarka nie drukuje na
papierze o nietypowym
formacie, jak papier do
druku faktur.
Możliwa przyczyna
Rzeczywisty rozmiar papieru i ustawiony
rozmiar papieru nie są zgodne.
Zadrukowany papier z
Ustawienia typu papieru nie pasują do siebie.
fakturami jest zawinięty.
Sugerowane rozwiązania
Wybierz właściwy rozmiar papieru w obszarze Niestandardowa na karcie Papier
w oknie Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania”
na stronie 58).
Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje
drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ Gruby (patrz „Otwieranie okna
preferencji drukowania” na stronie 58).
6. Rozwiązywanie problemów
303
Problemy z jakością wydruków
Jeśli wnętrze urządzenia jest brudne lub jeśli papier został załadowany nieprawidłowo, jakość wydruku może się pogorszyć. Poniższa tabela zawiera
informacje dotyczące usuwania problemu.
Stan
Zbyt jasny lub wyblakły
wydruk
Sugerowane rozwiązania
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub wyblakłe obszary, kończy się zapas toneru. Zamów nową kasetę z
tonerem (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88).
• Jeżeli na stronie występują pionowe, białe pasma lub wyblakłe obszary, nawet jeśli poziom toneru jest wystarczający,
otwórz i zamknij drzwiczki przednie 3–4 razy (patrz „Przegląd urządzenia” na stronie 23).
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Jeśli cała strona jest jasna, ustawienie rozdzielczości druku jest zbyt niskie lub włączony jest tryb oszczędzania tonera.
Ustaw rozdzielczość wydruku i wyłącz tryb oszczędzania toneru. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.
• Obecność wyblakłych powierzchni i plam sugeruje konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Wyczyść wnętrze
urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie
urządzenia” na stronie 96). Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Górna część papieru jest
zadrukowywana jaśniejszymi
kolorami niż pozostała część
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru
na Wtórny (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58).
6. Rozwiązywanie problemów
304
Problemy z jakością wydruków
Stan
Plamy toneru
Sugerowane rozwiązania
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
• Wałek transferowy może być brudny. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Skontaktuj się z serwisem (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
Wyblakłe obszary
Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe, zazwyczaj okrągłe obszary:
• Jeden z arkuszy papieru może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zadanie.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Zawartość wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. Użyj papieru innej marki.
• Zła partia papieru. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie wchłaniają toneru. Użyj
papieru innego typu lub innej marki.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ Gruby
(patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58).
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Białe plamy
Jeśli na stronie widoczne są białe plamy:
• Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny są przenoszone na części wewnętrzne urządzenia, co powoduje zabrudzenie
wałka transferowego. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
• Ścieżka papieru może wymagać wyczyszczenia. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie
96).
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
6. Rozwiązywanie problemów
305
Problemy z jakością wydruków
Stan
Pionowe linie na wydruku
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na stronie występują pionowe smugi:
• Powierzchnia (część bębna) zespołu obrazowania wewnątrz urządzenia została prawdopodobnie zarysowana. Wyjmij
zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazowania” na stronie 92).
Jeśli na stronie występują białe pionowe smugi:
• Powierzchnia modułu LSU wewnątrz urządzenia może być zabrudzona. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie
urządzenia” na stronie 96). Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Tło czarne lub kolorowe
Jeśli stopień zacieniowania tła jest zbyt duży:
• Zmień papier na papier o mniejszej gramaturze.
• Sprawdź warunki panujące w miejscu, w którym ustawiono urządzenie: bardzo suche lub bardzo wilgotne powietrze
(wilgotność względna wyższa niż 80%) może powodować większe cieniowanie tła.
• Wyjmij stary zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazowania” na stronie 92).
• Dokładnie rozprowadź toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 86).
Smugi toneru
• Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu obrazowania” na stronie 92).
6. Rozwiązywanie problemów
306
Problemy z jakością wydruków
Stan
Powtarzające się pionowe
pasy
Sugerowane rozwiązania
Jeśli na drukowanej stronie występują powtarzające się pionowe ślady:
• Zespół obrazowania może być uszkodzony. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz
„Wymiana zespołu obrazowania” na stronie 92).
• Na niektórych częściach urządzenia może znajdować się toner. Jeśli wady występują na tylnej części strony, problem
zostanie prawdopodobnie rozwiązany po wydrukowaniu kilku następnych stron.
• Zespół utrwalający może być uszkodzony. Skontaktuj się z serwisem.
Rozproszenie toneru w tle
A
Plamki w tle powstają z drobin toneru rozprowadzonych w sposób przypadkowy na drukowanej stronie.
• Papier może być zbyt wilgotny. Użyj papieru z innej partii. Nie otwieraj opakowania papieru, jeżeli nie jest to konieczne, aby
papier nie wchłonął zbyt wiele wilgoci.
• Jeśli rozproszenie toneru w tle pojawia się na kopercie, zmień układ wydruku, aby uniknąć drukowania w obszarach, które
mają nachodzące na siebie połączenia po drugiej stronie. Drukowanie na połączeniach może powodować problemy.
Możesz też wybrać opcję Gruby w oknie Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na
stronie 58).
• Jeżeli plamki tła pokrywają całą powierzchnię drukowanej strony, dostosuj rozdzielczość drukowania z poziomu aplikacji
lub w oknie Preferencje drukowania (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58). Upewnij się, że
wybrany został odpowiedni typ papieru. Na przykład: Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwykły papier, może
wystąpić nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
• Jeśli używasz nowej kasety z tonerem, najpierw rozprowadź toner (patrz „Rozprowadzanie tonera” na stronie 86).
6. Rozwiązywanie problemów
307
Problemy z jakością wydruków
Stan
Wokół pogrubionych znaków
lub obrazów widać cząsteczki
toneru
Sugerowane rozwiązania
Toner może nie przylegać prawidłowo do tego typu papieru.
• Zmień opcję drukarki i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw typ papieru
na Wtórny (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58).
• Upewnij się, że wybrany został odpowiedni typ papieru. Na przykład: Jeśli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwykły
papier, może wystąpić nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakością.
Zniekształcone znaki
• Jeżeli litery są zniekształcone, a obrazy niekompletne, używany papier może być zbyt śliski. Spróbuj użyć innego papieru.
Przekrzywienie strony
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Upewnij się, że prowadnice nie obejmują stosu arkuszy zbyt ciasno ani zbyt luźno.
6. Rozwiązywanie problemów
308
Problemy z jakością wydruków
Stan
Podwijanie się i falowanie
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru. Zwijanie się papieru może być spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością.
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Marszczenie papieru
• Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany.
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
Zabrudzenie tylnych stron
wydruków
• Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Czyszczenie urządzenia” na
stronie 96).
6. Rozwiązywanie problemów
309
Problemy z jakością wydruków
Stan
Jednokolorowe lub czarne
strony
A
Wysypywanie się toneru z
kasety
Sugerowane rozwiązania
• Zespół obrazowania może być nieprawidłowo zainstalowany. Wyjmij zespół obrazowania i włóż go ponownie.
• Zespół obrazowania może być wadliwy. Wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu
obrazowania” na stronie 92).
• Urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
• Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz temat „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
• Sprawdź typ i jakość papieru.
• Wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana kasety z tonerem” na stronie 88).
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Niewypełnione znaki
W częściach znaków występują białe plamy w miejscach, gdzie powinny znajdować się wypełnione powierzchnie:
• Druk może odbywać się na niewłaściwej stronie papieru. Wyciągnij papier i odwróć go.
A
• Papier może być niezgodny ze specyfikacjami.
6. Rozwiązywanie problemów
310
Problemy z jakością wydruków
Stan
Poziome smugi
Sugerowane rozwiązania
Jeśli wystąpią poziome równoległe czarne paski lub smugi:
• Zespół obrazowania może być nieprawidłowo zainstalowany. Wyjmij zespół obrazowania i włóż go ponownie.
• Zespół obrazowania może być wadliwy. Wyjmij zespół obrazowania i zainstaluj nowy (patrz „Wymiana zespołu
obrazowania” na stronie 92).
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z serwisem.
Podwinięcie
Jeśli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki:
• Odwróć stos papieru w zasobniku. Spróbuj także obrócić papier w zasobniku o 180°.
• Zmień opcję papieru w drukarce i spróbuj ponownie. Przejdź do okna Preferencje drukowania, kliknij kartę Papier i ustaw
typ na Cienki (patrz „Otwieranie okna preferencji drukowania” na stronie 58).
• Nieznany obraz pojawia się
wielokrotnie na kilku
arkuszach
Korzystanie z urządzenia na wysokości większej niż 1000 m może mieć niekorzystny wpływ na jakość wydruku np. powodując
wysypywanie się toneru lub zbyt jasne wydruki. Należy poprawić ustawienie wysokości w urządzeniu (patrz „Ustawianie
wysokości” na stronie 239).
• Wysypywanie się toneru z
kasety
• Wydruk jest jasny lub
występują zabrudzenia
6. Rozwiązywanie problemów
311
Problemy z kopiowaniem
Stan
Sugerowane rozwiązania
Kopie są zbyt jasne lub zbyt
ciemne.
Użyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby rozjaśnić lub przyciemnić tło na kopiach (patrz „Zmiana ustawień dla
poszczególnych kopii” na stronie 62).
Na kopiach występują
rozmazania, linie, znaki lub
plamy.
• Jeśli wady występują na oryginale, użyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby przyciemnić lub rozjaśnić tło
kopii.
• Opcja Dostosuj tło w konfiguracji kopiowania pozwala usunąć kolor tła (patrz „Dostosuj tlo” na stronie 221).
• Jeśli wady nie występują na oryginale, wyczyść moduł skanera (patrz temat „Czyszczenie zespołu skanowania” na stronie
99).
Obraz kopii jest
przekrzywiony.
• Upewnij się, że oryginał jest wyrównany względem wskaźnika dopasowania.
Drukowane są puste kopie.
Upewnij się, że oryginały leżą na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół lub zostały włożone do podajnika
dokumentów stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
• Wałek transferowy może być brudny. Wyczyść wnętrze urządzenia (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 96).
Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, skontaktuj się z serwisem.
Obraz łatwo ściera się z kopii. • Wymień papier w zasobniku na papier z nowego opakowania.
• W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu przez dłuższy czas.
Występują częste
zakleszczenia papieru do
kopiowania.
• Przekartkuj papier, a następnie odwróć go w zasobniku papieru. Wymień papier w zasobniku na nowy. Sprawdź i dopasuj
prowadnice papieru, jeśli to konieczne.
• Upewnij się, że używasz papieru odpowiedniego typu i o właściwej gramaturze (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na
stronie 125).
• Po usunięciu zakleszczenia papieru sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały resztki papieru do kopiowania.
6. Rozwiązywanie problemów
312
Problemy z kopiowaniem
Stan
Kaseta z tonerem wystarcza
na mniejszą liczbę kopii niż
oczekiwana.
Sugerowane rozwiązania
• Może to wynikać z faktu, że oryginały zawierają obrazy, duże ciemne obszary i grube linie. Formularze, biuletyny
informacyjne, książki i podobne dokumenty należą do oryginałów, których kopiowanie wymaga większej ilości toneru.
• Pokrywa skanera mogła pozostać otwarta podczas wykonywania kopii.
• Wyłącz i włącz urządzenie.
6. Rozwiązywanie problemów
313
Problemy ze skanowaniem
Stan
Skaner nie działa.
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że oryginał umieszczono na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub w podajniku dokumentów stroną
zadrukowaną do góry (patrz „Wkładanie oryginałów” na stronie 52).
• Ilość dostępnej pamięci może nie być wystarczająca do pomieszczenia dokumentu, który ma być zeskanowany. Należy
wypróbować funkcję skanowania wstępnego, aby zobaczyć, czy zadziała. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania.
• Sprawdź, czy kabel drukarki urządzenia jest podłączony prawidłowo.
• Upewnij się, że kabel drukarki urządzenia nie jest uszkodzony. Zamień kabel drukarki na taki, który jest na pewno sprawny.
Jeśli to konieczne, wymień kabel drukarki.
• Sprawdź, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Sprawdź ustawienia skanowania w aplikacji Easy Document Creator
lub w żądanej aplikacji w celu upewnienia się, że zadanie skanera zostało wysłane do prawidłowego portu (na przykład
USB001).
Moduł skanera skanuje
bardzo wolno.
• Sprawdź, czy urządzenie drukuje odebrane dane. Jeśli tak, zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych danych.
• Grafika jest skanowana wolniej niż tekst.
6. Rozwiązywanie problemów
314
Problemy ze skanowaniem
Stan
Na ekranie komputera
wyświetlany jest następujący
komunikat:
• Urządzenie nie może być
ustawione w wybranym
trybie sprzętowym.
• Port jest używany przez inny
program.
Sugerowane rozwiązania
• Prawdopodobnie jest wykonywane zadanie kopiowania lub drukowania. Spróbuj wykonać zadanie po zakończeniu tego
zadania.
• Wybrany port jest obecnie używany. Uruchom ponownie komputer i ponów próbę.
• Kabel drukarki urządzenia może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie został prawidłowo skonfigurowany.
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i że włączono zasilanie, a następnie uruchom ponownie komputer.
• Kabel USB może być nieprawidłowo podłączony lub zostało wyłączone zasilanie.
• Port jest wyłączony.
• Skaner jest zajęty
przyjmowaniem lub
drukowaniem danych.
Spróbuj ponownie po
zakończeniu bieżącego
zadania.
• Nieprawidłowe dojście.
• Skanowanie nie powiodło
się.
6. Rozwiązywanie problemów
315
Problemy z faksem
Stan
Sugerowane rozwiązania
Urządzenie nie działa, na
wyświetlaczu nie ma żadnych
komunikatów lub przyciski
nie działają.
• Odłącz przewód zasilający i podłącz ponownie.
Brak sygnału wybierania.
• Sprawdź, czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
• Upewnij się, że do gniazda elektrycznego dostarczane jest zasilanie.
• Upewnij się, że włączone jest zasilanie.
• Sprawdź, czy gniazdo telefoniczne działa, podłączając do niego inny telefon.
Numery przechowywane w
pamięci nie są prawidłowo
wybierane.
Upewnij się, że numery zapisane w pamięci są prawidłowe. Aby to sprawdzić, wydrukuj listę z książki adresowej.
Oryginał nie jest podawany
do urządzenia.
• Upewnij się, że papier nie jest pomarszczony i został włożony prawidłowo. Sprawdź, czy oryginał ma prawidłowy rozmiar i
nie jest za gruby lub za cienki.
• Upewnij się, że podajnik dokumentów jest prawidłowo zamknięty.
• Konieczna może być wymiana podkładki gumowej podajnika dokumentów. Skontaktuj się z serwisem (patrz „Dostępne
części do konserwacji” na stronie 83).
Faksy nie są odbierane
automatycznie.
• Tryb odbierania powinien być ustawiony na Faks (patrz „Zmiana trybów odbierania” na stronie 274).
• Upewnij się, że w zasobniku znajduje się papier (patrz „Dane techniczne nośnika druku” na stronie 125).
• Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu o błędzie. Jeśli jest, usuń problem.
Urządzenie nie wysyła
faksów.
• Upewnij się, że oryginał został załadowany do podajnika dokumentów albo umieszczony na szybie skanera.
• Sprawdź, czy urządzenie, do którego wysyłany jest faks, może go odebrać.
6. Rozwiązywanie problemów
316
Problemy z faksem
Stan
Faks przychodzący zawiera
puste miejsca lub jest niskiej
jakości.
Sugerowane rozwiązania
• Urządzenie wysyłające faks może być wadliwe.
• Zaszumiona linia telefoniczna może powodować błędy linii.
• Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii.
• Kaseta z tonerem zbliża się do końca szacowanego czasu swej eksploatacji. Wymień kasetę z tonerem (patrz „Wymiana
kasety z tonerem” na stronie 88).
Niektóre słowa na faksie
przychodzącym są
rozciągnięte.
W urządzeniu wysyłającym faks wystąpiło tymczasowe zakleszczenie dokumentu.
Na wysyłanych oryginałach
występują linie.
Sprawdź, czy na jednostce skanującej nie ma zanieczyszczeń i usuń je (patrz temat „Czyszczenie zespołu skanowania” na
stronie 99).
Urządzenie wybiera numer,
ale nie może nawiązać
połączenia z innym
urządzeniem faksowym.
Faks odbiorczy może być wyłączony, może nie być w nim papieru lub może nie być w stanie odbierać połączeń
przychodzących. Porozmawiaj z operatorem drugiego urządzenia i poproś o rozwiązanie problemów z ich strony.
Faksy nie są zapisywane w
pamięci.
Może być za mało pamięci do zapisania faksu. Jeżeli wyświetlany jest komunikat o ilości dostępnej pamięci, usuń
niepotrzebne faksy z pamięci, a następnie spróbuj zapisać faks ponownie. Skontaktuj się z serwisem.
W dolnej części każdej strony
lub na innych stronach
znajdują się puste obszary, z
małym paskiem tekstu w
górnej części.
W ustawieniach opcji użytkownika mogły zostać wybrane nieprawidłowe ustawienia papieru. Sprawdź rozmiar papieru i
spróbuj ponownie.
6. Rozwiązywanie problemów
317
Problemy związane z systemem operacyjnym
1
Typowe problemy w systemie Windows
Stan
Sugerowane rozwiązania
Podczas instalacji pojawia
Zamknij wszystkie aplikacje. Usuń wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a następnie uruchom system Windows ponownie.
się komunikat „Plik w użyciu” Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Wyświetlane są komunikaty:
„Ogólny błąd ochrony”,
„Wyjątek OE”, „Spool 32” lub
„Niedozwolona operacja”
Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.
Pojawiają się komunikaty:
„Drukowanie nie powiodło
się”, „Przekroczony limit
czasu drukarki”.
Takie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas drukowania. Wystarczy zaczekać, aż urządzenie zakończy drukowanie.
Jeżeli komunikat pojawi się w trybie gotowości lub po ukończeniu drukowania, sprawdź połączenie i/lub określ, czy wystąpił
błąd.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Microsoft Windows znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Microsoft Windows
dostarczonym wraz z komputerem.
6. Rozwiązywanie problemów
318
Problemy związane z systemem operacyjnym
2
Typowe problemy dotyczące komputerów Mac
Stan
Urządzenie niepoprawnie drukuje pliki
PDF. Brakuje niektórych elementów
graficznych, tekstu lub ilustracji.
Sugerowane rozwiązania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu może umożliwić tę czynność. Włącz opcję Drukuj jako obraz w opcjach
drukowania programu Acrobat.
Drukowanie potrwa dłużej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.
Niektóre litery nie są normalnie
wyświetlane podczas drukowania
okładki.
System Mac OS nie może utworzyć czcionki podczas drukowania strony tytułowej. Litery alfabetu angielskiego i cyfry
wyświetlane są prawidłowo na okładce.
Podczas drukowania dokumentu na
komputerze Mac w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub nowszej
kolory drukowane są nieprawidłowo.
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w sterowniku urządzenia i w programie Acrobat
Reader.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach dotyczących komputerów Mac znajduje się w podręczniku użytkownika systemu komputera Mac,
dostarczonym wraz z komputerem.
6. Rozwiązywanie problemów
319
Problemy związane z systemem operacyjnym
3
Typowe problemy w systemie Linux
Stan
Urządzenie nie drukuje.
Sugerowane rozwiązania
• Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. Otwórz program Unified Driver Configurator i przejdź do karty
Printers w oknie Printers configuration, aby wyświetlić listę dostępnych drukarek. Sprawdź, czy dane urządzenie znajduje
się na tej liście. Jeśli nie ma go tam, uruchom kreatora Add new printer wizard w celu skonfigurowania urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie jest uruchomione. Otwórz okno Printers configuration i wybierz urządzenie z listy drukarek.
Zapoznaj się z opisem w panelu Selected printer. Jeśli w obszarze stanu widoczny jest ciąg „Stopped”, naciśnij przycisk
Start. Spowoduje to wznowienie normalnej pracy drukarki. Stan „stopped” może zostać uaktywniony, gdy wystąpią
problemy podczas drukowania.
• Sprawdź, czy dla aplikacji wybrano specjalną opcję drukowania, np. „-oraw”. Jeśli w wierszu poleceń wpisano parametr „oraw”, skasuj go, aby drukowanie przebiegało prawidłowo. W aplikacji Gimp wybierz „print” —> „Setup printer” i edytuj
parametr w wierszu poleceń.
Niektóre obrazy kolorowe
drukowane są na czarno.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.05): podstawowa przestrzeń koloru
dokumentu to przestrzeń indeksowana, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w technologii
PostScript przestrzeń kolorów CIE stosowana jest w systemie Color Matching System, należy uaktualnić Ghostscript do wersji
7.06 lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://www.ghostscript.com.
Niektóre obrazy kolorowe
drukowane są w
nieoczekiwanym kolorze.
To znany błąd aplikacji Ghostscript (występujący aż do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) – podstawowa przestrzeń koloru
dokumentu to przestrzeń indeksowana RGB, konwertowana następnie za pomocą przestrzeni kolorów CIE. Ponieważ w
technologii PostScript w systemie dobierania kolorów stosowana jest przestrzeń kolorów CIE, aplikację Ghostscript należy
uaktualnić co najmniej do wersji 8.xx lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript można pobrać z witryny http://
www.ghostscript.com.
Urządzenie nie drukuje
całych stron; strony są
zadrukowane w połowie.
To znany problem występujący w przypadku korzystania z urządzeń kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8.51 lub
wcześniejszymi) w 64-bitowym środowisku Linux. Usterka jest zgłoszona w witrynie bugs.ghostscript.com jako Ghostscript Bug
688252. Problem został rozwiązany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8.52 i nowszych. Aby rozwiązać problem,
pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je.
6. Rozwiązywanie problemów
320
Problemy związane z systemem operacyjnym
Stan
Nie można skanować za
pomocą aplikacji GIMP.
Sugerowane rozwiązania
Sprawdź, czy w menu Acquire aplikacji Gimp występuje tekst Xsane:Device dialog. Jeśli nie, zainstaluj na komputerze moduł
Xsane dla programu Gimp. Moduł Xsane dla programu Gimp znajduje się na dysku CD z dystrybucją systemu Linux lub na
stronie głównej programu Gimp. Szczegółowe informacje podano w pomocy na płycie z dystrybucją systemu Linux lub aplikacji
Gimp.
W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawdź w systemie pomocy tej aplikacji.
Podczas drukowania
dokumentu wyświetlany jest
komunikat o błędzie „Cannot
open port device file”.
Należy unikać zmiany parametrów zadania drukowania (na przykład przy pomocy interfejsu użytkownika LPR), gdy zadanie
drukowania jest w toku. Znane wersje serwera CUPS przerywają zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania, po
czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. Ponieważ sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie
drukowania, nagłe przerwanie jego pracy powoduje, że port pozostaje zablokowany i nie jest dostępny dla kolejnych zadań
drukowania. Jeśli wystąpi taka sytuacja, spróbuj zwolnić port, wybierając opcję Release port w oknie Port configuration.
Urządzenie nie znajduje się
na liście skanerów.
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera za pomocą portu USB i że włączono zasilanie.
• Sprawdź, czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urządzenia. Otwórz program Unified Linux Driver
Configurator, przejdź do opcji Scanners configuration i naciśnij przycisk Drivers. Sprawdź, czy sterownik o nazwie
odpowiadającej nazwie urządzenia znajduje się na liście.
• Upewnij się, że port nie jest zajęty. Ponieważ moduły funkcjonalne urządzenia (drukarka i skaner) korzystają z tego samego
interfejsu wejścia/wyjścia (portu), możliwe jest, że różne aplikacje użytkownika próbują równocześnie uzyskać dostęp do
tego samego portu. Aby uniknąć konfliktu, tylko jedna z nich może w danej chwili przejąć kontrolę nad urządzeniem. Drugi
użytkownik uzyska odpowiedź „device busy”. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce podczas uruchamiania procedury
skanowania. Zostanie wyświetlone okno z odpowiednim komunikatem.
Aby zidentyfikować źródło problemu należy otworzyć konfigurację portów i wybrać port przypisany do skanera. Port o
symbolu /dev/mfp0 odpowiada oznaczeniu LP:0 wyświetlanemu w opcjach skanera, /dev/mfp1 – LP:1 itd. Porty USB
rozpoczynają się od /dev/mfp4, stąd skanerowi podłączonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. Na panelu Selected
port można sprawdzić, czy ten port jest zajęty przez inną aplikację. W takim przypadku należy poczekać na zakończenie
bieżącego zadania lub nacisnąć przycisk Release port, jeżeli jesteś pewien, że port w bieżącej aplikacji nie działa
poprawnie.
6. Rozwiązywanie problemów
321
Problemy związane z systemem operacyjnym
Stan
Urządzenie nie skanuje.
Sugerowane rozwiązania
• Upewnij się, że w urządzeniu jest załadowany dokument, a urządzenie jest podłączone do komputera.
• Jeśli podczas skanowania wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Więcej informacji na temat komunikatów o błędach systemu Linux znajduje się w podręczniku użytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z
komputerem.
6. Rozwiązywanie problemów
322
Problemy związane z systemem operacyjnym
4
Typowe problemy z językiem PostScript
Następujące sytuacje dotyczą wyłącznie języka PS i mogą wystąpić w przypadku używania kilku języków drukarki.
Problemu
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie można wydrukować pliku
PostScript.
Sterownik PostScript może nie być prawidłowo
zainstalowany.
• Zainstaluj sterownik języka PostScript (patrz „Instalacja oprogramowania”
na stronie 151).
• Wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź, czy wersja PS jest dostępna do
drukowania.
• Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
Drukowany jest raport Błąd
przekroczenia limitu.
Zadanie drukowania było zbyt złożone.
Może być konieczne zmniejszenie złożoności strony lub zainstalowanie
większej ilości pamięci.
Została wydrukowana strona
błędu języka PostScript.
Zadanie drukowania może nie być zadaniem
PostScript.
Upewnij się, że zadanie drukowania jest zadaniem używającym języka
PostScript. Sprawdź, czy aplikacja oczekiwała na wysłanie do urządzenia
konfiguracji lub pliku nagłówka PostScript.
W sterowniku nie wybrano
zasobnika opcjonalnego.
Konfiguracja sterownika drukarki uniemożliwia
rozpoznanie zasobnika opcjonalnego.
Otwórz właściwości sterownika, wybierz kartę Opcje urządzenia i ustaw
opcję zasobnika.
Podczas drukowania
dokumentu na komputerze
Mac w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub
nowszej kolory drukowane są
nieprawidłowo.
Ustawienie rozdzielczości w sterowniku
drukarki nie odpowiada ustawieniu
wybranemu w programie Acrobat Reader.
Upewnij się, że wybrane ustawienie rozdzielczości jest takie samo w
sterowniku drukarki i w programie Acrobat Reader.
6. Rozwiązywanie problemów
323
Skrócona instrukcja dla
użytkownika systemu Windows 8
W niniejszym rozdziale przedstawiono funkcje specyficzne dla systemu Windows 8. Ten rozdział dotyczy
użytkowników korzystających z systemu Windows 8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje o ekranie
325
Wymagania systemowe
326
Lokalna instalacja sterownika
327
Instalowanie sterownika przez sieć
329
Instalowanie sterownika przez sieć
bezprzewodową
331
Odinstalowanie sterownika
333
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer
Experience
334
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi do zarządzania 342
Instalowanie akcesoriów
343
Rozwiązywanie problemów
344
• Ekran może się różnić w zależności od użytkowanego modelu lub interfejsu.
• Niniejszy podręcznik sporządzono w oparciu o system Windows 8, jednak niektóre
instrukcje mogą się różnić, w zależności od wersji. Mogą także ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
Informacje o ekranie
System Windows 8 obejmuje nowy tryb ekranu Start i tryb ekranu Pulpit istniejącego systemu operacyjnego.
Ekran Start
Ekran Pulpit
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
325
Wymagania systemowe
Wymagania (zalecane)
System
operacyjny
Windows® 8
Procesor
Procesor Intel® Pentium® IV 1
GHz 32-bitowy lub 64-bitowy
lub szybszy
Pamięć RAM
1 GB (2 GB)
Wolne
miejsce
na dysku
twardym
16 GB
• Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby
uruchomić funkcję Aero).
• Napęd DVD-R/W
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
326
Lokalna instalacja sterownika
Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera
bezpośrednio za pomocą kabla.
• Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.
• Aplikacji Samsung Printer Experience można używać tylko za
pomocą ekranu Start, jeśli zainstalowany jest sterownik V4. Jeśli
komputer jest podłączony do Internetu, sterownik V4 zostanie
automatycznie pobrany z witryny Windows Update. W przeciwnym
wypadku można pobrać sterownik V4 ręcznie z witryny Samsung,
www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania.
• Narzędzia do zarządzania drukarką firmy Samsung należy
zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem
(patrz „Z ekranu Pulpit” na stronie 328).
• Aplikację Samsung Printer Experience można pobrać ze Windows
Sklep. Do korzystania ze Store(Sklep) konieczne jest konto
Microsoft.
1 Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj.
2 Kliknij opcję Store(Sklep).
3 Wyszukaj i kliknij opcję Samsung Printer Experience.
4 Kliknij przycisk Instaluj.
• W przypadku instalacji za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem sterownik V4 nie zostanie zainstalowany. Aby
korzystać ze sterownika V4 w ekranie Pulpit, można pobrać go z
witryny Samsung, www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania.
1
Z ekranu Start
1
2
3
Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu i włączony.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany z witryny
Windows Update.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
327
Lokalna instalacja sterownika
2
Z ekranu Pulpit
W przypadku instalacji sterownika z dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem nie można korzystać z zainstalowanego sterownika
z ekranu Start.
1
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, z paska
Charms(Panele) wybierz Wyszukaj > Apps(Aplikacja) i wyszukaj
Uruchom. W polu X:\Setup.exe, zastępując symbol „X” literą
oznaczającą napęd CD-ROM i kliknij OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno „Stuknij, aby wybrać działanie dla
płyty”, kliknij okno i wybierz opcję Run Setup.exe.
2
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
3
Wybierz Połączenie USB na ekranie Skonfiguruj połączenie sieci
bezprzewodowej za pomocą kabla USB. Następnie kliknij Dalej.
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
328
Instalowanie sterownika przez sieć
• Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być
dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz „Funkcje
poszczególnych modeli” na stronie 8).
• W przypadku urządzeń, które nie obsługują sieci, funkcja ta nie
będzie dostępna (patrz „Widok z tyłu” na stronie 26).
3
Kliknij Dodaj urządzenie.
Wykryte urządzenia zostaną pokazane na ekranie.
4
Kliknij nazwę modelu lub hosta, którego chcesz użyć.
• Aplikacji Samsung Printer Experience można używać tylko za
pomocą ekranu Start, jeśli zainstalowany jest sterownik V4. Jeśli
komputer jest podłączony do Internetu, sterownik V4 zostanie
automatycznie pobrany z witryny Windows Update. W przeciwnym
wypadku można pobrać sterownik V4 ręcznie z witryny Samsung,
www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania.
• Raport konfiguracji sieci, pokazujący bieżące ustawienia sieciowe
urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania
urządzenia (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie
198).
• W przypadku instalacji za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem sterownik V4 nie zostanie zainstalowany. Aby
korzystać ze sterownika V4 w ekranie Pulpit, można pobrać go z
witryny Samsung, www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania.
• Aplikację Samsung Printer Experience można pobrać ze Windows
Sklep. Do korzystania ze Store(Sklep) konieczne jest konto
Microsoft.
1 Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj.
2 Kliknij opcję Store(Sklep).
3 Wyszukaj i kliknij opcję Samsung Printer Experience.
4 Kliknij przycisk Instaluj.
• Narzędzia do zarządzania drukarką firmy Samsung należy
zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem
(patrz „Z ekranu Pulpit” na stronie 328).
3
Z ekranu Uruchom
1
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia (patrz „Ustawianie
adresu IP” na stronie 159).
2
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Ustawienia > Zmień
ustawienia komputera > Urządzenie.
5
Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany z witryny
Windows Update.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
329
Instalowanie sterownika przez sieć
4
Z ekranu Pulpit
4
Wybierz Połączenie sieciowe na ekranie Skonfiguruj połączenie
sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
5
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
W przypadku instalacji sterownika z dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem nie można korzystać z zainstalowanego sterownika
z ekranu Start.
1
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone.
Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia (patrz „Ustawianie
adresu IP” na stronie 159).
2
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, z paska
Charms(Panele) wybierz Wyszukaj > Apps(Aplikacja) i wyszukaj
Uruchom. W polu X:\Setup.exe, zastępując symbol „X” literą
oznaczającą napęd CD-ROM i kliknij OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno „Stuknij, aby wybrać działanie dla
płyty”, kliknij okno i wybierz opcję Run Setup.exe.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
330
Instalowanie sterownika przez sieć bezprzewodową
• Aplikacji Samsung Printer Experience można używać tylko za
pomocą ekranu Start, jeśli zainstalowany jest sterownik V4. Jeśli
komputer jest podłączony do Internetu, sterownik V4 zostanie
automatycznie pobrany z witryny Windows Update. W przeciwnym
wypadku można pobrać sterownik V4 ręcznie z witryny Samsung,
www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum
pobierania.
• W przypadku instalacji za pomocą dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem sterownik V4 nie zostanie zainstalowany. Aby
korzystać ze sterownika V4 w ekranie Pulpit, można pobrać go z
witryny Samsung, www.samsung.com > znajdź swój produkt >
Wsparcie lub Centrum pobierania.
• Konieczne jest skonfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą
dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem w trybie ekranu
Pulpit.
• Jeśli używasz komputera bez napędu CD-ROM, możesz
skonfigurować sieć za pomocą panelu sterowania urządzenia (patrz
„Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie 172).
5
Z ekranu Uruchom
1
Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy
zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji.
2
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Ustawienia > Zmień
ustawienia komputera > Urządzenie.
3
Kliknij Dodaj urządzenie.
Wykryte urządzenia zostaną pokazane na ekranie.
4
Kliknij nazwę modelu lub hosta, którego chcesz użyć.
Raport konfiguracji sieci, pokazujący bieżące ustawienia sieciowe
urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania
urządzenia (patrz „Drukowanie raportu konfiguracji sieci” na stronie
198).
5
Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany z witryny
Windows Update.
• Narzędzia do zarządzania drukarką firmy Samsung należy
zainstalować z dostarczonej płyty CD-ROM z oprogramowaniem
(patrz „Z ekranu Pulpit” na stronie 328).
• Aplikację Samsung Printer Experience można pobrać ze Windows
Sklep. Do korzystania ze Store(Sklep) konieczne jest konto
Microsoft.
1 Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj.
2 Kliknij opcję Store(Sklep).
3 Wyszukaj i kliknij opcję Samsung Printer Experience.
4 Kliknij przycisk Instaluj.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
331
Instalowanie sterownika przez sieć bezprzewodową
6
Z ekranu Pulpit
W przypadku instalacji sterownika z dostarczonej płyty CD-ROM z
oprogramowaniem nie można korzystać z zainstalowanego sterownika
z ekranu Start.
1
2
Aby uzyskać informacje o bezprzewodowej konfiguracji lub instalacji
sterownika, zapoznaj się z rozdziałem poświęconym konfiguracji sieci
bezprzewodowej (patrz „Konfiguracja sieci bezprzewodowej” na stronie
172).
Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.
Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CDROM.
Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, z paska
Charms(Panele) wybierz Wyszukaj > Apps(Aplikacja) i wyszukaj
Uruchom. W polu X:\Setup.exe, zastępując symbol „X” literą
oznaczającą napęd CD-ROM i kliknij OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno „Stuknij, aby wybrać działanie dla
płyty”, kliknij okno i wybierz opcję Run Setup.exe.
3
Zapoznaj się z umowami instalacyjnymi i zaakceptuj je w oknie
instalacji. Następnie kliknij Dalej.
4
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
332
Odinstalowanie sterownika
7
8
Z ekranu Start
Z ekranu Pulpit
1
1
2
3
4
Z paska Charms wybierz opcję Wyszukaj > Apps(Aplikacja).
5
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do
komputera.
2
Kliknij kafelek Odinstaluj oprogramowanie drukarki Samsung na
ekranie Start.
3
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.
• Jeśli nie możesz znaleźć kafelka Oprogramowania drukarki
Samsung, odinstaluj je w trybie ekranu pulpitu (patrz „Z ekranu
Pulpit” na stronie 333).
Wyszukaj i kliknij Panel sterowania.
Kliknij Programy i funkcje.
Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik, który chcesz
odinstalować i wybierz opcję Odinstaluj.
• Aby odinstalować narzędzia do zarządzania drukarką Samsung, na
ekranie Start kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację >
Odinstaluj > prawym przyciskiem myszy kliknij program, który
chcesz usunąć > Odinstaluj i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi w oknie.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
333
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
Aplikacja Samsung Printer Experience to aplikacja firmy Samsung, która
łączy w jednym miejscu ustawienia urządzenia Samsung i zarządzanie
urządzeniem. Za pomocą aplikacji można konfigurować ustawienia,
zamawiać materiały eksploatacyjne, otwierać przewodniki dotyczące
rozwiązywania problemów, odwiedzać witrynę firmy Samsung i sprawdzać
dane podłączonego urządzenia. Aplikacja ta zostanie automatycznie
pobrana ze Store(Sklep), jeśli urządzenie podłączone jest do komputera z
dostępem do Internetu.
Zrzut ekranu może się różnić w zależności od modelu.
9
Informacje o aplikacji Samsung Printer
Experience
Aby otworzyć aplikację,
Na ekranie Start wybierz kafelek Samsung Printer Experience
(
).
Interfejs aplikacji Samsung Printer Experience obejmuje wiele różnych
przydatnych funkcji opisanych w poniższej tabeli:
1
Informacje o
drukarce
Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat
urządzenia. Można tu sprawdzić takie informacje, jak
stan urządzenia, lokalizacja, adres IP oraz poziom
toneru.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
334
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
2
Podręcznik
użytkownika
Umożliwia wyświetlenie Podręcznik użytkownika. Do
korzystania z tej funkcji wymagane jest podłączenie
do Internetu.
6
W przypadku wystąpienia błędu ten przycisk
otwiera okno Pod. wyk. i usuw. usterek.
Umożliwia to otwieranie sekcji rozwiązywania
problemów bezpośrednio w podręczniku
użytkownika.
3
4
5
Zamówienie
Materiały
Kliknij ten przycisk, aby zamówić nowe kasety z
tonerem przez Internet. Do korzystania z tej funkcji
wymagane jest podłączenie do Internetu.
Odwiedź
Samsung
Łączy z witryną drukarki Samsung. Do korzystania z
tej funkcji wymagane jest podłączenie do Internetu.
Drukarka
Ustawienia
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień np.
konfiguracji urządzenia, papieru, układu strony,
emulacji, sieci i informacji o drukowaniu za pomocą
aplikacji SyncThru™ Web Service. Urządzenie
musi być podłączone do sieci. Ten przycisk będzie
wyłączony, jeśli urządzenie podłączone jest za
pomocą kabla USB.
Lista urządzeń i
Ostatnie
zeskanowane
obrazy
Lista skanowania obejmuje urządzenia obsługujące
aplikację Samsung Printer Experience. Pod
każdym urządzeniem znajdują się ostatnio
zeskanowane obrazy. Aby możliwe było skanowanie
w sieci, urządzenie musi być podłączone do sieci. Ta
część przeznaczona jest dla użytkowników drukarek
wielofunkcyjnych.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
335
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
10
Dodawanie/Usuwanie drukarek
Jeśli do aplikacji Samsung Printer Experience nie dodano żadnej drukarki
lub w celu dodania/usunięcia drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Można dodawać/usuwać drukarki podłączone do sieci.
Dodawanie drukarki
1
Usuwanie drukarki
1
Z Paneli funkcji wybierz opcję Ustawienia.
Lub kliknij prawym przyciskiem myszy stronę Samsung Printer
Experience i wybierz Ustawienia.
2
3
4
Kliknij pozycję Usuń drukarkę
Wybierz żądaną drukarkę, którą chcesz usunąć.
Kliknij przycisk Tak.
Zobaczysz, że żądana drukarka została usunięta z ekranu.
Z Paneli funkcji wybierz opcję Ustawienia.
Lub kliknij prawym przyciskiem myszy stronę Samsung Printer
Experience i wybierz Ustawienia.
2
3
Kliknij pozycję Dodaj drukarkę
Wybierz żądaną drukarkę, którą chcesz dodać.
Możesz zobaczyć dodaną drukarkę.
Jeśli widzisz oznaczenie
, możesz również kliknąć oznaczenie
, aby dodać drukarki.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
336
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
5
11
Drukowanie w systemie Windows 8
Kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć zadanie drukowania.
W tej części wyjaśniono drukowanie z ekranu Start.
Drukowanie podstawowe
1
2
3
4
Otwórz dokument do wydruku.
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Urządzenie.
Wybierz drukarkę z listy.
Wybierz ustawienia drukarki, np. liczbę kopii i orientację strony.
Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposób:
•
Do tego okna można również łatwo przejść, klikając dwukrotnie ikonę
urządzenia (
•
) na pasku zadań systemu Windows.
Bieżące zadanie można również anulować, naciskając przycisk
(Cancel lub Stop/Clear) na panelu sterowania.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
337
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
Otwieranie większej liczby ustawień
Karta Podstawowe
W zależności od użytkowanego modelu lub opcji ekran może być inny.
Można skonfigurować więcej parametrów drukowania.
1
2
3
4
Otwórz dokument, który ma być wydrukowany.
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Urządzenie.
Wybierz drukarkę z listy.
Kliknij przycisk Więcej ustawień.
Podstawowe
Ta opcja umożliwia wybranie podstawowych ustawień drukowania, np.
kopii, orientacji i typu dokumentu.
Ustawienia Eko
Ta opcja pozwala na wybór wielu stron na arkusz, aby oszczędzać nośnik.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
338
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
Karta Zaawansowane
Karta Zabezpiecz
Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub
opcji. Jeśli ta karta nie jest wyświetlana lub jest nieaktywna, oznacza to,
że te funkcje nie są obsługiwane.
Ustawienia papieru
Ta opcja pozwala na ustawienie podstawowych specyfikacji papieru.
Ustawienia układu
Ta opcja pozwala na ustawienie różnych sposobów organizowania układu
dokumentów.
Rozliczanie zadań
Ta opcja umożliwia drukowanie na podstawie posiadanych uprawnień.
Drukowanie dokumentów poufnych
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
339
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
Ta opcja służy do druku dokumentów poufnych. W celu wydrukowania
dokumentu należy podać hasło.
12
Skanowanie w systemie Windows 8
Używanie funkcji udostępniania
Ta część przeznaczona jest dla użytkowników drukarek
wielofunkcyjnych.
Aplikacja Samsung Printer Experience umożliwia drukowanie z innych
aplikacji zainstalowanych na komputerze dzięki funkcji udostępniania.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku plików o formatach jpeg,
bmp, tiff, gif i png.
1
2
3
4
Skanowanie za pomocą urządzenia umożliwia przekształcenie obrazów i
tekstu w pliki cyfrowe, które można zapisać na komputerze.
Wybierz zawartość, którą chcesz wydrukować z innej aplikacji.
Skanowanie z aplikacji Samsung Printer
Experience
W Panelach funkcji wybierz opcję Udostępnij > Samsung Printer
Experience.
W celu szybkiego skanowania wyświetlane są najczęściej używane menu
drukowania.
Wybierz ustawienia drukarki, np. liczbę kopii i orientację strony.
1
Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów,
stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
2
3
4
Kliknij kafelek Samsung Printer Experience na ekranie Start.
Kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć zadanie drukowania.
Kliknij Skanuj (
).
Ustaw parametry skanowania, np. typ obrazu, rozmiar dokumentu i
rozdzielczość.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
340
Korzystanie z aplikacji Samsung Printer Experience
5
6
Aby sprawdzić obraz, kliknij Podgląd (
7
Aby zapisać obraz, kliknij Skanuj (
).
Dostosuj wstępnie zeskanowany obraz za pomocą funkcji
skanowania, np. obracania i lustrzanego odbicia.
).
• Jeśli oryginały umieszczono w podajniku ADF, funkcja (lub DADF),
Podgląd (
) nie będzie dostępna.
• Jeśli wybrano opcję wstępnego skanowania, możesz opuścić krok 5.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
341
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi do zarządzania
Firma Samsung zapewnia szeroki wybór narzędzi do zarządzania
drukarkami Samsung. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego
narzędzia, zapoznaj się z „Użyteczne narzędzia do zarządzania” na stronie
279.
1
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj >
Apps(Aplikacja).
2
3
Wyszukaj opcję Drukarki Samsung.
4
Kliknij narzędzie do zarządzania, które chcesz użyć.
W menu Drukarki Samsung możesz sprawdzić zainstalowane
narzędzia do zarządzania.
Po zainstalowaniu sterowania można uzyskać bezpośredni dostęp do
narzędzia z ekranu Start po kliknięciu odpowiedniego kafelka.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
342
Instalowanie akcesoriów
W przypadku instalacji urządzeń opcjonalnych, np. opcjonalnego
zasobnika, pamięci itd., urządzenie to automatycznie wykrywa i konfiguruje
takie opcjonalne urządzenia. Jeśli nie można użyć elementu opcjonalnego
zainstalowanego w sterowniku, można je ustawić w sekcji Ustawienia
urządzenia.
1
2
3
Z paska Charms(Panele) wybierz opcję Wyszukaj > Ustawienia.
Wyszukaj Urządzenia i drukarki.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję
Właściwości drukarki.
Jeśli polecenie Właściwości drukarki ma oznaczenie ►, można
wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.
4
Wybierz Ustawienia urządzenia.
W zależności od używanego sterowniku lub systemu operacyjnego,
okno Właściwości drukarki może się różnić.
5
6
Wybierz odpowiednią opcję.
Klikaj OK, aż nastąpi wyjście z opcji Właściwości drukarki.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
343
Rozwiązywanie problemów
Problem
Sugerowane rozwiązania
Aplikacja Samsung
Printer Experience nie
jest wyświetlana po
kliknięciu opcji więcej
ustawień.
Aplikacja Samsung Printer Experience nie jest
zainstalowana. Pobierz aplikację ze Store(Sklep)
Windows i zainstaluj ją.
Informacje o
urządzeniu nie są
wyświetlane po
kliknięciu urządzenia w
opcji Urządzenia i
drukarki.
Sprawdź Właściwości drukarki. Kliknij kartę
Porty.
(Panel sterowania > Urządzenia i drukarki >
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i
wybierz opcję Właściwości drukarki)
Jeśli w ustawieniach portu wybrano Plik lub LPT,
usuń zaznaczenie tych opcji i wybierz TCP/IP,
USB lub WSD.
Skrócona instrukcja dla użytkownika systemu Windows 8
344
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
345
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
346
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
347
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
348
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
349
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
350
Glosariusz
W celu ułatwienia korzystania z urządzenia w niniejszym glosariuszu
omówiono terminologię powszechnie stosowaną w odniesieniu do
drukowania, a także terminy stosowane w tym podręczniku
użytkownika.
802.11
802.11 to zbiór standardów dotyczących komunikacji w bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).
802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsługiwany przez ten sam sprzęt i korzysta z pasma
2,4 GHz. Tryb 802.11b obsługuje przepustowość do 11 Mb/s, a tryb
802.11n przepustowość do 150 Mb/s. Praca urządzeń 802.11b/g/n może w
pewnych przypadkach być zakłócana przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth.
Punkt dostępu
Punkt dostępowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to
urządzenie sprzęgające urządzenia komunikacji bezprzewodowej w
lokalną sieć bezprzewodową (WLAN). Działa jako centralny nadajnik i
odbiornik radiowych sygnałów WLAN.
ADF
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) to moduł skanowania, który
automatycznie podaje arkusz papieru oryginału, tak że urządzenie może
natychmiast zeskanować pewną jego część.
AppleTalk
AppleTalk to zastrzeżony zestaw protokołów stworzony przez firmę Apple,
Inc. dla sieci komputerowych. Był on dołączany do oryginalnego komputera
Mac (1984). Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/
IP.
Głębia bitowa
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczający liczbę bitów
używanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.
Im większa głębia barwy, tym szerszy zakres odrębnych barw. W miarę
zwiększania liczby bitów liczba możliwych barw staje się w praktyce zbyt
duża dla mapy kolorów. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany
monochromatycznym lub czarno-białym.
BMP
Format grafiki bitmapowej, używany wewnętrznie w podsystemie grafiki
(GDI) systemu Microsoft Windows, powszechnie używany jako prosty
format plików graficznych na tej platformie.
Glosariusz
351
Glosariusz
BOOTP
Panel sterowania
Protokół BOOTP. Protokół sieciowy używany przez klienta sieciowego w
celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Zazwyczaj odbywa się to w
trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu
operacyjnego. Serwery BOOTP przypisują każdemu klientowi adres IP z
puli adresów. Protokół BOOTP umożliwia „komputerom bezdyskowym”
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu
operacyjnego.
Panel sterowania to płaski, zwykle pionowo zorientowany obszar, na
którym wyświetlane są elementy odpowiadające za sterowanie i
monitorowanie. Panel sterowania znajduje się zazwyczaj w przedniej
części urządzenia.
CCD
Moduł CCD (Charge Coupled Device) to sprzęt umożliwiający
wykonywanie zadań skanowania. Mechanizm blokowania modułu CCD jest
używany do ochrony modułu CCD przed uszkodzeniami podczas
przenoszenia urządzenia.
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu dokumentów w
zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania, urządzenie drukuje cały
zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii.
Pokrycie
Termin z dziedziny technologii druku, określający stopień zużycia toneru w
czasie drukowania. Na przykład pokrycie 5% oznacza, że strona papieru
A4 jest w około 5% pokryta obrazem lub tekstem. Jeżeli więc na
dokumencie lub oryginale znajdują się złożone obrazy lub duża ilość tekstu,
pokrycie będzie większe i w związku z tym zużycie toneru będzie tak duże
jak pokrycie.
CSV
Wartości oddzielane przecinkami (CSV). Format plików CSV jest używany
do wymiany danych między różnymi aplikacjami. Ten format plików,
używany w programie Microsoft Excel, stał się faktycznym standardem w
branży, nawet w przypadku platform innych niż firmy Microsoft.
DADF
Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to moduł
skanowania, który automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginału, tak że
obie strony mogą zostać zeskanowane.
Glosariusz
352
Glosariusz
Domyślny
DNS
Wartość lub ustawienie obowiązujące w nowo zakupionych urządzeniach,
a także po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujący
informacje powiązane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w
sieciach, na przykład w Internecie.
DHCP
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół sieciowy
klient-serwer. Serwer DHCP udostępnia parametry konfiguracyjne
specyficzne dla klienta DHCP hosta żądającego zazwyczaj informacji
wymaganych przez hosta klienta w celu włączenia się do sieci IP. Oprócz
tego protokół DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresów IP
hostom klienta.
DIMM
Moduł pamięci DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka płytka
drukowana przechowująca pamięć. Moduł DIMM przechowuje w
urządzeniu wszystkie dane, takie jak dane drukowania lub dane
odebranego faksu.
DLNA
Standard opracowany przez organizację DLNA (Digital Living Network
Alliance) umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci domowej
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.
Drukarka igłowa
Drukarka igłowa to rodzaj drukarki wyposażonej w głowicę drukującą
przesuwającą się wzdłuż strony i drukującą poprzez nacisk, przy uderzaniu
nasączaną atramentem taśmą o papier (podobnie jak w maszynie do
pisania).
DPI
Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomocą której opisywana
jest rozdzielczość używana przy drukowaniu i skanowaniu. Zwykle im
wyższa wartość DPI, tym wyższa rozdzielczość, więcej szczegółów
widocznych w obrazie oraz większy rozmiar pliku.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usługa firm
telekomunikacyjnych, która umożliwia użytkownikowi używanie jednej linii
telefonicznej do odbierania kilku różnych numerów telefonów.
Glosariusz
353
Glosariusz
Drukowanie dwustronne
Mechanizm, który automatycznie odwraca arkusz papieru, aby urządzenie
mogło drukować na obu stronach papieru (lub skanować z obu stron).
Drukarka wyposażona w moduł druku dwustronnego może drukować na
dwóch stronach arkusza podczas jednej operacji drukowania.
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, których wydrukowanie w ciągu
miesiąca nie wpływa na wydajność drukarki. Do drukarki odnoszą się
ograniczenia dotyczące okresu eksploatacji, takie jak liczba
wydrukowanych w ciągu roku stron. Okres eksploatacji oznacza średnią
liczbę wydruków, zwykle podczas okresu gwarancji. Jeśli na przykład cykl
eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesiąc liczący 20 dni roboczych,
drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie.
ECM
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostępny w
faksach i modemach klasy 1. Automatycznie wykrywa i naprawia błędy
podczas transmisji danych faksu, powodowane przez zakłócenia na linii
telefonicznej.
Emulacja
Emulacja to technologia pozwalająca danemu urządzeniu na osiągnięcie
takich samych wyników, jakie osiąga inne urządzenie.
Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w wyniku
czego drugi system działa tak jak pierwszy. Emulacja polega na dokładnym
kopiowaniu zewnętrznych działań systemu, natomiast symulacja dotyczy
symulowania działania danego modelu systemu, często z uwzględnieniem
jego operacji wewnętrznych.
Ethernet
Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci
lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnały dla warstwy fizycznej
oraz formaty ramek i protokoły dla warstwy MAC/łącza danych modelu OSI.
Ethernet jest przeważnie standaryzowany jako IEEE 802.3. Jest to
najszerzej rozpowszechniona technologia LAN, znajdująca się w użyciu od
lat 90. aż do dzisiaj.
EtherTalk
Zestaw protokołów opracowany przez firmę Apple Computer dla sieci
komputerowych. Był on dołączany do oryginalnego komputera Mac (1984).
Obecnie firma Apple zastępuje go protokołem sieciowym TCP/IP.
FDI
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewnątrz
urządzenia, która pozwala na użytkowanie innych urządzeń, takich jak
urządzenie na monety lub czytnik kart. Urządzenia tego typu umożliwiają
wprowadzenie opłat za drukowanie za pomocą danego urządzenia.
Glosariusz
354
Glosariusz
FTP
Półtony
Protokół FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protokół
do wymiany plików w dowolnej sieci obsługującej protokół TCP/IP (na
przykład internet lub intranet).
Obraz, na którym skala szarości jest symulowana za pomocą różnic w ilości
punktów. Na obszarach o dużym natężeniu kolorów występuje duża liczba
punktów, podczas gdy na obszarach jaśniejszych występuje mniejsza
liczba punktów.
Zespół utrwalający
Urządzenie pamięci masowej (dysk twardy)
Część drukarki laserowej utrwalająca toner na powierzchni nośnika druku.
Składa się z wałka termicznego i wałka dociskowego. Po naniesieniu
toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obróbkę cieplną i
ciśnieniową w celu utrwalenia toneru na papierze; z tego powodu papier po
opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepły.
Urządzenie pamięci masowej (HDD), zwane potocznie dyskiem twardym,
to urządzenie do trwałego zapisu danych, przechowujące dane
zakodowane cyfrowo na szybko obracających się płytach o magnetycznych
powierzchniach.
Brama
IEEE
Połączenie między sieciami komputerowymi lub między siecią
komputerową i linią telefoniczną. Zazwyczaj jest to komputer lub sieć
umożliwiająca dostęp do innego komputera lub sieci.
Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to
międzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit, zajmująca się
rozwojem technologii związanych z elektrycznością.
Skala szarości
IEEE 1284
Odcienie szarości, odpowiadające jasnym i ciemnym częściom dokumentu,
stosowane w przypadku przekształcania obrazu kolorowego na obraz w
skali szarości; poszczególnym kolorom odpowiadają różne odcienie koloru
szarego.
Standard portu równoległego 1284 został opracowany przez instytut IEEE.
Termin „1284-B” odnosi się do określonego typu łącza na końcu kabla
równoległego podłączanego do urządzania peryferyjnego (na przykład
drukarki).
Glosariusz
355
Glosariusz
Intranet
IPP
Prywatna sieć wykorzystująca protokoły internetowe IP, połączenia
sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu
bezpiecznego udostępniania części informacji pracownikom organizacji lub
umożliwiania im brania udziału w operacjach. Czasami ten termin dotyczy
tylko najbardziej widocznej usługi: wewnętrznej witryny sieciowej.
Protokół IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protokół zarówno
drukowania jak i zarządzania zadaniami drukowania, rozmiarami nośników,
rozdzielczością itd. Protokołu IPP można używać lokalnie lub przez
internet, łącząc się z wieloma drukarkami. Obsługuje on także funkcje
kontroli dostępu, uwierzytelniania oraz szyfrowania, jest więc znacznie
bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiązań z zakresu
drukowania.
Adres IP lub nazwa hosta
Adres protokołu internetowego (IP) to unikatowa liczba używana przez
urządzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci
korzystającej ze standardu IP.
IPM
Jednostka obr./min (IPM) służy do określania szybkości drukarki. Szybkość
w obrazach na minutę to liczba jednostronnych arkuszy, jakie drukarka
może wydrukować w ciągu minuty.
IPX/SPX
IPX/SPX to skrót od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/
Sequenced Packet Exchange. Jest to protokół sieciowy używany w
systemach operacyjnych Novell NetWare. Oba protokoły, IPX i SPX,
zapewniają usługi połączenia podobne do protokołów TCP/IP. Protokół IPX
przypomina protokół IP, a SPX — protokół TCP. IPX/SPX był początkowo
projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle wydajny w takich
zastosowaniach (jego wydajność w sieci LAN jest zwykle znacznie większa
od wydajności protokołu TCP/IP).
ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to międzynarodowa
instytucja ustanawiająca standardy, złożona z przedstawicieli instytucji
narodowych. Ustanawia globalne standardy obowiązujące w przemyśle i
handlu.
Glosariusz
356
Glosariusz
ITU-T
LDAP
ITU (International Telecommunication Union) jest międzynarodową
organizacją założoną w celu utworzenia standardów i regulacji
międzynarodowych usług radiowych i telekomunikacyjnych. Do jego
podstawowych zadań należy standaryzacja, przydział pasm radiowych
oraz organizacja umów w zakresie połączeń pomiędzy krajami w celu
umożliwienia międzynarodowych rozmów telefonicznych. Litera T ze skrótu
ITU-T oznacza telekomunikację.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protokół sieciowy służący
do modyfikacji i wysyłania zapytań do usług katalogowych działających
zgodnie z protokołem TCP/IP.
LED
Dioda emitująca światło (LED) to urządzenie półprzewodnikowe
informujące o stanie urządzenia.
Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla
transmisji dokumentów faksowych.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazów,
zapewniający brak utraty dokładności i jakości, opracowany na potrzeby
kompresji obrazów binarnych, szczególnie faksów. Może być używany
również w przypadku innych obrazów.
JPEG
Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany
do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator,
zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znaków pogrupowanych w
pary (np. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zwykle zakodowany na karcie
sieciowej przez producenta. Umożliwia lokalizowanie przez routery
urządzeń w dużych sieciach.
MFP
Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) to urządzenie biurowe łączące
funkcjonalność drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczęściej wykorzystywana
w przypadku obrazów fotograficznych standardowa metoda kompresji
stratnej. Jest to format używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w
sieci WWW.
Glosariusz
357
Glosariusz
MH
NetWare
MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4, polegająca na zmniejszaniu ilości danych, które mają być przesłane
jako obrazy pomiędzy urządzeniami faksującymi. MH to schemat
kodowania długości serii, wykorzystujący książkę kodów, zoptymalizowany
pod kątem efektywnego kompresowania białych obszarów. Ponieważ
większość faksów składa się głównie z białego tła, metoda ta skraca czas
transmisji w przypadku większości faksów.
Sieciowy system operacyjny opracowany przez firmę Novell, Inc.
Początkowo system ten używał systemu wielozadaniowości równoległej do
uruchamiania różnych usług na komputerze PC, a protokoły sieciowe były
oparte na archetypowym stosie Xerox XNS. Obecnie NetWare obsługuje
zarówno protokoły TCP/IP jak i IPX/SPX.
MMR
OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzący za pomocą wiązki
laserowej, emitowanej z drukarki laserowej, wirtualny obraz do
wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego lub rdzawego, o cylindrycznym
kształcie.
MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana
przez ITU-T T.6.
Modem
Urządzenie do modulowania sygnału informacyjnego w celu zakodowania
informacji cyfrowych, a także do demodulacji takiego sygnału w celu
odkodowania przesłanych informacji.
MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia jest dekodowana za
pomocą metody MH. Druga linia jest porównywana z pierwszą. Ustalone
różnice są kodowane i przesyłane.
OPC
Zespół obrazowania wyposażony w bęben powoduje powolne zużycie
powierzchni bębna na skutek kontaktu ze szczotką wywoływacza,
mechanizmem czyszczącym oraz papierem i wymaga odpowiednio częstej
wymiany.
Oryginał
Pierwszy egzemplarz, na przykład dokumentu, fotografii lub tekstu itd.,
który jest kopiowany, reprodukowany lub tłumaczony w celu utworzenia
kolejnych egzemplarzy. Oryginał nie jest kopią ani nie pochodzi od innej
rzeczy.
Glosariusz
358
Glosariusz
OSI
PostScript
OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany
przez organizację ISO (International Organization for Standardization).
Model OSI to standardowa, modularna wizja budowy sieci, w której
wymagany zbiór złożonych funkcji jest podzielony na łatwe do zarządzania,
niezależne i funkcjonalne warstwy. Poszczególne warstwy, od górnej do
dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa
transportowa, warstwa sieciowa, warstwa łącza danych, warstwa fizyczna.
Język PS (PostScript) to język opisu strony i język programowania,
używany głównie w zastosowaniach elektronicznych i DTP. Jest
wykorzystywany przez interpreter do wygenerowania obrazu.
Printer Driver
Program używany do wysyłania poleceń i przesyłania danych z komputera
do drukarki.
PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewnętrzna automatyczna
centrala telefoniczna prywatnego przedsiębiorstwa.
Nośnik druku
Nośnik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, który może być
używany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.
PCL
PCL (Printer Command Language) to język opisu strony (PDL),
opracowany przez firmę HP jako protokół drukarki, który stał się
standardem branżowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, język PCL został wydany w różnych wersjach dla drukarek
termicznych, igłowych i drukarek laserowych.
PDF
PDF (Portable Document Format) to zastrzeżony format pliku, opracowany
przez firmę Adobe Systems, umożliwiający wyświetlanie dwuwymiarowych
dokumentów w formacie niezależnym od urządzenia i rozdzielczości.
PPM
PPM (Pages Per Minute) to metoda określania szybkości działania
drukarki, oznaczającą ilość stron, które drukarka jest w stanie wydrukować
w ciągu minuty.
Plik PRN
Interfejs sterownika urządzenia, umożliwiający oprogramowaniu
współpracę ze sterownikiem urządzenia przy użyciu standardowych
systemowych wywołań wejścia/wyjścia, co upraszcza wykonywanie wielu
zadań.
Glosariusz
359
Glosariusz
Protokół
Rozdzielczość
Konwencja lub standard sterujący bądź uaktywniający połączenie,
komunikację i przesyłanie danych między dwoma punktami końcowymi
sieci.
Ostrość obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyższy parametr
dpi, tym większa rozdzielczość.
PS
Patrz PostScript.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sieć
telefoniczna, która w warunkach przemysłowych jest zazwyczaj poddana
routingowi przez centralę telefoniczną.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to protokół służący
do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. RADIUS
umożliwia centralne zarządzanie danymi uwierzytelniającymi, np. nazwami
użytkowników i hasłami. Do celów zarządzania dostępem do sieci
wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja,
rozliczanie).
SMB
SMB (Server Message Block) to protokół sieciowy używany głównie do
udostępniania plików, drukarek, portów szeregowych oraz różnych typów
komunikacji pomiędzy węzłami w sieci. Zapewnia również uwierzytelniony
mechanizm komunikacji międzyprocesowej.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyłania wiadomości
e-mail w Internecie. SMTP to względnie prosty, oparty na tekście protokół,
w którym określony zostaje jeden lub większa liczba odbiorców, a
następnie przesyłany jest tekst wiadomości. Jest to protokół typu klientserwer, w którym klient przesyła wiadomość e-mail na serwer.
SSID
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN). Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w sieci WLAN
używają do wzajemnej komunikacji tego samego SSID. W przypadku
identyfikatorów SSID ważna jest wielkość liter, natomiast długość
identyfikatora nie może przekraczać 32 znaków.
Glosariusz
360
Glosariusz
Subnet Mask
Kaseta z tonerem
Maska podsieci jest używana w połączeniu z adresem sieciowym, aby
ustalić, która część adresu jest adresem sieciowym, a która adresem hosta.
Rodzaj pojemnika z tonerem używanego w urządzeniu takim jak drukarka.
Toner to proszek tworzący na drukowanym papierze tekst i zdjęcia,
wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. Toner może
być utrwalany przez połączenie ciepła i ciśnienia pochodzących z
utrwalacza, co umożliwia wiązanie go z włóknami papieru.
TCP/IP
Protokół kontroli transmisji (TCP) i protokół IP to zbiór protokołów
komunikacyjnych, implementujących stos protokołów, z którego korzysta
sieć Internet oraz większość sieci komercyjnych.
TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegóły każdej
transmisji, takie jak stan zadania, wynik transmisji i liczba wysłanych stron.
Można ustawić funkcję drukowania raportu po każdym zadaniu lub tylko po
transmisjach zakończonych niepowodzeniem.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej
rozdzielczości. TIFF opisuje dane obrazów, które zazwyczaj pochodzą ze
skanera. Obrazy TIFF wykorzystują tagi — słowa kluczowe definiujące
charakterystykę obrazu dołączone do pliku. Ten elastyczny i niezależny od
platformy format może być używany dla obrazów utworzonych przez różne
aplikacje do przetwarzania obrazu.
TWAIN
Standard przemysłowy dla skanerów i oprogramowania. W przypadku
korzystania zarówno ze skanera, jak i programu zgodnego ze standardem
TWAIN, można zainicjować proces skanowania bezpośrednio z programu.
Jest to interfejs API przechwytywania obrazów dla systemów operacyjnych
Microsoft Windows i Apple Mac.
Ścieżka UNC
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposób na uzyskanie
dostępu do udziałów sieciowych w systemie Windows NT i innych
produktach firmy Microsoft. Format ścieżki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziału>\<dodatkowy katalog>
Glosariusz
361
Glosariusz
URL
WEP
URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentów i zasobów
w sieci Internet. Pierwsza część adresu zawiera informację o protokole,
który ma zostać użyty, druga określa adres IP lub nazwę domeny, w której
zlokalizowano zasoby.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół szyfrowania określony w
standardzie IEEE 802.11, zapewniający taki sam poziom bezpieczeństwa
jak w kablowej sieci LAN. WEP zapewnia bezpieczeństwo poprzez
szyfrowanie danych przesyłanych radiowo. Dzięki temu są one chronione
podczas przekazywania ich z jednego punktu do innego.
USB
USB (Universal Serial Bus) to standard podłączania komputerów i
urządzeń peryferyjnych opracowany przez organizację USB Implementers
Forum, Inc. W odróżnieniu od portów równoległych porty USB są
zaprojektowane w celu równoczesnego podłączania do pojedynczego
komputera wielu urządzeń peryferyjnych.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazów, która została
oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. W tych
systemach operacyjnych można zainicjować skanowanie z użyciem
skanera zgodnego z architekturą WIA.
Znak wodny
WPA
Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzór na papierze, który wydaje się
jaśniejszy, kiedy jest oglądany pod światło. Pierwsze znaki wodne
wprowadzono w Bolonii we Włoszech w 1282 roku; używane były przez
wytwórców papieru do identyfikacji ich produktów, a także na znaczkach
pocztowych, pieniądzach i innych dokumentach państwowych w celu
utrudnienia sfałszowania.
Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania służący do
zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),
opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa zapewnianego
przez protokół WEP.
Glosariusz
362
Glosariusz
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA, przeznaczony
dla małych biur i użytkowników domowych. Klucz udostępniony lub hasło
są konfigurowane w bezprzewodowych punkcie dostępowych (WAP) i w
dowolnym laptopie bezprzewodowym lub urządzeniu biurkowym. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa protokół WPA-PSK generuje unikalny klucz
dla każdej sesji nawiązywanej pomiędzy klientem bezprzewodowym oraz
powiązanym punktem dostępowym.
WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) służy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy
obsługuje standard WPS, połączenie sieci bezprzewodowej można łatwo
skonfigurować bez korzystania z komputera.
XPS
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firmę Microsoft
specyfikacja języka opisu strony (PDL) i nowego formatu dokumentu,
przynosząca korzyści w przypadku dokumentów przenośnych i
elektronicznych. Jest to specyfikacja na bazie języka XML, wykorzystująca
nową procedurę print path i wektorowy format dokumentów, niezależny od
urządzenia.
Glosariusz
363
Indeks
A
D
drukowanie nakładki
AirPrint
212
dane techniczne
123
AnyWeb Print
282
nośnik druku
125
Asystent skanowania
263
B
bezpieczeństwo
drukowanie
drukowanie do pliku
Windows
Mac
247
56
255
informacje
15
konfiguracja ogólna
219
symbole
15
Linux
256
Mac
254
mobile print
207
pamięć USB
76
bezprzewodowa
kabel USB
Tryb Adhoc
WPS
odłączanie
PBC
181, 184
172
specjalne funkcje drukarki
176, 177
177, 178
C
części do konserwacji
83
czyszczenie
moduł skanera
99
na zewnątrz
96
wewnątrz
97
czyszczenie urządzenia
96
248, 207
ustawianie jako urządzenie domyślne
246
253
tworzenie
252
usuwanie
253
drukowanie w chmurze google
214
drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu
Mac
254
E
easy document creator
290
konwersja do książki elektronicznej 290
F
Funkcje specjalne
wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
Mac
254
zmiana domyślnych ustawień drukowania
246
drukowanie dokumentu
Linux
256
Mac
254
drukowanie ekologiczne
drukowanie
60
238
faks
Automatyczne drukowanie raportu
wysłanych faksów
278
anulowanie zadania faksu z
zarezerwowanym opóźnieniem 271, 268
Dodawanie dokumentów do
zarezerwowanego faksu
271
konfiguracja ogólna
224
odbieranie faksów do pamięci 278, 273,
275,
277, 276, 275, 276, 270
Indeks 364
Indeks
ponowne wybieranie ostatniego numeru
268,
273, 272
Wysyłanie faksu z komputera 269, 272
Zmiana trybów odbierania
274
faksowanie
odbieranie w trybie faksu
71
przygotowanie do korzystania z faksu 69
ustawianie rozdzielczości
72, 73
funkcja drukowania
246
funkcja faksu
268
funkcja skanowania
258
funkcje
funkcje nośnika druku
5
125, 217
G
glosariusz
351
K
korzystanie z pomocy
Kaseta z tonerem
książka adresowa
84
korzystanie
przechowywanie
84
rejestracja grupy
szacowany czas eksploatacji
85
kabel USB
instalacja sterownika
33, 34, 152, 154
informacje o urządzeniu
229,
informacje prawne
220, 222, 224,
234
132
akcesoria
343
242
243, 242
Linux
drukowanie
256
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
168, 154
kaseta z tonerem
rozprowadzanie tonera
86
wymiana kasety
88
komunikat o błędzie
114
ponowna instalacja sterownika przy
podłączonym kablu USB
155
konfiguracja książki adresowej
242
skanowanie
korzystanie z programu SetIP
konfiguracja urządzenia
stan urządzenia 220, 222, 224, 229, 234
14
kopia
konfiguracja ogólna
kopia id
kopiowanie podstawowe
161
265
typowe problemy w systemie Linux 320
220
65
kopiowanie
instalacja
244, 243
L
ponowna instalacja sterownika 155, 153
konwencja
I
edycja grupy
inna niż firmy Samsung i ponowne
napełniana
59, 255
62
unified driver configurator
293
właściwości drukarki
257
Ł
ładowanie
nośniki specjalne
48
papier w zasobniku 1
45
pomniejszanie lub powiększanie kopii 64
Indeks 365
Indeks
M
Mac
drukowanie
254
instalacja sterownika przy podłączonej
sieci
166, 152
korzystanie z programu SetIP
160
karton
49
nośniki specjalne
48
papier z nadrukiem
50
program SetIP
159, 198
ustawianie rozmiaru papieru
50
przegląd menu
36
wspornik wyjściowy
153
ogólne ikony
skanowanie
264
opis diody LED stanu
P
wymagania systemowe
pamięć flash USB
219
materiały eksploatacyjne
dostępne materiały eksploatacyjne
81
monitorowanie stanu zużycia materiałów
eksploatacyjnych
94
szacowany czas eksploatacji kasety z
tonerem
85
wymiana kasety z tonerem
88
zamawianie
81
N
etykiety
49
28, 31
klawiatura numeryczna
30, 29
skanowanie do
27
wps
112
27, 29
76
skanowanie
75
zarządzanie
77
panel sterowania
27
raporty
informacje o urządzeniu 220, 224, 225,
226,
230, 231, 234
rozdzielczość
faksowanie
podajnik uniwersalny
korzystanie z nośników specjalnych
48
preferencje drukarki
Linux
257
problemu
problemy
52
R
drukowanie
problemy związane z systemem
operacyjnym
nośnik druku
14
eco
przygotowanie typu oryginału
typowe problemy dotyczące komputerów
Mac
319
Menu Drukuj
przyciski
O
przeinstalowanie sterownika przy
podłączonym kablu USB
129
125
problemy z drukowaniem 299, 316, 304,
312,
297, 298, 314
318
72
rozwiązywanie problemów
344
S
Skanowanie
Skanowanie za pomocą aplikacji
Samsung Scan Assistant
Skanowanie w systemie Linux
263
265
Indeks 366
Indeks
Stan drukarki Samsung
291
Sterownik PostScript
skanowanie z komputera mac
stan
rozwiązywanie problemów
323
SyncThru Web Service
284
samsung printer experience
334
service contact numbers
345
stan drukarki
informacje ogólne
291
U
wymagania systemowe
instalacja sterownika
Linux
Mac
Windows
168
166
163
159, 160, 161, 198
środowisko instalacji
ustawianie wysokości
sieć bezprzewodowa
kabel sieciowy
197
informacje ogólne
ustawienia zasobnika
ustawienia na karcie Ogólne
ustawienia ulubionych drukowanie
50
230
59
uzyskiwanie dostępu
narzędzia do zarządzania
informacje podstawowe
258
W
konfiguracja ogólna
228
Windows
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
262,
265, 264, 262, 259, 260
284
ustawienia domyślne
skanowanie
75
239
usługa SyncThru Web Service
131
wprowadzenie do programów sieciowych
157
130
umieszczanie urządzenia
konfiguracja ogólna 236, 169, 172, 159
pamięć flash USB
28, 30
Unix
sieć
program SetIP
264
342
korzystanie z programu SetIP 159, 198
typowe problemy w systemie Windows
318
wymagania systemowe
128
Windows 8
bezprzewodowa
instalacja sterownika
331
kabel USB
instalacja sterownika
327
odinstalowanie sterownika
333
sieć
instalacja sterownika
329
widok z przodu
24
widok z tyłu
26
wkładanie oryginałów
52
wprowadzanie znaków
wspornik wyjściowy
240
51
wysyłanie faksu
wysyłanie do wielu odbiorców
71
wyświetlacz LCD
instalacja sterownika dla systemu
Windows 8 przy podłączonej sieci 329,
327,
163, 33, 34, 331
przeglądanie stanu urządzenia 220, 222,
224,
229, 234
Indeks 367
Indeks
Z
zakleszczenie
usuwanie oryginałów
103, 108
wskazówki dotyczące unikania
zakleszczeń papieru
102
zasobnik
dostosowywanie szerokości i długości 44
ustawianie rozmiaru i typu papieru
50
zmiana rozmiaru zasobnika
44
znak wodny
edycja
251
tworzenie
251
usuwanie
251
Indeks 368
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement